2006:6. Prisutvecklingen inom privattandvården och folktandvården, april 2004 maj 2005 (Bilaga 1 3) ISSN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2006:6. Prisutvecklingen inom privattandvården och folktandvården, april 2004 maj 2005 (Bilaga 1 3) ISSN"

Transkript

1 26:6 Prisutvecklingen inom privattandvården och folktandvården, april 24 maj 25 (Bilaga 1 3) ISSN

2 Redovisar 26:6 Förord Tandvårdsförsäkringen administreras av Försäkringskassan och omfattar alla från och med 2 års ålder. Den nuvarande strukturen för tandvårdsförsäkringen trädde i kraft den 1 januari Samtidigt infördes också fri prissättning, vilket medför att priset för en behandling kan variera mellan olika tandläkare. Mot bakgrund av den senast årens prisökningar har Försäkringskassan fått i uppdrag av regeringen att följa tandvårdsprisernas utveckling. Försäkringskassan analyserar i publikationen Analyserar 14 prisutvecklingen inom privattandvården och folktandvården från april 24 till och med maj 25. I denna publikation redovisas bilagorna till Analyserar 14. I bilagorna redovisas patient- och vårdgivarpriserna för tolv behandlingspaket. en definierar vanligt förekommande behandlingssituationer inom tandvården. Bilaga 1 avser privattandvården och bilaga 2 folktandvården. Bilaga 3 är en länsvis redovisning av patient- och vårdgivarpriserna inom privattandvården och folktandvården. 2 Försäkringsdivisionen Carl Lundgren Enheten för vård- och handikappfrågor Johathan Olsson

3 Redovisar 26:6 VÅRDGIVAR- OCH PATIENTPRISER INOM PRIVATTANDVÅRDEN APRIL 24 MAJ 25 ( 1-12) Bilaga 1 3

4 Redovisar 26:6 Instruktion I Bilaga 1 redovisas resultatet av den enkät till privattandvården som ligger till grund för 25 års prisutvecklingsstudie. De tretton behandlingspaketen avhandlas var för sig och består av Försäkringskassans förutbestämda åtgärder som är definierade enligt förordning (1998:1337) om tandvårdstaxa och Riksförsäkringsverkets föreskrifter (RFFS 1998:35) för verkställigheten av förordning (1998:1337) om tandvårdstaxa. För varje behandlingspaket redovisas vårdgivar- respektive patientpris (de medverkande tandläkarna uppmanades att ange normallatituden för de åtgärder som ingår i respektive behandlingspaket). I bilagan redovisas priserna åldersuppdelade. En uppdelning har gjorts efter tandvårdsförsäkringens utformning, det vill säga efter åldersgrupperna 2-29 år, 3-64 år samt 65 år eller äldre. Åldersgruppen 65 år eller äldre redovisas genomgående i den här rapporten uppdelad i två kategorier. Den ena kategorin, 65+H, avser behandlingar inom högkostnadsskyddet som avser dels protetiska åtgärder, dels kirurgi i samband med implantatbehandling. Den andra kategorin, 65+, avser dels bastandvård, dels protetik ersatt utanför högkostnadsskyddet. I bilagan redovisas medelvärden för respektive län. På riksnivå är medelvärden och konfidensintervall viktade för att avspegla utförd vård i respektive län. En närmare beskrivning av viktningen ges i rapporten. Till behandlingspaket 5, 7, 11 och 12 tillkommer kostnaden för gjut- och ädelmetaller för att ge en komplett prisbild. Priserna för dessa redovisas separat (priserna redovisas i ett intervall från det i enkätundersökningen lägst angivna till det högst angivna priset). Till behandlingspaket 11 och 12 tillkommer även kostnaden för titankomponenter. Priserna för titankomponenterna redovisas separat som ett medelvärde. Nedan redovisas korta kommentarer till några av behandlingspaketen. 1a och 1b (f.d. 1) 1a introducerades i och med 25 års prisutvecklingsstudie. Eftersom detta behandlingspaket inte har förekommit i tidigare prisutvecklingsstudier saknas jämförande statistik. 1b (f.d. 1) motsvaras av de tidigare studiernas behandlingspaket 1. 1a och 1b (f.d. 1) inkluderar åtgärderna 11 och 22 i förordning (1998:1337) om tandvårdstaxa. I behandlingspaket 1a utförs åtgärderna vid två tandläkarbesök, medan behandlingspaket 1b (f.d. 1) består av ett tandläkarbesök. Skillnaden i antalet behandlingstillfällen medför att det förekommer prisskillnader mellan behandlingspaketen trots att åtgärderna är identiska. Skillnaderna i pris mellan behandlingspaket 1a och 1b (f.d. 1) redovisas i anslutning till behandlingspaket 1a. 3 3 omfattar åtgärderna 12 och 24 (Undersökning av tandhygienist och förebyggande åtgärder, mindre omfattning). Eftersom många privata tandläkare inte anlitar en tandhygienist är svarsfrekvensen för detta behandlingspaket låg. 4

5 Redovisar 26:6 5 Åtgärd 64 (klinikframställd pelare) fanns inte med bland åtgärderna som studerades år 2. Därför saknas en brytpunkter för detta år i diagrammen över prisutvecklingen sedan Åtgärd 64 (klinikframställd pelare) görs inte av alla tandläkare. Åtgärden kan därför i några fall ha ersatts av åtgärd 63 (gjuten pelare) utan att detta framgår av enkätsvaren. Detta kan höja vårdgivarpriset något, samtidigt som tandvårdsersättningen för åtgärd 63 är 469 kronor högre än för åtgärd 64. Patientpriset bör således inte ha påverkats nämnvärt. 8 Den 1 januari 21 och den 1 april 22 undantogs i två steg behandlingar med avtagbara proteser (åtgärd 7 76, 78 och 79) från reglerna om karensbelopp. Detta förklarar minskningen av patientpriset, som illustreras i diagrammen över prisutvecklingen sedan Åtgärd 56 (klinikframställd kompositkrona) fanns inte 1998, istället användes amalgamkronor. Åtgärd 56 fanns inte heller med bland åtgärderna som studerades år 2. Därför saknas brytpunkter för dessa år i diagrammen över prisutvecklingen sedan Den 1 januari 21 och den 1 april 22 undantogs i två steg behandlingar med avtagbara proteser (åtgärd 7 76, 78 och 79) från reglerna om karensbelopp. 5

6 1a (två besök) Undersökning och förebyggande åtgärder (omfattande behandlingsbehov) (Motsvaras av åtgärd 11 och 22 i förordning (1998:1337) om tandvårdstaxa) Redovisar 26:6 Län Vårdgivarpris Prisskillnad behandlingspaket 1a och 1b April 24 Maj år 3-64 år 2-29 år 3-64 år år 3-64 år 65+ Stockholm % 11 % 11 % Uppsala % 14 % 14 % Södermanland % 19 % 17 % Östergötland % 7 % 7 % Jönköping % 1 % 1 % Kronoberg % 9 % 9 % Kalmar % 15 % 15 % Gotland % 43 % 43 % Blekinge % 18 % 18 % Skåne % 13 % 12 % Halland % 12 % 12 % Västra Götaland % 15 % 16 % Värmland % 18 % 18 % Örebro % 19 % 19 % Västmanland % 16 % 14 % Dalarna % 4 % 4 % Gävleborg % 22 % 26 % Västernorrland % 11 % 11 % Jämtland % 7 % 7 % Västerbotten % 9 % 1 % Norrbotten % 16 % 16 % Riket (medel) % 13 % 13 % Riket (konfidensintervall) ± 1,4 % ± 1,4 % ± 1,4 % Riket antal svar Riket (min) Riket (kvartil 1) Riket (median) Riket (kvartil 3) Riket (max) Gjut- och ädelmetaller Titankomponenter (medel) Län Patientpris Prisskillnad behandlingspaket 1a och 1b April 24 Maj år 3-64 år 2-29 år 3-64 år år 3-64 år 65+ Stockholm % 12 % 14 % Uppsala % 15 % 18 % Södermanland % 21 % 22 % Östergötland % 7 % 9 % Jönköping % 11 % 13 % Kronoberg % 1 % 12 % Kalmar % 16 % 19 % Gotland % 49 % 62 % Blekinge % 21 % 24 % Skåne % 14 % 16 % Halland % 14 % 16 % Västra Götaland % 17 % 22 % Värmland % 19 % 23 % Örebro % 21 % 26 % Västmanland % 18 % 19 % Dalarna % 5 % 5 % Gävleborg % 25 % 35 % Västernorrland % 12 % 14 % Jämtland % 8 % 9 % Västerbotten % 11 % 13 % Norrbotten % 18 % 21 % Riket (medel) % 14 % 17 % Riket (konfidensintervall) ± 1,7 % ± 1,5 % ± 1,7 % Riket antal svar Riket (min) Riket (kvartil 1) Riket (median) Riket (kvartil 3) Riket (max) Gjut- och ädelmetaller Titankomponenter (medel) Prisskillnad mellan behandlingspaket 1a (två besök) och behandlingspaket 1b (ett besök) BP1a (två besök) BP1b (ett besök) BP1a (två besök) BP1b (ett besök) BP1a (två besök) BP1b (ett besök) Vårdgivarpris, 2-29 år Patientpris, 2-29 år Vårdgivarpris, 3-64 år Patientpris, 3-64 år Vårdgivarpris, 65+ Patientpris, 65+ 6

