fueetgomuöö Ärs 28 Hei alla Aselebor! Hos oss får ni matkvalite från köttdisken.,. 39:80 Ka116-kotletter Hgm-ägg

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "fueetgomuöö Ärs 28 Hei alla Aselebor! Hos oss får ni matkvalite från köttdisken.,. 39:80 Ka116-kotletter Hgm-ägg"

Transkript

1 fueetgomuöö Ärs 28 Torsdagen den 12 mars 1987 Utgivare: Bröderna Pallins Tryckeri. Äsele. tel OO04 Nr 10 Hei alla Aselebor! Hos oss får ni matkvalite från köttdisken.,. ********************** Ka116-kotletter Hgm-ägg Lösvikt 39:80 Pr kg 65:90 Pr kg ord pris 21:90 DIREKT FRAN UGNEN Småffanska -r98 Leverpasteiscan ordpris44:e0 Prkg 32:90 Edamer-Ostordpris4e:oo Pr kg 39:50 Kaffeko ppa r I }-duss 35: OO Stenmans ordprisl:eo Pf St Tre orika dekorer 1 FREDAG provsmakning av Scans VARMKORV TAG EN KOPP KAFFE IVAR KUNDHÖRNA ä m Direkt frän te-imponen Lösvikts- TE Pr hg 8:5O Massor av olika smaker OPPETTIDER: Måndag-fredag Lördag

2 Asele kyrka: Söndag kl ötrt SKAS HYRA Lägenhet eller Högmässa, Forsman. efte r kl 18 ' EFS: Lordag kl 1800 Passionsgudstjänst, Forsman mfl Onsdag kl Symöte lnbjudare Karin Karlsson, Rut Häggefors, Astrid Olofsson. 21 mars busstur oo Äsere Lions cru b till SM i Skotercross, Storuman. Platser Sko terklubben o ASELE KONSTFORENING L kallar till r= ARsMöre BAPTISTKAPELLET, ELIM Söndag 15 mars kl Gudstjänst Nattvard lnsamling Veckans Bibelord: Herren låte sitt ansikte lysa över dig och vare dig nådig 4 Mos 6'.25 Vårt varma tack till släkt och vänner för visat deltagande vid vår käre broders söndagen den 22 mars kl på Folkets Hus Konstverk utlottas bland 19BO års medlemmar. Kaff e Serveras VÄI-KO M NAI lnformation om Aselemässan ALMAR HANSSON.SYSKONBARN 21. finns kvar i bussen. Pris med buss, inträde och mat c:a 125'=. Anmälan till Anneli eller Anitha 2O0 91 FILADELFIA ASELE: Torsdag kl Torsdax Kl 1900 Trivselkväll Fredag kl Fredax Kl Tonår Kl 21 OO Cafe Freda Lordag kl Ledarsam ling Söndag kl FAM ILJ EG U DSTJÄNST Tisdag kl Bon Onsdag kl Bon Kl Onsdax HÄLLA: Fredag kl 16 OO Ung träff Ring telebibeln bortgång, för blommor vid båren samt gåvor till olika fonder, villvi framföra vårt Glöm ej kvällens pappersinsamling Lillögda: Söndag kl Gudstjänst, Forsman t sommarstuga i Fredrika med omnejd över sommaren. Telefon och diskussionst räff med anledning av årets mässa lnformationen vänder sig till dig och ditt företag, som har verksamhet inom kommunen. Välkommen till Äl K:s kansli tisdagen den 17 mars kl Planeri ngs- ' RANG-VI LLA TI LL SALU Myrstigen 27, Åsele Telefon efter kl 20 0O Äsele kommun S UTER Glada nyheter till Äsele-bor Energirådgivningen finns kvar Vill du diskutera olika sparalternativ och lånemöj ligheter Kontakta energirådgivn Fisketuren börjar hos rned bra "GREJER" rätt pris OSS till Motorisborrar i lager ingen. Pekka N iem i, rel Nar det gäller lånemöj ligheterna kan du även kontakta Hans Olofsson, tel VÄLKOMNAI lsetr!b.03llrl00 0+ I0 zl

