Inbjudan att teckna aktier i Savo-Solars IPO på Nasdaq First North Sweden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Inbjudan att teckna aktier i Savo-Solars IPO på Nasdaq First North Sweden"

Transkript

1 Inbjudan att teckna aktier i Savo-Solars IPO på Nasdaq First North Sweden 24 februari 11 mars 2015 Marknadsföringsbroschyr Det här är inte ett prospekt som har godkänts av den finska Finansinspektionen. Materialet får inte publiceras eller distribueras, varken direkt eller indirekt, till USA, Kanada, Australien, Hong Kong, Sydafrika, Nya Zeeland, Japan eller någon annan jurisdiktion där distribution av detta material skulle vara olagligt. Vi ber er vänligen att bekanta er med prospektet som relaterar till erbjudandet före någon form av investeringsbeslut tas. Prospektet finns tillgängligt på Savo-Solars hemsida (www.savosolar.fi/ipo), FIMs hemsida (www.fim.com) och Mangold Fondkommission ABs hemsida (www.mangold.se/savos).

2 Investera i en ren framtid genom Savo-Solars unika teknologi Vad vi gör Savo-Solar erbjuder solvärmesystem för uppvärmning av byggnader, industriella processer och varmt bruksvatten. Våra solfångare har en yta upp till 15 m 2 med unika direktflödesabsorbatorer belagda i vakuum med högselektiv nano-beläggning som har utmärkta optiska egenskaper. Solfångarna med 2 m 2 MPE-absorbatorer tillverkade av oss är de mest effektiva i världen enligt våra uppgifter. 1 Vidare är Savo-Solar det enda företaget, enligt bolagets vetskap, som klarar av att belägga färdigt tillverkade, kompletta absorbatorer. MPE-absorbatorerna och deras tillverkningsprocess är skyddade av patentansökningar. Savo-Solars MPE-paneler kan utnyttja upp till 90 % av solens strålningsenergi. Våra solfångare erbjuder hög energidensitet vilket är viktigt när den tillgängliga tak- eller markytan är begränsad eller dyr. Vårt mål är att accelerera solekonomin genom ledande teknologi för konkurrenskraftig energi. Vårt team består av internationella experter inom solfångarteknologi, selektiv nano-optisk beläggning och internationell affärsverksamhet. Vad vi erbjuder Våra lösningar avser möta utmaningar som konstant stigande och oförutsägbara energikostnader kombinerat med det politiska beroendet av CO 2 -utsläpp från fossila bränslen. Med våra solvärmesystem erbjuder vi utsläppsfri energi i princip utan extra kostnader under de kommande 25 åren efter investeringen. Vi erbjuder våra kunder ren och bränslefri energi kombinerat med stabila, förutsägbara och låga energikostnader. Tack vare våra lösningar kan våra kunder åstadkomma mer med mindre resurser. Vårt fokus Vi fokuserar på stora industriella tillämpningar där kostnaden för varje extra kwh är av stor betydelse. Några exempel på sådana tillämpningar är fjärrvärme, industriell processuppvärmning och energirenoveringar av stora byggnader. Vi har sålt och levererat våra produkter till över 17 länder på 4 kontinenter. Vår vision är att vara det primära valet av leverantör för högpresterande solvärmeinstallationer globalt, erbjuda innovativa lösningar och leverera världens mest effektiva solvärmesystem. 1 Vänligen se prospektet för ytterligare information om Savo-Solars solfångares effektivitet.

