Prislista Folktandvården i Västra Götalandsregionen Gäller från

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Prislista Folktandvården i Västra Götalandsregionen Gäller från 2006-01-01"

Transkript

1 Prislista Folktandvården i Västra Götalandsregionen Gäller I denna prislista presenteras priserna för Folktandvården i Västra Götalandsregionen. Samtliga folktandvårdskliniker inom Regionen tillämpar samma prislista. Prislistan har två avdelningar, en för allmäntandvård och en för specialisttandvård. Skriftliga intyg om vilka material som använts vid protetiska arbeten och i tandfyllningar lämnas på begäran av patienten. För fastsittande protetiska arbeten gäller två års garanti, för avtagbara ett års garanti. Vid undersökning och behandling av akutpatient utanför ordinarie mottagningstid höjs arvodet med 50%. Folktandvårdens priser har två delar, en patientdel och en försäkringskassedel. Summan av dessa utgör åtgärdens totala pris. För de flesta åtgärderna betalar patienten bara patientdelen av priset, och Försäkringskassan betalar sin del. Undantag från detta är åtgärder inom protetik och tandreglering, där det finns bestämmelser om karensbelopp. För detaljer om karensbeloppet: se sidan 4 eller sidan 10. Försäkringskassedelen av priset, och därmed även patientdelen, är olika beroende på patientens ålder. Det finns i huvudsak två åldersgrupper: år, samt över 65 år ("65+"). När det gäller åtgärderna 11 och 12 gäller samma uppdelning för åldersgruppen år som för 65+. Grundprincipen är att försäkringskassedelen är något högre för gruppen 65+, vilket alltså innebär att patientkostnaden för en person i den gruppen blir något lägre. Det är även olika regler för karensbeloppet inom protetik och tandreglering för de olika åldersgrupperna, se sidan 4 eller sidan 10. PRISLISTA ALLMÄNTANDVÅRD... 2 PRISLISTA SPECIALISTTANDVÅRD... 8

2 Allmäntandvård PRISLISTA ALLMÄNTANDVÅRD Undersökning Åtgärd nr Förklaring Totalt pris Pat:s pris Pat:s pris Pat:s pris Undersökning Undersökning inom tandhygienistens kompetensområde VG100 Munhälsoktr på klinik Tandsköt 0-19 år Röntgenundersökning, intraoral, per bild Panoramaröntgen Röntgenundersökning, komplett för munhålan Röntgenundersökning, extraoral, per bild Laboratoriekostnad vid mikrobiologisk provtagning Enl. faktura Enl. faktura Enl. faktura 19 Laboratoriekostnad vid vävnadsbiopsi Enl. faktura Enl. faktura Enl. faktura Förebyggande åtgärder 22 Förebyggande åtgärder, avlägsnande av tandsten, puts och polering 24 Förebyggande åtgärder av mindre omfattning Profylaxskena, per skena Lagningar 50 Enytsfyllning med amalgam Flerytsfyllning med amalgam Amalgamkrona Komposit, en yta Komposit, flera ytor Kompositkrona JL december 2005 Sida 2 av 2

3 Allmäntandvård Övrigt i samband med lagningar Förklaring Patienten betalar VG502 Carisolv tid (1492 kr/tim) + material VG501 Stegvis excavering tid (1492 kr/tim) VG602 Cerana tid (1492 kr/tim) + material VG916 Klinikmaterial Faktiskt belopp Tanduttagning, övrig kirurgi 31 Tanduttagning, en tand Tanduttagning, ytterligare tand i samma kvadrant vid samma behandlingstillfälle 33 Kirurgisk behandling av tandlossningssjukdom, per tillfälle Operativt avlägsnande av en eller flera tänder, rotspetsoperation, per tillfälle 35 Övrig kirurgi, per tillfälle VG930 Efterbehandling, kontroll Rotbehandling 41 Upprensning och rotfyllning, en rotkanal Upprensning och rotfyllning, två rotkanaler Upprensning och rotfyllning, tre eller fler rotkanaler VG940 Efterbehandling, kontroll Akutbehandling 91 Akutbehandling Akutbehandling, obekväm arbetstid JL december 2005 Sida 3 av 3

