Publikationer från Åbo Akademis Studentkår 3/2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Publikationer från Åbo Akademis Studentkår 3/2010"

Transkript

1 Publikationer från Åbo Akademis Studentkår 3/2010

2 På Kåren har under årtiondes lopp arrangerats tusentals fester, konserter och andra tillställningar. Glada minnen har format Kårens rykte som ett legendariskt festställe. Under sin historia har Kåren sett många utomstående krögare, men nu driver Studentkåren igen restaurangverksamheten i egen regi. Idag fungerar Kårrestaurangen som beställningsrestaurang med stadens mångsidigaste utrymmen för tillställningar av olika storlekar. Bokningar: eller tel

3 Innehållsförteckning Styrelseordförandes hälsning 5 Vad är Kåren 6 Styrelsepresentation 8 Tjänstemännen, ekonomisektorn och presidiet 11 Studentkårens byggnader 12 Ofta frågade frågor 14 Akademisk ordlista 20 Specialföreningar 24 Gulnäbbens checklista 34 Det finns mycket att lära sig utanför föreläsningssalarna Kom på Gulnäbbsakademin 14.9 i Vasa 23.9 i Åbo Kom och bekanta dig med specialföreningar och köp det unika gulnäbb 2010 halarmärket! Gratis inträde för gulnäbbar. 3

4 Hjälp! Ny studiestad, ny utbildning, måste skaffa nya vänner, nya hobbyn, kanske jag borde skaffa ett deltidsjobb?? Vad ska jag ta mig till? Vem kan hjälpa mig?? Gå till Luckan! Där får du svar på det mesta du behöver veta som nyinflyttad! Du kan få info om vad som händer i regionen, hämta kartor och tidtabeller. Dessutom kan du läsa alla svenska dagstidningar där och över 60 tidskrifter. Utöver det kan du dessutom få info om utbildning och stipender.

5 Bästa gulnäbb och nya kårenit! Grattis till din studieplats och hjärtligt välkommen till Åbo Akademi. Som studerande i Finland är du automatiskt medlem i en studentkår och du är således medlem i Åbo Akademis Studentkår (ÅAS eller Kåren) som gör sitt yttersta för att alla kåreniter ska ha det bra på våra kampus. I denna guide kan ni läsa mera om vad ÅAS erbjuder för tjänster för er och vilka förmåner ni får. Ta vara på förmånerna som erbjuds genom medlemskapet i ÅAS. Använd er av rabatterna ni får med ert studiekort, de förmånliga luncherna ni får på Studentkårens egna lunchrestauranger i akademikvarteren och ta ut allt av er studietid vid ÅA. Kom och prata med studentprästen om du har något på hjärtat, kontakta våra jurister om du har problem med hyreskontrakt eller liknande, träna i kårhusets gym, kom med och träffa nya människor på Nyyti-chillkvällar samtidigt som du t.ex. kan tillverka julkort eller spela biljard eller vad som råkar vara chillkvällens tema. Kom ihåg att studietiden även är mer än bara tentböcker och föreläsningar. Ni studerar för att få en examen, men håll i minnet att ni inte enbart är här för att få era papper, utan även för att få bildning och att utvecklas som individer. Engagemang inom specialföreningar och/eller studentkåren ger värdefull erfarenhet och oförglömliga minnen. Inom föreningarna och studentkåren har ni möjlighet att påverka er omgivning, knyta kontakter och skaffa er vänner för livet. Det har jag gjort och aldrig att jag skulle ångra det. Däremot kan jag säga att min studietid skulle ha varit mycket mindre givande utan engagemang i specialföreningar och nu studentkåren. Jag har även passat på att bekanta mig med nya ämnen och det tog mig några kurser i tre potentiella biämnen innan jag slutligen bestämde mig. Med dessa ord vill jag önska er hjärtligt välkomna till Åbo Akademi och Åbo Akademis Studentkår. Vi på Kåren finns till för dig, så tveka inte att ta kontakt om du undrar någonting. Lycka till i studierna och kom ihåg att du även behöver motvikt till studierna för att orka! Daniela Sund Styrelseordförande, Åbo Akademis Studentkår

6 Vad är Kåren? I Finland är det obligatoriskt att tillhöra studentkåren vid det universitet eller den högskola man studerar vid. Var och en av studentkårens medlemmar har rätt att påverka vad som händer, vilka beslut som fattas och vad som planeras för framtiden. Åbo Akademis Studentkår (ÅAS) har ca 4800 medlemmar i Åbo, Vasa, Jakobstad, Helsingfors och Mariehamn. ÅAS styrs av ett kårfullmäktige som är det högsta beslutsfattande organet. Dit kan var och en av oss rösta in den vi anser representera oss bäst, eller själv ställa upp till val. Fullmäktige väljer en kårstyrelse som fungerar som det verkställande organet. Fullmäktigemötena är öppna för vem som helst att komma med och höra på och mötestiderna finns bl.a. på Kårens hemsidor. Fullmäktige har flera utskott och utskottsverksamheten är öppen för alla intresserade. Kårfullmäktige väljs i början av november och det är väldigt viktigt att alla kårmedlemmar röstar så att fullmäktige faktiskt representerar alla. Fullmäktiges beslut berör alla delar av ÅAS. Både fullmäktige och kårstyrelsens mandatperioder är på ett år. ÅAS är indelad i en intressesektor och en ekonomisektor. Intressesektorn har hand om bevakningen av studenternas intressen och rättigheter både inom Åbo Akademi och nationellt. Ekonomisektorn sköter bl.a. kårrestaurangerna och bostäderna. Kåren erbjuder dig olika formar av service. Förutom att fungera som en länk mellan studenterna och Åbo Akademi vill Kåren också främja studenternas ambitioner och strävanden genom att stöda studentrepresentanterna och ekonomiskt understödja och handleda specialföreningarna. Kåren erbjuder också konkreta tjänster som exempelvis kårrestaurangerna, där du genom att visa ditt studiekort får lunch till ett subventionerat pris.

7 Stöter du på problem gällande studierna eller det studiesociala kan kåren erbjuda dig hjälp och stöd. Under året ordnas kåren också många kulturella evenemang. Inom ÅAS verkar närmare 70 specialföreningar, bland vilka du säkert hittar en som just du vill gå med i. Alla medlemmar i studentkåren erlägger årligen en kåravgift, som vid ÅAS i år är 106 euro. I kåravgiften ingår också en hälsovårdsavgift på 42 euro som går till Studenthälsan (SHVS) där du får förmånlig hälsovård. Kåren har också studentbostäder på Tavasthem i Kårhuset, Domus på Biskopsgatan samt några privata lägenheter i Åbo. Utskottsverksamhet Ett utskott är en mindre grupp människor som arbetar för mål som ofta baserar sig på beslut som fattats av kårfullmäktige. Deras verksamhet kan vara väldigt konkret i form av arrangerande av olika evenemang och tillställningar. Utskotten är öppna för alla och man kan gå med när som helst. Utskotten är regionöverskridande, dvs. det finns både Åbo- och Vasastuderande i alla utskott. Evenemangsutskottet ordförande Anna Fröberg, Högskolepolitiska utskottet ordförande Christa Mäkinen, Informations- och redaktionsutskottet ordförande Mikko Keinonen, Jämlikhetssutskottet ordförande Beata Björkvall, Miljö- och biståndsutskottet ordförande Linda Bäckman, Socialpolitiska utskottet, ordförande Sari Viljanen, Mera information om utskotten och deras verksamhet hittar du på Kårens hemsida, karen.abo.fi. Klicka på Organisationen och välj sedan Utskott.

8 Åbo Akademis Studentkårs styrelse 2010 Styrelseordförande Daniela Sund Jag heter Daniela Sund och är 23 år. Jag är uppväxt i Närpes, har gått i skola i Vasa i sex år och sedan 2004 har jag trivts bra i Åbo. Jag har fyra år med informationssystemsstudier bakom mig och studerar handelsrätt som biämne. I år är jag styrelseordförande i Åbo Akademis Studentkårs styrelse, vilket innebär att jag leder styrelsens arbete och ser till att de beslut som fattas av styrelsen och fullmäktige verkställs. Till mina uppgifter hör även att föra studentkårens talan och representera oss utåt. Om du undrar något ska du inte tveka att ta kontakt med mig eller någon annan i styrelsen, vi finns här för just dig! Socialpolitiskt ansvarig i Vasa och vice ordförande Janni Lindholm Jag heter Janni, är 25 år gammal och är hemma från Kimitoön i Åbolands skärgård. Jag studerar utvecklingspsykologi vid Åbo Akademi i Vasa, och har avverkat fem studieår vid det här laget. Som biämnen har jag specialpedagogik och ungdomsvetenskap, och på magisternivå har jag specialiserat mig inom Främjande av psykisk hälsa. Under min studietid har jag varit aktiv inom flera specialföreningar under Åbo Akademis Studentkår och jag har även varit med i ÅAS fullmäktige. Mina erfarenheter har varit mycket positiva, och av den orsaken valde jag att ställa upp till Studentkårens styrelse. Jag fungerar som socialpolitiskt ansvarig i Vasa och är också styrelsens vice ordförande. Som underansvarsområden har jag jämlikhet och stadsrelationer. Som socialpolitiskt ansvarig har jag, tillsammans med den socialpolitiskt ansvariga i Åbo, hand om ärenden som gäller studerandes välmående, dvs. hälso- och sjukvård samt motion, men även om frågor som berör studiestödet, boende och bespisning.

