Miljödeklaration för Kinnarps möbler Gäller i tillämpliga delar för hela sortimentet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Miljödeklaration för Kinnarps möbler Gäller i tillämpliga delar för hela sortimentet"

Transkript

1 Miljödeklaration för Kinnarps möbler Gäller i tillämpliga delar för hela sortimentet

2 Miljödeklaration för Kinnarps möbler. Gäller i tillämpliga delar för hela sortimentet Råvaror och basmaterial. 1.0 Träråvara. Kinnarps sortiment innehåller inte regnskogsträ utan endast träslag ek, bok och björk. Inköpskrav är skriftlig garanti att råvaran kommer från områden med skogsvårdsprogram enligt landets skogsvårdsnormer. Kinnarps strävar efter att köpa in FSC-certifierad träråvara. Kinnarps är certifierade enligt FSC med ett s.k. Chain of Custody (spårbarhetscertifikat). Cert. nr SGS-COC Mängden FSC baseras på inköpt material som ligger på ca 25% av total inköpt träråvara. 1.1 Ekfaner och massivträ. Ekfaner och massivträ kommer från Nordamerika med containerfartyg till Göteborg och containerbil till Kinnarps. 1.2 Bokfaner. Bokfaner kommer från södra Tyskland, norra Frankrike och Slovenien. 1.3 Bok massivträ. Bok massivträ är från Skåne och bok i massivt böjträ från Danmark. 1.4 Björkfaner och massivträ. Björkfaner och massivträ kommer från Finland, svensk björk förekommer mycket sparsamt som möbelvirke. 1.5 Jalusifaner. Träslagen är Ilomba och Abachi från Elfenbenskusten och kommer från odlade områden Spånplattan. Spånplattan är Svensk och Svanencertifierad enligt den Nordiska miljömärkningen. Detta ger garanti för att formaldehydinnehållet enligt E1 norm uppfylls. Den laminerade spånplattan är av tysk kvalitet och godkänd enligt E1-norm. 1.7 Board. Boarden kommer från Tyskland. Formaldehyd under E1 norm

3 1.8 Kemiska produkter. På alla kemiska produkter kräver vi att få varuinformations blad. Alla produkter granskas ur miljö och hälsosynpunkt innan de används i produktion på miljöavdelningen. Ämnen från bl.a. OBS- och Begränsningslistan förekommer EJ i våra produkter. 2.0 Metalldetaljer. De metaller Kinnarps använder är stål, aluminium samt i enstaka beslag i zinklegering. Återvunnen vara ingår i varje metall, men mängden kan variera beroende på kvalitetskrav. Stålplåt innehåller i genomsnitt 20% återvunnen vara, strängsprutad aluminium ca 45% och pressgjuten aluminium ca 95%. Tillverkningen sker dels hos underleverantörer och dels hos Kinnarps egna metallindustri i Småland. Detaljerna levereras sedan färdiga för montering till Kinnarps. Kinnarps transportoptimering bestämmer om egna eller externa transportörer används. 2.1 Rengöring av metallytor. Rengöring av metallytor innan lackering sker i miljöanpassade slutna system med alkalisk eller fosfaterings metod 2.2 Lackering av metall. Lackering av metall med lösningsmedelsfri pulverlack utan tungmetaller. Krom är helt borttaget sedan 1996, frånsett skruv och mindre beslag, enligt Svanens miljömärkningskrav. 2.3 Nickel. Nycklar och låscylindrar är nickelfria. 3.0 Plastkomponenter. Plastkomponenter består framförallt av polypropen, polystyren och polyamid. PVC är sedan 1996 borttaget ur Kinnarps sortiment. Återvunnen plast finns i plus[6/8] stolen. 3.1 Plaster. Plasterna är art- och återvinningsmärkta enligt ISO 11469, för att kunna återvinnas till ny material eller energi. 4.0 Lim. Lim för sammanfogning och montage är framförallt smältlim eller vattenbaserat lim. 4.1 Vattenbaserat lim. Innehåll kontrolleras genom varuinformation. Ingående ämnen får ej framkalla hälsorisk och ej förekomma i Begränsningslista eller OBS-lista. 4.2 Då formaldehyd förekommer. I den mån formaldehyd förekommer är det alltid enligt E1 norm.

