KOMVUX HÖSTEN Välkommen att söka till våra kurser med start i oktober! Det går att ansöka nu! Grundläggande och gymnasiala kurser

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KOMVUX HÖSTEN 2015. Välkommen att söka till våra kurser med start i oktober! Det går att ansöka nu! Grundläggande och gymnasiala kurser"

Transkript

1 Senast reviderad KOMVUX HÖSTEN 2015 Grundläggande och gymnasiala kurser Vård- och omsorgsutbildning Vårdkurser Välkommen att söka till våra kurser med start i okber! Det går att ansöka nu! (senast tember) Vuxenutbildningen Linné Sida 0

2 Välkommen till oss! Många vuxenstuderande i Uppsala väljer att studera hos oss på Linné. Du är också välkommen till oss. Vi har en kunskapssyn som bygger på att människor lär och utvecklas hela livet och vi vet att vi kan ge dig en bra grund för fortsatta studier och arbete. Vi har ett brett utbud av kurser på olika nivåer; grundläggande kurser, gymnasiekurser och yrkesinriktade utbildningar. De flesta av våra kurser ges dagtid men många går också att läsa på kvällarna, vilket kan passa dig som av olika skäl inte har möjlighet att studera på dagarna. Våra kurstider och lektistider för de olika kurserna hittar du i denna broschyr eller på Du som studerar är naturligtvis i centrum för vår verksamhet och som stöd för ditt lärande erbjuds du lärarledda lektier av våra lärare som alla är behöriga och har god erfarenhet av att undervisa vuxna. I alla våra kurser kombinerar vi de lärarledda lektierna med ett nätstöd på vår lärplattform, Learnify vilket ger dig som studerande en sr flexibilitet. Här kan du lätt kommunicera med dina lärare och studiekamrater. Här hittar du lektisanteckningar, kursplaneringar och annat material som hör till kursen. Du har tillgång till lärplattformen dygnet runt, via en dar med internetuppkoppling. Jobba hemifrån, låna en dar på skolan eller ta med dig din egen dar och koppla upp dig på vårt trådlösa nätverk. I vår trivsamma och välutrustade skola med centralt läge vid Fyrisån finns utrymme för både självstudier och gruppstudier. Tillsammans med dig har vi ett gemensamt ansvar för att du ska nå målen med dina studier; vare sig det gäller en enstaka kurs eller en mer omfattande utbildning. Vux Linné Västra Strandgatan 11 Tel: Yrkesutbildningar och yrkeskurser se sid Innehållsförteckning Allmänt om komvux sid 2-4 Vuxenutbildningen Linné Allmän informati sid 5-6 Grundläggande kurser sid 7-8 Gymnasiala kurser sid 9-14 Yrkesutbildningar sid Sida 1

3 VUXENUTBILDNING Skälen till att studera i vuxen ålder kan variera högst väsentligt. Det kanske handlar om att du vill: återuppta avbrutna studier skaffa behörighet för högskoleeller universitetstudier komplettera med ämnen du inte läst höja din yrkeskompetens byta yrkesinriktning From 1 juli 2012 fick vuxenutbildningen nya ämnes- och kursplaner nya betygskriterier nytt betygssystem med betygsskalan A-F Mer informati finns på Skolverkets hemsida Ny förordning i vuxenutbildningen Från och med 1 juli 2012 har det införts en ny förordning i vuxenutbildningen. Det innebär bland annat att kurser har bytt namn och ändrat omfattning. Det innebär också att en avslutad gymnasieutbildning kallas gymnasieexamen samt att en ny betygsskala införts. Nytt betygsystem Betygsskalan har beteckningarna A-F, där A är det högsta betyget och E är det lägsta godkända betyget. Betyget F innebär icke godkänt. Du får betyg efter varje avslutad kurs Om du vill avsluta din gymnasieutbildning på vuxenutbildningen kan du välja mellan att få en yrkesexamen och/eller en högskoleförberedande examen. En examen ska innehålla poäng varav måste vara godkända. För att få grundläggande behörighet till högre studier måste den som väljer att ta ut en yrkesexamen även läsa kurserna engelska 6, svenska 2 /SAS 2, och svenska 3/SAS poäng vardera. RÄTTIGHET TILL VUXENUTBILDNING En vuxen har rätt att delta i utbildning på grundläggande nivå från och med andra kalenderhalvåret det år då han eller h fyller 20 år, om han eller h 1. är bosatt i landet, 2. saknar sådana kunskaper som normalt uppnås i grundskolan, och 3. har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. En vuxen som har en yrkesexamen från gymnasiet men inte har uppnått grundläggande behörighet till högskolestudier har rätt att delta i utbildning på gymnasial nivå i syfte att uppnå en sådan behörighet. Grundläggande vuxenutbildning Motsvarar grundskolans nivå och är anpassad efter vuxnas behov. Studerande inom SFI kan kombinera sina studier med kurser från grundläggande vuxenutbildning om de saknar de kunskaper som normalt uppnås i den kurs som det gäller, samt att sökande bedöms ha förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. En individuell bedömning sker till antagningen utifrån nivåtest och den individuella studieplanen. Gymnasial vuxenutbildning Motsvarar gymnasieskolans kurser, vilket kräver att du har kunskaper motsvarande grundskola eller grundläggande nivå innan du kan söka gymnasiala kurser. Du kan välja mellan olika fristående kurser på grundläggande och gymnasial nivå. Dessum kan du själv kombinera kurser inom olika områden och nivåer så att de passar dig. ÄMNEN OCH KURSER I KOMVUX Ämnena är indelade i en eller flera kurser t.ex. engelska på gymnasial nivå från engelska 5 till engelska 7. Kurserna finns dels på grundläggande nivå, dels på gymnasial nivå. Kurser på grundläggande nivå motsvarar grundskola. Kurser på gymnasial nivå finns i allmänna ämnen och yrkesämnen och följer gymnasieskolans kursplaner. Varje kurs ger s.k. studiestödspoäng som har betydelse vid ansökan om studiemedel. BEHÖRIGHET OCH URVAL Du är behörig att delta från och med hösten det år du fyller 20 år eller när du slutfört ett natiellt gymnasieprogram eller motsvarande. För att vara behörig att tas emot till en kurs inom gymnasial vuxenutbildning ska den sökande dels sakna eller ha brister i sådana kunskaper som kursen syftar till att ge, dels ha förutsättningar att följa utbildningen. Förordning om kommunal vuxenutbildning 3 kap.2 (SFS 1909:134). Till vissa kurser är det ibland fler behöriga sökande än platser och då görs ett urval. Sida 2