3 Marknaden Solvärmelösningar är den globala ledaren baserat på installerad kapacitet, 330 GW th2, av icke-traditionella förnyelsebara energikällor. Det är mer än dubbelt den totala installerade kapaciteten av solcellspaneler (solelektricitet). Baserat på producerad energi är solvärme tvåa efter vindenergi och är den källan förnyelsebar energi som förväntas ha störst potential i framtiden. Solvärme är redan på många områden konkurrenskraftigt i jämförelse med med konventionell värmeproduktion. Segmentet för stora och mycket stora installationer som Savo-Solar riktar sig mot, och där Savo-Solars lösningar är mycket konkurrenskraftiga, växer snabbt. Segmentet omfattar 1) fjärrvärme, speciellt i Danmark och Tyskland men också i Frankrike, Italien, Österrike och Finland 2) industriella system för processuppvärmning (t.ex. inom gruv- och dryckesindustrin) och 3) energirenoveringar av gamla flervåningsbyggnader. Inom dessa segment är det även mindre konkurrens och kunderna är mer fokuserade på effektiviteten av systemen. Savo-Solar erbjuder både solfångare och kompletta system, som inkluderar planering och installation i enlighet med kundens behov. Leverans av hela system ökar mervärdet för kunden och omsättningen av projekten för Savo-Solar. Savo-Solars huvudsakliga konkurrenter är andra aktörer som erbjuder stora system och har egen produktion av storskaliga solfångare. Globalt finns det färre än 5 sådana konkurrenter. Ett annat tillväxtsegment är byggnadsintegrerade lösningar, och som en del av det, PVT-system (photovoltaic thermal producerar både elektricitet och värmeenergi). Eftersom Savo-Solar använder MPE-absorbatorer erbjuder Savo- Solars produkter en hög värmeöverföringseffektivitet även inom PVT-segmentet. Det förbättrar elektricitetsproduktionen från solcellerna och levererar på samma gång värmeenergi. 2 Solar Thermal Markets in Europe Trends and Markets Statistics ESTIF, juni Som nästan dagligen kan läsas i media går världen mot en solekonomi. Ju tidigare den förändringen sker desto snabbare kan vi minska föroreningarna och rädda miljön med solenergi som en obegränsad energikälla. Genom att använda de bästa innovationerna och de mest effektiva produkterna inom solenergi kan förändringen påskyndas på samma gång som energikostnaderna kan reduceras. - Jari Varjotie, verkställande direktör

4 Meddelande från verkställande direktören Bästa aktieägare och potentiella investerare Savo-Solars 2 m 2 MPE-solfångare är testade av flera kunder och institut och har i de testen bevisas vara den mest effektiva solfångaren på marknaden. 3 Genom att investera i Savo-Solars produkter försäkrar kunderna en förutsägbar och låg energikostnad under solfångarens livstid, vilket i medeltal är 25 till 30 år. Vi har ansökt om patent för produktionen av våra absorbatorer och för lösningar som vidare förbättrar effektiviteten av solvärmesystemen och i sin tur minskar ytan som behövs för energiproduktion. Människorna bakom Savo-Solar Savo-Solar har ett exceptionellt starkt team, för ett relativt ungt företag, med internationell erfarenhet inom flera områden. Grundarna är internationellt kända för deras kunskaper och erfarenhet inom vakuum nano-beläggning och för sin R&D-expertis. Efter utvecklingen av den första produkten har bolaget steg för steg byggt upp kunskap i olika delar av verksamheten. Idag består teamet av personer som har arbetat i ledande positioner i globala industriella bolag och som har expertis i projektförsäljning och leverans av solvärmesystem. Utöver det har teamet omfattande kunskap av den danska fjärrvärmemarknaden och den industriella processuppvärmningsmarknaden. Med dagens team som grund är Savo- Solar redo för en kraftig tillväxt och kapabelt att vända dess teknologiska fördelar till en lönsam global verksamhet. Teknologin Baserat på våra effektiva MPE-absorbatorer har vi utvecklat den största solfångaren på marknaden med en yta om 15 m 2 optimerad för solfjärrvärmesystem. Utöver solfångarna har Savo-Solar byggt upp färdigheter, kunskap och erfarenhet att designa, leverera och installera kompletta solvärmesystem för stora projekt. Genom Bolaget är redo för en kraftig tillväxt och kapabelt att vända dess teknologiska fördelar till en lönsam global verksamhet. vårt internationella distributionsnätverk och kontakter levererar vi våra solfångare och system till allt från villor till stora industriella värmeproducenter. Savo-Solar är en välkänd och respekterad aktör inom sin bransch och flera tidningar och industriella experter har utnämnt Savo-Solar till det mest innovativa företaget inom branschen. Även om vårt fokus nu ligger på försäljning så avser vi behålla den titeln framöver. Vi investerar konstant i produktutveckling för att bibehålla de bästa lösningarna till den växande förnyelsebara energimarknaden. Utöver att fortsättningsvis utveckla konceptet för storskaliga lösningar utforskar vi även solkylning. Solkylningsmarknaden har potential för kraftig tillväxt och kan bli större än solfångarmarknaden då kylningslösningar har hög efterfrågan i soliga och varma länder. Vi tror att tack vare våra produkter så har solfångarenergin tagit flera steg närmare att vara en ren energikälla som kan vara lönsam utan statliga subventioner. Vi har med framgång etablerat oss på de mest konkurrensutsatta marknaderna och ser stor potential för snabb tillväxt inom dessa marknader. Som en viktig del av vår framgång har vi ett starkt internationellt och mycket motiverat team för att erövra världen. Vi erbjuder er nu möjligheten att följa med oss på vår framgångsresa och hoppas att ni kommer uppskatta både resan och resultaten av den. Välkommen att teckna aktier i Savo-Solar. Jari Varjotie, verkställande direktör 3 Vänligen se prospektet för ytterligare information om Savo-Solars solfångares effektivitet.

