Cykelturer. Årjängs Kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Cykelturer. Årjängs Kommun"

Transkript

1 Cykelturer Årjängs Kommun

2 Töcksfors - Ivarsbyn - Holmedal - Töcksfors 59 km. Tid 6 tim (Vid 10 km/tim) Sträckan Töcksfors Östervallskog är asfalterad. Sträckan Ivarsbyn Holmedal är grusväg med ringa trafik. Branta backar vid Ivarsbyn. Glest befolkade områden med bitvis sjöutsikt. Lanthandel 23 i Östervallskog. 96 Nordmarksstugan En av Värmlands äldsta hembygdsföreningar. Här kan man i storstugan, lillstugan, bastu, tjöla samt boa undersöka de breda samlingarna som speglar gränsbygdens liv. Nordmarksstugan, som numera är öppen och visas efter överenskommelse. Kontakta Årjängs Turistbyrå, Vägbeskrivning: Från Årjäng kör ni E18 mot Oslo ca 23 km. Vid Töcksmarks kyrka åker ni över en bro, strax efter på vänster sida ligger hembygdsgården. Töcksmarks gamla träkyrka med tillhörande kyrkstallar Vid 1800-talets början var Töcksmarks gamla träkyrka så förfallen att man beslöt ersätta den med en ny. Denna byggdes på samma plats som den gamla år 1819, planritningen blev densamma som tidigare; en korskyrka av den typ som under 1700-talet var allmän i Värmland. Kyrkans inre pryds av takmålningar och ett sirligt utskuret altare där överdelen daterar sig från år 1730 och underdelen från år Dopfunten av täljsten är av ovanlig typ och dateras till 1100-talets mitt och tillhör de äldsta i Värmland. Bland övriga inventarier märks nattvardskalken från 1300-talet och ett rökelsekar av malm från 1200-talet. Till kyrkan hör också väl bevarade kyrkstallar som i sig är en sevärdhet. Vägbeskrivning: Kör E18 till Töcksfors, fortsätt tills ni ser kyrkan på höger sida. 97 Kyrkobyn i Stommen, Östervallskog På den gamla kyrkogården i Östervallskog finns gamla järnkors bevarade. Kyrkan stod på denna plats till år Strax söder om kyrkogården står det gamla sockenmagasinet där fattigsäden förvarades. Här finns också den s k Karl den XII stenen, vilken minner om dennes besök. Strax intill ligger också den lilla Kyrkebysjön, vars vatten är grönt. Östervallskogs kyrka Den gamla kyrkan i Östervallskog uppfördes åren och invigdes år 1874, denna brann emellertid ned den 24 oktober Den nuvarande kyrkan byggdes år Bland inventarierna bevarade från den gamla kyrkan kan nämnas, en nattvardskalk från 1733 och ett oblatjärn från Alla övriga inventarier är av yngre datum, många skänkta av församlingsmedlemmar. Dopfunten från 1200-talet blev skadad vid branden, men man hoppas att återställa den i ursprungligt skick. Före år 1868 var kyrkan belägen i Kyrkobyn. Troligen har där funnits kyrka sedan 1300-talet. Vägbeskrivning: Kör E18 mot Oslo, sväng höger vid skylt Östervallskog, fortsätt ytterligare ca 10 km, kyrkan ligger alldeles intill vägen.

