Cykelturer. Årjängs Kommun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Cykelturer. Årjängs Kommun"

Transkript

1 Cykelturer Årjängs Kommun

2 Töcksfors - Ivarsbyn - Holmedal - Töcksfors 59 km. Tid 6 tim (Vid 10 km/tim) Sträckan Töcksfors Östervallskog är asfalterad. Sträckan Ivarsbyn Holmedal är grusväg med ringa trafik. Branta backar vid Ivarsbyn. Glest befolkade områden med bitvis sjöutsikt. Lanthandel 23 i Östervallskog. 96 Nordmarksstugan En av Värmlands äldsta hembygdsföreningar. Här kan man i storstugan, lillstugan, bastu, tjöla samt boa undersöka de breda samlingarna som speglar gränsbygdens liv. Nordmarksstugan, som numera är öppen och visas efter överenskommelse. Kontakta Årjängs Turistbyrå, Vägbeskrivning: Från Årjäng kör ni E18 mot Oslo ca 23 km. Vid Töcksmarks kyrka åker ni över en bro, strax efter på vänster sida ligger hembygdsgården. Töcksmarks gamla träkyrka med tillhörande kyrkstallar Vid 1800-talets början var Töcksmarks gamla träkyrka så förfallen att man beslöt ersätta den med en ny. Denna byggdes på samma plats som den gamla år 1819, planritningen blev densamma som tidigare; en korskyrka av den typ som under 1700-talet var allmän i Värmland. Kyrkans inre pryds av takmålningar och ett sirligt utskuret altare där överdelen daterar sig från år 1730 och underdelen från år Dopfunten av täljsten är av ovanlig typ och dateras till 1100-talets mitt och tillhör de äldsta i Värmland. Bland övriga inventarier märks nattvardskalken från 1300-talet och ett rökelsekar av malm från 1200-talet. Till kyrkan hör också väl bevarade kyrkstallar som i sig är en sevärdhet. Vägbeskrivning: Kör E18 till Töcksfors, fortsätt tills ni ser kyrkan på höger sida. 97 Kyrkobyn i Stommen, Östervallskog På den gamla kyrkogården i Östervallskog finns gamla järnkors bevarade. Kyrkan stod på denna plats till år Strax söder om kyrkogården står det gamla sockenmagasinet där fattigsäden förvarades. Här finns också den s k Karl den XII stenen, vilken minner om dennes besök. Strax intill ligger också den lilla Kyrkebysjön, vars vatten är grönt. Östervallskogs kyrka Den gamla kyrkan i Östervallskog uppfördes åren och invigdes år 1874, denna brann emellertid ned den 24 oktober Den nuvarande kyrkan byggdes år Bland inventarierna bevarade från den gamla kyrkan kan nämnas, en nattvardskalk från 1733 och ett oblatjärn från Alla övriga inventarier är av yngre datum, många skänkta av församlingsmedlemmar. Dopfunten från 1200-talet blev skadad vid branden, men man hoppas att återställa den i ursprungligt skick. Före år 1868 var kyrkan belägen i Kyrkobyn. Troligen har där funnits kyrka sedan 1300-talet. Vägbeskrivning: Kör E18 mot Oslo, sväng höger vid skylt Östervallskog, fortsätt ytterligare ca 10 km, kyrkan ligger alldeles intill vägen.

3 94 Karl den XII stugan Karl den XII övernattade i Holmedals prästgård ett flertal gånger då han förberedde fälttågen mot Norge 1716 och 1718, troligen i denna stuga, som då låg på en annan plats strax bredvid. Ett Karl den XII porträtt samt några bruksföremål från äldre tid förvaras i stugan. Vägbeskrivning: Kör E18 mot Oslo ca 12 km, vid skylt Holmedal svänger Ni vänster. Strax före kyrkan svänger Ni vänster mot Uppsal. Kör ca m så ligger stugan på höger hand. Liten skylt vid vägen. Parkering finns. 94 Holmedals Hembygdsgård Hembygdsgården består av två byggnader, bägge bostadshus. Det ena är i två våningar med enkel stugplan, d v s förstuga samt ett större och ett mindre rum i vardera våningsplanet. Det är flyttat från Såviken. Huset är moderniserat invändigt. Det andra huset är den s k Svenstugan från Tveten, en envåningsstuga med två rum och längs 2/3 av långsidan löpande svalgång. Kaffeservering och underhållning på söndagar kl under tiden 8 juli-28 augusti. Vägbeskrivning: Kör E18 mot Oslo, efter ca 14 km svänger Ni vänster mot Holmedal, efter ytterligare 400 m ligger hembygdsgården som första hus på höger sida. Holmedals kyrka Holmedals kyrka byggdes åren Den gamla kyrkan såldes på auktion för 123 riksdaler. Endast minnessten är kvar och visar var den en gång stått. Kvar är också den vackra vita kyrkogårdsporten. Vägbeskrivning: Kör E18 mot Oslo. Efter ca 14 km sväng vänster mot Holmedal. Efter ca 500 m ser ni kyrkan på höger sida. 1 Dusserud Gårdens äldsta hus är logen, uppförd Övriga byggnader på gården är stall, svinhus och fähus, samtliga från talets början. Gården användes i sitt nuvarande skick ända fram till 1957, då testamenterades gården till Västra Fågelviks församling av Maria Stina Aronsson på villkoren att husen underhölls och användes som ett minnesmärke över en svunnen tid. Vägbeskrivning: Kör från Årjäng ca 20km mot Töcksfors, sväng vänster vid skylt Dusserud. Fortsätt ca 3 km. Gården ligger upp till vänster. V. Fågelvik Vid Västra Fågelvik finns en bro över sjön Foxen. 95 Mangsgården Vid sjön Foxen ligger Mangsgården som ägs och drivs av SMU och Missionsförsamlingen i Töcksfors.1954 kom Frank Mangs till gården för första gången. Att denna underbara gård vid Foxens strand var en säker källa till inspiration var helt klart vilket resulterade i att Mangs köpte gården Den lilla stugan byggdes under åren ut och dessutom byggdes en äkta finsk bastu vilken numera är känd som hans skrivarstuga. I rummet ovanpå bastun har stora delar av hans produktion tillkommit. Gården skall också vara ett minne över Frank Mangs livsverk och ett tillfälle för gäster att studera de samlade artiklarna från 1916 till nutid om hans arbete samt att se hans litterära utgivningar. Vägbeskrivning: Ligger ca 3 km söder om Töcksfors. Flyktingvägen, Karl den XII väg & Kyrkvägen I gränstrakterna mellan Sverige och Norge finns det många spännande vandringsleder. Vissa användes som flyktingleder under andra världskriget. På Turistbyrån i Årjäng och Töcksfors kan du köpa en karta som ger dig detaljerade turbeskrivningar "Friluftskart i Grenseland". Boende: 15 Sandvikens Camping 12 STF Turistgården Parkvägen 18 Elgerudsvägen Töcksfors Töcksfors Tel: , (vinter) Tel: Fax: Fax: Ulevikens Semesterstugor 8 Victoria Gränshotell Dusserud Sveavägen Töcksfors Töcksfors Tel: Tel: Fax: Uthyrning av båtar/cyklar 13 Töcksfors Rumsuthyrning 32 Nordmarkens Jakt & Fiske Sveavägen 16 Sveavägen Töcksfors Töcksfors Tel: Fax: Tel/Fax

4 Årjäng - Blomskog - Lennartsfors - Fölsbyn - Årjäng 47 km, Tid 3 tim 10 min. (Vid 15 km/tim) Väg 172 är en måttligt trafikerad länsväg. Tung trafik förekommer. Resten av sträckan är glest trafikerad. Vid Skräbergen strax söder om Årjäng finns en storslagen utsikt över sjön Västra Silen. I Blomskog och Lennartsfors finns en lanthandel. Asfalterad hela vägen förutom sträckan Blomma Lennartsfors som är en slingrande, kuperad grusväg. 4 Källtegens by Gamla byggnader på den plats där bygdespelet Amerikabrevet uppförs varje sommar. 4 Borgåsgubben och stenkärringen En staty av en man i en hatt. Statyn är uppförd av lösa stenar och står uppe på toppen av Borgåsen i Källtegen. På avstånd ser det ut som en man som står på vakt. Statyns tillkomst är okänd. Folksägnen berättar att den uppfördes under ofredstider på talet för att skrämma fiender. Den skulle ge en anfallande visionen av en levande vaktpost. Uppifrån höjden dit man tar sig på en upptrampad gångstig, har man en fantastisk utsikt över sjön Västra Silen. Vägbeskrivning: Kör väg 172 mot Bengtsfors ca 12 km, sväng höger vid skylt Blomskog. Fortsätt ca 2,5 km. Figuren syns på långt håll innan ni kommer fram till höjden där en stig går upp till vänster. 4 Stenkäringen på Källte kuel Käringa byggdes på hösten 1999 av några blomskogsbor, som ett minnesmärke inför millenniumskiftet. Källtegskuels höjd är 185 m ö h alltså 5 m lägre än Borgåsberget. Avståndet mellan stenfigurerna är drygt 1000 m. fågelvägen i nordsydlig riktning.