9 Socialpolitiskt ansvarig i Åbo Anette Uuttu Jag heter Anette, eller Atte, som alla säger. Jag är en 24-årig Åbobo som studerar engelska med statskunskap som biämne. Jag är med i Åbo Akademis Studentkårs styrelse eftersom jag, som en fem före färdig filosofie magister, ville prova mina egna vingar och få ett litet smakprov av det politiska fältet i Finland och i högskolevärlden. Jag lever för nya utmaningar, och att vara med styrelsen kändes som ett ypperligt tillfälle att få påverka och lära mig nya saker! Jag är socialpolitiskt ansvarig i styrelsen i Åbo, vilket kort sagt betyder att jag har hand om allt som berör de studerandes vardagliga liv och studiesociala rättigheter. Har ni alltså frågor eller bekymmer gällande till exempel studiestöd, hälsovård, boende, bespisning eller motion, kan ni kontakta mig. Till mina uppgifter hör också att ordna bland annat blodgivningstillfällen på Kåren och en Må bra -dag i oktober. Vi ses i vimlet! Högskolepolitiskt ansvarig i Åbo Matias Kallio Matias Kallio heter jag. Är 22 år gammal och lockades till den härliga studiestaden Åbo från Esbo. Studerar nu för tredje året med folkrätt som huvudämne och kan nämna att jag även hunnit läsa en hel del ryska vid sidan. I studentkåren arbetar jag huvudsakligen med olika utbildningsfrågor. Under våren har jag tillsammans med de andra inom studentkårens högskolesektor arbetat en hel del med principiellt mycket viktiga frågor som t.ex. avgiftsfri utbildning och begränsning av studietiden. Därutöver har vi också hunnit med annat. Som exempel kan nämnas den vid det här laget traditionella rosutdelningen åt personal vid ÅA som studerande velat uppmärksamma. Än idag är jag osäker vad det sist och slutligen var som fick mig att ställa upp för posten som högskolepolitiskt ansvarig i ÅAS styrelse. Trots detta har jag inte en sekund ångrat mitt val. Visst har arbetet som förtroendevald i styrelsen varit väldigt utmanande men samtidigt även mycket givande.

10 Högskolepolitiskt ansvarig i Vasa Jonna Lindqvist Jag heter Jonna Lindqvist, 24 år ung, hemma från världens bästa by Sundom i Vasa. Jag studerar statskunskap för fjärde året i Vasa, med offentlig förvaltning och sociologi som biämnen. Jag ville gå med i Åbo Akademis Studentkårsstyrelse för att jag tycker att man ska ta chansen att prova på och lära sig olika saker under studietiden. För mig är det också viktigt att samarbetet mellan Kårens alla verksamhetsorter fungerar bra. På fritiden är jag gärna ute i svängen och som gladast är jag då jag får lyssna på elektronisk musik iförd en ny klänning. Min post i styrelsen är högskolepolitiskt ansvarig med miljö och bistånd samt studenttraditioner i Vasa som underansvarsområden. Jag finns här för att hjälpa er i frågor som handlar om utbildning, undervisning och studerandes rättsskydd. Där emellan så ordnar jag ett och annat studentevenemang. Studentansvarig Lasse Mäki-Hokkonen Jag heter Lasse, är 21 år gammal och är hemma från Ekenäs i Raseborg. Detta är mitt tredje år i Åbo och jag studerar Statskunskap med marknadsföring som biämne. Orsaken varför jag ville vara med i Åbo Akademis Studentkårs styrelse var dessa: Jag ville få konkret arbetserfarenhet i politisk påverkan, ha det roligt och se till att så många kårmedlemmar som möjligt har det kul på de evenemang jag arrangerat. Min styrelsepost är studentansvarig, och det innebär att det är jag som främst har hand om kontakten till gulnäbbarna, tutorerna och specialföreningarna. Jag har även hand om de traditionella studentevenemang som ordnas under året, såsom fastlagstisdagens pulkåkning, Trivial Pursuit turneringen, Wappen (dvs. wappicknicken, mösspåläggningen, wappmiddagen och eftersläppet), gulisakademin, lilla wappen och glöggrundan, samt de traditionella fantågen. 10

11 Tjänstemän: Generalsekreterare Anniina Pirttimaa Högskolepolitisk sekreterare Petra Lindblad Socialpolitisk sekreterare med utrikesärenden Ilona Salonen Informationssekreterare Matias Dahlbäck Kanslisekreterare Markus Heikkilä Ekonomisektorn: Kårens VD Lena Backman Ekonomidirektionens ordförande Jonas Heikkilä Fullmäktiges presidium: Fullmäktigeordförande Simon Kaustell Fullmäktiges första viceordförande Mats Biström Fullmäktiges andra viceordförande Saara Ilvessalo Verksamhetsledare för Havtornen N. N

12 Studentkårens byggnader Studentkåren äger två byggnader, Kårhuset i Åbo och Havtornen i Vasa. Byggnaderna finns till för alla studerande vid Akademin. Där hittar du även tjänstemän och kårstyrelsemedlemmar under kanslitid. Kansliet på Kåren är öppet för besökare vardagar klockan och i Havtornen klockan I Åbo hittar du Kårkansliet på Kårhusets tredje våning och i Vasa på fjärde våningen i Havtornen. Här kan du bl.a. lösa ut ditt studiekort, köpa halarmärken, kårband eller en kårlyra till din studentmössa. På kanslierna finns också broschyrer t.ex. om studenternas rättsskydd och olika studierelaterade frågor. KÅREN Kåren, som kårhuset i Åbo heter, finns på Tavastgatan 22. Det var studenterna själva som på 1940-talet startade byggandet av huset, både i praktiken genom att gräva gropen till bygget och ekonomiskt bl.a. med hjälp av att sälja kaffe för att samla in pengar. I kårhuset finns en av kårrestaurangerna, Café Kåren. Här kan man äta förmånlig studentlunch eller ta en kopp kaffe och läsa tidningar. Caféet är öppet på vardagar mellan kl. 11 och 15. I Kårens festsal ordnas bl.a. konserter och andra evenemang, och dessa brukar samla kåreniter från alla fakulteter till att ha roligt tillsammans. Nere på gatunivå finns Pub Kåren. Även här ordnas det evenemang, t.ex. nationskvällarna varje onsdag. Ovanför restaurangen finns flera våningar med bostäder. Det här är Tavasthem med över 40 ettor med gemensamma kök och badrum i varje våning. Kårens kanslisekreterare har hand om uthyrningen av bostäderna på Tavasthem. I källarvåningen ligger Kårens gym, som kallas Roddis. Roddisavgiften för 12

13 ett år är 70 euro för Kårens medlemmar, och för det priset får du din nyckel aktiverad till gymet så att du kan komma när som helst under dess öppethållningstider. Ifall du studerar i Åbo i höst kommer du med din tutor att komma till Kåren på guliskaffe, och i samband med det guidar en styrelsemedlem gruppen runt i huset. Då får du också höra mer om dess historia och användning. Välkommen! HAVTORNEN Kårhuset i Vasa heter Havtornen. Havtornen invigdes officiellt den 15 oktober Havtornen inhyser mötesrum, allaktivitetsrum, bastu, kök och terrass. Studeranden och föreningar inom Åbo Akademis Studentkår får använda sig av Havtornen gratis. Utrymmena kan även hyras av utomstående. Ifall du vill boka något utrymme i Havtornen, kontakta verksamhetsledaren. I Havtornen finns även Papperskvarnen där du kan köpa kopieringskort, CD-skivor, kontorsmaterial m.m. De två tornen och transportbryggan byggdes 1891 i samband med återuppbyggandet av Vasa ångkvarn efter en brand. Men på grund av dålig sockel återuppfördes tornen år Tornen och transportbryggan är värdefulla ur historiskt, byggnadshistoriskt och miljömässigt perspektiv. Havtornen har en speciell betydelse för stadsbilden och är en symbol för Vasa ångkvarn och för hela inre hamnen. Ifall du studerar i Vasa i höst kommer du med din tutor att komma till Kåren på guliskaffe, och i samband med det guidar en styrelsemedlem gruppen runt i huset. Då får du också höra mer om dess historia och användning. Välkommen! 13

