Programtidning. Östersjöfestivalen 09 Minnesvärt: Märkesåret 1809 och sjuttio år efter andra världskrigets utbrott. Aug / Sept Säsongen 09/10

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Programtidning. Östersjöfestivalen 09 Minnesvärt: Märkesåret 1809 och sjuttio år efter andra världskrigets utbrott. Aug / Sept Säsongen 09/10"

Transkript

1 Musikmagi Programtidning Radiokören Aug / Sept Säsongen 09/10 Östersjöfestivalen 09 Minnesvärt: Märkesåret 1809 och sjuttio år efter andra världskrigets utbrott. Europapremiär Salonens violinkonsert med Leila Josefowicz. English summaries included World Orchestra for Peace För första gången i Sverige. Valery Gergiev leder i Mahlers femma. Verdis Requiem Mäktig final med, Radiokören och Daniel Harding.

2 Salonens violinkonsert med Leila Josefowicz. För första gången i Sverige. Valery Gergiev leder i Mahlers femma. Mäktig final med, Radiokören och Daniel Harding. S ä s o n g e n 0 9 / 1 0 Välkommen till en ny säsong Vi är mycket stolta över att för sjunde året i rad kunna presentera Östersjöfestivalen, en av norra Europas största och viktigaste musikfestivaler. Inte minst med tanke på den finansiella oron som har drabbat många av länderna kring Östersjön extra hårt. Vi ställs varje dag inför alarmerande rapporter om kriser av olika slag. Miljön är i fara, krig, svält och naturkatastrofer drabbar vår värld. Kultur och musik lever inte i en egen isolerad värld. Särskilt i kristider är vår verksamhet viktig som ett bidrag i arbetet med en hållbar samhällsutveckling. Med Östersjöfestivalen slår vi ett slag för det positiva samarbetet mellan länder och människor. Årets tema är fred och försoning. För att minnas och belysa att det i år är 70 år sedan andra världskriget bröt ut ges Konsert i försoningens tecken med unga musiker från Polen, Tyskland och Ryssland, ärkebiskop emeritus K G Hammar och FN:s särskilde rådgivare Jan Eliasson. En annan kväll har fokus på märkesåret 1809, ett vägskäl i Sveriges och Finlands historia. Varje musikupplevelse under festivalen ska kunna knytas ihop med ett större perspektiv, väcka eftertanke och kanske leda till diskussion. Samordningen av Östersjöländernas miljöarbete är en av festivalens hörnpelare. Världsnaturfonden WWF har sedan starten 2003 samarbetat med oss och festivalen har blivit ett viktigt forum för deras internationella östersjöarbete. Ett östersjöseminarium arrangeras på Finlands ambassad där nyckelpersoner inom politik, myndigheter och näringsliv diskuterar utmaningar och lösningar för Östersjöns miljöproblem. En nyhet för i år är att P2 förvandlas till festivalkanal och låter det mesta genomsyras av vårt utbud. För första gången kommer också en webbkanal att finnas där vi öser ur de musikaliska skatterna från tidigare festivaler. Med anledning av Sveriges ordförandeskap i EU kommer festivalen att gästspela i Bryssel, på uppdrag av regeringen. En minifestival med några av programmets höjdpunkter framförs av och Radiokören 8 11 september. Väl mött i festivalvimlet! Musikmagi Programtidning Radiokören Östersjöfestivalen 09 Minnesvärt: Märkesåret 1809 och sjuttio år efter andra världskrigets utbrott. Europapremiär World Orchestra for Peace Verdis Requiem Aug / Sept English summaries included Programtidning Augusti/september, säsong 09/10 Ansvarig utgivare Michael Tydén Adress Dag Hammarskjölds väg Stockholm Projektledare Peter Smith Annonser och annonsbokning Peter Smith Tel Skribenter (i detta nummer) Katarina Lindblad (verkkommentarer och biografier), Johan Norberg, Annika Juhlin, Peter Smith, Katarina Herou Form Lupo Design Tryck Elanders Östersjöfestivalens hemsida balticseafestival.com Michael Tydén Konserthuschef Managing Director Welcome to a new season For the seventh year in a row, we are very proud to present The Baltic Sea Festival one of Northern Europe s largest and most important music festivals. This year s theme is peace and reconciliation. This year, 70 years have passed since the outbreak of the Second World War, and in order to commemorate and highlight this, a concert on the theme of peace and reconciliation with young musicians from Poland, Germany and Russia will be held. On a different evening, the focus will be on the bicentennial Year of Commemoration 1809, a crossroads in the history of Sweden and Finland. Each musical event at the festival will associate with a greater perspective and should stimulate reflection. To mark Sweden s chairmanship of the EU, the Baltic Sea Festival will also be doing guest performances in Brussels on 8-11 September, commissioned by the Swedish Government. Welcome to the festival! Vi vill varmt tacka alla ensembler, dirigenter och solister samt övrig personal som gjort Östersjöfestivalen möjlig. Vi riktar också ett särskilt tack till: BMW Kulturdepartementet Kulturrådet Kulturfestivalen Märkesåret Polska institutet Regeringen Stockholms hamnar Stockholms stad Sveriges Radio Sveriges Television Swedbank Utrikesdepartementet Warszawa stad WWF Information och biljetter s biljettkontor Dag Hammarskjölds väg 3 Öppet mån fre kl samt två timmar före respektive konsert Tel berwaldhallen.se Biljetter till konserter i andra lokalen än kan även köpas på plats en timme före konsert. Omslagsbild Gotska Sandön, Nationalpark 1909 Foto Bo-Göran Kristofferson Musikmagi Programtidning utkommer med nio nummer per säsong från september till maj och publiceras av SR. Den presenterar månadens konserter tillsammans med fördjupande artiklar om händelser i och kring och dess ensembler: Sveriges Radios Symfoniorkester och Radiokören. SR är en avdelning inom Sveriges Radio. Tidningen trycks i exemplar och distribueras i och dess biljettkassa samt till utvalda adressater. Tidningen är gratis.

3 September WWF 03 Musikens makt för Östersjön 01 Idag påverkar och påverkas omkring 90 miljoner människor i nio länder av Östersjöns miljö 01 Gotska Sandön Foto Harriet Cederqvist Östersjön har alltid varit länken mellan folken runt om havet. Under tusentals år har vi betraktat havet som oändligt. Vi seglade i evigheter och kunde fortfarande upptäcka nya hav. Vi fångade så mycket fisk vi ville och det fanns alltid mer. Vi slängde vårt avfall direkt i havet och det försvann. Ett synsätt som tyvärr finns kvar i vårt förhållande till havet. Musiken under Östersjöfestivalen är symbolen för en enande och sammanhållande kraft för att rädda Östersjön. Tack vare Esa-Pekka Salonen, Valery Gergiev och Michael Tydéns vision om en musikfestival för att rädda Östersjön är Världsnaturfonden WWF en del av Östersjöfestivalen. Ett viktigt forum för WWF:s internationella Östersjöseminarium där speciellt inbjudna experter, beslutsfattare och nyckelpersoner inom politik, myndigheter och näringsliv samlas för att diskutera utmaningar och lösningar på Östersjöns miljöproblem. I år firar den svenska naturvården 100 år. I maj 1909 tog riksdagen det historiska beslutet att som första europeiska land anta en naturskyddslagstiftning och att inrätta våra nio första nationalparker. Fjällens monumentala Sarek, Stora Sjöfallet, Abisko, Pieljekajse och Sånfjället, kulturlandskapen Garphyttan och Ängsö, men även urskogsområden som Hamra och en del av Gotska Sandön. Hundra år senare, i september 2009, invigs Sveriges första marina nationalpark, Kosterhavets nationalpark utanför Sveriges västkust. Naturvården har stor betydelse, inte bara för att bevara den biologiska mångfalden utan också för rekreation, folkhälsa och turism samt för de många ekosystemtjänster naturen gratis erbjuder, som rent vatten och syre. Idag påverkar och påverkas omkring 90 miljoner människor i nio länder av Östersjöns miljö. Det har kommit glädjande signaler om en förbättring av Östersjöns hälsa, men mycket återstår att göra. Vi måste bland annat fortsätta bekämpa övergödningen, överfisket, en växande oljetransport och utbredningen av de döda havsbottnarna. Problemområden som idag ligger på olika länders och ministrars bord därför saknas helhetsperspektiv och kraft att agera. Östersjön går att rädda, men då krävs en samordning på högsta politiska nivå, en politikernas egen Östersjöfestival i nära samarbete statscheferna emellan och den som tar ledningen som Östersjöns dirigent kommer att ha starkt stöd av WWF och hela Östersjöregionen. WWF har lanserat Östersjövimpeln som rockmärke och båtvimpel. Hissa Östersjövimpeln du också tillsammans kan vi rädda Östersjön! Lasse Gustavsson Generalsekreterare Världsnaturfonden WWF

4 04 Fred och försoning September Vilken är musikens och musikerns roll i samhället? Ställs det krav på politiskt ledarskap hos kompositörer och dirigenter eller är konsten autonom från kortsiktig politik? 70 år sedan krigsutbrottet Östersjöfestivalens teman är förutom musiken även miljöfrågorna och ledarskapet i Östersjöområdet. I år uppmärksammas 200-årsminnet av Märkesåret 1809 den definitiva slutpunkten för de 600 år som Sverige och Finland var ett rike, en tid då Östersjöns vattenvägar band samman i stället för att skapa avstånd, men också en tid av svensk expansion i Östersjöregionen. Det har också gått 70 år sedan andra världskrigets utbrott genom Tysklands invasion av Polen den 1 september Detta datum markerar en startpunkt för tysk expansionspolitik, inte bara runt Östersjön utan i hela Europa, en politik som genom krigets katastrofer och Förintelsens obarmhärtiga grymhet fortfarande sätter sina spår i Europa. Hur kunde detta ske? Det är uppenbart att varje civilisation är bräcklig. Därför är det kulturella utbyte som Östersjöfestivalen är ett så högkvalitativt exempel på, viktiga även i tider av relativ fred och frihet. Festivalen ger i år intressanta inblickar i musikens politiska betydelse. Omtvistade dirigenter i Hitlers Tyskland Ludwig van Beethoven är förvisso inte representerad på denna Östersjöfestival, men allmänt bekant är att sista satsen i hans nionde symfoni, som är en tonsättning till Friedrich Schillers ode An die Freude, är officiell Europahymn storpolitik sålunda! Mindre känt är kanske att det officiella arrangemanget till hymnen gjordes av demondirigenten Herbert von Karajan som prekärt nog ansökte om medlemskap i Nazistpartiet 1933 för säkerhets skull både i Tyskland och Österrike. Nian spelades flitigt i Tredje Riket. En inspelning finns bevarad med den legendariske Wilhelm Furtwängler som dirigerar vid firandet av Hitlers födelsedag den 20 april 1942, mitt under brinnande krig. Furtwänglers, liksom Richard Strauss, relation till nazisterna är alltjämt omstridd. Strauss ställde på Joseph Goebbels begäran upp som ordförande när propagandaministeriet ville skapa en nationell musikorganisation, Reichsmusikkammer 1933, en post han dock fick lämna två år senare när han protesterade mot behandlingen av den judiske librettisten Stefan Zweig. Furtwängler var under en tid vice ordförande i samma organisation, men han gick som kollegan Karajan aldrig med i Nazistpartiet. Nazisterna ogillade och förbjöd modernistisk musik. Det var vad man kallade Entartete Musik (urartad musik). Man rensade även ut äldre tonsättare med judisk bakgrund, som Gustav Mahler och Felix Mendelssohn, vilka båda spelas på årets Östersjöfestival. World Orchestra for Peace som framför Mahlers femte symfoni ger även en konsert i Krakow i Polen på dagen 70 år efter Tysklands inmarsch i samma land. Dold regimkritik i Sovjetunionen I Sovjetunionen var antisemitismen stark och även där krävdes att musiken skulle tjäna politikens syften. En tonsättare som var kritisk till Sovjetregimen, även om han inte alltid var öppen med det, är Dmitrij Sjostakovitj. I hans omdiskuterade memoarbok Vittnesmål som utgavs i väst fyra år efter hans död 1975, framkom att han i sina verk insmugit regimkritiska budskap. Sjostakovitjs åttonde stråkkvartett skildrar officiellt förstörelsen av Dresden i andra världskrigets slutskede, men den är även självbiografisk. Den bygger bl a på en rysk fängelsesång och handlar om KGB som knackar på. Liksom Bach använde tonerna B-A-C-H som sin musikaliska signatur, hade Sjostakovitj sekvensen D-Ess-C-H, Dimitri Schostakovitj (tysk stavning) som han använde i ett antal verk, som den åttonde stråkkvartetten. Hans op. 110a eller Kammarsymfonin, som på festivalen framförs av kammarorkestern Sankt Christoffer, är en orkestrering av just den åttonde stråkkvartetten. Flera ryska tonsättare som Rachmaninov, Stravinsky och Prokofjev valde efter kommunisternas maktövertagande att verka utanför Sovjetunionen. Igor Stravinsky som under 30 år levde i USA och vars operaoratorium Oedipus Rex framförs vid Östersjöfestivalens invigningskonsert, erbjöds av Nikita Chrusjtjov vid ett besök i Sovjet 1962 att under mycket goda materiella villkor få bosätta sig igen i Sovjet. Stravinsky avböjde. Polsk frihetskamp och fredsfanfar Den polske komponisten Frédéric Chopin föddes i det dåvarande storhertigdömet Warszawa år Han befann sig på sin andra resa till Wien när det polska Novemberupproret 1830 slogs ner av tsarryska styrkor och återkom aldrig till sitt hemland utan flyttade till Paris. Han hyste dock starka känslor för sitt land och

5 September Fred och försoning har blivit en representant för polsk frihetskamp. En tonsättare som deltagit i en senare frihetskamp i samma land är Krzysztof Penderecki som under många år var musikalisk och konstnärlig ledare för Sinfonia Varsovia. I år framför orkestern Chopins andra pianokonsert, nu under ledning av Jacek Kaspszyk. Pendercki, vars Fanfar för freden framförs på årets festival av World Orchestra for Peace, tog ställning för fackföreningsrörelsen Solidaritet mot kommunismen. En annan del av Sovjetunionen där musiken spelat en stor politisk roll är Baltikum där frihetskampen 1991 blev känd som den sjungande revolutionen. Det självständiga Lettlands förste president blev ingen mindre än musikprofessorn och Polarpristagaren Vytautas Landsbergis. Finsk nationalhjälte Finland hade ju efter Sveriges avträdande 1809 blivit en del av det ryska tsarväldet men haft en ganska fri ställning under 1800-talet. Under den förryskningsprocess som dock inleddes vid förra sekelskiftet blev Jean Sibelius något av en nationalhjälte i den frihetskamp som vidtog. Sibelius skrev flera öppet symboliska verk, men även musik som han tonsatt utan politiska avsikter, som andra symfonin från 1902, kom att tolkas som ett inlägg i frihetskampen. Den framförs på Östersjöfestivalen av Helsingfors Stadsorkester. Italiensk patriotism Östersjöfestivalens gran finale utgörs i år av Verdis Requiem. Giuseppe Verdi var på sin tid starkt politiskt engagerad. Han blev ledamot av det första italienska parlamentet 1861 och av senaten Då det var förbjudet att öppet agitera för Italiens enande klottrade italienska patrioter viva VERDI (Vittorio Emanuele, Re Di Italia)* på väggarna. Fångarnas kör ur Nebukadnesar, operalitteraturens mest berömda politiska stycke, användes som kampsång och sedan som inofficiell nationalsång vid Italiens enande. Den sjöngs vid Verdis begravning i Milano. Hans likfärd följdes av hundratusentals sörjande. Inför hans mäktiga dödsmässa kan man inte annat än konstatera att musiken, med eller utan politiska budskap, lever för evigt och utropa: VIVA VERDI! Peter Smith Wilhelm Furtwängler dirigerar framför Adolf Hitlers porträtt i Berlin-Marienfelde några månader efter krigsutbrottet Verdis begravningståg passerar Piazza Cairoli i Milano * Vittorio Emanuele utropades till kung för ett enat Italien 1861.

