Papers given at the Luleå Conference from 1985 until Compiled by Kari Heiskanen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Papers given at the Luleå Conference from 1985 until 2006. Compiled by Kari Heiskanen"

Transkript

1 I Papers given at the Luleå Conference from 1985 until Compiled by Kari Heiskanen This list contains 403 papers. In addition, three papers were presented, but no written documents exist; not even names of the talks Amundsen A., Titanias omleggning fra flotasjon til gravimetrisk/whimsseparering. Andersson L., MinFo:s verksamhet och planering för samtiden. Anttila A., Adolfsson G., Koppargruvan Viscaria. Broman P.G., Sandström E., Söderberg L., Utvinning av guld med gravimetric vis Bolidens anrikningsverk. Forssberg K.S.E., Sundberg S., Einfluss verschiedener Mahlverfahren auf die Flotierbarkait. Hallin M., Cirkulation och rening av processvatten. Jansson G., Högberg E., Utveckling och FoU inom industrimineralområdet. Kalapudas R., The operational characteristics of flotation machines and their effect on the metallurgical performance. Persson L., Moderna styrningsstrategier inom mineraltekniken. Ruong U., Finmalning av industrimineral. Schönert K., Forschritte der Zerkleinerungstechnik (plenary). Sivamohan R., Roughness profiles A way to recover heavy minerals from slimes. Sköld B., Andreasson B., Malningsteknik- parametrar och effektivitet I roterande trumkvarnar. Tiberg N., Gödselmedel från svenska mineralråvaror. Nilsson L., Behandling av restprodukter fån uranutvinning Basten A.H., Neue Einsatzmöglichkeiten von Schwertrübe-sortierzyklonen. Bergström B., Jonsson J., Mineralteknisk FoU-verksamhet inom LKAB ny försöksanläggning. Broman P., Göransson T., Vattenvård inom Boliden Mineral AB. Carlsson T., Masungsslagg som högvärdigt industrimineral. Gräsberg M., Hålsjöberg- Europas kyanitgruva. Hallberg R., Bakteriella processer i samband med mineralutvinning. Herath Banda S. M., Pressure flitration. Mårtensson E., Kaolin I Skåne. Mellberg G., Hallin M., Återvinning av processvatten vis Zinkgruvan. Rantanen S., Outokumpus malkretsflotationsteknik. Sellgren A., Ekonomisk drift av slurrypumpinstallationer. Sköld B., MinFo:s ramprogram. Södermark B., Naturvårdverkets synpunkter på deponering av sulfidhaltig restproduktsand. Sundelin B., Nya malmer. Utvinning av guld ur Enåsenmalmen. Swiatkowski P., Fettaminer samlare för flotation av mineral Adolfsson G., Laboratorieförsök förutsäger produktionsresultat i Viscaria. Antti B.-M., Pulpkemi vid Kalcitflotation.

2 II Anttila A., Andreasson B., Malning I laboratorium, pilotverk och produktion, samband framtagna inom LKAB. Berglund G., Pulpkemiska mätningar vis sulfidmineralflotation. Fineman I., Mineralanvändning inom pappersindustrin krav och önskemål på mineral. Hanumantha Rao K., Antti B.-M. Forssberg K.S.E., Flotation of phosphatic ore containing carbonate gangue the problems in achieving selectivity between apatite and calcite. Hedvall P., Finkrossning- ett attraktivt alternativ. Heiskanen K., Effect of mineral pulp properties on final moisture in pressure flitration. Högaas P.H., Framstilling av höyren magnetittslig ved A/S Sydvaranger. Laapas H., Separation of tourmaline by selective flotation. Larsson I., Marklund O., Strategier för kapasitetsökning- praktikfallet Garpenbergs anrikningsverk. Meloy T., Advances in particle technology (plenary). Nyström and Järvinen: En model för malningskinetik och materialdispersion I en cementkvarn. Pålsson B., Analys av restreagens med hjälp av jonkromatografi. Pålsson B., Tolkning av flotationsförlopp med hjälp av pulpkemiska modeller. Pugh R.J., The application of macromolecular organic depressants to sulphide flotation. Sköld B., MinFo:s verksamhet: Hur kan forskningen stödja en problemtyngd mineralindustri? Tokarz M., Chemically and thermally treated clays and their applications No conference due to the involvement in the XVI International Mineral Processing Congress in Stockholm, Sweden, June 5-10, Berglund G., Pålsson B., Praktisk och teoretisk utvärdering av minipilotförsök på Laisvallmalm. Bergman D., Petterson S., Fragmentering av metallutvinning ur elektronikskrot. Bida J., Terra Mining AB s Björkdalsgruva- en ny svensk guldproducent. Björkman J., Ruong U., Kvarnstyrning I Kiruna anrikningsverk. Bolin N.-J., Borell M., Markström S., Erfarenheter av kolonnflotation I Laisvall. Cassel A., Finpartikelflotation. Forsling W., Sjöberg S., Ytkomplexbildning vid sulfidmineralflotation. Heiskanen K., Models for autogenous grinding. Herath Banda S. M., Albano C., Anttila A., Optimization of industrial filters by using multivariate data analysis. Laapas H., Aarnio A., The reological behaviour of quartz, feldspar and coal slurries. Nilsson L., Utveckling av oxidiska syntetiska slaggbildare för stålframställning. Öyasaeter O., Alternativ anvendelse av jernmalmen ved A/S Sydvaranger. Persson S., Råvaror för glasframställning. Sandvik K.L., Oppredningens plass i undersökelser av utradisjonell malm eller- ekonomisk utvinning av eklogitt, vhilke krav må settes til råstoff og prosess.

3 III Schubert H., Zu einigen Fortschritten in der Aufbereitungstechnik (plenary). Sköld B., Forskning och utveckling inmo mineralteknikområdet. Subrahmanyam T.V., Forssberg K.S.E., carrier flotation of galena. Andreasson B., Högtrycksvalskvarn- Roller press. Axelsson C.-L-., Karlqvist L., Vattenbalansen over sandmagasin- synpunkter pä lokalisering och åtgärder. Broman P.G., Industrins syn på det nuvarande och framtida miljöskyddet inom mineralindustrin. Heiskanen K., Hallin M., Simuleringsmodeller för mineraltekniska processer. Johansson B., Rening av komplext blykoncentrat med hjälp av starkmagnetisk separation. Jones T.R., Filtration of kaolin clay. Lager T., Mineralteknik Lindahl L.-Å., Lundgren T., Naturvårdverkets syn på det nuvarande och framtida miljöskyddet inom gruvindustrin och övrig mineralindustrin. Lundgren T., Efterbehandlingsåtgärder och effektivitet. Mälhammar G., Termoplastiska mineralkompounder. Malvik T., Faktorer som invirker på kvaliteten av delaminerte mineralprodukter. Persson S., Lundgren T., Bersboprojektet. Qvarfort U., Kartläggning av Svenska sandmagasin från sulfidmalmsbrytning. Rasmuson A., Vittring I sandmagasin med och utan täckning. Silva de S., Finegrinding and classification. SNV:s projektområde Gruvindustrins restproduktupplag projektöversikt. Taarland O., Produktion av grafit. Sundqvist B., Råmaterial I keramisk industri- Processkrav och mögligheter. Björkman J.O., Samskog P.-O., Modell baserad styrning av pebbles-kvarnkrets i Kiruna anrikningsverk. Beckius K., STU s insatsområde Industrimineral. de Silva S., Air classification-computer models and experimental results. Enstad G., Strömning av pulvere I siloer- et nordisk samarbeidsprosjekt. Heiskanen K., Yao L., Possibilities for a short water recycle in flotation plants by using mineral powders to adsorb harmful substances. Högnabba O., Kaktvätt med keramisk diskfilter. Holmberg K., Johansson B., Rening av flotationskoncentrat med nya metoder. Johansson T., Sandrén Å., Svenska mineralers användning I eldfasta produkter. Lidström L., Agiterad malning fördelar och mögligheter. Lindvall M., Marklund U., Utbyggnad av anrikningsverket I Boliden. Malvik T., Partikkelkarakterisering ved bruk av bildeanalyse. Manev E., Pugh R.J., Study of drainage and equilibrium thickness of single foam films containing non-ionic frothers and a short chain xanthate. Sköld B., Mineralteknisk forskning nutid- framtid. Storeng U., Autogen malning till kontrollerad partikelstorlek. Subrahmanyam T.V., Forssberg K.S.E., Entrainment in flotation. Zeng Y., Forsberg K.S.E., energy benefits by reducing mill feed size using fine crushing: circuit optimisation. Johnse B.E., Erfaring ved endring fra syklon klassering til sikteklassering I primaermöllekretsen ved Titania A/S.