3 94 Karl den XII stugan Karl den XII övernattade i Holmedals prästgård ett flertal gånger då han förberedde fälttågen mot Norge 1716 och 1718, troligen i denna stuga, som då låg på en annan plats strax bredvid. Ett Karl den XII porträtt samt några bruksföremål från äldre tid förvaras i stugan. Vägbeskrivning: Kör E18 mot Oslo ca 12 km, vid skylt Holmedal svänger Ni vänster. Strax före kyrkan svänger Ni vänster mot Uppsal. Kör ca m så ligger stugan på höger hand. Liten skylt vid vägen. Parkering finns. 94 Holmedals Hembygdsgård Hembygdsgården består av två byggnader, bägge bostadshus. Det ena är i två våningar med enkel stugplan, d v s förstuga samt ett större och ett mindre rum i vardera våningsplanet. Det är flyttat från Såviken. Huset är moderniserat invändigt. Det andra huset är den s k Svenstugan från Tveten, en envåningsstuga med två rum och längs 2/3 av långsidan löpande svalgång. Kaffeservering och underhållning på söndagar kl under tiden 8 juli-28 augusti. Vägbeskrivning: Kör E18 mot Oslo, efter ca 14 km svänger Ni vänster mot Holmedal, efter ytterligare 400 m ligger hembygdsgården som första hus på höger sida. Holmedals kyrka Holmedals kyrka byggdes åren Den gamla kyrkan såldes på auktion för 123 riksdaler. Endast minnessten är kvar och visar var den en gång stått. Kvar är också den vackra vita kyrkogårdsporten. Vägbeskrivning: Kör E18 mot Oslo. Efter ca 14 km sväng vänster mot Holmedal. Efter ca 500 m ser ni kyrkan på höger sida. 1 Dusserud Gårdens äldsta hus är logen, uppförd Övriga byggnader på gården är stall, svinhus och fähus, samtliga från talets början. Gården användes i sitt nuvarande skick ända fram till 1957, då testamenterades gården till Västra Fågelviks församling av Maria Stina Aronsson på villkoren att husen underhölls och användes som ett minnesmärke över en svunnen tid. Vägbeskrivning: Kör från Årjäng ca 20km mot Töcksfors, sväng vänster vid skylt Dusserud. Fortsätt ca 3 km. Gården ligger upp till vänster. V. Fågelvik Vid Västra Fågelvik finns en bro över sjön Foxen. 95 Mangsgården Vid sjön Foxen ligger Mangsgården som ägs och drivs av SMU och Missionsförsamlingen i Töcksfors.1954 kom Frank Mangs till gården för första gången. Att denna underbara gård vid Foxens strand var en säker källa till inspiration var helt klart vilket resulterade i att Mangs köpte gården Den lilla stugan byggdes under åren ut och dessutom byggdes en äkta finsk bastu vilken numera är känd som hans skrivarstuga. I rummet ovanpå bastun har stora delar av hans produktion tillkommit. Gården skall också vara ett minne över Frank Mangs livsverk och ett tillfälle för gäster att studera de samlade artiklarna från 1916 till nutid om hans arbete samt att se hans litterära utgivningar. Vägbeskrivning: Ligger ca 3 km söder om Töcksfors. Flyktingvägen, Karl den XII väg & Kyrkvägen I gränstrakterna mellan Sverige och Norge finns det många spännande vandringsleder. Vissa användes som flyktingleder under andra världskriget. På Turistbyrån i Årjäng och Töcksfors kan du köpa en karta som ger dig detaljerade turbeskrivningar "Friluftskart i Grenseland". Boende: 15 Sandvikens Camping 12 STF Turistgården Parkvägen 18 Elgerudsvägen Töcksfors Töcksfors Tel: , (vinter) Tel: Fax: Fax: Ulevikens Semesterstugor 8 Victoria Gränshotell Dusserud Sveavägen Töcksfors Töcksfors Tel: Tel: Fax: Uthyrning av båtar/cyklar 13 Töcksfors Rumsuthyrning 32 Nordmarkens Jakt & Fiske Sveavägen 16 Sveavägen Töcksfors Töcksfors Tel: Fax: Tel/Fax

4 Årjäng - Blomskog - Lennartsfors - Fölsbyn - Årjäng 47 km, Tid 3 tim 10 min. (Vid 15 km/tim) Väg 172 är en måttligt trafikerad länsväg. Tung trafik förekommer. Resten av sträckan är glest trafikerad. Vid Skräbergen strax söder om Årjäng finns en storslagen utsikt över sjön Västra Silen. I Blomskog och Lennartsfors finns en lanthandel. Asfalterad hela vägen förutom sträckan Blomma Lennartsfors som är en slingrande, kuperad grusväg. 4 Källtegens by Gamla byggnader på den plats där bygdespelet Amerikabrevet uppförs varje sommar. 4 Borgåsgubben och stenkärringen En staty av en man i en hatt. Statyn är uppförd av lösa stenar och står uppe på toppen av Borgåsen i Källtegen. På avstånd ser det ut som en man som står på vakt. Statyns tillkomst är okänd. Folksägnen berättar att den uppfördes under ofredstider på talet för att skrämma fiender. Den skulle ge en anfallande visionen av en levande vaktpost. Uppifrån höjden dit man tar sig på en upptrampad gångstig, har man en fantastisk utsikt över sjön Västra Silen. Vägbeskrivning: Kör väg 172 mot Bengtsfors ca 12 km, sväng höger vid skylt Blomskog. Fortsätt ca 2,5 km. Figuren syns på långt håll innan ni kommer fram till höjden där en stig går upp till vänster. 4 Stenkäringen på Källte kuel Käringa byggdes på hösten 1999 av några blomskogsbor, som ett minnesmärke inför millenniumskiftet. Källtegskuels höjd är 185 m ö h alltså 5 m lägre än Borgåsberget. Avståndet mellan stenfigurerna är drygt 1000 m. fågelvägen i nordsydlig riktning.

