Multimedia. Dokumentartikelnummer: I den här handboken beskrivs hur du använder ljud- och videofunktionerna i datorn.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Multimedia. Dokumentartikelnummer: I den här handboken beskrivs hur du använder ljud- och videofunktionerna i datorn."

Transkript

1 Multimedia Dokumentartikelnummer: Oktober 2005 I den här handboken beskrivs hur du använder ljud- och videofunktionerna i datorn.

2 Innehåll 1 Multimediefunktioner Multimedieprogramvara Identifiera programvaran Installera programvara Använda QuickPlay-knapparna Använda medieaktivitetsknappar Skydda uppspelning Skydda skrivning på CD eller DVD Ändra inställningar för DVD-region Observera copyright-varningen Multimediemaskinvara Identifiera maskinvaran Använda fjärrkontrollen (bara vissa modeller) Använda den optiska enheten Ljud Ljudfunktioner Använda jacket för ljudingång (mikrofon) Använda jacket för ljudutgång (hörlurar) Justera volymen Multimedia ii

3 3 Video Videofunktioner Använda utgångsjacket för S-video Använda porten för extern bildskärm Sakregister Multimedia iii

4 1 Multimediefunktioner Datorn innehåller en mängd maskin- och programvara som är avsedda att göra multimedieaktiviteter roliga och enkla. Multimediefunktionerna varierar beroende på vilken modell och programvara du har valt. Datorn kan ha stöd för följande: Spela upp ljud och video från CD:ar och DVD:er Skapa eller kopiera ljud- och data-cd:ar Skapa, redigera och bränna ljud-cd:ar Skapa, redigera och bränna en video eller film på en DVD eller video-cd Windows Media Player, en funktion i Microsoft Windows operativsystemet är den medieuppspelningsprogramvara som är förinstallerad på de flesta modeller. Automatisk uppspelning Spela upp automatiskt är ett alternativ i Windows som aktiverar eller inaktiverar autokörningsfunktionen. Automatisk uppspelning startar ett program eller spelar upp ett spår på en skiva när skivan har satts in i enheten och facket har stängts. Som standard är Spela upp automatiskt aktiverat på datorn. Multimedia 1

5 Multimedieprogramvara Identifiera programvaran Datorn innehåller multimedieprogramvara som är förinstallerad eller medföljer på en skiva. Så här får du tillgång till den förinstallerade programvaran på datorn» Välj Start > Alla program. eller» Välj Start > Alla program > Software Setup (Programvaruinstallation). (Du kan även installera om programvara från hjälpprogrammet Software Setup (Programvaruinstallation).) Mer information om hur du använder programvara som medföljer datorn finns i dokumentationen till programvaran. Dokumentation kan finnas på CD, tryckt eller som onlinehjälpfiler för varje program. Du kan även hitta dokumentation på programvarutillverkarens webbplats. Installera programvara Så här installerar du programvara från en CD som medföljer datorn: 1. Sätt i programvaru-cd:n i den optiska enheten. 2. När installationsguiden öppnas följer du installationsinstruktionerna på skärmen. Upprepa installationsproceduren för all programvara på CD:n som du vill installera. Multimedia 2

6 Använda QuickPlay-knapparna Funktionerna för DVD- och medieknapparna varierar beroende på vilken programvara som är installerad på datorn. Mer information finns i QuickPlay-dokumentationen. Med DVD- 1 och medie- 2 knapparna kan du spela upp DVD:er, se på filmer och lyssna på musik med bara en knapptryckning. Multimedia 3

7 Använda QuickPlay-programvaran (bara vissa modeller) Med QuickPlay kan du spela upp filmer eller öppna andra medier utan att sätta på datorn eller starta operativsystemet. Mer information om hur du använder QuickPlay-programvaran finns i dokumentationen till QuickPlay som medföljer datorn. DVD- och medieknapparna fungerar enligt tabellen nedan. Knappfunktionerna kan ändras om du anpassar eller ändrar QuickPlay-knappalternativen. Komponent Beskrivning Standardknappfunktioner utan QuickPlay-programvara (bara vissa modeller) 1 DVD-knapp När datorn är påsatt, öppnar du standard-dvd-programmet om du vill starta en DVD i den optiska enheten. avstängd; ingen funktion. i vänteläge, återgår datorn från vänteläge till Windows. i viloläge, återgår datorn från viloläge till Windows. 2 Medieknapp När datorn är påsatt, öppnas musikprogrammet eller mediemenyn där du kan välja ett multimedieprogram. avstängd; ingen funktion. i vänteläge, återgår datorn från vänteläge till Windows. i viloläge, återgår datorn från viloläge till Windows. Multimedia 4

8 Komponent Beskrivning Knappfunktioner med QuickPlay-programvara (bara vissa modeller) 1 DVD-knapp När datorn är påsatt, öppnar du standard- DVDprogrammet om du vill starta en DVD i den optiska enheten. avstängd, öppnas QuickPlay där DVD:n kan startas i den optiska enheten. i vänteläge, återgår datorn från vänteläge till Windows. i viloläge, återgår datorn från viloläge till Windows. Läs i dokumentationen till QuickPlay för mer information om hur du använder QuickPlay. 2 Medieknapp När datorn är påsatt, öppnas musikprogrammet eller mediemenyn där du kan välja ett multimedieprogram. avstängd, öppnas musikprogrammet eller mediemenyn där du kan välja ett multimedieprogram. i vänteläge, återgår datorn från vänteläge till Windows. i viloläge, återgår datorn från viloläge till Windows. Läs i dokumentationen till QuickPlay för mer information om hur du använder QuickPlay. Multimedia 5