7 1b (ett besök), f.d. behandlingspaket 1 Undersökning och förebyggande åtgärder (omfattande behandlingsbehov) (Motsvaras av åtgärd 11 och 22 i förordning (1998:1337) om tandvårdstaxa) Redovisar 26:6 Län Vårdgivarpris 2-29 år 3-64 år 2-29 år 3-64 år år 2-29 år 3-64 år Stockholm ,8 % 6,6 % Uppsala ,7 % 6,3 % Södermanland ,5 % 4,4 % Östergötland ,4 % 8,8 % Jönköping ,4 % 6,3 % Kronoberg ,5 % 2,1 % Kalmar ,6 % 8,6 % Gotland ,4 % -11,7 % Blekinge ,3 % 16,3 % Skåne , % 3, % Halland ,1 % 11,3 % Västra Götaland ,7 % -,7 % Värmland ,1 % 2,7 % Örebro ,1 % 7,8 % Västmanland , %,2 % Dalarna ,3 % 13,6 % Gävleborg ,9 % -,5 % Västernorrland ,6 % 11,2 % Jämtland ,5 % 27, % Västerbotten ,5 % -7, % Norrbotten ,8 % -11,4 % Riket (medel) ,5 % 4,9 % Riket (konfidensintervall) ± 2, % ± 2, % ± 2,2 % ± 2,1 % ± 2,1 % ± 3, % ± 3, % Riket antal svar Riket (min) Riket (kvartil 1) Riket (median) Riket (kvartil 3) Riket (max) Gjut- och ädelmetaller Titankomponenter (medel) Län Patientpris H Stockholm ,9 % 7,3 % Uppsala ,5 % 6,9 % Södermanland ,2 % 4,9 % Östergötland ,5 % 9,8 % Jönköping ,1 % 7,1 % Kronoberg ,5 % 2,3 % Kalmar , % 9,6 % Gotland ,9 % -13,1 % Blekinge , % 18,5 % Skåne ,5 % 3,4 % Halland ,7 % 12,7 % Västra Götaland ,4 % -,8 % Värmland ,3 % 23,3 % Örebro ,6 % 8,7 % Västmanland ,5 %,3 % Dalarna ,5 % 15,2 % Gävleborg ,9 % -,5 % Västernorrland ,2 % 12,5 % Jämtland ,6 % 3,3 % Västerbotten ,1 % -7,8 % Norrbotten ,3 % -12,5 % Riket (medel) ,1 % 5,4 % Riket (konfidensintervall) ± 2,5 % ± 2,3 % ± 2,7 % ± 2,3 % ± 2,7 % ± 3,8 % ± 3,3 % Riket antal svar Riket (min) Riket (kvartil 1) Riket (median) Riket (kvartil 3) Riket (max) Gjut- och ädelmetaller Titankomponenter (medel) Genomsnittlig förändring, med beräknat konfidensintervall, april 24 maj 25 14,% 14,% 12,% 12,% 1,% 1,% 8,% 6,% 4,% 2,%,% 2,5% 3,1% 8,% 6,% 4,% 2,%,% 4,9% 5,4% Uppgifter om ålderskategorierna 65+/65+H saknas i Riksförsäkringsverkets undersökning från april ,% Vårdgivarpris, 2-29 år Patientpris, 2-29 år -2,% Vårdgivarpris, 3-64 år Patientpris, 3-64 år Medel för riket, december 1998 maj Vårdgivarpris, 2-29 år Patientpris, 2-29 år 1 2 Vårdgivarpris, 3-64 år Patientpris, 3-64 år 1 2 Vårdgivarpris, 65+ Patientpris,

8 2 Undersökning och förebyggande åtgärder (mindre omfattning) (Motsvaras av åtgärd 11 och 24 i förordning (1998:1337) om tandvårdstaxa) Redovisar 26:6 Län Vårdgivarpris H Stockholm ,2 % 5,3 % Uppsala ,3 % 12,9 % Södermanland ,5 % 14,6 % Östergötland ,6 % 1,9 % Jönköping ,1 % 15,4 % Kronoberg ,6 % -,7 % Kalmar ,9 % 15,6 % Gotland Blekinge ,4 % 14,2 % Skåne ,9 % 3,5 % Halland ,7 % 21,8 % Västra Götaland ,7 % 14,4 % Värmland ,5 % 24,1 % Örebro ,4 % 7,1 % Västmanland ,9 % 3,7 % Dalarna ,3 % 9,6 % Gävleborg ,2 % 1,4 % Västernorrland ,2 % -,4 % Jämtland ,7 % 6,7 % Västerbotten , % 5,4 % Norrbotten ,2 % -1,9 % Riket (medel) ,1 % 9, % Riket (konfidensintervall) ± 2,2 % ± 2,2 % ± 1,8 % ± 1,7 % ± 1,7 % ± 2,9 % ± 2,9 % Riket antal svar Riket (min) Riket (kvartil 1) Riket (median) Riket (kvartil 3) Riket (max) Gjut- och ädelmetaller Titankomponenter (medel) Län Patientpris H Stockholm ,5 % 5,6 % Uppsala ,5 % 14, % Södermanland ,2 % 15,8 % Östergötland , % 2,1 % Jönköping ,5 % 16,7 % Kronoberg , % -,7 % Kalmar ,3 % 16,8 % Gotland Blekinge ,1 % 15,4 % Skåne ,1 % 3,7 % Halland ,8 % 23,7 % Västra Götaland ,2 % 15,6 % Värmland ,8 % 26,1 % Örebro ,9 % 7,6 % Västmanland ,1 % 4, % Dalarna ,1 % 1,3 % Gävleborg ,5 % 11,3 % Västernorrland ,7 % -,4 % Jämtland ,2 % 7,2 % Västerbotten ,6 % 5,8 % Norrbotten , % -2, % Riket (medel) ,5 % 9,6 % Riket (konfidensintervall) ± 2,8 % ± 2,4 % ± 2,3 % ± 1,8 % ± 2,3 % ± 3,7 % ± 3,1 % Riket antal svar Riket (min) Riket (kvartil 1) Riket (median) Riket (kvartil 3) Riket (max) Gjut- och ädelmetaller Titankomponenter (medel) Genomsnittlig förändring, med beräknat konfidensintervall, april 24 maj 25 14,% 14,% 12,% 12,% 1,% 1,% 8,% 6,% 4,% 8,% 6,% 4,% Uppgifter om ålderskategorierna 65+/65+H saknas i Riksförsäkringsverkets undersökning från april 24. 2,%,% 6,1% 7,5% Vårdgivarpris, 2-29 år Patientpris, 2-29 år 2,%,% 9,% Vårdgivarpris, 3-64 år 9,6% Patientpris, 3-64 år Medel för riket, december 1998 maj 25 1 Vårdgivarpris, 2-29 år Patientpris, 2-29 år 1 Vårdgivarpris, 3-64 år Patientpris, 3-64 år 1 Vårdgivarpris, 65+ Patientpris,

9 3 Undersökning av tandhygienist och förebyggande åtgärder (mindre omfattning) (Motsvaras av åtgärd 12 och 24 i förordning (1998:1337) om tandvårdstaxa) Redovisar 26:6 Län Vårdgivarpris H Stockholm Uppsala Södermanland Östergötland Jönköping Kronoberg Kalmar Gotland Blekinge Skåne Halland Västra Götaland Värmland Örebro Västmanland Dalarna Gävleborg Västernorrland Jämtland Västerbotten Norrbotten Riket (medel) Riket (konfidensintervall) ± 2,3 % ± 2,4 % ± 2,5 % Riket antal svar Riket (min) Riket (kvartil 1) Riket (median) Riket (kvartil 3) Riket (max) Gjut- och ädelmetaller Titankomponenter (medel) Län Patientpris H Stockholm Uppsala Södermanland Östergötland Jönköping Kronoberg Kalmar Gotland Blekinge Skåne Halland Västra Götaland Värmland Örebro Västmanland Dalarna Gävleborg Västernorrland Jämtland Västerbotten Norrbotten Riket (medel) Riket (konfidensintervall) ± 3, % ± 2,6 % ± 3,2 % Riket antal svar Riket (min) Riket (kvartil 1) Riket (median) Riket (kvartil 3) Riket (max) Gjut- och ädelmetaller Titankomponenter (medel) Genomsnittlig förändring, med beräknat konfidensintervall, april 24 maj 25 Uppgifter om åldersgruppen 2-29 år saknas i Riksförsäkringsverkets undersökning från april 24. Uppgifter om åldersgruppen 3-64 saknas i Riksförsäkringsverkets undersökning från april 24. Uppgifter om ålderskategorierna 65+/65+H saknas i Riksförsäkringsverkets undersökning från april 24. Medel för riket, december 1998 maj 25 1 Vårdgivarpris, 2-29 år Patientpris, 2-29 år 1 Vårdgivarpris, 3-64 år Patientpris, 3-64 år 1 Vårdgivarpris, 65+ Patientpris,

