Katalog över examensarbeten för 2012 inom ramen för Cefur

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Katalog över examensarbeten för 2012 inom ramen för Cefur"

Transkript

1 1 Katalog över examensarbeten för 2012 inom ramen för Cefur Om Cefur och denna katalog över X-jobb Cefur ska verka för hållbar utveckling i Ronneby och Blekinge. Ett sätt att göra det är att hjälpa företag och studenter att hitta varandra inom ramen för examensarbeten på högskolor och universitet. I denna katalog hittar du ett antal intressanta examensarbeten som kan genomföras under För detaljer om Cefur och hur du ansöker om dessa examensarbeten, se sida 3. På nästa sida presenteras en tabell med samtliga förslag på examensarbeten inom ramen för Cefur, för detaljer se respektive sida i katalogen.

2 2 Tabell 1 Innehållsförteckning av innehållet i katalogen (markerade projekt ej tillgängliga för närvarande) titel för examensarbete företag profil student 1. Design av miljövänliga fartyg för återvinning Kockums AB Skeppsbyggnad, Farkost, Maskin 2. Leverantörsmanual för varvsindustri Kockums AB Information, Ekonomi 3. Förstudie för leverantörsportal för Kockums AB Kockums AB Systemteknik, Ekonomi 4. Miljöanpassade flamskyddsmedel för polymerfilm Riflex Film AB Maskin, Kemi, Material, Fysik, 5. Miljöanpassade mjukgörare för polymerfilm Riflex Film AB Maskin, Kemi, Material, Fysik, 6. Biopolymerer för kalandrering Riflex Film AB Maskin, Kemi, Material, Fysik, 7. Ny hantering av slamrester från avloppsvatten Ronneby Miljö och Miljö, Kemi, Teknik AB Process 8. Ersättning av fossila bränslen i värmeproduktion Ronneby Miljö och Energi, Maskin, Teknik AB Förbränning 9. Återvinning av spillvärme från lokal industri Energi, VVS, Ronneby Miljö och Process, Teknik AB Process, Maskin 10. Utveckling av en lastpall av biokomposit Safeman AB Maskin, Kemi, Material, Fysik, 11. Textilmaterial som går att varmforma Safeman AB Textil, Maskin, Material, Fysik, 12. Analysmetoder för bearbetningsgrad Tarkett AB Maskin, Kemi, Material, Fysik 13. Demonterbart plastgolv Tarkett AB Innovation, Design, Maskin 14. Spårbarhet av installerade plastgolv Tarkett AB Design, Innovation 15. Maximerad styvhet för förpackningsmaterial Cascades Djupafors AB Material, Fysik, Maskin, Kemi 16. Energiinriktad processoptimering Cascades Djupafors AB Energi, VVS, Maskin, Process antal veckor sid Certifiering av kartongprodukt enligt Cradle to Cradle Cascades Djupafors AB 18. Materialdatabas för fastighetsförvaltning 19. Gröna fasader och tak 20. Återvinning av vatten i framtidens bostadsområde Stadsbyggnadskontoret, Ronneby Kommun Stadsbyggnadskontoret, Ronneby Kommun Stadsbyggnadskontoret, Ronneby Kommun 21. Limbeläggning av stålplåt Metalcolour Sverige AB Design, Maskin, Material, Miljö Systemteknik/IT, Byggnadsteknik, Arkitektur, Design Miljöteknik, Design och produktutvecklin g, Byggnadsteknik Miljöteknik, Sammhällsbygg nad, Byggteknik, Väg & Vatten Maskinteknik, Materialteknik

3 3 Om Cefur Cefur ska verka för hållbar utveckling i Ronneby och Blekinge. En huvuduppgift är att ge stöd och uppbackning åt företag som vill utvecklas inom hållbarhet. Också verksamheter inom kommunen och andra organisationer är målgrupper för insatserna. Cefurs vision är: Cefur är en innovativ motor för hållbar utveckling av näringsliv och samhälle, med Cradle to Cradle i särskilt fokus. För att uppnå resultat bygger Cefur upp kontakter med forskare vid utvalda lärosäten. Avsikten är att forskare och studenter tillsammans med Cefur ska hjälpa företagen att möta utmaningen som hållbar utveckling utgör. För övrig information om Cefur se länken: Om examensarbeten inom Cefur För 2012 har Cefur beslutat att hjälpa industrier att starta upp ett antal examensarbeten, där Cefurs roll blir mäklarens. Därmed kommer representanter för Cefur att stödja arbetet tills student och företag avtalat om ett samarbete kring ett utvalt examensarbete. Visst stöd kan dessutom förekomma under examensarbetestiden. Cefur kommer att under 2012 genomföra ett tävling med målet att utse det bästa Cradle to Cradle examensarbetet, vilket kommer att tilldelas ett pris. Begränsningar Som du ser i katalogen har flera företag presenterat mer än ett examensarbete. Tyvärr har alla företag inte möjlighet att driva mer än ett examensarbete. Därför kommer inte samtliga presenterade projekt att starta under denna period. Den bästa kombinationen av projekt och student kommer att avgöra vilka projekt som startas. Det är därför av största vikt att du ansöker direkt om du känner att något projekt intresserar just dig! Vi kommer att hålla samtliga intressenter informerade under beslutsprocessen. Ansökan och kontaktperson Ansökan med din utskrift av ditt studieresultat skickas till kontaktpersonen för Cefurs arbete med examensarbeten, Mats Ericson Beskriv gärna varför det presenterade projektet är intressant för dig! Cefur kommer att presentera intresserade kandidater för företagen som snarast tar kontakt med respektive student för att hitta en överenskommelse om möte, startdatum, villkor mm.

4 4 1. Design av miljövänliga fartyg för återvinning Project not available at present Miljö och återvinningskraven på fartyg ökar och internationella riktlinjer för tillverkar- och operatörsansvar i form av Green passport införs för att farliga ämnen och komplexa strukturer så långt möjligt skall undvikas. Inom såväl varvs- som rederinäringen finns generellt väldigt lite erfarenhet om hur man kravställer och designar hållbara och återvinningsbara konstruktioner. Syftet är att göra en litteraturstudie samt ställa upp enkla riktlinjer för hur man designar ett hållbart och återvinningsbart fartyg. Utreda eventuella bedömningskriterier för främst hur återvinningsbart ett fartyg är utgående från ingående system. Vid avsaknad av dylika kriterier utveckla och bedöma ett typfartyg. Företag Kockums AB, Amiralitetsgatan 25, Karlskrona, www. kockums.se Kontaktperson för Cefur Mats Ericson, Short summary in English: Design of environmentally friendly ship for recycling : Demands for sustainability and recycling are entering ship yard businesses globally. The business is generally not very experienced in how to set requirements and design for sustainability and recycling. The objective for this project is to develop basic guidelines for how to design sustainable and recyclable vessels and to investigate how recyclable a ship with sub-systems is.

5 5 2. Leverantörsmanual för varvsindustri På Kockum ABs enhet för Material & Logistik pågår nu ett stort förändringsarbete inom den s.k. Försörjningsprocessen samt Strategisk Inköp. I detta arbete ligger bl.a. att tydliggöra krav mot leverantörerna när nya leverantörer tas in. Genomföra en nuläges- och behovsanalys för processen hur nya leverantörer tas in. Utveckla förslag på innehåll och struktur för en leverantörsmanual samt efter beslut skapa nödvändiga dokument. Företag Kockums AB, Amiralitetsgatan 25, Karlskrona www. kockums.se Kontaktperson Eva Lögdberg telefon

6 6 3. Förstudie för leverantörsportal på Kockums AB Kockums ABs enhet för Material & Logistik genomför nu ett stort förändringsarbete inom den s.k. Försörjningsprocessen samt Strategisk Inköp. I detta arbete ligger bl.a. att vi måste klargöra strukturen för information till underleverantörer. Ta fram ett förslag/ idéskiss på hur en Leverantörsportal skulle kunna se ut och fungera för offertförfrågan, offerter, prognoser, order etc. Företag Kockums AB, Amiralitetsgatan 25, Karlskrona www. kockums.se Kontaktperson Eva Lögdberg telefon

7 7 4. Miljöanpassade flamskyddsmedel för polymerfilm Formningsmetoden kalandrering används för att tillverka tunna filmer i polymera material. Plaster baserade på PVC är mycket vanliga i applikationer med film. Traditionella flamskyddsmedel för PVC är baserade på olika metaller (aluminium, antimon, magnesium), fosfater och i vissa fall fortfarande halogener (brom). Många av dessa icke förnybara råvaror är ifrågasatta ur såväl miljö- som hälso- och hållbarhetssynpunkt. Riflex Film AB har därför behov av att utvärdera ett antal miljöanpassade varianter för ett antal produktfamiljer. Syftet med projektet är att i samarbete med underleverantören Deflamo AB utvärdera ett antal miljövänliga flamskyddsmedel för ett antal av Riflex Film ABs produktfamiljer. Det långsiktiga målet är att ersätta befintliga flamskyddsmedel med nya miljöanpassade utan att skapa för stora negativa effekter inom tillverkning eller filmens prestanda. I arbetet kommer hela förädlingskedjan från blandning av recept, kalandrering av film och slutligen filmens prestanda (egenskaper) att studeras. Dessutom ingår frågor rörande certifiering av brandegenskaper. Företag: Riflex Film AB, Box 521, Ronneby, Kontaktperson för Cefur: Mats Ericson Short summary in English: Green flame retardants for polymer films : Calendering is a forming process for making thin polymer films. Plasticized PVC is a very common polymer for a large number of film applications. When fire resistance is needed a flame retardant is added, of which many are questioned from environmental and health perspectives. The objective for this project is to evaluate a number of environmentally friendly flame retardants for a number of Riflex Film ABs product families. All processing steps, from mixing components through calendaring to final product characteristics are to be evaluated. Questions regarding certification for fire resistance are also to be treated.