9 Använda medieaktivitetsknappar Snabbtangenter för medieaktivitet är förinställda kombinationer av Fn-tangenten 1 och en av de 4 funktionstangenterna. Du kan använda dessa tangenter för att styra uppspelningen av en ljud-cd eller -DVD som sitter i den optiska enheten. Du styr uppspelningen av en video-cd genom att använda kontrollerna för medieaktivitet i video-cd-spelaren. Du spelar upp, pausar eller återupptar spelningen av en ljud- CD eller DVD genom att trycka på snabbtangenterna Fn+F9 2. Du stoppar en isatt ljud-cd eller -DVD som spelar upp genom att trycka på snabbtangenten Fn+F10 3. Du spelar upp föregående spår upp på en ljud-cd eller föregående kapitel på en DVD som spelas upp genom att trycka på Fn+F11 4. Du spelar upp nästa spår upp på en ljud-cd eller nästa kapitel på en DVD som spelas upp genom att trycka på Fn+F12 5. Multimedia 6

10 Skydda uppspelning Så här förhindrar du att en uppspelning eller uppspelningskvalitet går förlorad: Spara din information och stäng alla öppna program innan du spelar upp en CD eller DVD. Anslut inte eller koppla från datorn från dockningsenheten medan en skiva spelas upp. Förhindra att uppspelningar går förlorade medan datorn är i Windows genom att inte initiera vänteläge eller viloläge medan en skiva spelas upp. Om vänteläge eller viloläge initieras medan en skiva används, kan ett varningsmeddelande visas - "Om datorn försätts i viloläge eller vänteläge kan uppspelningen stoppas. Vill du fortsätta?". Om meddelandet visas väljer du Nej. När du har valt Nej sker följande: Uppspelningen kanske återupptas. eller Uppspelningen kanske stoppas och skärmen rensas. Du återgår till att spela upp CD:n eller DVD:n genom att trycka på strömknappen och sedan starta om skivan. Multimedia 7

11 Skydda skrivning på CD eller DVD Ä Se upp! Så här förhindrar du förlust av information och skada på en skiva: Innan du skriver till en skiva ansluter du datorn till en tillförlitlig extern strömkälla. Skriv inte på en skiva medan datorn körs på batteri. Innan du skriver till en skiva stänger du alla program (inklusive skärmsläckare och antivirusprogram) utom den skivprogramvara som du använder. Kopiera inte direkt från en källskiva till en målskiva eller från en nätverksenhet till en målskiva. Kopiera i stället från en källskiva eller nätverksenhet till hårddisken och sedan från hårddisken till målskivan. Använd inte datorns tangentbord eller flytta den medan skrivning sker till en skiva. Skrivningsprocessen är känslig för vibrationer. Multimedia 8

12 Ändra inställningar för DVD-region De flesta DVD:er som innehåller copyright-skyddade filer innehåller även regionskoder. Dessa regionskoder ger copyrightskydd internationellt. Du kan spela upp en DVD som har en regionskod bara om regionskoden på DVD:n matchar den nationella inställningen på DVD-enheten. Om regionskoden på en DVD inte matchar den nationella inställningen för enheten visas följande meddelande när du sätter i DVD:n: "Playback of content from this region is not permitted" (Uppspelning av innehåll från denna region är inte tillåtet). Om du vill spela upp DVD:n måste du ändra den nationella inställningen på DVD-enheten. Nationella inställningar för DVD:er kan ändras via operativsystemet eller via en del DVD-spelare. ÄSe upp! De nationella inställningarna på DVD-enheten kan bara ändras fem gånger. Den nationella inställning som du väljer den femte gången blir den permanenta nationella inställningen på DVD-enheten. Antalet tillåtna regionsändringar som finns kvar för en enhet visas i fältet Återstående ändringar på fliken DVD-region. Antalet i fältet inkluderar den femte och permanenta ändringen. Så här ändrar du DVD-inställningar via operativsystemet: 1. Välj Start > Den här datorn. 2. Högerklicka i fönstret och välj Egenskaper > fliken Maskinvara > Enhetshanteraren. 3. Klicka på DVD/CD-ROM-enheter, högerklicka på den DVD-enhet för vilken du vill ändra nationella inställningarna och klicka sedan på Egenskaper. 4. Gör ändringar på fliken DVD-region. 5. Klicka på OK. Ytterligare information får du om du väljer Start > Hjälp och support. Multimedia 9

