VERKSAMHETSBERÄTTELSE. för. Sollentuna Södra Scoutkår. Scouterna. för tiden 1 juli juni 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHETSBERÄTTELSE. för. Sollentuna Södra Scoutkår. Scouterna. för tiden 1 juli 2013 30 juni 2014"

Transkript

1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE för Sollentuna Södra Scoutkår Medlem i riksorganisationen Scouterna för tiden 1 juli juni 2014 Verksamhetsberättelse kåren Sid 1 av 10

2 Sollentuna Södra Scoutkår - ansluten till Scouterna VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR TIDEN 1 JULI JUNI 2014 Styrelse Ordförande Vice-ordförande Kassör Ledamöter Ledamöter, Utmanarrepresentanter Suppleant Adjungerad Anna Rydin Helena Zenzén Jan Lundkvist Amanda Sievers Helena Gustafsson Jonathan Edin Anders Ljungdell Johan Kronstedt Lars Tevérus Douglas Öster Julia Hornegård Bäverman Frida Wiman Ingalill Lindgren Mona Hamberg, konsulent Styrelsen har haft 12 möten under året. Utöver ordinarie styrelsemöten även Kick-Off en helg i november samt en Strategidag i mars. Medlemmar Höstterminen 2013 hade kåren 559 betalande medlemmar (524 hösten år 2012). Vårterminen 2014 hade kåren 532 betalande medlemmar (518 år våren 2013). I många avdelningar dominerar pojkarna i antal. Kåren har som mål att det ska finnas ungefär lika många flickor som pojkar på varje avdelning, och att det ska finnas representanter för båda könen i varje ledarteam. Kåren strävar också mot en jämn könsfördelning i kårstyrelsen. Verksamhet Avdelningar Scoutverksamhet har bedrivits inom följande grenar och avdelningar: Bäver För barn i skolår 1. Tre avdelningar har haft verksamhet: Bäverdammen, Bäverhyddan och Bäverskogen. Spårare För barn i skolår 2 och 3. Fem avdelningar har haft verksamhet: Gastarna, Silverrävarna, Bläckfiskarna, Sjöstjärnorna samt Sälarna. Upptäckare För barn i skolår 4 och 5. Fyra avdelningar har haft verksamhet: Hajarna, Sjöbusarna, Havsörnarna och Vikingarna. Samtliga avdelningar bedriver sjöverksamhet. Äventyrare För ungdomar i skolår 6-8. Tre avdelningar har haft verksamhet: Kaparna, Katastrof och Kängorna. Alla tre bedriver sjöverksamhet. Utmanare För ungdomar i skolår 9 på högstadiet samt gymnasiet. Tre Utmanarlag har haft verksamhet: Omnibox, Bananpachet och Vattentätt. Verksamhetsberättelse kåren Sid 2 av 10

3 Rover Roverlaget Flygande Mattan har haft sporadiska möten under året. Avdelningsverksamheten Avdelningsverksamheten i samtliga grenar har bestått av cirka ett möte per vecka (Bävrarna träffades varannan vecka). Under höstterminen startade avdelningsverksamheten i slutet av augusti och pågick till början av december. Under vårterminen pågick programmet fram till terminsavslutningen i början av juni. Sjöverksamheten har Upptäckar- och Äventyrscoutavdelningarna genomfört bl.a. genom att ha segling på programmet under augusti/september och maj/juni. Alla avdelningar, förutom Bäveravdelningarna, har haft en eller flera hajker under terminerna. För avdelningarna med sjöverksamhet har det varit både seglingshajker och hajker på land. Kåravslutning vinter och sommar har genomförts, med julsånger och fackeltåg i december och med kårlägerbål vid Edsvikens strand i juni. Scouternas programböcker har under året delats ut till alla våra aktiva medlemmar. Läger och hajker Under året genomfördes bland annat följande hajker och läger: Seglarläger 2013 Seglarskolan vecka 32 och 33 var även i år populär och båda veckorna var fulltecknade. Seglarläger 2014 Seglarskolan vecka 25 och 26 var fulltecknad båda veckorna. Sommarläger Friendship i Danmark 92 scouter från kåren åkte på Vänortsläger i Danmark tillsammans med våra vänkårer. Sjöscoutläger i Finland 29/7-5/ Sju äventyrare och fyra ledare deltog i Satahanka XII. Spårarläger Evolution 56 spårarscouter levde lägerliv på Kopparbo. Äventyraravdelningarna, samt ett stort antal funktionärer från kåren, deltog i den storslagna äventyrshajken Mafioso, arrangerad av Gränslösa Scoutkår. Upptäckarhajk Alla kårens Upptäckaravdelningar har varit på gemensam vinterhajk i februari. Spårarhajk I maj ordnade spåraravdelningarna en gemensam hajk. Utmanarhajk Utmanarlaget Omnibox avslutade sin utmanartid med en kajakpaddling i Ålands skärgård. Verksamhetsberättelse kåren Sid 3 av 10

