Programtidning. Östersjöfestivalen 09 Minnesvärt: Märkesåret 1809 och sjuttio år efter andra världskrigets utbrott. Aug / Sept Säsongen 09/10

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Programtidning. Östersjöfestivalen 09 Minnesvärt: Märkesåret 1809 och sjuttio år efter andra världskrigets utbrott. Aug / Sept Säsongen 09/10"

Transkript

1 Musikmagi Programtidning Radiokören Aug / Sept Säsongen 09/10 Östersjöfestivalen 09 Minnesvärt: Märkesåret 1809 och sjuttio år efter andra världskrigets utbrott. Europapremiär Salonens violinkonsert med Leila Josefowicz. English summaries included World Orchestra for Peace För första gången i Sverige. Valery Gergiev leder i Mahlers femma. Verdis Requiem Mäktig final med, Radiokören och Daniel Harding.

2 Salonens violinkonsert med Leila Josefowicz. För första gången i Sverige. Valery Gergiev leder i Mahlers femma. Mäktig final med, Radiokören och Daniel Harding. S ä s o n g e n 0 9 / 1 0 Välkommen till en ny säsong Vi är mycket stolta över att för sjunde året i rad kunna presentera Östersjöfestivalen, en av norra Europas största och viktigaste musikfestivaler. Inte minst med tanke på den finansiella oron som har drabbat många av länderna kring Östersjön extra hårt. Vi ställs varje dag inför alarmerande rapporter om kriser av olika slag. Miljön är i fara, krig, svält och naturkatastrofer drabbar vår värld. Kultur och musik lever inte i en egen isolerad värld. Särskilt i kristider är vår verksamhet viktig som ett bidrag i arbetet med en hållbar samhällsutveckling. Med Östersjöfestivalen slår vi ett slag för det positiva samarbetet mellan länder och människor. Årets tema är fred och försoning. För att minnas och belysa att det i år är 70 år sedan andra världskriget bröt ut ges Konsert i försoningens tecken med unga musiker från Polen, Tyskland och Ryssland, ärkebiskop emeritus K G Hammar och FN:s särskilde rådgivare Jan Eliasson. En annan kväll har fokus på märkesåret 1809, ett vägskäl i Sveriges och Finlands historia. Varje musikupplevelse under festivalen ska kunna knytas ihop med ett större perspektiv, väcka eftertanke och kanske leda till diskussion. Samordningen av Östersjöländernas miljöarbete är en av festivalens hörnpelare. Världsnaturfonden WWF har sedan starten 2003 samarbetat med oss och festivalen har blivit ett viktigt forum för deras internationella östersjöarbete. Ett östersjöseminarium arrangeras på Finlands ambassad där nyckelpersoner inom politik, myndigheter och näringsliv diskuterar utmaningar och lösningar för Östersjöns miljöproblem. En nyhet för i år är att P2 förvandlas till festivalkanal och låter det mesta genomsyras av vårt utbud. För första gången kommer också en webbkanal att finnas där vi öser ur de musikaliska skatterna från tidigare festivaler. Med anledning av Sveriges ordförandeskap i EU kommer festivalen att gästspela i Bryssel, på uppdrag av regeringen. En minifestival med några av programmets höjdpunkter framförs av och Radiokören 8 11 september. Väl mött i festivalvimlet! Musikmagi Programtidning Radiokören Östersjöfestivalen 09 Minnesvärt: Märkesåret 1809 och sjuttio år efter andra världskrigets utbrott. Europapremiär World Orchestra for Peace Verdis Requiem Aug / Sept English summaries included Programtidning Augusti/september, säsong 09/10 Ansvarig utgivare Michael Tydén Adress Dag Hammarskjölds väg Stockholm Projektledare Peter Smith Annonser och annonsbokning Peter Smith Tel Skribenter (i detta nummer) Katarina Lindblad (verkkommentarer och biografier), Johan Norberg, Annika Juhlin, Peter Smith, Katarina Herou Form Lupo Design Tryck Elanders Östersjöfestivalens hemsida balticseafestival.com Michael Tydén Konserthuschef Managing Director Welcome to a new season For the seventh year in a row, we are very proud to present The Baltic Sea Festival one of Northern Europe s largest and most important music festivals. This year s theme is peace and reconciliation. This year, 70 years have passed since the outbreak of the Second World War, and in order to commemorate and highlight this, a concert on the theme of peace and reconciliation with young musicians from Poland, Germany and Russia will be held. On a different evening, the focus will be on the bicentennial Year of Commemoration 1809, a crossroads in the history of Sweden and Finland. Each musical event at the festival will associate with a greater perspective and should stimulate reflection. To mark Sweden s chairmanship of the EU, the Baltic Sea Festival will also be doing guest performances in Brussels on 8-11 September, commissioned by the Swedish Government. Welcome to the festival! Vi vill varmt tacka alla ensembler, dirigenter och solister samt övrig personal som gjort Östersjöfestivalen möjlig. Vi riktar också ett särskilt tack till: BMW Kulturdepartementet Kulturrådet Kulturfestivalen Märkesåret Polska institutet Regeringen Stockholms hamnar Stockholms stad Sveriges Radio Sveriges Television Swedbank Utrikesdepartementet Warszawa stad WWF Information och biljetter s biljettkontor Dag Hammarskjölds väg 3 Öppet mån fre kl samt två timmar före respektive konsert Tel berwaldhallen.se Biljetter till konserter i andra lokalen än kan även köpas på plats en timme före konsert. Omslagsbild Gotska Sandön, Nationalpark 1909 Foto Bo-Göran Kristofferson Musikmagi Programtidning utkommer med nio nummer per säsong från september till maj och publiceras av SR. Den presenterar månadens konserter tillsammans med fördjupande artiklar om händelser i och kring och dess ensembler: Sveriges Radios Symfoniorkester och Radiokören. SR är en avdelning inom Sveriges Radio. Tidningen trycks i exemplar och distribueras i och dess biljettkassa samt till utvalda adressater. Tidningen är gratis.

3 September WWF 03 Musikens makt för Östersjön 01 Idag påverkar och påverkas omkring 90 miljoner människor i nio länder av Östersjöns miljö 01 Gotska Sandön Foto Harriet Cederqvist Östersjön har alltid varit länken mellan folken runt om havet. Under tusentals år har vi betraktat havet som oändligt. Vi seglade i evigheter och kunde fortfarande upptäcka nya hav. Vi fångade så mycket fisk vi ville och det fanns alltid mer. Vi slängde vårt avfall direkt i havet och det försvann. Ett synsätt som tyvärr finns kvar i vårt förhållande till havet. Musiken under Östersjöfestivalen är symbolen för en enande och sammanhållande kraft för att rädda Östersjön. Tack vare Esa-Pekka Salonen, Valery Gergiev och Michael Tydéns vision om en musikfestival för att rädda Östersjön är Världsnaturfonden WWF en del av Östersjöfestivalen. Ett viktigt forum för WWF:s internationella Östersjöseminarium där speciellt inbjudna experter, beslutsfattare och nyckelpersoner inom politik, myndigheter och näringsliv samlas för att diskutera utmaningar och lösningar på Östersjöns miljöproblem. I år firar den svenska naturvården 100 år. I maj 1909 tog riksdagen det historiska beslutet att som första europeiska land anta en naturskyddslagstiftning och att inrätta våra nio första nationalparker. Fjällens monumentala Sarek, Stora Sjöfallet, Abisko, Pieljekajse och Sånfjället, kulturlandskapen Garphyttan och Ängsö, men även urskogsområden som Hamra och en del av Gotska Sandön. Hundra år senare, i september 2009, invigs Sveriges första marina nationalpark, Kosterhavets nationalpark utanför Sveriges västkust. Naturvården har stor betydelse, inte bara för att bevara den biologiska mångfalden utan också för rekreation, folkhälsa och turism samt för de många ekosystemtjänster naturen gratis erbjuder, som rent vatten och syre. Idag påverkar och påverkas omkring 90 miljoner människor i nio länder av Östersjöns miljö. Det har kommit glädjande signaler om en förbättring av Östersjöns hälsa, men mycket återstår att göra. Vi måste bland annat fortsätta bekämpa övergödningen, överfisket, en växande oljetransport och utbredningen av de döda havsbottnarna. Problemområden som idag ligger på olika länders och ministrars bord därför saknas helhetsperspektiv och kraft att agera. Östersjön går att rädda, men då krävs en samordning på högsta politiska nivå, en politikernas egen Östersjöfestival i nära samarbete statscheferna emellan och den som tar ledningen som Östersjöns dirigent kommer att ha starkt stöd av WWF och hela Östersjöregionen. WWF har lanserat Östersjövimpeln som rockmärke och båtvimpel. Hissa Östersjövimpeln du också tillsammans kan vi rädda Östersjön! Lasse Gustavsson Generalsekreterare Världsnaturfonden WWF

4 04 Fred och försoning September Vilken är musikens och musikerns roll i samhället? Ställs det krav på politiskt ledarskap hos kompositörer och dirigenter eller är konsten autonom från kortsiktig politik? 70 år sedan krigsutbrottet Östersjöfestivalens teman är förutom musiken även miljöfrågorna och ledarskapet i Östersjöområdet. I år uppmärksammas 200-årsminnet av Märkesåret 1809 den definitiva slutpunkten för de 600 år som Sverige och Finland var ett rike, en tid då Östersjöns vattenvägar band samman i stället för att skapa avstånd, men också en tid av svensk expansion i Östersjöregionen. Det har också gått 70 år sedan andra världskrigets utbrott genom Tysklands invasion av Polen den 1 september Detta datum markerar en startpunkt för tysk expansionspolitik, inte bara runt Östersjön utan i hela Europa, en politik som genom krigets katastrofer och Förintelsens obarmhärtiga grymhet fortfarande sätter sina spår i Europa. Hur kunde detta ske? Det är uppenbart att varje civilisation är bräcklig. Därför är det kulturella utbyte som Östersjöfestivalen är ett så högkvalitativt exempel på, viktiga även i tider av relativ fred och frihet. Festivalen ger i år intressanta inblickar i musikens politiska betydelse. Omtvistade dirigenter i Hitlers Tyskland Ludwig van Beethoven är förvisso inte representerad på denna Östersjöfestival, men allmänt bekant är att sista satsen i hans nionde symfoni, som är en tonsättning till Friedrich Schillers ode An die Freude, är officiell Europahymn storpolitik sålunda! Mindre känt är kanske att det officiella arrangemanget till hymnen gjordes av demondirigenten Herbert von Karajan som prekärt nog ansökte om medlemskap i Nazistpartiet 1933 för säkerhets skull både i Tyskland och Österrike. Nian spelades flitigt i Tredje Riket. En inspelning finns bevarad med den legendariske Wilhelm Furtwängler som dirigerar vid firandet av Hitlers födelsedag den 20 april 1942, mitt under brinnande krig. Furtwänglers, liksom Richard Strauss, relation till nazisterna är alltjämt omstridd. Strauss ställde på Joseph Goebbels begäran upp som ordförande när propagandaministeriet ville skapa en nationell musikorganisation, Reichsmusikkammer 1933, en post han dock fick lämna två år senare när han protesterade mot behandlingen av den judiske librettisten Stefan Zweig. Furtwängler var under en tid vice ordförande i samma organisation, men han gick som kollegan Karajan aldrig med i Nazistpartiet. Nazisterna ogillade och förbjöd modernistisk musik. Det var vad man kallade Entartete Musik (urartad musik). Man rensade även ut äldre tonsättare med judisk bakgrund, som Gustav Mahler och Felix Mendelssohn, vilka båda spelas på årets Östersjöfestival. World Orchestra for Peace som framför Mahlers femte symfoni ger även en konsert i Krakow i Polen på dagen 70 år efter Tysklands inmarsch i samma land. Dold regimkritik i Sovjetunionen I Sovjetunionen var antisemitismen stark och även där krävdes att musiken skulle tjäna politikens syften. En tonsättare som var kritisk till Sovjetregimen, även om han inte alltid var öppen med det, är Dmitrij Sjostakovitj. I hans omdiskuterade memoarbok Vittnesmål som utgavs i väst fyra år efter hans död 1975, framkom att han i sina verk insmugit regimkritiska budskap. Sjostakovitjs åttonde stråkkvartett skildrar officiellt förstörelsen av Dresden i andra världskrigets slutskede, men den är även självbiografisk. Den bygger bl a på en rysk fängelsesång och handlar om KGB som knackar på. Liksom Bach använde tonerna B-A-C-H som sin musikaliska signatur, hade Sjostakovitj sekvensen D-Ess-C-H, Dimitri Schostakovitj (tysk stavning) som han använde i ett antal verk, som den åttonde stråkkvartetten. Hans op. 110a eller Kammarsymfonin, som på festivalen framförs av kammarorkestern Sankt Christoffer, är en orkestrering av just den åttonde stråkkvartetten. Flera ryska tonsättare som Rachmaninov, Stravinsky och Prokofjev valde efter kommunisternas maktövertagande att verka utanför Sovjetunionen. Igor Stravinsky som under 30 år levde i USA och vars operaoratorium Oedipus Rex framförs vid Östersjöfestivalens invigningskonsert, erbjöds av Nikita Chrusjtjov vid ett besök i Sovjet 1962 att under mycket goda materiella villkor få bosätta sig igen i Sovjet. Stravinsky avböjde. Polsk frihetskamp och fredsfanfar Den polske komponisten Frédéric Chopin föddes i det dåvarande storhertigdömet Warszawa år Han befann sig på sin andra resa till Wien när det polska Novemberupproret 1830 slogs ner av tsarryska styrkor och återkom aldrig till sitt hemland utan flyttade till Paris. Han hyste dock starka känslor för sitt land och