13 Observera copyright-varningen Det är ett brott mot gällande copyright-lagar att göra otillåtna kopior av copyright-skyddat material, inklusive datorprogram, filer, TV- och radioutsändningar och ljudupptagningar. Använd inte den här datorn för sådana syften. Multimediemaskinvara Identifiera maskinvaran Så här visar du en lista över de maskinvaror som är installerade på datorn: 1. Välj Start > Den här datorn. 2. I fönstret Systemaktiviteter i vänster ruta väljer du Visa systeminformation. 3. Välj fliken Maskinvara > Enhetshanteraren. Du kan även lägga till maskinvara eller ändra enhetskonfigurationer med Enhetshanteraren. Multimedia 10

14 Använda fjärrkontrollen (bara vissa modeller) Med fjärrkontrollen styr du enkelt och bekvämt medieprogramvara på avstånd. Information om hur du använder fjärrkontrollen finns i dokumentationen till fjärrkontrollen om du väljer Start > Hjälp och support. En av nedanstående fjärrkontroller kan medfölja datorn. Multimedia 11

15 Använda den optiska enheten Du kan spela upp CD:ar eller DVD.er i den optiska enheten. En lista över optiska enheter som stöds av datorn finns i handboken Enheter under Start > Hjälp och support. Vissa modeller inkluderar QuickPlay-programvara som gör att du kan spela upp en CD eller DVD utan att behöva starta operativsystemet. Läs i dokumentationen till QuickPlay för information om hur du använder den här programvaran. Sätta i en optisk skiva På modeller som har en optisk sekundär hårddisk blir den optiska enheten enhet E. 1. Starta datorn. 2. Frigör mediafacket genom att trycka på frigöringsknappen 1 på enhetens panel. 3. Dra ut facket Fatta CD:n eller DVD:n i kanterna, inte på de plana ytorna och placera skivan i facket med etikettsidan uppåt. Om facket inte är helt utdraget lutar du skivan försiktigt så att du kan lägga i den. Multimedia 12

16 5. Tryck försiktigt ned skivan 3 i facket tills den sitter på plats. 6. Stäng mediefacket. När du har satt i en skiva uppstår normalt en kort paus. Om du inte har valt en standardmediespelare öppnas en dialogruta för automatisk uppspelning. I den uppmanas du att ange hur du vill använda medieinnehållet. Multimedia 13

17 Ta ut en optisk skiva (med ström) Om datorn drivs med extern ström eller på batteri: 1. Starta datorn. 2. Tryck på utmatningsknappen för mediet 1 på enhetspanelen för att mata ut facket och dra sedan ut det helt Ta ut skivan 3 från facket genom att försiktigt trycka nedåt på spindeln medan du lyfter upp skivans ytterkanter. Håll skivan i kanterna, inte på de plana ytorna. Om facket inte är helt utdraget lutar du på skivan när du tar ut den. 4. Stäng mediefacket och placera skivan i ett skyddande fodral. Multimedia 14

18 Ta ut en optisk skiva (utan ström) Om extern ström eller batteriström inte är tillgängligt: 1. Sätt i ena änden av ett gem 1 i frigöringsfördjupningen på enhetens frontpanel. 2. Tryck försiktigt inåt tills facket frigörs och dra sedan ut det Ta ut skivan 3 från facket genom att försiktigt trycka nedåt på spindeln medan du lyfter upp skivans ytterkanter. Håll skivan i kanterna, inte på de plana ytorna. Om facket inte är helt utdraget lutar du på skivan när du tar ur den. 4. Stäng mediefacket och placera skivan i ett skyddande fodral. Multimedia 15

19 2 Ljud Ljudfunktioner I nedanstående bild och tabell beskrivs ljudfunktionerna i datorn. Vilka maskin- och programvaror som ingår i datorn kan variera beroende på var du har köpt datorn och på modell. Bilderna i det här kapitlet visar den vanligaste ljudmaskinvaran. Multimedia 16

20 Komponent Beskrivning 1 Sänk volym, knapp Sänker datorljudet. 2 Stäng av ljud, knapp Stänger av datorljudet. 3 Lampa för avstängt ljud Tänd: Datorljudet är avstängt. 4 Höj volym, knapp Höjer datorljudet. 5 Jack för ljudingång (mikrofon) Ansluter en extra enkelljudkanalsmikrofon. 6 Jack för ljudutgång (hörlurar) Producerar datorljud i stereo när anslutet till extra stereohögtalare, hörlurar, öronsnäcka, headset eller TV-ljud. Det här jacket kan även användas för S/PDIF digitalt ljud. 7 Högtalare Producerar datorljud. Multimedia 17

21 Använda jacket för ljudingång (mikrofon) Datorn är utrustad med ett mikrofonjack som stöder en extra monomikrofon (enkel kanal). När du ansluter en mikrofon till mikrofonjacket använder du en mikrofon med en kontakt på 3,5 mm. Använda jacket för ljudutgång (hörlurar) ÅVARNING! Minska risken för hörselskada genom att sänka volymen innan du sätter på dig hörlurarna, öronsnäckan eller headsetet. Förutom att användas för anslutning av hörlurar kan hörlurejacket användas för att ansluta ljudfunktionen i en ljud-/videoenhet t ex en TV eller VCR. Datorn kan även överföra S/PDIF digitala ljudsignaler via jacken för ljudutgång. När du ansluter en enhet till hörlurejacket använder du bara en 3,5-mm stereokontakt. När en enhet är ansluten till hörlurejacket inaktiveras de inbyggda högtalarna. Använda S/PDIF digitalljud S/PDIF (Sony/Philips Digital Interface), eller digitalljud, ger förbättrad ljudkvalitet inklusive surround-ljud och annan avancerad ljudproduktion. För digitalljudanslutningar ansluter du S/PDIF digitalljudkontakten till digitalljuduttaget på ljud-/videoutrustningen. Om du vill använda S/PDIF med ditt hörlurejack behöver du en extra mini-tos-länkkabel och/eller adapter. Multimedia 18

