Hus levereras dimensionerade för snözon upp till 3,0. Tilläggskostnad för snözon över 3,0.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hus levereras dimensionerade för snözon upp till 3,0. Tilläggskostnad för snözon över 3,0."

Transkript

1

2 2 LEVERANSOMFATTNING Hus levereras dimensionerade för snözon upp till 3,0. Tilläggskostnad för snözon över 3,0. Hjältevadshus förbehåller sig rätten till smärre konstruktionsförändringar samt utbyte av material, leverantörer och sakvaror som är beroende av produktutvecklingen eller andra skäl som gäller vid leveranstillfället. Denna beskrivning hänvisar till basritning enligt gällande produktperiod Entreprenadgräns = underkant av bottenbjälklag. TILLVERKNING Huset levereras från fabrik i form av volymelement, vilka tillverkas inomhus. Montering och komplettering utförs på byggarbetsplatsen. Byggnationen utförs enligt Boverkets Byggregler. KVALITETSNORMER Nedan angivna kvalitetsnormer ansluter till HusAMA Undergolv enligt tabell 43.DC/-1, klass A. - Golv enligt tabell 44.BB/-1, klass A. - Ytterväggar enligt tabell 27.C/GSN-1, klass A. - Innerväggar enligt tabell 43.CB/GSN-1, klass A. - Innertak enligt tabell 43.E/K-1. - För färdig golvbeläggning gäller Golvbranschens Riksorganisations bedömningsregler för skönhetsfel, inlagda textila golv, plastgolv och trägolv. - Plattsättningsarbeten (kakel och klinker) utförs enligt Byggkeramikhandboken Riktlinjer för färdigt utförande. - Tätskikt enligt branschkrav. - För skåpsinredning gäller Möbelfakta. - Krav på materialkvalitet och noggrannhet i tillverkningen enligt SIS , grundkrav: framträdande delar C, skymda delar D, dolda delar E. - Certifierad egenkontroll ingår (SP). - VVS-installation enligt säkert vatten. ENERGINORM För att uppfylla de krav som Boverkets Byggregler ställer på energianvändningen, enligt avsnitt 9 i BBR 19, har vid projektering och beräkning följande allmänna indata använts för att representera normalt brukande : - Inomhustemperatur (under uppvärmningssäsongen); 21 C. - Tappvarmvattenanvändning; 14 m³/person och år (60 C). - Personvärme; 80W/person, närvarotid 14h/dygn. - Hushållsel; 5988 kwh/år, enligt Energideklarationer för byggnader en regelsamling Boverket februari Hjältevadshus utför en beräkning av den specifika energiförbrukningen utifrån husets tänkta funktion och nyttjande. Vid hus med ovanvåningar förutsätts att dessa är i bruk då energideklarationen genomförs.

3 3 FÖRSÄKRINGAR 10-årig Byggfels- och färdigställandeförsäkring ingår för vår leverans. Norge enligt gällande ramavtal. 1-årig Villaförsäkring gällande från utfärdat försäkringsbrev ingår (ej Norge). Hjältevadshus garanti gäller under förutsättning att gällande instruktioner följs i Drift- och skötselpärm. HJÄLTEVADSHUS ÅTAGANDE - Montering av byggnad (ej Norge). - Kran 80 ton ingår för montage och skall finnas på plats så att montage kan utföras direkt vid leverans på den av Beställaren färdigställda grunden (ej Norge). - Byggstädning ingår för husets bottenplan, ej för sidobyggnad och tomt (ej Norge). BESTÄLLARENS ÅTAGANDE - Byggplatsen skall vara iordningställd i enlighet med Hjältevadshus Anvisningar för montageförberedelser. - Grunden ska dimensioneras enligt Hjältevadshus Mått- och lastplan grund. Byggherren (via grundentreprenören) tillhandahåller de slutgiltiga grundritningarna.

