Växtkraft. I detta nummer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Växtkraft. I detta nummer"

Transkript

1 Aktuellt från Finspångs Missionsförsamling Årgång 54, nummer 2 Juni - Aug 2012 Växtkraft I detta nummer Inre tillväxt Sid 2 Växtkraft i Finspång Sid 6 En västgöte har kommit till Finspång Sid 7 Bönergårdsprogrammet 2012 Sid 8 Lärjungaskola - vad är det? Sid 9 En bild säger mer än 1000 ord Sid 10 Kyrkor växer ihop Sid 11 Växtkraft i kyrkorna Sid 12

2 Artikel Inre tillväxt. Kan en man som avtjänat ett mångårigt fängelsestraff, en nunna i en indisk storstad och en indisk åldring med en spinnrock lära oss något om tillväxt. Tillväxt är ett populärt ord i våra dagar. Vi förknippar nog oftast ordet med ekonomi. Om värdet av varor och tjänster som byter ägare ökar så fungerar ekonomin och man har tillväxt. Tillväxten innebär att man får mer pengar att fördela, vilket i sin tur borde leda till lyckligare människor. Vi kan ibland få intrycket att det är så det ser ut men det är nog allt för ytligt att beskriva livet enbart utifrån ekonomiska termer. De tre personer jag tänker på i samband med ordet tillväxt är Nelson Mandela, Moder Teresa och Mahatma Gandi. Tre personer som gått till historien som stora personer men inte för att deras liv i första hand inneburit ekonomisk tillväxt. Väljer man att sätta ordet inre framför tillväxt tror jag att vi fångar dessa människor bättre. Nelson Mandela fick tillbringa större delen av sin aktiva tid i fängelse. När han till slut frigavs klev han ut genom fängelseporten som en statsman beredd att räcka en försonande hand till dem som hade förtryckt honom och hans folk. Moder Teresa har gett sitt liv i utgivande tjänst för människor i yttersta utsatthet och slum. Hon har byggt barnhem på olika platser. I Calcutta inrättade hon ett dödens hus där bostadslösa får möjlighet att få någon värdighet under sin sista tid. Mahatma Gandi blev en ledare i Indiens kamp för självständighet, inte genom att tillskansa sig själv makt utan främst vara ett exempel på hur ett samhälle kan byggas av vanliga människor som tar sitt ansvar. Ickevåld och spinnrocken blev hans kännetecken. Jag tror att dessa tre personer är goda exempel på vad inre tillväxt handlar om. De är människor som satsat sina liv i tjänst för andra. De har haft ett mål att förbättra människors livssituation och i sina liv visat hur målet kan nås. De har mött en hård och brutal omgivning med en öppen hand till försoning, till hjälp och omsorg. Bibeln talar om andens frukter som ett resultat av ett liv i Jesu efterföljd. Andens frukter är enligt Galaterbrevet 5:22 kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, ödmjukhet, trofasthet och självbehärskning Kan orden som Gal 5:22 talar om vara en ledstjärna för våra liv? Hur når vi då dit? Jag hörde en gång en berät- Sid2 MISSIONSKYRKAN

3 telse om en man som sade att det kändes som om han hade en ond och en god hund inom sig som kämpade att ta makten över hans liv. Då han fick frågan om vilken hund som segrade svarade han. Den som jag matar mest. Frågan till dig och mig är vart vill vi med våra liv? Vill vi att andens frukter ska bli mer synliga i våra liv? Vill vi föra våra liv i riktning mot mål som blir bestående så handlar det om vad vi fyller våra liv med. Framsidan Växtkraft, kraft att växa, kraft att bryta igenom det som vill hindra, växt trots dåliga förutsättningar Vad kan vi lära av björken som växer rakt igenom asfalten? Göran Hellström Swedbank Fastighetsbyrå Tel Fax e-post: internet: MISSIONSKYRKAN Gunilla Adamsson Diakon med tystnadsplikt Tel: Träffas säkrast tisdagar efter kl 11 på tel Mailadresser se hemsidan Olivia Liebgott Ungdomsledare Tel: Ingvar Stenberg Pastor med tystnadsplikt Tel: Christina Carlsson Värdinna Tel: Ansvarig utgivare: Håkan Rydin Redaktion: Göran Hellström, Anders Ohlsson, Monica Göhl, Anders Karlsson, Simon Holmström, Ingvar Stenberg. Finspångs Missionsförsamling: Slottsvägen 13, Finspång Ordförande: Håkan Rydin Tel Kassör: Sture Schön Tel Plusgiro: Hemsida: Finspångs SMU: Ordförande: Simon Holmström Tel Kassör: Jimmy Engström Tel Postgiro: Telefoner: Missionskyrkan: Lotorps Missionshus Ekum. Bönergården MISSIONSKYRKAN Sid3

4 Program ALLA VÄLKOMNA till samtliga Gudstjänster och samlingar Juni 3 Sön Musikgudstjänst KFUM-kören Örebro Gunilla Adamsson 10 Sön Gudstjänst Simon Holmström 17 Sön Gudstjänst med nattvard Ingvar Stenberg 24 Sön Gudstjänst i S:ta Maria Ingvar Stenberg RPG:s Dagledigträff Samlingar i Missionskyrkan onsdagar kl om inget annat anges i programmet. Före varje samling i Missionskyrkan är det sittgympa i Korpens regi. Den startar kl Upptaktsmöte inför hösten är den 22 augusti kl på Bönergården tillsammans med Lundalspensionärerna Har du frågor, kontakta Harry Persson eller Monica Blomberg Se även missionskyrkans hemsida vår verksamhet/rpg Juli 1 Sön Gemensam gudstjänst i Missionskyrkan Oskar Ohlsson 8 Sön Gemensam gudstjänst i Pingstkyrkan Rolf Urby 15 Sön Gemensam gudstjänst I Baptistkyrkan Rolf Urby 22 Sön Gemensam gudstjänst i Missionskyrkan Oskar Ohlsson 29 Sön Gemensam gudstjänst i Pingstkyrkan Olof Johansson Kvällssyföreningen Symöten i Missionskyrkan Måndagar kl ojämna veckor Start efter sommaruppehåller är måndagen den 27 augusti Familjehems center INSTITUT FÖR UTBILDNING STÖD & HANDLEDNING Sid4 MISSIONSKYRKAN

5 ALLA VÄLKOMNA till samtliga Gudstjänster och samlingar Program Augusti 5 Sön Gemensam gudstjänst i Baptistkyrkan Berit Jansson 12 Sön Gudstjänst, nattvard Ingvar Stenberg 19 Sön Gudstjänst Ingvar Stenberg 26 Sön Gudstjänst SMU 1-2 September Jubileumshelg Misssionskyrkan 20 år 1 Lör Café och Loppis (Inlämning av loppisföremål under veckan före. Kontakta kyrkan via tel 10497) 2 Sön Jubileumsgudstjänst SMU Lotorps Missionshus Tisdagar Nying från 7 år Onsdagar Scout från 10 år. Missionskyrkan Tisdagar Nying Aktiviteter inne och ute för dig som är 7 år eller äldre Torsdagar Heaven Fritidsgård från år Söndagar Söndagsskola 0-8år Söndagsklubben 8-13 år. Grupperna startar efter sommaruppehållet under vecka 35 Att fundera på... Vad betyder Jesus för mig? För mig var han en av de största lärare mänskligheten någonsin har haft. För hans troende är han Guds enfödde son. Kan det faktum, att jag inte accepterar denna tro, göra att Jesus har mer eller mindre inflytande i mitt liv? Är all storhet i hans undervisning och hans lära förbjuden för mig? Jag kan inte tro det. Lotorpsträffen Gemenskapsträffar i Lotorps Missionshus. Tisdagar kl. 14:00 jämna veckor. Start efter sommaruppehållet blir den 4 september Mahatma Gandhi Citat från boken A Golden Treasure of Wisdom - Thoughts & Glipses of life av Mahatma Ghandi An-Jo Hur påverkar Jesus och hans undervisning dig? MISSIONSKYRKAN Sid5

