Riksdag Stockholms stad

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Riksdag Stockholms stad"

Transkript

1 (587) Aleks Sakala, 44, IT-konsult, Kista Att vara nyanländ invandrare i Sverige är något som endast ett fåtal beslutsfattare fått uppleva. När jag kom till vårt land som 23-åring från det krigsdrabbade Jugoslavien mötte jag en helt ny värld och helt nya utmaningar. Jag såg att mycket var bra, men också att många människor begränsade sina drömmar till sina egna förmågor, istället för att utveckla sina förmågor för att uppfylla sina drömmar. Albert Einstein sa en gång att problem inte kan lösas med samma tankesätt som skapade dem. För mig är Sverige ett land av möjligheter. Med ditt stöd vill jag bidra med nya idéer och nya sätt att tänka för att lösa framtidens utmaningar. Jag vill arbeta för att utbildning och arbete ska bli en verklig väg ur utanförskap. För att entreprenörskap och företagande ska kunna bli en väg till framgång. Därtill vill jag släppa loss all den kraft som finns i ett starkt och välfungerande civilt samhälle. (152) Amir Adan, 28, Riksdagsledamot, Hässelby Min drivkraft är att bidra till förnyelse och omsättande av vår politik samtidigt som jag själv utvecklas och lär mig nytt. Som riksdagsledamot har jag sedan valet 2010 haft privilegiet att dagligdags få arbeta med politik. Det gäller alltifrån idrottsfrågor inom mitt uppdrag i Kulturutskottet till migration- och integrationsfrågor inom den moderata arbetsgruppen under migrationsministerns ledning. Mitt ursprung, min pappa är från Somalia min mamma från Sverige, och min uppväxt i Rinkeby har gjort att jag på nära håll sett utmaningarna som är kopplade till invandring och integration. Men jag har också sett möjligheterna. Här är ett område där vi inom Nya Moderaterna fortsatt kan och bör utveckla vår politik. En uttalad ambition om jag får fortsatt förtroende att representera och Moderaterna i riksdagen är att verka för ett minskat utanförskap. Vi vet att vägen till framgång går via egen försörjning, via delaktighet. Jag vill bidra till att uppnå just det. (171) Anita Hillerström Vagli, 45, Projektledare, Hammarby Sjöstad Jag vill spela en aktiv roll i det fortsatta förnyelsearbetet av svensk politik. För mig handlar politik om människor och att ge människor en ökad frihet att leva sina liv utifrån sina egna förutsättningar. Moderatpolitik tar sin utgångspunkt i människors valfrihet, lika värde och ett eget ansvar. Att ge alla människor möjligheten att förverkliga sina drömmar genom eget arbete, utifrån egen förmåga, kunskap och vilja. Moderaternas frihetsbudskap om individens rätt att få leva sitt liv som hon själv väljer är för mig mycket viktigt? det är självklart att alla som bor i Sverige ska ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter. Detta är något jag arbetat för under hela min tid som aktiv moderatpolitiker och jag kommer även fortsättningsvis kämpa för alla människors naturliga och självklara plats i det svenska samhället. Därför söker jag ditt stöd i riksdagsvalet 2014! (716) Annika Sandström, 64, Jurist, Hedvig Eleonora Som ung politisk sekrerterare i riksdagsgruppen på 70- talet fick jag frågan om jag skulle kandidera till RD.Svarade att jag först ville skaffa mig kunskaper och erfarenhet för att kunna bidra.ett långt arbetsliv i näringslivet har givit mig erfarenheter och insikter som kan vara använbara i det politiska arbetet. Min kombination av många politiska förtroendeuppdrag alltsedan tiden i ungdoms/student förbunden och arbeten i konkurrensutsatta verksamheter tycker jag politiken behöver. Att skapa ett bra och stabilt företagsklimat och stora satsningar på högre utbildning och forskning är a och o för Sveriges framtid,för att vara ett bra land att bo i.företagare och arbetsgivare måste ha stabila förutsättningar och rimliga spelregler för att kunna skapa arbeten som är långsiktiga och seriösa.ordning och reda med våra skattepengar är prioritet ett. Pension är uppskjuten lön och ska inte beskattas hårdare.det är en viktig principfråga som jag kommer att driva om jag får väljarnas stöd. (1706) Aras Amin, 21,, Tensta-Rinkeby I riksdag måste man ha sin blick bortom den loka området och istället se hela riket. Man måste ta hänsyn till hela svenska folkets intressen. Jag vill fokusera på utbildnings- och utrikesfrågor. Utbildning är viktigt för att ha en ljusare framtid för Sverige. Jag vill att de eleverna ska kännas sig nöjda med sin skola, lärare och utbildning. Att lyssna på parter är min utgångspunkt. Utrikesfrågor är också intressanta för mig. Jag brukar följa alla typer av nyheter och tidningar. Jag behärskar sex språk. Därför har jag möjliget att följa nyheter från olika länder och med varsin perspektiv. Jag kan väldigt enkelt lära mig ett nytt språk och anser att kommunikation är en betydelsefull del av utrikespolitik. Vi som ett neutralt land kan få en större roll som fredsmäklare. Kämpa för frihet med diplomatiska åtgärder och fortfarande bevara våra intressen. Vi som ett demokratiskt och utvecklat land behöver vara stolta över våra framgångar och vara en förebild för resten av världen. R1 1(10)

2 (1622) Arba Kokalari, 26, Senior Projektledare, Högalid Utrikespolitiken är drivkraften i mitt engagemang i Moderaterna. Under tio års tid har jag lyft fram att Moderaterna ska vara den starkaste och tydligaste politiska kraften för människors frihet. Demokrati och mänskliga rättigheter måste alltid försvaras och främjas, både i Sverige, Europa och globalt. Jag har tidigare arbetat på Utrikesdepartementet som politiskt sakkunnig och studerat Europapolitik, folkrätt och internationella relationer. Idag arbetar jag med demokratibistånd på Moderaternas internationella avdelning, är kommunfullmäktigeledamot i Stockholm, internationell sekreterare för Moderata Ungdomsförbundet och är med i den arbetsgrupp som arbetar fram en ny FN-policy för Moderaterna. Globaliseringen har bidragit till att göra världen mindre. Det som händer i andra länder påverkar också Sverige. Jag vill kämpa för att fler människor ska leva i fria och öppna samhällen. Därför söker jag ditt förtroende för att ta ansvaret för dessa frågor i Sveriges riksdag. (222) Beatrice Ask, 57, Statsråd, Kungsholmen Samhället förändras snabbt, vilket utmanar oss som människor, men också lagar, myndigheter och företag. Förnyelse är nödvändigt, liksom respekt för varje människas rätt till frihet och integritet. Alla behövs och politiken måste sträva efter ge alla goda chanser att bygga och leva ett bra liv. Mina erfarenheter som justitieminister i Alliansregeringen är att det är viktigt att polis och rättsväsende står starkt, men att det också krävs samverkan över myndighetsgränser, med föräldrar och hela det civila samhället. Lång erfarenhet av att arbeta med skolfrågor och ett stort engagemang för barn och ungdomar har övertygat mig om att det är nödvändigt. Jag är också 2:e vice ordförande i Nya Moderaterna. (1079) Cecilia Brinck, 51, Riksdagsledamot, kommunfullmäktig, Vantör Människor både kan och vill fatta egna beslut och göra egna val. Politikens uppgift är att sätta ramarna, inte att detaljstyra. Det är viktigt att politiska beslut fattas i en ordning som garanterar medborgarna inflytande och insyn. Och det är viktigt att det finns fungerande kontrollmekanismer. I riksdagen vill jag arbeta med grundläggande demokratifrågor. Tryck- och yttrandefrihet, mediepolitik, konstitutionella funktioner och begränsningar, valfrågor och minoritetskydd är exempel. Alltsammans på olika plan centrala förutsättningar för att det demokratiska systemet ska fungera bra. Hur det politiska systemet är utformat är nämligen inte bara en fråga om vilka tekniska lösningar man väljer utan det handlar i grunden om demokratins funktionssätt. Yttrandefriheten, meddelarskyddet och offentlighetsprincipen är oerhört viktiga inslag i det svenska demokratiska systemet, och måste värnas. Det vill jag fortsätta att göra. (2190) Christer Ångström, 68, fd. skattejurist, Skarpnäck Bidra med mina erfarenheter från såväl mitt aktiva yrkesliv som föreningsliv och omsätta detta i praktisk politik. Områden där jag är intresserad att driva frågor är främst inom trafik/infrastruktur och skatter. Inom dessa områden finns all anledning att även lyfta de äldres behov. Genom de kontakter som jag genom mitt arbete I Riksförbundet Enskilda Vägar byggt upp inom b.l.a. Trafikverket, Näringsdepartementet/Trafikutskottet har jag en bra plattform för fortsatt politiskt arbete. Hur ska vår äldreomsorg se ut i framtiden och vilka utmaningar står vi inför, frågor jag känner starkt för att debattera och komma med förslag till lösningar på. (889) Christina Elffors Sjödin, 57, Rektor, Hägersten Sveriges ekonomi är stark! Det är bara genom ett fortsatt starkt politiskt ledarskap som Sverige kan utvecklas vidare. Vi behöver fler jobb, fler bostäder och fler satsningar på infrastruktur. Vi behöver en skola som ger eleverna kunskap och möjlighet att utveckla sina förmågor. Med kunniga lärare och en skola som är en trygg och kreativ plats för eleverna skapas lust till lärande. Vi behöver starka skyddsnät för de mest utsatta barnen - barnets behov står i fokus. Bostadsbyggandet ökar, men det räcker inte. Drömmen om en egen bostad är något som vi alla delar! Jag vill * Arbeta för barn- & ungdomars rättigheter i enlighet med FN?s Barnkonvention * Jobba för färre elever i klasserna, en trygg skolmiljö och karriärutveckling för lärare * Bygga fler bostäder för att förverkliga drömmen om ett eget boende * Underlätta för företag att anställa så att fler unga kommer in på arbetsmarknaden Uppdrag: KF, ordf. Bostadsförmedlingen, Förb.styrelsen, Mentorprogrammet, BRIS R1 2(10)