6 06 Notiser September Östersjöfestivalens grundartrio Konserthuschefen Michael Tydén omgiven av Mariinskijteaterns konstnärlige ledare Valery Gergiev och London Philharmonia Orchestras chefsdirigent Esa-Pekka Salonen. Den senare är dessutom Östersjöfestivalens konstnärlige ledare. Esa-Pekka Salonen dirigerar Sveriges Radios Symfoniorkester och Orphei Drängar på invigningskonserten fredag 28 augusti. Valery Gerviev dirigerar World Orchestra for Peace onsdag 2 september. Östersjöfestivalen till Bryssel Med anledning av Sveriges ordförandeskap i EU kommer och Radiokören att genomföra en minifestival i Bryssel med höjdpunkter från årets Östersjöfestival. Vi ville bjuda på det bästa av det bästa, och då valde vi Östersjöfestivalen. Det säger Magnus Robach, Sveriges ambassadör i Bryssel. Den 1 juli 2009 tar Sverige över ordförandeskapet i EU. Det innebär att Sverige under ett halvår kommer att leda arbetet i EU. Högst på dagordningen står miljöfrågan och frågor kring samverkan mellan länderna. I december ska det fattas beslut om den globala uppgörelse kring klimatförändringarna som ska ersätta Kyotoavtalet Så det är stora frågor som väntar. Vår målsättning var att hitta ett stort kulturellt evenemang som möter ordförandeskapets innehållsmässiga orientering, som både är festligt och samtidigt fångar upp allvaret, säger Robach. Han menar att Östersjöfestivalen står för allt det som Sverige vill lyfta fram i sin roll som ordförande: miljön, situationen i och kring Östersjön, samverkan mellan länderna i vår del av Europa. Plus att det naturligtvis är enastående bra musik. Östersjöfestivalen gästar alltså Bryssel under 4 dagar i september, med 5 konserter på de mest skiftande platser, från beundransvärda kulturhus som Bozart och Flagey till en galleria där tågpendlare kommer och går. Gästspelet ingår nämligen även i en stor existerande belgisk festival, Klarafestivalen, vars syfte är att sprida bra klassisk musik till en bredare publik. Tisdag 8 september Radiokören och Peter Dijkstra ger en gratiskonsert i Ravenstein galerij med a cappellaverk av Frank Martin och Sven-David Sandström. Senare samma kväll sjunger de i Flagey. Onsdag 9 september Statsminister Fredrik Reinfeldt är värd för en helkväll med konferens under rubriken Klimat och jobb, galamiddag och galakonsert, där både Valery Gergiev och Esa-Pekka Salonen dirigerar i Sibelius och Tjajkovskijs femte symfonier, i närvaro av Kronprinsessan Victoria. Torsdag 10 september Verdis Requiem med Daniel Harding, Radiokören och Sveriges Radios Symfoniorkester. Fredag 11 september Esa-Pekka Salonen dirigerar sin violinkonsert och Stravinskys Oedipus Rex. Baltic Sea Festival Radio Under Östersjöfestivalsveckan bjuder vi in våra grannländer kring Östersjön att glädjas åt tidigare års musik och startar en helt ny engelskspråkig webbkanal. Även du har möjlighet att lyssna på kanalen. Där är det Östersjöfestival dygnet runt. Gå in på sr.se/balticseafestivalradio. Webbkanalen är igång 24 aug till 11 sept.

7 September 07 Notiser Unga virtuoser sprider musiken Att nå ut utanför de etablerade konsertestraderna och hitta ny publik är en av Östersjöfestivalens hjärtefrågor. Därför förgrenar sig festivalen på olika sätt även utanför. Sedan 2006 medverkar unga studerande och nyutexaminerade solister från Tjajkovskijkonservatoriet med kammarmusikkonserter runt om i Storstockholm. Musikerna är redan både erfarna och prisbelönta: Ksenija Berjezina violin, har vunnit många tävlingar och medverkat i internationella festivaler och konserter. Alexej Michajlenko klarinett, var utbytesstudent i Oslo Även han har deltagit i många festivaler och framträtt i Moskva och Norge. Jevgenij Voltjkov spelar den ryska långhalsade lutan domra och kallas domrans Paganini. Sedan 2004 är han solodomrist i Statliga ryska akademiska radioorkestern för folkinstrument. Darja Karpljuk är också prisbelönt domrist och tillsammans har de vunnit priser och givit konserter som duetten Silversträngar. 01 Seminarier om fred och försoning runt Östersjön Östersjöfestivalen välkomnar i år sina besökare till två intressanta seminarier som tar upp olika aspekter av fredens och försoningens förutsättningar runt Östersjön. I år ger de fyra konserter med olika program, där klassiker som Rossini, Chopin och Brahms varvas med rysk musik, både kända och okända tonsättare och dessutom en bukett svängig folkmusik. 28 augusti kl Årsta Folkets hus 29 augusti kl Skarpnäcks kulturhus 30 augusti kl Trappan, Vällingby 31 augusti kl Sofia kyrka Vladimir Rumjantsev är erfaren pianist och har bl a turnerat i USA under våren. 01 Ksenija Berjezina Vem älskar Östersjön? Drar vi rätt slutsatser av dagens kriser? Måndag 31 augusti kl Studio 2, Radiohuset Fri entré Ett samtal om sken och verklighet i länderna kring fredens, torskens och vårt hav. Hur skapas bilden av Östersjöregionen i media? Vilka fakta kommer fram, vad förtigs och varför? Vad är skillnaderna i klimatet för journalistiken i de olika länderna? Mediebevakningen av Östersjöregionen är i fokus. Svante Weyler leder ett samtal med journalister och forskare, bl a Folke Rydén, Maarja Talgre, Arne Bengtsson, Anna Trane, Jan Mosander, Dag Hartelius och Hain Rebas. Vinn festivalpass Gå in och tävla på balticseafestival.com Dela med dig av din bästa bild på temat Östersjön och tävla om festivalpass och biljetter till s konserter i höst. Du kan vinna: 1:a pris 2 festivalpass till årets Östersjöfestival 2:a pris 2 abonnemang till serien Torsdag Solist 3 5:e pris 2 biljetter till valfri konsert under hösten 2009 i s regi Sista tävlingsdag är den 26/8 kl Vinsterna är personliga och kan ej överlåtas. Vinnarna meddelas per telefon och publiceras på balticseafestival.com den 27/8. Där kan du också läsa mer om tävlingsreglerna och juryn. Onsdag 2 september kl Studio 2, Radiohuset Fri entré Just nu genomlever världen den värsta ekonomiska krisen sedan 1930-talet. Vi vet alla hur den krisen mynnade ut i andra världskrigets utbrott för precis 70 år sedan den 1 september. Hur undviker vi då att historien upprepar sig? Kan kulturen vara en motkraft som enar människor och pekar på dialog och samförstånd? Camilla Kvartoft, programledare från P1 Morgon leder en debatt mellan företrädare för kulturen, näringslivet och politiken. P2 Östersjöfestivalkanalen Alla Östersjöfestivalens konserter sänds i Sveriges Radio Kanalen har drabbats av festivalyra och låter många av sina program gå i Östersjöns tecken. Vill du veta mer om våra sändningar gå in på sr.se/p2.

8 08 Konsertprogram September Program Östersjöfestivalen 28 augusti 3 september Fredag 28 augusti kl Invigningskonsert Orphei Drängar Esa-Pekka Salonen dirigent Leila Josefowicz violin Jorma Silvasti Kung Oidipus Jekaterina Gubanova Iokaste Krister St Hill Kreon Stephen Milling Teiresias Daniel Johansson Herden Irina Björklund Berättaren Salonen: Violinkonsert (ffg i Europa) Stravinsky: Oedipus Rex, operaoratorium i två akter Lördag 29 augusti kl Adolf Fredriks kyrka Dagbräckning Radiokören Peter Dijkstra dirigent Martin: Kyrie och Gloria ur Mässa för dubbelkör S-D Sandström: Ave Maria Martin: Credo ur Mässa för dubbelkör Monnakgotla: Naissance du jour (uruppförande) S-D Sandström: Hear my prayer Martin: Sanctus och Benedictus ur Mässa för dubbelkör S-D Sandström: Es ist genug Martin: Agnus Dei ur Mässa för dubbelkör Lördag 29 augusti kl Märkesårsgala John Storgårds dirigent Medverkande: Stina Ekblad, Siri Hamari, Tony Iivonen, Ossi Niskala, Jari Sillanpää, Tarja Turunen, Birgitta Ulfsson, Michael Weinius I samarbete med och På balticseafestival.com kan du läsa mer om konserterna. Söndag 30 augusti kl Helsingfors Stadsorkester Helsingfors Stadsorkester John Storgårds dirigent Samuli Peltonen violoncell Hillborg: Exquisite Corpse Klami: Tjeremissisk fantasi Saariaho: Asteroid 4179: Toutatis Hakola: Le nuage d Oort (uruppförande) Sibelius: Symfoni nr 2 Måndag 31 augusti kl Sankt Christopher, Vilnius Sankt Christopher Donatas Katkus dirigent Mikkel Futtrup violin Mendelssohn: Stråksymfoni nr 12 Tamulionis: Toccata diavolesca Mozart: Violinkonsert nr 1 Šerkšnyte: De profundis Sjostakovitj: Kammarsymfoni op.110a Tisdag 1 september kl Sinfonia Varsovia Sinfonia Varsovia Jacek Kaspszyk dirigent Roland Pöntinen piano Chopin: Pianokonsert nr 2 Brahms: Symfoni nr 2 Samarbetspartners Tisdag 1 september kl Storkyrkan I försoningens tecken European Workshop for Contemporary Music Szymon Bywalec dirigent Agata Zubel sopran Schleiermacher: Apsyrtos sång Zych: Alltid närvarande längtan Górecki: Musiquette IV Zubel: Cascando Gubajdulina: Reflektioner över B-A-C-H Under konserten talar ärkebiskop emeritus K G Hammar och FN:s särskilda rådgivare Jan Eliasson Onsdag 2 september kl World Orchestra for Peace World Orchestra for Peace Valery Gergiev dirigent PENDERECKI: Fanfar för freden (ffg i Sverige) Mahler: Symfoni nr 5 Torsdag 3 september kl Verdis Requiem Radiokören Daniel Harding dirigentt Anja Kampe sopran Michelle DeYoung mezzosopran Alexej Dolgov tenor Michail Petrenko bas verdi: Requiem Konserten ges även 4 september kl Leverantör

9 September Konsertprogram 09 Fredag 28 augusti kl Invigningskonsert Orphei Drängar Esa-Pekka Salonen dirigent Leila Josefowicz violin Jorma Silvasti tenor Kung Oidipus Jekaterina Gubanova mezzosopran Iokaste Krister St Hill baryton Kreon Stephen Milling bas Teiresia Daniel Johansson tenor Herden Irina Björklund tal Berättaren Esa-Pekka Salonen (1958) Violinkonsert -Mirage -Pulse I -Pulse II -Adieu Paus igor Stravinsky ( ) Oedipus Rex, operaoratorium i två akter (text: Jean Cocteau efter Sofokles) Presentatör: Boel Adler Konserten direktsänds i SR P2 och vid senare tillfälle i EBU. Opening concert Esa-Pekka Salonen writes about his Violin Concerto, premiered in April this year in Los Angeles: I decided to cover as wide a range of expression as I could imagine over the four movements of the Concerto: from the virtuosic and flashy to the aggressive and brutal, from the meditative and static to the nostalgic and autumnal. Leila Josefowicz turned out to be a fantastic partner in this process. She knows no limits, she knows no fear, and she was constantly encouraging me to go to places I was not sure I would dare to go. As a result of that process, this Concerto is as much a portrait of her as it is my more private narrative, a kind of summary of my experiences as a musician and a human being at the watershed age of 50. Igor Stravinsky was looking for a story about a purge, and decided on the Oedipus myth. This is what happens: The plague has fallen on Thebes. King Oedipus wishes to rescue the city. According to the oracle there is a regicide in Thebes who must be banished if the plague is to be avoided. It appears that this regicide is Oedipus, who does not know that he has grown up with his stepfather nor that the old man whom he had killed at a crossing of three paths was in fact his real father, King Laius. When this is revealed Queen Jocaste commits suicide and Oedipus gouges out his own eyes. The people expel Oedipus from the city. 01 Sveriges Radios Symfoniorkester Foto SR Foto 02 Leila Josefowicz Foto J Henry Fair 03 Esa-Pekka Salonen Foto Nicho Södling Esa-Pekka Salonen betraktade sig från början som dirigerande tonsättare snarare än komponerande dirigent, och har komponerat under hela sin dirigentkarriär och skapat verk som spelas regelbundet runt om i världen. Violinkonserten uruppfördes i april i år i Los Angeles och är ett beställningsverk för Los Angeles-filharmonikerna, Chicagosymfonikerna och New York City Ballet och fick översvallande recensioner. Så här skriver Salonen själv om sin nya konsert: Jag ville täcka ett så brett uttrycksregister som jag kunde tänka mig över konsertens fyra satser, från det virtuosa och spektakulära till det aggressiva och brutala, från meditativt och statiskt till nostalgiskt och höstligt. Leila Josefowicz visade sig vara en fantastisk partner i den här processen. Hon vet inte av några gränser, ingen rädsla, och hon har hela tiden uppmuntrat mig att gå dit jag inte varit säker på att jag vågat gå. Som ett resultat av den processen är konserten lika mycket ett porträtt av henne som den är en mer privat berättelse, en sorts sammanfattning av mina erfarenheter som musiker och människa vid vattendelaren 50 år. Festivalens konstnärlige ledare Esa-Pekka Salonen öppnar årets festival med sin egen violinkonsert och Stravinskys Oedipus Rex. Igor Stravinsky ville skriva något stort, en opera eller ett oratorium på något universellt och välbekant tema. Han sökte en berättelse om rening och fastnade för Oidipusmyten, som även är en berättelse om ödet och människans fåfänga tro på sin egen förmåga att styra sitt öde. I Cocteaus och Stravinskys version av Sofokles drama händer detta: Thebe har drabbats av pesten. Oidipus är kung och vill försöka rädda staden. Oraklet har berättat att: i Thebe dväljs en kungamördare; man må finna honom och fördriva honom för att undslippa farsoten. Den blinde siaren Teiresias förtydligar att konung är konungs baneman. Drottning Iokaste avfärdar detta, eftersom oraklet ljugit tidigare, om att hennes förre man, kung Laios, skulle dräpas av sin egen son, när han i själva verket dödades av rövare vid en trevägskorsning. Oidipus drar sig då till minnes hur han dödat en gammal man i strid vid just en trevägskorsning. En herde anländer och avslöjar att kung Polybius av Korint som nu avlidit, var Oidipus adoptivfar. Herden hittade Oidipus som barn, utsatt på ett berg, och lämnade honom i Polybios vård. Egentligen är han son till Laios och Iokaste. Oraklet talade alltså sant, Oidipus har dräpt sin riktiga far. Iokaste tar sitt liv och Oidipus sticker ut sina ögon. Folket måste driva ut Oidipus från staden, men med tungt hjärta eftersom man tyckte mycket om honom.

