Papers given at the Luleå Conference from 1985 until Compiled by Kari Heiskanen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Papers given at the Luleå Conference from 1985 until 2006. Compiled by Kari Heiskanen"

Transkript

1 I Papers given at the Luleå Conference from 1985 until Compiled by Kari Heiskanen This list contains 403 papers. In addition, three papers were presented, but no written documents exist; not even names of the talks Amundsen A., Titanias omleggning fra flotasjon til gravimetrisk/whimsseparering. Andersson L., MinFo:s verksamhet och planering för samtiden. Anttila A., Adolfsson G., Koppargruvan Viscaria. Broman P.G., Sandström E., Söderberg L., Utvinning av guld med gravimetric vis Bolidens anrikningsverk. Forssberg K.S.E., Sundberg S., Einfluss verschiedener Mahlverfahren auf die Flotierbarkait. Hallin M., Cirkulation och rening av processvatten. Jansson G., Högberg E., Utveckling och FoU inom industrimineralområdet. Kalapudas R., The operational characteristics of flotation machines and their effect on the metallurgical performance. Persson L., Moderna styrningsstrategier inom mineraltekniken. Ruong U., Finmalning av industrimineral. Schönert K., Forschritte der Zerkleinerungstechnik (plenary). Sivamohan R., Roughness profiles A way to recover heavy minerals from slimes. Sköld B., Andreasson B., Malningsteknik- parametrar och effektivitet I roterande trumkvarnar. Tiberg N., Gödselmedel från svenska mineralråvaror. Nilsson L., Behandling av restprodukter fån uranutvinning Basten A.H., Neue Einsatzmöglichkeiten von Schwertrübe-sortierzyklonen. Bergström B., Jonsson J., Mineralteknisk FoU-verksamhet inom LKAB ny försöksanläggning. Broman P., Göransson T., Vattenvård inom Boliden Mineral AB. Carlsson T., Masungsslagg som högvärdigt industrimineral. Gräsberg M., Hålsjöberg- Europas kyanitgruva. Hallberg R., Bakteriella processer i samband med mineralutvinning. Herath Banda S. M., Pressure flitration. Mårtensson E., Kaolin I Skåne. Mellberg G., Hallin M., Återvinning av processvatten vis Zinkgruvan. Rantanen S., Outokumpus malkretsflotationsteknik. Sellgren A., Ekonomisk drift av slurrypumpinstallationer. Sköld B., MinFo:s ramprogram. Södermark B., Naturvårdverkets synpunkter på deponering av sulfidhaltig restproduktsand. Sundelin B., Nya malmer. Utvinning av guld ur Enåsenmalmen. Swiatkowski P., Fettaminer samlare för flotation av mineral Adolfsson G., Laboratorieförsök förutsäger produktionsresultat i Viscaria. Antti B.-M., Pulpkemi vid Kalcitflotation.

2 II Anttila A., Andreasson B., Malning I laboratorium, pilotverk och produktion, samband framtagna inom LKAB. Berglund G., Pulpkemiska mätningar vis sulfidmineralflotation. Fineman I., Mineralanvändning inom pappersindustrin krav och önskemål på mineral. Hanumantha Rao K., Antti B.-M. Forssberg K.S.E., Flotation of phosphatic ore containing carbonate gangue the problems in achieving selectivity between apatite and calcite. Hedvall P., Finkrossning- ett attraktivt alternativ. Heiskanen K., Effect of mineral pulp properties on final moisture in pressure flitration. Högaas P.H., Framstilling av höyren magnetittslig ved A/S Sydvaranger. Laapas H., Separation of tourmaline by selective flotation. Larsson I., Marklund O., Strategier för kapasitetsökning- praktikfallet Garpenbergs anrikningsverk. Meloy T., Advances in particle technology (plenary). Nyström and Järvinen: En model för malningskinetik och materialdispersion I en cementkvarn. Pålsson B., Analys av restreagens med hjälp av jonkromatografi. Pålsson B., Tolkning av flotationsförlopp med hjälp av pulpkemiska modeller. Pugh R.J., The application of macromolecular organic depressants to sulphide flotation. Sköld B., MinFo:s verksamhet: Hur kan forskningen stödja en problemtyngd mineralindustri? Tokarz M., Chemically and thermally treated clays and their applications No conference due to the involvement in the XVI International Mineral Processing Congress in Stockholm, Sweden, June 5-10, Berglund G., Pålsson B., Praktisk och teoretisk utvärdering av minipilotförsök på Laisvallmalm. Bergman D., Petterson S., Fragmentering av metallutvinning ur elektronikskrot. Bida J., Terra Mining AB s Björkdalsgruva- en ny svensk guldproducent. Björkman J., Ruong U., Kvarnstyrning I Kiruna anrikningsverk. Bolin N.-J., Borell M., Markström S., Erfarenheter av kolonnflotation I Laisvall. Cassel A., Finpartikelflotation. Forsling W., Sjöberg S., Ytkomplexbildning vid sulfidmineralflotation. Heiskanen K., Models for autogenous grinding. Herath Banda S. M., Albano C., Anttila A., Optimization of industrial filters by using multivariate data analysis. Laapas H., Aarnio A., The reological behaviour of quartz, feldspar and coal slurries. Nilsson L., Utveckling av oxidiska syntetiska slaggbildare för stålframställning. Öyasaeter O., Alternativ anvendelse av jernmalmen ved A/S Sydvaranger. Persson S., Råvaror för glasframställning. Sandvik K.L., Oppredningens plass i undersökelser av utradisjonell malm eller- ekonomisk utvinning av eklogitt, vhilke krav må settes til råstoff og prosess.

3 III Schubert H., Zu einigen Fortschritten in der Aufbereitungstechnik (plenary). Sköld B., Forskning och utveckling inmo mineralteknikområdet. Subrahmanyam T.V., Forssberg K.S.E., carrier flotation of galena. Andreasson B., Högtrycksvalskvarn- Roller press. Axelsson C.-L-., Karlqvist L., Vattenbalansen over sandmagasin- synpunkter pä lokalisering och åtgärder. Broman P.G., Industrins syn på det nuvarande och framtida miljöskyddet inom mineralindustrin. Heiskanen K., Hallin M., Simuleringsmodeller för mineraltekniska processer. Johansson B., Rening av komplext blykoncentrat med hjälp av starkmagnetisk separation. Jones T.R., Filtration of kaolin clay. Lager T., Mineralteknik Lindahl L.-Å., Lundgren T., Naturvårdverkets syn på det nuvarande och framtida miljöskyddet inom gruvindustrin och övrig mineralindustrin. Lundgren T., Efterbehandlingsåtgärder och effektivitet. Mälhammar G., Termoplastiska mineralkompounder. Malvik T., Faktorer som invirker på kvaliteten av delaminerte mineralprodukter. Persson S., Lundgren T., Bersboprojektet. Qvarfort U., Kartläggning av Svenska sandmagasin från sulfidmalmsbrytning. Rasmuson A., Vittring I sandmagasin med och utan täckning. Silva de S., Finegrinding and classification. SNV:s projektområde Gruvindustrins restproduktupplag projektöversikt. Taarland O., Produktion av grafit. Sundqvist B., Råmaterial I keramisk industri- Processkrav och mögligheter. Björkman J.O., Samskog P.-O., Modell baserad styrning av pebbles-kvarnkrets i Kiruna anrikningsverk. Beckius K., STU s insatsområde Industrimineral. de Silva S., Air classification-computer models and experimental results. Enstad G., Strömning av pulvere I siloer- et nordisk samarbeidsprosjekt. Heiskanen K., Yao L., Possibilities for a short water recycle in flotation plants by using mineral powders to adsorb harmful substances. Högnabba O., Kaktvätt med keramisk diskfilter. Holmberg K., Johansson B., Rening av flotationskoncentrat med nya metoder. Johansson T., Sandrén Å., Svenska mineralers användning I eldfasta produkter. Lidström L., Agiterad malning fördelar och mögligheter. Lindvall M., Marklund U., Utbyggnad av anrikningsverket I Boliden. Malvik T., Partikkelkarakterisering ved bruk av bildeanalyse. Manev E., Pugh R.J., Study of drainage and equilibrium thickness of single foam films containing non-ionic frothers and a short chain xanthate. Sköld B., Mineralteknisk forskning nutid- framtid. Storeng U., Autogen malning till kontrollerad partikelstorlek. Subrahmanyam T.V., Forssberg K.S.E., Entrainment in flotation. Zeng Y., Forsberg K.S.E., energy benefits by reducing mill feed size using fine crushing: circuit optimisation. Johnse B.E., Erfaring ved endring fra syklon klassering til sikteklassering I primaermöllekretsen ved Titania A/S.

