Papers given at the Luleå Conference from 1985 until Compiled by Kari Heiskanen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Papers given at the Luleå Conference from 1985 until 2006. Compiled by Kari Heiskanen"

Transkript

1 I Papers given at the Luleå Conference from 1985 until Compiled by Kari Heiskanen This list contains 403 papers. In addition, three papers were presented, but no written documents exist; not even names of the talks Amundsen A., Titanias omleggning fra flotasjon til gravimetrisk/whimsseparering. Andersson L., MinFo:s verksamhet och planering för samtiden. Anttila A., Adolfsson G., Koppargruvan Viscaria. Broman P.G., Sandström E., Söderberg L., Utvinning av guld med gravimetric vis Bolidens anrikningsverk. Forssberg K.S.E., Sundberg S., Einfluss verschiedener Mahlverfahren auf die Flotierbarkait. Hallin M., Cirkulation och rening av processvatten. Jansson G., Högberg E., Utveckling och FoU inom industrimineralområdet. Kalapudas R., The operational characteristics of flotation machines and their effect on the metallurgical performance. Persson L., Moderna styrningsstrategier inom mineraltekniken. Ruong U., Finmalning av industrimineral. Schönert K., Forschritte der Zerkleinerungstechnik (plenary). Sivamohan R., Roughness profiles A way to recover heavy minerals from slimes. Sköld B., Andreasson B., Malningsteknik- parametrar och effektivitet I roterande trumkvarnar. Tiberg N., Gödselmedel från svenska mineralråvaror. Nilsson L., Behandling av restprodukter fån uranutvinning Basten A.H., Neue Einsatzmöglichkeiten von Schwertrübe-sortierzyklonen. Bergström B., Jonsson J., Mineralteknisk FoU-verksamhet inom LKAB ny försöksanläggning. Broman P., Göransson T., Vattenvård inom Boliden Mineral AB. Carlsson T., Masungsslagg som högvärdigt industrimineral. Gräsberg M., Hålsjöberg- Europas kyanitgruva. Hallberg R., Bakteriella processer i samband med mineralutvinning. Herath Banda S. M., Pressure flitration. Mårtensson E., Kaolin I Skåne. Mellberg G., Hallin M., Återvinning av processvatten vis Zinkgruvan. Rantanen S., Outokumpus malkretsflotationsteknik. Sellgren A., Ekonomisk drift av slurrypumpinstallationer. Sköld B., MinFo:s ramprogram. Södermark B., Naturvårdverkets synpunkter på deponering av sulfidhaltig restproduktsand. Sundelin B., Nya malmer. Utvinning av guld ur Enåsenmalmen. Swiatkowski P., Fettaminer samlare för flotation av mineral Adolfsson G., Laboratorieförsök förutsäger produktionsresultat i Viscaria. Antti B.-M., Pulpkemi vid Kalcitflotation.

2 II Anttila A., Andreasson B., Malning I laboratorium, pilotverk och produktion, samband framtagna inom LKAB. Berglund G., Pulpkemiska mätningar vis sulfidmineralflotation. Fineman I., Mineralanvändning inom pappersindustrin krav och önskemål på mineral. Hanumantha Rao K., Antti B.-M. Forssberg K.S.E., Flotation of phosphatic ore containing carbonate gangue the problems in achieving selectivity between apatite and calcite. Hedvall P., Finkrossning- ett attraktivt alternativ. Heiskanen K., Effect of mineral pulp properties on final moisture in pressure flitration. Högaas P.H., Framstilling av höyren magnetittslig ved A/S Sydvaranger. Laapas H., Separation of tourmaline by selective flotation. Larsson I., Marklund O., Strategier för kapasitetsökning- praktikfallet Garpenbergs anrikningsverk. Meloy T., Advances in particle technology (plenary). Nyström and Järvinen: En model för malningskinetik och materialdispersion I en cementkvarn. Pålsson B., Analys av restreagens med hjälp av jonkromatografi. Pålsson B., Tolkning av flotationsförlopp med hjälp av pulpkemiska modeller. Pugh R.J., The application of macromolecular organic depressants to sulphide flotation. Sköld B., MinFo:s verksamhet: Hur kan forskningen stödja en problemtyngd mineralindustri? Tokarz M., Chemically and thermally treated clays and their applications No conference due to the involvement in the XVI International Mineral Processing Congress in Stockholm, Sweden, June 5-10, Berglund G., Pålsson B., Praktisk och teoretisk utvärdering av minipilotförsök på Laisvallmalm. Bergman D., Petterson S., Fragmentering av metallutvinning ur elektronikskrot. Bida J., Terra Mining AB s Björkdalsgruva- en ny svensk guldproducent. Björkman J., Ruong U., Kvarnstyrning I Kiruna anrikningsverk. Bolin N.-J., Borell M., Markström S., Erfarenheter av kolonnflotation I Laisvall. Cassel A., Finpartikelflotation. Forsling W., Sjöberg S., Ytkomplexbildning vid sulfidmineralflotation. Heiskanen K., Models for autogenous grinding. Herath Banda S. M., Albano C., Anttila A., Optimization of industrial filters by using multivariate data analysis. Laapas H., Aarnio A., The reological behaviour of quartz, feldspar and coal slurries. Nilsson L., Utveckling av oxidiska syntetiska slaggbildare för stålframställning. Öyasaeter O., Alternativ anvendelse av jernmalmen ved A/S Sydvaranger. Persson S., Råvaror för glasframställning. Sandvik K.L., Oppredningens plass i undersökelser av utradisjonell malm eller- ekonomisk utvinning av eklogitt, vhilke krav må settes til råstoff og prosess.

