Publikationer från Åbo Akademis Studentkår 3/2010

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Publikationer från Åbo Akademis Studentkår 3/2010"

Transkript

1 Publikationer från Åbo Akademis Studentkår 3/2010

2 På Kåren har under årtiondes lopp arrangerats tusentals fester, konserter och andra tillställningar. Glada minnen har format Kårens rykte som ett legendariskt festställe. Under sin historia har Kåren sett många utomstående krögare, men nu driver Studentkåren igen restaurangverksamheten i egen regi. Idag fungerar Kårrestaurangen som beställningsrestaurang med stadens mångsidigaste utrymmen för tillställningar av olika storlekar. Bokningar: eller tel

3 Innehållsförteckning Styrelseordförandes hälsning 5 Vad är Kåren 6 Styrelsepresentation 8 Tjänstemännen, ekonomisektorn och presidiet 11 Studentkårens byggnader 12 Ofta frågade frågor 14 Akademisk ordlista 20 Specialföreningar 24 Gulnäbbens checklista 34 Det finns mycket att lära sig utanför föreläsningssalarna Kom på Gulnäbbsakademin 14.9 i Vasa 23.9 i Åbo Kom och bekanta dig med specialföreningar och köp det unika gulnäbb 2010 halarmärket! Gratis inträde för gulnäbbar. 3

4 Hjälp! Ny studiestad, ny utbildning, måste skaffa nya vänner, nya hobbyn, kanske jag borde skaffa ett deltidsjobb?? Vad ska jag ta mig till? Vem kan hjälpa mig?? Gå till Luckan! Där får du svar på det mesta du behöver veta som nyinflyttad! Du kan få info om vad som händer i regionen, hämta kartor och tidtabeller. Dessutom kan du läsa alla svenska dagstidningar där och över 60 tidskrifter. Utöver det kan du dessutom få info om utbildning och stipender.

5 Bästa gulnäbb och nya kårenit! Grattis till din studieplats och hjärtligt välkommen till Åbo Akademi. Som studerande i Finland är du automatiskt medlem i en studentkår och du är således medlem i Åbo Akademis Studentkår (ÅAS eller Kåren) som gör sitt yttersta för att alla kåreniter ska ha det bra på våra kampus. I denna guide kan ni läsa mera om vad ÅAS erbjuder för tjänster för er och vilka förmåner ni får. Ta vara på förmånerna som erbjuds genom medlemskapet i ÅAS. Använd er av rabatterna ni får med ert studiekort, de förmånliga luncherna ni får på Studentkårens egna lunchrestauranger i akademikvarteren och ta ut allt av er studietid vid ÅA. Kom och prata med studentprästen om du har något på hjärtat, kontakta våra jurister om du har problem med hyreskontrakt eller liknande, träna i kårhusets gym, kom med och träffa nya människor på Nyyti-chillkvällar samtidigt som du t.ex. kan tillverka julkort eller spela biljard eller vad som råkar vara chillkvällens tema. Kom ihåg att studietiden även är mer än bara tentböcker och föreläsningar. Ni studerar för att få en examen, men håll i minnet att ni inte enbart är här för att få era papper, utan även för att få bildning och att utvecklas som individer. Engagemang inom specialföreningar och/eller studentkåren ger värdefull erfarenhet och oförglömliga minnen. Inom föreningarna och studentkåren har ni möjlighet att påverka er omgivning, knyta kontakter och skaffa er vänner för livet. Det har jag gjort och aldrig att jag skulle ångra det. Däremot kan jag säga att min studietid skulle ha varit mycket mindre givande utan engagemang i specialföreningar och nu studentkåren. Jag har även passat på att bekanta mig med nya ämnen och det tog mig några kurser i tre potentiella biämnen innan jag slutligen bestämde mig. Med dessa ord vill jag önska er hjärtligt välkomna till Åbo Akademi och Åbo Akademis Studentkår. Vi på Kåren finns till för dig, så tveka inte att ta kontakt om du undrar någonting. Lycka till i studierna och kom ihåg att du även behöver motvikt till studierna för att orka! Daniela Sund Styrelseordförande, Åbo Akademis Studentkår

6 Vad är Kåren? I Finland är det obligatoriskt att tillhöra studentkåren vid det universitet eller den högskola man studerar vid. Var och en av studentkårens medlemmar har rätt att påverka vad som händer, vilka beslut som fattas och vad som planeras för framtiden. Åbo Akademis Studentkår (ÅAS) har ca 4800 medlemmar i Åbo, Vasa, Jakobstad, Helsingfors och Mariehamn. ÅAS styrs av ett kårfullmäktige som är det högsta beslutsfattande organet. Dit kan var och en av oss rösta in den vi anser representera oss bäst, eller själv ställa upp till val. Fullmäktige väljer en kårstyrelse som fungerar som det verkställande organet. Fullmäktigemötena är öppna för vem som helst att komma med och höra på och mötestiderna finns bl.a. på Kårens hemsidor. Fullmäktige har flera utskott och utskottsverksamheten är öppen för alla intresserade. Kårfullmäktige väljs i början av november och det är väldigt viktigt att alla kårmedlemmar röstar så att fullmäktige faktiskt representerar alla. Fullmäktiges beslut berör alla delar av ÅAS. Både fullmäktige och kårstyrelsens mandatperioder är på ett år. ÅAS är indelad i en intressesektor och en ekonomisektor. Intressesektorn har hand om bevakningen av studenternas intressen och rättigheter både inom Åbo Akademi och nationellt. Ekonomisektorn sköter bl.a. kårrestaurangerna och bostäderna. Kåren erbjuder dig olika formar av service. Förutom att fungera som en länk mellan studenterna och Åbo Akademi vill Kåren också främja studenternas ambitioner och strävanden genom att stöda studentrepresentanterna och ekonomiskt understödja och handleda specialföreningarna. Kåren erbjuder också konkreta tjänster som exempelvis kårrestaurangerna, där du genom att visa ditt studiekort får lunch till ett subventionerat pris.