4 IV 1993 Beckius K., Vattenglas som hjälpgumma I olika industriella processer. Berglund G., Restprodukthantering vid SSAB I Luleå. Bisgaard T., On-line control of the addition of lime and ferrous sulphate to waste water treatment plants. Borell M., Processkontroll inom Boliden Mineral AB. Cottle I., A case study for the heap leaching of a flotation tailings. Forsling W., Adsoprtionsmekanism för organisk tryckare på apatit och kalsit. Gräsberg M., Rening av komplex kristallin kalksten. Heiskanen K., Kallioinen J., Possibilities to enhance flotation. Kolacz J., A classification process in an air-swept ball mill. Lidström L., Agiterad malning. Lindqvist P.A., Strategi för teknikutveckling mot 2000 talet inom området mineralteknik. Malmgren K., Sukhaybarat gold mine- ny anläggning I Saudi Arabien. Meriluoto T., Nya metoder att mätä den volumetriska fyllnadsgraden av en autogenkvarn samt partikelstorleksdistribution I malningsprodukten. Möller T., Mill liner designs for various grinding applications. Pålsson B., Pilotförsök med kolonnflotation. Pei B., Hydrometallurgisk behandling av zinkhaltigt stålugnsstoft. Pugh R.J., research in mineral processing surface chemistry at Virginia Polytech, USA. Sandvik K.L., renewed research on safe transport of moist mineral cargoes at sea. Silva de S., Optimum flowfields for centrifugal air classification, electrostatic classification. Sköld B., FoU-behov inom industrimineralområdet. Tano K., Multivariat modellering av processdata från sovringsverket vid LKAB I Malmberget. Vorbrodt N., Optisk registrering och sortering av stenmaterial. Ahveninen R., Laapas H., Kirjavainen V., The formation of metal hydroxides in sulphide flotation. Anttila A., Pazare E., Storeng U., Gärde J.-C., Val av tilllämpning av ny nedbrytningsteknik I LKAB. Berglund G., Nilsson L., Återandvändning av konvertstoft vis SSAB I Luleå. Cottle I., Höglakning av guld. Forsling W., Fen-Wei S., Sun S. Samskog P.-O., Forsmo S., Karaktärisering av magnetitytor I vatten suspension. Forss J., Ruong U., Wahlberg S., Utveckling av flotationkrets I Kiruna. Forss M., Hindström S., The role of mixing and energy consumption in the flotation of different particle sizes. Heiskanen K., Kallioinen J., Froth bed residence time and its effects on coarse particle flotation. Jönsson H., Broman P.G., Efterbehandling av gråbergsupplag och sandmagasin. Koivistoinen P., Autogenous grinding and flotation. Kolacz J., Fine grinding- instrumentation and control of a high pressure roller crusher and an air swept ball mill. Kylämies K., Dewatering by automatic pressure filter, new opportunities. Lindqvist P.A., Intryck från mineralforskning I Europa och Australien. Malmström R., Rostning av reflektära guldsliger under svavelfixerande betingelser.

5 V 1994 Marklund U., Söderman A., Agiterande malning i sulfidmalmkretsar. Mörsky P., Klemetti M., Knuutinen T., The new pilot plant facilities at VTT. Petterson S., Sandström Å., Bioteknisk metalutvinning ur komplexmalmer. Sandgren P.-E., Avvattningsprojekt JUMBO. Precisionsavvattning av kulsinterslig vid låg energi-insats med stora pressluftfilter. Sköld, B., Erfarenheter från forskningssamarbete med Kina. Steiner H.J. Aspects of mineral processing curricula. Zeng Y., Forssberg K.S.E., Monitoring operating state by measuring vibration and acoustic signals in an industrial scale ball mill. Helgesson C., Lundegårdh P.H., Erfarenheter av 10 års regional satsning på mineraljakt och projektintiering på industrimineralområdet. Ryk L., Kvalitetskontroll av mineralprodukter och energimaterial. Bolin N.J., Markström S., Flotation circuit tests on a sulphide ore. Cazorla A.J., Jimenez J.M., Schena G.D., Columns vs. cells in the zinc circuit of the Aznalcollar concentrator. Forss M., Kallioinen J., Koskinen J., Prevention of the entrainment of fine gangue particles by froth washing. Heiskanen K., The use of froth residence time in estimating flotation cell operation. Hoberg H., Waste treatment and scrap recycling- a challenge for mineral processing technology. Houot R., Jdid E., Blazy P., Filippov L.O., Study of a laboratorium cell applied to ionic flotation. Kemetter G. L., The oscillator crusher, a new technique of crushing and milling hard and abrasive materials with a diminution ratio of 20:1 and more. Kolacz J., Measurement and control of the mill load in an air swept ball mill circuit. Kolacz J., Measurement and control of the mill load in an air swept ball mill circuit. Laukkanen J., emax. A new SEM-EDX line analysis procedure in quantitative process mineralogy. Lehner T., Lindgren P.O., Rönnskärsverken bidrar till ren framställning och återandvändning av basmetaller. Mörsky P., Klemetti M., Knuutinen T., High pressure roller mill research work at VTT, Outokumpu, Finland. Pålsson B., Yuan X., Influence of grinding and pre-treatment with different gases on complex sulphide mineral flotation. Rogerio de Paula e Silva J., Franco A., Mondredon T., Broussaud A., Preliminary evaluation of the microcel column flotation technology at SOMINCOR (Castro Verde- Portugal). Ryk L., Dahlhielm S., Wood, peat, coal and dolomite: characterisation of particles and its affect on combustion and emissions. Sellgren A., Systemaspekter på pumpning av sovringsavfall och gråberg. Söderman P., Samskog P.-O. Broussaud A., Guyot O., LKAB apatite flotation expert control. Sun Z., Su F., Forsling W., Samskog P.-O., Collector adsorption mechanisms in apatite/magnetite suspension. Tottie M., Lager T., QFD Linking the customer to the product development as part of the TQM concept. Viggh E., The grindability of Partland cement clinker.

6 VI Wallin M., Soil treatment- New application and challenges for mineral processing technologies. Save M., Morizot G., Froth and frothers: Their important role in column flotation. Axelsson H., Westberg T., Wiese K., Våtklassering med centrifug vid höga koncentrationer. Broman P.G., Lindvall M., Miljöskydd inom Boliden Mineral- frågor och angreppssätt I utveckling. Burman P., Marklund U., Oja J., Styrning av autogenmalning. Carlsson L.-E., Söderberg L., On-stream analysis applied to minor elements. Hanumantha Rao K., Forssberg E., Selectivity in the froth flotation based on molecular recognition at inorganic surfaces. Heiskanen K., Vesanto A., Kurki P., Ovaskainen P., Hydrocyclone roping models in plant simulators. Kolacz J., New measurement method of the mass flow rate of solids. Lager T., Utveckling och ledning av stora FoU-projekt inom den Europeiska Unionens ramprogram. Lättilä T., Jämsä-Jounela S.-L. An intelligent methodology for computer aided process study at mineral processing plants. Lundegårdh P.H., Industrimineral och natursten I Sverige. Mörsky P., Klemetti M., Knuutinen T., Kalapudas R., The use of laboratory methods in designing industrial autogenous circuits. Özmerih L., High pressure roll mill as a precrusher is it really an energy saver. Petterson S., Sandström Å., Bioteknisk metallutvinning ur zinkhaltig komplexmalm. Pugh R. Kizling M., Palm C.-O. Grinding of wollastonite under gaseous environments; influence on acidic/basic surface sites. Rein A., Kelsey C., Dybdahl B.A., The Kelsey centrifugal jig- an interesting new development. Sandvik K.L., Bjerkan M., Rein A., Liquefied cargo problem a case history. Sun Z., Su F.,Forsling W., Samskog P.-O. Studies on the surface compexation (sorption) of magnetite in aqueous suspension. Sundkvist J.-E., Biotekniska applikationer vid Boliden Mineral Sunnebo L., Anrikning av kristallin kalksten. Tano K., Andreasson B., Samskog P.-O., Processövervakning med hjälp av enkla processmodeller. Thomaeus M., MinFos industrimineralforskning- resultat och framtidsplaner. Williams R.A., Tomographic imaging for modelling and control of mineral processes (plenary). Yuan X., Pålsson B., Forssberg E., Statistical interpretation of flotation kinetics in the flotation of a complex sulphide ore. Björkman B., MiMeR, Minerals and metals recycling research centre- Pågående och planerade aktiviteter. Bolin N.J., Richardson P., Karakterisering av anrikningsprodukter. Carlsson T., Slagg I vägbyggnad- Miljöväg 94. Cazorla A., Jimenez J.M., Monredon T., Industrial application of Microcel sparger to column flotation of sulphide minerals- A case study at Boliden Apirsa- Spain.

7 VII 1997 Czarnota Z., Fahlgren M., Grainger M., Effect of slurries on the performance of submersible pumps. Heiskanen K., Mörsky P., Klemetti M., Knuutinen T., Use of Models for Autogenous Grinding Testing. Henriksen V., Hokka H., Ekberg M., Forbedring av produksjonssituasjonen ved Nikkel og Olivin. Isberg J., AB MTU- MTU ett konsortium för mineralteknisk utveckling. Johansson J.-I., Renfors M., Hur LKAB strukturerar sin information med hjälp av CIM/21 till ett beslutsunderlag för ledningar på olika nivåer. Jönsson H., Utveckling av autogenmalningstekniken i Aitik. Lagerblad B., Persson A.-L., Billberg P., Ballasts finmaterial och betongs reologiska egenskaper. Lubieniecki B., Large scale dewatering of mineral and metal concentrates. Özmerih L.C. Krogh S., A new generation rotor for mechanical air classifiers. Persson S., QGLAS- ett program för kvalitetsutveckling I svensk glasindustri. Priesemann F.-D., Fra jernmalmlevenrandör till minerallevenrandör. Reis D., Elofsson U., Ny fabrik för tillverkning av malda kalciumkarbonat pigment I Sundsvall. Rosin T., Styrning av kalkmalning och produktegenskaper med hjälp av ett nytt märsystem för statisk elektricitet. Ryk L., Rosengren L., Utvinning av kolprodukter ur gammalt beredskapslager I Mälaren. Sandberg N., Löfgren O., The new concentrating and pelletizing plants in Kiruna. Sellgren A., Rörtransport av högviskösa medier med centrifugalpumpar. Wang W., Bergholm F., Stephansson O., Program library for image analysis of aggregates. Yoon R.-H. column flotation and bubble generation (plenary). Anttila A., Andreasson B., Ny teknik för hematitanrikning I Malmberget. Fuerstenau D., Assessment and enhancement of the energy efficiency of comminution processes (plenary). Hammergren P., Woxna graphite Ab- Ny producent av kristallin grafit. Heiskanen K., Vesanto A., Kalapudas R., Klemetti M., Hydrocyclone roping effects in pilot scale limestone grinding. Johansson B., Moosberg H., Flotationstyrning I Aitik. Jönsson H., Miljöarbete vid Aitik gruvan. Kjellsen K., Lagerblad B., Pulverbetong en betong baserad på finpartikelmassor. Kuopanportti H., Suorsa T., Pöllänen E., Effect of pre-treatment of sulfide ore on floatability and the kinetics of conditioning. Nielsen K., Enhancement of crushing and grinding through primary blasting. Optimisation of an integrated comminution system. Nordenfeldt P., Thorshag H., Torrgravimetrisk separering. Peaker R., Svensson U., New developments in flotation- RCS flotation machine DV flotation mechanism. Persson A.-L., Mineralogins inverkan på partikelformen hos finmaterialet I ballast. Pugh R.J. Paulsson O., The flotation of inherently hydrophobic particles in aqueous solutions in inorganic electrolytes.

