Växtkraft. I detta nummer

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Växtkraft. I detta nummer"

Transkript

1 Aktuellt från Finspångs Missionsförsamling Årgång 54, nummer 2 Juni - Aug 2012 Växtkraft I detta nummer Inre tillväxt Sid 2 Växtkraft i Finspång Sid 6 En västgöte har kommit till Finspång Sid 7 Bönergårdsprogrammet 2012 Sid 8 Lärjungaskola - vad är det? Sid 9 En bild säger mer än 1000 ord Sid 10 Kyrkor växer ihop Sid 11 Växtkraft i kyrkorna Sid 12

2 Artikel Inre tillväxt. Kan en man som avtjänat ett mångårigt fängelsestraff, en nunna i en indisk storstad och en indisk åldring med en spinnrock lära oss något om tillväxt. Tillväxt är ett populärt ord i våra dagar. Vi förknippar nog oftast ordet med ekonomi. Om värdet av varor och tjänster som byter ägare ökar så fungerar ekonomin och man har tillväxt. Tillväxten innebär att man får mer pengar att fördela, vilket i sin tur borde leda till lyckligare människor. Vi kan ibland få intrycket att det är så det ser ut men det är nog allt för ytligt att beskriva livet enbart utifrån ekonomiska termer. De tre personer jag tänker på i samband med ordet tillväxt är Nelson Mandela, Moder Teresa och Mahatma Gandi. Tre personer som gått till historien som stora personer men inte för att deras liv i första hand inneburit ekonomisk tillväxt. Väljer man att sätta ordet inre framför tillväxt tror jag att vi fångar dessa människor bättre. Nelson Mandela fick tillbringa större delen av sin aktiva tid i fängelse. När han till slut frigavs klev han ut genom fängelseporten som en statsman beredd att räcka en försonande hand till dem som hade förtryckt honom och hans folk. Moder Teresa har gett sitt liv i utgivande tjänst för människor i yttersta utsatthet och slum. Hon har byggt barnhem på olika platser. I Calcutta inrättade hon ett dödens hus där bostadslösa får möjlighet att få någon värdighet under sin sista tid. Mahatma Gandi blev en ledare i Indiens kamp för självständighet, inte genom att tillskansa sig själv makt utan främst vara ett exempel på hur ett samhälle kan byggas av vanliga människor som tar sitt ansvar. Ickevåld och spinnrocken blev hans kännetecken. Jag tror att dessa tre personer är goda exempel på vad inre tillväxt handlar om. De är människor som satsat sina liv i tjänst för andra. De har haft ett mål att förbättra människors livssituation och i sina liv visat hur målet kan nås. De har mött en hård och brutal omgivning med en öppen hand till försoning, till hjälp och omsorg. Bibeln talar om andens frukter som ett resultat av ett liv i Jesu efterföljd. Andens frukter är enligt Galaterbrevet 5:22 kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, ödmjukhet, trofasthet och självbehärskning Kan orden som Gal 5:22 talar om vara en ledstjärna för våra liv? Hur når vi då dit? Jag hörde en gång en berät- Sid2 MISSIONSKYRKAN

3 telse om en man som sade att det kändes som om han hade en ond och en god hund inom sig som kämpade att ta makten över hans liv. Då han fick frågan om vilken hund som segrade svarade han. Den som jag matar mest. Frågan till dig och mig är vart vill vi med våra liv? Vill vi att andens frukter ska bli mer synliga i våra liv? Vill vi föra våra liv i riktning mot mål som blir bestående så handlar det om vad vi fyller våra liv med. Framsidan Växtkraft, kraft att växa, kraft att bryta igenom det som vill hindra, växt trots dåliga förutsättningar Vad kan vi lära av björken som växer rakt igenom asfalten? Göran Hellström Swedbank Fastighetsbyrå Tel Fax e-post: internet: MISSIONSKYRKAN Gunilla Adamsson Diakon med tystnadsplikt Tel: Träffas säkrast tisdagar efter kl 11 på tel Mailadresser se hemsidan Olivia Liebgott Ungdomsledare Tel: Ingvar Stenberg Pastor med tystnadsplikt Tel: Christina Carlsson Värdinna Tel: Ansvarig utgivare: Håkan Rydin Redaktion: Göran Hellström, Anders Ohlsson, Monica Göhl, Anders Karlsson, Simon Holmström, Ingvar Stenberg. Finspångs Missionsförsamling: Slottsvägen 13, Finspång Ordförande: Håkan Rydin Tel Kassör: Sture Schön Tel Plusgiro: Hemsida: Finspångs SMU: Ordförande: Simon Holmström Tel Kassör: Jimmy Engström Tel Postgiro: Telefoner: Missionskyrkan: Lotorps Missionshus Ekum. Bönergården MISSIONSKYRKAN Sid3

