Kinnarps Miljöguide

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "070402 Kinnarps Miljöguide"

Transkript

1 Kinnarps Miljöguide

2 2 Innehåll Inledning Råvaror och basmaterial 1. Träråvara 1.1. Metalldetaljer 1.2. Plaster 1.3. Lim 1.4. Materialspecifikationer i produkt 1.5. Ytbehandling av trä 1.6. Stoppningsmaterial och klädsel 1.7. Kemiska ämnen 1.8. Kinnarps Fabriker 2. Energianvändning och klimatpåverkan 2.1. Produktionsspill (avfall) 2.2. Återvinning 2.3. Miljöledningssystem och miljömärkning 2.4. Transporter 3. Samarbeten 4.

3 3 Inledning Välkommen till Kinnarps Miljöguide! Kinnarps vision är att med helhetssyn skapa inspirerande och effektiva arbetsmiljöer som bidrar till framgång. Helhetssyn är också något som ska prägla vårt miljöarbete. Därför försöker vi alltid att erbjuda produkter och tjänster som ger minsta möjliga miljöpåverkan under hela livscykeln. Vårt långsiktiga mål inom miljöområdet är att nå en långsiktig hållbarhet. Vår syn på hållbarhet grundar sig på de fyra systemvillkoren som arbetats fram av Det Naturliga Steget som säger att i det hållbara samhället utsätts inte naturen för systematisk: 1. koncentrationsökning av ämnen från berggrunden. 2. koncentrationsökning av ämnen från samhällets produktion. 3. undanträngning med fysiska metoder. Och i det samhället. 4. hindras inte människor att systematiskt tillgodose sina behov. Visioner och långsiktiga mål i all ära, men det är det praktiska arbetet som avgör om miljöarbetet blir framgångsrikt eller inte. I den här foldern vill vi ge dig en uppfattning om vad Kinnarps gör för att minska belastningen på miljön i praktiken. Kinnarps Miljöguide ger en sammanfattande bild över de material, processer, arbeten och arbetssätt som vi använder oss av och därmed innehållet i de Kinnarps-produkter vi erbjuder till kund. Om du är intresserad av att veta mer om Kinnarps miljöarbete, vänligen besök vår webbplats eller kontakta oss via telefon på nummer; +46 (0)

4 4 Råvaror och basmaterial Av såväl miljö- som kvalitetsmässiga skäl är det viktigt för oss att veta var råvarorna vi använder i vår produktion kommer från. Nedan presenteras de råmaterial, komponenter och arbetsprocesser som används vid produktion i Kinnarps tre fabriker. Vad som gör Kinnarps unikt är att vi ansvarar för allt från råvaror och produktion till leverans och installation av färdig inredningslösning. Det är inte bara bekvämt och kostnadseffektivt, det är miljösäkert också. 1.1 Träråvara Kinnarps sortiment innehåller inte regnskogsträd utan endast trädslag ek, bok och björk. Inköpskrav är skriftlig garanti och egen eller tredjepartsverifiering att skogen inte är; Illegalt avverkad Genetiskt modifierad Från skyddsvärd skog (s.k. High Conservation Value Forest) Från områden med sociala konflikter Av tropiskt ursprung Från skogsområden som konverteras till plantage eller annat syfte som inte inbegriper skogsvård. Kinnarps strävar efter att köpa in 100% FSC-certifierad träråvara. Kinnarps är certifierade enligt FSC med ett s.k. Chain of Custody (spårbarhetscertifikat), Nummer: EUR-COC För att se certifikat, vänligen besök; i enlighet med FSCs regelverk. Mängden FSC i produkt baseras på total mängd inköpt material. Kontakta Kinnarps Miljöavdelning om du är intresserad av information om hur stor FSC-andelen är för närvarande Ekfanér och massivträd Ekfanér och massivträd kommer från Nordamerika med containerfartyg till Göteborg och containerbil till Kinnarps Bokfanér Bokfanér kommer från södra Tyskland, norra Frankrike och Slovenien Bok massivträd Bok massivträd är från Skåne och bok i massivt böjträ från Danmark Björkfaner och massivträd Björkfaner och massivträd kommer från Finland. Svensk björk förekommer mycket sparsamt som möbelvirke Jalusifaner Som komponent i träjalusi ingår träslagen Ilomba och Abachi som är ifrån Elfenbenskusten och kommer från odlade områden. Komponenten består av ett stommaterial och utgör mindre än 1 vikt % av total produkt.

5 5 Råvaror och basmaterial Spånplattan Spånplattan är svensk och uppfyller E1-norm om formaldehydinnehåll. Den laminerade spånplattan är av svensk kvalitet och uppfyller E1-norm. Inga klorblekta fibrer förekommer Board Boarden kommer från Polen och Österrike (20% av totalt skivmaterial) och uppfyller E1-norm om formaldehydinnehåll Metalldetaljer De metaller Kinnarps använder är stål, aluminium samt enstaka beslag i zinklegering. Återvunnen vara ingår i varje metall, men mängden kan variera beroende på kvalitetskrav. Stålplåt innehåller i genomsnitt 20 % återvunnen vara, strängsprutad aluminium ca 65 % och pressgjuten aluminium ca 95 %. Tillverkningen av metallkomponenter sker dels hos underleverantörer och dels hos Kinnarps egna metallindustri i Jönköping. Detaljerna levereras sedan färdiga för montering till Kinnarps. Kinnarps transportoptimering bestämmer om egna eller externa transportörer används Rengöring av metallytor Rengöring av metallytor innan lackering sker i slutna system med alkalisk- eller neutralisk rengöring Lackering av metall Lackering av metall sker med lösningsmedelsfri pulverlack utan tungmetaller. Krom är helt borttaget sedan 1996, frånsett skruv och mindre beslag, helt i enlighet med Svanens miljömärkningskrav Nickel Nycklar och låscylindrar är nickelfria.

6 6 Råvaror och basmaterial 1.3. Plaster Plastkomponenter består framförallt av polypropen, polystyren och polyamid. PVC är sedan 1996 borttaget ur Kinnarps sortiment. Alla nya plastkomponenter över 25 g är art- och återvinningsmärkta enligt ISO för att kunna återvinnas till nytt material eller energi Lim Lim för sammanfogning och montage är framför allt smältlim eller vattenbaserat lim. Dessa limmer innehåller inga lösningsmedel (s.k. VOC eller flyktiga organiska ämnen). Limmets innehåll kontrolleras genom säkerhetsdatablad. Ingående ämnen får ej framkalla hälsorisk och ej förekomma i begränsningslistan eller PRIO-listan som utfasningsämne E1-norm formaldehyd I den mån formaldehyd förekommer i produkt uppfyller råvaran alltid E1 norm, d.v.s. mindre än 0,13 mg avgivning av formaldehyd per m3 luft.

7 7 Råvaror och basmaterial 1.5. Materialspecifikationer i produkt Batteri Ett laddningsbart syra-blybatteri finns i våra SE-ben i serie[t]. Syran är inte flytande utan är absorberad i gel i batteriet Återvunnen vara i produkt Materialen som används i produkterna väljs utifrån krav på ursprung och kvalitet, som är en avgörande faktor. Kinnarps söker alltid att öka mängden återvunnen i vara i det material som köps in. Detta innebär bl.a.; 9 % återvunnet material i glasdörrar 10 % återvunnen flis i spånskivan 20 % återvunnet material i ståldetaljer 65 % återvunnet material i strängsprutad aluminium 95 % återvunnet material i gjuten aluminium % återvunnen polyamid i rygg, sitts och övriga detaljer på 5000 och 9000 stolarna. Gäller även plastdetaljer på hjulbasen till hurts.

