Kinnarps Miljöguide

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "070402 Kinnarps Miljöguide"

Transkript

1 Kinnarps Miljöguide

2 2 Innehåll Inledning Råvaror och basmaterial 1. Träråvara 1.1. Metalldetaljer 1.2. Plaster 1.3. Lim 1.4. Materialspecifikationer i produkt 1.5. Ytbehandling av trä 1.6. Stoppningsmaterial och klädsel 1.7. Kemiska ämnen 1.8. Kinnarps Fabriker 2. Energianvändning och klimatpåverkan 2.1. Produktionsspill (avfall) 2.2. Återvinning 2.3. Miljöledningssystem och miljömärkning 2.4. Transporter 3. Samarbeten 4.

3 3 Inledning Välkommen till Kinnarps Miljöguide! Kinnarps vision är att med helhetssyn skapa inspirerande och effektiva arbetsmiljöer som bidrar till framgång. Helhetssyn är också något som ska prägla vårt miljöarbete. Därför försöker vi alltid att erbjuda produkter och tjänster som ger minsta möjliga miljöpåverkan under hela livscykeln. Vårt långsiktiga mål inom miljöområdet är att nå en långsiktig hållbarhet. Vår syn på hållbarhet grundar sig på de fyra systemvillkoren som arbetats fram av Det Naturliga Steget som säger att i det hållbara samhället utsätts inte naturen för systematisk: 1. koncentrationsökning av ämnen från berggrunden. 2. koncentrationsökning av ämnen från samhällets produktion. 3. undanträngning med fysiska metoder. Och i det samhället. 4. hindras inte människor att systematiskt tillgodose sina behov. Visioner och långsiktiga mål i all ära, men det är det praktiska arbetet som avgör om miljöarbetet blir framgångsrikt eller inte. I den här foldern vill vi ge dig en uppfattning om vad Kinnarps gör för att minska belastningen på miljön i praktiken. Kinnarps Miljöguide ger en sammanfattande bild över de material, processer, arbeten och arbetssätt som vi använder oss av och därmed innehållet i de Kinnarps-produkter vi erbjuder till kund. Om du är intresserad av att veta mer om Kinnarps miljöarbete, vänligen besök vår webbplats eller kontakta oss via telefon på nummer; +46 (0)

4 4 Råvaror och basmaterial Av såväl miljö- som kvalitetsmässiga skäl är det viktigt för oss att veta var råvarorna vi använder i vår produktion kommer från. Nedan presenteras de råmaterial, komponenter och arbetsprocesser som används vid produktion i Kinnarps tre fabriker. Vad som gör Kinnarps unikt är att vi ansvarar för allt från råvaror och produktion till leverans och installation av färdig inredningslösning. Det är inte bara bekvämt och kostnadseffektivt, det är miljösäkert också. 1.1 Träråvara Kinnarps sortiment innehåller inte regnskogsträd utan endast trädslag ek, bok och björk. Inköpskrav är skriftlig garanti och egen eller tredjepartsverifiering att skogen inte är; Illegalt avverkad Genetiskt modifierad Från skyddsvärd skog (s.k. High Conservation Value Forest) Från områden med sociala konflikter Av tropiskt ursprung Från skogsområden som konverteras till plantage eller annat syfte som inte inbegriper skogsvård. Kinnarps strävar efter att köpa in 100% FSC-certifierad träråvara. Kinnarps är certifierade enligt FSC med ett s.k. Chain of Custody (spårbarhetscertifikat), Nummer: EUR-COC För att se certifikat, vänligen besök; i enlighet med FSCs regelverk. Mängden FSC i produkt baseras på total mängd inköpt material. Kontakta Kinnarps Miljöavdelning om du är intresserad av information om hur stor FSC-andelen är för närvarande Ekfanér och massivträd Ekfanér och massivträd kommer från Nordamerika med containerfartyg till Göteborg och containerbil till Kinnarps Bokfanér Bokfanér kommer från södra Tyskland, norra Frankrike och Slovenien Bok massivträd Bok massivträd är från Skåne och bok i massivt böjträ från Danmark Björkfaner och massivträd Björkfaner och massivträd kommer från Finland. Svensk björk förekommer mycket sparsamt som möbelvirke Jalusifaner Som komponent i träjalusi ingår träslagen Ilomba och Abachi som är ifrån Elfenbenskusten och kommer från odlade områden. Komponenten består av ett stommaterial och utgör mindre än 1 vikt % av total produkt.