14 Ofta frågade frågor Var får jag hälsovårds- eller sjukvårdsservice? Vänd dig till studenthälsans Åbostation på Kyrkovägen 13, öppen mån-fre 8-16 (sjukvården 8-15 på torsdagar), i Vasa Hovrättsesplanaden 15 C, öppet mån-fre Kontaktuppgifter för tidsbeställning och mera information på Information om sjukdomar och vanliga symptom finns också på (hälsoinformation A- Ö). Se även deras Webbrådgivning. Hjälp, var får jag juridisk rådgivning? Studentkårens juridiska rådgivare ger dig gratis muntlig rådgivning på svenska varje torsdag i Turun yliopiston ylioppilaskunta, TYY:s, kansli på första våningen i Studenthus A på Rektorsåkersgatan 4. På finska och/eller engelska fås servicen också varje tisdag Du kan också ringa juristen under jourtiden tfn: (02) Undrar du vad du skall göra om du råkar ut för mobbning, kränkning eller trakasserier av något slag? Det finns råd till hur förfara i trakasserisituationer på ÅA:s jämställdhetssidor: Du kan även ringa eller besöka studentkårens trakasseriombudsman Ilona Salonen, på studentkårens kansli eller per telefon (02) eller e-post: eller Matias Dahlbäck, (02) , Trakasseriombudsmännen har tystnadsplikt och behandlar ditt ärende konfidentiellt. Var hittar jag en studentbostad? Åbo Akademis Studentkår hyr ut studentbostäder i Tavasthem och Domus på Biskopsgatan 10. Ytterligare information fås av kanslisekreteraren på Kårens kansli, tfn (02) eller abo.fi. Studentbystiftelsen i Åbo (TYS) - eller tfn (02) Kom med och spela amerikansk fotboll för Åbo Akademi! DU kommer att uppleva oerhörd laganda! DU får nya vänner från alla olika fakulteter! DIN kondition ökar och DU blir starkare! Det är ingen skillnad om DU är stor eller liten, det finns en plats för alla i laget. DU behöver inget annat än ett intresse att pröva på sporten, utrustningen står laget för! ALLA är välkomna! Amerikansk Fotboll är den snabbast växande sporten inom universiteten i Finland idag - DU får spela match inför hundratals skrikande åskådare. Det är fartfyllt, roligt och utvecklar DIG både fysiskt och psykiskt. För mera information, kontakta: Rasmus Kevin, eller Joakim Nyberg,

15 Studentbystiftelsen i Vasa (VOAS) - eller tfn (06) Vem kan jag fråga om studiestödet? Åbo Akademis studerandes studiestödsärenden sköts av studiestödsenheten i Gripen, Tavastgatan 13, Åbo. Öppet måndag till fredag och Tiina Häkkilä, koordinator för sociala ärenden (02) Eija Laitinen, studiestödssekreterare (02) I Vasa är kontaktpersonen för studiestödsärenden koordinator Anita Sundman, tel. (06) , (050) Det går också att skicka e-post på adressen Kolla även ÅA:s webbsidor: Jag har flyttat, behöver jag göra en adressändring till ÅA? Om och när du flyttar bör du göra en skild flyttanmälan till akademin varje gång du byter adress. Adressförändringar gör du lättast på webben. Ett adressändringsformulär hittar du på fi/studera (klicka A Ö ) Du kan även fylla i en blankett som du får på Studentexpeditionen i Gripen Tavastgatan 13. öppet mån fre 10 12, Jag har tappat mitt lösenord till mitt ÅAanvändarnamn, och dessutom så krånglar min dator. Vad ska jag göra? Fyll i en användaravtalsblankett som finns på Datacentralens (DC) hemsidor: Skriv ut den ifyllda blanketten och för eller skicka den till Oraklet. Oraklet är DC:s jour i Åbo som handhar snabbrådgivning, felmeddelanden och användaravtal samt styr övriga samtal till DC till rätt person. Oraklet är öppet mellan kl och varje arbetsdag. Personliga besök: Akademigatan 1, e- post: tfn (02) I Vasa finns DC i Academill, Strandgatan 2, B-husets tredje våning. Öppet vardagar , tfn till Helpdesken är (06) (internt 7000), e-post: 15

16 Ofta frågade frågor, fortsättning Var kan jag söka jobb eller praktikplatser? Åbo Akademis Arbetsforum är ett karriärcenter för studerande och nyutexaminerade. e-post: Åbo: Jan Kraufvelin, tfn: (02) Matias Erlund tfn (02) Agricola (Henriksgatan 1b), Vasa: Anita Sundman, tel. (06) , (050) , Strandgatan 2, II:a vån Vasa Se även: Beaktar ÅA mina läs- och skrivsvårigheter eller mitt fysiska handikapp? Studerande som har funktionshinder av sådant slag att det kräver specialarrangemang kan kontakta studentexpeditionen för närmare diskussion och vidare uppgifter. Åbo Akademi försöker i mån av möjlighet organisera undervisningen så att den även blir tillgänglig för funktionshindrade personer, då många byggnader har trappor och trösklar. Ta också kontakt i förväg om du har läs- och skrivsvårigheter, eller ett dyslexiintyg som du önskar få beaktat. Varifrån får jag mitt studiekort? Efter att du skrivit in dig vid ÅA kan du beställa student- och förmånskortet Lyyra. Man beställer Studentprästen När du behöver stanna upp och fundera kring vägval, relationer, studier, tro och tvivel kan du kontakta mig. Jag har abso lut tystnadsplikt och står till tjänst ock så för dop, vigsel, konfirmation eller begravning. Du är alltid välkommen att kontakta mig, oavsett om du är student eller personal, oavsett vilken trosinrikt ning eller sexuell orientering du har. Jag träffas under terminerna tisdagar kl Kårens kansli, 3. vån., t och Torsdagar kl rum 206 i Studenthuset B, Rektorsåkersg. 6 B GSM Peter Gustavson post 16

17 och betalar sitt Lyyra-kort via nätet. Du behöver ett digital fotografi för att kunna beställa kortet och kortet kostar 16,60 euro. För mera information om kortet, kortbeställningen och studieförmånerna besök Har ÅA något motionsutbud? Akademins motionsverksamhet i Åbo sköts av ÅA motion. Motionsverksamheten vid ÅA är avsedd för Åbo Akademis samtliga studerande och anställda. Personer med nära anknytning till ÅA (t.ex. f.d. studerande och personal) är också välkomna. En 20 euros läsårsavgift uppbärs av de studerande, som deltar i verksamheten. Se för mera information. I Vasa sköts motionsverksamheten av föreningen KAV-Motion r.f. Årsavgiften är 15. För mera information kan du maila Var hittar jag information om utlandsstudier? På internationella enheten i Åbo (Gripen, Tavastgatan 13; finns en informationshörna med information om studier utomlands. Enheten ger råd och studievägledning till studenter som är intresserade av utbyte. Vid Åbo Akademis Vasa campus finns en internationell enhet som bistår ÅA:s Vasa studerande med hjälp och råd gällande utlandsstudier. Internationella enheten i Vasa tar även emot de utbytesstuderande som kommer till Vasa-campuset på utbyte. Internationella enheten i Vasa finns i A-huset. Vad är en studentpräst? När du behöver stanna upp och fundera kring vägval, relationer, studier, tro och tvivel kan du kontakta studentprästerna. Studentprästen har tystnadsplikt och står även till tjänst för dop, vigsel, konfirmation eller begravning. Studentprästen i Åbo Peter Gustavson har mottagning på kårkansliet tisdagar kl , tfn: (eller under mottagningstiden (02) ), e-post: Studentprästen i Vasa Janne Hänninen har mottagning i Café Ann-Mari udda veckors torsdagar från kl 11 till kl 13, samt på eftermiddagen från kl under jämna veckors torsdagar. Han nås även på telefon och per e-post: Glöm inte KÅRVALET

18 Var ordentligt ung Ungdomen är en för värdefull tid för att slösas bort på onödigt grubblande och evigt penningräknande. Besök din lokala sparbank så kan du koncentrera dig på det väsentliga - att leva. 18 Lundo Loimaa Nådendal Oripää Pemar Reso St Karins Åbo

19 19

20 Akademisk ordlista A Academill Akademisk kvart Alumn Arbetsforum Argentinasalen ASA-biblioteket B BI Bolognaprocessen Brahe, Per Bullen C Campus Centret för Språk och Kommunikation (CSK) D Datacentralen Diplomarbete Disputation Doktor Domus E ED Emerita, Emeritus Erasmus F Fakultetsområde Fastlask iainen FO Foajén FSF G Gamyl Glöggrundan Gradu GS Gulnäbb Gulnäbbsakademi H Halare Halarkramen Åbo Akademis huvudbyggnad i Vasa 15 minuter över ett klockslag, om det står att föreläsningen börjar kl. 10 betyder det i praktiken Person som studerat vid universitetet, kan även vara pensionerade lärare Hjälper dig med karriär- och studieplanering, praktik och arbetssökande En sal i Kårhuset, Åbo Kursböcker och vissa ämnesbibliotek Avdelningen för barnpedagogik i Jakobstad Gemensamt europeiskt system för bl.a. omfattning av studieprestationer ÅAS skyddspatron, staty i parken nära Domkyrkan i Åbo Studentkårens informationsbulletin, utkommer varje tisdag Geografiskt område där universitetet samlat alla eller de flesta av sina institutioner Enhet för språkkurser Akademins ADB-central för alla enheter, finnsi ASA-huset i Åbo och Academill i Vasa Examensarbete för diplomingenjörsstuderande Den akademiska akt där doktoranden inför publik presenterar och försvarar sin avhandling Högsta akademiska graden ÅAS studentbostäder, Biskopsgatan 10 i Åbo Ekonomidirektionen vid ÅAS, affärssektorns styrelse Titel som används i kombination med yrkestiteln av professorer när de gått i pension (kvinnlig form: professor emerita, manlig: professor emeritus, plural: emeriti) Studentutbyte inom Europa ÅA:s institutioner är indelade i tre fakultetsområden, leds av en prorektor Fastlagstisdagsfirande tillsammans med de andra student- och studerandekårerna på studieorten Fullmäktigeordförande Stor aula i Academill, där diverse evenemang hålls Finlands Studentkårers Förbund Äldre studerande (kallas även n:te årets studerande) Evenemang på Biskopsgatan vid adventstid Magistersavhandling Generalsekreterare Första årets studerande Roligt evenemang för att presentera Kåren och specialföreningarnas verksamhet Används vid många studenttraditioner och sitzar Välgörenhetsevenemang 20

