Växtkraft. I detta nummer

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Växtkraft. I detta nummer"

Transkript

1 Aktuellt från Finspångs Missionsförsamling Årgång 54, nummer 2 Juni - Aug 2012 Växtkraft I detta nummer Inre tillväxt Sid 2 Växtkraft i Finspång Sid 6 En västgöte har kommit till Finspång Sid 7 Bönergårdsprogrammet 2012 Sid 8 Lärjungaskola - vad är det? Sid 9 En bild säger mer än 1000 ord Sid 10 Kyrkor växer ihop Sid 11 Växtkraft i kyrkorna Sid 12

2 Artikel Inre tillväxt. Kan en man som avtjänat ett mångårigt fängelsestraff, en nunna i en indisk storstad och en indisk åldring med en spinnrock lära oss något om tillväxt. Tillväxt är ett populärt ord i våra dagar. Vi förknippar nog oftast ordet med ekonomi. Om värdet av varor och tjänster som byter ägare ökar så fungerar ekonomin och man har tillväxt. Tillväxten innebär att man får mer pengar att fördela, vilket i sin tur borde leda till lyckligare människor. Vi kan ibland få intrycket att det är så det ser ut men det är nog allt för ytligt att beskriva livet enbart utifrån ekonomiska termer. De tre personer jag tänker på i samband med ordet tillväxt är Nelson Mandela, Moder Teresa och Mahatma Gandi. Tre personer som gått till historien som stora personer men inte för att deras liv i första hand inneburit ekonomisk tillväxt. Väljer man att sätta ordet inre framför tillväxt tror jag att vi fångar dessa människor bättre. Nelson Mandela fick tillbringa större delen av sin aktiva tid i fängelse. När han till slut frigavs klev han ut genom fängelseporten som en statsman beredd att räcka en försonande hand till dem som hade förtryckt honom och hans folk. Moder Teresa har gett sitt liv i utgivande tjänst för människor i yttersta utsatthet och slum. Hon har byggt barnhem på olika platser. I Calcutta inrättade hon ett dödens hus där bostadslösa får möjlighet att få någon värdighet under sin sista tid. Mahatma Gandi blev en ledare i Indiens kamp för självständighet, inte genom att tillskansa sig själv makt utan främst vara ett exempel på hur ett samhälle kan byggas av vanliga människor som tar sitt ansvar. Ickevåld och spinnrocken blev hans kännetecken. Jag tror att dessa tre personer är goda exempel på vad inre tillväxt handlar om. De är människor som satsat sina liv i tjänst för andra. De har haft ett mål att förbättra människors livssituation och i sina liv visat hur målet kan nås. De har mött en hård och brutal omgivning med en öppen hand till försoning, till hjälp och omsorg. Bibeln talar om andens frukter som ett resultat av ett liv i Jesu efterföljd. Andens frukter är enligt Galaterbrevet 5:22 kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, ödmjukhet, trofasthet och självbehärskning Kan orden som Gal 5:22 talar om vara en ledstjärna för våra liv? Hur når vi då dit? Jag hörde en gång en berät- Sid2 MISSIONSKYRKAN

3 telse om en man som sade att det kändes som om han hade en ond och en god hund inom sig som kämpade att ta makten över hans liv. Då han fick frågan om vilken hund som segrade svarade han. Den som jag matar mest. Frågan till dig och mig är vart vill vi med våra liv? Vill vi att andens frukter ska bli mer synliga i våra liv? Vill vi föra våra liv i riktning mot mål som blir bestående så handlar det om vad vi fyller våra liv med. Framsidan Växtkraft, kraft att växa, kraft att bryta igenom det som vill hindra, växt trots dåliga förutsättningar Vad kan vi lära av björken som växer rakt igenom asfalten? Göran Hellström Swedbank Fastighetsbyrå Tel Fax e-post: internet: MISSIONSKYRKAN Gunilla Adamsson Diakon med tystnadsplikt Tel: Träffas säkrast tisdagar efter kl 11 på tel Mailadresser se hemsidan Olivia Liebgott Ungdomsledare Tel: Ingvar Stenberg Pastor med tystnadsplikt Tel: Christina Carlsson Värdinna Tel: Ansvarig utgivare: Håkan Rydin Redaktion: Göran Hellström, Anders Ohlsson, Monica Göhl, Anders Karlsson, Simon Holmström, Ingvar Stenberg. Finspångs Missionsförsamling: Slottsvägen 13, Finspång Ordförande: Håkan Rydin Tel Kassör: Sture Schön Tel Plusgiro: Hemsida: Finspångs SMU: Ordförande: Simon Holmström Tel Kassör: Jimmy Engström Tel Postgiro: Telefoner: Missionskyrkan: Lotorps Missionshus Ekum. Bönergården MISSIONSKYRKAN Sid3

4 Program ALLA VÄLKOMNA till samtliga Gudstjänster och samlingar Juni 3 Sön Musikgudstjänst KFUM-kören Örebro Gunilla Adamsson 10 Sön Gudstjänst Simon Holmström 17 Sön Gudstjänst med nattvard Ingvar Stenberg 24 Sön Gudstjänst i S:ta Maria Ingvar Stenberg RPG:s Dagledigträff Samlingar i Missionskyrkan onsdagar kl om inget annat anges i programmet. Före varje samling i Missionskyrkan är det sittgympa i Korpens regi. Den startar kl Upptaktsmöte inför hösten är den 22 augusti kl på Bönergården tillsammans med Lundalspensionärerna Har du frågor, kontakta Harry Persson eller Monica Blomberg Se även missionskyrkans hemsida vår verksamhet/rpg Juli 1 Sön Gemensam gudstjänst i Missionskyrkan Oskar Ohlsson 8 Sön Gemensam gudstjänst i Pingstkyrkan Rolf Urby 15 Sön Gemensam gudstjänst I Baptistkyrkan Rolf Urby 22 Sön Gemensam gudstjänst i Missionskyrkan Oskar Ohlsson 29 Sön Gemensam gudstjänst i Pingstkyrkan Olof Johansson Kvällssyföreningen Symöten i Missionskyrkan Måndagar kl ojämna veckor Start efter sommaruppehåller är måndagen den 27 augusti Familjehems center INSTITUT FÖR UTBILDNING STÖD & HANDLEDNING Sid4 MISSIONSKYRKAN

5 ALLA VÄLKOMNA till samtliga Gudstjänster och samlingar Program Augusti 5 Sön Gemensam gudstjänst i Baptistkyrkan Berit Jansson 12 Sön Gudstjänst, nattvard Ingvar Stenberg 19 Sön Gudstjänst Ingvar Stenberg 26 Sön Gudstjänst SMU 1-2 September Jubileumshelg Misssionskyrkan 20 år 1 Lör Café och Loppis (Inlämning av loppisföremål under veckan före. Kontakta kyrkan via tel 10497) 2 Sön Jubileumsgudstjänst SMU Lotorps Missionshus Tisdagar Nying från 7 år Onsdagar Scout från 10 år. Missionskyrkan Tisdagar Nying Aktiviteter inne och ute för dig som är 7 år eller äldre Torsdagar Heaven Fritidsgård från år Söndagar Söndagsskola 0-8år Söndagsklubben 8-13 år. Grupperna startar efter sommaruppehållet under vecka 35 Att fundera på... Vad betyder Jesus för mig? För mig var han en av de största lärare mänskligheten någonsin har haft. För hans troende är han Guds enfödde son. Kan det faktum, att jag inte accepterar denna tro, göra att Jesus har mer eller mindre inflytande i mitt liv? Är all storhet i hans undervisning och hans lära förbjuden för mig? Jag kan inte tro det. Lotorpsträffen Gemenskapsträffar i Lotorps Missionshus. Tisdagar kl. 14:00 jämna veckor. Start efter sommaruppehållet blir den 4 september Mahatma Gandhi Citat från boken A Golden Treasure of Wisdom - Thoughts & Glipses of life av Mahatma Ghandi An-Jo Hur påverkar Jesus och hans undervisning dig? MISSIONSKYRKAN Sid5