4 IV 1993 Beckius K., Vattenglas som hjälpgumma I olika industriella processer. Berglund G., Restprodukthantering vid SSAB I Luleå. Bisgaard T., On-line control of the addition of lime and ferrous sulphate to waste water treatment plants. Borell M., Processkontroll inom Boliden Mineral AB. Cottle I., A case study for the heap leaching of a flotation tailings. Forsling W., Adsoprtionsmekanism för organisk tryckare på apatit och kalsit. Gräsberg M., Rening av komplex kristallin kalksten. Heiskanen K., Kallioinen J., Possibilities to enhance flotation. Kolacz J., A classification process in an air-swept ball mill. Lidström L., Agiterad malning. Lindqvist P.A., Strategi för teknikutveckling mot 2000 talet inom området mineralteknik. Malmgren K., Sukhaybarat gold mine- ny anläggning I Saudi Arabien. Meriluoto T., Nya metoder att mätä den volumetriska fyllnadsgraden av en autogenkvarn samt partikelstorleksdistribution I malningsprodukten. Möller T., Mill liner designs for various grinding applications. Pålsson B., Pilotförsök med kolonnflotation. Pei B., Hydrometallurgisk behandling av zinkhaltigt stålugnsstoft. Pugh R.J., research in mineral processing surface chemistry at Virginia Polytech, USA. Sandvik K.L., renewed research on safe transport of moist mineral cargoes at sea. Silva de S., Optimum flowfields for centrifugal air classification, electrostatic classification. Sköld B., FoU-behov inom industrimineralområdet. Tano K., Multivariat modellering av processdata från sovringsverket vid LKAB I Malmberget. Vorbrodt N., Optisk registrering och sortering av stenmaterial. Ahveninen R., Laapas H., Kirjavainen V., The formation of metal hydroxides in sulphide flotation. Anttila A., Pazare E., Storeng U., Gärde J.-C., Val av tilllämpning av ny nedbrytningsteknik I LKAB. Berglund G., Nilsson L., Återandvändning av konvertstoft vis SSAB I Luleå. Cottle I., Höglakning av guld. Forsling W., Fen-Wei S., Sun S. Samskog P.-O., Forsmo S., Karaktärisering av magnetitytor I vatten suspension. Forss J., Ruong U., Wahlberg S., Utveckling av flotationkrets I Kiruna. Forss M., Hindström S., The role of mixing and energy consumption in the flotation of different particle sizes. Heiskanen K., Kallioinen J., Froth bed residence time and its effects on coarse particle flotation. Jönsson H., Broman P.G., Efterbehandling av gråbergsupplag och sandmagasin. Koivistoinen P., Autogenous grinding and flotation. Kolacz J., Fine grinding- instrumentation and control of a high pressure roller crusher and an air swept ball mill. Kylämies K., Dewatering by automatic pressure filter, new opportunities. Lindqvist P.A., Intryck från mineralforskning I Europa och Australien. Malmström R., Rostning av reflektära guldsliger under svavelfixerande betingelser.

5 V 1994 Marklund U., Söderman A., Agiterande malning i sulfidmalmkretsar. Mörsky P., Klemetti M., Knuutinen T., The new pilot plant facilities at VTT. Petterson S., Sandström Å., Bioteknisk metalutvinning ur komplexmalmer. Sandgren P.-E., Avvattningsprojekt JUMBO. Precisionsavvattning av kulsinterslig vid låg energi-insats med stora pressluftfilter. Sköld, B., Erfarenheter från forskningssamarbete med Kina. Steiner H.J. Aspects of mineral processing curricula. Zeng Y., Forssberg K.S.E., Monitoring operating state by measuring vibration and acoustic signals in an industrial scale ball mill. Helgesson C., Lundegårdh P.H., Erfarenheter av 10 års regional satsning på mineraljakt och projektintiering på industrimineralområdet. Ryk L., Kvalitetskontroll av mineralprodukter och energimaterial. Bolin N.J., Markström S., Flotation circuit tests on a sulphide ore. Cazorla A.J., Jimenez J.M., Schena G.D., Columns vs. cells in the zinc circuit of the Aznalcollar concentrator. Forss M., Kallioinen J., Koskinen J., Prevention of the entrainment of fine gangue particles by froth washing. Heiskanen K., The use of froth residence time in estimating flotation cell operation. Hoberg H., Waste treatment and scrap recycling- a challenge for mineral processing technology. Houot R., Jdid E., Blazy P., Filippov L.O., Study of a laboratorium cell applied to ionic flotation. Kemetter G. L., The oscillator crusher, a new technique of crushing and milling hard and abrasive materials with a diminution ratio of 20:1 and more. Kolacz J., Measurement and control of the mill load in an air swept ball mill circuit. Kolacz J., Measurement and control of the mill load in an air swept ball mill circuit. Laukkanen J., emax. A new SEM-EDX line analysis procedure in quantitative process mineralogy. Lehner T., Lindgren P.O., Rönnskärsverken bidrar till ren framställning och återandvändning av basmetaller. Mörsky P., Klemetti M., Knuutinen T., High pressure roller mill research work at VTT, Outokumpu, Finland. Pålsson B., Yuan X., Influence of grinding and pre-treatment with different gases on complex sulphide mineral flotation. Rogerio de Paula e Silva J., Franco A., Mondredon T., Broussaud A., Preliminary evaluation of the microcel column flotation technology at SOMINCOR (Castro Verde- Portugal). Ryk L., Dahlhielm S., Wood, peat, coal and dolomite: characterisation of particles and its affect on combustion and emissions. Sellgren A., Systemaspekter på pumpning av sovringsavfall och gråberg. Söderman P., Samskog P.-O. Broussaud A., Guyot O., LKAB apatite flotation expert control. Sun Z., Su F., Forsling W., Samskog P.-O., Collector adsorption mechanisms in apatite/magnetite suspension. Tottie M., Lager T., QFD Linking the customer to the product development as part of the TQM concept. Viggh E., The grindability of Partland cement clinker.

6 VI Wallin M., Soil treatment- New application and challenges for mineral processing technologies. Save M., Morizot G., Froth and frothers: Their important role in column flotation. Axelsson H., Westberg T., Wiese K., Våtklassering med centrifug vid höga koncentrationer. Broman P.G., Lindvall M., Miljöskydd inom Boliden Mineral- frågor och angreppssätt I utveckling. Burman P., Marklund U., Oja J., Styrning av autogenmalning. Carlsson L.-E., Söderberg L., On-stream analysis applied to minor elements. Hanumantha Rao K., Forssberg E., Selectivity in the froth flotation based on molecular recognition at inorganic surfaces. Heiskanen K., Vesanto A., Kurki P., Ovaskainen P., Hydrocyclone roping models in plant simulators. Kolacz J., New measurement method of the mass flow rate of solids. Lager T., Utveckling och ledning av stora FoU-projekt inom den Europeiska Unionens ramprogram. Lättilä T., Jämsä-Jounela S.-L. An intelligent methodology for computer aided process study at mineral processing plants. Lundegårdh P.H., Industrimineral och natursten I Sverige. Mörsky P., Klemetti M., Knuutinen T., Kalapudas R., The use of laboratory methods in designing industrial autogenous circuits. Özmerih L., High pressure roll mill as a precrusher is it really an energy saver. Petterson S., Sandström Å., Bioteknisk metallutvinning ur zinkhaltig komplexmalm. Pugh R. Kizling M., Palm C.-O. Grinding of wollastonite under gaseous environments; influence on acidic/basic surface sites. Rein A., Kelsey C., Dybdahl B.A., The Kelsey centrifugal jig- an interesting new development. Sandvik K.L., Bjerkan M., Rein A., Liquefied cargo problem a case history. Sun Z., Su F.,Forsling W., Samskog P.-O. Studies on the surface compexation (sorption) of magnetite in aqueous suspension. Sundkvist J.-E., Biotekniska applikationer vid Boliden Mineral Sunnebo L., Anrikning av kristallin kalksten. Tano K., Andreasson B., Samskog P.-O., Processövervakning med hjälp av enkla processmodeller. Thomaeus M., MinFos industrimineralforskning- resultat och framtidsplaner. Williams R.A., Tomographic imaging for modelling and control of mineral processes (plenary). Yuan X., Pålsson B., Forssberg E., Statistical interpretation of flotation kinetics in the flotation of a complex sulphide ore. Björkman B., MiMeR, Minerals and metals recycling research centre- Pågående och planerade aktiviteter. Bolin N.J., Richardson P., Karakterisering av anrikningsprodukter. Carlsson T., Slagg I vägbyggnad- Miljöväg 94. Cazorla A., Jimenez J.M., Monredon T., Industrial application of Microcel sparger to column flotation of sulphide minerals- A case study at Boliden Apirsa- Spain.

7 VII 1997 Czarnota Z., Fahlgren M., Grainger M., Effect of slurries on the performance of submersible pumps. Heiskanen K., Mörsky P., Klemetti M., Knuutinen T., Use of Models for Autogenous Grinding Testing. Henriksen V., Hokka H., Ekberg M., Forbedring av produksjonssituasjonen ved Nikkel og Olivin. Isberg J., AB MTU- MTU ett konsortium för mineralteknisk utveckling. Johansson J.-I., Renfors M., Hur LKAB strukturerar sin information med hjälp av CIM/21 till ett beslutsunderlag för ledningar på olika nivåer. Jönsson H., Utveckling av autogenmalningstekniken i Aitik. Lagerblad B., Persson A.-L., Billberg P., Ballasts finmaterial och betongs reologiska egenskaper. Lubieniecki B., Large scale dewatering of mineral and metal concentrates. Özmerih L.C. Krogh S., A new generation rotor for mechanical air classifiers. Persson S., QGLAS- ett program för kvalitetsutveckling I svensk glasindustri. Priesemann F.-D., Fra jernmalmlevenrandör till minerallevenrandör. Reis D., Elofsson U., Ny fabrik för tillverkning av malda kalciumkarbonat pigment I Sundsvall. Rosin T., Styrning av kalkmalning och produktegenskaper med hjälp av ett nytt märsystem för statisk elektricitet. Ryk L., Rosengren L., Utvinning av kolprodukter ur gammalt beredskapslager I Mälaren. Sandberg N., Löfgren O., The new concentrating and pelletizing plants in Kiruna. Sellgren A., Rörtransport av högviskösa medier med centrifugalpumpar. Wang W., Bergholm F., Stephansson O., Program library for image analysis of aggregates. Yoon R.-H. column flotation and bubble generation (plenary). Anttila A., Andreasson B., Ny teknik för hematitanrikning I Malmberget. Fuerstenau D., Assessment and enhancement of the energy efficiency of comminution processes (plenary). Hammergren P., Woxna graphite Ab- Ny producent av kristallin grafit. Heiskanen K., Vesanto A., Kalapudas R., Klemetti M., Hydrocyclone roping effects in pilot scale limestone grinding. Johansson B., Moosberg H., Flotationstyrning I Aitik. Jönsson H., Miljöarbete vid Aitik gruvan. Kjellsen K., Lagerblad B., Pulverbetong en betong baserad på finpartikelmassor. Kuopanportti H., Suorsa T., Pöllänen E., Effect of pre-treatment of sulfide ore on floatability and the kinetics of conditioning. Nielsen K., Enhancement of crushing and grinding through primary blasting. Optimisation of an integrated comminution system. Nordenfeldt P., Thorshag H., Torrgravimetrisk separering. Peaker R., Svensson U., New developments in flotation- RCS flotation machine DV flotation mechanism. Persson A.-L., Mineralogins inverkan på partikelformen hos finmaterialet I ballast. Pugh R.J. Paulsson O., The flotation of inherently hydrophobic particles in aqueous solutions in inorganic electrolytes.

