Nya fönster. Spar energi och pengar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nya fönster. Spar energi och pengar"

Transkript

1 Nya fönster Spar energi och pengar 2005

2 Energimyndigheten ET 2005:13/ / ex Text: Lars Krögerström Grafisk form och produktion: ETC Produktion AB Foto: Per Westergård, Hans Wretling/TIOFOTO, Ove Eriksson/TIOFOTO, Energimyndigheten Tryck: EO Print, Stockholm

3 Många vinster med bättre fönster Det kan vara lönsamt att byta fönster. Villans energinota kan minska med upp till 200 kronor per år för varje kvadratmeter fönster som byts ut, så det kan i många fall vara lönsamt att byta gamla tvåglasfönster mot nya energieffektiva fönster. Från den 1 januari 2004 ges dessutom en skattereduktion för villaägare som byter till energieffektiva fönster. Ursprungligen var ett fönster bara ett hål i väggen. De första riktiga fönstren hade bara en enda glasruta, och en mycket stor del av värmen inifrån huset försvann ut genom den tunna rutan. Sedan kom tvåglasfönstren, eftersom man ville hålla kvar mer värme inomhus. De flesta äldre hus har fortfarande tvåglasfönster. Många nya hus har treglasfönster som håller kvar ännu mera värme inne i huset. Nästa steg, efter vanliga treglasfönster, är den nya generationen energieffektiva fönster. Upp till en tredjedel av husets värme försvinner genom fönstren på en villa med tvåglasfönster. Det handlar alltså om mycket energi och mycket pengar som läcker genom fönstren. Fönster kan bli mycket gamla, men det finns tillfällen då det är värt att byta ut husets fönster. Ett sådant tillfälle kan vara när energipriset passerar en viss gräns. Ett annat tillfälle kan vara om huset ändå ska renoveras och de gamla fönstren börjar bli dåliga. Fönster som sparar energi Energieffektiva fönster isolerar dubbelt så bra som vanliga treglasfönster och tre gånger så bra som tvåglasfönster; därav namnet energieffektiva fönster. Energieffektiva fönster har en isolerruta, ett dubbelglas med en innesluten ädelgas som leder värme sämre än vad luft gör. En av rutorna har också en osynlig beläggning som släpper igenom solljuset samtidigt som den hindrar värmen från att tränga ut genom fönstret. Fönstrets U-värde anger hur energieffektivt det är (se faktaruta på sidan 4). Energieffektiva fönster har U-värde på 1,2 eller lägre, vanliga treglasfönster har U-värde runt 2,0, medan tvåglasfönster har U-värde runt 3,0. SP, Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut, genomför provningar av U-värde, samt P-märker fönster. P-märkning innebär att fönstret är testat och uppfyller vissa kvalitets- och funktionskrav. Bättre inomhusklimat Energieffektiva fönster ger bättre inomhusklimat. Det beror på att rumsluften intill fönstren inte kyls ner lika kraftigt som intill vanliga fönster. Man undviker kallras, alltså avkyld luft som strömmar från fönstren och ner längs golvet. När man står nära ett kallt fönster kwh/m 2, år Englasfönster Tvåglasfönster Figur 1: De nya energieffektiva fönstren släpper bara igenom 100 kwh värme per kvadratmeter och år. Tvåglasfönster släpper igenom tre gånger så mycket värme, och äldre treglasfönster släpper igenom dubbelt så mycket. Vanliga treglasfönster Energieffektiva fönster 3

4 upplever huden att det strålar kyla från fönstret. Det är i själva verket strålningsvärme från kroppen som söker sig till den kalla fönsterytan. Med energieffektiva fönster blir temperaturen aldrig så låg på glasytan in mot rummet att man känner något obehag. Det går alltså att nå samma komfort med lägre inomhustemperatur. Med vanliga fönster måste man ha värmeelement under varje fönster för att motverka kallraset. Med energieffektiva fönster behövs inga värmeelement under fönstren. Efter ett fönsterbyte kan alltså färre element räcka till för att värma huset. Egenskaper hos energieffektiva fönster Energieffektiva fönster har fördelar utöver att de minskar energiförlusterna. Till exempel dämpas ljud och buller utifrån av täta fönster. Det finns energieffektiva fönster med särskilt bullerdämpande egenskaper som är lämpade för hus nära trafikleder. Fönstren kan även förses med säkerhetsglas som är svåra att krossa och som minskar riskerna för inbrott. Några av fönstren kanske inte behöver gå att öppna. Fasta fönster som inte går att öppna kan spara ännu mer energi och kostar mindre i inköp. I kombination med säkerhetsglas blir de ännu mer inbrottssäkra. I kontorshus eller villor där man besväras av för mycket solinstrålning på sommaren kan fönstren förses med särskild solvärmedämpning. Sådana glasrutor kan dock reflektera ljus i blått, rosa eller grönt och därmed förändra fasadens utseende och helhetsintryck. I strävan att göra fönster energieffektiva kan glasytan minskas medan båge och karm blir oproportionellt stora och dominerande. Minst 65 procent av hela fönstrets yta bör vara glas för att fönstret ska släppa in tillräckligt med dagsljus i bostaden. Fönstren har avgörande betydelse för hela husets utseende. Nya fönster kan förfula ett hus, eller bidra positivt till att höja husets framtoning och utseende. Husets kulturhistoriska karaktär kan vara värd att bevara, vilket också är en faktor att väga in vid val av fönster. Figur 2: Värme och kyla läcker ut och in genom fönstren på tre sätt: Mellan bågen och glaset (markerat med A i illustrationen), mellan bågen och karmen (B) och mellan karmen och väggen (C). Dessutom passerar värme genom glaset. FAKTA: U-värdet anger hur energieffektivt fönstret är U-värdet är ett mått på hur väl ett fönster, eller någon annan del av byggnaden, isolerar mot värmeförluster. U-värdet mäts i Watt per kvadratmeter och grad, W/m 2 K. Gradtalet mäts i Kelvin och anger temperaturskillnaden mellan ute och inne. U-värdet 1,2 betyder att fönstret läcker 1,2 Watt per kvadratmeter om det är en grads temperaturskillnad mellan inne och ute. Alltså, ju lägre U-värde desto bättre isolering. OBS! För att vara jämförbart ska U-värdet vara beräknat för hela fönsterkonstruktionen med glas, båge och karm. U-värde som beräknas enbart på glaset ger missvisande jämförelser. U-värdet ska vara baserat på provningar enligt SS EN-ISO genomförda hos SP, Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut, eller likvärdigt institut ackrediterat för bestämning av U-värden. Annan godkänd metod är databeräkningar enligt SS EN-ISO med Frame, Therm eller likvärdiga program.beräkningarna ska vara gjorda eller granskade av ackrediterat institut. Att tänka på Det är viktigt med god ventilation i alla hus. Nya fönster är mera lufttäta än gamla. I byggnader med självdrag kan därför frånluftsflödet minska vid byte till energieffektiva fönster. Om huset har mekanisk ventilation bör flödet kontrolleras efter fönsterbytet, för att säkerställa att luftväxlingen är tillfredsställande. Energieffektiva fönster kan i vissa situationer ge kondens på utsidan. Det finns idag ingen känd teknik för att helt undvika utvändig kondens, men fenomenet uppträder normalt sett bara vid några tillfällen per år. Utvändig kondens kan uppstå när det yttre fönsterglasets utsida är kallare än utomhusluften (genom strålning från fönstret mot natthimlen). Luftens vattenånga kondenserar då mot den yttre rutans utsida. Detta inträffar oftast vid vindstilla väder, klar väderlek med snabbt sjunkande temperatur och hög relativ luftfuktighet. Faktorer som förstärker effekten är öppet landskap i husets omgivning och lokala höga 4

