Guds Rike och Fridsfursten

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Guds Rike och Fridsfursten"

Transkript

1 En judisk chanukia, omgiven av julstjärnor framför en israelisk bonad, får illustrera att de båda högtiderna chanuka och jul har sitt ursprung i Israel, sammanfaller i tiden och har tända ljus som gemensam symbolik. Chanuka firas till minne av Templets återupprättelse under mackabeertiden. Foto: Henry Nordin Nr Årg. 81

2 Guds Rike och Fridsfursten När Gud utvalde Abraham och i förlängningen det judiska folket som ett välsignelsens brohuvud lades en grund för framtiden och evigheten. Israel skulle vara Guds Rikes representant på jorden. Den tanken och planen har Gud aldrig avskrivit och i framtiden skall vi få erfara vad Israels andliga återupprättelse kommer att betyda. Om vi avskriver Israel och ersätter det med församlingen eller något annat har vi också avskrivit Gud och Hans Ord hur fromt vårt tal och våra argument än klingar. Ersättningsteologin är ofta maskerad i en mycket religiös språkdräkt. Herren har både förutsett och förutsagt att den mänskliga fallna naturen skulle lägga hinder i vägen för ett fridsrike på jorden i den innevarande tidsåldern. Vem och vilket folk han än utvalt hade ingen klarat Guds Rikes krav på en fullkomlig rättfärdighet definitivt inte vi svenskar. Därför hamnade judarna i avfällighet, fångenskap och en tvåtusen-årig förskingring över hela jorden. Bibelns eviga löften om en ny tid och förnyade uppgifter för det judiska folket lyser dock som orubbliga stjärnor. Förintelsens svartaste natt och hopplösa förtvivlan ledde genom ett Guds under fram till att en judisk stat bildades. Adolf Hitler kunde släcka sex millioner judiska liv men inte en enda av Bibelns löftesstjärnor. Moseböckerna, psalmerna och profeterna är genomsyrade av hoppet om en ny tid och en Messias och Herren själv står bakom löftena , efter två tusen år, lämnade Israel diasporans utvisningsbås och var åter med på planen. Det var och är inget annat än det Israel som skulle förmedla Guds Rikes principer till omvärlden. Vilka? Hårda bud. Hårda straff. Millimeterrättvisa. Lag och ordning. På sätt och vis ja men ännu mer nej. Vi har väl alla i stridens hetta varit med och tagit till debattens storslägga med påståendet att Gud sannerligen är ordningens Gud. Med risk att beröva någon det bästa vapnet i argumentarsenalen måste jag konstatera att sökningen av ordningens Gud i Svenska Folkbibeln online resulterar i ett Tyvärr gav sökningen inget resultat. Nu var väl inte tankegången helt fel då det står i 1 Kor. 14:33 att Gud inte är oordningens Gud utan Fridens. Självklart vill Gud ha ordning men den djupaste motsatsen till oordning är frid. Att konstatera att Gud i ställer för ordningens Gud är fridens Gud förändrar fokus till något bättre. I Rom. 14:17 deklareras att Guds Rike består i rättfärdighet och frid och glädje i den Helige Ande. Inget om hårda bud övervakade av bistra granskare enl. den gängse nidbilden av den s.k. fundamentalisten. För att friden och rättfärdigheten skall komma till herravälde i tillvaron måste den få sitt grundfäste i varje människas hjärta. Det har Gud också lovat i Hebr. 8:10 Detta är det förbund som jag efter denna tid skall sluta med Israels hus, säger Herren: Jag skall lägga mina lagar i deras sinnen och skriva dem i deras hjärtan. Jag skall vara deras Gud, och de skall vara mitt folk. Hebr. författare citerar där från Jeremia 31:31 ff. Nu gäller detta dessbättre även oss hedningar om vi tror på Israels Messias, judarnas konung och väldens Frälsare Jesus och därmed blir inympade i det andliga Israel. Utan Israel och juden Jesus har vi alltså inget hopp. Fram till att detta fridens Guds Rike har besegrat Djävulen och ondskan får vi finna oss i att i yttre bemärkelse stå under lagens förmynderi och med stöd av vårt samvete och Guds Andes bistånd i vårt inre bekämpa det onda som vi gör men inte vill ett paradoxalt dilemma som Paulus beskriver i Rom. 7 kap. När det lilla barnet föddes i Betlehem för tvåtusen år sedan markerades ett stort epokskifte som Jesaja redan 700 år tidigare så mäktigt och poetiskt beskriver i kap. 9. Dessa i dag år gamla ord läses med känsla och inlevelse över hela jorden som ett underbart julevangelium. Det folk som vandrar i mörkret skall se ett stort ljus Ett barn blir oss fött, en son blir oss given underbar i råd Fridsfurste en frid utan slut Läs gärna själv hela sammanhanget. Att, var man än befinner sig i livets alla skiften och skeden, öppna sitt hjärta och sinne för Fridsfursten Jesus är den bästa garantin för en God Jul och ett Gott Nytt År. Det önskar jag Er alla. Henry Nordin

3 Israels Vänner i dåtid och nutid I år är det 85 år sedan IsraelsVänner 1923 bildades i Malmö. Det var i en tid då de antisemitiska strömningarna åter började ta fart. I tidningar och böcker kunde man läsa hur politiker, intellektuella och kulturarbetare kunde föra fram de gamla klassiska attributen av antisemitism, demonisering, diskriminering och borttagande av mänskliga rättigheter för det judiska folket. Var antisemitismen, som växte sig allt starkare både ute i Europa och Sverige, orsaken till att Israels Vänner bildades? Jag vet inte. Men när organisationen fem år efter dess bildande gav ut sin första tidning 1928, fick tidningen namnet Israels Vän. Det var en klar markering för det judiska folket och mot de antisemitiska strömningar som fanns vid den tiden. Den första artikeln på den första tidningens förstasida bar rubriken Judefrågan i profetians ljus. Det var som författaren ville ropa ut till alla, dem som angrep det judiska folket. Ni är på fel väg. Gud har en plan med detta folk. Jag vill i korthet återge några av de antisemitiska röster som hördes på tjugotalet och jämföra det med vad som sägs i det offentliga rummet i vår tid. Fattigdomen, arbetslösheten den orättvisa Versailles-freden; allt var judarnas fel. Många tyskar påverkades av Hitlers idéer och partiet växte lavinartat. Även i andra länder var folket inte opåverkade av Hitlers budskap. I Sverige trodde en del att Hitler var en framtidens ledare. Det var i denna politiska miljö som Israels Vänner bildades Det var för övrigt samma år som Hitler gjorde den s.k. ölkällarkuppen eftersom kuppen planerades i en ölkällare. Tre tusen nazister marscherade mot krigskabinetten i Munchen men kuppen slogs ner och kuppmännen ställdes inför rätta. Hitler och hans män fick dock mycket lindriga straff. Efter den misslyckade kuppen stod det klart för Hitler att det inte gick att komma till makten utan varken politiskt eller ekonomiskt stöd. Hitler Artikelförfattaren Göte Ragnarp tillsammans med sin fru Aina på plats framför hotell Orits nyrenoverade fasad under Israelresan i oktober. I denna artikel har Göte sammanställt innehållet i det tal han höll med anledning av milstolpen Israels Vänner 85 år. Artikeln, som skildrar utvecklingen fram till vår tid, har sin tyngdpunkt kring händelser vid den tid då Israels Vänner bildades. Av artikeln framgår att just året 1923 satt flera märkliga och skiftande avtryck i historien. Kalla vindar ute i Europa Två år före Israels Vänners bildande grundades Tysklands Nationalsocialistiska Arbetarparti (NSDAP) under ledning av Adolf Hitler. I Tyskland var det vid denna tid fullständigt kaos. Landet hade en stor skuld till segrarmakterna, det var hög arbetslöshet och i Tyskland steg vid vissa tider inflationen upp till 200 procent per månad. Hitlers enkla budskap var att landets och folkets alla svårigheter berodde på judarna. Hitler var skicklig i att kanalisera allt hat som fanns i de breda folklagren mot judarna. 3

4 Förintelsen är beviset på vart antisemitismen leder när den får fritt spelrum. Auschwitz ovan, har blivit en symbolisk synonym för hela Förintelsen. Ovan t.h. Auschwitz arkebuseringsplats och nedan tvillinglägret Birkenau med byggnader sämre än uthus och undermåliga för boskap. Foto: Henry Nordin Adolf Hitler på porträtt från 1923, samma år som ölkällarkuppen, vilken resulterade i en fängelsevistelse då Hitler skrev Mein Kampf. satsade på att komma till makten genom politiska val. I den målsättningen hade han framgång. Hitlers parti växte snabbt och 1932 var hans parti NSDAP Tysklands största parti. 4 Partiets grundpelare var hatet till det judiska folket och önskan om revansch för Versaillesfreden. Detta drev Hitler till att starta det andra världskriget som kom att omfatta 94 procent av jordens befolkning och som krävde miljoner döda. Av dessa var det sex miljoner judar. Det var inte endast gatans pöbelhop som stödde Hitler i sitt hat mot judarna. Även röster från den akademiska och kulturelitens värld stämde in i kören att Tysklands inflation, arbetslöshet och kaos var judarnas fel. Den på sin tid välkände tyske ekonomen och sociologen Werner Sombart, som var professor vid universitetet i Berlin under åren , skrev den uppmärksammade boken Die Juden das Wirtscafsleben. Boken gavs först ut 1921 i Tyskland och sedan i ett flertal länder. Den uppmärksammades även i Sverige och recenserades välvilligt i flera svenska tidningar. I den boken påstår Sombart att ingen stat kan acceptera mer än högst 1 procent judar. Så fortsätter Sombart och skriver att för närvarande finns det ungefär 13 procent judar i Polen och att det bevisligen är en verklig fara för staten. Det var denna och liknande signaler, om att judarna är en fara och att det finns för många judar, som senare resulterade i utrotningslägren Auschwits-Birkenau, Treblinka o.s.v. Hitlers utrotningsläger byggdes framför allt i Polen eftersom det där sedan länge fanns ett utbrett antisemitiskt tänkande.

