KOMVUX HÖSTEN Välkommen att söka till våra kurser med start i oktober! Det går att ansöka nu! Grundläggande och gymnasiala kurser

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KOMVUX HÖSTEN 2015. Välkommen att söka till våra kurser med start i oktober! Det går att ansöka nu! Grundläggande och gymnasiala kurser"

Transkript

1 Senast reviderad KOMVUX HÖSTEN 2015 Grundläggande och gymnasiala kurser Vård- och omsorgsutbildning Vårdkurser Välkommen att söka till våra kurser med start i okber! Det går att ansöka nu! (senast tember) Vuxenutbildningen Linné Sida 0

2 Välkommen till oss! Många vuxenstuderande i Uppsala väljer att studera hos oss på Linné. Du är också välkommen till oss. Vi har en kunskapssyn som bygger på att människor lär och utvecklas hela livet och vi vet att vi kan ge dig en bra grund för fortsatta studier och arbete. Vi har ett brett utbud av kurser på olika nivåer; grundläggande kurser, gymnasiekurser och yrkesinriktade utbildningar. De flesta av våra kurser ges dagtid men många går också att läsa på kvällarna, vilket kan passa dig som av olika skäl inte har möjlighet att studera på dagarna. Våra kurstider och lektistider för de olika kurserna hittar du i denna broschyr eller på Du som studerar är naturligtvis i centrum för vår verksamhet och som stöd för ditt lärande erbjuds du lärarledda lektier av våra lärare som alla är behöriga och har god erfarenhet av att undervisa vuxna. I alla våra kurser kombinerar vi de lärarledda lektierna med ett nätstöd på vår lärplattform, Learnify vilket ger dig som studerande en sr flexibilitet. Här kan du lätt kommunicera med dina lärare och studiekamrater. Här hittar du lektisanteckningar, kursplaneringar och annat material som hör till kursen. Du har tillgång till lärplattformen dygnet runt, via en dar med internetuppkoppling. Jobba hemifrån, låna en dar på skolan eller ta med dig din egen dar och koppla upp dig på vårt trådlösa nätverk. I vår trivsamma och välutrustade skola med centralt läge vid Fyrisån finns utrymme för både självstudier och gruppstudier. Tillsammans med dig har vi ett gemensamt ansvar för att du ska nå målen med dina studier; vare sig det gäller en enstaka kurs eller en mer omfattande utbildning. Vux Linné Västra Strandgatan 11 Tel: Yrkesutbildningar och yrkeskurser se sid Innehållsförteckning Allmänt om komvux sid 2-4 Vuxenutbildningen Linné Allmän informati sid 5-6 Grundläggande kurser sid 7-8 Gymnasiala kurser sid 9-14 Yrkesutbildningar sid Sida 1

3 VUXENUTBILDNING Skälen till att studera i vuxen ålder kan variera högst väsentligt. Det kanske handlar om att du vill: återuppta avbrutna studier skaffa behörighet för högskoleeller universitetstudier komplettera med ämnen du inte läst höja din yrkeskompetens byta yrkesinriktning From 1 juli 2012 fick vuxenutbildningen nya ämnes- och kursplaner nya betygskriterier nytt betygssystem med betygsskalan A-F Mer informati finns på Skolverkets hemsida Ny förordning i vuxenutbildningen Från och med 1 juli 2012 har det införts en ny förordning i vuxenutbildningen. Det innebär bland annat att kurser har bytt namn och ändrat omfattning. Det innebär också att en avslutad gymnasieutbildning kallas gymnasieexamen samt att en ny betygsskala införts. Nytt betygsystem Betygsskalan har beteckningarna A-F, där A är det högsta betyget och E är det lägsta godkända betyget. Betyget F innebär icke godkänt. Du får betyg efter varje avslutad kurs Om du vill avsluta din gymnasieutbildning på vuxenutbildningen kan du välja mellan att få en yrkesexamen och/eller en högskoleförberedande examen. En examen ska innehålla poäng varav måste vara godkända. För att få grundläggande behörighet till högre studier måste den som väljer att ta ut en yrkesexamen även läsa kurserna engelska 6, svenska 2 /SAS 2, och svenska 3/SAS poäng vardera. RÄTTIGHET TILL VUXENUTBILDNING En vuxen har rätt att delta i utbildning på grundläggande nivå från och med andra kalenderhalvåret det år då han eller h fyller 20 år, om han eller h 1. är bosatt i landet, 2. saknar sådana kunskaper som normalt uppnås i grundskolan, och 3. har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. En vuxen som har en yrkesexamen från gymnasiet men inte har uppnått grundläggande behörighet till högskolestudier har rätt att delta i utbildning på gymnasial nivå i syfte att uppnå en sådan behörighet. Grundläggande vuxenutbildning Motsvarar grundskolans nivå och är anpassad efter vuxnas behov. Studerande inom SFI kan kombinera sina studier med kurser från grundläggande vuxenutbildning om de saknar de kunskaper som normalt uppnås i den kurs som det gäller, samt att sökande bedöms ha förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. En individuell bedömning sker till antagningen utifrån nivåtest och den individuella studieplanen. Gymnasial vuxenutbildning Motsvarar gymnasieskolans kurser, vilket kräver att du har kunskaper motsvarande grundskola eller grundläggande nivå innan du kan söka gymnasiala kurser. Du kan välja mellan olika fristående kurser på grundläggande och gymnasial nivå. Dessum kan du själv kombinera kurser inom olika områden och nivåer så att de passar dig. ÄMNEN OCH KURSER I KOMVUX Ämnena är indelade i en eller flera kurser t.ex. engelska på gymnasial nivå från engelska 5 till engelska 7. Kurserna finns dels på grundläggande nivå, dels på gymnasial nivå. Kurser på grundläggande nivå motsvarar grundskola. Kurser på gymnasial nivå finns i allmänna ämnen och yrkesämnen och följer gymnasieskolans kursplaner. Varje kurs ger s.k. studiestödspoäng som har betydelse vid ansökan om studiemedel. BEHÖRIGHET OCH URVAL Du är behörig att delta från och med hösten det år du fyller 20 år eller när du slutfört ett natiellt gymnasieprogram eller motsvarande. För att vara behörig att tas emot till en kurs inom gymnasial vuxenutbildning ska den sökande dels sakna eller ha brister i sådana kunskaper som kursen syftar till att ge, dels ha förutsättningar att följa utbildningen. Förordning om kommunal vuxenutbildning 3 kap.2 (SFS 1909:134). Till vissa kurser är det ibland fler behöriga sökande än platser och då görs ett urval. Sida 2

4 EXAMENSBEVIS I KOMVUX PROGRAMSTRUKTURER Högskoleförberedande program poäng Ämne Poäng Svenska/SVA kurs 1,2,3 300 Engelska kurs 5,6 200 Matematik kurs 1a, 1b, 1c 100 Summa: 600 dessum Ämne Poäng Nyhet! Gymnasiearbete, 100 poäng är en större självständig arbetsuppgift. Det kan vara en undersökning eller en uppgift som har att göra med utbildningens karaktär/inriktning. Man måste ha ett godkänt gymnasiearbete för att få en gymnasieexamen. Endast betyget E (godkänt) eller F (icke godkänt) används som betyg. Kursen läses mot slutet av studierna mot en gymnasieexamen och ska ingå i den individuella studieplanen som upprättats i samråd med en studievägledare. Matematik 100/200 Hisria 100 Samhällskunskap 100 Religiskunskap 50 Naturkunskap 100 Gymnasiearbete 100 Summa: 550/650 Ämne Poäng Valfria kurser *1 250 Summa: *Därav minst 650 poäng från ett och samma högskoleförberedande program. OBS! För grundläggande och särskild behörighet inför högre studier läs på Yrkesprogram poäng Ämne Poäng Svenska/SVA kurs Engelska kurs Matematik kurs 1a 100 Summa: 300 dessum Ämne Poäng Hisria 50 Samhällskunskap 50 Religiskunskap 50 Naturkunskap 50 Gymnasiearbete 100 Summa 300 Ämne Poäng Kurser inom programgemensamma ämnen *1 800 inriktningar och fördjupningar poäng Summa: *Kurser ska till övervägande del ingå i ett och samma yrkesprogram DIN VÄG TILL STUDIER STEG 1 Vid Navet utbildning har du tillgång till informati och vägledning om kurser och yrkesutbildningar. Du kan göra en prövning i en kurs, du kan få hjälp att utreda eventuella skriv- och lässvårigheter. Tänker du studera svenska, svenska som andraspråk, engelska eller matematik och är osäker på vilken nivå du ska börja? Då kan du testa dina förkunskaper med ett nivåtest och få hjälp med att välja rätt nivå. Navet utbildning Besöksadress: Kungsgatan 85 Telef: E-post: STEG 2 a) Fyll i din individuella studieplan elektriskt på: b) Därefter gör din ansökan genom en elektrisk ansökan på: Fyll i dina uppgifter och bifoga ev. kopior på betyg från tidigare utbildning. Om du ej har betygen digitalt så skicka dem till: Antagningsenheten för vuxenutbildning Uppsala Telef: STEG 3 En tid före kursstart får du ett meddelande från Antagningsenheten som visar för varje sökt kurs eller utbildning om du är antagen eller har en reservplats. Du får också informati om tider m.m. OBS! Om du som läser mot en yrkesexamen vill bli grundläggande behörig till högskola och universitet måste du få godkända betyg i Svenska/ Svenska som andraspråk 2, Svenska/ Svenska som andraspråk 3 samt Engelska 6. För grundläggande behörighet till högskolestudier krävs att du i examens-beviset har lägst betyget E i minst poäng inklusive gymnasiearbetet. Sida 3