8 8 Råvaror och basmaterial 1.6 Ytbehandling av trä Kinnarps AB håller kontinuerligt på med teknik och processutveckling mot lösningsmedelfattiga system och utbyte till lösningsmedelsfria akrylat- eller vattenbaserade lacker och betssystem. Nedanstående beskrivning kan därför snabbt ändras när framsteg inom området görs. Sedan 1988 har Kinnarps minskat utsläppen av lösningsmedel med 91 % medan produktionen stigit med närmare 100 % Ytbehandling Ytbehandling sker i mindre miljöstörande lacksystem genom valsning, sprutautomat eller robotlackering. Ytor som inte kan lackeras i dessa system handsprutas i boxar med rening. Våra lacksystem är uppbyggda helt utan farliga tungmetaller och aromater Plana ytor Klarlacker på fanerade ytor valsas med UV-härdande akrylatlack helt utan lösningsmedel och aromater. Pigmenterade ytor (LamineTM) valsas med UV-härdande akrylatlacker helt utan lösningsmedel, aromater och tungmetaller. Betsade ytor är vatten- eller alkoholbaserade helt utan aromater och tungmetaller Kanter Kantlackering handsprutas i boxar med rening. Bok och björk har en grundlack och topplack som är vattenbaserad. Ek är grundlackerad med aromatfri lösningsmedellack och en topplack som är vattenbaserad. Pigmenterade lacker (SignaDure och LamineTM) lackeras med vattenbaserade lacker Handtag, lister, trästolar och böjträ Alla handtag och lister sprutlackeras med UV-härdande akrylatlack med aromatfri alkoholbaserad lösningsmedelslack i slutna system. Trädstolar och böjträ robotsprutas med vattenbaserad UV-härdande akrylatlack i slutna system. Skolstolar elstatslackeras med aromatfri lösningsmedellack, baserad på alkohol och butylacetat. Betsade ytor är vatten- eller alkoholbaserade helt utan aromater och tungmetaller Oljor Oljor som ytbehandling förekommer inte eftersom kvalitetskrav ej uppnås Mängder För 2008 lackerades ca; m2 yta varav; 80 % var UV-lackering 15 % var vattenbaserad lackering 5 % var lösningsmedelsbaserad lackering

9 9 Råvaror och basmaterial 1.7 Stoppningsmaterial och klädsel För att kunna ta fullt ansvar för vårt miljöarbete, är det viktigt för oss att veta hur våra leverantörer arbetar, leverantörer som vi gärna hittar så nära oss som möjligt. Därför ställer vi hårda krav på dem. Det får till exempel inte förekomma oönskade kemikalier i stolklädslar Stoppningsmaterial av polyuretanskum Freoner är sedan länge borttaget och har ersatts av vatten som skummar upp polyuretanskummet. På Kinnarps används ett s.k. HR-skum (High Resilient) även kallat kallskum. Detta är ett polyuretanskum (PUR) som inte innehåller några flamskyddsmedel vare sig klor eller brom då dessa är mycket giftiga och svårnedbrytbara i naturen. Trots detta uppfyller alla våra produkter grundläggande brandskyddskrav (cigarett och öppen låga) då alla våra standardtyger är testade och godkända på ett mer brandbenäget, enkelt polyuretanskum med låg densitet Klädsel stolar Kinnarps ställer krav på att bromerade ämnen ej får förekomma. Genom att använda ull erhålls ett naturligt flamskydd. Trevira CS tyg har flamskydd utan miljöstörande ämnen. Flera av tygerna i Kinnarps sortiment är märkta med EU-blomman och/eller Öko-Tex som ställer krav på produktionsprocessen och ingående ämnen i tyget Kinnarps tygsortiment Kinnarps tyger följer Kinnarps kravlista för textilier som ej är miljömärkta. Denna listan är baserad på krav från den Nordiska miljömärkningen Svanen, Bra Miljöval, EU-blomman och Öko-Tex. För mer information om Kinnarps tyger, vänligen se Kinnarps Materiallista som finns på hemsidan.

10 10 Råvaror och basmaterial Tvätt Ull och Trevira CS-tyger skumtvättas, vattentvättas eller kemtvättas, se utförligare på varje separat tvättråd eller kontakta din återförsäljare Läder Från och med september 1997 är allt läder vegetabiliskt garvat och således kromfritt.

11 11 Råvaror och basmaterial 1.8 Kemiska ämnen Kinnarps har ett långtgående arbete och dialog med sina leverantörer av råvaror och kemikalier för att säkerställa att våra produkter har en så liten påverkan på miljön som möjligt. Bland annat ställer vi långtgående krav på våra tyger, trämaterial och plaster för att säkerställa att särskilt farliga och miljöbelastande ämnen inte ingår. Dessa krav är specificerade i kravdokument som våra leverantörer arbetar utifrån. På alla kemiska produkter kräver vi att få säkerhetsdatablad. Alla produkter granskas ur miljö- och hälsosynpunkt på miljöavdelningen innan de används i produktion. Ämnen från Kemikalieinspektionens begränsningslista förekommer ej i våra produkter. Om ämnen finns i PRIO-listan bedöms dessa från fall till fall om de är riskminskningsämne eller utfasningsämne. Detta innebär att vi inte använder oss av kemikalier som klassificeras som; Cancerframkallande Klass I och II Reproduktionshämmande Klass I och II Mutagena Klass I och II

12 12 Kinnarps fabriker Kinnarps produktion sker i tre fabriker på de svenska orterna Kinnarp, Jönköping och Skillingaryd. 2.1 Energianvändning och klimatpåverkan Kinnarps tre fabriker använder sig av direktverkande el och hydralik för drift av maskiner och har separata uppvärmningssystem. I fabrikerna i Kinnarp och Skillingaryd står eldning av briketter för uppvärmningen vilket inte bidrar med ett nettotillskott av fossil koldioxid till atmosfären. Fabriken i Jönköping värms upp med hjälp av gasol. Alla tre fabrikerna har reservpannor som drivs av eldningsolja vid service och underhåll av huvudpannan. Den totala mängden nettotillskott av fossil koldioxid som uppvärmningen och driftselen för de tre fabrikerna står för under ett år är ca; 990 ton CO2/år vilket motsvarar endast 395 m3 eldningsolja (för jämförelse av CO2-utsläpp, se punkt nedan).

13 13 Kinnarps fabriker 2.2 Produktionsspill (avfall) Källsortering Källsortering av avfall görs på våra tre produktionsenheter, för materialåtervinning och energiutvinning Brännbart avfall Brännbart produktionsspill såsom sågspån, hyvelspån, träavfall, pappersavfall och förbrukat emballage flisas och pressas till bränslebriketter. Detta har vi gjort sedan Eldning sker i egna anläggningar i Kinnarp och Skillingaryd som står för uppvärmningen av fabrikerna. I Kinnarp gäller detta även för intilliggande industri, skola, idrottshall, banklokal, ålderdomshem och 30 enfamiljshus då vi bidrar med fjärrvärme. Briketterna ersätter totalt ca 2550 m3 olja vilket motsvara ca; MWh elenergi per år eller ton fossil CO2/år Ej brännbart avfall Ej brännbart avfall eller på annat sätt ej återvinningsbart avfall, går till deponi. Deponiavfall utgör endast 1,5 % av den totala mängden fast avfall Metallavfall Metallavfall som stålband, lim- och lackemballage och övrigt metallavfall går till metallåtervinning. Viss överbliven metall från produktion återsäljs till leverantören för materialåtervinning Plastavfall Mjukplast och plastband sorteras och pressas i balar för omhändertagning Well och pappavfall Wellkartonger och papper samlas in för återvinning Tygspill Tygspill, ca 50 ton, transporteras till ett materialbolag i Tyskland, som bl.a. tillverkar ljudabsorberande inredning för bilar. Idag används istället stor del av tygspillet till att tillverka ljudabsorberande material till vår skärmvägg Rezon.