5 Vad hände i Sverige? Den vid tjugotalets början välkände folkbildaren, rösträttskämpen publicisten och läkaren Anton Nyström skrev 1919 boken: Judarna förr och nu samt judefrågan i östra Europa och dess lösning. Lägg märke till att orden lösning på judefrågan fanns i den antisemitiska debatten redan på tjugotalet och judarna ansågs som ett problem. Den 20 januari 1942 samlades nazieliten till en konferens i Vannsee, som ligger i utkanterna av Berlin. Konferensens syfte var att dra upp riktlinjerna för hur den slutliga lösningen av judefrågan skulle genomföras. Nu vet vi att den slutliga lösningen kom att kosta 6 miljoner judars liv. Detta fasansfulla folkmord kunde inte Anton Nyström förutse när han hävdade i sin bok att lösningen på judefrågan låg i att man skulle säga till de judiska familjerna att de inte fick föda mer än 2-3 barn, och att Sverige inte kan tolerera en kaninmoral. Han framhöll vidare att den bibliska uppmaningen föröken eder och uppfyllen jorden passar inte i vår tid. I Polen och Galizien betydde det judiska folket svält och elände för dem själva och skada för det folk, hos vilken de funnit en fristad. Nyström skrev senare boken Polen förr och nu. Skildringar ur Polens historia från statens grundläggning till I den boken upprepar han sina förslag till lösning. Lösningen heter, förutom barnbegränsning och emigration, också assimilering. Den bild Nyström ger av judarna och judendomen i Östeuropa är inte positiv. Judarna har kommit till Europa som ett vandringsfolk eller som flyktingar och kan därför inte åberopa någon besittningsrätt till jorden. De är parasitära och nationellt opålitliga krigsprofitörer, anser Nyström. Nyström framställer judarna som ett hot mot majoritetsbefolkningen och citerar Werner Sombarts bok att ingen stat kan fördra mer än 1 procent judar, och att nu har Polen 13 procent vilket bevisligen är en fara för folket. Det var i denna antisemitiska miljö som Israels vänner bildades Samma år 1923 startades även den Svenska antisemitiska föreningen. Språkröret för den organisationen var tidningen Vidi som såldes i pressbyråerna. Den kände debattören Torgny Segerstedt försökte1924 förmå Karl Otto Bonnier att se till att Pressbyrån inte sålde den tidningen. Familjen Bonnier hade redan då en stark ställning i tidningsvärlden. Tyvärr lyckades inte Segerstedt i sitt uppsåt. Tidningen såldes i Pressbyrån tills tidningen senare lades ner. Artur Engberg, chefredaktör för tidningen Arbetet i Malmö, berättar 1922 för sina läsare om sitt möte och funderingar när han möter juden och bolsjeviken Karl Radek. Engberg skriver: Mitt emot mig sitter Radek. Det är en gulblek jude, hopsjunken, en smula kal och med ett fanatiskt ansiktsuttryck. Inför denna figur känner jag livligt att det låg sanning i den uppfattningen som Kejsartidens romare hade om judarna. De är människosläktets fiender. De är förgrämda och frånstötande. Som sådana möter vi dem redan i GT och det fyller oss med olustkänslor. Så fortsätter Engberg och skriver om judarna: Det är en sällsam ras, hemmastadd i alla sfärer, alla skikt, alla kulturkretsar, en ras som skänkt civilisationen en exempellös rad andliga stormän, en ras med representanter, som man måste älska och beundra, men också typer inför vilka ens instinkt reagerar starkare än vanligt. Radek tillhör utan minsta tvivel den sistnämnda kategorien. Han är en mefistofelisk intelligens i den ryska bolsjevik-revolutionens drama. Kunnig, beläst, förslagen och sprakande intelligent, men behärskad av en demonisk ande, som driver ut kulturmänniskan och låter ökenvandraren triumfera. Revymakaren Karl Gerhard är mest känd som en rakryggad antinazist under krigsåren. Men 1923 skrev han kupletten Varuhuset som spelades Kupletten framfördes av en judisk brödratrio, försedda med stora böjda lösnäsor. I kupletten framställdes Hitler som ett oskyldigt offer för judendomens intriger, de krökta näsornas profitlystnad bar ansvaret för utplundringen av det tyska folket. Feta äckliga judar idkade kötthandel med Ruhr-barn. Versailles-freden var ett täcknamn och bästa sättet att skinna en slagen nation. Skriftställaren Stig Ahlgren försöker ge en förklaring till angreppet på judarna i kupletten Varuhuset. Ahlgren skriver: Att Karl Gerhard tog Hitlers parti mot judarna 1924 måste ses som ett utslag av hans politiska oskuld. Judisk storfinans och judiska affärsmän i Weimarrepubliken var en maktfaktor att räkna med och skulle 5

6 alltså hatas och hållas efter. Inskriven i denna ekvation blir Hitler, till synes ett värnlöst offer för profitintressen, en hygglig karl. Det var i denna miljö som ett antal personer i Malmö bildade Israels Vänner då de såg som sin uppgift att tillsammans stå upp för det judiska folket. I dag driver man inte med judarnas näsor eller profithunger. Nej, i dag demoniseras judarna på ett annat sätt. På Webben kan vi dagligen läsa att vår värld skulle bli mycket bättre att leva i om inte Israel fanns. Den ensidiga kritik mot Israel som förts fram har lett fram till det svar som 15 EU länder gav när de för fyra år sedan tillfrågades om vilket land de ansåg utgjorde den största faran för världsfreden. Vid en tid då palestinska självmordsbombare nästan dagligen sprängde civila på bussar och marknader i Tel Aviv och Jerusalem ansåg 60 procent av EU:s invånare att Israel var det största hotet mot världsfreden. Det största hotet mot världsfreden var inte Nordkorea, inte Iran, Irak, Burma, Kina, Ryssland eller USA, utan Israel. Efter en sådan undersökning kan man säga att man lyckats med att sprida hat, fruktan och en demonisering av det judiska folket. Behövs Israel? Till att diskutera den frågan inbjöds Jackie Jakubowski, chefredaktör för Judisk Krönika, till Sveriges Radios Studio Ettsamtal i samband med Israels självständighetsdag. Klokt nog tackade Jakubowski nej till inbjudan. Det var korrespondenten Cecilia Uddén som hade kommit på den bisarra idén att frågan om Israels existens borde diskuteras. En liknande diskussion om något annat demokratiskt land har väl Sveriges Radio inte inbjudit till. Tänk er vilken debatt som hade startats i både Sverige och Norge om man i Sveriges Radio den 17 maj diskuterat frågan, Behövs Norge? Den dag då jublande och flaggviftande norrmän vandrar på Oslos huvudgata Karl Johan upp mot Kungliga Slottet och Stortinget. Men om Israel kan man ställa fråga. Behövs Israel? Israel är ett land som genom FN:s försorg har blivit till och tagit emot miljontals judar som lämnade koncentrationsläger och pogromer men även dem som önskat slippa känna utanförskapets plåga. För alla dem har räddningen varit att komma till ett land där de är accepterade för vad de är judar. Ulf Ekman besöker Malmö och talar i ett stort opinionsmöte för Israel i Europaporten. Fredag 20 mars, klockan Arrangör är frikyrkoförsamlingar i Malmö och Israels Vänner. För dem som ställer frågan, behövs Israel är inte svaret självklart. Men att förneka Israels rätt att existera eller dess legitimitet är en antisionism som har alla de klassiska antisemitiska attributen demonisering, diskriminering och uteslutning av det judiska folket; just de tankegångar som fanns på tjugo och trettiotalet. Vi frågar oss. Kommer denna antisionism, som nu sprider sig i ett flertal länder, till sist leda fram till det som Bibeln kallar för Harmageddon? Ett är dock sant. Israels Vänner vill stå upp för Israel och det judiska folket. (I doktorsavhandlingen En jude är en jude är en jude av Lars M Andersson har jag hämtat en del uppgifter) Dags att planera för Israelkonferensen den 2 5 juli 2009 Göte Ragnarp Vi minns med glädje sommarens konferens och ser fram emot Israelkonferensen Platsen är som vanligt Helsingborg och Sundsgårdens utmärkta konferensanläggning. Planeringen pågår och hittills är det klart att Emanuel Minos, Hans Weichbrodt, Dan Johansson, Göte Ragnarp och Siegfried Luikert medverkar. Ytterligare några intressanta namn kan tillkomma och vi återkommer med närmare information i kommande nummer av Israels Vän. Det går redan nu att anmäla sig till Israels Vänners expedition. 6

7 Siewert Öholm tar här upp det ersättningsteologiska antiisraeliska sveket. Utöver artikelns exempel försöker Diakonia nu stoppa ett spårvägsbygge i Jerusalem och har nyligen bidragit till att en välfungerande svensk Assa Abloy-fabrik vid en israelisk bosättning tvingats stänga. När kristna förföljs och dödas i Indien i dessa dagar, hör jag inte ett knäpp från Diakonia eller Bilda. När ryssarna gav sig på Georgien i somras och skapade död och flyktingkaos hörde jag inte ett knäpp från Bilda eller Diakonia När svälten och misären snart ödelagt hela Zimbabwe under flera år, hör jag inte ett politiskt eller humanitärt knäpp från Bilda och Diakonia. När palestinska terrorbombare briserar sin död och sin ångest på marknader, i bussar, på bröllopsfester i Jerusalem, Haifa eller Sderot hörs inget utom talande tystnad från Bilda och Diakonia. Diakonia och Bildas talande tystnad har bara ett budskap och ett tal: Vi bryr oss inte om Judarna. De är inte värda vår empati och vårt engagemang. Diakonia och Bilda trampar på sin Bibelhistoria Problematisering, nyanser eller samband behövs inte för Bilda eller Diakonia i berättelsen om dagens Israel. Bilda och Diakonia har på några år utvecklat ett mycket selektivt empatiengagemang och en förbluffande förmåga att titta bort när empatin inte är politiskt korrekt eller leder till SIDA-bidrag. För oss med frikyrkohistoria är det en stor katastrof att se det ideologiska förfallet i två organisationer som skapades ur ett kristet engagemang att lindra lidande, minska nöd och med kunskap som vapen erbjuda människor att både leda andra, bygga ett land och lära känna Jesus. Det gällde Indien, det gällde Tanzania, det gällde Östersund och Ljungby och Örebro. Kristen kärlek byggde Frikyrkan Hjälper. SIDA s kärlek håller Diakonia vid liv. Frikyrkliga studieförbundet var det redskap församlingarna kunde förlita sig på som bibelförankrat och medvetet. Det judiska folket hade då en positiv och bibelmedveten särställning. I min frikyrka var judarna inte ersatta av församlingen, men snarare föremål för förundran inför den Gudsplan hela Gamla Testamentet talar om. Mina kristna förebilder talade med kärlek och utan skräck om Guds utvalda (och plågade) folk. Församlingen var genom Jesus inympad i den Gudsplanen till en gemensam och slutlig historia. Även om mycket talar för att mina kyrkofäder hade rätt kan man faktiskt se på Israel och den judiska historien enbart ur ett demokratiskt och mänskligt perspektiv. Israel som stat är ett under. (Också utan gudstro) Efter en tvåtusenårig antisemitism återskapades Israel där det alltid har legat. Det finns ingen annan stat, inget annat folk som kan göra anspråk på att varit en legal statsbildning i samma område. Palestina var definitivt ingen stat vare sig 1948 eller Inte heller ett identifierat folk. När Bilda och Diakonia vilseför sina organisationer med att tala om att Palestina ockuperades 1967 är det osant. Sanningen är att Israel fått kämpa för sin rätt att leva i fred sedan staten bildades, därför att araber och palestinier vill kasta de orena i havet. Den antisemitismen stödjer Bilda och Diakonia med sina handlingar. Bilda och Diakonia agerar i en siamesisk förening med historiens och nuets antisemiter genom att framställa konflikten med en kålsuparteori. Man talar om båda parter som om de hade samma bakgrund, samma motiv, samma människosyn, samma historia, samma rätt. I stället för att hylla vad 60 år av demokrati i en enda stat i Mellanöstern åstadkommit, talar man om Israel och året 1948 som året för Al Nakba och den nya förintelsen. Då skulle judarna förintat(!) araber bosatta i krigsområden i det som blev Israel. Och så anklagas de för att göra också idag. Man skriver 7

