HORIZON 2020 i sammanfattning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HORIZON 2020 i sammanfattning"

Transkript

1 HORIZON 2020 i sammanfattning EU:s ramprogram för forskning och innovation Forskning och innovation

2 Europe Direct är en tjänst som hjälper dig att få svar på dina frågor om Europeiska unionen. Gratis telefonnummer (*): (*) Varken informationen eller samtalen kostar i regel något (men vissa operatörer, telefonkiosker och hotell kan ta betalt för samtalen). En stor mängd övrig information om Europeiska unionen är tillgänglig på internet via Europa-servern (http://europa.eu). Luxemburg: Europeiska unionens publikationsbyrå, 2014 ISBN doi: /83971 Europeiska unionen, 2014 Kopiering tillåten med angivande av källan. Bilder på omslaget (från längst upp till vänster till längst ner till höger) - World Map: ag visuell, # , 2011; Transparent Glass Sphere: Sean Gladwell, # , 2011; Earth inside planet earth Sunrise: JLV Image Works, # , 2011; Earth inside the world map: LwRedStorm, # , Bakgrundsmönster: ESN, 2013; sidorna 17, 24, 27: Fotolia.com, Bild sidan 2: fotogestoeber, # ; sidan 9: ra2 studio, # ; sidan 12: Naeblys, # ; sidan 15: rolffimages, # ; sidan 18: apops, # ; sidan Sergey Nivens, # ; sidan 24: bulbs Photobank, # , fish Monika Wisniewska, # ; sidan 27: anyaivanova, # ; sidan 29: michaeljung, # , Källa: Fotolia.com. EUROPEISKA KOMMISSIONEN Generaldirektoratet för forskning och innovation Direktorat A Utformning och samordning av politiken Enhet A.1 Intern och extern kommunikation E-post: Europeiska kommissionen B-1049 Bryssel

3 EUROPEISKA KOMMISSIONEN HORIZON 2020 i sammanfattning EU:s ramprogram för forskning och innovation 2014 Generaldirektoratet för forskning och innovation

4

5 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning 4 Lär känna Horisont Hög vetenskaplig kvalitet 7 Industriellt ledarskap 9 Samhälleliga utmaningar 11 Spridning av spetskompetens och bredare deltagande 16 Forskning med och för samhället 17 Innovationsåtgärder i Horisont Samhällsvetenskap och humaniora 18 Kärnforskning för alla invånare 19 Forskning till stöd för politiken det gemensamma forskningscentrumet (JRC) 19 Hur fungerar det? 20 Vem kan ansöka? 21 Åtgärder 22 Nivåer på finansiering 25 Kontroll och revision 25 Nyttjanderätt 26 Dela resultat och skydda immateriella rättigheter 26 Etik och forskning 27 Andra källor till finansiering genom Horisont Tänka europeiskt och globalt 30 Gränslös forskning 31 Öppen mot världen 31 Så här ansöker du 32 3

6 Horisont 2020 i sammanfattning Inledning 4

7 INLEDNING Horisont 2020 hög vetenskaplig kvalitet för Europa Horisont 2020 är EU:s mest omfattande program för forskning och innovation någonsin. Det kommer att leda till fler genombrott, upptäckter och världsnyheter genom att hjälpa bra idéer från labbet att komma ut på marknaden. Närmare 80 miljarder euro( 1 ) finns att söka under sju år ( ) förutom de privata och statliga investeringar som dessa medel kommer att ge upphov till. Horisont 2020 har stöd från Europas ledare och Europaparlamentets ledamöter. De är överens om att investeringar i forskning och innovation är avgörande för Europas framtid. Därför är detta en central del i Europa 2020-strategin för smart och hållbar tillväxt för alla. Horisont 2020 bidrar till att uppnå detta genom att sammanföra forskning med innovation och fokusera på tre nyckelområden: hög vetenskaplig kvalitet, industriellt ledarskap och samhälleliga utmaningar. Målet är att se till att Europa frambringar vetenskap och teknik i världsklass som kan driva på den ekonomiska tillväxten. Forskningsanslag från EU under tidigare ramprogram har redan sammanfört forskare och industriaktörer, både från EU och från andra delar av världen, för att hitta lösningar på ett flertal problem. Deras innovationer har förbättrat människors liv, bidragit till att skydda miljön och gjort den europeiska industrin mer hållbar och konkurrenskraftig. Forskare från hela världen kan delta i Horisont Deras erfarenhet har varit avgörande för utvecklingen av detta banbrytande program. Kommissionen samlade in deras synpunkter och tog del av rekommendationer från medlemsstater och Europaparlamentet. Man lärde också av sina erfarenheter från tidigare program. Fram trädde ett tydligt budskap: Gör Horisont 2020 enklare för användarna och detta har man lyckats med! ( 1 ) Alla belopp anges i dagens priser. 5

8 Horisont 2020 i sammanfattning Lär känna Horisont

9 LÄR KÄNNA HORISONT 2020 Hög vetenskaplig kvalitet, konkurrenskraftig industri och att bemöta samhälleliga utmaningar är kärnan i Horisont Riktad finansiering kommer att bidra till att de bästa idéerna når marknaden snabbare så att de kan användas i våra städer och på våra sjukhus, i våra fabriker och butiker och även i våra hem så snabbt som möjligt. Hög vetenskaplig kvalitet Horisont 2020 kommer att stärka EU:s position som världsledande inom forskning, dra till sig de skarpaste hjärnorna och hjälpa våra forskare att samarbeta och dela idéer över EU-ländernas gränser. Det kommer att hjälpa talangfulla människor och innovativa företag att öka EU:s konkurrenskraft och samtidigt skapa arbetstillfällen och bidra till högre levnadsstandard, vilket alla kan dra nytta av. Spetsforskning finansierad av Europeiska forskningsrådet (EFR) Vissa av dagens viktigaste upptäckter är resultatet av vår naturliga nyfikenhet på hur världen fungerar. Trots att nydanande forskning som drivs av ren nyfikenhet sällan på ett direkt sätt kan användas vid utvecklingen av nya kommersiella produkter leder dock de upptäckter som görs till otaliga innovationer. Men spetsforskningen är ofta det område som först får känna av nedskärningar i ekonomiskt svåra tider. Detta är anledningen till att EU bidrar med ökade investeringar genom EFR. I detta sammanhang är vetenskaplig kvalitet det enda kriteriet för EU-finansiering, som ges till både enskilda forskare och forskarlag. Finansiering: 13,095 miljarder euro Marie Skłodowska-Curie-åtgärder Utbildning och karriärutveckling bidrar till att skapa framstående forskare. Stöd ges till unga och erfarna forskare för att hjälpa dem i deras karriär och bygga upp deras färdigheter genom utbildning. 7