4 4 BYGGNADSBESKRIVNING BYGGDELAR OBS! Angivna mått är i mm Bottenbjälklag (BB) Diffusionsspärr, 22 golvspånskiva, 300 masonitebalk c600, 300 randisolering 600 längs ytterväggen, därefter 250 isolering, oorganisk duk, färdigmonterade syllar från fabrik. Ytterväggar Panel 21x45 lockläkt, 21x145 underbräda, 28 liggande gles c600. Stomme 8 stående gles c600, 25 vindskyddsskiva, 220 stomme, 220 mineralull, diffusionsspärr, inv. skiva. Sektionsväggar Inv. skiva, 45x70 regel c600, 30 luftspalt, 45x70 regel c600, inv. skiva. Innerväggar Inv. skiva, 45x regel c600, inv. skiva. Överbjälklag Vid överplan (ÖBP) 22 golvspånskiva, 300 masonitebalk c600, 300 isolering, 28 gles, 12 vitfolierad innertaksskiva. Vid överplan (ÖBP) 2-plan 22 golvspånskiva, 300 masonitebalk c600, 300 randisolering 600 längs ytterväggen, 50 isolering, 28 gles, 12 vitfolierad innertaksskiva.

5 5 Tak 1-plan, oisolerat Yttertak Dubbelfalsade betongtakpannor (ingår ej till Norge), 45x70 bärläkt, 28 ströläkt, diffusionsöppet underlagstak, bärande högben 220. Gavelspetsar Panel Se beskrivning panel yttervägg Stomme 8 stående gles c600, vindskydd, 95 stomme 1½-plan, oisolerat Yttertak Dubbelfalsade betongtakpannor (ingår ej till Norge), 45x70 bärläkt, 28 ströläkt, diffusionsöppet underlagstak, 25 distans, bärande högben 300. Gavelspetsar Panel Se beskrivning panel yttervägg. Stomme 8 stående gles c600, vindskydd, 220 stomme. 1½-plan FVL (förhöjt väggliv) och 2-planshus, isolerat Yttertak Dubbelfalsade betongtakpannor (ingår ej till Norge), 45x70 bärläkt, 28 ströläkt, diffusionsöppet underlagstak, 25 distans, bärande högben 300, mineralull, diffusionsspärr, 21 gles c900. Gavelspetsar Panel Se beskrivning panel yttervägg. Stomme Se beskrivning stomme yttervägg. (Rekommendation att beställaren bekläder väggar med rörelsestabil skiva, typ gips, innan tapetsering). Vindstabiliserande innerväggar Inredningsbart överplan på 2-planshus utföres med innerväggsdelar längd 900 placerade enligt ritning. Hanbjälke Ingår vid snözon 3. UTVÄNDIGT Utvändig målningsbehandling Grundad med vattenburen alkydprimer (oljade ändträ + grundad med vattenburen alkydprimer). Speciella yttre miljöförhållande kan ge upphov till påväxt på trä och träbaserade material. Bättringsmålning som ej kan ske i samband med montage under vinterhalvåret, utföres av beställaren och färg tillhandahålles av Hjältevadshus. Midje- och dekorbräda utförs i samma kulör som fasad. Vid köp av vårt grundmålade hus skall två toppstrykningar utföras av beställaren inom innevarande eller nästkommande målningssäsong, dock max 9 månader från husleverans.