7 Stöter du på problem gällande studierna eller det studiesociala kan kåren erbjuda dig hjälp och stöd. Under året ordnas kåren också många kulturella evenemang. Inom ÅAS verkar närmare 70 specialföreningar, bland vilka du säkert hittar en som just du vill gå med i. Alla medlemmar i studentkåren erlägger årligen en kåravgift, som vid ÅAS i år är 106 euro. I kåravgiften ingår också en hälsovårdsavgift på 42 euro som går till Studenthälsan (SHVS) där du får förmånlig hälsovård. Kåren har också studentbostäder på Tavasthem i Kårhuset, Domus på Biskopsgatan samt några privata lägenheter i Åbo. Utskottsverksamhet Ett utskott är en mindre grupp människor som arbetar för mål som ofta baserar sig på beslut som fattats av kårfullmäktige. Deras verksamhet kan vara väldigt konkret i form av arrangerande av olika evenemang och tillställningar. Utskotten är öppna för alla och man kan gå med när som helst. Utskotten är regionöverskridande, dvs. det finns både Åbo- och Vasastuderande i alla utskott. Evenemangsutskottet ordförande Anna Fröberg, Högskolepolitiska utskottet ordförande Christa Mäkinen, Informations- och redaktionsutskottet ordförande Mikko Keinonen, Jämlikhetssutskottet ordförande Beata Björkvall, Miljö- och biståndsutskottet ordförande Linda Bäckman, Socialpolitiska utskottet, ordförande Sari Viljanen, Mera information om utskotten och deras verksamhet hittar du på Kårens hemsida, karen.abo.fi. Klicka på Organisationen och välj sedan Utskott.

8 Åbo Akademis Studentkårs styrelse 2010 Styrelseordförande Daniela Sund Jag heter Daniela Sund och är 23 år. Jag är uppväxt i Närpes, har gått i skola i Vasa i sex år och sedan 2004 har jag trivts bra i Åbo. Jag har fyra år med informationssystemsstudier bakom mig och studerar handelsrätt som biämne. I år är jag styrelseordförande i Åbo Akademis Studentkårs styrelse, vilket innebär att jag leder styrelsens arbete och ser till att de beslut som fattas av styrelsen och fullmäktige verkställs. Till mina uppgifter hör även att föra studentkårens talan och representera oss utåt. Om du undrar något ska du inte tveka att ta kontakt med mig eller någon annan i styrelsen, vi finns här för just dig! Socialpolitiskt ansvarig i Vasa och vice ordförande Janni Lindholm Jag heter Janni, är 25 år gammal och är hemma från Kimitoön i Åbolands skärgård. Jag studerar utvecklingspsykologi vid Åbo Akademi i Vasa, och har avverkat fem studieår vid det här laget. Som biämnen har jag specialpedagogik och ungdomsvetenskap, och på magisternivå har jag specialiserat mig inom Främjande av psykisk hälsa. Under min studietid har jag varit aktiv inom flera specialföreningar under Åbo Akademis Studentkår och jag har även varit med i ÅAS fullmäktige. Mina erfarenheter har varit mycket positiva, och av den orsaken valde jag att ställa upp till Studentkårens styrelse. Jag fungerar som socialpolitiskt ansvarig i Vasa och är också styrelsens vice ordförande. Som underansvarsområden har jag jämlikhet och stadsrelationer. Som socialpolitiskt ansvarig har jag, tillsammans med den socialpolitiskt ansvariga i Åbo, hand om ärenden som gäller studerandes välmående, dvs. hälso- och sjukvård samt motion, men även om frågor som berör studiestödet, boende och bespisning.

9 Socialpolitiskt ansvarig i Åbo Anette Uuttu Jag heter Anette, eller Atte, som alla säger. Jag är en 24-årig Åbobo som studerar engelska med statskunskap som biämne. Jag är med i Åbo Akademis Studentkårs styrelse eftersom jag, som en fem före färdig filosofie magister, ville prova mina egna vingar och få ett litet smakprov av det politiska fältet i Finland och i högskolevärlden. Jag lever för nya utmaningar, och att vara med styrelsen kändes som ett ypperligt tillfälle att få påverka och lära mig nya saker! Jag är socialpolitiskt ansvarig i styrelsen i Åbo, vilket kort sagt betyder att jag har hand om allt som berör de studerandes vardagliga liv och studiesociala rättigheter. Har ni alltså frågor eller bekymmer gällande till exempel studiestöd, hälsovård, boende, bespisning eller motion, kan ni kontakta mig. Till mina uppgifter hör också att ordna bland annat blodgivningstillfällen på Kåren och en Må bra -dag i oktober. Vi ses i vimlet! Högskolepolitiskt ansvarig i Åbo Matias Kallio Matias Kallio heter jag. Är 22 år gammal och lockades till den härliga studiestaden Åbo från Esbo. Studerar nu för tredje året med folkrätt som huvudämne och kan nämna att jag även hunnit läsa en hel del ryska vid sidan. I studentkåren arbetar jag huvudsakligen med olika utbildningsfrågor. Under våren har jag tillsammans med de andra inom studentkårens högskolesektor arbetat en hel del med principiellt mycket viktiga frågor som t.ex. avgiftsfri utbildning och begränsning av studietiden. Därutöver har vi också hunnit med annat. Som exempel kan nämnas den vid det här laget traditionella rosutdelningen åt personal vid ÅA som studerande velat uppmärksamma. Än idag är jag osäker vad det sist och slutligen var som fick mig att ställa upp för posten som högskolepolitiskt ansvarig i ÅAS styrelse. Trots detta har jag inte en sekund ångrat mitt val. Visst har arbetet som förtroendevald i styrelsen varit väldigt utmanande men samtidigt även mycket givande.

