Verksamhetsberättelse och årsredovisning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2014 2014.01.01-2014.12.31"

Transkript

1 och årsredovisning

2 2 Organisationsnummer Innehållsförteckning Ordförande har ordet... 3 Vision och mål... 4 Konstbildning... 4 Konstens Vecka... 5 Seminarier... 5 Vandringsutställningar Distriktsledarkonferens Utställningsersättning, utställningsförsäkring Information och marknadsföring Kontakter, samarbeten Kulturpolitik Utmärkelser Medlemmar Statistik över konstföreningar per distrikt Förbundsstyrelse Kansli, personal, anslag och bidrag Distriktsverksamheten Årsredovisning och revisionsberättelse... 25

3 3 ORDFÖRANDE HAR ORDET Verksamhetsåret har präglats av många insatser för att stärka konstbildning. Som alltid i vår ideella rörelse har det skett med stort engagemang och arbetsglädje hos föreningar och distrikt och med professionellt stöd från vårt kansli i Limhamn. Att utveckla vår kunskap och förståelse för den samtida konsten är ett grunduppdrag som alltid finns på vår dagordning. I samarbete med Riksutställningar, Sensus och Länskultur Gävleborg har vi genomfört en ettårig utbildning; Samtidskonst, publik och arrangörskap en utbildning för konstföreningar. Genom detta nytänkande projekt har förbundet lyft fram hur professionella curatorer kan ge stöd i konstföreningsarbetet. Utbildningen får en fortsättning i form av studiecirklar som arrangeras i samarbete med Sensus. Detta är återigen ett exempel på att samarbetet med Sensus ger våra distrikt och konstföreningar tillgång till värdefull kunskap och hjälp i konstbildningsarbetet. Fortsatt samarbete med Riksutställningar och fördjupat samarbete med landets konstkonsulenter stärker vår förening ytterligare. Under temat Arbetets konst har vi börjat tackla problemet med det krympande antalet arbetsplatskonstföreningar. Vårt utvecklingsarbete ska ge konstföreningarna nya impulser genom samverkan med konstnärer och genom att i högre utsträckning få arbetsgivarna att stödja arbetet med konst på arbetsplatserna. Insatserna är tänkta att bidra till både en kreativ och bättre arbetsmiljö och till nya arbetsmöjligheter för konstnärerna. Sveriges Konstföreningar kan på detta sätt bidra till en levande konst- och kulturscen. Förutsättningarna är bättre än någonsin att ge arbetsplatskonstföreningarna en ny gnista och en starkare position. Under supervalåret 2014 deltog Sveriges Konstföreningar aktivt i den kulturpolitiska debatten. Tillsammans med Koalition för kulturdebatt bjöd vi in till ett antal seminarier om kulturpolitik på Kulturhuset i Stockholm. Förbundet var också med och lanserade Kulturvalet.se som fick ett stort genomslag inför riksdagsvalet. Syftet med kampanjen var att visa hur samhället vinner på ordentliga investeringar i konst och kultur. Passande nog har vårt tema under 2014 varit Politisk konst. En av höjdpunkterna var vårt konstbildningsseminarium i Umeå i samarbete med Bildmuseet, Galleri Verkligheten och Sensus. Med hjälp av konstnärer, författare och debattörer vred och vände vi på begreppet politiskt konst och diskuterade konstens roll i ett samhälls- och demokratiperspektiv. Alla våra sinnen mobiliserades. Vi fick ny kunskap, nya perspektiv och nya känslor genom eget deltagande. Med tryggheten i att vara en mogen förening har vi under året tagit oss an framtida utmaningar. Utifrån ett förslag från styrelsen diskuterade vi på höstens distriktsledarkonferens visionen för Sveriges Konstföreningar och vilka strategier vi ska välja för att nå våra mål. Att vi ska behålla visionen att vara Sveriges ledande konstbildningsrörelse med tillägget Lokal förankring Global utblick fick ett starkt stöd. Flera konstruktiva förslag för att utveckla strategierna kom fram både under konferensen och under den efterföljande remissrundan. Förbundsstämman i Linköping blir startskottet för arbetet med att konkretisera och genomföra den nya visionen. Ann-Christin Nykvist Förbundsordförande

4 4 INLEDNING Sveriges Konstföreningar är den samlande intresseorganisationen för landets konstföreningar. Sveriges Konstföreningars uppgift är att ge råd och stöd i föreningsarbetet, öka kunskaperna om konst, distribuera konstbildningsmaterial, arbeta för att fler konstföreningar bildas och ansluter sig till förbundet samt förmedla statlig utställningsersättning till konstnärer som ställer ut hos anslutna konstföreningar. Sveriges Konstföreningars vision och mål Är antagna av förbundsstyrelsen den 28 augusti Vision Sveriges Konstföreningar skall vara landets ledande konstbildningsrörelse. Mål Konstbildning: Att kunskap om konst och konstliv ökar hos konstföreningarnas medlemmar genom förbundets kunskapsförmedling. Att genom spridning och visning av konst öka förståelsen för nya konstnärliga uttrycksformer, ett vidgat konstbegrepp och mångkulturella dimensioner. Föreningsinternt: Att konstföreningar och styrelsemedlemmar ges kunskap om föreningsarbete som behövs för verksamheten. Att det finns en god kommunikation mellan medlemsföreningar, distrikt och kansli. Medlemsrekrytering: Att konstföreningar bildas och ansluter sig till Sveriges Konstföreningar. Att alla konstföreningar i landet är medlemmar i Sveriges Konstföreningar. Kulturpolitik: Att aktivt delta i det offentliga samtalet om konst och därigenom påverka kulturpolitiken till stöd för konstföreningar, konstnärer och konstnärlig yttrandefrihet. Samarbete och synlighet: Att främja nationella och internationella kontakter inom konstbildningsrörelsen. KONSTBILDNING Sveriges Konstföreningars konstbildande arbete har det senaste decenniet lagt fokus på samtidskonst. De årliga temana fångar upp riktningar inom samtidskonsten och ger möjlighet till fördjupning och förståelse för vår tids konst. Tema för år 2014 var Politisk konst. Konstföreningarna har en unik roll som både mötesplats och förmedlare av konst. Riksförbundets grundläggande material kring samtidskonst och konsthistoria, och utbildningarna utformade för den specifika roll som konstföreningarna har, ger stöd för den konstbildande verksamheten runt om i landet. Konstbildningsservice Sveriges Konstföreningar fungerar som kunskapsbank och resurs för konstföreningarna och distrikten. Sveriges Konstföreningar producerar eget konstbildande material, tipsar om bra läromedel och samarbetspartners. Kansliets personal arrangerar och leder förbundets kurser samt medverkar som föreläsare eller inspiratörer på distriktens kurser och årsmöten.

