Stockholms hotellrapport 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stockholms hotellrapport 2014"

Transkript

1 s hotellrapport

2 FOTO: OLA ERICSON en av Europas populäraste destinationer Med nära 11 miljoner kommersiella gästnätter per år rankas som en av Europas topp tio destinationer1). Staden är dessutom en av Europas snabbast växande städer med en befolkning i länet på 2,1 miljoner invånare, varav i s stad2). är motorn i svensk turism. Antalet gästnätter fördelar sig relativt jämt under året, med en topp under juli och augusti månad. Hälften av turisterna är affärsresenärer och hälften privatresenärer. Svenska turister står för två tredjedelar av alla övernattningar i Stock holms län. De flesta utländska besökarna kommer från Europa utanför Norden. Största internationella marknaden är Tyskland följt av Storbritannien och USA. Hotellen utgör den största boendeformen och den populäraste. 87 procent av alla kommer siella övernattningar görs på hotell. Sju av tio gästnätter görs i staden och resten i länet. Över 6 procent av s hotell bedöms vara av fyrstjärnig standard, men det finns fortsatt utrymme för fler. Utbudet av hotell med en eller två stjärnor3) i s stad är begränsat och står idag för endast 5 pro cent av den totala rumskapaciteten. Många av s hotell tillhör någon av de stora nordiska hotellkedjorna; Elite, First, Choice eller Scandic. Plats för ytterligare megahotell i staden City Compact och Boutiquehotel i staden Bäddkapaciteten har ökat under de senaste åren och idag finns 6 procent av kapaciteten i s stad. 213 redovisade hotel len en beläggningsgrad på 67 procent inom staden och 59 procent i länet. Det indikerar att det periodvis är kapacitetsbrist i staden och en efterfrågan på nya hotellrum. Den vanligaste storleken på de nya hotell etableringarna i s innerstad är idag runt 12 rum. Kraven på att nischa sig ökar för hotellen och vi ser två trender i. Fler hotell i city compact segmentet och fler boutiquehotel. Scandic satsar genom sitt nya varumärke HTL på ett slimmat serviceutbud i kombination med hög trendfaktor, digitala servicelösningar och toppläge centralt till halva priset av ett standardhotell med full service. Motel L från Ligula Hospitality öppnar sitt första hotell i vad som ska bli en hel kedja där man erbjuder fast rumspris. Samtidigt öppnar flera nya boutiquehotell i anrika miljöer med stadens bästa läge. Bland annat Miss Clara och Hotel Kungsträdgården. Redan år behövs ytterligare 5 rum i staden och år 22 saknas 18 rum om alla planerade och potentiella projekt genomförs. 4 planerade hotell Det finns planer på 4 nya boendeanlägg ningar i s län vilket kommer att öka kapaciteten med 17 procent. Av dessa kom mer hälften att byggas inom s stad. Redan under sker ett tillskott på cirka 5 procent, motsvarande 1 anläggningar med sammanlagt 951 rum i s stad. Det motsvarar cirka 23 procent av de totala plane rade hotellrummen i länet. 1) Källa: European Cities Marketing Benchmarking Report ) Källa: SCB 3) Källa: Visita och HUI Ökad kapacitet i länet Stora kapacitetsökningar sker kring klustren vid Arlanda () och i. Vandrar hemstrenden som är tydlig i storstäder runt om i Europa och världen verkar inte ha kommit till än. Det kan också vara så att den har ersatts av city compact trenden. Van drarhemmet på Svartsö är det enda planerade. Planerade hotell i s län Potentiella framtida projekt Anläggning Kommun Kapacitet* Öppnar Anläggning Kommun Hotel Kungsträdgården 15 Hotell i Östberga, Particentralen 6 i.u.