ANVÄNDAR MANUAL SVENSKA

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ANVÄNDAR MANUAL SVENSKA"

Transkript

1 ANVÄNDAR MANUAL SVENSKA

2 Underhåll: Neo+ klockan är tålig och vattentät. För att hålla klockan i bästa skick, följ tillverkarens rekommendationer nedan: Undvik slag direkt på/mot klockan. Tvätta klockan regelbundet med en mjuk och fuktig trasa. Borsta rent kring och på kontakterna på klockans undersida då smuts kan samlas här och påverka laddning och dataöverföring. Utsätt inte klockan för kemiska medel som t ex bensin eller alkohol då dessa vätskor förstör klockan. Lägg klockan på en torr plats när den inte används. Varning Försök inte öppna klockans hölje. Risk för explosion om felaktigt batteri skulle sättas i. Försök inte själv att montera i nytt batteri. Detta kan endast utföras av behörig tekniker. Krossa, punktera eller kortslut aldrig de synliga kontakterna på klockan. Utsätt inte klockan för extrema temperaturer över 60 grader. Lämna alltid produkter med batterier till behörig batteri-återvinning. När du använder denna produkt så godkänner du att Bushnell inte kan hållas ansvarig för några skador på dig eller annan person samt dess egendom vid oaktsamt användande av denna produkt. GPS (global positioning system) är ett nätverk av 32 sateliter runt Jorden, som ägs av den Amerikanska regeringen. Denna GPS behöver kontakt med minst 3 sateliter för att kunna avgöra din position. Bushnell Golf GPS hemsida är den bästa sidan för alla våra GPS produkter och inkluderar produktinformation, vanliga frågor mm. Den funkar även som din portal mot igolf.com där du kan ladda ner uppdateringar och banor till din Bushnellprodukt. Att registrera din produkt ger dig möjlighet att alltid ha den senaste mjukvaran och de senast uppdaterade banorna.

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SVENSKA ÄMNE SIDA LADDA BATTERIET FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL / DATOREGENSKAPER KNAPPAR OCH FUNKTIONER KOM IGÅNG / ANVÄNDA PLAY GOLF FUNKTIONEN KNAPPAR I PLAY GOLF FUNKTIONEN ÖVRIGA MENYFUNKTIONER ÖVRIGA MENYFUNKTIONER: UTSEENDE / KNAPPFUNKTIONER ANVÄNDA INSTÄLLNINGSMENYN REGISTRERA OCH UPPDATERA BANOR

4 Ladda Batteriet Det uppladdningsbara batteriet i din Neo+ klocka har lång livslängd och ger upp till 14 timmars golf med GPS funktionen igång, eller upp till ett års användande som vanlig klocka. Batteriets livslängd kan reduceras av olika orsaker som t ex höga temperaturer mm. Alla uppladdningsbara batterier tappar sin effekt med tiden. För att se hur mycket laddning klockan har, tryck på Battery (Batteri) från Meny 1 (sid. 8,9). För att ladda batteriet, koppla in USB sladden i en dator och kläm fast klämman med de 4 små kontaktpinnarna mot klockans kontakter på undersidan av klockan. Om du önskar så kan USB kontakten istället för i datorn kopplas i en vanlig standard kontakt med USB uttag som t ex laddare för telefoner el dylikt. Processen för hur batteriet laddas visas i bilderna nedan. LADDAR, FULLT =LADDAR =FULLT INNEHÅLL 1 - Bushnell Neo+ GPS klocka 1 - USB/laddningskabel 1 - Intruktions manual DATOR MED FÖLJANDE KRÄVS USB (1.1 or 2.0) kontakt OS: Windows (7, Vista eller XP) Besök gärna med jämna mellanrum för nya uppdateringar. 4

5 Knappar och funktioner 1. SHOT knappen: Ger slagets längd när du är i Play Golf mode. Den kontollerar även ljusstyrkan. Tryck och håll in knappen för att öka ljusstyrkan. Stäng av ljuset med ett enklet tryck. Tryckt Select, Front eller Back för att stänga av slaglängdsfunktionen. 2. MENU knappen: Se Golf Menyn när du är i Play Golf mode. Se Huvudmenyn när du är i klock läget. 3. BACK knappen: Flyttar markören uppåt när du är i Menyer Visar en större siffra för avstånd till bakkant av green i Play Golf mode. 4. SELECT knappen: Används för att välja något i menyerna. 5. FRONT knappen: Tryck och håll in för att stänga av och sätta på klockan. Flyttar markören nedåt när du är i Menyer. Visar en större siffra för avstånd till frammkant av green i Play Golf mode. Notera att Play Golf mode kan endast utföras utomhus där klockan får kon takt med sateliter. 5

