Behovet av kommersiellt boende i Stockholm Rapport av HUI Research på uppdrag av Stockholm Business Region Development

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Behovet av kommersiellt boende i Stockholm 2014-2020. Rapport av HUI Research på uppdrag av Stockholm Business Region Development"

Transkript

1 Behovet av kommersiellt boende i Stockholm Rapport av HUI Research på uppdrag av Stockholm Business Region Development

2 Bakgrund Enligt kommunstyrelsens uppdrag i ärendet Behovet av fler hotelletableringar i Stockholm skall en samlad redogörelse för alla existerande och planerade övernattningsmöjligheter runt om i Stockholms stad tas fram. Stockholm Business Region Development (SBRD) väljer att komplettera med en redogörelse för hela länet, en prognos av efterfrågade hotellrum mellan åren 2014 och 2020, en jämförelse mellan prognosen och Stockholmsstrategin samt en kartläggning av privatuthyrning. SBRD arbetar för att Stockholm ska erbjuda bästa möjliga förutsättningar för befintliga företag att växa och för nya företag att starta och etablera sig i Stockholm. SBRD är ett dotterbolag till Stockholms Business Region och ägs av Stockholms stad. Följande rapport är framtagen av Yulia Rokotova på HUI Research på uppdrag av SBRD. HUI Research är en forskningsbaserad konsultverksamhet som erbjuder avancerade beslutsunderlag i form av fakta, analys och rådgivning inom handel, besöksnäring och samhällsekonomiska frågor. Är du en aktör i branschen som har synpunkter till staden, ta gärna kontakt med Tora Holm, SBRD för diskussion över hur vi på SBRD kan bistå Er på bästa sätt!

3 Sammanfattning

4 Behovet av kommersiella boendeanläggningar i Stockholm Besöksnäringen i Stockholm är en tillväxtbransch. Till och med 2020 förväntas efterfrågan på kommersiellt boende öka med en årlig genomsnittlig tillväxttakt på 3,4 %. Efterfrågan på hotellrum i länet spås öka med 3,8%. Ser man enbart till Stockholms stad bedömer HUI att det redan idag finns en efterfrågan på nya hotellrum då den genomsnittliga beläggningen ligger på 67% år Enligt prognosen är situationen annorlunda i länet där hotellmarknaden är i balans fram till 2020 om samtliga planerade och osäkra anläggningsetableringar genomförs. Även på vandrarhemssidan bedöms kapaciteten vara tillräcklig och efterfrågan förväntas vara oförändrad under de kommande sex åren. Privatuthyrning, peer-2-peer, förväntas fortsätta ta marknadsandelar framförallt från budgethotell och vandrarhem som har privatresenärer som målgrupp. Det finns dock praktiska hinder, framförallt kring incheckning, som innebär att detta förmodligen inte kommer att utgöra något större hot för hotellen. 4

5 Utbud av kommersiellt boende Hotell Vandrarhem Stugby Campingplats Stockholms län Stockholms stad Utbudet av kommersiella boendeanläggningar i Stockholm domineras av hotell som står för cirka 70% av kapaciteten. Hotellen håller generellt en hög standard och drygt 60% av hotellrummen bedöms vara av fyrstjärnig standard. Affärsresandet är det som primärt styrt utvecklingen av kommersiellt boende och utbudet av både lågprisboende och lyxboende är relativt begränsat. 5

6 Planerade etableringar Det är främst inom hotellsegmentet som det planeras anläggningar, både nya och expansion av befintliga. Det finns planer på 40 nya boendeanläggningar i Stockholms län, vilket kommer att öka kapaciteten med 17%. Av dessa kommer hälften att byggas inom Stockholms stad. Andra stora kapacitetsökningar sker kring Arlanda (Sigtuna) och i Solna. Under 2014 sker ett tillskott på ca 5%, motsvarande 951 rum, i Stockholms stad. 10 anläggningar förväntas öppna i Stockholms innerstad vilket motsvarar cirka 23% av de totala planerade hotellrummen i länet. De nya hotelletableringar som är planerade fram till 2016 kommer att täppa vissa luckor, framförallt i city compact segmentet. 6

7 Prognos gästnattsutveckling i Stockholms län Gästnätter hotell (tusen) Gästnätter stugby/vandrarhem/ camping (tusen) Gästnätter totalt (tusen) HUI Research bedömer att antalet gästnätter i länet kommer att öka med 22% till och med Det motsvarar en årlig tillväxttakt på 3,4% mellan åren 2014 och

8 Prognos hotellutveckling i Stockholms län Kapacitet hotellrum* Sålda hotellrum (tusen) Beläggningsgrad % 58% 59% 59% 60% 61% 62% Antalet belagda hotellrum förväntas öka med 25% mellan åren 2014 och Det motsvarar en årlig ökning på 3,8%. Givet att alla planerade och osäkra hotellprojekt genomförs enligt tidplan kommer beläggningsgraden i Stockholms län att närma sig 62% i slutet av prognosperioden. Detta betyder att Stockholms län klarar den prognostiserade gästnattsutvecklingen med befintlig och planerad kapacitet. Den genomsnittliga prognostiserade rumsbeläggningen ses som tillfredsställande. Det är först när beläggningen börjar tippa över 65% som det kan uppstå kapacitetsbrist under vissa perioder och vissa delar av länet. * HUI har adderat planerad kapacitet för respektive år. De osäkra projekten har fördelats ut jämt över åren från

9 Prognos hotellutveckling i Stockholms stad Kapacitet hotellrum* Sålda hotellrum (tusen) Beläggningsgrad % 67% 68% 69% 70% 72% 73% Antalet belagda hotellrum förväntas öka med 25% mellan åren 2014 och Det motsvarar en årlig ökning på 3,8%. Historiskt har beläggningen varit högre i Stockholms stad jämfört med länet. I kommunen märks kapacitetsbristen när den genomsnittliga rumsbeläggningen ligger närmare 70%. En beläggningsgrad på 70% innebär att det periodvis är fullt på Stockholms hotell, framförallt i innerstaden, och det är svårt att hitta lediga rum. * HUI har adderat planerad kapacitet för respektive år. De osäkra projekten har fördelats ut jämt över åren från

10 Strategi för Stockholms besöksnäring Gap hotellrum Gap bäddar Vandrarhem/stugby Gap campingtomter Enligt Strategi för Stockholms besöksnäring 2020 skall antalet kommersiella gästnätter i Stockholms län öka till 15 miljoner till och med HUI bedömer att det uppsatta målet för gästnattsutvecklingen fram till 2020 är realistiskt. Detta förutsätter emellertid att den genomsnittliga tillväxten av antalet gästnätter ligger i paritet med den ursprungligt beräknade ökningstakten. I händelse av svagare tillväxt något år krävs en starkare ökning under nästkommande år för att den generella tillväxttrenden ska kunna följas. HUI har beräknat skillnaden mellan tillgänglig kapacitet och kapacitetsbehov, s.k. gap*, för att tillgodose gästnattsutvecklingen i linje med det uppsatta målet om 15 miljoner kommersiella gästnätter. För att uppnå målet på en årlig tillväxt på 4,4% i kommersiella gästnätter behövs det ett kapacitetstillskott inom hotell i länet. Behovet är störst från 2018 och framåt. Kapaciteten inom boendekategorin vandrarhem/stugby bedöms vara tillräcklig för att uppnå målet om gästnattstillväxten fram till * Ett positivt värde visar överskottet i rum och bäddar för att tillgodose efterfrågan och ett negativt värde visar hur många rum och bäddar som saknas för att tillgodose efterfrågan. 10

11 Del 1: Kommersiellt boende i Stockholms län Redovisning av befintliga kommersiella rum och bäddar i Stockholms län, inklusive tillkomna påbyggnader

12 Kommersiellt boende i Stockholms län Del 1 redovisar samtliga kommersiella boendeanläggningar i Stockholms län. Redovisningen baseras på SCB:s anläggningsregister, Visitas hotellklassificering, SCR:s klassificering av campingplatser och tidigare rapporter om Stockholms hotellutbud. Anläggningskapaciteten presenteras kommunvis, sorterad i storleksordning baserat på antal tillgängliga rum. Boendeanläggningarna redovisas dels i tabellform och dels grafiskt på en karta. De boendeformer som ingår i kartläggningen är hotell inklusive konferens- och kursgård, vandrarhem, stugby och campingplats. 12

13 Nyckeltal Stockholms län Antal hotellrum Sålda hotellrum (tusen) Gästnätter hotell (tusen) Beläggning hotellrum RevPAR hotellrum Antal bäddar vandrarhem/ stugbyar Gästnätter vandrarhem/ stugbyar (tusen) Gästnätter camping* (tusen) % 53% 55% 58% 60% 63% 62% 59% 61% 61% 59% 59% 599 kr 501 kr 502 kr 546 kr 587 kr 662 kr 685 kr 611 kr 663 kr 678 kr 642kr 641kr Källa: SCB och Tillväxtverket, * redovisas bara från 2008 med anledning av ny beräkningsmetod från och med

14 Nyckeltal Stockholms stad Antal hotellrum Sålda hotellrum (tusen) Gästnätter hotell (tusen) Beläggning hotellrum RevPAR hotellrum Antal bäddar vandrarhem/ stugbyar Gästnätter vandrarhem/ stugbyar (tusen) Gästnätter camping* (tusen) % 61% 64% 67% 69% 71% 70% 67% 69% 68% 66% 67% 703 kr 604 kr 599 kr 651 kr 700 kr 779 kr 805 kr 723 kr 775 kr 782 kr 739kr 755kr Källa: SCB och Tillväxtverket, * redovisas bara från 2008 med anledning av ny beräkningsmetod från och med

15 Utveckling Gästnätter (hotell, stugby, vandrarhem) Gästnätter (HSV) Stockholms län: +58% Stockholms stad: +75% Antal sålda rum (hotell) Stockholms län Stockholms stad Antal sålda rum (H) Stockholms län: +48% Stockholms stad: +64% Källa: SCB och Tillväxtverket Campingen är exkluderad med anledning av att man bytte beräkningsmetod år

16 Gästnätter per anläggningstyp 2013 (tusental) Stockholms län Stockholms stad hotell vandrarhem stugby camping Under 2013 genomfördes omkring 11 miljoner kommersiella övernattningar på hotell, vandrarhem, stugby och campingplats i Stockholms län. Hotellen utgjorde den största boendeformen och 87% av alla kommersiella övernattningar genomfördes på hotell. 69% av de kommersiella gästnätterna i Stockholms län genomfördes på boendeanläggningar i Stockholms stad. Källa: SCB och Tillväxtverket 16

17 Gästnattsutvecklingen i Stockholms län genomsnittlig årlig tillväxt i % Stockholm län Gästnätter hotell 4,4% 3,8% Gästnätter vandrarhem/stugby 3,1% 0,4% Gästnätter camping* - -1,8% Hotellgästnätterna i länet har ökat med 4,4% i snitt under perioden Gästnattsutvecklingen på boendeformerna vandrarhem och stugby har gått långsammare; i snitt drygt 3% mellan åren I ett kortare perspektiv har utvecklingen varit starkast på hotellsidan med en årlig gästnattstillväxt på 3,8% mellan Medan kategorin stugby/vandrahem uppvisade en genomsnittlig gästnattsökning med 0,4% per år under de senaste fem åren. Antalet övernattningar på camping i Stockholms län minskade i snitt med nästan 2% årligen från Källa: SCB och Tillväxtverket, * Redovisas bara från 2008 med anledning av ny beräkningsmetod från och med

18 Gästnattsutvecklingen i Stockholms stad genomsnittlig årlig tillväxt i % Stockholms stad Gästnätter hotell 5,2% 4,1% Gästnätter vandrarhem/stugby 6,1% 1,2% Gästnätter camping* - 0,9% Hotellen i Stockholms stad redovisade en årlig tillväxttakt på 5,2% mellan åren 2002 och 2013 medan tillväxten för vandrarhem under samma period var 6,1% per år. I ett kortare perspektiv har utvecklingen varit starkast på hotellsidan även i kommunen med en årlig gästnattstillväxt på 4,1% mellan Den genomsnittliga tillväxten på vandrahem/stugby under den senaste femårsperioden var 1,2% per år. Källa: SCB och Tillväxtverket, * Redovisas bara från 2008 med anledning av ny beräkningsmetod från och med

19 Gästnätter per månad hotell, vandrarhem, stugby och camping Stockholms län jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Fördelningen av gästnätter i Stockholms län är relativt jämn. Stockholm följer samma mönster som riket med en högsäsong av kommersiella gästnätter under juli och augusti månad. Ungefär två av fem gästnatter i Stockholm genomförs under perioden maj-augusti. 19

20 Hotellklassificering

21 Hotellklassificering Från och med 2011 klassificeras svenska hotell efter en gemensam europeisk klassificering. Hotellen bedöms utifrån 270 kriterier och man kan erhålla mellan 1 och 5 stjärnor. Följande grundkriterier gäller för respektive stjärna* gemensam dusch/wc, centralvärme, möjlighet till väckning minst 40% av rummen har privat WC/dusch privat dusch/wc, bemannad reception minst 14h/dygn, hiss bemanning dygnet runt, bar och middagsservering 6 dagar i veckan, rumsservice reception och service dygnet runt, servering varje dag, tilläggstjänster, hög kvalitet och standard på möblemang och utrustning. *Visita, Den operativa delen av den svenska klassificeringen handhas av ett helägt dotterbolag till Visita, Svensk Klassificering AB. 21

22 Fördelning av hotellrum i Stockholms stad efter antal stjärnor Visita HUI fem stjärnor fyra stjärnor tre stjärnor två stjärnor en stjärna Källa: Visita och HUI Research HUI Research har gjort en bedömning av de hotell som inte ingår i den officiella stjärnklassificeringen 22

23 Boendekapacitet i Stockholms län I Stockholms län finns det 434 kommersiella boendeanläggningar varav cirka 300 är hotell. Förteckningen över samtliga boendeanläggningar i Stockholms län presenteras grafiskt och i tabellform i rapporten. Den grafiska redovisningen sker i form av en karta som illustrerar hur boendekapaciteten fördelas mellan de olika kommunerna i Stockholms län och mellan de olika stadsdelarna i Stockholms stad. Samtliga kommersiella boendeanläggningar listas även kommunvis i tabellform. För varje kommun redovisas boendeanläggningarna sorterad efter anläggningstyp, antal stjärnor enligt Visitas och HUI:s klassificering och i alfabetisk ordning. Antal stjärnor enligt Visitas klassificering anges med en siffra. HUI:s bedömning av hotellstandard anges med en siffra i parantes, till exempel; Scandic Alvik (4). För boendeanläggningarna i Stockholms stad redovisas även stadsdel. 23

24 Boendekapacitet i Stockholms stad Förteckningen över samtliga boendeanläggningar i Stockholms stad presenteras grafiskt och i tabellform. Stockholms stad har delats in i Stockholms ytterområden och Stockholms innerstad. Stockholms ytterområden består av stadsdelarna Bromma, Enskede/Årsta/Vantör, Farsta, Hägersten/Liljeholmen, Hässelby/Vällingby, Rinkeby/Kista, Skarpnäck, Skärholmen, Spånga/Tensta och Älvsjö Stockholms innerstad består av stadsdelarna Kungsholmen, Norrmalm, Östermalm och Södermalm. 24