4 Allmäntandvård Protetik och tandreglering För åtgärder inom protetik och tandreglering (åtgärdsnummer som börjar på 6, 7 eller 8) gäller bestämmelser om karensbelopp. Bestämmelserna är olika beroende på vilken åldersgrupp patienten tillhör. 1. Patienten är i åldern år För samtliga åtgärder med åtgärdsnummer som börjar på 6 eller 8, samt åtgärd 77 (bettskena), finns ett karensbelopp på 3500 kr. Detta fungerar så här: Alla åtgärdspriser har två delar, en patientdel och en försäkringskassedel. Patienten betalar alltid själv hela patientdelen. Patienten betalar dessutom försäkringskassedelen av priset ända tills dess den sammanlagda summan av försäkringskassedelarna för all protetik och tandreglering inom behandlingsomgången uppnår 3500 kr. Först då den sammanlagda försäkringskassedelen överstiger 3500 kr betalar Försäkringskassan sin del av priset. För åtgärder med nummer som börjar på 7, utom åtgärd 77, gäller inte bestämmelserna om karensbelopp. Patienten betalar där alltid enbart patientdelen av priset. Då avtagbar protetik utförs, får patienten betala patientdelen av materialkostnaden för de prefabricerade tänder som eventuellt ingår i konstruktionen. Försäkringskassedelen av priset är 24 kr per tand. Debiteras med åtgärd 70. Undantag från detta är åtgärd 75, där materialkostnaden för prefabricerade tänder ingår i priset. Då behandling med implantat utförs, får patienten betala materialkostnaden för de titankomponenter som ingår i konstruktionen. Försäkringskassedelen av priset är 1380 kr. Debiteras med åtgärd 68. Bestämmelserna om karensbelopp gäller även denna åtgärd. 2. Patienten är 65 år eller äldre För samtliga protetikåtgärder med åtgärdsnummer som börjar på 6, 7 eller 8, finns ett karensbelopp på 7700 kr. Detta fungerar så här: Patienten betalar alltid själv hela kostnaden för åtgärderna (både patientdelen och försäkringskassedelen), dock max 7700 kr under en behandlingsomgång. Den del av priset som överskrider 7700 kr betalas i sin helhet av Försäkringskassan. Materialkostnader räknas i allmänhet inte in i de 7700 kronorna, utan får betalas av patienten själv enligt nedanstående regler. Patienten betalar kostnaderna för material även om kostnaderna för åtgärder överskrider 7700 kr. Då avtagbar protetik utförs, får patienten betala materialkostnaden för de prefabricerade tänder som eventuellt ingår i konstruktionen. Debiteras med åtgärd 70. Kostnaden får räknas in i karensbeloppet. Undantag från detta är åtgärd 75, där materialkostnaden för prefabricerade tänder ingår i priset. Då behandling med implantat utförs, debiteras patienten materialkostnaden för de titankomponenter som ingår i konstruktionen med åtgärd 681 eller 682. Dessa kostnader får räknas in i karensbeloppet på 7700 kr, dock högst med 2900 kr (åtg 681) resp kr (åtg 682). Överskjutande titankostnader får patienten alltid betala till 100%. För bägge åldersgrupperna gäller Innefattar behandlingen konstruktioner med gjut- eller ädelmetall, betalar patienten alltid dessa materialkostnader till 100%. Reglerna om karensbelopp gör att det är mycket svårt att i en allmän prislista ange vad den enskilde patienten får betala för protetik- eller tandregleringsbehandling. Därför anges här enbart bruttopriserna för åtgärden, samt Försäkringskassans del av priset. Observera att patienten ibland även betalar Försäkringskassans del av priset (se reglerna om karensbelopp ovan). Ansvarig tandläkare lämnar detaljerat kostnadsförslag innan behandling påbörjas. JL december 2005 Sida 4 av 4

5 Allmäntandvård Fast protetik 61 Guldinlägg, laboratorieframställt kompositinlägg, maskinframställt kompositinlägg (CAD-CAM), flera ytor. Radikulärförankring vid overdenture Laboratorieframställt inlägg eller krona Gjuten pelare Klinikframställd pelare (inkl. material) Hängande broled, per led Emaljretinerad konstruktion, per stöd Fastsättning av lossad krona VG960 Övrig tid 1492 kr/tim - Avtagbar protetik 70 Prefabricerade tänder, per styck (materialkostnad) Enl. faktura Partiell protes, enkel, för temporärt bruk, 1-3 tänder Partiell protes, enkel, för temporärt bruk, 4 tänder eller fler Partiell protes med gjutet skelett, klammerförankrad Komplicerad partiell protes och alveolarbarkonstruktion eller protes med stöd av urtagskrona eller attachments 75 Hel över- eller underkäksprotes, per käke Rebasering, komplicerad lagning av protes Tillsättning av lossad protestand Attachments, per styck (materialkostnad) Enl. faktura 600 VG970 Övrig tid 1492 kr/tim - Protetikbehandling i samband med implantat 84 Implantatkirurgi, högst 3 fixturer Implantatkirurgi, mer än 3 fixturer Implantatbro i helt tandlös underkäke Implantatbro i helt tandlös överkäke Tillägg per fixtur vid singel- och delimplantat Overdenture vid implantat Titankomponenter, per fixtur (materialkostnad) Enl. faktura 1380 För åldersgruppen år 681 Titankomponenter, enstegsbehandling Enl. faktura 2900 För åldersgruppen Titankomponenter, tvåstegsbehandling För åldersgruppen 65+ Enl. faktura 3200 JL december 2005 Sida 5 av 5

