Verksamhetsberättelse

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse 2012 2012.01.01-2012.12.31"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse

2 2

3 3 Organisationsnummer Verksamhetsberättelse 2012 Innehåll 4 Ordförande har ordet 5 Vision och mål 6 Konstbildning, årets tema 7 Seminarier, Konstens Vecka 9 Vandringsutställningar 10 Distriktsledarkonferens, utställningsersättning, utställningsförsäkring 11 Information och marknadsföring, kontakter och samarbeten 13 Kulturpolitik, utmärkelser 14 Våra medlemmar 16 Förbundsstyrelse, kansli, personal, anslag och bidrag 18 Distriktsverksamheten 23 Balans- och resultatrapport, revisionsberättelse

4 4 ORDFÖRANDE HAR ORDET Åter är det dags att summera resultatet av vårt arbete i Sveriges Konstföreningar. Jag är mycket till freds med att kunna konstatera att 2012 har varit ett starkt konstbildningsår. Årets tema har varit Andlighet i konsten. Detta ämne har lett oss på en fantastisk resa med spännande innehåll och många stationer. Intervjuer med konstnärer som gett underlag till artiklar och en bok, det nyproducerade konstverket Astralklockor av Christine Ödlund, seminariet i november på Sigtunastiftelsen med namnkunniga föreläsare och ett spännande konstnärsmöte med Cecilia Edefalk har varit höjdpunkter under året. Men vi har hunnit med mycket mer. Jag vill särskilt nämna vår medverkan i Almedalsveckan, Konstföreningarnas Dag på Moderna Museet, inspirationsseminarier om konstföreningarnas roll i Skåne och om kvalitet i konsthantverket. Vi har synts på det nya evenemanget Konstbåten, planerat och nu också deltagit i mässan SUPERMARKET och förstås som alltid varit närvarande genom våra vandringsutställningar runt om i landet. Som ett stöd för det konstbildande arbete som pågår i våra konstföreningar i hela Sverige finns vårt professionella kansli och alla de verktyg vi har för vårt arbete i form av Konstföreningsskolan, KonstföreningsGuiden, Handboken 2011, material till utlån, konstbildningsbanken, vår hemsida mm. En framgångsfaktor för oss under senare år har varit vår förmåga att hitta givande samarbeten. Det handlar om samverkan med kulturella folkrörelser, bildningsförbund, folkhögskolor, konstnärsorganisationer, utställningsarenor m.fl. Arbetet tillsammans med Sensus och Riksutställningar har fördjupats vilket vi kommer se resultat av också kommande år. Under 2012 påbörjades diskussioner inom Koalition för kulturdebatt om en serie kulturpolitiska seminarier våren 2014 i samarbete med Kulturhuset i Stockholm. Syftet med vår medverkan är att stärka vår röst i kulturdebatten. Sveriges Konstföreningar har redan tagit klivet in i sitt 40-åriga jubileumsår. Det ska vi fira med bl.a. ett nordiskt seminarium i höst om framtidens konstföreningar. Konstföreningsmodellen har visat sig livskraftig men vi påverkas givetvis av samhällsutvecklingen och tidsandan. Hur vi kan utveckla vår verksamhet är ett angeläget ämne och det får vi chans att diskutera under året. I maj 2013 träffas vi till förbundsstämma i Kiruna. Vi kommer då förstås att i god demokratisk ordning diskutera våra föreningsangelägenheter och det kommer att finnas rika tillfällen till konstbildning. Jag vill upprepa det jag har sagt vid flera tillfällen, att jag är mycket glad över att få vara ordförande i en stor, engagerad, ideell och kunskapstörstande konstbildningsrörelse. Ann-Christin Nykvist Förbundsordförande Christine Ödlunds ljudkonstverk Astralklockor

5 5 INLEDNING Sveriges Konstföreningar är den samlande intresseorganisationen för landets konstföreningar. Sveriges Konstföreningars uppgift är att ge råd och stöd i föreningsarbetet, öka kunskaperna om konst, distribuera konstbildningsmaterial, arbeta för att fler konstföreningar bildas och ansluter sig till förbundet samt förmedla statlig utställningsersättning till konstnärer som ställer ut hos anslutna konstföreningar. Sveriges Konstföreningars vision och mål Är antagna av förbundsstyrelsen den 28 augusti Vision Sveriges Konstföreningar skall vara landets ledande konstbildningsrörelse. Mål Konstbildning: Att kunskap om konst och konstliv ökar hos konstföreningarnas medlemmar genom förbundets kunskapsförmedling. Att genom spridning och visning av konst öka förståelsen för nya konstnärliga uttrycksformer, ett vidgat konstbegrepp och mångkulturella dimensioner. Föreningsinternt: Att konstföreningar och styrelsemedlemmar ges kunskap om föreningsarbete som behövs för verksamheten. Att det finns en god kommunikation mellan medlemsföreningar, distrikt och kansli. Medlemsrekrytering: Att konstföreningar bildas och ansluter sig till Sveriges Konstföreningar. Att alla konstföreningar i landet är medlemmar i Sveriges Konstföreningar. Kulturpolitik: Att aktivt delta i det offentliga samtalet om konst och därigenom påverka kulturpolitiken till stöd för konstföreningar, konstnärer och konstnärlig yttrandefrihet. Samarbete och synlighet: Att främja nationella och internationella kontakter inom konstbildningsrörelsen.