6 Artikel Växtkraft i Finspångs kommun En av de första dagarna som ny i Finspång åkte jag runt och orienterade mig. På ett av husen stod det Aptitkyrkan. Det lät spännande och visst såg jag att någon hade bråkat med bokstäverna och att det egentligen skall stå Baptistkyrkan. Men när ett b saknades och ett s var bortböjt så blev det just Aptitkyrkan. Och tankarna gick igång; Vad har man aptit på i Finspång? Vad är det som växer? En nedåtgående kurva bröts 2008 säger kommunalrådet Anders Härnbro. Jag fick en pratstund med Anders utifrån temat i detta nummer av Missionskyrkans tidning. Från 1975 har det för kommunen varit en nedåtgående kurva. Men efter 2008 så visar det en ny klar inriktning. Kurvan har stabiliserats och visar till och med en svag ökning. Just nu för detta år är det plus 34 st säger Anders. Plus två Total Media till då säger jag eftersom min fru och jag just anmält flyttning till Finspång. Måste bero på att det ur olika synvinklar bedöms vara ett bra boende tänker jag och att det finns starka industrier. Jag nämner att jag hört om att till badet på Arena Grosvad kommer barnfamiljer från grannkommunerna och längre bort. Ja, den satsningen har bidragit till upplevelsen av ett gott boende. För kommunen är det positivt med ökande befolkning men det innebär också att man har behov av fler satsningar, man skulle kunna kalla det växtvärk. Sju förskoleavdelningar har nyöppnat, skolan bör då snart anpassas till fler elever. Gymnasieskolan bör då också på sikt vara intressant. Det verkar nästan vara klart att en ny gymnasieskola skall byggas på stationsområdet, där Curt Nicolinoch kommunala gymnasiet skall finnas tillsammans. Ett annat område för att behålla och öka befolkningsnivån är satsningen på boenden. Jag får reda på att det var flera år sedan det byggdes nya flerfamiljshus men däremot är ett 50-tal villatomter på gång, vilket kräver en hel del av kommunen. Antalet äldre ökar också vilket visar god folkhälsa men innebär att hemtjänsten har måst byggas ut. Att växa som kommun är bra men innebär också behov av satsningar. Finspång är och har alltid varit starkt beroende av sin industri och den är i sin tur starkt beroende av världsekonomin. Ekonomiska krisen 2008 märktes knappast menar Anders Härnbro men dagens ekonomiska situation påverkar och ger en högre arbetslöshet. En industrigren kommer att läggas ner men det sker med god framförhållning vilket ger oss i Finspång en möjlighet att något motverka en negativ utveckling. Den känsla som växt fram sedan 2008 är Vi kan! och det ska gälla även nu, menar Anders. Text & foto Sid6 MISSIONSKYRKAN

7 En västgöte har kommit till Finspång. Artikel Som ny pastor i Missionskyrkan och ny i Finspång vill jag passa på att presentera något om mig själv. Mina föräldrar tyckte jag skulle heta Ingvar. Hur och varför de fastnade för det namnet vet jag inte. Jag har frågat men har inte uppfattat något egentligt klart svar. Som så ofta vid val av namn handlade det nog mycket om känsla och något de hört nån gång. I ett litet konfektionssamhälle, Målsryd en mil sydöst om Borås hade jag mina första 12 år. Just där samhället tog slut och små åkertegar och skogen tog vid har jag mina första minnen. En skola med en klass i varje årskull upp till och med 6:e klass visar att det var ett samhälle med ganska stor närhet till varann. Inte så att alla kände alla men alla i samhället visste var alla bodde. En sådan närhet skapade för mig en trygghet under de åren. Där fanns missionsförsamlingen med sitt ungdomsarbete söndagsskola och VVS Center scout. Det förtroende som vi tre kompisar i 13 års-åldern fick att vara ledarscouter tillsammans med två äldre ledare tror jag var mycket avgörande för mig. Efteråt har jag fått reda på att det var lite diskussion bland några ansvariga i kyrkan om vi unga grabbar skulle få använda en liten lya längst upp på vinden som ledarlokal eller inte. Den som var lite vaktmästare ville det inte. Hon var nog rädd att vi som scouter skulle orsaka brand i kyrkan. Men en annan tongivande farbror i församlingen kom och gav oss en nyckel till kyrkan och önskade oss kraft och välsignelse i vårt ledaruppdrag. Då kändes det som att vi grabbar växte flera decimeter. Jag tror att varje gång jag fått ett förtroende under mina nu drygt 60 år så har jag växt på ett bra sätt. Och jag tror att det är likadant för andra. Våga visa varandra förtroende! Förtroendet att vara pastor fick jag som 27-åring Det har blivit tjänst på platser som Skinnskatteberg, Fagersta, Virsbo i Bergslagen. I distriktet Mälardalen i Missionskyrkan som ledarkonsulent med många läger och kurser tillsammans med unga människor och engagerade ledare har gett mig tilltro till unga människors engagemang för hållbara liv. Det som vi som familj fick vara med om i Kongo -Brazzaville under slutet av 80-talet gav mig ögon och öron för det ömsesidiga beroende av varandra som vi lever med i vår värld. Min fru Aina och jag fick då arbeta med att stötta ledarutbildning och framtagande av material för de som var ledare för barn och ungdom i Evangeliska Kyrkan i Kongo. Vi lärde oss mycket av våra kongovänner. Ibland agerar vi som att vi har mer att lära ut från vår erfarenhet i västvärlden än vi kan lära av andra kulturer och traditioner. Efter åren i Kongo tror jag att det är tvärtom. Vi i vår del av världen behöver mera lyssna och ta till oss från våra vänner från andra kulturer och traditioner. Så växer vi gott tillsammans i fred och förståelse för både oss själva och andra. Ny pastor i Finspångs Missionskyrka MISSIONSKYRKAN Sid7

8 Artikel Bönergården sommaren 2012 Juni 17 juni kl Invigning! Ingvar Stenberg, Ingegerd Egnell, Frälsningsarméns musikkår Sång Samuel Simonsson och Johanna Wejde 19 jun LP-Möte. Alla välkomna! 20 jun MusikCafé Magnus med vänner. Musikfrågesport 22 jun 12, Midsommarafton. RPG håller caféet öppet. Enkel lunch 24 jun Sportsöndag med Kalle Egnell 24 jun Andrum med Håkan Rydin 27 jun MusikCafé Familjerna Eksmo Juli 1 jul Sportsöndag med Kalle Egnell 1 jul Andrum med Bo o Birgitta Artmark 4 jul MusikCafé Roland Axelsson med familj 8 jul Sportsöndag med Kalle Egnell 8 jul Andrum Ringarumssångarna 11 jul MusikCafé Simon Holmström och Emma Alander 15 jul Sportsöndag med Kalle Egnell 15 jul Andrum Monica Blomberg, Magnus Hasselqvist 18 jul MusikCafé Annika Viderstedt. Sjung med! 22 jul Sportsöndag 22 jul Andrum Malena Andersson, Magnus Hasselqvist 30 jul MusikCafé Gunnar & Greta Blomgren 29 jul Sportsöndag 29 jul Andrum Oskar & Hanna Ohlsson Augusti 1 aug MusikCafé Svensk musik i sommarkväll Elin Johansson, Richard Samuelsson. Sång, musik 5 aug Sportsöndag 5 aug Andrum Fredrik & Sofia Wastesson Sjung en ny sång! 7 aug LP-möte. Alla välkomna! 8 aug MusikCafé Familjen Hellgren, multimusikanter, kända från Tv4:s Talang 12 aug Sportsöndag 12 aug Andrum LP-sångarna 15 aug MusikCafé Fridas Band (Pop & Rock) 19 aug Avslutning (G)old Rockers. Allsång med Sofia Wastesson. Arne Ottosson, Ingo Alander 25 aug kl Barnens Lördag! Jörgen Lithell, olika aktiviteter, korv m bröd mm. ALLA VÄLKOMNA Sid8 MISSIONSKYRKAN