8 Bilder som Diakonia och Bilda inte vill se. Det sedan många år kontinuerligt pågående terrorkriget mot civila judar och staten Israel är en ständig källa till oro och sorg. I varje annat tänkbart sammanhang hade något liknande orsakat ett kraftfullt och samstämmigt internationellt fördömande. Men inte när det gäller Israel och judar. Att bagatellisera eller negligera när offren är judar är inget annat än antisemitism. Bilderna ovan är från staden S derot som, speciellt på senare år, varit utsatt för raketbeskjutning med mänskligt lidande och död och stor materiell förödelse. gärna ihop sig med välkända antisemiter, kommunister, ateister och gemena israelhatare. När Bilda vill utbilda sitt folk i demokrati har deras litteraturlista en obehaglig dominans av böcker från Ordfront och andra vänsterpolitiska propagandaverkstäder. Det kan förklara en del men inte allt kring Bildas ideologiska förfall. När Diakoni vill informera om mänskliga rättigheter fylls deras hemsida också av propagandistiska tolkningar av en enda brottsling mot mänskliga rättigheter, nämligen staten Israel. Det luktar nyantisemitism. Det är orättfärdigt och det är okristligt. Kristligt skulle vara att skicka följeslagare till Sderot med samma kärlek till hotade människor som man har till dem man påstår ständigt trakasseras, apartheidbehandlas eller beskjuts vid israeliska vägspärrar. Kristligt skulle vara att förklara att Muren är en delvis mur och att det finns en orsak till den. Kristligt skulle vara att förklara att Gaza inte är ockuperat av Israel och att förnödenheter till Gaza knappast kan vara Israels ansvar, trots att man oftast tar det ansvaret. Varför är det förresten inte islamiskt, eller förenligt med Koranen att egyptier eller andra grannstater förser Gaza med allt man behöver? Kristligt skulle också vara att inte negligera den evangeliska kyrkans syn på judarna i både historien och frälsningshistorien. Kristligt skulle vara att inte liera sig med antisemitiska hatfilosofier, där judarna alltid är de skyldiga, de onda de ovärdiga. Det är med sorg jag måste skriva de här raderna. Men tiden är inne för klartext och helig vrede över falskhet och politisering. Jag sörjer över Bildas och Diakonias svek mot sina egna ideologiska rötter och nonchalansen mot demokrati och ärlighet i sina ställningstaganden mot Israel. Jag vet att Bilda och Diakonia också arbetar med annat. Jag vet att många kan respektera det arbetet och gläds åt det. Men Israelhatet solkar ner båda organisationerna och kommer att på sikt innebära att Sverige behöver skapa ett nytt bibelförankrat studieförbund men också en ärlig kristen biståndsorganisation. Yes we can! Siewert Öholm Läsning av Öholms skarpa analys föranleder redaktören till en reflektion: Om Bilda och Diakonia varit med på GT:s tid skulle de ha varit ledande aktivister i Rädda Jerikokommittéen, Svensk-Filisteiska vänskapsförbundet och Kamratföreningen Goliats vänner. 8

9 Rehabiliteringscentret Hörnsten I november kom det officiella godkännandet från israeliska myndigheter av Netanyas Messianska församlings, Beit Asaph s, rehabiliteringscenter med inriktning på människor med sociala/ekonomiska problem och drogberoende, som det finns i Israel likaväl som i alla andra länder. Här följer ett brev till Israels Vänner från Beit Asaph till Israels Vänner översatt till svenska. Shalom, Jag skulle vilja uppdatera er om den allra senaste och spännande utvecklingen av vårt rehabiliteringscenter under denna senaste månad. För centrets helhetsfunktion var det viktigt för oss att i initialskedet få alla byråkratiska detaljer ordnade med stöd av advokat och kontakter med statliga myndigheter så allt skulle bli komplett, korrekt och lagligt. Vi hade en period av intensiv bön under denna tekniska och ofta komplicerade administrativa process för att rätt möta myndigheternas förväntningar och detaljkrav i samband med att vår ansökan behandlades. Pris ske Gud. I dag har vi glädjen att meddela att vi fått det officiella tillståndet att öppna en israelisk Amutah (idéell organisation) med alla nödvändiga legala dokument på plats för att starta vår nya verksamhet. Det finns många vittnesbörd som vi kan ge om Guds trofasthet på vägen fram emot att öppna vårt rehabiliteringscenter men det är särskilt ett som vi vill delge er och det är om hur organisationens namn tillkom. Av de namnförslag som församlingen lämnat in i sin ansökan valde myndigheterna namnet Hörnsten = Even Pina, som på hebreiska är baserat på Jesaja 28:16 Därför säger Herren, Herren så. Se, jag har lagt en grundsten i Sion, en beprövad sten, en dyrbar hörnsten, en fast grundval. Den som tror på den behöver inte fly. När nu vår vision om ett rehabiliteringscenter i Netanya är en realitet har vi möjlighet att starta med den praktiska delen av verksamheten som att hitta en lämplig plats (byggnad) och utveckla ett relevant program. Vi önskar era förböner i denna process så vi kan vara öppna för Herrens vägledning när vi nu skall gå vidare. Vi är tacksamma för ert stöd och er delaktighet med oss och speciellt för er donation av minibussen, som väl motsvarar verksamhetens behov. Vi tror att detta fordon är ett viktigt verktyg för ett framgångsrikt arbete med centret (Hörnsten). I tro har vi öppnat ett bankkonto så gåvor kan överföras direkt till detta konto. (Israels Vänner kan förmedla gåvor.) Må Gud välsigna er för allt understöd och visad omsorg. Lev Guler, Genadiy Pearlstein och personalen på Hörnsten rehabiliteringscenter, Netanya Ovan: En av bussnycklarna överlämnas av Israels Vänners ordförande Göte Ragnarp till Lev Guler, pastor i Beit Asaph. Till vänster: Orits föreståndare Siegfried Luikert överlämnar en nyckel till Genadiy Pearlstein, aktivt engagerad i Hörnsten. 9

10 Från Orits horisont I HERREN har jag min tillflykt och min borg, min Gud som jag förtröstar på. Det är vår bekännelse efter ett arbetsrikt och välsignat år Åtta resgrupper och ca 3000 övernattningar med närmare 1000 middagar för våra gäster är ett enastående resultat för lilla Orit. Gång efter annan fick vi söka vår tillflykt i HERREN och han hjälpte oss. Vinterns renovering av fasaden har blivit godkänd av resenärerna och vi tackar Jesus för alla era förböner. I tjänsten för Herren och gästerna har den nya fina bussen varit en ständig källa till glädje. Nu kommer vintern och det blir lugnare. Det blir tid för spackling, målning och fortsatta uppgraderingar på byggnaden. Ansökan för byggnadslovet pågår och planeringen för 2009 års resor är i full gång. Föreståndarparet Ruth och Siegfried Luikert hälsar dig gärna välkommen till Israel och till gemenskap och måltider på Orit. miärministrar före honom ända sedan Yitzhak Rabin i mitten på 90-talet. Vårt hopp står inte till politiker utan till Herren. Som Sven Reichman fritt återgivet har sagt i ett bibelstudium här på Orit: De stora händelserna i historien har Herren reserverat åt sig själv. Hamasterroristerna fortsätter att beskjuta israeliska lantbruk, byar och städer. De bygger tunnlar med syfte att kidnappa fler israeliska soldater som patrullerar på den israeliska sidan om gränsen. Ett klart fräckt brott mot vapenvilan som inte längre förtjänar ordet. Israels militära aktioner kallas ofta för vedergällning, vilket de tydligen inte är. I så fall skulle man göra som terroristerna och på måfå beskjuta civila samhällen. Israel däremot riktar sina attacker mot terrorns gärningsmän. Dessa attacker är legitima Nyval i Israel Den 10 november lade Israels parlament Knesset ner sin verksamhet i förberedelse för det utlysta nyvalet som kommer att genomföras troligen februari Det är för närvarande 13 partier representerade i Knesset och den stora frågan är hur en ny koalition kommer att se ut efter valet. Som det ser ut idag kommer antingen Zipi Livni från Kadima eller Benjamin Netanjahu från Likud att leda den blivande koalitionen. Många hoppas, andra befarar, att Netanjahu inte kommer att fortsätta förhandlingarna med palestinierna angående land för fred. Sett från Orits horisont kommer även han att fortsätta samtalen precis som alla preoch i rent försvarssyfte. Upphör terrorn så upphör även Israels försvarsattacker. Ni är världens ljus Med tanke på de två stora ljushögtiderna Hannuka och Jul ställs vi inför utmaningen att lysa mitt i mörkret. Guds närvaro i templet i Jerusalem och Jesus, det sanna ljuset från Fadern, visar vägen bort från den mänskliga begränsningen och uppåt till HANS obegränsade makt och härlighet. Vi uppmanar: Låt er försonas med Gud! I honom ligger svaren för våra personliga ärenden men också för ett sargat Israel. Tack för att ni står kvar i era böner och gärningar för Israels snara förlossning! Vi önskar er alla en välsignad Hannuka och Jul Siegfried & Ruth 10

11 Jag är ljuset När Jesus proklamerar att han ÄR LJUSET skapar han en oerhört stor förväntan hos sina judiska åhörare. Sedan tidiga barnaåren har de lärt känna skrifterna. De har suttit i pappans knä och bokstaverat sig igenom de fem Moseböckerna, profeterna och de andra skrifterna. Mamman har sjungit fromma visor sedan de låg i vaggan; sånger som handlar om deras osynlige Gud, Israels Gud, som bor i ett ljus dit ingen levande kan komma. Jesu självdeklaration där han hävdar JAG ÄR LJUSET är häpnadsväckande. Har inte den store konung David skrivit i Psaltaren HERREN är mitt ljus och min frälsning; för vem skulle jag frukta? Ps 27:1 Eller i Psalm 104:2 Du höljer dig i ljus såsom i en mantel, du spänner ut himmelen såsom ett tält. De gamla profeterna har talat om den kommande Messias som det stora ljuset. Jesaja, en hövding i Herrens här, profeterar: Det folk som vandrar i mörkret skall se ett stort ljus; ja, över dem som bo i dödsskuggans land skall ett ljus skina klart. Jes. 9:2 Jesu åhörare kopplar direkt. Här står en judisk rabbin och hävdar att han är den utlovade. Han ställer sig på en gudomlig nivå! Samme Jesaja pekar klart på Israels Helige när han skriver i Jes. 60:19: Solen skall icke mer vara ditt ljus om dagen, och månen skall icke mer lysa dig med sitt sken, utan HER- REN skall vara ditt eviga ljus, och din Gud skall vara din härlighet. Det är Johannes som citerar Jesus så här i 8:e kapitlet och vers 12: Åter talade Jesus till dem och sade: JAG ÄR VÄRLDENS LJUS; den som följer mig, han skall förvisso icke vandra i mörkret, utan skall hava livets ljus. Jesus talar inte om ett obestämt ljus bara för att kittla israelernas fantasi. Nej, han tänder på gudomlig dynamit! TANACH, den judiska Bibeln säger HER- REN är ljuset och nu säger Jesus precis samma sak om sig själv. Många på hans tid förstod att Jesajas löfte om det stora ljuset hade gått i uppfyllelse i och med Jeshua, Jesus. Tiotusentals av judar inklusive medlemmar i Sanhedrin och bland de skriftlärde tog emot Jesus så som den gamle fromme juden Shimon som bekände: Mina ögon hava sett din frälsning, vilken du har berett till att skådas av alla folk: ett ljus som skall uppenbaras för hedningarna, och en härlighet som skall givas åt ditt folk Israel. Luk. 2:30-32 Tillsammans med dessa har sedan dess oräkneliga skaror från nationerna böjt sina knän och tacksamt bekänt att Jesus har frälst dem från mörkret till sitt underbara ljus. Tillsammans väntar vi nu på det nya Jerusalem, staden som inte behöver sol eller måne till att lysa där, ty GUDS HÄR- LIGHET upplyser den och DESS LJUS ÄR LAMMET. Upp. 21:23 Siegfried Luikert Res till Israel och Orit Även om vårens gruppresa är fullbokad kan den som så önskar på egen hand eller tillsammans med en mindre grupp vänner resa till Israel. Gör då som många andra och välj Orit som bas för besöket i Israel. Orits omtyckta föreståndarpar och svensktalande volontärer skapar utmärkta förutsättningar för en lyckad resa till Bibelns land. Välkommen att ta kontakt direkt med Orit adressuppgifter sid. 15. Inför år 2009 Glöm ej prenumererationen på Israels Vän endast 100 kr/år gärna med en extra gåva till Israels Vänners verksamhet. 11