3 (2276) Dag Klackenberg, 65, Företagare, Kista Jag vill bidra till att Alliansen segrar i valet en tredje gång och att Fredrik Reinfeldt blir kvar som statsminister. Med breda erfarenheter från både regeringskansliet och UD, näringslivsorganisationer och styrelsearbete i stora företag kan jag tillföra kunskap, omdöme och förändringsvilja för ett fortsatt framgångsrikt reformarbete i moderat och frihetlig riktning. Denna bakgrund, och eget företagande inom handeln, gör det möjligt att vara mentor åt de yngre partivänner som vill vidareutveckla den framtida moderata politiken. Jag vill fokusera på företagandets och företagarnas villkor så att näringslivet kan bibehålla Sveriges internationella konkurrenskraft och välstånd. De många åren i UD gav god säkerhetspolitisk kunskap för att noga bevaka försvarets fortsatta utformning. Som representant för Stockholms län framhåller jag alltid Storstockholms fortsatta tillväxt som avgörande för hela Sveriges ekonomi. Ambitionen är att göra politik, inte att göra en politisk karriär. (1548) Daniel Somos, 30, fondförvaltare, Hägersten En arbetslinje förutsätter en entreprenörskapslinje. Det uppnår vi genom fria människor på fria marknader. Det är en övertygelse jag fått efter att ha jobbat inom finansbranschen i Stockholm och utomlands. Mellan växte inte antalet jobb i den privata sektorn. Samtidigt är staten Sveriges största bolagsägare. Det vill jag råda bot på. Jag vill förbättra tillgången på riskkapital. Förbättra möjligheten för eget sparande. 3:12 reglerna måste ses över för att göra det attraktivt att vara entreprenör. Arbetsförmedlingen borde inspireras av företagsinkubatorer för att få fler arbetssökande att överväga entreprenörskap. Kreativ förstörelse driver fram bättre välstånd konstaterade Schumpeter redan 1942? därför vill jag arbete för en entreprenörskapslinje. Jag är idag ledamot av kommunfullmäktige och har tidigare varit ordförande för Muf Stockholm. Utanför politiken är jag utbildad civilekonom från Handelshögskolan och jobbar med kapitalförvaltning. (1345) Elias Granqvist, 41, jurist, Hässelby Förenklingar och förbättringar för småföretag - på riktigt. Större självständighet och mer resurser till domstolarna. Det är inte acceptabelt att det skall ta över ett år att avgöra ett enkelt tvistemål. Den enskilde måste ges en praktisk möjlighet att driva sin sak i domstol. Större rättssäkerhet i skatteprocessen. Ålägg Skatteverket en tydligare bevisbörda. Infria löftet att avskaffa värnskatten. Det är en skatt som staten inte tjänar något på. Med en moderat justitieminister borde lagstiftningen ligga i framkant, inte dröja med att följa utvecklingen av den europeiska rättspraxisen och möta kritik från Högsta domstolen. Lagrådets synpunkter skall tas i beaktande vid all lagstiftning. Mänskliga fri- och rättigheter är viktiga och skall stärkas. Komplettera motorvägnätet, till att börja med E4 genom Småland och längs Norrlandskusten, och bygg ut järnvägarna. Utveckla den moderata miljöpolitiken. (1351) Eva Solberg, 41, Politisk sekreterare, Enskede-Årsta Jag är uppvuxen i Enskede där jag fortfarande bor med min man, våra tre barn och två små hundar. Jag engagerade mig i politiken för att göra skillnad i människors vardag. För att verkligen göra skillnad måste man våga se utmaningarna och våga göra något åt dem. Det arbetet kräver mod, tillit och rejäl dos energi. Jag vill fortsätta vara en röst för att nå fler moderata väljare. I Stockholm och Sverige. Jag vill också vara en stark röst för det som ännu kvarstår att lösa. Vi måste ta tag i huvudstadens utmaningar och för det krävs det att ytterstaden inkluderas mer. Innestadens lösningar går inte alltid att tillämpa i ytterstaden. Det gäller allt. Jag vill därför med ditt stöd driva fler viktiga frågor, både lokalt och nationellt (2489) Fredrik Törn, 42, Epikuré, Norrmalm På makroplanet gäller det att få saten och det offentliga att samexistera väl med marknadsekonomin så att staten inte eroderar och underminerar den skattekraft som bygger dess existens. Ändamålsenliga incitamentsstrukturer är av stor vikt för att staten och det offentliga ska fungera väl. Vetenskaplig kunskap bör vara vägledande vid utformandet av lagar och regler, men det finns också principer som vi aldrig får frångå. Människan får aldrig vara ett instrument för någon annans önskemål och vi bör sträva efter att externa kostnader internaliseras. Detta är mina principer. R1 3(10)

4 (1396) Gustav Blix, 39, Riksdagsledamot, civilekonom, S:t Göran Jag vill fortsätta mitt arbete i riksdagen för mer frihet, en skola i världsklass som ställer krav och vågar utvärdera resultaten, fler stockholmare som kan leva på sin lön och en minskad roll för politiker och myndigheter i våra liv. Den gångna mandatperioden har jag i rollen som riksdagsledamot och gruppledare för Moderaterna i riksdagens EU-nämnd kämpat för att just detta ska bli verklighet - i Sverige, Europa och världen! Men trots alliansens reformer är Sveriges utmaningar fortfarande både många och svåra. Det är dags för nästa steg i arbetet för ett friare Sverige så att individer, familjer och företag ges ännu bättre förutsättningar att leva, arbeta, studera, konsumera, spara och investera utan onödiga hinder och problem. Det är vad som lägger grunden för ett rikt och meningsfullt liv. Jag hoppas och tror att jag har kunskaper, erfarenheter och inte minst engagemang som kan bidra i detta viktiga arbete. Läs gärna mer om vad jag vill och varför på blix.moderat.se. (1214) Hanna Broberg, 46, Chefsstrateg, Norrmalm Det finns många samhällsutmaningar där det krävs en bättre samverkan och dialog med professionen inom välfärden och med olika kompetenser inom t ex de ideella organisationerna. Vi behöver hitta nya former och kvalitetsutveckling. En dialog bortom garantier, upphandlingskrav och krigsrubriker i media. Jag har jobbat inom moderaterna med framför allt sociala frågor och sjukvårdspolitik, mentorprogram och ledarskap. Är engagerad och drivande i sociala frågor, har engagerat mig ideellt i hemlöshets- och missbruksverksamheter. Arbetar i dag som chefsstateg i ett fackförbund, har jobbat med utveckling av idéburna organisationer och samverkan offentligtideellt. Att driva och genomföra politik kräver också erfarenhet som ledare. Jag tar med mig det arbete och de resultat som jag bidragit till i min roll som ordförande i Norrmalms stadsdel och som ordförande i den sociala bostadsstiftelsen SHIS där vi gjort ett stort förändrings- och utvecklingsarbete. (162) Harald Eriksson, 36, doktorand, Licentiat molekylärgenetik, Maria Jag vill verka för ett sammanhållet samhälle där kunskap, skicklighet och färdigheter skapar förutsättningar för social rörlighet för den enskilda individen. Det offentliga ska skydda och hjälpa dess medborgare, inte försvåra, styra och begränsa deras liv genom regleringar, höga skatter och alltför vidlyftiga transfereringar. Dessa negativa incitament sänker drivkraften hos människan och det är genom att ge varandra ökad frihet, positiva incitament och med en vidareutvecklad arbetslinje som vi kommer att öka det enskilda ansvarstagandet samt minska utanförskapet. Mitt mål är att vi vidareutvecklar valfriheten, arbetar för en ökad social rörlighet samt att beslut som kan (och bör) tas vid middagsbordet görs det, och inte av välmenande politiker. Därutöver vill jag att vi tar ytterligare steg med att minska den statliga byråkratin genom att korta ner beslutsvägar och gå vidare med att förenkla alla våras vardagspussel. (148) Helena Bonnier, 74, Kommunfullmäktigeledamot, Oscar Södra Erfarenheter och kunskaper från åren i kommunfullmäktige, nämnder och styrelser skall jag använda för att på riksnivå genomföra nödvändiga förändringar för att nå vårt mål: ett värdigt och innehållsrikt liv för alla i samhället, oavsett ålder. Jag vill fokusera på de äldre. Alla skall kunna få möjlighet att se fram mot att åldras på ett tryggt och meningsfullt sätt. Att förändra skattesystemet och Rutavdraget till pensionärernas fördel, införa Friskvårdskonto, möjliggöra egna köp av tilläggstjänster inom äldreomsorgen är några av mina mål. Nuvarande uppdrag: Kommunstyrelsen, Stockholms Hamn AB (ordf), Äldrenämnden, Konstrådet, Mälardalsrådet, Vigselförrättare. En av initiativtagarna till Nätverket Äldre AMREF? Afrikas Flygande läkare är den frivilligorganisation som jag ägnar stor del av min fritid åt. (1867) Helena Rivière, 73, bokförläggare, Oscars Norra Varför ska man välja mig? Jag har riksdagserfarenhet från mandatperioden Jag är insatt i den politiska processen bakom lagstiftningsarbetet och vet hur riksdagen arbetar. Mognad tar tid. Jag har haft den tiden på mig. Mognad ger omdömesförmåga. Det tar år att läsa, uppleva, urskilja och veta vad som håller. Jag har fått ett bredare perspektiv på allt möjligt. Perspektiv är bra. När gamla politiska dumheter väller upp igen i det röda laget vet jag varför de är dumma. Vad vill jag åstadkomma? En sak jag vill ägna mig åt är det politiska språket. Jag vill motarbeta den floskulösa mångordigheten och alla dessa tomma fraser. Jag vill ha starka rena levande ord som berättar för alla och envar vad alliansen gör i riksdagen och varför, vad vi vill åstadkomma och vart vi är på väg. Jag vill påverka mentaliteten i Sverige. Våra värderingar kommer ur vår människosyn som säger att människan besitter en inre förmåga att utvecklas, och frihet och ansvar är dess livsluft. R1 4(10)