21 Havtornen Höpo I IE Inskription Institution Institutionsråd J JOO-studier K Kandidat Kandidatavhandling Kvarnen Kårband Kårenit Kårfana Kårfullmäktige Kårhuset Kårkansliet Kårlyra Kårrestaurang Kårstyrelse L Licentiat Lilla Wappen Lyyra Lärkan M Magister Marlirummet Mentor MinPlan N Nachspiel Nation Novia Novium Nyyti O Opponent P Papperskvarnen Prefekt Kårhuset i Vasa Högskolepolitik Internationella Enheten Läsårets högtidliga invigning med tal av Rektor och SO, alla välkomna Enhet som består av ämnen, finns 12 vid ÅA Institutionens beslutande organ, prefekten som ordförande Möjlighet att gratis avlägga kurser vid annat universitet, t.ex. Åbo Universitet Lägre högskoleexamen Examensarbete för kandidatexamen Se Academill Ordensband för ÅAS, bärs till fest Medlem av Studentkåren ÅAS flagga ÅAS högsta beslutande organ Kårhuset i Åbo ÅAS kansli, på Kåren och Havtornen ÅAS emblem som bör finnas på varje kårenits studentmössa. Säljs på kårkansliet Studentrestaurang som ägs av studentkåren ÅAS verkställande organ Akademisk grad mellan magister och doktor Mössomvändning den 30.9, firas med stor fest bl.a. på Kåren Studiekort Svenska Lärarhögskolans bostadsstiftelses studentbostäder i Vöråstan i Vasa Högre högskoleexamen Festlokal i Kårhuset, hyrs ofta ut till specialföreningar 1) Äldre studerande som hjälper till med en specifik kurs som denne har avklarat med goda vitsord 2) Person i arbetslivet som handleder stud erande, t.ex. via ÅA:s mentorprogram Karriärkontakt Elektroniskt system för planering av studier Efterfest (t.ex. efter årsfest) Förening för studenter från en viss region Svenskspråkig yrkeshögskola som finns i bl.a Vasa och Åbo Studerandekåren vid yrkeshögskolan Novia Studerandes stödcentral En person som i akademiska sammanhang är utsedd till att kritiskt granska t.ex. en avhandling Kårens butik i Havtornen, där kan man köpa kopieringskort och papper mm. Ordförande för institutionsrådet. Bestämmer om vissa ärenden vid institutionen. 21

22 Presidiet Pro gradu avhandling Prorektor R Rektor Respondent Roddbassängen/Roddis Kårfullmäktiges ordförande, första och andra vice ordförande, GS och SO som gör upp föredragningslistan före fullmäktigemöten Examensarbete på magisternivån 1:a 3:e prorektor, rektors ställföreträdare, professor som leder ett fakultetsområde samt har vissa ansvarsområden i centralförvaltningen Jorma Mattinen Författare av uppsats/avhandling under presentationen/disputationen Gym i Kårhuset S SHV Svenska Handelshögskolan i Vasa SHVS/Studenthälsan Studenternas hälsovårdsstiftelse (på finska YTHS) Sillis Sillfrukost, frukost med sill dagen efter en större fest Sitz Annat ord för fest med middag SO Kårens styrelseordförande Solennitetssalen Gamla Akademihusets festsal Sopo Socialpolitik Specialförening Studentförening med specialföreningsstatus vid ÅAS Specialföreningskansliet Rum för specialföreningar på Kåren SSHV Studentföreningen vid Hanken i Vasa SSI Svenska Studerandes Intresseförening Stbl Studentbladet, SSI:s medlemstidning. Utkommer varannan vecka. STURE Studentregistret vid ÅA Stureutdrag Intyg över avlagda studier Sp Studiepoäng, en enhet som används för att mäta studieprestationer. T Tavasthem Tritonia Tutor TY TYY U Universitetskollegium Utrikestutor Utskott ÅAS studentbostäder på Kåren i Åbo Vasas vetenskapliga bibliotek, till för alla högskolor i Vasa Äldre studerande som handleder gulnäbbar Turun Yliopisto Turun Yliopiston Ylioppilaskunta Beslutande organ inom universitetet som bl.a. väljer styrelsen för ÅA Äldre studerande som handleder utbytesstuderanden från andra läder Grupp där mycket av fullmäktiges arbete görs på ett konkret plan V/W VAMK Vaasan ammattikorkeakoulu/vasa yrkeshögskola VAMOK Studerandekåren vid Vasa yrkeshögskola Wappen Studentfest 30.4 VOAS Vasa studiebostadsstiftelse VY Vaasan Yliopisto/Vasa Universitet VYY Vaasan Yliopiston Ylioppilaskunta Vårdträdet ÅAS skriftsamling, utkommer ca vart tionde år, nästa utkommer 2011 Å ÅA Åbo Akademi ÅAB Åbo Akademis Bibliotek ÅAS Åbo Akademis Studentkår Årsfest Kårens årsfest firas lördagen närmast Per Brahes födelsedag ( ) 22

Gulnäbbsguide.

Gulnäbbsguide. Gulnäbbsguide 2 016 Gulnäbbsguide 2016 www.studentkaren.fi 1 Kontaktuppgifter www.studentkaren.fi www.facebook.com/aastudentkar @AAStudentkar @AAStudentkar Personalen Generalsekreterare Linda Lindholm

Läs mer

GULNÄBBSGUIDE 2014 PUblikationer från Åbo Akademis studentkår 2 / 2014 www.studentkaren.fi

GULNÄBBSGUIDE 2014 PUblikationer från Åbo Akademis studentkår 2 / 2014 www.studentkaren.fi GULNÄBBSGUIDE 2014 PUblikationer från Åbo Akademis studentkår 2 / 2014 www.studentkaren.fi www.studentkaren.fi Kåren närmare kåreniterna. Och nu finns vi också i din telefon. GULNÄBBSGUIDEN 2014 3 Innehållsförteckning

Läs mer

Serviceguide. Stödtjänster för studerande 2013

Serviceguide. Stödtjänster för studerande 2013 S e r v i c e g ui de S t ödt j ä ns t e rf örs t ude r a nde ÅBO AKADEMI Utgivare: Lärcentret 2013 Redaktör: Mnica Nerdrum Pärm ch bilder: Maria Sundström 2 Innehåll 1. Studierientering... 6 1.1. Första

Läs mer

Studieorientering för nya studerande: NatVet, BioVet, farmaci

Studieorientering för nya studerande: NatVet, BioVet, farmaci Studieorientering för nya studerande: NatVet, BioVet, farmaci Centret för språk och kommunikation utbildningschef Jan Jylhä tf. avdelningsföreståndare Marjaana Laaksonen 27.8.2015 Informationen kan läsas

Läs mer

Psykosociala föreningen Sympati rf MEDLEMSBLAD 4/2015 SEPTEMBER-OKTBER

Psykosociala föreningen Sympati rf MEDLEMSBLAD 4/2015 SEPTEMBER-OKTBER MEDLEMSBLAD 4/2015 SEPTEMBER-OKTBER Eriksgatan 8 IV våningen Verksamhetsledare Miivi Selin-Patel; 050 446 2974 00100 Helsingfors Ordförande Riitta Aarrevuo; 050 4634 4746 Telefon till kansliet; 045 863

Läs mer

HYY FPA KELA YTHS HYY HUS HU HY SHVS HUS. Puhutko suomea? Anteeksi, mutta

HYY FPA KELA YTHS HYY HUS HU HY SHVS HUS. Puhutko suomea? Anteeksi, mutta HUS HYY FPA HU HY KELA SHVS YTHS HUS Anteeksi, mutta Puhutko suomea? HYY För dig som vill använda svenska i universitetssamfundet Om din rätt till svenska vid universitetet och olika studentserviceorganisationer

Läs mer

!!!!!!!!!!! Beteendevetare i Lund! EN GUIDE TILL EN LYCKAD START PÅ STUDENTLIVET

!!!!!!!!!!! Beteendevetare i Lund! EN GUIDE TILL EN LYCKAD START PÅ STUDENTLIVET Beteendevetare i Lund EN GUIDE TILL EN LYCKAD START PÅ STUDENTLIVET Vad är BiL? BiL (Beteendevetare i Lund) är programföreningen för alla oss som läser på Lunds Universitets beteendevetenskapliga kandidatprogram,

Läs mer

Studentkåren i Östersund Av studenter för studenter Sedan 1971 www.studentostersund.se

Studentkåren i Östersund Av studenter för studenter Sedan 1971 www.studentostersund.se Välkommen till STUDENTLIVET i Östersund Studentkåren i Östersund Av studenter för studenter Sedan 1971 Medlemskap ger dig ett rikare studentliv! Billigare Studentliv! Studentkåren har avtal om Kårrabatt

Läs mer

Välkommen till Uppsala!