8 VIII Samskog P.-O., Söderman P., Storeng U., Björkman J., Guyot O., Broussaud A., Model based control of autogenous and pebble mills at LKAB Kiruna KA2 concentrator. Suoninen E., Laajalehto K., Kartio I., Role of modern surface research in understanding and control of mineral flotation processes. Thomaeus M., Nytt ramprogram för MinFo. Gustafsson J.-O., Adolfsson G., Effects of flotation on iron ore pelletizing process Anttila A., Sundvall Å., Persson S., Henriksson D., Optimering av foder och malmedia I trumkvarnar. Bergman B., Sundkvist J.E., Guldutvinning I Aitik. Dahlhielm S., Industrial application of image analysis- a system presentation. Dalmijn W.L., The application of mineral processing unit operations to recycling. Forsberg K., Hanaeus J., Polymerblandningens roll vid sedimentering av vatten i anrikningsverk. Forsmo S.P.E., Forsmo S.-E. ParMAC- a new method of evaluating the particle size distribution for agglomeration. Forss M., Bourke P., En jämnförelse mellan OK-100 och OK 150 tankceller. Hanumantha Rao K., Das A., Sharma P.K., Microbes adsorption on sukfide minerals and bioflotation. Heiskanen K., Kalapudas R., Comparison of screening and cycloning in a pilot grinding circuit. Lager T., Management of technology I processindustri. Lind L., Briquettes made from iron and steel production by-products for blast furnace. Mellberg F., Söderman A., Ny generation av flotationsmaskiner I Zinkgruvans anrkningsverk. Olofsson U., Albertson J., Oja J., Carlsson L.-E., Marklund U., Bildanalys av skum. Sellgren A., Några strömningsproblem vid mineralbehandling. Su F., Ding L., Hanumantha Rao K., Forssberg K.S.E., Fuzzy logic applications in the modelling and simulation of flotation process. Tottie M., Dahlstedt A., LKAB s pilotmasugn vid MEFOS. Sunnebo L., Processutveckling vid AB Ignaberga kalksten. Amundsen A., Foredling av Kalkstein ved Hustadmarmor AS. Arvidsson S., Industrimineral-, ballast- och stenindustrin I Sverige- Rapport från en nyligen genomförd utredning vid SGU. Dahlhielm S, Ryk L., Bildanalys av kol. de Leuuw N.H., Parker S.C. Hanumantha Rao K., Atomistic simulation techniques for modelling the collector molecules adsorption in mineral flotation. DeArmitt C.L., A method for systematic dispersant design and selection. Drugge R., Mathematical simulation of induration in pelletizing process. Heiskanen K., Kalapudas R., Knuutinen T., Klemetti M., Steady sate grinding circuit modelling- shortcomings of the population balance approach. Hokka H., A Finnish intercompany R&D program MINPRO. Krogh S: Energy model for crushing single particles.

9 IX 2000 Lindvall M., Ljungberg J., Eriksson N., Hamren U., Dammolyckan I Apirsa- Händelseförlopp, åtgärder och miljökonsekvenser. Markström S. Fully autogenous grinding at Boliden Apirsa S.L.. Moudgil B., Role of surface molecular architecture and energetics of hydrogen bonding sites in selective adsorption of mineral reagents. Nielsen K., Mine to Mill. Minimising ore quality reconciliation problems. Öberg E., Jirestig J., Sundvall Å., Hematitanrikning i malmbergetprocesserfarenheter och styrfilosofi. Pugh R.J., Non-ionic polyethylene oxide frothers in graphite flotation. Rynning M., Nilsen A.H., Omlegging av tyngdekraftseparering ved Titania AS. Sellgren A., Bergström B., Hansson O., Godspumpning I LKAB:s hematitverk. Wu L-M., Sun Z., Forsling W., Characterisation and investigation on the sorption behaviour of steelmaking dust. Moosberg H., Lagerblad B., Restprodukters påvärkan på cementpastans hydratation och reologi. Beckman W. Selection of crushing and grinding equipment. Berggren A., Albertsson J., Westerlund P., Optimering av genomsättning i autogenkvarn med on-line fyllnadsgradmätning. Björkman B. MiMeR 5 år- Quo Vadis. Brodin P., Gruvvattenrening I Kristenberg med HDS-teknik. de Jong T., Kattentid H.U.R., Dalmijn W., Automated sampling and quality control systems for the recycling industry. Eriksson T., Ballast och industrimineralteknik vid Bergskolan. Fahlström P.H., A view on the prospects of hydrometallurgy. Heiskanen K., Hintikka V., Honkivaara K., Particle behaviour in pulp froth. Hindström S., Large cones: Recent development and application on using high performance cone crushers. Kleiv R.A., Sandvik K.L., Shao L., Utilising the buffer capacity of waste mineral adsorbents. Kolacz J. Efficient jet milling of industrial minerals. Lohmander S., En snabb metod att mäta formfaktorn för pigment. Ludvigsen E., IT program för bergindustrien I Norge. Myran T., Mineralogi, helse og miljö. Er vi I ferd med å forby naturen? En frimodig ytring. Ottergren C., Reducing production cost by crushing circuit improvement. Pugh R.J., Dynamic surface tension measurements in mineral flotation and deinking flotation systems and the development of the on-line dynamic surface tension detector. Ruiter de H., Heiskanen K., Dalmijn W., High quality education in mineral engineering through international cooperation. Sellgren A., Några aspekter på vattenanvädning vid gruvavfalls-hantering. Somasundaran P., Surfactant/polymer interactions with solids. Applications in flocculation/dispersion, flotation, coatings, nanocomposites and biomaterials. Sundqvist S., Framtida deponeringsteknik för gråbergsavfall. Wang W., Stephansson O., Image software and algorithms for froth analysis in mineral processing. Wang Y., Johansson A.C., Forssberg E., Chan B., Dry purification of fine industrial mineral powders by superconducting HGMS with vibration assistance.

10 X Wipf E., SAG designs. Wyart-Remy M., Lavender M.D., The quartz dilemma: The IARC evaluation and afretwards. Carlsson L.E., Westerlund P.- Viklund T., Bildanalys på flotationskum, ny givare för avancerad processstyrning. Chmelar J., Sandvik K., A comparison of wet and dry autogenoous grinding. Deventer van J., Intelligent monitoring and control of mineral processing operation. Forsling W., Samskog P.O., Agricola research center. Hahne R., Adolfsson G., Anttila A., Optimisation of autogenous grinding at LKAB. Höglund L.O., Lindvall M., Lundkvist A., MiMi- development of mine decommissioning technology in cooperation between Swedish industry and universities. Lindkvist P.A., Minkovsky K., Lägesrapport från pågående tvååring utbildning till ballastingenjörer och framtida planer. Lindström E.B., Sandström Å., Sundkvist J.-E.En kombinerad två-stegs biolakningsprocess vid moderat och extremt termofila temperaturer. Mäki-Uuro O., Lifetime services applying remote control technologies. Moosberg-Bustnes H., Utilisation of fine particles to modify concrete properties and save cement. Norkyn P., Ilmenitt som vekt materiale I borevaesker. Oranen J., Dust emission control in bulk materials handling with electrostatic separation. Pålsson B., Jarousseau B., Persson S., Oxygen content in grinding mills. Ronkainen S., van Olsta M., Brown N. Bourke P., Improving flotation plant performance at Cadia by controlling and optimising the rate of froth recovery using Outokumpu froth master. Saarinen M. Froth pumping. Schreithofer N., Heiskanen K., Bubble particle interaction forces as measured by an AFM base technique. Sharma K., Hanumantha Rao K., Forssberg K.S.E., Evaluation of different approaches to assess the surface energy of bacterial cell surface with reference to biobeneficiation. Sysilä S.,: Building a new grinding plant at Kokkola. Tolppanen P., Lanaro P., Stephansson O., Particle analysis by 3-D laser scanning technique. Wallin M.L., Sellgren A., Techical economical evaluation of different dewatering degrees of mineral tailings. Gustafsson L., Finn M.O., Instrumentation for calculation of froth height in flotation processes. Using a range camera with Ethernet connection. Su S., Lampinen H.-O., Sundquist L., Eriksson L.E., Optimering av restproduktblandningen för att uppnå maximal kapasitet och kvalitet vis tillvärkning av kallbunden pellets. Adolfsson G., Forss M., Ny flotationsanläggning med OK-100-TC celler i LKAB för att reducera fosfor i järnsligen. Berggren A. Research on pulp level in autogenous mills. Evertsson M., Cone crusher performance. Fredheim P.H. FoU i Bergindustrin - Strategiplan