5 Villkor och information Sammanfattning av villkoren Teckningskurs 2,00 EUR Teckningsperiod 24 feb - 11 mar 2015 Erbjudandestorlek Garantier Övertilldelningsoption Maximalt antal nya aktier EUR ( EUR av emissionen kommer att betalas av nuvarande aktieägare genom kvittning av skulder) Emissionen är garanterad till 100 % EUR (om övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo, aktier) Teckna på Motiv för ebjudandet och användning av kapital I augusti och oktober 2014 vann Savo-Solar två stora kontrakt om totalt 1,6 MEUR i Danmark. Kontrakten öppnade upp vidare möjligheter på en viktig målmarknad för Savo-Solar. Med det i åtanke och de mest effektiva absorbatorerna och solfångarna 4 på marknaden 5 har Savo-Solar blivit inbjuden att offerera på flera liknande projekt. Savo-Solar är därmed i behov av kapital för att investera i effektivitetshöjande åtgärder i produktionen för att öka kapaciteten och möta efterfrågan från kunderna. Savo-Solar är för närvarande under ett skuldsaneringsprogram som fortlöper till slutet av 2018 i vilket stora delar av Bolagets skulder har skrivits ner för att förbereda för framtida utveckling. 6 Mot bakgrund av detta har bolaget beslutat att genomföra en kapitalanskaffning på 4,1 MEUR med en efterföljande notering på Nasdaq First North Stockholm. I fall erbjudandet övertecknas kommer nuvarande aktieägare i Savo-Solar (och aktieägare i Cleantech Invest Oyj och Clean Future Fund Ky för deras ägande i Savo-Solar) att ha förstahandsrätt till fördelning i erbjudandet i förhållande till deras ägarandel i respektive bolag. Emissionslikviden kommer att användas för följande: Högt prioriterade investeringar i ökad kapacitet, effektivisering av produktionen och vidareutveckling av produkten. Rörelsekapital, material och reserver för att försäkra framtida tillväxt. 4 2 m 2 MPE-solfångarna. 5 Vänligen se prospektet för ytterligare information om Savo-Solars solfångares effektivitet. 6 Vänligen se prospektet för ytterligare information om skuldsaneringsprogrammet. Tidsplan Februari 19 Offentliggörande av prospekt Februari 24 Teckningsperioden inleds April 2 Notering på Nasdaq First North Stockholm FEBRUARI MARS APRIL Mars 13 Pressmeddelande om offentliggörande av emissionsutfall Mars 11 Teckningsperioden avslutas