6 Allmäntandvård Övrigt tidsdebiterat 81 Övrigt, per timme 1492 kr/tim 434 Bettfysiologi 77 Bettskena i hårt akrylat * Mjukplastskena för bettfysiologisk behandling, per skena *) OBS! För åtgärd 93 gäller inte bestämmelserna om karensbelopp. Se sidan 4. Tandreglering 881 Avtagbar apparat ½ år Avtagbar apparat 1 år Avtagbar apparat 2 år Fast apparat i en käke ½ år Fast apparat i en käke 1 år Fast apparat i en käke 1½ år Fast apparat i en käke 2 år Apparatbehandling omfattande bägge käkarna, med fast apparat i minst 1 käke, 1½ år 892 Apparatbehandling omfattande bägge käkarna, med fast apparat i minst 1 käke, 2 år 893 Apparatbehandling omfattande bägge käkarna, med fast apparat i minst 1 käke, 3 år 894 Fast apparat i bägge käkarna, 2 år Övrig behandling Förklaring Patienten betalar VG903 Blekning av tänder tid (1492 kr/tim) + material VG904 Tandsmycke tid (1492 kr/tim) + material VG905 Lustgas, merkostnad 573 kr VG906 Narkos, merkostnad 1492 kr VG911 Övrigt, timtaxa tid (1492 kr/tim) VG912 Övrigt, belopp belopp JL december 2005 Sida 6 av 6

7 Allmäntandvård Abonnemangstandvård Åtgärd nr Förklaring Totalt pris Patienten betalar Abonnemang på bastandvård, vuxna under 30 år, per år 97 Grupp 1A Grupp 1B Grupp 2A Grupp 2B Grupp 3A Grupp 3B Grupp Abonnemang på bastandvård, vuxna från 30 år, per år 98 Grupp 1A Grupp 1B Grupp 2A Grupp 2B Grupp 3A Grupp 3B Grupp Uteblivande Uteblivande debiteras från första tillfället enligt följande: UB01 Uteblivande, vuxen, om den bokade tiden är högst 30 min 335 kr/gång UB02 Uteblivande, vuxen, om den bokade tiden är längre än 30 min 660 kr/gång UB03 Uteblivande, vuxen, från lustgasbehandling 1106 kr/gång UB04 Uteblivande, vuxen, från narkosbehandling 1604 kr/gång UB05 Uteblivande, patient som betalar Enl. hälso- och sjukvårdstaxan 120 kr/gång UB06 Uteblivande, barn & ungdom 200 kr/gång UB07 Uteblivande, barn & ungdom, från lustgasbehandling 660 kr/gång UB08 Uteblivande, barn & ungdom, från narkosbehandling 1167 kr/gång Övrigt VG901 Tandskydd tid (1492 kr/tim) + material eller teknikerfaktura VG910 Borttappad tandställning Första gången Halva kostnaden för den tandtekniska fakturan Därefter Hela kostnaden för den tandtekniska fakturan VG907 Intyg 381 kr JL december 2005 Sida 7 av 7

8 Specialisttandvård PRISLISTA SPECIALISTTANDVÅRD Undersökning 83S * Rådgivning och diagnostik av till specialist remitterad * * patient, specialist i protetik eller ortodonti (tandreglering) * 92S Rådgivning och diagnostik av till specialist remitterad patient (ej protetik eller ortodonti) 13S Röntgenundersökning, intraoral, per bild S Panoramaröntgen S Röntgenundersökning, komplett för munhålan S Röntgenundersökning, extraoral, per bild VGS110 Röntgenutlåtande 1922 kr/tim 1922 kr/tim 1922 kr/tim 18S Laboratoriekostnad vid mikrobiologisk provtagning Enl. faktura Enl. faktura Enl. faktura 19S Laboratoriekostnad vid vävnadsbiopsi Enl. faktura Enl. faktura Enl. faktura *) OBS! För åtgärd 83 gäller bestämmelserna om karensbelopp. Se sidan 10. Förebyggande åtgärder 22S Förebyggande åtgärder, avlägsnande av tandsten, puts och polering 24S Förebyggande åtgärder av mindre omfattning S Profylaxskena, per skena JL december 2005 Sida 8 av 8