5 5 Råvaror och basmaterial Spånplattan Spånplattan är svensk och uppfyller E1-norm om formaldehydinnehåll. Den laminerade spånplattan är av svensk kvalitet och uppfyller E1-norm. Inga klorblekta fibrer förekommer Board Boarden kommer från Polen och Österrike (20% av totalt skivmaterial) och uppfyller E1-norm om formaldehydinnehåll Metalldetaljer De metaller Kinnarps använder är stål, aluminium samt enstaka beslag i zinklegering. Återvunnen vara ingår i varje metall, men mängden kan variera beroende på kvalitetskrav. Stålplåt innehåller i genomsnitt 20 % återvunnen vara, strängsprutad aluminium ca 65 % och pressgjuten aluminium ca 95 %. Tillverkningen av metallkomponenter sker dels hos underleverantörer och dels hos Kinnarps egna metallindustri i Jönköping. Detaljerna levereras sedan färdiga för montering till Kinnarps. Kinnarps transportoptimering bestämmer om egna eller externa transportörer används Rengöring av metallytor Rengöring av metallytor innan lackering sker i slutna system med alkalisk- eller neutralisk rengöring Lackering av metall Lackering av metall sker med lösningsmedelsfri pulverlack utan tungmetaller. Krom är helt borttaget sedan 1996, frånsett skruv och mindre beslag, helt i enlighet med Svanens miljömärkningskrav Nickel Nycklar och låscylindrar är nickelfria.

6 6 Råvaror och basmaterial 1.3. Plaster Plastkomponenter består framförallt av polypropen, polystyren och polyamid. PVC är sedan 1996 borttaget ur Kinnarps sortiment. Alla nya plastkomponenter över 25 g är art- och återvinningsmärkta enligt ISO för att kunna återvinnas till nytt material eller energi Lim Lim för sammanfogning och montage är framför allt smältlim eller vattenbaserat lim. Dessa limmer innehåller inga lösningsmedel (s.k. VOC eller flyktiga organiska ämnen). Limmets innehåll kontrolleras genom säkerhetsdatablad. Ingående ämnen får ej framkalla hälsorisk och ej förekomma i begränsningslistan eller PRIO-listan som utfasningsämne E1-norm formaldehyd I den mån formaldehyd förekommer i produkt uppfyller råvaran alltid E1 norm, d.v.s. mindre än 0,13 mg avgivning av formaldehyd per m3 luft.

7 7 Råvaror och basmaterial 1.5. Materialspecifikationer i produkt Batteri Ett laddningsbart syra-blybatteri finns i våra SE-ben i serie[t]. Syran är inte flytande utan är absorberad i gel i batteriet Återvunnen vara i produkt Materialen som används i produkterna väljs utifrån krav på ursprung och kvalitet, som är en avgörande faktor. Kinnarps söker alltid att öka mängden återvunnen i vara i det material som köps in. Detta innebär bl.a.; 9 % återvunnet material i glasdörrar 10 % återvunnen flis i spånskivan 20 % återvunnet material i ståldetaljer 65 % återvunnet material i strängsprutad aluminium 95 % återvunnet material i gjuten aluminium % återvunnen polyamid i rygg, sitts och övriga detaljer på 5000 och 9000 stolarna. Gäller även plastdetaljer på hjulbasen till hurts.

8 8 Råvaror och basmaterial 1.6 Ytbehandling av trä Kinnarps AB håller kontinuerligt på med teknik och processutveckling mot lösningsmedelfattiga system och utbyte till lösningsmedelsfria akrylat- eller vattenbaserade lacker och betssystem. Nedanstående beskrivning kan därför snabbt ändras när framsteg inom området görs. Sedan 1988 har Kinnarps minskat utsläppen av lösningsmedel med 91 % medan produktionen stigit med närmare 100 % Ytbehandling Ytbehandling sker i mindre miljöstörande lacksystem genom valsning, sprutautomat eller robotlackering. Ytor som inte kan lackeras i dessa system handsprutas i boxar med rening. Våra lacksystem är uppbyggda helt utan farliga tungmetaller och aromater Plana ytor Klarlacker på fanerade ytor valsas med UV-härdande akrylatlack helt utan lösningsmedel och aromater. Pigmenterade ytor (LamineTM) valsas med UV-härdande akrylatlacker helt utan lösningsmedel, aromater och tungmetaller. Betsade ytor är vatten- eller alkoholbaserade helt utan aromater och tungmetaller Kanter Kantlackering handsprutas i boxar med rening. Bok och björk har en grundlack och topplack som är vattenbaserad. Ek är grundlackerad med aromatfri lösningsmedellack och en topplack som är vattenbaserad. Pigmenterade lacker (SignaDure och LamineTM) lackeras med vattenbaserade lacker Handtag, lister, trästolar och böjträ Alla handtag och lister sprutlackeras med UV-härdande akrylatlack med aromatfri alkoholbaserad lösningsmedelslack i slutna system. Trädstolar och böjträ robotsprutas med vattenbaserad UV-härdande akrylatlack i slutna system. Skolstolar elstatslackeras med aromatfri lösningsmedellack, baserad på alkohol och butylacetat. Betsade ytor är vatten- eller alkoholbaserade helt utan aromater och tungmetaller Oljor Oljor som ytbehandling förekommer inte eftersom kvalitetskrav ej uppnås Mängder För 2008 lackerades ca; m2 yta varav; 80 % var UV-lackering 15 % var vattenbaserad lackering 5 % var lösningsmedelsbaserad lackering