5 Blomskogs kyrka Blomskogs gamla kyrka byggdes någon gång under 1600-talet, den brann dock ned Den nuvarande kyrkan byggdes 1928 och invigdes Vägbeskrivning: Kör väg 172 mot Bengtsfors ca 12 km, sväng höger mot Blomskog, fortsätt ca 7 km så ser ni kyrkan på höger hand. 82 Valekullen i Blomskog Valekullen och Ofredsboa ligger en bit in i skogen och kan nås via en kulturvandringsled. Ofredsboa är ett bergöverhäng och därunder finns en grotta. Till denna grotta flydde kvinnor och barn under och 1700-talet när det var krig mellan danskar/norrmän och svenskar. Från grottan går en vandringsled via en trätrappa upp på berget Valekullen. Förr i tiden placerade man vårdkasar på bergets topp, vilka man tände som en varning när fienden kom. Från Valekullen kan man se halva bygden och fyra sjöar. Lennartsfors Här finns Dalslands kanal med slussar och vattenfall samt kulturhistoriskt intressanta byggnader. Keramikförsäljning vid lanthandeln. Vacker rastplats norr om samhället. 27 Lundvie Keramik Det är två personer på Lundvie Keramik som tillsammans har tillverkat keramik i 15 år. De satsar på mindre serier bruksföremål i blyfritt stengods av hög kvalite och enkel formgivning, med den gamla krukmakar traditionen som grund. Deras verkstad ligger alldeles invid lanthandeln i Lennartsfors. 81 Skalgrusbankar Vid Sandviken ca 5 km sydväst om Lennartsfors vid Stora Lee finns det skalgrusbankar som är av stort vetenskapligt värde. Detta är de högst belägna skalgrusbankarna i västra Sverige, 130 m ö havet. Vägbeskrivning: Kör väg 172 mot Bengtsfors. Efter 3 km svänger ni höger mot Lennartsfors. Kör rakt igenom Lennartsfors mot Torrskog. Efter 4 km svänger ni höger vid skylt Sandviken. Följ denna väg ca 2 km. En stig går in mot höger över ett kalhygge. Följ den stigen och du kommer fram till V. Kvarntjärn. Strax före tjärnet i ravinen ner mot bäcken till vänster är skalgrusbankarna. Lättast att hitta är nog med karta och kompass. 80 Fornborgsröse i Fölsbyn Fornlämningarna är belägna på krönet av Borgåsen, en bergshöjd ca 250 m väster om Fölsbyn. På krönet av detta berg har en gång anlagts en fornborg. Borgen har utgjorts av låga sten- och jordvallar i nord-nordost och söder. I väster har det branta berget utgjort ett naturligt försvarsskydd. En ingång till borgen synes ha funnits i den södra muren. På krönet i borgens mitt ligger ett röse. Vallarna har troligen haft en överbyggnad i form av en träpalissad. Man antar att borgar av denna typ använts som tillflykts- och försvarsborgar för den omkring-liggande traktens befolkning, när fiender hotat. Vägbeskrivning: Kör 172:an mot Bengtsfors ca 3 km. Sväng höger vid skylt Lennartsfors. Kör vägen tills du kommer fram till Fölsbyn. Passera vägen mot Selen, men ta nästa väg till höger. Där står en liten blåvit skylt vid vägen, som är en smal grusväg. Fornborgen ligger uppe på krönet, även där står en skylt. Ett fint utflyktsmål. Boende: 16 Ekeby Camping 20 Sundet Camp & Kanot Källtegen, Blomskog Sundet, Lennartsfors Årjäng Årjäng Tel , Tel: Fax: Elovsbyns Camp & Canoe 9 STF Blomskogs Vandrarhem Elovsbyn 202, Lennartsfors Trättlanda Årjäng Årjäng Tel/Fax Tel/Fax: Årjäng Swe Camp Resort Sommarvik Årjängs kommun Tel Villa Bergstugan Lennartsfors Tel

6 RUNDTUR I KARLANDA Rundtur i Karlanda 20 km. Tid 2 tim. (Vid 10 km/tim) OBS! SVÅR TUR. 87 Stenbron och Skansen i Hämnäs Stenbron, öster om lanthandeln, är uppförd i kilad sten och färdigställdes troligen år Skansen, som är en föregångare till vår tids gatukök, uppfördes och användes under beredskapstiden. Hämnäs Sommarcafé Ca 500 m från lanthandeln ligger Hämnäs gamla skola som sommartid inrymmer ett cafe med lite hantverksförsäljning, underhållning m m. Karlanda kyrka Kyrkan byggdes på Bjärnekullen åren , dopfunten och en av kyrkklockorna är från 1200-talet. Altartavlan och ljuskronan (1737) kommer från den gamla kyrkan i Stommen, liksom nattvardssilvret från Kyrkan är restaurerad bl a åren 1850, 1960, 1982 och Vägbeskrivning: Kör E18 mot Oslo ca 10 km, sväng höger vid skylt Hämnäs, kör ytterligare 10 km sväng höger mot Vännacka. Kör ca 5 km, sväng höger vid skylten Karlanda Kyrka. Man ser kyrkan uppe på kullen. 88 Gamla kyrkoplatsen Stommen I mitten av 1700-talet klagades det över att kyrkan i Stommen var för liten och i dåligt skick revs kyrkan och en ny uppfördes på Björnekullen. På den gamla kyrkoplatsen firar man minnesgudstjänst varje midsommar i det fria. 89 Karlandamon 100 m från den gamla kyrkoplatsen, längs väg 627, går en väg upp till vänster. Den leder till Karlandamon, en gammal avrättningsplats. Under 1700-talet avrättades här fyra människor, en man och tre kvinnor. Det vanligaste brottet var barnamord. En minnessten finns på platsen. Vägen är ej farbar för bilar och vanliga cyklar, endast mountinbikes! Brunnskällan i Vännacka 15 m på andra sidan av en bäck finns en källa vars vatten rinner fram ur en spricka i

7 berget. Inom folkmedicinen ansågs källor vars vatten rann mot norr som ett helande inslag. Vattnet ansågs ta det onda med sig. Endast vandringsled. Mograna År 1845 flyttade Katarina Simonsson till Mon i Vännacka. Hon tvingades flytta hit pga att hon inte kunde betala hyran i den förra bostaden. Huset bestod endast av ett rum och den unika granen fick utgöra vedbod. Av huset finns idag bara några stenar kvar. Håltebysätrarna Sätrarna är belägna i en halvcirkel i Håltebyskogen och var i drift fram till Jättestengrytorna Under inlandsisens avsmältning skapades jättelika vattenfall på en del platser och stenarna som då kom i rotation grävde sig ner i berggrunden och bildade jättegrytor.jättestengrytorna vid Ektjärn upptäcktes 1973 då en markägare skulle bygga en skogsbilväg. Vägen är i dåligt skick och avstängd för biltrafik, men cykel är tillåten. Vägbeskrivning: Avfart Håltebyn, sväng vänster före Håltebyn och sedan till höger. Efter 4,4 km, på höger sida om den lilla höjden, ligger fem jättestengrytor, 1,5 m i diameter och 1 m djupa. 85 Karlanda Hembygdsgård Hembygdsgården i Karlanda kallas Kloppa. Det är en gård från 1820-talet. Den har många samlingar av gamla föremål, och är välbevarad. Kloppa hembygdsgård byggdes av Erik Andersson och hans fru Karin Rasmusdotter. Till hembygdsgården flyttades flera kulturbyggnader. Vägbeskrivning: Kör E18 mot Oslo ca 10 km, sväng höger vid skylt Hämnäs, kör ytterligare 10 km, sväng höger mot Vännacka, kör ca 300 m, sväng vänster vid lanthandeln och fortsätt. Skyltat. Högsjön Vid Högsjön finns badplats. Enklare Karlandatur Inom den svartmarkerade rutan går en enklare rundtur runt Högsjön med start vid ICA Lanthandel i Hämnäs.

