Katalog över examensarbeten för 2012 inom ramen för Cefur

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Katalog över examensarbeten för 2012 inom ramen för Cefur"

Transkript

1 1 Katalog över examensarbeten för 2012 inom ramen för Cefur Om Cefur och denna katalog över X-jobb Cefur ska verka för hållbar utveckling i Ronneby och Blekinge. Ett sätt att göra det är att hjälpa företag och studenter att hitta varandra inom ramen för examensarbeten på högskolor och universitet. I denna katalog hittar du ett antal intressanta examensarbeten som kan genomföras under För detaljer om Cefur och hur du ansöker om dessa examensarbeten, se sida 3. På nästa sida presenteras en tabell med samtliga förslag på examensarbeten inom ramen för Cefur, för detaljer se respektive sida i katalogen.

2 2 Tabell 1 Innehållsförteckning av innehållet i katalogen (markerade projekt ej tillgängliga för närvarande) titel för examensarbete företag profil student 1. Design av miljövänliga fartyg för återvinning Kockums AB Skeppsbyggnad, Farkost, Maskin 2. Leverantörsmanual för varvsindustri Kockums AB Information, Ekonomi 3. Förstudie för leverantörsportal för Kockums AB Kockums AB Systemteknik, Ekonomi 4. Miljöanpassade flamskyddsmedel för polymerfilm Riflex Film AB Maskin, Kemi, Material, Fysik, 5. Miljöanpassade mjukgörare för polymerfilm Riflex Film AB Maskin, Kemi, Material, Fysik, 6. Biopolymerer för kalandrering Riflex Film AB Maskin, Kemi, Material, Fysik, 7. Ny hantering av slamrester från avloppsvatten Ronneby Miljö och Miljö, Kemi, Teknik AB Process 8. Ersättning av fossila bränslen i värmeproduktion Ronneby Miljö och Energi, Maskin, Teknik AB Förbränning 9. Återvinning av spillvärme från lokal industri Energi, VVS, Ronneby Miljö och Process, Teknik AB Process, Maskin 10. Utveckling av en lastpall av biokomposit Safeman AB Maskin, Kemi, Material, Fysik, 11. Textilmaterial som går att varmforma Safeman AB Textil, Maskin, Material, Fysik, 12. Analysmetoder för bearbetningsgrad Tarkett AB Maskin, Kemi, Material, Fysik 13. Demonterbart plastgolv Tarkett AB Innovation, Design, Maskin 14. Spårbarhet av installerade plastgolv Tarkett AB Design, Innovation 15. Maximerad styvhet för förpackningsmaterial Cascades Djupafors AB Material, Fysik, Maskin, Kemi 16. Energiinriktad processoptimering Cascades Djupafors AB Energi, VVS, Maskin, Process antal veckor sid Certifiering av kartongprodukt enligt Cradle to Cradle Cascades Djupafors AB 18. Materialdatabas för fastighetsförvaltning 19. Gröna fasader och tak 20. Återvinning av vatten i framtidens bostadsområde Stadsbyggnadskontoret, Ronneby Kommun Stadsbyggnadskontoret, Ronneby Kommun Stadsbyggnadskontoret, Ronneby Kommun 21. Limbeläggning av stålplåt Metalcolour Sverige AB Design, Maskin, Material, Miljö Systemteknik/IT, Byggnadsteknik, Arkitektur, Design Miljöteknik, Design och produktutvecklin g, Byggnadsteknik Miljöteknik, Sammhällsbygg nad, Byggteknik, Väg & Vatten Maskinteknik, Materialteknik

3 3 Om Cefur Cefur ska verka för hållbar utveckling i Ronneby och Blekinge. En huvuduppgift är att ge stöd och uppbackning åt företag som vill utvecklas inom hållbarhet. Också verksamheter inom kommunen och andra organisationer är målgrupper för insatserna. Cefurs vision är: Cefur är en innovativ motor för hållbar utveckling av näringsliv och samhälle, med Cradle to Cradle i särskilt fokus. För att uppnå resultat bygger Cefur upp kontakter med forskare vid utvalda lärosäten. Avsikten är att forskare och studenter tillsammans med Cefur ska hjälpa företagen att möta utmaningen som hållbar utveckling utgör. För övrig information om Cefur se länken: Om examensarbeten inom Cefur För 2012 har Cefur beslutat att hjälpa industrier att starta upp ett antal examensarbeten, där Cefurs roll blir mäklarens. Därmed kommer representanter för Cefur att stödja arbetet tills student och företag avtalat om ett samarbete kring ett utvalt examensarbete. Visst stöd kan dessutom förekomma under examensarbetestiden. Cefur kommer att under 2012 genomföra ett tävling med målet att utse det bästa Cradle to Cradle examensarbetet, vilket kommer att tilldelas ett pris. Begränsningar Som du ser i katalogen har flera företag presenterat mer än ett examensarbete. Tyvärr har alla företag inte möjlighet att driva mer än ett examensarbete. Därför kommer inte samtliga presenterade projekt att starta under denna period. Den bästa kombinationen av projekt och student kommer att avgöra vilka projekt som startas. Det är därför av största vikt att du ansöker direkt om du känner att något projekt intresserar just dig! Vi kommer att hålla samtliga intressenter informerade under beslutsprocessen. Ansökan och kontaktperson Ansökan med din utskrift av ditt studieresultat skickas till kontaktpersonen för Cefurs arbete med examensarbeten, Mats Ericson Beskriv gärna varför det presenterade projektet är intressant för dig! Cefur kommer att presentera intresserade kandidater för företagen som snarast tar kontakt med respektive student för att hitta en överenskommelse om möte, startdatum, villkor mm.

4 4 1. Design av miljövänliga fartyg för återvinning Project not available at present Miljö och återvinningskraven på fartyg ökar och internationella riktlinjer för tillverkar- och operatörsansvar i form av Green passport införs för att farliga ämnen och komplexa strukturer så långt möjligt skall undvikas. Inom såväl varvs- som rederinäringen finns generellt väldigt lite erfarenhet om hur man kravställer och designar hållbara och återvinningsbara konstruktioner. Syftet är att göra en litteraturstudie samt ställa upp enkla riktlinjer för hur man designar ett hållbart och återvinningsbart fartyg. Utreda eventuella bedömningskriterier för främst hur återvinningsbart ett fartyg är utgående från ingående system. Vid avsaknad av dylika kriterier utveckla och bedöma ett typfartyg. Företag Kockums AB, Amiralitetsgatan 25, Karlskrona, www. kockums.se Kontaktperson för Cefur Mats Ericson, Short summary in English: Design of environmentally friendly ship for recycling : Demands for sustainability and recycling are entering ship yard businesses globally. The business is generally not very experienced in how to set requirements and design for sustainability and recycling. The objective for this project is to develop basic guidelines for how to design sustainable and recyclable vessels and to investigate how recyclable a ship with sub-systems is.

5 5 2. Leverantörsmanual för varvsindustri På Kockum ABs enhet för Material & Logistik pågår nu ett stort förändringsarbete inom den s.k. Försörjningsprocessen samt Strategisk Inköp. I detta arbete ligger bl.a. att tydliggöra krav mot leverantörerna när nya leverantörer tas in. Genomföra en nuläges- och behovsanalys för processen hur nya leverantörer tas in. Utveckla förslag på innehåll och struktur för en leverantörsmanual samt efter beslut skapa nödvändiga dokument. Företag Kockums AB, Amiralitetsgatan 25, Karlskrona www. kockums.se Kontaktperson Eva Lögdberg telefon

6 6 3. Förstudie för leverantörsportal på Kockums AB Kockums ABs enhet för Material & Logistik genomför nu ett stort förändringsarbete inom den s.k. Försörjningsprocessen samt Strategisk Inköp. I detta arbete ligger bl.a. att vi måste klargöra strukturen för information till underleverantörer. Ta fram ett förslag/ idéskiss på hur en Leverantörsportal skulle kunna se ut och fungera för offertförfrågan, offerter, prognoser, order etc. Företag Kockums AB, Amiralitetsgatan 25, Karlskrona www. kockums.se Kontaktperson Eva Lögdberg telefon

7 7 4. Miljöanpassade flamskyddsmedel för polymerfilm Formningsmetoden kalandrering används för att tillverka tunna filmer i polymera material. Plaster baserade på PVC är mycket vanliga i applikationer med film. Traditionella flamskyddsmedel för PVC är baserade på olika metaller (aluminium, antimon, magnesium), fosfater och i vissa fall fortfarande halogener (brom). Många av dessa icke förnybara råvaror är ifrågasatta ur såväl miljö- som hälso- och hållbarhetssynpunkt. Riflex Film AB har därför behov av att utvärdera ett antal miljöanpassade varianter för ett antal produktfamiljer. Syftet med projektet är att i samarbete med underleverantören Deflamo AB utvärdera ett antal miljövänliga flamskyddsmedel för ett antal av Riflex Film ABs produktfamiljer. Det långsiktiga målet är att ersätta befintliga flamskyddsmedel med nya miljöanpassade utan att skapa för stora negativa effekter inom tillverkning eller filmens prestanda. I arbetet kommer hela förädlingskedjan från blandning av recept, kalandrering av film och slutligen filmens prestanda (egenskaper) att studeras. Dessutom ingår frågor rörande certifiering av brandegenskaper. Företag: Riflex Film AB, Box 521, Ronneby, Kontaktperson för Cefur: Mats Ericson Short summary in English: Green flame retardants for polymer films : Calendering is a forming process for making thin polymer films. Plasticized PVC is a very common polymer for a large number of film applications. When fire resistance is needed a flame retardant is added, of which many are questioned from environmental and health perspectives. The objective for this project is to evaluate a number of environmentally friendly flame retardants for a number of Riflex Film ABs product families. All processing steps, from mixing components through calendaring to final product characteristics are to be evaluated. Questions regarding certification for fire resistance are also to be treated.