5 fukthalter (t.ex. runt stuprör som mynnar på marken nära väggen). Kort takfot eller litet överskjutande tak på gavelspetsar bidrar också. TABELL 1: Nyckeltal för energibesparing vid fönsterbyte Ort Nyckeltal Ort Nyckeltal Kiruna 159 Gävle 110 Befintliga fönster kan Luleå 133 Växjö 90 kompletteras eller renoveras Östersund 122 Stockholm 89 Ibland är husets fönster så väl bibehållna att Umeå 122 Göteborg 83 det vore resursslöseri att byta ut fönstren helt Borlänge 109 Malmö 75 och hållet. Varje del av ett fönster kan då bytas oberoende av andra delar. Till exempel kan en av rutorna ersättas med en ny isolerruta eller ett nytt belagt glas. Om det finns en äldre isolerruta i ett vanligt treglasfönster kan den bytas ut mot en modern isolerruta med bättre egenskaper. Även fönsterbågen kan i vissa fall bytas ut, helt eller delvis. För hus med kulturhistoriska eller andra bevarandevärden bör man undersöka om det är lämpligare att renovera fönstren i stället för att byta ut dem helt och hållet. Det finns idag speciell teknik för att uppnå energibesparande med olika renoveringsmetoder. Om fasadens utseende förändras krävs bygglov. Ta kontakt med byggnadsnämnden i kommunen. Energieffektiva fönster minskar energinotan rejält Energikostnaderna kan minska med flera tusen kronor per år om man byter alla fönster i huset från tvåglasfönster till energieffektiva fönster. Tack vare ett bättre inomhusklimat, utan kallras och drag, kan man i de flesta fall sänka inomhustemperaturen någon eller några grader utan att minska komforten. Då blir besparingen ännu större. Varje grads sänkning av inomhustemperaturen i bostaden betyder fem procent lägre energiåtgång. Om huset har ett bra styr- och reglersystem för uppvärmningen får man största möjliga energisparnytta av fönsterbytet. Räkna ut besparingen! Beroende på var i landet man bor, sparas olika mycket energi vid ett fönsterbyte. Nyckeltal som baserar sig på klimatet i olika delar av Sverige finns i tabell 1. Nyckeltalen har räknats fram av SP, Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut. Gör så här för att räkna ut hur mycket som kan sparas på att byta till nya energieffektiva fönster: Skillnaden mellan U-värdet på befintliga fönster och nya energieffektiva fönster multipliceras med nyckeltalet för orten. För att få fram den totala besparingen i energiåtgång respektive pengar, multipliceras sedan med antalet kvadratmeter fönster i huset. Hela fönstren, inklusive karmens yttermått, ska medräknas. EXEMPEL Ett hus i Stockholmstrakten har idag tvåglasfönster med U-värde 2,8. Tolv fönster, med en sammanlagd yta av 17,3 m 2, byts till nya energieffektiva fönster med U-värde 1,2. Nyckeltalet för Stockholm är 89 (se tabell 1). 2,8 1,2 = 1,6 1,6 x 89 = 142,4 kwh/m 2 142,4 x 17,3 m 2 = kwh Fönsterbytet minskar alltså husets energibehov med kwh per år. Om energin kostar 85 öre per kwh blir besparingen i pengar x 0,85 = kronor per år. Ett energieffektivt fönster med U-värde 1,2 kan antas ha ett genomsnittspris på cirka kronor (räknat på ett standardfönster med måtten 1200x1200 mm). Att byta tolv fönster kostar då kronor, och att installera dem kostar cirka kronor. Summa investering kronor. Under åren ges en skattereduktion för fönsterbyte, i det här exemplet med kronor, och kostnaden blir därför i stället kronor. Eftersom besparingen i energikostnad är kronor om året, blir återbetalningstiden cirka 27 år. En grads temperatursänkning inomhus ger 5 % lägre uppvärmningsbehov. Om fönsterbytet gör att temperaturen kan sänkas med 1,5 grader, och huset kräver kwh i uppvärmning per år, sparas 0,075 x = kwh/år, eller 956 kronor per år. Räknar man in denna besparing i exemplet ovan, blir återbetalningstiden cirka 18 år för att byta till energieffektiva fönster. 5

6 Familjen Colliander har bytt till energieffektiva fönster i sin lägenhet i Skärholmen och är nöjda med resultatet. Dottern Blenda, 4 år, sitter gärna vid köksfönstret och ritar. Lyckat byte till nya fönster Familjen Colliander i Skärholmen bytte till energieffektiva fönster under år Före fönsterbytet stördes vi av tunnelbanan, säger Shimako Colliander. Nu märker vi inte ens när tåget passerar. Ulf och Shimako Colliander utnyttjade ett ekonomiskt bidrag som fanns i kommunen under en period för att byta gamla fönster till energieffektiva fönster. Ulf monterade själv in de nya fönstren. Det var ändå dags att renovera de gamla fönstren, och då fattade vi vårt beslut att byta ut fönstren helt och hållet. Nu efteråt har vi hört många grannar som ångrar att de inte utnyttjade möjligheten att byta. Fönstren sparar energi, men exakt hur mycket är svårt att säga. Vi gjorde en del andra förändringar samtidigt. I det stora hela är vi mycket nöjda med fönstren, inga negativa erfarenheter, mindre buller och en lägre energikostnad. Och det är bra. 6

7 MILJÖFÖRBÄTTRANDE ÅTGÄRDER GER RÄTT TILL SKATTEREDUKTION För att uppmuntra småhusägare att byta till energieffektiva fönster har Riksdagen beslutat om en ny lag, Lagen (2003:1204) om skattereduktion för vissa miljöförbättrande åtgärder i permanentbostäder. Den nya lagen gäller från 1 januari 2004 till 31 december Den som är ägare till ett en- eller tvåfamiljshus, eller är medlem eller delägare i ett bostadsrättsradhus, kan få reduktion av skatten vid byte till fönster med U-värde högst 1,2 W/m 2 K (grader Kelvin). Husägaren måste själv bo i huset, och hela fönstret måste bytas för att ge rätt till skattereduktion, alltså glas, karm och båge. Både utgifter för fönster, arbetskostnader för installation och moms får tas med när man ansöker om skattereduktion. Skattereduktion beviljas med 30 procent av de kostnader som överstiger kronor. Maxbeloppet som ges i skattereduktion är kronor. Ansökan om skattereduktion lämnas till Skatteverket senast den 2 maj året efter att åtgärden genomförts, och det är Skatteverket som beslutar i frågan. Mer information finns hos Skatteverket, Så här läses fönsterlistan på följande sidor Listan över fönster innehåller bara de fönster som Energimyndigheten har fått begärda uppgifter om från respektive tillverkare, och där tillverkaren låtit en oberoende part granska underlagen. Det finns många fler fönster och tillverkare på den svenska marknaden. På publiceras en lista med de uppgifter som senast inkommit till Energimyndigheten. Vid ett fönsterköp är det lämpligt att begära intyg på fönstrets egenskaper från tillverkaren eller leverantören. Vissa tillverkare har låtit testa sina fönster och fått dem P-märkta. P-märkning innebär att fönstret uppfyller vissa kvalitets- och funktionskrav. I tabellen anges först fönstertillverkarens namn. Adress och kontaktuppgifter till tillverkarna finns på sidan 10. Under namnet finns de fönster som har U-värde 1,0 1,2. Utöver dessa fönster har tillverkarna ett mycket större urval av fönster med högre U-värden. U-värde fönster gäller för hela fönstret inklusive karm, båge och glas. Observera att U-värdet är beräknat på fönster med måtten 1200x1200 mm. U-värde glas gäller för mitten av glaset. I listan över fönster ingår förkortningar för vilka kombinationer av glas och ädelgas som används. Dessa förkortningar specificeras på sidan 9. Det angivna U-värdet gäller endast med den specificerade glas- och ädelgaskombinationen. 7