4 Ytbehandling av trä 5.0 Ytbehandling. Ytbehandling sker i miljöanpassade lacksystem med återvinning. Detta sker genom valsning, sprutautomat eller robotlackering. Ytor som inte kan lackeras i dessa system handsprutas i boxar med rening. Våra lacksystem är uppbyggda helt utan farliga tungmetaller och aromater 5.1 Plana ytor. Klarlacker på fanerade ytor valsas med UV-härdande akrylatlack helt utan lösningsmedel och aromater Pigmenterade lacker (SignaDure) lackeras med UV-härdande akrylatlacker helt utan lösningsmedel, aromater och tungmetaller Betsade ytor är vatten- eller alkoholbaserade helt utan aromater och tungmetaller 5.2 Kanter. Kantlackering handsprutas i boxar med rening. All bok och björk har en grundlack och topplack som är vattenbaserad. Ek är grundlackerad med aromatfri lösningsmedellack och en topplack som är vattenbaserad. 5.3 Handtag, lister, trästolar och böjträ. Alla handtag och lister sprutlackeras med UV-härdande akrylat lack med aromatfri alkoholbaserad lösningsmedelslack i slutna återvinningssystem. Trästolar och böjträ robotsprutas med vatten baserad UV-härdande akrylatlack i slutna system med återvinning. Skolstolar elstatslackeras med aromatfri lösningsmedellack, baserad på alkohol och butylacetat. Betsade ytor är vatten- eller alkoholbaserade helt utan aromater och tungmetaller 5.4 Kinnarps AB håller kontinuerligt på med teknik och processutveckling mot lösningsmedelfattiga system och utbyte till lösningsmedelfria akrylat eller vattenbaserade lacker och betssystem. Ovanstående beskrivning kan därför snabbt ha ändrats när framsteg görs. Avgörande är kvalitetskrav. 5.5 Oljor. Oljor som ytbehandling förekommer inte eftersom kvalitetskrav ej uppnås. Stoppningsmaterial och klädsel 6.0 Stoppningsmaterial av polyuretanskum. För att klara krav på hög brandhärdighet används CMHR-skum ( combustion modified high resilient ). Freoner är borttagen och har ersatts av vatten som skummar upp polyuretanskummet.

5 6.1 Klädsel stolar. Kinnarps ställer krav på att bromerade ämnen ej får förekomma. Genom att använda ull erhålls ett naturligt flamskydd. Trevira CS tyg har flamskydd utan miljöpåverkande ämnen. 6.2 Kinnarps tygsortiment. Kinnarps tyger följer Kinnarps kravlista för textilier. Kravlistan är baserad på krav från Nordiska miljömärkningen Svanen, Bra Miljöval och Öko-Tex. Standardtyget Myr är Öko-Tex märkt och komplementtyget Lava är Öko- Tex märkt. 6.3 Tvätt. Ull och treviratyger-cs skumtvättas, vattentvättas eller kemtvättas se utförligare varje separat tvättråd 6.4 Skinn. Från och med september 1997 är allt skinn vegetabiliskt garvat och således kromfritt. Produktionsspill (avfall) 7.0 Källsortering. Källsortering av avfall görs på våra tre produktionsenheter, för materialåtervinning och energiutvinning. 7.1 Brännbart avfall. Brännbart avfall som sågspån, hyvelspån, träavfall, pappersavfall och förbrukat emballage flisas och pressas till bränslebriketter. Eldning i egna anläggningar som värmer våra fabriker, samt intilliggande industri, skola, idrottshall, banklokal, ålderdomshem och 30 enfamiljshus. Ersätter totalt ca m 3 olja. 7.2 Ej brännbart avfall. Ej brännbart avfall eller på annat sätt ej återvinningsbart avfall, går till deponi. Deponiavfall utgör mindre än 5 % av totala mängden fast avfall 7.3 Metallavfall. Metallavfall som stålband, lim- och lackemballage och övrigt metallavfall till metallåtervinning. 7.4 Plastavfall. Mjukplast och plastband sorteras och pressas i balar för omhändertagning 7.5 Well och pappavfall. Wellkartonger och papper samlas in för återvinning. 7.6 Tygspill. Tygspill ca 50 ton, transporteras till ett materialbolag i Tyskland, som tillverkar bl a ljudabsorberande inredning för bilar.