10 4 Undersökning, förebyggande åtgärder (omfattande behandlingsbehov) och flerytsfyllning (komposit, 14 do) (Motsvaras av åtgärd 11, 22 och 55 i förordning (1998:1337) om tandvårdstaxa) Redovisar 26:6 Län Vårdgivarpris H Stockholm ,1 % 7,6 % Uppsala ,9 % 4,3 % Södermanland ,5 % 5,4 % Östergötland ,7 % 11,8 % Jönköping , % 5,1 % Kronoberg ,7 % 6,1 % Kalmar ,4 % 12,6 % Gotland ,6 % 1,7 % Blekinge ,4 % 17, % Skåne ,7 % 2,8 % Halland ,9 % 13,6 % Västra Götaland , % 7,4 % Värmland ,1 % 13,5 % Örebro ,2 % 11,7 % Västmanland ,6 % 6,4 % Dalarna ,1 % 7,4 % Gävleborg ,9 % 13,2 % Västernorrland ,1 % 11,6 % Jämtland , % 15,2 % Västerbotten ,6 % 8,8 % Norrbotten , % 5,1 % Riket (medel) ,5 % 7,7 % Riket (konfidensintervall) ± 1,9 % ± 1,9 % ± 1,3 % ± 1,2 % ± 1,3 % ± 2,3 % ± 2,3 % Riket antal svar Riket (min) Riket (kvartil 1) Riket (median) Riket (kvartil 3) Riket (max) Gjut- och ädelmetaller Titankomponenter (medel) Län Patientpris H Stockholm ,4 % 8,7 % Uppsala ,7 % 4,8 % Södermanland ,5 % 6,2 % Östergötland ,4 % 13,6 % Jönköping ,1 % 5,9 % Kronoberg ,2 % 7,1 % Kalmar ,1 % 14,4 % Gotland ,9 % 12,3 % Blekinge ,9 % 19,6 % Skåne ,1 % 3,2 % Halland ,8 % 15,8 % Västra Götaland ,3 % 8,5 % Värmland , % 15,5 % Örebro ,8 % 13,5 % Västmanland ,7 % 7,3 % Dalarna ,6 % 8,5 % Gävleborg ,3 % 15,2 % Västernorrland ,6 % 13,3 % Jämtland ,1 % 17,3 % Västerbotten ,6 % 1,2 % Norrbotten ,8 % 5,8 % Riket (medel) , % 8,8 % Riket (konfidensintervall) ± 2,3 % ± 2,1 % ± 1,5 % ± 1,4 % ± 1,6 % ± 2,8 % ± 2,6 % Riket antal svar Riket (min) Riket (kvartil 1) Riket (median) Riket (kvartil 3) Riket (max) Gjut- och ädelmetaller Titankomponenter (medel) Genomsnittlig förändring, med beräknat konfidensintervall, april 24 maj 25 14,% 12,% 1,% 8,% 6,% 4,% 14,% 12,% 1,% 8,% 6,% 4,% Uppgifter om ålderskategorierna 65+/65+H saknas i Riksförsäkringsverkets undersökning från april 24. 2,%,% 6,5% 8,% Vårdgivarpris, 2-29 år Patientpris, 2-29 år 2,%,% 7,7% 8,8% Vårdgivarpris, 3-64 år Patientpris, 3-64 år Medel för riket, december 1998 maj Vårdgivarpris, 2-29 år Patientpris, 2-29 år 2 5 Vårdgivarpris, 3-64 år Patientpris, 3-64 år 2 5 Vårdgivarpris, 65+ Patientpris,

11 5 Undersökning och förebyggande åtgärder (omfattande behandlingsbehov), upprensning och rotfyllning (två rotkanaler), pelare och metallkeramisk krona (Motsvaras av åtgärd 11, 22, 42, 62 och 64 i förordning (1998:1337) om tandvårdstaxa) Län Vårdgivarpris H Stockholm ,9 % 2,3 % Uppsala ,7 % 4,8 % Södermanland , % 9,2 % Östergötland ,7 % 17,8 % Jönköping ,2 % 2,3 % Kronoberg ,7 % 3,7 % Kalmar ,8 % 2,1 % Gotland ,2 % 1,3 % Blekinge ,6 % 8,2 % Skåne ,2 % 3,2 % Halland ,7 % 3, % Västra Götaland ,3 % 9,5 % Värmland ,2 % 6,4 % Örebro ,5 % 11,6 % Västmanland ,9 % 8,1 % Dalarna ,1 % -1,1 % Gävleborg ,6 % 1, % Västernorrland ,4 % 16,6 % Jämtland ,3 % 3,5 % Västerbotten ,8 % 3, % Norrbotten ,3 % 1,6 % Riket (medel) ,5 % 5,7 % Riket (konfidensintervall) ± 1,5 % ± 1,5 % ±,9 % ±,9 % ±,9 % ± 1,8 % ± 1,8 % Riket antal svar Riket (min) Riket (kvartil 1) Riket (median) Riket (kvartil 3) Riket (max) Gjut- och ädelmetaller Titankomponenter (medel) Län Patientpris H Stockholm , % 2,4 % Uppsala , % 5, % Södermanland ,7 % 9,7 % Östergötland ,2 % 19, % Jönköping ,4 % 2,4 % Kronoberg , % 4, % Kalmar ,6 % 21,5 % Gotland , % 1,9 % Blekinge ,3 % 8,7 % Skåne ,4 % 3,4 % Halland ,9 % 3,1 % Västra Götaland ,1 % 1, % Värmland ,7 % 6,8 % Örebro ,4 % 12,3 % Västmanland ,6 % 8,6 % Dalarna ,2 % -1,2 % Gävleborg ,4 % 1,6 % Västernorrland ,8 % 17,8 % Jämtland ,5 % 3,7 % Västerbotten , % 3,2 % Norrbotten ,4 % 1,6 % Riket (medel) ,9 % 6, % Riket (konfidensintervall) ± 1,6 % ± 1,6 % ±,9 % ±,9 % ± 1, % ± 1,9 % ± 1,9 % Riket antal svar Riket (min) Riket (kvartil 1) Riket (median) Riket (kvartil 3) Riket (max) Gjut- och ädelmetaller Titankomponenter (medel) Genomsnittlig förändring, med beräknat konfidensintervall, april 24 maj 25 Redovisar 26:6 14,% 12,% 1,% 8,% 6,% 4,% 14,% 12,% 1,% 8,% 6,% 4,% Uppgifter om ålderskategorierna 65+/65+H saknas i Riksförsäkringsverkets undersökning från april 24. 2,%,% 5,5% 5,9% Vårdgivarpris, 2-29 år Patientpris, 2-29 år 2,%,% 5,7% Vårdgivarpris, 3-64 år 6,% Patientpris, 3-64 år Medel för riket, december 1998 maj 25 1 Vårdgivarpris, 2-29 år Patientpris, 2-29 år 1 Vårdgivarpris, 3-64 år Patientpris, 3-64 år Uppgifter om ålderskategorierna 65+/65+H saknas i Riksförsäkringsverkets undersökning från april

12 6 Undersökning, förebyggande åtgärder (omfattande behandlingsbehov), upprensning och rotfyllning (två rotkanaler) samt flerytsfyllning (komposit, 14 do) (Motsvaras av åtgärd 11, 22, 42 och 55 i förordning (1998:1337) om tandvårdstaxa) Län Vårdgivarpris H Stockholm , % 4,8 % Uppsala ,5 % 3,7 % Södermanland ,2 % 8,9 % Östergötland ,5 % 14,6 % Jönköping ,5 %,5 % Kronoberg ,6 % 1,6 % Kalmar , % 16,4 % Gotland ,6 % 16,7 % Blekinge ,9 % 11, % Skåne ,8 % -,5 % Halland ,6 % 1,3 % Västra Götaland ,5 % 8, % Värmland ,2 % 5,9 % Örebro , % 12,2 % Västmanland ,8 % 7,2 % Dalarna ,1 % -4, % Gävleborg ,8 % 2,2 % Västernorrland ,6 % 8,9 % Jämtland ,5 % 8,3 % Västerbotten ,1 % -2,3 % Norrbotten ,3 % 1,8 % Riket (medel) ,2 % 4,9 % Riket (konfidensintervall) ± 1,8 % ± 1,8 % ± 1, % ± 1, % ± 1, % ± 2,1 % ± 2,1 % Riket antal svar Riket (min) Riket (kvartil 1) Riket (median) Riket (kvartil 3) Riket (max) Gjut- och ädelmetaller Titankomponenter (medel) Län Patientpris H Stockholm ,7 % 5,6 % Uppsala ,2 % 4,3 % Södermanland ,9 % 1,5 % Östergötland ,8 % 17,4 % Jönköping ,6 %,6 % Kronoberg , % 1,9 % Kalmar ,7 % 19,5 % Gotland ,1 % 19,7 % Blekinge ,2 % 13,2 % Skåne ,2 % -,6 % Halland ,7 % 1,6 % Västra Götaland ,2 % 9,5 % Värmland ,2 % 7, % Örebro ,8 % 14,5 % Västmanland ,3 % 8,5 % Dalarna ,9 % -4,6 % Gävleborg , % 2,6 % Västernorrland ,6 % 1,5 % Jämtland , % 9,6 % Västerbotten ,8 % -2,7 % Norrbotten ,6 % 2,1 % Riket (medel) , % 5,7 % Riket (konfidensintervall) ± 2,1 % ± 2,1 % ± 1,2 % ± 1,2 % ± 1,3 % ± 2,5 % ± 2,4 % Riket antal svar Riket (min) Riket (kvartil 1) Riket (median) Riket (kvartil 3) Riket (max) Gjut- och ädelmetaller Titankomponenter (medel) Genomsnittlig förändring, med beräknat konfidensintervall, april 24 maj 25 Redovisar 26:6 14,% 14,% 12,% 12,% 1,% 8,% 6,% 4,% 1,% 8,% 6,% 4,% Uppgifter om ålderskategorierna 65+/65+H saknas i Riksförsäkringsverkets undersökning från april 24. 2,%,% 4,2% 5,% Vårdgivarpris, 2-29 år Patientpris, 2-29 år 2,%,% 4,9% 5,7% Vårdgivarpris, 3-64 år Patientpris, 3-64 år Medel för riket, december 1998 maj 25 5 Vårdgivarpris, 2-29 år Patientpris, 2-29 år 5 Vårdgivarpris, 3-64 år Patientpris, 3-64 år 5 Vårdgivarpris, 65+ Patientpris,