5 5 Konstföreningsskolan Konstföreningsskolan är en handledning om konstföreningsarbete. Tillsammans med Handboken2011 utgör den ett komplett material för föreningarna för att arbeta med föreningsfrågor i till exempel studiecirklar. Materialet finns tillgängligt på hemsidan eller kan beställas som tryckt häfte från kansliet. KonstföreningsGuiden Foldern KonstföreningsGuiden ger kortfattad information om konstföreningsrörelsen. KonstföreningsGuiden är distribuerad till samtliga konstföreningar och distrikt. Foldern kan beställas från kansliet av konstföreningar och distrikt för information och medlemsvärvning. Handboken2011 Handboken2011 innehåller praktisk och användbar information till konstföreningar samt texter av bland andra Bengt Göransson och Beate Sydhoff. Handboken2011 är en medlemsförmån som finns att ladda ner som PDF på hemsidan. Material till utlån Genom Sveriges Konstföreningar kan konstföreningar och distrikt låna filmer, konstvideor och utställningar utan annan kostnad än porto/frakt. Konstbildningsbanken Alla register och förteckningar över konstbildande material till utlån finns samlade under hemsidans konstbildningsmeny. Där kan man söka efter bland annat föreläsare, bildserier och filmer samt boka det material man vill låna. Filmer: DVD och VHS Sveriges Konstföreningars filmarkiv omfattar 227 DVD-filmer och VHS-filmer. Filmerna innehåller allt från konsthistoria till dagsaktuella konstnärskap, experimentfilm och animation. Under året gjordes 47 utlån till konstföreningar, skolor och studieförbund. Konstens Vecka Konstens Vecka är en riksomfattande konsthändelse som äger rum vecka 40 varje år. Det är en vecka då vi skapar extra uppmärksamhet kring samtidskonst i hela landet och inspirerar konstföreningar och andra aktörer till att presentera samtidskonst i nya och intresseväckande former. Konstföreningarnas Dag Ett flertal konstinstitutioner har under hösten 2014 arrangerat Konstföreningarnas Dag i samarbete med våra distrikt. Bland dessa kan nämnas Östergötlands museums och Norrköpings Konstmuseums arrangemang i samarbete med vårt distrikt i Östergötland samt konsthallen i Luleås dag i samarbete med vårt distrikt i Norrbotten. Samtidskonst, publik och arrangörskap en utbildning för konstföreningar Under hösten 2013 kunde konstförenings- och distriktsledare ansöka om att delta i vår ettåriga utbildning Samtidskonst, publik och arrangörskap en utbildning för konstföreningar. 17 personer från följande distrikt och konstföreningar blev utvalda för att delta i pilotutbildningen som pågick under 2014: Dellenkultur, Distrikt Gävleborg, Distrikt Jönköping, Distrikt Örebro, Falbygdens konstförening, Hälsinglands konstgille, IntraGalactic arts collective, Karlskrona konstförening, Konstföreningen vid Malmö högskola,

6 6 Konstklubben vid Statens folkhälsoinstitut, Liljevalchs Vänner, Ljusterö konstförening, Skolverkets konstförening, Söderhamns konstförening och Söderköpings konstförening. Syftet med utbildningen var att höja nivån och kvaliteten på de utställningar och projekt som konstföreningarna arrangerar. Utbildningen drevs av Sveriges Konstföreningar tillsammans med Riksutställningar, Sensus och Länskultur Gävleborg. Utbildningstillfällen arrangerades i Gävle två gånger under Det första tillfället skedde i januari (31/1-2/2) och det andra i november (8-9/11). Projektarbetet där emellan gjordes i samarbete med den konstförening eller distrikt som deltagaren är verksam vid och med handledning på distans från Sveriges Konstföreningar och en tilldelad curator från projektet Mäklare - konstföreningar och curatorer i samverkan. Deltagarna fick vid det första utbildningstillfället via inbjudna föreläsare och ett tillhörande studiematerial kunskap och färdigheter inom ämnena samtidskonst, utställningsproduktion, arrangörskap, finansiering, samverkansstrategier, marknadsföring och förmedling. Därefter fick deltagarna med stöd av Sveriges Konstföreningar och den externa curatorn självständigt curera och presentera ett konstprojekt. Efter genomförandet av konstprojekten, som i de allra flesta fall sammanföll med Konstens Vecka i oktober, träffades deltagarna för en avslutande utbildningshelg. Vid detta tillfälle presenterades projekten och de uppnådda resultaten utvärderades. Därutöver introducerades den cirkelledarhandledning som Sensus tagit fram för att deltagarna själva under ska kunna leda cirklar i utbildningens tematik ute i distrikten. Deltagare i den ettåriga utbildningen Samtidskonst, publik och arrangörskap en utbildning för konstföreningar träffas i Gävle. Konsten att ställa ut samtidskonsten en guidebok Till utbildningen har vi tillsammans med våra samarbetspartners Riksutställningar, Sensus och Länskultur Gävleborg producerat ett teoretiskt och praktiskt utbildningsmaterial. Guideboken diskuterar på ett handfast sätt både vad som är samtidskonst och hur man kan arbeta med samtidskonst i sin egen utställningsproduktion. Den ger råd om allt från hur man curaterar, samarbetar och finansierar till publikarbete och marknadsföring. De kunniga skribenterna bidrar generöst med sina personliga erfarenheter och reflektioner. Håkan Nilsson skriver i boken om Vad är samtidskonst?, Power Ekroth om