12 Keren Hayesod vid Israels sida sedan 1920 Keren Hayesod (hebreiska för Grundfonden) grundades 1920 av bl. a Chaim Weizmann, som sedan blev staten Israels förste president. Organisationen skulle vara en länk mellan den framväxande judiska staten och judar och andra Israelvänner runt om i världen. Så har det fungerat sedan 1920, och på så sätt har vi alla hjälpt till att säkra Israels existens och uppbyggnad. Ulf Cahn är generalsekreterare för Keren Hayesod i Sverige. En judisk stat kunde bildas 1948, en stat med enbart invånare intressant nog lika många som enligt Bibeln lämnade Egyptens slaveri bakom sig. Från att ha samlat in medel till Jewish Agencys (Israels regering fram tills 1948) uppbyggnad av den nya judiska staten, fick Keren Hayesod efter 1948 som huvuduppgift att arbeta för invandring och integration. Israels befolkning ökade under några år med ca en miljon invånare, dels flyktingar från Andra Världskrigets Europa och dels från arabländerna. Det säger sig själv att ett Israel, nybildat och under attack från samtliga grannar, inte kunde klara att ta hand om alla dessa flyktingar utan hjälp utifrån. Invandring och integration Keren Hayesod har sedan 1948 hjälpt Israel att ta emot och integrera över tre miljoner invånare. 12 Detta är kanske det allra viktigaste arbete man kan göra för Israel. Dels är det förstås just detta Israel är till för att vara ett hem för all världens judar. Dels är det på detta sätt Israel stärks allra mest genom att allt fler judar befolkar landet. Arbetet för invandring och integration har alltid gått i vågor. I tider av extrem invandring, som efter murens fall 1989, har möjligheterna att göra ett gott arbete med integrationen varit mindre. Pengarna har helt enkelt inte räckt till. När invandringen har sjunkit har mer resurser kunnat se till att integrationen fungerat bättre. Så är läget nu. De senaste åren har Israel tagit emot många etiopiska judar, s.k. falash mura. Deras historia är oerhört fascinerande, kanske får jag möjlighet att återkomma till den. Nu har invandringen tillfälligt stoppats, eftersom regeringen inte trodde att det fanns fler falash mura som hade rätt att invandra. Det finns dock ett antal tusen till, och processen lär komma i gång igen i början av nästa år. Under tiden har då Israel chansen att satsa mer pengar på integrationen och det behövs verkligen när det gäller just de etiopiska judarna. Behoven är enorma. Dessa judar kommer från ett gammaldags jordbrukssamhälle med självhushåll till ett modernt Israel och omställningen är omvälvande. Allt från språk till yrkesliv och bostäder är helt väsensskilt och oerhört svårt att växa in i. Jewish Agency arbetar med en mängd program för att hjälpa invandrare att integreras. Regelrätt utbildning om Israel, hebreiska och hur samhället är uppbyggt och fungerar är grunden. Men sedan måste falash mura ha en utbildning som de kan försörja sig på, kunna klara eget boende i ett helt annat samhälle, förstå hur ett modernt samhälle fungerar och mycket annat. Utmaningarna är många. Hjälp till utsatta israeler Förutom detta grundarbete invandring och integration görs mycket annat inom ramen för Keren Hayesod och Jewish Agency. Det handlar om stöd till andra utsatta israeler (barn, ungdomar, handikappade och äldre) och stöd till utsatta samhällen/områden. Keren Hayesod finns i 50 länder över hela världen, bl.a. här i Sverige där vi också kallas Förenade Israelinsamlingen. Med Jewish Agencys omfattande arbete finns det många möjligheter för oss och våra givare att hjälpa. Förenade Israelinsamlingen har satsat på att hjälpa barn i barnbyn Neve Michael, utanför Netanya. Det handlar om barn som av sociala myndigheter och domstolar placeras där, för att föräldrarna inte är lämpliga att ta hand om sina barn. Detta är en hjärtskärande israelisk verk-

13 lighet. Barnbyn har 250 barn och vi i Sverige bidrar till att man kan ha mer personal (hjälplärare och socialarbetare), ge barnen en värdefull fritid och mycket annat. Våra givare har också kunnat finansiera renovering av flera byggnader i byn. Nu fortsätter vi med att satsa i en annan barnby i Afula Ilit, i södra Galiléen. Sedan 25 år verkar vi även i Beersheva, som är en partnerstad till oss. Där har vi framför allt hjälpt medellösa äldre att få en tryggare och bättre ålderdom, som de förtjänar. Israel grundades och byggdes upp främst av ungdomar, och det är viktigt att landet nu tar hand om dem på ett riktigt sätt på sin ålderdom. Vi i Sverige har finansierat uppbyggnad och renovering av ett antal äldreboenden, vårdhem, dagcenter för äldre, dagcenter för handikappade och mycket annat. Vad kan du göra i dag? När en tredjedel av barnen ca barn! lever under existensminimum, och när var fjärde äldre medborgare inte har råd med nödvändiga mediciner, då har vi judar och andra Israelvänner en viktig uppgift att fylla. Kom ihåg: Den som välsignar Israel ska bli välsignad. Detta kan du göra på många sätt, men att dels stödja Israels framtid invandrarna och de utsatta israelerna kan aldrig vara fel. Tack för ditt stöd och din gåva! Varma Shalom-hälsningar Ulf Cahn Generalsekreterare Förenade Israelinsamlingen/ Keren Hayesod i Sverige Utgivare av Menorah. Nyheter från Israel Fakta och information utan anti-israelisk och antisemitisk vinkling. Varje vecka sänder Dan Johansson programmet Nyheter från Israel på NärRadion. Ca lyssnare får då höra aktuella nyheter och viktig information från Israel och den judiska världen. Programmen är 15 minuter långa. Följande NärRadio-stationer sänder i dag programmen: Alingsås, Göteborg, Helsingborg, Hässleholm, Höganäs, Junsele, Karlstad, Kramfors, Kungälv, Lagan, Linköping, Lomma/Burlöv, Malmö, Mullsjö, Skövde, Örebro, Örnsköldsvik Du som är intresserad av att dessa viktiga program även kan sändas på din ort kan tipsa din NärRadio-station, som då kan kontakta Radio Malmö 89,2, Jan Ravstam, Europaporten, Stadiongatan 25, Malmö, E-post: eller Israels Vänners expedition. I TV-program på Kanal 10 medverkar Dan Johansson i programserien Ur profetians värld. Program från Israelkonferensen har sänts och kan återkomma på kanal 10. Nyheter från Israel kan också höras på Bertil Rosenius hemsida Inspelningar från Israelkonferensen. Nytt för i år är att vi även kan erbjuda DVD-inspelningar (ljud och bild) och som tidigare vanliga CD-inspelningar (ljud). Däremot har vi lämnat den utgående kassett-tekniken. De inspelningar vi kan distribuera är följande på DVD och CD. Göte Ragnarp: Profetismen i Israel Dan Johansson: Den sjunde förutsagda generationen. Bruden i Esters bok. (2 cd/dvd) Ruth & Siegfried Luikert: Från Orits horisont Hans Weichbrodt: Josef en profetisk förebild för den yttersta tiden (2 insp. e.m. resp. kväll) Israel 60 år Sånggrupp från Örkelljunga, Timo Lordhem, Siegfried Luikert Jack-Tommy Ardenfors: Det profetiska ordet. Den stora festen. (2 cd/dvd) Pris per DVD är 95 kronor och CD 45 kronor inkl. porto. Vid beställning av flera DVD eller CD-skivor kan vi sända flera förpackningar p.g.a. portogränserna. Beställs från Israels Vänners expedition. Adressuppgifter se sidan

14 Israel-möten Europaporten Stadiongatan 25, Malmö Söndag 1/2 kl Holger Nilsson Aktuellt och profetiskt om Israel Välkommen till aktuella möten med Bibeln och Israel i fokus Dan Johansson besöker: 16-18/1 Sidensjö, Ekumeniska möten 23-25/1 Älmhult, Pingstkyrkan 27/1 Helsingborg, Samfundet Sverige-Israel 28-29/1 Vilhelmina (preliminärt) 30/1-1/2 Östersund, Israelsamlingar 6-8/2 Avesta, Pingstkyrkan 10-12/2 Avesta, Pingstkyrkan 15/2 Trelleborg, Pingstkyrkan 19-22/2 Bjurbäck/Nyhem, Pingstkyrkan 22/2 Tidaholm, Missionskyrkan 23/2 Skövde, Israels Vänner i Skaraborg 25-26/2 Moholm 27/2-1/3 Mullhyttan 3-5/4 Sollebrunn, Ekumenisk, serie Se även lokalpressen och andra info-kanaler. Israel-möten Pingstkyrkan Kungsgatan 30, Linköping Lördag 13/12 kl Sven Reichmann talar över ämnet Varför utvalde Gud ett folk istället för att jobba lika med alla Sång Musik Servering Israeliska produkter Stifts- och Landsbibliotekets hörsal Östgötagatan 5, Linköping Onsdag 14/1 kl Fritz Hilliges talar över ämnet Om detta må ni berätta Dans fru Lil är ofta med på mötena med sitt utbud av Israeliska produkter. Arr: Samfundet Sverige Israel Norrköping Linköping och Israelgruppen i Linköping Holger Nilsson Sång Musik Servering Israeliska produkter I MOSE FOTSPÅR 8-22 mars Bl a Kairo-Memfis-Pyramiderna- Sinai-Eilat-Petra-Nebo-Amman- Jabboks vad-jerash-galileen- Jerusalem-Netanya. Pris :- Tolk/bibellärare Dan Johansson STORA ISRAELRESAN 22 mars-5 april Bl a Netanya-Cesarea-Karmel- Nasaret-Galileen-båtresa-Zefat- Golan-Sachne-Jerusalem- En Gedi- Masada-Döda Havet-Eilat-Mispe Ramon-Jaffa-Tel Aviv. Pris :- Max 50 delt/resa. Halvpension, allt ingår utom lunch. Information och program Reseledare Erland Olsson Tel SHALOM TOURS Julklappstips! Böcker, inspelningar och hudvårdsprodukter från Israel Besök Dan Johanssons hemsida eller ring Redovisning sept. okt Israels Vän Gåvor Hoppets skola Arbete bland barn Gamla/behövande Ukraina Messianska förs Magen David Adom 600 Keren/Hayesod Keren Kajemet Träd Keren Kajemet Vatten Keren Kajemet - Miljö 500 Orit + bussen Summa kronor Vi önskar välsignelser från Israels Gud över varje gåvogivare. Israels Vänner 14

