HORIZON 2020 i sammanfattning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HORIZON 2020 i sammanfattning"

Transkript

1 HORIZON 2020 i sammanfattning EU:s ramprogram för forskning och innovation Forskning och innovation

2 Europe Direct är en tjänst som hjälper dig att få svar på dina frågor om Europeiska unionen. Gratis telefonnummer (*): (*) Varken informationen eller samtalen kostar i regel något (men vissa operatörer, telefonkiosker och hotell kan ta betalt för samtalen). En stor mängd övrig information om Europeiska unionen är tillgänglig på internet via Europa-servern (http://europa.eu). Luxemburg: Europeiska unionens publikationsbyrå, 2014 ISBN doi: /83971 Europeiska unionen, 2014 Kopiering tillåten med angivande av källan. Bilder på omslaget (från längst upp till vänster till längst ner till höger) - World Map: ag visuell, # , 2011; Transparent Glass Sphere: Sean Gladwell, # , 2011; Earth inside planet earth Sunrise: JLV Image Works, # , 2011; Earth inside the world map: LwRedStorm, # , Bakgrundsmönster: ESN, 2013; sidorna 17, 24, 27: Fotolia.com, Bild sidan 2: fotogestoeber, # ; sidan 9: ra2 studio, # ; sidan 12: Naeblys, # ; sidan 15: rolffimages, # ; sidan 18: apops, # ; sidan Sergey Nivens, # ; sidan 24: bulbs Photobank, # , fish Monika Wisniewska, # ; sidan 27: anyaivanova, # ; sidan 29: michaeljung, # , Källa: Fotolia.com. EUROPEISKA KOMMISSIONEN Generaldirektoratet för forskning och innovation Direktorat A Utformning och samordning av politiken Enhet A.1 Intern och extern kommunikation E-post: Europeiska kommissionen B-1049 Bryssel

3 EUROPEISKA KOMMISSIONEN HORIZON 2020 i sammanfattning EU:s ramprogram för forskning och innovation 2014 Generaldirektoratet för forskning och innovation

4

5 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning 4 Lär känna Horisont Hög vetenskaplig kvalitet 7 Industriellt ledarskap 9 Samhälleliga utmaningar 11 Spridning av spetskompetens och bredare deltagande 16 Forskning med och för samhället 17 Innovationsåtgärder i Horisont Samhällsvetenskap och humaniora 18 Kärnforskning för alla invånare 19 Forskning till stöd för politiken det gemensamma forskningscentrumet (JRC) 19 Hur fungerar det? 20 Vem kan ansöka? 21 Åtgärder 22 Nivåer på finansiering 25 Kontroll och revision 25 Nyttjanderätt 26 Dela resultat och skydda immateriella rättigheter 26 Etik och forskning 27 Andra källor till finansiering genom Horisont Tänka europeiskt och globalt 30 Gränslös forskning 31 Öppen mot världen 31 Så här ansöker du 32 3

6 Horisont 2020 i sammanfattning Inledning 4

7 INLEDNING Horisont 2020 hög vetenskaplig kvalitet för Europa Horisont 2020 är EU:s mest omfattande program för forskning och innovation någonsin. Det kommer att leda till fler genombrott, upptäckter och världsnyheter genom att hjälpa bra idéer från labbet att komma ut på marknaden. Närmare 80 miljarder euro( 1 ) finns att söka under sju år ( ) förutom de privata och statliga investeringar som dessa medel kommer att ge upphov till. Horisont 2020 har stöd från Europas ledare och Europaparlamentets ledamöter. De är överens om att investeringar i forskning och innovation är avgörande för Europas framtid. Därför är detta en central del i Europa 2020-strategin för smart och hållbar tillväxt för alla. Horisont 2020 bidrar till att uppnå detta genom att sammanföra forskning med innovation och fokusera på tre nyckelområden: hög vetenskaplig kvalitet, industriellt ledarskap och samhälleliga utmaningar. Målet är att se till att Europa frambringar vetenskap och teknik i världsklass som kan driva på den ekonomiska tillväxten. Forskningsanslag från EU under tidigare ramprogram har redan sammanfört forskare och industriaktörer, både från EU och från andra delar av världen, för att hitta lösningar på ett flertal problem. Deras innovationer har förbättrat människors liv, bidragit till att skydda miljön och gjort den europeiska industrin mer hållbar och konkurrenskraftig. Forskare från hela världen kan delta i Horisont Deras erfarenhet har varit avgörande för utvecklingen av detta banbrytande program. Kommissionen samlade in deras synpunkter och tog del av rekommendationer från medlemsstater och Europaparlamentet. Man lärde också av sina erfarenheter från tidigare program. Fram trädde ett tydligt budskap: Gör Horisont 2020 enklare för användarna och detta har man lyckats med! ( 1 ) Alla belopp anges i dagens priser. 5

8 Horisont 2020 i sammanfattning Lär känna Horisont

9 LÄR KÄNNA HORISONT 2020 Hög vetenskaplig kvalitet, konkurrenskraftig industri och att bemöta samhälleliga utmaningar är kärnan i Horisont Riktad finansiering kommer att bidra till att de bästa idéerna når marknaden snabbare så att de kan användas i våra städer och på våra sjukhus, i våra fabriker och butiker och även i våra hem så snabbt som möjligt. Hög vetenskaplig kvalitet Horisont 2020 kommer att stärka EU:s position som världsledande inom forskning, dra till sig de skarpaste hjärnorna och hjälpa våra forskare att samarbeta och dela idéer över EU-ländernas gränser. Det kommer att hjälpa talangfulla människor och innovativa företag att öka EU:s konkurrenskraft och samtidigt skapa arbetstillfällen och bidra till högre levnadsstandard, vilket alla kan dra nytta av. Spetsforskning finansierad av Europeiska forskningsrådet (EFR) Vissa av dagens viktigaste upptäckter är resultatet av vår naturliga nyfikenhet på hur världen fungerar. Trots att nydanande forskning som drivs av ren nyfikenhet sällan på ett direkt sätt kan användas vid utvecklingen av nya kommersiella produkter leder dock de upptäckter som görs till otaliga innovationer. Men spetsforskningen är ofta det område som först får känna av nedskärningar i ekonomiskt svåra tider. Detta är anledningen till att EU bidrar med ökade investeringar genom EFR. I detta sammanhang är vetenskaplig kvalitet det enda kriteriet för EU-finansiering, som ges till både enskilda forskare och forskarlag. Finansiering: 13,095 miljarder euro Marie Skłodowska-Curie-åtgärder Utbildning och karriärutveckling bidrar till att skapa framstående forskare. Stöd ges till unga och erfarna forskare för att hjälpa dem i deras karriär och bygga upp deras färdigheter genom utbildning. 7

10 Horisont 2020 i sammanfattning De ges också möjlighet att under perioder vara verksamma i ett annat land eller inom den privata sektorn. Detta ger dem nya kunskaper och erfarenheter som gör det möjligt för dem att nå sin fulla potential. Finansiering: 6,162 miljarder euro Framtida och ny teknik Genom att vara ledande inom ny teknik kommer Europa att förbli konkurrenskraftigt och kunna skapa nya, högkvalificerade jobb. Detta innebär att man måste vara förutseende och ligga steget före alla andra. EU-finansieringen hjälper till att skapa bästa möjliga klimat i Europa för ansvarsfullt, dynamiskt och tvärvetenskapligt samarbete inom ny och framtida teknik. Finansiering: 2,696 miljarder euro Infrastruktur i världsklass Forskningsutrustning kan vara så komplex och dyr att inget enskilt forskarlag eller land har råd att ensamt köpa, tillverka eller hantera den. Några exempel: kraftfulla lasrar som används av många olika slags forskare inom medicin, materialvetenskap och biokemi, specialiserade högteknologiska flygplan, eller en övervakningsstation på havets botten som används för att observera klimatförändringar. Sådan utrustning kan kosta miljontals euro och kan endast hanteras av världsledande experter. EU-finansieringen bidrar till att göra resurser tillgängliga för sådana storskaliga projekt och ger Europas forskare tillgång till toppmodern infrastruktur, vilket möjliggör ny, spännande forskning. Finansiering: 2,488 miljarder euro 8

11 LÄR KÄNNA HORISONT 2020 Industriellt ledarskap För att kunna vara världsledande måste Europa investera i lovande och strategisk teknik, till exempel sådan teknik som används inom avancerad tillverkning och mikroelektronik. Men enbart offentlig finansiering räcker inte. EU måste också uppmuntra företag att investera mer i forskning och rikta in sig på områden där de kan samarbeta med den offentliga sektorn och främja innovation. Företagen vinner på att bli innovativare, effektivare och konkurrenskraftigare. Detta skapar i sin tur nya arbetstillfällen och möjligheter på marknaden. Varje euro som investeras av EU skapar cirka 13 euro i mervärde för företagen. En ökning i investeringarna till tre procent av BNP fram till 2020 skulle skapa 3,7 miljoner nya jobb! Ledarskap i fråga om möjliggörande och industriell teknik Horisont 2020 stöder banbrytande teknik som behövs för att stödja innovativ verksamhet i alla sektorer, däribland informations- och kommunikationsteknik (IKT) samt rymdteknik. Viktig möjliggörande teknik som avancerad tillverkning och materialteknik, bioteknik och nanoteknik spelar en central roll för banbrytande produkter: smarta telefoner, 9

