Katalog över examensarbeten för 2012 inom ramen för Cefur

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Katalog över examensarbeten för 2012 inom ramen för Cefur"

Transkript

1 1 Katalog över examensarbeten för 2012 inom ramen för Cefur Om Cefur och denna katalog över X-jobb Cefur ska verka för hållbar utveckling i Ronneby och Blekinge. Ett sätt att göra det är att hjälpa företag och studenter att hitta varandra inom ramen för examensarbeten på högskolor och universitet. I denna katalog hittar du ett antal intressanta examensarbeten som kan genomföras under För detaljer om Cefur och hur du ansöker om dessa examensarbeten, se sida 3. På nästa sida presenteras en tabell med samtliga förslag på examensarbeten inom ramen för Cefur, för detaljer se respektive sida i katalogen.

2 2 Tabell 1 Innehållsförteckning av innehållet i katalogen (markerade projekt ej tillgängliga för närvarande) titel för examensarbete företag profil student 1. Design av miljövänliga fartyg för återvinning Kockums AB Skeppsbyggnad, Farkost, Maskin 2. Leverantörsmanual för varvsindustri Kockums AB Information, Ekonomi 3. Förstudie för leverantörsportal för Kockums AB Kockums AB Systemteknik, Ekonomi 4. Miljöanpassade flamskyddsmedel för polymerfilm Riflex Film AB Maskin, Kemi, Material, Fysik, 5. Miljöanpassade mjukgörare för polymerfilm Riflex Film AB Maskin, Kemi, Material, Fysik, 6. Biopolymerer för kalandrering Riflex Film AB Maskin, Kemi, Material, Fysik, 7. Ny hantering av slamrester från avloppsvatten Ronneby Miljö och Miljö, Kemi, Teknik AB Process 8. Ersättning av fossila bränslen i värmeproduktion Ronneby Miljö och Energi, Maskin, Teknik AB Förbränning 9. Återvinning av spillvärme från lokal industri Energi, VVS, Ronneby Miljö och Process, Teknik AB Process, Maskin 10. Utveckling av en lastpall av biokomposit Safeman AB Maskin, Kemi, Material, Fysik, 11. Textilmaterial som går att varmforma Safeman AB Textil, Maskin, Material, Fysik, 12. Analysmetoder för bearbetningsgrad Tarkett AB Maskin, Kemi, Material, Fysik 13. Demonterbart plastgolv Tarkett AB Innovation, Design, Maskin 14. Spårbarhet av installerade plastgolv Tarkett AB Design, Innovation 15. Maximerad styvhet för förpackningsmaterial Cascades Djupafors AB Material, Fysik, Maskin, Kemi 16. Energiinriktad processoptimering Cascades Djupafors AB Energi, VVS, Maskin, Process antal veckor sid Certifiering av kartongprodukt enligt Cradle to Cradle Cascades Djupafors AB 18. Materialdatabas för fastighetsförvaltning 19. Gröna fasader och tak 20. Återvinning av vatten i framtidens bostadsområde Stadsbyggnadskontoret, Ronneby Kommun Stadsbyggnadskontoret, Ronneby Kommun Stadsbyggnadskontoret, Ronneby Kommun 21. Limbeläggning av stålplåt Metalcolour Sverige AB Design, Maskin, Material, Miljö Systemteknik/IT, Byggnadsteknik, Arkitektur, Design Miljöteknik, Design och produktutvecklin g, Byggnadsteknik Miljöteknik, Sammhällsbygg nad, Byggteknik, Väg & Vatten Maskinteknik, Materialteknik

3 3 Om Cefur Cefur ska verka för hållbar utveckling i Ronneby och Blekinge. En huvuduppgift är att ge stöd och uppbackning åt företag som vill utvecklas inom hållbarhet. Också verksamheter inom kommunen och andra organisationer är målgrupper för insatserna. Cefurs vision är: Cefur är en innovativ motor för hållbar utveckling av näringsliv och samhälle, med Cradle to Cradle i särskilt fokus. För att uppnå resultat bygger Cefur upp kontakter med forskare vid utvalda lärosäten. Avsikten är att forskare och studenter tillsammans med Cefur ska hjälpa företagen att möta utmaningen som hållbar utveckling utgör. För övrig information om Cefur se länken: Om examensarbeten inom Cefur För 2012 har Cefur beslutat att hjälpa industrier att starta upp ett antal examensarbeten, där Cefurs roll blir mäklarens. Därmed kommer representanter för Cefur att stödja arbetet tills student och företag avtalat om ett samarbete kring ett utvalt examensarbete. Visst stöd kan dessutom förekomma under examensarbetestiden. Cefur kommer att under 2012 genomföra ett tävling med målet att utse det bästa Cradle to Cradle examensarbetet, vilket kommer att tilldelas ett pris. Begränsningar Som du ser i katalogen har flera företag presenterat mer än ett examensarbete. Tyvärr har alla företag inte möjlighet att driva mer än ett examensarbete. Därför kommer inte samtliga presenterade projekt att starta under denna period. Den bästa kombinationen av projekt och student kommer att avgöra vilka projekt som startas. Det är därför av största vikt att du ansöker direkt om du känner att något projekt intresserar just dig! Vi kommer att hålla samtliga intressenter informerade under beslutsprocessen. Ansökan och kontaktperson Ansökan med din utskrift av ditt studieresultat skickas till kontaktpersonen för Cefurs arbete med examensarbeten, Mats Ericson Beskriv gärna varför det presenterade projektet är intressant för dig! Cefur kommer att presentera intresserade kandidater för företagen som snarast tar kontakt med respektive student för att hitta en överenskommelse om möte, startdatum, villkor mm.