3 III Schubert H., Zu einigen Fortschritten in der Aufbereitungstechnik (plenary). Sköld B., Forskning och utveckling inmo mineralteknikområdet. Subrahmanyam T.V., Forssberg K.S.E., carrier flotation of galena. Andreasson B., Högtrycksvalskvarn- Roller press. Axelsson C.-L-., Karlqvist L., Vattenbalansen over sandmagasin- synpunkter pä lokalisering och åtgärder. Broman P.G., Industrins syn på det nuvarande och framtida miljöskyddet inom mineralindustrin. Heiskanen K., Hallin M., Simuleringsmodeller för mineraltekniska processer. Johansson B., Rening av komplext blykoncentrat med hjälp av starkmagnetisk separation. Jones T.R., Filtration of kaolin clay. Lager T., Mineralteknik Lindahl L.-Å., Lundgren T., Naturvårdverkets syn på det nuvarande och framtida miljöskyddet inom gruvindustrin och övrig mineralindustrin. Lundgren T., Efterbehandlingsåtgärder och effektivitet. Mälhammar G., Termoplastiska mineralkompounder. Malvik T., Faktorer som invirker på kvaliteten av delaminerte mineralprodukter. Persson S., Lundgren T., Bersboprojektet. Qvarfort U., Kartläggning av Svenska sandmagasin från sulfidmalmsbrytning. Rasmuson A., Vittring I sandmagasin med och utan täckning. Silva de S., Finegrinding and classification. SNV:s projektområde Gruvindustrins restproduktupplag projektöversikt. Taarland O., Produktion av grafit. Sundqvist B., Råmaterial I keramisk industri- Processkrav och mögligheter. Björkman J.O., Samskog P.-O., Modell baserad styrning av pebbles-kvarnkrets i Kiruna anrikningsverk. Beckius K., STU s insatsområde Industrimineral. de Silva S., Air classification-computer models and experimental results. Enstad G., Strömning av pulvere I siloer- et nordisk samarbeidsprosjekt. Heiskanen K., Yao L., Possibilities for a short water recycle in flotation plants by using mineral powders to adsorb harmful substances. Högnabba O., Kaktvätt med keramisk diskfilter. Holmberg K., Johansson B., Rening av flotationskoncentrat med nya metoder. Johansson T., Sandrén Å., Svenska mineralers användning I eldfasta produkter. Lidström L., Agiterad malning fördelar och mögligheter. Lindvall M., Marklund U., Utbyggnad av anrikningsverket I Boliden. Malvik T., Partikkelkarakterisering ved bruk av bildeanalyse. Manev E., Pugh R.J., Study of drainage and equilibrium thickness of single foam films containing non-ionic frothers and a short chain xanthate. Sköld B., Mineralteknisk forskning nutid- framtid. Storeng U., Autogen malning till kontrollerad partikelstorlek. Subrahmanyam T.V., Forssberg K.S.E., Entrainment in flotation. Zeng Y., Forsberg K.S.E., energy benefits by reducing mill feed size using fine crushing: circuit optimisation. Johnse B.E., Erfaring ved endring fra syklon klassering til sikteklassering I primaermöllekretsen ved Titania A/S.

4 IV 1993 Beckius K., Vattenglas som hjälpgumma I olika industriella processer. Berglund G., Restprodukthantering vid SSAB I Luleå. Bisgaard T., On-line control of the addition of lime and ferrous sulphate to waste water treatment plants. Borell M., Processkontroll inom Boliden Mineral AB. Cottle I., A case study for the heap leaching of a flotation tailings. Forsling W., Adsoprtionsmekanism för organisk tryckare på apatit och kalsit. Gräsberg M., Rening av komplex kristallin kalksten. Heiskanen K., Kallioinen J., Possibilities to enhance flotation. Kolacz J., A classification process in an air-swept ball mill. Lidström L., Agiterad malning. Lindqvist P.A., Strategi för teknikutveckling mot 2000 talet inom området mineralteknik. Malmgren K., Sukhaybarat gold mine- ny anläggning I Saudi Arabien. Meriluoto T., Nya metoder att mätä den volumetriska fyllnadsgraden av en autogenkvarn samt partikelstorleksdistribution I malningsprodukten. Möller T., Mill liner designs for various grinding applications. Pålsson B., Pilotförsök med kolonnflotation. Pei B., Hydrometallurgisk behandling av zinkhaltigt stålugnsstoft. Pugh R.J., research in mineral processing surface chemistry at Virginia Polytech, USA. Sandvik K.L., renewed research on safe transport of moist mineral cargoes at sea. Silva de S., Optimum flowfields for centrifugal air classification, electrostatic classification. Sköld B., FoU-behov inom industrimineralområdet. Tano K., Multivariat modellering av processdata från sovringsverket vid LKAB I Malmberget. Vorbrodt N., Optisk registrering och sortering av stenmaterial. Ahveninen R., Laapas H., Kirjavainen V., The formation of metal hydroxides in sulphide flotation. Anttila A., Pazare E., Storeng U., Gärde J.-C., Val av tilllämpning av ny nedbrytningsteknik I LKAB. Berglund G., Nilsson L., Återandvändning av konvertstoft vis SSAB I Luleå. Cottle I., Höglakning av guld. Forsling W., Fen-Wei S., Sun S. Samskog P.-O., Forsmo S., Karaktärisering av magnetitytor I vatten suspension. Forss J., Ruong U., Wahlberg S., Utveckling av flotationkrets I Kiruna. Forss M., Hindström S., The role of mixing and energy consumption in the flotation of different particle sizes. Heiskanen K., Kallioinen J., Froth bed residence time and its effects on coarse particle flotation. Jönsson H., Broman P.G., Efterbehandling av gråbergsupplag och sandmagasin. Koivistoinen P., Autogenous grinding and flotation. Kolacz J., Fine grinding- instrumentation and control of a high pressure roller crusher and an air swept ball mill. Kylämies K., Dewatering by automatic pressure filter, new opportunities. Lindqvist P.A., Intryck från mineralforskning I Europa och Australien. Malmström R., Rostning av reflektära guldsliger under svavelfixerande betingelser.

