Verksamhetsberättelse

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse 2012 2012.01.01-2012.12.31"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse

2 2

3 3 Organisationsnummer Verksamhetsberättelse 2012 Innehåll 4 Ordförande har ordet 5 Vision och mål 6 Konstbildning, årets tema 7 Seminarier, Konstens Vecka 9 Vandringsutställningar 10 Distriktsledarkonferens, utställningsersättning, utställningsförsäkring 11 Information och marknadsföring, kontakter och samarbeten 13 Kulturpolitik, utmärkelser 14 Våra medlemmar 16 Förbundsstyrelse, kansli, personal, anslag och bidrag 18 Distriktsverksamheten 23 Balans- och resultatrapport, revisionsberättelse

4 4 ORDFÖRANDE HAR ORDET Åter är det dags att summera resultatet av vårt arbete i Sveriges Konstföreningar. Jag är mycket till freds med att kunna konstatera att 2012 har varit ett starkt konstbildningsår. Årets tema har varit Andlighet i konsten. Detta ämne har lett oss på en fantastisk resa med spännande innehåll och många stationer. Intervjuer med konstnärer som gett underlag till artiklar och en bok, det nyproducerade konstverket Astralklockor av Christine Ödlund, seminariet i november på Sigtunastiftelsen med namnkunniga föreläsare och ett spännande konstnärsmöte med Cecilia Edefalk har varit höjdpunkter under året. Men vi har hunnit med mycket mer. Jag vill särskilt nämna vår medverkan i Almedalsveckan, Konstföreningarnas Dag på Moderna Museet, inspirationsseminarier om konstföreningarnas roll i Skåne och om kvalitet i konsthantverket. Vi har synts på det nya evenemanget Konstbåten, planerat och nu också deltagit i mässan SUPERMARKET och förstås som alltid varit närvarande genom våra vandringsutställningar runt om i landet. Som ett stöd för det konstbildande arbete som pågår i våra konstföreningar i hela Sverige finns vårt professionella kansli och alla de verktyg vi har för vårt arbete i form av Konstföreningsskolan, KonstföreningsGuiden, Handboken 2011, material till utlån, konstbildningsbanken, vår hemsida mm. En framgångsfaktor för oss under senare år har varit vår förmåga att hitta givande samarbeten. Det handlar om samverkan med kulturella folkrörelser, bildningsförbund, folkhögskolor, konstnärsorganisationer, utställningsarenor m.fl. Arbetet tillsammans med Sensus och Riksutställningar har fördjupats vilket vi kommer se resultat av också kommande år. Under 2012 påbörjades diskussioner inom Koalition för kulturdebatt om en serie kulturpolitiska seminarier våren 2014 i samarbete med Kulturhuset i Stockholm. Syftet med vår medverkan är att stärka vår röst i kulturdebatten. Sveriges Konstföreningar har redan tagit klivet in i sitt 40-åriga jubileumsår. Det ska vi fira med bl.a. ett nordiskt seminarium i höst om framtidens konstföreningar. Konstföreningsmodellen har visat sig livskraftig men vi påverkas givetvis av samhällsutvecklingen och tidsandan. Hur vi kan utveckla vår verksamhet är ett angeläget ämne och det får vi chans att diskutera under året. I maj 2013 träffas vi till förbundsstämma i Kiruna. Vi kommer då förstås att i god demokratisk ordning diskutera våra föreningsangelägenheter och det kommer att finnas rika tillfällen till konstbildning. Jag vill upprepa det jag har sagt vid flera tillfällen, att jag är mycket glad över att få vara ordförande i en stor, engagerad, ideell och kunskapstörstande konstbildningsrörelse. Ann-Christin Nykvist Förbundsordförande Christine Ödlunds ljudkonstverk Astralklockor

5 5 INLEDNING Sveriges Konstföreningar är den samlande intresseorganisationen för landets konstföreningar. Sveriges Konstföreningars uppgift är att ge råd och stöd i föreningsarbetet, öka kunskaperna om konst, distribuera konstbildningsmaterial, arbeta för att fler konstföreningar bildas och ansluter sig till förbundet samt förmedla statlig utställningsersättning till konstnärer som ställer ut hos anslutna konstföreningar. Sveriges Konstföreningars vision och mål Är antagna av förbundsstyrelsen den 28 augusti Vision Sveriges Konstföreningar skall vara landets ledande konstbildningsrörelse. Mål Konstbildning: Att kunskap om konst och konstliv ökar hos konstföreningarnas medlemmar genom förbundets kunskapsförmedling. Att genom spridning och visning av konst öka förståelsen för nya konstnärliga uttrycksformer, ett vidgat konstbegrepp och mångkulturella dimensioner. Föreningsinternt: Att konstföreningar och styrelsemedlemmar ges kunskap om föreningsarbete som behövs för verksamheten. Att det finns en god kommunikation mellan medlemsföreningar, distrikt och kansli. Medlemsrekrytering: Att konstföreningar bildas och ansluter sig till Sveriges Konstföreningar. Att alla konstföreningar i landet är medlemmar i Sveriges Konstföreningar. Kulturpolitik: Att aktivt delta i det offentliga samtalet om konst och därigenom påverka kulturpolitiken till stöd för konstföreningar, konstnärer och konstnärlig yttrandefrihet. Samarbete och synlighet: Att främja nationella och internationella kontakter inom konstbildningsrörelsen.

6 6 KONSTBILDNING Sveriges Konstföreningars konstbildande arbete har det senaste decenniet lagt fokus på samtidskonst. De årliga temana fångar upp riktningar inom samtidskonsten och ger möjlighet till fördjupning och förståelse för vår tids konst. Tema för år 2012 var Andlighet i konsten. Konstföreningarna har en unik roll som både mötesplats och förmedlare av konst. Riksförbundets grundläggande material kring samtidskonst och konsthistoria, och utbildningarna utformade för den specifika roll som konstföreningarna har, ger stöd för den konstbildande verksamheten runt om i landet. Konstbildningsservice Sveriges Konstföreningar fungerar som kunskapsbank och resurs för konstföreningarna och distrikten. Sveriges Konstföreningar producerar eget konstbildande material, tipsar om bra läromedel och samarbetspartners. Kansliets personal arrangerar och leder förbundets kurser samt medverkar som föreläsare eller inspiratörer på distriktens kurser och årsmöten. Konstföreningsskolan Konstföreningsskolan är en handledning om konstföreningsarbete. Tillsammans med Handboken 2011 utgör den ett komplett material för föreningarna för att arbeta med föreningsfrågor i till exempel studiecirklar. Materialet finns tillgängligt på hemsidan eller kan beställas som tryckt häfte från kansliet. KonstföreningsGuiden Foldern KonstföreningsGuiden ger kortfattad information om konstföreningsrörelsen. KonstföreningsGuiden är distribuerad till samtliga konstföreningar och distrikt. Foldern kan beställas från kansliet av konstföreningar och distrikt för information och medlemsvärvning. Handboken 2011 Handboken 2011 innehåller praktisk och användbar information till konstföreningar samt texter av bland andra Bengt Göransson och Beate Sydhoff. Handboken 2011 är en medlemsförmån som finns att ladda ner som PDF på hemsidan. Material till utlån Genom Sveriges Konstföreningar kan konstföreningar och distrikt låna bildserier, filmer, konstvideor och utställningar utan annan kostnad än porto/frakt. Konstbildningsbanken Alla register och förteckningar över konstbildande material till utlån finns samlade under hemsidans konstbildningsmeny. Där kan man söka efter bland annat föreläsare, bildserier och filmer samt boka det material man vill låna. Filmer: DVD och VHS Sveriges Konstföreningars filmarkiv omfattar 215 DVD-filmer och VHS-filmer. Filmerna innehåller allt från konsthistoria till dagsaktuella konstnärskap, experimentfilm och animation. Under året gjordes 98 utlån till konstföreningar, skolor och studieförbund. Under året köptes följande filmer in: Absolut barntillåtet: Fyra filmer av Johan Hagelbäck, Johan Hagelbäck, 2008, Hip Hip Hurra, Kjell Grede, 1987, Mysteriet Picasso, Henrigeorges Clouzot, Pablo Picasso, 1956, och Färgklang: En dokumentär av Jan Troell om musik, måleri och film i inspirerande samspel, Jan Troell, Årets tema: Andlighet i konsten Årets tema för det konstbildande uppdraget var Andlighet i konsten. Till temat skrev och publicerade kansliets personal under året artiklar, konstbildande tips och gjorde intervjuer med konstnärer. Artiklar om Andlighet i konsten från olika världsdelar skrevs av Katarina Nitsch, konstnär, Cecilia Blomberg, journalist och Kristina Möster Nilsson. Materialet bearbetades och sammanställdes i den 98 sidors långa pdf-boken En liten bok om andlighet i konsten, vilken kan laddas ner eller beställas från hemsidan.