6 Artikel Växtkraft i Finspångs kommun En av de första dagarna som ny i Finspång åkte jag runt och orienterade mig. På ett av husen stod det Aptitkyrkan. Det lät spännande och visst såg jag att någon hade bråkat med bokstäverna och att det egentligen skall stå Baptistkyrkan. Men när ett b saknades och ett s var bortböjt så blev det just Aptitkyrkan. Och tankarna gick igång; Vad har man aptit på i Finspång? Vad är det som växer? En nedåtgående kurva bröts 2008 säger kommunalrådet Anders Härnbro. Jag fick en pratstund med Anders utifrån temat i detta nummer av Missionskyrkans tidning. Från 1975 har det för kommunen varit en nedåtgående kurva. Men efter 2008 så visar det en ny klar inriktning. Kurvan har stabiliserats och visar till och med en svag ökning. Just nu för detta år är det plus 34 st säger Anders. Plus två Total Media till då säger jag eftersom min fru och jag just anmält flyttning till Finspång. Måste bero på att det ur olika synvinklar bedöms vara ett bra boende tänker jag och att det finns starka industrier. Jag nämner att jag hört om att till badet på Arena Grosvad kommer barnfamiljer från grannkommunerna och längre bort. Ja, den satsningen har bidragit till upplevelsen av ett gott boende. För kommunen är det positivt med ökande befolkning men det innebär också att man har behov av fler satsningar, man skulle kunna kalla det växtvärk. Sju förskoleavdelningar har nyöppnat, skolan bör då snart anpassas till fler elever. Gymnasieskolan bör då också på sikt vara intressant. Det verkar nästan vara klart att en ny gymnasieskola skall byggas på stationsområdet, där Curt Nicolinoch kommunala gymnasiet skall finnas tillsammans. Ett annat område för att behålla och öka befolkningsnivån är satsningen på boenden. Jag får reda på att det var flera år sedan det byggdes nya flerfamiljshus men däremot är ett 50-tal villatomter på gång, vilket kräver en hel del av kommunen. Antalet äldre ökar också vilket visar god folkhälsa men innebär att hemtjänsten har måst byggas ut. Att växa som kommun är bra men innebär också behov av satsningar. Finspång är och har alltid varit starkt beroende av sin industri och den är i sin tur starkt beroende av världsekonomin. Ekonomiska krisen 2008 märktes knappast menar Anders Härnbro men dagens ekonomiska situation påverkar och ger en högre arbetslöshet. En industrigren kommer att läggas ner men det sker med god framförhållning vilket ger oss i Finspång en möjlighet att något motverka en negativ utveckling. Den känsla som växt fram sedan 2008 är Vi kan! och det ska gälla även nu, menar Anders. Text & foto Sid6 MISSIONSKYRKAN

7 En västgöte har kommit till Finspång. Artikel Som ny pastor i Missionskyrkan och ny i Finspång vill jag passa på att presentera något om mig själv. Mina föräldrar tyckte jag skulle heta Ingvar. Hur och varför de fastnade för det namnet vet jag inte. Jag har frågat men har inte uppfattat något egentligt klart svar. Som så ofta vid val av namn handlade det nog mycket om känsla och något de hört nån gång. I ett litet konfektionssamhälle, Målsryd en mil sydöst om Borås hade jag mina första 12 år. Just där samhället tog slut och små åkertegar och skogen tog vid har jag mina första minnen. En skola med en klass i varje årskull upp till och med 6:e klass visar att det var ett samhälle med ganska stor närhet till varann. Inte så att alla kände alla men alla i samhället visste var alla bodde. En sådan närhet skapade för mig en trygghet under de åren. Där fanns missionsförsamlingen med sitt ungdomsarbete söndagsskola och VVS Center scout. Det förtroende som vi tre kompisar i 13 års-åldern fick att vara ledarscouter tillsammans med två äldre ledare tror jag var mycket avgörande för mig. Efteråt har jag fått reda på att det var lite diskussion bland några ansvariga i kyrkan om vi unga grabbar skulle få använda en liten lya längst upp på vinden som ledarlokal eller inte. Den som var lite vaktmästare ville det inte. Hon var nog rädd att vi som scouter skulle orsaka brand i kyrkan. Men en annan tongivande farbror i församlingen kom och gav oss en nyckel till kyrkan och önskade oss kraft och välsignelse i vårt ledaruppdrag. Då kändes det som att vi grabbar växte flera decimeter. Jag tror att varje gång jag fått ett förtroende under mina nu drygt 60 år så har jag växt på ett bra sätt. Och jag tror att det är likadant för andra. Våga visa varandra förtroende! Förtroendet att vara pastor fick jag som 27-åring Det har blivit tjänst på platser som Skinnskatteberg, Fagersta, Virsbo i Bergslagen. I distriktet Mälardalen i Missionskyrkan som ledarkonsulent med många läger och kurser tillsammans med unga människor och engagerade ledare har gett mig tilltro till unga människors engagemang för hållbara liv. Det som vi som familj fick vara med om i Kongo -Brazzaville under slutet av 80-talet gav mig ögon och öron för det ömsesidiga beroende av varandra som vi lever med i vår värld. Min fru Aina och jag fick då arbeta med att stötta ledarutbildning och framtagande av material för de som var ledare för barn och ungdom i Evangeliska Kyrkan i Kongo. Vi lärde oss mycket av våra kongovänner. Ibland agerar vi som att vi har mer att lära ut från vår erfarenhet i västvärlden än vi kan lära av andra kulturer och traditioner. Efter åren i Kongo tror jag att det är tvärtom. Vi i vår del av världen behöver mera lyssna och ta till oss från våra vänner från andra kulturer och traditioner. Så växer vi gott tillsammans i fred och förståelse för både oss själva och andra. Ny pastor i Finspångs Missionskyrka MISSIONSKYRKAN Sid7

8 Artikel Bönergården sommaren 2012 Juni 17 juni kl Invigning! Ingvar Stenberg, Ingegerd Egnell, Frälsningsarméns musikkår Sång Samuel Simonsson och Johanna Wejde 19 jun LP-Möte. Alla välkomna! 20 jun MusikCafé Magnus med vänner. Musikfrågesport 22 jun 12, Midsommarafton. RPG håller caféet öppet. Enkel lunch 24 jun Sportsöndag med Kalle Egnell 24 jun Andrum med Håkan Rydin 27 jun MusikCafé Familjerna Eksmo Juli 1 jul Sportsöndag med Kalle Egnell 1 jul Andrum med Bo o Birgitta Artmark 4 jul MusikCafé Roland Axelsson med familj 8 jul Sportsöndag med Kalle Egnell 8 jul Andrum Ringarumssångarna 11 jul MusikCafé Simon Holmström och Emma Alander 15 jul Sportsöndag med Kalle Egnell 15 jul Andrum Monica Blomberg, Magnus Hasselqvist 18 jul MusikCafé Annika Viderstedt. Sjung med! 22 jul Sportsöndag 22 jul Andrum Malena Andersson, Magnus Hasselqvist 30 jul MusikCafé Gunnar & Greta Blomgren 29 jul Sportsöndag 29 jul Andrum Oskar & Hanna Ohlsson Augusti 1 aug MusikCafé Svensk musik i sommarkväll Elin Johansson, Richard Samuelsson. Sång, musik 5 aug Sportsöndag 5 aug Andrum Fredrik & Sofia Wastesson Sjung en ny sång! 7 aug LP-möte. Alla välkomna! 8 aug MusikCafé Familjen Hellgren, multimusikanter, kända från Tv4:s Talang 12 aug Sportsöndag 12 aug Andrum LP-sångarna 15 aug MusikCafé Fridas Band (Pop & Rock) 19 aug Avslutning (G)old Rockers. Allsång med Sofia Wastesson. Arne Ottosson, Ingo Alander 25 aug kl Barnens Lördag! Jörgen Lithell, olika aktiviteter, korv m bröd mm. ALLA VÄLKOMNA Sid8 MISSIONSKYRKAN

