Cykelturer. Årjängs Kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Cykelturer. Årjängs Kommun"

Transkript

1 Cykelturer Årjängs Kommun

2 Töcksfors - Ivarsbyn - Holmedal - Töcksfors 59 km. Tid 6 tim (Vid 10 km/tim) Sträckan Töcksfors Östervallskog är asfalterad. Sträckan Ivarsbyn Holmedal är grusväg med ringa trafik. Branta backar vid Ivarsbyn. Glest befolkade områden med bitvis sjöutsikt. Lanthandel 23 i Östervallskog. 96 Nordmarksstugan En av Värmlands äldsta hembygdsföreningar. Här kan man i storstugan, lillstugan, bastu, tjöla samt boa undersöka de breda samlingarna som speglar gränsbygdens liv. Nordmarksstugan, som numera är öppen och visas efter överenskommelse. Kontakta Årjängs Turistbyrå, Vägbeskrivning: Från Årjäng kör ni E18 mot Oslo ca 23 km. Vid Töcksmarks kyrka åker ni över en bro, strax efter på vänster sida ligger hembygdsgården. Töcksmarks gamla träkyrka med tillhörande kyrkstallar Vid 1800-talets början var Töcksmarks gamla träkyrka så förfallen att man beslöt ersätta den med en ny. Denna byggdes på samma plats som den gamla år 1819, planritningen blev densamma som tidigare; en korskyrka av den typ som under 1700-talet var allmän i Värmland. Kyrkans inre pryds av takmålningar och ett sirligt utskuret altare där överdelen daterar sig från år 1730 och underdelen från år Dopfunten av täljsten är av ovanlig typ och dateras till 1100-talets mitt och tillhör de äldsta i Värmland. Bland övriga inventarier märks nattvardskalken från 1300-talet och ett rökelsekar av malm från 1200-talet. Till kyrkan hör också väl bevarade kyrkstallar som i sig är en sevärdhet. Vägbeskrivning: Kör E18 till Töcksfors, fortsätt tills ni ser kyrkan på höger sida. 97 Kyrkobyn i Stommen, Östervallskog På den gamla kyrkogården i Östervallskog finns gamla järnkors bevarade. Kyrkan stod på denna plats till år Strax söder om kyrkogården står det gamla sockenmagasinet där fattigsäden förvarades. Här finns också den s k Karl den XII stenen, vilken minner om dennes besök. Strax intill ligger också den lilla Kyrkebysjön, vars vatten är grönt. Östervallskogs kyrka Den gamla kyrkan i Östervallskog uppfördes åren och invigdes år 1874, denna brann emellertid ned den 24 oktober Den nuvarande kyrkan byggdes år Bland inventarierna bevarade från den gamla kyrkan kan nämnas, en nattvardskalk från 1733 och ett oblatjärn från Alla övriga inventarier är av yngre datum, många skänkta av församlingsmedlemmar. Dopfunten från 1200-talet blev skadad vid branden, men man hoppas att återställa den i ursprungligt skick. Före år 1868 var kyrkan belägen i Kyrkobyn. Troligen har där funnits kyrka sedan 1300-talet. Vägbeskrivning: Kör E18 mot Oslo, sväng höger vid skylt Östervallskog, fortsätt ytterligare ca 10 km, kyrkan ligger alldeles intill vägen.

3 94 Karl den XII stugan Karl den XII övernattade i Holmedals prästgård ett flertal gånger då han förberedde fälttågen mot Norge 1716 och 1718, troligen i denna stuga, som då låg på en annan plats strax bredvid. Ett Karl den XII porträtt samt några bruksföremål från äldre tid förvaras i stugan. Vägbeskrivning: Kör E18 mot Oslo ca 12 km, vid skylt Holmedal svänger Ni vänster. Strax före kyrkan svänger Ni vänster mot Uppsal. Kör ca m så ligger stugan på höger hand. Liten skylt vid vägen. Parkering finns. 94 Holmedals Hembygdsgård Hembygdsgården består av två byggnader, bägge bostadshus. Det ena är i två våningar med enkel stugplan, d v s förstuga samt ett större och ett mindre rum i vardera våningsplanet. Det är flyttat från Såviken. Huset är moderniserat invändigt. Det andra huset är den s k Svenstugan från Tveten, en envåningsstuga med två rum och längs 2/3 av långsidan löpande svalgång. Kaffeservering och underhållning på söndagar kl under tiden 8 juli-28 augusti. Vägbeskrivning: Kör E18 mot Oslo, efter ca 14 km svänger Ni vänster mot Holmedal, efter ytterligare 400 m ligger hembygdsgården som första hus på höger sida. Holmedals kyrka Holmedals kyrka byggdes åren Den gamla kyrkan såldes på auktion för 123 riksdaler. Endast minnessten är kvar och visar var den en gång stått. Kvar är också den vackra vita kyrkogårdsporten. Vägbeskrivning: Kör E18 mot Oslo. Efter ca 14 km sväng vänster mot Holmedal. Efter ca 500 m ser ni kyrkan på höger sida. 1 Dusserud Gårdens äldsta hus är logen, uppförd Övriga byggnader på gården är stall, svinhus och fähus, samtliga från talets början. Gården användes i sitt nuvarande skick ända fram till 1957, då testamenterades gården till Västra Fågelviks församling av Maria Stina Aronsson på villkoren att husen underhölls och användes som ett minnesmärke över en svunnen tid. Vägbeskrivning: Kör från Årjäng ca 20km mot Töcksfors, sväng vänster vid skylt Dusserud. Fortsätt ca 3 km. Gården ligger upp till vänster. V. Fågelvik Vid Västra Fågelvik finns en bro över sjön Foxen. 95 Mangsgården Vid sjön Foxen ligger Mangsgården som ägs och drivs av SMU och Missionsförsamlingen i Töcksfors.1954 kom Frank Mangs till gården för första gången. Att denna underbara gård vid Foxens strand var en säker källa till inspiration var helt klart vilket resulterade i att Mangs köpte gården Den lilla stugan byggdes under åren ut och dessutom byggdes en äkta finsk bastu vilken numera är känd som hans skrivarstuga. I rummet ovanpå bastun har stora delar av hans produktion tillkommit. Gården skall också vara ett minne över Frank Mangs livsverk och ett tillfälle för gäster att studera de samlade artiklarna från 1916 till nutid om hans arbete samt att se hans litterära utgivningar. Vägbeskrivning: Ligger ca 3 km söder om Töcksfors. Flyktingvägen, Karl den XII väg & Kyrkvägen I gränstrakterna mellan Sverige och Norge finns det många spännande vandringsleder. Vissa användes som flyktingleder under andra världskriget. På Turistbyrån i Årjäng och Töcksfors kan du köpa en karta som ger dig detaljerade turbeskrivningar "Friluftskart i Grenseland". Boende: 15 Sandvikens Camping 12 STF Turistgården Parkvägen 18 Elgerudsvägen Töcksfors Töcksfors Tel: , (vinter) Tel: Fax: Fax: Ulevikens Semesterstugor 8 Victoria Gränshotell Dusserud Sveavägen Töcksfors Töcksfors Tel: Tel: Fax: Uthyrning av båtar/cyklar 13 Töcksfors Rumsuthyrning 32 Nordmarkens Jakt & Fiske Sveavägen 16 Sveavägen Töcksfors Töcksfors Tel: Fax: Tel/Fax

4 Årjäng - Blomskog - Lennartsfors - Fölsbyn - Årjäng 47 km, Tid 3 tim 10 min. (Vid 15 km/tim) Väg 172 är en måttligt trafikerad länsväg. Tung trafik förekommer. Resten av sträckan är glest trafikerad. Vid Skräbergen strax söder om Årjäng finns en storslagen utsikt över sjön Västra Silen. I Blomskog och Lennartsfors finns en lanthandel. Asfalterad hela vägen förutom sträckan Blomma Lennartsfors som är en slingrande, kuperad grusväg. 4 Källtegens by Gamla byggnader på den plats där bygdespelet Amerikabrevet uppförs varje sommar. 4 Borgåsgubben och stenkärringen En staty av en man i en hatt. Statyn är uppförd av lösa stenar och står uppe på toppen av Borgåsen i Källtegen. På avstånd ser det ut som en man som står på vakt. Statyns tillkomst är okänd. Folksägnen berättar att den uppfördes under ofredstider på talet för att skrämma fiender. Den skulle ge en anfallande visionen av en levande vaktpost. Uppifrån höjden dit man tar sig på en upptrampad gångstig, har man en fantastisk utsikt över sjön Västra Silen. Vägbeskrivning: Kör väg 172 mot Bengtsfors ca 12 km, sväng höger vid skylt Blomskog. Fortsätt ca 2,5 km. Figuren syns på långt håll innan ni kommer fram till höjden där en stig går upp till vänster. 4 Stenkäringen på Källte kuel Käringa byggdes på hösten 1999 av några blomskogsbor, som ett minnesmärke inför millenniumskiftet. Källtegskuels höjd är 185 m ö h alltså 5 m lägre än Borgåsberget. Avståndet mellan stenfigurerna är drygt 1000 m. fågelvägen i nordsydlig riktning.