13 7 Undersökning av ny patient, röntgenundersökning (komplett för munhålan), extraktion av en tand (24, normal svårighetsgrad), bro utförd i metallkeramik (23-25 med hängande 24) (Motsvaras av åtgärd 11, 15, 31, 62 2 och 65 i förordning (1998:1337) om tandvårdstaxa) Län Vårdgivarpris H Stockholm Uppsala Södermanland Östergötland Jönköping Kronoberg Kalmar Gotland Blekinge Skåne Halland Västra Götaland Värmland Örebro Västmanland Dalarna Gävleborg Västernorrland Jämtland Västerbotten Norrbotten Riket (medel) Riket (konfidensintervall) ±,9 % ±,9 % ± 1,4 % ±,3 % Riket antal svar Riket (min) Riket (kvartil 1) Riket (median) Riket (kvartil 3) Riket (max) Gjut- och ädelmetaller Titankomponenter (medel) Län Patientpris H Stockholm Uppsala Södermanland Östergötland Jönköping Kronoberg Kalmar Gotland Blekinge Skåne Halland Västra Götaland Värmland Örebro Västmanland Dalarna Gävleborg Västernorrland Jämtland Västerbotten Norrbotten Riket (medel) Riket (konfidensintervall) ±,9 % ±,9 % ± 1,5 % ±,3 % Riket antal svar Riket (min) Riket (kvartil 1) Riket (median) Riket (kvartil 3) Riket (max) Gjut- och ädelmetaller Titankomponenter (medel) Genomsnittlig förändring, med beräknat konfidensintervall, april 24 maj 25 Redovisar 26:6 Uppgifter om åldersgruppen 2-29 år saknas i Riksförsäkringsverkets undersökning från april 24. Uppgifter om åldersgruppen 3-64 saknas i Riksförsäkringsverkets undersökning från april 24. Uppgifter om ålderskategorierna 65+/65+H saknas i Riksförsäkringsverkets undersökning från april 24. Medel för riket, december 1998 maj Vårdgivarpris, 2-29 år Patientpris, 2-29 år Vårdgivarpris, 3-64 år Patientpris, 3-64 år Vårdgivarpris, 65+ Patientpris, 65+ Vårdgivarpris, 65+H Patientpris, 65+H

14 8 Undersökning, förebyggande åtgärder (omfattande behandlingsbehov), flerytsfyllning (komposit, 16 mod, 15 do samt 23 dl), prefabricerade tänder (6 stycken) och partiell protes (Motsvaras av åtgärd 11, 22, 55 3, 7 6 och 73 i förordning (1998:1337) om tandvårdstaxa) Län Vårdgivarpris H Stockholm ,2 % 5,4 % Uppsala ,1 %,8 % Södermanland ,1 % 1,2 % Östergötland ,3 % 13,3 % Jönköping ,8 % 2,8 % Kronoberg , % -2, % Kalmar ,2 % 7,3 % Gotland ,5 % 6,5 % Blekinge ,6 % 6,3 % Skåne ,5 %,8 % Halland ,5 % 8,8 % Västra Götaland ,2 % 6,3 % Värmland ,2 % 3,4 % Örebro ,3 % 8,4 % Västmanland ,2 % 8,3 % Dalarna ,9 % 4,9 % Gävleborg ,4 % 6,9 % Västernorrland ,5 % 1,5 % Jämtland ,9 % 7,9 % Västerbotten , % 4,3 % Norrbotten ,6 % 5,8 % Riket (medel) ,8 % 5, % Riket (konfidensintervall) ± 1,5 % ± 1,5 % ±,8 % ±,8 % ±,8 % ± 1,7 % ± 1,7 % Riket antal svar Riket (min) Riket (kvartil 1) Riket (median) Riket (kvartil 3) Riket (max) Gjut- och ädelmetaller Titankomponenter (medel) Län Patientpris H Stockholm ,6 % 7,8 % Uppsala ,6 % 1,2 % Södermanland ,6 % 1,7 % Östergötland ,5 % 2,3 % Jönköping ,1 % 4, % Kronoberg ,9 % -2,9 % Kalmar ,8 % 1,8 % Gotland ,7 % 9,6 % Blekinge ,4 % 9,3 % Skåne ,7 % 1,2 % Halland ,1 % 13,3 % Västra Götaland ,3 % 9,2 % Värmland ,9 % 5,1 % Örebro ,8 % 12,7 % Västmanland ,4 % 12,4 % Dalarna ,3 % 7,1 % Gävleborg ,7 % 1,3 % Västernorrland ,1 % 16, % Jämtland ,7 % 11,6 % Västerbotten ,3 % 6,5 % Norrbotten ,4 % 8,6 % Riket (medel) ,2 % 7,3 % Riket (konfidensintervall) ± 2,3 % ± 2,2 % ± 1,2 % ± 1,2 % ± 1,2 % Riket antal svar Riket (min) Riket (kvartil 1) Riket (median) Riket (kvartil 3) Riket (max) Gjut- och ädelmetaller Titankomponenter (medel) Genomsnittlig förändring, med beräknat konfidensintervall, april 24 maj 25 Redovisar 26:6 14,% 12,% 1,% 8,% 6,% 4,% 14,% 12,% 1,% 8,% 6,% 4,% Uppgifter om ålderskategorierna 65+/65+H saknas i Riksförsäkringsverkets undersökning från april 24. 2,%,% 4,8% 7,2% Vårdgivarpris, 2-29 år Patientpris, 2-29 år 2,%,% 5,% 7,3% Vårdgivarpris, 3-64 år Patientpris, 3-64 år Medel för riket, december 1998 maj Vårdgivarpris, 2-29 år Patientpris, 2-29 år 12 Vårdgivarpris, 3-64 år Patientpris, 3-64 år 12 Vårdgivarpris, 65+ Patientpris,

15 9 Akutbesök, upprensning och rotfyllning (två rotkanaler) samt kompositkrona (klinikframställd) (Motsvaras av åtgärd 91, 42 och 56 i förordning (1998:1337) om tandvårdstaxa) Redovisar 26:6 Län Vårdgivarpris H Stockholm ,8 % 5,5 % Uppsala ,1 % -,2 % Södermanland ,4 % 5,7 % Östergötland ,1 % 5,1 % Jönköping , % -1, % Kronoberg ,4 % -6,4 % Kalmar ,9 % 7,9 % Gotland ,4 % 1,4 % Blekinge ,2 % 7,2 % Skåne ,5 % 1,7 % Halland ,8 % 1,8 % Västra Götaland ,5 % 6,6 % Värmland ,2 %,5 % Örebro ,1 % 5,1 % Västmanland ,1 %,1 % Dalarna , % -1,9 % Gävleborg ,4 % -2,2 % Västernorrland ,5 % 1,5 % Jämtland ,1 % 6,9 % Västerbotten ,4 %,4 % Norrbotten ,4 % -6,4 % Riket (medel) ,6 % 3,6 % Riket (konfidensintervall) ± 1,6 % ± 1,6 % ± 1,1 % ± 1,1 % ± 1,1 % ± 1,9 % ± 1,9 % Riket antal svar Riket (min) Riket (kvartil 1) Riket (median) Riket (kvartil 3) Riket (max) Gjut- och ädelmetaller Titankomponenter (medel) Län Patientpris H Stockholm ,8 % 6,4 % Uppsala ,5 % -,3 % Södermanland ,5 % 6,7 % Östergötland ,1 % 6,1 % Jönköping ,1 % -1,1 % Kronoberg ,6 % -7,6 % Kalmar ,4 % 9,4 % Gotland ,3 % 12,3 % Blekinge ,8 % 8,8 % Skåne ,8 % 2,1 % Halland ,2 % 2,2 % Västra Götaland ,7 % 7,9 % Värmland ,2 %,6 % Örebro ,1 % 6,1 % Västmanland ,1 %,1 % Dalarna ,3 % -2,2 % Gävleborg ,8 % -2,6 % Västernorrland ,6 % 12,6 % Jämtland ,2 % 8,1 % Västerbotten ,5 %,5 % Norrbotten ,5 % -7,5 % Riket (medel) ,3 % 4,3 % Riket (konfidensintervall) ± 1,9 % ± 1,9 % ± 1,2 % ± 1,3 % ± 1,4 % ± 2,3 % ± 2,3 % Riket antal svar Riket (min) Riket (kvartil 1) Riket (median) Riket (kvartil 3) Riket (max) Gjut- och ädelmetaller Titankomponenter (medel) Genomsnittlig förändring, med beräknat konfidensintervall, april 24 maj 25 14,% 12,% 1,% 8,% 6,% 4,% 14,% 12,% 1,% 8,% 6,% 4,% Uppgifter om ålderskategorierna 65+/65+H saknas i Riksförsäkringsverkets undersökning från april 24. 2,%,% 3,6% 4,3% Vårdgivarpris, 2-29 år Patientpris, 2-29 år 2,%,% 3,6% 4,3% Vårdgivarpris, 3-64 år Patientpris, 3-64 år Medel för riket, december 1998 maj 25 5 Vårdgivarpris, 2-29 år Patientpris, 2-29 år 5 Vårdgivarpris, 3-64 år Patientpris, 3-64 år Uppgifter om ålderskategorierna 65+/65+H saknas i Riksförsäkringsverkets undersökning från april