5 September Fred och försoning har blivit en representant för polsk frihetskamp. En tonsättare som deltagit i en senare frihetskamp i samma land är Krzysztof Penderecki som under många år var musikalisk och konstnärlig ledare för Sinfonia Varsovia. I år framför orkestern Chopins andra pianokonsert, nu under ledning av Jacek Kaspszyk. Pendercki, vars Fanfar för freden framförs på årets festival av World Orchestra for Peace, tog ställning för fackföreningsrörelsen Solidaritet mot kommunismen. En annan del av Sovjetunionen där musiken spelat en stor politisk roll är Baltikum där frihetskampen 1991 blev känd som den sjungande revolutionen. Det självständiga Lettlands förste president blev ingen mindre än musikprofessorn och Polarpristagaren Vytautas Landsbergis. Finsk nationalhjälte Finland hade ju efter Sveriges avträdande 1809 blivit en del av det ryska tsarväldet men haft en ganska fri ställning under 1800-talet. Under den förryskningsprocess som dock inleddes vid förra sekelskiftet blev Jean Sibelius något av en nationalhjälte i den frihetskamp som vidtog. Sibelius skrev flera öppet symboliska verk, men även musik som han tonsatt utan politiska avsikter, som andra symfonin från 1902, kom att tolkas som ett inlägg i frihetskampen. Den framförs på Östersjöfestivalen av Helsingfors Stadsorkester. Italiensk patriotism Östersjöfestivalens gran finale utgörs i år av Verdis Requiem. Giuseppe Verdi var på sin tid starkt politiskt engagerad. Han blev ledamot av det första italienska parlamentet 1861 och av senaten Då det var förbjudet att öppet agitera för Italiens enande klottrade italienska patrioter viva VERDI (Vittorio Emanuele, Re Di Italia)* på väggarna. Fångarnas kör ur Nebukadnesar, operalitteraturens mest berömda politiska stycke, användes som kampsång och sedan som inofficiell nationalsång vid Italiens enande. Den sjöngs vid Verdis begravning i Milano. Hans likfärd följdes av hundratusentals sörjande. Inför hans mäktiga dödsmässa kan man inte annat än konstatera att musiken, med eller utan politiska budskap, lever för evigt och utropa: VIVA VERDI! Peter Smith Wilhelm Furtwängler dirigerar framför Adolf Hitlers porträtt i Berlin-Marienfelde några månader efter krigsutbrottet Verdis begravningståg passerar Piazza Cairoli i Milano * Vittorio Emanuele utropades till kung för ett enat Italien 1861.

6 06 Notiser September Östersjöfestivalens grundartrio Konserthuschefen Michael Tydén omgiven av Mariinskijteaterns konstnärlige ledare Valery Gergiev och London Philharmonia Orchestras chefsdirigent Esa-Pekka Salonen. Den senare är dessutom Östersjöfestivalens konstnärlige ledare. Esa-Pekka Salonen dirigerar Sveriges Radios Symfoniorkester och Orphei Drängar på invigningskonserten fredag 28 augusti. Valery Gerviev dirigerar World Orchestra for Peace onsdag 2 september. Östersjöfestivalen till Bryssel Med anledning av Sveriges ordförandeskap i EU kommer och Radiokören att genomföra en minifestival i Bryssel med höjdpunkter från årets Östersjöfestival. Vi ville bjuda på det bästa av det bästa, och då valde vi Östersjöfestivalen. Det säger Magnus Robach, Sveriges ambassadör i Bryssel. Den 1 juli 2009 tar Sverige över ordförandeskapet i EU. Det innebär att Sverige under ett halvår kommer att leda arbetet i EU. Högst på dagordningen står miljöfrågan och frågor kring samverkan mellan länderna. I december ska det fattas beslut om den globala uppgörelse kring klimatförändringarna som ska ersätta Kyotoavtalet Så det är stora frågor som väntar. Vår målsättning var att hitta ett stort kulturellt evenemang som möter ordförandeskapets innehållsmässiga orientering, som både är festligt och samtidigt fångar upp allvaret, säger Robach. Han menar att Östersjöfestivalen står för allt det som Sverige vill lyfta fram i sin roll som ordförande: miljön, situationen i och kring Östersjön, samverkan mellan länderna i vår del av Europa. Plus att det naturligtvis är enastående bra musik. Östersjöfestivalen gästar alltså Bryssel under 4 dagar i september, med 5 konserter på de mest skiftande platser, från beundransvärda kulturhus som Bozart och Flagey till en galleria där tågpendlare kommer och går. Gästspelet ingår nämligen även i en stor existerande belgisk festival, Klarafestivalen, vars syfte är att sprida bra klassisk musik till en bredare publik. Tisdag 8 september Radiokören och Peter Dijkstra ger en gratiskonsert i Ravenstein galerij med a cappellaverk av Frank Martin och Sven-David Sandström. Senare samma kväll sjunger de i Flagey. Onsdag 9 september Statsminister Fredrik Reinfeldt är värd för en helkväll med konferens under rubriken Klimat och jobb, galamiddag och galakonsert, där både Valery Gergiev och Esa-Pekka Salonen dirigerar i Sibelius och Tjajkovskijs femte symfonier, i närvaro av Kronprinsessan Victoria. Torsdag 10 september Verdis Requiem med Daniel Harding, Radiokören och Sveriges Radios Symfoniorkester. Fredag 11 september Esa-Pekka Salonen dirigerar sin violinkonsert och Stravinskys Oedipus Rex. Baltic Sea Festival Radio Under Östersjöfestivalsveckan bjuder vi in våra grannländer kring Östersjön att glädjas åt tidigare års musik och startar en helt ny engelskspråkig webbkanal. Även du har möjlighet att lyssna på kanalen. Där är det Östersjöfestival dygnet runt. Gå in på sr.se/balticseafestivalradio. Webbkanalen är igång 24 aug till 11 sept.

7 September 07 Notiser Unga virtuoser sprider musiken Att nå ut utanför de etablerade konsertestraderna och hitta ny publik är en av Östersjöfestivalens hjärtefrågor. Därför förgrenar sig festivalen på olika sätt även utanför. Sedan 2006 medverkar unga studerande och nyutexaminerade solister från Tjajkovskijkonservatoriet med kammarmusikkonserter runt om i Storstockholm. Musikerna är redan både erfarna och prisbelönta: Ksenija Berjezina violin, har vunnit många tävlingar och medverkat i internationella festivaler och konserter. Alexej Michajlenko klarinett, var utbytesstudent i Oslo Även han har deltagit i många festivaler och framträtt i Moskva och Norge. Jevgenij Voltjkov spelar den ryska långhalsade lutan domra och kallas domrans Paganini. Sedan 2004 är han solodomrist i Statliga ryska akademiska radioorkestern för folkinstrument. Darja Karpljuk är också prisbelönt domrist och tillsammans har de vunnit priser och givit konserter som duetten Silversträngar. 01 Seminarier om fred och försoning runt Östersjön Östersjöfestivalen välkomnar i år sina besökare till två intressanta seminarier som tar upp olika aspekter av fredens och försoningens förutsättningar runt Östersjön. I år ger de fyra konserter med olika program, där klassiker som Rossini, Chopin och Brahms varvas med rysk musik, både kända och okända tonsättare och dessutom en bukett svängig folkmusik. 28 augusti kl Årsta Folkets hus 29 augusti kl Skarpnäcks kulturhus 30 augusti kl Trappan, Vällingby 31 augusti kl Sofia kyrka Vladimir Rumjantsev är erfaren pianist och har bl a turnerat i USA under våren. 01 Ksenija Berjezina Vem älskar Östersjön? Drar vi rätt slutsatser av dagens kriser? Måndag 31 augusti kl Studio 2, Radiohuset Fri entré Ett samtal om sken och verklighet i länderna kring fredens, torskens och vårt hav. Hur skapas bilden av Östersjöregionen i media? Vilka fakta kommer fram, vad förtigs och varför? Vad är skillnaderna i klimatet för journalistiken i de olika länderna? Mediebevakningen av Östersjöregionen är i fokus. Svante Weyler leder ett samtal med journalister och forskare, bl a Folke Rydén, Maarja Talgre, Arne Bengtsson, Anna Trane, Jan Mosander, Dag Hartelius och Hain Rebas. Vinn festivalpass Gå in och tävla på balticseafestival.com Dela med dig av din bästa bild på temat Östersjön och tävla om festivalpass och biljetter till s konserter i höst. Du kan vinna: 1:a pris 2 festivalpass till årets Östersjöfestival 2:a pris 2 abonnemang till serien Torsdag Solist 3 5:e pris 2 biljetter till valfri konsert under hösten 2009 i s regi Sista tävlingsdag är den 26/8 kl Vinsterna är personliga och kan ej överlåtas. Vinnarna meddelas per telefon och publiceras på balticseafestival.com den 27/8. Där kan du också läsa mer om tävlingsreglerna och juryn. Onsdag 2 september kl Studio 2, Radiohuset Fri entré Just nu genomlever världen den värsta ekonomiska krisen sedan 1930-talet. Vi vet alla hur den krisen mynnade ut i andra världskrigets utbrott för precis 70 år sedan den 1 september. Hur undviker vi då att historien upprepar sig? Kan kulturen vara en motkraft som enar människor och pekar på dialog och samförstånd? Camilla Kvartoft, programledare från P1 Morgon leder en debatt mellan företrädare för kulturen, näringslivet och politiken. P2 Östersjöfestivalkanalen Alla Östersjöfestivalens konserter sänds i Sveriges Radio Kanalen har drabbats av festivalyra och låter många av sina program gå i Östersjöns tecken. Vill du veta mer om våra sändningar gå in på sr.se/p2.