14 14 Kinnarps fabriker 2.3 Återvinning Vi arbetar med att minimera mängden avfall från produktion genom att ta hänsyn till den s.k. avfallshierarkin där återanvändning alltid bör komma först. Genom detta granskas material noggrant av erfarna snickare som bedömer om materialet ändå inte går att använda till något innan det går till återvinning. Kanske kan en del av den kasserade bordsskivan användas till lådans förstycke? Återvinning av förbrukad möbel Kinnarps tar ett komplett produktansvar vilket innebär att vi tar emot uttjänta möbler för återvinningshantering i samband med affärer. I övrigt följer vi utveckling av kommande producentansvarslag. Hänsyn tas idag vid konstruktion för separerbarhet, materialval och märkning för att möjliggöra en mer energieffektiv och mindre miljöstörande återvinning Förbrukad möbel Förbrukad möbel kan material- eller energiutvinnas till 98 % genom: Metaller till metallåtervinning Plasterna anpassade för materialåtervinning eller energiutvinning Allt trä och tyg till energiutvinning Stoppning till energiutvinning i godkänd förbränningsanläggning De elektriska/elektroniska delarna på borden kan separeras och får inte läggas på deponi. Kontrollera vilka lokala föreskrifter som gäller för kassering av elektriska/elektroniska produkter om du själv väljer att återvinna produkten. Vid frågor, kontakta Kinnarps Miljöavdelning eller ditt lokala miljökontor.

15 15 Kinnarps fabriker 2.4 Miljöledningssystem och miljömärkning Miljöledningssystem ISO 14001/EMAS Kinnarps AB:s produktionsenheter i Kinnarp och Skillingaryd blev 1997 certifierade med miljöledningssystem ISO och registrerade enligt EMAS. Produktionsenheten i Jönköping blev certifierad hösten 2001, även här enligt ISO14001 och EMAS-registrerad. Dessa certifieringar ställer krav på; Miljöpolicy Miljöutredning utvärdering Miljöolyckor riskvärdering Krav på underleverantörer Miljöeffektsregister Miljömål - ständig förbättring Interna och externa revisioner Offentlig redovisning av miljöarbetet enligt EMAS Lagregister Miljömärkning Kinnarps söker i sin tillverkning tillfredsställa kriterierna i Nordisk miljömärkning Svanen vilket delar av sortimentet uppfyller. Dock har Kinnarps valt att inte märka sina produkter med Svanen. Utöver Svanen arbetar Kinnarps med kravbilderna som ställs i kvalitetsstandarden TCO och den australiensiska miljömärkningen GECA (Good Environmental Choice Australia). Den enda miljömärkning som Kinnarps märker sina möbler med är den franska standarden NF Environnement. Anledningen till detta är att NF är det enda system som innefattar miljö-, kvalitetsoch säkerhetsaspekter.

16 16 Transporter Som leverantör av helhetslösningar ser vi självfallet till att våra inredningar kommer på plats. Det innebär att vi står för såväl transport som montering och installation. 3.1 Transporter Transporter sker i egna transportfordon. Lastoptimering och transportplanering sker för varje transport. Hemtagning från underleverantör inplaneras. Fordonen körs på miljödiesel. Däck som köps in är utan aromatiska oljor i slitytan och har mindre än 3 % innehåll i stommen, så kallat PAH-innehåll. Alla våra chaufförer har utbildats i Eco-driving. Hänsyn tas alltid till direktiv 98/69/EG (bensin) samt 1999/96/EG (diesel) om motorfordons avgasrening och motorbränsle. Transporterna sker till största delen i egen regi och regleras i vårt transportoptimeringssystem. Detta har gett en fyllnadsgrad på i snitt 91 %. 3.2 Transportemballage Emballering sker vid lastning i filtar med hård wellskiva som mellanlägg något vi gjort sedan sextiotalet. Emballaget följer bilarna tillbaks och återbrukas i efterföljande transporter. Återanvändningsgraden varierar men filtar klarar i snitt 10 transporter och wellskivorna ca; 5 transporter. Företaget är anslutit till förpackningsregistret, även kallat REPA-registret. 3.3 Klimatpåverkan Transporter ger upphov till en stor påverkan på klimatet genom utsläpp av koldioxid, CO2. Tack vare Kinnarps transportoptimeringssystem med hög fyllnadsgrad har vi lyckats effektivisera transporterna och minimera den potentiella miljöpåverkan de ger upphov till. Under 2008 transporterade Kinnarps produkter en sammanlagd sträcka av km vilket gav upphov till 2970 ton CO2-utsläpp.

17 17 Samarbeten Ett framgångsrikt miljöarbete kan inte enbart ske genom interna satsningar. Miljöarbetet är globalt och för ett företag som Kinnarps är det viktigt att på nära håll ta del av utvecklingen och finnas med i debatten. Därför känns det viktigt att stödja miljöarbetet utanför vår egen verksamhet. Självklart ligger miljöarbete som har anknytning till vår egen bransch oss närmast om hjärtat. 4.1 WWF Världsnaturfonden Världsnaturfonden WWF är med sina närmare fem miljoner supportrar en av världens ledande natur- och miljöorganisationer. WWF arbetar för att hejda förstörelsen av jordens naturliga livsmiljöer och bygga en framtid där människor lever i harmoni med naturen genom att: bevara världens biologiska mångfald verka för att förnybara naturresurser används på ett hållbart sätt minska föroreningar och ohållbar konsumtion Kinnarps är mycket engagerat i Världsnaturfondens internationella skogsnätverk GFTN (Global Forest and Trade Network) som syftar till att få ett stopp på illegal och ohållbar avverkning av skog. 4.2 SP Trätek SP Trätek, som ingår i SP-koncernen, bedriver forskning och industrinära utveckling i syfte att stärka konkurrenskraften för trä som material. På uppdrag av Kinnarps har SP genomfört en miljöbedömning för Kinnarps produktion av kontorsmöbler. Miljöbedömningen avser utsläpp av växthusgaser, mätt i CO2-ekvivalenter, och omfattar den totala produktionen från Kinnarps produktionsanläggningar i Kinnarp, Skillingaryd och Jönköping. 4.3 FCBA Forêt, Cellulose, Bois-construction, Ameubelment FCBA (f.d. CTBA) är den franska motsvarigheten till svenska Trätek. Kinnarps samarbetar med FCBA för att ta fram gränsvärden för miljömärkning. 4.4 FSC Forest Stewardship Council FSC är en oberoende internationell organisation som verkar för att världens skogar brukas på ett ansvarsfullt sätt. Det unika med FSC globalt och lokalt är att näringsliv, fackförbund och miljöorganisationer tillsammans enas om målen genom en demokratisk process. Kinnarps sitter med i styrelsen för Svenska FSC och har under en tvåårsperiod finansierat en marknadsföringstjänst på svenska FSC-kansliet.

18 18 Samarbeten 4.5 IUCN the International Union for Conservation of Nature IUCN är världens äldsta och största globala miljönätverk ett demokratiskt medlemsnätverk med mer än 1000 statliga och icke-statliga medlemsorganisationer och nästa forskare knutna till sig i mer än 160 länder. IUCN verkar för att hjälpa världen att finna pragmatiska lösningar till våra mest akuta utmaningar inom miljö- och utvecklingsfrågor. Kinnarps har blivit utvald av IUCN som prefered partner vid byggandet av deras nya huvudkontor i Gland, nära Genève i Schweiz. IUCN arbetar för att denna byggnad skall bli en av världens miljövänligaste kontorsbyggnader och Kinnarps har blivit vald att leverera inredning till denna byggnad tack vare vårt långsiktiga arbete för att skapa mindre miljöstörande och hållbara produkter. 4.6 Naturskyddsföreningen Naturskyddsföreningen är en ideell miljöorganisation vars syfte är att sprida kunskap, kartlägga miljöhot, skapa lösningar samt påverkar politiker och myndigheter såväl nationellt som internationellt. Kinnarps sponsrar varje år Naturskyddsföreningen genom bidrag till deras verksamhet vilket gett oss status som Silver Sponsor ( ). 4.7 Green Standards Green Standards är ett företag baserat i Storbritannien som arbetar med att förändra synen på avfall. De har börjat använda sig av Corporate Social Responsibility (CSR) för att omdefiniera avfall som begrepp och genom detta skapa en ljusare framtid för människor i verkligt behov och som hjälper att skydda din lokala miljö. Kinnarps UK samarbetar med Green Standards genom programmet Waste to Wonder. Detta samarbete innebär att Green Standards åtar sig att samla in uttjänta Kinnarpsprodukter hos kund för återanvändning i bl.a. skolor i Afrika.