5 ANSÖKNINGSTIDER Sista ansökningsdag för kurser och utbildningar hittar ni på PRÖVNING Vid Prövningsenheten på Navet utbildning Kungsgatan 85 i Uppsala kan du som läst in en kurs på egen hand, gått en kurs och inte fått betyg eller som vill försöka höja ett tidigare satt betyg anmäla dig till prövning på För informati ring tel: eller skriv till Vuxenutbildningen Linné Hos oss kan du läsa en enstaka kurs eller flera kurser samtidigt beroende på dina behov och intressen och den tid du har till förfogande för studier. Dina förkunskaper och din studievana avgör vilken kurs/nivå du väljer i olika ämnen. Du kan kombinera kurser på grundläggande och gymnasial nivå, studera på dagtid och/eller kvällstid. Du kan läsa enstaka yrkeskurser eller hela yrkesutbildningar. Det är tillåtet att kombinera studier i olika skolformer komvux, sfi och särvux om du uppfyller förutsättningarna som kursen avser. F-prövning: Om du som studerande vid Vux Linné får betyget F (icke godkänd) i någ kurs finns möjlighet till en kostnadsfri prövning senast 6 månader efter avslutad kurs. Anmälan görs i vår recepti. STUDIEFINANSIERING Alla kurser inom grundläggande och gymnasial nivå samt orienteringskurser har poäng som ligger till grund för att räkna ut studiemedel. För heltidsstudier räknar man 20 poäng per vecka. Studietakt 20-veckorskurser 100 % 400 poäng (heltidsstudier) 75 % 300 poäng 50 % 200 poäng Studietakt 10-veckorskurser 100% poäng (heltidsstudier) Studietakt 5-veckorskurser 100% poäng (heltidsstudier) För mer informati ktakta CSN (Centrala studiestödsnämnden) Telef: KURSER OCH UTBILDNINGAR Grundläggande kurser: engelska, matematik, samhällskunskap, svenska, svenska som andraspråk. Gymnasial kurser - allmänna ämnen: biologi,engelska, fysik, geografi, hisria, kemi, matematik, naturkunskap, psykologi religiskunskap, samhällskunskap, svenska, svenska som andraspråk. yrkeskurser: akutsjukvård, etik och människans livsvillkor, hälsopedagogik, medicin 1 och 2, psykiatri 1, specialpedagogik, vård och omsorg 1 och 2, vårdpedagogik yrkesutbildningar: Vård- och omsorgsutbildning inriktning akutsjukvård KVÄLLSKURS - ett bra alternativ Många av våra kurser finns som kvällskurs. Dessa kurser har ofta reducerad undervisningstid med färre lärarledda lektier jämfört med kurserna som ges dagtid. Detta kan vara ett bra alternativ för dig som är upptagen dagtid eller som vill studera mer på egen hand. Sida 4

6 Studieform: LÄRARLEDD UNDERVISNING Alla våra kurser har lärarledda lektier vilket utgör ett bra stöd för lärandet och erbjuds på fasta schematider. Genom lärarens berättande och handledning och med möjlighet att ställa frågor samt i dialogen med gruppen blir det lättare att nå kunskap. Antalet lektier kan variera från en till flera gånger per vecka beroende på kurs. I alla våra kurser är det en välutbildad och ämnesbehörig lärare som i dialog med kursdeltagarna ansvarar för planeringen och genomförandet av kursen. Du studerar med stöd från din lärare under hela kursen och du kan direkt ställa frågor under lektierna och på skolans lärplattform - Learnify. Du har en mycket nära ktakt med din lärare vilket innebär att det också finns många möjligheter till individuella och flexibla lösningar. STUDERANDE MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Vänd dig till Navet utbildning och tala om vilket behov av stöd du har pga din funktisnedsättning Du som har skriv- och lässvårigheter vänd dig till Navet utbildning för att göra en utredning Ange att du har en funktisnedsättning när du söker en kurs eller yrkesutbildning. OBS! Tag gärna ktakt med skolans kurar Birgitta Grape som kan vara till din hjälp. Telef: E-post: Skriv- och lässtöd för studerande på gymnasienivå Har du skriv- och lässvårigheter eller andra inlärningssvårigheter, så finns möjlighet till extra stöd. Du kan - träna läsning och stavning - få hjälp med studieteknik - få råd och stöd när det gäller kompensariska hjälpmedel inläst litteratur m.m ORIENTERINGSKURS - introdukti Som ny studerande erbjuds du en av följande orienteringskurser på vardera 20 poäng. 1. Introdukti till komvuxstudier för allmänna ämnen Introdukti av vår lärplattform Learnify Studieteknik Kartläggning av kunskapsnivåer Bedömning och betygsättning på goda grunder Du har en nära ktakt med din lärare och får ktinuerlig återkoppling utifrån dina mål och resultat. Alla inlämningsuppgifter, rapporter, delprov och kursprov bedöms av din lärare och ligger till grund för betygsättningen. I de kurser där det finns natiella prov ingår alltid det som en del av examinatien enligt Skolverkets föreskrifter. eller 2. Introdukti till komvuxstudier för yrkeskurser (Ingår som en del i yrkesutbildningarna) Introdukti till yrkesområdet Introdukti av vår lärplattform Learnify Studieteknik Studieplanering utifrån tidigare kunskaper och erfarenheter för eventuell validering Sida 5

7 LEDNING Rekr Jesper Djupström Telef: E-post: Biträdande rekr Marie Laitamaa Grundläggande och gymnasiala kurser, Yrkesutbildningar Telef: E-post: Biträdande rekr Tove Österling Wallner SFI & svenska som andraspråk grundläggande och gymnasial nivå Telef: E-post: vik. Biträdande rekr Marie Edin Janss SFI Telef: E-post: Biträdande rekr Ann-Christine Elg Lärvux Telef: E-post: Betyg senast 27 nov Om du har behov av betyg till den 27 november i någ av höstens gymnasiekurser för att kunna söka till utbildningar som startar våren 2016 så är det möjligt. I alla gymnasiekurser som startar i augusti finns det möjlighet att bli klar med kursen till den 27 november. Du följer gruppens planering men gör den avslutande delen på egen hand efter dialog med din lärare. STUDERANDESERVICE RECEPTION Postadress: Uppsala kommun, Vuxenutbildningen Linné, Uppsala Besöksadress: Västra Strandgatan 11 Besökstid: må må även fr Telef: Fax: E-post: Kurar: Birgitta Grape Telef: E-post: Samordnare specialped: Eva-Lotta Björklöf Telef: , E-post: BESTÄLLNING AV BETYGSDOKUMENT När du genomfört en kurs får du betyg. Du som vill ha betygsutskrift måste själv beställa det från vår recepti. Du får då ett utdrag ur betygskatalogen. För närmare informati se OBS! Du ansvarar själv för att skicka dina betyg till UHR (universitets och högskolerådet) om de har ett slutdatum före 1 januari Alla betyg som har ett slutdatum efter 1 januari 2012 skickas aumatiskt till UHR betygsdatabas. Det är först när du sökt en utbildning som du kan se dina betyg på studera.nu. Om du vill få ett slutbetyg (examensbevis) utfärdat måste du beställa det i god tid från Navet utbildning, Sida 6

8 GRUNDLÄGGANDE KURSER Grundläggande vuxenutbildning är till för dig som behöver läsa kurser motsvarande svensk grundskola. Kurserna går att kombinera med andra studier i Komvux, SFI eller särvux. Kurserna kan beroende på dina förkunskaper och studievana läsas från 19 till 80 veckor Kurskombinatier på grundläggande nivå Nedan ser du förslag på möjliga kurskombinatier för studier på grundläggande nivå. må ti fr Ma G SVA G SVA G Ma G En G SVA G SVA G 3:3 1:3 3:3 1:3 INT 2:3 INT 2:3 En G En G (bara 2:4) Sv G Ma G 3:3 En G INT En G Ma G SVA G 1:3 2:3 (bara 2:4) Sv G En G SVA G 1:3 2:3 3:3 Sh G Sh G SVA G 1:3 2:3 3:3 Sv G Sh G SVA G 1:3 2:3 3:3 Sv G Kursnamn Poäng Kod Start Slut veckor Dagar Tider Ansök Engelska G* Delkurs 1 av 4 Engelska G* Delkurs 1 av ENG G :4dk 13 aug 23 dec Obs! ändring! 19 må Obs! ändring! 100 ENG G :4dk 19 okt 23 dec 9 må, fr, Engelska G* Delkurs 2 av 4 Engelska G* Delkurs 2 av 4 Engelska G * Delkurs 3 av ENG G :4dk 13 aug 16 okt 9 må, ti, fr 150 ENG G :4dk 19 okt 23 dec 9 må, ti, fr 100 ENG G :4dk 19 okt 23 dec 9 må, fr, Engelska G * Delkurs 4 av ENG G :4dk 13 aug 23 dec Obs! ändring! 19, Obs! ändring! Matematik G** 220 MA G aug 23 dec 19 må, ti, fr Matematik G** 170 Ma G sep 23 dec 14 må, ti, fr Matematik G** 130 Ma G okt 23 dec 9 må, ti, fr Matematik G** 80 Ma G nov 23 dec 5 må, ti, fr 25 aug 10 nov * Grundläggande kurser i engelska och matematik är indelade i olika delkurser. För att du ska hamna på rätt studienivå i engelska hänvisar vi dig till Navet Utbildning för ett nivåtest. (http://navetutbildning.uppsala.se/nivaatest.aspx) ** I kursen ingår tid för nivåplacering motsv 20 p. Sida 7