6 6 KONSTBILDNING Sveriges Konstföreningars konstbildande arbete har det senaste decenniet lagt fokus på samtidskonst. De årliga temana fångar upp riktningar inom samtidskonsten och ger möjlighet till fördjupning och förståelse för vår tids konst. Tema för år 2012 var Andlighet i konsten. Konstföreningarna har en unik roll som både mötesplats och förmedlare av konst. Riksförbundets grundläggande material kring samtidskonst och konsthistoria, och utbildningarna utformade för den specifika roll som konstföreningarna har, ger stöd för den konstbildande verksamheten runt om i landet. Konstbildningsservice Sveriges Konstföreningar fungerar som kunskapsbank och resurs för konstföreningarna och distrikten. Sveriges Konstföreningar producerar eget konstbildande material, tipsar om bra läromedel och samarbetspartners. Kansliets personal arrangerar och leder förbundets kurser samt medverkar som föreläsare eller inspiratörer på distriktens kurser och årsmöten. Konstföreningsskolan Konstföreningsskolan är en handledning om konstföreningsarbete. Tillsammans med Handboken 2011 utgör den ett komplett material för föreningarna för att arbeta med föreningsfrågor i till exempel studiecirklar. Materialet finns tillgängligt på hemsidan eller kan beställas som tryckt häfte från kansliet. KonstföreningsGuiden Foldern KonstföreningsGuiden ger kortfattad information om konstföreningsrörelsen. KonstföreningsGuiden är distribuerad till samtliga konstföreningar och distrikt. Foldern kan beställas från kansliet av konstföreningar och distrikt för information och medlemsvärvning. Handboken 2011 Handboken 2011 innehåller praktisk och användbar information till konstföreningar samt texter av bland andra Bengt Göransson och Beate Sydhoff. Handboken 2011 är en medlemsförmån som finns att ladda ner som PDF på hemsidan. Material till utlån Genom Sveriges Konstföreningar kan konstföreningar och distrikt låna bildserier, filmer, konstvideor och utställningar utan annan kostnad än porto/frakt. Konstbildningsbanken Alla register och förteckningar över konstbildande material till utlån finns samlade under hemsidans konstbildningsmeny. Där kan man söka efter bland annat föreläsare, bildserier och filmer samt boka det material man vill låna. Filmer: DVD och VHS Sveriges Konstföreningars filmarkiv omfattar 215 DVD-filmer och VHS-filmer. Filmerna innehåller allt från konsthistoria till dagsaktuella konstnärskap, experimentfilm och animation. Under året gjordes 98 utlån till konstföreningar, skolor och studieförbund. Under året köptes följande filmer in: Absolut barntillåtet: Fyra filmer av Johan Hagelbäck, Johan Hagelbäck, 2008, Hip Hip Hurra, Kjell Grede, 1987, Mysteriet Picasso, Henrigeorges Clouzot, Pablo Picasso, 1956, och Färgklang: En dokumentär av Jan Troell om musik, måleri och film i inspirerande samspel, Jan Troell, Årets tema: Andlighet i konsten Årets tema för det konstbildande uppdraget var Andlighet i konsten. Till temat skrev och publicerade kansliets personal under året artiklar, konstbildande tips och gjorde intervjuer med konstnärer. Artiklar om Andlighet i konsten från olika världsdelar skrevs av Katarina Nitsch, konstnär, Cecilia Blomberg, journalist och Kristina Möster Nilsson. Materialet bearbetades och sammanställdes i den 98 sidors långa pdf-boken En liten bok om andlighet i konsten, vilken kan laddas ner eller beställas från hemsidan.

7 7 Uppdraget att gestalta årets tema tilldelades konstnären Christine Ödlund. Året avslutades med ett seminarium på Sigtunastiftelsen den november och utgivningen och releasen av Christine Ödlunds ljudkonstverk Astralklockor. Verket Astralklockor sändes vid årets slut som gåva till Sveriges Konstföreningars medlemmar. Seminarium Kvalitet i konsthantverket Helgen den mars genomfördes ett uppskattat seminarium i Gustavsberg om kvalitet i konsthantverk. Utbildningen gjordes i samverkan med KHVC, Gustavsbergs Konsthall och Gustavsbergs Porslinsmuseum. På seminariet deltog 21 personer, och i det omfattande programmet medverkade Hanna Andersson och Emmelie Rudsberg från Gustavsbergs Konsthall, Petter Eklund från Gustavsbergs Porslinsmuseum och konstnärerna Mia E Göransson, Agnieszka Knap, Åsa Pärson och August Sörenson. I de öppna föreläsningarna den 10 mars medverkade Christina Zetterlund, docent och verksam som lektor på Konstfack samt frilansande skribent och curator och Mårten Medbo, konsthantverkare och doktorand i konsthantverk på HDK, Göteborgs universitet. Ett 40-tal personer besökte de öppna föreläsningarna. Utbildningen utvärderades genom en digital enkät. Seminarium Andlighet i konsten Den november arrangerades seminariet Andlighet i konsten på Sigtunastiftelsen. Seminariet var ett samarbete mellan Sveriges Konstföreningar, Sensus och Sigtunastiftelsen. Totalt deltog 44 personer. Seminariet inleddes med en guidad visning av stiftelsen av bibliotekarie Anders Claesson och en workshop, i vilken deltagarna fick skapa var sin egen Tankebok. Därefter följde en introduktion och välkomsthälsning av Kerstin Selén, verksamhetsutvecklare på Sensus, Ann-Christin Nykvist, förbundsordförande för Sveriges Konstföreningar och Sara Hjelmstedt från Sigtunastiftelsen. I helgens program varvades föreläsningar och samtal av workshops, vernissage och en release. Medverkade gjorde Gertrud Sandqvist, professor i konstens teori- och idéhistoria vid Konsthögskolan i Malmö, Owe Wikström, professor i religionspsykologi vid Teologiska fakulteten vid Uppsala universitet, författare, präst och psykoterapeut, Ylva Hillström, intendent Moderna Museet, Christina Jutterström, journalist och tidigare bland annat chefredaktör för Dagens Nyheter och Expressen och konstnärerna Cecilia Edefalk och Danilo Stankovic. Cecilia Edefalk i samtal med Christina Jutterström Gertrud Sandqvist och Ann-Christin Nykvist På seminariet presenterades för första gången det av Christine Ödlund nyproducerade verket Astralklockor. Efter att deltagarna hade fått ta del av verket i Sigtunastiftelsens bibliotek, tillämpades Sensus samtalsmetod Tala konst. Tala liv. Ljudkonst. Danilo Stankovic visade sin konst i stiftelsens Kapell, och en installation bestående av teckningar, målningar, en skulptur och en projektion invigdes med en vernissage. Därefter följde ett fördjupat samtal mellan Danilo Stankovic, Sveriges Konstföreningars konstbildare, Caroline Lund, och deltagarna. Seminariet avslutades på söndagen med en programpunkt öppen för allmänheten: Konstnärsmöte - Cecilia Edefalk i samtal med Christina Jutterström. Cecilia Edefalk, som är en internationellt erkänd konstnär utbildad i måleri på Kungl. Konsthögskolan och Christina Jutterström samtalade om förmågan att kommunicera med