8 FOTNOTER 1 Adress och kontaktuppgifter till tillverkarna finns på sidan = fönster bestående av en enkelbåge ytterst och en båge med tvåglas isolerruta innerst. 3 = treglas isolerruta. Trä = träfönster. Trä/alu = träaluminiumfönster. 3 Se förklaring till förkortningarna på sidan 9. 4 Rekommenderat lägsta värde på U-värde glas: 0,8. Vid mycket låga U-värden ökar förekomsten av utvändig kondens. 5 Ett mått på mängden dagsljus som kommer in genom fönstret. Rekommenderat lägsta värde: 63%. 6 Ett mått på hur mycket av solens värme som kommer in genom fönstret. Rekommenderat lägsta värde: 52%. 7 Snickarfönstret tillverkas av ett flertal snickerifabriker. Se adressuppgifter på sidan 10. Fönster med U-värde 1,0 1,2 för hela konstrutionen Tillverkare 1) Glas- U-värde fönster U-värde glas 4) Dagsljus- Solenergi- Produktnamn Konstruktion 2) kombination 3) W/m 2 K W/m 2 K transmittans 5),% transmittans 6),% Elitfönster AB TILLVERKAREN HAR P-MÄRKNING AFH 3 trä/alu PKG-ar-f-ar-OTSN + ID 1,2 0, AFK 3 trä/alu f-ar-f-ar-otsn + ID 1,2 1, AFS 3 trä/alu PKG-ar-f-ar-OTSN + ID 1,2 0, AXH 3 trä/alu A-f-ar OTSN + ID 1,2 1, AXK 3 trä/alu A-ar-f-ar-OTSN + ID 1,2 1, AXS 3 trä/alu A-f-ar-OTSN + ID 1,2 1, EFH 3 PKG-ar-f-ar-OTSN 1,2 0, EFK 3 f-ar-f-ar-otsn + ID 1,2 1, EFS 3 PKG-ar-f-ar-OTSN 1,2 0, IK 3 f-f-ar-otsn 1,2 0, IK-AL 3 trä/alu f-f-ar-otsn 1,2 0, KIFI 2 +1 trä f-f-ar-otsn 1,2 0, KIFI-AL trä/alu f-f-ar-otsn 1,2 0, LEIAB Fönster TILLVERKAREN HAR P-MÄRKNING Li 95 D4-12FE 2+1 trä/alu EPG-f-ar-PFN 1,1 0, Li 95 D4-15FE 2+1 trä/alu EPG-f-ar-PFN 1,1 0, Li D4-15FE 2+1 trä/alu EPG-f-ar-PFN 1,2 0, Li Epok D4-15FE 2+1 trä/alu EPG-f-ar-PFN 1,2 0, Li 95 D4-15F 2+1 trä/alu f-f-ar-pfn 1,2 1, Norsjöfönster AB TILLVERKAREN HAR P-MÄRKNING Uniflex KFI 2+1 f-f-ar-otsn 1,2 1, Snickarfönstret 7) Tre av tillverkarna; Odenfönster AB, Polarfönster AB och Vinäs Fönsterindustri AB, har P-märkning FF, fast, alt. 3 3 PFN-ar-f-ar-PFN 1,0 0, KFI, alt EPG-f-ar-PFN 1,1 0, FF, fast, alt. 1 3 f-ar-f-ar-pfn 1,2 1, FF, fast, alt. 2 3 PFN-f-PFN 1,2 1, KFI, alt f-f-ar-pfn 1,2 1, SSC TILLVERKAREN HAR P-MÄRKNING ST-115-KFI 2+1 PKG/EPG-f-ar-OTSN/PFN 0,9 0,8 67/66 50/51 SA-100-KFI 2+1 PKG/EPG-f-ar-OTSN/PFN 1,0 0,8 67/66 50/51 SA-120-KFI 2+1 PKG/EPG-f-ar-OTSN/PFN 1,0 0,8 67/66 50/51 ST-115-KFI 2+1 PKG/EPG-f-OTSN/PFN 1,0 0,9 67/66 51/52 SA-100-KFI 2+1 f-f-ar-otsn/pfn 1,1 1,0 72/71 56/57 ST-115-KFI 2+1 f-f-ar-otsn/pfn 1,1 1,0 72/71 56/57 ST-115-FF 3 f-f-ar-otsn/pfn 1,2 1,0 72/71 56/57 Tanumsfönster AB TILLVERKAREN HAR P-MÄRKNING TVF 3 f-ar-f-ar-pfn + ID 1,2 1, FES 3 f-f-kr-pfn + ID 1,2 1, FL - fast 3 f-f-kr-pfn + ID 1,2 1, FL - fast 3 f-f-ar-pfn 1,2 1, Allmogefönster i Sverige AB TAO SE plus 2+1 PKG-f-ar-OTSN + ID 1,0 0, TAO SE 2+1 f-f-ar-otsn + ID 1,1 1, Bäck & Bladin AB Maximal 3 alu f-f-ar-otsn + ID 1,2 1, Domlux Fönster MSE 131 S E Guld K 2+1 tr PKG-f-kr-PKG + ID 1,0 0, MSE 131 S E Guld B 2+1 trä f-f-kr-otsn + ID 1,0 0, MSE 131 S E Guld N 2+1 trä/alu PKG-f-ar-N30+ ID 1,0 0, MSE 174 S E Guld B 2+1 trä f-f-kr-otsn + ID 1,0 0, MEK 174 S E Guld 3 trä PKG-ar-f-ar-IP + ID 1,0 0, MSE 174 S E Guld 2+1 trä/alu PKG-f-ar-OTSN + ID 1,0 0, MSE 131 S E Guld B 2+1 trä/alu f-f-kr-otsn + ID 1,1 0, MSE 131 S E Silver 2+1 trä f-f-ar-otsn 1,2 1, Enomic Fönster AB ESL 70-S 3 PVC OTSN-ar-f-ar-OTSN + ID 1,1 0, ESL 70-S 3 PVC OTSN-f-ar-OTSN + ID 1,1 0, ESL 70-L 3 PVC OTSN-ar-f-ar-OTSN + ID 1,2 0, ESL 70-L 3 PVC OTSN-ar-f-ar-OTSN + ID 1,2 0,

9 forts. Tillverkare 1) Glas- U-värde fönster U-värde glas 4) Dagsljus- Solenergi- Produktnamn Konstruktion 2) kombination 3) W/m 2 K W/m 2 K transmittans 5),% transmittans 6),% Mockfjärds Fönster AB VFU 3 f-ar-f-ar-pfn + ID 1,2 1, TFF - alt 3 - fast 3 f-ar-f-ar-otsn + ID 1,2 1, TFF - alt 5 - fast 3 f-ar-f-ar-pfn + ID 1,2 1, Orama Fönster i Lysekil AB Alucomp alu/komp f-f-ar-otsn/ptn + ID 1,2 1,0 72/71 56/57 SP Fönster AB EDF 3 f-ar-f-ar-pfn + ID 1,2 1, KGF - alt 3 - fast 3 f-ar-f-ar-otsn + ID 1,2 1, KGF - alt 5 - fast 3 f-ar-f-ar-pfn + ID 1,2 1, WIF/Alu 2+1 trä/alu PKG/EPG-f-ar-OTSN/PFN 1,1 0,8 67/66 50/51 WIF/Alu 2+1 trä/alu f-f-ar-otsn/pfn 1,2 1,0 72/71 56/57 Tiivi Fönster AB SFK 105 Diamant+ 3 PKG/OTSN-ar-f-ar-OTSN 1,2 0,8/0,7 67/70 50/46 SÖB 105 Diamant PKG-f-ar-OTSN 1,2 0, SÖB 105 Diamant 2+1 f-f-ar-ssn 1,2 1, SÖB 105 SunSuper 2+1 f-sss-ar-f 1,2 1, Traryd Fönster AB TK - fast 3 OTSN-ar-f-ar-OTSN + ID 1,0 0, TK - fast 3 f-kr-f-kr-otsn + ID 1,1 0, TK - fast 3 f-kr-f-kr-otsn + ID 1,1 0, TF 3 f-kr-f-kr-otsn + ID 1,1 0, TF 3 OTSN-ar-f-ar-OTSN + ID 1,1 0, TK - fast 3 f-ar-f-ar-otsn + ID 1,2 1, TK - fast 3 OTSN-f-OTSN + ID 1,2 1, TK - fast 3 f-ar-f-ar-pfn + ID 1,2 1, TF 3 f-kr-f-kr-otsn + ID 1,2 0, TF 3 f-ar-f-ar-pfn + ID 1,2 1, AB Överums Fönsterfabrik Ö PKG/EPG-f-ar-OTSN/PFN 1,0 0,9/0,8 67/66 50/51 Glaskombinationer Förkortning Glasnamn Tillverkare/Återförsäljare f Klar float Olika glastillverkare B Bioclean (självrengörande glas) St Gobain/Emmaboda Glas AB EPG Eko Plus G Tel Fax PFN Planitherm Futur N LEN LOWE 1.1N Guardian Flachglas GMBH Tel Fax IP Iplus S Interpane Glas Industrie AG Tel Fax N30 Arcon N30 Arcon Flachglasveredlung GmbH&Co Tel Fax A Active (självrengörande glas) Pilkington Floatglas AB OTSN Optitherm SN Tel Fax OTS3 Optitherm S3 PKG Pilkington K Glass PG Planibel G Glaverbel/Glaverbel Svenska AB PTN Planibel Top N Tel Fax SSN Silverstar 1.1 Neutral Euroglas GmbH & Co. KG SSS Silverstar 1.1 Selekt Tel Fax ar kr ID Argon (ädelgas) Krypton (ädelgas) Distansprofil med bättre isoleringsförmåga än standardprofiler, som är i aluminium eller galvaniserat stål. OBS! Vissa fönstertillverkare har fler än en glasleverantör. Därför anges deras huvudsakliga leverantörer på samma rad. Eftersom glasen har något olika värden anges dagsljusoch solenergivärden för respektive leverantör med ett snedstreck mellan. Exempel: OTSN/PTN betyder att fönstertillverkaren köper glas både från Pilkington och från Glaverbel. 72/71 betyder att glaskombinationen OTSN har 72% dagsljustransmittans och kombinationen PTN har 71%. 9