9 Kursnamn Poäng Kod Start Slut veckor Dagar Tider Ansök Delkurs 1:3 400 SVA G :3 13 aug 23 dec * ti,, fr eller må,,fr Delkurs 1:3 400 SVA G :3 14 sept * ti,, fr eller må,,fr aug Delkurs 1:3 400 SVA G :3 19 okt * ti,, fr eller må,,fr Delkurs 1:3 400 SVA G :3 23 nov * ti,, fr eller må,,fr nov fm Delkurs 2:3 *em Delkurs 2:3 300 SVA G 1508A 2:3 13 aug 23 dec 19 ti,, fr SVA G :3 13 aug 16 okt 9*** ti,, fr *em Delkurs 2:3 Sv. Som Andraspråk G *fm Delkurs 2:3 300 SVA G 1508C 2:3 13 aug 23 dec 19 må,, fr 300 SVA G 1510A 2:3 19 okt 23 dec 9*** må,, fr *fm Delkurs 3:3 *em Delkurs 3:3 *fm Delkurs 3:3 *fm ***Kan passa dig med betyg C eller högre från SFI D- kurs 300 SVA G 1508A 3:3 13 aug 23 dec 19 må,, 300 SVA G 1508C 3:3 13 aug 23 dec 19 må,, fr 300 SVA G 1510A 3:3 19 okt 23 dec 9*** må, ti, 600 SVA G 1508 INT 13 aug 23 dec 19 må,, * Grundläggande kurser i engelska, matematik, svenska och svenska som andraspråk är indelade i olika delkurser. Beroende på dina förkunskaper kan du nå dina kunskapsmål inom veckor vilket innebär att slutdatum för kursen varierar. För att du ska hamna på rätt studienivå i Svenska som andraspråk och Engelska hänvisar vi dig till Navet Utbildning för ett nivåtest!(http://navetutbildning.uppsala.se/nivaatest.aspx) ** Beroende på dina förkunskaper varierar slutdatum. Du som börjar SVA G 1:3 kommer även att göra ett nivåtest på skolan vid kursstarten. Kursen pågår därmed mellan 5 19 veckor. *** Kan passa dig med betyg C eller högre från SFI D-kurs Sida 8

10 GYMNASIEKURSER Du som vill komplettera med kurser i allmänna ämnen som du inte har läst på gymnasiet eller som du har underkänt betyg i är välkommen till våra gymnasiekurser. Kurserna erbjuds dagtid och kvällstid med lärarledd undervisning vid kursträffarna. Flera kurser finns med olika studietakt och kan läsas under 9 eller 19 veckor. Nedan ser du en schemaöversikt på exempel av möjliga kurskombinatier för studier på gymnasial nivå med kursstart 13 augusti.(jv = jämna veckor, uv = udda veckor) Kursstart 1: 13 augusti Tid Må Ti On To Fr En 5 En 6 En 5 En 6 Sh 1b Sh 1a1 Nk 1a1, 1b En 5 En Ma 2 Ma 3 Ma 4 Ma 2 Ma 3 Ma 4 En 5 En 6 Nk1a1, 1b Ma 2 Ma 3 Ma Ge 1 Sh 1b Sh 1a1 SVA 3 Sv 3 Ma 1 Re 1 SVA 2 Sv 2 SVA 1 Sv 1 Nk 2 SVA 2 Sv Ge 1 Ma 1 SVA 3 uv Sv 3 uv SVA 1 Sv 1 Nk 2 SVA 3 Sv 3 Ma 1 SVA 2 jv Sv 2 jv SVA 1 uv Sv 1 uv Hi 1b kv Hi 1a1 kv Hi 1a2 kv En 7 kv Ps 1 kv Nk1b dk, Nk 1a2kv En 7 kv Hi 1b kv Hi 1a1 kv Hi 1a2 kv Kursstart 2: 19 okber GYMNASIEKURSER A-Ö (jv= jämna veckor, uv= udda veckor) Tid Må Ti On To Fr En 5 En 5 Sh 1a2 Nk 1a2, 1b En En 6 En 6 En En 5 En 6 Nk1a2, 1b Sh 1a2 Hi 1b Hi 1a1 Hi 1a2 Sh 1b Sh 1b Sh 1b Hi 1b Hi 1a1 Hi 1a2 Hi 1b Hi 1a1 Hi 1a Ma 2kv Ma 3kv Nk1b dk, Nk1a1kv Re 1 kv Ma 2kv Ma 3kv Sida 9

11 Kursnamn Poäng Kod Start Slut veckor Dagar Tider Ansök Biologi BI aug 23 dec 19 må uv Biologi BI aug 23 dec 19 må jv, fr el Engelska ENG aug 16 okt 9 må,ti,fr Engelska ENG okt 23 dec 9 må,ti,fr Engelska ENG aug 16 okt 9 må, ti, fr Engelska ENG okt 23 dec 9 må, ti, fr Engelska ENG okt 23 dec 9 må, ti, fr Fysik 1a 150 FY 1a aug 23 dec 19 ti, fr må uv Fysik 1b2 För dig som har betyg i FyA. Samläses med Fy1a Fysik 2 Bygger på Fy 1b2 eller Fy1a Gymnasiearbete* Inriktning omvårdnad 50 FY 1b okt 23 dec 9 ti, fr må uv 100 FY aug 23 dec 19 ti, fr må jv el el el VGY aug 23 dec 19 Meddelas vid kursstart Gymnasiearbete* Inriktning samhällsvetenskap Gymnasiearbete* Inriktning naturvetenskap 100 SGY aug 23 dec 19 Meddelas vid kursstart 100 NGY aug 23 dec 19 Meddelas vid kursstart Hisria 1a1** 50 HI 1a1 1508kv 13 aug 23 okt 10 må, Hisria 1a1** 50 HI 1a okt 23 dec 9 må, ti Hisria 1a2** 50 HI 1a2 1508kv 13 aug 23 okt 10 må, Hisria 1a2** 50 HI 1a okt 23 dec 9 må, ti Hisria 1b 100 HI 1B 1508kv 13 aug 23 okt 10 må, Hisria 1b 100 HI 1B okt 23 dec 9 må, ti * Gymnasiearbete, 100 poäng är en större självständig arbetsuppgift. Det kan vara en undersökning eller en uppgift som har att göra med utbildningens karaktär/inriktning. Man måste ha ett godkänt gymnasiearbete för att få en gymnasieexamen. Endast betyget E (godkänt) eller F (icke godkänt) används som betyg. Kursen läses mot slutet av studierna mot en högskoleförberedande examen och ska ingå i den individuella studieplanen som upprättats i samråd med en studievägledare. ** Alla lektistillfällen kommer inte att utnyttjas eftersom kursen samläses med Hi 1b. Detaljschema presenteras vid kursstart. Sida 10

12 BASÅR - Naturvetenskapliga kurskombinatier Naturvetenskapligt basår vänder sig till dig som vill ha en naturvetenskaplig behörighet. Vi arbetar med en experimentell inriktning där du ofta får möjlighet att arbeta laborativt i våra välutrustade laboratissalar eller ute i fält vid våra exkursislokaler. Detta gör att du får en god förberedelse inför högre studier inom högskola eller universitet. I vissa kurser ingår även studiebesök på universitetet för att berika undervisningen. Du studerar med stöd från våra duktiga och inspirerande lärare under hela kursen och du kan direkt ställa frågor både under lektierna och på vår lärplattform learnify Under lektierna arbetar läraren med Smart board. Det innebär att du kan alltid hämta lektisanteckningarna på lärplattformen och i lugn och ro studera lektiens innehåll hemma eller där du befinner dig på valfri tid. På lärplattformen hittar du aktuell kursinformati som kursplaner, planeringar, länkar och undervisningsmaterial. De lärarledda lektierna varieras med genomgångar, demstratier, gruppdiskussier, seminarier, enskilda arbeten samt laboratier och exkursier Bas 1 Bas 2 Tid Må Ti On To Fr Må Ti On To Fr Ke 1 Bi 1 Ke 1 Fy 2 Ke 2 Fy Ma 2, Ma 3 Ma 2, Ma 3 Bi 1 Fy 1 Ma 2, Ma 3 Ma 3, Ma 4 Ma 3, Ma 4 Ke 2 Bi 2 Ma 3, Ma Fy 1 uv/ Bi 1 Fy 1 Ke 1 Fy 1 Fy 2 jv/ Bi 2 Ke 2 Ke 2 Bi Fy 1 uv/ Bi 1 Ke 1 Fy 2 jv/ Bi 2 Ovan ser du ett förslag på hur du kan kombinera kurser som motsvarar ett naturvetenskapligt basår. Kurserna söks dock som enstaka kurser. Se kurskoderna för Biologi Fysik Kemi Matematik. (jv = jämna veckor, uv = udda veckor) Kursnamn Poäng Kod Start Slut veckor Dagar Tider Ansök Kemi KE aug 23 dec 19 ti, fr el. Kemi KE aug 23 dec 19 ti, el. Sida 11

13 NYA KURSPLANER I MATEMATIK Fr.o.m. hösten 2012 arbetar vi efter nya ämnes- och kursplaner. För dig som ska söka en matematikkurs innebär det att det finns flera kurser att välja men också att de tre första kurserna finns i olika varianter. Matematikämnet är indelat i 100-poängskurser på fem nivåer. De tre inledande nivåerna har parallella spår för olika typer av program inom gymnasieskolan. För yrkesprogrammen finns ett a-spår, för ekomiprogrammet, estetiska programmet, humanistiska programmet och samhällsvetenskapsprogrammet finns ett b-spår samt för naturvetenskapsprogrammet och tekniska programmet finns ett c-spår. Vilken du ska välja beror på vad du ska använda ditt betyg till och om du ska fortsätta att läsa flera matematikkurser. Vi erbjuder de kurser som är gråmarkerade i figuren nedan. Kompletteringskurser i matematik Vi erbjuder kompletteringskurser för att fylla i eventuella förkunskapsluckor mellan de gamla kurserna (Ma G-C) och de nya kurserna (Ma 1b Ma 4). Kurserna schemaläggs senare, oftast i anslutning till den sökta mattekursen. Tidigare Sökt kurs Kompletteringskurs Ma G Ma 1b 20 p Ma G Ma 1c 50 p Ma A Ma 2a 20 p Ma A Ma 2b 50 p Ma A Ma 2c 50 p Ma B Ma 3b 50 p Ma B Ma 3c 50 p Ma C Ma 4 50 p MATEMATEK Du som studerar hos oss kan få extra stöd av behöriga lärare i matematik och fysik oavsett vilken nivå du läser på. Här kan du ställa dina frågor och få svar som gör att du kan ta dig framåt i dina studier. Öppettider: Onsdag kl Torsdag kl Sida 12