4 Program ALLA VÄLKOMNA till samtliga Gudstjänster och samlingar Juni 3 Sön Musikgudstjänst KFUM-kören Örebro Gunilla Adamsson 10 Sön Gudstjänst Simon Holmström 17 Sön Gudstjänst med nattvard Ingvar Stenberg 24 Sön Gudstjänst i S:ta Maria Ingvar Stenberg RPG:s Dagledigträff Samlingar i Missionskyrkan onsdagar kl om inget annat anges i programmet. Före varje samling i Missionskyrkan är det sittgympa i Korpens regi. Den startar kl Upptaktsmöte inför hösten är den 22 augusti kl på Bönergården tillsammans med Lundalspensionärerna Har du frågor, kontakta Harry Persson eller Monica Blomberg Se även missionskyrkans hemsida vår verksamhet/rpg Juli 1 Sön Gemensam gudstjänst i Missionskyrkan Oskar Ohlsson 8 Sön Gemensam gudstjänst i Pingstkyrkan Rolf Urby 15 Sön Gemensam gudstjänst I Baptistkyrkan Rolf Urby 22 Sön Gemensam gudstjänst i Missionskyrkan Oskar Ohlsson 29 Sön Gemensam gudstjänst i Pingstkyrkan Olof Johansson Kvällssyföreningen Symöten i Missionskyrkan Måndagar kl ojämna veckor Start efter sommaruppehåller är måndagen den 27 augusti Familjehems center INSTITUT FÖR UTBILDNING STÖD & HANDLEDNING Sid4 MISSIONSKYRKAN

5 ALLA VÄLKOMNA till samtliga Gudstjänster och samlingar Program Augusti 5 Sön Gemensam gudstjänst i Baptistkyrkan Berit Jansson 12 Sön Gudstjänst, nattvard Ingvar Stenberg 19 Sön Gudstjänst Ingvar Stenberg 26 Sön Gudstjänst SMU 1-2 September Jubileumshelg Misssionskyrkan 20 år 1 Lör Café och Loppis (Inlämning av loppisföremål under veckan före. Kontakta kyrkan via tel 10497) 2 Sön Jubileumsgudstjänst SMU Lotorps Missionshus Tisdagar Nying från 7 år Onsdagar Scout från 10 år. Missionskyrkan Tisdagar Nying Aktiviteter inne och ute för dig som är 7 år eller äldre Torsdagar Heaven Fritidsgård från år Söndagar Söndagsskola 0-8år Söndagsklubben 8-13 år. Grupperna startar efter sommaruppehållet under vecka 35 Att fundera på... Vad betyder Jesus för mig? För mig var han en av de största lärare mänskligheten någonsin har haft. För hans troende är han Guds enfödde son. Kan det faktum, att jag inte accepterar denna tro, göra att Jesus har mer eller mindre inflytande i mitt liv? Är all storhet i hans undervisning och hans lära förbjuden för mig? Jag kan inte tro det. Lotorpsträffen Gemenskapsträffar i Lotorps Missionshus. Tisdagar kl. 14:00 jämna veckor. Start efter sommaruppehållet blir den 4 september Mahatma Gandhi Citat från boken A Golden Treasure of Wisdom - Thoughts & Glipses of life av Mahatma Ghandi An-Jo Hur påverkar Jesus och hans undervisning dig? MISSIONSKYRKAN Sid5

6 Artikel Växtkraft i Finspångs kommun En av de första dagarna som ny i Finspång åkte jag runt och orienterade mig. På ett av husen stod det Aptitkyrkan. Det lät spännande och visst såg jag att någon hade bråkat med bokstäverna och att det egentligen skall stå Baptistkyrkan. Men när ett b saknades och ett s var bortböjt så blev det just Aptitkyrkan. Och tankarna gick igång; Vad har man aptit på i Finspång? Vad är det som växer? En nedåtgående kurva bröts 2008 säger kommunalrådet Anders Härnbro. Jag fick en pratstund med Anders utifrån temat i detta nummer av Missionskyrkans tidning. Från 1975 har det för kommunen varit en nedåtgående kurva. Men efter 2008 så visar det en ny klar inriktning. Kurvan har stabiliserats och visar till och med en svag ökning. Just nu för detta år är det plus 34 st säger Anders. Plus två Total Media till då säger jag eftersom min fru och jag just anmält flyttning till Finspång. Måste bero på att det ur olika synvinklar bedöms vara ett bra boende tänker jag och att det finns starka industrier. Jag nämner att jag hört om att till badet på Arena Grosvad kommer barnfamiljer från grannkommunerna och längre bort. Ja, den satsningen har bidragit till upplevelsen av ett gott boende. För kommunen är det positivt med ökande befolkning men det innebär också att man har behov av fler satsningar, man skulle kunna kalla det växtvärk. Sju förskoleavdelningar har nyöppnat, skolan bör då snart anpassas till fler elever. Gymnasieskolan bör då också på sikt vara intressant. Det verkar nästan vara klart att en ny gymnasieskola skall byggas på stationsområdet, där Curt Nicolinoch kommunala gymnasiet skall finnas tillsammans. Ett annat område för att behålla och öka befolkningsnivån är satsningen på boenden. Jag får reda på att det var flera år sedan det byggdes nya flerfamiljshus men däremot är ett 50-tal villatomter på gång, vilket kräver en hel del av kommunen. Antalet äldre ökar också vilket visar god folkhälsa men innebär att hemtjänsten har måst byggas ut. Att växa som kommun är bra men innebär också behov av satsningar. Finspång är och har alltid varit starkt beroende av sin industri och den är i sin tur starkt beroende av världsekonomin. Ekonomiska krisen 2008 märktes knappast menar Anders Härnbro men dagens ekonomiska situation påverkar och ger en högre arbetslöshet. En industrigren kommer att läggas ner men det sker med god framförhållning vilket ger oss i Finspång en möjlighet att något motverka en negativ utveckling. Den känsla som växt fram sedan 2008 är Vi kan! och det ska gälla även nu, menar Anders. Text & foto Sid6 MISSIONSKYRKAN

