Verksamhetsberättelse och årsredovisning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2014 2014.01.01-2014.12.31"

Transkript

1 och årsredovisning

2 2 Organisationsnummer Innehållsförteckning Ordförande har ordet... 3 Vision och mål... 4 Konstbildning... 4 Konstens Vecka... 5 Seminarier... 5 Vandringsutställningar Distriktsledarkonferens Utställningsersättning, utställningsförsäkring Information och marknadsföring Kontakter, samarbeten Kulturpolitik Utmärkelser Medlemmar Statistik över konstföreningar per distrikt Förbundsstyrelse Kansli, personal, anslag och bidrag Distriktsverksamheten Årsredovisning och revisionsberättelse... 25

3 3 ORDFÖRANDE HAR ORDET Verksamhetsåret har präglats av många insatser för att stärka konstbildning. Som alltid i vår ideella rörelse har det skett med stort engagemang och arbetsglädje hos föreningar och distrikt och med professionellt stöd från vårt kansli i Limhamn. Att utveckla vår kunskap och förståelse för den samtida konsten är ett grunduppdrag som alltid finns på vår dagordning. I samarbete med Riksutställningar, Sensus och Länskultur Gävleborg har vi genomfört en ettårig utbildning; Samtidskonst, publik och arrangörskap en utbildning för konstföreningar. Genom detta nytänkande projekt har förbundet lyft fram hur professionella curatorer kan ge stöd i konstföreningsarbetet. Utbildningen får en fortsättning i form av studiecirklar som arrangeras i samarbete med Sensus. Detta är återigen ett exempel på att samarbetet med Sensus ger våra distrikt och konstföreningar tillgång till värdefull kunskap och hjälp i konstbildningsarbetet. Fortsatt samarbete med Riksutställningar och fördjupat samarbete med landets konstkonsulenter stärker vår förening ytterligare. Under temat Arbetets konst har vi börjat tackla problemet med det krympande antalet arbetsplatskonstföreningar. Vårt utvecklingsarbete ska ge konstföreningarna nya impulser genom samverkan med konstnärer och genom att i högre utsträckning få arbetsgivarna att stödja arbetet med konst på arbetsplatserna. Insatserna är tänkta att bidra till både en kreativ och bättre arbetsmiljö och till nya arbetsmöjligheter för konstnärerna. Sveriges Konstföreningar kan på detta sätt bidra till en levande konst- och kulturscen. Förutsättningarna är bättre än någonsin att ge arbetsplatskonstföreningarna en ny gnista och en starkare position. Under supervalåret 2014 deltog Sveriges Konstföreningar aktivt i den kulturpolitiska debatten. Tillsammans med Koalition för kulturdebatt bjöd vi in till ett antal seminarier om kulturpolitik på Kulturhuset i Stockholm. Förbundet var också med och lanserade Kulturvalet.se som fick ett stort genomslag inför riksdagsvalet. Syftet med kampanjen var att visa hur samhället vinner på ordentliga investeringar i konst och kultur. Passande nog har vårt tema under 2014 varit Politisk konst. En av höjdpunkterna var vårt konstbildningsseminarium i Umeå i samarbete med Bildmuseet, Galleri Verkligheten och Sensus. Med hjälp av konstnärer, författare och debattörer vred och vände vi på begreppet politiskt konst och diskuterade konstens roll i ett samhälls- och demokratiperspektiv. Alla våra sinnen mobiliserades. Vi fick ny kunskap, nya perspektiv och nya känslor genom eget deltagande. Med tryggheten i att vara en mogen förening har vi under året tagit oss an framtida utmaningar. Utifrån ett förslag från styrelsen diskuterade vi på höstens distriktsledarkonferens visionen för Sveriges Konstföreningar och vilka strategier vi ska välja för att nå våra mål. Att vi ska behålla visionen att vara Sveriges ledande konstbildningsrörelse med tillägget Lokal förankring Global utblick fick ett starkt stöd. Flera konstruktiva förslag för att utveckla strategierna kom fram både under konferensen och under den efterföljande remissrundan. Förbundsstämman i Linköping blir startskottet för arbetet med att konkretisera och genomföra den nya visionen. Ann-Christin Nykvist Förbundsordförande

4 4 INLEDNING Sveriges Konstföreningar är den samlande intresseorganisationen för landets konstföreningar. Sveriges Konstföreningars uppgift är att ge råd och stöd i föreningsarbetet, öka kunskaperna om konst, distribuera konstbildningsmaterial, arbeta för att fler konstföreningar bildas och ansluter sig till förbundet samt förmedla statlig utställningsersättning till konstnärer som ställer ut hos anslutna konstföreningar. Sveriges Konstföreningars vision och mål Är antagna av förbundsstyrelsen den 28 augusti Vision Sveriges Konstföreningar skall vara landets ledande konstbildningsrörelse. Mål Konstbildning: Att kunskap om konst och konstliv ökar hos konstföreningarnas medlemmar genom förbundets kunskapsförmedling. Att genom spridning och visning av konst öka förståelsen för nya konstnärliga uttrycksformer, ett vidgat konstbegrepp och mångkulturella dimensioner. Föreningsinternt: Att konstföreningar och styrelsemedlemmar ges kunskap om föreningsarbete som behövs för verksamheten. Att det finns en god kommunikation mellan medlemsföreningar, distrikt och kansli. Medlemsrekrytering: Att konstföreningar bildas och ansluter sig till Sveriges Konstföreningar. Att alla konstföreningar i landet är medlemmar i Sveriges Konstföreningar. Kulturpolitik: Att aktivt delta i det offentliga samtalet om konst och därigenom påverka kulturpolitiken till stöd för konstföreningar, konstnärer och konstnärlig yttrandefrihet. Samarbete och synlighet: Att främja nationella och internationella kontakter inom konstbildningsrörelsen. KONSTBILDNING Sveriges Konstföreningars konstbildande arbete har det senaste decenniet lagt fokus på samtidskonst. De årliga temana fångar upp riktningar inom samtidskonsten och ger möjlighet till fördjupning och förståelse för vår tids konst. Tema för år 2014 var Politisk konst. Konstföreningarna har en unik roll som både mötesplats och förmedlare av konst. Riksförbundets grundläggande material kring samtidskonst och konsthistoria, och utbildningarna utformade för den specifika roll som konstföreningarna har, ger stöd för den konstbildande verksamheten runt om i landet. Konstbildningsservice Sveriges Konstföreningar fungerar som kunskapsbank och resurs för konstföreningarna och distrikten. Sveriges Konstföreningar producerar eget konstbildande material, tipsar om bra läromedel och samarbetspartners. Kansliets personal arrangerar och leder förbundets kurser samt medverkar som föreläsare eller inspiratörer på distriktens kurser och årsmöten.

5 5 Konstföreningsskolan Konstföreningsskolan är en handledning om konstföreningsarbete. Tillsammans med Handboken2011 utgör den ett komplett material för föreningarna för att arbeta med föreningsfrågor i till exempel studiecirklar. Materialet finns tillgängligt på hemsidan eller kan beställas som tryckt häfte från kansliet. KonstföreningsGuiden Foldern KonstföreningsGuiden ger kortfattad information om konstföreningsrörelsen. KonstföreningsGuiden är distribuerad till samtliga konstföreningar och distrikt. Foldern kan beställas från kansliet av konstföreningar och distrikt för information och medlemsvärvning. Handboken2011 Handboken2011 innehåller praktisk och användbar information till konstföreningar samt texter av bland andra Bengt Göransson och Beate Sydhoff. Handboken2011 är en medlemsförmån som finns att ladda ner som PDF på hemsidan. Material till utlån Genom Sveriges Konstföreningar kan konstföreningar och distrikt låna filmer, konstvideor och utställningar utan annan kostnad än porto/frakt. Konstbildningsbanken Alla register och förteckningar över konstbildande material till utlån finns samlade under hemsidans konstbildningsmeny. Där kan man söka efter bland annat föreläsare, bildserier och filmer samt boka det material man vill låna. Filmer: DVD och VHS Sveriges Konstföreningars filmarkiv omfattar 227 DVD-filmer och VHS-filmer. Filmerna innehåller allt från konsthistoria till dagsaktuella konstnärskap, experimentfilm och animation. Under året gjordes 47 utlån till konstföreningar, skolor och studieförbund. Konstens Vecka Konstens Vecka är en riksomfattande konsthändelse som äger rum vecka 40 varje år. Det är en vecka då vi skapar extra uppmärksamhet kring samtidskonst i hela landet och inspirerar konstföreningar och andra aktörer till att presentera samtidskonst i nya och intresseväckande former. Konstföreningarnas Dag Ett flertal konstinstitutioner har under hösten 2014 arrangerat Konstföreningarnas Dag i samarbete med våra distrikt. Bland dessa kan nämnas Östergötlands museums och Norrköpings Konstmuseums arrangemang i samarbete med vårt distrikt i Östergötland samt konsthallen i Luleås dag i samarbete med vårt distrikt i Norrbotten. Samtidskonst, publik och arrangörskap en utbildning för konstföreningar Under hösten 2013 kunde konstförenings- och distriktsledare ansöka om att delta i vår ettåriga utbildning Samtidskonst, publik och arrangörskap en utbildning för konstföreningar. 17 personer från följande distrikt och konstföreningar blev utvalda för att delta i pilotutbildningen som pågick under 2014: Dellenkultur, Distrikt Gävleborg, Distrikt Jönköping, Distrikt Örebro, Falbygdens konstförening, Hälsinglands konstgille, IntraGalactic arts collective, Karlskrona konstförening, Konstföreningen vid Malmö högskola,