10 Högskolepolitiskt ansvarig i Vasa Jonna Lindqvist Jag heter Jonna Lindqvist, 24 år ung, hemma från världens bästa by Sundom i Vasa. Jag studerar statskunskap för fjärde året i Vasa, med offentlig förvaltning och sociologi som biämnen. Jag ville gå med i Åbo Akademis Studentkårsstyrelse för att jag tycker att man ska ta chansen att prova på och lära sig olika saker under studietiden. För mig är det också viktigt att samarbetet mellan Kårens alla verksamhetsorter fungerar bra. På fritiden är jag gärna ute i svängen och som gladast är jag då jag får lyssna på elektronisk musik iförd en ny klänning. Min post i styrelsen är högskolepolitiskt ansvarig med miljö och bistånd samt studenttraditioner i Vasa som underansvarsområden. Jag finns här för att hjälpa er i frågor som handlar om utbildning, undervisning och studerandes rättsskydd. Där emellan så ordnar jag ett och annat studentevenemang. Studentansvarig Lasse Mäki-Hokkonen Jag heter Lasse, är 21 år gammal och är hemma från Ekenäs i Raseborg. Detta är mitt tredje år i Åbo och jag studerar Statskunskap med marknadsföring som biämne. Orsaken varför jag ville vara med i Åbo Akademis Studentkårs styrelse var dessa: Jag ville få konkret arbetserfarenhet i politisk påverkan, ha det roligt och se till att så många kårmedlemmar som möjligt har det kul på de evenemang jag arrangerat. Min styrelsepost är studentansvarig, och det innebär att det är jag som främst har hand om kontakten till gulnäbbarna, tutorerna och specialföreningarna. Jag har även hand om de traditionella studentevenemang som ordnas under året, såsom fastlagstisdagens pulkåkning, Trivial Pursuit turneringen, Wappen (dvs. wappicknicken, mösspåläggningen, wappmiddagen och eftersläppet), gulisakademin, lilla wappen och glöggrundan, samt de traditionella fantågen. 10

11 Tjänstemän: Generalsekreterare Anniina Pirttimaa Högskolepolitisk sekreterare Petra Lindblad Socialpolitisk sekreterare med utrikesärenden Ilona Salonen Informationssekreterare Matias Dahlbäck Kanslisekreterare Markus Heikkilä Ekonomisektorn: Kårens VD Lena Backman Ekonomidirektionens ordförande Jonas Heikkilä Fullmäktiges presidium: Fullmäktigeordförande Simon Kaustell Fullmäktiges första viceordförande Mats Biström Fullmäktiges andra viceordförande Saara Ilvessalo Verksamhetsledare för Havtornen N. N

12 Studentkårens byggnader Studentkåren äger två byggnader, Kårhuset i Åbo och Havtornen i Vasa. Byggnaderna finns till för alla studerande vid Akademin. Där hittar du även tjänstemän och kårstyrelsemedlemmar under kanslitid. Kansliet på Kåren är öppet för besökare vardagar klockan och i Havtornen klockan I Åbo hittar du Kårkansliet på Kårhusets tredje våning och i Vasa på fjärde våningen i Havtornen. Här kan du bl.a. lösa ut ditt studiekort, köpa halarmärken, kårband eller en kårlyra till din studentmössa. På kanslierna finns också broschyrer t.ex. om studenternas rättsskydd och olika studierelaterade frågor. KÅREN Kåren, som kårhuset i Åbo heter, finns på Tavastgatan 22. Det var studenterna själva som på 1940-talet startade byggandet av huset, både i praktiken genom att gräva gropen till bygget och ekonomiskt bl.a. med hjälp av att sälja kaffe för att samla in pengar. I kårhuset finns en av kårrestaurangerna, Café Kåren. Här kan man äta förmånlig studentlunch eller ta en kopp kaffe och läsa tidningar. Caféet är öppet på vardagar mellan kl. 11 och 15. I Kårens festsal ordnas bl.a. konserter och andra evenemang, och dessa brukar samla kåreniter från alla fakulteter till att ha roligt tillsammans. Nere på gatunivå finns Pub Kåren. Även här ordnas det evenemang, t.ex. nationskvällarna varje onsdag. Ovanför restaurangen finns flera våningar med bostäder. Det här är Tavasthem med över 40 ettor med gemensamma kök och badrum i varje våning. Kårens kanslisekreterare har hand om uthyrningen av bostäderna på Tavasthem. I källarvåningen ligger Kårens gym, som kallas Roddis. Roddisavgiften för 12