14 Kursnamn Poäng Kod Start Slut veckor Dagar Tider Ansök Matematik 1a 100 MA 1A aug 23 dec 19 må, ti Matematik 1b 100 MA 1B aug 23 dec 19 må, ti Matematik 1c 100 MA 1C aug 23 dec 19 må, ti Matematik 2a 100 MA 2A aug 23 dec 19 må, ti, fr Matematik 2a 100 MA 2A 1510kv 19 okt 23 dec 9 må, kväll* Matematik 2b 100 MA 2B aug 23 dec 19 må, ti, fr Matematik 2b 100 MA 2B 1510kv 19 okt 23 dec 9 må, kväll* Matematik 2c 100 MA 2C aug 23 dec 19 må, ti, fr Matematik 3b 100 MA 3B aug 23 dec 19 må, ti, fr Matematik 3b 100 MA 3B 1510kv 19 okt 23 dec 9 må, kväll* Matematik 3c 100 MA 3C aug 23 dec 19 må, ti, fr Matematik 3c 100 MA 3C 1510kv 19 okt 23 dec 9 må, kväll* Matematik MA aug 23 dec 19 må, ti, fr Naturkunskap 1a1 Naturkunskap 1a1 kväll* Naturkunskap 1a2 50 NK 1A aug 16 okt NK 1A1 1510kv 19 okt 23 dec 9 ti NK 1A okt 23 dec Naturkunskap 1b 100 NK 1B aug 23 dec Naturkunskap 1b 100 NK 1B 1510kv 19 okt 23 dec 9 ti Naturkunskap 2 Bygger på Nk1b alt. Nk1a2 men kan läsas samtidigt med dessa kurser. 100 NK aug 23 dec 19 * Reducerad lektistid i dessa kurser har vi reducerat undervisningstiden och självstudietiden blir därför större. Sida 13

15 Kursnamn Poäng Kod Start Slut veckor Dagar Tider Ansök Religiskunskap1 50 RE aug 23 okt 10 ti Religiskunskap1 50 RE kv 19 okt 23 dec Samhällskunskap 1a1 50 SH 1a aug 23 okt 10 må uv må jv Samhällskunskap 1a2 50 SH 1a okt 23 dec 9 må uv må jv Samhällskunskap 1b 100 SH 1B aug 23 dec 19 må uv må jv Samhällskunskap 1b 100 SH 1B okt 23 dec 9, fr Svenska SV aug 23 dec 19, fr uv Svenska SV aug 23 dec 19, fr fr jv Svenska SV aug 23 dec 19 må uv ti Sv som andraspråk SVA aug 23 dec 19, fr uv Sv som andraspråk SVA aug 23 dec 19 Obs! må ändring!, må må jv Sv som andraspråk SVA aug 23 dec 19 må uv ti uv = udda vecka jv = jämn vecka Obs! Innehållet i denna kurskatalog presenteras med reservati för eventuella ändringar. Kurser med för få sökande kan komma att ställas i in. Sida 14

16 Vård- och omsorgsutbildningen Utbildningen passar dig som vill arbeta med människor i olika sekrer inom vård och omsorg. Utbildningen leder till en formell undersköterskekompetens och ger kompetens att arbeta inom hemtjänsten eller omsorgen av äldre och funktisnedsatta, på vårdcentraler eller sjukhus. Den ger också en grund för fortsatta studier. Arbetar du redan inom vården och vill fördjupa och bredda din kompetens kan du läsa enstaka kurser ur utbildningen. Vård- och omsorgsutbildningen omfattar poäng. Kurserna är indelade Nivå A, B och C och nivåerna bygger på varandra. Om du väljer att läsa en sammanhållen utbildning är studierna på heltid och tar ca 70 veckor. Studietiden kan variera beroende på vad du har för tidigare utbildnings- och arbetslivserfarenhet. Du kan också välja att göra ett eget studieupplägg. Vill du ha hjälp med studieplanering ta ktakt med Navet utbildning, Nivå A gemensamma kurser, 450p Nivå B gemensamma kurser, 500p Nivå C inriktning, 500 Enstaka kurser: Våra yrkeskurser kan också läsas som enstaka kurs. Inriktning - sjukvård/ akutsjukvård Studieform Lärarledda lektier Vår utbildning bygger på schemalagda lärarledda lektier på Vuxenutbildningen Linné. Övrig tid studerar du på egen hand, via lärplattformen eller tillsammans med dina studiekamrater. Du kan också få hjälp och stöd i våra workshops där du kan få extra handledning av dina lärare. Under studierna Vuxenutbildningscentrum - Linné Vuxenutbildningen Linné finns på Västra Strandgatan 11 i centrala Uppsala. Du som studerar hos oss har tillgång till vår skola veckans alla vardagar. Använd gärna våra darer eller ta med dig din egen dar och koppla upp dig på vårt trådlösa nätverk. Här hittar du alla dina lärare enligt schema samt administrativ persal som hjälper dig med administrativa kursfrågor. Våra lärare Hos oss möter du engagerade behöriga lärare som med både flerårig yrkeskompetens från vården och pedagogisk kompetens hjälper dig att nå dina utbildningsmål. Du får genom diskussi, reflekti och genom praktiska övningar i vårt medrum möjlighet att utveckla dina kunskaper och förmågor inom vård och omsorg. Menrssamtal Som studerande har du en menr som stöttar dig genom samtal till att nå bästa möjliga studieresultat. Webbaserad lärplattform Alla elever har tillgång till vår webbaserade lärplattform, Learnify. Här kan du lätt kommunicera med dina studiekamrater och lärare samt lämna in studieuppgifter. Här hittar du också kursplaner, kursplaneringar, undervisningsmaterial, lektisanteckningar och annat material som hör till kurserna. Du har tillgång till lärplattformen dygnet runt, via en dar med internetuppkopling. Jobba hemifrån eller låna dar i vår studiehall. Workshops Du har möjlighet att få extra handledning och stöd av våra lärare. Handledningen sker i anslutning till de schemalagda lektierna på skolan. Arbetsplatsförlagt lärande -APL I utbildningen ingår arbetsplatsförlagt lärande (APL) i 12 veckor. De är fördelade på tre perioder om vardera 4 veckor och du gör din APL inom hemvård, omvårdnadsboenden och inom akutsjukvård. Du följer en handledares arbetsschema som innebär tidiga morgnar och/eller sena kvällar samt helger. De flesta APL-platser inom hemvården kräver att du kan cykla, då du snabbt ska förflytta dig mellan olika vårdtagare. Sida 15

17 Förkunskaper: Till Vård och omsorg Nivå A ska du ha grundskolekompetens alternativt svenska/svenska som andraspråk och matematik grundläggande nivå eller motsvarande. Vi rekommenderar ytterligare goda språkkunskaper motsvarande SVA 1 och gärna SVA 2 då både kurslitteraturen och vårdyrket kräver detta. Kursnamn Poäng Kod Start Slut Dagar Tider Ansök Vård och omsorg 450 Kurskod för dig som söker alla kurser i Nivå A + Nivå B + Nivå C: VD A 1508 Orienteringskurs för introdukti till yrkesutb. 20 Kurskod för enstaka kurs: 13 aug dec 2016 må-fr heltid, dag Vård och omsorg 1 (APL) 200 VLY VÅRVÅR aug 15 jan ** Medicin VLY MEDMED aug 23 dec ** Hälsopedagogik 100 VLY HÄLHÄL aug 23 dec ** APL 4 veckor Vård och omsorg Nivå B Förkunskaper Nivå A 500 Kurskod för dig som söker alla kurser i Nivå B+ Nivå C: VD B aug 17 jun 2016 må-fr heltid, dag Kurskod för enstaka kurs: Medicin VLY MEDMED aug 23 dec ** Vård och omsorg 2 (APL) 150 VLY VÅRVÅR aug 15 jan ** Vård och omsorg vid demens 100 VLY GERVÅR aug 23 dec ** Psykologi 1 50 VLY PSKPSY aug 23 dec ** Specialpedagogik VLY SPCSPE aug 23 dec ** APL 4 veckor Vård och omsorg Nivå B Förkunskaper Nivå A 500 Kurskod för dig som söker alla kurser i Nivå B+ Nivå C: VD B 1509 Kurskod för enstaka kurs: 4 sept 7 juli 2016 må-fr heltid, dag Medicin VLY MEDMED sept 21 jan ** Vård och omsorg 2 (APL) 150 VLY VÅRVÅR sept 4 feb ** Vård och omsorg vid demens 100 VLY GERVÅR sept 21 jan ** Psykologi 1 50 VLY PSKPSY okt 23 dec ** Specialpedagogik VLY SPCSPE sept 21 jan ** APL 4 veckor Vård och omsorg Nivå C Förkunskaper Nivå B 500 Kurskod för dig som söker alla kurser i Nivå C: VD C 1508 Kurskod för enstaka kurs: 13 aug 23 dec må-fr heltid, dag Akutsjukvård (APL) * 200 VLY SJUAKU aug 23 dec ** Psykiatri VLY PSYPSY aug 23 dec ** Etik och människans livsvillkor alt. Medicin 2 Vårdpedagogik och handledning APL 4 veckor 100 VLY MÄNETI VLY MEDMED aug 23 dec ** 100 VLY PEAVÅD aug 23 dec ** * Förkunskaper Nivå B eller motsvarande ** Schemaläggs senare. Informatien uppdateras på Ytterligare enstaka kurs inom Vård och omsorg Kursnamn Poäng Kod Start Slut Dagar Tider Ansök Gymnasiearbete inriktning omvårdnad 100 VLY GYARVO aug 23 dec Meddelas vid kursstart Sida 16