9 Lärjungaskola - vad är det? Artikel Telefonintervju mellan Eva Nilsson och Olivia Liebgott. Hej Eva Nilsson! - Hej! Hur mår du? - Jag mår bra. Jag fick tillbaka mitt fysikprov idag, det gick bra så då blir man ju glad! - Vad gjorde du precis innan jag ringde? - Jag höll på att göra hål i papper med en hålslagare. - Bara för skojs skull eller? -Hehe, nej, jag jobbar med administration på SAPA... - Vi har tema växtkraft i detta nummer av tidningen, vad tänker du när jag säger det? - Växtkraft...oj..Hm, Jag tänker nog på mat och näring - och barn. Eftersom att det är du som ringer så tänker jag på det här med tron också...att växa i tro. Då behöver man ju också näring, typ genom predikningar och att läsa Bibeln. - Du har ju gått på den så kallade lärjungaskolan som varit i Missionskyrkan under våren. Berätta lite kort vad det är för något. - En typ av skola i hur man följer Jesus på ett bra sätt, hur man kan leva med sin tro i vardagen så det blir något naturligt. Vi får först undervisning, efter det blir vi indelade i diskussionsgrupper, där man får chans att prata om den undervisning vi fått. Det är en väldigt viktig del tycker jag. Att få prata om det man hört. - Hur har det varit att gå där? - Roligt, spännande och lärorikt. Jag har blivit säkrare i min tro. Vi har fått utrymme att tänka efter själva kring de olika ämnena. Tack vare duktiga talare och diskussionerna efteråt. Det är viktigt att få tänka efter själv och inte bara "acceptera". - Är det något speciellt du tror att du får med dig därifrån? - Vi hade en talare som hette Jenny Fredén på besök, det var en väldigt bra kväll. Den kvällen gjorde att jag fick en bredare bild av vad evangelisation kan vara. Evangelisation är inget man behöver vara rädd för, det är ju helt enkelt bara att stå för sin tro ärligt och uppriktigt i alla lägen. Man kan säga ordet evangelisation har avdramatiserats lite tack vare den undervisningen. Det kommer jag speciellt ta med mig. - På tal om växtkraft. Är lärjungaskolan något man kan koppla till det ordet? - Det tycker jag. Som jag nämnde i början har lärjungaskolan varit en sån där näring till sin tro. Sen fikar vi också, det är ju också näring. - Har du nåt du vill hälsa till våra kära läsare? - Ha ett bra liv! Eva Nilsson och Olivia Liebgott Finspångs Begravningsbyrå MISSIONSKYRKAN Sid9

10 Artikel En bild säger mer än 1000 ord Ett vanligt uttryck är att en bild säger mer en tusen ord. Jag skulle vilja ändra det uttrycket till att en bild säger något annat en tusen ord. I det visuella lämnar vi vår fantasi fri att tolka med de ord vi själva har att tillgå till skillnad från att läsa ord som inte går att ändra i en bok och där vår bild skapas utifrån ordens restriktioner. Jag älskar att fota, det är en del av min vardag och en tidig insikt när jag började jobba i kyrkan var att jag ska använda mina styrkor till min fördel. Därför har jag i många situationer använt just bilder för att tolka min omvärld. När tiden för att göra mitt kandidatexamens arbete kom så var valet att göra en fotoutställning inte långt borta och det är den jag nu kommer berätta om. I vår kommunikation idag så är upp till 65 % av vår kommunikation förmedlat genom kroppspråk. På detta sätt menar jag att kroppspråket också har en viktig funktion i det kristna livet. Vi uttrycker mycket med våra kroppar när vi till exempel ber och sjunger i en gudstjänst. På liknande sätt som våra ord förmedlar den bön och lovsång vi har till Gud så utrycker också våra kroppar samma sak. En människa som är uppfylld av en stark känsla avspeglar ofta den känslan med hela sin kropp. Det du kommer se i bilderna jag kommer sätta upp i slutet av juni i Missionskyrkan är handlingar som man i kristna sammanhang ofta förknippar med det kristna livet, i vardagen eller i gudstjänsten. Jag har placerat dessa handlingar i ovanliga situationer utifrån den frikyrkliga tradition jag kommer från. På detta sätt belyses den enskilda handlingens funktion och ställer frågan till åskådaren. Vad har just denna handling för betydelse i det egna livet? Mitt syfte med detta är att skapa en tankekedja och medvetandegöra handlingarnas värde. Frågan som jag ställer i varje bild är Vart finner jag heligheten? Låt dina egna tankar och ord forma det du ser och lyssna till resultatet. Vem vet, du kanske hittar något nytt. Oskar Ohlsson F R Å N G O L V T I L L T A K A B Finsp. Glasmästeri t e l Sid10 MISSIONSKYRKAN

11 Under Krist Himmelsfärdshelgen var jag i Linköping på den första kyrkokonferensen i samfundet Gemensam Framtid. GF är en sammanslagning av Svenska Baptistsamfundet, Metodistsamfundet och Missionskyrkan. Jag är uppfylld av konferensens alla upplevelser. Allra främst känner jag tacksamhet över att få finnas i ett så stort och fantastiskt sammanhang! Att få vara med och speciellt som ombud, var en stor förmån. Att få träffa gamla bekanta, goa vänner och nya bekantskaper det är en bonus! Onsdagskvällens resumé av Missionskyrkan var en fantastisk kväll! Anders Andersson och Görel Byström-Janarv ledde oss genom Missionskyrkans historia, med hjälp av olika aktörer, från Mor i Vall på 1800-talet, PP Waldeström som satt och funderade i parken på Lidingö, vi mötte hon som varit söndagsskollärare i 40 år, Jan-Erik Wikström berättade om att vara politiker och ordförande, samhällsengage- Kyrkor växer ihop manget som alltid varit angeläget för missionskyrkan, Bo Ohlgren sjöng, Evangelistkvartetten sjöng, vi sjöng sånger och psalmer genom tidens gång, våra systerkyrkor över hela världen presenterades i ett bildspel, vi var till Kongo, vi var på scoutläger.. kvällen var så proffsig och så berörande! Vilket sammanhang VI finns i! Olle Alkholm (biträdande) Sofia Camnerin (biträdande) och Lasse Svensson (kyrkoledare) Konferensens föredragningslista var lång och innehållsrik. Rapport från sakfrågorna kommer i annat forum. Men jag vill ge en bild av att det var en varm och god stämning bland ombuden och alla närvarande. Visst, Missionskyrkan är störst i sammanhanget och Metodister och Baptister är i minoritet men Artikel det fanns ingen känsla av snedfördelningen bland konferensdeltagarna. När kyrkoledarna, Lasse Svensson, Sofia Camnerin och Olle Alkholm valdes var det ett starkt och enhälligt JA! Gudstjänsterna var välbesökta, även Finspångsbor hittade dit! Gudstjänsterna spelades in av SVT, en Gudstjänst har redan sänts, de andra två kommer också att sändas. Vill särskilt rekommendera avslutningshögtiden då Lasse Svensson predikar. Vill man se på datorn så finns konferensen på adress konferens2012 En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar mig, dig och världen. Det finns bara en kyrka, Jesu, Kristi världsvida kyrka, av den är vi en del. Ledorden är: Följa Möta Tjäna - Lära. Detta är visionen och plattformen för vår nya kyrka. Vi i Finspång finns i detta sammanhang! Personliga glimtar från Vi sätter färg på din tillvaro Tel: Daniel Nilsson Tel , MISSIONSKYRKAN Sid11

12 Växtkraft i kyrkorna Artikel När jag frågat runt till en del personer om uppslag under temat växtkraft i Finspång får jag en kommentar att kolla upp. Barnafödandet ökar i Finspång säger någon. Ja det visar sig vara sant. Barnmorskan Monica Olsson tog fram siffror som visar att i östra delen av Östergötland så ligger Finspång i topp i antalet nyinskrivna blivande mödrar och har så gjort de senaste åren var det 177 st, st och redan i år är det 81 st inskrivna vilket pekar på en ytterligare ökning för detta år. En god tilltro till framtiden finns det tydligen. Detta visar sig även slå igenom när jag pratar med Svenska Kyrkan, Pingstkyrkan, Baptistkyrkan och på Frälsningsarmen. Alla nämner särskilt detta med att barngrupper och barnfamiljer har ökat de senaste åren. I Pingstkyrkan finns det enligt pastor Folke Holm en stark positiv grundkänsla. Medlemstalet ligger still på ca 240 st men inriktningen på framtiden är att ha en stil och språk som når barn och barnfamiljer och unga. Sommarläger för barn på Gultebo är mycket uppskattade. Satsningen på möten och social gemenskap i LP-anda har för flera inneburit en fast grund i vardagen. Detta är i fortsatt samarbete med övriga församlingar. I Frälsningsarmén kan man tala om någon form av omstart sedan ett par år tillbaka. Kårledare Sofia Wastesson berättar om ett fördubblat antal regelbundna gudstjänstbesökare, levande kör och flera sociala projekt. Språkträningen med SFI-elever, samtalen och det inbördes stödet i gruppen långtidssjukskrivna kvinnor lyfter Sofia särskilt fram. I Aptitkyrkan, förlåt Baptistkyrkan lyfter pastor Arne Ottosson fram de livsnära smågrupperna. För ca 10 år sedan började ett par grupper i liknande situation som tonårsföräldrar samlas för inbördes stöd och samtal. Idag finns 8-9 grupper med goda erfarenheter av livsnära samtal. Volontärungdom från Indien har arbetet i missionsförsamlingen i några omgångar. Nu går detta vidare med att två ungdomar från Missionsförsamlingen åker till systerkyrkans ungdomsarbete i Pune, i Indien i 3 månader. Den internationella prägeln finns i gudstjänsterna som tolkas till engelska och oftast även till franska. Vingårdens församling fortsätter bjuda in till måltidsgemenskap för personer i utsatta situationer berättar Erik Paulsson. I bönestudiegruppen varje vecka finner flera sin kraft och inspiration. Svenska Kyrkan arbetar om sin situation inför framtiden. Församlingar slås samman till större enheter. Risinge, Skedevi-Regna och Hällestad församlingar försvinner och växer ihop till Finspångs församling. Foto: G Hellström Sid12 MISSIONSKYRKAN