3 M OTO R I S BO R RAR, flera storlek ar MOTOROLJOR Mobil, Castrol, Esso, Motorex SKOTEROLJOR Yamaha, Motorex TAVLIN G SOVERALLER RACINGSKO HUNDFODER APTIT BLA alltid i lager AXBERGS VAPEN N orrstra Nu kan din dröm bli verklighet. Kop ny bil eller skoter med r'årt direktlån. [u lånar 10.(XX-60.(XX kronor hos oss och får besked direkt. Direktlånet har låg ränta, 14,5* procent (diskonto + sju procent, fasta månadsbetalningar och HAR DU OFORMANLIGA LAN SOM KAN PLACERAS OM? HAR DU ANDRA DYRA LAN inga kringkostnader. Drömmen blir verklighet hos oss. Lönebelopp r s Mönodsbetolning Beröknod öterbetolningstid/ör I SPARBA}I I(EN NORRI.ITTT O 68 kontor i Vösterbotten och Vösternorrlond. nd ETALN I N GAR ETC? BEHOVER DU NYA LAN? Vår motsvari ghet till sk LO-lån har lägre ränta och en amorteri ngstid upp till 16 år. Välkommen in eller slå en signal så kan vi räkna och jämföra. ( B r LAVB HANDELSBANKEN Telefon 1OO05,

4 LIO NS NASTA PAPPERSI NSAMLI NG genomförs torsdagen den 19 mars efter kl lb oo Äsele Lions club FAM I LJ EVEC KA i Söndagen VÄLKOM Fi ladelfia LTEAM F RAN S KE LLE FTEA Torsdag kl Torsdax för barn r alla åld rar Kl TRIVSELKVÄLL Fredag kl Fredax Kl Cafe Freda Söndag kl FAMILJEGUDSTJÄNST 7 ÄIVAR SKOTER KLU BB den 15 mars kl på Folkets Hus ARSMOTE Styrelsen Stekhuset Victoria r N/ E D S KO NA! 14 och 15 mars (; VALFR I PIZZA/1 glas lantvin BARN PIZZA/1glas juice 35:OO 20:OO Valkomna! ST RO MAV B ROTT Hällaström På gr,und av kopplingsarbeten uppstår kortvariga strömavbrott fredagen den 13 mars mellan kl for våra abonnenter ihällaström, Brattsele, Gafsele, Björksele och Holmträsk lördagen den 14 mars kl 13 OO-1B OO, söndagen den 15 mars kl med alster av lgge Karlsson och av Aseles egen iorganisationen "Småbrukare i Väst": berättar om småbrukets möj ligh em bygdsgården, Ku llerbacken, Dorotea D o rotea r kretsen av Sve ns ka lvaturskyddsförenlngen JUST SOIARIUM Qr.rrro.ol NUsoLARTE-KoRr 170: 10- (ord pris kort (gäller månaden ut SNABBARE BRUN I SOLARIUM.. Vi säl1er SUN MlST s solkrämer NYHET: UVA-aktrvator 2 en supereffektiv sololla i sprayform, för alla som redan är bruna men vrll bli brunare Anna-Lisa Grundström. På lördag berättar Anna-Lisa Grundström till sina egna bilder och Bernhard Westman underhåller. Vi bju de r på f ika Studi eförbu ndet Vux'ensko la n,.lr F, Ku ltu rnä m nden,' Studiefrämiandet EXTRA PRIS på lhl,o,,l #;:i,jil',nl',:d' Vandringsutställning Folkets Hus, E LAN ESTRAN D, ordf 1987 kl VÄLKOM NA! y;l:,,jto;i,ol',ujl Bonden i konsten Äsele GRANINGEVERKEN KRAFT RUN V 65 KN IV. KAJ'' EM BRETS EN I FOLKETS HUS, ASELE tom den 19 mars STÄLLER UT ****** "Knivmakare i Asele inbjuds att delta i en samlingsutstalining med knivar av egen tillverkning. Hogst fem kn iva r f rän va rje " kn rvm a ka re Knivar till utstallningen lämnas in till biblioteket senast den l juni Ku ltu rnä m nden