7 7 curatorsrollen, Stefan Karlsson om finansieringens problematik och möjligheter, Pontus Raud om samarbeten och kollektiva arbetsprocesser, Johanna Uddén om marknadsföring, Johan Ågren om genomförandeprocessen och Kerstin Selén om projektbeskrivning och utvärdering av ett projekt. På rundvandring bland Gävles konstverk med konstkonsulent Erik Anderman under ett utbildningstillfälle för Samtidskonst, publik och arrangörskap en utbildning för konstföreningar. Mäklare konstföreningar och curatorer i samverkan Sveriges Konstföreningar fick under startstöd från Kulturbryggan för att genomföra projektet Mäklare konstföreningar och curatorer i samverkan. Visionen var att etablera en samarbetsform mellan nyutexaminerade curatorer och de cirka 300 konstföreningar, anslutna till Sveriges Konstföreningar, som bedriver utställningsverksamhet. Projektet genomfördes med koppling till den ettåriga utbildningen Samtidskonst, publik och arrangörskap en utbildning för konstföreningar. I projektet togs en undersökande modell för samverkan mellan tre nyutexaminerade curatorer och deltagarna i pilotutbildningen fram. Syftet med projektet var att ett samarbete mellan curator och konstförening skulle leda till att konstföreningen fick en ökad kunskap om det allra nyaste inom samtidskonsten, insikt om curatorsrollen och verktyg för att initiera och arrangera konstprojekt och utställningar efter ett innehåll eller tema. De nyutbildade curatorerna skulle få kontakt med en stor konströrelse och en vidgad insikt i det område inom konstvärlden som bygger på tradition och kontinuitet, på konstbildning och samtal om konsten och på föreningsanda. Förhoppningen var att konstfältet, och i synnerhet det lokala där en stor andel av konstföreningarna verkar, skulle få ett ökat antal konstprojekt eller utställningar av hög kvalitet, skapade av konstföreningar och curatorer i samverkan. Projektet skulle leda till fler möten och en kreativ samverkan mellan ideell och professionell sektor. Tre nyutbildade curatorer från landets curatorsutbildningar, CuratorLab vid Konstfack i Stockholm och Akademi Valands curatorutbildning, rekryterades till projektet; Maria Domellöf-Wik, Corina Oprea och Sarah Schmidt. Efter projektet gjordes en utvärdering som resulterade i en sammanfattande rapport. Samarbetet ledde till nytänkande kring hur konstföreningar kan samarbeta med professionella curatorer kring olika projekt. Vidare ledde det till en rad intressanta tematiska utställningar och en förhoppning om att i någon form kunna fortsätta att utveckla en samverkansform mellan curatorer och konstföreningar.

8 8 Malin Lobell håller i workshopen Kan växter bli politiska? under konstbildningsseminariet Politisk konst den maj i Umeå. Konstbildningsseminarium Politisk konst Den maj arrangerades konstbildningsseminariet Politisk konst i Umeå i samarbete med Bildmuseet, Galleri Verkligheten och Sensus. Totalt deltog 43 personer. Efter samling på Bildmuseet förflyttade vi oss till Galleri Verkligheten för att efter en välkomsthälsning av Ann-Christin Nykvist och en kort presentation av Galleri Verkligheten ta del av föreläsningen Vid konsthistoriens slut av Dan Jönsson, skribent och konstkritiker på DN. Efter en fikapaus var det dags för de till seminariet inbjudna konstnärerna Malin Lobell, Cecilia Parsberg, Gunilla Samberg och Johannes Samuelsson att presentera sig och sitt konstnärskap. Därpå följde ett längre processarbete där deltagarna i seminariet fick arbeta gruppvis med var sin konstnär, ta fram ett gemensamt politiskt konstverk och genomföra detta. Johannes Samuelsson gick med sin grupp på en alternativ stadsvisning av staden Umeå, Cecilia Parsberg arbetade med sina deltagare i projektet Kropp på gata som handlade om att försätta sig själv i situationen av en tiggare, Malin Lobell genomförde tillsammans med sin grupp aktionen Kan växter bli politiska? och Gunilla Samberg skapade med hjälp av sin grupp en feministisk performance som utgick från en tidningsartikel av Ann Heberlein om sexuellt våld mot kvinnor. Dagen avslutades på Galleri Verkligheten med presentationer av de kollektivt skapade politiska konstverken. Den andra seminariedagen inleddes med en uppsamling och därefter en föreläsning om politisk konst av Brita Täljedal, museiintendent på Bildmuseet. Lisa Lundström, museiintendent i pedagogik på Bildmuseet tog oss därefter på en rundvisning i huset och de aktuella utställningarna Cultural Capital av Umeå Konsthögskola och videoinstallationen Parallax av Shahzia Sikander. Efter en paus följde föreläsningen Politik och estetik av Anders Rydell, författare och chefredaktör på tidningen Konstnären. Dagen avslutades med ett panelsomtal om konstens möjlighet att påverka politiskt idag. I samtalet, som leddes av Sveriges Konstföreningars ordförande Ann-Christin Nykvist, deltog Dan Jönsson, Cecilia Parsberg och Anders Rydell.

9 9 Gunilla Samberg skapade med hjälp av sin grupp en feministisk performance under konstbildningsseminariet Politisk konst den maj i Umeå. Tidning om politisk konst Till Konstens Vecka publicerade vi en 24-sidig tidning om vårt årstema Politisk konst. Tidningen som både var en sammanfattning av de aktiviteter vi jobbat med under året kopplat till temat samt ett aktuellt inslag i debatten om politisk konst skickades ut till anslutna konstföreningar och andra aktörer inom konstområdet. I tidningen kunde man till exempel läsa en intervju om Konstskandalerna och politikerna med Dan Jönsson, om Tyrannerna - kulturens plundrare med Anders Rydell, om de åtta konstprojekt som skapades till temat inom utbildningen Samtidskonst, publik och arrangörskap en utbildning för konstföreningar och intervjuer med konstnärerna från seminariet i Umeå, Malin Lobell, Cecilia Parsberg, Gunilla Samberg och Johannes Samuelsson. Layout och grafisk design gjordes av formgivare Lisa Röman. Den nya arbetsplatskonstföreningen Våren 2014 fick vi medel beviljade från KUN, BUS Kollektiva Upphovsrättsersättningsnämnd, för att genomföra utvecklingsprojektet Den nya arbetsplatskonstföreningen. I projektet som pågår mellan maj 2014 till maj 2015 ska tio konstnärer och tio arbetsplatskonstföreningar mötas och ta fram idéer för hur de kan samverka. Syftet med projektet är att skapa nya arbetsmöjligheter för konstnärer och att ge arbetsplatskonstföreningen en ny gnista och en starkare position på sin arbetsplats och ute bland konstnärskåren. Följande tio arbetsplatskonstföreningar har antagits till projektet genom en öppen utlysning: FOI Konst- och Kulturförening, Konstföreningen ARTE vid Umeå universitet, Konstföreningen Didaktus, Konstföreningen Esplanaden, Konstföreningen Torget, Konstsektionen vid SSAB Borlänge, Livsmedelsverkets konstförening, Malmö Kommunanställdas Konstförening, Galleri Pictura Skånska Konstmuseum, Tekniska Nämndhusets konstoch kulturförening. Konstföreningen Esplanaden hoppade tyvärr av projektet i november på grund av minskad kapacitet inom föreningen.

