Boka plats på årets Vänresor! Besök Lidö i sommar! Läs om sommarens seglingar!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Boka plats på årets Vänresor! Besök Lidö i sommar! Läs om sommarens seglingar!"

Transkript

1 E N T I D N I N G F R Å N S K Ä R G Å R D S S T I F T E L S E N N R 4 / Boka plats på årets Vänresor! Besök Lidö i sommar! Läs om sommarens seglingar! Fackelblomster i Kallskärs skärgård

2 Rysshärjningarna på Ostkusten sommaren 1719 Läs om den dramatiska sommaren 1719 då ryssarna brände sju städer, från Norrköping till Öregrund, ett 60-tal bruk, slott och andra herresäten och ca 500 gårdar och byar. Läs också om striderna till sjöss och till lands mellan ryssar och svenskar som kulminerade i slaget vid Baggensstäket nära Stockholm. I boken kan du också se hur slotten och herresätena ser ut idag. Boken har ett 90-tal illustrationer i form av målningar, kartor mm, de allra flesta i färg. 185 sidor. Bokens mått 26x21 cm. En praktbok! Pris: 385 kr. Vill du beställa så fyll i och posta talongen redan idag. Du kan även beställa boken direkt på fax , tel eller B O K F Ö R L AGET M AGNUS U L L M A N Ja, tack! Jag beställer Rysshärjningarna st ex. à 385 kr/st = kr Namn: Adress: Postadr: Underskrift: Frankeras ej, portot är betalt Bokförlaget Magnus Ullman Böckerna levereras direkt från lager med en inbetalningsavi till adressen ovan. Priset inkluderar porto och emballage. Erbjudandet gäller endast i Sverige. Svarspost Stockholm

3 LEDARE INNEHÅLL NR Upp till kamp för våra fyrar och ångbåtar! SJÖFARTSVERKET AVSER ATT med början i Bottenviken dra in ett flertal fyrar längs de svenska kusterna. Anledningen är att sjöfarten fått mer elektroniska navigationshjälpmedel och därmed har betydelsen av fyrarna minskat. Visserligen säger verket att vid färd längs kusten under mörker skall man i princip alltid kunna se minst en fyr, men det argumentet övertygar inte yrkesfiskarna. I sitt remissvar till Sjöfartsverket anser Sveriges Fiskares Riksorganisation att elektroniska hjälpmedel inte kan ersätta fyrarna i trånga farvatten under dåliga väderförhållanden. Fiskarförbundet framhåller också att de mindre fartygen inte har samma möjlighet att ha omfattande elektronisk navigationsutrustning ombord som större fartyg. 4 Noterat. 8 DET TRAGISKA I SAMMANHANGET är att Svenska Fyrsällskapet i flera år försökt få till stånd en nationell fyrstiftelse för att en gång för alla säkerställa bevarandet av det kulturarv som så stolt bärs av våra fyrar längs kusterna. Men det går trögt. Trots att en utmärkt inventering av fyrarna gjorts av Dan Thunman år 2000, Sveriges Fyr platser, på initiativ av dåvarande generaldirektören i Sjöfartsverket, Anders Lindström, och trots uppvaktningar från Fyrsällskapets sida kan regeringen och dess myndigheter inte ena sig om en lösning. Medan gräset gror dör kon heter det ju. Men här på Skärgårdsstiftelsen vet vi vad en bred folkopinion kan betyda. I slutet av 1980-talet meddelade Sjöfartsverket plötsligt att man avsåg att riva Svenska Högarnas fyr. Verket ansåg redan då att fyren hade ett mycket begränsat värde ur nautisk säkerhetssynpunkt och att det underhåll man själva hade ansvaret för var så kraftigt eftersatt att fyren höll på att rosta sönder Årets vänresa går till Stora Nassa. Sommarens fantastiska seglingar. Gästkolumn av fotografen Roine Karlsson, som skriver om holkar på Lidö och även tagit de fl esta bilderna till den nya utställningen om Lidö. Utställningen om Lidö, nyligen uppsatt i infoboden i Badhusviken på Lidö. Barn & ungdomsidan. Inbjudan att besöka Rågskär i sommar. EFTERSOM SVENSKA HÖGARNA var ett naturreservat, som förvaltades av Skärgårdsstiftelsen kände vi ett starkt engagemang för frågan. På båtmässan i Älvsjö 1989, byggde vi en stor modell av fyren och gick ut med ett upprop och en namninsamling för den historiska Heidenstamfyrens bevarande. Gensvaret var enormt! På de tio dagar mässan varade hade vi fått in namnunderskrifter. Kort senare var vi uppe i ! Då meddelade Sjöfartsverkets generaldirektör, Kaj Janérus, att man tagit intryck av den starka opinionen och att verket var berett att rusta fyren och i gott skick överlämna den till någon ny intressent. Så blev det också: Skärgårdsstiftelsen och Edvard Sjöbloms Kulturfond stiftade tillsammans Edvard Sjöbloms Stiftelse Svenska Högarnas Fyr som blev ny ägare. Men det är Sjöfartsverket som fortfarande håller fyren tänd! OCH SÅ DETTA MED våra ångbåtar som inte längre av sjösäkerhetsskäl får gå utanför det s k E-området. Det innebär att ytterskärgårdarna därmed inte skulle vara tillgängliga för dessa historiska fartyg. Men EU:s sjösäkerhetsdirektiv medger ett undantag just för historiska passagerarfartyg byggda före år Det möjliggör för Sjöfartsverket (Sjöfartsinspektionen) att ge dispens för fartyg som S/S Blidösund och S/S Saltsjön att få gå i ytterskärgårdarna. Men fr o m i år vägrar verket detta. Tidigare år har dessa fartyg haft en dispens som t o m gjort det möjligt för dem att gå till Svenska Högarna under förutsättning att medelvåghöjden inte överstiger en halv meter. Inte vid något tillfälle har man överträtt denna bestämmelse. Ändå är det nu stopp. Ärendet är överklagat och ligger f n hos länsrätten. Upp till kamp för fyrarna och ångbåtarna! Besök Fyrsällskapets (www.fyr.org) och Blidösundsbolagets (www. blidosundsbolaget.se) webbsidor och var med och bilda opinion! Berndt Festin PS Gynna gärna våra annonsörer i sommar! Utan dem skulle vi inte kunna göra en tidning med detta omfång och en så frekvent utgivning! DS 22 Nya böcker. kommer ut med sex nummer om året och går till alla Skärgårdsstiftelsens vänner och samtliga hushåll på öarna i Stockholms skärgård. Utgivare och ägare: Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län, Box 7669, Stockholm Telefon: Telefax: Internet: Ansvarig utgivare: Berndt Festin Redaktör: Misse Ljungström I redaktionen: Johan Ahlbom och Christina Ohlig Omslag: Foto: Klas-Rune Johansson. Prenumerationer och adressändringar: Pren.pris: 120:-/år Lösnummer: 20:-/st. Tryck: Elanders Gummessons, Falköping Upplaga: ex. Papper: Tryckt på svanmärkt matt G-print, 90 g. Omslag 130 g G-print. Nästa nummer utkommer 13 september 2007 Annonser: (bokning och material) Hummelgren Media, Hantverkargatan 38, Stockholm Telefon: Fax: , stångmärket

4 Noterat och en liten påminnelse om att engångsgrillar oftast inte alls har slocknat fast det ser ut så! FOTO: ANDERS LJUNGSTRÖM Arrendatorerna på Lidö Micke Jansson och Tania Tabulovich har blivit lite varma i kläderna som arrendatorer på Lidö. Kalvar och lamm har fötts och Micke och Tania har även jobbat med röjningar. Just nu driver de upp grönsaksplantor hemma i huset. Det är främst tomater och paprika som de ska sälja i sommar. Andra planer är att köra turer med häst på ön. Särskilt bröllopsgäster uppskattar det, för vi har redan fler bokningar, säger Tania förtjust. Fredningsområden för fi sk Det är viktigt för fiskbestånden att fiskar får vara ifred på sina föryngringsområden. Därför beslutade Länsstyrelsen, Stockholms läns fiskareförbund, Stockholm läns fiskevattenägarförbund och Sportfiskarna 2004 att 13 områden i skärgården från Singö i norr till Mörkö i söder ska vara fredade områden. Inom dem råder totalt fiskeförbud tiden 1/4-15/6. Områdena ska efter hand märkas ut ordentligt med länsstyrelsens skyltar, men i väntan på de permanenta skyltarna har stiftelsen tagit fram egna provisoriska som nu satts upp på de fredningsområden som inryms i stiftelsens naturreservat. Nya arrendatorer på Lådna Krister och Karin Sjöblom heter det nya lantbrukarparet på Lådna. Karin är 30 år och Krister 32. De är lantbruksutbildade och har tidigare haft en egen gård med växtodling med inriktning på hästfoder utanför Uppsala. De hyrde också ut boxar för hästar. Planerna för framtiden är utöver att ha betesdjur bland annat att odla grönsaker och bygga växthus. Men i år har de bara hunnit med att sätta potatis. För vi kom in så sent så vi har inte hunnit komma igång på riktigt, men hönsen är på väg hit, säger Karin. FOTO: PETER LUNDGREN tillsynsmännen sätter nu upp skyltar i stiftelsens fredningsområden för fisk. 4 stångmärket FOTO: PETER LUNDGREN Skärgårdsskola gör tånginventering Eleverna i Svartsö skola har Skärgårdskunskap som ämne. I det ingår ett närarbete där det dels ingår forskning om växtoch djurlivet i Östersjön, dels att besöka olika arbetsplatser. En dag i maj slog de och deras lärare ihop båda arbetena och åkte med tillsynsmännen Sten Söderlund och Petter Lundgren samt pensionerade tillsynsmannen Anders Ljungström ut i ytterskärgården för att få en inblick i hur stiftelsen inom projektet Levande Skärgårdsnatur undersöker växt- och djurlivet i Östersjön. Färden gick ut till tånginventeringsställena Träskö - Storö och Angö, Tångproverna visade att tillgången på föda var betydligt bättre kring Träskö-Storö än ute vid Angö. Det faktum att skillnaden var så stor bekymrade eleverna, som oroligt undrade hur fåglarna därute ska klara sig, men samtidigt fick de insikten om sambandet mellan antalet fåglar och tillgång på föda. De fick också inblick i en del av tillsynsmännens arbete. Utflykten föregicks av att Sten Söderlund visade säl- och fågelbilder i skolan och berättade om sitt engagemang i arbetet att bevara skärgårdsnaturen levande.

