Guds Rike och Fridsfursten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Guds Rike och Fridsfursten"

Transkript

1 En judisk chanukia, omgiven av julstjärnor framför en israelisk bonad, får illustrera att de båda högtiderna chanuka och jul har sitt ursprung i Israel, sammanfaller i tiden och har tända ljus som gemensam symbolik. Chanuka firas till minne av Templets återupprättelse under mackabeertiden. Foto: Henry Nordin Nr Årg. 81

2 Guds Rike och Fridsfursten När Gud utvalde Abraham och i förlängningen det judiska folket som ett välsignelsens brohuvud lades en grund för framtiden och evigheten. Israel skulle vara Guds Rikes representant på jorden. Den tanken och planen har Gud aldrig avskrivit och i framtiden skall vi få erfara vad Israels andliga återupprättelse kommer att betyda. Om vi avskriver Israel och ersätter det med församlingen eller något annat har vi också avskrivit Gud och Hans Ord hur fromt vårt tal och våra argument än klingar. Ersättningsteologin är ofta maskerad i en mycket religiös språkdräkt. Herren har både förutsett och förutsagt att den mänskliga fallna naturen skulle lägga hinder i vägen för ett fridsrike på jorden i den innevarande tidsåldern. Vem och vilket folk han än utvalt hade ingen klarat Guds Rikes krav på en fullkomlig rättfärdighet definitivt inte vi svenskar. Därför hamnade judarna i avfällighet, fångenskap och en tvåtusen-årig förskingring över hela jorden. Bibelns eviga löften om en ny tid och förnyade uppgifter för det judiska folket lyser dock som orubbliga stjärnor. Förintelsens svartaste natt och hopplösa förtvivlan ledde genom ett Guds under fram till att en judisk stat bildades. Adolf Hitler kunde släcka sex millioner judiska liv men inte en enda av Bibelns löftesstjärnor. Moseböckerna, psalmerna och profeterna är genomsyrade av hoppet om en ny tid och en Messias och Herren själv står bakom löftena , efter två tusen år, lämnade Israel diasporans utvisningsbås och var åter med på planen. Det var och är inget annat än det Israel som skulle förmedla Guds Rikes principer till omvärlden. Vilka? Hårda bud. Hårda straff. Millimeterrättvisa. Lag och ordning. På sätt och vis ja men ännu mer nej. Vi har väl alla i stridens hetta varit med och tagit till debattens storslägga med påståendet att Gud sannerligen är ordningens Gud. Med risk att beröva någon det bästa vapnet i argumentarsenalen måste jag konstatera att sökningen av ordningens Gud i Svenska Folkbibeln online resulterar i ett Tyvärr gav sökningen inget resultat. Nu var väl inte tankegången helt fel då det står i 1 Kor. 14:33 att Gud inte är oordningens Gud utan Fridens. Självklart vill Gud ha ordning men den djupaste motsatsen till oordning är frid. Att konstatera att Gud i ställer för ordningens Gud är fridens Gud förändrar fokus till något bättre. I Rom. 14:17 deklareras att Guds Rike består i rättfärdighet och frid och glädje i den Helige Ande. Inget om hårda bud övervakade av bistra granskare enl. den gängse nidbilden av den s.k. fundamentalisten. För att friden och rättfärdigheten skall komma till herravälde i tillvaron måste den få sitt grundfäste i varje människas hjärta. Det har Gud också lovat i Hebr. 8:10 Detta är det förbund som jag efter denna tid skall sluta med Israels hus, säger Herren: Jag skall lägga mina lagar i deras sinnen och skriva dem i deras hjärtan. Jag skall vara deras Gud, och de skall vara mitt folk. Hebr. författare citerar där från Jeremia 31:31 ff. Nu gäller detta dessbättre även oss hedningar om vi tror på Israels Messias, judarnas konung och väldens Frälsare Jesus och därmed blir inympade i det andliga Israel. Utan Israel och juden Jesus har vi alltså inget hopp. Fram till att detta fridens Guds Rike har besegrat Djävulen och ondskan får vi finna oss i att i yttre bemärkelse stå under lagens förmynderi och med stöd av vårt samvete och Guds Andes bistånd i vårt inre bekämpa det onda som vi gör men inte vill ett paradoxalt dilemma som Paulus beskriver i Rom. 7 kap. När det lilla barnet föddes i Betlehem för tvåtusen år sedan markerades ett stort epokskifte som Jesaja redan 700 år tidigare så mäktigt och poetiskt beskriver i kap. 9. Dessa i dag år gamla ord läses med känsla och inlevelse över hela jorden som ett underbart julevangelium. Det folk som vandrar i mörkret skall se ett stort ljus Ett barn blir oss fött, en son blir oss given underbar i råd Fridsfurste en frid utan slut Läs gärna själv hela sammanhanget. Att, var man än befinner sig i livets alla skiften och skeden, öppna sitt hjärta och sinne för Fridsfursten Jesus är den bästa garantin för en God Jul och ett Gott Nytt År. Det önskar jag Er alla. Henry Nordin

3 Israels Vänner i dåtid och nutid I år är det 85 år sedan IsraelsVänner 1923 bildades i Malmö. Det var i en tid då de antisemitiska strömningarna åter började ta fart. I tidningar och böcker kunde man läsa hur politiker, intellektuella och kulturarbetare kunde föra fram de gamla klassiska attributen av antisemitism, demonisering, diskriminering och borttagande av mänskliga rättigheter för det judiska folket. Var antisemitismen, som växte sig allt starkare både ute i Europa och Sverige, orsaken till att Israels Vänner bildades? Jag vet inte. Men när organisationen fem år efter dess bildande gav ut sin första tidning 1928, fick tidningen namnet Israels Vän. Det var en klar markering för det judiska folket och mot de antisemitiska strömningar som fanns vid den tiden. Den första artikeln på den första tidningens förstasida bar rubriken Judefrågan i profetians ljus. Det var som författaren ville ropa ut till alla, dem som angrep det judiska folket. Ni är på fel väg. Gud har en plan med detta folk. Jag vill i korthet återge några av de antisemitiska röster som hördes på tjugotalet och jämföra det med vad som sägs i det offentliga rummet i vår tid. Fattigdomen, arbetslösheten den orättvisa Versailles-freden; allt var judarnas fel. Många tyskar påverkades av Hitlers idéer och partiet växte lavinartat. Även i andra länder var folket inte opåverkade av Hitlers budskap. I Sverige trodde en del att Hitler var en framtidens ledare. Det var i denna politiska miljö som Israels Vänner bildades Det var för övrigt samma år som Hitler gjorde den s.k. ölkällarkuppen eftersom kuppen planerades i en ölkällare. Tre tusen nazister marscherade mot krigskabinetten i Munchen men kuppen slogs ner och kuppmännen ställdes inför rätta. Hitler och hans män fick dock mycket lindriga straff. Efter den misslyckade kuppen stod det klart för Hitler att det inte gick att komma till makten utan varken politiskt eller ekonomiskt stöd. Hitler Artikelförfattaren Göte Ragnarp tillsammans med sin fru Aina på plats framför hotell Orits nyrenoverade fasad under Israelresan i oktober. I denna artikel har Göte sammanställt innehållet i det tal han höll med anledning av milstolpen Israels Vänner 85 år. Artikeln, som skildrar utvecklingen fram till vår tid, har sin tyngdpunkt kring händelser vid den tid då Israels Vänner bildades. Av artikeln framgår att just året 1923 satt flera märkliga och skiftande avtryck i historien. Kalla vindar ute i Europa Två år före Israels Vänners bildande grundades Tysklands Nationalsocialistiska Arbetarparti (NSDAP) under ledning av Adolf Hitler. I Tyskland var det vid denna tid fullständigt kaos. Landet hade en stor skuld till segrarmakterna, det var hög arbetslöshet och i Tyskland steg vid vissa tider inflationen upp till 200 procent per månad. Hitlers enkla budskap var att landets och folkets alla svårigheter berodde på judarna. Hitler var skicklig i att kanalisera allt hat som fanns i de breda folklagren mot judarna. 3

4 Förintelsen är beviset på vart antisemitismen leder när den får fritt spelrum. Auschwitz ovan, har blivit en symbolisk synonym för hela Förintelsen. Ovan t.h. Auschwitz arkebuseringsplats och nedan tvillinglägret Birkenau med byggnader sämre än uthus och undermåliga för boskap. Foto: Henry Nordin Adolf Hitler på porträtt från 1923, samma år som ölkällarkuppen, vilken resulterade i en fängelsevistelse då Hitler skrev Mein Kampf. satsade på att komma till makten genom politiska val. I den målsättningen hade han framgång. Hitlers parti växte snabbt och 1932 var hans parti NSDAP Tysklands största parti. 4 Partiets grundpelare var hatet till det judiska folket och önskan om revansch för Versaillesfreden. Detta drev Hitler till att starta det andra världskriget som kom att omfatta 94 procent av jordens befolkning och som krävde miljoner döda. Av dessa var det sex miljoner judar. Det var inte endast gatans pöbelhop som stödde Hitler i sitt hat mot judarna. Även röster från den akademiska och kulturelitens värld stämde in i kören att Tysklands inflation, arbetslöshet och kaos var judarnas fel. Den på sin tid välkände tyske ekonomen och sociologen Werner Sombart, som var professor vid universitetet i Berlin under åren , skrev den uppmärksammade boken Die Juden das Wirtscafsleben. Boken gavs först ut 1921 i Tyskland och sedan i ett flertal länder. Den uppmärksammades även i Sverige och recenserades välvilligt i flera svenska tidningar. I den boken påstår Sombart att ingen stat kan acceptera mer än högst 1 procent judar. Så fortsätter Sombart och skriver att för närvarande finns det ungefär 13 procent judar i Polen och att det bevisligen är en verklig fara för staten. Det var denna och liknande signaler, om att judarna är en fara och att det finns för många judar, som senare resulterade i utrotningslägren Auschwits-Birkenau, Treblinka o.s.v. Hitlers utrotningsläger byggdes framför allt i Polen eftersom det där sedan länge fanns ett utbrett antisemitiskt tänkande.