8 08 Konsertprogram September Program Östersjöfestivalen 28 augusti 3 september Fredag 28 augusti kl Invigningskonsert Orphei Drängar Esa-Pekka Salonen dirigent Leila Josefowicz violin Jorma Silvasti Kung Oidipus Jekaterina Gubanova Iokaste Krister St Hill Kreon Stephen Milling Teiresias Daniel Johansson Herden Irina Björklund Berättaren Salonen: Violinkonsert (ffg i Europa) Stravinsky: Oedipus Rex, operaoratorium i två akter Lördag 29 augusti kl Adolf Fredriks kyrka Dagbräckning Radiokören Peter Dijkstra dirigent Martin: Kyrie och Gloria ur Mässa för dubbelkör S-D Sandström: Ave Maria Martin: Credo ur Mässa för dubbelkör Monnakgotla: Naissance du jour (uruppförande) S-D Sandström: Hear my prayer Martin: Sanctus och Benedictus ur Mässa för dubbelkör S-D Sandström: Es ist genug Martin: Agnus Dei ur Mässa för dubbelkör Lördag 29 augusti kl Märkesårsgala John Storgårds dirigent Medverkande: Stina Ekblad, Siri Hamari, Tony Iivonen, Ossi Niskala, Jari Sillanpää, Tarja Turunen, Birgitta Ulfsson, Michael Weinius I samarbete med och På balticseafestival.com kan du läsa mer om konserterna. Söndag 30 augusti kl Helsingfors Stadsorkester Helsingfors Stadsorkester John Storgårds dirigent Samuli Peltonen violoncell Hillborg: Exquisite Corpse Klami: Tjeremissisk fantasi Saariaho: Asteroid 4179: Toutatis Hakola: Le nuage d Oort (uruppförande) Sibelius: Symfoni nr 2 Måndag 31 augusti kl Sankt Christopher, Vilnius Sankt Christopher Donatas Katkus dirigent Mikkel Futtrup violin Mendelssohn: Stråksymfoni nr 12 Tamulionis: Toccata diavolesca Mozart: Violinkonsert nr 1 Šerkšnyte: De profundis Sjostakovitj: Kammarsymfoni op.110a Tisdag 1 september kl Sinfonia Varsovia Sinfonia Varsovia Jacek Kaspszyk dirigent Roland Pöntinen piano Chopin: Pianokonsert nr 2 Brahms: Symfoni nr 2 Samarbetspartners Tisdag 1 september kl Storkyrkan I försoningens tecken European Workshop for Contemporary Music Szymon Bywalec dirigent Agata Zubel sopran Schleiermacher: Apsyrtos sång Zych: Alltid närvarande längtan Górecki: Musiquette IV Zubel: Cascando Gubajdulina: Reflektioner över B-A-C-H Under konserten talar ärkebiskop emeritus K G Hammar och FN:s särskilda rådgivare Jan Eliasson Onsdag 2 september kl World Orchestra for Peace World Orchestra for Peace Valery Gergiev dirigent PENDERECKI: Fanfar för freden (ffg i Sverige) Mahler: Symfoni nr 5 Torsdag 3 september kl Verdis Requiem Radiokören Daniel Harding dirigentt Anja Kampe sopran Michelle DeYoung mezzosopran Alexej Dolgov tenor Michail Petrenko bas verdi: Requiem Konserten ges även 4 september kl Leverantör

9 September Konsertprogram 09 Fredag 28 augusti kl Invigningskonsert Orphei Drängar Esa-Pekka Salonen dirigent Leila Josefowicz violin Jorma Silvasti tenor Kung Oidipus Jekaterina Gubanova mezzosopran Iokaste Krister St Hill baryton Kreon Stephen Milling bas Teiresia Daniel Johansson tenor Herden Irina Björklund tal Berättaren Esa-Pekka Salonen (1958) Violinkonsert -Mirage -Pulse I -Pulse II -Adieu Paus igor Stravinsky ( ) Oedipus Rex, operaoratorium i två akter (text: Jean Cocteau efter Sofokles) Presentatör: Boel Adler Konserten direktsänds i SR P2 och vid senare tillfälle i EBU. Opening concert Esa-Pekka Salonen writes about his Violin Concerto, premiered in April this year in Los Angeles: I decided to cover as wide a range of expression as I could imagine over the four movements of the Concerto: from the virtuosic and flashy to the aggressive and brutal, from the meditative and static to the nostalgic and autumnal. Leila Josefowicz turned out to be a fantastic partner in this process. She knows no limits, she knows no fear, and she was constantly encouraging me to go to places I was not sure I would dare to go. As a result of that process, this Concerto is as much a portrait of her as it is my more private narrative, a kind of summary of my experiences as a musician and a human being at the watershed age of 50. Igor Stravinsky was looking for a story about a purge, and decided on the Oedipus myth. This is what happens: The plague has fallen on Thebes. King Oedipus wishes to rescue the city. According to the oracle there is a regicide in Thebes who must be banished if the plague is to be avoided. It appears that this regicide is Oedipus, who does not know that he has grown up with his stepfather nor that the old man whom he had killed at a crossing of three paths was in fact his real father, King Laius. When this is revealed Queen Jocaste commits suicide and Oedipus gouges out his own eyes. The people expel Oedipus from the city. 01 Sveriges Radios Symfoniorkester Foto SR Foto 02 Leila Josefowicz Foto J Henry Fair 03 Esa-Pekka Salonen Foto Nicho Södling Esa-Pekka Salonen betraktade sig från början som dirigerande tonsättare snarare än komponerande dirigent, och har komponerat under hela sin dirigentkarriär och skapat verk som spelas regelbundet runt om i världen. Violinkonserten uruppfördes i april i år i Los Angeles och är ett beställningsverk för Los Angeles-filharmonikerna, Chicagosymfonikerna och New York City Ballet och fick översvallande recensioner. Så här skriver Salonen själv om sin nya konsert: Jag ville täcka ett så brett uttrycksregister som jag kunde tänka mig över konsertens fyra satser, från det virtuosa och spektakulära till det aggressiva och brutala, från meditativt och statiskt till nostalgiskt och höstligt. Leila Josefowicz visade sig vara en fantastisk partner i den här processen. Hon vet inte av några gränser, ingen rädsla, och hon har hela tiden uppmuntrat mig att gå dit jag inte varit säker på att jag vågat gå. Som ett resultat av den processen är konserten lika mycket ett porträtt av henne som den är en mer privat berättelse, en sorts sammanfattning av mina erfarenheter som musiker och människa vid vattendelaren 50 år. Festivalens konstnärlige ledare Esa-Pekka Salonen öppnar årets festival med sin egen violinkonsert och Stravinskys Oedipus Rex. Igor Stravinsky ville skriva något stort, en opera eller ett oratorium på något universellt och välbekant tema. Han sökte en berättelse om rening och fastnade för Oidipusmyten, som även är en berättelse om ödet och människans fåfänga tro på sin egen förmåga att styra sitt öde. I Cocteaus och Stravinskys version av Sofokles drama händer detta: Thebe har drabbats av pesten. Oidipus är kung och vill försöka rädda staden. Oraklet har berättat att: i Thebe dväljs en kungamördare; man må finna honom och fördriva honom för att undslippa farsoten. Den blinde siaren Teiresias förtydligar att konung är konungs baneman. Drottning Iokaste avfärdar detta, eftersom oraklet ljugit tidigare, om att hennes förre man, kung Laios, skulle dräpas av sin egen son, när han i själva verket dödades av rövare vid en trevägskorsning. Oidipus drar sig då till minnes hur han dödat en gammal man i strid vid just en trevägskorsning. En herde anländer och avslöjar att kung Polybius av Korint som nu avlidit, var Oidipus adoptivfar. Herden hittade Oidipus som barn, utsatt på ett berg, och lämnade honom i Polybios vård. Egentligen är han son till Laios och Iokaste. Oraklet talade alltså sant, Oidipus har dräpt sin riktiga far. Iokaste tar sitt liv och Oidipus sticker ut sina ögon. Folket måste driva ut Oidipus från staden, men med tungt hjärta eftersom man tyckte mycket om honom.

10 10 Konsertprogram September Lördag 29 augusti kl Adolf Fredriks kyrka dagbräckning Radiokören Peter Dijkstra dirigent Frank Martin ( ) Kyrie och Gloria ur Mässa för dubbelkör Sven-david Sandström (1942) Ave Maria frank Martin Credo ur Mässa för dubbelkör tebogo Monnakgotla (1972) Naissance du jour (uruppförande) Sven-david Sandström / Purcell Hear my prayer frank Martin Sanctus och Benedictus ur Mässa för dubbelkör Sven-david Sandström Es ist genug frank Martin Agnus Dei ur Mässa för dubbelkör Presentatör: Niklas Lindblad Konserten direktsänds i SR P2 och EBU. Daybreak Timelessly beautiful sounds in which the old is reflected in the new: Tebogo Monnakgotla was Swedish Radio s Composer in Residence She studied at the Piteå College of Music and the Royal College of Music in Stockholm. The poem for Naissance du Jour is written by the Madagascan poet Jean-Joseph Rabearivelo ( ). For Frank Martin religion was an emotional propellant for everything he did. Between 1922 and 1926 he wrote the Mass for Double Choir, as something between me and God. It was performed once in 1926 and was not rediscovered until the 1960s. Today it is sung by choirs all over the world. Sven-David Sandström is perhaps Sweden s most versatile and most performed contemporary composer. The High Mass, The Word (Ordet) and the operas Jeppe: The Cruel Comedy (Jeppe Den grymma komedin), The City (Staden) and Batseba are just some of the highlights of his output. His Messiah is being premiered in the spring. After ten years as Professor of Composition at the Royal College of Music, followed by an equal period at Indiana University in Bloomington, USA, Sandström is once again resident in Sweden. Tebogo Monnakgotla var P2:s tonsättare Det innebär att hon har fått beställningar på olika verk, och en möjlighet att få dem framförda. Tebogo är uppvuxen i Uppsala och började som cellist. Hon har även skrivit noveller och målat, men musiken har varit viktigast. Hon är utbildad på musikhögskolorna i Piteå och Stockolm, för bl a Jan Sandström, Louis Andriesen, Pär Lindgren och Bent Sörensen. Dikten till Naissance du jour är skriven av den madagaskiske poeten Jean-Joseph Rabearivelo ( ) och målar upp en gryning, men inte något stilla uppvaknande utan snarare en gryning som kommer rumlande, plundrande in i natten. Som son till en schweizisk kalvinistpräst växte Frank Martin upp i en intensivt religiös atmosfär. Religion kom sedan att spela stor roll i hans musik. För Martin var religion en djupt känslomässig drivkraft i allt han gjorde. Han skrev inte kyrkomusik för att den skulle användas i gudstjänster och liknande, utan för att dela med sig av sina andliga erfarenheter och upplevelser. Mässa för dubbelkör skrev han , som en sak mellan mig och Gud. Den framfördes en gång 1926, men hamnade sedan i byrålådan. Martin var rädd att den skulle bli bedömd på estetiska grunder och inte som ett samtal med Gud. På 60-talet togs den upp av Bugenhagen-Kantorei i Hamburg och började snart sjungas av körer över hela världen. 01 Vårens tonsättare i Sven- David Sandström har en bredd som är enorm och hans verkförteckning omfattar allt från körstycken och kammarmusik till stora verk som High Mass, Ordet och operorna Jeppe Den grymma komedin, Staden och Batseba. Till våren framförs hans nya verk Messias. Efter 10 år som professor i komposition vid Kungliga Musikhögskolan och därefter lika lång tid vid Indiana University i Bloomington, USA, är Sandström numera tillbaka i Sverige och just nu engagerad i ett samarbete med Svenska kyrkan som beställt ny körmusik för hela kyrkoåret. Ave Maria beställdes av Ingemar Månsson för Hägerstens Motettkör, där Sandström själv sjungit i många år. Hear my Prayer är ett musikaliskt collage, där Sandström bygger ut den engelske 1600-talstonsättaren Henry Purcells motett Hear my Prayer, o Lord. I Es ist genug utgår Sandström från två takter i Dietrich Buxtehudes kantat Einst bitte ich vom herrn. Tidlöst sköna klanger där gammalt speglas i nytt. Martins mässa vävs samman med Sandströms klangliga tidsresor och i centrum ett uruppförande av unga Tebogo Monnakgotla, P2:s tonsättare Radiokören Foto Gustav Karlsson Frost 02 Peter Dijkstra Foto Gustav Karlsson Frost