4 Tävlingar Under verksamhetsåret har det funnits flera tävlingar att välja på för dem som vill mäta sina scoutkunskaper. Scouter från Sollentuna Södra Scoutkår har deltagit i tävlingar enligt nedan, och många föräldrar och Utmanarscouter har också deltagit som funktionärer vid dessa tävlingar. 2-krone SM i Viggbyholm. Kåren deltog med tre jollar samt en följebåt Robin Hamberg & Malin Gärdin Christoffer Hagren & Elin Höök Sofie Bäverman Hornegård & Sophie Lerjestad Silverboken/Mickeljakten Sollentunascouternas traditionella hösttävling. Knubbsälarna vann Silversvansen, Havsörnarna kom trea i Kurreskuttet och SOS kom trea i Mickeljakten. Katastrof vann äventyrartävlingen Silverboken och kåren tog hem kårpriset. Birkaballt Arrangerades i år av Sollentunascouterna, och kåren representerades av Hajarna och Katastrof. Övriga arrangemang Föreningsdagen i Stinsen Kåren har tillsammans med övriga Sollentunakårer visat upp vår verksamhet vid kommunens Föreningsmässa. Planeringsdag Planeringsdagen den 18 augusti lockade 96 ledare och utmanare, varav ca 60 aktiva ledare. Kompassen Som uppföljning till Planeringsdagen har alla ledarteam uppmanats äta en gemensam middag, för att hinna lära känna varandra och prata ihop sig innan de möter scouterna första gången. Mycket uppskattat av nya och gamla ledare! Seglande avdelningar genomförde sin Kompassen-middag i samband med att seglingssäsongen avslutades. Kårstämma Genomförd med 61 (54) deltagare. Distriktsstämma Fyra delegater representerade kåren på Distriktsstämman som hölls i Skytteholmsskolan. Två delegater representerade kåren på den extra Distriktsstämma som hölls i maj, i samband med Birkaballt i Edsbergsparken. Midvinterblot I gemensam buss åkte 72 (63) ledare och utmanare till Gilwell för planering, utbildning och trevlig samvaro. Helgen bjöd trevlig samvaro, god mat och inte minst ett storslaget äventyr som försmak av det kommande Narnia-lägret. Riksskeppsråd Elin Ljungdell, Niclas Ekner Vallin och Anna Haggård Ahrrén representerade kåren i Karlstad. Thinking Day Upptäckarna ansvarade för kårens Thinking Day-firande som genomfördes dagvis under veckan. Temat var Alla barns rätt till Utbildning. Verksamhetsberättelse kåren Sid 4 av 10