5 Vad hände i Sverige? Den vid tjugotalets början välkände folkbildaren, rösträttskämpen publicisten och läkaren Anton Nyström skrev 1919 boken: Judarna förr och nu samt judefrågan i östra Europa och dess lösning. Lägg märke till att orden lösning på judefrågan fanns i den antisemitiska debatten redan på tjugotalet och judarna ansågs som ett problem. Den 20 januari 1942 samlades nazieliten till en konferens i Vannsee, som ligger i utkanterna av Berlin. Konferensens syfte var att dra upp riktlinjerna för hur den slutliga lösningen av judefrågan skulle genomföras. Nu vet vi att den slutliga lösningen kom att kosta 6 miljoner judars liv. Detta fasansfulla folkmord kunde inte Anton Nyström förutse när han hävdade i sin bok att lösningen på judefrågan låg i att man skulle säga till de judiska familjerna att de inte fick föda mer än 2-3 barn, och att Sverige inte kan tolerera en kaninmoral. Han framhöll vidare att den bibliska uppmaningen föröken eder och uppfyllen jorden passar inte i vår tid. I Polen och Galizien betydde det judiska folket svält och elände för dem själva och skada för det folk, hos vilken de funnit en fristad. Nyström skrev senare boken Polen förr och nu. Skildringar ur Polens historia från statens grundläggning till I den boken upprepar han sina förslag till lösning. Lösningen heter, förutom barnbegränsning och emigration, också assimilering. Den bild Nyström ger av judarna och judendomen i Östeuropa är inte positiv. Judarna har kommit till Europa som ett vandringsfolk eller som flyktingar och kan därför inte åberopa någon besittningsrätt till jorden. De är parasitära och nationellt opålitliga krigsprofitörer, anser Nyström. Nyström framställer judarna som ett hot mot majoritetsbefolkningen och citerar Werner Sombarts bok att ingen stat kan fördra mer än 1 procent judar, och att nu har Polen 13 procent vilket bevisligen är en fara för folket. Det var i denna antisemitiska miljö som Israels vänner bildades Samma år 1923 startades även den Svenska antisemitiska föreningen. Språkröret för den organisationen var tidningen Vidi som såldes i pressbyråerna. Den kände debattören Torgny Segerstedt försökte1924 förmå Karl Otto Bonnier att se till att Pressbyrån inte sålde den tidningen. Familjen Bonnier hade redan då en stark ställning i tidningsvärlden. Tyvärr lyckades inte Segerstedt i sitt uppsåt. Tidningen såldes i Pressbyrån tills tidningen senare lades ner. Artur Engberg, chefredaktör för tidningen Arbetet i Malmö, berättar 1922 för sina läsare om sitt möte och funderingar när han möter juden och bolsjeviken Karl Radek. Engberg skriver: Mitt emot mig sitter Radek. Det är en gulblek jude, hopsjunken, en smula kal och med ett fanatiskt ansiktsuttryck. Inför denna figur känner jag livligt att det låg sanning i den uppfattningen som Kejsartidens romare hade om judarna. De är människosläktets fiender. De är förgrämda och frånstötande. Som sådana möter vi dem redan i GT och det fyller oss med olustkänslor. Så fortsätter Engberg och skriver om judarna: Det är en sällsam ras, hemmastadd i alla sfärer, alla skikt, alla kulturkretsar, en ras som skänkt civilisationen en exempellös rad andliga stormän, en ras med representanter, som man måste älska och beundra, men också typer inför vilka ens instinkt reagerar starkare än vanligt. Radek tillhör utan minsta tvivel den sistnämnda kategorien. Han är en mefistofelisk intelligens i den ryska bolsjevik-revolutionens drama. Kunnig, beläst, förslagen och sprakande intelligent, men behärskad av en demonisk ande, som driver ut kulturmänniskan och låter ökenvandraren triumfera. Revymakaren Karl Gerhard är mest känd som en rakryggad antinazist under krigsåren. Men 1923 skrev han kupletten Varuhuset som spelades Kupletten framfördes av en judisk brödratrio, försedda med stora böjda lösnäsor. I kupletten framställdes Hitler som ett oskyldigt offer för judendomens intriger, de krökta näsornas profitlystnad bar ansvaret för utplundringen av det tyska folket. Feta äckliga judar idkade kötthandel med Ruhr-barn. Versailles-freden var ett täcknamn och bästa sättet att skinna en slagen nation. Skriftställaren Stig Ahlgren försöker ge en förklaring till angreppet på judarna i kupletten Varuhuset. Ahlgren skriver: Att Karl Gerhard tog Hitlers parti mot judarna 1924 måste ses som ett utslag av hans politiska oskuld. Judisk storfinans och judiska affärsmän i Weimarrepubliken var en maktfaktor att räkna med och skulle 5

6 alltså hatas och hållas efter. Inskriven i denna ekvation blir Hitler, till synes ett värnlöst offer för profitintressen, en hygglig karl. Det var i denna miljö som ett antal personer i Malmö bildade Israels Vänner då de såg som sin uppgift att tillsammans stå upp för det judiska folket. I dag driver man inte med judarnas näsor eller profithunger. Nej, i dag demoniseras judarna på ett annat sätt. På Webben kan vi dagligen läsa att vår värld skulle bli mycket bättre att leva i om inte Israel fanns. Den ensidiga kritik mot Israel som förts fram har lett fram till det svar som 15 EU länder gav när de för fyra år sedan tillfrågades om vilket land de ansåg utgjorde den största faran för världsfreden. Vid en tid då palestinska självmordsbombare nästan dagligen sprängde civila på bussar och marknader i Tel Aviv och Jerusalem ansåg 60 procent av EU:s invånare att Israel var det största hotet mot världsfreden. Det största hotet mot världsfreden var inte Nordkorea, inte Iran, Irak, Burma, Kina, Ryssland eller USA, utan Israel. Efter en sådan undersökning kan man säga att man lyckats med att sprida hat, fruktan och en demonisering av det judiska folket. Behövs Israel? Till att diskutera den frågan inbjöds Jackie Jakubowski, chefredaktör för Judisk Krönika, till Sveriges Radios Studio Ettsamtal i samband med Israels självständighetsdag. Klokt nog tackade Jakubowski nej till inbjudan. Det var korrespondenten Cecilia Uddén som hade kommit på den bisarra idén att frågan om Israels existens borde diskuteras. En liknande diskussion om något annat demokratiskt land har väl Sveriges Radio inte inbjudit till. Tänk er vilken debatt som hade startats i både Sverige och Norge om man i Sveriges Radio den 17 maj diskuterat frågan, Behövs Norge? Den dag då jublande och flaggviftande norrmän vandrar på Oslos huvudgata Karl Johan upp mot Kungliga Slottet och Stortinget. Men om Israel kan man ställa fråga. Behövs Israel? Israel är ett land som genom FN:s försorg har blivit till och tagit emot miljontals judar som lämnade koncentrationsläger och pogromer men även dem som önskat slippa känna utanförskapets plåga. För alla dem har räddningen varit att komma till ett land där de är accepterade för vad de är judar. Ulf Ekman besöker Malmö och talar i ett stort opinionsmöte för Israel i Europaporten. Fredag 20 mars, klockan Arrangör är frikyrkoförsamlingar i Malmö och Israels Vänner. För dem som ställer frågan, behövs Israel är inte svaret självklart. Men att förneka Israels rätt att existera eller dess legitimitet är en antisionism som har alla de klassiska antisemitiska attributen demonisering, diskriminering och uteslutning av det judiska folket; just de tankegångar som fanns på tjugo och trettiotalet. Vi frågar oss. Kommer denna antisionism, som nu sprider sig i ett flertal länder, till sist leda fram till det som Bibeln kallar för Harmageddon? Ett är dock sant. Israels Vänner vill stå upp för Israel och det judiska folket. (I doktorsavhandlingen En jude är en jude är en jude av Lars M Andersson har jag hämtat en del uppgifter) Dags att planera för Israelkonferensen den 2 5 juli 2009 Göte Ragnarp Vi minns med glädje sommarens konferens och ser fram emot Israelkonferensen Platsen är som vanligt Helsingborg och Sundsgårdens utmärkta konferensanläggning. Planeringen pågår och hittills är det klart att Emanuel Minos, Hans Weichbrodt, Dan Johansson, Göte Ragnarp och Siegfried Luikert medverkar. Ytterligare några intressanta namn kan tillkomma och vi återkommer med närmare information i kommande nummer av Israels Vän. Det går redan nu att anmäla sig till Israels Vänners expedition. 6

7 Siewert Öholm tar här upp det ersättningsteologiska antiisraeliska sveket. Utöver artikelns exempel försöker Diakonia nu stoppa ett spårvägsbygge i Jerusalem och har nyligen bidragit till att en välfungerande svensk Assa Abloy-fabrik vid en israelisk bosättning tvingats stänga. När kristna förföljs och dödas i Indien i dessa dagar, hör jag inte ett knäpp från Diakonia eller Bilda. När ryssarna gav sig på Georgien i somras och skapade död och flyktingkaos hörde jag inte ett knäpp från Bilda eller Diakonia När svälten och misären snart ödelagt hela Zimbabwe under flera år, hör jag inte ett politiskt eller humanitärt knäpp från Bilda och Diakonia. När palestinska terrorbombare briserar sin död och sin ångest på marknader, i bussar, på bröllopsfester i Jerusalem, Haifa eller Sderot hörs inget utom talande tystnad från Bilda och Diakonia. Diakonia och Bildas talande tystnad har bara ett budskap och ett tal: Vi bryr oss inte om Judarna. De är inte värda vår empati och vårt engagemang. Diakonia och Bilda trampar på sin Bibelhistoria Problematisering, nyanser eller samband behövs inte för Bilda eller Diakonia i berättelsen om dagens Israel. Bilda och Diakonia har på några år utvecklat ett mycket selektivt empatiengagemang och en förbluffande förmåga att titta bort när empatin inte är politiskt korrekt eller leder till SIDA-bidrag. För oss med frikyrkohistoria är det en stor katastrof att se det ideologiska förfallet i två organisationer som skapades ur ett kristet engagemang att lindra lidande, minska nöd och med kunskap som vapen erbjuda människor att både leda andra, bygga ett land och lära känna Jesus. Det gällde Indien, det gällde Tanzania, det gällde Östersund och Ljungby och Örebro. Kristen kärlek byggde Frikyrkan Hjälper. SIDA s kärlek håller Diakonia vid liv. Frikyrkliga studieförbundet var det redskap församlingarna kunde förlita sig på som bibelförankrat och medvetet. Det judiska folket hade då en positiv och bibelmedveten särställning. I min frikyrka var judarna inte ersatta av församlingen, men snarare föremål för förundran inför den Gudsplan hela Gamla Testamentet talar om. Mina kristna förebilder talade med kärlek och utan skräck om Guds utvalda (och plågade) folk. Församlingen var genom Jesus inympad i den Gudsplanen till en gemensam och slutlig historia. Även om mycket talar för att mina kyrkofäder hade rätt kan man faktiskt se på Israel och den judiska historien enbart ur ett demokratiskt och mänskligt perspektiv. Israel som stat är ett under. (Också utan gudstro) Efter en tvåtusenårig antisemitism återskapades Israel där det alltid har legat. Det finns ingen annan stat, inget annat folk som kan göra anspråk på att varit en legal statsbildning i samma område. Palestina var definitivt ingen stat vare sig 1948 eller Inte heller ett identifierat folk. När Bilda och Diakonia vilseför sina organisationer med att tala om att Palestina ockuperades 1967 är det osant. Sanningen är att Israel fått kämpa för sin rätt att leva i fred sedan staten bildades, därför att araber och palestinier vill kasta de orena i havet. Den antisemitismen stödjer Bilda och Diakonia med sina handlingar. Bilda och Diakonia agerar i en siamesisk förening med historiens och nuets antisemiter genom att framställa konflikten med en kålsuparteori. Man talar om båda parter som om de hade samma bakgrund, samma motiv, samma människosyn, samma historia, samma rätt. I stället för att hylla vad 60 år av demokrati i en enda stat i Mellanöstern åstadkommit, talar man om Israel och året 1948 som året för Al Nakba och den nya förintelsen. Då skulle judarna förintat(!) araber bosatta i krigsområden i det som blev Israel. Och så anklagas de för att göra också idag. Man skriver 7