22 Justera volymen Använd följande kontroller om du vill justera volymen: Volymknappar på datorn Om du vill stänga av eller återställa volymen trycker du på ljudavstängningsknappen. Om du vill sänka volymen trycker du på nedknappen för volym. Om du vill höja volymen trycker du på uppknappen för volym. Volymkontroll i Windows: 1. Klicka på volymikonen i meddelandefältet, längst till höger i Aktivitetsfältet. 2. Höj eller sänk volymen genom att flytta reglaget uppåt eller nedåt. Markera kryssrutan Ljud av för att stänga av ljudet. eller 1. Dubbelklicka på ikonen Volym i meddelandefältet. 2. I kolumnen Volymkontroll höjer eller sänker du volymen genom att flytta volymreglaget uppåt eller nedåt. Du kan även justera balansen eller stänga av ljudet. Om volymikonen inte visas i meddelandefältet följer du stegen nedan för att placera den där: 1. Välj Start > Kontrollpanelen > Ljud, tal och ljudenheter > Ljud och ljudenheter. 2. Klicka på fliken Volym. 3. Markera kryssrutan Visa volymikonen i Aktivitetsfältet. 4. Klicka på Verkställ. Volymkontroll i program: Du kan justera volymen från en del program. Multimedia 19

23 3 Video Videofunktioner Datorn innehåller följande videofunktioner: Med utgångsjacket för S-video ansluter du en rad avancerade videokomponenter. Via porten för extern bildskärm ansluter du en TV, bildskärm eller projektor. Placeringen av jacken och uttagen varierar efter modell. Multimedia 20

24 Använda utgångsjacket för S-video Med utgångsjacket för S-video ansluter du en extra S-videoenhet som en TV, VCR, kamerainspelningsenhet, OH-projektor eller video capture-kort. En S-videoanslutning ger högre bildkvalitet än en anslutning för sammansatt video. Datorn stöder en S-videoenhet ansluten till utgångsjacket för S-video och samtidigt en bild på datorns bildskärm och på annan extern bildskärm som stöds. Om du vill överföra videosignaler via utgångsjacket för S-video behöver du en S-videokabel som du hittar hos de flesta återförsäljare av elektronik. Om du kombinerar ljud- och videofunktioner som att spela upp en DVD-film på datorn och visa den på TV:n, behöver du även en vanlig ljudkabel ansluten till hörlurejacket som finns hos de flesta återförsäljare av elektronik. Multimedia 21

25 Så här ansluter du en videoenhet till utgångsjacket för S-video: 1. Sätt i ena änden av S-videokabeln i utgångsjacket för S-video på datorn. 2. Anslut den andra änden av kabeln till videoenheten enligt instruktionerna i dokumentationen till enheten. 3. Använd tangenterna Fn+F4 för att växla bilden mellan bildskärmsenheter som är anslutna till datorn. Om utgångsjacket för S-video på datorn inte är tillgängligt medan den är dockad i en extra dockningsenhet, kan du ansluta enheten till utgångsjacket för S-video på dockningsenheten. Multimedia 22

26 Använda porten för extern bildskärm Via porten för extern bildskärm ansluter du en extern bildskärmsenhet till datorn. Om du vill ansluta en bildskärmsenhet ansluter du enhetskabeln till porten för extern bildskärm. Om en korrekt ansluten extern bildskärmsenhet inte visar någon bild trycker du på Fn+F4 för att överföra bilden till enheten. Multimedia 23

27 Sakregister Multimedia A Automatisk uppspelning 1 B Bildskärm, ansluta 23 Bildskärmsport 23 C CD:ar Inställningar för automatisk uppspelning 1 Spela upp 1 Sätta i 12 Ta ut 14 Copyright-varning 10 D Digitalljud 18 DVD:er Ändra nationella inställningar 9 DVD-knapp 3, 4, 5 F Fjärrkontroll 11 H Högtalare 17 Hörlurar 18 Hörlurejack (ljudutgång) 17, 18 I Inbyggd mikrofon 18 Installera programvara 2 J Jack Ljudingång (mikrofon) 17, 18 Ljudutgång (hörlurar) 17, 18 S-videoutgång 21 Jack för ljudingång (mikrofon) 17, 18 Jack för ljudutgång (hörlurar) 17, 18 K Kablar Ljud 18 S-video 21 Knappar DVD 3, 4, 5 Media 3, 4, 5 Stäng av 17 Volym 17 Sakregister 1