5 Blomskogs kyrka Blomskogs gamla kyrka byggdes någon gång under 1600-talet, den brann dock ned Den nuvarande kyrkan byggdes 1928 och invigdes Vägbeskrivning: Kör väg 172 mot Bengtsfors ca 12 km, sväng höger mot Blomskog, fortsätt ca 7 km så ser ni kyrkan på höger hand. 82 Valekullen i Blomskog Valekullen och Ofredsboa ligger en bit in i skogen och kan nås via en kulturvandringsled. Ofredsboa är ett bergöverhäng och därunder finns en grotta. Till denna grotta flydde kvinnor och barn under och 1700-talet när det var krig mellan danskar/norrmän och svenskar. Från grottan går en vandringsled via en trätrappa upp på berget Valekullen. Förr i tiden placerade man vårdkasar på bergets topp, vilka man tände som en varning när fienden kom. Från Valekullen kan man se halva bygden och fyra sjöar. Lennartsfors Här finns Dalslands kanal med slussar och vattenfall samt kulturhistoriskt intressanta byggnader. Keramikförsäljning vid lanthandeln. Vacker rastplats norr om samhället. 27 Lundvie Keramik Det är två personer på Lundvie Keramik som tillsammans har tillverkat keramik i 15 år. De satsar på mindre serier bruksföremål i blyfritt stengods av hög kvalite och enkel formgivning, med den gamla krukmakar traditionen som grund. Deras verkstad ligger alldeles invid lanthandeln i Lennartsfors. 81 Skalgrusbankar Vid Sandviken ca 5 km sydväst om Lennartsfors vid Stora Lee finns det skalgrusbankar som är av stort vetenskapligt värde. Detta är de högst belägna skalgrusbankarna i västra Sverige, 130 m ö havet. Vägbeskrivning: Kör väg 172 mot Bengtsfors. Efter 3 km svänger ni höger mot Lennartsfors. Kör rakt igenom Lennartsfors mot Torrskog. Efter 4 km svänger ni höger vid skylt Sandviken. Följ denna väg ca 2 km. En stig går in mot höger över ett kalhygge. Följ den stigen och du kommer fram till V. Kvarntjärn. Strax före tjärnet i ravinen ner mot bäcken till vänster är skalgrusbankarna. Lättast att hitta är nog med karta och kompass. 80 Fornborgsröse i Fölsbyn Fornlämningarna är belägna på krönet av Borgåsen, en bergshöjd ca 250 m väster om Fölsbyn. På krönet av detta berg har en gång anlagts en fornborg. Borgen har utgjorts av låga sten- och jordvallar i nord-nordost och söder. I väster har det branta berget utgjort ett naturligt försvarsskydd. En ingång till borgen synes ha funnits i den södra muren. På krönet i borgens mitt ligger ett röse. Vallarna har troligen haft en överbyggnad i form av en träpalissad. Man antar att borgar av denna typ använts som tillflykts- och försvarsborgar för den omkring-liggande traktens befolkning, när fiender hotat. Vägbeskrivning: Kör 172:an mot Bengtsfors ca 3 km. Sväng höger vid skylt Lennartsfors. Kör vägen tills du kommer fram till Fölsbyn. Passera vägen mot Selen, men ta nästa väg till höger. Där står en liten blåvit skylt vid vägen, som är en smal grusväg. Fornborgen ligger uppe på krönet, även där står en skylt. Ett fint utflyktsmål. Boende: 16 Ekeby Camping 20 Sundet Camp & Kanot Källtegen, Blomskog Sundet, Lennartsfors Årjäng Årjäng Tel , Tel: Fax: Elovsbyns Camp & Canoe 9 STF Blomskogs Vandrarhem Elovsbyn 202, Lennartsfors Trättlanda Årjäng Årjäng Tel/Fax Tel/Fax: Årjäng Swe Camp Resort Sommarvik Årjängs kommun Tel Villa Bergstugan Lennartsfors Tel