6 Riskfaktorer som är specifika för emittenten och branschen Bolaget och dess verksamhet exponeras för följande risker bland andra: Bolaget har tidigare gått med förlust och verksamheten kan förbli olönsam under överskådlig framtid; Bolaget genomgår för tillfället ett rekonstruktionsprogram i enlighet med lagen om företagssanering. Bolagets rörelsekapital är inte tillräckligt för att tillgodose dess behov. Om Bolaget inte kan betala tillbaka saneringsprogramsskulden enligt skuldsaneringsprogrammet kan skuldregleringen i programmet utebli. Bolaget kanske inte kommer att kunna skydda sina immateriella rättigheter i tillräcklig grad. Bolaget kanske kommer att kränka tredje parts immateriella rättigheter eller anspråk kanske kommer att ställas på Bolaget om sådana överträdelser. Potentiella kreditförluster kan ha väsentlig negativ inverkan på Bolagets finansiella ställning. Intäkter hänförliga till aktiverade utvecklingskostnader och immateriella rättigheter kan visa sig vara lägre än väntat. Bolaget kanske inte kan utnyttja alla skattemässiga underskottsavdrag. Möjligheten till finansiering från Tekes kanske inte finns i framtiden och redan erhållen finansiering kan behöva återbetalas i förtid. Valutakursförändringar kan komma att påverka Bolaget negativt. Bolaget är beroende av att dess huvudleverantörer och underleverantörer är tillgängliga och kan leverera enligt plan. Bolaget kan bli föremål för skadeståndsanspråk i egenskap av tillverkare och andra krav. Bolaget kan bli skyldigt att betala ersättning till följd av lämnade effektivitetsgarantier. Tekniska problem kan medföra avbrott i Bolagets produktionsprocess. Bolaget har hittills endast ingått två storskaliga leveransavtal, och det finns inga garantier för att Bolaget kommer att kunna ingå fler avtal i samma storleksordning. Bolaget kanske inte når sina finansiella mål och kanske behöver ytterligare finansiering i framtiden. Bolaget kanske inte kan återfinansiera sina skulder. Bolaget är beroende av sin förmåga att rekrytera och behålla nyckelpersoner. Bolaget är beroende av sin förmåga att finna och behålla forskningspartner. Bolaget kanske inte har tillräckligt omfattade försäkringar och kanske inte är fullt försäkrat mot alla risker. Farliga ämnen används i Bolagets tillverkningsprocess och Bolaget kanske kommer att behöva ett miljötillstånd i framtiden. Bolaget kan bli inblandat i tvister och skiljeförfaranden i framtiden. Ändringar i konkurrenssituationen kan påverka Bolaget negativt. Bolaget kan påverkas negativt av förändringar på finansmarknaderna och av de ekonomiska förutsättningarna i allmänhet. Ränteändringar kan komma att påverka Bolaget negativt. Risker relaterade till värdepapperen De risker som sammanhänger med aktierna och Erbjudandet är bland andra: FN-noteringen kanske inte sker vid den tilltänkta tiden eller alls. Om FN-noteringen inte genomförs kan det hända att Bolagets B-aktier inte konverteras till A-aktier och Bolagets aktieägaravtal inte sägs upp. En aktiv och publik handel med Bolagets aktier kanske inte uppstår, vilket kan leda till prissvängningar och brist på likviditet. Aktiernas marknadspris kan variera avsevärt och priset på aktierna kan falla under teckningskursen. Storleken på eventuella framtida utdelningar till aktieägarna är osäker och Bolaget kan inte dela ut medel till aktieägarna så länge saneringsprogrammet pågår. Ägarkoncentrationen i Bolaget kan påverka marknadspriset och aktiernas likviditet. Bolagets majoritetsägare kan påverka styrningen av Bolaget väsentligt, och deras intressen kan skilja sig från minoritetsägarnas intressen. Utspädning av aktieägarandel. Teckning av aktier kan inte återkallas, förutom under vissa speciella omständigheter. Innehavare av förvaltarregistrerade aktier i Bolaget kanske inte kan utöva sin rösträtt. Betydande emissioner eller avyttringar av aktier eller rättigheter att teckna aktier i framtiden kan få en negativ inverkan på aktiernas marknadspris och orsaka utspädning. Investerare i Erbjudandet till den svenska allmänheten kan påverkas negativt av förändringar i valutakurser. Det finns inga garantier för att alla parter som har ingått teckningsförbindelser och emissionsgarantier kommer att fullgöra sina åtaganden gentemot Bolaget.

Inbjudan till teckning samt förvärv av aktier i SolTech Energy Sweden AB (publ) inför listning på First North vid Nasdaq Stockholm i juni 2015

Inbjudan till teckning samt förvärv av aktier i SolTech Energy Sweden AB (publ) inför listning på First North vid Nasdaq Stockholm i juni 2015 Inbjudan till teckning samt förvärv av aktier i SolTech Energy Sweden AB (publ) inför listning på First North vid Nasdaq Stockholm i juni 2015 VIKTIG INFORMATION Med Bolaget eller SolTech avses SolTech

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i REHACT AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i REHACT AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i REHACT AB (publ) 11 november - 27 november 2013 Rehact Energy System Det intelligenta energisystemet REHACT AB är ett av Sveriges mest internationellt prisbelönta nya

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i

Inbjudan till teckning av aktier i Inbjudan till teckning av aktier i Eco Supplies Europe AB företrädesemission i november 2010 Eco Supplies utvecklar och kommersialiserar innovativa tjänster och produkter som bidrar till en bättre miljö.