9 Specialisttandvård Tanduttagning, övrig kirurgi 31S Tanduttagning, en tand S Tanduttagning, ytterligare tand i samma kvadrant vid samma behandlingstillfälle 33S Kirurgisk behandling av tandlossningssjukdom, per tillfälle S Operativt avlägsnande av en eller flera tänder, rotspetsoperation, per tillfälle 35S Övrig kirurgi, per tillfälle VGS310 Efterbehandling, kontroll Rotbehandling 41S Upprensning och rotfyllning, en rotkanal S Upprensning och rotfyllning, två rotkanaler S Upprensning och rotfyllning, tre eller fler rotkanaler VGS410 Efterbehandling, kontroll JL december 2005 Sida 9 av 9

10 Specialisttandvård Protetik och tandreglering För åtgärder inom protetik och tandreglering (åtgärdsnummer som börjar på 6, 7 eller 8) gäller bestämmelser om karensbelopp. Bestämmelserna är olika beroende på vilken åldersgrupp patienten tillhör. 1. Patienten är i åldern år För samtliga åtgärder med åtgärdsnummer som börjar på 6 eller 8, samt åtgärd 77 (bettskena), finns ett karensbelopp på 3500 kr. Detta fungerar så här: Alla åtgärdspriser har två delar, en patientdel och en försäkringskassedel. Patienten betalar alltid själv hela patientdelen. Patienten betalar dessutom försäkringskassedelen av priset ända tills dess den sammanlagda summan av försäkringskassedelarna för all protetik och tandreglering inom behandlingsomgången uppnår 3500 kr. Först då den sammanlagda försäkringskassedelen överstiger 3500 kr betalar Försäkringskassan sin del av priset. Bestämmelsen om karensbelopp gäller även åtgärd 83 (se sidan 8). För åtgärder med nummer som börjar på 7, utom åtgärd 77, gäller inte bestämmelserna om karensbelopp. Patienten betalar där alltid enbart patientdelen av priset. Då avtagbar protetik utförs, får patienten betala patientdelen av materialkostnaden för de prefabricerade tänder som eventuellt ingår i konstruktionen. Försäkringskassedelen av priset är 24 kr per tand. Debiteras med åtgärd 70. Undantag från detta är åtgärd 75, där materialkostnaden för prefabricerade tänder ingår i priset. Då behandling med implantat utförs, får patienten betala materialkostnaden för de titankomponenter som ingår i konstruktionen. Försäkringskassedelen av priset är 1380 kr. Debiteras med åtgärd 68. Bestämmelserna om karensbelopp gäller även denna åtgärd. 2. Patienten är 65 år eller äldre För samtliga protetikåtgärder med åtgärdsnummer som börjar på 6, 7 eller 8, finns ett karensbelopp på 7700 kr. Detta fungerar så här: Patienten betalar alltid själv hela kostnaden för åtgärderna (både patientdelen och försäkringskassedelen), dock max 7700 kr. Den del av priset som överskrider 7700 kr betalas i sin helhet av Försäkringskassan. Materialkostnader räknas i allmänhet inte in i de 7700 kronorna, utan får betalas av patienten själv enligt. nedanstående regler. Patienten betalar kostnaderna för material även om kostnaderna för åtgärder överskrider 7700 kr. Bestämmelsen om karensbelopp gäller även åtgärd 83 (se sidan 8). Då avtagbar protetik utförs, får patienten betala materialkostnaden för de prefabricerade tänder som eventuellt ingår i konstruktionen. Debiteras med åtgärd 70. Kostnaden får räknas in i karensbeloppet. Undantag från detta är åtgärd 75, där materialkostnaden för prefabricerade tänder ingår i priset. Då behandling med implantat utförs, debiteras patienten materialkostnaden för de titankomponenter som ingår i konstruktionen med åtgärd 681 eller 682. Dessa kostnader får räknas in i karensbeloppet på 7700 kr, dock högst med 2900 kr (åtg 681) resp kr (åtg 682). Överskjutande titankostnader får patienten alltid betala till 100%. För bägge åldersgrupperna gäller Innefattar behandlingen konstruktioner med gjut- eller ädelmetall, betalar patienten alltid dessa materialkostnader till 100%. Reglerna om karensbelopp gör att det är mycket svårt att i en allmän prislista ange vad den enskilde patienten får betala för protetik- eller tandregleringsbehandling. Därför anges här enbart bruttopriserna för åtgärden, samt Försäkringskassans del av priset. Observera att patienten ibland även betalar Försäkringskassans del av priset (se reglerna om karensbelopp ovan). Ansvarig tandläkare lämnar detaljerat kostnadsförslag innan behandling påbörjas. JL december 2005 Sida 10 av 10

