Centerpartiet har en politik för hela Växjö kommun, staden, tätorterna, landsbygden, nyinflyttad, ung och äldre.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2014-2018 Centerpartiet har en politik för hela Växjö kommun, staden, tätorterna, landsbygden, nyinflyttad, ung och äldre."

Transkript

1 Centerpartiet har en politik för hela Växjö kommun, staden, tätorterna, landsbygden, nyinflyttad, ung och äldre. Ett hållbart Växjö Arbete och företag Barn och utbildning Bygga och bo Demokrati och mångfald Miljö, energi och trafik Matlandet Växjö Stöd och omsorg Trygghet och säkerhet Uppleva och göra

2 Ett hållbart Växjö Alla människors lika rätt och värde är grunden för Centerpartiets politik. Vi tror på varje människas rätt och förmåga att själv forma sin egen framtid. Det är därför vi står för en närodlad politik, att makt ska finnas så nära människor som möjligt. Det är därför vi tror på ett gemensamt ansvar för att ge alla människor möjligheter att förverkliga sina liv och sina drömmar och utjämna de orättvisor som arv och uppväxt skapat. Det är därför vi värnar miljön, så att kommande generationer också kan leva ett gott liv. Det är därför vi tror på människors rätt att bygga en framtid varhelst i vårt land de vill bo. Centerpartiet i Växjö har haft ett avgörande inflytande på kommunens utveckling under mycket lång tid. Med våra idéer som värdegrund strävar vi efter en långsiktigt hållbar politik för en grönare, friare, tryggare och rättvisare kommun i ständig utveckling. Kommuninvånarna, och det vi gör för dem ska alltid vara vägledande i politiken. Vidare vill vi att konsekvenser för landsbygd, jämställdhet, miljö, och rättvisa ska beaktas i allt beslutsfattande och agerande. Centerpartiet i Växjö står för ett professionellt ledarskap med ett sunt och hållbart ansvarstagande för skattebetalarnas pengar, dvs. kommunens ekonomi. Växjö kommun är en växande kommun, både på landsbygd och i staden. I många mätningar och rankingar har Växjö idag en position som har ökat kommunens attraktionskraft. Miljöarbetet är både prisat och har resulterat i många förbättringar av sjöar, vattenkvalitet, energibesparingar och kollektivtrafik. För växtkraft i hela kommunen är bra kommunikationer, i synnerhet tillgång till bredband, en prioriterad fråga för Centerpartiet i Växjö. Näringslivsklimatet, grunden för välfärden, anses av externa bedömare som nationell toppklass. Initiativ kring träbyggnation och idrottssatsningar är exempel på saker som har ökat kommunens attraktionskraft rejält under det senaste decenniet. Centerpartiet står för en ansvarsfull politik som säkerställer en ekonomiskt välskött kommun.

3 1. Arbete och företag Fler jobb skapas i fler och växande företag. När det går bra för företagen kan de anställa fler. Om fler får jobb minskar utanförskapet. Ett bra företagsklimat är grunden för välfärden. Det kallar vi för en jobbskaparlinje. Göra konkreta insatser för att utveckla service och restaurangnäringen för arbete till unga Utveckla yrkesutbildningar anpassade för våra lokala företag Att upphandlingar ska styckas upp för att ge möjlighet för småföretagare och en bättre kvalitet. Arbeta för att fler av universitetsstudenterna stannar kvar i Växjö Reformera arbetsförmedlingens roll och uppgifter så att fler kommer i arbete. 2. Barn och utbildning Skolan är till för barnen. De ska få en trygg och bra start i livet oavsett bakgrund och var i kommunen de växer upp. Skolan utgör också en viktig grund för ett levande samhälle och är därmed kommunens och lokalsamhällets hjärta! Utveckla samtliga skolor på landsbygden så länge det finns ett relevant elevunderlag och föräldrarna så önskar Införa flexibla skolskjutsar med ambition att korta ner avståndet Att antalet garanterade undervisningstimmar i grundskolan ska öka Anpassa barngruppernas storlek efter varje förskolas förutsättningar Att alla barnleksaker som köps in till barnomsorg och skolor ska vara fria från Bisfenol A