10 Horisont 2020 i sammanfattning De ges också möjlighet att under perioder vara verksamma i ett annat land eller inom den privata sektorn. Detta ger dem nya kunskaper och erfarenheter som gör det möjligt för dem att nå sin fulla potential. Finansiering: 6,162 miljarder euro Framtida och ny teknik Genom att vara ledande inom ny teknik kommer Europa att förbli konkurrenskraftigt och kunna skapa nya, högkvalificerade jobb. Detta innebär att man måste vara förutseende och ligga steget före alla andra. EU-finansieringen hjälper till att skapa bästa möjliga klimat i Europa för ansvarsfullt, dynamiskt och tvärvetenskapligt samarbete inom ny och framtida teknik. Finansiering: 2,696 miljarder euro Infrastruktur i världsklass Forskningsutrustning kan vara så komplex och dyr att inget enskilt forskarlag eller land har råd att ensamt köpa, tillverka eller hantera den. Några exempel: kraftfulla lasrar som används av många olika slags forskare inom medicin, materialvetenskap och biokemi, specialiserade högteknologiska flygplan, eller en övervakningsstation på havets botten som används för att observera klimatförändringar. Sådan utrustning kan kosta miljontals euro och kan endast hanteras av världsledande experter. EU-finansieringen bidrar till att göra resurser tillgängliga för sådana storskaliga projekt och ger Europas forskare tillgång till toppmodern infrastruktur, vilket möjliggör ny, spännande forskning. Finansiering: 2,488 miljarder euro 8

11 LÄR KÄNNA HORISONT 2020 Industriellt ledarskap För att kunna vara världsledande måste Europa investera i lovande och strategisk teknik, till exempel sådan teknik som används inom avancerad tillverkning och mikroelektronik. Men enbart offentlig finansiering räcker inte. EU måste också uppmuntra företag att investera mer i forskning och rikta in sig på områden där de kan samarbeta med den offentliga sektorn och främja innovation. Företagen vinner på att bli innovativare, effektivare och konkurrenskraftigare. Detta skapar i sin tur nya arbetstillfällen och möjligheter på marknaden. Varje euro som investeras av EU skapar cirka 13 euro i mervärde för företagen. En ökning i investeringarna till tre procent av BNP fram till 2020 skulle skapa 3,7 miljoner nya jobb! Ledarskap i fråga om möjliggörande och industriell teknik Horisont 2020 stöder banbrytande teknik som behövs för att stödja innovativ verksamhet i alla sektorer, däribland informations- och kommunikationsteknik (IKT) samt rymdteknik. Viktig möjliggörande teknik som avancerad tillverkning och materialteknik, bioteknik och nanoteknik spelar en central roll för banbrytande produkter: smarta telefoner, 9

12 Horisont 2020 i sammanfattning högeffektiva batterier, lättviktiga fordon, nanomedicin, smarta textilier och mycket mer. Den europeiska tillverkningsindustrin är en av de viktigaste arbetsgivarna, med 31 miljoner anställda inom EU. Finansiering: 13,557 miljarder euro Små och medelstora företag en viktig källa till jobb och innovation uppmärksammas särskilt i Horisont De kan samarbeta i projekt som en del av ett konsortium och kan få stöd genom ett särskilt instrument för mycket innovativa mindre företag. Horisont 2020 innebär ett integrerat förenklat synsätt vilket kommer att öka små och medelstora företags deltagande till minst 20 procent (8,65 miljarder euro) av den totala kombinerade budgeten för temana Ledarskap i fråga om möjliggörande och industriell teknik och Samhälleliga utmaningar. Instrumentet för små och medelstora företag kommer att spela en avgörande roll i att uppnå detta mål genom att ge stöd till enskilda små och medelstora företag eller konsortier av små och medelstora företag, att bedöma om deras idéer är kommersiellt gångbara i ett skede med hög risk och hjälpa dem att vidareutveckla sina idéer. Det finns också finansiering tillgänglig för företagscoachning och vägledning om hur man identifierar och drar till sig privata investerare. Finansiering: Minst 3 miljarder euro har avsatts för instrumentet för små och medelstora företag Tillgång till riskkapital Innovativa företag och andra organisationer har ofta svårt att få finansiering för att förverkliga och vidareutveckla nya högriskidéer. Horisont 2020 hjälper till att fylla denna innovationsklyfta genom lån och garantier, samt genom att investera i innovativa små och medelstora företag och mindre midcap-företag. Detta stöd fungerar som en katalysator för att dra till sig privat finansiering och riskkapital för forskning och innovation. Varje euro som EU investerar beräknas generera fem euro i ytterligare finansiering. Finansiering: 2,842 miljarder euro 10

13 LÄR KÄNNA HORISONT 2020 Samhälleliga utmaningar EU har identifierat sju prioriterade utmaningar där riktade investeringar i forskning och innovation få stor betydelse för EU-invånarna: X Hälsa, befolkningsutveckling och välbefinnande. X Livsmedelsförsörjning, hållbart jord- och skogsbruk, havsforskning, maritim forskning och inlandsvattenforskning samt bioekonomi. X Ren, säker och effektiv energi. X Smart, grön och integrerad transport. X Klimatåtgärder, miljö, resurseffektivitet och råvaror. X Europa i en föränderlig värld: inkluderande, innovativa och reflekterande samhällen. X Säkra samhällen: att skydda EU:s och dess invånares frihet och säkerhet. Hälsa och välbefinnande Alla vill ha ett långt, lyckligt och friskt liv och forskarna gör sitt bästa för att göra detta möjligt. De arbetar med några av dagens stora hälsofrågor och kommande hot som ökningen av Alzheimersfall, diabetes och antibiotikaresistenta superbakterier. Investeringar i forskning och innovation inom hälsa kommer att hjälpa oss att hålla oss aktiva, att utveckla nya, säkrare och effektivare behandlingar och att göra våra sjukvårdssystem fortsatt hållbara. Det ger läkarna de redskap de behöver för mer individanpassad medicin och det kommer att göra det lättare att förhindra och behandla kroniska sjukdomar och infektionssjukdomar. Finansiering: 7,472 miljarder euro 11