10 Adressuppgifter till fönstertillverkare Här finns adresser till de tillverkare som har produkter i fönsterlistan ovan. Det finns ytterligare ett antal fönstertillverkare runt om i landet. Allmogefönster i Sverige AB Box 91, Edsbyn Tel Fax E-post Bäck & Bladin AB Svärdsjövägen 309, Åshammar Tel Fax E-post Domlux Fönster Centralplan 3, Gävle Tel Fax Tel Fax E-post Elitfönster AB Box 153, Vetlanda Tel Fax E-post Enomic Fönster AB Hjälmarberget, Örebro Tel Fax E-post LEIAB Fönster Fagersjögatan Mariannelund Tel Fax E-post Mockfjärds Fönster AB Högsveden, Box Mockfjärd Tel Fax E-post Norsjöfönster AB Norsjö Tel Fax Tel Fax E-post Orama Fönster i Lysekil AB Maskinvägen 3, Lysekil Tel Fax E-post SP Fönster AB Edsbyn Tel Fax E-post SSC Skellefteå Box 761, Skellefteå Tel Fax E-post Tanumsfönster AB Grebbestadsvägen 8 I Tanumshede Tel Fax E-post Tiivi Fönster AB Nystrandsgatan Eskilstuna Tel: / Fax: E-post Traryd Fönster AB Box 2062, Traryd Tel Fax E-post AB Överums Fönsterfabrik Överum Tel Fax TILLVERKARE AV SNICKARFÖNSTRET FIN-Snickeri AB Norra vägen 6, Råneå Tel Fax E-post Fönsterspecialisten AB Box 97, Lönsboda Tel Fax E-post Näslunds Snickeri AB Jaktstigen 2, Härnösand Tel Fax E-post Odenfönster AB Odensberg, Falköping Tel Fax E-post Polar Fönster AB Bergvägen 1, Korpilombolo Tel Fax E-post Sävsjö Snickerifabrik Träspecialisten AB Box 141, Sävsjö Tel Fax E-post Trä-Team i Lönsboda AB Box 64, Lönsboda Tel Fax Vinäs Fönsterindustri AB Box 20, Mora Tel Fax E-post Wimmerby Byggnadssnickerier AB Box 82, Vimmerby Tel /20. Fax E-post Åkullsjöns Snickeri AB Åkullsjön, Robertsfors Tel Fax E-post 10

11

12 Den här trycksaken ges ut av Energimyndigheten i samarbete med Konsumentverket. Statens energimyndighet, Box 310, Eskilstuna Besöksadress: Kungsgatan 43 Telefon Telefax

Nya fönster. Spar energi och pengar

Nya fönster. Spar energi och pengar Nya fönster Spar energi och pengar Statens energimyndighet ET 6:2004 / 2004-04 / 20 000 ex Text: Lars Krögerström Grafisk form och produktion: ETC Produktion AB Foto: Per Westergård, Hans Wretling/TIOFOTO,

Läs mer

Lista över fönster med U-värde högst 1,2

Lista över fönster med U-värde högst 1,2 Lista över fönster med U-värde högst 1,2 Energimyndigheten, januari 2007 Denna fönsterlista innehåller bara de fönster som Energimyndigheten har fått begärda uppgifter om från respektive tillverkare, och

Läs mer

Utgiven 2007. Fönster

Utgiven 2007. Fönster Utgiven 2007 Fönster Många vinster med bättre fönster Det kan vara lönsamt att byta fönster. Villans energinota kan minska med upp till 200 kronor per år för varje kvadratmeter fönster som byts ut, så

Läs mer

Lista över fönster med U-värde högst 1,2

Lista över fönster med U-värde högst 1,2 Lista över fönster med U-värde högst 1,2 Denna fönsterlista innehåller bara de fönster som Energimyndigheten har fått begärda uppgifter om från respektive tillverkare, och där tillverkaren låtit en oberoende

Läs mer

Välisolerade fönster bidrar till bättre miljö

Välisolerade fönster bidrar till bättre miljö Välisolerade fönster bidrar till bättre miljö Genom renovering och tilläggsisolering kan gamla fönster bli lika energisnåla som nya. Ett välisolerat fönster minskar buller, kallras och drag och bidrar

Läs mer

Lista över fönster med U-värde högst 1,2

Lista över fönster med U-värde högst 1,2 Fönster med U-värde eller lägre myndigheten, 2008:5 Lista över med U-värde högst myndigheten, 2008:5 enna lista innehåller bara de som myndigheten har fått begärda uppgifter om från respektive tillverkare,

Läs mer

Vill du ha mer pengar i plånboken?

Vill du ha mer pengar i plånboken? Vill du ha mer pengar i plånboken? Välj energimärkta fönster! Energimärkta fönster spar energi och pengar Värmeförlusterna genom fönster kan vara så stora som en tredjedel av husets totala värmebehov.

Läs mer

TA HAND OM DITT HUS Renovera och bygga nytt. Örebro 2011-10-25

TA HAND OM DITT HUS Renovera och bygga nytt. Örebro 2011-10-25 TA HAND OM DITT HUS Renovera och bygga nytt Örebro 2011-10-25 Kristina Landfors KanEnergi Sweden AB Tel: 076-883 41 90 På dagordningen Helhetssyn Renovera och bygga till Klimatskal och isolering Fukt Ventilation

Läs mer

Storleksguide VRIDFÖNSTER Elit Passiv (APH), Elit Extreme (AXH), Elit Complete Alu (AFH), Elit Complete Trä (EFH).

Storleksguide VRIDFÖNSTER Elit Passiv (APH), Elit Extreme (AXH), Elit Complete Alu (AFH), Elit Complete Trä (EFH). Storleksguide VRIDFÖNSTER Elit Passiv (APH), Elit Extreme (AXH), Elit Complete Alu (AFH), Elit Complete Trä (EFH). BREDD 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Elit Passiv 3-glas isolerruta typ T4-16,

Läs mer

Välj rätt prestanda på ditt fönster...