* Miss Clara (öppnade april ) 92 Hotell i Kista, Knarrarnäs 115* Motel L, Hammarby Sjöstad (öppnar maj ) 226 Hotel Memory * Hotel Malmskillnadsgatan HTL 12* Hotell, Gallerian 5 Handens Hamburgebar, nybyggnad av hotellrum Haninge 22 Hotel Ibis 4* Hotell i Hallunda, Living Hotell Botkyrka 191 Hotell i Måby Hotell i Sollentuna, Ritmallen Sollentuna 8* Hotell Scandic Foresta Lidingö 14* Huddinge Resort Huddinge 4 Hålludden, Hotell Artipelag Värmdö Kyssinge Golf Norges Hus Nacka Park Inn Hotell, etapp 1 3* Siggesta Träskhotell Värmdö Sotaren Täby 1* Södra Bergen Norrtälje Vår Gård Saltsjöbaden Nacka Scandic HTL, Kungsgatan (öppnar maj ) 275 Central Hotel 17* Quality Hotel Globen 26* Stallmästaregården 3* Hotell Södermalm 5 Scandic HTL, Norra Bantorget 115 Fyrkanten Villa Källhagen 14* Älvsjö Station Scandic Continental 4* Totalt i s stad 1 96 rum Puman 1, Urban Hostel 8 Laboratoriet 1 65 The Winery Hotel 184 Hotel i Ulriksdal, ESS Hotel 2 Arlanda Holding Linjen 2 Huddinge Totalt i s län utöver s stad 759 rum Totalt Kapacitet* 4 i.u.* rum * För befintliga boendeanläggningar redovisas kapacitetsökningen. Källa: Byggfakta, Business Region Development, Sweco, Visita, Annordia m.fl. 2 3

3 FOTO: ERIK G SVENSSON s hotellkluster Rapporten är uppdelad i tre klusterområden: Innerstaden, s stads ytterområden samt övriga länet. Kommersiella boendeanläggningar Innerstaden Vandrarhem Stugby Campingplats Totalt Kommerciella boendeanläggningar s län varav s stad Hotell Norrmalm rum 589 bäddar VG: rum 65 bäddar 35 CBD: 4 33 rum 734 bäddar rum 12 bäddar Nyckeltal Fördelning av hotellrum efter antal stjärnor s stad och län Kungsholmen 1 82 rum 2 Antal hotellrum (per dygn) Hotell Vandrarhem Stugby Campingplats Antal i s län varav s stad rum bäddar Beläggning hotellrum 7 69% 68% RevPAR hotellrum 73 kr 85 kr 723 kr 775 kr 782 kr 739 kr 755 kr Antal bäddar vandrarhem/ stugbyar % 62% RevPAR hotellrum 599 kr 685 kr 611 kr 663 kr 678 kr 642 kr 641 kr Antal bäddar vandrarhem/ stugbyar campingtomter 5 28 Södermalm 22 s stad 577 bäddar Östermalm Hälften av kapaciteten ligger i CBD Den största andelen av totala boendekapaciteten i innerstaden finns i Central Business District (CBD) som omfattas av affärshotellen som är belägna längs Vasagatan och kring s Centralstation, övriga Norrmalm, Gamla Stan samt runt Stureplan på Östermalm. CBD står för hälften av bäddkapaciteten i innerstaden, uppdelat på Vasagatan (VG) med 21% och övriga CBD med 27%. Gästnätter vandrarhem/ stugbyar (tusen) Gästnätter camping* (tusen) s län stads ytterområden Övriga länet Antal hotellrum (per dygn) Beläggning hotellrum Några kommuner i länet dominerar I s län finns idag 32 hotellrum fördelat på 4 anlägg ningar. Bland hotellen är koncentrationen av befintliga hotellrum störst inom tre- och fyrstjärniga hotell. Staden växer I s stad utanför inner staden finns idag hotellrum, 195 vandrarhemsbäddar och 615 campingtomter. Av s stads totala boendekapacitet ligger 23% av hotellrummen i kommunens ytterområden. Boendekapaciteten är främst koncentrerad till områdena runt smässan (Älvsjö), Globen (Årsta) samt företagsklustren i Kista och i Bromma. är en av Europas snabbast växande städer. Idag bor cirka 9 människor i staden och 15 tillkommer varje år. utvecklar 15-talet större infrastrukturprojekt med nya bostadsområden och arbetsplatser. 