Välkommen till Uppsala! Välkommen till Uppsala! Reccekommittén vill hjärtligen inte bara gratulera dig som blivit antagen till Sveriges bästa juristutbildning, utan även välkomna Dig till landets bästa studentstad. Innan du slängs

Läs mer

Studerande i fjordernas och trollens land

Studerande i fjordernas och trollens land Studerande i fjordernas och trollens land Att studera utomlands är en vacker och spännande upplevelse. Det ger dig möjlighet att träffa och umgås med människor från många olika delar av världen, skaffa

Läs mer

Sammandrag fra n gruppdiskussionerna

Sammandrag fra n gruppdiskussionerna PM 4/2012 1 (5) och Aaltos tutorutbildningar 2012 Sammandrag fra n gruppdiskussionerna Hur kan tutorn stödja phuxarnas studieförmåga? Resurser o tillräcklig sömn o svettig motion 3 ggr i veckan o att röra

Läs mer

Välkommen till Lärarhögskolan!

Välkommen till Lärarhögskolan! Välkommen till! Till dig som är antagen till Yrkeslärarprogrammet 90 hp Varmt välkommen, vi hoppas att du ska få en mycket givande studietid! I det här brevet hittar du viktig information inför programstarten.

Läs mer

Prepkurs. En informationsbroschyr om SSHV:s prepkurs

Prepkurs. En informationsbroschyr om SSHV:s prepkurs Prepkurs En informationsbroschyr om SSHV:s prepkurs prepkursnötte? Nötte - vad är det? Läs detta infoblad så får du veta! prepkursansvarig Lär känna SSHV:s prepkursansvariga! Välkommen till SSHV:s prepkurs

Läs mer

Erasmus-utbyte jan juli 2010

Erasmus-utbyte jan juli 2010 Erasmus-utbyte jan juli 2010 Hogeschool van Amsterdam, Nederländerna Varför valde du att studera utomlands? Jag ville uppleva annan, ny kultur, träffa människor från olika platser i världen och byta ut

Läs mer

Karriärplanering Övning 08: Professionellt nätverkande

Karriärplanering Övning 08: Professionellt nätverkande Karriärplanering Övning 08: Professionellt nätverkande 1. Lär dig från dem som varit i samma situation Ett av de bästa sätten att få värdefulla kontakter är att nätverka med din högskolas alumner. De har

Läs mer

Uppstart. Till nya studenter på Rättsvetenskapliga programmet och Juristprogrammet. 2012 Juridiska Föreningen vid Örebro universitet

Uppstart. Till nya studenter på Rättsvetenskapliga programmet och Juristprogrammet. 2012 Juridiska Föreningen vid Örebro universitet Uppstart Till nya studenter på Rättsvetenskapliga programmet och Juristprogrammet 2012 Juridiska Föreningen vid Örebro universitet VÄLKOMMEN INNEHÅLL Hej! Hej! Välkommen till oss rättsvetar- och juriststudenter

Läs mer

din guide till TUDIE- IVET

din guide till TUDIE- IVET din guide till TUDIE- IVET 2015! CHECKLISTA INFÖR STUDIESTARTEN! INNEHÅLL Beställ ditt studiekort på www.novium.fi Gärna innan den 31.7, du behöver det redan första dagen Fyll i blanketter för studiestöd

Läs mer

helsingfors universitet

helsingfors universitet Juridiska fakulteten vid helsingfors universitet JURIDISKA UTBILDNINGEN I VASA JURIST? JURISTYRKET Juridisk examen ger befogenhet att arbeta både inom den privata och den offentliga sektorn Traditionella

Läs mer

Produktkatalog. Luleå Studentkår Luleå tekniska universitet

Produktkatalog. Luleå Studentkår Luleå tekniska universitet Produktkatalog Luleå Studentkår Luleå tekniska universitet LULEÅ STUDENTKÅR 1 kår 6 sektioner Luleå Studentkår är en intresseorganisation som verkar för studenter på Luleå tekniska universitet. Vårt ansvarsområde

Läs mer

Åbo Akademis jubileumsår Kunskap i går, i dag, i morgon Knowledge past, present and future

Åbo Akademis jubileumsår Kunskap i går, i dag, i morgon Knowledge past, present and future Åbo Akademis jubileumsår 2018 Kunskap i går, i dag, i morgon Knowledge past, present and future Åbo Akademi 100 år Medelinsamling Jubileumsåret 2018 Hemsida för ÅA100 www.abo.fi/100 Historik Våra målsättningar

Läs mer

889941.0 Förtroendeuppdrag: Åbo Akademis styrelse (2 sp)

889941.0 Förtroendeuppdrag: Åbo Akademis styrelse (2 sp) 889941.0 Förtroendeuppdrag: Åbo Akademis styrelse (2 sp) Position of Trust/Förtroendeuppdrag: Åbo Akademis styrelse Allmänfärdigheter Allmänfärdigheter som utvecklas under kursens gång: Examinationsformer

Läs mer

Välkommen till Studentkåren Malmö

Välkommen till Studentkåren Malmö Välkommen till Studentkåren Malmö makt över alla beslut Studenterna på en högskola har rätt till inflytande över allt som kan påverka dem. Studenter är med och röstar i alla beslutsorgan. Studenter träffar

Läs mer

Arbetsforums rapporter: Placering på arbetsmarknaden

Arbetsforums rapporter: Placering på arbetsmarknaden Arbetsforums rapporter: Placering på arbetsmarknaden Matias Erlund Arbetsforum 1 Arbetsforums karriäruppföljning Utexaminerade magistrar sedan 1995 Normalt 1 år efter examen Magistrar regelbundet, doktorer

Läs mer

Välkomna till Samhällsvetar sektionen! En guide till Göta studentkår Samhällsvetarsektionen och Samhällsvetenskapliga fakulteten

Välkomna till Samhällsvetar sektionen! En guide till Göta studentkår Samhällsvetarsektionen och Samhällsvetenskapliga fakulteten Välkomna till Samhällsvetar sektionen! En guide till Göta studentkår Samhällsvetarsektionen och Samhällsvetenskapliga fakulteten Innehåll Samhällsvetarsektionen vid Göta studentkår...4 Hitta till oss...9

Läs mer

ÅBO AKADEMIS STUDENTKÅR protokoll 03/03 Fullmäktige

ÅBO AKADEMIS STUDENTKÅR protokoll 03/03 Fullmäktige ÅBO AKADEMIS STUDENTKÅR protokoll 03/03 Fullmäktige Åbo Akademis Studentkårs fullmäktiges möte torsdagen den 27 februari 2003 i Argentinasalen på Kåren. Ordförande: Patrik Smulter Sekreterare: Maria Valtonen

Läs mer

Studentkåren. i Östersund!

Studentkåren. i Östersund! Välkommen till studentlivet i Östersund! Studentkåren i Östersund Av studenter för studenter Sedan 1971 www.studentostersund.se Besöksadress: Studentkåren i Östersund Studentplan 7 Mittuniversitetet 831

Läs mer

Anvisningar för nya studerande

Anvisningar för nya studerande 64 Anvisningar för nya studerande Inskrivning Inskrivningen sker i början av den termin då studierna inleds. Man har rätt att uppskjuta påbörjandet av studierna med ett år. Denna rätt får man i samband

Läs mer

SOCIOLOGERNAS INSPARK 2013

SOCIOLOGERNAS INSPARK 2013 SOCIOLOGERNAS INSPARK 2013 FÖR SOCIOLOGIPROGRAMMETS STUDENTER SAMT KRIMINOLOGI OCH SOCIOLOGIKURSARE! Inspark 2013 Ready, set, go! Varmt välkommen kära Nolla! Om du fått detta brev betyder det att du är

Läs mer

Medlemmar. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

Medlemmar. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se Medlemmar SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS MEDLEMMAR Varför är det viktigt för din klubb att ha många

Läs mer

PM: PLANERINGSMÖTE CSK-FSE

PM: PLANERINGSMÖTE CSK-FSE Centret för språk och kommunikation PM: PLANERINGSMÖTE CSK-FSE 8.2.2016 Närvarande: Joanna Anckar, Tom Björkfors, Tua Henriksson, Malin Johansson, Icca Krook, Minna Lostedt, Sonja Vidjeskog Allmänna riktlinjer

Läs mer

Reserapport. Fachhochschule des BFI Wien Våren 2010. Bethina Bergman. Arcada Nylands svenska yrkeshögskola Företagsekonomi

Reserapport. Fachhochschule des BFI Wien Våren 2010. Bethina Bergman. Arcada Nylands svenska yrkeshögskola Företagsekonomi Reserapport Fachhochschule des BFI Wien Våren 2010 Bethina Bergman Arcada Nylands svenska yrkeshögskola Företagsekonomi Helsingfors 2009 1 INLEDNING Redan då jag började Arcada visste jag att jag i något

Läs mer

Riksmöte 2010. 19-21 november - Nässjö

Riksmöte 2010. 19-21 november - Nässjö Riksmöte 2010 19-21 november - Nässjö Varför du borde delta: - Du får makt på årets största och viktigaste möte inom spelhobbyn. - Du får lära känna massor av intressanta människor som har samma intressen

Läs mer

Snart kandidat eller nyligen inlett magisterstudierna? Studieplanering för magisterexamen

Snart kandidat eller nyligen inlett magisterstudierna? Studieplanering för magisterexamen Snart kandidat eller nyligen inlett magisterstudierna? Studieplanering för magisterexamen Studiebyrån Snart kandidat?» Då du avlagt alla kurser som krävs för kandidatexamen ska du ansöka om kandidatbetyg.»