9 Lärjungaskola - vad är det? Artikel Telefonintervju mellan Eva Nilsson och Olivia Liebgott. Hej Eva Nilsson! - Hej! Hur mår du? - Jag mår bra. Jag fick tillbaka mitt fysikprov idag, det gick bra så då blir man ju glad! - Vad gjorde du precis innan jag ringde? - Jag höll på att göra hål i papper med en hålslagare. - Bara för skojs skull eller? -Hehe, nej, jag jobbar med administration på SAPA... - Vi har tema växtkraft i detta nummer av tidningen, vad tänker du när jag säger det? - Växtkraft...oj..Hm, Jag tänker nog på mat och näring - och barn. Eftersom att det är du som ringer så tänker jag på det här med tron också...att växa i tro. Då behöver man ju också näring, typ genom predikningar och att läsa Bibeln. - Du har ju gått på den så kallade lärjungaskolan som varit i Missionskyrkan under våren. Berätta lite kort vad det är för något. - En typ av skola i hur man följer Jesus på ett bra sätt, hur man kan leva med sin tro i vardagen så det blir något naturligt. Vi får först undervisning, efter det blir vi indelade i diskussionsgrupper, där man får chans att prata om den undervisning vi fått. Det är en väldigt viktig del tycker jag. Att få prata om det man hört. - Hur har det varit att gå där? - Roligt, spännande och lärorikt. Jag har blivit säkrare i min tro. Vi har fått utrymme att tänka efter själva kring de olika ämnena. Tack vare duktiga talare och diskussionerna efteråt. Det är viktigt att få tänka efter själv och inte bara "acceptera". - Är det något speciellt du tror att du får med dig därifrån? - Vi hade en talare som hette Jenny Fredén på besök, det var en väldigt bra kväll. Den kvällen gjorde att jag fick en bredare bild av vad evangelisation kan vara. Evangelisation är inget man behöver vara rädd för, det är ju helt enkelt bara att stå för sin tro ärligt och uppriktigt i alla lägen. Man kan säga ordet evangelisation har avdramatiserats lite tack vare den undervisningen. Det kommer jag speciellt ta med mig. - På tal om växtkraft. Är lärjungaskolan något man kan koppla till det ordet? - Det tycker jag. Som jag nämnde i början har lärjungaskolan varit en sån där näring till sin tro. Sen fikar vi också, det är ju också näring. - Har du nåt du vill hälsa till våra kära läsare? - Ha ett bra liv! Eva Nilsson och Olivia Liebgott Finspångs Begravningsbyrå MISSIONSKYRKAN Sid9

10 Artikel En bild säger mer än 1000 ord Ett vanligt uttryck är att en bild säger mer en tusen ord. Jag skulle vilja ändra det uttrycket till att en bild säger något annat en tusen ord. I det visuella lämnar vi vår fantasi fri att tolka med de ord vi själva har att tillgå till skillnad från att läsa ord som inte går att ändra i en bok och där vår bild skapas utifrån ordens restriktioner. Jag älskar att fota, det är en del av min vardag och en tidig insikt när jag började jobba i kyrkan var att jag ska använda mina styrkor till min fördel. Därför har jag i många situationer använt just bilder för att tolka min omvärld. När tiden för att göra mitt kandidatexamens arbete kom så var valet att göra en fotoutställning inte långt borta och det är den jag nu kommer berätta om. I vår kommunikation idag så är upp till 65 % av vår kommunikation förmedlat genom kroppspråk. På detta sätt menar jag att kroppspråket också har en viktig funktion i det kristna livet. Vi uttrycker mycket med våra kroppar när vi till exempel ber och sjunger i en gudstjänst. På liknande sätt som våra ord förmedlar den bön och lovsång vi har till Gud så utrycker också våra kroppar samma sak. En människa som är uppfylld av en stark känsla avspeglar ofta den känslan med hela sin kropp. Det du kommer se i bilderna jag kommer sätta upp i slutet av juni i Missionskyrkan är handlingar som man i kristna sammanhang ofta förknippar med det kristna livet, i vardagen eller i gudstjänsten. Jag har placerat dessa handlingar i ovanliga situationer utifrån den frikyrkliga tradition jag kommer från. På detta sätt belyses den enskilda handlingens funktion och ställer frågan till åskådaren. Vad har just denna handling för betydelse i det egna livet? Mitt syfte med detta är att skapa en tankekedja och medvetandegöra handlingarnas värde. Frågan som jag ställer i varje bild är Vart finner jag heligheten? Låt dina egna tankar och ord forma det du ser och lyssna till resultatet. Vem vet, du kanske hittar något nytt. Oskar Ohlsson F R Å N G O L V T I L L T A K A B Finsp. Glasmästeri t e l Sid10 MISSIONSKYRKAN

11 Under Krist Himmelsfärdshelgen var jag i Linköping på den första kyrkokonferensen i samfundet Gemensam Framtid. GF är en sammanslagning av Svenska Baptistsamfundet, Metodistsamfundet och Missionskyrkan. Jag är uppfylld av konferensens alla upplevelser. Allra främst känner jag tacksamhet över att få finnas i ett så stort och fantastiskt sammanhang! Att få vara med och speciellt som ombud, var en stor förmån. Att få träffa gamla bekanta, goa vänner och nya bekantskaper det är en bonus! Onsdagskvällens resumé av Missionskyrkan var en fantastisk kväll! Anders Andersson och Görel Byström-Janarv ledde oss genom Missionskyrkans historia, med hjälp av olika aktörer, från Mor i Vall på 1800-talet, PP Waldeström som satt och funderade i parken på Lidingö, vi mötte hon som varit söndagsskollärare i 40 år, Jan-Erik Wikström berättade om att vara politiker och ordförande, samhällsengage- Kyrkor växer ihop manget som alltid varit angeläget för missionskyrkan, Bo Ohlgren sjöng, Evangelistkvartetten sjöng, vi sjöng sånger och psalmer genom tidens gång, våra systerkyrkor över hela världen presenterades i ett bildspel, vi var till Kongo, vi var på scoutläger.. kvällen var så proffsig och så berörande! Vilket sammanhang VI finns i! Olle Alkholm (biträdande) Sofia Camnerin (biträdande) och Lasse Svensson (kyrkoledare) Konferensens föredragningslista var lång och innehållsrik. Rapport från sakfrågorna kommer i annat forum. Men jag vill ge en bild av att det var en varm och god stämning bland ombuden och alla närvarande. Visst, Missionskyrkan är störst i sammanhanget och Metodister och Baptister är i minoritet men Artikel det fanns ingen känsla av snedfördelningen bland konferensdeltagarna. När kyrkoledarna, Lasse Svensson, Sofia Camnerin och Olle Alkholm valdes var det ett starkt och enhälligt JA! Gudstjänsterna var välbesökta, även Finspångsbor hittade dit! Gudstjänsterna spelades in av SVT, en Gudstjänst har redan sänts, de andra två kommer också att sändas. Vill särskilt rekommendera avslutningshögtiden då Lasse Svensson predikar. Vill man se på datorn så finns konferensen på adress konferens2012 En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar mig, dig och världen. Det finns bara en kyrka, Jesu, Kristi världsvida kyrka, av den är vi en del. Ledorden är: Följa Möta Tjäna - Lära. Detta är visionen och plattformen för vår nya kyrka. Vi i Finspång finns i detta sammanhang! Personliga glimtar från Vi sätter färg på din tillvaro Tel: Daniel Nilsson Tel , MISSIONSKYRKAN Sid11