8 8 5. Miljöanpassade mjukgörare för polymerfilm Formningsmetoden kalandrering används för att tillverka tunna filmer i polymera material. Plaster baserade på PVC är mycket vanliga i applikationer med film. För att kunna använda den styva PVCn som grundmaterial i flexibla filmer behöver den mjukgöras, dvs dess glasomvandlingstemperatur behöver minskas. Traditionella mjukgörare för PVC är baserade på petroleumkemi, dvs icke-förnybara råvaror, vilka är ifrågasatta ur såväl miljö- som hälso- och hållbarhetssynpunkt. Riflex Film AB har därför behov av att utvärdera ett antal miljöanpassade mjukgörare för ett antal produktfamiljer. Det långsiktiga målet är att ersätta traditionella mjukgörare för PVC-film med miljöanpassade mjukgörare (baserade på vegetabilisk olja) utan att skapa för stora negativa effekter inom tillverkning eller filmens prestanda. I arbetet kommer hela förädlingskedjan från blandning av recept, kalandrering av film och slutligen filmens prestanda (egenskaper) att studeras. Företag: Riflex Film AB, Box 521, Ronneby, Kontaktperson för Cefur: Mats Ericson Short summary in English: Green plasticizers for polymer films : Calendering is a forming process for making thin polymer films. Plasticized PVC is a very common polymer for a large number of film applications. In order to make the stiff PVC softer (lower T g ), a plasticizer is added. Traditional plasticizers are often criticized from an environmental and health perspective. The objective for this project is to evaluate a number of environmentally friendly plasticizers for a number of Riflex Film ABs product families. All processing steps, from mixing components through calendaring to final product characteristics are to be evaluated.

9 9 6. Biopolymerer för kalandrering Formningsmetoden kalandrering används för att tillverka tunna filmer i polymera material. Plaster baserade på PVC är mycket vanliga i applikationer med film. Ur strikt hållbarhetssynpunkt riktas ofta kritik mot polymeren PVC på grund av dess stora andel klor (som skapar risk för problem vid tex förbränning). Riflex Film AB har därför långsiktigt behov av att identifiera möjliga polymerer baserade på hållbara material och studera deras för och nackdelar med avseende på tillverkning med kalandrering och produktegenskaper. Kartlägga lämpliga och tillgängliga biopolymerer (och intressanta leverantörer) och deras lämplighet för kalandrering och Riflex Film ABs applikationer. Genomföra en översiktlig marknadsanalys avseende möjliga slutapplikationer (tekniskt/kommersiellt) samt genomföra provtillverkning för ett antal nya materialkombinationer. Företag: Riflex Film AB, Box 521, Ronneby, Kontaktperson för Cefur: Mats Ericson Short summary in English: Biopolymers for calendering : Calendering is a forming process for making thin polymer films. Plasticized PVC is a very common polymer for a large number of film applications. Riflex Film AB has a long term need to develop film applications made of sustainable polymers. The objective for this project is to evaluate a number of biopolymers for a number of Riflex Film ABs product families. All processing steps, from mixing components through calendaring to final product characteristics are to be evaluated.

10 10 7. Ny hantering av slamrester från avloppsvatten Ronneby Miljö och Teknik AB är bl.a. ansvarig för avloppshanteringen i Ronneby Kommun där ca 4000 ton slam utvinns varje år. Kortsiktigt finns det tillstånd att hantera slamrester från kommunalt avlopp på traditionellt sätt, dvs genom att täcka marken på utsedda platser. Idag görs detta på den nedlagda delen av soptippen i Angelskog. Långsiktigt bedöms inte denna metod som hållbar, bl.a. för att växtnäringen inte återförs där den gör nytta. Därför behöver nya alternativa metoder utvecklas. Behovet är att på lång sikt hitta alternativa lösningar för Ronneby Kommun att återföra slammet från avloppsvattnet till kretsloppet. Tanken med examensarbetet är att utvärdera ett antal nya hållbara lösningar. Såväl ekonomisk som ekologiska aspekter ska utvärderas. Företag Ronneby Miljö och Teknik AB, Karlshamnsvägen 4, Ronneby Kontaktperson för Cefur Mats Ericson

11 11 8. Ersättning av fossila bränslen i värmeproduktion Project not available at present Ronneby Miljö och Teknik AB har idag två flispannor i Sörby som ger basförsörjningen i Ronnebys och Kallinges fjärrvärmenät. När temperaturen utomhus sjunker ner mot tre minusgrader måste vi toppa med värme från tre oljepannor. För att minska behovet av fossila bränslen är behovet att hitta någon form av ersättning för oljepannorna. Att utvärdera samt hitta ett ekonomiskt och hållbart alternativ till den fossila bränsleanvändningen på fjärrvärmeverket i Sörby. Alternativet som Ronneby Miljö och Teknik AB nu undersöker är pulverbrännare vilken använder träpulver som bränsle. Pulverbrännare finns redan på marknaden i ett antal applikationer. Examensarbetet ska utvärdera ett införande av pulverbrännare i Sörby både ur ett tekniskt, hållbarhets och ekonomiskt perspektiv. Företag Ronneby Miljö och Teknik AB, Karlshamnsvägen 4, Ronneby Kontaktperson för Cefur Mats Ericson

12 12 9. Återvinning av spillvärme från lokal industri Ronneby Miljö och Teknik AB har idag två flispannor i Sörby som ger basförsörjningen i Ronnebys fjärrvärmenät. Sedan finns det tre topplastpannor (brikettpannor) i Kallinge. Fjärrvärmenäten är sammankopplade mellan Ronneby och Kallinge vilket gör näten kan drivas mycket effektivt från både Kallinge och Ronneby. I Ronneby Kommun finns ett antal större industrier där bla kylbehoven i tillverkningsprocesserna är omfattande. Bedömningen är att graden av återvinning av denna spillvärme är låg. Parallellt till detta pågår TPA-undersökningen (tredjepartsanslutning) som ska utreda hur kommunernas fjärrvärmenät skall kunna öppnas för anslutningar av t.ex. spillvärmeåtervinning. Utvärdera möjligheten att återvinna energi till ett kommunalt fjärrvärmenät från spillenergi från företagen Cascade Djupafors AB, Alfa Laval AB samt Tarkett AB i Ronneby Kommun. Företag Ronneby Miljö och Teknik AB, Karlshamnsvägen 4, Ronneby Kontaktperson för Cefur Mats Ericson

13 Utveckling av en lastpall av biokomposit Durapulp är en ny bio-komposit som består helt av förnybara och bionedbrytbara material, utvecklad av Södra AB. Biokompositen är fukttålig, stark och hård och den kan formas till tex 3- dimentionella geometrier genom att halvfabrikat i form av ark formas med värme och tryck. Materialet är relativt nytt på marknaden och därför finns det ett stort behov av att produkt- och processutveckla nya hållbara produkter och användningsområden. Att utveckla en lastpall (alternativt lastbärare, dvs en pallfot ) med materialet DuraPulp. Arbetet innebär bl.a. att undersöka/utveckla: - Standarder och kravnivåer gällande lastpallar - Materialets hållfasthets- & väderegenskaper - Förslag på konstruktion/design samt hållfasthetsberäkningar - Utveckla/anpassa varmpressningsutrustning för att ta fram prototyp - Utvärdera prototypens egenskaper Företag: Safeman AB, Östra Ringvägen 209, Olofström, Kontaktperson för Cefur: Mats Ericson ) Short summary in English: Development of a biocomposite pallet : Durapulp is a new biocomposite material developed by Södra AB. It is durable, moisture resistant material, formable through compression moulding. The objective with the project is to develop and evaluate a pallet for inventory management, made from Durapulp. The project may consist of: - Study demands and standards for pallets. - Investigate material properties and weather resistance. - Develop design concepts and evaluate load limits. - Develop forming tools and make a prototype. - Evaluate the properties of the prototype.