13 ett år är 70 euro för Kårens medlemmar, och för det priset får du din nyckel aktiverad till gymet så att du kan komma när som helst under dess öppethållningstider. Ifall du studerar i Åbo i höst kommer du med din tutor att komma till Kåren på guliskaffe, och i samband med det guidar en styrelsemedlem gruppen runt i huset. Då får du också höra mer om dess historia och användning. Välkommen! HAVTORNEN Kårhuset i Vasa heter Havtornen. Havtornen invigdes officiellt den 15 oktober Havtornen inhyser mötesrum, allaktivitetsrum, bastu, kök och terrass. Studeranden och föreningar inom Åbo Akademis Studentkår får använda sig av Havtornen gratis. Utrymmena kan även hyras av utomstående. Ifall du vill boka något utrymme i Havtornen, kontakta verksamhetsledaren. I Havtornen finns även Papperskvarnen där du kan köpa kopieringskort, CD-skivor, kontorsmaterial m.m. De två tornen och transportbryggan byggdes 1891 i samband med återuppbyggandet av Vasa ångkvarn efter en brand. Men på grund av dålig sockel återuppfördes tornen år Tornen och transportbryggan är värdefulla ur historiskt, byggnadshistoriskt och miljömässigt perspektiv. Havtornen har en speciell betydelse för stadsbilden och är en symbol för Vasa ångkvarn och för hela inre hamnen. Ifall du studerar i Vasa i höst kommer du med din tutor att komma till Kåren på guliskaffe, och i samband med det guidar en styrelsemedlem gruppen runt i huset. Då får du också höra mer om dess historia och användning. Välkommen! 13

14 Ofta frågade frågor Var får jag hälsovårds- eller sjukvårdsservice? Vänd dig till studenthälsans Åbostation på Kyrkovägen 13, öppen mån-fre 8-16 (sjukvården 8-15 på torsdagar), i Vasa Hovrättsesplanaden 15 C, öppet mån-fre Kontaktuppgifter för tidsbeställning och mera information på Information om sjukdomar och vanliga symptom finns också på (hälsoinformation A- Ö). Se även deras Webbrådgivning. Hjälp, var får jag juridisk rådgivning? Studentkårens juridiska rådgivare ger dig gratis muntlig rådgivning på svenska varje torsdag i Turun yliopiston ylioppilaskunta, TYY:s, kansli på första våningen i Studenthus A på Rektorsåkersgatan 4. På finska och/eller engelska fås servicen också varje tisdag Du kan också ringa juristen under jourtiden tfn: (02) Undrar du vad du skall göra om du råkar ut för mobbning, kränkning eller trakasserier av något slag? Det finns råd till hur förfara i trakasserisituationer på ÅA:s jämställdhetssidor: Du kan även ringa eller besöka studentkårens trakasseriombudsman Ilona Salonen, på studentkårens kansli eller per telefon (02) eller e-post: eller Matias Dahlbäck, (02) , Trakasseriombudsmännen har tystnadsplikt och behandlar ditt ärende konfidentiellt. Var hittar jag en studentbostad? Åbo Akademis Studentkår hyr ut studentbostäder i Tavasthem och Domus på Biskopsgatan 10. Ytterligare information fås av kanslisekreteraren på Kårens kansli, tfn (02) eller abo.fi. Studentbystiftelsen i Åbo (TYS) - eller tfn (02) Kom med och spela amerikansk fotboll för Åbo Akademi! DU kommer att uppleva oerhörd laganda! DU får nya vänner från alla olika fakulteter! DIN kondition ökar och DU blir starkare! Det är ingen skillnad om DU är stor eller liten, det finns en plats för alla i laget. DU behöver inget annat än ett intresse att pröva på sporten, utrustningen står laget för! ALLA är välkomna! Amerikansk Fotboll är den snabbast växande sporten inom universiteten i Finland idag - DU får spela match inför hundratals skrikande åskådare. Det är fartfyllt, roligt och utvecklar DIG både fysiskt och psykiskt. För mera information, kontakta: Rasmus Kevin, eller Joakim Nyberg,

15 Studentbystiftelsen i Vasa (VOAS) - eller tfn (06) Vem kan jag fråga om studiestödet? Åbo Akademis studerandes studiestödsärenden sköts av studiestödsenheten i Gripen, Tavastgatan 13, Åbo. Öppet måndag till fredag och Tiina Häkkilä, koordinator för sociala ärenden (02) Eija Laitinen, studiestödssekreterare (02) I Vasa är kontaktpersonen för studiestödsärenden koordinator Anita Sundman, tel. (06) , (050) Det går också att skicka e-post på adressen Kolla även ÅA:s webbsidor: Jag har flyttat, behöver jag göra en adressändring till ÅA? Om och när du flyttar bör du göra en skild flyttanmälan till akademin varje gång du byter adress. Adressförändringar gör du lättast på webben. Ett adressändringsformulär hittar du på fi/studera (klicka A Ö ) Du kan även fylla i en blankett som du får på Studentexpeditionen i Gripen Tavastgatan 13. öppet mån fre 10 12, Jag har tappat mitt lösenord till mitt ÅAanvändarnamn, och dessutom så krånglar min dator. Vad ska jag göra? Fyll i en användaravtalsblankett som finns på Datacentralens (DC) hemsidor: Skriv ut den ifyllda blanketten och för eller skicka den till Oraklet. Oraklet är DC:s jour i Åbo som handhar snabbrådgivning, felmeddelanden och användaravtal samt styr övriga samtal till DC till rätt person. Oraklet är öppet mellan kl och varje arbetsdag. Personliga besök: Akademigatan 1, e- post: tfn (02) I Vasa finns DC i Academill, Strandgatan 2, B-husets tredje våning. Öppet vardagar , tfn till Helpdesken är (06) (internt 7000), e-post: 15

