Sjukskrivningsproblemet och rationellt tänkande

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sjukskrivningsproblemet och rationellt tänkande"

Transkript

1 Sjukskrivningsproblemet och rationellt tänkande Örjan Hallberg, civ ing Olle Johansson, docent Experimentell Dermatologi, Neurovetenskap Karolinska Institutet Stockholm Samhällskostnaderna för sjukvård och rehabilitering överstiger 100 MD SEK per år och årskostnaden ökar med över 25 M SEK per dag. Flera utredningar har presenterats utan att ha identifierat orsaken till denna kostnadsökning. Befintliga data analyseras här enligt en modell som är vanlig att tillämpa då kvalitetsproblem uppstår t.ex. i en industriell process. En mer detaljerad beskrivning av metodiken ges i Kepner och Traegoe; Rationellt tänkande, [1]. Identitetsbestämning Vad är det som har ett problem? Vad kan utgöra en logisk jämförelse? Vilket är problemet? Vad är speciellt med en ökande kostnad? Kan problemet delas upp i delproblem? Sverige Övriga nordiska länder Sjukskrivningskostnaderna ökar kraftigt Fler sjukskrivs än som friskskrivs Långtidssjukskrivning ökar liksom cancerdödlighet och sjukskrivning av yngre Lokalisering Var har problemet noterats? I hela Sverige Finns problemet i andra nordiska länder? I Norge sedan 1995 Vad innebär det att hela Sverige har drabbats? Den utlösande faktorn är rikstäckande Vad är speciellt med en rikstäckande faktor? Det kan vara orsakat av regelförändring eller av en landstäckande fysisk miljöstörning Är problemet lika stort i hela Sverige? Ökningen varierar från 1,7-3% mellan länen Var noteras extremvärden? Den lägsta ökningen finns i södra Sverige. Den högsta uppmäts i norra Sverige Finns det skillnader i sjukskrivning mellan Ökningen märks tydligt bland stora företag olika företag och organisationer? (Volvo m fl) och inom den offentliga sektorns större organisationer. Däremot förefaller ökningen vara mindre hos små företag och organisationsenheter. Vad kan skilja mellan stora och små företag? T. ex. teknisk utrustning. Tidsangivelse När observerades problemet första gången? Vad skiljer den senare delen från den förra? Hur ökar kostnaderna över tiden? Hur ser ökningen ut över årstiderna? Det blev tydligt under senare delen av 90-talet Kostnaderna ökar från att tidigare ha sjunkit Kostnaderna har ökat 300% linjärt på 5 år. Denna ökning är helt årstidsoberoende.

2 Vad betyder årstidsoberoende ökning? Vad kan orsaka ökande sjuktal? Ökningen har inte koppling till årstiderna. - Sjukförmånerna ökar med tiden - Sjukfusket sprider sig epidemiskt - Sjukfall utlöses sedan man har utsatts för en skadlig påverkan under tillräcklig lång tid. När startar kostnaderna att öka i olika län? Mellan oktober 97 till januari 98 Hur fördelas startmånaderna över Sverige? Norra Sverige och Gotland startar i januari 98; Blekinge och Kronobergs län startar i oktober medan övriga landet startar i december. Vad är speciellt med året 1997 ur regelsynpunkt? Vad är speciellt med året 1997 ur teknisk synpunkt? Vad är speciellt med månaden augusti 1997? Vad är speciellt med perioden okt-dec 97? Vad är speciellt med hösten 97? Vad är speciellt med året 1998? Finns det speciella årtal då cancerdödligheten ökar? Finns det något år då dödligheten minskar? Ja, 1979 (figur 2) Vad är speciellt med ökningsåren? Vad är speciellt med minskningsåret 1979? Omfattning Sjuklön från arbetsgivare till anställda förlängs till 28 dagar. Ersättningen är 75% liksom under året Under 1997 börjar det trådlösa telefonsystemet DECT att införas på många större företag. Teracom startar provsändningar med digital- TV i Stockholm och fortsätter utbyggnaden därefter över hela landet. Telia börjar installera WLAN (Homerun) över hela Sverige. Denna 2,45 GHz trådlösa kommunikation finns idag på 385 platser. En storskalig utbyggnad av GSM-sändare startar hösten 1997 då takmontering tillåts. Ersättningsnivån återställs i januari till samma som före 1996 (80%). Sjuklönen från arbetsgivare minskas åter till 14d från apr -98. Ja, 1921, 1955, 1969, 1982 och 1997 (figur 2) Då startade AM radio (1921), FM radio och TV1 (1955), TV2 och färg-tv ( ), NMT mobilnätet (1981 och framåt) och digital-tv liksom GSM-nätet. (1997) Då stängdes tre stora AM-sändare i Sverige Hur stor är omfattningen av problemet? Sedan augusti 1997 ökar antalet sjukskrivna i Sverige med 6 personer per timme. Vad skiljer detta från tidigare statistik? Mellan 1992-aug 1997 minskade antalet sjukskrivna med ca 2 personer per timme. Vad innebär detta? Sjukskrivningstrenden förändrades med 8 personer per timme i slutet av augusti Vad kostar detta? Årskostnaden för sjukvård och sjukskrivning ökar med över 1 MSEK per timme. Hur ser framtiden ut? Den årliga kostnaden väntas öka med 50 MD fram till år 2004 med nuvarande trend.