11 Specialisttandvård Fast protetik 61S Guldinlägg, laboratorieframställt kompositinlägg, maskinframställt kompositinlägg (CAD-CAM), flera ytor. Radikulärförankring vid overdenture S Laboratorieframställt inlägg eller krona S Gjuten pelare S Klinikframställd pelare S Hängande broled, per led S Emaljretinerad konstruktion, per stöd S Fastsättning av lossad krona VGS610 Övrig tid 1922 kr/tim - Avtagbar protetik 70S Prefabricerade tänder, per styck (materialkostnad) Enl. faktura 24 71S Partiell protes, enkel, för temporärt bruk, 1-3 tänder S Partiell protes, enkel, för temporärt bruk, 4 tänder eller fler S Partiell protes med gjutet skelett, klammerförankrad S Komplicerad partiell protes och alveolarbarkonstruktion eller protes med stöd av urtagskrona eller attachments 75S Hel över- eller underkäksprotes, per käke S Rebasering, komplicerad lagning av protes S Tillsättning av lossad protestand S Attachments, per styck (materialkostnad) Enl. faktura 600 VGS710 Övrig tid 1922 kr/tim - JL december 2005 Sida 11 av 11

12 Specialisttandvård Behandlingar i samband med implantat 84S Implantatkirurgi, högst 3 fixturer S Implantatkirurgi, mer än 3 fixturer S Implantatbro i helt tandlös underkäke S Implantatbro i helt tandlös överkäke S Tillägg per fixtur vid delimplantat där krona eller broled utförs i ädelmetall eller titan 89S Overdenture vid implantat S Titankomponenter, per fixtur (materialkostnad) Enl. faktura 1380 För åldersgruppen år 681S Titankomponenter, enstegsbehandling Enl. faktura 2900 För åldersgruppen S Titankomponenter, tvåstegsbehandling För åldersgruppen 65+ Enl. faktura 3200 Övrigt tidsdebiterat 81S Övrigt, per timme 1922 kr/tim 434 Bettfysiologi 77S Bettskena i hårt akrylat S * Mjukplastskena för bettfysiologisk behandling, per skena VGS720 Snarkskena / Sömnapnéskena *) OBS! För åtgärd 93 gäller inte bestämmelserna om karensbelopp. Se sidan 10. JL december 2005 Sida 12 av 12

13 Specialisttandvård Tandreglering 881S Avtagbar apparat ½ år SM Avtagbar apparat ½ år, per månad S Avtagbar apparat 1 år SM Avtagbar apparat 1 år, per månad S Avtagbar apparat 2 år SM Avtagbar apparat 2 år, per månad S Fast apparat i en käke ½ år SM Fast apparat i en käke ½ år, per månad S0 Fast apparat per käke vid 1 år med fast apparat ök + uk S0M Fast apparat per käke vid 1 år med fast apparat ök + uk, per månad S Fast apparat i en käke 1 år SM Fast apparat i en käke 1 år, per månad S Fast apparat i en käke 1½ år SM Fast apparat i en käke 1½ år, per månad S Fast apparat i en käke 2 år SM Fast apparat i en käke 2 år, per månad S Apparatbehandling omfattande bägge käkarna,, 1½ år SM Apparatbehandling omfattande bägge käkarna,, 1½ år, per månad S Apparatbehandling omfattande bägge käkarna, 2 år SM Apparatbehandling omfattande bägge käkarna, 2 år, per månad S Apparatbehandling omfattande bägge käkarna, 3 år SM Apparatbehandling omfattande bägge käkarna, 3 år, per månad S Fast apparat i bägge käkarna, 2 år SM Fast apparat i bägge käkarna, 2 år, per månad VGS890 Övrig tid 1922 kr/tim - Övrig behandling Förklaring Patienten betalar VGS903 Blekning tid (1922 kr/tim) + material VGS904 Tandsmycke tid (1922 kr/tim) + material VGS905 Lustgas, merkostnad 578 kr VGS906 Narkos, merkostnad 1922 kr VGS210 Tandskydd tid (1922 kr/tim) + material eller teknikerfaktura VGS911 Övrigt, timtaxa tid (1922 kr/tim) VGS912 Övrigt, belopp belopp JL december 2005 Sida 13 av 13