6 RUNDTUR I KARLANDA Rundtur i Karlanda 20 km. Tid 2 tim. (Vid 10 km/tim) OBS! SVÅR TUR. 87 Stenbron och Skansen i Hämnäs Stenbron, öster om lanthandeln, är uppförd i kilad sten och färdigställdes troligen år Skansen, som är en föregångare till vår tids gatukök, uppfördes och användes under beredskapstiden. Hämnäs Sommarcafé Ca 500 m från lanthandeln ligger Hämnäs gamla skola som sommartid inrymmer ett cafe med lite hantverksförsäljning, underhållning m m. Karlanda kyrka Kyrkan byggdes på Bjärnekullen åren , dopfunten och en av kyrkklockorna är från 1200-talet. Altartavlan och ljuskronan (1737) kommer från den gamla kyrkan i Stommen, liksom nattvardssilvret från Kyrkan är restaurerad bl a åren 1850, 1960, 1982 och Vägbeskrivning: Kör E18 mot Oslo ca 10 km, sväng höger vid skylt Hämnäs, kör ytterligare 10 km sväng höger mot Vännacka. Kör ca 5 km, sväng höger vid skylten Karlanda Kyrka. Man ser kyrkan uppe på kullen. 88 Gamla kyrkoplatsen Stommen I mitten av 1700-talet klagades det över att kyrkan i Stommen var för liten och i dåligt skick revs kyrkan och en ny uppfördes på Björnekullen. På den gamla kyrkoplatsen firar man minnesgudstjänst varje midsommar i det fria. 89 Karlandamon 100 m från den gamla kyrkoplatsen, längs väg 627, går en väg upp till vänster. Den leder till Karlandamon, en gammal avrättningsplats. Under 1700-talet avrättades här fyra människor, en man och tre kvinnor. Det vanligaste brottet var barnamord. En minnessten finns på platsen. Vägen är ej farbar för bilar och vanliga cyklar, endast mountinbikes! Brunnskällan i Vännacka 15 m på andra sidan av en bäck finns en källa vars vatten rinner fram ur en spricka i

7 berget. Inom folkmedicinen ansågs källor vars vatten rann mot norr som ett helande inslag. Vattnet ansågs ta det onda med sig. Endast vandringsled. Mograna År 1845 flyttade Katarina Simonsson till Mon i Vännacka. Hon tvingades flytta hit pga att hon inte kunde betala hyran i den förra bostaden. Huset bestod endast av ett rum och den unika granen fick utgöra vedbod. Av huset finns idag bara några stenar kvar. Håltebysätrarna Sätrarna är belägna i en halvcirkel i Håltebyskogen och var i drift fram till Jättestengrytorna Under inlandsisens avsmältning skapades jättelika vattenfall på en del platser och stenarna som då kom i rotation grävde sig ner i berggrunden och bildade jättegrytor.jättestengrytorna vid Ektjärn upptäcktes 1973 då en markägare skulle bygga en skogsbilväg. Vägen är i dåligt skick och avstängd för biltrafik, men cykel är tillåten. Vägbeskrivning: Avfart Håltebyn, sväng vänster före Håltebyn och sedan till höger. Efter 4,4 km, på höger sida om den lilla höjden, ligger fem jättestengrytor, 1,5 m i diameter och 1 m djupa. 85 Karlanda Hembygdsgård Hembygdsgården i Karlanda kallas Kloppa. Det är en gård från 1820-talet. Den har många samlingar av gamla föremål, och är välbevarad. Kloppa hembygdsgård byggdes av Erik Andersson och hans fru Karin Rasmusdotter. Till hembygdsgården flyttades flera kulturbyggnader. Vägbeskrivning: Kör E18 mot Oslo ca 10 km, sväng höger vid skylt Hämnäs, kör ytterligare 10 km, sväng höger mot Vännacka, kör ca 300 m, sväng vänster vid lanthandeln och fortsätt. Skyltat. Högsjön Vid Högsjön finns badplats. Enklare Karlandatur Inom den svartmarkerade rutan går en enklare rundtur runt Högsjön med start vid ICA Lanthandel i Hämnäs.