18 Vuxenutbildningen Linné Västra Strandgatan Sida 17

KURSUTBUD MED SCHEMA 14-01-13 14-05-30

KURSUTBUD MED SCHEMA 14-01-13 14-05-30 VUXENUTBILDNINGEN GÄVLE KURSUTBUD MED SCHEMA Komvux 14-01-13 14-05-30 För heltidsstudier VT-14 krävs minst 400 gymnasiepoäng Omfattningen av studierna mäts i poäng = gymnasiepoäng eller studiepoäng. Varje

Läs mer

VUXENSTUDIER I HANINGE

VUXENSTUDIER I HANINGE VUXENSTUDIER I HANINGE Kurser & utbildningar Våren 2015 PERIODER VÅREN 2015 Period 1: 12 januari 20 mars 2015 (sista ansökningsdag 12 november 2014) Period 1 2: 12 januari 29 maj 2015 (sista ansökningsdag

Läs mer

VUXENSTUDIER I HANINGE

VUXENSTUDIER I HANINGE VUXENSTUDIER I HANINGE Kurser & utbildningar Hösten & vintern 2013 PERIODER 2013 Period 3: 3 juni 9 augusti 2013 (sista ansökan 16 maj 2013) Period 4: 12 augusti 18 oktober 2013 (sista ansökan 20 maj 2013)

Läs mer

VUXENSTUDIER I HANINGE

VUXENSTUDIER I HANINGE VUXENSTUDIER I HANINGE Kurser & utbildningar Våren och sommaren 2013 PERIODER 2013 Period 1: 14 januari 22 mars 2013 (sista ansökan 22 nov 2012) Period 1 2: 14 januari 31 mars 2013 (sista ansökan 22 nov

Läs mer

Vuxenutbildningen i Svedala

Vuxenutbildningen i Svedala Vuxenutbildningen i Svedala 2015/16 Komvux Gymnasiekompetens för vuxna Grundvux Grundskolekompetens för vuxna Sfi Svenska för invandrare Nils Fredriksson Utbildning NFU Välkommen till vuxenutbildningen

Läs mer

Vuxenutbildning Mariestad. Kursutbud hösten 2015

Vuxenutbildning Mariestad. Kursutbud hösten 2015 Vuxenutbildning Mariestad Kursutbud hösten 2015 Välkommen till Vuxenutbildning i Mariestad! Passar någon av punkterna in på dig? Du har bestämt dig för att fullfölja dina avbrutna studier Du vill komplettera

Läs mer

Vem får läsa hos oss. Vuxenutbildningen erbjuder

Vem får läsa hos oss. Vuxenutbildningen erbjuder Lär dig något nytt! Vill du börja studera för att utvecklas i ditt arbete, söka nytt arbete, bli behörig till eftergymnasial utbildning eller lära dig något nytt bara för din egen skull? I så fall är du

Läs mer

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Kommunal Vuxenutbildning. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Kommunal Vuxenutbildning. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet Vuxenutbildningen i Strängnäs Utbildning på vuxnas villkor 2013 Kommunal Vuxenutbildning Komvux Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet 2 /KOMVUX Katalog 2011/2012 Välkommen till Vuxenutbildningen

Läs mer

Att studera på komvux i Tranemo. Vad kostar det att läsa på komvux i Tranemo? Ansökan

Att studera på komvux i Tranemo. Vad kostar det att läsa på komvux i Tranemo? Ansökan Att studera på komvux i Tranemo Komvuxutbildningen är öppen för dig som har avslutad gymnasieutbildning eller fyller minst 20 år under hösten det år du börjar läsa. På Tranemo gymnasieskola och komvux

Läs mer

Utbildningssystemet & studievägledning

Utbildningssystemet & studievägledning Utbildningssystemet & studievägledning - En del av Studieplaneringskursen Studie- och yrkesvägledare för Komvux-elever, Sandra Hahn sandra.hahn@folkuniversitetet.se 2013-09-04 Utbildningssystemet och studievägledning

Läs mer

VÄLKOMMEN till Elsa Brändströms skola/birgittavux

VÄLKOMMEN till Elsa Brändströms skola/birgittavux VÄLKOMMEN till Elsa Brändströms skola/birgittavux 2014-11-26 Besöksadress S:t Larsgatan 46 Postadress Klostergatan 49, 581 81 Linköping E-postadress: komvux@linkoping.se Elsa Brändströms skola/birgittavux

Läs mer

Vuxenutbildningen. På väg mot nya mål!

Vuxenutbildningen. På väg mot nya mål! Vuxenutbildningen På väg mot nya mål! Kurskatalog Vuxenutbildningen i Mjölby Höstterminen 2014 Välkommen till Norrgårdens Utbildningscentrum och Mjölby vuxenutbildning! En plats där Du hittar nya vägar

Läs mer

KURSKATALOG Våren 2015

KURSKATALOG Våren 2015 KURSKATALOG Våren 2015 WWW. SYDNARKEVUX.SE VUXENUTBILDNINGEN INOM SYDNÄRKES UTBILDNINGSFÖRBUND Vilka kan anmäla sig till våra utbildningar? Du skall vara folkbokförd i Askersund, Hallsberg eller Laxå.

Läs mer

Vuxenutbildningen. Kursutbud 2015

Vuxenutbildningen. Kursutbud 2015 Vuxenutbildningen Kursutbud 2015 Vuxenutbildningen i Skellefteå kommuns egen regi för dig som vill läsa in behörighet Vi finns på Campus Skellefteå, där också Luleå tekniska högskola och Umeå Universitet

Läs mer

Studieinformation hösten 2011

Studieinformation hösten 2011 Studieinformation hösten 2011 och information för dig som vill söka utbildning/kurs med start i början av år 2012 För kurs/utbildningsstart under januari-februari 2012 - gymnasiala kurser - sök under perioden

Läs mer

KURSKATALOG Hösten 2015

KURSKATALOG Hösten 2015 KURSKATALOG Hösten 2015 WWW. SYDNARKEVUX.SE Vision 2020 Allévux har individen och individens behov av lärande i fokus. Vår värdegrund vilar på respekten för allas lika värde, respekten för de mänskliga

Läs mer

VUXENSTUDIER I HANINGE

VUXENSTUDIER I HANINGE VUXENSTUDIER I HANINGE Kurser & utbildningar Sommaren och hösten 2011 PERIODER 2011 Period 3: 30 juni 29 juli (sista ansökan 19 maj 2011) Period 4 5: 8 augusti 23 december (sista ansökan 30 maj 2011) Period

Läs mer

Åsö KURSER 2015 AUGUSTI - DECEMBER. asovux.se. Kursstarter 10 augusti 19 oktober. Sök 8 veckor innan kursstart VUXENGYMNASIUM

Åsö KURSER 2015 AUGUSTI - DECEMBER. asovux.se. Kursstarter 10 augusti 19 oktober. Sök 8 veckor innan kursstart VUXENGYMNASIUM Åsö VUXENGYMNASIUM KURSER 2015 AUGUSTI - DECEMBER Sök 8 veckor innan kursstart Kursstarter 10 augusti 19 oktober asovux.se ÅSÖ VUXENGYMNASIUM - INFORMATION Hjärtligt välkommen till Åsö vuxengymnasium störst

Läs mer

KURSKATALOG Hösten 2014

KURSKATALOG Hösten 2014 KURSKATALOG Hösten 2014 WWW. SYDNARKEVUX.SE VUXENUTBILDNINGEN INOM SYDNÄRKES UTBILDNINGSFÖRBUND Vilka kan anmäla sig till våra utbildningar? Du skall vara folkbokförd i Askersund, Hallsberg eller Laxå.

Läs mer

Kurser och kursupplägg Hösten 2015

Kurser och kursupplägg Hösten 2015 Kurser och kursupplägg Hösten 2015 Observera att kurser kan starta vid olika datum samt att vi inte kan garantera att alla kurser fungerar schematekniskt med varandra. Vid för lågt deltagande kan kurser

Läs mer

Skolverkets svar på inkomna frågor till webbinariet den 11 mars

Skolverkets svar på inkomna frågor till webbinariet den 11 mars 2014-04-14 1 (24) Skolverkets svar på inkomna frågor till webbinariet den 11 mars Innehållsförteckning 1. Kommunal vuxenutbildning... 2 1.1 Behörighet till kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå...

Läs mer

Kurser och ansökningskoder Hösten 2014

Kurser och ansökningskoder Hösten 2014 Kurser och ansökningskoder Hösten 2014 Du söker kurser genom att på ansökningsblanketten ange kurskod, antal poäng, kursnamn samt starttid för kursen du söker. Observera att kurser kan starta vid olika

Läs mer

Kort om den svenska gymnasieskolan

Kort om den svenska gymnasieskolan Kort om den svenska gymnasieskolan Den här broschyren kan beställas från: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm tel: 08-690 95 76 fax: 08-690 95 50 e-post: skolverket@fritzes.se ISBN 978-91-86529-64-2 Beställningsnummer:

Läs mer

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid 898 1 n a d e s ande r ä l t l e b i flex s d o m r Liber He Välkommen till Liber Hermods! hos oss når du dina mål Från och med

Läs mer

Vuxenutbildningen 2015

Vuxenutbildningen 2015 Vuxenutbildningen 2015 Välkommen till Vuxenutbildningen! Vi erbjuder ett brett utbud av kurser och utbildningar. Med den här broschyren vill vi inspirera dig att lära mer. Välj det som lockar dig mest,

Läs mer

Grundläggande och gymnasial vuxenutbildning

Grundläggande och gymnasial vuxenutbildning Grundläggande och gymnasial vuxenutbildning Höstterminen 2015 Innehåll Masugnen Lindesberg... 3 Om studier på Masugnen... 4 Ansökan... 5 Grundläggande vuxenutbildning... 6 Gymnasial vuxenutbildning...