4 3. Bygga och bo Ett växande Växjö har ett stort behov av nya bostäder, lägenheter, bostadsrätter, ägarlägenheter och småhus. Till och med 2019 skall 3000 nya bostäder byggas. Växjö bygger till låga kostnader och har ett bra samarbete med privata entreprenörer. Vi bygger även på mindre orter. Men behovet är större än tillgången. Vi är unika genom ett uttalat mål för träbyggnation. Fortsätta bygga mest i landet! Träkommunen Växjö skall utvecklas med fler byggnader i trä Öka tillgången på moderna seniorbostäder Utöka antalet studentbostäder på och i närheten av Campusområdet Aktivt arbete med att ha byggbara tomter båden i staden och på landsbygden 4. Demokrati och mångfald Att visa respekt för människors olika bakgrund, åsikter och erfarenheter är en självklarhet för Centerpartiet i Växjö och en grundbult i vår demokrati. Mångfalden berikar vår kommun och bidrar till utveckling och tillväxt. Det är en styrka att leva i ett mångkulturellt samhälle och det ska vi tillvarata i Växjö kommun. Därför tycker vi att en nära dialog med kommuninvånarna, både i staden och på landsbygden ständigt måste föras. Genom direktmöten och dialog kan vi bättre tillvarata medborgarnas intressen, erfarenheter och förslag för en bättre kommun. Vidareutveckla satsningen på medborgarkontor på fler orter och stadsdelar Aktivt stötta civilsamhället via samhällsföreningar, byalag och sockenråd Att kommunens rekrytering i större omfattning ska spegla mångfalden i kommunen Låta föreningsbidraget belöna de föreningar som bedriver ett aktivt mångfaldsarbete

5 5. Miljö, energi och trafik Det ska vara enkelt att leva grönt i Växjö kommun. Det är Centerpartiets vilja och ambition. Vår miljöpolitik bygger på utveckling och moderna, hållbara lösningar där det ska vara möjligt att verka och bo i hela kommunen även i framtiden. Därför står vi upp för bilen som så många människor i vår kommun är beroende av i vardagen. Det är utsläppen som ska försvinna, inte bilarna! Att det finns mobila återvinningscentraler som kan hämta vid dörren Införa tätare och bättre sophämtning på Campus samt en ny återvinningscentral på Teleborg Införa söndagsöppet på Norremark och ökade öppettider på övriga stationer Bygga fler cykelvägar på de mindre orterna Utveckla trafikleder i och kring Växjö och säkerställ tillgänglighet till parkeringsplatser i staden 6. Matlandet Växjö Det är viktigt att Växjö kommun värnar om lokala producenter när upphandling görs, det mår både jobben och miljön bra av. Miljö och lokala jobb ska vara en självklarhet att arbeta för inom Matlandet Växjö. I Växjö kommun ska maten som serveras i de offentliga köken hålla en mycket god kvalité och vara av varierad art. Det är också viktigt att de som tar del av maten i de offentliga köken, kan bli mer informerade om vart maten de äter kommer ifrån. Satsa på de äldres måltidsupplevelser med fokus på den enskildes önskemål och behov Göra det lättare för medborgarna att få reda på vart maten i våra offentliga kök kommer ifrån Satsa på såväl ekologiska som närodlade livsmedel i de offentliga köken