5 Vad händer i skärgården i sommar? Du som vill veta kan gå in på stiftelsens hemsida och se ett kalendarium om vad som är på gång på öarna. Så far du till Bullerö i sommar! Bullerölinjen kör turer till Bullerö varje dag mellan 25 juni och 19 augusti. Resan dit tar 45 minuter från Stavsnäs. På vardagar går båten från Stavsnäs klockan 9.00 och är tillbaka i Stavsnäs igen På lördagar går den från Stavsnäs och är tillbaka Söndagar är tiderna 9.35 från Stavsnäs och åter igen klockan Anslutande bussar till och från Slussen fi nns. Resan kostar 160: tur/retur för vuxna. Plats på båten bokas hos Stavsnäs Båttaxi och Skärgårdslinjen på tel: Vandringar med August Strindberg så här såg Camilla ahlzén och kalle sundberg ut en sommar i början av 2000 talet, när de för andra året vann svinrodden, en roddtävling för allmogebåtar, kring svartsö. Ny tillsynsman i Möjareservatet Stiftelsens Hederstillsynsman Kalle Sundberg heter den nya tillsynsmannen i Möjaskärgården. Han är 32 år gammal och uppväxt på Möja. Efter gymnasiet, lumpen och jobb på Cinderella var han i sta n ytterligare tre år och byggde fartygsinredningar. Sin sambo Camilla Ahlzén träffade han köpte de ett hus på Möja och flyttade hem igen tillsammans med sonen Anton 4 år och 2004 föddes dottern Frida. Camilla driver gästhemmet vid Långvik om somrarna och jobbar med markvårdsprojektet på Möja resten av året. Kalle Sundberg tar över efter Jan-Ola Öding, som efter att ha arbetat som tillsynsman i snart 40 år nu kan trappa ner efter hand. Båtar och båtliv är inget nytt för Kalle, som själv är ägare till en aluminiumbåt från Westerbergs båtvarv på Möja. Jag är glad över att ha fått arbetet som tillsynsman och alldeles särskilt ser jag fram emot den naturvårdande biten av jobbet, som jag tycker känns viktig, säger Kalle. Stiftelsens tillsynsmän utsåg pensionerade tillsynsmannen Karl-Edvard Sjöberg från Möja till hederstillsynsman vid en högtidlig ceremoni på Rögrund tidigt i maj. Karl- Edvard tog utmärkelsen med ro och fortsätter att vara precis den trivsamma person, som bidrog till att han utsågs just till hederstillsynsman! ABF Stockholm och Stockholms Stadsbibliotek arrangerar liksom tidigare år populära vandringar i Strindbergs spår. Dels erbjuds stadsvandringar i litterära miljöer som Kungliga Biblioteket, Intima Teatern, Drottniggatan, Skansen, Kungsträdgården och många fl er. Även utfl ykter i skärgården till platser som Kymmendö, Dalarö, Runmarö och Furusund arrangeras med Anita Persson, som skicklig ciceron. Den som är intresserad av skärgårdsutfl ykterna bör redan nu boka in 7 juli, 14 juli, 21 juli och 4 augusti i sin almanacka. Mer information lämnar Anita Persson på tel/fax: eller Besök de nya skärgårdsvandrarhemmen! Två nya vandrarhem fi nns i år på två av skärgårdens mest välkända öar. Det är Fäfrubacken i Berg på Möja och Gammelgården i Sandhamn som båda ingår i STF utbudet. På Möja är det öppet året runt och totalt fi nns 16 bäddar i 4 rum och på Sandhamn, som bara har stängt under jul och nyårshelgerna, erbjuds 8 bäddar. Logi bokas till Möja på tel: och till Sandhamn på tel: Besök Österjöns öar Du som har tänkt resa mellan öarna i Ålands, Åbolands och Stockholms skärgårdar kan hitta lite tips på olika sätt att ta sig fram på Skärgårdsledens webbplats: Temadagar på Skansen Svenska vilddjur uppmärksammades under två dagar på Skansen. I samband med det fanns fanns Sten Söderlund, Karin Strandfager och Cicci Wibjörn, som alla arbetar med faunavård i projektet Levande Skärgårdsnatur på plats för att berätta om växter och djur i skärgården, exempelvis berguv, havsörn och säl. Intresset bland besökarna var stort och många barn deltog i biologerna Ciccis och Karins svåra tipstävling om växter och djur i Östersjön. En ursäkt för ett fel i förra numret! Vän av ordning har påpekat att de små blommornas namn inte ska skrivas med versal bokstav. Självklart var det alltför respektfullt mot dem! De ska hållas gemena! Dessutom heter idegran idegran och ingenting annat! stångmärket >

6 Noterat Finns det några allmogebåtar kvar? Under drygt ett år har ett projekt pågått för att dokumentera Stockholms läns skärgårds allmogebåtar. Syftet har varit att ta reda på hur situationen är. Finns det några båtar kvar, var och i vilket skick befinner de sig? Initiativet togs under skärgårdsåret 2005, när farhågor ventilerades om att det här viktiga kulturarvet höll på att försvinna. Den första dokumentationen ska kompletteras Har du någon information om intressanta båtar, eller båtbyggare får du därför gärna kontakta allmogebåtsgruppen. Mailadressen är Öppet hus vid Svartsö skola Trots att vinden friskade i ordentligt och ett hällregn bröt ut mitt under festiviteterna, blev dagen succé, menar eleverna vid Svartsö skola, som samlade in pengar till sin skolresa. En pool i havet En föreställning regisserad av dansläraren och musikläraren samt ordföranden i hembygdsföreningen fick dubblas, då publiktrycket var stort. Kaffe, korv och egenproducerad tidning såldes som smör i solsken, trots hällande regn - om man nu ska vitsa till det. För att slippa problem med algblomning i badvattnet har Anders Rosswall konstruerat en pool för sjön. Det grumliga sjövattnet man pumpar in i poolen cirkulerar genom ett sandfilter och blir glasklart. Idén var så bra, så nu säljer han sina pooler för tredje säsongen. Måtten kan skräddarsys och baden blir garanterat klara hur mycket än algerna blommar! Poolen kostar ungefär hälften av en konventionell pool och säljs av Poolafloat på Lidingö. Mer info på tel: eller Projektgruppen vid Länsmuseet hoppas på att arbetet med dokumentationen ska kunna leda till ett ökat intresse för att ta hand om och visa allmogebåtar, runt om i länet. Därför kommer ett antal möten med föredrag att ordnas under sensommaren och i höst. Föredragen kommer även att annonseras i lokaltidningar. Mötesdagar som redan nu är planerade är: den 4 augusti kl på skärgårdsmuseet, den 18 augusti kl i nynäshamn tillsammans med sotholms härads hembygdsförening den 1 september kl i Älmsta i samarbete med roslagens sjöfartsminnesförening. Under sommaren kommer utställningar om allmogebåtar att visas dels på Skärgårdsmuseet i Stavsnäs och dels i Värmdö Skeppslags fornminnesföreningens lokaler vid Värmdö kyrka. Ring och boka midsommarfest på Gålö Skärgårdskrog! I maj öppnade helt nyrenoverade Gålö Skärgårdskrog & Stugby i Badhusviken i ny regi. Bosse Östlund och Lasse Björk välkomnar alla gäster i sommar. Och traditionell midsommar med sill och grillfest låter väl trevligt? Mer info på Utställning om ostindiekaptenen från Arholma Roslagsmuseet har lånat Sjöhistoriska museets utställning om Mathias Holmers och byggt upp den i Roslagsmuseet i Norrtälje. Den kan beskådas hela året ut och omfattar bl.a. kinesiskt porslin samt en fartygsmodell av ostindiefararen Lovisa Ulrica. Se mer på sidorna om Lidö. Välkommen till Utö i sommar! Britt Marie Ahnell på Utö Turistbyrå, vill önska alla besökare speciellt välkomna till Utö i sommar. Utöver Utö Värdshus hotell och vandrarhem står nämligen hennes eget nya vandrarhem Edesnäs Gård nyrenoverat och klart att ta emot såväl övernattande båtluffare som konferensgäster i lugn och trivsam miljö. 6 stångmärket Skärgård för alla Under åren 1998 och 1999 gjorde Skärgårdsstiftelsen med hjälp av Stiftelsen Fritid och Friluftsliv en inventering av tillgängligheten i några områden i skärgården. Efter det har det pågått ett ständigt inventerings och utvecklingsarbete för att göra områden och den kollektiva sjötrafi ken mer tillgänglig för rörelsehindrade. Hemsidan hos Waxholmsbolagets har utvecklats med speciell information för rörelsehindrade, fartygen har anpassats osv kom broschyren Skärgård för alla. Den var ett samarbete mellan Skärgårdsstiftelsen och Waxholmsbolaget och skrevs i syfte att belysa möjligheten för rörelsehindrade att resa i Stockholms skärgård. Nu fi nns en ny och mer utvecklad upplaga av broschyren Skärgård för Alla. Den har ännu mer information som förhoppningsvis ska ge ännu fl er möjlighet att våga resa ut i skärgården. Här fi nns utfl yktstips i olika svårighetsgrader, både till mer friluftsinriktade resmål och till ställen med mer service och information om Waxholmsbolagets fartyg och deras tillgänglighet gör som skall underlätta resandet. På Waxholmsbolagets hemsida samt i tidtabellerna fi nns idag mer information om tillgängligheten till fartygen, terminalerna och djurgårdsfärjorna. Stiftelsen arbetar nu för att presentera tillgängligheten för rörelsehindrade till vissa av områdena på hemsidan. Kersti Wiberg