3 När började problemet? Om vi ser till antalet sjukskrivna så hade vi en linjär sänkning under början av 1990-talet fram t.o.m. augusti Därefter vidtog en linjär ökning fr.o.m. september (Se figur 1.) En mer detaljerad studie av utvecklingen i de olika länen visar att trendbrottet inträffar inom en snäv tidsperiod oktober 97 till januari -98. Ökningen från augusti till oktober får betraktas som naturlig med hänsyn till tidigare erfarenheter varför trendbrottet egentligen noteras tidigast från oktober 97. Se figur 3 som exempel. Var har problemet noterats? Vi kan notera en linjärt ökande sjukskrivning över tiden för alla län i hela landet efter (Se figur 4). Man kan se motsvarande trend till ökad sjukskrivning även i större företag. - Vissa företag uppger att ökningen börjar hösten Andra ser en linjär ökning från England och Finland ser ingen sådan dramatisk ökning medan Norge har en kontinuerlig ökning i sjukskrivningarna sedan Tabell 1 visar startmånad och ökning av antal sjukskrivna för de olika länen Före Efter Framskrivet Differens Antal dec-92 dec-93 dec-94 dec-95 dec-96 dec-97 dec-98 dec-99 dec-00 dec-01 Figur 1. Diagrammet visar antal sjukskrivna personer i Sverige under 1990-talet. Ökningen relativt den tidigare trenden verkar inte vara årstidsberoende.

4 Cancer death rate 1/ A M A M closed FM/TV1 TV2 NMT Dig TV Figur 2. Trendbrott i cancerdödligheten under 1900-talet (ref. 3) Stockholm jan-96 maj-96 sep-96 jan-97 maj-97 sep-97 jan-98 maj-98 sep-98 Figur 3. Figuren visar antal sjukskrivna i Stockholms län. Den vänstra kurvan (små rektanglar) har extrapolerats ett år. Trendbrottet för Stockholms län noteras då i december jan-99 maj-99 sep-99 jan-00 maj-00 sep-00 jan-01 maj-01 sep-01 jan-02 maj-02

5 250% Stockholm Uppsala Södermanland Östergötland 200% Jönköping Kronoberg Kalmar 150% Gotland Blekinge Kristianstad Malmöhus 100% Halland Bohuslän Älvsborg Skaraborg 50% Värmland Örebro Västmanland Kopparberg 0% Gävleborg Västernorrland Jämtland Västerbotten Norrbotten Figur 4. Sjuktalet enligt RFV utvecklas parallellt i de olika länen i hela Sverige. Sjuktalet har här normerats mot värdet Län Befolkning Trendbrottsmånad Ökning Ökning % Blekinge Oktober ,7% Dalarna November ,1% Gotland Januari ,8% Gävleborg December ,2% Halland December ,8% Jämtland Januari ,2% Jönköping December ,9% Kalmar December ,1% Kronoberg Oktober ,7% Norrbotten Januari ,4% Skåne December ,7% Stockholm December ,1% Södermanland Januari ,7% Uppsala December ,4% Värmland December ,1% Västerbotten Januari ,0% Västernorrland December ,3% Västmanland December ,7% Västra Götaland December ,8% Örebro December ,0% Östergötland December ,9% Tabell 1. I tabellen anges den månad när sjukskrivningstrenden vänder uppåt per län. Se exemplet i figur 3 för Stockholms län.