19

20 better at work Kinnarps affärsfilosofi är enkel. Vi skapar långsiktiga, effektiva helhetslösningar som gör ditt arbete bättre och din verksamhet mer framgångsrik. Kinnarps Marketing & Sales AB Adress SE Kinnarp Tel +46 (0)

Miljödeklaration för Kinnarps möbler Gäller i tillämpliga delar för hela sortimentet

Miljödeklaration för Kinnarps möbler Gäller i tillämpliga delar för hela sortimentet Miljödeklaration för Kinnarps möbler Gäller i tillämpliga delar för hela sortimentet Miljödeklaration för Kinnarps möbler. Gäller i tillämpliga delar för hela sortimentet Råvaror och basmaterial. 1.0 Träråvara.

Läs mer

INNEHÅLLS DEKLARATION

INNEHÅLLS DEKLARATION INNEHÅLLS DEKLARATION INNEHÅLLSDEKLARATION MÖBLER Tillverkningsland Sverige TRÄRÅVARA Virke Vi använder virke från företag som är medvetna om sitt ekologiska ansvar och följer befintliga regler och normer.

Läs mer

Att satsa på miljön är att satsa på livet

Att satsa på miljön är att satsa på livet SATSA PÅ MILJÖN! Att satsa på miljön är att satsa på livet JMS Mediasystem satsar stora resurser på sitt miljöarbete. Genom en öppen dialog med samarbetspartners, kunder, allmänhet, leverantörer, miljöorganisationer,

Läs mer

Vill du trycka miljöanpassat? Ett märke täcker allt.

Vill du trycka miljöanpassat? Ett märke täcker allt. Vill du trycka miljöanpassat? Ett märke täcker allt. Det finns flera olika märke Å andra sidan räcker det Med den här trycksaken vill vi reda ut det här med alla olika märken. Vilka förekommer i den grafiska

Läs mer

Svanen Broschyr-Tryck_ORIGINAL3(pag):Layout 1 08-10-01 13.14 Sida 1. Vill du trycka miljöanpassat? Ett märke täcker allt.

Svanen Broschyr-Tryck_ORIGINAL3(pag):Layout 1 08-10-01 13.14 Sida 1. Vill du trycka miljöanpassat? Ett märke täcker allt. Svanen Broschyr-Tryck_ORIGINAL3(pag):Layout 1 08-10-01 13.14 Sida 1 Vill du trycka miljöanpassat? Ett märke täcker allt. Svanen Broschyr-Tryck_ORIGINAL3(pag):Layout 1 08-10-01 13.14 Sida 2 Det finns flera

Läs mer

MILJÖLEDNINGSSYSTEM. Bröderna Näslund Byggare AB Januari 2008

MILJÖLEDNINGSSYSTEM. Bröderna Näslund Byggare AB Januari 2008 MILJÖLEDNINGSSYSTEM Bröderna Näslund Byggare AB Januari 2008 Revision A mars 2009 Revision B mars 2011 Revision C april 2012 INNEHÅLL MILJÖLEDNINGSSYSTEM 3 Vår miljöpolicy 3 Våra riktlinjer 3 Våra miljömål

Läs mer

Välj Svanen-märkta kuvert, helst utan fönster. Dessa har vattenlösligt lim och kan sorteras som papper. Välj adressetiketter med vattenlösligt lim.

Välj Svanen-märkta kuvert, helst utan fönster. Dessa har vattenlösligt lim och kan sorteras som papper. Välj adressetiketter med vattenlösligt lim. Upprättat av Carmen Sosa Caroline Orback Ingrid Nordmark Fastställt av Mats Linde Ansvarig för uppdatering Miljösamordnare Fastställt datum 2013-09-30 1 (7) Version 1 Allmänt om inköp Vid inköp ska lagen

Läs mer

Canons program för återvinning av tonerkassetter

Canons program för återvinning av tonerkassetter Canons program för återvinning av tonerkassetter Först i världen med att tillverka och dessutom återvinna tonerkassetter År 1982 tillverkade Canon som första företag tonerkassetter med allt-i-ett för personkopiatorer.

Läs mer

Svanenmärkning av Tryckerier. Utbildningspaket till kriterieversion 4

Svanenmärkning av Tryckerier. Utbildningspaket till kriterieversion 4 Svanenmärkning av Tryckerier Utbildningspaket till kriterieversion 4 Varför finns Miljömärkningen Svanen? Samhället är inte hållbart Vår vision är ett hållbart samhälle Vårt syfte är att bidra till arbetet

Läs mer

Miljödeklaration Arbetsbord OFI S sitta/stå, A94C87

Miljödeklaration Arbetsbord OFI S sitta/stå, A94C87 Miljödeklaration Arbetsbord OFI S sitta/stå, A94C87 Företaget EFG European Furniture Group AB Box 1017 573 28 TRANÅS Org.nr: 556236-7259 ISO 14001 certifikat nr: 194848 FSC-COC certifikat nr: EUR-COC-061003

Läs mer

Möbler Miljöanpassad offentlig upphandling Produktblad

Möbler Miljöanpassad offentlig upphandling Produktblad Möbler Miljöanpassad offentlig upphandling Produktblad 1 Omfattning Möbler är en bred produktgrupp som omfattar många olika typer av möbler (stolar, bord, garderober, hyllor, skåp etc.) med många olika

Läs mer

MILJÖRAPPORT 2012. Peter Danielsen 24.4.2013. Sidan 1 av 6

MILJÖRAPPORT 2012. Peter Danielsen 24.4.2013. Sidan 1 av 6 MILJÖRAPPORT 2012 Peter Danielsen 24.4.2013 Sidan 1 av 6 Uppgifter om företaget, omläggningar av verksamheten Edita Bobergs AB är ett Svanmärkt tryckeri, certifierade enligt ISO 9001, ISO 14001, ISO 12647-2

Läs mer

DET FINNS ENKLARE SÄTT ATT BIDRA TILL EN BÄTTRE MILJÖ. Ditt val gör skillnad

DET FINNS ENKLARE SÄTT ATT BIDRA TILL EN BÄTTRE MILJÖ. Ditt val gör skillnad DET FINNS ENKLARE SÄTT ATT BIDRA TILL EN BÄTTRE MILJÖ Ditt val gör skillnad Det finns flera olika märken. Med den här trycksaken vill vi reda ut det här med alla olika märken. Vilka förekommer i den grafiska

Läs mer

Miljöredovisning 2014

Miljöredovisning 2014 Miljöredovisning 2014 Vi är stolta över vår fjärrvärmeproduktion som nu består av nära 100 % återvunnen energi. Hans-Erik Olsson Kvalitetsstrateg vid Sundsvall Energi Miljöfrågorna är viktiga för oss.

Läs mer

Vad är orsakerna till att levnadsvillkoren på jorden är så olika?

Vad är orsakerna till att levnadsvillkoren på jorden är så olika? Globala resurser Vad är orsakerna till att levnadsvillkoren på jorden är så olika? Ojämnt fördelade naturresurser (t ex vatten). Orättvist utvinnande (vinstindrivande) av naturresurser (t ex olja). Pga.