4 EXAMENSBEVIS I KOMVUX PROGRAMSTRUKTURER Högskoleförberedande program poäng Ämne Poäng Svenska/SVA kurs 1,2,3 300 Engelska kurs 5,6 200 Matematik kurs 1a, 1b, 1c 100 Summa: 600 dessum Ämne Poäng Nyhet! Gymnasiearbete, 100 poäng är en större självständig arbetsuppgift. Det kan vara en undersökning eller en uppgift som har att göra med utbildningens karaktär/inriktning. Man måste ha ett godkänt gymnasiearbete för att få en gymnasieexamen. Endast betyget E (godkänt) eller F (icke godkänt) används som betyg. Kursen läses mot slutet av studierna mot en gymnasieexamen och ska ingå i den individuella studieplanen som upprättats i samråd med en studievägledare. Matematik 100/200 Hisria 100 Samhällskunskap 100 Religiskunskap 50 Naturkunskap 100 Gymnasiearbete 100 Summa: 550/650 Ämne Poäng Valfria kurser *1 250 Summa: *Därav minst 650 poäng från ett och samma högskoleförberedande program. OBS! För grundläggande och särskild behörighet inför högre studier läs på Yrkesprogram poäng Ämne Poäng Svenska/SVA kurs Engelska kurs Matematik kurs 1a 100 Summa: 300 dessum Ämne Poäng Hisria 50 Samhällskunskap 50 Religiskunskap 50 Naturkunskap 50 Gymnasiearbete 100 Summa 300 Ämne Poäng Kurser inom programgemensamma ämnen *1 800 inriktningar och fördjupningar poäng Summa: *Kurser ska till övervägande del ingå i ett och samma yrkesprogram DIN VÄG TILL STUDIER STEG 1 Vid Navet utbildning har du tillgång till informati och vägledning om kurser och yrkesutbildningar. Du kan göra en prövning i en kurs, du kan få hjälp att utreda eventuella skriv- och lässvårigheter. Tänker du studera svenska, svenska som andraspråk, engelska eller matematik och är osäker på vilken nivå du ska börja? Då kan du testa dina förkunskaper med ett nivåtest och få hjälp med att välja rätt nivå. Navet utbildning Besöksadress: Kungsgatan 85 Telef: E-post: STEG 2 a) Fyll i din individuella studieplan elektriskt på: b) Därefter gör din ansökan genom en elektrisk ansökan på: Fyll i dina uppgifter och bifoga ev. kopior på betyg från tidigare utbildning. Om du ej har betygen digitalt så skicka dem till: Antagningsenheten för vuxenutbildning Uppsala Telef: STEG 3 En tid före kursstart får du ett meddelande från Antagningsenheten som visar för varje sökt kurs eller utbildning om du är antagen eller har en reservplats. Du får också informati om tider m.m. OBS! Om du som läser mot en yrkesexamen vill bli grundläggande behörig till högskola och universitet måste du få godkända betyg i Svenska/ Svenska som andraspråk 2, Svenska/ Svenska som andraspråk 3 samt Engelska 6. För grundläggande behörighet till högskolestudier krävs att du i examens-beviset har lägst betyget E i minst poäng inklusive gymnasiearbetet. Sida 3

5 ANSÖKNINGSTIDER Sista ansökningsdag för kurser och utbildningar hittar ni på PRÖVNING Vid Prövningsenheten på Navet utbildning Kungsgatan 85 i Uppsala kan du som läst in en kurs på egen hand, gått en kurs och inte fått betyg eller som vill försöka höja ett tidigare satt betyg anmäla dig till prövning på För informati ring tel: eller skriv till Vuxenutbildningen Linné Hos oss kan du läsa en enstaka kurs eller flera kurser samtidigt beroende på dina behov och intressen och den tid du har till förfogande för studier. Dina förkunskaper och din studievana avgör vilken kurs/nivå du väljer i olika ämnen. Du kan kombinera kurser på grundläggande och gymnasial nivå, studera på dagtid och/eller kvällstid. Du kan läsa enstaka yrkeskurser eller hela yrkesutbildningar. Det är tillåtet att kombinera studier i olika skolformer komvux, sfi och särvux om du uppfyller förutsättningarna som kursen avser. F-prövning: Om du som studerande vid Vux Linné får betyget F (icke godkänd) i någ kurs finns möjlighet till en kostnadsfri prövning senast 6 månader efter avslutad kurs. Anmälan görs i vår recepti. STUDIEFINANSIERING Alla kurser inom grundläggande och gymnasial nivå samt orienteringskurser har poäng som ligger till grund för att räkna ut studiemedel. För heltidsstudier räknar man 20 poäng per vecka. Studietakt 20-veckorskurser 100 % 400 poäng (heltidsstudier) 75 % 300 poäng 50 % 200 poäng Studietakt 10-veckorskurser 100% poäng (heltidsstudier) Studietakt 5-veckorskurser 100% poäng (heltidsstudier) För mer informati ktakta CSN (Centrala studiestödsnämnden) Telef: KURSER OCH UTBILDNINGAR Grundläggande kurser: engelska, matematik, samhällskunskap, svenska, svenska som andraspråk. Gymnasial kurser - allmänna ämnen: biologi,engelska, fysik, geografi, hisria, kemi, matematik, naturkunskap, psykologi religiskunskap, samhällskunskap, svenska, svenska som andraspråk. yrkeskurser: akutsjukvård, etik och människans livsvillkor, hälsopedagogik, medicin 1 och 2, psykiatri 1, specialpedagogik, vård och omsorg 1 och 2, vårdpedagogik yrkesutbildningar: Vård- och omsorgsutbildning inriktning akutsjukvård KVÄLLSKURS - ett bra alternativ Många av våra kurser finns som kvällskurs. Dessa kurser har ofta reducerad undervisningstid med färre lärarledda lektier jämfört med kurserna som ges dagtid. Detta kan vara ett bra alternativ för dig som är upptagen dagtid eller som vill studera mer på egen hand. Sida 4