14 Textilmaterial som går att varmforma Varmformning och vakuumformning används i stor utsträckning vid tillverkning av lätta bärande strukturer i lägre seriestorlekar. Ibland önskar en yta med textil struktur vilket kan skapas genom att limma på en textil eller genom sk flockning. Det skulle vara en mycket stor fördel med ett textilt material som är tillräckligt töjbar, stabil och värmetålig så att den kan formas tillsammans med en bärande plast och därigenom skapa en integrerad textil-yta. Målet är att testa ett antal textila material i varmformning tillsammans med en bärande plast. Det textila materialet ska skapa en kontrollerad yta och plasten ska skapa den bärande strukturen. Vad är gränsen för formning och vad bestämmer den? Vad är processfönstret för ett bra resultat? När bra kombinationer har utvecklats tas en demonstrator fram. En optimal Cradle to Cradle lösning skulle även innebära att textilen var av samma materialkvalitet som skivmaterialet. Företag: Safeman AB, Östra Ringvägen 209, Olofström, Kontaktperson för Cefur: Mats Ericson Short summary in English: Textiles for thermoforming : Thermoforming and vacuum forming are common production methods for plastic industries. When a textile surface is required, adhesives are often used to fasten the textile material. It would be very beneficial if the textile material was formable within the thermoforming process. The objective for this project is to evaluate a number of different textile materials in order to make a textile surface coating for a plastic structure. What process conditions (pressure and temperature) are needed to make a good textile surface? What material combinations do work and what do not work?

15 Analysmetoder för bearbetningsgrad Project not available at present Tarkett AB i Ronneby tillverkar polymera golvmattor främst för offentliga miljöer. Lång livslängd med bra nötningsbeständighet mm är viktiga produktegenskaper. Tillverkningen är mycket omfattande och ett flertal bearbetningssteg behövs för att forma ett plastgolv. Dessutom är återanvändningen av spill omfattande. All typ av bearbetning ger en påverkan på plastsmältors egenskaper bl.a. genom att bearbetningens tid och temperatur varierar. Ju högre temperatur och ju längre tid, desto större påverkan. Det finns ett behov hos Tarkett AB att hitta ett bra sätt att mäta/utvärdera hur mycket ett material har bearbetats, alltså ett mått på bearbetningsgrad Undersöka, utvärdera samt utveckla analysmetoder för att mäta/kontrollera begreppet bearbetningsgrad som idag används internt på Tarkett AB för att på något sätt beskriva ett materials egenskaper på sin väg igenom produktionsutrustningen. På Tarkett ABs materiallabb i Ronneby finns det redan idag tillgång till ett stort antal analysmetoder för att mäta materialegenskaper, t.ex. viskosimeter, smältindex (MFI), Rheometer, kompressionstest som kommer att användas i studien. Företag Tarkett AB. Kontaktperson för Cefur Mats Ericson

16 Demonterbart plastgolv Tarkett AB i Ronneby tillverkar idag sk. homogena PVC-golv med en genomsnittlig livslängd hos slutkunden på mellan år. Redan idag återtar man installationsspillet via sina auktoriserade golvläggare. Långsiktigt behöver man utveckla metoder och processer för att materialåtervinna samtliga installerade golv. Ett stort problem är att dagens installationsteknik är att golven limmas med ett lim som sitter väldigt bra och som vid demontering drar med sig rester från underliggande strukturer (spackel mm) vilket i sin tur skapar oönskade föroreningar i plasten. Målet med examensarbetet är att generera idéer för hur ett plastgolv ska kunna demonteras säkert utan risk för föroreningar. Lösningarna ska vara applicerbara i både privata och offentliga miljöer. De olika idéerna utvärderas och ett fåtal idéer testas också praktiskt för att mer praktiskt värdera för och nackdelar. Intressanta idéer kan sträcka sig från lim & tejp till lösningar för mekanisk upptagning eller någon form av kemisk eller fysisk deaktivering. Företag Tarkett AB. Kontaktperson för Cefur Mats Ericson

17 Spårbarhet av installerade plastgolv Tarkett AB i Ronneby tillverkar idag sk. homogena PVC-golv med en genomsnittlig livslängd hos slutkunden på mellan år. Redan idag återtar man installationsspillet via sina auktoriserade golvläggare. Långsiktigt behöver man utveckla metoder och processer för att materialåtervinna samtliga installerade golv. I dagens materialflöden tappar tillverkare ofta mycket tidigt kontrollen över var produkterna tar vägen och därigenom försvåras möjligheterna till en direkt materialåtervinning när produkten nått sin livscykels slut. Tarkett AB vill utveckla idéer för hur en ökad kontroll skulle kunna skapas. Genomföra en förstudie kring hur Tarkett AB kan skapa spårbarhet kring sina homogena produkter i samband med installation i både privata och offentliga miljöer. I syftet att bl.a. underlätta ett framtida återtagande i samband med renovering/ utrivning. Projektet kan även vara till hjälp för att undersöka möjligheterna för att profilera och/eller förstärka varumärket genom att närma sig en Cradle to Cradle certifiering, alternativt skapa en ny affärsmodell kring t.ex. uthyrning av golvbeläggning. Företag Tarkett AB. Kontaktperson för Cefur Mats Ericson

18 Maximerad styvhet för kartong Project not available at present Cascade Djupafors AB tillverkar kartong för förpackningar, bl.a. för olika typer av livsmedel. Ofta är det mycket viktigt att kartongens styvhet och stabilitet är så hög som möjligt samtidigt som ytvikten är så låg som möjligt. Eftersom man kan variera uppbyggnaden av kartongens struktur och ingående materials egenskaper har man möjlighet att optimera kartongens böjstyvhet. En optimerad kartong kommer att ha lägre vikt varvid ekonomin och miljöbelastningen för transporten av färdigvaran förbättras. Målet med projektet är att teoretiskt optimera kartongens böjstyvhet för ett antal valda applikationer. Den teoretiska optimeringen ska visa effekten av olika materialegenskaper och strukturer. Dessutom ska ett antal varianter tillverkas som prototyper och deras egenskaper testas och jämföras med teoretiska beräkningar. Företag Cascade Djupafors AB, Häggatorpsvägen 25, Kallinge Kontaktperson för Cefur Mats Ericson

19 Energiinriktad processoptimering Project not available at present Cascade Djupafors AB tillverkar kartong för förpackningar, bl.a. för olika typer av mat. Produktionen av kartong och papper är mycket energi- och vattenkrävande. Idag drivs processerna så att returtemperaturerna för de olika värmesystemen är lite för låg för att det skall vara tekniskt enkelt och därigenom lönsamt att återvinna energin. Därmed har man idag också stora och oönskade kostnader för sin energiförbrukning. Samtidigt pågår ett projekt med Ronneby Miljö och Teknik AB för att utreda möjligheten att utnyttja sådan spillvärme till ett fjärrvärmenät. Om temperaturen i det interna returvattnet kunde höjas ökas också möjligheten att hitta lönsamma metoder för återvinning. Målet med examensarbetet är att utreda potentialen med en optimering av de befintliga processlösningarna i fabriken för en förbättrad återvinning av både energi och vatten. Vilket även kan innebära möjligheter till en kompletterade processutveckling av företagets befintliga tillverkningsprocesser. Utredningen är av både teoretisk och praktisk karaktär. Vilka energibehov säger teorierna och vilka energibehov säger den praktiska erfarenheten. Företag Cascade Djupafors AB, Häggatorpsvägen 25, Kallinge Kontaktperson för Cefur Mats Ericson

20 Certifiering av kartongprodukt enligt Cradle to Cradle Project not available at present Cascade Djupafors AB tillverkar kartong för förpackningar, bl.a. för olika typer av livsmedel. Cradle to Cradle, på svenska "vagga till vagga", är en strategi för hållbar utveckling som i hög grad lyfter fram behovet av väl fungerande kretslopp, både biologiska och tekniska. Man strävar efter kvalificerad återanvändning, skräp blir till föda. För att Cradle to Cradle systemet skall vara hållbart krävs det att materialen i produkter hålls rena och inte blandas upp (alternativt separeras i efterhand). I C2C sammanhang talar man om att "Waste = Food" - det som blir över blir mat i en ny produktcykel. Metodiken utvecklades av Arkitekten Michael Braungart och William Mc Donough år 2001 och den har använts som inspiration i flertalet produkter, byggnader och produktionssystem. Företag kan C2C-certifiera material och produkter under förutsättning att man kan bevisa att inga skadliga ämnen ingår och att materialet kan återanvändas m.m. Kravet på hållbarhet gäller också produktionsprocesserna, inklusive användningen av vatten och energi, och för de sociala sammanhang som företaget verkar inom. Målet är att utvärdera möjligheterna att C2C-certifiera en eller flera av Cascades Djupafors ABs kartongprodukter. För att lyckas måste certifieringssystemet studeras i detalj. Resultatet är förslag på aktiviteter och åtgärder som företaget bör genomföra för att lyckas med en C2C-certifiering. Företag Cascade Djupafors AB, Häggatorpsvägen 25, Kallinge Kontaktperson för Cefur Mats Ericson