Vision. Pingstkyrkan Alingsås Landskyrkoallén 4

Vision. Pingstkyrkan Alingsås Landskyrkoallén 4 Pingstkyrkans Vision Vi vill forma Alingsås framtid genom att vara en stor kyrka som har avgörande betydelse i stan. I vardagen vill vi lyssna, höras och vara en given tillgång. Söndagens gudstjänst och

Läs mer

Gott och blandat. I detta nummer

Gott och blandat. I detta nummer Aktuellt från Finspångs Missionsförsamling Årgång 54, nummer 1 Mar - Maj 2012 Gott och blandat I detta nummer 100 dagar med Jesus Sid 2 Cellgrupper en slags gruppterapi Sid 4 Sockerrör och skolhem för

Läs mer

i Centrumkyrkan Tumba händer nr , 2 september 14 oktober

i Centrumkyrkan Tumba händer nr , 2 september 14 oktober i Centrumkyrkan Tumba händer nr 3 2012, 2 september 14 oktober DETTA PROGRAMBLAD är en hälsning till dig från Centrumkyrkan i Tumba. Du hittar den i centrum, Gröndalsvägen 10. Du är varmt välkommen till

Läs mer

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer.

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. R I F T A M N IO N 0 O 2 K 5 1 0 2 6 1 SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. Så mycket mer än

Läs mer

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling Sida2 BAS ABC Några grunder för BAS grupper i Lidköpings församling En BAS grupp är en grupp i församlingen. Där man på ett nära sätt kan träffas

Läs mer

Inte helt 100! Jonsereds Missionskyrka

Inte helt 100! Jonsereds Missionskyrka Inte helt 100! Jonsereds Missionskyrka Jonsereds Missionskyrka 1912-2012 Jonsereds missionsförsamling är en kristen kyrka med närmare 90 medlemmar, alltså ännu inte helt 100, men på god väg och vi vill

Läs mer

Avskiljning av missionär

Avskiljning av missionär Avskiljning av missionär Anvisningar I Kyrkokonferensens samlade gemenskap av församlingar avskiljs kvinnor och män till särskilda tjänster. Det kan gälla redan ordinerade medarbetare som diakoner och

Läs mer

Söndagen den 20 september kommer Kvillsfors Missionsförsamling att byta namn till Equmeniakyrkan Kvillsfors. Bakgrunden är att Svenska Missionskyrkan

Söndagen den 20 september kommer Kvillsfors Missionsförsamling att byta namn till Equmeniakyrkan Kvillsfors. Bakgrunden är att Svenska Missionskyrkan Söndagen den 20 september kommer Kvillsfors Missionsförsamling att byta namn till Equmeniakyrkan Kvillsfors. Bakgrunden är att Svenska Missionskyrkan 2011 gick samman med Metodistkyrkan i Sverige och Svenska

Läs mer

Församlingsordning för Abrahamsbergskyrkans församling (förslag 3 okt)

Församlingsordning för Abrahamsbergskyrkans församling (förslag 3 okt) Församlingsordning för Abrahamsbergskyrkans församling (förslag 3 okt) Församlingsordning för Abrahamsbergskyrkans församling antagen vid årsmöte 2013-03- XX Abrahamsbergskyrkans församling har antagit

Läs mer

PULSGRUPPER HUR GÖR MAN OCH VARFÖR?

PULSGRUPPER HUR GÖR MAN OCH VARFÖR? PER PULSGRUP CH VARFÖR? HUR GÖR MAN O VARFÖR PULS? PULSGRUPP- VAD ÄR DET? Och varför ska vi ha det? Två relevanta och bra frågor som vi som jobbar med Puls-Tro och Idrott får ganska ofta. De frågorna försöker

Läs mer

Försam lings nytt. Bibel ordet. Vetlanda Alliansförsamling. I detta nummer, bl a: Se oss på: http://www.vetlandaallianskyrka.se

Försam lings nytt. Bibel ordet. Vetlanda Alliansförsamling. I detta nummer, bl a: Se oss på: http://www.vetlandaallianskyrka.se Försam lings nytt Nr: 34 program mars april 2014 I detta nummer, bl a: Från pastorns penna Barn o Ungdomsverksamheten Program för mars, april 2014 Ekonomi Vision och mål (måldokument) Annonser mm. mm.

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

Nattvardsfirande utanför kyrkorummet

Nattvardsfirande utanför kyrkorummet Nattvardsfirande utanför kyrkorummet Anvisningar Delandet av brödet och vinet har sin grund i passionsberättelsen. I sin sista måltid visade Jesus hur han genom att ge sitt liv räcker liv till människorna.

Läs mer

Barnvälsignelse Anvisningar Ordning

Barnvälsignelse Anvisningar Ordning Barnvälsignelse Anvisningar Den teologiska grunden för barnvälsignelsen grundar sig i att Jesus tog barnen i famnen och välsignade dem. Jesus visade att Guds rike hör barnen till. Det är en del av Guds

Läs mer

Dopgudstjänst SAMLING

Dopgudstjänst SAMLING Dopgudstjänst Psalm SAMLING Inledningsord och tackbön I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Gud vill att vi skall leva i gemenskap med honom. Därför har han sänt sin Son, Jesus Kristus, för att

Läs mer

WESLEYKYRKA. Malmö Metodistförsamling. PROGRAM 16 februari - 15 april 2012. - en Oas på Limhamn. www.wesleykyrkan.se

WESLEYKYRKA. Malmö Metodistförsamling. PROGRAM 16 februari - 15 april 2012. - en Oas på Limhamn. www.wesleykyrkan.se WESLEYKYRKA Malmö Metodistförsamling PROGRAM 16 februari - 15 april 2012 www.wesleykyrkan.se Torsdag 16 februari WESLEYKYRKAN GUDSTJÄ STER OCH SAMLI GAR Söndag 19 februari 11:00 Gudstjänst med temat Trygghet

Läs mer

Februari Maj 2015 INTERVJU MED MARTA KARLSSON

Februari Maj 2015 INTERVJU MED MARTA KARLSSON Februari Maj 2015 INTERVJU MED MARTA KARLSSON Marta, du är anställd på Equmeniakyrkans Region Nord. När började du där och vad har du för arbetsuppgifter? - Jag började jobba i september, men tjuvstartade

Läs mer

VI SÖKER DIG SOM: o Har ett hjärta för barn och ungdomar och vill bli en del av deras vardag här i Vännäs.

VI SÖKER DIG SOM: o Har ett hjärta för barn och ungdomar och vill bli en del av deras vardag här i Vännäs. VI SÖKER DIG SOM: o Har ett hjärta för barn och ungdomar och vill bli en del av deras vardag här i Vännäs. o Är trygg i din egen tro och vill och kan dela den med andra. o Vill vara spindeln i nätet för

Läs mer

ÄLSKA GUD - ÄLSKA MÄNNISKOR

ÄLSKA GUD - ÄLSKA MÄNNISKOR ÄLSKA GUD - ÄLSKA MÄNNISKOR församlingsbl ade t ma j -Juni 2010 2 fö r sa m lingsb l ade t m a j -j u n i 2010 REDAKTION / FÖRSAMLINGSKONTAKT Stefan Beimark - Ansv.utg...016-702 22 Therese Ehrlin - Redaktör...016-42

Läs mer

Möten berikar. I detta nummer

Möten berikar. I detta nummer Aktuellt från Finspångs Missionsförsamling Årgång 52, nummer 2 Juni 2010 - Aug 2010 I detta nummer Vart går vägen sid 2 Australien tur och retur sid 4 Gå med dig sid 5 Bönergården vårt gemensamma sommarhem

Läs mer

November / december 2013

November / december 2013 November / december 2013 Vid den tiden utfärdade kejsar Augustus en förordning om att hela världen skulle skattskrivas. Det var den första skattskrivningen, och den hölls när Quirinius var ståthållare