8 8 konstnärer som inte längre lever. För Cecilia Edefalk upphör inte personliga samtal för att någon dör, utan enligt henne pågår ständigt konstens samtal med tidigare konstnärer. Som en del av det två timmar långa samtalet visades även Cecilia Edefalks film från 2008, Historier för framtiden. Filmen är baserad på en dialog som pågick i fyra år ( ) mellan Cecilia Edefalk och författaren och konstnären August Strindberg. Ett sjuttiotal personer deltog i det öppna evenemanget. Efter seminariet gjordes en sammanfattande utvärdering, som skickades ut till samtliga deltagare. Samtal mellan Danilo Stankovic, Caroline Lund och deltagarna på seminariet Andlighet i konsten Danilo Stankovic vernissage i Kapellet, Sigtunastiftelsen Seminariet Konstföreningarnas roll i Skåne Den 5 december arrangerades ett heldagsseminarium med titeln Konstföreningarnas roll i Skåne på Media Evolution City i Malmö. Arrangemanget genomfördes med stöd av Kultur Skåne. Medverkade gjorde Aron Fleming Sandberg Falk, verksamhetsledare på Skånes konstförening, Astrid Göransson, konstnär, Maria Jacobsson, chef bibliotek, bildning och media på Kultur Skåne, Lisa Carlson, ordförande för Pictura/Skånska konstmuseum, Lotta Pettersson, projektledare för Den rörliga bildens konst Skåne Nordost och Thomas Kjellgren, chef på Kristianstad konsthall. Målgrupperna var personer som verkar inom konstföreningsrörelsen, kulturchefer och kommunala tjänstemän samt bibliotekschefer och andra verksamma inom integrerade bibliotek i Skåne. Utöver de medverkande besöktes seminariet av drygt femtio personer. Seminariet tog å ena sidan utgång i förbundschef Kalli Klements rapport från 2011 om Konstföreningarnas insatser och roll i skånska kommuner, och å andra sidan i Kultur Skånes vision om att biblioteken i framtiden ska utgöra ett nav i det lokala kulturlivet och bli ett slags kulturhus. Syftet var att genom föreläsningar och paneldebatt lyfta fram konstföreningarnas roll i de skånska kommunerna, belysa konstföreningarnas behov och aktuella verksamhetsläge, samt att tala om hur konstföreningar skulle kunna bli en del av ett nytt kulturhus/bibliotek. Därutöver visade seminariet på en rad lärandeexempel, belyste konstscenens aktuella struktur och behov genom en rad presentationer, och ett speed-dating mellan konstföreningar och övriga besökare av seminariet arrangerades. Konstens Vecka Konstens Vecka är en riksomfattande konsthändelse som äger rum vecka 40 varje år. Konstens Vecka arrangerades för första gången i Sverige 1985 men upphörde officiellt i slutet av 90-talet tog Sveriges Konstföreningar initiativet att återuppväcka Konstens Vecka. Även 2012 kunde distrikten ansöka om ett projektbidrag för evenemang under Konstens Vecka. Följande distrikt beviljades projektbidrag på kronor vardera: Blekinge, Gävleborg, Uppsala län och Västmanland. Konstens Vecka avslutades med Konstföreningarnas Dag i samarbete med Moderna Museet i Stockholm den 7 oktober. Ett 50-tal representanter för konstföreningarna samlades på Moderna Museet och de fick bland

9 9 annat lyssna på Mathias Jansson som presenterade den nya boken Konstföreningen i världen. Därefter samtalade Susanne Svenseid, direktör/förbundschef för Norske Kunstforeninger, med Ann-Christin Nykvist, ordförande, Sveriges Konstföreningar om konstföreningar i Europa. Deltagarna fick även möjlighet att se den aktuella utställningen med Wolfgang Tillmans och Picasso vs Duchamp. Susanne Olsson, Konstföreningarnas Dag på Moderna Museet, Stockholm Mathias Jansson presenterar Sveriges Konstföreningars nya bok om internationella konstföreningar på Konstföreningarnas Dag VANDRINGSUTSTÄLLNINGAR Teknikutställningen Utställningen Från skiss till färdigt verk visar fem olika grafiska tekniker: träsnitt, torrnål, linjeetsning, litografi och screentryck. Utställningen består av fem utvikbara lådor som är färdiga att hänga upp på väggen. Utställningen var utlånad vid fyra tillfällen under från Grafikens Hus Sveriges Konstföreningar och Grafikens Hus har tillsammans tagit fram 15 från Grafikens Hus: en vandringsutställning med femton grafiska blad av femton svenska konstnärer. Att grafiken bär på många språk i form av tekniker och bildberättelser är välkänt. 15 från Grafikens Hus visar den mosaik av möjligheter som grafiken ger. Utställningarna var tillsammans utlånade 10 gånger under Animationsinvasion Under 2011 skrevs avtal med Riksutställningar om att överta deras vandringsutställning Animationsinvasion och låna ut den till konstföreningar under Utställningen visas i Show Unitmöbeln som är speciellt framtagen för Riksutställningar av arkitekten Jonas Runberger. Filmprogrammet består av 28 filmer som ger en bra överblick över det konstnärliga uttryck som präglar animerad konstfilm idag. Under 2012 visades utställningen på fem platser i landet.

10 10 DISTRIKTSLEDARKONFERENS Distriktsledarkonferensen hösten 2012 genomfördes i Malmö oktober på Elite Hotel Savoy. Konferensen inleddes med att förbundschefen Kalli Klement presenterade utredningen Konstföreningarnas roll i Skåne, samt att Kamilla Rydahl från Region Skånes kulturförvaltning berättade om bildkonstens infrastruktur i Skåne. Konferensens tyngdpunkt låg på en diskussion och konklusioner om distriktens roll inom förbundet och i de regioner som de verkar i. Grupparbetena och diskussionerna inleddes med att Anders Norén, ordföranden i Sveriges Konstföreningar Gävleborg, berättade om arbetet i sitt distrikt. Under konferensen fick deltagarna även en grundlig presentation av förbundets konstpedagogiska arbete under de kommande åren. Den stod Caroline Lund, förbundets nya konstbildare och verksamhetsutvecklare, för. Förutom detta hann deltagarna även med att konstbilda sig. Karl-Bertil Hake, ordförande i konstföreningen vid Malmö högskola och suppleant i Sveriges Konstföreningars förbundsstyrelse stod för en uppskattad visning av konsten i Orkanen, Malmö Högskola. Gruppdiskussioner på distriktsledarkonferensen i Malmö UTSTÄLLNINGSERSÄTTNING Kulturrådet har under året beviljat Sveriges Konstföreningar ett bidrag till utställningsersättningar med kronor. De kriterier och villkor som gäller för utställningsersättningen har fastställts av Kulturrådet. Samtliga av Sveriges Konstföreningars anslutna konstföreningar har kunnat ansöka om utställningsersättning. Det är konstföreningen som ansöker och själva utställningsersättningen går till utställaren. Under året har utställningsersättningar utbetalats. Av dessa var 616 utbetalda till kvinnor och 424 till män. Antal utställningar med utställningsersättning var 860, varav 684 var separatutställningar och 176 grupputställningar. UTSTÄLLNINGSFÖRSÄKRING Genom samarbete med försäkringsföretaget Gefvert kan förbundets medlemmar teckna en förmånlig utställningsförsäkring och/eller en försäkring som täcker föreningarnas lager. Information, blanketter för ansökan och skadeanmälan samt utställningsvillkor finns som länk på förbundets hemsida.