7 Vänresa till Stora Nassa torsdag 23, lördag 25, onsdag 29 augusti och lördag 1 september 2007 Nu är det dags igen för årets vänresa! I år blir huvudmålet den legendariska ögruppen Stora Nassa, vår största och kanske vackraste utskärgård. Vi går iland på ön Bonden och kommer dessutom att kryssa bland hundratals andra kobbar och skär och även försöka göra ett strandhugg på Fiskeskobb. Båtresan startar från Skeppsholmen kl 08.00, och går norrut genom Vaxholm och Örsösundet, Äpplarö och Husarö. På Svartlögafjärden spanar vi som vanligt efter havsörnar och gråsälar. Stora Nassa eller Storskärgår n som den fortfarande kallas av skärgårdsborna är en ofantlig utskärgård med lika många öar och kobbar som året har dagar. Den har bland annat skildrats mycket fint under olika årstider av konstnären Roland Svensson. Huvuddelen är skyddad som fågelreservat, i samverkan mellan länsstyrelsen och ägarna familjen Nathansson. Här finns en välbevarad fågelfauna typisk för utskärgården. Vi har chans att få se havsörnar och många andra fina fågelarter, bland annat svärta som i dag är en hotad art. Ovanför tillsynsmannens stuga på Bonden kan vi avnjuta utsikten över alla kobbar och skär. Här ligger också en pittoresk bebyggelse av små gråa hus med röda tak, som minner om den tid då Stora Nassa hade en bofast befolkning. I mer än 130 år bodde som mest sex familjer här ute året om, ca 30 personer i alla åldrar. Omkring år 1900 började dock avfolkningen och den legendariske Anders Österberg, Ante-gubben, blev under 25 år ensam kvar i Nassa. Han dog vid 96 års ålder år 1930 den siste skärkarlen och en länk till det gamla självhushållets dagar. Efter besöket i Stora Nassa kommer vi att göra ett strandhugg på Fiskeskobb, som var en viktig kobbe under utskärsfiskets dagar. På 1806 års grundkarta i Sjöfartsverkets arkiv fanns tolv bodar utmärkta på den lilla kobben i dag finns bara lämningar av gamla bodgrunder och kajer. Den sista beboeliga boden, Svartlögaboden, dokumenterades på foto I dag finns ingen rättmätig ägare till Fiskeskobb och den har därför kallats Kronoskäret som försvann. På hemvägen passerar vi Tistronskären, Möja Österfjärd och vidare genom Möja Ström och förbi Lådna samt vidare hem via Vaxholm. Som vanligt genomförs höstens vänresa med nyrestaurerade m/s Sjögull, som är en både snabb och komfortabel båt med utmärkt mathållning ombord. Kapten är Göran Sjödin, som de senaste åren tagit oss ut till många svåråtkomliga mål i skärgården. Som tidigare medverkar Jens Wahlstedt som guide och föreläsare ombord. Han var tidigare generalsekreterare i Världsnaturfonden och är fortfarande aktiv inom Resan kostar 530:- per person. I priset ingår båtresa, guidning, kaffe och smörgås på fm samt kallskuren lunch med smör, bröd och dryck. Du får ta med make/maka eller en vän. Vid bokning och köp av biljett uppge ditt vännummer som du hittar på tidningens baksida. Program Avresa med m/s SJÖGULL från Skeppsholmen, kajen framför af Chapman. Resa norrut via Örsösundet, Äpplarö och Husarö ca Ankomst Bonden, Stora Nassa Avresa Besök på Fiskekobb. Hemresa via Tistronskär, Möja Ström och Lådna. Avstigning vid Vaxholm, Gåshaga, Nacka Strand och Slussen Åter Skeppsholmen många natur- och kulturvårdsprojekt i skärgården. Han har också skrivit flera skärgårds-böcker, bland annat 2002 års vänbok Mellan skyar och hav, med ett särskilt kapitel om Stora Nassa. Boken finns till försäljning ombord. Glöm inte att ta med sjökort. Kikare är också bra för att kunna se på fåglar och avlägsna landmärken, liksom en skärgårdsflora för att studera blommor på öarna. Som vanligt måste vi förbehålla oss möjligheten att ändra resrutt och besöksmål om vädrets makter inte tillåter oss att följa den uppgjorda planen. Det brukar dock vara ett fint brittsommarväder på de flesta av våra höstresor i skärgården. Vi ser alltså fram mot en härlig kryssning med många upplevelser i Stockholms mellersta utskärgård. n Resan bokas hos rederiet Blidösundsbolaget på telefon varvid Du får ett bokningsnummer och kan hämta ut dina biljetter hos valfritt ATG ombud. Du kan även boka Dina biljetter på internet www. blidosundsbolaget.se eller på rederiets kontor på Ferkens gränd 3, mitt på Skeppsbron. Hos rederiet får Du också upplysningar i övrigt om fartyget och resan. Stiftelsens vänresor brukar vara mycket populära och det gäller därför att vara ute i god tid. Vi hoppas emellertid att kunna ge alla som vill möjlighet att följa med till ytterskärgården. Väder och vind kan vi däremot inte råda över och därför kan det hända att vi i sista stund måste ändra resmål. Hjärtligt välkomna! Skärgårdsstiftelsen stångmärket

8 The Tall Ships Races och andra sommarseglingar Svensk segling har aldrig varit så aktiv som i sommar. Här erbjuds en mängd mindre seglingstävlingar och så några riktiga höjdare. Mest fantastisk av dem alla är den internationella Tall Ships Races. the tall ships races 2007 Nästan 120 segelfartyg från hela världen kommer till Stockholm i juli. Det är världens största seglingstävling för stora skolfartyg och tävlingen har arrangerats sedan Meningen är att ungdomar från olika länder ska träffas för att segla och ha roligt tillsammans. Första etappen i Östersjön går från Århus i Danmark till Kotka i Finland mellan 9 och 18 juli. Etapp 2 går från Kotka till Stockholm mellan 22 och 27 juli. En invigningsceremoni på Skeppsbron i Stockholm äger rum, när fartygen anländer 27 juli och lägger sig i både dubbla och tredubbla rader vid Skeppsbron, Skeppsholmen och Stadsgården. De flesta kommer att ha öppet för allmänheten. En Crew Parade går genom Stockholm, som blir ett festivalområde med musik och mat på kajerna. På söndag kväll, 29 juli, klockan kommer ett fyrverkeri att fyras av. Och 30 juli är det dags för att i Etapp 3 segla i parad mot Sandhamn och vidare mot Szczecin i Polen för nästa seglingsetapp. Det var sju år sedan vi senast såg den här tävlingen i Stockholm. Sail Training International arrangerar tävlingen, som har kronprinsessan Victoria som beskyddare. Minst hälften av besättningen ombord på fartygen måste vara mellan 15 och 25 år gamla för att fartyget ska stångmärket få delta i seglingarna. Totalt handlar det om cirka ungdomar! Det största av fartygen vi får se i Stockholm är Sedov från Ryssland som är 122,30 m lång, Kruzensterns från Ryssland, 113,4 m och Dar Mlodziezy från Polen på 108,80 m. I år är det rekordmånga fartyg, säger Lillian Westerberg, som är generalsekreterare i Tall Ships Races Det kommer att bli fantastiskt fint att komma och titta på alla fartygen vid Strömmen och det unika med Stockholm är ju att fartygen kan komma ända mitt in i staden. gotland runt årets största svenska havskappsegling. Eurocard Gotland Runt mellan 1 4 juli är den äldsta seglingen och firar i år 70-årsjubileum. Första Gotland Runt ägde rum 1937 och var verkligen Gotland Runt med start i Visby. I år erbjuds fem olika banlängder. Senaste åren har allt fokus legat på de riktigt stora och snabba båtarna. Nu lockar man med LYS-klassen, som normalt inte kappseglar, för att bredda tävlingen för att alla ska få mer uppmärksamhet, familjeseglare såväl som elit. I Sandhamn kommer olika familjeprogram att arrangeras hela seglingsveckan. n