12 Horisont 2020 i sammanfattning högeffektiva batterier, lättviktiga fordon, nanomedicin, smarta textilier och mycket mer. Den europeiska tillverkningsindustrin är en av de viktigaste arbetsgivarna, med 31 miljoner anställda inom EU. Finansiering: 13,557 miljarder euro Små och medelstora företag en viktig källa till jobb och innovation uppmärksammas särskilt i Horisont De kan samarbeta i projekt som en del av ett konsortium och kan få stöd genom ett särskilt instrument för mycket innovativa mindre företag. Horisont 2020 innebär ett integrerat förenklat synsätt vilket kommer att öka små och medelstora företags deltagande till minst 20 procent (8,65 miljarder euro) av den totala kombinerade budgeten för temana Ledarskap i fråga om möjliggörande och industriell teknik och Samhälleliga utmaningar. Instrumentet för små och medelstora företag kommer att spela en avgörande roll i att uppnå detta mål genom att ge stöd till enskilda små och medelstora företag eller konsortier av små och medelstora företag, att bedöma om deras idéer är kommersiellt gångbara i ett skede med hög risk och hjälpa dem att vidareutveckla sina idéer. Det finns också finansiering tillgänglig för företagscoachning och vägledning om hur man identifierar och drar till sig privata investerare. Finansiering: Minst 3 miljarder euro har avsatts för instrumentet för små och medelstora företag Tillgång till riskkapital Innovativa företag och andra organisationer har ofta svårt att få finansiering för att förverkliga och vidareutveckla nya högriskidéer. Horisont 2020 hjälper till att fylla denna innovationsklyfta genom lån och garantier, samt genom att investera i innovativa små och medelstora företag och mindre midcap-företag. Detta stöd fungerar som en katalysator för att dra till sig privat finansiering och riskkapital för forskning och innovation. Varje euro som EU investerar beräknas generera fem euro i ytterligare finansiering. Finansiering: 2,842 miljarder euro 10

13 LÄR KÄNNA HORISONT 2020 Samhälleliga utmaningar EU har identifierat sju prioriterade utmaningar där riktade investeringar i forskning och innovation få stor betydelse för EU-invånarna: X Hälsa, befolkningsutveckling och välbefinnande. X Livsmedelsförsörjning, hållbart jord- och skogsbruk, havsforskning, maritim forskning och inlandsvattenforskning samt bioekonomi. X Ren, säker och effektiv energi. X Smart, grön och integrerad transport. X Klimatåtgärder, miljö, resurseffektivitet och råvaror. X Europa i en föränderlig värld: inkluderande, innovativa och reflekterande samhällen. X Säkra samhällen: att skydda EU:s och dess invånares frihet och säkerhet. Hälsa och välbefinnande Alla vill ha ett långt, lyckligt och friskt liv och forskarna gör sitt bästa för att göra detta möjligt. De arbetar med några av dagens stora hälsofrågor och kommande hot som ökningen av Alzheimersfall, diabetes och antibiotikaresistenta superbakterier. Investeringar i forskning och innovation inom hälsa kommer att hjälpa oss att hålla oss aktiva, att utveckla nya, säkrare och effektivare behandlingar och att göra våra sjukvårdssystem fortsatt hållbara. Det ger läkarna de redskap de behöver för mer individanpassad medicin och det kommer att göra det lättare att förhindra och behandla kroniska sjukdomar och infektionssjukdomar. Finansiering: 7,472 miljarder euro 11

14 Horisont 2020 i sammanfattning Livsmedelsförsörjning och hållbart nyttjande av biologiska resurser Världens befolkning beräknas nå nio miljarder 2050 vilket gör att vi på ett genomgripande sätt måste förändra vår inställning till produktion, konsumtion, bearbetning, förvaring, återvinning och avfallshantering samtidigt som vi minskar vår miljöpåverkan. Det kommer bland annat att innebära att vi måste balansera användningen av förnybara och icke förnybara resurser från land och från haven, omvandla avfall till värdefulla resurser samt framställa livsmedel, foder, biobaserade produkter och bioenergi på ett hållbart sätt. Inom EU sysselsätter jord- och skogsbruket, livsmedelsindustrin och den biobaserade sektorn tillsammans 22 miljoner människor. Dessa sektorer spelar en nyckelroll för landsbygdsutvecklingen och förvaltningen av Europas naturarv. Finansiering: 3,851 miljarder euro 12

15 LÄR KÄNNA HORISONT 2020 Förnybar energi Energi är den moderna ekonomins drivkraft, men enbart att behålla vår nuvarande levnadsstandard kräver enorma mängder energi. Som världens näst största ekonomi är EU i alltför hög grad beroende av resten av världen för sin energiförsörjning energi som kommer från fossila bränslen som spär på klimatförändringarna. EU har därför satt upp ambitiösa klimatoch energimål. EU-finansiering genom Horisont 2020 kommer att spela en viktig roll för att uppnå dessa mål. Finansiering: 5,931 miljarder euro Grön, integrerad rörlighet Rörlighet genererar arbetstillfällen, ekonomisk tillväxt, välstånd och global handel. Den möjliggör också viktiga förbindelser mellan människor och samhällen. Men dagens transportsystem och de sätt som vi använder dem på är ohållbara. Vi är alltför beroende av våra krympande oljeresurser vilket minskar vår energitrygghet. Transportrelaterade problem trafikstockningar, trafiksäkerhet, föroreningar i atmosfären påverkar vårt dagliga liv och vår hälsa. För att ta itu med dessa problem bidrar Horisont 2020 till att skapa ett hållbart transportsystem som passar ett modernt, konkurrenskraftigt Europa. Finansiering: 6,339 miljarder euro Klimatåtgärder, miljö, resurseffektivitet och råvaror Tiden med outsinliga billiga resurser är snart förbi: tillgången till råvaror och rent vatten kan inte längre tas för given. Den biologiska mångfalden och ekosystemen är också hotade. Lösningen är att investera nu i innovation till stöd för en grön ekonomi en ekonomi i samklang med miljön. Att hantera klimatförändringarna är en övergripande prioritering i Horisont 2020, och 35 procent av programmets totala budget har avsatts för detta. 13

16 Horisont 2020 i sammanfattning Avfall och vatten är särskilt prioriterade områden. Avfallet står idag för två procent av EU:s utsläpp av växthusgaser, medan en tillväxt inom vattenindustrin med bara en procent skulle kunna ge upphov till nya jobb. Finansiering: 3,081 miljarder euro Europa i en föränderlig värld: inkluderande, innovativa och reflekterande samhällen År 2011 löpte runt 80 miljoner EU-invånare risk att hamna i fattigdom. En ansenlig mängd ungdomar på vilka vår framtid hänger deltar varken i utbildning eller på arbetsmarknaden. Detta är bara två exempel på utmaningar som EU och enskilda invånare i stora delar av samhället står inför. Här kan forskning och innovation hjälpa till. Därför finansierar Horisont 2020 forskning om nya strategier och förvaltningsstrukturer för att övervinna den rådande ekonomiska instabiliteten och se till att Europa blir motståndskraftigt mot framtida konjunkturnedgångar, befolkningsförändringar och migrationsmönster. Finansieringen stöder också nya former av innovation som öppen innovation, affärsmodellinnovation, innovation inom den offentliga sektorn och social innovation för att möta samhällets behov. Genom att stödja forskning och innovation om Europas arv, identitet, historia, kultur och dess roll i världen bygger EU också s.k. reflekterande samhällen, där gemensamma värderingar och deras bidrag till vår gemensamma framtid utforskas. Finansiering: 1,309 miljarder euro 14

17 LÄR KÄNNA HORISONT 2020 Säkra samhällen: att skydda EU:s och dess invånares frihet och säkerhet Att skydda EU-invånarna innebär idag att bekämpa brottslighet och terrorism, skydda samhällen från naturkatastrofer och katastrofer orsakade av människor, försvara sig mot cyberattacker och bekämpa olaglig handel med människor, narkotika och förfalskade varor. Forskning och innovation inom EU ger oss ny teknik för att skydda samhället, samtidigt som den personliga integriteten skyddas och de grundläggande rättigheterna respekteras två centrala värderingar i EU:s säkerhetsforskning. Sådan teknik har en betydande potential att stimulera ekonomisk aktivitet genom nya produkter, tjänster och arbetstillfällen. Finansiering: 1,695 miljarder euro 15

18 Horisont 2020 i sammanfattning Spridning av spetskompetens och bredare deltagande Forskning och innovation är viktiga för ekonomiskt välstånd. Därför krävs det åtgärder för att se till att resultaten på innovationsområdet i alla medlemsstater och deras regioner konvergerar och förbättras. Erfarenheten visar att när ekonomiska kriser begränsar den nationella budgeten blir skillnaderna i resultaten på innovationsområdet i olika delar av Europa tydligare. Att utnyttja EU:s samlade kompetens och att maximera och sprida fördelarna med innovation inom unionen är därför det bästa sättet att stärka EU:s konkurrenskraft och dess förmåga att hantera samhälleliga utmaningar i framtiden. Följande särskilda åtgärder ingår i Horisont 2020: X Sammanförande av institutioner som bedriver spetsforskning med in stitutioner som presterar lägre för att skapa och uppgradera spets forskningsenheter. X Upprättande av partnerskap mellan institutioner, inbegripet utbyte av personal, besök av experter och utbildningar. X Etablering av ERA Chairs (forskningsledare) för att attrahera enastående akademiker till institutioner med stor potential. X Upprättande av en enhet för politiskt stöd för att förbättra den nationella och regionala politiken för forskning och innovation. X Bättre tillgång till internationella nät för framstående forskare och innovatörer. X Förstärkning av transnationella nätverk av nationella kontaktpunkter som ger information till dem som söker stöd. Finansiering: 816 miljoner euro 16