14 Horisont 2020 i sammanfattning Livsmedelsförsörjning och hållbart nyttjande av biologiska resurser Världens befolkning beräknas nå nio miljarder 2050 vilket gör att vi på ett genomgripande sätt måste förändra vår inställning till produktion, konsumtion, bearbetning, förvaring, återvinning och avfallshantering samtidigt som vi minskar vår miljöpåverkan. Det kommer bland annat att innebära att vi måste balansera användningen av förnybara och icke förnybara resurser från land och från haven, omvandla avfall till värdefulla resurser samt framställa livsmedel, foder, biobaserade produkter och bioenergi på ett hållbart sätt. Inom EU sysselsätter jord- och skogsbruket, livsmedelsindustrin och den biobaserade sektorn tillsammans 22 miljoner människor. Dessa sektorer spelar en nyckelroll för landsbygdsutvecklingen och förvaltningen av Europas naturarv. Finansiering: 3,851 miljarder euro 12

15 LÄR KÄNNA HORISONT 2020 Förnybar energi Energi är den moderna ekonomins drivkraft, men enbart att behålla vår nuvarande levnadsstandard kräver enorma mängder energi. Som världens näst största ekonomi är EU i alltför hög grad beroende av resten av världen för sin energiförsörjning energi som kommer från fossila bränslen som spär på klimatförändringarna. EU har därför satt upp ambitiösa klimatoch energimål. EU-finansiering genom Horisont 2020 kommer att spela en viktig roll för att uppnå dessa mål. Finansiering: 5,931 miljarder euro Grön, integrerad rörlighet Rörlighet genererar arbetstillfällen, ekonomisk tillväxt, välstånd och global handel. Den möjliggör också viktiga förbindelser mellan människor och samhällen. Men dagens transportsystem och de sätt som vi använder dem på är ohållbara. Vi är alltför beroende av våra krympande oljeresurser vilket minskar vår energitrygghet. Transportrelaterade problem trafikstockningar, trafiksäkerhet, föroreningar i atmosfären påverkar vårt dagliga liv och vår hälsa. För att ta itu med dessa problem bidrar Horisont 2020 till att skapa ett hållbart transportsystem som passar ett modernt, konkurrenskraftigt Europa. Finansiering: 6,339 miljarder euro Klimatåtgärder, miljö, resurseffektivitet och råvaror Tiden med outsinliga billiga resurser är snart förbi: tillgången till råvaror och rent vatten kan inte längre tas för given. Den biologiska mångfalden och ekosystemen är också hotade. Lösningen är att investera nu i innovation till stöd för en grön ekonomi en ekonomi i samklang med miljön. Att hantera klimatförändringarna är en övergripande prioritering i Horisont 2020, och 35 procent av programmets totala budget har avsatts för detta. 13

16 Horisont 2020 i sammanfattning Avfall och vatten är särskilt prioriterade områden. Avfallet står idag för två procent av EU:s utsläpp av växthusgaser, medan en tillväxt inom vattenindustrin med bara en procent skulle kunna ge upphov till nya jobb. Finansiering: 3,081 miljarder euro Europa i en föränderlig värld: inkluderande, innovativa och reflekterande samhällen År 2011 löpte runt 80 miljoner EU-invånare risk att hamna i fattigdom. En ansenlig mängd ungdomar på vilka vår framtid hänger deltar varken i utbildning eller på arbetsmarknaden. Detta är bara två exempel på utmaningar som EU och enskilda invånare i stora delar av samhället står inför. Här kan forskning och innovation hjälpa till. Därför finansierar Horisont 2020 forskning om nya strategier och förvaltningsstrukturer för att övervinna den rådande ekonomiska instabiliteten och se till att Europa blir motståndskraftigt mot framtida konjunkturnedgångar, befolkningsförändringar och migrationsmönster. Finansieringen stöder också nya former av innovation som öppen innovation, affärsmodellinnovation, innovation inom den offentliga sektorn och social innovation för att möta samhällets behov. Genom att stödja forskning och innovation om Europas arv, identitet, historia, kultur och dess roll i världen bygger EU också s.k. reflekterande samhällen, där gemensamma värderingar och deras bidrag till vår gemensamma framtid utforskas. Finansiering: 1,309 miljarder euro 14

17 LÄR KÄNNA HORISONT 2020 Säkra samhällen: att skydda EU:s och dess invånares frihet och säkerhet Att skydda EU-invånarna innebär idag att bekämpa brottslighet och terrorism, skydda samhällen från naturkatastrofer och katastrofer orsakade av människor, försvara sig mot cyberattacker och bekämpa olaglig handel med människor, narkotika och förfalskade varor. Forskning och innovation inom EU ger oss ny teknik för att skydda samhället, samtidigt som den personliga integriteten skyddas och de grundläggande rättigheterna respekteras två centrala värderingar i EU:s säkerhetsforskning. Sådan teknik har en betydande potential att stimulera ekonomisk aktivitet genom nya produkter, tjänster och arbetstillfällen. Finansiering: 1,695 miljarder euro 15

18 Horisont 2020 i sammanfattning Spridning av spetskompetens och bredare deltagande Forskning och innovation är viktiga för ekonomiskt välstånd. Därför krävs det åtgärder för att se till att resultaten på innovationsområdet i alla medlemsstater och deras regioner konvergerar och förbättras. Erfarenheten visar att när ekonomiska kriser begränsar den nationella budgeten blir skillnaderna i resultaten på innovationsområdet i olika delar av Europa tydligare. Att utnyttja EU:s samlade kompetens och att maximera och sprida fördelarna med innovation inom unionen är därför det bästa sättet att stärka EU:s konkurrenskraft och dess förmåga att hantera samhälleliga utmaningar i framtiden. Följande särskilda åtgärder ingår i Horisont 2020: X Sammanförande av institutioner som bedriver spetsforskning med in stitutioner som presterar lägre för att skapa och uppgradera spets forskningsenheter. X Upprättande av partnerskap mellan institutioner, inbegripet utbyte av personal, besök av experter och utbildningar. X Etablering av ERA Chairs (forskningsledare) för att attrahera enastående akademiker till institutioner med stor potential. X Upprättande av en enhet för politiskt stöd för att förbättra den nationella och regionala politiken för forskning och innovation. X Bättre tillgång till internationella nät för framstående forskare och innovatörer. X Förstärkning av transnationella nätverk av nationella kontaktpunkter som ger information till dem som söker stöd. Finansiering: 816 miljoner euro 16