6 Starta klockan och enkel navigering Är du redo att börja använda din Neo+ klocka? Se först till att batteriet är fulladdat. Om du använder klockan för första gången ska den laddas tills FULL visas på skärmen (referera till Laddning av batteri på sidan 7 för mer information). Därefter se till att du är utomhus på en plats med fri sikt mot himmelen, för att försäkra sig en bra mottagning av sateliternas signaler. Nu är du redo att sätta på klockan. Senare i manualen visar vi hur du ställer in klockan till Meter istället för Yards. Tryck och håll ner FRONT knappen (5) för att sätta på Neo+ klockan. Tryck MENU knappen (2) Flytta uppåt och nedåt med FRONT (5) och BACK (3) knapparna. Vill du gå in till en undermeny trycker du på SELECT (4) knappen. De olika menyerna visas i en serie av 3 sidor enl. följande: Meny 1: Play Golf*, Battery, Golf Demo Meny 2: Odometer*, Alarm, Timer Meny 3: GPS Status*, Settings *GPS behöver kontakt med sateliter för att utföras. Avända Play Golf mode. 1. Tryck MENU och välj Play Golf, (tryck FRONT eller BACK för att flytta markören upp eller ned vid behov) genom att trycka SELECT. Neo+ klockan söker nu efter sateliter. När sateliterna har hittats visas en lista på golfbanor i detta område. 2. Välj golfbana genom att gå upp eller ner med FRONT och BACK knapparna. Tryck SELECT för att välja önskad bana. Nu är du i Play Golf mode. 3. När du valt bana kommer skärmen visa avstånd till framkant, mitten och bakkant av green på hål nummer 1. Hålets nummer visas i övre högra hörnet av skärmen. 4. När du avslutat ett hål så trycker du på MENU och väljer sedan CHANGE HOLE. Använd BACK/FRONT knapparna för att gå till önskat hål. Tryck sedan SELECT 6

7 Avända Play Golf mode. Hål nummer Par information Avstånd till mitten av green Avstånd till framkant av green Avstånd till bakkant av green Knappfunktioner i Play Golf mode. Se hur långt ditt slag blev: Denna funktion gör det lätt att se hur långt ditt slag var mellan två punkter. Vanligtvis används denna funktion för att se hur långt slag du slog. Tryck på SHOT knappen vid den punkt där du slog så att denna funktion nollställs. När du kommit fram till din boll kan du se hur många meter bollen är från den punkt där du slog. (Punkt A till punkt B i en rak linje). Se Golf Meny inställningar: Tryck MENU för att komma till Golf Menyn vilket låter dig manuellt byta hål, byta från Yards till Meter, se nuvarande tid eller stänga av GPS-funktionen efter rundan. Tryck MENU en gång till så kommer du tillbaka till Play Golf. Vill du få en större visning av avståndet till bakkant av green, tryck BACK. Större visning av bakkant visas nu i 5 sekunder och återgår till normal visning därefter. Vill du få en större visning av avståndet till framkant av green, tryck FRONT. Större visning av framkant visas nu i 5 sekunder och återgår till normal visning därefter. (Normal visning visar avstånd till mitten i större text och framkant nedanför till vänster, och bakkant nedanför till höger. 7

8 Andra Meny inställningar Batteri (A): För att se hur mycket laddning som finns kvar, Välj (SELECT) BATTERY i Meny 1. Golf DEMO: Genom att välja GOLF DEMO i MEny 1 så visar klockan hur skärmen ser ut när du spelar golf, detta utan att behöva kontakt med sateliter. Denna demo är främst för butiker för att visa hur den fungerar, eller för dig att visa dina kamrater hur Neo+ fungerar efter rundan inne i t ex klubbhuset. I demoversionen är det inte möjligt att ändra hål eller från yards till meter. Tryck MENU igen och välj EXIT GAME för att stänga av demovisningen. ODOMETER (B): När GPS sateliterna är mottagna så kan Odometer funktionen hjälpa dig att visa totala avståndet som du gått, hastighet samt hur länge du varit på banan. ALARM (C): Neo+ klockan ger möjlighet att ställa in alarm som ljuder vid inställt klockslag. TIMER (D): Neo+ klockar har även en inbyggd timer som fungerar som en köksklocka som räknar ner. Ställ in antal timmar eller minuter så ljuder en signal. GPS STATUS (E): När Neo+ är uppkopplad mot sateliterna kan du genom att välja GPS STATUS i Meny 3 se hur starka signalerna är. 8