19 LÄR KÄNNA HORISONT 2020 Synergier med andra politiska åtgärder En grundläggande förutsättning för Europa 2020-strategin för smart och hållbar tillväxt för alla är att alla EU-åtgärder riktas in på gemensamma mål. När det gäller forskning och innovation ger de europeiska strukturoch investeringsfonderna ytterligare stöd till Horisont 2020 för att finansiera uppgraderingen av den vetenskapliga infrastrukturen från laboratorieutrustning till superdatorer och höghastighetsdatanätverk i syfte att öka kapaciteten för forskning och innovation där det behövs. Forskning med och för samhället Ett effektivt samarbete mellan forskare och samhälle är nödvändigt för att rekrytera nya forskartalanger och förena hög vetenskaplig kvalitet med social medvetenhet och ansvarstagande. Detta innebär att man måste förstå alla sidor av ett problem. Horisont 2020 stöder därför projekt som involverar medborgarna i fastställandet av hur den forskning som påverkar deras dagliga liv ska se ut. En bredare förståelse mellan specialister och lekmän om mål och medlen för att uppnå dessa kommer att hjälpa till att bibehålla en hög vetenskaplig kvalitet och göra att samhället kan bli medägare till resultaten. Finansiering: 462 miljoner euro Innovationsåtgärder i Horisont 2020 Horisont 2020 bidrar med omfattande stöd för innovation inom prototyputveckling, testning, demonstration, pilotarbete, storskalig produktutvärdering och marknadsintroduktion. Betydande stöd till metoder som beaktar efterfrågesidan är en annan viktig egenskap, särskilt förkommersiell och första offentliga upphandling av innovation, samt regleringar för att främja innovation och för att sätta normer. 17

20 Horisont 2020 i sammanfattning Nya former av innovation inom den offentliga sektorn och social innovation samt pilotåtgärder för tjänster och produkter inom den privata sektorn omfattas också. Samhällsvetenskap och humaniora Som en genomgående fråga med bred relevans är forskning inom samhällsvetenskap och humaniora fullt ut integrerad i vart och ett av de allmänna målen för Horisont Genom breda Horisont 2020-investeringar i forskning inom samhällsvetenskap och humaniora kan samhällets vinster från gjorda investeringar i vetenskap och teknik maximeras. Att integrera den socioekonomiska dimensionen i utformningen, utvecklingen och genomförandet av forskningen och i ny teknik kan bidra till att man hittar lösningar på samhälleliga problem. Beslutet att fokusera Horisont 2020 kring utmaningar snarare än olika forskningsområden illustrerar denna nya inställning. 18

21 LÄR KÄNNA HORISONT 2020 Kärnforskning för alla invånare EU:s forskning om kärnfission är inriktad på säkerhet, medicinsk forskning, strålskydd, avfallshantering och industriella användningsområden för strålning. Den omfattar även många andra områden som användning av strålning inom jordbruket. EU:s forskning om kärnfission syftar till att visa att fission kan bli en livskraftig energikälla för storskalig kommersialisering inom en rimlig tidsram, genom att samla alla intressenter i ett unikt europeiskt gemensamt program. Finansiering: 1,603 miljarder euro Forskning till stöd för politiken det gemensamma forskningscentrumet (JRC) Det gemensamma forskningscentrumet är kommissionens egen tjänst som ger oberoende, evidensbaserat vetenskapligt och tekniskt stöd för EUåtgärder. Dess aktiviteter finansieras genom Horisont 2020 och många av dess åtgärder är inriktade på de sju samhälleliga utmaningarna. Genom Europeiska atomenergigemenskapens forsknings- och utbildningsprogram stöder det gemensamma forskningscentrumet också EU:s ansträngningar för att stärka kärnsäkerheten, invånarnas säkerhet och strålskyddet. Ytterligare information: https://ec.europa.eu/jrc/ 19

22 Horisont 2020 i sammanfattning Hur fungerar det? 20

23 HUR FUNGERAR DET? Horisont 2020 är öppet för alla. I Horisont 2020 finns endast en uppsättning förenklade regler och förfaranden att följa. Det betyder att deltagarna kan fokusera på det som verkligen är viktigt: forskning, innovation och resultat. Detta fokuserade tillvägagångssätt är en garanti för att projekt kan lanseras snabbare och åstadkomma resultat snabbare. Reglerna är utformade så att de garanterar rättvisa, skyddar deltagarna och säkerställer att offentliga medel används på ett lämpligt sätt. Vem kan ansöka? X För standardforskningsprojekt ett konsortium som består av minst tre juridiska personer gäller att varje juridisk person måste vara etablerad i ett EU-land eller i ett associerat land. X För andra program Europeiska forskningsrådet (EFR) (s. 23), instrumentet för små och medelstora företag (s. 24), samfinansiering av nationella eller offentliga ansökningsomgångar eller program (s. 28), samordning och stöd (s. 23), utbildning och rörlighet (s. 24) är det minsta villkoret för deltagande att det finns en juridisk person som är etablerad i ett EU-land eller i ett associerat land. Ytterligare villkor kan komma att tillämpas. Se arbetsprogrammet för mer detaljerad information (se s. 33). 21

24 Horisont 2020 i sammanfattning Generellt sett kan juridiska personer från alla länder samt internationella organisationer delta. EU har tecknat avtal med ett antal enskilda regeringar som därigenom har blivit associerade länder. Juridiska personer från dessa länder har rätt att delta i Horisont 2020 på samma villkor som de som befinner sig i EU-länder. En lista över associerade länder finns här: Deltagande juridiska personer från andra länder kan också få EU-finansiering under vissa förhållanden. Mer information här: Åtgärder Forsknings- och innovationsåtgärder Finansiering av forskningsprojekt som tar sig an tydligt definierade utmaningar och som kan leda till ny kunskap och ny teknik. För vem? Konsortier av partner från olika länder, industrier och akademiska discipliner. Innovationsåtgärder Finansieringen fokuseras på verksamhet som har starkare koppling till marknaden. Exempel: prototyputveckling, testning, demonstration, pilotarbete, uppskalning osv. på villkor att dessa aktiviteter syftar till att ta fram nya eller förbättrade produkter och tjänster. För vem? Konsortier av partner från olika länder, industrier och akademiska discipliner. 22

25 HUR FUNGERAR DET? Samordningsåtgärder och stödåtgärder Finansieringen omfattar samordning och samarbeten mellan projekt, program och politiska åtgärder inom forskning och innovation. Finansiering som går direkt till forskning och innovation omfattas av andra program. För vem? Enskilda företag eller konsortier av partner från olika länder, industrier och akademiska discipliner. Bidrag till spetsforskning Europeiska forskningsrådet Finansiering för projekt som enbart bedöms på grundval av den vetenskapliga kvaliteten på valfritt forskningsområde, som genomförs av ett enda nationellt eller multinationellt forskarlag som leds av en huvudforskare. För vem? Europeiska forskningsrådet finansierar framstående unga forskare i början av sin karriär, forskare som redan är oberoende samt forskningsledare på höga poster. Forskarna kan vara av vilken nationalitet som helst och deras projekt kan höra hemma inom vilket forskningsområde som helst. 23

26 Horisont 2020 i sammanfattning Stöd för utbildning och karriärutveckling Marie Skłodowska-Curie-åtgärder Finansiering av internationella forskningsstipendier inom privat eller offentlig sektor, forskarutbildning och personalutbyte. För vem? Forskare i början av sin karriär eller etablerade forskare (från alla länder), teknisk personal, nationella/regionala utbytesprogram för forskning. Instrumentet för små och medelstora företag Instrumentet riktar sig till mycket innovativa små och medelstora företag och syftar till att hjälpa dem utveckla sin tillväxtpotential. Instrumentet erbjuder klumpsummor för genomförbarhetsstudier, bidrag till ett innovationsprojekts huvudfas (demonstration, prototyputveckling, testning, utveckling av tillämpningar...). Även kommersialiseringsfasen stöds indirekt genom förenklad tillgång till finansiella instrument för lån och eget kapital. För vem? Endast små och medelstora företag kan delta. Enskilda små och medelstora företag eller konsortier av små och medelstora företag som är etablerade i ett EU-land eller ett associerat land. 24

27 HUR FUNGERAR DET? Snabbspår till innovation Finansiering kommer att finnas tillänglig från 2015 som en pilotåtgärd. Kontinuerligt öppna, innovatörsdrivna förslagsinfordringar som riktar in sig på innovationsprojekt inom alla teknikområden och alla områden för samhälleliga utmaningar. Pilotåtgärden kommer att genomgå en grundlig utvärdering halvvägs genom Horisont För vem? Industrin, inbegripet små och medelstora företag, med minst tre och högst fem partner och ett bidrag från EU på högst 3 miljoner euro per projekt. Finansieringsnivåer I Horisont 2020 tillämpas en enda finansieringsgrad för forskningsbidrag för alla stödmottagare och åtgärder. EU-finansieringen täcker upp till 100 procent av alla stödberättigade kostnader för forsknings- och innovationsåtgärder. För innovationsåtgärder täcker finansieringen normalt 70 procent av de stödberättigade kostnaderna, men detta kan öka till 100 procent för ideella organisationer. Indirekta stödberättigade kostnader (t.ex. kostnader för administration, kommunikation, infrastruktur och kontorsmaterial) återbetalas enligt ett schablonvärde på 25 procent av de direkta stödberättigade kostnaderna (de kostnader som är direkt kopplade till genomförandet av åtgärden). Kontroll och revision Samordnare i projekt som söker EU-stöd på euro eller mer måste genomgå en kontroll av den finansiella bärkraften, där de ska visa att de har de resurser som krävs för att genomföra projektet. Europeiska kommissionen utför revisioner av projektdeltagare upp till två år efter det att betalningen har genomförts. Revisionsstrategin är inriktad på att förebygga risker och bedrägerier. 25