5 (1294) Henrik Appelqvist, 43, Jurist och civilekonom DHS, Skarpnäck Mitt politiska intresse föddes för ca 30 år sedan, och jag har varit medlem av olika moderata föreningar nästan lika länge, men aktiv medlem blev jag dock först under I mitt yrkesverksamma liv har jag samlat erfarenheter från ett globalt verksamt svenskt-schweiziskt företag, en global bank och ett mindre svenskt bolag, vilka alla på olika sätt gett mig värdefulla insikter i svensk exportindustri, många gånger i direkt jämförelse med våra konkurrentländer, betydelsen av de globala finansiella marknaderna och förutsättningarna för svenska småföretagare. Jag vill därför driva frågor som stärker svenska företags, såväl små som stora, konkurrenskraft så att fler medborgare kan komma i arbete och jag vill i den mån det är möjligt försöka påverka den alltmer betydande regleringen av de finansiella marknaderna. Mina erfarenheter inom idrotten i allmänhet och fotbollen i synnerhet gör att jag vill föra upp idrottspolitiken på den moderata agendan på ett helt annat sätt än någonsin förut. (684) Håkan Franzén, 64, Jur.kand., Engelbrekt Som nyblivande senior inom M, =65+, önskar jag verka för: -fler i arbete i vårt samhälle=ökade skatteintäkter -ett nytt sparavdrag för att stimulera fler till eget sparande (alla bör ha en buffert) -ökad satsning på skolan=bättre utbildning=mer efterfrågad kompetens på arbetsmarknaden=bättre produktivitet=bättre pensioner -avreglera en del byggnormer & gör det enklare för våra ungdomar att få bostad=gladare föräldrar och seniorer -hög kvalitet inom äldreomsorgen=mer nöjda seniorer och anhöriga -när delar av vår omvärld rustar upp militärt bör även svenskt försvar följa med på ett rimligt vis -lika skatt mellan arbete & pension -en förbättrad infrastruktur, t.ex ökat underhåll inom vårt järnvägsnät=en förbättrad miljö Jag vill verka för att engagera fler seniorer i vårt arbete att utveckla detta fina land till att bli ännu bättre; att bli ett land i världsklass, i alla avseenden. Detta skall vi göra tillsammans med övriga ålderskategorier, tillsammans blir vi ännu starkare (383) Ian Dickson Lauritzen, 70, Organisationspsykolog, Essingen Jag vill bygga ett verkligt demokratiskt samhälle som är tillgängligt för alla oavsett funktionsförmåga, ursprung eller personliga särdrag. Rättsäkerhet, integritet, respekt och medborgarinflytande är ledstjärnor för mig som förtroendevald. Sverige är ett föredömligt land både i stort och smått - till detta hör att ständigt ompröva och utveckla samhället som det goda livets bas med ansvar för såväl nutid som framtid. Jag kandiderar till riksdagen för att där vara en pålitlig arbetshäst i fullföljandet av Alliansens viktiga arbete. Idag 70 år full av livskraft, kunskap och engagemang. Med 40 års erfarenhet som ledande organisationspsykolog, internationell katastrofsamordnare och mentor till många ledare. Aktiv moderat; ordförande i Essingemoderaterna, ledamot Kungsholmen Essingeöarnas SDN, Överförmyndare. Jag är en handlingsmänniska med mottot : Vill Du få något gjort gör det nu - imorgon är det för sent eller tar i vart fall längre tid. (1533) Ingebrikt Sjövik Hogseth, 31, Officer, Gärdet Jag hjälper en man som har fått benet avskjutet i en attack en tid innan jag kom till hans by. Barnen runtomkring ropar och vinkar men de vuxna är rädda att visa sin lättnad för vår närvaro. Insurgenterna har tidigare hotat byborna att om de samarbetar med oss så kommer det stå de dyrt. Jag och min tolk sätter oss i ett by-möte där jag får prata med byns viktigaste män. Under mötet diskuterar vi oss igenom byns behov och mäniskornas önskemål. -Vi behöver er närvaro och säkerhet så barnen kan gå till skolan och utbilda sig utan att bli hotade till livet, säger en man. Byäldsten önskar sig en brunn så de kan dricka färskt vatten. Efter mitt tionde sådant möte inser jag att jag ska bli politiker. Mina erfarenheter som officer har gett mig goda förutsättningar och en bred bakgrund som få andra har. Jag har hjälpt ett sargat Afghanistan, utbildat unga svenska soldater och värnat om fred och demokrati. Nu vill jag använda dessa kunskaper och föra vårt öppna Sverige framåt. (629) Jan Tigerström, 66, Jurist, Västerled Jag vill verka för att den politik som så framgångsrikt lett Sverige genom efterkrigstidens värsta lågkonjunktur ska få fortsatt förtroende. Mot detta står höjda skatter och ökat bidragsberoende. Sänkta skatter ger högre intäkter genom att fler jobbar vilket ger ökad konsumtion. Valfrihet och alternativ i vård, skola och omsorg ger ökad produktivitet till samma eller lägre kostnad. Som nybliven pensionär tycker jag det är viktigt att denna väljargrupp som utgör nästan 2 milj av valmanskåren finns representerad i större grad än nu i Riksdagen. Detta gäller inom alla politikområden inte bara äldrefrågor, där jag för övrigt tycker att vår politik ligger rätt vad avser valfrihet, utvecklande av alternativ och Ruttjänster. Andra intresseområden är arbetsmarknad och bostadspolitik samt trafik och rättsfrågor. R1 5(10)

6 (1634) Jessica Rosencrantz, 26, Riksdagsledamot, Norrmalm Sedan valet 2010 har jag förtroendet att vara riksdagsledamot. Jag är också distriktsordförande för Moderata Ungdomsförbundet i Stockholm stad och län. I grunden har jag en civilekonomexamen från Handelshögskolan. Politiken blir aldrig färdig. Jag vill fortsätta arbeta för en stärkt tillväxt i Sverige och i Stockholm, som ju är lokomotivet i hela landets ekonomi. Där spelar infrastruktur en viktig roll och företagande och jobb en annan. Jag vill även verka för en bättre jämställdhet där män och kvinnor har likvärdiga villkor. Jag vill:? fortsätta sänka trösklar in på arbetsmarknaden, särskilt för unga? verka för bättre företagsvillkor som inte missgynnar företagare jämfört med anställda? säkra investeringar i Stockholms och Sveriges infrastruktur? fortsätta öppna välfärdssektorn för högre kvalitet och fler företagare, inte minst kvinnliga Läs mer om mig på jessicarosencrantz.se/omval. Jag hoppas på ditt stöd. (174) Joar Horn, 29, projektledare och webbredaktör, Gärdet Jag har under de senaste 2 mandatperioderna haft förmånen att vara med och utveckla den moderata idrottspolitiken, både som förtroendevald i Idrottsnämnden och som medgrundare av det idrottspolitiska nätverket. Antalet barn som regelbundet motionerar eller idrottar minskar i samma takt som övervikten och ohälsan ökar. Det oroar mig. Jag vill i riksdagen arbeta för ett bättre och mer rättvist idrottsstöd som kan nå fler barn och unga, något jag nyligen argumenterade för på DN Debatt. Jag vill också driva på för mer motion och rörelse i skolan. Idag jobbar jag på kommunikationsavdelningen för Moderaterna i Stockholm, utöver det är jag även ordförande för Moderaterna på Gärdet. Tidigare har jag bland annat jobbat som politisk sekreterare på Moderaternas riksdagskansli, varit stolt ordförande för MUF Östermalm samt förtroendevald i landstingsfullmäktige och Östermalms stadsdelsnämnd. Jag har även grundat och under 2 års tid drivit ett hemserviceföretag med 10 anställda. (1491) Johan Forssell, 33, Riksdagsledamot, S:t Göran Hej moderatvänner! Sedan 2010 har jag den stora förmånen att få representera Stockholm i riksdagen. Under den här mandatperioden har jag inlett ett eget utvecklingsarbete för att ta fram en moderat politik i hälsofrågor. Individen har ett stort ansvar för den egna hälsan men politiken kan underlätta för sunda livsval. Jag vill vara en pådrivande kraft för friskare barn och unga, bl a genom bättre tillgång till promenadstråk och grönytor, säkrare cykelbanor samt mer idrottsundervisning i skolan. Vi behöver stärka Sveriges försvar. Anslagen bör öka och ny materiel tillföras. Det måste också bli mer attraktivt att ta anställning i försvaret. Svenska soldater på uppdrag utomlands ska uppleva hela samhällets stöd när de åker. Och självfallet känna sig trygga med att vi tar hand om dem när de kommer hem igen! Tidigare bl a förbundsordförande i MUF, planeringschef i partiledningen och stabschef hos statsminister Fredrik Reinfeldt. Civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm. (1354) Kristina Lutz, 41, Statsvetare, Skarpnäck Ekonomin är i ordning, allt fler jobbar och har fått mer i plånboken? vi kan vara stolta över vad vi åstadkommit. Men det finns mycket kvar att göra? t.ex. lägre trösklar för dem som står längst ifrån arbetsmarknaden och fortsatt utveckling av lärlingssystem, utbildning och forskning. Det är med kunskap Sverige blir konkurrenskraftigt och grunden för framtiden läggs. Som utrikeshandläggare för M och tidigare stabschef i Europaparlamentet vet jag att vi måste fortsätta kämpa för frihandel? vårt välstånd bygger på export och konkurrens. Sverige är, och ska vara, en stark röst i världen. Vi måste reformera de internationella samarbetsorganen och delta aktivt i internationella insatser för att främja global säkerhet. Vad gäller säkerhet är dock trygghet i vardagen det viktigaste. Vi ska t.ex. ta krafttag mot våld i nära relationer och de som bryter mot besöksförbud. Sverige ska vara ett tolerant och liberalt samhälle där olikheter är en tillgång och alla får komma till sin rätt. (2112) Lars Almquist, 49, Civilekonom, Gärdet Idag brinner det bilar på de gator i Gottsunda, Uppsala där jag lekte som barn. Fler jobb löser inte ensamt detta problem men utan fler jobb i det privata näringslivet går det flesta av dagens samhällsproblem inte att lösa. Blir vi inte bättre på att skapa jobb i det privata näringslivet kommer vi på sikt inte att ha råd med vår välfärd och segrationen kommer fortsätta att växa. Idag finns det ingen som kan namnge Moderaternas näringslivs/företagspolitiske talesman. Blir jag Riksdagsman kommer jag att jobba för att bli den personen. Jag är ekonom och företagare med lång erfarenhet från att starta och driva företag. Jag är vice Ordförande för det Moderata Företagarrådet och initiativtagare till Företagarrådets Integrationsgrupp och Mentorskapsprogram. Sedan 1950 har den svenska befolkningen ökat med 2.5 miljoner. Samtidigt har antalet jobb i näringslivet endast ökat marginellt. Fortsätter det så har Sverige ingen framtid. Se vidare: R1 6(10)