7 En västgöte har kommit till Finspång. Artikel Som ny pastor i Missionskyrkan och ny i Finspång vill jag passa på att presentera något om mig själv. Mina föräldrar tyckte jag skulle heta Ingvar. Hur och varför de fastnade för det namnet vet jag inte. Jag har frågat men har inte uppfattat något egentligt klart svar. Som så ofta vid val av namn handlade det nog mycket om känsla och något de hört nån gång. I ett litet konfektionssamhälle, Målsryd en mil sydöst om Borås hade jag mina första 12 år. Just där samhället tog slut och små åkertegar och skogen tog vid har jag mina första minnen. En skola med en klass i varje årskull upp till och med 6:e klass visar att det var ett samhälle med ganska stor närhet till varann. Inte så att alla kände alla men alla i samhället visste var alla bodde. En sådan närhet skapade för mig en trygghet under de åren. Där fanns missionsförsamlingen med sitt ungdomsarbete söndagsskola och VVS Center scout. Det förtroende som vi tre kompisar i 13 års-åldern fick att vara ledarscouter tillsammans med två äldre ledare tror jag var mycket avgörande för mig. Efteråt har jag fått reda på att det var lite diskussion bland några ansvariga i kyrkan om vi unga grabbar skulle få använda en liten lya längst upp på vinden som ledarlokal eller inte. Den som var lite vaktmästare ville det inte. Hon var nog rädd att vi som scouter skulle orsaka brand i kyrkan. Men en annan tongivande farbror i församlingen kom och gav oss en nyckel till kyrkan och önskade oss kraft och välsignelse i vårt ledaruppdrag. Då kändes det som att vi grabbar växte flera decimeter. Jag tror att varje gång jag fått ett förtroende under mina nu drygt 60 år så har jag växt på ett bra sätt. Och jag tror att det är likadant för andra. Våga visa varandra förtroende! Förtroendet att vara pastor fick jag som 27-åring Det har blivit tjänst på platser som Skinnskatteberg, Fagersta, Virsbo i Bergslagen. I distriktet Mälardalen i Missionskyrkan som ledarkonsulent med många läger och kurser tillsammans med unga människor och engagerade ledare har gett mig tilltro till unga människors engagemang för hållbara liv. Det som vi som familj fick vara med om i Kongo -Brazzaville under slutet av 80-talet gav mig ögon och öron för det ömsesidiga beroende av varandra som vi lever med i vår värld. Min fru Aina och jag fick då arbeta med att stötta ledarutbildning och framtagande av material för de som var ledare för barn och ungdom i Evangeliska Kyrkan i Kongo. Vi lärde oss mycket av våra kongovänner. Ibland agerar vi som att vi har mer att lära ut från vår erfarenhet i västvärlden än vi kan lära av andra kulturer och traditioner. Efter åren i Kongo tror jag att det är tvärtom. Vi i vår del av världen behöver mera lyssna och ta till oss från våra vänner från andra kulturer och traditioner. Så växer vi gott tillsammans i fred och förståelse för både oss själva och andra. Ny pastor i Finspångs Missionskyrka MISSIONSKYRKAN Sid7