9 Andra Meny inställningar/knapp funktioner Total tid Total distans Hastighet Alarm På/Av (C) Öka timer tiden / Starta Timer (D) Vandra genom inställningar Stäng av alarm eller Ställa in timer Minska timer tiden Visar hur många sateliter som är inkopplade. Lämna GPS Status menyn Denna siffra visar precisionen av din position (HDOP= Horizontal Dilution of Precision) Lågt nummer=bättre precision. 9

10 Inställnings menyn Settings (A): Från Inställningsmenyn (SETTINGS) kan du justera datum och tid (Välj TimeDate ), ställa in knappljud (Välj Sound ) ändra från Yards till Meter (Välj Units ) och göra en återställning av klockan till fabriksinställningen (Välj SysReset ). Time/Date (B): Denna låter dig ställa in tid och datum på klockan, ändra tidszon, justera GPS Update Inställningar och välja ett tidsformat. Ljud (C): Detta väljer du om du önskar att stänga av allt ljud i enheten. När ljudet är på (ON) så hörs ett pip vid varje knapptryck. När ljudet är av (OFF) så är klockan helt tyst. Units (D): I denna meny kan du enkelt ställa in enheten på Yards (STANDARD) eller Meter (METRIC) System Reset (E): Denna väljer du om du önskar återställa enheten till fabriksinstälnningen. About (F): Denna ger dig information om vilken version av mjukvara du har installerad. Gå in på för mer information och ev tillgängliga uppdateringar som kan ytterligare förbättra din enhet. 10

11 Använda Inställnings menyn Tryck SELECT Tryck SELECT GPSUpd: Om denna är på (ON) så uppdateras klockan automatiskt till den tidszon som du ställt in varje gång du får kontakt med sateliterna. Format: Här kan du ändra klockan format från 12h till 24h Tryck SELECT Om du vill ändra tiden manuellt, se till att GPSUpd är på OFF då den annars ställer in sig automatiskt vid kontakt med sateliter. Keytones ON, avger ljud vid knapptryck. Keytones OFF, gör din klocka helt tyst vid knapptryck. Tryck SELECT Välj Standard för Yards och Miles. Välj Metric för Meter och kilometer Tryck SELECT Behåll nuvarande inställningar och återgå till menyn. Återställ enheten till fabriksinställning. Tryck SELECT 11

12 Registrera och Uppdatera banor Att registrera produkten och skapa ett gratis konto på är nödvändigt för att kunna uppdatera både mjukvara och golfbanor. (Klockan fungerar utan att uppdatera men den blir bättre för varje uppdatering som görs). Detta konto är helt kostnadsfritt och det kostar heller ingenting att göra uppdateringar eller ladda in fler banor. Registreringen tar ett par minuter. För att skapa kontot: 1. Gå till och fyll i din information för att registrera produkten och skapa ett konto. Serienumret på din produkt hittar du på undersidan av klockan. Klicka på NEXT vid slutet av Step 1 för att gå till Step 2 och avsluta där din registrering. 2. När du kommer till Step 3 ska du ladda ner och KÖR installationsprogrammet för USB-enheten vilket gör att din dator hittar din Neo+ enhet. Programmet är kompatibelt med Windows XP, Vista och Windows 7. För bästa resultat rekommenderar vi att du använder Internet Explorer som web browser. 3. När installationen av drivrutinen är klar trycker du NEXT 4. Step 4 (valfritt) ger möjlighet att genom en PDF fil få detaljerad information om hur du kan updatera klockans operativsystem. En länk är inkluderad i PDF-en som direkt tar dig till Uppdateringsprogrammet och laddar ner denna uppdatering. Att uppdatera din klocka med det senaste operativsystemet försäkrar att du har de senaste funktionerna och förbättringar i din enhet. 5. När du har registrerat din enhet och installerat Drivrutinen för USB, kommer du till hemsidan där du lätt kan söka upp golfbanor. Skriv i delar eller hela golfklubbens namn och tryck på SEARCH. (Tänk på att Å,Ä,Ö inte får finnas i banans namn. Byt dessa mot A,A,O) När du hittat din bana klickar du på den och du får ytterligare information om banan. Klicka på DOWNLOAD GPS COURSE FILE för att ladda ner den senaste uppdateringen på de banor du önskar. Nedladdningen brukar normalt ta under 1 minut på bana, men beroende på uppkopplingens hastighet kan det ta något längre. Vi hoppas du får mycket nytta och glädje ute på golfbanan med din Bushnell Neo+. 12