Läs mer

Ta steget! Konfirmation 2015/16. Järfälla kyrka Kyrkvägen 8. Maria kyrka Vasavägen 25. S:t Lukas kyrka Svarvargränd 1. Viksjö kyrka Agrargränd 2

Ta steget! Konfirmation 2015/16. Järfälla kyrka Kyrkvägen 8. Maria kyrka Vasavägen 25. S:t Lukas kyrka Svarvargränd 1. Viksjö kyrka Agrargränd 2 Ta steget! Järfälla kyrka Kyrkvägen 8 Maria kyrka Vasavägen 25 S:t Lukas kyrka Svarvargränd 1 Viksjö kyrka Agrargränd 2 Konfirmation 2015/16 Varför konfirmation? Konfirmandtiden är ett fantastiskt tillfälle

Läs mer

oktober november december Församlings bladet nassjoalliansbaptist NÄSSJÖ Allians & Baptist FÖRSAMLING

oktober november december Församlings bladet   nassjoalliansbaptist NÄSSJÖ Allians & Baptist FÖRSAMLING Församlings bladet oktober november december 2015 NÄSSJÖ Allians & Baptist FÖRSAMLING www.nabf.se www.facebook.se/ nassjoalliansbaptist Nässjö Allians- och Baptistförsamling Pastor Anders Meyer tel: 076-942

Läs mer

Guds mål är att RÄDDA MÄNNISKORNA 2005-11-22

Guds mål är att RÄDDA MÄNNISKORNA 2005-11-22 Guds mål är att RÄDDA MÄNNISKORNA 2005-11-22 Guds mål är att rädda människorna Människans väg till räddning Det är 4 steg du som människa tar för att bli räddad. 1. Du möter på olika sätt budskapet om

Läs mer

KONFIRMATION. södra Öland

KONFIRMATION. södra Öland KONFIRMATION södra Öland Jag är jätteglad att jag valde att konfirmera mig. Man får jättemånga nya kompisar. Man pratar om olika viktiga saker och får flera perspektiv eftersom man är så många. Det är

Läs mer

Vi ber under fastan. Bibelläsning och Bön under 8 veckor. 18 feb 12 april 2015 Kyrkan vid Brommaplan

Vi ber under fastan. Bibelläsning och Bön under 8 veckor. 18 feb 12 april 2015 Kyrkan vid Brommaplan 1 Vi ber under fastan Bibelläsning och Bön under 8 veckor 18 feb 12 april 2015 Kyrkan vid Brommaplan Bibelläsning och bön under fastan 2015 2 Fastan en tid för omvändelse bön och eftertanke. Sedan 300-talet

Läs mer

Programblad för Valdshult Öreryds missionsförsamlingar

Programblad för Valdshult Öreryds missionsförsamlingar Programblad för Valdshult Öreryds missionsförsamlingar Mars Juni 2011 Snö och kyla, tö, halka och is. Denna vinter har vi verkligen fått smaka på båda delarna i fullt måtto. Och än är inte vintern slut.

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL EFS-KYRKAN HELSINGBORG

VÄLKOMMEN TILL EFS-KYRKAN HELSINGBORG TA GÄRNA MED MIG HEM! VÄLKOMMEN TILL EFS-KYRKAN HELSINGBORG EN GUIDE TILL EFS-KYRKAN HELSINGBORG Fr.o.m. september 2016 Jesus talade åter till dem och sade: Jag är världens ljus. Den som följer mig skall

Läs mer

Söndagsskolan och LoveNepal. sid12

Söndagsskolan och LoveNepal. sid12 Söndagsskolan och LoveNepal sid12 1 2 Den Helige Ande - Vår Hjälpare Nu går jag till honom som har sänt mig, och ingen av er frågar mig: Vart går du? Men eftersom jag har sagt er detta, är era hjärtan

Läs mer

Hur blir man kristen? Christian Mölk

Hur blir man kristen? Christian Mölk Hur blir man kristen? Christian Mölk 1. Guds avbild Gud skapade ursprungligen människan som sin avbild. Gud vill ha en kärleksfull gemenskap med oss och till en början hade människan en fridfull tillvaro

Läs mer

FÖRSAMLINGS. bladet. september oktober. NÄSSJÖ. Allians & Baptist FÖRSAMLING

FÖRSAMLINGS. bladet. september oktober.  NÄSSJÖ. Allians & Baptist FÖRSAMLING FÖRSAMLINGS bladet www.nabf.se NÄSSJÖ Allians & Baptist FÖRSAMLING september oktober 2013 Nässjö Allians- och Baptistförsamling Pastor Anders Meyer tel: 076-94 222 70 e-post: anders.meyer@spray.se SJUKSKRIVEN

Läs mer

FÖRSAMLINGSBLAD P I N G S T K Y R K A N. april - maj. februari T O L L A R P - K R I S T I A N S T A D

FÖRSAMLINGSBLAD P I N G S T K Y R K A N. april - maj. februari T O L L A R P - K R I S T I A N S T A D FÖRSAMLINGSBLAD april - maj februari 2015 P I N G S T K Y R K A N T O L L A R P - K R I S T I A N S T A D Det är femtio dagar mellan Påsk och Pingst, två av våra största kristna högtider. Tiden mellan

Läs mer

Guds Ande påverkar allt!

Guds Ande påverkar allt! Guds Ande påverkar allt! Av: Johannes Djerf I fredags kväll så var jag inbjuden till Rydaholm och tonårsgruppen i kyrkan där för att tala om relationer och sex. Och jag förstår om ni undrar om det var

Läs mer

längtan, relationer, bön, Ande, tro, Kyrka, Jesus, hopp, identitet, 2014-2015 längtan, relationer, bön, Ande, tro, Kyrka, Jesus, hopp, identitet,

längtan, relationer, bön, Ande, tro, Kyrka, Jesus, hopp, identitet, 2014-2015 längtan, relationer, bön, Ande, tro, Kyrka, Jesus, hopp, identitet, längtan, relationer, bön, Ande, tro, Kyrka, Jesus, hopp, identitet, livsviktigt, Gud, smärta,framtid.. längtan, relationer, bön, Ande, tro, Kyrka, Jesus, hopp, identitet, livsviktigt, Gud, smärta,framtid..

Läs mer

En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar - mig, dig och världen.

En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar - mig, dig och världen. En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar - mig, dig och världen. Equmeniakyrkan är en ung kyrka i Sverige med en nästan 200-årig historia. Tillsammans med miljarder kristna över hela

Läs mer

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11)

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11) 5. Söndagen under året (år C) (10 februari 2013) Fiskfångsten: Följ mig! Tidsram: 20-25 minuter. Luk 5:1-11 Fiskfångsten. De första lärjungarna En gång när han stod vid Gennesaretsjön och folket trängde

Läs mer

Bön för vår kyrka och vår värld

Bön för vår kyrka och vår värld Bön för vår kyrka och vår värld Bönen Vår viktigaste uppgift som kristna är att söka Gud, att låta hans kärleks eld tändas och brinna i våra hjärtan. Bön är att befinna sig i den älskande Gudens ansiktes

Läs mer

Tonår. Julmarknad. PIRATLÄGER juni Välkommen! Välkommen till...

Tonår. Julmarknad. PIRATLÄGER juni Välkommen! Välkommen till... 3 8 ANSLAGSTAVLAN DAGLEDIGA Vi samlas kring kaffeborden för gemenskap och för att lyssna till något program Tid: kl.12:00-14:00 4 September Vardagstro och en ko Elisabeth Ingvarsson 2 Oktober Kuba - berättelse

Läs mer

På gång i Centrumkyrkan September 2015-Januari 2016

På gång i Centrumkyrkan September 2015-Januari 2016 - Vi vill hjälpa människor hitta fram - På gång i Centrumkyrkan September 2015-Januari 2016 Frukta inte, ty jag är med dig, se dig inte ängsligt om, ty jag är din Gud. Jag styrker dig, jag hjälper dig,

Läs mer

EFS Hörbykrets Juni-September 2017

EFS Hörbykrets Juni-September 2017 EFS Hörbykrets Juni-September 2017 Framtiden är ljus! Något som jag har börjat tänka på mer och mer är att vi har en ljus framtid! Vi har en fantastisk framtid framför oss! Vi som har Jesus i våra hjärtan

Läs mer

Dece Dec mb e er e

Dece Dec mb e er e December 2016 Hösttankar från pastorn. I Johannesevangeliets inledning finns de kända orden: Och ljuset lyser i mörkret, och mörkret har inte övervunnit det. Så här i hösttider behöver jag de orden. Missförstå