25 Boendekapacitet i Stockholms ytterområden 93 rum 52 rum 950 rum rum 160 tomter Redovisning av kapacitet Hotell: antal rum Stugby/vandrarhem: antal bäddar Campingplatser: antal campingtomter 354 rum 113 bäddar 20 tomter 208 rum 380 tomter 500 rum 6 bäddar 55 tomter 689 rum 20 bäddar 191 rum 46 bäddar 25

26 Boendeanläggningar i Stockholms ytterområden - hotell Anläggning Antal rum Antal stjärnor Stadsdel Brommavik Hotel 52 4 B Quality Hotel Globe EÅV Quality Hotel Prince Philip SH Rica Talk Hotel Ä Ulfsunda Slott 54 4 B First Hotel Royal Star 103 (4) Ä Hesselby Slott 69 (4) HV Scandic Alvik 325 (4) B Scandic Bromma 144 (4) B Story Hotel Signalfabriken 83 (4) B Akalla Hotel Apartments 56 (3) RK Best Western Capital Hotel 104 (3) EÅV Best Western Farsta Strand Hotel & Conference Best Western Plus Stockholm Bromma 151 (3) F 202 (3) B Connect Hotel Stockholm 95 (3) Ä Flyghotellet Bromma 66 (3) B Hotel Attaché 63 (3) HL Anläggning Antal rum Antal stjärnor Stadsdel Hotell Ta Inn 40 (3) F Hotell Årstaberg 20 (3) EÅV Hotell Älvsjö 54 (3) Ä IBIS Hotel Stockholm-Kista 87 (3) RK IBIS Hotel Stockholm-Spånga 52 (3) ST Ljunglöfska slottet 29 (3) B Maude s Hotel - Enskede 42 (3) EÅV Memory Hotel 155 (3) RK Memory Hotel Apartments 37 (3) RK Mercure Hotel Stockholm 206 (3) HL Mornington Hotel Bromma 217 (3) B Mr Chip Hotel 150 (3) RK New World Hotel 137 (3) EÅV Riddersviks gård 24 (3) HV Scandic Victoria Tower 299 (3) RK StayAt Bromma 182 (3) B StayAt Kista 166 (3) RK

27 Boendeanläggningar i Stockholms ytterområden - hotell Anläggning Antal rum Antal stjärnor Stadsdel Villa Årsta Lägenhetshotell 27 (3) EÅV Åkeshofs slott 23 (3) B Brunnby Hotel 30 (2) EÅV Hotell Pilgrimshem 35 (2) B Hotell Äppelviken 24 (2) B Metro Hotel 85 (2) HL Totalt Stadsdelsförkortningar; B=Bromma, EÅV=Ersta, Årsta, Vantör, F=Farsta, HL=Hägersten, Liljeholmen, HV=Hässelby, Vällingby, RK=Rinkeby, Kista, SN=Skarpnäck, ST=Spånga, Tensta, Ä=Älvsjö Källa: SCB, Visita, Stockholms Stad, anläggningarna 27

28 Boendeanläggningar i Stockholms ytterområden - vandrarhem och camping VANDRARHEM Antal bäddar Stadsdel Hostel Skarpnäck 16 SN Klubbensborg Vandrarhem 38 HL Liljeholmens stadshotell 75 HL STF Vandrarhem Hökarängen 46 F Årsta Holmar Gästhus 20 EÅV CAMPINGPLATS Antal tomter Stadsdel Bredäng Camping Stockholm 380 SH Flatenbadets camping 55 SN Fritidsgården Klubbensborg 20 HL Ängby camping 160 B Totalt 615 Totalt 195 Stadsdelsförkortningar; B=Bromma, EÅV=Ersta, Årsta, Vantör, F=Farsta, HL=Hägersten, Liljeholmen, HV=Hässelby, Vällingby, RK=Rinkeby, Kista, SN=Skarpnäck, ST=Spånga, Tensta, Ä=Älvsjö Källa: SCB, Visita, Stockholms Stad, anläggningarna 28

29 Sammanfattning Total boendekapacitet Stockholms ytterområden I Stockholms ytterområden finns det idag hotellrum, 195 vandrarhemsbäddar och 615 campingtomter. Av Stockholms stads totala boendekapacitet ligger 23% av hotellrummen i kommunens ytterområden. I Stockholms ytterområden är boendekapaciteten främst koncentrerad till områdena runt Stockholmsmässan (Älvsjö kommun), Globen (Årsta), företagsklustret i Kista och i Bromma. Det är de områden i Stockholms stad med stora besöksmål och många företag. 29

30 Områdesindelning Stockholms innerstad Stockholms innerstad består av stadsdelarna Kungsholmen, Norrmalm, Södermalm och Östermalm. I Stockholms innerstad har två hotellgrupperingar definierats: Vasagatan och Central Business District (CBD). Dessa hotellgrupperingar omfattas främst av de stora affärshotellen som är belägna längs Vasagatan och kring Stockholms Centralstation och södra delarna av Norrmalm. Vasagatan Central Business District 30

31 Boendekapacitet i Stockholms innerstad rum 589 bäddar VG: rum 65 bäddar CBD: rum 734 bäddar Redovisning av kapacitet Hotell: antal rum rum 577 bäddar Stugby/vandrarhem: antal bäddar Campingplatser: antal campingtomter rum 120 bäddar rum bäddar 60 campingtomter 31

32 Boendeanläggningar i Stockholms innerstad - hotell, fem och fyra stjärnor Fem stjärnor Hotell Antal rum Stadsdel Grand Hotel 405 CBD Nobis Hotel 201 CBD Totalt 606 Fyra stjärnor Hotell Antal rum Stadsdel Berns Hotel 82 CBD Best Western Hotel Bentleys 119 N Best Western Hotel Karlaplan 101 Ö Best Western Plus Time Hotel 144 CBD Best Western Premier Hotel 143 CBD Elite Eden Park Hotel 124 CBD Elite Hotel Arcadia 90 Ö Elite Hotel Stockholm Plaza 151 CBD Elite Palace Hotel 215 N Hotel Esplanade 34 CBD Fyra stjärnor, forts Hotell Antal rum Stadsdel Hotel Hansson 58 N Hotel Hellsten 78 N Hotel Rival 99 S Hotel Skeppsholmen 81 N Hotel Stureplan 101 CBD Hotel Victory 45 CBD Hotell Terminus 155 CBD Hotel Villa Källhagen 36 Ö Hotell Stallmästaregården 49 N Lady Hamilton Hotel 34 CBD Mornington Hotel Stockholm 221 CBD Radisson Blu Royal Viking Hotel 459 VG Radisson Blu Waterfront Hotel 414 CBD Rica Hotel Gamla Stan 51 CBD Rica Hotel Kungsgatan 269 CBD Rica Hotel Stockholm 292 CBD Totalt Stadsdelsförklaring; VG=Vasagatan, K=Kungsholmen, S=Södermalm, CBD=Central Business District, N= Norrmalm, Ö=Östermalm Källa: SCB, Visita, Stockholms Stad, anläggningarna 32

33 Boendeanläggningar i Stockholms innerstad - hotell, tre och två stjärnor Tre stjärnor Hotell Antal rum Stadsdel Alexandra Hotel 69 S Best Western Columbus Hotel 47 S Best Western Kom Hotel 143 N Elite Hotel Adlon 93 VG Hotell Hellstens Malmgård 49 S Hotel Oden 138 N Hotell Anno S Hotell Ibis Styles Stockholm Odenplan 76 N Hotell Långholmen 102 S Hotell Zinkensdamm 90 S Lord Nelson Hotel 29 CBD Mälardrottningen 61 CBD Queens Hotel 53 N Rex Hotel 55 N Värdshuset Clas På Hörnet 10 Ö Totalt Två stjärnor Hotell Antal rum Stadsdel Fridhemsplan Hotel & Hostel 94 K Colonial Hotel 50 N Hotell Bema 12 N Kungsbron Hotel 151 VG Rex Petit 22 N Totalt 329 Inget av hotellen i Stockholms stad är klassificerade med en stjärna Stadsdelsförklaring; VG=Vasagatan, K=Kungsholmen, S=Södermalm, CBD=Central Business District, N= Norrmalm, Ö=Östermalm Källa: SCB, Visita, Stockholms Stad, anläggningarna 33

34 Boendeanläggningar i Stockholms innerstad - hotell, oklassificerade* Hotell Antal rum Antal stjärnor Stadsde l 2Kronor Hotel City 28 (2) N A & Be Hotell 12 (3) Ö Aldoria Hotell 24 (3) K Art Hotell 31 (3) N Biz Apartment Gärdet 175 (3) Ö Central Hotel 93 (3) VG Clarion Collection Hotel Karlaplan 85 (4) Ö Clarion Collection Hotel Tapto 140 (3) Ö Clarion Collection Hotel Wellington 60 (4) Ö Clarion Hotel Amaranten 457 (4) K Clarion Hotel Sign 558 (4) VG Clarion Hotel Stockholm 532 (4) S Comfort Hotel Stockholm 257 (3) VG Connect Hotel City 86 (3) K Courtyard Stockholm Kungsholmen 278 (4) K Crystal Plaza Hotel 111 (4) CBD Den Röda Båten-Mälaren 36 (2) S Drottning Victorias Örlogshem 45 (3) CBD Ersta Konferens & Hotell 22 (4) S Hotell Antal rum Antal stjärnor Stadsdel Ett Hem I Stockholm 12 (5) CBD First Hotel Reisen 144 (5) CBD Freys Hotel 124 (4) VG Guldgränd Hotel Apartments 35 (3) S Hilton Stockholm Slussen 289 (5) S Hotel Gustav Vasa 47 (3) N Hotel Hornsgatan 21 (1) S Hotel Micro 33 (1) N Hotel Renstierna 10 (2) S Hotel Riddargatan 78 (3) CBD Hotel Tegnérlunden 102 (3) N Hotel Tre Små Rum 7 (2) S Hotell August Strindberg 26 (3) N Hotell Bakfickan 26 (2) N Hotell Birger Jarl 271 (4) N Hotell Diplomat 130 (4) CBD Hotell Lilla Rådmannen 36 (3) N Hotell Norrtull 129 (3) N Hotell Örnsköld 27 (3) CBD Stadsdelsförklaring; VG=Vasagatan, K=Kungsholmen, S=Södermalm, CBD=Central Business District, N= Norrmalm, Källa: Ö=Östermalm SCB, Visita, Stockholms Stad, anläggningarna *Klassificering i parantes enligt HUI:s bedömning 34

35 Forts. Boendeanläggningar i Stockholms innerstad - hotell, oklassificerade* Hotell Antal rum Antal stjärnor Stadsdel Loginn Hotel 29 (2) S Lunda Pensionat & Hotell 10 (3) S Lydmar Hotel 46 (5) CBD Hotell Melody 48 (4) Ö Hotell Söder 10 (3) S Nordic Light Hotel 175 (4) VG Nordic Sea 367 (4) VG Old Town Lodge 19 (2) CBD Omena Hotel Stockholm 251 (3) N Park Inn Stockholm Hammarby Sjöstad 178 (4) S Pensionat Oden City 20 (2) N Pensionat Oden Södermalm 25 (2) S Pensionat Oden Vasastan 10 (2) N Pärlan Hotell 9 (3) Ö Radisson Blu Strand Hotel 152 (5) CBD Reimersholme Hotel 37 (2) S Scandic Anglais 230 (4) CBD Scandic Ariadne 283 (4) Ö Scandic Grand Central 391 (4) VG Scandic Hasselbacken 113 (4) Ö Scandic Malmen 332 (4) S Källa: SCB, Visita, Stockholms Stad, anläggningarna *Klassificering i parantes enligt HUI:s bedömning Hotell Antal rum Antal stjärnor Stadsd el Scandic Norra Bantorget 237 (4) N Scandic Park 201 (4) Ö Scandic Sergel Plaza 403 (4) CBD Scandic Sjöfartshotellet 212 (3) S Sheraton Stockholm Hotel & Towers 465 (5) VG Sky Hotel Apartments 143 (3) K Stiftelsen Wenner-Gren Center 9 (3) N Stockholm Inn Hotel 22 (2) CBD Story Hotel Riddargatan 83 (4) CBD Stureparkens Gästvåning 8 (2) Ö Vanadis Hotell & Bad 67 (2) N Wasa Park Hotell Ab 16 (2) N Årstaviken Hotell 72 (4) S Totalt Stadsdelsförklaring; VG=Vasagatan, K=Kungsholmen, S=Södermalm, CBD=Central Business District, N= Norrmalm, Ö=Östermalm 35

36 Boendeanläggningar i Stockholms innerstad - vandrarhem och campingplatser Vandrarhem Antal bäddar Stadsdel 2Kronor Hostel Gamla Stan 38 CBD 2Kronor Hostel Vasastan 49 N Acco Hostel 75 S Archipelago Hostel Gamla Stan 43 CBD Belman Hostel 17 K Best Hostel City 139 CBD Best Hostel Old Town Skeppsbron 253 CBD Best Hostel Old Town Stortorget 40 CBD Castanea Hostel 55 CBD City Backpackers Hostel 140 N City Hostel 48 K City Lodge Hostel 65 VG Crafoord Place 40 N Gustaf Af Klint Hotell & Vandrarhem 120 S Hostel Bed & Breakfast 36 N Hostel Dalagatan 10 CBD Interhostel 44 N Lodge K Mosebacke Hostel 41 S Rygerfjord Hotell O Vandrarhem 160 S Vandrarhem, forts Antal bäddar Stadsdel Skanstulls Vandrarhem 85 S Stf Vandrarhem Af Chapman-Skeppsholmen 280 N Stf Vandrarhem Långholmen Fridhemsplan 315 K Stf Vandrarhem Långholmen 254 S Stf Vandrarhem Stockholm/Gärdet 120 Ö Stf Vandrarhem Zinkensdamm 490 S Stockholm Hostel 120 K Three Crown Bed & Breakfast 16 K Ånedin Hostel 156 CBD Totalt Campingplatser Antal tomter Stadsdel Långholmens Husbilscamping 60 S Totalt 60 Stadsdelsförklaring; VG=Vasagatan, K=Kungsholmen, S=Södermalm, CBD=Central Business District, N= Norrmalm, Källa: Ö=Östermalm SCB, Visita, Stockholms Stad, anläggningarna 36

37 Sammanfattning Total boendekapacitet Stockholms innerstad I Stockholms innerstad finns det idag hotellrum. Av alla hotellrum i innerstaden är hela st oklassificerade, dvs 62%. Av Stockholms stads totala boendekapacitet ligger 77% av hotellrummen i innerstaden. Antal vandrarhemsbäddar i innerstaden är st och campingplatser 60 st. 35% av vandrarhemsbäddarna finns på Södermalm. Den största andelen av totala boendekapaciteten i innerstaden finns i Central Business District (CBD) med 27% och Vasagatan med 21%.