5 Arsmöte' Åsele Jaktvår,dskrets kallar harmed till årsmöte torsdagen den 19 mars kl i Tingssalen Hornmätning från kl Bengt Georen kommer att informera om bäversjögren medverkar från länsforeningen. 1akt, Sture.,:,,,. -l ' -,,:.- : rbluder på f ika. Vr StYrelsen MOT UPP! ". : nr.{sfi rärc - DE}l Gn zul DElttxEnEi, sftn'u i7i-erorrnxuhcgil 3e len,rir,ecx;a,:g gper'2'j3rgn ; li '.e 5enage lrers resi *gi","","'.ä."d. d^.r J11:t.?..^d ai Aktiv snöskot rar ''''Dämonstration v;p1e56jgn tr ca tt'ci:ericandaien -ed ']idtoggre 'rc:' ;adkord edao iotrangrrng' 3eiran tqh Trfnm liåss iunqa llanspot SÖNDAG 15 mars kl XAN//M-FIITER nailövenaut ;6ssror Srnaroanoaren sorn fl y'rei'på Cår anct,a i6r fag. Breoa sk'dor 'ecac förtangnrng. hog frrgång \-/ SALVADOR Onsdag 1B mars kl KOMVUX Konferens för pensionärer iäsele lfall det finns tillräckligt månea intresserade Medverkande' Hemtjänstassistent Lif ustavsson J oha n Ande rsson Stu re G Försäkringskassan, assistent Pensionärsrådets ordförande M a j Fe rn e ru d Socialnämndens ordförande Stig Socialkonsulent, Länsstyrelsen, Ö Ue rg Umeå Tid och plats: VÄLKO M NAI lkets H u s Onsdag 25 mars 1987 kl Äsele socialnäm nd/ Asele pensionärsråd Äs e le Fo Asele Folkets Hus VALKOMMEN Telefon ,1 O0 60 dagtid. M ä rta Barnförbjuden Lördagen den 14 mars kl 2L OO Edströms Maskin & Service l:tlilffl'uo är ************************************ Bra tillgång av begagnade skot rar' X,:i'8,5;nsson 11 MUSIK: ROGERS kl 12.A Äsele socialnämnd och Pensionärsorganisationerna inbjuder härmed till en konferens för pensionärer lnformation om äldreomsorg ikommunen Tema: Från MOGEN-DANS ASELE FOLKETS HUS h (rrbl PLATS: Blåviksskolan TID: Lordag 14 mars LABYRINT \, planerar i Äse e en ETTARIG BARNSKÖTNRUTBILDN I N G m ed bo rja n höstte rm ine n 1987 Undervisningen sker på dagtid och omfattar minst 1060 timmar lnträdeskrav: M inst två års yrkeserfarenhet inom barnomsorgsverksamhet (förskola, fritidshem, familjedaghem Därvid jämställs två års erfarenhet av vård av egna barn. Betyg: Efter genomgång av fullständig studiekurs utfärdas avgångsbetyg Anmälan senast onsdagen den 18 mars till tel: , KomVUX elle r 11O 16 Studierektor Komvux

6 After Eight CHOKLAD INBJUDAN tiii KONSUM ASELE 2OO g ask Torsdagen den 12 mars kl 15.OO-18.OO Fredagen den 13 mars kl 15.OO-18.OO NU 18:90 för att se våra renoverade KöKSLUGKOR OCH INNERDöRRAR Rustik Diplomat Allmoge Allmoge Forema AB O91 O-39O9O Roger Hammar GALLER SÅ TÅruCT LAGRET RACKER ä Blommor E Begrauni.ngsbgrä AB Ekonoml Ekonomi Med Forema-Metoden blir ditt kök mer lättskött, hållbarare och vackrare. I specialmaskiner formar vi ett slitstarkt konstfanör i ädelträmönster över dina nuvarande köksluckor och lådor. Hörn och kanter blir helt omslutna utan skarvar vilket ger ett massivt intryck. I tolv är har vi Forema-Renoverat och alltjämt är våra första kök fortfarande intakta färg och utseende är lika fräscht! Välj konstfan6r i vitt, furu, ek, ljus och mörk valnöt, brun furu, mahogny och kalkad ek. beroende på utförandc ' Ord 27:7O srorgaran \. OO ASELE - Tel. Og41/107 00, bostad 0941/ ' JUST NU Ton i Ton buketter Rumsask 30 cm Jasmin Förr B9:oo finns i lila,vitt, gult 29:OO 35:OO Nu 42:50 Stort sortiment av Weibulls fröer, lnterfloras fröer, Nelsons lökar, Sticklin gar, jord, lecca ku lor "lösvikt". Som vanligt massor av snitt- och krukväxter. Ha en bra dag! VALKOMMEN IN! Cari na och Malin

Välkommen in till oss och se vacker nyskapande solavskärmning från Kirsch.