8 Svensbyn - Myrås - Finntorp - Svensbyn 35 km. Tid 2 tim 20 min (Vid 15 km/tim) Rundtur med start vid lanthandeln i Svensbyn. Strax efter Bygdegården Tjolitta, tag av österut på en liten grusväg med en bro som är avstängd för biltrafik (cyklar tillåtna). Vid Fälltakan börjar den egentliga rundslingan 6 Träsnidaren i Noretjärn Träsnidaren Leif Andersson är tandläkaren som sadlade om. Leif tillverkar bildkonst i trä. Reliefer, skulpturer, ljusstakar och prydnadsföremål. Många av hans verk pryder i dag kyrkorum och offentliga miljöer runt om i Sverige. Leif är en mångsidig konstnär och tar gärna emot beställningar från företag och enskilda. Vägbeskrivning: Från E18 kör ni mot Karlstad i ca 10 km, sväng höger vid skylt Snarkil 2, Träsnideri 1. 5 Gerds Keramik och Café Sjösala Här finns utställningar av Gerd Wahlströms alster samt separatutställningar av andra konstnärer. En av Gerds specialiteter är Engobemålningar på keramik, hon har även tagit fram Sillerudsstaken som är ett trevligt minne att ta med sig hem. I lokalerna finns även försäljning/ utställning av lokala konsthantverkare. Trädgård, halmslöjd i lusthus. Stort växthus, sjöpaviljong. Sjösala ligger vackert alldeles invid Svensbytjärnet.När du är färdig kan du ta en kopp kaffe el dyl. på Café Sjösala. Vägbeskrivning: Från Årjäng åker ni E18 öster ut i ca 15 km. Vid Svensbyn ICA butik är det skyltat. 99 Silleruds Hembygdsgård Hembygdsgården i Sillerud är en timrad, rödmålad byggnad med stående brädfodring. Byggnaden uppfördes i Snarkil År 1947 flyttades den till Svensbyn i samma socken. Den andra våningen tillbyggdes Förutom denna huvudbyggnad finns på hembygdsgården logen och lador från Egenäs och visthusbod från Häljebyn samt torparstuga från Silleruds Prästgård. Förutom sedvanliga samlingar av redskap och inventarier innehar hembygdsföreningen ett flertal minnen efter den kände predikanten och missionären Peter Fjellstedt ( ). Vid Fjellstedts barndomshem, ett torparställe i Fjällane, Sillebotten, har föreningen låtit resa en minnessten. Silleruds kyrka är en vit stenkyrka av centralkyrkotyp från Den är märklig p g a sin åttkantiga form, med klocktornet placerat i mitten, omgivet av fyra små sidotorn. Det finns ett fåtal sådana kyrkor i vårt land. Ritningen till Silleruds kyrka är utförd av samma arkitekt som ritat Stortingsbyggnaden i Oslo, nämligen C.V Langlet. Vägbeskrivning: Kör E18 mot Karlstad ca 16 km. Sväng höger vid skylt Silleruds kyrka. Efter ca 1 km ligger kyrkan på höger sida. Silleruds gamla kyrkplats Här stod till år 1891 Silleruds kyrka. En klockstapel restes på platsen Ritningen till den är utförd av den tidigare kyrkoherden Olav Dahle. Klockan är från 1662 och kommer från den gamla rivna kyrkan. Klockstapeln är försedd med tidur, och den ljuder under sommaren varje kväll kl Den gamla kyrkogården vårdas och används vid friluftsgudstjänster. Söder om kyrkomuren finns forngravar från järnåldern, vilka emellertid kan vara svåra att urskilja. För övrigt en mycket vacker plats. Vägbeskrivning: Kör E18 mot Karlstad 15 km, sväng höger vid Sillerud. Fortsätt drygt 5 km, kyrkoplatsen ligger i en skarp högerkurva och är även märkt.

9 17 Grinsbyn Vägen är avstängd för allmän biltrafik mellan Grinsbyn och anslutningen till väg 641 Trubbyn Finntorp, men cyklar får framföras. Grusbelagd, trevlig väg i vacker natur med sjöutsikt. Bad och camping finns vid Grinsby. Anslutning i norr till vägen Trubbyn Finntorp. Anslutning i söder till vägen Sillebotten Rök Hugnerud genom att korsa E Erstatallen Väster om sjön Stora Bör är en fridlyst 300 år gammal tall som innehåller 10 skogs m 3. Trädet som växer 500 m norrut från Camp Grinsby är fortfarande grönt och livskraftigt. Sägnen säger att en brud som just stod i begrepp att gifta sig, ångrade sig och sprang till Erstatallen för att träffa sin älskade. Väg 641 Finntorp Trubbyn Vägen förbinder Finntorp med E18 i Sillerud. Finntorp var i slutet av 1700-talet en finsk bosättning. Större delen av vägen rätades ut byggdes om under mellankrigstiden med hjälp av arbetslöshetskommissonen. Vägen har en utpräglad AK-karaktär med rak linjeföring och backighet. Den löper mestadels genom tallskog. Vid Finntorp löper vägen genom ett öppet och småskaligt odlingslandskap. Flera av de gamla stenmurarna finns kvar. Vägkanterna genom Finntorp har en artrik flora, bl a en riklig förekomst av smultron. Hela vägsträckan är grusbelagd. Det är den bästa vägen för husvagnar och tunga transporter till och från Glaskogsområdet. Förbindelse norrut till Lenungshammar via Granmon. I söder finns förbindelse till Sillerud Krokfors genom 500 m färd på E18. Byn Tag den enskilda vägen genom Byn på östra sidan om Bysjön. Åk på den gamla E18 och korsa nya E18 vid Fälltakan via en liten enskild grusväg till gården Fälterud..Vägen är avstängd för biltrafik med ett viltstängsel, men en öppningsbar grind finns för cyklar. Boende: 17 Camp Grinsby Sillerud Årjäng Tel: , Fax: Järnsjöns Bad& Camping Årjäng Tel: Sandaholms Bad & Camping Årjäng Tel: Årjängs Golfklubb Årjäng Tel: Noretjärns Stuguthyrning Sillerud Årjäng Tel:

Det är här det händer

Det är här det händer Det är här det händer En del av Värmland och Dalslands kanal Foto: Rikard Ohlin Svensbyn är en bra start när du ska uppleva Sillerud Att kalla butiken i Svensbyn för enbart en lanthandel känns inte riktigt

Läs mer

Om du är intresserad av sport kan vi även erbjuda dig bland annat en trevlig golfbana, simhall, sporthall, gym och upplysta skid- och joggingspår.

Om du är intresserad av sport kan vi även erbjuda dig bland annat en trevlig golfbana, simhall, sporthall, gym och upplysta skid- och joggingspår. Letar du efter äventyr har du kommit till rätt plats! Årjängs kommun har något att erbjuda alla, stora som små. Vad sägs om att paddla kanot i vårt vackra sjösystem, ta en stillsam promenad i vår fantastiska

Läs mer

Om du är intresserad av sport kan vi även erbjuda dig bland annat en18-håls golfbana, simhall, sporthall, gym och upplysta skid- och joggingspår.

Om du är intresserad av sport kan vi även erbjuda dig bland annat en18-håls golfbana, simhall, sporthall, gym och upplysta skid- och joggingspår. Letar du efter äventyr har du kommit till rätt plats! Årjängs kommun har något att erbjuda alla, stora som små. Vad sägs om att paddla kanot i vårt vackra sjösystem, ta en stillsam promenad i vår fantastiska

Läs mer

Våra vandringsleder. Vi på Grums turistbyrå finns i en timrad stuga vid Nyängen där E 18 möter E 45

Våra vandringsleder. Vi på Grums turistbyrå finns i en timrad stuga vid Nyängen där E 18 möter E 45 Vi på Grums turistbyrå finns i en timrad stuga vid Nyängen där E 18 möter E 45 Tel: 0555-104 50, 0555-420 50 (biblioteket) Fax: 0555-102 30 E-post: turism@grums.se Våra vandringsleder Silverleden, Värmskog

Läs mer

Grytåsa rullande kullar och betade backar

Grytåsa rullande kullar och betade backar VANDRINGSLEDER 1(11) Örkelljunga kommun turism@orkelljunga.se Hitta till Grytåsa parkeringar med gps: Grytåsa centrum: N 56 15.335 E 013 13.648 X: 1340249 Y: 6239380 Flinka sjö: N 56 15.320 E 013 15.283

Läs mer

Några Gravfält, Kyrkor och minnesmonument

Några Gravfält, Kyrkor och minnesmonument Några Gravfält, Kyrkor och minnesmonument Björketorpsstenen är ett av Sveriges mäktigaste runstensmonument. Akta dig för att välta denna 4.2 meter höga runsten vid Björketorp för på den kan man läsa Mäktiga

Läs mer

Det finns också mer att se hos andra hembygdsföreningar i Skåne.