Läs mer

Vårt kvalitets- och miljöarbete

Vårt kvalitets- och miljöarbete Vårt kvalitets- och miljöarbete MÅLINRIKTAT KVALITETS- OCH MILJÖARBETE Temporent är miljöcertifierade enligt ISO 14001 och kvalitetscertifierade enligt ISO 9001. Med kunden i fokus arbetar vi målinriktat

Läs mer

Innehållsförteckning. Strategi. Kommunens övergripande policy 4-6 Planering Konsumtion Transporter Energi Avfall Kemikalier Utbildning

Innehållsförteckning. Strategi. Kommunens övergripande policy 4-6 Planering Konsumtion Transporter Energi Avfall Kemikalier Utbildning version 22 jan 2004 2 Innehållsförteckning Sida Bakgrund 3 Strategi Kommunens övergripande policy 4-6 Planering Konsumtion Transporter Energi Avfall Kemikalier Utbildning Miljöledningssystem för kommunens

Läs mer

Vad är FSC? Hållbart skogsbruk Kontrollerad skog Återvunnet material

Vad är FSC? Hållbart skogsbruk Kontrollerad skog Återvunnet material Vad är FSC? Hållbart skogsbruk Kontrollerad skog Återvunnet material Tar hänsyn till flera aspekter: Ekologi biologisk mångfald Social respekt befolkningen i skogens närhet Ekonomisk tillväxt långsiktigt

Läs mer

Svanenmärkning av Dagligvaruhandeln. Fördjupningsmaterial

Svanenmärkning av Dagligvaruhandeln. Fördjupningsmaterial Svanenmärkning av Dagligvaruhandeln Fördjupningsmaterial PPT slide 5: fördjupad info Dagligvaruhandeln Varför Svanen? Fem enkla skäl: Svanen är ett kostnadseffektivt verktyg i miljöarbetet. Det spar inte

Läs mer

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 Upprättad enligt Golvbranschens riktlinjer för BVD 3 BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 27 1 Grunddata Produktidentifikation Varunamn iq Toro SC Ny deklaration Ändrad deklaration

Läs mer

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 Upprättad enligt Golvbranschens riktlinjer för BVD 3 BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 27 1 Grunddata Produktidentifikation Varunamn iq Granit Acoustic Ny deklaration Ändrad

Läs mer

Tidningstjänst AB och miljön

Tidningstjänst AB och miljön Tidningstjänst AB och miljön Vårt långsiktiga mål Minska fossila bränslen mot transportsträcka med 15 % från 2009 till 2014. Miljöpolicy Tidningstjänst AB strävar efter att leverera Rätt tidning i rätt

Läs mer

2001-08-15 614 21 SÖDERKÖPING

2001-08-15 614 21 SÖDERKÖPING Luftvärmare, storlek M-320-0 (2) Produkt Produkt benämning Luftvärmare Produktnummer LTS 320 Produktstorlek Media för uppvärmning Värmevatten Media för kylning - Tillverkarinformation Tillverkare Tillverkningsort

Läs mer

MILJÖLEDNINGSSYSEM MORA DATORER AB

MILJÖLEDNINGSSYSEM MORA DATORER AB MILJÖLEDNINGSSYSEM MORA DATORER AB Sida 1 av 6 MILJÖLEDNINGSSYSTEM MORA DATORER AB INNEHÅLL MILJÖPOLICY 3 RIKTLINJER FÖR MILJÖARBETET 3 ORGANISATION OCH LEDARSKAP 3 Organisation och ledarskap 3 Miljöledningssystem

Läs mer

Ja Nej Uppgift. Bly (inklusive föreningar) (3, 4, 5) Ftalater (3, 4) Klorerade paraffiner (3, 4) Tennorganiska föreningar (3)

Ja Nej Uppgift. Bly (inklusive föreningar) (3, 4, 5) Ftalater (3, 4) Klorerade paraffiner (3, 4) Tennorganiska föreningar (3) Miljöfakta Företag: RUTAB Runbom & Tapper AB Produkt: 2167282 2167288, 2197100 2197118, 2197200 2197258, CTF2, CTF5, CT12GT, CT12NSG, CT24GL, CT5SG, MO14, PA12L, TCF Utarbetad av E.L. Elmateriel Leverantörernas

Läs mer

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 1 Grunddata Produktidentifikation DokumentID 1:1 Varunamn Stockholm (LIB Direktlaminerad laserkantad kökslucka och stomme) Ny deklaration

Läs mer

FSC-certifierade produkter från SCA

FSC-certifierade produkter från SCA FSC-certifierade produkter från SCA Vad är FSC? Forest Stewardship Council (FSC) är en oberoende internationell organisation som främjar utvecklingen av miljöanpassade, socialt ansvarstagande och finansiellt

Läs mer

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 1 Grunddata Produktidentifikation Dokument-ID Varunamn C6 Artikel-nr/ID-begrepp SBSL040107190598581 Varugrupp 04201 Kökssnickerier

Läs mer

Det är betydligt billigare att bo i Norrsundet. Grundläggande principer för framgång: Backcasting från en position i framtiden då vi lyckats.

Det är betydligt billigare att bo i Norrsundet. Grundläggande principer för framgång: Backcasting från en position i framtiden då vi lyckats. Det är betydligt billigare att bo i Norrsundet Grundläggande principer för framgång: 1. Läge 2. Ekonomi 3. Utrymme Backcasting från en position i framtiden då vi lyckats. 4. Till salu De 4 hållbarhetsprinciperna

Läs mer

Utbildningspaket Konsumtion

Utbildningspaket Konsumtion Utbildningspaket Konsumtion Hur och vad? Resurser Vi berättar om olika resurser och konsekvenserna av att vi använder dem. Hushållssopor Vi berättar om hushållssopor och vem som ansvarar för dem. Vad är

Läs mer

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat.

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Våra råvaror måste användas igen. Den globala uppvärmningen är vår tids ödesfråga och vi måste alla bidra på det sätt vi kan. Hur vi på jorden använder och

Läs mer

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 1 Grunddata Produktidentifikation Varunamn Art Mosaik Ny deklaration Ändrad deklaration BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 Artikel-nr/ID-begrepp 3A0000 Vid ändrad deklaration

Läs mer

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 1 Grunddata Produktidentifikation Dokument-ID 1030 Varunamn Konstruktionsplywood Ny deklaration Ändrad deklaration Upprättad/ändrad

Läs mer

LANDSTINGET OCH MILJÖARBETET. Åsa Paletun - Miljöstrateg

LANDSTINGET OCH MILJÖARBETET. Åsa Paletun - Miljöstrateg LANDSTINGET OCH MILJÖARBETET Åsa Paletun - Miljöstrateg ÄR VÅR MILJÖ VÄRD ATT VARA RÄDD OM? Bilder från WWF och eget foto HUSHÅLLNING MED NATURRESURSER Tecknare: Max Gustafsson Vi har den planet vi har

Läs mer

CSR Ansvarsfullt företagande

CSR Ansvarsfullt företagande CSR Ansvarsfullt företagande Det finns ett ökat tryck på våra företag att respektera mänskliga rättigheter, grundläggande arbetsrättsprinciper och grundläggande miljöstandarder oavsett var i världen vi

Läs mer

Märkvärdigt En guide i märkningsdjungeln

Märkvärdigt En guide i märkningsdjungeln Märkvärdigt En guide i märkningsdjungeln EU-ekologiskt Baseras på EU:s förordning för ekologiskt jordbruk. Ekologisk odling betyder att inte kemiska bekämpningsmedel eller konstgödsel används. Märkningen

Läs mer

Systematiskt Miljöarbete

Systematiskt Miljöarbete 1. Verksamhetsberättelse Mediagården Grafisk Produktion AB är ett tryckeri och grafiskt produktionshus, verksamt i Höganäs i nordvästra Skåne sedan 1985. Mediagården har idag 9 anställda och en omsättning

Läs mer

Hållbarhetskrav på IT-produkter TCO Certified

Hållbarhetskrav på IT-produkter TCO Certified Hållbarhetskrav på IT-produkter TCO Certified Stockholm, 11 februari 2015 emma.nolte@tcodevelopment.com Agenda Kort om TCO Development IT produkter har stor miljö och social påverkan Kraven i TCO Certified

Läs mer

Vart tar avfallet vägen?

