folktandvården stockholms län ab

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "folktandvården stockholms län ab"

Transkript

1 folktandvården stockholms län ab

2 ÅRSREDOVISNING 2011 VD har ordet...3 Notiser från verksamheten...4 Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys Noter Revisionsberättelse

3 vd har ordet Kompetens, arbetsglädje och lönsamhet hänger nära samman. Folktandvården Stockholm är ett friskt dynamiskt företag. Varje dag utför vi professionell tandvård med hög kvalitet. Och genom omfattande förebyggande insatser minskar vi behovet av sjukdomsrelaterad tandvård. Frisktandvård och riktade insatser för att förbättra tandhälsan och göra den mer jämlik betyder mycket för folkhälsan och miljön. När kunderna blir friskare kan vi minska vår förbrukning av exempelvis tandvårdsmaterial, engångsprodukter och energi. Verksamheten går med vinst. Våra kunder och medarbetare är nöjda. Vi har ett starkt varumärke. Framgångarna är ett resultat av ett stort gemensamt engagemang, gott samarbete och ett målinriktat utvecklingsarbete. Vi lyssnar och lär. Vi inspirerar och stödjer varandra. Samarbete mellan allmän- och specialisttandvården, mellan olika yrkesgrupper och olika specialiteter samt mellan tandvården och hälso- och sjukvården berikar vår verksamhet och ökar värdet för kunden. Telemedicin, specialistkonsultationer och utbildning av fler nischtandläkare förstärker företagets kompetens. Och vår satsning på forskning är en betydelsefull investering för framtiden. I centrum för vår utveckling står såväl kundernas som medarbetarnas hälsa, behov och upplevelse. I den dag liga dialogen och i våra kund- och medarbetarenkäter får vi både beröm och kunskap för fortsatta förbättringar. För att bli en ännu bättre vårdgivare ska vi bland annat bli mer flexibla i vår tidbokning, ge bättre förhandsinformation om behandlingskostnaderna och kommunicera vårt miljöarbete på ett tydligare sätt. För att bli en ännu bättre arbetsgivare ska vi tydliggöra alla de utvecklings- och utbildningsmöjligheter som finns inom Folktandvården och ge varje medarbetare ännu större incitament. Vår goda ekonomi ger oss möjlighet att investera och bli ännu starkare. Vi kan renovera våra kliniker, satsa på ny teknik, fortsatt utbildning och forskning. I år kunde vi dessutom ge varje medarbetare en del av årets överskott. Jag är stolt och glad över Folktandvårdens framgångar. Vi står på en stabil grund, men vi kan inte slå oss till ro. Konkurrensen hårdnar. Vi är bra och vi kan bli ännu bättre. Ann-Charlotte Frank Lindgren vd Folktandvården Stockholms län AB Vi är bra och vi kan bli ännu bättre. 3

4 Vi är Folktandvården Folktandvårdens framgångar är ett resul tat av hög kompetens och gott samarbete. Det bygger på varje medarbetares enga ge mang, på gemensamma mål och sunda värderingar. Nyfiken står för lusten att höja blicken, lyssna och lära, ut veckla och utvecklas. Omtänksam visar på viljan att tillgodose kundernas behov och önskemål samt påminner oss om ansvaret för vår gemensamma miljö. Tillgänglig innebär att vi ska uppfattas som tydliga, lyhörda och kompetenta. Att vi finns till för våra kunder och medarbetare. Bättre och bättre. Årets vinst blev 70,9 Mkr. Omsättningen uppgick till Mkr. Samtidigt fortsatte tandhälsan att för bättras. I vårt ständiga utvecklingsarbete finslipar vi varje steg i vård - kedjan från den första kundkontakten i telefon eller på hemsidan, till det fortsatta bemötandet, behandlingen, betal ningen och kallelsen till nästa besök. Vi finns på 80 kliniker i hela länet. Samtliga kliniker är handi kapp anpassade och många håller öppet kvällar och lördagar. Vår akutmottagning har öppet kl alla dagar året runt. Vår mission: Med ett personligt bemötande och genom att erbjuda professionell tandvård bidrar Folktandvården till en bättre munhälsa i Stockholms län. Vår vision: Folktandvården är det självklara valet för alla i Stockholms län som värdesätter en professionell tandvård och ett personligt bemötande. Roligt att det blev en rejäl vinstdelningspott. Varje medarbetare fick flera tusenlappar i utdelning. Det är jättebra att vi tjänar pengar, men det bästa är att vi trivs med varandra, utvecklas och har kul tillsammans. Annica Lindmark, klinikchef Fruängen Folktandvården har gett mig så mycket. Nu är jag av med min rädsla, har inte ont och kan skratta med öppen mun. Daniel Blomgren, f d tandvårdsrädd kund i Högdalen Vi har världens bästa jobb. Att patienterna känner förtroende för oss betyder mycket. De ska känna att de är våra gäster och att vi bryr oss och tar hand om dem på bästa tänkbara sätt. Susanne Jacobsson, tandsköterska Handen Stort förtroende. Nio av tio kunder är nöjda eller mycket nöjda. De har stort förtroende för Folktandvården och rekommenderar gärna sin behandlare till andra. Intresset för hälso- och friskvård ökar. Allt fler vill bevara sin friska mun och allt fler äldre behåller sina tänder långt upp i åldrarna. Bekymmer med tandsten och parodontit (tandlossning) leder till större behov av regelbundna besök hos tandhygienist. Samtidigt tycks efterfrågan på protetik och estetisk tandvård öka. Att fånga upp tandvårdsrädda och unga vuxna är utmaningar som vi fortsätter att arbeta med. Drygt 70 procent av barnen i länet väljer Folktandvården. Vårt preventionsprogram har blivit ledstjärna för svensk barntandvård. Inom ett långsiktigt forskningsprojekt, Stop Caries Stockholm, prövar och utvärderar vi nu ett utökat vårdprogram för barn med stor risk att drabbas av karies. Stop Caries Stockholm kommer att få stor betydelse för framtidens tandvård och de mest utsatta barnen. Genom att upptäcka och behandla tidiga kariesskador kan vi sätta stopp för ny karies och undvika framtida behandlingar. Margaret Grindefjord, klinikchef specialiserad barntandvård 4