15 Adress: Husie Kyrkov. 98, Malmö. Tel/Fax 040/ Bankgiro Plusgiro Org.nr E-post: Hemsida: Finland/Åland: Prenumeration 15 euro/år och gåvor Swedbank Helsinki kontonr Vi kan erbjuda Autogiro en praktisk och smidig betalningsform. Kontakta Israels Vänners expedition. Organ för ISRAELS VÄNNER, bildat Redaktör och ansvarig utgivare: Henry Nordin Medarbetare i tidningen: Göte Ragnarp, Dan Johansson, Siegfried Luikert m.fl. ISRAELS VÄN utkommer med 6 nr per år och kostar 100 kr/år. I Finland/Åland 15 euro/år se ovan. Provnummer på ISRAELS VÄN sändes gratis. Prenumeration kan ske genom betalning med inbetalningskort som medföljer tidningen eller på det sätt som passar prenumeranten bäst. Materialet får ej användas utan tillstånd av utgivaren. Israels Vänner grundades år 1923 som ett ekumeniskt organ att verka bland Israels folk i olika länder. Enligt Israels Vänners stadgar är uppgiften att väcka kärlek och förståelse för Israels folk, förmedla medel till trädplantering, skapa kontakt med skandinaviska turister och ordna samlingar för kibbutzungdomar, sprida biblar och positiv litteratur om Israel, bistå flyktingar, stödja en skola för arabiska barn och ungdomar nära Betlehem, utge tidningen Israels Vän och anordna möten och undervisa i Guds ord om Bibelns folk. Skandinaviska Servicecentret Orit Föreståndare: Ruth och Siegfried Luikert Hotel Orit, Sh derot Chen 21, Netanya, Israel Tel/Fax: 00972/ E-post: Orits hemsida: Medarbetare i Israels Vänner Emmanuel och Corinne Rodriguez-Perez Paris, Frankrike Vladimir och Inna Vayner Kiev, Ukraina Israels Vänners styrelse Ordförande: Göte Ragnarp Ärtgränd Malmö Tel 040/ Föreståndare och sekreterare: Henry Nordin Widells väg Malmö e-post: Tel 040/ Mobil 073/ Israels Vänners exp. 040/ Kassör: Doréen Hendrickson S. Hunnetorpsvägen 38 B Helsingborg Tel 042/ Dan Johansson Regementsg. 56 A Malmö Tel 040/ e-post: Karl Eric Axelsson Åsa Godegård Tjällmo Tel 0141/ Janeric Johansson, Malmö Nils Olof Persson, Lund Daniel Byrén, Genarp Åsa Enkvist, Malmö Israels Vänners Styrelse framför ett varmt tack till alla medarbetare och alla gåvogivare för insatser och gåvor under året. Med tacksamhet till Gud ser vi tillbaka på det gångna året och tillönskar Israels Väns läsare en GOD JUL och ett GOTT NYTT ÅR Prenumerationer. Adressändring. Avbeställning. Skriv tydliga och korrekta namn- och adressuppgifter. Vid adressändring även föregående adress med postnummer. ********** Gåvor mottages tacksamt till Israels Vänners arbeteoch angivna ändamål ********** 15

16 POSTTIDNING B BEGRÄNSAD EFTERSÄNDNING Vid definitiv eftersändning återsänds försändelsen med nya adressen på baksidan (ej adressidan). ISRAELS VÄN Husie Kyrkov. 98, MALMÖ Israel hjälper i vanlig ordning både sina vänner och fiender. En 12-årig iransk pojke har nu efter förslag från be - hand lande läkare i Teheran och Turkiet, som saknar nödvändiga resurser, kommit till Hashomer - sjukhuset i Israel. De israeliska myndigheterna snabbehandlade ärendet och ordnade visum för pojken och hans föräldrar. Pojken lider av en mycket elakartad hjärntumör och i Israel får han nu bästa tänkbara behandling. Trots Hamas maktövertagan - de och hatpropaganda har Israels sjukvårdsinsatser för gazaborna ökat med 45 % sedan 2006 då Israel beviljade gazabor inresa i Israel för sjukvård. Den siffran steg till hela under 2007 och har fortsatt att öka under 2008 trots att terrorister vid minst 20 tillfällen utnyttjat detta för att genomföra terrorhandlingar mot sina välgörare israelerna. I oktober flögs 17 krigsskadade från Georgien till Israel för sjukhusvård, som bekostas av sjukhusen själva och Magen David Adom (Israels Röda Kors). Listan skulle kunna gö - ras mycket lång och växer kontinuerligt. Antalet judar i världen är enl. siffror från Jewish Agency 13,3 miljoner. Av Israels befolkning på är judar. Judar finns fortfarande i ett stort antal länder och de största grupperna är: USA 5,3 milj., Frankrike , Kanada , Storbritannien , Ryssland eller i hela f.d. Sovjetunionen, Ar gentina , Tyskland , Australien och Brasi - lien (Inofficiella uppgifter hävdar betydligt högre antal i t.ex. f.d. Sovjetunionen och p.g.a. assimilation genom främst giftermål blir beräkningar svåra). Harry Zvi Tabor är mannen som uppfann solcellpanelen för uppvärmning av vatten. De finns i dag i hela världen och på 95 % av hustaken i Israel. Han arbetade heltid fram till 81-årsdagen men är fortfarande aktiv vid 91-års ålder med nya projekt. Harry Zvi Tabor, som bor i Jerusalem, uppmanades av Ben Gurion att komma till Israel från England p.g.a. att han hade den kunskap och utbildning som behövdes i den nya staten Israel. Cowboyen Couy Griffin från New Mexico i USA har ridit km på hästryggen från Golden Gate-bron i San Francisco till Gyllne Porten i Jerusalem. Resan startade 2006 och han upplever det som om han blivit ledd till Jerusalem. Hans budskap, som kan läsas på Internetsidan ridingforisrael.com, är att bringa Guds kärlek och Jesu Kristi frid till de som han möter på sin väg genom olika länder och städer. Nir Barkat är namnet på Jerusalems nyvalde borgmästare. Han fick 52 % av rösterna och efterträder den tidigare ultraortodoxe borgmästaren Uri Lupolianski. Nir Barkat motsätter sig att Jerusalem delas utan han vill bevara Jerusalem som en öppen och fri stad för alla religioner. Han ser Jerusalem som en odelad huvudstad för Israel och det judiska folket. Barkat önskar att besökare från hela världen skall känna sig välkomna till Jerusalem, som han betecknar som världens viktigaste stad. Israels lövhyddor blir allt fler. Inför årets lövhyddohögtid såldes 20 % fler lövhyddor än i fjol. Genomsnittspriset på en lövhydda är shekel. Ett ökande antal sekulära judar skaffar sig lövhyddor, som har tre väggar och består av ett metallstativ med tygväggar och tak av palmblad. Därmed följer israelerna uppmaningen i 3 Mosebok 23:39-43 till åminnelse av Guds trofasthet under den 40-åriga ökenvandringen.

RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO

RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO HUSBYKYRKAN Lars Mörling 2009 RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO (Lars Mörling 2009) 1. Rättfärdiggörelse är ett rättsligt begrepp Rättfärdiggörelse har inte med känslor att göra utan

Läs mer

Historia. Judendom. Vem är jude? Historia. Kungariket Israel Kung David och kung Salomo Judarnas tempel, gudstjänster, offer, högtider.

Historia. Judendom. Vem är jude? Historia. Kungariket Israel Kung David och kung Salomo Judarnas tempel, gudstjänster, offer, högtider. Historia Abraham - förbund om att tro på den enda guden och judarna visar detta genom omskärelse av pojkar. Abraham är också viktig inom kristendom och islam Gud lovar människorna ett land vid namn Kanaan

Läs mer

B. När en kyrka byggs

B. När en kyrka byggs B. När en kyrka byggs Innan arbetet med en ny kyrka påbörjas eller när grundstenen muras kan man fira andakt på byggplatsen. Detta material kan också användas vid andakter när andra församlingslokaler

Läs mer

Se, jag gör allting nytt.

Se, jag gör allting nytt. Se, jag gör allting nytt. I bibelns sista bok, uppenbarelseboken, kan man i ett av de sista kapitlen läsa hur Gud säger Se jag gör allting nytt (Upp 21:5). Jag har burit med mig de orden under en tid.

Läs mer

1. Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves.

1. Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves. 1 Tessalonikerbrevet 2 (2:1 16) Apostelns tjänst i Tessalonika 1 Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves. 2 Tidigare hade vi, som ni vet, plågats och misshandlats i Filippi, men

Läs mer

D. Vid läsårets början

D. Vid läsårets början D. Vid läsårets början Andakten kan förrättas av en präst, en församlingsanställd eller någon från skolan. Psalmer Man kan sjunga någon eller några av följande psalmer: 153, 289, 322, 471, 492 eller 496.

Läs mer

Bo ner fo r fred. Herre, kom med vishet till dem som har att fatta avgörande beslut som rör hela skapelsens framtid.

Bo ner fo r fred. Herre, kom med vishet till dem som har att fatta avgörande beslut som rör hela skapelsens framtid. Bo ner fo r fred Herre, tag hand om vår fruktan och ängslan över vad som händer i vår värld, du som kom till oss vapenlös men starkare än all världens makt. Visa oss och världens makthavare på vägar att

Läs mer

In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj)

In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj) In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj) 41Även om det är en främling, som inte tillhör ditt folk Israel utan kommer från fjärran land för att han hört om ditt namn 42ja, också där skall

Läs mer

Anden. Studiehäfte av Henrik Steen

Anden. Studiehäfte av Henrik Steen Anden Studiehäfte av Henrik Steen Innehåll Introduktion 5 1. Den helige Ande Samling 1 Den helige Ande som person 6-8 Fördjupningsruta treenigheten 9 Samling 2 Andens frukt 10-11 Samling 3 Andens gåvor

Läs mer

Bikt och bot Anvisningar

Bikt och bot Anvisningar Bikt och bot Anvisningar Som kyrka, församling och kristna har vi fått Guds uppdrag att leva i, och leva ut Guds vilja till frälsning för hela världen. Vår Skapare, Befriare och Livgivare återupprättar.

