Kommunala pensionärsrådet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunala pensionärsrådet 2011-05-19 6"

Transkript

1 Kommunala pensionärsrådet Plats och tid Hjernet, kl Beslutande Mona Forsberg tj ersättare för Helena Vilhelmsson (C), ordförande Bertil Nilsson, PRO Enar Moberg, PRO Ulf Eklund, PRO Siv Gustavsson, PRO Birger Wahlsten, SKPF Birgitta Brandt, SKPF Karl-Holger Sjöberg, Ks Jan-Åke Wildhammar, Sn Övriga deltagande Laila Danielsson, AS Torbjörn Lindblom, SPF Elsie Berglund, Apotekets VD, 5-6 Johan Lundkvist, Tillfällig ordförande inledningsvis, 5-6 Måd Anemar, 5-7 Jessica Langholm, nämndsekreterare Utses att justera Laila Danielsson Justeringens plats och tid Tingshuset, Under- skrifter Sekreterare... Paragrafer 5-10 Jessica Langholm Ordförande... Mona Forsberg Justerande... Laila Danielsson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunala pensionärsrådet Datum för Datum för anslags uppsättande anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Tingshuset Underskrift...:. Mona Forsberg, ordförande

2 Kommunala pensionärsrådet Mötet inleds med ett kort upprop. Johan Lundkvist ersätter Helena Vilhelmsson på ordförandeposten i ett inledande skede, varpå Mona Forsberg övertar ordförandeskapet. KPR 5 Information från apoteket Efter föregående möte beslutades att man skulle bjuda in MAS:en och den nya chefen för apoteket. MAS:en kunde dessvärre inte medverka vid mötet men apotekets nya chef, Elsie Berglund, deltar. Elsie inleder med att presentera sig själv för att sedan berätta om hur det har sett ut för apoteket genom åren. Innan 70-talet var apoteken privatägda och sedan under 70-talet blev apoteken statliga. Regeringen beslutade om att apotekets monopol skulle upphöra eftersom man ville få in fler aktörer på marknaden. Monopolet upphörde 2009 och detta skulle leda till konkurrens, större tillgänglighet, bättre service och tjänster samt lägre priser. Dessutom kan den övriga handeln numera även få tillstånd att sälja receptfria läkemedel vilket också har ökat tillgängligheten. Apoteket i Nora kommun drivs av enskilda personer. Den 24 februari 2011 tog de över apoteket. Elsie uttrycker att apoteket ska vara en naturlig mötesplats för hälsofrågor. Rådet informeras om att apoteket förhoppningsvis ska kunna utöka sina öppettider till viss del under hösten. Elsie Berglund och Johan Lundkvist svarar på rådets frågor. Det är svårt att svara på om man förbrukar mer medicin än man behöver, men för att förhindra detta kan man bli erbjuden boka rådgivning. Detta för att hjälpa alla med att använda sina läkemedel på rätt sätt. Apoteket har ett datasystem som varnar om läkemedel inte fungerar att kombinera tillsammans.

3 Kommunala pensionärsrådet Licenspreparat måste inte hämtas ut på samma ställe som man beställde det ifrån. Det måste dock vara samma kedja. Man försöker skriva ut billigare medicin till sina patienter. Det problematiska är den situation som uppstår när ett patent för ett läkemedel går ut. Då finns det helt plötsligt 10 olika läkemedel med samma aktiva ämne. Om läkaren då väljer att skriva ut ett av dessa så är det inte säkert att apoteket har upphandlat just det läkemedlet. En bra idé vore om man kunde börja skriva ut det aktiva ämnet istället för varumärket. Detta är dock inget som är aktuellt i nuläget. KPR 6 Skrivelse från Nora PRO Med anledning av den skrivelse som Nora PRO har presenterat, diskuterar man kring individuella läkemedelsgenomgångar. Tidigare har man genomfört två individuella läkemedelsgenomgångar per år på de enskilda boendena, dock utan farmaceut. Hemtjänsten har enbart haft sporadiska genomgångar. Man behöver ha kontinuerliga läkemedelsgenomgångar där också. Det finns en önskan om att en farmaceut ska medverka vid dessa genomgångar. Det är dock sjukvården som har större insyn över vilka läkemedel som man har fått ordinerade. På apoteket ser man nämligen bara vilka läkemedel som man inte har hämtat ut ännu. Siv Gustavsson har lämnat in ett medborgarförslag till kommunfullmäktige. Förslaget handlar om individuell läkemedelsgenomgång för brukare i hemtjänsten och särskilt