38 Kapacitetsförändring nya anläggningar i Stockholm sedan kartläggningen 2012 Stockholms stad Antal rum/bäddar Stadsdel Belman Hostel 17 bäddar Kungsholmen Biz Apartment Gärdet 175 rum Östermalm Hostel Dalagatan 10 bäddar CBD Ibis Styles Stockholm Odenplan 76 rum Norrmalm Melody Hotel 48 rum Södermalm Mosebacke Hostel 41 bäddar Södermalm Omena Hotel Stockholm 251 rum Norrmalm Stockholm Inn Hotel 22 rum CBD Story Hotel Signalfabriken 83 rum Bromma Ånedin Hostel 156 bäddar Norrmalm Årstaviken Hotell 72 rum Södermalm Totalt 727 rum 224 bäddar Stockholms län Best Western Hotel Danderyd Best Western Public Hotel Clarion Hotel Arlanda Airport Fredriksborg Hotell & Restaurang Hotell Stjärnan Ibis Styles Stockholm Järva Lindö Hotell Longstay Hotel Quality Hotel Friends The Land-Inn Motel Tullgarns Värdshus Totalt Antal rum/bäddar Kommun 44 rum Danderyd 53 rum Österåker 414 rum Sigtuna 10 rum Värmdö 25 rum Ekerö 183 rum Solna 67 rum Vallentuna 217 rum Botkyrka 400 rum Solna 35 bäddar Sigtuna 6 rum Huddinge rum 35 bäddar Stadsdelsförkortningar; CBD= Central Business District Källa: SCB, Visita, Stockholms Stad, anläggningarna 38

39 Kapacitetsförändring anläggningar som försvunnit i Stockholm sedan kartläggningen 2012 Stockholms stad Antal rum/bäddar Stadsdel Acapulco Lägenhetshotell 37 rum Södermalm Hotel Formule HL Hotel & Hostel Roseanne i.u. SN Djurö Vita Grindarna i.u. Värmdö Totalt 141 rum Stadsdelsförkortningar; B=Bromma, EÅV=Ersta, Årsta, Vantör, F=Farsta, HL=Hägersten, Liljeholmen, HV=Hässelby, Vällingby, RK=Rinkeby, Kista, SN=Skarpnäck, ST=Spånga, Tensta, Ä=Älvsjö Källa: SCB, Visita, Stockholms Stad, anläggningarna 39

40 Sammanfattning- totalt Boendekapacitet i Stockholms stad Av Stockholms 199 kommersiella boendeanläggningar är 160 hotell. Sedan 2011 har det enligt HUIs kartläggning tillkommit sju nya hotell. Tre hotell har lagts ner. Rumskapaciteten totalt har ökat med 2% motsvarande 450 nya rum. Hotellen står för 90% av den kommersiella gästnattsvolymen i Stockholms stad. Boendekapaciteten och efterfrågan är störst i Stockholms innerstad som till stor del kännetecknas av stora affärshotell redovisade hotellboendeanläggningarna i Stockholms stad en genomsnittlig rumsbeläggning på 67%. Det indikerar att det periodvis är kapacitetsbrist och om Stockholms stad skall kunna redovisa fortsatt tillväxt i kommersiella gästnätter behövs nya boendeanläggningar. Knappt hälften av boendeanläggningarna har valt att stå utanför det officiella klassificeringssystemet. Av Stockholms stads totalt hotellrum är det en tredjedel som deltar i klassificeringssystemet. 40

41 Sammanfattning - totalt Boendekapacitet i Stockholms stad För att kunna bedöma standarden på Stockholms boendeanläggningar har HUI Research gjort en egen bedömning för de anläggningar som inte är med i det officiella klassificeringssystemet. Eftersom affärsresenärerna är den största målgruppen för Stockholms hotell är det viktigt med ett hotellutbud som motsvarar affärsresenärernas krav på bekvämlighet och service. Hotellen i Stockholms stad håller en mycket hög standard. Utbudet av hotell med en eller två stjärnor* är begränsat och står idag för 5% av den totala rumskapaciteten i Stockholms stad. Två tredjedelar av Stockholms hotell bedöms vara av fyr- eller femstjärnig standard. Många av Stockholms hotell tillhör någon av de stora nordiska hotellkedjorna; Elite, First, Choice eller Scandic. Det är hotellkedjor som är välkända bland de nordiska resenärerna men relativt okända bland mer långväga besökare. *Den totala kapaciteten, enligt både Visitas klassificering och HUI:s bedömning. 41

42 Boendekapacitet övriga Stockholms län Kommun Antal hotell Antal vandrarhem/ stugbyar Antal campingplatser Norrtälje (+1) 10 (+1) Sigtuna 18 (+1) 3 (+1) 0 Värmdö 11 (+1) 7 3 (-1) Haninge Södertälje Nacka 9 (-1) 2 0 Solna 8 (+1) 2 (+1) 0 Lidingö Sollentuna Österåker 5 5(-1) 0 Upplands-Bro Huddinge 6 (+1) 1 0 Nynäshamn 6 (+1) 4 2 (+1) Täby Upplands-Väsby Vaxholm Ekerö 4 (+1) 1 0 Järfälla Nykvarn Botkyrka 2(+1) 1 1 Danderyd 4 (+1) 0 0 Tyresö Sundbyberg Salem Vallentuna 3 (+1)

43 Boendeanläggningar kommunvis i Stockholms län, sorterad efter kapacitet Norrtälje Anläggningstyp Kapacitet Bergby Gård Hotell & Konferens hotell 72 rum Engelbrektstunet hotell 31 rum Furusunds Wärdshus hotell 16 rum Hotell Havsbaden hotell 50 rum Hotell Roslagen hotell 52 rum Johannesbergs Slott hotell 124 rum Langers Hotell hotell 13 rum Pensionat Granparken hotell 17 rum Pensionat Solgården hotell 15 rum Rånäs Slott hotell 50 rum Skebo Herrgård hotell 35 rum Skärgårdshuset På Tjockö hotell 7 rum Söderarm hotell 22 rum Turistgården Haga hotell 20 rum Åkerögården hotell 28 rum Åtellet Hotell hotell 22 rum Lyran Konferens Marholmen stugby 40 bäddar Arholma Nord vandrarhem 43 bäddar Arholma Vandrarhem vandrarhem 36 bäddar Björkögården vandrarhem 129 bäddar Blidö Hamnkrog & Vandrarhem vandrarhem 60 bäddar Fejans Vandrarhem vandrarhem 62 bäddar Norrtälje Anläggningstyp Kapacitet Lyckhem Skärgårdspensionat vandrarhem 50 bäddar Stf Vandrarhem Kapellskär vandrarhem 36 bäddar Stf Vandrarhem Lidö Värdshus vandrarhem 61 bäddar Stf Vandrarhem Norrtälje/Hvilan vandrarhem 26 bäddar Stf Vandrarhem Väddö/Älmsta vandrarhem 31 bäddar Bergby Familjecamping campingplats 60 tomter Björkö Örns Camping campingplats 130 tomter Fastighets Ab Saltsjön campingplats 28 tomter Fritidsbyn Kapellskäret campingplats 56 tomter Grisslehamns Husvagnscamping campingplats 75 tomter Kapellskär Camping campingplats 101 tomter Sandvikens Camping & Havsbad campingplats 75 tomter Singö Kiosk & Camping campingplats 50 tomter Vigelsjö Camping campingplats 60 tomter Överlöpe Husvagnstomter campingplats 245 tomter Totalt 574 rum 808 bäddar 880 tomter Källa: SCB, Visita, Stockholms Stad, anläggningarna 43

44 Boendeanläggningar kommunvis i Stockholms län, sorterad efter kapacitet Sigtuna Anläggningstyp Kapacitet 32 Rum Och Kök hotell 26 rum Best Western Arlanda Hotellby hotell 148 rum Clarion Hotel Arlanda Airport hotell 414 rum Connect Hotel Arlanda hotell 130 rum Ibis Hotel Stockholm - Arlanda Airport hotell 117 rum Ifl Kämpasten hotell 116 rum Kristina Konferens & Hotell Ab hotell 62 rum Park Inn Stockholm- Arlanda hotell 98 rum Quality Airport Hotel Arlanda hotell 228 rum Radisson Blu Arlandia Hotel hotell 339 rum Radisson Blu Skycity Hotel hotell 260 rum Rest And Fly hotell 42 rum Rosersbergs Slottshotell hotell 63 rum Sigtuna Stadshotell hotell 26 rum Sigtunahöjden Hotell & Konferens hotell 98 rum Sigtunastiftelsen Hotell & Konferens hotell 62 rum Steningevik Konferens hotell 51 rum Stora Brännbo Konferens & Hotell hotell 101 rum Sigtuna Anläggningstyp Kapacitet Stf Vandrarhem Sigtuna vandrarhem 58 bäddar Stf Vandrarhem Arlanda/Jumbo Stay vandrarhem 74 bäddar The Land-Inn Motel vandrarhem 35 bäddar Totalt rum 167 bäddar Källa: SCB, Visita, Stockholms Stad, anläggningarna 44

45 Boendeanläggningar kommunvis i Stockholms län, sorterad efter kapacitet Värmdö Anläggningstyp Kapacitet Djurönäset hotell 274 rum Fredriksborg Hotell & Restaurang hotell 10 rum Grinda Wärdshus hotell 30 rum Hotell Blå Blom hotell 27 rum Hotell Fågelbrohus hotell 72 rum Sandhamns Värdshus hotell 12 rum Sands Hotell hotell 19 rum Seglarhotellet I Sandhamn hotell 93 rum Skeviks Gård hotell 67 rum Säby Säteri hotell 59 rum Villa Soludden Hotel & Konferens Ab hotell 15 rum Värmdö Anläggningstyp Kapacitet Grinda Stugby stugby 27 stugor Grinda Vandrarhem vandrarhem 44 bäddar Grundets Vandrarhem vandrarhem 84 bäddar Stf Vandrarhem Gällnö vandrarhem 36 bäddar Stf Vandrarhem Lillsved vandrarhem 158 bäddar Stf Vandrarhem Möja vandrarhem 26 bäddar Stf Vandrarhem Stora Kalholmen vandrarhem 30 bäddar Bolvik Camping campingplats 81 tomter Ingarö Havscamping campingplats 160 tomter Storsved campingplats 83 tomter Totalt 678 rum 378 bäddar 324 tomter Källa: SCB, Visita, Stockholms Stad, anläggningarna 45

46 Boendeanläggningar kommunvis i Stockholms län, sorterad efter kapacitet Södertälje Anläggningstyp Kapacitet Engsholms Slott hotell 55 rum Hotell Torpa Pensionat hotell 17 rum Kallfors Hotell hotell 17 rum M/S Florence hotell 7 rum Quality Hotel Park hotell 157 rum Scandic Skogshöjd hotell 225 rum Scandic Södertälje hotell 131 rum Hagabergs Vandrarhem Folkhögskola vandrarhem 120 bäddar Håknäs Vandrarhem Ab vandrarhem 40 bäddar Tvetagårdens Vandrarhem vandrarhem 70 bäddar Täljegården vandrarhem 55 bäddar Eklundsnäs Bad & Camping campingplats 76 tomter Farstanäs Havsbad & Familjecamping campingplats 240 tomter Skansholmens Camping campingplats 60 tomter Solna Anläggningstyp Kapacitet 2 Home Hotel Apartments hotell 90 rum Ibis Styles Stockholm Järva hotell 183 rum Maude S Hotel Solna Business Park hotell 61 rum Park Inn Solna hotell 247 rum Radisson Blu Royal Park hotell 193 rum Scandic Järva Krog hotell 215 rum Quality Hotel Friends hotell 400 rum Solna Hotell & Vandrarhem vandrarhem 125 rum Wärdshuset Solnahöjd vandrarhem 18 rum Totalt rum Totalt 609 rum 285 bäddar 376 tomter Källa: SCB, Visita, Stockholms Stad, anläggningarna 46

47 Boendeanläggningar kommunvis i Stockholms län, sorterad efter kapacitet Nacka Anläggningstyp Kapacitet Elite Hotel Marina Tower hotell 187 rum Ett Litet Hotell hotell 20 rum Grand Hotel Saltsjöbaden hotell 137 rum Hotel J Nacka Strand hotell 158 rum Lännersta Gäst Och Konferensgård hotell 25 rum Quality Hotel Nacka hotell 164 rum Skepparholmen Hotell O Konferens hotell 101 rum Vår Gård Saltsjöbaden Ab hotell 139 rum Yasuragi Hasseludden hotell 191 rum Stf Vandrarhem Hellasgården vandrarhem 32 bäddar Tollare Folkhögskola vandrarhem 50 bäddar Totalt Källa: SCB, Visita, Stockholms Stad, anläggningarna rum 82 bäddar Haninge Anläggningstyp Kapacitet Almåsa Kursgård hotell 66 rum Dalarö Hotel Bellevue hotell 18 rum Dalarö Strand Hotell hotell 17 rum Hemfosa Kursgård hotell 9 rum Häringe Slott Ab hotell 72 rum Ludvigsbergs Herrgård hotell 17 rum Quality Hotel Winn Haninge hotell 115 rum Smådalarö Gård hotell 62 rum Utö Värdshus hotell 78 rum Nåttarö Friluftsomr, Semesterbyn stugby 200 bäddar Rånö Friluftsomr, Semesterbyn stugby 120 bäddar Fjärdlångs Vandrarhem vandrarhem 42 bäddar Horsfjärdens Country Home vandrarhem 34 bäddar Stf Vandrarhem Dalarö vandrarhem 8 bäddar Stf Vandrarhem Nåttarö vandrarhem 32 bäddar Stf Vandrarhem Utö vandrarhem 72 bäddar Vandrarhemmet Tullhuset vandrarhem 22 bäddar Gålö Havsbad, Camping & Stugby campingplats 130 tomter Östnora Camping campingplats 90 tomter Totalt 454 rum 530 bäddar 220 tomter 47

48 Boendeanläggningar kommunvis i Stockholms län, sorterad efter kapacitet Lidingö Anläggningstyp Kapacitet Alfa Hotel & Apartments hotell 10 rum Ariston Hotell hotell 27 rum Blue Hotel Elfviks Udde hotell 63 rum Bosön hotell 121 rum Hotel & Restaurang Gåshaga hotell 13 rum Högberga Gård hotell 67 rum Lidingö Hotell & Konferens hotell 47 rum Lovik hotell 64 rum Rönneberga Kursgård hotell 103 rum Scandic Foresta hotell 103 rum Skogshem & Wijk Konferenscenter hotell 195 rum Villa Brevik hotell 70 rum Villa Söderås Restaurang Hotell & Konferens hotell 37 rum Gästhemmet Tre Systrar Bed & Breakfast vandrarhem 28 bäddar Österåker Anläggningstyp Kapacitet Best Western Public Hotel hotell 53 rum Kursgården Nässlingen hotell 60 rum Runö Kursgård hotell 220 rum Skåvsjöholm Ab hotell 97 rum Väsby Gård hotell 12 rum Finnhamns Stugby stugby 30 stugor Domaruddens Kurs- Och Friluftsgård vandrarhem 56 bäddar Sommargården Finnhamn vandrarhem 52 bäddar Stf Vandrarhem Finnhamn vandrarhem 80 bäddar Stf Vandrarhem Siaröfortet vandrarhem 41 bäddar Totalt 442 rum 30 stugor 229 bäddar Totalt 920 rum 28 bäddar Källa: SCB, Visita, Stockholms Stad, anläggningarna 48

