OSKARSHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Kommunala pensionärsrådet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "OSKARSHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Kommunala pensionärsrådet 2008-04-17"

Transkript

1 Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Oskarshamnssalen, stadshuset Beslutande Ulf Nilsson Ordförande, kommunstyrelsen Bo Malm Socialnämnden Arne Johansson PRO, Oskarshamn Willy Nilsson PRO, Misterhult Birger Einarsson PRO, Kristdala Gunny Gustavsson SPF, Oskarshamn Kurt Axelsson SPF, Kristdala Fritz Axelsson SPF, Bockara Anna-Lisa Engström SKPF Freddie Persson Ersättare för Laila Nyberg Övriga deltagande Ulf Eklund, Anna Lena Hagelin, Ewa Karlsson. Planingenjör Håkan Johansson, socialchef Bengt Ericsson, samordnare Siw Alge, områdeschef Kenneth Nilsson, utvecklingschef Lennart Karlsson, Gunnita Augustsson, beställarenheten för tandvård, Herje Westrin sekr. Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerande Herje Westrin Ulf Nilsson Birger Einarsson Paragrafer 8-17 Bevis Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens officiella anslagstavla vid Stadshuset. Organ Kommunala pensionärsrådet Sammanträdesdatum Datum för anslagets uppsättande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Datum för anslagets nedtagande

2 Sammanträdesdatum 2 8 Föregående protokoll Föregående protokoll genomgås. Föregående protokoll läggs till handlingarna.

3 Sammanträdesdatum 3 9 Socialnämndens ekonomi Det har framkommit att socialnämnden har ett förväntat budgetunderskott för innevarande år på ca 35 miljoner kr. Socialchef Bengt Ericsson redogör för den uppkomna situationen och för de åtgärder som nämnden uppdragit till förvaltningen. En åtgärd kan bli att minska på bemanningen inom vissa verksamheter. Det är inte aktuellt att minska antalet gruppboenden. Pensionärsrådet förutsätter att kommunens äldreomsorg under den aktuella processen inte utsätts för inskränkningar i verksamheten eller andra försämringar. Kommunala pensionärsrådet kommer ej att acceptera en kvalitetssänkning inom kommunens äldreomsorg.

4 Sammanträdesdatum 4 10 Busstrafik inom Oskarshamns kommun I stället för enbart linjetrafik kommer trafiklösningen för Oskarshamn framöver att vara efterfrågestyrd närtrafik har införts. Skillnaden blir för de som bor i närtrafikområdena att man själv beställer sin resa och blir hämtad där man önskar kommer ny entreprenör och nya bussar att överta trafiken. Närtrafiklösningen kommer att innebära ökad trafikström. Med färdtjänsttillstånd åker man gratis.

5 Sammanträdesdatum 5 11 Rapport om väntetider till särskilda boenden mm. Socialchef Bengt Ericsson redogör för aktuella väntetider och beslut om hemtjänst mm har socialnämnden inga beslut om särskilt boende som inte är verkställda. 509 personer har beslut om hemtjänst och 650 personer har beslut om trygghetslarm.

6 Sammanträdesdatum 6 12 Redovisning av enkätundersökning ang. seniorboende i Kristdala Socialchefen redovisar de inkomna svaren. 306 frågeformulär utsändes och 176 återkom besvarade. Av dessa var 60 svar d.v.s. drygt 30 % positiva.

7 Sammanträdesdatum 7 13 Information angående det s.k. balkongärendet På rådets begäran ger socialchefen en kortfattat redogörelse för det s.k. balkongärendet och de åtgärder som socialnämnden vidtagit med anledning härav.

8 Sammanträdesdatum 8 14 Hemsjukvården Områdeschef Kenneth Nilsson redovisar det pågående arbetet med det kommunala övertagandet av hemsjukvården. Härvid uppkommer frågan om distriktssköterskemottagningen i Fårbo. Enligt gällande bestämmelser får kommunen inte vara sjukvårdshuvudman för mottagningar, varför det ligger på landstinget att fatta beslut om att driva verksamheten.

9 Sammanträdesdatum 9 15 Socialstyrelsens öppna jämförelser Samordnare Siw Alge redovisar socialstyrelsens nyligen publicerade. öppna jämförelser där man inom sju kvalitetsområden jämför verksamheten i kommunernas äldreboenden. I redogörelsen (bil. 1) kan utläsas att Oskarshamn ges goda omdömen.