28 Horisont 2020 i sammanfattning Nyttjanderätt Nyttjanderätt är rätten att använda andra deltagares resultat eller bakgrund för ett projekt. Deltagare har nyttjanderätt för att kunna genomföra sitt projekt och utnyttja dess resultat. EU har nyttjanderätt inom ramen för politiska åtgärder för icke-kommersiella syften. Medlemsstaterna har nyttjanderätt på området säkra samhällen för icke-kommersiella syften. Dela resultat och skydda immateriella rättigheter Varje projektdeltagare måste sprida de resultat som produceras och som deltagaren därför anses äga i ett så tidigt skede som möjligt. Undantag gäller endast vid skydd av immateriella rättigheter, av säkerhetsskäl eller när det gäller att skydda legitima intressen. När resultat publiceras i vetenskapliga publikationer måste öppen tillgång till publikationen säkerställas. Detta garanterar att resultaten av den forskning som finansieras av EU:s skattebetalare görs allmänt och kostnadsfritt tillgängliga. De immateriella rättigheterna tillhör den grupp som kom fram till resultaten. Under mycket specifika omständigheter kan delat ägarskap tillämpas. När man väl har kommit fram till resultaten kan de gemensamma ägarna komma överens om ett annat ägarsystem. 26

29 HUR FUNGERAR DET? Etik och forskning Etik är en integrerad del av forskningen och en drivkraft för vetenskaplig kvalitet. Alla aktiviteter finansierade genom Horisont 2020 ska överensstämma med etiska principer och tillämplig nationell lagstiftning. De etiska principerna innebär bland annat att forskningens integritet inte får äventyras, särskilt när det gäller alla sorters plagiat, påhittade data och förfalskningar. Andra finansieringskällor genom Horisont 2020 Genom partnerskap kommer Horisont 2020 att utveckla närmare synergier med nationella och regionala program, uppmuntra större privata investeringar i forskning och innovation samt utnyttja EU:s samlade resurser för att hantera de största utmaningar som vi står inför. Under sju år förväntas EU-finansieringen på 8 miljarder euro att generera 10 miljarder från den privata sektorn och ytterligare 4 miljarder från EUländer. Det mesta av finansieringen kommer att gå till gemensamma teknikinitiativ. Dessa drivs som samarbetsprojekt och organiserar sin 27

30 Horisont 2020 i sammanfattning egen forskningsagenda. Gemensamma teknikinitiativ är aktiva inom en rad områden som är strategiskt viktiga för EU: innovativa mediciner, bränsleceller och väte, renare och tystare flygplan, biobaserade industrier samt elektronikproduktion. En uppdaterad lista finns här: H2020Partners Partnerskap mellan offentliga aktörer gör det också möjligt för offentliga organisationer i EU:s medlemsstater att utveckla gemensamma forskningsprogram. Bland annat följande områden omfattas: stöd till högteknologiska små och medelstora företag, nya behandlingar för fattigdomsrelaterade sjukdomar, nya mättekniker, samt tekniker som gör det möjligt för gamla och personer med funktionsnedsättningar att leva trygga i det egna hemmet. Samfinansiering för program Det huvudsakliga syftet med samfinansieringsåtgärder för program är att komplettera enskilda förslagsinfordringar eller program. Exempel: X Förslagsinfordringar mellan nationella forskningsprogram (samfinansiering genom ERA-NET). X Anbudsinfordringar för förkommersiell offentlig upphandling eller offentlig upphandling av innovativa lösningar (samfinansiering genom PCP-PPI). X Rörlighetsprogram (Marie Skłodowska-Curie-samfinansiering). Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT) EIT integrerar högre utbildning forskning och innovation genom s.k. kunskapsoch innovationsgrupper (KI-grupper) för att skapa nya metoder för innovation, skapa hållbar tillväxt och konkurrenskraft och främja företagande. Dessa innovativa partnerskap måste ha en långsiktig vision som sträcker sig över minst sju år och drivas med en affärslogik grundad på ett resultatorienterat 28

31 HUR FUNGERAR DET? synsätt med tydliga mål och inriktning på att uppnå ekonomiska och sociala effekter och att bli en global aktör. Mer information finns här: Finansiering: 2,711 miljarder euro För vem? Konsortier som representerar forskning, utbildning och innovation/företag. 29

32 Horisont 2020 i sammanfattning Att tänka europeiskt - och globalt 30

33 ATT TÄNKA EUROPEISKT - OCH GLOBALT Gränslös forskning Om EU ska kunna hitta lösningar på samhälleliga utmaningar samtidigt som tillväxten och konkurrenskraften främjas behövs ett fullt fungerande nätverk av spetsforskning ett europeiskt område för forskningsverksamhet. En inre marknad för kunskap, forskning och innovation håller på utvecklas med hjälp av EU-stöd och kommer att hjälpa forskare, kunskaper och resultat att röra sig fritt inom unionen. Europeiska området för forskningsverksamhet är en garanti för att kunskap och idéer sprids inom EU och minskar risken för att medel slösas på överlappande forskning dvs. att forskare i olika europeiska laboratorier utför samma forskning samtidigt. Det här samordnade tillvägagångssättet som uppmuntras av Horisont 2020 bidrar till att säkerställa att varje euro som läggs på forskning investeras strategiskt. Öppen mot världen Horisont 2020 är öppet för forskare från hela världen, i linje med EU:s strategi för internationellt samarbete inom forskning och innovation. Eftersom allt mer forskning och innovation bedrivs i partnerländer utanför EU är det avgörande att unionen kan få tillgång till de bästa forskarna och forskningscentrumen i världen. Detta ger inte bara tillgång till nya idéer och expertis. Det är även viktigt att se till att europeiska forskare kan samarbeta med de bästa i världen på sitt område. Riktade åtgärder för internationellt samarbete är en del av de samhälleliga utmaningarna, möjliggörande teknik och industriteknik och andra relevanta delar av Horisont Samarbetsområden och partner identifieras i det relevanta arbetsprogrammet. Se s. 20 för mer information om vem som kan ansöka. 31

34 Horisont 2020 i sammanfattning Så här ansöker du 32

35 SÅ HÄR ANSÖKER DU I arbetsprogrammen anges de specifika områden inom forskning och innovation som kommer att finansieras. De kan nås genom deltagandeportalen (http://bit.ly/h2020pp) och innehåller information om kommande förslagsinfordringar. För varje förslagsinfordran finns detaljerad information om de forsknings- och innovationsområden som ansökande ska rikta in sig på i sin ansökan. Information om alla förslagsinfordringar finns i Europeiska unionens officiella tidning, men informationen på deltagandeportalen är mer detaljerad. Där finns vägledning som är enkel att följa och alla verktyg som behövs för att ansöka om finansiering och hantera projekt under hela deras livscykel. Alla sorters forsknings- och innovationsåtgärder presenteras. Nationella kontaktpunkter (http://bit.ly/h2020ncp) erbjuder också omfattande information och individuell vägledning om Horisont Det finns åtminstone en kontaktpunkt i varje EU-land och även i vissa andra länder. Särskilda frågor kan skickas till forskningsupplysningstjänsten online Att lämna in ett förslag Förslagen måste lämnas in innan ansökningstiden för förslagsinfordran löper ut. Det finns tydliga instruktioner på deltagarportalen. Systemet är enklare än någonsin - inget mer papper! Alla förslag måste lämnas in via internet. Att hitta partner Många förslagsinfordringar kräver samarbete mellan minst tre partner. Med hjälp av deltagandeportalens sökfunktion kan du hitta potentiella partner med särskild kompetens, utrustning eller erfarenhet. 33

36 Horisont 2020 i sammanfattning Utvärdering av experter Efter det att tidsfristen har löpt ut bedöms varje förslag av en panel av oberoende experter inom de områden som omfattas av varje infordran. Expertpanelerna ger varje förslag poäng enligt en lista med kriterier (se På grundval av dessa kriterier väljs de bästa förslagen ut för finansiering. Bidragsavtal När ett förslag har gått igenom den vetenskapliga utvärderingen (som tar ungefär fem månader) informeras ansökanden om resultatet. För de förslag som väljs ut för finansiering skriver därefter Europeiska kommissionen ett bidragsavtal. Bidragsavtalet måste normalt undertecknas inom tre månader. Bidragsavtalet bekräftar beskrivningen av forsknings- och innovationsinitiativen som kommer att genomföras, projektets löptid, budget, nivåer och kostnader, rättigheter och skyldigheter, fördelning av roller, regler om att skjuta upp och avsluta projekt med mera. Sedan kan projektet påbörjas! 34

37 SÅ HÄR ANSÖKER DU HORISONT 2020 budget (i 2013 års priser) Industriellt ledarskap 17 miljarder euro Samhälleliga utmaningar 29,7 miljarder euro Spetsforskning 24,4 miljarder euro Euratom ( ) 1,6 miljarder euro Europeiska institutet för innovation och teknik 2,7 miljarder euro Annat 3,2 miljarder euro Användbara länkar: Deltagandeportal Helpdesk Ta reda på mer om Horisont Nationella kontaktpunkter Enterprise Europe Network Registrera dig som expert 35

38

39 HUR HITTAR MAN EU:S PUBLIKATIONER? Gratispublikationer Ett enskilt exemplar genom EU Bookshop (http://bookshop.europa.eu). Flera exemplar/affischer/kartor hos Europeiska unionens representationer (http://ec.europa.eu/represent_sv.htm), hos delegationer i länder utanför EU (http://eeas.europa.eu/delegations/index_sv.htm), genom att kontakta nätverket Europe Direct (http://europa.eu/europedirect/index_ sv.htm) eller ringa (gratis inom hela EU) (*). (*) Varken informationen eller samtalen kostar i regel något (men vissa operatörer, telefonkiosker och hotell kan ta betalt för samtalen). Avgiftsbelagda publikationer Genom EU Bookshop (http://bookshop.europa.eu). Avgiftsbelagda prenumerationer Genom ett av Europeiska unionens publikationsbyrås försäljningsombud (http://publications.europa.eu/others/agents/index_sv.htm).