6 Transporter 8.0 Transporter. Transporter sker i egna miljöanpassade transportfordon. Lastoptimering och transportplanering för varje transport. Hemtagning från underleverantör inplaneras. Fordonen körs på miljödiesel. Däck inköpes utan aromatiska oljor i slitytan och mindre än 3% i stommen, så kallat PAH-innehåll. Alla våra chaufförer har utbildats i Eco-driving. 8.1 Transportemballage. Emballering sker vid lastning i filtar med hård wellskiva som mellanlägg. Emballaget följer bilarna tillbaks och återbrukas i efterföljande transporter. Företaget är anslutit till förpackningsregistret, även kallat REPA-registret. Miljöledningssystem och miljömärkning 9.0 Miljöledningssystem ISO 14000/EMAS. Kinnarps AB:s produktionsenheter i Kinnarp och Skillingaryd blev certifierade 1997 med miljöledningssystemen enligt ISO och EMASregistrering. Produktionsenheten i Jönköping blev certifierade hösten 2001 även de med ISO14001 och EMAS-registrering. Detta innebär: Miljöpolicy. Miljöutredning - utvärdering. Miljöolyckor - riskvärdering. Krav på underleverantörer. Miljöeffektsregister. Miljömål - ständig miljöförbättring. Interna och externa revisioner. Offentlig redovisning enligt EMAS. Lagregister 9.1 Miljömärkning. Kinnarps söker i sin tillverkning tillfredsställa kriterierna i Nordisk miljömärkning Svanen. Certifikat som bevis finns ej. Ingående material som är miljömärkta : -spånplatta är Svanen-certifierad.(licensnr: ). -standardtyget Eco är Svanen-certifierad ( ). -standardtygen Gem, Gem uni och Myr, Öko-Tex Standard 100, Ö tecnogelet i armstödet till arbetsstolar, Öko-Tex Standard 100, Test No

7 Återvinning 10.0 Återvinning förbrukad möbel. Arbetsstolar tar Kinnarps idag emot för återvinningshantering. För övrigt följer vi utveckling av kommande producentansvarslag för att arbeta fram lämpligt system. Hänsyn tas idag vid konstruktion, materialval och märkning för att möjliggöra kommande återvinning Förbrukad möbel. Förbrukad möbel kan material eller energiutvinnas. Metaller till metallåtervinning. Plasterna anpassade för materialåtervinning eller energi. Allt trä och tyg till energiutvinning. Stoppning till energiutvinning i godkänd förbränningsanläggning. Kinnarps Kinnarps AB Kvalite och Miljöavd. SE Kinnarps AB tel fax

INNEHÅLLS DEKLARATION

INNEHÅLLS DEKLARATION INNEHÅLLS DEKLARATION INNEHÅLLSDEKLARATION MÖBLER Tillverkningsland Sverige TRÄRÅVARA Virke Vi använder virke från företag som är medvetna om sitt ekologiska ansvar och följer befintliga regler och normer.