5 St Georgsdagen Sollentunascouternas gemensamma firande arrangerades i år av Rotebro Scoutkår. Arbetsdagar i Holken och Skutan Under höst- och vårtermin har välbesökta arbetsdagar i Holken och Skutan genomförts. Scouter, ledare och föräldrar har hjälpts åt med underhåll och upprustning av byggnader och material. KLÖS-avslutning Avslutning för kårens alla medlemmar äldre än 15 år. Vid jul hölls den i samband med terminsavslutningen, och på våren var det tävlingar och fika vid Holken med ca 20 deltagare. Försäljningar Julgransförsäljning Julgransförsäljningen gick även i år mycket bra. Försäljningen pågick före jul under kvällar och helger vid ett flertal ställen i Sollentuna. Isbanan Isbanan hade dessvärre endast öppet en lördag, försäljningen var blygsam. Valborgsfirande Valborgsfesten blev som vanligt en stor succé, ett rekordår, med c:a 200 funktionärer och många tusen besökare. Majblommor Ett 20-tal scouter har sålt Majblommor till förmån för barn i Sollentuna som behöver lite extra stöd. Alkoholpolicy Som medlemmar i Scouterna följer Sollentuna Södra Scoutkår riksorganisationens alkoholpolicy. Det innebär att alla Sollentuna Södra Scoutkårs arrangemang där medlemmar som inte fyllt 18 år deltar, är alkohol- och drogfria. Utbildning kurser Under verksamhetsåret har utbildning skett för och av kårens medlemmar enligt nedan: Ledarutbildning BAS Viktor Hagren, Johannes Knutas, Erik Rydin, Jonathan Edin har genomgått Ledarutbildning BAS i samband med Blå Hajk. Ledarutbildning SCOUT Ingen deltagare under året. Hantverkslägret Händer Mona Hamberg och Andrea Lundkvist inspirerades i Mathantverk under en vecka på Vässarö. Blåbärskurs Under året erbjöds tre Blåbärskurser, 9/9, 7/9 (vilka ställdes in på grund av få deltagare) samt 21/1 (med 8 deltagare). Dessa dagar arrangerades av våra kårutbildare. Vargarnas Äventyrskurs Genomfördes under två helger i februari/mars. Deltagare från kåren var Karin Hamberg, Julia Hornegård Bäverman, Tova Gustafsson, Elin Höök, Pernilla Knutas samt Joacim Halén. Verksamhetsberättelse kåren Sid 5 av 10

6 Rådspatrullkurs/Patrulledarkurs Deltagare i PL-kurs Påsk var Karin Södersten, Clara Westberg, Linnea Jäder, Axel Eklöf, Martin Söderström, Klara Helgesson, Judit Kansbod, Jonas Mahjoub, Axel Mannström, Frida Vestman, Emma Lundberg, Adam Larsson, Hugo Carlsson, Linn Andersson Bergman och Rebecca Halén. Explorer Belt, Tyskland Marcus Gärdin & Rasmus Löfström har vandrat i Slovenien, Erik Rydin & Viktor Hagren i Ungern. Alla fyra kom hem med ett nytt snyggt bälte! Ledarböcker Under året har ledarboken Ledaren delats ut till i första hand de ledare som genomfört Blåbärskursen, men även till alla övriga ledare som efterfrågat den. Studiecirklar En stor del av verksamheten har under verksamhetsåret bedrivits i studiecirkelform i samarbete med Sensus studieförbund. Tack vare detta samarbete har alla våra aktiva scouter fått varsin bok med det nya scoutprogrammet. Aktiviteter Antalet rapporterade aktiviteter till Sollentuna kommun under sommaren och höstterminen 2013 var 1228 (1137) stycken. Under vårterminen 2014 var antalet godkända aktiviteter 1127 (1024) stycken. Medlemsföreningar Under året har vi redovisat medlemmarna till Svenska Scoutförbundet (och Ungdomsstyrelsen) i form av Medlemsföreningar (tidigare kallade Lokalavdelningar). Varje patrull i kåren utgör en medlemsförening, och för kalenderår 2013 redovisade vi 65 medlemsföreningar. Utnämningar I samband med julavslutningen delades följande stipendier och utmärkelser ut: Jan Haglunds Minnesfond gick till Karin Södersten, Tove Nordlund och Lovisa Berglund. Utmanarstipendiet gick till Marcus Gärdin, Rasmus Löfström, Julia Hornegård Bäverman, Elin Höök och Tova Gustafsson Bengt Lindgrens Minne tilldelades Bertil Berra Karlsson, för hans långa ledargärning, samt inte minst hans insatser med att färdigställa och visa Janne Haglunds Scoutsamling. Ett nytt märke, kårens ledarpin, avsett för ledare som verkat i mer än ett år delades ut för första gången på våravslutningen till 31 ledare KLÖ-stipendiet bytte namn till KLUR-stipendiet, men delades inte ut i år. Förtjänstmärken Brons (5 år) Christian Wemstad, Ann-Chatrine Åhsberg, Ann-Christine Mäkinen, Fredrik Linder, Hanna Lekås, Helena Gustafsson, Inger Helgesson, Jeanette Eklöf, Martin Björklund & Niklas Åberg Silver (10 år) Helena Zenzén, Anders Ljungdell, Joacim Halén, Pernilla Knutas, Peter Schmidt & Christina Söderlund Guld (15 år) Curt Borgdén Verksamhetsberättelse kåren Sid 6 av 10