21 Materialdatabas för fastighetsförvaltning Längs med vackra Ronnebyån i Blekinge, direkt i anslutning till Ronneby centrum ligger stadsförnyelseprojektet Kilen - ett kilformat kvarter som kan komma att sätta Ronneby på topplistan över Sveriges stadsmiljöer. Genom sin placering nära Handels- & Resecentrum, Ronnebyån och Brunnsparken så erbjuda Kilen utmärkt kommunikation, handel och en naturupplevelse utöver det vanliga. Ronneby kommun ligger nämligen i startgroparna för att förvandla området från industri till ett attraktivt boendeområde med hållbarhet som förtecken. Området är tänkt att rymma ett varierat utbud av bostäder samt lokaler för handel och kontor som tillsammans knyter an till begrepp som Hållbar utveckling och Cradle to Cradle, bl.a. genom ett nära samarbete med projektet Cefur. Som är ett center för tillämpad forskning, utveckling och utbildning i Ronneby. Cefur har huvudfokus på hållbarhetsfrågor med Cradle to cradle som inspiration. Men ska man bygga traditionella trähus som matchar västra stranden eller moderna sjöstadsvåningar i glas och betong, med egna båtplatser? Stadsbyggnadskontoret på Ronneby Kommun vill inom ramen för Cefur och stadsförnyelseprojektet Kilen undersöka hur en materialdatabas för fastighetsförvaltning bör utformas. Projektets syftar till att i samverkan med lämplig Högskolan/ Universitet undersöka, idégenerera samt utvärdera hur en materialdatabas för en kommunal fastighetsförvaltning, som Ronneby Kommun kan/bör byggas upp för att fungera som ett hjälpmedel för spårbarhet och återvinning vid framtida renoveringar och rivningar. Intressanta användningsområden & frågeställningar som kan/bör beaktas är: - Finns liknande system finns inom andra branscher t.ex. fordonsbranschens IMDS-system. - Vilken typ av ingångsinformation & detaljnivå krävs, eller är önskvärd? - Möjligheter finns som ett hjälpmedel vid resurs- & energieffektiviseringar? - Behovet av information vid planeringen av förebyggande underhållsarbete m.m.? Informationsbehov & möjligheter i arbetet för en förbättrad inomhus/ boende miljö? Företag: Stadsbyggnadskontoret, Ronneby Kommun, Stadshuset Ronneby Kontaktperson för Cefur Mats Ericson

22 Gröna fasader och Tak Project not available at present Längs med vackra Ronnebyån i Blekinge, direkt i anslutning till Ronneby centrum ligger stadsförnyelseprojektet Kilen - ett kilformat kvarter som kan komma att sätta Ronneby på topplistan över Sveriges stadsmiljöer. Genom sin placering nära Handels- & Resecentrum, Ronnebyån och Brunnsparken så erbjuda Kilen utmärkt kommunikation, handel och en naturupplevelse utöver det vanliga. Ronneby kommun ligger nämligen i startgroparna för att förvandla området från industri till ett attraktivt boendeområde med hållbarhet som förtecken. Området är tänkt att rymma ett varierat utbud av bostäder samt lokaler för handel och kontor som tillsammans knyter an till begrepp som Hållbar utveckling och Cradle to Cradle, bl.a. genom ett nära samarbete med projektet Cefur. Som är ett center för tillämpad forskning, utveckling och utbildning i Ronneby. Cefur har huvudfokus på hållbarhetsfrågor med Cradle to cradle som inspiration. Men ska man bygga traditionella trähus som matchar västra stranden eller moderna sjöstadsvåningar i glas och betong, med egna båtplatser? Projektet syftar till att i samverkan med t.ex. Linnéuniversitet undersöka, idégenerera samt utvärdera förutsättningarna och möjligheterna till att skapa Gröna fasader & tak inom ramen för stadsförnyelseprojektet Kilen i Ronneby. Projektet bör belysa frågor som t.ex. - Solpaneler och växter som vägg- & takbeklädnad samt alternativa lösningar t.ex. alger - Möjliga positiva & negativa effekter på byggmaterial, inomhusklimat, klimatpåverkan m.m. - Möjlig påverkan/ Behov av anpassning för det svenska/nordiska klimatet. Möjligheter till optimering av huskroppar för maximal solupptagning. Företag: Stadsbyggnadskontoret, Ronneby Kommun, Stadshuset Ronneby Kontaktperson för Cefur Mats Ericson

23 Återvinning av vatten i framtidens bostadsområde Grey Water eller på svenska, gråvatten är allt tvätt & disk vattnet som Vi spolar ut. Detta skall inte förväxlas med svart vatten, som är avloppsvattnet från våra toaletter. Återvinning och behandling av både svart & gråvatten är viktiga vid grön byggnation, och har blivit alltmer intressant ur både närings- & energisynpunkt. Längs med vackra Ronnebyån i Blekinge, direkt i anslutning till Ronneby centrum ligger stadsförnyelseprojektet Kilen - ett kilformat kvarter som kan komma att sätta Ronneby på topplistan över Sveriges stadsmiljöer. Genom sin placering nära Handels- & Resecentrum, Ronnebyån och Brunnsparken så erbjuda Kilen utmärkt kommunikation, handel och en naturupplevelse utöver det vanliga. Ronneby kommun ligger nämligen i startgroparna för att förvandla området från industri till ett attraktivt boendeområde med hållbarhet som förtecken. Området är tänkt att rymma ett varierat utbud av bostäder samt lokaler för handel och kontor som tillsammans knyter an till begrepp som Hållbar utveckling och Cradle to Cradle, bl.a. genom ett nära samarbete med projektet Cefur. Som är ett center för tillämpad forskning, utveckling och utbildning i Ronneby. Cefur har huvudfokus på hållbarhetsfrågor med Cradle to cradle som inspiration. Men ska man bygga traditionella trähus som matchar västra stranden eller moderna sjöstadsvåningar i glas och betong, med egna båtplatser? Stadsbyggnadskontoret på Ronneby Kommun vill inom ramen för Cefur och stadsförnyelseprojektet Kilen undersöka på vilka sätt vattenåtervinning kan implementeras i samband med uppbyggnaden av det nya hållbara bostadsområdet Kilen i Ronneby. Projektets syftar till att i samverkan med lämplig Högskolan/ Universitet undersöka, idégenerera samt utvärdera hur vattenåtervinning kan och bör implementeras. Intressanta användningsområden & frågeställningar som kan/bör beaktas är: - De fyra separata avloppstyperna dränering, dagvatten, gråvatten samt svartvatten. - Möjliga kopplingar till systerprojektet Gröna Fasader & Tak. - Huvudinriktningen bör vara som resurs, näringsvärde & energieffektivisering? - Beakta även implementeringens påverkan för framtida underhållsarbete m.m.? Företag: Stadsbyggnadskontoret, Ronneby Kommun, Stadshuset Ronneby Kontaktperson för Cefur: Mats Ericson

24 Limbeläggning av stålplåt Metalcolour Sverige AB är marknadsledande tillverkare av foliebelagd tunnplåt för fartygsinredning. Under varumärket Dobel produceras i en stor mängd färger, strukturer och mönster och används såväl i arbetsbåtar som i lyxiga kryssningsfartyg. I dagsläget köper företaget Metalcolour i Ronneby all sin stålplåt förbehandlad med ett lösningsmedelsbaserat lim, som sedan lamineras/ beläggs med en tunn PVC-folie, efter kundens önskemål. Projektet består utav två delar som kan genomföras varför sig eller tillsammans: 1. Att tillsammans med företaget utvärdera ett antal på marknaden tillgängliga smältlimmer utifrån pris, vidhäftning, applicerbarhet, miljöpåverkan samt slutproduktens återvinningsbarhet. 2. Att generera idéer för hur ett smältlim kan applicera i form av pulver, granulat, limstift eller liknande på tunnplåt (stål) inom ramens för företagets befintliga väggar och processer. 3. Resultatet utvärderas, och den/de bästa idéerna testas för att mer praktiskt värdera föroch nackdelar. Företag: Metalcolour Sverige AB, Box 510, Ronneby, Kontaktperson: Stefan Gadman,

Uppvärmning och nedkylning med avloppsvatten

Uppvärmning och nedkylning med avloppsvatten WASTE WATER Solutions Uppvärmning och nedkylning med avloppsvatten Återvinning av termisk energi från kommunalt och industriellt avloppsvatten Uc Ud Ub Ua a kanal b avloppstrumma med sil från HUBER och

Läs mer

Materialutveckling. Mats Ericson Lysmask Innova2on AB Karlshamn

Materialutveckling. Mats Ericson Lysmask Innova2on AB Karlshamn Materialutveckling Mats Ericson Lysmask Innova2on AB Karlshamn 1 Mats Ericson vem? 51 Örbyhus Luleå Linköping Luleå Blekinge Lysmask år ung, bor i Karlshamn uppvuxen i Norra Uppland Civilingenjör Maskin/Material