7 (531) Lars Jilmstad, 67,, Farsta Aktiv och idérik senior med många erfarenheter i bagaget. Jag har arbetslivserfarenheter från landsting, från rikspolisstyrelsen, från Svenska Arbetsgivareföreningen och från Svenskt Näringsliv. Främst en inriktning på kommunikation, men jag har också varit regionchef för Svenskt Näringslivs stockholmsregion, samt projektledare för ett antal verksamheter som syftar till ett förbättrat företagsklimat. Jag har skrivit fyra böcker i avsikt att inspirera till sådana reformer som kan ge Sverige en god tillväxt och och förbättrad välfärd. En av böckerna - om reformer som lyfte Nya Zeeland - kom att vara pådrivande för några av de viktiga reformer som tog Sverige ur 90- talskrisen. Jag kommer inom kort ut med en bok om legendariske Curt Nicolin och de viktiga reformer som han tog initiativet till under hans tid som ordförande i SAF. Jag är en utpräglad samarbetsperson, men är inte rädd för strid i viktiga vägvalsfrågor. Min ideologiska kompass fungerar utmärkt. (1838) Lars Svärd, 56, Jur.Kand, Hägersten Jag kandiderar för att jag vill verka för ett samhälle där människans egen förmåga gör skillnad. Arbetslinjen är vägen men självklart måste den kombineras med en grundtrygghet för alla i samhället. Min erfarenhet från två mandatperioder i Kommunen med bl.a. exploateringsfrågor och en lång yrkeserfarenhet som jurist och säkerhetschef inom både det privata och offentliga gör att jag vill verka för en enklare byggprocess och med min erfarenhet även bidra till att effektivisera rättsväsendet. Som exempel på hinder i byggprocessen kan nämnas att med dagens bullernormer skulle exempelvis inte bostäderna på Sveavägen i Stockholm kunnat byggas. Om jag får ditt förtroende kommer jag att verka för lite tuffare tag mot kriminalitet, enklare regler för företagare och en byggprocess som gör det enklare och snabbare att bygga bostäder. Tveka inte och ringa om du vill veta mer om mig och mina politiska ambitioner. (1260) Mads Lundgaard, 44, Pol. mag, Skarpnäck I socialnämnden i Stockholm har jag deltagit i det viktiga arbete moderaterna gör för de svagaste i samhället. Denna erfarenhet vill jag ta med till riksdagen och bygga vidare på. Jag tror även att det är viktigt att få in en person i riksdagen som har praktisk erfarenhet av arbetsmarknadspolitiken. Jag har arbetat på Arbetsförmedlingen sedan Rent konkret vill jag konkurrensutsätta Arbetsförmedlingen genom att införa en arbetslöshetspeng. Jag är övertygad om att landstingen måste bort och antalet statliga myndigheter minska. Ett exempel är BRÅ som utför samma forskning som görs på universiteten. Denna myndighet går att lägga ner omedelbart. Andra, som exempelvis polisen, behöver få till en bättre ledning och styrning än i dag. Slutligen vill jag arbeta för att bidragsutbetalande myndigheter ska få dela information med varandra. Detta är för närvarande så krångligt att kontrollerna sällan blir utförda. Inte minst härvorna med asssistansfusk som pågår visar hur bråttom detta är. (346) Magnus Haglund, 71, f. kommendörkapten, Kista Efter tre valperioder inom kommunalpolitiken ville jag gå över till rikspolitiken och med främsta inriktning utrikesoch säkerhetspolitik samt försvarsfrågor. Man kan idag beklaga att jag inte kom med i förra riksdagsvalet, för då hade vi kanske kunnat undvika en del onödigt belastande frågor och svar i anslutning till den stora förändringen, som skett i vår? landets och partiets - försvarspolitik. Världen ser ju faktiskt mycket annorlunda ut idag jämfört med hur det var under det kalla kriget och det är ett förhållande som vi måste förhålla oss till. Jag är f d sjöofficer, har erfarenheter från såväl väst som från öst och efter min pensionering har bl a jag läst?historia med militärhistorisk inriktning?. Mina studier har främst handlat om det kalla krigets historia. Jag är ledamot av KÖMS och KKrVA och numera också av Utrikespolitiska samfundet. Sedan jag gick iland från robotbåtsdivisionen1987 driver hustru och jag ett bra och realistiskt skolprojekt i Gambia. (1835) Margareta Cederfelt, 53, Riksdagsledamot, leg. sjuksköterska, Brännkyrka Med ditt förtroende ger du mig möjlighet att fortsätta driva moderat politik som riksdagsledamot. Vi moderater har genomfört mycket under de två gångna mandatperioden men finns mer kvar att uträtta för jobben, företagandet och tryggheten. Jag vill fortsätta verka för ett fritt och öppet samhälle där den egna insatsen gör skillnad. Detta gäller för politiken nationellt likaväl som för Sveriges internationella engagemang. Tillsammans vinner vi ett tredje val! Jag har uppdrag som riksdagsledamot sedan 2006 och sitter i Civilutskottet, EU-nämnden samt OSSEdelegationen. I riksdagen har jag grundat det parlamentariska nätverket "Forum för uppfinningar och innovationer". Internationellt har jag uppdrag som treasure i "Parliamentarians for Global Action" (PGA). PGA verkar för att medlemsländerna i FN skall raticifiera fördrag antagna av generalförsamlingen. R1 7(10)

8 (1923) Maria Abrahamsson, 50, Jurist, riksdagsledamot, Högalid Öppenhet och transparens i politiken är helt centralt för att människor ska känna förtroende för oss politiker. Som en av riksdagens få jurister har jag därför drivit på för en lagstiftning om öppen redovisning av privata partibidrag. Något som partierna - inklusive moderaterna - nu bejakar. Självklart är jag lojal med partiet, men i vissa frågor tillåter jag mig att tänka fritt. Det var så jag vann respekt som ledarskribent i SvD och det var så jag argumenterade inför riksdagsvalet Förhoppningsvis har jag inte gjort mina väljare besvikna under mandatperioden som går mot sitt slut. Jag kan en del om människor, frihet och rättsstaten. Utan rättssäkerhet för medborgarna har välfärden inget värde. Allt behöver inte regleras och jag jobbar hårt för att motarbeta politisk klåfingrighet. Också det tror jag att väljarna uppskattar. Ingen människa vill vara satt under förmynderskap, det är ledstjärnan för mig. (793) Markku Sirviö, 61, jurist, Tensta-Rinkeby Mina hjärtefrågor är att främja arbetslinje, företagande och att öka trygghet för individer. Egen försörjning ger människor möjligheter att förverkliga sina drömmar. Jag vill skapa enklare regler för småföretagare så att de kan driva sina verksamheter framgångsrikt. Växande företag ger nya jobb. Uppsökande verksamhet och motivationsarbete bland arbetslösa ungdomar leder till arbetslivet eller utbildning. Ungdomar behöver också mentorer, yrkesutbildning, praktik och lärlingsjobb. Jag vill att den offentliga sektorn ska fungera effektivt. Människorna ska kunna få den hjälp de behöver i samhället. Jag vill öka det privata näringslivets möjligheter att komplettera den offentliga sektorn och för att kunna erbjuda sina tjänster. Människorna ska känna sig trygga var de än befinner sig. Polisen och den ideella sektorn ska kunna samarbeta i ännu högre grad i form av grannsamverkan, trygghetsvandringar mm. Mitt motto är: Företagande skapar jobb och trygghet. (958) Mikael Igelström, 55, Civilekonom, Katarina Jag vill att Sverige ska föra en näringspolitik som främjar företagande och risktagande hos de enskilda medborgarna. Skattepolitiken ska vara rättvis och hela tiden gynna arbete och utbildning framför bidrag. Förmögenhetsskatten och arvsskatten ska inte återinföras. Värnskatten ska avskaffas under nästa mandatperiod. Sverige ska ta väl hand om de som behöver och kräva arbetsinsats av dem som kan arbeta. Utbildningen måste ställa krav på alla inblandade skolan, lärarna, föräldrar, elever och samhället. Ordentliga förkunskaper och tydliga mål i undervisningen, internationell standard och jämförbarhet är ett krav. Polisen och domstolarna måste ha resurser och lagstiftning i ryggen så att de kan göra sitt jobb, så att vi får ett tryggt samhälle att leva i för alla. På sikt ska vi ansluta oss till Nato, för ett tryggt och stabilt Europa för kommande generationer. Ett samhälle med mångfald som respekterar alla är viktigt. Tillsammans ska vi verka mot intolerans och all sorts fundamentalism. (867) Mohamoud M. Enow, 58, Egen företagare, Vantör (233) Monika Lozancic, 27, Jurist och studerande, Skarpnäck Jag är övertygad om att den moderata politiken och visionen är medlet för att uppnå en bättre tillvaro för människor att leva och verka i. I rollen som förtroendevald ser jag mitt uppdrag i första hand som att genomföra och driva på för att moderata idéer och värderingar ska få genomslag i samhället. För mig är detta ett samhälle där alla människors drivkraft tas tillvara, oavsett var de kommer ifrån eller vilken bakgrund de har. Det handlar dels om individen, som ska hjälpas och uppmuntras till att uppnå sina livsdrömmar, men också om ett friare och tolerantare samhälle, där politiken som förs ska ge människor förutsättningarna att nå sin fulla potential utan att diktera hur det ska ske eller vad som är "bäst" för dem. Som riksdagsledamot och folkets företrädare skulle jag arbeta för att människor ska få mer frihet i sin vardag. Det ska t.ex. vara enkelt att anställa och byta jobb, lönsamt att arbeta och tryggt där man bor i ett jämlikt och öppet samhälle där ingen lämnas utanför. R1 8(10)