9 FOTO: THIERRY MARTINEZ Uppföljning av förra årets succé Nu laddar vi för filmen om Archipelago Raid Mellan den 30 juli och den 3 augusti 2007 går den sjunde omgången av Archipelago Raid, en numera legendarisk tävling genom Stockholms, Ålands och Åbolands skärgårdar. I fem dagar kommer professionella seglare från hela världen att segla, paddla och springa genom dessa världsunika skärgårdar som tillsammans har över öar. Archipelago Raid är känd som en av världens mest extrema och längsta non-stop seglingsorienteringar i världen. Till raiden kommer några av världens allra bästa seglare och allra mesta äventyrare för utmana sig själva och skärgårdarna. Genom Archipelago Raid har seglare från hela världen en unik möjlighet att upptäcka många av de fantastiska resmål vi kan erbjuda i våra skärgårdar. Det här är en värld vi också visar för TV-tittare över hela världen genom en unik TVsatsning sponsrad av EU. Förra årets TV-version av Archipelago Raid sågs av över 100 miljoner tittare. För Skärgårdsstiftelsen är det viktigt att kunna förmedla dessa naturvärden på ett bra sätt även för en internationell publik. Och intresset lär inte avta. På startlistan till Archipelago Raid 2007 återfinns välmeriterade seglare från: England, USA, Italien, Finland, Sverige, Frankrike, Belgien, Holland, Tyskland, Schweiz, Nya Zeeland, Australien och Åland. Årets upplaga har också slagit rekord i anmälningar från hela världen vilket borgar för en spännande tävling och ett brett internationellt intresse både för seglarna och våra världsunika skärgårdar. n ulrika palmblad GYS, SYS och Skärgårdsstiftelsens kultureskader 2007 Stångmärket har tidigare berättat om Kultureskadern Här kommer programmet: 14/7 Samling på Ålö vid Krogen Båtshaket där vi kl intager en Skärgårdsbuffé på Båtshaket. 15/7 Klockan får vi några visa ord om Ålös forntid av Marianne Kajeridal. Vi sätter kurs mot Sandböte utanför kyrkviken på Ornö där vi förtöjer på Lilla Sandböte 16/7 Klockan ses vi på Båtbyggeriet på Stora Sandböte där vi får ett föredrag om Båtbyggeriet och Annas stuga. Sedan sätter vi kurs på Bullerö. På kvällen grillar vi och umgås. 17/7 Klockan guidas vi runt från hamnen till Bruno Liljefors jaktstuga av Ingegerd Rydberg. Ny kurs mot Möja Kyrkvik. Promenad från Kyrkviken till Wikströms Fisk i Ramsmora, där vi äter en skärgårdsmåltid kl /7 Klockan kommer Rune Wikström och pratar om Möja från förr. Ny kurs mot Rödlögas Munkhamn. 19/7 Klockan träffas vi vid handelsboden och får höra om det forna Rödlöga. Värd är Arne Elvström. Kurs mot Lidös Österviken, där det är dags för en skärgårdsrätt på krogen i det gamla säteriet. 20/7 Klockan kommer Mikael Blomman Blom och berättar hur det var på Lidö förr. Därefter styr vi mot den sista hamnen i Eskadervecken Arholma/Österhamn. På kvällen samlas vi på dansbanan, som nu byggs om till krog, för att intaga en avslutningsmåltid. 21/7 Klockan träffar vi Silvia Manners vid kyrkan där hon berättar om det forna Arholma. Efter en promenad till båthamnen avslutar vi eskadern med ett allmänt kramkalas och längtar efter 2008 års eskader. Kostnader: Varje deltagande båt betalar 550 kr. Då ingår två böcker, plakett samt ev. hamnavgifter. Varje deltagare betalar kr för 4 restaurangbesök och en grillkväll samt alla föredragen. (Tag gärna med musikinstrument för att göra kvällarna än mer trivsamma.) Hjärtligt välkomna hälsar Janne Tillberg (SYS), Pelle Brandt (GYS) och Berndt Festin (Skärgårdsstiftelsen). Anmälan sker till Pelle Brandt , , eller Jan Tillberg , Sista anmälningsdagen är den 1 juli. Max antal deltagare är 45 personer för att kunna höra föredragshållarna. Skeppsholmsgårdens tre seglingar i höst Skärgårdssegling på skuta den augusti. Vi studerar naturen, landskapets utveckling och människans historia i skärgården, skillnaden mellan inneroch ytterskärgården,var och en med sin särpräglade natur och historia. Ledare: Lenn Jerling, professor i växtekologi. Kostnad: kr. Svampsegling september När hösten bjuder på vackra färger och flyttfågelsträck seglar vi med Shamrock i Stockholms södra skärgård där vi studerar och plockar svamp på öarna. Ledare: Inga-Lill Franzén svampkonsulent. Kostnad: 2 600:- inkl. kost och logi. Höstsegling för vuxna september Vi ger oss ut med våra tre fartyg Shamrock, Elmy och Lova för att njuta av skärgården, havet och samtidigt lära oss mer om segling. Under helgen upptäcker vi skärgården. Alla som följer med hjälps åt med seglingen, matlagning, diskning osv. Alla Skeppsholmsgårdens skolfartyg är drogfria. Kursavgift: kr (inklusive mat). Insistera på enbart Volvo Penta Originaldelar, tillbehör och gör regelbunden service hos en auktoriserad återförsäljare. Reservdelar & Tillbehör Motorer Tel: Problem med latrinhämtningen? Vår toalett är lösningen! BIoloosystemet Enkel installation. Lättskött. Ingen el- eller vatteninstallation. Åtgår endast en halv kaffekopp per spolning för hygienens skull. Spoltank inbyggd i överdelen för regn eller sjövatten. Luktfritt vattenlås mellan toans överdel och uppsamlingstank. Därifrån pumpas avfallet ut till din kompost en eller två ggr/månad. Öppet hus för visning och hämtning, lördagar IngenjörsfIrma mauritz BolIn ab Nordenskiöldsvägen 27, Hanninge Service Plats för ÅF Tel: logotype Auktoriserad service Din Volvo Pentaåterförsäljare på på Orust Lövtorpsvägen 18, Djurhamn stångmärket

10 Gästkrönika Tjo vad det var livat i holken på Lidö så fort jag har fått en chans har jag häckat i skärgården. Min dröm har alltid varit att bo på en ö. Nu har jag hittat mitt smultronställe! Det ligger på Lidö i norra skärgården. Här blir min passion för fåglar tillfredsställd. Här ute finns gott om fågel att fotografera men för dem råder bostadsbrist. Därför har jag satt upp holkar. De placeras så att jag har bra koll när jag äter frukost eller sitter på dass. Eftersom holkarna sitter på tomten vänjer sig fåglarna vid mig. Och jag kan komma dem inpå livet med min kamera. Jag håller med bostad och fåglarna bjuder på sitt familjeliv. Den här tiden har jag ungar i alla vädersträck. Starar häckar nu i flera av mina holkar. De har kommit tillbaka till ön tack vare betesdjuren. Liksom kornknarren borta på ängen. Om nätterna får jag knappt någon sömn. Inte på grund av kornknarren utan för att jag vill vara med när storskrakens ungar halsbrytande kastar sig ut från holken fyra meter upp i min ask. För att sedan ta sig till honan som ligger och lockar på vattnet. En gång fick jag rädda en skrakunge som förirrat sig in i en minkfälla. Då höll jag andan. Den här årstiden sover jag så lätt att jag vaknar när flugsnapparen varnar. Rör inte mina ungar! Naken springer jag ut och struntar i att det ligger fullt av båtar vid gästbryggan för att sjasa bort katten som tagit sig upp på holken. Trots alla sömnlösa nätter kan jag rekommendera holkuppsättning. För mig är det här den bästa tiden ute på Lidö. Det känns tomt efter midsommar då det blivit tyst i mina holkar. Att sätta upp holkar i skärgården är inget nytt påfund som jag har hittat på. Det har skärgårdsbor i århundraden gjort, satt upp större holkar för knipa och storskrak nära husen. Man använde äggen som komplement i köket. Efter att ha tagit ett antal ägg fick fågeln värpa färdigt i lugn och ro. Fåglarna bjöds på bostad och betalade med ägg. Jag låter äggen vara i fred men genom att sätta upp rätt sorts holk kan jag välja vem som ska sjunga in sommaren åt mig. Vackrast av dem alla sjunger ändå koltrasten som har sitt bo uppe vid taknocken på det gamla fårhuset. Min senaste holk är ett höghus med tre hål som jag köpte i Rimbo. Jag väntar med spänning på hur livat det blir i den holken nästa vår. Roine Karlsson är bild/medielärare i Roslagsgymnasiet och fotograf sedan länge. Han har tagit de flesta bilderna till utställningen om Lidö på följande sidor. Fakta/holkar: Sjöfågeljaktsföreningarnas medlemmar har förstått det här med bostadsbrist i skärgården och satt upp sexhundra knipholkar med bidrag från Sjöfågelfonden. Hans Rensvik, Västerhaninge båtklubb är en annan. Han byggde 30 knip- och skrakholkar till stiftelsens öar. Naturskyddsföreningen har en utmärkt liten skrift, Bygga bo handbok, för den som vill välja vilka grannar som ska sjunga in sommaren. Just nu pågår en inventering av öns häckande fågel. Det skall bli spännande att se hur många näktergalar, rosenfinkar och törnskator Bill Douhan hör sjunga på Lidö i sommar. Nu finns en utställning i informationsboden vid Båthusviken. Den visar bland annat resultatet från den stora kustfågelinventeringen ur ett lokalt perspektiv. 10 stångmärket