8 Bilder som Diakonia och Bilda inte vill se. Det sedan många år kontinuerligt pågående terrorkriget mot civila judar och staten Israel är en ständig källa till oro och sorg. I varje annat tänkbart sammanhang hade något liknande orsakat ett kraftfullt och samstämmigt internationellt fördömande. Men inte när det gäller Israel och judar. Att bagatellisera eller negligera när offren är judar är inget annat än antisemitism. Bilderna ovan är från staden S derot som, speciellt på senare år, varit utsatt för raketbeskjutning med mänskligt lidande och död och stor materiell förödelse. gärna ihop sig med välkända antisemiter, kommunister, ateister och gemena israelhatare. När Bilda vill utbilda sitt folk i demokrati har deras litteraturlista en obehaglig dominans av böcker från Ordfront och andra vänsterpolitiska propagandaverkstäder. Det kan förklara en del men inte allt kring Bildas ideologiska förfall. När Diakoni vill informera om mänskliga rättigheter fylls deras hemsida också av propagandistiska tolkningar av en enda brottsling mot mänskliga rättigheter, nämligen staten Israel. Det luktar nyantisemitism. Det är orättfärdigt och det är okristligt. Kristligt skulle vara att skicka följeslagare till Sderot med samma kärlek till hotade människor som man har till dem man påstår ständigt trakasseras, apartheidbehandlas eller beskjuts vid israeliska vägspärrar. Kristligt skulle vara att förklara att Muren är en delvis mur och att det finns en orsak till den. Kristligt skulle vara att förklara att Gaza inte är ockuperat av Israel och att förnödenheter till Gaza knappast kan vara Israels ansvar, trots att man oftast tar det ansvaret. Varför är det förresten inte islamiskt, eller förenligt med Koranen att egyptier eller andra grannstater förser Gaza med allt man behöver? Kristligt skulle också vara att inte negligera den evangeliska kyrkans syn på judarna i både historien och frälsningshistorien. Kristligt skulle vara att inte liera sig med antisemitiska hatfilosofier, där judarna alltid är de skyldiga, de onda de ovärdiga. Det är med sorg jag måste skriva de här raderna. Men tiden är inne för klartext och helig vrede över falskhet och politisering. Jag sörjer över Bildas och Diakonias svek mot sina egna ideologiska rötter och nonchalansen mot demokrati och ärlighet i sina ställningstaganden mot Israel. Jag vet att Bilda och Diakonia också arbetar med annat. Jag vet att många kan respektera det arbetet och gläds åt det. Men Israelhatet solkar ner båda organisationerna och kommer att på sikt innebära att Sverige behöver skapa ett nytt bibelförankrat studieförbund men också en ärlig kristen biståndsorganisation. Yes we can! Siewert Öholm Läsning av Öholms skarpa analys föranleder redaktören till en reflektion: Om Bilda och Diakonia varit med på GT:s tid skulle de ha varit ledande aktivister i Rädda Jerikokommittéen, Svensk-Filisteiska vänskapsförbundet och Kamratföreningen Goliats vänner. 8

9 Rehabiliteringscentret Hörnsten I november kom det officiella godkännandet från israeliska myndigheter av Netanyas Messianska församlings, Beit Asaph s, rehabiliteringscenter med inriktning på människor med sociala/ekonomiska problem och drogberoende, som det finns i Israel likaväl som i alla andra länder. Här följer ett brev till Israels Vänner från Beit Asaph till Israels Vänner översatt till svenska. Shalom, Jag skulle vilja uppdatera er om den allra senaste och spännande utvecklingen av vårt rehabiliteringscenter under denna senaste månad. För centrets helhetsfunktion var det viktigt för oss att i initialskedet få alla byråkratiska detaljer ordnade med stöd av advokat och kontakter med statliga myndigheter så allt skulle bli komplett, korrekt och lagligt. Vi hade en period av intensiv bön under denna tekniska och ofta komplicerade administrativa process för att rätt möta myndigheternas förväntningar och detaljkrav i samband med att vår ansökan behandlades. Pris ske Gud. I dag har vi glädjen att meddela att vi fått det officiella tillståndet att öppna en israelisk Amutah (idéell organisation) med alla nödvändiga legala dokument på plats för att starta vår nya verksamhet. Det finns många vittnesbörd som vi kan ge om Guds trofasthet på vägen fram emot att öppna vårt rehabiliteringscenter men det är särskilt ett som vi vill delge er och det är om hur organisationens namn tillkom. Av de namnförslag som församlingen lämnat in i sin ansökan valde myndigheterna namnet Hörnsten = Even Pina, som på hebreiska är baserat på Jesaja 28:16 Därför säger Herren, Herren så. Se, jag har lagt en grundsten i Sion, en beprövad sten, en dyrbar hörnsten, en fast grundval. Den som tror på den behöver inte fly. När nu vår vision om ett rehabiliteringscenter i Netanya är en realitet har vi möjlighet att starta med den praktiska delen av verksamheten som att hitta en lämplig plats (byggnad) och utveckla ett relevant program. Vi önskar era förböner i denna process så vi kan vara öppna för Herrens vägledning när vi nu skall gå vidare. Vi är tacksamma för ert stöd och er delaktighet med oss och speciellt för er donation av minibussen, som väl motsvarar verksamhetens behov. Vi tror att detta fordon är ett viktigt verktyg för ett framgångsrikt arbete med centret (Hörnsten). I tro har vi öppnat ett bankkonto så gåvor kan överföras direkt till detta konto. (Israels Vänner kan förmedla gåvor.) Må Gud välsigna er för allt understöd och visad omsorg. Lev Guler, Genadiy Pearlstein och personalen på Hörnsten rehabiliteringscenter, Netanya Ovan: En av bussnycklarna överlämnas av Israels Vänners ordförande Göte Ragnarp till Lev Guler, pastor i Beit Asaph. Till vänster: Orits föreståndare Siegfried Luikert överlämnar en nyckel till Genadiy Pearlstein, aktivt engagerad i Hörnsten. 9

10 Från Orits horisont I HERREN har jag min tillflykt och min borg, min Gud som jag förtröstar på. Det är vår bekännelse efter ett arbetsrikt och välsignat år Åtta resgrupper och ca 3000 övernattningar med närmare 1000 middagar för våra gäster är ett enastående resultat för lilla Orit. Gång efter annan fick vi söka vår tillflykt i HERREN och han hjälpte oss. Vinterns renovering av fasaden har blivit godkänd av resenärerna och vi tackar Jesus för alla era förböner. I tjänsten för Herren och gästerna har den nya fina bussen varit en ständig källa till glädje. Nu kommer vintern och det blir lugnare. Det blir tid för spackling, målning och fortsatta uppgraderingar på byggnaden. Ansökan för byggnadslovet pågår och planeringen för 2009 års resor är i full gång. Föreståndarparet Ruth och Siegfried Luikert hälsar dig gärna välkommen till Israel och till gemenskap och måltider på Orit. miärministrar före honom ända sedan Yitzhak Rabin i mitten på 90-talet. Vårt hopp står inte till politiker utan till Herren. Som Sven Reichman fritt återgivet har sagt i ett bibelstudium här på Orit: De stora händelserna i historien har Herren reserverat åt sig själv. Hamasterroristerna fortsätter att beskjuta israeliska lantbruk, byar och städer. De bygger tunnlar med syfte att kidnappa fler israeliska soldater som patrullerar på den israeliska sidan om gränsen. Ett klart fräckt brott mot vapenvilan som inte längre förtjänar ordet. Israels militära aktioner kallas ofta för vedergällning, vilket de tydligen inte är. I så fall skulle man göra som terroristerna och på måfå beskjuta civila samhällen. Israel däremot riktar sina attacker mot terrorns gärningsmän. Dessa attacker är legitima Nyval i Israel Den 10 november lade Israels parlament Knesset ner sin verksamhet i förberedelse för det utlysta nyvalet som kommer att genomföras troligen februari Det är för närvarande 13 partier representerade i Knesset och den stora frågan är hur en ny koalition kommer att se ut efter valet. Som det ser ut idag kommer antingen Zipi Livni från Kadima eller Benjamin Netanjahu från Likud att leda den blivande koalitionen. Många hoppas, andra befarar, att Netanjahu inte kommer att fortsätta förhandlingarna med palestinierna angående land för fred. Sett från Orits horisont kommer även han att fortsätta samtalen precis som alla preoch i rent försvarssyfte. Upphör terrorn så upphör även Israels försvarsattacker. Ni är världens ljus Med tanke på de två stora ljushögtiderna Hannuka och Jul ställs vi inför utmaningen att lysa mitt i mörkret. Guds närvaro i templet i Jerusalem och Jesus, det sanna ljuset från Fadern, visar vägen bort från den mänskliga begränsningen och uppåt till HANS obegränsade makt och härlighet. Vi uppmanar: Låt er försonas med Gud! I honom ligger svaren för våra personliga ärenden men också för ett sargat Israel. Tack för att ni står kvar i era böner och gärningar för Israels snara förlossning! Vi önskar er alla en välsignad Hannuka och Jul Siegfried & Ruth 10

11 Jag är ljuset När Jesus proklamerar att han ÄR LJUSET skapar han en oerhört stor förväntan hos sina judiska åhörare. Sedan tidiga barnaåren har de lärt känna skrifterna. De har suttit i pappans knä och bokstaverat sig igenom de fem Moseböckerna, profeterna och de andra skrifterna. Mamman har sjungit fromma visor sedan de låg i vaggan; sånger som handlar om deras osynlige Gud, Israels Gud, som bor i ett ljus dit ingen levande kan komma. Jesu självdeklaration där han hävdar JAG ÄR LJUSET är häpnadsväckande. Har inte den store konung David skrivit i Psaltaren HERREN är mitt ljus och min frälsning; för vem skulle jag frukta? Ps 27:1 Eller i Psalm 104:2 Du höljer dig i ljus såsom i en mantel, du spänner ut himmelen såsom ett tält. De gamla profeterna har talat om den kommande Messias som det stora ljuset. Jesaja, en hövding i Herrens här, profeterar: Det folk som vandrar i mörkret skall se ett stort ljus; ja, över dem som bo i dödsskuggans land skall ett ljus skina klart. Jes. 9:2 Jesu åhörare kopplar direkt. Här står en judisk rabbin och hävdar att han är den utlovade. Han ställer sig på en gudomlig nivå! Samme Jesaja pekar klart på Israels Helige när han skriver i Jes. 60:19: Solen skall icke mer vara ditt ljus om dagen, och månen skall icke mer lysa dig med sitt sken, utan HER- REN skall vara ditt eviga ljus, och din Gud skall vara din härlighet. Det är Johannes som citerar Jesus så här i 8:e kapitlet och vers 12: Åter talade Jesus till dem och sade: JAG ÄR VÄRLDENS LJUS; den som följer mig, han skall förvisso icke vandra i mörkret, utan skall hava livets ljus. Jesus talar inte om ett obestämt ljus bara för att kittla israelernas fantasi. Nej, han tänder på gudomlig dynamit! TANACH, den judiska Bibeln säger HER- REN är ljuset och nu säger Jesus precis samma sak om sig själv. Många på hans tid förstod att Jesajas löfte om det stora ljuset hade gått i uppfyllelse i och med Jeshua, Jesus. Tiotusentals av judar inklusive medlemmar i Sanhedrin och bland de skriftlärde tog emot Jesus så som den gamle fromme juden Shimon som bekände: Mina ögon hava sett din frälsning, vilken du har berett till att skådas av alla folk: ett ljus som skall uppenbaras för hedningarna, och en härlighet som skall givas åt ditt folk Israel. Luk. 2:30-32 Tillsammans med dessa har sedan dess oräkneliga skaror från nationerna böjt sina knän och tacksamt bekänt att Jesus har frälst dem från mörkret till sitt underbara ljus. Tillsammans väntar vi nu på det nya Jerusalem, staden som inte behöver sol eller måne till att lysa där, ty GUDS HÄR- LIGHET upplyser den och DESS LJUS ÄR LAMMET. Upp. 21:23 Siegfried Luikert Res till Israel och Orit Även om vårens gruppresa är fullbokad kan den som så önskar på egen hand eller tillsammans med en mindre grupp vänner resa till Israel. Gör då som många andra och välj Orit som bas för besöket i Israel. Orits omtyckta föreståndarpar och svensktalande volontärer skapar utmärkta förutsättningar för en lyckad resa till Bibelns land. Välkommen att ta kontakt direkt med Orit adressuppgifter sid. 15. Inför år 2009 Glöm ej prenumererationen på Israels Vän endast 100 kr/år gärna med en extra gåva till Israels Vänners verksamhet. 11