8 8 5. Miljöanpassade mjukgörare för polymerfilm Formningsmetoden kalandrering används för att tillverka tunna filmer i polymera material. Plaster baserade på PVC är mycket vanliga i applikationer med film. För att kunna använda den styva PVCn som grundmaterial i flexibla filmer behöver den mjukgöras, dvs dess glasomvandlingstemperatur behöver minskas. Traditionella mjukgörare för PVC är baserade på petroleumkemi, dvs icke-förnybara råvaror, vilka är ifrågasatta ur såväl miljö- som hälso- och hållbarhetssynpunkt. Riflex Film AB har därför behov av att utvärdera ett antal miljöanpassade mjukgörare för ett antal produktfamiljer. Det långsiktiga målet är att ersätta traditionella mjukgörare för PVC-film med miljöanpassade mjukgörare (baserade på vegetabilisk olja) utan att skapa för stora negativa effekter inom tillverkning eller filmens prestanda. I arbetet kommer hela förädlingskedjan från blandning av recept, kalandrering av film och slutligen filmens prestanda (egenskaper) att studeras. Företag: Riflex Film AB, Box 521, Ronneby, Kontaktperson för Cefur: Mats Ericson Short summary in English: Green plasticizers for polymer films : Calendering is a forming process for making thin polymer films. Plasticized PVC is a very common polymer for a large number of film applications. In order to make the stiff PVC softer (lower T g ), a plasticizer is added. Traditional plasticizers are often criticized from an environmental and health perspective. The objective for this project is to evaluate a number of environmentally friendly plasticizers for a number of Riflex Film ABs product families. All processing steps, from mixing components through calendaring to final product characteristics are to be evaluated.

9 9 6. Biopolymerer för kalandrering Formningsmetoden kalandrering används för att tillverka tunna filmer i polymera material. Plaster baserade på PVC är mycket vanliga i applikationer med film. Ur strikt hållbarhetssynpunkt riktas ofta kritik mot polymeren PVC på grund av dess stora andel klor (som skapar risk för problem vid tex förbränning). Riflex Film AB har därför långsiktigt behov av att identifiera möjliga polymerer baserade på hållbara material och studera deras för och nackdelar med avseende på tillverkning med kalandrering och produktegenskaper. Kartlägga lämpliga och tillgängliga biopolymerer (och intressanta leverantörer) och deras lämplighet för kalandrering och Riflex Film ABs applikationer. Genomföra en översiktlig marknadsanalys avseende möjliga slutapplikationer (tekniskt/kommersiellt) samt genomföra provtillverkning för ett antal nya materialkombinationer. Företag: Riflex Film AB, Box 521, Ronneby, Kontaktperson för Cefur: Mats Ericson Short summary in English: Biopolymers for calendering : Calendering is a forming process for making thin polymer films. Plasticized PVC is a very common polymer for a large number of film applications. Riflex Film AB has a long term need to develop film applications made of sustainable polymers. The objective for this project is to evaluate a number of biopolymers for a number of Riflex Film ABs product families. All processing steps, from mixing components through calendaring to final product characteristics are to be evaluated.

10 10 7. Ny hantering av slamrester från avloppsvatten Ronneby Miljö och Teknik AB är bl.a. ansvarig för avloppshanteringen i Ronneby Kommun där ca 4000 ton slam utvinns varje år. Kortsiktigt finns det tillstånd att hantera slamrester från kommunalt avlopp på traditionellt sätt, dvs genom att täcka marken på utsedda platser. Idag görs detta på den nedlagda delen av soptippen i Angelskog. Långsiktigt bedöms inte denna metod som hållbar, bl.a. för att växtnäringen inte återförs där den gör nytta. Därför behöver nya alternativa metoder utvecklas. Behovet är att på lång sikt hitta alternativa lösningar för Ronneby Kommun att återföra slammet från avloppsvattnet till kretsloppet. Tanken med examensarbetet är att utvärdera ett antal nya hållbara lösningar. Såväl ekonomisk som ekologiska aspekter ska utvärderas. Företag Ronneby Miljö och Teknik AB, Karlshamnsvägen 4, Ronneby Kontaktperson för Cefur Mats Ericson

11 11 8. Ersättning av fossila bränslen i värmeproduktion Project not available at present Ronneby Miljö och Teknik AB har idag två flispannor i Sörby som ger basförsörjningen i Ronnebys och Kallinges fjärrvärmenät. När temperaturen utomhus sjunker ner mot tre minusgrader måste vi toppa med värme från tre oljepannor. För att minska behovet av fossila bränslen är behovet att hitta någon form av ersättning för oljepannorna. Att utvärdera samt hitta ett ekonomiskt och hållbart alternativ till den fossila bränsleanvändningen på fjärrvärmeverket i Sörby. Alternativet som Ronneby Miljö och Teknik AB nu undersöker är pulverbrännare vilken använder träpulver som bränsle. Pulverbrännare finns redan på marknaden i ett antal applikationer. Examensarbetet ska utvärdera ett införande av pulverbrännare i Sörby både ur ett tekniskt, hållbarhets och ekonomiskt perspektiv. Företag Ronneby Miljö och Teknik AB, Karlshamnsvägen 4, Ronneby Kontaktperson för Cefur Mats Ericson

12 12 9. Återvinning av spillvärme från lokal industri Ronneby Miljö och Teknik AB har idag två flispannor i Sörby som ger basförsörjningen i Ronnebys fjärrvärmenät. Sedan finns det tre topplastpannor (brikettpannor) i Kallinge. Fjärrvärmenäten är sammankopplade mellan Ronneby och Kallinge vilket gör näten kan drivas mycket effektivt från både Kallinge och Ronneby. I Ronneby Kommun finns ett antal större industrier där bla kylbehoven i tillverkningsprocesserna är omfattande. Bedömningen är att graden av återvinning av denna spillvärme är låg. Parallellt till detta pågår TPA-undersökningen (tredjepartsanslutning) som ska utreda hur kommunernas fjärrvärmenät skall kunna öppnas för anslutningar av t.ex. spillvärmeåtervinning. Utvärdera möjligheten att återvinna energi till ett kommunalt fjärrvärmenät från spillenergi från företagen Cascade Djupafors AB, Alfa Laval AB samt Tarkett AB i Ronneby Kommun. Företag Ronneby Miljö och Teknik AB, Karlshamnsvägen 4, Ronneby Kontaktperson för Cefur Mats Ericson

13 Utveckling av en lastpall av biokomposit Durapulp är en ny bio-komposit som består helt av förnybara och bionedbrytbara material, utvecklad av Södra AB. Biokompositen är fukttålig, stark och hård och den kan formas till tex 3- dimentionella geometrier genom att halvfabrikat i form av ark formas med värme och tryck. Materialet är relativt nytt på marknaden och därför finns det ett stort behov av att produkt- och processutveckla nya hållbara produkter och användningsområden. Att utveckla en lastpall (alternativt lastbärare, dvs en pallfot ) med materialet DuraPulp. Arbetet innebär bl.a. att undersöka/utveckla: - Standarder och kravnivåer gällande lastpallar - Materialets hållfasthets- & väderegenskaper - Förslag på konstruktion/design samt hållfasthetsberäkningar - Utveckla/anpassa varmpressningsutrustning för att ta fram prototyp - Utvärdera prototypens egenskaper Företag: Safeman AB, Östra Ringvägen 209, Olofström, Kontaktperson för Cefur: Mats Ericson ) Short summary in English: Development of a biocomposite pallet : Durapulp is a new biocomposite material developed by Södra AB. It is durable, moisture resistant material, formable through compression moulding. The objective with the project is to develop and evaluate a pallet for inventory management, made from Durapulp. The project may consist of: - Study demands and standards for pallets. - Investigate material properties and weather resistance. - Develop design concepts and evaluate load limits. - Develop forming tools and make a prototype. - Evaluate the properties of the prototype.