49 Boendeanläggningar kommunvis i Stockholms län, sorterad efter kapacitet Sollentuna Anläggningstyp Kapacitet Bergendal TCO Kursgård hotell 117 rum Scandic Star Sollentuna hotell 269 rum Sjövillan Kurs & Konferens Ab hotell 20 rum Holiday Hostel vandrarhem 70 bäddar Rösjöbadens Camping campingplats 225 tomter Totalt 406 rum 70 bäddar 225 tomter Huddinge Anläggningstyp Kapacitet Attendo Park Hotell hotell 33 rum Balingsholms Kursgård hotell 49 rum Hotell Dialog & Vandrarhem hotell 87 rum Hotell Månen hotell 130 rum Scandic Kungens Kurva hotell 257 rum Tullgarns Värdshus hotell 6 rum Lissma Park stugby 26 bäddar Totalt 562 rum 26 bäddar Källa: SCB, Visita, Stockholms Stad, anläggningarna 49

50 Boendeanläggningar kommunvis i Stockholms län, sorterad efter kapacitet Upplands-Bro Anläggningstyp Kapacitet Almare Stäkets Konferens Ab hotell 16 rum Gällöfsta Konferens & Herrgård Ab hotell 80 rum Lejondals Slott hotell 99 rum Mälargården hotell 16 rum Tammsvik Konferens & Herrgård hotell 119 rum Thoresta Herrgård hotell 40 rum Villa Aske hotell 88 rum Björknäs Camping & Stugby Hb stugby 52 stugor Björknäs Camping & Stugby Hb campingplats 46 tomter Totalt 458 rum 52 stugor 46 tomter Nynäshamn Anläggningstyp Kapacitet Körunda Golf & Konferenshotell hotell 51 rum Nynäs Havsbad hotell 73 rum Nynäsgården Hotell & Konferens hotell 75 rum Sjöbloms Öjabod hotell 5 rum Skärgårdshotellet hotell 76 rum Utsikten Meetings hotell 200 rum Landsorts Vandrarhem vandrarhem 32 bäddar Lövhagens Café & Vandrarhem vandrarhem 44 bäddar Sorunda Wandrarhem vandrarhem 24 bäddar Stf Vandrarhem Nynäshamn vandrarhem 25 bäddar Nicksta Camping campingplats 120 tomter Stensunds Camping campingplats 100 tomter Totalt 480 rum 125 bäddar 220 tomter Källa: SCB, Visita, Stockholms Stad, anläggningarna 50

51 Boendeanläggningar kommunvis i Stockholms län, sorterad efter kapacitet Vaxholm Anläggningstyp Kapacitet Bogesundsgården hotell 17 rum Kastellets Bed & Breakfast hotell 27 rum Ljungbergsgården hotell 39 rum Waxholms Hotell Ab hotell 42 rum Stf Vandrarhem Vaxholm/Bogesund vandrarhem 48 bäddar Askrike Camping campingplats i.u Mista campingplats 95 tomter Waxholm Strand & Camping campingplats 60 tomter Totalt 125 rum 48 bäddar 155 tomter * Askrike Camping höll säsongsstängt under period för rapportgenomförande varför uppgift om tillgänglig kapacitet ej erhållits. Källa: SCB, Visita, Stockholms Stad, anläggningarna 51

52 Boendeanläggningar kommunvis i Stockholms län, sorterad efter kapacitet Upplands-Väsby Anläggningstyp Kapacitet Scandic Upplands Väsby hotell 156 rum Scandic Infra City hotell 320 rum Totalt 476 rum Järfälla Anläggningstyp Kapacitet Görvälns Slott hotell 38 rum Welcome Hotel Barkarby hotell 158 rum Kallhällsbaden Vandrarhem & Restaurang vandrarhem 40 bäddar Stf Vandrarhem Jakobsberg/Barkarby vandrarhem 60 bäddar Totalt 196 rum 100 bäddar Nykvarn Anläggningstyp Kapacitet Bommersvik hotell 84 rum Vidbynäs Slott hotell 76 rum Vindhammar hotell 13 rum Totalt Källa: SCB, Visita, Stockholms Stad, anläggningarna 173 rum Täby Anläggningstyp Kapacitet Best Western Täby Park Hotel & Conference hotell 147 rum Näsby Slott & Konferens hotell 44 rum Scandic Täby hotell 120 rum Såstaholm Hotell & Konferens hotell 93 rum Camp Nygård campingplats 70 tomter Totalt 404 rum 70 tomter Ekerö Anläggningstyp Kapacitet Hotell Stjärnan hotell 25 rum Kaggeholms Slott & Konferens hotell 18 rum Skytteholm Aktiviteter Golf Konferens hotell 72 rum Sånga-Säby Kurs O Konferens hotell 146 rum Rastaholms Vandrarhem vandrarhem 68 bäddar Totalt 261 rum 68 bäddar 52

53 Boendeanläggningar kommunvis i Stockholms län, sorterad efter kapacitet Botkyrka Anläggningstyp Kapacitet Longstay Hotel hotell 217 rum Slagsta Motell & Wärdshus hotell 41 rum Stf Vandrarhem Hågelby vandrarhem 28 bäddar Flottsbro Stugor & Camping I Stockholm campingplats 58 tomter Totalt 258 rum 28 bäddar 58 tomter Danderyd Anläggningstyp Kapacitet Danderyds Gästeri Ab hotell 34 rum Mörby Hotel hotell 74 rum Villa Pauli hotell 16 rum Best Western Hotel Danderyd hotell 44 rum Sundbyberg Anläggningstyp Kapacitet Hotell Sundbyberg hotell 37 rum Solvalla City Camping campingplats 50 tomter Totalt 37 rum 50 tomter Sundbyberg Anläggningstyp Kapacitet Hotell Sundbyberg hotell 37 rum Solvalla City Camping campingplats 50 tomter Totalt 37 rum 50 tomter Totalt 168 rum Tyresö Anläggningstyp Kapacitet Salem Anläggningstyp Kapacitet Rönninge Gård Kungsgård hotell 31 rum Villa Talliden Ab hotell 13 rum Totalt 44 rum Källa: SCB, Visita, Stockholms Stad, anläggningarna Stf Vandrarhem Tyresö vandrarhem 46 bäddar Åva Kiosk & Camping campingplats 30 tomter Totalt 46 bäddar 30 tomter 53

54 Boendeanläggningar kommunvis i Stockholms län, sorterad efter kapacitet Vallentuna Anläggningstyp Kapacitet Lindö Hotell hotell 67 rum Kullängens Gård hotell 13 rum Vallentuna Sporthotell hotell 14 rum Totalt 94 rum Källa: SCB, Visita, Stockholms Stad, anläggningarna 54

55 Fördelning av hotellrum i Stockholms län exkl. Stockholms stad efter antal stjärnor Visita HUI fem stjärnor 0 26 fyra stjärnor tre stjärnor två stjärnor Källa: Visita och HUI Research HUI Research har gjort en bedömning av de hotell som inte ingår i den officiella stjärnklassificeringen 55

56 Bedömning av befintlig boendekapacitet Utanför Stockholms stad är boendekapaciteten stor i Norrtälje, Sigtuna, Värmdö, Södertälje, Solna, Nacka och Haninge. En fjärdedel av länets boendekapacitet finns i dessa sju kommuner. Hotellen är den dominerade kommersiella boendeformen både i länet och i Stockholms stad. Sigtuna, Södertälje och Solna har många hotell som riktar sig till affärsresenärer. Norrtälje, Värmdö, Nacka och Haninge har boendeanläggningar som riktar sig dels mot konferensmarknaden och dels mot grupper och fritidsresenärer. Stockholms stad står för 60% av befintlig kapacitet. Bland hotellen är koncentrationen av befintliga hotellrum störst inom tre- och fyrstjärniga hotell. 56

57 Del 2: Planerade anläggningsetableringar Redovisning av planerade boendeanläggningar inklusive utbyggnad av befintliga anläggningar

58 Planerade boendeanläggningar inklusive utbyggnad av befintliga anläggningar Följande rapportdel redovisar samtliga planerade boendeanläggningar i Stockholms län. Kartläggningen baseras på information från Byggfakta.se, Swecos förteckning över ansökan om bygglov, input from Stockholms Business Region Development och Annordias kartläggning samt HUI Research egen kartläggning. Redovisningen av ny kapacitet sker dels grafiskt och dels i tabellform. Tabellredovisningen är sorterad efter planerat öppningsår/tillbyggnadsår. 58

59 Planerade anläggningsetableringar i Stockholms stad Anläggning Anläggningstyp Kapacitet* Öppnar Hotel Kungsträdgården Hotell Miss Clara Hotell Motel L, Hammarby Sjöstad Hotell Scandic HTL, Kungsgatan Hotell Central Hotel Hotell 17* 2014 Quality Hotel Globen Hotell 206* 2014 Stallmästaregården Hotell 30* 2014 Hotell Södermalm Hotell Scandic HTL, Norra Bantorget Hotell Fyrkanten 14 Hotell Villa Källhagen Hotell 14* 2015 Älvsjö Station Hotell Scandic Continental Hotell 400* 2016 Totalt rum * För befintliga boendeanläggningar redovisas kapacitetsökningen Källa: Byggfakta, Stockholm Business Region Development, Sweco, Visita, Annordia m.fl. 59

60 Karta planerade anläggningsetableringar i Stockholms stad planerade projekt 60

61 Planerade anläggningsetableringar i Stockholms län exklusive Stockholms stad Anläggning Kommun Anläggningstyp Kapacitet Öppnar Puman 1, Urban Hostel Solna Hotell Laboratoriet 1 Solna Hotell The Winery Hotel Solna Hotell Hotel i Ulriksdal, ESS Hotel Solna Hotell Arlanda Holding Sigtuna Hotell Linjen 2 Huddinge Hotell Totalt 759 rum 61

62 Karta planerade boendeanläggningar i Stockholms län exkl. Stockholms stad planerade projekt 62

63 Osäkra projekt Anläggning Kommun Kapacitet* Hotell i Östberga, Particentralen 6 Stockholm i.u.* Hotell i Kista, Knarrarnäs Stockholm 115* Hotel Memory Stockholm 150* Hotel Malmskillnadsgatan Stockholm 100 HTL Stockholm 120* Hotell, Gallerian Stockholm 500 Handens Hamburgebar, nybyggnad av hotellrum Haninge 22 Hotel Ibis Sigtuna 40* Hotell i Hallunda, Living Hotell Botkyrka 191 Hotell i Måby Sigtuna 250 Hotell i Sollentuna, Ritmallen Sollentuna 80* Hotell Scandic Foresta Lidingö 14* Förutom ett planerat projekt, nybyggnation av vandrarhem på Svartsö, finns det inga officiella planer på andra anläggningsformer än hotell. Huddinge Resort Huddinge 400 Hålludden, Hotell Artipelag Värmdö 150 Kyssinge Golf Sigtuna 100 Norges Hus Nacka 250 Park Inn Hotell, etapp 1 Sigtuna 30* Siggesta Träskhotell Värmdö 150 Sotaren Täby 10* Södra Bergen Norrtälje 40 Vår Gård Saltsjöbaden Nacka i.u.* Totalt rum * För befintliga boendeanläggningar redovisas kapacitetsökningen Källa: Byggfakta, Stockholm Business Region Development, Sweco, Visita m.fl. 63

64 Karta osäkra projekt i Stockholms län planerade projekt 64

65 Bedömning planerade anläggningsetableringar Om samtliga planerade anläggningsprojekt genomförs kommer hotellkapaciteten att öka med 17% i Stockholms län. Hälften av den planerade kapacitetsökningen kommer att ske inom Stockholms stad medan hälften av ökningen kommer att ske i övriga länet. Mest kapacitetsökning planeras i Stockholm innerstad (10 nya anläggningar, 23% av de totala planerade hotellrummen i länet), Solna och i anslutning till de satsningar som sker kring Arlanda. Under 2014 sker ett tillskott på ca 5%, motsvarande 951 rum, i Stockholms stad. Kraven på att nischa sig ökar för hotellen. Scandic (genom sitt nya varumärke HTL) satsar på slimmat serviceutbud, hög designfaktor, digitala servicelösningar och toppläge centralt till halva priset av ett standardhotell med full service. Motel L från Ligula Hospitality öppnar 226 rum i Hammarby Sjöstad, det första hotellet i vad som ska bli en hel kedja och kommer att erbjuda fast rumspris på runt 900 kr per rum exklusive frukost. Rezidors Radisson Red, som ännu inte kommit till Stockholm, är ett annat exempel på en city compact -trend. En reaktion på city compact - trenden är etableringen av boutiquehotell i anrika miljöer med stadens bästa läge (ex. Miss Clara, Stureplans Hotel Kungsträdgården). En tydlig profilering blir därmed ett överlevnadsvillkor för hotellaktörer. 65

66 Bedömning planerade anläggningsetableringar Den vanligaste storleken på de nya hotelletableringarna idag i Stockholm innerstad är runt 120 rum. Vandrarhemstrenden (ett ökat efterfrågan på boendeformen vandrarhem) som är tydlig i storstäder runt om i Europa och världen verkar inte ha kommit till Stockholm än. Det kan också vara så att den har ersätts av city compact trenden. *http://www.besoksliv.se/motel 66

67 Del 3: Prognos Prognos av efterfrågan på hotell, vandrarhem, stugby och camping i Stockholms län för åren

68 Om prognos Prognos skall vara ett underlag i bedömningen av Stockholms framtida behov av kommersiella boendeanläggningar. Prognoser baseras på förväntningar och det finns alltid en viss osäkerhet i dem. Ju längre fram i tiden man prognostiserar desto större blir osäkerheten. Prognoser långt fram i tiden baseras främst på långsiktiga trender som konjunkturcykler etc. Hotellen står för den största delen av kapaciteten och utvecklingen på hotellen påverkas till stor del av konjunkturen. Affärsresenärer väljer vanligtvis hotell medan andra segment efterfrågar andra boendeformer som vandrarhem och camping. Utvecklingen inom övriga vandrarhem och camping påverkas också av konjunkturen. 68

69 Utveckling BNP och gästnätter i Stockholms län BNP Gästnätter 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15% Från 2000-talet följer gästnatter BNP-utvecklingen väl. Källa: SCB och Tillväxtverket 69

70 Antal gästnätter i Stockholms län (hotell, vandrarhem och stugby) : 268% Årlig tillväxttakt: 4% Källa: SCB och Tillväxtverket Med anledning av att man för campingstatistiken bytte beräkningsmetod år 2008 är det inte möjligt att följa utvecklingen av campingnätter för tidsperioden. 70