8 Artikel Bönergården sommaren 2012 Juni 17 juni kl Invigning! Ingvar Stenberg, Ingegerd Egnell, Frälsningsarméns musikkår Sång Samuel Simonsson och Johanna Wejde 19 jun LP-Möte. Alla välkomna! 20 jun MusikCafé Magnus med vänner. Musikfrågesport 22 jun 12, Midsommarafton. RPG håller caféet öppet. Enkel lunch 24 jun Sportsöndag med Kalle Egnell 24 jun Andrum med Håkan Rydin 27 jun MusikCafé Familjerna Eksmo Juli 1 jul Sportsöndag med Kalle Egnell 1 jul Andrum med Bo o Birgitta Artmark 4 jul MusikCafé Roland Axelsson med familj 8 jul Sportsöndag med Kalle Egnell 8 jul Andrum Ringarumssångarna 11 jul MusikCafé Simon Holmström och Emma Alander 15 jul Sportsöndag med Kalle Egnell 15 jul Andrum Monica Blomberg, Magnus Hasselqvist 18 jul MusikCafé Annika Viderstedt. Sjung med! 22 jul Sportsöndag 22 jul Andrum Malena Andersson, Magnus Hasselqvist 30 jul MusikCafé Gunnar & Greta Blomgren 29 jul Sportsöndag 29 jul Andrum Oskar & Hanna Ohlsson Augusti 1 aug MusikCafé Svensk musik i sommarkväll Elin Johansson, Richard Samuelsson. Sång, musik 5 aug Sportsöndag 5 aug Andrum Fredrik & Sofia Wastesson Sjung en ny sång! 7 aug LP-möte. Alla välkomna! 8 aug MusikCafé Familjen Hellgren, multimusikanter, kända från Tv4:s Talang 12 aug Sportsöndag 12 aug Andrum LP-sångarna 15 aug MusikCafé Fridas Band (Pop & Rock) 19 aug Avslutning (G)old Rockers. Allsång med Sofia Wastesson. Arne Ottosson, Ingo Alander 25 aug kl Barnens Lördag! Jörgen Lithell, olika aktiviteter, korv m bröd mm. ALLA VÄLKOMNA Sid8 MISSIONSKYRKAN

9 Lärjungaskola - vad är det? Artikel Telefonintervju mellan Eva Nilsson och Olivia Liebgott. Hej Eva Nilsson! - Hej! Hur mår du? - Jag mår bra. Jag fick tillbaka mitt fysikprov idag, det gick bra så då blir man ju glad! - Vad gjorde du precis innan jag ringde? - Jag höll på att göra hål i papper med en hålslagare. - Bara för skojs skull eller? -Hehe, nej, jag jobbar med administration på SAPA... - Vi har tema växtkraft i detta nummer av tidningen, vad tänker du när jag säger det? - Växtkraft...oj..Hm, Jag tänker nog på mat och näring - och barn. Eftersom att det är du som ringer så tänker jag på det här med tron också...att växa i tro. Då behöver man ju också näring, typ genom predikningar och att läsa Bibeln. - Du har ju gått på den så kallade lärjungaskolan som varit i Missionskyrkan under våren. Berätta lite kort vad det är för något. - En typ av skola i hur man följer Jesus på ett bra sätt, hur man kan leva med sin tro i vardagen så det blir något naturligt. Vi får först undervisning, efter det blir vi indelade i diskussionsgrupper, där man får chans att prata om den undervisning vi fått. Det är en väldigt viktig del tycker jag. Att få prata om det man hört. - Hur har det varit att gå där? - Roligt, spännande och lärorikt. Jag har blivit säkrare i min tro. Vi har fått utrymme att tänka efter själva kring de olika ämnena. Tack vare duktiga talare och diskussionerna efteråt. Det är viktigt att få tänka efter själv och inte bara "acceptera". - Är det något speciellt du tror att du får med dig därifrån? - Vi hade en talare som hette Jenny Fredén på besök, det var en väldigt bra kväll. Den kvällen gjorde att jag fick en bredare bild av vad evangelisation kan vara. Evangelisation är inget man behöver vara rädd för, det är ju helt enkelt bara att stå för sin tro ärligt och uppriktigt i alla lägen. Man kan säga ordet evangelisation har avdramatiserats lite tack vare den undervisningen. Det kommer jag speciellt ta med mig. - På tal om växtkraft. Är lärjungaskolan något man kan koppla till det ordet? - Det tycker jag. Som jag nämnde i början har lärjungaskolan varit en sån där näring till sin tro. Sen fikar vi också, det är ju också näring. - Har du nåt du vill hälsa till våra kära läsare? - Ha ett bra liv! Eva Nilsson och Olivia Liebgott Finspångs Begravningsbyrå MISSIONSKYRKAN Sid9