11 11 INFORMATION OCH MARKNADSFÖRING Hemsida Sveriges Konstföreningars hemsida, På hemsidan publiceras regelbundet nyheter från förbundet och distrikten. Här finns studiematerial om föreningsteknik, konstbildningsmaterial, information om aktuella vandringsutställningar och andra resurser. Sveriges Konstföreningar har även ett nyhetsbrev som skickas ut ett antal gånger per år. På Konstföreningsportalen, har allmänna konstföreningar möjlighet att skapa sig en egen hemsida. Informationsmaterial Våra foldrar Bilda en konstförening och Om Sveriges Konstföreningar finns tillgängliga som print-on-demand från kansliet. Tillsammans med nya tryckta foldern KonstföreningsGuiden utgör de vårt basutbud av informationsmaterial. Boken Konstföreningen i världen Under två år intervjuade Mathias Jansson konstföreningar i Europa från Schweiz till Färöarna. Några av frågorna var: Vad är egentligen en konstförening och vilken betydelse har den för konstlivet idag? Intervjuerna sammanställdes och publicerades under hösten 2012 i bokform: Konstföreningen i världen av Mathias Jansson, (utgiven av Sveriges Konstföreningar, 2012), ISBN , 190 sidor. Boken En liten bok om andlighet i konsten Under 2012 handlade det övergripande konstbildningstemat om Andlighet i konsten. Under året som gick publicerade vi på vår hemsida material i form av intervjuer med konstnärer, konstnärsporträtt och reportage från olika delar av världen. Materialet bearbetades och publicerades i slutet av året i boken En liten bok om andlighet i konsten, red. Mathias Jansson och Caroline Lund, ISBN , (Sveriges Konstföreningar 2012). Samtalshandledningar Tillsammans med studieförbundet Sensus har vi fortsatt att ta fram nya handledningar i serien Tala konst, tala liv. I dagsläget finns det fyra olika handledningar tillgängliga på vår hemsida om bildkonst, performance, smyckeskonst och ljudkonst. KONTAKTER / SAMARBETEN Konstperspektiv Sveriges Konstföreningar har under året prenumererat på tidskriften Konstperspektiv till alla anslutna konstföreningar med sju exemplar per nummer. Förbundet har förfogat över två sidor för egen information, med Mathias Jansson som redaktör. Som stiftelsebildare för Stiftelsen Konstperspektiv åligger det styrelsen för Sveriges Konstföreningar att utse ordförande och styrelseledamöter i stiftelsens styrelse. Under år 2012 har Beate Sydhoff varit stiftelsens ordförande. Sveriges Konstföreningars förbundschef fungerar som stiftelsestyrelsens sekreterare.

12 12 Bildkonst Upphovsrätt i Sveriges (BUS) Sveriges Konstföreningar har i samverkan med BUS tagit fram ett avtal som gör att konstföreningarnas användning av konst blir enklare och billigare. Utgående från detta avtal tecknar varje distrikt och förening ett eget avtal med BUS. Folkrörelsernas Konstfrämjande (FKf) Sveriges Konstföreningar har haft ett avtal med Konstfrämjandet enligt vilket förbundet tillhandahåller konstbildningsservice till FKf:s distrikt och medlemsorganisationer. Det avtalet har sagts upp av Konstfrämjandet under år 2012 och för närvarande förs diskussioner om hur Sveriges Konstföreningar och Konstfrämjandet ska samarbeta. Konstnärernas Riksorganisation (KRO)/Sveriges Konsthantverkare & Industriformgivare (KIF) Förbundet har liksom under tidigare år haft nära kontakt med KRO/KIF. Utställningsersättning, samarbetsformer, organisationernas roller m.m. har genomlysts och diskuterats på möten och i informella samtal. Tillsammans med KRO/KIF arbetar Sveriges Konstföreningar med att höja beloppet för utställningsersättning och för att avtalet om Medverkans- och utställningsersättning (MU-avtalet) ska kunna tillämpas. Riksutställningar År 2011 utarbetade Sveriges Konstföreningar i samarbete med handläggare på Riksutställningar ett förslag på utbildning för ideella utställningsarrangörer. Hösten 2012 fattade sedan ledningen för Riksutställningar beslut om att gå vidare med detta samarbete. Samarbetet har utvecklats och efter Riksutställningars beslut påbörjade Sveriges Konstföreningar att tillsammans med Riksutställningar, Sensus och Länskultur Gävleborg ta fram en ettårig utbildning i samtidskonst och arrangörskap för konstföreningsledare eller motsvarande personer verksamma vid konstföreningarna. Utbildningen kommer att ha 30 platser och den kommer att genomföras som en pilot i Gävleborgs distrikt med start i januari Med år 2012 upphörde det avtal med Riksutställningar som gett konstföreningar möjlighet att låna utställningen Animationsinvasion från Sveriges Konstföreningar. Utställningen avslutade på Mora Konstförening och sändes därefter tillbaka till Riksutställningar med varma tack för en uppskattad utställning och ett gott samarbete. Mathias Jansson från Sveriges Konstföreningar följde med Riksutställningar på en studieresa till Berlin Biennalen den maj. Intrycken från resan redovisades i bloggform på förbundets hemsida och i en artikel i Konstperspektiv. Koalition för kulturdebatt I Koalition för kulturdebatt samarbetar Sveriges Konstföreningar med ABF, Amatörkulturens Samrådsgrupp-ax, Arena Idé, Folkets hus och parker, KLYS, KRO/KIF, Riksteatern, Runö Folkhögskola, SENSUS, SKTF, Tankesmedjan Det Osynliga, TCO och Teaterförbundet. Koalitionens övergripande syfte är att stimulera den kulturpolitiska debatten. Nätverket används huvudsakligen som opinionsbildande plattform. Under år 2012 påbörjades diskussioner inom koalitionen om att genomföra en serie med kulturpolitiska seminarier våren 2014 i samarbete med Kulturhuset i Stockholm.

13 13 Almedalsveckan Sveriges Konstföreningar medverkade under Almedalsveckan med en programpunkt. Måndagen den 2 juli höll professor Gunnar Bjursell en föreläsning om den Kulturella hjärnan på Konstmuseet i Visby för ca 40 personer i en fullsatt konferenslokal. Under sin föreläsning lät Gunnar Bjursell oss ta del av den senaste forskningen som visar hur musik, kultur och känslor påverkar hjärnan och hela vår organism på ett positivt sätt. Han redogjorde för många studier som visat på att kulturella upplevelser är rena medicinen för våra hjärnor och hjälper oss att hålla oss pigga och friska längre. Efter föreläsningen samtalade Gunnar Bjursell med Ann-Christin Nykvist, ordförande för Sveriges Konstföreningar och konstnären Berit Ångman Svedjemo om synen på kulturen i vårt samhälle och vårt behov av en allsidig kulturell kost i vardagen. KULTURPOLITIK Konstföreningarnas roll i Skåne I rapporten Konstföreningarnas insatser och roll i skånska kommuner (Se VB 2011) skriver Sveriges Konstföreningars förbundschef Kalli Klement att konstföreningarna i Skåne står för drygt 30 % av samtliga konstutställningar som arrangeras i regionen. En fråga som ställdes i rapporten var hur konstföreningarnas omfattande verksamhet och funktion i kommunernas konstliv bättre skulle kunna tas tillvara och tydligare vävas in i kommunernas arbete inom bild- och formområdet. För att utröna detta samt för att diskutera Kultur Skånes vision om att biblioteken i framtiden ska utgöra ett nav i det lokala kulturlivet och bli ett slags kulturhus anordnade Sveriges Konstföreningar, med bidrag från Kultur Skåne, ett seminarium onsdagen den 5 december på Media Evolution City i Malmö, se sid 8. Speed-dating på seminariet Konstföreningarnas roll i Skåne Paneldebatt om konsten, konstföreningen och kulturhuset med Maria Jacobsson, Astrid Göransson, Aron Fleming Sandberg Falk och Thomas Kjellgren. Moderator: Kalli Klement UTMÄRKELSER Diplom Följande konstföreningsledare har under året mottagit Sveriges Konstföreningars diplom för utomordentliga insatser inom konstföreningsrörelsen : Lennart Brisefalk, Västra Sörmlands Konstförening Ingemar Olsson, Varabygdens konstförening Tore Ternell, Varabygdens konstförening