7 7 Uppdraget att gestalta årets tema tilldelades konstnären Christine Ödlund. Året avslutades med ett seminarium på Sigtunastiftelsen den november och utgivningen och releasen av Christine Ödlunds ljudkonstverk Astralklockor. Verket Astralklockor sändes vid årets slut som gåva till Sveriges Konstföreningars medlemmar. Seminarium Kvalitet i konsthantverket Helgen den mars genomfördes ett uppskattat seminarium i Gustavsberg om kvalitet i konsthantverk. Utbildningen gjordes i samverkan med KHVC, Gustavsbergs Konsthall och Gustavsbergs Porslinsmuseum. På seminariet deltog 21 personer, och i det omfattande programmet medverkade Hanna Andersson och Emmelie Rudsberg från Gustavsbergs Konsthall, Petter Eklund från Gustavsbergs Porslinsmuseum och konstnärerna Mia E Göransson, Agnieszka Knap, Åsa Pärson och August Sörenson. I de öppna föreläsningarna den 10 mars medverkade Christina Zetterlund, docent och verksam som lektor på Konstfack samt frilansande skribent och curator och Mårten Medbo, konsthantverkare och doktorand i konsthantverk på HDK, Göteborgs universitet. Ett 40-tal personer besökte de öppna föreläsningarna. Utbildningen utvärderades genom en digital enkät. Seminarium Andlighet i konsten Den november arrangerades seminariet Andlighet i konsten på Sigtunastiftelsen. Seminariet var ett samarbete mellan Sveriges Konstföreningar, Sensus och Sigtunastiftelsen. Totalt deltog 44 personer. Seminariet inleddes med en guidad visning av stiftelsen av bibliotekarie Anders Claesson och en workshop, i vilken deltagarna fick skapa var sin egen Tankebok. Därefter följde en introduktion och välkomsthälsning av Kerstin Selén, verksamhetsutvecklare på Sensus, Ann-Christin Nykvist, förbundsordförande för Sveriges Konstföreningar och Sara Hjelmstedt från Sigtunastiftelsen. I helgens program varvades föreläsningar och samtal av workshops, vernissage och en release. Medverkade gjorde Gertrud Sandqvist, professor i konstens teori- och idéhistoria vid Konsthögskolan i Malmö, Owe Wikström, professor i religionspsykologi vid Teologiska fakulteten vid Uppsala universitet, författare, präst och psykoterapeut, Ylva Hillström, intendent Moderna Museet, Christina Jutterström, journalist och tidigare bland annat chefredaktör för Dagens Nyheter och Expressen och konstnärerna Cecilia Edefalk och Danilo Stankovic. Cecilia Edefalk i samtal med Christina Jutterström Gertrud Sandqvist och Ann-Christin Nykvist På seminariet presenterades för första gången det av Christine Ödlund nyproducerade verket Astralklockor. Efter att deltagarna hade fått ta del av verket i Sigtunastiftelsens bibliotek, tillämpades Sensus samtalsmetod Tala konst. Tala liv. Ljudkonst. Danilo Stankovic visade sin konst i stiftelsens Kapell, och en installation bestående av teckningar, målningar, en skulptur och en projektion invigdes med en vernissage. Därefter följde ett fördjupat samtal mellan Danilo Stankovic, Sveriges Konstföreningars konstbildare, Caroline Lund, och deltagarna. Seminariet avslutades på söndagen med en programpunkt öppen för allmänheten: Konstnärsmöte - Cecilia Edefalk i samtal med Christina Jutterström. Cecilia Edefalk, som är en internationellt erkänd konstnär utbildad i måleri på Kungl. Konsthögskolan och Christina Jutterström samtalade om förmågan att kommunicera med

8 8 konstnärer som inte längre lever. För Cecilia Edefalk upphör inte personliga samtal för att någon dör, utan enligt henne pågår ständigt konstens samtal med tidigare konstnärer. Som en del av det två timmar långa samtalet visades även Cecilia Edefalks film från 2008, Historier för framtiden. Filmen är baserad på en dialog som pågick i fyra år ( ) mellan Cecilia Edefalk och författaren och konstnären August Strindberg. Ett sjuttiotal personer deltog i det öppna evenemanget. Efter seminariet gjordes en sammanfattande utvärdering, som skickades ut till samtliga deltagare. Samtal mellan Danilo Stankovic, Caroline Lund och deltagarna på seminariet Andlighet i konsten Danilo Stankovic vernissage i Kapellet, Sigtunastiftelsen Seminariet Konstföreningarnas roll i Skåne Den 5 december arrangerades ett heldagsseminarium med titeln Konstföreningarnas roll i Skåne på Media Evolution City i Malmö. Arrangemanget genomfördes med stöd av Kultur Skåne. Medverkade gjorde Aron Fleming Sandberg Falk, verksamhetsledare på Skånes konstförening, Astrid Göransson, konstnär, Maria Jacobsson, chef bibliotek, bildning och media på Kultur Skåne, Lisa Carlson, ordförande för Pictura/Skånska konstmuseum, Lotta Pettersson, projektledare för Den rörliga bildens konst Skåne Nordost och Thomas Kjellgren, chef på Kristianstad konsthall. Målgrupperna var personer som verkar inom konstföreningsrörelsen, kulturchefer och kommunala tjänstemän samt bibliotekschefer och andra verksamma inom integrerade bibliotek i Skåne. Utöver de medverkande besöktes seminariet av drygt femtio personer. Seminariet tog å ena sidan utgång i förbundschef Kalli Klements rapport från 2011 om Konstföreningarnas insatser och roll i skånska kommuner, och å andra sidan i Kultur Skånes vision om att biblioteken i framtiden ska utgöra ett nav i det lokala kulturlivet och bli ett slags kulturhus. Syftet var att genom föreläsningar och paneldebatt lyfta fram konstföreningarnas roll i de skånska kommunerna, belysa konstföreningarnas behov och aktuella verksamhetsläge, samt att tala om hur konstföreningar skulle kunna bli en del av ett nytt kulturhus/bibliotek. Därutöver visade seminariet på en rad lärandeexempel, belyste konstscenens aktuella struktur och behov genom en rad presentationer, och ett speed-dating mellan konstföreningar och övriga besökare av seminariet arrangerades. Konstens Vecka Konstens Vecka är en riksomfattande konsthändelse som äger rum vecka 40 varje år. Konstens Vecka arrangerades för första gången i Sverige 1985 men upphörde officiellt i slutet av 90-talet tog Sveriges Konstföreningar initiativet att återuppväcka Konstens Vecka. Även 2012 kunde distrikten ansöka om ett projektbidrag för evenemang under Konstens Vecka. Följande distrikt beviljades projektbidrag på kronor vardera: Blekinge, Gävleborg, Uppsala län och Västmanland. Konstens Vecka avslutades med Konstföreningarnas Dag i samarbete med Moderna Museet i Stockholm den 7 oktober. Ett 50-tal representanter för konstföreningarna samlades på Moderna Museet och de fick bland

9 9 annat lyssna på Mathias Jansson som presenterade den nya boken Konstföreningen i världen. Därefter samtalade Susanne Svenseid, direktör/förbundschef för Norske Kunstforeninger, med Ann-Christin Nykvist, ordförande, Sveriges Konstföreningar om konstföreningar i Europa. Deltagarna fick även möjlighet att se den aktuella utställningen med Wolfgang Tillmans och Picasso vs Duchamp. Susanne Olsson, Konstföreningarnas Dag på Moderna Museet, Stockholm Mathias Jansson presenterar Sveriges Konstföreningars nya bok om internationella konstföreningar på Konstföreningarnas Dag VANDRINGSUTSTÄLLNINGAR Teknikutställningen Utställningen Från skiss till färdigt verk visar fem olika grafiska tekniker: träsnitt, torrnål, linjeetsning, litografi och screentryck. Utställningen består av fem utvikbara lådor som är färdiga att hänga upp på väggen. Utställningen var utlånad vid fyra tillfällen under från Grafikens Hus Sveriges Konstföreningar och Grafikens Hus har tillsammans tagit fram 15 från Grafikens Hus: en vandringsutställning med femton grafiska blad av femton svenska konstnärer. Att grafiken bär på många språk i form av tekniker och bildberättelser är välkänt. 15 från Grafikens Hus visar den mosaik av möjligheter som grafiken ger. Utställningarna var tillsammans utlånade 10 gånger under Animationsinvasion Under 2011 skrevs avtal med Riksutställningar om att överta deras vandringsutställning Animationsinvasion och låna ut den till konstföreningar under Utställningen visas i Show Unitmöbeln som är speciellt framtagen för Riksutställningar av arkitekten Jonas Runberger. Filmprogrammet består av 28 filmer som ger en bra överblick över det konstnärliga uttryck som präglar animerad konstfilm idag. Under 2012 visades utställningen på fem platser i landet.

10 10 DISTRIKTSLEDARKONFERENS Distriktsledarkonferensen hösten 2012 genomfördes i Malmö oktober på Elite Hotel Savoy. Konferensen inleddes med att förbundschefen Kalli Klement presenterade utredningen Konstföreningarnas roll i Skåne, samt att Kamilla Rydahl från Region Skånes kulturförvaltning berättade om bildkonstens infrastruktur i Skåne. Konferensens tyngdpunkt låg på en diskussion och konklusioner om distriktens roll inom förbundet och i de regioner som de verkar i. Grupparbetena och diskussionerna inleddes med att Anders Norén, ordföranden i Sveriges Konstföreningar Gävleborg, berättade om arbetet i sitt distrikt. Under konferensen fick deltagarna även en grundlig presentation av förbundets konstpedagogiska arbete under de kommande åren. Den stod Caroline Lund, förbundets nya konstbildare och verksamhetsutvecklare, för. Förutom detta hann deltagarna även med att konstbilda sig. Karl-Bertil Hake, ordförande i konstföreningen vid Malmö högskola och suppleant i Sveriges Konstföreningars förbundsstyrelse stod för en uppskattad visning av konsten i Orkanen, Malmö Högskola. Gruppdiskussioner på distriktsledarkonferensen i Malmö UTSTÄLLNINGSERSÄTTNING Kulturrådet har under året beviljat Sveriges Konstföreningar ett bidrag till utställningsersättningar med kronor. De kriterier och villkor som gäller för utställningsersättningen har fastställts av Kulturrådet. Samtliga av Sveriges Konstföreningars anslutna konstföreningar har kunnat ansöka om utställningsersättning. Det är konstföreningen som ansöker och själva utställningsersättningen går till utställaren. Under året har utställningsersättningar utbetalats. Av dessa var 616 utbetalda till kvinnor och 424 till män. Antal utställningar med utställningsersättning var 860, varav 684 var separatutställningar och 176 grupputställningar. UTSTÄLLNINGSFÖRSÄKRING Genom samarbete med försäkringsföretaget Gefvert kan förbundets medlemmar teckna en förmånlig utställningsförsäkring och/eller en försäkring som täcker föreningarnas lager. Information, blanketter för ansökan och skadeanmälan samt utställningsvillkor finns som länk på förbundets hemsida.