19 LÄR KÄNNA HORISONT 2020 Synergier med andra politiska åtgärder En grundläggande förutsättning för Europa 2020-strategin för smart och hållbar tillväxt för alla är att alla EU-åtgärder riktas in på gemensamma mål. När det gäller forskning och innovation ger de europeiska strukturoch investeringsfonderna ytterligare stöd till Horisont 2020 för att finansiera uppgraderingen av den vetenskapliga infrastrukturen från laboratorieutrustning till superdatorer och höghastighetsdatanätverk i syfte att öka kapaciteten för forskning och innovation där det behövs. Forskning med och för samhället Ett effektivt samarbete mellan forskare och samhälle är nödvändigt för att rekrytera nya forskartalanger och förena hög vetenskaplig kvalitet med social medvetenhet och ansvarstagande. Detta innebär att man måste förstå alla sidor av ett problem. Horisont 2020 stöder därför projekt som involverar medborgarna i fastställandet av hur den forskning som påverkar deras dagliga liv ska se ut. En bredare förståelse mellan specialister och lekmän om mål och medlen för att uppnå dessa kommer att hjälpa till att bibehålla en hög vetenskaplig kvalitet och göra att samhället kan bli medägare till resultaten. Finansiering: 462 miljoner euro Innovationsåtgärder i Horisont 2020 Horisont 2020 bidrar med omfattande stöd för innovation inom prototyputveckling, testning, demonstration, pilotarbete, storskalig produktutvärdering och marknadsintroduktion. Betydande stöd till metoder som beaktar efterfrågesidan är en annan viktig egenskap, särskilt förkommersiell och första offentliga upphandling av innovation, samt regleringar för att främja innovation och för att sätta normer. 17

20 Horisont 2020 i sammanfattning Nya former av innovation inom den offentliga sektorn och social innovation samt pilotåtgärder för tjänster och produkter inom den privata sektorn omfattas också. Samhällsvetenskap och humaniora Som en genomgående fråga med bred relevans är forskning inom samhällsvetenskap och humaniora fullt ut integrerad i vart och ett av de allmänna målen för Horisont Genom breda Horisont 2020-investeringar i forskning inom samhällsvetenskap och humaniora kan samhällets vinster från gjorda investeringar i vetenskap och teknik maximeras. Att integrera den socioekonomiska dimensionen i utformningen, utvecklingen och genomförandet av forskningen och i ny teknik kan bidra till att man hittar lösningar på samhälleliga problem. Beslutet att fokusera Horisont 2020 kring utmaningar snarare än olika forskningsområden illustrerar denna nya inställning. 18

21 LÄR KÄNNA HORISONT 2020 Kärnforskning för alla invånare EU:s forskning om kärnfission är inriktad på säkerhet, medicinsk forskning, strålskydd, avfallshantering och industriella användningsområden för strålning. Den omfattar även många andra områden som användning av strålning inom jordbruket. EU:s forskning om kärnfission syftar till att visa att fission kan bli en livskraftig energikälla för storskalig kommersialisering inom en rimlig tidsram, genom att samla alla intressenter i ett unikt europeiskt gemensamt program. Finansiering: 1,603 miljarder euro Forskning till stöd för politiken det gemensamma forskningscentrumet (JRC) Det gemensamma forskningscentrumet är kommissionens egen tjänst som ger oberoende, evidensbaserat vetenskapligt och tekniskt stöd för EUåtgärder. Dess aktiviteter finansieras genom Horisont 2020 och många av dess åtgärder är inriktade på de sju samhälleliga utmaningarna. Genom Europeiska atomenergigemenskapens forsknings- och utbildningsprogram stöder det gemensamma forskningscentrumet också EU:s ansträngningar för att stärka kärnsäkerheten, invånarnas säkerhet och strålskyddet. Ytterligare information: https://ec.europa.eu/jrc/ 19

22 Horisont 2020 i sammanfattning Hur fungerar det? 20

23 HUR FUNGERAR DET? Horisont 2020 är öppet för alla. I Horisont 2020 finns endast en uppsättning förenklade regler och förfaranden att följa. Det betyder att deltagarna kan fokusera på det som verkligen är viktigt: forskning, innovation och resultat. Detta fokuserade tillvägagångssätt är en garanti för att projekt kan lanseras snabbare och åstadkomma resultat snabbare. Reglerna är utformade så att de garanterar rättvisa, skyddar deltagarna och säkerställer att offentliga medel används på ett lämpligt sätt. Vem kan ansöka? X För standardforskningsprojekt ett konsortium som består av minst tre juridiska personer gäller att varje juridisk person måste vara etablerad i ett EU-land eller i ett associerat land. X För andra program Europeiska forskningsrådet (EFR) (s. 23), instrumentet för små och medelstora företag (s. 24), samfinansiering av nationella eller offentliga ansökningsomgångar eller program (s. 28), samordning och stöd (s. 23), utbildning och rörlighet (s. 24) är det minsta villkoret för deltagande att det finns en juridisk person som är etablerad i ett EU-land eller i ett associerat land. Ytterligare villkor kan komma att tillämpas. Se arbetsprogrammet för mer detaljerad information (se s. 33). 21

24 Horisont 2020 i sammanfattning Generellt sett kan juridiska personer från alla länder samt internationella organisationer delta. EU har tecknat avtal med ett antal enskilda regeringar som därigenom har blivit associerade länder. Juridiska personer från dessa länder har rätt att delta i Horisont 2020 på samma villkor som de som befinner sig i EU-länder. En lista över associerade länder finns här: Deltagande juridiska personer från andra länder kan också få EU-finansiering under vissa förhållanden. Mer information här: Åtgärder Forsknings- och innovationsåtgärder Finansiering av forskningsprojekt som tar sig an tydligt definierade utmaningar och som kan leda till ny kunskap och ny teknik. För vem? Konsortier av partner från olika länder, industrier och akademiska discipliner. Innovationsåtgärder Finansieringen fokuseras på verksamhet som har starkare koppling till marknaden. Exempel: prototyputveckling, testning, demonstration, pilotarbete, uppskalning osv. på villkor att dessa aktiviteter syftar till att ta fram nya eller förbättrade produkter och tjänster. För vem? Konsortier av partner från olika länder, industrier och akademiska discipliner. 22

25 HUR FUNGERAR DET? Samordningsåtgärder och stödåtgärder Finansieringen omfattar samordning och samarbeten mellan projekt, program och politiska åtgärder inom forskning och innovation. Finansiering som går direkt till forskning och innovation omfattas av andra program. För vem? Enskilda företag eller konsortier av partner från olika länder, industrier och akademiska discipliner. Bidrag till spetsforskning Europeiska forskningsrådet Finansiering för projekt som enbart bedöms på grundval av den vetenskapliga kvaliteten på valfritt forskningsområde, som genomförs av ett enda nationellt eller multinationellt forskarlag som leds av en huvudforskare. För vem? Europeiska forskningsrådet finansierar framstående unga forskare i början av sin karriär, forskare som redan är oberoende samt forskningsledare på höga poster. Forskarna kan vara av vilken nationalitet som helst och deras projekt kan höra hemma inom vilket forskningsområde som helst. 23