6 Stöd och omsorg Den offentligt finansierade välfärden ska vara av hög kvalitet, jämlik och jämställd samt vara tillgänglig för alla i hela kommunen. Det är positivt att både företag, offentliga institutioner och civilsamhället är med och utvecklar välfärden. Det är kvaliteten på tjänsterna som är avgörande, inte i vilken regi de utförs. Vi vill förbättra omsorgen genom att arbeta smartare, satsa på innovationer och kreativa aktörer. Utgångspunkten är att stärka omsorgstagares och patienters självständighet. Stöd och insatser ska utformas med hänsyn till individens integritet, behov, bakgrund och aktuell situation. Införa äldrelotsar som kan samordna, stödja och underlätta vardagen för äldre och anhöriga Förbättra funktionen god man med insatser som underlättar arbetet och främjar rekrytering och kompetens Utveckla frivilliginsatser från både organisationer och enskilda Utveckla Hovslund och den s k Stena-tomten på Söder till moderna attraktiva och ändamålsenliga bostäder för äldre Utveckla daglig verksamhet genom ökad integration i samhället Förbättra stöd och information till anhörigvårdare och utveckla nätverk Öka allmänhetens insyn och kunskap om omsorgsverksamheten i kommunen 7. Trygghet och säkerhet Grundläggande trygghet är viktig för alla som bor och vistas i kommunen. Trygghetsaspekten ska alltid vägas in i såväl samhällsplanering som enskilda beslut. Det är viktigt att ta hänsyn till att trygghet upplevs och innebär olika saker för olika människor. Polisen ska öka sin lokala samverkan med kommunen och andra lokala aktörer. Vidare behöver polisen bli mera lokalt förankrad. Narkotika är ett gissel som skall motarbetas var det än dyker upp. Ta fram en belysningsstrategi för bättre belysning på offentliga platser Att polisen ska vara mer synlig i hela kommunen Att kommunen ska aktivt stötta grannsamverkan Prioritera bekämpning av narkotika

7 8. Uppleva och göra Växjö ska vara en kommun att trivas i genom hela livet, oavsett om du är permanentboende eller på besök. Vi har därför en vision om att stärka Växjö som aktivitets- och turiststad. För att nå det målet måste vi stärka kultur- och fritidsutbudet, och det måste skapas besöksmål i hela vår kommun. Växjö ska bli en plats som man vill ströva, promenera och motionera i. Växjö kommun ska ha ett rikt utbud av föreningar där alla kan finna sin plats. På landsbygden är ofta ett rikt föreningsliv grunden för en levande ort, och därför är det viktigt att stödja dessa föreningar. Att flera av sjöarna i Växjö kommun skall ha många fina badplatser. Det är en förutsättning för att stärka turism på landsbygden Utveckla Kronobergs slottsruin till ett attraktivt besökscentrum genom att öppna upp för fler aktiviteter. Det behövs också satsas på naturen runt om, bl.a. genom att utveckla badplatsen, förbättra ljussättning och öka tillgängligheten Utveckla småorterna genom kultursatsningar i hela kommunen, för att bl.a. få turister att söka sig även utanför staden Bygga träbroar för gång- och cykeltrafik vid Norra Bergundasjön och mellan Helgö och Hissö

8 Centerpartiets kandidater till kommunfullmäktige i Växjö, valet Per Schöldberg, Öjaby, Kommunalråd 2 Johanna Martin, Växjö, Kommunikationschef 3 Jan Pyrell, Växjö, Advokat 4 Eva Johansson, Jät, Biblioteksassistent 5 Andreas Håkansson, Växjö, Lärarstudent 6 Gudrun Holmberg, Furuby, Slöjdlärare 7 Gunnar Elm, Uråsa, f.d. Kommunalråd 8 Mia Gustafsson, Växjö, Lärare 9 Sarchel Mohammad, Växjö, Tolk 10 Margareta Jonsson, Växjö, Pensionär 11 Sven Johansson, Bergunda, Skogsarbetare 12 Ezzedin Ernez, Växjö, Kock 13 Birgitta Nilsson, Växjö, Handläggare 14 Einar Håkansson, Braås, Mekaniker 15 Lars-Erik Larsson, Gemla, Major 16 Anita Svensson, Öja, Frisör o hästbonde 17 Åke Svensson, Dädesjö, Lantbrukare 18 Ann Albertsen, Rottne, Administratör 19 Thomas Johansson, Uråsa, Chaufför 20 Hans Falk, Lammhult, Egenföretagare 21 Ingrid Johansson, Braås, Undersköterska 22 Lennart Johansson, Lammhult, Lantbrukare 23 Anders Franzén, Växjö, Projektledare 24 Patric Kjellberg, Växjö, Specialpedagog 25 Sture Andersson, Växjö, f.d. Landstingsdirektör 26 Kjell Gustafsson, Gårdsby, Specialpedagog 27 Annie Jäghagen, Gemla 28 Karl-Erik Nedfors, Ingelstad, Lantmästare 29 Inga-Gun Andersson, Berg, f.d. särskollärare 30 Göran Johansson, Braås, Lantbrukare 31 David Lundén, Gemla, Gymnasielärare 32 Anton (Nino) Dalenfjäll, Braås 33 Pia Gustafsson, Växjö, Lärare Kontaktuppgifter Per Schöldberg, kommunalråd Eva Johansson, gruppledare Andreas Håkansson, kretsordförande distriktsexp besöksadress, Storgatan 2 Bli medlem direkt Tycker du också att beslut ska fattas så nära människor som möjligt? Engagera dig digitalt