14 Specialisttandvård Uteblivande Uteblivande debiteras från första tillfället enligt följande: UBS01 Uteblivande, vuxen, om den bokade tiden är högst 30 min 442 kr/gång UBS02 Uteblivande, vuxen, om den bokade tiden är min 893 kr/gång UBS03 Uteblivande, vuxen, om den bokade tiden är längre än 60 min 1309 kr/gång UBS04 Uteblivande, vuxen, från lustgasbehandling upp till 60 min 1441 kr/gång UBS05 Uteblivande, vuxen, från lustgasbehandling mer än 60 min 1889 kr/gång UBS06 Uteblivande, vuxen, från narkosbehandling 2365 kr/gång UBS07 Uteblivande, patient som betalar Enl. hälso- och sjukvårdstaxan 300 kr/gång UBS08 Uteblivande, barn & ungdom 200 kr/gång UBS09 Uteblivande, barn & ungdom, från lustgasbehandling 680 kr/gång UBS10 Uteblivande, barn & ungdom, från narkosbehandling 1157 kr/gång Övrigt VGS810 Borttappad tandställning Första gången Halva kostnaden för den tandtekniska fakturan Därefter Hela kostnaden för den tandtekniska fakturan VGS120 Skriftligt intyg. Tidsdebiteras kr/tim JL december 2005 Sida 14 av 14

Folktandvården Gävleborgs tandvårdstaxa 1 April 2007

Folktandvården Gävleborgs tandvårdstaxa 1 April 2007 Folktandvården Gävleborgs tandvårdstaxa 1 April 2007 Bastandvård 1. Undersökning, diagnostik, rådgivning m.m. Avgift Grund- Patavg Grund- Patavg 111 Undersökning 20-29 år 535 106 429 112 Undersökning helprotes

Läs mer

Riksförsäkringsverkets föreskrifter (RFFS 1998:35) för verkställigheten av förordningen (1998:1337) om tandvårdstaxa

Riksförsäkringsverkets föreskrifter (RFFS 1998:35) för verkställigheten av förordningen (1998:1337) om tandvårdstaxa Aktuell lydelse Riksförsäkringsverkets föreskrifter (RFFS 1998:35) för verkställigheten av förordningen (1998:1337) om tandvårdstaxa Inledande bestämmelser 1 I denna författning ges föreskrifter om tandvård

Läs mer

Prislista. Folktandvården Skåne

Prislista. Folktandvården Skåne Prislista Folktandvården Skåne Gäller från 1 januari 2012 1 Folktandvården Skånes prislista Så beslutas Folktandvården Skånes priser Folktandvården Skånes priser är beslutade av regionfullmäktige i Region

Läs mer

Prislista för Tandvårdsgruppen. Gäller från den 1 september 2011

Prislista för Tandvårdsgruppen. Gäller från den 1 september 2011 Prislista för Tandvårdsgruppen. Gäller från den 1 september 2011 Från och med det året du fyller 20 år omfattas du av den allmänna tandvårdsförsäkringen. Det innebär att du som patient får ett ekonomiskt

Läs mer

Prislista Specialisttandvård Folktandvården Skåne

Prislista Specialisttandvård Folktandvården Skåne Prislista Specialisttandvård Folktandvården 100 Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Diagnostik 101 Basundersökning och diagnostik, tandläkare 858 660 103 Akut eller kompletterande undersökning

Läs mer

tandläkare jens müller, bragegatan 3, 281 39 hässleholm 0451-818 00 www.jensmuller.se

tandläkare jens müller, bragegatan 3, 281 39 hässleholm 0451-818 00 www.jensmuller.se Prislista Från och med det året du fyller 20 år omfattas du av den allmänna tandvårdsförsäkringen. Det innebär att du som patient får ett ekonomiskt stöd från Försäkringskassan. Ersättningen betalas ut

Läs mer

Prislista. Folktandvården Skåne. Gäller från 1 september 2014

Prislista. Folktandvården Skåne. Gäller från 1 september 2014 lista Folktandvården Skåne Gäller från 1 september 2014 1 Folktandvården Skånes prislista Så beslutas Folktandvården Skånes priser Folktandvården Skånes priser är beslutade av Regionfullmäktige i Region