4 4 1. Design av miljövänliga fartyg för återvinning Project not available at present Miljö och återvinningskraven på fartyg ökar och internationella riktlinjer för tillverkar- och operatörsansvar i form av Green passport införs för att farliga ämnen och komplexa strukturer så långt möjligt skall undvikas. Inom såväl varvs- som rederinäringen finns generellt väldigt lite erfarenhet om hur man kravställer och designar hållbara och återvinningsbara konstruktioner. Syftet är att göra en litteraturstudie samt ställa upp enkla riktlinjer för hur man designar ett hållbart och återvinningsbart fartyg. Utreda eventuella bedömningskriterier för främst hur återvinningsbart ett fartyg är utgående från ingående system. Vid avsaknad av dylika kriterier utveckla och bedöma ett typfartyg. Företag Kockums AB, Amiralitetsgatan 25, Karlskrona, www. kockums.se Kontaktperson för Cefur Mats Ericson, Short summary in English: Design of environmentally friendly ship for recycling : Demands for sustainability and recycling are entering ship yard businesses globally. The business is generally not very experienced in how to set requirements and design for sustainability and recycling. The objective for this project is to develop basic guidelines for how to design sustainable and recyclable vessels and to investigate how recyclable a ship with sub-systems is.

5 5 2. Leverantörsmanual för varvsindustri På Kockum ABs enhet för Material & Logistik pågår nu ett stort förändringsarbete inom den s.k. Försörjningsprocessen samt Strategisk Inköp. I detta arbete ligger bl.a. att tydliggöra krav mot leverantörerna när nya leverantörer tas in. Genomföra en nuläges- och behovsanalys för processen hur nya leverantörer tas in. Utveckla förslag på innehåll och struktur för en leverantörsmanual samt efter beslut skapa nödvändiga dokument. Företag Kockums AB, Amiralitetsgatan 25, Karlskrona www. kockums.se Kontaktperson Eva Lögdberg telefon

6 6 3. Förstudie för leverantörsportal på Kockums AB Kockums ABs enhet för Material & Logistik genomför nu ett stort förändringsarbete inom den s.k. Försörjningsprocessen samt Strategisk Inköp. I detta arbete ligger bl.a. att vi måste klargöra strukturen för information till underleverantörer. Ta fram ett förslag/ idéskiss på hur en Leverantörsportal skulle kunna se ut och fungera för offertförfrågan, offerter, prognoser, order etc. Företag Kockums AB, Amiralitetsgatan 25, Karlskrona www. kockums.se Kontaktperson Eva Lögdberg telefon

7 7 4. Miljöanpassade flamskyddsmedel för polymerfilm Formningsmetoden kalandrering används för att tillverka tunna filmer i polymera material. Plaster baserade på PVC är mycket vanliga i applikationer med film. Traditionella flamskyddsmedel för PVC är baserade på olika metaller (aluminium, antimon, magnesium), fosfater och i vissa fall fortfarande halogener (brom). Många av dessa icke förnybara råvaror är ifrågasatta ur såväl miljö- som hälso- och hållbarhetssynpunkt. Riflex Film AB har därför behov av att utvärdera ett antal miljöanpassade varianter för ett antal produktfamiljer. Syftet med projektet är att i samarbete med underleverantören Deflamo AB utvärdera ett antal miljövänliga flamskyddsmedel för ett antal av Riflex Film ABs produktfamiljer. Det långsiktiga målet är att ersätta befintliga flamskyddsmedel med nya miljöanpassade utan att skapa för stora negativa effekter inom tillverkning eller filmens prestanda. I arbetet kommer hela förädlingskedjan från blandning av recept, kalandrering av film och slutligen filmens prestanda (egenskaper) att studeras. Dessutom ingår frågor rörande certifiering av brandegenskaper. Företag: Riflex Film AB, Box 521, Ronneby, Kontaktperson för Cefur: Mats Ericson Short summary in English: Green flame retardants for polymer films : Calendering is a forming process for making thin polymer films. Plasticized PVC is a very common polymer for a large number of film applications. When fire resistance is needed a flame retardant is added, of which many are questioned from environmental and health perspectives. The objective for this project is to evaluate a number of environmentally friendly flame retardants for a number of Riflex Film ABs product families. All processing steps, from mixing components through calendaring to final product characteristics are to be evaluated. Questions regarding certification for fire resistance are also to be treated.

8 8 5. Miljöanpassade mjukgörare för polymerfilm Formningsmetoden kalandrering används för att tillverka tunna filmer i polymera material. Plaster baserade på PVC är mycket vanliga i applikationer med film. För att kunna använda den styva PVCn som grundmaterial i flexibla filmer behöver den mjukgöras, dvs dess glasomvandlingstemperatur behöver minskas. Traditionella mjukgörare för PVC är baserade på petroleumkemi, dvs icke-förnybara råvaror, vilka är ifrågasatta ur såväl miljö- som hälso- och hållbarhetssynpunkt. Riflex Film AB har därför behov av att utvärdera ett antal miljöanpassade mjukgörare för ett antal produktfamiljer. Det långsiktiga målet är att ersätta traditionella mjukgörare för PVC-film med miljöanpassade mjukgörare (baserade på vegetabilisk olja) utan att skapa för stora negativa effekter inom tillverkning eller filmens prestanda. I arbetet kommer hela förädlingskedjan från blandning av recept, kalandrering av film och slutligen filmens prestanda (egenskaper) att studeras. Företag: Riflex Film AB, Box 521, Ronneby, Kontaktperson för Cefur: Mats Ericson Short summary in English: Green plasticizers for polymer films : Calendering is a forming process for making thin polymer films. Plasticized PVC is a very common polymer for a large number of film applications. In order to make the stiff PVC softer (lower T g ), a plasticizer is added. Traditional plasticizers are often criticized from an environmental and health perspective. The objective for this project is to evaluate a number of environmentally friendly plasticizers for a number of Riflex Film ABs product families. All processing steps, from mixing components through calendaring to final product characteristics are to be evaluated.