6 6 Konstklubben vid Statens folkhälsoinstitut, Liljevalchs Vänner, Ljusterö konstförening, Skolverkets konstförening, Söderhamns konstförening och Söderköpings konstförening. Syftet med utbildningen var att höja nivån och kvaliteten på de utställningar och projekt som konstföreningarna arrangerar. Utbildningen drevs av Sveriges Konstföreningar tillsammans med Riksutställningar, Sensus och Länskultur Gävleborg. Utbildningstillfällen arrangerades i Gävle två gånger under Det första tillfället skedde i januari (31/1-2/2) och det andra i november (8-9/11). Projektarbetet där emellan gjordes i samarbete med den konstförening eller distrikt som deltagaren är verksam vid och med handledning på distans från Sveriges Konstföreningar och en tilldelad curator från projektet Mäklare - konstföreningar och curatorer i samverkan. Deltagarna fick vid det första utbildningstillfället via inbjudna föreläsare och ett tillhörande studiematerial kunskap och färdigheter inom ämnena samtidskonst, utställningsproduktion, arrangörskap, finansiering, samverkansstrategier, marknadsföring och förmedling. Därefter fick deltagarna med stöd av Sveriges Konstföreningar och den externa curatorn självständigt curera och presentera ett konstprojekt. Efter genomförandet av konstprojekten, som i de allra flesta fall sammanföll med Konstens Vecka i oktober, träffades deltagarna för en avslutande utbildningshelg. Vid detta tillfälle presenterades projekten och de uppnådda resultaten utvärderades. Därutöver introducerades den cirkelledarhandledning som Sensus tagit fram för att deltagarna själva under ska kunna leda cirklar i utbildningens tematik ute i distrikten. Deltagare i den ettåriga utbildningen Samtidskonst, publik och arrangörskap en utbildning för konstföreningar träffas i Gävle. Konsten att ställa ut samtidskonsten en guidebok Till utbildningen har vi tillsammans med våra samarbetspartners Riksutställningar, Sensus och Länskultur Gävleborg producerat ett teoretiskt och praktiskt utbildningsmaterial. Guideboken diskuterar på ett handfast sätt både vad som är samtidskonst och hur man kan arbeta med samtidskonst i sin egen utställningsproduktion. Den ger råd om allt från hur man curaterar, samarbetar och finansierar till publikarbete och marknadsföring. De kunniga skribenterna bidrar generöst med sina personliga erfarenheter och reflektioner. Håkan Nilsson skriver i boken om Vad är samtidskonst?, Power Ekroth om

7 7 curatorsrollen, Stefan Karlsson om finansieringens problematik och möjligheter, Pontus Raud om samarbeten och kollektiva arbetsprocesser, Johanna Uddén om marknadsföring, Johan Ågren om genomförandeprocessen och Kerstin Selén om projektbeskrivning och utvärdering av ett projekt. På rundvandring bland Gävles konstverk med konstkonsulent Erik Anderman under ett utbildningstillfälle för Samtidskonst, publik och arrangörskap en utbildning för konstföreningar. Mäklare konstföreningar och curatorer i samverkan Sveriges Konstföreningar fick under startstöd från Kulturbryggan för att genomföra projektet Mäklare konstföreningar och curatorer i samverkan. Visionen var att etablera en samarbetsform mellan nyutexaminerade curatorer och de cirka 300 konstföreningar, anslutna till Sveriges Konstföreningar, som bedriver utställningsverksamhet. Projektet genomfördes med koppling till den ettåriga utbildningen Samtidskonst, publik och arrangörskap en utbildning för konstföreningar. I projektet togs en undersökande modell för samverkan mellan tre nyutexaminerade curatorer och deltagarna i pilotutbildningen fram. Syftet med projektet var att ett samarbete mellan curator och konstförening skulle leda till att konstföreningen fick en ökad kunskap om det allra nyaste inom samtidskonsten, insikt om curatorsrollen och verktyg för att initiera och arrangera konstprojekt och utställningar efter ett innehåll eller tema. De nyutbildade curatorerna skulle få kontakt med en stor konströrelse och en vidgad insikt i det område inom konstvärlden som bygger på tradition och kontinuitet, på konstbildning och samtal om konsten och på föreningsanda. Förhoppningen var att konstfältet, och i synnerhet det lokala där en stor andel av konstföreningarna verkar, skulle få ett ökat antal konstprojekt eller utställningar av hög kvalitet, skapade av konstföreningar och curatorer i samverkan. Projektet skulle leda till fler möten och en kreativ samverkan mellan ideell och professionell sektor. Tre nyutbildade curatorer från landets curatorsutbildningar, CuratorLab vid Konstfack i Stockholm och Akademi Valands curatorutbildning, rekryterades till projektet; Maria Domellöf-Wik, Corina Oprea och Sarah Schmidt. Efter projektet gjordes en utvärdering som resulterade i en sammanfattande rapport. Samarbetet ledde till nytänkande kring hur konstföreningar kan samarbeta med professionella curatorer kring olika projekt. Vidare ledde det till en rad intressanta tematiska utställningar och en förhoppning om att i någon form kunna fortsätta att utveckla en samverkansform mellan curatorer och konstföreningar.

8 8 Malin Lobell håller i workshopen Kan växter bli politiska? under konstbildningsseminariet Politisk konst den maj i Umeå. Konstbildningsseminarium Politisk konst Den maj arrangerades konstbildningsseminariet Politisk konst i Umeå i samarbete med Bildmuseet, Galleri Verkligheten och Sensus. Totalt deltog 43 personer. Efter samling på Bildmuseet förflyttade vi oss till Galleri Verkligheten för att efter en välkomsthälsning av Ann-Christin Nykvist och en kort presentation av Galleri Verkligheten ta del av föreläsningen Vid konsthistoriens slut av Dan Jönsson, skribent och konstkritiker på DN. Efter en fikapaus var det dags för de till seminariet inbjudna konstnärerna Malin Lobell, Cecilia Parsberg, Gunilla Samberg och Johannes Samuelsson att presentera sig och sitt konstnärskap. Därpå följde ett längre processarbete där deltagarna i seminariet fick arbeta gruppvis med var sin konstnär, ta fram ett gemensamt politiskt konstverk och genomföra detta. Johannes Samuelsson gick med sin grupp på en alternativ stadsvisning av staden Umeå, Cecilia Parsberg arbetade med sina deltagare i projektet Kropp på gata som handlade om att försätta sig själv i situationen av en tiggare, Malin Lobell genomförde tillsammans med sin grupp aktionen Kan växter bli politiska? och Gunilla Samberg skapade med hjälp av sin grupp en feministisk performance som utgick från en tidningsartikel av Ann Heberlein om sexuellt våld mot kvinnor. Dagen avslutades på Galleri Verkligheten med presentationer av de kollektivt skapade politiska konstverken. Den andra seminariedagen inleddes med en uppsamling och därefter en föreläsning om politisk konst av Brita Täljedal, museiintendent på Bildmuseet. Lisa Lundström, museiintendent i pedagogik på Bildmuseet tog oss därefter på en rundvisning i huset och de aktuella utställningarna Cultural Capital av Umeå Konsthögskola och videoinstallationen Parallax av Shahzia Sikander. Efter en paus följde föreläsningen Politik och estetik av Anders Rydell, författare och chefredaktör på tidningen Konstnären. Dagen avslutades med ett panelsomtal om konstens möjlighet att påverka politiskt idag. I samtalet, som leddes av Sveriges Konstföreningars ordförande Ann-Christin Nykvist, deltog Dan Jönsson, Cecilia Parsberg och Anders Rydell.

9 9 Gunilla Samberg skapade med hjälp av sin grupp en feministisk performance under konstbildningsseminariet Politisk konst den maj i Umeå. Tidning om politisk konst Till Konstens Vecka publicerade vi en 24-sidig tidning om vårt årstema Politisk konst. Tidningen som både var en sammanfattning av de aktiviteter vi jobbat med under året kopplat till temat samt ett aktuellt inslag i debatten om politisk konst skickades ut till anslutna konstföreningar och andra aktörer inom konstområdet. I tidningen kunde man till exempel läsa en intervju om Konstskandalerna och politikerna med Dan Jönsson, om Tyrannerna - kulturens plundrare med Anders Rydell, om de åtta konstprojekt som skapades till temat inom utbildningen Samtidskonst, publik och arrangörskap en utbildning för konstföreningar och intervjuer med konstnärerna från seminariet i Umeå, Malin Lobell, Cecilia Parsberg, Gunilla Samberg och Johannes Samuelsson. Layout och grafisk design gjordes av formgivare Lisa Röman. Den nya arbetsplatskonstföreningen Våren 2014 fick vi medel beviljade från KUN, BUS Kollektiva Upphovsrättsersättningsnämnd, för att genomföra utvecklingsprojektet Den nya arbetsplatskonstföreningen. I projektet som pågår mellan maj 2014 till maj 2015 ska tio konstnärer och tio arbetsplatskonstföreningar mötas och ta fram idéer för hur de kan samverka. Syftet med projektet är att skapa nya arbetsmöjligheter för konstnärer och att ge arbetsplatskonstföreningen en ny gnista och en starkare position på sin arbetsplats och ute bland konstnärskåren. Följande tio arbetsplatskonstföreningar har antagits till projektet genom en öppen utlysning: FOI Konst- och Kulturförening, Konstföreningen ARTE vid Umeå universitet, Konstföreningen Didaktus, Konstföreningen Esplanaden, Konstföreningen Torget, Konstsektionen vid SSAB Borlänge, Livsmedelsverkets konstförening, Malmö Kommunanställdas Konstförening, Galleri Pictura Skånska Konstmuseum, Tekniska Nämndhusets konstoch kulturförening. Konstföreningen Esplanaden hoppade tyvärr av projektet i november på grund av minskad kapacitet inom föreningen.