16 1 Undersökning och förebyggande åtgärder (omfattande behandlingsbehov), röntgen, interoral (4 bilder), operativt avlägsnande av en visdomstand (38, mesioangulärt läge) (Motsvaras av åtgärd 11, 13 4, 22 och 34 i förordning (1998:1337) om tandvårdstaxa) Län Vårdgivarpris H Stockholm Uppsala Södermanland Östergötland Jönköping Kronoberg Kalmar Gotland Blekinge Skåne Halland Västra Götaland Värmland Örebro Västmanland Dalarna Gävleborg Västernorrland Jämtland Västerbotten Norrbotten Riket (medel) Riket (konfidensintervall) ± 1,3 % ± 1,3 % ± 1,3 % Riket antal svar Riket (min) Riket (kvartil 1) Riket (median) Riket (kvartil 3) Riket (max) Gjut- och ädelmetaller Titankomponenter (medel) Län Patientpris H Stockholm Uppsala Södermanland Östergötland Jönköping Kronoberg Kalmar Gotland Blekinge Skåne Halland Västra Götaland Värmland Örebro Västmanland Dalarna Gävleborg Västernorrland Jämtland Västerbotten Norrbotten Riket (medel) Riket (konfidensintervall) ± 1,5 % ± 1,5 % ± 1,7 % Riket antal svar Riket (min) Riket (kvartil 1) Riket (median) Riket (kvartil 3) Riket (max) Gjut- och ädelmetaller Titankomponenter (medel) Genomsnittlig förändring, med beräknat konfidensintervall, april 24 maj 25 Redovisar 26:6 Uppgifter om åldersgruppen 2-29 år saknas i Riksförsäkringsverkets undersökning från april 24. Uppgifter om åldersgruppen 3-64 saknas i Riksförsäkringsverkets undersökning från april 24. Uppgifter om ålderskategorierna 65+/65+H saknas i Riksförsäkringsverkets undersökning från april 24. Medel för riket, december 1998 maj 25 4 Vårdgivarpris, 2-29 år Patientpris, 2-29 år 4 Vårdgivarpris, 3-64 år Patientpris, 3-64 år 4 Vårdgivarpris, 65+ Patientpris,

17 11 Undersökning av en ny patient och singelimplantat (tvåstegsbehandling)framtand inklusive operation och krona (Motsvaras av åtgärd 11, 15, 62, 84, 88 och 68/682 i förordning (1998:1337) om tandvårdstaxa) Redovisar 26:6 Län Vårdgivarpris H Stockholm Uppsala Södermanland Östergötland Jönköping Kronoberg Kalmar Gotland Blekinge Skåne Halland Västra Götaland Värmland Örebro Västmanland Dalarna Gävleborg Västernorrland Jämtland Västerbotten Norrbotten Riket (medel) Riket (konfidensintervall) ± 1,6 % ± 1,6 % ± 2,4 % ±,3 % Riket antal svar Riket (min) Riket (kvartil 1) Riket (median) Riket (kvartil 3) Riket (max) Gjut- och ädelmetaller Titankomponenter (medel) Län Patientpris H Stockholm Uppsala Södermanland Östergötland Jönköping Kronoberg Kalmar Gotland Blekinge Skåne Halland Västra Götaland Värmland Örebro Västmanland Dalarna Gävleborg Västernorrland Jämtland Västerbotten Norrbotten Riket (medel) Riket (konfidensintervall) ± 1,9 % ± 1,9 % ± 2,8 % ±,4 % Riket antal svar Riket (min) Riket (kvartil 1) Riket (median) Riket (kvartil 3) Riket (max) Gjut- och ädelmetaller Titankomponenter (medel) Genomsnittlig förändring, med beräknat konfidensintervall, april 24 maj 25 Uppgifter om åldersgruppen 2-29 år saknas i Riksförsäkringsverkets undersökning från april 24. Uppgifter om åldersgruppen 3-64 saknas i Riksförsäkringsverkets undersökning från april 24. Uppgifter om ålderskategorierna 65+/65+H saknas i Riksförsäkringsverkets undersökning från april 24. Medel för riket, december 1998 maj 25 Vårdgivarpris, 2-29 år Patientpris, 2-29 år Vårdgivarpris, 3-64 år Patientpris, 3-64 år Vårdgivarpris, 65+ Patientpris, 65+ Vårdgivarpris, 65+H Patientpris, 65+H

18 12 Undersökning av en ny patient, helkäksimplantat i underkäke (enstegsbehandling) inklusive operation och bro i metall med akrylfasader (Motsvaras av åtgärd 11, 75, 85, 86 och 68 5 eller i förordning (1998:1337) om tandvårdstaxa) Län Vårdgivarpris H Stockholm Uppsala Södermanland Östergötland Jönköping Kronoberg Kalmar Gotland Blekinge Skåne Halland Västra Götaland Värmland Örebro Västmanland Dalarna Gävleborg Västernorrland Jämtland Västerbotten Norrbotten Riket (medel) Riket (konfidensintervall) ± 1,1 % ± 1,1 % ± 1,4 % ±,1 % Riket antal svar Riket (min) Riket (kvartil 1) Riket (median) Riket (kvartil 3) Riket (max) Gjut- och ädelmetaller Titankomponenter 5 (medel) Län Patientpris H Stockholm Uppsala Södermanland Östergötland Jönköping Kronoberg Kalmar Gotland Blekinge Skåne Halland Västra Götaland Värmland Örebro Västmanland Dalarna Gävleborg Västernorrland Jämtland Västerbotten Norrbotten Riket (medel) Riket (konfidensintervall) ± 1,5 % ± 1,5 % ± 2,1 % ±,4 % Riket antal svar Riket (min) Riket (kvartil 1) Riket (median) Riket (kvartil 3) Riket (max) Gjut- och ädelmetaller Titankomponenter 5 (medel) Genomsnittlig förändring, med beräknat konfidensintervall, april 24 maj 25 Redovisar 26:6 Uppgifter om åldersgruppen 2-29 år saknas i Riksförsäkringsverkets undersökning från april 24. Uppgifter om åldersgruppen 3-64 saknas i Riksförsäkringsverkets undersökning från april 24. Uppgifter om ålderskategorierna 65+/65+H saknas i Riksförsäkringsverkets undersökning från april 24. Medel för riket, december 1998 maj 25 Vårdgivarpris, 65+ Patientpris, Vårdgivarpris, 2-29 år Patientpris, 2-29 år 6 Vårdgivarpris, 3-64 år Patientpris, 3-64 år 6 Vårdgivarpris, 65+H Patientpris, 65+H f

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt?

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt? 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge

Läs mer

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress 2015 1 01 Stockholm 4-1 - - - 5-03 Uppsala - - - - - - - - 04 Södermanland 1 - - - - - 1-05 Östergötland 2 - - - -

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

Kvinnors andel av sjukpenningtalet

Kvinnors andel av sjukpenningtalet Vägen till ett sjukpenningtal på 9,0 Kvinnors andel av sjukpenningtalet Redovisning 2016-12-27 Sid 1 December 2016 Vägen till 9,0 Kvinnors andel av sjp-talet 6,5 6,2 7,3 8,3 7,9 7,3 6,8 6,8 6,8 6,8 8,3

Läs mer

Privattandvårdens tandvårdstaxor

Privattandvårdens tandvårdstaxor ANSER 2001:4 Privattandvårdens tandvårdstaxor Hösten 2000 en undersökning av prisutvecklingen från 1 januari 1999 och en jämförelse mellan olika försäkringsområden RFV ANSER Under beteckningen RIKSFÖRSÄKRINGSVERKET

Läs mer

2006:7. Fördelningen av åtgärder inom tandvårdsförsäkringen under 2004 ISSN

2006:7. Fördelningen av åtgärder inom tandvårdsförsäkringen under 2004 ISSN 2006:7 Fördelningen av åtgärder inom tandvårdsförsäkringen under 2004 ISSN 1653-3259 Sammanfattning Med hjälp av en stickprovsundersökning har Försäkringskassan gjort en uppskattning av den inbördes fördelningen

Läs mer

ANALYSERAR 2006:14. Prisutvecklingen inom privattandvården

ANALYSERAR 2006:14. Prisutvecklingen inom privattandvården ANALYSERAR 2006:14 Prisutvecklingen inom privattandvården och folktandvården, april 2004 maj 2005 Utgivare Upplysningar Försäkringsdivisionen Enheten för vård- och handikappfrågor Carl Lundgren 08-786

Läs mer

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015 Pressmeddelande för Västerbotten juli 2015 Uppsala Halland Gotland Norrbotten Stockholm Jönköping Dalarna Västerbotten Västra Götaland Kalmar Jämtland Värmland Örebro Kronoberg Västernorrland Östergötland

Läs mer

Antal självmord Värmland och Sverige

Antal självmord Värmland och Sverige Antal självmord Värmland och Sverige Ordförklaring Självmordstal (SM-tal) = Antal självmord per 0 000 personer. Säkra självmord = Inget tvivel om att det är ett självmord. Osäkra självmord = Oklart om