8 Svensbyn - Myrås - Finntorp - Svensbyn 35 km. Tid 2 tim 20 min (Vid 15 km/tim) Rundtur med start vid lanthandeln i Svensbyn. Strax efter Bygdegården Tjolitta, tag av österut på en liten grusväg med en bro som är avstängd för biltrafik (cyklar tillåtna). Vid Fälltakan börjar den egentliga rundslingan 6 Träsnidaren i Noretjärn Träsnidaren Leif Andersson är tandläkaren som sadlade om. Leif tillverkar bildkonst i trä. Reliefer, skulpturer, ljusstakar och prydnadsföremål. Många av hans verk pryder i dag kyrkorum och offentliga miljöer runt om i Sverige. Leif är en mångsidig konstnär och tar gärna emot beställningar från företag och enskilda. Vägbeskrivning: Från E18 kör ni mot Karlstad i ca 10 km, sväng höger vid skylt Snarkil 2, Träsnideri 1. 5 Gerds Keramik och Café Sjösala Här finns utställningar av Gerd Wahlströms alster samt separatutställningar av andra konstnärer. En av Gerds specialiteter är Engobemålningar på keramik, hon har även tagit fram Sillerudsstaken som är ett trevligt minne att ta med sig hem. I lokalerna finns även försäljning/ utställning av lokala konsthantverkare. Trädgård, halmslöjd i lusthus. Stort växthus, sjöpaviljong. Sjösala ligger vackert alldeles invid Svensbytjärnet.När du är färdig kan du ta en kopp kaffe el dyl. på Café Sjösala. Vägbeskrivning: Från Årjäng åker ni E18 öster ut i ca 15 km. Vid Svensbyn ICA butik är det skyltat. 99 Silleruds Hembygdsgård Hembygdsgården i Sillerud är en timrad, rödmålad byggnad med stående brädfodring. Byggnaden uppfördes i Snarkil År 1947 flyttades den till Svensbyn i samma socken. Den andra våningen tillbyggdes Förutom denna huvudbyggnad finns på hembygdsgården logen och lador från Egenäs och visthusbod från Häljebyn samt torparstuga från Silleruds Prästgård. Förutom sedvanliga samlingar av redskap och inventarier innehar hembygdsföreningen ett flertal minnen efter den kände predikanten och missionären Peter Fjellstedt ( ). Vid Fjellstedts barndomshem, ett torparställe i Fjällane, Sillebotten, har föreningen låtit resa en minnessten. Silleruds kyrka är en vit stenkyrka av centralkyrkotyp från Den är märklig p g a sin åttkantiga form, med klocktornet placerat i mitten, omgivet av fyra små sidotorn. Det finns ett fåtal sådana kyrkor i vårt land. Ritningen till Silleruds kyrka är utförd av samma arkitekt som ritat Stortingsbyggnaden i Oslo, nämligen C.V Langlet. Vägbeskrivning: Kör E18 mot Karlstad ca 16 km. Sväng höger vid skylt Silleruds kyrka. Efter ca 1 km ligger kyrkan på höger sida. Silleruds gamla kyrkplats Här stod till år 1891 Silleruds kyrka. En klockstapel restes på platsen Ritningen till den är utförd av den tidigare kyrkoherden Olav Dahle. Klockan är från 1662 och kommer från den gamla rivna kyrkan. Klockstapeln är försedd med tidur, och den ljuder under sommaren varje kväll kl Den gamla kyrkogården vårdas och används vid friluftsgudstjänster. Söder om kyrkomuren finns forngravar från järnåldern, vilka emellertid kan vara svåra att urskilja. För övrigt en mycket vacker plats. Vägbeskrivning: Kör E18 mot Karlstad 15 km, sväng höger vid Sillerud. Fortsätt drygt 5 km, kyrkoplatsen ligger i en skarp högerkurva och är även märkt.

9 17 Grinsbyn Vägen är avstängd för allmän biltrafik mellan Grinsbyn och anslutningen till väg 641 Trubbyn Finntorp, men cyklar får framföras. Grusbelagd, trevlig väg i vacker natur med sjöutsikt. Bad och camping finns vid Grinsby. Anslutning i norr till vägen Trubbyn Finntorp. Anslutning i söder till vägen Sillebotten Rök Hugnerud genom att korsa E Erstatallen Väster om sjön Stora Bör är en fridlyst 300 år gammal tall som innehåller 10 skogs m 3. Trädet som växer 500 m norrut från Camp Grinsby är fortfarande grönt och livskraftigt. Sägnen säger att en brud som just stod i begrepp att gifta sig, ångrade sig och sprang till Erstatallen för att träffa sin älskade. Väg 641 Finntorp Trubbyn Vägen förbinder Finntorp med E18 i Sillerud. Finntorp var i slutet av 1700-talet en finsk bosättning. Större delen av vägen rätades ut byggdes om under mellankrigstiden med hjälp av arbetslöshetskommissonen. Vägen har en utpräglad AK-karaktär med rak linjeföring och backighet. Den löper mestadels genom tallskog. Vid Finntorp löper vägen genom ett öppet och småskaligt odlingslandskap. Flera av de gamla stenmurarna finns kvar. Vägkanterna genom Finntorp har en artrik flora, bl a en riklig förekomst av smultron. Hela vägsträckan är grusbelagd. Det är den bästa vägen för husvagnar och tunga transporter till och från Glaskogsområdet. Förbindelse norrut till Lenungshammar via Granmon. I söder finns förbindelse till Sillerud Krokfors genom 500 m färd på E18. Byn Tag den enskilda vägen genom Byn på östra sidan om Bysjön. Åk på den gamla E18 och korsa nya E18 vid Fälltakan via en liten enskild grusväg till gården Fälterud..Vägen är avstängd för biltrafik med ett viltstängsel, men en öppningsbar grind finns för cyklar. Boende: 17 Camp Grinsby Sillerud Årjäng Tel: , Fax: Järnsjöns Bad& Camping Årjäng Tel: Sandaholms Bad & Camping Årjäng Tel: Årjängs Golfklubb Årjäng Tel: Noretjärns Stuguthyrning Sillerud Årjäng Tel:

Se Bo Äta Göra. Vandra Rida Paddla Cykla Fiska Golfa

Se Bo Äta Göra. Vandra Rida Paddla Cykla Fiska Golfa Se Bo Äta Göra Vandra Rida Paddla Cykla Fiska Golfa Upptäck Viskan Viskan startar ifrån sjön Tolken i Ulricehamns kommun och slutar vid Åskloster, Kattegatt, i Varbergs kommun. Ån har haft stor betydelse

Läs mer

Smultron ställen. Sju vägar i BErgs kommun från söder till norr

Smultron ställen. Sju vägar i BErgs kommun från söder till norr B e r g s k o m m u n Smultron ställen Sju vägar i BErgs kommun från söder till norr Sju vägar i BErgs kommun från söder till norr Ovanligt, spännande och intressant? Du håller nyckeln till en lyckad semester

Läs mer

Vandringsguide och inspiration

Vandringsguide och inspiration Vandringsguide och inspiration Innehåll Välkommen till Roslagsleden! Upptäck Roslagens unika natur och kultur på nya Roslagsleden mellan Danderyd och Grisslehamn vid Ålands hav! Här väntar nära 19 mils

Läs mer

Guide för gruppresearrangörer DESTINATION SOMMENBYGD 2011

Guide för gruppresearrangörer DESTINATION SOMMENBYGD 2011 Guide för gruppresearrangörer DESTINATION SOMMENBYGD 2011 Från Vättern till Kinda Kanal Aneby Boxholm Kinda Tranås Ydre Ödeshög VÄLKOMMEN TILL Destination SOMMENBYGD som ligger i norra Småland och södra

Läs mer

Sägner och sevärdheter i Bräcke kommun

Sägner och sevärdheter i Bräcke kommun Sägner och sevärdheter i Bräcke kommun Sammanställd av Torbjörn Andersson på uppdrag av Bräcke kommun. Foto: Helen Boström Omslag: Framsida: Håsjö gamla kyrka. Förord Den 1 januari 1974 bildades nuvarande

Läs mer

Emmaboda. Johansfors. Emmaboda kyrka

Emmaboda. Johansfors. Emmaboda kyrka Form & Design Längs den 14 mil slingrande och natursköna KulTuren kan du hitta nya smultronställen i Emmaboda och Lessebo kommuner. Här finns spåren efter inlandsis och industrialisering. Här finns skrönor,

Läs mer

Härjedalens hembygdsgårdar

Härjedalens hembygdsgårdar Härjedalens hembygdsgårdar Innehåll Överhogdal...4 Ytterhogdal...6 Älvros...8 Lillhärdal...10 Sveg...12 Remmet...14 Vemdalen...16 Hede...18 Funäsdalen...20 Vänsjö, Ängersjö och Linsell...22 Fornminnesparken

Läs mer

Va n d r a i M u n k f o r s

Va n d r a i M u n k f o r s Vandra i Munkfors Vandra i Munkfors ett lokalt naturvårdsprojekt Under 2004-2006 inledde regeringen en särskild satsning för att stimulera det lokala engagemanget och medverka till att nå de miljökvalitetsmål

Läs mer

Välkommen till natursköna PMS116C R:255 G:206 B:0 C:1 M:18 Y:100 K:0 KRISTDALABYGDEN KRISTDALA BRÅBYGDEN KROKSHULT ISHULT

Välkommen till natursköna PMS116C R:255 G:206 B:0 C:1 M:18 Y:100 K:0 KRISTDALABYGDEN KRISTDALA BRÅBYGDEN KROKSHULT ISHULT 4 2 4 PMS6C R:255 G:206 B:0 C: M:8 Y:00 K:0 5 2 9 Välkommen till natursköna 205 KRISTDALABYGDEN KRISTDALA BRÅBYGDEN KROKSHULT ISHULT Göteborg KRISTDALA Stockholm Kristdala ligger vid en vägknut ca 25 km

Läs mer

Norra Hälsingland, med spännande inland och vacker kust... NORDANSTIG 2010/2011

Norra Hälsingland, med spännande inland och vacker kust... NORDANSTIG 2010/2011 Norra Hälsingland, med spännande inland och vacker kust... NORDANSTIG 2010/2011 Innehåll Historia 4 Kultur 5-15 Historia 4 Kulturhistoriskt 5-6 Hembygdsgårdar 7-8 Hälsingegårdar 8 Muséer 9 Konst/Hantverk

Läs mer

LOKAL UTVECKLINGSPLAN

LOKAL UTVECKLINGSPLAN LOKAL UTVECKLINGSPLAN för KUNGSÄTER OCH GUNNARSJÖ Varbergs kommun 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 4 Projektet LISA 4 Lokal utvecklingsplan 6 BYGDEPROFIL 10 Här ligger Kungsäter och Gunnarsjö 10 Landskapsbild

Läs mer

Detaljerad karta finns hos Upplev Nordanstig i Jättendal.