6 Studieform: LÄRARLEDD UNDERVISNING Alla våra kurser har lärarledda lektier vilket utgör ett bra stöd för lärandet och erbjuds på fasta schematider. Genom lärarens berättande och handledning och med möjlighet att ställa frågor samt i dialogen med gruppen blir det lättare att nå kunskap. Antalet lektier kan variera från en till flera gånger per vecka beroende på kurs. I alla våra kurser är det en välutbildad och ämnesbehörig lärare som i dialog med kursdeltagarna ansvarar för planeringen och genomförandet av kursen. Du studerar med stöd från din lärare under hela kursen och du kan direkt ställa frågor under lektierna och på skolans lärplattform - Learnify. Du har en mycket nära ktakt med din lärare vilket innebär att det också finns många möjligheter till individuella och flexibla lösningar. STUDERANDE MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Vänd dig till Navet utbildning och tala om vilket behov av stöd du har pga din funktisnedsättning Du som har skriv- och lässvårigheter vänd dig till Navet utbildning för att göra en utredning Ange att du har en funktisnedsättning när du söker en kurs eller yrkesutbildning. OBS! Tag gärna ktakt med skolans kurar Birgitta Grape som kan vara till din hjälp. Telef: E-post: Skriv- och lässtöd för studerande på gymnasienivå Har du skriv- och lässvårigheter eller andra inlärningssvårigheter, så finns möjlighet till extra stöd. Du kan - träna läsning och stavning - få hjälp med studieteknik - få råd och stöd när det gäller kompensariska hjälpmedel inläst litteratur m.m ORIENTERINGSKURS - introdukti Som ny studerande erbjuds du en av följande orienteringskurser på vardera 20 poäng. 1. Introdukti till komvuxstudier för allmänna ämnen Introdukti av vår lärplattform Learnify Studieteknik Kartläggning av kunskapsnivåer Bedömning och betygsättning på goda grunder Du har en nära ktakt med din lärare och får ktinuerlig återkoppling utifrån dina mål och resultat. Alla inlämningsuppgifter, rapporter, delprov och kursprov bedöms av din lärare och ligger till grund för betygsättningen. I de kurser där det finns natiella prov ingår alltid det som en del av examinatien enligt Skolverkets föreskrifter. eller 2. Introdukti till komvuxstudier för yrkeskurser (Ingår som en del i yrkesutbildningarna) Introdukti till yrkesområdet Introdukti av vår lärplattform Learnify Studieteknik Studieplanering utifrån tidigare kunskaper och erfarenheter för eventuell validering Sida 5

7 LEDNING Rekr Jesper Djupström Telef: E-post: Biträdande rekr Marie Laitamaa Grundläggande och gymnasiala kurser, Yrkesutbildningar Telef: E-post: Biträdande rekr Tove Österling Wallner SFI & svenska som andraspråk grundläggande och gymnasial nivå Telef: E-post: vik. Biträdande rekr Marie Edin Janss SFI Telef: E-post: Biträdande rekr Ann-Christine Elg Lärvux Telef: E-post: Betyg senast 27 nov Om du har behov av betyg till den 27 november i någ av höstens gymnasiekurser för att kunna söka till utbildningar som startar våren 2016 så är det möjligt. I alla gymnasiekurser som startar i augusti finns det möjlighet att bli klar med kursen till den 27 november. Du följer gruppens planering men gör den avslutande delen på egen hand efter dialog med din lärare. STUDERANDESERVICE RECEPTION Postadress: Uppsala kommun, Vuxenutbildningen Linné, Uppsala Besöksadress: Västra Strandgatan 11 Besökstid: må må även fr Telef: Fax: E-post: Kurar: Birgitta Grape Telef: E-post: Samordnare specialped: Eva-Lotta Björklöf Telef: , E-post: BESTÄLLNING AV BETYGSDOKUMENT När du genomfört en kurs får du betyg. Du som vill ha betygsutskrift måste själv beställa det från vår recepti. Du får då ett utdrag ur betygskatalogen. För närmare informati se OBS! Du ansvarar själv för att skicka dina betyg till UHR (universitets och högskolerådet) om de har ett slutdatum före 1 januari Alla betyg som har ett slutdatum efter 1 januari 2012 skickas aumatiskt till UHR betygsdatabas. Det är först när du sökt en utbildning som du kan se dina betyg på studera.nu. Om du vill få ett slutbetyg (examensbevis) utfärdat måste du beställa det i god tid från Navet utbildning, Sida 6

8 GRUNDLÄGGANDE KURSER Grundläggande vuxenutbildning är till för dig som behöver läsa kurser motsvarande svensk grundskola. Kurserna går att kombinera med andra studier i Komvux, SFI eller särvux. Kurserna kan beroende på dina förkunskaper och studievana läsas från 19 till 80 veckor Kurskombinatier på grundläggande nivå Nedan ser du förslag på möjliga kurskombinatier för studier på grundläggande nivå. må ti fr Ma G SVA G SVA G Ma G En G SVA G SVA G 3:3 1:3 3:3 1:3 INT 2:3 INT 2:3 En G En G (bara 2:4) Sv G Ma G 3:3 En G INT En G Ma G SVA G 1:3 2:3 (bara 2:4) Sv G En G SVA G 1:3 2:3 3:3 Sh G Sh G SVA G 1:3 2:3 3:3 Sv G Sh G SVA G 1:3 2:3 3:3 Sv G Kursnamn Poäng Kod Start Slut veckor Dagar Tider Ansök Engelska G* Delkurs 1 av 4 Engelska G* Delkurs 1 av ENG G :4dk 13 aug 23 dec Obs! ändring! 19 må Obs! ändring! 100 ENG G :4dk 19 okt 23 dec 9 må, fr, Engelska G* Delkurs 2 av 4 Engelska G* Delkurs 2 av 4 Engelska G * Delkurs 3 av ENG G :4dk 13 aug 16 okt 9 må, ti, fr 150 ENG G :4dk 19 okt 23 dec 9 må, ti, fr 100 ENG G :4dk 19 okt 23 dec 9 må, fr, Engelska G * Delkurs 4 av ENG G :4dk 13 aug 23 dec Obs! ändring! 19, Obs! ändring! Matematik G** 220 MA G aug 23 dec 19 må, ti, fr Matematik G** 170 Ma G sep 23 dec 14 må, ti, fr Matematik G** 130 Ma G okt 23 dec 9 må, ti, fr Matematik G** 80 Ma G nov 23 dec 5 må, ti, fr 25 aug 10 nov * Grundläggande kurser i engelska och matematik är indelade i olika delkurser. För att du ska hamna på rätt studienivå i engelska hänvisar vi dig till Navet Utbildning för ett nivåtest. (http://navetutbildning.uppsala.se/nivaatest.aspx) ** I kursen ingår tid för nivåplacering motsv 20 p. Sida 7