Plan för vård och omsorg Inriktningsmål och strategier ÖSTERSUNDS KOMMUN

Plan för vård och omsorg Inriktningsmål och strategier ÖSTERSUNDS KOMMUN och god Brukare och inflytan de närstående bemöts på och i planering och Ökad livskvalitet genom ett varierat och individuella insatser ett respektfullt sätt och utformning av med rätt stöd och insatser

Läs mer

VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA

VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA SÄTT VÄXJÖ I ARBETE Det viktigaste Växjö står inför är att klara jobben. Genom att fler växjöbor kommer i arbete så lägger vi grunden till att skapa det Växjö vi vill

Läs mer

Stad och Land Hand i Hand. Centerpartiets vision för Kävlinge kommun 2020

Stad och Land Hand i Hand. Centerpartiets vision för Kävlinge kommun 2020 Stad och Land Hand i Hand Centerpartiets vision för Kävlinge kommun 2020 Innehållsförteckning Inledning 1 Mångsidig och upplevelserik 2 Innovativt och växande 4 Medborgarnas Kävlinge 6 Vision och verklighet

Läs mer

Översikt samtliga nämnders mål i Eslövs kommun, mandatperiod 2011-2014. Prioriterade mål Nämnd Mål

Översikt samtliga nämnders mål i Eslövs kommun, mandatperiod 2011-2014. Prioriterade mål Nämnd Mål Översikt samtliga nämnders mål i Eslövs kommun, mandatperiod 2011-2014 Prioriterade mål Nämnd Mål God ekonomisk hushållning AoF Sänka kostnaderna för försörjningsstödet. BoF Alla elever ska kunna läsa

Läs mer

Gör jämlikt gör skillnad! Samling för social hållbarhet minskar skillnader i hälsa

Gör jämlikt gör skillnad! Samling för social hållbarhet minskar skillnader i hälsa Gör jämlikt gör skillnad! Samling för social hållbarhet minskar skillnader i hälsa 2 Titel Förord Det genomsnittliga hälsoläget i Sverige blir allt bättre. Det är en positiv utveckling som visar att satsningar

Läs mer

Kunskap - Kompetens - Arbete En programhandling för Östra Göinge kommuns arbetsmarknadsinsatser

Kunskap - Kompetens - Arbete En programhandling för Östra Göinge kommuns arbetsmarknadsinsatser Kunskap - Kompetens - Arbete En programhandling för Östra Göinge kommuns arbetsmarknadsinsatser Beredningen för Tillväxt och Samhällsbyggnad Innehållsförteckning Kunskap - kompetens - arbete 1 1 Förord

Läs mer

Folkhälsopolitiskt. program

Folkhälsopolitiskt. program Folkhälsopolitiskt program 1 2 Alla har rätt till ett gott liv En god hälsa är för de flesta av oss något som vi värdesätter mycket högt. Alltför ofta är den goda hälsan något som vi tar för givet ända

Läs mer

Mål och budget 2015 2017

Mål och budget 2015 2017 Mål och budget 2015 2017 Omslagsbilden: Ruba Daklallah studerar på barn- och fritidsprogrammet på Torekällgymnasiet och praktiserar på en förskola i Södertälje. Innehållsförteckning Ett attraktivt och

Läs mer

2 HÅLLBAR UTVECKLING OCH FRAMTIDSVISION

2 HÅLLBAR UTVECKLING OCH FRAMTIDSVISION 2 HÅLLBAR UTVECKLING OCH FRAMTIDSVISION 2 HÅLLBAR UTVECKLING OCH FRAMTIDSVISION I detta kapitel lyfts de visioner och kommunala styrdokument som Skellefteås politiker antagit. De utgör en mycket stor del