4 Boendekapaciteten i länet är störst i Norrtälje följt av, Värmdö, Södertälje,, Nacka och Haninge. Tillsammans står dessa sju kommuner för 25 procent av den totala boende kapaciteten i länet. Boendeanläggningarna i, Södertälje och är främst inriktade på affärsresenärer, medan boendeanläggningarna Norrtälje, Värmdö, Nacka och Haninge vänder sig mot konferensmarknaden samt privatresenärer. Gästnätter vandrarhem/ stugbyar (tusen) 589 Gästnätter camping* (tusen) * redovisas bara från 28 med anledning av ny beräkningsmetod från och med 28. Källa: SCB och Tillväxtverket. Gästnätter: Dubbelt upp mot BNP har haft en lång och stark tillväxt de senaste 3 åren. Mellan åren 198 och 213 har antalet kommersiella gästnätter i ökat med 4 procent. Under samma period har Sverige som helhet haft en ökning av BNP på i snitt 2,1 procent. De senaste tio åren har utveck lingen av antalet gästnätter exploderat. Mellan har gästnätterna i ökat med hela 75 procent i staden och 58 procent i länet Antal hotellrum i tusental Visita HUI Knappt hälften av boendeanläggningarna har valt att stå utanför det officiella klassificerings systemet. Av s stads totalt hotellrum är det en tredjedel som deltar i klassi f iceringssystemet. För att kunna bedöma standarden på s boendeanlägg ningar har HUI Research gjort en egen bedömning för de anläggningar som inte är med i det officiella klassificeringssystemet. Källa: Visita och HUI Research HUI Research har gjort en bedömning av de hotell som inte ingår i den officiella stjärnklassificeringen 5

4 FOTO: HENRIK TRYGG s framtida hotellbehov 22 Enligt HUI Research kommer antalet gästnätter att öka med 22 procent till och med 22. Det motsvarar en årlig tillväxttakt på 3,4 procent i länet och 4 procent i staden mellan åren och 22. Antalet belagda hotellrum förväntas öka med 25 procent i länet under samma period, vilket motsvarar en årlig ökning på 3,8 procent. Ökningen i staden väntas ligga på 4,2 procent. Faktorer som påverkar prognosen Fortsatt efterfrågan fram till 22 s arbetsmarknad är stark. Antalet sysselsatta invånare fortsätter att öka sam tidigt som antalet lediga jobb blir fler. Arbetslösheten i s län är den lägsta i hela riket med 6,9 procent (januari 213). Arbetslösheten i riket förväntas ligga på strax under 8 procent i början på perioden för att sjunka något.1) s län: HUI antar att efterfrågan på Övriga faktorer är tillväxten av nya företag och befolkningsutvecklingen samt den globala ekonomiska oron. s stad ökar med 159 invånare till 1 41 och invånartalet i länet år 222 väntas uppgå till ). Prognosen av efterfrågan på kommersiella bäddar och rum baseras främst på den historiska tillväxttakten samt förväntad BNP-utveckling. HUI har baserat framtida BNP-utveckling på Konjunkturinstitutets långsiktiga prognos (senast uppdaterad i mars ). HUI har även beaktat kända satsningar som förväntas påverka besöksnäringen. Exempel är tillkomsten av nya arenor och nya anläggningar (Friends Arena, Tele2 Arena, Nobel Center) som riktar sig framförallt mot privatresemarknaden. och förläggs två stora kongresser till vilka förväntas generera mellan 4 och 5 gästnätter. Även samarbetsprojekt inom besöksnäringen tex flyglinjesamarbetet Connect Sweden och utredningsprojektet sstrategin 22 påverkar prog nosen. kommersiella övernattningsalternativ kom mer att följa samma tillväxttakt som under de senaste 1 åren undantaget vandrarhem, stugby och camping. Det totala antalet kommersiella gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby och camping (HSVC) prognostiseras ha en tillväxt på 3,4 procent i snitt per år. Antalet gästnätter på hotell förväntas öka årligen med 3,8 procent i genomsnitt. Boendeformerna vandrarhem, stugby och camping spås inte ha någon större tillväxt inom de närmsta åren. Privatuthyr ning, sk Peer-2-Peer