10 10 Följande tio konstnärer rekryterades till projektet genom ett Open Call: Kristian Berglund, Elias Björn, Aldís Ellertsdóttir Hoff, Mats Eriksson, Anna Stina Erlandsson, Jens Evaldsson, EvaMarie Lindahl, Local A. (Jenny Berntsson och Felice Hapetzeder), Emma Philipson och Sofia Sundberg. Under hösten har arbetsplatskonstföreningarna fått arbeta med att ta fram framtidsvisioner för hur deras förening ska se ut och verka om fem år och konstnärerna har utifrån dessa fritt tagit fram skissförslag på konstnärliga arbeten eller verk som möter arbetsplatskonstföreningarnas behov och önskningar. Under våren 2015 kommer två seminarier inom projektet att hållas och därefter en utvärdering omkring vilket resultat projektet gav. VANDRINGSUTSTÄLLNINGAR Teknikutställningen Utställningen Från skiss till färdigt verk visar fem olika grafiska tekniker: träsnitt, torrnål, linjeetsning, litografi och screentryck. Utställningen består av fem utvikbara lådor som är färdiga att hänga upp på väggen. 1 kubik konsthantverk 1 kubik konsthantverk är en mobil utställning i fraktvänligt format som utvecklats i samarbete med Konsthantverkscentrum och genom stöd från Estrid Ericsons Stiftelse. I urvalet till den första utställningen har vi eftersträvat att spegla den samtida konsthantverkscenen idag, från bruksföremål med tydlig funktion till ett personligt berättande. De medverkande konstnärerna är Esmé Alexander, Sofia Björkman, Ellen Ehk, Karin Johansson, Mårten Medbo, Jennie A. McMillen, Masayoshi Oya och David Taylor. Utställningen levereras som en komplett lösning inklusive informationstexter, display och belysning. Alla verk är till salu. I samband med utställningen förmedlas även föreläsningar av de medverkande konstnärerna och den pedagogiska handledningen Tala konst, tala liv bifogas. Utställningen har varit eftertraktad och i stort sett fullbokad under Från september till mars 2015 gick utställningen på turné i Norrbottens distrikt och visades då på åtta konstföreningar. DISTRIKTSLEDARKONFERENS Distriktsledarkonferensen ägde rum i Stockholm och på Vi:s Konstbåt mellan Stockholm och Åbo oktober. Under konferensen fick deltagarna information om förbundets samarbete med Sensus och de möjligheter som finns att utveckla samarbetet både på konstförenings- och distriktnivå. Sensus verksamhetsutvecklare på kulturområdet, Kerstin Selén, medverkade under denna punkt. Vår förbundsordförande Ann-Christin Nykvist ledde konferensen, först under en genomgång och senare under diskussioner om förbundets framtidsstrategier. Under konferensen fick deltagarna även en presentation av förbundets konstpedagogiska arbete under de kommande åren. Konferensens konstpedagogiska del ägde rum på Vi:s Konstbåt där deltagarna fick bekanta sig med en rad konstnärer: Channa Bankier, Nathalia Edenmont, Peter Johansson, Liv Strömquist, Björn Wessman och Ilon Wikland. I programmet ingick också ett föredrag om Academie Matisse av Karin Sidén, museichef på Waldermarsudde.

11 11 UTSTÄLLNINGSERSÄTTNING Kulturrådet har under året beviljat Sveriges Konstföreningar ett bidrag till utställningsersättningar med kr. De kriterier och villkor som gäller för utställningsersättningen har fastställts av Kulturrådet. Samtliga av Sveriges Konstföreningars anslutna konstföreningar har kunnat ansöka om utställningsersättning. Det är konstföreningen som ansöker och själva utställningsersättningen går till konstnären. Under året har utställningsersättningar utbetalats. Av dessa var 650 utbetalda till kvinnor och 447 till män. Antal utställningar med utställningsersättning var 797, varav 585 var separatutställningar och 212 var grupputställningar. UTSTÄLLNINGSFÖRSÄKRING Genom samarbete med försäkringsföretaget Gefvert kan förbundets medlemmar teckna en förmånlig utställningsförsäkring och/eller en försäkring som täcker föreningarnas lager. Information, blanketter för ansökan och skadeanmälan samt utställningsvillkor finns som länk på förbundets hemsida. INFORMATION OCH MARKNADSFÖRING Hemsida På förbundets hemsida publiceras regelbundet nyheter från förbundet och distrikten. Här finns studiematerial om föreningsteknik, konstbildningsmaterial, information om aktuella vandringsutställningar och andra resurser. Sveriges Konstföreningar har ett nyhetsbrev och finns med på sociala medier som Facebook, YouTube och Twitter. Konstforeningsportalen.se gjordes i slutet av 2014 om så att möjligheten för konstföreningarna att skapa en egen hemsida försvann. Istället erbjöd förbundet hjälp med att starta upp en ny hemsida med alternativa verktyg. Portalen blev istället en ren länksamling med länkar till anslutna konstföreningars hemsidor. Konstensvecka.se fick en ny grafisk profil och layout. Temat för årets upplaga av Konstens Vecka var Politisk konst. Förutom ett kalendarium, affisch, en digital version av tidningen om politisk konst presenterades på hemsidan åtta olika konstprojekt av konstföreningar med inriktning mot politisk konst. Informationsmaterial I slutet av 2014 tog vi fram en ny grafisk profil för vårt informationsmaterial. Vi tog också fram fyra nya foldrar: Starta en konstförening, Om Sveriges Konstföreningar, Arbetets konst: Årstema 2015 och Medlemsförmåner. Samtalshandledningar Tillsammans med Sensus har vi tagit fram samtalshandledningar i serien Tala konst, tala liv. I dagsläget finns det fem olika handledningar tillgängliga på vår hemsida gällande: bildkonst, konsthantverk, ljudkonst, performance och smyckeskonst. KONTAKTER / SAMARBETEN Konstperspektiv Sveriges Konstföreningar har under året prenumererat på tidskriften Konstperspektiv till alla anslutna konstföreningar med sju exemplar per konstförening och nummer. Förbundet har förfogat över två sidor för egen information, med Mathias Jansson som redaktör. Som stiftelsebildare för Stiftelsen Konstperspektiv åligger det styrelsen för Sveriges Konstföreningar att utse ordförande och styrelseledamöter i stiftelsens styrelse. Under år 2014 har Leif Bolin varit stiftelsens ordförande. Sveriges Konstföreningars förbundschef fungerar som stiftelsestyrelsens sekreterare.

12 12 Sensus Med Sveriges Konstföreningars medlemskap i Sensus har våra samtliga distrikt och konstföreningar tillgång till värdefull kunskap och hjälp i konstbildningsarbetet. Under året har riksförbundet haft fördjupat samarbete med Sensus under konstbildningsseminariet Politisk konst, utbildningen Samtidskonst, publik och arrangörskap, vandringsutställningen 1 kubik konsthantverk och projektet Den nya arbetsplatskonstföreningen. På flera håll i landet har förberedelsearbetet för genomförandet av studiecirklar, som en del av utbildningen Samtidskonst, publik och arrangörskap, påbörjats. Dessa cirklar genomförs i Sensus regi och i samarbete med Sveriges Konstföreningars distrikt. Bildkonst Upphovsrätt i Sverige (BUS) Sveriges Konstföreningar har i samverkan med BUS tagit fram ett avtal som gör att konstföreningarnas användning av konst blir enklare och billigare. Utgående från detta avtal tecknar varje förening ett eget avtal med BUS. Under året har samtal förts om att ta fram ett speciellt avtal för Sveriges Konstföreningars distrikt. Sveriges Konstföreningar har i samverkan med BUS tagit fram ett avtal som gör att konstföreningarnas användning av konst blir enklare och billigare. Utgående från detta avtal tecknar varje distrikt och förening ett eget avtal med BUS. Konstnärernas Riksorganisation (KRO)/Sveriges Konsthantverkare & Industriformgivare (KIF) Förbundet har liksom under tidigare år haft nära kontakt med KRO/KIF. Utställningsersättning, samarbetsformer, organisationernas roller m.m. har genomlysts och diskuterats på möten och i informella samtal. Tillsammans med KRO/KIF arbetar Sveriges Konstföreningar med att höja beloppet för utställningsersättning och för att avtalet om Medverkans- och utställningsersättning (MU-avtalet) ska kunna tillämpas även av konstföreningarna. Tillsammans med KRO/KIF, Konstfrämjandet, BUS, Svenska Fotografers Förbund, Svenska Tecknare, Svenska Konstnärsförbundet, Konstnärscentrum och Skulptörförbundet drev Sveriges Konstföreningar kampanjen Kulturvalet.se. Syftet med kampanjen var att, inför, under och efter valet, visa på hur hela samhället vinner på ordentliga investeringar i konst och kultur. Som en avslutning av den första delen av kampanjen gjordes en uppvaktning av landets nya kulturminister. Riksutställningar Samarbetet med Riksutställningar koncentreras till projekt som rör Sveriges Konstföreningars arbete med kvalitetshöjning av förbundets samtidskonstarbete. Under år 2014 genomfördes den första delen av utbildningen Samtidskonst, publik och arrangörskap en utbildning för konstföreningar, där även Sensus och Länskultur Gävleborg deltog som samarbetspartners. Inför kommande år planeras fortsatt och fördjupat samarbete med Riksutställningar. Konstkonsulenterna Under de senaste åren har Sveriges Konstföreningar fördjupat sitt samarbete med landets konstkonsulenter. Under år 2014 deltog förbundet som samarbetspartner under det utbildningsdygn som genomfördes av konstkonsulenterna i fyra län i Mälardalen. Utbildningsdygnet handlade om konstens betydelse för lokal identitet och utveckling och om att kommunicera sin organisation och utställningsverksamhet.