Välkommen in till oss och se vacker nyskapande solavskärmning från Kirsch. Nr 15 Årg 51 Nr från start 2533 Vecka 15 Onsdag 8 april 2009 MÖBELVARUHUSET Välkommen in till oss och se vacker nyskapande solavskärmning från Kirsch. Tel. 0247-79 76 00 Limavägen 24, Leksand ÖPPET: Måndag

Läs mer

www.doroteaaktuellt.se doroteaaktuellt@gmail.com 0942-106 70 VARPSJÖNAPPET LÅNGFREDAG kl 12-14

www.doroteaaktuellt.se doroteaaktuellt@gmail.com 0942-106 70 VARPSJÖNAPPET LÅNGFREDAG kl 12-14 Postens Gruppförsändelse 2015 03 25 Årg. 42 v. 13 Utgivare: Victoria Palmqvist www.doroteaaktuellt.se doroteaaktuellt@gmail.com 0942-106 70 VARPSJÖNAPPET LÅNGFREDAG kl 12-14 Förköp startkort tom torsdag

Läs mer

2015-03-25. Har du behov av trycksaker? Då kan vi säkert hjälpa dig.

2015-03-25. Har du behov av trycksaker? Då kan vi säkert hjälpa dig. Kvalitetsdistribuerad av Posten Postens Gruppförsändelse Årgång 56 2015-03-25 Nr 13 Har du behov av trycksaker? Då kan vi säkert hjälpa dig. Det mesta som kan tryckas på papper kan du beställa hos oss

Läs mer

Norrlandsadvokaterna i i Lycksele

Norrlandsadvokaterna i i Lycksele E-post: ntlycksele@nyatryckeriet.se www.nyatryckeriet.se Kvalitetsdistribuerat av Posten! GRUPPFÖRSÄNDELSE till hushåll och kontor Vecka 7 - Årg. 54 Postupplaga Lycksele ca 7.100 ex. 2015-02-11 Nya Tryckeriet

Läs mer

BRA PRIS PÅ SKOTEROLJA!

BRA PRIS PÅ SKOTEROLJA! VILDMARKSSKÄNGA PÅ KÖPET** Kvalitetsdistribuerad av Posten Postens Gruppförsändelse Årgång 55 2014-03-26 Nr 13 ERBJUDANDE PÅ ETT BEGRÄNSAT ANTAL VOLVO XC70 D4 AWD Momentum BE VÄRDE CA 3.500:- VOLVO XC70

Läs mer

Årgång 55 2014-04-16. Nr 16 VÄLKOMMEN MED DIN OFFERTFÖRFRÅGAN! www.varitryck.se

Årgång 55 2014-04-16. Nr 16 VÄLKOMMEN MED DIN OFFERTFÖRFRÅGAN! www.varitryck.se Kvalitetsdistribuerad av Posten Postens Gruppförsändelse Årgång 55 2014-04-16 Nr 16 VÄLKOMMEN MED DIN OFFERTFÖRFRÅGAN! ÅSELE Åsele F-hem: Ons (ikväll) kl 18.00, Påskfest (se förra veckans annons), Påskdagen

Läs mer

WINTER HOCKEY CLASSIC

WINTER HOCKEY CLASSIC Kvalitetsdistribuerad av Posten Årgång 54 2013-02-07 Postens Gruppförsändelse VILHELMINA-aktuellt Nr 6 WINTER HOCKEY CLASSIC DIV III ICA-Tallen bjuder på FRI ENTRÉ! Utlottning av 2 st kapselmaskiner Hockeymentor

Läs mer

VILHELMINA-aktuellt. Nr 41. www.varitryck.se. Årgång 52 2011-10-13

VILHELMINA-aktuellt. Nr 41. www.varitryck.se. Årgång 52 2011-10-13 Kvalitetsdistribuerad av Posten Årgång 52 2011-10-13 Postens Gruppförsändelse VILHELMINA-aktuellt Nr 41 VILHELMINADISTRIKTET i Stensele- Vilhelmina pastorat Vilhelmina kyrka: Lördag kl 18.00 Ekumenisk