28 L Lampa för avstängt 17 Lampor, släckta 17 Ljudavstängningsknapp 17 Ljudkabel 18 M Medieaktivitetsknappar 6 Medieknapp 3, 4, 5 Mikrofonjack (ljudingång) 17, 18 Multimediemaskinvara 10 N Nationella inställningar för DVD:er 9 O Optisk skiva Sätta i 12 Ta ut 14, 15 P Portar, bildskärm 23 Programvara Automatisk uppspelning 1 Installera 2 Projektor, ansluta 23 Q QuickPlay-knappar 3 QuickPlay-programvara 4 S S/PDIF 18 S-videokabel 21 T TV, ansluta 23 U Uppspelning 7 Utgångsjack för S-video 21 V VCR Ansluta ljud 18 Ansluta video 20 Videoenhet 20 Volym, justera 19 Volymknappar 17 W Windows Media Player 1 Multimedia Sakregister 2

29 Copyright 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft och Windows är USA-registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras utan föregående meddelande. De enda garantierna för produkter och tjänster från HP presenteras i de uttryckligen begränsade garantier som medföljer sådana produkter och tjänster. Ingen information i detta dokument ska tolkas som utgörande ytterligare garanti. HP ansvarar inte för tekniska fel, redigeringsfel eller för material som har utelämnats i detta dokument. Multimedia Första utgåvan, oktober 2005 Dokumentartikelnummer:

Multimedia. Dokumentartikelnummer:

Multimedia. Dokumentartikelnummer: Multimedia Dokumentartikelnummer: 396850-101 Mars 2006 I den här handboken beskrivs hur du använder multimedie- och programvarufunktionerna i datorn. Multimediefunktionerna varierar beroende på vilken

Läs mer

Multimedia. Dokumentartikelnummer:

Multimedia. Dokumentartikelnummer: Multimedia Dokumentartikelnummer: 405774-101 Maj 2006 I den här handboken beskrivs hur du använder maskinvaru- och programvarufunktioner för multimedia i datorn. Multimediefunktionerna varierar beroende

Läs mer

Multimedia. Dokumentartikelnummer:

Multimedia. Dokumentartikelnummer: Multimedia Dokumentartikelnummer: 419587-101 Januari 2007 I den här handboken beskrivs hur du använder multimedie- och programvarufunktionerna i datorn. Multimediefunktionerna varierar beroende på vilken

Läs mer

Multimedia. Dokumentartikelnummer:

Multimedia. Dokumentartikelnummer: Multimedia Dokumentartikelnummer: 419465-101 Januari 2007 I den här handboken beskrivs hur du använder maskinvaru- och programvarufunktioner för multimedia i datorn. Multimediefunktionerna varierar beroende

Läs mer

Multimedia Användarhandbok

Multimedia Användarhandbok Multimedia Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen i detta dokument kan komma

Läs mer

Multimedia Användarhandbok

Multimedia Användarhandbok Multimedia Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras utan föregående

Läs mer

Multimedia Användarhandbok

Multimedia Användarhandbok Multimedia Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras utan föregående

Läs mer

Multimedia. Användarhandbok

Multimedia. Användarhandbok Multimedia Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras utan föregående

Läs mer

Multimedia Användarhandbok

Multimedia Användarhandbok Multimedia Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras utan föregående

Läs mer

Multimedia. Användarhandbok

Multimedia. Användarhandbok Multimedia Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras utan föregående

Läs mer

Multimedia. Användarhandbok

Multimedia. Användarhandbok Multimedia Användarhandbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft och Windows är USA-registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras

Läs mer

Multimedia Användarhandbok

Multimedia Användarhandbok Multimedia Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras utan föregående

Läs mer

Enheter. Dokumentartikelnummer: I den här handboken beskrivs hårddisken och den optiska enheten i datorn. Maj 2006

Enheter. Dokumentartikelnummer: I den här handboken beskrivs hårddisken och den optiska enheten i datorn. Maj 2006 Enheter Dokumentartikelnummer: 407948-101 Maj 2006 I den här handboken beskrivs hårddisken och den optiska enheten i datorn. Innehåll 1 Skötsel av enhet 2 Lampa på enhet 3 Hårddisk Byta ut hårddisken..............................

Läs mer

Multimedia. Användarhandbok

Multimedia. Användarhandbok Multimedia Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras utan föregående

Läs mer

Multimedia. Användarhandbok

Multimedia. Användarhandbok Multimedia Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras utan föregående

Läs mer

Multimedia Användarhandbok

Multimedia Användarhandbok Multimedia Användarhandbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att bli inaktuell utan föregående meddelande. De enda garantier som gäller för

Läs mer

Enheter. Dokumentartikelnummer: I den här handboken beskrivs hårddisken och den optiska enheten i datorn. Januari 2007

Enheter. Dokumentartikelnummer: I den här handboken beskrivs hårddisken och den optiska enheten i datorn. Januari 2007 Enheter Dokumentartikelnummer: 419583-101 Januari 2007 I den här handboken beskrivs hårddisken och den optiska enheten i datorn. Innehåll 1 Skötsel av enhet 2 IDE-enhetslampa 3 Hårddisk HP Mobile Data