9 9 6. Biopolymerer för kalandrering Formningsmetoden kalandrering används för att tillverka tunna filmer i polymera material. Plaster baserade på PVC är mycket vanliga i applikationer med film. Ur strikt hållbarhetssynpunkt riktas ofta kritik mot polymeren PVC på grund av dess stora andel klor (som skapar risk för problem vid tex förbränning). Riflex Film AB har därför långsiktigt behov av att identifiera möjliga polymerer baserade på hållbara material och studera deras för och nackdelar med avseende på tillverkning med kalandrering och produktegenskaper. Kartlägga lämpliga och tillgängliga biopolymerer (och intressanta leverantörer) och deras lämplighet för kalandrering och Riflex Film ABs applikationer. Genomföra en översiktlig marknadsanalys avseende möjliga slutapplikationer (tekniskt/kommersiellt) samt genomföra provtillverkning för ett antal nya materialkombinationer. Företag: Riflex Film AB, Box 521, Ronneby, Kontaktperson för Cefur: Mats Ericson Short summary in English: Biopolymers for calendering : Calendering is a forming process for making thin polymer films. Plasticized PVC is a very common polymer for a large number of film applications. Riflex Film AB has a long term need to develop film applications made of sustainable polymers. The objective for this project is to evaluate a number of biopolymers for a number of Riflex Film ABs product families. All processing steps, from mixing components through calendaring to final product characteristics are to be evaluated.

10 10 7. Ny hantering av slamrester från avloppsvatten Ronneby Miljö och Teknik AB är bl.a. ansvarig för avloppshanteringen i Ronneby Kommun där ca 4000 ton slam utvinns varje år. Kortsiktigt finns det tillstånd att hantera slamrester från kommunalt avlopp på traditionellt sätt, dvs genom att täcka marken på utsedda platser. Idag görs detta på den nedlagda delen av soptippen i Angelskog. Långsiktigt bedöms inte denna metod som hållbar, bl.a. för att växtnäringen inte återförs där den gör nytta. Därför behöver nya alternativa metoder utvecklas. Behovet är att på lång sikt hitta alternativa lösningar för Ronneby Kommun att återföra slammet från avloppsvattnet till kretsloppet. Tanken med examensarbetet är att utvärdera ett antal nya hållbara lösningar. Såväl ekonomisk som ekologiska aspekter ska utvärderas. Företag Ronneby Miljö och Teknik AB, Karlshamnsvägen 4, Ronneby Kontaktperson för Cefur Mats Ericson

11 11 8. Ersättning av fossila bränslen i värmeproduktion Project not available at present Ronneby Miljö och Teknik AB har idag två flispannor i Sörby som ger basförsörjningen i Ronnebys och Kallinges fjärrvärmenät. När temperaturen utomhus sjunker ner mot tre minusgrader måste vi toppa med värme från tre oljepannor. För att minska behovet av fossila bränslen är behovet att hitta någon form av ersättning för oljepannorna. Att utvärdera samt hitta ett ekonomiskt och hållbart alternativ till den fossila bränsleanvändningen på fjärrvärmeverket i Sörby. Alternativet som Ronneby Miljö och Teknik AB nu undersöker är pulverbrännare vilken använder träpulver som bränsle. Pulverbrännare finns redan på marknaden i ett antal applikationer. Examensarbetet ska utvärdera ett införande av pulverbrännare i Sörby både ur ett tekniskt, hållbarhets och ekonomiskt perspektiv. Företag Ronneby Miljö och Teknik AB, Karlshamnsvägen 4, Ronneby Kontaktperson för Cefur Mats Ericson

12 12 9. Återvinning av spillvärme från lokal industri Ronneby Miljö och Teknik AB har idag två flispannor i Sörby som ger basförsörjningen i Ronnebys fjärrvärmenät. Sedan finns det tre topplastpannor (brikettpannor) i Kallinge. Fjärrvärmenäten är sammankopplade mellan Ronneby och Kallinge vilket gör näten kan drivas mycket effektivt från både Kallinge och Ronneby. I Ronneby Kommun finns ett antal större industrier där bla kylbehoven i tillverkningsprocesserna är omfattande. Bedömningen är att graden av återvinning av denna spillvärme är låg. Parallellt till detta pågår TPA-undersökningen (tredjepartsanslutning) som ska utreda hur kommunernas fjärrvärmenät skall kunna öppnas för anslutningar av t.ex. spillvärmeåtervinning. Utvärdera möjligheten att återvinna energi till ett kommunalt fjärrvärmenät från spillenergi från företagen Cascade Djupafors AB, Alfa Laval AB samt Tarkett AB i Ronneby Kommun. Företag Ronneby Miljö och Teknik AB, Karlshamnsvägen 4, Ronneby Kontaktperson för Cefur Mats Ericson

13 Utveckling av en lastpall av biokomposit Durapulp är en ny bio-komposit som består helt av förnybara och bionedbrytbara material, utvecklad av Södra AB. Biokompositen är fukttålig, stark och hård och den kan formas till tex 3- dimentionella geometrier genom att halvfabrikat i form av ark formas med värme och tryck. Materialet är relativt nytt på marknaden och därför finns det ett stort behov av att produkt- och processutveckla nya hållbara produkter och användningsområden. Att utveckla en lastpall (alternativt lastbärare, dvs en pallfot ) med materialet DuraPulp. Arbetet innebär bl.a. att undersöka/utveckla: - Standarder och kravnivåer gällande lastpallar - Materialets hållfasthets- & väderegenskaper - Förslag på konstruktion/design samt hållfasthetsberäkningar - Utveckla/anpassa varmpressningsutrustning för att ta fram prototyp - Utvärdera prototypens egenskaper Företag: Safeman AB, Östra Ringvägen 209, Olofström, Kontaktperson för Cefur: Mats Ericson ) Short summary in English: Development of a biocomposite pallet : Durapulp is a new biocomposite material developed by Södra AB. It is durable, moisture resistant material, formable through compression moulding. The objective with the project is to develop and evaluate a pallet for inventory management, made from Durapulp. The project may consist of: - Study demands and standards for pallets. - Investigate material properties and weather resistance. - Develop design concepts and evaluate load limits. - Develop forming tools and make a prototype. - Evaluate the properties of the prototype.