9 9 Råvaror och basmaterial 1.7 Stoppningsmaterial och klädsel För att kunna ta fullt ansvar för vårt miljöarbete, är det viktigt för oss att veta hur våra leverantörer arbetar, leverantörer som vi gärna hittar så nära oss som möjligt. Därför ställer vi hårda krav på dem. Det får till exempel inte förekomma oönskade kemikalier i stolklädslar Stoppningsmaterial av polyuretanskum Freoner är sedan länge borttaget och har ersatts av vatten som skummar upp polyuretanskummet. På Kinnarps används ett s.k. HR-skum (High Resilient) även kallat kallskum. Detta är ett polyuretanskum (PUR) som inte innehåller några flamskyddsmedel vare sig klor eller brom då dessa är mycket giftiga och svårnedbrytbara i naturen. Trots detta uppfyller alla våra produkter grundläggande brandskyddskrav (cigarett och öppen låga) då alla våra standardtyger är testade och godkända på ett mer brandbenäget, enkelt polyuretanskum med låg densitet Klädsel stolar Kinnarps ställer krav på att bromerade ämnen ej får förekomma. Genom att använda ull erhålls ett naturligt flamskydd. Trevira CS tyg har flamskydd utan miljöstörande ämnen. Flera av tygerna i Kinnarps sortiment är märkta med EU-blomman och/eller Öko-Tex som ställer krav på produktionsprocessen och ingående ämnen i tyget Kinnarps tygsortiment Kinnarps tyger följer Kinnarps kravlista för textilier som ej är miljömärkta. Denna listan är baserad på krav från den Nordiska miljömärkningen Svanen, Bra Miljöval, EU-blomman och Öko-Tex. För mer information om Kinnarps tyger, vänligen se Kinnarps Materiallista som finns på hemsidan.

10 10 Råvaror och basmaterial Tvätt Ull och Trevira CS-tyger skumtvättas, vattentvättas eller kemtvättas, se utförligare på varje separat tvättråd eller kontakta din återförsäljare Läder Från och med september 1997 är allt läder vegetabiliskt garvat och således kromfritt.

11 11 Råvaror och basmaterial 1.8 Kemiska ämnen Kinnarps har ett långtgående arbete och dialog med sina leverantörer av råvaror och kemikalier för att säkerställa att våra produkter har en så liten påverkan på miljön som möjligt. Bland annat ställer vi långtgående krav på våra tyger, trämaterial och plaster för att säkerställa att särskilt farliga och miljöbelastande ämnen inte ingår. Dessa krav är specificerade i kravdokument som våra leverantörer arbetar utifrån. På alla kemiska produkter kräver vi att få säkerhetsdatablad. Alla produkter granskas ur miljö- och hälsosynpunkt på miljöavdelningen innan de används i produktion. Ämnen från Kemikalieinspektionens begränsningslista förekommer ej i våra produkter. Om ämnen finns i PRIO-listan bedöms dessa från fall till fall om de är riskminskningsämne eller utfasningsämne. Detta innebär att vi inte använder oss av kemikalier som klassificeras som; Cancerframkallande Klass I och II Reproduktionshämmande Klass I och II Mutagena Klass I och II

12 12 Kinnarps fabriker Kinnarps produktion sker i tre fabriker på de svenska orterna Kinnarp, Jönköping och Skillingaryd. 2.1 Energianvändning och klimatpåverkan Kinnarps tre fabriker använder sig av direktverkande el och hydralik för drift av maskiner och har separata uppvärmningssystem. I fabrikerna i Kinnarp och Skillingaryd står eldning av briketter för uppvärmningen vilket inte bidrar med ett nettotillskott av fossil koldioxid till atmosfären. Fabriken i Jönköping värms upp med hjälp av gasol. Alla tre fabrikerna har reservpannor som drivs av eldningsolja vid service och underhåll av huvudpannan. Den totala mängden nettotillskott av fossil koldioxid som uppvärmningen och driftselen för de tre fabrikerna står för under ett år är ca; 990 ton CO2/år vilket motsvarar endast 395 m3 eldningsolja (för jämförelse av CO2-utsläpp, se punkt nedan).