10 10 Konsertprogram September Lördag 29 augusti kl Adolf Fredriks kyrka dagbräckning Radiokören Peter Dijkstra dirigent Frank Martin ( ) Kyrie och Gloria ur Mässa för dubbelkör Sven-david Sandström (1942) Ave Maria frank Martin Credo ur Mässa för dubbelkör tebogo Monnakgotla (1972) Naissance du jour (uruppförande) Sven-david Sandström / Purcell Hear my prayer frank Martin Sanctus och Benedictus ur Mässa för dubbelkör Sven-david Sandström Es ist genug frank Martin Agnus Dei ur Mässa för dubbelkör Presentatör: Niklas Lindblad Konserten direktsänds i SR P2 och EBU. Daybreak Timelessly beautiful sounds in which the old is reflected in the new: Tebogo Monnakgotla was Swedish Radio s Composer in Residence She studied at the Piteå College of Music and the Royal College of Music in Stockholm. The poem for Naissance du Jour is written by the Madagascan poet Jean-Joseph Rabearivelo ( ). For Frank Martin religion was an emotional propellant for everything he did. Between 1922 and 1926 he wrote the Mass for Double Choir, as something between me and God. It was performed once in 1926 and was not rediscovered until the 1960s. Today it is sung by choirs all over the world. Sven-David Sandström is perhaps Sweden s most versatile and most performed contemporary composer. The High Mass, The Word (Ordet) and the operas Jeppe: The Cruel Comedy (Jeppe Den grymma komedin), The City (Staden) and Batseba are just some of the highlights of his output. His Messiah is being premiered in the spring. After ten years as Professor of Composition at the Royal College of Music, followed by an equal period at Indiana University in Bloomington, USA, Sandström is once again resident in Sweden. Tebogo Monnakgotla var P2:s tonsättare Det innebär att hon har fått beställningar på olika verk, och en möjlighet att få dem framförda. Tebogo är uppvuxen i Uppsala och började som cellist. Hon har även skrivit noveller och målat, men musiken har varit viktigast. Hon är utbildad på musikhögskolorna i Piteå och Stockolm, för bl a Jan Sandström, Louis Andriesen, Pär Lindgren och Bent Sörensen. Dikten till Naissance du jour är skriven av den madagaskiske poeten Jean-Joseph Rabearivelo ( ) och målar upp en gryning, men inte något stilla uppvaknande utan snarare en gryning som kommer rumlande, plundrande in i natten. Som son till en schweizisk kalvinistpräst växte Frank Martin upp i en intensivt religiös atmosfär. Religion kom sedan att spela stor roll i hans musik. För Martin var religion en djupt känslomässig drivkraft i allt han gjorde. Han skrev inte kyrkomusik för att den skulle användas i gudstjänster och liknande, utan för att dela med sig av sina andliga erfarenheter och upplevelser. Mässa för dubbelkör skrev han , som en sak mellan mig och Gud. Den framfördes en gång 1926, men hamnade sedan i byrålådan. Martin var rädd att den skulle bli bedömd på estetiska grunder och inte som ett samtal med Gud. På 60-talet togs den upp av Bugenhagen-Kantorei i Hamburg och började snart sjungas av körer över hela världen. 01 Vårens tonsättare i Sven- David Sandström har en bredd som är enorm och hans verkförteckning omfattar allt från körstycken och kammarmusik till stora verk som High Mass, Ordet och operorna Jeppe Den grymma komedin, Staden och Batseba. Till våren framförs hans nya verk Messias. Efter 10 år som professor i komposition vid Kungliga Musikhögskolan och därefter lika lång tid vid Indiana University i Bloomington, USA, är Sandström numera tillbaka i Sverige och just nu engagerad i ett samarbete med Svenska kyrkan som beställt ny körmusik för hela kyrkoåret. Ave Maria beställdes av Ingemar Månsson för Hägerstens Motettkör, där Sandström själv sjungit i många år. Hear my Prayer är ett musikaliskt collage, där Sandström bygger ut den engelske 1600-talstonsättaren Henry Purcells motett Hear my Prayer, o Lord. I Es ist genug utgår Sandström från två takter i Dietrich Buxtehudes kantat Einst bitte ich vom herrn. Tidlöst sköna klanger där gammalt speglas i nytt. Martins mässa vävs samman med Sandströms klangliga tidsresor och i centrum ett uruppförande av unga Tebogo Monnakgotla, P2:s tonsättare Radiokören Foto Gustav Karlsson Frost 02 Peter Dijkstra Foto Gustav Karlsson Frost

11 September Konsertprogram 11 Lördag 29 augusti kl märkesårsgala galakväll med finska och svenska artister John Storgårds dirigent Stina Ekblad Siri Hamari Tony Iivonen Ossi Niskala Jari Sillanpää Tarja Turunen Birgitta Ulfsson Michael Weinius Ture Rangström manus, dramaturgi Åke Enbom ljussättare Håkan Sanchis scenografi Bengt Wennehorst-Norrman Regi, tv-produktion, scenografi Konserten direktsänds i SVT och YLE samt i SR P2 5/9 kl I närvaro av HKH Kronprinsessan Victoria Gala to commemorate the 1809 bicentennial In 1809 Finland and Sweden were divided into two countries, after having had a common history since the 12th century. Commemorating this event, the Swedish and Finnish governments have announced Märkesåret 1809 a project to further reinforce the feeling of community between our countries and remind us of our common ties. Our countries have much in common culturally, which is being celebrated in a number of ways during the course of the year. is hosting a GALA EVENING with star performers from Finland and Sweden in a musical revue that features everything from Sibelius and Hugo Alfvén to Finnish tango and modern popular hits. 03 För 200 år sedan blev Finland och Sverige två länder, efter att ha haft en gemensam historia sedan 1100-talet. Därför har regeringen utlyst Märkesåret 1809, ett projekt för att stärka samhörigheten mellan våra två länder ytterligare, och påminna om våra gemensamma band. Inte minst den kulturella gemenskapen är rik, vilket uppmärksammas på en mängd sätt under året. Utställningar, dans, teater, konserter, festkväll på Dramaten, finsk-svensk vecka på Skansen och mycket annat. 04 I ordnar vi GALAKVÄLL med finska och svenska stjärnartister, bl a Michael Weinius, som gjorde sådan succé vid senaste trettondagskonserten och nyligen fått SvD:s operapris. Dessutom uppträder Finlands populäre tango- och schlagersångare Jari Sillanpää, Tarja Turunen känd från Nightwish och Siri Hamari, en av Cirkus Cirkörs grundare. De båda erfarna skådespelerskorna Birgitta Ulfsson och Stina Ekblad binder ihop detta vindlande äventyr med klokskaper och underfundigheter. En revy om rikssprängningen 1809 blir till ett festfyrverkeri för Märkesåret. En galakväll med allt från Sibelius och finsk tango till modern schlager. 01 Tarja Turunen 02 Michael Weinius Foto Mats Bäcker 03 Stina Ekblad Foto Urban Jörén 04 Jari Sillanpää

12 12 Konsertprogram September Söndag 30 augusti kl helsingfors stadsorkester Helsingfors Stadsorkester John Storgårds dirigent Samuli Peltonen violoncell anders Hillborg (1954) Exquisite Corpse uuno klami ( ) Tjeremissisk fantasi kaija Saariaho (1952) Asteroid 4179: Toutatis Paus kimmo Hakola (1958) Le nuage d Oort (uruppförande) jean Sibelius ( ) Symfoni nr 2 D-dur op 43 -Allegretto -Tempo andante ma rubato -Vivacissimo (attacca) -Finale: Allegro moderato Presentatör: Maria Eby von Zweigbergk Konserten sänds i SR P2 samma dag kl och vid senare tillfälle i EBU. Helsinki Philharmonic Orchestra Anders Hillborg is one of Sweden s foremost contemporary composers. His long and varied list of works includes orchestral, choral, chamber, film and pop music. Uuno Klami was one of the foremost Finnish composers of the post Sibelius generation. Klami never joined the young radicals, but was instead inspired by Ravel and Stravinsky. Kaija Saariaho lives in Paris and has spent much time studying and researching at the IRCAM electronic-music studio. She has written chamber music, music drama, multimedia works and live electronic music. Her oratorio La Passion de Simone was performed at the 2007 Baltic Sea Festival. Kimmo Hakola has composed two operas, several solo concertos, chamber music and solo pieces. In 2006 his commissioned work Maro was premiered at the Baltic Sea Festival. Jean Sibelius was 34 when he was invited to travel to Italy by Baron Axel Carpelan, an eccentric and destitute violinist and composer who came to be Sibelius sponsor, adviser and friend. In Italy Sibelius began to work on his second symphony. Anders Hillborg är en tonsättare med stark integritet han tycks aldrig snegla på vad som är korrekt eller hur det ska låta, utan drivs mer av ett inre kvalitets- och ärlighetskrav oavsett genre. Verkförteckningslistan är lång och varierad, med orkester-, kör-, kammar-, film- och popmusik. Titeln Exquisite Corpse (2002) syftar på en lek som surrealisterna ägnade sig åt för att spela ut oförenligheter mot varandra och nå bortom logiken. En av de första meningarna som surrealisterna fick fram på det här sättet var: Det utsökta liket drack av det unga vinet. Uuno Klami var en av de främsta finska kompositörerna i generationen efter Sibelius. Klami var modernist, men på sitt eget sätt. Han sällade sig aldrig till de unga radikaler som ville vända upp och ner på romantiken, utan fann inspiration till sin egen musikaliska färgskala hos Ravel och Stravinsky. Han var öppen både för spanska tongångar, suggestiv primitivism neoklassicism och rökig jazz. Tjeremissisk fantasi är komponerad Kaija Saariaho bor i Paris och har studerat och forskat mycket på elektronmusikstudion IRCAM. Hon har skrivit kammarmusik, musikdrama, multimedia, live electronic music m m. Hennes oratorium La Passion de Simone framfördes vid Östersjöfestivalen Asteroid 4179: Toutatis (2005) är inspirerad av den asteroid som passerar närmast jorden. Asteroiden har en ovanlig form och snurrar med olika hastighet på olika ställen, vilket bl a göra att den inte har någon fast nordpol. Där finns därför inget som skulle kunna kallas dag 01 Kimmo Hakolas musik präglas av en stark känsla för dramatik. Den är alltid överraskande både i valet av motiv, inspiration och instrumentering. Hakola har komponerat två operor, flera solokonserter, kammarmusik och solostycken. Hans oratorium Le Sacrifice, som är en hyllning till Andrej Tarkovskijs film Offret, har vunnit många priser uruppfördes beställningsverket Maro vid Östersjöfestivalen. Jean Sibelius var 34 år och hade framgångar som Kullervo, Lemminkäinen och första symfonin bakom sig. Då kom ett brev från en herr X, där han erbjuder Sibelius att resa till Italien och lära sig mer om cantabile, proportioner och harmoni. Det visade sig snart att brevet kom från baron Axel Carpelan, excentrisk och utfattig violinist och kompositör som kom att bli Sibelius sponsor, rådgivare och vän. Sibelius reste till Italien med sin familj och komponerade där sin andra symfoni John Storgårds Foto Heikki Tuuli 02 Helsingfors Stadsorkester Foto Heikki Tuuli