9 (1105) Nina Dakwar, 50, Domstolssekreterare, Tensta-Rinkeby Jag bor i Rinkeby sedan nio år med min man o. två söner. Jag är uppvuxen i Nykvarn men levt många år i Mellanöstern där jag arbetat. När jag återvände till Sverige 2004 med många erfarenheter i bagaget om olika religioner o. kulturer väcktes mitt intresse för aktivt politiskt engagemang. Läser nu statsvetenskap vid sidan av mitt arbete o. tycker det är jättekul. Vårt samhälle genomgår en revolution inom IT o. sociala medier som medfört stor påverkan på människor o. främst på ungdomsgenerationen. Regelverk måste ge starkare skydd för den personliga integriteten på internetsajter med oansvarig utgivare. Hoten mot integriteten kommer från en anonymitetskultur, men även från övervakningssamhället. Däremot ska yttrandefriheten försvaras. Sverige ska fortsätta satsa på internationellt utvecklingssamarbete o. bistå länder under demokratiuppbyggnad. Tillsammans med demokrativärden ska även rättigheterna religionsfrihet o. övertygelsefrihet finnas med i utvecklingssamarbetet. (170) Ole-Jörgen Persson, 40, Politisk sekreterare, Spånga Vi moderater har minskat utanförskapet, ökat integrationen, förbättrat skolan och skapat fler jobb i och omkring städernas miljonprogramsområden? och det ska vi fortsätta med! Jag har de senaste åren arbetat politiskt för att människor i socialt segregerade områden ska ha samma livschanser som andra. Med 13 års kommunalpolitisk erfarenhet i botten och med flera års erfarenhet av politiskt arbete i närförort vill jag alltså ta förortens frågor in i riksdagen. Rättspolitik, trygghetsfrågor och möjligheten till social mobilitet för alla människor är grunden för moderat politik? man ska känna sig trygg i vardagen och ha möjlighet att förbättra sitt liv genom arbete och utbildning. Moderat politik känns idag igen på att vi är tydliga med var vi står i dessa frågor, samtidigt som vi äger empati för de människor som faller mellan stolarna. Det är genom att väljarna vet vad vi står för, samt vår förmåga att lyfta fram människor oavsett status eller bakgrund, som vi kommer att vinna valet! (1203) Per Hagwall, 47, Postiljon, Bromma Staten skall vara begränsad men stark. Den ena sidan av egenmakt är sänkta skatter, den andra är lagar som låter vuxna medborgare vara myndiga. Vi politiker måste alltid fråga oss: Blir något bättre av en lagstiftning, blir det tillochmed sämre? Inför vi den här lagen bara för att känna oss goda? Politiken i Sverige har i decennier styrts av att det är viktigare att det känns rätt och låter rätt än att det blir rätt. Bistånd, morallagar och miljöpolitik är bara några exempel på när missriktad välvilja direkt motverkat sina syften. Jag arbetar för en politik som inte stannar vid intentioner utan faktiskt bryr sig om vad som blir resultatet, som inte utgår från önsketänkande utan från vetenskap och erfarenhet. Om jag blir vald till Riksdagen kommer jag att arbeta där för en stat som är stark för sina medborgare när den behövs, och låter dem vara starka själva när den inte behövs. Kort sagt: Gör rätt saker och gör saker rätt. (1091) Peter Beckman, 30, Rådgivare och doktorand inom koncernstrategi, Kungsholmen När Nya Moderaterna skapades dominerades världen av liberala västerländska demokratier. När nästa mandatperiod är över kommer nya tillväxtekonomier ha vuxit så mycket att de utgör mer än halva världsekonomin. Det är en ny värld. Med industri, handel och sofistikerade tjänster, där vi konkurrerar med kunskap och kreativitet, är det en möjlighet av historiska mått. Grunden för att lyckas är självklart låga skatter och en bra ägarpolitik, men lika viktigt är att sätta kvalitet före kvantitet i allt från utbildning till infrastruktur. Samtidigt som möjligheterna blir fler så blir också utmaningarna större. Vi ser nu valutakrig, statsunderstödda patentstölder och utpressning genom kontroll av naturresurser och vapenskrammel. För att ta de möjligheter som nu bjuds måste vi därför vara starka nog att stå upp för våra intressen och utarbeta långsiktiga strategier som fungerar i en komplex och föränderlig omvärld. (790) Peter Salomon, 61, Kommunikationsdirektör, Västerled Ryssland uppvisar en häpnadsväckande oartighet genom att inte respektera det svenska försvarets öppettider. En lustighet kan tyckas men försvarets förvirrade och ostrukturerade nedrustning på 1990-talet behöver motsvaras av en ordentlig uppryckning. Utgångsläget är obra. Veckoförsvaret av Stockholm och Gotland bygger snarare på överoptimistiska tidsberäkningar än reell förmåga. Och då talar vi endast om begränsade konflikter i strategiska områden. Till detta kommer Solidaritetsförklaringen och förmågan att ta emot militär hjälp. Uppgifterna kräver att vi först återskapar ett försvar som långsiktigt förmår att försvara territoriet. Det tar mer än tio år att utbilda nya bataljonschefer och när ska vi fatta det beslutet? Försvarspolitiken behöver ges större utrymme i riksdagen och inte minst så behöver varje kronas förvarseffekt utvärderas. Som reservofficer i högre befattning i en av våra regionala staber så bör jag kunna bidra med både ett civilt och militärt perspektiv i ämnet. R1 9(10)