16 Ofta frågade frågor, fortsättning Var kan jag söka jobb eller praktikplatser? Åbo Akademis Arbetsforum är ett karriärcenter för studerande och nyutexaminerade. e-post: Åbo: Jan Kraufvelin, tfn: (02) Matias Erlund tfn (02) Agricola (Henriksgatan 1b), Vasa: Anita Sundman, tel. (06) , (050) , Strandgatan 2, II:a vån Vasa Se även: Beaktar ÅA mina läs- och skrivsvårigheter eller mitt fysiska handikapp? Studerande som har funktionshinder av sådant slag att det kräver specialarrangemang kan kontakta studentexpeditionen för närmare diskussion och vidare uppgifter. Åbo Akademi försöker i mån av möjlighet organisera undervisningen så att den även blir tillgänglig för funktionshindrade personer, då många byggnader har trappor och trösklar. Ta också kontakt i förväg om du har läs- och skrivsvårigheter, eller ett dyslexiintyg som du önskar få beaktat. Varifrån får jag mitt studiekort? Efter att du skrivit in dig vid ÅA kan du beställa student- och förmånskortet Lyyra. Man beställer Studentprästen När du behöver stanna upp och fundera kring vägval, relationer, studier, tro och tvivel kan du kontakta mig. Jag har abso lut tystnadsplikt och står till tjänst ock så för dop, vigsel, konfirmation eller begravning. Du är alltid välkommen att kontakta mig, oavsett om du är student eller personal, oavsett vilken trosinrikt ning eller sexuell orientering du har. Jag träffas under terminerna tisdagar kl Kårens kansli, 3. vån., t och Torsdagar kl rum 206 i Studenthuset B, Rektorsåkersg. 6 B GSM Peter Gustavson post 16

17 och betalar sitt Lyyra-kort via nätet. Du behöver ett digital fotografi för att kunna beställa kortet och kortet kostar 16,60 euro. För mera information om kortet, kortbeställningen och studieförmånerna besök Har ÅA något motionsutbud? Akademins motionsverksamhet i Åbo sköts av ÅA motion. Motionsverksamheten vid ÅA är avsedd för Åbo Akademis samtliga studerande och anställda. Personer med nära anknytning till ÅA (t.ex. f.d. studerande och personal) är också välkomna. En 20 euros läsårsavgift uppbärs av de studerande, som deltar i verksamheten. Se för mera information. I Vasa sköts motionsverksamheten av föreningen KAV-Motion r.f. Årsavgiften är 15. För mera information kan du maila Var hittar jag information om utlandsstudier? På internationella enheten i Åbo (Gripen, Tavastgatan 13; finns en informationshörna med information om studier utomlands. Enheten ger råd och studievägledning till studenter som är intresserade av utbyte. Vid Åbo Akademis Vasa campus finns en internationell enhet som bistår ÅA:s Vasa studerande med hjälp och råd gällande utlandsstudier. Internationella enheten i Vasa tar även emot de utbytesstuderande som kommer till Vasa-campuset på utbyte. Internationella enheten i Vasa finns i A-huset. Vad är en studentpräst? När du behöver stanna upp och fundera kring vägval, relationer, studier, tro och tvivel kan du kontakta studentprästerna. Studentprästen har tystnadsplikt och står även till tjänst för dop, vigsel, konfirmation eller begravning. Studentprästen i Åbo Peter Gustavson har mottagning på kårkansliet tisdagar kl , tfn: (eller under mottagningstiden (02) ), e-post: Studentprästen i Vasa Janne Hänninen har mottagning i Café Ann-Mari udda veckors torsdagar från kl 11 till kl 13, samt på eftermiddagen från kl under jämna veckors torsdagar. Han nås även på telefon och per e-post: Glöm inte KÅRVALET

18 Var ordentligt ung Ungdomen är en för värdefull tid för att slösas bort på onödigt grubblande och evigt penningräknande. Besök din lokala sparbank så kan du koncentrera dig på det väsentliga - att leva. 18 Lundo Loimaa Nådendal Oripää Pemar Reso St Karins Åbo

