Besök kyrkorna i Eslövs kommun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Besök kyrkorna i Eslövs kommun"

Transkript

1 Besök kyrkorna i Eslövs kommun

2 För många är kyrkor ett självklart besöksmål när man besöker nya platser. na speglar både historia och nutid och är en del av vårt kulturarv. För generationer människor har kyrkan varit en naturlig samlingspunkt där man inte bara firade gudstjänst utan också fick höra kungörelser, nyheter och utbyta skvaller. Utanför en del kyrkor finns ofta en välskött kyrkogård med gravvårdar som minner om generationer som har levt i området. Inom Eslövs kommungräns finner man inte mindre än 21 kyrkor. Några kyrkor är från slutet av 1800 talet medan flertalet av kyrkorna är ifrån den tiden då Skåne var en del av Danmark. En del av kyrkorna är öppna under sommarhalvåret, enligt överenskommelse eller när vaktmästare finns i närheten. För aktuell information om öppettider vänligen kontakta respektive församling. Eslövs församling Utvägen Eslöv Telefon: i denna församling: Borlunda, Eslöv, Holmby, Gårdstånga, Remmarlöv, Skarhult, Västra Sallerup, Örtofta, Östra Strö Löberöds församling Storgatan Löberöd Telefon: i denna församling: Hammarlunda, Harlösa, Högseröd Ringsjö församling Bosjökloster Höör Telefon: i denna församling: Hurva Östra Onsjö församling Solhemsvägen Stehag Telefon: i denna församling: Billinge, Bosarp, Näs, Stehag, Trollenäs, Västra Strö Reslöv Östra Karaby församling Reslövs Prästgård Marieholm Telefon: ostrakaraby i denna församling: Reslöv, Östra Karaby 2

3 Innehåll Billinge kyrka... 4 Borlunda kyrka... 5 Bosarps kyrka... 6 Eslövs kyrka... 7 Gårdstånga kyrka... 8 Hammarlunda kyrka... 9 Harlösa kyrka... 9 Holmby kyrka...10 Hurva kyrka Karta Högseröds kyrka...14 Näs kyrka...15 Remmarlövs kyrka...15 Reslövs kyrka...17 Skarhults kyrka...18 Stehags kyrka...19 Trollenäs kyrka...19 Västra Sallerups kyrka...20 Västra Strö kyrka...21 Örtofta kyrka...21 Östra Karaby kyrka...22 Östra Strö kyrka...23 Ansvarig utgivare: Helena Nilsson, Eslövs Turistbyrå Foto: Ulf Axelsson, Tord Johansson, Ringsjö församling, Östra Onsjö församling, Löberöds församling Källor: se/ostraonsjo, ostrakaraby, i Mellanskåne (MSK, 1992), Kyrkan och Kultur (Blom, Moen, 1993), Skånska kyrkor (Skånes Hembygdsförbunds årsbok 1997), Svenska kyrkor (Bonnier, Hägg, Sjöström, 2008) Med reservation för eventuella tryckfel och ändringar. Utgiven

4 Billinge kyrka I Onsjö härad ligger Billinge kyrka, som är ritad av Helgo Zettervall och invigdes Över kyrkans huvudingång kan man på en stentavla från 1864 läsa inskriptionen: En regnig sommar och tidig vinter detta år försenade kyrkobygget. Kyrkans tegel hämtades från Rönneholm och bygget kostade riksdaler. Den gamla kyrkan, som revs , låg på samma plats som den nya. Rester av den gamla kyrkan ingår i den nya kyrkan. Dopfunten av sandsten från 1100 eller 1200 talet, Foto: Ulf Axelsson med dopfat av mässing från 1500 talet, finns kvar från den gamla kyrkan. Kyrkans korfönster har glasmålningar och matt antikglas. Mittfönstret med Jesus på korset samt Maria och Johannes och Maria från Magdala nedanför utfördes 1933 av Hugo Gehlin och samma konstnär gjorde även kyrkans båda sidofönster, 19 år senare. Här kan man bland annat se Thomas Tvivlaren med vinkelhaken och Petrus med nyckeln till himmelriket. 4