8 VIII Samskog P.-O., Söderman P., Storeng U., Björkman J., Guyot O., Broussaud A., Model based control of autogenous and pebble mills at LKAB Kiruna KA2 concentrator. Suoninen E., Laajalehto K., Kartio I., Role of modern surface research in understanding and control of mineral flotation processes. Thomaeus M., Nytt ramprogram för MinFo. Gustafsson J.-O., Adolfsson G., Effects of flotation on iron ore pelletizing process Anttila A., Sundvall Å., Persson S., Henriksson D., Optimering av foder och malmedia I trumkvarnar. Bergman B., Sundkvist J.E., Guldutvinning I Aitik. Dahlhielm S., Industrial application of image analysis- a system presentation. Dalmijn W.L., The application of mineral processing unit operations to recycling. Forsberg K., Hanaeus J., Polymerblandningens roll vid sedimentering av vatten i anrikningsverk. Forsmo S.P.E., Forsmo S.-E. ParMAC- a new method of evaluating the particle size distribution for agglomeration. Forss M., Bourke P., En jämnförelse mellan OK-100 och OK 150 tankceller. Hanumantha Rao K., Das A., Sharma P.K., Microbes adsorption on sukfide minerals and bioflotation. Heiskanen K., Kalapudas R., Comparison of screening and cycloning in a pilot grinding circuit. Lager T., Management of technology I processindustri. Lind L., Briquettes made from iron and steel production by-products for blast furnace. Mellberg F., Söderman A., Ny generation av flotationsmaskiner I Zinkgruvans anrkningsverk. Olofsson U., Albertson J., Oja J., Carlsson L.-E., Marklund U., Bildanalys av skum. Sellgren A., Några strömningsproblem vid mineralbehandling. Su F., Ding L., Hanumantha Rao K., Forssberg K.S.E., Fuzzy logic applications in the modelling and simulation of flotation process. Tottie M., Dahlstedt A., LKAB s pilotmasugn vid MEFOS. Sunnebo L., Processutveckling vid AB Ignaberga kalksten. Amundsen A., Foredling av Kalkstein ved Hustadmarmor AS. Arvidsson S., Industrimineral-, ballast- och stenindustrin I Sverige- Rapport från en nyligen genomförd utredning vid SGU. Dahlhielm S, Ryk L., Bildanalys av kol. de Leuuw N.H., Parker S.C. Hanumantha Rao K., Atomistic simulation techniques for modelling the collector molecules adsorption in mineral flotation. DeArmitt C.L., A method for systematic dispersant design and selection. Drugge R., Mathematical simulation of induration in pelletizing process. Heiskanen K., Kalapudas R., Knuutinen T., Klemetti M., Steady sate grinding circuit modelling- shortcomings of the population balance approach. Hokka H., A Finnish intercompany R&D program MINPRO. Krogh S: Energy model for crushing single particles.

9 IX 2000 Lindvall M., Ljungberg J., Eriksson N., Hamren U., Dammolyckan I Apirsa- Händelseförlopp, åtgärder och miljökonsekvenser. Markström S. Fully autogenous grinding at Boliden Apirsa S.L.. Moudgil B., Role of surface molecular architecture and energetics of hydrogen bonding sites in selective adsorption of mineral reagents. Nielsen K., Mine to Mill. Minimising ore quality reconciliation problems. Öberg E., Jirestig J., Sundvall Å., Hematitanrikning i malmbergetprocesserfarenheter och styrfilosofi. Pugh R.J., Non-ionic polyethylene oxide frothers in graphite flotation. Rynning M., Nilsen A.H., Omlegging av tyngdekraftseparering ved Titania AS. Sellgren A., Bergström B., Hansson O., Godspumpning I LKAB:s hematitverk. Wu L-M., Sun Z., Forsling W., Characterisation and investigation on the sorption behaviour of steelmaking dust. Moosberg H., Lagerblad B., Restprodukters påvärkan på cementpastans hydratation och reologi. Beckman W. Selection of crushing and grinding equipment. Berggren A., Albertsson J., Westerlund P., Optimering av genomsättning i autogenkvarn med on-line fyllnadsgradmätning. Björkman B. MiMeR 5 år- Quo Vadis. Brodin P., Gruvvattenrening I Kristenberg med HDS-teknik. de Jong T., Kattentid H.U.R., Dalmijn W., Automated sampling and quality control systems for the recycling industry. Eriksson T., Ballast och industrimineralteknik vid Bergskolan. Fahlström P.H., A view on the prospects of hydrometallurgy. Heiskanen K., Hintikka V., Honkivaara K., Particle behaviour in pulp froth. Hindström S., Large cones: Recent development and application on using high performance cone crushers. Kleiv R.A., Sandvik K.L., Shao L., Utilising the buffer capacity of waste mineral adsorbents. Kolacz J. Efficient jet milling of industrial minerals. Lohmander S., En snabb metod att mäta formfaktorn för pigment. Ludvigsen E., IT program för bergindustrien I Norge. Myran T., Mineralogi, helse og miljö. Er vi I ferd med å forby naturen? En frimodig ytring. Ottergren C., Reducing production cost by crushing circuit improvement. Pugh R.J., Dynamic surface tension measurements in mineral flotation and deinking flotation systems and the development of the on-line dynamic surface tension detector. Ruiter de H., Heiskanen K., Dalmijn W., High quality education in mineral engineering through international cooperation. Sellgren A., Några aspekter på vattenanvädning vid gruvavfalls-hantering. Somasundaran P., Surfactant/polymer interactions with solids. Applications in flocculation/dispersion, flotation, coatings, nanocomposites and biomaterials. Sundqvist S., Framtida deponeringsteknik för gråbergsavfall. Wang W., Stephansson O., Image software and algorithms for froth analysis in mineral processing. Wang Y., Johansson A.C., Forssberg E., Chan B., Dry purification of fine industrial mineral powders by superconducting HGMS with vibration assistance.

10 X Wipf E., SAG designs. Wyart-Remy M., Lavender M.D., The quartz dilemma: The IARC evaluation and afretwards. Carlsson L.E., Westerlund P.- Viklund T., Bildanalys på flotationskum, ny givare för avancerad processstyrning. Chmelar J., Sandvik K., A comparison of wet and dry autogenoous grinding. Deventer van J., Intelligent monitoring and control of mineral processing operation. Forsling W., Samskog P.O., Agricola research center. Hahne R., Adolfsson G., Anttila A., Optimisation of autogenous grinding at LKAB. Höglund L.O., Lindvall M., Lundkvist A., MiMi- development of mine decommissioning technology in cooperation between Swedish industry and universities. Lindkvist P.A., Minkovsky K., Lägesrapport från pågående tvååring utbildning till ballastingenjörer och framtida planer. Lindström E.B., Sandström Å., Sundkvist J.-E.En kombinerad två-stegs biolakningsprocess vid moderat och extremt termofila temperaturer. Mäki-Uuro O., Lifetime services applying remote control technologies. Moosberg-Bustnes H., Utilisation of fine particles to modify concrete properties and save cement. Norkyn P., Ilmenitt som vekt materiale I borevaesker. Oranen J., Dust emission control in bulk materials handling with electrostatic separation. Pålsson B., Jarousseau B., Persson S., Oxygen content in grinding mills. Ronkainen S., van Olsta M., Brown N. Bourke P., Improving flotation plant performance at Cadia by controlling and optimising the rate of froth recovery using Outokumpu froth master. Saarinen M. Froth pumping. Schreithofer N., Heiskanen K., Bubble particle interaction forces as measured by an AFM base technique. Sharma K., Hanumantha Rao K., Forssberg K.S.E., Evaluation of different approaches to assess the surface energy of bacterial cell surface with reference to biobeneficiation. Sysilä S.,: Building a new grinding plant at Kokkola. Tolppanen P., Lanaro P., Stephansson O., Particle analysis by 3-D laser scanning technique. Wallin M.L., Sellgren A., Techical economical evaluation of different dewatering degrees of mineral tailings. Gustafsson L., Finn M.O., Instrumentation for calculation of froth height in flotation processes. Using a range camera with Ethernet connection. Su S., Lampinen H.-O., Sundquist L., Eriksson L.E., Optimering av restproduktblandningen för att uppnå maximal kapasitet och kvalitet vis tillvärkning av kallbunden pellets. Adolfsson G., Forss M., Ny flotationsanläggning med OK-100-TC celler i LKAB för att reducera fosfor i järnsligen. Berggren A. Research on pulp level in autogenous mills. Evertsson M., Cone crusher performance. Fredheim P.H. FoU i Bergindustrin - Strategiplan