Läs mer

skötsel och funktioner BAD

skötsel och funktioner BAD skötsel och funktioner BAD BAD 1 bad 2 BAD Vardagsglädje på plats hos dig! Grattis till att du valt Ballingslövs bad till ditt hem. Vi vet att du kommer använda ditt badrum dagligen, därför är det viktigt

Läs mer

Miljöredovisning 2009

Miljöredovisning 2009 Miljöredovisning 2009 Towe Grew VD Diskteknik AB/Jasico AB /Cleano AB. Mina bästa miljöspartips: Jag försöker att alltid gå eller cykla kortare sträckor på fritiden.jag sparar både på miljön och jag får

Läs mer

Vill du trycka miljöanpassat? Ett märke täcker allt.

Vill du trycka miljöanpassat? Ett märke täcker allt. Vill du trycka miljöanpassat? Ett märke täcker allt. Det finns flera olika märke Å andra sidan räcker det Med den här trycksaken vill vi reda ut det här med alla olika märken. Vilka förekommer i den grafiska

Läs mer

Handbok för ett grönare kontor

Handbok för ett grönare kontor Handbok för ett grönare kontor En beskrivning av Office Depots hållbarhetsarbete... 2 Verksamhetspolicy... 3 produktinformation... 4 Beskrivning av papprets kretslopp... 5 Miljöpåverkan och miljötips...

Läs mer

KÄHRS MILJÖREDOVISNING EMAS 2013. Redovisningen omfattar Kährs Groups dotterbolag AB Gustaf Kähr och dess anläggningar i Nybro och Blomstermåla.

KÄHRS MILJÖREDOVISNING EMAS 2013. Redovisningen omfattar Kährs Groups dotterbolag AB Gustaf Kähr och dess anläggningar i Nybro och Blomstermåla. KÄHRS MILJÖREDOVISNING EMAS 2013 Redovisningen omfattar Kährs Groups dotterbolag AB Gustaf Kähr och dess anläggningar i Nybro och Blomstermåla. INNEHÅLL Vd har ordet 3 Om EMAS 4 Sammanfattning av miljöåret

Läs mer

Vi gör det grönare för dig! miljöhandbok

Vi gör det grönare för dig! miljöhandbok Vi gör det grönare för dig! miljöhandbok Miljöhandbok Miljö är ett område som krupit längst upp på dagordningen både globalt och lokalt. Vi på Svanströmsgruppen upplever ett ökat engagemang från våra kunder

Läs mer

MILJÖFÖRVALTNINGEN. Farligt avfall. En hjälpreda för företag och verksamheter med mindre mängder farligt avfall

MILJÖFÖRVALTNINGEN. Farligt avfall. En hjälpreda för företag och verksamheter med mindre mängder farligt avfall MILJÖFÖRVALTNINGEN Farligt avfall En hjälpreda för företag och verksamheter med mindre mängder farligt avfall Blomquist Annonsbyrå Illustrationer: Johnny Dyrander Tryckeri: Centraltryckeriet/Impress Vad

Läs mer

Vad händer sedan.. Metallförpackningar

Vad händer sedan.. Metallförpackningar Metallförpackningar Av stål / plåt Eftersom stålets kvalitet inte förändras, kan det återvinnas till nya produkter om och om igen. Efter sortering transporteras stålet till Smedjebackens stålverk, SSAB

Läs mer

Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem

Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem Fastställda av kommunfullmäktige 2002-12-18/ 111 Sid 1 Innehåll Sid Allmänt om dessa riktlinjer 3 Varför miljöledningssystem?. 3 Miljöledningsnivåer 3 Beskrivning

Läs mer

Upphandlingsguide för möbler

Upphandlingsguide för möbler Upphandlingsguide för möbler Möbelfakta/TMF Besöksadress: Storgatan 19, Stockholm Postadress: Box 55525, 102 04 Stockholm Tel: 08-762 72 50 (vxl) E-post: info@mobelfakta.se Hemsida: www.mobelfakta.se Kvalitet

Läs mer

Ny miljöredovisning miljöpolicy & miljömål Nautic & Coloric 2 miljökämpar

Ny miljöredovisning miljöpolicy & miljömål Nautic & Coloric 2 miljökämpar MiljöarbetE I världsklass M i l j ö r e d o v i s n i n g e n ä r g o d k ä n d a v S v e r i g e s Te k n i s k a F o r s k n i n g s i n s t i t u t Ny miljöredovisning miljöpolicy & miljömål Nautic