5 Borlunda kyrka Grannförsamlingarna Borlunda och Skeglinge byggde en gemensam kyrka, Borlunda kyrka, som stod färdig Danmarks främste arkitekt under 1800 talet, Ferdinand Meldahl, hämtade inspiration från Italien till Borlunda kyrka. De båda gamla 1100 talskyrkorna i Borlunda och Skeglinge var i dåligt skick och revs. Efter bara några år konstaterades att Borlunda kyrka var uppförd av tegel av mindre god kvalitet, och det var början på en lång rad renoveringar stängdes kyrkan på grund av rasrisk. Under många år diskuterades Borlunda kyrkas framtid men kyrkan renoverades och återinvigdes Borlunda kyrka sägs vara den enda kyrka i sitt slag i Sverige i italiensk nygotik. På platsen där Borlunda gamla kyrka stod, finns idag en natursten med informationstext. En minnesplats, som invigdes 1961, finns idag där Skeglinge gamla kyrka låg, där den gamla kyrkans konturer har markerats med sten. Skeglinge gamla kyrkas kyrkklocka från 1400 talet hänger idag i klockstapeln som står på området. 5

6 Bosarps kyrka 1867 revs den gamla 1100 talskyrkan och den nya kyrkan tog form cirka 500 meter från sin ursprungliga plats, på en kulle med utsikt över bygden. Den gamla kyrkogården tjänar idag som minneslund och det stora smideskorset som pryder platsen hamnar i blickfånget för de flesta förbipasserande. Kyrkans ovanliga altare är gjort av polerad kalksten och på framsidan kan man skåda ett kors som strålar i ljus Foto: med Ulf två Axelsson stiliserade veteax på vardera sida, allt i guldfärg. Glasmålningarna, gjorda av Anders Nilsson, skänktes av greve Trolle Bonde 1913 i samband med renovering. Målningarna föreställer bebådelsen och uppståndelsen talsdopfunten, huggen i sandsten, är från den gamla kyrkan. Den står på ett fundament bestående av medeltida gravstenar och en häll, som en gång legat över kyrkoherde Carl Petter Wittlows grav. 6

7 Eslövs kyrka Eslövs kyrka, med Stadsparken vid sina fötter, invigdes Fram till 1952 kalllades den för Vestra Sallerups kyrka, vilket man kan se på inskriptionen över ingången. Det är Carl Möller som har ritat Eslövs kyrka som är uppförd i rött tegel och i nygotisk stil, känd som Eslövsgotik. Tornspiran är levererad av det då nybildade Eslövsföretaget Åkermans Gjuteri och Mekaniska Verkstad. Tanken var att Eslövs kyrka skulle ersätta medeltidskyrkan Västra Sallerup. Inventarierna flyttades till den nya kyrkan och den gamla kyrkan fick stå kvar som ödekyrka återinvigdes Västra Sallerups kyrka, och dopfunt och predikstol flyttades tillbaka till den gamla kyrkan igen fick Eslövs kyrka en predikstol skapad av kalksten och ritad av Eiler Graebe. Dopfunten från 1962 är ett konstverk av Stig Ryberg. Den anmärkningsvärda kormattan är komponerad av Barbro Nilsson och tillverkad av Märta Måås Fjetterströms ateljéer i Båstad. 7

8 Gårdstånga kyrka Den ursprungliga kyrkan uppfördes någon gång mellan 1100 och 1200 talet. På 1400 talet tillkom korsvalv och tornet uppfördes under 1600 talet. Kyrkans inre har blivit känt genom sina renässansinventarier, som samtliga tillverkats av träsnidaren Jakob Kremberg på beställning av Anna Brahe på Viderups gods. Mellan 1609 och 1628 uppfördes altaruppsats, predikstol, dopfunt med baldakin, bänkinredning och kapellskranket med livsträdmotivet som skiljer gravkoret från kyrkan. Skranket är unikt för Gårdstånga kyrka och det finns inget liknande vare sig i Sverige eller i utlandet. Gravkoret lät Anna Brahe bygga till minne av hennes avlidne make Steen Maltesen. Vid restaureringen i slutet av 1800 talet dekorerades valven med Lunds domkyrkas dåvarande valvmålningar som förebild. Tyvärr avlägsnades också färg och förgyllning på inventarierna som ursprungligen fanns och idag framstår sniderierna i sin ekfärgston. Foto: Ulf Axelsson 8