11 September Konsertprogram 11 Lördag 29 augusti kl märkesårsgala galakväll med finska och svenska artister John Storgårds dirigent Stina Ekblad Siri Hamari Tony Iivonen Ossi Niskala Jari Sillanpää Tarja Turunen Birgitta Ulfsson Michael Weinius Ture Rangström manus, dramaturgi Åke Enbom ljussättare Håkan Sanchis scenografi Bengt Wennehorst-Norrman Regi, tv-produktion, scenografi Konserten direktsänds i SVT och YLE samt i SR P2 5/9 kl I närvaro av HKH Kronprinsessan Victoria Gala to commemorate the 1809 bicentennial In 1809 Finland and Sweden were divided into two countries, after having had a common history since the 12th century. Commemorating this event, the Swedish and Finnish governments have announced Märkesåret 1809 a project to further reinforce the feeling of community between our countries and remind us of our common ties. Our countries have much in common culturally, which is being celebrated in a number of ways during the course of the year. is hosting a GALA EVENING with star performers from Finland and Sweden in a musical revue that features everything from Sibelius and Hugo Alfvén to Finnish tango and modern popular hits. 03 För 200 år sedan blev Finland och Sverige två länder, efter att ha haft en gemensam historia sedan 1100-talet. Därför har regeringen utlyst Märkesåret 1809, ett projekt för att stärka samhörigheten mellan våra två länder ytterligare, och påminna om våra gemensamma band. Inte minst den kulturella gemenskapen är rik, vilket uppmärksammas på en mängd sätt under året. Utställningar, dans, teater, konserter, festkväll på Dramaten, finsk-svensk vecka på Skansen och mycket annat. 04 I ordnar vi GALAKVÄLL med finska och svenska stjärnartister, bl a Michael Weinius, som gjorde sådan succé vid senaste trettondagskonserten och nyligen fått SvD:s operapris. Dessutom uppträder Finlands populäre tango- och schlagersångare Jari Sillanpää, Tarja Turunen känd från Nightwish och Siri Hamari, en av Cirkus Cirkörs grundare. De båda erfarna skådespelerskorna Birgitta Ulfsson och Stina Ekblad binder ihop detta vindlande äventyr med klokskaper och underfundigheter. En revy om rikssprängningen 1809 blir till ett festfyrverkeri för Märkesåret. En galakväll med allt från Sibelius och finsk tango till modern schlager. 01 Tarja Turunen 02 Michael Weinius Foto Mats Bäcker 03 Stina Ekblad Foto Urban Jörén 04 Jari Sillanpää

12 12 Konsertprogram September Söndag 30 augusti kl helsingfors stadsorkester Helsingfors Stadsorkester John Storgårds dirigent Samuli Peltonen violoncell anders Hillborg (1954) Exquisite Corpse uuno klami ( ) Tjeremissisk fantasi kaija Saariaho (1952) Asteroid 4179: Toutatis Paus kimmo Hakola (1958) Le nuage d Oort (uruppförande) jean Sibelius ( ) Symfoni nr 2 D-dur op 43 -Allegretto -Tempo andante ma rubato -Vivacissimo (attacca) -Finale: Allegro moderato Presentatör: Maria Eby von Zweigbergk Konserten sänds i SR P2 samma dag kl och vid senare tillfälle i EBU. Helsinki Philharmonic Orchestra Anders Hillborg is one of Sweden s foremost contemporary composers. His long and varied list of works includes orchestral, choral, chamber, film and pop music. Uuno Klami was one of the foremost Finnish composers of the post Sibelius generation. Klami never joined the young radicals, but was instead inspired by Ravel and Stravinsky. Kaija Saariaho lives in Paris and has spent much time studying and researching at the IRCAM electronic-music studio. She has written chamber music, music drama, multimedia works and live electronic music. Her oratorio La Passion de Simone was performed at the 2007 Baltic Sea Festival. Kimmo Hakola has composed two operas, several solo concertos, chamber music and solo pieces. In 2006 his commissioned work Maro was premiered at the Baltic Sea Festival. Jean Sibelius was 34 when he was invited to travel to Italy by Baron Axel Carpelan, an eccentric and destitute violinist and composer who came to be Sibelius sponsor, adviser and friend. In Italy Sibelius began to work on his second symphony. Anders Hillborg är en tonsättare med stark integritet han tycks aldrig snegla på vad som är korrekt eller hur det ska låta, utan drivs mer av ett inre kvalitets- och ärlighetskrav oavsett genre. Verkförteckningslistan är lång och varierad, med orkester-, kör-, kammar-, film- och popmusik. Titeln Exquisite Corpse (2002) syftar på en lek som surrealisterna ägnade sig åt för att spela ut oförenligheter mot varandra och nå bortom logiken. En av de första meningarna som surrealisterna fick fram på det här sättet var: Det utsökta liket drack av det unga vinet. Uuno Klami var en av de främsta finska kompositörerna i generationen efter Sibelius. Klami var modernist, men på sitt eget sätt. Han sällade sig aldrig till de unga radikaler som ville vända upp och ner på romantiken, utan fann inspiration till sin egen musikaliska färgskala hos Ravel och Stravinsky. Han var öppen både för spanska tongångar, suggestiv primitivism neoklassicism och rökig jazz. Tjeremissisk fantasi är komponerad Kaija Saariaho bor i Paris och har studerat och forskat mycket på elektronmusikstudion IRCAM. Hon har skrivit kammarmusik, musikdrama, multimedia, live electronic music m m. Hennes oratorium La Passion de Simone framfördes vid Östersjöfestivalen Asteroid 4179: Toutatis (2005) är inspirerad av den asteroid som passerar närmast jorden. Asteroiden har en ovanlig form och snurrar med olika hastighet på olika ställen, vilket bl a göra att den inte har någon fast nordpol. Där finns därför inget som skulle kunna kallas dag 01 Kimmo Hakolas musik präglas av en stark känsla för dramatik. Den är alltid överraskande både i valet av motiv, inspiration och instrumentering. Hakola har komponerat två operor, flera solokonserter, kammarmusik och solostycken. Hans oratorium Le Sacrifice, som är en hyllning till Andrej Tarkovskijs film Offret, har vunnit många priser uruppfördes beställningsverket Maro vid Östersjöfestivalen. Jean Sibelius var 34 år och hade framgångar som Kullervo, Lemminkäinen och första symfonin bakom sig. Då kom ett brev från en herr X, där han erbjuder Sibelius att resa till Italien och lära sig mer om cantabile, proportioner och harmoni. Det visade sig snart att brevet kom från baron Axel Carpelan, excentrisk och utfattig violinist och kompositör som kom att bli Sibelius sponsor, rådgivare och vän. Sibelius reste till Italien med sin familj och komponerade där sin andra symfoni John Storgårds Foto Heikki Tuuli 02 Helsingfors Stadsorkester Foto Heikki Tuuli

13 September Konsertprogram 13 Måndag 31 augusti kl sankt christopher, vilnius Kammarorkestern Sankt Christopher Donatas Katkus dirigent Mikkel Futtrup violin felix Mendelssohn ( ) Stråksymfoni nr 12 g-moll -Fuga: Grave allegro -Andante -Allegro molto jonas Tamulionis (1949) Toccata diavolesca wolfgang amadeus Mozart ( ) Violinkonsert nr 1 B-dur -Allegro moderato -Adagio -Presto Paus raminta ŠerkŠnyte (1975) De profundis dmtrij Sjostakovitj ( ) Kammarsymfoni op 110a -Largo -Allegro molto -Allegretto -Largo -Largo Presentatör: Johan Korssell Konserten direktsänds i SR P2 och vid senare tillfälle i EBU. St Christopher Chamber Orchestra, Vilnius Lithuania is visiting the Baltic Sea Festival for the first time, with a highly praised orchestra that has made a name for itself with its bold programming and spectacular performances, featuring everything from early music to pieces by young students. Felix Mendelssohn composed his twelve symphonies for strings between the age of 12 and 14, from 1821 to Jonas Tamulionis studied in Vilnius. His work includes over 300 titles, including his most prominent pieces for the guitar, accordion and choir. Wolfgang Amadeus Mozart wrote his first violin concerto in 1775 when he was 19 and was working as conductor for the Archbishop of Salzburg. Raminta Šerkšnyte studied piano and composition, and regularly takes part in concerts and festivals of contemporary music as a composer and pianist. Dmitri Shostakovich s Chamber Symphony Op. 110a is an orchestration of his String Quartet No. 8, composed in 1960 during a visit to Dresden and dedicated to the victims of fascism and war För första gången gästar Litauen Östersjöfestivalen, med en lovordad orkester som gjort sig känd för sina djärva programsammansättningar och spektakulära framträdanden, där de spelar allt från tidig musik till stycken av unga studenter. Felix Mendelssohn kom från en familj där musik och kultur ingick som självklara delar av vardagen och uppfostran. Bach, Mozart och Beethoven var husgudar och både Felix och hans syster Fanny spelade instrument och komponerade tidigt. Varje söndag ordnades konserter hemma i vardagsrummet. De tolv stråksymfonierna är komponerade , dvs när Mendelssohn var år. Jonas Tamulionis har studerat i Vilnius. Han har fått beställningar från en lång rad länder och har även fått sina verk inspelade i många länder. Han har vunnit över 40 priser för sina kompositioner vid internationella tävlingar. Hans verkförteckning har över 300 titlar, där stycken för gitarr, ackordeon och kör har en särskild roll. Tamulionis strävar efter en syntes mellan litauisk folkmusik och ett modernt tonspråk. Wolfgang Amadeus Mozart skrev sin första violinkonsert Han var 19 år och redan en erfaren och etablerad musiker. Han hade komponerat flera operor och mycket annat, och var hyllad som underbarn och pianovirtuos från sina många turnéer med pappa och systern Nannerl. Samtidigt uppehöll han tjänsten som kapellmästare hos ärkebiskopen i Salzburg sedan han var 16 år. Även om det inte var där hans huvudintresse låg, skötte han det han skulle och komponerade det som begärdes av honom, bl a violinkonserterna. 01 Mikkel Futtrup 02 Kammarorkestern Sankt Christopher Foto Elena Petkauskiene 03 Donatas Katkus Foto Elena Petkauskiene 03 Raminta Šerkšnyte har studerat piano och komposition och medverkar regelbundet både som kompositör och pianist vid konserter och festivaler för nutida musik vann hon pris för årets bästa kammarmusikverk och 2005 utnämndes hon till Bästa teaterkompositör i Litauen. Raminta Šerkšnyte komponerar i en neoklassisk stil, med inslag av minimalism, jazz, folkmusik och avantgarde. Hon blandar västerländska principer med det meditativa och finstilta från österländsk tradition. Dmitrij Sjostakovitj var ömsom hyllad, ömsom bannlyst av den sovjetiska maktapparaten tvingades han att gå med i kommunistiska partiet. Enligt några av hans samtida var han då på gränsen till självmord. Kammarsymfoni op 110a är en orkestrering av Stråkkvartett nr 8, komponerad 1960 under ett besök i Dresden. Stråkkvartetten är tillägnad offren för fascism och krig. Musiken innehåller en mängd referenser från tidigare verk av Sjostakovitj, från den ungdomliga första symfonin över den kontroversiella operan Lady Macbeth från Mtsensk till cellokonserten.