11 XI 2003 Hägglund A., Forsmo S. Robustare pelletiseringsprocess med rätt design av malkrets för olivin tillsatsmedel. Heiskanen K., Two phase fluid dynamics in mills and classifiers, (plenary). Isacsson L. Vision 2010, Den Svenska Bergindustrin - en industri i världsklass. Larsson I., Richardson P. Nytt guldlakverk i Boliden. Malvik T., Sandvik K., Moen K. Verdikjeden fra mineralforekomst til foredlet produkt, med fokus på kvarts. Et strategisk forskningsprogram ved NTNU. Oja M., Lehto H., Heiskanen K. Screen Models. Önal G. Main Mineral Processing Plants in Turkey. Palmer J. Cost effective pressure filtration plant. Pugh R J,, Theander K, Weissenborn P., Manev E. New experimental techniques for studying the structure, stability of froths and foams and wetting. Sandvik K.L., Chmelar J, Kvam N.-J., Treatment of car shredder waste. Sellgren A., Furtenbach L., Berggren A., Utflöde från kvarnar Modellförsök. Sundkvist J.-E., Södermark G, Sandström Å, BIOMETECH, Centre of Excellence - en förstudie. Ekvall A., Carlsson L, Hagnestål L. Certifieringsregler för hyttsten för vägbyggnad - hur och varför? Granberg S. Från avfall till kommersiell vara vid tillverkning av eldfasta monolitiska material. Klingberg A. Variationer på ballastmaterialparametrar inom krossprocessen. Bolin N.J., Hansson A., Storliden Planning for Beneficiation of a new ore. Chmelar J. Kleiv R.A. Rekkedal J. and Slagnes S. Enhancing the value of Olivine Process Dust through Air Classification. Delbrant M. Hedvall P., The Automation of Cone Crushers - in the past, at present and in the future. Hallin M., Dahlstedt A. Utveckling av järnmalmsprodukter med hjälp av LKAB:s Experimentmasugn. Hedlund H.-G., METSO - Sala VPA Filter - Installations for Tailings Dewatering. Heiskanen K, Schreithofer N, Grau R and Tiitinen J, Flotation models A phenomenological approach. Kolacz J., Energy saving potential in fine comminution by application of the HICOM mill and efficient air classification. Kuyumcu H.K. Sorting processes in recycling of waste materials. M. Taborda Duarte M., Lindqvist P.-A., Kou S.Q. and K. Miskovsky K. N., Quantitative Characterization of Rock Material for Modelling of Microstructure. Manouchehri H.R., Sorting: Possibilities, Limitations and Future. Palmer J. LAROX Pressure filters in hydrometallurgical processes as an alternative to CCD Circuits. Sellgren A., Transporthantering av avvattnat avloppsslam. Sullivan M. S., Hartwell A. High Pressure Filtration and Dewatering of Waste Solids. Sundqvist Å. and Wennberg T., Upptjockad Deponering Försök i Pilotskala. Thomaeus M., Nya industriella utvecklingsprogram. Thornhill M., Kleiv R.A., Bjerkeng B and Iversen E.R., Characterisation of Sulphide Tailings for the purpose of Geochemical Model Development. Viklund T., Berggren A. and Olofsson U, Laserbaserad Styckefallsgivare

12 XII Fenwei Su, Lampinen H.-O., Johansson H., Recycling and utilization of By- Products at SSAB Tunnplåt. Moosberg Bustnes H., Fagerholm M.,Partikelstorleksfördelning PaRMAC en metod för ballastoptimering? Burstedt J., Johansson B., Flotationsstyrning vid anrikningsverket i Boliden. Eriksson M., Sverige i världen. Atlas Copco, Sandvik, Boliden, LKAB och andra svenska företag i gruvindustrins globalisering. Evertsson M.C., Strategier för reglering av konkrossar. Fredriksson A., Larsson M.A., Holmgren A., Kinetics of xanthate adsorption on metal sulphides. Kolacz J. Advanced image analysis and its potential in mineral processing. Kongas M., Saloheimo K., On-stream particle size analysis. Larsson C., Adolfsson G., Siikavaara J., Tano K. and Pålsson B., Fraktionerad Autogenmalning vid LKAB Kiruna bättre malning? Moen K., Malvik T., Breivik T., Hjelen J., Leinum J. R., Automatisk kvantifisering av mineralogi og partikkeltekstur ved bruk av Moderne SEMteknologi. O Connor C T and Harris M C The Modelling and Simulation of Flotation Circuits (plenary). Ouchterlony F., Sprängningens påverkan nedströms i sönderdelningsprocessen. Resultat från litteraturen. Pålsson B., Mineralteknikutbildning i framtiden en virtuell upplevelse? Pugh R.J., Su Nee Tan, Fornasiero D. and Ralston J. Foaming of polypropylene glycol mixtures. Rantala A., Automation and Control of copper Refinery. Richardsson P., Nyström A., The paste plant project at the Myra Falls mine. Sandgren P.-E., New pedagogies for operators in Minerals Processing. Schreithofer N., Heiskanen K., Time dependence of bubble particle attachment. Sellgren A., Berggren A., Tano K., Some aspects of slurry flows in a mill. Svedensten P., Crushing plant optimization (PhD project) performance, customer demand, economics and wear. Walter M. and Jan Burstedt J., Mobilt kontrollrum. Beckius K., Företagsforskarskola inom Berg- och Mineralteknik resultat och slutsatser. Bergman P., Berggren A., Optimised fragmentation in Aitik. Brodin P, Lampinen P., Bolin N.J, The Lappberget ore - a new era in the history of Garpenberg. Esdaile L.F., Cross C.R., Rio Tinto's Approach to technology research and development - a collaborative model. Hejny H., A new RTD strategy for the mining and minerals processing sector - A result of European networking. Järvinen J. A mill charge volume measurement system. Kleiv R.A., Sandvik K.L. Mechanical activation of industrial minerals : New potential applications. Kolacz J., Particle charcterization by high speed image analysis. Lagerblad B., Westerholm M., Betong och ballast från helkross. Lehikoinen S., Oja M., Heiskanen K. Measuring interactions in agglomerating systems.

13 XIII 2006 Lindholm T., Development of a metallurgical process for the refractory Suurikuusikko gold deposit. Loderer P. New generation of large Weir Warman heavy duty slurry pumps. Murén P. MinBaS - Ett utvecklingsprogram för industrimineral bergmaterial och natursten. Önal G., Arslan F., Bulut G., Gül A., A Process Flowsheet Development for the Beneficiation of Oxide Lead-Zinc Ores. Pålsson B., Förändrad och internationaliserad utbildning i Mineralteknik och Processmetallurgi vid LTU. Reuter M., The metrics of material and metal ecology, (plenary). Ruiter de H., Dalmijn W., Developments in cooperation in education together with the industry. Söderlund J., Johansson B., Knelson Concentrator - new Gravity Equipment at the Boliden Concentrator. Sundqvist Å., Increasing the pelletizing capacity in Kiruna - A feasibility study. Vikström L., Minelco - a World of Minerals. Aasly K., Malvik T., Myrhaug E., Critical Factors for Handling of Quartz. Alatalo J., Öberg E., Pålsson B., Verifiering av datorsimulerad kapacitetsökning vid anrikningsverket i Malmberget. Bauer A., Learning objects to present biohydrometallurgy. Forsling W., Holmgren A. and Antzutkin O. Betydelsen av grundläggande forskning för mineraltekniska processer. Hansson J., Bergmark B., Determination of residual flotation collectors and their possible degradation products in process water from the concentrator in Boliden. Johansson B., Framtida sanddeponering. Kolacz J. Optimization of jet milling systems by on-line particle size analysis. Lehikoinen S., Kalliokari K., Schreithofer N., Heiskanen K. Alteration of surfaces used in colloidal force measurements due of ageing. Manouchehri H.R., Application of Optoelectronic Sorting Technique for Upgrading Minerals and Wastes. Neesse T., Progress in Hydrocyclone-Technique isn t still at an end (plenary). Önal G., Güney A., A new method for evaluation of the colemanite tailings. Pålsson B., Implementing the Bologna process at LTU. Remes A., Karesvuori J., Pekkarinen H., Jämsä-Jounela S-L.,Intelligent Grinding Concept. Sellgren A. Stora regnmängder över gruvområden. Tjell B.O., Mill circuit improvements by crushing the use of Merlin-VSI in iron ore applications.

Resultatkonferens 2015. Välkommen!

Resultatkonferens 2015. Välkommen! Resultatkonferens 2015 Välkommen! Lite kort information Säkerhet Quality Hotel Reception Lunch Stadshotellet Tallkotten Middag kl 18 Stadshotellet Tallkotten Utvärdering till Katarina 2000 Vintage Resultatkonferens

Läs mer

GRUV- OCH STÅLINDUSTRIN

GRUV- OCH STÅLINDUSTRIN GRUV- OCH STÅLINDUSTRIN NATIONELLT OCH INTERNATIONELLT Johan Holmberg Managing Director, Invest in Dalarna Agency 736 RÅSTÅLSPRODUKTION 176 Källa: WSA, McKinsey 2009 2015 PRODUCTON PROGNOSIS (Source: SGU

Läs mer

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production End consumers Wood energy and Cleantech Infrastructure district heating Boilers Infrastructu re fuel Fuel production Forest harvesting and transport infrastructure Sustainable forestry Information and

Läs mer

Strategic Research Areas

Strategic Research Areas Strategic Research Areas Modelling: on-going (includes modelling and characterisation) Manufacturing Development Potential new area in future Materials development Potential new area in future Strategic

Läs mer

Agenda. Plats och magkänsla. Presentation. - en pedagogisk fråga?