inom logi fortsätter att ta marknadsandelar av framförallt lågpris hotell- och vandrarhemssegmentet vilket tros påverka efterfrågan på vandrarhemsbäddar. s län kommer att klara den prognos tiserade gästnattsutvecklingen med de befint liga och de planerade projekten. Genomförs de planerade och de potentiella projekten enligt tidplanen kommer beläggningsgraden i Stock holms län att närma sig 62 procent i slutet av prognosperioden. HUI Research antar att efterfrågan på kommersiella övernattningsalter nativ kommer att följa samma tillväxttakt som under de senaste fem åren. Det totala antalet kommersiella gästnätter i s stad prog nostiseras ha en tillväxt på 4 procent i snitt per år. Hotellen i staden har haft en genomsnitt lig årlig gästnattstillväxt på 4,1 procent de sen aste fem åren. Vandrarhemmen och stugby har uppvisat en genomsnittlig årlig gästnatts tillväxt på 1,2 procent under samma period. Campingen har utvecklats med +,9 procent årligen sedan 28. Gästnatts tillväxten på de kommersiella boendeanläggningarna HSVC i kommunen har varit 3,8 procent i snitt per år. s stad: HUI tror på fortsatt tillväxt för de kommersiella boendealternativen i kommunen och sätter en sammanvägd förväntad årlig utveckling fram till 22 för kategorin hotell på 4,2 procent och för kategorin vandrarhem, stugby och cam pingen på 1,2 procent för de kommande sju åren. För s stad har HUI räknat på ett eventuellt kapacitetsbehov utifrån den förväntade efterfrågan på hotell i staden och planerade hotelletableringar. Det visar sig att om det inte kommer in några nya hotellprojekt, uppstår troligen kapacitetsgap motsvarande ca 5 hotellrum redan år. Planering av nya etableringar bör ske redan då tids horisonten från planerad etablering till färdigt hotell vanligtvis tar några år. Prognos hotellutveckling s stad Prognos kommersiella gästnätter Förväntad utveckling hotell 4,4 4,8 4,8 4,4 4, 3,7 3,7 Gästnätter vandrarhem/stugby/camping (tusen) Förväntad utveckling vandrarhem/stugby/camping 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 Totalt (tusen) Kapacitet hotellrum (per dygn)1) Beläggningsgrad 68% 69% 7 72% 73% Kapacitetsbehov Förväntad utveckling hotell 4,2 4,4 4,2 4, 3,6 3,2 3,2 Gästnätter vandrarhem/stugby/camping (tusen) % 58% 6 62% Prognos sålda hotellrum och kapacitetsbehov Kapacitetsgap2) s län Prognos kommersiella gästnätter Förväntad utveckling vandrarhem/stugby/camping Totalt (tusen) Prognos sålda hotellrum och kapacitetsbehov Kapacitet hotellrum (per dygn)1) Beläggningsgrad 1) HUI har adderat planerad kapacitet för respektive år. De osäkra projekten har fördelats ut jämt över åren från 22. 1) 2) 2) M ed kapacitetsgap avses skillnaden mellan befintlig kapacitet och kapacitetsbehov. Ett positivt värde indikerar att befintlig kapacitet är tillräcklig för att möta behovet medan ett negativt värde indikerar en kapacitetsbrist. Prognosen inkluderar både planerade och potentiella projekt. 6 7

5 OMSLAGSFOTO: OLA ERICSON s hotellrapport I s hotellrapport en kartläggning och prognos över hotellsituationen i s län, presenterar Business Region en samlad redogörelse för existerande och planerade övernattningsmöjligheter i s län samt en prognos av efterfrågade hotellrum mellan år och 22. Hotellrapporten är framtagen av HUI Research på uppdrag av Business Region. En mer detaljerad rapport finns att ladda ner från press.stockholmbusinessregion.se. Välkommen att kontakta Tora Holm, Business Region Development, Business Region P.O. Box SE-13 25, Sweden Phone investstockholm.com stockholmbusinessregion.se