Vart tar avfallet vägen? Vart tar avfallet vägen? Hushåll När du sorterar ditt avfall gör du en insats för bättre miljö och mindre resursförbrukning. Här har vi samlat de vanligaste avfallsslagen och beskrivit vad som händer efter

Läs mer

Svanenmärkning av Hotell, Restauranger och Konferenser (HRK) Fördjupningsmaterial

Svanenmärkning av Hotell, Restauranger och Konferenser (HRK) Fördjupningsmaterial Svanenmärkning av Hotell, Restauranger och Konferenser (HRK) Fördjupningsmaterial PPT slide 5: fördjupad info HRK Varför Svanen? Fem enkla skäl: Svanen är ett kostnadseffektivt verktyg i miljöarbetet.

Läs mer

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 1 Grunddata Produktidentifikation Dokument-ID BVD 3 - Macro - 03 Varunamn Skagen rund Glans Skagen rund Natur Skagen rund Vit Skagen

Läs mer

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 1 Grunddata Produktidentifikation Varunamn Lineo 1 Ny deklaration Ändrad deklaration Upprättad/ändrad den 2012-11-01 Artikel-nr/ID-begrepp

Läs mer

Företag: Thorn Lighting AB Kontaktperson: Jane Skrinjar 1999-04-07 Rev2. Adress. Box 305 261 23 Landskrona..Telefon. 0418-52000..

Företag: Thorn Lighting AB Kontaktperson: Jane Skrinjar 1999-04-07 Rev2. Adress. Box 305 261 23 Landskrona..Telefon. 0418-52000.. Miljöfakta för belysningsarmatur exkl. ljuskälla Utarbetad av Ljuskultur, 1996-12-23, samt 1999-03-09 Materialet är en bearbetning av Nuteks projekt Råd för inköpare, samt "Miljöfrågan". Företag: Thorn

Läs mer

myter om papperstillverkning och miljö

myter om papperstillverkning och miljö myter om papperstillverkning och miljö Sant eller falskt? Som konsument av papper kan det vara svårt att veta vad som är sant eller falskt när det gäller papper och miljö. Vi får ofta höra att papper

Läs mer

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 1 Grunddata Produktidentifikation Varunamn LLENTAB Högprofilplåt Ny deklaration Ändrad deklaration Upprättad/ändrad den 2013-01-10

Läs mer

HOS OSS FORMAS IDÉER

HOS OSS FORMAS IDÉER HOS OSS FORMAS IDÉER Direktlaminat erbjuder spetskompetens när det gäller laminatbaserade komponenter och inredningar. F900 RÄTA VINKLAR ELLER RUNDA HÖRN? Flexibilitet och specialisering ger nöjda kunder

Läs mer

Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem

Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem Fastställda av kommunfullmäktige 2002-12-18/ 111 Sid 1 Innehåll Sid Allmänt om dessa riktlinjer 3 Varför miljöledningssystem?. 3 Miljöledningsnivåer 3 Beskrivning

Läs mer

Företag: Thorn Lighting AB Kontaktperson: Gunnar Thuning 1999-04-19.. Adress. Box 305 261 23 Landskrona..Telefon. 0418-52000.. E-nummer E72 332 91

Företag: Thorn Lighting AB Kontaktperson: Gunnar Thuning 1999-04-19.. Adress. Box 305 261 23 Landskrona..Telefon. 0418-52000.. E-nummer E72 332 91 Miljöfakta för belysningsarmatur exkl. ljuskälla Utarbetad av Ljuskultur, 1996-12-23, samt 1999-03-09 Materialet är en bearbetning av Nuteks projekt Råd för inköpare, samt "Miljöfrågan". Företag: Thorn

Läs mer

Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet

Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet Kvalitet & Arbetsmiljö Så här arbetar vi med kvalitet & arbetsmiljö Vi på Swea Energi och Qstar Oil har en grundfilosofi när det gäller att arbeta med

Läs mer

Region Skånes Miljöbevis - checklista

Region Skånes Miljöbevis - checklista Region Skånes Miljöbevis - checklista Denna checklista består av kriterier som ni som mottagare av bidragsfinansiering från Region Skåne ska fylla i om ni får minst sex prisbasbelopp eller mer per tolvmånadersperiod.

Läs mer

Biobränsle. Ansökan 2013. Naturskyddsföreningen Bra Miljöval

Biobränsle. Ansökan 2013. Naturskyddsföreningen Bra Miljöval Naturskyddsföreningen Bra Miljöval Biobränsle Ansökan 2013 Naturskyddsföreningens anteckningar Version 2013:B Denna handling är en Ansökan om Licens att få använda Bra Miljöval i enlighet med Licensvillkoren

Läs mer

Capacities of sinks are limited!

Capacities of sinks are limited! Capacities of sinks are limited! Size of Earth s atmosphere Size of Earth s water. Source: Nieman/Novartis; Döberl Klimatneutralisering och företagsnätverket BLICC 1. Stena Metall 2. Återvinning är resurseffektivt

Läs mer

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 1 Grunddata Produktidentifikation Dokument-ID 2214:2 Varunamn weber.floor 140 nova Ny deklaration Ändrad deklaration Upprättad/ändrad

Läs mer

Miljöanpassade transporter för minskad växthuseffekt

Miljöanpassade transporter för minskad växthuseffekt Miljöprestanda GRÖNA TON. Miljöanpassade transporter för minskad växthuseffekt I förarsätet för miljön Växthuseffekten kan allmänt ses som det enskilt största miljöhotet i världen. Det är bakgrunden till

Läs mer

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 1 Grunddata Produktidentifikation Varunamn LK Golvvärme-/ Värme och Universalrör PE-X Ny deklaration Ändrad deklaration Artikel-nr/ID-begrepp

Läs mer

InItIatIvet för. miljö ansvar

InItIatIvet för. miljö ansvar InItIatIvet för miljö ansvar Initiativet för miljöansvar Initiativet för Miljöansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna fungera

Läs mer

Miljöredovisning enligt EMAS för Hr Björkmans Entrémattor AB 2011

Miljöredovisning enligt EMAS för Hr Björkmans Entrémattor AB 2011 Miljöredovisning enligt EMAS för Hr Björkmans Entrémattor AB 2011 FÖRETAGET verksamheten Hr Björkmans Entrémattor AB är ett privatägt företag som är till största del inriktat på uthyrning samt bytesservice

Läs mer

HL Displays miljöarbete. . Vårt arbete hittills och kommande utmaningar

HL Displays miljöarbete. . Vårt arbete hittills och kommande utmaningar HL Displays miljöarbete. Vårt arbete hittills och kommande utmaningar HL Displays miljöarbete Alla våra aktiviteter baseras på HL Displays miljöarbete. Det strategiska perspektivet läggs fast på koncernnivå

Läs mer

Byråns interna miljöarbete

Byråns interna miljöarbete Byråns interna hållbarhetsarbete Byråns interna miljöarbete För Mannheimer Swartling innebär en hållbar affärsmodell dels att föregå med gott exempel när det gäller att bidra till en bättre miljö genom

Läs mer

MÄRKNINGAR SOM GÖR DET LÄTTARE ATT VÄLJA RÄTT

MÄRKNINGAR SOM GÖR DET LÄTTARE ATT VÄLJA RÄTT MÄRKNINGAR SOM GÖR DET LÄTTARE ATT VÄLJA RÄTT För dig som bryr dig om schysst produktion Axfood bedriver handel med dagligvaror inom detalj- och partihandeln i Sverige. Anders Strålman, vd Axfood AB Vår

Läs mer

Över 500,000 kunder varje år. Omsätter $ 900 miljoner i årlig försäljning.