Välj rätt prestanda på ditt fönster... Välj rätt prestanda på ditt fönster... Många tror att ett 3-glas fönster är en förutsättning för bästa energieffektivitet på ett fönster, så är inte fallet, utan i vissa fall tvärtom. När man bestämmer

Läs mer

Fönster - Vilka energikrav gäller idag och vilka kan komma gälla i framtiden?

Fönster - Vilka energikrav gäller idag och vilka kan komma gälla i framtiden? Fönster - Vilka energikrav gäller idag och vilka kan komma gälla i framtiden? Mats Rönnelid Energi och miljöteknik Högskolan Dalarna Presentation vid nätverksträff 1 februari 2012 Fönster viktiga för byggnadens

Läs mer

Skattereduktion för vissa miljöförbättrande installationer (Miljö-ROT)

Skattereduktion för vissa miljöförbättrande installationer (Miljö-ROT) SKV 323 utgåva 1 Skattereduktion för vissa miljöförbättrande installationer (Miljö-ROT) Denna information vänder sig till ägare av småhus ägare av lantbruksenhet med småhus Du kan få skattereduktion om

Läs mer

Fönsterrenovering med energiglas. Att renovera fönster med energiglas är ett smart sätt att förbättra och energieffektivisera sitt hus.

Fönsterrenovering med energiglas. Att renovera fönster med energiglas är ett smart sätt att förbättra och energieffektivisera sitt hus. Fönsterrenovering med energiglas Att renovera fönster med energiglas är ett smart sätt att förbättra och energieffektivisera sitt hus. Innehåll Fönster & Energiglas 3 Fönster & Underhåll 4 Fönster, energi,

Läs mer

Tänk framåt. Tänk frihet. Tänk ny villa med underhållsfria fönster för generationer. H-Fönstret Lysekil

Tänk framåt. Tänk frihet. Tänk ny villa med underhållsfria fönster för generationer. H-Fönstret Lysekil Tänk framåt. Tänk frihet. Tänk ny villa med underhållsfria fönster för generationer. H-Fönstret Lysekil Ett fönster för generationer Fönster tillhör de mest utsatta partierna i ett hus de skall stå emot

Läs mer

Fönsterbyte med VELFAC

Fönsterbyte med VELFAC Fönsterbyte med VELFAC Förord Har du tröttnat på att lägga tid och pengar på skrapning och målning av fönster? VELFAC fönster har strängpressad aluminium på utsidan, vilket kräver minimalt underhåll samtidigt

Läs mer

Fönsterbyte med VELFAC

Fönsterbyte med VELFAC Fönsterbyte med VELFAC Förord Har du tröttnat på att lägga tid och pengar på skrapning och målning av fönster? VELFAC fönster har strängpressad aluminium på utsidan, vilket kräver minimalt underhåll samtidigt

Läs mer

Fönsterrenovering med energiglas. Att renovera fönster med energiglas är ett smart sätt att förbättra och energieffektivisera sitt hus.

Fönsterrenovering med energiglas. Att renovera fönster med energiglas är ett smart sätt att förbättra och energieffektivisera sitt hus. Fönsterrenovering med energiglas Att renovera fönster med energiglas är ett smart sätt att förbättra och energieffektivisera sitt hus. Innehåll Fönster & Energiglas 3 Fönster & Underhåll 4 Fönster, energi,

Läs mer

KONTUR. inåtgående. projekt

KONTUR. inåtgående. projekt KONTUR inåtgående projekt Kontur inåtgående Fönstret med attityd! Ett Elitfönster från Konturserien ger stor kvalitetskänsla. Fönster med hög prestanda och en speciellt framtagen utvändig profil, passar

Läs mer

BYT GLAS ISTÄLLET FÖR FÖNSTER

BYT GLAS ISTÄLLET FÖR FÖNSTER BYT GLAS ISTÄLLET FÖR FÖNSTER 1 INNEHÅLL FÖRSTA STEGET... 3 PROBLEM... 4 FÖNSTERTYPER... 5 VAD HAR JAG FÖR FÖNSTERTYP?... 5 VÄRMEISOLERING... 5 ÅTGÄRDER... 6 1+1 GLAS... 6 BYTE AV HELA FÖNSTERBÅGEN...

Läs mer

Tänk framåt. Tänk frihet. Tänk ny villa med underhållsfria fönster för generationer. H-Fönstret Lysekil

Tänk framåt. Tänk frihet. Tänk ny villa med underhållsfria fönster för generationer. H-Fönstret Lysekil Tänk framåt. Tänk frihet. Tänk ny villa med underhållsfria fönster för generationer. H-Fönstret Lysekil Ett fönster för generationer Fönster tillhör de mest utsatta partierna i ett hus de skall stå emot

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Västerhejde Vibble 1:362

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Västerhejde Vibble 1:362 Utgåva 1:1 2014-10-24 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Västerhejde Vibble 1:362 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Fönsters ljudreduktion

Fönsters ljudreduktion Bilaga 4 Fönsters ljudreduktion Bilaga till slutrapport Fasadåtgärder som bullerskydd Projektnummer: 144711100 Upprättad av: Henrik Naglitsch Sweco 2015-02-18 Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 2 Faktorer

Läs mer

Fönster med goda framtidsutsikter

Fönster med goda framtidsutsikter Fönster med goda framtidsutsikter Fönsterteamet vi erbjuder fönster som håller vad de lovar Fönsterteamet ingår i samma koncern som Enomic Fönster. Enomic är ett svenskägt företag som startade sin produktion

Läs mer

Fönsterrenovering gör fönstren lika vackra som förr, fast bättre. refond Fönsterrenovering

Fönsterrenovering gör fönstren lika vackra som förr, fast bättre. refond Fönsterrenovering Fönsterrenovering gör fönstren lika vackra som förr, fast bättre refond Fönsterrenovering Huset läcker energi Av husets tillförda energi försvinner 35 % genom fönstren. 15% ventilation Välkommen till Prefond

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Alva Rangsarve 1:25

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Alva Rangsarve 1:25 Utgåva 1:1 2014-05-21 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Alva Rangsarve 1:25 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Energispartips. Tips och information från Norrenergi

Energispartips. Tips och information från Norrenergi Energispartips Tips och information från Norrenergi Energispartips för våra kunder Här presenterar vi några tips för dig som vill få ner din energianvändning. Kanske känner du igen vissa och andra är helt

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Västerhejde Vibble 1:295

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Västerhejde Vibble 1:295 Utgåva 1:1 2014-02-04 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Västerhejde Vibble 1:295 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Kvillsfors - serien. NorDan Kvillsfors fönster, fönsterdörrar och skjutdörrar. Produktbeskrivning

Kvillsfors - serien. NorDan Kvillsfors fönster, fönsterdörrar och skjutdörrar. Produktbeskrivning 47 Kvillsfors - serien Inåt- och utåtgående fönster, fast karm samt fönsterdörrar med isolerglaskassetter eller kopplad 2+1 båge. Karm och båge i furu Isolerad varmkant mellan glasen 3-glas med två energiglas

Läs mer

Grundtips för golvvärme. isolering & fönster golvmaterial inomhustemperatur

Grundtips för golvvärme. isolering & fönster golvmaterial inomhustemperatur Grundtips för golvvärme isolering & fönster golvmaterial inomhustemperatur Grundtips för golvvärme Med golvvärme ska man kunna sänka inomustemperaturen och samtidigt öka komforten. En av förutsättningarna

Läs mer

Pivåhängda takfönster

Pivåhängda takfönster Pivåhängda takfönster Fönsterfakta Familj Pivåhängda takfönster. Material Trä med utvändig aluminiumbeklädnad. vitmålat (RAL 9010) eller klarlackat som standard, övriga RAL-kulörer som tillval. Trädetaljer

Läs mer

VIKDÖRRAR SKJUTDÖRRAR FÖNSTER FÖNSTERDÖRRAR

VIKDÖRRAR SKJUTDÖRRAR FÖNSTER FÖNSTERDÖRRAR VIKDÖRRAR SKJUTDÖRRAR FÖNSTER FÖNSTERDÖRRAR VIKDÖRRAR Stor öppning med vikdörr Våra vikdörrar är mycket efterfrågade vid både om- och ny byggna tion. Du kommer närmare naturen varje dag hela året. Allt

Läs mer

Exempel på befintligt fönster på övervåning i utsatt läge med stort behov av renovering.