Läs mer

Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics,

Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics, Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics, www.hanken.fi Introduktionsdagarna 25-26 augusti 2016 Sabina Eerola Planerare för antagningsärenden, Studiebyrån Svenska handelshögskolan / Hanken

Läs mer

Hösten 2015. Dans. Bowling. Musikcafé. Simning. Disco. Grillning vid Glänninge. Och annat kul

Hösten 2015. Dans. Bowling. Musikcafé. Simning. Disco. Grillning vid Glänninge. Och annat kul Hösten 2015 Dans Bowling Musikcafé Simning Disco Grillning vid Glänninge Och annat kul I Samarbete med bl a Fub Laholm, Höks Hi, Fritid Halmstad, m fl. Hej! Från och med den 1:e januari 2015 finns fritidsprogrammet

Läs mer

arbetsmarknad@luleastudentkar.com 0920-49 32 72 Luleå Studentkår Luleå Tekniska Universitet 971 87 Luleå

arbetsmarknad@luleastudentkar.com 0920-49 32 72 Luleå Studentkår Luleå Tekniska Universitet 971 87 Luleå Luleå Studentkår är en intresseorganisation som verkar för studenter på Luleå tekniska universitet. Genom våra studentföreningar har vi en nära anknytning till studenter hos samtliga utbildningar inom

Läs mer

Välkommana till Fakulteten för naturvetenskap och teknik (FNT)

Välkommana till Fakulteten för naturvetenskap och teknik (FNT) Välkommana till Fakulteten för naturvetenskap och teknik (FNT) Studieorientering 24.8.2015 Ulla Bäckström Studieorientering Kort presentation av Fakulteten Denna veckas program Var få information om studierna

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till höstens arbetsgrupper i världens bästa förening! FUF-bladet Seminariegruppen Biståndsdebatten.se Projektgruppen FUF-nätverket Vem kan söka till

Läs mer

Är det möjligt att kombinera ökad effektivitet och akademisk frihet? Det anser Åbo

Är det möjligt att kombinera ökad effektivitet och akademisk frihet? Det anser Åbo Kårpolitikern sitter inte i glaskupa Är det möjligt att kombinera ökad effektivitet och akademisk frihet? Det anser Åbo Akademis Studentkårs nya styrelseordförande Anniina Pirttimaa, men bara i en diskussion

Läs mer

Studieorientering för nya studerande TkK-examen

Studieorientering för nya studerande TkK-examen Studieorientering för nya studerande TkK-examen Centret för språk och kommunikation Direktör Jan Jylhä 29.8.2013 29.8.2013 Centret för språk och kommunikation - Fabriksgatan 2, Arken 1 Centret för språk

Läs mer

Verksamhetsplan juli 2013 juni 2014 Sektionen för Energi och miljö

Verksamhetsplan juli 2013 juni 2014 Sektionen för Energi och miljö Verksamhetsplan juli 2013 juni 2014 Sektionen för Energi och miljö Sektionen Sektionen är fortfarande växande och det är viktigt att verksamheten under 2013-2014 präglas av att antalet programstuderande

Läs mer

Reserapport efter utbytesstudier i Italien HT 2012 Lisa SSK

Reserapport efter utbytesstudier i Italien HT 2012 Lisa SSK Reserapport efter utbytesstudier i Italien HT 2012 Lisa SSK 1. Vilket program läser du på? Sjuksköterskeprogrammet på hälsouniversitetet, Linköpings universitet, campus Norrköping. 2. Vilket universitet,

Läs mer

Psykosociala föreningen Sympati rf MEDLEMSBLAD 5/2015 NOVEMBER-DECEMBER

Psykosociala föreningen Sympati rf MEDLEMSBLAD 5/2015 NOVEMBER-DECEMBER MEDLEMSBLAD 5/2015 NOVEMBER-DECEMBER Eriksgatan 8 IV våningen Verksamhetsledare Miivi Selin-Patel; 050 446 2974 00100 Helsingfors Ordförande Riitta Aarrevuo; 050 4634 4746 Telefon till kansliet; 045 863

Läs mer

Snart färdig- informationstillfälle

Snart färdig- informationstillfälle Snart färdig- informationstillfälle 18.11.2015 13.30-14.30 på svenska 14.30-15.30 in English Studierådgivare/Study Advisors Kerstin Fagerström, Heidi Karlsson och Jessica Lindroos Fakulteten för naturvetenskaper

Läs mer

2014/2015. konfirmand

2014/2015. konfirmand 2014/2015 konfirmand 1 Nya kompisar, läger och gå på vatten Vi lever i en tid där vi möter många olika tankar värderingar och trosuppfattningar. Det kan vara positivt men också förvirrande. Vad är rätt

Läs mer

Styrelsen Frösåker GK, Christer Ral, Matz, Håkan, Krogen WWW.FGCC.SE. Sida 1 av 6

Styrelsen Frösåker GK, Christer Ral, Matz, Håkan, Krogen WWW.FGCC.SE. Sida 1 av 6 Nyhetsbrev #2 2015 Sida 1 av 6 Hej Vänner, Säsongen är i full gång även om värmen ännu uteblivit. Verksamheten är också i full gång och ni har väl inte missat alla träningar, tävlingar och andra roliga

Läs mer

Äventyrskväll hos Scouterna är skoj, ska vi gå tillsammans?

Äventyrskväll hos Scouterna är skoj, ska vi gå tillsammans? Äventyrskväll hos Scouterna är skoj, ska vi gå tillsammans? Det finns många spännande aktiviteter som scouterna kan bjuda in sina kompisar till. Att följas till scoutmötet känns kul och tryggt. Att ha

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till vårens arbetsgrupper - i världens bästa förening! Våren 2011 Filmgruppen FUF-bladet Biståndsdebatten Seminariegruppen Projektgruppen Vem kan söka

Läs mer

Utbytesstudier. Din väg till nya upplevelser. International Office

Utbytesstudier. Din väg till nya upplevelser. International Office Utbytesstudier Din väg till nya upplevelser International Office Ta chansen att bli utbytesstudent! Som student vid Umeå universitet kan du studera vid något av våra drygt 440 partneruniversitet runt om

Läs mer

ETT (KUNSKA FÖR HELA ST

ETT (KUNSKA FÖR HELA ST TEXT JESSICA RICKARDSSON FOTO JAN EKBLOM Hösten 1996 hände något som förändrade Norrköping totalt universitetet kom till stan! Nu, nästan tio år senare, är studenterna en självklar del av stadsbilden.

Läs mer

Nu är det dags att söka sig ut i vårsolen och samla poäng i motionskampanjen!

Nu är det dags att söka sig ut i vårsolen och samla poäng i motionskampanjen! Medlemsblad 01/15 Nu är det dags att söka sig ut i vårsolen och samla poäng i motionskampanjen! Innehåll Ledare..... s. 3 Cirkus Musikul.........s. 4 Motionskampanj 23.3-22.4...s. 5-7 Kallelse till årsmöte....s.8-9

Läs mer

Lärjungaskap / Följ mig

Lärjungaskap / Följ mig Lärjungaskap / Följ mig Dela in gruppen i par och bind för ögonen på en av de två i paret. Låt den andra personen leda den med förbundna ögon runt i huset och utomhus, genom trädgården, till exempel, och

Läs mer

25.3 2014 Finlandspaket 4

25.3 2014 Finlandspaket 4 13.11 2013 Finlandspaket 2 svenskspråkiga utbildningar 11.12 2013 Finlandspaket 3 ansökan & antagning 25.3 2014 Finlandspaket 4 gör din ansökan till vidare utbildning Gör din ansökan till universitet,

Läs mer

Kalmar ESS Introduktionsinformation vårterminen 2011

Kalmar ESS Introduktionsinformation vårterminen 2011 Kalmar ESS Introduktionsinformation vårterminen 2011 Hej blivande Turismekonom! Nu börjar det närma sig en av de roligaste tiderna i ditt liv, nämligen din studenttid! Som en inledning på dina kommande

Läs mer

Studieuppläggning datavetenskap Heidi Karlsson Studierådgivare Rum 207, Gripen (2 vån) Tfn

Studieuppläggning datavetenskap Heidi Karlsson Studierådgivare Rum 207, Gripen (2 vån) Tfn Studieuppläggning datavetenskap Heidi Karlsson Studierådgivare Rum 207, Gripen (2 vån) Tfn 215 3540 it-studieradgivare@abo.fi Mottagning enligt överenskommelse Fakultetsområdet i naturvetenskaper och teknik

Läs mer

Dethär tycker vi är viktigt! De ungas röst Ann Backman

Dethär tycker vi är viktigt! De ungas röst Ann Backman Dethär tycker vi är viktigt! De ungas röst Ann Backman En ungdomsgrupp i Österbotten Deltagare: 3 ungdomar, ålder: 15, 17 och 18 år. En ungdom var gruppansvarig och samlade ihop gruppen. Deltagarna fick

Läs mer

Inspark 2015 Here we go!