Det finns också mer att se hos andra hembygdsföreningar i Skåne. Det Det finns finns också också mer mer att att se se hos hos andra andra hembygdsföreningar hembygdsföreningar i i Skåne. Skåne. Det finns också mer att se hos andra hembygdsföreningar i Skåne. Broby

Läs mer

ÖDEVATA Klass 3. Kulturmiljöprogram Emmaboda kommun, Vissefjärda socken 1 Ödevata

ÖDEVATA Klass 3. Kulturmiljöprogram Emmaboda kommun, Vissefjärda socken 1 Ödevata ÖDEVATA Klass 3 Skogslandets jordbruk: Äldre odlingsspår som rösen och murar. Institutionsmiljö. Skogen som resurs: Spår efter äldre verksamheter som stensträngar, kanaler, kvarnplats. Skogsarbete var

Läs mer

Mer information besöksmål och sevärdheter längs Järnleden

Mer information besöksmål och sevärdheter längs Järnleden Mer information besöksmål och sevärdheter längs Järnleden Nässundet Norr om Hytte ligger "Nässundets Station - vedungsbageri och värdshus". Detta är inhyst i en byggnad som förr var järnvägsstation. När

Läs mer

Vandringsleder. Sommar

Vandringsleder. Sommar Vandringsleder I och omkring Kittelfjäll och Henriksfjäll finns en rad trevliga utflyktsmål som bjuder på både natur- och kulturupplevelser och om det är rätt säsong och tid möjligheter till fiske samt

Läs mer

Roadbook för BMW eventet Vättern runt 2012. Datum: 18-19:e Augusti.

Roadbook för BMW eventet Vättern runt 2012. Datum: 18-19:e Augusti. Roadbook för BMW eventet Vättern runt 2012. Datum: 18-19:e Augusti. Bakgrund: Liksom förra året är även 2012 års upplaga ett 2 dagars event. Övernattningen sker i år på Aspa Herrgård som ligger ca 13 km

Läs mer

Lägg märke till alla gårdsnamn som slutar på -sta i betydelsen boplats eller ställe.

Lägg märke till alla gårdsnamn som slutar på -sta i betydelsen boplats eller ställe. Vikingaturen Vikingaturen Cykla två vikingaleder som slingrar sig fram genom jordbrukslandskapet exakt på samma plats i dag som för tusen år sedan. Dessa rid- och vandringsleder gick högt på grusåsarna

Läs mer

Gravar och murrester på Södra Hestra kyrkogård

Gravar och murrester på Södra Hestra kyrkogård Antikvarisk kontroll Gravar och murrester på Södra Hestra kyrkogård Schaktarbeten för el-ledningar på Södra Hestra kyrkogård Södra Hestra socken i Gislaveds kommun Jönköpings län JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM

Läs mer

11 12 10 23 13 14 15 22 21 20 9 7 6 8 156 19 16 5 17 1 2 3 Stomsås 4 18

11 12 10 23 13 14 15 22 21 20 9 7 6 8 156 19 16 5 17 1 2 3 Stomsås 4 18 11 12 23 13 15 14 7 17 5 1 2 3 Stomsås 4 18 8 6 19 16 9 10 9. Hökås utsiktsplats med övernattningsmöjlighet Detta är en förnämlig utsiktsplats, omkring 200 meter över havet, varifrån man har en milsvid

Läs mer

...mitt i småland MC-LED SÄVSJÖ

...mitt i småland MC-LED SÄVSJÖ ...mitt i småland MC-LED SÄVSJÖ & Sevärdheter Rastställen Start 1 Sävsjö camping En familjecamping i underbar miljö, här finns även campingstugor och vandrarhem med trevliga rum. Erbjuder minibutik, café,

Läs mer

Upptäck Torsö Vänerns största ö!

Upptäck Torsö Vänerns största ö! Ta bussen eller tåget till natur och kultur. Tur nr 2 (10) Upptäck Torsö Vänerns största ö! Torsö är den största ön i Mariestads skärgård. Torsö består av två delar som hänger samman, Torsö och Fågelö.

Läs mer

Vandring i Astrid Lindgrens Hembygd

Vandring i Astrid Lindgrens Hembygd Vandring i Astrid Lindgrens Hembygd Markerade vandringsleder i kommunerna Hultsfred, Vimmerby, Eksjö och Kristdala församling Hultsfred kommun Tätorten Virserum är utgångspunkt för Virserumsleden, en ca

Läs mer

Karlshöjdbrons Historia

Karlshöjdbrons Historia Karlshöjdbrons Historia Förlösa Hembygdsförening Kjell Juneberg har gjort denna sammanställning 2015, över byggnationen av bro och väg vid Karlshöjd åren 1942 1944 År 1940 påbörjades två stora torrläggningsföretag

Läs mer

Svartö Naturstig. Prisvärt boende. i trivsam miljö. Strandavägar. Välkommen till Svartö - en levande kustby i Mönsterås skärgård.

Svartö Naturstig. Prisvärt boende. i trivsam miljö. Strandavägar. Välkommen till Svartö - en levande kustby i Mönsterås skärgård. Svartö Naturstig 300 METER CA 5 KM. MOT HAMMARGLO/ MÖNSTERÅS BADPLATS Välkommen till Svartö - en levande kustby i Mönsterås skärgård. utmärkt med blåmarkerade Svartö by har anor från 1300- talet. Nuvarande

Läs mer

Djuprämmen uppfyller alla de idylliska förväntningar man kan ha på en anläggning och är en underbar plats att få njuta av den svenska naturen.

Djuprämmen uppfyller alla de idylliska förväntningar man kan ha på en anläggning och är en underbar plats att få njuta av den svenska naturen. DJUPRÄMMEN Med utsikten över vattnet och den orörda naturen som böljar på andra sidan sjön kommer ett lugn som är svårt att hitta i storstadens rus och möjligheter till lek och avslappning är oändliga

Läs mer

Runt sjön Lago Nahuel Huapi

Runt sjön Lago Nahuel Huapi Runt sjön Lago Nahuel Huapi Villa la Angostura är en liten turistort på Lago Nahuel Huapi s norra strand. På riktig spanska uttalas Villa vijja, men här uttalas det vicha. Vi kom dit på nyårsdagen vid

Läs mer

Blåa Sjörundan runt Rönningesjön

Blåa Sjörundan runt Rönningesjön TEC Täby Extreme Challenge 21-22 mars, 2009 Banbeskrivning: Blåa Sjörundan runt Rönningesjön Vätskekontroll Tidtagningskontroll Start/mål för blå sjörundan. Mållinjen finns vid tidtagningskontrollen. Banlängden

Läs mer

Dianatemplet vid Stavsjön. På anslagstavla i resp tätort finns detaljerad karta för det aktuella området.

Dianatemplet vid Stavsjön. På anslagstavla i resp tätort finns detaljerad karta för det aktuella området. Dianatemplet vid Stavsjön Information Leif Almberg och Tommy Almberg Stavsjö Vandrarhem STF vandrarhem@stavsjo.se 011-39 33 84 Rolf Hallström rolfhallstrom@yahoo.se 070-741 08 40 Helena Nilsson palstorpshage@telia.com

Läs mer

2 Karaktärisering av kyrkoanläggningen

2 Karaktärisering av kyrkoanläggningen 1 2 Karaktärisering av kyrkoanläggningen 2.1 Kyrkomiljön Valsta kyrka ligger i Valsta bostadsområde ca 2 km sydväst om Märsta centrum i Sigtuna kommun. Husen i området är byggda på 1960-, 70- och 80-talen.