Rangefinder Watch. Models# 368550-368551-368552. Quick Start Guide

Rangefinder Watch. Models# 368550-368551-368552. Quick Start Guide Rangefinder Watch Models# 368550-368551-368552 Quick Start Guide 1 Se sida 9 för språkinställningar KNAPPAR OCH FUNKTIONER www.bushnell.igolf.com Golf Meny 1 UPP 3 VÄLJ 4 2 Meny 5 NER 1. Golf Meny Knappen:

Läs mer

SG250 GPS GOLF WATCH. Bruksanvisning

SG250 GPS GOLF WATCH. Bruksanvisning SG250 GPS GOLF WATCH Bruksanvisning Grattis till ditt köp av Shotsaver SG250! Din nya Shotsaver SG250 är full av fantastiska funktioner. Den senaste GPS-tekniken i mikroformat ger dig exakta avstånd till

Läs mer

redknows MiniFinder Användarmanual Axtech AB SV.

redknows MiniFinder Användarmanual Axtech AB SV. redknows MiniFinder Användarmanual Axtech AB 0314 S:t Jörgens väg 4, 422 49 Hisings Backa, Sweden Tel. 031-558866, Fax. 031-558869 info@axtech.se www.redknows.se SV. redknows är ett registrerat varumärke

Läs mer

Runbo F1. Garantivillkor

Runbo F1. Garantivillkor Runbo F-1 Manual 一 Garantivillkor Runbo Sverige garanterar att licensierade produkter vid införskaffandet är fria från defekter avseende design, material och yrkesutförande. Garantivillkor avser Runbos

Läs mer

SURFPLATTA MED SVENSK MANUAL

SURFPLATTA MED SVENSK MANUAL SURFPLATTA MED SVENSK MANUAL Vad roligt att du köpt en av våra produkter! Visste du att... som varumärke grundades redan på 50-talet. Då den schweiziska tillverkaren Lenco utvecklade välkända skivspelare,

Läs mer

Manual - Inläsningstjänsts App (Android)

Manual - Inläsningstjänsts App (Android) Sidan 1 av 7 Manual - Inläsningstjänsts App (Android) App-release: Beta Innehållsförteckning 1 Kort om appen... 2 Funktionalitet i grova drag... 2 Kända begränsningar i denna version... 2 2 Var hittar

Läs mer

Professionell Trådlös Väderstation WS2355. Svensk Manual. Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar

Professionell Trådlös Väderstation WS2355. Svensk Manual. Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar Professionell Trådlös Väderstation WS2355 Svensk Manual Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

Läs mer

Svensk bruksanvisning

Svensk bruksanvisning Svensk bruksanvisning Inuti produkten finns elektricitet. Därför är det viktigt att aldrig öppna upp produkten då kroppsskada kan uppstå! CD: Har enheten CD spelare finns även laserstrålar inuti, dessa

Läs mer

Kom igång med Skype (Mac)

Kom igång med Skype (Mac) Kom igång med Skype (Mac) Skapa konto och installera Skype 1. a) För att kunna använda Skype måste du först ladda ner programmet till din dator och ditt operativsystem. Klicka på länken nedan så kommer

Läs mer

Rugtel Tank X10 Manual

Rugtel Tank X10 Manual Rugtel Tank X10 Manual 一 Garantivillkor Rugtel Sverige garanterar att licensierade produkter vid införskaffandet är fria från defekter avseende design, material och yrkesutförande. Garantivillkor avser

Läs mer

Användarmanual. 88 SEA för iphone. OBSERVERA! 88 SEA för iphone och 88 SEA HD för ipad är två separata produkter.