12 Växtkraft i kyrkorna Artikel När jag frågat runt till en del personer om uppslag under temat växtkraft i Finspång får jag en kommentar att kolla upp. Barnafödandet ökar i Finspång säger någon. Ja det visar sig vara sant. Barnmorskan Monica Olsson tog fram siffror som visar att i östra delen av Östergötland så ligger Finspång i topp i antalet nyinskrivna blivande mödrar och har så gjort de senaste åren var det 177 st, st och redan i år är det 81 st inskrivna vilket pekar på en ytterligare ökning för detta år. En god tilltro till framtiden finns det tydligen. Detta visar sig även slå igenom när jag pratar med Svenska Kyrkan, Pingstkyrkan, Baptistkyrkan och på Frälsningsarmen. Alla nämner särskilt detta med att barngrupper och barnfamiljer har ökat de senaste åren. I Pingstkyrkan finns det enligt pastor Folke Holm en stark positiv grundkänsla. Medlemstalet ligger still på ca 240 st men inriktningen på framtiden är att ha en stil och språk som når barn och barnfamiljer och unga. Sommarläger för barn på Gultebo är mycket uppskattade. Satsningen på möten och social gemenskap i LP-anda har för flera inneburit en fast grund i vardagen. Detta är i fortsatt samarbete med övriga församlingar. I Frälsningsarmén kan man tala om någon form av omstart sedan ett par år tillbaka. Kårledare Sofia Wastesson berättar om ett fördubblat antal regelbundna gudstjänstbesökare, levande kör och flera sociala projekt. Språkträningen med SFI-elever, samtalen och det inbördes stödet i gruppen långtidssjukskrivna kvinnor lyfter Sofia särskilt fram. I Aptitkyrkan, förlåt Baptistkyrkan lyfter pastor Arne Ottosson fram de livsnära smågrupperna. För ca 10 år sedan började ett par grupper i liknande situation som tonårsföräldrar samlas för inbördes stöd och samtal. Idag finns 8-9 grupper med goda erfarenheter av livsnära samtal. Volontärungdom från Indien har arbetet i missionsförsamlingen i några omgångar. Nu går detta vidare med att två ungdomar från Missionsförsamlingen åker till systerkyrkans ungdomsarbete i Pune, i Indien i 3 månader. Den internationella prägeln finns i gudstjänsterna som tolkas till engelska och oftast även till franska. Vingårdens församling fortsätter bjuda in till måltidsgemenskap för personer i utsatta situationer berättar Erik Paulsson. I bönestudiegruppen varje vecka finner flera sin kraft och inspiration. Svenska Kyrkan arbetar om sin situation inför framtiden. Församlingar slås samman till större enheter. Risinge, Skedevi-Regna och Hällestad församlingar försvinner och växer ihop till Finspångs församling. Foto: G Hellström Sid12 MISSIONSKYRKAN

Gott och blandat. I detta nummer

Gott och blandat. I detta nummer Aktuellt från Finspångs Missionsförsamling Årgång 54, nummer 1 Mar - Maj 2012 Gott och blandat I detta nummer 100 dagar med Jesus Sid 2 Cellgrupper en slags gruppterapi Sid 4 Sockerrör och skolhem för

Läs mer

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling Sida2 BAS ABC Några grunder för BAS grupper i Lidköpings församling En BAS grupp är en grupp i församlingen. Där man på ett nära sätt kan träffas

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer.

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. R I F T A M N IO N 0 O 2 K 5 1 0 2 6 1 SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. Så mycket mer än

Läs mer

PULSGRUPPER HUR GÖR MAN OCH VARFÖR?

PULSGRUPPER HUR GÖR MAN OCH VARFÖR? PER PULSGRUP CH VARFÖR? HUR GÖR MAN O VARFÖR PULS? PULSGRUPP- VAD ÄR DET? Och varför ska vi ha det? Två relevanta och bra frågor som vi som jobbar med Puls-Tro och Idrott får ganska ofta. De frågorna försöker

Läs mer

Programblad för Valdshult Öreryds missionsförsamlingar

Programblad för Valdshult Öreryds missionsförsamlingar Programblad för Valdshult Öreryds missionsförsamlingar Mars Juni 2011 Snö och kyla, tö, halka och is. Denna vinter har vi verkligen fått smaka på båda delarna i fullt måtto. Och än är inte vintern slut.

Läs mer

Välkomnande av nya medlemmar

Välkomnande av nya medlemmar Välkomnande av nya medlemmar Anvisningar Församlingen välkomnar som medlem var och en som bekänner Jesus Kristus som Frälsare och Herre samt är döpt. Församlingen kan ge möjlighet till medlemskap i väntan

Läs mer

Årgång 57, nummer 2 Juni-Augusti 2015 SOS. I detta nummer

Årgång 57, nummer 2 Juni-Augusti 2015 SOS. I detta nummer Aktuellt från Finspångs Missionsförsamling Årgång 57, nummer 2 Juni-Augusti 2015 SOS I detta nummer Vad gör sommar och sol med oss Sid 3 Vad händer på Bra och Begagnat? Sid 4 Trädgårdsloppis Sid 5 Klockrent

Läs mer

Guds mål är att RÄDDA MÄNNISKORNA 2005-11-22

Guds mål är att RÄDDA MÄNNISKORNA 2005-11-22 Guds mål är att RÄDDA MÄNNISKORNA 2005-11-22 Guds mål är att rädda människorna Människans väg till räddning Det är 4 steg du som människa tar för att bli räddad. 1. Du möter på olika sätt budskapet om

Läs mer

bärkraft Snäckan Klintehamn Ida-Maria Brengesjö Peter Halldorf Klintehamn Terese Fredenwall Terese Fredenwall sång musik talare sång & musik GOTLAND

bärkraft Snäckan Klintehamn Ida-Maria Brengesjö Peter Halldorf Klintehamn Terese Fredenwall Terese Fredenwall sång musik talare sång & musik GOTLAND bärkraft 2014 2014 Ida-Maria Brengesjö Peter Halldorf talare 18-20 17-20 juli Snäckan Klintehamn Klintehamn sång & musik sång musik Hanna Hanna Lewin Lewin Samuel Samuel Hector Hector konsert konsert med:

Läs mer

Församlingsblad nr 4B 2009

Församlingsblad nr 4B 2009 Församlingsblad nr 4B 2009 Ett myller av unga som får en personlig tro på Jesus, visar äkta kärlek till varandra och skapar levande hopp för en bättre värld Hej Du håller just nu i handen en folder som

Läs mer

Bikt och bot Anvisningar

Bikt och bot Anvisningar Bikt och bot Anvisningar Som kyrka, församling och kristna har vi fått Guds uppdrag att leva i, och leva ut Guds vilja till frälsning för hela världen. Vår Skapare, Befriare och Livgivare återupprättar.

Läs mer

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Vi har under de senaste två söndagarna talat om längtan efter liv i den kristna tron. Längtan efter Guds Helige Ande och att fortsätta bygga

Läs mer

2013/2014. www.bibelskolagoteborg.se

2013/2014. www.bibelskolagoteborg.se 2013/2014 www.bibelskolagoteborg.se Välkommen till Bibelskola Göteborg! Bibelskola Göteborg vill vara en bibelskola där du får växa i ditt personliga liv som kristen, där du får hjälp att leva och växa

Läs mer

2. Grund för ekumeniskt samarbete i Linköpings city

2. Grund för ekumeniskt samarbete i Linköpings city Samarbetsavtal mellan 1. Grunddokument D etta grunddokument beskriver mål och inriktning samt ekumeniska förutsättningar för samarbetet mellan Linköpings domkyrkoförsamling och Linköpings S:t Lars församling

Läs mer

DECEMBER 2010 - APRIL 2011 Nr 1 ÅRGÅNG 45 FÖLJ STJÄRNAN

DECEMBER 2010 - APRIL 2011 Nr 1 ÅRGÅNG 45 FÖLJ STJÄRNAN DECEMBER 2010 - APRIL 2011 Nr 1 ÅRGÅNG 45 FÖLJ STJÄRNAN I NSIDAN av Margareta Martinsson Stjärnan i Betlehem leder ej bort men hem... Vad är det som är så stort med att få tillhöra Guds rike? Det är att

Läs mer

Vill du vara med och älska Vännäs?

Vill du vara med och älska Vännäs? Missionskyrkan Vännäs är en växande gemenskap mitt i samhället. Vi vill fungera som ett andligt hem för alla och har därför ett mångsidigt arbete. Vill du vara med och älska Vännäs? Vi söker PASTOR www.missionskyrkanvannas.se

Läs mer

Ledarmaterial Målgrupp: ungdomar 13 18 år

Ledarmaterial Målgrupp: ungdomar 13 18 år Ung i Kongo Ledarmaterial Målgrupp: ungdomar 13 18 år 1 Upplägg s. 3 Tipsfrågor s. 4 14 Tipsfrågefomulär s. 15 Svar på tipsfrågor s. 16 Manus till bildspel s. 17 19 Diskussionsfrågor s. 20 Avslutning s.

Läs mer

Om att bli mer lik Gud och sig själv.