5 notiser från verksamheten 2011 Att komma ut i verkligheten är galet inspirerande. På vår introduktionskurs talade vi om hur viktigt det är att få kontakt med patienterna och göra dem delaktiga i behandlingen. Nu får vi vara med om det. Alla är så snälla och bra på att förklara. Mirjam, blivande tandläkare på auskultation Klart! Min tandhygienist berättar att besöket kostar mig ingenting. Jag kom ju på en sista-minuten-tid och så har jag tandvårdsbidraget kvar. Tack! Karin, kund Danderyd Frisktandvård, tandvård till fast pris, är en unik tjänst som uppmuntrar kunderna att sköta om sina tänder och besöka oss regelbundet. Det ger oss betydelsefulla konkurrens fördelar. Under året tecknade vi nya frisktandvårdsavtal. Tandhälsan förbättras år efter år, men den är långt ifrån jämlik. Många barn och vuxna i invandrarrika områden har fort farande stora tandvårdsbehov. Här sätter vi in förstärkta insatser med fluor och utökad hälsoinformation. Klinikerna medverkar också i utbildning för vårdpersonal och invandrare, de besöker skolor, medborgarkontor, föreningar och flyktingförläggningar. Strategiska satsningar på fortbildning, nischtandläkare, tele medicin och specialistkonsultationer leder till säkrare behand lingar, färre remisser, kortare köer till specialisttandvården och bättre ekonomi. Vårt interna utbildningsprogram omfattar allt från ledarskap, pro tetik, rotbehandling och kirurgi till bemötande, IT, miljö, hygien och läkemedel. Varje medarbetare har möjlighet att fördjupa sig, utvecklas i sin yrkesroll och dela med sig av sin kompetens. Det skapar ytterligare incitament i våra ansträngningar för att bli en ännu attraktivare arbetsgivare. Inom allmäntandvården ser vi en ökad inriktning på teamtand vård. Tandhygienisterna har utbildats i röntgendiagnostik, bett utveck ling samt barn- och ungdomstandvård. Årets Tandsköterske lyft fokuse rade bland annat på journalsystemet T4. Samarbetet mellan olika kompetenser berikar och kvali tetssäkrar vår verksamhet. Det ökar också arbetsglädjen vilket återspeglas i medarbetarenkätens positiva resultat. Vid sidan av klinikledningen finns nyckel personer som exempelvis ITsamordnare (ITKS), ortodontisamordnare, frisktandvårdsambassadörer, miljöambassadörer, profylaxambassadörer, marknadssamordnare och nisch tandläkare. Frisktandvård är ju vårt jobb. Det påminner vi alltid våra kunder om. Mitra Leijon, coach och frisktandvårdsambassadör Väsby Många tandhygienister kan ta ett större ansvar. När tandläkarna delegerar, får vi ökad kompetens som i sin tur öppnar upp för fler uppgifter. Joakim Edsbrand, tandhygienist Björkhagen Det ska vara roligt att gå till jobbet. Att dela med sig av humor och glädje är viktigt. Hos oss blir det många glada skratt. Lisbet Sellfors, arbetsledare Sollentuna Det var spännande att prova på att jobba privat. Och skönt att vara tillbaka. Framförallt saknade jag strukturen, nätverken, stabiliteten och folk att fråga. Jag har en oerhörd respekt för Folktandvården som organisation. Evelina Karlsson, arbetsledare Täby C Vårt besök på ett boende för flyktingbarn blev ett livligt möte med femton pojkar och fyra tolkar. Med hjälp av planscher och modeller pratade vi om fluor, vila och vatten. Ulla Sjögren, tandhygienist Sigtuna 5

6 notiser från verksamheten 2011 När kunderna får veta vad de får för pengarna tycker de inte att det är dyrt. Därför är det så viktigt att vi tydligt talar om vilken behandling som behövs, vad som ingår och vad det kostar. Pia Wahlstedt, klinikchef Vasastan Höstens reklamkampanj ökade kännedomen om Frisktandvård och underlättade klinikernas arbete med att erbjuda avtal. Ut vär deringen visar att hela 60% av de tillfrågade (76% i mål gruppen år) uppmärksammade vårt budskap. Kampanj en syntes på stan, i kollektivtrafiken, på internet och i tidningen Metro. Dessutom fick vi stor redaktionell uppmärksamhet i media och ökad trafik till vår hemsida. I tusentals möten med kunder; på våra kliniker, på företag, skolor, barnavårdscentraler, sjukhus etc, skapar vi tillfällen till dialog och aktiv marknadskommunikation. Flera kliniker besöker större arbetsplatser och ordnar kundträffar för ungdomar eller småbarns föräldrar. Vi deltar också i marknadsdagar och mässor som Under bara barn, Swedental och Odontologiska riksstämman. Fluortantens dag den 1 september är en uppskattad hälsomani festa tion. Vårens blekningskampanj och höstens Frisktandvårds kampanj fick dessutom stort genomslag. Fler och fler kunder bokar tid på vår nya hemsida och får sista-minuten-erbjudanden, information om pris, behand ling, egen vård etc. Informationen kan översättas till 55 olika språk och också läsas via exempelvis mobiltelefon och läs platta. När drygt kunder fick framföra önskemål om hemsidan stod möjligheten att boka tid högst upp på önskelistan. Nu har vi en bra bokningsfunktion och tydlig prisinformation. Åsa Brandt, webbstrateg kommunikationsavdelningen Många föräldrar vill lista sina barn hos oss, så vi bjuder in till minst två treårslördagar. Vi jobbar också på att attrahera alla de ungdomar som flyttar in i våra kvarter. Angela Sundberg, arbetsledare Hornstull Våra 17 specialistkliniker är ett betydelsefullt komplement till allmäntandvården. En stor del av årets nya remisser kom från privattandläkare och sjukvården. För att öka kundgenomströmningen har vårdprocesserna trimmats. Akuta fall och patienter som ska förberedas för sjukhusbehandling tas emot omgående. Med hjälp av specialistkonsultationer och telemedicin kan dessutom fler komplice rade behandlingar genomföras på patiententernas hemmakliniker. Tretton tandläkare har gått specialistutbildning under året. Ortodonti (tandreglering). Utvecklingen går mot snabbare be handlingar med apparatur som inte syns och är bekvämare för patienten. Att det behövs livslång stabilisering för att hålla tänder na på plats i sitt nya läge är numera vetenskapligt bevisat. Pedodontin (specialiserad barn- och ungdomstandvård) ser en fortsatt ökning av patienter med särskilda behov; syndrom och sjuk domar, tandutvecklingsstörningar, olycksfall och tandvårds rädsla. Specialisterna medverkar också i behandling av barn på sjukhus. Oral kirurgi. Antalet implantatbehandlingar ökar. För att höja allmäntandvårdens kompetens och ge klinikerna stöd utbildas och rekryteras fler käkkirurger. Endodonti (rotbehandling och rotfyllning). Tandläkarna inom allmäntandvården utbildas kontinuerligt i rotbehandling med maskinell rensning. Bettfysiologin (behandling av smärta och funktionsstörningar i tuggsystemet) tar emot allt fler patienter med smärtproblematik, käkfunktionsstörning och sömnapné. Antalet bettskenor ökar. En stor del av patienterna behandlas i nära samarbete med sjukvården. Parodontologi och protetik (behandling av tandlossningssjuk domar och ersättning av förlorade tänder) ser allt fler fall av svår tandlossning och periimplantit (skruvar lossnar). Ut veck lingen går mot digitala avtryck och mer hållbara vävnadsvänliga material. Radiologi (röntgen) tar emot ett stort antal förfrågningar om röntgenfynd. Magnetkameraundersökningar erbjuds i samarbete med medicinsk röntgen procent av befolkningen behöver någon form av bettfysiologisk behandling. Många av dem kan fångas upp genom att allmäntandvården ställer frågor om ansiktssmärta, käkledsljud och huvudvärk. Lars Fredriksson, specialist bettfysiologi Under vissa förutsättningar kan vi ersätta förlorade tänder genom att flytta och omforma andra tänder. Den möjligheten har kanske hamnat i skuggan av implantatbehandlingen. Nicole Winitsky, specialist oral protetik 6