7 GuldEmalj (25 år) - Lokaler/båtar Under året har vi köpt ett antal nya båtar. En ny följebåt, en Stor-Buster, och fyra nya Optimistjollar. Vi har också utrustat oss med nya lägerlådor till Spårar- och Upptäckar-kök samt en Storkåta med kamin till kommande läger. Till Holken har vi köpt en Hjärtstartare som också är registrerad i Sveriges hjärtstartarregister. Hjärtstartaren är även tänkt att kunna tas med på läger, till Valborgsängen och Isbanan. Utskott och arbetsgrupper Stiftelsen Helenelunds Scoutgård Ledamöter Janice Bindzau, ordförande Ingalill Lindgren, kassör Björn Hedbeck Stefan Nilsson Jan Lundkvist Kristian Kinde, suppleant Arbetsgrupper IT-gruppen Jim Bruno, sammankallande Per Wiklander Claes Richard Magnus Jäder Tävlingskommitté Jonathan Edin, sammankallande Erik Rydin Angelika Klingberg Isbanegruppen Ulf Rydin Fredrik Södersten Niels Larsen Peter Hagren, sammankallande Lars-Ove Gärdin Per Godby Helena Edin Rolf Mäkinen Johan Bevemyr Erik Godby (Torbjörn Schmidt - plogning) Verksamhetsberättelse kåren Sid 7 av 10

8 Valborgsgruppen Janice Bindzau, sammankallande Inger Helgesson Jeanette Eklöf Magnus Hamberg Stefan Nilsson Lena Lundkvist Eva Nilsson Thomas Bindzau Andrea Lundkvist Annika Pettersson Helene Åhsberg HUM Sebastian Sohl Emma Hällfors KUL Sebastian Sohl Emma Hällfors Båtkommittén Viktor Hagren, Sammankallande Robin Hamberg Christoffer Hagren Lisa Bevemyr Elin Ljungdell Niclas Ekner Wallin Tom Broberg Katrin Bevemyr, Upphandlingsstöd Boel Mannström, Stjärnmärkesansvarig Elin Höök Kasper Falk Peter Schmidt Martin Björklund Sophie Lerjestad Tova Gustavson Skutan vårdgrupp Peter Hagren Karin Hagren Curt Borgden Materielgruppen Mona Hamberg Jan Lundkvist Andrea Lundkvist Torbjörn Schmidt (Reparation) Skogsvårdsgruppen Stefan Nilsson Verksamhetsberättelse kåren Sid 8 av 10