11 XI 2003 Hägglund A., Forsmo S. Robustare pelletiseringsprocess med rätt design av malkrets för olivin tillsatsmedel. Heiskanen K., Two phase fluid dynamics in mills and classifiers, (plenary). Isacsson L. Vision 2010, Den Svenska Bergindustrin - en industri i världsklass. Larsson I., Richardson P. Nytt guldlakverk i Boliden. Malvik T., Sandvik K., Moen K. Verdikjeden fra mineralforekomst til foredlet produkt, med fokus på kvarts. Et strategisk forskningsprogram ved NTNU. Oja M., Lehto H., Heiskanen K. Screen Models. Önal G. Main Mineral Processing Plants in Turkey. Palmer J. Cost effective pressure filtration plant. Pugh R J,, Theander K, Weissenborn P., Manev E. New experimental techniques for studying the structure, stability of froths and foams and wetting. Sandvik K.L., Chmelar J, Kvam N.-J., Treatment of car shredder waste. Sellgren A., Furtenbach L., Berggren A., Utflöde från kvarnar Modellförsök. Sundkvist J.-E., Södermark G, Sandström Å, BIOMETECH, Centre of Excellence - en förstudie. Ekvall A., Carlsson L, Hagnestål L. Certifieringsregler för hyttsten för vägbyggnad - hur och varför? Granberg S. Från avfall till kommersiell vara vid tillverkning av eldfasta monolitiska material. Klingberg A. Variationer på ballastmaterialparametrar inom krossprocessen. Bolin N.J., Hansson A., Storliden Planning for Beneficiation of a new ore. Chmelar J. Kleiv R.A. Rekkedal J. and Slagnes S. Enhancing the value of Olivine Process Dust through Air Classification. Delbrant M. Hedvall P., The Automation of Cone Crushers - in the past, at present and in the future. Hallin M., Dahlstedt A. Utveckling av järnmalmsprodukter med hjälp av LKAB:s Experimentmasugn. Hedlund H.-G., METSO - Sala VPA Filter - Installations for Tailings Dewatering. Heiskanen K, Schreithofer N, Grau R and Tiitinen J, Flotation models A phenomenological approach. Kolacz J., Energy saving potential in fine comminution by application of the HICOM mill and efficient air classification. Kuyumcu H.K. Sorting processes in recycling of waste materials. M. Taborda Duarte M., Lindqvist P.-A., Kou S.Q. and K. Miskovsky K. N., Quantitative Characterization of Rock Material for Modelling of Microstructure. Manouchehri H.R., Sorting: Possibilities, Limitations and Future. Palmer J. LAROX Pressure filters in hydrometallurgical processes as an alternative to CCD Circuits. Sellgren A., Transporthantering av avvattnat avloppsslam. Sullivan M. S., Hartwell A. High Pressure Filtration and Dewatering of Waste Solids. Sundqvist Å. and Wennberg T., Upptjockad Deponering Försök i Pilotskala. Thomaeus M., Nya industriella utvecklingsprogram. Thornhill M., Kleiv R.A., Bjerkeng B and Iversen E.R., Characterisation of Sulphide Tailings for the purpose of Geochemical Model Development. Viklund T., Berggren A. and Olofsson U, Laserbaserad Styckefallsgivare

12 XII Fenwei Su, Lampinen H.-O., Johansson H., Recycling and utilization of By- Products at SSAB Tunnplåt. Moosberg Bustnes H., Fagerholm M.,Partikelstorleksfördelning PaRMAC en metod för ballastoptimering? Burstedt J., Johansson B., Flotationsstyrning vid anrikningsverket i Boliden. Eriksson M., Sverige i världen. Atlas Copco, Sandvik, Boliden, LKAB och andra svenska företag i gruvindustrins globalisering. Evertsson M.C., Strategier för reglering av konkrossar. Fredriksson A., Larsson M.A., Holmgren A., Kinetics of xanthate adsorption on metal sulphides. Kolacz J. Advanced image analysis and its potential in mineral processing. Kongas M., Saloheimo K., On-stream particle size analysis. Larsson C., Adolfsson G., Siikavaara J., Tano K. and Pålsson B., Fraktionerad Autogenmalning vid LKAB Kiruna bättre malning? Moen K., Malvik T., Breivik T., Hjelen J., Leinum J. R., Automatisk kvantifisering av mineralogi og partikkeltekstur ved bruk av Moderne SEMteknologi. O Connor C T and Harris M C The Modelling and Simulation of Flotation Circuits (plenary). Ouchterlony F., Sprängningens påverkan nedströms i sönderdelningsprocessen. Resultat från litteraturen. Pålsson B., Mineralteknikutbildning i framtiden en virtuell upplevelse? Pugh R.J., Su Nee Tan, Fornasiero D. and Ralston J. Foaming of polypropylene glycol mixtures. Rantala A., Automation and Control of copper Refinery. Richardsson P., Nyström A., The paste plant project at the Myra Falls mine. Sandgren P.-E., New pedagogies for operators in Minerals Processing. Schreithofer N., Heiskanen K., Time dependence of bubble particle attachment. Sellgren A., Berggren A., Tano K., Some aspects of slurry flows in a mill. Svedensten P., Crushing plant optimization (PhD project) performance, customer demand, economics and wear. Walter M. and Jan Burstedt J., Mobilt kontrollrum. Beckius K., Företagsforskarskola inom Berg- och Mineralteknik resultat och slutsatser. Bergman P., Berggren A., Optimised fragmentation in Aitik. Brodin P, Lampinen P., Bolin N.J, The Lappberget ore - a new era in the history of Garpenberg. Esdaile L.F., Cross C.R., Rio Tinto's Approach to technology research and development - a collaborative model. Hejny H., A new RTD strategy for the mining and minerals processing sector - A result of European networking. Järvinen J. A mill charge volume measurement system. Kleiv R.A., Sandvik K.L. Mechanical activation of industrial minerals : New potential applications. Kolacz J., Particle charcterization by high speed image analysis. Lagerblad B., Westerholm M., Betong och ballast från helkross. Lehikoinen S., Oja M., Heiskanen K. Measuring interactions in agglomerating systems.

13 XIII 2006 Lindholm T., Development of a metallurgical process for the refractory Suurikuusikko gold deposit. Loderer P. New generation of large Weir Warman heavy duty slurry pumps. Murén P. MinBaS - Ett utvecklingsprogram för industrimineral bergmaterial och natursten. Önal G., Arslan F., Bulut G., Gül A., A Process Flowsheet Development for the Beneficiation of Oxide Lead-Zinc Ores. Pålsson B., Förändrad och internationaliserad utbildning i Mineralteknik och Processmetallurgi vid LTU. Reuter M., The metrics of material and metal ecology, (plenary). Ruiter de H., Dalmijn W., Developments in cooperation in education together with the industry. Söderlund J., Johansson B., Knelson Concentrator - new Gravity Equipment at the Boliden Concentrator. Sundqvist Å., Increasing the pelletizing capacity in Kiruna - A feasibility study. Vikström L., Minelco - a World of Minerals. Aasly K., Malvik T., Myrhaug E., Critical Factors for Handling of Quartz. Alatalo J., Öberg E., Pålsson B., Verifiering av datorsimulerad kapacitetsökning vid anrikningsverket i Malmberget. Bauer A., Learning objects to present biohydrometallurgy. Forsling W., Holmgren A. and Antzutkin O. Betydelsen av grundläggande forskning för mineraltekniska processer. Hansson J., Bergmark B., Determination of residual flotation collectors and their possible degradation products in process water from the concentrator in Boliden. Johansson B., Framtida sanddeponering. Kolacz J. Optimization of jet milling systems by on-line particle size analysis. Lehikoinen S., Kalliokari K., Schreithofer N., Heiskanen K. Alteration of surfaces used in colloidal force measurements due of ageing. Manouchehri H.R., Application of Optoelectronic Sorting Technique for Upgrading Minerals and Wastes. Neesse T., Progress in Hydrocyclone-Technique isn t still at an end (plenary). Önal G., Güney A., A new method for evaluation of the colemanite tailings. Pålsson B., Implementing the Bologna process at LTU. Remes A., Karesvuori J., Pekkarinen H., Jämsä-Jounela S-L.,Intelligent Grinding Concept. Sellgren A. Stora regnmängder över gruvområden. Tjell B.O., Mill circuit improvements by crushing the use of Merlin-VSI in iron ore applications.

LKAB Strategisk inriktning och organisation av FoU-verksamheten

LKAB Strategisk inriktning och organisation av FoU-verksamheten LKAB Strategisk inriktning och organisation av FoU-verksamheten Lars-Eric Aaro LKAB T.f. VD och koncernchef Direktör Div. Sales & Marketing Mission for Technology & Business Development Secure the competiveness

Läs mer

Resultatkonferens 2015. Välkommen!

Resultatkonferens 2015. Välkommen! Resultatkonferens 2015 Välkommen! Lite kort information Säkerhet Quality Hotel Reception Lunch Stadshotellet Tallkotten Middag kl 18 Stadshotellet Tallkotten Utvärdering till Katarina 2000 Vintage Resultatkonferens

Läs mer

GRUV- OCH STÅLINDUSTRIN

GRUV- OCH STÅLINDUSTRIN GRUV- OCH STÅLINDUSTRIN NATIONELLT OCH INTERNATIONELLT Johan Holmberg Managing Director, Invest in Dalarna Agency 736 RÅSTÅLSPRODUKTION 176 Källa: WSA, McKinsey 2009 2015 PRODUCTON PROGNOSIS (Source: SGU

Läs mer

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production End consumers Wood energy and Cleantech Infrastructure district heating Boilers Infrastructu re fuel Fuel production Forest harvesting and transport infrastructure Sustainable forestry Information and

Läs mer

Strategic Innovation Programme for the Swedish Mining and Metal Producing Industry

Strategic Innovation Programme for the Swedish Mining and Metal Producing Industry Strategic Innovation Programme for the Swedish Mining and Metal Producing Industry Gender and Diversity in STRIM STRIM Research and Innovation Agenda (new updated version presented 2016-05-24!) Agenda-

Läs mer

Är passivhus lämpliga i fjärrvärmeområden?