Inspark 2015 Here we go! Inspark 2015 Here we go! Varmt välkommen, kära du! Om du har fått detta brev betyder det att du är antagen som Sociologistudent, vid programmet eller enskild kurs, samt kriminologi. En inspark kommer att

Läs mer

Genomgång av examensstrukturen. Engelska, franska, ryska och tyska 27.8.2013. Innehåll. Utbildningslinjer. Ämnen vid fakulteten

Genomgång av examensstrukturen. Engelska, franska, ryska och tyska 27.8.2013. Innehåll. Utbildningslinjer. Ämnen vid fakulteten Innehåll Genomgång av examensstrukturen Engelska, franska, ryska och tyska 27.8.2013 Ämnen Linjer Centrala begrepp Examensstrukturer Studierna år 1 Studierådgivare Sabina Ringvall 1 Åbo Akademi Domkyrkotorget

Läs mer

MEDLEMSBLAD 3/2015 JUNI-AUGUSTI

MEDLEMSBLAD 3/2015 JUNI-AUGUSTI MEDLEMSBLAD 3/2015 JUNI-AUGUSTI Eriksgatan 8 IV våningen Verksamhetsledare Miivi Selin-Patel; 050 446 2974 00100 Helsingfors Ordförande Riitta Aarrevuo; 050 4634 4746 Telefon till kansliet; 045 863 7800

Läs mer

Bästa student, Vid de finländska universiteten genomförs undersökningen Kandidatrespons, en riksomfattande enkät som riktar sig till studerande.

Bästa student, Vid de finländska universiteten genomförs undersökningen Kandidatrespons, en riksomfattande enkät som riktar sig till studerande. Bästa student, Vid de finländska universiteten genomförs undersökningen Kandidatrespons, en riksomfattande enkät som riktar sig till studerande. Enkäten har skickats till dig för att du har avlagt kandidatexamen

Läs mer

1 ATT TÄNKA PÅ FÖRE AVFÄRDEN 2 2 ATT ANLÄNDA TILL KØBENHAVN OCH CBS 2 3 PRAKTISKA RÅD 3 8 VARFÖR SKALL DU ÅKA TILL KÖPENHAMN? 6

1 ATT TÄNKA PÅ FÖRE AVFÄRDEN 2 2 ATT ANLÄNDA TILL KØBENHAVN OCH CBS 2 3 PRAKTISKA RÅD 3 8 VARFÖR SKALL DU ÅKA TILL KÖPENHAMN? 6 Våren 2005 1 ATT TÄNKA PÅ FÖRE AVFÄRDEN 2 2 ATT ANLÄNDA TILL KØBENHAVN OCH CBS 2 3 PRAKTISKA RÅD 3 4 STUDIER 3 5 KURSER 5 6 STUDIESOCIALT 6 7 FINANSIERING 6 8 VARFÖR SKALL DU ÅKA TILL KÖPENHAMN? 6 1 Att

Läs mer

Utbytet i University of Surrey

Utbytet i University of Surrey Utbytet i University of Surrey Elisa Vaskikari Kemiteknik, Åbo Akademi, Åbo, Finland Biosciences, University of Surrey, Guildford, UK 02/2014-06/2014 Erasmus utbytesprogram Jag var på utbyte i University

Läs mer

MEDLEMSBLAD 1/2015 JANUARI-MARS

MEDLEMSBLAD 1/2015 JANUARI-MARS MEDLEMSBLAD 1/2015 JANUARI-MARS Eriksgatan 8 IV våningen Verksamhetsledare Miivi Selin-Patel; 050 446 2974 00100 Helsingfors Ordförande Riitta Aarrevuo Telefon till kansliet; 045 863 7800 info@sympati.fi

Läs mer

Preliminärt schema VT2013: (Observation förändringar av både dagar och aktivitet kan förekomma!)

Preliminärt schema VT2013: (Observation förändringar av både dagar och aktivitet kan förekomma!) Information till dig som önskar bli fadder för våra internationella studenter isk@kau.se Preliminärt schema VT2013: (Observation förändringar av både dagar och aktivitet kan förekomma!) 11 14 Jan Ankomstdagar.

Läs mer

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling Sida2 BAS ABC Några grunder för BAS grupper i Lidköpings församling En BAS grupp är en grupp i församlingen. Där man på ett nära sätt kan träffas

Läs mer

Humaniora vid Åbo Akademi

Humaniora vid Åbo Akademi Humaniora vid Åbo Akademi Nära dig vi har tid att handleda och stöda! Högklassig forskning ger utmärkta undervisningsmiljöer Ett finlandssvenskt, nordiskt och internationellt universitet Du formar din

Läs mer

Civilingenjör i Teknisk biologi är ett bioteknikprogram med betoning på teknik och materialvetenskap i biologins tjänst.

Civilingenjör i Teknisk biologi är ett bioteknikprogram med betoning på teknik och materialvetenskap i biologins tjänst. Välkommen! Hej och välkommen till TBi-sektionens samarbetsfolder! Vi är en glad sektion på Linköpings Tekniska Högskola vars studenter utbildar sig till civilingenjörer och naturvetare inom kemi och bioteknik.

Läs mer

-ett minne för livet.

-ett minne för livet. -ett minne för livet. Nu väcks Musikaliska till liv med nytt mål och nya färdriktningar - allt i musikens tecken. I hjärtat av Stockholm finner vi en av huvudstadens mest exklusiva och anrika konsertlokaler.

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Wälkommen Program för dagen Dagens föredrag Företagsannonser Massor av möjligheter Pedagogiska Priset 1 2 3 5 15 16 Veg Tech - för grönare städer! Wälkommen! Warmt wälkommen till W-dagen

Läs mer

1 Öppnande av mötet kl. 12:12

1 Öppnande av mötet kl. 12:12 Styrelsemöte 04/16 Protokoll Plats: Handelshögskolan vid ÅA Datum: 08.2.2016 Klockslag: 12:00 Närvarande: Ordförande Linn Ekebom Vice ordförande Emma Blomqvist Sekreterare Julia Seffer Kassör Hannes Parkkinen

Läs mer

företagsmässa 5.000 kr Älvdalen WOW! älvdalens HUVUDSPONSORER ARRANGÖRER ÄLVDALENS ISHALL 13-14 MAJ

företagsmässa 5.000 kr Älvdalen WOW! älvdalens HUVUDSPONSORER ARRANGÖRER ÄLVDALENS ISHALL 13-14 MAJ Boka monter och vinn 5.000 kr presentkort på s Sportcenter WOW! Har ni tänkt på hur bra vi är? En fantastiskt företagsam kommun, både historiskt och nu. Framtiden ser med andra ord ljus ut, för visst ska

Läs mer

BÖCKER INSPIRATION. www.universeimagine.com

BÖCKER INSPIRATION. www.universeimagine.com BÖCKER INSPIRATION Vår vision är att inspirera minst en miljon människor till att förverkliga sina drömmar och må bra under tiden. Är du en av dem? Personligt entreprenörskap handlar om kraften och förmågan

Läs mer

Vi lovar, detta är något som ingen vill missa! Vi ses den 25 augusti! Mvh Linn Wihlborg och Novischeriet

Vi lovar, detta är något som ingen vill missa! Vi ses den 25 augusti! Mvh Linn Wihlborg och Novischeriet Grattis till att du har blivit antagen till Campus i Helsingborg! Det som du och alla andra nyintagna studenter väntar framför er är flera otroligt roliga, spännande och intressanta terminer som kommer

Läs mer

Varför är det viktigt att ditt barn läser?