4 Kommunala pensionärsrådet boende, dnr 56/2011. KPR vill ha en rapport om hur det gick för förslaget när detta har varit uppe i kommunfullmäktige. KPR 7 Informationspunkt: Posthanteringen Ordförande informerar om posthanteringen. Posten kommer att förflyttas till den nya ICA butiken under hösten. Detta kan försvåra posthanteringen för vissa personer. De personer som har svårigheter att gå och röra sig kan få det svårt att ta sig 1,5 km till posten. Vid Nöjesbutiken kan man hämta paket efter klockan Man kan dessutom betala räkningar vid Nöjesbutiken. Rådet tycker att det vore lämpligt att ha en person som arbetar heltid med dessa ärenden, på postkontoret. Många pensionärer har svårt för att betala sina räkningar via internetbanken. Därför stängs man ute från den datoriserade posthanteringen. Rådet vill ha någon form av centrumkontor i centrum för posten. KPR 8 Utbildning av syninstruktör Ordförande informerar rådet om den kommande syninstruktörsutbildningen. Utbildningen kommer äga rum den 31 maj Det är sju stycken personer som ska

5 Kommunala pensionärsrådet utbildas. Det är Gunilla Jansson som har styrt upp utbildningen. KPR 9 Föregående protokoll Två punkter som skulle ha varit med under 1 i föregående protokoll, kom inte med i protokollet av okänd anledning. Enar Moberg säger att KPR ska ha en vice ordförande från PRO enligt den centrala överrenskommelsen. Till nästa möte ombedes vederbörande ta med sig dessa överrenskommelser för en genomgång under mötet. Dessutom undrade man om KPR är ett slutet eller öppet möte. Ordföranden svarade då att kallelserna endast går ut till de som är med i KPR. Däremot är det upp till var och en om man vill bjuda med sig någon till mötet. Man har nu tillsatt ordförandeposterna för gårdsråden. Gårdsrådsordförande för Tullbackagården är Måd Anemar. Gårdsrådsordförande för Hagby ängar är Birgitta Brandt. Ordförande redogör för hur socialförvaltningen ligger till vad gäller föreningsbidragen. Det har tillsatts en arbetsgrupp som ska gå igenom ansökningarna för att kunna göra mer avvägda beslut. Bedömningsfri hemtjänst är under utredning. Det vore bra om man kunde sätta upp en stor matsedel på en vägg vid äldreboendena. Detta är en fråga som kan föras vidare till gårdsrådet. Till nästa KPR kommer MAS:en bjudas in på nytt. Då kan man prata mer om läkemedelsgenomgångarna

6 Kommunala pensionärsrådet Avtalet för fotvård har gått ut och socialchefen arbetar med detta. Man kommer gå ut med en ny upphandling och i samband med detta se över lokalerna. KPR 10 Övriga frågor Birgitta Brandt vidarebefordrar två frågor från Vivi Jacobsson. Vivi undrar om sommarpersonalen vid hemtjänsten kommer få id-brickor. Ordförande ska återkomma i frågan. Vidare undrar Vivi hur hemförsäkringen gäller om man har larm. Ordföranden ska återkomma i frågan. Torbjörn Lindblom berättar att SPF har sagt att kommunen ska ge en utbildning till KPR. Ordföranden vet inte vilken utbildning som SPF syftar på och ber därför vederbörande att fråga SPF vilken utbildning det gäller. Torbjörn Lindblom önskar att minnesanteckningarna från SPFs utbildningsdag den 9 mars 2011 ska gå med som en bilaga till protokollet. Torbjörn Lindblom undrar om man har tänkt anlita ett privat vårdbolag till Järnboås. Ordförande tar med sig frågan och återkommer. Ulf Eklund berättar att PRO har gått ihop med Trygghansa och nu gäller hemförsäkringen även om det inte har varit något inbrott. Det är alltså PRO-medlemar som får denna förmån, andra bolag kanske följer efter. Enar Moberg undrar om man kan få en förteckning över var det finns defibrillatorer i kommunen. Defibrillatorer finns på flera allmänna platser och utbildad personal ska finnas nära

7 Kommunala pensionärsrådet Tillhands. Ordförande ska återkomma i frågan. Bertil Nilsson berättar att det kommer presenteras en ny äldrebarometer 2012 där man även tar med 75-åringar i beräkningen. Solvig Tillman är den som har hand om detta. Nästa möte är torsdagen den 22 september kl i Fogdhyttesalen, Hjernet