14 Textilmaterial som går att varmforma Varmformning och vakuumformning används i stor utsträckning vid tillverkning av lätta bärande strukturer i lägre seriestorlekar. Ibland önskar en yta med textil struktur vilket kan skapas genom att limma på en textil eller genom sk flockning. Det skulle vara en mycket stor fördel med ett textilt material som är tillräckligt töjbar, stabil och värmetålig så att den kan formas tillsammans med en bärande plast och därigenom skapa en integrerad textil-yta. Målet är att testa ett antal textila material i varmformning tillsammans med en bärande plast. Det textila materialet ska skapa en kontrollerad yta och plasten ska skapa den bärande strukturen. Vad är gränsen för formning och vad bestämmer den? Vad är processfönstret för ett bra resultat? När bra kombinationer har utvecklats tas en demonstrator fram. En optimal Cradle to Cradle lösning skulle även innebära att textilen var av samma materialkvalitet som skivmaterialet. Företag: Safeman AB, Östra Ringvägen 209, Olofström, Kontaktperson för Cefur: Mats Ericson Short summary in English: Textiles for thermoforming : Thermoforming and vacuum forming are common production methods for plastic industries. When a textile surface is required, adhesives are often used to fasten the textile material. It would be very beneficial if the textile material was formable within the thermoforming process. The objective for this project is to evaluate a number of different textile materials in order to make a textile surface coating for a plastic structure. What process conditions (pressure and temperature) are needed to make a good textile surface? What material combinations do work and what do not work?

15 Analysmetoder för bearbetningsgrad Project not available at present Tarkett AB i Ronneby tillverkar polymera golvmattor främst för offentliga miljöer. Lång livslängd med bra nötningsbeständighet mm är viktiga produktegenskaper. Tillverkningen är mycket omfattande och ett flertal bearbetningssteg behövs för att forma ett plastgolv. Dessutom är återanvändningen av spill omfattande. All typ av bearbetning ger en påverkan på plastsmältors egenskaper bl.a. genom att bearbetningens tid och temperatur varierar. Ju högre temperatur och ju längre tid, desto större påverkan. Det finns ett behov hos Tarkett AB att hitta ett bra sätt att mäta/utvärdera hur mycket ett material har bearbetats, alltså ett mått på bearbetningsgrad Undersöka, utvärdera samt utveckla analysmetoder för att mäta/kontrollera begreppet bearbetningsgrad som idag används internt på Tarkett AB för att på något sätt beskriva ett materials egenskaper på sin väg igenom produktionsutrustningen. På Tarkett ABs materiallabb i Ronneby finns det redan idag tillgång till ett stort antal analysmetoder för att mäta materialegenskaper, t.ex. viskosimeter, smältindex (MFI), Rheometer, kompressionstest som kommer att användas i studien. Företag Tarkett AB. Kontaktperson för Cefur Mats Ericson

16 Demonterbart plastgolv Tarkett AB i Ronneby tillverkar idag sk. homogena PVC-golv med en genomsnittlig livslängd hos slutkunden på mellan år. Redan idag återtar man installationsspillet via sina auktoriserade golvläggare. Långsiktigt behöver man utveckla metoder och processer för att materialåtervinna samtliga installerade golv. Ett stort problem är att dagens installationsteknik är att golven limmas med ett lim som sitter väldigt bra och som vid demontering drar med sig rester från underliggande strukturer (spackel mm) vilket i sin tur skapar oönskade föroreningar i plasten. Målet med examensarbetet är att generera idéer för hur ett plastgolv ska kunna demonteras säkert utan risk för föroreningar. Lösningarna ska vara applicerbara i både privata och offentliga miljöer. De olika idéerna utvärderas och ett fåtal idéer testas också praktiskt för att mer praktiskt värdera för och nackdelar. Intressanta idéer kan sträcka sig från lim & tejp till lösningar för mekanisk upptagning eller någon form av kemisk eller fysisk deaktivering. Företag Tarkett AB. Kontaktperson för Cefur Mats Ericson

17 Spårbarhet av installerade plastgolv Tarkett AB i Ronneby tillverkar idag sk. homogena PVC-golv med en genomsnittlig livslängd hos slutkunden på mellan år. Redan idag återtar man installationsspillet via sina auktoriserade golvläggare. Långsiktigt behöver man utveckla metoder och processer för att materialåtervinna samtliga installerade golv. I dagens materialflöden tappar tillverkare ofta mycket tidigt kontrollen över var produkterna tar vägen och därigenom försvåras möjligheterna till en direkt materialåtervinning när produkten nått sin livscykels slut. Tarkett AB vill utveckla idéer för hur en ökad kontroll skulle kunna skapas. Genomföra en förstudie kring hur Tarkett AB kan skapa spårbarhet kring sina homogena produkter i samband med installation i både privata och offentliga miljöer. I syftet att bl.a. underlätta ett framtida återtagande i samband med renovering/ utrivning. Projektet kan även vara till hjälp för att undersöka möjligheterna för att profilera och/eller förstärka varumärket genom att närma sig en Cradle to Cradle certifiering, alternativt skapa en ny affärsmodell kring t.ex. uthyrning av golvbeläggning. Företag Tarkett AB. Kontaktperson för Cefur Mats Ericson

18 Maximerad styvhet för kartong Project not available at present Cascade Djupafors AB tillverkar kartong för förpackningar, bl.a. för olika typer av livsmedel. Ofta är det mycket viktigt att kartongens styvhet och stabilitet är så hög som möjligt samtidigt som ytvikten är så låg som möjligt. Eftersom man kan variera uppbyggnaden av kartongens struktur och ingående materials egenskaper har man möjlighet att optimera kartongens böjstyvhet. En optimerad kartong kommer att ha lägre vikt varvid ekonomin och miljöbelastningen för transporten av färdigvaran förbättras. Målet med projektet är att teoretiskt optimera kartongens böjstyvhet för ett antal valda applikationer. Den teoretiska optimeringen ska visa effekten av olika materialegenskaper och strukturer. Dessutom ska ett antal varianter tillverkas som prototyper och deras egenskaper testas och jämföras med teoretiska beräkningar. Företag Cascade Djupafors AB, Häggatorpsvägen 25, Kallinge Kontaktperson för Cefur Mats Ericson

19 Energiinriktad processoptimering Project not available at present Cascade Djupafors AB tillverkar kartong för förpackningar, bl.a. för olika typer av mat. Produktionen av kartong och papper är mycket energi- och vattenkrävande. Idag drivs processerna så att returtemperaturerna för de olika värmesystemen är lite för låg för att det skall vara tekniskt enkelt och därigenom lönsamt att återvinna energin. Därmed har man idag också stora och oönskade kostnader för sin energiförbrukning. Samtidigt pågår ett projekt med Ronneby Miljö och Teknik AB för att utreda möjligheten att utnyttja sådan spillvärme till ett fjärrvärmenät. Om temperaturen i det interna returvattnet kunde höjas ökas också möjligheten att hitta lönsamma metoder för återvinning. Målet med examensarbetet är att utreda potentialen med en optimering av de befintliga processlösningarna i fabriken för en förbättrad återvinning av både energi och vatten. Vilket även kan innebära möjligheter till en kompletterade processutveckling av företagets befintliga tillverkningsprocesser. Utredningen är av både teoretisk och praktisk karaktär. Vilka energibehov säger teorierna och vilka energibehov säger den praktiska erfarenheten. Företag Cascade Djupafors AB, Häggatorpsvägen 25, Kallinge Kontaktperson för Cefur Mats Ericson

20 Certifiering av kartongprodukt enligt Cradle to Cradle Project not available at present Cascade Djupafors AB tillverkar kartong för förpackningar, bl.a. för olika typer av livsmedel. Cradle to Cradle, på svenska "vagga till vagga", är en strategi för hållbar utveckling som i hög grad lyfter fram behovet av väl fungerande kretslopp, både biologiska och tekniska. Man strävar efter kvalificerad återanvändning, skräp blir till föda. För att Cradle to Cradle systemet skall vara hållbart krävs det att materialen i produkter hålls rena och inte blandas upp (alternativt separeras i efterhand). I C2C sammanhang talar man om att "Waste = Food" - det som blir över blir mat i en ny produktcykel. Metodiken utvecklades av Arkitekten Michael Braungart och William Mc Donough år 2001 och den har använts som inspiration i flertalet produkter, byggnader och produktionssystem. Företag kan C2C-certifiera material och produkter under förutsättning att man kan bevisa att inga skadliga ämnen ingår och att materialet kan återanvändas m.m. Kravet på hållbarhet gäller också produktionsprocesserna, inklusive användningen av vatten och energi, och för de sociala sammanhang som företaget verkar inom. Målet är att utvärdera möjligheterna att C2C-certifiera en eller flera av Cascades Djupafors ABs kartongprodukter. För att lyckas måste certifieringssystemet studeras i detalj. Resultatet är förslag på aktiviteter och åtgärder som företaget bör genomföra för att lyckas med en C2C-certifiering. Företag Cascade Djupafors AB, Häggatorpsvägen 25, Kallinge Kontaktperson för Cefur Mats Ericson