Läs mer

Församlingsordning för Uppsala Missionsförsamling

Församlingsordning för Uppsala Missionsförsamling Församlingsordning för Uppsala Missionsförsamling Församlingsordning för Uppsala Missionsförsamling antagen vid årsmöte 2008-03-01 och församlingsmöte 2008-05-25 samt ändrad vid årsmöte 2009-03-07 och

Läs mer

CENTRUMKYRKAN. i Skånes Fagerhult MARS-MAJ 2012 VÄLKOMMEN

CENTRUMKYRKAN. i Skånes Fagerhult MARS-MAJ 2012 VÄLKOMMEN CENTRUMKYRKAN i Skånes Fagerhult MARS-MAJ 2012 VÄLKOMMEN TÄNKVÄRT Har du förstått Min Gud, har jag funnit min Glädje Min Gud, han har gett oss av sin Fröjd Av nåden så måste jag medge, att har man Jesus

Läs mer

Vandring. I detta nummer

Vandring. I detta nummer Aktuellt från Finspångs Missionsförsamling Årgång 56, nummer 2 Juni - Aug 2014 Vandring I detta nummer Nomad eller pilgrim Sid 3 Vandring i två dimensioner Sid 4 Att följa sitt hjärta Sid 5 Nära marken

Läs mer

Jag kallar er vänner. Joh 15:15 En vägledning till församlingar som söker vänner i andra länder

Jag kallar er vänner. Joh 15:15 En vägledning till församlingar som söker vänner i andra länder Jag kallar er vänner Joh 15:15 En vägledning till församlingar som söker vänner i andra länder 1 Biblisk grund Den missionssyn som vuxit fram i Svenska Missionskyrkan när det gäller relationen till kyrkor

Läs mer

Tureholms kyrkan n. januari-april 2013

Tureholms kyrkan n. januari-april 2013 Tureholms kyrkan n januari-april 2013 Jag tror himlen finns redan här överallt, där Jesus är Herre i hjärta och hem. Jag tror himlen sedan blir mer än jag tror, ja, mer än min vackraste dröm här på jord.

Läs mer

2013/2014. www.bibelskolagoteborg.se

2013/2014. www.bibelskolagoteborg.se 2013/2014 www.bibelskolagoteborg.se Välkommen till Bibelskola Göteborg! Bibelskola Göteborg vill vara en bibelskola där du får växa i ditt personliga liv som kristen, där du får hjälp att leva och växa

Läs mer

ÄLSKA GUD - ÄLSKA MÄNNISKOR

ÄLSKA GUD - ÄLSKA MÄNNISKOR ÄLSKA GUD - ÄLSKA MÄNNISKOR F Ö R SA M L I N G S B L A D E T D E CE M B E R - FE B R UA R I 2014 2 F Ö R S A M L I N G S B L A D E T D E C- F E B 2014 REDAKTION / FÖRSAMLINGSKONTAKT Samuel Rönnbrink -

Läs mer

Remiss svar Ny gemensam kyrka.

Remiss svar Ny gemensam kyrka. Gamla Uppsala Missionsförsamling 20101001 FÖRSLAG Remiss svar Ny gemensam kyrka. Remiss från Metodistkyrkan i Sverige, Svenska Baptistsamfundet och Svenska Missionskyrkan. Ett förslag till svar på remissen

Läs mer

Bikt och bot Anvisningar

Bikt och bot Anvisningar Bikt och bot Anvisningar Som kyrka, församling och kristna har vi fått Guds uppdrag att leva i, och leva ut Guds vilja till frälsning för hela världen. Vår Skapare, Befriare och Livgivare återupprättar.

Läs mer

Tunadalskyrkan, Köping Lärjungskap del 7, Alla har något att bidra med 1 Kor 14:26

Tunadalskyrkan, Köping Lärjungskap del 7, Alla har något att bidra med 1 Kor 14:26 1 Tunadalskyrkan, Köping 161204 Lärjungskap del 7, Alla har något att bidra med 1 Kor 14:26 Jag fick ett telefonsamtal häromdagen från någon som höll på med en uppgift i religion och som skulle jämföra

Läs mer

IMMANUELSKYRKAN SKÖVDE. Mars Maj 2014. www.imkskovde.se. Equmeniakyrkan

IMMANUELSKYRKAN SKÖVDE. Mars Maj 2014. www.imkskovde.se. Equmeniakyrkan IMMANUELSKYRKAN SKÖVDE Mars Maj 2014 Equmeniakyrkan www.imkskovde.se Skövde Missionsförsamling & Equmenia Skövde Kungsgatan 17, 541 31 SKÖVDE Telefon: 0500-41 04 21 Hemsida: www.imkskovde.se Pastor & Församlingsföreståndare

Läs mer

PREDIKAN OM GUDS RIKE Söndagen den 16 nov i Sankt Lars kyrka, av Annika Vårblom Sandström

PREDIKAN OM GUDS RIKE Söndagen den 16 nov i Sankt Lars kyrka, av Annika Vårblom Sandström Dagens evangelietext är ur Lukas evangelium, kap 17, vers 20-30 De första verserna lyder : Tillfrågad av fariséerna om när Guds rike skulle komma svarade han (Jesus):Guds rike kommer inte på ett sådant

Läs mer

Välkomnande av nya medlemmar

Välkomnande av nya medlemmar Välkomnande av nya medlemmar Anvisningar Församlingen välkomnar som medlem var och en som bekänner Jesus Kristus som Frälsare och Herre samt är döpt. Församlingen kan ge möjlighet till medlemskap i väntan

Läs mer

Ägget som ruvas av Anden Tjänstegåvorna, del 1 Av: Johannes Djerf

Ägget som ruvas av Anden Tjänstegåvorna, del 1 Av: Johannes Djerf Ägget som ruvas av Anden Tjänstegåvorna, del 1 Av: Johannes Djerf Jag har den stora förmånen att under vissa morgnar under dagens första timmar få titta på barnkanalen på tv med min äldsta dotter. Det

Läs mer

Om att bli mer lik Gud och sig själv.

Om att bli mer lik Gud och sig själv. Om att bli mer lik Gud och sig själv. 2 Helgjuten Om att bli lik Gud och sig själv 3 Jonas Lundkvist equmenia 2012 Grafisk form & Illustration: Rebecca Miana Olsson Första utgåvan equmenia Box 14038, 167

Läs mer

Ordning för dopgudstjänst

Ordning för dopgudstjänst Ordning för dopgudstjänst Inledningsord och tackbön P I Faderns och sonens och den helige Andes namn. Gud vill att vi ska leva i gemenskap med honom. Därför har han sänt sin son, Jesus Kristus, för att

Läs mer

September Vecka 36 Vecka 37 Vecka 38 Vecka 39 Oktober Vecka 40

September Vecka 36 Vecka 37 Vecka 38 Vecka 39 Oktober Vecka 40 September Vecka 36 Tisdag 5/9 12 och 16,30. Bön och fasta 18,30 Tonår Onsdag 6/9 18,30 Israel ett Guds mirakel Torsdag 7/9 10,00 Gemensam bön i Hamnkyrkan Söndag 10/9 10,00 Gudstjänst. Ellen Lorentzon.

Läs mer

i Centrumkyrkan Tumba händer nr 1 2014, 23 februari 25 maj

i Centrumkyrkan Tumba händer nr 1 2014, 23 februari 25 maj i Centrumkyrkan Tumba händer nr 1 2014, 23 februari 25 maj DETTA PROGRAMBLAD är en hälsning till dig från Centrumkyrkan i Tumba, som du hittar i centrum, Gröndalsvägen 10. Du är varmt välkommen till de

Läs mer

FÖRSAMLINGSBLAD FÖR EQUMENIAKYRKAN PÅ SÖDRA DAL Juni - September 2017

FÖRSAMLINGSBLAD FÖR EQUMENIAKYRKAN PÅ SÖDRA DAL Juni - September 2017 FÖRSAMLINGSBLAD FÖR EQUMENIAKYRKAN PÅ SÖDRA DAL Juni - September 2017 Jag tycker nog att jag har skapligt bra lokalsinne, jag brukar inte gå vilse. Men visst händer det ändå ibland att jag tappar riktningen,

Läs mer

Lärjungaskap / Följ mig

Lärjungaskap / Följ mig Lärjungaskap / Följ mig Dela in gruppen i par och bind för ögonen på en av de två i paret. Låt den andra personen leda den med förbundna ögon runt i huset och utomhus, genom trädgården, till exempel, och

Läs mer

1 Syfte 3 2 Vision 3 3 Vår historia 3. 4 Vår gemensamma tro 3. 4.1 Bibeln 4 4.2 Undervisning 4 4.3 Bönen 5 4.4 Gudtjänst 5 4.