11 Lidö slott avbildat i Erik Dahlbergs Svecia Antiqua et Hodierna från slutet av 1600-talet Välkommen till Lidö De vittbefarnas ö En stor del av Lidös historia är höljd i dunkel. Det är den som handlar om bönderna, fiskarna och alla de andra vanliga människorna på Lidö. Men främst tack vare tre resande män har ön fått en speciell strålglans och även epitetet de vittbefarnas ö. De tre är: Resare - Bengt ( ), Otto Wilhelm von Königsmark ( ) och Mattias Holmers ( ), som alla har sina egna spännande levnadsöden. Men historien rymmer förstås mer! Lidö eller Ledhöö, som ön kallas i de tidigaste dokumenten, omnämns i skrift första gången i arvskiftet efter heliga Birgittas far Birger Petersson Senare blir Lidö frälsegård under familjen Bielke på Penningby slott och förblir så i flera hundra år med ett kortare avbrott som skattegård i början på 1600-talet. Under 1500-talet bränns gårdarna på ön av den danske kungen Kristian II:s flotta och Lidö blir öde och brukas inte under en tid. Efter hand flyttar bönderna tillbaka och i början av 1600-talet finns tre skattebönder på Lidö. Segslitna processer om bönderna skall vara skattebönder eller frälsebönder resulterar 1624 i en dom som slår fast att Lidö är och ska förbli ett frälsegods under Penningby. Det är nu Resare-Bengt gör entré på Lidö! Margareta Bielke gifte sig Oxenstierna och hennes man är kusin med nästa ägare Bengt Bengtsson Oxenstierna ( ), som är känd under namnet Resare-Bengt och i sin tur kusin med rikskanslern Axel Oxenstierna. Efter att ha utbildat sig på universiteten i Wittenberg och Jena far Resare-Bengt kring i världen. Han är den första svensk sedan vikingatiden som tar sig ända bort till bergstrakterna mot Indien och Afghanistan men även till platser som Jerusalem, Konstantinopel, Bagdad och Kairo. Via Sicilien och Venedig kommer han hem och blir kammarherre hos Gustav II Adolf. Han gifter sig med Margareta Brahe och vill bo ståndsmässigt när han är hemma i Sverige. Omkring 1630 byter Resare- Bengt sin egendom Lidingö mot Lidö frälsegård och säteri, och det är nu öns spektakulära byggnadshistoria börjar. De hus som finns på Lidö vid den här tiden är små och oansenliga. Resare-Bengt låter riva dem och år 1634 börjar han bygga ett riktigt slott med vackra trappgavlar. Redan efter ett år är det pampiga sandstensslottet klart. Här tänker han tillbringa sin ålderdom. Men nya uppdrag åt kungen väntar och 1643 dör Resare-Bengt i Riga. Hans änka gifter om sig med en kusin till honom; riksrådet Johan Axelsson Oxenstierna, som då kunde skriva sig som herre på Lidö. Fältmarskalk Otto Wilhelm von Königsmarck ( ) är nummer två av de vittbefarna männen på Lidö. Otto Wilhelm von Königsmarck är född tysk och har utbildats vid tyska universitet strax efter 30-åriga kriget. Han gör en lysande karriär som general i den svenska armén, inte minst vid försvaret av Pommern. Han är mycket väl ansedd, bildad och rik, när han 1685 köper slottet på Lidö. I samband med Karl XI:s reduktion kort därefter väljer han att gå ut i tjänst hos republiken Venedig som general för trupperna. Han får inte mycket glädje av sitt slott på Lidö för tre år senare dör han på Peleponnesos i Grekland och hans svåger Karl Lewenhaupt tar över Lidö. Efter några år blir släkten Rålambs nya ägare till säteriet på Lidö. Båthusviken med gästbryggan Ryssugn från 1719

12 Slutet på Lidös storhetstid Den heta och ödesdigra sommaren 1719 vill den krigströtta ryske tsaren få slut på kriget mellan Ryssland och Sverige. Han beordrar därför de ryska trupperna att sätta den svenska skärgården i brand. I augusti ligger det praktfulla Lidö slott med sina konstskatter i ruiner. En del av de brända byggstenarna fraktas senare till Arholma, där de blev stommen i Arholmas välkända båk. Lidö har ytterligare en nära anknytning till Arholma! Nästa vittbefarne ägare är Captain Mathias Holmers på Ostindiska Compagniets skepp Stockholms slott, som föds 1712 som torparson i Simesgården på Arholma. Han arbetar som dräng, bland annat på Lidö, innan han, liksom många andra Arholmapojkar, tidigt går till sjöss. Han är flitig och målmedveten och får arbete som skeppskock på ett ostindienfartyg. Under en storm i Biscayabukten när kaptenen givit upp hoppet, får Mathias Holmers ta befälet ombord och räddar fartyget. Därefter bekostar kaptenen hans studier i Uppsala och snart är han kapten på samma fartyg och seglar därefter för Ostindiska Compagniet i 30 år kommer Mathias Holmers hem till skärgården för gott. Nu som en rik man. Han har med sig fina konstskatter från sina resor, bland annat de vackra kinesiska tapeterna som delvis fortfarande finns kvar i det gamla säteriet, nuvarande värdshuset. Han köper Lidö säteri av familjen Rålambs genom en bulvan, vännen Lage von Wernstedt, eftersom ofrälse inte tillåts äga frälsegods. Han gifter sig med den 16-åriga dottern till sin ungdomskärlek. Mathias Holmers är en frikostig man som genom åren skänker stora gåvor till kyrkan. Först 1772 får han köpa Lidö i eget namn och den adliga frälsetraditionen på Lidö är över. Men det dröjer ytterligare tre år tills han genom ett beslut av Gustav III får rätt att besitta Lidö säteri för sig själv och sina efterkommande. Trots det har han redan 1769 byggt upp säteriet igen i samband med sitt bröllop med Catharina Margaret Norelius Äktenskapet anses vara lyckligt, de får fem barn och i 30 år lever familjen på Lidö, innan Mathias Holmers dör 1799 och begravs i Vätö kyrka dör änkan Catharina Margareta Holmers, men Lidö stannar kvar i familjen Holmers ägo fram till sekelskiftet Senare övergår ägandet i ett konsortium lett av riksdagsmannen W.Lundin från Brottby och därefter i godsägare Otto Wiboms ägo. Lidö har en ganska stor befolkning och i slutet av 1800-talet finns det till och med en skola på ön. Mathias Holmers tog hem många dyrbarheter som porslin och tapeter från sina resor för Ostindiska Kompaniet. Fartygsmodellen av hans ostindienfarare Lovisa Ulrica har en gång stått på Lidö.

13 Europas största minkfarm År 1937 infaller en industriell tid i Lidös historia. Då köper den - även han vittbereste och innovativa affärsmannen Clarence Hammar Lidö och säteriet. Han har sedan 1928 drivit en pälsfarm vid Furusund, som nu är för liten. Då flyttar han den till Lidö och anlägger en minkfarm i stor industriell skala. Det blir den största i Europa, kanske till och med den största i världen enligt dåtida tidningsuppgifter. Sjutton längor med minkburar i sammanlagt två kilometer byggs och Clarence Hammar ordnar med en egen fiskeflotta med tre anställda fiskare för att skaffa fisk till djuren. Minkarna får även melass och slaktavfall från Norrtälje slakteri men en egen konservfabrik byggs upp för att gardera om strömmingen skulle utebli. För personalen, vilken som mest uppgick till 63 personer, anläggs både restaurang och ett eget bageri. Årsproduktionen på minkfarmen är 7000 skinn, som är mycket populära under den här tiden och säljs på auktioner i London. I dagens gästhamn, den dåvarande fiskehamnen, sänktes det gamla fyrskeppet Sydostbrotten som vågbrytare och skydd för fiskarnas båthamn. Den köptes in för 1000 kronor och ligger fortfarande kvar som populär viloplats för sjöfågel. Under andra världskriget blir det svårt att få mat till minkarna, samtidigt som efterfrågan på skinn minskar avvecklas hela rörelsen och 1945 köper Stockholms stad Lidö som rekreationsort för stockholmare. En stugby planeras men säteriet fungerar istället som ett sommarhem för utarbetade husmödrar, vilka behöver vila upp sig. Den verksamheten pågår till 1979, då Stockholms stad under en tid försöker behandla narkomaner här.