14 14 Konsertprogram September Tisdag 1 september kl sinfonia varsovia Sinfonia Varsovia Jacek Kaspszyk dirigent Roland Pöntinen piano frédéric Chopin ( ) Pianokonsert nr 2 f-moll, op 21 -Maestoso -Larghetto -Allegro vivace Paus Johannes Brahms ( ) Symfoni nr 2 D-dur, op 73 -Allegro non troppo -Adagio non troppo -Allegretto grazioso -Allegro con spirito Presentatör: Katarina Lindblad Konserten direktsänds i SR P2 och vid senare tillfälle i EBU. Sinfonia Varsovia Chopin s passionate and universally appealing piano concerto will be performed by the Swedish star pianist Roland Pöntinen, and Brahms s most cheerful second symphony is in the hands of the critically acclaimed Sinfonia Varsovia. When Frédéric Chopin was 18 he took off for Vienna in order to gather new impressions and introduce himself as a pianist. After a few months he returned to Poland, but he wanted to go out into the world again. He just needed to earn a little money first. Thus he wrote the piano concerto in F minor and premiered it in Warsaw in the spring of Johannes Brahms was already well established as a musician and composer when he published his first symphony. But then things went quickly. The following year he wrote his second symphony, a skilful blend of inspiration and craftsmanship. Brahms composed best in the summer, when he could take time off from his commitments in Vienna and go out into the countryside. That particular summer he went to the alpine lake Wörther See, where the melodies come flying towards one in such abundance that one must take care not to trample on them. Frédéric Chopin var ett underbarn och började spela i 4 5-årsåldern. Ändå blev han aldrig drillad utan uppmuntrad att gå sin egen väg. Musikaliskt var han präglad mer av polsk folkmusik och opera än av pianolitteraturen, och tog mer intryck av virtuoser som Paganini än av andra pianister. I början av 1800-talet var Warszawa en småstad, och inte tillräckligt inspirerande för en ung musikalisk begåvning. Chopin gav sig av till Wien, 18 år gammal. Där var reaktionerna blandade. Hans egna kompositioner mötte stort bifall, men samtidigt skrev han hem att den allmänna meningen är att jag spelat för svagt eller snarare för delikat emedan de härvarande konstnärerna är vana vid att hamra på klaveret. Efter ett par månader återvände Chopin till Polen. Väl hemma satsade han på att ge konserter, så att han kunde tjäna ihop nya pengar och resa iväg igen. Han skrev då bl a pianokonserten i f-moll, som alltså egentligen är hans första men publicerad som nr 2. Den uruppfördes i Warszawa våren 1830 med Chopin själv som solist. Chopin avskydde publicitet och drog sig snart undan från det offentliga konsertlivet. Under hela sitt liv gav han bara ca 30 offentliga konserter. Hans berömmelse vilar i övrigt på erfarenheter från hans framträdanden vid privata salonger. Johannes Brahms hade en särpräglad humor och vilseledde gärna omgivningen med olika typer av ironier och liknande. Hans soligaste och gladaste symfoni, den andra, sa han var så mörk och tragisk att partituret måste tryckas med sorgkanter! Men han skrev också till gode vännen, den fruktade kritikern Eduard Hanslick, en av Brahms flitigaste förespråkare: Under vintern kommer en symfoni som klingar så älskvärt och muntert att du kommer att tro att jag skrivit den speciellt för dig eller snarare för din unga hustru. Brahms var väl etablerad som både musiker och kompositör när han väl publicerade sin första symfoni. Men sedan gick det fort. Den andra kom redan året därpå, skriven i den blandning av inspiration och skickligt hantverksarbete som är betecknande för Brahms. Han komponerade bäst på sommaren, när han kunde ta ledigt från konserter och andra åtaganden i Wien och slå sig ner någonstans på landet. Den här sommaren begav han sig till alpsjön Wörther See, där melodierna kommer flygande mot en så ymnigt att man måste se upp för att inte trampa på dem. Chopins universellt passionerade pianokonsert med svenske stjärnpianisten Roland Pöntinen, och Brahms mest soliga andra symfoni i händerna på hyllade Sinfonia Varsovia Roland Pöntinen Foto Mats Bäcker 02 Sinfonia Varsovia 02

15 September Konsertprogram 15 Tisdag 1 september kl Storkyrkan i försoningens tecken European Workshop for Contemporary Music Szymon Bywalec dirigent Agata Zubel sopran styffen Schleiermacher (1960) Apsyrtos sång (ffg i Sverige) woiciech ziemowit Zych (1976) Alltid närvarande längtan henryk mikolaj Górecki (1933) Musiquette IV agata Zubel (1978) Cascando (S. Beckett) SOFIA Gubajdulina (1931) Reflections on the Theme B-A-C-H Presentatör: Per Lindqvist Tal av FN:s särskilde rådgivare Jan Eliasson och ärkebiskop emeritus K G Hammar Konserten direktsänds i SR P2 och vid senare tillfälle i EBU. A concert of reconciliation In September 1939 Germany invaded Poland and the outbreak of the Second World War was a fact. The 70th anniversary of this day is being commemorated with a concert devoted to the themes of peace and reconciliation, featuring musicians from Germany, Russia and Poland. Steffen Schleiermacher is a freelance composer and pianist who trained at the Felix Mendelssohn Bartholdy Academy in Leipzig from 1980 to Wojciech Ziemowit Zych works at the Academy of Music in Kraków. He has composed chamber music, songs and orchestral works, and has received many prizes and distinctions for his music. Henryk Mikolaj Górecki was one of Poland s musical avant-garde in the 1950s and 1960s, and has since developed a harmonic and rhythmic simplicity. Agata Zubel made her debut as a composer at the 2001 Warsaw Autumn festival, and usually composes for her own voice and those with whom she collaborates. Sofia Gubaidulina is considered one of the principal figures in the field of modern Russian art music. Her tonality is based on a deep faith in God and acts as a bridge between oriental and occidental music. 01 European Workshop for Contemporary Music Foto Piotr Tarasewicz 02 Agata Zubel Foto Barbara Czartoryska 01 1 september 1939 invaderade Tyskland Polen och andra världskriget var ett faktum. På årsdagen 70 år senare ges en konsert i fredens och försoningens tecken med musiker från Tyskland, Ryssland och Polen. Att skriva på polska? Att sitta på Europas karta mellan de en gång så geniala ryssarna och de en gång så geniala tyskarna? Det kanske inte är så dumt att ha duktiga grannar, som dessutom numera blivit mindre duktiga och samtidigt betydligt mindre aggressiva. Att skriva på polska? men är det inte när allt kommer omkring likgiltigt på vilket språk man skriver? Kan inte varje språk, väl använt, öppna vägen för oss till poesin, till världen? Den som skriver är för det mesta ensam framför ett vitt pappersark eller en blek datorskärm, som tittar på honom uppmärksamt och uppfordrande. Han är ensam, men han skriver inte för sig själv, utan för andra. Inspirerad och samtidigt tyngd och trängd av traditionen, detta väldiga larm av döda röster, försöker han blicka in i framtiden som alltid tiger. De tankar han vill uttrycka tycks inte tillhöra något språk, de dånar i honom som ett extra element, förutom luften, vattnet och elden. Han är ensam, han uttrycker glädje eller sorg. Vittnen till hans sökande är varken passmyndigheter eller akademiska grammatiker, utan solen och döden, två makter som vi enligt La Rochefoucauld inte kan se rakt i ansiktet. Adam Zagajewski, polsk poet och författare, oktober 2000 Övers. A. Bodegård Steffen Schleiermacher är född i Halle och studerade piano, komposition och dirigering vid Felix Mendelssohn Bartholdyakademin i Leipzig Sedan 1988 är han frilanskompositör och pianist. 02 Wojciech Ziemowit Zych har studerat vid musikaliska akademien i Kraków och arbetar nu på kompositionsutbildningen där. Han har komponerat kammarmusik, sånger och orkesterverk och fått många priser och utmärkelser för sin musik. Henryk Mikolaj Górecki är framför allt känd för sin tredje symfoni, med det gripande sopransolot. Górecki hörde till Polens musikaliska avantgarde under 50- och 60-talen och har efterhand utvecklat en harmonisk och rytmisk enkelhet. Agata Zubel är utbildad i Polen där hon har studerat komposition och sång. Hon debuterade som kompositör vid Warszawahösten 2001, vilket ledde till flera beställningar och spännande verk, oftast för hennes egen röst och de människor hon samarbetar med. Sofia Gubajdulina är född i Tatarstan och räknas till förgrundsfigurerna inom den ryska moderna konstmusiken. Hennes tonspråk är djupt personligt och har sina rötter dels i hennes djupa gudstro, dels i att hon slagit en bro mellan den östliga och västliga musiken.

16 16 Konsertprogram September Onsdag 2 september kl world orchestra for peace World Orchestra for Peace Valery Gergiev dirigent krzysztof Penderecki (1933) Fanfar för freden (ffg i Sverige) gustav Mahler ( ) Symfoni nr 5 ciss-moll -Trauermarsch -Stürmig bewegt -Scherzo: kräftig, nicht zu schnell -Adagietto: sehr langsam -Rondo-finale: allegro Presentatör: Katarina Lindblad Konserten direktsänds i SR P2 och EBU. I närvaro av Krzysztof Penderecki. World Orchestra for Peace A UN of musicians that is the vision of the World Orchestra for Peace. The foremost musicians from the world s top orchestras are here united with the dynamic Valery Gergiev. Krzysztof Penderecki was a child during the Second World War, and thus witnessed at close quarters the German occupation of Poland and the terror and devastation it brought. He grew up in a fervently Catholic home and developed a deep sensitivity to human suffering. Gustav Mahler s life changed radically when he was composing the Fifth Symphony. He started to work on it in summer 1901, then at a dinner party the following winter he met the young and beautiful Alma Schindler. He fell head over heels in love with her and she with him, and in March 1902 they were married. The following summer he completed the symphony. This sudden change in Mahler s life may explain the symphony s development from fateful trumpet solo and funeral march, to the exquisite Adagietto and ultimately the exultant joie de vivre and triumph of the last movement. Ett musikernas FN det är visionen med World Orchestra for Peace. De främsta musikerna från de främsta orkestrarna världen över förenas här med dynamiske Valery Gergiev i nyskriven fanfar och Mahlers Symfoni nr 5 med det oändligt vackra Adagiettot. Krzysztof Penderecki var barn under andra världskriget. Det innebar att han på nära håll fick bevittna tyskarnas ockupation av Polen, och den skräck och förödelse den förde med sig. Uppvuxen i en varmt katolsk hemmiljö, utvecklade han ett engagemang för den lidande människan: Jag är mycket engagerad i dessa ämnen ur en moralisk och social synvinkel snarare än politisk eller sekteristiskt religiös. Hans verk är tillägnade forna förintelselägren Auschwitz/Birkenau, offren i Hiroshima, Lech Walesa och Solidaritet till minne av offren i gruvarbetarrevolten i Gdansk, de polska officerare som blivit mördade av Röda armén, den pater som offrade sig i Auschwitz i stället för en annan fånge som var familjefar alla dessa människor och situationer som väckt Pendereckis humanitära engagemang har givit honom en kvasi-politisk, patriotisk roll i polskt musikliv. 01 Gustav Mahler levde sitt liv med stor passion. Han älskade att vandra, simma, klättra i berg och ta långa cykelturer. Med sina tre karriärer, som dirigent, teaterdirektör och kompositör, gav han alltid sitt yttersta och krävde allt både av sig själv och av sin omgivning. Skälet till att ett musikstycke över huvud taget kommer till är med nödvändighet något som kompositören upplevt, något verkligt, enligt Mahler. Vid tiden för femte symfonin förändrades hans liv radikalt. Sedan 1897 var han chefsdirigent för Wienoperan och hade utvecklat en rytm där han komponerade under de lediga sommarmånaderna i huset på landet, och sedan orkestrerade och färdigställde sina verk under säsongerna när hans mesta tid gick åt till arbetet på Wienoperan. Sommaren 1901 började han komponera Symfoni nr 5. På en middagsbjudning följande vinter träffade han unga, vackra Alma Schindler, och blev handlöst förälskad. Och hon i honom. Hon blev gravid och de gifte sig i mars När det blev sommar reste de tillsammans ut på landet där Mahler avslutade symfonin. Den totala omsvängningen i Mahlers liv under det här året kan förklara musikens utveckling i symfonin, från ödesmättat trumpetsolo och sorgmarsch, över det undersköna adagiettot till sista satsens jublande livsglädje och triumf. 01 Valery Gergiev Foto Marco Borgreve 02 World Orchestra for Peace Foto Mykel Nicolaou 02