13 13 KULTURPOLITIK Koalition för kulturdebatt I Koalition för kulturdebatt samarbetar Sveriges Konstföreningar med ABF, Amatörkulturens Samrådsgrupp-ax, Arena Idé, Folkets hus och parker, KLYS, Konstfrämjandet, KRO/KIF, RiksSkådebanan, Riksteatern, Runö Folkhögskola, Sensus, Vision, Sveriges Författarförbund, TCO och Teaterförbundet. Koalitionens övergripande syfte är att stimulera den kulturpolitiska debatten. Nätverket används huvudsakligen som opinionsbildande plattform. Under år 2014 bjöd Sveriges Konstföreningar tillsammans med Koalition för kulturdebatt in till ett antal seminarier om kulturpolitik på Kulturhuset i Stockholm. Under seminarierna diskuterade inbjudna politiker och samhällsdebattörer bland annat kring följande frågor: Finns det ideologi i kulturpolitiken?, Finns det kultur utanför tullarna?, Kultur som det nya kapitalet är bildning ett maktmedel?, Konst för lyckoindexets skull måste kultur göra världen bättre? samt Folket, facket eller furstarna för vem har vi kulturpolitik? Supervalåret 2014 Sveriges Konstföreningar deltog aktivt inom ramen för Koalition för kulturdebatt och Kulturvalet.se i den kulturpolitiska diskussionen under valåret Hemsidan lanserades under hösten Bakom sidan stod Konstnärernas Riksorganisation (KRO), Sveriges Konsthantverkare & Industriformgivare, Konstfrämjandet, Bildkonst Upphovsrätt i Sverige (BUS), Svenska Fotografers Förbund, Svenska Tecknare, Svenska Konstnärsförbundet, Konstnärscentrum, Sveriges Konstföreningar samt Skulptörförbundet. Hemsidan innehöll bland annat en valkompass där besökaren kunde se vilket parti som de kulturpolitiskt låg närmast. Till hemsidan fanns också en vykortskampanj där man kunde skicka ett vykort till den blivande kulturministern för att lyfta viktiga kulturfrågor. Kulturvalet.se fick stort genomslag inför riksdagsvalet och det publicerades runt 42 artiklar där Kulturvalet.se nämndes. Konsten att ställa ut samtidskonsten en guidebok Tillsammans med Riksutställningar, Sensus och Länskultur Gävleborg tog vi fram en guidebok till konstföreningar och andra mindre utställningsarrangörer med tips och praktiska råd för att arrangera samtidskonstutställningar. Boken bestod av utbildningsmaterial från pilotutbildningen Samtidskonst, publik och arrangörskap. INTERNATIONELLT I den danska tidskriften Billedkunstneren nr 1:2014 hade man ett tema om konstföreningarna i Norden. Sveriges Konstföreningar och våra motsvarigheter i Norge och Danmark medverkade i numret. UTMÄRKELSER Diplom Diplom har under året delats ut till följande jubilerande konstföreningar: Handelsbankens Konstförening 70 år Köpings Konstförening 70 år Burträskbygdens konstförening 60 år. Diplom har utdelats retroaktivt till följande jubilerande konstförening: Länsförvaltningens Konstklubb 50 år (2012).

14 14 MEDLEMMAR 2014 År 2014 var 751 konstföreningar anslutna till Sveriges Konstföreningar. Av de 751 föreningarna var 339 allmänna konstföreningar och 412 arbetsplatskonstföreningar. Distrikt 2014 totalt anslutna föreningar nya föreningar utträdda föreningar Alla Blekinge Bohuslän Dalarna Gotland Gävleborg Göteborg Halland Jämtland-Härjedalen Jönköpings län Kalmar län Kronoberg Norrbotten Skaraborg Skåne Stockholms län Sörmland Uppsala län Värmland Västerbotten Västernorrland Västmanland Älvsborg Örebro län Östergötland År 2014 har antalet medlemmar i Sveriges Konstföreningar minskat med 31. Bland de 17 konstföreningar som tillkommit som medlemmar är 10 allmänna konstföreningar och 7 är arbetsplatskonstföreningar. Av de 48 konstföreningar som under året upphört eller gått ur Sveriges Konstföreningar av andra orsaker är 36 arbetsplatskonstföreningar och 12 är allmänna. Den vanligaste orsaken till varför medlemskapet upphör för allmänna konstföreningar är att konstföreningen i sig har upphört, medan arbetsplatskonstföreningar anger som vanligaste skäl att de är för små och inte har någon nytta av Sveriges Konstföreningar.

15 Antal konstföreningar 1000 Arbetsplats kf Allmänna kf År Statistik över konstföreningar per distrikt (verksamhetsår 2013) För de 484 föreningar som rapporterade in statistik till Sveriges Konstföreningar för verksamhetsåret 2013 uppgick medlemsantalet till Dessa konstföreningar arrangerade sammanlagt utställningar och övriga kulturprogram såsom föreläsningar, kurser, studiecirklar och konstresor. Uppräknat till hela medlemskåren skulle medlemsantalet uppskattningsvis vara ca och antalet arrangerade utställningar respektive övriga kulturprogram ca resp Kolumn 1 Antal anslutna konstföreningar i distriktet verksamhetsår Varav allmänna konstföreningar 3 Varav arbetsplatskonstföreningar 4 Antal konstföreningar som skickat rapport till förbundet över statistik för verksamhetsår Antal medlemmar i konstföreningar nämnda i kolumn 4 6 Antal utförda utställningar 7 Antal utförda resor 8 Antal utförda kurser 9 Antal utförda föreläsningar 10 Antal övriga utförda arrangemang

16 Antal kf varav allmän varav arb.pl Antal kf som rapporterat statistik till förb.kansli Medlemsantal för dessa konstföreningar Utställn Resor Kurs Föreläsn Övr arr Alla Blekinge Bohuslän Dalarna Gotland Gävleborg Göteborg Halland Jämtl-Härjed Jönköpings län Kalmar län Kronoberg Norrbotten Skaraborg Skåne Stockholms län Sörmland Uppsala län Värmland Västerbotten Västernorrland Västmanland Älvsborg Örebro län Östergötland FÖRBUNDSSTYRELSE Ordinarie ledamöter Ann-Christin Nykvist Ordf. Konstföreningen SPV Birgitta Westergren Lenken Vice ordf Alla Prima Mats Fastrup Aura konstförening Laila Filipsson Österhaninge konstförening Anders Norén Söderhamns konstförening Karin Westergren Kiruna Konstgille Suppleanter Karl-Bertil Hake Suppl. 2 Konstföreningen vid Malmö högskola Imola Mokos Suppl. 3 Mora konstförening Birgitta Rolff Suppl. 1 Konsthistoriska klubben i Linköping Adjungerade vid Sveriges Konstföreningars kansli Kalli Klement Emma Månsson Föredragande och kassaförvaltare Sekreterare

17 17 Revisorer Lars-Göran Nilsson Gunnar Sahlin Limhamns konstförening Ronneby konstförening Revisorsuppleanter Peter Olsson Sten Sandström Kristianstads Konsthalls Vänner Valnämnd Ordinarie Britt Gars Urban Karlsson Cennert Nilsson Karlskrona konstförening Vallentuna konstförening MoDo konstklubb Suppleanter Catrin Engman Margaretha Gustavsson Kalix konstförening Saabs konstförening FÖRBUNDSKANSLI Sveriges Konstföreningar, Tegnérgatan 60 A, Limhamn PERSONAL Kalli Klement, förbundschef Mathias Jansson, webbredaktör/informatör Caroline Lund, konstbildare/verksamhetsutvecklare Kristin Löfgren, kanslist Emma Månsson, koordinator Susanne Olsson, ekonom, handläggare utställningsersättning STYRELSEMÖTEN Fyra protokollförda styrelsemöten har hållits. ANSLAG OCH BIDRAG Från Statens kulturråd fick förbundet kr i verksamhetsbidrag. Verksamhetsbidraget är till för att göra den samtida bild- och formkonsten tillgänglig för så många som möjligt i landet. Bidraget ska också ge ökade möjligheter för konstnärligt utvecklingsarbete och samverkan mellan olika aktörer inom bild- och formområdet. I sin bidragsgivning prioriter Kulturrådet verksamhet som syftar till att bild- och formkonstnärernas kompetens tas tillvara och vidgas till nya områden. Från Kulturrådet fick Sveriges Konstföreningar även kr att dela ut i form av utställningsersättning till konstnärer som ställer ut på anslutna konstföreningar. Av dessa medel gick kr till administration av utställningsersättningen.