40 KI SV-N HORIZON 2020 är EU:s mest omfattande program för forskning och innovation någonsin. Närmare 80 miljarder euro finns att söka under sju år ( ) förutom de privata och statliga investeringar som dessa medel kommer att ge upphov till. HORIZON 2020 kommer att främja smart och hållbar ekonomisk tillväxt för alla. Målet är att främja forskning och teknik i världsklass inom EU, att avlägsna hinder för innovation och göra det lättare för offentlig och privat sektor att samarbeta för att hitta lösningar på de stora utmaningar som vårt samhälle står inför. I denna broschyr förklaras programmet i detalj. Praktisk information doi: /83971

HORISONT 2020. EU:s nya ramprogram för forskning och innovation 2014-2020

HORISONT 2020. EU:s nya ramprogram för forskning och innovation 2014-2020 HORISONT 2020 EU:s nya ramprogram för forskning och innovation 2014-2020 Den fleråriga budgetramen 2014 2020: Europeiska rådets slutsatser av den 8 februari 2013 Främsta utmaningen: att stabilisera det

Läs mer

DET SJUNDE RAMPROGRAMMET

DET SJUNDE RAMPROGRAMMET Europeisk forskning i praktiken DET SJUNDE RAMPROGRAMMET (FP7) Att åstadkomma europeisk forskning av världsklass Att skapa en ny standard för europeisk forskning Det sjunde ramprogrammet för utveckling

Läs mer

EU-kunskap om olika stödprogram för energi, klimat och miljö

EU-kunskap om olika stödprogram för energi, klimat och miljö EU-kunskap om olika stödprogram för energi, klimat och miljö Enheten för regional tillväxt Energikontor Värmland Dag Hallén 11 tematiska mål 1. Stärka forskning, teknisk utveckling och innovation. 2. Öka

Läs mer

Möjligheter till finansiering inom EU:s fonder och program

Möjligheter till finansiering inom EU:s fonder och program Möjligheter till finansiering inom EU:s fonder och program Strukturstöd ESF EU-stöd Regional konkurrenskraft och sysselsättning ERUF Sektorsprogram Konvergens A. Gränsöverskridande Central Baltic Norge-Sverige

Läs mer

FP7 i korthet Hur du kan delta i EU:s sjunde ramprogram för forskning. euratom kapaciteter. samarbete människor. idéer. en fickguide för nykomlingar

FP7 i korthet Hur du kan delta i EU:s sjunde ramprogram för forskning. euratom kapaciteter. samarbete människor. idéer. en fickguide för nykomlingar EUROPEISKA KOMMISSIONEN idéer samarbete människor euratom kapaciteter FP7 i korthet Hur du kan delta i EU:s sjunde ramprogram för forskning en fickguide för nykomlingar Europe Direct är en tjänst som hjälper

Läs mer

Nordiska Toppforskningsinitiativet Programförslag till

Nordiska Toppforskningsinitiativet Programförslag till Nordiska Toppforskningsinitiativet Programförslag till Nordiska Ministerrådet inom Klimat, Energi, Miljö Från Norden till Jorden Professor Peter Lund och projektgruppen pp från: NordForsk - Nordisk Innovations

Läs mer

Kommunförbundet Skånes Brysselrepresentation. Sektorsprogrammen 2014-2020

Kommunförbundet Skånes Brysselrepresentation. Sektorsprogrammen 2014-2020 Kommunförbundet Skånes Brysselrepresentation Sektorsprogrammen 2014-2020 Fördelning av medel - ramen Tillväxtpolitiken: sektorsprogram: 15,1% = röda tråden TILLVÄXTFOKUS! Sammanhållningspolitiken: 31,1%

Läs mer

Europeiska kommissionen. Vetenskap och samhälle Handlingsplan. Europeiska området för forskningsverksamhet. VETENSKAP och SAMHÄLLE

Europeiska kommissionen. Vetenskap och samhälle Handlingsplan. Europeiska området för forskningsverksamhet. VETENSKAP och SAMHÄLLE Europeiska kommissionen Vetenskap och samhälle Handlingsplan VETENSKAP och SAMHÄLLE Europeiska området för forskningsverksamhet INLEDNING Samtidigt som allmänheten generellt sett respekterar forskare,

Läs mer

EU:s budget från parlamentets förhandlingshorisont - Ett verktyg för gemensamma investeringar i smart, hållbar och inkluderande tillväxt

EU:s budget från parlamentets förhandlingshorisont - Ett verktyg för gemensamma investeringar i smart, hållbar och inkluderande tillväxt EU:s budget från parlamentets förhandlingshorisont - Ett verktyg för gemensamma investeringar i smart, hållbar och inkluderande tillväxt Politiskt instrument för att finansiera långsiktiga prioriteringar

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för utveckling 15.7.2013 2013/0024(COD) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för utveckling till utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och

Läs mer

Kort om Europeiska investeringsbanken

Kort om Europeiska investeringsbanken Kort om Europeiska investeringsbanken Som EU:s bank erbjuder vi finansiering och expertkunskaper till solida och hållbara investeringsprojekt i och utanför Europa. Banken ägs av EU:s 28 medlemsstater och

Läs mer

4 miljarder till forskning och innovation med fokus på life science-området

4 miljarder till forskning och innovation med fokus på life science-området Promemoria 2012-09-11 4 miljarder till forskning och innovation med fokus på life science-området 2 Regeringen satsar 4 miljarder på forskning och innovation med fokus på life science-området Regeringen

Läs mer

En investeringsplan för Europa

En investeringsplan för Europa En investeringsplan för Europa Den goda triangeln INVESTERINGAR STRUKTUR- REFORMER BUDGETANSVAR 1 En investeringsplan för Europa MOBILISERA FINANSIERING FÖR INVESTERINGAR Kraftigt stöd till strategiska

Läs mer

Landsbygdsdepartementet, om Biobaserad samhällsekonomi och förväntningar

Landsbygdsdepartementet, om Biobaserad samhällsekonomi och förväntningar , om Biobaserad samhällsekonomi och förväntningar Steningevik, 6 februari, 2013 Stefan Källman Biobaserad samhällsekonomi? Nationalekonomi Företagsekonomi Hushållsekonomi Privatekonomi Mikroekonomi Grön

Läs mer

Barnens Rättigheter Manifest

Barnens Rättigheter Manifest Barnens Rättigheter Manifest Barn utgör hälften av befolkningen i utvecklingsländerna. Omkring 100 miljoner barn lever i Europeiska Unionen. Livet för barn världen över påverkas dagligen av EU-politik,

Läs mer

InItIatIvet för. miljö ansvar

InItIatIvet för. miljö ansvar InItIatIvet för miljö ansvar Initiativet för miljöansvar Initiativet för Miljöansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna fungera

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. C-BIC Fas 3 och framtiden?

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. C-BIC Fas 3 och framtiden? C-BIC Fas 3 och framtiden? 1 Tillväxtverket Ny programperiod 2014-2020 8 regionala strukturfondsprogram 1 nationellt regionalfondsprogram 945 milj euro 2 Förslag till Regionalt strukturfondsprogram för

Läs mer

UTVÄRDERINGSFÖRFARANDEN FÖR PROGRAMMET ENERGI, MILJÖ OCH HÅLLBAR UTVECKLING. 1.1 Förregistrering. Förregistrering av förslag kommer inte att erbjudas.

UTVÄRDERINGSFÖRFARANDEN FÖR PROGRAMMET ENERGI, MILJÖ OCH HÅLLBAR UTVECKLING. 1.1 Förregistrering. Förregistrering av förslag kommer inte att erbjudas. Bilaga K UTVÄRDERINGSFÖRFARANDEN FÖR PROGRAMMET DELPROGRAM MILJÖ 1. Utvärderingen. ENERGI, MILJÖ OCH HÅLLBAR UTVECKLING 1.1 Förregistrering. Förregistrering av förslag kommer inte att erbjudas. 1.2 Förhandskontroll

Läs mer

POLICYS FÖR BIOPLAST Ett ramverk för hållbar industriell tillväxt i EU

POLICYS FÖR BIOPLAST Ett ramverk för hållbar industriell tillväxt i EU POLICYS FÖR BIOPLAST Ett ramverk för hållbar industriell tillväxt i EU Smart flerstegsanvändning av biomassa Bioekonomisk strategi Resurseffektivitet & lagstiftning om avfallshantering FÖRDELAR MED BIOPLAST

Läs mer

Företagspolitik i en nordisk kontext

Företagspolitik i en nordisk kontext Företagspolitik i en nordisk kontext 2 FÖRETAGSPOLITIK I EN NORDISK KONTEXT FÖRETAGSPOLITIK I EN NORDISK KONTEXT 3 Alla prognoser visar att tjänstesektorn kommer att fortsätta växa under de kommande åren,

Läs mer

Väktare av EU:s finanser

Väktare av EU:s finanser SV Väktare av EU:s finanser EUROPEISKA REVISIONSRÄTTEN Granskning av EU-medel i hela världen Europeiska revisionsrätten är en EU institution som grundades 1977 och ligger i Luxemburg. Revisionsrätten har

Läs mer

Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden

Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden Foto Charlotte Gawell/Folio Produktion Näringsdepartementet Tryck Elanders Artikelnummer N2015.22 Maritim strategi Inriktning

Läs mer

Medfinansieras av Europeiska kommissionen

Medfinansieras av Europeiska kommissionen Medfinansieras av Europeiska kommissionen Varför en Europeisk Union? Visioner och tankar om ett enat Europa fanns redan på 1800talet men först efter de två världskrigen startade ett sådant Europeiskt samarbete.