Är passivhus lämpliga i fjärrvärmeområden? Är passivhus lämpliga i fjärrvärmeområden? Leif Gustavsson Energiting Sydost 2011 5 maj 2011 Linnéuniversitetet, Växjö Världens primärenergianvändning 2007 ( 500 Exajoul) Olja 34% Kol 26% Gas 21% Totalt

Läs mer

Robust och energieffektiv styrning av tågtrafik

Robust och energieffektiv styrning av tågtrafik 1 Robust och energieffektiv styrning av tågtrafik - CATO - Forskning inom OnTime - Vidareutveckling och möjligheter KAJT, temadag om punktlighet 2014-11-13 Tomas Lidén Transrail Sweden AB Dagens trafikledning

Läs mer

Strategier, tillståndskrav i Finland och resurseffektivitet i gruvvattenbehandling. Mona Arnold VTT Technical Research Centre of Finland

Strategier, tillståndskrav i Finland och resurseffektivitet i gruvvattenbehandling. Mona Arnold VTT Technical Research Centre of Finland Strategier, tillståndskrav i Finland och resurseffektivitet i gruvvattenbehandling Mona Arnold VTT Technical Research Centre of Finland VTT Technical Research Centre of Finland Ltd VTT100: Creating a bright

Läs mer

Country report: Sweden

Country report: Sweden Country report: Sweden Anneli Petersson, PhD. Swedish Gas Centre Sweden Statistics for 2006 1.2 TWh produced per year 223 plants 138 municipal sewage treatment plants 60 landfills 3 Industrial wastewater

Läs mer

Välkommen ProcessIT 2009

Välkommen ProcessIT 2009 Välkommen ProcessIT 2009 Sida: 1 2009-03-19 ProcessIT Innovations LTU UmU www.processitinnovations.se 09:00 Välkommen Anders OE Johansson och Per Levén ProcessIT 09:10 ProcessIT idag och ProcessITs projektportfölj

Läs mer

Environmental taxes and subsidies in the Swedish Environmental Accounts

Environmental taxes and subsidies in the Swedish Environmental Accounts Environmental taxes and subsidies in the Swedish Environmental Accounts Maja Larsson, Statistics Sweden 3 rd OECD Workshop on Reforming Environmentally Harmful Subsidies Paris, October 5th, 2005 E-mail:

Läs mer

Mejeriproduktionens miljöpåverkan. Johanna Berlin

Mejeriproduktionens miljöpåverkan. Johanna Berlin Mejeriproduktionens miljöpåverkan Johanna Berlin Ett industriforskningsinstitut med uppgift att stärka företagens konkurrenskraft Så här arbetar SIK Strategisk forskning Industrigemensamma projekt, nätverk,

Läs mer

REALTIDSOPTIMERING AV KROSSANLÄGGNINGAR

REALTIDSOPTIMERING AV KROSSANLÄGGNINGAR Erik Hulthén 4/5/2011 1 Syfte Mål Att köra anläggningen optimalt i varje ögonblick Att öka utbytet med 5 10% Sagrex (HC), Quenast, Belgien 4/5/2011 2 Idag: Operatören väljer börvärden Min vision: Operatören

Läs mer

The Mining Research Programme. Prof. Per Eriksson Director General VINNOVA

The Mining Research Programme. Prof. Per Eriksson Director General VINNOVA The Mining Research Programme Prof. Per Eriksson Director General VINNOVA Knowledge Based Economy and Global Competitiveness The economy is becoming more and more knowledge based and global The European

Läs mer

Wood Buildings. -Development in Sweden 2005-2011. Niclas Svensson, Swedish Wood Building Council. Niclas Svensson, Swedish Wood Building Council

Wood Buildings. -Development in Sweden 2005-2011. Niclas Svensson, Swedish Wood Building Council. Niclas Svensson, Swedish Wood Building Council Wood Buildings -Development in Sweden 2005-2011 2011 Niclas Svensson, Swedish Wood Building Council Niclas Svensson, Swedish Wood Building Council Skillnaden Kortare byggtider med 70 % Minskad personalstyrka

Läs mer

SIPTex. Svensk innova6onspla8orm för tex6lsortering

SIPTex. Svensk innova6onspla8orm för tex6lsortering SIPTex Svensk innova6onspla8orm för tex6lsortering Sy)e SIPTex Sy$et är a+ ini.era en tex.lsorterings och innova.onsmiljö i Sverige som stödjer teknisk utveckling och skapar affärsmöjligheter för grön.llväxt

Läs mer

KTH Royal Institute of Technology

KTH Royal Institute of Technology Ny teknik för kvalitetssäkring av utmattningsbelastade svetsade konstruktioner Thomas Holmstrand Instutitionen för Farkost och Flyg Forskargrupp Design och tillverkning av svetsade konstruktioner Senior

Läs mer

Strategi för hållbar vattenhantering inom gruvverksamhet -exempel Aitik

Strategi för hållbar vattenhantering inom gruvverksamhet -exempel Aitik Strategi för hållbar vattenhantering inom gruvverksamhet -exempel Aitik Seth Mueller Boliden Mineral EHS Mines/Gruvor Miljö SveMins Miljökonferens 2014 GMMY/Boliden Mines 1 2014-10-07 Disposition Hållbar

Läs mer

Rev No. Magnetic gripper 3

Rev No. Magnetic gripper 3 Magnetic gripper 1 Magnetic gripper 2 Magnetic gripper 3 Magnetic gripper 4 Pneumatic switchable permanent magnet. A customized gripper designed to handle large objects in/out of press break/laser cutting

Läs mer

Tunga metaller / Heavy metals ICH Q3d & Farmakope. Rolf Arndt Cambrex Karlskoga

Tunga metaller / Heavy metals ICH Q3d & Farmakope. Rolf Arndt Cambrex Karlskoga Tunga metaller / Heavy metals ICH Q3d & Farmakope Rolf Arndt Cambrex Karlskoga Tunga metaller / Heavy metals Rolf Arndt -Quality Assurance Cambrex Karlskoga - Svenska Farmakopekommitten / Working Party

Läs mer

openbim Stockholm 22 april 2013 Kraven på BIM är här

openbim Stockholm 22 april 2013 Kraven på BIM är här openbim Stockholm 22 april 2013 Kraven på BIM är här Vi fick några frågor Kan gemensamma, formella och neutrala krav formuleras? Hur kommer sådana krav att påverka och befästa arbetssätt, processer, informations-

Läs mer

Agenda. Plats och magkänsla. Presentation. - en pedagogisk fråga?

Agenda. Plats och magkänsla. Presentation. - en pedagogisk fråga? Plats och magkänsla - en pedagogisk fråga? Göran Lindahl Chalmers tekniska högskola 2011-09-28 Agenda Introduktion Helhet Användbarhet och effekter Cost and benefit Realitet, abstrakt, realitet Så här

Läs mer

DE TRE UTMANINGARNA..

DE TRE UTMANINGARNA.. DE TRE UTMANINGARNA.. SYSTEM MATERIAL PROCESSER PROTOTYP UTVECKLING SERIE UTVECKLINGSFASER NY LEVERANTÖR System Process AS9100 NadCap Geometri Legering In718/ Ti Rf/ Al Standard ISO9000 TID RESAN MOT MÅLET

Läs mer

Scandinavian Organisation of Logistics Engineers (SOLE)

Scandinavian Organisation of Logistics Engineers (SOLE) Scandinavian Organisation of Logistics Engineers (SOLE) OPTIMISE - A web-services based platform for simulation-based optimisation: applications in production and logistics OPTIMisation: using Intelligent

Läs mer

Kan gruvavfall utgöra en resurs? Lena Alakangas Avdelningen för Geovetenskap och Miljöteknik Luleå Tekniska Universitet

Kan gruvavfall utgöra en resurs? Lena Alakangas Avdelningen för Geovetenskap och Miljöteknik Luleå Tekniska Universitet Kan gruvavfall utgöra en resurs? Lena Alakangas Avdelningen för Geovetenskap och Miljöteknik Luleå Tekniska Universitet Avfallsmängder per ton bruten malm Gråberg 0.4ton Gråberg 1 ton Anrikningssand 150kg

Läs mer

Strategic Research Areas

Strategic Research Areas Strategic Research Areas Modelling: on-going (includes modelling and characterisation) Manufacturing Development Potential new area in future Materials development Potential new area in future Strategic

Läs mer

The present situation on the application of ICT in precision agriculture in Sweden

The present situation on the application of ICT in precision agriculture in Sweden The present situation on the application of ICT in precision agriculture in Sweden Anna Rydberg & Johanna Olsson JTI Swedish Institute for Agricultural and Environmental Engineering Objective To investigate

Läs mer

Kombinera skivfilter med kemisk fällning. Pille Kängsepp

Kombinera skivfilter med kemisk fällning. Pille Kängsepp Kombinera skivfilter med kemisk fällning Pille Kängsepp Hydrotech filtreringslösningar Skivfilter 1996 Trumfilter 1990 Beskrivning: Diameter (m): Sålda filter: Upp till 24 skivor Max 134.4 m 2 filterarea