10 Sammanträdesdatum Kommunens infrastruktur Pensionärsrådet har, liksom övriga medborgare, kunnat konstatera att servicen i kommunens mindre orter och på landsbygden utarmats, ett konkret exempel är tillgången till bensin. Med anledning härav har rådet inbjudit kommunens utvecklingschef Lennart Karlsson för att redovisa kommunledningens syn på den infrastrukturella utvecklingen. Lennart Karlsson framhåller att kommunen är skyldig att ha en varuförsörjningsplan. Planen är ännu inte klar, man har arbetat med den sedan 6 månader. Vad gäller just frågan om tillgång till bensinstationer råder lagen om tillgång och efterfrågan kommunen kan inte genom förhandling eller på annat sätt påverka bensinbolagen. Pensionärsrådet begär att kommunstyrelsen initierar en analys av strukturutvecklingen och behoven för kommunens ytterområden. Utvecklingschefen inbjudes härför till pensionärsrådets möte i september.

11 Sammanträdesdatum Tandvårdshjälp vid de särskilda boendena Pensionärsrådet får muntlig och skriftlig information (bil. 2 till protokollet) av Gunnita Augustsson, landstinget. Landstinget ansvarar för att personer med stort omvårdnadsbehov till följd av sjukdom och funktionshinder erbjuds råd och hjälp till en bättre munhälsa. Erbjudandet innebär: Kostnadsfri munhälsobedömning och rådgivning en gång om året. Nödvändig tandvård till samma vårdavgift som gäller den öppna hälso- och sjukvården. Vem kan få munhälsobedömning och nödvändig tandvård? Personer som har ett varaktigt behov (minst ett år) av omfattande vård- och omsorgsinsatser kan få en gratis munhälsobedömning samt nödvändig tandvård. Med omfattande vård- och omsorgsinsatser menas personlig omvårdnad under större delen av dygnet d v s minst 3 ggr/dygn samt tillsyn under natten. Detta gäller oavsett vem som genomför omvårdnaden. De personer som kan vara aktuella för förmånen finns bland dem som kommunen har hälso- och sjukvårdsansvar för enlig 18 första stycket hälso- och sjukvårdslagen, eller omfattas av Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade samt får hälso- och sjukvård i hemmet (hemsjukvård), eller är bosatt i egen bostad och har motsvarande behov av vård eller omsorg som personer enligt punkterna ovan. Övrig information återfinns i bil. 2.

OSKARSHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2010-06-17

OSKARSHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2010-06-17 Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Oskarshamnssalen, kl 09.00 - Beslutande Andreas Erlandsson (S) Ordförande Stig Nilsson (S) Ledamot Kenneth Gustafsson (S) Ledamot Dennis Rydh (S) Ledamot Bo Malm (V) 1:e

Läs mer

Ersättare för Susanne Davidsson (S) Stellan Lindeberg (S) Kerstin Sternell (C) Göte Pettersson (M) Ingemar Lennartsson (Kd)

Ersättare för Susanne Davidsson (S) Stellan Lindeberg (S) Kerstin Sternell (C) Göte Pettersson (M) Ingemar Lennartsson (Kd) Plats och tid Nils Falks sal, Forum, kl 09.00 15.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Beslutande Andreas Erlandsson (S) Ordförande Joakim Rylin(S) Ersättare för Susanne Davidsson (S) Dennis Rydh (S) Ledamot

Läs mer

Susanne Davidsson (S) Stellan Lindeberg (S) Kerstin Sternell (C) Göte Pettersson (M) Ingemar Lennartsson (Kd)

Susanne Davidsson (S) Stellan Lindeberg (S) Kerstin Sternell (C) Göte Pettersson (M) Ingemar Lennartsson (Kd) Plats och tid Oskarshamnsalen, kl 09.00 15.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Beslutande Andreas Erlandsson (S) Ordförande Susanne Davidsson (S) Ledamot Dennis Rydh (S) Ledamot Stellan Lindeberg (S) Ledamot

Läs mer

Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommunerna i Stockholms län angående uppsökande verksamhet för vissa äldre och funktionshindrade.

Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommunerna i Stockholms län angående uppsökande verksamhet för vissa äldre och funktionshindrade. Förslag Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommunerna i Stockholms län angående uppsökande verksamhet för vissa äldre och funktionshindrade. PARTER: Stockholms läns landsting genom Hälso-

Läs mer

Deltagare under respektive informations- och beslutsärende. Justerande... Johan Schenström ANSLAG/BEVIS

Deltagare under respektive informations- och beslutsärende. Justerande... Johan Schenström ANSLAG/BEVIS Plats och tid TORSDAGEN DEN 5 SEPTEMBER 2013, KL. 13.30-15:20 STADSHUSET SAL B Ledamöter och ersättare Beslutande Jacob Sandgren (S), ordf Mona Ström (V), 1:e v ordf Johan Schenström (M), 2:e v ordf Carina

Läs mer

Hjördis Thiel (rp) tjänstgörande ersättare

Hjördis Thiel (rp) tjänstgörande ersättare Sammanträdesprotokoll 1(16) 2012-09-19 Äldrenämnden Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby 13.30 17.15 ande Susanne Lundgren (m) Bo Johansson (s) Anders Lund (m) Birger S Svensson (c) Susanne Petersson