6 6 Plåt, smide Fönster-, dörr- samt midjebleck i vitlackerad plåt. Avvattning i vitlackerad plåt. Vindskiveplåt, ventilationsskorsten och övriga plåtdetaljer på och anslutande till tak är i svart färg för svarta takpannor, röd färg för tegelröda takpannor. Vid tillval av braskamin levereras svart plåtskorsten. SNICKERIER Fönster Fönster av trä/aluminium vita med 3-glas isolerrutor, utåtgående respektive fasta. Barnsäker spärranordning. Glasning Fönster i WC/Dusch är försett med råglas. Fönsterbrädor Vit fönstersmyg och fönsterbräda. I anslutning till diskbänk utförs fönsterbräda av kakel. I WC/Dusch och Klädvård sätts även foder runt fönster. Fönsterdörr Utåtgående fönsterdörr av trä/aluminium vit med 3-glas isolerrutor. Invändigt handtag med spärrvred och barnskyddslås ingår. Huvudentrédörr, Sidoentrédörr Dörrarnas utförande enl. basritning, färg vita. Levereras med trycke och säkerhetslås Assa 2002 samt dörrbroms. Sidoljus levereras med klarglas och utan spröjs. Innerdörrar Innerdörr slät vit, trycke mattborstad metall. Öppningssmygar Öppningssmygar vita, redovisas med mått och som dubbla streckprickade linjer. Listverk Golvlist och dörrfoder släta vita. Taklist skugglist. Inspektionslucka till överplan Vindslucka med stege. INREDNINGAR Köksinredning Enligt basritning över kök, T-höjd (2390) Kökslucka Solid vit, handtag borstat rostfritt Lådhurts utan designboxlådor Diskbänk IFÖ Concert, engreppsblandare (svanhals) Bänkskiva laminat med rak kant Kakel ingår enligt basritning kök. Hushållsapparater Vitt utförande Golvspis med glaskeramikhäll Kyl/sval Frys Fläktkåpa.

7 7 WC/Dusch -inredning Enligt respektive hustyps basritning. Vägghängt tvättställ Engreppsblandare Spegelskåp 600 med belysning WC-stol vit golvmodell med dolt S-lås Duschblandare + duschset. Klädvårdsinredning Enligt respektive hustyps basritning Vask 500 Engreppsblandare Städskåp och luckor för IP (installationsplats) f-höjd (2250), lucka slät vit, handtag matt metall. Garderober och linneskåp K-höjd (2100 mm). Skåpen in- och utvändigt klädda med vit melamin, lucka slät vit, handtag matt metall. Golvbeklädnad Till WC/Dusch och klädvård ingår våtrumsmatta enl. standardval. Se gällande provkollektionslista. Till övriga rum ingår 7mm laminatgolv ek 3-stav. Observera att nivåskillnader kan uppkomma vid skarv mellan olika typer av golvbeläggningar. Väggbeklädnad Till WC/Dusch och klädvård ingår våtrumsmatta med bård enl. standardval. Se gällande provkollektionslista.för Norge ingår Fibo-Tresposkiva Till övriga rum ingår tapet enligt gällande provkollektionslista. Beställaren kontaktas av närliggande butik för val. UPPVÄRMNING Värmepump Frånluftsvärmepump med återvinning och shuntautomatik via utegivare. OBS! I vissa geografiska områden (låg årsmedeltemperatur) och för ett antal hustyper kan annan typ av värmepump alternativt berg-/markvärme krävas. Dessa prissätts i enskilda fall. Golvvärme Ingår till bottenplan. Temperaturreglering sker rumsvis med trådlöst system. Ventilation Mekanisk frånluft med utsug från Kök, Klädvård och WC/Dusch. Spisfläkt ansluts till separat imkanal. Ventilationskanaler som avslutas med ventiler av plast. Tilluft genom reglerbara ventiler i omfattning enligt Boverkets Byggregler, placering vid fönster. ELINSTALLATIONER (Enligt basritning el, E:0). Fasadmätarskåp Fasadmätarskåp (grå färg) med max 25A huvudsäkring. Starkströmsanläggning Gruppcentral med automatsäkringar och jordfelsbrytare. Undermätare för elenergi avseende uppvärmning och tappvarmvatten. Komplett anläggning inom bostadsplanet för kraft, belysning och värme. 2 st tomrör från gruppcentral för el till eventuell sidobyggnad och trädgårdsbelysning. Belysningsarmaturer och utvändiga eluttag Glödljusarmatur till tak i Klädvård och WC/Dusch. Ljusramp i WC/Dusch. Lysrörsarmatur under överskåp i Kök Förberett för utvändig armatur vid huvud, sidoentrédörr och uteplats, enl. basritning 1 st utvändigt vägguttag vid uteplats.