11 11 INFORMATION OCH MARKNADSFÖRING Hemsida Sveriges Konstföreningars hemsida, På hemsidan publiceras regelbundet nyheter från förbundet och distrikten. Här finns studiematerial om föreningsteknik, konstbildningsmaterial, information om aktuella vandringsutställningar och andra resurser. Sveriges Konstföreningar har även ett nyhetsbrev som skickas ut ett antal gånger per år. På Konstföreningsportalen, har allmänna konstföreningar möjlighet att skapa sig en egen hemsida. Informationsmaterial Våra foldrar Bilda en konstförening och Om Sveriges Konstföreningar finns tillgängliga som print-on-demand från kansliet. Tillsammans med nya tryckta foldern KonstföreningsGuiden utgör de vårt basutbud av informationsmaterial. Boken Konstföreningen i världen Under två år intervjuade Mathias Jansson konstföreningar i Europa från Schweiz till Färöarna. Några av frågorna var: Vad är egentligen en konstförening och vilken betydelse har den för konstlivet idag? Intervjuerna sammanställdes och publicerades under hösten 2012 i bokform: Konstföreningen i världen av Mathias Jansson, (utgiven av Sveriges Konstföreningar, 2012), ISBN , 190 sidor. Boken En liten bok om andlighet i konsten Under 2012 handlade det övergripande konstbildningstemat om Andlighet i konsten. Under året som gick publicerade vi på vår hemsida material i form av intervjuer med konstnärer, konstnärsporträtt och reportage från olika delar av världen. Materialet bearbetades och publicerades i slutet av året i boken En liten bok om andlighet i konsten, red. Mathias Jansson och Caroline Lund, ISBN , (Sveriges Konstföreningar 2012). Samtalshandledningar Tillsammans med studieförbundet Sensus har vi fortsatt att ta fram nya handledningar i serien Tala konst, tala liv. I dagsläget finns det fyra olika handledningar tillgängliga på vår hemsida om bildkonst, performance, smyckeskonst och ljudkonst. KONTAKTER / SAMARBETEN Konstperspektiv Sveriges Konstföreningar har under året prenumererat på tidskriften Konstperspektiv till alla anslutna konstföreningar med sju exemplar per nummer. Förbundet har förfogat över två sidor för egen information, med Mathias Jansson som redaktör. Som stiftelsebildare för Stiftelsen Konstperspektiv åligger det styrelsen för Sveriges Konstföreningar att utse ordförande och styrelseledamöter i stiftelsens styrelse. Under år 2012 har Beate Sydhoff varit stiftelsens ordförande. Sveriges Konstföreningars förbundschef fungerar som stiftelsestyrelsens sekreterare.

12 12 Bildkonst Upphovsrätt i Sveriges (BUS) Sveriges Konstföreningar har i samverkan med BUS tagit fram ett avtal som gör att konstföreningarnas användning av konst blir enklare och billigare. Utgående från detta avtal tecknar varje distrikt och förening ett eget avtal med BUS. Folkrörelsernas Konstfrämjande (FKf) Sveriges Konstföreningar har haft ett avtal med Konstfrämjandet enligt vilket förbundet tillhandahåller konstbildningsservice till FKf:s distrikt och medlemsorganisationer. Det avtalet har sagts upp av Konstfrämjandet under år 2012 och för närvarande förs diskussioner om hur Sveriges Konstföreningar och Konstfrämjandet ska samarbeta. Konstnärernas Riksorganisation (KRO)/Sveriges Konsthantverkare & Industriformgivare (KIF) Förbundet har liksom under tidigare år haft nära kontakt med KRO/KIF. Utställningsersättning, samarbetsformer, organisationernas roller m.m. har genomlysts och diskuterats på möten och i informella samtal. Tillsammans med KRO/KIF arbetar Sveriges Konstföreningar med att höja beloppet för utställningsersättning och för att avtalet om Medverkans- och utställningsersättning (MU-avtalet) ska kunna tillämpas. Riksutställningar År 2011 utarbetade Sveriges Konstföreningar i samarbete med handläggare på Riksutställningar ett förslag på utbildning för ideella utställningsarrangörer. Hösten 2012 fattade sedan ledningen för Riksutställningar beslut om att gå vidare med detta samarbete. Samarbetet har utvecklats och efter Riksutställningars beslut påbörjade Sveriges Konstföreningar att tillsammans med Riksutställningar, Sensus och Länskultur Gävleborg ta fram en ettårig utbildning i samtidskonst och arrangörskap för konstföreningsledare eller motsvarande personer verksamma vid konstföreningarna. Utbildningen kommer att ha 30 platser och den kommer att genomföras som en pilot i Gävleborgs distrikt med start i januari Med år 2012 upphörde det avtal med Riksutställningar som gett konstföreningar möjlighet att låna utställningen Animationsinvasion från Sveriges Konstföreningar. Utställningen avslutade på Mora Konstförening och sändes därefter tillbaka till Riksutställningar med varma tack för en uppskattad utställning och ett gott samarbete. Mathias Jansson från Sveriges Konstföreningar följde med Riksutställningar på en studieresa till Berlin Biennalen den maj. Intrycken från resan redovisades i bloggform på förbundets hemsida och i en artikel i Konstperspektiv. Koalition för kulturdebatt I Koalition för kulturdebatt samarbetar Sveriges Konstföreningar med ABF, Amatörkulturens Samrådsgrupp-ax, Arena Idé, Folkets hus och parker, KLYS, KRO/KIF, Riksteatern, Runö Folkhögskola, SENSUS, SKTF, Tankesmedjan Det Osynliga, TCO och Teaterförbundet. Koalitionens övergripande syfte är att stimulera den kulturpolitiska debatten. Nätverket används huvudsakligen som opinionsbildande plattform. Under år 2012 påbörjades diskussioner inom koalitionen om att genomföra en serie med kulturpolitiska seminarier våren 2014 i samarbete med Kulturhuset i Stockholm.

13 13 Almedalsveckan Sveriges Konstföreningar medverkade under Almedalsveckan med en programpunkt. Måndagen den 2 juli höll professor Gunnar Bjursell en föreläsning om den Kulturella hjärnan på Konstmuseet i Visby för ca 40 personer i en fullsatt konferenslokal. Under sin föreläsning lät Gunnar Bjursell oss ta del av den senaste forskningen som visar hur musik, kultur och känslor påverkar hjärnan och hela vår organism på ett positivt sätt. Han redogjorde för många studier som visat på att kulturella upplevelser är rena medicinen för våra hjärnor och hjälper oss att hålla oss pigga och friska längre. Efter föreläsningen samtalade Gunnar Bjursell med Ann-Christin Nykvist, ordförande för Sveriges Konstföreningar och konstnären Berit Ångman Svedjemo om synen på kulturen i vårt samhälle och vårt behov av en allsidig kulturell kost i vardagen. KULTURPOLITIK Konstföreningarnas roll i Skåne I rapporten Konstföreningarnas insatser och roll i skånska kommuner (Se VB 2011) skriver Sveriges Konstföreningars förbundschef Kalli Klement att konstföreningarna i Skåne står för drygt 30 % av samtliga konstutställningar som arrangeras i regionen. En fråga som ställdes i rapporten var hur konstföreningarnas omfattande verksamhet och funktion i kommunernas konstliv bättre skulle kunna tas tillvara och tydligare vävas in i kommunernas arbete inom bild- och formområdet. För att utröna detta samt för att diskutera Kultur Skånes vision om att biblioteken i framtiden ska utgöra ett nav i det lokala kulturlivet och bli ett slags kulturhus anordnade Sveriges Konstföreningar, med bidrag från Kultur Skåne, ett seminarium onsdagen den 5 december på Media Evolution City i Malmö, se sid 8. Speed-dating på seminariet Konstföreningarnas roll i Skåne Paneldebatt om konsten, konstföreningen och kulturhuset med Maria Jacobsson, Astrid Göransson, Aron Fleming Sandberg Falk och Thomas Kjellgren. Moderator: Kalli Klement UTMÄRKELSER Diplom Följande konstföreningsledare har under året mottagit Sveriges Konstföreningars diplom för utomordentliga insatser inom konstföreningsrörelsen : Lennart Brisefalk, Västra Sörmlands Konstförening Ingemar Olsson, Varabygdens konstförening Tore Ternell, Varabygdens konstförening

14 14 MEDLEMMAR 2012 År 2012 var 816 konstföreningar anslutna till Sveriges Konstföreningar. Av de 816 föreningarna var 343 allmänna konstföreningar och 473 arbetsplatskonstföreningar. Distrikt 2012 totalt anslutna föreningar nya föreningar utträdda föreningar Alla Blekinge Bohuslän Dalarna Gotland Gävleborg Göteborg Halland Jämtland-Härjedalen Jönköpings län Kalmar län Kronoberg Norrbotten Skaraborg Skåne Stockholms län Sörmland Uppsala län Värmland Västerbotten Västernorrland Västmanland Älvsborg Örebro län Östergötland År 2012 har antalet medlemmar i Sveriges Konstföreningar minskat med 61. Bland de 10 konstföreningar som tillkommit som medlemmar är 7 allmänna konstföreningar och 3 är arbetsplatskonstföreningar. Av de 61 konstföreningar som under året upphört eller gått ur Sveriges Konstföreningar av andra orsaker är 45 arbetsplatskonstföreningar och 16 är allmänna. Den vanligaste orsaken till varför medlemskapet upphör för allmänna konstföreningar är att konstföreningen i sig har upphört, medan arbetsplatskonstföreningar anger som vanligaste skäl att de är för små och inte har någon nytta av Sveriges Konstföreningar.