9 Torbjörn Schmidt Hustomtar Fredrik Mannström Hans-Anders Sjöstedt Tomas Rykatkin Tommy Johansson Stefan Nilsson Medicinskt ansvarig Mary Berlin Grangruppen Ulf Rydin, sammankallande Mats Levin Carina Bindzau Magnus Jäder Claes Sjölin Jan Lundkvist Anders Larsson Carl-Johan Jeansson Webbredaktion Robert Edin Helena Edin Silverlyan Stefan Nilsson Torbjörn Schmidt Släpansvarig Johan Zenzén LÄKO Thomas Bindzau, sammankallande Frederikke Björklund Larsen Elin Ljungdell Lovisa Berglund Oskar Ottosson Niclas Ekner Vallin Kasper Falk Valberedning Christina Nelson Södersten, sammankallande Robert Edin Emil Björklund Verksamhetsberättelse kåren Sid 9 av 10

10 Revisorer Sollentuna Södra Scoutkår Pernilla Knutas Lundblad Niels Larsen (suppleant) Revisorer Stiftelsen Helenelunds Scoutgård Magnus Hamberg Jan Hamberg Revisorsuppleant Stiftelsen Helenelunds Scoutgård Lars de Mander Ekonomi och administration Ekonomin har varit mycket god framförallt beroende på intäkterna från Valborgsfirandet och Granförsäljningen. Isbanan gav i år ingen intäkt. Ett stort arbete har lagts ner av ledare och föräldrar för att få in dessa intäkter. Medlemsavgiften var under året 560 kr per termin. Kåren tillämpar familjerabatt så ingen familj betalar mer än 2 st avgifter. Övriga barn betalade symboliska 10 kr under våren. Ledare och funktionärer betalde en administrativ avgift på 10 kr till Svenska Scoutförbundet. Bävrar och Ledarscouter (assistenter på avdelning) betalade 280 kr. Konsulent Kåren har en fastanställd konsulent, Mona Hamberg, på deltid (60 % från och med 1/ ). Konsulentens arbete är av stor betydelse för kåren. Det är mycket administrativt arbete med medlemsregister och annan administration för en så stor kår som vår. Dessutom är konsulenten viktig som sammanhållande och kontaktperson och stöd för kårens ledare, och som kårens kontakt utåt. Monas långa erfarenhet av scouting är också en mycket stor tillgång som kårens medlemmar får glädje av. Tack Tack till alla ledare, funktionärer och utomstående som på olika sätt stöttat kåren under året. Sollentuna Anna Rydin Ordförande Helena Zenzén Vice-ordförande Verksamhetsberättelse kåren Sid 10 av 10

Värmdö Sjöscouter. Verksamhetsberättelse för tiden 2013-01-01 2013-12-31

Värmdö Sjöscouter. Verksamhetsberättelse för tiden 2013-01-01 2013-12-31 Värmdö Sjöscouter Verksamhetsberättelse för tiden 2013-01-01 2013-12-31 Styrelse Styrelsen har bestått av: Ordförande: Tore Axelsson, tillförordnad ordförande t.o.m. 6/5 Vice ordförande: Anders Lundh Sekreterare:

Läs mer

TRELLEBORGS SCOUTKÅR Gemenskap och friluftsliv sedan 1911. Verksamhetsberättelse 2014

TRELLEBORGS SCOUTKÅR Gemenskap och friluftsliv sedan 1911. Verksamhetsberättelse 2014 TRELLEBORGS SCOUTKÅR Gemenskap och friluftsliv sedan 1911 Verksamhetsberättelse 2014 Inledning Återigen har Trelleborgs scoutkår gått igenom ett spännande och händelserikt år. Vi har synts i kommunen på

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Scoutkåren Mälarscouterna. Verksamhetsåret 2010-2011

Verksamhetsberättelse för Scoutkåren Mälarscouterna. Verksamhetsåret 2010-2011 Verksamhetsberättelse för Scoutkåren Mälarscouterna (Ansluten till Svenska Scoutförbundet) Verksamhetsåret 2010-2011 Styrelsen för Scoutkåren Mälarscouterna avger härmed verksamhetsberättelse för 80:e

Läs mer

Verksamhetsberättelse 1 juni 2014 31 maj 2015

Verksamhetsberättelse 1 juni 2014 31 maj 2015 Verksamhetsberättelse 1 juni 2014 31 maj 2015 Scoutkåren Gustaf Vasa-Bredäng av Scouterna Grundad 1924 ombildad 1969 Organisationsnummer 802008-5133 Plusgiro 15 19 84-2 http://www.gvb.nu Antal medlemmar

Läs mer

Fyra seniorscouter, Sofie Snecker, Robin Nilsson, Anna Nyman och Lukas Schaschabel åkte till CampX den 9-15 juli.