Läs mer

KOL med primärvårdsperspektiv ERS 2014. Björn Ställberg Gagnef vårdcentral

KOL med primärvårdsperspektiv ERS 2014. Björn Ställberg Gagnef vårdcentral KOL med primärvårdsperspektiv ERS 2014 Björn Ställberg Gagnef vårdcentral Nationella programrådet Astma och KOL Identifierade insatsområden Nationella programrådet Astma och KOLinsatsområden för KOL Diagnostik,

Läs mer

Brandsäkerhet hos. ny europeisk handbok

Brandsäkerhet hos. ny europeisk handbok Brandsäkerhet hos träkonstruktioner ny europeisk handbok Birgit Östman SP Trätek, Stockholm SIS Brandseminarium Stockholm 20 januari 2011 Fire safety in timber buildings Den allra första handboken på europeisk

Läs mer

Innovation in the health sector through public procurement and regulation

Innovation in the health sector through public procurement and regulation Innovation in the health sector through public procurement and regulation MONA TRUELSEN & ARVID LØKEN 1 14/11/2013 Copyright Nordic Innovation 2011. All rights reserved. Nordic Innovation An institution

Läs mer

Lignin i pulverpannor

Lignin i pulverpannor Lignin i pulverpannor SEKAB 1 Project A08-847 2 Ca 100 anställda Omsättning ca 1,2 miljarder SEK Kemikalier och drivmedel baserade på etanol Utvecklat cellulosabaserad etanol ca 15 år 3 ED95 VEHICLES Euro

Läs mer

CompactAIR Center Ventilation - Filtrering - Uppvärmning CompactAIR Center Ventilation - Filtration - Heating

CompactAIR Center Ventilation - Filtrering - Uppvärmning CompactAIR Center Ventilation - Filtration - Heating CompactAIR / CompactAIR CompactAIR Center Ventilation - Filtrering - Uppvärmning CompactAIR Center Ventilation - Filtration - Heating Typenschlüssel / Type Code Beteckning / Type code Compact AIR / CompactAIR

Läs mer

Svensk forskning och utbildning inom gruvoch mineralområdet. Pär Weihed Verksamhetsledare CAMM (Centre of Advanced Mining and Metallurgy)

Svensk forskning och utbildning inom gruvoch mineralområdet. Pär Weihed Verksamhetsledare CAMM (Centre of Advanced Mining and Metallurgy) Svensk forskning och utbildning inom gruvoch mineralområdet Pär Weihed Verksamhetsledare CAMM (Centre of Advanced Mining and Metallurgy) Universitet och högskolor med grundutbildning inom gruv- och mineralområdet

Läs mer

På jakt efter examensarbete?

På jakt efter examensarbete? På jakt efter examensarbete? BorgWarner i Landskrona utvecklar ett system för 4-hjulsdrift som idag serietillverkas till ett flertal bilmodeller från bl.a. Volkswagen, Volvo och Land Rover. BorgWarner

Läs mer

Strategic Research Area 1

Strategic Research Area 1 Strategic Research Area 1 Modelling of the relationships and interdependencies es between materials a microstructure, process ability and performance for lightweight i design Lars-Erik Lindgren, Luleå

Läs mer

Begrepp och förklaringar knutna till industriutsläppsbestämmelser

Begrepp och förklaringar knutna till industriutsläppsbestämmelser 1(5) SW E D I SH E N V IR O N M EN T AL P R OT E C T IO N AG E NC Y 2016-10-20 Begrepp och förklaringar knutna till industriutsläppsbestämmelser Begrepp Anläggning BAT BAT-slutsats BATslutsatsdokument

Läs mer

Att skapa incitament för nätverkssjukvård

Att skapa incitament för nätverkssjukvård Att skapa incitament för nätverkssjukvård EXDIN Exchange of Diagnostic Imaging in Networks VINNOVA finansierat UDI projekt To find and utilize competence is what matters A guide about Incentives to create

Läs mer

Virtual Saab Automobile & General Motors

Virtual Saab Automobile & General Motors Virtual Factory @ Saab Automobile & General Motors Tobias Persson General Motors Europe, Trollhättan, Sweden Department of Manuf. Engineering, Strategy & Planning Vad kommer han tala om? 1. Introduktion

Läs mer

Solcellsanläggningar i världsklass en workshop om prestanda och tillförlitlighet

Solcellsanläggningar i världsklass en workshop om prestanda och tillförlitlighet Solcellsanläggningar i världsklass en workshop om prestanda och tillförlitlighet IEA PVPS Task 13 Nätverk: guest.stockholm.se kod: BGkaukZ9 International Energy Agency Photovoltaic Power Systems Programme

Läs mer

Energieffektivisering av framtida klimatsystem för personbilar. Filip NielseN, 2017

Energieffektivisering av framtida klimatsystem för personbilar. Filip NielseN, 2017 Energieffektivisering av framtida klimatsystem för personbilar Filip NielseN, 2017 Projektet Projektets namn: Energieffektivisering av framtida klimatsystem för personbilar Energy optimisation of future

Läs mer

MinBaS Mineral Ballast Sten. PROGRAM MinBaS-dagen 2009

MinBaS Mineral Ballast Sten. PROGRAM MinBaS-dagen 2009 MinBaS Mineral Ballast Sten PROGRAM MinBaS-dagen 2009 Mineralteknik och mineralbaserade produkter Europastandardisering Simuleringsmodeller Produktutveckling inom bl a betong, vägbyggnad deponi, filter,

Läs mer

PUBLIKATIONER PRESENTERADE PÅ KONFERENSER ------------------------------- 2

PUBLIKATIONER PRESENTERADE PÅ KONFERENSER ------------------------------- 2 Publikationer MiMeR INNEHÅLL: PUBLIKATIONER PRESENTERADE PÅ KONFERENSER ------------------------------- 2 PUBLIKATIONER I VETENSKAPLIGA TIDSKRIFTER----------------------------------- 7 PUBLIKATIONER FRÅN

Läs mer

EuP Directive and Ecodesign

EuP Directive and Ecodesign EuP Directive and Ecodesign Jessica Lagerstedt Wadin EcoDesign Center Manager June 4, 2009 History (Ryding et al. 1998) 1 The market is asking for Ecodesign Regulations The Market Every year, new regulations

Läs mer

10:15-11:45 PLENUMSSALEN STED: PLENUMSSAL ONSDAG 19. OKTOBER 2016 (10:15-11:45) TEKNOLOGI KARBONFANGST OG MILJØ ONSDAG 19.

10:15-11:45 PLENUMSSALEN STED: PLENUMSSAL ONSDAG 19. OKTOBER 2016 (10:15-11:45) TEKNOLOGI KARBONFANGST OG MILJØ ONSDAG 19. STED: PLENUMSSAL ONSDAG 19. OKTOBER 2016 (10:15-11:45) SEMINAR: TEKNOLOGI Karbonfangst og miljø Moderator: Ordförande Progressum AB, Thomas Björnström Karbonfangst og lagring Salgssjef Polarkonsult AS,

Läs mer

FLYGFORSKNING SVERIGE - BRASILIEN

FLYGFORSKNING SVERIGE - BRASILIEN FLYGFORSKNING SVERIGE - BRASILIEN Lars Sjöström Director Future Business, Saab Aeronautics Almedalen 2 juli 2015 NOT EXPORT CONTROLLED NOT CLASSIFIED AGENDA Varför Flyg? Varför Brasilien? Vad kan ett samarbete

Läs mer

Smart specialisering. Kristiina Heiniemi-Pulkkinen

Smart specialisering. Kristiina Heiniemi-Pulkkinen Smart specialisering Kristiina Heiniemi-Pulkkinen 9.6.2015 Varför? Den grundläggande tanken är att få ut en ökad nytta av EU-finansieringen; varje region har sina egna styrkor och samarbete gäller istället

Läs mer

IEA Task 41 Solar Energy and Architecture IEA SHC Solar Cooling and Heating programme

IEA Task 41 Solar Energy and Architecture IEA SHC Solar Cooling and Heating programme IEA Task 41 Solar Energy and Architecture IEA SHC Solar Cooling and Heating programme A.Criteria for Architectural Integration Riktlinjer för tillverkare av solceller och solfångare Riktlinjer för stadsplanering

Läs mer

Aitik Dagbrott och anrikning i världsklass Nulägen och behov. Ulf Marklund Peter Richardson

Aitik Dagbrott och anrikning i världsklass Nulägen och behov. Ulf Marklund Peter Richardson Aitik Dagbrott och anrikning i världsklass Nulägen och behov Ulf Marklund Peter Richardson Bolidens produktionsenheter Rönnskär (Sverige) g Kopparsmältvek Aitik (Sverige) g Koppargruva Bolidenområdet (Sverige)

Läs mer

Regressionstestning teori och praktik

Regressionstestning teori och praktik Regressionstestning teori och praktik Lic. Emelie Engström emelie.engstrom@cs.lth.se Software Engineering Research Group LUND UNIVERSITY Sweden SWELL the Swedish Research School in Software Verification

Läs mer

Kundfokus Kunden och kundens behov är centrala i alla våra projekt

Kundfokus Kunden och kundens behov är centrala i alla våra projekt D-Miljö AB bidrar till en renare miljö genom projekt där vi hjälper våra kunder att undersöka och sanera förorenad mark och förorenat grundvatten. Vi bistår dig som kund från projektets start till dess

Läs mer

School of Management and Economics Reg. No. EHV 2008/220/514 COURSE SYLLABUS. Fundamentals of Business Administration: Management Accounting

School of Management and Economics Reg. No. EHV 2008/220/514 COURSE SYLLABUS. Fundamentals of Business Administration: Management Accounting School of Management and Economics Reg. No. EHV 2008/220/514 COURSE SYLLABUS Fundamentals of Business Administration: Management Accounting Course Code FE3001 Date of decision 2008-06-16 Decision-making