13 13 Kinnarps fabriker 2.2 Produktionsspill (avfall) Källsortering Källsortering av avfall görs på våra tre produktionsenheter, för materialåtervinning och energiutvinning Brännbart avfall Brännbart produktionsspill såsom sågspån, hyvelspån, träavfall, pappersavfall och förbrukat emballage flisas och pressas till bränslebriketter. Detta har vi gjort sedan Eldning sker i egna anläggningar i Kinnarp och Skillingaryd som står för uppvärmningen av fabrikerna. I Kinnarp gäller detta även för intilliggande industri, skola, idrottshall, banklokal, ålderdomshem och 30 enfamiljshus då vi bidrar med fjärrvärme. Briketterna ersätter totalt ca 2550 m3 olja vilket motsvara ca; MWh elenergi per år eller ton fossil CO2/år Ej brännbart avfall Ej brännbart avfall eller på annat sätt ej återvinningsbart avfall, går till deponi. Deponiavfall utgör endast 1,5 % av den totala mängden fast avfall Metallavfall Metallavfall som stålband, lim- och lackemballage och övrigt metallavfall går till metallåtervinning. Viss överbliven metall från produktion återsäljs till leverantören för materialåtervinning Plastavfall Mjukplast och plastband sorteras och pressas i balar för omhändertagning Well och pappavfall Wellkartonger och papper samlas in för återvinning Tygspill Tygspill, ca 50 ton, transporteras till ett materialbolag i Tyskland, som bl.a. tillverkar ljudabsorberande inredning för bilar. Idag används istället stor del av tygspillet till att tillverka ljudabsorberande material till vår skärmvägg Rezon.

14 14 Kinnarps fabriker 2.3 Återvinning Vi arbetar med att minimera mängden avfall från produktion genom att ta hänsyn till den s.k. avfallshierarkin där återanvändning alltid bör komma först. Genom detta granskas material noggrant av erfarna snickare som bedömer om materialet ändå inte går att använda till något innan det går till återvinning. Kanske kan en del av den kasserade bordsskivan användas till lådans förstycke? Återvinning av förbrukad möbel Kinnarps tar ett komplett produktansvar vilket innebär att vi tar emot uttjänta möbler för återvinningshantering i samband med affärer. I övrigt följer vi utveckling av kommande producentansvarslag. Hänsyn tas idag vid konstruktion för separerbarhet, materialval och märkning för att möjliggöra en mer energieffektiv och mindre miljöstörande återvinning Förbrukad möbel Förbrukad möbel kan material- eller energiutvinnas till 98 % genom: Metaller till metallåtervinning Plasterna anpassade för materialåtervinning eller energiutvinning Allt trä och tyg till energiutvinning Stoppning till energiutvinning i godkänd förbränningsanläggning De elektriska/elektroniska delarna på borden kan separeras och får inte läggas på deponi. Kontrollera vilka lokala föreskrifter som gäller för kassering av elektriska/elektroniska produkter om du själv väljer att återvinna produkten. Vid frågor, kontakta Kinnarps Miljöavdelning eller ditt lokala miljökontor.

15 15 Kinnarps fabriker 2.4 Miljöledningssystem och miljömärkning Miljöledningssystem ISO 14001/EMAS Kinnarps AB:s produktionsenheter i Kinnarp och Skillingaryd blev 1997 certifierade med miljöledningssystem ISO och registrerade enligt EMAS. Produktionsenheten i Jönköping blev certifierad hösten 2001, även här enligt ISO14001 och EMAS-registrerad. Dessa certifieringar ställer krav på; Miljöpolicy Miljöutredning utvärdering Miljöolyckor riskvärdering Krav på underleverantörer Miljöeffektsregister Miljömål - ständig förbättring Interna och externa revisioner Offentlig redovisning av miljöarbetet enligt EMAS Lagregister Miljömärkning Kinnarps söker i sin tillverkning tillfredsställa kriterierna i Nordisk miljömärkning Svanen vilket delar av sortimentet uppfyller. Dock har Kinnarps valt att inte märka sina produkter med Svanen. Utöver Svanen arbetar Kinnarps med kravbilderna som ställs i kvalitetsstandarden TCO och den australiensiska miljömärkningen GECA (Good Environmental Choice Australia). Den enda miljömärkning som Kinnarps märker sina möbler med är den franska standarden NF Environnement. Anledningen till detta är att NF är det enda system som innefattar miljö-, kvalitetsoch säkerhetsaspekter.