Läs mer

Vårdutbildningar. som leder till arbete. Studera i grupp. Studera på distans

Vårdutbildningar. som leder till arbete. Studera i grupp. Studera på distans Vårdutbildningar som leder till arbete Studera i grupp Studera på distans Studera flexibelt - individuella upplägg Studera effektivt Studera för framtiden Svensk Vård & Kompetensutveckling vardkompetens@svok.se

Läs mer

Arbeta med människor. Gymnasial yrkesutbildning Västerås 2014. r Vå. r it i d. ä l

Arbeta med människor. Gymnasial yrkesutbildning Västerås 2014. r Vå. r it i d. ä l r it i d F & Gymnasial yrkesutbildning Västerås 2014 Gymnasial yrkesutbildning inom Vård och omsorg samt Barn och fritid. Möjlighet att kombinera med grundläggande svenska, matematik och engelska. ggand

Läs mer

Lidingö Vuxenutbildning. www.lidingo.se/vuxenutbildning

Lidingö Vuxenutbildning. www.lidingo.se/vuxenutbildning Lidingö Vuxenutbildning www.lidingo.se/vuxenutbildning Kursprogram hösten 2011 Gymnasial Vuxenutbildning Dag Gymnasiekurs Kurskod Dag Tid Övrigt Poäng Arbetssätt o lär. (studieteknik) AR LÄ H11 on 10.00-12.10

Läs mer

Vuxenutbildningen Sunne Läsåret 2013 2014

Vuxenutbildningen Sunne Läsåret 2013 2014 Vuxenutbildningen Sunne Läsåret 2013 2014 www.larcenter.sunne.se 1 Innehåll Vuxenutbildningen i Sunne 3 Allmän information. 4 Läsårstider 4 Viktigt om betyg.. 5 Viktigt om studieekonomi 6 Svenska för invandrare

Läs mer

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid Liber Hermods flexibelt lärande sedan 1898

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid Liber Hermods flexibelt lärande sedan 1898 Kurskatalog 2008 www.liberhermods.se Liber Hermods för en lysande framtid Liber Hermods flexibelt lärande sedan 1898 Välkommen till Liber Hermods! hos oss når du dina mål Sedan starten år 1898 har Liber

Läs mer

KURSKATALOG Våren 2012

KURSKATALOG Våren 2012 KURSKATALOG Våren 2012 1 VUXENUTBILDNINGEN INOM SYDNÄRKES UTBILDNINGSFÖRBUND Vilka kan anmäla sig till våra utbildningar? Du skall vara folkbokförd i Askersund, Hallsberg eller Laxå. I annat fall måste

Läs mer

KURSKATALOG Höstterminen 2015. Komvux i Kalmar

KURSKATALOG Höstterminen 2015. Komvux i Kalmar KURSKATALOG Höstterminen 2015 Komvux i Kalmar Välkommen till Komvux i Kalmar! Norra vägen 47 - SFI (undervisning i svenska för invandrare) - Grundläggande vuxenutbildning - Gymnasial vuxenutbildning -

Läs mer

Arbeta med människor. Vuxenutbildning Uppsala 2015

Arbeta med människor. Vuxenutbildning Uppsala 2015 msorg o & Barn & Vård Arbeta med människor id t i r f Vuxenutbildning Uppsala 2015 Gymnasial vuxenutbildning som ökar dina möjligheter till arbete inom vård och omsorg eller förskola och fritidsverksamhet.

Läs mer

Välkommen till Vuxenutbildningen i Arboga

Välkommen till Vuxenutbildningen i Arboga Välkommen till Vuxenutbildningen i Arboga Alla är välkomna att studera hos oss. Du kan studera efter dina egna förutsättningar och behov. Vi arbetar på ett flexibelt sätt vilket innebär att du kan välja

Läs mer

Vård och omsorg 2014-2015

Vård och omsorg 2014-2015 Vård och omsorg 2014-2015 Kursöversikt Vård- och omsorg karaktärsämneskurser 3 terminer heltid Termin 1 start HT 2014 Programgemensamma karaktärsämneskurser Kurskod Poäng Period/tid Termin Termin 1 Hälsopedagogik

Läs mer

Arbeta med människor. Vi är specialister på utbildning inom vård & omsorg samt barn & fritid NYHET. Vuxenutbildning Västerås 2015/2016

Arbeta med människor. Vi är specialister på utbildning inom vård & omsorg samt barn & fritid NYHET. Vuxenutbildning Västerås 2015/2016 Vuxenutbildning Västerås 2015/2016 Arbeta med människor Vi är specialister på utbildning inom vård & omsorg samt barn & fritid Gymnasial vuxenutbildning som ökar dina möjligheter till arbete inom vård

Läs mer

Arbeta med människor. Vuxenutbildning Distans Knivsta 2015-2016

Arbeta med människor. Vuxenutbildning Distans Knivsta 2015-2016 msorg o & Barn & Vård Arbeta med människor id t i r f Vuxenutbildning Distans Knivsta 2015-2016 Gymnasial vuxenutbildning på distans som ökar dina möjligheter till arbete inom vård och omsorg eller förskola

Läs mer

Arbeta med människor. Vuxenutbildning Uppsala 2014 / 2015

Arbeta med människor. Vuxenutbildning Uppsala 2014 / 2015 msorg o & Barn & Vård Arbeta med människor id t i r f Vuxenutbildning Uppsala 2014 / 2015 Gymnasial vuxenutbildning som ökar dina möjligheter till arbete inom vård och omsorg eller förskola och fritidsverksamhet.

Läs mer

KURSKATALOG Hösten 2011- Våren 2012

KURSKATALOG Hösten 2011- Våren 2012 KURSKATALOG Hösten 2011- Våren 2012 WWW.SYDNARKEVUX.SE 1 VUXENUTBILDNINGEN INOM SYDNÄRKES UTBILDNINGSFÖRBUND Vilka kan anmäla sig till våra utbildningar? Du skall vara folkbokförd i Askersund, Hallsberg

Läs mer

VAD HÄNDER EFTER SFI?

VAD HÄNDER EFTER SFI? VAD HÄNDER EFTER SFI? STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDNING Hos oss kan du få studie- och yrkesvägledning information om utbildningar, behörighetsregler och ansökningstider komma på drop-in med korta frågor boka

Läs mer

Gymnasiala kurser Gymnasiala yrkesutbildningar Lärlingsutbildningar

Gymnasiala kurser Gymnasiala yrkesutbildningar Lärlingsutbildningar Gymnasiala kurser Gymnasiala yrkesutbildningar Lärlingsutbildningar 2015 LÅNGSIKTIG ÄGARE MED FOKUS PÅ KVALITET Innehåll Jag är en före detta idrottsman på internationell elitnivå, civilekonom, lärare

Läs mer

VUXENGYMNASIUM KURSER HÖSTEN 2012

VUXENGYMNASIUM KURSER HÖSTEN 2012 ÅSÖ VUXENGYMNASIUM KURSER HÖSTEN 2012 G Y M N A S I E K U R S E R ÅSÖ VUXENGYMNASIUM - INFORMATION Stora förändringar inom vuxenutbildningen från 1 juli 2012 nya ämnes- och kursplaner nya betygskriterier

Läs mer

Studieinformation Våren 2011. Solna Vuxenutbildning

Studieinformation Våren 2011. Solna Vuxenutbildning Studieinformation Våren 2011 Solna Vuxenutbildning Solna Vuxenutbildning Adress: Hagalundsgatan 26 BV, 169 64 SOLNA Tel: 08-734 20 93 Fax: 08-734 28 73 E-post: vuxenutbildningen@solna.se Webbsida: www.solna.se/vuxenutbildning

Läs mer

ANSÖKAN KOMMUNAL VUXENUTBILDNING VT-12 Jag är redan studerande vid Aleholmsskolan.

ANSÖKAN KOMMUNAL VUXENUTBILDNING VT-12 Jag är redan studerande vid Aleholmsskolan. ANSÖKAN KOMMUNAL VUXENUTBILDNING VT-12 Jag är redan studerande vid Aleholmsskolan. Ansökan skall vara inlämnad senast 15 november 2011 Efternamn Tilltalsnamn Personnummer Adress: Postnr: Ort: Folkbokföringsadress

Läs mer

Arbeta med människor. Vuxenutbildning Knivsta 2014-2015

Arbeta med människor. Vuxenutbildning Knivsta 2014-2015 msorg o & Barn & Vård Arbeta med människor id t i r f Vuxenutbildning Knivsta 2014-2015 Gymnasial vuxenutbildning som ökar dina möjligheter till arbete inom vård och omsorg eller förskola och fritidsverksamhet.

Läs mer

Kurser och ansökningskoder Hösten 2015

Kurser och ansökningskoder Hösten 2015 Kurser och ansökningskoder Hösten 2015 Du söker kurser genom att på ansökningsblanketten ange kurskod, antal poäng, kursnamn samt starttid för kursen du söker. Observera att kurser kan starta vid olika

Läs mer

Vård och omsorg Barn och fritid. Klassrum Distans Lärling

Vård och omsorg Barn och fritid. Klassrum Distans Lärling Vård och omsorg Barn och fritid Klassrum Distans Lärling Välkommen till Lärgården! Hos oss studerar du i en trivsam och trygg miljö. Våra välutbildade lärare ger dig en inspirerande studietid och gör dig

Läs mer

KURS PROGRAM 2013/2014

KURS PROGRAM 2013/2014 2013 0 1 4 KURS PROGRAM 2013/2014 INNEHÅLL Innehållsförteckning Vuxenutbildningen i Karlskrona sid 3 Information sid 4 Särskild utbildning för vuxna sid 5 Vård- och Omsorgsutbildning sid 5 Gymnasial vuxenutbildning

Läs mer

Hur blir man behörig till högskola och yrkeshögskola genom folkhögskolans Allmänna kurs?