19 19

20 Akademisk ordlista A Academill Akademisk kvart Alumn Arbetsforum Argentinasalen ASA-biblioteket B BI Bolognaprocessen Brahe, Per Bullen C Campus Centret för Språk och Kommunikation (CSK) D Datacentralen Diplomarbete Disputation Doktor Domus E ED Emerita, Emeritus Erasmus F Fakultetsområde Fastlask iainen FO Foajén FSF G Gamyl Glöggrundan Gradu GS Gulnäbb Gulnäbbsakademi H Halare Halarkramen Åbo Akademis huvudbyggnad i Vasa 15 minuter över ett klockslag, om det står att föreläsningen börjar kl. 10 betyder det i praktiken Person som studerat vid universitetet, kan även vara pensionerade lärare Hjälper dig med karriär- och studieplanering, praktik och arbetssökande En sal i Kårhuset, Åbo Kursböcker och vissa ämnesbibliotek Avdelningen för barnpedagogik i Jakobstad Gemensamt europeiskt system för bl.a. omfattning av studieprestationer ÅAS skyddspatron, staty i parken nära Domkyrkan i Åbo Studentkårens informationsbulletin, utkommer varje tisdag Geografiskt område där universitetet samlat alla eller de flesta av sina institutioner Enhet för språkkurser Akademins ADB-central för alla enheter, finnsi ASA-huset i Åbo och Academill i Vasa Examensarbete för diplomingenjörsstuderande Den akademiska akt där doktoranden inför publik presenterar och försvarar sin avhandling Högsta akademiska graden ÅAS studentbostäder, Biskopsgatan 10 i Åbo Ekonomidirektionen vid ÅAS, affärssektorns styrelse Titel som används i kombination med yrkestiteln av professorer när de gått i pension (kvinnlig form: professor emerita, manlig: professor emeritus, plural: emeriti) Studentutbyte inom Europa ÅA:s institutioner är indelade i tre fakultetsområden, leds av en prorektor Fastlagstisdagsfirande tillsammans med de andra student- och studerandekårerna på studieorten Fullmäktigeordförande Stor aula i Academill, där diverse evenemang hålls Finlands Studentkårers Förbund Äldre studerande (kallas även n:te årets studerande) Evenemang på Biskopsgatan vid adventstid Magistersavhandling Generalsekreterare Första årets studerande Roligt evenemang för att presentera Kåren och specialföreningarnas verksamhet Används vid många studenttraditioner och sitzar Välgörenhetsevenemang 20

21 Havtornen Höpo I IE Inskription Institution Institutionsråd J JOO-studier K Kandidat Kandidatavhandling Kvarnen Kårband Kårenit Kårfana Kårfullmäktige Kårhuset Kårkansliet Kårlyra Kårrestaurang Kårstyrelse L Licentiat Lilla Wappen Lyyra Lärkan M Magister Marlirummet Mentor MinPlan N Nachspiel Nation Novia Novium Nyyti O Opponent P Papperskvarnen Prefekt Kårhuset i Vasa Högskolepolitik Internationella Enheten Läsårets högtidliga invigning med tal av Rektor och SO, alla välkomna Enhet som består av ämnen, finns 12 vid ÅA Institutionens beslutande organ, prefekten som ordförande Möjlighet att gratis avlägga kurser vid annat universitet, t.ex. Åbo Universitet Lägre högskoleexamen Examensarbete för kandidatexamen Se Academill Ordensband för ÅAS, bärs till fest Medlem av Studentkåren ÅAS flagga ÅAS högsta beslutande organ Kårhuset i Åbo ÅAS kansli, på Kåren och Havtornen ÅAS emblem som bör finnas på varje kårenits studentmössa. Säljs på kårkansliet Studentrestaurang som ägs av studentkåren ÅAS verkställande organ Akademisk grad mellan magister och doktor Mössomvändning den 30.9, firas med stor fest bl.a. på Kåren Studiekort Svenska Lärarhögskolans bostadsstiftelses studentbostäder i Vöråstan i Vasa Högre högskoleexamen Festlokal i Kårhuset, hyrs ofta ut till specialföreningar 1) Äldre studerande som hjälper till med en specifik kurs som denne har avklarat med goda vitsord 2) Person i arbetslivet som handleder stud erande, t.ex. via ÅA:s mentorprogram Karriärkontakt Elektroniskt system för planering av studier Efterfest (t.ex. efter årsfest) Förening för studenter från en viss region Svenskspråkig yrkeshögskola som finns i bl.a Vasa och Åbo Studerandekåren vid yrkeshögskolan Novia Studerandes stödcentral En person som i akademiska sammanhang är utsedd till att kritiskt granska t.ex. en avhandling Kårens butik i Havtornen, där kan man köpa kopieringskort och papper mm. Ordförande för institutionsrådet. Bestämmer om vissa ärenden vid institutionen. 21