10 10 Följande tio konstnärer rekryterades till projektet genom ett Open Call: Kristian Berglund, Elias Björn, Aldís Ellertsdóttir Hoff, Mats Eriksson, Anna Stina Erlandsson, Jens Evaldsson, EvaMarie Lindahl, Local A. (Jenny Berntsson och Felice Hapetzeder), Emma Philipson och Sofia Sundberg. Under hösten har arbetsplatskonstföreningarna fått arbeta med att ta fram framtidsvisioner för hur deras förening ska se ut och verka om fem år och konstnärerna har utifrån dessa fritt tagit fram skissförslag på konstnärliga arbeten eller verk som möter arbetsplatskonstföreningarnas behov och önskningar. Under våren 2015 kommer två seminarier inom projektet att hållas och därefter en utvärdering omkring vilket resultat projektet gav. VANDRINGSUTSTÄLLNINGAR Teknikutställningen Utställningen Från skiss till färdigt verk visar fem olika grafiska tekniker: träsnitt, torrnål, linjeetsning, litografi och screentryck. Utställningen består av fem utvikbara lådor som är färdiga att hänga upp på väggen. 1 kubik konsthantverk 1 kubik konsthantverk är en mobil utställning i fraktvänligt format som utvecklats i samarbete med Konsthantverkscentrum och genom stöd från Estrid Ericsons Stiftelse. I urvalet till den första utställningen har vi eftersträvat att spegla den samtida konsthantverkscenen idag, från bruksföremål med tydlig funktion till ett personligt berättande. De medverkande konstnärerna är Esmé Alexander, Sofia Björkman, Ellen Ehk, Karin Johansson, Mårten Medbo, Jennie A. McMillen, Masayoshi Oya och David Taylor. Utställningen levereras som en komplett lösning inklusive informationstexter, display och belysning. Alla verk är till salu. I samband med utställningen förmedlas även föreläsningar av de medverkande konstnärerna och den pedagogiska handledningen Tala konst, tala liv bifogas. Utställningen har varit eftertraktad och i stort sett fullbokad under Från september till mars 2015 gick utställningen på turné i Norrbottens distrikt och visades då på åtta konstföreningar. DISTRIKTSLEDARKONFERENS Distriktsledarkonferensen ägde rum i Stockholm och på Vi:s Konstbåt mellan Stockholm och Åbo oktober. Under konferensen fick deltagarna information om förbundets samarbete med Sensus och de möjligheter som finns att utveckla samarbetet både på konstförenings- och distriktnivå. Sensus verksamhetsutvecklare på kulturområdet, Kerstin Selén, medverkade under denna punkt. Vår förbundsordförande Ann-Christin Nykvist ledde konferensen, först under en genomgång och senare under diskussioner om förbundets framtidsstrategier. Under konferensen fick deltagarna även en presentation av förbundets konstpedagogiska arbete under de kommande åren. Konferensens konstpedagogiska del ägde rum på Vi:s Konstbåt där deltagarna fick bekanta sig med en rad konstnärer: Channa Bankier, Nathalia Edenmont, Peter Johansson, Liv Strömquist, Björn Wessman och Ilon Wikland. I programmet ingick också ett föredrag om Academie Matisse av Karin Sidén, museichef på Waldermarsudde.

11 11 UTSTÄLLNINGSERSÄTTNING Kulturrådet har under året beviljat Sveriges Konstföreningar ett bidrag till utställningsersättningar med kr. De kriterier och villkor som gäller för utställningsersättningen har fastställts av Kulturrådet. Samtliga av Sveriges Konstföreningars anslutna konstföreningar har kunnat ansöka om utställningsersättning. Det är konstföreningen som ansöker och själva utställningsersättningen går till konstnären. Under året har utställningsersättningar utbetalats. Av dessa var 650 utbetalda till kvinnor och 447 till män. Antal utställningar med utställningsersättning var 797, varav 585 var separatutställningar och 212 var grupputställningar. UTSTÄLLNINGSFÖRSÄKRING Genom samarbete med försäkringsföretaget Gefvert kan förbundets medlemmar teckna en förmånlig utställningsförsäkring och/eller en försäkring som täcker föreningarnas lager. Information, blanketter för ansökan och skadeanmälan samt utställningsvillkor finns som länk på förbundets hemsida. INFORMATION OCH MARKNADSFÖRING Hemsida På förbundets hemsida publiceras regelbundet nyheter från förbundet och distrikten. Här finns studiematerial om föreningsteknik, konstbildningsmaterial, information om aktuella vandringsutställningar och andra resurser. Sveriges Konstföreningar har ett nyhetsbrev och finns med på sociala medier som Facebook, YouTube och Twitter. Konstforeningsportalen.se gjordes i slutet av 2014 om så att möjligheten för konstföreningarna att skapa en egen hemsida försvann. Istället erbjöd förbundet hjälp med att starta upp en ny hemsida med alternativa verktyg. Portalen blev istället en ren länksamling med länkar till anslutna konstföreningars hemsidor. Konstensvecka.se fick en ny grafisk profil och layout. Temat för årets upplaga av Konstens Vecka var Politisk konst. Förutom ett kalendarium, affisch, en digital version av tidningen om politisk konst presenterades på hemsidan åtta olika konstprojekt av konstföreningar med inriktning mot politisk konst. Informationsmaterial I slutet av 2014 tog vi fram en ny grafisk profil för vårt informationsmaterial. Vi tog också fram fyra nya foldrar: Starta en konstförening, Om Sveriges Konstföreningar, Arbetets konst: Årstema 2015 och Medlemsförmåner. Samtalshandledningar Tillsammans med Sensus har vi tagit fram samtalshandledningar i serien Tala konst, tala liv. I dagsläget finns det fem olika handledningar tillgängliga på vår hemsida gällande: bildkonst, konsthantverk, ljudkonst, performance och smyckeskonst. KONTAKTER / SAMARBETEN Konstperspektiv Sveriges Konstföreningar har under året prenumererat på tidskriften Konstperspektiv till alla anslutna konstföreningar med sju exemplar per konstförening och nummer. Förbundet har förfogat över två sidor för egen information, med Mathias Jansson som redaktör. Som stiftelsebildare för Stiftelsen Konstperspektiv åligger det styrelsen för Sveriges Konstföreningar att utse ordförande och styrelseledamöter i stiftelsens styrelse. Under år 2014 har Leif Bolin varit stiftelsens ordförande. Sveriges Konstföreningars förbundschef fungerar som stiftelsestyrelsens sekreterare.