71 Sålda hotellrum Stockholms län : 241% Årlig tillväxttakt: 3,8% Källa: SCB och Tillväxtverket 71

72 Summering Gästnattstillväxten i Stockholm Historiska tillväxten Utveckling på hotellen i Stockholms län har i stort följt konjunkturen i riket. I början på 90-talet förekom mycket kraftiga svängningar i hotellmarknaden, vilket även var fallet för övriga riket. Svensk BNP har utvecklats med en årlig tillväxttakt på i snitt 2,1% mellan åren 1980 och De kommersiella gästnätterna i Stockholms län växte med i snitt 4% per år under samma period. Under 2013 redovisade hotellen, vandrarhemmen och stugbyarna 10,3 miljoner gästnätter. Antalet gästnätter hade mer än trefaldigats sedan Efter nolltillväxt under 2009 har kommersiella boendeanläggningar haft en genomsnittlig årlig tillväxt på närmare 5% till och med år

73 Framtid Tillväxten i Stockholm Stockholm är en tillväxtregion mätt både i antal invånare och antal företagsetableringar. Stockholms arbetsmarknad är stark. Antalet sysselsatta invånare fortsätter att öka samtidigt som antalet lediga jobb blir fler. Arbetslösheten i Stockholms län är den lägsta i hela riket med 6,9% (januari 2013) vilket kan jämföras snittet för hela Sverige på 8,9%. Stockholm är en attraktiv stad att investera och bo och verka i. I internationella jämförelser får staden en hög ranking inom områden som är avgörande för en hög livskvalitet som t.ex. hälsooch sjukvård, transporter och infrastruktur, utbildningsnivå, hållbar utveckling och goda investeringsmöjligheter.** Ett hinder för Stockholms fortsatta tillväxt är möjligtvis bristen på bostäder. Det planeras dock nybyggnad av cirka bostäder i Stockholms län fram till 2030.* *Stockholms Handelskammarens analys : **http://centreforlondon.org/wp-content/uploads/2013/10/europes-cities-in-a-global-economy-clark-moonen-oct-2013.pdf 73

74 Bakgrund prognos Prognosen av efterfrågan på kommersiella bäddar och rum baseras främst på den historiska tillväxttakten för kommersiella boendeanläggningar samt förväntad BNPutveckling. HUI har även beaktat kända satsningar och händelser som förväntas påverka besöksnäringen i Stockholm. Exempel på den typen av händelser är tillkomsten av nya arenor och nya anläggningar samt gemensamma satsningar som görs inom ramen för Stockholmsstrategin En förbättrad internationell tillgänglighet i form av samarbetsprojektet Connect Sweden som lanserades i oktober 2013 är ett annat exempel på en satsning för Stockholms fortsatta tillväxt som både besöks- och investeringsregion. Samarbetet inom projektet går ut på att stärka Stockholm Arlanda Airports roll som knutpunkt och främja Sveriges internationella tillgänglighet genom att locka nya direktlinjer till Stockholm. Övriga faktorer som HUI beaktar är tillväxten av nya företag och befolkningsutvecklingen. HUI har även tagit hänsyn till den globala ekonomiska oron. 74

75 Prognos för Stockholms län baseras på nedanstående antaganden: HUI Research antar att efterfrågan på kommersiella övernattningsalternativ kommer att följa samma tillväxttakt som under de senaste 10 åren undantaget vandrarhem, stugby och camping. Den långsiktiga trenden är att antalet gästnätter på boendeformerna vandrarhem, stugby och camping spås ha en tillväxt på 0%. Vandrarhemmen har haft en genomsnittlig årlig tillväxt på 0,8% de senaste fem åren. Stugby och camping har uppvisat en negativ årlig utveckling motsvarande - 2,9% respektive -1,8% de senaste fem åren. De sistnämnda två kategorierna påverkas mycket av väder, därför är utvecklingen svårare än vanligt att prognostisera på årsbasis. Med anledning av detta sätter HUI en sammanvägd förväntad utveckling för kategorin vandrarhem, stugby och camping på 0% för de kommande sju åren. Fenomenet P2P konsumtion inom logi fortsätter att ta marknadsandelar av framförallt lågprishotelloch vandrarhemssegmentet vilket tros påverka efterfrågan på vandrarhemsbäddar. Antalet gästnätter på hotell förväntas öka årligen med 3,8% i genomsnitt. Det totala antalet kommersiella gästnätter (HSVC) prognostiseras ha en tillväxt på 3,4% i snitt per år. 75

76 Prognos för Stockholms län baseras på nedanstående antaganden: HUI har baserat framtida BNP-utveckling på Konjunkturinstitutets långsiktiga prognos (senast uppdaterad i mars 2014). Befolkningsutvecklingen i Stockholms län antas vara fortsatt positiv. Folkmängden väntas öka i alla länets 26 kommuner under perioden Stockholms stad ökar med invånare till och invånartalet i länet år 2022 väntas uppgå till *. Arbetslösheten i riket förväntas ligga på strax under 8% i början på perioden för att sjunka något 2015.** *http://www.tmr.sll.se/global/dokument/statistik/befolkningsprognoser/ pdf **http://www.arbetsformedlingen.se/om-oss/statistik-prognoser/prognoser/prognoser/riket/ fler-jobb-%e2%80%94- arbetslosheten-minskar.html 76

77 Prognos antal kommersiella gästnätter, län (tusental) hotell stugby/ vandrarhem/ camping ,2 % 4,4 % 4,2 % ,0 % 3,6 % 3,2 % 3,2 % Antalet gästnätter på hotell förväntas öka årligen med 3,8% i genomsnitt per år. Antalet gästnätter på boendeformerna vandrarhem, stugby och camping spås ha en utveckling på 0%. Det totala antalet kommersiella gästnätter (HSVC) prognostiseras ha en tillväxt på 3,4% i snitt per år. 77

78 Prognos kommersiella gästnätter, län Gästnätter hotell (tusen) Förväntad utveckling hotell Gästnätter vandrarhem/stugby/ camping (tusen) Förväntad utveckling vandrarhem/stugby/ camping ,2% 4,4% 4,2% 4,0% 3,6% 3,2% 3,2% % 0% 0% 0% 0% 0% 0% Totalt Prognos sålda hotellrum och beläggning, län Kapacitet hotellrum* Sålda hotellrum (tusen) Beläggningsgrad 57% 58% 59% 59% 60% 61% 62% * HUI har adderat planerad kapacitet för respektive år. De osäkra projektet har fördelats ut jämt över åren från

79 Slutsats prognos Stockholms län HUI spår en efterfrågetillväxt på kommersiella bäddar på 22% mellan åren 2014 och Antalet gästnätter förväntas öka med i snitt 3,4% mellan 2014 och HUI tror på en tillväxt för samtliga år under prognosperioden. Perioden inleder med något starkare tillväxt under 2014, 2015 och 2016 för att sedan avta något under 2018 och framåt Under 2014 förväntas affärsresandet ta fart medan privatresandet förväntas ha relativt svag tillväxt. Från 2015 spås tillväxten ta fart igen och då kommer både affärsresandet och privatresandet att öka till och med Från 2018 och framåt förväntas tillväxten mattas av men HUI spår en fortsatt positiv, om än något svagare, ökad efterfrågan på kommersiellt boende. Satsningar som enligt HUI har betydelse för efterfrågetillväxten är Friends Arena ochtele2 Arena, samt planerna på t.ex. Nobel Center som riktar sig framförallt mot privatresemarknaden. 79

80 Prognos för Stockholms stad baseras på nedanstående antaganden: HUI Research antar att efterfrågan på kommersiella övernattningsalternativ kommer att följa samma tillväxttakt som under de senaste fem åren. Hotellen i Stockholms stad har haft en genomsnittlig årlig gästnattstillväxt på 4,1% de senaste fem åren. Vandrarhemmen och stugby har uppvisat en genomsnittlig årlig gästnattstillväxt på 1,2% under samma period. Campingen har utvecklats med +0,9% årligen sedan Gästnattstillväxten på de kommersiella boendeanläggningarna (hotell, vandrarhem, stugby och camping) i kommunen har varit 3,8 % i snitt per år. HUI tror på fortsatt tillväxt för de kommersiella boendealternativen i kommunen och sätter en sammanvägd förväntad årlig utveckling fram till 2020 för kategorin hotell på 4,2% och för kategorin vandrarhem, stugby och campingen på 1,2 % för de kommande sju åren. Det totala antalet kommersiella gästnätter i Stockholms stad prognostiseras ha en tillväxt på 4% i snitt per år. 80

81 Prognos antal kommersiella gästnätter, kommun (tusental) hotell stugby/ vandrarhem/ camping ,4 % 4,8 % 4,8 % 4,4 % 4,0 % 3,7 % 3,7 % ,2 % 1,2 % 1,2 % ,2 % 1,2 % 1,2 % 1,2 % Antalet gästnätter på hotell förväntas öka årligen med 4,2% i genomsnitt per år. Antalet gästnätter på boendeformerna vandrarhem, stugby och camping spås ha en utveckling på 1,2% per år. Det totala antalet kommersiella gästnätter (HSVC) prognostiseras ha en tillväxt på 4% i snitt per år. 81

82 Prognos kommersiella gästnätter, kommun Gästnätter hotell (tusen) Förväntad utveckling hotell Gästnätter vandrarhem/stugby/ca mping (tusen) Förväntad utveckling vandrarhem/stugby/ camping ,4% 4,8% 4,8% 4,4% 4,0% 3,7% 3,7% ,2% 1,2% 1,2% 1,2% 1,2% 1,2% 1,2% Totalt Prognos sålda hotellrum och kapacitetsbehov, kommun Tillgänglig kapacitet hotellrum Sålda hotellrum (tusen) Kapacitetsbehov Kapacitetsgap* *Med kapacitetsgap avses skillnaden mellan befintlig kapacitet och kapacitetsbehov. Ett positivt värde indikerar att befintlig kapacitet är tillräcklig för att möta behovet medan ett negativt värde indikerar en kapacitetsbrist. 82

83 Slutsats prognos Stockholms stad HUI spår en efterfrågetillväxt på kommersiella bäddar på 26% mellan åren 2014 och Antalet gästnätter förväntas öka med i snitt 4% mellan 2014 och 2020, vilket är en snabbare takt jämfört med länet som spås växa med 3,4%. HUI tror på en tillväxt för samtliga år under prognosperioden. Perioden inleder med något starkare tillväxt under 2015 och 2016 för att sedan avta något under 2018 och framåt och 2015 förläggs två stora kongresser till Stockholm vilka förväntas generera mellan och gästnätter. För Stockholms stad har HUI räknat på eventuellt kapacitetsbehov utifrån den förväntade efterfrågan på hotell i kommunen och planerade hotelletableringar. Det visar sig att om det inte kommer in några nya hotellprojekt, uppstår troligen kapacitetsgap motsvarande ca 500 hotellrum redan år Planering av nya etableringar bör ske redan 2014 då tidshorisonten från planerad etablering till färdigt hotell vanligtvis tar några år. För Stockholms län har HUI räknat på eventuellt kapacitetsbehov utifrån ett mål om gästnattstillväxt som beskrivs i Den Nationella Strategin för Svensk Besöksnäring Dessa beräkningar redovisas i nästa del i rapporten, Del 4. 83

84 Del 4: Redovisning av Stockholms framtida kapacitetsbehov Bedömning av Stockholms framtida behov av kommersiella boendeanläggningar för att tillgodose en årlig tillväxttakt på 4,4%

85 Stockholmsstrategin Efter att Den Nationella Strategin för Svensk Besöksnäring 2020 presenterats samlades aktörerna inom Stockholms besöksnäring med syfte att öka samverkan inom regionen och att bryta ned de nationella målens betydelse för Stockholms län. Aktörerna inom Stockholms besöksnäring har gemensamt tagit fram Strategi för utveckling av Stockholms besöksnäring 2020 i slutet av De kvantitativa målen för 2020 är: Antalet kommersiella gästnätter skall öka från 10 till 15 miljoner Det turistekonomiska inflödet skall ökat med 80% Antalet årsverken inom besöksnäringen skall öka från till uppgick det totala antalet kommersiella gästnätter i Stockholms län till 10,9 miljoner, motsvarande en genomsnittlig årlig tillväxt på 3% sedan

86 Framtida kapacitetsbehov I föregående Del 3 Prognos av efterfrågan på kommersiella boendeanläggningar presenterade HUI en förväntad gästnattsutveckling fram till 2020 som baseras på den historiska utvecklingen av kommersiella gästnätter i Stockholms län samt ett antal antaganden om framtida ekonomiska utvecklingen. I denna del av rapporten, som handlar om Strategi för utveckling av Stockholms besöksnäring 2020, utgår HUI från ett uppsatt mål om att antalet kommersiella gästnätter år 2020 ska uppgå till 15 miljoner. För att uppnå en gästnattsökning med 50% från 2010 till 2020 behöver antalet gästnätter öka med i snitt 4% årligen from antagandet (2010) till och med De första tre åren från och med strategiantagandet har kommersiella boenden i Stockholms län haft en årlig tillväxt i snitt på 3%. Detta innebär att tillväxten fram till 2020 bör ligga på 4,4% för att målet på 15 miljoner gästnätter skall kunna uppnås. HUI har bedömt vilken kapacitet som krävs för att uppfylla målet om önskad gästnattstillväxt på 4,4%. I bedömningen har HUI inte tagit hänsyn till eventuella skillnader mellan åren utan har räknat på samma tillväxttakt under hela tidsperioden. HUI förutsätter att satsningar och investeringar som syftar till att öka Stockholms attraktionskraft som besöksmål genomförs för att kunna uppnå målet på en gästnattstillväxt på totalt 50% till och med

87 Förväntad gästnattsutveckling (hotell, vandrarhem, stugby och campingplats) En ökning av antalet kommersiella gästnätter från 11 miljoner till 15 miljoner år 2020 innebär en årlig tillväxt på 4,4% från och med

88 Förutsättningar för bedömning av kapacitetsbehov HUI antar en genomsnittlig beläggningsgrad för hotellrum i länet på 60% vilket är en rimlig beläggning som säkerställer att hotellen tjänar pengar och att besökaren kan hitta det boendealternativ som överensstämmer med de egna behoven. HUI antar en genomsnittlig beläggning av bäddar på vandrarhem och stugbyar på 45% vilket motsvarar den genomsnittliga beläggningsgraden för åren HUI antar att gästnattstillväxten på camping främst sker under perioden majseptember och att campingplatserna under berörd period uppnår en genomsnittlig beläggningsgrad på 60%. Vid beräkning av befintlig och planerad kapacitet har HUI utgått från både planerade och osäkra etableringar från Del 2 i denna rapport. 88

89 Jämförelse tillgänglig kapacitet* och kapacitetsbehov i Stockholms län hotellrum Tillgänglig och planerad kapacitet* Kapacitetsbehov GAP Linje * Inklusive planerad kapacitetsökning, både säkra och osäkra projekt som redovisas i Del2 Planerade anläggningsetableringar. 89

90 Jämförelse tillgänglig kapacitet* och kapacitetsbehov i Stockholms län bäddar vandrarhem och stugby Tillgänglig kapacitet* Kapacitetsbehov GAP *Förutom ett planerat projekt, nybyggnation av vandrarhem på Svartsö, finns det inga officiella planer för etableringar inom anläggningsformerna vandrarhem, stugby och camping. Då projektets omfattning är oklar inkluderas inte dess kapacitet i prognosen. 90

91 Jämförelse tillgänglig kapacitet och kapacitetsbehov i Stockholms län för campingtomter Tillgänglig kapacitet Kapacitetsbehov GAP