6 Slutsatser 1. De ökande sjukvårdskostnaderna är inte huvudsakligen ett arbetsmiljöproblem utan ett generellt problem, som har drabbat landet från slutet av 1997 och framåt. 2. Tidpunkter för driftsättande av nya radio/tv sändare associeras till ökande dödlighet och insjuknandefrekvens. (ref. 2-4). 3. Då trendbrottet i de flesta län inträffar före januari 1998 är det inte sannolikt att återställningen i januari 1998 av sjukersättning till 80 % från tidigare 75 % har orsakat ökningen. 4. Under hösten 1997 startade en landsomfattande utbyggnad av sändare för digital-tv, WLAN, och takmonterade sändare sattes upp för GSM, vilket då blev tillåtet. DECTtelefoner installerades i kontor från slutet av Allt detta innebar sammantaget en kraftig ökning av radioexponering för hela befolkningen. 5. Praktiska försök med rehabilitering i radiofri miljö av cancerpatienter och de allt fler långtidssjuka, som nu slås ut i stor skala, bör startas. Vi vill tacka Cancer- och Allergifonden för ekonomiskt stöd till detta inledande arbete. Referenser 1. C. Kepner, B. Tregoe, Rationellt tänkande, Mimer Förlag AB, ISBN Ö. Hallberg, O. Johansson, "Cancer Trends During the 20th Century", Journal of Australian College of Nutritional & Environmental Medicine, 2002;21: Ö. Hallberg, O. Johansson, "Cancerdödlighet och långtidssjukskrivning", Tidskriften Medikament 2002; 7: Ö. Hallberg, O. Johansson, "Melanoma incidence and frequency modulation (FM) broadcasting", Arch Environ Health, 2002; 57:32-40

2013-02-08. Företagsamheten 2013. Örebro län

2013-02-08. Företagsamheten 2013. Örebro län 2013-02-08 Företagsamheten 2013 Örebro län Örebro län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Örebro län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors företagsamhet... 5 Historisk

Läs mer

Företagsamheten 2014 Dalarnas län

Företagsamheten 2014 Dalarnas län Företagsamheten 2014 Dalarnas län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka Dalarnas län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Dalarnas län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors

Läs mer

Företagsamheten 2014 Hallands län

Företagsamheten 2014 Hallands län Företagsamheten 2014 s län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka s län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning s län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors företagsamhet...

Läs mer

PRESSMEDDELANDE 2014-10-22

PRESSMEDDELANDE 2014-10-22 PRESSMEDDELANDE 2014-10-22 Vismas Affärsbarometer hösten 2014: Optimistisk trend i landets små och medelstora företag Hälften av de mindre företagen i Sverige räknar med ökad försäljning det kommande halvåret.

Läs mer

Villainbrott En statistisk kortanalys. Brottsförebyggande rådet

Villainbrott En statistisk kortanalys. Brottsförebyggande rådet Brottsförebyggande rådet Villainbrott En statistisk kortanalys Villainbrott En statistisk kortanalys Villainbrotten har ökat med 25 procent under den senaste treårsperioden jämfört med föregående tre

Läs mer

- Bolånerapporten, juli 2003 - Långsam minskning av storbankernas dominans

- Bolånerapporten, juli 2003 - Långsam minskning av storbankernas dominans Långsam minskning av storbankernas dominans Hushåll med bolån bör plocka russinen ur kakan! Ett genomsnittligt hushåll i Stockholm kan spara nära 2.500 kronor per år på att överföra sitt bolån från en

Läs mer

Nya ohälsomått inom sjukförsäkringen

Nya ohälsomått inom sjukförsäkringen Social Insurance Report Nya ohälsomått inom sjukförsäkringen En introduktion till det nya sjukpenningtalet samt nybeviljade sjukersättningar eller aktivitetsersättningar per 1 registrerade försäkrade ISSN

Läs mer

Företagarnas Entreprenörsindex 2013

Företagarnas Entreprenörsindex 2013 LÄTT ATT STARTA - SVÅRT ATT VÄXA Företagarnas Entreprenörsindex 2013 Rapport Februari 2013 Innehåll Sammanfattning... 3 Inledning... 3 Så gjordes Entreprenörsindex... 4 Högre Entreprenörsindex sedan 2004,men