Läs mer

Arctic Paper Munkedals AB Miljöredovisning 2013

Arctic Paper Munkedals AB Miljöredovisning 2013 Arctic Paper Munkedals AB Miljöredovisning 213 Arctic Paper S.A. Arctic Paper S.A. är en av Europas ledande leverantörer av bokpapper och grafiskt finpapper. Koncernen producerar högkvalitativt bestruket,

Läs mer

Dessa miljötips och ordförklaringar är ett urval som vi successivt skall bygga ut och hålla aktuella.

Dessa miljötips och ordförklaringar är ett urval som vi successivt skall bygga ut och hålla aktuella. Dessa miljötips och ordförklaringar är ett urval som vi successivt skall bygga ut och hålla aktuella. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö VAGGERYDS MILJÖSIDOR A Agenda 21 är ett slutdokument

Läs mer

Bilavfettning - dags att välja grönt

Bilavfettning - dags att välja grönt Bilavfettning - dags att välja grönt Ett delprojekt inom Giftfritt Göteborg R 2010:13 ISSN 1401-243X VI SKALL STRÄVA EFTER STÄNDIGA FÖRBÄTTRINGAR! För att bli trovärdiga i vår roll som tillsynsmyndighet

Läs mer

Det är tillfredsställande att se mål uppnås. Jag ser fram emot att, tillsammans med mina engagerade kollegor, ta tag i våra nya, viktiga miljömål.

Det är tillfredsställande att se mål uppnås. Jag ser fram emot att, tillsammans med mina engagerade kollegor, ta tag i våra nya, viktiga miljömål. Alcro-Beckers Miljöredovisning 2011 Som nytillträdd VD för Alcro-Beckers konstaterar jag snabbt att det är ett mycket miljöfokuserat bolag. Miljötänkandet märks överallt - i tillverkningen och produktutvecklingen,

Läs mer

Miljöredovisning 1997

Miljöredovisning 1997 Copyright AB BEG. BILDELAR, Eftersom vi värnar om en renare värld i allt vi gör är pappret i broschyren miljömärkt med Svanen. Ensbovägen, Box 159, 581 02 Linköping, Telefon 013-31 50 80, Telefax 013-14

Läs mer

Miljöguide. Lokalt Agenda 21-arbete, 1998

Miljöguide. Lokalt Agenda 21-arbete, 1998 Miljöguide Lokalt Agenda 21-arbete, 1998 MILJÖGUIDE Miljöguide Hushållen står för nära hälften av de totala utsläppen i Sverige. Nästan allt vi gör påverkar miljön mer eller mindre och hushållen bidrar

Läs mer

Miljöredovisning JMS Mediasystem AB

Miljöredovisning JMS Mediasystem AB 1 Miljöredovisning JMS Mediasystem AB 2011 Innehåll 3 4 5 6 8 10 12 13 14 17 18 Om företaget Att satsa på miljön är att satsa på livet Miljöpolicy för JMS Mediasystem Vårt verksamhetssystem Miljömål 2011

Läs mer

Alcro-Beckers Miljöredovisning 2009/2010

Alcro-Beckers Miljöredovisning 2009/2010 Alcro-Beckers Miljöredovisning 2009/2010 Det är fantastiskt trevligt för oss att nu kunna se resultat av en målmedveten satsning! För 14 år sedan satte Alcro-Beckers upp det första miljömålet om att minska

Läs mer

Miljöinformation för företag

Miljöinformation för företag Miljöinformation för företag Miljöfrågor får allt större vikt i samhället vad det gäller miljökrav från myndigheter, företagskunder och konsumenter. Som verksamhetsutövare är det en god idé att analysera

Läs mer

Företagspresentation. Hotell Restaurang Café Catering Sjukvård Kommuner Industri

Företagspresentation. Hotell Restaurang Café Catering Sjukvård Kommuner Industri Hotell Restaurang Café Catering Sjukvård Kommuner Industri Företagspresentation Produkter och system för Disk, Tvätt, Rengöring, Hygien och Desinfektion 2 Du är till för dina gäster. Vi är till för dig.