Läs mer

Pensionärsrådet 2012-02-02. Södra vägen 5, stora sammanträdesrummet 2012-02-02 kl. 09.30 12.10. Jan Preuss, Astrid Johansson, Ingrid Gunnarsson

Pensionärsrådet 2012-02-02. Södra vägen 5, stora sammanträdesrummet 2012-02-02 kl. 09.30 12.10. Jan Preuss, Astrid Johansson, Ingrid Gunnarsson HALMSTADS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Plats och tid: Södra vägen 5, stora sammanträdesrummet 2012-02-02 kl. 09.30 12.10 Beslutande: För PRO Jan Preuss, Astrid Johansson, Ingrid Gunnarsson För SPF Lena

Läs mer

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (25) Plats och tid Dialogen, kommunhuset, Storuman 2012-09-26, kl 09.00 16.00

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (25) Plats och tid Dialogen, kommunhuset, Storuman 2012-09-26, kl 09.00 16.00 STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (25) Plats och tid Dialogen, kommunhuset, Storuman 2012-09-26, kl 09.00 16.00 Beslutande Monica Beije (M) Håkan Rombe (Fp) Allan Forsberg (KD) Christin Vallin (S) Bengt Dalemalm

Läs mer

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1. Socialnämnden 2015-05-13

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1. Socialnämnden 2015-05-13 1 Plats och tid Kommunhuset kl 13.30 16.00 ande Emma Magnusson (C) Agnetha Landberg (C) Håkan Spärlin (C) Inga Jonsson (C) Chatrine Pålsson Ahlgren (KD) Karin L Folkegård (FP) Alexandra Ekstrand (S) Renée

Läs mer

SOCIALNÄMNDEN PROTOKOLL 49-67

SOCIALNÄMNDEN PROTOKOLL 49-67 49-67 Plats och tid Ladviks kursgård kl. 18.00 19:35 Beslutande Ersättare Övriga deltagare Annicka Hörnsten Blommé (M), ordf. Pelle Dalhammar (FP), v. ordf. Dan Pierre (M) Britt Ståhl (C) Anette Dahlgren

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunala Pensionärsrådet 2008-08-20. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunala Pensionärsrådet 2008-08-20. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Plats och tid Stadshuset, Kallingeslaen, kl 08.30 11.15 Ordinarie ledamöter Närvarande: Bo Johansson Omsorgsnämnden Ulla Svensson Omsorgsnämnden Rickard Karlsson PRO-Ronneby Kurt Lindberg PRO-Kallinge

Läs mer

Stora sammanträdesrummet, Björkarna

Stora sammanträdesrummet, Björkarna SOCIALNÄMNDEN Tid och plats Tisdag 17 juni 2014 kl. 10:00 Stora sammanträdesrummet, Björkarna Beslutande Övriga deltagare Åke Gustavsson (S), Ordförande Ann Louise Brodén (S) Ann Mari Uppvall (S) Jan Eric

Läs mer

Socialnämnden 2012-08-22

Socialnämnden 2012-08-22 Socialnämnden 2012-08-22 201 Delegationsbeslut individ- och familjeomsorgen... 2 202 Delgivningar individ- och familjeomsorgen... 4 203 Redovisning av försörjningsstöd mer än sex månader... 5 204 Delegationsbeslut

Läs mer

Lesley Holmberg (FP)

Lesley Holmberg (FP) Sida 1 (14) Plats och tid Stadshuset, kl. 16.00-18.45 ande Tony Hansson (S) ordförande Agneta Nilsson (S) ledamot Gabriel Barjosef (S) ledamot Lena Wöhlecke (M) förste vice ordförande Hans Johansson (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida1 (10) Kommunala handikapp- och pensionärsrådet

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida1 (10) Kommunala handikapp- och pensionärsrådet Plats och sammanträdestid Beslutare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida1 (10) Kommunala handikapp- och pensionärsrådet 2009-09-22 Omsorgskontorets sammanträdesrum 2009-09-22 kl. 09.00 12-00 Leif Andersson (s) Ronnie

Läs mer

Stora sammanträdesrummet, Björkarna

Stora sammanträdesrummet, Björkarna SOCIALNÄMNDEN Tid och plats Onsdag 24 april 2013 kl. 10:00 Stora sammanträdesrummet, Björkarna Beslutande Övriga deltagare Åke Gustavsson (S), Ordförande Ann Louise Brodén (S) Ann Mari Uppvall (S) Jan

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida Sammanträdesdatum 1 (27) 2013-11-21. Vård- och omsorgsnämnden