7 notiser från verksamheten 2011 Medicinsk tandvård tar hand om kunder med särskilda behov gamla och sjuka, patienter som står inför cancerbehandling eller kirurg iska ingrepp, har funktionsnedsättningar eller är extremt tand vårds rädda. I den uppsökande verksamheten besöker vi sär skilda boenden med mobil utrustning. Vårdpersonal och anhöriga får dess utom ut bildning och stöd så att de kan hjälpa till med den dagliga munvården. Våra gamla och sjuka patienter kommer klockan Övriga tider tar vi emot vanliga kunder. Det är roligt och omväxlande. Jenna Pekmic, tandläkare Medicinsk tandvård Sabbatsberg För att eliminera allt som kan ställa till problem under cancerbehandlingen får vi ofta ta bort tänder. Våra patienter kan ju inte vänta på att djupa fickor ska läka ut. Carina Rossäng, tandhygienist Medicinsk tandvård Karolinska Medicinsk tandvård kräver hänsyn till flera sjukdomstillstånd. Det är det roligaste jobb jag någonsin haft. Jag har utvecklats och lärt mig väldigt mycket. Oskar Sundquist, tandläkare Danderyd Eastmaninstitutet fyllde 75 år i maj. Ny klinik i Vasastan. I december fick Eastman allmäntandvård nya lokaler och nytt namn Folktandvården Vasastan. Hit flyttade också Medicinsk tandvård Sabbatsberg. Gemensam lokal och utrustning bidrar till kostnadsbesparingar. Hornstullkliniken flyttade till nya lokaler i samma hus som tidigare. Plomben, vår mötesplats för utbildning och inspiration, invigdes i oktober. Lokalen ligger vägg i vägg med huvudkontoret och Folktandvården Vasastan. Den odontologiska utbildningskatalogen togs fram och pre senterades på Bryggan. Start för Stop Caries Stockholm, ett forskningsprojekt med stor betydelse för tandhälsan och de mest utsatta barnen. Höstens Frisktandvårdskampanj väckte stor uppmärksam het. Transkulturell kommunikation är en nyckel för att nå ut med tandvårdsinformation och minska antalet uteblivna besök. Folktandvården Tensta prövar nya kanaler och kommunikation på flera språk. I samarbetsprojektet Kultur Dynamik har med arbetare i Kista och Tensta utvecklat sin förståelse för olika kulturer. Järva-andan är ett nätverk för att skapa hemkänsla, trivsel, trygghet och stolthet. Här deltar klinikerna i Rinkeby och Kista. Är tandvårdsrädsla och behandlingssvårigheter vanligare bland invandrarbarn än bland andra barn? Frågan utreds i en studie av 200 sjuåringar i Södertälje. Fluortanterna får mycket beröm. En enkätundersökning visar att skolpersonal ser mycket positivt på verksamheten. 23 nya fluortanter har utbildats under året. Ett 40-tal sjuksköterskor och läkare deltog i vår utbildning Karies riskbarn hos Folktandvården riskbarn hos Barn hälsovården? Personalens förbättringsförslag leder till verksamhetsföränd ringar i stort och smått. Bästa förslag uppmuntrades med ett pris på kr. Kom&Gå, vårt incheckningssystem för flextid, har införts på alla kliniker och huvudkontoret. Bågskytte var en flera aktiviteter som vi fick prova på när alla medarbetare bjöds till friskvårdsfredag på Bosön. Alla receptionister har fått fräscha ljusblå receptions kläder. Sommarvikariaten annonserades ut på tandläkarhögskolan och gick åt i rykande fart. SMS-påminnelser uppskattas. Varje månad skickar vi cirka sms till våra kunder. Hemsidan och intranätet Bryggan har fått ny struktur, smarta funktioner och fräsch layout personer besökte vår hemsida i oktober. Via internet kan kunderna boka och boka om tid anställda på Tele2 fick erbjudanden från Folktandvården Kista via sitt intranät Under politikerveckan i Almedalen propagerade Folktandvården för Frisktandvård. Vårt jämställdhetsprojekt statuerade gott exempel när Sveriges kommuner och landsting gjorde reklam för sin verk samhet. Barn som far illa var temat för ett angeläget seminarium som ordnades av våra barnspecialister och Barnombudsmannen. Med Voxit röststyrning pratar vi in parodstatus och diagnoser direkt in i T4. Smart, effektivt och hygieniskt! Adela Demirovic, tandhygienist Fruängen Det är bra med sms-påminnelser. Men det står bara att ditt barn har tid hos tandläkaren. Jag har fem barn, hur ska jag veta vilket barn? Kursdeltagare Svenska för invandrare Det är inte bara patienter med allvarliga problem som kan få narkostandvård. Hit kommer också vanliga kunder som är beredda att betala för att få tänderna fixade medan de sover. Eva-Lena Åkerlund, Medicinsk tandvård Huddinge

8 notiser från verksamheten 2011 Ju mer man lär sig, desto mindre kan man och ju mer nyfiken blir man. Makine Männik, tandläkare Skogås Storteamen fungerar som en liten klinik i kliniken. Målet är att alla ska få jobba på toppen av sin kompetens, få ansvar och kunna påverka sin egen arbetsvardag. Inom teamen blir det lättare att synas, höras och vara med och påverka. Maria Kungs, tandläkare Åkersberga Patientsäkerhet, miljö, hygien och smittskydd är bygg stenar i vårt kvalitets- och förbättringsarbete. Med fokus på anti biotika och resistensutveckling har all personal utbildats i läke medel och miljö. Samtliga arbetsledare och smittskyddsansva riga har dessutom fått utbildning i hygien och smittskydd. För att kvalitets säkra journalföringen har samtliga kliniker deltagit i ett omfattande journalgranskningsprojekt. Våra internrevisioner har dessutom utvecklats till förbättrings dagar. På så sätt skapar vi större delaktighet, ett ännu bättre förändringsklimat och ökat värde för kunden. Stamcellsforskningen kommer att göra livet lättare för oss parodontologer. Jag hoppas också på nya möjligheter att rädda tänder, återskapa tandfästen och minska den ärftliga betydelsen. I framtiden kan vi kanske identifiera riskpatienter med ett enkelt prov. Lottie Adler, specialist parodontologi Att medarbetarna själva ser sådant som de kan göra bättre är den smartaste vägen till förändring och förbättring. Nya medarbetare kommer dessutom med nya ögon och fräscha idéer. Gani Kalludra, arbetsledare Åkersberga Alla människor gör misstag. I varje misstag finns ett guldkorn som vi kan ta till vara och lära oss något av. Anna-Lena Palm, teamledare Åkersberga Samarbetet är viktigt för oss. Det innebär bland annat att forskarna får ökad tillgång till Folktandvårdens kliniska kompetens och stora patientströmmar. Kaj Fried, professor och tidigare prefekt Karolinska Institutet Ny kunskap, nya möjligheter. Vi initierar och stimu lerar forsk ning, av sätter resurser och erbjuder utbildning i grundläggande forsk nings metodik. Flera kliniska forsknings projekt bedrivs i sam verkan med Karolinska Institutet (KI). Genom att sam mankoppla data från tand vården och sjuk vården söker vi bland annat samband mellan sjuk domar i munnen och andra delar av kroppen. Exempel på forskning som finansieras av landstinget: Behandling av omfattande tandslitage hos patienter med bruxism (tandgnissling). Behandling av barn födda med LKG (läpp-käk- och gomspalt) med bentransplantat eller benväxtstimulerande protein (BMP-2). Samband mellan genetik och parodontit (tandlossning). Smärta i käkmuskeln orsaker och behandling. Inom pedodontin pågår dessutom forskning kring dentala erosioner (frät- eller slitskador), tandvårdsrädsla, barn med medfödda hjärtfel samt utökad kariesprevention för små barn Stop Caries Stockholm. Dessa studier omfattar cirka barn och ungdomar. 8