Läs mer

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience Här kan du checka in med rent samvete Check in here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet

Läs mer

HL Displays miljöarbete. . Vårt arbete hittills och kommande utmaningar

HL Displays miljöarbete. . Vårt arbete hittills och kommande utmaningar HL Displays miljöarbete. Vårt arbete hittills och kommande utmaningar HL Displays miljöarbete Alla våra aktiviteter baseras på HL Displays miljöarbete. Det strategiska perspektivet läggs fast på koncernnivå

Läs mer

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience Här kan du sova med rent samvete Sleep here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet har gjort

Läs mer

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 Upprättad enligt Golvbranschens riktlinjer för BVD 3 BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 27 1 Grunddata Produktidentifikation Varunamn iq Toro SC Ny deklaration Ändrad deklaration

Läs mer

Människan, resurserna och miljön

Människan, resurserna och miljön Människan, resurserna och miljön Hålbar utveckling "En hållbar utveckling tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov." http://www.youtube.com/watch?v=b5nitn0chj0&feature=related

Läs mer

Cradle to Cradle för barn. Författare: Rinus van den Berg Illustrationer: Pauline Meijer. Svensk version

Cradle to Cradle för barn. Författare: Rinus van den Berg Illustrationer: Pauline Meijer. Svensk version Cradle to Cradle för barn Författare: Rinus van den Berg Illustrationer: Pauline Meijer Svensk version Cradle to Cradle för barn Den här boken har blivit skapad av anställda vid Royal DSM och Centre for

Läs mer

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 Upprättad enligt Golvbranschens riktlinjer för BVD 3 BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 27 1 Grunddata Produktidentifikation Varunamn iq Granit Acoustic Ny deklaration Ändrad

Läs mer

Marknadens och konsumenternas krav. Lena Dahl

Marknadens och konsumenternas krav. Lena Dahl Marknadens och konsumenternas krav på skogsbruket Lena Dahl Global Environment, Tetra Pak Tetra Pak startade t 1951 Vår förpackningsportfölj 158 miljarder förpackningar levererades 2010 Tetra Gemina Tetra

Läs mer

Flexible Assembly of Environmental Cars

Flexible Assembly of Environmental Cars Mr.Dick O.Larsson Volvo Cars Core ME T&F (Framtida process strategier) Sammanfattning / dagsläget: Flexible Assembly of Environmental Cars Trots sina tidigare framgångar, går svensk fordonsindustri stora

Läs mer

Generellt kvalitetsprogram för planering och byggande i Ronneby kommun

Generellt kvalitetsprogram för planering och byggande i Ronneby kommun Generellt kvalitetsprogram för planering och byggande i Ronneby kommun Hållbar utveckling inspirerad av Cradle to Cradle Version 1. 2012 01 23 Innehåll Inledning... 3 Varför kvalitetsprogram?... 3 Projektspecifika

Läs mer

Grön IT policy. Karlstads kommun 2013-09-13

Grön IT policy. Karlstads kommun 2013-09-13 Grön IT policy Karlstads kommun 2013-09-13 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Bakgrund... 3 1.1 Strategisk plan... 3 1.2 Miljö- och Klimatstrategin... 3 2 Grön IT... 3 2.1 Syfte... 3 2.2 Tillämpning... 4 3 Förutsättningar

Läs mer

Basprogram 2008-2011 Systemteknik

Basprogram 2008-2011 Systemteknik Basprogram 2008-2011 Systemteknik Allmän inriktning Basprogrammet systemteknik har under programperioden 2008-2011 sin tyngdpunkt i en mer långsiktig utveckling av energisystemlösningar, som skall möta

Läs mer

VINDKRAFT. Alternativ Användning

VINDKRAFT. Alternativ Användning Datum (2012-03-14) VINDKRAFT Alternativ Användning Elev: Andreas Krants Handledare: Anna Josefsson Sammanfattning Alternativa användningssätt för vindkraft är vad denna rapport handlar om, och med alternativ

Läs mer

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 1 Grunddata Produktidentifikation Dokument-ID 1030 Varunamn Konstruktionsplywood Ny deklaration Ändrad deklaration Upprättad/ändrad

Läs mer

Miljövänlig cellulosaisolering från icell isolering för värme, kyla och ljud!

Miljövänlig cellulosaisolering från icell isolering för värme, kyla och ljud! Insulation Technology Made in Sweden Miljövänlig cellulosaisolering från icell isolering för värme, kyla och ljud! Miljövänlig cellulosaisolering från icell sparar både energi och pengar! NYHET! Vår isolering

Läs mer

A3 Från avfallshantering till resurshushållning

A3 Från avfallshantering till resurshushållning A3 Från avfallshantering till resurshushållning Nationella avfallsplanen och programmet för att förebygga avfall. Goda exempel! Catarina Östlund och Maria Ivarsson, NV Europa minskar avfallet Anna-Carin

Läs mer

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 1 Grunddata Produktidentifikation Dokument-ID Varunamn C6 Artikel-nr/ID-begrepp SBSL040107190598581 Varugrupp 04201 Kökssnickerier

Läs mer

I DIN VARDAG NU GÖR VI FRAMTIDEN BÄTTRE! ENERGI- OCH MILJÖMÄSSAN 19 OKTOBER 2O13 PÅ GYMNASIESKOLAN KNUT HAHN NR. 3 - OKTOBER 2013

I DIN VARDAG NU GÖR VI FRAMTIDEN BÄTTRE! ENERGI- OCH MILJÖMÄSSAN 19 OKTOBER 2O13 PÅ GYMNASIESKOLAN KNUT HAHN NR. 3 - OKTOBER 2013 I DIN VARDAG NR. 3 - OKTOBER 2013 NYHETER OCH INFORMATION FRÅN RONNEBY MILJÖ & TEKNIK AB NU GÖR VI FRAMTIDEN BÄTTRE! ENERGI- OCH MILJÖMÄSSAN 19 OKTOBER 2O13 PÅ GYMNASIESKOLAN KNUT HAHN ETT SAMARBETE FÖR

Läs mer

Hållbarhetskrav på IT-produkter TCO Certified

Hållbarhetskrav på IT-produkter TCO Certified Hållbarhetskrav på IT-produkter TCO Certified Stockholm, 11 februari 2015 emma.nolte@tcodevelopment.com Agenda Kort om TCO Development IT produkter har stor miljö och social påverkan Kraven i TCO Certified

Läs mer

LÄRAR- HANDLEDNING PAPPER

LÄRAR- HANDLEDNING PAPPER LÄRARHANDLEDNING Papper Hej! Vi inom Papperskretsen brinner för pappersanvändning och återvinning. I Sverige lämnar vi tillsammans in över 90 procent av alla tidningar, tidskrifter, kataloger och reklamblad

Läs mer

KENREXMETODEN. - En trygg och enkel avloppslösning

KENREXMETODEN. - En trygg och enkel avloppslösning KENREXMETODEN - En trygg och enkel avloppslösning LÅT OSS rena ditt avloppsvatten med kenrexmetoden Kenrexmetoden, kompakt, trygg, miljövänlig och enkel lösning på avloppsvattenrening för enskilda fastigheter.

Läs mer

RENT VATTEN KRÄVER MYCKET RENA LÖSNINGAR. Water Treatment Chemicals

RENT VATTEN KRÄVER MYCKET RENA LÖSNINGAR. Water Treatment Chemicals RENT VATTEN KRÄVER MYCKET RENA LÖSNINGAR Water Treatment Chemicals Rent vatten kräver mycket rena lösningar Även avloppsvatten måste uppfylla stränga normer. På Grönland känner man till minst tio olika

Läs mer

EQP- Ekoeffektivt plastkretslopp genom hållbar återvinning av konstruktionsplaster

EQP- Ekoeffektivt plastkretslopp genom hållbar återvinning av konstruktionsplaster EQP- Ekoeffektivt plastkretslopp genom hållbar återvinning av konstruktionsplaster Bakgrund Högre råvarupriser Andelen plast ökar i elektronik och i fordon Hårdare krav på återvinning av ingående material

Läs mer

Flexit - det enkla utställningssystemet för tygbilder En produkt av Big Image Systems

Flexit - det enkla utställningssystemet för tygbilder En produkt av Big Image Systems Flexit - det enkla utställningssystemet för tygbilder En produkt av Big Image Systems Hur & varför kom Flexit till? På Big Image jobbar vi med en enda sak, men på tusen olika sätt. Det är stora bilder

Läs mer

RubberShell Självhäftande gummiduk

RubberShell Självhäftande gummiduk RubberShell Självhäftande gummiduk RubberShell Ny teknologi för snabbare, enklare och säkrare tätning av byggnader. RubberShell är en nyutvecklad, kraftfull och självhäftande gummiduk i EPDM för byggnaders

Läs mer

InItIatIvet för. miljö ansvar

InItIatIvet för. miljö ansvar InItIatIvet för miljö ansvar Initiativet för miljöansvar Initiativet för Miljöansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna fungera

Läs mer

Företagsinformation. Mindre serier, prototyper och modeller

Företagsinformation. Mindre serier, prototyper och modeller Företagsinformation Mindre serier, prototyper och modeller BA Prototypverkstad är ett företag som jobbar med produktutveckling. Verksamheten är främst inriktad på att ta fram prototyper, modeller, mindre

Läs mer

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB Utveckla samarbete inom avdelningen Utveckla samarbetet mini workshop! i butikens ledningsgrupp Grid International AB Grid International AB Om ledarskap och samarbete som ger både ökat resultat och bättre

Läs mer

Hållbar utveckling svarar mot ett samspel med naturen, inte ett utnyttjande av naturen.