Läs mer

Vad Gud säger om Sig Själv

Vad Gud säger om Sig Själv Lektion 3 Vad Gud säger om Sig Själv Treenighetens mysterium uppenbaras endast i Bibeln Guds stora plan är att frälsa genom tron allena på vår Frälsare. Denna plan kan förstås och trodd av det minsta barn

Läs mer

FÖRSAMLINGS- BLADET. Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014. Klag 3:26

FÖRSAMLINGS- BLADET. Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014. Klag 3:26 FÖRSAMLINGS- BLADET KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014 Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. Klag 3:26 Hur läser man Bibeln? Under olika bibelsamtal uppstår då och då frågan om hur man läser

Läs mer

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN JESUS Jesus föräldrar är Maria & Josef från staden Nasaret. Ängel sa att Maria skulle föda Guds son. Jesus föddes i ett stall i staden Betlehem. 3 vise män kom med gåvor

Läs mer

4:e söndagen i advent 2014 Herrens moder

4:e söndagen i advent 2014 Herrens moder 4:e söndagen i advent 2014 Herrens moder Tänk om man kunde ha en sådan stark tro som Maria! Hon har fått besök av ängeln Gabriel, som sagt henne att hon ska bli gravid och föda ett barn, och inte vilket

Läs mer

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn.

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. VIGSELGUDSTJÄNST KLOCKRINGNING MUSIK SAMLINGSORD I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Inför Guds ansikte har vi samlats till vigsel mellan er, NN och NN. Vi är här för att be om Guds

Läs mer

En judisk organisation som tillsammans med kristna hjälper det judiska folket i Israel, Sibirien och i Östryssland

En judisk organisation som tillsammans med kristna hjälper det judiska folket i Israel, Sibirien och i Östryssland En judisk organisation som tillsammans med kristna hjälper det judiska folket i Israel, Sibirien och i Östryssland Om oss Moti Klimer, grundaren av Sabra, föddes och växte upp i en ortodox judisk familj

Läs mer

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Januari 2008 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är.

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är. NYTT MÅL Fil. 1:12-14 Hamnar man i fängelse är det säkert lätt att ge upp. Ibland räcker det med att man känner sig som att man är i ett fängelse för att man skall ge upp. För Paulus var det bara ännu

Läs mer

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter November 2005 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

Helande. En nyckel. Av: Johannes Djerf

Helande. En nyckel. Av: Johannes Djerf Helande En nyckel Av: Johannes Djerf Detta är min lilla nyckelknippa (visa), och här har jag bl.a. en nyckel till att öppna kyrkans dörrar med, en nyckel till expeditionen där jag jobbar, en nyckel till

Läs mer

Vad händer i Mellanöstern?

Vad händer i Mellanöstern? Vad händer i Mellanöstern? Lögn Förtal Sanning Israels Vänner Vad händer i Mellanöstern? Idé / Form : Dan Johansson Grafisk form: Mikael Amundsen Israels Vänner, 212 38 Malmö Printed in Poland Finemark,

Läs mer

Eller när man har besiktigat bilen. Vad skönt när man kan åka därifrån och dom hittade ingenting.

Eller när man har besiktigat bilen. Vad skönt när man kan åka därifrån och dom hittade ingenting. Allting nytt Påskdagen 100403 1 Att hitta ingenting kan det va nå`t Det var ju det man gjorde den första påskdagsmorgonen. Man gick till graven där man lagt Jesus och man hittade ingenting. Ibland är det

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång Ordning vid dop av barn Denna ordning kan infogas som en del i en större gudstjänst eller vara fristående. Anvisningar, bibeltexter och böner är förslag som kan väljas och formuleras efter situationens

Läs mer

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Vi har under de senaste två söndagarna talat om längtan efter liv i den kristna tron. Längtan efter Guds Helige Ande och att fortsätta bygga

Läs mer

LARS ENARSON 60. Hjälp oss att gratulera Lars!

LARS ENARSON 60. Hjälp oss att gratulera Lars! 19 OKTOBER 2012 LARS ENARSON 60 VAR MED OCH GE LARS EN SKRIVAR- STUGA! Lars blir äldre - han fyller 60 inom kort, men arbetar fortfarande intensivt. Han reser, predikar och undervisar, själavårdar, gör

Läs mer

Lärjungaskap / Följ mig

Lärjungaskap / Följ mig Lärjungaskap / Följ mig Dela in gruppen i par och bind för ögonen på en av de två i paret. Låt den andra personen leda den med förbundna ögon runt i huset och utomhus, genom trädgården, till exempel, och

Läs mer

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 2

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 2 i En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet Vägledning vecka 2 Vägledning: Vi tittar närmare på våra berättelser Vår historia från djupet När vi granskade vårt livs historia i fotoalbumet förra veckan,

Läs mer

Hur får jag uppleva Guds kraft?

Hur får jag uppleva Guds kraft? Hur får jag uppleva Guds kraft? I det här rummet finns massor av olika signaler. Radiovågor, tevesignaler och datasignaler. Men just nu så påverkar de inte oss. Inget ljud, ingen bild. Men skulle vi ställa

Läs mer

FÖRSAMLINGS- BLADET. Frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet.

FÖRSAMLINGS- BLADET. Frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet. FÖRSAMLINGS- BLADET KALMAR ADVENTKYRKA MAJ 2015 Frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet. Joh. 14:27 Tappa inte modet

Läs mer

Predikan av: Johannes Magnusson Smyrnakyrkan, 7 oktober 2012

Predikan av: Johannes Magnusson Smyrnakyrkan, 7 oktober 2012 BIBELLÄSNING Predikan av: Johannes Magnusson Smyrnakyrkan, 7 oktober 2012 1 Heliga vanor för vanliga människor - Bibelläsning Män blir lättare förkylda än kvinnor Den meningen har åtminstone tre olika

Läs mer

Det behöver bli öken

Det behöver bli öken Det behöver bli öken Av: Johannes Djerf Det var varmt, ja det var olidligt varmt där han gick. Han hade varit ute på vandring i 40 dagar nu. Han var helt utmattad. Och den här dagen var inte direkt svalare

Läs mer

En levande församling

En levande församling PINGST VÄSTERÅS En levande församling Och Herren skall alltid leda dig; han skall mätta dig mitt i ödemarken och ge styrka åt benen i din kropp. Du skall vara lik en vattenrik trädgård och likna ett källsprång,

Läs mer

Dopets sakrament. Hur skall dopet utföras? Lektion 12. Ett förnyelsens bad i den Helige Ande

Dopets sakrament. Hur skall dopet utföras? Lektion 12. Ett förnyelsens bad i den Helige Ande Lektion 12 Dopets sakrament Ett förnyelsens bad i den Helige Ande Ordet sakrament har förståtts på många olika sätt av olika religiösa grupper. Kanske vore det vara bra om vi sade klart, här och nu, vad

Läs mer

Ditt livs viktigaste investering

Ditt livs viktigaste investering Ditt livs viktigaste investering En handledning Du investerar i dig själv dagligen: utbildning, relationer, karriär. Men har du någon gång reflekterat över värdet av att investera i den andliga aspekten

Läs mer

En körmässa om att hitta hem

En körmässa om att hitta hem En körmässa om att hitta hem Text och musik av Johan & Hanna Sundström Välkommen Klockringning Andas (Introitus) Andas, andas frihet andas nåd. Morgondagen randas. Sjung Guds ära, Han är här. Glädjens

Läs mer

VÄLSIGNELSE AV ETT HEM

VÄLSIGNELSE AV ETT HEM VÄLSIGNELSE AV ETT HEM Fetstil läser liturg, normal av alla, kursiv är instruktioner SAMLING Samlingen sker i hallen eller annan lämplig plats. Rökelse kan tändas och välsignat vatten bäras tillsammans

Läs mer

Skatter i Torahn. Bibelstudium nr 23, A. Sabbaten den 5 mars 2011. Pekudei Beräkningar ydewqp]

Skatter i Torahn. Bibelstudium nr 23, A. Sabbaten den 5 mars 2011. Pekudei Beräkningar ydewqp] Skatter i Torahn Bibelstudium nr 23, A Sabbaten den 5 mars 2011 Pekudei Beräkningar ydewqp] Torahtext: 2 Mos 38:21 40:38 Haftarah: 1 Kung 7:51 8:21 Apostoliska skrifterna: Mark 16:1 16:20 Nära är de som

Läs mer

En resa på livets kanal

En resa på livets kanal En resa på livets kanal (Friluftsgudstjänst i hamnen) Av: Johannes Djerf Det här är ju en dag som för många handlar om vatten och båtar, vilket jag tycker är väldigt härligt. Men jag ska ändå börja med

Läs mer

Efter Förintelsen nytt hopp för judisk framtid i Baltikum

Efter Förintelsen nytt hopp för judisk framtid i Baltikum Efter Förintelsen nytt hopp för judisk framtid i Baltikum Östersjöjudiskt Forum en organisation som hjälper och stöder judar i de baltiska länderna Estland, Lettland och Litauen och ger dem en bättre tillvaro.

Läs mer

Den siste Adam och frågan om arvsynd

Den siste Adam och frågan om arvsynd Den siste Adam och frågan om arvsynd Talar det Nya testamentet om arvsynd när det berättar om den förste och den siste Adam? Nedan följer ett studium av Bibeln utifrån denna frågeställning och möjliga

Läs mer

En Muslim ropar på Jesus

En Muslim ropar på Jesus Kamal Saleem - Swedish En Muslim ropar på Jesus Kamal Saleem Av Aron Little The 700 Club Översättning C-S. K Kamal Saleem föddes i Libanon av en helöverlåten Muslimsk familj. Han kommer ihåg att han redan

Läs mer

Kristna försöker leva som Jesus lärde ut genom att bland annat hjälpa människor som har det svårt, samt sprida tron ut i världen.

Kristna försöker leva som Jesus lärde ut genom att bland annat hjälpa människor som har det svårt, samt sprida tron ut i världen. DE FEM VÄRLDSRELIGIONERNA KRISTENDOMEN Kristendomen är en av de stora världsreligionerna. Kristna tror på en Gud. Men de tror också att Gud kan visa sig så som Fadern, Sonen och den heliga Anden. De tror

Läs mer

1703 0 AV 200 BRITTISKA BIBELSÄLLSKAPET 1870-73 0 AV

1703 0 AV 200 BRITTISKA BIBELSÄLLSKAPET 1870-73 0 AV Ögonöppnaren Moderna översättningar av Nya Testamentet innehåller många skillnader Den senaste tiden har det kommit ut flera versioner av det Nya Testamentet, och ALLA har sagt sig vara Guds fulla Ord.

Läs mer

Från boken "Vägen till Palestina" av Evert Svensson. Alhambra Förlag

Från boken Vägen till Palestina av Evert Svensson. Alhambra Förlag Fredagsbön i Jerusalem. Hösten 2000, efter att det palestinska upproret - Intifadan - brutit ut, förbjöd den israeliska militären alla palestinska män under 45 år tillträde till Gamla stan och Al Aksamoskén.