Läs mer

Tdl. Ewa Rosén Lundberg Tdl. Björn Lundberg Tdl. Caroline Edlund

Tdl. Ewa Rosén Lundberg Tdl. Björn Lundberg Tdl. Caroline Edlund Från och med det året du fyller 20 år omfattas du av den allmänna tandvårdsförsäkringen. Det innebär att du som patient får ett ekonomiskt stöd från Försäkringskassan. Ersättningen betalas ut till din

Läs mer

PRISLISTA 2009. Undersökning

PRISLISTA 2009. Undersökning Undersökning I undersökningsåtgärderna ingår: - upptagande av anamnes- och statusuppgifter som är nödvändiga för undersökning och diagnostik samt information till patienten avseende dessa - i förekommande

Läs mer

ELVANSTANDLÄKARE Prislista, uppdaterad 2014-01-01. Allmän och Specialisttandvård. Välkommen till oss! En mottagning i. www.elvanstandlakare.

ELVANSTANDLÄKARE Prislista, uppdaterad 2014-01-01. Allmän och Specialisttandvård. Välkommen till oss! En mottagning i. www.elvanstandlakare. ELVANSTANDLÄKARE Prislista, uppdaterad 2014-01-01 Allmän och Specialisttandvård Välkommen till oss! En mottagning i www.elvanstandlakare.se Vårt motto: Den dagen du slutar att försöka bli bättre har du

Läs mer

Prislista. Alla priser är angivna i svenska kronor. Kod Undersökning, riskbedömning och hälsobefrämjande åtgärder Pris Referens

Prislista. Alla priser är angivna i svenska kronor. Kod Undersökning, riskbedömning och hälsobefrämjande åtgärder Pris Referens Prislista Från och med det året du fyller 20 år omfattas du av den allmänna tandvårdsförsäkringen. Det innebär att du som patient får ett ekonomiskt stöd från Försäkringskassan. Ersättningen betalas ut

Läs mer

Prislista tandvård Gäller från och med 2011-03-01

Prislista tandvård Gäller från och med 2011-03-01 Prislista tandvård Gäller från och med 2011-03-01 Tandvårdscheck 20-29 år samt 75+ = 300 kronor per år Tandvårdscheck 30-74 år = 150 kronor per år Högkostnadsskydd beräknas på referenspris: 3000-15000

Läs mer

Tandvårdstaxa för Folktandvården Kronoberg 2011 01 01

Tandvårdstaxa för Folktandvården Kronoberg 2011 01 01 Tandvårdstaxa för Folktandvården Kronoberg 2011 01 01 Tandvårdscheck 20-29 år samt 75+ =300 kr per år Tandvårdscheck 30-74 år. 150 kr per år Högkostnadsskydd: 3000 kr - 15000kr = 50% subvention. >15 000

Läs mer

Prislista för allmän- och specialisttandvård 2015-07-01 Kod Åtgärd Pris allmäntandvård

Prislista för allmän- och specialisttandvård 2015-07-01 Kod Åtgärd Pris allmäntandvård lista för allmän- och 2015-07-01 Kod Åtgärd Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder 101 Basundersökning och diagnostik, tandläkare 775 kr 775 kr 775 kr 775 kr 103 Akut eller kompletterande

Läs mer

Prislista. Kod Undersökning, riskbedömning och hälsobefrämjande åtgärder Pris Referenspris

Prislista. Kod Undersökning, riskbedömning och hälsobefrämjande åtgärder Pris Referenspris Prislista Kod Undersökning, riskbedömning och hälsobefrämjande åtgärder Pris Referenspris 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 783 660 101red Basundersökning och diagnostik, utförd

Läs mer

Åtgärder, prislista. Tabrizi Dental. Sida 1/7 Utskriven 14-01-14 22:30. Åtgärd Beskrivning

Åtgärder, prislista. Tabrizi Dental. Sida 1/7 Utskriven 14-01-14 22:30. Åtgärd Beskrivning Åtgärder, lista Sida 1/7 Utskriven 14-1-14 22:3 11 Basundersökning och diagnostik utförd av tandläkare 12 Fullständig undersökning och diagnostik utförd av tandhygienist 13 Akut eller kompletterande undersökning

Läs mer

2013-10-03 Maria Johansson Tandvårdsgruppen Principer för fastställande av Folktandvården Östergötlands prislistor 1 januari 2014 Inför 2014 sker inte några förändringar i det statliga tandvårdsstödet.