Läs mer

Regionala skillnader i sjukskrivningar

Regionala skillnader i sjukskrivningar ANALYSERAR 2003:4 Regionala skillnader i sjukskrivningar kommun och bransch I serien RFV ANALYSERAR publicerar Riksförsäkringsverket sammanställningar av resultat av utrednings- och utvärderingsarbete

Läs mer

Företagande i förändring

Företagande i förändring Företagande i förändring En rapport från Visma 2012 INNEHÅLL Rekordmånga nya företag 2011... 2 Unga sköter hår, äldre sköter skog... 2 Aktiebolag populäraste företagsformen... 3 Stockholm har starkast

Läs mer

Företagande i förändring

Företagande i förändring Företagande i förändring En rapport från Visma 2012 INNEHÅLL Rekordmånga nya företag 2011... 2 Unga sköter hår, äldre sköter skog... 2 Aktiebolag populäraste företagsformen... 3 Stockholm har starkast

Läs mer

Välfärdsrådets rapport 2005. En hållbar sjukpenningförsäkring Laura Larsson Agneta Kruse Mårten Palme Mats Persson. sns förlag

Välfärdsrådets rapport 2005. En hållbar sjukpenningförsäkring Laura Larsson Agneta Kruse Mårten Palme Mats Persson. sns förlag Välfärdsrådets rapport 2005 En hållbar sjukpenningförsäkring Laura Larsson Agneta Kruse Mårten Palme Mats Persson sns förlag SNS Förlag Box 5629 114 86 Stockholm Tel: 08-507 025 00 Fax: 08-507 025 25 E-post:

Läs mer

Uppföljning av sjukförsäkringens utveckling

Uppföljning av sjukförsäkringens utveckling 1 (46) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Uppföljning av sjukförsäkringens utveckling Delredovisning 2 av regeringsuppdrag år 2013 Postadress Besöksadress Telefon 103 51 Stockholm Vasagatan 16 08-786

Läs mer

I fokus: Vårdförbundets yrkesverksamma medlemmar över 55 år

I fokus: Vårdförbundets yrkesverksamma medlemmar över 55 år I fokus: Vårdförbundets yrkesverksamma medlemmar över 55 år 2004-05-03 VÅRDFÖRBUNDET RAPPORT NR 2004:4UR Susanna Hammarberg I fokus Vårdförbundets yrkesverksamma medlemmar över 55 år 2 Sammanfattning 17,2

Läs mer

SVERIGES SUPERFÖRETAG 2013

SVERIGES SUPERFÖRETAG 2013 SVERIGES SUPERFÖRETAG 2013 Sveriges superföretag 2013 I den här rapporten presenteras Bisnodes modell för att identifiera Sveriges superföretag. Urvalet och rangordningen baseras på de svenska aktiebolagens

Läs mer

Tjänstepensionerna i framtiden. betydelse, omfattning och trender

Tjänstepensionerna i framtiden. betydelse, omfattning och trender Tjänstepensionerna i framtiden betydelse, omfattning och trender s. 5 Sammanfattning s. 7 Inledning s. 8 Dagens tjänstepensioner s. 14 Tjänstepensionerna i framtiden s. 23 Eget företagande 3 Sammanfattning

Läs mer

Företagare med utländsk bakgrund

Företagare med utländsk bakgrund Företagare med utländsk bakgrund Entreprenörskapsbarometern Fakta & statistik 2013 Fler exemplar av broschyren kan beställas eller laddas hem som PDF-fil på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

Generationsväxlingen. arbetskraftens förändring per län

Generationsväxlingen. arbetskraftens förändring per län Generationsväxlingen arbetskraftens förändring per län Text och underlag: Bo Gustavsson, Torbjörn Israelsson, Bitte Lyrén, Marwin Nilsson, Peter Nofors, Anders Pekkari och Tord Strannefors. Redigering:

Läs mer

Rapport. 18-årsundersökning MSB 2014-10-24

Rapport. 18-årsundersökning MSB 2014-10-24 Rapport 18-årsundersökning MSB 1--2 Innehåll Sid: Om undersökningen 3 Målgruppen Slutsatser Resultat Om det inträffar en kris 9 Risk och oro för den egna säkerheten 18 Förtroende för myndigheterna 29 Säkerheten