Över 500,000 kunder varje år. Omsätter $ 900 miljoner i årlig försäljning. NCH NCH är en ledande leverantör av - industriell hygien produkter, rengörings- och underhållslösningar. Över 500,000 kunder varje år Utvecklar, tillverkar och levererar över 100,000 produkter Omsätter

Läs mer

hållbar affärsmodell för framtiden

hållbar affärsmodell för framtiden hållbar affärsmodell för framtiden Vår affärsmodell bygger på det vi tror är rätt i ett långsiktigt perspektiv. Långsiktigheten följer den tradition som Södras medlemmar i generationer har arbetat efter

Läs mer

Upprättad av Godkänd Datum Ver.rev Referens Sekretess HANDLINGSPLAN FÖR MINSKADE UTSLÄPP TILL LUFT

Upprättad av Godkänd Datum Ver.rev Referens Sekretess HANDLINGSPLAN FÖR MINSKADE UTSLÄPP TILL LUFT Ton CO2 LFV D-LFV 2009-035287 1(7) HANDLINGSPLAN FÖR MINSKADE UTSLÄPP TILL LUFT Klimatfrågan är av central betydelse för det civila flygets utveckling och LFV arbetar kraftfullt med att minska verkets

Läs mer

Biobränsle. Biogas. Cirkulär ekonomi. Corporate Social Responsibility (CSR) Cradle to cradle (C2C)

Biobränsle. Biogas. Cirkulär ekonomi. Corporate Social Responsibility (CSR) Cradle to cradle (C2C) Biobränsle X är bränslen som har organiskt ursprung, biomassa, och kommer från de växter som lever på vår jord just nu. Exempel på X är ved, rapsolja, biogas och vissa typer av avfall. Biogas Gas som består

Läs mer

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna. 26 Miljöpolicy för Vallentuna kommun (KS 2012.418)

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna. 26 Miljöpolicy för Vallentuna kommun (KS 2012.418) Protokollsutdrag SID 1(2) Organ: Kommunstyrelsen Datum: 2013-02-04 Plats: Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna 26 Miljöpolicy för Vallentuna kommun (KS 2012.418) BESLUT Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige

Läs mer

1. Inledning. 1.1 Om detta dokument. 1.2 Om Fjäråskupan

1. Inledning. 1.1 Om detta dokument. 1.2 Om Fjäråskupan Miljöinformation Miljöinfoinformation 1. Inledning 1.1 Om detta dokument 1.2 Om Fjäråskupan 2. En fläktkupas livscykel 3. Råvaror 3.1 Materialsammansättning 3.2 Fläktsystemet 3.3 Elektronik & belysning

Läs mer

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 1 Grunddata Produktidentifikation Dokument-ID BVD 313 Varunamn Byggträ Ny deklaration Ändrad deklaration Upprättad/ändrad den 2013-02-18

Läs mer

Miljöpolicy. Krokoms kommun

Miljöpolicy. Krokoms kommun Miljöpolicy Krokoms kommun Fastställd av: Kommunfullmäktige Datum: 2013-06-11 Innehåll 1 Inledning... 7 2 Övergripande miljömål för Krokoms kommun... 8 2.1 SamhäIlsplanering och byggande... 8 2.2 Energi...

Läs mer

MORE THAN THE CORE CORENSO UNITED OY LTD SVENSKA

MORE THAN THE CORE CORENSO UNITED OY LTD SVENSKA MORE THAN THE CORE CORENSO UNITED OY LTD SVENSKA Råmaterial Hylskartongfabriker Hylsfabriker Primärfiber 10% Pori, Finland Varkaus, Finland Loviisa, Finland 20 000 t Pori, Finland 12 000 t Imatra, Finland

Läs mer

Miljöpolicy och miljömål 2009-2011 Miljöpolicyn är antagen av Stadsbyggnadsnämnden 2007-02-14 och miljömålen är antagna 2009-03-11

Miljöpolicy och miljömål 2009-2011 Miljöpolicyn är antagen av Stadsbyggnadsnämnden 2007-02-14 och miljömålen är antagna 2009-03-11 Miljöpolicy och miljömål -2011 Miljöpolicyn är antagen av Stadsbyggnadsnämnden 2007-02-14 och miljömålen är antagna -03-11 Stadsbyggnadsförvaltningen är miljöcertifierad Stadsbyggnadsförvaltningen är

Läs mer

FAKTA OM AVFALLSIMPORT. Miljö och importen från Italien. Fakta om avfallsimport 1 (5) 2012-04-17

FAKTA OM AVFALLSIMPORT. Miljö och importen från Italien. Fakta om avfallsimport 1 (5) 2012-04-17 1 (5) FAKTA OM AVFALLSIMPORT Fortum genomför test med import av en mindre mängd avfall från Italien. Det handlar om drygt 3000 ton sorterat avfall som omvandlas till el och värme i Högdalenverket. Import

Läs mer

Bygg- och miljökontorets miljöplan 2014. Fastställd av bygg- och miljökontorets ledningsgrupp. Reviderad 2013-10-30

Bygg- och miljökontorets miljöplan 2014. Fastställd av bygg- och miljökontorets ledningsgrupp. Reviderad 2013-10-30 Intern miljöplan 2013-10-30 Bygg- och miljökontorets miljöplan 2014 Fastställd av bygg- och miljökontorets ledningsgrupp. Reviderad 2013-10-30 Verksamheterna på bygg- och miljökontoret ska vara långsiktigt

Läs mer

Stora förändringar med små medel

Stora förändringar med små medel 30 oktober 2012 Pressmaterial: Stora förändringar med små medel Innehåll: Slutsatser från projektet Ny undersökning om svenskarnas hållbara liv hemma Tänk om många kunde göra lite Kort om projektet Ecoration

Läs mer

Utökad källsortering vid. Campus Valla 2005-09-07. Miljö. Miljö

Utökad källsortering vid. Campus Valla 2005-09-07. Miljö. Miljö Utökad källsortering vid Campus Valla 2005-09-07 Campus Valla - tre sorteringssteg 1. Källsorteringsstationer i verksamheten Upphandlade av institutionerna 3. Källsorteringsrum i kulvert Färdigställda

Läs mer

Peritonealdialys. Miljömässigt hållbar PD Fresenius Medical Care tänker framåt

Peritonealdialys. Miljömässigt hållbar PD Fresenius Medical Care tänker framåt Peritonealdialys Miljömässigt hållbar PD Fresenius Medical Care tänker framåt Miljömässigt hållbar peritonealdialys Personal inom Fresenius Medical Care förväntas ta kloka beslut för att säkra företagets

Läs mer

ÖVERGRIPANDE MÅL 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Bygg- och miljökontorets interna miljöplan, reviderad 2012-10-30 DELMÅL FÖR KONTORET 1 TECKENFÖRKLARING 1

ÖVERGRIPANDE MÅL 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Bygg- och miljökontorets interna miljöplan, reviderad 2012-10-30 DELMÅL FÖR KONTORET 1 TECKENFÖRKLARING 1 INTERN MILJÖPLAN INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÖVERGRIPANDE MÅL 1 DELMÅL FÖR KONTORET 1 TECKENFÖRKLARING 1 KONTORSMATERIEL OCH FÖRBRUKNINGSVAROR 1 PAPPER OCH KUVERT 1 LUNCHRUM 2 RESOR TILL OCH FRÅN ARBETET 2 TJÄNSTERESOR

Läs mer

Kompletterande GRI indikatorer 2012. Kompletterande information till Samhall AB:s årsoch hållbarhetsredovisning 2012

Kompletterande GRI indikatorer 2012. Kompletterande information till Samhall AB:s årsoch hållbarhetsredovisning 2012 Kompletterande GRI indikatorer 2012 Kompletterande information till Samhall AB:s årsoch hållbarhetsredovisning 2012 1 2 Personalrelaterade uppgifter MÅLUPPFYLLELSE PERSONALMÅL 2012 Område Mål Utfall Antal

Läs mer

Biobränslen från skogen

Biobränslen från skogen Biobränslen från skogen Biobränsle gör din skog ännu mer värdefull Efterfrågan på biobränsle från skogen, skogsbränsle, ökar kraftigt tack vare det intensiva, globala klimatarbetet. För dig som skogsägare

Läs mer

Kronobergs Miljö. - Din framtid!