13 September Konsertprogram 13 Måndag 31 augusti kl sankt christopher, vilnius Kammarorkestern Sankt Christopher Donatas Katkus dirigent Mikkel Futtrup violin felix Mendelssohn ( ) Stråksymfoni nr 12 g-moll -Fuga: Grave allegro -Andante -Allegro molto jonas Tamulionis (1949) Toccata diavolesca wolfgang amadeus Mozart ( ) Violinkonsert nr 1 B-dur -Allegro moderato -Adagio -Presto Paus raminta ŠerkŠnyte (1975) De profundis dmtrij Sjostakovitj ( ) Kammarsymfoni op 110a -Largo -Allegro molto -Allegretto -Largo -Largo Presentatör: Johan Korssell Konserten direktsänds i SR P2 och vid senare tillfälle i EBU. St Christopher Chamber Orchestra, Vilnius Lithuania is visiting the Baltic Sea Festival for the first time, with a highly praised orchestra that has made a name for itself with its bold programming and spectacular performances, featuring everything from early music to pieces by young students. Felix Mendelssohn composed his twelve symphonies for strings between the age of 12 and 14, from 1821 to Jonas Tamulionis studied in Vilnius. His work includes over 300 titles, including his most prominent pieces for the guitar, accordion and choir. Wolfgang Amadeus Mozart wrote his first violin concerto in 1775 when he was 19 and was working as conductor for the Archbishop of Salzburg. Raminta Šerkšnyte studied piano and composition, and regularly takes part in concerts and festivals of contemporary music as a composer and pianist. Dmitri Shostakovich s Chamber Symphony Op. 110a is an orchestration of his String Quartet No. 8, composed in 1960 during a visit to Dresden and dedicated to the victims of fascism and war För första gången gästar Litauen Östersjöfestivalen, med en lovordad orkester som gjort sig känd för sina djärva programsammansättningar och spektakulära framträdanden, där de spelar allt från tidig musik till stycken av unga studenter. Felix Mendelssohn kom från en familj där musik och kultur ingick som självklara delar av vardagen och uppfostran. Bach, Mozart och Beethoven var husgudar och både Felix och hans syster Fanny spelade instrument och komponerade tidigt. Varje söndag ordnades konserter hemma i vardagsrummet. De tolv stråksymfonierna är komponerade , dvs när Mendelssohn var år. Jonas Tamulionis har studerat i Vilnius. Han har fått beställningar från en lång rad länder och har även fått sina verk inspelade i många länder. Han har vunnit över 40 priser för sina kompositioner vid internationella tävlingar. Hans verkförteckning har över 300 titlar, där stycken för gitarr, ackordeon och kör har en särskild roll. Tamulionis strävar efter en syntes mellan litauisk folkmusik och ett modernt tonspråk. Wolfgang Amadeus Mozart skrev sin första violinkonsert Han var 19 år och redan en erfaren och etablerad musiker. Han hade komponerat flera operor och mycket annat, och var hyllad som underbarn och pianovirtuos från sina många turnéer med pappa och systern Nannerl. Samtidigt uppehöll han tjänsten som kapellmästare hos ärkebiskopen i Salzburg sedan han var 16 år. Även om det inte var där hans huvudintresse låg, skötte han det han skulle och komponerade det som begärdes av honom, bl a violinkonserterna. 01 Mikkel Futtrup 02 Kammarorkestern Sankt Christopher Foto Elena Petkauskiene 03 Donatas Katkus Foto Elena Petkauskiene 03 Raminta Šerkšnyte har studerat piano och komposition och medverkar regelbundet både som kompositör och pianist vid konserter och festivaler för nutida musik vann hon pris för årets bästa kammarmusikverk och 2005 utnämndes hon till Bästa teaterkompositör i Litauen. Raminta Šerkšnyte komponerar i en neoklassisk stil, med inslag av minimalism, jazz, folkmusik och avantgarde. Hon blandar västerländska principer med det meditativa och finstilta från österländsk tradition. Dmitrij Sjostakovitj var ömsom hyllad, ömsom bannlyst av den sovjetiska maktapparaten tvingades han att gå med i kommunistiska partiet. Enligt några av hans samtida var han då på gränsen till självmord. Kammarsymfoni op 110a är en orkestrering av Stråkkvartett nr 8, komponerad 1960 under ett besök i Dresden. Stråkkvartetten är tillägnad offren för fascism och krig. Musiken innehåller en mängd referenser från tidigare verk av Sjostakovitj, från den ungdomliga första symfonin över den kontroversiella operan Lady Macbeth från Mtsensk till cellokonserten.

14 14 Konsertprogram September Tisdag 1 september kl sinfonia varsovia Sinfonia Varsovia Jacek Kaspszyk dirigent Roland Pöntinen piano frédéric Chopin ( ) Pianokonsert nr 2 f-moll, op 21 -Maestoso -Larghetto -Allegro vivace Paus Johannes Brahms ( ) Symfoni nr 2 D-dur, op 73 -Allegro non troppo -Adagio non troppo -Allegretto grazioso -Allegro con spirito Presentatör: Katarina Lindblad Konserten direktsänds i SR P2 och vid senare tillfälle i EBU. Sinfonia Varsovia Chopin s passionate and universally appealing piano concerto will be performed by the Swedish star pianist Roland Pöntinen, and Brahms s most cheerful second symphony is in the hands of the critically acclaimed Sinfonia Varsovia. When Frédéric Chopin was 18 he took off for Vienna in order to gather new impressions and introduce himself as a pianist. After a few months he returned to Poland, but he wanted to go out into the world again. He just needed to earn a little money first. Thus he wrote the piano concerto in F minor and premiered it in Warsaw in the spring of Johannes Brahms was already well established as a musician and composer when he published his first symphony. But then things went quickly. The following year he wrote his second symphony, a skilful blend of inspiration and craftsmanship. Brahms composed best in the summer, when he could take time off from his commitments in Vienna and go out into the countryside. That particular summer he went to the alpine lake Wörther See, where the melodies come flying towards one in such abundance that one must take care not to trample on them. Frédéric Chopin var ett underbarn och började spela i 4 5-årsåldern. Ändå blev han aldrig drillad utan uppmuntrad att gå sin egen väg. Musikaliskt var han präglad mer av polsk folkmusik och opera än av pianolitteraturen, och tog mer intryck av virtuoser som Paganini än av andra pianister. I början av 1800-talet var Warszawa en småstad, och inte tillräckligt inspirerande för en ung musikalisk begåvning. Chopin gav sig av till Wien, 18 år gammal. Där var reaktionerna blandade. Hans egna kompositioner mötte stort bifall, men samtidigt skrev han hem att den allmänna meningen är att jag spelat för svagt eller snarare för delikat emedan de härvarande konstnärerna är vana vid att hamra på klaveret. Efter ett par månader återvände Chopin till Polen. Väl hemma satsade han på att ge konserter, så att han kunde tjäna ihop nya pengar och resa iväg igen. Han skrev då bl a pianokonserten i f-moll, som alltså egentligen är hans första men publicerad som nr 2. Den uruppfördes i Warszawa våren 1830 med Chopin själv som solist. Chopin avskydde publicitet och drog sig snart undan från det offentliga konsertlivet. Under hela sitt liv gav han bara ca 30 offentliga konserter. Hans berömmelse vilar i övrigt på erfarenheter från hans framträdanden vid privata salonger. Johannes Brahms hade en särpräglad humor och vilseledde gärna omgivningen med olika typer av ironier och liknande. Hans soligaste och gladaste symfoni, den andra, sa han var så mörk och tragisk att partituret måste tryckas med sorgkanter! Men han skrev också till gode vännen, den fruktade kritikern Eduard Hanslick, en av Brahms flitigaste förespråkare: Under vintern kommer en symfoni som klingar så älskvärt och muntert att du kommer att tro att jag skrivit den speciellt för dig eller snarare för din unga hustru. Brahms var väl etablerad som både musiker och kompositör när han väl publicerade sin första symfoni. Men sedan gick det fort. Den andra kom redan året därpå, skriven i den blandning av inspiration och skickligt hantverksarbete som är betecknande för Brahms. Han komponerade bäst på sommaren, när han kunde ta ledigt från konserter och andra åtaganden i Wien och slå sig ner någonstans på landet. Den här sommaren begav han sig till alpsjön Wörther See, där melodierna kommer flygande mot en så ymnigt att man måste se upp för att inte trampa på dem. Chopins universellt passionerade pianokonsert med svenske stjärnpianisten Roland Pöntinen, och Brahms mest soliga andra symfoni i händerna på hyllade Sinfonia Varsovia Roland Pöntinen Foto Mats Bäcker 02 Sinfonia Varsovia 02

15 September Konsertprogram 15 Tisdag 1 september kl Storkyrkan i försoningens tecken European Workshop for Contemporary Music Szymon Bywalec dirigent Agata Zubel sopran styffen Schleiermacher (1960) Apsyrtos sång (ffg i Sverige) woiciech ziemowit Zych (1976) Alltid närvarande längtan henryk mikolaj Górecki (1933) Musiquette IV agata Zubel (1978) Cascando (S. Beckett) SOFIA Gubajdulina (1931) Reflections on the Theme B-A-C-H Presentatör: Per Lindqvist Tal av FN:s särskilde rådgivare Jan Eliasson och ärkebiskop emeritus K G Hammar Konserten direktsänds i SR P2 och vid senare tillfälle i EBU. A concert of reconciliation In September 1939 Germany invaded Poland and the outbreak of the Second World War was a fact. The 70th anniversary of this day is being commemorated with a concert devoted to the themes of peace and reconciliation, featuring musicians from Germany, Russia and Poland. Steffen Schleiermacher is a freelance composer and pianist who trained at the Felix Mendelssohn Bartholdy Academy in Leipzig from 1980 to Wojciech Ziemowit Zych works at the Academy of Music in Kraków. He has composed chamber music, songs and orchestral works, and has received many prizes and distinctions for his music. Henryk Mikolaj Górecki was one of Poland s musical avant-garde in the 1950s and 1960s, and has since developed a harmonic and rhythmic simplicity. Agata Zubel made her debut as a composer at the 2001 Warsaw Autumn festival, and usually composes for her own voice and those with whom she collaborates. Sofia Gubaidulina is considered one of the principal figures in the field of modern Russian art music. Her tonality is based on a deep faith in God and acts as a bridge between oriental and occidental music. 01 European Workshop for Contemporary Music Foto Piotr Tarasewicz 02 Agata Zubel Foto Barbara Czartoryska 01 1 september 1939 invaderade Tyskland Polen och andra världskriget var ett faktum. På årsdagen 70 år senare ges en konsert i fredens och försoningens tecken med musiker från Tyskland, Ryssland och Polen. Att skriva på polska? Att sitta på Europas karta mellan de en gång så geniala ryssarna och de en gång så geniala tyskarna? Det kanske inte är så dumt att ha duktiga grannar, som dessutom numera blivit mindre duktiga och samtidigt betydligt mindre aggressiva. Att skriva på polska? men är det inte när allt kommer omkring likgiltigt på vilket språk man skriver? Kan inte varje språk, väl använt, öppna vägen för oss till poesin, till världen? Den som skriver är för det mesta ensam framför ett vitt pappersark eller en blek datorskärm, som tittar på honom uppmärksamt och uppfordrande. Han är ensam, men han skriver inte för sig själv, utan för andra. Inspirerad och samtidigt tyngd och trängd av traditionen, detta väldiga larm av döda röster, försöker han blicka in i framtiden som alltid tiger. De tankar han vill uttrycka tycks inte tillhöra något språk, de dånar i honom som ett extra element, förutom luften, vattnet och elden. Han är ensam, han uttrycker glädje eller sorg. Vittnen till hans sökande är varken passmyndigheter eller akademiska grammatiker, utan solen och döden, två makter som vi enligt La Rochefoucauld inte kan se rakt i ansiktet. Adam Zagajewski, polsk poet och författare, oktober 2000 Övers. A. Bodegård Steffen Schleiermacher är född i Halle och studerade piano, komposition och dirigering vid Felix Mendelssohn Bartholdyakademin i Leipzig Sedan 1988 är han frilanskompositör och pianist. 02 Wojciech Ziemowit Zych har studerat vid musikaliska akademien i Kraków och arbetar nu på kompositionsutbildningen där. Han har komponerat kammarmusik, sånger och orkesterverk och fått många priser och utmärkelser för sin musik. Henryk Mikolaj Górecki är framför allt känd för sin tredje symfoni, med det gripande sopransolot. Górecki hörde till Polens musikaliska avantgarde under 50- och 60-talen och har efterhand utvecklat en harmonisk och rytmisk enkelhet. Agata Zubel är utbildad i Polen där hon har studerat komposition och sång. Hon debuterade som kompositör vid Warszawahösten 2001, vilket ledde till flera beställningar och spännande verk, oftast för hennes egen röst och de människor hon samarbetar med. Sofia Gubajdulina är född i Tatarstan och räknas till förgrundsfigurerna inom den ryska moderna konstmusiken. Hennes tonspråk är djupt personligt och har sina rötter dels i hennes djupa gudstro, dels i att hon slagit en bro mellan den östliga och västliga musiken.

16 16 Konsertprogram September Onsdag 2 september kl world orchestra for peace World Orchestra for Peace Valery Gergiev dirigent krzysztof Penderecki (1933) Fanfar för freden (ffg i Sverige) gustav Mahler ( ) Symfoni nr 5 ciss-moll -Trauermarsch -Stürmig bewegt -Scherzo: kräftig, nicht zu schnell -Adagietto: sehr langsam -Rondo-finale: allegro Presentatör: Katarina Lindblad Konserten direktsänds i SR P2 och EBU. I närvaro av Krzysztof Penderecki. World Orchestra for Peace A UN of musicians that is the vision of the World Orchestra for Peace. The foremost musicians from the world s top orchestras are here united with the dynamic Valery Gergiev. Krzysztof Penderecki was a child during the Second World War, and thus witnessed at close quarters the German occupation of Poland and the terror and devastation it brought. He grew up in a fervently Catholic home and developed a deep sensitivity to human suffering. Gustav Mahler s life changed radically when he was composing the Fifth Symphony. He started to work on it in summer 1901, then at a dinner party the following winter he met the young and beautiful Alma Schindler. He fell head over heels in love with her and she with him, and in March 1902 they were married. The following summer he completed the symphony. This sudden change in Mahler s life may explain the symphony s development from fateful trumpet solo and funeral march, to the exquisite Adagietto and ultimately the exultant joie de vivre and triumph of the last movement. Ett musikernas FN det är visionen med World Orchestra for Peace. De främsta musikerna från de främsta orkestrarna världen över förenas här med dynamiske Valery Gergiev i nyskriven fanfar och Mahlers Symfoni nr 5 med det oändligt vackra Adagiettot. Krzysztof Penderecki var barn under andra världskriget. Det innebar att han på nära håll fick bevittna tyskarnas ockupation av Polen, och den skräck och förödelse den förde med sig. Uppvuxen i en varmt katolsk hemmiljö, utvecklade han ett engagemang för den lidande människan: Jag är mycket engagerad i dessa ämnen ur en moralisk och social synvinkel snarare än politisk eller sekteristiskt religiös. Hans verk är tillägnade forna förintelselägren Auschwitz/Birkenau, offren i Hiroshima, Lech Walesa och Solidaritet till minne av offren i gruvarbetarrevolten i Gdansk, de polska officerare som blivit mördade av Röda armén, den pater som offrade sig i Auschwitz i stället för en annan fånge som var familjefar alla dessa människor och situationer som väckt Pendereckis humanitära engagemang har givit honom en kvasi-politisk, patriotisk roll i polskt musikliv. 01 Gustav Mahler levde sitt liv med stor passion. Han älskade att vandra, simma, klättra i berg och ta långa cykelturer. Med sina tre karriärer, som dirigent, teaterdirektör och kompositör, gav han alltid sitt yttersta och krävde allt både av sig själv och av sin omgivning. Skälet till att ett musikstycke över huvud taget kommer till är med nödvändighet något som kompositören upplevt, något verkligt, enligt Mahler. Vid tiden för femte symfonin förändrades hans liv radikalt. Sedan 1897 var han chefsdirigent för Wienoperan och hade utvecklat en rytm där han komponerade under de lediga sommarmånaderna i huset på landet, och sedan orkestrerade och färdigställde sina verk under säsongerna när hans mesta tid gick åt till arbetet på Wienoperan. Sommaren 1901 började han komponera Symfoni nr 5. På en middagsbjudning följande vinter träffade han unga, vackra Alma Schindler, och blev handlöst förälskad. Och hon i honom. Hon blev gravid och de gifte sig i mars När det blev sommar reste de tillsammans ut på landet där Mahler avslutade symfonin. Den totala omsvängningen i Mahlers liv under det här året kan förklara musikens utveckling i symfonin, från ödesmättat trumpetsolo och sorgmarsch, över det undersköna adagiettot till sista satsens jublande livsglädje och triumf. 01 Valery Gergiev Foto Marco Borgreve 02 World Orchestra for Peace Foto Mykel Nicolaou 02