12 12 Sensus Med Sveriges Konstföreningars medlemskap i Sensus har våra samtliga distrikt och konstföreningar tillgång till värdefull kunskap och hjälp i konstbildningsarbetet. Under året har riksförbundet haft fördjupat samarbete med Sensus under konstbildningsseminariet Politisk konst, utbildningen Samtidskonst, publik och arrangörskap, vandringsutställningen 1 kubik konsthantverk och projektet Den nya arbetsplatskonstföreningen. På flera håll i landet har förberedelsearbetet för genomförandet av studiecirklar, som en del av utbildningen Samtidskonst, publik och arrangörskap, påbörjats. Dessa cirklar genomförs i Sensus regi och i samarbete med Sveriges Konstföreningars distrikt. Bildkonst Upphovsrätt i Sverige (BUS) Sveriges Konstföreningar har i samverkan med BUS tagit fram ett avtal som gör att konstföreningarnas användning av konst blir enklare och billigare. Utgående från detta avtal tecknar varje förening ett eget avtal med BUS. Under året har samtal förts om att ta fram ett speciellt avtal för Sveriges Konstföreningars distrikt. Sveriges Konstföreningar har i samverkan med BUS tagit fram ett avtal som gör att konstföreningarnas användning av konst blir enklare och billigare. Utgående från detta avtal tecknar varje distrikt och förening ett eget avtal med BUS. Konstnärernas Riksorganisation (KRO)/Sveriges Konsthantverkare & Industriformgivare (KIF) Förbundet har liksom under tidigare år haft nära kontakt med KRO/KIF. Utställningsersättning, samarbetsformer, organisationernas roller m.m. har genomlysts och diskuterats på möten och i informella samtal. Tillsammans med KRO/KIF arbetar Sveriges Konstföreningar med att höja beloppet för utställningsersättning och för att avtalet om Medverkans- och utställningsersättning (MU-avtalet) ska kunna tillämpas även av konstföreningarna. Tillsammans med KRO/KIF, Konstfrämjandet, BUS, Svenska Fotografers Förbund, Svenska Tecknare, Svenska Konstnärsförbundet, Konstnärscentrum och Skulptörförbundet drev Sveriges Konstföreningar kampanjen Kulturvalet.se. Syftet med kampanjen var att, inför, under och efter valet, visa på hur hela samhället vinner på ordentliga investeringar i konst och kultur. Som en avslutning av den första delen av kampanjen gjordes en uppvaktning av landets nya kulturminister. Riksutställningar Samarbetet med Riksutställningar koncentreras till projekt som rör Sveriges Konstföreningars arbete med kvalitetshöjning av förbundets samtidskonstarbete. Under år 2014 genomfördes den första delen av utbildningen Samtidskonst, publik och arrangörskap en utbildning för konstföreningar, där även Sensus och Länskultur Gävleborg deltog som samarbetspartners. Inför kommande år planeras fortsatt och fördjupat samarbete med Riksutställningar. Konstkonsulenterna Under de senaste åren har Sveriges Konstföreningar fördjupat sitt samarbete med landets konstkonsulenter. Under år 2014 deltog förbundet som samarbetspartner under det utbildningsdygn som genomfördes av konstkonsulenterna i fyra län i Mälardalen. Utbildningsdygnet handlade om konstens betydelse för lokal identitet och utveckling och om att kommunicera sin organisation och utställningsverksamhet.

13 13 KULTURPOLITIK Koalition för kulturdebatt I Koalition för kulturdebatt samarbetar Sveriges Konstföreningar med ABF, Amatörkulturens Samrådsgrupp-ax, Arena Idé, Folkets hus och parker, KLYS, Konstfrämjandet, KRO/KIF, RiksSkådebanan, Riksteatern, Runö Folkhögskola, Sensus, Vision, Sveriges Författarförbund, TCO och Teaterförbundet. Koalitionens övergripande syfte är att stimulera den kulturpolitiska debatten. Nätverket används huvudsakligen som opinionsbildande plattform. Under år 2014 bjöd Sveriges Konstföreningar tillsammans med Koalition för kulturdebatt in till ett antal seminarier om kulturpolitik på Kulturhuset i Stockholm. Under seminarierna diskuterade inbjudna politiker och samhällsdebattörer bland annat kring följande frågor: Finns det ideologi i kulturpolitiken?, Finns det kultur utanför tullarna?, Kultur som det nya kapitalet är bildning ett maktmedel?, Konst för lyckoindexets skull måste kultur göra världen bättre? samt Folket, facket eller furstarna för vem har vi kulturpolitik? Supervalåret 2014 Sveriges Konstföreningar deltog aktivt inom ramen för Koalition för kulturdebatt och Kulturvalet.se i den kulturpolitiska diskussionen under valåret Hemsidan lanserades under hösten Bakom sidan stod Konstnärernas Riksorganisation (KRO), Sveriges Konsthantverkare & Industriformgivare, Konstfrämjandet, Bildkonst Upphovsrätt i Sverige (BUS), Svenska Fotografers Förbund, Svenska Tecknare, Svenska Konstnärsförbundet, Konstnärscentrum, Sveriges Konstföreningar samt Skulptörförbundet. Hemsidan innehöll bland annat en valkompass där besökaren kunde se vilket parti som de kulturpolitiskt låg närmast. Till hemsidan fanns också en vykortskampanj där man kunde skicka ett vykort till den blivande kulturministern för att lyfta viktiga kulturfrågor. Kulturvalet.se fick stort genomslag inför riksdagsvalet och det publicerades runt 42 artiklar där Kulturvalet.se nämndes. Konsten att ställa ut samtidskonsten en guidebok Tillsammans med Riksutställningar, Sensus och Länskultur Gävleborg tog vi fram en guidebok till konstföreningar och andra mindre utställningsarrangörer med tips och praktiska råd för att arrangera samtidskonstutställningar. Boken bestod av utbildningsmaterial från pilotutbildningen Samtidskonst, publik och arrangörskap. INTERNATIONELLT I den danska tidskriften Billedkunstneren nr 1:2014 hade man ett tema om konstföreningarna i Norden. Sveriges Konstföreningar och våra motsvarigheter i Norge och Danmark medverkade i numret. UTMÄRKELSER Diplom Diplom har under året delats ut till följande jubilerande konstföreningar: Handelsbankens Konstförening 70 år Köpings Konstförening 70 år Burträskbygdens konstförening 60 år. Diplom har utdelats retroaktivt till följande jubilerande konstförening: Länsförvaltningens Konstklubb 50 år (2012).

14 14 MEDLEMMAR 2014 År 2014 var 751 konstföreningar anslutna till Sveriges Konstföreningar. Av de 751 föreningarna var 339 allmänna konstföreningar och 412 arbetsplatskonstföreningar. Distrikt 2014 totalt anslutna föreningar nya föreningar utträdda föreningar Alla Blekinge Bohuslän Dalarna Gotland Gävleborg Göteborg Halland Jämtland-Härjedalen Jönköpings län Kalmar län Kronoberg Norrbotten Skaraborg Skåne Stockholms län Sörmland Uppsala län Värmland Västerbotten Västernorrland Västmanland Älvsborg Örebro län Östergötland År 2014 har antalet medlemmar i Sveriges Konstföreningar minskat med 31. Bland de 17 konstföreningar som tillkommit som medlemmar är 10 allmänna konstföreningar och 7 är arbetsplatskonstföreningar. Av de 48 konstföreningar som under året upphört eller gått ur Sveriges Konstföreningar av andra orsaker är 36 arbetsplatskonstföreningar och 12 är allmänna. Den vanligaste orsaken till varför medlemskapet upphör för allmänna konstföreningar är att konstföreningen i sig har upphört, medan arbetsplatskonstföreningar anger som vanligaste skäl att de är för små och inte har någon nytta av Sveriges Konstföreningar.