16 16 Transporter Som leverantör av helhetslösningar ser vi självfallet till att våra inredningar kommer på plats. Det innebär att vi står för såväl transport som montering och installation. 3.1 Transporter Transporter sker i egna transportfordon. Lastoptimering och transportplanering sker för varje transport. Hemtagning från underleverantör inplaneras. Fordonen körs på miljödiesel. Däck som köps in är utan aromatiska oljor i slitytan och har mindre än 3 % innehåll i stommen, så kallat PAH-innehåll. Alla våra chaufförer har utbildats i Eco-driving. Hänsyn tas alltid till direktiv 98/69/EG (bensin) samt 1999/96/EG (diesel) om motorfordons avgasrening och motorbränsle. Transporterna sker till största delen i egen regi och regleras i vårt transportoptimeringssystem. Detta har gett en fyllnadsgrad på i snitt 91 %. 3.2 Transportemballage Emballering sker vid lastning i filtar med hård wellskiva som mellanlägg något vi gjort sedan sextiotalet. Emballaget följer bilarna tillbaks och återbrukas i efterföljande transporter. Återanvändningsgraden varierar men filtar klarar i snitt 10 transporter och wellskivorna ca; 5 transporter. Företaget är anslutit till förpackningsregistret, även kallat REPA-registret. 3.3 Klimatpåverkan Transporter ger upphov till en stor påverkan på klimatet genom utsläpp av koldioxid, CO2. Tack vare Kinnarps transportoptimeringssystem med hög fyllnadsgrad har vi lyckats effektivisera transporterna och minimera den potentiella miljöpåverkan de ger upphov till. Under 2008 transporterade Kinnarps produkter en sammanlagd sträcka av km vilket gav upphov till 2970 ton CO2-utsläpp.

17 17 Samarbeten Ett framgångsrikt miljöarbete kan inte enbart ske genom interna satsningar. Miljöarbetet är globalt och för ett företag som Kinnarps är det viktigt att på nära håll ta del av utvecklingen och finnas med i debatten. Därför känns det viktigt att stödja miljöarbetet utanför vår egen verksamhet. Självklart ligger miljöarbete som har anknytning till vår egen bransch oss närmast om hjärtat. 4.1 WWF Världsnaturfonden Världsnaturfonden WWF är med sina närmare fem miljoner supportrar en av världens ledande natur- och miljöorganisationer. WWF arbetar för att hejda förstörelsen av jordens naturliga livsmiljöer och bygga en framtid där människor lever i harmoni med naturen genom att: bevara världens biologiska mångfald verka för att förnybara naturresurser används på ett hållbart sätt minska föroreningar och ohållbar konsumtion Kinnarps är mycket engagerat i Världsnaturfondens internationella skogsnätverk GFTN (Global Forest and Trade Network) som syftar till att få ett stopp på illegal och ohållbar avverkning av skog. 4.2 SP Trätek SP Trätek, som ingår i SP-koncernen, bedriver forskning och industrinära utveckling i syfte att stärka konkurrenskraften för trä som material. På uppdrag av Kinnarps har SP genomfört en miljöbedömning för Kinnarps produktion av kontorsmöbler. Miljöbedömningen avser utsläpp av växthusgaser, mätt i CO2-ekvivalenter, och omfattar den totala produktionen från Kinnarps produktionsanläggningar i Kinnarp, Skillingaryd och Jönköping. 4.3 FCBA Forêt, Cellulose, Bois-construction, Ameubelment FCBA (f.d. CTBA) är den franska motsvarigheten till svenska Trätek. Kinnarps samarbetar med FCBA för att ta fram gränsvärden för miljömärkning. 4.4 FSC Forest Stewardship Council FSC är en oberoende internationell organisation som verkar för att världens skogar brukas på ett ansvarsfullt sätt. Det unika med FSC globalt och lokalt är att näringsliv, fackförbund och miljöorganisationer tillsammans enas om målen genom en demokratisk process. Kinnarps sitter med i styrelsen för Svenska FSC och har under en tvåårsperiod finansierat en marknadsföringstjänst på svenska FSC-kansliet.

18 18 Samarbeten 4.5 IUCN the International Union for Conservation of Nature IUCN är världens äldsta och största globala miljönätverk ett demokratiskt medlemsnätverk med mer än 1000 statliga och icke-statliga medlemsorganisationer och nästa forskare knutna till sig i mer än 160 länder. IUCN verkar för att hjälpa världen att finna pragmatiska lösningar till våra mest akuta utmaningar inom miljö- och utvecklingsfrågor. Kinnarps har blivit utvald av IUCN som prefered partner vid byggandet av deras nya huvudkontor i Gland, nära Genève i Schweiz. IUCN arbetar för att denna byggnad skall bli en av världens miljövänligaste kontorsbyggnader och Kinnarps har blivit vald att leverera inredning till denna byggnad tack vare vårt långsiktiga arbete för att skapa mindre miljöstörande och hållbara produkter. 4.6 Naturskyddsföreningen Naturskyddsföreningen är en ideell miljöorganisation vars syfte är att sprida kunskap, kartlägga miljöhot, skapa lösningar samt påverkar politiker och myndigheter såväl nationellt som internationellt. Kinnarps sponsrar varje år Naturskyddsföreningen genom bidrag till deras verksamhet vilket gett oss status som Silver Sponsor ( ). 4.7 Green Standards Green Standards är ett företag baserat i Storbritannien som arbetar med att förändra synen på avfall. De har börjat använda sig av Corporate Social Responsibility (CSR) för att omdefiniera avfall som begrepp och genom detta skapa en ljusare framtid för människor i verkligt behov och som hjälper att skydda din lokala miljö. Kinnarps UK samarbetar med Green Standards genom programmet Waste to Wonder. Detta samarbete innebär att Green Standards åtar sig att samla in uttjänta Kinnarpsprodukter hos kund för återanvändning i bl.a. skolor i Afrika.