Läs mer

Cykelställen i Vaxholm

Cykelställen i Vaxholm Cykelställen i Vaxholm Vaxholms turistbyrå Vaxön 1.Start: Västerhamnen Följ kajen från Västerhamnen till rondellen, vid Söderhamnsplan tag höger och följ Strandgatan mot Kastellet. 2. Kastellet År 1548

Läs mer

Välkommen till Knivsta

Välkommen till Knivsta Turistguide Knivsta Fyra måsten när du besöker Knivsta Badplatser: Valloxen, Mälaren och Norrsjön Mora stenar Broborg Kulturvandringsleder 01 Kommunfakta Antal invånare 14 300 Yta 283 km² Centralort Knivsta

Läs mer

Odensvi en bygd med engagemang

Odensvi en bygd med engagemang Odensvi en bygd med engagemang Välkommmen till Odensvi! Odensviborna har i alla tider värnat sin bygd, vilket också inkluderar förändring i tidens anda. Många minns säkert arbetet med kommunikation under

Läs mer

cykla & vandra i Svenljunga

cykla & vandra i Svenljunga under ekens skugga cykla & vandra i Svenljunga längs med vägen Kom nära naturen, till fots eller på cykel. I Svenljunga är vi rika på upplevelser längs med vägen. Susa nedför en grusväg med öppna vyer,

Läs mer

6.4 Ö4 Nordgård (Ögården) Sandvik

6.4 Ö4 Nordgård (Ögården) Sandvik 6.4 Ö4 Nordgård (Ögården) Sandvik Området på nordvästra delen av Hamburgö heter egentligen Nordgård men går numera under namnet Ögården. Det är ett område med odlings- och betesmark med stengärdsgårdar.

Läs mer

VÄGUTREDNING TILLFART MALMAKVARN

VÄGUTREDNING TILLFART MALMAKVARN Innehåll Bakgrund... 2 Översiktskarta... 3 Nulägesbeskrivning... 4 Alternativ 1... 6 Alternativ 2... 9 Alternativ 3... 12 Alternativ 4... 15 SWECO VBB G:a Rådstugug. 1, 602 24 Norrköping Telefon 011-495

Läs mer

Hyssnaleden. och andra sevärdheter i Hyssna. www.hyssna.se

Hyssnaleden. och andra sevärdheter i Hyssna. www.hyssna.se Hyssnaleden och andra sevärdheter i Hyssna www.hyssna.se Välkommen till Hyssna och Hyssnaleden Hyssna ligger i södra Västergötland i Marks kommun, cirka 45 km från Göteborg. Hyssna är känt för sin omväxlande

Läs mer

Fornminnesguide. En historisk resa längs Vikingaledens fornminnen och legender

Fornminnesguide. En historisk resa längs Vikingaledens fornminnen och legender Fornminnesguide En historisk resa längs Vikingaledens fornminnen och legender Välkommen! Tanken med denna fornminnesguide är att du enkelt ska kunna göra din egen fornvandring, lära dig mer om vår forntid

Läs mer

Mindre museer. Grimeton. Gödestad. Hunnestad. Kungsäter. Lindberga

Mindre museer. Grimeton. Gödestad. Hunnestad. Kungsäter. Lindberga Mindre museer Grimeton Bäckaslätt skola Ligger vid Grimetons kyrka längs vägen mot Mjöavad. Är en gammal skola från 1870-talet med äldre skolinventarier samt diverse samlingar från bygden. För visning

Läs mer

Hantverkare i Falkenbergs kommun

Hantverkare i Falkenbergs kommun Hantverkare i Falkenbergs kommun Detta är förslag på besöksmål gällande hantverkare i Falkenbergs kommun. Nedan är hantverkarna beskrivna i kort text och även en karta är bifogad där alla är utsatta. Här

Läs mer

Byte av spåntak på Finnpörtet Armsjön 3:8 Ullångers sn, Kramfors kommun

Byte av spåntak på Finnpörtet Armsjön 3:8 Ullångers sn, Kramfors kommun Byte av spåntak på Finnpörtet Armsjön 3:8 Ullångers sn, Kramfors kommun Länsmuseet Västernorrland Kulturmiljöavdelningens rapport nr. 2003:18 Anette Lund 2 Innehåll Sida INLEDNING 3 BESKRIVNING OCH HISTORIK

Läs mer

skutan hike - ta liften till vandringen

skutan hike - ta liften till vandringen skutan hike - ta liften till vandringen Toppsemester i sommar Ta liften upp och njut av sommarfjället! Dingla med benen i sittliften, sväva uppför berget i Kabinbanan eller åk med den hundraåriga Bergbanan.

Läs mer

ÄTA - BO - GÖRA I OCKELBO KOMMUN

ÄTA - BO - GÖRA I OCKELBO KOMMUN ÄTA - BO - GÖRA I OCKELBO KOMMUN Ockelbo turism 2012-07-12 turism@ockelbo.se ÄTA WIJ TRÄDGÅRDAR Lunchöppet: Måndag - fredag 11.30-14.00 Tel: 0297-554 50 NINJAS KÖK www.ockelbopensionat.se Tel: 0297-409

Läs mer

YTTERMALUNGS KAPELL Bjuråker 3:3; Malungs församling; Malungs kommun; Dalarnas län

YTTERMALUNGS KAPELL Bjuråker 3:3; Malungs församling; Malungs kommun; Dalarnas län YTTERMALUNGS KAPELL Bjuråker 3:3; Malungs församling; Malungs kommun; Dalarnas län BESKRIVNING OCH HISTORIK Nuvarande kyrkobyggnad i Yttermalung har föregåtts av flera. Det äldsta kapellet som troligen

Läs mer

1 - Kraftprovet nordost via Hemsjö och Ebbamåla ca 45 km. 9 - SV mot Kylinge och över Ryssberget ca 30 km

1 - Kraftprovet nordost via Hemsjö och Ebbamåla ca 45 km. 9 - SV mot Kylinge och över Ryssberget ca 30 km Cykelrundor 1 - Kraftprovet nordost via Hemsjö och Ebbamåla ca 45 km 2 - Holjetrampet 31 km 4 - Norrtrampet via Brännarebygden ca 50 km 5 - Norrtrampet via Falsehult ca 60 km 6 Gillaruna-rundan SO mot

Läs mer

FINSPÅNG. Skedevi. Byggnadsinventering 1971-1979. Del 4 av 4

FINSPÅNG. Skedevi. Byggnadsinventering 1971-1979. Del 4 av 4 FINSPÅNG Byggnadsinventering 1971-1979 Del 4 av 4 Digitaliserad och återutgiven 2012 Del 4 - Byggnadsinventering 1971-1979 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-85 033 E-post: post@finspang.se

Läs mer

Ytterhogdals- Överhogdals- och Ängersjö Församling.

Ytterhogdals- Överhogdals- och Ängersjö Församling. Ytterhogdals- Överhogdals- och Ängersjö Församling. Bakgrund/historik GRÄNSTRAKTER Under flera perioder har Jämtland och Härjedalen tillhört Norge/Danmark. Det innebär att Ytterhogdal- Överhogdals- och

Läs mer

En åtta genom byn. Bild 2. Swedbank. Bild 1. Fjäråsvägen. Bild 3. Tvärdalsvägen Bild 4. OK Rävenstugan Bild 5. En av våra Fänagator

En åtta genom byn. Bild 2. Swedbank. Bild 1. Fjäråsvägen. Bild 3. Tvärdalsvägen Bild 4. OK Rävenstugan Bild 5. En av våra Fänagator En åtta genom byn Sätilas centrum, i den meningen att det är mitt i byn, är vägskälet där Fjäråsvägen kommer upp från Storåns dalgång, och ansluter till vägen som antingen bär till Björlanda och Göteborg,

Läs mer

Vykort från Cucao, Isla de Chiloé

Vykort från Cucao, Isla de Chiloé Vykort från Cucao, Isla de Chiloé Vi längtade ut till havet Océano Pacífico där vi trodde att vi kunde idka lite beach walking, dvs. vandring på stranden. Har man en gång provat detta vill man alltid tillbaka.