15 Antal konstföreningar 1000 Arbetsplats kf Allmänna kf År Statistik över konstföreningar per distrikt (verksamhetsår 2013) För de 484 föreningar som rapporterade in statistik till Sveriges Konstföreningar för verksamhetsåret 2013 uppgick medlemsantalet till Dessa konstföreningar arrangerade sammanlagt utställningar och övriga kulturprogram såsom föreläsningar, kurser, studiecirklar och konstresor. Uppräknat till hela medlemskåren skulle medlemsantalet uppskattningsvis vara ca och antalet arrangerade utställningar respektive övriga kulturprogram ca resp Kolumn 1 Antal anslutna konstföreningar i distriktet verksamhetsår Varav allmänna konstföreningar 3 Varav arbetsplatskonstföreningar 4 Antal konstföreningar som skickat rapport till förbundet över statistik för verksamhetsår Antal medlemmar i konstföreningar nämnda i kolumn 4 6 Antal utförda utställningar 7 Antal utförda resor 8 Antal utförda kurser 9 Antal utförda föreläsningar 10 Antal övriga utförda arrangemang

16 Antal kf varav allmän varav arb.pl Antal kf som rapporterat statistik till förb.kansli Medlemsantal för dessa konstföreningar Utställn Resor Kurs Föreläsn Övr arr Alla Blekinge Bohuslän Dalarna Gotland Gävleborg Göteborg Halland Jämtl-Härjed Jönköpings län Kalmar län Kronoberg Norrbotten Skaraborg Skåne Stockholms län Sörmland Uppsala län Värmland Västerbotten Västernorrland Västmanland Älvsborg Örebro län Östergötland FÖRBUNDSSTYRELSE Ordinarie ledamöter Ann-Christin Nykvist Ordf. Konstföreningen SPV Birgitta Westergren Lenken Vice ordf Alla Prima Mats Fastrup Aura konstförening Laila Filipsson Österhaninge konstförening Anders Norén Söderhamns konstförening Karin Westergren Kiruna Konstgille Suppleanter Karl-Bertil Hake Suppl. 2 Konstföreningen vid Malmö högskola Imola Mokos Suppl. 3 Mora konstförening Birgitta Rolff Suppl. 1 Konsthistoriska klubben i Linköping Adjungerade vid Sveriges Konstföreningars kansli Kalli Klement Emma Månsson Föredragande och kassaförvaltare Sekreterare

17 17 Revisorer Lars-Göran Nilsson Gunnar Sahlin Limhamns konstförening Ronneby konstförening Revisorsuppleanter Peter Olsson Sten Sandström Kristianstads Konsthalls Vänner Valnämnd Ordinarie Britt Gars Urban Karlsson Cennert Nilsson Karlskrona konstförening Vallentuna konstförening MoDo konstklubb Suppleanter Catrin Engman Margaretha Gustavsson Kalix konstförening Saabs konstförening FÖRBUNDSKANSLI Sveriges Konstföreningar, Tegnérgatan 60 A, Limhamn PERSONAL Kalli Klement, förbundschef Mathias Jansson, webbredaktör/informatör Caroline Lund, konstbildare/verksamhetsutvecklare Kristin Löfgren, kanslist Emma Månsson, koordinator Susanne Olsson, ekonom, handläggare utställningsersättning STYRELSEMÖTEN Fyra protokollförda styrelsemöten har hållits. ANSLAG OCH BIDRAG Från Statens kulturråd fick förbundet kr i verksamhetsbidrag. Verksamhetsbidraget är till för att göra den samtida bild- och formkonsten tillgänglig för så många som möjligt i landet. Bidraget ska också ge ökade möjligheter för konstnärligt utvecklingsarbete och samverkan mellan olika aktörer inom bild- och formområdet. I sin bidragsgivning prioriter Kulturrådet verksamhet som syftar till att bild- och formkonstnärernas kompetens tas tillvara och vidgas till nya områden. Från Kulturrådet fick Sveriges Konstföreningar även kr att dela ut i form av utställningsersättning till konstnärer som ställer ut på anslutna konstföreningar. Av dessa medel gick kr till administration av utställningsersättningen.

18 18 Från och med år 2010 är det projektbidrag som Sveriges Konstföreningar tidigare fått från Statens Kulturråd inbakat i verksamhetsbidraget. MEDLEMSAVGIFTER Förutom bidraget från Statens kulturråd finansieras Sveriges Konstföreningars verksamhet av medlemsavgifter. År 2014 var medlemsavgiften 800 kr och totalt gav det kr i intäkt. Av dessa betalades kr ut som bidrag till distriktens verksamhet.

19 19 Medlemsavgifterna totalt avser den intäkt Sveriges Konstföreningar får av medlemsavgifterna och redovisas i tusental kronor. Den högra stapeln redovisas i kronor och avser vad det kostar att vara medlem i Sveriges Konstföreningar.

20 20 DISTRIKTSVERKSAMHETEN Sveriges Konstföreningars 24 distrikt bedriver en omfattande verksamhet i sina respektive regioner. Distrikten är förbundets förlängda arm och ägnar sig åt konst och föreningsbildande verksamhet. Deras viktigaste funktioner är att fungera som en plattform eller en samlingsplats för konstföreningarna och den konstbildande verksamheten i regionen samt att verka stimulerande för nätverksbyggande. Distrikten samarbetar gärna med andra aktörer inom sitt område och får stöd för sin verksamhet från kommuner och landsting, men tyvärr har stödet minskat under senare år. Distriktens extensiva verksamhet och breda kontaktnät inom sina respektive regioner utgör en viktig del av hela förbundets verksamhet. Blekinge Distriktet omfattar Blekinge län. Distriktsordförande har varit Britt Gars Petersson och studieledare Madeleine Hjortsberg. Distriktsstämman hölls den 26 april på Ronneby Brunn, Ronneby. Region: Blekinge Blekinge, för Konstläger för ungdomar kronor Bohuslän Distriktet omfattar f d Göteborgs- och Bohuslän utom Göteborgs stad och Mölndals kommun. Distriktsordförande och studieledare har varit Britt-Marie Ryberg. Distriktsstämman hölls den 22 mars på Gerlesborgsskolan, Hamburgsund. Region: Västra Götaland kronor Dalarna Distriktet omfattar Dalarnas län. Distriktsordförande har varit Imola Mokos. Gotland Gotlands distrikt har lagt ned sin verksamhet. Organisatoriskt kvarstår dock distriktet som en del av Sveriges Konstföreningar. Gävleborg Distriktet omfattar Gävleborgs län. Distriktsordförande och studieledare har varit Anders Norén. Distriktsstämman hölls den 15 mars i Hudiksvall. Region: Gävleborg kronor