17 September Konsertprogram 17 Torsdag 3 september kl Fredag 4 september kl verdis requiem Radiokören Daniel Harding dirigent Anja Kampe sopran Michelle DeYoung mezzosopran Alexej Dolgov tenor Michail Petrenko bas giuseppe VerdI Requiem Presentatör: Boel Adler Torsdagens konsert direktsänds i SR P2 och EBU. Club Berwald efter fredagens konsert. Verdi s Requiem At the time Giuseppe Verdi wrote his Requiem he was revered throughout Italy, both as an opera composer and as an icon for the Italian freedom movement. When his composer colleague Gioacchino Rossini died in 1868, Verdi initiated a collaborative project in which leading Italian composers were to honour Rossini s memory by co-writing a Requiem each of whom contributed a section. Verdi himself took on the Libera Me. For various reasons the commemorative concert was never performed, and though Verdi made several attempts to have the mass performed, they were in vain. Alessandro Manzoni died at the age of 88, in the spring of 1873, after having fallen down the church steps. Manzoni was an author, statesman, patriot and humanist, and one of very few people whom Verdi admired and respected. Verdi thus offered to write a requiem in Manzoni s memory dog Gioacchino Rossini. Giuseppe Verdi tog då initiativ till ett samarbetsprojekt, där ledande italienska tonsättare skulle hedra Rossinis minne med att skriva ett requiem tillsammans, och bidra med varsin del. Själv åtog sig Verdi Libera me, en av de böner han mindes med störst behållning från sina kyrkobesök i ungdomen. Av olika skäl blev aldrig minneskonserten av, men noterna till de olika delarna har kunnat spåras upp, och 1988 framfördes för första gången Messa per Rossini, en rekonstruerad version av den tänkta minnesmässan. Verdi gjorde några försök att få mässan framförd, utan att lyckas. Men en dag kom ett brev. Det var Alberto Mazzucato, professor vid Milanokonservatoriet och tidigare konkurrent till Verdi, som tittat på Verdis Libera me-sats: Ni, min käre Maestro, har skrivit det vackraste, mest magnifika och mest kolossalt poetiska man kan tänka sig. Inget mer perfekt har någonsin skrivits och inget utöver detta kan någonsin skapas. Verdi avslöjade då att han faktiskt även skrivit en Requiemsats och Dies irae, men att han inte hade några planer på att komponera ett helt rekviem. Han menade att det fanns alldeles tillräckligt med rekvier i världen. Ett till vore meningslöst och jag hatar meningslösa saker. 02 Pukor och trumpeter dödsmässans dramatiska texter fick Verdi att skriva det många kallar hans bästa opera. Våren 1873 dog Alessandro Manzoni vid 88 års ålder, efter att ha ramlat ned för kyrktrappan. Manzoni var författare, statsman, patriot och humanist, och en av mycket få människor som Verdi beundrade och respekterade. Han erbjöd sig därför att skriva en dödsmässa till Manzonis minne. Verdi dirigerade själv uruppförandet i Milano. Verket blev en omedelbar succé som snart framfördes i Paris, London och Wien. 01 Anja Kampe Foto Alexander Vasiljev 02 Daniel Harding Foto SR Foto 03 Michelle DeYoung

18 18 Biografier September Biografier Dirigenter Szymon Bywalec har studerat dirigering på musikaliska akademien i Katowice och oboe i Kraków. Han har även deltagit i mästarkurser för bl a Kurt Masur och Pierre Boulez. Bywalec är chefsdirigent för New Music Orchestra som han framträtt med vid många festivaler för samtida musik. Som gästdirigent har Szymon Bywalec lett bl a Sinfonia Varsovia, Polska radions nationalsymfoniker, Rumäniens nationella radioorkester, och Orchestra Filarmonica Europea. Peter Dijkstra började som gossopran med soloframträdanden och barnroller på Nederländska operan. Därefter har han studerat kördirigering, orkesterdirigering och sång vid musikhögskolorna i Haag, Köln och Stockholm tilldelades han Kersjes van de Groenekan-priset för unga orkesterdirigenter och 2003 vann han första Eric Ericson Award. Dijkstra är chefsdirigent för Radiokören och Bayerska radions kör och arbetar regelbundet med BBC Singers, Collegium Vocale Gent, RIAS kammarkör i Berlin och Nederländska radiokören. Han dirigerar även orkestrar som Bayerska radions orkester, Japans filharmoniker och Residensorkestern i Haag. Valery Gergiev debuterade som dirigent vid Kirovteatern (numera Mariinskijteatern) Sedan 1996 är han konstnärlig ledare och chef för Mariinskijteatern. Där har han breddat och förnyat repertoaren och turnerar sedan 15 år tillbaka världen över med sin teater. Gergiev gästar regelbundet orkestrar som Berlins och Wiens filharmoniker, Londonorkestrarna, och symfoniorkestrarna i San Francisco, Boston, Chicago, m fl. Han har varit förste gästdirigent för Rotterdams filharmoniska orkester sedan 1995 och på Metropolitanoperan blev han chefsdirigent för London Symphony Orchestra. Gergiev leder många festivaler, har fått en mängd priser och utmärkelser och är hedersdirigent för Sveriges Radios Symfoniorkester. Daniel Harding inledde sin karriär som assistent åt Simon Rattle för Birminghams 04 symfoniorkester där han gjorde sin debut 1994, 19 år gammal. Därefter blev han assistent åt Claudio Abbado hos Berlinfilharmonikerna och debuterade med dem vid 1996 års Berlinfestival. Harding är förste gästdirigent för London Symphony Orcherstra, och chefsdirigent för Sveriges Radios Symfoniorkester och Mahler Chamber Orchestra. Regelbundet gästar han orkestrar som Staatskapelle Dresden, Wiens och Berlins filharmoniker samt Concertgebouw-, Gewandhaus- och La Scala-orkestrarna. Som operadirigent har han gjort uppsättningar på La Scala, Covent Garden, festivalerna i Aix och Salzburg, Münchenoperan m m. Jacek Kaspszyk är förste gästdirigent för Polska nationalfilharmonin och konstnärlig ledare och chef för Nationaloperan. Han har samarbetat med de främsta orkestrarna i Storbritannien och bl a Berlinfilharmonikerna, Bayerska radions symfoniorkester, Orchestra National de Paris, Wiensymfonikerna och Kungliga Filharmoniska Orkestern i Stockholm. Han har även dirigerat i Tokyo, Hong Kong, Kina och på Nya Zeeland. Som operadirigent har han framträtt i Lyon och Bordeaux, på Opéra Comique, Kungliga Operan i Stockholm, English National Opera, Opera North m m. Donatas Katkus är konstnärlig ledare och dirigent för kammarorkestern Sankt Christopher, Vilnius. Katkus är dirigent, violinist, lärare, musikforskare och professor vid Litauens musikaliska akademi. Han leder också mästarkurser och sommarakademier, och grundade Sankt Christophers sommarfestival i Vilnius bildade han Vilnius stråkkvartett som 01 Peter Dijkstra Foto Gustav Karlsson Frost 02 Daniel Harding Foto Gustav Karlsson Frost 03 Esa-Pekka Salonen Foto Nicho Södling 04 Valery Gergiev Foto Marco Borggreve han spelade med i 29 år. Kvartetten har vunnit första pris i internationella tävlingen för stråkkvartetter i Liège i Belgien och framträtt i över 30 länder. Esa-Pekka Salonen var chefsdirigent för och avslutar i år 17 mycket framgångsrika år som chefsdirigent för Los Angeles filharmoniker tillträdde han samma post för Philharmonia Orchestra i London, som han turnerat med under året till bl a Bryssel, Köln, Amsterdam, Wien och Madrid. Salonen samarbetar även med orkestrar som Nordtyska radions symfoniorkester i Hamburg, Concertgebouworkest, Orchestre de Paris och Chicagos symfoniorkester. Han har stått i spetsen för flera kritikerrosade festivaler med musik av Berlioz, Ligeti, Schönberg, Stravinsky m fl. Salonen är även aktiv som tonsättare och har komponerat en lång rad verk i flera genrer. John Storgårds är chefsdirigent för Helsingfors Stadsorkester sedan Med början som violinist, studerade Storgårds dirigering på Sibeliusakademin och är nu en av de mest mångsidiga finländska musikerna i sin generation, med särskilt fokus på ny och sällan spelad musik debuterade Storgårds på Proms i London med BBC:s symfoniorkester, som han sedan dess återkommer till varje år. Han har även arbetat med bl a Finlands, Sveriges och Frankfurts radiosymfoniker, Ensemble Intercontemporain, BBC:s skotska symfoniorkester, Mozarteum Salzburg, Orchestre National du Capitole de Toulouse och Birminghams symfoniorkester.

19 September Biografier 19 Solister 01 Irina Björklund Foto Gustav Karlsson Frost 02 Jekaterina Gubanova 03 Alexej Dolgov 04 Stephen Milling Foto Den Konglige Teater Irina Björklund skådespelare, och musiker som medverkat i ett stort antal filmer, främst i Finland men även i Sverige (Den tredje vågen och Möbelhandlarens dotter), Ryssland, Frankrike och USA. Irina Björklund bor i Los Angeles där hon sedan 2004 tillhör teaterensemblen vid Open Fist Theatre utsågs hon till en av Shooting Stars vid filmfestivalen i Berlin. Michelle DeYoung mezzosopran, har samarbetat med dirigenter som Barenboim, Boulez, sir Colin Davis, Haitink, Levine och Mehta. Hon har framträtt på bl a La Scala och Metropolitan i roller som Fricka, Sieglinde och Waltraute i Nibelungens ring, Kundry i Parsifal och Brangäne i Tristan och Isolde. Hon har fått Grammy-priser för sin Mahlerinspelning med Tilson Thomas och och för inspelningen av Berlioz Trojanerna med Sir Colin Davis. Alexej Dolgov tenor, började studera på konservatoriet i Novosibirsk 2001 och fortsatte på Tjajkovskijkonservatoriet i Moskva, där han sjöng Don Ottavio i Don Giovanni redan första året. Förra säsongen gjorde han en lyckad debut i USA som Rodolfe i Bohème på Houstonoperan, följt av Hertigen i Rigoletto på Nationaloperan i Washington. I Moskva har han bl.a. sjungit Lenskij i Eugen Onegin och Alfredo i La Traviata. Stina Ekblad skådespelare, är född i Finland och utbildad vid Odense teaters elevskola kom hon till Stockholms Stadsteater och sedan 1988 tillhör hon Dramatens fasta ensemble. Hon har även gjort ett stort antal roller i radio, på TV och film med regissörer som Ingmar Bergman och Bo Widerberg. Hon är ofta verksam med recitation av lyrik. Stina Ekblad tilldelades Svenska Dagbladets Thaliapris 2006 för sin rollprestation i Fedra. Mikkel Futtrup violin, började spela violin på danska Suzukiinstitutet vid fem års ålder och har sedan studerat vid högskolorna i Wien och Ohio. Han är konsertmästare i Det Kongelige Kapel i Köpenhamn. Sedan 2003 är han försteviolinist i stråkkvartetten Paizo, som vann kammarmusiktävlingen i Melbourne 2003 och har turnerat över hela världen. Som solist har Futtrup spelat med dirigenter som Honeck, Schönwandt, Segerstam och Petrenko. Tony Iivonen ackordeon, är 16 år och började spela dragspel vid 6 års ålder. Eftersom han tidigt blev intresserad av den klassiska repertoaren, föll det sig naturligt att välja ackordeon. Halva släkten sysslar yrkesmässigt med dragspel och Tony har studerat för pappa Erik, faster Maritta, för Valeri Kolyganov och på Nordiska musikgymnasiet. Jekaterina Gubanova mezzosopran, har gått programmet för unga artister på Covent Garden och sjungit bl a Brangäne i Tristan och Isolde på Parisoperan i Peter Sellars omtalade uppsättning. Brangäne har hon även sjungit i Festspielhaus Baden-Baden och på Rotterdamfestivalen under Valery Gergievs ledning. Hon har även sjungit på Teatro Real i Madrid, Tokyooperan med Riccardo Muti och på Metropolitan. Siri Hamari skådespelare och mimartist, är uppvuxen i en finsk cirkusfamilj och utbildad på Kallion Lukio i Helsingfors, The Commedia School i Köpenhamn och Teaterhögskolan i Stockholm. Hon var en av grundarna av Cirkus Cirkör, där hon fortfarande uppträder ibland. Hon har även arbetat med bl a Göteborgs stadsteater och Parkteatern. De senaste åren har Siri arbetat med Clowner utan gränser, i flyktingläger och för att hjälpa hivdrabbade barn. Daniel Johansson tenor, går tredje året på Operahögskolan i Stockholm. Han har sjungit bl a Canio i Pajazzo, Naftalie i Lloyd Webbers Joseph and the Amazing Technicolour Dreamcoat, Cecco i Haydns Livet på månen på Drottningholms Slottsteater och var solist vid Trettondagskonserten i Daniel Johansson har belönats med en rad priser och stipendier, bl a första pris i Gösta Winbergh Award Leila Josefowicz violin, debuterade i Carnegie Hall vid 16 års ålder och gjorde 04 omedelbart därefter sin debutinspelning med Tjajkovskijs och Sibelius violinkonserter. Sedan dess har hon framträtt med många av världens främsta orkestrar och dirigenter. Hon har även ett nära samarbete med tonsättare som John Adams och Oliver Knussen, och är en ivrig förespråkare för ny musik. Josefowicz spelar på en Guarneri del Gesù-violin från Anja Kampe sopran, har studerat i Dresden och Turin och har sjungit bl a Donna Elvira i Don Giovanni på Teatro La Fenice i Venedig, Ännchen i Friskytten på New Israeli Opera i Tel Aviv och Freia och Gerhilde i Nibelungens ring i Bayreuth gjorde hon sin debut på Münchenoperan med Senta i Peter Konwitschnys uppmärksammade uppsättning av Flygande holländaren, en roll som hon även gjort i Bryssel, Covent Garden och Madrid. Stephen Milling bas, är utbildad i Köpenhamn och tillhör sedan 1994 den fasta ensemblen vid Det Kongelige Teater. Utomlands har han bl a sjungit Timur i Turandot på Teatro Comunale di Firenze, Rocco i Fidelio på De Vlaamse Opera och Fasolt i Nibelungens ring på Teatro Real i Madrid. Han har även sjungit på Metropolitan, San Franciscooperan, Deutsche Oper Berlin och Covent Garden, och konserterat med dirigenter som sir Colin Davis, Tilson Thomas, Mehta och Salonen. Ossi Niskala dans, har sedan 1992 arbetat som dansare bl a på Dramaten, Cirkus Cirkör, Stadsteatern, Teater Kaleidoskop, Folkoperan och med flera fria dansgrupper och koregrafer. Han har även haft engagemang internationellt och turnerat bl a i Europa, USA, Sydamerika,