Hållbar utveckling svarar mot ett samspel med naturen, inte ett utnyttjande av naturen. Hållbar utveckling svarar mot ett samspel med naturen, inte ett utnyttjande av naturen. Ekostaden Mer än hälften av jordens befolkning bor i städer och allt fler väljer att flytta från landsbygden till

Läs mer

Energisession 2009. Christina Lindbäck Kvalitets- och miljöchef, Ragn-Sells AB Ordförande, Näringslivets miljöchefer

Energisession 2009. Christina Lindbäck Kvalitets- och miljöchef, Ragn-Sells AB Ordförande, Näringslivets miljöchefer Energisession 2009 Christina Lindbäck Kvalitets- och miljöchef, Ragn-Sells AB Ordförande, Näringslivets miljöchefer Fakta om Ragn-Sells Sveriges största miljö- och återvinningsföretag 2 800 anställda Verksamma

Läs mer

Miljövänligt, prisvärt och smart! - Vi har helhetslösningar för dig som vill synas!

Miljövänligt, prisvärt och smart! - Vi har helhetslösningar för dig som vill synas! Miljövänligt, prisvärt och smart! - Vi har helhetslösningar för dig som vill synas! 1 We care about your brand! ECOBAGS 2 Vad är Non-Woven? Fördelar Non-woven är ett vatten- och smutsavstötande, mer hållbart,

Läs mer

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 1 Grunddata Produktidentifikation Dokument-ID 2214:2 Varunamn weber.floor 140 nova Ny deklaration Ändrad deklaration Upprättad/ändrad

Läs mer

När du behöver. Flexibel, klimatsmart & problemfri värme

När du behöver. Flexibel, klimatsmart & problemfri värme När du behöver Flexibel, klimatsmart & problemfri värme LEVERANS kundanpassade värmeanläggningar En nyckelfärdig värmeanläggning anpassad efter din verksamhet, konstruerad med dina behov av värme, miljömål

Läs mer

Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram

Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram Stockholms stad behöver hjälp De senaste 20 åren har Stockholms luft och vatten blivit mycket renare. Ändå är miljöfrågorna viktigare än någonsin. Alla

Läs mer

Uppvärmning av flerbostadshus

Uppvärmning av flerbostadshus Uppvärmning av flerbostadshus Karin Lindström 2014-06-11 2014-06-11 Utbildningens upplägg Fördelningen av energi i ett flerbostadshus Uppvärmning Tappvarmvatten Val av värmesystem Samverkan med boende

Läs mer

Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm

Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm Ur vår miljöpolicy: "Miljöfrågorna är en självklar och viktig del av evenemanget och för våra samarbetspartners". Vårt miljöarbete tar sin utgångspunkt i

Läs mer

PLAST. För många är plast ett värdeladdat ord. Vissa förknippar plast med resursslöseri och nedskräpning, andra med högteknologi och bra produkter.

PLAST. För många är plast ett värdeladdat ord. Vissa förknippar plast med resursslöseri och nedskräpning, andra med högteknologi och bra produkter. PLAST För många är plast ett värdeladdat ord. Vissa förknippar plast med resursslöseri och nedskräpning, andra med högteknologi och bra produkter. Det kan bero på att plast är ett material med många olika

Läs mer

ISO 9001 CERTIFIKAT CERTIFICATE. nr/no. 1277. Härmed intygas att:/this is to certify that: BROSON STEEL AB

ISO 9001 CERTIFIKAT CERTIFICATE. nr/no. 1277. Härmed intygas att:/this is to certify that: BROSON STEEL AB ISO 9001 CERTIFIKAT SP är ett av SWEDAC ackrediterat organ för certifiering av ledningssystem för kvalitet SP is a Certification Body, accredited by SWEDAC, for certification of quality management systems

Läs mer

MORE THAN THE CORE CORENSO UNITED OY LTD SVENSKA

MORE THAN THE CORE CORENSO UNITED OY LTD SVENSKA MORE THAN THE CORE CORENSO UNITED OY LTD SVENSKA Råmaterial Hylskartongfabriker Hylsfabriker Primärfiber 10% Pori, Finland Varkaus, Finland Loviisa, Finland 20 000 t Pori, Finland 12 000 t Imatra, Finland

Läs mer

Kretsloppsanpassade växthus som bostadskomplement

Kretsloppsanpassade växthus som bostadskomplement Kretsloppsanpassade växthus som bostadskomplement Ett projekt som genomfördes på Centrum för hälsa och byggande vid KTH Haninge med stöd från Delegationen för hållbara städer. Kallades ofta Gröna Köket

Läs mer

Plast i ett hållbart samhälle

Plast i ett hållbart samhälle Stockholm den 29 april 2015 Plast i ett hållbart samhälle Utlysning av medel till ett forskningsprogram Programmets förväntade budget Mistras finansiella bidrag Förväntad motfinansiering från deltagande

Läs mer

3/ INNEHÅLL 4/ INTRODUKTION 5/ BAKRUND 6/ SITUATIONSPLAN 9/ ÖVERSVÄMMNING 10/ ATT BO I OMRÅDET 12/ KVARTER 14/ ENHETER 18/ DIAGRAM ÖVER TID

3/ INNEHÅLL 4/ INTRODUKTION 5/ BAKRUND 6/ SITUATIONSPLAN 9/ ÖVERSVÄMMNING 10/ ATT BO I OMRÅDET 12/ KVARTER 14/ ENHETER 18/ DIAGRAM ÖVER TID 3/ INNEHÅLL 4/ INTRODUKTION 5/ BAKRUND 6/ SITUATIONSPLAN 9/ ÖVERSVÄMMNING 10/ ATT BO I OMRÅDET 3 / 12/ KVARTER 14/ ENHETER 18/ DIAGRAM ÖVER TID 21/ SLUTSATSER Ön Sanden är en fantastisk och attraktiv plats

Läs mer

IKOT Inlämning 2 Beskriv produkten

IKOT Inlämning 2 Beskriv produkten GRUPP C1: Nicholas Strömblad Axel Jonson Alexander Beckmann Marcus Sundström Johan Ehn HANDLEDARE: Daniel Corin Stig Maskinteknik Göteborg, Sverige 2011 CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA 1 2.1 Samverkan med kunden

Läs mer

UPPDRAG: AVLOPP. Toaletten - slasktratt eller sparbössa

UPPDRAG: AVLOPP. Toaletten - slasktratt eller sparbössa UPPDRAG: AVLOPP In till samhället fraktas nyttigheter i form av olika material, mat, bränsle och vatten. Resurserna används och blir avfall av olika slag: fasta sopor, vattensopor och sopor i gasform.

Läs mer

Ha kunskaper om na gra vanliga tillverkningsmaterial Ka nna till hur man kan sammanfoga olika sorters material

Ha kunskaper om na gra vanliga tillverkningsmaterial Ka nna till hur man kan sammanfoga olika sorters material När du har läst det här avsnittet skall du: Ha kunskaper om na gra vanliga tillverkningsmaterial Ka nna till hur man kan sammanfoga olika sorters material Klicka och lyssna här på sidorna i läroboken Material

Läs mer

RIEEB-projektet skall öka kunskap och medvetenhet i energieffektivitet i byggnader bland deltagande regioner.

RIEEB-projektet skall öka kunskap och medvetenhet i energieffektivitet i byggnader bland deltagande regioner. Inom RIEEB har energikonsulter analyserat hur nationella regler (BBR mm) påverkar energieffektivitet inom ett 30-tal byggnader (bostäder, kontor, skolor mm). Hänsyn har tagits till de särskilda förhållanden

Läs mer

El, Automation & Process

El, Automation & Process El, Automation & Process El, Automation & Process Genom åren har vi byggt upp en mycket bra erfarenhet där vi idag åtar oss uppdrag inom projektering, dimensionering, konstruktion, dokumentation och programmering

Läs mer

Miljödeklaration Arbetsbord OFI S sitta/stå, A94C87

Miljödeklaration Arbetsbord OFI S sitta/stå, A94C87 Miljödeklaration Arbetsbord OFI S sitta/stå, A94C87 Företaget EFG European Furniture Group AB Box 1017 573 28 TRANÅS Org.nr: 556236-7259 ISO 14001 certifikat nr: 194848 FSC-COC certifikat nr: EUR-COC-061003

Läs mer

FAKTA OM AVFALLSIMPORT. Miljö och importen från Italien. Fakta om avfallsimport 1 (5) 2012-04-17

FAKTA OM AVFALLSIMPORT. Miljö och importen från Italien. Fakta om avfallsimport 1 (5) 2012-04-17 1 (5) FAKTA OM AVFALLSIMPORT Fortum genomför test med import av en mindre mängd avfall från Italien. Det handlar om drygt 3000 ton sorterat avfall som omvandlas till el och värme i Högdalenverket. Import

Läs mer

Capacities of sinks are limited!