9 Kursnamn Poäng Kod Start Slut veckor Dagar Tider Ansök Delkurs 1:3 400 SVA G :3 13 aug 23 dec * ti,, fr eller må,,fr Delkurs 1:3 400 SVA G :3 14 sept * ti,, fr eller må,,fr aug Delkurs 1:3 400 SVA G :3 19 okt * ti,, fr eller må,,fr Delkurs 1:3 400 SVA G :3 23 nov * ti,, fr eller må,,fr nov fm Delkurs 2:3 *em Delkurs 2:3 300 SVA G 1508A 2:3 13 aug 23 dec 19 ti,, fr SVA G :3 13 aug 16 okt 9*** ti,, fr *em Delkurs 2:3 Sv. Som Andraspråk G *fm Delkurs 2:3 300 SVA G 1508C 2:3 13 aug 23 dec 19 må,, fr 300 SVA G 1510A 2:3 19 okt 23 dec 9*** må,, fr *fm Delkurs 3:3 *em Delkurs 3:3 *fm Delkurs 3:3 *fm ***Kan passa dig med betyg C eller högre från SFI D- kurs 300 SVA G 1508A 3:3 13 aug 23 dec 19 må,, 300 SVA G 1508C 3:3 13 aug 23 dec 19 må,, fr 300 SVA G 1510A 3:3 19 okt 23 dec 9*** må, ti, 600 SVA G 1508 INT 13 aug 23 dec 19 må,, * Grundläggande kurser i engelska, matematik, svenska och svenska som andraspråk är indelade i olika delkurser. Beroende på dina förkunskaper kan du nå dina kunskapsmål inom veckor vilket innebär att slutdatum för kursen varierar. För att du ska hamna på rätt studienivå i Svenska som andraspråk och Engelska hänvisar vi dig till Navet Utbildning för ett nivåtest!(http://navetutbildning.uppsala.se/nivaatest.aspx) ** Beroende på dina förkunskaper varierar slutdatum. Du som börjar SVA G 1:3 kommer även att göra ett nivåtest på skolan vid kursstarten. Kursen pågår därmed mellan 5 19 veckor. *** Kan passa dig med betyg C eller högre från SFI D-kurs Sida 8

10 GYMNASIEKURSER Du som vill komplettera med kurser i allmänna ämnen som du inte har läst på gymnasiet eller som du har underkänt betyg i är välkommen till våra gymnasiekurser. Kurserna erbjuds dagtid och kvällstid med lärarledd undervisning vid kursträffarna. Flera kurser finns med olika studietakt och kan läsas under 9 eller 19 veckor. Nedan ser du en schemaöversikt på exempel av möjliga kurskombinatier för studier på gymnasial nivå med kursstart 13 augusti.(jv = jämna veckor, uv = udda veckor) Kursstart 1: 13 augusti Tid Må Ti On To Fr En 5 En 6 En 5 En 6 Sh 1b Sh 1a1 Nk 1a1, 1b En 5 En Ma 2 Ma 3 Ma 4 Ma 2 Ma 3 Ma 4 En 5 En 6 Nk1a1, 1b Ma 2 Ma 3 Ma Ge 1 Sh 1b Sh 1a1 SVA 3 Sv 3 Ma 1 Re 1 SVA 2 Sv 2 SVA 1 Sv 1 Nk 2 SVA 2 Sv Ge 1 Ma 1 SVA 3 uv Sv 3 uv SVA 1 Sv 1 Nk 2 SVA 3 Sv 3 Ma 1 SVA 2 jv Sv 2 jv SVA 1 uv Sv 1 uv Hi 1b kv Hi 1a1 kv Hi 1a2 kv En 7 kv Ps 1 kv Nk1b dk, Nk 1a2kv En 7 kv Hi 1b kv Hi 1a1 kv Hi 1a2 kv Kursstart 2: 19 okber GYMNASIEKURSER A-Ö (jv= jämna veckor, uv= udda veckor) Tid Må Ti On To Fr En 5 En 5 Sh 1a2 Nk 1a2, 1b En En 6 En 6 En En 5 En 6 Nk1a2, 1b Sh 1a2 Hi 1b Hi 1a1 Hi 1a2 Sh 1b Sh 1b Sh 1b Hi 1b Hi 1a1 Hi 1a2 Hi 1b Hi 1a1 Hi 1a Ma 2kv Ma 3kv Nk1b dk, Nk1a1kv Re 1 kv Ma 2kv Ma 3kv Sida 9

11 Kursnamn Poäng Kod Start Slut veckor Dagar Tider Ansök Biologi BI aug 23 dec 19 må uv Biologi BI aug 23 dec 19 må jv, fr el Engelska ENG aug 16 okt 9 må,ti,fr Engelska ENG okt 23 dec 9 må,ti,fr Engelska ENG aug 16 okt 9 må, ti, fr Engelska ENG okt 23 dec 9 må, ti, fr Engelska ENG okt 23 dec 9 må, ti, fr Fysik 1a 150 FY 1a aug 23 dec 19 ti, fr må uv Fysik 1b2 För dig som har betyg i FyA. Samläses med Fy1a Fysik 2 Bygger på Fy 1b2 eller Fy1a Gymnasiearbete* Inriktning omvårdnad 50 FY 1b okt 23 dec 9 ti, fr må uv 100 FY aug 23 dec 19 ti, fr må jv el el el VGY aug 23 dec 19 Meddelas vid kursstart Gymnasiearbete* Inriktning samhällsvetenskap Gymnasiearbete* Inriktning naturvetenskap 100 SGY aug 23 dec 19 Meddelas vid kursstart 100 NGY aug 23 dec 19 Meddelas vid kursstart Hisria 1a1** 50 HI 1a1 1508kv 13 aug 23 okt 10 må, Hisria 1a1** 50 HI 1a okt 23 dec 9 må, ti Hisria 1a2** 50 HI 1a2 1508kv 13 aug 23 okt 10 må, Hisria 1a2** 50 HI 1a okt 23 dec 9 må, ti Hisria 1b 100 HI 1B 1508kv 13 aug 23 okt 10 må, Hisria 1b 100 HI 1B okt 23 dec 9 må, ti * Gymnasiearbete, 100 poäng är en större självständig arbetsuppgift. Det kan vara en undersökning eller en uppgift som har att göra med utbildningens karaktär/inriktning. Man måste ha ett godkänt gymnasiearbete för att få en gymnasieexamen. Endast betyget E (godkänt) eller F (icke godkänt) används som betyg. Kursen läses mot slutet av studierna mot en högskoleförberedande examen och ska ingå i den individuella studieplanen som upprättats i samråd med en studievägledare. ** Alla lektistillfällen kommer inte att utnyttjas eftersom kursen samläses med Hi 1b. Detaljschema presenteras vid kursstart. Sida 10