9 notiser från verksamheten 2011 I systemet HändelseVis uppmärksammar vi tillbud, risker och negativa händelser, lär av misstagen och ser till att fel blir rätt. Materialgruppen, FoU-gruppen, Läkemedels- och Patientsäker hetsgruppen har täta kontakter med våra samarbets partners inom vårdutveckling, smittskydd, forskning och utbildning. Våra miljömål för perioden har uppfyllts. Vi har miljö medvetna medarbetare och en aktiv miljökom munika tion. Vi har förbättrat tandhälsan och minskat vår miljöpåverkan på flera sätt. Genom att fortsätta förbättra tandhälsan bidrar vi till en bättre miljö. Många vet inte att fler friska kunder är vårt främsta miljömål. Ju friskare kunder desto mindre åtgång av material, energi och läkemedel. Vi ska bli bättre på att kommunicera kopplingen mellan Frisktandvård, miljö och hälsa. Irene Smedberg, chef ToU Vårt nya miljöprogram har starka kopplingar till hälsa och god vårdkvalitet. Det bygger på delaktighet, dialog och ett positivt synsätt. Målet är ett ännu mer klimateffektivt, resurseffektivt och hälsofrämjande arbetssätt. Mia Stenborg, miljö- och kvalitetssamordnare Ekonomiskt resultat 2011 Budget 2012 Tandhälsan i länet Uppdrag från landstinget Affärsplan 2012 I affärsplanen presenterar ledningen årets mål som ska ta oss mot Målbild Varje klinik och avdelning gör sedan upp sina handlingsplaner för att vi ska nå de gemensamma målen. Alla medarbetare är delaktiga i företagets framgångar. Kundernas situation/behov/ upplevelse (kundenkäter m m) Medarbetarnas situation/behov/ upplevelse (klinikmöten, förändringsdagar, medarbetarenkät m m) Forskning Målbild 2015 Folktandvårdens resultatmarginal ska vara minst 8%. Vi ska bli ett ännu attraktivare företag. Minst 70% av alla medarbetare ska vara ambassadörer (ett uttryck för en stolt medarbetare som mäts i medarbetarenkäten). Vi ska ha minst Frisktandvårdsavtal. Vi ska ta hand om minst fler vuxna kunder. Med smartphonen instucken i munnen och senaste appen från Folktandvården skulle man kunna röntga sig själv och få en snabb diagnos. Det vore något! Oskar, kund Folktandvården Brommaplan FOLKTANDVÅRDEN STOCKHOLMS LÄN AB 80 kliniker för allmäntandvård, medicinsk tandvård och specialist tandvård Antal anställda ca ca Drygt 30% av Folktandvårdens medarbetare är födda utanför Sverige. Antal kunder Allmäntandvård inkl Medicinsk tandvård: Vuxna Barn/ungdomar Specialisttandvård: Vuxna Barn/ungdomar hade vi cirka 1,2 miljoner patientbesök vuxna kunder tecknade Frisktandvårdsavtal barn/ungdomar var listade hos oss patienter fick nödvändig tandvård och patienter fick tandvård som led i sjukdomsbehandling (LIS). 670 patienter fick behandling under narkos med ersättning från landstinget. Nära asylsökande barn och ungdomar fick tandvård och drygt asylsökande vuxna fick akuttandvård barn i förskoleklass och årskurs 5 träffade fluortanterna och fick en lektion på temat friska tänder. 9

10 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Folktandvården Stockholms län AB Organisationsnummer Styrelsen och verkställande direktören avger härmed följande årsredovisning för räkenskapsåret Om inte särskilt anges, redovisas alla belopp i tusental kronor. Uppgifter inom parentes avser föregående år. INFORMATION OM VERKSAMHETEN Folktandvården Stockholms län AB är ett konkurrenskraftigt företag som erbjuder ett komplett utbud av tjänster inom allmäntandvård och specialisttandvård. Vi är en av de största leverantörerna av tandvårdstjänster i Norden. Folktandvården har en stor geografisk spridning med 80 kliniker inom länet. Inom barn- och ungdomstandvården är vi marknadsledande både inom allmän- och specialisttandvård. Det råder fritt val på marknaden för både barn och vuxna, fri prissättning samt fri etableringsrätt. Det betyder att den tandvård som betalas med medel från landstinget också är konkurrensutsatt. Landstinget finansierar idag barn- och ungdomstandvård som utförs i länet samt viss nödvändig tandvård, tand vård som led i sjukdomsbehandling och uppsökande tandvård för vuxna. Den del av vården som Folktandvår den utför regleras i vårdavtal med beställaren (Hälso- och sjukvårdsnämnden). Barn- och ungdomstandvården ut gör idag 28 procent av Folktandvårdens totala intäkter. Nödvändig tandvård och uppsökande tandvård för vuxna som led i sjukdomsbehandling utgör 7 procent av företagets omsättning. I avtal mellan Hälso- och sjukvårdsnämnden och Folk tandvården är det överenskommet om särskilda satsningar riktade till barn och ungdomar i riskområden och riskåldrar. Allmäntandvården som omfattar tandvård för barn, ung - domar och vuxna är volymmässigt den största verksam he ten. I Folktandvårdens uppgifter ingår både vård av en skilda patienter och förebyggande tandhälsovård. Inom Medicinsk tandvård erbjuds särskild kompetens till patienter med olika medicinska diagnoser eller med fysiska alternativt psykiska funktionshinder. Specialisttandvården är ett komplement till allmäntandvården. Specialister finns inom alla åtta specifika specialistområden. Utbildning av blivande specialisttandläkare samt kliniskt utvecklingsarbete är en del av verksamheten. En stor del av remissflödet till specialisttandvården kommer från privattandläkare. 10

11 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER VERKSAMHETSÅRET Årets resultat 2011 för Folktandvården Stockholms län AB uppgick till 70,9 mkr. Resultatmarginalen blev 5,2 procent. År 2010 var resultatet 82,1 mkr. År 2010 påverkades resultat och omsättning av den nettointäkt på 16,5 mkr som avser försäljningen av 10 allmäntandvårdskliniker (den 18 januari 2010). Omsättningen för 2011 uppgick till 1 375,6 mkr vilket är 2,8 mkr eller 0,2 procent lägre än föregående år. Justerat för nettointäkten från försäljningen av 10 allmäntandvårdskliniker steg omsättningen med 1,0 procent. Antal kunder. Folktandvården har tagit emot 1,2 miljoner kundbesök under året barn och ungdomar i de obligatoriska undersökningsåldrarna har undersökts eller behandlats. Det är en ökning jämfört med år Totalt har barn och ungdomar valt att lista sig hos Folktandvården vuxna patienter har behandlats i allmäntandvården inklusive Medicinsk tandvård. Detta är några fler patienter än föregående år barn och ungdomar samt vuxna patienter har behandlats inom specialisttandvården. Specialisttandvården mottog drygt nya remisser, vilket är ungefär samma volym som Av dessa var drygt nya remisser till barnspecialister. 18 procent av remisserna till barnspecialisterna var utställda av privata vårdgivare och 4 procent av läkare. Av de vuxna patienter som remitterades till Folktandvårdens specialister kom 15 procent från privata vårdgivare och 8 procent från läkare. VERKSAMHETSFÖRÄNDRINGAR Frisktandvård. Under 2011 har Folktandvården fortsatt att erbjuda Frisktandvård till vuxna kunder i alla åldrar. Konceptet innebär tandvård till fast pris under en treårs period. En stor fördel ur hälsofrämjande aspekt är att kunden kommer regel - bundet till sin tandläkare eftersom besöket redan är betalt. Under 2011 tecknades avtal. En större allmäntandvårdsklinik med 15 rum har under året öppnats i Vasastan. Dessutom har ett antal kliniker renoverats under året. De gemensamma kostnaderna har sänkts under året, bland annat genom en reduktion av huvudkontorets personal och lokalyta. FÖRETAGETS FÖRVÄNTADE FRAMTIDA UTVECKLING Frisktandvård. Folktandvården kommer att fortsätta att erbjuda vuxenpatienter Frisktandvårdsavtal. För kunderna innebär det att de kan dela upp betalningen och förutse sina kostnader då avtalet erbjuder en fast månadskostnad. Frisktandvård introducerades under 2010 och antalet avtal har stadigt ökat. Ersättning listade barn. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har beslutat om en ökning av listningsersättningen för alla tandvårdsleverantörer med 2,0 procent för Förändrat områdesansvar. De flesta beställaravtal från Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har under de senaste åren konkurrensutsatts. Från och med 2012 är även områdes - ansvaret upphandlat. Folktandvården vann de flesta uppdragen och på dessa kliniker fortsätter Folktandvården att ha ett sista-hands-ansvar. 11