Exempel på befintligt fönster på övervåning i utsatt läge med stort behov av renovering. Förutsättningar ttningar FönsterF Exempel på befintligt fönster på övervåning i utsatt läge med stort behov av renovering. På yttre bågar kan rötskador, söndervitrat trä samt färgspjälkning Befintligt

Läs mer

F Ö N STE R F Ö N STE R

F Ö N STE R F Ö N STE R FÖNSTER FÖNSTER 02 teknova.se BREVKOPIAN FÖNSTERBYTE & FÖNSTERRENOVERING FÖNSTER Fönster i dålig kondition är ett stort bekymmer på många fastigheter men det finns lösningar. Vi kan hjälpa dig med allt

Läs mer

Produktnamn Termiska prestanda Optiska prestanda Ljud- Måttuppgifter Produktkod Prestandakod U-värde Yttemp.

Produktnamn Termiska prestanda Optiska prestanda Ljud- Måttuppgifter Produktkod Prestandakod U-värde Yttemp. Värmeisolering Den ursprungliga funktionen för fönsterglas var att släppa in dagsljus och skapa genomsikt, samtidigt som det gav skydd mot väder och vind. Glasets grundfunktion är fortfarande densamma,

Läs mer

Att tilläggsisolera. swedisol.se

Att tilläggsisolera. swedisol.se Att tilläggsisolera. Klimatskärmen. Väggar, golv och tak samt fönster och ytterdörrar. Energianvändningen i byggnader svarar idag för ca 40% av den totala energianvändning i Sverige. Det är alltså av största

Läs mer

Fönsterrenovering med energiglas

Fönsterrenovering med energiglas Fönsterrenovering med energiglas Om ni funderar på att åtgärda fönstren Bättre ekonomi Bättre inneklimat Minskad energianvän Smart renoverin Energiglas Energieffektivisering med många trumf på hand Värt

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Millegarne 2:36

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Millegarne 2:36 Utgåva 1:1 2013-03-22 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Millegarne 2:36 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Ventilation. För boende i äldre byggnader

Ventilation. För boende i äldre byggnader Ventilation För boende i äldre byggnader Luften i gamla hus Du kan själv påverka Luften kommer in I många gamla byggnader sköter de boende själva genom otätheter luft och ventilation. Det styrs med fläktar,

Läs mer

Funderar ni på att byta fönster?

Funderar ni på att byta fönster? Funderar ni på att byta fönster? Att byta fönster skall man bara behöva göra en gång i livet. Investeringen är stor och det finns mycket information att ta ställning till. Estetik EEller rätt fönster till

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Annestorp 27:45

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Annestorp 27:45 Utgåva 1:1 2014-03-24 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Annestorp 27:45 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Solskyddsglas. De genomfärgade. Pilkington Suncool är belagda solskyddsglas som kombinerar. solskyddsglas.

Solskyddsglas. De genomfärgade. Pilkington Suncool är belagda solskyddsglas som kombinerar. solskyddsglas. Solskydd Den ursprungliga funktionen för fönsterglas var att släppa in dagsljus och skapa genomsikt, samtidigt som det gav skydd mot väder och vind. Glasets grundfunktion är fortfarande densamma, men nu

Läs mer

VARFÖR FÖNSTERFILM? ENERGI SMARTA LÖSNINGAR SOM FÖRBÄTTRAR TILLVARON

VARFÖR FÖNSTERFILM? ENERGI SMARTA LÖSNINGAR SOM FÖRBÄTTRAR TILLVARON FÖNSTERFILM VARFÖR FÖNSTERFILM? ENERGI SMARTA LÖSNINGAR SOM FÖRBÄTTRAR TILLVARON Med Ryds Glas fönsterfilm i ditt hem kan du minska dina energikostnader, få en säkrare och bekvämare bostad och motverka

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Rektorn 1

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Rektorn 1 Utgåva 1:1 2013-10-22 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Rektorn 1 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE ENERGIDEKLARATION

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-09-17 Fastighetsbeteckning: Vanneberga 34:49 Adress/ort: Landöv 351, Fjälkinge Besiktigad av (certnr): Kristian Fridlund (5842) Företag:

Läs mer

Kondensbildning på fönster med flera rutor

Kondensbildning på fönster med flera rutor Kondensbildning på fönster med flera rutor Per-Olof Marklund Snickerifabrikernas Riksförbund Kondensbildning på fönster är inte önskvärt av flera skäl: Sikten genom glaset försämras och kondensvattnet

Läs mer

Kondensbildning på fönster med flera rutor

Kondensbildning på fönster med flera rutor Kondensbildning på fönster med flera rutor Per-Olof Marklund Snickerifabrikernas Riksförbund Kondensbildning på fönster är inte önskvärt av flera skäl: Sikten genom glaset försämras och kondensvattnet

Läs mer

Av de 130 som svarat är 61 EJ intresserade att byta fönster 69 ÄR intresserade att byta fönster Fördelningen är lika mellan Alt 1 och Alt 2

Av de 130 som svarat är 61 EJ intresserade att byta fönster 69 ÄR intresserade att byta fönster Fördelningen är lika mellan Alt 1 och Alt 2 Förfrågan om intresse att renovera fönster Har skickats ut till alla 176 hus inom Akalladalen 130 hus har svarat Av de 130 som svarat är 61 EJ intresserade att byta fönster 69 ÄR intresserade att byta

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Visby Mullvaden 26

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Visby Mullvaden 26 Utgåva 1:1 2012-08-30 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Visby Mullvaden 26 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

STÖRST I SVERIGE H-Fönstret i Lysekil är Sveriges största tillverkare av aluminiumfönster med träbeklädd insida. Det underhållsfria fönstersystemet

STÖRST I SVERIGE H-Fönstret i Lysekil är Sveriges största tillverkare av aluminiumfönster med träbeklädd insida. Det underhållsfria fönstersystemet STÖRST I SVERIGE H-Fönstret i Lysekil är Sveriges största tillverkare av aluminiumfönster med träbeklädd insida. Det underhållsfria fönstersystemet av aluminium har vunnit stort förtroende hos arkitekter,

Läs mer

Stora glasytor och energibesparing

Stora glasytor och energibesparing Stora glasytor och energibesparing SGG CLIMAPLUS VK SGG CLIMATOP VK Med rätt glas, gas och distansprofil är detta helt möjligt emmabodaglas.se SAINT-GOBAIN GLASS COMFORT SGG CLIMAPLUS VK SGG CLIMATOP VK

Läs mer

Energirapport med smarta tips

Energirapport med smarta tips Energirapport med smarta tips Datum för besiktning: 2016-03-29 Fastighetsbeteckning: Kattegatt 15 Adress/ort: Storgatan 46, Torekov Besiktigad av (certnr): Mattias Ebenmark (5444) Företag: Eklund & Eklund

Läs mer

Pivåhängda takfönster

Pivåhängda takfönster Fönsterfakta Familj Pivåhängda takfönster. Material Trä med utvändig aluminiumbeklädnad. Insida vitmålat (NCS S 0502-Y) eller klarlackat som standard (ej prosky) övriga RAL-kulörer som tillval. Trädetaljer

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Angelstads-Kärragården 1:29

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Angelstads-Kärragården 1:29 Utgåva 1:1 2012-05-16 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Angelstads-Kärragården 1:29 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 22/5-2015 Fastighetsbeteckning: Brännö 1:12 Adress/ort: Björkåsvägen 18, Torup Besiktigad av (certnr): Christian Jirefjord (5447) Företag:

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Tolered 37:4

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Tolered 37:4 Utgåva 1:1 2015-02-02 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Tolered 37:4 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Vem vill bo i en plastpåse? Det påstås ibland att byggnader måste kunna andas. Vad tycker ni om det påståendet?