Läs mer

Antal självmord Värmland och Sverige

Antal självmord Värmland och Sverige Antal självmord Värmland och Sverige Ordförklaring Självmordstal (SM-tal) = Antal självmord per 0 000 personer. Säkra självmord = Inget tvivel om att det är ett självmord. Osäkra självmord = Oklart om

Läs mer

För ytterligare information: Stefan Håkansson, pressekreterare Svenska kyrkan, E post:

För ytterligare information: Stefan Håkansson, pressekreterare Svenska kyrkan, E post: Andel som känner sig mycket eller ganska stressad inför julen. Andel som får lite eller mycket sämre humör i julruschen Gotland 22 Stockholm 30 Stockholm 21 Södermanland 30 Uppsala 21 Västernorrland 30

Läs mer

Levnadsvanor diskuteras i samband med besök i primärvården

Levnadsvanor diskuteras i samband med besök i primärvården 1 Alkoholvanor diskuterades Ålder 44 år eller yngre 24 22,7-24,7 18 17,3-18,5 20 19,1-20,1 45-64 år 29 * 28,4-29,8 17 16,6-17,5 22 * 21,2-22,1 65-74 år 25 23,8-25,3 14 * 13,6-14,7 19 18,3-19,2 75 år och

Läs mer

Företagarpanelen Q Dalarnas län

Företagarpanelen Q Dalarnas län Företagarpanelen Q4 2014 s län Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för 6 mån sedan 100 90 6 4 80 33 31 70 60 Vet ej/ej svar 50 40 42 41 Högre Oförändrat Lägre 30 20

Läs mer

Landstingens tandvårdstaxor

Landstingens tandvårdstaxor ANALYSERAR 2001:13 Landstingens tandvårdstaxor 1 september 2001 En undersökning av prisutvecklingen från 1 januari 1999 och en jämförelse mellan olika landstingsområden I serien RFV ANALYSERAR publicerar

Läs mer

Pressmeddelande för Västerbotten. maj 2015

Pressmeddelande för Västerbotten. maj 2015 Pressmeddelande för Västerbotten maj 2015 Uppsala Stockholm Halland Stockholm Halland Västerbotten Jönköping Västerbotten Jönköping Dalarna Västra Götaland Norrbotten Kalmar Norrbotten Jämtland Kalmar

Läs mer

Företagarpanelen Q Hallands län

Företagarpanelen Q Hallands län Företagarpanelen Q3 2014 s län Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för 6 mån sedan 100 90 5 2 80 34 40 70 60 Vet ej/ej svar 50 40 43 44 Högre Oförändrat Lägre 30 20

Läs mer

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Länsnamn Beskrivning Antal Blekinge län Hyreshusenhet, tomtmark. 74 Blekinge län Hyreshusenhet, med saneringsbyggnad 2 Blekinge län Hyreshusenhet,

Läs mer

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 September 2009 Rapport från Soliditet: Inkomstutveckling 2008 Soliditets granskning av totalt 5,4 miljoner deklarationer, motsvarande cirka 75 procent av samtliga

Läs mer

Företagarpanelen Q Kalmar län

Företagarpanelen Q Kalmar län Företagarpanelen Q4 2012 län Företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag i gemenskap leder Sverige till ökat välstånd. Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för

Läs mer

40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% Kalmar. Östergötland Sverige. Kronoberg. Norrbotten. Stockholm. Halland Jämtland. Uppsala. Blekinge.

40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% Kalmar. Östergötland Sverige. Kronoberg. Norrbotten. Stockholm. Halland Jämtland. Uppsala. Blekinge. 4 35% 3 25% 15% 1 5% bussföretag (*för att bli NTF-godkänd krävs en trafiksäkerhetspolicy, godkänd hastighetsregulator, två eller trepunktsbälte på samtliga platser, alkolås, information om trafiksäkerhet

Läs mer

Kvinnors och mäns företag i Sverige och i länen

Kvinnors och mäns företag i Sverige och i länen Kvinnors och mäns i Sverige och i länen Statistik från SCB:s RAMS-databas (2006, 2008, 2010 & 2012), bearbetat av Tillväxtverket 1 Om statistiken Anger ens operativa sledare, dvs. den person som sköter

Läs mer

Var tredje svensk saknar eget pensionssparande. Undersökning av Länsförsäkringar 2008

Var tredje svensk saknar eget pensionssparande. Undersökning av Länsförsäkringar 2008 Var tredje svensk saknar eget pensionssparande Undersökning av Länsförsäkringar 200 Sammanfattning Drygt var tredje svensk pensionssparar inget alls. Vanligast är att spara upp till 1 000 kronor i månaden

Läs mer

Samtliga 21 landsting och regioner

Samtliga 21 landsting och regioner Samtliga 21 landsting och regioner Antal timmar övertid/mertid/fyllnadstid under 2016, samt vad det kostar och motsvarar i tjänster Övertidstimmar: 2 741 964 Snittkostnad/timme 333,19 kronor Totalkostnad:

Läs mer

Billigt att bo dyrt att flytta

Billigt att bo dyrt att flytta Billigt att bo dyrt att flytta En undersökning från Länsförsäkringar 1 44 procent av de svenskar som äger sin bostad anser att de bor billigt Om du eller någon du känner egentligen vill flytta, men tvekar

Läs mer

6. Praxisundersökning

6. Praxisundersökning 6. Praxisundersökning Bakgrund Under senare årtionden har nya metoder och material utvecklats snabbt inom den rehabiliterande tandvården, vilket har ökat möjligheterna för att behandla patienter med tandförluster.

Läs mer

De 10 branscher med flest antal konkurser i riket innevarande år

De 10 branscher med flest antal konkurser i riket innevarande år Totalt Riket 25 Tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 26 27-1 6 236 6 179 0,42 0,43-3% 41 Byggande av hus 63 78-15 11 217 11 978 0,53 0,70-24% 43 Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet

Läs mer

Patienters tillgång till psykologer

Patienters tillgång till psykologer Patienters tillgång till psykologer - en uppföljande kartläggning av landets vårdcentraler 2011 - genomförd av Sveriges Psykologförbund 2011 2011-12-14 Syfte och genomförande Psykologförbundet har gjort

Läs mer

Diagram 1. Andel aktiviteter efter verksamhetsform 2008 Diagram 1. Share of activities by type of activity 2008

Diagram 1. Andel aktiviteter efter verksamhetsform 2008 Diagram 1. Share of activities by type of activity 2008 Diagram 1. Andel aktiviteter efter verksamhetsform 28 Diagram 1. Share of activities by type of activity 28 Annan gruppverksamhet 11% Studiecirklar 44% Kulturprogram 45% Diagram 1. Andel aktiviteter efter

Läs mer

Statistikbilder. för december 2016

Statistikbilder. för december 2016 Statistikbilder för december 206 i december 206 som andel (%) av den registerbaserade arbetskraften 6 64 år = 6,7 % = 6,8 8,8 % = 8,9 % Genomsnitt för Riket +/- procentenhet O W S Z T E X U D F N G H K

Läs mer

Kömiljarden resultatet. Socialdepartementet

Kömiljarden resultatet. Socialdepartementet Kömiljarden 2009 - resultatet Kömiljarden 2009 - bakgrund Lanserades i Budgetpropositionen i september 2008 450 miljoner att dela på för de landsting som klarar att erbjuda 80 procent av patienterna besök

Läs mer

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Sammanfattning 86 procent av bolånetagarna i Sverige gör ingenting särskilt med anledning av finanskrisen

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 20 februari och 17 mars 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 508 fastighetsmäklare.

Läs mer

Hur representativa är politikerna? En undersökning gjord av Sveriges Radio. Statistik för Dalarnas län.

Hur representativa är politikerna? En undersökning gjord av Sveriges Radio. Statistik för Dalarnas län. KÖNSFÖRDELNING: siffror för länet: - Kvinnor: 37 % - Män: 63 % - Kvinnor: 39 % - Män: 61 % - Kvinnor: 42 % - Män: 58 % - Kvinnor: 36 % - Män: 64 % - Kvinnor: 51 % - Män: 49 % - Kvinnor: 40 % - Män: 60

Läs mer

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner LRF Konsult är Sveriges största mäklare för skogsfastigheter och producerar fortlöpande prisstatistik på området. Prisstatistiken grundas på

Läs mer

Prislista Folktandvården i Västra Götalandsregionen Gäller från 2006-01-01

Prislista Folktandvården i Västra Götalandsregionen Gäller från 2006-01-01 Prislista Folktandvården i Västra Götalandsregionen Gäller I denna prislista presenteras priserna för Folktandvården i Västra Götalandsregionen. Samtliga folktandvårdskliniker inom Regionen tillämpar samma

Läs mer

Prislista Landskronatandläkarna

Prislista Landskronatandläkarna Prislista Landskronatandläkarna Gäller från och med 2007-07-01 På begäran lämnas skriftligt intyg med uppgifter om vilka material som använts vid protetiska arbeten och tandfyllningar Landskronatandläkarna

Läs mer

PPM-BHK Punktprevalensmätning av följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler. Landstingens resultat HT11

PPM-BHK Punktprevalensmätning av följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler. Landstingens resultat HT11 PPM-BHK Punktprevalensmätning av följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler Landstingens resultat HT11 Punktprevalensmätningar av följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler PPM Antal