15 15 Statistik över konstföreningar per distrikt (verksamhetsår 2011) För de 616 föreningar som rapporterade in statistik till Sveriges Konstföreningar för verksamhetsåret 2011, uppgick medlemsantalet till Dessa konstföreningar arrangerade sammanlagt utställningar och övriga kulturprogram såsom föreläsningar, kurser, studiecirklar och konstresor. Kolumn 1 Antal anslutna konstföreningar i distriktet 2 Varav allmänna konstföreningar 3 Varav arbetsplatskonstföreningar 4 Antal konstföreningar som skickat rapport till förbundet över statistik för verksamhetsår Antal medlemmar i konstföreningar nämnda i kolumn 4 6 Antal utförda resor 7 Antal utförda utställningar 8 Antal utförda kurser 9 Antal utförda föreläsningar 10 Antal övriga utförda arrangemang Antal kf varav allmän varav arb.pl Antal kf som rapporterat statistik till förb.kansli Medlemsantal för dessa konstföreningar resor utställn kurs föreläsn övr arr Alla Blekinge Bohuslän Dalarna Gotland Gävleborg Göteborg Halland Jämtl-Härjed Jönköpings län Kalmar län Kronoberg Norrbotten Skaraborg Skåne Stockholms län Sörmland Uppsala län Värmland Västerbotten Västernorrland Västmanland Älvsborg Örebro län Östergötland

16 16 FÖRBUNDSSTYRELSE Ordinarie ledamöter Ann-Christin Nykvist Ordf. Älvsjö konstförening Leif Bolin Vice.ordf. Sundsvalls konstförening Catrin Engman Kalix konstförening Mats Fastrup Aura konstförening Laila Filipsson Österhaninge konstförening Birgitta Westergren Lenken Alla Prima Suppleanter Karl-Bertil Hake Suppl. 2 Konstföreningen vid Malmö högskola Imola Mokos Suppl. 3 Mora konstförening Birgitta Rolff Suppl. 1 Konsthistoriska klubben i Linköping Adjungerade vid Sveriges Konstföreningars kansli Kalli Klement Emma Månsson Föredragande och kassaförvaltare Sekreterare Revisorer Lars-Göran Nilsson Gunnar Sahlin Limhamns konstförening Ronneby konstförening Revisorsuppleanter Bruno Christensen Sten Sandström Boxholms konstförening Kristianstads Konsthalls Vänner Valnämnd Ordinarie Britt Gars Urban Karlsson Karin Westergren Karlskrona konstförening Vallentuna konstförening Kiruna konstgille Suppleanter Margaretha Gustavsson Cennert Nilsson Saabs konstförening MoDo konstklubb FÖRBUNDSKANSLI Sveriges Konstföreningar, Tegnérgatan 60 A, Limhamn

17 17 PERSONAL Kalli Klement, förbundschef Mathias Jansson, webbredaktör/informatör Caroline Lund, konstbildare/verksamhetsutvecklare from Kristin Löfgren, kanslist Emma Månsson, koordinator Kristina Møster Nilsson, konstpedagog tom Susanne Olsson, ekonom, handläggare utställningsersättning STYRELSEMÖTEN Fyra protokollförda styrelsemöten har hållits. ANSLAG OCH BIDRAG Från Statens kulturråd fick förbundet kronor i bidrag, varav kronor avsåg utställningsersättning.

18 18 DISTRIKTSVERKSAMHETEN Sveriges Konstföreningars 24 distrikt bedriver en omfattande verksamhet i sina respektive regioner. Distrikten är förbundets förlängda arm och ägnar sig åt konst och föreningsbildande verksamhet. Deras viktigaste funktioner är att fungera som en plattform eller en samlingsplats för konstföreningarna och den konstbildande verksamheten i regionen samt att verka stimulerande för nätverksbyggande. Distrikten samarbetar gärna med andra aktörer inom sitt område och får stöd för sin verksamhet från kommuner och landsting, men tyvärr har stödet minskat under senare år. Distriktens extensiva verksamhet och breda kontaktnät inom sina respektive regioner utgör en viktig del av hela förbundets verksamhet. Blekinge Distriktet omfattar Blekinge län. Distriktsordförande har varit Britt Gars och studieledare Madeleine Hjortsberg. Distriktsstämman hölls den 14 april på Guö värdshus, Karlshamn. Distriktet erhöll i anslag för verksamhetsåret 2012: Region: Blekinge kronor Bohuslän Distriktet omfattar f d Göteborgs- och Bohuslän utom Göteborgs stad och Mölndals kommun. Distriktsordförande har varit Britt-Marie Ryberg och studieledareposten har varit vakant. Distriktsstämman hölls den 17 mars på Partille Slott, Kulturum. Distriktet erhöll i anslag för verksamhetsåret 2012: Region: Västra Götaland kronor Dalarna Distriktet omfattar Dalarnas län. Distriktet har varit vilande under år Gotland Gotlands distrikt har lagt ned sin verksamhet. Organisatoriskt kvarstår dock distriktet som en del av Sveriges Konstföreningar. Gävleborg Distriktet omfattar Gävleborgs län. Distriktsordförande och studieledare har varit Anders Norén. Distriktsstämman hölls den 31 mars i Kilafors. Distriktet erhöll i anslag för verksamhetsåret 2012: Kommun: Gävle kronor

19 19 Göteborg Distriktet omfattar Göteborgs stad och Mölndals stad. Distriktsordförande har varit Kerstin Vahlquist och studieledare Eva Knudsen. Distriktsstämman hölls den 28 mars i Galleri Majnabbe, Göteborg. Distriktet erhöll i anslag för verksamhetsåret 2012: Region: Västra Götaland Övrigt: Sensus studieförbund kronor Halland Distriktet omfattar Hallands län. Distriktet har varit vilande under år Jämtland Härjedalen Distriktet omfattar Jämtlands län. Distriktsordförandeposten har varit vakant och studieledare har varit Lena Spejare. Distriktsstämman hölls den 5 februari i Östersund. Distriktet erhöll i anslag för verksamhetsåret 2012: Region: Jämtlands läns landsting kronor Jönköping Distriktet omfattar Jönköpings län. Distriktsordförande har varit Ulla-Britt Lindqvist och studieledareposten har varit vakant. Distriktsstämman hölls den 24 mars i Tranås. Distriktet erhöll i anslag för verksamhetsåret 2012: Region: Landstinget Jönköpings län kronor Kalmar Distriktet omfattar Kalmar län. Distriktsordförande har varit Alf Karlsson. Distriktsstämman hölls den 21 april i Gunntorps Herrgård, Borgholm, Öland. Distriktet erhöll i anslag för verksamhetsåret 2012: Region: Regionförbundet i Kalmar län kronor Kronoberg Distriktet omfattar Kronobergs län. Distriktsordförande har varit Margareta Mjörndal och studieledare Sam Parmbäck. Distriktsstämman hölls den 22 mars.

20 20 Norrbotten Distriktet omfattar Norrbottens län. Distriktsordförande ha varit Karin Westergren och studieledare Eva Löfstrand. Distriktsstämman hölls den 11 april på Sunderby Folkhögskola. Distriktet erhöll i anslag för verksamhetsåret 2012: Region: Norrbottens läns landsting Kommun: Kiruna kommun Övrigt: Projektbidrag, NLL, Face Me II kronor Skaraborg Distriktet omfattar gamla Skaraborgs län utom Habo och Mullsjö kommuner, som tillhör Jönköpings län. Distriktsordförande har varit Margrét Kållberg och studieledare Britt-Marie Alexandersson. Skåne Distriktet omfattar Skåne län. Distriktsordförande har varit Chris Elland Pehrson. Distriktsstämman hölls den 21 april på Ystads konstmuseum. Stockholm Distriktet omfattar Stockholms län. Distriktsordförande har varit Reigun Thune Hedström och studieledare Laila Filipsson. Distriktsstämman hölls den 13 mars på Gamla Rådhuset, Stora Torget, Södertälje. Sörmland Distriktet omfattar Sörmlands län. Distriktsordförande har varit Pia Thunholm och studieledare Gunilla Olsson. Distriktsstämman hölls den 19 april på Värskäl, Bettna. Distriktet erhöll i anslag för verksamhetsåret 2012: Region: Södermanlands läns landsting: kronor Uppsala Distriktet omfattar Uppsala län. Distriktsordförande har varit Eva Håkansson och studieledare Helena Uppfeldt. Distriktsstämman hölls den 25 april på Läkemedelsverket, Uppsala, värd Läkekonst konstförening. Värmland Distriktet omfattar Värmlands län. Distriktsordförande och studieledare har varit Stefan Norén. Distriktsstämman hölls den 18 mars i församlingshemmet i Säffle.