26 Horisont 2020 i sammanfattning Stöd för utbildning och karriärutveckling Marie Skłodowska-Curie-åtgärder Finansiering av internationella forskningsstipendier inom privat eller offentlig sektor, forskarutbildning och personalutbyte. För vem? Forskare i början av sin karriär eller etablerade forskare (från alla länder), teknisk personal, nationella/regionala utbytesprogram för forskning. Instrumentet för små och medelstora företag Instrumentet riktar sig till mycket innovativa små och medelstora företag och syftar till att hjälpa dem utveckla sin tillväxtpotential. Instrumentet erbjuder klumpsummor för genomförbarhetsstudier, bidrag till ett innovationsprojekts huvudfas (demonstration, prototyputveckling, testning, utveckling av tillämpningar...). Även kommersialiseringsfasen stöds indirekt genom förenklad tillgång till finansiella instrument för lån och eget kapital. För vem? Endast små och medelstora företag kan delta. Enskilda små och medelstora företag eller konsortier av små och medelstora företag som är etablerade i ett EU-land eller ett associerat land. 24

27 HUR FUNGERAR DET? Snabbspår till innovation Finansiering kommer att finnas tillänglig från 2015 som en pilotåtgärd. Kontinuerligt öppna, innovatörsdrivna förslagsinfordringar som riktar in sig på innovationsprojekt inom alla teknikområden och alla områden för samhälleliga utmaningar. Pilotåtgärden kommer att genomgå en grundlig utvärdering halvvägs genom Horisont För vem? Industrin, inbegripet små och medelstora företag, med minst tre och högst fem partner och ett bidrag från EU på högst 3 miljoner euro per projekt. Finansieringsnivåer I Horisont 2020 tillämpas en enda finansieringsgrad för forskningsbidrag för alla stödmottagare och åtgärder. EU-finansieringen täcker upp till 100 procent av alla stödberättigade kostnader för forsknings- och innovationsåtgärder. För innovationsåtgärder täcker finansieringen normalt 70 procent av de stödberättigade kostnaderna, men detta kan öka till 100 procent för ideella organisationer. Indirekta stödberättigade kostnader (t.ex. kostnader för administration, kommunikation, infrastruktur och kontorsmaterial) återbetalas enligt ett schablonvärde på 25 procent av de direkta stödberättigade kostnaderna (de kostnader som är direkt kopplade till genomförandet av åtgärden). Kontroll och revision Samordnare i projekt som söker EU-stöd på euro eller mer måste genomgå en kontroll av den finansiella bärkraften, där de ska visa att de har de resurser som krävs för att genomföra projektet. Europeiska kommissionen utför revisioner av projektdeltagare upp till två år efter det att betalningen har genomförts. Revisionsstrategin är inriktad på att förebygga risker och bedrägerier. 25

28 Horisont 2020 i sammanfattning Nyttjanderätt Nyttjanderätt är rätten att använda andra deltagares resultat eller bakgrund för ett projekt. Deltagare har nyttjanderätt för att kunna genomföra sitt projekt och utnyttja dess resultat. EU har nyttjanderätt inom ramen för politiska åtgärder för icke-kommersiella syften. Medlemsstaterna har nyttjanderätt på området säkra samhällen för icke-kommersiella syften. Dela resultat och skydda immateriella rättigheter Varje projektdeltagare måste sprida de resultat som produceras och som deltagaren därför anses äga i ett så tidigt skede som möjligt. Undantag gäller endast vid skydd av immateriella rättigheter, av säkerhetsskäl eller när det gäller att skydda legitima intressen. När resultat publiceras i vetenskapliga publikationer måste öppen tillgång till publikationen säkerställas. Detta garanterar att resultaten av den forskning som finansieras av EU:s skattebetalare görs allmänt och kostnadsfritt tillgängliga. De immateriella rättigheterna tillhör den grupp som kom fram till resultaten. Under mycket specifika omständigheter kan delat ägarskap tillämpas. När man väl har kommit fram till resultaten kan de gemensamma ägarna komma överens om ett annat ägarsystem. 26

29 HUR FUNGERAR DET? Etik och forskning Etik är en integrerad del av forskningen och en drivkraft för vetenskaplig kvalitet. Alla aktiviteter finansierade genom Horisont 2020 ska överensstämma med etiska principer och tillämplig nationell lagstiftning. De etiska principerna innebär bland annat att forskningens integritet inte får äventyras, särskilt när det gäller alla sorters plagiat, påhittade data och förfalskningar. Andra finansieringskällor genom Horisont 2020 Genom partnerskap kommer Horisont 2020 att utveckla närmare synergier med nationella och regionala program, uppmuntra större privata investeringar i forskning och innovation samt utnyttja EU:s samlade resurser för att hantera de största utmaningar som vi står inför. Under sju år förväntas EU-finansieringen på 8 miljarder euro att generera 10 miljarder från den privata sektorn och ytterligare 4 miljarder från EUländer. Det mesta av finansieringen kommer att gå till gemensamma teknikinitiativ. Dessa drivs som samarbetsprojekt och organiserar sin 27

30 Horisont 2020 i sammanfattning egen forskningsagenda. Gemensamma teknikinitiativ är aktiva inom en rad områden som är strategiskt viktiga för EU: innovativa mediciner, bränsleceller och väte, renare och tystare flygplan, biobaserade industrier samt elektronikproduktion. En uppdaterad lista finns här: H2020Partners Partnerskap mellan offentliga aktörer gör det också möjligt för offentliga organisationer i EU:s medlemsstater att utveckla gemensamma forskningsprogram. Bland annat följande områden omfattas: stöd till högteknologiska små och medelstora företag, nya behandlingar för fattigdomsrelaterade sjukdomar, nya mättekniker, samt tekniker som gör det möjligt för gamla och personer med funktionsnedsättningar att leva trygga i det egna hemmet. Samfinansiering för program Det huvudsakliga syftet med samfinansieringsåtgärder för program är att komplettera enskilda förslagsinfordringar eller program. Exempel: X Förslagsinfordringar mellan nationella forskningsprogram (samfinansiering genom ERA-NET). X Anbudsinfordringar för förkommersiell offentlig upphandling eller offentlig upphandling av innovativa lösningar (samfinansiering genom PCP-PPI). X Rörlighetsprogram (Marie Skłodowska-Curie-samfinansiering). Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT) EIT integrerar högre utbildning forskning och innovation genom s.k. kunskapsoch innovationsgrupper (KI-grupper) för att skapa nya metoder för innovation, skapa hållbar tillväxt och konkurrenskraft och främja företagande. Dessa innovativa partnerskap måste ha en långsiktig vision som sträcker sig över minst sju år och drivas med en affärslogik grundad på ett resultatorienterat 28