Användarmanual. 88 SEA för iphone. OBSERVERA! 88 SEA för iphone och 88 SEA HD för ipad är två separata produkter. Användarmanual 88 SEA för iphone OBSERVERA! 88 SEA för iphone och 88 SEA HD för ipad är två separata produkter. Välkommen! Grattis och välkommen till världen kring 88 SEA. 88 SEA är en komplett sjökortsnavigator

Läs mer

Utbildningsmaterial för navigationstjänst inom e-adept. Användarmanual. TeDuco

Utbildningsmaterial för navigationstjänst inom e-adept. Användarmanual. TeDuco Utbildningsmaterial för navigationstjänst inom e-adept Användarmanual TeDuco Innehållsförteckning 1 Inledning... 4 1.1 Att tänka på när du använder TeDuco... 5 2 Information om utrustningen... 5 2.1 Mobiltelefon...

Läs mer

TrekStor ebook Reader Pyrus Manual

TrekStor ebook Reader Pyrus Manual TrekStor ebook Reader Pyrus Manual 1 1 Lär känna din TrekStor ebook Reader Pyrus... 5 1.1 Kontrollknappar... 5 1.2 Startskärmen på ebook Reader Pyrus... 8 1.3 Huvudmeny för ebook Reader... 10 1.3.1 Bokmärken...

Läs mer

SMARTBOX. Användarmanual 14.12.16

SMARTBOX. Användarmanual 14.12.16 1 SMARTBOX Användarmanual 14.12.16 INNEHÅLL. FJÄRRKONTROLL... 3 PRODUKT... 4 KOM IGÅNG... 5 KANALSÖKNING... 6 ANVÄNDNING... 7 TV-GUIDE... 8 HEJ OCH GRATTIS TILL DIN SMARTBOX! I den här manualen kan du

Läs mer

Energidisplay. Användarmanual V 02.01.01-02.01.05. info@exibea.se Exibea AB www.exibea.se Ekmansgatan 3, 411 32 Göteborg

Energidisplay. Användarmanual V 02.01.01-02.01.05. info@exibea.se Exibea AB www.exibea.se Ekmansgatan 3, 411 32 Göteborg Energidisplay Användarmanual V 02.01.01-02.01.05 info@exibea.se Exibea AB www.exibea.se Ekmansgatan 3, 411 32 Göteborg Innehållsförteckning 1. Detta är ELIQ 1 2. Innehåll i kartongen 2 3. Installation

Läs mer

ÄGARENS HANDBOK FÖR DoGPS

ÄGARENS HANDBOK FÖR DoGPS ÄGARENS HANDBOK FÖR DoGPS Ägarens handbok SWEPOINT DoGPS... 1. Inledning... 4 GPS produkt modeller... 4 Lokaliseringsanordningen Swepoint DoGPS... 4 Förklaring av kartsymbolerna... 4 2. Säkerhets- och

Läs mer

Nexa Gateway är kompatibel med alla självlärande mottagare från Nexa ( ej Nexa Pro ) och nya produkter tillkommer hela tiden.!

Nexa Gateway är kompatibel med alla självlärande mottagare från Nexa ( ej Nexa Pro ) och nya produkter tillkommer hela tiden.! Inledning Grattis till ditt köp av Nexa Gateway, den centrala punkten i ditt intelligenta hem. Nexa Gateway låter dig automatisera belysning och annat i ditt hem, på kontoret eller annan plats. Det ger

Läs mer

1. Installera C-Pen Core-mjukvaran

1. Installera C-Pen Core-mjukvaran Användarhandbok Tack för att du har valt C-PEN. Med C-Pen kan du skanna text och siffror. Exempel på program som kan ta emot data från C-Pen är ordbehandlings-program, e-postklienter, ekonomiprogram och

Läs mer

Mobiltelefon med stor skärm

Mobiltelefon med stor skärm DCP32 Deltaco TALA Stor Mobiltelefon med stor skärm SE Användarmanual Förpackningsinnehåll Introduktion Välkommen till din nya mobiltelefon. Den är gjord för att vara lättanvänd med rejäla knappar och

Läs mer

Home Edition. Användarmanual LOCKBEE. En produktion av Avtre AB

Home Edition. Användarmanual LOCKBEE. En produktion av Avtre AB Home Edition Användarmanual LOCKBEE En produktion av Avtre AB Användarmanual för Lockbee Användarmanualen är avsedd att ge en närmare introduktion av Lockbees funktioner och nyttjande. Vi rekommenderar