12 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE ÄGARFÖRHÅLLANDEN Folktandvården Stockholms län AB är ett helägt dotterbolag till Landstingshuset i Stockholm AB, org. nr , vilket i sin tur är ett av Stockholms läns landsting helägt bolag. RESULTAT OCH STÄLLNING (1000-tal kronor) Nettoomsättning Resultat efter finansiella poster Pensionskostnad Soliditet I 30,0% 30,0% 22,0% 24,9% 22,2% Avkastning på totalt kapital I 10,3% 12,7% 8,1% 4,0% 6,5% Avkastning på eget kapital I 34,3% 48,6% 34,5% 16,7% 30,0% Balansomslutning Antal anställda FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION: Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel: Balanserat resultat Erhållna aktieägartillskott Lämnade koncernbidrag Årets resultat Summa kronor Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinstmedlen disponeras så att i ny räkning överförs kronor LÄMNADE KONCERNBIDRAG OCH ERHÅLLNA AKTIEÄGARTILLSKOTT Bolaget har lämnat ett koncernbidrag på kronor och erhållit ett villkorat aktieägartillskott på kronor, vilka bokförts direkt mot eget kapital och därmed ej påverkat bolagets redovisade resultat för

13 RESULTATRÄKNING (1000-tal kronor) Rörelsens intäkter Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Summa rörelsens intäkter Not Rörelsens kostnader Råvaror och förnödenheter Not Övriga externa kostnader Not 3, Personalkostnader Not 4, 14, 15, Avskrivningar Not Summa rörelsens kostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Not Räntekostnader och liknande resultatposter Not Summa resultat från finansiella investeringar ÅRETS RESULTAT

14 BALANSRÄKNING (1000-tal kronor) TILLGÅNGAR Not 1 ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Materiella anläggningstillgångar Inventarier, verktyg och installationer Ombyggnad i förhyrda lokaler Summa anläggningstillgångar Not OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Varulager Förnödenheter Summa varulager Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar hos koncernföretag Fordringar hos Stockholms läns landsting Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Not Summa kortfristiga fordringar Likvida medel Kassa och Plusgiro Koncernkonto hos Stockholms läns landsting Summa likvida medel Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

15 BALANSRÄKNING (1000-tal kronor) EGET KAPITAL OCH SKULDER Not 1 EGET KAPITAL Not 8 Bundet eget kapital Aktiekapital ( aktier á kr) Reservfond Summa bundet eget kapital Fritt eget kapital Balanserat resultat Årets resultat Summa fritt eget kapital Summa eget kapital AVSÄTTNINGAR Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser Not Övriga avsättningar Not Summa avsättningar KORTFRISTIGA SKULDER Leverantörsskulder Skulder till koncernföretag Skulder till Stockholms läns landsting Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Not Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga 15

16 KASSAFLÖDESANALYS (1000-tal kronor) Resultatets kassaflöde Rörelsens intäkter Rörelsens kostnader exkl avskrivningar och avsättningar Bruttovinst Ränteintäkter Räntekostnader Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Förändring av rörelsekapital (exkl likvida medel) Ökning (-) resp minskning (+) av varulager Ökning (-) resp minskning (+) av rörelsefordringar Ökning (+) resp minskning (-) av rörelseskulder Förändring av rörelsekapital Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Investeringar Nettoförändring av investeringar Kassaflöde efter investeringar Aktieägarfinansiering Betalt lämnat koncernbidrag Aktieägartillskott Nettoförändring av finansiering Årets kassaflöde Likvida medel vid periodens början Likvida medel vid periodens slut varav avser koncernkonto Outnyttjad checkräkningskredit inom koncernkonto SUMMA DISPONIBLA MEDEL

17 NOTER NOT 1: REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER Bolagets årsredovisning har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd förutom vad avser nedan uppräknade områden där Redovisningsrådets rekommendationer har tillämpats. Redovisningsprinciperna är oförändrade i jämförelse med föregående år. Intäkter. För utförda vårduppdrag redovisas inkomster som är hänförliga till uppdraget som intäkt i förhållande till vårduppdragets färdigställandegrad på balansdagen. Ett vårduppdrags färdigställandegrad mäts kontinuerligt genom rapportering av vårdåtgärder. Bolagets patientrelaterade utgifter kostnadsförs sålunda i takt med att de uppstår. Då beställare av vård, Försäkringskassan och patienterna faktureras baserat på utförda vårdåtgärder bedöms inte heller nedlagda vårdkostnader som relevant för att fastställa upparbetade intäkter per balansdagen. I de fall utfallet av ett vårduppdrag inte kan beräknas på ett tillförlitligt sätt, redovisas intäkter endast i den utsträckning som motsvaras av de uppkomna uppdragsutgifter som sannolikt kommer att ersättas av beställaren/vårdtagaren. En befarad förlust på ett vårduppdrag redovisas omgående som kostnad. Inkomstskatter. Bolagen i Landstingshuskoncernen betalar inte inkomstskatt då koncernen, i enlighet med gällande skatteregler, genom koncernbidrag och aktieägartillskott, kan utjämna de skattemässiga resultaten inom koncernen. Koncernen har hittills inte behövt betala inkomstskatter och bedömer att med oförändrade skatteregler blir det inte heller aktuellt att betala inkomstskatter inom en överskådlig framtid. Fordringar upptas till det belopp varmed de beräknas inflyta. Eventuella fordringar och skulder i utländsk valuta värderas till balansdagens kurs. Varulagret värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet på balansdagen. Anläggningstillgångar. Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. Utgifter för förbättringar av tillgångars prestanda, utöver ursprunglig nivå, ökar tillgångens redovisade värde. Utgifter för reparation och underhåll av materiella anläggningstillgångar redovisas som kostnader. Utgifter för att anpassa förhyrda lokaler till Folktandvårdens verksamhet aktiveras som anläggningstillgång. Avskrivningsperioden anpassas i normalfallet till hyreskontraktets återstående löptid. Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över den bedömda nyttjandeperioden. Härvid tillämpas följande avskrivningstider: Datorer 3 år Övriga inventarier, verktyg och installationer 5-10 år Ombyggnationer i förhyrda lokaler 5-10 år Avsättningar redovisas när bolaget har eller kan anses ha en förpliktelse som ett resultat av inträffade händelser, där det är sannolikt att ett utflöde av resurser kommer att krävas för att reglera åtagandet och en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras. Avsättning görs med det belopp som motsvarar den bästa uppskattningen av den utbetalning som krävs för att reglera åtagandet. Omprövning av avsättningar sker varje balansdag. Avsättning för omstruktureringsåtgärder görs när en detaljerad, formell plan för åtgärderna finns och välgrundade förväntningar har skapats hos dem som kommer att beröras av åtgärderna. Leasingavtal. Samtliga leasingavtal, oavsett om de är finansiella eller operationella, redovisas som hyresavtal (operationella leasingavtal) i Folktandvården Stockholms län AB. Ersättningar till anställda. Bolagets pensionsförpliktelser redovisas i enlighet med FARs rekommendation nr 4. Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medför in- eller utbetalningar. Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar finansiella fordringar, kundfordringar, leverantörsskulder och leasingskulder. Kundfordringar redovisas som omsättningstillgångar till det belopp som förväntas bli inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda osäkra kundfordringar. 17