Hur blir man behörig till högskola och yrkeshögskola genom folkhögskolans Allmänna kurs? Hur blir man behörig till högskola och yrkeshögskola genom folkhögskolans Allmänna kurs? Information till folkhögskolestuderande Folkhögskolornas informationstjänst 2012 Innehåll: Behörighet till högskolan

Läs mer

KOMVUX I LUND 2014/15

KOMVUX I LUND 2014/15 KOMVUX I LUND 2014/15 FRAMTIDEN BÖRJAR HÄR När du besöker Komvux i Lund, stanna gärna till i dörren till det stora caféet. För det mesta är det fullt av människor i olika åldrar. Alla med olika bakgrund

Läs mer

För dig med fokus på ett yrke eller vidare studier

För dig med fokus på ett yrke eller vidare studier Kontakta oss! Adress och telefonnummer: Skolexpedition Tel: 0500 49 77 00 Fax: 0500 49 77 05 E-post: vuxenutbildning@skovde.se Studievägledare Joakim Wetterskoog Tel: 0500 497706 E-post: studievagledning@skovde.se

Läs mer

FÖRÄLDRAMÖTE! ALLMÄN INFORMATION INFÖR GYMNASIEVALET

FÖRÄLDRAMÖTE! ALLMÄN INFORMATION INFÖR GYMNASIEVALET FÖRÄLDRAMÖTE! ALLMÄN INFORMATION INFÖR GYMNASIEVALET 1 ANSÖKAN OCH ANTAGNING Få koden till webben och genomgång - 8 Januari Sista dag att göra ansökan på webben Skriv ut ansökan, skriv under till SYV -

Läs mer

Programplaner och annan viktig information

Programplaner och annan viktig information Programplaner och annan viktig information Fridegårdsgymnasiet presenterar i den här broschyren våra programplaner och annan viktig information som förklarar hur programmen är uppbyggda. Hösten 2011 görs

Läs mer

Leder till jobb DIDAKTUS VUXENUTBILDNINGAR

Leder till jobb DIDAKTUS VUXENUTBILDNINGAR 2015 DIDAKTUS VUXENUTBILDNINGAR Leder till jobb» Undersköterska» Barnskötare» Skötare inom psykiatrisk vård» Personlig assistent» Fritidspersonal» Elevassistent» Vårdare/ omsorgsassistent Vi finns på Medborgarplatsen

Läs mer

1. Vad händer i år? 2. Skolsystemet. 3. Vilka gymnasieprogram finns det? 4. Hur är programmen uppbyggda? 5. Två typer av gymnasieexamen

1. Vad händer i år? 2. Skolsystemet. 3. Vilka gymnasieprogram finns det? 4. Hur är programmen uppbyggda? 5. Två typer av gymnasieexamen 1. Vad händer i år? 2. Skolsystemet 3. Vilka gymnasieprogram finns det? 4. Hur är programmen uppbyggda? 5. Två typer av gymnasieexamen 6. Vad krävs för att komma in på gymnasiet? 7. Var finns informationen?

Läs mer

Vuxenutbildning hösten 2015

Vuxenutbildning hösten 2015 Vuxenutbildning hösten 2015 Innehållsförteckning: Utbildning i svenska för invandrare 5 Grundläggande vuxenutbildning 5 Kursförteckning Gymvux och Yrkesvux 6 Beskrivning av gymnasiala kurser 7 Beskrivning

Läs mer

Så här fungerar behörighetsvisaren på Utbildningsinfo.se 2015-02-06

Så här fungerar behörighetsvisaren på Utbildningsinfo.se 2015-02-06 Så här fungerar behörighetsvisaren på Utbildningsinfo.se 2015-02-06 Vilket program och inriktning du väljer har betydelse för vad du kan göra efter gymnasieskolan Behörighetsvisaren hjälper dig med: vilket

Läs mer

Yrkesprogram. Dackeskolan, Gymnasiesärskolan, Kungshögaskolan. Vi skapar möjligheter. Våra styrkor:

Yrkesprogram. Dackeskolan, Gymnasiesärskolan, Kungshögaskolan. Vi skapar möjligheter. Våra styrkor: Mjölby Gymnasium Dackeskolan, Gymnasiesärskolan, Kungshögaskolan Vi skapar möjligheter Våra styrkor: Utbildning av hög kvalitet Personal med kompetens och engagemang Elever som ges förutsättningar att

Läs mer

Arbeta med människor. Vuxenutbildning Linköping

Arbeta med människor. Vuxenutbildning Linköping Arbeta med människor Vuxenutbildning Linköping Gymnasial vuxenutbildning inom Vård och omsorg Barn och fritid Fritid och hälsa Du kan anpassa studierna efter din livssituation, om du till exempel vill

Läs mer

Dnr 48, 2014, 03 2014-02-06 FOLKBILDNINGSRÅDETS RIKTLINJER FÖR FOLKHÖGSKOLANS BEHÖRIGHETSINTYGANDE

Dnr 48, 2014, 03 2014-02-06 FOLKBILDNINGSRÅDETS RIKTLINJER FÖR FOLKHÖGSKOLANS BEHÖRIGHETSINTYGANDE Dnr 48, 2014, 03 2014-02-06 FOLKBILDNINGSRÅDETS RIKTLINJER FÖR FOLKHÖGSKOLANS BEHÖRIGHETSINTYGANDE 2/13 Innehåll: 1) Behörighet till högskolan (fr o m våren 2013, motsvarande Gy2011) 2) Behörighet till

Läs mer

Kort om särskild utbildning för vuxna

Kort om särskild utbildning för vuxna LÄTTLÄST TILL ELEVEN Kort om särskild utbildning för vuxna FOTO: MICHAEL MCLAIN Till dig som vill läsa på särskild utbildning för vuxna Du som har fyllt 20 år och har utvecklingsstörning eller hjärnskada

Läs mer

FOLKBILDNINGSRÅDETS RIKTLINJER FÖR FOLKHÖGSKOLANS BEHÖRIGHETSINTYGANDE

FOLKBILDNINGSRÅDETS RIKTLINJER FÖR FOLKHÖGSKOLANS BEHÖRIGHETSINTYGANDE 2013-10-08 FOLKBILDNINGSRÅDETS RIKTLINJER FÖR FOLKHÖGSKOLANS BEHÖRIGHETSINTYGANDE Innehåll: 1) Behörighet till högskolan (fr o m våren 2013, motsvarande Gy2011) 2) Behörighet till yrkeshögskolan (fr o

Läs mer

vuxenutbildning för dig

vuxenutbildning för dig CAS vuxenutbildning för dig Studie- och yrkesvägledarna hjälper dig att hitta rätt Nytt yrke? Högskolebehörighet? Gymnasiekompetens? Jobbkompetens? I samtal med vägledare får du hjälp med att strukturera

Läs mer

Ett kunskapscenter för vuxna

Ett kunskapscenter för vuxna KUNSKAPSCENTER AB Ett kunskapscenter för vuxna Barnskötare Elevassistent Undersköterska Svenska som andraspråk Engelska Samhällskunskap Öppet hus på SweJa inför nya sökperioder se infoblad/hemsida: www.swejakc.se

Läs mer

Ett kunskapscenter för vuxna

Ett kunskapscenter för vuxna KUNSKAPSCENTER AB Ett kunskapscenter för vuxna Barnskötare Elevassistent Undersköterska Svenska som andraspråk Engelska Samhällskunskap Öppet hus på SweJa inför nya sökperioder se infoblad/hemsida: www.swejakc.se

Läs mer

ANSÖKAN KOMMUNAL VUXENUTBILDNING Vårterminen 2010 Ansökan skall vara inlämnad senast 16 november, 2009 Jag är redan studerande vid Aleholmsskolan.

ANSÖKAN KOMMUNAL VUXENUTBILDNING Vårterminen 2010 Ansökan skall vara inlämnad senast 16 november, 2009 Jag är redan studerande vid Aleholmsskolan. ANSÖKAN KOMMUNAL VUENUTBILDNING Vårterminen 2010 Ansökan skall vara inlämnad senast 16 november, 2009 Jag är redan studerande vid Aleholmsskolan. PERSONUPPGIFTER Efternamn Tilltalsnamn Personnummer Adress

Läs mer

Till oss kommer du för att uppleva, inspireras och lära KOMVUX

Till oss kommer du för att uppleva, inspireras och lära KOMVUX Till oss kommer du för att uppleva, inspireras och lära INFO 2013 2 Till oss kommer du för att uppleva, inspireras och lära Funderar du på vad du vill göra med resten av ditt liv? Vill du göra något nytt?

Läs mer

TILL ELEVEN. Kort om Särskild utbildning för vuxna

TILL ELEVEN. Kort om Särskild utbildning för vuxna TILL ELEVEN Kort om Särskild utbildning för vuxna Den här broschyren kan beställas från: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm tel: 08-690 95 76 fax: 08-690 95 50 e-post: skolverket@fritzes.se ISBN 978-91-87115-82-0

Läs mer

Arbeta med människor Vuxenutbildning 2014/15 Nacka

Arbeta med människor Vuxenutbildning 2014/15 Nacka Arbeta med människor Vuxenutbildning 2014/15 Nacka Vård & Omsorg Läs vuxenutbildning (Komvux) som ökar dina möjligheter till arbete inom många yrken. Vi utbildar dig inom vård & omsorg, barn & fritid eller

Läs mer

Ditt flexibla komvux Vår och sommar 2015

Ditt flexibla komvux Vår och sommar 2015 Ditt flexibla komvux Vår och sommar 2015 VUX Grundläggande vuxenutbildning Gymnasiala yrkesutbildningar Ekonomi Handel Administration Gymnasial vuxenutbildning Hos oss når du dina mål Välkommen till Hermods

Läs mer

Hjälpguide för hur du fyller i webbansökan för grundläggande och gymnasiala kurser hos Kunskapsparken i Sollentuna

Hjälpguide för hur du fyller i webbansökan för grundläggande och gymnasiala kurser hos Kunskapsparken i Sollentuna Hjälpguide för hur du fyller i webbansökan för grundläggande och gymnasiala kurser hos Kunskapsparken i Sollentuna 1. Fyll i ditt personnummer och lösenord om du redan har ett studerandekonto. Om du inte

Läs mer

OMRÅDESBEHÖRIGHETER OCH MERITPOÄNG FÖR SÖKANDE TILL HÖGSKOLAN Gäller dig som går ut gymnasiet 2010 2013 (mer info på www.hsv.se)

OMRÅDESBEHÖRIGHETER OCH MERITPOÄNG FÖR SÖKANDE TILL HÖGSKOLAN Gäller dig som går ut gymnasiet 2010 2013 (mer info på www.hsv.se) OMRÅDESBEHÖRIGHETER OCH MERITPOÄNG FÖR SÖKANDE TILL HÖGSKOLAN Gäller dig som går ut gymnasiet 2010 2013 (mer info på www.hsv.se) Meritpoäng extra poäng du kan skaffa i gymnasieskolan Du kan få max 2,5

Läs mer

Period 1 Period 2 Period 3 Kurs Kurstid Kurstid Kurstid

Period 1 Period 2 Period 3 Kurs Kurstid Kurstid Kurstid 1 VÄLKOMMEN TILL ÖPPET HUS Har du frågor gällande studier eller behöver hjälp med din ansökan Kom och träffa våra lärare och studie- och yrkesvägledare! Vi hjälper dig med din ansökan! Under Vuxveckan

Läs mer

Vårdutbildningar. som ger dig möjligheter. Studera i grupp. Studera på distans. Studera flexibelt - individuella upplägg.