Läs mer

Utgivare: Victoria Palmqvist, Tel 0942-106 70 2009 04 23 Årg. 36 v. 17 SÁPMI. Välkommen att fira Valborg Kullerbacken, Dorotea från kl 19 00

Utgivare: Victoria Palmqvist, Tel 0942-106 70 2009 04 23 Årg. 36 v. 17 SÁPMI. Välkommen att fira Valborg Kullerbacken, Dorotea från kl 19 00 Postens Gruppförsändelse Utgivare: Victoria Palmqvist, Tel 0942-106 70 2009 04 23 Årg. 36 v. 17 SÁPMI större än du tror mingeaidnu.se mingeaidnu.bloggsida.se Min Geaidnu Mijá Gäjnno Mijjen Geajnoe Välkommen

Läs mer

Hoting. - den trevliga butiken. Vi bakar semlor tisdagar och fredagar

Hoting. - den trevliga butiken. Vi bakar semlor tisdagar och fredagar Postens Gruppförsändelse 2011 01 20 Årg. 38 v. 3 Utgivare: Victoria Palmqvist www.doroteaaktuellt.se doroteaaktuellt@gmail.com 0942-106 70 99:-/st 5:-/påtåren hela 2011 Termomugg i rostfritt stål, 280

Läs mer

Välkommen in till oss och prata arbetskläder!

Välkommen in till oss och prata arbetskläder! Kvalitetsdistribuerat av Posten! GRUPPFÖRSÄNDELSE till hushåll och kontor E-post: ntlycksele@nyatryckeriet.se www.nyatryckeriet.se 2014-10-08 Vecka 41 - Årg. 53 Postupplaga Lycksele ca 7.100 ex. Nya Tryckeriet

Läs mer

Nr 10- oktober 2012. Högsby Fågelfors Grönskåra Berga Långemåla Ruda Fagerhult

Nr 10- oktober 2012. Högsby Fågelfors Grönskåra Berga Långemåla Ruda Fagerhult Nr 10- oktober 2012 Högsby Fågelfors Grönskåra Berga Långemåla Ruda Fagerhult BABYBOOM HATTAR, hattar, hattar 15-årsjubileum och mycket mer... Välkommen till Smålands vackraste plats! À la carte, våfflor

Läs mer

2013-07-11 SKÖN SOMMAR... ...önskar vi alla våra annonsörer och läsare! Nu stänger vi för semester och öppnar igen den 12/8. Välkommen åter!

2013-07-11 SKÖN SOMMAR... ...önskar vi alla våra annonsörer och läsare! Nu stänger vi för semester och öppnar igen den 12/8. Välkommen åter! Kvalitetsdistribuerad av Posten Postens Gruppförsändelse Årgång 54 2013-07-11 Nr 28-29 SKÖN SOMMAR......önskar vi alla våra annonsörer och läsare! Nu stänger vi för semester och öppnar igen den 12/8. Välkommen

Läs mer

Norrlandsadvokaterna i i Lycksele

Norrlandsadvokaterna i i Lycksele E-post: ntlycksele@nyatryckeriet.se www.nyatryckeriet.se Kvalitetsdistribuerat av Posten! GRUPPFÖRSÄNDELSE till hushåll och kontor Vecka 11 - Årg. 54 Postupplaga Lycksele ca 7.100 ex. 2015-03-11 Nya Tryckeriet

Läs mer

Frostviksbladet. utgiven av Tillväxt Frostviken

Frostviksbladet. utgiven av Tillväxt Frostviken Frostviksbladet utgiven av Tillväxt Frostviken 28 Februari 2014 Just nu är den period när Håkan och hans medarbetare är ute och gör rovdjursinventeringar av lo och järv för att hitta eventuella föryngringar

Läs mer

30-70% SPORT & FRILUFTSKLÄDER. Vilhelmina folketshus. VILHELMINA-aktuellt FRITIDSFABRIKENS LAGERRENSNING

30-70% SPORT & FRILUFTSKLÄDER. Vilhelmina folketshus. VILHELMINA-aktuellt FRITIDSFABRIKENS LAGERRENSNING Kvalitetsdistribuerad av Posten Årgång 56 2015-04-22 Postens Gruppförsändelse VILHELMINA-aktuellt Nr 17 SPORT & FRILUFTSKLÄDER FRITIDSFABRIKENS LAGERRENSNING Vilhelmina folketshus TORSDAG, FREDAG, LÖRDAG