14 Textilmaterial som går att varmforma Varmformning och vakuumformning används i stor utsträckning vid tillverkning av lätta bärande strukturer i lägre seriestorlekar. Ibland önskar en yta med textil struktur vilket kan skapas genom att limma på en textil eller genom sk flockning. Det skulle vara en mycket stor fördel med ett textilt material som är tillräckligt töjbar, stabil och värmetålig så att den kan formas tillsammans med en bärande plast och därigenom skapa en integrerad textil-yta. Målet är att testa ett antal textila material i varmformning tillsammans med en bärande plast. Det textila materialet ska skapa en kontrollerad yta och plasten ska skapa den bärande strukturen. Vad är gränsen för formning och vad bestämmer den? Vad är processfönstret för ett bra resultat? När bra kombinationer har utvecklats tas en demonstrator fram. En optimal Cradle to Cradle lösning skulle även innebära att textilen var av samma materialkvalitet som skivmaterialet. Företag: Safeman AB, Östra Ringvägen 209, Olofström, Kontaktperson för Cefur: Mats Ericson Short summary in English: Textiles for thermoforming : Thermoforming and vacuum forming are common production methods for plastic industries. When a textile surface is required, adhesives are often used to fasten the textile material. It would be very beneficial if the textile material was formable within the thermoforming process. The objective for this project is to evaluate a number of different textile materials in order to make a textile surface coating for a plastic structure. What process conditions (pressure and temperature) are needed to make a good textile surface? What material combinations do work and what do not work?

15 Analysmetoder för bearbetningsgrad Project not available at present Tarkett AB i Ronneby tillverkar polymera golvmattor främst för offentliga miljöer. Lång livslängd med bra nötningsbeständighet mm är viktiga produktegenskaper. Tillverkningen är mycket omfattande och ett flertal bearbetningssteg behövs för att forma ett plastgolv. Dessutom är återanvändningen av spill omfattande. All typ av bearbetning ger en påverkan på plastsmältors egenskaper bl.a. genom att bearbetningens tid och temperatur varierar. Ju högre temperatur och ju längre tid, desto större påverkan. Det finns ett behov hos Tarkett AB att hitta ett bra sätt att mäta/utvärdera hur mycket ett material har bearbetats, alltså ett mått på bearbetningsgrad Undersöka, utvärdera samt utveckla analysmetoder för att mäta/kontrollera begreppet bearbetningsgrad som idag används internt på Tarkett AB för att på något sätt beskriva ett materials egenskaper på sin väg igenom produktionsutrustningen. På Tarkett ABs materiallabb i Ronneby finns det redan idag tillgång till ett stort antal analysmetoder för att mäta materialegenskaper, t.ex. viskosimeter, smältindex (MFI), Rheometer, kompressionstest som kommer att användas i studien. Företag Tarkett AB. Kontaktperson för Cefur Mats Ericson

16 Demonterbart plastgolv Tarkett AB i Ronneby tillverkar idag sk. homogena PVC-golv med en genomsnittlig livslängd hos slutkunden på mellan år. Redan idag återtar man installationsspillet via sina auktoriserade golvläggare. Långsiktigt behöver man utveckla metoder och processer för att materialåtervinna samtliga installerade golv. Ett stort problem är att dagens installationsteknik är att golven limmas med ett lim som sitter väldigt bra och som vid demontering drar med sig rester från underliggande strukturer (spackel mm) vilket i sin tur skapar oönskade föroreningar i plasten. Målet med examensarbetet är att generera idéer för hur ett plastgolv ska kunna demonteras säkert utan risk för föroreningar. Lösningarna ska vara applicerbara i både privata och offentliga miljöer. De olika idéerna utvärderas och ett fåtal idéer testas också praktiskt för att mer praktiskt värdera för och nackdelar. Intressanta idéer kan sträcka sig från lim & tejp till lösningar för mekanisk upptagning eller någon form av kemisk eller fysisk deaktivering. Företag Tarkett AB. Kontaktperson för Cefur Mats Ericson

17 Spårbarhet av installerade plastgolv Tarkett AB i Ronneby tillverkar idag sk. homogena PVC-golv med en genomsnittlig livslängd hos slutkunden på mellan år. Redan idag återtar man installationsspillet via sina auktoriserade golvläggare. Långsiktigt behöver man utveckla metoder och processer för att materialåtervinna samtliga installerade golv. I dagens materialflöden tappar tillverkare ofta mycket tidigt kontrollen över var produkterna tar vägen och därigenom försvåras möjligheterna till en direkt materialåtervinning när produkten nått sin livscykels slut. Tarkett AB vill utveckla idéer för hur en ökad kontroll skulle kunna skapas. Genomföra en förstudie kring hur Tarkett AB kan skapa spårbarhet kring sina homogena produkter i samband med installation i både privata och offentliga miljöer. I syftet att bl.a. underlätta ett framtida återtagande i samband med renovering/ utrivning. Projektet kan även vara till hjälp för att undersöka möjligheterna för att profilera och/eller förstärka varumärket genom att närma sig en Cradle to Cradle certifiering, alternativt skapa en ny affärsmodell kring t.ex. uthyrning av golvbeläggning. Företag Tarkett AB. Kontaktperson för Cefur Mats Ericson

18 Maximerad styvhet för kartong Project not available at present Cascade Djupafors AB tillverkar kartong för förpackningar, bl.a. för olika typer av livsmedel. Ofta är det mycket viktigt att kartongens styvhet och stabilitet är så hög som möjligt samtidigt som ytvikten är så låg som möjligt. Eftersom man kan variera uppbyggnaden av kartongens struktur och ingående materials egenskaper har man möjlighet att optimera kartongens böjstyvhet. En optimerad kartong kommer att ha lägre vikt varvid ekonomin och miljöbelastningen för transporten av färdigvaran förbättras. Målet med projektet är att teoretiskt optimera kartongens böjstyvhet för ett antal valda applikationer. Den teoretiska optimeringen ska visa effekten av olika materialegenskaper och strukturer. Dessutom ska ett antal varianter tillverkas som prototyper och deras egenskaper testas och jämföras med teoretiska beräkningar. Företag Cascade Djupafors AB, Häggatorpsvägen 25, Kallinge Kontaktperson för Cefur Mats Ericson