12 Keren Hayesod vid Israels sida sedan 1920 Keren Hayesod (hebreiska för Grundfonden) grundades 1920 av bl. a Chaim Weizmann, som sedan blev staten Israels förste president. Organisationen skulle vara en länk mellan den framväxande judiska staten och judar och andra Israelvänner runt om i världen. Så har det fungerat sedan 1920, och på så sätt har vi alla hjälpt till att säkra Israels existens och uppbyggnad. Ulf Cahn är generalsekreterare för Keren Hayesod i Sverige. En judisk stat kunde bildas 1948, en stat med enbart invånare intressant nog lika många som enligt Bibeln lämnade Egyptens slaveri bakom sig. Från att ha samlat in medel till Jewish Agencys (Israels regering fram tills 1948) uppbyggnad av den nya judiska staten, fick Keren Hayesod efter 1948 som huvuduppgift att arbeta för invandring och integration. Israels befolkning ökade under några år med ca en miljon invånare, dels flyktingar från Andra Världskrigets Europa och dels från arabländerna. Det säger sig själv att ett Israel, nybildat och under attack från samtliga grannar, inte kunde klara att ta hand om alla dessa flyktingar utan hjälp utifrån. Invandring och integration Keren Hayesod har sedan 1948 hjälpt Israel att ta emot och integrera över tre miljoner invånare. 12 Detta är kanske det allra viktigaste arbete man kan göra för Israel. Dels är det förstås just detta Israel är till för att vara ett hem för all världens judar. Dels är det på detta sätt Israel stärks allra mest genom att allt fler judar befolkar landet. Arbetet för invandring och integration har alltid gått i vågor. I tider av extrem invandring, som efter murens fall 1989, har möjligheterna att göra ett gott arbete med integrationen varit mindre. Pengarna har helt enkelt inte räckt till. När invandringen har sjunkit har mer resurser kunnat se till att integrationen fungerat bättre. Så är läget nu. De senaste åren har Israel tagit emot många etiopiska judar, s.k. falash mura. Deras historia är oerhört fascinerande, kanske får jag möjlighet att återkomma till den. Nu har invandringen tillfälligt stoppats, eftersom regeringen inte trodde att det fanns fler falash mura som hade rätt att invandra. Det finns dock ett antal tusen till, och processen lär komma i gång igen i början av nästa år. Under tiden har då Israel chansen att satsa mer pengar på integrationen och det behövs verkligen när det gäller just de etiopiska judarna. Behoven är enorma. Dessa judar kommer från ett gammaldags jordbrukssamhälle med självhushåll till ett modernt Israel och omställningen är omvälvande. Allt från språk till yrkesliv och bostäder är helt väsensskilt och oerhört svårt att växa in i. Jewish Agency arbetar med en mängd program för att hjälpa invandrare att integreras. Regelrätt utbildning om Israel, hebreiska och hur samhället är uppbyggt och fungerar är grunden. Men sedan måste falash mura ha en utbildning som de kan försörja sig på, kunna klara eget boende i ett helt annat samhälle, förstå hur ett modernt samhälle fungerar och mycket annat. Utmaningarna är många. Hjälp till utsatta israeler Förutom detta grundarbete invandring och integration görs mycket annat inom ramen för Keren Hayesod och Jewish Agency. Det handlar om stöd till andra utsatta israeler (barn, ungdomar, handikappade och äldre) och stöd till utsatta samhällen/områden. Keren Hayesod finns i 50 länder över hela världen, bl.a. här i Sverige där vi också kallas Förenade Israelinsamlingen. Med Jewish Agencys omfattande arbete finns det många möjligheter för oss och våra givare att hjälpa. Förenade Israelinsamlingen har satsat på att hjälpa barn i barnbyn Neve Michael, utanför Netanya. Det handlar om barn som av sociala myndigheter och domstolar placeras där, för att föräldrarna inte är lämpliga att ta hand om sina barn. Detta är en hjärtskärande israelisk verk-

13 lighet. Barnbyn har 250 barn och vi i Sverige bidrar till att man kan ha mer personal (hjälplärare och socialarbetare), ge barnen en värdefull fritid och mycket annat. Våra givare har också kunnat finansiera renovering av flera byggnader i byn. Nu fortsätter vi med att satsa i en annan barnby i Afula Ilit, i södra Galiléen. Sedan 25 år verkar vi även i Beersheva, som är en partnerstad till oss. Där har vi framför allt hjälpt medellösa äldre att få en tryggare och bättre ålderdom, som de förtjänar. Israel grundades och byggdes upp främst av ungdomar, och det är viktigt att landet nu tar hand om dem på ett riktigt sätt på sin ålderdom. Vi i Sverige har finansierat uppbyggnad och renovering av ett antal äldreboenden, vårdhem, dagcenter för äldre, dagcenter för handikappade och mycket annat. Vad kan du göra i dag? När en tredjedel av barnen ca barn! lever under existensminimum, och när var fjärde äldre medborgare inte har råd med nödvändiga mediciner, då har vi judar och andra Israelvänner en viktig uppgift att fylla. Kom ihåg: Den som välsignar Israel ska bli välsignad. Detta kan du göra på många sätt, men att dels stödja Israels framtid invandrarna och de utsatta israelerna kan aldrig vara fel. Tack för ditt stöd och din gåva! Varma Shalom-hälsningar Ulf Cahn Generalsekreterare Förenade Israelinsamlingen/ Keren Hayesod i Sverige Utgivare av Menorah. Nyheter från Israel Fakta och information utan anti-israelisk och antisemitisk vinkling. Varje vecka sänder Dan Johansson programmet Nyheter från Israel på NärRadion. Ca lyssnare får då höra aktuella nyheter och viktig information från Israel och den judiska världen. Programmen är 15 minuter långa. Följande NärRadio-stationer sänder i dag programmen: Alingsås, Göteborg, Helsingborg, Hässleholm, Höganäs, Junsele, Karlstad, Kramfors, Kungälv, Lagan, Linköping, Lomma/Burlöv, Malmö, Mullsjö, Skövde, Örebro, Örnsköldsvik Du som är intresserad av att dessa viktiga program även kan sändas på din ort kan tipsa din NärRadio-station, som då kan kontakta Radio Malmö 89,2, Jan Ravstam, Europaporten, Stadiongatan 25, Malmö, E-post: eller Israels Vänners expedition. I TV-program på Kanal 10 medverkar Dan Johansson i programserien Ur profetians värld. Program från Israelkonferensen har sänts och kan återkomma på kanal 10. Nyheter från Israel kan också höras på Bertil Rosenius hemsida Inspelningar från Israelkonferensen. Nytt för i år är att vi även kan erbjuda DVD-inspelningar (ljud och bild) och som tidigare vanliga CD-inspelningar (ljud). Däremot har vi lämnat den utgående kassett-tekniken. De inspelningar vi kan distribuera är följande på DVD och CD. Göte Ragnarp: Profetismen i Israel Dan Johansson: Den sjunde förutsagda generationen. Bruden i Esters bok. (2 cd/dvd) Ruth & Siegfried Luikert: Från Orits horisont Hans Weichbrodt: Josef en profetisk förebild för den yttersta tiden (2 insp. e.m. resp. kväll) Israel 60 år Sånggrupp från Örkelljunga, Timo Lordhem, Siegfried Luikert Jack-Tommy Ardenfors: Det profetiska ordet. Den stora festen. (2 cd/dvd) Pris per DVD är 95 kronor och CD 45 kronor inkl. porto. Vid beställning av flera DVD eller CD-skivor kan vi sända flera förpackningar p.g.a. portogränserna. Beställs från Israels Vänners expedition. Adressuppgifter se sidan

14 Israel-möten Europaporten Stadiongatan 25, Malmö Söndag 1/2 kl Holger Nilsson Aktuellt och profetiskt om Israel Välkommen till aktuella möten med Bibeln och Israel i fokus Dan Johansson besöker: 16-18/1 Sidensjö, Ekumeniska möten 23-25/1 Älmhult, Pingstkyrkan 27/1 Helsingborg, Samfundet Sverige-Israel 28-29/1 Vilhelmina (preliminärt) 30/1-1/2 Östersund, Israelsamlingar 6-8/2 Avesta, Pingstkyrkan 10-12/2 Avesta, Pingstkyrkan 15/2 Trelleborg, Pingstkyrkan 19-22/2 Bjurbäck/Nyhem, Pingstkyrkan 22/2 Tidaholm, Missionskyrkan 23/2 Skövde, Israels Vänner i Skaraborg 25-26/2 Moholm 27/2-1/3 Mullhyttan 3-5/4 Sollebrunn, Ekumenisk, serie Se även lokalpressen och andra info-kanaler. Israel-möten Pingstkyrkan Kungsgatan 30, Linköping Lördag 13/12 kl Sven Reichmann talar över ämnet Varför utvalde Gud ett folk istället för att jobba lika med alla Sång Musik Servering Israeliska produkter Stifts- och Landsbibliotekets hörsal Östgötagatan 5, Linköping Onsdag 14/1 kl Fritz Hilliges talar över ämnet Om detta må ni berätta Dans fru Lil är ofta med på mötena med sitt utbud av Israeliska produkter. Arr: Samfundet Sverige Israel Norrköping Linköping och Israelgruppen i Linköping Holger Nilsson Sång Musik Servering Israeliska produkter I MOSE FOTSPÅR 8-22 mars Bl a Kairo-Memfis-Pyramiderna- Sinai-Eilat-Petra-Nebo-Amman- Jabboks vad-jerash-galileen- Jerusalem-Netanya. Pris :- Tolk/bibellärare Dan Johansson STORA ISRAELRESAN 22 mars-5 april Bl a Netanya-Cesarea-Karmel- Nasaret-Galileen-båtresa-Zefat- Golan-Sachne-Jerusalem- En Gedi- Masada-Döda Havet-Eilat-Mispe Ramon-Jaffa-Tel Aviv. Pris :- Max 50 delt/resa. Halvpension, allt ingår utom lunch. Information och program Reseledare Erland Olsson Tel SHALOM TOURS Julklappstips! Böcker, inspelningar och hudvårdsprodukter från Israel Besök Dan Johanssons hemsida eller ring Redovisning sept. okt Israels Vän Gåvor Hoppets skola Arbete bland barn Gamla/behövande Ukraina Messianska förs Magen David Adom 600 Keren/Hayesod Keren Kajemet Träd Keren Kajemet Vatten Keren Kajemet - Miljö 500 Orit + bussen Summa kronor Vi önskar välsignelser från Israels Gud över varje gåvogivare. Israels Vänner 14