5 V 1994 Marklund U., Söderman A., Agiterande malning i sulfidmalmkretsar. Mörsky P., Klemetti M., Knuutinen T., The new pilot plant facilities at VTT. Petterson S., Sandström Å., Bioteknisk metalutvinning ur komplexmalmer. Sandgren P.-E., Avvattningsprojekt JUMBO. Precisionsavvattning av kulsinterslig vid låg energi-insats med stora pressluftfilter. Sköld, B., Erfarenheter från forskningssamarbete med Kina. Steiner H.J. Aspects of mineral processing curricula. Zeng Y., Forssberg K.S.E., Monitoring operating state by measuring vibration and acoustic signals in an industrial scale ball mill. Helgesson C., Lundegårdh P.H., Erfarenheter av 10 års regional satsning på mineraljakt och projektintiering på industrimineralområdet. Ryk L., Kvalitetskontroll av mineralprodukter och energimaterial. Bolin N.J., Markström S., Flotation circuit tests on a sulphide ore. Cazorla A.J., Jimenez J.M., Schena G.D., Columns vs. cells in the zinc circuit of the Aznalcollar concentrator. Forss M., Kallioinen J., Koskinen J., Prevention of the entrainment of fine gangue particles by froth washing. Heiskanen K., The use of froth residence time in estimating flotation cell operation. Hoberg H., Waste treatment and scrap recycling- a challenge for mineral processing technology. Houot R., Jdid E., Blazy P., Filippov L.O., Study of a laboratorium cell applied to ionic flotation. Kemetter G. L., The oscillator crusher, a new technique of crushing and milling hard and abrasive materials with a diminution ratio of 20:1 and more. Kolacz J., Measurement and control of the mill load in an air swept ball mill circuit. Kolacz J., Measurement and control of the mill load in an air swept ball mill circuit. Laukkanen J., emax. A new SEM-EDX line analysis procedure in quantitative process mineralogy. Lehner T., Lindgren P.O., Rönnskärsverken bidrar till ren framställning och återandvändning av basmetaller. Mörsky P., Klemetti M., Knuutinen T., High pressure roller mill research work at VTT, Outokumpu, Finland. Pålsson B., Yuan X., Influence of grinding and pre-treatment with different gases on complex sulphide mineral flotation. Rogerio de Paula e Silva J., Franco A., Mondredon T., Broussaud A., Preliminary evaluation of the microcel column flotation technology at SOMINCOR (Castro Verde- Portugal). Ryk L., Dahlhielm S., Wood, peat, coal and dolomite: characterisation of particles and its affect on combustion and emissions. Sellgren A., Systemaspekter på pumpning av sovringsavfall och gråberg. Söderman P., Samskog P.-O. Broussaud A., Guyot O., LKAB apatite flotation expert control. Sun Z., Su F., Forsling W., Samskog P.-O., Collector adsorption mechanisms in apatite/magnetite suspension. Tottie M., Lager T., QFD Linking the customer to the product development as part of the TQM concept. Viggh E., The grindability of Partland cement clinker.

6 VI Wallin M., Soil treatment- New application and challenges for mineral processing technologies. Save M., Morizot G., Froth and frothers: Their important role in column flotation. Axelsson H., Westberg T., Wiese K., Våtklassering med centrifug vid höga koncentrationer. Broman P.G., Lindvall M., Miljöskydd inom Boliden Mineral- frågor och angreppssätt I utveckling. Burman P., Marklund U., Oja J., Styrning av autogenmalning. Carlsson L.-E., Söderberg L., On-stream analysis applied to minor elements. Hanumantha Rao K., Forssberg E., Selectivity in the froth flotation based on molecular recognition at inorganic surfaces. Heiskanen K., Vesanto A., Kurki P., Ovaskainen P., Hydrocyclone roping models in plant simulators. Kolacz J., New measurement method of the mass flow rate of solids. Lager T., Utveckling och ledning av stora FoU-projekt inom den Europeiska Unionens ramprogram. Lättilä T., Jämsä-Jounela S.-L. An intelligent methodology for computer aided process study at mineral processing plants. Lundegårdh P.H., Industrimineral och natursten I Sverige. Mörsky P., Klemetti M., Knuutinen T., Kalapudas R., The use of laboratory methods in designing industrial autogenous circuits. Özmerih L., High pressure roll mill as a precrusher is it really an energy saver. Petterson S., Sandström Å., Bioteknisk metallutvinning ur zinkhaltig komplexmalm. Pugh R. Kizling M., Palm C.-O. Grinding of wollastonite under gaseous environments; influence on acidic/basic surface sites. Rein A., Kelsey C., Dybdahl B.A., The Kelsey centrifugal jig- an interesting new development. Sandvik K.L., Bjerkan M., Rein A., Liquefied cargo problem a case history. Sun Z., Su F.,Forsling W., Samskog P.-O. Studies on the surface compexation (sorption) of magnetite in aqueous suspension. Sundkvist J.-E., Biotekniska applikationer vid Boliden Mineral Sunnebo L., Anrikning av kristallin kalksten. Tano K., Andreasson B., Samskog P.-O., Processövervakning med hjälp av enkla processmodeller. Thomaeus M., MinFos industrimineralforskning- resultat och framtidsplaner. Williams R.A., Tomographic imaging for modelling and control of mineral processes (plenary). Yuan X., Pålsson B., Forssberg E., Statistical interpretation of flotation kinetics in the flotation of a complex sulphide ore. Björkman B., MiMeR, Minerals and metals recycling research centre- Pågående och planerade aktiviteter. Bolin N.J., Richardson P., Karakterisering av anrikningsprodukter. Carlsson T., Slagg I vägbyggnad- Miljöväg 94. Cazorla A., Jimenez J.M., Monredon T., Industrial application of Microcel sparger to column flotation of sulphide minerals- A case study at Boliden Apirsa- Spain.