92 Bedömning kapacitetsgap i Stockholms län till och med 2020 hotellrum bäddar vandrarhem och stugby campingtomter Med kapacitetsgap avses skillnaden mellan befintlig kapacitet och kapacitetsbehov. Ett positivt värde indikerar att befintlig kapacitet är tillräcklig för att möta behovet medan ett negativt värde indikerar en kapacitetsbrist. 92

93 Slutsats Stockholms framtida kapacitetsbehov Om Stockholm ska nå målet om 15 miljoner gästnätter år 2020 kommer hotellkapaciteten börja bli ansträngd Från den tidpunkten kommer det behövas fler hotellrum för att möta den gästnattsvolym man önskar uppnå. Fram till 2017 bedömer HUI att planerade hotelletableringar kommer att tillgodose efterfrågeökningen inom hotell, men år 2020 bör cirka fler hotellrum, utöver de som redan är planerade, ha etablerats. HUI Research betonar dock att måluppfyllelse rörande 15 miljoner gästnätter år 2020 kommer att kräva ytterligare satsningar och investeringar som syftar till att öka Stockholms attraktionskraft som besöksmål. Historiskt sett talar dock den historiska gästnattsutvecklingen i Stockholms län för en mindre gynnsam utveckling rörande gästnätter än vad som är målet enligt Stockholmsstrategin. Om tillväxttakten, till skillnad från det ovan beskrivna scenariot, inte leder till att Stockholms län år 2020 har 15 miljoner gästnätter utan snarare runt 14 miljoner gästnätter, vilket den historiska utvecklingen talar för, kommer den planerade utbyggnaden av hotellrumskapacitet att motsvara efterfrågan väl fram till Med andra ord, enligt HUI:s prognos, är hotellmarknaden i balans fram till 2020 om samtliga planerade och osäkra anläggningsetableringar genomförs. Även på vandrarhemssidan bedöms kapaciteten vara tillräcklig och efterfrågan förväntas vara oförändrad under de kommande sex åren. Ser man emellertid enbart till Stockholms stad bedömer HUI att det redan idag finns en efterfrågan på nya hotellrum. En planerad kapacitetsökning på hotellsidan på cirka 5% för 2014 är inte tillräcklig för att möta efterfrågan de kommande åren, då den genomsnittliga beläggningen redan ligger på 67% år

94 Del 5: Kartläggning av marknadsaktörer inom privatboendeuthyrning i Stockholms län

95 Bakgrund Kollaborativ konsumtion, hyperlokala tjänster, the share economy, P2P Det finns många liknande begrepp som i princip innebär samma sak; att man skapar nätverk på internet för dela på prylar och upplevelser. Gemensamt för fenomenet oavsett om det är kollaborativ konsumtion, hyperlokala tjänster eller även ett vidare begrepp s. k. the share economy är att det handlar om att dela med sig med andra. Denna typ av utbyte är kostnadseffektivt och samtidigt effektiviserar vardagen för individer världen över. Fenomenet finns i många olika branscher i samhället såsom detaljhandeln, bil-, musik- och logibranscherna. Logibranschen Det finns idag en rad olika aktörer som erbjuder privata personer att hyra ut både rum, lägenheter och hus världen över på sina websidor. Boendestandarden likaså prisspannet är brett då vissa aktörer har ett mer exklusivt utbud av boende, andra förmedlar mer prisvärda uthyrningsobjekt. HUI Research har kartlagt aktörer inom P2P rumsuthyrning som har listade boenden inom Stockholms län. Resultatet av denna kartläggning presenteras på följande sidor. 95

96 P2P: nuläget och framåtblick Sammanlagt finns det nästan boenden tillgängliga via P2P uthyrning i Stockholms området. P2P rumsuthyrning är ett bra komplement till stadens utbud av kommersiella övernattningsalternativ när kapacitetsbristen i staden upplevs som starkast, exempelvis i samband med större möten och evenemang i Stockholm. P2P förväntas att fortsätta ta marknadsandelar från framförallt lågprishotell och vandrarhem som har privatresenärer som målgrupp. Men även affärsresenärer börjar hitta till bokningssajter som listar okonventionella privatboenden till attraktivt pris och är beredda att utnyttja dessa tjänster. Det finns dock praktiska hinder, framförallt kring incheckning/utcheckning, som innebär att P2P förmodligen inte kommer att utgöra något större hot för hotellen. Även om privatuthyrning via P2P bokningssajter fortfarande är en nischprodukt kan de inspirera hotellen att förbättra sitt erbjudande. 96

97 Kartläggning av aktörer inom logibranschen Stockholms län Med över listade boenden är Airbnb verksam i över 192 länder och städer. Hos Airbnb.com hittar man allt ifrån enklare boenden till lyxigare boenden. Den diversitet av resmål och standarder som Airbnb erbjuder gör dem till den största aktören på marknaden gällande uthyrning av rum, lägenheter och hus. I Stockholmsområdet finns det i dagläget ca boenden* tillgängliga. Under det senaste året har antalet personer som reser till Stockholm och använder sig av Airbnb ökat med hela 331% jämfört med året dessförinnan. Andelen som reser från Stockholm och nyttjar Airbnb har ökat i samma storleksordning (322%). Wimdu.com erbjuder boenden i 143 länder. 447 boenden finns att välja mellan i Stockholmsområdet, där man både hittar budgetvarianter men även lyxigare boenden. *OBS att antalet rum varierar beroende på värdars tillgänglighet. Tillgänglighet är generellt större under helger och med minimum vistelselängd om två nätter. HUI Research har kartlagt boenden tillgängliga för två personer under två nätter under en neutral helg i mars. 97

98 Vrbo.com ägs i dag av Homeway. Företaget tillhandahåller liknande tjänster som airbnb.com, dvs. en teknisk lösning som möjliggör uthyrning och bokning av privatboende. Websiten har ca boenden att välja mellan runt om i världen varav återfinns i Sverige. I Stockholmsområdet (län) finns det för närvarande ca 160 boenden av olika standard från enklare till mer lyxiga boenden. Flipkey.com är en relativt stor aktör på marknaden där de erbjuder lägenheter och hus som privatpersoner hyr ut. Runt om i världen erbjuder de boenden varav 149 stycken finns i Stockholmsområdet. 98

99 Home Away äger Vrbo, skillnaden är dock att Homeaway.com är mer inriktat på att främst hyra ut hela hus/lägenheter för semestrande familjer. Dessa boenden finns tillgängliga runt om i världen. I Stockholmsområdet i dagsläget finns det ca 121 stycken boenden att välja mellan hos homeaway.com. Housetrip.com är en av de större aktörerna på marknaden sett till det totala antalet listade uthyrningsobjekt, i januari Housetrip erbjuder både enklare rum men även hela hus och lägenheter. I Stockholmsområdet finns det för närvarande 68 boenden att välja mellan där merparten är lägenheter. 99

100 Roomorama.com erbjuder boenden som är professionellt förvaltade. Boendet är något mer exklusivt. I dagsläget uppger de att de har ca olika boenden på 6000 olika destinationer runt om i världen. I Stockholmsområdet finns det förnärvarande 30 stycken boenden att välja mellan. 9flats.com är en mindre aktör på marknaden, de har ca boenden runt om i världen, varav 23 objekt är i Stockholmsområdet. Only-aprtments.com är en något mindre aktör på marknaden som har utbud i olika delar av världen och hyr endast ut lägenheter under kortare tid. Det I Stockholmsområdet finns det 6 stycken lägenheter som är tillgängliga för uthyrning. 100

101 Outpost.travel är en sökmotor som söker igenom alla befintliga aktörers utbud av rum, lägenheter och hus som är tillgängliga för uthyrning. Det ger en mycket bra övergripande bild av tillgängligheten av bostäder att hyra i Stockholmsområdet. Totalt i Stockholms län finns det, enligt Outpost.travel, omkring 1400 boenden tillgängliga för uthyrning (mars 2014), allt ifrån enkla rum som hyser 1 gäst till hela våningar för flera gäster. 101

Boendeanläggning Kommun Område Stadsdel Sthlm Anläggningstyp Antal rum Antal bäddar Antal stjärnor SHR Antal stjärnor HUI

Boendeanläggning Kommun Område Stadsdel Sthlm Anläggningstyp Antal rum Antal bäddar Antal stjärnor SHR Antal stjärnor HUI Boendeanläggning Kommun Område Stadsdel Sthlm Anläggningstyp Antal rum Antal bäddar Antal stjärnor SHR Antal stjärnor HUI 2KRONOR HOTEL CITY Stockholm I Norrmalm hotell 28 2 A & BE HOTELL Stockholm I Östermalm

Läs mer

Stockholms hotellrapport 2014

Stockholms hotellrapport 2014 s hotellrapport FOTO: OLA ERICSON en av Europas populäraste destinationer Med nära 11 miljoner kommersiella gästnätter per år rankas som en av Europas topp tio destinationer1). Staden är dessutom en av

Läs mer

Behovet av kommersiellt boende i Stockholm till och med 2020. HUI Research AB på uppdrag av Stockholm Business Region Development.

Behovet av kommersiellt boende i Stockholm till och med 2020. HUI Research AB på uppdrag av Stockholm Business Region Development. Behovet av kommersiellt boende i Stockholm till och med 2020 HUI Research AB på uppdrag av Stockholm Business Region Development. Bakgrund Stockholm Business Region Development, SBRD, har i uppdrag att

Läs mer

Tabell1. Sundbyberg kommun. Botkyrka. kommun. Våldsbrott 2028 Våldsbrott 1811 Våldsbrott 1767 Våldsbrott 1707 Våldsbrott 1586

Tabell1. Sundbyberg kommun. Botkyrka. kommun. Våldsbrott 2028 Våldsbrott 1811 Våldsbrott 1767 Våldsbrott 1707 Våldsbrott 1586 Tabell1 Anmälda brott 2012 Helår /100 000 inv Stockholm Sigtuna Botkyrka Södertälje Sundbyberg Våldsbrott 2028 Våldsbrott 1811 Våldsbrott 1767 Våldsbrott 1707 Våldsbrott 1586 även i 248 även i 199 även

Läs mer

Kommunprognoser. Befolkningsprognos /45. Demografisk rapport 2013:09

Kommunprognoser. Befolkningsprognos /45. Demografisk rapport 2013:09 Demografisk rapport 213:9 Kommunprognoser Bilaga till Stockholms läns huvudrapport: Sammanfattning för Stockholms läns kommuner Befolkningsprognos 213-/45 Befolkningsprognos 213 Bilaga: Sammanfattning

Läs mer

Befolkningsprognos /50

Befolkningsprognos /50 Demografisk rapport 215:9 Kommunprognoser Bilaga till Stockholms läns huvudrapport: Sammanfattning för Stockholms läns kommuner och Stockholms stads 14 stadsdelsnämnder Arbetet med projektet Befolkningsprognos

Läs mer

Befolkningsprognos /50

Befolkningsprognos /50 Demografisk rapport 216:4 Kommunprognoser Bilaga till Stockholms läns huvudrapport: Sammanfattning för Stockholms läns 26 kommuner och Stockholms stads 14 stadsdelsnämnder Befolkningsprognos 216 225/5

Läs mer

Handlingar till Kommunstyrelsens arbetsmarknadsutskotts sammanträde den 30 maj 2016

Handlingar till Kommunstyrelsens arbetsmarknadsutskotts sammanträde den 30 maj 2016 Handlingar till Kommunstyrelsens arbetsmarknadsutskotts sammanträde den 30 maj 2016 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 2016-05-17 Tillväxtkontoret Plan- och exploateringsavdelningen Karin Svalfors Jan-14 Feb-14

Läs mer

Hotellrapport Stockholm

Hotellrapport Stockholm Hotellrapport Stockholm Utvärdering av Stockholms framtida hotellbehov Turismens Utredningsinstitut på uppdrag av Stockholm Business Region Development Bakgrund Enligt kommunstyrelsens uppdrag i ärendet

Läs mer

HOTELLBOOMEN I STOCKHOLM

HOTELLBOOMEN I STOCKHOLM HOTELLBOOMEN I STOCKHOLM - Hur stark är marknaden? Stockholmsmarknaden 2017-03-23 Resan till At Six & Hobo Våren 2012 Hösten 2013 Hösten 2014 Annordia utförde: - Etableringsanalys - Konceptutveckling -

Läs mer

Regionala indelningar

Regionala indelningar 1 1.1 Kommuner och församlingar i Stockholms län 2008-01-01 länsgräns Singö kommungräns Ekerö församlingsgräns kommunnamn Edebo Häverö Häverö församlingsnamn Väddö Ununge Söderby-Karl Edsbro Roslags-Bro

Läs mer

Domar och beslut som inte verkställts SoL 2006

Domar och beslut som inte verkställts SoL 2006 Domar och beslut som inte verkställts SoL 2006 Publiceringsdatum 2007-08-30 Granskningsperiod År 2006-12-31 Dnr 7010-06-103577 Kontaktpersoner Mohammad Dadgaranfar 08-785 42 30 Eva Hersler 08-785 41 67

Läs mer

Influensasäsongen

Influensasäsongen 1 (10) Influensasäsongen 2015-2016 Denna rapport sammanfattar influensasäsongen 2015-2016 i Stockholms län Innehåll Influensasäsongen 2015-2016... 2 Vaccinationstäckning... 3 Vaccinets skyddseffekt...