18 18 Från och med år 2010 är det projektbidrag som Sveriges Konstföreningar tidigare fått från Statens Kulturråd inbakat i verksamhetsbidraget. MEDLEMSAVGIFTER Förutom bidraget från Statens kulturråd finansieras Sveriges Konstföreningars verksamhet av medlemsavgifter. År 2014 var medlemsavgiften 800 kr och totalt gav det kr i intäkt. Av dessa betalades kr ut som bidrag till distriktens verksamhet.

19 19 Medlemsavgifterna totalt avser den intäkt Sveriges Konstföreningar får av medlemsavgifterna och redovisas i tusental kronor. Den högra stapeln redovisas i kronor och avser vad det kostar att vara medlem i Sveriges Konstföreningar.

20 20 DISTRIKTSVERKSAMHETEN Sveriges Konstföreningars 24 distrikt bedriver en omfattande verksamhet i sina respektive regioner. Distrikten är förbundets förlängda arm och ägnar sig åt konst och föreningsbildande verksamhet. Deras viktigaste funktioner är att fungera som en plattform eller en samlingsplats för konstföreningarna och den konstbildande verksamheten i regionen samt att verka stimulerande för nätverksbyggande. Distrikten samarbetar gärna med andra aktörer inom sitt område och får stöd för sin verksamhet från kommuner och landsting, men tyvärr har stödet minskat under senare år. Distriktens extensiva verksamhet och breda kontaktnät inom sina respektive regioner utgör en viktig del av hela förbundets verksamhet. Blekinge Distriktet omfattar Blekinge län. Distriktsordförande har varit Britt Gars Petersson och studieledare Madeleine Hjortsberg. Distriktsstämman hölls den 26 april på Ronneby Brunn, Ronneby. Region: Blekinge Blekinge, för Konstläger för ungdomar kronor Bohuslän Distriktet omfattar f d Göteborgs- och Bohuslän utom Göteborgs stad och Mölndals kommun. Distriktsordförande och studieledare har varit Britt-Marie Ryberg. Distriktsstämman hölls den 22 mars på Gerlesborgsskolan, Hamburgsund. Region: Västra Götaland kronor Dalarna Distriktet omfattar Dalarnas län. Distriktsordförande har varit Imola Mokos. Gotland Gotlands distrikt har lagt ned sin verksamhet. Organisatoriskt kvarstår dock distriktet som en del av Sveriges Konstföreningar. Gävleborg Distriktet omfattar Gävleborgs län. Distriktsordförande och studieledare har varit Anders Norén. Distriktsstämman hölls den 15 mars i Hudiksvall. Region: Gävleborg kronor

Sveriges Konstföreningar PROTOKOLL 1(1) Tegnérgatan 60A 216 12 LIMHAMN. Östergötlands museum, Raoul Wallenbergs plats, Linköping

Sveriges Konstföreningar PROTOKOLL 1(1) Tegnérgatan 60A 216 12 LIMHAMN. Östergötlands museum, Raoul Wallenbergs plats, Linköping Sveriges Konstföreningar PROTOKOLL 1(1) Tegnérgatan 60A 216 12 LIMHAMN Art Förbundsstämma Tid Lördag den 30 maj 2015 Plats Östergötlands museum, Raoul Wallenbergs plats, Linköping 1 Förbundsstämman öppnas

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012 2012.01.01-2012.12.31

Verksamhetsberättelse 2012 2012.01.01-2012.12.31 Verksamhetsberättelse 2012 2012.01.01-2012.12.31 2 3 Organisationsnummer 846001-4882 Verksamhetsberättelse 2012 Innehåll 4 Ordförande har ordet 5 Vision och mål 6 Konstbildning, årets tema 7 Seminarier,

Läs mer

RAPPORT 2015-05-31. Rapport från Sveriges Konstföreningars Förbundsstämma 2015

RAPPORT 2015-05-31. Rapport från Sveriges Konstföreningars Förbundsstämma 2015 Rapport från Sveriges Konstföreningars Förbundsstämma 2015 Förbundet kallade till förbundsstämma i Linköping den 29-31 maj 2015. Ett mycket omfattande program för stämman presenterades. Stämman omfattade

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

Ansökan om utställningsersättning 2015 (2014-10-06)

Ansökan om utställningsersättning 2015 (2014-10-06) (2014-10-06) Ansökan om utställningsersättning 2015 Ansökan, i original, skickas senast en månad före aktuell utställning till: Sveriges Konstföreningar, Tegnérgatan 60 A, 216 12 Limhamn. För sent inkommen

Läs mer

en turnéutställning för konsthantverk

en turnéutställning för konsthantverk en turnéutställning för konsthantverk 1 kubik konsthantverk är en mobil utställning som utvecklats i samarbete med Sveriges konst föreningar och scentrum och genom stöd från Estrid Ericsons Stiftelse.

Läs mer

Lidköpings Konstförenings verksamhetsberättelse för 2014. Föreningens 79:e verksamhetsår

Lidköpings Konstförenings verksamhetsberättelse för 2014. Föreningens 79:e verksamhetsår Lidköpings Konstförenings verksamhetsberättelse för 2014 Föreningens 79:e verksamhetsår Lidköpings Konstförening Styrelsen för Lidköpings Konstförening avger följande verksamhetsberättelse för 2014 föreningens

Läs mer

Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig!

Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig! Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig! ST, 2004. Produktion: STs informationsenhet/hellgren Grafisk form. Illustration: Lukas Möllersten. Tryck: EO Grafiska, december 2006. Upplaga: 3 000

Läs mer

Under 2012 ska särskilt intresse ägnas åt nationell civil-militär samverkan samt nationell försvarsplanering.

Under 2012 ska särskilt intresse ägnas åt nationell civil-militär samverkan samt nationell försvarsplanering. allmänna försvarsföreningen Sida 1 (8) Verksamhetsplan 2012 1. Inriktning i stort Allmänna Försvarsföreningen (AFF) ska verka för att vara ett forum för information och debatt om försvars- och säkerhetsfrågor

Läs mer

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010.

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DISTRIKT NORRBOTTENS Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret. Årets som gick 2 Distriktsverksamheten 3 Distriktstyrelsens

Läs mer

Comenius fortbildning, april 2013

Comenius fortbildning, april 2013 Comenius fortbildning, april 2013 Beviljade Dnr Projekt/aktivitet Poäng Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i euro 2151-2013 Konferens 115 M Ängelholm Skåne län 1310 PT 2374-2013 Allmän fortbildningskurs

Läs mer

KONTAKTOMRÅDEN. Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder:

KONTAKTOMRÅDEN. Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder: 1 KONTAKTOMRÅDEN Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder: du som medlem dig när du behöver hjälp i någon facklig fråga

Läs mer

Protokoll från samordningsgruppens möte den 1 april 2004 i Västerås

Protokoll från samordningsgruppens möte den 1 april 2004 i Västerås Protokoll från samordningsgruppens möte den 1 april 2004 i Västerås Närvarande: Anna-Lena Sörenson, Östergötland, ordf Agneta Jansson, Västra Götaland Ann Lindman, Gävleborg Cecilia Carpelan, Stockholm

Läs mer

Billigt att bo dyrt att flytta

Billigt att bo dyrt att flytta Billigt att bo dyrt att flytta En undersökning från Länsförsäkringar 1 44 procent av de svenskar som äger sin bostad anser att de bor billigt Om du eller någon du känner egentligen vill flytta, men tvekar

Läs mer

En undersökning om konstnärskap i Västmanland

En undersökning om konstnärskap i Västmanland Information från Kulturutveckling konst En undersökning om konstnärskap i Västmanland 2014-04-08 Under våren 2014 har tretton konstnärer svarat på frågor kring sitt konstnärskap och arbete som konstnär.

Läs mer

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust?

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust? Spelet om hälsan Vägval för neurosjukvården - vinst eller förlust? Landsting Sjukhus Aktuellt väntetidsläge Aktuellt väntetidsläge till neurologisk specialistsjukvård Väntetider i vården. SKLs hemsida.

Läs mer

Stadgar för Equmenia region Svealand

Stadgar för Equmenia region Svealand Stadgar för Equmenia region Svealand 1 Regionens grund, namn och uppdrag JESUS KRISTUS ÄR HERRE. Equmenia region Svealand delar denna bekännelse från Filipperbrevet 2:11 med kristna genom alla tider. Barn-

Läs mer

Välkommen till SBR. Grattis! DU är nu en av drygt 10 000 biodlare i Sverige. Det är vi som håller Sverige blommande! www.biodlarna.