10 Artikel En bild säger mer än 1000 ord Ett vanligt uttryck är att en bild säger mer en tusen ord. Jag skulle vilja ändra det uttrycket till att en bild säger något annat en tusen ord. I det visuella lämnar vi vår fantasi fri att tolka med de ord vi själva har att tillgå till skillnad från att läsa ord som inte går att ändra i en bok och där vår bild skapas utifrån ordens restriktioner. Jag älskar att fota, det är en del av min vardag och en tidig insikt när jag började jobba i kyrkan var att jag ska använda mina styrkor till min fördel. Därför har jag i många situationer använt just bilder för att tolka min omvärld. När tiden för att göra mitt kandidatexamens arbete kom så var valet att göra en fotoutställning inte långt borta och det är den jag nu kommer berätta om. I vår kommunikation idag så är upp till 65 % av vår kommunikation förmedlat genom kroppspråk. På detta sätt menar jag att kroppspråket också har en viktig funktion i det kristna livet. Vi uttrycker mycket med våra kroppar när vi till exempel ber och sjunger i en gudstjänst. På liknande sätt som våra ord förmedlar den bön och lovsång vi har till Gud så utrycker också våra kroppar samma sak. En människa som är uppfylld av en stark känsla avspeglar ofta den känslan med hela sin kropp. Det du kommer se i bilderna jag kommer sätta upp i slutet av juni i Missionskyrkan är handlingar som man i kristna sammanhang ofta förknippar med det kristna livet, i vardagen eller i gudstjänsten. Jag har placerat dessa handlingar i ovanliga situationer utifrån den frikyrkliga tradition jag kommer från. På detta sätt belyses den enskilda handlingens funktion och ställer frågan till åskådaren. Vad har just denna handling för betydelse i det egna livet? Mitt syfte med detta är att skapa en tankekedja och medvetandegöra handlingarnas värde. Frågan som jag ställer i varje bild är Vart finner jag heligheten? Låt dina egna tankar och ord forma det du ser och lyssna till resultatet. Vem vet, du kanske hittar något nytt. Oskar Ohlsson F R Å N G O L V T I L L T A K A B Finsp. Glasmästeri t e l Sid10 MISSIONSKYRKAN

11 Under Krist Himmelsfärdshelgen var jag i Linköping på den första kyrkokonferensen i samfundet Gemensam Framtid. GF är en sammanslagning av Svenska Baptistsamfundet, Metodistsamfundet och Missionskyrkan. Jag är uppfylld av konferensens alla upplevelser. Allra främst känner jag tacksamhet över att få finnas i ett så stort och fantastiskt sammanhang! Att få vara med och speciellt som ombud, var en stor förmån. Att få träffa gamla bekanta, goa vänner och nya bekantskaper det är en bonus! Onsdagskvällens resumé av Missionskyrkan var en fantastisk kväll! Anders Andersson och Görel Byström-Janarv ledde oss genom Missionskyrkans historia, med hjälp av olika aktörer, från Mor i Vall på 1800-talet, PP Waldeström som satt och funderade i parken på Lidingö, vi mötte hon som varit söndagsskollärare i 40 år, Jan-Erik Wikström berättade om att vara politiker och ordförande, samhällsengage- Kyrkor växer ihop manget som alltid varit angeläget för missionskyrkan, Bo Ohlgren sjöng, Evangelistkvartetten sjöng, vi sjöng sånger och psalmer genom tidens gång, våra systerkyrkor över hela världen presenterades i ett bildspel, vi var till Kongo, vi var på scoutläger.. kvällen var så proffsig och så berörande! Vilket sammanhang VI finns i! Olle Alkholm (biträdande) Sofia Camnerin (biträdande) och Lasse Svensson (kyrkoledare) Konferensens föredragningslista var lång och innehållsrik. Rapport från sakfrågorna kommer i annat forum. Men jag vill ge en bild av att det var en varm och god stämning bland ombuden och alla närvarande. Visst, Missionskyrkan är störst i sammanhanget och Metodister och Baptister är i minoritet men Artikel det fanns ingen känsla av snedfördelningen bland konferensdeltagarna. När kyrkoledarna, Lasse Svensson, Sofia Camnerin och Olle Alkholm valdes var det ett starkt och enhälligt JA! Gudstjänsterna var välbesökta, även Finspångsbor hittade dit! Gudstjänsterna spelades in av SVT, en Gudstjänst har redan sänts, de andra två kommer också att sändas. Vill särskilt rekommendera avslutningshögtiden då Lasse Svensson predikar. Vill man se på datorn så finns konferensen på adress konferens2012 En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar mig, dig och världen. Det finns bara en kyrka, Jesu, Kristi världsvida kyrka, av den är vi en del. Ledorden är: Följa Möta Tjäna - Lära. Detta är visionen och plattformen för vår nya kyrka. Vi i Finspång finns i detta sammanhang! Personliga glimtar från Vi sätter färg på din tillvaro Tel: Daniel Nilsson Tel , MISSIONSKYRKAN Sid11