Capacities of sinks are limited! Capacities of sinks are limited! Size of Earth s atmosphere Size of Earth s water. Source: Nieman/Novartis; Döberl Klimatneutralisering och företagsnätverket BLICC 1. Stena Metall 2. Återvinning är resurseffektivt

Läs mer

Sustainable Healthcare. Daniel Eriksson TEM at Lund University

Sustainable Healthcare. Daniel Eriksson TEM at Lund University Sustainable Healthcare Daniel Eriksson TEM at Lund University Konsulttjänster Ledningssystem & lagtjänster Hållbar sjukvård Samhällsansvar/ CSR Miljö & Klimat Utbildningar Öppna Interna Föreläsningar Nätverk

Läs mer

Factory in a Box Mobile Production Capacity on Demand

Factory in a Box Mobile Production Capacity on Demand 1 Framtagande av demonstratorer tillsammans med industrin Mats Jackson IDP/MDH Målet med mitt föredrag Diskutera hur man kan samverka mellan industri och akademi? Institutionen för Innovation, Design och

Läs mer

Cefur. Katalog över examensarbeten. inom Cefur 2013

Cefur. Katalog över examensarbeten. inom Cefur 2013 1 Katalog över examensarbeten inom Cefur 2013 Cefur Cefur är ett centrum för forskning och utveckling i Ronneby kommun. Cefur ska verka för hållbar utveckling i regionen och är speciellt inspirerat av

Läs mer

Det är Vink essåplasts vision att vara den bästa leverantören av produkter för byggsektorn.

Det är Vink essåplasts vision att vara den bästa leverantören av produkter för byggsektorn. VINK essåplast Group AB Sedan etableringen 1989 har Vink Sverige servat marknadssegmenten industri, bygg samt skylt&reklam med idén att leverera plast där plast kan användas med fördel. Vink vänder sig

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Tillväxtverkets program och insatser

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Tillväxtverkets program och insatser Tillväxtverkets program och insatser 1 Programmet Miljödriven Tillväxt Totala medel för 2012: 30 mkr Ansökningar: 1 mars -30 april samt ytterligare en omgång till hösten Mål: Stöd till affärsutveckling

Läs mer

Vi gör idéer till verklighet.

Vi gör idéer till verklighet. Vi gör idéer till verklighet. Ufab utvecklar produkter med hög precision. Vi bidrar också till att höja våra kunders konkurrenskraft. Vi inser hur viktig vår leverantörsroll är. Våra kunskaper ska bidra

Läs mer

Hållbar konsumtion. - Vad är det? Bli en stolt, medveten konsument!

Hållbar konsumtion. - Vad är det? Bli en stolt, medveten konsument! Hållbar konsumtion - Vad är det? Bli en stolt, medveten konsument! Hållbar konsumtion Vad är det? Hållbar utveckling Det pratas mycket om hållbarhet. Hållbar utveckling, hållbar konsumtion, hållbart samhälle.

Läs mer

LKAB:S STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR UTVECKLING 2013 2020

LKAB:S STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR UTVECKLING 2013 2020 LKAB:S STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR UTVECKLING 2013 2020 VÅR AMBITION LKAB skapar välstånd genom att vara ett av de mest innovativa och resurseffektiva gruvföretagen i världen. 2 AMBITIONEN INNEBÄR ATT: LKAB

Läs mer

Vatten-för värdefullt för att bara användas en gång

Vatten-för värdefullt för att bara användas en gång Vatten-för värdefullt för att bara användas en gång - Mamma, det är samma vatten som dinosaurierna drack för flera miljoner år sedan! Allt vatten ingår i ett evigt kretslopp Vattnet tar inte slut och det

Läs mer

Det är betydligt billigare att bo i Norrsundet. Grundläggande principer för framgång: Backcasting från en position i framtiden då vi lyckats.

Det är betydligt billigare att bo i Norrsundet. Grundläggande principer för framgång: Backcasting från en position i framtiden då vi lyckats. Det är betydligt billigare att bo i Norrsundet Grundläggande principer för framgång: 1. Läge 2. Ekonomi 3. Utrymme Backcasting från en position i framtiden då vi lyckats. 4. Till salu De 4 hållbarhetsprinciperna

Läs mer

Från idé till färdig komponent

Från idé till färdig komponent Från idé till färdig komponent Från idé till färdig produkt Hydal Aluminium Profiler är en ledande leverantörer av strängpressade, bearbetade och ytbehandlade aluminiumprofiler och komponenter. Vi levererar

Läs mer

Innovation in the health sector through public procurement and regulation

Innovation in the health sector through public procurement and regulation Innovation in the health sector through public procurement and regulation MONA TRUELSEN & ARVID LØKEN 1 14/11/2013 Copyright Nordic Innovation 2011. All rights reserved. Nordic Innovation An institution

Läs mer

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 1 Grunddata Produktidentifikation Varunamn LLENTAB Högprofilplåt Ny deklaration Ändrad deklaration Upprättad/ändrad den 2013-01-10

Läs mer

Vart tar avfallet vägen?

Vart tar avfallet vägen? Vart tar avfallet vägen? Hushåll När du sorterar ditt avfall gör du en insats för bättre miljö och mindre resursförbrukning. Här har vi samlat de vanligaste avfallsslagen och beskrivit vad som händer efter

Läs mer

Projektet har även möjliggjort bildande av kontakter till andra forskningsaktörer som studerar återvinning av kompositer, främst i Finland.

Projektet har även möjliggjort bildande av kontakter till andra forskningsaktörer som studerar återvinning av kompositer, främst i Finland. Högskolan i Borås Institutionen Ingenjörshögskolan Mikael Skrifvars 2005-10-27 SLUTRAPPORT Återvinning av fiberkompositer en ekonomisk analys P6/03 Utfört hösten 2003 hösten 2005 vid Högskolan i Borås

Läs mer

Metodutveckling av hållbarhetskurs i byggteknik

Metodutveckling av hållbarhetskurs i byggteknik Metodutveckling av hållbarhetskurs i byggteknik Hösten 2014 startas en magisterutbildning med huvudområdet byggteknik och inriktning hållbart samhällsbyggande på Högskolan i Borås. Metodutveckling av kurser

Läs mer

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat.

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Våra råvaror måste användas igen. Den globala uppvärmningen är vår tids ödesfråga och vi måste alla bidra på det sätt vi kan. Hur vi på jorden använder och

Läs mer

Värme utgör den största delen av hushållens energiförbrukning

Värme utgör den största delen av hushållens energiförbrukning Visste du att värme och varmvatten står för ungefär 80% av all den energi som vi förbrukar i våra hem? Därför är en effektiv och miljövänlig värmeproduktion en av våra viktigaste utmaningar i jakten på

Läs mer

hållbar affärsmodell för framtiden

hållbar affärsmodell för framtiden hållbar affärsmodell för framtiden Vår affärsmodell bygger på det vi tror är rätt i ett långsiktigt perspektiv. Långsiktigheten följer den tradition som Södras medlemmar i generationer har arbetat efter

Läs mer

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09 Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot Självstyrda bilar Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about when you could buy a self-driving car and what they would look like. I also mention

Läs mer

Det här är Outokumpu

Det här är Outokumpu Det här är Outokumpu 02 Den globala ledaren inom avancerade material Våra städer blir bara större och vi reser alltmer. Befolkningtillväxten på jorden ställer allt högre krav på industrin att leverera

Läs mer

Kurs. A B1 B2 B3 B4 C1 C2 Klassificering (1, 2, 3, 4, 5) Nivå (G, A, F)

Kurs. A B1 B2 B3 B4 C1 C2 Klassificering (1, 2, 3, 4, 5) Nivå (G, A, F) IH Kurs Hp Nivå (G, A, F) A B1 B2 B3 B4 C1 C2 Klassificering (1, 2, 3, 4, 5) HU nämt i mål HU nämt i innehåll Litteratur med HU HU examineras Nära kontakter med samhället Affärssystem/Applikationer 7,5

Läs mer

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 1 Grunddata Produktidentifikation Varunamn Lineo 1 Ny deklaration Ändrad deklaration Upprättad/ändrad den 2012-11-01 Artikel-nr/ID-begrepp

Läs mer

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 1 Grunddata Produktidentifikation Varunamn Art Mosaik Ny deklaration Ändrad deklaration BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 Artikel-nr/ID-begrepp 3A0000 Vid ändrad deklaration

Läs mer

OM KONSTEN ATT TILLVERKA PAPPER

OM KONSTEN ATT TILLVERKA PAPPER OM KONSTEN ATT TILLVERKA PAPPER Det unika med skogsindustrin är att den kombinerar en storskalig och tekniskt avancerad produktion med en fullständigt naturlig och förnyelsebar råvara. Det är därför som

Läs mer

Canons program för återvinning av tonerkassetter

Canons program för återvinning av tonerkassetter Canons program för återvinning av tonerkassetter Först i världen med att tillverka och dessutom återvinna tonerkassetter År 1982 tillverkade Canon som första företag tonerkassetter med allt-i-ett för personkopiatorer.