1 Syfte 3 2 Vision 3 3 Vår historia 3. 4 Vår gemensamma tro 3. 4.1 Bibeln 4 4.2 Undervisning 4 4.3 Bönen 5 4.4 Gudtjänst 5 4. Församlingsordning Innehållsförteckning 1 Syfte 3 2 Vision 3 3 Vår historia 3 4 Vår gemensamma tro 3 4.1 Bibeln 4 4.2 Undervisning 4 4.3 Bönen 5 4.4 Gudtjänst 5 4.5 Mission 5 5 Gemensamma handlingar 6

Läs mer

Remiss svar: Ny gemensam kyrka.

Remiss svar: Ny gemensam kyrka. 20101014 Remiss svar: Ny gemensam kyrka. Från Gamla Uppsala Missionsförsamling. Beslut vid församlingsmöte. Remiss från Metodistkyrkan i Sverige, Svenska Baptistsamfundet och Svenska Missionskyrkan. Några

Läs mer

Juni. Juli. Augusti. Vecka 26 Onsdag 28/6 18,30 Bibel och bön Torsdag 29/6 10,00 Gemensam bön i Kyrkans Hus

Juni. Juli. Augusti. Vecka 26 Onsdag 28/6 18,30 Bibel och bön Torsdag 29/6 10,00 Gemensam bön i Kyrkans Hus Juni Vecka 23 Onsdag 7/6 18,30 Bibel och Bön Torsdag 8/6 10,00 Gemensam bön i Kyrkans Hus Söndag 11/6 10,00 Gudstjänst. P-O Svensson. Dop. Sång Annika Lindh & Lisa Josefsson Vecka 24 Onsdag 14/6 18,30

Läs mer

Oktober - November 2015

Oktober - November 2015 Oktober - November 2015 Pingstkyrkan Ed Till sist, bli starka i Herren och i hans väldiga kraft. Ta på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp. Vi kämpar inte mot kött

Läs mer

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Vi har under de senaste två söndagarna talat om längtan efter liv i den kristna tron. Längtan efter Guds Helige Ande och att fortsätta bygga

Läs mer

IMMANUELSKYRKAN. www.imkskovde.se. December 2014 - Februari 2015 SKÖVDE. Equmeniakyrkan

IMMANUELSKYRKAN. www.imkskovde.se. December 2014 - Februari 2015 SKÖVDE. Equmeniakyrkan IMMANUELSKYRKAN SKÖVDE December 2014 - Februari 2015 Equmeniakyrkan www.imkskovde.se Omslagsbilden: Välkommen in i värmen i Immanuelskyrkan! Skövde Missionsförsamling & Equmenia Skövde Kungsgatan 17, 541

Läs mer

Galaterbrevet Del 12) 5:9-16 Undervisning: Chuck Smith

Galaterbrevet Del 12) 5:9-16 Undervisning: Chuck Smith Galaterbrevet Del 12) 5:9-16 Undervisning: Chuck Smith Lite surdeg syrar hela degen. Gal 5:9 Om du öppnar upp dörren och tillåter ett litet fel, kommer detta snart att förstoras. På grund av bristerna

Läs mer

Ett brev till en vän som tror att bara vuxna kan döpas

Ett brev till en vän som tror att bara vuxna kan döpas Ett brev till en vän som tror att bara vuxna kan döpas Samtal om dopet undviks numera ofta. Det verkar som om man har gett upp när det gäller att bli enig om vad Bibeln lär om dopet. Är verkligen Bibeln

Läs mer

Missionskyrkan Gråbo

Missionskyrkan Gråbo Missionskyrkan Gråbo PROGRAMBLAD 161201-170131 Ny medarbetare Carina Hult börjar som ny pastor i vår församling den 1 december. Carina kommer närmast från Tabernaklet i Göteborg, där hon arbetat som deltidspastor.

Läs mer

Vill du vara med och älska Vännäs?

Vill du vara med och älska Vännäs? Missionskyrkan Vännäs är en växande gemenskap mitt i samhället. Vi vill fungera som ett andligt hem för alla och har därför ett mångsidigt arbete. Vill du vara med och älska Vännäs? Vi söker PASTOR www.missionskyrkanvannas.se

Läs mer

En del av något större

En del av något större Aktuellt från Finspångs Missionsförsamling En del av Equmeniakyrkan Årgång 58, nummer 2 Juni - Aug 2016 En del av något större I detta nummer Du är en bra människa Sid 3 Att få vara del av något större

Läs mer

Vecka Tänd ett ljus

Vecka Tänd ett ljus Vecka 49 2015 Tänd ett ljus Även om det kommer att bli mörkare ytterligare ett par veckor känns det ändå som om det vänt. I och med alla tända ljus blir det inte alldeles mörkt. Varje år påminns man om

Läs mer

DEL AV GEMENSKAPEN. Kyrkan är Guds famn och familj

DEL AV GEMENSKAPEN. Kyrkan är Guds famn och familj Medlemskap DEL AV GEMENSKAPEN Kyrkan är Guds famn och familj Varje år finns en majoritet av kyrkans nära sju miljoner medlemmar med i något av kyrkans sammanhang. Det kan vara i den lilla kören på landet,

Läs mer

Sommarblad från kyrkorna i Kållered

Sommarblad från kyrkorna i Kållered Sommarblad från kyrkorna i Kållered www.metodistkyrkan.se www.svenskakyrkan.se/kallered www.kallered.missionskyrkan.se Hej då Tomas! Tack för ditt fantastiska och mångåriga goda arbete i Kållered. Sju

Läs mer

Tunadalskyrkan Tema: Att vara lärjunge del 3 1 Petr 2:4-10 Vår andliga identitet

Tunadalskyrkan Tema: Att vara lärjunge del 3 1 Petr 2:4-10 Vår andliga identitet 1 Tunadalskyrkan 160925 Tema: Att vara lärjunge del 3 1 Petr 2:4-10 Vår andliga identitet Dotter, syster, hustru, svärmor, svärdotter, mormor, pastor, kantor, körsångare ja listan kan göras lång på vem

Läs mer

Vecka En vanlig vecka BIBELPLAN FÖR Januari 8 Markus 3 9 Lukas 3: Psalm 89

Vecka En vanlig vecka BIBELPLAN FÖR Januari 8 Markus 3 9 Lukas 3: Psalm 89 Vecka 1 2016 En vanlig vecka Efter alla helgdagar och alla festligheter kan man längta efter en helt vanlig vecka. Det blev en mycket god julfest på Trettondagen. Tack ni alla som kom och medverkade på

Läs mer

Församlingen är en fri församling och medlem i Pingst fria församlingar i samverkan och i Trossamfundet

Församlingen är en fri församling och medlem i Pingst fria församlingar i samverkan och i Trossamfundet FÖRSAMLINGSORDNING Församlingens existens och grund vilar på Jesus Kristus. Från Bibeln, som vi tror är Guds ord, hämtar vi vår tro och vår lära. Vi är en del av den världs- vida kyrkan och bekänner en

Läs mer

Välkommen till 100% konfirmand

Välkommen till 100% konfirmand Välkommen! 2016-2017 2 Välkommen till 100% konfirmand Så här fungerar det! Du som konfirmand skall samla ihop minst 100 poäng! Det finns 4 olika block. se sida 5, blocken har mellan 40-50 möjliga poäng

Läs mer

Tillsammans. Studiehäfte av Henrik Steen

Tillsammans. Studiehäfte av Henrik Steen Tillsammans Studiehäfte av Henrik Steen Innehåll Introduktion 5 Samling 1 Varför tillsammans? 6 1. Att ha gudstjänst tillsammans Samling 2 Varför samlas till gudstjänst? 8 Samling 3 Varför lovsjunga Gud

Läs mer

Södra Nissadalens Missionsförsamling Programblad. Oktober December 2004

Södra Nissadalens Missionsförsamling Programblad. Oktober December 2004 Södra Nissadalens Missionsförsamling Programblad Oktober December 2004 Vem är Eva? Här kommer några rader om och från mig, Eva Altemar, nybliven diakon, nybliven hallänning och från den 15 augusti anställd

Läs mer

En uträckt hand. I detta nummer

En uträckt hand. I detta nummer Aktuellt från Finspångs Missionsförsamling Årgång 55, nummer 1 Mars 2013 - Maj 2013 En uträckt hand I detta nummer Vilka händer räcks oss? Sid 2 Att GE är att FÅ! Sid 4 Ta emot Sid 5 KRIS - finns där en

Läs mer

JANUARI 2014 FILADELFIA WWW.FILADELFIAOREBRO.SE BORIS SIMON

JANUARI 2014 FILADELFIA WWW.FILADELFIAOREBRO.SE BORIS SIMON JANUARI 2014 FILADELFIA WWW.FILADELFIAOREBRO.SE NU BORIS SIMON På församlingsledningens bord - - - TEXT Sören Thörn 400 000 kr - 350 000 kr - 300 000 kr - 250 000 kr - 200 000 kr - 150 000 kr - Insamlat

Läs mer

Skriv upp i kalendern...