14 Lidöfjärden Gyltan Skabbön Norrkalven Här finns fler intressanta naturområden, såväl hällmarker med gran och tall som lövträdspartier och ett återupptaget öppet jordbrukslandskap. Floran på ön är artrik och vid värdshuset finns en del ädelträd kvar sedan det forna säteriets dagar. Långsamt försöker man att få fram den gamla trädgården som fortfarande kan anas. Jordbruksarrendatorerna på ön och deras betesdjur arbetar med att hålla markerna öppna och stiftelsens tillsynsman sköter den allmänna tillsynen av ön samt dess småöar och vattenområden. Mellanholmen Västerholmen Västerängsudden Lidön Österhamn Örskär Båthusviken Söderkalven Lidö 0 1 km Tjocköfjärden Lidö idag ett populärt och välbesökt färdmål Stockholms stad överlåter Lidö till Skärgårdsstiftelsen 1998 och 2000 blir ön naturreservat. En omfattande renovering av säteriet och kvarnen inleds. Jordbruket tas upp igen och en arrendatorbostad byggs. Bryggan i gästhamnen byggs och vandrarhemmet fräschas upp för att alla gäster, såväl besökare i egen båt som vandrarhemsgäster på ön ska känna sig välkomna. Lidö ligger strax söder om Arholma och är ca 2 km lång. Ön har en landareal på omkring 265 hektar. Service på Lidö Lidö Värdshus: servering inne och ute, bokning på tel Lidö Värdshus: boende i mindre pensionat, bokning på tel Vandrarhem: 38 bäddar i huvudbyggnad och stugor tel Gästhamn: för ca 55 båtar, enklare café och kiosk med färskt bröd och kajakuthyrning tel Naturhamn: vid Österhamn Tältning: vid Österhamn Tillsynsman: Leif Malmgren tel Källor: Sällsamheter i Stockholms skärgård Edward och Erling Matz, Lund 1978 Historien om Lidö Bror Pettersson, Vätö Hembygdsförening Släkten Hammar från Göteborg, 2005 Arholma, Skärgårdskultur i förändring Nordiska Museet, 1992 Utställningen producerad av Skärgårdsstiftelsen 2007 Text: Misse Ljungström Bilder: Roine Karlsson / Roslagsmuséet / Björn Hammars familjealbum Layout & produktion: Kurt Backlund, ABA, Stockholm, maj 2007

15 Välkommen till Seglarhotellet i Sandhamn En skärgårdsklassiker året om Tfn Tel: Södra sidan av Lådna Drivmedel Gasol Livs Café Öppet året runt Sommaröppet Övrig tid ring Välkomna! Välkomna till vår restaurang med uteservering vid vattnet 18/6 5/8 öppet alla dagar. Torsdagar: Grillkvällar med levande musik. Att besöka de absoluta ytterskärgårdarna, Info och bokning tel: Gästhamn: Long: N Lat: E

16 Konferenser, middagar, bröllop, fester, bed & breakfast, luncher och lunchkorgar. Öppet året runt. Info och bokning Tel , Se även vår hemsida: Ytterskärgården en timme från City Restaurang Festvåning Njut av vällagad mat från lokala råvaror och en strålande utsikt. Gästhamn. För information och bokning: Vi har öppet torsdagar - söndagar. Öppet alla dagar i juni-augusti Varmt välkomna! Hyr en stuga! IngmarsöStugorna Välkommen till Svartsö! Sommaröppet i brädgården! Alsvik, Svartsö 16 juni - 11 augusti Midsommarhelgen stängt Vi har öppet året runt! Välkomna önskar Sozy, Matte och Lena med personal. Svartsö Herrgårdspensionat Klassisk skärgårdsmat! Skärgårdskök & à la carte! med ett av skärgårdens bästa lägen. Telefon Egen brygga 300m öster om Alsviks brygga Byggvaror, vitvaror, kakel & klinker, kök & bad, leverans med båt Välkommen! Apoteks ombud Telefon Lena och Marianne hälsar alla hjärtligt välkomna! Telefon Öppet varje dag juli till augusti. Liveband och tillställningar. Välkomna! Telefon

17 Alla goda ting. Skärgårdens Bästa Krog 2001, 2002 och 2004 Sätt kurs mot vår restaurang! 4:e NYHET Stugby & Vandrarhem Tel , Bröllop & kalas. Konferenser upp till 25 pers. Bokning och information Fax: sandhamns-vardshus.se Öppet sedan min Stockholm Arlanda 35 min 45 min www. smadalarogard.se Tel Fejans Skärgårdskrog & Konferens, Gräddö. Telefon bokning krog och konferens: /41. Båtturer Under juli och början på augusti erbjuder vi båtturer i skärgården utanför Norrtälje. Tisdag, onsdag och fredag utgår turen från Simpnäs, Gräddö samt Räfsnäs. Upplev en Café-Krog vinterdag i skärgården! Vi har öppet Juni, för juli er och som augusti, vill konferera öppet alla eller dagar. bara njuta! För mer information eller bokning ring Tel Varmt Välkomna! välkomna! Ingmarsö Livs livs & Statoil bensin Öppet hela året SVENSKA TURISTFÖRENINGEN Tisdagar Norrpada och Rödlöga Torsdagar Simpnäs-Lidö-Gräddö-Norrtälje Norrtälje-Gräddö-Lidö-Simpnäs Även turer på en timma från Norrtälje Onsdagar Håkanskär och Söderarms skärgård samt Fejan Fredagar Söderarm och dess skärgård Ombud för: Posten Brev & Paket Svensk Kassaservice Apoteket och Systembolaget Öppettider Mån-Fre , Lör Telefon Öppettider från 19 juni Mån-Fre Lör Per Eliassons Sjötjänst Tel:

18 Sommarens stora presentbok Vettar och sjöfågeljakt! Specialerbjudande 290: till Stångmärkets läsare Ejder, alfågel, knipa, vigg de svenska vettarna utgör ett viktigt kulturarv och en väsentlig del av svensk jakthistoria! # För många av Sveriges hundratusentals jägare har sjöfågeljakt med vettar en speciell betydelse. Från början en livsviktig del i den utsatta kustbefolkningens försörjning, men i dag kringskuret av lagar och förordningar. Boken Vettar och sjöfågeljakt är en unik dokumentation av svenska vettar. Vackert snidade och målade lockfåglar får här sitt rättmätiga utrymme. Med ett rikt urval av historiska illustrationer och skärgårdsfotografier skildras den svenska sjöfågeljaktens utveckling, från stenåldern till nittonhundratalets mitt. Boken finner du även i bokhandeln, hos välsorterade marinhandlare samt på Nautiska Magasinet. Ja, tack! Jag beställer Vettar och sjöfågeljakt isbn st för 500:- (inkl. moms, porto och emballage) 1 st för 290:- (inkl. moms, porto och emballage) Frankeras ej Nautiska Förlaget betalar portot namn (V G texta) personnummer Nautiska FörlagEt adress postadress namnteckning Erbjudandet gäller till 30/ Betalningstid 10 dagar. All kundinformation såsom namn- och adressuppgifter lagras hos förlaget. Detta för att kunna lämna erbjudanden om andra titlar. svarspost stockholm kupongnummer 60339

19 Ohoj! Ungdomar kika hit! Det var på den tiden då man jagade säl. Österman låg ute på skäret och rätt som det var visslade en kula förbi hans huvud. Han tittade upp och såg Söderman en bit bort. Jag är ingen säl, skrek han och strax visslade en kula till förbi hans huvud. Skjut inte Söderman! Jag är ingen säl!!! Åh, herre gud, är det du Österman, Jag tyckte du skrek att du var en säl, säger Österman. Tävling VAD HÄNDER PÅ TOALETTEN? Skärgårdsstiftelsen har byggt toaletter som komposterar bajset istället för att göra vattentoaletter där bajset far ut i vattnet. Vad blir det av bajset när det får ligga väldigt länge i en kompost? 1. En hård sten X. mjuk jord 2. Det försvinner bara Om du vet svaret, skriv ditt namn, adress och din ålder på ett vykort och skicka till Skärgårdsstiftelsen, Box 7669, Stockholm senast 1 augusti så är du med i utlottningen av Bajsboken. Inför sommarens båtturer! 5 enkla regler om sjövett: 1. Använd alltid fl ytväst! 2. Sitt ner i båten! 3. Lyssna på väderrapporten! 4. Håll koll på var du är! 5. Tag hänsyn till andra! I en vattentoa Stjärnor och stjärnbilder Vet du att man kan använda stjärnorna som kompass? Hittar du Karlavagnen på himlen? Tänk dig en linje rakt upp från den bakre delen av vagnen. En liten bit ovanför ser du Lilla Karlavagnen, där den stjärnan allra längst fram i vagnen är polstjärnan och den ligger rakt i norr. Ser du den så vet du alltid vad som är norr! KUL BOK OM BAJS! Pruttar och bajskorvar är egentligen så naturligt, men det konstiga är att nästan ingen vuxen pratar om bajs. Naturligt är att vi äter och dricker och det pratar vi mycket om, men vart allt det där vi har ätit tar vägen sedan är vi alldeles tysta om! Det är likadant i de fl esta andra länder! I den här boken pratas det mycket om bajs! Och den är översatt till massor av andra språk. Ni måste se den! vinnare Det var många som visste det! Hampus Carlsson, Dennis Hagelin och Jesper Wolters får Första Odlings boken med posten. Den gula vårblomman heter gullviva, GRATTIS! (primula veris på latin). stångmärket Bajsboken Pernilla Stalfelt 32 sidor Eriksson & Lindgren Cirkapris: 136:- 19

20 Värme från solen Så snart solen skiner får ditt hus varm, torr och frisk luft. Helt utan elförbrukning! Kontakta oss redan idag så får vi berätta mer om hur du också kan ta vara på gratis solenergi! Tel och Båtar för sjöfolk Hyr båtplats hos Auktoriserad service Ditt naturliga val i ytterskärgården! Inga skvalpiga och trista ut- eller hemfärder till hemmahamnen du är i ytterskärgården. Parkeringsplats ingår i priset. Komplett marina endast 45 km från Stockholm C Kontakta oss för information: Din fastighetsmäklare i södra skärgården För annonsbokning inför våra kommande nummer kontakta Hummelgren Media Tullhuset Dalarö Tel Fax Mobil Båt Konst, hantverk, kuriosa Rydströms blandning Skärgårdsböcker, båtmodeller, skärgårdskonst, nautica, kuriosa m.m Allsjöns konst; foto, smycken, strandfynd m.m. Vackra, sköna, hemstickade skärgårdssockor Utställning och försäljning vid Stavsudda varv, Norra Stavsuddas sydsida. Tel: Välkomna! Nr 5 utkommer 13 september Senaste bokningsdag 17 augusti Nr 6 Stort julnummer Utkommer 22 november Senaste bokningsdag 26 oktober För annonsbokning och information Hummelgren Media Tel: , Fax: e-post:

EN TIDNING FRÅN SKÄRGÅRDSSTIFTELSEN NR 2/2007. Landsortstrafiken går året runt. Pensionär på Hjälmö. Följ med på vårens vänkryssning!