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I 24 MOBILE ADVERTISING SOLUTIONS AB (PUBL)

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I 24 MOBILE ADVERTISING SOLUTIONS AB (PUBL) INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I 24 MOBILE ADVERTISING SOLUTIONS AB (PUBL) 2 Generell information Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats i enlighet med lagen (1991:980) om handel med finansiella

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Kilsta Metallvärden AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Kilsta Metallvärden AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Kilsta Metallvärden AB (publ) Emissionen i sammandrag Nyemission med företrädesrätt för samtliga aktieägare. Villkor Innehav av två (2) befintliga aktier i Kilsta Metallvärden

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Cortus Energy AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Cortus Energy AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Cortus Energy AB (publ) VIKTIG INFORMATION Företrädesemissionen i korthet Med Cortus Energy eller Bolaget avses i detta prospekt ( Prospektet ), beroende på sammanhanget,

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I DIGNITANA AB (PUBL)

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I DIGNITANA AB (PUBL) INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I DIGNITANA AB (PUBL) NOTERA ATT TECKNINGSRÄTTERNA KAN HA ETT EKONOMISKT VÄRDE För att inte teckningsrätternas värde ska gå förlorat måste innehavaren antingen: Utnyttja

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ) Erbjudandet riktar sig i första hand till aktieägare i Fortnox AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ) Erbjudandet riktar sig i första hand till aktieägare i Fortnox AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ) Erbjudandet riktar sig i första hand till aktieägare i Fortnox AB (publ) Erbjudande i sammandrag VILLKOR I SAMMANDRAG Emittent Emissionen

Läs mer

Prospekt avseende upptagande till handel av nyemitterade aktier i Arcam AB (publ)

Prospekt avseende upptagande till handel av nyemitterade aktier i Arcam AB (publ) Prospekt avseende upptagande till handel av nyemitterade aktier i Arcam AB (publ) VIKTIG INFORMATION Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats i enlighet med lagen (1991:980) om handel med finansiella

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ) 1 Erbjudande i sammandrag Företrädesrätt till teckning Rätt att teckna nya aktier skall med företrädesrätt tillkomma dem som på avstämningsdagen

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Opcon AB (publ) november 2012

Inbjudan till teckning av aktier i Opcon AB (publ) november 2012 Inbjudan till teckning av aktier i Opcon AB (publ) november 2012 Upprättande och registrering av Prospekt Detta Prospekt ( Prospektet ) har upprättats i enlighet med lagen (1991:980) om handel med finansiella

Läs mer

Mavshack AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier. Mars 2015

Mavshack AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier. Mars 2015 Mavshack AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier Mars 2015 Viktig information Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats i enlighet med lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument samt Kommissionens

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Cortus Energy AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Cortus Energy AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Cortus Energy AB (publ) Generell Information Generell Information Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats i enlighet med lagen (1991:980) om handel med finansiella

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER i SOLTECH ENERGY SWEDEN AB (publ)

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER i SOLTECH ENERGY SWEDEN AB (publ) SolTech Energy INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER i SOLTECH ENERGY SWEDEN AB (publ) 5 19 februari 2014 SolTech Energy INFORMATIONSMEMORANDUM Viktig information Med SolTech Energy, SolTech, Bolaget mm avses

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i LifeAssays AB (publ) augusti 2012

Inbjudan till teckning av aktier i LifeAssays AB (publ) augusti 2012 Inbjudan till teckning av aktier i LifeAssays AB (publ) augusti 2012 Registrering hos finansinspektionen Prospektet har godkänts och registrerats av Finansinspektionen i enlighet med bestämmelserna i 2

Läs mer

Sivers IMA Holding AB (publ)

Sivers IMA Holding AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Sivers IMA Holding AB (publ) November 2013 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 19 Viktig information Med Sivers IMA eller Bolaget avses Sivers

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Anoto Group AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Anoto Group AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Anoto Group AB (publ) DISTRIBUTION AV DETTA PROSPEKT OCH TECKNING AV NYA AKTIER ÄR FÖREMÅL FÖR RESTRIKTIONER I VISSA JURISDIKTIONER, SE AVSNITTET ÖVERLÅTELSEBEGRÄNSNINGAR.