14 14 MEDLEMMAR 2012 År 2012 var 816 konstföreningar anslutna till Sveriges Konstföreningar. Av de 816 föreningarna var 343 allmänna konstföreningar och 473 arbetsplatskonstföreningar. Distrikt 2012 totalt anslutna föreningar nya föreningar utträdda föreningar Alla Blekinge Bohuslän Dalarna Gotland Gävleborg Göteborg Halland Jämtland-Härjedalen Jönköpings län Kalmar län Kronoberg Norrbotten Skaraborg Skåne Stockholms län Sörmland Uppsala län Värmland Västerbotten Västernorrland Västmanland Älvsborg Örebro län Östergötland År 2012 har antalet medlemmar i Sveriges Konstföreningar minskat med 61. Bland de 10 konstföreningar som tillkommit som medlemmar är 7 allmänna konstföreningar och 3 är arbetsplatskonstföreningar. Av de 61 konstföreningar som under året upphört eller gått ur Sveriges Konstföreningar av andra orsaker är 45 arbetsplatskonstföreningar och 16 är allmänna. Den vanligaste orsaken till varför medlemskapet upphör för allmänna konstföreningar är att konstföreningen i sig har upphört, medan arbetsplatskonstföreningar anger som vanligaste skäl att de är för små och inte har någon nytta av Sveriges Konstföreningar.

15 15 Statistik över konstföreningar per distrikt (verksamhetsår 2011) För de 616 föreningar som rapporterade in statistik till Sveriges Konstföreningar för verksamhetsåret 2011, uppgick medlemsantalet till Dessa konstföreningar arrangerade sammanlagt utställningar och övriga kulturprogram såsom föreläsningar, kurser, studiecirklar och konstresor. Kolumn 1 Antal anslutna konstföreningar i distriktet 2 Varav allmänna konstföreningar 3 Varav arbetsplatskonstföreningar 4 Antal konstföreningar som skickat rapport till förbundet över statistik för verksamhetsår Antal medlemmar i konstföreningar nämnda i kolumn 4 6 Antal utförda resor 7 Antal utförda utställningar 8 Antal utförda kurser 9 Antal utförda föreläsningar 10 Antal övriga utförda arrangemang Antal kf varav allmän varav arb.pl Antal kf som rapporterat statistik till förb.kansli Medlemsantal för dessa konstföreningar resor utställn kurs föreläsn övr arr Alla Blekinge Bohuslän Dalarna Gotland Gävleborg Göteborg Halland Jämtl-Härjed Jönköpings län Kalmar län Kronoberg Norrbotten Skaraborg Skåne Stockholms län Sörmland Uppsala län Värmland Västerbotten Västernorrland Västmanland Älvsborg Örebro län Östergötland

16 16 FÖRBUNDSSTYRELSE Ordinarie ledamöter Ann-Christin Nykvist Ordf. Älvsjö konstförening Leif Bolin Vice.ordf. Sundsvalls konstförening Catrin Engman Kalix konstförening Mats Fastrup Aura konstförening Laila Filipsson Österhaninge konstförening Birgitta Westergren Lenken Alla Prima Suppleanter Karl-Bertil Hake Suppl. 2 Konstföreningen vid Malmö högskola Imola Mokos Suppl. 3 Mora konstförening Birgitta Rolff Suppl. 1 Konsthistoriska klubben i Linköping Adjungerade vid Sveriges Konstföreningars kansli Kalli Klement Emma Månsson Föredragande och kassaförvaltare Sekreterare Revisorer Lars-Göran Nilsson Gunnar Sahlin Limhamns konstförening Ronneby konstförening Revisorsuppleanter Bruno Christensen Sten Sandström Boxholms konstförening Kristianstads Konsthalls Vänner Valnämnd Ordinarie Britt Gars Urban Karlsson Karin Westergren Karlskrona konstförening Vallentuna konstförening Kiruna konstgille Suppleanter Margaretha Gustavsson Cennert Nilsson Saabs konstförening MoDo konstklubb FÖRBUNDSKANSLI Sveriges Konstföreningar, Tegnérgatan 60 A, Limhamn

17 17 PERSONAL Kalli Klement, förbundschef Mathias Jansson, webbredaktör/informatör Caroline Lund, konstbildare/verksamhetsutvecklare from Kristin Löfgren, kanslist Emma Månsson, koordinator Kristina Møster Nilsson, konstpedagog tom Susanne Olsson, ekonom, handläggare utställningsersättning STYRELSEMÖTEN Fyra protokollförda styrelsemöten har hållits. ANSLAG OCH BIDRAG Från Statens kulturråd fick förbundet kronor i bidrag, varav kronor avsåg utställningsersättning.