Välkommen till SBR. Grattis! DU är nu en av drygt 10 000 biodlare i Sverige. Det är vi som håller Sverige blommande! www.biodlarna. Välkommen till SBR Grattis! DU är nu en av drygt 10 000 biodlare i Sverige. Det är vi som håller Sverige blommande! Foto: Janne Mårtensson Du vet väl att: 2/3 av det du har på tallriken är i något led

Läs mer

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner LRF Konsult är Sveriges största mäklare för skogsfastigheter och producerar fortlöpande prisstatistik på området. Prisstatistiken grundas på

Läs mer

INFORMATION FÖR KONSTNÄRER

INFORMATION FÖR KONSTNÄRER INFORMATION FÖR KONSTNÄRER Vill du vara med? Om du är konstnär och vill vara med på hemsidan Konst i Västmanland, eller ändra dina befintliga uppgifter, är du välkommen att skicka in dina uppgifter genom

Läs mer

diagrambilaga skapande skola

diagrambilaga skapande skola diagrambilaga skapande skola Del 1 Här presenteras resultaten från sammanställningen av redovisningar. 1. Deltagande barn elever per år, antal År 4 År 5 År 6 År 7 År 8 År 9 0 10 000 20 000 30 000 40 000

Läs mer

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Länsnamn Beskrivning Antal Blekinge län Hyreshusenhet, tomtmark. 74 Blekinge län Hyreshusenhet, med saneringsbyggnad 2 Blekinge län Hyreshusenhet,

Läs mer

Radioundersökningar. Rapport II 2015. TNS Sifo. Radioundersökningar

Radioundersökningar. Rapport II 2015. TNS Sifo. Radioundersökningar Radioundersökningar Rapport II 2015 TNS Sifo Radioundersökningar TNS Sifo 2015 1531602 TNS Sifo Radioundersökningar Rapport II 2015, lokala områden Denna rapport omfattar data avseende radiolyssnandet

Läs mer

Protokoll från årsmöte i KKV-riks 2009

Protokoll från årsmöte i KKV-riks 2009 2009-11-30 1 (5) Protokoll från årsmöte i KKV-riks 2009 Plats: KKV-Härnösand Datum: lördagen den 28 november 2009 Före mötet presenterade Carl Forsberg från Nätverkstaden en studie om KKV:erna i Sverige.

Läs mer

Kontaktuppgifter om den funktion inom respektive landsting som svarar för att vidareförmedla utomlänsremisser till privata vårdgivare

Kontaktuppgifter om den funktion inom respektive landsting som svarar för att vidareförmedla utomlänsremisser till privata vårdgivare PROMEMORIA Vårt dnr 2015-09-16 Avdelningen för vård och omsorg Sektionen för hälso- och sjukvård Hasse Knutsson Kontaktuppgifter om den funktion inom respektive landsting som svarar för att vidareförmedla

Läs mer

Höstprogram 2014. Torsdag 4 september. Tisdag 30 september. Helgen 4-5 oktober. Onsdag 5 november. Onsdag 12 november. Torsdag 20 november

Höstprogram 2014. Torsdag 4 september. Tisdag 30 september. Helgen 4-5 oktober. Onsdag 5 november. Onsdag 12 november. Torsdag 20 november Höstprogram 2014 Torsdag 4 september Tisdag 30 september Helgen 4-5 oktober Onsdag 5 november Onsdag 12 november Torsdag 20 november Dramat i Arles - om van Gogh, Gaugin och Bernhard Föredrag av intendent

Läs mer

Comenius fortbildning omg 2, april 2012

Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Beviljas med svenska medel Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i EUR Dnr Projekt/aktivitet Poäng Land 2012:2304 Jobbskuggning 101 F Karlskrona Blekinge län 1 434

Läs mer

Välkommen till Biodlarna

Välkommen till Biodlarna Välkommen till Biodlarna Grattis! DU är nu en av drygt 11000 biodlare i Sverige. Det är vi som håller Sverige blommande! Foto: Janne Mårtensson Du vet väl att: 2/3 av det du har på tallriken är i något

Läs mer

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Sammanfattning 86 procent av bolånetagarna i Sverige gör ingenting särskilt med anledning av finanskrisen

Läs mer

Konstorganisationer i Skåne

Konstorganisationer i Skåne KulturSkåne Konstorganisationer i Skåne Innehåll Inledning 4 Institutet för konstnärer och konstförmedlare 5 Konstnärernas Riksorganisation och Sveriges Konsthantverkare & Industriformgivare 6 Svenska

Läs mer

Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009

Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Sammanfattning 87 procent av dem som har avtalspension betald av arbetsgivaren

Läs mer

Comenius fortbildning januari 2012

Comenius fortbildning januari 2012 Comenius fortbildning januari 2012 Beviljade Dnr Projekt/aktivitet Poäng Beviljat antal mobiliteter Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i (ange valuta) 2012:370 Språkmetodkurs (centr) 83 1 F Ronneby Blekinge

Läs mer

Vi utbildar, bildar och utvecklar idrotten.

Vi utbildar, bildar och utvecklar idrotten. Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2014 Vi utbildar, bildar och utvecklar idrotten. Innehåll 3 FÖRBUNDSORDFÖRANDE Det är roligt att vara idrottsledare! 4 GENERALSEKRETERARE Vi fortsätter vårt utvecklingsarbete

Läs mer

Bilda klubb på arbetsplatsen

Bilda klubb på arbetsplatsen Bilda klubb på arbetsplatsen Bilda klubb på arbetsplatsen Att ha en egen klubb på arbetsplatsen är det bästa sättet att få vara med och påverka villkoren på jobbet, exempelvis arbetstider och omorganisationer.

Läs mer

Club Show 2013 AUGUSTI 2010

Club Show 2013 AUGUSTI 2010 AUGUSTI 2010 Club Show 2013 Hej! Hoppas alla haft en skön sommar! Dags igen för ett nyhetsbrev från klubbstyrelsen. Möten om framtidens SSRK Ingen sektion har ännu skickat in ansökan om att få arrangera

Läs mer

Verksamhetsplan Konstfrämjandet Skåne 2015

Verksamhetsplan Konstfrämjandet Skåne 2015 1(7) Verksamhet Konstfrämjandet Skåne är en ideell förening med en omfattande verksamhet. Vi har länge arbetat med att sätta fokus på samtidskonsten i Skåne och Malmö och att ge befolkningen tillgång till

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006 Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare verksamhetsåret 2006 Styrelsen för YSS har under verksamhetsåret varit: fredag den 24 augusti 2007 Ordföranden fram till årsmötet i Skövde

Läs mer

Hoppas ni får en underbar sommar!

Hoppas ni får en underbar sommar! juni 2015 Till alla Klippan-sektioner Hej alla vänner i Klippan-sektionerna! brev Bild från Almedalen Foto: Mikael Svedberg Nu kanske ni inte träffas så ofta när sommaren är här? Då kan du ta med nyhetsbrevet

Läs mer

Ordförandekonferens 11-14/10 2012. TanumStrand

Ordförandekonferens 11-14/10 2012. TanumStrand Ordförandekonferens 11-14/10 2012 TanumStrand HW 11-14/10 2012 Sid 1 (6) Deltagarförteckning... 3 Torsdag 11/10... 4 Inledning... 4 Information från sektionerna... 4 Fredag 12/10... 5 Information... 5

Läs mer

Nätverket för kultur i vården i Sverige 2013

Nätverket för kultur i vården i Sverige 2013 Nätverket för kultur i vården i Sverige 2013 Namn Titel och arbetsplats Hemsida E-post Ahlin, Lars Kulturmäklare www.sodertalje.se/k365 Lars.ahlin@sodertalje.se Södertälje kommun Agestam, Maria Samordnare

Läs mer

Kommunalförbundets namn är Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg. Förbundet har sitt säte i Umeå.

Kommunalförbundets namn är Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg. Förbundet har sitt säte i Umeå. UTKAST 2014-06-25 Förbundsordning för Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg 1 Namn och säte Kommunalförbundets namn är Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg. Förbundet har sitt säte i Umeå. 2 Medlemmar

Läs mer

Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys

Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys Kontantinsats Undersökning bland föräldrar och unga om hur de ser på finansieringen av den första bostaden Juni 2015 1 Föräldrarna

Läs mer

StepStone Se vår nya specialsajt för rekrytering inom: Marknadsjobb

StepStone Se vår nya specialsajt för rekrytering inom: Marknadsjobb Se vår nya specialsajt för rekrytering inom: Marknadsjobb Fakta och siffror för StepStone StepStone i ett nötskal November månad går inte till historien med muntra siffror gällande sysselsättningsgraden

Läs mer

Verksamhetsidé Betoning på att göra något för kollektivet, för bild och formscenen i stort i regionen.

Verksamhetsidé Betoning på att göra något för kollektivet, för bild och formscenen i stort i regionen. Resurscentrum workshop Jämtland Östersund 2011-03-03 Anteckningar Karin Larsson Konsthandläggare Tar anteckningar för Karin Kvam Verksamhetsidé Betoning på att göra något för kollektivet, för bild och

Läs mer

Sydsvensk regionbildning ideell förening

Sydsvensk regionbildning ideell förening Sydsvensk regionbildning ideell förening Anteckningar från styrelsemöte fredagen den 21 februari 2014 Mötet ägde rum i Konsthallen, Borgmästaregatan 17 i Karlskrona klockan 10-14.30. Närvarande: Landstinget

Läs mer

Årsmöte 2014-04-23. Årsmöteshandlingar

Årsmöte 2014-04-23. Årsmöteshandlingar Årsmöte 2014-04-23 Årsmöteshandlingar Innehåll FÖRSLAG TILL DAGORDNING... 2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013... 3 ÅRSREDOVISNING FÖR 2013... 4 REVISIONSBERÄTTELSE... 5 LOKAL MEDLEMSAVGIFT... 6 BUDGET 2014...