Läs mer

Vinningsbo platsens historia

Vinningsbo platsens historia Vinningsbo platsens historia Vinningsbo hör till den gamla Skårdals by och är den enda av byns gårdar som hade ett särskilt namn Vinningsbogården. Rikspolitiska förvecklingar och krig har påverkat denna

Läs mer

Lustigkulle domänreservat

Lustigkulle domänreservat Lustigkulle domänreservat Skötselplan Upprättad 1996 Länsstyrelsen i Östergötlands län SKÖTSELPLAN FÖR LUSTIGKULLE DOMÄNRESERVAT Skötselplanen gäller utan tidsbegränsning. En översyn ska göras senast om

Läs mer

Innehåll. Flerdagarsäventyr

Innehåll. Flerdagarsäventyr Innehåll Endagspass 30-40 km Hälleforsnäs-Bälgviken, km Mörkö-Trosa, km Mölnbo-Gnesta, 33 km Hälleforsnäs-Malmköping, 33 km Björkhagen-Handen, 38 km 74 76 78 80 84 88 1000 kilometer löpäventyr Introduktion

Läs mer

Bostadshus. Uppvärmning sker via direktverkande el och en vedkamin. Fastigheten har vatten från egen grävd brunn och avlopp till septiktank.

Bostadshus. Uppvärmning sker via direktverkande el och en vedkamin. Fastigheten har vatten från egen grävd brunn och avlopp till septiktank. K U L L A R Ö D På Romeleåsens södra sluttning ca 7 km NO Skurup ligger fastigheten Kullaröd 1:8. Fastigheten har ett fantastiskt läge med underbar utsikt mot söder och omgiven av blandad skog och öppna

Läs mer

POSTA NILLAS VANDRING VÄGBESKRIVNING.

POSTA NILLAS VANDRING VÄGBESKRIVNING. POSTA NILLAS VANDRING 2006. VÄGBESKRIVNING. 1. START Kristianstad Lilla torg. Gå västerut till Tivoliparken mot teatern. Vik av norrut (=höger), gå till 2. Badhuset. Följ Fiskarbackstigen norrut. Passera

Läs mer

6.7 Ö7 Hamnekärret - Lössgård

6.7 Ö7 Hamnekärret - Lössgård 6.7 Ö7 Hamnekärret - Lössgård Hamnekärret är en dalgång som sträcker sig från Rödsvägen ner till Hamnebukten och Stora Stenar. Husen ligger längs med vägen och bergen med odlingsmark däremellan. Bebyggelsen

Läs mer

Programhandlingarna finns tillgängliga på Tekniska avdelningen, kommunhuset i Årjäng och på Lanthandeln i Lennartsfors, under tiden 7-30 juni 2010.

Programhandlingarna finns tillgängliga på Tekniska avdelningen, kommunhuset i Årjäng och på Lanthandeln i Lennartsfors, under tiden 7-30 juni 2010. ÅRJÄNGS KOMMUN Samråd rogram Detaljplan för Norra Manhem, Lennartsfors Syftet är att planlägga ett område för ny bostadsbebyggelse på östra sidan av sjön Foxen, norr om det befintliga bostadsområdet Manhem

Läs mer

Backanäset i Töcksmark socken

Backanäset i Töcksmark socken , Töcksmark, 2006, startsida Tre värmländska gravar och ett bröstvärn från 1905 Från mitten av augusti och fyra veckor framåt grävde vi ut tre gravar från forntiden på en bit utanför Töcksfors samhälle,

Läs mer

Skuleberget. Endagsbesökaren är troligtvis mer förberedd och har planerat en rutt att vandra eller tänker spendera en dag på. plats för.

Skuleberget. Endagsbesökaren är troligtvis mer förberedd och har planerat en rutt att vandra eller tänker spendera en dag på. plats för. informationsplatser vid E4:an Köpmanholmen Gärden Näske Skulesjön Skule NORRA ENTRÉN VÄSTRA ENTRÉN SKULESKOGENS NATIONALPARK gen sko kule till S inje båtl E4 Östersjön Slåttdalsskrevan Ingången till Skuleskogen

Läs mer

Stenvalvbro vid Ökna, foto KBT

Stenvalvbro vid Ökna, foto KBT Riksintresse för kulturmiljövården Eriksgatan" Önnersta - Aspa (fd Penningby) (D43) KUNSKAPSUNDERLAG Stenvalvbro vid Ökna, foto KBT Värden Kunskapsvärde Ursprunglig vägsträckning, kontinuerligt brukad

Läs mer

Välkommen ut i Knivsta!

Välkommen ut i Knivsta! Välkommen ut i Knivsta! Utflyktsguide till Knivsta kommun Naturområden i Knivsta kommun 1. Kungshamn-Morga 2. Upplandsleden a. Brantshammarsjön b. Torsbyån 3. Lunsen 4. Gredelby hagar och Trunsta träsk

Läs mer

GÖTA KANAL I VRETA KLOSTER,

GÖTA KANAL I VRETA KLOSTER, GÖTA KANAL I VRETA KLOSTER, LJUNGSBRO OCH BERG MED OMNEJD VRETA KLOSTER TURISM - natur och kultur i skön förening UPPLEV GÖTA KANAL! Göta kanal är en av Sveriges största turistattraktioner. Kanalen slingrar

Läs mer

Figur 1. Synlighetsberäkning 25X25 meters upplösning.

Figur 1. Synlighetsberäkning 25X25 meters upplösning. Figur 1. Synlighetsberäkning 25X25 meters upplösning. Figur 2. Fotopunkter. Allmänt om Fotomontagen Det är en stor vindkraftspark vilket gör det svårt att i samma bild förmedla både naturlig storlek på

Läs mer

KÅRAHULT Klass 2-3. Kårahult 2013

KÅRAHULT Klass 2-3. Kårahult 2013 KÅRAHULT Klass 2-3 Lyckebyån som resurs: En av många platser längs denna sträcka av Lyckebyån som utnyttjat vattenkraften under lång tid. Bevarade dammanläggningar, murade dammvallar, kanaler och åfåror.

Läs mer

Kapitel 3. Från Kråset till Damsängen

Kapitel 3. Från Kråset till Damsängen Kapitel 3 Från Kråset till Damsängen Kråset mot Åsvallehult Efter Vriggebodammen kommer vi fram till Hjälmarydsbron i Sveagatans förlängning, norr om den finns Kråset som under en lång tid varit en omtyckt

Läs mer

5. Exempel på kulturhistoriskt intressanta byggnader i Hamburgsund

5. Exempel på kulturhistoriskt intressanta byggnader i Hamburgsund 5. Exempel på kulturhistoriskt intressanta byggnader i Hamburgsund 5.1 H1 Centrum: Lökeskär, Udden, Hammaren, Änghagen Hammaren är ett mindre berg idag beläget vid Hamburgsunds centrum och Udden är området

Läs mer

Rapport från granskning och uppmålning av runstenar i Jämtland och Medelpad 2010. Jämtland. Medelpad

Rapport från granskning och uppmålning av runstenar i Jämtland och Medelpad 2010. Jämtland. Medelpad Datum 2010-12-10 Dnr 322-906-2011 Avdelning Förvaltningsavdelningen Enhet Kulturvårdsstöd Författare Thorgunn Snædal Rapport från granskning och uppmålning av runstenar i Jämtland och Medelpad 2010. Den

Läs mer

De gamle i Bro tog ättestupa vid Häller Av Sven Rydstrand

De gamle i Bro tog ättestupa vid Häller Av Sven Rydstrand De gamle i Bro tog ättestupa vid Häller Av Sven Rydstrand Medan nutidens socialvårdare som bäst bryr sina hjärnor med problemet åldringsvården, kan man i Bro socken allfort lyssna till en gammal sägen,

Läs mer

LÄR KÄNNA DIN HEMBYGD

LÄR KÄNNA DIN HEMBYGD LÄR KÄNNA DIN HEMBYGD En industrihistorisk vandring utefter Klockarhytteleden. Vi besöker de historiska platserna: Åsbrohammars bruk, Sågartorpet, Estabo masugn, Wissboda såg och kvarn, Silvergruvan. Lerbäcks

Läs mer

Närnaturguide Burseryd

Närnaturguide Burseryd Närnaturguide Burseryd Jättealm i Götsbo (2) Det behövs inte alltid långa resor för att upptäcka nya spännande platser. I skog och mark runt omkring oss finns vackra naturmiljöer och fascinerande lämningar

Läs mer

LANDSKAPSANALYS VINDKRAFT PÅ TÖFTEDALSFJÄLLET OCH BURÅSEN. Fördjupning och tillägg till översiktsplanen MARELD LANDSKAP 2007