7 VII 1997 Czarnota Z., Fahlgren M., Grainger M., Effect of slurries on the performance of submersible pumps. Heiskanen K., Mörsky P., Klemetti M., Knuutinen T., Use of Models for Autogenous Grinding Testing. Henriksen V., Hokka H., Ekberg M., Forbedring av produksjonssituasjonen ved Nikkel og Olivin. Isberg J., AB MTU- MTU ett konsortium för mineralteknisk utveckling. Johansson J.-I., Renfors M., Hur LKAB strukturerar sin information med hjälp av CIM/21 till ett beslutsunderlag för ledningar på olika nivåer. Jönsson H., Utveckling av autogenmalningstekniken i Aitik. Lagerblad B., Persson A.-L., Billberg P., Ballasts finmaterial och betongs reologiska egenskaper. Lubieniecki B., Large scale dewatering of mineral and metal concentrates. Özmerih L.C. Krogh S., A new generation rotor for mechanical air classifiers. Persson S., QGLAS- ett program för kvalitetsutveckling I svensk glasindustri. Priesemann F.-D., Fra jernmalmlevenrandör till minerallevenrandör. Reis D., Elofsson U., Ny fabrik för tillverkning av malda kalciumkarbonat pigment I Sundsvall. Rosin T., Styrning av kalkmalning och produktegenskaper med hjälp av ett nytt märsystem för statisk elektricitet. Ryk L., Rosengren L., Utvinning av kolprodukter ur gammalt beredskapslager I Mälaren. Sandberg N., Löfgren O., The new concentrating and pelletizing plants in Kiruna. Sellgren A., Rörtransport av högviskösa medier med centrifugalpumpar. Wang W., Bergholm F., Stephansson O., Program library for image analysis of aggregates. Yoon R.-H. column flotation and bubble generation (plenary). Anttila A., Andreasson B., Ny teknik för hematitanrikning I Malmberget. Fuerstenau D., Assessment and enhancement of the energy efficiency of comminution processes (plenary). Hammergren P., Woxna graphite Ab- Ny producent av kristallin grafit. Heiskanen K., Vesanto A., Kalapudas R., Klemetti M., Hydrocyclone roping effects in pilot scale limestone grinding. Johansson B., Moosberg H., Flotationstyrning I Aitik. Jönsson H., Miljöarbete vid Aitik gruvan. Kjellsen K., Lagerblad B., Pulverbetong en betong baserad på finpartikelmassor. Kuopanportti H., Suorsa T., Pöllänen E., Effect of pre-treatment of sulfide ore on floatability and the kinetics of conditioning. Nielsen K., Enhancement of crushing and grinding through primary blasting. Optimisation of an integrated comminution system. Nordenfeldt P., Thorshag H., Torrgravimetrisk separering. Peaker R., Svensson U., New developments in flotation- RCS flotation machine DV flotation mechanism. Persson A.-L., Mineralogins inverkan på partikelformen hos finmaterialet I ballast. Pugh R.J. Paulsson O., The flotation of inherently hydrophobic particles in aqueous solutions in inorganic electrolytes.

8 VIII Samskog P.-O., Söderman P., Storeng U., Björkman J., Guyot O., Broussaud A., Model based control of autogenous and pebble mills at LKAB Kiruna KA2 concentrator. Suoninen E., Laajalehto K., Kartio I., Role of modern surface research in understanding and control of mineral flotation processes. Thomaeus M., Nytt ramprogram för MinFo. Gustafsson J.-O., Adolfsson G., Effects of flotation on iron ore pelletizing process Anttila A., Sundvall Å., Persson S., Henriksson D., Optimering av foder och malmedia I trumkvarnar. Bergman B., Sundkvist J.E., Guldutvinning I Aitik. Dahlhielm S., Industrial application of image analysis- a system presentation. Dalmijn W.L., The application of mineral processing unit operations to recycling. Forsberg K., Hanaeus J., Polymerblandningens roll vid sedimentering av vatten i anrikningsverk. Forsmo S.P.E., Forsmo S.-E. ParMAC- a new method of evaluating the particle size distribution for agglomeration. Forss M., Bourke P., En jämnförelse mellan OK-100 och OK 150 tankceller. Hanumantha Rao K., Das A., Sharma P.K., Microbes adsorption on sukfide minerals and bioflotation. Heiskanen K., Kalapudas R., Comparison of screening and cycloning in a pilot grinding circuit. Lager T., Management of technology I processindustri. Lind L., Briquettes made from iron and steel production by-products for blast furnace. Mellberg F., Söderman A., Ny generation av flotationsmaskiner I Zinkgruvans anrkningsverk. Olofsson U., Albertson J., Oja J., Carlsson L.-E., Marklund U., Bildanalys av skum. Sellgren A., Några strömningsproblem vid mineralbehandling. Su F., Ding L., Hanumantha Rao K., Forssberg K.S.E., Fuzzy logic applications in the modelling and simulation of flotation process. Tottie M., Dahlstedt A., LKAB s pilotmasugn vid MEFOS. Sunnebo L., Processutveckling vid AB Ignaberga kalksten. Amundsen A., Foredling av Kalkstein ved Hustadmarmor AS. Arvidsson S., Industrimineral-, ballast- och stenindustrin I Sverige- Rapport från en nyligen genomförd utredning vid SGU. Dahlhielm S, Ryk L., Bildanalys av kol. de Leuuw N.H., Parker S.C. Hanumantha Rao K., Atomistic simulation techniques for modelling the collector molecules adsorption in mineral flotation. DeArmitt C.L., A method for systematic dispersant design and selection. Drugge R., Mathematical simulation of induration in pelletizing process. Heiskanen K., Kalapudas R., Knuutinen T., Klemetti M., Steady sate grinding circuit modelling- shortcomings of the population balance approach. Hokka H., A Finnish intercompany R&D program MINPRO. Krogh S: Energy model for crushing single particles.