Vårdutbildningar. som ger dig möjligheter. Studera i grupp. Studera på distans. Studera flexibelt - individuella upplägg. Gymnasial vuxenutbildning Vårdutbildningar som ger dig möjligheter Studera i grupp Studera på distans Studera flexibelt - individuella upplägg Studera effektivt Studera för framtiden Falun@svok.se Västra

Läs mer

Bilaga 2. Begrepp och definitionslista.

Bilaga 2. Begrepp och definitionslista. Bilaga 2. Begrepp och definitionslista. Listan visar exempel på begrepp som används inom utbildning och inom det kommunala informationsansvaret. Listan kan tjäna som underlag för att ge exempel på vanliga

Läs mer

Utbildningssystemet & studievägledning

Utbildningssystemet & studievägledning Utbildningssystemet & studievägledning - En del av Studieplaneringskursen Studie- och yrkesvägledare för Komvux-elever, Sandra Hahn sandra.hahn@folkuniversitetet.se 2013-11-06 Utbildningssystemet och studievägledning

Läs mer

Gymnasieskolan - en ny gymnasieskola från och med hösten 2011 Föräldramöte 15 oktober 2013

Gymnasieskolan - en ny gymnasieskola från och med hösten 2011 Föräldramöte 15 oktober 2013 Valet till Gymnasieskolan - en ny gymnasieskola från och med hösten 2011 Föräldramöte 15 oktober 2013 3 år frivillig skolform 18 nationella program 60 inriktningar Antagningskrav Sista ansökningsdag i

Läs mer

Vuxenutbildningen Trollhättan Vänersborg

Vuxenutbildningen Trollhättan Vänersborg Vuxenutbildningen Trollhättan Vänersborg Grundläggande nivå och Gymnasial nivå Kursutbud - hösten 2015 Du gör din ansökan på www.kunskapsforbundet.se/vux Sök senast 25 maj! Reservation för ändringar i

Läs mer

Vad kan jag välja? Universitet/Högskola Yrkeshögskola Basår Studera utomlands. Folkhögskola Vuxenutbildning Arbete

Vad kan jag välja? Universitet/Högskola Yrkeshögskola Basår Studera utomlands. Folkhögskola Vuxenutbildning Arbete Vidare studier Vad kan jag välja? Universitet/Högskola Yrkeshögskola Basår Studera utomlands Folkhögskola Vuxenutbildning Arbete Vuxenutbildningen Behörighetskomplettering saknar en kurs eller fått F Utbyteskomplettering-

Läs mer

Halmstad Kompetenscentrum

Halmstad Kompetenscentrum Halmstad Kompetenscentrum hösten 2012 Halmstad Kompetenscentrum Välkommen till oss! I juni 2012 flyttar Halmstad Kompetenscentrum in i Gallerian vid Stora torg. Här kommer du bland annat att hitta: Antagningsenhet

Läs mer

Hos oss når du dina mål

Hos oss når du dina mål Ditt flexibla komvux Uppsala sommar & höst 2014 Hos oss når du dina mål» Gymnasial vuxenutbildning» Grundläggande vuxenutbildning» Gymnasial yrkesutbildning - ekonomi, handel och administration Välkommen

Läs mer

Guide och regler för ansökan till Vuxenutbildningen. Ansökan till utbildning/kurs på grundläggande eller gymnasial nivå

Guide och regler för ansökan till Vuxenutbildningen. Ansökan till utbildning/kurs på grundläggande eller gymnasial nivå Guide och regler för ansökan till Vuxenutbildningen 1. Ansökan till utbildning/kurs på grundläggande eller gymnasial nivå Översikt hur du gör en ansökan Behörighet Obligatoriska uppgifter i en ansökan

Läs mer

Kvalitetsanalys för OmsorgsLyftet Utbildningar. läsåret 2012/13

Kvalitetsanalys för OmsorgsLyftet Utbildningar. läsåret 2012/13 Datum 1 (7) Kvalitetsanalys för OmsorgsLyftet Utbildningar läsåret 2012/13 Varje anordnare har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen.

Läs mer

Fakta och information om högskolestudier. Presentationsmaterial 2008

Fakta och information om högskolestudier. Presentationsmaterial 2008 Fakta och information om högskolestudier. Presentationsmaterial 2008 Varför läsa på högskolan? En utvecklande tid med nya vänner Man lär sig att lära Lättare att få jobb Roligare jobb? Högre lön? Arbetslöshet

Läs mer

Arbeta med människor. Vuxenutbildning Linköping 2014/2015

Arbeta med människor. Vuxenutbildning Linköping 2014/2015 Arbeta med människor Vuxenutbildning Linköping 2014/2015 Vård & Omsorg Barn & Fritid Fritid & Hälsa Vi erbjuder gymnasial vuxenutbildning inom vård & omsorg, barn & fritid samt fritid & hälsa. Vi har över

Läs mer

Ditt flexibla komvux Sommar och höst 2015

Ditt flexibla komvux Sommar och höst 2015 Ditt flexibla komvux Sommar och höst 2015 VUX Grundläggande vuxenutbildning Gymnasiala yrkesutbildningar Ekonomi Handel Administration Gymnasial vuxenutbildning Hos oss når du dina mål Välkommen till Hermods

Läs mer

Nu börjar din framtid. vetlandalarcentrum.se

Nu börjar din framtid. vetlandalarcentrum.se Nu börjar din framtid. vetlandalarcentrum.se Vill du ta ett steg i din utveckling? På Vetlanda Lärcentrum har vi samlat all vuxenutbildning under ett tak. Vi erbjuder ett brett utbud av kurser både på

Läs mer

Halmstad Kompetenscentrum

Halmstad Kompetenscentrum Halmstad Kompetenscentrum hösten 2012 Halmstad Kompetenscentrum Välkommen till oss! I juli 2012 flyttar Halmstad Kompetenscentrum in i Gallerian vid Stora torg. Här kommer du bland annat att hitta: Antagningsenhet

Läs mer

Kurser på Hermods. Kursutbud

Kurser på Hermods. Kursutbud Kurser på Hermods Hermods erbjuder individuellt lärande med flexibilitet i tid, tempo och rum. Du kan välja enstaka kurser eller kombinera flera till ett kurspaket. Kombinera dina studier med arbete, föräldraledighet

Läs mer

Vi har plats för dig!

Vi har plats för dig! Vuxenutbildningen i Lerum och Partille kursprogram våren 2011 Vi har plats för dig! Gymnasiala kurser våren och hösten 2011 Planerad start Kurs Poäng våren -11 hösten -11 DATORANVÄNDNING Datorkunskap 50

Läs mer

Välkommen till distansstudier med Infokomp!

Välkommen till distansstudier med Infokomp! Välkommen till distansstudier med Infokomp! Först av allt: Lycka till med dina studier och vi hoppas kunna hjälpa dig på bästa sätt! InfoKomp erbjuder en mängd kurser som du kan studera på distans. Våra

Läs mer

YrkesVux Gymnasial Vuxenutbildning

YrkesVux Gymnasial Vuxenutbildning Kursöversikt YrkesVux Senast reviderad 2015-03-26 Barn- och utbildningsförvaltningen Kompetenscentrum Dan Randelid 0346-88 67 38 dan.randelid@falkenberg.se YrkesVux Gymnasial Vuxenutbildning Kurspaket

Läs mer

Läget på tillträdesområdet är krångligare än någonsin Borås den 23 februari 2011

Läget på tillträdesområdet är krångligare än någonsin Borås den 23 februari 2011 Läget på tillträdesområdet är krångligare än någonsin Borås den 23 februari 2011 Grundläggande behörighet Särskild behörighet Urval Högskoleprovet Gymnasieskola 2011 Meritpoäng för äldre Sökande med utländska

Läs mer

Introduktionsprogrammen De la Gardiegymnasiet 2015/2016

Introduktionsprogrammen De la Gardiegymnasiet 2015/2016 Lärande genom Delaktighet Laganda Glädje 2015-06-29 Introduktionsprogrammen 2015/2016 Introduktionsprogrammen (IM) Introduktionsprogrammen vänder sig till de elever som inte uppnått behörighet till nationellt

Läs mer

Mångfald och kvalitet

Mångfald och kvalitet Avtal 1 juli 2015 Mångfald och kvalitet Några nyckelbegrepp: Sfi, Komvux och arbetsmarknadsinsatser Individanpassning Hög andel elever med utländsk härkomst Språkstöd, modersmålsstöd Systematiskt kvalitetsarbete

Läs mer

REVIDERAD 2014-03-15. Kort om Särskild utbildning för vuxna

REVIDERAD 2014-03-15. Kort om Särskild utbildning för vuxna REVIDERAD 2014-03-15 Till Eleven Kort om Särskild utbildning för vuxna Den här broschyren kan beställas från: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm tel: 08-690 95 76 fax: 08-690 95 50 e-post: skolverket@fritzes.se

Läs mer