Agenda. Plats och magkänsla. Presentation. - en pedagogisk fråga? Plats och magkänsla - en pedagogisk fråga? Göran Lindahl Chalmers tekniska högskola 2011-09-28 Agenda Introduktion Helhet Användbarhet och effekter Cost and benefit Realitet, abstrakt, realitet Så här

Läs mer

Strategic Research Area 1

Strategic Research Area 1 Strategic Research Area 1 Modelling of the relationships and interdependencies es between materials a microstructure, process ability and performance for lightweight i design Lars-Erik Lindgren, Luleå

Läs mer

Lignin i pulverpannor

Lignin i pulverpannor Lignin i pulverpannor SEKAB 1 Project A08-847 2 Ca 100 anställda Omsättning ca 1,2 miljarder SEK Kemikalier och drivmedel baserade på etanol Utvecklat cellulosabaserad etanol ca 15 år 3 ED95 VEHICLES Euro

Läs mer

Innovation in the health sector through public procurement and regulation

Innovation in the health sector through public procurement and regulation Innovation in the health sector through public procurement and regulation MONA TRUELSEN & ARVID LØKEN 1 14/11/2013 Copyright Nordic Innovation 2011. All rights reserved. Nordic Innovation An institution

Läs mer

Waste as a resource in industrial symbiosis

Waste as a resource in industrial symbiosis Waste as a resource in industrial symbiosis Cleantech Östergötland, Samar Nath, Business Developer The image cannot be displayed. Your computer may not have enough memory to open the image, or the image

Läs mer

Vårt nuläge och framtid. Samferdselpolitisk konferens 2015-03-10 Bo Krogvig, LKAB

Vårt nuläge och framtid. Samferdselpolitisk konferens 2015-03-10 Bo Krogvig, LKAB Vårt nuläge och framtid Samferdselpolitisk konferens 2015-03-10 Bo Krogvig, LKAB AGENDA Nuläget i LKAB Vårt tillväxtprojekt LKAB 37 Investeringar i Narvik och Ofotbanen för framtiden Omvärldsförändringar

Läs mer

IEA Task 41 Solar Energy and Architecture IEA SHC Solar Cooling and Heating programme

IEA Task 41 Solar Energy and Architecture IEA SHC Solar Cooling and Heating programme IEA Task 41 Solar Energy and Architecture IEA SHC Solar Cooling and Heating programme A.Criteria for Architectural Integration Riktlinjer för tillverkare av solceller och solfångare Riktlinjer för stadsplanering

Läs mer

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Ulf Wahlberg, VP INdustry and Research Relations Ericsson AB Ericsson AB 2012 April 2013 Page 1 Five technological

Läs mer

ISTQB Testarens ledstjärna

ISTQB Testarens ledstjärna ISTQB Testarens ledstjärna SSTB SAST-möte 2012-02-23 Vilka är vi? Mångårig erfarenhet från testarbete, testare, testledare, testchef. Utveckling av test metoder och processer. Test kurser. Jobbar som Systemarkitekt

Läs mer

Nenet Norrbottens energikontor. Kjell Skogsberg

Nenet Norrbottens energikontor. Kjell Skogsberg Nenet Norrbottens energikontor Kjell Skogsberg Nenet Norrbottens energikontor Energiluppen ett presentationsverktyg för energianvändning och utsläpp av växthusgaser Nenet Norrbottens energikontor Energiluppen

Läs mer

City Mobility Transport Solutions -Environmental and economic sustainability by new technology Trondheim 26th of June

City Mobility Transport Solutions -Environmental and economic sustainability by new technology Trondheim 26th of June City Mobility Transport Solutions -Environmental and economic sustainability by new technology Trondheim 26th of June Edward Jobson Volvo Bus Bus system Electric Hybrid Buses High Power Charging IT support

Läs mer

Regressionstestning teori och praktik

Regressionstestning teori och praktik Regressionstestning teori och praktik Lic. Emelie Engström emelie.engstrom@cs.lth.se Software Engineering Research Group LUND UNIVERSITY Sweden SWELL the Swedish Research School in Software Verification

Läs mer

Företagsekonomi, allmän kurs. Business Administration, General Course. Business Administration. 2004-07-01 until further notice

Företagsekonomi, allmän kurs. Business Administration, General Course. Business Administration. 2004-07-01 until further notice 1(6) School of Management and Economics Course syllabus Course Code FEA330 Reg.No. EHVd 2004:35 Date of decision 2004-09-06 Course title in Swedish Course title in English Företagsekonomi, allmän kurs

Läs mer

Supplier of complete biofuel installations

Supplier of complete biofuel installations Supplier of complete biofuel installations PETRO ETT Company is a part of PETRO group Petrokraft AB in Gothenburg Supplier of oil burners within output range of 2-45MW PPES(Petro Powder Energy System),

Läs mer

Vågkraft. Verification of Numerical Field Model for Permanent Magnet Two Pole Motor. Centrum för förnybar elenergiomvandling

Vågkraft. Verification of Numerical Field Model for Permanent Magnet Two Pole Motor. Centrum för förnybar elenergiomvandling Vågkraft Verification of Numerical Field Model for Permanent Magnet Two Pole Motor. Avd. För 751 05 Uppsala, Sweden Introduction PhD-student Uppsala University Avd. För Field of Research: Electromagnetic

Läs mer

SWETHRO. Gunilla Pihl Karlsson, Per Erik Karlsson, Sofie Hellsten & Cecilia Akselsson* IVL Svenska Miljöinstitutet *Lunds Universitet

SWETHRO. Gunilla Pihl Karlsson, Per Erik Karlsson, Sofie Hellsten & Cecilia Akselsson* IVL Svenska Miljöinstitutet *Lunds Universitet SWETHRO The Swedish Throughfall Monitoring Network (SWETHRO) - 25 years of monitoring air pollutant concentrations, deposition and soil water chemistry Gunilla Pihl Karlsson, Per Erik Karlsson, Sofie Hellsten

Läs mer

03.01.11 CHRISTIAN RIBER: BIOMA SOFTWARE

03.01.11 CHRISTIAN RIBER: BIOMA SOFTWARE 03.01.11 CHRISTIAN RIBER: BIOMA SOFTWARE Balansmetoden för bestämning av fossilandelen i avfall (BIOMA) Christian Riber, Göran Olofsson Disposition Part I Ramboll The need Methodology Part II The solution

Läs mer

Collaborative Product Development:

Collaborative Product Development: Collaborative Product Development: a Purchasing Strategy for Small Industrialized House-building Companies Opponent: Erik Sandberg, LiU Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Vad är egentligen

Läs mer

Energifrågans betydelse för produktionsplanering på SSAB

Energifrågans betydelse för produktionsplanering på SSAB Energifrågans betydelse för produktionsplanering på SSAB Martin Waldemarsson Doktorand, Produktionsekonomi Linköpings Universitet Linköping Tomas Hirsch Chef för strategisk energiförsörjning SSAB EMEA

Läs mer

IWA 12 th world congress on. Guadalajara, Mexico. Jan Moestedt Utvecklingsingenjör, Svensk Biogas FoU

IWA 12 th world congress on. Guadalajara, Mexico. Jan Moestedt Utvecklingsingenjör, Svensk Biogas FoU Referat från: IWA 12 th world congress on Anaerobic digestion, Guadalajara, Mexico Jan Moestedt Utvecklingsingenjör, Svensk Biogas FoU Tekniska Verken i Linköping AB Doktorand, Inst. för Mirkobiologi,

Läs mer

INDUSTRINYTTAN (LKAB) FRÅN GRUVFORSKNINGSPROGRAMMET

INDUSTRINYTTAN (LKAB) FRÅN GRUVFORSKNINGSPROGRAMMET INDUSTRINYTTAN (LKAB) FRÅN GRUVFORSKNINGSPROGRAMMET PROJEKT INOM PROGRAMMET DÄR LKAB DELTAGIT Område Anrikningsteknik (40% av programmets budget) Projek diarienr 2007-02984 Projekttitel Växelverkan i mineralsystem

Läs mer

metaller och mineral Årets fältarbete i Prospekteringstakten lägre under 2013 Barentsområdet Nästa nummer kommer i november!

metaller och mineral Årets fältarbete i Prospekteringstakten lägre under 2013 Barentsområdet Nästa nummer kommer i november! metaller och mineral Nästa nummer kommer i november! Ett nyhetsbrev från Sveriges geologiska undersökning oktober 213 Prospekteringstakten lägre under 213 Prognoserna för helåret 213 pekar på att investeringsnivån

Läs mer

PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar

PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar Svenska delen Petra Carlson Lena Fredriksson Jan Hammarström P G Andersson Christer Ljungberg

Läs mer

Shift2Rail och Forum för innovation inom transportsektorn Sam Berggren 2015-05-19

Shift2Rail och Forum för innovation inom transportsektorn Sam Berggren 2015-05-19 TMALL 0141 Presentation v 1.0 Shift2Rail och Forum för innovation inom transportsektorn Sam Berggren 2015-05-19 Vad är Shift2Rail? Ett stort FoI program för järnvägssektorn i Europa En stor sammanhållen

Läs mer

CANDOR Sweden AB. n WWW.CANDORSWEDEN.COM

CANDOR Sweden AB. n WWW.CANDORSWEDEN.COM CANDOR Sweden AB n Established in 1946 n Swedish Owned Company by LOTORPGRUPPEN (www.lotorp.com) n Head office in Sweden with subsidiaries in all Nordic countries n 50 employees n ISO 9000 and ISO 14000

Läs mer

Swedish Production System SwePS

Swedish Production System SwePS Swedish Production System SwePS Ett Kompetenslyft inom Lean Produktion Lena Moestam Ahlström AB Volvo Ulrika Harlin Björn Langbeck Swerea IVF Lars Medbo Chalmers Lean på svenska? Kan man tillämpa Japanska