Läs mer

Attestrutiner Fackförbundet ST (gäller från 2013-10-24)

Attestrutiner Fackförbundet ST (gäller från 2013-10-24) Attestrutiner Fackförbundet ST (gäller från 2013-10-24) Ordinarie attestansvariga ska utföra attesten. Före attest ska sakgranskning ske. Sakgranskare och attestant får inte vara samma person. Endast vid

Läs mer

Alla deltagare får också ett exemplar av lärarhandledningen Att öppna nya världar.

Alla deltagare får också ett exemplar av lärarhandledningen Att öppna nya världar. Källa till webbadress: http://www.riksteatern.se/content/forelasningatt-oppna-nya-varldar-0 Om att gå på teater med barn i förskola och skola Att gå på teater kan vara en fantastisk upplevelse och bli

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 20 februari och 17 mars 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 508 fastighetsmäklare.

Läs mer

KONSTFÖRENINGSSKOLAN 1

KONSTFÖRENINGSSKOLAN 1 KONSTFÖRENINGSSKOLAN 1 2 Varmt välkommen till Konstföreningsskolan! Att arbeta ideellt i en konstförening är något av det roligaste man kan göra när man är konstintresserad. Det är KONST man tänker när

Läs mer

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner LRF Konsult är Sveriges största mäklare för skogsfastigheter och producerar fortlöpande prisstatistik på området. Prisstatistiken grundas på

Läs mer

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014 SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014 INNEHÅLL 1. Ordföranden har ordet 2. Styrelsens berättelse Styrelsens sammansättning och organisation 3. Styrelsemöten

Läs mer

Vård- och omsorgscollege i Halland

Vård- och omsorgscollege i Halland En snabbguide inför uppstarten av Vård- och omsorgscollege i Halland en modern samverkansform mellan arbetsliv och utbildningar inom vård och omsorg Baserad på underlag från Vård-och omsorgscollege Västmanland

Läs mer

Variabelförteckning Open Opinion Uppdaterad 150309

Variabelförteckning Open Opinion Uppdaterad 150309 1( 8) Variabelförteckning Open Opinion Uppdaterad 150309 Datum Datum Bakgrundsvariabel Syssels Vilken är din huvudsakliga sysselsättning? 1 Pensionär 2 Arbetslös 3 Förvärvsarbetande 4 Studerande 5 Hemarbetande

Läs mer

Klaga på vården. Tycker du att du har fått fel vård eller behandling? Är du inte nöjd med den förklaring du får av vårdpersonalen?

Klaga på vården. Tycker du att du har fått fel vård eller behandling? Är du inte nöjd med den förklaring du får av vårdpersonalen? 2013-08-16 1(9) Klaga på vården Om du har klagomål på vården kan du både som patient och närstående framföra dina synpunkter. På så sätt bidrar du till att göra vården säkrare. Det finns flera instanser

Läs mer

22.03.2011 09:26 QuestBack export - Smärtvården 2011

22.03.2011 09:26 QuestBack export - Smärtvården 2011 Smärtvården 2011 Publicerad från 21.02.2011 till 25.03.2011 813 respondenter (749 unika) 1. Kön? 1 Kvinna 72,4 % 583 2 Man 27,6 % 222 Totalt 805 1 2. Ålder? 1 Under 19 år 0,4 % 3 2 20-29 år 1,9 % 15 3

Läs mer

Val som ska förrättas av valkongressen

Val som ska förrättas av valkongressen VALKONGRESSEN 24 MARS 2015 Val som ska förrättas av valkongressen FÖRSLAG FRÅN VALUTSKOTTET Förslag till protokoll från valutskottet Närvarande Lilly Bäcklund (S), Västerbotten (ordförande) Johan Sjölander

Läs mer

En statistisk analys av personliga assistenters löne- och anställningsvillkor under perioden 2003-2005

En statistisk analys av personliga assistenters löne- och anställningsvillkor under perioden 2003-2005 Bilaga Dnr a06-1969 En statistisk analys av personliga assistenters löne- och anställningsvillkor under perioden 2003-2005 Från januari 2004 till oktober 2006 har antalet medlemmar som arbetar som personlig

Läs mer

Valseger 2014 valplan grön ungdom väst och göteborg

Valseger 2014 valplan grön ungdom väst och göteborg Valseger 2014 valplan grön ungdom väst och göteborg Inledning Grön Ungdom ska synas och höras. Ingen ska kunna missa att på något sätt under 2014 komma i kontakt med oss eller med Miljöpartiet. Grön Ungdom

Läs mer

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Blekinge län * 18 16880 20 20980 25 24980 36 44680 39 50680 51 72724 52 74924 Karlshamn 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 Karlskrona 6 8100 8 12200 9 13000 20 32700 20 32700 20 32700 20

Läs mer

Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan?

Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan? Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan? Frågan om ett eventuellt vinstförbud för privata aktörer i välfärden är en fråga som kommer att diskuteras under Socialdemokraternas partikongress den

Läs mer

Protokoll STHFs kongress 2014-03-29 Svenska Mässan, Göteborg

Protokoll STHFs kongress 2014-03-29 Svenska Mässan, Göteborg Protokoll STHFs kongress 2014-03-29 Svenska Mässan, Göteborg 1 Öppnande STHFs ordförande Yvonne Nyblom hälsar alla kongressdeltagare välkomna och förklarar STHFs kongress 2014 öppnad. Nyblom håller ett

Läs mer

Vill du vara med? Kontakt & frågor

Vill du vara med? Kontakt & frågor Vill du vara med? Är du yrkesverksam konstnär/konsthantverkare och vill vara med på webbplatsen Konst i Örebro län är du välkommen att skicka in dina uppgifter genom att fylla i formulären Examen/meriter

Läs mer

För att se sjukhusens resultat per åtgärd år för år, se Swedehearts årsrapporter: http://www.ucr.uu.se/swedeheart/index.

För att se sjukhusens resultat per åtgärd år för år, se Swedehearts årsrapporter: http://www.ucr.uu.se/swedeheart/index. Kvalitetsindex sjukhusens resultat 2013 och 2012 Det svenska kvalitetsregistret Swedeheart tar varje år fram ett kvalitetsindex över den svenska hjärtsjukvården. Kvalitetsindexet, som Hjärt-Lungfonden

Läs mer

Stabil prisutveckling för skog

Stabil prisutveckling för skog Pressmeddelande, den 31 januari 2003 Ny statistik från LRF Konsult Skogsbyrån: Stabil prisutveckling för skog Priserna för skogsfastigheter ökade under andra halvåret 2002 jämfört med det första halvåret

Läs mer

Lag (1993:1742) och förordning (1993:1745) om skydd för landskapsinformation

Lag (1993:1742) och förordning (1993:1745) om skydd för landskapsinformation Lag (1993:1742) och förordning (1993:1745) om skydd för landskapsinformation Bestämmelser om Krav på tillstånd för: sjömätning fotografering och liknande registrering från luftfartyg upprättande av databaser

Läs mer

Deltagande team, fördelade per genombrottsprogram, i Bättre vård mindre tvång 2010-2014

Deltagande team, fördelade per genombrottsprogram, i Bättre vård mindre tvång 2010-2014 Deltagande team, fördelade per genombrottsprogram, i Bättre vård mindre tvång 2010-2014 Team Namn Verksamhet/Inriktning Landsting/Region Genombrottsprogram I 1 Södermalms psykiatriska enhet, Allmän Stockholms

Läs mer

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 September 2009 Rapport från Soliditet: Inkomstutveckling 2008 Soliditets granskning av totalt 5,4 miljoner deklarationer, motsvarande cirka 75 procent av samtliga

Läs mer

RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT

RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT Stålboda 2005-08-20 arr: Bromma Skf WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 1 Bälgviken 1156 Jonas Malmqvist 141 96 237 Niklas Halling 141 93 234 Hans Sundén 138 93 231 Helena

Läs mer

Minnesanteckningar från SKYREVs utbildningskommitté 2006-04-28. Thomas Andersson, ordförande; Ulf Persson, Lennart Ledin och Lena Joelsson

Minnesanteckningar från SKYREVs utbildningskommitté 2006-04-28. Thomas Andersson, ordförande; Ulf Persson, Lennart Ledin och Lena Joelsson Minnesanteckningar från SKYREVs utbildningskommitté 2006-04-28 Plats: Ernst & Young, Stockholm Tid: 2006-04-28, klockan 10.00 14.00 Deltagare: Thomas Andersson, ordförande; Ulf Persson, Lennart Ledin och

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008. Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008. Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter 1 FUB Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter Ordförande Vakant Vice ordf Gunilla Svanbeck Karina Ekwall Gudrun Sandström Carin Mellberg Jan-Erik Nordlund Anita Edström

Läs mer

Starka tillsammans. Om undersökningen

Starka tillsammans. Om undersökningen Om undersökningen Fältperiod: 19-25 februari 2009 4126 riksrepresentativa svar från Kommunals medlemspanel Svarsfrekvens: 68,6% Datainsamling: Webbenkät med en påminnelse Viktning: Resultaten har viktats

Läs mer

REGLAB. en mötesplats för regional utveckling. Medlemsgrupp 12 feb 2015

REGLAB. en mötesplats för regional utveckling. Medlemsgrupp 12 feb 2015 REGLAB en mötesplats för regional utveckling Medlemsgrupp 12 feb 2015 Reglabs styrelse Magnus Persson, Regionförbundet Örebro (ordf) Lars Christensen, Region Värmland Carin Daal, Region Skåne Anna Bünger,