5 Blomskogs kyrka Blomskogs gamla kyrka byggdes någon gång under 1600-talet, den brann dock ned Den nuvarande kyrkan byggdes 1928 och invigdes Vägbeskrivning: Kör väg 172 mot Bengtsfors ca 12 km, sväng höger mot Blomskog, fortsätt ca 7 km så ser ni kyrkan på höger hand. 82 Valekullen i Blomskog Valekullen och Ofredsboa ligger en bit in i skogen och kan nås via en kulturvandringsled. Ofredsboa är ett bergöverhäng och därunder finns en grotta. Till denna grotta flydde kvinnor och barn under och 1700-talet när det var krig mellan danskar/norrmän och svenskar. Från grottan går en vandringsled via en trätrappa upp på berget Valekullen. Förr i tiden placerade man vårdkasar på bergets topp, vilka man tände som en varning när fienden kom. Från Valekullen kan man se halva bygden och fyra sjöar. Lennartsfors Här finns Dalslands kanal med slussar och vattenfall samt kulturhistoriskt intressanta byggnader. Keramikförsäljning vid lanthandeln. Vacker rastplats norr om samhället. 27 Lundvie Keramik Det är två personer på Lundvie Keramik som tillsammans har tillverkat keramik i 15 år. De satsar på mindre serier bruksföremål i blyfritt stengods av hög kvalite och enkel formgivning, med den gamla krukmakar traditionen som grund. Deras verkstad ligger alldeles invid lanthandeln i Lennartsfors. 81 Skalgrusbankar Vid Sandviken ca 5 km sydväst om Lennartsfors vid Stora Lee finns det skalgrusbankar som är av stort vetenskapligt värde. Detta är de högst belägna skalgrusbankarna i västra Sverige, 130 m ö havet. Vägbeskrivning: Kör väg 172 mot Bengtsfors. Efter 3 km svänger ni höger mot Lennartsfors. Kör rakt igenom Lennartsfors mot Torrskog. Efter 4 km svänger ni höger vid skylt Sandviken. Följ denna väg ca 2 km. En stig går in mot höger över ett kalhygge. Följ den stigen och du kommer fram till V. Kvarntjärn. Strax före tjärnet i ravinen ner mot bäcken till vänster är skalgrusbankarna. Lättast att hitta är nog med karta och kompass. 80 Fornborgsröse i Fölsbyn Fornlämningarna är belägna på krönet av Borgåsen, en bergshöjd ca 250 m väster om Fölsbyn. På krönet av detta berg har en gång anlagts en fornborg. Borgen har utgjorts av låga sten- och jordvallar i nord-nordost och söder. I väster har det branta berget utgjort ett naturligt försvarsskydd. En ingång till borgen synes ha funnits i den södra muren. På krönet i borgens mitt ligger ett röse. Vallarna har troligen haft en överbyggnad i form av en träpalissad. Man antar att borgar av denna typ använts som tillflykts- och försvarsborgar för den omkring-liggande traktens befolkning, när fiender hotat. Vägbeskrivning: Kör 172:an mot Bengtsfors ca 3 km. Sväng höger vid skylt Lennartsfors. Kör vägen tills du kommer fram till Fölsbyn. Passera vägen mot Selen, men ta nästa väg till höger. Där står en liten blåvit skylt vid vägen, som är en smal grusväg. Fornborgen ligger uppe på krönet, även där står en skylt. Ett fint utflyktsmål. Boende: 16 Ekeby Camping 20 Sundet Camp & Kanot Källtegen, Blomskog Sundet, Lennartsfors Årjäng Årjäng Tel , Tel: Fax: Elovsbyns Camp & Canoe 9 STF Blomskogs Vandrarhem Elovsbyn 202, Lennartsfors Trättlanda Årjäng Årjäng Tel/Fax Tel/Fax: Årjäng Swe Camp Resort Sommarvik Årjängs kommun Tel Villa Bergstugan Lennartsfors Tel

6 RUNDTUR I KARLANDA Rundtur i Karlanda 20 km. Tid 2 tim. (Vid 10 km/tim) OBS! SVÅR TUR. 87 Stenbron och Skansen i Hämnäs Stenbron, öster om lanthandeln, är uppförd i kilad sten och färdigställdes troligen år Skansen, som är en föregångare till vår tids gatukök, uppfördes och användes under beredskapstiden. Hämnäs Sommarcafé Ca 500 m från lanthandeln ligger Hämnäs gamla skola som sommartid inrymmer ett cafe med lite hantverksförsäljning, underhållning m m. Karlanda kyrka Kyrkan byggdes på Bjärnekullen åren , dopfunten och en av kyrkklockorna är från 1200-talet. Altartavlan och ljuskronan (1737) kommer från den gamla kyrkan i Stommen, liksom nattvardssilvret från Kyrkan är restaurerad bl a åren 1850, 1960, 1982 och Vägbeskrivning: Kör E18 mot Oslo ca 10 km, sväng höger vid skylt Hämnäs, kör ytterligare 10 km sväng höger mot Vännacka. Kör ca 5 km, sväng höger vid skylten Karlanda Kyrka. Man ser kyrkan uppe på kullen. 88 Gamla kyrkoplatsen Stommen I mitten av 1700-talet klagades det över att kyrkan i Stommen var för liten och i dåligt skick revs kyrkan och en ny uppfördes på Björnekullen. På den gamla kyrkoplatsen firar man minnesgudstjänst varje midsommar i det fria. 89 Karlandamon 100 m från den gamla kyrkoplatsen, längs väg 627, går en väg upp till vänster. Den leder till Karlandamon, en gammal avrättningsplats. Under 1700-talet avrättades här fyra människor, en man och tre kvinnor. Det vanligaste brottet var barnamord. En minnessten finns på platsen. Vägen är ej farbar för bilar och vanliga cyklar, endast mountinbikes! Brunnskällan i Vännacka 15 m på andra sidan av en bäck finns en källa vars vatten rinner fram ur en spricka i

7 berget. Inom folkmedicinen ansågs källor vars vatten rann mot norr som ett helande inslag. Vattnet ansågs ta det onda med sig. Endast vandringsled. Mograna År 1845 flyttade Katarina Simonsson till Mon i Vännacka. Hon tvingades flytta hit pga att hon inte kunde betala hyran i den förra bostaden. Huset bestod endast av ett rum och den unika granen fick utgöra vedbod. Av huset finns idag bara några stenar kvar. Håltebysätrarna Sätrarna är belägna i en halvcirkel i Håltebyskogen och var i drift fram till Jättestengrytorna Under inlandsisens avsmältning skapades jättelika vattenfall på en del platser och stenarna som då kom i rotation grävde sig ner i berggrunden och bildade jättegrytor.jättestengrytorna vid Ektjärn upptäcktes 1973 då en markägare skulle bygga en skogsbilväg. Vägen är i dåligt skick och avstängd för biltrafik, men cykel är tillåten. Vägbeskrivning: Avfart Håltebyn, sväng vänster före Håltebyn och sedan till höger. Efter 4,4 km, på höger sida om den lilla höjden, ligger fem jättestengrytor, 1,5 m i diameter och 1 m djupa. 85 Karlanda Hembygdsgård Hembygdsgården i Karlanda kallas Kloppa. Det är en gård från 1820-talet. Den har många samlingar av gamla föremål, och är välbevarad. Kloppa hembygdsgård byggdes av Erik Andersson och hans fru Karin Rasmusdotter. Till hembygdsgården flyttades flera kulturbyggnader. Vägbeskrivning: Kör E18 mot Oslo ca 10 km, sväng höger vid skylt Hämnäs, kör ytterligare 10 km, sväng höger mot Vännacka, kör ca 300 m, sväng vänster vid lanthandeln och fortsätt. Skyltat. Högsjön Vid Högsjön finns badplats. Enklare Karlandatur Inom den svartmarkerade rutan går en enklare rundtur runt Högsjön med start vid ICA Lanthandel i Hämnäs.