Fyra seniorscouter, Sofie Snecker, Robin Nilsson, Anna Nyman och Lukas Schaschabel åkte till CampX den 9-15 juli. 2006 Januari Vårterminen började med planeringsdag för ledare, seniorer och funktionärer den 14 januari. Planeringen skedde i Kroatiska föreningens klubbstuga på Olympiafältet, där vi planerade 2006 och

Läs mer

Gemensamma aktiviteter för hela kåren: Kårens årsmöte för 2005 hölls den 1 mars 2006 på scoutlokalen. Styrelsen har under året bestått av:

Gemensamma aktiviteter för hela kåren: Kårens årsmöte för 2005 hölls den 1 mars 2006 på scoutlokalen. Styrelsen har under året bestått av: Bölans Scoutkår Bölans Scoutkår 2006 Styrelsen har under året bestått av: Revisorer: Ordf: Gunilla Asplund V ordf: Pelle Velander Ledamot/sek: Carina Östlin Ledamot/kassör: Christina Persson Till alla

Läs mer

Årsredovisning 2014. Fleninge-Ödåkra Scoutkår av Nykterhetsrörelsens Scoutförbund

Årsredovisning 2014. Fleninge-Ödåkra Scoutkår av Nykterhetsrörelsens Scoutförbund Årsredovisning 2014 Fleninge-Ödåkra Scoutkår av Nykterhetsrörelsens Scoutförbund Förslag till föredragningslista vid Fleninge-Ödåkra Scoutkår av NSFs ordinarie årsmöte, söndagen den 1 mars 2015 i scoutlokalen.

Läs mer

Kårstyrelsens sammanträde nr 392

Kårstyrelsens sammanträde nr 392 1 Datum Justerat datum Protokoll 2013-01-14 2013-02-03 Kårstyrelsens sammanträde nr 392 Datum: 2013-01-13 Tid: 13:00 Plats: Pettersberg Närvarande: Alexander Vanderwert-Gebert, Fredrik Jonsson, Agnieszka

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2007. Linköpings Orienteringsklubb

Verksamhetsberättelse 2007. Linköpings Orienteringsklubb Verksamhetsberättelse 2007 Linköpings Orienteringsklubb Innehållsförteckning Innehållsförteckning...3 Verksamhetsberättelse...4 Styrelse...4 Kommittéer och specialfunktioner...4 Medlemsantal...5 Ekonomi...6

Läs mer

REDOVISNING AV SCOUTVERKSAMHET i patrull, avdelning, och kår. Så här gör ni! Illustration: Magnus Frederiksen

REDOVISNING AV SCOUTVERKSAMHET i patrull, avdelning, och kår. Så här gör ni! Illustration: Magnus Frederiksen REDOVISNING AV SCOUTVERKSAMHET i patrull, avdelning, och kår 2008 Så här gör ni! Illustration: Magnus Frederiksen Vad är en lokalavdelning? Ungdomsstyrelsen* använder sig av begreppet lokalavdelning för

Läs mer

ÅRSMÖTE I SMU GAMLA UPPSALA, 2009-09-20. Förslag till föredragningslista

ÅRSMÖTE I SMU GAMLA UPPSALA, 2009-09-20. Förslag till föredragningslista Årsmöteshandlingar SMU i Gamla Uppsala 2008-2009 ÅRSMÖTE I SMU GAMLA UPPSALA, 2009-09-20 Förslag till föredragningslista 1 Årsmötet öppnas 2 Val av ordförande för mötet vice ordförande för mötet sekreterare

Läs mer

Det ska vara roligt att göra det och det ska vara roligt att vara med!