31 HUR FUNGERAR DET? synsätt med tydliga mål och inriktning på att uppnå ekonomiska och sociala effekter och att bli en global aktör. Mer information finns här: Finansiering: 2,711 miljarder euro För vem? Konsortier som representerar forskning, utbildning och innovation/företag. 29

32 Horisont 2020 i sammanfattning Att tänka europeiskt - och globalt 30

33 ATT TÄNKA EUROPEISKT - OCH GLOBALT Gränslös forskning Om EU ska kunna hitta lösningar på samhälleliga utmaningar samtidigt som tillväxten och konkurrenskraften främjas behövs ett fullt fungerande nätverk av spetsforskning ett europeiskt område för forskningsverksamhet. En inre marknad för kunskap, forskning och innovation håller på utvecklas med hjälp av EU-stöd och kommer att hjälpa forskare, kunskaper och resultat att röra sig fritt inom unionen. Europeiska området för forskningsverksamhet är en garanti för att kunskap och idéer sprids inom EU och minskar risken för att medel slösas på överlappande forskning dvs. att forskare i olika europeiska laboratorier utför samma forskning samtidigt. Det här samordnade tillvägagångssättet som uppmuntras av Horisont 2020 bidrar till att säkerställa att varje euro som läggs på forskning investeras strategiskt. Öppen mot världen Horisont 2020 är öppet för forskare från hela världen, i linje med EU:s strategi för internationellt samarbete inom forskning och innovation. Eftersom allt mer forskning och innovation bedrivs i partnerländer utanför EU är det avgörande att unionen kan få tillgång till de bästa forskarna och forskningscentrumen i världen. Detta ger inte bara tillgång till nya idéer och expertis. Det är även viktigt att se till att europeiska forskare kan samarbeta med de bästa i världen på sitt område. Riktade åtgärder för internationellt samarbete är en del av de samhälleliga utmaningarna, möjliggörande teknik och industriteknik och andra relevanta delar av Horisont Samarbetsområden och partner identifieras i det relevanta arbetsprogrammet. Se s. 20 för mer information om vem som kan ansöka. 31

34 Horisont 2020 i sammanfattning Så här ansöker du 32

35 SÅ HÄR ANSÖKER DU I arbetsprogrammen anges de specifika områden inom forskning och innovation som kommer att finansieras. De kan nås genom deltagandeportalen (http://bit.ly/h2020pp) och innehåller information om kommande förslagsinfordringar. För varje förslagsinfordran finns detaljerad information om de forsknings- och innovationsområden som ansökande ska rikta in sig på i sin ansökan. Information om alla förslagsinfordringar finns i Europeiska unionens officiella tidning, men informationen på deltagandeportalen är mer detaljerad. Där finns vägledning som är enkel att följa och alla verktyg som behövs för att ansöka om finansiering och hantera projekt under hela deras livscykel. Alla sorters forsknings- och innovationsåtgärder presenteras. Nationella kontaktpunkter (http://bit.ly/h2020ncp) erbjuder också omfattande information och individuell vägledning om Horisont Det finns åtminstone en kontaktpunkt i varje EU-land och även i vissa andra länder. Särskilda frågor kan skickas till forskningsupplysningstjänsten online Att lämna in ett förslag Förslagen måste lämnas in innan ansökningstiden för förslagsinfordran löper ut. Det finns tydliga instruktioner på deltagarportalen. Systemet är enklare än någonsin - inget mer papper! Alla förslag måste lämnas in via internet. Att hitta partner Många förslagsinfordringar kräver samarbete mellan minst tre partner. Med hjälp av deltagandeportalens sökfunktion kan du hitta potentiella partner med särskild kompetens, utrustning eller erfarenhet. 33

36 Horisont 2020 i sammanfattning Utvärdering av experter Efter det att tidsfristen har löpt ut bedöms varje förslag av en panel av oberoende experter inom de områden som omfattas av varje infordran. Expertpanelerna ger varje förslag poäng enligt en lista med kriterier (se På grundval av dessa kriterier väljs de bästa förslagen ut för finansiering. Bidragsavtal När ett förslag har gått igenom den vetenskapliga utvärderingen (som tar ungefär fem månader) informeras ansökanden om resultatet. För de förslag som väljs ut för finansiering skriver därefter Europeiska kommissionen ett bidragsavtal. Bidragsavtalet måste normalt undertecknas inom tre månader. Bidragsavtalet bekräftar beskrivningen av forsknings- och innovationsinitiativen som kommer att genomföras, projektets löptid, budget, nivåer och kostnader, rättigheter och skyldigheter, fördelning av roller, regler om att skjuta upp och avsluta projekt med mera. Sedan kan projektet påbörjas! 34

37 SÅ HÄR ANSÖKER DU HORISONT 2020 budget (i 2013 års priser) Industriellt ledarskap 17 miljarder euro Samhälleliga utmaningar 29,7 miljarder euro Spetsforskning 24,4 miljarder euro Euratom ( ) 1,6 miljarder euro Europeiska institutet för innovation och teknik 2,7 miljarder euro Annat 3,2 miljarder euro Användbara länkar: Deltagandeportal Helpdesk Ta reda på mer om Horisont Nationella kontaktpunkter Enterprise Europe Network Registrera dig som expert 35

38

39 HUR HITTAR MAN EU:S PUBLIKATIONER? Gratispublikationer Ett enskilt exemplar genom EU Bookshop (http://bookshop.europa.eu). Flera exemplar/affischer/kartor hos Europeiska unionens representationer (http://ec.europa.eu/represent_sv.htm), hos delegationer i länder utanför EU (http://eeas.europa.eu/delegations/index_sv.htm), genom att kontakta nätverket Europe Direct (http://europa.eu/europedirect/index_ sv.htm) eller ringa (gratis inom hela EU) (*). (*) Varken informationen eller samtalen kostar i regel något (men vissa operatörer, telefonkiosker och hotell kan ta betalt för samtalen). Avgiftsbelagda publikationer Genom EU Bookshop (http://bookshop.europa.eu). Avgiftsbelagda prenumerationer Genom ett av Europeiska unionens publikationsbyrås försäljningsombud (http://publications.europa.eu/others/agents/index_sv.htm).