21 21 Västerbotten Distriktet omfattar Västerbottens län. Distriktsordförande har varit Eva-Britta Karlsson och studieledareposten har varit vakant. Distriktsstämman hölls den 21 april i Skellefteå. Västernorrland Distriktet omfattar Västernorrlands län. Distriktsordförande har varit Svante Nilsson och studieledareposten har varit vakant. Distriktsstämman hölls den 11 september. Västmanland Distriktet omfattar Västmanlands län. Distriktsordförande har varit Bengt Götlin och studieledare Elsa Lill Strolz. Distriktsstämman hölls den 22 april på Galleri Astley, Uttersberg. Distriktet erhöll i anslag för verksamhetsåret 2012: Region: Västmanlands läns landsting kronor Älvsborg Distriktet omfattar f d Älvsborgs län. Distriktsordförande och studieledare har varit Birgitta Westergren Lenken. Distriktsstämman hölls den 24 mars i Hillsalen, Alingsås. Distriktet erhöll i anslag för verksamhetsåret 2012: Region: Västra Götaland. kulturnämnden kronor Örebro Distriktet omfattar Örebro län. Distriktsordförande har varit Siv Anderson och studieledare Eva Carlsson, Wicken von Post och Pär Bäckman. Distriktsstämman hölls den 17 april på Karlslunds Herrgård, Örebro. Distriktet erhöll i anslag för verksamhetsåret 2012: Region: Örebro läns landstings kulturnämnd kronor Östergötland Distriktet omfattar Östergötlands län. Distriktsordförande har varit Birgitta Rolff och studieledare Margaretha Gustavsson Distriktsstämman hölls den 14 mars i Linköpings Konsthall/Passagen.

22 22 STATISTIK ÖVER DISTRIKTENS ARRANGEMANG (VERKSAMHETSÅR 2012) 1 Antal konstbildningsarrangemang; kurser, föreläsningar, studiebesök etc. 2 Antal deltagare vid dessa konstbildningsarrangemang 3 Antal föreningsaktiviteter; årsstämma, sammanträden, besök etc. 4 Antal deltagare vid dessa föreningsaktiviteter Konstbildningsarrangemang Antal deltagare Föreningsaktiviteter Antal deltagare Alla Blekinge Bohuslän Dalarna (vilande) Gotland (vilande) Gävleborg Göteborg Halland (vilande) Jämtland Härjedalen Jönköping Kalmar Kronoberg Norrbotten Skaraborg Skåne Stockholm Sörmland Uppsala Värmland Västerbotten Västernorrland Västmanland Älvsborg Örebro Östergötland

23 23

24 24

25 25

26 26

27 27

28 28

29 29

30 30 Adress: Tegnérgatan 60A, Limhamn Tel: , fax: E-postadress: Hemsida:

Sveriges Konstföreningar PROTOKOLL 1(1) Tegnérgatan 60A 216 12 LIMHAMN. Östergötlands museum, Raoul Wallenbergs plats, Linköping

Sveriges Konstföreningar PROTOKOLL 1(1) Tegnérgatan 60A 216 12 LIMHAMN. Östergötlands museum, Raoul Wallenbergs plats, Linköping Sveriges Konstföreningar PROTOKOLL 1(1) Tegnérgatan 60A 216 12 LIMHAMN Art Förbundsstämma Tid Lördag den 30 maj 2015 Plats Östergötlands museum, Raoul Wallenbergs plats, Linköping 1 Förbundsstämman öppnas

Läs mer

Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2014 2014.01.01-2014.12.31

Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2014 2014.01.01-2014.12.31 och årsredovisning 2014 2014.01.01-2014.12.31 2 Organisationsnummer 846001-4882 2014 Innehållsförteckning Ordförande har ordet... 3 Vision och mål... 4 Konstbildning... 4 Konstens Vecka... 5 Seminarier...

Läs mer

RAPPORT 2015-05-31. Rapport från Sveriges Konstföreningars Förbundsstämma 2015

RAPPORT 2015-05-31. Rapport från Sveriges Konstföreningars Förbundsstämma 2015 Rapport från Sveriges Konstföreningars Förbundsstämma 2015 Förbundet kallade till förbundsstämma i Linköping den 29-31 maj 2015. Ett mycket omfattande program för stämman presenterades. Stämman omfattade

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

Billigt att bo dyrt att flytta

Billigt att bo dyrt att flytta Billigt att bo dyrt att flytta En undersökning från Länsförsäkringar 1 44 procent av de svenskar som äger sin bostad anser att de bor billigt Om du eller någon du känner egentligen vill flytta, men tvekar

Läs mer

Höstprogram 2014. Torsdag 4 september. Tisdag 30 september. Helgen 4-5 oktober. Onsdag 5 november. Onsdag 12 november. Torsdag 20 november

Höstprogram 2014. Torsdag 4 september. Tisdag 30 september. Helgen 4-5 oktober. Onsdag 5 november. Onsdag 12 november. Torsdag 20 november Höstprogram 2014 Torsdag 4 september Tisdag 30 september Helgen 4-5 oktober Onsdag 5 november Onsdag 12 november Torsdag 20 november Dramat i Arles - om van Gogh, Gaugin och Bernhard Föredrag av intendent

Läs mer

diagrambilaga skapande skola

diagrambilaga skapande skola diagrambilaga skapande skola Del 1 Här presenteras resultaten från sammanställningen av redovisningar. 1. Deltagande barn elever per år, antal År 4 År 5 År 6 År 7 År 8 År 9 0 10 000 20 000 30 000 40 000

Läs mer

Ansökan om utställningsersättning 2015 (2014-10-06)

Ansökan om utställningsersättning 2015 (2014-10-06) (2014-10-06) Ansökan om utställningsersättning 2015 Ansökan, i original, skickas senast en månad före aktuell utställning till: Sveriges Konstföreningar, Tegnérgatan 60 A, 216 12 Limhamn. För sent inkommen

Läs mer

Verksamhetsplan Konstfrämjandet Skåne 2015

Verksamhetsplan Konstfrämjandet Skåne 2015 1(7) Verksamhet Konstfrämjandet Skåne är en ideell förening med en omfattande verksamhet. Vi har länge arbetat med att sätta fokus på samtidskonsten i Skåne och Malmö och att ge befolkningen tillgång till

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006 Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare verksamhetsåret 2006 Styrelsen för YSS har under verksamhetsåret varit: fredag den 24 augusti 2007 Ordföranden fram till årsmötet i Skövde

Läs mer

Protokoll från samordningsgruppens möte den 1 april 2004 i Västerås

Protokoll från samordningsgruppens möte den 1 april 2004 i Västerås Protokoll från samordningsgruppens möte den 1 april 2004 i Västerås Närvarande: Anna-Lena Sörenson, Östergötland, ordf Agneta Jansson, Västra Götaland Ann Lindman, Gävleborg Cecilia Carpelan, Stockholm

Läs mer

Club Show 2013 AUGUSTI 2010

Club Show 2013 AUGUSTI 2010 AUGUSTI 2010 Club Show 2013 Hej! Hoppas alla haft en skön sommar! Dags igen för ett nyhetsbrev från klubbstyrelsen. Möten om framtidens SSRK Ingen sektion har ännu skickat in ansökan om att få arrangera

Läs mer

Nätverket för kultur i vården i Sverige 2013

Nätverket för kultur i vården i Sverige 2013 Nätverket för kultur i vården i Sverige 2013 Namn Titel och arbetsplats Hemsida E-post Ahlin, Lars Kulturmäklare www.sodertalje.se/k365 Lars.ahlin@sodertalje.se Södertälje kommun Agestam, Maria Samordnare

Läs mer

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Sammanfattning 86 procent av bolånetagarna i Sverige gör ingenting särskilt med anledning av finanskrisen

Läs mer

Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009

Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Sammanfattning 87 procent av dem som har avtalspension betald av arbetsgivaren

Läs mer

Lidköpings Konstförenings verksamhetsberättelse för 2014. Föreningens 79:e verksamhetsår

Lidköpings Konstförenings verksamhetsberättelse för 2014. Föreningens 79:e verksamhetsår Lidköpings Konstförenings verksamhetsberättelse för 2014 Föreningens 79:e verksamhetsår Lidköpings Konstförening Styrelsen för Lidköpings Konstförening avger följande verksamhetsberättelse för 2014 föreningens

Läs mer

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Länsnamn Beskrivning Antal Blekinge län Hyreshusenhet, tomtmark. 74 Blekinge län Hyreshusenhet, med saneringsbyggnad 2 Blekinge län Hyreshusenhet,

Läs mer

Under 2012 ska särskilt intresse ägnas åt nationell civil-militär samverkan samt nationell försvarsplanering.