Läs mer

RB/S 2007 OCH TILLGÅNG PÅ HOTELLRUM INOM STOCKHOLMS STAD HANS-ÅKE PETERSSON KONSULT AB

RB/S 2007 OCH TILLGÅNG PÅ HOTELLRUM INOM STOCKHOLMS STAD HANS-ÅKE PETERSSON KONSULT AB RB/S 2007 UTREDNING OM FRAMTIDA BEHOV AV OCH TILLGÅNG PÅ HOTELLRUM INOM STOCKHOLMS STAD MAJ 2008 HANS-ÅKE PETERSSON KONSULT AB HÅP KONSULT AB Innehållet i denna rapport får inte mångfaldigas, helt eller

Läs mer

STATISTIK OM STHLM ARBETSMARKNAD: ARBETSSÖKANDE

STATISTIK OM STHLM ARBETSMARKNAD: ARBETSSÖKANDE STATISTIK OM STHLM ARBETSMARKNAD: ARBETSSÖKANDE i stadsdelsområden 2009 S 2010:1 2010-03-23 Patrik Waaranperä 08-508 35 027 STOCKHOLMS STADS UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTOR AB FÖRORD Denna rapport ingår

Läs mer

Stockholm/Barkarby. Welcome Hotel. Filmkanal Betal-TV:

Stockholm/Barkarby. Welcome Hotel. Filmkanal Betal-TV: Stockholm/Barkarby Welcome Hotel Notarievägen 5, 175 79 Järfälla Telefonnummer: 08-621 61 00 Telefax: 08-36 52 45 E-post: info@welcomehotel.se Webbsida: www.welcomehotel.se Pris ER exkl moms: 653 inkl

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten 2010. Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010

Bostadsmarknadsenkäten 2010. Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010 Bostadsmarknadsenkäten 2010 Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010 Befolkningsökning i Stockholms län 40 000 35 000 30 000 Inflyttningsnetto Födelsenetto 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 1991

Läs mer

Förlängning av avtal med vårdgivare om tjänsten områdesansvar för barn och vuxna inom allmäntandvården i Stockholms län

Förlängning av avtal med vårdgivare om tjänsten områdesansvar för barn och vuxna inom allmäntandvården i Stockholms län Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-02-06 1 (4) HSN 1009-1008 Handläggare: Maria Hedberg Hälso- och sjukvårdsnämnden 2013-03-18, P 12 Förlängning av avtal med vårdgivare om tjänsten

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län vid slutet av april 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län vid slutet av april 2014 Efterfrågan Utflöde Inflöde Utbud av arbetssökande 2014-05-08 Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län vid slutet av april 2014 Stockholms läns arbetsmarknad fortsatte utvecklas i positiv

Läs mer

Förslag att upphandla basgeriatrisk vård

Förslag att upphandla basgeriatrisk vård HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2012-11-13 p 11 1 (5) Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Catharina Johansson Marite Sandström Förslag att upphandla basgeriatrisk vård Ärendebeskrivning Ärendet

Läs mer

Rapport 2001:01. Skärgårdsfakta

Rapport 2001:01. Skärgårdsfakta Rapport 2001:01 Skärgårdsfakta Förord Stockholm ska bli världens bästa region att vistas, verka och växa i. Det uppnås genom att människor, företag, kommuner och regioner skapar attraktiva miljöer och

Läs mer

BOSTADSFÖRMEDLINGEN HJÄLPER DIG ATT HITTA NYTT HEM

BOSTADSFÖRMEDLINGEN HJÄLPER DIG ATT HITTA NYTT HEM BOSTADSFÖRMEDLINGEN HJÄLPER DIG ATT HITTA NYTT HEM OM BOSTADSFÖRMEDLINGEN Vi är ett kommunalt bolag som ägs av Stockholms stad Vi varken äger eller bygger några bostäder själva. Vår uppgift är att förmedla

Läs mer

Företagsamhetsmätning- Stockholms län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010

Företagsamhetsmätning- Stockholms län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010 Företagsamhetsmätning- Stockholms län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010 Företagsamheten Stockholms län Inledning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras varje halvår. Syftet är att studera om

Läs mer

STATISTIK OM STHLM BEFOLKNING:

STATISTIK OM STHLM BEFOLKNING: STATISTIK OM STHLM BEFOLKNING: Befolkningsöversikt 2008 S 2009:07 2009-07-01 Frida Saarinen 08-508 35 004 STOCKHOLMS STADS UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTOR AB FÖRORD Denna rapport innehåller en översikt

Läs mer

Etablera hotell Framgångsfaktorer & Fallgropar. Sören Hullberg April 25, 2013

Etablera hotell Framgångsfaktorer & Fallgropar. Sören Hullberg April 25, 2013 Etablera hotell Framgångsfaktorer & Fallgropar Sören Hullberg April 25, 2013 Agenda STORY Hotel så tänkte vi, så blev det fallgropar Framgångskriterier HOPS modellen några andra goda råd Moderna resenärer:

Läs mer

Barnhälsovård. Resultat från patientenkät hösten Jämförelse med 2008

Barnhälsovård. Resultat från patientenkät hösten Jämförelse med 2008 Barnhälsovård Resultat från patientenkät hösten 009 Jämförelse med 00 Utvecklingsavdelningen Analysenheten Helene Johnsson September 00 Sammanfattning I denna rapport presenteras resultatet från barnavårdscentralernas

Läs mer

Gemensam gymnasieregion 2.0

Gemensam gymnasieregion 2.0 Bilaga 5 Gemensam gymnasieregion 2.0 FC-chefer 141113 Dagens frågor Samverkansavtalet - beslutsläget hos er i kommunerna? Strukturtillägg - lägesrapport Utbud och efterfrågan - lägesrapport Årets antagning

Läs mer

Aborter och förlossningar i Stockholms län 2010

Aborter och förlossningar i Stockholms län 2010 Aborter och förlossningar i Stockholms län 2010 Lafa enheten för sexualitet och hälsa Lafa är Stockholms läns landstings metod- och kunskapscentrum för sexualitet och hälsa. Målet med verksamheten är att

Läs mer

Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2011

Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2011 Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2011 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2012-03-12 Diarienummer: HSN 1202-0135 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Inledning...

Läs mer

Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2013

Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2013 Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2013 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2014-04-15 Diarienummer: 1404-0512 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Maria Hedberg 08-123 132

Läs mer

skane.com Inkvarteringsstatistik mars 2012

skane.com Inkvarteringsstatistik mars 2012 Inkvarteringsstatistik mars 2012 Gästnätter län, mars 2012 (tusen) hotell, stugby, vandrarhem och camping 2 500 2 211 hotell stugby/vandrarhem camping 2 000 1 500 1 000 500 0 604 676 296 337 301 218 34

Läs mer

Bostadsbyggnadsplaner

Bostadsbyggnadsplaner Demografisk rapport 2013:08 Bostadsbyggnadsplaner Bilaga till Stockholms läns huvudrapport: Sammanfattning för Stockholms läns kommuner Befolkningsprognos 2013-2022/45 Befolkningsprognos 2013-2022/45

Läs mer

Studenten 2008 Avslutningar ordnat efter kommun

Studenten 2008 Avslutningar ordnat efter kommun Studenten 2008 Avslutningar ordnat efter kommun SKOLA Utsparksadress Kommun Datum Klockan S:t Botvids gymnasium Botkyrka 2008-06-03 13.00 Tullingegymnasium Botkyrka 2008-06-02 14.00 Tumba gymnasium Botkyrka

Läs mer

Studenten 2008 Avslutningar i datumordning

Studenten 2008 Avslutningar i datumordning Studenten 2008 Avslutningar i datumordning SKOLA Utsparksadress Kommun Datum Klockan Tyska skolan Stockholm 2008-05-16 13.00 Täby Enskilda gymnasium Täby 2008-05-28 13.00 Nacka gymnasium Nacka 2008-05-29

Läs mer

Gör din resa lite enklare. Boka hotell, evenemang, hyrbil och taxi

Gör din resa lite enklare. Boka hotell, evenemang, hyrbil och taxi Gör din resa lite enklare Boka hotell, evenemang, hyrbil och taxi Passa på att boka allt på en och samma gång Gör din resa lite enklare och roligare. Boka hotell, evenemang, hyrbil och taxi i samband med

Läs mer

Prislista Stathotell 2014-07-01-- 2015-06-30

Prislista Stathotell 2014-07-01-- 2015-06-30 Sida 1 ( ) Satliga logipriser inklusive frukost. Alvesta Sweden Hotel Rådannen 5 1 1017/1315* 1175/191* *)= standard/superior. Dr (1p) = er. Arvidsjaur Hotell Laponia 1 867 Standardru. Dr (1p) = er. Boden

Läs mer

skane.com Inkvarteringsstatistik december 2012

skane.com Inkvarteringsstatistik december 2012 Inkvarteringsstatistik december 2012 Gästnätter län, december 2012 (tusen) hotell, stugby, vandrarhem och camping 2 000 1 736 hotell stugby/vandrarhem camping 1 500 1 000 500 0 580 237 290 144 168 173

Läs mer

Den demografiska utvecklingen i kommunerna i Stockholms län

Den demografiska utvecklingen i kommunerna i Stockholms län Den demografiska utvecklingen i kommunerna i Stockholms län Befolkningsprognoser och bostadsbyggande Länsstyrelsen i Stockholms län 19 sept. 28 Åke Nilsson www.demografikonsulten.se Stockholmsmigranterna

Läs mer

Fakta om företagandet i Stockholm 2013

Fakta om företagandet i Stockholm 2013 Fakta om företagandet i Stockholm 2013 Innehåll Ekonomi Näringsliv Arbetskraft och befolkning Infrastruktur Stockholmsregionen definieras i denna publikation av länen; Stockholms län, Uppsala län, Gävleborgs

Läs mer

Företagsamhetsmätning Stockholms län. Johan Kreicbergs

Företagsamhetsmätning Stockholms län. Johan Kreicbergs Företagsamhetsmätning Stockholms län Johan Kreicbergs Våren 2010 Företagsamhetsmätning Stockholms län Inledning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras varje halvår. Syftet är att studera

Läs mer

skane.com Inkvarteringsstatistik oktober 2012

skane.com Inkvarteringsstatistik oktober 2012 Inkvarteringsstatistik oktober 2012 Gästnätter län, oktober 2012 (tusen) hotell, stugby, vandrarhem och camping 2 500 2 332 hotell stugby/vandrarhem camping 2 000 1 500 1 000 796 500 0 279 223 244 387

Läs mer

Fakta om företagandet i Stockholm 2017

Fakta om företagandet i Stockholm 2017 Fakta om företagandet i Stockholm 2017 Fakta om företagandet i Stockholm Ekonomi Näringsliv Arbetskraft och befolkning Infrastruktur Om rapporten Rapporten är utgiven av Stockholm Business Region I rapporten

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av november 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av november 2012 Utbud av arbetssökande Inflöde Utflöde Efterfrågan 2012-12-13 Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av november 2012 Under november månad ökade antalet sökande som fick ett arbete

Läs mer

Lunchprisindex klart för första halvan av 2008

Lunchprisindex klart för första halvan av 2008 Pressmeddelande den 2 september 2008 Lunchprisindex klart för första halvan av 2008 Dyraste luncherna vid Slussen i Stockholm Sveriges dyraste luncher hittar man vid Slussen i Stockholm. Där kostar en

Läs mer

Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2014

Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2014 Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2014 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2015-03-11 Diarienummer: 1503-0369 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Siri Lindqvist Ståhle

Läs mer

Befolkning och befolkningsförändringar

Befolkning och befolkningsförändringar 2 Befolkning och befolkningsförändringar Befolkning och befolkningsförändringar Befolkningen i Stockholms län uppgick vid årsskiftet 2009/2010 till 2 019 182 personer vilket var en ökning med 37 919 personer

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av augusti 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av augusti 2012 2012-09-12 Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av augusti 2012 Arbetsmarknadens läge Augusti månad uppvisade tendenser till en försvagning av Stockholms arbetsmarknad. Antalet

Läs mer

STATISTIK OM STHLM ARBETSMARKNAD: ARBETSSÖKANDE

STATISTIK OM STHLM ARBETSMARKNAD: ARBETSSÖKANDE STATISTIK OM STHLM ARBETSMARKNAD: ARBETSSÖKANDE i stadsdelsområden 2008 S 2009:2 2009-03-24 Roland Engkvist 08-508 35 011 STOCKHOLMS STADS UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTOR AB Arbetssökande i stadsdelsområden

Läs mer

RB/S 2006 OCH TILLGÅNG PÅ HOTELLRUM INOM STOCKHOLMS KOMMUN HANS-ÅKE PETERSSON KONSULT AB

RB/S 2006 OCH TILLGÅNG PÅ HOTELLRUM INOM STOCKHOLMS KOMMUN HANS-ÅKE PETERSSON KONSULT AB RB/S 2006 UTREDNING OM FRAMTIDA BEHOV AV OCH TILLGÅNG PÅ HOTELLRUM INOM STOCKHOLMS KOMMUN NOVEMBER 2006 HANS-ÅKE PETERSSON KONSULT AB HÅP KONSULT AB Innehållet i denna rapport får inte mångfaldigas, helt

Läs mer

skane.com Inkvarteringsstatistik april 2012

skane.com Inkvarteringsstatistik april 2012 Inkvarteringsstatistik april 2012 Gästnätter län, april 2012 (tusen) hotell, stugby, vandrarhem och camping 2 500 2 000 2 026 hotell stugby/vandrarhem camping 1 500 1 000 500 0 464 659 456 340 222 29 55

Läs mer

skane.com Inkvarteringsstatistik februari 2012

skane.com Inkvarteringsstatistik februari 2012 Inkvarteringsstatistik februari 2012 Gästnätter län, februari 2012 (tusen) hotell, stugby, vandrarhem och camping 2 500 hotell stugby/vandrarhem camping 2 000 1 912 1 500 1 000 500 0 570 583 268 292 299

Läs mer

skane.com Inkvarteringsstatistik augusti 2012

skane.com Inkvarteringsstatistik augusti 2012 Inkvarteringsstatistik augusti 2012 Gästnätter län, augusti 2012 (tusen) hotell, stugby, vandrarhem och camping 3 500 3 000 2 500 3 160 2 740 hotell stugby/vandrarhem camping 2 000 1 500 1 000 500 0 791

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län februari månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län februari månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Erik Huldt Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Stockholms län februari månad 2015 Trenden med en sjunkande arbetslöshet i Stockholms län höll i sig under februari

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av juli 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av juli 2012 2012-08-167 Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av juli 2012 Arbetsmarknadens läge Arbetsmarknaden i Stockholms län har under juli varit stabil. Både antalet sökande som fått

Läs mer

Inkvarteringsstatistik maj 2010

Inkvarteringsstatistik maj 2010 Inkvarteringsstatistik maj 2010 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

Bostadsbyggnadsplaner /50 - sammanfattning

Bostadsbyggnadsplaner /50 - sammanfattning Demografisk rapport 2015:08 Bostadsbyggnadsplaner 2015-2024/50 - sammanfattning Bilaga till Huvudrapporten för Stockholms län Befolkningsprognos 2015 2024/50 STATISTISKA CENTRALBYRÅN RAPPORT 1(9) Enheten

Läs mer

BAR 1 BAR 2 BAR 3 BAR 4 BAR 5 BAR

BAR 1 BAR 2 BAR 3 BAR 4 BAR 5 BAR Arvika Comfort Hotel Bristol Single Moderate 1170 901 662 616 601 570 493 23 Tel: 057 01 32 80 Double Moderate 1390 1070 832 753 674 608 531 23 co.bristol@choice.se Single Standard 1275 982 743 693 678

Läs mer

skane.com Inkvarteringsstatistik juni 2012

skane.com Inkvarteringsstatistik juni 2012 Inkvarteringsstatistik juni 2012 Gästnätter län, juni 2012 (tusen) hotell, stugby, vandrarhem och camping 3 000 2 500 2 625 hotell stugby/vandrarhem camping 2 000 1 744 1 500 1 000 500 0 592 877 419 275

Läs mer

Tillgängliga drop-in tider för cellprovtagningen på barnmorskemott./mvc Stockholm/Gotland

Tillgängliga drop-in tider för cellprovtagningen på barnmorskemott./mvc Stockholm/Gotland Tillgängliga drop-in tider för cellprovtagningen på barnmorskemott./mvc Stockholm/Gotland Åkermyntans MVC 2015-08-24 15:00:00 16:30:00 2015-08-26 08:00:00 09:30:00 2015-08-31 15:00:00 16:30:00 2015-09-02

Läs mer

Hotellrapport Stockholm Grythytte Akademi 2011

Hotellrapport Stockholm Grythytte Akademi 2011 Hotellrapport Stockholm Grythytte Akademi 2011 Kurs: Styrsystem inom Hospitality Handledare: Anders Johansson Författare: Kristian Azouri, Catalina Cifuentes, Patrik Gidmo, Lina Hallin, Jesper Holmqvist,