12 BASÅR - Naturvetenskapliga kurskombinatier Naturvetenskapligt basår vänder sig till dig som vill ha en naturvetenskaplig behörighet. Vi arbetar med en experimentell inriktning där du ofta får möjlighet att arbeta laborativt i våra välutrustade laboratissalar eller ute i fält vid våra exkursislokaler. Detta gör att du får en god förberedelse inför högre studier inom högskola eller universitet. I vissa kurser ingår även studiebesök på universitetet för att berika undervisningen. Du studerar med stöd från våra duktiga och inspirerande lärare under hela kursen och du kan direkt ställa frågor både under lektierna och på vår lärplattform learnify Under lektierna arbetar läraren med Smart board. Det innebär att du kan alltid hämta lektisanteckningarna på lärplattformen och i lugn och ro studera lektiens innehåll hemma eller där du befinner dig på valfri tid. På lärplattformen hittar du aktuell kursinformati som kursplaner, planeringar, länkar och undervisningsmaterial. De lärarledda lektierna varieras med genomgångar, demstratier, gruppdiskussier, seminarier, enskilda arbeten samt laboratier och exkursier Bas 1 Bas 2 Tid Må Ti On To Fr Må Ti On To Fr Ke 1 Bi 1 Ke 1 Fy 2 Ke 2 Fy Ma 2, Ma 3 Ma 2, Ma 3 Bi 1 Fy 1 Ma 2, Ma 3 Ma 3, Ma 4 Ma 3, Ma 4 Ke 2 Bi 2 Ma 3, Ma Fy 1 uv/ Bi 1 Fy 1 Ke 1 Fy 1 Fy 2 jv/ Bi 2 Ke 2 Ke 2 Bi Fy 1 uv/ Bi 1 Ke 1 Fy 2 jv/ Bi 2 Ovan ser du ett förslag på hur du kan kombinera kurser som motsvarar ett naturvetenskapligt basår. Kurserna söks dock som enstaka kurser. Se kurskoderna för Biologi Fysik Kemi Matematik. (jv = jämna veckor, uv = udda veckor) Kursnamn Poäng Kod Start Slut veckor Dagar Tider Ansök Kemi KE aug 23 dec 19 ti, fr el. Kemi KE aug 23 dec 19 ti, el. Sida 11

13 NYA KURSPLANER I MATEMATIK Fr.o.m. hösten 2012 arbetar vi efter nya ämnes- och kursplaner. För dig som ska söka en matematikkurs innebär det att det finns flera kurser att välja men också att de tre första kurserna finns i olika varianter. Matematikämnet är indelat i 100-poängskurser på fem nivåer. De tre inledande nivåerna har parallella spår för olika typer av program inom gymnasieskolan. För yrkesprogrammen finns ett a-spår, för ekomiprogrammet, estetiska programmet, humanistiska programmet och samhällsvetenskapsprogrammet finns ett b-spår samt för naturvetenskapsprogrammet och tekniska programmet finns ett c-spår. Vilken du ska välja beror på vad du ska använda ditt betyg till och om du ska fortsätta att läsa flera matematikkurser. Vi erbjuder de kurser som är gråmarkerade i figuren nedan. Kompletteringskurser i matematik Vi erbjuder kompletteringskurser för att fylla i eventuella förkunskapsluckor mellan de gamla kurserna (Ma G-C) och de nya kurserna (Ma 1b Ma 4). Kurserna schemaläggs senare, oftast i anslutning till den sökta mattekursen. Tidigare Sökt kurs Kompletteringskurs Ma G Ma 1b 20 p Ma G Ma 1c 50 p Ma A Ma 2a 20 p Ma A Ma 2b 50 p Ma A Ma 2c 50 p Ma B Ma 3b 50 p Ma B Ma 3c 50 p Ma C Ma 4 50 p MATEMATEK Du som studerar hos oss kan få extra stöd av behöriga lärare i matematik och fysik oavsett vilken nivå du läser på. Här kan du ställa dina frågor och få svar som gör att du kan ta dig framåt i dina studier. Öppettider: Onsdag kl Torsdag kl Sida 12

14 Kursnamn Poäng Kod Start Slut veckor Dagar Tider Ansök Matematik 1a 100 MA 1A aug 23 dec 19 må, ti Matematik 1b 100 MA 1B aug 23 dec 19 må, ti Matematik 1c 100 MA 1C aug 23 dec 19 må, ti Matematik 2a 100 MA 2A aug 23 dec 19 må, ti, fr Matematik 2a 100 MA 2A 1510kv 19 okt 23 dec 9 må, kväll* Matematik 2b 100 MA 2B aug 23 dec 19 må, ti, fr Matematik 2b 100 MA 2B 1510kv 19 okt 23 dec 9 må, kväll* Matematik 2c 100 MA 2C aug 23 dec 19 må, ti, fr Matematik 3b 100 MA 3B aug 23 dec 19 må, ti, fr Matematik 3b 100 MA 3B 1510kv 19 okt 23 dec 9 må, kväll* Matematik 3c 100 MA 3C aug 23 dec 19 må, ti, fr Matematik 3c 100 MA 3C 1510kv 19 okt 23 dec 9 må, kväll* Matematik MA aug 23 dec 19 må, ti, fr Naturkunskap 1a1 Naturkunskap 1a1 kväll* Naturkunskap 1a2 50 NK 1A aug 16 okt NK 1A1 1510kv 19 okt 23 dec 9 ti NK 1A okt 23 dec Naturkunskap 1b 100 NK 1B aug 23 dec Naturkunskap 1b 100 NK 1B 1510kv 19 okt 23 dec 9 ti Naturkunskap 2 Bygger på Nk1b alt. Nk1a2 men kan läsas samtidigt med dessa kurser. 100 NK aug 23 dec 19 * Reducerad lektistid i dessa kurser har vi reducerat undervisningstiden och självstudietiden blir därför större. Sida 13