18 18 DISTRIKTSVERKSAMHETEN Sveriges Konstföreningars 24 distrikt bedriver en omfattande verksamhet i sina respektive regioner. Distrikten är förbundets förlängda arm och ägnar sig åt konst och föreningsbildande verksamhet. Deras viktigaste funktioner är att fungera som en plattform eller en samlingsplats för konstföreningarna och den konstbildande verksamheten i regionen samt att verka stimulerande för nätverksbyggande. Distrikten samarbetar gärna med andra aktörer inom sitt område och får stöd för sin verksamhet från kommuner och landsting, men tyvärr har stödet minskat under senare år. Distriktens extensiva verksamhet och breda kontaktnät inom sina respektive regioner utgör en viktig del av hela förbundets verksamhet. Blekinge Distriktet omfattar Blekinge län. Distriktsordförande har varit Britt Gars och studieledare Madeleine Hjortsberg. Distriktsstämman hölls den 14 april på Guö värdshus, Karlshamn. Distriktet erhöll i anslag för verksamhetsåret 2012: Region: Blekinge kronor Bohuslän Distriktet omfattar f d Göteborgs- och Bohuslän utom Göteborgs stad och Mölndals kommun. Distriktsordförande har varit Britt-Marie Ryberg och studieledareposten har varit vakant. Distriktsstämman hölls den 17 mars på Partille Slott, Kulturum. Distriktet erhöll i anslag för verksamhetsåret 2012: Region: Västra Götaland kronor Dalarna Distriktet omfattar Dalarnas län. Distriktet har varit vilande under år Gotland Gotlands distrikt har lagt ned sin verksamhet. Organisatoriskt kvarstår dock distriktet som en del av Sveriges Konstföreningar. Gävleborg Distriktet omfattar Gävleborgs län. Distriktsordförande och studieledare har varit Anders Norén. Distriktsstämman hölls den 31 mars i Kilafors. Distriktet erhöll i anslag för verksamhetsåret 2012: Kommun: Gävle kronor

19 19 Göteborg Distriktet omfattar Göteborgs stad och Mölndals stad. Distriktsordförande har varit Kerstin Vahlquist och studieledare Eva Knudsen. Distriktsstämman hölls den 28 mars i Galleri Majnabbe, Göteborg. Distriktet erhöll i anslag för verksamhetsåret 2012: Region: Västra Götaland Övrigt: Sensus studieförbund kronor Halland Distriktet omfattar Hallands län. Distriktet har varit vilande under år Jämtland Härjedalen Distriktet omfattar Jämtlands län. Distriktsordförandeposten har varit vakant och studieledare har varit Lena Spejare. Distriktsstämman hölls den 5 februari i Östersund. Distriktet erhöll i anslag för verksamhetsåret 2012: Region: Jämtlands läns landsting kronor Jönköping Distriktet omfattar Jönköpings län. Distriktsordförande har varit Ulla-Britt Lindqvist och studieledareposten har varit vakant. Distriktsstämman hölls den 24 mars i Tranås. Distriktet erhöll i anslag för verksamhetsåret 2012: Region: Landstinget Jönköpings län kronor Kalmar Distriktet omfattar Kalmar län. Distriktsordförande har varit Alf Karlsson. Distriktsstämman hölls den 21 april i Gunntorps Herrgård, Borgholm, Öland. Distriktet erhöll i anslag för verksamhetsåret 2012: Region: Regionförbundet i Kalmar län kronor Kronoberg Distriktet omfattar Kronobergs län. Distriktsordförande har varit Margareta Mjörndal och studieledare Sam Parmbäck. Distriktsstämman hölls den 22 mars.

20 20 Norrbotten Distriktet omfattar Norrbottens län. Distriktsordförande ha varit Karin Westergren och studieledare Eva Löfstrand. Distriktsstämman hölls den 11 april på Sunderby Folkhögskola. Distriktet erhöll i anslag för verksamhetsåret 2012: Region: Norrbottens läns landsting Kommun: Kiruna kommun Övrigt: Projektbidrag, NLL, Face Me II kronor Skaraborg Distriktet omfattar gamla Skaraborgs län utom Habo och Mullsjö kommuner, som tillhör Jönköpings län. Distriktsordförande har varit Margrét Kållberg och studieledare Britt-Marie Alexandersson. Skåne Distriktet omfattar Skåne län. Distriktsordförande har varit Chris Elland Pehrson. Distriktsstämman hölls den 21 april på Ystads konstmuseum. Stockholm Distriktet omfattar Stockholms län. Distriktsordförande har varit Reigun Thune Hedström och studieledare Laila Filipsson. Distriktsstämman hölls den 13 mars på Gamla Rådhuset, Stora Torget, Södertälje. Sörmland Distriktet omfattar Sörmlands län. Distriktsordförande har varit Pia Thunholm och studieledare Gunilla Olsson. Distriktsstämman hölls den 19 april på Värskäl, Bettna. Distriktet erhöll i anslag för verksamhetsåret 2012: Region: Södermanlands läns landsting: kronor Uppsala Distriktet omfattar Uppsala län. Distriktsordförande har varit Eva Håkansson och studieledare Helena Uppfeldt. Distriktsstämman hölls den 25 april på Läkemedelsverket, Uppsala, värd Läkekonst konstförening. Värmland Distriktet omfattar Värmlands län. Distriktsordförande och studieledare har varit Stefan Norén. Distriktsstämman hölls den 18 mars i församlingshemmet i Säffle.

21 21 Västerbotten Distriktet omfattar Västerbottens län. Distriktsordförande har varit Eva-Britta Karlsson och studieledareposten har varit vakant. Distriktsstämman hölls den 21 april i Skellefteå. Västernorrland Distriktet omfattar Västernorrlands län. Distriktsordförande har varit Svante Nilsson och studieledareposten har varit vakant. Distriktsstämman hölls den 11 september. Västmanland Distriktet omfattar Västmanlands län. Distriktsordförande har varit Bengt Götlin och studieledare Elsa Lill Strolz. Distriktsstämman hölls den 22 april på Galleri Astley, Uttersberg. Distriktet erhöll i anslag för verksamhetsåret 2012: Region: Västmanlands läns landsting kronor Älvsborg Distriktet omfattar f d Älvsborgs län. Distriktsordförande och studieledare har varit Birgitta Westergren Lenken. Distriktsstämman hölls den 24 mars i Hillsalen, Alingsås. Distriktet erhöll i anslag för verksamhetsåret 2012: Region: Västra Götaland. kulturnämnden kronor Örebro Distriktet omfattar Örebro län. Distriktsordförande har varit Siv Anderson och studieledare Eva Carlsson, Wicken von Post och Pär Bäckman. Distriktsstämman hölls den 17 april på Karlslunds Herrgård, Örebro. Distriktet erhöll i anslag för verksamhetsåret 2012: Region: Örebro läns landstings kulturnämnd kronor Östergötland Distriktet omfattar Östergötlands län. Distriktsordförande har varit Birgitta Rolff och studieledare Margaretha Gustavsson Distriktsstämman hölls den 14 mars i Linköpings Konsthall/Passagen.

22 22 STATISTIK ÖVER DISTRIKTENS ARRANGEMANG (VERKSAMHETSÅR 2012) 1 Antal konstbildningsarrangemang; kurser, föreläsningar, studiebesök etc. 2 Antal deltagare vid dessa konstbildningsarrangemang 3 Antal föreningsaktiviteter; årsstämma, sammanträden, besök etc. 4 Antal deltagare vid dessa föreningsaktiviteter Konstbildningsarrangemang Antal deltagare Föreningsaktiviteter Antal deltagare Alla Blekinge Bohuslän Dalarna (vilande) Gotland (vilande) Gävleborg Göteborg Halland (vilande) Jämtland Härjedalen Jönköping Kalmar Kronoberg Norrbotten Skaraborg Skåne Stockholm Sörmland Uppsala Värmland Västerbotten Västernorrland Västmanland Älvsborg Örebro Östergötland

23 23

24 24

25 25

26 26

27 27

28 28

29 29

30 30 Adress: Tegnérgatan 60A, Limhamn Tel: , fax: E-postadress: Hemsida:

Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2014 2014.01.01-2014.12.31

Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2014 2014.01.01-2014.12.31 och årsredovisning 2014 2014.01.01-2014.12.31 2 Organisationsnummer 846001-4882 2014 Innehållsförteckning Ordförande har ordet... 3 Vision och mål... 4 Konstbildning... 4 Konstens Vecka... 5 Seminarier...