EN TIDNING FRÅN SKÄRGÅRDSSTIFTELSEN NR 2/2007. Landsortstrafiken går året runt. Pensionär på Hjälmö. Följ med på vårens vänkryssning! EN TIDNING FRÅN SKÄRGÅRDSSTIFTELSEN NR 2/2007 Landsortstrafiken går året runt Pensionär på Hjälmö Följ med på vårens vänkryssning! Landsort Familjen Österman Släktkrönikan om familjen Österman skildrar

Läs mer

Flera skäl att fara till Fejan i sommar!

Flera skäl att fara till Fejan i sommar! EN TIDNING FRÅN SKÄRGÅRDSSTIFTELSEN NR 2/2008 Flera skäl att fara till Fejan i sommar! Nya krögare, utställning och tillbyggt rökeri lockar besökare till Fejan. Anmäl till vårens vänkryssning med s/s Blidösund!

Läs mer

God Jul och Gott Nytt År önskas alla läsare! Gör besök på Finnhamn i vinter! Krogen på Ålö går i ide

God Jul och Gott Nytt År önskas alla läsare! Gör besök på Finnhamn i vinter! Krogen på Ålö går i ide E N T I D N I N G F R Å N S K Ä R G Å R D S S T I F T E L S E N N R 6 / 2 0 0 7 God Jul och Gott Nytt År önskas alla läsare! Gör besök på Finnhamn i vinter! Krogen på Ålö går i ide Vinter på Röder Gör

Läs mer

En unik minneslund på Arholma. Träffa Anna och Leyla handlarna på Nåttarö! Hallå alla konstnärer! Sök Axel Sjöberg-stipendiet nu!

En unik minneslund på Arholma. Träffa Anna och Leyla handlarna på Nåttarö! Hallå alla konstnärer! Sök Axel Sjöberg-stipendiet nu! en TIDnIng från skärgårdsstiftelsen nr 5/2008 En unik minneslund på Arholma Träffa Anna och Leyla handlarna på Nåttarö! Hallå alla konstnärer! Sök Axel Sjöberg-stipendiet nu! vänresa i ytterskärgården

Läs mer

Vi möter Emmy Sundberg på Biskopsö. Lyssna på skärgårdsradion i sommar. Dags att anmäla till vänresa i augusti

Vi möter Emmy Sundberg på Biskopsö. Lyssna på skärgårdsradion i sommar. Dags att anmäla till vänresa i augusti EN TIDNING FRÅN SKÄRGÅRDSSTIFTELSEN NR 4/2009 Vi möter Emmy Sundberg på Biskopsö Lyssna på skärgårdsradion i sommar Dags att anmäla till vänresa i augusti En vårdag på BIskopsö En Stockholmspojke berättar

Läs mer

Möt kulturen på Blidö! Vandrarhemmen i skärgården. Utö den barnvänliga ön EN TIDNING FRÅN SKÄRGÅRDSSTIFTELSEN NR 2/2006

Möt kulturen på Blidö! Vandrarhemmen i skärgården. Utö den barnvänliga ön EN TIDNING FRÅN SKÄRGÅRDSSTIFTELSEN NR 2/2006 EN TIDNING FRÅN SKÄRGÅRDSSTIFTELSEN NR 2/2006 Möt kulturen på Blidö! Vandrarhemmen i skärgården Utö den barnvänliga ön Isrännan mot Lådna i slutet av mars STORMFÅGELN BÖRSNOTERAT Stormfågeln AB (Publ.)

Läs mer

Hälsa på hos Utö Rederi AB. Öppen skärgård lockar med eld. Beställ Levande Skärgårdsnaturs kalender EN TIDNING FRÅN SKÄRGÅRDSSTIFTELSEN NR 6/2006

Hälsa på hos Utö Rederi AB. Öppen skärgård lockar med eld. Beställ Levande Skärgårdsnaturs kalender EN TIDNING FRÅN SKÄRGÅRDSSTIFTELSEN NR 6/2006 EN TIDNING FRÅN SKÄRGÅRDSSTIFTELSEN NR 6/2006 Hälsa på hos Utö Rederi AB Öppen skärgård lockar med eld Beställ Levande Skärgårdsnaturs kalender Båtuppdragningstid på Svartsö Rysshärjningarna på Ostkusten

Läs mer

Passbåt till Arholma. Milo har mulltoa i båten. Anmäl dig till vänmötet på båtmässan!

Passbåt till Arholma. Milo har mulltoa i båten. Anmäl dig till vänmötet på båtmässan! E N T I D N I N G F R Å N S K Ä R G Å R D S S T I F T E L S E N N R 1 / 2 0 0 7 Passbåt till Arholma Milo har mulltoa i båten Anmäl dig till vänmötet på båtmässan! Vintersol på Arholma Rysshärjningarna

Läs mer

Stångmärket SKÄRGÅRDS- SOMMAR TEMA VI VILL GÖRA MER ÄN VI HAR RÅD MED NYA ENTREPRENÖRER PÅ LIDÖ LIVSNJUTARE FÖRR OCH NU

Stångmärket SKÄRGÅRDS- SOMMAR TEMA VI VILL GÖRA MER ÄN VI HAR RÅD MED NYA ENTREPRENÖRER PÅ LIDÖ LIVSNJUTARE FÖRR OCH NU Stångmärket #3 / 2011 PRIS 25 KR SKARGARDSSTIFTELSEN.SE VI VILL GÖRA MER ÄN VI HAR RÅD MED Möt de som var först med att ge pengar till våra gåvokonton NYA ENTREPRENÖRER PÅ LIDÖ Hugo och Olle energifyllda

Läs mer

Besök hos Wikströms Fisk en genuin fiskrestaurang på Möja. Nu flyttar Skärgården in till Shellmacken på Strandvägen

Besök hos Wikströms Fisk en genuin fiskrestaurang på Möja. Nu flyttar Skärgården in till Shellmacken på Strandvägen EN TIDNING FRÅN SKÄRGÅRDSSTIFTELSEN NR 1/2008 Besök hos Wikströms Fisk en genuin fiskrestaurang på Möja Nu flyttar Skärgården in till Shellmacken på Strandvägen Dags för anmälan till Vänmötet på båtmässan

Läs mer

Hipp hipp hurra! TRETTIOÅRING I FIN FORM Nu fyller Stångmärket jämnt. BASTANT UTPOST I NORR Ett besök på stiftelsens Örskär

Hipp hipp hurra! TRETTIOÅRING I FIN FORM Nu fyller Stångmärket jämnt. BASTANT UTPOST I NORR Ett besök på stiftelsens Örskär #2 / 2014 PRIS 30 KR SKARGARDSSTIFTELSEN.SE Stångmärket 30 år Hipp hipp hurra! TRETTIOÅRING I FIN FORM Nu fyller Stångmärket jämnt BASTANT UTPOST I NORR Ett besök på stiftelsens Örskär MÖT KONSTNÄREN STIG

Läs mer

HÄRLIGA HÄRINGE. Välkommen till Skärgårdsstiftelsens fastlandsområden. VÅRENS VÄNRESOR Möja, Mariefred och Själbottna

HÄRLIGA HÄRINGE. Välkommen till Skärgårdsstiftelsens fastlandsområden. VÅRENS VÄNRESOR Möja, Mariefred och Själbottna #2 / 2015 PRIS 30 KR SKARGARDSSTIFTELSEN.SE VÅRENS VÄNRESOR Möja, Mariefred och Själbottna KONST INSPIRERAD AV HAMMERSTA Mah-Jong-klädernas skapare Veronica Nygren BO OCH RESA TILL HUVUDSKÄR Reguljära

Läs mer

hela denna bilaga är en annons från skärgårdsstiftelsen Position Skargarden

hela denna bilaga är en annons från skärgårdsstiftelsen Position Skargarden hela denna bilaga är en annons från skärgårdsstiftelsen Position Skargarden denna tidning ges ut av skärgårdsstiftelsen inför sommaren 2003. medföljer som bilaga i svd juni 2003. Upptäck skärgårdens dolda

Läs mer

Stångmärket TEMA UTFLYKTER. VÄNRESOR! Till Nämdö, Tärnskär och Grönskär SKÄRGÅRDEN SOM JOBB SEMESTERVÄDER FULL RULLE I SKÄRGÅRDEN

Stångmärket TEMA UTFLYKTER. VÄNRESOR! Till Nämdö, Tärnskär och Grönskär SKÄRGÅRDEN SOM JOBB SEMESTERVÄDER FULL RULLE I SKÄRGÅRDEN Stångmärket #3 / 2012 PRIS 30 KR SKARGARDSSTIFTELSEN.SE SKÄRGÅRDEN SOM JOBB Träffa tillsynsman Petter Lundgren SEMESTERVÄDER Lage Larsson om skärgårdssommaren FULL RULLE I SKÄRGÅRDEN På upptäcksfärd med