9 IX 2000 Lindvall M., Ljungberg J., Eriksson N., Hamren U., Dammolyckan I Apirsa- Händelseförlopp, åtgärder och miljökonsekvenser. Markström S. Fully autogenous grinding at Boliden Apirsa S.L.. Moudgil B., Role of surface molecular architecture and energetics of hydrogen bonding sites in selective adsorption of mineral reagents. Nielsen K., Mine to Mill. Minimising ore quality reconciliation problems. Öberg E., Jirestig J., Sundvall Å., Hematitanrikning i malmbergetprocesserfarenheter och styrfilosofi. Pugh R.J., Non-ionic polyethylene oxide frothers in graphite flotation. Rynning M., Nilsen A.H., Omlegging av tyngdekraftseparering ved Titania AS. Sellgren A., Bergström B., Hansson O., Godspumpning I LKAB:s hematitverk. Wu L-M., Sun Z., Forsling W., Characterisation and investigation on the sorption behaviour of steelmaking dust. Moosberg H., Lagerblad B., Restprodukters påvärkan på cementpastans hydratation och reologi. Beckman W. Selection of crushing and grinding equipment. Berggren A., Albertsson J., Westerlund P., Optimering av genomsättning i autogenkvarn med on-line fyllnadsgradmätning. Björkman B. MiMeR 5 år- Quo Vadis. Brodin P., Gruvvattenrening I Kristenberg med HDS-teknik. de Jong T., Kattentid H.U.R., Dalmijn W., Automated sampling and quality control systems for the recycling industry. Eriksson T., Ballast och industrimineralteknik vid Bergskolan. Fahlström P.H., A view on the prospects of hydrometallurgy. Heiskanen K., Hintikka V., Honkivaara K., Particle behaviour in pulp froth. Hindström S., Large cones: Recent development and application on using high performance cone crushers. Kleiv R.A., Sandvik K.L., Shao L., Utilising the buffer capacity of waste mineral adsorbents. Kolacz J. Efficient jet milling of industrial minerals. Lohmander S., En snabb metod att mäta formfaktorn för pigment. Ludvigsen E., IT program för bergindustrien I Norge. Myran T., Mineralogi, helse og miljö. Er vi I ferd med å forby naturen? En frimodig ytring. Ottergren C., Reducing production cost by crushing circuit improvement. Pugh R.J., Dynamic surface tension measurements in mineral flotation and deinking flotation systems and the development of the on-line dynamic surface tension detector. Ruiter de H., Heiskanen K., Dalmijn W., High quality education in mineral engineering through international cooperation. Sellgren A., Några aspekter på vattenanvädning vid gruvavfalls-hantering. Somasundaran P., Surfactant/polymer interactions with solids. Applications in flocculation/dispersion, flotation, coatings, nanocomposites and biomaterials. Sundqvist S., Framtida deponeringsteknik för gråbergsavfall. Wang W., Stephansson O., Image software and algorithms for froth analysis in mineral processing. Wang Y., Johansson A.C., Forssberg E., Chan B., Dry purification of fine industrial mineral powders by superconducting HGMS with vibration assistance.

10 X Wipf E., SAG designs. Wyart-Remy M., Lavender M.D., The quartz dilemma: The IARC evaluation and afretwards. Carlsson L.E., Westerlund P.- Viklund T., Bildanalys på flotationskum, ny givare för avancerad processstyrning. Chmelar J., Sandvik K., A comparison of wet and dry autogenoous grinding. Deventer van J., Intelligent monitoring and control of mineral processing operation. Forsling W., Samskog P.O., Agricola research center. Hahne R., Adolfsson G., Anttila A., Optimisation of autogenous grinding at LKAB. Höglund L.O., Lindvall M., Lundkvist A., MiMi- development of mine decommissioning technology in cooperation between Swedish industry and universities. Lindkvist P.A., Minkovsky K., Lägesrapport från pågående tvååring utbildning till ballastingenjörer och framtida planer. Lindström E.B., Sandström Å., Sundkvist J.-E.En kombinerad två-stegs biolakningsprocess vid moderat och extremt termofila temperaturer. Mäki-Uuro O., Lifetime services applying remote control technologies. Moosberg-Bustnes H., Utilisation of fine particles to modify concrete properties and save cement. Norkyn P., Ilmenitt som vekt materiale I borevaesker. Oranen J., Dust emission control in bulk materials handling with electrostatic separation. Pålsson B., Jarousseau B., Persson S., Oxygen content in grinding mills. Ronkainen S., van Olsta M., Brown N. Bourke P., Improving flotation plant performance at Cadia by controlling and optimising the rate of froth recovery using Outokumpu froth master. Saarinen M. Froth pumping. Schreithofer N., Heiskanen K., Bubble particle interaction forces as measured by an AFM base technique. Sharma K., Hanumantha Rao K., Forssberg K.S.E., Evaluation of different approaches to assess the surface energy of bacterial cell surface with reference to biobeneficiation. Sysilä S.,: Building a new grinding plant at Kokkola. Tolppanen P., Lanaro P., Stephansson O., Particle analysis by 3-D laser scanning technique. Wallin M.L., Sellgren A., Techical economical evaluation of different dewatering degrees of mineral tailings. Gustafsson L., Finn M.O., Instrumentation for calculation of froth height in flotation processes. Using a range camera with Ethernet connection. Su S., Lampinen H.-O., Sundquist L., Eriksson L.E., Optimering av restproduktblandningen för att uppnå maximal kapasitet och kvalitet vis tillvärkning av kallbunden pellets. Adolfsson G., Forss M., Ny flotationsanläggning med OK-100-TC celler i LKAB för att reducera fosfor i järnsligen. Berggren A. Research on pulp level in autogenous mills. Evertsson M., Cone crusher performance. Fredheim P.H. FoU i Bergindustrin - Strategiplan

11 XI 2003 Hägglund A., Forsmo S. Robustare pelletiseringsprocess med rätt design av malkrets för olivin tillsatsmedel. Heiskanen K., Two phase fluid dynamics in mills and classifiers, (plenary). Isacsson L. Vision 2010, Den Svenska Bergindustrin - en industri i världsklass. Larsson I., Richardson P. Nytt guldlakverk i Boliden. Malvik T., Sandvik K., Moen K. Verdikjeden fra mineralforekomst til foredlet produkt, med fokus på kvarts. Et strategisk forskningsprogram ved NTNU. Oja M., Lehto H., Heiskanen K. Screen Models. Önal G. Main Mineral Processing Plants in Turkey. Palmer J. Cost effective pressure filtration plant. Pugh R J,, Theander K, Weissenborn P., Manev E. New experimental techniques for studying the structure, stability of froths and foams and wetting. Sandvik K.L., Chmelar J, Kvam N.-J., Treatment of car shredder waste. Sellgren A., Furtenbach L., Berggren A., Utflöde från kvarnar Modellförsök. Sundkvist J.-E., Södermark G, Sandström Å, BIOMETECH, Centre of Excellence - en förstudie. Ekvall A., Carlsson L, Hagnestål L. Certifieringsregler för hyttsten för vägbyggnad - hur och varför? Granberg S. Från avfall till kommersiell vara vid tillverkning av eldfasta monolitiska material. Klingberg A. Variationer på ballastmaterialparametrar inom krossprocessen. Bolin N.J., Hansson A., Storliden Planning for Beneficiation of a new ore. Chmelar J. Kleiv R.A. Rekkedal J. and Slagnes S. Enhancing the value of Olivine Process Dust through Air Classification. Delbrant M. Hedvall P., The Automation of Cone Crushers - in the past, at present and in the future. Hallin M., Dahlstedt A. Utveckling av järnmalmsprodukter med hjälp av LKAB:s Experimentmasugn. Hedlund H.-G., METSO - Sala VPA Filter - Installations for Tailings Dewatering. Heiskanen K, Schreithofer N, Grau R and Tiitinen J, Flotation models A phenomenological approach. Kolacz J., Energy saving potential in fine comminution by application of the HICOM mill and efficient air classification. Kuyumcu H.K. Sorting processes in recycling of waste materials. M. Taborda Duarte M., Lindqvist P.-A., Kou S.Q. and K. Miskovsky K. N., Quantitative Characterization of Rock Material for Modelling of Microstructure. Manouchehri H.R., Sorting: Possibilities, Limitations and Future. Palmer J. LAROX Pressure filters in hydrometallurgical processes as an alternative to CCD Circuits. Sellgren A., Transporthantering av avvattnat avloppsslam. Sullivan M. S., Hartwell A. High Pressure Filtration and Dewatering of Waste Solids. Sundqvist Å. and Wennberg T., Upptjockad Deponering Försök i Pilotskala. Thomaeus M., Nya industriella utvecklingsprogram. Thornhill M., Kleiv R.A., Bjerkeng B and Iversen E.R., Characterisation of Sulphide Tailings for the purpose of Geochemical Model Development. Viklund T., Berggren A. and Olofsson U, Laserbaserad Styckefallsgivare