LANDSKAPSANALYS VINDKRAFT PÅ TÖFTEDALSFJÄLLET OCH BURÅSEN. Fördjupning och tillägg till översiktsplanen MARELD LANDSKAP 2007 LANDSKAPSANALYS MARELD LANDSKAP 2007 VINDKRAFT PÅ TÖFTEDALSFJÄLLET OCH BURÅSEN Fördjupning och tillägg till översiktsplanen ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2008-06-18 bilaga 3 2 Metod Landskapsrummen har

Läs mer

Strömstad Bjälveröd 1:4, 1:5

Strömstad Bjälveröd 1:4, 1:5 Strömstad Bjälveröd 1:4, 1:5 1 (6) Huvudbyggnaden, sedd från infartsvägen. Fastighetsbeskrivning: Självständig jordbruksfastighet om 38,35 ha (19, 62 + 18,73 ha). Härav 24 ha skog, varav 3,4 ha slutavverkats

Läs mer

Inventering av groddjur i småvatten Under våren 2013 utfördes en särskild inventering av groddjur i småvatten. Under inventeringen uppsöktes samtliga

Inventering av groddjur i småvatten Under våren 2013 utfördes en särskild inventering av groddjur i småvatten. Under inventeringen uppsöktes samtliga 24 Inventering av groddjur i småvatten Under våren 2013 utfördes en särskild inventering av groddjur i småvatten. Under inventeringen uppsöktes samtliga vattensamlingar inom utpekade sträckor. Samtliga

Läs mer

. M Uppdragsarkeologi AB B

. M Uppdragsarkeologi AB B C. M Uppdragsarkeologi AB B C. M Uppdragsarkeologi AB B Omslagsbilden visar platsen för förundersökningen, Västra Brobys kyrka, markerad med röd ellips på utdrag ur Skånska Rekognosceringskartan 1812-1820.

Läs mer

Badsjön, mitt i Storuman,

Badsjön, mitt i Storuman, Badsjön, mitt i Storuman, Koordinater X: 7222712, Y: 1561552 Namn på Svalan: Badsjön, Storuman Bästa tiden: Vår och försommar Vad kan man se: Vadare, sjöfågel men även mycket annat Kommentar: Mycket trevlig

Läs mer

GETASJÖKVARN-GETASJÖ Klass 2

GETASJÖKVARN-GETASJÖ Klass 2 GETASJÖKVARN-GETASJÖ Klass 2 Lyckebyån som resurs: Kvarnplats sedan medeltiden, vilket också hörs i namnet. Berättelserna: För Moberg var gården i Getsjökvarn förebild i romanen Rid i natt. Myter kring

Läs mer

En cykeltur på den gamla banvallen till Nordmark-Klarälvens Järnvägar (NKlJ) mellan Filipstad och Nordmark, med ÖWJ:s (Östra Värmland Järnväg) gamla

En cykeltur på den gamla banvallen till Nordmark-Klarälvens Järnvägar (NKlJ) mellan Filipstad och Nordmark, med ÖWJ:s (Östra Värmland Järnväg) gamla En cykeltur på den gamla banvallen till Nordmark-Klarälvens Järnvägar (NKlJ) mellan Filipstad och Nordmark, med ÖWJ:s (Östra Värmland Järnväg) gamla sidospår från Finnshyttan till Nyhyttan, bjuder på många

Läs mer

Vandring i Astrid Lindgrens Hembygd

Vandring i Astrid Lindgrens Hembygd Vandring i Astrid Lindgrens Hembygd Markerade vandringsleder i kommunerna Hultsfred, Vimmerby, Eksjö och Kristdala församling Hultsfred kommun Tätorten Virserum är utgångspunkt för Virserumsleden, en ca

Läs mer

Närheten till stan har medfört, att allt fler av de icke jordägande röbäcksborna sökt sig till Umeå för sin utkomst.

Närheten till stan har medfört, att allt fler av de icke jordägande röbäcksborna sökt sig till Umeå för sin utkomst. Så var det Förr Omkring 500 e Kr hade de inre delarna av Röbäcksslätten och sandåsen, där de äldre delarna av byn nu ligger torrlagts och det blev möjligt för människor att bosätta sig där. Stenåldersfynd

Läs mer

FJÄLLNORA 5 6 0 8 3 014 7 un 2 m om ppsala k roduktion: U un P m om ppsala k ch U atarra o urin B era B na V sidan: A ram Foto f

FJÄLLNORA 5 6 0 8 3 014 7 un 2 m om ppsala k roduktion: U un P m om ppsala k ch U atarra o urin B era B na V sidan: A ram Foto f FJÄLLNORA VÄLKOMNA till fjällnora! Fjällnora är ett mångsidigt naturområde som erbjuder spännande aktiviteter såväl som stillsamma utflykter året om! Naturen Naturen kring Fjällnora utgörs främst av blandskog

Läs mer

Upptäck lederna i. Biskopstorp!

Upptäck lederna i. Biskopstorp! Upptäck lederna i Biskopstorp! Välkommen till våra vandringsleder i Biskopstorp Det finns för närvarande sex slingor i naturreservatet. Ytterligare tre planeras vara klara 2014. Längs fyra av slingorna

Läs mer

Förslag på utvidgade strandskyddsområden i Kalix

Förslag på utvidgade strandskyddsområden i Kalix 2013-11-28 1 Förslag på utvidgade strandskyddsområden i Kalix Andra remissomgången Badstränder på Halsön I förslaget är det 20 områden som föreslås ha utvidgat strandskydd. Inför översynen fanns det 106

Läs mer

ROSTOCK-ROSTOCKAHOLME Klass 1-2

ROSTOCK-ROSTOCKAHOLME Klass 1-2 ROSTOCK-ROSTOCKAHOLME Klass 1-2 Lyckebyån som resurs: Arkeologiska lämningar, husgrunder, efter en borganläggning från 1200-talet, exempel på ett tidigt utnyttjande av det strategiska läget. Slåttermader

Läs mer

Välkommen till oss 2010

Välkommen till oss 2010 Ammarnäsfjällen Välkommen till oss 2010 Den lilla fjällbyn i Lappland Här hittar du den storslagna naturen, de sagolika vidderna, tystnaden och det vilda vattnet Ammarnäsdagarna Hembygdsgårdens Dag Fjällmarschen

Läs mer

UNIKT SERVICEBOENDE I EIRA

UNIKT SERVICEBOENDE I EIRA UNIKT SERVICEBOENDE I EIRA Stiftelsen Villa Ensi erbjuder en trygg boendeform i en av de vackraste delarna av Helsingfors. Villa Ensi vid Havsgatan i Eira är ett trivsamt och mångsidigt servicehus, med

Läs mer

Ekbackens gård. Arkeologisk förundersökning. Om- och tillbyggnation vid fd. Vångdalens kriminalvårdsanstalt. Uppsala-Näs socken Uppsala kommun Uppland

Ekbackens gård. Arkeologisk förundersökning. Om- och tillbyggnation vid fd. Vångdalens kriminalvårdsanstalt. Uppsala-Näs socken Uppsala kommun Uppland Arkeologisk förundersökning Ekbackens gård Om- och tillbyggnation vid fd. Vångdalens kriminalvårdsanstalt Uppsala-Näs socken Uppsala kommun Uppland Robin Olsson Rapport 2005:21, avdelningen för arkeologisk

Läs mer

Välkommen på en rundvandring i ÖLME KYRKA

Välkommen på en rundvandring i ÖLME KYRKA Välkommen på en rundvandring i ÖLME KYRKA Ölme nuvarande kyrka byggdes 1785 1787. Invigningen ägde rum den 19 oktober 1788. Den nuvarande kyrkan är den tredje på samma plats. På 1100-talet byggdes en träkyrka,

Läs mer

Riksintressen & skyddade naturområden kring Höganäs

Riksintressen & skyddade naturområden kring Höganäs Riksintressen & skyddade naturområden kring Höganäs 2013-08-20 Ebba Löfblad & Gun Lövblad, Profu i Göteborg AB Lennart Lindeström, Svensk MKB AB BILAGA C:3 till MKB 1 Inledning En genomgång har gjorts

Läs mer

Dnr Ar Emelie Sunding. Länsstyrelsen i Uppsala län Samhällsutvecklingsenheten Uppsala

Dnr Ar Emelie Sunding. Länsstyrelsen i Uppsala län Samhällsutvecklingsenheten Uppsala 2016-10-18 Dnr Ar-100-2015 Emelie Sunding Länsstyrelsen i Uppsala län Samhällsutvecklingsenheten 751 86 Uppsala ANG. ARKEOLOGISK SCHAKTNINGSÖVERVAKNING I SAMBAND MED KOMPLETTERING AV ÅSKSKYDD VID LÖTS

Läs mer

ARKEOLOGISK UNDERSÖKNING AV MURAR OCH GÅNGVÄGAR PÅ ÅRÅS 2014-03-17

ARKEOLOGISK UNDERSÖKNING AV MURAR OCH GÅNGVÄGAR PÅ ÅRÅS 2014-03-17 1 ARKEOLOGISK UNDERSÖKNING AV MURAR OCH GÅNGVÄGAR PÅ ÅRÅS 2014-03-17 Den östra muren med spår av väg eller körbana i muröppningen. (Mur A) Årås är ett mycket bra exempel på en svensk herrgårdsparks utveckling.