Sammanträdesprotokoll Sida Sammanträdesdatum 1 (27) 2013-11-21. Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum 1 (27) Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal kl. 13.30--16.55 Beslutande Carina Bardh (M), ordf Kjerstin Olofsson (S), Carl-Axel Bengtsson (M), Stig-Göran Fransson (C) kl. 14.20--,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämnden 2008-04-22 1 (1-22) Plats och tid Röda rummet, Kommunens hus tisdagen den 22 april 2008, kl 08.30-12.30 Beslutande Svante Classon (c), ordförande Gunilla Johansson (s) Marianne Pettersson

Läs mer

Tisdagen den 3 september 2013 i Bibliotekets hörsal klockan 09.00-12.00

Tisdagen den 3 september 2013 i Bibliotekets hörsal klockan 09.00-12.00 Sammanträdesprotokoll 1 (15) Plats och tid Tisdagen den 3 september 2013 i Bibliotekets hörsal klockan 09.00-12.00 Beslutande Ingegerd Bennysson, SN, ordförande Sven-Olof Axelsson, KS Carl-Axel Hedwall,

Läs mer

Sammanträdesrum 1, Gamla stadshuset, kl 13.20-18.10. Barbro Hietala Nordlund (S) ordförande

Sammanträdesrum 1, Gamla stadshuset, kl 13.20-18.10. Barbro Hietala Nordlund (S) ordförande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1(26) Plats och tid Sammanträdesrum 1, Gamla stadshuset, kl 13.20-18.10 Ledamöter Barbro Hietala Nordlund (S) ordförande Håkan Castor (S) 2:e vice ordförande Barbro Lindroth (S)

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden : Plats och tid Svea Hund, den, kl. 08.30-11.30 Beslutande Lars-Ove Hägerroth (M) ordförande Gunnel Andersson (M) Gunvor Olsson (C) Ann Harrysson (SPI) Ida Bornlykke (S) Figge Bergquist (V) Tommy Falk

Läs mer

Socialförvaltningen, Simrishamn, kl. 09.00-12.30. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2

Socialförvaltningen, Simrishamn, kl. 09.00-12.30. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2 1 1 Plats och tid Socialförvaltningen, Simrishamn, kl. 09.00-12.30 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens

Läs mer

Föredragningslista Kommunstyrelsen

Föredragningslista Kommunstyrelsen Föredragningslista Kommunstyrelsen Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdagen den 22 februari 2005, kl. 10.00 16.45. Ajournering kl 12.10 13.00! Föredragande Ärenden Upprop

Läs mer

Justering av Utskottet arbete och omsorgs protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla

Justering av Utskottet arbete och omsorgs protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla 2010-08-24 33 (47) Plats och tid Kommunhuset Tierp, Rådrummet kl 13.30-16.00 Beslutande Pia Wårdsäter (S) ordförande Anette Pettersson (S) Catarina Deremar (C) Håkan Thomsson (MP), ersättare Övriga närvarande

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Datum Tid kl 08.15--12.30 Plats Sammanträdesrummet Hesselgrenska Närvarande Se sidan 2 Birgit Winges (V) Justeringens plats och tid Hofors Folkets Hus tisdagen den 16 april

Läs mer

Socialnämnden 2012-11-07

Socialnämnden 2012-11-07 256 Delegationsbeslut... 2 257 Budgetuppföljning... 3 258 Rapport avseende ej verkställda beslut... 4 259 Revidering av socialnämndens reglemente... 5 260 s sammanträdesdagar 2013... 6 261 Granskning av

Läs mer

Kommunhuset, Revelj 2012-11-07 kl 13.00 17.40

Kommunhuset, Revelj 2012-11-07 kl 13.00 17.40 Sammanträdesprotokoll 1(20) Plats och tid Kommunhuset, Revelj kl 13.00 17.40 Beslutande Per-Inge Pettersson, C, ordf Göran Lundberg, S Evert Möller, KD 111-121 Eva Svedberg, S Monica Bergh, KD, 111-121

Läs mer

Kommunkontoret, Heby, 8 december 2014. Sekreterare Paragrafer 107-113 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby, 8 december 2014. Sekreterare Paragrafer 107-113 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00-12.00 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Susanna Hansson (M), ersättare för Gudrun Wängelin-Lernskog

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2012-09-25 1 (21) Plats och tid Smörblommevägen 12, stora konferensutrymmet, klockan 13.15-16.55 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Mariette Sjölund (S),

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Kommunala pensionärsrådet 2014-03-10. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum Valön 2014-03-10 kl. 15.00-17.

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Kommunala pensionärsrådet 2014-03-10. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum Valön 2014-03-10 kl. 15.00-17. 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum Valön 2014-03-10 kl. 15.00-17.10 Beslutande Allan Andersson, Stala PRO Maud Simonsson, Henåns PRO Kenneth Ericsson, Orustp. Eva Wenäll, SPF g. kl. 17.00 tjänstg.

Läs mer