18 NOTER NOT 2: FINANSIELL RISKHANTERING Policy för riskhantering. Folktandvården Stockholms län AB ingår i koncern under Landstingshuset i Stockholm AB, som i sin tur ägs av Stockholms läns landsting. Finansverksamheten inom Stockholms läns landsting samordnas av den centrala funktionen genom AB SLL Internfinans (Internfinans). För hantering av finansiella risker inom landstinget har framtagits en finanspolicy, som utgör ramverk av regler och riktlinjer för hantering av finansiella risker. I finanspolicyn görs ett grundläggande ställningstagande som innebär att landstinget skall bedriva en aktiv finansförvaltning. Detta innebär att landstinget har att hantera finansiella risker inom givna ramar med beaktande av kostnader för att minimera eller eliminera risker. I finanspolicyn anges att landstingets förvaltningar och helägda bolag skall avhända sig finansiella risker till Internfinans. Landstingsstyrelsen har att genom avtal med Internfinans säkerställa att den operativa finansförvaltningen bedrivs inom fastställda riskramar. Folktandvården Stockholms län AB följer finanspolicyn som ett led i hanteringen av bolagets och landstingets finansiella risker. Likviditet i Folktandvården placeras hos Landstinget genom Internfinans i enlighet med finanspolicyn. Bolaget gör inga placeringar av likviditet utöver placering hos Internfinans. Ränterisker. Förändringar i marknadsräntan påverkar Folktandvårdens genom att inlåning på koncernkonto kan ge en lägre avkastning samt att ett eventuellt utnyttjande av krediter riskerar att medföra högre räntekostnader. Den tid det tar för en förändring av räntan att påverka räntenettot beror på tecknade villkor genom avtal. Folktandvårdens överskottslikviditet finns placerad på koncernkonto i enlighet med finanspolicy. Skuld, respektive fordran, i koncernkontosystemet ränteberäknas dagligen med en rörlig räntebas till vilken en marginal kopplas. Enligt finans policyn skall räntan i systemet följa räntemarknadens fluktuationer och på denna grund vara kopplad till en räntebas med kort löptid. Respektive underkoncern beslutar om ränte- och kreditvillkor inom den egna underkoncernen. Räntekapitalisering sker en gång per år per den sista december för såväl skuld- som intäktsränta. Rörelsefordringar och rörelseskulder. Kundfordringar, leverantörsskulder och liknande finansiella instrument redovisas enligt affärsdagsprincipen. Fordringar upptas till det belopp med vilket det efter individuell prövning förväntas inflyta. Rörelseskulder redovisas till upplupet anskaffningsvärde. Kundkreditrisk. Risken att Folktandvården Stockholms län AB:s kunder inte uppfyller sina åtaganden, dvs att Folktandvården Stockholms län AB inte får betalt för sina kundfordringar, utgör en kundkreditrisk. För att begränsa risken för kreditförluster tillämpas som huvudregel kontantbetalning av patientavgifter. Vid bokning av ny behandling kontrolleras att obetalda fakturor på någon av Folktandvården Stockholms län AB:s mottagningar inte föreligger för den aktuella patienten. Prisrisker. Folktandvården är i sin verksamhet utsatt för risker genom prisförändringar främst på materialkostnader, lokalkostnader och elkostnader. Risken för prisförändringar på materialkostnader begränsas av att upphandling av sådana varor sker i enlighet med Lagen om offentlig upphandling, vilket medför att priserna på aktuella produkter därmed är reglerade för en bestämd avtalsperiod. Folktandvårdens verksamhet innebär väsentliga kostnader för förhyrda lokaler. Bolaget försöker minimera risken för väsentliga prisökningar genom tecknande av långsiktiga hyresavtal. 18

19 NOTER NOT 3: REVISIONSKOSTNADER Ernst & Young revisionsuppdrag Redovisade belopp inkluderar mervärdesskatt. Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter. NOT 4: LÖNER, ANDRA ERSÄTTNINGAR & SOCIALA KOSTNADER Löner och andra ersättningar Sociala avgifter och avtal Pensionskostnader Av bolagets löner och andra ersättningar avser 313 tkr (305 tkr) styrelse och tkr (1 426 tkr) verkställande direktör. Av bolagets pensionskostnader avser 158 tkr (313 tkr) verkställande direktör. Verkställande direktörens anställning omfattas inte av lagen om anställningsskydd. Bolaget har rätt att säga upp verkställande direktören med omedelbar verkan. Lön utgår därvid högst under 24 månader. Om verkställande direktören erhåller annan förvärvsinkomst under dessa 24 månader, skall trots detta full uppsägningslön utgå de första 12 månaderna. För resterande 12 månader skall samordning med uppsägningslön göras på så sätt att uppsägningslönen minskas med 100% per månad av den nya förvärvsinkomsten. NOT 5: RÄNTOR Ränteintäkter avser huvudsakligen Stockholms läns landsting. Räntekostnader avser huvudsakligen ränta på pensionsskuld (beräknad enligt FAR SRS rekommendation nr 4). NOT 6: MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Inventarier, verktyg och installationer Ingående anskaffningsvärden Inköp Försäljningar och utrangeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Försäljningar och utrangeringar Avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående planenligt restvärde inventarier Ombyggnationer i förhyrda lokaler Ingående anskaffningsvärden Inköp Försäljningar och utrangeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Försäljningar och utrangeringar Avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående planenligt restvärde ombyggnationer

20 NOTER NOT 7: FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER Hyror Programvarulicenser Övriga förutbetalda kostnader Upplupna intäkter, patienter Upplupna intäkter, övriga Summa NOT 8: FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL Aktiekapital Reservfond Balanserat resultat Årets resultat Belopp vid årets ingång Omföring av föregående års resultat enligt bolagsstämma Erhållet aktieägartillskott Lämnat koncernbidrag Årets resultat Belopp vid årets utgång Aktieägaren har lämnat villkorade aktieägartillskott som uppgår till totalt tkr, varav tkr under NOT 9: AVSÄTTNINGAR FÖR PENSIONER OCH LIKNANDE FÖRPLIKTELSER Inga särskilda förpliktelser för styrelse eller verkställande direktör föreligger. I bolaget har avsättningar för pensioner (och liknande avsättningar) redovisats enligt gällande praxis och redovisningssed utifrån Tryggandelagens bestämmelser och Finansinspektionens föreskrifter. NOT 10: ÖVRIGA AVSÄTTNINGAR Avsättning vid periodens ingång Avsatt under året Ianspråktaget under perioden Summa Avsättningarna avser särskild ålderspension i samband med avtalspensionering. NOT 11: UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER Sociala avgifter Semester- och löneskuld Pensioner, individuell del Särskild löneskatt, pensioner* Beräknad avkastningsskatt Upplupna retroaktiva löner Övriga poster Summa *Skillnaden mellan åren vad gäller beräknad löneskatt beror till viss del på justering av föregående års löneskatt till skattekontot. 20