Läs mer

INNEHÅLL. DISTRIKTET Distriktens funktioner...22. FÖRBUNDET Vision, mål och handlingsplan...25 Stadgar för Sveriges Konstföreningar...

INNEHÅLL. DISTRIKTET Distriktens funktioner...22. FÖRBUNDET Vision, mål och handlingsplan...25 Stadgar för Sveriges Konstföreningar... I konst finns inget som är givet INNEHÅLL INLEDNING: Med glädje och lust... 4 Bejaka lusten!...5 PARAPLYET: Konstföreningar Distrikt Förbund... 6 Kurser, seminarier, konstresor och mycket mer...7 KONSTFÖRENINGAR

Läs mer

KONSTFÖRENINGSSKOLAN 1

KONSTFÖRENINGSSKOLAN 1 KONSTFÖRENINGSSKOLAN 1 2 Varmt välkommen till Konstföreningsskolan! Att arbeta ideellt i en konstförening är något av det roligaste man kan göra när man är konstintresserad. Det är KONST man tänker när

Läs mer

Sveriges Konstföreningar, Malmö, 2012. Tryckt i 1200 exemplar av Livonia Print, Latvia

Sveriges Konstföreningar, Malmö, 2012. Tryckt i 1200 exemplar av Livonia Print, Latvia Kolofon Utgiven av: Sveriges Konstföreningar Tegnérgatan 60A 216 12 Limhamn www.sverigeskonstforeningar.nu info@sverigeskonstforeningar.nu Sveriges Konstföreningar, Malmö, 2012 Tryckt i 1200 exemplar av

Läs mer

Stiftelsen Konsthantverkscentrum verksamhetsberättelse för 2011

Stiftelsen Konsthantverkscentrum verksamhetsberättelse för 2011 Stiftelsen Konsthantverkscentrum verksamhetsberättelse för 2011 STIFTELSEN KONSTHANTVERKSCENTRUM VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 1 Det finns mycket som talar för konsthantverket just nu. Inte minst tycks all

Läs mer

Folkbildningsförbundets. verksamhetsberättelse med årsredovisning 2011

Folkbildningsförbundets. verksamhetsberättelse med årsredovisning 2011 Folkbildningsförbundets verksamhetsberättelse med årsredovisning 2011 Verksamhetsberättelse 2011 innehåll Förord Intern demokrati och samordning Förbundsmöte Förbundets ledning Dialog med länsbildningsförbunden

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012 2013

Verksamhetsberättelse 2012 2013 Verksamhetsberättelse 2012 2013 1 På omslaget: Ruben Wätte - Visit Norrtuna 2 Styrelsen för Konstfrämjandet Sverige vill avge följande verksamhetsberättelse för tiden 2012-2013. 3 Art Kod, Konstfrämjandet

Läs mer

Visioner om konstens framtid

Visioner om konstens framtid Visioner om konstens framtid Handlingsprogram för bildkonstområdet i Västernorrland Konsten är en angelägenhet för alla och en demokratifråga. Den är också ett viktigt verktyg för att hålla det offentliga

Läs mer

EN RAPPORT OM FÖRSTUDIEN GÄLLANDE NATIONELL KOMPETENS FÖR KONSTNÄRER I SKOLAN

EN RAPPORT OM FÖRSTUDIEN GÄLLANDE NATIONELL KOMPETENS FÖR KONSTNÄRER I SKOLAN EN RAPPORT OM FÖRSTUDIEN GÄLLANDE NATIONELL KOMPETENS FÖR KONSTNÄRER I SKOLAN 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRORD 3 INLEDNING 4 GENOMFÖRANDE 5 KULTURRÅDET Skapande skola vad är det? 6-7 KICK_OFF 8-11 NUVA CASE

Läs mer

Konstnärsnämnden ISBN 978-91-977435-0-1

Konstnärsnämnden ISBN 978-91-977435-0-1 Konstnärsnämnden ISBN 978-91-977435-0-1 Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 118 53 Stockholm Tel: 08-50 65 50 00 Fax: 08-50 65 50 90 E-post: info@konstnarsnamnden.se Hemsida: www.konstnarsnamnden.se Illustrationer:

Läs mer

Verksamhet 2013-2014

Verksamhet 2013-2014 Verksamhet 2013-2014 1 Innehåll Sedan sist - Per G Torell, förbundsordförande... 4 Verksamhet i egen regi... 5 Projekt, egna och i samarbete... 10 Här finns vi representerade... 11 Ekonomi... 16 Schizofreniförbundets

Läs mer

//////////////////// //////////////////// //////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2009 //////////////////// //////////////////// ////////////////////

//////////////////// //////////////////// //////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2009 //////////////////// //////////////////// //////////////////// //////////////////// //////////////////// //////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2009 //////////////////// //////////////////// //////////////////// 2009 ORDFÖRANDE SAMMANFATTAR Teatercentrum har blivit vuxet,

Läs mer

//////////////////// //////////////////// //////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2010 //////////////////// //////////////////// ////////////////////

//////////////////// //////////////////// //////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2010 //////////////////// //////////////////// //////////////////// //////////////////// //////////////////// //////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2010 //////////////////// //////////////////// //////////////////// 2010 ORDFÖRANDE SAMMANFATTAR Tre år går fort när man har

Läs mer

SKR. Verksamhets berättelse. www.kvinnojouren.se. Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund. MailJouren

SKR. Verksamhets berättelse. www.kvinnojouren.se. Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund. MailJouren SKR Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund Läs om MailJouren Tjejjouren.se barnperspektivet sexköpslagen Jourbesök med mera... 2010 Verksamhets berättelse www.kvinnojouren.se 1 Inledning Min resa

Läs mer

Ur föreställningen Se & Hör # 3. Från vänster: Martina Wolgast, Bill Olson, Monica L Edmondson

Ur föreställningen Se & Hör # 3. Från vänster: Martina Wolgast, Bill Olson, Monica L Edmondson Ur föreställningen Se & Hör # 3. Från vänster: Martina Wolgast, Bill Olson, Monica L Edmondson Konstfrämjandet Västerbotten 2011 1 2 innehållsförteckning: Styrelsens sammansättning... 3 Ordförande har

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2010 Svenska Downföreningen

Verksamhetsberättelse 2010 Svenska Downföreningen Verksamhetsberättelse 2010 Svenska Downföreningen 1 (18) 1 Svenska Downföreningens verksamhet... 3 2 Medlemmar... 3 2.1 Medlemsutveckling... 4 2.2 Geografisk spridning per län... 5 2.3 Medlemsavgift...