15 Adress: Husie Kyrkov. 98, Malmö. Tel/Fax 040/ Bankgiro Plusgiro Org.nr E-post: Hemsida: Finland/Åland: Prenumeration 15 euro/år och gåvor Swedbank Helsinki kontonr Vi kan erbjuda Autogiro en praktisk och smidig betalningsform. Kontakta Israels Vänners expedition. Organ för ISRAELS VÄNNER, bildat Redaktör och ansvarig utgivare: Henry Nordin Medarbetare i tidningen: Göte Ragnarp, Dan Johansson, Siegfried Luikert m.fl. ISRAELS VÄN utkommer med 6 nr per år och kostar 100 kr/år. I Finland/Åland 15 euro/år se ovan. Provnummer på ISRAELS VÄN sändes gratis. Prenumeration kan ske genom betalning med inbetalningskort som medföljer tidningen eller på det sätt som passar prenumeranten bäst. Materialet får ej användas utan tillstånd av utgivaren. Israels Vänner grundades år 1923 som ett ekumeniskt organ att verka bland Israels folk i olika länder. Enligt Israels Vänners stadgar är uppgiften att väcka kärlek och förståelse för Israels folk, förmedla medel till trädplantering, skapa kontakt med skandinaviska turister och ordna samlingar för kibbutzungdomar, sprida biblar och positiv litteratur om Israel, bistå flyktingar, stödja en skola för arabiska barn och ungdomar nära Betlehem, utge tidningen Israels Vän och anordna möten och undervisa i Guds ord om Bibelns folk. Skandinaviska Servicecentret Orit Föreståndare: Ruth och Siegfried Luikert Hotel Orit, Sh derot Chen 21, Netanya, Israel Tel/Fax: 00972/ E-post: Orits hemsida: Medarbetare i Israels Vänner Emmanuel och Corinne Rodriguez-Perez Paris, Frankrike Vladimir och Inna Vayner Kiev, Ukraina Israels Vänners styrelse Ordförande: Göte Ragnarp Ärtgränd Malmö Tel 040/ Föreståndare och sekreterare: Henry Nordin Widells väg Malmö e-post: Tel 040/ Mobil 073/ Israels Vänners exp. 040/ Kassör: Doréen Hendrickson S. Hunnetorpsvägen 38 B Helsingborg Tel 042/ Dan Johansson Regementsg. 56 A Malmö Tel 040/ e-post: Karl Eric Axelsson Åsa Godegård Tjällmo Tel 0141/ Janeric Johansson, Malmö Nils Olof Persson, Lund Daniel Byrén, Genarp Åsa Enkvist, Malmö Israels Vänners Styrelse framför ett varmt tack till alla medarbetare och alla gåvogivare för insatser och gåvor under året. Med tacksamhet till Gud ser vi tillbaka på det gångna året och tillönskar Israels Väns läsare en GOD JUL och ett GOTT NYTT ÅR Prenumerationer. Adressändring. Avbeställning. Skriv tydliga och korrekta namn- och adressuppgifter. Vid adressändring även föregående adress med postnummer. ********** Gåvor mottages tacksamt till Israels Vänners arbeteoch angivna ändamål ********** 15

16 POSTTIDNING B BEGRÄNSAD EFTERSÄNDNING Vid definitiv eftersändning återsänds försändelsen med nya adressen på baksidan (ej adressidan). ISRAELS VÄN Husie Kyrkov. 98, MALMÖ Israel hjälper i vanlig ordning både sina vänner och fiender. En 12-årig iransk pojke har nu efter förslag från be - hand lande läkare i Teheran och Turkiet, som saknar nödvändiga resurser, kommit till Hashomer - sjukhuset i Israel. De israeliska myndigheterna snabbehandlade ärendet och ordnade visum för pojken och hans föräldrar. Pojken lider av en mycket elakartad hjärntumör och i Israel får han nu bästa tänkbara behandling. Trots Hamas maktövertagan - de och hatpropaganda har Israels sjukvårdsinsatser för gazaborna ökat med 45 % sedan 2006 då Israel beviljade gazabor inresa i Israel för sjukvård. Den siffran steg till hela under 2007 och har fortsatt att öka under 2008 trots att terrorister vid minst 20 tillfällen utnyttjat detta för att genomföra terrorhandlingar mot sina välgörare israelerna. I oktober flögs 17 krigsskadade från Georgien till Israel för sjukhusvård, som bekostas av sjukhusen själva och Magen David Adom (Israels Röda Kors). Listan skulle kunna gö - ras mycket lång och växer kontinuerligt. Antalet judar i världen är enl. siffror från Jewish Agency 13,3 miljoner. Av Israels befolkning på är judar. Judar finns fortfarande i ett stort antal länder och de största grupperna är: USA 5,3 milj., Frankrike , Kanada , Storbritannien , Ryssland eller i hela f.d. Sovjetunionen, Ar gentina , Tyskland , Australien och Brasi - lien (Inofficiella uppgifter hävdar betydligt högre antal i t.ex. f.d. Sovjetunionen och p.g.a. assimilation genom främst giftermål blir beräkningar svåra). Harry Zvi Tabor är mannen som uppfann solcellpanelen för uppvärmning av vatten. De finns i dag i hela världen och på 95 % av hustaken i Israel. Han arbetade heltid fram till 81-årsdagen men är fortfarande aktiv vid 91-års ålder med nya projekt. Harry Zvi Tabor, som bor i Jerusalem, uppmanades av Ben Gurion att komma till Israel från England p.g.a. att han hade den kunskap och utbildning som behövdes i den nya staten Israel. Cowboyen Couy Griffin från New Mexico i USA har ridit km på hästryggen från Golden Gate-bron i San Francisco till Gyllne Porten i Jerusalem. Resan startade 2006 och han upplever det som om han blivit ledd till Jerusalem. Hans budskap, som kan läsas på Internetsidan ridingforisrael.com, är att bringa Guds kärlek och Jesu Kristi frid till de som han möter på sin väg genom olika länder och städer. Nir Barkat är namnet på Jerusalems nyvalde borgmästare. Han fick 52 % av rösterna och efterträder den tidigare ultraortodoxe borgmästaren Uri Lupolianski. Nir Barkat motsätter sig att Jerusalem delas utan han vill bevara Jerusalem som en öppen och fri stad för alla religioner. Han ser Jerusalem som en odelad huvudstad för Israel och det judiska folket. Barkat önskar att besökare från hela världen skall känna sig välkomna till Jerusalem, som han betecknar som världens viktigaste stad. Israels lövhyddor blir allt fler. Inför årets lövhyddohögtid såldes 20 % fler lövhyddor än i fjol. Genomsnittspriset på en lövhydda är shekel. Ett ökande antal sekulära judar skaffar sig lövhyddor, som har tre väggar och består av ett metallstativ med tygväggar och tak av palmblad. Därmed följer israelerna uppmaningen i 3 Mosebok 23:39-43 till åminnelse av Guds trofasthet under den 40-åriga ökenvandringen.

Juldagen år B. Ingångsantifon Jes 9:6

Juldagen år B. Ingångsantifon Jes 9:6 127 Juldagen år B Ingångsantifon Jes 9:6 Ett barn är oss fött, en son är oss given, och på hans skuldror skall herradömet vila. Och hans namn skall vara Underbar i råd, Väldig Gud, Evig fader, Fridsfurste.

Läs mer

JEHOVAH RAPHA HERREN MIN LÄKARE Jesus, slagen 39 gånger 39 Bibelord om helande genom hans sår

JEHOVAH RAPHA HERREN MIN LÄKARE Jesus, slagen 39 gånger 39 Bibelord om helande genom hans sår JEHOVAH RAPHA HERREN MIN LÄKARE Jesus, slagen 39 gånger 39 Bibelord om helande genom hans sår (Alla Bibelord ifrån Svenska Folkbibeln) Om du hör Herrens, din Guds, röst och noga lyssnar till hans bud och

Läs mer

Det är förväntan och spänning, inte minst hos barnen: Kommer mina önskningar att uppfyllas?

Det är förväntan och spänning, inte minst hos barnen: Kommer mina önskningar att uppfyllas? Predikotext: Sak 9:9-10; Matt 21:1-11 Adventstiden är en härlig och speciell tid av året. Det märks på många sätt. När det är som mörkast ute tänder vi upp mängder av stjärnor och ljusstakar. Vi förbereder

Läs mer

Juldagen år A. Ingångsantifon Jes 9:6

Juldagen år A. Ingångsantifon Jes 9:6 119 Juldagen år A Ingångsantifon Jes 9:6 Ett barn är oss fött, en son är oss given, och på hans skuldror skall herradömet vila. Och hans namn skall vara Underbar i råd, Väldig Gud, Evig fader, Fridsfurste.

Läs mer

RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO

RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO HUSBYKYRKAN Lars Mörling 2009 RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO (Lars Mörling 2009) 1. Rättfärdiggörelse är ett rättsligt begrepp Rättfärdiggörelse har inte med känslor att göra utan

Läs mer

VESPER GAMLA HJELMSERYDS KYRKA

VESPER GAMLA HJELMSERYDS KYRKA ! VESPER GAMLA HJELMSERYDS KYRKA Den bön som vi nu ska be har sina rötter flera tusen år tillbaka i tiden. Det finns exempel i bibeln på att Jesus bad sina böner på ett sätt som liknar den ordning som

Läs mer

Vittnesbörd om Jesus

Vittnesbörd om Jesus Vittnesbörd om Jesus Göteborg, 2009 David Svärd Vittnesbörd i Gamla testamentet I det israelitiska samhället följde man det var Guds vilja att man skulle göra det i varje fall de lagar som finns nedtecknade

Läs mer

Helande. En lärjungens identitet. Av: Johannes Djerf

Helande. En lärjungens identitet. Av: Johannes Djerf Helande En lärjungens identitet Av: Johannes Djerf På en temasamling under årets tonårsläger så får ett 100-tal människor, under väldigt enkla omständigheter och under väldigt enkla och tydliga böner riktade

Läs mer

12 sön e trefaldighet. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen.

12 sön e trefaldighet. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. 1/5 12 sön e trefaldighet Psalmer: L151, L90, L159, L163, L179, 375 Texter: Jes 38:1-6, Rom 8:18-23, Luk 13:10-17 Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Predikotext:

Läs mer

Tunadalskyrkan Första Advent. Hosianna- välsignad är han som kommer

Tunadalskyrkan Första Advent. Hosianna- välsignad är han som kommer 1 Tunadalskyrkan 161127 Första Advent Hosianna- välsignad är han som kommer Idag är det festdag i kyrkorna. Det är första dagen på det nya kyrkoåret, Nyårsdag med nya möjligheter och nya påminnelser om

Läs mer

Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn

Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn Maria bodde i en liten stad som hette Nasaret. Den låg i Israel. En ängel kom till Maria och sa: Maria, du ska få ett barn. Barnet

Läs mer

Kan man veta om Bibeln är sann? Eller HUR kan man veta om Bibeln är sann?