Läs mer

Stångmärket HÖSTMYS. Bästa tiden för skärgårdsbesök. PIONJÄR PÅ GRINDA Möt entreprenör Jan Pfister. ANDAS UT PÅ FJÄRDLÅNG Höstbesök på Norrötorpet

Stångmärket HÖSTMYS. Bästa tiden för skärgårdsbesök. PIONJÄR PÅ GRINDA Möt entreprenör Jan Pfister. ANDAS UT PÅ FJÄRDLÅNG Höstbesök på Norrötorpet Stångmärket #4 / 2013 PRIS 30 KR SKARGARDSSTIFTELSEN.SE PIONJÄR PÅ GRINDA Möt entreprenör Jan Pfister ANDAS UT PÅ FJÄRDLÅNG Höstbesök på Norrötorpet RESA TILLBAKA I TIDEN Anna Lindhagens Sandböte HÖSTMYS

Läs mer

Stångmärket ISLOSSNING FRAMTIDENS SKÄRGÅRD. På Fjärdlång rustar man för kommande sommarsäsong! Att coacha en transformation

Stångmärket ISLOSSNING FRAMTIDENS SKÄRGÅRD. På Fjärdlång rustar man för kommande sommarsäsong! Att coacha en transformation Stångmärket #1 / 2011 PRIS 25 KR SKARGARDSSTIFTELSEN.SE FRAMTIDENS SKÄRGÅRD Att coacha en transformation möt gustav andersson Ny ordförande med miljöengagemang LIVET EFTER VINTERN Hur har fåglarna klarat

Läs mer

Möt Anders och hans psalmorkester. Dags för anmälan till vänmötet på båtmässan. Läs om naturskolan på Möja

Möt Anders och hans psalmorkester. Dags för anmälan till vänmötet på båtmässan. Läs om naturskolan på Möja EN TIDNING FRÅN SKÄRGÅRDSSTIFTELSEN NR 1/2010 Möt Anders och hans psalmorkester Dags för anmälan till vänmötet på båtmässan Läs om naturskolan på Möja Dimman drar bort mot Hjälmö Dramatisk örlogshistoria

Läs mer

VÅGAR DU SKÄRGÅRDEN PÅ HÖSTEN?

VÅGAR DU SKÄRGÅRDEN PÅ HÖSTEN? #4 / 2014 PRIS 30 KR SKARGARDSSTIFTELSEN.SE VÅGAR DU SKÄRGÅRDEN PÅ HÖSTEN? STORT OCH SMÅTT PÅ SJÖN Vi tar temperaturen på båtlivet SVARTVITT HUVUDSKÄR Upptäck de vackra grå nyanserna NATURENS EGET SKAFFERI

Läs mer

Stångmärket FRILUFTSLIV SKÄRGÅRDEN EN MODERN VINNARE TEMA. VÄNSEMINARIER Välj bland spännande ämnen

Stångmärket FRILUFTSLIV SKÄRGÅRDEN EN MODERN VINNARE TEMA. VÄNSEMINARIER Välj bland spännande ämnen Stångmärket #1 / 2013 PRIS 30 KR SKARGARDSSTIFTELSEN.SE VÄNSEMINARIER Välj bland spännande ämnen FLYGHISTORIA PÅ GÅLÖ Vi trodde det var krig när planen kom TILLSYNSMÄN MED STORT T Tack till Tom och Sören

Läs mer

Skärgårdsresor 2006 2007

Skärgårdsresor 2006 2007 Skärgårdsresor 2006 2007 Vi ser till att Johansson på Harö får sin tidning Det är Waxholmsbolaget som hämtar de nybakade limporna på Utö. Det är våra båtar som kör ut mjölken till alla skärgårdshandlare

Läs mer

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET STOCKHOLMS SKÄRGÅRD

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET STOCKHOLMS SKÄRGÅRD ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS STOCKHOLMS SKÄRGÅRD FOTO: HENRIK JACOBSON OCH JONAS HAGSTRÖMER MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING I SVENSKA DAGBLADET JUNI 2007 BOCKHOLMENGRUPPEN

Läs mer

SKÖRDETID. Stångmärket TEMA. ANNIE OCH BANDI En speciell kärlekshistoria. Slow Food, ö-slakteri och gourmetmat. Tuffa villkor förr och nu

SKÖRDETID. Stångmärket TEMA. ANNIE OCH BANDI En speciell kärlekshistoria. Slow Food, ö-slakteri och gourmetmat. Tuffa villkor förr och nu Stångmärket #4 / 2011 PRIS 25 KR SKARGARDSSTIFTELSEN.SE ANNIE OCH BANDI En speciell kärlekshistoria Ät närodlat och i säsong Slow Food, ö-slakteri och gourmetmat FISKARBÖNDER I SKÄRGÅRDEN Tuffa villkor

Läs mer

FÄRÖARNA Eldsjälar vill vända avflyttningstrend. Ge bort vänskap i julklapp! Skärgårdens livlinor Svävare och helikopter ett måste på vintern

FÄRÖARNA Eldsjälar vill vända avflyttningstrend. Ge bort vänskap i julklapp! Skärgårdens livlinor Svävare och helikopter ett måste på vintern #5 / 2014 PRIS 30 KR SKARGARDSSTIFTELSEN.SE Skärgårdens livlinor Svävare och helikopter ett måste på vintern vaktavbyte på örskär Tommy Mattsson tar över som tillsynsman HISTORISKA PLATSER Landsort Stockholms

Läs mer

Stångmärket BÅTLIV TEMA. BASTUBAD Bastur på våra områden. SOS STOCKHOLMS SKÄRGÅRD Möt verklighetens och filmens hjältar

Stångmärket BÅTLIV TEMA. BASTUBAD Bastur på våra områden. SOS STOCKHOLMS SKÄRGÅRD Möt verklighetens och filmens hjältar Stångmärket #1 / 2012 PRIS 25 KR SKARGARDSSTIFTELSEN.SE BASTUBAD Bastur på våra områden SOS STOCKHOLMS SKÄRGÅRD Möt verklighetens och filmens hjältar HITTA HAMNEN 10 favoriter för natten TEMA BÅTLIV KAPPSEGLAREN

Läs mer

Musikprofil med skärgården som reträttplats

Musikprofil med skärgården som reträttplats rubrik DÄR NJUTNINGEN BÖRJAR SOMMAR 09 LISA NILSSON: Musikprofil med skärgården som reträttplats LÅNGSEGLAREN LINDA LINDENAU: Att behärska sin båt ökar självkänslan Besök Värmdös vackraste hus Sommarmat

Läs mer

våren skärgårdsguide MagasinSkärgård. batteri arholma / kära götheborg sundsveden / grisslornas skär kör på nämdö / kalkon blev kelgris

våren skärgårdsguide MagasinSkärgård. batteri arholma / kära götheborg sundsveden / grisslornas skär kör på nämdö / kalkon blev kelgris MagasinSkärgård. våren 2009: batteri arholma / kära götheborg / sundsveden / grisslornas skär / kör på nämdö / kalkon blev kelgris MagasinSkärgård. sinne/smak/sevärdheter Läs mer om våren Tjärvens fyr

Läs mer

skärgårdsguide sommar MagasinSkärgård. paddling i lyx / sandlådan nåttarö eremitliv i koja / högbondens fyr i pensionatets sal / krog som bränner

skärgårdsguide sommar MagasinSkärgård. paddling i lyx / sandlådan nåttarö eremitliv i koja / högbondens fyr i pensionatets sal / krog som bränner MagasinSkärgård. MagasinSkärgård. sinne/smak/sevärdheter skärgårdsguide sommar paddling i lyx / sandlådan nåttarö eremitliv i koja / högbondens fyr i pensionatets sal / krog som bränner ROCK&RIGG STOCKHOLMS

Läs mer

hela denna tematidning är en annons från mediaplanet Kalendarium sommaren i Stockholms skärgård sidan 18

hela denna tematidning är en annons från mediaplanet Kalendarium sommaren i Stockholms skärgård sidan 18 annons hela denna tematidning är en annons från mediaplanet annons Stora nassa foto: jeppe wickström Fästingsäsong Vaccinera dig ombord på fästingbåten Så hindrar du båttjuven Guide: Köpa sommarhus i skärgården

Läs mer

Långviks. brygga. Bjurmans cykeluthyrning. Brygga för turbåtar och gods. Naturstig (utmärkt med gula band, kartan visar ungefärlig sträckning)

Långviks. brygga. Bjurmans cykeluthyrning. Brygga för turbåtar och gods. Naturstig (utmärkt med gula band, kartan visar ungefärlig sträckning) w N S Stora Möja är 5,7 km lång och 3,7 km bred. 500 m 1 km e Dragedets Vandrarhemmet Möja gästhem Coop Långviks FRÅN MÖJA TILL ÖJA! CYKLA OCH VANDRA I SKÄRGÅRDEN Vi besöker Möja Möja ligger längst ut

Läs mer

Roslagens historia med fokus på Norröra (Saltkråkan): http://goo.gl/0jvyyp 1

Roslagens historia med fokus på Norröra (Saltkråkan): http://goo.gl/0jvyyp 1 Roslagens historia med fokus på Norröra (Saltkråkan): http://goo.gl/0jvyyp 1 Snickargården på Saltkråkan, som egentligen heter Norröra och ligger i norra Roslagsskärgården lite nordost om Blidö. Ön är

Läs mer