20 20 Biografier September Solister forts 01 Samuli Peltonen 02 Michail Petrenko 03 Jorma Silvasti Ryssland, Kanada och Japan. Ossi är sedan 2006 anställd av Dansalliansen och arbetar även som koreograf i uppdrag och egna produktioner. Samuli Peltonen violoncell, har studerat i Åbo och vid Sibeliusakademien. Han har även deltagit i mästarkurser för bl a Heinrich Schiff, Torleif Thedéen och Martti Rousi. Peltonen framträder som kammarmusiker och solist både med finska orkestrar och utomlands. Han har vunnit flera tävlingar, bl a första pris i den första internationella Krzysztof Pendereckitävlingen i Kraków. Sedan 2006 är Peltonen cellist i Helsingfors Stadsorkester. Michail Petrenko bas, är utbildad i S:t Petersburg och har tillsammans med Mariinskijteaterns operatrupp framträtt bl a på Covent Garden, La Scala, Teatro Real i Madrid, Théâtre du Châtelet i Paris och festspelen Salzburg. Säsongen debuterade han på Metropolitan i Krig och fred. Han har även sjungit med Barenboim, Levine, Eschenbach m fl i alla de stora basrollerna och oratoriepartierna. Roland Pöntinen piano, har sedan debuten 1981 framträtt med de ledande orkestrarna i Europa, USA, Korea, Sydamerika, Australien och Nya Zeeland, och dirigenter som Chung, Frübeck de Burgos, Salonen, Saraste och Segerstam. Hans repertoar sträcker sig från Bach till Ligeti. Som hängiven kammarmusiker har Pöntinen framträtt vid bl a Berliner Festwochen, Maggio Musicale Fiorentino, Styriarte i Graz och festivalerna i Edinburgh och Verbier. Pöntinen är även aktiv kompositör. Jari Sillanpää, tango-, pop- och schlagerartist som är född i Ludvika och uppvuxen i Luleå. Han spelade piano, flöjt, gitarr och mandolin som liten och sjöng i kör. Han har arbetat som modell i Sverige, USA och Spanien och som barmästare på Finlandsbåtarna. På Uleåborgs pop- och jazzkonservatorium studerade han sång och började intressera sig för tango representerade Jari Finland i melodifestivalen i Istanbul. Jorma Silvasti tenor, skrev kontrakt med Theater Krefeld Mönchengladbach i Tyskland 1982, och ingick i den fasta ensemblen vid Badisches Staatstheater Karlsruhe Därefter har Silvasti gästat bl a Wiener Staatsoper, Metropolitan, Covent Garden, Los Angeles, Bayreuth, Deutsche Oper, Berlin och La Monnaie i Bryssel, i roller som Loge i Nibelungens ring och Erik i Flygande holländaren. Krister St Hill baryton, debuterade som Escamillo i Bizets Carmen och har framträtt som dansare och sångare i musikaler, TVproduktioner och film. I dag ägnar han sig främst åt opera, med roller som Flygande holländaren, Jago i Otello, Greve Luna i Trubaduren och Scarpia i Tosca. Han har framträtt på bl a Glyndebourne, Houston Grand Opera, operorna i Linz, Wiesbaden och Köln, Göteborgsoperan och Kungliga Operan i Stockholm. Tarja Turunen sopran, blev känd som sångerska i symphonic power metal-bandet Nightwish. Hon har studerat klassisk sång vid Sibeliusakademin i Kuopio och Karlsruhe och har sjungit både rock och opera parallellt, med framträdande vid Savonlinnafestivalen och Finska nationaloperan varvat med skivinspelningar och rockturnéer lämnade hon Nightwish och har därefter fortsatt på egen hand. Agata Zubel sopran, är utbildad i Polen där hon studerade komposition och sång. Som sångerska har Zubel medverkat i prestigefyllda musikevenemang som Musica Polonica Nova-festivalen 2006 och Warszawahösten Samtida musik har en framträdande roll i hennes repertoar och hon har uruppfört och spelat in åtskilliga verk av samtida tonsättare, inklusive egna verk bildade hon duon Elettro Voce tillsammans med tonsättaren och pianisten Cezary Duchnowski. Birgitta Ulfsson skådespelare, inledde sin karriär på Svenska teatern i Helsingfors på 50-talet och fortsatte på Lilla Teatern, som hon även ledde tillsammans med dåvarande maken Lasse Pöysti. I Sverige är hon mest känd som Muminmamman i olika dramatiseringar. Birgitta Ulfsson har medverkat på Folkteatern i Göteborg, musikteatern Oktober, Stockholms stadsteater m m, och i ett tiotal filmer. Hon ger regelbundet kabaréer, poesiaftnar, visprogram och animerade föredrag. Michael Weinius tenor, debuterade som baryton 1993 på Malmö Opera och var därefter flitigt anlitad för huvudroller på svenska operascener bytte Weinius röstfack och har sedan gjort roller som Loge i Rhenguldet, Don José i Carmen, Riccardo i Maskeradbalen och Parsifal. Michael Weinius har framträtt i Frankrike, Danmark, Belgien, Tyskland, England, Spanien och USA och arbetat med bl a Honeck, Dudamel och Nagano. År 2009 fick han Svenska Dagbladets Operapris.

Pris 40 kr. Östersjöfestivalen. Musik. ledarskap. 23 aug 2 Sep

Pris 40 kr. Östersjöfestivalen. Musik. ledarskap. 23 aug 2 Sep Pris 40 kr Östersjöfestivalen Musik miljö 23 aug 2 Sep ledarskap PROGRAM 2010 Östersjöfestivalen 23 aug 2 Sep PROGRAM Musik miljö ledarskap Kära konsertbesökare Välkomna till den åttonde Östersjöfestivalen

Läs mer

40 kr. English summaries included PROGRAM

40 kr. English summaries included PROGRAM 40 kr English summaries included PROGRAM Östersjöfestivalen 2014 Intervju 3 KÄRA PUBLIK För tolfte året i rad öppnar vi portarna till Östersjöfestivalen och en spännande vecka ligger framför oss. Tillsammans

Läs mer

Östersjöfestivalen Jubileumsprogram

Östersjöfestivalen Jubileumsprogram Konsertprogram Östersjöfestivalen Jubileumsprogram 24 aug 1sep 2012 40 kr 2 Östersjöfestivalen 2012 Östersjöfestivalen 2012 3 Östersjöfestivalens grundare: Valery Gergiev, Esa-Pekka Salonen och Michael

Läs mer

Programtidning. Hélène Grimaud Åter i Berwaldhallen spelar hon pianokonserter av både Ravel och Beethoven. April Säsongen 09/10.

Programtidning. Hélène Grimaud Åter i Berwaldhallen spelar hon pianokonserter av både Ravel och Beethoven. April Säsongen 09/10. Musikmagi Programtidning April Säsongen 09/10 Hélène Grimaud Åter i Berwaldhallen spelar hon pianokonserter av både Ravel och Beethoven. Jakob Koranyi i Schumanns cellokonsert Flerfaldigt prisbelönt cellist

Läs mer

Programtidning. Välkommen till vår starkaste säsong någonsin! September. Uruppförande av Nordins fagottkonsert och Dvořáks Från nya världen

Programtidning. Välkommen till vår starkaste säsong någonsin! September. Uruppförande av Nordins fagottkonsert och Dvořáks Från nya världen September 11/12 Intervju 1 Radiokören September Programtidning Säsongen 11/12 Pris 20 kr Välkommen till vår starkaste säsong någonsin! Uruppförande av Nordins fagottkonsert och Dvořáks Från nya världen

Läs mer

Halleluja, halleluja, hall-e-e-luja!

Halleluja, halleluja, hall-e-e-luja! Maj & Juni Säsongen 13/14 Pris 20 kr EL SISTEMA Vårens Tonsättare en helkväll med Britta Byströms musik Sing Along kom och sjung Händels Messias med för musikalisk och mänsklig utveckling En pianokonsert

Läs mer

peter dijkstra sergej Chatjatrjan herbert blomstedt med hjärtat för boken händel 250 år med radiokören och program mars 2009

peter dijkstra sergej Chatjatrjan herbert blomstedt med hjärtat för boken händel 250 år med radiokören och program mars 2009 program mars 2009 våra ensembler sveriges radios symfoniorkester radiokören brahms violinkonsert med hyllade sergej Chatjatrjan beethoven med hedersdirigent herbert blomstedt författarafton med hjärtat

Läs mer

Carolina Grinne tar det adagio. 100 sidor spännande läsning! Konsertmästare: Per Enoksson. Lennart hörde Symfonikerna redan på 1920-talet

Carolina Grinne tar det adagio. 100 sidor spännande läsning! Konsertmästare: Per Enoksson. Lennart hörde Symfonikerna redan på 1920-talet 100 sidor spännande läsning! Konsertmästare: Per Enoksson Lennart hörde Symfonikerna redan på 1920-talet Portabello och madeira när restaurangchefen själv får välja Carolina Grinne tar det adagio Sköt

Läs mer

Claes Gunnarsson uruppför Albert Schnelzers Pink Floyd-konsert. 100 sidor spännande läsning! Brahms med Bronfman

Claes Gunnarsson uruppför Albert Schnelzers Pink Floyd-konsert. 100 sidor spännande läsning! Brahms med Bronfman 100 sidor spännande läsning! Pris 40 kr Brahms med Bronfman Två egensinniga jazzsångerskor: Jeanette Lindström & Dee Dee Bridgewater Ett hemligt rum! Jennifer har fått en ny orkester Claes Gunnarsson uruppför

Läs mer

Solotrumpet: Per Ivarsson

Solotrumpet: Per Ivarsson Solotrumpet: Per Ivarsson Neeme Järvi 75 år! Hon sjöng när Konserthuset invigdes 1935 Gustavo Dudamel - en bildkavalkad 1 Det är så här vi vill se honom rakt framifrån! Snart är det verklighet. Nästa år

Läs mer

IAN BOSTRIDGE. Verdis Falstaff och Debussys Pelléas och Mélisande en rejäl operaportion!