8 8 Svagströmsanläggning, brandlarm Tomrör och apparatdosor för TV-antenn till Vardagsrum och 1st Sovrum. 1st batteridriven brandvarnare ingår. Tele Telefonanläggningen är utformad som ett stjärnnät med telefonuttag typ RJ45 och ett ledningsnät med datakabel. Telefonfördelningen är placerad i ett skåp anpassat för utbyggnad till multimedia. Skåpets storlek och rördimensioner för ledningsnätet är anpassade för framtida utbyggnad till ett multimedianät. Förberett med tomrör för inkommande fiberkabel via fasadmätarskåp som avslutas vid telefonfördelningen. Dörrklocka Dörrklocka med tryckknapp vid huvudentré. FÖRBEREDD INSTALLATION I INREDNINGSBART ÖVERPLAN Hjältevadshus åtagande Vatten och värme Till överplan på 1½ och 2-planshus ingår förberedelse för värmerör (vattenburen värme) och vattenrör. För värmerör markeras förberedda genomföringar ovan IP (installationsplats). Varm- och kallvattenledning (ej inkopplad) dras upp från Klädvård till tänkt innervägg Bad/Förråd 1. El Till överplan är ledningar avslutade med dosa ovan överbjälklaget för framtida installationer, placerade i stödbensutrymme invid Förråd 1. Vid 2-planshus avslutas ledningarna i Förråd 1 invid yttervägg.

LEVERANSDEKLARATION AOL 1,5- OCH 2-PLANSHUS

LEVERANSDEKLARATION AOL 1,5- OCH 2-PLANSHUS LEVERANSDEKLARATION AOL 1,5- OCH 2-PLANSHUS INNEHÅLL LEVERANSDEKLARATION AOL 1,5- OCH 2-PLANSHUS... 1 Om företaget... 4 Leveransdeklaration... 4 Genomtänkta konstruktioner... 4 Transport... 4 Ritningar...

Läs mer

Innehåll. Inomhus... sid 20 Golv... sid 22 Innerdörrar, lister, innertakspanel och fönsterbänk... sid 23 Trappa... sid 24 Tapeter...

Innehåll. Inomhus... sid 20 Golv... sid 22 Innerdörrar, lister, innertakspanel och fönsterbänk... sid 23 Trappa... sid 24 Tapeter... - och tillvalskatalog. Gäller från maj 2014 Innehåll Utomhus... sid 6 Fasadpanel... sid 8 Fasadfärg... sid 10 Regnvattensystem... sid 11 Takpannor... sid 11 Entréer, verandor och entréplan...sid 12 Kupor

Läs mer

LEVERANSDEKLARATION FALUHUS BYGGSATS FH-13

LEVERANSDEKLARATION FALUHUS BYGGSATS FH-13 LEVERANSDEKLARATION FALUHUS BYGGSATS FH-13 Utgåva 2013:1 ALLMÄN ÖVERSIKT FH - 13 FÖRETAGET Svenska husgruppen AB, Faluhus, Skäggargatan 3 (besöksadress), Box 803, 781 28 Borlänge. Telefon 0243-21 72 00,

Läs mer

BESKRIVNING AV BYGGNADSDELAR FÖR C4 HUS PROJEKT FÖRHANDSKOPIA BECKOMBERGA 2013-03- 22

BESKRIVNING AV BYGGNADSDELAR FÖR C4 HUS PROJEKT FÖRHANDSKOPIA BECKOMBERGA 2013-03- 22 FÖR C4 HUS PROJEKT FÖRHANDSKOPIA BECKOMBERGA 2013-03- 22 Sid 2 av(10) Vad som anges i denna beskrivning ingår endast i leverans, i omfattning som framgår av kontrakt. Denna beskrivning är ej avsedd att

Läs mer

LEVERANSDEKLARATION BOSTADSHUS FTB-13

LEVERANSDEKLARATION BOSTADSHUS FTB-13 LEVERANSDEKLARATION BOSTADSHUS FTB-13 Utgåva 2013:1 ALLMÄN ÖVERSIKT FTB - 13 FÖRETAGET Svenska husgruppen AB, Forsgrens Timmerhus, Skäggargatan 3 (besöksadress), Box 803, 781 28 Borlänge. Tel: 0243-21