12 XII Fenwei Su, Lampinen H.-O., Johansson H., Recycling and utilization of By- Products at SSAB Tunnplåt. Moosberg Bustnes H., Fagerholm M.,Partikelstorleksfördelning PaRMAC en metod för ballastoptimering? Burstedt J., Johansson B., Flotationsstyrning vid anrikningsverket i Boliden. Eriksson M., Sverige i världen. Atlas Copco, Sandvik, Boliden, LKAB och andra svenska företag i gruvindustrins globalisering. Evertsson M.C., Strategier för reglering av konkrossar. Fredriksson A., Larsson M.A., Holmgren A., Kinetics of xanthate adsorption on metal sulphides. Kolacz J. Advanced image analysis and its potential in mineral processing. Kongas M., Saloheimo K., On-stream particle size analysis. Larsson C., Adolfsson G., Siikavaara J., Tano K. and Pålsson B., Fraktionerad Autogenmalning vid LKAB Kiruna bättre malning? Moen K., Malvik T., Breivik T., Hjelen J., Leinum J. R., Automatisk kvantifisering av mineralogi og partikkeltekstur ved bruk av Moderne SEMteknologi. O Connor C T and Harris M C The Modelling and Simulation of Flotation Circuits (plenary). Ouchterlony F., Sprängningens påverkan nedströms i sönderdelningsprocessen. Resultat från litteraturen. Pålsson B., Mineralteknikutbildning i framtiden en virtuell upplevelse? Pugh R.J., Su Nee Tan, Fornasiero D. and Ralston J. Foaming of polypropylene glycol mixtures. Rantala A., Automation and Control of copper Refinery. Richardsson P., Nyström A., The paste plant project at the Myra Falls mine. Sandgren P.-E., New pedagogies for operators in Minerals Processing. Schreithofer N., Heiskanen K., Time dependence of bubble particle attachment. Sellgren A., Berggren A., Tano K., Some aspects of slurry flows in a mill. Svedensten P., Crushing plant optimization (PhD project) performance, customer demand, economics and wear. Walter M. and Jan Burstedt J., Mobilt kontrollrum. Beckius K., Företagsforskarskola inom Berg- och Mineralteknik resultat och slutsatser. Bergman P., Berggren A., Optimised fragmentation in Aitik. Brodin P, Lampinen P., Bolin N.J, The Lappberget ore - a new era in the history of Garpenberg. Esdaile L.F., Cross C.R., Rio Tinto's Approach to technology research and development - a collaborative model. Hejny H., A new RTD strategy for the mining and minerals processing sector - A result of European networking. Järvinen J. A mill charge volume measurement system. Kleiv R.A., Sandvik K.L. Mechanical activation of industrial minerals : New potential applications. Kolacz J., Particle charcterization by high speed image analysis. Lagerblad B., Westerholm M., Betong och ballast från helkross. Lehikoinen S., Oja M., Heiskanen K. Measuring interactions in agglomerating systems.

13 XIII 2006 Lindholm T., Development of a metallurgical process for the refractory Suurikuusikko gold deposit. Loderer P. New generation of large Weir Warman heavy duty slurry pumps. Murén P. MinBaS - Ett utvecklingsprogram för industrimineral bergmaterial och natursten. Önal G., Arslan F., Bulut G., Gül A., A Process Flowsheet Development for the Beneficiation of Oxide Lead-Zinc Ores. Pålsson B., Förändrad och internationaliserad utbildning i Mineralteknik och Processmetallurgi vid LTU. Reuter M., The metrics of material and metal ecology, (plenary). Ruiter de H., Dalmijn W., Developments in cooperation in education together with the industry. Söderlund J., Johansson B., Knelson Concentrator - new Gravity Equipment at the Boliden Concentrator. Sundqvist Å., Increasing the pelletizing capacity in Kiruna - A feasibility study. Vikström L., Minelco - a World of Minerals. Aasly K., Malvik T., Myrhaug E., Critical Factors for Handling of Quartz. Alatalo J., Öberg E., Pålsson B., Verifiering av datorsimulerad kapacitetsökning vid anrikningsverket i Malmberget. Bauer A., Learning objects to present biohydrometallurgy. Forsling W., Holmgren A. and Antzutkin O. Betydelsen av grundläggande forskning för mineraltekniska processer. Hansson J., Bergmark B., Determination of residual flotation collectors and their possible degradation products in process water from the concentrator in Boliden. Johansson B., Framtida sanddeponering. Kolacz J. Optimization of jet milling systems by on-line particle size analysis. Lehikoinen S., Kalliokari K., Schreithofer N., Heiskanen K. Alteration of surfaces used in colloidal force measurements due of ageing. Manouchehri H.R., Application of Optoelectronic Sorting Technique for Upgrading Minerals and Wastes. Neesse T., Progress in Hydrocyclone-Technique isn t still at an end (plenary). Önal G., Güney A., A new method for evaluation of the colemanite tailings. Pålsson B., Implementing the Bologna process at LTU. Remes A., Karesvuori J., Pekkarinen H., Jämsä-Jounela S-L.,Intelligent Grinding Concept. Sellgren A. Stora regnmängder över gruvområden. Tjell B.O., Mill circuit improvements by crushing the use of Merlin-VSI in iron ore applications.