Kan man veta om Bibeln är sann? Eller HUR kan man veta om Bibeln är sann? Kan man veta om Bibeln är sann? Eller HUR kan man veta om Bibeln är sann? För det första så måste det givetvis till en ärlig vilja att själv ta del av det som sägs om Bibelns olika böcker. Att vilja läsa

Läs mer

MIDDAGSBÖN GAMLA HJELMSERYDS KYRKA

MIDDAGSBÖN GAMLA HJELMSERYDS KYRKA MIDDAGSBÖN GAMLA HJELMSERYDS KYRKA Den bön som vi nu ska be har sina rötter flera tusen år tillbaka i tiden. Det finns exempel i bibeln på att Jesus bad sina böner på ett sätt som liknar den ordning som

Läs mer

Dopgudstjänst SAMLING

Dopgudstjänst SAMLING Dopgudstjänst Psalm SAMLING Inledningsord och tackbön I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Gud vill att vi skall leva i gemenskap med honom. Därför har han sänt sin Son, Jesus Kristus, för att

Läs mer

B. När en kyrka byggs

B. När en kyrka byggs B. När en kyrka byggs Innan arbetet med en ny kyrka påbörjas eller när grundstenen muras kan man fira andakt på byggplatsen. Detta material kan också användas vid andakter när andra församlingslokaler

Läs mer

Första söndagen i advent år A Ingångsantifon - Ps 25:1-3 Till dig, Herre, upplyfter jag min själ; min Gud, på dig förtröstar jag. Låt mig inte komma

Första söndagen i advent år A Ingångsantifon - Ps 25:1-3 Till dig, Herre, upplyfter jag min själ; min Gud, på dig förtröstar jag. Låt mig inte komma 15 Första söndagen i advent år A Ingångsantifon - Ps 25:1-3 Till dig, Herre, upplyfter jag min själ; min Gud, på dig förtröstar jag. Låt mig inte komma på skam, låt inte mina fiender fröjda sig över mig.

Läs mer

A. Förbön för sjuka. Inledningsord Moment 2. Psaltarpsalm Moment 3.

A. Förbön för sjuka. Inledningsord Moment 2. Psaltarpsalm Moment 3. A. Förbön för sjuka Andakten leds av en präst, en församlingsanställd en församlingsmedlem. Materialet kan användas i tillämpliga delar. Det fullständiga formuläret för förbön för sjuka finns i Kyrkliga

Läs mer

Fakta om kristendomen

Fakta om kristendomen Kristendomen Jesus Fakta om kristendomen Kristendomen är världens största religion med fler än 2 miljarder anhängare. Kristendomen utgår från Jesus från Nasarets liv och lära som återges i Nya testamentet.

Läs mer

Jesus: förödmjukad och upphöjd

Jesus: förödmjukad och upphöjd Lektion 9 Jesus: förödmjukad och upphöjd Vi undersöker Kristi liv i två faser Vilken underbar plan Gud förberedde för att rädda mänskligheten efter syndafallet! Denna plan som är given åt syndare världen

Läs mer

Byggt på Löften Av: Johannes Djerf

Byggt på Löften Av: Johannes Djerf Byggt på Löften Av: Johannes Djerf Om jag skulle beskriva mig själv och mina intressen så skulle inte ordet politik finnas med. Inte för att jag tror att det är oviktigt på något sätt. Men jag har ett

Läs mer

Fastlagssöndagen Varför vi ska be för alla. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen

Fastlagssöndagen Varför vi ska be för alla. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen 1/5 Fastlagssöndagen Varför vi ska be för alla Dagens bön: Gud vår Frälsare, du som genom Kristus har försonat världen med dig själv, fyll våra hjärtan med din kärlek så att vi följer honom och frälsta

Läs mer

GUD ÄLSKAR DIG! Gud älskar Dig och har skapat Dig till att känna Honom personligen.

GUD ÄLSKAR DIG! Gud älskar Dig och har skapat Dig till att känna Honom personligen. Gud älskar Dig och har skapat Dig till att känna Honom personligen. Så älskade Gud världen att han gav den sin ende son, för att var och en som tror på honom inte skall gå under utan ha evigt liv. (Joh

Läs mer

Ordning för minnesgudstjänst i samband med olycka eller katastrof

Ordning för minnesgudstjänst i samband med olycka eller katastrof Ordning för minnesgudstjänst i samband med olycka eller katastrof När en minnesgudstjänst ordnas i samband med en olycka eller katastrof, har oftast en viss tid, timmar eller dygn, gått efter händelsen.

Läs mer

K J S. King James bibeln på Svenska [ 1 Johannesbrevet ] Juli 2012 (Reviderad September 2015) Patrik Firat

K J S. King James bibeln på Svenska [ 1 Johannesbrevet ] Juli 2012 (Reviderad September 2015) Patrik Firat K J S King James bibeln på Svenska [ 1 Johannesbrevet ] Juli 2012 (Reviderad September 2015) Patrik Firat www.nyatestamentet.nu Kapitel 1 1 Det som var från begynnelsen, som vi har hört, som vi har sett

Läs mer

5 i påsktiden. Psalmer: 470, 707 (Ps 67), 715, 94, 72, 200:7-8 Texter: Hos 14:5-9, 1 Joh 3:18-24, Joh 15:9-17

5 i påsktiden. Psalmer: 470, 707 (Ps 67), 715, 94, 72, 200:7-8 Texter: Hos 14:5-9, 1 Joh 3:18-24, Joh 15:9-17 1/5 5 i påsktiden Dagens bön: Kärlekens Gud, du som formar dina troende så att de blir ens till sinnes. Lär oss att älska din vilja och längta efter det du lovar oss så att vi i denna föränderliga värld

Läs mer

Abrahams barn. Syskonreligionerna Judendom, Kristendom och Islam

Abrahams barn. Syskonreligionerna Judendom, Kristendom och Islam Abrahams barn Syskonreligionerna Judendom, Kristendom och Islam Abrahamitiska religioner Mose grundade judendom. Jesus grundade kristendom. Muhammed grundade islam. Abraham Abraham är stamfader till de

Läs mer

26 december - Annandag Jul - Stefanos den första martyren

26 december - Annandag Jul - Stefanos den första martyren Ingångsantifon 1589 26 december - Annandag Jul - Stefanos den första martyren Himlens portar öppnades för den helige Stefanos, den förste bland martyrerna, och han gick in och mottog härlighetens segerkrans.

Läs mer

Gud blev människa. Nr 3 i serien Kristusvägen

Gud blev människa. Nr 3 i serien Kristusvägen Gud blev människa Nr 3 i serien Kristusvägen 1 Det kristna livet GUD UPPENBARAR SIG FÖR OSS Kristna tror att Gud söker oss människor i alla tider och överallt på jorden. Gud har visat oss vem han är genom

Läs mer

Historia. Judendom. Vem är jude? Historia. Kungariket Israel Kung David och kung Salomo Judarnas tempel, gudstjänster, offer, högtider.

Historia. Judendom. Vem är jude? Historia. Kungariket Israel Kung David och kung Salomo Judarnas tempel, gudstjänster, offer, högtider. Historia Abraham - förbund om att tro på den enda guden och judarna visar detta genom omskärelse av pojkar. Abraham är också viktig inom kristendom och islam Gud lovar människorna ett land vid namn Kanaan

Läs mer

Maria, Guds Moders högtid 1 januari år B

Maria, Guds Moders högtid 1 januari år B 171 Maria, Guds Moders högtid 1 januari år B Ingångsantifon (Sedulius) Gläd dig, Moder till Gud, till den som i evighet råder över himmel och jord, över alla oändliga världar. Inledning Man ville i Rom

Läs mer

De abrahamitiska religionerna. Kristendom, Judendom, Islam.

De abrahamitiska religionerna. Kristendom, Judendom, Islam. De abrahamitiska religionerna Kristendom, Judendom, Islam. Tre religioner som hör ihop Judendom, Kristendom och Islam kallas för de abrahamitiska religioner. Det är för att religionernas grundare (personer

Läs mer

Vi är mitt inne i en serie Livsviktigt en upptäcksfärd i Efesierbrevet.

Vi är mitt inne i en serie Livsviktigt en upptäcksfärd i Efesierbrevet. Allt ljus på nåden 140907 Vi är mitt inne i en serie Livsviktigt en upptäcksfärd i Efesierbrevet. Vid ett tillfälle för ett par år sedan kändes det som att mitt hjärta nästan stannade. Jag blev rädd. Jag

Läs mer

Anden. Studiehäfte av Henrik Steen

Anden. Studiehäfte av Henrik Steen Anden Studiehäfte av Henrik Steen Innehåll Introduktion 5 1. Den helige Ande Samling 1 Den helige Ande som person 6-8 Fördjupningsruta treenigheten 9 Samling 2 Andens frukt 10-11 Samling 3 Andens gåvor

Läs mer

Maria, Guds Moders högtid 1 januari år A

Maria, Guds Moders högtid 1 januari år A 165 Maria, Guds Moders högtid 1 januari år A Ingångsantifon (Sedulius) Gläd dig, Moder till Gud, till den som i evighet råder över himmel och jord, över alla oändliga världar. Inledning Man ville i Rom

Läs mer

2 söndagen 'under året' - år A. Alla länder skall tillbe och lovsjunga dig, de skall lovsjunga ditt namn, du den Högste.

2 söndagen 'under året' - år A. Alla länder skall tillbe och lovsjunga dig, de skall lovsjunga ditt namn, du den Högste. 805 2 söndagen 'under året' - år A Ingångsantifon (jfr Ps 66:4) Alla länder skall tillbe och lovsjunga dig, de skall lovsjunga ditt namn, du den Högste. Inledning Redan sedan en vecka tillbaka har 'Tiden

Läs mer

OM GUD FINNS, VAD SKULLE DU FRÅGA HONOM?

OM GUD FINNS, VAD SKULLE DU FRÅGA HONOM? OM GUD FINNS, VAD SKULLE DU FRÅGA HONOM? Pingstkyrkan i Södertälje presenterar: Kan man vara kristen? - en predikoserie om grunderna i kristen tro VI TÄNKTE UTFORSKA LIVETS MENING TA CHANSEN GRUNDKURS

Läs mer

Ordning för dopgudstjänst

Ordning för dopgudstjänst Ordning för dopgudstjänst Inledningsord och tackbön P I Faderns och sonens och den helige Andes namn. Gud vill att vi ska leva i gemenskap med honom. Därför har han sänt sin son, Jesus Kristus, för att

Läs mer

INDENTITET, GUDS RIKE, HELANDE OCH GUDS VILJA

INDENTITET, GUDS RIKE, HELANDE OCH GUDS VILJA INDENTITET, GUDS RIKE, HELANDE OCH GUDS VILJA Gud sade: "Låt oss göra människor till vår avbild, till att vara lika oss. De skall råda över fiskarna i havet och över fåglarna under himlen, över boskapsdjuren

Läs mer

Tunadalskyrkan 13 02 03. Kyndelsmässodagen Luk 2:22-40

Tunadalskyrkan 13 02 03. Kyndelsmässodagen Luk 2:22-40 1 Tunadalskyrkan 13 02 03 Kyndelsmässodagen Luk 2:22-40 Jesus var drygt en månad gammal, och Maria och Josef började vänja sig vid att ha en bebis i familjen. Det hade hänt så mycket omkring dem och det

Läs mer

Ja till fred En gudstjänst kring försoning och fred

Ja till fred En gudstjänst kring försoning och fred Ja till fred En gudstjänst kring försoning och fred Denna gudstjänst firades i början av 2001, som ett stödarrangemang för freds- och försoningsprocessen mellan Israel och Palestina, men kan naturligtvis

Läs mer

Bön och bibelläsning hösten 2015 Apostlagärningarna

Bön och bibelläsning hösten 2015 Apostlagärningarna Bön och bibelläsning hösten 2015 Apostlagärningarna 1 Apostlagärningarna Vad hände med lärjungarna och de första kristna efter att Jesus hade lämnat jorden? Hur spreds budskapet? Vilka utmaningar mötte

Läs mer

1. Psalm. T.ex. psalm 131, 180, 243, 244, 360 eller 399. Inledande välsignelse och växelhälsning

1. Psalm. T.ex. psalm 131, 180, 243, 244, 360 eller 399. Inledande välsignelse och växelhälsning D. I sorgehuset Andakten leds av en präst, en församlingsanställd eller en församlingsmedlem. På ett bord som är täckt med en vit duk kan man placera en bibel, ett kors eller ett krucifix och ett tänt

Läs mer

Luk 1:26a I sjätte månaden blev ängeln Gabriel sänd av Gud Luk 1:27 till en jungfru i staden Nasaret i Galileen. Luk 1:28 Ängeln kom in och sade till

Luk 1:26a I sjätte månaden blev ängeln Gabriel sänd av Gud Luk 1:27 till en jungfru i staden Nasaret i Galileen. Luk 1:28 Ängeln kom in och sade till Luk 1:26a I sjätte månaden blev ängeln Gabriel sänd av Gud Luk 1:27 till en jungfru i staden Nasaret i Galileen. Luk 1:28 Ängeln kom in och sade till henne: "Gläd dig, du benådade. Herren är med dig."