10 (912) Rubina Moghadas, 57, Handledare, Ensamkommande flyktingbarn, Vällingby För mig är en god utbildning är det bästa receptet mot utanförskap. I mitt arbete med att hjälpa ensamkommande flyktingbarn att kunna starta ett nytt liv i Sverige har jag genom egna erfarenheter sett vikten av att lära sig det svenska språket. Bristande språkkunskap är idag en av de främsta faktorerna som leder till utanförskap och segregation. Detta gäller både nyanlända personer och ofta även deras barn. Kan man inte språket så får man ofta inte ett jobb och kommer inte in i samhället. Jag vill bidra till att Moderaterna blir tydligare med att sätta språkutbildningen i fokus för att kunna bryta utanförskap. I den här processen är det viktigt att svenskastudenter får möjlighet att studera i skolor tillsammans med personer som är födda i Sverige. En god integration börjar i skolbänken med en god svenskaundervisning. Jag vill bidra till att utanförskapet minskas och att vi genom språkundervisning snabbare får in nyanlända på arbetsmarknaden. Därför kandiderar jag till riksdagen. (1427) Sara Jendi Linder, 37, Kansliråd, S:t Göran Jag engagerade mig politiskt 2008 när jag blev mamma för att påverka vårt samhälle. Jag drivs av att vara med och utveckla Sverige och Stockholm där alla barn kan växa sig starka, känna sig trygga och respekterade. Vägen dit tror jag går genom en skola som ser alla barn och sätter barns önskan att lära sig i centrum. Jag vill att barn, oavsett bostadsort eller familjeförhållande, får möjlighet att efter sin bästa förmåga utvecklas genom en skola där kunskap, trygghet och respekt för varandra utgör ledord? se stärkt uppföljning och tillsyn av skolor så att vi kan försäkra oss att barnen erbjuds den bästa utbildningen? att det alltid finns ett barnperspektiv med när vi ökar landets tillväxt Som vice ordf. i Moderatkvinnorna arbetar jag för att få fler kvinnor att engagera sig politiskt. Jag är gift, har två barn och är mitt i karriären. Livserfarenheter har jag från att ha växt upp i en mångkulturell familj, flera år utomlands och av att vara mamma. (2072) Sofia Arkelsten, 36, Riksdagsledamot, Kungsholmen Moderat talesperson miljö, klimat och mat, partisekreterare och nu ordförande i utrikesutskottet. Mamma. Hundägare. Glad matlagare och cyklist. De flesta ger sig in i politiken för att rädda världen. Jag också. Bokstavligen. Moderaterna är bra på att förvalta ekonomiska resurser men måste bli bättre på att förvalta naturresurserna. Målet är frisk luft, rent vatten, bra mat och robust ekosystem. Våra styrmedel är långsiktiga, breda och gärna internationellt samordnade. Det handlar om allt från sopor, avlopp och energieffektivisering till bättre och mer effektiv teknik. Vår roll i omvärlden kan stärkas. Sverige ska vara en modig och klar röst för mänskliga rättigheter och bidra till fred, frihet och försoning i världen. Allt för en hållbar utveckling. Ingen vinner val på det som gjorts. Många hade varit nöjda med att Sveriges klimatutsläpp minskat med 20 procent samtidigt som BNP har ökat med 60. Men det värsta med politik är att du aldrig är färdig. Det är också det bästa. (1588) Tina Ghasemi, 28, Politiskt sakkunnig och enhetschef, statsrådsberedningen, Kungsholmen Stockholms befolkning ökar med två fyllda SL-bussar per dag, motsvarande ett Göteborg var tionde år. Det är positivt att allt fler människor väljer att bosätta sig i Stockholm samtidigt som det medför nya utmaningar. Satsningar på infrastruktur, tillväxtvänlig företagspolitik, forskning, kvalificerad arbetskraft, utbildning och integration är viktiga och nödvändiga för att Stockholm ska fortsätta vara Sveriges tillväxtmotor. Jag har haft förmånen att få vara med och utveckla politiken i Stockholm under de senaste åren, bland annat i min roll som ordförande i Kungsholmens stadsdelsnämnd, styrelseordförande för IT-infrastrukturbolaget Stokab och som ledamot av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Jag vill nu vara med och ge ny energi i rikspolitiken. För att det ska gå bra för Sverige måste det gå bra för Stockholm. Stockholm är ett nationellt intresse och det behövs en Stockholmspolitik i riksdagen. Jag vill vara med och göra skillnad och därför söker jag ditt förtroende! (1333) Tobias Sjö, 41, Jur.kand., Oscar Södra Bor tillsammans med min hustru Johanna och våra två barn invid Gärdet. Tidigare engagemang i bl.a. Skattebetalarna, MUF och som ordförande för Fria Moderata Studentförbundet. Riksdagsersättare för Moderaterna sedan Politiskt engagemang bör grunda sig i övertygelser. För min del gäller en principfast frihetlig linje. Det innebär att staten bör minska i omfång, samtidigt som statens kärnverksamheter prioriteras. Då kan vi stärka resurserna till polis, rättsväsen och försvar. I relationen till medborgarna måste staten vara medborgarnas tjänare istället för tvärt om. En tydlig frihetsmätare är det samlade skattetrycket, som bör fortsätta att sänkas. Det måste löna sig att arbeta hårt och skaffa sig en utbildning. Därför bör även värnskatten avskaffas. Det ska vara enklare att skapa välstånd genom att driva företag, men också att klara av alla kontakter med myndigheter för medborgarna. Staten bör begränsas också för att ge människor utrymme och integritet. R1 10(10)

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb

Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb augusti 2010 Den viktigaste uppgiften för Centerpartiet och Alliansregeringen är att minska utanförskapet och

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

Program för ett integrerat samhälle

Program för ett integrerat samhälle Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för ett integrerat samhälle Integrerat samhälle 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för

Läs mer

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 1 När den egna kraften inte räcker till Samhällets skyddsnät ska ge trygghet och stöd till människor

Läs mer

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet Allt att vinna Juseks arbetslivspolitiska program Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare När arbetslivet präglas av förändringar är

Läs mer

SÅ FUNKAR ARBETS LINJEN

SÅ FUNKAR ARBETS LINJEN SÅ FUNKAR ARBETS LINJEN SÅ FUNKAR ARBETSLINJEN Jobben är regeringens viktigaste fråga. Jobb handlar om människors möjlighet att kunna försörja sig, få vara en del i en arbetsgemenskap och kunna förändra

Läs mer

alla kan bidra alla kan påverka alla kan arbeta = Socialt f öretagande tillväxt och vinster för alla PRESSMAPP Almedalsveckan 2009

alla kan bidra alla kan påverka alla kan arbeta = Socialt f öretagande tillväxt och vinster för alla PRESSMAPP Almedalsveckan 2009 alla kan bidra alla kan påverka alla kan arbeta = Socialt f öretagande tillväxt och vinster för alla 100% PRESSMAPP Arrangör: - Sociala arbetskooperativens intresseorganisation - och företagsrådgivaren

Läs mer

Ale vision 2025 Lätt att leva

Ale vision 2025 Lätt att leva Ale vision 2025 Lätt att leva Resan mot Ale 2025 har börjat Varför ska Ale kommun ha en vision? Det var egentligen den första frågan vi ställde oss när vi påbörjade arbetet med Vision 2025. Vi vill att

Läs mer

Ale vision 2025 Lätt att leva

Ale vision 2025 Lätt att leva Ale vision 2025 Lätt att leva Resan mot Ale 2025 har börjat Varför ska Ale kommun ha en vision? Det var egentligen den första frågan vi ställde oss när vi påbörjade arbetet med Vision 2025. Vi vill att

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Chefs- och ledarskapspolicy Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Södertälje kommuns chefspolicy omfattar fyra delar Din mission som chef i en demokrati. Förmågor, egenskaper och attityder. Ditt konkreta

Läs mer

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad 1 SKOLPLAN FÖR VUXENUTBILDNINGEN Skolplanen för vuxenutbildningen i Nässjö

Läs mer

Kära kamrater och mötesdeltagare! Det är för mig en stor ära att på denna. arbetarrörelsens högtidsdag få tala inför er. Första maj är ett datum då

Kära kamrater och mötesdeltagare! Det är för mig en stor ära att på denna. arbetarrörelsens högtidsdag få tala inför er. Första maj är ett datum då Kära kamrater och mötesdeltagare! Det är för mig en stor ära att på denna arbetarrörelsens högtidsdag få tala inför er. Första maj är ett datum då människor från alla världens hörn samlas för att demonstrera

Läs mer

Kandidater till partikongressen den 3-7 april 2013

Kandidater till partikongressen den 3-7 april 2013 Kandidater till partikongressen den 3-7 april 2013 Valkrets 1 Habo, Jönköping och Mullsjö arbetarekommuner 5 ombud skall väljas i valkretsen. Presentation av de 16 kandidater som kandiderar i valkrets

Läs mer

Kort om Barnkonventionen

Kort om Barnkonventionen Kort om Barnkonventionen Kort om Barnkonventionen Alla barn har egna rättigheter Den 20 november 1989 är en historisk dag för världens 2 miljarder barn. Då antog FNs generalförsamling konventionen om barnets

Läs mer

Kommunens strategiska mål

Kommunens strategiska mål Kommunens strategiska mål Nya mål har tagits fram för perioden 2012 2015. Strukturen är indelad i yttre respektive inre mål: Hållbar utveckling En hållbar utveckling förutsätter aktiva åtgärder för att

Läs mer

Vision 2010. Timrå - kommunen med livskvalitet, det självklara valet

Vision 2010. Timrå - kommunen med livskvalitet, det självklara valet Vision 2010 Timrå - kommunen med livskvalitet, det självklara valet Verksamhetsidé Kommunens verksamhet syftar till att tillhandahålla medborgarna förstklassig service genom en effektiv förvaltning och

Läs mer

VI VILL GÖRA ETT BRA SVERIGE BÄTTRE!

VI VILL GÖRA ETT BRA SVERIGE BÄTTRE! VI VILL GÖRA ETT BRA SVERIGE BÄTTRE! Sverige har blivit bättre men vi är inte klara. Valet 2014 handlar om hur jobben ska bli fler. Nu är det ett år kvar till valet. Nya Moderaterna har tillsammans med

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi Arbetet med överenskommelsen I dialog mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi har en överenskommelse om samverkan

Läs mer

Utvecklingsstrategi Vision 2025

Utvecklingsstrategi Vision 2025 Utvecklingsstrategi Vision 2025 År 2014-2016 Din kommun Lindesberg - där Bergslagen och världen möts! Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2013-05-21,

Läs mer

Tillsammans skapar vi vår framtid

Tillsammans skapar vi vår framtid Mål för Köpings kommun 2013-2019 Här presenteras de mål som Köpings kommunfullmäktige fastställt för perioden 2013-2019. De senaste mandatperioderna har kommunfullmäktige i politisk enighet beslutat om

Läs mer

Inledning Herr/Fru Talman! Sverige kommer ur den ekonomiska krisen än de flesta andra länder.

Inledning Herr/Fru Talman! Sverige kommer ur den ekonomiska krisen än de flesta andra länder. Inledning Herr/Fru Talman! Sverige kommer ur den ekonomiska krisen än de flesta andra länder. Vi ser hur våra europiska grannar sliter med nedskärningar, skattehöjningar och växande skuldberg. Samtidigt

Läs mer

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar.