Läs mer

Är du orolig för att du i framtiden inte kommer att klara dig på din pension? Undersökning från Länsförsäkringar november 2010

Är du orolig för att du i framtiden inte kommer att klara dig på din pension? Undersökning från Länsförsäkringar november 2010 Är du orolig för att du i framtiden inte kommer att klara dig på din pension? Undersökning från Länsförsäkringar november 2010 1 Sammanfattning 1 (2) En tredjedel av de svenskar som inte redan är pensionärer

Läs mer

Rangordning Personaluthyrning Dnr 96-107-2011

Rangordning Personaluthyrning Dnr 96-107-2011 Kammarkollegiet Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län 2013-03-19 Bilaga 1 4 Academic Work Sweden AB 5 Bemannia AB 1 2 3 4 5 Manpower AB StudentConsulting Sweden AB Perido

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:1 Jönköpings län

Mäklarinsikt 2013:1 Jönköpings län Jönköpings län Mäklarinsikt 2013:1 Jönköpings län Undersökningen genomfördes mellan den 20 februari och 17 mars 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 508

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Örebro län

Mäklarinsikt 2014:1 Örebro län Örebro län Mäklarinsikt 2014:1 Örebro län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare. I

Läs mer

22.03.2011 09:26 QuestBack export - Smärtvården 2011

22.03.2011 09:26 QuestBack export - Smärtvården 2011 Smärtvården 2011 Publicerad från 21.02.2011 till 25.03.2011 813 respondenter (749 unika) 1. Kön? 1 Kvinna 72,4 % 583 2 Man 27,6 % 222 Totalt 805 1 2. Ålder? 1 Under 19 år 0,4 % 3 2 20-29 år 1,9 % 15 3

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Kalmar län

Mäklarinsikt 2014:1 Kalmar län Kalmar län Mäklarinsikt 2014:1 Kalmar län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare. I

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Stockholms län

Mäklarinsikt 2014:1 Stockholms län Stockholms län Mäklarinsikt 2014:1 Stockholms län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare.

Läs mer

Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys

Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys Kontantinsats Undersökning bland föräldrar och unga om hur de ser på finansieringen av den första bostaden Juni 2015 1 Föräldrarna

Läs mer

Punktprevalensmätning av trycksår 2017 Landstingens resultat

Punktprevalensmätning av trycksår 2017 Landstingens resultat Punktprevalensmätning av trycksår 2017 Landstingens resultat 3 Andel patienter med trycksår (kategori 1-4) 25,0% 2 15,0% 1 5,0% Slutenvård exkl. rättspsykiatri inkl. övrigt Exkl. barn både 2017 och 2016

Läs mer

Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009

Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Sammanfattning 87 procent av dem som har avtalspension betald av arbetsgivaren

Läs mer

Tabell 1:8. Total utlåning efter län. Antal i 1000-tal.

Tabell 1:8. Total utlåning efter län. Antal i 1000-tal. Tabell 1:8. Total utlåning efter län. i 1000-tal. Andel utlån av samtliga utlån (%) Utlån till verks. där reg. ej sker Fjärrlån Inlånade Utlånade Riket 69 892 58 462 11 430 83,6 16,4 3 394 419 384 Skåne

Läs mer

2 000 kronor per månad Svenskens vanligaste sparande. Undersökning av Länsförsäkringar

2 000 kronor per månad Svenskens vanligaste sparande. Undersökning av Länsförsäkringar kronor per månad Svenskens vanligaste sparande Undersökning av Länsförsäkringar Sammanfattning 1 (3) 46 procent av svenskarna sparar mindre än 1 000 kronor i månaden eller inget alls. 21 procent sparar

Läs mer

Blekinge. Vilket speciellt resmål eller plats skulle ni helst åka till i Sverige under sommaren?

Blekinge. Vilket speciellt resmål eller plats skulle ni helst åka till i Sverige under sommaren? Blekinge Dalarna Östergötland Örebro Västra Götaland Västmanland Västernorrland Västerbotten Värmland Uppsala Södermanland Stockholm Skåne Norrbotten Kronoberg Kalmar Jönköping Jämtland Halland Gävleborg

Läs mer

Individuell löneutveckling landsting

Individuell löneutveckling landsting Individuell löneutveckling landsting Definitionen av individuell löneutveckling är att medlemmen båda åren registreras på samma befattning, befattningsnivå samt i samma region. Tabellen är sorterad enligt

Läs mer

Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan?

Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan? Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan? Frågan om ett eventuellt vinstförbud för privata aktörer i välfärden är en fråga som kommer att diskuteras under Socialdemokraternas partikongress den

Läs mer

Småföretagare får låg pension

Småföretagare får låg pension Datum 2011-11-xx Sid 1(5) Småföretagare får låg pension Sveriges småföretagare har inga stora summor att vänta sig i allmän pension. Deras inkomstuppgifter i dag kommer inte att ge mer än runt 12 000 kr

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Västmanlands län

Mäklarinsikt 2014:1 Västmanlands län Västmanlands län Mäklarinsikt 2014:1 Västmanlands län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Skåne län

Mäklarinsikt 2014:1 Skåne län Skåne län Mäklarinsikt 2014:1 Skåne län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare. I Skåne

Läs mer

Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor

Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor Företagets resultat i kronor senaste tre månader jämfört med förra året 100% 90% 80% 70% 60% Om du ser till de senaste tre månaderna, har ditt företags resultat i kronor

Läs mer

Folktandvården Gävleborgs tandvårdstaxa 1 April 2007

Folktandvården Gävleborgs tandvårdstaxa 1 April 2007 Folktandvården Gävleborgs tandvårdstaxa 1 April 2007 Bastandvård 1. Undersökning, diagnostik, rådgivning m.m. Avgift Grund- Patavg Grund- Patavg 111 Undersökning 20-29 år 535 106 429 112 Undersökning helprotes

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Gotlands län

Mäklarinsikt 2014:1 Gotlands län Gotlands län Mäklarinsikt 2014:1 Gotlands län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare.

Läs mer

Biodling, gårdsbutiker och gårdsnära livsmedelsproduktion

Biodling, gårdsbutiker och gårdsnära livsmedelsproduktion Biodling, gårdsbutiker och gårdsnära livsmedelsproduktion Bakgrund LRF har i samarbete med företaget, söktjänsten, Gårdsnära tagit fram antalet företag med biodling, gårdsbutik samt egen livsmedelsproduktion

Läs mer

Tjänstetandläkarnas lönestatistik Oktoberlönen Chefer i allmäntandvården Distriktstandläkare Sjukhustandläkare Specialister St-tandläkare

Tjänstetandläkarnas lönestatistik Oktoberlönen Chefer i allmäntandvården Distriktstandläkare Sjukhustandläkare Specialister St-tandläkare Tjänstetandläkarnas lönestatistik Oktoberlönen 2013 Chefer i allmäntandvården Distriktstandläkare Sjukhustandläkare Specialister St-tandläkare Chefer i allmäntandvården Tabell 1 Chefer i allmäntandvården

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 13 november och 2 december 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1036 fastighetsmäklare.

Läs mer

Allt färre drömmer om tidig pension

Allt färre drömmer om tidig pension Allt färre drömmer om tidig pension Undersökning från Länsförsäkringar våren 2010 Källa: Länsförsäkringar Sammanfattning Jämförelse mellan när man vill gå i pension och när man tror att man kommer göra

Läs mer

Källsortering vanligaste miljöåtgärden bland svenskarna. Undersökning av Länsförsäkringar 2008

Källsortering vanligaste miljöåtgärden bland svenskarna. Undersökning av Länsförsäkringar 2008 Källsortering vanligaste miljöåtgärden bland svenskarna Undersökning av Länsförsäkringar 2008 Sammanfattning Mer än 9 av 10 svenskar uppger att de källsorterar papper och glas. Den näst vanligaste miljöåtgärden

Läs mer

Arbetslösheten är på väg ner

Arbetslösheten är på väg ner 1 Arbetsmarknadsrapport september 2006 Arbetslösheten är på väg ner Arbetslösheten är nu på väg ner. Den har de senaste två åren legat oförändrat strax över 6 procent men andelen med arbetslöshetsersättning

Läs mer

En statistisk analys av personliga assistenters löne- och anställningsvillkor under perioden 2003-2005

En statistisk analys av personliga assistenters löne- och anställningsvillkor under perioden 2003-2005 Bilaga Dnr a06-1969 En statistisk analys av personliga assistenters löne- och anställningsvillkor under perioden 2003-2005 Från januari 2004 till oktober 2006 har antalet medlemmar som arbetar som personlig

Läs mer

Viktigt vid val av pensionsförvaltare. Undersökning av Länsförsäkringar 2009

Viktigt vid val av pensionsförvaltare. Undersökning av Länsförsäkringar 2009 Viktigt vid val av pensionsförvaltare Undersökning av Länsförsäkringar 2009 Sammanfattning Vad av följande är viktigt vid val av pensionsförvaltare av avtalspension? På frågan vad som är viktigt vid val

Läs mer

Fastighetsmäklarna bedömer prisutvecklingen

Fastighetsmäklarna bedömer prisutvecklingen Analys Fastighetsmäklarna bedömer prisutvecklingen bilaga I den senaste Mäklarinsikt, bedömde 70 procent av de medverkande fastighetsmäklarna att småhuspriserna skulle vara oförändrade fram till februari

Läs mer

Individuell löneutveckling landsting

Individuell löneutveckling landsting Individuell löneutveckling landsting Definitionen av individuell löneutveckling är att medlemmen båda åren registreras på samma befattning, befattningsnivå samt i samma region. Tabellen är sorterad enligt

Läs mer

Konsumtionshetsen ger kvinnor högst ränta. En rapport om strukturella skillnader mellan könen på den svenska privatlånemarknaden.