22 Presidiet Pro gradu avhandling Prorektor R Rektor Respondent Roddbassängen/Roddis Kårfullmäktiges ordförande, första och andra vice ordförande, GS och SO som gör upp föredragningslistan före fullmäktigemöten Examensarbete på magisternivån 1:a 3:e prorektor, rektors ställföreträdare, professor som leder ett fakultetsområde samt har vissa ansvarsområden i centralförvaltningen Jorma Mattinen Författare av uppsats/avhandling under presentationen/disputationen Gym i Kårhuset S SHV Svenska Handelshögskolan i Vasa SHVS/Studenthälsan Studenternas hälsovårdsstiftelse (på finska YTHS) Sillis Sillfrukost, frukost med sill dagen efter en större fest Sitz Annat ord för fest med middag SO Kårens styrelseordförande Solennitetssalen Gamla Akademihusets festsal Sopo Socialpolitik Specialförening Studentförening med specialföreningsstatus vid ÅAS Specialföreningskansliet Rum för specialföreningar på Kåren SSHV Studentföreningen vid Hanken i Vasa SSI Svenska Studerandes Intresseförening Stbl Studentbladet, SSI:s medlemstidning. Utkommer varannan vecka. STURE Studentregistret vid ÅA Stureutdrag Intyg över avlagda studier Sp Studiepoäng, en enhet som används för att mäta studieprestationer. T Tavasthem Tritonia Tutor TY TYY U Universitetskollegium Utrikestutor Utskott ÅAS studentbostäder på Kåren i Åbo Vasas vetenskapliga bibliotek, till för alla högskolor i Vasa Äldre studerande som handleder gulnäbbar Turun Yliopisto Turun Yliopiston Ylioppilaskunta Beslutande organ inom universitetet som bl.a. väljer styrelsen för ÅA Äldre studerande som handleder utbytesstuderanden från andra läder Grupp där mycket av fullmäktiges arbete görs på ett konkret plan V/W VAMK Vaasan ammattikorkeakoulu/vasa yrkeshögskola VAMOK Studerandekåren vid Vasa yrkeshögskola Wappen Studentfest 30.4 VOAS Vasa studiebostadsstiftelse VY Vaasan Yliopisto/Vasa Universitet VYY Vaasan Yliopiston Ylioppilaskunta Vårdträdet ÅAS skriftsamling, utkommer ca vart tionde år, nästa utkommer 2011 Å ÅA Åbo Akademi ÅAB Åbo Akademis Bibliotek ÅAS Åbo Akademis Studentkår Årsfest Kårens årsfest firas lördagen närmast Per Brahes födelsedag ( ) 22

Elevkårens 1) verksamhet 2) organisation 3) aktiva 4) medlemmar

Elevkårens 1) verksamhet 2) organisation 3) aktiva 4) medlemmar Elevkårens 1) verksamhet 2) organisation 3) aktiva 4) medlemmar Inledning. I elevkåren finns evenemangen och aktiviteterna, förmånerna och erbjudandena, föreställningarna och uppträdandena, frågorna och

Läs mer

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet?

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Den här handboken är ett PEPP-PAKET som inspirerar och guidar dig från början till slut! PEPP-PAKETET innehåller Introduktion... 3

Läs mer

Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling

Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling Framgångsrik rekrytering Vårdförbundet är en idéburen organisation vi samlas runt idén om bättre arbetsvillkor, utvecklingen av våra yrken och utveckling

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

HÄR OCH NU. Åbolands distrikt. Informationsblad 2/2015 FÖRSTA HJÄLPEN- VÄSKANS UTSEENDE HAR ÄNDRATS. Första hjälpen-väska, universal.

HÄR OCH NU. Åbolands distrikt. Informationsblad 2/2015 FÖRSTA HJÄLPEN- VÄSKANS UTSEENDE HAR ÄNDRATS. Första hjälpen-väska, universal. HÄR OCH NU Åbolands distrikt Informationsblad 2/2015 Första hjälpen-väska, universal Fickförpackning Resenärens första hjälpen-förpackning Första hjälpen-väska för hemmet 1 FÖRSTA HJÄLPEN- VÄSKANS UTSEENDE

Läs mer

om utbildning och arbetsliv för mångkulturella unga

om utbildning och arbetsliv för mångkulturella unga RUOTSI om utbildning och arbetsliv för mångkulturella unga LÄTTLÄST yrkesutbildning gymnasium nätverk jämlik arbetsplats Börja studera! Dags att välja 4 Gymnasium 8 Yrkesinstitut och läroavtal 10 Yrkeshögskola

Läs mer

STUDIER & STUDENTLIV # 2015/2016 PLUGGANU

STUDIER & STUDENTLIV # 2015/2016 PLUGGANU STUDIER & STUDENTLIV # 2015/2016 PLUGGANU Studera 18 utomlands Välkommen hit 4 välkommen hem Upplev studentlivet i Uppsala 11 Läs om våra utbildningsprogram 22 CAMPUS GOTLAND det bästa av två världar 12

Läs mer

Med kurs mot världen

Med kurs mot världen Med kurs mot världen Innehåll Inledning INLEDNING Klar för start Vilket bagage för resan ut i världen? Ilmari far iväg som volontär Sofia far iväg för att praktisera Uppgift: Internationalisering och jag

Läs mer

FÖRSVARSMAKTENS GUIDE för. par

FÖRSVARSMAKTENS GUIDE för. par FÖRSVARSMAKTENS GUIDE för par där någon av er ska göra utlandstjänst 1 2 INNEHÅLL Allmän information 3 När man är ifrån varandra... 4 Tiden före insatsen 6 Vad är det som gör att vissa vill åka på insats?

Läs mer

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser 14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser Ett stort TACK till alla er som varit med och delat med er av era erfarenheter från Ellen,

Läs mer

SAY IT! - en handbok i kommunikation

SAY IT! - en handbok i kommunikation SAY IT! - en handbok i kommunikation SAY IT! - en handbok i kommunikation TEXT, ILLUSTRATIONER, LAYOUT och METODUTVECKLING: Jonas Nilsson / Organisationsutvecklare / jonas.nilsson@viunga.se MED FEEDBACK,

Läs mer

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP innehåll 4 Stöd till klubbar och kommuner DEL 1 5 Organisera ert stöd 7 Nyckelpersoner DEL 2

Läs mer

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. MAN VI U INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. Länsstyrelsen Östergötland Handbok: Man vill ju finnas! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

Läs mer

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige RÄDDA BARNEN 2014 1 Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer

Läs mer

Fritid & fri tid. Mentora. Svenska Studiecentralens nyhetstidning 2/2008 Frivilligt på svenska!