Om att bli mer lik Gud och sig själv. Om att bli mer lik Gud och sig själv. 2 Helgjuten Om att bli lik Gud och sig själv 3 Jonas Lundkvist equmenia 2012 Grafisk form & Illustration: Rebecca Miana Olsson Första utgåvan equmenia Box 14038, 167

Läs mer

SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD

SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD Här finns förslag till samtalsfrågor till boken Mer än ord trovärdig efterföljelse i en kyrka på väg. Frågorna passar bra att använda i diskussionsgrupper av olika slag. Komplettera

Läs mer

FÖRSAMLINGS- BLADET. Frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet.

FÖRSAMLINGS- BLADET. Frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet. FÖRSAMLINGS- BLADET KALMAR ADVENTKYRKA MAJ 2015 Frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet. Joh. 14:27 Tappa inte modet

Läs mer

befriad äventyret Snäckan Klintehamn 16-19 juli barnkonferensen talare Robert Eriksson Britta Hermansson Viktor Paulsson sång & musik Jenny Wahlström

befriad äventyret Snäckan Klintehamn 16-19 juli barnkonferensen talare Robert Eriksson Britta Hermansson Viktor Paulsson sång & musik Jenny Wahlström befriad 2015 16-19 juli Snäckan Klintehamn talare Robert Eriksson Britta Hermansson Viktor Paulsson sång & musik Jenny Wahlström konsert med A Treehouse Wait barnkonferensen äventyret GOTLAND Pingstförsamlingarna

Läs mer

Vänner kallar jag er

Vänner kallar jag er Vänner kallar jag er Av: Johannes Djerf Många utav er vet jag känner till det sociala nätverket facebook, och går man in på Johannes Djerfs profil och läser om mig så ser man inte bara vad jag gjort den

Läs mer

som berättade om det som förändrade allt. Man fick möta Ulrika Ager som satt bakom ratten

som berättade om det som förändrade allt. Man fick möta Ulrika Ager som satt bakom ratten 1 Ibland ändrar sig livet och tar en helt annan riktning och bana. Det ofattbara händer och marken kring den trygga vardagen rycks undan. Det som var självklart är inte längre det. Nu i våras gick programserien

Läs mer

Kyrkliga Förbundets Midsommarmöte

Kyrkliga Förbundets Midsommarmöte Kyrkliga Förbundets Midsommarmöte Hjortsberga 19-21 juni 2015 Kyrkliga Förbundets midsommarmöte ett läger för alla åldrar För många är det en utmaning att leva ett kristet liv i samhälle och församling.

Läs mer

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång Ordning vid dop av barn Denna ordning kan infogas som en del i en större gudstjänst eller vara fristående. Anvisningar, bibeltexter och böner är förslag som kan väljas och formuleras efter situationens

Läs mer

FÖRSAMLINGS- BLADET. Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014. Klag 3:26

FÖRSAMLINGS- BLADET. Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014. Klag 3:26 FÖRSAMLINGS- BLADET KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014 Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. Klag 3:26 Hur läser man Bibeln? Under olika bibelsamtal uppstår då och då frågan om hur man läser

Läs mer

Välkommen till Fiskebäckskyrkan Sommar 2014

Välkommen till Fiskebäckskyrkan Sommar 2014 Välkommen till Fiskebäckskyrkan Sommar 2014 Sommarhälsning På småvägarna kan vi möta Gud Nu är det snart semester för min del, ska bli skönt. Inte för att jag inte gillar att jobba utan mer för att bryta

Läs mer

Jag kallar er vänner. Joh 15:15 En vägledning till församlingar som söker vänner i andra länder

Jag kallar er vänner. Joh 15:15 En vägledning till församlingar som söker vänner i andra länder Jag kallar er vänner Joh 15:15 En vägledning till församlingar som söker vänner i andra länder 1 Biblisk grund Den missionssyn som vuxit fram i Svenska Missionskyrkan när det gäller relationen till kyrkor

Läs mer

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN JESUS Jesus föräldrar är Maria & Josef från staden Nasaret. Ängel sa att Maria skulle föda Guds son. Jesus föddes i ett stall i staden Betlehem. 3 vise män kom med gåvor

Läs mer

Vill du bli diakon, missionär eller pastor?

Vill du bli diakon, missionär eller pastor? Vill du bli diakon, missionär eller pastor? Det finns alltid behov av nya medarbetare! Har du någon gång funderat på att bli diakon, missionär eller pastor? Det finns alltid behov av nya medarbetare i

Läs mer

Lärjungaskap / Följ mig

Lärjungaskap / Följ mig Lärjungaskap / Följ mig Dela in gruppen i par och bind för ögonen på en av de två i paret. Låt den andra personen leda den med förbundna ögon runt i huset och utomhus, genom trädgården, till exempel, och

Läs mer

KOLLEKTMATERIAL TEMA: BARN HAR RÄTT! FN:S BARNKONVENTION FYLLER 20 ÅR 1989-2009!

KOLLEKTMATERIAL TEMA: BARN HAR RÄTT! FN:S BARNKONVENTION FYLLER 20 ÅR 1989-2009! KOLLEKTMATERIAL TEMA: BARN HAR RÄTT! FN:S BARNKONVENTION FYLLER 20 ÅR 1989-2009! RIKSKOLLEKT SVENSKA KYRKANS UNGA JUNGFRU MARIE BEBÅDELSEDAG 22 MARS 2009 KOLLEKTMATERIAL 2009 JUNGFRU MARIE BEBÅDELSEDAG

Läs mer

Vi är Melleruds Kristna Center. Fånga visionen

Vi är Melleruds Kristna Center. Fånga visionen Vi är Melleruds Kristna Center Fånga visionen Framtidsbilden Vi ser en ung generation. där många följer Jesus...som är hängiven Jesus som är till välsignelse för alla släkter i regionen 1 Mos 12:2-3 Det

Läs mer

Har du någon gång funderat på att bli diakon, missionär eller pastor? Det fi nns alltid behov av nya medarbetare i Svenska Missionskyrkan.

Har du någon gång funderat på att bli diakon, missionär eller pastor? Det fi nns alltid behov av nya medarbetare i Svenska Missionskyrkan. Vill du bli... diakon, missionär eller pastor? Det fi nns alltid behov av nya medarbetare! Har du någon gång funderat på att bli diakon, missionär eller pastor? Det fi nns alltid behov av nya medarbetare

Läs mer

Det händer i. IMMANUELSKYRKAN SKÖVDE Mars Maj 2013. Foto: Daniel Demming. www.imkskovde.se

Det händer i. IMMANUELSKYRKAN SKÖVDE Mars Maj 2013. Foto: Daniel Demming. www.imkskovde.se Det händer i IMMANUELSKYRKAN SKÖVDE Mars Maj 2013 Foto: Daniel Demming www.imkskovde.se Skövde Missionsförsamling & Skövde SMU Kungsgatan 17, 541 31 SKÖVDE Telefon: 0500-41 04 21 Hemsida: www.imkskovde.se

Läs mer

Andreasakademin En lekmannaakademi Hösten 2015

Andreasakademin En lekmannaakademi Hösten 2015 Andreasakademin En lekmannaakademi Hösten 2015 Vad är Andreasakademin? Målsättningen för församlingsens vuxenfördjupning är att vi ska gripa oss an stora ämnen - utan att krångla till det. Namnet Andreasakademin

Läs mer

Januari. Ekumeniska böneveckan 18-25 januari Samlingar i Saronhuset varje dag kl. 18

Januari. Ekumeniska böneveckan 18-25 januari Samlingar i Saronhuset varje dag kl. 18 Januari Vecka 1 Torsdag 1 januari 11.00 Ekumenisk gudstjänst i Uddevalla kyrka Söndag 4 januari 11.00 Gudstjänst med nattvard Sönd. eft. nyår Guds hus Lars Widéll, Yvonne Eriksdotter Vecka 2 Tisdag 6 januari

Läs mer

Nya sätt att vara kyrka

Nya sätt att vara kyrka Nya sätt att vara kyrka för evangeliets skull Ansgarskyrkan Linköping, 4 söndag 6 april 2014 Öppna möten och seminarier 19.00 Inledningsmöte med nattvardsfirande, predikan av Lars Häggberg, församlingsherde

Läs mer

En levande församling

En levande församling PINGST VÄSTERÅS En levande församling Och Herren skall alltid leda dig; han skall mätta dig mitt i ödemarken och ge styrka åt benen i din kropp. Du skall vara lik en vattenrik trädgård och likna ett källsprång,

Läs mer

2014/2015. konfirmand

2014/2015. konfirmand 2014/2015 konfirmand 1 Nya kompisar, läger och gå på vatten Vi lever i en tid där vi möter många olika tankar värderingar och trosuppfattningar. Det kan vara positivt men också förvirrande. Vad är rätt

Läs mer

Kyrknytt. Information från Svenska kyrkan i Dalstorps församling

Kyrknytt. Information från Svenska kyrkan i Dalstorps församling Kyrknytt Information från Svenska kyrkan i Dalstorps församling Vintern 2012 Julen år 2012 Nu går det mot Jul igen, Förhoppning om: vit Jul julklappar fridfull Jul god mat god gemenskap gamla traditioner.