15 Kursnamn Poäng Kod Start Slut veckor Dagar Tider Ansök Religiskunskap1 50 RE aug 23 okt 10 ti Religiskunskap1 50 RE kv 19 okt 23 dec Samhällskunskap 1a1 50 SH 1a aug 23 okt 10 må uv må jv Samhällskunskap 1a2 50 SH 1a okt 23 dec 9 må uv må jv Samhällskunskap 1b 100 SH 1B aug 23 dec 19 må uv må jv Samhällskunskap 1b 100 SH 1B okt 23 dec 9, fr Svenska SV aug 23 dec 19, fr uv Svenska SV aug 23 dec 19, fr fr jv Svenska SV aug 23 dec 19 må uv ti Sv som andraspråk SVA aug 23 dec 19, fr uv Sv som andraspråk SVA aug 23 dec 19 Obs! må ändring!, må må jv Sv som andraspråk SVA aug 23 dec 19 må uv ti uv = udda vecka jv = jämn vecka Obs! Innehållet i denna kurskatalog presenteras med reservati för eventuella ändringar. Kurser med för få sökande kan komma att ställas i in. Sida 14

16 Vård- och omsorgsutbildningen Utbildningen passar dig som vill arbeta med människor i olika sekrer inom vård och omsorg. Utbildningen leder till en formell undersköterskekompetens och ger kompetens att arbeta inom hemtjänsten eller omsorgen av äldre och funktisnedsatta, på vårdcentraler eller sjukhus. Den ger också en grund för fortsatta studier. Arbetar du redan inom vården och vill fördjupa och bredda din kompetens kan du läsa enstaka kurser ur utbildningen. Vård- och omsorgsutbildningen omfattar poäng. Kurserna är indelade Nivå A, B och C och nivåerna bygger på varandra. Om du väljer att läsa en sammanhållen utbildning är studierna på heltid och tar ca 70 veckor. Studietiden kan variera beroende på vad du har för tidigare utbildnings- och arbetslivserfarenhet. Du kan också välja att göra ett eget studieupplägg. Vill du ha hjälp med studieplanering ta ktakt med Navet utbildning, Nivå A gemensamma kurser, 450p Nivå B gemensamma kurser, 500p Nivå C inriktning, 500 Enstaka kurser: Våra yrkeskurser kan också läsas som enstaka kurs. Inriktning - sjukvård/ akutsjukvård Studieform Lärarledda lektier Vår utbildning bygger på schemalagda lärarledda lektier på Vuxenutbildningen Linné. Övrig tid studerar du på egen hand, via lärplattformen eller tillsammans med dina studiekamrater. Du kan också få hjälp och stöd i våra workshops där du kan få extra handledning av dina lärare. Under studierna Vuxenutbildningscentrum - Linné Vuxenutbildningen Linné finns på Västra Strandgatan 11 i centrala Uppsala. Du som studerar hos oss har tillgång till vår skola veckans alla vardagar. Använd gärna våra darer eller ta med dig din egen dar och koppla upp dig på vårt trådlösa nätverk. Här hittar du alla dina lärare enligt schema samt administrativ persal som hjälper dig med administrativa kursfrågor. Våra lärare Hos oss möter du engagerade behöriga lärare som med både flerårig yrkeskompetens från vården och pedagogisk kompetens hjälper dig att nå dina utbildningsmål. Du får genom diskussi, reflekti och genom praktiska övningar i vårt medrum möjlighet att utveckla dina kunskaper och förmågor inom vård och omsorg. Menrssamtal Som studerande har du en menr som stöttar dig genom samtal till att nå bästa möjliga studieresultat. Webbaserad lärplattform Alla elever har tillgång till vår webbaserade lärplattform, Learnify. Här kan du lätt kommunicera med dina studiekamrater och lärare samt lämna in studieuppgifter. Här hittar du också kursplaner, kursplaneringar, undervisningsmaterial, lektisanteckningar och annat material som hör till kurserna. Du har tillgång till lärplattformen dygnet runt, via en dar med internetuppkopling. Jobba hemifrån eller låna dar i vår studiehall. Workshops Du har möjlighet att få extra handledning och stöd av våra lärare. Handledningen sker i anslutning till de schemalagda lektierna på skolan. Arbetsplatsförlagt lärande -APL I utbildningen ingår arbetsplatsförlagt lärande (APL) i 12 veckor. De är fördelade på tre perioder om vardera 4 veckor och du gör din APL inom hemvård, omvårdnadsboenden och inom akutsjukvård. Du följer en handledares arbetsschema som innebär tidiga morgnar och/eller sena kvällar samt helger. De flesta APL-platser inom hemvården kräver att du kan cykla, då du snabbt ska förflytta dig mellan olika vårdtagare. Sida 15