Läs mer

Enheter. Användarhandbok

Enheter. Användarhandbok Enheter Användarhandbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen häri kan ändras utan föregående meddelande. De enda garantierna för produkter och tjänster från HP presenteras

Läs mer

Din manual HP G6062EA http://sv.yourpdfguides.com/dref/4141030

Din manual HP G6062EA http://sv.yourpdfguides.com/dref/4141030 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP G6062EA. Du hittar svar på alla dina frågor i HP G6062EA instruktionsbok (information,

Läs mer

Enheter. Användarhandbok

Enheter. Användarhandbok Enheter Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen häri kan ändras utan föregående meddelande. De enda garantierna för produkter och tjänster från HP presenteras

Läs mer

Multimedia Användarhandbok

Multimedia Användarhandbok Multimedia Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras utan föregående

Läs mer

Multimedia. Användarhandbok

Multimedia. Användarhandbok Multimedia Användarhandbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft och Windows är USA-registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Informationen i detta dokument

Läs mer

Multimedia Användarhandbok

Multimedia Användarhandbok Multimedia Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras utan föregående

Läs mer

Enheter Användarhandbok

Enheter Användarhandbok Enheter Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras utan föregående

Läs mer

Enheter. Användarhandbok

Enheter. Användarhandbok Enheter Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen häri kan ändras utan föregående meddelande. De enda garantierna för produkter och tjänster från HP presenteras

Läs mer

Multimedia Användarhandbok

Multimedia Användarhandbok Multimedia Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras utan föregående

Läs mer

Multimedia Användarhandbok

Multimedia Användarhandbok Multimedia Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras utan föregående

Läs mer

Multimedia. Användarhandbok

Multimedia. Användarhandbok Multimedia Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft och Windows är USA-registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras

Läs mer

Multimedia. Användarhandbok

Multimedia. Användarhandbok Multimedia Användarhandbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft och Windows är USA-registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras

Läs mer

Enheter Användarhandbok

Enheter Användarhandbok Enheter Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras utan föregående

Läs mer

Enheter. Användarhandbok

Enheter. Användarhandbok Enheter Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen häri kan ändras utan föregående meddelande. De enda garantierna för produkter och tjänster från HP presenteras

Läs mer

HP:s mobilfjärrkontroll (endast vissa modeller) Användarhandbok

HP:s mobilfjärrkontroll (endast vissa modeller) Användarhandbok HP:s mobilfjärrkontroll (endast vissa modeller) Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows och Windows Vista är registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation

Läs mer

Enheter. Användarhandbok

Enheter. Användarhandbok Enheter Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen häri kan ändras utan föregående meddelande. De enda garantierna för produkter och tjänster från HP presenteras

Läs mer

Enheter Användarhandbok

Enheter Användarhandbok Enheter Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras utan föregående

Läs mer

Enheter Användarhandbok

Enheter Användarhandbok Enheter Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras utan föregående

Läs mer

Enheter Användarhandbok

Enheter Användarhandbok Enheter Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen häri kan ändras utan föregående meddelande. De enda garantierna för produkter och tjänster från HP presenteras

Läs mer

Styrplatta och tangentbord

Styrplatta och tangentbord Styrplatta och tangentbord Dokumentartikelnummer: 430406-101 Januari 2007 I den här handboken beskrivs styrplattan och tangentbordet på datorn. Innehåll 1 Styrplatta Identifiera styrplattan............................

Läs mer

Multimedia Användarhandbok

Multimedia Användarhandbok Multimedia Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras utan föregående

Läs mer

HP:s minifjärrkontroll (endast vissa modeller) Användarhandbok

HP:s minifjärrkontroll (endast vissa modeller) Användarhandbok HP:s minifjärrkontroll (endast vissa modeller) Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows och Windows Vista är registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation

Läs mer

Enheter. Användarhandbok

Enheter. Användarhandbok Enheter Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen häri kan ändras utan föregående meddelande. De enda garantierna för produkter och tjänster från HP presenteras

Läs mer

Styrplatta och tangentbord

Styrplatta och tangentbord Styrplatta och tangentbord Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras

Läs mer

Styrplatta och tangentbord

Styrplatta och tangentbord Styrplatta och tangentbord Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras

Läs mer

Enheter Användarhandbok

Enheter Användarhandbok Enheter Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras utan föregående

Läs mer

Enheter. Användarhandbok

Enheter. Användarhandbok Enheter Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen häri kan ändras utan föregående meddelande. De enda garantierna för produkter och tjänster från HP presenteras

Läs mer

Externa enheter. Användarhandbok

Externa enheter. Användarhandbok Externa enheter Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras utan föregående

Läs mer

Enheter Användarhandbok

Enheter Användarhandbok Enheter Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen häri kan ändras utan föregående meddelande. De enda garantierna för produkter och tjänster från HP presenteras

Läs mer

Multimedia. Användarhandbok

Multimedia. Användarhandbok Multimedia Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras utan föregående

Läs mer

Externa enheter. Användarhandbok

Externa enheter. Användarhandbok Externa enheter Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras utan föregående

Läs mer

Multimedia Användarhandbok

Multimedia Användarhandbok Multimedia Användarhandbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att bli inaktuell utan föregående meddelande. De enda garantier som gäller för

Läs mer

Styrplatta och tangentbord

Styrplatta och tangentbord Styrplatta och tangentbord Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras

Läs mer

Externa enheter. Dokumentartikelnummer: I den här handboken beskrivs hur du använder externa enheter. Januari 2007

Externa enheter. Dokumentartikelnummer: I den här handboken beskrivs hur du använder externa enheter. Januari 2007 Externa enheter Dokumentartikelnummer: 419462-101 Januari 2007 I den här handboken beskrivs hur du använder externa enheter. Innehåll 1 Använda en USB-enhet Ansluta en USB-enhet..........................