Läs mer

Vart tar avfallet vägen?

Vart tar avfallet vägen? Vart tar avfallet vägen?? Här anges de vanligaste avfallsslagen, hur de ska sorteras och vad som händer efter att du har sorterat ut de olika avfallsslagen. Avfall markerat med en röd ruta är farligt avfall.

Läs mer

Hållbart företagande / CSR

Hållbart företagande / CSR Hållbart företagande / CSR Energinätverk Sverige Stockholm 15 okt 2014 Maria Blechingberg, Esam Dagens ämne: CSR CSR betyder Corporate Social Responsibility och står för vad företagen har för ansvar i

Läs mer

Miljöanpassat byggande. Katarína Heikkilä NCC Construction Sverige AB NCC Teknik

Miljöanpassat byggande. Katarína Heikkilä NCC Construction Sverige AB NCC Teknik Miljöanpassat byggande Katarína Heikkilä NCC Construction Sverige AB NCC Teknik Agenda Varför skall man lägga fokus på energi- och miljöfrågor? Byggnaden och energianvändning Vad gör byggsektorn? September

Läs mer

Hur bygger vi en ny stad?

Hur bygger vi en ny stad? Hur bygger vi en ny stad? Eva Dalman, projektchef Lund NE/Brunnshög, Lunds kommun Hållbara Brunnshög Lund NE/Brunnshög ny stad på högsta nivå ESS 2015 MAX IV 2010 asdfasdf asdasdf asdfasdf adadfasdf 26

Läs mer

LIDINGÖS MILJÖMÅL 2011-2020

LIDINGÖS MILJÖMÅL 2011-2020 LIDINGÖS MILJÖMÅL 2011-2020 KLOKA VAL ENERGI STAD HÅLLBAR GRÖN KORTVERSION LIDINGÖS MILJÖPROGRAM 2011 2020 1 Lidingö tar ställning för miljön På Lidingö tar vi ställning för miljön och för en hållbar utveckling.

Läs mer

Välkommen till Kristianstad The Biogas City

Välkommen till Kristianstad The Biogas City Välkommen till Kristianstad The Biogas City Där vi samarbetar för att skapa en mer lönsam biogasbransch VD Krinova Incubator & Science Park Foto Biosfärkontoret Sven-Erik Magnusson Välkommen till Kristianstad

Läs mer

Ämnesplan i Kemi Treälven

Ämnesplan i Kemi Treälven Ämnesplan i Kemi Treälven (2009-03-24) Utarbetad under läsåret 08/09 Kemi Mål att sträva mot (Lpo 94) Mål att uppnå för skolår 5 Eleven skall Vad kan jag göra för att visa det? Mål för godkänt skolår

Läs mer

FRÅGOR OCH SVAR KONTORSMATERIAL

FRÅGOR OCH SVAR KONTORSMATERIAL FRÅGOR OCH SVAR KONTORSMATERIAL 1. FRÅGA: Hur många pennor handlar det om? SVAR: Se bilaga 2B, där finns den ungefärliga mängden angiven 2. FRÅGA: Vad beskriver kolumnen Vår standardmängd vid utleverans?

Läs mer

Ställ miljökrav vid upphandling av IT-produkter. Karin Lundquist. Miljöanpassad upphandling

Ställ miljökrav vid upphandling av IT-produkter. Karin Lundquist. Miljöanpassad upphandling Ställ miljökrav vid upphandling av IT-produkter Karin Lundquist DELTAGARE OCH FÖRVÄNTNINGAR Namn Arbetsplats Funktion Vad jag vill ha svar på om miljökrav och IT-produkter i dag DAGENS AGENDA Gruppintroduktion

Läs mer

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Svensk presentation 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Trailereffekter AB Bild Specialisten på delar till trailers och släpvagnar 2012-12-28 Anita Lennerstad 2 Utveckling bild bild Axel Johnson AB BRIAB bild

Läs mer

På väg mot en hållbar framtid

På väg mot en hållbar framtid På väg mot en hållbar framtid Foto: Christiaan Dirksen % 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Region Skåne blir fritt från fossila bränslen

Läs mer

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 1 Grunddata Produktidentifikation Dokument-ID BVD 3 - Macro - 03 Varunamn Skagen rund Glans Skagen rund Natur Skagen rund Vit Skagen

Läs mer

Sol(s)ting Innovatum 150414. Intressanta exempel på affärsmodeller och teknik Martin Warneryd SP

Sol(s)ting Innovatum 150414. Intressanta exempel på affärsmodeller och teknik Martin Warneryd SP Sol(s)ting Innovatum 150414 Intressanta exempel på affärsmodeller och teknik Martin Warneryd SP What energy crisis? In less than 20 years, solar power will be so inexpensive and widespread that it will

Läs mer

Västra Götalandsregionen. Hållbar utveckling i tre perspektiv 50 000 anställda Budget ca 40 Mkr varav inköp ca 12 Mdr ca 13 000 leverantörer

Västra Götalandsregionen. Hållbar utveckling i tre perspektiv 50 000 anställda Budget ca 40 Mkr varav inköp ca 12 Mdr ca 13 000 leverantörer Vision Det goda livet Människa Miljö Ekonomi Västra Götalandsregionen Hållbar utveckling i tre perspektiv 50 000 anställda Budget ca 40 Mkr varav inköp ca 12 Mdr ca 13 000 leverantörer Två stora ansvarsområden

Läs mer

Implementering av ISO 26000

Implementering av ISO 26000 Implementering av ISO 26000 En standard till? Vi har ju redan ISO 9001 & ISO 14001. Socialt ansvarstagande, varför ska vi hålla på med det? Det får väl samhället sköta" Det där med ISO 26000 kan väl din

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng. Master Program in Educational Work 60 credits 1

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng. Master Program in Educational Work 60 credits 1 UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng Master Program in Educational Work 60 credits 1 Fastställd i Områdesnämnden 2015-XX-XX Gäller fr.o.m. HT 2015 1. PROGRAMMETS MÅL 1.1.

Läs mer

Producera hållbart för framtidsorienterad byggnation. Vi tänker grönt. Hörmann tar ansvar för vår miljö och vår framtid

Producera hållbart för framtidsorienterad byggnation. Vi tänker grönt. Hörmann tar ansvar för vår miljö och vår framtid Producera hållbart för framtidsorienterad byggnation Vi tänker grönt Hörmann tar ansvar för vår miljö och vår framtid Vi tar på oss detta ansvar Med sikte på framtiden Som familjeföretag är vi på Hörmann

Läs mer

Collaborative Product Development:

Collaborative Product Development: Collaborative Product Development: a Purchasing Strategy for Small Industrialized House-building Companies Opponent: Erik Sandberg, LiU Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Vad är egentligen

Läs mer

Från rulle till paket med samma leverantör

Från rulle till paket med samma leverantör Värmeväxlarplattor Från rulle till paket med samma leverantör Oavsett vilken typ av värmeväxlarplattor du tillverkar behövs rätt utrustning som är anpassad för din produktion. AP&T har utvecklat och levererat

Läs mer

Peritonealdialys. Miljömässigt hållbar PD Fresenius Medical Care tänker framåt

Peritonealdialys. Miljömässigt hållbar PD Fresenius Medical Care tänker framåt Peritonealdialys Miljömässigt hållbar PD Fresenius Medical Care tänker framåt Miljömässigt hållbar peritonealdialys Personal inom Fresenius Medical Care förväntas ta kloka beslut för att säkra företagets

Läs mer

Bioenergin i EUs 2020-mål

Bioenergin i EUs 2020-mål Bioenergin i EUs 2020-mål Preem AB Michael G:son Löw Koncernchef och VD IVA 16 november 2011 Preem leder omvandlingen till ett hållbart samhälle 2 Vi jobbar hårt för att det aldrig mer ska bli bättre förr

Läs mer

LANDSTINGET OCH MILJÖARBETET. Åsa Paletun - Miljöstrateg

LANDSTINGET OCH MILJÖARBETET. Åsa Paletun - Miljöstrateg LANDSTINGET OCH MILJÖARBETET Åsa Paletun - Miljöstrateg ÄR VÅR MILJÖ VÄRD ATT VARA RÄDD OM? Bilder från WWF och eget foto HUSHÅLLNING MED NATURRESURSER Tecknare: Max Gustafsson Vi har den planet vi har

Läs mer