Läs mer

Befolkningsprognoser Stockholms län 2014 2023/2045. Rikard Gard Alexandra Malm Enheten för befolkningsstatistik

Befolkningsprognoser Stockholms län 2014 2023/2045. Rikard Gard Alexandra Malm Enheten för befolkningsstatistik Befolkningsprognoser Stockholms län 2014 2023/2045 Rikard Gard Alexandra Malm Enheten för befolkningsstatistik Översikt Årets prognoser Länsprognos 2014 2023 Länsprognos 2014 2045 Jämförelse med förra

Läs mer

Analys av förutsättningar för kommersiellt boende i Nybro kommun

Analys av förutsättningar för kommersiellt boende i Nybro kommun Analys av förutsättningar för kommersiellt boende i Nybro kommun Uppdragets syfte Att undersöka förutsättningarna för kommersiellt boende (Hotell/stugby) i Nybro kommun Frågeställningar: Finns det behov

Läs mer

STORSTADSTILLÄGG GÖTEBORG OCH STOCKHOLM DHL PAKET, DHL PALL, DHL STYCKE, DHL PARTI, DHL HOMEDELIVERY Gäller från och med 2015-06-01

STORSTADSTILLÄGG GÖTEBORG OCH STOCKHOLM DHL PAKET, DHL PALL, DHL STYCKE, DHL PARTI, DHL HOMEDELIVERY Gäller från och med 2015-06-01 DHL Freight STORSTADSTILLÄGG GÖTEBORG OCH STOCKHOLM DHL PAKET, DHL PALL, DHL STYCKE, DHL PARTI, DHL HOMEDELIVERY Gäller från och med 2015-06-01 Postnummer Postort 10012 STOCKHOLM 10026 STOCKHOLM 10028

Läs mer

Domar och beslut som inte verkställts LSS 2006

Domar och beslut som inte verkställts LSS 2006 Domar och beslut som inte verkställts LSS 2006 Publiceringsdatum 2007-08-30 Granskningsiod År 2006-12-31 Dnr 7010-06-103577 Varje år samlar länsstyrelserna in uppgifter om beslut och domar enligt lagen

Läs mer

Tillgängliga drop-in tider för cellprovtagningen på barnmorskemott./mvc Stockholm/Gotland

Tillgängliga drop-in tider för cellprovtagningen på barnmorskemott./mvc Stockholm/Gotland Tillgängliga drop-in tider för cellprovtagningen på barnmorskemott./mvc Stockholm/Gotland Åkermyntans MVC 2015-04-13 15:00:00 16:15:00 2015-04-15 08:15:00 09:30:00 2015-04-20 15:00:00 16:15:00 2015-04-22

Läs mer

Sociala skillnader i vårdutnyttjande möjliga mekanismer

Sociala skillnader i vårdutnyttjande möjliga mekanismer Sociala skillnader i vårdutnyttjande möjliga mekanismer Bo Burström professor/överläkare Avdelningen för socialmedicin, Institutionen för folkhälsovetenskap, Karolinska institutet Hälso och sjukvårdslag

Läs mer

STATISTIK OM STOCKHOLM. ARBETSMARKNAD Förvärvsarbetande i Stockholm 2011

STATISTIK OM STOCKHOLM. ARBETSMARKNAD Förvärvsarbetande i Stockholm 2011 STATISTIK OM STOCKHOLM ARBETSMARKNAD Förvärvsarbetande i Stockholm 2011 FÖRORD I denna rapport redovisas uppgifter om den förvärvsarbetande befolkningen i Stockholms stad. Dels redovisas data för staden

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län januari månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län januari månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Julia Asplund Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Stockholms län januari månad 2015 Arbetslösheten i Stockholms län fortsatte att minska under 2015 års första

Läs mer

Tillgängliga drop-in tider för cellprovtagningen på barnmorskemott./mvc Stockholm/Gotland

Tillgängliga drop-in tider för cellprovtagningen på barnmorskemott./mvc Stockholm/Gotland Tillgängliga drop-in tider för cellprovtagningen på barnmorskemott./mvc Stockholm/Gotland Åkermyntans MVC 2015-05-13 08:15:00 09:30:00 2015-05-18 15:00:00 16:15:00 2015-05-20 08:15:00 09:30:00 2015-05-25

Läs mer

Tillgängliga drop-in tider för cellprovtagningen på barnmorskemott./mvc Stockholm/Gotland

Tillgängliga drop-in tider för cellprovtagningen på barnmorskemott./mvc Stockholm/Gotland Tillgängliga drop-in tider för cellprovtagningen på barnmorskemott./mvc Stockholm/Gotland OBS: Höger klicka i dokumentet och sök på barnmorskemottagningens namn Åkermyntans MVC 2016-09-14 08:00:00 09:30:00

Läs mer

Tillgängliga drop-in tider för cellprovtagningen på barnmorskemott./mvc Stockholm/Gotland

Tillgängliga drop-in tider för cellprovtagningen på barnmorskemott./mvc Stockholm/Gotland Tillgängliga drop-in tider för cellprovtagningen på barnmorskemott./mvc Stockholm/Gotland OBS: Höger klicka i dokumentet och sök på barnmorskemottagningens namn Åkermyntans MVC 2016-09-21 08:00:00 09:30:00

Läs mer

Inkvarteringsstatistik mars 2011 Kvartal 1 2011

Inkvarteringsstatistik mars 2011 Kvartal 1 2011 Inkvarteringsstatistik mars 2011 Kvartal 1 2011 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län mars månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län mars månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Erik Huldt Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Stockholms län mars månad 2015 Arbetslösheten i Stockholms län fortsatte att minska under mars månad. Antalet ungdomar

Läs mer

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen StockholmMälarregionen Uppsala län Destination Uppsala AB Sep Minskning också i september Det totala antalet gästnätter i samtliga turistboenden i Uppsala län uppgick till 89.000 i september,

Läs mer

Anmälan av rapporten Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2011

Anmälan av rapporten Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2011 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN 1 (2) 2012-04-24 P 7 ANMÄLAN 2012-03-12 HSN 1202-0135 Handläggare: Maria Hedberg Anmälan av rapporten Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms

Läs mer

Regelförenkling på kommunal nivå. Stockholm

Regelförenkling på kommunal nivå. Stockholm Regelförenkling på kommunal nivå En väg in Sverige Ja 88% Nej 12% Ja 85% Nej 15% En väg in för företag bör kunna: ge information om gällande regelverk samordna ansökningar förmedla information mellan olika

Läs mer

Snabbguide Hotell. Arvika Scandic Arvika Torggatan 9 T 0570-197 50 1036:- 1331:- 256:- arvika@scandichotels.com 671 31 Arvika - www.scandichotels.

Snabbguide Hotell. Arvika Scandic Arvika Torggatan 9 T 0570-197 50 1036:- 1331:- 256:- arvika@scandichotels.com 671 31 Arvika - www.scandichotels. 6 Snabbguide Hotell Alingsås First Hotel Grand Bankgatan 1 T 0322-67 01 00 977:- 1418:- 376:- info@grandhotel-alingsas.se 441 30 Alingsås - Arvika Scandic Arvika Torggatan 9 T 0570-197 50 1036:- 1331:-

Läs mer

Inpendlingen bromsar in medan utpendlingen ökar

Inpendlingen bromsar in medan utpendlingen ökar 2015:4 Inpendlingen bromsar in medan utpendlingen ökar Att arbetsmarknadsregionen är betydligt större än själva länet har länge varit känt. Betydande in- och utpendling sker på såväl dag- som veckobasis

Läs mer

Aborter, förlossningar i Stockholms län, januari-december 2009

Aborter, förlossningar i Stockholms län, januari-december 2009 Aborter och förlossningar i Stockholms län 2009 Aborter, förlossningar i Stockholms län, januari-december 2009 Förlossningar Det totala förlossningsantalet i Stockholms län ökade år 2009 med 615 förlossningar

Läs mer

Gästnätter i Uppsala län Juli Hotell/stugbyar/vandrarhem/camping/privata stugor/lgh

Gästnätter i Uppsala län Juli Hotell/stugbyar/vandrarhem/camping/privata stugor/lgh Besöksutvecklingen StockholmMälarregionen Uppsala län Destination Uppsala AB Minskning i juli Det totala antalet gästnätter i samtliga turistboenden i Uppsala län uppgick till 146.000 i juli, vilket var

Läs mer

BOSTADSFÖRMEDLINGEN SÅ GÅR DET TILL

BOSTADSFÖRMEDLINGEN SÅ GÅR DET TILL BOSTADSFÖRMEDLINGEN SÅ GÅR DET TILL VÄGEN TILL EN BOSTAD Hos oss på Bostadsförmedlingen är det du själv som söker och anmäler ditt intresse för bostäder i Stockholmsregionen. Tänk på att ju mer aktiv du

Läs mer

Sammanfattande slutsatser

Sammanfattande slutsatser Sammanfattande slutsatser Det byggs nu mer än på länge Fler kommuner bygger mer nya förutsättningar och ambitioner 41 500 bostäder påbörjades 2013 2015 15 000 bostäder färdigställdes under 2015 På väg

Läs mer

HUI Research På uppdrag av Eda kommun

HUI Research På uppdrag av Eda kommun Turismens effekter på omsättning och sysselsättning i Eda kommun 2012 HUI Research På uppdrag av Eda kommun Juli 2013 Turistiska nyckeltal 2012 Eda kommun och Värmland Eda 2012 Värmland 2012 Bruttoregionprodukt

Läs mer

Fakta om Företagandet i Stockholm. Statistik för 2014

Fakta om Företagandet i Stockholm. Statistik för 2014 Fakta om Företagandet i Stockholm Statistik för 2014 Innehåll Ekonomi Näringsliv Arbetskraft och befolkning Infrastruktur Stockholmsregionen definieras i denna publikation av länen; Stockholms län, Uppsala

Läs mer

1 (6) Tandvårdsenheten

1 (6) Tandvårdsenheten 1 (6) Tandvårdsenheten Kommun/statsdel, närområde och vårdbehovsområde Stockholm/Stadsdel Närområdesnamn Vårdbehovsområde Enskede - Årsta - Vantör Enskede 1 Enskede - Årsta - Vantör Årsta 1 Enskede - Årsta

Läs mer

Anmälan av rapporten Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2014

Anmälan av rapporten Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2014 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen ANMÄLAN 2015-03-25 1 (2) HSN 1503-0369 Handläggare: Hälso- och sjukvårdsnämnden Siri Lindqvist Ståhle 2015-04-28, p 15 Anmälan av rapporten Tandhälsan hos barn och ungdomar

Läs mer

Uppföljning av det lokala BUS-arbetet 2014

Uppföljning av det lokala BUS-arbetet 2014 -- Uppföljning av det lokala BUS-arbetet Överenskommelsen om samverkan kring barn i behov av särskilt stöd, BUS-överenskommelsen är antagen av Stockholms läns landsting och samtliga kommuner i länet sedan

Läs mer

Såväl in- som utpendlingen har tagit ny fart

Såväl in- som utpendlingen har tagit ny fart 2016:6 2016-04-05 Såväl in- som utpendlingen har tagit ny fart Att arbetsmarknadsregionen är betydligt större än själva länet har länge varit känt. Betydande in- och utpendling sker på såväl dag- som veckobasis

Läs mer

Företagsklimatet i Nynäshamns kommun 2017

Företagsklimatet i Nynäshamns kommun 2017 Företagsklimatet i s kommun 2017 Om undersökningen Lokalt företagsklimat 2017 s kommun Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Primär målgrupp: Företag med

Läs mer

19.1 Färdtjänstberättigade efter ålder i Stockholms län 31 december

19.1 Färdtjänstberättigade efter ålder i Stockholms län 31 december 19 nämnden är kollektivtrafik för personer, som på grund av långvariga funktionshinder har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller resa med allmänna kommunikationer. Verksamheten styrs

Läs mer

HUI Research På uppdrag av Eda kommun

HUI Research På uppdrag av Eda kommun Turismens effekter på omsättning och sysselsättning i Eda kommun 2012 HUI Research På uppdrag av Eda kommun April 2013 Turistiska nyckeltal 2012 Eda kommun och Värmland Eda 2012 Värmland 2012 Bruttoregionprodukt

Läs mer

Statistik. om Stockholm Förvärvsarbetande i Stockholm 2012 Årsrapport. The Capital of Scandinavia. stockholm.se

Statistik. om Stockholm Förvärvsarbetande i Stockholm 2012 Årsrapport. The Capital of Scandinavia. stockholm.se Statistik om Stockholm Förvärvsarbetande i Stockholm 2012 Årsrapport The Capital of Scandinavia stockholm.se FÖRORD I denna rapport redovisas uppgifter om den förvärvsarbetande befolkningen i Stockholms

Läs mer

Företagsklimatet i Stockholms stad 2017

Företagsklimatet i Stockholms stad 2017 Företagsklimatet i s stad 2017 Om undersökningen Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Lokalt företagsklimat 2017 s stad Primär målgrupp: Företag med minst

Läs mer

HUI Research På uppdrag av Filipstad kommun

HUI Research På uppdrag av Filipstad kommun Turismens effekter på omsättning och sysselsättning i Filipstad kommun 2012 HUI Research På uppdrag av Filipstad kommun April 2013 Turistiska nyckeltal 2012 Filipstad kommun och Värmland Filipstad 2012

Läs mer

Bostadsbyggnadsplaner

Bostadsbyggnadsplaner Demografisk rapport 2014:05 Bostadsbyggnadsplaner Bilaga till Stockholms läns huvudrapport: Sammanfattning för Stockholms läns kommuner. Befolkningsprognos 2014-2023/45 STATISTISKA CENTRALBYRÅN REVIDERAD

Läs mer

Nationalmuseum. Sammanställning över demografisk bakgrund bland besökarna på museet under

Nationalmuseum. Sammanställning över demografisk bakgrund bland besökarna på museet under Sammanställning över demografisk bakgrund bland besökarna på museet under 05-11. Om Exquiro Exquiro Market Research bildades 1998. Vi erbjuder ett brett spektrum av statistiska tjänster, bland annat olika

Läs mer

Inkomster. Årsstatistik 2009 för Stockholms län och landsting. Inkomster

Inkomster. Årsstatistik 2009 för Stockholms län och landsting. Inkomster 17 Statistiken i detta kapitel är hämtad från den totalräknade inkomststatistiken, IoT, som innehåller uppgifter om inkomster, avdrag, skatter, förmögenhet och sociala ersättningar för hela Sveriges befolkning.

Läs mer

Inkvarteringsstatistik mars 2006 Kvartalsstatistik jan-mar 2006

Inkvarteringsstatistik mars 2006 Kvartalsstatistik jan-mar 2006 Inkvarteringsstatistik mars 2006 Kvartalsstatistik jan-mar 2006 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och vandrarhem för samtliga kommuner i Västsverige

Läs mer

Företagsamheten 2017 Stockholms län

Företagsamheten 2017 Stockholms län Företagsamheten 2017 Stockholms län Om undersökningen Svenskt Näringsliv presenterar varje år ny statistik över företagsamheten i Sverige. Syftet är att visa om antalet personer som har ett juridiskt och

Läs mer