9 Hammarlunda kyrka Hammarlunda kyrka, uppförd i slutet av 1100 talet. Det runda tornet är uppfört något senare och har sannolikt varit avsett till försvar. Hammarlunda kyrka är en av fyra kyrkor i Skåne med runt torn. Kyrkan, som är helgad av Sankta Anna, visar den romanska tidens grundplan med rektangulärt långhus, lägre och smalare kor och halvrund absid i öster. Vid renoveringen runt 1960 framkom spår av två tidigare stavkyrkor. Äldst bland inventarierna är dopfunten, som är samtida med kyrkan och huggen i sandsten. Harlösa kyrka Harlösa kyrka är från 1100 talet, byggd av grå och sandsten med flera tillbyggnader och renoveringar under 1700 och 1800 talet. Dopfunten är från 1100 talet av Mårten Stenmästare. Även här är det träsnidaren Jakob Kremberg som hjälpt till att sätta sin prägel på kyrkan, i form av predikstolen som tillkom 1641 och blev förgylld 17 år senare. I den utbyggnad som ligger i norr, kallad nykyrka, finns ett flertal epitafier av släkter som varit knutna till Hjularöds slott, som är beläget endast några kilometer från Harlösa. Harlösa kyrka har renoverats och öppnades åter

10 Holmby kyrka Den ursprungliga Holmby kyrka fick stå kvar i det närmaste orörd fram till 1873, då den nya kyrkan invigdes. Det mäktiga tornet från den gamla kyrkan bevarades och på dess södersida sitter en figur, som har likheter med Jätten Finn i Lunds domkyrka, i bågöppningen. I början av 1500 talet högg Adam van Düren humoristiska bilder i domkyrkan och det kan ha varit han som även gjort figuren i kyrktornet. Under tornet hade man använt en runsten som hörnsten vilken återfanns Men först 1899 lyckades arkeologer övertala sockenmannarna att ta fram stenen och bevara den. Stenen, som är från , står nu intill kyrkans torn med inskriptionen: Sven reste denna sten efter Torger, sin fader. 10

11 Hurva kyrka Den ursprungliga delen av Hurva kyrka härstammar troligtvis från första halvan av 1200 talet, medan valven slogs först på 1400 talet. Altaruppsatsen stammar från Christian IV:s tid. Bland inventarierna finns en enkel sandstensdopfunt och en nattvardskalk i silver från slutet av 1600 talet, och två värdefulla biblar. Den ena är ett exemplar av Karl XII:s kyrkobibel år 1703 och den andra är en Gustaf V:s kyrkobibel. Den sistnämnda har nummer 121 i bibliofilupplagan som trycktes i 200 exemplar levererade träsnidaren och förre gästgivaren i Hurva, Johan Ullberg, en predikstol till kyrkan, något som väckte diskussioner bland befolkningen som menade att en gästgivare inte ansågs lämplig att tjäna kyrkan. Johan Ullberg försåg ett antal kyrkor i Skåne med altaruppsatser, predikstolar, dopfuntar med mera. 11

12 Foto: Löberöds Församling 12

13 För kartan gäller upphovsrätt Eslövs kommun 13

14 Högseröds kyrka Högseröds kyrka har flitigt byggts om och renoverats sedan 1100 talet, men har trots detta fått behålla mycket av sin medeltida prägel genom åren. Inne i kyrkan kan man skåda dopfunten av sandsten från 1200 talet, triumfkrucifixet från 1600 talet och altartavlan, som föreställer Vandringen till Emmaus och som målades av konstnären Herman Österlund. Det mesta av inredningen kom till 1915, då kyrkan fick nya bänkar, ny predikstol och nytt altare. 14

15 Näs kyrka Remmarlövs kyrka Upphöjd på en kulle bakom Trollenäs slott finns Näs kyrka, som fick sitt nuvarande utseende Av den ursprungliga, medeltida romanska kyrkan finns långhus och absid kvar. Inne i kyrkan lägger man märke till valven med målningar från 1400 talet. Tegelgolvet inhyser gravstenar från 1400 och 1500 talet. Under en kalkstenshäll finns nedgången till den djupa kryptan, där det står sex träkistor med stoft av avlidna medlemmar av de Trolleska och Thottska ätterna. I gravkoret med två vita sarkofager vilar friherre Nils Trolle och hans hustru Anna. Dopfunten från 1100 talet är troligen Västra Strös forna kyrkas dopfunt. Näs ursprungliga dopfunt är Foto: Tord Johansson försvunnen. Den nya kyrkan invigdes 1895 och uppfördes några hundra meter väster om den ursprungliga gamla medeltidskyrkan. Predikstolen, dopfunten och ljusstakarna på altaret härstammar dock från den gamla kyrkan. Predikstolen har bilder, utskurna av Peter Löfberg 1753, och Christian IV:s monogram på dess ännu äldre baldakin. 15