Läs mer

Vårt nuläge och framtid. Samferdselpolitisk konferens 2015-03-10 Bo Krogvig, LKAB

Vårt nuläge och framtid. Samferdselpolitisk konferens 2015-03-10 Bo Krogvig, LKAB Vårt nuläge och framtid Samferdselpolitisk konferens 2015-03-10 Bo Krogvig, LKAB AGENDA Nuläget i LKAB Vårt tillväxtprojekt LKAB 37 Investeringar i Narvik och Ofotbanen för framtiden Omvärldsförändringar

Läs mer

City Mobility Transport Solutions -Environmental and economic sustainability by new technology Trondheim 26th of June

City Mobility Transport Solutions -Environmental and economic sustainability by new technology Trondheim 26th of June City Mobility Transport Solutions -Environmental and economic sustainability by new technology Trondheim 26th of June Edward Jobson Volvo Bus Bus system Electric Hybrid Buses High Power Charging IT support

Läs mer

Fossilförbannelse? Filip Johnsson Institutionen för Energi och Miljö filip.johnsson@chalmers.se. Pathways to Sustainable European Energy Systems

Fossilförbannelse? Filip Johnsson Institutionen för Energi och Miljö filip.johnsson@chalmers.se. Pathways to Sustainable European Energy Systems förbannelse? Filip Johnsson Institutionen för Energi och Miljö filip.johnsson@chalmers.se Pathways to Sustainable European Energy Systems Fuel and Cement Emissions Global fossil fuel and cement emissions:

Läs mer

Why Steam Engine again??

Why Steam Engine again?? Småskalig ångteknik för värmeåtervinning inom Stålindustrin med modern ångmotor 1 Why Steam Engine again?? Rankine power cycles is more fuel flexible than any other power cycles but in the small scale

Läs mer

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Ulf Wahlberg, VP INdustry and Research Relations Ericsson AB Ericsson AB 2012 April 2013 Page 1 Five technological

Läs mer

Forskningstrender inom mekanisk fogning vid Centre for Joining and Structures Svets- och fogningsteknik, Elmia

Forskningstrender inom mekanisk fogning vid Centre for Joining and Structures Svets- och fogningsteknik, Elmia Forskningstrender inom mekanisk fogning vid Centre for Joining and Structures Svets- och fogningsteknik, Elmia Karl Fahlström Research leader, Joining Technology Ph.D. student at University West karl.fahlstrom@swerea.se

Läs mer

MinBaS Innovation - VINNOVA. MinBaS dagen 2015

MinBaS Innovation - VINNOVA. MinBaS dagen 2015 Innovation - VINNOVA MinBaS dagen 2015 18 mars 2015 MinBaS Innovation - Utlysningar 2014-2015 Jan Bida Programchef MinBaS Innovation Forskningsdirektör MinFo Programbudget ca 52 MSEK, varav VINNOVA 26

Läs mer

Waste as a resource in industrial symbiosis

Waste as a resource in industrial symbiosis Waste as a resource in industrial symbiosis Cleantech Östergötland, Samar Nath, Business Developer The image cannot be displayed. Your computer may not have enough memory to open the image, or the image

Läs mer

The road to Recovery in a difficult Environment

The road to Recovery in a difficult Environment Presentation 2010-09-30 The road to Recovery in a difficult Environment - a presentation at the Workability International Conference Social Enterprises Leading Recovery in Local and Global Markets in Dublin

Läs mer

Per-Anders Nilsson SaabTech Systems Oktober 2001

Per-Anders Nilsson SaabTech Systems Oktober 2001 Per-Anders Nilsson SaabTech Systems Oktober 2001 SWEDISH 4TH GENERATION AIR FORCE Joint Command CCIS JAS 39 Gripen Fighter Link S 100B ERIEYE Air Command CCIS STRIC TARAS radio system Civilian Air Traffic

Läs mer

systems in Sweden Productivity of slash bundling at landing by a truck mounted bundler prototype Magnus Matisons Nordland Seminar

systems in Sweden Productivity of slash bundling at landing by a truck mounted bundler prototype Magnus Matisons Nordland Seminar Forest energy systems in Sweden Productivity of slash bundling at landing by a truck mounted bundler prototype Magnus Matisons Nordland Seminar Mosjön 14 April Bulgaria Romaia Share of renewable energy

Läs mer

INDUSTRINYTTAN (LKAB) FRÅN GRUVFORSKNINGSPROGRAMMET

INDUSTRINYTTAN (LKAB) FRÅN GRUVFORSKNINGSPROGRAMMET INDUSTRINYTTAN (LKAB) FRÅN GRUVFORSKNINGSPROGRAMMET PROJEKT INOM PROGRAMMET DÄR LKAB DELTAGIT Område Anrikningsteknik (40% av programmets budget) Projek diarienr 2007-02984 Projekttitel Växelverkan i mineralsystem

Läs mer

Vätebränsle. Namn: Rasmus Rynell. Klass: TE14A. Datum: 2015-03-09

Vätebränsle. Namn: Rasmus Rynell. Klass: TE14A. Datum: 2015-03-09 Vätebränsle Namn: Rasmus Rynell Klass: TE14A Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about Hydrogen as the future fuel. I chose this topic because I think that it s really interesting to look in to the

Läs mer

ISTQB Testarens ledstjärna

ISTQB Testarens ledstjärna ISTQB Testarens ledstjärna SSTB SAST-möte 2012-02-23 Vilka är vi? Mångårig erfarenhet från testarbete, testare, testledare, testchef. Utveckling av test metoder och processer. Test kurser. Jobbar som Systemarkitekt

Läs mer

COPENHAGEN Environmentally Committed Accountants

COPENHAGEN Environmentally Committed Accountants THERE ARE SO MANY REASONS FOR WORKING WITH THE ENVIRONMENT! It s obviously important that all industries do what they can to contribute to environmental efforts. The MER project provides us with a unique

Läs mer

Cirkulär ekonomi - vision och verklighet

Cirkulär ekonomi - vision och verklighet Cirkulär ekonomi - vision och verklighet Initiativ inom EU för att öka resurseffektivitet, minska importberoende av råvaror samt att minska mängden avfall. Call: H2020-WASTE-2015-two-stage 3 topics are

Läs mer

Grundforskning inom gruv och mineral hur ser det ut? Björn Öhlander Tillämpad geologi Luleå tekniska universitet

Grundforskning inom gruv och mineral hur ser det ut? Björn Öhlander Tillämpad geologi Luleå tekniska universitet Grundforskning inom gruv och mineral hur ser det ut? Björn Öhlander Tillämpad geologi Luleå tekniska universitet Vad är grundforskning? Inom grundforskningen letar forskarna efter det okända. De ger oss

Läs mer

Mineral Ballast Sten Område 1 Rapport nr 1.3:01

Mineral Ballast Sten Område 1 Rapport nr 1.3:01 MinBaS II Mineral Ballast Sten Område 1 Rapport nr 1.3:01 MinBaS II Område 1. Produktion och processutveckling Delområde 1.3 Mineralteknik Projekt 1.3.3 Klassering och separation av fina partiklar - Förstudie

Läs mer

ENERGIEFFEKTIV FRAMSTÄLLNING AV INDUSTRIMINERALPRODUKTER GENOM PROCESSUTVECKLING

ENERGIEFFEKTIV FRAMSTÄLLNING AV INDUSTRIMINERALPRODUKTER GENOM PROCESSUTVECKLING SLUTRAPPORT STEM Diarienr 52310-2001-04172 Projekt nr 20157-1 ENERGIEFFEKTIV FRAMSTÄLLNING AV INDUSTRIMINERALPRODUKTER GENOM PROCESSUTVECKLING Industrimineralteknisk forskning vid MinFo 2002-2004 Stockholm

Läs mer

Kursplan. FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag. 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1

Kursplan. FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag. 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1 Kursplan FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1 Accounting and Control in Global Enterprises 15 Higher Education Credits *), Second Cycle

Läs mer

EMERSON. Marine Fuel Measurement Solutions. Emerson Overview. Agenda Marin: Fuel Control - Efficiency. Michael Jägbeck

EMERSON. Marine Fuel Measurement Solutions. Emerson Overview. Agenda Marin: Fuel Control - Efficiency. Michael Jägbeck Agenda Marin: Fuel Control - Efficiency EMERSON Marine Fuel Measurement Solutions Emerson Overview Michael Jägbeck Product Marketing Manager Flow North East Europe: NEE Per Stenhammar Marine Sales Denmark

Läs mer

E4 Sundsvall Sundsvallsbron

E4 Sundsvall Sundsvallsbron E4 Sundsvall Sundsvallsbron E4 Sundsvall LEVERANTÖRSDAG EN NY VÄG. 1000 2009 NYA MÖJLIGHETER One new road. 1000 new opportunities. Ove Malmberg, Assistant Project Manager 2 2014-10-10 Project E4 Sundsvall

Läs mer

Georange Environmental Test Site Vad händer inom gruvmiljöforskningen? Projektet Georange

Georange Environmental Test Site Vad händer inom gruvmiljöforskningen? Projektet Georange Georange Environmental Test Site Vad händer inom gruvmiljöforskningen? Projektet Georange Projektägare: Georange Ideella Förening Period: 1 juli 2008 30 juni 2011 Fem insatsområden En återkommande internationell

Läs mer

Presentation of the Inwido Group

Presentation of the Inwido Group Presentation of the Inwido Group Sven-Gunnar Schough, CEO February, 2007 Vision & Mission Letting in the light - the one-stop-shop for closing the building Being the preferred partner - as the number one