Läs mer

Skriftliga svar i Paneldebatt nr 2 om Hallstaviks framtid

Skriftliga svar i Paneldebatt nr 2 om Hallstaviks framtid Skriftliga svar i Paneldebatt nr 2 om Hallstaviks framtid På den första Paneldebatten som ägde rum den 9 april skrev mötesbesökare på små vita lappar de frågor som man var intresserad av att få ett svar

Läs mer

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell Det här är Kungsbacka kommuns styrmodell innehåll Kapitel 1 Visionen pekar ut riktningen 4 Så här styrs Kungsbacka 6 Kapitel 2 Politikerna i KF styr på olika sätt 8 Kapitel 3 Så styr politikerna i nämnderna

Läs mer

Ett starkt Stockholm där alla kan växa. Allians för Stockholms femton prioriteringar för framtidens Stockholm

Ett starkt Stockholm där alla kan växa. Allians för Stockholms femton prioriteringar för framtidens Stockholm Ett starkt Stockholm där alla kan växa Allians för Stockholms femton prioriteringar för framtidens Stockholm Augusti 2010 Fyra år med Allians för Stockholm Vi kan konstatera att Stockholm har blivit bättre

Läs mer

en ~.,-,- Strategiskt program 2015 Mandatperioden 2014-2018 Alliansen i Härryda ~HÄRRYDA.KOMMUN 1(9) Per Vorberg Gruppledare Moderatema

en ~.,-,- Strategiskt program 2015 Mandatperioden 2014-2018 Alliansen i Härryda ~HÄRRYDA.KOMMUN 1(9) Per Vorberg Gruppledare Moderatema 1(9) ~HÄRRYDA.KOMMUN 2014-04-015 Alliansen i Härryda en ~.,-,- Mandatperioden 2014-2018 Per Vorberg Gruppledare Moderatema aria Komevik Jakobs :UI I ruppledare J Centerpartiet 2(9) Allians för Härryda,

Läs mer

Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år.

Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. 1 Rösta på oss! I år, 2014, är det val den 14 september. Då får alla svenska medborgare som har fyllt 18

Läs mer

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP)

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) 1 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 INNEHÅLL FÖRORD 3 UTGÅNGSPUNKTER

Läs mer

MÖJLIGHETERNAS KUNGSBACKA

MÖJLIGHETERNAS KUNGSBACKA MÖJLIGHETERNAS KUNGSBACKA Handlingsprogram 2010-2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING MÖJLIGHETERNAS KUNGSBACKA... 3 JOBBEN FÖRST I KUNGSBACKA... 4 ATT BO I KUNGSBACKA... 5 FÖR- OCH GRUNDSKOLA... 7 GYMNASIE- OCH VUXENUTBILDNING...

Läs mer

Politikutveckling inför 2014 Propositioner & arbetsgrupper Layout: Oliver Rosengren

Politikutveckling inför 2014 Propositioner & arbetsgrupper Layout: Oliver Rosengren Politikutveckling inför 201 Propositioner & arbetsgrupper Layout: Oliver Rosengren 1. Propositioner INNEHÅLL 1. Arbetslinjen håller ihop Kronoberg 2. Kunskapsskola i Kronoberg. Trygg och sammanhållen vård

Läs mer

Illustrationer sid. 12,14,16,18,20,22 och 24, Ania Witwitzka.

Illustrationer sid. 12,14,16,18,20,22 och 24, Ania Witwitzka. Häftet Främja hälsa en nyckel hållbar utveckling. En introduktion baseras på rapporten Främja hälsa en nyckel till hållbar utveckling, publicerad av Landstinget Dalarna 2010. Tillgänglig på www.ltdalarna.se

Läs mer

Framtidskontraktet. Beslutad version

Framtidskontraktet. Beslutad version Framtidskontraktet Beslutad version Innehållsförteckning Ekonomin växer när människor växer... 3 Fler jobb är grunden för allt... 7 Med kunskaper växer Sverige... 13 En bra välfärd gör att människor växer

Läs mer

VI VILL GÖRA ETT BRA BÄTTRE!