Läs mer

Teckna villaförsäkring och köp brandpaket för 299 kr (ord. pris 650 kr)

Teckna villaförsäkring och köp brandpaket för 299 kr (ord. pris 650 kr) Postens gruppreklam Nu är vi äntligen klara med våra nya kontors- och verksamhetslokaler! ÖPPET HUS på ABF den 2 mars... olika aktiviteter och förtäring... Välkommen in till oss på Storgatan 31! Teckna

Läs mer

2015-07-01. Söndag 5/7 PONNYTRAV m "LOKET" Travbanan 13.00- TRAVFEST (aktiva m fl (Lindeberg)) Logen Travbanan 19.00-24.00

2015-07-01. Söndag 5/7 PONNYTRAV m LOKET Travbanan 13.00- TRAVFEST (aktiva m fl (Lindeberg)) Logen Travbanan 19.00-24.00 Kvalitetsdistribuerad av Posten Postens Gruppförsändelse Årgång 56 2015-07-01 Nr 27 Hoting www.varitryck.se travet 4/7-7/7-10/7 2015 Lördag 4/7 TRAVTÄVLINGAR Travbanan 13.00- (Leif "LOKET" Olsson på plats)

Läs mer

Vill du flytta? Välkommen till helgens visningar.

Vill du flytta? Välkommen till helgens visningar. Nr 44 Årg 54 Nr från start 2715 Vecka 44 Onsdag 31 oktober 2012 Vill du flytta? Välkommen till helgens visningar. VÄSTBERG 1:A CENTRUM 3:A CENTRUM REDUCERAT PRIS! REDUCERAT PRIS! Utgångspris: 950.000:-

Läs mer

www.varitryck.se Årgång 53. 2012-04-19 Nr 16

www.varitryck.se Årgång 53. 2012-04-19 Nr 16 www.varitryck.se Årgång 53. 2012-04-19 Nr 16 www.varitryck.se ÅSELE-FREDRIKA ÅSELE Sön 22 april kl 14.00 Söndagsgudstjänst. R Ahlstrand, M Thoors. Tis 24 april kl 12.00 Taize-andakt i Mariakapellet. C

Läs mer

Två chanser kvar... ...att skicka en julhälsning till dina nära & kära, anställda, affärskollegor, kunder m fl, med en annons i Åsele-Nytt!

Två chanser kvar... ...att skicka en julhälsning till dina nära & kära, anställda, affärskollegor, kunder m fl, med en annons i Åsele-Nytt! Kvalitetsdistribuerad av Posten Postens Gruppförsändelse Årgång 53 2012-12-06 Nr 49 Två chanser kvar......att skicka en julhälsning till dina nära & kära, anställda, affärskollegor, kunder m fl, med en

Läs mer

Återvändardagarna Fredag 6 jul 21 00-01 00 entré 100:- Lördag 7 jul 21 00-01 00 entré 150:-

Återvändardagarna Fredag 6 jul 21 00-01 00 entré 100:- Lördag 7 jul 21 00-01 00 entré 150:- Postens Gruppförsändelse 2012 06 28 Årg. 39 v. 26 Utgivare: Victoria Palmqvist www.doroteaaktuellt.se doroteaaktuellt@gmail.com 0942-106 70 Återvändardagarna Fredag 6 jul 21 00-01 00 entré 100:- Lördag

Läs mer

M D ÅSELE. www.doroteaaktuellt.se doroteaaktuellt@gmail.com 0942-106 70 HELGEN I JULI. ALLTID 3e. 2013 07 11 Årg. 40 v. 28 FESTPLATSEN I ÅSELE

M D ÅSELE. www.doroteaaktuellt.se doroteaaktuellt@gmail.com 0942-106 70 HELGEN I JULI. ALLTID 3e. 2013 07 11 Årg. 40 v. 28 FESTPLATSEN I ÅSELE Postens Gruppförsändelse 2013 07 11 Årg. 40 v. 28 Utgivare: Victoria Palmqvist www.doroteaaktuellt.se doroteaaktuellt@gmail.com 0942-106 70 ALLTID 3e HELGEN I JULI ÅSELE M D AKNA UPPLEVELSE-/ AKTIVITETSGATAN