17 September Konsertprogram 17 Torsdag 3 september kl Fredag 4 september kl verdis requiem Radiokören Daniel Harding dirigent Anja Kampe sopran Michelle DeYoung mezzosopran Alexej Dolgov tenor Michail Petrenko bas giuseppe VerdI Requiem Presentatör: Boel Adler Torsdagens konsert direktsänds i SR P2 och EBU. Club Berwald efter fredagens konsert. Verdi s Requiem At the time Giuseppe Verdi wrote his Requiem he was revered throughout Italy, both as an opera composer and as an icon for the Italian freedom movement. When his composer colleague Gioacchino Rossini died in 1868, Verdi initiated a collaborative project in which leading Italian composers were to honour Rossini s memory by co-writing a Requiem each of whom contributed a section. Verdi himself took on the Libera Me. For various reasons the commemorative concert was never performed, and though Verdi made several attempts to have the mass performed, they were in vain. Alessandro Manzoni died at the age of 88, in the spring of 1873, after having fallen down the church steps. Manzoni was an author, statesman, patriot and humanist, and one of very few people whom Verdi admired and respected. Verdi thus offered to write a requiem in Manzoni s memory dog Gioacchino Rossini. Giuseppe Verdi tog då initiativ till ett samarbetsprojekt, där ledande italienska tonsättare skulle hedra Rossinis minne med att skriva ett requiem tillsammans, och bidra med varsin del. Själv åtog sig Verdi Libera me, en av de böner han mindes med störst behållning från sina kyrkobesök i ungdomen. Av olika skäl blev aldrig minneskonserten av, men noterna till de olika delarna har kunnat spåras upp, och 1988 framfördes för första gången Messa per Rossini, en rekonstruerad version av den tänkta minnesmässan. Verdi gjorde några försök att få mässan framförd, utan att lyckas. Men en dag kom ett brev. Det var Alberto Mazzucato, professor vid Milanokonservatoriet och tidigare konkurrent till Verdi, som tittat på Verdis Libera me-sats: Ni, min käre Maestro, har skrivit det vackraste, mest magnifika och mest kolossalt poetiska man kan tänka sig. Inget mer perfekt har någonsin skrivits och inget utöver detta kan någonsin skapas. Verdi avslöjade då att han faktiskt även skrivit en Requiemsats och Dies irae, men att han inte hade några planer på att komponera ett helt rekviem. Han menade att det fanns alldeles tillräckligt med rekvier i världen. Ett till vore meningslöst och jag hatar meningslösa saker. 02 Pukor och trumpeter dödsmässans dramatiska texter fick Verdi att skriva det många kallar hans bästa opera. Våren 1873 dog Alessandro Manzoni vid 88 års ålder, efter att ha ramlat ned för kyrktrappan. Manzoni var författare, statsman, patriot och humanist, och en av mycket få människor som Verdi beundrade och respekterade. Han erbjöd sig därför att skriva en dödsmässa till Manzonis minne. Verdi dirigerade själv uruppförandet i Milano. Verket blev en omedelbar succé som snart framfördes i Paris, London och Wien. 01 Anja Kampe Foto Alexander Vasiljev 02 Daniel Harding Foto SR Foto 03 Michelle DeYoung

18 18 Biografier September Biografier Dirigenter Szymon Bywalec har studerat dirigering på musikaliska akademien i Katowice och oboe i Kraków. Han har även deltagit i mästarkurser för bl a Kurt Masur och Pierre Boulez. Bywalec är chefsdirigent för New Music Orchestra som han framträtt med vid många festivaler för samtida musik. Som gästdirigent har Szymon Bywalec lett bl a Sinfonia Varsovia, Polska radions nationalsymfoniker, Rumäniens nationella radioorkester, och Orchestra Filarmonica Europea. Peter Dijkstra började som gossopran med soloframträdanden och barnroller på Nederländska operan. Därefter har han studerat kördirigering, orkesterdirigering och sång vid musikhögskolorna i Haag, Köln och Stockholm tilldelades han Kersjes van de Groenekan-priset för unga orkesterdirigenter och 2003 vann han första Eric Ericson Award. Dijkstra är chefsdirigent för Radiokören och Bayerska radions kör och arbetar regelbundet med BBC Singers, Collegium Vocale Gent, RIAS kammarkör i Berlin och Nederländska radiokören. Han dirigerar även orkestrar som Bayerska radions orkester, Japans filharmoniker och Residensorkestern i Haag. Valery Gergiev debuterade som dirigent vid Kirovteatern (numera Mariinskijteatern) Sedan 1996 är han konstnärlig ledare och chef för Mariinskijteatern. Där har han breddat och förnyat repertoaren och turnerar sedan 15 år tillbaka världen över med sin teater. Gergiev gästar regelbundet orkestrar som Berlins och Wiens filharmoniker, Londonorkestrarna, och symfoniorkestrarna i San Francisco, Boston, Chicago, m fl. Han har varit förste gästdirigent för Rotterdams filharmoniska orkester sedan 1995 och på Metropolitanoperan blev han chefsdirigent för London Symphony Orchestra. Gergiev leder många festivaler, har fått en mängd priser och utmärkelser och är hedersdirigent för Sveriges Radios Symfoniorkester. Daniel Harding inledde sin karriär som assistent åt Simon Rattle för Birminghams 04 symfoniorkester där han gjorde sin debut 1994, 19 år gammal. Därefter blev han assistent åt Claudio Abbado hos Berlinfilharmonikerna och debuterade med dem vid 1996 års Berlinfestival. Harding är förste gästdirigent för London Symphony Orcherstra, och chefsdirigent för Sveriges Radios Symfoniorkester och Mahler Chamber Orchestra. Regelbundet gästar han orkestrar som Staatskapelle Dresden, Wiens och Berlins filharmoniker samt Concertgebouw-, Gewandhaus- och La Scala-orkestrarna. Som operadirigent har han gjort uppsättningar på La Scala, Covent Garden, festivalerna i Aix och Salzburg, Münchenoperan m m. Jacek Kaspszyk är förste gästdirigent för Polska nationalfilharmonin och konstnärlig ledare och chef för Nationaloperan. Han har samarbetat med de främsta orkestrarna i Storbritannien och bl a Berlinfilharmonikerna, Bayerska radions symfoniorkester, Orchestra National de Paris, Wiensymfonikerna och Kungliga Filharmoniska Orkestern i Stockholm. Han har även dirigerat i Tokyo, Hong Kong, Kina och på Nya Zeeland. Som operadirigent har han framträtt i Lyon och Bordeaux, på Opéra Comique, Kungliga Operan i Stockholm, English National Opera, Opera North m m. Donatas Katkus är konstnärlig ledare och dirigent för kammarorkestern Sankt Christopher, Vilnius. Katkus är dirigent, violinist, lärare, musikforskare och professor vid Litauens musikaliska akademi. Han leder också mästarkurser och sommarakademier, och grundade Sankt Christophers sommarfestival i Vilnius bildade han Vilnius stråkkvartett som 01 Peter Dijkstra Foto Gustav Karlsson Frost 02 Daniel Harding Foto Gustav Karlsson Frost 03 Esa-Pekka Salonen Foto Nicho Södling 04 Valery Gergiev Foto Marco Borggreve han spelade med i 29 år. Kvartetten har vunnit första pris i internationella tävlingen för stråkkvartetter i Liège i Belgien och framträtt i över 30 länder. Esa-Pekka Salonen var chefsdirigent för och avslutar i år 17 mycket framgångsrika år som chefsdirigent för Los Angeles filharmoniker tillträdde han samma post för Philharmonia Orchestra i London, som han turnerat med under året till bl a Bryssel, Köln, Amsterdam, Wien och Madrid. Salonen samarbetar även med orkestrar som Nordtyska radions symfoniorkester i Hamburg, Concertgebouworkest, Orchestre de Paris och Chicagos symfoniorkester. Han har stått i spetsen för flera kritikerrosade festivaler med musik av Berlioz, Ligeti, Schönberg, Stravinsky m fl. Salonen är även aktiv som tonsättare och har komponerat en lång rad verk i flera genrer. John Storgårds är chefsdirigent för Helsingfors Stadsorkester sedan Med början som violinist, studerade Storgårds dirigering på Sibeliusakademin och är nu en av de mest mångsidiga finländska musikerna i sin generation, med särskilt fokus på ny och sällan spelad musik debuterade Storgårds på Proms i London med BBC:s symfoniorkester, som han sedan dess återkommer till varje år. Han har även arbetat med bl a Finlands, Sveriges och Frankfurts radiosymfoniker, Ensemble Intercontemporain, BBC:s skotska symfoniorkester, Mozarteum Salzburg, Orchestre National du Capitole de Toulouse och Birminghams symfoniorkester.

19 September Biografier 19 Solister 01 Irina Björklund Foto Gustav Karlsson Frost 02 Jekaterina Gubanova 03 Alexej Dolgov 04 Stephen Milling Foto Den Konglige Teater Irina Björklund skådespelare, och musiker som medverkat i ett stort antal filmer, främst i Finland men även i Sverige (Den tredje vågen och Möbelhandlarens dotter), Ryssland, Frankrike och USA. Irina Björklund bor i Los Angeles där hon sedan 2004 tillhör teaterensemblen vid Open Fist Theatre utsågs hon till en av Shooting Stars vid filmfestivalen i Berlin. Michelle DeYoung mezzosopran, har samarbetat med dirigenter som Barenboim, Boulez, sir Colin Davis, Haitink, Levine och Mehta. Hon har framträtt på bl a La Scala och Metropolitan i roller som Fricka, Sieglinde och Waltraute i Nibelungens ring, Kundry i Parsifal och Brangäne i Tristan och Isolde. Hon har fått Grammy-priser för sin Mahlerinspelning med Tilson Thomas och och för inspelningen av Berlioz Trojanerna med Sir Colin Davis. Alexej Dolgov tenor, började studera på konservatoriet i Novosibirsk 2001 och fortsatte på Tjajkovskijkonservatoriet i Moskva, där han sjöng Don Ottavio i Don Giovanni redan första året. Förra säsongen gjorde han en lyckad debut i USA som Rodolfe i Bohème på Houstonoperan, följt av Hertigen i Rigoletto på Nationaloperan i Washington. I Moskva har han bl.a. sjungit Lenskij i Eugen Onegin och Alfredo i La Traviata. Stina Ekblad skådespelare, är född i Finland och utbildad vid Odense teaters elevskola kom hon till Stockholms Stadsteater och sedan 1988 tillhör hon Dramatens fasta ensemble. Hon har även gjort ett stort antal roller i radio, på TV och film med regissörer som Ingmar Bergman och Bo Widerberg. Hon är ofta verksam med recitation av lyrik. Stina Ekblad tilldelades Svenska Dagbladets Thaliapris 2006 för sin rollprestation i Fedra. Mikkel Futtrup violin, började spela violin på danska Suzukiinstitutet vid fem års ålder och har sedan studerat vid högskolorna i Wien och Ohio. Han är konsertmästare i Det Kongelige Kapel i Köpenhamn. Sedan 2003 är han försteviolinist i stråkkvartetten Paizo, som vann kammarmusiktävlingen i Melbourne 2003 och har turnerat över hela världen. Som solist har Futtrup spelat med dirigenter som Honeck, Schönwandt, Segerstam och Petrenko. Tony Iivonen ackordeon, är 16 år och började spela dragspel vid 6 års ålder. Eftersom han tidigt blev intresserad av den klassiska repertoaren, föll det sig naturligt att välja ackordeon. Halva släkten sysslar yrkesmässigt med dragspel och Tony har studerat för pappa Erik, faster Maritta, för Valeri Kolyganov och på Nordiska musikgymnasiet. Jekaterina Gubanova mezzosopran, har gått programmet för unga artister på Covent Garden och sjungit bl a Brangäne i Tristan och Isolde på Parisoperan i Peter Sellars omtalade uppsättning. Brangäne har hon även sjungit i Festspielhaus Baden-Baden och på Rotterdamfestivalen under Valery Gergievs ledning. Hon har även sjungit på Teatro Real i Madrid, Tokyooperan med Riccardo Muti och på Metropolitan. Siri Hamari skådespelare och mimartist, är uppvuxen i en finsk cirkusfamilj och utbildad på Kallion Lukio i Helsingfors, The Commedia School i Köpenhamn och Teaterhögskolan i Stockholm. Hon var en av grundarna av Cirkus Cirkör, där hon fortfarande uppträder ibland. Hon har även arbetat med bl a Göteborgs stadsteater och Parkteatern. De senaste åren har Siri arbetat med Clowner utan gränser, i flyktingläger och för att hjälpa hivdrabbade barn. Daniel Johansson tenor, går tredje året på Operahögskolan i Stockholm. Han har sjungit bl a Canio i Pajazzo, Naftalie i Lloyd Webbers Joseph and the Amazing Technicolour Dreamcoat, Cecco i Haydns Livet på månen på Drottningholms Slottsteater och var solist vid Trettondagskonserten i Daniel Johansson har belönats med en rad priser och stipendier, bl a första pris i Gösta Winbergh Award Leila Josefowicz violin, debuterade i Carnegie Hall vid 16 års ålder och gjorde 04 omedelbart därefter sin debutinspelning med Tjajkovskijs och Sibelius violinkonserter. Sedan dess har hon framträtt med många av världens främsta orkestrar och dirigenter. Hon har även ett nära samarbete med tonsättare som John Adams och Oliver Knussen, och är en ivrig förespråkare för ny musik. Josefowicz spelar på en Guarneri del Gesù-violin från Anja Kampe sopran, har studerat i Dresden och Turin och har sjungit bl a Donna Elvira i Don Giovanni på Teatro La Fenice i Venedig, Ännchen i Friskytten på New Israeli Opera i Tel Aviv och Freia och Gerhilde i Nibelungens ring i Bayreuth gjorde hon sin debut på Münchenoperan med Senta i Peter Konwitschnys uppmärksammade uppsättning av Flygande holländaren, en roll som hon även gjort i Bryssel, Covent Garden och Madrid. Stephen Milling bas, är utbildad i Köpenhamn och tillhör sedan 1994 den fasta ensemblen vid Det Kongelige Teater. Utomlands har han bl a sjungit Timur i Turandot på Teatro Comunale di Firenze, Rocco i Fidelio på De Vlaamse Opera och Fasolt i Nibelungens ring på Teatro Real i Madrid. Han har även sjungit på Metropolitan, San Franciscooperan, Deutsche Oper Berlin och Covent Garden, och konserterat med dirigenter som sir Colin Davis, Tilson Thomas, Mehta och Salonen. Ossi Niskala dans, har sedan 1992 arbetat som dansare bl a på Dramaten, Cirkus Cirkör, Stadsteatern, Teater Kaleidoskop, Folkoperan och med flera fria dansgrupper och koregrafer. Han har även haft engagemang internationellt och turnerat bl a i Europa, USA, Sydamerika,