8 Svensbyn - Myrås - Finntorp - Svensbyn 35 km. Tid 2 tim 20 min (Vid 15 km/tim) Rundtur med start vid lanthandeln i Svensbyn. Strax efter Bygdegården Tjolitta, tag av österut på en liten grusväg med en bro som är avstängd för biltrafik (cyklar tillåtna). Vid Fälltakan börjar den egentliga rundslingan 6 Träsnidaren i Noretjärn Träsnidaren Leif Andersson är tandläkaren som sadlade om. Leif tillverkar bildkonst i trä. Reliefer, skulpturer, ljusstakar och prydnadsföremål. Många av hans verk pryder i dag kyrkorum och offentliga miljöer runt om i Sverige. Leif är en mångsidig konstnär och tar gärna emot beställningar från företag och enskilda. Vägbeskrivning: Från E18 kör ni mot Karlstad i ca 10 km, sväng höger vid skylt Snarkil 2, Träsnideri 1. 5 Gerds Keramik och Café Sjösala Här finns utställningar av Gerd Wahlströms alster samt separatutställningar av andra konstnärer. En av Gerds specialiteter är Engobemålningar på keramik, hon har även tagit fram Sillerudsstaken som är ett trevligt minne att ta med sig hem. I lokalerna finns även försäljning/ utställning av lokala konsthantverkare. Trädgård, halmslöjd i lusthus. Stort växthus, sjöpaviljong. Sjösala ligger vackert alldeles invid Svensbytjärnet.När du är färdig kan du ta en kopp kaffe el dyl. på Café Sjösala. Vägbeskrivning: Från Årjäng åker ni E18 öster ut i ca 15 km. Vid Svensbyn ICA butik är det skyltat. 99 Silleruds Hembygdsgård Hembygdsgården i Sillerud är en timrad, rödmålad byggnad med stående brädfodring. Byggnaden uppfördes i Snarkil År 1947 flyttades den till Svensbyn i samma socken. Den andra våningen tillbyggdes Förutom denna huvudbyggnad finns på hembygdsgården logen och lador från Egenäs och visthusbod från Häljebyn samt torparstuga från Silleruds Prästgård. Förutom sedvanliga samlingar av redskap och inventarier innehar hembygdsföreningen ett flertal minnen efter den kände predikanten och missionären Peter Fjellstedt ( ). Vid Fjellstedts barndomshem, ett torparställe i Fjällane, Sillebotten, har föreningen låtit resa en minnessten. Silleruds kyrka är en vit stenkyrka av centralkyrkotyp från Den är märklig p g a sin åttkantiga form, med klocktornet placerat i mitten, omgivet av fyra små sidotorn. Det finns ett fåtal sådana kyrkor i vårt land. Ritningen till Silleruds kyrka är utförd av samma arkitekt som ritat Stortingsbyggnaden i Oslo, nämligen C.V Langlet. Vägbeskrivning: Kör E18 mot Karlstad ca 16 km. Sväng höger vid skylt Silleruds kyrka. Efter ca 1 km ligger kyrkan på höger sida. Silleruds gamla kyrkplats Här stod till år 1891 Silleruds kyrka. En klockstapel restes på platsen Ritningen till den är utförd av den tidigare kyrkoherden Olav Dahle. Klockan är från 1662 och kommer från den gamla rivna kyrkan. Klockstapeln är försedd med tidur, och den ljuder under sommaren varje kväll kl Den gamla kyrkogården vårdas och används vid friluftsgudstjänster. Söder om kyrkomuren finns forngravar från järnåldern, vilka emellertid kan vara svåra att urskilja. För övrigt en mycket vacker plats. Vägbeskrivning: Kör E18 mot Karlstad 15 km, sväng höger vid Sillerud. Fortsätt drygt 5 km, kyrkoplatsen ligger i en skarp högerkurva och är även märkt.

9 17 Grinsbyn Vägen är avstängd för allmän biltrafik mellan Grinsbyn och anslutningen till väg 641 Trubbyn Finntorp, men cyklar får framföras. Grusbelagd, trevlig väg i vacker natur med sjöutsikt. Bad och camping finns vid Grinsby. Anslutning i norr till vägen Trubbyn Finntorp. Anslutning i söder till vägen Sillebotten Rök Hugnerud genom att korsa E Erstatallen Väster om sjön Stora Bör är en fridlyst 300 år gammal tall som innehåller 10 skogs m 3. Trädet som växer 500 m norrut från Camp Grinsby är fortfarande grönt och livskraftigt. Sägnen säger att en brud som just stod i begrepp att gifta sig, ångrade sig och sprang till Erstatallen för att träffa sin älskade. Väg 641 Finntorp Trubbyn Vägen förbinder Finntorp med E18 i Sillerud. Finntorp var i slutet av 1700-talet en finsk bosättning. Större delen av vägen rätades ut byggdes om under mellankrigstiden med hjälp av arbetslöshetskommissonen. Vägen har en utpräglad AK-karaktär med rak linjeföring och backighet. Den löper mestadels genom tallskog. Vid Finntorp löper vägen genom ett öppet och småskaligt odlingslandskap. Flera av de gamla stenmurarna finns kvar. Vägkanterna genom Finntorp har en artrik flora, bl a en riklig förekomst av smultron. Hela vägsträckan är grusbelagd. Det är den bästa vägen för husvagnar och tunga transporter till och från Glaskogsområdet. Förbindelse norrut till Lenungshammar via Granmon. I söder finns förbindelse till Sillerud Krokfors genom 500 m färd på E18. Byn Tag den enskilda vägen genom Byn på östra sidan om Bysjön. Åk på den gamla E18 och korsa nya E18 vid Fälltakan via en liten enskild grusväg till gården Fälterud..Vägen är avstängd för biltrafik med ett viltstängsel, men en öppningsbar grind finns för cyklar. Boende: 17 Camp Grinsby Sillerud Årjäng Tel: , Fax: Järnsjöns Bad& Camping Årjäng Tel: Sandaholms Bad & Camping Årjäng Tel: Årjängs Golfklubb Årjäng Tel: Noretjärns Stuguthyrning Sillerud Årjäng Tel:

Om du är intresserad av sport kan vi även erbjuda dig bland annat en trevlig golfbana, simhall, sporthall, gym och upplysta skid- och joggingspår.

Om du är intresserad av sport kan vi även erbjuda dig bland annat en trevlig golfbana, simhall, sporthall, gym och upplysta skid- och joggingspår. Letar du efter äventyr har du kommit till rätt plats! Årjängs kommun har något att erbjuda alla, stora som små. Vad sägs om att paddla kanot i vårt vackra sjösystem, ta en stillsam promenad i vår fantastiska

Läs mer

Roadbook för BMW eventet Vättern runt 2012. Datum: 18-19:e Augusti.