21 Materialdatabas för fastighetsförvaltning Längs med vackra Ronnebyån i Blekinge, direkt i anslutning till Ronneby centrum ligger stadsförnyelseprojektet Kilen - ett kilformat kvarter som kan komma att sätta Ronneby på topplistan över Sveriges stadsmiljöer. Genom sin placering nära Handels- & Resecentrum, Ronnebyån och Brunnsparken så erbjuda Kilen utmärkt kommunikation, handel och en naturupplevelse utöver det vanliga. Ronneby kommun ligger nämligen i startgroparna för att förvandla området från industri till ett attraktivt boendeområde med hållbarhet som förtecken. Området är tänkt att rymma ett varierat utbud av bostäder samt lokaler för handel och kontor som tillsammans knyter an till begrepp som Hållbar utveckling och Cradle to Cradle, bl.a. genom ett nära samarbete med projektet Cefur. Som är ett center för tillämpad forskning, utveckling och utbildning i Ronneby. Cefur har huvudfokus på hållbarhetsfrågor med Cradle to cradle som inspiration. Men ska man bygga traditionella trähus som matchar västra stranden eller moderna sjöstadsvåningar i glas och betong, med egna båtplatser? Stadsbyggnadskontoret på Ronneby Kommun vill inom ramen för Cefur och stadsförnyelseprojektet Kilen undersöka hur en materialdatabas för fastighetsförvaltning bör utformas. Projektets syftar till att i samverkan med lämplig Högskolan/ Universitet undersöka, idégenerera samt utvärdera hur en materialdatabas för en kommunal fastighetsförvaltning, som Ronneby Kommun kan/bör byggas upp för att fungera som ett hjälpmedel för spårbarhet och återvinning vid framtida renoveringar och rivningar. Intressanta användningsområden & frågeställningar som kan/bör beaktas är: - Finns liknande system finns inom andra branscher t.ex. fordonsbranschens IMDS-system. - Vilken typ av ingångsinformation & detaljnivå krävs, eller är önskvärd? - Möjligheter finns som ett hjälpmedel vid resurs- & energieffektiviseringar? - Behovet av information vid planeringen av förebyggande underhållsarbete m.m.? Informationsbehov & möjligheter i arbetet för en förbättrad inomhus/ boende miljö? Företag: Stadsbyggnadskontoret, Ronneby Kommun, Stadshuset Ronneby Kontaktperson för Cefur Mats Ericson

22 Gröna fasader och Tak Project not available at present Längs med vackra Ronnebyån i Blekinge, direkt i anslutning till Ronneby centrum ligger stadsförnyelseprojektet Kilen - ett kilformat kvarter som kan komma att sätta Ronneby på topplistan över Sveriges stadsmiljöer. Genom sin placering nära Handels- & Resecentrum, Ronnebyån och Brunnsparken så erbjuda Kilen utmärkt kommunikation, handel och en naturupplevelse utöver det vanliga. Ronneby kommun ligger nämligen i startgroparna för att förvandla området från industri till ett attraktivt boendeområde med hållbarhet som förtecken. Området är tänkt att rymma ett varierat utbud av bostäder samt lokaler för handel och kontor som tillsammans knyter an till begrepp som Hållbar utveckling och Cradle to Cradle, bl.a. genom ett nära samarbete med projektet Cefur. Som är ett center för tillämpad forskning, utveckling och utbildning i Ronneby. Cefur har huvudfokus på hållbarhetsfrågor med Cradle to cradle som inspiration. Men ska man bygga traditionella trähus som matchar västra stranden eller moderna sjöstadsvåningar i glas och betong, med egna båtplatser? Projektet syftar till att i samverkan med t.ex. Linnéuniversitet undersöka, idégenerera samt utvärdera förutsättningarna och möjligheterna till att skapa Gröna fasader & tak inom ramen för stadsförnyelseprojektet Kilen i Ronneby. Projektet bör belysa frågor som t.ex. - Solpaneler och växter som vägg- & takbeklädnad samt alternativa lösningar t.ex. alger - Möjliga positiva & negativa effekter på byggmaterial, inomhusklimat, klimatpåverkan m.m. - Möjlig påverkan/ Behov av anpassning för det svenska/nordiska klimatet. Möjligheter till optimering av huskroppar för maximal solupptagning. Företag: Stadsbyggnadskontoret, Ronneby Kommun, Stadshuset Ronneby Kontaktperson för Cefur Mats Ericson

23 Återvinning av vatten i framtidens bostadsområde Grey Water eller på svenska, gråvatten är allt tvätt & disk vattnet som Vi spolar ut. Detta skall inte förväxlas med svart vatten, som är avloppsvattnet från våra toaletter. Återvinning och behandling av både svart & gråvatten är viktiga vid grön byggnation, och har blivit alltmer intressant ur både närings- & energisynpunkt. Längs med vackra Ronnebyån i Blekinge, direkt i anslutning till Ronneby centrum ligger stadsförnyelseprojektet Kilen - ett kilformat kvarter som kan komma att sätta Ronneby på topplistan över Sveriges stadsmiljöer. Genom sin placering nära Handels- & Resecentrum, Ronnebyån och Brunnsparken så erbjuda Kilen utmärkt kommunikation, handel och en naturupplevelse utöver det vanliga. Ronneby kommun ligger nämligen i startgroparna för att förvandla området från industri till ett attraktivt boendeområde med hållbarhet som förtecken. Området är tänkt att rymma ett varierat utbud av bostäder samt lokaler för handel och kontor som tillsammans knyter an till begrepp som Hållbar utveckling och Cradle to Cradle, bl.a. genom ett nära samarbete med projektet Cefur. Som är ett center för tillämpad forskning, utveckling och utbildning i Ronneby. Cefur har huvudfokus på hållbarhetsfrågor med Cradle to cradle som inspiration. Men ska man bygga traditionella trähus som matchar västra stranden eller moderna sjöstadsvåningar i glas och betong, med egna båtplatser? Stadsbyggnadskontoret på Ronneby Kommun vill inom ramen för Cefur och stadsförnyelseprojektet Kilen undersöka på vilka sätt vattenåtervinning kan implementeras i samband med uppbyggnaden av det nya hållbara bostadsområdet Kilen i Ronneby. Projektets syftar till att i samverkan med lämplig Högskolan/ Universitet undersöka, idégenerera samt utvärdera hur vattenåtervinning kan och bör implementeras. Intressanta användningsområden & frågeställningar som kan/bör beaktas är: - De fyra separata avloppstyperna dränering, dagvatten, gråvatten samt svartvatten. - Möjliga kopplingar till systerprojektet Gröna Fasader & Tak. - Huvudinriktningen bör vara som resurs, näringsvärde & energieffektivisering? - Beakta även implementeringens påverkan för framtida underhållsarbete m.m.? Företag: Stadsbyggnadskontoret, Ronneby Kommun, Stadshuset Ronneby Kontaktperson för Cefur: Mats Ericson

24 Limbeläggning av stålplåt Metalcolour Sverige AB är marknadsledande tillverkare av foliebelagd tunnplåt för fartygsinredning. Under varumärket Dobel produceras i en stor mängd färger, strukturer och mönster och används såväl i arbetsbåtar som i lyxiga kryssningsfartyg. I dagsläget köper företaget Metalcolour i Ronneby all sin stålplåt förbehandlad med ett lösningsmedelsbaserat lim, som sedan lamineras/ beläggs med en tunn PVC-folie, efter kundens önskemål. Projektet består utav två delar som kan genomföras varför sig eller tillsammans: 1. Att tillsammans med företaget utvärdera ett antal på marknaden tillgängliga smältlimmer utifrån pris, vidhäftning, applicerbarhet, miljöpåverkan samt slutproduktens återvinningsbarhet. 2. Att generera idéer för hur ett smältlim kan applicera i form av pulver, granulat, limstift eller liknande på tunnplåt (stål) inom ramens för företagets befintliga väggar och processer. 3. Resultatet utvärderas, och den/de bästa idéerna testas för att mer praktiskt värdera föroch nackdelar. Företag: Metalcolour Sverige AB, Box 510, Ronneby, Kontaktperson: Stefan Gadman,

Katalog över examensarbeten för 2012 inom ramen för Cefur

Katalog över examensarbeten för 2012 inom ramen för Cefur 1 Katalog över examensarbeten för 2012 inom ramen för Cefur Cefur ska verka för hållbar utveckling i Ronneby och Blekinge. Ett sätt att göra det är att hjälpa företag och studenter att hitta varandra inom

Läs mer

Uppvärmning och nedkylning med avloppsvatten

Uppvärmning och nedkylning med avloppsvatten WASTE WATER Solutions Uppvärmning och nedkylning med avloppsvatten Återvinning av termisk energi från kommunalt och industriellt avloppsvatten Uc Ud Ub Ua a kanal b avloppstrumma med sil från HUBER och