Läs mer

IMMANUELSKYRKAN SKÖVDE. September- November 2013. www.imkskovde.se. Equmeniakyrkan

IMMANUELSKYRKAN SKÖVDE. September- November 2013. www.imkskovde.se. Equmeniakyrkan IMMANUELSKYRKAN SKÖVDE September- November 2013 Equmeniakyrkan www.imkskovde.se Skövde Missionsförsamling & Skövde SMU Kungsgatan 17, 541 31 SKÖVDE Telefon: 0500-41 04 21 Hemsida: www.imkskovde.se Pastor

Läs mer

Ordning för dopgudstjänst

Ordning för dopgudstjänst Ordning för dopgudstjänst 2 Dopfamiljen, eventuella faddrar och prästen går in i kyrkan Psalm Inledningsord och tackbön Prästen läser inledningsorden och efter dessa ber någon av föräldrarna följande bön

Läs mer

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11)

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11) 5. Söndagen under året (år C) (10 februari 2013) Fiskfångsten: Följ mig! Tidsram: 20-25 minuter. Luk 5:1-11 Fiskfångsten. De första lärjungarna En gång när han stod vid Gennesaretsjön och folket trängde

Läs mer

Programblad för Equmeniakyrkan Falköping 6 september 7 december 2014. Tema: Tro

Programblad för Equmeniakyrkan Falköping 6 september 7 december 2014. Tema: Tro Programblad för Equmeniakyrkan Falköping 6 september 7 december 2014 Tema: Tro VÄLKOMMEN KELLY! DET ÄR KNAPPT man tror det är sant! HAR DU NÅGONSIN gjort en fallövning? VAD BETYDER TRON för dig? Det är

Läs mer

träffpunkter KUNGSBACKA HANHALS FÖRSAMLING, SVENSKA KYRKAN hösten 2015 / våren 2016

träffpunkter KUNGSBACKA HANHALS FÖRSAMLING, SVENSKA KYRKAN hösten 2015 / våren 2016 träffpunkter KUNGSBACKA HANHALS FÖRSAMLING, SVENSKA KYRKAN hösten 2015 / våren 2016 Vis Att varje människa i Kungsbacka-Hanhals ska få en personlig tro på Jesus Kristus onen På följande sidor presenteras

Läs mer

FÖRSAMLINGSBLAD P I N G S T K Y R K A N. september 2015 T O L L A R P - K R I S T I A N S T A D

FÖRSAMLINGSBLAD P I N G S T K Y R K A N. september 2015 T O L L A R P - K R I S T I A N S T A D FÖRSAMLINGSBLAD september 2015 P I N G S T K Y R K A N T O L L A R P - K R I S T I A N S T A D Som lamm in bland vargar I Luk 10 kan man läsa om hur Jesus sände ut sjuttio andra och sände dem två och två

Läs mer

En körmässa om att hitta hem

En körmässa om att hitta hem En körmässa om att hitta hem Text och musik av Johan & Hanna Sundström Välkommen Klockringning Andas (Introitus) Andas, andas frihet andas nåd. Morgondagen randas. Sjung Guds ära, Han är här. Glädjens

Läs mer

Församlingshelg 4-5 september Läs annons på sidan 8

Församlingshelg 4-5 september Läs annons på sidan 8 Församlingshelg 4-5 september Läs annons på sidan 8 1 OBS! OBS! OBS! Kyrkfrukost 10.00 Gudstjänst 11.00 Varje söndag Alla välkomna! 2 Källan Källan, vår ungdomssamling, har träff de allra flesta fredagar

Läs mer

Det är ju lite märkligt att glädjen lyser så i det här brevet när vi ser hur hans omständigheter var.

Det är ju lite märkligt att glädjen lyser så i det här brevet när vi ser hur hans omständigheter var. NYTT HJÄRTA Fil. 1:3-11 Sammanfattning av predikan 31 januari. När Bibeln talar om hjärtat är det oftast inte det fysiska hjärtat som menas utan det handlar om vårt innersta vår personlighet, våra känslor.

Läs mer

Lukas 14:25-33 Att vara Jesu lärjunge. Övriga läsningar: Vish 9:13-18, Filem 9b-10, 12-17

Lukas 14:25-33 Att vara Jesu lärjunge. Övriga läsningar: Vish 9:13-18, Filem 9b-10, 12-17 23 söndagen under året (år C) (8 september 2013) Tidsram: 20-25 minuter. Lukas 14:25-33 Att vara Jesu vän Att vara Jesu lärjunge Stora skaror gick tillsammans med honom, och han vände sig om och sade till

Läs mer

Den äldsta riktningen är den Romersk- katolska kyrkan som började ta form redan några sekel efter Jesu verksamhet. Kyrkans högste ledare kallas PÅVE.

Den äldsta riktningen är den Romersk- katolska kyrkan som började ta form redan några sekel efter Jesu verksamhet. Kyrkans högste ledare kallas PÅVE. Kristendom lektion 4 Den katolska kyrkan Den äldsta riktningen är den Romersk- katolska kyrkan som började ta form redan några sekel efter Jesu verksamhet. Påven Kyrkans högste ledare kallas PÅVE. Dagens

Läs mer

Tillsammans. Studiehäfte av Henrik Steen

Tillsammans. Studiehäfte av Henrik Steen Tillsammans Studiehäfte av Henrik Steen Innehåll Introduktion 5 Samling 1 Varför tillsammans? 6 1. Att ha gudstjänst tillsammans Samling 2 Varför samlas till gudstjänst? 8 Samling 3 Varför lovsjunga Gud

Läs mer

Nya sätt att vara kyrka

Nya sätt att vara kyrka Nya sätt att vara kyrka för evangeliets skull Linköping, Ansgarskyrkan 4 söndag 6 april 2014 Ansgarskyrkan i Linköping, EFS Sverigeavdelning och EFS i Sydöst-Sverige inbjuder till en helgkonferens i samarbete

Läs mer

Församlingsbladet. Sätila Hyssna. Okt. - Dec. 2013

Församlingsbladet. Sätila Hyssna. Okt. - Dec. 2013 Församlingsbladet Sätila Hyssna Okt. - Dec. 2013 Vad betyder det att vara en lärjunge? Vi befinner oss nu i gränslandet mellan sommar och höst. Många av oss kan med tacksamhet blicka tillbaka på en ovanligt

Läs mer

dec feb 2013-14 www.sodertullskyrkan.se Nr 1 2014 Årgång 27

dec feb 2013-14 www.sodertullskyrkan.se Nr 1 2014 Årgång 27 Nr 1 2014 Årgång 27 dec feb 2013-14 Det klingar en sång i varje människa. Dess ton är unik och varandra ganska lik, även om tonen bara är min. Ibland är ton alldeles ren ibland är den sprucken, märkt av

Läs mer

Församlingsblad Julen 2008

Församlingsblad Julen 2008 Församlingsblad Julen 2008 Kära församling! Åra i höjden åt Gud och på jorden fred åt de människor Han finner behag i! Så prisades Gud av en stor himmelsk här i Betlehem när Han själv - den Helige, den

Läs mer

Mötesplats. juni-november 2015. Du skapade mina inälvor, du vävde mig i moderlivet. förunderligt är allt du gör. Du kände mig alltigenom

Mötesplats. juni-november 2015. Du skapade mina inälvor, du vävde mig i moderlivet. förunderligt är allt du gör. Du kände mig alltigenom Mötesplats juni-november 2015 Du skapade mina inälvor, du vävde mig i moderlivet. förunderligt är allt du gör. Du kände mig alltigenom Gärdsgatan 16 Tel till exp. 044-21 07 12 www.odalkyrkan.se odalkyrkan@bikab.net

Läs mer

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn.