Kronobergs Miljö. - Din framtid! Kronobergs Miljö - Din framtid! Vi ska lösa de stora miljöproblemen! Vi skall lämna över en frisk miljö till nästa generation. Om vi hjälps åt kan vi minska klimathotet, läka ozonlagret och få renare luft

Läs mer

Hållbar bilism. Index för. hållbar bilism 2015. 2008-2014 Årlig sammanställning, maj 2015 134% 100%

Hållbar bilism. Index för. hållbar bilism 2015. 2008-2014 Årlig sammanställning, maj 2015 134% 100% Index för Hållbar bilism hållbar bilism 2015 2008-2014 Årlig sammanställning, maj 2015 134% 100% 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 OKQ8 och hållbar bilism OKQ8 vill jobba med hållbarhet i hela leverantörskedjan

Läs mer

Hållbara perspektiv. Etappmål

Hållbara perspektiv. Etappmål Hållbara perspektiv I Borås Stad finns kunskap och engagemang i hållbarhetsfrågor. Kunskap ger grund för hållbara val vid konsumtion av varor och tjänster. Strukturerat miljöarbete skapar delaktighet och

Läs mer

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 1 Grunddata Produktidentifikation Varunamn LINC Modell 2-62 Artikel-nr/ID-begrepp 502-562 --- -- Dokument-ID BVD 3-INR-030 Varugrupp

Läs mer

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi.

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi. Pub nr 2008:44 Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi. Vi hushållar med energin och använder den effektivt.

Läs mer

ATT BYGGA MILJÖANPASSAT

ATT BYGGA MILJÖANPASSAT ATT BYGGA MILJÖANPASSAT En handbok för dig som tänker på framtiden Svanen Svanen är det officiella nordiska miljömärket som instiftats av Nordiska Ministerrådet. Svanens vision är ett hållbart samhälle

Läs mer

BYGGVARUDEKLARATION. Dokument-ID Artikel-nr/ID-begrepp. Varugrupp Se nedan

BYGGVARUDEKLARATION. Dokument-ID Artikel-nr/ID-begrepp. Varugrupp Se nedan BYGGVARUDEKLARATION 1 Grunddata Produktidentifikation Varunamn Se nedan Ny deklaration Ändrad deklaration Upprättad/ändrad den Dokument-ID Artikel-nr/ID-begrepp Varugrupp Se nedan Vippor Vid ändrad deklaration

Läs mer

Svanenmärkning av Tryckerier. Fördjupningsmaterial

Svanenmärkning av Tryckerier. Fördjupningsmaterial Svanenmärkning av Tryckerier Fördjupningsmaterial PPT slide 5: fördjupad info Tryckerier Varför Svanen? Fem enkla skäl Svanen är ett kostnadseffektivt verktyg i miljöarbetet. Det spar inte bara tid och

Läs mer

FÖRETAGETS ANSVAR EN BROSCHYR FRAMTAGEN AV TILLSYNSMYNDIGHETERNA I KALMAR & GOTLANDS LÄN GENOM MILJÖSAMVERKAN SYDOST

FÖRETAGETS ANSVAR EN BROSCHYR FRAMTAGEN AV TILLSYNSMYNDIGHETERNA I KALMAR & GOTLANDS LÄN GENOM MILJÖSAMVERKAN SYDOST EN BROSCHYR FRAMTAGEN AV TILLSYNSMYNDIGHETERNA I KALMAR & GOTLANDS LÄN GENOM MILJÖSAMVERKAN SYDOST FÖRETAGETS ANSVAR Alla företag påverkar miljön på något sätt och ansvarar för sin egen miljöpåverkan.

Läs mer

snabba fakta om vårt hållbarhetsarbete

snabba fakta om vårt hållbarhetsarbete snabba fakta om vårt hållbarhetsarbete Inom området hållbarhet har KappAhl under året som gått bland annat...... varit en av initiativtagarna till SWAR, ett svenskt projekt för renare textilproduktion

Läs mer

Fakta om miljö- och hälsoaspekter vid rökning av livsmedel. Rök från flis/spångenerator kontra Naturligt rökkondensat

Fakta om miljö- och hälsoaspekter vid rökning av livsmedel. Rök från flis/spångenerator kontra Naturligt rökkondensat Fakta om miljö- och hälsoaspekter vid rökning av livsmedel. Rök från flis/spångenerator kontra Naturligt rökkondensat Denna information har producerats av Tarber AB, november 2010 1 1. Jämförelse mellan

Läs mer

Hållbar utveckling. Ämnesövergripande område No,Tk, Sv, Slöjd, SO och Hkk 8A ht.2013. Namn: Klass:

Hållbar utveckling. Ämnesövergripande område No,Tk, Sv, Slöjd, SO och Hkk 8A ht.2013. Namn: Klass: Hållbar utveckling Ämnesövergripande område No,Tk, Sv, Slöjd, SO och Hkk 8A ht.2013 Namn: Klass: NO/TK - HÅLLBAR UTVECKLING Följande NO/TK mål i ämnet ligger till grund för arbetsområdet Du kommer att

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖARBETE

HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖARBETE HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖARBETE 2009-2015 1 Handlingsplan för miljö och hållbar utveckling Handlingsplanen beskriver de övergripande målen och hur de skall genomföras. Dessa kan brytas ned för respektive

Läs mer

Miljöredovisning 1997

Miljöredovisning 1997 Copyright AB BEG. BILDELAR, Eftersom vi värnar om en renare värld i allt vi gör är pappret i broschyren miljömärkt med Svanen. Ensbovägen, Box 159, 581 02 Linköping, Telefon 013-31 50 80, Telefax 013-14

Läs mer

Biogas. Förnybar biogas. ett klimatsmart alternativ

Biogas. Förnybar biogas. ett klimatsmart alternativ Biogas Förnybar biogas ett klimatsmart alternativ Biogas Koldioxidneutral och lokalt producerad Utsläppen av koldioxid måste begränsas. För många är det här den viktigaste frågan just nu för att stoppa

Läs mer

Från idé till färdig komponent

Från idé till färdig komponent Från idé till färdig komponent Från idé till färdig produkt Hydal Aluminium Profiler är en ledande leverantörer av strängpressade, bearbetade och ytbehandlade aluminiumprofiler och komponenter. Vi levererar

Läs mer

För VF Tryck är det självklart med en verksamhet som genomsyras av miljöhänsyn. Vi ska

För VF Tryck är det självklart med en verksamhet som genomsyras av miljöhänsyn. Vi ska Miljöpolicy För VF Tryck är det självklart med en verksamhet som genomsyras av miljöhänsyn. Vi ska hushålla med resurser och i största möjliga mån använda förnybara naturresurser i vår produktion och administration

Läs mer

Waldmann Ljusteknik AB

Waldmann Ljusteknik AB Miljöberättelse 2015 Waldmann Ljusteknik AB Skebokvarnsvägen 370 124 50 BANDHAGEN Org. nr: 556113-3447 Tfn: 08-99 03 50, fax: 08-99 16 09 E-post: info-se@waldmann.com Hemsida: www.waldmann.com VD/Miljöansvarig:

Läs mer