Läs mer

Förlorad och återfunnen. 3:e Söndagen e. Trefaldighet

Förlorad och återfunnen. 3:e Söndagen e. Trefaldighet Förlorad och återfunnen 3:e Söndagen e. Trefaldighet Jesaja 51: 1 8 Hör på mig, ni som far efter rättfärdighet, ni som söker Herren. Se på klippan, ur vilken ni är uthuggna, och på gruvan, ur vilken ni

Läs mer

När hon trodde att allt var för sent Predikotext: Apg 9:1-19

När hon trodde att allt var för sent Predikotext: Apg 9:1-19 Predikan, Korskyrkan Borås den 15 oktober 2006, av Micael Nilsson När hon trodde att allt var för sent Predikotext: Apg 9:1-19 SARA Den är veckan har jag stämt möte med Sara. Det har inte varit så enkelt

Läs mer

Kyrkan och torah del 11

Kyrkan och torah del 11 Kyrkan och torah del 11 Ett rike av präster Sven Reichmann har kommit in på slutvarvet av sin uppmärksammade artikelserie om kyrkan och torah. I detta näst sista avsnitt behandlar han Israels kallelse,

Läs mer

Evangeliets ljus visar den himmelska vägen hem

Evangeliets ljus visar den himmelska vägen hem A lla vet vi att det är besvärligt att vandra i mörker utan ljus. I svår terräng är det extra besvärligt. Ett vitt snötäcke underlättar dock vandringen. Men snötäcket är i så fall ett hjälpmedel som har

Läs mer

Vad Gud säger om Sig Själv

Vad Gud säger om Sig Själv Lektion 3 Vad Gud säger om Sig Själv Treenighetens mysterium uppenbaras endast i Bibeln Guds stora plan är att frälsa genom tron allena på vår Frälsare. Denna plan kan förstås och trodd av det minsta barn

Läs mer

Se, jag gör allting nytt.

Se, jag gör allting nytt. Se, jag gör allting nytt. I bibelns sista bok, uppenbarelseboken, kan man i ett av de sista kapitlen läsa hur Gud säger Se jag gör allting nytt (Upp 21:5). Jag har burit med mig de orden under en tid.

Läs mer

Barnvälsignelse Anvisningar Ordning

Barnvälsignelse Anvisningar Ordning Barnvälsignelse Anvisningar Den teologiska grunden för barnvälsignelsen grundar sig i att Jesus tog barnen i famnen och välsignade dem. Jesus visade att Guds rike hör barnen till. Det är en del av Guds

Läs mer

VÄLKOMMEN till ett helt nytt liv! Innehåll. Dina första steg på vägen till ett liv tillsammans med Gud.

VÄLKOMMEN till ett helt nytt liv! Innehåll. Dina första steg på vägen till ett liv tillsammans med Gud. Gud i din stad! Innehåll VÄLKOMMEN till ett helt nytt liv!... 3 Dina första steg på vägen till ett liv... tillsammans med Gud... 3 Lösningen är Jesus, Guds Son... 4 Frälst?... 5 Du kan bli född på nytt:...

Läs mer

församling växa Efter en längre tids bön i församlingen börjar det hända under, Gud börjar svara på bön, tack o lov, vi ger Gud all ära.

församling växa Efter en längre tids bön i församlingen börjar det hända under, Gud börjar svara på bön, tack o lov, vi ger Gud all ära. DECEMBER 2001 Göran o Mai-Brith Holm Kära vänner, Gåvogivare, förebedjare, Tack för eran kärlek och villighet att stödja oss i arbetet för Guds rikes utbredande, tack vare er kan vi fortsätta arbetet i

Läs mer

Jag står på tröskeln mellan det gamla och det nya året. Januari

Jag står på tröskeln mellan det gamla och det nya året. Januari 15 Januari Vid årsskiftet 1 januari Vår Herre och vår Gud, vi gläder oss i Dig. Vi behöver Din hjälp för att orädda möta året som ligger framför. Jag står på tröskeln mellan det gamla och det nya året.

Läs mer

Palmsöndagen Vägen till korset. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen

Palmsöndagen Vägen till korset. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen 1/5 Palmsöndagen Vägen till korset Psalmer: 141, 702, 708, 711, 446, 717 Texter: Jes 56:6-8, Ef 2:12-16, Matt 21:1-11 Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen Ef 2:12-16

Läs mer

D. På födelsedagen. På födelsedagen kan man hålla andakt enligt detta formulär eller använda det i tillämpliga

D. På födelsedagen. På födelsedagen kan man hålla andakt enligt detta formulär eller använda det i tillämpliga D. På födelsedagen På födelsedagen kan man hålla andakt enligt detta formulär använda det i tillämpliga delar. Andakten leds av en präst, en församlingsanställd en församlingsmedlem. Psalmer Följande psalmer

Läs mer

C. En kyrkas invigningsdag

C. En kyrkas invigningsdag C. En kyrkas invigningsdag I anslutning till den dag av året när en kyrka har invigts kan man hålla andakt enligt detta formulär eller infoga delar av detta andaktsmaterial i högmässan. Andakten kan ledas

Läs mer

Tunadalskyrkan 14 05 25. Bön 1 Kung 3:15-14, Rom 8:24-27, Matt 6:5-8, Ps 13

Tunadalskyrkan 14 05 25. Bön 1 Kung 3:15-14, Rom 8:24-27, Matt 6:5-8, Ps 13 1 Tunadalskyrkan 14 05 25 Bön 1 Kung 3:15-14, Rom 8:24-27, Matt 6:5-8, Ps 13 Livet består av många ingredienser. Det är olika sidor men hänger ändå ihop med att vara människa. Vi möter sådant som skapar

Läs mer

Tunadalskyrkan Att leva i Guds Nu

Tunadalskyrkan Att leva i Guds Nu 1 Mark 1:14 När Johannes hade blivit fängslad kom Jesus till Galileen och förkunnade Guds budskap och sade: Tiden är inne, Guds rike är nära. Omvänd er och tro på budskapet. Tunadalskyrkan 131208 Att leva

Läs mer

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Januari 2008 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

Mitt arbetshäfte om religion.

Mitt arbetshäfte om religion. Mitt arbetshäfte om religion. Centralt innehåll: Några högtider, symboler och berättelser ur kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.

Läs mer

SOTERIOLOGI 2015-03-04. Frälsning & Dop

SOTERIOLOGI 2015-03-04. Frälsning & Dop SOTERIOLOGI 2015-03-04 Frälsning & Dop "Jag skäms inte för evangelium. Det är en Guds kraft som frälser var och en som tror, först juden och sedan greken."(rom. 1:16) "Den främsta faran för det kommande

Läs mer

2 e Trettondedagen. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen.

2 e Trettondedagen. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. 1/5 2 e Trettondedagen Psalmer: 236, L705 (Ps89), 246, 437, L724, 259 Texter: Jes 55:1-4, Upp 22:16-17, Joh 4:5-26 Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Låt oss be!

Läs mer

Guds ord har haft framgång

Guds ord har haft framgång BIBELN i översikt Guds ord har haft framgång Bibeln har påverkat civilisationer. Miljoner människor säger att Bibeln har förändrat deras liv. Detta har pågått i 3500 år (sedan Moses) och över hela världen.

Läs mer

Jesu Hjärtas Dag - år A Ingångsantifon (jfr Ps 33:11, 19)

Jesu Hjärtas Dag - år A Ingångsantifon (jfr Ps 33:11, 19) 785 Jesu Hjärtas Dag - år A Ingångsantifon (jfr Ps 33:11, 19) Hans hjärtas tankar består från släkte till släkte, han vill rädda vår själ från döden och behålla oss vid liv i hungerns tid. Inledning Dagens

Läs mer

11 sön e Trefaldighet. Psalmer ur sommarens lägerhäfte: 9, 4, 22, 13, 31, 20 Texter: Amos 5:21-24; Rom 7:14-25; Matt 21:28-32; 1 Joh 1:5-2:2

11 sön e Trefaldighet. Psalmer ur sommarens lägerhäfte: 9, 4, 22, 13, 31, 20 Texter: Amos 5:21-24; Rom 7:14-25; Matt 21:28-32; 1 Joh 1:5-2:2 1/5 11 sön e Trefaldighet Psalmer ur sommarens lägerhäfte: 9, 4, 22, 13, 31, 20 Texter: Amos 5:21-24; Rom 7:14-25; Matt 21:28-32; 1 Joh 1:5-2:2 Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus

Läs mer

Föreläsning 7 och 8. Föreläsning 8. Högtider och Familjeliv.( Groth 229-260+ Donin s 52-101))

Föreläsning 7 och 8. Föreläsning 8. Högtider och Familjeliv.( Groth 229-260+ Donin s 52-101)) Föreläsning 7 och 8 Föreläsning 7 Staten Israel efter 1 VK och fram till nutid. Jerusalem som helig stad och Israel som det heliga landet. Judarnas historia i Sverige. Messiasföreställningar i judendomen.

Läs mer

Vision. Pingstkyrkan Alingsås Landskyrkoallén 4

Vision. Pingstkyrkan Alingsås Landskyrkoallén 4 Pingstkyrkans Vision Vi vill forma Alingsås framtid genom att vara en stor kyrka som har avgörande betydelse i stan. I vardagen vill vi lyssna, höras och vara en given tillgång. Söndagens gudstjänst och

Läs mer

a. Fram tills nu så har Markus beskrivit Jesus verksamhet utanför Jerusalem.

a. Fram tills nu så har Markus beskrivit Jesus verksamhet utanför Jerusalem. Markus 11 (11:1 11) Jesus intåg i Jerusalem 1 När de närmade sig Jerusalem och var i närheten av Betfage och Betania vid Oljeberget, sände han i väg två av sina lärjungar 2 och sade till dem: Gå till byn

Läs mer

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter November 2005 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

Bikt och bot Anvisningar

Bikt och bot Anvisningar Bikt och bot Anvisningar Som kyrka, församling och kristna har vi fått Guds uppdrag att leva i, och leva ut Guds vilja till frälsning för hela världen. Vår Skapare, Befriare och Livgivare återupprättar.