Roadbook för BMW eventet Vättern runt 2012. Datum: 18-19:e Augusti. Roadbook för BMW eventet Vättern runt 2012. Datum: 18-19:e Augusti. Bakgrund: Liksom förra året är även 2012 års upplaga ett 2 dagars event. Övernattningen sker i år på Aspa Herrgård som ligger ca 13 km

Läs mer

...mitt i småland MC-LED SÄVSJÖ

...mitt i småland MC-LED SÄVSJÖ ...mitt i småland MC-LED SÄVSJÖ & Sevärdheter Rastställen Start 1 Sävsjö camping En familjecamping i underbar miljö, här finns även campingstugor och vandrarhem med trevliga rum. Erbjuder minibutik, café,

Läs mer

Fornminnesguide. En historisk resa längs Vikingaledens fornminnen och legender

Fornminnesguide. En historisk resa längs Vikingaledens fornminnen och legender Fornminnesguide En historisk resa längs Vikingaledens fornminnen och legender Välkommen! Tanken med denna fornminnesguide är att du enkelt ska kunna göra din egen fornvandring, lära dig mer om vår forntid

Läs mer

Backanäset i Töcksmark socken

Backanäset i Töcksmark socken , Töcksmark, 2006, startsida Tre värmländska gravar och ett bröstvärn från 1905 Från mitten av augusti och fyra veckor framåt grävde vi ut tre gravar från forntiden på en bit utanför Töcksfors samhälle,

Läs mer

Cykelställen i Vaxholm

Cykelställen i Vaxholm Cykelställen i Vaxholm Vaxholms turistbyrå Vaxön 1.Start: Västerhamnen Följ kajen från Västerhamnen till rondellen, vid Söderhamnsplan tag höger och följ Strandgatan mot Kastellet. 2. Kastellet År 1548

Läs mer

Byte av spåntak på Finnpörtet Armsjön 3:8 Ullångers sn, Kramfors kommun

Byte av spåntak på Finnpörtet Armsjön 3:8 Ullångers sn, Kramfors kommun Byte av spåntak på Finnpörtet Armsjön 3:8 Ullångers sn, Kramfors kommun Länsmuseet Västernorrland Kulturmiljöavdelningens rapport nr. 2003:18 Anette Lund 2 Innehåll Sida INLEDNING 3 BESKRIVNING OCH HISTORIK

Läs mer

Vinningsbo platsens historia

Vinningsbo platsens historia Vinningsbo platsens historia Vinningsbo hör till den gamla Skårdals by och är den enda av byns gårdar som hade ett särskilt namn Vinningsbogården. Rikspolitiska förvecklingar och krig har påverkat denna

Läs mer

Lustigkulle domänreservat

Lustigkulle domänreservat Lustigkulle domänreservat Skötselplan Upprättad 1996 Länsstyrelsen i Östergötlands län SKÖTSELPLAN FÖR LUSTIGKULLE DOMÄNRESERVAT Skötselplanen gäller utan tidsbegränsning. En översyn ska göras senast om

Läs mer

ROSTOCK-ROSTOCKAHOLME Klass 1-2

ROSTOCK-ROSTOCKAHOLME Klass 1-2 ROSTOCK-ROSTOCKAHOLME Klass 1-2 Lyckebyån som resurs: Arkeologiska lämningar, husgrunder, efter en borganläggning från 1200-talet, exempel på ett tidigt utnyttjande av det strategiska läget. Slåttermader

Läs mer

Stadslifv in real life!

Stadslifv in real life! Stadslifv in real life! Hej! Du kommer nu att gå en stadsrundvandring på egen hand. Har du karta, penna, klisterprickar och instruktionsblad och någon sorts kamera så är det bara att sätta igång. 1. Stortorget

Läs mer

. M Uppdragsarkeologi AB B

. M Uppdragsarkeologi AB B C. M Uppdragsarkeologi AB B C. M Uppdragsarkeologi AB B Omslagsbilden visar platsen för förundersökningen, Västra Brobys kyrka, markerad med röd ellips på utdrag ur Skånska Rekognosceringskartan 1812-1820.

Läs mer

ÄTA - BO - GÖRA I OCKELBO KOMMUN

ÄTA - BO - GÖRA I OCKELBO KOMMUN ÄTA - BO - GÖRA I OCKELBO KOMMUN Ockelbo turism 2012-07-12 turism@ockelbo.se ÄTA WIJ TRÄDGÅRDAR Lunchöppet: Måndag - fredag 11.30-14.00 Tel: 0297-554 50 NINJAS KÖK www.ockelbopensionat.se Tel: 0297-409

Läs mer

Shopping. i Årjängs kommun

Shopping. i Årjängs kommun Shopping i Årjängs kommun Apotek Apoteket Kronan Storg. 47 Årjäng 0771-450 450 www.apoteket.se Apoteket Foxen 0771-450 450 www.apoteket.se Bensinstationer Shell Sveav. 30 Töcksfors 0573-212 00 OKQ8 Snickareg.

Läs mer

Norgeresa med Hurtigrutten till Lofoten och på Motorcykel hem till Karlstad 2015-06-27 2015-07-07

Norgeresa med Hurtigrutten till Lofoten och på Motorcykel hem till Karlstad 2015-06-27 2015-07-07 Norgeresa med Hurtigrutten till Lofoten och på Motorcykel hem till Karlstad 2015-06-27 2015-07-07 27 Juni Första stopp i Årjäng, fint väder. 13:20 Nu är vi i Kongsberg, mat dags det är 23 grader varmt

Läs mer

Hantverkare i Falkenbergs kommun

Hantverkare i Falkenbergs kommun Hantverkare i Falkenbergs kommun Detta är förslag på besöksmål gällande hantverkare i Falkenbergs kommun. Nedan är hantverkarna beskrivna i kort text och även en karta är bifogad där alla är utsatta. Här

Läs mer

Figur 1. Synlighetsberäkning 25X25 meters upplösning.

Figur 1. Synlighetsberäkning 25X25 meters upplösning. Figur 1. Synlighetsberäkning 25X25 meters upplösning. Figur 2. Fotopunkter. Allmänt om Fotomontagen Det är en stor vindkraftspark vilket gör det svårt att i samma bild förmedla både naturlig storlek på

Läs mer

De gamle i Bro tog ättestupa vid Häller Av Sven Rydstrand

De gamle i Bro tog ättestupa vid Häller Av Sven Rydstrand De gamle i Bro tog ättestupa vid Häller Av Sven Rydstrand Medan nutidens socialvårdare som bäst bryr sina hjärnor med problemet åldringsvården, kan man i Bro socken allfort lyssna till en gammal sägen,

Läs mer

ARKEOLOGISKA ARKIVRAPPORTER FRÅN LUND, nr 394. Kv. Eskil 20, Lund. Arkeologisk förundersökning 2011. Aja Guldåker

ARKEOLOGISKA ARKIVRAPPORTER FRÅN LUND, nr 394. Kv. Eskil 20, Lund. Arkeologisk förundersökning 2011. Aja Guldåker ARKEOLOGISKA ARKIVRAPPORTER FRÅN LUND, nr 394 Kv. Eskil 20, Lund Arkeologisk förundersökning 2011 Aja Guldåker Kulturen, Lund 2011 Innehåll Inledning 2 Fornlämningsmiljö 2 Tidigare arkeologiska iakttagelser

Läs mer

Lunk nr 5 Söder, Zum Franziskaner och Fotografiska, 2013-04-05

Lunk nr 5 Söder, Zum Franziskaner och Fotografiska, 2013-04-05 Lunk nr 5 Söder, Zum Franziskaner och Fotografiska, 2013-04-05 Med alla 11 Lunkare samlade strax efter kl 12 avtågade vi från Södra och med en ny Lunkare, Kerstin, i vår grupp. Efter Swedenborgsgatan styrdes

Läs mer

6.7 Ö7 Hamnekärret - Lössgård

6.7 Ö7 Hamnekärret - Lössgård 6.7 Ö7 Hamnekärret - Lössgård Hamnekärret är en dalgång som sträcker sig från Rödsvägen ner till Hamnebukten och Stora Stenar. Husen ligger längs med vägen och bergen med odlingsmark däremellan. Bebyggelsen

Läs mer

Arboga kök Stockholms stad, RAÄ 843 Arkeologisk schaktövervakning 2014

Arboga kök Stockholms stad, RAÄ 843 Arkeologisk schaktövervakning 2014 Arboga kök Stockholms stad, RAÄ 843 Arkeologisk schaktövervakning 2014 John Hedlund Omslagsbild: Arboga kök 1962 fotograferat från ONO av Lennart af Petersens (SSM F68682). Stadsmuseet Box 15025 104 65

Läs mer

UNIKT SERVICEBOENDE I EIRA

UNIKT SERVICEBOENDE I EIRA UNIKT SERVICEBOENDE I EIRA Stiftelsen Villa Ensi erbjuder en trygg boendeform i en av de vackraste delarna av Helsingfors. Villa Ensi vid Havsgatan i Eira är ett trivsamt och mångsidigt servicehus, med

Läs mer

AVSTÅND Tel. Tel. 1. Lintula kloster 19. Tulikivi Oyj / Kermansavis fabriksbutik 2. Johanneskoti, fi sketillstånd 20. Kotipuro Gästgiveri

AVSTÅND Tel. Tel. 1. Lintula kloster 19. Tulikivi Oyj / Kermansavis fabriksbutik 2. Johanneskoti, fi sketillstånd 20. Kotipuro Gästgiveri Karta 2 Må bra i Heinävesi Må bra i Heinävesi Heinävesi kommun ligger i gränstrakterna mellan Savolax och Karelen. Skogsklädda höjder och blå sjöar beskriver landskapet i Heinävesi när det är som bäst.