16 16

17 Reslövs kyrka Den nya kyrkan i Reslöv byggdes någon gång i slutet av 1000 talet eller i början av 1100 talet av huggen sandsten i romansk stil. Tidigare låg här en träkyrka från 900 talet. Tornet, som från början tjänade som försvars och förvaringsutrymme, färdigställdes på 1400 talet fick kyrkan sitt nuvarande utseende. Värt att titta på är den rikt smyckade predikstolen från 1630, gjord av Statius Otto, Lübeck, och skänkt av Tage Ottosen Thott, dåvarande ägare av Trolleholm Trollenäs. Dopfunten i grå sandsten är från 1100 talet. Dopfuntsbaldakin från 1749 är gjord av Johan Ullberg. Altartavlan är från 1934, målad av Helsingborgskonstnären Hugo Gehlin. På Landsarkivet i Lund finns de noggrant förda kyrkböckerna för Reslövs socken vilket gör att man idag vet mycket om socknens invånare och deras öden. Foto: Tord Johansson 17

18 Skarhults kyrka Kyrkan uppfördes i romansk stil mellan 1150 och1175, och långhuset är än idag väl bevarat från denna tid byttes absidkoret ut mot ett större, rakt kor av slottsfrun Mette Rosencrantz på Skarhults slott, som även lät bygga om tornet. Takvalven från 1400 talet är smyckade med dekormålningar från 1460 och och figurmålningar från Predikstolen och dopfunten är tillverkade i början av 1700 talet, av Johan Ullberg. Kyrkan är helgad åt S:t Nikolaus. 18

19 Stehags kyrka Stehags kyrka, byggd i romansk stil, sannolikt under 1100 talets mitt, ligger i vacker omgivning på en liten kulle. På en valvsten står inhugget JohANNES vilket troligtvis är stenhuggarens namn. Hans konstnärssignatur, en rundad fyrkant, återfinns på ett 40 tal ställen i kyrkan. Från den medeltida inredningen finns bland annat dopfunten, ett verk av Mårten Stenmästare, med mässingfat från 1500 talet kvar. Vid en restaurering hittade man vigvattenstenen i golvets jordfyllning och dess skålformade fördjupning var igenmurad med en tegelsten. Den står nu på sin ursprungliga plats, till höger om ingången. Stehags kyrka har genomgått många förändringar men fick på 1800 talet sitt nuvarande utseende. Trollenäs kyrka Trollenäs kyrka uppfördes 1860 av Nils Trolle för att ersätta Näs och Gullarps kyrkor. Den gamla medeltidskyrkan i Gullarp fick tjäna som byggnadsmaterial. Altarprydnaden utgörs av en kopia av Bertel Thorvaldsens konstverk Kristus. Även predikstolen och dopfunten av samma konstnär är kopior från Köpenhamns domkyrka. På norra väggen hänger en tavla, skänkt av Anna Trolle, som föreställer Kristi nedtagning från korset. 19

20 Västra Sallerups kyrka Västra Sallerups kyrka byggdes på berg. I kyrkan finns många, en del slutet av 1100 talet. När den nya och märkliga, målningar. De flesta är från större kyrkan i Eslövs stationssamhälle stod färdig 1891 skulle den gamla årtal angivet (1303), vilket är ovanligt 1400 talet, men en del har ett bestämt församlingskyrkan, Västra Sallerups i skånska kyrkor. En av målningarna kyrka, rivas men kyrkan För mer fick stå information kvar har stått kontakta: modell för ett danskt frimärke. och var till en början en ödekyrka. Eslövs Turistbyrå 1945 påbörjades en restaurering Norregatan av 9, 241 I Nykers 33 Eslövkyrka på Bornholm finns kalkmålningarna och 1950 påbörjades telefon: en kyrkklocka 80 som troligen skulle ha en restaurering av själva e post: kyrkobyggna- hängt i Västra Sallerups kyrka. Den den, då bland annat orgelläktaren revs. Både dopfunt och predikstol flyttades tillbaka från Eslövs kyrka i samband med restaureringen återinvigdes Västra Sallerups kyrka. Dopfunten, gjord av Mårten Stenmästare, är från 1100 talet. Predikstolen från 1615 är snidad av Jakob Krem- muntliga historien säger att klockan stals under kriget mellan svenskar och danskar, att det var sockenbor som tog med sig klockan när de lämnade Västra Sallerup. Ett alternativ till hur klockan hamnade på Bornhom är att klockan aldrig nådde Västra Sallerup från Köpenhamn, där den göts