19

20 better at work Kinnarps affärsfilosofi är enkel. Vi skapar långsiktiga, effektiva helhetslösningar som gör ditt arbete bättre och din verksamhet mer framgångsrik. Kinnarps Marketing & Sales AB Adress SE Kinnarp Tel +46 (0)

Miljödeklaration för Kinnarps möbler Gäller i tillämpliga delar för hela sortimentet

Miljödeklaration för Kinnarps möbler Gäller i tillämpliga delar för hela sortimentet Miljödeklaration för Kinnarps möbler Gäller i tillämpliga delar för hela sortimentet Miljödeklaration för Kinnarps möbler. Gäller i tillämpliga delar för hela sortimentet Råvaror och basmaterial. 1.0 Träråvara.

Läs mer

INNEHÅLLS DEKLARATION

INNEHÅLLS DEKLARATION INNEHÅLLS DEKLARATION INNEHÅLLSDEKLARATION MÖBLER Tillverkningsland Sverige TRÄRÅVARA Virke Vi använder virke från företag som är medvetna om sitt ekologiska ansvar och följer befintliga regler och normer.

Läs mer

KÄHRS MILJÖREDOVISNING EMAS 2013. Redovisningen omfattar Kährs Groups dotterbolag AB Gustaf Kähr och dess anläggningar i Nybro och Blomstermåla.

KÄHRS MILJÖREDOVISNING EMAS 2013. Redovisningen omfattar Kährs Groups dotterbolag AB Gustaf Kähr och dess anläggningar i Nybro och Blomstermåla. KÄHRS MILJÖREDOVISNING EMAS 2013 Redovisningen omfattar Kährs Groups dotterbolag AB Gustaf Kähr och dess anläggningar i Nybro och Blomstermåla. INNEHÅLL Vd har ordet 3 Om EMAS 4 Sammanfattning av miljöåret

Läs mer

Handbok för ett grönare kontor

Handbok för ett grönare kontor Handbok för ett grönare kontor En beskrivning av Office Depots hållbarhetsarbete... 2 Verksamhetspolicy... 3 produktinformation... 4 Beskrivning av papprets kretslopp... 5 Miljöpåverkan och miljötips...

Läs mer

Ett medvetet val för långsiktig hållbarhet

Ett medvetet val för långsiktig hållbarhet Ett medvetet val för långsiktig hållbarhet Balanced Choice ett medvetet val för långsiktig hållbarhet Långsiktig hållbarhet handlar om att göra kloka val. Om att göra rätt avvägning mellan teknisk kvalitet

Läs mer

Vi gör det grönare för dig! miljöhandbok

Vi gör det grönare för dig! miljöhandbok Vi gör det grönare för dig! miljöhandbok Miljöhandbok Miljö är ett område som krupit längst upp på dagordningen både globalt och lokalt. Vi på Svanströmsgruppen upplever ett ökat engagemang från våra kunder

Läs mer

Bilavfettning - dags att välja grönt

Bilavfettning - dags att välja grönt Bilavfettning - dags att välja grönt Ett delprojekt inom Giftfritt Göteborg R 2010:13 ISSN 1401-243X VI SKALL STRÄVA EFTER STÄNDIGA FÖRBÄTTRINGAR! För att bli trovärdiga i vår roll som tillsynsmyndighet

Läs mer

TETRA PAK HÅLLBARHETS- REDOVISNING. Norden och Baltikum

TETRA PAK HÅLLBARHETS- REDOVISNING. Norden och Baltikum TETRA PAK HÅLLBARHETS- REDOVISNING Norden och Baltikum 2012 5 I ÅR FYLLER VI 60! VÅRA TRE NYCKELFRÅGOR 6 7 Vårt miljöansvar VÅRA PRODUKTER OCH TJÄNSTER 12 14 VÅRA Klimatmål Sustainability Day 17 20 FÖRNYBARA

Läs mer

Miljöarbete för hållbar framtid. Information för verksamheter som får bidrag/finansiering från Region Skåne

Miljöarbete för hållbar framtid. Information för verksamheter som får bidrag/finansiering från Region Skåne Miljöarbete för hållbar framtid Information för verksamheter som får bidrag/finansiering från Region Skåne Välkommen till information och tips om hur din verksamhet kan bidra till bättre miljö och ekonomi!