Läs mer

//////////////////// //////////////////// //////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2013 //////////////////// //////////////////// ////////////////////

//////////////////// //////////////////// //////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2013 //////////////////// //////////////////// //////////////////// //////////////////// //////////////////// //////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2013 //////////////////// //////////////////// //////////////////// 2013 ORDFÖRANDE SAMMANFATTAR Under våren 2013 genomförde

Läs mer

ASTMA- OCH ALLERGIFÖRBUNDETS

ASTMA- OCH ALLERGIFÖRBUNDETS ASTMA- OCH ALLERGIFÖRBUNDET Verksamhetsberättelse med Årsredovisning 2011 STIFTELSEN ASTMA- OCH ALLERGIFÖRBUNDETS FORSKNINGSFOND Verksamhetsberättelse med Årsredovisning 2011 ÖPPNA FÖR FÖRÄNDRING Vid förbundets

Läs mer

STÄMMOHANDLINGAR 2015 FÖRBUNDSSTÄMMA 25-26 APRIL VILLA ASKE, BRO

STÄMMOHANDLINGAR 2015 FÖRBUNDSSTÄMMA 25-26 APRIL VILLA ASKE, BRO STÄMMOHANDLINGAR 2015 FÖRBUNDSSTÄMMA 25-26 APRIL VILLA ASKE, BRO Program Program förbundsstämmohelg 2015-04-25 2015-04-26 Lördag 12.00 13.00 Lunch 13.00 14.00 Generalsekreteraren och medarbetarna på förbundskansliet

Läs mer

DHR FÖRBUNDET FÖR ETT SAMHÄLLE UTAN RÖRELSEHINDER

DHR FÖRBUNDET FÖR ETT SAMHÄLLE UTAN RÖRELSEHINDER Verksamhetsberättelse Redaktör: Lasse Andersson ÅR 2011 Den första december stod vi för första gången utanför Rosenbad för att påminna landets ministrar om hur många dagar som gått sedan remisstiden gick

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse 2012 Verksamhetsberättelse 2012 Innehåll Verksamhetsberättelse 2012 3 Styrkort 10 Medlemsmuseer 14 Ekonomisk berättelse 16 Revisionsberättelse 19 Verksamhetsberättelse 2012 RIKSFÖRBUNDET SVERIGES MUSEER (RSM)

Läs mer

ABF mitt i debatten. ABFs förbundssekreterare

ABF mitt i debatten. ABFs förbundssekreterare ABF mitt i debatten under 2005 har Arbetarnas Bildningsförbund kraftigt minskat antalet deltagare i vår verksamhet. Året innan deltog 635 666 i våra studiecirklar, under 2005 var det 599 729. Det är en

Läs mer

Rapport Kultur för hälsa kultur i vården. ett gränsöverskridande utvecklingsarbete i Örebro län ÖREBRO LÄNS LANDSTING

Rapport Kultur för hälsa kultur i vården. ett gränsöverskridande utvecklingsarbete i Örebro län ÖREBRO LÄNS LANDSTING ÖREBRO LÄNS LANDSTING Rapport Kultur för hälsa kultur i vården ett gränsöverskridande utvecklingsarbete i Örebro län Rapport Kultur för hälsa kultur i vården ett gränsöverskridande utvecklingsarbete i

Läs mer

MCV. Musikcentrum Väst. Verksamhetsberättelse för 2012. MCV, Musikcentrum Väst - Verksamhetsberättelse 2012 1

MCV. Musikcentrum Väst. Verksamhetsberättelse för 2012. MCV, Musikcentrum Väst - Verksamhetsberättelse 2012 1 MCV Musikcentrum Väst Verksamhetsberättelse för 2012 MCV, Musikcentrum Väst - Verksamhetsberättelse 2012 1 Inledning Utifrån sett borde 2012 ha varit ett magert år med sämre ekonomiska förutsättningar

Läs mer

konstinstitutioner Underlag för utveckling av regionala kulturpedagogiska

konstinstitutioner Underlag för utveckling av regionala kulturpedagogiska Konstpedagogik och konstförmedling vid större skånska konstinstitutioner Underlag för utveckling av regionala kulturpedagogiska uppdrag i Skåne Katja Lindqvist april 2012 Innehåll Uppdrag... 3 Kultur Skånes

Läs mer

Årsredovisning för Svensk Biblioteksförening räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. org. nr. 845000-2624

Årsredovisning för Svensk Biblioteksförening räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. org. nr. 845000-2624 ÅRSREDOVISNING 2014 1 2 3 Årsredovisning för Svensk Biblioteksförening räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31 org. nr. 845000-2624 Svensk Biblioteksförenings årsmöte hålls den 6 maj 2015 kl 16.00 Lund Layout:

Läs mer

Medlemstidning för LOGOPEDNYTT. Nummer 2 mars 2003. En värld av möjligheter Ny film om dyslexi har positivt budskap

Medlemstidning för LOGOPEDNYTT. Nummer 2 mars 2003. En värld av möjligheter Ny film om dyslexi har positivt budskap Medlemstidning för LOGOPEDNYTT Nummer 2 mars 2003 En värld av möjligheter Ny film om dyslexi har positivt budskap Innehåll 2-03 5 9 10 12 13 14 16 28 Styrelsens verksamhetsberättelse AFASIFYREN Hur kan

Läs mer

Årsberättelse 2013. Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft. Foto: Dreamstime

Årsberättelse 2013. Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft. Foto: Dreamstime Årsberättelse 2013 Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft Foto: Dreamstime INNEHÅLL Ett liv som räddas ska också levas Så bildades Hjärnkraft 3 Ordförande 4 Förvärvad hjärnskada 5 Detta är Hjärnskadeförbundet

Läs mer

Resultatredovisning 2007

Resultatredovisning 2007 Resultatredovisning 2007 Innehållsförteckning Förord...4 1. Övergripande verksamhetsmål...5 a) Ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv... 5 b) Ett barnperspektiv... 5 c) Internationellt och interkulturellt

Läs mer

Årsredovisning 2013. Organisationsnummer 802000-5461

Årsredovisning 2013. Organisationsnummer 802000-5461 Årsredovisning 2013 Organisationsnummer 802000-5461 Innehåll Ordföranden har ordet... 5 Tillbakablick... 7 Inledning... 10 Verksamheten... 11 Bibliotek... 11 Publiceringsverksamhet...12 Marknadsföring...14

Läs mer