40 KI SV-N HORIZON 2020 är EU:s mest omfattande program för forskning och innovation någonsin. Närmare 80 miljarder euro finns att söka under sju år ( ) förutom de privata och statliga investeringar som dessa medel kommer att ge upphov till. HORIZON 2020 kommer att främja smart och hållbar ekonomisk tillväxt för alla. Målet är att främja forskning och teknik i världsklass inom EU, att avlägsna hinder för innovation och göra det lättare för offentlig och privat sektor att samarbeta för att hitta lösningar på de stora utmaningar som vårt samhälle står inför. I denna broschyr förklaras programmet i detalj. Praktisk information doi: /83971

Översikt av sektorsprogrammen 2014-2020. Uppdaterad december 2013

Översikt av sektorsprogrammen 2014-2020. Uppdaterad december 2013 Översikt av sektorsprogrammen 2014-2020 Uppdaterad december 2013 Inledning I följande sammanställning finner ni en översikt över några av EU:s program för budgetperioden 2014-2020. Sektorsprogrammen är

Läs mer

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN. Europa 2020. En strategi för smart och hållbar tillväxt för alla

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN. Europa 2020. En strategi för smart och hållbar tillväxt för alla SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 3.3.2010 KOM(2010) 2020 slutlig MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN Europa 2020 En strategi för smart och hållbar tillväxt för alla SV SV Förord 2010 måste bli en

Läs mer

Easi. Ett nytt övergripande EU-program för sysselsättning och socialpolitik. Ett socialt Europa

Easi. Ett nytt övergripande EU-program för sysselsättning och socialpolitik. Ett socialt Europa Easi Ett nytt övergripande EU-program för sysselsättning och socialpolitik Ett socialt Europa Easi Ett nytt övergripande EU-program för sysselsättning och socialpolitik Europeiska kommissionen Generaldirektoratet

Läs mer

FP7. morgondagens svar börjar idag SJUNDE RAMPROGRAMMET

FP7. morgondagens svar börjar idag SJUNDE RAMPROGRAMMET FP7 morgondagens svar börjar idag SJUNDE RAMPROGRAMMET FP7 I ETT NÖTSKAL FP7 är ett kortare namn för det sjunde ramprogrammet för utveckling inom forskning och teknik. Detta är EU:s huvudinstrument för

Läs mer

EU:s bidrag till aktivt åldrande och solidaritet mellan generationerna. Finansieras av

EU:s bidrag till aktivt åldrande och solidaritet mellan generationerna. Finansieras av EU:s bidrag till aktivt åldrande och solidaritet mellan generationerna Finansieras av Varken Europeiska kommissionen eller någon annan part som verkar i kommissionens namn kan ta ansvar för hur informationen

Läs mer

Stora planer för små företag

Stora planer för små företag 2011 års upplaga Stora planer för små företag detta gör EU för små och medelstora företag (SMF) Europeiska kommissionen Näringsliv Europeisk webbplats för små och medelstora företag Vill du veta vad EU

Läs mer

ATT UPPMUNTRA FÖRETAGANDET I EUROPA: PRIORITERINGAR FÖR FRAMTIDEN MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET

ATT UPPMUNTRA FÖRETAGANDET I EUROPA: PRIORITERINGAR FÖR FRAMTIDEN MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den... KOM (98)... ATT UPPMUNTRA FÖRETAGANDET I EUROPA: PRIORITERINGAR FÖR FRAMTIDEN MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET 1 I. FÖRETAGANDE EN UTMANING FÖR SYSSELSÄTTNINGEN

Läs mer

DET SJUNDE RAMPROGRAMMET

DET SJUNDE RAMPROGRAMMET Europeisk forskning i praktiken DET SJUNDE RAMPROGRAMMET (FP7) Att åstadkomma europeisk forskning av världsklass Att skapa en ny standard för europeisk forskning Det sjunde ramprogrammet för utveckling

Läs mer

Europeiska kommissionen Inre marknaden och tjänster. Din inre marknad? En inre marknadsakt för en verkligt konkurrenskraftig social marknadsekonomi

Europeiska kommissionen Inre marknaden och tjänster. Din inre marknad? En inre marknadsakt för en verkligt konkurrenskraftig social marknadsekonomi Europeiska kommissionen Inre marknaden och tjänster Din inre marknad? En inre marknadsakt för en verkligt konkurrenskraftig social marknadsekonomi En stor mängd övrig information om Europeiska unionen

Läs mer

LÄGESRAPPORT OM EUROPEISKA KOMMISSIONENS TIO PRIORITERINGAR

LÄGESRAPPORT OM EUROPEISKA KOMMISSIONENS TIO PRIORITERINGAR LÄGESRAPPORT OM EUROPEISKA KOMMISSIONENS TIO PRIORITERINGAR - ec.europa.eu/soteu 1. En ny satsning på sysselsättning, tillväxt och investeringar Min första prioritering som kommissionens ordförande är

Läs mer

PROJEKT EUROPA 2030. Utmaningar och möjligheter. Rapport till Europeiska rådet från reflektionsgruppen om EU:s framtid 2030

PROJEKT EUROPA 2030. Utmaningar och möjligheter. Rapport till Europeiska rådet från reflektionsgruppen om EU:s framtid 2030 PROJEKT EUROPA 2030 Utmaningar och möjligheter Rapport till Europeiska rådet från reflektionsgruppen om EU:s framtid 2030 SV PROJEKT EUROPA 2030 Utmaningar och möjligheter Rapport till Europeiska rådet

Läs mer

Rapport 2011:1 Tillväxt och utveckling Europa 2020 En strategi för smart och hållbar tillväxt för alla

Rapport 2011:1 Tillväxt och utveckling Europa 2020 En strategi för smart och hållbar tillväxt för alla Rapport 2011:1 Tillväxt och utveckling Europa 2020 En strategi för smart och hållbar tillväxt för alla En sammanfattning av EU:s nya tillväxtstrategi och dess koppling till Västra Götalandsregionens tillväxt

Läs mer

Central Sweden. Europa 2020-strategin Att uppnå samart och hållbar tillväxt för alla Lars Åkerstedt och Maria Edvardsson

Central Sweden. Europa 2020-strategin Att uppnå samart och hållbar tillväxt för alla Lars Åkerstedt och Maria Edvardsson Central Sweden Europa 2020-strategin Att uppnå samart och hållbar tillväxt för alla Lars Åkerstedt och Maria Edvardsson Innehåll Varför ska jag bry mig?... 3 Ansvarsområden... 5 Den nationella nivåns koppling