Läs mer

Supplier of complete biofuel installations

Supplier of complete biofuel installations Supplier of complete biofuel installations PETRO ETT Company is a part of PETRO group Petrokraft AB in Gothenburg Supplier of oil burners within output range of 2-45MW PPES(Petro Powder Energy System),

Läs mer

SWESIAQ Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate

SWESIAQ Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Aneta Wierzbicka Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Independent and non-profit Swedish

Läs mer

Anders OE Johansson CEO

Anders OE Johansson CEO Centrumbildningen ProcessIT Innovations är motorn i ett innovationssystem vars strategiska idé är att, i F&U projekt, föra samman den funktionella regionens process- och verkstadsindustri ( basindustri

Läs mer

03.01.11 CHRISTIAN RIBER: BIOMA SOFTWARE

03.01.11 CHRISTIAN RIBER: BIOMA SOFTWARE 03.01.11 CHRISTIAN RIBER: BIOMA SOFTWARE Balansmetoden för bestämning av fossilandelen i avfall (BIOMA) Christian Riber, Göran Olofsson Disposition Part I Ramboll The need Methodology Part II The solution

Läs mer

Nenet Norrbottens energikontor. Kjell Skogsberg

Nenet Norrbottens energikontor. Kjell Skogsberg Nenet Norrbottens energikontor Kjell Skogsberg Nenet Norrbottens energikontor Energiluppen ett presentationsverktyg för energianvändning och utsläpp av växthusgaser Nenet Norrbottens energikontor Energiluppen

Läs mer

Den Nationella Forskarskolan i Intelligenta Transportsystem

Den Nationella Forskarskolan i Intelligenta Transportsystem Den Nationella Forskarskolan i Intelligenta Transportsystem Koordineras av Prof. Jan Lundgren Dr. Johanna Törnquist Krasemann Varför en forskarskola i ITS? I Sverige sker akademisk ITS forskning vid ett

Läs mer

Företagsekonomi, allmän kurs. Business Administration, General Course. Business Administration. 2004-07-01 until further notice

Företagsekonomi, allmän kurs. Business Administration, General Course. Business Administration. 2004-07-01 until further notice 1(6) School of Management and Economics Course syllabus Course Code FEA330 Reg.No. EHVd 2004:35 Date of decision 2004-09-06 Course title in Swedish Course title in English Företagsekonomi, allmän kurs

Läs mer

SKF smörjsystem. SKF/ToolsMomentum Vindkraftsdag Janne Westerlund, SKF Lubrication Competence Centre 2010-04-26

SKF smörjsystem. SKF/ToolsMomentum Vindkraftsdag Janne Westerlund, SKF Lubrication Competence Centre 2010-04-26 SKF smörjsystem SKF/ToolsMomentum Vindkraftsdag Janne Westerlund, SKF Lubrication Competence Centre 2010-04-26 Varför centralsmörjning? Enligt branschens beräkningar går i genomsnitt 10% av en turbins

Läs mer

Linnéstöd. Pär Omling. GD Vetenskapsrådet

Linnéstöd. Pär Omling. GD Vetenskapsrådet Linnéstöd Pär Omling GD Vetenskapsrådet Prop 2004/05:80 Forskningspropositionen 2006-2008 Statens särskilda ansvar: Forskningens frihet Grundforskning Forskarutbildning Statens övergripande målsättningar:

Läs mer

Projektet Georange. Georange och miljöforskningen. Beräknade kostnader. Georange Ideella Förening

Projektet Georange. Georange och miljöforskningen. Beräknade kostnader. Georange Ideella Förening Projektet Georange Georange och miljöforskningen Projektägare: Georange Ideella Förening Period: 1 juli 2008 31 december 2011 Fem insatsområden En återkommande internationell mötesplats (EuroMineExpo)

Läs mer

Vågkraft. Verification of Numerical Field Model for Permanent Magnet Two Pole Motor. Centrum för förnybar elenergiomvandling

Vågkraft. Verification of Numerical Field Model for Permanent Magnet Two Pole Motor. Centrum för förnybar elenergiomvandling Vågkraft Verification of Numerical Field Model for Permanent Magnet Two Pole Motor. Avd. För 751 05 Uppsala, Sweden Introduction PhD-student Uppsala University Avd. För Field of Research: Electromagnetic

Läs mer

Course syllabus 1(7) School of Management and Economics. FEN305 Reg.No. EHVc 2005:6 Date of decision 2004-12-22. Course Code. Företag och Marknad I

Course syllabus 1(7) School of Management and Economics. FEN305 Reg.No. EHVc 2005:6 Date of decision 2004-12-22. Course Code. Företag och Marknad I 1(7) School of Management and Economics Course syllabus Course Code FEN305 Reg.No. EHVc 2005:6 Date of decision 2004-12-22 Course title in Swedish Course title in English Language of instruction Subject

Läs mer

IWA 12 th world congress on. Guadalajara, Mexico. Jan Moestedt Utvecklingsingenjör, Svensk Biogas FoU

IWA 12 th world congress on. Guadalajara, Mexico. Jan Moestedt Utvecklingsingenjör, Svensk Biogas FoU Referat från: IWA 12 th world congress on Anaerobic digestion, Guadalajara, Mexico Jan Moestedt Utvecklingsingenjör, Svensk Biogas FoU Tekniska Verken i Linköping AB Doktorand, Inst. för Mirkobiologi,

Läs mer

Analys av Dieselavgaspartiklar/dieselrök

Analys av Dieselavgaspartiklar/dieselrök Analys av Dieselavgaspartiklar/dieselrök i arbetsmiljö Anna Wallén Stockholms Universitet Diesel particles sampled from an exhaust pipe examined by electron microscopy. Single carbonaceous ultrafine particles

Läs mer

Processimulering --- I teori och i praktik

Processimulering --- I teori och i praktik Processimulering --- I teori och i praktik Bernt Nilsson, LTH 1 Kursen Processimulering Avancerad kurs på 7,5 hp Jan-mars, årskurs 4 En av studenternas sista kurs (innan Xjobb) (15 hp oblig. projektering

Läs mer

SWETHRO. Gunilla Pihl Karlsson, Per Erik Karlsson, Sofie Hellsten & Cecilia Akselsson* IVL Svenska Miljöinstitutet *Lunds Universitet

SWETHRO. Gunilla Pihl Karlsson, Per Erik Karlsson, Sofie Hellsten & Cecilia Akselsson* IVL Svenska Miljöinstitutet *Lunds Universitet SWETHRO The Swedish Throughfall Monitoring Network (SWETHRO) - 25 years of monitoring air pollutant concentrations, deposition and soil water chemistry Gunilla Pihl Karlsson, Per Erik Karlsson, Sofie Hellsten

Läs mer

MS0059/30302 Regressionsanal ys 7,5 hp G1F

MS0059/30302 Regressionsanal ys 7,5 hp G1F GRUNDKURSER JÄGMÄSTARPROGRAMMET År 2 jk 09/14 Hösttermin2010 termin 3 Vårtermin 2011 termin 4 vt år 2 slut 11/6 3 A 17/1-18/2 3 B 21/2-25/3 4 A 28/3-29/4 4 B 2/5-3/6+++ SG0027/50055 Ekologi och skogsskötsel

Läs mer

Sammanfattning hydraulik

Sammanfattning hydraulik Sammanfattning hydraulik Bernoullis ekvation Rörelsemängdsekvationen Energiekvation applikationer Rörströmning Friktionskoefficient, Moody s diagram Pumpsystem BERNOULLI S EQUATION 2 p V z H const. Quantity

Läs mer

Klicka här för att ändra format

Klicka här för att ändra format på 1 på Marianne Andrén General Manager marianne.andren@sandviken.se Sandbacka Park Högbovägen 45 SE 811 32 Sandviken Telephone: +46 26 24 21 33 Mobile: +46 70 230 67 41 www.isea.se 2 From the Off e project

Läs mer

Arrowhead - Process- och energisystem- automation

Arrowhead - Process- och energisystem- automation Arrowhead - Process- och energisystem- automation Mats Johansson Project Manager ProcessIT.EU/LTU ARTEMIS Industry Association The association for R&D actors in embedded systems Bakgrund Ökad automa2on

Läs mer

Image quality Technical/physical aspects

Image quality Technical/physical aspects (Member of IUPESM) Image quality Technical/physical aspects Nationella kvalitetsdokument för digital radiologi AG1 Michael Sandborg och Jalil Bahar Radiofysikavdelningen Linköping 2007-05-10 Requirements

Läs mer

ESS. Erica Lindström Ted Marthinsson.

ESS. Erica Lindström Ted Marthinsson. ESS Erica Lindström Ted Marthinsson www.europeanspallationsource.se Agenda Allmän info om ESS och bakgrund till ESSövergripande hållbarhetsarbete, Energikonceptet, Hållbarhetsarbete på CF och C101, Frågor/diskussion.

Läs mer

Bridging the gap - state-of-the-art testing research, Explanea, and why you should care

Bridging the gap - state-of-the-art testing research, Explanea, and why you should care Bridging the gap - state-of-the-art testing research, Explanea, and why you should care Robert Feldt Blekinge Institute of Technology & Chalmers All animations have been excluded in this pdf version! onsdag

Läs mer

VÄRMELASTER FRÅN TERMISK STRÅLNING I ROSTERPANNOR HENRIK HOFGREN

VÄRMELASTER FRÅN TERMISK STRÅLNING I ROSTERPANNOR HENRIK HOFGREN VÄRMELASTER FRÅN TERMISK STRÅLNING I ROSTERPANNOR HENRIK HOFGREN Ett samarbete mellan: Publikationer H. Hofgren et. al Measurements of some characteristics of thermal radiation in a 400 kw grate fired

Läs mer