20 20 Biografier September Solister forts 01 Samuli Peltonen 02 Michail Petrenko 03 Jorma Silvasti Ryssland, Kanada och Japan. Ossi är sedan 2006 anställd av Dansalliansen och arbetar även som koreograf i uppdrag och egna produktioner. Samuli Peltonen violoncell, har studerat i Åbo och vid Sibeliusakademien. Han har även deltagit i mästarkurser för bl a Heinrich Schiff, Torleif Thedéen och Martti Rousi. Peltonen framträder som kammarmusiker och solist både med finska orkestrar och utomlands. Han har vunnit flera tävlingar, bl a första pris i den första internationella Krzysztof Pendereckitävlingen i Kraków. Sedan 2006 är Peltonen cellist i Helsingfors Stadsorkester. Michail Petrenko bas, är utbildad i S:t Petersburg och har tillsammans med Mariinskijteaterns operatrupp framträtt bl a på Covent Garden, La Scala, Teatro Real i Madrid, Théâtre du Châtelet i Paris och festspelen Salzburg. Säsongen debuterade han på Metropolitan i Krig och fred. Han har även sjungit med Barenboim, Levine, Eschenbach m fl i alla de stora basrollerna och oratoriepartierna. Roland Pöntinen piano, har sedan debuten 1981 framträtt med de ledande orkestrarna i Europa, USA, Korea, Sydamerika, Australien och Nya Zeeland, och dirigenter som Chung, Frübeck de Burgos, Salonen, Saraste och Segerstam. Hans repertoar sträcker sig från Bach till Ligeti. Som hängiven kammarmusiker har Pöntinen framträtt vid bl a Berliner Festwochen, Maggio Musicale Fiorentino, Styriarte i Graz och festivalerna i Edinburgh och Verbier. Pöntinen är även aktiv kompositör. Jari Sillanpää, tango-, pop- och schlagerartist som är född i Ludvika och uppvuxen i Luleå. Han spelade piano, flöjt, gitarr och mandolin som liten och sjöng i kör. Han har arbetat som modell i Sverige, USA och Spanien och som barmästare på Finlandsbåtarna. På Uleåborgs pop- och jazzkonservatorium studerade han sång och började intressera sig för tango representerade Jari Finland i melodifestivalen i Istanbul. Jorma Silvasti tenor, skrev kontrakt med Theater Krefeld Mönchengladbach i Tyskland 1982, och ingick i den fasta ensemblen vid Badisches Staatstheater Karlsruhe Därefter har Silvasti gästat bl a Wiener Staatsoper, Metropolitan, Covent Garden, Los Angeles, Bayreuth, Deutsche Oper, Berlin och La Monnaie i Bryssel, i roller som Loge i Nibelungens ring och Erik i Flygande holländaren. Krister St Hill baryton, debuterade som Escamillo i Bizets Carmen och har framträtt som dansare och sångare i musikaler, TVproduktioner och film. I dag ägnar han sig främst åt opera, med roller som Flygande holländaren, Jago i Otello, Greve Luna i Trubaduren och Scarpia i Tosca. Han har framträtt på bl a Glyndebourne, Houston Grand Opera, operorna i Linz, Wiesbaden och Köln, Göteborgsoperan och Kungliga Operan i Stockholm. Tarja Turunen sopran, blev känd som sångerska i symphonic power metal-bandet Nightwish. Hon har studerat klassisk sång vid Sibeliusakademin i Kuopio och Karlsruhe och har sjungit både rock och opera parallellt, med framträdande vid Savonlinnafestivalen och Finska nationaloperan varvat med skivinspelningar och rockturnéer lämnade hon Nightwish och har därefter fortsatt på egen hand. Agata Zubel sopran, är utbildad i Polen där hon studerade komposition och sång. Som sångerska har Zubel medverkat i prestigefyllda musikevenemang som Musica Polonica Nova-festivalen 2006 och Warszawahösten Samtida musik har en framträdande roll i hennes repertoar och hon har uruppfört och spelat in åtskilliga verk av samtida tonsättare, inklusive egna verk bildade hon duon Elettro Voce tillsammans med tonsättaren och pianisten Cezary Duchnowski. Birgitta Ulfsson skådespelare, inledde sin karriär på Svenska teatern i Helsingfors på 50-talet och fortsatte på Lilla Teatern, som hon även ledde tillsammans med dåvarande maken Lasse Pöysti. I Sverige är hon mest känd som Muminmamman i olika dramatiseringar. Birgitta Ulfsson har medverkat på Folkteatern i Göteborg, musikteatern Oktober, Stockholms stadsteater m m, och i ett tiotal filmer. Hon ger regelbundet kabaréer, poesiaftnar, visprogram och animerade föredrag. Michael Weinius tenor, debuterade som baryton 1993 på Malmö Opera och var därefter flitigt anlitad för huvudroller på svenska operascener bytte Weinius röstfack och har sedan gjort roller som Loge i Rhenguldet, Don José i Carmen, Riccardo i Maskeradbalen och Parsifal. Michael Weinius har framträtt i Frankrike, Danmark, Belgien, Tyskland, England, Spanien och USA och arbetat med bl a Honeck, Dudamel och Nagano. År 2009 fick han Svenska Dagbladets Operapris.

BAROCKEN ca 1600-1750

BAROCKEN ca 1600-1750 BAROCKEN ca 1600-1750 Ordet barock betyder ungefär befängt eller konstigt. Namnet började användas när barocken var slut som en reaktion på epokens prålighet. * Musiken under barocken hade en tydlig puls

Läs mer

Kammarmusik I Saltviks kyrka

Kammarmusik I Saltviks kyrka Kammarmusik I Saltviks kyrka 17.10.2015 kl 19:00 John Emanuelsson violin & Philip Ljung piano Program: Johannes Brahms Sonat A-dur op 100 (1886) Allegro amabile Andante tranquillo-vivace-andante-vivace

Läs mer

Typiskt för Medeltiden

Typiskt för Medeltiden Typiskt för Medeltiden Homofoni en tydlig melodi Bordun en eller ett par toner som ligger still i bakgrunden Rytm på trumma eller entonigt stränginstrument Om musiken låter som om den kunde vara med i

Läs mer

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012 Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Februari 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Februari 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Februari 2012, hotell

Läs mer

NALLEABONNEMANG 2015/2016

NALLEABONNEMANG 2015/2016 NALLEABONNEMANG 2015/2016 NALLEKONSERTER Våra älskade Nallekonserter flyttade givetvis med oss från Konserthuset till Malmö Live. Ett enkelt och trevligt sätt för generationer att umgås och en möjlighet

Läs mer

Efter Förintelsen nytt hopp för judisk framtid i Baltikum

Efter Förintelsen nytt hopp för judisk framtid i Baltikum Efter Förintelsen nytt hopp för judisk framtid i Baltikum Östersjöjudiskt Forum en organisation som hjälper och stöder judar i de baltiska länderna Estland, Lettland och Litauen och ger dem en bättre tillvaro.

Läs mer

Kurs: CG1009 Examensarbete, kandidat, klassisk musik, 15 hp 2013 Kandidatexamen Institutionen för klassisk musik, Kungl. Musikhögskolan i Stockholm

Kurs: CG1009 Examensarbete, kandidat, klassisk musik, 15 hp 2013 Kandidatexamen Institutionen för klassisk musik, Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Kurs: CG1009 Examensarbete, kandidat, klassisk musik, 15 hp 2013 Kandidatexamen Institutionen för klassisk musik, Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Handledare: Elemer Lavotha Leo van Debré Examensarbete

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Mars 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem

Läs mer

STORSEMINARIET 3. Amplitud. frekvens. frekvens uppgift 9.4 (cylindriskt rör)

STORSEMINARIET 3. Amplitud. frekvens. frekvens uppgift 9.4 (cylindriskt rör) STORSEMINARIET 1 uppgift SS1.1 A 320 g block oscillates with an amplitude of 15 cm at the end of a spring, k =6Nm -1.Attimet = 0, the displacement x = 7.5 cm and the velocity is positive, v > 0. Write

Läs mer

Musik i Syd Malmö SymfoniOrkester Helsingborgs Symfoniorkester Kammarorkestern Musica Vitae. presenterar. Ett samarbetsprojekt för vår tids musik

Musik i Syd Malmö SymfoniOrkester Helsingborgs Symfoniorkester Kammarorkestern Musica Vitae. presenterar. Ett samarbetsprojekt för vår tids musik Musik i Syd Malmö SymfoniOrkester Helsingborgs Symfoniorkester Kammarorkestern Musica Vitae presenterar Ett samarbetsprojekt för vår tids musik 1 Den nya musiken en del av vår tid Den nyskapade musiken

Läs mer

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09 Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot Självstyrda bilar Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about when you could buy a self-driving car and what they would look like. I also mention

Läs mer

Hur utforma en strategi för användande av sociala medier? Skapa nytta och nå fram i bruset

Hur utforma en strategi för användande av sociala medier? Skapa nytta och nå fram i bruset Hur utforma en strategi för användande av sociala medier? Skapa nytta och nå fram i bruset Och nu då? När sociala medier, som vi känner dem, blivit en självklarhet. Whats next? Fyra konkreta råd

Läs mer

Esa-Pekka Salonen: Han vägrar att lämna havet bakom sig

Esa-Pekka Salonen: Han vägrar att lämna havet bakom sig Esa-Pekka Salonen: Han vägrar att lämna havet bakom sig Ju högre profil desto större ansvar att göra något åt hållbarhetsfrågorna, oavsett om man är rockstjärna eller företagsledare. Det är världsdirigenten

Läs mer

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Närvarande: Oliver Stenbom, Andreas Estmark, Henrik Almén, Ellinor Ugland, Oliver Jonstoij Berg. 1. Mötets öppnande. Ordförande Oliver Stenbom öppnade mötet. 2.

Läs mer

I SKANE VILDA NYHETER VILDA VIKINGAR KOLLA IN VILDA FILMER FRÅN VÄSSARÖ VAD TYCKER DU ÄR DET BÄSTA MED SCOUTING? ONSDAG 6 AUGUSTI

I SKANE VILDA NYHETER VILDA VIKINGAR KOLLA IN VILDA FILMER FRÅN VÄSSARÖ VAD TYCKER DU ÄR DET BÄSTA MED SCOUTING? ONSDAG 6 AUGUSTI VILDA NYHETER KOLLA IN VILDA FILMER FRÅN VÄSSARÖ VILDA VIKINGAR I SKANE På en ö, i en park mitt i stan och på ansvariga på Vilda vikingar. en helt vanlig lägeräng Vildaläger Nu används platsen inte längre

Läs mer

I år har festivalen brett ut sig och spelplatserna är Kulturhuset Stadsteatern, Audiorama och Fylkingen.

I år har festivalen brett ut sig och spelplatserna är Kulturhuset Stadsteatern, Audiorama och Fylkingen. 2014-09-24 I år har festivalen brett ut sig och spelplatserna är Kulturhuset Stadsteatern, Audiorama och Fylkingen. Sound of Stockholm har alltid haft fokus på jämställdhet, så också i år. "Vi ser inga

Läs mer

1(5) Regeringskansliet Kulturdepartementet Enheten för medier, film och idrott Martin Persson

1(5) Regeringskansliet Kulturdepartementet Enheten för medier, film och idrott Martin Persson 1(5) Regeringskansliet Kulturdepartementet Enheten för medier, film och idrott Martin Persson Remissvar SOU 2012:59 (Nya villkor för public service) Föreningen svenska tonsättare (FST) organiserar sedan

Läs mer

SVENSK JÖNKÖPING 25 27 MAJ 2012 BLÅSMUSIKFESTIVAL. festivalparaden - vi sätter rekord i blåsorkester!

SVENSK JÖNKÖPING 25 27 MAJ 2012 BLÅSMUSIKFESTIVAL. festivalparaden - vi sätter rekord i blåsorkester! SVENSK JÖNKÖPING 25 27 MAJ 2012 BLÅSMUSIKFESTIVAL festivalparaden - vi sätter rekord i blåsorkester! Marinens Musikkår Matilda Hansson & Peter Johansson John Alexander Bauer Hanson Brass Mer information

Läs mer

Konteramiral Johan Pitka. Av Jan Eric Knutas, FM i Göteborg

Konteramiral Johan Pitka. Av Jan Eric Knutas, FM i Göteborg Konteramiral Johan Pitka Av Jan Eric Knutas, FM i Göteborg Johan Pitka föddes 1872, när Estland var en del av tsarens Ryssland. Han utbildade sig till sjökapten och var till sjöss under åren 1889 till

Läs mer

Johan Wennerstrand. Sångare/Skådespelare/Entertainer/Trubadur.

Johan Wennerstrand. Sångare/Skådespelare/Entertainer/Trubadur. Johan Wennerstrand Sångare/Skådespelare/Entertainer/Trubadur. Har lång erfarenhet av de flesta musikaliska stilar. I sju år sågs han i kören bakom Lasse Berghagen i Allsång på Skansen. Visor, schlager,

Läs mer

Wolfgang Amadeus Mozart underbarnet från Salzburg

Wolfgang Amadeus Mozart underbarnet från Salzburg Liljaskolan Vännäs Gymnasium Wolfgang Amadeus Mozart underbarnet från Salzburg Namn på eleven, SV Uppsats i svenska september 2004 Lärare: André Odeblom 1 Innehållsförteckning 1. INLEDNING 3 1.1 Syfte...