Läs mer

GLOBAL STYRKA, LOKAL NÄRVARO OCH EN SVÅRSLAGEN KUNSKAP OM GOLV

GLOBAL STYRKA, LOKAL NÄRVARO OCH EN SVÅRSLAGEN KUNSKAP OM GOLV GLOBAL STYRKA, LOKAL NÄRVARO OCH EN SVÅRSLAGEN KUNSKAP OM GOLV EN GLOKAL LEDARE INOM GOLV Tarkett är idag ett av världens största golvföretag med verksamhet i över 100 länder. När vi arbetar med hållbarhetsfrågor,

Läs mer

Cefur & Cradle to Cradle - totalt giftfria förskolor (?) -

Cefur & Cradle to Cradle - totalt giftfria förskolor (?) - Cefur & Cradle to Cradle - totalt giftfria förskolor (?) - Varumärkesnot: Cradle to Cradle, C2C och alla varianter därav är registrerade som varumärken av McDonough Braungart Design Chemistry Inc. Charlottesville,

Läs mer

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Exempel på pågående plastforskning inom SP Jonas Enebro, Ph.D. Forskare Kemi, Material och Ytor Jonas.enebro@sp.se Forskning Provning och utvärdering Kalibrering

Läs mer

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience Här kan du checka in med rent samvete Check in here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet

Läs mer

Materialutveckling. Mats Ericson Lysmask Innova2on AB Karlshamn

Materialutveckling. Mats Ericson Lysmask Innova2on AB Karlshamn Materialutveckling Mats Ericson Lysmask Innova2on AB Karlshamn 1 Mats Ericson vem? 51 Örbyhus Luleå Linköping Luleå Blekinge Lysmask år ung, bor i Karlshamn uppvuxen i Norra Uppland Civilingenjör Maskin/Material

Läs mer

tak Sarnafil t fpo-duk

tak Sarnafil t fpo-duk Sarnafil t fpo-duk Sarnafil t fpo-duk unik kunskap - oöverträffad kvalitet Sarnafil T FPO-duk Sarnafil t fpo-duk miljöhänsyn - ett naturligt ansvar I dag omfattar ekologisk hållbarhet också användning

Läs mer

KILEN SVERIGES FÖRSTA CRADLE TO CRADLE INSPIRERADE STADSDEL INBJUDAN ARKITEKTUPPDRAG

KILEN SVERIGES FÖRSTA CRADLE TO CRADLE INSPIRERADE STADSDEL INBJUDAN ARKITEKTUPPDRAG KILEN SVERIGES FÖRSTA CRADLE TO CRADLE INSPIRERADE STADSDEL? INBJUDAN ARKITEKTUPPDRAG Ronne Ronneby vill ha din hjälp! Göteborg Jönköping Växjö Tingsryd Kalmar 3 mil 6 mil Helsingör Köpenhamn Sölvesborg

Läs mer

TMPT06 Material & materialval

TMPT06 Material & materialval TMPT06 Material & materialval Del 1 av 2 Kerstin Johansen Industriell Produktion Baserat på kursboken Manufacturing Processes for Design Professionals av Rob Thompson Filmer för plasttillverkning: EBM

Läs mer

Underhållsfria byggsystem

Underhållsfria byggsystem Underhållsfria byggsystem 1 Gör miljön och ekonomin en tjänst genom att bygga underhållsfritt Trä är ett fantastiskt material på många sätt. Men det ruttnar. Plast ruttnar inte, men ärligt talat, är det

Läs mer

Design och Miljö Cleantech Maj 2010

Design och Miljö Cleantech Maj 2010 Design och miljön Hur kan design bidra till en bättre miljö? Elisabeth Ramel-Wåhrberg 01 INSIGHTS 02 STRATEGIES 03 CONCEPTS 04 ACTION 05 FEEDBACK 2010-05-11 We Vi designar are world lösningar leading

Läs mer

Kartläggning av behov av F&U-samverkan inom området hållbarhet för organisationer i och i närhet av Ronneby Kommun

Kartläggning av behov av F&U-samverkan inom området hållbarhet för organisationer i och i närhet av Ronneby Kommun Kartläggning av behov av F&U-samverkan inom området hållbarhet för organisationer i och i närhet av Ronneby Kommun 2011-08-29 / Mats Ericson (Lysmask Innovation AB) Innehåll 1. Summering 2. Bakgrund, syfte

Läs mer

Kort beskrivning av det strategiska innovationsprogrammet. RE:Source

Kort beskrivning av det strategiska innovationsprogrammet. RE:Source Kort beskrivning av det strategiska innovationsprogrammet RE:Source 2016 2018 Vad är RE:Source? RE:Source är ett nationellt strategiskt innovationsprogram inom området resurs- och avfallshantering. Medlemmar

Läs mer

HL Displays miljöarbete. . Vårt arbete hittills och kommande utmaningar

HL Displays miljöarbete. . Vårt arbete hittills och kommande utmaningar HL Displays miljöarbete. Vårt arbete hittills och kommande utmaningar HL Displays miljöarbete Alla våra aktiviteter baseras på HL Displays miljöarbete. Det strategiska perspektivet läggs fast på koncernnivå

Läs mer

Människan, resurserna och miljön

Människan, resurserna och miljön Människan, resurserna och miljön Hålbar utveckling "En hållbar utveckling tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov." http://www.youtube.com/watch?v=b5nitn0chj0&feature=related

Läs mer

Avfallsplan 2015-2020. Vägen mot det hållbara samhället

Avfallsplan 2015-2020. Vägen mot det hållbara samhället Avfallsplan 2015-2020 Vägen mot det hållbara samhället 1 En strävan efter att vara hållbar Övergripande mål Alla kommer i kontakt med avfall dagligen vare sig det är blöjor, nagellacksflaskor, potatisskal

Läs mer

Stora Enso tilpasser sitt produktspekter til markeder i endring. Skog och tre 2015

Stora Enso tilpasser sitt produktspekter til markeder i endring. Skog och tre 2015 Stora Enso tilpasser sitt produktspekter til markeder i endring Skog och tre 2015 Lars Axrup 29. mai 2015 1 Stora Enso nyckelfakta Stora Enso i sammandrag Stora Enso är den globala nytänkaren inom förpackningar,

Läs mer

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience Här kan du sova med rent samvete Sleep here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet har gjort

Läs mer

TIO STEG. Design som minskar avfallet V.2

TIO STEG. Design som minskar avfallet V.2 TIO STEG 1 Design som minskar avfallet V.2 1 Design som minskar avfallet Hur kan den stora mängden avfall som uppstår inom textilindustrin minskas, både innan produkten når konsumenten och därefter? Bedöm

Läs mer

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 Upprättad enligt Golvbranschens riktlinjer för BVD 3 BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 27 1 Grunddata Produktidentifikation Varunamn iq Toro SC Ny deklaration Ändrad deklaration

Läs mer

RubberShell Självhäftande gummiduk

RubberShell Självhäftande gummiduk RubberShell Självhäftande gummiduk RubberShell Ny teknologi för snabbare, enklare och säkrare tätning av byggnader. RubberShell är en nyutvecklad, kraftfull och självhäftande gummiduk i EPDM för byggnaders

Läs mer

Cirkulära affärsmodeller Vägen till hållbart samhälle?

Cirkulära affärsmodeller Vägen till hållbart samhälle? Cirkulära affärsmodeller Vägen till hållbart samhälle? Birgitta Björk Upplands-Väsby kommun Styrelseledamot i Silf Den cirkulära ekonomin ska rädda världen och tillväxten! Jordens resurser är inte oändliga,

Läs mer

FÖRORENINGAR I VATTENDRAG

FÖRORENINGAR I VATTENDRAG FÖRORENINGAR I VATTENDRAG 1 Föroreningar i vattendrag Mål och krav FN, EU och Sverige Miljökvalitet Viskan Föroreningar Källor Spridning Åtgärder 2 Ramdirektivet för vatten Vi ska uppnå en långsiktigt

Läs mer

PRESENTATION AV KOMMISSIONENS MEDDELANDE OM CIRKULÄR EKONOMI. Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency

PRESENTATION AV KOMMISSIONENS MEDDELANDE OM CIRKULÄR EKONOMI. Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency PRESENTATION AV KOMMISSIONENS MEDDELANDE OM CIRKULÄR EKONOMI Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 16-04-21 1 Vad är cirkulär ekonomi? En cirkulär ekonomi bygger på kretsloppssystem

Läs mer

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 1 Grunddata Produktidentifikation Dokument-ID 1030 Varunamn Konstruktionsplywood Ny deklaration Ändrad deklaration Upprättad/ändrad

Läs mer

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 Upprättad enligt Golvbranschens riktlinjer för BVD 3 BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 27 1 Grunddata Produktidentifikation Varunamn iq Granit Acoustic Ny deklaration Ändrad

Läs mer

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 1 Grunddata Produktidentifikation Varunamn Sockelelement Ny deklaration Ändrad deklaration Upprättad/ändrad den 2015-02-24 2 Leverantörsuppgifter

Läs mer

Utvärdering av materialval i tre olika skyltar utifrån klimatpåverkan och primärenergianvändning. Energiteknik Systemanalys.