21 Västra Strö kyrka Örtofta kyrka Västra Strö kyrka, uppförd i gråsten stod klar Byggherre var friherren Nils Trolle som också bekostade bygget. Den tidigare medeltidskyrkan, som låg en bit bort, ersattes med ett träkors. Altartavlan från 1877, är målad av C. Schleusler. Kormattan, föreställande Jesu fotspår, är tillverkad av Hillevi Nilsson. Kyrkan har en speciell orgel, med enbart en manual och ett fåtal pedaler, byggd av Knud Olsen i Köpenhamn En bit från kyrkan finns Thulestenarna, ett runstensmonument från vikingatiden, med fem bautastenar och två runstenar. På en tavla över huvudingången avslöjas att kyrkan byggdes av Henrik Dücker Kvar av den gamla kyrkan från 1100 talet är bara nedre delen av det kraftiga tornet. Under korbågen står altartavlan, uppförd av Anders Waldur 1927 en välgjord kopia av Leonardo Da Vincis berömda Nattvarden. En av kyrkans mest intressanta klenoder är dopfunten, skapad i sandsten av Mårten Stenmästare. På kanten står det Martin mik giardi, vilket betyder Martin (eller Mårten) gjorde mig. 21

22 Östra Karaby kyrka Med sin placering på Karaby backe (91,47 meter över havet), bjuder kyrkan på en hisnande utsikt över det skånska landskapet. Vid klart väder kan man se hela 45 andra kyrkor. Kyrkan är byggd på 1100 talet i romansk stil och är försedd med trappgavlar och uppförd i vitputsad gråsten. Vapenhuset är från På norra väggen, mellan kor och långhus, finns ett avtryck av en stor hand, som enligt sägnen inte går att tvätta bort eller måla över. Nordost om kyrkan står en klockstapel av ek från tidigt 1700 tal, byggd av timmerman Måns Larsson, Lund och har endast en klocka med inskriften: Ifrån solens uppgång allt intill nedergången var herrens namn lovat, och Ära vare Gud i höjden. 22

23 Östra Strö kyrka Denna kyrka fick sitt nuvarande utseende 1865 efter renovering och tillbyggnader men spår från historien finns kvar. Koret är bevarat och är idag sakristia med kalkmålningar från omkring 1500 talet. Valven slogs på 1400 talet. Tornet är från 1794 och ersatte det gamla. Predikstolen är från 1592 och är tillverkad av den så kalllade Malmösnidaren. Dopfunten, som är kyrkans äldsta inventarie, är samtida med den gamla kyrkan, med ett mässingsdopfat från 1500 talet. Östra Strö Kyrka har genomgått en stor renovering och återinvigdes

24 Eslövs Turistbyrå Norregatan 9, Eslöv, ,

Välkommen på en rundvandring i ÖLME KYRKA

Välkommen på en rundvandring i ÖLME KYRKA Välkommen på en rundvandring i ÖLME KYRKA Ölme nuvarande kyrka byggdes 1785 1787. Invigningen ägde rum den 19 oktober 1788. Den nuvarande kyrkan är den tredje på samma plats. På 1100-talet byggdes en träkyrka,

Läs mer

Välkommen till Emmaboda kyrka

Välkommen till Emmaboda kyrka Välkommen till Emmaboda kyrka Kort historik Från början fanns här endast ett församlingshem som invigdes av Biskop Ludvig Lindberg en dag i februari 1926. Klockan 3.30 tändes den elektriska belysningen

Läs mer

Välkommen till Sjonhem kyrka

Välkommen till Sjonhem kyrka SJONHEM KYRKA Välkommen till Sjonhem kyrka Gotlands över nittio medeltida stenkyrkor byggdes ursprungligen i romansk stil. Det som är typiskt för den romanska stilen är att dörrar, fönster och valv har

Läs mer

Välkommen till Viklau kyrka

Välkommen till Viklau kyrka VIKLAU KYRKA Välkommen till Viklau kyrka Gotlands över nittio medeltida stenkyrkor byggdes ursprungligen i romansk stil. Det som är typiskt för den romanska stilen är att dörrar, fönster och valv har runda