Läs mer

Mats Odell talar vid regionkommitténs byråmöte i Uppsala

Mats Odell talar vid regionkommitténs byråmöte i Uppsala http://kikaren.skl.se/artikel.asp?c=3985&a=62064 10.09.2009 Konferens Climate and Jobs Local solutions? Tisdagen den 8 september genomfördes en stor och lyckad konferens i Bryssel på temat Climate and

Läs mer

GSOPULS HIMMEL OCH JORD MED FULL ORKESTER RAKT IN I LIVETS STORA FRÅGOR

GSOPULS HIMMEL OCH JORD MED FULL ORKESTER RAKT IN I LIVETS STORA FRÅGOR GSOPULS HIMMEL OCH JORD MED FULL ORKESTER RAKT IN I LIVETS STORA FRÅGOR LÄRARHANDLEDNING Välkommen till kreativt samspel med Göteborgs Symfoniker och GSOPULS. Detta är en lärarhandledning som är indelad

Läs mer

Ordförandes rader. SWEA-kalendern TORONTO MAJ 2014

Ordförandes rader. SWEA-kalendern TORONTO MAJ 2014 Ordförandes rader Kära Sweor, Förra gången skrev jag väldigt mycket, denna gång ska det bli mindre, jag lovar! Jag tänkte börja med att påminna de som inte har gjort det att förnya sitt medlemskap. Gör

Läs mer

Join the international movement of American football. You are invited to Stockholm, Sweden July 4th 18th 2015

Join the international movement of American football. You are invited to Stockholm, Sweden July 4th 18th 2015 Join the international movement of American football You are invited to Stockholm, Sweden July 4th 18th 2015 Varför ett internationellt mästerskap? SM-Final III 1988 Superbowl Att lyfta en sport 2013 2014

Läs mer

Mirjam Charas Violin Academy

Mirjam Charas Violin Academy Mirjam Charas Violin Academy presenterar H Ö S T L O V S K U R S violin - piano - kreativitet & uttryck för barn och ungdomar mellan 5-15 år 29 oktober - 2 november 2013 Östra flygeln Edsbergs slott, Sollentuna

Läs mer

Background: Films we have done

Background: Films we have done I See Background: Films we have done Theme of the I SEE project Seeing the big picture We are inspired by A mirror of the essential unity of man worldwide. Our initial idea: Take a camera with 5-8

Läs mer

Nya och gamla svenskar: med jämlik vård och omsorg som mål

Nya och gamla svenskar: med jämlik vård och omsorg som mål Nya och gamla svenskar: med jämlik vård och omsorg som mål Rebecca Popenoe, Fil.dr. Socialantropolog & Adjunkt, Karolinska Institutet Nätverket hälsa och demokrati, 8 februari 2013 Socialantropologi =

Läs mer

En körmässa om att hitta hem

En körmässa om att hitta hem En körmässa om att hitta hem Text och musik av Johan & Hanna Sundström Välkommen Klockringning Andas (Introitus) Andas, andas frihet andas nåd. Morgondagen randas. Sjung Guds ära, Han är här. Glädjens

Läs mer

NU! lanserar KONSTHANTVERKARNA KARLSTAD Sveriges största och vackraste webshop för konsthantverk!

NU! lanserar KONSTHANTVERKARNA KARLSTAD Sveriges största och vackraste webshop för konsthantverk! Evenemangslista NU! lanserar KONSTHANTVERKARNA KARLSTAD Sveriges största och vackraste webshop för konsthantverk! www.konsthantverkarnakarlstad.se Vår förhoppning är att kunder från när och fjärran skall

Läs mer

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! -

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - - den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - Driver du företag, har en affärsrörelse på Mallorca eller relaterad till Mallorca och vill nå ut till våra läsare? Då har du möjlighet att annonsera på Mallorcaguide.se

Läs mer

bärkraft Snäckan Klintehamn Ida-Maria Brengesjö Peter Halldorf Klintehamn Terese Fredenwall Terese Fredenwall sång musik talare sång & musik GOTLAND

bärkraft Snäckan Klintehamn Ida-Maria Brengesjö Peter Halldorf Klintehamn Terese Fredenwall Terese Fredenwall sång musik talare sång & musik GOTLAND bärkraft 2014 2014 Ida-Maria Brengesjö Peter Halldorf talare 18-20 17-20 juli Snäckan Klintehamn Klintehamn sång & musik sång musik Hanna Hanna Lewin Lewin Samuel Samuel Hector Hector konsert konsert med:

Läs mer

Jag vill också passa på att tacka för en trevlig vernissage och att så många kunde komma. Barnen var stolta över att få visa runt er föräldrar.

Jag vill också passa på att tacka för en trevlig vernissage och att så många kunde komma. Barnen var stolta över att få visa runt er föräldrar. Tackar för den här veckan Som de flesta av er såg på vernissagen så har innemiljön på förskolan helt ändrats. Vi har gjort hörnorna tydligare än tidigare och mer nivåanpassade för att barnen ska kunna

Läs mer

Kommunikation. Tror du att det finns något universellt kroppsspråk? Vilket kroppsspråk brukar du använda?

Kommunikation. Tror du att det finns något universellt kroppsspråk? Vilket kroppsspråk brukar du använda? Kommunikation Vi människor kommunicerar på många olika sätt. Vi ringer, mejlar och pratar med varandra. Men vi använder också kroppen väldigt mycket. När personer kommunicerar är all kommunikation inte

Läs mer

Preliminärt Program för resa till Polen 2016

Preliminärt Program för resa till Polen 2016 Preliminärt Program för resa till Polen 2016 Resan genomförs vid samma tidpunkt som tidigare resor,nämligen veckan efter midsommar. Avresa onsdag 29 juni+- en dag veckan efter midsommarhelgen 2016, resans

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Masterprogram Contemporary Performance and Composition (CoPeCo), 120 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN Masterprogram Contemporary Performance and Composition (CoPeCo), 120 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Masterprogram Contemporary Performance and Composition (CoPeCo), 120 högskolepoäng Master in Contemporary Performance and Composition (CoPeCo), 120 credits 1. Identifikation 1.1. Masterprogram

Läs mer

1 av 2 2009-08-04 12:27

1 av 2 2009-08-04 12:27 Musikern som harpan valde - Kultur - www.st.nu http://st.nu/kultur/1.1229012?m=print 1 av 2 2009-08-04 12:27 Publicerad 29 juli 2009 Textstorlek Park Stickney är turnerande världsartist på harpa, främst

Läs mer

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1 DET ÄR 2652 282 71 HAR EN 350 140 141 KAN INTE 228 59 2 FÖR ATT 2276 369

Läs mer

Programtidning. Hélène Grimaud Åter i Berwaldhallen spelar hon pianokonserter av både Ravel och Beethoven. April Säsongen 09/10.

Programtidning. Hélène Grimaud Åter i Berwaldhallen spelar hon pianokonserter av både Ravel och Beethoven. April Säsongen 09/10. Musikmagi Programtidning April Säsongen 09/10 Hélène Grimaud Åter i Berwaldhallen spelar hon pianokonserter av både Ravel och Beethoven. Jakob Koranyi i Schumanns cellokonsert Flerfaldigt prisbelönt cellist

Läs mer

Focus on English 9. Teacher s Guide with Projects

Focus on English 9. Teacher s Guide with Projects Focus on English 9 Teacher s Guide with Projects Focus on English är ett nyskrivet läromedel för åk 7 9. Goda engelskkunskaper är ett av elevernas viktigaste redskap för det livslånga lärandet. I boken

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 2014-05-20 BESLUT Ilmarinen Mutual Pension Insurance Company FI Dnr 14-1343 Porkkalankatu 1 FI-000 18 Helsinki Finland Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00

Läs mer

Lärarhandledning Svanens trumpet E.B. White

Lärarhandledning Svanens trumpet E.B. White Lärarhandledning Svanens trumpet E.B. White www.atriumforlag.se info@atriumforlag.se Innehåll Om boken 2 Om författaren 2 Ingångar till läsningen 3 Analys Berättare Karaktärer Läsdagbok Språket Teman 4

Läs mer

C. P. E. Bach: Symfoni C-dur WQ 182:3 11 min. Niccolò Paganini: Violinkonsert nr 2 h-moll op. 7 La Campanella

C. P. E. Bach: Symfoni C-dur WQ 182:3 11 min. Niccolò Paganini: Violinkonsert nr 2 h-moll op. 7 La Campanella 8.3 FREDAGSSERIEN 11 Musikhuset kl. 19.00 Sakari Oramo, dirigent Nancy Zhou, violin C. P. E. Bach: Symfoni C-dur WQ 182:3 11 min I Allegro assai II Adagio III Allegretto Niccolò Paganini: Violinkonsert

Läs mer

Exportmentorserbjudandet!

Exportmentorserbjudandet! Exportmentor - din personliga Mentor i utlandet Handelskamrarnas erbjudande till små och medelstora företag som vill utöka sin export Exportmentorserbjudandet! Du som företagare som redan har erfarenhet

Läs mer

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB Utveckla samarbete inom avdelningen Utveckla samarbetet mini workshop! i butikens ledningsgrupp Grid International AB Grid International AB Om ledarskap och samarbete som ger både ökat resultat och bättre

Läs mer

Cross Media Storytelling

Cross Media Storytelling Cross Media Storytelling Storytelling En del av Cross Medialogiken Andra: Play, performance, spectacle, branding, etc. Reflekterar ekonomin i branschen Horisontella effekter av koncernägande Synergi: branding

Läs mer

EXPLORE FOOD EN GUIDE TILL ÖVER 100 AV STOCKHOLMS BÄSTA RESTAURANGER

EXPLORE FOOD EN GUIDE TILL ÖVER 100 AV STOCKHOLMS BÄSTA RESTAURANGER EXPLORE FOOD EN GUIDE TILL ÖVER 100 AV STOCKHOLMS BÄSTA RESTAURANGER Restaurang Jonas Restaurant Jonas is a luxury restaurant in Stockholm, run by award winning chef Jonas Lundgren. Here we offer longer

Läs mer

Illustration & From: ROLFCARLWERNER 2011

Illustration & From: ROLFCARLWERNER 2011 UTVÄRDERING o c h R ed o vi s ning Illustration & From: ROLFCARLWERNER 2011 Drivs av Musik GävleborG i samarbete med Destination Gävle kultur & FritiD Gävle kommun länsmuseet GävleborG idka-kulturkiosken

Läs mer

Blivande och nyblivna föräldrars uppfattningar om munhygien och tandvård före och efter immigration till Sverige

Blivande och nyblivna föräldrars uppfattningar om munhygien och tandvård före och efter immigration till Sverige Blivande och nyblivna föräldrars uppfattningar om munhygien och tandvård före och efter immigration till Sverige Masteruppsats (ej examinerad) av Kasra Katibeh F.d. student vid Folkhälsovetenskapliga programmet,

Läs mer

Betyg i årskurs 6. Grundskolans läroplan Kursplan i ämnet musik

Betyg i årskurs 6. Grundskolans läroplan Kursplan i ämnet musik Betyg i årskurs 6 Betyg i årskurs 6, respektive årskurs 7 för specialskolan, träder i kraft hösten 2012. Under läsåret 2011/2012 ska kunskapskraven för betyget E i slutet av årskurs 6 respektive årskurs

Läs mer

Pris 40 kr. Östersjöfestivalen. Musik. ledarskap. 23 aug 2 Sep

Pris 40 kr. Östersjöfestivalen. Musik. ledarskap. 23 aug 2 Sep Pris 40 kr Östersjöfestivalen Musik miljö 23 aug 2 Sep ledarskap PROGRAM 2010 Östersjöfestivalen 23 aug 2 Sep PROGRAM Musik miljö ledarskap Kära konsertbesökare Välkomna till den åttonde Östersjöfestivalen

Läs mer

FÖRENINGAR MER VINST I KASSAN, MER VINST PÅ PLAN VI KAN TA SVERIGE TILL FOTBOLLSVÄRLDEN ELLER FOTBOLLSVÄRLDEN TILL SVERIGE

FÖRENINGAR MER VINST I KASSAN, MER VINST PÅ PLAN VI KAN TA SVERIGE TILL FOTBOLLSVÄRLDEN ELLER FOTBOLLSVÄRLDEN TILL SVERIGE FÖRENINGAR MER VINST I KASSAN, MER VINST PÅ PLAN VI KAN TA SVERIGE TILL FOTBOLLSVÄRLDEN ELLER FOTBOLLSVÄRLDEN TILL SVERIGE VÄLKOMMEN TILL DET VINNANDE LAGET Vi har varit aktiva inom fotboll- och sportresor

Läs mer

3.8 MUSIK. Syfte. Centralt innehåll

3.8 MUSIK. Syfte. Centralt innehåll 3.8 SIK Musik finns i alla kulturer och berör människor såväl kroppsligt som tanke och känslomässigt. Musik som estetisk uttrycksform används i en mängd sammanhang, har olika funktioner och betyder olika

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

#$!%&!'!& %(! %$%& )* ((+,-./

#$!%&!'!& %(! %$%& )* ((+,-./ !" #$!%&!'!& %(! %$%& (0 ((1( 0 (2 ( $#34 1 ( 5 /(0 60 #3(.70 5"/83 4 1( (#3 ((.1( # 4(( 1(0(0/8#8( (((0(14 00/((89 (.) ((1 ((1 (1( /81$ (( $ (#3(. ("0 ((8. (0 ((8. (:0 ((( #(88((( (. (0 ;( ( # ( /8 (

Läs mer

Läsförståelse (20 poäng 2 poäng för varje rätt svar)

Läsförståelse (20 poäng 2 poäng för varje rätt svar) 280 Test Inventions Läsförståelse (20 poäng 2 poäng för varje rätt svar) SAS more than 60 years old and faster with time Read the article and answer the questions. Departure time, arrival time, flight

Läs mer

Engelska åk 5 höstterminen 2013

Engelska åk 5 höstterminen 2013 gelska åk 5 höstterminen 2013 Under hösten kommer vi att jobba utifrån olika temaområden i engelska. Några områden handlar om länder, intressen och partyinbjudningar. Vi utgår från ett läromedel i engelska

Läs mer

Välkommen till. Visbytravet. visbytravet.se

Välkommen till. Visbytravet. visbytravet.se Välkommen till Visbytravet 2015 visbytravet.se En ny spännande säsong på Visbytravet Vi vill med denna skrift hälsa såväl publik som aktiva inom travsporten hjärtligt välkomna till Visbytravet säsongen

Läs mer

Hitta dina IAEA vänner genom vår facebook-grupp Svenska IAEA-klubben

Hitta dina IAEA vänner genom vår facebook-grupp Svenska IAEA-klubben Newsletter Mars 2014 Kära medlemmar: Ytterligare ett år har lagts till handlingarna och vår internationella organisation IAEA fortsätter utvecklas. Vi har nu kört programmen genom vårt egna företag Agriventure

Läs mer

S P E L Å R E T 2 0 1 0-2 0 1 1

S P E L Å R E T 2 0 1 0-2 0 1 1 SPELÅRET 2010-2011 VÄLKOMMEN TILL ETT NYTT SPELÅR MED LUNDS STADSORKESTER Tänk att det gått två år sedan det var körfestival i Lund och nu är det dags igen. Denna gång medverkar LSO vid Galakonserten den

Läs mer

Berätta, som en inledning, kort om stormaktstiden. När hade vi stormaktstid? Varför kallas tiden just stormaktstid?

Berätta, som en inledning, kort om stormaktstiden. När hade vi stormaktstid? Varför kallas tiden just stormaktstid? Berätta, som en inledning, kort om stormaktstiden. När hade vi stormaktstid? Varför kallas tiden just stormaktstid? Du kan också i inledningen skriva av andra versen på vår nationalsång Du gamla du fria.