VI VILL GÖRA ETT BRA BÄTTRE! VI VILL GÖRA ETT BRA staffanstorp BÄTTRE! Vi vill bygga en ännu bättre kommun! Staffanstorps kommun är och har varit framgångsrik på många sätt. God service till invånarna har förenats med låg skatt, samtidigt

Läs mer

- hörs din röst i valet?

- hörs din röst i valet? 22-23 mars - hörs din röst i valet? Förslag från Göteborgs första Medborgarstämma S T A D E N V I V I L L H A Medborgaragendan togs fram under Göteborgs Medborgarstämma 22-23 mars och genom ett antal uppföljningsmöten

Läs mer

Så blir Norrköping bättre för ungdomar!

Så blir Norrköping bättre för ungdomar! 2014-08-12 Så blir Norrköping bättre för ungdomar! - Förslag från Unga kommunutvecklare 2014 KS 2013/0967 EKONOMI- OCH STYRNINGSKONTORET Innehållsförteckning Inledning... 3 Metod... 3 Vilka är vi?... 4

Läs mer

Vi bygger. Sverige. Alliansens valmanifest 2014-2018

Vi bygger. Sverige. Alliansens valmanifest 2014-2018 Vi bygger Sverige Alliansens valmanifest 2014-2018 Vi bygger Sverige Alliansens valmanifest 2014-2018 Innehåll Partiledarnas förord: Alliansens löfte till väljarna 6 Utgångspunkter för Alliansens politik

Läs mer

Ett Stockholm i världsklass. STADSLEDNINGSKONTORET Stadshuset, 105 35 Stockholm Telefon 08-508 29 000 www.stockholm.se VISION2O3O

Ett Stockholm i världsklass. STADSLEDNINGSKONTORET Stadshuset, 105 35 Stockholm Telefon 08-508 29 000 www.stockholm.se VISION2O3O Ett Stockholm i världsklass STADSLEDNINGSKONTORET Stadshuset, 105 35 Stockholm Telefon 08-508 29 000 www.stockholm.se VISION2O3O Utgångspunkter för visionen om Stockholm 2030 Stockholm är människornas

Läs mer

Strategisk plan 2016-2018

Strategisk plan 2016-2018 Styrande dokument Måldokument Plan Sida 1 (48) Strategisk plan 2016-2018 Till landstingsfullmäktige 9-10 juni 2015 GÄLLER FÖR VERKSAMHET [Norrbottens läns landsting] GODKÄNT DATUM [Godkänt datum] DOKUMENT-ID

Läs mer

Vård och. ur ett chefsperspektiv. En branschrapport från Ledarna. Hos oss blir du en bättre chef.

Vård och. ur ett chefsperspektiv. En branschrapport från Ledarna. Hos oss blir du en bättre chef. Vård och Omsorg ur ett chefsperspektiv En branschrapport från Ledarna Hos oss blir du en bättre chef. Vård och omsorg ur ett chefsperspektiv Ledarna Sveriges chefsorganisation bildades för över 100 år

Läs mer

Brev till Maria. Nio framtida reformer för civila samhället. Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället

Brev till Maria. Nio framtida reformer för civila samhället. Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället Brev till Maria Nio framtida reformer för civila samhället Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället Den här rapporten ges ut av Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället www.sektor3.se Idétidskriften

Läs mer

SV Gotland Verksamhetsplan 2015

SV Gotland Verksamhetsplan 2015 SV Gotland Verksamhetsplan 2015 Verksamhetsplan SV Gotland Sida 2 av 12 Till grund för verksamhetsplanen 2015 finns följande:... 4 1. SVs långsiktiga prioriteringar... 5 Människor och främst unga i utsatta

Läs mer

Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv

Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv Inledning Målsättningarna för den svenska handikappolitiken är ambitiösa. Under många år och inom en rad olika områden

Läs mer

Fri tillgång till information och kunskap. några aktuella utmaningar

Fri tillgång till information och kunskap. några aktuella utmaningar Fri tillgång till information och kunskap några aktuella utmaningar Förord Vi lever mitt i ett ständigt ökande informationsflöde. Att navigera i denna miljö kräver en särskild kompetens informationskompetens.

Läs mer