Läs mer

NÄRA TILL BOENDE. Foto: Øyvind Lund

NÄRA TILL BOENDE. Foto: Øyvind Lund NÄRA TILL BOENDE Foto: Øyvind Lund Hotell Kungskvarnen Borgvik Hotell i gammal bruksmiljö. Rum med dusch, toalett, tv och telefon. Värdshuskök med fullständiga rättigheter. Festvåning, bar och pub. Bastu.

Läs mer

Fjällgården Lindahl Vid foten av Portfjället

Fjällgården Lindahl Vid foten av Portfjället Fjällgården Lindahl Vid foten av Portfjället FJÄLLGÅRDEN LINDAHL Ligger i rofylld omgivning vid foten av Portfjället. Här finns inga grannar på flera kilometrar, så här är tillfället för dig som verkligen

Läs mer

Bergvärme till Kläckeberga kyrka

Bergvärme till Kläckeberga kyrka Bergvärme till Kläckeberga kyrka Kläckeberga socken, Kalmar Kommun, Småland Förundersökning, 2006 Cecilia Ring Rapport Juni 2007 Kalmar läns museum RAPPORT Datum KLM obj nr 06/26 KLM dnr 33-724-05 Lst

Läs mer

Kapitel 3. Från Kråset till Damsängen

Kapitel 3. Från Kråset till Damsängen Kapitel 3 Från Kråset till Damsängen Kråset mot Åsvallehult Efter Vriggebodammen kommer vi fram till Hjälmarydsbron i Sveagatans förlängning, norr om den finns Kråset som under en lång tid varit en omtyckt

Läs mer

Kustjärnväg förbi Oskarshamn PM 2011-10-31

Kustjärnväg förbi Oskarshamn PM 2011-10-31 Kustjärnväg förbi Oskarshamn PM 2011-10-31 Bjerkemo Konsult 1 Kustjärnväg förbi Oskarshamn Framsidesbild från Rydebäcks station PM 2011-10-31 Bakgrund Regionförbundet i Kalmar har tagit initiativ till

Läs mer

Småskalig vattenkraft är kretsloppsenergi.

Småskalig vattenkraft är kretsloppsenergi. Småskalig vattenkraft är kretsloppsenergi. Våra kraftstationer. Redan på 1500- och 1600-talet byggde man dammar för att ta tillvara på den energi som vattnet kan producera. Idag har Mälarenergi 41 vattenkraftstationer

Läs mer

Välkommen till öppet hus på landsbygden!

Välkommen till öppet hus på landsbygden! ÖSTGÖTADAGARNA 2014 Välkommen till öppet hus på landsbygden! 2014 års ÖstgötaDagar infaller helgen 6-7 september och årets tema är Mat. Då är du välkommen att hälsa på hos närmare 200 olika företag, föreningar

Läs mer

5.2 H2 Gamla vägen med omnejd - Kvarnberget

5.2 H2 Gamla vägen med omnejd - Kvarnberget 5.2 H2 Gamla vägen med omnejd - Kvarnberget Namnet på vägen syftar på att detta helt enkelt var den gamla vägen från Kville ner till sundet. Vägen går längs med Kvarnbergets norra sida. Byggnaderna följer

Läs mer

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE funktion, konstruktion och estetik Bord 1 Skydd mot vind, fukt och kyla Vi som bor långt norrut på jordklotet har alltid behövt skydda oss mot kyla. För länge

Läs mer

Rapport från granskning och uppmålning av runstenar i Jämtland och Medelpad 2010. Jämtland. Medelpad

Rapport från granskning och uppmålning av runstenar i Jämtland och Medelpad 2010. Jämtland. Medelpad Datum 2010-12-10 Dnr 322-906-2011 Avdelning Förvaltningsavdelningen Enhet Kulturvårdsstöd Författare Thorgunn Snædal Rapport från granskning och uppmålning av runstenar i Jämtland och Medelpad 2010. Den

Läs mer

Strömstad Bjälveröd 1:4, 1:5

Strömstad Bjälveröd 1:4, 1:5 Strömstad Bjälveröd 1:4, 1:5 1 (6) Huvudbyggnaden, sedd från infartsvägen. Fastighetsbeskrivning: Självständig jordbruksfastighet om 38,35 ha (19, 62 + 18,73 ha). Härav 24 ha skog, varav 3,4 ha slutavverkats

Läs mer

Ingeborgsö. Lars Wesslund Fredrik Zetterqvist. Gårdsmäklare Skogsmästare 070 589 38 50 070-519 38 50 E-post: lw@sg.nu E-post: fz@sg.

Ingeborgsö. Lars Wesslund Fredrik Zetterqvist. Gårdsmäklare Skogsmästare 070 589 38 50 070-519 38 50 E-post: lw@sg.nu E-post: fz@sg. Ingeborgsö Är en mindre gård med avskilt strandläge på en halvö mellan 3 sjöar. Här finns en väl dokumenterad historia och ett hus med anor. Naturskönt beläget bara 2 km från centrala Eksjö. Ett timmerhus

Läs mer

FORTIFIKATIONSVERKETS BYGGNADSMINNEN. Granhammars herrgård

FORTIFIKATIONSVERKETS BYGGNADSMINNEN. Granhammars herrgård FORTIFIKATIONSVERKETS BYGGNADSMINNEN Granhammars herrgård Granhammars herrgård avbildad i en litografi av Alexander Nay ur Uplands herregårdar från 1881. Herrgård från 1700-talet med rötter i medeltiden

Läs mer

Letar du efter din egen plats på landet? Kanske vi kan hjälpa dig?

Letar du efter din egen plats på landet? Kanske vi kan hjälpa dig? Letar du efter din egen plats på landet? Kanske vi kan hjälpa dig? Projektet Bo i Himmeta-Bro kom till på initiativ av Himmeta- Bro bygderåd och finansieras delvis av EUunderstöd. Vårt uppdrag är att samla

Läs mer

SE BRA UT Exteriörsperspektiv Dals-Ed Ang

SE BRA UT Exteriörsperspektiv Dals-Ed Ang Många ljusinsläpp SE BRA UT Exteriörsperspektiv Dals-Ed Ang En analys av den traditionella Dalslandstugan har fått ligga till grund för förslaget, som tar fasta på naturnära kvaliteter, enkla flexibla

Läs mer

Avstyckad gård vid Oppmannasjön

Avstyckad gård vid Oppmannasjön Avstyckad gård vid Oppmannasjön KRISTIANSTAD KIABY 53:1 Alldeles norr om Kiaby med bara 500 meter till Oppmannasjön ligger denna välskötta mangårdsbyggnad. Bostaden erbjuder stora och generösa utrymme

Läs mer

KULTURBYGGNAD - STRAND - PRIS: BUD

KULTURBYGGNAD - STRAND - PRIS: BUD KULTURBYGGNAD - STRAND - PRIS: BUD Beskrivning Huset på Strand En före detta skola från slutet av 1800-talet som idag är omgjord till en gårdsbutik/café med en rogivande och grönskande trädgård med primörer,

Läs mer

Län Södermanland Gatuadress Fogdö Viggeby 1:19 Kommun Strängnäs Storlek 3889.0 m² Område Fogdö Viggeby Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Södermanland Gatuadress Fogdö Viggeby 1:19 Kommun Strängnäs Storlek 3889.0 m² Område Fogdö Viggeby Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Södermanland Gatuadress Kommun Strängnäs Storlek 3889.0 m² Område Fogdö Viggeby Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Här bor man med djurlivet inpå knuten - gott om både fågel och vilt! Rofyllt