Läs mer

TEMAVISNING MED VERKSTAD

TEMAVISNING MED VERKSTAD KONST/FOLKTRO NÄCKENS POLSKA [1 besök. Visningar och skulpturverkstad] Ett av Bror Hjorths mest kända konstverk är Näckens Polska, som står framför tågstationen i Uppsala. Skulpturen kom på plats 1967,

Läs mer

Del ur Lgr 11: kursplan i musik i grundskolan

Del ur Lgr 11: kursplan i musik i grundskolan Del ur Lgr 11: kursplan i musik i grundskolan 3.8 Musik Musik finns i alla kulturer och berör människor såväl kroppsligt som tanke- och känslomässigt. Musik som estetisk uttrycksform används i en mängd

Läs mer

Förbud av offentligt uppköpserbjudande enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Förbud av offentligt uppköpserbjudande enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument BESLUT Gravity4 Inc. FI Dnr 15-7614 Att. Gurbaksh Chahal One Market Street Steuart Tower 27th Floor San Francisco CA 94105 415-795-7902 USA Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

VÄLSIGNELSE AV ETT HEM

VÄLSIGNELSE AV ETT HEM VÄLSIGNELSE AV ETT HEM Fetstil läser liturg, normal av alla, kursiv är instruktioner SAMLING Samlingen sker i hallen eller annan lämplig plats. Rökelse kan tändas och välsignat vatten bäras tillsammans

Läs mer

MR 4 TILL MÄNSKLIGHETENS FÖRSVAR WORKSHOP I KLASSRUMMET TEMA: MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER (MR)

MR 4 TILL MÄNSKLIGHETENS FÖRSVAR WORKSHOP I KLASSRUMMET TEMA: MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER (MR) SIDA 1/6 WORKSHOP I KLASSRUMMET TEMA: MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER (MR) LÄRARMANUAL I det här dokumentet finns allt du behöver veta för att hålla workshopen. Här ser du också tydligt i vilka moment du använder

Läs mer

använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.

använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler. MUSIK Musik finns i alla kulturer och berör människor såväl tanke- som känslomässigt. Musik som estetisk uttrycksform används i en mängd sammanhang, har olika funktioner och betyder olika saker för var

Läs mer

Mitt i livet, öppen mot. framtiden

Mitt i livet, öppen mot. framtiden Välkommen till Kyrkveckan och mötesplatserna Folkets Hus Galaxen och Stora Tuna kyrka. Kyrkveckan är en del av Svenska kyrkan i Borlänges arbete med att vara en kyrka mitt i livet, öppen mot framtiden.

Läs mer

Den politiska läroboken

Den politiska läroboken Den politiska läroboken Bilden av USA och Sovjetunionen i norska, s finländska läroböcker under Kalla kri Summary: Political textbooks: The depiction of the USA and the Soviet Ur Norwegian, Swedish, and

Läs mer

S P E L Å R E T 2013-2014

S P E L Å R E T 2013-2014 SPELÅRET 2013-2014 VÄLKOMMEN TILL ETT NYTT SPELÅR När detta skrivs har sommaren kommit till Lund, Nordiska Ungdomsorkesterns verksamhet pågår för fullt i Lunds Stadshall, utanför fönstret sjunger koltrastarna

Läs mer

Hej alla elever på K u l t u r s k o l a n!

Hej alla elever på K u l t u r s k o l a n! Hej alla elever på K u l t u r s k o l a n! Som ni vet har musikskolan utvecklats och blivit en kulturskola. För att vi ska få kalla oss kulturskola måsta vi ha minst tre olika konstformer på skolan. Tidigare

Läs mer

200 år av fred i Sverige

200 år av fred i Sverige U N I T E D N A T I O N S N A T I O N S U N I E S 200 år av fred i Sverige -- Anförande av FN:s vice generalsekreterare Jan Eliasson vid firandet av Sveriges Nationaldag Skansen, Stockholm, 6 juni 2014

Läs mer

Den 9:e upplagan av Clandestino Festivalen äger rum gången mellan 10 12 juni. Den här gången intar festivalen som ligger i hjärtat av Göteborg. Festivalen har bytt plats mellan olika ställarna i Göteborg.

Läs mer

KULTURVECKA 13-19 APRIL DAG FÖR DAG Hela veckan Plats: Galleri Boken Öppet måndag fredag 10-18 Arrangör: Entré Ungdom

KULTURVECKA 13-19 APRIL DAG FÖR DAG Hela veckan Plats: Galleri Boken Öppet måndag fredag 10-18 Arrangör: Entré Ungdom KULTURVECKA 13-19 APRIL DAG FÖR DAG Hela veckan Plats: Galleri Boken Öppet måndag fredag 10-18 Arrangör: Entré Ungdom UNGA KONSTNÄRER En konstutställning av och med barn och unga från vårens konstkurser

Läs mer

En modern klassiker 6.10 2007-6.1 2008

En modern klassiker 6.10 2007-6.1 2008 Det finns restaurang, café och espressobar i museet. Det finns plats för att sitta och äta matsäck på plan 1. Dit kommer man genom ingången som ligger mot vattnet. 30 personer får plats. Det går inte att

Läs mer

S P E L Å R E T 2 0 1 1-2 0 1 2

S P E L Å R E T 2 0 1 1-2 0 1 2 SPELÅRET 2011-2012 VÄLKOMMEN TILL ETT NYTT SPELÅR Det är med stor glädje jag presenterar Lunds Stadsorkesters generalprogram för kommande spelår. Här ryms både unga coming stars, etablerade artister, pristagare

Läs mer

Stjärnskotten. nu bli den nya generationens storstjärnor inom bluegrass och americana. Lira mötte dem i Nashville för ett

Stjärnskotten. nu bli den nya generationens storstjärnor inom bluegrass och americana. Lira mötte dem i Nashville för ett Stjärnskotten Vägen från ung supertalang till vuxen stjärna är inte alltid rak. De i dag 23-åriga Sarah Jarosz, Sierra Hull och Rebecca Lovell alla med mandolinen som huvudinstrument slog igenom redan

Läs mer

KALLE TEODOR. Men en stormnatt kan du höra Nån som ropar: Hej hå! Ifrån havets djup det kommer Och det låter så Hej hå! Hej hå!

KALLE TEODOR. Men en stormnatt kan du höra Nån som ropar: Hej hå! Ifrån havets djup det kommer Och det låter så Hej hå! Hej hå! KALLE TEODOR Minns du en sjöman för länge, länge sen Minns du hans namn var Kalle Teodor Aldrig så ser du den sjömannen igen Han vilar i havet, Kalle Teodor Men en stormnatt kan du höra Nån som ropar:

Läs mer

Tjugoårskrisen 1919 1939

Tjugoårskrisen 1919 1939 Tjugoårskrisen 1919 1939 Efterkrigstidens oro, depression och totalitarism Magnus P. S. Persson Periodisering: ekonomiska och politiska förhållanden Dubbla revolutioner: från ca. 1780 industriella, och

Läs mer

SVERIGES RADIOS SYMFONIORKESTER RADIOKÖREN SPARA UPP TILL 40 % GÅSHUDS- ABONNEMANG

SVERIGES RADIOS SYMFONIORKESTER RADIOKÖREN SPARA UPP TILL 40 % GÅSHUDS- ABONNEMANG SVERIGES RADIOS SYMFONIORKESTER RADIOKÖREN SPARA UPP TILL 40 % GÅSHUDS- ABONNEMANG SÄSONGEN 2014/2015 2 Abonnemang 2014/2015 VÄLKOMMEN Kära publik Det har gått en liten tid sedan det blev klart att jag

Läs mer

FÖRDJUPNINGS- OCH INSPIRATIONMATERIAL TILL FÖRETSTÄLLNINGEN ÄGGET. illustration: Fibben Hald

FÖRDJUPNINGS- OCH INSPIRATIONMATERIAL TILL FÖRETSTÄLLNINGEN ÄGGET. illustration: Fibben Hald FÖRDJUPNINGS- OCH INSPIRATIONMATERIAL TILL FÖRETSTÄLLNINGEN ÄGGET illustration: Fibben Hald Detta är ett material till dig som lärare att använda före eller efter ni sett föreställningen Ägget på Unga

Läs mer

Se, jag gör allting nytt.

Se, jag gör allting nytt. Se, jag gör allting nytt. I bibelns sista bok, uppenbarelseboken, kan man i ett av de sista kapitlen läsa hur Gud säger Se jag gör allting nytt (Upp 21:5). Jag har burit med mig de orden under en tid.

Läs mer

Presentation av projektet Hälsingland i Tid och Rum Jag i Hälsingland

Presentation av projektet Hälsingland i Tid och Rum Jag i Hälsingland Presentation av projektet Hälsingland i Tid och Rum Jag i Hälsingland Detta var målet med projektet. Temat för Konstens Vecka v41 2014 var Politisk konst- samtidskonst Vi kände att förståelse och värdesättande

Läs mer

ARRANGÖRER OCH AKTÖRER

ARRANGÖRER OCH AKTÖRER BAKGRUND VARFÖR Ryssland är en av de fyra mest strategiskt viktiga marknaderna för Sverige och Sveriges utrikeshandel med Ryssland växer snabbt men från en låg nivå i absoluta termer (14:e plats bland

Läs mer

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är.

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är. NYTT MÅL Fil. 1:12-14 Hamnar man i fängelse är det säkert lätt att ge upp. Ibland räcker det med att man känner sig som att man är i ett fängelse för att man skall ge upp. För Paulus var det bara ännu

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

KONFERENS, FÖRESTÄLLNINGAR & WORKSHOPS 24 25 SEPTEMBER PÅ SKÅNES DANSTEATER

KONFERENS, FÖRESTÄLLNINGAR & WORKSHOPS 24 25 SEPTEMBER PÅ SKÅNES DANSTEATER DANSFUNK 2.0 dansfunk [dansfunk ] s. -en -er förk. av dans & funktionsnedsättningar KONFERENS, FÖRESTÄLLNINGAR & WORKSHOPS 24 25 SEPTEMBER PÅ SKÅNES DANSTEATER DANSFUNK 2.0 Skånes Dansteater har sedan

Läs mer

Yoga för kvinnans hormonsystem. Pass 1

Yoga för kvinnans hormonsystem. Pass 1 Yoga för kvinnans hormonsystem. Pass 1 Innehållsförteckning I häftet: Att tänka på innan du börjar. Sid 4 Vad betyder det? Sid 4-5 Om Yoga Sid. 6 Om Meditation. Sid 7 Det långa djupa andetaget. Sid 8 Yoga

Läs mer

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II English version A. About the Program in General We will now ask some questions about your relationship to the program

Läs mer

Kenneth Gustavsson. Thomas Wågström. Åke Arenhill. Ulrika Linder 6/7-4/8 2013

Kenneth Gustavsson. Thomas Wågström. Åke Arenhill. Ulrika Linder 6/7-4/8 2013 GALLERI FINAL STÄLLER UT I BÄSTEKILLE Kenneth Gustavsson FOTO Thomas Wågström FOTO Åke Arenhill ILLUSTRATIONER Ulrika Linder TECKNINGAR 6/7-4/8 2013 vernissage lördagen den 6 juli kl 11-17 PER LINDSTRÖM,

Läs mer

Jag är nog mer mig själv bakom flygeln framför en publik än i andra situationer, jag förmedlar vad jag

Jag är nog mer mig själv bakom flygeln framför en publik än i andra situationer, jag förmedlar vad jag vid flygeln på Grand Hotel och i Las Vegas Margareta Svensson Hon arbetar lika gärna vid pianot på de exklusivaste hotellen som med att sätta upp scenshower Läs om livet som artist och om skillnaderna

Läs mer

Programtidning. Herbert Blomstedt 85 år: Mars. Man får inte ligga på sofflocket

Programtidning. Herbert Blomstedt 85 år: Mars. Man får inte ligga på sofflocket Mars Programtidning Säsongen 11/12 Pris 20 kr Herbert Blomstedt 85 år: Man får inte ligga på sofflocket Mahlers Uppståndelsesymfoni Harding, Persson och Karnéus i känsloladdad konsert Kontrabasen i fokus

Läs mer

SIDE BY SIDE A YOUTH MUSIC CAMP BY EL SISTEMA SWEDEN

SIDE BY SIDE A YOUTH MUSIC CAMP BY EL SISTEMA SWEDEN SIDE BY SIDE A YOUTH MUSIC CAMP BY EL SISTEMA SWEDEN 17-18 JUNI 2014 SIDE BY SIDE A YOUTH MUSIC CAMP BY EL SISTEMA SWEDEN är ett musikläger för barn och unga med syftet att bygga broar mellan kulturer

Läs mer

En levande församling

En levande församling PINGST VÄSTERÅS En levande församling Och Herren skall alltid leda dig; han skall mätta dig mitt i ödemarken och ge styrka åt benen i din kropp. Du skall vara lik en vattenrik trädgård och likna ett källsprång,

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co April 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner April 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner April 2012, hotell och vandrarhem

Läs mer

Hensel, Fanny 1805-1847 Tysk tonsättare och pianist

Hensel, Fanny 1805-1847 Tysk tonsättare och pianist Hensel, Fanny 1805-1847 Tysk tonsättare och pianist Liksom brodern Felix Mendelssohn var Fanny ett musikaliskt underbarn. Trots olikheter i temperament stod de varandra nära, och Fannys musikalika råd

Läs mer

Målet med undervisningen är att eleverna ska ges förutsättningar att:

Målet med undervisningen är att eleverna ska ges förutsättningar att: Musik Målet med undervisningen är att eleverna ska ges förutsättningar att: o spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer o skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar

Läs mer

UNGAS RÖSTER I DALSLAND 16 september 2013 Strömkullegymnasiet, Bengtsfors KULTURSTRATEGI FÖR DALSLAND 2014 2020. Bilaga 4

UNGAS RÖSTER I DALSLAND 16 september 2013 Strömkullegymnasiet, Bengtsfors KULTURSTRATEGI FÖR DALSLAND 2014 2020. Bilaga 4 Bilaga 4 UNGAS RÖSTER I DALSLAND 16 september 2013 Strömkullegymnasiet, Bengtsfors KULTURSTRATEGI FÖR DALSLAND 2014 2020 Foto: Sara Beck Hansson Summering av workshop 16 september i Bengtsfors. Rapporten

Läs mer

Programtidning. I m Dreaming of a White Christmas Radiokörens och orkesterns klassiska julkonserter med allt från Bach till Berlin.

Programtidning. I m Dreaming of a White Christmas Radiokörens och orkesterns klassiska julkonserter med allt från Bach till Berlin. Musikmagi Programtidning December Säsongen 09/10 I m Dreaming of a White Christmas s och orkesterns klassiska julkonserter med allt från Bach till Berlin. Josef Suks Asraelsymfoni med Daniel Harding Gripande

Läs mer