Läs mer

Enheter. Användarhandbok

Enheter. Användarhandbok Enheter Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen häri kan ändras utan föregående meddelande. De enda garantierna för produkter och tjänster från HP presenteras

Läs mer

Externa enheter Användarhandbok

Externa enheter Användarhandbok Externa enheter Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen häri kan ändras utan föregående meddelande. De enda garantierna för produkter och tjänster från HP

Läs mer

Multimedia. Användarhandbok

Multimedia. Användarhandbok Multimedia Användarhandbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft och Windows är USA-registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras

Läs mer

Styrplatta och tangentbord

Styrplatta och tangentbord Styrplatta och tangentbord Användarhandbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft och Windows är USA-registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Informationen

Läs mer

Multimedia Användarhandbok

Multimedia Användarhandbok Multimedia Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras utan föregående

Läs mer

Multimedia. Användarhandbok

Multimedia. Användarhandbok Multimedia Användarhandbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft och Windows är USA-registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Informationen i detta dokument

Läs mer

Pekdon och tangentbord Användarhandbok

Pekdon och tangentbord Användarhandbok Pekdon och tangentbord Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft och Windows är registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan

Läs mer

Enheter Användarhandbok

Enheter Användarhandbok Enheter Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras utan föregående

Läs mer

Externa enheter Användarhandbok

Externa enheter Användarhandbok Externa enheter Användarhandbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att bli inaktuell utan föregående meddelande. De enda garantier som gäller

Läs mer

Multimedia Användarhandbok

Multimedia Användarhandbok Multimedia Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft och Windows är USA-registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Produktmeddelande I den här handboken

Läs mer

Styrplatta och tangentbord

Styrplatta och tangentbord Styrplatta och tangentbord Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras

Läs mer

Multimedia Användarhandbok

Multimedia Användarhandbok Multimedia Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft och Windows är USA-registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Produktmeddelande I den här handboken

Läs mer

HP UC-högtalartelefon. Användarhandbok

HP UC-högtalartelefon. Användarhandbok HP UC-högtalartelefon Användarhandbok Copyright 2014, 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth är ett varumärke som tillhör ägaren och används av Hewlett-Packard Company under licens. Windows

Läs mer

Din manual HP G6031EM

Din manual HP G6031EM Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP G6031EM. Du hittar svar på alla dina frågor i HP G6031EM instruktionsbok (information,

Läs mer

Pekdon och tangentbord Användarhandbok

Pekdon och tangentbord Användarhandbok Pekdon och tangentbord Användarhandbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att bli inaktuell utan föregående meddelande. De enda garantier

Läs mer

Enheter Användarhandbok

Enheter Användarhandbok Enheter Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows och Windows Vista är antingen varumärken eller registrerade varumärken tillhörande Microsoft Corporation i USA och/

Läs mer

Pekdon och tangentbord Användarhandbok

Pekdon och tangentbord Användarhandbok Pekdon och tangentbord Användarhandbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation i USA och andra länder. Produktmeddelande

Läs mer

Pekdon och tangentbord Användarhandbok

Pekdon och tangentbord Användarhandbok Pekdon och tangentbord Användarhandbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att bli inaktuell utan föregående meddelande. De enda garantier

Läs mer

Pekdon och tangentbord Användarhandbok

Pekdon och tangentbord Användarhandbok Pekdon och tangentbord Användarhandbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen i detta dokument

Läs mer

HP 2700 Ultra-Slim expansionsbas Användarhandbok

HP 2700 Ultra-Slim expansionsbas Användarhandbok HP 2700 Ultra-Slim expansionsbas Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen häri kan ändras utan föregående meddelande. De enda garantierna för produkter och

Läs mer

Enheter Användarhandbok

Enheter Användarhandbok Enheter Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen häri kan ändras utan föregående meddelande. De enda garantierna för produkter och tjänster från HP presenteras

Läs mer

Pekdon och tangentbord

Pekdon och tangentbord Pekdon och tangentbord Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras

Läs mer

Externa enheter Användarhandbok

Externa enheter Användarhandbok Externa enheter Användarhandbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att bli inaktuell utan föregående meddelande. De enda garantier som gäller

Läs mer

Externa mediekort. Dokumentartikelnummer: I den här handboken beskrivs hur du använder externa mediekort. Maj 2006

Externa mediekort. Dokumentartikelnummer: I den här handboken beskrivs hur du använder externa mediekort. Maj 2006 Externa mediekort Dokumentartikelnummer: 409916-101 Maj 2006 I den här handboken beskrivs hur du använder externa mediekort. Innehåll 1 Plats för digitalmediekort (bara vissa modeller) Sätta i ett digitalkort.............................