Läs mer

GIFTFRI FÖRSKOLA LEKA, ÄTA, SOVA

GIFTFRI FÖRSKOLA LEKA, ÄTA, SOVA Miljöstyrningsrådet Rapport 2013:2 LEKA, ÄTA, SOVA Anna Christiansson, Maria Azzopardi, Anne Lagerqvist MILJÖSTYRNINGSRÅDET DATUM 2013-12-20 SIDOR 2 (88) INLEDNING Det finns omkring 80 miljoner barn under

Läs mer

Meddelandeblad. Egenkontroll inom hälsoskyddsområdet

Meddelandeblad. Egenkontroll inom hälsoskyddsområdet Meddelandeblad Mottagare: Miljö- och hälsoskyddsnämnder eller motsvarande Länsstyrelser December 2007 Revidering av utgåva från juni 2006 Egenkontroll inom hälsoskyddsområdet Regler för egenkontroll Miljöbalken

Läs mer

VIKA AVFALLSANLÄGGNING I KATRINEHOLM

VIKA AVFALLSANLÄGGNING I KATRINEHOLM VIKA AVFALLSANLÄGGNING I KATRINEHOLM Vid prisfrågor, rådgivning kring avfallshantering, sortering och insamling kontaktar ni: Verksamhetsavfall Jan Hock 0150-778 88 Transportbeställningar Kundservice 0150-579

Läs mer

Design med Omtankes Hållbara idéer

Design med Omtankes Hållbara idéer Design med Omtankes Hållbara idéer 1 5E I arbetet med hållbar utveckling finns det många faktorer att ta hänsyn till. Den optimala lösningen ur alla aspekter finns sällan eller är ofta mycket svår att

Läs mer

INLEDNING... 3. PRISGRUPPER... 4 Dekorskåpstommar, dekorsidor och detaljer... 4 Frontanpassade skåpstommar... 4 Passlist... 4 Kulörtillägg...

INLEDNING... 3. PRISGRUPPER... 4 Dekorskåpstommar, dekorsidor och detaljer... 4 Frontanpassade skåpstommar... 4 Passlist... 4 Kulörtillägg... PRODUKTGUIDE KÖK 2016 S TA N D A R D S O R T I M E N T Omslag.indd 2 2015-08-26 11:32:32 INLEDNING....................................................... 3 PRISGRUPPER....................................................

Läs mer

MILJÖRIKTIGA VAL. Välj rätt för miljön enklare än du tror

MILJÖRIKTIGA VAL. Välj rätt för miljön enklare än du tror MILJÖRIKTIGA VAL Välj rätt för miljön enklare än du tror 1 2 Utgivare: Miljöbyrån Tryckning: Mariehamns Tryckeri Produktion och layout: ViKAN text & layout Illustrationer: Eva Sundberg Välj rätt för miljön

Läs mer

Miljöredovisning enligt EMAS för Hr Björkmans Entrémattor AB 2011

Miljöredovisning enligt EMAS för Hr Björkmans Entrémattor AB 2011 Miljöredovisning enligt EMAS för Hr Björkmans Entrémattor AB 2011 FÖRETAGET verksamheten Hr Björkmans Entrémattor AB är ett privatägt företag som är till största del inriktat på uthyrning samt bytesservice

Läs mer

Produktguide kök 2015:2

Produktguide kök 2015:2 Produktguide kök 2015:2 STANDARDSORTIMENT Inledning.....................................3 Prisgrupper...................................4 DEKORSKÅPSTOMMAR, DEKORSIDOR OCH DETALJER......... 4 ANPASSADE

Läs mer