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. En regering måste kunna ge svar Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. 2014-08-27 Mer trygghet för Sveriges äldre Sverige är världens bästa land att åldras i. Alliansregeringens

Läs mer

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Annelie Nordström, förbundsordförande Kommunal: Tanken med det här samarbetsavtalet är att vi tillsammans kan nå bättre resultat för våra medlemmar

Läs mer

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY Med gemensam kraft SKAPAR vi en BRA arbetsmiljö OCH GER samhällsservice med hög kvalitet. VARFÖR EN LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY? Alla vi som arbetar i koncernen

Läs mer

VÄRLDEN I LUND. om internationalisering och mänskliga rättigheter. Integrationspolitiskt program för Lunds kommun

VÄRLDEN I LUND. om internationalisering och mänskliga rättigheter. Integrationspolitiskt program för Lunds kommun VÄRLDEN I LUND om internationalisering och mänskliga rättigheter Integrationspolitiskt program för Lunds kommun 1. Inledning och syfte Idéernas Lund har sin öppenhet mot omvärlden att tacka för framgång

Läs mer

Demokrati. Lättläst. En lättläst version av regeringens proposition 2001/02:80 Demokrati för det nya seklet

Demokrati. Lättläst. En lättläst version av regeringens proposition 2001/02:80 Demokrati för det nya seklet Demokrati på 2000-talet Lättläst En lättläst version av regeringens proposition 2001/02:80 Demokrati för det nya seklet Demokratipropositionen har bearbetats till lättläst svenska av Kitte Arvidsson, Centrum

Läs mer

Avsiktsförklaring mellan Regeringen, Svenska Kommunförbundet, Landstingsförbundet, LO, TCO och SACO om insatser för bättre integration

Avsiktsförklaring mellan Regeringen, Svenska Kommunförbundet, Landstingsförbundet, LO, TCO och SACO om insatser för bättre integration Avsiktsförklaring mellan Regeringen, Svenska Kommunförbundet, Landstingsförbundet, LO, TCO och SACO om insatser för bättre integration Gemensam utmaning gemensamt ansvar Utgångspunkter Ett effektivt tillvaratagande

Läs mer

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 12 1 (5) Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2015-05-26, 129 Denna policy anger Timrå kommuns förhållningssätt

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

1:e vice gruppledare. Försvarsutskottet

1:e vice gruppledare. Försvarsutskottet :e vice gruppledare. Försvarsutskottet och Försvarsberedningen. En större osäkerhet i vårt närområde ska mötas med svenskt medlemskap i Nato. Försvarsförmågan ska gå före industrins intressen. Våra soldater

Läs mer

Vår grundsyn Omgivningen

Vår grundsyn Omgivningen För att bli hållbart och tryggt för de människor som vistas i ett hus behöver huset en stabil grund. Styrelsen för Fisksätra Folkets Hus Förening vill genom detta dokument, antaget i november 2009, lägga

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Värdegrund för samverkan Den sociala ekonomins organisationer bidrar till samhörighet mellan människor,

Läs mer

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Antagen av Kommunfullmäktige den 17 juni 2013 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Strategin är framtagen i bred samverkan

Läs mer

Samhällsorientering på modersmål Kursplan

Samhällsorientering på modersmål Kursplan Samhällsorientering på modersmål Kursplan Syfte Det övergripande målet med samhällsorienteringen (SFS 2010:1138) är att deltagarna ska inhämta och utveckla kunskap om: - de mänskliga rättigheterna och

Läs mer

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande.

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Inledning Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Policy utgår från grundsynen att vårt samhälle ekonomiskt organiseras i tre sektorer:

Läs mer

Värdegrundsforum 14 september

Värdegrundsforum 14 september Värdegrundsforum 14 september Mänskliga rättigheter en del i det statliga uppdraget Medverkande: Patrik Åkesson verksamhetsutvecklare, Uppsala universitet Iain Cameron professor i folkrätt, Uppsala universitet

Läs mer

Ett liberalt Eskilstuna. Folkpartiets strategiska plan för Eskilstuna kommun 2016-2019

Ett liberalt Eskilstuna. Folkpartiets strategiska plan för Eskilstuna kommun 2016-2019 1 2015 06 02 Ett liberalt Eskilstuna Folkpartiets strategiska plan för Eskilstuna kommun 2016-2019 Folkpartiet Liberalernas förslag till strategisk plan för Eskilstuna kommun 2016-2019 överlämnas härmed

Läs mer

Policy för att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning

Policy för att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning Sida 1/9 Policy för att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning Arbetet med att öka tillgängligheten har sin utgångspunkt i den humanistiska människosynen, vilket innebär att alla

Läs mer

Ny förordning om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare

Ny förordning om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare Promemoria 2010-10-07 Integrations- och jämställdhetsdepartementet Ny förordning om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare Bakgrund Den 1 december 2010 träder en reform för att påskynda nyanlända

Läs mer

Värderingar Vision Etiska principer

Värderingar Vision Etiska principer Värderingar Vision Etiska principer Strategiprogrammet fastställer fyra års mål och uppgifter Stadsfullmäktige godkände Helsingfors strategiprogram för åren 2013 2016 vid sitt sammanträde 24.4.2013. I

Läs mer

'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan'

'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan' 1 'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan' På ett möte i Västervik den 19 juni 2001 bestämde vi i centerpartiet

Läs mer

Rådslagsmaterial Minskade klyftor

Rådslagsmaterial Minskade klyftor Rådslagsmaterial Minskade klyftor Socialdemokraterna i Örebro Örebro arbetarekommun har tagit initiativ till ett antal lokala rådslag. Rådslagen syftar till att öka kunskapen och debatten om respektive

Läs mer

Företagarrådet Stockholms stad och län

Företagarrådet Stockholms stad och län Stockholm 2013-02- 04 Företagarrådet Stockholms stad och län Strategi och Handlingsplan 2013-2014 www.moderaterna.net/foretag Innehållsförteckning Bakgrund 4. Det svenska näringslivet 5. Sverige i en globaliserad

Läs mer

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna Lättläst Om FN och de mänskliga rättigheterna FN betyder Förenta Nationerna. FN är en organisation som bildades efter andra världskriget. Alla länder

Läs mer

Värdegrund SHG. Grundvärden, vision, handlingsprinciper. Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107

Värdegrund SHG. Grundvärden, vision, handlingsprinciper. Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107 Värdegrund SHG Grundvärden, vision, handlingsprinciper Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107 Innehåll VÄRDEGRUNDEN SHG... 2 GRUNDVÄRDEN... 2 Respekt... 2 Värdighet... 3 Välbefinnande... 3 Bemötande...

Läs mer

Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE!

Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE! Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE! Allians för Sundsvall Sundsvall är en kommun med fantastiska möjligheter och en stor mängd outnyttjad kraft. Vi har barn och unga som kan bli framtidens ledare om de

Läs mer

Halmstad är en bra kommun som kan bli ännu bättre

Halmstad är en bra kommun som kan bli ännu bättre är en bra kommun som kan bli ännu bättre Carl Fredrik Graf kommunvalet Christina Nillius landstingsvalet Vi moderater har en idé om ett som växer genom den drivkraft som finns hos alla sbor. Vi strävar

Läs mer

Vår tids arbetarparti Avsnitt Sverige i Europa och världen. Preliminär justerad version efter stämmans beslut

Vår tids arbetarparti Avsnitt Sverige i Europa och världen. Preliminär justerad version efter stämmans beslut Vår tids arbetarparti Avsnitt Sverige i Europa och världen Preliminär justerad version efter stämmans beslut oktober 2007 Sverige i Europa och världen En aktiv utrikespolitik Sverige ska föra en aktiv

Läs mer

Ett hållbart Örebro Vänsterpartiets och socialdemokraternas budget för Vuxenutbildnings och arbetsmarknadsnämnden 2009

Ett hållbart Örebro Vänsterpartiets och socialdemokraternas budget för Vuxenutbildnings och arbetsmarknadsnämnden 2009 Ett hållbart Örebro Vänsterpartiets och socialdemokraternas budget för Vuxenutbildnings och arbetsmarknadsnämnden 2009 Ett hållbart Örebro - Vänsterpartiets och socialdemokraternas förslag till budget

Läs mer

Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04

Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04 Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04 Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 Sverige byggs starkt genom fler i arbete. När fler arbetar kan vi fortsätta lägga grund för och värna allt det

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE. Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018.

STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE. Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018. STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018. 2 Linköping är en stad med goda förutsättningar för utveckling och framsteg, där möjligheten att få arbete är

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

NOLLPUNKTSMÄTNING AVESTA BILDNINGSFÖRVALTNING KOMMENTARER I FRITEXT- GRUNDSKOLAN

NOLLPUNKTSMÄTNING AVESTA BILDNINGSFÖRVALTNING KOMMENTARER I FRITEXT- GRUNDSKOLAN Varför skall man arbeta med entreprenörskap och entreprenöriellt lärande i skolan? Bergsnässkolan Viktigt att alla elever får möjlighet att utveckla sina förmågor för framtiden För att skolan ska, enligt

Läs mer

Verksamhetsplan 2015

Verksamhetsplan 2015 Sida: 1 av 7 Dnr: Af-2014/272384 Version: 1.0 Beslutad: 2015-01-16 Verksamhetsplan 2015 Arbetsförmedlingen Mikael Sjöberg Sida: 2 av 7 Innehåll 1. Generaldirektörens inledning och tolkning av Arbetsförmedlingens

Läs mer

Fler jobb till kvinnor

Fler jobb till kvinnor Fler jobb till kvinnor - Inte färre. Socialdemokraternas politik, ett hårt slag mot kvinnor. juli 2012 Elisabeth Svantesson (M) ETT HÅRT SLAG MOT KVINNOR Socialdemokraterna föreslår en rad förslag som

Läs mer

Barn- och ungdomspolitisk handlingsplan för Kumla kommun

Barn- och ungdomspolitisk handlingsplan för Kumla kommun ungdomspolitisk handlingsplan för Kumla kommun Antagen av kommunfullmäktige 2005-11-21, 112 ungdomspolitisk handlingsplan för Kumla kommun Baserad på FN:s barnkonvention Bakgrund FN:s barnkonvention innebär

Läs mer

1 maj 2013 Älmhult Gott folk och bästa mötesdeltagare

1 maj 2013 Älmhult Gott folk och bästa mötesdeltagare 1 maj 2013 Älmhult Lennart Värmby (V), gruppledare landstinget Kronoberg Gott folk och bästa mötesdeltagare vare sig ni är infödda Älmhultabor eller utsocknes som jag, så är det med glädje vi samlas här

Läs mer

Alla behövs i ett växande Stenungsund!