Läs mer

Regionalt strukturfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning Norra Mellansverige 2014-2020

Regionalt strukturfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning Norra Mellansverige 2014-2020 Regionalt strukturfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning Norra Mellansverige 2014-2020 Programförslag Att tänka på / nyheter 2014-11-06 1 Senaste nytt! Programbeslut 15 dec. 2014??

Läs mer

fler Jobb åt gör sverige unga grönare utveckla småföretagen möjligheter hela landet Budgetpropositionen 2014 centerframgångar

fler Jobb åt gör sverige unga grönare utveckla småföretagen möjligheter hela landet Budgetpropositionen 2014 centerframgångar fler gör sverige grönare Jobb åt unga ge småföretagen möjligheter utveckla hela landet Budgetpropositionen 2014 centerframgångar BP14 en framgång för Centerpartiet Budgeten för 2014 är en arbetsseger för

Läs mer

Finansieringsmöjligheter för små och medelstora företag. Trollhättan 10 nov 2015, Max Maupoix Swerea IVF

Finansieringsmöjligheter för små och medelstora företag. Trollhättan 10 nov 2015, Max Maupoix Swerea IVF Finansieringsmöjligheter för små och medelstora företag Trollhättan 10 nov 2015, Max Maupoix Swerea IVF EUSMESupport2020 Öka svensk medverkan från SMF i Horizon2020 och Eurostars Kostnadsfri rådgivning

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 2013/2061(INI) 5.9.2013 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om handlingsplanen för e-hälsa 2012 2020 Innovativ hälsovård för det 21:a

Läs mer

Den nationella. och innovationsstrategin. Horisont 2020. de stärka varandra? 4 september 2013. Per Engström Lena Svendsen

Den nationella. och innovationsstrategin. Horisont 2020. de stärka varandra? 4 september 2013. Per Engström Lena Svendsen Den nationella innovationsstrategin Horisont 2020 och innovationsstrategin kan de stärka varandra? 4 september 2013 Per Engström Lena Svendsen Global Innovation Index 2013 Sverige i världen Global Competitiveness

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

EU-stöd, Program & fonder

EU-stöd, Program & fonder EU-stöd, Program & fonder Europa Direkt Mälardalen Europa Direkt Mälardalen Europa Direkt Mälardalen är ett informationskontor som ingår i nätverket Europe Direkt och vår uppgift är att sprida information

Läs mer

SENA BETALNINGAR TVINGAR EUROPEISKA FÖRETAG I KONKURS

SENA BETALNINGAR TVINGAR EUROPEISKA FÖRETAG I KONKURS SENA BETALNINGAR TVINGAR EUROPEISKA FÖRETAG I KONKURS 03 Varken den Europeiska kommissionen eller personer som representerar kommissionen ansvarar för användning av informationen i denna broschyr. Ring

Läs mer

Hur kan LIFE+ hjälpa lokala och regionala myndigheter i EU?

Hur kan LIFE+ hjälpa lokala och regionala myndigheter i EU? Hur kan LIFE+ hjälpa lokala och regionala myndigheter i EU? LIFE+ är EU:s program för finansiering av miljöprojekt i de 27 medlemsländerna. Genom publikationen LIFE and local authorities: Helping regions

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Annika Westerberg Tillväxtverket

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Annika Westerberg Tillväxtverket Annika Westerberg Tillväxtverket 1 2 5 Nio program i Sverige Åtta regionala strukturfondsprogram Ett nationellt regionalfondsprogram 23 Fyra Insatsområden 1. Att stärka forskning, teknisk utveckling och

Läs mer

Förslag till tematisk inriktning i Sammanhållningspolitiken 2014-2020

Förslag till tematisk inriktning i Sammanhållningspolitiken 2014-2020 Promemoria 2013-03-11 Näringsdepartementet Regional tillväxt Förslag till tematisk inriktning i Sammanhållningspolitiken 2014-2020 I förslaget till nytt regelverk på EU-nivå för sammanhållningspolitiken

Läs mer

SAMMANHÅLLNINGSPOLITIKEN 2014 2020

SAMMANHÅLLNINGSPOLITIKEN 2014 2020 INTEGRERAD HÅLLBAR STADSUTVECKLING SAMMANHÅLLNINGSPOLITIKEN 2014 2020 I december 2013 godkände Europeiska unionens råd formellt de nya reglerna och lagstiftningen som styr nästa runda av EU:s sammanhållningspolitiska

Läs mer

Kort, aktuellt och lätt om EU. Medfinansieras av EU-kommissionen

Kort, aktuellt och lätt om EU. Medfinansieras av EU-kommissionen Kort, aktuellt och lätt om EU Medfinansieras av EU-kommissionen Europa Direkt Smedjebacken Dalarna / norra Västmanland mars, 2015 Europa Direkt I Sverige finns 19 Europa Direktkontor spridda över hela

Läs mer

förebygger stress Inbjudan att inkomma med nomineringar Friska arbetsplatser Europeiska priset för goda praktiska lösningar

förebygger stress Inbjudan att inkomma med nomineringar Friska arbetsplatser Europeiska priset för goda praktiska lösningar Arbetsmiljö angår alla. Bra för både dig och din verksamhet. Friska arbetsplatser #EUManageStress förebygger stress www.healthy-workplaces.eu Inbjudan att inkomma med nomineringar Europeiska priset för

Läs mer

Svanenmärkning av Dagligvaruhandeln. Fördjupningsmaterial

Svanenmärkning av Dagligvaruhandeln. Fördjupningsmaterial Svanenmärkning av Dagligvaruhandeln Fördjupningsmaterial PPT slide 5: fördjupad info Dagligvaruhandeln Varför Svanen? Fem enkla skäl: Svanen är ett kostnadseffektivt verktyg i miljöarbetet. Det spar inte

Läs mer

En fossilfri fordonsflotta till 2030 - hur når vi dit?

En fossilfri fordonsflotta till 2030 - hur når vi dit? En fossilfri fordonsflotta till 2030 - hur når vi dit? Elbilsseminarium på IKEA i Älmhult 24 oktober 2011 Karin Nilsson (C) Riksdagsledamot från Tingsryd, ledamot i Skatteutskottet suppleant i Näringsutskott

Läs mer

Att använda EU-program som verktyg bakgrund. Halmstad, 22 maj 2014

Att använda EU-program som verktyg bakgrund. Halmstad, 22 maj 2014 Att använda EU-program som verktyg bakgrund Halmstad, 22 maj 2014 Vilka EU-program finns det? EU-program 2014-2020 Internationellt Nationellt Regionalt Kreativa Europa 1,3 miljarder Erasmus+ 14,7 miljarder

Läs mer

Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap

Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap Dnr: UmU 100-394-12 Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap Umeå universitet 2020 Vision och mål Fastställd av universitetsstyrelsen den 8 juni 2012 Umeå universitet 2020 Vision och mål Umeå

Läs mer

Framtidskontraktet. Avsnitt: Ansvar för morgondagen med en bättre miljö i dag. Version: Beslutad version

Framtidskontraktet. Avsnitt: Ansvar för morgondagen med en bättre miljö i dag. Version: Beslutad version Framtidskontraktet Avsnitt: Ansvar för morgondagen med en bättre miljö i dag Version: Beslutad version Ansvar för morgondagen med en bättre miljö i dag 5 Klimatfrågan är vår tids ödesfråga. Om temperaturen

Läs mer

Högskolan i Halmstad Det innovationsdrivande lärosätet

Högskolan i Halmstad Det innovationsdrivande lärosätet Högskolan i Halmstad Det innovationsdrivande lärosätet Drivkrafter för utveckling Vad kan vi lära av tillväxt i stora städer för att få utveckling i landsbygden? Tillväxtdrivande verksamheter utifrån två

Läs mer

Ert dnr UF/2010/69908/FIM Remiss avseende Europeiska kommissionens förslag till en inre marknadsakt

Ert dnr UF/2010/69908/FIM Remiss avseende Europeiska kommissionens förslag till en inre marknadsakt 1(5) Datum Diarienummer 2011-01-25 013-2010-4840 Dokumenttyp REMISSVAR Enheten för främjande och EU:s inre marknad Utrikesdepartementet Fredsgatan 6 103 39 STOCKHOLM Ert dnr UF/2010/69908/FIM Remiss avseende

Läs mer

Befintliga strategidokument och utredningar

Befintliga strategidokument och utredningar Bilaga 2 Befintliga strategidokument och utredningar 1.1 EU-nivå 1.1.1 Digital agenda för Europa Syftet är att skapa hållbara ekonomiska och sociala fördelar utifrån en digital inre marknad baserad på

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd/finland - Stöd nr N 315/2006 - Återbetalning av energiskatt på vissa energiprodukter till jordbruksproducenter

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd/finland - Stöd nr N 315/2006 - Återbetalning av energiskatt på vissa energiprodukter till jordbruksproducenter EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 29-X-2007 K(2007)5341 Ärende: Statligt stöd/finland - Stöd nr N 315/2006 - Återbetalning av energiskatt på vissa energiprodukter till jordbruksproducenter Herr ambassadör,

Läs mer

bruka utan att förbruka

bruka utan att förbruka bruka utan att förbruka Strategiska mål för Jordbruksdepartementet 2008 2012 bruka utan att förbruka Ett dynamiskt och konkurrenskraftigt näringsliv i hela landet som präglas av öppenhet och mångfald De