Läs mer

Ohälsotalet för män och kvinnor i åldern 16-64 år, 2007 Adress Telefon e-post USK Telefax Webb.plats

Ohälsotalet för män och kvinnor i åldern 16-64 år, 2007 Adress Telefon e-post USK Telefax Webb.plats STATISTIK TISTIK OM STOCKHOLM ISSN 1652-067X SOCIALA FÖRHÅLLANDEN S 2008:15 Ohälsotal i Stockholm 2007 Ohälsotalet fortsätter att minska Pernilla Melin 2008-12-17 Tel: 508 35 043 Ohälsotalet fortsätter

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, februari 2015

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, februari 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Josef Lannemyr Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, februari 2015 Fortsatt positiv utveckling på arbetsmarknaden i Jönköpings

Läs mer

Psykisk ohälsa FÖRSÄKRING

Psykisk ohälsa FÖRSÄKRING Psykisk ohälsa FÖRSÄKRING 2 Sammanfattning Andelen långvarigt sjukskrivna med en psykisk diagnos har ökat sedan 2009 och för kvinnor är den högre än vad den var i början av 2000-talet. Kvinnor har en högre

Läs mer

Regler som tillväxthinder i små och medelstora företag

Regler som tillväxthinder i små och medelstora företag Regler som tillväxthinder i små och medelstora företag Företagens villkor och verklighet Fakta & statistik 2012 Fler exemplar av broschyren kan beställas på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Sammanfattning 86 procent av bolånetagarna i Sverige gör ingenting särskilt med anledning av finanskrisen

Läs mer

Regionernas tillstånd 2002. En rapport om tillväxtens förutsättningar i svenska regioner

Regionernas tillstånd 2002. En rapport om tillväxtens förutsättningar i svenska regioner Regionernas tillstånd 2002 En rapport om tillväxtens förutsättningar i svenska regioner Regionernas tillstånd 2002 En rapport om tillväxtens förutsättningar i svenska regioner A2002:012 Regionernas tillstånd

Läs mer

Vindkraftstatistik 2013

Vindkraftstatistik 2013 Vindkraftstatistik 213 Tema: Systemeffekter ES214:2 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se Orderfax: 8-55 933 99 e-post: energimyndigheten@cm.se

Läs mer

INDUSTRINS ENERGIANVÄNDNING, VINDKRAFT, KÄRNKRAFTAVVECKLING OCH ELPRISERNA

INDUSTRINS ENERGIANVÄNDNING, VINDKRAFT, KÄRNKRAFTAVVECKLING OCH ELPRISERNA U T R E D N I N G S T J Ä N S T E N Anders Vikström Tfn: 08-786 59 21 PM 2012-02-27 Dnr 2012:689 INDUSTRINS ENERGIANVÄNDNING, VINDKRAFT, KÄRNKRAFTAVVECKLING OCH ELPRISERNA Hur mycket el och annan energi

Läs mer

Kompetensförsörjning i små och medelstora företag. Företagens villkor och verklighet 2014

Kompetensförsörjning i små och medelstora företag. Företagens villkor och verklighet 2014 Kompetensförsörjning i små och medelstora företag Företagens villkor och verklighet 2014 Kompetensförsörjning i små och medelstora företag Företagens villkor och verklighet 2014 Tillväxtverket Produktion:

Läs mer

TSL 2013:3 Mot en svårbedömd framtid

TSL 2013:3 Mot en svårbedömd framtid TSL 2013:3 Mot en svbedömd framtid Halvsrapport 2013 Trygghetsfonden TSL är en kollektivavtalsstiftelse med Svenskt Näringsliv och LO som ägare och v uppgift är att hjälpa uppsagda arbetare till ett nytt

Läs mer

Välfärdsbarometern 2013 En rapport från SEB, maj 2013

Välfärdsbarometern 2013 En rapport från SEB, maj 2013 Välfärdsbarometern 2013 En rapport från SEB, maj 2013 Inledning Välfärdsfrågor i centrum av debatten Under de 100 år som gått sedan den första svenska folkpensionen infördes 1913 har välfärdspolitiken

Läs mer