Detaljerad karta finns hos Upplev Nordanstig i Jättendal. 2015 Detaljerad karta finns hos Upplev Nordanstig i Jättendal. Här finns även trådlöst internet. Vi lånar ut flytvästar och guidar dig inom allt i Nordanstig! Välkommen in. Sundsvall NORDANSTIG Stockholm

Läs mer

Upplev SÖDERMÖRE UTGÅVA 10. Vägen till Paradiset Succé för Södermöremenyn KULTUR, FRITID, MILJÖ, FÖRETAG OCH FRAMTID

Upplev SÖDERMÖRE UTGÅVA 10. Vägen till Paradiset Succé för Södermöremenyn KULTUR, FRITID, MILJÖ, FÖRETAG OCH FRAMTID Upplev SÖDERMÖRE UTGÅVA 0 202 Vägen till Paradiset Succé för Södermöremenyn KULTUR, FRITID, MILJÖ, FÖRETAG OCH FRAMTID Stinsen Ljungbyholm 0480-00 76 5 min. bilresa söder om Kalmar avfart Ljungbyholm vid

Läs mer

Destination. Aneby Boxholm Kinda Tranås Ydre Ödeshög. Från Vättern till Kinda Kanal

Destination. Aneby Boxholm Kinda Tranås Ydre Ödeshög. Från Vättern till Kinda Kanal 2011 Destination Aneby Boxholm Kinda Tranås Ydre Ödeshög Från Vättern till Kinda Kanal 2 2-3 Händelser vid vatten 4-5 Njut av natur, mat & äventyr 6-7 Låt vägen leda dig - eller följ kartan 8-11 Upptäck

Läs mer

UPPTÄCK RAGUNDA 2013

UPPTÄCK RAGUNDA 2013 UPPTÄCK RAGUNDA 2013 1 Innehållsförteckning I vår vackra dalgång ligger Indalsälven som letar sig fram mellan berg & skog på sin färd ner mot Sundsvall och havet. Älven intar många skepnader med ibland

Läs mer

Cykla längs Göta kanal. Berg - Borensberg

Cykla längs Göta kanal. Berg - Borensberg Cykla längs Göta kanal Berg - Borensberg Cykla längs Göta kanal Berg - Borensberg Du håller i din hand en guide om ett av årtusendets svenska byggnadsverk, Göta kanal. Denna guide kommer leda dig från

Läs mer

Skärgård & vildmark i Haninge. Utflyktsmål året runt

Skärgård & vildmark i Haninge. Utflyktsmål året runt Skärgård & vildmark i Haninge Utflyktsmål året runt Turistbyråer Dalarö turistbyrå: 08-501 508 00, fax 08-501 517 07 info@dalaro.se, www.dalaro.se Utö turistbyrå: 08-501 574 10, fax 08-501 574 20 info@utoturistbyra.se,

Läs mer

Boxholm Kinda Tranås Ydre Där Småland och Östergötland möts

Boxholm Kinda Tranås Ydre Där Småland och Östergötland möts Destination Sommenbygd 2014 Boxholm Kinda Tranås Ydre Där Småland och Östergötland möts Naturupplevelser Äventyr ute & inne 21 10 6 Färdas i Sommenbygd 3 5 6 9 10 12 14 18 19 21 23 26 27 inside Sommenbygd

Läs mer

ÅRJÄNGS KOMMUN ÖVERSIKTSPLAN

ÅRJÄNGS KOMMUN ÖVERSIKTSPLAN ÅRJÄNGS KOMMUN ÖVERSIKTSPLAN UTSTÄLLNINGSHANDLING Juni 2008 Sidan 1 Inledning WEBB baserad Översiktsplanen är placerad på kommunens webb och har formen av hemsida med undersidor. Tanken bakom webbaseringen

Läs mer

KYRKOR. i Karlstads stift Del I Inventerade 2002-2005. Arvika, Eda, Filipstad, Forshaga, Grums, Hagfors, Hammarö och Karlstads kommuner

KYRKOR. i Karlstads stift Del I Inventerade 2002-2005. Arvika, Eda, Filipstad, Forshaga, Grums, Hagfors, Hammarö och Karlstads kommuner VÄRMLANDS MUSEUM www.varmlandsmuseum.se KYRKOR i Karlstads stift Del I Inventerade 2002-2005 Arvika, Eda, Filipstad, Forshaga, Grums, Hagfors, Hammarö och Karlstads kommuner KYRKOR i Karlstads stift Del

Läs mer

Din guide till sjuttioen be söks mål i Ät ra da len

Din guide till sjuttioen be söks mål i Ät ra da len Din guide till sjuttioen be söks mål i Ät ra da len 2006 Välkommen till Ekomuseum nedre Ätradalen Ån-Naturen-Människorna-Kulturen Vi vill visa dig Ätradalen Ekomuseum nedre Ätradalen vill ta dig med på