Läs mer

Den nationella innovationsstrategin

Den nationella innovationsstrategin Den nationella innovationsstrategin Produktion: Näringsdepartementet Illustrationer: Johan Hallnäs/Svenska Grafikbyrån Foto Elliot Elliot/Johnér, omslag, Morgan Karlsson/Johnér, s 4, Kari Kohvakka/Johnér,

Läs mer

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN OCH REGIONKOMMITTÉN

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN OCH REGIONKOMMITTÉN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 25.10.2011 KOM(2011) 681 slutlig MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN OCH REGIONKOMMITTÉN En förnyad

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

En grön vision för ett socialt Europa

En grön vision för ett socialt Europa En grön vision för ett socialt Europa Att skapa förutsättningar Den gröna visionen: ett sammanhållet samhälle som är öppet för alla De europeiska gröna står för ett Europa som garanterar alla medborgare

Läs mer

2010-03-25 To the European Commission sg-national-parliaments@ec.europa.eu

2010-03-25 To the European Commission sg-national-parliaments@ec.europa.eu RIKSDAG ADMINISTRATION SECRETARY-GENERAL OF THE RIKSDAG 2010-03-25 To the European Commission sg-national-parliaments@ec.europa.eu The Swedish Parliament has referred the Commission s working document

Läs mer

www.eib.org Verksamhetsberättelse EIB-gruppen består av Europeiska investeringsbanken och Europeiska investeringsfonden.

www.eib.org Verksamhetsberättelse EIB-gruppen består av Europeiska investeringsbanken och Europeiska investeringsfonden. 2 012 Ve r k s a m h e t s b e r ä t t e l s e EIB-gruppen består av Europeiska investeringsbanken och Europeiska investeringsfonden. Europeiska investeringsbanken 98-100, boulevard Konrad Adenauer L-2950

Läs mer

Grönbok Kunskap i havsfrågor 2020. från kartläggning av havsbotten till havsprognoser. Havsfrågor

Grönbok Kunskap i havsfrågor 2020. från kartläggning av havsbotten till havsprognoser. Havsfrågor Grönbok Kunskap i havsfrågor 2020 från kartläggning av havsbotten till havsprognoser Havsfrågor Europe Direct är en tjänst som hjälper dig att få svar på dina frågor om Europeiska unionen. Gratis telefonnummer

Läs mer

Europa 2020 och Norrbottens tillväxt

Europa 2020 och Norrbottens tillväxt Europa 2020 och Norrbottens tillväxt LANDSTINGSDIREKTÖRENS STAB Regionala enheten För mer information Regionala enheten, Landstingshuset 971 87 Luleå www.nll.se/regionalt Innehåll Förord...4 Översikt...5

Läs mer

PROGRAMMET ETT EUROPA FÖR MEDBORGARNA 2007 2013 PROGRAMGUIDE

PROGRAMMET ETT EUROPA FÖR MEDBORGARNA 2007 2013 PROGRAMGUIDE Ett Europa för medborgarna programguide EUROPEISKA KOMMISSIONEN Utbildning och kultur Programmet Ett Europa för medborgarna PROGRAMMET ETT EUROPA FÖR MEDBORGARNA 2007 2013 PROGRAMGUIDE Denna version gäller

Läs mer

Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020

Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020 Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020 Information och handledning för projekt under utformning samt för pågående projekt inom Botnia-Atlanticaprogrammet Gränsöverskridande samarbete över

Läs mer

Ökad utlåning till ekonomin: genomförandet av EIB:s kapitalökning och kommissionens och EIB:s gemensamma initiativ

Ökad utlåning till ekonomin: genomförandet av EIB:s kapitalökning och kommissionens och EIB:s gemensamma initiativ Ökad utlåning till ekonomin: genomförandet av EIB:s kapitalökning och kommissionens och EIB:s gemensamma initiativ Kommissionens och EIB:s gemensamma rapport till Europeiska rådet den 27 28 juni 2013 Att

Läs mer

Socialt ansvarsfull upphandling. En handledning till sociala hänsyn i offentlig upphandling

Socialt ansvarsfull upphandling. En handledning till sociala hänsyn i offentlig upphandling Socialt ansvarsfull upphandling En handledning till sociala hänsyn i offentlig upphandling Den här publikationen har beställts inom ramen för EU:s program för sysselsättning och social solidaritet (2007

Läs mer

It i människans tjänst

It i människans tjänst It i människans tjänst en digital agenda för Sverige 2 Produktion Näringsdepartementet Foto Maskot, istockphoto Tryck: åtta.45, Stockholm, oktober 2011 Artikelnummer N2011.12 Diarienummer 2011/342/ITP

Läs mer

It i människans tjänst

It i människans tjänst It i människans tjänst en digital agenda för Sverige 2 Produktion Näringsdepartementet Foto Maskot, istockphoto Tryck: åtta.45, Stockholm, oktober 2011 Artikelnummer N2011.12 Diarienummer 2011/342/ITP

Läs mer

ETT FUNGERANDE EUROPA

ETT FUNGERANDE EUROPA ETT FUNGERANDE EUROPA År 2014 får vi möjlighet att vara med och påverka Europas framtid i en avgörande tid för vår del av världen. Hur du väljer att rösta i det här valet kan antingen försvaga Europa eller

Läs mer

Nya pengar, bättre regler. Vägledning för nybörjare. 2008 års upplaga. Översikt över de nya finansiella reglerna och stödmöjligheterna 2007 2013

Nya pengar, bättre regler. Vägledning för nybörjare. 2008 års upplaga. Översikt över de nya finansiella reglerna och stödmöjligheterna 2007 2013 Nya pengar, bättre regler Översikt över de nya finansiella reglerna och stödmöjligheterna 2007 2013 Vägledning för nybörjare 2008 års upplaga i Europeiska kommissionen Europe Direct är en tjänst som hjälper

Läs mer

Utbildning riktlinjer för yrkesutbildning leverantörer, arbetsgivare och arbetstagare inom hållbara ITfunktioner

Utbildning riktlinjer för yrkesutbildning leverantörer, arbetsgivare och arbetstagare inom hållbara ITfunktioner Utbildning riktlinjer för yrkesutbildning leverantörer, arbetsgivare och arbetstagare inom hållbara ITfunktioner Detta projekt har finansierats med stöd från Europeiska kommissionen. Denna publikation

Läs mer