12 Växtkraft i kyrkorna Artikel När jag frågat runt till en del personer om uppslag under temat växtkraft i Finspång får jag en kommentar att kolla upp. Barnafödandet ökar i Finspång säger någon. Ja det visar sig vara sant. Barnmorskan Monica Olsson tog fram siffror som visar att i östra delen av Östergötland så ligger Finspång i topp i antalet nyinskrivna blivande mödrar och har så gjort de senaste åren var det 177 st, st och redan i år är det 81 st inskrivna vilket pekar på en ytterligare ökning för detta år. En god tilltro till framtiden finns det tydligen. Detta visar sig även slå igenom när jag pratar med Svenska Kyrkan, Pingstkyrkan, Baptistkyrkan och på Frälsningsarmen. Alla nämner särskilt detta med att barngrupper och barnfamiljer har ökat de senaste åren. I Pingstkyrkan finns det enligt pastor Folke Holm en stark positiv grundkänsla. Medlemstalet ligger still på ca 240 st men inriktningen på framtiden är att ha en stil och språk som når barn och barnfamiljer och unga. Sommarläger för barn på Gultebo är mycket uppskattade. Satsningen på möten och social gemenskap i LP-anda har för flera inneburit en fast grund i vardagen. Detta är i fortsatt samarbete med övriga församlingar. I Frälsningsarmén kan man tala om någon form av omstart sedan ett par år tillbaka. Kårledare Sofia Wastesson berättar om ett fördubblat antal regelbundna gudstjänstbesökare, levande kör och flera sociala projekt. Språkträningen med SFI-elever, samtalen och det inbördes stödet i gruppen långtidssjukskrivna kvinnor lyfter Sofia särskilt fram. I Aptitkyrkan, förlåt Baptistkyrkan lyfter pastor Arne Ottosson fram de livsnära smågrupperna. För ca 10 år sedan började ett par grupper i liknande situation som tonårsföräldrar samlas för inbördes stöd och samtal. Idag finns 8-9 grupper med goda erfarenheter av livsnära samtal. Volontärungdom från Indien har arbetet i missionsförsamlingen i några omgångar. Nu går detta vidare med att två ungdomar från Missionsförsamlingen åker till systerkyrkans ungdomsarbete i Pune, i Indien i 3 månader. Den internationella prägeln finns i gudstjänsterna som tolkas till engelska och oftast även till franska. Vingårdens församling fortsätter bjuda in till måltidsgemenskap för personer i utsatta situationer berättar Erik Paulsson. I bönestudiegruppen varje vecka finner flera sin kraft och inspiration. Svenska Kyrkan arbetar om sin situation inför framtiden. Församlingar slås samman till större enheter. Risinge, Skedevi-Regna och Hällestad församlingar försvinner och växer ihop till Finspångs församling. Foto: G Hellström Sid12 MISSIONSKYRKAN

Gå ut. i hela din värld

Gå ut. i hela din värld Gå ut i hela din värld 2 Introduktion Välkommen till undervisningen Gå ut i hela din värld. Det är väl investerad tid. Vi vet att Gud kommer att välsigna dig som tar denna tid att låta dig utrustas. Satsa

Läs mer

25 frågor och svar om. katolsk tro

25 frågor och svar om. katolsk tro 25 frågor och svar om katolsk tro Innehållsförteckning 1. Vem är Gud? 2. Vem är Jesus? 3. Vad är Kyrkan? 4. Tillber katoliker Maria? 5. Är allt som står i Bibeln bokstavligen sant? 6. Varför behövs påven?

Läs mer

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser 14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser Ett stort TACK till alla er som varit med och delat med er av era erfarenheter från Ellen,

Läs mer

Café Innegården en välkomnande oas Kyrkokonferensen i Karlstad Använd Missionsgåvan och Kyrkoavgiften!

Café Innegården en välkomnande oas Kyrkokonferensen i Karlstad Använd Missionsgåvan och Kyrkoavgiften! Mötesplatsen En tidning från Karlstads missionsförsamling Nr 2 april - juni 2013 Café Innegården en välkomnande oas Kyrkokonferensen i Karlstad Använd Missionsgåvan och Kyrkoavgiften! Föreståndartankar

Läs mer

Församlingsblad. Eskilstuna Missionsförsamling och SMU. Nr 3 2012 Årgång 75

Församlingsblad. Eskilstuna Missionsförsamling och SMU. Nr 3 2012 Årgång 75 Församlingsblad Nr 3 2012 Årgång 75 juni 2012 - sept 2012 Eskilstuna Missionsförsamling och SMU Årets konfirmander Gemenskap och mångfald Gry har landat och trivs Kalender och notiser 1 Gemenskap och mångfald

Läs mer

Konsten att leva. www.motesplatsbromma.com. 17 november Öppet seminarium med Börge Ring: Konsten att leva nu utan att vika för det svåra.