Utvärdering av materialval i tre olika skyltar utifrån klimatpåverkan och primärenergianvändning. Energiteknik Systemanalys. Utvärdering av materialval i tre olika skyltar utifrån klimatpåverkan och primärenergianvändning Energiteknik Systemanalys SP Rapport 2 Innehållsförteckning 1.Bakgrund och sammanfattning...3 2.Metod...4

Läs mer

En produkts livscykel

En produkts livscykel En produkts livscykel Du ska arbeta med en produkt eller förpackning. Den ska vara gjord av ett eller flera olika material. Du ska beskriva produkten från det att produkten är råvara och fram till färdig

Läs mer

Generellt kvalitetsprogram för planering och byggande i Ronneby kommun

Generellt kvalitetsprogram för planering och byggande i Ronneby kommun Generellt kvalitetsprogram för planering och byggande i Ronneby kommun Hållbar utveckling inspirerad av Cradle to Cradle Version 1. 2012 01 23 Innehåll Inledning... 3 Varför kvalitetsprogram?... 3 Projektspecifika

Läs mer

När du behöver. Flexibel, klimatsmart & problemfri värme

När du behöver. Flexibel, klimatsmart & problemfri värme När du behöver Flexibel, klimatsmart & problemfri värme LEVERANS kundanpassade värmeanläggningar En nyckelfärdig värmeanläggning anpassad efter din verksamhet, konstruerad med dina behov av värme, miljömål

Läs mer

Forma komprimerat trä

Forma komprimerat trä Forma komprimerat trä - maskinell bearbetning av fria former Peter Conradsson MÖBELSNICKERI Carl Malmsten Centrum för Träteknik & Design REG NR: LiU-IEI-TEK-G 07/0025 SE Oktober 2007 Omslagsbild: Stol

Läs mer

A3 Från avfallshantering till resurshushållning

A3 Från avfallshantering till resurshushållning A3 Från avfallshantering till resurshushållning Nationella avfallsplanen och programmet för att förebygga avfall. Goda exempel! Catarina Östlund och Maria Ivarsson, NV Europa minskar avfallet Anna-Carin

Läs mer

Flexit - det enkla utställningssystemet för tygbilder En produkt av Big Image Systems

Flexit - det enkla utställningssystemet för tygbilder En produkt av Big Image Systems Flexit - det enkla utställningssystemet för tygbilder En produkt av Big Image Systems Hur & varför kom Flexit till? På Big Image jobbar vi med en enda sak, men på tusen olika sätt. Det är stora bilder

Läs mer

Återvinningstjänst för begagnade textilplattor

Återvinningstjänst för begagnade textilplattor 1 Återvinningstjänst för begagnade textilplattor Hela livscykeln Interface började i 1994 sin resa mot Mission Zero och strävar efter att eliminera sin miljöpåverkan innan år 2020. Vi har gått långt bortom

Läs mer

LÄRAR- HANDLEDNING PAPPER

LÄRAR- HANDLEDNING PAPPER LÄRARHANDLEDNING Papper Hej! Vi inom Papperskretsen brinner för pappersanvändning och återvinning. I Sverige lämnar vi tillsammans in över 90 procent av alla tidningar, tidskrifter, kataloger och reklamblad

Läs mer

Pedagogisk planering projekt Eco Friends (biologi, fysik, kemi, teknik)

Pedagogisk planering projekt Eco Friends (biologi, fysik, kemi, teknik) Pedagogisk planering projekt Eco Friends (biologi, fysik, kemi, teknik) Myrstacken Äldre årskurs 6, Hällby skola L= mest för läraren E= viktigt för eleven Gäller för augusti-september 2015 Förankring i

Läs mer

Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB

Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB OM MIVA Miva () ett kommunalt bolag Bildades 2009, tidigare Tekniska kontoret Domsjö Vatten AB är ett helägt dotterbolag till Miva Miva omsätter cirka 200 miljoner kronor och har drygt 100 medarbetare

Läs mer

Lönsam energieffektivisering 2015

Lönsam energieffektivisering 2015 Lönsam energieffektivisering 2015 Galären tolkar hållbarhet Våra fastigheter skall utmana staden invändigt och utvändigt, arkitektoniskt, tekniskt och socialt. Men vi måste göra det långsiktigt hållbart.

Läs mer

Miljövänlig cellulosaisolering från icell isolering för värme, kyla och ljud!

Miljövänlig cellulosaisolering från icell isolering för värme, kyla och ljud! Insulation Technology Made in Sweden Miljövänlig cellulosaisolering från icell isolering för värme, kyla och ljud! Miljövänlig cellulosaisolering från icell sparar både energi och pengar! NYHET! Vår isolering

Läs mer

Uponor Barrier PLUS. Hållbara dricksvattenrör för förorenad mark. Innovation!

Uponor Barrier PLUS. Hållbara dricksvattenrör för förorenad mark. Innovation! Uponor Barrier PLUS. Hållbara dricksvattenrör för förorenad mark. Innovation! Let s build confidence. Att installera rör för dricksvatten genom förorenad mark är ofta problematiskt. Vanliga polyetenrör

Läs mer

InItIatIvet för. miljö ansvar

InItIatIvet för. miljö ansvar InItIatIvet för miljö ansvar Initiativet för miljöansvar Initiativet för Miljöansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna fungera

Läs mer

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 1 Grunddata Produktidentifikation Dokument-ID Varunamn C6 Artikel-nr/ID-begrepp SBSL040107190598581 Varugrupp 04201 Kökssnickerier

Läs mer

Position paper FN:s globala hållbarhetsmål

Position paper FN:s globala hållbarhetsmål Position paper FN:s globala hållbarhetsmål Stockholm juni 2017 Swedisols vision, prioriteringar och åtgärdsprogram för de hållbara utvecklingsmålen, agenda 2030. Swedisol driver frågor av branschgemensam

Läs mer

UPPDRAG: SOPOR. Värdefulla sopor. Farliga sopor

UPPDRAG: SOPOR. Värdefulla sopor. Farliga sopor UPPDRAG: SOPOR Vid gamla boplatser hittar arkeologer aska, ben och frön. Det kan vara fynd som är tusen år gamla spår efter människor som levde innan sopbergens tid. Deras sopor var inte farliga för miljön.

Läs mer

Uppdatering av Norrbottens klimat- och energistrategi

Uppdatering av Norrbottens klimat- och energistrategi Uppdatering av Norrbottens klimat- och energistrategi Vision 2050 I Norrbotten är all produktion och konsumtion resurseffektiv och hållbar ur så väl ett regionalt som globalt perspektiv. Utsläppen av växthusgaser

Läs mer

"Etablera närodlad textil i Sverige - en lägesrapport från innovationsprojektet. GA-möte Pernilla Walkenström, Swerea IVF

Etablera närodlad textil i Sverige - en lägesrapport från innovationsprojektet. GA-möte Pernilla Walkenström, Swerea IVF "Etablera närodlad textil i Sverige - en lägesrapport från innovationsprojektet GA-möte 160518 Pernilla Walkenström, Swerea IVF Projektöversikt Sammanfattning Ett strategiskt initiativ för att samla relevanta

Läs mer

Backspjäll-BRBO Aluzink. BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007

Backspjäll-BRBO Aluzink. BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 Backspjäll-BRBO Aluzink Branschstandard enligt BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 1 Grunddata Produktidentifikation Dokument-ID BRBO-Aluzink Varunamn Backspjäll Ny deklaration

Läs mer

Miljödeklaration - Dörrskåp E30D25

Miljödeklaration - Dörrskåp E30D25 Miljödeklaration - Dörrskåp E30D25 Företaget EFG European Furniture Group AB Box 1017 573 28 TRANÅS Org.nr: 556236-7259 ISO 14001 certifikat nr: 194848 FSC-COC certifikat nr: EUR-COC-061003 EFG utvecklar,

Läs mer

Ett arbetsområde i Teknik. Vi kommer att arbeta med teknik v. 37, 38, 39 och 40.