Det ska vara roligt att göra det och det ska vara roligt att vara med! Inledning Året 2014 var året då vi fortsatte att bygga på allt det som var nytt i vårt nya gemensamma! Under året skapade vi vårt gemensamma distriktsmärke och nya grafiska profil och vi genomförde Äventyret

Läs mer

Protokoll för Drottningstadens scoutkårs kårstämma 2011

Protokoll för Drottningstadens scoutkårs kårstämma 2011 Protokoll för Drottningstadens scoutkårs kårstämma 2011 Datum: 2011-02-13 Plats: Rårödsstugan Närvarande: Alexander Roselius Amanda Lyons Andreas Rubenson Anja Wadén Annica Lindgren Annika Svensson Aron

Läs mer

Handlingar. Till Upplandsslättens scoutdistrikts stämma 2014

Handlingar. Till Upplandsslättens scoutdistrikts stämma 2014 Handlingar Till Upplandsslättens scoutdistrikts stämma 2014 Upplandsslättens scoutdistrikt Kantorsgatan 34 Webb: uppland.scout.se 754 22 Uppsala E-post: ordf.scoutuppland@gmail.com 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Västerås Simsällskap. Verksamhetsberättelse

Västerås Simsällskap. Verksamhetsberättelse Västerås Simsällskap Verksamhetsberättelse 2014 Styrelsens verksamhetsberättelse för 2014 Vid en tillbakablick på året är det några saker som särskilt kan framhållas; Vår kursverksamhet med simskolor på

Läs mer

Juniorer, Seniorer 17-34 år

Juniorer, Seniorer 17-34 år 2 Medlemmar Denna verksamhetsberättelse avser KFUM Örebro orienteringsklubbs 85:e verksamhetsår (2011-01-01-2011-12-31) och redovisas härmed för föreningens medlemmar. Vid verksamhetsårets slut hade föreningen

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse INNEHÅLL DAGORDNING VERKSAMHETSBERÄTTELSE Dagordning 3 Styrelseberättelse 4 Ordförande har ordet 5 Simkunnighet 7 Medley 9 Tävlingsverksamheten 10 Masters 22 Vuxenverksamheten

Läs mer

Gävle OK Årsberättelse 2008

Gävle OK Årsberättelse 2008 Gävle OK Årsberättelse 2008 Gävle Orienteringsklubb Sidan 2 Gävle 09-04-17 Våra sponsorer 2008 Gävle Orienteringsklubb Sidan 3 Gävle 09-04-17 Årsberättelse 2008 Styrelsen för Gävle orienteringsklubb avger

Läs mer

Svenska Kyrkans Unga i Täby

Svenska Kyrkans Unga i Täby ÅRSMÖTE 2014 Svenska Kyrkans Unga i Täby 8 februari Karlberg Årsmöteshandlingarnas innehåll s. 3 Schema och praktisk information s. 4 Stadgar för Svenska Kyrkans Unga i Täby s. 6 Sammanträdesordning s.

Läs mer

KÅRBOKEN. Bla finns funktionärsbeskrivningar samt checklistor för avdelningsarbetet.

KÅRBOKEN. Bla finns funktionärsbeskrivningar samt checklistor för avdelningsarbetet. KÅRBOKEN Inledning: I denna kårbok har vi tillsammans samlat ihop gemensam information som är bra att ha tillgång till som ledare, funktionär, seniorscout osv. Bla finns funktionärsbeskrivningar samt checklistor

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE för Värnamo Simsällskap 2012

VERKSAMHETSBERÄTTELSE för Värnamo Simsällskap 2012 VERKSAMHETSBERÄTTELSE för Värnamo Simsällskap 2012 När vi summerar 2012 så måste det vara ett rekordår för VSS vad gäller antalet klubbrekord. Vi har under året vant oss vid att tävling efter tävling kunna