Vem vill bo i en plastpåse? Det påstås ibland att byggnader måste kunna andas. Vad tycker ni om det påståendet? Lufttäta byggnader I exemplet diskuterar och förklarar vi varför det är bra att bygga lufttätt och vilka risker som finns med byggnader som läcker luft. Foto: Per Westergård Vem vill bo i en plastpåse?

Läs mer

RADIATORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDEN

RADIATORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDEN Värt att veta om ENERGIMÄTNING av fjärrvärme RADIATORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDEN i fjärrvärmenätet TRYCK OCH FLÖDE 1 VÄRT ATT VETA För att informera om och underlätta

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Tubberöd 1:273

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Tubberöd 1:273 Utgåva 1:1 2014-09-25 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Tubberöd 1:273 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Bräcke 33:3

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Bräcke 33:3 Utgåva 1:1 2014-04-22 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Bräcke 33:3 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Renovering och tilläggsisolering

Renovering och tilläggsisolering Renovering och tilläggsisolering Renovering och tilläggsisolering av äldre bostäder Etterisolering og rehabilitering Renovering och tilläggsisolering Innehåll: Inledning... 3 Renovering... 4 Bostäder byggda

Läs mer

Inåtgående fönster och altandörrar

Inåtgående fönster och altandörrar Inåtgående fönster och altandörrar projekt Hemmafönster projekt Kvalitet och trygghet är våra ledord. Vi är en division i Inwidokoncernen som är till för dig som proffskund - vi arbetar för dig, men har

Läs mer

Skånes Energikontor, Energieffektivisering, Lund 9 april

Skånes Energikontor, Energieffektivisering, Lund 9 april Energieffektivisering i flerbostadshus Se helheten, undvik fällorna och prioritera rätt Catarina Warfvinge 130409 Vi har tuffa energimål att klara; år 2020-20% och år 2050 50% Oljekris Energianvändning

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Barlingbo Lillåkre 1:24

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Barlingbo Lillåkre 1:24 Utgåva 1:1 2014-05-27 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Barlingbo Lillåkre 1:24 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Window+ Solskydd. Produktbeskrivning. Inledning. Window + Produktvarianter. Prestanda

Window+ Solskydd. Produktbeskrivning. Inledning. Window + Produktvarianter. Prestanda Inledning Window+ är en invändig solskyddslösning som erbjuder: minskar energiförbrukningen för värme och kyla; minskar toppeffektbehovet för kyla med minst 20% och minskar värmebehovet genom bättre U-värde

Läs mer

Energirapport. med smarta tips. Fastighetsbeteckning: Ingarö-Långvik 1:366. Snösundsvägen 38 / Värmdö. Besiktigad av (certnr): Olle Lilja (5425)

Energirapport. med smarta tips. Fastighetsbeteckning: Ingarö-Långvik 1:366. Snösundsvägen 38 / Värmdö. Besiktigad av (certnr): Olle Lilja (5425) Energirapport med smarta tips Datum för besiktning: 2016-05-03 Fastighetsbeteckning: Ingarö-Långvik 1:366 Adress/ort: Snösundsvägen 38 / Värmdö Besiktigad av (certnr): Olle Lilja (5425) Företag: Eklund

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Broby 2:4

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Broby 2:4 Utgåva 1:1 2012-08-10 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Broby 2:4 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE ENERGIDEKLARATION

Läs mer

Laboration 6. Modell av energiförbrukningen i ett hus. Institutionen för Mikroelektronik och Informationsteknik, Okt 2004

Laboration 6. Modell av energiförbrukningen i ett hus. Institutionen för Mikroelektronik och Informationsteknik, Okt 2004 Laboration 6 Modell av energiförbrukningen i ett hus Institutionen för Mikroelektronik och Informationsteknik, Okt 2004 S. Helldén, E. Johansson, M. Göthelid 1 1 Inledning Under större delen av året är

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-04-20 Fastighetsbeteckning: Skultunaby 1:103 Adress/ort: Stockvägen 8, Skultuna Besiktigad av (certnr): Mikael Bergwall (5511) Företag:

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-08-05 Fastighetsbeteckning: Agedynan 7 Adress/ort: Husmansvägen 13, Dalby Besiktigad av (certnr): Caspar Skog (5449) Företag: Eklund

Läs mer

fönster och fönsterdörrar Hedgårda Fönster hedgårdafönster.se

fönster och fönsterdörrar Hedgårda Fönster hedgårdafönster.se fönster och fönsterdörrar Hedgårda Fönster hedgårdafönster.se I mitten av 1980-talet startade gårdsnickeriet i en av ladorna belägen på familjegården i Hedgårdarna. I snickeriet tillverkades och renoverades

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Hällsätter 1:16

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Hällsätter 1:16 Utgåva 1:1 2016-01-12 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Hällsätter 1:16 INDEPENDIA ENERGI AB Amalia Jönssons gata 25 421 31 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Optimering -av energibesparingar i en villa.

Optimering -av energibesparingar i en villa. Optimering -av energibesparingar i en villa. Mats Karlström ce01mkm@ing.umu.se Stefan Lahti ce01sli@ing.umu.se Handledare: Lars Bäckström Inledning Än idag finns det många hus i Sverige som använder direktverkande

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Bö 36:20

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Bö 36:20 Utgåva 1:1 2013-05-06 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Bö 36:20 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE ENERGIDEKLARATION

Läs mer

Kontur inåtgående. Hemmafönster Projekt. projekt

Kontur inåtgående. Hemmafönster Projekt. projekt Kontur inåtgående Hemmafönster Projekt projekt Kontur inåtgående Fönstret med attityd! Ett fönster från Konturserien ger ökad känsla av kvalitet. Fönster med hög prestanda och en speciellt framtagen utvändig

Läs mer

Uppvärmning av flerbostadshus

Uppvärmning av flerbostadshus Uppvärmning av flerbostadshus Karin Lindström 2014-06-11 2014-06-11 Utbildningens upplägg Fördelningen av energi i ett flerbostadshus Uppvärmning Tappvarmvatten Val av värmesystem Samverkan med boende

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-11-16 Fastighetsbeteckning: Lomma 35:39 Adress/ort: Järnvägsgatan 16B, Lomma Besiktigad av (certnr): Caspar Skog (5449) Företag: Eklund

Läs mer

Vinäs Kulturfönster. Prislista 1-2008. Ett fönster med smäckra profiler i gammaldags stil, som uppfyller vår tids krav på värmeekonomi.

Vinäs Kulturfönster. Prislista 1-2008. Ett fönster med smäckra profiler i gammaldags stil, som uppfyller vår tids krav på värmeekonomi. Publicerad 2008-01-24 Vinäs Kulturfönster Ett fönster med smäckra profiler i gammaldags stil, som uppfyller vår tids krav på värmeekonomi. Prislista 1-2008 Hämtad från www.vinasfonster.se Vinäs Kulturfönster

Läs mer

VIRVELVÄGEN 69, KIRUNA Älven 4

VIRVELVÄGEN 69, KIRUNA Älven 4 VIRVELVÄGEN 69, KIRUNA Älven 4 ENERGIDEKLARATION Kommentarer Kiruna 2015-06-26 Arctic CAD & Teknik Tommy Krekula Sid 1 (4) KOMMENTARER ENERGIDEKLARATION Objekt: Småhus Älven 4, Virvelvägen 69, Kiruna Ägare:

Läs mer

Pivåhängda takfönster

Pivåhängda takfönster Fönsterfakta Familj Pivåhängda takfönster. Material Trä med utvändig aluminiumbeklädnad. Insida vitmålat (NCS S 0502-Y) eller klarlackat som standard (ej prosky) övriga RAL-kulörer som tillval. Trädetaljer