Kommunala handikapprådet 2012-06-12 10

Kommunala handikapprådet 2012-06-12 10 Kommunala handikapprådet 2012-06-12 10 Plats och tid Tullbackagården, 2012-06-12 kl. 17:30-19:10 Beslutande Helena Vilhelmsson (C), ordförande Britt Spiik, DHR Stig Broms, DHR Birgitta Wahlund, SRF Gunbritt

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 2. Kommunala ungdomsrådet 2012-04-16 1(8) Stinsen klockan 17.00 19.00

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 2. Kommunala ungdomsrådet 2012-04-16 1(8) Stinsen klockan 17.00 19.00 Nr 2 Kommunala ungdomsrådet 2012-04-16 1(8) Plats och tid Beslutande Stinsen klockan 17.00 19.00 Albin Jansson Emma Doverhäll Annie Hedlund Övriga deltagande Glenn Nordling, folkhälsosamordnare Erdin Pirqe,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunala pensionärsrådet Sammanträdesdatum Sida 1 Innehållsförteckning Sida Ny ledamot och ny ersättare i KPR 3 Verksamhetschefen för Hällebo och Blomstergården deltar 4 Chefen för hemtjänst egenregin

Läs mer

Kommunala Pensionärsrådet Protokoll 2015-04-13

Kommunala Pensionärsrådet Protokoll 2015-04-13 Kommunala Pensionärsrådet Protokoll !t. HEDEMORA 1 (9) Plats och tid Beslutande Tjädernhuset, sammanträdesrum Björnen, kl. 08.30-11.30 Ledamöter Owe Ahlinder, omsorgsnämnden, ordförande Jonas Carlgren,

Läs mer

Margareta Heimer socialdirektör Jan Sanfridsson, tekniska kontoret 14.00 15.00 Anita Forslöv sekreterare

Margareta Heimer socialdirektör Jan Sanfridsson, tekniska kontoret 14.00 15.00 Anita Forslöv sekreterare Sammanträdesdatum 1(5) Plats och tid Tranholmen, kl 14.00 16.00 Beslutande Birgith Ljung, ordförande Anna-Lena Corell (m) Ingar Beckman Hirschfeldt (s) Kristina Rönn PRO Sven Dahlgren SPF Idun, 14.00-14.30

Läs mer

Kommunala rådet för funktionshinderfrågor 2012-05-02 1 (22) Sessionssalen Stadshuset, 18.00-19.30

Kommunala rådet för funktionshinderfrågor 2012-05-02 1 (22) Sessionssalen Stadshuset, 18.00-19.30 Kommunala rådet för funktionshinderfrågor 2012-05-02 1 (22) Plats och tid Sessionssalen Stadshuset, 18.00-19.30 Paragrafer 18-33 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare ÖVRIGA Ersättare Tjänstemän

Läs mer

Mötesteknik KAMP Företagsutveckling

Mötesteknik KAMP Företagsutveckling Mötesteknik KAMP Företagsutveckling Mötesteknik Allmänt... Fel! Bokmärket är inte definierat. Var förberedd... 4 Kallelse... 5 Agenda... 6 Tid... 9 Grundregler... 10 Protokoll, anteckningar mm... 11 Mall

Läs mer

Vi använder bla "Vad tar jag med mig tillbaka till arbetet", disskuterar vad vi kan ha användning av och hur vi ska

Vi använder bla Vad tar jag med mig tillbaka till arbetet, disskuterar vad vi kan ha användning av och hur vi ska Ser vi till att arbetskamrater som deltar i kurser, föreläsningar etc. får möjlighet att dela med sig av nya kunskaper och tankar till arbetsgruppen? Hur gör vi det? Kan vi göra det bättre? N men det ska

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunala Pensionärsrådet 2002-06-10. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunala Pensionärsrådet 2002-06-10. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Plats och tid Listerbysalen, Ronneby, kl 09.00 11.30 Beslutande Bo Johansson Omsorgsnämnden Göran Andersson Omsorgsnämnden Nils-Otto Olsson Kultur o fritidsnämnden Karl Lind PRO-Backaryd Kurt Lindberg

Läs mer

Minnesanteckningar från samverkansmöte 2014-09-11

Minnesanteckningar från samverkansmöte 2014-09-11 Minnesanteckningar från samverkansmöte 2014-09-11 Närvarande representanter från: SDF, Stockholms Dövas förening HRF, Hörselskadades Distrikt i Stockholms län, Rådet för text- och tolkfrågor FSDB, Förbundet