Läs mer

Verksamhetsberättelse. Hallands Länsförbund av 4H

Verksamhetsberättelse. Hallands Länsförbund av 4H Verksamhetsberättelse Hallands Länsförbund av 4H 2011 Hallands Länsförbund av 4H Box 254, 311 23 Falkenberg 0346 484 02, 0346 484 50 (fax) info@hallands4h.se www.hallands4h.se Org. nr. 849600 2638 4H:s

Läs mer

Kallelse till distriktsstämma för Upplandsslättens scoutdistrikt. Välkomna

Kallelse till distriktsstämma för Upplandsslättens scoutdistrikt. Välkomna Kallelse till distriktsstämma för Upplandsslättens scoutdistrikt Välkomna Tunabackars Scoutkår och Upplandsslättens Scoutdistrikt har den stora äran att inbjuda alla kårernas medlemmar till distriktsstämman.

Läs mer

BROMMA KFUK KFUM 2012 Verksamhetsberättelse och årsbokslut 2011

BROMMA KFUK KFUM 2012 Verksamhetsberättelse och årsbokslut 2011 BROMMA KFUK KFUM 2012 Verksamhetsberättelse och årsbokslut 2011 T Bromma KFUK KFUM MÖJLIGHETERNAS FÖRENING Bromma KFUK KFUM är en del av KFUK KFUM Sverige, som i sin tur är en del av två globala ungdomsrörelser,

Läs mer

UIF-Atleten Årsberättelse 2007

UIF-Atleten Årsberättelse 2007 Årsberättelse 2007 Upsala IF Friidrott Februari 2008 Ylva Stenström tvåa och Erica Wesström etta på Terräng- SM Flickor 15. Tävlingen gick i Halmstad 28 april 2007. Sektionsårsmöte 19:00 i UIF-villan 12

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse för Sveriges Tvärvetenskapliga Intresseförening för Människa-datorinteraktion (STIMDI) verksamhetsåret 2012 2012 har varit ett händelserikt år med ett extra insatt årsmöte eftersom

Läs mer

TUREBERGS FRIIDROTTSKLUBB VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1/1-31/12 2012

TUREBERGS FRIIDROTTSKLUBB VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1/1-31/12 2012 TUREBERGS FRIIDROTTSKLUBB VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1/1-31/12 2012 INLEDNING Vår totala verksamhet, som då också innefattar våra arrangemang, hade en positiv utveckling under 2012 och omsättningen ligger på

Läs mer

Framsidan: Patrullscouter paddlar katamaran i Sillen 2002, Paddling Vårbystranden 2013, Kåravslutning Duvberget 1987, Sommarläger i Kopparbo 2010,

Framsidan: Patrullscouter paddlar katamaran i Sillen 2002, Paddling Vårbystranden 2013, Kåravslutning Duvberget 1987, Sommarläger i Kopparbo 2010, Framsidan: Patrullscouter paddlar katamaran i Sillen 2002, Paddling Vårbystranden 2013, Kåravslutning Duvberget 1987, Sommarläger i Kopparbo 2010, Scouter på väg mot kåravslutning 2005, Träffa klockan

Läs mer

53 år. GÖTEBORGS JUDOKLUBB Verksamhetsberättelse 2012

53 år. GÖTEBORGS JUDOKLUBB Verksamhetsberättelse 2012 53 år 1961 2013 GÖTEBORGS JUDOKLUBB Verksamhetsberättelse 2012 KALLELSE till och DAGORDNING vid Göteborgs Judoklubbs årsmöte fredagen den 17 mars 2012 kl 10.00 i GJK:s dojo, Andra Långgatan 48, 3 tr, i

Läs mer

Informationsskrift för Scouterna i Skaraborg

Informationsskrift för Scouterna i Skaraborg Blat nr. 3-2015 Informationsskrift för Scouterna i Skaraborg Vildalägret 2014 Foto Karl-Åke Hell, Värings scoutkår UTSIKTEN...2 KANSLISIDAN...3 TIDAHOLMS HAJK...4 DISTRIKTSDAGEN...5 LIV@...6 KÅRER SOM

Läs mer