Läs mer

Ulrika 3 Kungsholms kyrkogård Arkeologisk förundersökning

Ulrika 3 Kungsholms kyrkogård Arkeologisk förundersökning Ulrika 3 Kungsholms kyrkogård STOCKHOLM RAÄ 103 Arkeologisk förundersökning Kerstin Söderlund, John Wändesjö (foto) Kerstin Söderlund (text) Omslagsbild: Karta över Kungsholmens församling 1847. Stadsmuseet

Läs mer

Fjällhalsen - stuga 655

Fjällhalsen - stuga 655 Fjällhalsen - stuga 655 En modern stuga med gedigen fjällkänsla belägen i Fjällhalsen med ski-in & ski-out möjlighet. Stugan är 110 kvm med sängplats för 10 personer. Två vuxenliftkort och ved till braskaminen

Läs mer

LÄTT ATT VARA GÄST I KARLSKOGA OCH DEGERFORS

LÄTT ATT VARA GÄST I KARLSKOGA OCH DEGERFORS LÄTT ATT VARA GÄST I KARLSKOGA OCH DEGERFORS En miniguide för dig och din personal LÄTT ATT VARA GÄST Vägen mot Sveriges mest välkomnande region. Vi ska uppgradera värdskapet som ett av varumärkets viktigaste

Läs mer

Bredbandsutbyggnad i områdena Finspång - Rejmyre och Ljusfallshammar - Grytgöl

Bredbandsutbyggnad i områdena Finspång - Rejmyre och Ljusfallshammar - Grytgöl Rapport 2006:18 Arkeologisk utredning etapp 1 Bredbandsutbyggnad i områdena Finspång - Rejmyre och Ljusfallshammar - Grytgöl Hällestad, Regna, Skedevi och Risinge socknar Finspångs kommun Östergötlands

Läs mer

138 svarande - av estimerade 5.000-15.000 besökande

138 svarande - av estimerade 5.000-15.000 besökande Blanketter för publikundersökning fanns att hämta på Bella Gästis och att ladda ned från hemsidan. 138 svarande - av estimerade 5.000-15.000 besökande (under perioden 9 juli 30 september hämtades ca. 4600

Läs mer

Himmeta. -Den öppna, ljusa bygden

Himmeta. -Den öppna, ljusa bygden Himmeta -Den öppna, ljusa bygden Välkommen till Himmeta En plats för barnen I Himmeta får barnen: barnomsorg i Himmetamodellen, med en kombination av dagbarnvårdare och förskolan Lingonet som ligger vid

Läs mer

Bergvärme vid Vikingstad kyrka

Bergvärme vid Vikingstad kyrka Rapport 2008:125 Arkeologisk förundersökning Bergvärme vid Vikingstad kyrka Vikingstad kyrkogård Vikingstad socken Linköpings kommun Östergötlands län Christer Carlsson Ö S T E R G Ö T L A N D S L Ä N

Läs mer

Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2011:4

Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2011:4 Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2011:4 Undersökning: Antikvarisk kontroll Lst:s dnr: 220-9941-94 Ansvarig institution: Göteborgs stadsmuseum Eget dnr: 577.94.Z 400 Ansvarig för undersökningen:

Läs mer

GESTALTNINGSPROGRAM FÖR NYA BÖSTÄDER VID UTTRANS SJUKHUS. Detaljplan för Sandstugan 60-35 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN MARS 2014

GESTALTNINGSPROGRAM FÖR NYA BÖSTÄDER VID UTTRANS SJUKHUS. Detaljplan för Sandstugan 60-35 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN MARS 2014 GESTALTNINGSPROGRAM FÖR NYA BÖSTÄDER VID UTTRANS SJUKHUS Detaljplan för Sandstugan 60-35 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN MARS 2014 SAMMANFATTNING Vision Gestaltning Natur Platsen har stor potential genom

Läs mer

Kvarnen Boende, vedeldad badtunna, bastu, kanoter, kraftverk med vattenturbiner. Kontakt: 070-316 64 42

Kvarnen Boende, vedeldad badtunna, bastu, kanoter, kraftverk med vattenturbiner. Kontakt: 070-316 64 42 Sunnerboturen 1. Lidhult Samhälle med service livsmedel, apoteksvaror, café, bibliotek och cykelreparation. Här finns också flera unika affärer möjlighet till cykelreparation och badplats. Lidhult Lidhults

Läs mer

Kyrkogårdar & begravningsplatser

Kyrkogårdar & begravningsplatser Kyrkogårdar & begravningsplatser i Huddinge Kyrkogårdar begravningsplatser i Huddinge I den här broschyren presenteras Huddinges kyrkogårdar och begravningsplatser: Huddinge och Tomtberga kyrkogårdar,

Läs mer

HATTUDDEN - PRIS: 2 100 000:- FAST PRIS

HATTUDDEN - PRIS: 2 100 000:- FAST PRIS HATTUDDEN - PRIS: 2 100 000:- FAST PRIS Beskrivning Nybyggt och stilrent Inflyttningsklara Skidstahus, byggår 2010, av modell Hattudden finns att förvärva i det natursköna området Hattudden beläget ca

Läs mer

En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo!

En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo! En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo! Det började för många år sedan när jag och min fd fru, mina föräldrar och min farmor åkte till Oppdal i Norge. Vi skulle besöka farmors syster mm. Farmor

Läs mer

Velinga vindkraft BILAGA 6. VATTENFALL VIND AB Bilaga till punkt 5, beskrivning av positionerna utifrån natur- kultur och infraperspektiv.

Velinga vindkraft BILAGA 6. VATTENFALL VIND AB Bilaga till punkt 5, beskrivning av positionerna utifrån natur- kultur och infraperspektiv. BILAGA 6 2013-09-23 VATTENFALL VIND AB Bilaga till punkt 5, beskrivning av positionerna utifrån natur- kultur och infraperspektiv. Velinga vindkraft Pär Connelid Kula HB Förord Den kulturhistoriska analysen

Läs mer

H3 - Strandbacken. Bild nr 7. Del av vykort från sekelskiftet 1900. Fotopunkt A.

H3 - Strandbacken. Bild nr 7. Del av vykort från sekelskiftet 1900. Fotopunkt A. 5.3 H3 - Strandbacken På fastlandssidan vid sundets norra del är tomterna mindre på grund av att berget ligger närmare inpå strandlinjen. Husen klättrar upp efter bergskanten. Av den äldre bebyggelsen

Läs mer

VÄLKOMEN TILL ETT UNIKT BOENDE MED NATURUPPLEVELSER OCH LIVSKVALITETER I CENTRUM

VÄLKOMEN TILL ETT UNIKT BOENDE MED NATURUPPLEVELSER OCH LIVSKVALITETER I CENTRUM VÄLKOMEN TILL ETT UNIKT BOENDE MED NATURUPPLEVELSER OCH LIVSKVALITETER I CENTRUM Ydre kommun Ydre är en av Sveriges minsta kommuner med en befolkning på ca 4000 personer, vilket samtidigt kanske är den

Läs mer

Husen. Lumphuset är fortfarande en del av pappersbruket.

Husen. Lumphuset är fortfarande en del av pappersbruket. Vad finns det egentligen att se i en bruksmiljö? En hel del gamla hus, men vad kan de berätta? Många av husen har spännande namn. Vad är till exempel en Kölna och ett spruthus? Här kan du bland annat läsa

Läs mer

Fyra cykeldagar Tre övernattningar Program, karta & entréavgifter

Fyra cykeldagar Tre övernattningar Program, karta & entréavgifter Cykelpaket Fyra cykeldagar Tre övernattningar Program, karta entréavgifter På cykel hinner du uppleva Det absolut trivsammaste sättet att ta sig runt på Österlen är att göra det på cykel. En av Österlens

Läs mer

FASTIGHET OCH FÖRETAGSMÄKLARE Frigångsgatan 10 413 01 Göteborg Telefon 031-134 135 Mobil: 0703 080815 E-post : stellan@comlokal.se www.comlokal.