Läs mer

1. SYFTE OCH TILLÄMPNINGSOMRÅDE

1. SYFTE OCH TILLÄMPNINGSOMRÅDE EUROPEISKA KOMMISSIONEN Generaldirektoratet för konkurrens SAC Bryssel den DG D(2004) GEMENSKAPENS RAMBESTÄMMELSER FÖR STATLIGT STÖD I FORM AV ERSÄTTNING FÖR OFFENTLIGA TJÄNSTER 1. SYFTE OCH TILLÄMPNINGSOMRÅDE

Läs mer

Tillsammans med dig förädlar vi framtiden

Tillsammans med dig förädlar vi framtiden Tillsammans med dig förädlar vi framtiden Teknisk utveckling ger oss fantastiska möjligheter att skapa innovativa lösningar på vår tids globala samhällsutmaningar något som KTH med vår breda bas och världsledande

Läs mer

SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN

SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN sverigesingenjorer.se 2 SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN BAKGRUND Den globala konkurrensen hårdnar. Det blir allt tydligare att den enda vägen till framgång är genom utveckling

Läs mer

EU-KOMMISSIONENS KONSULTATION OM FÖRETAGSHEMLIGHETER. Amelia Andersdotter, Europaparlamentariker

EU-KOMMISSIONENS KONSULTATION OM FÖRETAGSHEMLIGHETER. Amelia Andersdotter, Europaparlamentariker Februari 2013 SVARSGUIDE EU-KOMMISSIONENS KONSULTATION OM FÖRETAGSHEMLIGHETER Amelia Andersdotter, Europaparlamentariker EU-kommissionen har öppnat en en konsultation om företagshemligheter. Konsultationen

Läs mer

Energisystemen måste förändras på ett genomgripande sätt. Björn Wahlström Mariehamn, 27.8.2010

Energisystemen måste förändras på ett genomgripande sätt. Björn Wahlström Mariehamn, 27.8.2010 Energisystemen måste förändras på ett genomgripande sätt Björn Wahlström Mariehamn, 27.8.2010 En bakgrund STVs och IVAs energiprojekt energi får ett modernt samhälle att fungera våra energisystem belastar

Läs mer

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga Tid för handling! PLATTFORM FÖR DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN STADSUTVECKLING OCH EKONOMISK TILLVÄXT Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Läs mer

Supportkontor för små och medelstora företag till Horisont 2020

Supportkontor för små och medelstora företag till Horisont 2020 UTLYSNING 1 (10) Datum Diarienummer 2014-12-17 2014-06135 Reviderad Supportkontor för små och medelstora företag till Horisont 2020 1 Sammanfattning VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker

Läs mer

Global och lokal företagsverksamhet i en flexibel ekonomi

Global och lokal företagsverksamhet i en flexibel ekonomi Global och lokal företagsverksamhet i en flexibel ekonomi Flexibilitet, snabbhet och kompetens är företagens viktigaste framgångsfaktorer i framtiden. Den globala konkurrensen mellan företagen hårdnar.

Läs mer

Stockholm. Världens mest innovationsdrivna ekonomi. Stockholmsregionens innovationsstrategi

Stockholm. Världens mest innovationsdrivna ekonomi. Stockholmsregionens innovationsstrategi 2025 Stockholm Världens mest innovationsdrivna ekonomi Stockholmsregionens innovationsstrategi Stockholmsregionens innovationsstrategi Stockholm idag: En stark position som behöver bli starkare Stockholms

Läs mer

Svanenmärkning av Hotell, Restauranger och Konferenser (HRK) Fördjupningsmaterial

Svanenmärkning av Hotell, Restauranger och Konferenser (HRK) Fördjupningsmaterial Svanenmärkning av Hotell, Restauranger och Konferenser (HRK) Fördjupningsmaterial PPT slide 5: fördjupad info HRK Varför Svanen? Fem enkla skäl: Svanen är ett kostnadseffektivt verktyg i miljöarbetet.

Läs mer

Strategiska innovationsområden. Vilgot Claesson, programledning VINNOVA (Peter Åslund och Christina Kvarnström)

Strategiska innovationsområden. Vilgot Claesson, programledning VINNOVA (Peter Åslund och Christina Kvarnström) Strategiska innovationsområden Vilgot Claesson, programledning VINNOVA (Peter Åslund och Christina Kvarnström) Varför satsar Sverige på strategiska innovationsområden? Sverige måste kraftsamla för att

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

Ankom Stockholms läns landsting Handläggare: Viktoria Björk 2015-01- 2 3

Ankom Stockholms läns landsting Handläggare: Viktoria Björk 2015-01- 2 3 Stockholms läns landsting 1 (5) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Forskning och innovation TJÄNSTE UTLÅTANDE Ankom Stockholms läns landsting Handläggare: Viktoria Björk 2015-01- 2 3 ISlHLtUB Landstingsstyrelsens

Läs mer

Interreg Nord 2014-2020

Interreg Nord 2014-2020 Interreg Nord 2014-2020 Delområde Nord och delområde Sápmi Yta: Nord ca 380 221 km 2, Sápmi: ca 388 350 km² (inklusive Kolahalvön i Ryssland). Folkmängd: ca 1,4 miljoner invånare, ca 3,75 invånare/km 2.

Läs mer

Vägen mot visionen. Lantbrukarnas Riksförbund

Vägen mot visionen. Lantbrukarnas Riksförbund Lantbrukarnas Riksförbund Vägen mot visionen LRF byggs av medlemmarna som alla samlas kring en gemensam vision. Som stöd för att nå visionen finns Vägen mot visionen som är riksförbundsstämmans dokument

Läs mer

ANSVARSFÖRDELNING FÖR DELMÅL INOM. Miljöstrategiskt program för Region Skåne 2011 2016

ANSVARSFÖRDELNING FÖR DELMÅL INOM. Miljöstrategiskt program för Region Skåne 2011 2016 ANSVARSFÖRDELNING FÖR DELMÅL INOM Miljöstrategiskt program för Region Skåne 2011 2016 Ansvarsfördelning för delmål inom miljöstrategiskt program för Region Skåne Genomförande och ansvar Att de konkreta

Läs mer

Statliga medel till forskning och utveckling 2012

Statliga medel till forskning och utveckling 2012 Innehåll 1. Statens satsningar 2. Den nationella innovationsstrategin 3. VINNOVAs agenda-initiativ 4. Utlysning från VINNOVA och Energimyndigheten 5. Bakgrund till vårt SIO-program 6. Diskussionspunkter

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

LOKAL HANDLINGSPLAN FÖR BIOENERGI EN MODELL

LOKAL HANDLINGSPLAN FÖR BIOENERGI EN MODELL LOKAL HANDLINGSPLAN FÖR BIOENERGI EN MODELL Varför är det viktigt att upprätta en LOKAL HANDLINGSPLAN FÖR BIOENERGI? Bioenergi är den dominerande formen av förnybar energi inom EU och står för ungefär

Läs mer

Remiss: Grönbok. Nya perspektiv på Europeiska forskningsområdet COM (2007) 161 och SEC (2007) 412/2

Remiss: Grönbok. Nya perspektiv på Europeiska forskningsområdet COM (2007) 161 och SEC (2007) 412/2 Ert dnr: U2007/3095/F Vårt dnr: 8000-106/07 Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Remiss: Grönbok. Nya perspektiv på Europeiska forskningsområdet COM (2007) 161 och SEC (2007) 412/2 Kungl. Skogs- och

Läs mer

FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN

FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN Bryssel den 31 mars 2005 (OR. en) AA 12/2/05 REV 2 ANSLUTNINGSFÖRDRAGET: PROTOKOLLET, BILAGA IX UTKAST TILL RÄTTSAKTER OCH

Läs mer

Hållbart fiske Mat och klimat Friska djur. Prioriterade frågor inom jordbruks- och fiskeområdet under Sveriges ordförandeskap i EU

Hållbart fiske Mat och klimat Friska djur. Prioriterade frågor inom jordbruks- och fiskeområdet under Sveriges ordförandeskap i EU Hållbart fiske Mat och klimat Friska djur Prioriterade frågor inom jordbruks- och fiskeområdet under Sveriges ordförandeskap i EU Fler exemplar av broschyren går att beställa på telefon: 08-405 27 50 eller

Läs mer

Projektfinans. Equal mot diskriminering i arbetslivet. Global Incentives Advisors. I detta nummer N OVEMBER 2003 N YHETSBREV 9

Projektfinans. Equal mot diskriminering i arbetslivet. Global Incentives Advisors. I detta nummer N OVEMBER 2003 N YHETSBREV 9 N OVEMBER 2003 N YHETSBREV 9 Projektfinans Global Incentives Advisors Equal mot i arbetslivet EU-programmet Equal handlar om att motverka, utslagning och ojämlikhet i arbetslivet. I mars 2004 planeras

Läs mer

SV 1 SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN BRYSSEL DEN 18/11/2013

SV 1 SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN BRYSSEL DEN 18/11/2013 EUROPEISKA KOMMISSIONEN ALLMÄNNA BUDGETEN - BUDGETÅRET 2013 AVSNITT III KOMMISSIONEN AVDELNING 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29,

Läs mer

Uppdrag att föreslå områden för förstärkt forsknings-, innovations- och utbildningssamarbete med Kina m.m.

Uppdrag att föreslå områden för förstärkt forsknings-, innovations- och utbildningssamarbete med Kina m.m. Regeringsbeslut 1:12 REGERINGEN 2010-11-25 U2010/7180/F Utbildningsdepartementet Se sändlista Uppdrag att föreslå områden för förstärkt forsknings-, innovations- och utbildningssamarbete med Kina m.m.