Faktabok D 850. Stålkretsloppet. MALM och MINERALER Å. mars 2013 www.stalkretsloppet.se

Faktabok D 850. Stålkretsloppet. MALM och MINERALER Å. mars 2013 www.stalkretsloppet.se Faktabok D 850 Stålkretsloppet MALM och MINERALER Å ÅTERVINNING G ANVÄNDNING TILLVERKNING mars 2013 www.stalkretsloppet.se Stålkretsloppet ett spektrum av projekt Faktaboken är en vägvisare för den som

Läs mer

SGC Rapport 2013:276

SGC Rapport 2013:276 Tar reforming through autothermal partial oxidation combined with catalytic ammonia reduction (Tjärreformering via autoterm partiell oxidation kombinerad med katalytisk ammoniak reduktion) Per Tunå, Fredric

Läs mer

EuroFEX trials show the right mix

EuroFEX trials show the right mix CURRENT AWARENESS FROM STFI- PACKFORSK # 6/ 2006 EuroFEX trials show the right mix Page 4 PHOTO: JOHAN OLSSON Latest news directly onto newsprint New version of popular software Working together for a

Läs mer

Svenska / Swedish - Innehållsförteckning. Engelska / English Table of Contents

Svenska / Swedish - Innehållsförteckning. Engelska / English Table of Contents Svenska / Swedish - Innehållsförteckning Westinghouse Electric Company 3 Miljö, Hälsa och Säkerhet 4 Nuclear Automation 5 Nuclear Fuel 6 Produktion Verksamhetsutveckling 7 Produktion Planering och Logistik

Läs mer

STFI-Packforsk is steering the path in the EU Packaging Directive Volvo Logistics go EU-approved, page 4

STFI-Packforsk is steering the path in the EU Packaging Directive Volvo Logistics go EU-approved, page 4 CURRENT AWARENESS FROM STFI-PACKFORSK #2/2004 PHOTO: VOLVO TRUCKS STFI-Packforsk is steering the path in the EU Packaging Directive Volvo Logistics go EU-approved, page 4 Co-operation strengthens research

Läs mer

IPS 20 år En tillbakablick

IPS 20 år En tillbakablick IPS 20 år En tillbakablick Hur blev föreningen till och hur såg den ut i början? + några nedslag på vägen. Anders Jacobsson Föreståndare och ordförande Föreståndare Ronald Wennersten (1994 1997)

Läs mer

Samlad förteckning över forskningspublikationer år 2000 vid Högskolan Dalarna

Samlad förteckning över forskningspublikationer år 2000 vid Högskolan Dalarna Samlad förteckning över forskningspublikationer år 2000 vid Högskolan Dalarna Forskningsprofil/Tema Bärkraftigt samhälle Doktorsavhandlingar Henning, A. Ambiguous Artefacts: Solar Collectors in Swedish

Läs mer

Nationell samling kring metalliska material. Idéer om metaller

Nationell samling kring metalliska material. Idéer om metaller Nationell samling kring metalliska material Idéer om metaller Bergendal Konferens, Sollentuna 3-4 mars 2014 Välkomna När vi har utvärderat våra tidigare forskningsprogram har det ofta påpekats att vi borde

Läs mer

GRUVOR & METALLER nr 04.09

GRUVOR & METALLER nr 04.09 ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Raw Materials Group i samarbete med Provisa Information AB ANNONS TOMAS FROM TÄNKER STORT OCH SMÅTT NYHETER sidan 6 MAGNUS ERICSSON OM MELLANÅRET ANALYS

Läs mer

Författare Titel Utgivningsår Rapport titel

Författare Titel Utgivningsår Rapport titel Författare Titel Utgivningsår Rapport titel Rapportnummer B. Lndqvist, A. Woodhouse Klimatavtryck av rotfrukter, grönsaker och kryddor: analys av 10 2014 SIK rapport 894 produkter odlade i Sverige Tillgänglig

Läs mer

BERGMEKANIKDAG 2011. Föredrag

BERGMEKANIKDAG 2011. Föredrag BERGMEKANIKDAG 2011 Föredrag BERGMEKANIKDAGEN 2011 PROGRAM 08.00 Registrering börjar Kaffe & Smörgås 09.00 Inledning Mikael Hellsten, BeFo Inbjuden gästföreläsare: Rock Characterization: From Empiricism

Läs mer

NORDTEK Grön Tillväxt BILAGOR

NORDTEK Grön Tillväxt BILAGOR NORDTEK Grön Tillväxt BILAGOR Island Vedlegg 5.5.1 Green Growth Researcher/Research group information 1. Please fill in the following fields (in English or Scandinavian language): University: University

Läs mer

Presentation av innehåll i arbetsprogrammet 11 december 2013 Clas Tegerstrand, Susbiz

Presentation av innehåll i arbetsprogrammet 11 december 2013 Clas Tegerstrand, Susbiz Presentation av innehåll i arbetsprogrammet 11 december 2013 Clas Tegerstrand, Susbiz Målen med samhällsutmaningen Att uppnå ett resurs- och vatteneffektivt samhälle Att uppnå ett klimattåligt samhälle

Läs mer

INVENTORY OF OFFSHORE EDUCATION IN SWEDEN

INVENTORY OF OFFSHORE EDUCATION IN SWEDEN INVENTORY OF OFFSHORE EDUCATION IN SWEDEN Report April 2014 Andreas Hanning, Chalmers University of and Offshore Academy, OffshoreVäst 4/25/2014 In this report the findings from the study Inventory of

Läs mer

Swedish agencies and nanomaterials: Activities and developments

Swedish agencies and nanomaterials: Activities and developments PM 4/12 Swedish agencies and nanomaterials: Activities and developments Swedish Chemicals Agency www.kemi.se Swedish agencies and nanomaterials: Activities and developments Order No. 511 046 Sundbyberg,