Konsumtionshetsen ger kvinnor högst ränta. En rapport om strukturella skillnader mellan könen på den svenska privatlånemarknaden. Konsumtionshetsen ger kvinnor högst ränta En rapport om strukturella skillnader mellan könen på den svenska privatlånemarknaden. Om statistiken Statistiken baseras på ansökningar som gjorts hos Advisa

Läs mer

Resultat. Politikerpanelen - Kommun. Demoskop 2012/2013

Resultat. Politikerpanelen - Kommun. Demoskop 2012/2013 Resultat Politikerpanelen - Kommun Demoskop 2012/2013 Om politikerpanelen Politikerpanelen är ett årligen återkommande instrument där Demoskop speglar utvecklingen i Sveriges kommuner, landsting och regioner

Läs mer

Sjukfrånvaro i offentlig och privat vård 2009. Hela Sverige

Sjukfrånvaro i offentlig och privat vård 2009. Hela Sverige Sjukfrånvaro i offentlig och privat vård 2009 Hela Sverige Fakta om analysen Analysen bygger på statistik för 2009 från SCB, för sjukfrånvaron i privat och offentlig vård, för sjukperioderna 15-89 dagar

Läs mer

PPM-BHK. Punktprevalensmätning av Basala hygienrutiner och klädregler. Landstingens resultat VT 12

PPM-BHK. Punktprevalensmätning av Basala hygienrutiner och klädregler. Landstingens resultat VT 12 PPM-BHK Punktprevalensmätning av Basala hygienrutiner och klädregler Landstingens resultat VT 12 PPM-BHK 2010-2012 PPM-BHK HT10 VT11 HT11 VT12 Antal observationer 14024 24832 24042 27019 Sjuksköterska/barnmorska

Läs mer

FASTIGHETSFAKTA. Kvartalsrapport

FASTIGHETSFAKTA. Kvartalsrapport FASTIGHETSFAKTA Lantmäteriet ger regelbundet ut sammanställningar med fakta och grafik om hur ägandet och användandet av Sverige ser ut och har förändrats över tid. Kvartalsrapport O2:2016 SVERIGES SMÅHUS:

Läs mer

Agenda. 9:00 9:30 Bostadsmarknaden 2013 - med tillbakablickar. Per-Arne Sandegren, Svensk Mäklarstatistik AB Hans Flink, Svensk Mäklarstatistik AB

Agenda. 9:00 9:30 Bostadsmarknaden 2013 - med tillbakablickar. Per-Arne Sandegren, Svensk Mäklarstatistik AB Hans Flink, Svensk Mäklarstatistik AB Agenda 9:00 9:30 Bostadsmarknaden 2013 - med tillbakablickar Per-Arne Sandegren, Svensk Mäklarstatistik AB Hans Flink, Svensk Mäklarstatistik AB 9:30 10:00 Frågor/diskussion Lars Erik Nykvist, VD Fastighetsbyrån

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län

Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län Blekinge län Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län Undersökningen genomfördes mellan den 25 februari och 20 mars 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1033 fastighetsmäklare.

Läs mer

Lönestatistik september Hela riket Anställda exklusive chefer

Lönestatistik september Hela riket Anställda exklusive chefer Lönestatistik september 2016 Hela riket Anställda exklusive chefer Om statistiken Arbetsgivarverket producerar lönestatistik för anställda inom det statliga avtalsområdet två gånger per år, i september

Läs mer

Lönestatistik september Södra Sverige Anställda exklusive chefer

Lönestatistik september Södra Sverige Anställda exklusive chefer Lönestatistik september 2016 Södra Sverige Anställda exklusive chefer Om statistiken Arbetsgivarverket producerar lönestatistik för anställda inom det statliga avtalsområdet två gånger per år, i september

Läs mer

Lönestatistik 2014 Individuell löneutveckling landsting

Lönestatistik 2014 Individuell löneutveckling landsting Lönestatistik Individuell löneutveckling landsting Definitionen av individuell löneutveckling är att medlemmen båda åren registreras på samma befattning, befattningsnivå samt i samma region. Tabellen är

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län

Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län Skåne län Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län Undersökningen genomfördes mellan den 25 februari och 20 mars 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1033 fastighetsmäklare.

Läs mer

Användningen av amalgam inom folktandvården m.m.

Användningen av amalgam inom folktandvården m.m. 2002-10-18 Dnr 53-9407-2002 1(13) Användningen av inom folktandvården m.m. Enkät om antalet utförda inom folktandvårdens vuxentandvård år 1998 Socialstyrelsen tillskrev i början av år 1999 landets tandvårdschefer/tandvårdsdirektörer

Läs mer

Blekinge Antal vårdade per år Antal vårdade per 100 000 barn och år Pojkar Flickor Totalt Pojkar Flickor Totalt 1. Transportolycksfall med fordon

Blekinge Antal vårdade per år Antal vårdade per 100 000 barn och år Pojkar Flickor Totalt Pojkar Flickor Totalt 1. Transportolycksfall med fordon Appendix 2 till rapporten Statistik över skador bland barn i Sverige avsiktliga och oavsiktliga. Socialstyrelsen, Epidemiologiskt Centrum, februari 2007 Barn, 0-17 år, som vårdats inskrivna på sjukhus

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:3 Jämtlands län

Mäklarinsikt 2015:3 Jämtlands län Jämtlands län Mäklarinsikt 2015:3 Jämtlands län Undersökningen genomfördes mellan den 18 maj och 5 juni 2015. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 860 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:3 Uppsala län

Mäklarinsikt 2015:3 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2015:3 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 18 maj och 5 juni 2015. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 860 fastighetsmäklare.

Läs mer

Uppföljning av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar

Uppföljning av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Uppföljning av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Socialstyrelsens Utvärdering Vård vid rörelseorganens sjukdomar - Nya indikatorer Artros A1 Artrosskola före höftprotesoperation*

Läs mer

Rekrytering. Har ni försökt rekrytera medarbetare under de senaste 6 månaderna? Källa: Demoskop. Bas: Alla (3818) %

Rekrytering. Har ni försökt rekrytera medarbetare under de senaste 6 månaderna? Källa: Demoskop. Bas: Alla (3818) % Rekrytering Bas: () Har ni försökt rekrytera medarbetare under de senaste 6 månaderna? Kalmar Värmland Uppsala inkl Norrtälje Jämtland Örebro Blekinge Östergötland Västra Götaland Norrbotten Stockholm

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Blekinge län

Mäklarinsikt 2014:4 Blekinge län Blekinge län Mäklarinsikt 2014:4 Blekinge län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare.

Läs mer

Västra Götalands län

Västra Götalands län Västra Götalands län Mäklarinsikt 2015:2 Västra Götalands län Undersökningen genomfördes mellan den 25 februari och 20 mars 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av

Läs mer

FASTIGHETSFAKTA. Kvartalsrapport

FASTIGHETSFAKTA. Kvartalsrapport FASTIGHETSFAKTA Lantmäteriet ger regelbundet ut sammanställningar med fakta och grafik om hur ägandet och användandet av Sverige ser ut och har förändrats över tid. Kvartalsrapport O3:2016 UTVECKLINGEN

Läs mer

Västra Götalands län

Västra Götalands län Västra Götalands län Mäklarinsikt 2016:1 Västra Götalands län Undersökningen genomfördes mellan den 30 november och 13 december 2015. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:1 Södermanlands län

Mäklarinsikt 2016:1 Södermanlands län Södermanlands län Mäklarinsikt 2016:1 Södermanlands län Undersökningen genomfördes mellan den 30 november och 13 december 2015. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av

Läs mer

I landsting, kommuner och hos privata vårdgivare

I landsting, kommuner och hos privata vårdgivare AKADEMISK SPECIALISTTJÄNSTGÖRING FÖR SJUKSKÖTERSKOR I landsting, kommuner och hos privata vårdgivare 2015-02-26 Lisbeth Löpare Johansson Sandra Zetterman Innehållsförteckning 1 Brist på specialist... 3

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Södermanlands län

Mäklarinsikt 2016:3 Södermanlands län Södermanlands län Mäklarinsikt 2016:3 Södermanlands län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Västernorrlands län

Mäklarinsikt 2016:3 Västernorrlands län Västernorrlands län Mäklarinsikt 2016:3 Västernorrlands län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Västmanlands län

Mäklarinsikt 2016:3 Västmanlands län Västmanlands län Mäklarinsikt 2016:3 Västmanlands län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Norrbottens län

Mäklarinsikt 2016:3 Norrbottens län Norrbottens län Mäklarinsikt 2016:3 Norrbottens län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Blekinge län

Mäklarinsikt 2016:3 Blekinge län Blekinge län Mäklarinsikt 2016:3 Blekinge län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Hallands län

Mäklarinsikt 2016:3 Hallands län Hallands län Mäklarinsikt 2016:3 Hallands län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Jönköpings län

Mäklarinsikt 2016:3 Jönköpings län Jönköpings län Mäklarinsikt 2016:3 Jönköpings län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Skåne län

Mäklarinsikt 2016:3 Skåne län Skåne län Mäklarinsikt 2016:3 Skåne län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare. I

Läs mer