Läs mer

Nya textilförvaringsskåp - Lundby och Kärrbo kyrkor

Nya textilförvaringsskåp - Lundby och Kärrbo kyrkor Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2010:6 Nya textilförvaringsskåp - Lundby och Kärrbo kyrkor Antikvarisk kontroll Kanik-Lundby 2:2 Lundby socken Västmanland Boel Melin Nya textilförvaringsskåp Lundby

Läs mer

haft sju fönster och ingång i väster. Till murmästare för dessa arbeten anlitades Anders Mellenberg. Interiören fick bemålning av Johan Ross år 1758.

haft sju fönster och ingång i väster. Till murmästare för dessa arbeten anlitades Anders Mellenberg. Interiören fick bemålning av Johan Ross år 1758. BACKA KYRKA Backa, som är en av Hisingens sju socknar, tillhörde Norge fram till freden i Roskilde år 1658 då hela Hisingen och Bohuslän blev svenskt. Socknen omtalas för första gången år 1388 i Röde bok,

Läs mer

Välkommen till Guldrupe kyrka

Välkommen till Guldrupe kyrka GULDRUPE KYRKA Välkommen till Guldrupe kyrka Gotlands över nittio medeltida stenkyrkor byggdes ursprungligen i romansk stil. Det som är typiskt för den romanska stilen är att dörrar, fönster och valv har

Läs mer

Svenarums kyrka och församling under 900 år

Svenarums kyrka och församling under 900 år Svenarums kyrka och församling under 900 år Här i Svenarum har det troligen funnits en kyrkobyggnad sedan 1100- talet. Då hade kristendomen kommit till bygden. Den första kyrkan var kanske en liten träkyrka.

Läs mer

Josef och Maria gifter sig. Scen ur altarskåpet i Skepptuna kyrka. Genom tid och rum

Josef och Maria gifter sig. Scen ur altarskåpet i Skepptuna kyrka. Genom tid och rum Dina kyrkor Josef och Maria gifter sig. Scen ur altarskåpet i Skepptuna kyrka. Genom tid och rum Att gå på vandring i ett kyrkorum kan vara som att förflytta sig genom den kristna traditionen. Genom alla

Läs mer

Från RAÄ. Lau kyrkas södra stiglucka. Foto: Einar Erici 1915.

Från RAÄ. Lau kyrkas södra stiglucka. Foto: Einar Erici 1915. Från RAÄ. Lau kyrkas södra stiglucka. Foto: Einar Erici 1915. Denna stiglucka leder från stora landsvägen in till Lau kyrka. Stigluckan är inte medeltida, men står ungefär på samma plats som den medeltida

Läs mer

NERTAGNING AV STRUKTURPAPP PÅ INNERTAK

NERTAGNING AV STRUKTURPAPP PÅ INNERTAK Antikvarisk kontroll Ottarps kyrka NERTAGNING AV STRUKTURPAPP PÅ INNERTAK Landskrona församling, Ottarps socken i Helsingborgs kommun Skåne län Malmö Museer Kulturarvsenheten Rapport 2009:007 Malmö Museer

Läs mer

Hilleshögs kyrka. Eva Wallström Rapport 2002:12. Invändig rengöring och konservering av putsytor mm i

Hilleshögs kyrka. Eva Wallström Rapport 2002:12. Invändig rengöring och konservering av putsytor mm i Invändig rengöring och konservering av putsytor mm i Hilleshögs kyrka Byggnadsantikvarisk kontroll, Hilleshögs kyrka, Hilleshögs socken, Ekerö kommun, Uppland Eva Wallström Rapport 2002:12 Invändig rengöring

Läs mer

Upptäck slotten runt Eslöv

Upptäck slotten runt Eslöv Upptäck slotten runt Eslöv Eslövs kommun har en intagande och omväxlande natur mitt i Skåne och är en utmärkt utgångspunkt för den som är intresserad av att titta på slott. Här presenteras många vackra

Läs mer

Finnträsk kyrka, Skellefteå kommun, Västerbottens län

Finnträsk kyrka, Skellefteå kommun, Västerbottens län Kulturhistoriska värdebeskrivningar över kyrkomiljöerna i Västerbottens län Finnträsk kyrka, Skellefteå kommun, Västerbottens län Kyrkomiljön Kyrkan och tillhörande begravningsplats är belägen i den glest