Läs mer

Förteckning över forskningspublikationer år 2001 vid Högskolan Dalarna

Förteckning över forskningspublikationer år 2001 vid Högskolan Dalarna Förteckning över forskningspublikationer år 2001 vid Högskolan Dalarna Forskningsprofilen/Kunskapsområdet Bärkraftigt samhälle Avhandlingar Licentiatavhandlingar Lorenz, K. Kombisolvärmesystem: Utvärdering

Läs mer

Medicinteknikdagarna Stockholm, 2013

Medicinteknikdagarna Stockholm, 2013 Medicinteknikdagarna Stockholm, 2013 ABSTRAKT Egentillverkning, ansvar, hur och vem? Session 1B Moderator: Heikki Teriö 2 2 Egentillverkning En viktig del av innovationsarbetet Jimmy Johansson 1, Maria

Läs mer

RADIONUCLIDES IN DRINKING

RADIONUCLIDES IN DRINKING RADIONUCLIDES IN DRINKING WATER A SURVEY REGARDING MITIGATION MEASURES Caroline Karlsson Maj 2010 TRITA-LWR Degree Project 10-07 ISSN 1651-064X LWR-EX-10-07 Caroline Karlsson TRITA-LWR Degree Project 10-07

Läs mer

bilagor till agendan

bilagor till agendan bilagor till agendan»nationell kraftsamling för Processindustriell Automation«Bilaga 1: Projektorganisation Bilaga 2: Översikt FUI-miljöer, kluster och initiativ Bilaga 3: Genomförda aktiviter och workshops

Läs mer

Final Summary Report of Nordic Nuclear Safety Research, NKS

Final Summary Report of Nordic Nuclear Safety Research, NKS DK0100001 NKS--97-FR-10 Final Summary Report of Nordic Nuclear Safety Research, NKS A Power reactors Research reactors in the Nordic countries Nuclear vessels Decommissioned/ reactors rot yet in operation

Läs mer

3002 Sentler Lars Stochastic Representation of Loads 1978. 3003 Christiansson Per Laster orsakade av gasexplosioner 1978

3002 Sentler Lars Stochastic Representation of Loads 1978. 3003 Christiansson Per Laster orsakade av gasexplosioner 1978 TVBKno Author Title PY 1001 Källsner Bo Post-buckling Behaviour and Load-carrying Capacity 1977 of Thin-walled Box and Hat-section Beams. 3001 Christiansson Per Påkörningslaster orsakade av fordon 1977

Läs mer

Samlad förteckning över forskningspublikationer år 1999 vid Högskolan Dalarna

Samlad förteckning över forskningspublikationer år 1999 vid Högskolan Dalarna Samlad förteckning över forskningspublikationer år 1999 vid Högskolan Dalarna Ekologi och samhälle Referee-granskade böcker, tidskrifter och konferensbidrag Broman, L., Blum,K., Garofoli,V., Kristoferson,

Läs mer

OPTIMERING AV FJÄRRVÄRMEVATTENS FRAMLEDNINGSTEMPERATUR I MINDRE FJÄRRVÄRMESYSTEM

OPTIMERING AV FJÄRRVÄRMEVATTENS FRAMLEDNINGSTEMPERATUR I MINDRE FJÄRRVÄRMESYSTEM Forskning och Utveckling ORIENTERING FOU 2002:6 OPTIMERING AV FJÄRRVÄRMEVATTENS FRAMLEDNINGSTEMPERATUR I MINDRE FJÄRRVÄRMESYSTEM Ilkka Keppo och Pekka Ahtila, Helsingfors tekniska högskola OPTIMERING AV

Läs mer

Research and Innovation performance in

Research and Innovation performance in Research and Innovation performance in Sweden Country Profile 2013 Research and Innovation EUROPEAN COMMISSION Directorate General for Research and Innovation Directorate C Research and Innovation Unit

Läs mer

Water strategies for Swedish sustainable urban planning

Water strategies for Swedish sustainable urban planning UPTEC W 13041 Examensarbete 30 hp Oktober 2013 Water strategies for Swedish sustainable urban planning A comparison between certification systems and urban water research Pia Sjöholm Abstract Water strategies

Läs mer

Calculation methods for SPF for heat pump systems for comparison, system choice and dimensioning

Calculation methods for SPF for heat pump systems for comparison, system choice and dimensioning SP Technical Research Institute of Sweden Calculation methods for SPF for heat pump systems for comparison, system choice and dimensioning Roger Nordman, Kajsa Andersson, Monica Axell, Markus Lindahl Energy

Läs mer

Företagsforskarskolan VIPP

Företagsforskarskolan VIPP Företagsforskarskolan VIPP Lars Järnström Karlstads universitet VIPP Institutionen för ingenjörs- och kemivetenskaper 65188 Karlstad Epost: Lars.Jarnstrom@kau.se Hur uppstod idén om en företagsforskarskola?

Läs mer

Stipendieutdelning hösten 2013 Karlskrona

Stipendieutdelning hösten 2013 Karlskrona Stipendieutdelning hösten 2013 Foto: Rasmus Lindh Karlskrona Utmärkta examensarbeten som kan utveckla regionen Sparbanksstiftelsen Kronan premierar i år 41 studenter som har arbetat fram 23 examensarbeten.

Läs mer

RAPPORT U2011:17. Förbättring av bottenaskors kvalitet ISSN 1103-4092

RAPPORT U2011:17. Förbättring av bottenaskors kvalitet ISSN 1103-4092 RAPPORT U2011:17 Förbättring av bottenaskors kvalitet ISSN 1103-4092 Förord Syftet med projektet har varit att göra en sammanställning över tekniker för att styra askornas kvalitet i alla skeden av processen,

Läs mer

FFI Effektiva och uppkopplade transportsystem TrEf Workshop, upplägg

FFI Effektiva och uppkopplade transportsystem TrEf Workshop, upplägg FFI Effektiva och uppkopplade transportsystem TrEf Workshop, upplägg 2014-05- 27 De olika tematiska områdena i RM Fo Vilka är Transporteffektivitet innebär ett effektivt och hållbart utnyttjande av ku

Läs mer