Läs mer

LEVERANSDEKLARATION FALUHUS OPTIMAL 2015

LEVERANSDEKLARATION FALUHUS OPTIMAL 2015 LEVERANSDEKLARATION FALUHUS OPTIMAL 2015 Företaget Svenska Husgruppen AB/ Faluhus Skäggargatan 3 (besöksadress) Box 803, 781 28 Borlänge Telefon: 0243-21 72 00 Fax: 0243-21 72 30 info@faluhus.se www.faluhus.se

Läs mer

PM till offert. Innehållsförteckning:

PM till offert. Innehållsförteckning: Datum Hustyp Fladenbacken (Melin) 2015-04-24 Brosand PGK-094 KöpeavtalsNr/OrderNr 136550 Representant Mats Blomberg RitningsNr 101-103 Ritning daterad 2015-03-01 PM till offert Innehållsförteckning: Leveransbeskrivning

Läs mer

- SKAPAR HÅLLBARA HEM FÖR FRAMTIDEN -

- SKAPAR HÅLLBARA HEM FÖR FRAMTIDEN - - SKAPAR HÅLLBARA HEM FÖR FRAMTIDEN - Blossalyckan, Arild Leveransdeklaration 2015 Emrahus AB Flygeltofta Gård 261 72 Häljarp (Landskrona) Telefon 0418-48 60 40 www.emrahus.se Org. Nr. 556731-2706 Produktsortiment

Läs mer

Leveransbeskrivning PARADISET 11-11-11. LJ Villan

Leveransbeskrivning PARADISET 11-11-11. LJ Villan Leveransbeskrivning PARADISET 11-11-11 LJ Villan Föräljningsvillkor Överenskommelsen mellan L.J villan och beställaren regleras genom särskilt entreprenadkontakt som upprättas i varje enskilt fall. Som

Läs mer

BADRUM Ditt val Pris (kr) ÖVRIGT Ditt val Pris (kr)

BADRUM Ditt val Pris (kr) ÖVRIGT Ditt val Pris (kr) HÄR ÄR DIN NYA VILLA MOVE #20 Ditt pris 2,307,900kr (inkl moms) Onlinekod: p85wm94 2013-04-11 14:54 Grundpris: 2,295,000KR Byggkommun: Ekerö kommun Val av byggkommun kan påverka fraktkostnad, val av värmepump

Läs mer

Prisbild HM-hus och samarbetspartner 195kvm Skärgård

Prisbild HM-hus och samarbetspartner 195kvm Skärgård Prisbild HM-hus och samarbetspartner 195kvm Skärgård HM-hus Leveransomfattning: Grundplatta: Grundplattan ingår med 30cm cellplast, 40cm höga LE-element, armering, betong etc VVS har med golvvärme och

Läs mer

Ljusstaden. Bofakta Etapp 1. Skapar livsrum! Östra Vimpeltorpet i Kalmar

Ljusstaden. Bofakta Etapp 1. Skapar livsrum! Östra Vimpeltorpet i Kalmar Skapar livsrum! Ljusstaden Östra Vimpeltorpet i Kalmar Bofakta Etapp 1 Innehåll INFO Så här går det till 3 BESKRIVNINGAR Rumsbeskrivning 4 Teknisk beskrivning 6 Garantier och försäkringar 7 EKONOMI Prislista

Läs mer

f a l k e n b e r g b r f v i t s i p p a n e k h a g a Bofakta d e s i g n h e l h e t t r y g g h e t p r i s v ä r t

f a l k e n b e r g b r f v i t s i p p a n e k h a g a Bofakta d e s i g n h e l h e t t r y g g h e t p r i s v ä r t f a l k e n b e r g b r f v i t s i p p a n e k h a g a Bofakta d e s i g n h e l h e t t r y g g h e t p r i s v ä r t Så här går det till att köpa nytt i bostadsrättsföreningen Vitsippan Ekhaga! 1. Läs