Läs mer

Kommunhuset, Revelj 2012-11-07 kl 13.00 17.40

Kommunhuset, Revelj 2012-11-07 kl 13.00 17.40 Sammanträdesprotokoll 1(20) Plats och tid Kommunhuset, Revelj kl 13.00 17.40 Beslutande Per-Inge Pettersson, C, ordf Göran Lundberg, S Evert Möller, KD 111-121 Eva Svedberg, S Monica Bergh, KD, 111-121

Läs mer

Minnesanteckningar från Pensionärsrådets sammanträde onsdagen den 15 maj 2013, KS-salen Utö, Kommunhuset

Minnesanteckningar från Pensionärsrådets sammanträde onsdagen den 15 maj 2013, KS-salen Utö, Kommunhuset Dnr: AN 16/2013 1 Minnesanteckningar från Pensionärsrådets sammanträde onsdagen den 15 maj 2013, KS-salen Utö, Kommunhuset Närvarande: Martin Lundqvist (FP) Ordförande Per Ryhd (S) Äldrenämnden Gunnel

Läs mer

Information om kommunens arbete med anhörigstöd 5. Information från socialnämnden 6. Ändring av sammanträdestider 8

Information om kommunens arbete med anhörigstöd 5. Information från socialnämnden 6. Ändring av sammanträdestider 8 Sammanträdesdatum Sida 1 Innehållsförteckning Presentationsrunda 3 Föregående protokoll 4 Information om kommunens arbete med anhörigstöd 5 Information från socialnämnden 6 Tillgänglighet 7 Ändring av

Läs mer

Justering. Anslagsbevis. Sal Dirigenten, plan 1, stadshuset. 2015-03-27, Södertälje stadshus

Justering. Anslagsbevis. Sal Dirigenten, plan 1, stadshuset. 2015-03-27, Södertälje stadshus 1 (15) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-03-25 KOMMUNALA PENSIONÄRSRÅDET Tid 08.30-11.15 Plats Sal Dirigenten, plan 1, stadshuset Justering Justering, tid och plats 2015-03-27, Södertälje stadshus Sekreterare

Läs mer

Stora sammanträdesrummet, Björkarna

Stora sammanträdesrummet, Björkarna SOCIALNÄMNDEN Tid och plats Tisdag 17 juni 2014 kl. 10:00 Stora sammanträdesrummet, Björkarna Beslutande Övriga deltagare Åke Gustavsson (S), Ordförande Ann Louise Brodén (S) Ann Mari Uppvall (S) Jan Eric

Läs mer

Esther ledningsgrupp

Esther ledningsgrupp MÖTESANTECKNINGAR 1(6) Plats: Ulfsparresalen, gula villan, hus 17, Höglandssjukhuset Eksjö Närvarande: Kerstin Carlsson, Eksjö kommun Ann-Katrin Henrysson, Eksjö kommun Jill Malmqvist, Eksjö kommun Ingela

Läs mer

Svårt att få tag på adhd-mediciner

Svårt att få tag på adhd-mediciner Stockholm 3 september 2014 Sammanfattning av apoteksenkäten Svårt att få tag på adhd-mediciner För fem år sedan avreglerades apoteken. Det har skapat många nya apotek, men servicen och tillgången på mediciner

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1/13 Pensionärsrådet Rådet för funktionshinderfrågor. Sammanträdestid: 2015-03-11 kl. 8.30 11.30

Sammanträdesprotokoll 1/13 Pensionärsrådet Rådet för funktionshinderfrågor. Sammanträdestid: 2015-03-11 kl. 8.30 11.30 1/13 Rådet för funktionshinderfrågor Sammanträdestid: 2015-03-11 kl. 8.30 11.30 Lokal: Ledamöter, Maria Forsberg, ordförande Ulrika Häller Lundbäck, vice ordförande Jan-Olof Johansson, kommunstyrelsen

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

Utredning Senior- och pensionärsverksamheten

Utredning Senior- och pensionärsverksamheten SKTFs förbundsmöte Utredning Senior- och pensionärsverksamheten Innehåll Förbundsstyrelsens yttrande över rapporten... 1 Sammanfattning av rapporten... 2 Inledning... 3 Varför denna rapport?... 3 Om begreppet

Läs mer

PROTOKOLL 1(11) Rådet för funktionshinderfrågor Sammanträdesdatum: 2014-01-20. Plats och tid Hövdingasalen Nödinge, kl 10:00-12:00