19 Energiinriktad processoptimering Project not available at present Cascade Djupafors AB tillverkar kartong för förpackningar, bl.a. för olika typer av mat. Produktionen av kartong och papper är mycket energi- och vattenkrävande. Idag drivs processerna så att returtemperaturerna för de olika värmesystemen är lite för låg för att det skall vara tekniskt enkelt och därigenom lönsamt att återvinna energin. Därmed har man idag också stora och oönskade kostnader för sin energiförbrukning. Samtidigt pågår ett projekt med Ronneby Miljö och Teknik AB för att utreda möjligheten att utnyttja sådan spillvärme till ett fjärrvärmenät. Om temperaturen i det interna returvattnet kunde höjas ökas också möjligheten att hitta lönsamma metoder för återvinning. Målet med examensarbetet är att utreda potentialen med en optimering av de befintliga processlösningarna i fabriken för en förbättrad återvinning av både energi och vatten. Vilket även kan innebära möjligheter till en kompletterade processutveckling av företagets befintliga tillverkningsprocesser. Utredningen är av både teoretisk och praktisk karaktär. Vilka energibehov säger teorierna och vilka energibehov säger den praktiska erfarenheten. Företag Cascade Djupafors AB, Häggatorpsvägen 25, Kallinge Kontaktperson för Cefur Mats Ericson

20 Certifiering av kartongprodukt enligt Cradle to Cradle Project not available at present Cascade Djupafors AB tillverkar kartong för förpackningar, bl.a. för olika typer av livsmedel. Cradle to Cradle, på svenska "vagga till vagga", är en strategi för hållbar utveckling som i hög grad lyfter fram behovet av väl fungerande kretslopp, både biologiska och tekniska. Man strävar efter kvalificerad återanvändning, skräp blir till föda. För att Cradle to Cradle systemet skall vara hållbart krävs det att materialen i produkter hålls rena och inte blandas upp (alternativt separeras i efterhand). I C2C sammanhang talar man om att "Waste = Food" - det som blir över blir mat i en ny produktcykel. Metodiken utvecklades av Arkitekten Michael Braungart och William Mc Donough år 2001 och den har använts som inspiration i flertalet produkter, byggnader och produktionssystem. Företag kan C2C-certifiera material och produkter under förutsättning att man kan bevisa att inga skadliga ämnen ingår och att materialet kan återanvändas m.m. Kravet på hållbarhet gäller också produktionsprocesserna, inklusive användningen av vatten och energi, och för de sociala sammanhang som företaget verkar inom. Målet är att utvärdera möjligheterna att C2C-certifiera en eller flera av Cascades Djupafors ABs kartongprodukter. För att lyckas måste certifieringssystemet studeras i detalj. Resultatet är förslag på aktiviteter och åtgärder som företaget bör genomföra för att lyckas med en C2C-certifiering. Företag Cascade Djupafors AB, Häggatorpsvägen 25, Kallinge Kontaktperson för Cefur Mats Ericson

21 Materialdatabas för fastighetsförvaltning Längs med vackra Ronnebyån i Blekinge, direkt i anslutning till Ronneby centrum ligger stadsförnyelseprojektet Kilen - ett kilformat kvarter som kan komma att sätta Ronneby på topplistan över Sveriges stadsmiljöer. Genom sin placering nära Handels- & Resecentrum, Ronnebyån och Brunnsparken så erbjuda Kilen utmärkt kommunikation, handel och en naturupplevelse utöver det vanliga. Ronneby kommun ligger nämligen i startgroparna för att förvandla området från industri till ett attraktivt boendeområde med hållbarhet som förtecken. Området är tänkt att rymma ett varierat utbud av bostäder samt lokaler för handel och kontor som tillsammans knyter an till begrepp som Hållbar utveckling och Cradle to Cradle, bl.a. genom ett nära samarbete med projektet Cefur. Som är ett center för tillämpad forskning, utveckling och utbildning i Ronneby. Cefur har huvudfokus på hållbarhetsfrågor med Cradle to cradle som inspiration. Men ska man bygga traditionella trähus som matchar västra stranden eller moderna sjöstadsvåningar i glas och betong, med egna båtplatser? Stadsbyggnadskontoret på Ronneby Kommun vill inom ramen för Cefur och stadsförnyelseprojektet Kilen undersöka hur en materialdatabas för fastighetsförvaltning bör utformas. Projektets syftar till att i samverkan med lämplig Högskolan/ Universitet undersöka, idégenerera samt utvärdera hur en materialdatabas för en kommunal fastighetsförvaltning, som Ronneby Kommun kan/bör byggas upp för att fungera som ett hjälpmedel för spårbarhet och återvinning vid framtida renoveringar och rivningar. Intressanta användningsområden & frågeställningar som kan/bör beaktas är: - Finns liknande system finns inom andra branscher t.ex. fordonsbranschens IMDS-system. - Vilken typ av ingångsinformation & detaljnivå krävs, eller är önskvärd? - Möjligheter finns som ett hjälpmedel vid resurs- & energieffektiviseringar? - Behovet av information vid planeringen av förebyggande underhållsarbete m.m.? Informationsbehov & möjligheter i arbetet för en förbättrad inomhus/ boende miljö? Företag: Stadsbyggnadskontoret, Ronneby Kommun, Stadshuset Ronneby Kontaktperson för Cefur Mats Ericson