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. VIGSELGUDSTJÄNST KLOCKRINGNING MUSIK SAMLINGSORD I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Inför Guds ansikte har vi samlats till vigsel mellan er, NN och NN. Vi är här för att be om Guds

Läs mer

Predikan av: Johannes Magnusson Smyrnakyrkan, 7 oktober 2012

Predikan av: Johannes Magnusson Smyrnakyrkan, 7 oktober 2012 BIBELLÄSNING Predikan av: Johannes Magnusson Smyrnakyrkan, 7 oktober 2012 1 Heliga vanor för vanliga människor - Bibelläsning Män blir lättare förkylda än kvinnor Den meningen har åtminstone tre olika

Läs mer

KULTURPROGRAM ANSGARSKYRKAN VÅREN 2011. Generalprogram för konserter, föreläsningar och studier.

KULTURPROGRAM ANSGARSKYRKAN VÅREN 2011. Generalprogram för konserter, föreläsningar och studier. KULTURPROGRAM ANSGARSKYRKAN VÅREN 2011 Generalprogram för konserter, föreläsningar och studier. FEBRUARI Tisdag 1 februari 11.45 Lunchkonsert. Fredrik Ewaldsson. Kollekt. Efter konserten, ca 12.15, serveras

Läs mer

Vill du gifta dig med mig?

Vill du gifta dig med mig? svenska kyrkan årg 72 nr 317 21/4 26/5 2013 Vill du gifta dig med mig? Vad innebär egentligen äktenskapet? plötsligt händer det! En oplanerad Abraham stamfadern som blev lovad lika slump gör att jag får

Läs mer

Tre dagar om något nytt!

Tre dagar om något nytt! Tre dagar om något nytt! Helgen 16-18 november gästades vi av Stefan Salmonsson, Huskvarna, Mattias Martinson, Göteborg och Åsa Näslund, Jönköping. På fredagskvällen var det Mattias och Åsa som stod för

Läs mer

Barnens månadsbrev 3

Barnens månadsbrev 3 Barnens månadsbrev 3 Den här gången har vi valt att presentera skolans personal i månadsbrevet. Barnen i fyran har intervjuat. Här är deras presentationer av personalen. December 2008. Intervju med Lasse

Läs mer

a. Paulus (ca 5 e.kr. ca 67 e.kr.) var en benjaminit (Rom 11:1) från den grekiska staden Tarsus (Apg 21:39).

a. Paulus (ca 5 e.kr. ca 67 e.kr.) var en benjaminit (Rom 11:1) från den grekiska staden Tarsus (Apg 21:39). 1 Tessalonikerbrevet 1 (1:1) Hälsning 1 Från Paulus, Silvanus och Timoteus till församlingen i Tessalonika som lever i Gud, Fadern, och Herren Jesus Kristus. Nåd och frid vare med er. 1. Från Paulus a.

Läs mer

En helande Gud! Av: Johannes Djerf

En helande Gud! Av: Johannes Djerf En helande Gud! Av: Johannes Djerf Jag tänkte att vi idag skulle läsa ifrån Mark.7:31 32. Vi läser Det här är en fantastisk berättelse tycker jag om en man, vars öron fick nytt liv. Vi vet inte riktigt,

Läs mer

In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj)

In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj) In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj) 41Även om det är en främling, som inte tillhör ditt folk Israel utan kommer från fjärran land för att han hört om ditt namn 42ja, också där skall

Läs mer

Dopets sakrament. Hur skall dopet utföras? Lektion 12. Ett förnyelsens bad i den Helige Ande

Dopets sakrament. Hur skall dopet utföras? Lektion 12. Ett förnyelsens bad i den Helige Ande Lektion 12 Dopets sakrament Ett förnyelsens bad i den Helige Ande Ordet sakrament har förståtts på många olika sätt av olika religiösa grupper. Kanske vore det vara bra om vi sade klart, här och nu, vad

Läs mer

PROGRAM SUNDSVALL RPG

PROGRAM SUNDSVALL RPG PROGRAM SUNDSVALL RPG VÅREN 2015 MED RÖTTER OCH VINGAR Vi möter den närmaste tiden inte enbart en ny verksamhetsperiod vinter och vårtermin vi möter också ett helt nytt år, 2015. Ett ofta förekommande

Läs mer

barnens altarskåp vill du veta mer? ta med mig hem!

barnens altarskåp vill du veta mer? ta med mig hem! barnens altarskåp vill du veta mer? ta med mig hem! gudstjänst Kyrkklockorna ringer när det är dags för gudstjänst i kyrkan. Här sjunger vi sånger som kallas psalmer och vi ber till Gud, att Gud ska

Läs mer

F. Välsignelse av industrianläggning, eller annan arbetsplats

F. Välsignelse av industrianläggning, eller annan arbetsplats F. Välsignelse av industrianläggning, kontorslokal eller annan arbetsplats En präst kan på begäran förrätta välsignelse av en industrianläggning, en kontorslokal eller en annan arbetsplats. Psalmer Följande

Läs mer

stockholms domkyrkoförsamling

stockholms domkyrkoförsamling stockholms domkyrkoförsamling Är du säker eller osäker på om du ska anmäla dig? Läs det här först! Du och jag lever i en tid då trosfrågor kan upplevas förvirrande. Världen förändras och många uppfattningar

Läs mer

Ungdomsgrupp, Ledarutbildning, Musik & Gudstjänst

Ungdomsgrupp, Ledarutbildning, Musik & Gudstjänst Ungdomsgrupp, Ledarutbildning, Musik & Gudstjänst Mariakyrkan våren 2013 Välkommen till Ungdomsverksamheten här hittar du ett varierat utbyt med olika möjligheter att, låta dina talangerna flöda fritt,

Läs mer

Carlskyrkan. program. december & januari 2012/13. kom som du är

Carlskyrkan. program. december & januari 2012/13. kom som du är Carlskyrkan kom som du är program december & januari 2012/13 FINNS GUD? JA NEJ KANSKE VI TÄNKTE UTFORSKA LIVETS MENING. TA CHANSEN. GRUNDKURS I KRISTEN TRO VÅREN 2013 tisdagar 18-20.30 start 5/2 Ge dig

Läs mer

De tre fokusområdena blir synliga under våren

De tre fokusområdena blir synliga under våren De tre fokusområdena blir synliga under våren I början av det nya året kommer här en hälsning med ny information från de tre fokusområdena Bibel och Bön, Uppdraget och Trovärdighet. Den handlar om det

Läs mer

Välkommen till Fiskebäckskyrkan Hösten 2014

Välkommen till Fiskebäckskyrkan Hösten 2014 Välkommen till Fiskebäckskyrkan Hösten 2014 Hösthälsning Månadsblad nr 3 2014 Oskattbar insats Då var man äntligen här. I fem år har jag längtat efter att bli ungdomsledare, och äntligen har drömmen blivit

Läs mer

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är.

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är. NYTT MÅL Fil. 1:12-14 Hamnar man i fängelse är det säkert lätt att ge upp. Ibland räcker det med att man känner sig som att man är i ett fängelse för att man skall ge upp. För Paulus var det bara ännu

Läs mer

Tillsammans med Birger, Maria, Helena och Annika fick jag en god kopp kaffe.