Läs mer

Typhus 152kvm New England

Typhus 152kvm New England Typhus 152kvm New England HM-hus Leveransomfattning: Grundplatta: Grundplattan ingår med 30cm cellplast, 40cm höga LE-element, armering, betong etc VVS har med golvvärme och VA i sitt pris! Golv: 15mm

Läs mer

ö s t r a lu g n e t Bofakta helhet design

ö s t r a lu g n e t Bofakta helhet design brf planeten Bofakta design helhet t ryg g h e t p r i s vä r t ö s t r a lu g n e t Så här går det till att köpa nytt i bostadsrättsföreningen Planeten i Växjö! 1. Läs igenom försäljningsmaterialet, studera

Läs mer

ö s t r a lu g n e t Bofakta helhet design

ö s t r a lu g n e t Bofakta helhet design brf planeten Bofakta design helhet t ryg g h e t p r i s vä r t ö s t r a lu g n e t Så här går det till att köpa nytt i bostadsrättsföreningen Planeten i Växjö! 1. Läs igenom försäljningsmaterialet,

Läs mer

Nyby Gärde, Fajansområdet, Falkenberg

Nyby Gärde, Fajansområdet, Falkenberg Nyby Gärde, Fajansområdet, Falkenberg Byggnadsbeskrivning Hustyp A o AS 2008-01-30 Området på Nyby Gärde kommer att byggas med en typ av hus som populärt kan kallas för "passivhus", d.v.s. att husen är

Läs mer

Majavallen. Brf Majavallen i Lindsdal Bofakta, standard och tillval

Majavallen. Brf Majavallen i Lindsdal Bofakta, standard och tillval Brf Majavallen i Lindsdal Bofakta, standard och tillval Välkommen till Brf Majavallen i Lindsdal I Lindsdal får du vara precis den du är. Leva det goda livet med ett överkomligt boende, en smidig vardag,

Läs mer

Hagabo. Brf Haganäs i Älmhult Bofakta

Hagabo. Brf Haganäs i Älmhult Bofakta Hagabo Brf Haganäs i Älmhult Bofakta Hagabo Välkommen till Brf Haganäs i Älmhult I Älmhults nya och naturnära bostadsområde Hagabo planerar vi för tolv moderna och välutrustade bostadsrätter i fyra olika

Läs mer

Bofakta Brf. Kärnträdgården Åby, Norrköping. www.karnhem.se. Skapa livsrum! Info Så här går det till... 2 Mall för bokningsavtal...

Bofakta Brf. Kärnträdgården Åby, Norrköping. www.karnhem.se. Skapa livsrum! Info Så här går det till... 2 Mall för bokningsavtal... www.karnhem.se Bofakta Brf. Kärnträdgården Åby, Norrköping Info Så här går det till... 2 Mall för bokningsavtal... 3 Beskrivningar Rumsbeskrivning... 4 Teknisk beskrivning... 6 Garantier och försäkringar...

Läs mer

PRODUKTBLAD HUS NR. 1-3

PRODUKTBLAD HUS NR. 1-3 PRODUKTBLAD HUS NR. 1-3 INNEHÅLL Hus 1-82 m² Hus 2-130 m² Hus 3-165 m² Specifikation Material Kontakt 3 4 5 6 7 7 Husen på Klyvaregränd finns i tre grundutföranden beroende på storlek 80, 130 eller 165

Läs mer

ENERGIEFFEKTIVA HUS LEVERANSBESKRIVNING OCH PRODUKTINFORMATION V2013. leveransbeskrivning uppfyller Boverkets. Denna. energikrav!