Under 2012 ska särskilt intresse ägnas åt nationell civil-militär samverkan samt nationell försvarsplanering. allmänna försvarsföreningen Sida 1 (8) Verksamhetsplan 2012 1. Inriktning i stort Allmänna Försvarsföreningen (AFF) ska verka för att vara ett forum för information och debatt om försvars- och säkerhetsfrågor

Läs mer

Protokoll STHFs kongress 2014-03-29 Svenska Mässan, Göteborg

Protokoll STHFs kongress 2014-03-29 Svenska Mässan, Göteborg Protokoll STHFs kongress 2014-03-29 Svenska Mässan, Göteborg 1 Öppnande STHFs ordförande Yvonne Nyblom hälsar alla kongressdeltagare välkomna och förklarar STHFs kongress 2014 öppnad. Nyblom håller ett

Läs mer

Comenius fortbildning omg 2, april 2012

Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Beviljas med svenska medel Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i EUR Dnr Projekt/aktivitet Poäng Land 2012:2304 Jobbskuggning 101 F Karlskrona Blekinge län 1 434

Läs mer

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner LRF Konsult är Sveriges största mäklare för skogsfastigheter och producerar fortlöpande prisstatistik på området. Prisstatistiken grundas på

Läs mer

Val som ska förrättas av valkongressen

Val som ska förrättas av valkongressen VALKONGRESSEN 24 MARS 2015 Val som ska förrättas av valkongressen FÖRSLAG FRÅN VALUTSKOTTET Förslag till protokoll från valutskottet Närvarande Lilly Bäcklund (S), Västerbotten (ordförande) Johan Sjölander

Läs mer

Comenius fortbildning, april 2013

Comenius fortbildning, april 2013 Comenius fortbildning, april 2013 Beviljade Dnr Projekt/aktivitet Poäng Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i euro 2151-2013 Konferens 115 M Ängelholm Skåne län 1310 PT 2374-2013 Allmän fortbildningskurs

Läs mer

Älvsborgs Trädgårdsförbund. Valsamverkan Västernorrlands Län Gulli Hedin

Älvsborgs Trädgårdsförbund. Valsamverkan Västernorrlands Län Gulli Hedin Deltagare Fullmäktige 6/4 2014 Bilaga 1 Röstberättigade Västerbottens Läns Trädgårdsförbund Yvonne Lundqvist Västerbottens Läns Trädgårdsförbund Hans Lövgren Västerbottens Läns Trädgårdsförbund Kaisa Lövgren

Läs mer

KULTURPROJEKTET OPEN MINDS

KULTURPROJEKTET OPEN MINDS MARKARYDS RIKSTEATERFÖRENING KULTURPROJEKTET OPEN MINDS Styrgrupp Minnesanteckningar 2013-09-02 Datum: 2013-09-02 Tid: 18.30-21.00 Plats: ABF:s verksamhetskontor i Markaryd Drottninggatan 18 Närvarande

Läs mer

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust?

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust? Spelet om hälsan Vägval för neurosjukvården - vinst eller förlust? Landsting Sjukhus Aktuellt väntetidsläge Aktuellt väntetidsläge till neurologisk specialistsjukvård Väntetider i vården. SKLs hemsida.

Läs mer

KONTAKTOMRÅDEN. Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder:

KONTAKTOMRÅDEN. Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder: 1 KONTAKTOMRÅDEN Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder: du som medlem dig när du behöver hjälp i någon facklig fråga

Läs mer

KONSTFÖRENINGSSKOLAN 1

KONSTFÖRENINGSSKOLAN 1 KONSTFÖRENINGSSKOLAN 1 2 Varmt välkommen till Konstföreningsskolan! Att arbeta ideellt i en konstförening är något av det roligaste man kan göra när man är konstintresserad. Det är KONST man tänker när

Läs mer

En undersökning om konstnärskap i Västmanland

En undersökning om konstnärskap i Västmanland Information från Kulturutveckling konst En undersökning om konstnärskap i Västmanland 2014-04-08 Under våren 2014 har tretton konstnärer svarat på frågor kring sitt konstnärskap och arbete som konstnär.

Läs mer

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter FUB Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter Ordförande Vakant Vice ordf Carin Mellberg Rita Carlsson Ann-Britt Sundström Mikael Svedberg Daniel Jönsson Elin Vesterlund

Läs mer

Välkommen till SBR. Grattis! DU är nu en av drygt 10 000 biodlare i Sverige. Det är vi som håller Sverige blommande! www.biodlarna.

Välkommen till SBR. Grattis! DU är nu en av drygt 10 000 biodlare i Sverige. Det är vi som håller Sverige blommande! www.biodlarna. Välkommen till SBR Grattis! DU är nu en av drygt 10 000 biodlare i Sverige. Det är vi som håller Sverige blommande! Foto: Janne Mårtensson Du vet väl att: 2/3 av det du har på tallriken är i något led

Läs mer

PRESSINFORMATION. En jämförelse länen emellan visar signifikanta skillnader (över-, underrepresentationer) för följande län och drömmar:

PRESSINFORMATION. En jämförelse länen emellan visar signifikanta skillnader (över-, underrepresentationer) för följande län och drömmar: PRESSINFORMATION Bilaga 1 Visby, 22 november Drömbarometern Svenska folkets livsdrömmar - per län Utmärkande skillnader mellan Sveriges län Svenska folkets livsdrömmar skiljer sig mellan länen. Topplistorna

Läs mer

Hoppas ni får en underbar sommar!

Hoppas ni får en underbar sommar! juni 2015 Till alla Klippan-sektioner Hej alla vänner i Klippan-sektionerna! brev Bild från Almedalen Foto: Mikael Svedberg Nu kanske ni inte träffas så ofta när sommaren är här? Då kan du ta med nyhetsbrevet

Läs mer

Attestrutiner Fackförbundet ST (gäller från 2013-10-24)

Attestrutiner Fackförbundet ST (gäller från 2013-10-24) Attestrutiner Fackförbundet ST (gäller från 2013-10-24) Ordinarie attestansvariga ska utföra attesten. Före attest ska sakgranskning ske. Sakgranskare och attestant får inte vara samma person. Endast vid

Läs mer

Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor

Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor Företagets resultat i kronor senaste tre månader jämfört med förra året 100% 90% 80% 70% 60% Om du ser till de senaste tre månaderna, har ditt företags resultat i kronor

Läs mer

Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig!

Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig! Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig! ST, 2004. Produktion: STs informationsenhet/hellgren Grafisk form. Illustration: Lukas Möllersten. Tryck: EO Grafiska, december 2006. Upplaga: 3 000

Läs mer

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2007-2008 avseende Stockholmspostens Konstförening

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2007-2008 avseende Stockholmspostens Konstförening Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2007-2008 avseende Stockholmspostens Konstförening Medlemsantal Antalet medlemmar den sista oktober 2008 var 120 (116) stycken medlemmar. Vi har fått 14 nya medlemmar

Läs mer

Välkommen till Biodlarna

Välkommen till Biodlarna Välkommen till Biodlarna Grattis! DU är nu en av drygt 11000 biodlare i Sverige. Det är vi som håller Sverige blommande! Foto: Janne Mårtensson Du vet väl att: 2/3 av det du har på tallriken är i något

Läs mer

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010.

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DISTRIKT NORRBOTTENS Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret. Årets som gick 2 Distriktsverksamheten 3 Distriktstyrelsens

Läs mer

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Blekinge län * 18 16880 20 20980 25 24980 36 44680 39 50680 51 72724 52 74924 Karlshamn 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 Karlskrona 6 8100 8 12200 9 13000 20 32700 20 32700 20 32700 20

Läs mer

EXTRA PARKINSONBLAD. Information till medlemmar Parkinsonföreningen i Västra Sverige. Bladansvarig Inger Celion

EXTRA PARKINSONBLAD. Information till medlemmar Parkinsonföreningen i Västra Sverige. Bladansvarig Inger Celion EXTRA PARKINSONBLAD Information till medlemmar Parkinsonföreningen i Västra Sverige Juni 2013 Bladansvarig Inger Celion Glad Midsommar! Jag har fått låna en tidskrift - Medicinsk access - av en granne,

Läs mer

Tabell 1:8. Total utlåning efter län. Antal i 1000-tal.

Tabell 1:8. Total utlåning efter län. Antal i 1000-tal. Tabell 1:8. Total utlåning efter län. i 1000-tal. Andel utlån av samtliga utlån (%) Utlån till verks. där reg. ej sker Fjärrlån Inlånade Utlånade Riket 69 892 58 462 11 430 83,6 16,4 3 394 419 384 Skåne

Läs mer

Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan?

Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan? Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan? Frågan om ett eventuellt vinstförbud för privata aktörer i välfärden är en fråga som kommer att diskuteras under Socialdemokraternas partikongress den

Läs mer

2 000 kronor per månad Svenskens vanligaste sparande. Undersökning av Länsförsäkringar

2 000 kronor per månad Svenskens vanligaste sparande. Undersökning av Länsförsäkringar kronor per månad Svenskens vanligaste sparande Undersökning av Länsförsäkringar Sammanfattning 1 (3) 46 procent av svenskarna sparar mindre än 1 000 kronor i månaden eller inget alls. 21 procent sparar

Läs mer

För att se sjukhusens resultat per åtgärd år för år, se Swedehearts årsrapporter: http://www.ucr.uu.se/swedeheart/index.

För att se sjukhusens resultat per åtgärd år för år, se Swedehearts årsrapporter: http://www.ucr.uu.se/swedeheart/index. Kvalitetsindex sjukhusens resultat 2013 och 2012 Det svenska kvalitetsregistret Swedeheart tar varje år fram ett kvalitetsindex över den svenska hjärtsjukvården. Kvalitetsindexet, som Hjärt-Lungfonden

Läs mer

Konstens vecka 26 september 5 oktober 2014 Arrangemang i hela länet med konstutställningar och föreläsningar.

Konstens vecka 26 september 5 oktober 2014 Arrangemang i hela länet med konstutställningar och föreläsningar. PROGRAM HÖST 2014 Konstens vecka 26 september 5 oktober 2014 Arrangemang i hela länet med konstutställningar och föreläsningar. Fredag 26 september kl 16, Stjärntorget Invigning av Konstens vecka Tal och

Läs mer

Verksamhetsidé Betoning på att göra något för kollektivet, för bild och formscenen i stort i regionen.