Läs mer

HP:s mobila fjärrkontroll ScrollSmart (endast vissa modeller) Användarhandbok

HP:s mobila fjärrkontroll ScrollSmart (endast vissa modeller) Användarhandbok HP:s mobila fjärrkontroll ScrollSmart (endast vissa modeller) Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows och Windows Vista är registrerade varumärken som tillhör Microsoft

Läs mer

Externa enheter Användarhandbok

Externa enheter Användarhandbok Externa enheter Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att bli inaktuell utan föregående meddelande. De enda garantier som gäller

Läs mer

Fjärrkontroll (endast vissa modeller)

Fjärrkontroll (endast vissa modeller) Fjärrkontroll (endast vissa modeller) Användarhandbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft och Windows är USA-registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Informationen

Läs mer

Externa enheter. Användarhandbok

Externa enheter. Användarhandbok Externa enheter Användarhandbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen häri kan ändras utan föregående meddelande. De enda garantierna för produkter och tjänster från HP

Läs mer

Externa enheter. Användarhandbok

Externa enheter. Användarhandbok Externa enheter Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras utan föregående

Läs mer

Uppdatering av programvaror

Uppdatering av programvaror Uppdatering av programvaror Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras

Läs mer

Externa enheter. Användarhandbok

Externa enheter. Användarhandbok Externa enheter Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen häri kan ändras utan föregående meddelande. De enda garantierna för produkter och tjänster från HP

Läs mer

Multimedia Användarhandbok

Multimedia Användarhandbok Multimedia Användarhandbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras utan föregående

Läs mer

Pekdon och tangentbord Användarhandbok

Pekdon och tangentbord Användarhandbok Pekdon och tangentbord Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras

Läs mer

Pekdon och tangentbord Användarhandbok

Pekdon och tangentbord Användarhandbok Pekdon och tangentbord Användarhandbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen i detta dokument

Läs mer

Uppdatering av programvaror Användarhandbok

Uppdatering av programvaror Användarhandbok Uppdatering av programvaror Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen i detta dokument

Läs mer

Pekdon och tangentbord Användarhandbok

Pekdon och tangentbord Användarhandbok Pekdon och tangentbord Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen i detta dokument

Läs mer

Externa enheter Användarhandbok

Externa enheter Användarhandbok Externa enheter Användarhandbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att bli inaktuell utan föregående meddelande. De enda garantier som gäller

Läs mer

Pekdon och tangentbord Användarhandbok

Pekdon och tangentbord Användarhandbok Pekdon och tangentbord Användarhandbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen i detta dokument

Läs mer

Pekdon och tangentbord Användarhandbok

Pekdon och tangentbord Användarhandbok Pekdon och tangentbord Användarhandbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation i USA och andra länder. Produktmeddelande

Läs mer

Pekdon och tangentbord

Pekdon och tangentbord Pekdon och tangentbord Dokumentartikelnummer: 430227-101 Januari 2007 I den här handboken beskrivs pekdonen och tangentbordet. Innehåll 1 Pekdon Styrplatta (bara vissa modeller)................... 1 1

Läs mer

Multimedia Användarhandbok

Multimedia Användarhandbok Multimedia Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft och Windows är USA-registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras

Läs mer

HP:s dockningsstation Referenshandbok

HP:s dockningsstation Referenshandbok HP:s dockningsstation Referenshandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft är ett registrerat varumärke tillhörande Microsoft Corporation. Informationen i detta dokument kan

Läs mer

HP:s mediefjärrkontroll (endast vissa modeller) Användarhandbok

HP:s mediefjärrkontroll (endast vissa modeller) Användarhandbok HP:s mediefjärrkontroll (endast vissa modeller) Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows och Windows Vista är registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation

Läs mer

Multimedia Användarhandbok

Multimedia Användarhandbok Multimedia Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft, Windows och Windows Vista är antingen USA-registrerade varumärken eller varumärken tillhörande Microsoft Corporation

Läs mer

Externa enheter. Användarhandbok

Externa enheter. Användarhandbok Externa enheter Användarhandbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan ändras utan föregående meddelande. De enda garantier som ges för HP:s produkter

Läs mer

Notebook-datorn en översikt

Notebook-datorn en översikt Notebook-datorn en översikt Dokumentartikelnummer: 393523-101 Oktober 2005 I den här handbok beskrivs maskinvarufunktionerna i datorn. Innehåll 1 er er på ovansidan......................... 2 Tangenter....................................

Läs mer

Pekdon och tangentbord Användarhandbok

Pekdon och tangentbord Användarhandbok Pekdon och tangentbord Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen i detta dokument

Läs mer

Din manual HP HDX X EA PREMIUM

Din manual HP HDX X EA PREMIUM Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP HDX X18-1005EA PREMIUM. Du hittar svar på alla dina frågor i HP HDX X18-1005EA PREMIUM

Läs mer

Pekdon och tangentbord Användarhandbok

Pekdon och tangentbord Användarhandbok Pekdon och tangentbord Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft och Windows är USA-registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri

Läs mer