Läs mer

Munka Ljungby 131:1, fornlämning 67

Munka Ljungby 131:1, fornlämning 67 Arkeologisk kontroll samt arkeologisk undersökning i form av schaktövervakning 2015 Munka Ljungby 131:1, fornlämning 67 OMBYGGNAD AV KYRKA Munka Ljungby socken, Ängelholms kommun Skåne län Skånearkeologi

Läs mer

STÖDE KYRKA, STÖDE SOCKEN, SUNDSVALLS KOMMUN

STÖDE KYRKA, STÖDE SOCKEN, SUNDSVALLS KOMMUN STÖDE KYRKA, STÖDE SOCKEN, SUNDSVALLS KOMMUN KONVERTERING AV VÄRMESYSTEM Länsmuseet Västernorrland Kulturmiljöavdelningens rapport nr 2007:10 Bodil Mascher 2 Innehåll INLEDNING 3 Objekt / dnr. Länsstyrelsens

Läs mer

KYRKSPÅN. Kompetenshöjande kurs med hantverksinriktning VÄLKOMNA

KYRKSPÅN. Kompetenshöjande kurs med hantverksinriktning VÄLKOMNA KYRKSPÅN Kompetenshöjande kurs med hantverksinriktning VÄLKOMNA SPÅN ETT HISTORISKT BYGGNADSMATERIAL Christina Persson Börje Samuelsson SPÅN ETT HISTORISKT BYGGNADSMATERIAL Projekt kvalitetssäkring av

Läs mer

(Inskriptionen ovan huvudportalen) Till Guds Den allsmäktiges ära invigdes detta tempel som givits namnet GUSTAF VASA i Oscar II:s Trettiofjärde

(Inskriptionen ovan huvudportalen) Till Guds Den allsmäktiges ära invigdes detta tempel som givits namnet GUSTAF VASA i Oscar II:s Trettiofjärde (Inskriptionen ovan huvudportalen) Till Guds Den allsmäktiges ära invigdes detta tempel som givits namnet GUSTAF VASA i Oscar II:s Trettiofjärde regeringsår Anno Domini 1906 GUSTAF VASA FÖRSAMLING Tillkom

Läs mer

2 Karaktärisering av kyrkoanläggningen

2 Karaktärisering av kyrkoanläggningen 1 2 Karaktärisering av kyrkoanläggningen 2.1 Kyrkomiljön Valsta kyrka ligger i Valsta bostadsområde ca 2 km sydväst om Märsta centrum i Sigtuna kommun. Husen i området är byggda på 1960-, 70- och 80-talen.

Läs mer

1684 Byggdes den s.k. nya kyrkan, dvs. den södra korsarmen.

1684 Byggdes den s.k. nya kyrkan, dvs. den södra korsarmen. KYRKAN 1359 Första gången namnet Grava nämns i någon handling är i ett gammalt donationsbrev från 1359, då Herr Oluf, präst i Grafa, omtalas. Av denna uppgift kan man antaga att Grava redan i tidig medeltid

Läs mer

U414 Norrsunda. Plats: Satt i Sparreksa gravkoret. Numer försvunnen.

U414 Norrsunda. Plats: Satt i Sparreksa gravkoret. Numer försvunnen. NORRSUNDA Norrsunda kyrka är synlig från E4:an mellan Stockholm och Uppsala i närheten av Märsta. Socknen är rik på fornminnen bl.a. finns här kung Nordians gravhög från folkvandringstiden. Det är en östtornskyrka

Läs mer

Skogs Kyrka. under 1200-talet.

Skogs Kyrka. under 1200-talet. Skogs Kyrka 1 Skogs Kyrka är medeltida med rektangulär grundplan och rakslutet kor. Denna byggnadsform började vinna inträde i våra trakter under 1200-talet men är inte särskilt utmärkande för den senare

Läs mer

Skå kyrka. Antikvarisk medverkan vid Skå kyrka, Skå socken, Ekerö kommun, Uppland. Rapport 2012:18 Martina Berglund

Skå kyrka. Antikvarisk medverkan vid Skå kyrka, Skå socken, Ekerö kommun, Uppland. Rapport 2012:18 Martina Berglund Skå kyrka Antikvarisk medverkan vid Skå kyrka, Skå socken, Ekerö kommun, Uppland. Rapport 2012:18 Martina Berglund Skå kyrka Antikvarisk medverkan vid Skå kyrka, Skå socken, Ekerö kommun, Uppland. Rapport