Varför är det viktigt att ditt barn läser? LUST ATT LÄSA Många av oss föräldrar drar en lättnadens suck när barnen lärt sig läsa och vill börja läsa själva. Och visst är det en milstolpe att fira, men även efter detta har du möjlighet att uppleva

Läs mer

Studieorientering för nya studerande vid HF och IPL

Studieorientering för nya studerande vid HF och IPL Studieorientering för nya studerande vid HF och IPL Centret för språk och kommunikation Direktör Jan Jylhä 29.8.2013 29.8.2013 Centret för språk och kommunikation - Fabriksgatan 2, Arken 1 Centret för

Läs mer

Utbildningslinjen för logopedi. Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi

Utbildningslinjen för logopedi. Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi Utbildningslinjen för logopedi Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi VI FINNS I ARKEN I ÅBO, FABRIKSGATAN 2 LOGOPEDI Logopedi är ett vetenskapsområde där forskningen och undervisningen inbegriper

Läs mer

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg)

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg) Gruppenkät Du har deltagit i en gruppaktivitet! Det kan ha varit en tjej-/ killgrupp, ett läger eller ett internationellt ungdomsutbyte. Eller så har ni kanske ordnat ett musikarrangemang, skött ett café,

Läs mer

Juridiska Föreningen i Uppsala presenterar. Recceveckan VT14 - Den Overkliga. 20 januari - 27 januari

Juridiska Föreningen i Uppsala presenterar. Recceveckan VT14 - Den Overkliga. 20 januari - 27 januari Juridiska Föreningen i Uppsala presenterar Recceveckan VT14 - Den Overkliga Veckan 20 januari - 27 januari Kära recentior! Välkommen till juristprogrammet och Uppsala, Sveriges bästa studentstad! Juridiska

Läs mer

Nollningsschema för dig som läser Sjuksköterska HT-13

Nollningsschema för dig som läser Sjuksköterska HT-13 Nollningsschema för dig som läser Sjuksköterska HT-13 19/8 Måndag Introduktionsdag Tid: 14.00 Samling sker på parkeringen vid spårvagnshållplatsen Medicinaregatan. Hållplats: Medicinaregatan Spårvagn:

Läs mer

Jämlikhetspolicydokument Svenska Handelshögskolans Studentkår

Jämlikhetspolicydokument Svenska Handelshögskolans Studentkår Jämlikhetspolicydokument 2014-2016 Svenska Handelshögskolans Studentkår 1 SHS första jämlikhetspolicy skapades som följd av resultaten som framkommit ur en jämlikhetsundersökning som gjordes bland studentkårsmedlemmarna

Läs mer

Välkommen till 16.11.2015 1

Välkommen till 16.11.2015 1 Välkommen till 16.11.2015 1 Öppna universitet vid ÅA Grundat 1981 Målet är utbildningsmässig och regional jämlikhet 2014 3062 studerande 26779 avlagda studiepoäng 300 arrangerade kurser varav 33 % nätkurser

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL EFS-KYRKAN HELSINGBORG

VÄLKOMMEN TILL EFS-KYRKAN HELSINGBORG TA GÄRNA MED MIG HEM! VÄLKOMMEN TILL EFS-KYRKAN HELSINGBORG EN GUIDE TILL EFS-KYRKAN HELSINGBORG Fr.o.m. september 2016 Jesus talade åter till dem och sade: Jag är världens ljus. Den som följer mig skall

Läs mer

Jag erbjuder fotografering till er som vill föreviga ett speciellt ögonblick, såsom en nyfödds lilla kropp, ett familjefoto med all dess glädje eller

Jag erbjuder fotografering till er som vill föreviga ett speciellt ögonblick, såsom en nyfödds lilla kropp, ett familjefoto med all dess glädje eller Prislista 2014 Jag erbjuder fotografering till er som vill föreviga ett speciellt ögonblick, såsom en nyfödds lilla kropp, ett familjefoto med all dess glädje eller den stora kärleken mellan ett par vid

Läs mer

Ta steget! Konfirmation 2015/16. Järfälla kyrka Kyrkvägen 8. Maria kyrka Vasavägen 25. S:t Lukas kyrka Svarvargränd 1. Viksjö kyrka Agrargränd 2

Ta steget! Konfirmation 2015/16. Järfälla kyrka Kyrkvägen 8. Maria kyrka Vasavägen 25. S:t Lukas kyrka Svarvargränd 1. Viksjö kyrka Agrargränd 2 Ta steget! Järfälla kyrka Kyrkvägen 8 Maria kyrka Vasavägen 25 S:t Lukas kyrka Svarvargränd 1 Viksjö kyrka Agrargränd 2 Konfirmation 2015/16 Varför konfirmation? Konfirmandtiden är ett fantastiskt tillfälle

Läs mer

EXAMENSSTRUKTUR FÖR STUDIER MED STATSKUNSKAP *) SOM HUVUDÄMNE

EXAMENSSTRUKTUR FÖR STUDIER MED STATSKUNSKAP *) SOM HUVUDÄMNE Denna uppdatering gjord 28/5 2007 EXAMENSSTRUKTUR FÖR STUDIER MED STATSKUNSKAP *) SOM HUVUDÄMNE *) = Strukturen kan variera beroende på huvudämne KANDIDATEXAMEN, 180 poäng Studier i huvudämnet: Statskunskap,

Läs mer

Genomgång av examensstrukturen. Engelska, franska, tyska och ryska Innehåll. Utbildningslinjer. Ämnen vid fakulteten

Genomgång av examensstrukturen. Engelska, franska, tyska och ryska Innehåll. Utbildningslinjer. Ämnen vid fakulteten Genomgång av examensstrukturen Engelska, franska, tyska och ryska 28.8.2012 Innehåll Ämnen Linjer Centrala begrepp Examensstrukturer Studierna år 1 Studierådgivare Sabina Ringvall 1 Åbo Akademi Domkyrkotorget

Läs mer

Studera. samhällsvetenskaper!

Studera. samhällsvetenskaper! Studera samhällsvetenskaper! Studera samhällsvetenskaper på svenska Är du intresserad av hur samhället fungerar eller av att studera de sociala relationerna mellan olika grupper? Vill du lära dig att analysera

Läs mer

Utbildningsprogrammet för språkbadsundervisning. Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma (KIKY)

Utbildningsprogrammet för språkbadsundervisning. Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma (KIKY) Utbildningsprogrammet för språkbadsundervisning Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma (KIKY) 28.8.2014 Karita Mård-Miettinen & Annika Peltoniemi Enheten för nordiska språk Filosofiska fakulteten 12.00-12.15

Läs mer

Öppna universitetet. Bekanta dig med Öppna universitetet 3 augusti kl 16.30 i sal 309

Öppna universitetet. Bekanta dig med Öppna universitetet 3 augusti kl 16.30 i sal 309 Bekanta dig med Öppna universitetet 3 augusti kl 16.30 i sal 309 Allmän information» Inga formella krav på tidigare utbildning» Undervisningen motsvarar Hankens examensfordringar, det är dock inte möjligt

Läs mer

KUNSKAP & FRAMTID 10 12 NOVEMBER

KUNSKAP & FRAMTID 10 12 NOVEMBER MÄSSKLAR PÅ EN TIMMA KUNSKAP & FRAMTID 10 12 NOVEMBER 2011 www.kunskapframtid.se HEJ! Välkommen till guiden Mässklar på en timma. Detta är en praktisk förberedelseguide för dig som tänker besöka Kunskap

Läs mer

vad du behöver veta om fsastud

vad du behöver veta om fsastud vad du behöver veta om fsastud om FSAstud FSAstud är Förbundet Sveriges Arbetsterapeuters (FSA) studentorganisation. FSA driver såväl medlemmarnas fackliga- som yrkesmässiga intressen och arbetar med yrkes-,

Läs mer

Välkomna till Åbo Akademi, alla ni nya! Välkomna tillbaka till Åbo Akademi, alla ni gamla!

Välkomna till Åbo Akademi, alla ni nya! Välkomna tillbaka till Åbo Akademi, alla ni gamla! vecka 36 4.9.2012 nummer 15 Välkomna till Åbo Akademi, alla ni nya! Välkomna tillbaka till Åbo Akademi, alla ni gamla! Kåren på webben: www.karen.abo.fi Bullen U t g i v a r e : Å b o A k a d e m i s S

Läs mer

Tappa inte bort häftet för det ska du lämna in tillsammans med de skriftliga arbetsuppgifterna. Lycka till! Sofia

Tappa inte bort häftet för det ska du lämna in tillsammans med de skriftliga arbetsuppgifterna. Lycka till! Sofia Namn: Klass: Din uppgift: Ni kommer att arbeta med detta vecka 39 till vecka 43. Ni har svensklektionerna till ert förfogande. Uppgifterna ska lämnas in, allt tillsammans, senast måndag vecka 45. Då blir

Läs mer

INBJUDAN TILL BRANSCHDAGEN 10 FEBRUARI 2016

INBJUDAN TILL BRANSCHDAGEN 10 FEBRUARI 2016 INBJUDAN TILL BRANSCHDAGEN 10 FEBRUARI 2016 Företagens stora chans att träffa studenter som snart ska ut i arbetslivet men även knyta kontakter med andra företag inom samma bransch. INFORMATION OM BRANSCHDAGEN

Läs mer

Din uppgift: trovärdig verklig inte

Din uppgift: trovärdig verklig inte Din uppgift: Ni kommer att arbeta med detta vecka 39 till vecka 43. Ni har svensklektionerna till ert förfogande. Uppgifterna ska lämnas in, allt tillsammans, senast fredag vecka 43. En kortare redovisning

Läs mer

Du borde bli ombud! Riksmöte 2009. 20-22 november - Stockholm. Fyra bra anledningar: - Du får lära känna massor av intressanta

Du borde bli ombud! Riksmöte 2009. 20-22 november - Stockholm. Fyra bra anledningar: - Du får lära känna massor av intressanta Riksmöte 2009 20-22 november - Stockholm Du borde bli ombud! Fyra bra anledningar: - Du får lära känna massor av intressanta människor som har samma intressen som dig. - Du får tre dagars intensiv och

Läs mer