Läs mer

Valencia Charter svensk översättning april 2006

Valencia Charter svensk översättning april 2006 V alenciastadgan o m de eur opeiska regi o n ernas roll i miljöpolitiken antagen av Miljökonferensen för Europas regioner (ENCORE) i Valencia, Spanien, den 21 november 1995 och uppdaterad av ENCORE i Åre,

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. COSME Konkurrenskraft i små och medelstora företag

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. COSME Konkurrenskraft i små och medelstora företag SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH COSME Konkurrenskraft i små och medelstora företag 1 Tillväxtverket arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft 2 SÄRSKILDA MÅL 3 Entreprenörskap 4

Läs mer

Hur gör man en ansökan till Horisont 2020 11 december 2013 Jenny Holgersson, Red Energy Experts AB Clas Tegerstrand, Sustainable Business Mälardalen

Hur gör man en ansökan till Horisont 2020 11 december 2013 Jenny Holgersson, Red Energy Experts AB Clas Tegerstrand, Sustainable Business Mälardalen Hur gör man en ansökan till Horisont 2020 11 december 2013 Jenny Holgersson, Red Energy Experts AB Clas Tegerstrand, Sustainable Business Mälardalen Steg 1 hitta utlysningen! Dokument som följer med utlysningen

Läs mer

Europeiska integrationsfonden

Europeiska integrationsfonden Diarienummer 2012-2 1(7) Stöder integration av medborgare från länder utanför EU Europeiska integrationsfonden Stöder projekt som syftar till att förbättra integrationen för nyanlända tredjelandsmedborgare

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-22. Utskottet för industrifrågor, forskning och energi 2007/2206(INI) 4.3.2008

EUROPAPARLAMENTET ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-22. Utskottet för industrifrågor, forskning och energi 2007/2206(INI) 4.3.2008 EUROPAPARLAMENTET 2004 2009 Utskottet för industrifrågor, forskning och energi 2007/2206(INI) 4.3.2008 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-22 Den Dover (PE400.662v02-00) Kvinnor och vetenskap (2007/2206(INI)) AM\712026.doc

Läs mer

Svanenmärkning av Tryckerier. Fördjupningsmaterial

Svanenmärkning av Tryckerier. Fördjupningsmaterial Svanenmärkning av Tryckerier Fördjupningsmaterial PPT slide 5: fördjupad info Tryckerier Varför Svanen? Fem enkla skäl Svanen är ett kostnadseffektivt verktyg i miljöarbetet. Det spar inte bara tid och

Läs mer

Planeringsbidrag till små och medelstora företag för ansökan till Horisont 2020

Planeringsbidrag till små och medelstora företag för ansökan till Horisont 2020 UTLYSNING 1 (5) Datum Diarienummer 2014-01-01 2013-05607 Reviderad 2014-06-16 Planeringsbidrag till små och medelstora företag för ansökan till Horisont 2020 1 Utlysningens omfattning VINNOVA är Sveriges

Läs mer

Plattform för entreprenörskap och social ekonomi ett europaperspektiv i Örebro

Plattform för entreprenörskap och social ekonomi ett europaperspektiv i Örebro Plattform för entreprenörskap och social ekonomi ett europaperspektiv i Örebro Gordon Hahn Jobbar för en organisation som heter Serus och har varit med och tagit fram en plattform för hur man kan jobba

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2008-02-26 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Småland och Öarna Namn på utlysning: Genomförande

Läs mer

SAMMANHÅLLNINGSPOLITIKEN 2014-2020

SAMMANHÅLLNINGSPOLITIKEN 2014-2020 GEMENSKAPSLEDD LOKAL UTVECKLING SAMMANHÅLLNINGSPOLITIKEN 2014-2020 I december 2013 godkände Europeiska unionens råd formellt de nya reglerna och lagstiftningen som styr nästa runda av EU:s sammanhållningspolitiska

Läs mer

Framtidens lantbruk djur, växter och markanvändning

Framtidens lantbruk djur, växter och markanvändning Framtidens lantbruk djur, växter och markanvändning Ett ämnesövergripande forskningsprogram http:///framtidenslantbruk framtidenslantbruk@slu.se Jordbruks- och trädgårdskonferens 3 marts 2011 Disposition

Läs mer

Smart Energi Klimatstrategi för Västra Götaland

Smart Energi Klimatstrategi för Västra Götaland Smart Energi Klimatstrategi för Västra Götaland Fastställd av regionfullmäktige 8 september 2009, 135 Innehåll Förslagets bakgrund och karaktär... 3 Strategi förslag i sammanfattning... 4 Klimatfrågan

Läs mer

ESSILORS PRINCIPER. Våra principer kommer från några av Essilor's utmärkande drag:

ESSILORS PRINCIPER. Våra principer kommer från några av Essilor's utmärkande drag: ESSILORS PRINCIPER Var och en av oss delar Essilors ansvar och rykte i vårt yrkesliv. Så vi måste känna till och respektera de principer som gäller för alla. Det innebär att vi måste förstå och dela de

Läs mer

Vad handlar miljö om? Miljökunskap

Vad handlar miljö om? Miljökunskap Vad handlar miljö om? Ekosystemtjänster Överkonsumtion Källsortering Miljöförstöring Miljöbil Miljökunskap Jorden Utfiskning Naturreservat Våra matvanor Ekologiska fotavtryck Miljöpåverkan Avfall Trängselavgift

Läs mer

Hållbar uppvärmning med värmepumpar

Hållbar uppvärmning med värmepumpar Hållbar uppvärmning med värmepumpar EFFSYS+ FoU - program för Resurseffektiva Kyl- och Värmepumpssystem Den 26 oktober 2010 Emina Pasic, Energimyndigheten Mål för energipolitiken EU och den svenska riksdagen

Läs mer

East Sweden Business Solutions. Effektiv logistik

East Sweden Business Solutions. Effektiv logistik East Sweden Business Solutions Effektiv logistik Välkommen till East Sweden, affärsmiljön med växtkraft! Rätt läge Vad har globala industriföretag som Siemens, Ericsson, Toyota, Saab och Väderstadverken

Läs mer

Samråd om ESP:s manifest inför valet till Europaparlamentet 2009, diskussionsunderlag. Rädda vår planet

Samråd om ESP:s manifest inför valet till Europaparlamentet 2009, diskussionsunderlag. Rädda vår planet Samråd om ESP:s manifest inför valet till Europaparlamentet 2009, diskussionsunderlag Rädda vår planet 1. Utmaningen Idag står Europa inför utmaningen att åstadkomma hållbar utveckling: En utveckling som

Läs mer

Datum 2015-06-16 Dnr 1501816. Region Skånes medverkan i utvecklingen av Mobilområdet

Datum 2015-06-16 Dnr 1501816. Region Skånes medverkan i utvecklingen av Mobilområdet Regionstyrelsen Lennart Svensson Utvecklare 040-623 97 45 Lennart.R.Svensson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-06-16 Dnr 1501816 1 (5) Regionstyrelsen s medverkan i utvecklingen av Mobilområdet i Skåne

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-5. SV Förenade i mångfalden SV. PE497.932v01-00 15.10.2012. Utkast till fråga för muntligt besvarande Eva Joly (PE497.

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-5. SV Förenade i mångfalden SV. PE497.932v01-00 15.10.2012. Utkast till fråga för muntligt besvarande Eva Joly (PE497. EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för utveckling 15.10.2012 PE497.932v01-00 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-5 Eva Joly (PE497.792v01-00) Belo Monte-dammprojektet i Brasilien AM\915933.doc PE497.932v01-00 Förenade

Läs mer

Tack så mycket för att ni anordnar denna viktiga konferens.

Tack så mycket för att ni anordnar denna viktiga konferens. Förslag till inledande tal med rubriken Regeringens plan för klimatanpassning vid konferensen Klimatanpassning Sverige 2015 den 23 september 2015. Temat för konferensen är Vem betalar, vem genomför och

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Utveckling av företag i Dals-Ed Frukostmöte den 28:e maj

Utveckling av företag i Dals-Ed Frukostmöte den 28:e maj Utveckling av företag i Dals-Ed Frukostmöte den 28:e maj SYFTE utifrån VGRs perspektiv Västra Götalandsregionen vill öka och bredda medverkan i Horizon 2020 (och andra program). - Stärka konkurrenskraften

Läs mer

Sveriges svar på grönboken om säljfrämjande åtgärder och informationskampanjer för jordbruksprodukter. Sammanfattning av svenska ståndpunkter

Sveriges svar på grönboken om säljfrämjande åtgärder och informationskampanjer för jordbruksprodukter. Sammanfattning av svenska ståndpunkter 30 september 2011 Ministry for Rural Affairs, Sweden Sveriges svar på grönboken om säljfrämjande åtgärder och informationskampanjer för jordbruksprodukter Sammanfattning av svenska ståndpunkter Övergripande

Läs mer

RÄTTSLIGA FRÅGOR EUROPA EU:S PROGRAM FÖR RÄTTSLIGA FRÅGOR 2014-2020 I HELA. Rättsliga frågor

RÄTTSLIGA FRÅGOR EUROPA EU:S PROGRAM FÖR RÄTTSLIGA FRÅGOR 2014-2020 I HELA. Rättsliga frågor RÄTTSLIGA I HELA EUROPA EU:S PROGRAM FÖR RÄTTSLIGA 2014-2020 Rättsliga frågor EU-STÖD TILL ETT EUROPEISKT OMRÅDE FÖR RÄTTSLIGA Samarbete kring civil- och straffrättsliga frågor är nödvändigt för att kunna

Läs mer

Utdrag från kapitel 1

Utdrag från kapitel 1 Utdrag från kapitel 1 1.1 Varför en bok om produktionsutveckling? Finns det inte böcker om produktion så att det räcker och blir över redan? Svaret på den frågan är både ja och nej! Det finns många bra

Läs mer