Verksamhetsidé Betoning på att göra något för kollektivet, för bild och formscenen i stort i regionen. Resurscentrum workshop Jämtland Östersund 2011-03-03 Anteckningar Karin Larsson Konsthandläggare Tar anteckningar för Karin Kvam Verksamhetsidé Betoning på att göra något för kollektivet, för bild och

Läs mer

Radioundersökningar. Rapport II 2015. TNS Sifo. Radioundersökningar

Radioundersökningar. Rapport II 2015. TNS Sifo. Radioundersökningar Radioundersökningar Rapport II 2015 TNS Sifo Radioundersökningar TNS Sifo 2015 1531602 TNS Sifo Radioundersökningar Rapport II 2015, lokala områden Denna rapport omfattar data avseende radiolyssnandet

Läs mer

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Årsmöte 2014 Torsdagen den 30 januari 2013

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Årsmöte 2014 Torsdagen den 30 januari 2013 Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Årsmöte 2014 Torsdagen den 30 januari 2013 Plats: Aptitgården, Vädursgatan 5 Gårda-GÖTEBORG Program: (Inskrivning from 16.45) 16.45-17.30 Lättare förtäring 17.30-18.00

Läs mer

Comenius fortbildning januari 2012

Comenius fortbildning januari 2012 Comenius fortbildning januari 2012 Beviljade Dnr Projekt/aktivitet Poäng Beviljat antal mobiliteter Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i (ange valuta) 2012:370 Språkmetodkurs (centr) 83 1 F Ronneby Blekinge

Läs mer

Alla deltagare får också ett exemplar av lärarhandledningen Att öppna nya världar.

Alla deltagare får också ett exemplar av lärarhandledningen Att öppna nya världar. Källa till webbadress: http://www.riksteatern.se/content/forelasningatt-oppna-nya-varldar-0 Om att gå på teater med barn i förskola och skola Att gå på teater kan vara en fantastisk upplevelse och bli

Läs mer

Kontaktuppgifter om den funktion inom respektive landsting som svarar för att vidareförmedla utomlänsremisser till privata vårdgivare

Kontaktuppgifter om den funktion inom respektive landsting som svarar för att vidareförmedla utomlänsremisser till privata vårdgivare PROMEMORIA Vårt dnr 2015-09-16 Avdelningen för vård och omsorg Sektionen för hälso- och sjukvård Hasse Knutsson Kontaktuppgifter om den funktion inom respektive landsting som svarar för att vidareförmedla

Läs mer

FUB Östergötlands län verksamhetsberättelse 2014

FUB Östergötlands län verksamhetsberättelse 2014 FUB Östergötlands län verksamhetsberättelse 2014 Styrelse Revisorer Gunnar Besson Elisabeth Ingvarsson Sven-Erik Blixt Ingegerd Carlman Katarina Sandberg Angelica Mörner Johanna Palm Karin Heggby Margareta

Läs mer

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 2015-01-25 Sidan 1 av 5 Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 Sammanfattning av verksamhetsåret Under året har vi genomfört ett antal evenemang och aktiviteter där vi mött cirka

Läs mer

22.03.2011 09:26 QuestBack export - Smärtvården 2011

22.03.2011 09:26 QuestBack export - Smärtvården 2011 Smärtvården 2011 Publicerad från 21.02.2011 till 25.03.2011 813 respondenter (749 unika) 1. Kön? 1 Kvinna 72,4 % 583 2 Man 27,6 % 222 Totalt 805 1 2. Ålder? 1 Under 19 år 0,4 % 3 2 20-29 år 1,9 % 15 3

Läs mer

Vi utbildar, bildar och utvecklar idrotten.

Vi utbildar, bildar och utvecklar idrotten. Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2014 Vi utbildar, bildar och utvecklar idrotten. Innehåll 3 FÖRBUNDSORDFÖRANDE Det är roligt att vara idrottsledare! 4 GENERALSEKRETERARE Vi fortsätter vårt utvecklingsarbete

Läs mer

Dödsboägda och flerägda jordbruksfastigheter. vilka regler gäller

Dödsboägda och flerägda jordbruksfastigheter. vilka regler gäller Dödsboägda och flerägda jordbruksfastigheter vilka regler gäller Jordbruksinformation 8 2008 Regler för dödsboägda och flerägda jord- och skogsbruksfastigheter Jord- och skogsbruksfastigheter, taxerade

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 20 februari och 17 mars 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 508 fastighetsmäklare.

Läs mer

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter. Vice ordf Carin Mellberg Carina Burman Ann-Britt Sundström Jan-Erik Nordlund Daniel Jönsson Anita Edström

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter. Vice ordf Carin Mellberg Carina Burman Ann-Britt Sundström Jan-Erik Nordlund Daniel Jönsson Anita Edström FUB Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter Ordförande Vakant Vice ordf Carin Mellberg Carina Burman Ann-Britt Sundström Jan-Erik Nordlund Daniel Jönsson Anita Edström

Läs mer

Minnesanteckningar från SKYREVs utbildningskommitté 2006-04-28. Thomas Andersson, ordförande; Ulf Persson, Lennart Ledin och Lena Joelsson

Minnesanteckningar från SKYREVs utbildningskommitté 2006-04-28. Thomas Andersson, ordförande; Ulf Persson, Lennart Ledin och Lena Joelsson Minnesanteckningar från SKYREVs utbildningskommitté 2006-04-28 Plats: Ernst & Young, Stockholm Tid: 2006-04-28, klockan 10.00 14.00 Deltagare: Thomas Andersson, ordförande; Ulf Persson, Lennart Ledin och

Läs mer

Stadgar för Equmenia region Svealand

Stadgar för Equmenia region Svealand Stadgar för Equmenia region Svealand 1 Regionens grund, namn och uppdrag JESUS KRISTUS ÄR HERRE. Equmenia region Svealand delar denna bekännelse från Filipperbrevet 2:11 med kristna genom alla tider. Barn-

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 20140114 Sidan 1 av 5 'Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2013 Sammanfattning av verksamhetsåret Året började med att den nya styrelsen, på uppdrag av årsmötet, organiserade ett extramöte

Läs mer

Resultat. Politikerpanelen - Kommun. Demoskop 2012/2013

Resultat. Politikerpanelen - Kommun. Demoskop 2012/2013 Resultat Politikerpanelen - Kommun Demoskop 2012/2013 Om politikerpanelen Politikerpanelen är ett årligen återkommande instrument där Demoskop speglar utvecklingen i Sveriges kommuner, landsting och regioner

Läs mer

Klaga på vården. Tycker du att du har fått fel vård eller behandling? Är du inte nöjd med den förklaring du får av vårdpersonalen?

Klaga på vården. Tycker du att du har fått fel vård eller behandling? Är du inte nöjd med den förklaring du får av vårdpersonalen? 2013-08-16 1(9) Klaga på vården Om du har klagomål på vården kan du både som patient och närstående framföra dina synpunkter. På så sätt bidrar du till att göra vården säkrare. Det finns flera instanser

Läs mer

Protokoll Nitus styrelsemöte 19 mars via Adobe Connect

Protokoll Nitus styrelsemöte 19 mars via Adobe Connect Nätverket för kommunala lärcentra Protokoll Nitus styrelsemöte 19 mars via Adobe Connect Närvarande: Kent Wallén, Katrineholm /Vingåker Agneta Lindqvist, Gotland Jerry Engström, Västervik Mats Larsson,

Läs mer

RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT

RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT Stålboda 2005-08-20 arr: Bromma Skf WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 1 Bälgviken 1156 Jonas Malmqvist 141 96 237 Niklas Halling 141 93 234 Hans Sundén 138 93 231 Helena

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 20 Härmed lämnas redogörelse för föreningens verksamhet under ovanstående period. Föreningens styrelse har under verksamhetsåret 20 haft följande sammansättning: Ordförande Marinette

Läs mer

Sydsvensk regionbildning ideell förening

Sydsvensk regionbildning ideell förening Sydsvensk regionbildning ideell förening Anteckningar från styrelsemöte fredagen den 21 februari 2014 Mötet ägde rum i Konsthallen, Borgmästaregatan 17 i Karlskrona klockan 10-14.30. Närvarande: Landstinget

Läs mer

Media Monitor Report April 2012

Media Monitor Report April 2012 Utskriftsdatum: 2012-05-01 Arkivet för Ufo-Forskning Media Monitor Report April 2012 Innehållsförteckning Rubrik Sida Media Monitor Report 2 Statistik per medietyp - Table 3 Statistik per medietyp - Grafisk

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 hrf VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR2014 Styrelsen för HÖRSELSKADADES DISTRIKT I VÄSTERBOTTENS LÄNfår härmed lämna följande verksamhetsberättelse. Hörselskadades distrikt i Västerbottens

Läs mer

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 September 2009 Rapport från Soliditet: Inkomstutveckling 2008 Soliditets granskning av totalt 5,4 miljoner deklarationer, motsvarande cirka 75 procent av samtliga

Läs mer

Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys

Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys Kontantinsats Undersökning bland föräldrar och unga om hur de ser på finansieringen av den första bostaden Juni 2015 1 Föräldrarna

Läs mer

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening Den svenska lanthandeln Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening 1 Inledning Sveriges lanthandlare har och har haft en viktig funktion. Lanthandeln har bidragit

Läs mer

Styrelsen för Östgötadistriktet av Riksförbundet Unga Musikanter avger följande berättelse för verksamhetsåret 2011.