KONSTFÖRENINGSSKOLAN 1

KONSTFÖRENINGSSKOLAN 1 KONSTFÖRENINGSSKOLAN 1 2 Varmt välkommen till Konstföreningsskolan! Att arbeta ideellt i en konstförening är något av det roligaste man kan göra när man är konstintresserad. Det är KONST man tänker när

Läs mer

//////////////////// //////////////////// //////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2010 //////////////////// //////////////////// ////////////////////

//////////////////// //////////////////// //////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2010 //////////////////// //////////////////// //////////////////// //////////////////// //////////////////// //////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2010 //////////////////// //////////////////// //////////////////// 2010 ORDFÖRANDE SAMMANFATTAR Tre år går fort när man har

Läs mer

Förord. Om oss. Året i siffror. Utställningar. Program och debatt. Samverkan med andra myndigheter och aktörer. Arkitektur- och designpolitiken

Förord. Om oss. Året i siffror. Utställningar. Program och debatt. Samverkan med andra myndigheter och aktörer. Arkitektur- och designpolitiken Innehållsförteckning Förord Om oss Året i siffror Utställningar Program och debatt Samverkan med andra myndigheter och aktörer Arkitektur- och designpolitiken Pedagogik Samlingar och bibliotek Forskning

Läs mer

//////////////////// //////////////////// //////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2013 //////////////////// //////////////////// ////////////////////

//////////////////// //////////////////// //////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2013 //////////////////// //////////////////// //////////////////// //////////////////// //////////////////// //////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2013 //////////////////// //////////////////// //////////////////// 2013 ORDFÖRANDE SAMMANFATTAR Under våren 2013 genomförde

Läs mer

UNIZON. Verksamhetsberättelse 2014. Ölandsgatan 49 D 116 63 Stockholm 08-642 64 01 @unizonjourer facebook.com/unizonjourer www.unizon.

UNIZON. Verksamhetsberättelse 2014. Ölandsgatan 49 D 116 63 Stockholm 08-642 64 01 @unizonjourer facebook.com/unizonjourer www.unizon. UNIZON Verksamhetsberättelse 2014 Ölandsgatan 49 D 116 63 Stockholm 08-642 64 01 @unizonjourer facebook.com/unizonjourer www.unizon.se Unizon Verksamhetsberättelse 2014 1 Framsida: Josefine, Tjejjouren

Läs mer

Bild och formkonstnärers möjlighet att verka i Örebro län

Bild och formkonstnärers möjlighet att verka i Örebro län Bild och formkonstnärers möjlighet att verka i Örebro län Delrapport för KRUT projektet Ann Sidén Februari 2010 Regionförbundet Örebro KRUT-projektet 701 83 ÖREBRO E-post: matz.rysjo@regionorebro.se Tel:

Läs mer

Delrapport 2/ Årsrapport för 2011. Ny PBL på rätt sätt

Delrapport 2/ Årsrapport för 2011. Ny PBL på rätt sätt 2012-01-30 Ny PBL på rätt sätt Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01 Kansliet Delrapport 2/ Årsrapport för 2011 Ny PBL på rätt sätt SAMMANFATTNING... 4 Kompetenssatsningar efter det

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2014

Verksamhetsberättelse för 2014 Verksamhetsberättelse för 2014 Följande redogörelse avser den verksamhet som bedrivits av patient-, brukar- och anhörignätverket Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa, NSPH under år 2014. Beslutad på nätverksmöte

Läs mer

Samtliga årsmöteshandlingar

Samtliga årsmöteshandlingar S Samtliga årsmöteshandlingar ks i R s n a l Fri ET Ö M Å-R-S---- 2014 nsalen) edé lm (H il ho Stock den 3 apr i t e s u n BF-h Torsdage A : s t : m Pla Datu 1 Dagordning 1 Mötet öppnas (kl 10.00) 2 Val

Läs mer

1 Mötets öppnande Frilans Riks ordförande Petra Quiding hälsade välkommen och öppnade mötet.

1 Mötets öppnande Frilans Riks ordförande Petra Quiding hälsade välkommen och öppnade mötet. ÅRSMÖTESPROTOKOLL Frilans Riks, distrikt inom Svenska Journalistförbundet 18 mars 2005, kl. 10.00-18.00 Estniska Föreningen, Stockholm 1 Mötets öppnande Frilans Riks ordförande Petra Quiding hälsade välkommen

Läs mer

SKR. Verksamhets berättelse. Läs om. www.kvinnojouren.se. Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund. Våldtäkt KVINNOJOURERNA MED MERA...

SKR. Verksamhets berättelse. Läs om. www.kvinnojouren.se. Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund. Våldtäkt KVINNOJOURERNA MED MERA... SKR Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund Läs om Våldtäkt KVINNOJOURERNA barnens perspektiv Kvalitetssäkring UNGA MÄNS VÅLD MED MERA... 2013 Verksamhets berättelse www.kvinnojouren.se SKR Verksamhetsberättelse

Läs mer

Eksjö 2002-03-23--24

Eksjö 2002-03-23--24 Protokoll fört vid ordinarie riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Eksjö 2002-03-23--24 Sverok tel 013-14 06 00 Sandbäcksgatan 2 www.sverok.se fax 013-14 22 99 582 25 LINKÖPING info@sverok.se

Läs mer

Innehåll. ööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö

Innehåll. ööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö Lottornas årsredovisning 2001 Innehåll ööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö Kontakt...3 Ett år som satt sina spår...4 Det här är Lottorna...6 Verksamhetsinriktning...8

Läs mer

Uppsala. tyo\a-ofyafy. Kulturnämnden. Förslag till beslut Kulturnämnden föreslås besluta. att ta emot genomförd utredning, samt

Uppsala. tyo\a-ofyafy. Kulturnämnden. Förslag till beslut Kulturnämnden föreslås besluta. att ta emot genomförd utredning, samt VOpU tyo\a-ofyafy Uppsala R "KOMMUN KULTURFÖRVALTNINGEN Handläggare Pia Sörås Staflin Datum 2015-04-01 Diarienummer KTN 2013-0581 Kulturnämnden Uppdrag att utreda behov och förutsättningar för att skapa