Konsten att leva. www.motesplatsbromma.com. 17 november Öppet seminarium med Börge Ring: Konsten att leva nu utan att vika för det svåra. Skapa gott liv Andrum Öppna seminarier om livet Kurs i Konsten att Leva Alpha-kurser Alla-kan-sjunga-kör Livets pärlor Den inre resan Mansfrukostar Pilgrimskurs Pilgrimsvandring Spa för själen Sinnesrogudstjänst

Läs mer

Helt i Guds hand. Reflektioner kring Bibeln och människan

Helt i Guds hand. Reflektioner kring Bibeln och människan Helt i Guds hand Reflektioner kring Bibeln och människan Här följer några tankar kring Bibelns sätt att beskriva detta att vara en människa. Något om glädjen, kampen och det unika värde som människan bär

Läs mer

Medljus. Flera generationer sjunger i kören Sidan 3 Hur hel kan man bli? Sidorna 4-5 Vilka döljer sig i redaktionen? Sidorna 8-9

Medljus. Flera generationer sjunger i kören Sidan 3 Hur hel kan man bli? Sidorna 4-5 Vilka döljer sig i redaktionen? Sidorna 8-9 Medljus Nyheter från Linköpings Missionsförsamling och Equmenia Nummer 7 OKTOBER 2014 Flera generationer sjunger i kören Sidan 3 Hur hel kan man bli? Sidorna 4-5 Vilka döljer sig i redaktionen? Sidorna

Läs mer

Kom och följ mig. Söndagsskolan 2015. Utbildningsresurser för ungdomar

Kom och följ mig. Söndagsskolan 2015. Utbildningsresurser för ungdomar Kom och följ mig Söndagsskolan 2015 Utbildningsresurser för ungdomar inlärning och undervisning till omvändelse Söndagsskolan 2015 Utgiven av Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga 2014 Intellectual

Läs mer

Använd av Gud. Av: Johannes Djerf

Använd av Gud. Av: Johannes Djerf Använd av Gud Av: Johannes Djerf Under den här adventstiden så har vi talat om en sak. Guds angelägenhet att få komma nära ditt liv. Vi har talat om Jesus som sann konung och Gud, som kommer ridandes in

Läs mer

Att vara förebedjare ett material från Livskraft Norr

Att vara förebedjare ett material från Livskraft Norr Att vara förebedjare ett material från Livskraft Norr 1. Inledande tankar om förbön Först och främst uppmanar jag till bön och åkallan, till förbön och tacksägelse för alla människor (1 Tim 2:1). Denna

Läs mer

PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING

PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING Ett studiematerial om att hantera svåra psykiska besvär Tommy Engman Studiematerialet är framtaget av Återhämtningsprojektet, som är ett samarbete mellan Riksförbundet för Social

Läs mer

anna olofsson & michaela neumann JAG ÄR MoDIGARE NU En kreativ handbok i drama

anna olofsson & michaela neumann JAG ÄR MoDIGARE NU En kreativ handbok i drama anna olofsson & michaela neumann JAG ÄR MoDIGARE NU En kreativ handbok i drama Kontakta oss gärna! Anna: anna.olofsson.dramapedagog@gmail.com Michaela: mikkan.neumann@gmail.com Du kan beställa Jag är modigare

Läs mer

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. MAN VI U INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. Länsstyrelsen Östergötland Handbok: Man vill ju finnas! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

Läs mer

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta Otrygghet är att ha ett bultande hjärta En undersökning om ungdomar som går i gymnasiesärskolan och deras upplevelser av mobbning, hot och våld. Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion

Läs mer

Det goda mötet. Samtalscirklar runt bemötande. Studiematerial

Det goda mötet. Samtalscirklar runt bemötande. Studiematerial Det goda mötet Samtalscirklar runt bemötande Studiematerial Samtalscirklar runt bemötande En studieplan Detta är en studieplan för dig som ska deltaga i samtalscirklar runt bemötandefrågor. Vi kommer att

Läs mer

Lars-Åke Anderssons predikan, söndagen den 18 augusti, innan mässan på Inspirationshelgen.

Lars-Åke Anderssons predikan, söndagen den 18 augusti, innan mässan på Inspirationshelgen. Lars-Åke Anderssons predikan, söndagen den 18 augusti, innan mässan på Inspirationshelgen. Följ mig - i kraften För precis 30 år sedan, 3:e söndagen i augusti 1983, blev jag här på Storstrand presenterad

Läs mer

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling Sida2 BAS ABC Några grunder för BAS grupper i Lidköpings församling En BAS grupp är en grupp i församlingen. Där man på ett nära sätt kan träffas

Läs mer

Barnmöteslektioner som fungerar

Barnmöteslektioner som fungerar Barnmöteslektioner som fungerar 1 Presentation Lektioner som fungerar 2 Förord 2 Innan ni börjar 3 Bibelns syn på barn 6 2 De fyra viktigaste 4 lektioner 7 Till dig som ledare 7 1. Gud älskar mig 8 2.