Styrelsen för Östgötadistriktet av Riksförbundet Unga Musikanter avger följande berättelse för verksamhetsåret 2011. 1(5) Verksamhetsberättelse för RIKSFÖRBU DET U GA MUSIKA TER ÖSTERGÖTLA D 2011 Styrelsen för Östgötadistriktet av Riksförbundet Unga Musikanter avger följande berättelse för verksamhetsåret 2011. Föreningar

Läs mer

Remiss nya stadgar. Till SPF distrikt och SPF föreningar

Remiss nya stadgar. Till SPF distrikt och SPF föreningar November 2013 Till SPF distrikt och SPF föreningar Remiss nya stadgar Hur kan SPF möta framtidens utmaningar? Kongressen 2011 beslöt att Förbundsstyrelsen skulle tillsätta en arbetsgrupp för att förbereda

Läs mer

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner LRF Konsult är Sveriges största mäklare för skogsfastigheter och producerar fortlöpande prisstatistik på området. Prisstatistiken grundas på

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2010

Verksamhetsberättelse för 2010 Verksamhetsberättelse för 2010 Helsingborg Verksamhetsberättelse för 2010 Styrelsen Ordförande Vice ordförande Kassör Ledamöter Dan Karlsson Ann-Christine Malmgren Tomas Nordström Lillebil Pettersson Åke

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008. Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008. Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter 1 FUB Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter Ordförande Vakant Vice ordf Gunilla Svanbeck Karina Ekwall Gudrun Sandström Carin Mellberg Jan-Erik Nordlund Anita Edström

Läs mer

LONE LARSEN. Född 1955 bor och verkar i Höganäs Autodidakt UTSTÄLLNINGAR OCH PROJEKT I URVAL. 2007 Corpus Galleri Mårtenson & Persson, Stockholm

LONE LARSEN. Född 1955 bor och verkar i Höganäs Autodidakt UTSTÄLLNINGAR OCH PROJEKT I URVAL. 2007 Corpus Galleri Mårtenson & Persson, Stockholm LONE LARSEN Född 1955 bor och verkar i Höganäs Autodidakt UTSTÄLLNINGAR OCH PROJEKT I URVAL. 2007 Corpus Galleri Mårtenson & Persson, Stockholm 2006 Galleri Mårtenson & Persson. Båstad Dunkers Kulturhus.

Läs mer

Arbetar du för kommunen?

Arbetar du för kommunen? Datum/Date Dnr/Ref.no. 2014-12-1 161-KB 979-2014 Minnesanteckningar Kvalitetsdialog 21 november 2014 1. Dagen inleddes av Riksbibliotekarie Gunilla Herdenberg, som hälsade välkommen och uttryckte sin glädje

Läs mer

Verksamhetsberättelse Distriktungdomssektionen 2012

Verksamhetsberättelse Distriktungdomssektionen 2012 Verksamhetsberättelse Distriktungdomssektionen 2012 Innehållsförteckning Ordförande har ordet 3 DUS STYRELSEN 2012 4 SAMMANTRÄDEN UNDER ÅRET 4 DUS VERKSAMHET UNDER 2012 5 DUS årsmöte 5 US-campen 5 Vi i

Läs mer

Media Monitor Report Mars 2012

Media Monitor Report Mars 2012 Utskriftsdatum: 2012-04-01 Arkivet för Ufo-Forskning Media Monitor Report Mars 2012 Innehållsförteckning Rubrik Sida Media Monitor Report 2 Statistik per medietyp - Table 3 Statistik per medietyp - Grafisk

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014. Distriktsstyrelsen i Västerbotten 2014-11-04. Verksamhetsår 2014-01-01 2014-12-31

Verksamhetsberättelse 2014. Distriktsstyrelsen i Västerbotten 2014-11-04. Verksamhetsår 2014-01-01 2014-12-31 2014-11-04 Verksamhetsberättelse 2014 Distriktsstyrelsen i Västerbotten Verksamhetsår 2014-01-01 2014-12-31 Styrelsen har bestått av: Agneta Emilsson, sekreterare och webbansvarig David Salmi, ledamot

Läs mer

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS HANDBOK för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS Världen angår oss Centerkvinnornas fond Världen angår oss (VAO) är fonden för Centerkvinnornas medlemmar som vill jobba för en

Läs mer

Eget företagande och livskvalitet. En undersökning om småföretagares villkor och attityder från Fria Företagare och Visma

Eget företagande och livskvalitet. En undersökning om småföretagares villkor och attityder från Fria Företagare och Visma Eget företagande och livskvalitet En undersökning om småföretagares villkor och attityder från Fria Företagare och Visma Hösten 2013 Eget företagande ger högre livskvalitet Tre av fyra företagare anser

Läs mer

HANDBOK. för ungdomsansvariga i FN-föreningar

HANDBOK. för ungdomsansvariga i FN-föreningar HANDBOK för ungdomsansvariga i FN-föreningar Svenska FN-förbundet Box 151 15 104 65 Stockholm Tel: 08-462 25 40 Fax: 08-641 88 76 E-post: info@fn.se webb: www.fn.se Svenska FN-förbundet, september 2011

Läs mer

Budget för verksamhetsår 2015 anvisningar för lokalavdelningar

Budget för verksamhetsår 2015 anvisningar för lokalavdelningar Budget för verksamhetsår 2015 anvisningar för lokalavdelningar Det är nu dags att börja planera aktiviteter med budget för 2015. Tänk på att ni i styrelsen även behöver förankra budgetförslagen hos era

Läs mer

Ordförandekonferens 11-14/10 2012. TanumStrand

Ordförandekonferens 11-14/10 2012. TanumStrand Ordförandekonferens 11-14/10 2012 TanumStrand HW 11-14/10 2012 Sid 1 (6) Deltagarförteckning... 3 Torsdag 11/10... 4 Inledning... 4 Information från sektionerna... 4 Fredag 12/10... 5 Information... 5

Läs mer

Inbjudan till Sydostkonferens 2015

Inbjudan till Sydostkonferens 2015 Inbjudan till Sydostkonferens 2015 Moderaterna i Östra Götaland har nöjet att inbjuda till årets stora evenemang i sydöstra Sverige Sydostkonferensen! Vi vänder oss i första hand till samtliga kommunal-

Läs mer

Distrikt Förnamn Efternamn Golfklubb Blekinge Bohuslän Dal Dalarna Gotland/kontaktperson Gästrike/Hälsinge Göteborg Halland Jämtland-Härjedalen

Distrikt Förnamn Efternamn Golfklubb Blekinge Bohuslän Dal Dalarna Gotland/kontaktperson Gästrike/Hälsinge Göteborg Halland Jämtland-Härjedalen Distrikt Förnamn Efternamn Golfklubb Blekinge Eva Johansson 0 Johan Bjerngren Ronneby Anders Johansson 0 Bohuslän Dal Thore Carlsson Stenungsund Rickard Thörnqvist Gullbringa Birger Kjellstedt Mellerud

Läs mer

Nystartade företag efter kvartal 2010

Nystartade företag efter kvartal 2010 Nystartade företag efter kvartal 2010 Innehållsförteckning Nystartade företag efter kvartal 2010 2 Tabell 1 Antal nystartade företag 2010 efter kvartal och branschgrupp (SNI 2007) 3 Tabell 2 Antal nystartade

Läs mer

En statistisk analys av personliga assistenters löne- och anställningsvillkor under perioden 2003-2005

En statistisk analys av personliga assistenters löne- och anställningsvillkor under perioden 2003-2005 Bilaga Dnr a06-1969 En statistisk analys av personliga assistenters löne- och anställningsvillkor under perioden 2003-2005 Från januari 2004 till oktober 2006 har antalet medlemmar som arbetar som personlig

Läs mer

Miljöteknikföretag i Gävleborg

Miljöteknikföretag i Gävleborg Miljöteknikföretag i Gävleborg All data som ligger till grund för presentationen är hämtad från Vinnovas analys VA 2013:06, Företag inom miljötekniksektorn 2007-2011. (2014 har Green Business Region definierat

Läs mer

Ersättningstagare som får grundbelopp från arbetslöshetskassan

Ersättningstagare som får grundbelopp från arbetslöshetskassan Fakta PM 3:2006 Ersättningstagare som får grundbelopp från arbetslöshetskassan Utgångspunkten för denna PM är att drygt 96 000 personer, det vill säga drygt 15 procent, endast erhöll arbetslöshetsersättning

Läs mer

Deltagande team, fördelade per genombrottsprogram, i Bättre vård mindre tvång 2010-2014

Deltagande team, fördelade per genombrottsprogram, i Bättre vård mindre tvång 2010-2014 Deltagande team, fördelade per genombrottsprogram, i Bättre vård mindre tvång 2010-2014 Team Namn Verksamhet/Inriktning Landsting/Region Genombrottsprogram I 1 Södermalms psykiatriska enhet, Allmän Stockholms

Läs mer

Nystartade företag första kvartalet 2012

Nystartade företag första kvartalet 2012 Nystartade företag första kvartalet 2012 Innehållsförteckning Tabell 1 Antal nystartade företag kvartal 1 2011 - kvartal 1 2012 efter branschgrupp (SNI 2007) 3 Tabell 2 Antal sysselsatta i nystartade företag

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län

Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län Blekinge län Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län Undersökningen genomfördes mellan den 25 februari och 20 mars 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1033 fastighetsmäklare.

Läs mer

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014 SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014 INNEHÅLL 1. Ordföranden har ordet 2. Styrelsens berättelse Styrelsens sammansättning och organisation 3. Styrelsemöten

Läs mer

Revisorernas ekonomi i landstingen och regionerna

Revisorernas ekonomi i landstingen och regionerna FAKTABAS REVISION 2012 1 Innehåll Inledning... 3 Ekonomiska förutsättningar... 4 Budgetberedning... 4 Underlag för revisorernas anslagsframställning... 4 Otillräckliga resurser?... 5 Revisorernas arvoden...

Läs mer