IAN BOSTRIDGE. Verdis Falstaff och Debussys Pelléas och Mélisande en rejäl operaportion! Februari/mars Säsongen 24/25 Pris 20 kr Verdis Falstaff och Debussys Pelléas och Mélisande en rejäl operaportion! Straussvalser och Mozartsymfonier älskvärd musik i vårvintertid. Tenoren IAN BOSTRIDGE

Läs mer

Uppsala International Sacred Music Festival

Uppsala International Sacred Music Festival Uppsala International Sacred Music Festival 25 oktober 4 november 2012 Innehåll 3 6 8 12 16 18 20 24 26 30 34 40 43 44 46 48 50 52 53 Välkommen Trio X och Jojje Wadenius Abderrahman Kazzoul och Takht Atourrath

Läs mer

MEDLEMSBLAD FÖR RADIOSYMFONIKERNAS OCH RADIOKÖRENS VÄNFÖRENING NR 3 SEPT 2014

MEDLEMSBLAD FÖR RADIOSYMFONIKERNAS OCH RADIOKÖRENS VÄNFÖRENING NR 3 SEPT 2014 MEDLEMSBLAD FÖR RADIOSYMFONIKERNAS OCH RADIOKÖRENS VÄNFÖRENING BERWALDBLADET Höstens kalendarium Påsken i Aix-en-Provence Eftersits med trombon/tuba Stockholms Strausskvartett El Sistema en musikalisk

Läs mer

Säsongsprogram 2015-2016 NORDISKA KAMMARORKESTERN

Säsongsprogram 2015-2016 NORDISKA KAMMARORKESTERN Säsongs 2015-2016 NORDISKA KAMMARORKESTERN ANsvarig utgivare : Lennart Åkermark orkesterfotograf / grafisk formgivare : Lia Jacobi projektledare / texter : Ingela Norrby texter : Lars Fregelin, Magnus

Läs mer

MEDLEMSBLAD FÖR RADIOSYMFONIKERNAS OCH RADIOKÖRENS VÄNFÖRENING NR 2 MAJ 2013

MEDLEMSBLAD FÖR RADIOSYMFONIKERNAS OCH RADIOKÖRENS VÄNFÖRENING NR 2 MAJ 2013 MEDLEMSBLAD FÖR RADIOSYMFONIKERNAS OCH RADIOKÖRENS VÄNFÖRENING NR 2 MAJ 2013 BERWALDBLADET Kalendarium maj sept Concerto Grotto med kinesiskt tonfall Årsmötet styrelsen förnyad Orkestern på turné med Mahler

Läs mer

Musik TeaTer Dans P r o g r a M T i D n i n g s M å l a n D s M u s i k & T e a T e r 2 0 1 3-2 0 1 4

Musik TeaTer Dans P r o g r a M T i D n i n g s M å l a n D s M u s i k & T e a T e r 2 0 1 3-2 0 1 4 Musik Teater Dans Programtidning smålands musik & teater 2013-2014 Färgstarkt och fullt av liv! Färgen orange som pryder Spiras fasad representerar livskraft. Genom scenkonst kan du få möta denna kraft,

Läs mer

29 JUNI 5 JULI LEKSAND MORA RÄTTVIK PROGRAMBOK 2014 RÄTTVIK 28 30 JUNI. 1 med reservation för ändringar

29 JUNI 5 JULI LEKSAND MORA RÄTTVIK PROGRAMBOK 2014 RÄTTVIK 28 30 JUNI. 1 med reservation för ändringar 29 JUNI 5 JULI LEKSAND MORA RÄTTVIK PROGRAMBOK 2014 1 RÄTTVIK 28 30 JUNI OCH EURORADIO FOLK FESTIVAL KÄRA PUBLIK! I din hand har du just nu programmet till Musik vid Siljan 2014. Tradition möter förnyelse,

Läs mer

Artist: Edna Hinnerson. Ystad Sweden Jazz Festival 5 år! Ystad Sweden Jazz Festival celebrates 5 years!

Artist: Edna Hinnerson. Ystad Sweden Jazz Festival 5 år! Ystad Sweden Jazz Festival celebrates 5 years! Artist: Edna Hinnerson Ystad Sweden Jazz Festival 5 år! Ystad Sweden Jazz Festival celebrates 5 years! Konsert / Concerts Konsert / Concerts Tid Time Plats Venue Artist Ordinarie Standard Jazzkort Jazz

Läs mer

Fürstenberg i stan...?! ett unikt besök av Sveriges fi naste samling av sekelskifteskonst från Göteborgs konstmuseum

Fürstenberg i stan...?! ett unikt besök av Sveriges fi naste samling av sekelskifteskonst från Göteborgs konstmuseum MUSEIBLADET Medlemstidning för Judiska Museets Vänförening 4/2007 Fürstenberg i stan...?! ett unikt besök av Sveriges fi naste samling av sekelskifteskonst från Göteborgs konstmuseum Pontus Fürstenberg

Läs mer

1GRUPP BERLIN EN RESA TILL HELA VARLDEN. VI ar JU INGA FORVIRRADE POLACKER SOM BARA VILL HA BENSIN OCH STALLER KONSTIGA FRAGOR.

1GRUPP BERLIN EN RESA TILL HELA VARLDEN. VI ar JU INGA FORVIRRADE POLACKER SOM BARA VILL HA BENSIN OCH STALLER KONSTIGA FRAGOR. LEO OLOFSSON JONAS FRANKKI INGRID TERNERT CALLE FALKSTEN ANNA JOHANSSON PETRA ANDERSSON 28/11-07/12 BERLIN EN RESA TILL HELA VARLDEN 2002 VI ar JU INGA FORVIRRADE POLACKER SOM BARA VILL HA BENSIN OCH STALLER

Läs mer

vinter vår nr 1 Utmana dig själv. Här har du alla möjligheter mitt i Uppsala. Välkommen till något nytt!

vinter vår nr 1 Utmana dig själv. Här har du alla möjligheter mitt i Uppsala. Välkommen till något nytt! Utmana dig själv. Här har du alla möjligheter mitt i Uppsala. Välkommen till något nytt! vinter vår nr 1 10 Mariza 10.04.29 Slagsmålsklubben 10.03.10 Diego El Cigala 10.03.06 Angie Stone 10.02.26 Blomquist

Läs mer

4 8 November 2014 SOUND. Audiorama

4 8 November 2014 SOUND. Audiorama 4 8 November 2014 Kulturhuset Stadsteatern SOUND of stockholm FYLKINGEN Audiorama VÄL- KOMMEN! WEL- COME! Susanne Skog, ordförande för Sound of Stockholm: Audiorama, Frim, Fylkingen, Samtida Musik, SEKT,

Läs mer

Operaafton utan like! Djävulen i farten Stråkkvartetten Ex Corde Oväntad gåva till Vänföreningen Nytt grepp: Klipp och klistra!

Operaafton utan like! Djävulen i farten Stråkkvartetten Ex Corde Oväntad gåva till Vänföreningen Nytt grepp: Klipp och klistra! MEDLEMSBLAD FÖR RADIOSYMFONIKERNAS OCH RADIOKÖRENS VÄNFÖRENING BERWALDBLADET NR 1 FEB 2015 Vårens kalendarium Kallelse till Vänföreningens årsmöte 11 mars Våra stipendiater 2014: Jan Dahlkvist kontrabas

Läs mer

6 10 juni Gamla stan 6 10 June Old Town. Program. Programme. It s never too late for early music. 1

6 10 juni Gamla stan 6 10 June Old Town. Program. Programme. It s never too late for early music. 1 6 10 juni Gamla stan 6 10 June Old Town Program Programme It s never too late for early music. 1 Index SEMF around: En för- och kringfestival! An out and about festival! 10.30 TIDIG MUSIK FÖR BARN EARLY

Läs mer

#1 2012. Bobby McFerrin 12.04.27. Laurie Anderson 12.09.14 Ibrahim Maalouf 12.05.12 Yi Ji Young 12.05.05. Laleh 12.03.03

#1 2012. Bobby McFerrin 12.04.27. Laurie Anderson 12.09.14 Ibrahim Maalouf 12.05.12 Yi Ji Young 12.05.05. Laleh 12.03.03 Uppsala Konsert & Kongress AB 753 75 Uppsala 018-727 90 00 info@ukk.se www.ukk.se #1 2012 Bobby McFerrin 12.04.27 Laurie Anderson 12.09.14 Ibrahim Maalouf 12.05.12 Yi Ji Young 12.05.05 Laleh 12.03.03 Uppsala

Läs mer

Time/Life #169 Våren 2013 WITH TONY NYTT THE

Time/Life #169 Våren 2013 WITH TONY NYTT THE Time/Life #169 Våren 2013 NYTT ARTIKLAR THE WITH TONY BEATLES SHERIDAN Tony Sheridan har lämnat oss Beatles musik 50 år del 3 Staffan Olander om 50 år med The Beatles del 1 Sir George Martin hedersdoktor

Läs mer

Lagledare. Vill du bli en i vårt team? Gå in på www.linklaters.com/careers för mer information om dina framtida möjligheter hos oss på Linklaters.

Lagledare. Vill du bli en i vårt team? Gå in på www.linklaters.com/careers för mer information om dina framtida möjligheter hos oss på Linklaters. Lagledare. Vill du bli en i vårt team? Gå in på www.linklaters.com/careers för mer information om dina framtida möjligheter hos oss på Linklaters. Linklaters lämnar juridiska råd till några av världens

Läs mer

OPUS. PROJECT X: Estland. Exklusiv intervju med Tomas Ledin. Couchsurfa med YFU! Welcome to Sweden, Lisa! september 2014

OPUS. PROJECT X: Estland. Exklusiv intervju med Tomas Ledin. Couchsurfa med YFU! Welcome to Sweden, Lisa! september 2014 OPUS september 2014 Exklusiv intervju med Tomas Ledin Couchsurfa med YFU! Welcome to Sweden, Lisa! PROJECT X: Estland innehåll redaktionen 3. 4. 5. 6. 8. 10. 11. 12. 14. 17. 18. 20. 22. 23. 24. 26. 27.

Läs mer

Nya Upplagan. Bono Noam Chomsky. Sophie Zelmani Susanna Alakoski. Laleh Pourkarim. Art director: Marcus Gärde. Chefredaktör: Lars Yngve

Nya Upplagan. Bono Noam Chomsky. Sophie Zelmani Susanna Alakoski. Laleh Pourkarim. Art director: Marcus Gärde. Chefredaktör: Lars Yngve Februari 2010 1 042 Nya Upplagan I detta nummer Laleh Pourkarim Sophie Zelmani Susanna Alakoski Bono: Tio bud för tiotalet Bröst och burka Chomsky: Latinamerika militariseras Till Bensprattlets Lov Tarzan

Läs mer

höst 2012 ÅRETS VÅRFEST I BILDER MER SVENSK MUSIK MED NY PROMOTIONNÄMND MEDLEMSKRÖNIKA ALEENA GIBSON STIPENDIER OCH NYA MEDLEMMAR

höst 2012 ÅRETS VÅRFEST I BILDER MER SVENSK MUSIK MED NY PROMOTIONNÄMND MEDLEMSKRÖNIKA ALEENA GIBSON STIPENDIER OCH NYA MEDLEMMAR skap-nytt höst 2012 KOMPOSITÖREN SOM BLEV PRESIDENT SPECIAL: SÅ SKAPAR VI HITSEN ÅRETS VÅRFEST I BILDER MER SVENSK MUSIK MED NY PROMOTIONNÄMND MEDLEMSKRÖNIKA ALEENA GIBSON STIPENDIER OCH NYA MEDLEMMAR

Läs mer