Skriv upp i kalendern... En INBJUDAN till Missionskyrkorna i Vesene, Ljung & Jällby Programblad 23 juni 14 september 2014 Skriv upp i kalendern... Möteshelger i Ljungs missionskyrka 7-9 november talare oscar marklund 14-16 november

Läs mer

Nyfikenhetsvandring 3 - GUD FADER

Nyfikenhetsvandring 3 - GUD FADER Nyfikenhetsvandring 3 - GUD FADER Bidrag från Bengt Pleijel 2005-12-31 Bibelskolan.com Detta är nyfikenhetsvandring 3 Kära surfare och nyfikenhetsupptäcktsvandrare! I de två föregående avsnitten fick vi

Läs mer

Spår Första samlingen Lärjungar

Spår Första samlingen Lärjungar Inledande bön Gud, vår Fader, vi tackar dig för att du alltid söker efter oss. I skapelsen ser vi spår av din kärlek; kom och befria oss från allt som hindrar vårt gensvar på din godhet. Herre Jesus Kristus,

Läs mer

Född är Frälsaren och Förlossaren, Kristus, Herren, i Davids stad. Kommen är friden, himmelska tiden nu är fullbordad. Min själ, var glad.

Född är Frälsaren och Förlossaren, Kristus, Herren, i Davids stad. Kommen är friden, himmelska tiden nu är fullbordad. Min själ, var glad. Predikotext: Joh 1:1-14 Född är Frälsaren och Förlossaren, Kristus, Herren, i Davids stad. Kommen är friden, himmelska tiden nu är fullbordad. Min själ, var glad. PS 127:2 Jesu födelse omges av mycket

Läs mer

IMMANUELSKYRKAN SKÖVDE. September - November Equmeniakyrkan

IMMANUELSKYRKAN SKÖVDE. September - November Equmeniakyrkan IMMANUELSKYRKAN SKÖVDE September - November 2014 Equmeniakyrkan www.imkskovde.se Skövde Missionsförsamling & Equmenia Skövde Kungsgatan 17, 541 31 SKÖVDE Telefon: 0500-41 04 21 Hemsida: www.imkskovde.se

Läs mer

församling växa Efter en längre tids bön i församlingen börjar det hända under, Gud börjar svara på bön, tack o lov, vi ger Gud all ära.

församling växa Efter en längre tids bön i församlingen börjar det hända under, Gud börjar svara på bön, tack o lov, vi ger Gud all ära. DECEMBER 2001 Göran o Mai-Brith Holm Kära vänner, Gåvogivare, förebedjare, Tack för eran kärlek och villighet att stödja oss i arbetet för Guds rikes utbredande, tack vare er kan vi fortsätta arbetet i

Läs mer

HUDIKSVALLS MISSIONSFÖRSAMLING OCH HEM.

HUDIKSVALLS MISSIONSFÖRSAMLING OCH HEM. KONTAKT o Kurt Ohlsson HUDIKSVALLS MISSIONSFÖRSAMLING OCH HEM. Foto Kurt Ohlsson I detta nr... Insidan: Gudstjänst varje söndag Sid 5: Samtalsdag om församlingen Mitten: Gudstjänster och samlingar Sid

Läs mer

Programblad. Södra Nissadalens Missionsförsamling. December 2001 Februari 2002

Programblad. Södra Nissadalens Missionsförsamling. December 2001 Februari 2002 Programblad Södra Nissadalens Missionsförsamling December 2001 Februari 2002 Jakten på julstämning Ett litet barn av Davids hus ska göra vinternatten ljus. Det är jul igen och därmed också sökandet efter

Läs mer

A. Förbön för sjuka. Inledningsord Moment 2. Psaltarpsalm Moment 3.

A. Förbön för sjuka. Inledningsord Moment 2. Psaltarpsalm Moment 3. A. Förbön för sjuka Andakten leds av en präst, en församlingsanställd en församlingsmedlem. Materialet kan användas i tillämpliga delar. Det fullständiga formuläret för förbön för sjuka finns i Kyrkliga

Läs mer

Välkommen till Missionskyrkan febr - april 2016

Välkommen till Missionskyrkan febr - april 2016 Välkommen till Missionskyrkan febr - april 2016 Husesyn Ockelbo Missionskyrka N. Åsgatan 26 816 31 Ockelbo 0297 423 37 ockelbo.missionskyrka@ telia.com Bg. 336 5772 Ungdom Bg. 5055-9103 www.equmeniakyrkan.se/

Läs mer

Tureholms kyrkan. En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar - mig, dig och världen. www.tureholmskyrkan.se

Tureholms kyrkan. En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar - mig, dig och världen. www.tureholmskyrkan.se Tureholms kyrkan april-september 2014 En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar - mig, dig och världen. n 2 www.tureholmskyrkan.se Tre blir ett Text: Derek WALLES När jag för flera

Läs mer

befriad äventyret Snäckan Klintehamn 16-19 juli barnkonferensen talare Robert Eriksson Britta Hermansson Viktor Paulsson sång & musik Jenny Wahlström

befriad äventyret Snäckan Klintehamn 16-19 juli barnkonferensen talare Robert Eriksson Britta Hermansson Viktor Paulsson sång & musik Jenny Wahlström befriad 2015 16-19 juli Snäckan Klintehamn talare Robert Eriksson Britta Hermansson Viktor Paulsson sång & musik Jenny Wahlström konsert med A Treehouse Wait barnkonferensen äventyret GOTLAND Pingstförsamlingarna

Läs mer

Församlingsblad nr 4B 2009

Församlingsblad nr 4B 2009 Församlingsblad nr 4B 2009 Ett myller av unga som får en personlig tro på Jesus, visar äkta kärlek till varandra och skapar levande hopp för en bättre värld Hej Du håller just nu i handen en folder som

Läs mer

E. Vid en grav. Inledningsord Moment 2. Psaltarpsalm Moment 3.

E. Vid en grav. Inledningsord Moment 2. Psaltarpsalm Moment 3. E. Vid en grav När man t.ex. vid ett släktmöte samlas vid en grav kan man hålla en fri andakt använda detta material i tillämpliga delar. Andakten leds av en präst, en församlingsanställd en församlingsmedlem.

Läs mer

IMMANUELSKYRKAN SKÖVDE. September - November Equmeniakyrkan

IMMANUELSKYRKAN SKÖVDE. September - November Equmeniakyrkan IMMANUELSKYRKAN SKÖVDE September - November 2016 Equmeniakyrkan www.imkskovde.se Omslagsbilden: Välsignelsen foto: Daniel Demming Immanuelskyrkan Skövde & Equmenia Skövde Kungsgatan 17, 541 31 SKÖVDE Telefon:

Läs mer

OKTOBER 2016 Gudstjänst - Änglar mitt ibland oss Församlingsmöte Öppen kyrka kl Arbete ute Symöte Öppen kyrka kl.

OKTOBER 2016 Gudstjänst - Änglar mitt ibland oss Församlingsmöte Öppen kyrka kl Arbete ute Symöte Öppen kyrka kl. Församlingsblad för VISBY MISSIONSFÖRSAMLING Oktober - November 2016 Guds gästvänlighet Vi är mitt i hösten. En årstid då naturen inbjuder oss att upptäcka en gudagiven färgrikedom. Hösten är också naturens

Läs mer

Pastorns tankar. Du får naturligtvis vara helt anonym men har också möjlighet att skriva ditt namn.

Pastorns tankar. Du får naturligtvis vara helt anonym men har också möjlighet att skriva ditt namn. Pastorns tankar Förbön är något centralt i den kristna församlingen. Gång efter annan uppmanar oss nya testamentet att be, både enskilt och tillsammans. I samband med våra förmiddagsgudstjänster kommer

Läs mer