Läs mer

En helande Gud! Av: Johannes Djerf

En helande Gud! Av: Johannes Djerf En helande Gud! Av: Johannes Djerf Jag tänkte att vi idag skulle läsa ifrån Mark.7:31 32. Vi läser Det här är en fantastisk berättelse tycker jag om en man, vars öron fick nytt liv. Vi vet inte riktigt,

Läs mer

Och jag önskade att jag hade fått möjlighet att lära känna den här människan, innan det var försent.

Och jag önskade att jag hade fått möjlighet att lära känna den här människan, innan det var försent. JESUS För drygt ett år sedan var jag på begravning. En församlingsmedlem, en äldre man, hade gått hem till Gud och den eviga vilan. Han hade varit pastor i många år, och hans familj och hem hade fungerat

Läs mer

Vad betyder det att vara Kristen?

Vad betyder det att vara Kristen? Vad betyder det att vara Kristen? Tim Conway illbehonest.com/svenska Bruden och brudgummen har en börda. De har en kärlek till folket som kommer till deras bröllop. Och de vet att många av människorna

Läs mer

F. Välsignelse av industrianläggning, eller annan arbetsplats

F. Välsignelse av industrianläggning, eller annan arbetsplats F. Välsignelse av industrianläggning, kontorslokal eller annan arbetsplats En präst kan på begäran förrätta välsignelse av en industrianläggning, en kontorslokal eller en annan arbetsplats. Psalmer Följande

Läs mer

Välkomnande av nya medlemmar

Välkomnande av nya medlemmar Välkomnande av nya medlemmar Anvisningar Församlingen välkomnar som medlem var och en som bekänner Jesus Kristus som Frälsare och Herre samt är döpt. Församlingen kan ge möjlighet till medlemskap i väntan

Läs mer

c. Paulus skriver att han egentligen inte behöver skriva till korinthierna om detta med kristet givande, så varför gör han det då?

c. Paulus skriver att han egentligen inte behöver skriva till korinthierna om detta med kristet givande, så varför gör han det då? 2 Korintierbrevet 9 (Vers 1-15) Var och en må ge vad han har beslutat sig för 1 Egentligen behöver jag inte skriva till er om hjälpen till de heliga. 2 Jag vet hur villiga ni är, och inför makedonierna

Läs mer

Tunadalskyrkan 14 02 09. Bilder av livet. Dan 3, PS 126, Ps 35

Tunadalskyrkan 14 02 09. Bilder av livet. Dan 3, PS 126, Ps 35 1 Tunadalskyrkan 14 02 09 Bilder av livet Dan 3, PS 126, Ps 35 Ibland kan vi behöva bilder eller berättelser för att få hjälp att förstå livet och tillvaron, för de kan spegla vår situation, utan att vara

Läs mer

Ny Gästfrihet 1. Ämnet här i dag är Ny gästfrihet

Ny Gästfrihet 1. Ämnet här i dag är Ny gästfrihet Ny Gästfrihet 1 En del tycker att det är bra när alla i församlingen känner alla. Vi har en så bra gemeskap. Alla känner alla. Men egentligen är ju det en brist. Församlingens uppdrag handlar ju om att

Läs mer

Skatter i Torahn. Bibelstudium nr 22, A. Sabbaten den 26 februari 2011. Vayakhel Och han församlade lheq]y"w"

Skatter i Torahn. Bibelstudium nr 22, A. Sabbaten den 26 februari 2011. Vayakhel Och han församlade lheq]yw Skatter i Torahn Bibelstudium nr 22, A Sabbaten den 26 februari 2011 Vayakhel Och han församlade lheq]y"w" Torahtext: 2 Mos 35:1 38:20 Haftarah: 1 Kung 7:40-50 Apostoliska skrifterna: Mark 15:1 15:47 Din

Läs mer

Han hade fört dom till tro och sett hur dom vuxit som kristna och det ger honom mycket glädje och en väldigt go känsla.

Han hade fört dom till tro och sett hur dom vuxit som kristna och det ger honom mycket glädje och en väldigt go känsla. Filipperbrevet 4:1-9 Nya resurser 1 1 Kära kristna bröder, jag älskar er och längtar efter att få träffa er, för ni är min glädje och belöningen för allt mitt arbete. Mina älskade vänner, fortsätt att

Läs mer

Bibeltexten är hämtad ur Bibel 2000 och publiceras med tillstånd av Svenska Bibelsällskapet.

Bibeltexten är hämtad ur Bibel 2000 och publiceras med tillstånd av Svenska Bibelsällskapet. BIBELGUIDEN Bibeltexten är hämtad ur Bibel 2000 och publiceras med tillstånd av Svenska Bibelsällskapet. Utgiven med bidrag från Samfundet Pro Fide et Christianismo (Kyrkoherde Nils Henrikssons Stiftelse)

Läs mer

FÖRSTA TESSALONIKERBREVET

FÖRSTA TESSALONIKERBREVET FÖRSTA TESSALONIKERBREVET HUSBYKYRKAN Lars Mörling 2014 Första Tessalonikerbrevet (Lars Mörling 2014) Bakgrund Filippi Berea Tessalonika Korint Aten Författare: Paulus (1Tess 1:1) Vi ser att brevet var

Läs mer

Ge sitt liv för sina vänner

Ge sitt liv för sina vänner Ge sitt liv för sina vänner Predikan av pastor Göran Appelgren (Läsningar: Joh 15:12-17; Himmel och helvete, nr 272, 278:2, 282. Se sista sidan!) Detta är mitt bud att ni skall älska varandra så som jag

Läs mer

Ordning för dopgudstjänst

Ordning för dopgudstjänst Ordning för dopgudstjänst 2 Dopfamiljen, eventuella faddrar och prästen går in i kyrkan Psalm Inledningsord och tackbön Prästen läser inledningsorden och efter dessa ber någon av föräldrarna följande bön

Läs mer

Församlingsblad Julen 2008

Församlingsblad Julen 2008 Församlingsblad Julen 2008 Kära församling! Åra i höjden åt Gud och på jorden fred åt de människor Han finner behag i! Så prisades Gud av en stor himmelsk här i Betlehem när Han själv - den Helige, den

Läs mer

Tunadalskyrkan 13 03 03 Mark 5:24-34 3 sönd i fastan II Ev

Tunadalskyrkan 13 03 03 Mark 5:24-34 3 sönd i fastan II Ev 1 Tunadalskyrkan 13 03 03 Mark 5:24-34 3 sönd i fastan II Ev Kan du se scenen framför dig? En stor människoskara som är nyfikna och uppspelta. Ryktena hade gått före Jesus, och nu undrar man vad som ska

Läs mer

Lukas 14:25-33 Att vara Jesu lärjunge. Övriga läsningar: Vish 9:13-18, Filem 9b-10, 12-17

Lukas 14:25-33 Att vara Jesu lärjunge. Övriga läsningar: Vish 9:13-18, Filem 9b-10, 12-17 23 söndagen under året (år C) (8 september 2013) Tidsram: 20-25 minuter. Lukas 14:25-33 Att vara Jesu vän Att vara Jesu lärjunge Stora skaror gick tillsammans med honom, och han vände sig om och sade till

Läs mer

Det är ju lite märkligt att glädjen lyser så i det här brevet när vi ser hur hans omständigheter var.

Det är ju lite märkligt att glädjen lyser så i det här brevet när vi ser hur hans omständigheter var. NYTT HJÄRTA Fil. 1:3-11 Sammanfattning av predikan 31 januari. När Bibeln talar om hjärtat är det oftast inte det fysiska hjärtat som menas utan det handlar om vårt innersta vår personlighet, våra känslor.

Läs mer

a. Paulus (ca 5 e.kr. ca 67 e.kr.) var en benjaminit (Rom 11:1) från den grekiska staden Tarsus (Apg 21:39).

a. Paulus (ca 5 e.kr. ca 67 e.kr.) var en benjaminit (Rom 11:1) från den grekiska staden Tarsus (Apg 21:39). 1 Tessalonikerbrevet 1 (1:1) Hälsning 1 Från Paulus, Silvanus och Timoteus till församlingen i Tessalonika som lever i Gud, Fadern, och Herren Jesus Kristus. Nåd och frid vare med er. 1. Från Paulus a.

Läs mer

Vänner kallar jag er

Vänner kallar jag er Vänner kallar jag er Av: Johannes Djerf Många utav er vet jag känner till det sociala nätverket facebook, och går man in på Johannes Djerfs profil och läser om mig så ser man inte bara vad jag gjort den

Läs mer

Att hitta Pärlan. Av: Johannes Djerf

Att hitta Pärlan. Av: Johannes Djerf Att hitta Pärlan Av: Johannes Djerf Jag tänkte börja med att visa ett litet filmklipp idag ifrån ett kärt tvprogram. Inte mitt favoritprogram direkt, men det kan vara en bra inledning för dagens predikan

Läs mer

gjort dem överflödande rika på uppriktig hängivenhet.

gjort dem överflödande rika på uppriktig hängivenhet. 2 Korintierbrevet 8 (Vers 1-9) Exempel på kristet givande 1 Vi vill tala om för er, bröder, vilken nåd Gud har gett församlingarna i Makedonien. 2 Fastän de varit hårt prövade, har deras översvallande

Läs mer

Tunadalskyrkan 130804. Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11

Tunadalskyrkan 130804. Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11 1 Tunadalskyrkan 130804 Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11 Den helige Ande skickar överraskande budbärare Ja så löd rubriken på ett blogginlägg som jag råkade hitta på internet. En man med en sjukdom som ibland

Läs mer

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 7

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 7 Vägledning vecka 7 Syndens oordning Ett personligt mönster Vägledning: Vi avslöjar vår synds mysterium Förra veckan granskade vi vårt syndaregister i ljuset av Guds kärlek till oss. Den här veckan ger

Läs mer

Välsignelse över registrerat partnerskap. Försöksordning

Välsignelse över registrerat partnerskap. Försöksordning Välsignelse över registrerat partnerskap Försöksordning Fastställd av Kyrkostyrelsen den 6 december 2006 Allmänna anvisningar Välsignelse över registrerat partnerskap är ett erbjudande till dem som önskar

Läs mer

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling Sida2 BAS ABC Några grunder för BAS grupper i Lidköpings församling En BAS grupp är en grupp i församlingen. Där man på ett nära sätt kan träffas

Läs mer

Kära föräldrar! CEF är en internationell organisation som finns i 185 länder. Post Box adress

Kära föräldrar! CEF är en internationell organisation som finns i 185 länder. Post Box adress Kära föräldrar! Detta häfte är en gåva till era barn, så att de kan läsa mer om vem Jesus är och vad han har gjort. Vi ber dig som förälder att själv läsa igenom häftet, innan du sätter det i händerna

Läs mer

Bönen i gudstjänsten Karlstad stift, Västerstrandskyrkan den 23 mars 2010 Margareta Melin

Bönen i gudstjänsten Karlstad stift, Västerstrandskyrkan den 23 mars 2010 Margareta Melin Bönen i gudstjänsten Karlstad stift, Västerstrandskyrkan den 23 mars 2010 Margareta Melin När det gäller byggstenarna för dop har jag inte talat om bönerna i dopgudstjänsten. Jag tänkte göra det i det

Läs mer

Tidsram: 20-25 minuter.