Läs mer

Design med Omtankes Hållbara idéer

Design med Omtankes Hållbara idéer Design med Omtankes Hållbara idéer 1 5E I arbetet med hållbar utveckling finns det många faktorer att ta hänsyn till. Den optimala lösningen ur alla aspekter finns sällan eller är ofta mycket svår att

Läs mer

HÅLL BARHETS REDOVISNING

HÅLL BARHETS REDOVISNING HÅLL BARHETS REDOVISNING INNEHÅLL 3 4 6 10 14 18 21 22 Vi skapar nytt värde 60-åring med återvinning i fokus Vi tar ansvar för miljön Vi bedriver ansvarsfulla affärer Vi vårdar våra relationer med kunder

Läs mer

Miljöredovisning 2009

Miljöredovisning 2009 Miljöredovisning 2009 Towe Grew VD Diskteknik AB/Jasico AB /Cleano AB. Mina bästa miljöspartips: Jag försöker att alltid gå eller cykla kortare sträckor på fritiden.jag sparar både på miljön och jag får

Läs mer

Ragn-Sells Miljöredovisning 2008

Ragn-Sells Miljöredovisning 2008 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Ragn-Sells Miljöredovisning 2008 Inledning Utvecklande förändringsarbete 2008 Transporter Effektiva transporter sparar både miljö och ekonomi Avfallshantering Minskade utsläpp

Läs mer

SCA. Miljö- och socialt ansvar 2002. Miljödata från SCA North America Nytt koncernråd för hållbar utveckling Företagets sociala ansvar i fokus

SCA. Miljö- och socialt ansvar 2002. Miljödata från SCA North America Nytt koncernråd för hållbar utveckling Företagets sociala ansvar i fokus SCA Miljö- och socialt ansvar 2002 Miljödata från SCA North America Nytt koncernråd för hållbar utveckling Företagets sociala ansvar i fokus 2 SCA:s Miljöredovisning 2001 har av FAR, föreningen för auktoriserade

Läs mer

Hållbar konst. En kreativ utmaning! stockholm.se

Hållbar konst. En kreativ utmaning! stockholm.se Hållbar konst En kreativ utmaning! stockholm.se Innehåll Hållbar konst - en kreativ utmaning 3 Lathund - 5 steg till hållbar konst 4 Steg på väg till hållbar konst 5 Ställ frågor om hur materialet påverkar

Läs mer

1 GRI-Rapport Maj 2012 April 2013

1 GRI-Rapport Maj 2012 April 2013 GRI-Rapport Maj 2012 April 2013 1 2 Innehåll 1. VD-ord 3 2. Årets resultat 4 3. Houdini - ett progressivt företag 6 4. Mission, Vision, Värdegrund 8 5. Houdini i praktiken 14 6. Houdinis första GRI-rapport

Läs mer

Arctic Paper Munkedals AB Miljöredovisning 2013

Arctic Paper Munkedals AB Miljöredovisning 2013 Arctic Paper Munkedals AB Miljöredovisning 213 Arctic Paper S.A. Arctic Paper S.A. är en av Europas ledande leverantörer av bokpapper och grafiskt finpapper. Koncernen producerar högkvalitativt bestruket,

Läs mer

Miljö och socialt ansvar

Miljö och socialt ansvar Miljö och socialt ansvar Detta är KappAhl Det här är KappAhl KappAhl är en ledande modekedja med idag nästan 4 500 medarbetare och över 300 butiker i Sverige, Norge, Finland och Polen. Vi erbjuder prisvärt

Läs mer

MILJÖRIKTIGA VAL. Välj rätt för miljön enklare än du tror

MILJÖRIKTIGA VAL. Välj rätt för miljön enklare än du tror MILJÖRIKTIGA VAL Välj rätt för miljön enklare än du tror 1 2 Utgivare: Miljöbyrån Tryckning: Mariehamns Tryckeri Produktion och layout: ViKAN text & layout Illustrationer: Eva Sundberg Välj rätt för miljön

Läs mer

Miljöredovisning 2007

Miljöredovisning 2007 Miljöredovisning 27 S-223 Innehållsförteckning Ordlista 2 VD har ordet 3 Presentation av Milko 4 Flöden i Milko 6 Ekologiska produkter 7 Vision, affärsidé, miljöpolicy 7 Reportage ekologisk produktion