Tillsammans med Birger, Maria, Helena och Annika fick jag en god kopp kaffe. Måndag den 9 november 2009 Hej kära dagbok. Jag började min resa tidigt den här dagen. Redan klockan 5.30 blev jag hämtad av Birger och damerna. Birger körde oss så lugnt och säkert till Arlanda. På Arlanda

Läs mer

Tunadalskyrkan 13 03 03 Mark 5:24-34 3 sönd i fastan II Ev

Tunadalskyrkan 13 03 03 Mark 5:24-34 3 sönd i fastan II Ev 1 Tunadalskyrkan 13 03 03 Mark 5:24-34 3 sönd i fastan II Ev Kan du se scenen framför dig? En stor människoskara som är nyfikna och uppspelta. Ryktena hade gått före Jesus, och nu undrar man vad som ska

Läs mer

RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO

RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO HUSBYKYRKAN Lars Mörling 2009 RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO (Lars Mörling 2009) 1. Rättfärdiggörelse är ett rättsligt begrepp Rättfärdiggörelse har inte med känslor att göra utan

Läs mer

TANKAR OM. BARN FÖRÄLDRASKAP TRO och DOP

TANKAR OM. BARN FÖRÄLDRASKAP TRO och DOP TANKAR OM BARN FÖRÄLDRASKAP TRO och DOP Barn-En gåva vi fått att ta hand om. Ett barn är oftast efterlängtat och en stor förmån som naturen och Gud gett oss. Det är stort att ett nytt liv kan få födas

Läs mer

Tidsram: 20-25 minuter.

Tidsram: 20-25 minuter. 3. Söndagen under året (år C) (27 januari 2013) Vi är lemmar i Kristi kropp Denna gång föreslås att samtalet med barnen får handla om den andra läsningen, Vi är lemmar i Kristi kropp ur Första Korintierbrevet.

Läs mer

Berättarstunden. Termin 3: Båtäventyret. - levande berättelser från Bibeln. Söndagsskolmaterial

Berättarstunden. Termin 3: Båtäventyret. - levande berättelser från Bibeln. Söndagsskolmaterial Berättarstunden - levande berättelser från Bibeln Termin 3: Båtäventyret Söndagsskolmaterial Innehåll Termin 3 Båtäventyret Förord Beskrivning Lektion 1 Lektion 2 Lektion 3 Lektion 4 Lektion 5 Lektion

Läs mer

Se, jag gör allting nytt.

Se, jag gör allting nytt. Se, jag gör allting nytt. I bibelns sista bok, uppenbarelseboken, kan man i ett av de sista kapitlen läsa hur Gud säger Se jag gör allting nytt (Upp 21:5). Jag har burit med mig de orden under en tid.

Läs mer

Eller när man har besiktigat bilen. Vad skönt när man kan åka därifrån och dom hittade ingenting.

Eller när man har besiktigat bilen. Vad skönt när man kan åka därifrån och dom hittade ingenting. Allting nytt Påskdagen 100403 1 Att hitta ingenting kan det va nå`t Det var ju det man gjorde den första påskdagsmorgonen. Man gick till graven där man lagt Jesus och man hittade ingenting. Ibland är det

Läs mer

Välkommen med på resan.

Välkommen med på resan. Välkommen med på resan. Förra året började jag en resa i mitt liv. Nej det handlade inte om en resa mot något geografiskt mål. Drivmedlet var inte bensin och färdmedlet var ingen bil. Resan gick inåt.

Läs mer

Församlingen / Vad då?

Församlingen / Vad då? Församlingen / Vad då? Dela ut ett A4 ark och en penna till alla i gruppen och ha en tejprulle redo. Tejpa fast papperet på allas rygg, ge alla varsin penna. Gå sen runt och skriv något uppmuntrande om

Läs mer

FRÅN IDÉ TILL HANDLING

FRÅN IDÉ TILL HANDLING FRÅN IDÉ TILL HANDLING Om att starta barn och ungdomsarbete Tron är bara halva sanningen Utgiven år 2012 av Frälsningsarméns Ungdomsförbund Innehåll Historisk återblick... 4 Nutid... 4 Kårledare eller

Läs mer

Equmeniakyrkan i Skeppsås. Måltidsgudstjänst - Cafékväll Jordgubbskväll #1 2015

Equmeniakyrkan i Skeppsås. Måltidsgudstjänst - Cafékväll Jordgubbskväll #1 2015 Equmeniakyrkan i Skeppsås Måltidsgudstjänst - Cafékväll Jordgubbskväll #1 2015 Senaste På gång i kyrkan Måltidsgudstjänst Vi startar firandet av påsken på skärtorsdagen med en måltidsgudstjänst i Equmeniakyrkan

Läs mer

Programbladet. Johannebergs Missionskyrka. juni - oktober 2012

Programbladet. Johannebergs Missionskyrka. juni - oktober 2012 Programbladet Johannebergs Missionskyrka juni - oktober 2012 HELGELSE och GENSVAR Jesus sa: Kom och följ mig! (Mark 1:17). Det är Bibelordet framför andra i vår nybildade kyrka: Gemensam framtid. Missionskyrkan,

Läs mer

FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG

FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG FORMAD FÖR KRISTUS IDENTITET - RELATION - MÖJLIGHET Formad för Kristus Förberedd för tjänst Församlingsfakulteten vill att människor formas för Kristus Förberedelse är

Läs mer

Jag minns en sommar för några år sedan. Det var väldigt varmt. Jag orkade inte göra något mer än att sitta på altanen och bara titta ut över sjön.

Jag minns en sommar för några år sedan. Det var väldigt varmt. Jag orkade inte göra något mer än att sitta på altanen och bara titta ut över sjön. Pastorn har ordet SOMMAR är förskingringens tid, då vi flyr ut från våra instängda rum! Allt ska hinnas med, helst ska man besöka släkt och vänner, måla om, renovera och städa. Helst ska barnen ha hunnit

Läs mer

1. Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves.

1. Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves. 1 Tessalonikerbrevet 2 (2:1 16) Apostelns tjänst i Tessalonika 1 Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves. 2 Tidigare hade vi, som ni vet, plågats och misshandlats i Filippi, men

Läs mer

Ny Gästfrihet 1. Ämnet här i dag är Ny gästfrihet

Ny Gästfrihet 1. Ämnet här i dag är Ny gästfrihet Ny Gästfrihet 1 En del tycker att det är bra när alla i församlingen känner alla. Vi har en så bra gemeskap. Alla känner alla. Men egentligen är ju det en brist. Församlingens uppdrag handlar ju om att

Läs mer

Predikan på ELMBV:s årsmöte 2008 BÄRA BÖRDOR!

Predikan på ELMBV:s årsmöte 2008 BÄRA BÖRDOR! - 1 - Predikan på ELMBV:s årsmöte 2008 Gal 6:1-7 BÄRA BÖRDOR! 1 Bröder, om ni kommer på någon med att begå en överträdelse, då skall ni som är andliga människor i mildhet upprätta en sådan. Men se till

Läs mer

indelade efter kyrkoårets olika teman

indelade efter kyrkoårets olika teman indelade efter kyrkoårets olika teman Första söndagen i advent Ett nådens år Du är den som kommer Ett nådens år Fast du som kommer Hosianna Hosianna (kanon) Här är det fest I advent På en vanlig åsna Stenarna

Läs mer

Gyllene regeln i praktiken

Gyllene regeln i praktiken Gyllene regeln i praktiken www.pingstung.se nyheter Ett material för: Läger Barngrupper Skolklassen Församlingen MATERIAL 1) Affischen: Det är coolt 2) Småkort 10x4cm: Det är coolt 3) T-shirt 4) Knapp

Läs mer

LEDARMATERIAL- LÅT MIN TRO VÄXA!

LEDARMATERIAL- LÅT MIN TRO VÄXA! LEDARMATERIAL- LÅT MIN TRO VÄXA! RIKSKOLLEKT SVENSKA KYRKANS UNGA 16:E SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET 20 SEPTEMBER 2015 1 LEDARMATERIAL RIKSKOLLEKT SEXTONDE SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET 20 SEPTEMBER 2015 Låt

Läs mer

Kontakt. Rädsla finns inte i kärleken, utan den fullkomliga kärleken fördriver rädslan. 1 Joh 4:18

Kontakt. Rädsla finns inte i kärleken, utan den fullkomliga kärleken fördriver rädslan. 1 Joh 4:18 Kontakt Mars Juni 2015 Ett programblad från Löfstad kyrkan i samt Gripenbergs & Åsens missionsförsamlingar Rädsla finns inte i kärleken, utan den fullkomliga kärleken fördriver rädslan. 1 Joh 4:18 lofstadkyrkan.se

Läs mer