Tidsram: 20-25 minuter. 3. Söndagen under året (år C) (27 januari 2013) Vi är lemmar i Kristi kropp Denna gång föreslås att samtalet med barnen får handla om den andra läsningen, Vi är lemmar i Kristi kropp ur Första Korintierbrevet.

Läs mer

Predikan på ELMBV:s årsmöte 2008 BÄRA BÖRDOR!

Predikan på ELMBV:s årsmöte 2008 BÄRA BÖRDOR! - 1 - Predikan på ELMBV:s årsmöte 2008 Gal 6:1-7 BÄRA BÖRDOR! 1 Bröder, om ni kommer på någon med att begå en överträdelse, då skall ni som är andliga människor i mildhet upprätta en sådan. Men se till

Läs mer

Kom med på en glad Idealresa till Israel 16-27 Maj 2014

Kom med på en glad Idealresa till Israel 16-27 Maj 2014 Kom med på en glad Idealresa till Israel 16-27 Maj 2014 Det här är resan för dig! I Mästarens Spår H ISRAEL I MAJ 2014 Res med bibel- och Israelkunniga reseledare Se vi gå upp till Jerusalem Upplev herdarnas

Läs mer

De tio budorden - riktlinjer för kristna

De tio budorden - riktlinjer för kristna Lektion 17 De tio budorden - riktlinjer för kristna Helgelse i praktik Vi har i en tidigare lektion lärt oss att Adam och Eva skapades till Guds avbild, det är, perfekta i ord och gärning och med välsignad

Läs mer

Islam. - Gud är en. - Koranen är Guds sanna ord. - Följ de fem pelarna. - Religion och vardagsliv är ett

Islam. - Gud är en. - Koranen är Guds sanna ord. - Följ de fem pelarna. - Religion och vardagsliv är ett Islam - Gud är en - Koranen är Guds sanna ord - Följ de fem pelarna - Religion och vardagsliv är ett En muslim tror att gud är en, den som inte är säker på det kan inte kalla sig muslim. Gud heter Allah

Läs mer

Christian Mölks Bibelkommentarer. 1 Samuelsboken 3. (Vers 1-21) Herren uppenbarar sig för Samuel

Christian Mölks Bibelkommentarer. 1 Samuelsboken 3. (Vers 1-21) Herren uppenbarar sig för Samuel 1 Samuelsboken 3 (Vers 1-21) Herren uppenbarar sig för Samuel 1 Pojken Samuel gjorde tjänst inför HERREN hos Eli. HERRENS ord var sällsynt på den tiden och profetsyner var inte vanliga. 2 Då hände en gång

Läs mer

Idag istället för en gång

Idag istället för en gång Idag istället för en gång FÖRSTA SÖNDAGEN I ADVENT LUKAS 4:16 22 Det är säkert många som tycker, att adventstiden är förfärlig och blir den inte längre och längre? Är det inte irriterande att se jäktade

Läs mer

Introduktion till Nya Testamentet

Introduktion till Nya Testamentet Introduktion till Nya Testamentet Nya Testamentet är en samling historiska händelser. Vid den tiden utfärdade kejsar Augustus en förordning om att hela världen skulle skattskrivas. Det var den första skattskrivningen,

Läs mer

200 år av fred i Sverige

200 år av fred i Sverige U N I T E D N A T I O N S N A T I O N S U N I E S 200 år av fred i Sverige -- Anförande av FN:s vice generalsekreterare Jan Eliasson vid firandet av Sveriges Nationaldag Skansen, Stockholm, 6 juni 2014

Läs mer

En dag av nåd! Av: Johannes Djerf

En dag av nåd! Av: Johannes Djerf En dag av nåd! Av: Johannes Djerf Jag tror att de flesta utav oss någon gång suttit framför tv:n och varit engagerad i någon dokusåpa av något slag, även om vi kanske inte vill erkänna det. Ett program

Läs mer

Frågan om det största budet i lagen. Övriga läsningar: 2 Mos 22:21-27, 1 Thess 1:5-10

Frågan om det största budet i lagen. Övriga läsningar: 2 Mos 22:21-27, 1 Thess 1:5-10 Älska Gud och din nästa som dig Själv 30:e söndagen under året (årgång A) (26 oktober 2014) Tidsram: 20-25 minuter. Matt 22: 34-40 Frågan om det största budet i lagen När fariseerna fick höra hur han hade

Läs mer

Beroende av Gud. Nehemja kap.5-6. Av: Johannes Djerf

Beroende av Gud. Nehemja kap.5-6. Av: Johannes Djerf Beroende av Gud Nehemja kap.5-6 Av: Johannes Djerf I onsdags så började min dag med en olidlig huvudverk. Jag brukar ha det då och då av någon anledning. Jag kanske snarkar för hårt jag vet inte, Det är

Läs mer

Judendom Kristendom Islam Hinduism Buddhism

Judendom Kristendom Islam Hinduism Buddhism KALLAS Antal anhängare: Jude ca 15 miljoner Kristen ca 2 miljarder Muslim -en som underkastar sig Guds vilja ca 1,2 miljarder Hindu (= befolkningen kring floden Indus) Buddhist ca 500 miljoner SYMBOL Korset

Läs mer

Inget annat än Jesus Kristus som korsfäst Installationspredikan Pingstkyrkan i Lindesberg 1 sept 2013

Inget annat än Jesus Kristus som korsfäst Installationspredikan Pingstkyrkan i Lindesberg 1 sept 2013 Inget annat än Jesus Kristus som korsfäst Installationspredikan Pingstkyrkan i Lindesberg 1 sept 2013 Jag hade nämligen bestämt mig för, när jag var hos er, att inte veta av något annat än Jesus Kristus

Läs mer

Välkommen med på resan.

Välkommen med på resan. Välkommen med på resan. Förra året började jag en resa i mitt liv. Nej det handlade inte om en resa mot något geografiskt mål. Drivmedlet var inte bensin och färdmedlet var ingen bil. Resan gick inåt.

Läs mer

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1 DET ÄR 2652 282 71 HAR EN 350 140 141 KAN INTE 228 59 2 FÖR ATT 2276 369

Läs mer

Program 058. M A T T E U S EVANGELIUM KAP. 1.

Program 058. M A T T E U S EVANGELIUM KAP. 1. Program 058. M A T T E U S EVANGELIUM KAP. 1. (Introd. 0:35) Vi gick alltså från Första Mosebok och över till Matteus-evangeliet, -som är den första boken i det nya testamentet. Och Första Mosebok såväl

Läs mer

De återuppsatta flaggorna på Orits nyrenoverade fasad avtecknar sig mot Orits blommande tulpanträd och ett högt grannhus. Foto: Siegfried Luikert

De återuppsatta flaggorna på Orits nyrenoverade fasad avtecknar sig mot Orits blommande tulpanträd och ett högt grannhus. Foto: Siegfried Luikert Nr 3 2008 Årg. 81 De återuppsatta flaggorna på Orits nyrenoverade fasad avtecknar sig mot Orits blommande tulpanträd och ett högt grannhus. Foto: Siegfried Luikert Israel 60 år Hur lång kan en generation

Läs mer

Kom med på en glad Idealresa till Israel 16-27 Maj 2014. Det här är resan för dig. I Mästarens Spår

Kom med på en glad Idealresa till Israel 16-27 Maj 2014. Det här är resan för dig. I Mästarens Spår Kom med på en glad Idealresa till Israel 16-27 Maj 2014 Det här är resan för dig I Mästarens Spår Ledare... Lil o Dan Johansson Birgitta o Olle Rosenqvist Vi flyger med Finnair från Helsingfors direkt

Läs mer

indelade efter kyrkoårets olika teman

indelade efter kyrkoårets olika teman indelade efter kyrkoårets olika teman Första söndagen i advent Ett nådens år Du är den som kommer Ett nådens år Fast du som kommer Hosianna Hosianna (kanon) Här är det fest I advent På en vanlig åsna Stenarna

Läs mer

[Något på riktigt] Av: Johannes Djerf

[Något på riktigt] Av: Johannes Djerf [Något på riktigt] Av: Johannes Djerf I söndags så träffades vi ledare på lägret för att förbereda allt och be för varje tonåring och deras väg tillsammans med Jesus. På kvällen firade vi nattvard tillsammans,

Läs mer

Programblad September - November 2015

Programblad September - November 2015 Programblad September - November 2015 Centrumkyrkan - i hjärtat av Dalarna Ge tillbaka! Gud vill att Hans mänsklighet skall lita på Honom, lägga all sin förtröstan och trygghet hos Honom. Det är bara då

Läs mer

Julvandring 1. Julvandring 1 ur Jul- och påskvandringar Lotta Sundberg och Argument Förlag, 2010

Julvandring 1. Julvandring 1 ur Jul- och påskvandringar Lotta Sundberg och Argument Förlag, 2010 Julvandring 1 8 Roller Guide... Station 1: Maria... Ängel... Station 2: Josef... INTRODUKTION Guiden kan introducera vandringen ungefär så här: Välkomna! Nu ska vi göra en speciell resa en tidsresa! Vi

Läs mer

Då skall friden vara utan ände

Då skall friden vara utan ände Marc Chagalls glasmålningar i Hadassah-sjukhusets synagoga är symbolladdade gestaltningar av Jakobs och Moses välsignelser över Israels tolv stammar i 1 Mos. 49 och 5 Mos. 33. På bilden ser vi Chagalls

Läs mer

Använd av Gud. Av: Johannes Djerf

Använd av Gud. Av: Johannes Djerf Använd av Gud Av: Johannes Djerf Under den här adventstiden så har vi talat om en sak. Guds angelägenhet att få komma nära ditt liv. Vi har talat om Jesus som sann konung och Gud, som kommer ridandes in

Läs mer

Skatter i Torahn. Bibelstudium nr 27, A. Sabbaten den 2 april 2011. Tazria Havande ['yriz]]t'

Skatter i Torahn. Bibelstudium nr 27, A. Sabbaten den 2 april 2011. Tazria Havande ['yriz]]t' Skatter i Torahn Bibelstudium nr 27, A Sabbaten den 2 april 2011 Tazria Havande ['yriz]]t' Torahtext: 3 Mos 12:1 13:59 Haftarah: 2 Kung 4:42 5:19 Apostoliska skrifterna: Luk 10:1 11:54 Stor frid äger de

Läs mer

Himmel och jord förkunnar Hans heliga namn Jesus är upphöjd min Konung är upphöjd över allt. 2 Välkommen till denna plats

Himmel och jord förkunnar Hans heliga namn Jesus är upphöjd min Konung är upphöjd över allt. 2 Välkommen till denna plats 2 Välkommen till denna plats Välkommen till denna plats Välkommen in i mitt öppna hjärta Du har sagt i ditt ord att du tronar på vår lovsång Så vi ärar dig, och vi prisar dig Och vi offrar denna kärlekssång

Läs mer