22 Gröna fasader och Tak Project not available at present Längs med vackra Ronnebyån i Blekinge, direkt i anslutning till Ronneby centrum ligger stadsförnyelseprojektet Kilen - ett kilformat kvarter som kan komma att sätta Ronneby på topplistan över Sveriges stadsmiljöer. Genom sin placering nära Handels- & Resecentrum, Ronnebyån och Brunnsparken så erbjuda Kilen utmärkt kommunikation, handel och en naturupplevelse utöver det vanliga. Ronneby kommun ligger nämligen i startgroparna för att förvandla området från industri till ett attraktivt boendeområde med hållbarhet som förtecken. Området är tänkt att rymma ett varierat utbud av bostäder samt lokaler för handel och kontor som tillsammans knyter an till begrepp som Hållbar utveckling och Cradle to Cradle, bl.a. genom ett nära samarbete med projektet Cefur. Som är ett center för tillämpad forskning, utveckling och utbildning i Ronneby. Cefur har huvudfokus på hållbarhetsfrågor med Cradle to cradle som inspiration. Men ska man bygga traditionella trähus som matchar västra stranden eller moderna sjöstadsvåningar i glas och betong, med egna båtplatser? Projektet syftar till att i samverkan med t.ex. Linnéuniversitet undersöka, idégenerera samt utvärdera förutsättningarna och möjligheterna till att skapa Gröna fasader & tak inom ramen för stadsförnyelseprojektet Kilen i Ronneby. Projektet bör belysa frågor som t.ex. - Solpaneler och växter som vägg- & takbeklädnad samt alternativa lösningar t.ex. alger - Möjliga positiva & negativa effekter på byggmaterial, inomhusklimat, klimatpåverkan m.m. - Möjlig påverkan/ Behov av anpassning för det svenska/nordiska klimatet. Möjligheter till optimering av huskroppar för maximal solupptagning. Företag: Stadsbyggnadskontoret, Ronneby Kommun, Stadshuset Ronneby Kontaktperson för Cefur Mats Ericson

23 Återvinning av vatten i framtidens bostadsområde Grey Water eller på svenska, gråvatten är allt tvätt & disk vattnet som Vi spolar ut. Detta skall inte förväxlas med svart vatten, som är avloppsvattnet från våra toaletter. Återvinning och behandling av både svart & gråvatten är viktiga vid grön byggnation, och har blivit alltmer intressant ur både närings- & energisynpunkt. Längs med vackra Ronnebyån i Blekinge, direkt i anslutning till Ronneby centrum ligger stadsförnyelseprojektet Kilen - ett kilformat kvarter som kan komma att sätta Ronneby på topplistan över Sveriges stadsmiljöer. Genom sin placering nära Handels- & Resecentrum, Ronnebyån och Brunnsparken så erbjuda Kilen utmärkt kommunikation, handel och en naturupplevelse utöver det vanliga. Ronneby kommun ligger nämligen i startgroparna för att förvandla området från industri till ett attraktivt boendeområde med hållbarhet som förtecken. Området är tänkt att rymma ett varierat utbud av bostäder samt lokaler för handel och kontor som tillsammans knyter an till begrepp som Hållbar utveckling och Cradle to Cradle, bl.a. genom ett nära samarbete med projektet Cefur. Som är ett center för tillämpad forskning, utveckling och utbildning i Ronneby. Cefur har huvudfokus på hållbarhetsfrågor med Cradle to cradle som inspiration. Men ska man bygga traditionella trähus som matchar västra stranden eller moderna sjöstadsvåningar i glas och betong, med egna båtplatser? Stadsbyggnadskontoret på Ronneby Kommun vill inom ramen för Cefur och stadsförnyelseprojektet Kilen undersöka på vilka sätt vattenåtervinning kan implementeras i samband med uppbyggnaden av det nya hållbara bostadsområdet Kilen i Ronneby. Projektets syftar till att i samverkan med lämplig Högskolan/ Universitet undersöka, idégenerera samt utvärdera hur vattenåtervinning kan och bör implementeras. Intressanta användningsområden & frågeställningar som kan/bör beaktas är: - De fyra separata avloppstyperna dränering, dagvatten, gråvatten samt svartvatten. - Möjliga kopplingar till systerprojektet Gröna Fasader & Tak. - Huvudinriktningen bör vara som resurs, näringsvärde & energieffektivisering? - Beakta även implementeringens påverkan för framtida underhållsarbete m.m.? Företag: Stadsbyggnadskontoret, Ronneby Kommun, Stadshuset Ronneby Kontaktperson för Cefur: Mats Ericson

24 Limbeläggning av stålplåt Metalcolour Sverige AB är marknadsledande tillverkare av foliebelagd tunnplåt för fartygsinredning. Under varumärket Dobel produceras i en stor mängd färger, strukturer och mönster och används såväl i arbetsbåtar som i lyxiga kryssningsfartyg. I dagsläget köper företaget Metalcolour i Ronneby all sin stålplåt förbehandlad med ett lösningsmedelsbaserat lim, som sedan lamineras/ beläggs med en tunn PVC-folie, efter kundens önskemål. Projektet består utav två delar som kan genomföras varför sig eller tillsammans: 1. Att tillsammans med företaget utvärdera ett antal på marknaden tillgängliga smältlimmer utifrån pris, vidhäftning, applicerbarhet, miljöpåverkan samt slutproduktens återvinningsbarhet. 2. Att generera idéer för hur ett smältlim kan applicera i form av pulver, granulat, limstift eller liknande på tunnplåt (stål) inom ramens för företagets befintliga väggar och processer. 3. Resultatet utvärderas, och den/de bästa idéerna testas för att mer praktiskt värdera föroch nackdelar. Företag: Metalcolour Sverige AB, Box 510, Ronneby, Kontaktperson: Stefan Gadman,

kretsloppsparken i ekeby

kretsloppsparken i ekeby Förstudie om cirkulär ekonomi med fokus på kretsloppsparken i ekeby På uppdrag av Kommunledningskontoret i Eskilstuna Kommun Av StuArt Pledger och erik Fälth 14-05-30 Innehållsförteckning Förord och sammanfattning

Läs mer

EXAMENSARBETE. Uthyrning. En framtida affärsmodell för tillverkande företag? Erik Åström. Civilingenjörsexamen Maskinteknik

EXAMENSARBETE. Uthyrning. En framtida affärsmodell för tillverkande företag? Erik Åström. Civilingenjörsexamen Maskinteknik EXAMENSARBETE Uthyrning En framtida affärsmodell för tillverkande företag? Erik Åström Civilingenjörsexamen Maskinteknik Luleå tekniska universitet Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle 2011 Erik