Läs mer

Rejuvenate. Yvonne Andersson-Sköld, SGI Marlea Wagelmans, Bioclear. På säker grund för hållbar utveckling

Rejuvenate. Yvonne Andersson-Sköld, SGI Marlea Wagelmans, Bioclear. På säker grund för hållbar utveckling Rejuvenate Yvonne Andersson-Sköld, SGI Marlea Wagelmans, Bioclear På säker grund för hållbar utveckling Riskklass: Västra Götaland Förorenade områden i Sverige: 80 000 identifierade Klass 1: 1.400 Klass

Läs mer

Projektsamarbeten. Hur driver man ett lyckat projekt mellan kommun, företag och akademi? Jenny Holgersson, Energikonsult

Projektsamarbeten. Hur driver man ett lyckat projekt mellan kommun, företag och akademi? Jenny Holgersson, Energikonsult Projektsamarbeten Hur driver man ett lyckat projekt mellan kommun, företag och akademi? Jenny Holgersson, Energikonsult Red Erfarenheter: Disputerad energiteknik FP7-projekt Leda forskningsprojekt Samarbete

Läs mer

automationslösningar Mälardalens Högskola Akademin för hållbar samhällsoch teknikutveckling

automationslösningar Mälardalens Högskola Akademin för hållbar samhällsoch teknikutveckling Vinsten i energibesparing med automationslösningar Erik Dahlquist Mälardalens Högskola Akademin för hållbar samhällsoch teknikutveckling Framtida krav - elnät Går från central produktion och styrning till

Läs mer

FÖRÄDLING SÅ FÖRÄDLAS MALMEN

FÖRÄDLING SÅ FÖRÄDLAS MALMEN FÖRÄDLING SÅ FÖRÄDLAS MALMEN När LKAB levererar Performance in Ironmaking får stålverkskunderna en ökad effektivitet i sina processer. LKAB:s järnmalmspellets är världens mest klimatsmarta järnmalmsprodukt.

Läs mer

Momento Silverline. To further protect the environment Momento introduces a new coating for our impact sockets - Momento Silverline

Momento Silverline. To further protect the environment Momento introduces a new coating for our impact sockets - Momento Silverline Momento Silverline To further protect the environment Momento introduces a new coating for our impact sockets - Momento Silverline Momento Silverline is a unique impact socket coating with no heavy metals

Läs mer

Kurs. A B1 B2 B3 B4 C1 C2 Klassificering (1, 2, 3, 4, 5) Nivå (G, A, F)

Kurs. A B1 B2 B3 B4 C1 C2 Klassificering (1, 2, 3, 4, 5) Nivå (G, A, F) IH Kurs Hp Nivå (G, A, F) A B1 B2 B3 B4 C1 C2 Klassificering (1, 2, 3, 4, 5) HU nämt i mål HU nämt i innehåll Litteratur med HU HU examineras Nära kontakter med samhället Affärssystem/Applikationer 7,5

Läs mer

Integrations- och Systemaspekter vid Produktion av Biomassabaserade Material/Kemikalier Föredrag vid Styrkeområde Energis seminarium, 120910

Integrations- och Systemaspekter vid Produktion av Biomassabaserade Material/Kemikalier Föredrag vid Styrkeområde Energis seminarium, 120910 Integrations- och Systemaspekter vid Produktion av Biomassabaserade Material/Kemikalier Föredrag vid Styrkeområde Energis seminarium, 120910 Thore Berntsson Roman Hackl Avdelningen för värmeteknik och

Läs mer

OFTP2: Secure transfer over the Internet

OFTP2: Secure transfer over the Internet Presentation We are ready for OFTP2! OFTP2: Secure transfer over the Internet Productive, standardized and secure flow of information in the Product Lifecycle Management (PLM) by Nils Johansson, LTH &

Läs mer

IMPROVING CONTINUING ENGINEEERING EDUCATION IN QUALITY MANAGEMENT THROUGH INSTITUTIONAL CO-OPERATION

IMPROVING CONTINUING ENGINEEERING EDUCATION IN QUALITY MANAGEMENT THROUGH INSTITUTIONAL CO-OPERATION lennart.schon@tech.oru.se IMPROVING CONTINUING ENGINEEERING EDUCATION IN QUALITY MANAGEMENT THROUGH INSTITUTIONAL CO-OPERATION A SWEDISH CASE STUDY May 2004 Ingela Bäckström Görgen Edenhagen Lennart Schön

Läs mer

Process IT 2011. Bolidens investeringar och framtida behov av automationslösningar. Bildplatshållare. Boliden AB. 1 April 2010

Process IT 2011. Bolidens investeringar och framtida behov av automationslösningar. Bildplatshållare. Boliden AB. 1 April 2010 Process IT 2011 Bolidens investeringar och framtida behov av automationslösningar Bildplatshållare 1 April 2010 Boliden AB Beslutade större investeringar Boliden (c:a 800-1000 MSEK) - Hötjärn (Ny process

Läs mer

Världsledande transportforskning i. Vicerektor Anna Dubois Chalmers Tekniska Högskola

Världsledande transportforskning i. Vicerektor Anna Dubois Chalmers Tekniska Högskola Världsledande transportforskning i näringslivssamverkan Vicerektor Anna Dubois Chalmers Tekniska Högskola Bakgrund Transportforskning Rekommenderade ansökningar inom utlysningen Strategiska forskningsområden:

Läs mer

Finns ingen enhetlig definition av vad lean är: Konsult-lean allt som är framgångsrikt är lean. Forsknings-lean: En av flera strategier

Finns ingen enhetlig definition av vad lean är: Konsult-lean allt som är framgångsrikt är lean. Forsknings-lean: En av flera strategier Lean -agile Finns ingen enhetlig definition av vad lean är: Konsult-lean allt som är framgångsrikt är lean Forsknings-lean: En av flera strategier Grunden är processorientering vilket måste göras först,

Läs mer

MinBaS Innovation - VINNOVA

MinBaS Innovation - VINNOVA Presentation av MinBaS Innovation - ett forsknings- och innovationsprogram med finansiering från Vinnova Jan Bida Programchef MinBaS Innovation Forskningsdirektör MinFo Mariette Karlsson Sveriges Stenindustriförbund

Läs mer

Tekniska Hogskolan I Linkoping 581 83 Linkoping Tel. 013-28 10 00

Tekniska Hogskolan I Linkoping 581 83 Linkoping Tel. 013-28 10 00 Tekniska Hogskolan I Linkoping 581 83 Linkoping Tel. 013-28 10 00 UB/TIB Hannover 113 304 900 89 Innehdllsforteckning A - Key Note Paper The Future of Automation G Seliger, J Barbey, H-J Heinemeier, M

Läs mer

Fujitsu Day 2015. Göteborg 8 oktober

Fujitsu Day 2015. Göteborg 8 oktober Fujitsu Day 2015 Göteborg 8 oktober ARBETA MER I ETT NÄTVERK GENOM ETT SOCIALT INTRANÄT Anders Bohlinder, Sales, Business Application Services Peyman Javadi, ECM/ SharePoint specialist Arbeta i ett nätverk

Läs mer

Civilingenjörsexamen

Civilingenjörsexamen / har avlagt Civilingenjörsexamen has been awarded the Degree of Master of Science in Engineering utfärdat/issued 1 april 2010 av rektor vid Kungliga Tekniska högskolan, KTH by the President of the Royal

Läs mer

Stadsutvecklingsprocessen Christian Lindfors, Tyréns

Stadsutvecklingsprocessen Christian Lindfors, Tyréns Stadsutvecklingsprocessen Christian Lindfors, Tyréns Hur beskriver man stadsutveckling? Inom Sustainable Business Hub har Sustainable Urban development (SUD)-gruppen haft som mission att tydliggöra sydsvensk

Läs mer

Lean & Green Volvo cars. Sofia Boyagi, Operational Development Environment

Lean & Green Volvo cars. Sofia Boyagi, Operational Development Environment Lean & Green Volvo cars Sofia Boyagi, Operational Development Environment agenda Volvo Cars Our heritage and core value Environmental Management Volvo Car Manufacturing System (VCMS) Green Performance

Läs mer

HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist. Göteborg 2011-11-10

HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist. Göteborg 2011-11-10 HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist Göteborg 2011-11-10 1 P-O Nyquist UTBILDNING Bergsingenjör från KTH Executive MBA från Uppsala ERICSSON (18 år) SW design System design

Läs mer

Riskhantering. med exempel från Siemens

Riskhantering. med exempel från Siemens Riskhantering med exempel från Siemens Gunnel Sundberg Riskhantering Riskidentifiering Riskvärdering Riskåtgärdsplanering Riskbemötande 1 Siemens Industrial Turbomachinery AB R&D, sales, design, manufacturing,

Läs mer

TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID

TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID EGRD Workshop, Oslo 2015-06-03 CECILIA KATZEFF, ADJ. PROFESSOR IN SUSTAINABLE INTERACTION DESIGN INTERACTIVE SWEDISH ICT AND CESC, KTH SOME FACTS Founded in1998.

Läs mer

Presentation av examensarbeten vid Institutionen för system- och rymdteknik den 3-4 juni 2013.