17 Förkunskaper: Till Vård och omsorg Nivå A ska du ha grundskolekompetens alternativt svenska/svenska som andraspråk och matematik grundläggande nivå eller motsvarande. Vi rekommenderar ytterligare goda språkkunskaper motsvarande SVA 1 och gärna SVA 2 då både kurslitteraturen och vårdyrket kräver detta. Kursnamn Poäng Kod Start Slut Dagar Tider Ansök Vård och omsorg 450 Kurskod för dig som söker alla kurser i Nivå A + Nivå B + Nivå C: VD A 1508 Orienteringskurs för introdukti till yrkesutb. 20 Kurskod för enstaka kurs: 13 aug dec 2016 må-fr heltid, dag Vård och omsorg 1 (APL) 200 VLY VÅRVÅR aug 15 jan ** Medicin VLY MEDMED aug 23 dec ** Hälsopedagogik 100 VLY HÄLHÄL aug 23 dec ** APL 4 veckor Vård och omsorg Nivå B Förkunskaper Nivå A 500 Kurskod för dig som söker alla kurser i Nivå B+ Nivå C: VD B aug 17 jun 2016 må-fr heltid, dag Kurskod för enstaka kurs: Medicin VLY MEDMED aug 23 dec ** Vård och omsorg 2 (APL) 150 VLY VÅRVÅR aug 15 jan ** Vård och omsorg vid demens 100 VLY GERVÅR aug 23 dec ** Psykologi 1 50 VLY PSKPSY aug 23 dec ** Specialpedagogik VLY SPCSPE aug 23 dec ** APL 4 veckor Vård och omsorg Nivå B Förkunskaper Nivå A 500 Kurskod för dig som söker alla kurser i Nivå B+ Nivå C: VD B 1509 Kurskod för enstaka kurs: 4 sept 7 juli 2016 må-fr heltid, dag Medicin VLY MEDMED sept 21 jan ** Vård och omsorg 2 (APL) 150 VLY VÅRVÅR sept 4 feb ** Vård och omsorg vid demens 100 VLY GERVÅR sept 21 jan ** Psykologi 1 50 VLY PSKPSY okt 23 dec ** Specialpedagogik VLY SPCSPE sept 21 jan ** APL 4 veckor Vård och omsorg Nivå C Förkunskaper Nivå B 500 Kurskod för dig som söker alla kurser i Nivå C: VD C 1508 Kurskod för enstaka kurs: 13 aug 23 dec må-fr heltid, dag Akutsjukvård (APL) * 200 VLY SJUAKU aug 23 dec ** Psykiatri VLY PSYPSY aug 23 dec ** Etik och människans livsvillkor alt. Medicin 2 Vårdpedagogik och handledning APL 4 veckor 100 VLY MÄNETI VLY MEDMED aug 23 dec ** 100 VLY PEAVÅD aug 23 dec ** * Förkunskaper Nivå B eller motsvarande ** Schemaläggs senare. Informatien uppdateras på Ytterligare enstaka kurs inom Vård och omsorg Kursnamn Poäng Kod Start Slut Dagar Tider Ansök Gymnasiearbete inriktning omvårdnad 100 VLY GYARVO aug 23 dec Meddelas vid kursstart Sida 16

18 Vuxenutbildningen Linné Västra Strandgatan Sida 17

Vuxenutbildning hösten 2015

Vuxenutbildning hösten 2015 Vuxenutbildning hösten 2015 Innehållsförteckning: Utbildning i svenska för invandrare 5 Grundläggande vuxenutbildning 5 Kursförteckning Gymvux och Yrkesvux 6 Beskrivning av gymnasiala kurser 7 Beskrivning

Läs mer

Innehållsförteckning. MIN ANSÖKAN Här kan du notera dina inloggningsuppgifter för att ha dem till hands. Användarnamn: Lösenord: E-post: Telefon:

Innehållsförteckning. MIN ANSÖKAN Här kan du notera dina inloggningsuppgifter för att ha dem till hands. Användarnamn: Lösenord: E-post: Telefon: KOMVUX MALMÖ Innehållsförteckning MIN ANSÖKAN Här kan du notera dina inloggningsuppgifter för att ha dem till hands. Användarnamn: Lösenord: E-post: Telefon: Min ansökan hittar du på: www.ansokan Komvux

Läs mer

VUXENGYMNASIUM KURSER HÖSTEN 2012

VUXENGYMNASIUM KURSER HÖSTEN 2012 ÅSÖ VUXENGYMNASIUM KURSER HÖSTEN 2012 G Y M N A S I E K U R S E R ÅSÖ VUXENGYMNASIUM - INFORMATION Stora förändringar inom vuxenutbildningen från 1 juli 2012 nya ämnes- och kursplaner nya betygskriterier

Läs mer

KURSKATALOG Höstterminen 2015. Komvux i Kalmar

KURSKATALOG Höstterminen 2015. Komvux i Kalmar KURSKATALOG Höstterminen 2015 Komvux i Kalmar Välkommen till Komvux i Kalmar! Norra vägen 47 - SFI (undervisning i svenska för invandrare) - Grundläggande vuxenutbildning - Gymnasial vuxenutbildning -

Läs mer

Ditt flexibla komvux Vår och sommar 2015

Ditt flexibla komvux Vår och sommar 2015 Ditt flexibla komvux Vår och sommar 2015 VUX Grundläggande vuxenutbildning Gymnasiala yrkesutbildningar Ekonomi Handel Administration Gymnasial vuxenutbildning Hos oss når du dina mål Välkommen till Hermods

Läs mer

Ditt flexibla komvux Sommar och höst 2015

Ditt flexibla komvux Sommar och höst 2015 Ditt flexibla komvux Sommar och höst 2015 VUX Grundläggande vuxenutbildning Gymnasiala yrkesutbildningar Ekonomi Handel Administration Gymnasial vuxenutbildning Hos oss når du dina mål Välkommen till Hermods

Läs mer

Vuxenutbildningen. Kursutbud 2015

Vuxenutbildningen. Kursutbud 2015 Vuxenutbildningen Kursutbud 2015 Vuxenutbildningen i Skellefteå kommuns egen regi för dig som vill läsa in behörighet Vi finns på Campus Skellefteå, där också Luleå tekniska högskola och Umeå Universitet

Läs mer

VUXENSTUDIER I HANINGE

VUXENSTUDIER I HANINGE VUXENSTUDIER I HANINGE Kurser & utbildningar Våren 2015 PERIODER VÅREN 2015 Period 1: 12 januari 20 mars 2015 (sista ansökningsdag 12 november 2014) Period 1 2: 12 januari 29 maj 2015 (sista ansökningsdag

Läs mer

Information och kursutbud

Information och kursutbud Information och kursutbud Hösten 2015 Innehållsförteckning Hit kan du vända dig...2 Vuxenutbildning...3 Studera på Komvux...4 Har du koll på framtiden...6 Individuell studieplan...7 Studieekonomi...7 Information

Läs mer

Till oss kommer du för att uppleva, inspireras och lära KOMVUX

Till oss kommer du för att uppleva, inspireras och lära KOMVUX Till oss kommer du för att uppleva, inspireras och lära INFO 2013 2 Till oss kommer du för att uppleva, inspireras och lära Funderar du på vad du vill göra med resten av ditt liv? Vill du göra något nytt?