Ett arbetsområde i Teknik. Vi kommer att arbeta med teknik v. 37, 38, 39 och 40. Design och produktveckling Ett arbetsområde i Teknik Vi kommer att arbeta med teknik v. 37, 38, 39 och 40. Ur det centrala innehållet i kursplanen för teknik, årskurs 7-9: Bearbetning av råvara till färdig

Läs mer

Regeringsuppdrag fosfor repetition + vad händer nu? Lund 12 december 2014 Anders Finnson Svenskt Vatten

Regeringsuppdrag fosfor repetition + vad händer nu? Lund 12 december 2014 Anders Finnson Svenskt Vatten Regeringsuppdrag fosfor repetition + vad händer nu? Lund 12 december 2014 Anders Finnson Svenskt Vatten ...utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser. Riksdagsbeslut 2010 Generationsmålet:

Läs mer

Byggvarudeklaration BVD 3 Enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007

Byggvarudeklaration BVD 3 Enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 Sid 1 av (6) Byggvarudeklaration BVD 3 Enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 1 GRUNDDATA Produktidentifikation Dokument-ID BVD0004 Utgåva 2 Varunamn: Ventronic Fleline (ekl. styr) Artikel-nr/ID-begrepp:

Läs mer

Cradle to Cradle för barn. Författare: Rinus van den Berg Illustrationer: Pauline Meijer. Svensk version

Cradle to Cradle för barn. Författare: Rinus van den Berg Illustrationer: Pauline Meijer. Svensk version Cradle to Cradle för barn Författare: Rinus van den Berg Illustrationer: Pauline Meijer Svensk version Cradle to Cradle för barn Den här boken har blivit skapad av anställda vid Royal DSM och Centre for

Läs mer

REDUCERA DITT FÖRETAGS KLIMAT- PÅVERKAN MED FÖRNYELSEBARA LUFTFILTER. Viktig information till dig som köper in luftfilter

REDUCERA DITT FÖRETAGS KLIMAT- PÅVERKAN MED FÖRNYELSEBARA LUFTFILTER. Viktig information till dig som köper in luftfilter REDUCERA DITT FÖRETAGS KLIMAT- PÅVERKAN MED FÖRNYELSEBARA LUFTFILTER Viktig information till dig som köper in luftfilter Dinair E k o n o m i f i l t e rab L U F T F I L T E R S K L I M A T P Å V E R K

Läs mer

Plast i ett hållbart samhälle

Plast i ett hållbart samhälle Stockholm den 29 april 2015 Plast i ett hållbart samhälle Utlysning av medel till ett forskningsprogram Programmets förväntade budget Mistras finansiella bidrag Förväntad motfinansiering från deltagande

Läs mer

Flexible Assembly of Environmental Cars

Flexible Assembly of Environmental Cars Mr.Dick O.Larsson Volvo Cars Core ME T&F (Framtida process strategier) Sammanfattning / dagsläget: Flexible Assembly of Environmental Cars Trots sina tidigare framgångar, går svensk fordonsindustri stora

Läs mer

Canons program för återvinning av tonerkassetter

Canons program för återvinning av tonerkassetter Canons program för återvinning av tonerkassetter Först i världen med att tillverka och dessutom återvinna tonerkassetter År 1982 tillverkade Canon som första företag tonerkassetter med allt-i-ett för personkopiatorer.

Läs mer

Miljödeklaration Arbetsbord OFI S sitta/stå, A94C87

Miljödeklaration Arbetsbord OFI S sitta/stå, A94C87 Miljödeklaration Arbetsbord OFI S sitta/stå, A94C87 Företaget EFG European Furniture Group AB Box 1017 573 28 TRANÅS Org.nr: 556236-7259 ISO 14001 certifikat nr: 194848 FSC-COC certifikat nr: EUR-COC-061003

Läs mer

GOLVVÄRME FÖR FLYTANDE MONTERING

GOLVVÄRME FÖR FLYTANDE MONTERING www.variotherm.at GOLVVÄRME FÖR FLYTANDE MONTERING VÄRMNING. KYLNING. MÅ BRA. Den supertunna VarioComp. VIDEO GOLVVÄRME FÖR FLYRANDE MONTERING Ditt golv kan vara mer än golv. Den behagliga värmen från

Läs mer

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 Upprättad enligt Golvbranschens riktlinjer för BVD 3 BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 1 Grunddata Produktidentifikation Varunamn iq One Artikel-nr/ID-begrepp 21200

Läs mer

Företagsinformation. Mindre serier, prototyper och modeller

Företagsinformation. Mindre serier, prototyper och modeller Företagsinformation Mindre serier, prototyper och modeller BA Prototypverkstad är ett företag som jobbar med produktutveckling. Verksamheten är främst inriktad på att ta fram prototyper, modeller, mindre

Läs mer

VINDKRAFT. Alternativ Användning

VINDKRAFT. Alternativ Användning Datum (2012-03-14) VINDKRAFT Alternativ Användning Elev: Andreas Krants Handledare: Anna Josefsson Sammanfattning Alternativa användningssätt för vindkraft är vad denna rapport handlar om, och med alternativ

Läs mer

Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12

Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12 Demonstration driver English Svenska Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12 Beijer Electronics AB reserves the right to change information in this manual without prior notice. All examples in this

Läs mer

KENREXMETODEN. - En trygg och enkel avloppslösning

KENREXMETODEN. - En trygg och enkel avloppslösning KENREXMETODEN - En trygg och enkel avloppslösning LÅT OSS rena ditt avloppsvatten med kenrexmetoden Kenrexmetoden, kompakt, trygg, miljövänlig och enkel lösning på avloppsvattenrening för enskilda fastigheter.

Läs mer

MASSIVA TRÄHUS MED ANOR

MASSIVA TRÄHUS MED ANOR MASSIVA TRÄHUS MED ANOR MASSIVA TRÄHUS MED ANOR. Roasjö Trä AB har anor från tidigt 1900-tal. Men redan i början av 1800-talet fanns här ett sågverk som drevs under många år. Verksamheten utvecklades efterhand

Läs mer

tak Sarnafil pvc-duk

tak Sarnafil pvc-duk unik kunskap - oöverträffad kvalitet ett naturligt val I dag omfattar ekologisk hållbarhet också användning av miljövänliga byggmaterial. Hos Sika Sarnafil ser vi det som en positiv utveckling och har

Läs mer

Innovative and sustainable packaging of the future!

Innovative and sustainable packaging of the future! Innovative and sustainable packaging of the future! Tekniska- och sjöfartsmuseet, Malmö den 6 november 2008 Bo Wallteg, chefredaktör tidningen nord emballage Sustainable i förhållande till förpackningar

Läs mer

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 1 Grunddata Produktidentifikation Dokument-ID 12725871 Varunamn Håldäck, HD/F Ny deklaration Ändrad deklaration Upprättad/ändrad den

Läs mer

Akustikundertaket utan synliga skarvar och med lång livslängd

Akustikundertaket utan synliga skarvar och med lång livslängd Nyhet: Gyptone BIG med unikt Sixtomönster och bättre åtkomst till tekniska installationer Akustikundertaket utan synliga skarvar och med lång livslängd Gyptone Sixto produktserien NYHET Gyptone BIG Sixto

Läs mer

OM KONSTEN ATT TILLVERKA PAPPER

OM KONSTEN ATT TILLVERKA PAPPER OM KONSTEN ATT TILLVERKA PAPPER Det unika med skogsindustrin är att den kombinerar en storskalig och tekniskt avancerad produktion med en fullständigt naturlig och förnyelsebar råvara. Det är därför som

Läs mer

Vi gör idéer till verklighet.

Vi gör idéer till verklighet. Vi gör idéer till verklighet. Ufab utvecklar produkter med hög precision. Vi bidrar också till att höja våra kunders konkurrenskraft. Vi inser hur viktig vår leverantörsroll är. Våra kunskaper ska bidra

Läs mer

Plast i kretsloppet. Kort om IKEM. Ekocentrum 2015 01 27. Lena Lundberg

Plast i kretsloppet. Kort om IKEM. Ekocentrum 2015 01 27. Lena Lundberg Plast i kretsloppet Ekocentrum 2015 01 27 Lena Lundberg Kort om IKEM Bransch och arbetsgivarorganisation för företag som arbetar med kemi i vid bemärkelse Företräder 1.400 svenska och utlandsägda företag

Läs mer

Basprogram 2008-2011 Systemteknik

Basprogram 2008-2011 Systemteknik Basprogram 2008-2011 Systemteknik Allmän inriktning Basprogrammet systemteknik har under programperioden 2008-2011 sin tyngdpunkt i en mer långsiktig utveckling av energisystemlösningar, som skall möta

Läs mer

Behov och möjligheter att kommunicera åtgärder på gården till handel och konsument

Behov och möjligheter att kommunicera åtgärder på gården till handel och konsument Behov och möjligheter att kommunicera åtgärder på gården till handel och konsument Ingmar Börjesson, Lantmännen R&D Svåra frågor och möjligheter Kadmium, slam och växtnäring Forskningsprojekt som tar grepp

Läs mer

Svanenmärkning av Tryckerier. Utbildningspaket till kriterieversion 4

Svanenmärkning av Tryckerier. Utbildningspaket till kriterieversion 4 Svanenmärkning av Tryckerier Utbildningspaket till kriterieversion 4 Varför finns Miljömärkningen Svanen? Samhället är inte hållbart Vår vision är ett hållbart samhälle Vårt syfte är att bidra till arbetet

Läs mer

Byggvarudeklaration BVD 3 Enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007

Byggvarudeklaration BVD 3 Enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 Sid 1 av (6) Byggvarudeklaration BVD 3 Enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 1 GRUNDDATA Produktidentifikation Dokument-ID BVD0003 Utgåva 1 Varunamn: Ventronic VFXU, VVU, VVXFU (ekl. styr & regler)

Läs mer

En ny generation plastgolv utan PVC. iq One

En ny generation plastgolv utan PVC. iq One En ny generation plastgolv utan PVC iq One iq One Det nya iq-golvet utan PVC Nu är en ny generation iq-golv här! iq One är liksom Tarketts övriga iq-golv starkt, flexibelt och självklart fritt från både

Läs mer

Marknadens och konsumenternas krav. Lena Dahl

Marknadens och konsumenternas krav. Lena Dahl Marknadens och konsumenternas krav på skogsbruket Lena Dahl Global Environment, Tetra Pak Tetra Pak startade t 1951 Vår förpackningsportfölj 158 miljarder förpackningar levererades 2010 Tetra Gemina Tetra

Läs mer

338 Åkvarteren. Residential development project in Sweden. Skanskas arbetssätt, hur väl stämmer det med CEEQUAL? Publik information

338 Åkvarteren. Residential development project in Sweden. Skanskas arbetssätt, hur väl stämmer det med CEEQUAL? Publik information Lomma CQA Hamn 338 Åkvarteren Residential development project in Sweden Skanskas arbetssätt, hur väl stämmer det med CEEQUAL? Agenda Presentation av projekt Resultat från certifieringen Vad lärde vi oss?