Läs mer

hälsar till LÄRA FÖR ATT LEVA

hälsar till LÄRA FÖR ATT LEVA hälsar till LÄRA FÖR ATT LEVA hälsar till LÄRA FÖR ATT LEVA 1:a Johannesbrevet skrevs till / av: 1. till den kristna församlingen (en eller flera). Mycket personlig ton: Kära barn 2. Jesus lärjunge Johannes

Läs mer

12 söndagen 'under året' - år A

12 söndagen 'under året' - år A 1013 12 söndagen 'under året' - år A Ingångsantifon (Ps 28:8-9) Herren är sitt folks starkhet, och ett frälsningens värn är han för sin Smorde. Herre, fräls ditt folk och välsigna din arvedel, och var

Läs mer

PREDIKAN 14 sö e Tref - 6 september 2015, S:ta Clara kyrka, Petter Sundelius

PREDIKAN 14 sö e Tref - 6 september 2015, S:ta Clara kyrka, Petter Sundelius PREDIKAN 14 sö e Tref - 6 september 2015, S:ta Clara kyrka, Petter Sundelius I Kära bröder och systrar i Kristus! Genom hela Bibeln möter vi den: splittringen inom Guds folk, splittringen som skapar strid

Läs mer

2 e trefaldighet. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen

2 e trefaldighet. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen 1/5 2 e trefaldighet Psalmer: L174, L145, L199, L185, L178, 199 Texter: 5 Mos 7:6-9, Rom 8:28-30, Joh 1:35-49 Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen 35 Nästa dag stod

Läs mer

Guds förbundslöften som är uppfyllda för dig i Kristus.

Guds förbundslöften som är uppfyllda för dig i Kristus. Guds förbundslöften som är uppfyllda för dig i Kristus. Guds förbundslöften. Jag vill gärna ge dig dessa livsviktiga förbundslöften som Gud har gett oss människor, som tar emot honom med hela vårt hjärta.

Läs mer

FÖRSAMLINGS- BLADET. Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014. Klag 3:26

FÖRSAMLINGS- BLADET. Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014. Klag 3:26 FÖRSAMLINGS- BLADET KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014 Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. Klag 3:26 Hur läser man Bibeln? Under olika bibelsamtal uppstår då och då frågan om hur man läser

Läs mer

Lärjungaskap / Följ mig

Lärjungaskap / Följ mig Lärjungaskap / Följ mig Dela in gruppen i par och bind för ögonen på en av de två i paret. Låt den andra personen leda den med förbundna ögon runt i huset och utomhus, genom trädgården, till exempel, och

Läs mer

Var läraktig! Lärjunge = Mathetes = Elev, Student, Lärling

Var läraktig! Lärjunge = Mathetes = Elev, Student, Lärling Var läraktig! Ords 3:1 Min son, glöm inte min undervisning, bevara mina bud i ditt hjärta. 2 Ty långt liv och många levnadsår och frid skall de ge dig. 3 Låt ej godhet och sanning vika ifrån dig. Bind

Läs mer

Fjärde söndagen i advent år A Ingångsantifon Inledning Kollektbön

Fjärde söndagen i advent år A Ingångsantifon Inledning Kollektbön 75 Fjärde söndagen i advent år A Ingångsantifon Jfr Jes 45:8 Dryp, ni himlar därovan, och må skyarna låta rättfärdigheten strömma ner. Må jorden öppna sig och dess frukt bli Frälsaren. Inledning Adventstiden

Läs mer

B. Förbön för döende

B. Förbön för döende B. Förbön för döende Andakten leds av en präst, en församlingsanställd en församlingsmedlem. Materialet kan användas i tillämpliga delar och bör utformas i enlighet med situationens krav. Det fullständiga

Läs mer

1. Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves.

1. Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves. 1 Tessalonikerbrevet 2 (2:1 16) Apostelns tjänst i Tessalonika 1 Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves. 2 Tidigare hade vi, som ni vet, plågats och misshandlats i Filippi, men

Läs mer

1.Det finns svårigheter med att höra Guds röst

1.Det finns svårigheter med att höra Guds röst 1.Det finns svårigheter med att höra Guds röst Våra känslor försvårar för oss Vi är överhopade av intryck Vi har en fiende Vi ska se hur han agerar > 1 Mos. 2:8-9, 15-17 8. Och Herren Gud planterade en

Läs mer

4:e söndagen i advent 2014 Herrens moder

4:e söndagen i advent 2014 Herrens moder 4:e söndagen i advent 2014 Herrens moder Tänk om man kunde ha en sådan stark tro som Maria! Hon har fått besök av ängeln Gabriel, som sagt henne att hon ska bli gravid och föda ett barn, och inte vilket

Läs mer

1 e Trettondedagen. Psalmer: 350, 709, 33, 726, 132:2,3 Texter: 2 Mos 1:22-2:10, 1 Joh 5:6-12, Luk 3:15-17, 21-22

1 e Trettondedagen. Psalmer: 350, 709, 33, 726, 132:2,3 Texter: 2 Mos 1:22-2:10, 1 Joh 5:6-12, Luk 3:15-17, 21-22 1/5 1 e Trettondedagen Psalmer: 350, 709, 33, 726, 132:2,3 Texter: 2 Mos 1:22-2:10, 1 Joh 5:6-12, Luk 3:15-17, 21-22 Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Luk 3:15-18,

Läs mer

De två stora buden. Predikan av pastor Göran Appelgren

De två stora buden. Predikan av pastor Göran Appelgren De två stora buden Predikan av pastor Göran Appelgren (Läsningar: Ps 34:8-16,20,23; Mark 12:28-34; SKR 579. Se sista sidan!) "Det största av alla buden... är detta: Hör, Israel! Herren, vår Gud, Herren

Läs mer

Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen

Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen Den helige Mikaels dag Himmelens port Psalmer: 1:1-3, L30, 167, L207, L179, 16 Texter: 1 Mos 28:10-22, Upp 12:7-12, Matt 18:1-11 Västerås 2015-10-03, Norrköping 2015-10-04 1/5 Nåd vare med er och frid

Läs mer

D. Vid läsårets början

D. Vid läsårets början D. Vid läsårets början Andakten kan förrättas av en präst, en församlingsanställd eller någon från skolan. Psalmer Man kan sjunga någon eller några av följande psalmer: 153, 289, 322, 471, 492 eller 496.

Läs mer

Tunadalskyrkan Luk 7: Ett heligt mysterium

Tunadalskyrkan Luk 7: Ett heligt mysterium 1 Tunadalskyrkan 130915 Luk 7:11-17 Ett heligt mysterium Olika bibelöversättningar ger olika varianter av bibeltexten. I en av de nyare The Message på svenska är det också tillrättalagt för att det lättare

Läs mer

Kyndelsmässodagen. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen

Kyndelsmässodagen. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen 1/5 Kyndelsmässodagen Psalmer: 404, 707, 37, 331, 112, 332 Texter: Jes 49:1-2, 1 Tim 6:13-16, Luk 2:22-40 Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen Låt oss be! Vi tackar

Läs mer

3 söndagen i Advent. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen.

3 söndagen i Advent. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. 1/5 3 söndagen i Advent Psalmer: 423, Ps 98 (707), 350, 131, 111 Texter: Mal 4:4-6, 2 Petr 1:19-21, Matt 11:11-19 Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. 2 Petr 1:19-21

Läs mer

Några tips till dig som vill följa bibelläsningsplanen

Några tips till dig som vill följa bibelläsningsplanen Första Mosebok 1 Några tips till dig som vill följa bibelläsningsplanen Bestämd tidpunkt och plats. Många har svårt att få till bibelläsningen, det underlättar om du har en bestämd tid och plats när du

Läs mer

Bibelläsning och bön under pingstnovenan

Bibelläsning och bön under pingstnovenan Bibelläsning och bön under pingstnovenan N är Jesus hade uppstått från de döda talade han med sina lärjungar om att han snart skulle lämna dem. Inför sin himmelsfärd uppmanade Jesus dem att vänta på det

Läs mer

Sångpostillan - Tjugoandra söndagen efter Trefaldighet

Sångpostillan - Tjugoandra söndagen efter Trefaldighet Sångpostillan - Tjugoandra söndagen efter Trefaldighet Bidrag från Bengt Pleijel 2009-10-21 Senast uppdaterad 2010-04-20 Bibelskolan.com Tjugoandra söndagen efter Trefaldighet FRÄLSNINGEN Låt oss be om

Läs mer

Bibelläsningsplan Kyrkan vid Brommaplan

Bibelläsningsplan Kyrkan vid Brommaplan Be Lyssna Handla Konstverk av Birgitta Kärnbo Bibelläsningsplan Kyrkan vid Brommaplan 5 september 2016 1 januari 2017 1 Be Lyssna Handla De tre orden är ledord för gudstjänster och bibelläsningsplanen

Läs mer

Sjätte Påsksöndagen - år A

Sjätte Påsksöndagen - år A 645 Sjätte Påsksöndagen - år A Ingångsantifon (jfr Jes 48:20) Förkunna det med jubelrop, låt det bli känt till jordens yttersta gräns: Herren har befriat sitt folk. Halleluja. Inledning 'Jag skall inte

Läs mer

Tacksägelsedagen, lovsång, Att sjunga som en sten, Luk 19:37-40

Tacksägelsedagen, lovsång, Att sjunga som en sten, Luk 19:37-40 Tacksägelsedagen, lovsång, Att sjunga som en sten, Luk 19:37-40 Idag är det tacksägelsedagen och temat för helgen är lovsång. Lovsången hänger intimt samman med tron på vem Jesus är. Dagens text som handlar

Läs mer

Hur man blir kristen i 10 steg. Christian Mölk

Hur man blir kristen i 10 steg. Christian Mölk Hur man blir kristen i 10 steg Christian Mölk www.christianmolk.se 1. Guds avbild 1 I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. 2 Jorden var öde och tom, och mörker var över djupet. Och Guds Ande svävade

Läs mer

Herrens Dop - år A Ingångsantifon (jfr Matt 3:16-17) När Herren blivit döpt öppnades himlarna, och Anden vilade över honom som en duva, och Fadern

Herrens Dop - år A Ingångsantifon (jfr Matt 3:16-17) När Herren blivit döpt öppnades himlarna, och Anden vilade över honom som en duva, och Fadern 231 Herrens Dop - år A Ingångsantifon (jfr Matt 3:16-17) När Herren blivit döpt öppnades himlarna, och Anden vilade över honom som en duva, och Fadern lät höra sin röst: Detta är min älskade Son, han är

Läs mer

En ledare efter Guds hjärta

En ledare efter Guds hjärta En ledare efter Guds hjärta Ur Bibeln: Men jag skall låta en präst framträda åt mig, som blir bestående, en som handlar efter vad som är i mitt hjärta och min själ. Åt honom skall jag bygga ett hus som

Läs mer

Kärlek nu och för alltid. Studiehäfte av Henrik Steen

Kärlek nu och för alltid. Studiehäfte av Henrik Steen Kärlek nu och för alltid Studiehäfte av Henrik Steen Innehåll Introduktion 4 Helt älskad älska helt 5 1. Helt älskad älska helt / Synen 5 2. Smaken / Hörseln 7 3. Känseln / Lukten 9 Fördjupningsruta:

Läs mer