FASTIGHET OCH FÖRETAGSMÄKLARE Frigångsgatan 10 413 01 Göteborg Telefon 031-134 135 Mobil: 0703 080815 E-post : stellan@comlokal.se www.comlokal. ComLokal Mäklare FASTIGHET OCH FÖRETAGSMÄKLARE Frigångsgatan 10 413 01 Göteborg Telefon 031-134 135 Mobil: 0703 080815 E-post : stellan@comlokal.se www.comlokal.se TILL SALU INDUSTRIFASTIGHET, MARIEHOLMSGATAN

Läs mer

Kulturrådets författningssamling

Kulturrådets författningssamling Kulturrådets författningssamling Riksantikvarieämbetets allmänna råd till 4 kap. lag (1988:950) om kulturminnen m.m. (KML) samt förordningen (1988:1188) om kulturminnen m.m. (KMF) KRFS 2005:2 Utkom från

Läs mer

Fornleden genom Fryksdalen

Fornleden genom Fryksdalen 1 2 Fornleden genom Fryksdalen I denna bildberättelse får vi följa två unga damers vandring genom Fryksdalen på en uråldrig färdled. Vi är en liten grupp som sedan en tid arbetar med ett projekt kring

Läs mer

TEKNIKHUS OCH MAST I BYN ÅS

TEKNIKHUS OCH MAST I BYN ÅS Rapport Länsmuseet Gävleborg 2015:11 TEKNIKHUS OCH MAST I BYN ÅS Arkeologisk förundersökning i form av schaktövervakning Gnarps-Berge 3:10 RAÄ 37 Gnarps socken Nordanstigs kommun Hälsingland 2015 Inga

Läs mer

Trolleberg Ridhus Skissförslag 110610. gunilla svensson arkitektkontor ab

Trolleberg Ridhus Skissförslag 110610. gunilla svensson arkitektkontor ab Trolleberg Ridhus Skissförslag 110610 gunilla svensson arkitektkontor ab karl XII gatan 8a 222 20 lund tel: +46 46 15 07 40 www.gunillasvensson.se FÖRSLAG NYTT RIDHUS TROLLEBERG Förslaget innebär en alternativ

Läs mer

Vårviks Backa Bräcke By

Vårviks Backa Bräcke By Län Västra Gatuadress Götaland Kommun Bengtsfors Storlek 3.0 rum (2 sovrum) / 64 m² Område Bräcke By Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning 15 naturtomter

Läs mer

Kräcklinge kyrka. Särskild arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. Kräcklinge 10:1 Kräcklinge socken Närke.

Kräcklinge kyrka. Särskild arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. Kräcklinge 10:1 Kräcklinge socken Närke. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2009:5 Kräcklinge kyrka Särskild arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning Kräcklinge 10:1 Kräcklinge socken Närke Ulf Alström Kräcklinge kyrka Särskild

Läs mer

Borgsjö Hembygdsgård och kyrka

Borgsjö Hembygdsgård och kyrka Borgsjö Hembygdsgård och kyrka Gästundersökning 2008 Mitt Sverige Turism 2008 1 Innehåll Metod 3 Hembygdsgården fångar upp genomfartsresenärer 3 Samtliga turister 3 Varifrån kom besökarna? 4 Tidigare besök

Läs mer

Äldre BOSTADSHUS med nyare garagebyggnad och rymlig verkstadsbyggnad samt åker

Äldre BOSTADSHUS med nyare garagebyggnad och rymlig verkstadsbyggnad samt åker Äldre BOSTADSHUS med nyare garagebyggnad och rymlig verkstadsbyggnad samt åker Presentation I Vargata by i Vårdö kommun ligger detta lantliga ställe med bostadshus, garage, verkstadsbyggnad och vedlider

Läs mer

Nybro stad. Karta med stadsdelsindelningen från den fördjupade översiktsplanen för Nybro stad som antogs 2004. SKALA

Nybro stad. Karta med stadsdelsindelningen från den fördjupade översiktsplanen för Nybro stad som antogs 2004. SKALA IDAG 17 Nybro stad Nybro är en stad i Glasriket i Småland, tillhörande Kalmar län. Nybro stad fyllde 75 år 2007 men Nybro kommun bildades inte förrän 1969 av Nybro stad, Alsterbro, Hälleberga och Madesjö

Läs mer

Lerums Kommun / Structor Mark Göteborg Ö versiktlig bergteknisk undersö kning Störa Bra ta, Lerum

Lerums Kommun / Structor Mark Göteborg Ö versiktlig bergteknisk undersö kning Störa Bra ta, Lerum 634-10 1 (8) Datum 2014-12-15 Granskad/Godkänd Christian Höök Identitet 634-10 Bergteknik Stora Bråta 2014-12-15.docx Dokumenttyp PM s Kommun / Structor Mark Göteborg Ö versiktlig bergteknisk undersö kning

Läs mer

RUTTFÖRSLAG FÖR EN VECKAS SEGLING NORR OCH SÖDER FRÅN SPLIT

RUTTFÖRSLAG FÖR EN VECKAS SEGLING NORR OCH SÖDER FRÅN SPLIT RUTTFÖRSLAG FÖR EN VECKAS SEGLING NORR OCH SÖDER FRÅN SPLIT 7 DAGAR SÖDER UT: Dag 1 - Trogir Vi rekommenderar er att segla norr ut er under första dag till staden Trogir. Trogir är en riktig pärla och

Läs mer

Utslagsfrågan: Hur många fladdermuspluttar finns i burken? Rätta svaret är 347 st

Utslagsfrågan: Hur många fladdermuspluttar finns i burken? Rätta svaret är 347 st Utslagsfrågan: Hur många fladdermuspluttar finns i burken? Rätta svaret är 347 st Vinnare! Närmaste gissning och mest antal rätt i tipspromenaden har: Vuxenfrågor 1. Hugo Sandberg, Täby 2. Thomas Granbohm,

Läs mer

LAOS. Vi reser i slutet av november 2016.

LAOS. Vi reser i slutet av november 2016. LAOS. Resan startar i Unescos världsarv Luang Prabang. Här skall vi upptäcka omgivningarna till fots och från elefantryggen innan vi åker österut till de mystiska Plain of Jars. Vidare till det underbara

Läs mer

Bilaga 1; Bakgrund Innehåll

Bilaga 1; Bakgrund Innehåll Bilaga 1; Bakgrund Innehåll KOMMUNEN... 2 BEFINTLIGA G/C-VÄGAR... 2 ÖRESUND SOM CYKELREGION... 3 CENTRALORTEN... 4 BEFINTLIGA G/C-VÄGAR... 4 BRISTER... 5 MARKNADSFÖRING... 6 HISTORISKT ARV... 6 UNDERSÖKNINGAR...

Läs mer

Ett 1700-talslager i Östhammar

Ett 1700-talslager i Östhammar Arkeologisk schaktningsövervakning Ett 1700-talslager i Östhammar Schaktningsarbeten för bergvärme i kv Kopparslagaren Raä 141 Östhammar 30:3 Kv Kopparslagaren Östhammar Uppland ROBIN OLSSON 2 Arkeologisk

Läs mer

Laxbrogatan 7, Sternerska huset

Laxbrogatan 7, Sternerska huset Laxbrogatan 7, Sternerska huset Kopparberg 1:9, Ljusnarsbergs socken, Ljusnarsbergs kommun, Västmanland Restaurering av fönster och dörr, år 2006-2007 Charlott Hansen Mia Jungskär Örebro läns museum Rapport

Läs mer

Guida dig själv! Kopparhatten. 30 minuter

Guida dig själv! Kopparhatten. 30 minuter Guida dig själv! Kopparhatten 30 minuter Kontakta oss LADDA NED VÅR APP! Välkommen ut! Söderåsens app är en förlängning av utställningen Titta in Hitta ut, den vägleder dig ut i parken precis som guidehäftet.

Läs mer

Gård på ostört läge, 7,6 ha

Gård på ostört läge, 7,6 ha Gård på ostört läge, 7,6 ha OSBY BJÖRKERÅS 1:6 Välarronderad fastighet på ostört läge mellan Osby och Älmhult. Total areal om ca 7,6 ha varav ca 5 ha skog och 2 ha betesmark. Gedigen och renoverad bostadsbyggnad

Läs mer

ostadshus i Storby, Eckerö. Äldre gårdsenhet med bostadshus/torp under pågående renovering, bagarstuga och ladugård. Utgångspris: 75 000

ostadshus i Storby, Eckerö. Äldre gårdsenhet med bostadshus/torp under pågående renovering, bagarstuga och ladugård. Utgångspris: 75 000 ostadshus i Storby, Eckerö. Äldre gårdsenhet med bostadshus/torp under pågående renovering, bagarstuga och ladugård. Utgångspris: 75 000 Käringsundsvägen 67 75 000 ALLMÄN BESKRIVNING Idyllisk äldre gårdsenhet

Läs mer

Hur långt ifrån västra åstranden bor du?