ENERGIEFFEKTIVA HUS LEVERANSBESKRIVNING OCH PRODUKTINFORMATION V2013. leveransbeskrivning uppfyller Boverkets. Denna. energikrav! ENERGIEFFEKTIVA HUS Denna leveransbeskrivning uppfyller Boverkets energikrav! ENERGIEFFEKTIVA HUS LEVERANSBESKRIVNING OCH PRODUKTINFORMATION V2013 Sätt prägel på ditt drömboende Vår standard uppfyller

Läs mer

Offertförfrågan gällande Totalentreprenad av utbyggnad, ombyggnad villa

Offertförfrågan gällande Totalentreprenad av utbyggnad, ombyggnad villa Offertförfrågan gällande Totalentreprenad av utbyggnad, ombyggnad villa Åkervägen 5, 234 34, Lomma Patrik.Lundberg 2015-05-27 Offertförfrågan gällande Totalentreprenad av utbyggnad, ombyggnad, nytt tak,

Läs mer

HM-hus prisbild Typhus 195kvm Skärgård Pris: 2325.000kr inkl moms (2012-04-27)

HM-hus prisbild Typhus 195kvm Skärgård Pris: 2325.000kr inkl moms (2012-04-27) HM-hus prisbild Typhus 195kvm Skärgård Pris: 2325.000kr inkl moms (2012-04-27) I HM-hus pris (2012-04-27) I priset 1974.000 inkl. moms ingår bl.a följande: Grund: Platta ingår med 30cm cellplast, 40cm

Läs mer

Designguide Leveransbeskrivning

Designguide Leveransbeskrivning Designguide Leveransbeskrivning Förverkliga dina drömmar I din hand håller du just nu Designguiden från Faluhus. Det betyder att du är ett steg närmare att förverkliga dina drömmar om ett personligt hem

Läs mer

vä x j ö öjabypa r k e n Bofakta Etapp 1 d e s i g n helhet tryg g h e t prisvä r t

vä x j ö öjabypa r k e n Bofakta Etapp 1 d e s i g n helhet tryg g h e t prisvä r t Bofakta vä x j ö öjabypa r k e n Etapp 1 d e s i g n helhet tryg g h e t prisvä r t Så här går det till att köpa nytt i bostadsrättsföreningen Öjabyparken i Växjö! 1. Läs igenom försäljningsmaterialet,

Läs mer

bofakta 55+ på Kullö Terrass Vaxholm

bofakta 55+ på Kullö Terrass Vaxholm bofakta 55+ på Kullö Terrass Vaxholm situationsplan lägenhetsförteckning 55+ på Kullö Terrass Vaxholm N Trapphus 1 Lghnr Vån Rok Kvm Sid 111 1 2 55 04 112 1 2 55 05 121 2 2 55 06 122 2 2 55 07 131 3 *

Läs mer

LB Optimal 163 Pulpet

LB Optimal 163 Pulpet LB Optimal 163 Pulpet 1-plan BOA 162,7 m2 BYA 182,7 m2 Antal rum 6 Byggnadshöjd 5.4 m Taklutning 18 och 22 Nockhöjd 5.4 m Husdesign Filip Behr Andersson Ett rymligt och flexibelt enplanshus med tre huskroppar,

Läs mer

Vistabergs trädgårdsstad. Huddinge

Vistabergs trädgårdsstad. Huddinge s trädgårdsstad Huddinge Ett tryggt boende Såväl bolaget C4 Hus AB som varumärket C4 Hus har bildats och skapats under våren 2010 av ett femtontal ägare, alla med det gemensamma att vi har lång och gedigen

Läs mer

Projektnr 1050470. ALNARP M0026:003 Agricum M0026:004 Aula Ombyggnad 2011 BYGGNADSPROGRAM BYGGDELSBESKRIVNING. Handling Sidantal 25

Projektnr 1050470. ALNARP M0026:003 Agricum M0026:004 Aula Ombyggnad 2011 BYGGNADSPROGRAM BYGGDELSBESKRIVNING. Handling Sidantal 25 Handling Sidantal 25 Projektnr 1050470 ALNARP M0026:003 Agricum M0026:004 Aula Ombyggnad 2011 BYGGDELSBESKRIVNING Lund 2010-03-23 Rev Projekt nr Upprättad av Agneta Ljungberg AGNETA LJUNGBERG ARKITEKTER

Läs mer