Läs mer

VILHELMINA-aktuellt. Nr 46. www.varitryck.se. Årgång 53 2012-11-15

VILHELMINA-aktuellt. Nr 46. www.varitryck.se. Årgång 53 2012-11-15 Kvalitetsdistribuerad av Posten Årgång 53 2012-11-15 Postens Gruppförsändelse VILHELMINA-aktuellt Nr 46 K Y R MISSIONS K A N 15 november pingst VILHELMINADISTRIKTET i Stensele- Vilhelmina pastorat Vilhelmina

Läs mer

Lyckseles nya maskinuthyrare

Lyckseles nya maskinuthyrare E-post: ntlycksele@nyatryckeriet.se www.nyatryckeriet.se Kvalitetsdistribuerat av Posten! GRUPPFÖRSÄNDELSE till hushåll och kontor Vecka 5 - Årg. 54 Postupplaga Lycksele ca 7.100 ex. 2015-01-28 Nya Tryckeriet

Läs mer

BLADET TRÄDGÅRDS. Medlemsblad för. Forshaga Hemträdgårds förening. www.forshagahemtradgard.se. Nr 1 2012

BLADET TRÄDGÅRDS. Medlemsblad för. Forshaga Hemträdgårds förening. www.forshagahemtradgard.se. Nr 1 2012 Medlemsblad för Nr 1 2012 TRÄDGÅRDS BLADET Redaktörer i detta nummer: Julia Lokka och Örjan Sandberg Redaktionen tar tacksamt emot bidrag till bladet, helst i digital form till: info@forshagahemtradgard.se

Läs mer

Postens gruppreklam. 2011-09-01 Nr 35. Årgång 52. www.varitryck.se

Postens gruppreklam. 2011-09-01 Nr 35. Årgång 52. www.varitryck.se Postens gruppreklam Årgång 52. 2011-09-01 Nr 35 ÅSELE-FREDRIKA ÅSELE Sön 4 sep kl 18.00 Söndagsgudstjänst. B Kraft, M Thoors. Tis 6 sep kl 12.00 Mat och Prat: Väv-utställning. Ta gärna med egna alster.

Läs mer

Utgivare: Victoria Palmqvist, Tel 0942-106 70 2009 11 05 Årg. 36 v. 45. Laminatgolv. Pergo Original Ek rustik blockad natur

Utgivare: Victoria Palmqvist, Tel 0942-106 70 2009 11 05 Årg. 36 v. 45. Laminatgolv. Pergo Original Ek rustik blockad natur Postens Gruppförsändelse Utgivare: Victoria Palmqvist, Tel 0942-106 70 2009 11 05 Årg. 36 v. 45 Laminatgolv Pergo Original Ek rustik blockad natur PERGO golv i Goldkvalitet är den perfekta lösningen för

Läs mer

Vårens. NYHETER strömmar in! Presentbutiken. Restaurang Skogskåtan Vi har öppet: Måndag fredag kl 17-20. Torsten Bergmark. www.nyatryckeriet.

Vårens. NYHETER strömmar in! Presentbutiken. Restaurang Skogskåtan Vi har öppet: Måndag fredag kl 17-20. Torsten Bergmark. www.nyatryckeriet. E-post: ntlycksele@nyatryckeriet.se www.nyatryckeriet.se Kvalitetsdistribuerat av Posten! GRUPPFÖRSÄNDELSE till hushåll och kontor 2015-04-10 Vecka 15 - Årg. 54 Postupplaga Lycksele ca 7.100 ex. Nya Tryckeriet

Läs mer

199:per person. Konferera på Park Hotell! PLÅTSLAGAR N LYCKSELE. Presentbutiken FYLLER 20! Restaurang Skogskåtan ÖPPET Tisdag-fredag kl 17-20

199:per person. Konferera på Park Hotell! PLÅTSLAGAR N LYCKSELE. Presentbutiken FYLLER 20! Restaurang Skogskåtan ÖPPET Tisdag-fredag kl 17-20 E-post: ntlycksele@nyatryckeriet.se www.nyatryckeriet.se Kvalitetsdistribuerat av Posten! GRUPPFÖRSÄNDELSE till hushåll och kontor 2015-03-25 Vecka 13 - Årg. 54 Postupplaga Lycksele ca 7.100 ex. Nya Tryckeriet

Läs mer