PROTOKOLL 1(11) Rådet för funktionshinderfrågor Sammanträdesdatum: 2014-01-20. Plats och tid Hövdingasalen Nödinge, kl 10:00-12:00 PROTOKOLL 1(11) Plats och tid Hövdingasalen Nödinge, kl 10:00-12:00 Beslutande och tjänstgörande ersättare Närvarande ersättare Ordförande Rose-Marie Fihn, Kommunstyrelsen Ingrid Hellberg, Omsorg- och

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 26 sept 2010 mellan kl 09.00-13.00

Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 26 sept 2010 mellan kl 09.00-13.00 Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 26 sept 2010 mellan kl 09.00-13.00 Plats: Brandstationen i Loftahammar Närvarande Svante Gustafson, ordförande Cecilia

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Ann-Mary Jansson-Kaare

Ann-Mary Jansson-Kaare LJUSNARSBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (27) Plats och tid Tingshuset, Kopparberg Tid: 08.30 15.30 Beslutande Ewa-Leena Johansson (s) Ingemar Javinder (s) Gert Stark (s) Pirjo Nilsson (s) Ulla Kalander-Karlsson

Läs mer

Minnesanteckningar från samverkansmöte 2014-11-20

Minnesanteckningar från samverkansmöte 2014-11-20 Minnesanteckningar från samverkansmöte 2014-11-20 Närvarande representanter från: SDF, Stockholms Dövas förening HRF, Hörselskadades Distrikt i Stockholms län, Rådet för text- och tolkfrågor FHDBF, Föreningen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ÅNGE KOMMUN. Organ: Kommunstyrelsen Datum: 2007-01-09. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2007-01-09

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ÅNGE KOMMUN. Organ: Kommunstyrelsen Datum: 2007-01-09. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2007-01-09 1 Plats och tid för sammanträde Beslutande Ej beslutande Övriga deltagande Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 9 januari 2007, kl. 10.00 14.00. Ajournering 12.00 13.00. Sten-Ove Danielsson,

Läs mer

Plats och tid Stadshuset 2013-11-21 kl 15:00 17:20

Plats och tid Stadshuset 2013-11-21 kl 15:00 17:20 Kommunala Pensionärsrådet Protokoll 2013-11-21 1(3) Plats och tid Stadshuset 2013-11-21 kl 15:00 17:20 Beslutande Övriga deltagande Anita Frisk Kjell Märta Tofeldt Siv Andersson Lars-Ove Blomryd Karl Erik

Läs mer

Plats: Sunne Tid: 10.00-15.30 Lämnat återbud: Ann Kristin Kallesgården, Peter Agge,Thomas Klasér, Jocke Gustafsson och Jonas Hed

Plats: Sunne Tid: 10.00-15.30 Lämnat återbud: Ann Kristin Kallesgården, Peter Agge,Thomas Klasér, Jocke Gustafsson och Jonas Hed Protokoll från styrelsmöte 2013-05-14 Plats: Sunne Tid: 10.00-15.30 Lämnat återbud: Ann Kristin Kallesgården, Peter Agge,Thomas Klasér, Jocke Gustafsson och Jonas Hed 1) Mötets öppnande Johan förklarar

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens samverkanråd 2014-04-09. Tid Kl. 13:30 15.55. Beslutande. Carin Högstedt (V)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens samverkanråd 2014-04-09. Tid Kl. 13:30 15.55. Beslutande. Carin Högstedt (V) Plats G-salen Tid Kl. 13:30 15.55 Beslutande Ledamöter Eva Johansson (C) Carin Högstedt (V) Ledamöter HSV Kennerth Björn, föreningen för barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning, Växjö (FUB) Kerstin

Läs mer

PROTOKOLL. Ungdomsforum 150225 Dnr: KS 2015-106. Plats och tid Konferensrummet, Lagaholmsskolan, Laholm, 150225, 10.00 12.00.

PROTOKOLL. Ungdomsforum 150225 Dnr: KS 2015-106. Plats och tid Konferensrummet, Lagaholmsskolan, Laholm, 150225, 10.00 12.00. 1 PROTOKOLL Ungdomsforum 150225 Dnr: KS 2015-106 Plats och tid Konferensrummet,, 150225, 10.00 12.00 Ungdomar Casandra Hallberg, Osbecksgymnasiet Fredrik Roos-Lindell, Osbecksgymnasiet Emelie Solenheim,

Läs mer