Läs mer

Verksamhetsberättelse Föreningen Ordfront 2014

Verksamhetsberättelse Föreningen Ordfront 2014 Föreningsstyrelsens arbete Verksamhetsberättelse Föreningen Ordfront 2014 Ekonomi Styrelsens arbete med att hitta en smidigare organisation för verksamheten fortsatte även under 2014. Målsättningen är

Läs mer

Verksamhetsberättelse Årsredovisning. Bris är till för alla barn alltid. Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse Årsredovisning. Bris är till för alla barn alltid. Verksamhetsberättelse 2012 Verksamhetsberättelse Årsredovisning 2012 Bris är till för alla barn alltid Verksamhetsberättelse 2012 1 bris Barnens Rätt I Samhället Org.nr: 80 20 13 3420 Verksamhetsberättelse Ett av de bästa åren någonsin

Läs mer

Årsredovisning 2013. Organisationsnummer 802000-5461

Årsredovisning 2013. Organisationsnummer 802000-5461 Årsredovisning 2013 Organisationsnummer 802000-5461 Innehåll Ordföranden har ordet... 5 Tillbakablick... 7 Inledning... 10 Verksamheten... 11 Bibliotek... 11 Publiceringsverksamhet...12 Marknadsföring...14

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE med årsredovisning 2013 Verksamhetsplan 2014-2015 Röstlängd SISU Idrottsutbildarna Bridgeförbundet 1 Pistolskytteförbundet 1 Summa 82 Efter beslut av RF-stämman 2013 har underlaget

Läs mer

INFOBLADET 1.08 ÅRSMÖTE 2008. Ordförande har ordet! NU FLYTTAR VI!

INFOBLADET 1.08 ÅRSMÖTE 2008. Ordförande har ordet! NU FLYTTAR VI! KC INFOBLADET 1.08 Konstnärscentrum Öst Norrtullsgatan 45 113 45 Stockholm Tel/fax 08-32 44 80 kc-ost@konstnarscentrum.org www.konstnarscentrum.org/kcost Ordförande har ordet! I det här numret av Infobladet

Läs mer

BERÄTTELSEN OM SANDVIKENS LITTERATURHUSPROJEKT. Från idé till invigning

BERÄTTELSEN OM SANDVIKENS LITTERATURHUSPROJEKT. Från idé till invigning BERÄTTELSEN OM SANDVIKENS LITTERATURHUSPROJEKT Från idé till invigning Innehåll Förord 3 Personer som finns med i berättelsen 4 ETT UNIKT PROJEKT 5 Begreppet litteraturhus 5 Berättandet i fokus 5 KORT

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Verksamhetsplan 2014 - redogörelse FOKUSFRÅGOR Organisationen beslutade under årsmötet att arbeta med två fokusfrågor. Den ena är av organisatorisk form och den andra av mer

Läs mer

Landstinget Dalarna. Landstinget och konsten 2007

Landstinget Dalarna. Landstinget och konsten 2007 Landstinget Dalarna Landstinget och konsten 2007 Kulturnämnden 76/2007 Bakgrund Vid sammanträde 2002-06-10 beslutade landstingsstyrelsens regionala utskott att låta utreda Landstinget Dalarnas ansvar för

Läs mer

Överintendenten kommenterar verksamhetsåret... 5. Året som gått... 6. Redovisningsprinciper Årsredovisning 2012 - FLH... 7

Överintendenten kommenterar verksamhetsåret... 5. Året som gått... 6. Redovisningsprinciper Årsredovisning 2012 - FLH... 7 Innehåll Överintendenten kommenterar verksamhetsåret... 5 Året som gått... 6 Redovisningsprinciper Årsredovisning 2012 - FLH... 7 Minnesåret Raoul Wallenberg 2012... 9 P.K. En utställning om intolerans...

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse 2014 Innehållsförteckning 1. Verksamhetsberättelse... 3 2. Verksamhetsplan och Styrkort... 14 3. Medlemsmuseer... 19 4. Ekonomisk berättelse... 21 5. Revisionsberättelse... 24 Verksamhetsberättelse

Läs mer

Vår omvärld är föränderlig

Vår omvärld är föränderlig PRIDE Stå upp för din rätt att vara dig själv. Ladda ner gratisappen Layar och scanna det här omslaget för att höra oss berätta mer, eller lägg upp ett eget porträtt på Instagram och tagga med #iampride

Läs mer

DE SKÅNSKA KONSTRUNDORNA. en förstudie

DE SKÅNSKA KONSTRUNDORNA. en förstudie DE SKÅNSKA KONSTRUNDORNA en förstudie Denna förstudie är gjord med stöd av Region Skånes kulturnämnd. Förstudien är skriven av Susanne Lindblad Puerto, intendent på Tjörnedala konsthall/öskg, på uppdrag

Läs mer

INSATSER FÖR UNGA I RISKMILJÖER

INSATSER FÖR UNGA I RISKMILJÖER E AND E G BYG J A N D ET E R FÖ F R Ä M KSAMH OCH OMSVER UNG D INSATSER FÖR UNGA I RISKMILJÖER UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2008:8 Ungdomsstyrelsens slutrapport Insatser för unga i riskmiljöer förebyggande

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Korpen Verksamhetsberättelse 2013 1 Innehållsförteckning Fokus Korpen från ord till handling... 3 Målbild och gemensamma vägval... 4 Viktiga förflyttningar i föreningarna 2013... 5 Korpen på jobbet...

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE Styrelsen för PRO Värmland överlämnar härmed följande berättelse för 2014.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE Styrelsen för PRO Värmland överlämnar härmed följande berättelse för 2014. VERKSAMHETSBERÄTTELSE Styrelsen för PRO Värmland överlämnar härmed följande berättelse för 2014. DISTRIKTSSTYRELSEN Ordinarie: Lisbeth Staaf-Igelström Karlstad-Handels Ordförande Lillemor Johansson Hammarö

Läs mer

EN RAPPORT OM FÖRSTUDIEN GÄLLANDE NATIONELL KOMPETENS FÖR KONSTNÄRER I SKOLAN

EN RAPPORT OM FÖRSTUDIEN GÄLLANDE NATIONELL KOMPETENS FÖR KONSTNÄRER I SKOLAN EN RAPPORT OM FÖRSTUDIEN GÄLLANDE NATIONELL KOMPETENS FÖR KONSTNÄRER I SKOLAN 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRORD 3 INLEDNING 4 GENOMFÖRANDE 5 KULTURRÅDET Skapande skola vad är det? 6-7 KICK_OFF 8-11 NUVA CASE

Läs mer