Läs mer

PRISLISTA SPECIALISTTANDVÅRD 20120401

PRISLISTA SPECIALISTTANDVÅRD 20120401 PRISLISTA SPECIALISTTANDVÅRD 20120401 Folktandvården Sörmland lämnar 2 års garanti på fasta protetiska arbeten samt 1 års garanti på avtagbar protetik, permanenta fyllningar och rotfyllningar Vid behov

Läs mer

Prislista. 024 Åtgärdspaket innehåller: 801 - Krona för tand nr 4-8 4 615 5 900

Prislista. 024 Åtgärdspaket innehåller: 801 - Krona för tand nr 4-8 4 615 5 900 Sida 1/6 Utskriven 1-5-4 16:25 21 Åtgärdspaket innehåller: 81 - Krona för tand nr 1-3 4 615 5 9 22 Åtgärdspaket innehåller: 81, 82 - Krona för tand nr 1-3 7 455 9 23 Åtgärdspaket innehåller: 81, 83 - Krona

Läs mer

Malmös mest nöjda patienter! Prislista Välkommen till vår mottagning! Här kan du läsa om våra priser och det statliga tandvårdsstödet. Fråga gärna oss i tandvårdsteamet om du vill veta mera. Vi kallar

Läs mer

Kompletterande undersökning eller utredning av enstaka tand/problem

Kompletterande undersökning eller utredning av enstaka tand/problem 歯 科 治 療 費 推 薦 価 格 表 Stockholm. 2012 年 現 在 Kod Undersökning Pris 04 Behandling av tandvårdsrädda hos psykolog, per timme 960 07 Narkos 6 958 07-1 IV-sedering 3 812 07-2 Sedering övervakad av narkosläkare

Läs mer

Prislista20150522CN. 116e Konsultation specialisttandvård, omfattande 0

Prislista20150522CN. 116e Konsultation specialisttandvård, omfattande 0 Prislista2050522CN Referens Sida /8 Utskriven 5-05-22 0:02 0 Basundersökning och diagnostik, tandläkare 775 775 02 Fullständig undersökning och diagnostik, tandhygienist 03 Kompletterande undersökning

Läs mer

PRISLISTA EKERÖ TANDVÅRD 2013

PRISLISTA EKERÖ TANDVÅRD 2013 PRISLISTA EKERÖ TANDVÅRD 2013 Undersökning/kontroll/akuta PRISLISTA 2012 101 Basundersökning gjord av tandläkare 750 730 102 Fullständig undersökning gjord av tandhygienist 645 605 103 Akut/kompletterande

Läs mer

S:t Jörgen-Tandläkarna. Prislista

S:t Jörgen-Tandläkarna. Prislista Prislista Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Pris Referenspris *) 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 770 745 102 Fullständig undersökning och diagnostik, utförd

Läs mer

Tandläkare Anders Skoglund. Vi skapar leenden! Prislista

Tandläkare Anders Skoglund. Vi skapar leenden! Prislista Vi skapar leenden! lista lista Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Referenspris 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 825 775 103 Akut eller kompletterande undersökning,

Läs mer

Åtgärder, prislista Sida 1/8 Utskriven 12-05-31 15:37 Åtgärd Beskrivning FK-referens Vårt

Åtgärder, prislista Sida 1/8 Utskriven 12-05-31 15:37 Åtgärd Beskrivning FK-referens Vårt Sida 1/8 04 Förseningsavgift 0 05 Studiemodell 832 051 1 x 801, 1 x 804 - Krona med ett hängande led 6 805 6 715 052 1 x 801, 2 x 804 - Krona med två hängande led 8 840 8 720 053 2 x 804 - Två hängande

Läs mer

Tandläkare Richard Neider. Prislista

Tandläkare Richard Neider. Prislista lista lista Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Referenspris 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 795 775 103 Akut eller kompletterande undersökning, utförd av tandläkare

Läs mer

Hörntanden. Prislista

Hörntanden. Prislista Prislista Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Pris Referenspris *) 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 775 775 103 Akut eller kompletterande undersökning, utförd

Läs mer

Citytandläkarna Britt-Marie Älverbrandt, Ulf Högardh. "För patienten i centrum" Prislista

Citytandläkarna Britt-Marie Älverbrandt, Ulf Högardh. För patienten i centrum Prislista "För patienten i centrum" lista lista Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Referenspris 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 850 775 103 Akut eller kompletterande

Läs mer

Priskod Beskrivning Låg Medium Hög

Priskod Beskrivning Låg Medium Hög Priskod Beskrivning Låg Medium Hög sek sek sek premed Premediciniering inför tandbehandling 700 p362 Lustgassedering, per gång 904 p601 Bettskena i hård akrylat i överkäken, utförd på bettfysiologisk indikation,

Läs mer