Läs mer

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 1 Grunddata Produktidentifikation Dokument-ID 2214:2 Varunamn weber.floor 140 nova Ny deklaration Ändrad deklaration Upprättad/ändrad

Läs mer

3/ INNEHÅLL 4/ INTRODUKTION 5/ BAKRUND 6/ SITUATIONSPLAN 9/ ÖVERSVÄMMNING 10/ ATT BO I OMRÅDET 12/ KVARTER 14/ ENHETER 18/ DIAGRAM ÖVER TID

3/ INNEHÅLL 4/ INTRODUKTION 5/ BAKRUND 6/ SITUATIONSPLAN 9/ ÖVERSVÄMMNING 10/ ATT BO I OMRÅDET 12/ KVARTER 14/ ENHETER 18/ DIAGRAM ÖVER TID 3/ INNEHÅLL 4/ INTRODUKTION 5/ BAKRUND 6/ SITUATIONSPLAN 9/ ÖVERSVÄMMNING 10/ ATT BO I OMRÅDET 3 / 12/ KVARTER 14/ ENHETER 18/ DIAGRAM ÖVER TID 21/ SLUTSATSER Ön Sanden är en fantastisk och attraktiv plats

Läs mer

Inom det område som utbildningen avser skall studenterna, utöver kunskaper och färdigheter, utveckla förmåga att

Inom det område som utbildningen avser skall studenterna, utöver kunskaper och färdigheter, utveckla förmåga att Sida 1(5) Utbildningsplan Energiteknikerprogrammet 120 högskolepoäng Energy Technician Programme 120 Credits* 1. Programmets mål 1.1 Mål enligt Högskolelagen (1992:1434), 1 kap. 8 : Utbildning på grundnivå

Läs mer

Grön IT policy. Karlstads kommun 2013-09-13

Grön IT policy. Karlstads kommun 2013-09-13 Grön IT policy Karlstads kommun 2013-09-13 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Bakgrund... 3 1.1 Strategisk plan... 3 1.2 Miljö- och Klimatstrategin... 3 2 Grön IT... 3 2.1 Syfte... 3 2.2 Tillämpning... 4 3 Förutsättningar

Läs mer

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 1 Grunddata Produktidentifikation Dokument-ID 1084656-01-01 Varunamn Wisa - Form Spruce Artikel-nr/ID-begrepp 1103 Varugrupp BK04-01203

Läs mer

Bilaga 1, Samrådsredogörelse Presentationsmaterial Plan för avfallshantering i ett hållbart samhälle

Bilaga 1, Samrådsredogörelse Presentationsmaterial Plan för avfallshantering i ett hållbart samhälle Bilaga 1, Samrådsredogörelse Presentationsmaterial Plan för avfallshantering i ett hållbart samhälle Nu gör vi en gemensam avfallsplan för SÖRAB kommunerna Ett nytt angreppssätt som är kraftfullt och berör

Läs mer

Hållbarhetskrav på IT-produkter TCO Certified

Hållbarhetskrav på IT-produkter TCO Certified Hållbarhetskrav på IT-produkter TCO Certified Stockholm, 11 februari 2015 emma.nolte@tcodevelopment.com Agenda Kort om TCO Development IT produkter har stor miljö och social påverkan Kraven i TCO Certified

Läs mer

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 Version: 08.5 Upprättad enligt Golvbranschens riktlinjer BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 1 Grunddata Produktidentifikation Dokument-ID BVD Prestige 444 Varunamn Artikel-nr/ID-begrepp

Läs mer

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 PLATS FÖR LEVERANTÖRENS LOGOTYP BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 1 Grunddata Produktidentifikation Dokument-ID 2 Varunamn OrganoWood Träskydd 01: Flam- & rötskydd Ny

Läs mer

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 Upprättad enligt Golvbranschens riktlinjer för BVD 3 BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 1 Grunddata Produktidentifikation Varunamn Trägolv Viva, Viva Line lackat Artikel-nr/ID-begrepp

Läs mer

Utbildningspaket Konsumtion

Utbildningspaket Konsumtion Utbildningspaket Konsumtion Hur och vad? Resurser Vi berättar om olika resurser och konsekvenserna av att vi använder dem. Hushållssopor Vi berättar om hushållssopor och vem som ansvarar för dem. Vad är

Läs mer

Effektiv flamvärmning vid svetsning och skärning av moderna stål

Effektiv flamvärmning vid svetsning och skärning av moderna stål Effektiv flamvärmning vid svetsning och skärning av moderna stål Jakten på hållfasthet, och därmed minskad vikt hos svetsade konstruktioner har drivit på utvecklingen av nya höghållfasta stål. Med de förbättrade

Läs mer

Ämnesplan i Kemi Treälven

Ämnesplan i Kemi Treälven Ämnesplan i Kemi Treälven (2009-03-24) Utarbetad under läsåret 08/09 Kemi Mål att sträva mot (Lpo 94) Mål att uppnå för skolår 5 Eleven skall Vad kan jag göra för att visa det? Mål för godkänt skolår

Läs mer

Öka återvinningen. Genom förbättrad resurs- och avfallshantering vid byggande

Öka återvinningen. Genom förbättrad resurs- och avfallshantering vid byggande Öka återvinningen Genom förbättrad resurs- och avfallshantering vid byggande Dags för mer hållbar hantering av bygg- och rivningsavfall Som första branschförening har Återvinningsindustriernas medlemmar

Läs mer

Det är skillnad på. värme och värme. Välj värme märkt Bra Miljöval

Det är skillnad på. värme och värme. Välj värme märkt Bra Miljöval Det är skillnad på värme och värme Välj värme märkt Bra Miljöval Varför du ska välja värme märkt Bra Miljöval Du som väljer värme märkt Bra Miljöval... Genom att miljömärka värmeenergi med Bra Miljöval

Läs mer

BVD3 Byggvarudeklaration NoCoat UltraFlex

BVD3 Byggvarudeklaration NoCoat UltraFlex BVD3 Byggvarudeklaration NoCoat UltraFlex Gyproc AB Box 153 746 24 Bålsta tel 0171-41 54 60 Order/Kundservice tel 0171-41 54 80 Technical Sales & Support www.gyproc.se BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt

Läs mer

Delprojekt 9 Förbättrad återvinning

Delprojekt 9 Förbättrad återvinning Miljöeffekter av materialåtervinning Avfall i nytt fokus Borås 2010-09-22 David Palm, Elin Eriksson IVL Svenska Miljöinstitutet www.ivl.se Delprojekt 9 Förbättrad återvinning 2 Delprojekt 9, Fallstudier

Läs mer

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 Branschstandard enligt BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 1 Grunddata Produktidentifikation Varunamn SLAVE Room Ny deklaration Ändrad deklaration Artikel-nr/ID-begrepp

Läs mer

Den Disruptiva Utmaningen. Christian Sandström, Tekn Dr. Chalmers och Ratio. Disruptive, Computer Sweden 16 oktober 2014

Den Disruptiva Utmaningen. Christian Sandström, Tekn Dr. Chalmers och Ratio. Disruptive, Computer Sweden 16 oktober 2014 Den Disruptiva Utmaningen Christian Sandström, Tekn Dr. Chalmers och Ratio Disruptive, Computer Sweden 16 oktober 2014 Disruptiveinnovation.se ChrisSandstrom www.disruptiveinnovation.se Christian.sandstrom@ratio.se

Läs mer

Hållbar utveckling Kungsmarksskolan 2016

Hållbar utveckling Kungsmarksskolan 2016 Hållbar utveckling Kungsmarksskolan 2016 Hej och välkommen till samarbetsprojektet för hållbar utveckling! Under sex veckor kommer elva av era ämnen att samarbeta med temat hållbar utveckling i åk 8. Enligt

Läs mer