21 NOTER NOT 12: OPERATIONELL LEASING Leasingkostnad 2011 Framtida minimileasingavgifter tkr 0 kr/år NOT 13: INKÖP OCH FÖRSÄLJNING MELLAN KONCERNFÖRETAG Nedan anges andelen av årets inköp och försäljning som avser koncernföretag inom Landstingshuset i Stockholm AB eller Stockholms läns landsting. Inköp (rörelsens kostnader exkl personalkostnader och avskrivningar) 13% 12% Försäljning 38% 38% NOT 14: MEDELANTAL ANSTÄLLDA Varav Varav Antal män Antal män Antal anställda ,93% ,10% Antal närvarotimmar ställda i relation till inom företaget normal årsarbetstid. NOT 15: FÖRDELNING MÄN/KVINNOR I LEDNINGSFUNKTIONER Varav Varav Antal män Antal män Styrelsen 7 29% 7 29% Verkställande Direktör 1 0% 1 0% Övriga ledningsorgan 8 50% 8 50% NOT 16: SJUKFRÅNVARO Total sjukfrånvaro 5,9% 5,8% Långtidsfrånvaro 48,0% 51,9% Sjukfrånvaro män 3,3% 3,0% Sjukfrånvaro kvinnor 6,2% 6,2% Anställda -29 år 5,1% 5,1% Anställda år 6,2% 5,9% Anställda 50 år 5,7% 5,9% Långtidsfrånvaron avser antal sjuktimmar för långtidssjuka i förhållande till total sjukfrånvaro. NOT 17: UPPGIFTER OM MODERFÖRETAG Moderföretag i den största koncern där Folktandvården Stockholms län AB är dotterföretag och koncernredovisning upprättas är Stockholms läns landsting, org. nr , Stockholm. Moderföretag i den minsta koncern där Folktandvården Stockholms län AB är dotterföretag och koncernredovisning upprättas är Landstingshuset i Stockholm AB, org nr , med säte i Stockholm. NOT 18: NYCKELTALSDEFINITIONER Soliditet I. Eget kapital i procent av totalt kapital. Avkastning på totalt kapital. Rörelseresultat i förhållande till genomsnittlig balansomslutning. Avkastning på eget kapital. Rörelseresultat i förhållande till genomsnittligt eget kapital. 21

22 REVISIONSBERÄTTELSE Stockholm Meg Tivéus Eva Frunk-Lind Barbro Sjölander Sylvia Lindgren Styrelseordförande Lennart Låftman Annika Dovander Chaim Zlotnik Ann-Charlotte Frank Lindgren Arbetstagarrepresentant Arbetstagarrepresentant Verkställande direktör Vår revisionsberättelse har avgivits Ernst & Young AB Magnus Fagerstedt Auktoriserad revisor Lekmannarevisorernas granskningsrapport har avgivits

23 23

24 Folktandvården Stockholms län AB Tel vx

Årsredovisning FOLKTANDVÅRDEN STOCKHOLMS LÄN AB

Årsredovisning FOLKTANDVÅRDEN STOCKHOLMS LÄN AB Årsredovisning FOLKTANDVÅRDEN STOCKHOLMS LÄN AB ÅRSREDOVISNING 2013 VD har ordet...3 Notiser från verksamheten...4 Förvaltningsberättelse... 10 Resultaträkning... 13 Balansräkning... 14 Kassaflödesanalys...

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010. Glädje, Engagemang, Ansvar och Respekt

ÅRSREDOVISNING 2010. Glädje, Engagemang, Ansvar och Respekt ÅRSREDOVISNING 2010 Glädje, Engagemang, Ansvar och Respekt Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll VD har ordet 3 Bolagets första hela år 4 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Under året har ytterligare ST-utbildningar startats. En tandläkare går ST-utbildning i pedodonti. Utbildningen sker i samarbete med Örebro.

Under året har ytterligare ST-utbildningar startats. En tandläkare går ST-utbildning i pedodonti. Utbildningen sker i samarbete med Örebro. Året i korthet Lean som arbetssätt 2010 påbörjade vi införandet av lean och ständiga förbättringar. Ett smidigare arbetssätt som strävar till att den som står närmast problemet har mandat att lösa problemet

Läs mer

Folktandvården Gävleborg. Årsredovisning

Folktandvården Gävleborg. Årsredovisning Folktandvården Gävleborg Årsredovisning Året i korthet Ny organisation beslutas Från och med 2012 förändras organisationen inom bolaget. Folktandvårdens allmäntandvårdskliniker delas in i fyra distrikt

Läs mer

Å R S R E D OV I S N I N G 2OO7

Å R S R E D OV I S N I N G 2OO7 ÅRSREDOVISNING 2OO7 ÅRET I KORTHET BOLAGET BILDADES Folktandvården Gävleborg AB blev bolag 1 januari 2007. Efter år med intensiv strukturutveckling i hela länet, stod Folktandvården redo att möta framtiden.

Läs mer

GOTHNET ÅRSREDOVISNING 2009

GOTHNET ÅRSREDOVISNING 2009 Göteborg Energi GothNet AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi. GothNet äger och driver ett stadsnät där vi erbjuder invånare och företag möjligheten att välja mellan ett stort utbud av tjänster

Läs mer

En spännande framtid GISLAVED ENERGI AB. Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014.

En spännande framtid GISLAVED ENERGI AB. Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisning 2014 INNEHÅLL VD-KOMMENTAR GISLAVED ENERGI AB Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014. Förvaltningsberättelse... 6-7 Koncernresultaträkning... 8 Koncernbalansräkning...

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 INNEHÅLL VD har ordet 3 ONE Media 4 Förvaltningsberättelse 8 Koncernens bokslut 14 Moderbolagets bokslut 19 Noter, gemensamma för koncern och

Läs mer

Vivida Assistans AB Årsredovisning 2008

Vivida Assistans AB Årsredovisning 2008 Vivida Assistans AB Årsredovisning 2008 www.vivida-assistans.se Innehåll Vivida Assistans i korthet... 2 Året i korthet... 3 Flerårsöversikt... 3 VD-ord - Målmedvetet och långsiktigt arbete ger framgång...

Läs mer

Årsredovisning 2014 2014

Årsredovisning 2014 2014 2014 Årsredovisning 2014 KVILLEBÄCKEN, GÖTEBORG Innehållsförteckning Året i korthet 3 VD har ordet 4 Hur är det att vara ny på Tuve Bygg? 6 Våra arbetschefer 8 Projekt i Tuve Bygg under året 9 Årets Betongentreprenör

Läs mer

Göteborgs Spårvägar på en minut

Göteborgs Spårvägar på en minut Årsredovisning 2013 2 GÖTEBORGS SPÅRVÄGAR PÅ EN MINUT Göteborgs Spårvägar på en minut Siffror i korthet % 60 50 40 Vårt uppdrag Vi ska erbjuda kompletta lösningar inom kollektivtrafikområdet. Varje dag

Läs mer

Årsredovisning 2012. Hässleholm teknik AB SERVICEFÖRETAG MED KUNDFOKUS. FASTIGHETER GATOR PARKER LEKPLATSER GRÖNYTOR KONFERENS lokalvård