Läs mer

VAD KAN EN SKOLA VARA? Glimtar från en gymnasieskola på väg mot framtiden PROVUPPLAGA PETER BECKER ANNELIE DREWSEN

VAD KAN EN SKOLA VARA? Glimtar från en gymnasieskola på väg mot framtiden PROVUPPLAGA PETER BECKER ANNELIE DREWSEN VAD KAN EN SKOLA VARA? Glimtar från en gymnasieskola på väg mot framtiden PROVUPPLAGA PETER BECKER ANNELIE DREWSEN Vad kan en skola vara? 2 Peter Becker och Annelie Drewsen Vad kan en skola vara? Glimtar

Läs mer

Bygg upp ditt tempel!

Bygg upp ditt tempel! Bygg upp ditt tempel! Av: Johannes Djerf År 586 f kr. Så hade Babylons arméer lagt Jerusalems tempel i ruiner. Guds hus, beviset på Guds närvaro bland dem var förstört. Men några årtionden senare omkring

Läs mer

Hur du kan uppleva Guds kärlek och förlåtelse Häfte 1 av Bill Bright (Detta häfte finns att köpa hos www.agapesverige.se)

Hur du kan uppleva Guds kärlek och förlåtelse Häfte 1 av Bill Bright (Detta häfte finns att köpa hos www.agapesverige.se) Hur du kan uppleva Guds kärlek och förlåtelse Häfte 1 av Bill Bright (Detta häfte finns att köpa hos www.agapesverige.se) Innehållsförteckning Inledning I. Det största äventyret Andliga kristnas inflytande

Läs mer

EN TIDNING FRÅN KYRKANS AKADEMIKERFÖRBUND NR

EN TIDNING FRÅN KYRKANS AKADEMIKERFÖRBUND NR Kyrkfack EN TIDNING FRÅN KYRKANS AKADEMIKERFÖRBUND NR 3 2014 KyrkAs FÖRBUNDSfullmäktige ROLF, ELISABETH OCH ANGELINA: OM DET GODA medarbetarskapet KARIN KARLSTRÖM OM PSYKOLOGISKA ASPEKTER PÅ LÖNEN: Då

Läs mer

100 sätt att börja Älska sig själv

100 sätt att börja Älska sig själv 100 sätt att börja Älska sig själv Ta inte dig själv på för stort allvar! Det leder aldrig till något bra, haha. Om du kan skratta åt sig själv, är du på god väg. Bli kär i dig själv. Tänk på vad som gör

Läs mer

Unga som har sex mot ersättning

Unga som har sex mot ersättning Unga som har sex mot ersättning En kunskapsöversikt till stöd och hjälp Linda Jonsson och Caroline Engvall Socialsekreterare, fältassistenter och kuratorer på ungdomsmottagningar och många fler möter

Läs mer

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell Det här är Kungsbacka kommuns styrmodell innehåll Kapitel 1 Visionen pekar ut riktningen 4 Så här styrs Kungsbacka 6 Kapitel 2 Politikerna i KF styr på olika sätt 8 Kapitel 3 Så styr politikerna i nämnderna

Läs mer

Tänk om han också fått chansen att komma hit

Tänk om han också fått chansen att komma hit Åtta män berättar om sig själva och mötet med Manscentrum i Haninge Tänk om han också fått chansen att komma hit En reflektion från en av de intervjuade männen vars kompis satt häktad för misshandel av

Läs mer

SPRICKOR ETT MATERIAL INFÖR TRE DAGAR -14

SPRICKOR ETT MATERIAL INFÖR TRE DAGAR -14 SPRICKOR ETT MATERIAL INFÖR TRE DAGAR -14 PÅSKKONFERENS - 17-20 APRIL 2014 - KUNGSPORTEN HUSKVARNA FÖR UNGT FOLK NYFIKNA PÅ VAD PÅSKEN HANDLAR OM 10 ÅR Detta enkla material vill ge ungdomsledare och ungdomsgrupper

Läs mer

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige RÄDDA BARNEN 2014 1 Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer

Läs mer

Upp till dans! En etnologisk iakttagelse. Inledning. Av Maria Ek

Upp till dans! En etnologisk iakttagelse. Inledning. Av Maria Ek Upp till dans! En etnologisk iakttagelse Av Maria Ek Ett konstprojekt i samarbete med Östhammars kommuns kultur-och fritidsförvaltning genom kulturrådets satsning Kultur för Äldre, samt Kultur i Länet,

Läs mer