Läs mer

Nordanstig. Turistbyråer i Hälsingland

Nordanstig. Turistbyråer i Hälsingland HÄRJEDALEN Mot Ånge Mot Östersund Mot Sveg E45 FÅGELSJÖ E45 296 HAMRA Mot Orsa 296 DALARNA LOOS KÅRBÖLE 310 83 LASSEKROG 296 84 RAMSJÖ EDSBYN 301 FÄRILA LETSBO OVANÅKER 50 LJUSDAL ALFTA JÄRVSÖ 50 83 HASSELA

Läs mer

Destination. sommenbygd. Boxholm Kinda Tranås Ydre Ödeshög. Där Småland och Östergötland möts

Destination. sommenbygd. Boxholm Kinda Tranås Ydre Ödeshög. Där Småland och Östergötland möts Destination sommenbygd Boxholm Kinda Tranås Ydre Ödeshög 2012 Där Småland och Östergötland möts Det genuina Sverige Urskogar kantade av öppna landskap. Fiskevatten som bjuder på gädda och gös. Stengärdsgårdar

Läs mer

MÖBELRIKET Betong-Jesus, pinnstolar och jordnära kvinnor

MÖBELRIKET Betong-Jesus, pinnstolar och jordnära kvinnor två på hjul! fyra eller kulturupplevelse En MÖBELRIKET Betong-Jesus, pinnstolar och jordnära kvinnor Tur 6 120 km TUR NR 6 STADSBYGGNADSKONTORET, VÄXJÖ KOMMUN MÖBELRIKET-TUREN Tur nr 6. Ca 120 km. Turen

Läs mer

Äkta sommar! 101 saker att göra

Äkta sommar! 101 saker att göra Äkta sommar! 101 saker att göra PRIS 250:- PRIS 345 kr 1. Läsa 101 saker att göra i Lofsdalen I din hand håller du förslag på vad du kan göra hos oss i Lofsdalen. Har du frågor är du välkommen in på Turistbyrån,

Läs mer

Brushanen (Philomachus

Brushanen (Philomachus U T F LY K T S M Å L I S TO R U M A N S K O M M U N Badsjön fågelområde VÅTMARKER och FÅGELMARKER Ett fågelområde mitt i byn med många olika arter rastade fåglar på våren och hösten. Mitt i Storumans tätort

Läs mer

HÄLSINGLAND. Hudiksvall

HÄLSINGLAND. Hudiksvall HÄLSINGLAND Hudiksvall 2014 De fyra årstiderna i vår kommun Sommar Vinter Denna årstid breder ut sig över november-mars. Då bäddas hälsingegårdarna in och inbjuder till bl.a. ett härligt julfirande. Under

Läs mer

Destination Sommenbygd

Destination Sommenbygd Destination Sommenbygd 2013 Boxholm Kinda Tranås Ydre Där Småland och Östergötland möts Det genuina Sverige Urskogar kantade av öppna landskap. Fiskevatten som bjuder på gädda och gös. Stengärdsgårdar

Läs mer

MAGAZINET. Nu är det FRITT FRAM FÖR ODJURSFORSKNING I SVENSTAVIK HOVERBERGSGROTTAN EN UR-HÄFTIG UPPLEVELSE. Följ med till SÖLVBACKAS DRÖMFISKE

MAGAZINET. Nu är det FRITT FRAM FÖR ODJURSFORSKNING I SVENSTAVIK HOVERBERGSGROTTAN EN UR-HÄFTIG UPPLEVELSE. Följ med till SÖLVBACKAS DRÖMFISKE OM DET GODA LIVET I SÖDRA JÄMTLAND MAGAZINET FRÅN STORSJÖBYGDEN TILL LJUNGDALSFJÄLLEN ÅRG 4 2013 Följ med till SÖLVBACKAS DRÖMFISKE Nu är det FRITT FRAM FÖR ODJURSFORSKNING I SVENSTAVIK HOVERBERGSGROTTAN

Läs mer

DALSLANDS KANAL. Här får du din drömsemester IBLAND ÄR RESAN VIKTIGARE ÄN ATT KOMMA FRAM. Inspiration. Praktiska tips. Turförslag

DALSLANDS KANAL. Här får du din drömsemester IBLAND ÄR RESAN VIKTIGARE ÄN ATT KOMMA FRAM. Inspiration. Praktiska tips. Turförslag DALSLANDS KANAL IBLAND ÄR RESAN VIKTIGARE ÄN ATT KOMMA FRAM 2015 Sommarnöjet för hela familjen Inspiration Praktiska tips Turförslag Hyr stuga med egen båt 17 idylliska slusstationer Här får du din drömsemester

Läs mer