Läs mer

Våren 2015. Information och kursutbud

Våren 2015. Information och kursutbud Våren 2015 Information och kursutbud Innehållsförteckning Hit kan du vända dig...2 Vuxenutbildning...3 Studera på Komvux...4 Har du koll på framtiden...6 Individuell studieplan...7 Studieekonomi...7 Information

Läs mer

VÄLKOMMEN till Elsa Brändströms skola/birgittavux

VÄLKOMMEN till Elsa Brändströms skola/birgittavux VÄLKOMMEN till Elsa Brändströms skola/birgittavux 2014-11-26 Besöksadress S:t Larsgatan 46 Postadress Klostergatan 49, 581 81 Linköping E-postadress: komvux@linkoping.se Elsa Brändströms skola/birgittavux

Läs mer

KURSKATALOG Våren 2015

KURSKATALOG Våren 2015 KURSKATALOG Våren 2015 WWW. SYDNARKEVUX.SE VUXENUTBILDNINGEN INOM SYDNÄRKES UTBILDNINGSFÖRBUND Vilka kan anmäla sig till våra utbildningar? Du skall vara folkbokförd i Askersund, Hallsberg eller Laxå.

Läs mer

2015/2016 KURS PROGRAM

2015/2016 KURS PROGRAM 2015/2016 KURS PROGRAM Innehållsförteckning Vuxenutbildningen i Karlskrona sid 3 Information sid 4 Svenska för invandrare sid 5 Särskild utbildning för vuxna sid 6 Grundläggande vuxenutbildning sid 7 Gymnasial

Läs mer

KURSKATALOG Hösten 2014

KURSKATALOG Hösten 2014 KURSKATALOG Hösten 2014 WWW. SYDNARKEVUX.SE VUXENUTBILDNINGEN INOM SYDNÄRKES UTBILDNINGSFÖRBUND Vilka kan anmäla sig till våra utbildningar? Du skall vara folkbokförd i Askersund, Hallsberg eller Laxå.

Läs mer

Skolverkets svar på inkomna frågor till webbinariet den 11 mars

Skolverkets svar på inkomna frågor till webbinariet den 11 mars 2014-04-14 1 (24) Skolverkets svar på inkomna frågor till webbinariet den 11 mars Innehållsförteckning 1. Kommunal vuxenutbildning... 2 1.1 Behörighet till kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå...

Läs mer

KURSKATALOG Hösten 2015

KURSKATALOG Hösten 2015 KURSKATALOG Hösten 2015 WWW. SYDNARKEVUX.SE Vision 2020 Allévux har individen och individens behov av lärande i fokus. Vår värdegrund vilar på respekten för allas lika värde, respekten för de mänskliga

Läs mer

Vuxenutbildningen 2015

Vuxenutbildningen 2015 Vuxenutbildningen 2015 Välkommen till Vuxenutbildningen! Vi erbjuder ett brett utbud av kurser och utbildningar. Med den här broschyren vill vi inspirera dig att lära mer. Välj det som lockar dig mest,

Läs mer

LÄSÅRET PROGRAM 2008/2009 PROGRAM KURS

LÄSÅRET PROGRAM 2008/2009 PROGRAM KURS LÄSÅRET 2008 0 0 9 PROGRAM KURS PROGRAM 2008/2009 INNEHÅLL Innehållsförteckning Vuxenutbildningen i Karlskrona sid 3 Information sid 4 Grundläggande vuxenutbildning sid 7 Gymnasiekurser sid 8 Distanspaket

Läs mer

Studieinformation hösten 2011

Studieinformation hösten 2011 Studieinformation hösten 2011 och information för dig som vill söka utbildning/kurs med start i början av år 2012 För kurs/utbildningsstart under januari-februari 2012 - gymnasiala kurser - sök under perioden

Läs mer

Arbeta med människor. Vuxenutbildning Knivsta 2014-2015

Arbeta med människor. Vuxenutbildning Knivsta 2014-2015 msorg o & Barn & Vård Arbeta med människor id t i r f Vuxenutbildning Knivsta 2014-2015 Gymnasial vuxenutbildning som ökar dina möjligheter till arbete inom vård och omsorg eller förskola och fritidsverksamhet.

Läs mer

Arbeta med människor. Vuxenutbildning Distans Knivsta 2015-2016

Arbeta med människor. Vuxenutbildning Distans Knivsta 2015-2016 msorg o & Barn & Vård Arbeta med människor id t i r f Vuxenutbildning Distans Knivsta 2015-2016 Gymnasial vuxenutbildning på distans som ökar dina möjligheter till arbete inom vård och omsorg eller förskola

Läs mer

KOMVUX. Kurskatalog för kommunal vuxenutbildning i Malmö, hösten 2008

KOMVUX. Kurskatalog för kommunal vuxenutbildning i Malmö, hösten 2008 KOMVUX Kurskatalog för kommunal vuxenutbildning i Malmö, hösten 2008 VIKTIG INFORMATION VÄLKOMMEN TILL KOMVUX DENNA KATALOG INNEHÅLLER: I denna katalog kan du upptäcka de möjligheter som finns inom vuxenutbildningen

Läs mer

Arbeta med människor. Vuxenutbildning Uppsala 2014 / 2015

Arbeta med människor. Vuxenutbildning Uppsala 2014 / 2015 msorg o & Barn & Vård Arbeta med människor id t i r f Vuxenutbildning Uppsala 2014 / 2015 Gymnasial vuxenutbildning som ökar dina möjligheter till arbete inom vård och omsorg eller förskola och fritidsverksamhet.

Läs mer

Forshaga vuxenutbildning. Kurskatalog vt 12

Forshaga vuxenutbildning. Kurskatalog vt 12 Forshaga vuxenutbildning Kurskatalog vt 12 Välkommen till Forshaga vuxenutbildning Vuxenutbildningen på Studiecenter i Forshaga Lärcenter erbjuder individ anpassad utbildning med stor valfrihet. Hos oss

Läs mer

Ett kunskapscenter för vuxna

Ett kunskapscenter för vuxna KUNSKAPSCENTER AB Ett kunskapscenter för vuxna Barnskötare Elevassistent Undersköterska Svenska som andraspråk Engelska Samhällskunskap Öppet hus på SweJa inför nya sökperioder se infoblad/hemsida: www.swejakc.se

Läs mer

Vuxenutbildning Stockholms stad 2010. www.stockholm.se/webbkatalogen

Vuxenutbildning Stockholms stad 2010. www.stockholm.se/webbkatalogen Vuxenutbildning Stockholms stad 2010 www.stockholm.se/webbkatalogen Ansökan 2010 gymnasial vuxenutbildning Period 1 (start 11/1) Sista ansökningsdag 4/11 Period 2 (start 22/3) Sista ansökningsdag 3/2 Period

Läs mer