Hur långt ifrån västra åstranden bor du? Borgå stad 22.9.2014 RESULTAT AV WEBBENKÄT OM INLEDANDE AV PLANLÄGGNINGSARBETET FÖR VÄSTRA ÅSTRANDEN För att kunna fastställa målen för detaljplanen för västra åstrandens strandområde behövs information

Läs mer

En allhelgonadag och kväll. Lerum. Piren i Aspen

En allhelgonadag och kväll. Lerum. Piren i Aspen Lerum Lerums kyrkogård En allhelgonadag och kväll. Piren i Aspen Wammebro Lång tid efter att inlandsisen smält undan låg Lerumsdalen fortfarande under vatten. Så småningom gjorde landhöjningen att havsviken

Läs mer

Lundby 333, boplatslämningar

Lundby 333, boplatslämningar boplats, arkeologisk undersökning 2009, startsida Boplats undersöks när väg 155 byggs om på Hisingen i Göteborg Med anledning av att vägverket ska bygga om Väg 155, mellan Vädermotet och Syrhålamotet på

Läs mer

Fo~urs- FOR ATT KULTDRVARDEM SRALL BIBE~LLAS:

Fo~urs- FOR ATT KULTDRVARDEM SRALL BIBE~LLAS: REGISTERBLAD 1989-01-30 oinia~i< AV RIKSINTRESSE FOR KULTURMI~SVARD I HALLANDS LÄN Nr KN 3 Namn: KUNGSBACKA m KUNGSBACKA KOMMUN KARTA: 6B NO UGE: X 6380 Y 1276 RULTUR~ISR REXXON: 7 Bohuslänska kustbygden

Läs mer

SKOLHUSET Skolsalarna förvandlades till ett ljust hem för en stor familj. Inspirationen till inredningen kom från Marocko. Och det vackra, gotländska

SKOLHUSET Skolsalarna förvandlades till ett ljust hem för en stor familj. Inspirationen till inredningen kom från Marocko. Och det vackra, gotländska Sida 60 SKOLHUSET Skolsalarna förvandlades till ett ljust hem för en stor familj. Inspirationen till inredningen kom från Marocko. Och det vackra, gotländska stenlandskapet. T E X T O C H F OTO A N N A

Läs mer

Inplaceringstest A1/A2

Inplaceringstest A1/A2 SVENSKA Inplaceringstest A1/A2 Välj ett ord som passar i meningen. Skriv inte det! Ring in bokstaven med det passande ordet! Exempel: Smöret står i kylskåpet. a) om b) på c) i d) från Svar c) ska ringas

Läs mer

Strädelängan. 1700-talet

Strädelängan. 1700-talet Strädelängan. 1700-talet 1700-talet. Ur scouternas redogörelse till Scoutförbundet 1952: Kommunen har ställt en gammal 1700-talsstuga till disposition som scoutlokal och detta hus har både praktiskt och

Läs mer

Hans och Karins bröllop

Hans och Karins bröllop Hans och Karins bröllop Dagen före För de som är på plats redan på fredagen planerar vi lite beachvolleybollspel klockan 15.00 ifall vädret tillåter. På kvällen kan man gärna gå till Strandhotellets pub/bistro

Läs mer

HERRGÅRD - SVARTÅ - PRIS: 13 500 000:- ELLER HÖGSTBJUDANDE

HERRGÅRD - SVARTÅ - PRIS: 13 500 000:- ELLER HÖGSTBJUDANDE HERRGÅRD - SVARTÅ - PRIS: 13 500 000:- ELLER HÖGSTBJUDANDE Beskrivning Särdeles vackert beläget invid skog och park vid sjön Lilla Björken i Närke, ligger Svartå Herrgård, uppförd 1782 av Carl Falker.

Läs mer

Må bättre på Hennickehammars Herrgård

Må bättre på Hennickehammars Herrgård Må bättre på Hennickehammars Herrgård Hennickehammrs Herrgård väntar på att få välkomna dig! En Värmländsk saga HENNICKEHAMMARS HERRGÅRD är en plats att bli förälskad i. Mjukt inbäddad i den trolska skogen,

Läs mer

Badplatser. i Norrköping

Badplatser. i Norrköping Badplatser i Norrköping Var vill du bada? Det finns många olika slags badplatser i Norrköping. Du kanske föredrar en egen klippa, en liten barnvänlig insjö, utomhusbassäng med hopptorn och servering eller

Läs mer

Förslag nytt bo i Od/Alboga

Förslag nytt bo i Od/Alboga 15-05-28 Förslag nytt bo i Od/Alboga Framtaget utifrån resultat av idéträffar FÖRSLAG TILL NYTT BO I OD / ALBOGA Träffar - Förslag - Fortsättning 2 x idéträffar Under april och maj har två idéträffar

Läs mer

KYRKSPÅN. Kompetenshöjande kurs med hantverksinriktning VÄLKOMNA

KYRKSPÅN. Kompetenshöjande kurs med hantverksinriktning VÄLKOMNA KYRKSPÅN Kompetenshöjande kurs med hantverksinriktning VÄLKOMNA SPÅN ETT HISTORISKT BYGGNADSMATERIAL Christina Persson Börje Samuelsson SPÅN ETT HISTORISKT BYGGNADSMATERIAL Projekt kvalitetssäkring av

Läs mer

upplev Norrköping på cykel

upplev Norrköping på cykel upplev på cykel Kartan är framtagen av tekniska kontoret i samarbete med Upplev och kultur- och fritidskontoret. kanalturen vikbolands-/stegeborgsturen vångaturen kyrkoturen sörsjönturen bråviken runt

Läs mer

FAKTABLAD K13. Vasa hamns historia och utveckling

FAKTABLAD K13. Vasa hamns historia och utveckling Tema 5. Kultur FAKTABLAD. Vasa hamns historia och utveckling Ända sedan förkristen tid har folk varit bosatta vid kusten i det område där Vasa stad och Korsholms kommun nu finns, och idkat handel och sjöfart.

Läs mer

byggnadsvård Råby-Rönö kyrka Antikvarisk medverkan Schaktningsövervakning

byggnadsvård Råby-Rönö kyrka Antikvarisk medverkan Schaktningsövervakning byggnadsvård Råby-Rönö kyrka Råby-Rönö kyrka, Råby-Rönö socken, Nyköpings kommun, Strängnäs stift, Södermanlands län Antikvarisk medverkan Schaktningsövervakning Dag Forssblad Råby-Rönö kyrka Råby-Rönö

Läs mer

Villstads Hembygdsförenings sommarprogram 2015

Villstads Hembygdsförenings sommarprogram 2015 Villstads Hembygdsförenings sommarprogram 2015 Varmt välkommen att besöka oss i sommar. De gamla husen och 1900-talsmuseet är öppna när vi har program och servering i Hembygdsgården. Vandring till kvarnstensbrottet

Läs mer

Ny småhusbebyggelse i Unnerstad

Ny småhusbebyggelse i Unnerstad Rapport 2011:15 Arkeologisk förundersökning Ny småhusbebyggelse i Unnerstad Intill RAÄ 16 Unnerstad 2:1 Gammalkils socken Linköpings kommun Östergötlands län Olle Hörfors Ö S T E R G Ö T L A N D S M U

Läs mer

TULLPARKEN TULLPARKEN. 1. Krigsbarnsminnesmärket och Krigsbarnsmonumentet. 2. Minnestenen över svenska frivilliga i finska krig.

TULLPARKEN TULLPARKEN. 1. Krigsbarnsminnesmärket och Krigsbarnsmonumentet. 2. Minnestenen över svenska frivilliga i finska krig. TULLPARKEN Målsättningen är att skapa en park där människor kan uppleva skulptural konst. Idag finns i parken tre skulpturer och minnesmärken. (se karta) 1. Krigsbarnsminnesmärket och Krigsbarnsmonumentet

Läs mer