Läs mer

Kv Klockaren 6 & Stora Gatan Sigtuna, Uppland

Kv Klockaren 6 & Stora Gatan Sigtuna, Uppland Rapport Arkeologiska förundersökningar Kv Klockaren 6 & Stora Gatan Sigtuna, Uppland 1998-1999 Anders Wikström Sigtuna Museers Uppdrags Verksamhet Sigtuna Museum Stora Gatan 55 S-193 30 Sigtuna Tfn: 08/591

Läs mer

Ängenleden Sida 1 av 5. Om Ängen... 1 Vägbeskrivning till Ängen... 1 Beskrivning över Ängenleden... 2-4 Fiske och Kullerholmen... 4 Karta...

Ängenleden Sida 1 av 5. Om Ängen... 1 Vägbeskrivning till Ängen... 1 Beskrivning över Ängenleden... 2-4 Fiske och Kullerholmen... 4 Karta... Ängenleden Sida 1 av 5 Innehållsförteckning Om Ängen... 1 Vägbeskrivning till Ängen... 1 Beskrivning över Ängenleden... 2-4 Fiske och Kullerholmen... 4 Karta... 5 Snabbfakta: Avstånd till Sunne: 30 km.

Läs mer

Runrapport från Riksantikvarieämbetet. Upprustning av runinskrifter i Uppsala län 2011

Runrapport från Riksantikvarieämbetet. Upprustning av runinskrifter i Uppsala län 2011 Runrapport från Riksantikvarieämbetet Upprustning av runinskrifter i Uppsala län 2011 Riksantikvarieämbetet 2011 Box 1114 621 22 Visby www.raa.se riksant@raa.se Datum 2011-10-10 Dnr 322-4240-2011 Avdelning

Läs mer

CYKELTURER. Sydöstra turen

CYKELTURER. Sydöstra turen CYKELTURER Sydöstra turen Bjälbo kyrka Högbystenen Skänninge Hospitalsruinen och Hospitalsdammen Skenaån Klastorps gårdsrökeri Botanicus Plantskola Öjebro bro och kvarnby Normlösa Art Skeppsås kyrka Varv

Läs mer

Destination Läckö-Kinnekulle 31. Europeiska Vandringsdagar 13-16 maj 2016

Destination Läckö-Kinnekulle 31. Europeiska Vandringsdagar 13-16 maj 2016 Destination Läckö-Kinnekulle 31. Europeiska Vandringsdagar 13-16 maj 2016 Välkommen till Destination Läckö-Kinnekulle! Vi vill hälsa dig hjärtligt välkommen till Destination Läckö-Kinnekulle med Götene

Läs mer

Välkommen. Kortfattat. Solen går upp imorgon också! Sten & Jessica

Välkommen. Kortfattat. Solen går upp imorgon också! Sten & Jessica Välkommen Sitter du där med en inbjudan till vårt bröllop och inte har en aning om var Brunnby kyrka ligger, eller hur man hittar till Örestrand, eller om det är något annat som är oklart. Då har du kommit

Läs mer

Stadslifv in real life!

Stadslifv in real life! Stadslifv in real life! Hej! Du kommer nu att gå en stadsrundvandring på egen hand. Har du karta, penna, klisterprickar och instruktionsblad och någon sorts kamera så är det bara att sätta igång. 1. Stortorget

Läs mer

Ohs starten på resan

Ohs starten på resan Ohs starten på resan Snart ska vi börja vår resa på Ohsabanan, men innan vi kliver på tåget gör vi en liten rundvandring i dagens Ohs bruk. Museijärnvägens anläggningar ligger huvudsakligen utanför det

Läs mer

SVARTÅN FRÅN SÄBYSJÖN TILL SOMMEN

SVARTÅN FRÅN SÄBYSJÖN TILL SOMMEN SVARTÅN FRÅN SÄBYSJÖN TILL SOMMEN EN BILDBERÄTTELSE OM SVARTÅN FRÅN SÄBYSJÖN TILL SJÖN SOMMEN EIJE FASTH Kapitel 1 Från Säbysjön till Vriggebo En bildberättelse om Svartån från Säbysjön till sjön Sommen

Läs mer

GAMMELSTADS KYRKSTAD ETT VÄRLDSARV

GAMMELSTADS KYRKSTAD ETT VÄRLDSARV GAMMELSTADS KYRKSTAD ETT VÄRLDSARV GAMMELSTADS KYRKSTAD ETT VÄRLDSARV Gammelstads kyrkstad är ett världsarv från och med 1996 och ett uppskattat besöksmål för människor från hela världen. Gemensamt för

Läs mer

Lingsbergsvägen. Antikvarisk kontroll längs

Lingsbergsvägen. Antikvarisk kontroll längs Antikvarisk kontroll längs Lingsbergsvägen Antikvarisk kontroll i samband med återplantering av alléträd i anslutning till Lingsbergs gård, Vallentuna socken och kommun, Uppland. Etapp 1 Kjell Andersson

Läs mer

Fjällgården Lindahl Vid foten av Portfjället

Fjällgården Lindahl Vid foten av Portfjället Fjällgården Lindahl Vid foten av Portfjället FJÄLLGÅRDEN LINDAHL Ligger i rofylld omgivning vid foten av Portfjället. Här finns inga grannar på flera kilometrar, så här är tillfället för dig som verkligen

Läs mer

På 1910-talet byggdes ett stort kasernområde för infanteriregementet I12 på Ryhovs gård.

På 1910-talet byggdes ett stort kasernområde för infanteriregementet I12 på Ryhovs gård. SLINGAN Natur- och kulturstig på Länssjukhuset Ryhovs sjukhusområde Runt Slingan finns information om områdets långa historia som sträcker sig ända till 1500-talet. Det finns information om växter och

Läs mer

Shopping. i Årjängs kommun

Shopping. i Årjängs kommun Shopping i Årjängs kommun Apotek Apoteket Kronan Storg. 47 Årjäng 0771-450 450 www.apoteket.se Apoteket Foxen 0771-450 450 www.apoteket.se Bensinstationer Shell Sveav. 30 Töcksfors 0573-212 00 OKQ8 Snickareg.

Läs mer

Husen. Lumphuset är fortfarande en del av pappersbruket.

Husen. Lumphuset är fortfarande en del av pappersbruket. Vad finns det egentligen att se i en bruksmiljö? En hel del gamla hus, men vad kan de berätta? Många av husen har spännande namn. Vad är till exempel en Kölna och ett spruthus? Här kan du bland annat läsa

Läs mer

Särskild sammanställning för Verksamheter vid Trafikplats Rosersberg. DNR BTN 2007/0931-214:R 14 april 2009

Särskild sammanställning för Verksamheter vid Trafikplats Rosersberg. DNR BTN 2007/0931-214:R 14 april 2009 Särskild sammanställning för Verksamheter vid Trafikplats Rosersberg DNR BTN 2007/0931-214:R 14 april 2009 Planförslaget Detaljplanen omfattar två områden, ett större väster om Norrsundavägen (väg 859)

Läs mer

Hansta gård, gravfält och runstenar

Hansta gård, gravfält och runstenar Hansta gård, gravfält och runstenar Gården Hägerstalund som ligger strax bakom dig, fick sitt namn på 1680-talet efter den dåvarande ägaren Nils Hägerflycht. Tidigare fanns två gårdar här som hette Hansta.

Läs mer