Läs mer

INNEHÅLL. Ett nytänkande företag att lita på 4 Året i korthet 2014 8 Nu ritar vi om kartan för textilåtervinning 10

INNEHÅLL. Ett nytänkande företag att lita på 4 Året i korthet 2014 8 Nu ritar vi om kartan för textilåtervinning 10 innehåll INNEHÅLL Ett nytänkande företag att lita på 4 Året i korthet 2014 8 Nu ritar vi om kartan för textilåtervinning 10 ORGANISATION Styrelse 74 Koncernledning 76 ETT HÅLLBART IL RECYCLING Vi tar sikte

Läs mer

TETRA PAK HÅLLBARHETS- REDOVISNING 2014

TETRA PAK HÅLLBARHETS- REDOVISNING 2014 TETRA PAK HÅLLBARHETS- REDOVISNING 2014 Norden och Baltikum TEMA: BIOBASERADE MATERIAL INNEHÅLL: Miljömål i vår 2020 strategi, FRÅN PLANTA TILL PLAST, Återvinning i Danmark, SISTA DROPPEN ÄR VÄRDEFULL,

Läs mer

MILJÖRAPPORT 2012. Peter Danielsen 24.4.2013. Sidan 1 av 6

MILJÖRAPPORT 2012. Peter Danielsen 24.4.2013. Sidan 1 av 6 MILJÖRAPPORT 2012 Peter Danielsen 24.4.2013 Sidan 1 av 6 Uppgifter om företaget, omläggningar av verksamheten Edita Bobergs AB är ett Svanmärkt tryckeri, certifierade enligt ISO 9001, ISO 14001, ISO 12647-2

Läs mer

Lindex hållbarhetsarbete 2005/2006

Lindex hållbarhetsarbete 2005/2006 Lindex hållbarhetsarbete 2005/2006 1 2 Innehållsförteckning Vd har ordet... 3 Bakgrund och organisation... 4 Uppförandekod... 7 Kvalitet... 14 Etik... 16 Miljö... 17 Medarbetare... 23 3 Vd har ordet Omsorg

Läs mer

Dessa miljötips och ordförklaringar är ett urval som vi successivt skall bygga ut och hålla aktuella.

Dessa miljötips och ordförklaringar är ett urval som vi successivt skall bygga ut och hålla aktuella. Dessa miljötips och ordförklaringar är ett urval som vi successivt skall bygga ut och hålla aktuella. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö VAGGERYDS MILJÖSIDOR A Agenda 21 är ett slutdokument

Läs mer

Vill du trycka miljöanpassat? Ett märke täcker allt.

Vill du trycka miljöanpassat? Ett märke täcker allt. Vill du trycka miljöanpassat? Ett märke täcker allt. Det finns flera olika märke Å andra sidan räcker det Med den här trycksaken vill vi reda ut det här med alla olika märken. Vilka förekommer i den grafiska

Läs mer

Skåne mejerier. Miljöredovisning 2008

Skåne mejerier. Miljöredovisning 2008 Skåne mejerier Miljöredovisning 2008 INNEHÅLLSFÖRTECKNING VD HAR ORDET 3 SKÅNEMEJERIER - OM OSS 4 VÅRA ANLÄGGNINGAR 5 SKÅNSK MJÖLK 6 MILJÖPOLICY 7 MILJÖASPEKTER 8 MILJÖMÅL 13 MILJÖMÅL - UPPFÖLJNING 15

Läs mer

Miljöredovisning JMS Mediasystem AB

Miljöredovisning JMS Mediasystem AB 1 Miljöredovisning JMS Mediasystem AB 2011 Innehåll 3 4 5 6 8 10 12 13 14 17 18 Om företaget Att satsa på miljön är att satsa på livet Miljöpolicy för JMS Mediasystem Vårt verksamhetssystem Miljömål 2011

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2013. - Sparsamhet för kund, företag och natur - Sverige

Hållbarhetsredovisning 2013. - Sparsamhet för kund, företag och natur - Sverige Hållbarhetsredovisning 2013 - Sparsamhet för kund, företag och natur - Sverige 2. Innehållsförteckning 3 Verksamhetspolicy Cleano Group 4 Ägares ord 5 Resurshushållning - ren vinst 6 Cleano Group 7 Vi

Läs mer

RAGN-SELLS ANLÄGGNINGAR OCH KONTOR, SVERIGE

RAGN-SELLS ANLÄGGNINGAR OCH KONTOR, SVERIGE HÅLLBARHETSREDOVISNING 2014 RAGN-SELLS ANLÄGGNINGAR OCH KONTOR, SVERIGE Region Nord Boden Bollnäs Borlänge Gävle Luleå Nordmaling Robertsfors Själevad Skellefteå Smedjebacken Sollefteå Sundsvall Söråker

Läs mer