Presentation av examensarbeten vid Institutionen för system- och rymdteknik den 3-4 juni 2013. Presentation av examensarbeten vid Institutionen för system- och rymdteknik den 3-4 juni 2013. Plats: Campus Luleå Tid: Språk: 3 juni 09.00-09.50 A2014 A Study in Determining Complexity Jonas Brood Kåre

Läs mer

Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden

Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden CENTER FOR INNOVATION, RESEARCH AND COMPETENCE IN THE LEARNING ECONOMY Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden Martin Andersson Lund University and Blekinge Institute of Technology (BTH) martin.andersson@circle.lu.se

Läs mer

Nyheter i ITIL Kopplingen till ISO/IEC 20000. itsmf Sweden

Nyheter i ITIL Kopplingen till ISO/IEC 20000. itsmf Sweden Nyheter i ITIL Kopplingen till ISO/IEC 20000 itsmf Sweden Ulf Myrberg ulf.myrberg@bita.eu, 08-410 320 03 Vad är itsmf? Den enda internationellt kända och oberoende organisation dedikerad till området IT

Läs mer

Riktiga experter på IR-teknik. Stefan Sjökvist www.termisk.se

Riktiga experter på IR-teknik. Stefan Sjökvist www.termisk.se Riktiga experter på IR-teknik Utvecklar och tillhandahåller kvalificerade produkter och tjänster inom IR-teknik och värmeöverföring. Stefan Sjökvist www.termisk.se Agenda Termisk Systemteknik Värmekameror

Läs mer

Steam generator tubing TM2012

Steam generator tubing TM2012 Steam generator tubing TM2012 Jan-Erik Sundström PU-Chef Ånggeneratorrör Agenda Ånggeneratorrör inom Sandvik Rv2012 organization (effective from 1 January 2012) President Jonas Gustavsson Finance, Business

Läs mer

possibilities Create a world innovation mobility social yourself full of Employer branding nyckeln till att attrahera och behålla de bästa i Sandvik

possibilities Create a world innovation mobility social yourself full of Employer branding nyckeln till att attrahera och behålla de bästa i Sandvik Create yourself a world diversity full of innovation creativity fantastic possibilities social technology mobility Employer branding nyckeln till att attrahera och behålla de bästa i Sandvik 1 Employer

Läs mer

Bergverksstatistik 2011. Statistics of the Swedish Mining Industry 2011. Periodiska publikationer 2012:2

Bergverksstatistik 2011. Statistics of the Swedish Mining Industry 2011. Periodiska publikationer 2012:2 Bergverksstatistik 2011 Statistics of the Swedish Mining Industry 2011 Periodiska publikationer 2012:2 Sveriges geologiska undersökning Omslagsbild: Borrmaskin i Björkagruvan, Glanshammar, Örebro län.

Läs mer

Säkrare batterisystem och elektrifierade fordon

Säkrare batterisystem och elektrifierade fordon Säkrare batterisystem och elektrifierade fordon utveckla kompetens, design och krav för att säkerställa en bred introducering av elektrifierade fordon Projektfakta 2012-03-01 2015-12-01+förlängning FFI

Läs mer

Nya karaktäriseringsmetoder för fasta bränslen - Malbarhet, tändvillighet och sintring

Nya karaktäriseringsmetoder för fasta bränslen - Malbarhet, tändvillighet och sintring Nya karaktäriseringsmetoder för fasta bränslen - Malbarhet, tändvillighet och sintring Panndagarna 2011 9-10 februari S:t Gertrud Konferens Malmö Johan Wadenbäck Chemistry & Materials Outline 1. Background

Läs mer

ECONOMIC EVALUATION IN DENTISTRY A SYSTEMATIC REVIEW

ECONOMIC EVALUATION IN DENTISTRY A SYSTEMATIC REVIEW ECONOMIC EVALUATION IN DENTISTRY A SYSTEMATIC REVIEW Helena Christell, Stephen Birch, Keith Horner, Madeleine Rohlin, Christina Lindh Faculty of Odontology, Malmö University School of Dentistry, Manchester

Läs mer

Kommunikation och Automation

Kommunikation och Automation Kommunikation och Automation STRI Kraftsystemsdagen Ludvika 2010-09-22 nicholas@stri.se SU- Power Utility Automation (Skydd och Automation) Tjänster: Tjänster inom IAT/FAT/ SAT Tjänster inom IEC61850 och

Läs mer

KOMMUNIKATIV PLATTFORM

KOMMUNIKATIV PLATTFORM KOMMUNIKATIV PLATTFORM ITS the Swedish way Samlingsbegrepp Wien 2012 ITS the Swedish way Samhällsbehov Innovativ R&D Affärslösningar ITS i samverkan mellan näringslivet myndigheter och akademi Budskap

Läs mer

8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% 2009 2010 2011 2012 2013p. BNP IT-budget

8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% 2009 2010 2011 2012 2013p. BNP IT-budget PREDICTIONS 8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% 2009 2010 2011 2012 2013p BNP IT-budget 3% Utveckling 2013 2% 1% 1-9 10-49 50-99 100-249 250+ 0% 1-9 10-49 50-99 100-249 250+ UTMANINGEN STÖRRE VOLYM FÖR MINDRE

Läs mer

Hur stärker vi forsknings- och innovationsmiljön runt gruv- och mineral i Sverige?

Hur stärker vi forsknings- och innovationsmiljön runt gruv- och mineral i Sverige? Bergforskdagarna 215, FOI-miljö i världsklass FOI-miljö i världsklass. Hur stärker vi forsknings- och innovationsmiljön runt gruv- och mineral i Sverige? Bergforskdagarna 215, FOI-miljö i världsklass 9.3

Läs mer

Retail Academics/ Research Institute o Origin from Center for Retailing

Retail Academics/ Research Institute o Origin from Center for Retailing Retail Academics/ Research Institute o Origin from Center for Retailing - Retail Management Center at the Stockholm School of Economics o Specialized in Research & Tests in real store environment o Sweden,

Läs mer

Strategisk planering och långsiktiga investeringar. Per Engdahl, Höganäs

Strategisk planering och långsiktiga investeringar. Per Engdahl, Höganäs Strategisk planering och långsiktiga investeringar Per Engdahl, Höganäs 2 Höganäs vad tänker ni då på? Dagens agenda 1. Vad gör Höganäs? 2. Betydelsen av transporter och transportkostnader 3. Kostnadsstruktur

Läs mer

Metod Titel Datum Utg. SP-metod 1630 Mekaniskt ventilerade golv - bestämning av luftströmning till 2005-02-22 5

Metod Titel Datum Utg. SP-metod 1630 Mekaniskt ventilerade golv - bestämning av luftströmning till 2005-02-22 5 Sektion ETi Varma grunder och ventilerade golv SP-metod 630 Mekaniskt ventilerade golv - bestämning av luftströmning till 2005-02-22 5 golvet SP-metod 63 Mekaniskt ventilerade golv - bestämning av lufttäthet

Läs mer

Publikationer Vetenskapliga artiklar

Publikationer Vetenskapliga artiklar Publikationer Vetenskapliga artiklar Larsson, G., Sjöberg, M., Vrbanjac, A., & Björkman, T. (). Indirect leadership in a military context: A qualitative study on how to do it. The Leadership & Organizational

Läs mer

Exempel på utförda examensarbeten

Exempel på utförda examensarbeten www.akzonobel.se student.sweden@akzonobel.com Exempel på utförda examensarbeten Här nedan finner du en lista på några av de examensarbeten som utförts inom AkzoNobel i Sverige. Om du vill utföra ditt examensarbete

Läs mer

PRODUCT MANAGEMENT. Klicka här för att ändra format. Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden

PRODUCT MANAGEMENT. Klicka här för att ändra format. Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden på From Requirements in Excel - to development of profitable products Strategic Technology PRODUCT PRODUCT Market PLANNING MARKETING på Operational Product planning = Define and Develop Product marketing

Läs mer

Hur lönsamma är laddhybrider i verklig svensk körning? Sten Karlsson

Hur lönsamma är laddhybrider i verklig svensk körning? Sten Karlsson Hur lönsamma är laddhybrider i verklig svensk körning? Sten Karlsson Fysisk resursteori Chalmers Presentation vid Forskningsarena Katrineholm 26-27 aug 2009 Sten Karlsson, Forskningsarena, Katrineholm,

Läs mer

Scania och gasmotorer. Rutger Hörndahl, Bussmarknad Scania-Bilar Sverige AB

Scania och gasmotorer. Rutger Hörndahl, Bussmarknad Scania-Bilar Sverige AB 1 Scania och gasmotorer Rutger Hörndahl, Bussmarknad Scania-Bilar Sverige AB Agenda Bakgrund kring Scania Drivkrafter för hållbara transporter Biodrivmedel CNG/LNG Transportutrustning Lastbilar och Bussar

Läs mer

Making electricity clean

Making electricity clean Making electricity clean - Vattenfallkoncernen - Forskning och utveckling - Smart Grids Stockholm 2010-01-21 1 Program, möte Gröna liberaler 1. Introduktion och mötesdeltagare 2. Vattenfall nyckelfakta

Läs mer

Globala energitrender, klimat - och lite vatten

Globala energitrender, klimat - och lite vatten , klimat - och lite vatten Markus Wråke International Water Day 2014 Stockholm March 21 Källor när inget annat anges är IEA Global energitillförsel - en tråkig historia Världens energitillförsel är lika

Läs mer

Regional utveckling verklighet och framtidsfrågor

Regional utveckling verklighet och framtidsfrågor Regional utveckling verklighet och framtidsfrågor Regioner och innovationsfrämjande 2011-05-27 Maria Lindqvist, Nordregio Innovation "An 'innovation' is the implementation of a new or significantly improved

Läs mer

Transforming the energy system in Västra Götaland and Halland linking short term actions to long term visions

Transforming the energy system in Västra Götaland and Halland linking short term actions to long term visions Chalmers University of Technology Transforming the energy system in Västra Götaland and Halland linking short term actions to long term visions Institutionen för Energi och miljö, Energiteknik 412 96,