Läs mer

Potentialen för spillvärmeuppvärmda växthus i Sverige ur ett hållbarhetsperspektiv

Potentialen för spillvärmeuppvärmda växthus i Sverige ur ett hållbarhetsperspektiv Potentialen för spillvärmeuppvärmda växthus i Sverige ur ett hållbarhetsperspektiv Samuel Christiansson Rapport TRITA-CHB Rapport 2012:84 Stockholm 2012 KTH - Centrum för Hälsa och Byggande Marinens väg

Läs mer

Solelsinstallation hos Schenker -Från pilotprojekt till produkt

Solelsinstallation hos Schenker -Från pilotprojekt till produkt Solelsinstallation hos Schenker -Från pilotprojekt till produkt Solar installation at Schenker -pilot project to product Tanja Lundberg Sofia Wånge EXAMENSARBETE 2013 Maskinteknik Postadress: Besöksadress:

Läs mer

KARTLÄGGNING AV MÖJLIGHETER OCH HINDER FÖR ÅTERBRUK GENOM SLUTNA MATERIALCYKLER FÖR MÖBLER OCH INREDNING I VÄSTRA GÖTALAND

KARTLÄGGNING AV MÖJLIGHETER OCH HINDER FÖR ÅTERBRUK GENOM SLUTNA MATERIALCYKLER FÖR MÖBLER OCH INREDNING I VÄSTRA GÖTALAND KARTLÄGGNING AV MÖJLIGHETER OCH HINDER FÖR ÅTERBRUK GENOM SLUTNA MATERIALCYKLER FÖR MÖBLER OCH INREDNING I VÄSTRA GÖTALAND Thomas Nyström Oskar Rexfelt Design & Human Factors Product and Production Development

Läs mer

Hållbar utveckling inom detaljhandeln En fallstudie av Beijer Byggmaterial AB och Åhléns AB

Hållbar utveckling inom detaljhandeln En fallstudie av Beijer Byggmaterial AB och Åhléns AB Examensarbete Hållbar utveckling inom detaljhandeln En fallstudie av Beijer Byggmaterial AB och Åhléns AB Författare: Linda Andreen och Linn Wahlberg Handledare: Joachim Timlon Examinator: Bertil Hultén

Läs mer

Utveckling av plattformskoncept för rollup

Utveckling av plattformskoncept för rollup Utveckling av plattformskoncept för rollup Kandidatarbete i Teknisk Design ERIK AREMYR, SARA ERIKSSON, MAJA JAKOBSSON, PERNILLA LYDÉN, CARL MALMSTRÖM OCH PATRICIA MATTSSON CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA Göteborg,

Läs mer

Tillsammans vinner vi på ett giftfritt och resurseffektivt samhälle

Tillsammans vinner vi på ett giftfritt och resurseffektivt samhälle Tillsammans vinner vi på ett giftfritt och resurseffektivt samhälle Sveriges program för att förebygga avfall 2014-2017 NATURVÅRDSVERKET Beställningar Ordertel: 08-505 933 40 Orderfax: 08-505 933 99 E-post:

Läs mer

Framtagning av användarvänligt gränssnitt till värmepump Examensarbete inom Designingenjörsprogrammet

Framtagning av användarvänligt gränssnitt till värmepump Examensarbete inom Designingenjörsprogrammet Framtagning av användarvänligt gränssnitt till värmepump Examensarbete inom Designingenjörsprogrammet RASMUS ERIKSSON & MAGNUS MOA Examinator: Oskar Rexfelt Institutionen för Produkt- and Produktionsutveckling

Läs mer

Cradle to Cradle för den byggda miljön

Cradle to Cradle för den byggda miljön Douglas Mulhall & Michael Braungart Cradle to Cradle för den byggda miljön Cefur Översättning: Cefur - center för forskning och utveckling i Ronneby Cradle to Cradle for the Built Environment Cradle to

Läs mer

EXAMENSARBETE. Analys av möjligheterna att Svanenmärka flerbostadshus

EXAMENSARBETE. Analys av möjligheterna att Svanenmärka flerbostadshus EAMENSARBETE 2006:316 CIV Analys av möjligheterna att Svanenmärka flerbostadshus Olle Strandsäter Luleå tekniska universitet Civilingenjörsprogrammet Väg- och vattenbyggnadsteknik Institutionen för Samhällsbyggnad

Läs mer

Hållbart agerande inom Facilities Management

Hållbart agerande inom Facilities Management Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete nr. 292 Fastighetsutveckling med finansiella tjänster Masternivå, 30 hp. Fastighetsföretagande Hållbart agerande inom Facilities Management Fem

Läs mer

Strategiskt partnerskap för SCAN COIN Industries AB

Strategiskt partnerskap för SCAN COIN Industries AB Strategiskt partnerskap för SCAN COIN Industries AB kravbild och arbetsgång för företaget och dess integrerade leverantörer Författare: Handledare: Annika Karlsson Camilla Strömbäck Andreas Norrman Institutionen

Läs mer

Sveriges lantbruksuniversitet Fakulteten för skogsvetenskap. Institutionen för skogens produkter, Uppsala

Sveriges lantbruksuniversitet Fakulteten för skogsvetenskap. Institutionen för skogens produkter, Uppsala Sveriges lantbruksuniversitet Fakulteten för skogsvetenskap Institutionen för skogens produkter, Uppsala Påverkan av e-handelns framtida utveckling på pappersförpackningsbranschen The future impact on

Läs mer

Att certifiera en byggnad med Miljöbyggnad Guld. Sara Nilsson

Att certifiera en byggnad med Miljöbyggnad Guld. Sara Nilsson Att certifiera en byggnad med Miljöbyggnad Guld Sara Nilsson Copyright Sara Nilsson, 2014 Institutionen för byggvetenskap, avdelningen för Byggproduktion Lunds Tekniska Högskola, Lund ISRN LUTVDG/TVBP