Läs mer

HSB ENERGI OCH ANDRA NYTTIGHETER ETT HUS FEM MÖJLIGHETER

HSB ENERGI OCH ANDRA NYTTIGHETER ETT HUS FEM MÖJLIGHETER HSB ENERGI OCH ANDRA NYTTIGHETER ETT HUS FEM MÖJLIGHETER Roland Jonsson Energichef HSB Riksförbund roland.jonsson@hsb.se 010-4420332 Köpa bil eller lösa ett transportproblem MÅL kwh komfort koldioxid 5

Läs mer

fönster och fönsterdörrar Hedgårda Fönster hedgårdafönster.se

fönster och fönsterdörrar Hedgårda Fönster hedgårdafönster.se fönster och fönsterdörrar Hedgårda Fönster hedgårdafönster.se I mitten av 1980-talet startade gårdsnickeriet i en av ladorna belägen på familjegården i Hedgårdarna. I snickeriet tillverkades och renoverades

Läs mer

RAPPORT. Energi- och Inneklimatanalys Småhus 2010-03-04. Upprättad av: Hans Wetterlund Granskad av: Lisa Håkansson Godkänd av: Maria Alm

RAPPORT. Energi- och Inneklimatanalys Småhus 2010-03-04. Upprättad av: Hans Wetterlund Granskad av: Lisa Håkansson Godkänd av: Maria Alm RAPPORT Energi- och Inneklimatanalys Småhus 2010-03-04 Upprättad av: Hans Wetterlund Granskad av: Lisa Håkansson Godkänd av: Maria Alm Rapport RAPPORT Energi- och Inneklimatanalys Småhus Kund Svensk Planglasförening

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Ugglum 147:1

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Ugglum 147:1 Utgåva 1:1 2014-03-01 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Ugglum 147:1 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Blåklockan 2

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Blåklockan 2 Utgåva 1:1 2015-02-09 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Blåklockan 2 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 14/9-2015 Fastighetsbeteckning: Ramnås 1:56 Adress/ort: Furuvägen 24, Torup Besiktigad av (certnr): Christian Jirefjord (5447) Företag: Eklund

Läs mer

Swegon Home Solutions. Varför FTX. Pocket guide. www.swegonhomesolutions.se

Swegon Home Solutions. Varför FTX. Pocket guide. www.swegonhomesolutions.se Swegon Home Solutions Varför FTX Pocket guide www.swegonhomesolutions.se Innehållsförteckning 3. Inledning 4-5. Vad kan jag göra åt min nuvarande anläggning? 6-7. Vanliga problem med äldre ventilationssystem

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-01-08 Fastighetsbeteckning: Symaskinen 23 Adress/ort: Håkantorpsgatan 110, Västerås Besiktigad av (certnr): Mikael Bergwall (5511) Företag:

Läs mer

Kipp-Dreh fönster 2+1

Kipp-Dreh fönster 2+1 Kipp-Dreh fönster 2+1 EA KFI KD Storlekar anges i moduler. 1 modul (M) = 100 mm. Insida Modulstorleken inkluderar 20 mm drevmån på bredd och höjd (dvs 10 mm runt om). Exempel: Storlek 5/10 M innebär karmytterbredd

Läs mer

Energirapport villa. Datum för besiktning: 2015-06-12. Fastighetsbeteckning: Moränen 2. Besiktigad av (certnr): Zanel Skoro (5204)

Energirapport villa. Datum för besiktning: 2015-06-12. Fastighetsbeteckning: Moränen 2. Besiktigad av (certnr): Zanel Skoro (5204) Energirapport villa Datum för besiktning: 2015-06-12 Fastighetsbeteckning: Moränen 2 Adress/ort: Saltsjövägen 4 / Lidingö Besiktigad av (certnr): Zanel Skoro (5204) Företag: Eklund & Eklund Energideklarationer

Läs mer

Provning av luft/luft värmepumpar 2007

Provning av luft/luft värmepumpar 2007 2007-09-24 1 (5) Avdelningen för hållbar energianvändning Testlab 016-544 2000 testlab@energimyndigheten.se Provning av luft/luft värmepumpar 2007 Resultat för publicering: Carrier Platinum 035, 42NQV035H/38NYV035H

Läs mer

Elit Original Alu Fönster, AFH H-fönster, utåtgående glidhängt

Elit Original Alu Fönster, AFH H-fönster, utåtgående glidhängt -U-värde 1,2 -aluminiumklädd utsida Utsida Produktfamilj Produkttyp Öppningsbarhet Material Namn Beskrivning Glas U-värde Ljudreduktion Karmdjup Glasdagmått Elit Original Alu Fönster Utåtgående glidhängt

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Vågbro 26:1

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Vågbro 26:1 Utgåva 1:1 2012-10-23 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Vågbro 26:1 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Rätt inomhusklimat så fungerar värmen

Rätt inomhusklimat så fungerar värmen Rätt inomhusklimat så fungerar värmen 1 20 21 grader i Stockholmshems lägenheter en temperatur de flesta är nöjda med. 2 Värme inomhus Ett bra inomhusklimat är viktigare än vad man kan tro, både för att

Läs mer

RAPPORT. Energikart Grundströms stugby NORRBOTTENS ENERGIKONTOR, NENET SWECO SYSTEMS AB INSTALLATION UMEÅ [DESCRIPTION] UPPDRAGSNUMMER 4022182002

RAPPORT. Energikart Grundströms stugby NORRBOTTENS ENERGIKONTOR, NENET SWECO SYSTEMS AB INSTALLATION UMEÅ [DESCRIPTION] UPPDRAGSNUMMER 4022182002 NORRBOTTENS ENERGIKONTOR, NENET Energikart Grundströms stugby UPPDRAGSNUMMER 4022182002 [DESCRIPTION] [STATUS] [CITY] SWECO SYSTEMS AB INSTALLATION UMEÅ 1 (10) S wec o Västra Norrlandsgatan 10 B SE-903

Läs mer

Fönsterrenovering med energiglas

Fönsterrenovering med energiglas Fönsterrenovering med energiglas Om ni funderar på att åtgärda fönstren Bättre ekonomi Bättre inneklimat Minskad energianvän Smart renoverin Energiglas Energieffektivisering med många trumf på hand Värt

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Harby 37:2

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Harby 37:2 Utgåva 1:1 2012-09-05 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Harby 37:2 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Sädeskornet 57

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Sädeskornet 57 Utgåva 1:1 2014-03-04 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Sädeskornet 57 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Energideklaration. Smultronvägen 19 616 91 Åby. Datum: 2015-03-17. Utförd av:

Energideklaration. Smultronvägen 19 616 91 Åby. Datum: 2015-03-17. Utförd av: Energideklaration K VILLINGE-STEN 2:24 Smultronvägen 19 616 91 Åby Datum: 2015-03-17 Utförd av: Certifierad energiexpert: Niklas Sjöberg 0444/08 SP SITAC Bakgrund Sedan en tid tillbaka är det lag på energideklaration

Läs mer

eq Luftbehandlingsaggregat Nya Semco Roterande Värmeväxlare med marknadens bästa kylåtervinning

eq Luftbehandlingsaggregat Nya Semco Roterande Värmeväxlare med marknadens bästa kylåtervinning eq Luftbehandlingsaggregat Nya Semco Roterande Värmeväxlare med marknadens bästa kylåtervinning Två av de viktigaste faktorerna som påverkar inomhusluft är lufttemperaturen och luftfuktigheten, men att

Läs mer

VI HAR ETT SMARTARE ALTERNATIV GRUNDELS FÖNSTERSYSTEM - DET LÖNSAMMA MILJÖVALET

VI HAR ETT SMARTARE ALTERNATIV GRUNDELS FÖNSTERSYSTEM - DET LÖNSAMMA MILJÖVALET Byt inte fönster! VI HAR ETT SMARTARE ALTERNATIV GRUNDELS FÖNSTERSYSTEM - DET LÖNSAMMA MILJÖVALET Det lönsamma miljövalet Vår platsbyggda isolerruta 75% lägre kostnad än att byta fönster. 20% minskad energiförbrukning

Läs mer