Fritid & fri tid. Mentora. Svenska Studiecentralens nyhetstidning 2/2008 Frivilligt på svenska! Fritid & fri tid Mentora Svenska Studiecentralens nyhetstidning 2/2008 Frivilligt på svenska! 1 ledaren Foto: Sveps/Lisa sjöholm Fritidens comeback? Från olika håll tutas det ut att gränsen mellan arbete

Läs mer

1/2012. I DETTA NUMMER: VIS Policy om hörselimplantat färdig Stora skillnader i landstingens rehabilitering och mycket mer...

1/2012. I DETTA NUMMER: VIS Policy om hörselimplantat färdig Stora skillnader i landstingens rehabilitering och mycket mer... VIStidningen Utgiven av vuxendöva i Sverige I DETTA NUMMER: VIS Policy om hörselimplantat färdig Stora skillnader i landstingens rehabilitering och mycket mer... 1/2012 besök oss gärna på internet: www.visriks.nu

Läs mer

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet Syns du finns vi Att vara ombud i Lärarförbundet Välkommen som ombud! Du som är ombud på arbetsplatsen är en viktig person i Lärarförbundet både för medlemmarna på din arbetsplats och för hela förbundet.

Läs mer

PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING

PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING Ett studiematerial om att hantera svåra psykiska besvär Tommy Engman Studiematerialet är framtaget av Återhämtningsprojektet, som är ett samarbete mellan Riksförbundet för Social

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till en visning av Tornet kl 17:30. Därefter gruppmöten från kl 18:00.

Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till en visning av Tornet kl 17:30. Därefter gruppmöten från kl 18:00. KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Vård- och omsorgsnämnden 2014-05-20 Tid 2014-05-20, Kl 19:00 Plats Vård- och omsorgsboendet Tornet, Tomtbergavägen 361, Norsborg Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till

Läs mer

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan Ta plats på arenan En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan STUDIEMATERIAL Om mänskliga rättigheter Om hur Sverige styrs Om samverkan Om påverkansarbete Om att vara

Läs mer

Få ut det mesta av studierna. Katja Ryti Annukka Uusitalo

Få ut det mesta av studierna. Katja Ryti Annukka Uusitalo Få ut det mesta av studierna Katja Ryti Annukka Uusitalo Guiden Få ut det mesta av studierna Författare Katja Ryti Annukka Uusitalo Redaktion Riitta Heinsalo Saija Jokela Eeva Kaunismaa Ida Kåll Ari Lukkarinen

Läs mer

Så blir Norrköping bättre för ungdomar!

Så blir Norrköping bättre för ungdomar! 2014-08-12 Så blir Norrköping bättre för ungdomar! - Förslag från Unga kommunutvecklare 2014 KS 2013/0967 EKONOMI- OCH STYRNINGSKONTORET Innehållsförteckning Inledning... 3 Metod... 3 Vilka är vi?... 4

Läs mer

Vi är inte bra på barn som Oscar hur kan vi bli det? Lena Pettersson

Vi är inte bra på barn som Oscar hur kan vi bli det? Lena Pettersson En berättelse om en skola som stod frågande inför en enskild elev och hur de idag arbetar i skolan så att både den enskilde eleven och hans kamraters behov av en bra undervisning tillgodoses. Vi är inte

Läs mer

SKAPA trygga IDRottSmILJÖER

SKAPA trygga IDRottSmILJÖER SKAPA trygga IDRottSmILJÖER för barn och ungdomar Innehåll Idrottens betydelse... 1 Idrotten och barnkonventionen... 2 Trygga idrottsmiljöer... 4 Definitioner... 5 Kränkande behandling... 5 Trakasserier...

Läs mer

2008 Sveriges Facköversättarförening

2008 Sveriges Facköversättarförening 2008 Sveriges Facköversättarförening INNEHÅLL Välkommen till SFÖ och översättaryrket!... 3 Praktiska tips... 4 Ekonomi och bokföring... 10 Goda råd för din marknadsföring... 14 Nätverkandets möjligheter...

Läs mer

13 JUNI ÅRETS SVETTIGASTE FOLKFEST! KARLSTADSTADSLOPP.SE FACEBOOK.COM/KARLSTADSTADSLOPP

13 JUNI ÅRETS SVETTIGASTE FOLKFEST! KARLSTADSTADSLOPP.SE FACEBOOK.COM/KARLSTADSTADSLOPP 13 JUNI VÄLJ MELLAN 10 & 21 KM ÅRETS SVETTIGASTE FOLKFEST! KARLSTADSTADSLOPP.SE FACEBOOK.COM/KARLSTADSTADSLOPP Karlstad är upplevelser I Karlstad är det alltid något på gång. Musikfestivalen Putte i parken

Läs mer

s k a j a g g ö r a?

s k a j a g g ö r a? V a d s k a j a g g ö r a? 31 brev till kvinnojourerna och tjejjourerna 1 Manifest Sverige är ett av världens minst ojämställda länder. Ändå är mäns våld mot kvinnor ett av våra största samhällsproblem.

Läs mer