Årsredovisning 2012. Hässleholm teknik AB SERVICEFÖRETAG MED KUNDFOKUS. FASTIGHETER GATOR PARKER LEKPLATSER GRÖNYTOR KONFERENS lokalvård Årsredovisning 2012 Hässleholm teknik AB SERVICEFÖRETAG MED KUNDFOKUS FASTIGHETER GATOR PARKER LEKPLATSER GRÖNYTOR KONFERENS lokalvård 1 Innehåll vision...4 händelser under året...5 vd har ordet...7 verksamheter...8

Läs mer

Årsredovisning 2011/2012

Årsredovisning 2011/2012 Årsredovisning 2011/2012 Innehåll Hållbarhetsarbete 13 Kedjans utveckling 13 Året i korthet 3 Affärsmodell 4 VD kommenterar 6 verksamheten 8 koncernens utveckling 10 mio 50 år 11 medarbetare 12 Styrelseordföranden

Läs mer

Göteborg Energi Nät AB

Göteborg Energi Nät AB Göteborg Energi Nät AB Årsredovisning 2014 Förvaltningsberättelse Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 7 Resultaträkningar 7 Balansräkningar 8 Rapport över förändring i eget kapital

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2009

Årsredovisning för räkenskapsåret 2009 Årsredovisning 2009 1(26) Gavlefastigheter Gävle kommun AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2009 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Året i korthet 717 Mkr Nettoomsättningen ökade med 2 procent till 717 Mkr (705). 318 Mkr Orderingången uppgick till 318 Mkr (274).

Året i korthet 717 Mkr Nettoomsättningen ökade med 2 procent till 717 Mkr (705). 318 Mkr Orderingången uppgick till 318 Mkr (274). Årsredovisning 2014 1 INNEHÅLL Året i korthet 3 VD har ordet 4 Stockholm den uppkopplade staden 6 Stockholmarna 8 Samhällsnyttan 12 Operatörerna 16 Förvaltningsberättelse 21 Koncernens resultaträkning

Läs mer

www.ludvikahem.se Årsredovisning 2010

www.ludvikahem.se Årsredovisning 2010 www.ludvikahem.se Årsredovisning 2010 LUDVIKAHEM AB Org. nr 556048-2019 Årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31 Innehåll Sida VD har ordet 2 Förvaltningsberättelse 4 Resultaträkning

Läs mer

2KONC0 ERNRE 1 DOVIS1NING

2KONC0 ERNRE 1 DOVIS1NING KONCERNREDOVISNING Koncernredovisning för räkenskapsåret Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida Vd har ordet 3 Dala Kraft-koncernen 4

Läs mer

Innehåll. Bankgirot på en minut. vd har ordet. 2012 Väsentliga händelser. Betalningar i Realtid. medarbetarsamtal. Styrelse.

Innehåll. Bankgirot på en minut. vd har ordet. 2012 Väsentliga händelser. Betalningar i Realtid. medarbetarsamtal. Styrelse. Årsredovisning 02 Innehåll 01 Bankgirot på en minut 14 02 vd har ordet 04 2012 Väsentliga händelser 06 Betalningar i Realtid 11 medarbetarsamtal 08 10 14 Styrelse 15 ledning 16 Förvaltningsberättelse 19

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Tunabyggen Årsredovisning 2013

ÅRSREDOVISNING. Tunabyggen Årsredovisning 2013 20 3 ÅRSREDOVISNING Tunabyggen Årsredovisning 203 20 ÅRSREDOVISNING 3 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. INNEHÅLL VD har ordet... 4 TUNABYGGEN I KORTHET... 6 CSR... 7

Läs mer

Med en stark ekonomi, nya lokaler och skickliga medarbetare står vi väl rustade för framtidens utmaningar

Med en stark ekonomi, nya lokaler och skickliga medarbetare står vi väl rustade för framtidens utmaningar Årsredovisning INNEHÅLL Vd-ord...4 Våra affärsområden...7 Året som gått...8 Förvaltningsberättelse...10 Resultaträkning...12 Balansräkning...13 Kassaflödesanalys...15 Tilläggsupplysningar...16 Noter...18

Läs mer

Vivida Assistans AB Årsredovisning 2009

Vivida Assistans AB Årsredovisning 2009 Vivida Assistans AB Årsredovisning 2009 www.vivida-assistans.se Vivida Assistans i korthet Vivida Assistans är ett privat alternativ för människor med stora och bestående funktionshinder. Vi erbjuder individuellt

Läs mer

Årsredovisning 2010 Alingsås Energi Nät AB Alingsås Energi AB

Årsredovisning 2010 Alingsås Energi Nät AB Alingsås Energi AB Årsredovisning 2010 Alingsås Energi Nät AB Alingsås Energi AB Året som gått har varit det kallaste vi upplevt på mycket länge, det har varit vinter i fem månader. Då har förstås kvaliteten på vår infrastruktur

Läs mer

Årsredovisning för FOREX BANK AB 2014 Org.nr 516406-0104

Årsredovisning för FOREX BANK AB 2014 Org.nr 516406-0104 Årsredovisning för FOREX BANK AB 2014 Org.nr 516406-0104 1 FOREX BANK FOREX är Nordens marknadsledare på resevaluta. Sedan 2003 erbjuder vi också enkla banktjänster som inlåning, utlåning, betalningsförmedling,

Läs mer

Göteborg Energi Gothnet AB

Göteborg Energi Gothnet AB Göteborg Energi Gothnet AB Årsredovisning 2014 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 5 Resultaträkningar 5 Balansräkningar 6 Rapport över förändring i eget kapital 8 Kassaflödesanalyser

Läs mer

i s n i n g 0 1 1 - - 1 2-3 1

i s n i n g 0 1 1 - - 1 2-3 1 - Å r s r e d o v i s n i n g 2 0 1 1-0 1 0 1 2011 2 0 1 1-1 2-3 1 203 GROUP AB (publ) Org.nr. 556710-8757 Innehåll Sida ALLMÄN INFORMATION 1 VD ORD 2 VERKSAMHETSÅRET 2011 3 BOLAGSSTRUKTUR OCH ORGANISATION

Läs mer

Din trygga och personliga driftspartner som dygnet runt tar ansvar för dina affärskritiska IT-system

Din trygga och personliga driftspartner som dygnet runt tar ansvar för dina affärskritiska IT-system Din trygga och personliga driftspartner som dygnet runt tar ansvar för dina affärskritiska IT-system T R I P N E T Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 3 / 2 0 1 4 Investeringar i affärskritiska datasystem

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Alla människor är unika med lika värde. Alla människor har rätt till integritet, självbestämmande och självständighet

ÅRSREDOVISNING 2014. Alla människor är unika med lika värde. Alla människor har rätt till integritet, självbestämmande och självständighet ÅRSREDOVISNING 2014 Alla människor är unika med lika värde Alla människor har rätt till integritet, självbestämmande och självständighet Alla har också rätt att uppleva meningsfullhet INNEHÅLL 1 AB SOLOMs

Läs mer

Koncernredovisning 2011

Koncernredovisning 2011 Koncernredovisning 2011 Koncernredovisning 2011 Innehåll Ord från koncernchef Emil Daugaard 4 Om Avalanche Capital 6 Året i siffror 7 Ledning 8 Organisation 10 RCC 12 IQuity 14 Solidum 16 Nischer 18

Läs mer

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING 1 2012 2 INNEHÅLL VD Håkan Eriksson har ordet 4 Våra fyra affärsområden under 2012 6 Träffa fyra av Bjäre Krafts fiberkunder 8 ÅRSREDOVISNING 2012 Förvaltningsberättelse 10

Läs mer