Läs mer

Utnyttjande av lågtempererad spillvärme

Utnyttjande av lågtempererad spillvärme Utnyttjande av lågtempererad spillvärme Förstudie om uppvärmning av bostäder genom tillvaratagande av restvärme från en livsmedelsbutik Kandidatarbete inom civilingenjörsprogrammet Maskinteknik KARIN AGESTAM

Läs mer

Effektiv verksamhetsstyrning med hjälp av processynsätt

Effektiv verksamhetsstyrning med hjälp av processynsätt Examensarbete 7 Thesis Alnarp 2005 Effektiv verksamhetsstyrning med hjälp av processynsätt En kritisk och konstruktiv granskning Effective management with processorientation A critical and constructive

Läs mer

StoreDesk En möbel med bättre förvaring

StoreDesk En möbel med bättre förvaring PROJEKT RAPPORT TEKNISK DESIGN LTU 2014 StoreDesk En möbel med bättre förvaring Dany Danial, Fouad Younes TEKNISK DESIGN Luleå tekniska universitet Projektrapport för D0025A Designmetodik - Teknisk design

Läs mer

ISO 26000, en standard för socialt ansvarstagande

ISO 26000, en standard för socialt ansvarstagande !! ISO 26000, en standard för socialt ansvarstagande Ett arbete om standarden ISO 26000 och det sociala ansvarstagandet hos dess användarföretag Emelie Arkad Student Examensarbete i Miljö- och hälsoskydd

Läs mer

Sourcingstrategier för komplexa produkter och system CHRISTIAN FEHRLUND DANIEL VUJADINOVIC

Sourcingstrategier för komplexa produkter och system CHRISTIAN FEHRLUND DANIEL VUJADINOVIC Sourcingstrategier för komplexa produkter och system CHRISTIAN FEHRLUND DANIEL VUJADINOVIC Examensarbete Stockholm, Sverige 2011 Sourcingstrategier för komplexa produkter och system av Christian Fehrlund

Läs mer

AVFALLSPLAN KARLSTADS KOMMUN

AVFALLSPLAN KARLSTADS KOMMUN AVFALLSPLAN KARLSTADS KOMMUN Beslutad i: Kommunfullmäktige den 16 oktober 2014 Ansvarig samt giltighetstid: Kommunledningskontoret 2014 2018 POLICY Uttrycker ett övergripande förhållningssätt. Policyn

Läs mer

TEXTILT AVFALL EN FRAMTIDA RESURS PILOTPROJEKT I STOCKHOLM RAPPORT U2013:15 ISSN 1103-4092

TEXTILT AVFALL EN FRAMTIDA RESURS PILOTPROJEKT I STOCKHOLM RAPPORT U2013:15 ISSN 1103-4092 TEXTILT AVFALL EN FRAMTIDA RESURS PILOTPROJEKT I STOCKHOLM RAPPORT U2013:15 ISSN 1103-4092 FÖRORD Konsumtionen av textil ökar och därmed också det textila avfallet. Textil är en komplex produkt som kräver

Läs mer

Kongahälla- en aktiv stadsdel i Kungälv

Kongahälla- en aktiv stadsdel i Kungälv Projektbeskrivning Kongahälla- en aktiv stadsdel i Kungälv Sammanfattning Kongahälla är en ny stadsdel i centrala Kungälv 2 mil norr om Göteborg där 900 bostäder och verksamheter utvecklas i tre utbyggnadsetapper

Läs mer

Riktlinjer för hållbarhetsredovisning 2000 2006 GRI. Version 3.0

Riktlinjer för hållbarhetsredovisning 2000 2006 GRI. Version 3.0 RG Riktlinjer för hållbarhetsredovisning 2000 2006 GRI Riktlinjer för hållbarhetsredovisning RG Innehåll Förord Hållbar utveckling och krav på transparens 2 Introduktion Hållbarhetsredovisning Syftet med

Läs mer

Att minska byggavfallet. En metod för att förebygga avfall vid byggande

Att minska byggavfallet. En metod för att förebygga avfall vid byggande Att minska byggavfallet En metod för att förebygga avfall vid byggande Förord Den här metoden är resultatet av ett samarbetsprojekt mellan Tyréns AB, NKS-bygg inom Stockholms läns landsting och Skanska

Läs mer

Kretslopp Göteborg 2050

Kretslopp Göteborg 2050 Kretslopp Göteborg 2050 Hållbara system för avfall, vatten och avlopp med: Kraftigt minskade avfallsmängder Kretsloppsanpassade långlivade produkter Produktåteranvändning och materialåtervinning Ren och

Läs mer

Hur oberoende aktörer kan erhålla synergieffekter genom logistiksamordning - En kvalitativ studie på en kemikoncern

Hur oberoende aktörer kan erhålla synergieffekter genom logistiksamordning - En kvalitativ studie på en kemikoncern Hur oberoende aktörer kan erhålla synergieffekter genom logistiksamordning - En kvalitativ studie på en kemikoncern Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Ekonomi och Produktionsteknik Alda Hanjalic

Läs mer

En jämförelse mellan miljöklassningssystem för befintliga byggnader.

En jämförelse mellan miljöklassningssystem för befintliga byggnader. En jämförelse mellan miljöklassningssystem för befintliga byggnader. Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Byggingenjör ELIS JAKUBOVA, JOHANNA MILLANDER Institutionen för Energi- och miljö Avdelningen

Läs mer

Riktlinjer för hållbarhetsredovisning 2000 2006 GRI. Version 3.0

Riktlinjer för hållbarhetsredovisning 2000 2006 GRI. Version 3.0 RG Innehåll Förord Hållbar utveckling och krav på transparens 2 Introduktion Hållbarhetsredovisning Syftet med hållbarhetsredovisning 3 Introduktion till GRI:s ramverk 3 Översikt över GRI:s riktlinjer

Läs mer

EMMA ANDERSSON SARA HÖGBERG

EMMA ANDERSSON SARA HÖGBERG Förutsättningar och villkor i förfrågningsunderlag för partneringprojekt Effekter på samarbetet i praktiken Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Byggingenjör EMMA ANDERSSON SARA HÖGBERG Institutionen

Läs mer