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks beslut om smittförklaring med anledning av

Läs mer

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter FUB Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter Ordförande Vakant Vice ordf Carin Mellberg Rita Carlsson Ann-Britt Sundström Mikael Svedberg Daniel Jönsson Elin Vesterlund

Läs mer

ung scen/öst ung scen/öst i Linköping, foto ung scen/öst

ung scen/öst ung scen/öst i Linköping, foto ung scen/öst ung scen/öst ung scen/öst i Linköping, foto ung scen/öst Vad är ung scen/öst? Ung scen/öst är en satellitverksamhet till Östgötateatern med eget teaterhus i Linköping och har sedan starten 2001 varit en

Läs mer

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Årsmöte 2014 Torsdagen den 30 januari 2013

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Årsmöte 2014 Torsdagen den 30 januari 2013 Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Årsmöte 2014 Torsdagen den 30 januari 2013 Plats: Aptitgården, Vädursgatan 5 Gårda-GÖTEBORG Program: (Inskrivning from 16.45) 16.45-17.30 Lättare förtäring 17.30-18.00

Läs mer

Dödsboägda och flerägda jordbruksfastigheter. vilka regler gäller

Dödsboägda och flerägda jordbruksfastigheter. vilka regler gäller Dödsboägda och flerägda jordbruksfastigheter vilka regler gäller Jordbruksinformation 8 2008 Regler för dödsboägda och flerägda jord- och skogsbruksfastigheter Jord- och skogsbruksfastigheter, taxerade

Läs mer

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 1(3) Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 Syfte Statens kulturråd (Kulturrådet) och Gotlands kommun vill gemensamt utveckla samverkan

Läs mer

Eget företagande och livskvalitet. En undersökning om småföretagares villkor och attityder från Fria Företagare och Visma

Eget företagande och livskvalitet. En undersökning om småföretagares villkor och attityder från Fria Företagare och Visma Eget företagande och livskvalitet En undersökning om småföretagares villkor och attityder från Fria Företagare och Visma Hösten 2013 Eget företagande ger högre livskvalitet Tre av fyra företagare anser

Läs mer

Kontaktuppgifter om den funktion inom respektive landsting som svarar för att vidareförmedla utomlänsremisser till privata vårdgivare

Kontaktuppgifter om den funktion inom respektive landsting som svarar för att vidareförmedla utomlänsremisser till privata vårdgivare PROMEMORIA Vårt dnr 2011-05-12 Avdelningen för vård och omsorg Sektionen för hälso- och sjukvård Hasse Knutsson Kontaktuppgifter om den funktion inom respektive landsting som svarar för att vidareförmedla

Läs mer

Ingår i landsbygdsprogrammet. Vem ska använda blanketten?

Ingår i landsbygdsprogrammet. Vem ska använda blanketten? Anvisning till blanketten Åtagande för utvald miljö miljöersättning för naturfrämjande insatser på åkermark Ingår i landsbygdsprogrammet 1. På länsstyrelsens webbplats www.lansstyrelsen.se kan du läsa

Läs mer

Minnesanteckningar från Folkhälsoberedningens möte den 12 maj 2004

Minnesanteckningar från Folkhälsoberedningens möte den 12 maj 2004 Birgitta Larsson 2004-06-28 Minnesanteckningar från Folkhälsoberedningens möte den 12 maj 2004 Närvarande Agneta Niklasson (mp) ordförande Ingrid Eriksson (kd) Britt-Marie Gustavsson (c) Karim Alnejmi

Läs mer

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering Stadgar för Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Antagna vid årsmöte 2010-09-22 STADGAR Malmö mot Diskriminering Malmö

Läs mer

2 000 kronor per månad Svenskens vanligaste sparande. Undersökning av Länsförsäkringar

2 000 kronor per månad Svenskens vanligaste sparande. Undersökning av Länsförsäkringar kronor per månad Svenskens vanligaste sparande Undersökning av Länsförsäkringar Sammanfattning 1 (3) 46 procent av svenskarna sparar mindre än 1 000 kronor i månaden eller inget alls. 21 procent sparar

Läs mer

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson AO Bygg 0733-376547 Region Bygg Väst & Region Bostad Väst Sam Ekman Informatör AO Bygg 0733-373423 Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region

Läs mer

Samtal pågår även med Malmö stad och Scherazade (en EU-finansierad verksamhet) i syfte att ge ut en antologi med texter av fristadsförfattare under

Samtal pågår även med Malmö stad och Scherazade (en EU-finansierad verksamhet) i syfte att ge ut en antologi med texter av fristadsförfattare under Datum 2011-09-12 Dnr 1100297 2 (3) Vid s inträde påbörjades arbetet med att etablera fler kommuner som fristadskommun bl.a. Landskrona, Helsingborg, Eslöv, Hörby, Sjöbo, Ystad, Kristianstad och Lund. Ett

Läs mer

Tabell 1:8. Total utlåning efter län. Antal i 1000-tal.

Tabell 1:8. Total utlåning efter län. Antal i 1000-tal. Tabell 1:8. Total utlåning efter län. i 1000-tal. Andel utlån av samtliga utlån (%) Utlån till verks. där reg. ej sker Fjärrlån Inlånade Utlånade Riket 69 892 58 462 11 430 83,6 16,4 3 394 419 384 Skåne

Läs mer

Sveriges Kommuner och Landsting. Felix Krause Sonja Pagrotsky

Sveriges Kommuner och Landsting. Felix Krause Sonja Pagrotsky Sveriges Kommuner och Landsting Felix Krause Sonja Pagrotsky Agenda Uppvärmning Intressebevakning 2014 års nyckeltal Aktuella projekt Uppvärmning SKL:s organisation Vad heter SKL:s ordförande och vd? Landsting

Läs mer

Handlingar för extra årsmöte 3/6 2012 För Sverok Västerbotten. Dagordning

Handlingar för extra årsmöte 3/6 2012 För Sverok Västerbotten. Dagordning Handlingar för extra årsmöte 3/6 2012 För Sverok Västerbotten I detta dokument finner du handlingarna för det extra inkallade årsmötet för sverok västerbotten, du kan dels hitta den nuvarande Verksamhetsplanen

Läs mer

Inbjudan till Sydostkonferens 2015

Inbjudan till Sydostkonferens 2015 Inbjudan till Sydostkonferens 2015 Moderaterna i Östra Götaland har nöjet att inbjuda till årets stora evenemang i sydöstra Sverige Sydostkonferensen! Vi vänder oss i första hand till samtliga kommunal-

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län

Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län Blekinge län Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län Undersökningen genomfördes mellan den 25 februari och 20 mars 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1033 fastighetsmäklare.

Läs mer

KULTURPROJEKTET OPEN MINDS

KULTURPROJEKTET OPEN MINDS MARKARYDS RIKSTEATERFÖRENING KULTURPROJEKTET OPEN MINDS Styrgrupp Minnesanteckningar 2013-09-02 Datum: 2013-09-02 Tid: 18.30-21.00 Plats: ABF:s verksamhetskontor i Markaryd Drottninggatan 18 Närvarande

Läs mer

Nyhetsbrev juli 2012 VERKSAMHETSPLAN Skånes vindkraftsakademi 2014-2015

Nyhetsbrev juli 2012 VERKSAMHETSPLAN Skånes vindkraftsakademi 2014-2015 VERKSAMHETSPLAN Skånes vindkraftsakademi 2014-2015 VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 Inledning Skånes vindkraftsakademi Skånes vindkraftsakademi är en ideell förening och en medlemsorganisation. Vi verkar för

Läs mer

Statens inköpscentral Box 2218 103 15 Stockholm Upprättat av Projektnamn Dokumenttyp Mattias Ek Fordonsförhyrning Bilaga 1 c, Kravspecifikation

Statens inköpscentral Box 2218 103 15 Stockholm Upprättat av Projektnamn Dokumenttyp Mattias Ek Fordonsförhyrning Bilaga 1 c, Kravspecifikation 2012-03-16 1 (8) Bilaga 1 c Kravspecifikation Övrig förhyrning 1 Introduktion 1.1 Avgränsning Denna kravspecifikation gäller för fordon som inte förhyrs i samband med annan resa, t.ex. flyg eller tågresa.

Läs mer

Revisorernas ekonomi i landstingen och regionerna

Revisorernas ekonomi i landstingen och regionerna FAKTABAS REVISION 2012 1 Innehåll Inledning... 3 Ekonomiska förutsättningar... 4 Budgetberedning... 4 Underlag för revisorernas anslagsframställning... 4 Otillräckliga resurser?... 5 Revisorernas arvoden...

Läs mer

Villapanelrapport Februari 2010

Villapanelrapport Februari 2010 Villapanelrapport Februari 2010 Välkommen till villapanelen Villapanelen är den första oberoende och opolitiska panelen som speglar villaägarnas åsikter inom olika områden. Det är en återkommande rapport

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 13 november och 2 december 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1036 fastighetsmäklare.

Läs mer

Minälvs Verksamhetsberättelse 2012

Minälvs Verksamhetsberättelse 2012 Minälvs Verksamhetsberättelse 2012 1 Verksamhetsberättelse år 2012 Styrelsen för MINÄLV avger härmed årsberättelse för föreningens verksamhet 2012. MINÄLV Marknadsföreningen i Norra Älvsborg, MINÄLV, är

Läs mer