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Fingerprint Cards AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Fingerprint Cards AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Fingerprint Cards AB (publ) Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats i enlighet med lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument samt Kommissionens förordning

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Getupdated Internet Marketing AB (publ) November 2011

Inbjudan till teckning av aktier i Getupdated Internet Marketing AB (publ) November 2011 Inbjudan till teckning av aktier i Getupdated Internet Marketing AB (publ) November 2011 Definitioner och förkortningar Getupdated eller Bolaget Circuit MediaAnalys Erik Penser Bankaktiebolag eller EPB

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Forestlight Studio AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Forestlight Studio AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Forestlight Studio AB (publ) Generell information Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats i enlighet med lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument samt

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier med medföljande teckningsoptioner i Advanced Stabilized Technologies Group AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier med medföljande teckningsoptioner i Advanced Stabilized Technologies Group AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier med medföljande teckningsoptioner i Advanced Stabilized Technologies Group AB (publ) Viktig information Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats i enlighet med lagen

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Oniva Online Group Europe AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Oniva Online Group Europe AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Oniva Online Group Europe AB (publ) Definitioner Online Group, Koncernen eller Bolaget Oniva Online Group Europe AB (publ), organisationsnummer 556264-3022, inklusive

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i AVTECH Sweden AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i AVTECH Sweden AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i AVTECH Sweden AB (publ) Vissa definitioner Med AVTECH eller Bolaget avses, beroende på sammanhang, AVTECH Sweden AB (publ), org. nr 556568-3108, den koncern som AVTECH

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I SCANDIDOS AB (PUBL) MAJ 2015

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I SCANDIDOS AB (PUBL) MAJ 2015 INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I SCANDIDOS AB (PUBL) MAJ 2015. NOTERA ATT TECKNINGSRÄTTERNA KAN HA ETT EKONOMISKT VÄRDE För att inte teckningsrätternas värde ska gå förlorat måste innehavaren antingen:

Läs mer

Inbjudan att teckna aktier

Inbjudan att teckna aktier Inbjudan att teckna aktier Oktober 2014 1 VIKTIG INFORMATION Detta prospekt har godkänts och registrerats av Finansinspektionen i enlighet med bestämmelserna i 2 kap. 25 och 26 lagen (1991:980) om handel

Läs mer

Inbjudan till teckning av Units

Inbjudan till teckning av Units Inbjudan till teckning av Units I POWERCELL SWEDEN AB (PUBL) inför listning på First North vid Nasdaq Stockholm NOVEMBER 2014 DESIGN WWW.CATINO.SE FONDKOMMISSION DEFINITIONER PowerCell eller Bolaget -

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Oniva Online Group Europe AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Oniva Online Group Europe AB (publ) Stockholm - Corporate - Finance Inbjudan till teckning av aktier i Oniva Online Group Europe AB (publ) Definitioner Online Group, Koncernen eller Bolaget Oniva Online Group Europe AB (publ), organisationsnummer

Läs mer

INFORMATIONSMEMORANDUM. Företrädesemission maj 2014

INFORMATIONSMEMORANDUM. Företrädesemission maj 2014 INFORMATIONSMEMORANDUM Företrädesemission maj 2014 Innehållsförteckning Emissionen i sammandrag 3 Definitioner 3 Sammanfattning 4 Riskfaktorer 6 Inbjudan till teckning av aktier i Kentima 9 Bakgrund och

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Episurf Medical AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Episurf Medical AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Episurf Medical AB (publ) 2 Villkor i sammandrag Företrädesrätt: En () befintlig aktie av serie A ger rätt att teckna två (2) nya aktier av serie A. En () befintlig aktie

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Seamless Distribution AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Seamless Distribution AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Seamless Distribution AB (publ) Viktig information Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats i enlighet med lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument samt

Läs mer