Läs mer

Höstmöte 7 oktober 2014. Kungliga Myntkabinettet. Slottsbacken, Stockholm

Höstmöte 7 oktober 2014. Kungliga Myntkabinettet. Slottsbacken, Stockholm Höstmöte 7 oktober 2014 Kungliga Myntkabinettet Slottsbacken, Stockholm Svenska Industriens Patentingenjörers Förening (SIPF) grundades år 1939. Föreningen bytte namn till Svenska Industrins IP Förening

Läs mer

Utbildningens benämning (och alternativt lärarinriktningens benämning)

Utbildningens benämning (och alternativt lärarinriktningens benämning) 1 (13) Utbildningens benämning (och alternativt lärarinriktningens benämning) Masterutbildning i rmdvetenskap och rmdteknik, 120 Master of Science in Space Science and Technolog Program, 120 Fastställande

Läs mer

Små och medelstora företag i Horisont 2020. Karin Aase VINNOVA

Små och medelstora företag i Horisont 2020. Karin Aase VINNOVA Små och medelstora företag i Horisont 2020 Karin Aase VINNOVA Småföretag skapar fler nya jobb än stora företag. Kunskapsdrivna och innovativa småföretag är bättre rustade för att hantera kriser. Småföretag

Läs mer

SEKAB CELLUAPP. Ledande bioraffinaderiteknologi från idé till affär

SEKAB CELLUAPP. Ledande bioraffinaderiteknologi från idé till affär SEKAB CELLUAPP Ledande bioraffinaderiteknologi från idé till affär INTRO SEKAB CELLUAPP BIOMASSA BLIR REN VINST INTRO SEKAB CELLUAPP Släng inga idéer om hur restprodukter kan användas. CelluAPP hjälper

Läs mer

Nya möjligheter med M3 Technology. Björn Svensson, Björn Torold

Nya möjligheter med M3 Technology. Björn Svensson, Björn Torold Nya möjligheter med Technology Björn Svensson, Björn Torold Vem är vi? 2 Copyright 2011 Lawson. All rights reserved. Nya möjligheter med Technology System Foundation Grid Förändrar basen i Installation

Läs mer

Doktorerna ordinerar ökad dialog. Året 2011. Därför satsar LKAB 50 nya miljoner Sid 3. Open Innovation öppnar för nytänk

Doktorerna ordinerar ökad dialog. Året 2011. Därför satsar LKAB 50 nya miljoner Sid 3. Open Innovation öppnar för nytänk Per-Erik Lindvall: Därför satsar LKAB 50 nya miljoner Sid 3 Open Innovation öppnar för nytänk Sid 7 Bo Björkman: Allt smartare pellets i framtiden Sid 6 Doktorerna ordinerar ökad dialog Elisaveta Potapova

Läs mer

PowerCell Sweden AB. Ren och effektiv energi överallt där den behövs

PowerCell Sweden AB. Ren och effektiv energi överallt där den behövs PowerCell Sweden AB Ren och effektiv energi överallt där den behövs Requirements of power electronics for fuel cells in electric vehicles Andreas Bodén (Rickard Nilsson) Förstudie: Kravställning på kraftelektronik

Läs mer

Utveckling av Laser- och Ultraljudsbaserade metoder för förbättrad processövervakning. Tania Irebo tania.irebo@swerea.se

Utveckling av Laser- och Ultraljudsbaserade metoder för förbättrad processövervakning. Tania Irebo tania.irebo@swerea.se Utveckling av Laser- och Ultraljudsbaserade metoder för förbättrad processövervakning Tania Irebo tania.irebo@swerea.se Innehåll Vad vi gör på APMO (Analytisk Processövervakning) - våra tekniker : LUS,

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL UTBILDNING AFFÄRSUTVECKLINGSCOACH KICK-OFF 2014-06-09 00INTRO

VÄLKOMMEN TILL UTBILDNING AFFÄRSUTVECKLINGSCOACH KICK-OFF 2014-06-09 00INTRO VÄLKOMMEN TILL UTBILDNING AFFÄRSUTVECKLINGSCOACH KICK-OFF 2014-06-09 00INTRO Johan Nihlman Programledare Orren Shalit Programledare AFFÄRSUTVECKLINGSCOACH KICK OFF Gunnar Storfeldt Cobi Wennergren Johan

Läs mer

Analytics on Everything. Mattias Zaunders Sigma ITM Leif Tofterö Sigma Connectivity

Analytics on Everything. Mattias Zaunders Sigma ITM Leif Tofterö Sigma Connectivity Analytics on Everything Mattias Zaunders Sigma ITM Leif Tofterö Sigma Connectivity Internet of Everything The physical information system things will communicate with each other Internet history 1st Evolution

Läs mer

Kartläggning av nya underhållsfilosofier. Håkan Borgström, Systecon AB, SOLE 2008-11-19 Växjö

Kartläggning av nya underhållsfilosofier. Håkan Borgström, Systecon AB, SOLE 2008-11-19 Växjö Kartläggning av nya underhållsfilosofier och begrepp Håkan Borgström, Systecon AB, SOLE 2008-11-19 Växjö Bakgrund Reflektion kring synen på systemlogistik (ILS, driftsäkerhet, underhåll) i relation till

Läs mer

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE N.B. The English text is an in-house translation. William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse (organisationsnummer 802426-5756) (Registration Number 802426-5756) lämnar härmed följande hereby submits

Läs mer

EUROPARÅDSGUIDEN. Docent Jan Säfwenberg Klinisk immunologi och transfusionsmedicin Uppsala. Equalis okt 2013 Jan Swg

EUROPARÅDSGUIDEN. Docent Jan Säfwenberg Klinisk immunologi och transfusionsmedicin Uppsala. Equalis okt 2013 Jan Swg EUROPARÅDSGUIDEN Docent Jan Säfwenberg Klinisk immunologi och transfusionsmedicin Uppsala Europarådet Europarådet grundades 1949 47 länder och ett antal observatörer 820 millioner innevånare 28 medlemsländer

Läs mer

Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse. Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans

Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse. Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans Vilka är vi? Esri Sverige AB - 100 anställda, +200 miljoner, kontor i Gävle, Falun,

Läs mer

Rätt underhåll ren vinst!

Rätt underhåll ren vinst! Rätt underhåll ren vinst! Patrik Reuterswärd Georange 2013 Luleå 11/5/2013 Presentation by Swerea KIMAB 1 Fem forskningsinstitut Swerea IVF Industriell produktframtagning, textil, polymerer, keramer. Swerea

Läs mer

Trygg Energi. Pathways to Sustainable European Energy Systems. Filip Johnsson

Trygg Energi. Pathways to Sustainable European Energy Systems. Filip Johnsson Trygg Energi Filip Johnsson Chalmers University of Technology Energy and Environment, Division of Energy Technology Sweden filip.johnsson@chalmers.se Energiforsk höstkonferens, Göteborg 3/11 2015 Pathways

Läs mer

Environmental benefits CO 2

Environmental benefits CO 2 Environmental benefits CO 2 14 12 g/kwh 10 8 6 4 2 Aux 2,7% Aux 0,1% OPS EU Energy mix OPS Wind power -50% 0 NOx SO2 PM*10 CO2/100-100% Source: Entec, Shore-side electricity report (2005), Wind power statistics

Läs mer

Informasjon som redder liv. Stefan Ohlsson Healthcare Industry leader, Nordic

Informasjon som redder liv. Stefan Ohlsson Healthcare Industry leader, Nordic Informasjon som redder liv Stefan Ohlsson Healthcare Industry leader, Nordic Agenda Introduktion Utmaningar inom hälso- och sjukvården Deep QA Watson Exempel 2 3 Utmaningar för hälso- och sjukvården 4

Läs mer

Malmös 中 庸 spår i världen Möjligheter från 2030. 二 十 一 世 纪 新 前 线 21 st Century Frontiers क क सव सद क स म ए

Malmös 中 庸 spår i världen Möjligheter från 2030. 二 十 一 世 纪 新 前 线 21 st Century Frontiers क क सव सद क स म ए Malmös 中 庸 spår i världen Möjligheter från 2030 क क सव सद क स म ए Dennis Pamlin, Founder and CEO, 21st Century Frontiers Miljöläget i Malmö, 12 februari 2014 0 + Passion Samarbete Positivt 0 + Passion

Läs mer

Science advances by removing error, not by establishing truth. Chemistry of Elements N.N. Greenwood A. Earnshaw

Science advances by removing error, not by establishing truth. Chemistry of Elements N.N. Greenwood A. Earnshaw Science advances by removing error, not by establishing truth. Chemistry of Elements N.N. Greenwood A. Earnshaw Ni 1.32 Cr 0.33 Fe 0.78 O 3 Ni 1.77 Cr 0.45 Fe 1.04 O 4. Aktuella framsteg inom karäktärisering

Läs mer

Metallindustrin i Sverige 2007-2011

Metallindustrin i Sverige 2007-2011 Metallindustrin i Sverige 2007-2011 Återföring vid VINNOVAs frukostmöte 2013-03-21 Elisabeth Ahnberg Åsenius, Johan Kostela och Jan Messing Uppdraget: Analysera metallindustrin Avgränsning och perspektivval:

Läs mer

The leading provider for energy efficient, safe and secure buildings and building infrastructure

The leading provider for energy efficient, safe and secure buildings and building infrastructure The leading provider for energy efficient, safe and secure buildings and building infrastructure Peter Hallberg BT Nordic Division April 2011 Siemens AG 2011. All rights reserved. Who we are and what we

Läs mer

THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN. ISSOP 2014 Nordic School of Public Health. Gothenburg SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY

THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN. ISSOP 2014 Nordic School of Public Health. Gothenburg SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY VÄSTERBOTTEN COUNTY COUNCIL Epidemiology and Global Health Strategic Development Office Public Health Unit ANNELI IVARSSON

Läs mer