Alla behövs i ett växande Stenungsund! Alla behövs i ett växande Stenungsund! Stenungsund - en ort för alla Stenungsund ska vara attraktivt för alla som bor här, våra besökare och för näringslivet. Kommunens verksamheter ska ge bästa möjliga

Läs mer

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6 Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6 IF Metalls styrka bygger på att vi är många och kunniga, både när vi driver frågor på arbetsplatserna och i samhället i stort. Organisering handlar inte enbart

Läs mer

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT Personalpolicy DOKUMENTNAMN Personalpolicy GILTIGHETSPERIOD Fr.o.m. 2014-06-16 DOKUMENTTYP Policy BESLUTAT/ANTAGET KF 2014-06-16 16 DOKUMENTÄGARE Pajala kommun VERSION 1.0 DOKUMENTANSVARIG Personal- och

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Ger dig personlig assistans

Ger dig personlig assistans Ger dig personlig assistans Livskraft, Utveckling, Närhet och Aktivitet är våra ledord Alla som har rätt till assistans bör jämföra olika anordnare och därefter bestämma vem som skall få förtroendet att

Läs mer

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Vår personal, verksamhetens viktigaste resurs Medarbetarna i Region Skåne gör varje

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

Journalistförbundet är både ett yrkesförbund och ett fackförbund.

Journalistförbundet är både ett yrkesförbund och ett fackförbund. Förslag Idéprogram Meningen med föreningen Journalistförbundet är både ett yrkesförbund och ett fackförbund. Journalistförbundet ska som fackförbund ta tillvara sina medlemmars fackliga, ekonomiska och

Läs mer

Internationelltoch säkerhetspolitiskt program

Internationelltoch säkerhetspolitiskt program Internationelltoch säkerhetspolitiskt program 2015 Ämnespolitiskt program antaget av Centerstudenters förbundsstämma 17 19 april 2015, Linköping. Programmet redogör för Centerstudenters syn på vad som

Läs mer

Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap

Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap Dnr: UmU 100-394-12 Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap Umeå universitet 2020 Vision och mål Fastställd av universitetsstyrelsen den 8 juni 2012 Umeå universitet 2020 Vision och mål Umeå

Läs mer

UNF:s arbetsplan 2014 2015

UNF:s arbetsplan 2014 2015 UNF:s arbetsplan 2014 2015 Vision En demokratisk och solidarisk värld fri från droger Övergripande mål UNF är erkänt bäst i Sverige på att påverka ungas attityder kring alkohol och andra droger För att

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET SIDA 1/8 ÖVNING 2 ALLA HAR RÄTT Ni är regering i landet Abalonien, ett land med mycket begränsade resurser. Landet ska nu införa mänskliga rättigheter men av olika politiska och ekonomiska anledningar

Läs mer

VI OCH DOM 2010/01/22

VI OCH DOM 2010/01/22 VI OCH DOM 2010/01/22 Integration och invandring En bild av olika människor I Norbotten, Till.exempel.I Boden lever många människor med olika bakgrund. Vissa är födda i Sverige och andra i utlandet. Integration

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande Policy Jag bor i Malmö - policy för ungas inflytande INLEDNING För att Malmö ska ligga i framkant när det gäller utvecklingsfrågor, vara en attraktiv och demokratisk stad så vill Malmö stad använda unga

Läs mer

Kommunen med livskvalitet, - det självklara valet

Kommunen med livskvalitet, - det självklara valet Kommunen med livskvalitet, - det självklara valet Verksamhetsidé Kommunens verksamhet syftar till att tillhandahålla en förstklassig och effektiv service. Övergripande strategi Medborgarperspektivet: Timråborna

Läs mer

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga Tid för handling! PLATTFORM FÖR DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN STADSUTVECKLING OCH EKONOMISK TILLVÄXT Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Läs mer

Sammanfattning av rundabordssamtal

Sammanfattning av rundabordssamtal Sammanfattning av rundabordssamtal I detta dokument summeras vad som hittills har diskuterats vid de rundabordssamtal som förts inom Kraftsamling sedan starten 2011. Det är ett omfattande material som

Läs mer

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 VÄSTERÅS FRAMTIDEN MÅSTE BYGGAS IDAG Västerås växer snabbare än på mycket länge och passerade nyligen 140 000 invånare, men bostadsbyggandet i Västerås går inte i takt med

Läs mer

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000 Antagen av kommunfullmäktige i januari 2008. Bygger vidare på kommunfullmäktiges utvecklingsprogram från 1998. VISION FÖR KARLSTADS KOMMUN Karlstads kommun, 651 84 Karlstad LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

Läs mer

Framtidskontraktet. Avsnitt: Ekonomin växer när människor växer. Version: Beslutad version

Framtidskontraktet. Avsnitt: Ekonomin växer när människor växer. Version: Beslutad version Framtidskontraktet Avsnitt: Ekonomin växer när människor växer Version: Beslutad version Ekonomin växer när människor växer Vi socialdemokrater vill ha ett samhälle som ger välfärd och möjligheter åt alla.

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Jobben först åtgärder mot den ökande ungdomsarbetslösheten!

Jobben först åtgärder mot den ökande ungdomsarbetslösheten! Jobben först åtgärder mot den ökande ungdomsarbetslösheten! Jobbkommissionen Socialdemokraterna i Sörmland SSU i Sörmland Sverige står inför den värsta jobbkrisen på decennier. Hårdast drabbas de som redan

Läs mer

Ja till framtiden! Jan Björklund, partiledare Liselott Hagberg, riksdagsledamot

Ja till framtiden! Jan Björklund, partiledare Liselott Hagberg, riksdagsledamot Ja till framtiden! Jan Björklund, partiledare Liselott Hagberg, riksdagsledamot Riksdagen: Rösta på mig Viktiga frågor som jag vill arbeta med är Integration, jämställdhet, utbildning och socialafrågor.

Läs mer

Framtiden. är här. valmanifest på lättläst svenska

Framtiden. är här. valmanifest på lättläst svenska Framtiden är här valmanifest på lättläst svenska De val vi gör i dag är viktiga för våra liv i framtiden. Miljöpartiet vill skydda djuren, naturen, miljön, världen och människorna. Vi vill ha ett miljövänligare

Läs mer

Biträdande regionpolischefer och polisområdeschefer

Biträdande regionpolischefer och polisområdeschefer Biträdande regionpolischefer och polisområdeschefer Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Svensk polis står inför den största förändringen i modern tid. Dagens 22 fristående polismyndigheter

Läs mer

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX STRATEGISK PLAN Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX 2016-2019 sidan 1 av 5 Vara vågar! Vision 2030... 2 Övergripande mål... 2 I Vara kommun trivs alla att leva och bo... 2 Framgångsfaktorer...

Läs mer

Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse, utgåva 2012-03-23. Medlemsdirektiv. Upplands Väsby Promotion. Utgåva 2012-03-23

Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse, utgåva 2012-03-23. Medlemsdirektiv. Upplands Väsby Promotion. Utgåva 2012-03-23 Medlemsdirektiv Upplands Väsby Promotion Utgåva 2012-03-23 Detta är ett Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse. Det ska ses som ett komplement till stadgarna Den finns i en sammanfattande del och en mera

Läs mer

Trollhättan-Vänersborg TillväxtAllians

Trollhättan-Vänersborg TillväxtAllians Tvåstadskommitténs plattform I plattformen från maj 2003 konstateras bland annat följande: Kommunledningarna i / Trollhättan-Vänersborg / är överens om att utveckla samarbetet sinsemellan för att ytterligare

Läs mer

25 maj val till Europaparlamentet

25 maj val till Europaparlamentet 25 maj val till Europaparlamentet "Den övergripande agenda som kommer att råda i Europaparlamentet efter valet i maj 2014 kommer att avgöra Europas krispolitik och vår framtida utveckling till ledande

Läs mer

Mål och vision för Krokoms kommun

Mål och vision för Krokoms kommun Mål och vision för Krokoms kommun Juni 2012 VISION Krokoms kommun gör plats för växtkraft! LEDORD Naturlig Här är det enkelt att leva. Här finns trygghet och lugn, en bra grund för människor och företag

Läs mer

!! 1. Feminism för alla. Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september!

!! 1. Feminism för alla. Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september! Feminism för alla Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september Vi har en feministisk politik som också arbetar med antirasism och mänskliga rättigheter.

Läs mer

Trygghet i det lilla är trygghet i det stora

Trygghet i det lilla är trygghet i det stora Trygghet i det lilla är trygghet i det stora Trygghet i det lilla är trygghet i det stora. I ett tryggt samhälle lever vi i gemenskap. Vi ser varandra, vi bryr oss om och vågar sätta gränser. Vi växer

Läs mer

Sverige är ett unikt bra land att växa upp i. De flesta svenska barn mår bra och växer upp under goda förhållanden.

Sverige är ett unikt bra land att växa upp i. De flesta svenska barn mår bra och växer upp under goda förhållanden. 090531 Göran Hägglund Talepunkter inför Barnhälsans dag i Jönköping 31 maj. [Det talade ordet gäller.] Sverige är ett unikt bra land att växa upp i. De flesta svenska barn mår bra och växer upp under goda

Läs mer

Personalpolicy för Falkenbergs kommun. KS 2014-109

Personalpolicy för Falkenbergs kommun. KS 2014-109 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-03-04 77 Personalpolicy för Falkenbergs kommun. KS 2014-109 KF Beslut Kommunstyrelsen tillstyrker kommunfullmäktige besluta

Läs mer