Läs mer

Manual ipad och Netpublicator

Manual ipad och Netpublicator Manual ipad och Netpublicator 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 FÖR ATT KOMMA IGÅNG ------------------------------------------------------------ 4 1.1 Utseende ------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Innehållsförteckning. info@exibea.se Exibea AB www.exibea.se Sockerbruket 9, 414 51 Göteborg

Innehållsförteckning. info@exibea.se Exibea AB www.exibea.se Sockerbruket 9, 414 51 Göteborg Användarmanual V 2014 Innehållsförteckning 1. Detta är ELIQ 1 2. Innehåll i kartongen 2 3. Installation 3 4. Användning 4 5. Exportera data 5 6. Felsökning 6 7. FAQ vanliga frågor 7 8. Teknisk specifikation

Läs mer

Fröbergs Fingerprint Fröbergs RFID Fröbergs RFID / Fingerprint

Fröbergs Fingerprint Fröbergs RFID Fröbergs RFID / Fingerprint Fröbergs Fingerprint Fröbergs RFID Fröbergs RFID / Fingerprint Manual 2014-01- 01 Version 12 1 1. Montering och installation av terminalen... 5 1.1 Anslut strömadaptern... 5 1.2 Anslut nätverkskabeln...

Läs mer

Manual. textil. samlat och strukturerat - direkt online. anpassat för skolan - pedagogiskt granskat

Manual. textil. samlat och strukturerat - direkt online. anpassat för skolan - pedagogiskt granskat Manual textil samlat och strukturerat - direkt online anpassat för skolan - pedagogiskt granskat Innehåll Välkommen till Slöjdlexikon Slöjdlexikon Online Logga in Logga ut 2, 16 eller 32 användare online

Läs mer

Pulse Sonic K3555 - SVENSKA Avstånds- och hastighetsmätning, puls, fettförbränning och kalorier

Pulse Sonic K3555 - SVENSKA Avstånds- och hastighetsmätning, puls, fettförbränning och kalorier Pulse Sonic K3 - SVENSKA Avstånds- och hastighetsmätning, puls, fettförbränning och kalorier MEM/EL ST/SP/+ MODE/SET SAVE/RST/- MODE / SET (Funktion/inställningar) + Tänd display! MEM / EL (Minne/belysning)

Läs mer

TAM Mätinstrument för DVB-T

TAM Mätinstrument för DVB-T TAM Mätinstrument för DVB-T Ver: 1016SE Bruksanvisning Innehåll Kapitel Sida 1. Introduktion... 2 2. Medföljande tillbehör... 3 3. Komma igång 1. Skapa ett användarkonto på Maxpeak... 2.Produktregistrering,

Läs mer

Digital TV mottagare DVB-T TTR 310 Med multimedia funktioner. Bruksanvisning

Digital TV mottagare DVB-T TTR 310 Med multimedia funktioner. Bruksanvisning Digital TV mottagare DVB-T TTR 310 Med multimedia funktioner Bruksanvisning TTR 310 - Varunr: 361310 Oktober 2009 1 Grattis till ditt köp av Triax TTR 310. Innan du börjar Det är inte nödvändigt att läsa

Läs mer

Användarmanual LOCKBEE - Business. En produktion av Avtre AB

Användarmanual LOCKBEE - Business. En produktion av Avtre AB Användarmanual LOCKBEE - Business En produktion av Avtre AB Användarmanual för Lockbee - Business Användarmanualen är avsedd att ge en närmare introduktion av Lockbees funktioner och nyttjande. Vi rekommenderar

Läs mer

Swepoint DoGPS V4. Användarmanual

Swepoint DoGPS V4. Användarmanual 1 Swepoint DoGPS V4 Användarmanual DoGPS+-tjänsten innehåller även DoGPS NET-internetuppkoppling. Klicka in adressen www.pointerjakt.se Tilläggstjänsten DoGPS+ Fördelarna med GPRS-informationsöverföring

Läs mer

2 Användarmanual TrekStor Liro Color

2 Användarmanual TrekStor Liro Color 2 Användarmanual TrekStor Liro Color Innehåll Förpackningens innehåll... 3 Enhetens kontroller... 3 Sätta på och stänga av... 4 Hemskärm... 5 Hur man laddar TrekStor Liro Color... 6 Att ansluta TrekStor

Läs mer