Läs mer

Glanshammars kyrka. Tjärstrykningsarbeten m.m. 2014. Glanshammars socken, Örebro kommun, Närke. Anneli Borg Rapport 2014:21

Glanshammars kyrka. Tjärstrykningsarbeten m.m. 2014. Glanshammars socken, Örebro kommun, Närke. Anneli Borg Rapport 2014:21 Glanshammars kyrka Glanshammars socken, Örebro kommun, Närke. Tjärstrykningsarbeten m.m. 2014 Anneli Borg Rapport 2014:21 Engelbrektsgatan 3 702 12 ÖREBRO Tel. 019-602 87 00 www.olm.se Texterna samt bilderna

Läs mer

VEDEVÅGS KYRKA. Vedevåg 1:94, Lindesbergs församling, Lindesbergs kommun, Örebro län

VEDEVÅGS KYRKA. Vedevåg 1:94, Lindesbergs församling, Lindesbergs kommun, Örebro län Vedevåg 1:94, Lindesbergs församling, Lindesbergs kommun, Örebro län BESKRIVNING OCH HISTORIK Kyrkomiljön I utkanten av Vedevågs brukssamhälle ligger Vedevågs kyrka på en höjd. Kyrkoanläggningen Kyrkan

Läs mer

Välkommen till Halla kyrka

Välkommen till Halla kyrka HALLA KYRKA Välkommen till Halla kyrka Gotlands över nittio medeltida stenkyrkor byggdes ursprungligen i romansk stil. Det som är typiskt för den romanska stilen är att dörrar, fönster och valv har runda

Läs mer

Sättna kyrka Installation av nytt värmesystem

Sättna kyrka Installation av nytt värmesystem Sättna kyrka Installation av nytt värmesystem Sättna socken, Sundsvalls kommun, Medelpad Kulturmiljöavdelningen, rapport 2008: 16, Bodil Mascher Innehållsförteckning Inledning 3 OBJEKT / DNR. LÄNSSTYRELSENS

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL Resmo kyrka

VÄLKOMMEN TILL Resmo kyrka VÄLKOMMEN TILL Resmo kyrka KYRKORNA PÅ ÖLAND Bor man på en ö måste man kunna segla. Läget i södra Östersjön har medfört omfattande kontakter med länderna i söder. Redan under vikingatiden blev bytet av

Läs mer

Dnr Ar Emelie Sunding. Länsstyrelsen i Uppsala län Samhällsutvecklingsenheten Uppsala

Dnr Ar Emelie Sunding. Länsstyrelsen i Uppsala län Samhällsutvecklingsenheten Uppsala 2016-10-18 Dnr Ar-100-2015 Emelie Sunding Länsstyrelsen i Uppsala län Samhällsutvecklingsenheten 751 86 Uppsala ANG. ARKEOLOGISK SCHAKTNINGSÖVERVAKNING I SAMBAND MED KOMPLETTERING AV ÅSKSKYDD VID LÖTS

Läs mer

YTTERMALUNGS KAPELL Bjuråker 3:3; Malungs församling; Malungs kommun; Dalarnas län

YTTERMALUNGS KAPELL Bjuråker 3:3; Malungs församling; Malungs kommun; Dalarnas län YTTERMALUNGS KAPELL Bjuråker 3:3; Malungs församling; Malungs kommun; Dalarnas län BESKRIVNING OCH HISTORIK Nuvarande kyrkobyggnad i Yttermalung har föregåtts av flera. Det äldsta kapellet som troligen

Läs mer

Sävar kyrkas historik

Sävar kyrkas historik Sävar kyrkas historik Materialet till denna broschyr blev framtaget i samband med Kulturhusens dag Rum för religion den 8 september 2002. Reviderad 2006. Sävar Kyrka Redan i slutet av 1700-talet var Umeå

Läs mer

Pia Bengtsson Melin. Muralmålningarna i Marka kyrka

Pia Bengtsson Melin. Muralmålningarna i Marka kyrka Pia Bengtsson Melin Muralmålningarna i Marka kyrka Vid en större restaurering av interiören i Marka kyrka under vårvintern 2013 återfanns under putsen rester av muralmålningar från olika perioder. Att

Läs mer

Mörkö kyrka. Antikvarisk medverkan vid avfärgning av fasader, Mörkö kyrka, Mörkö socken, Södertälje kommun, Södermanland, Stockholms län.

Mörkö kyrka. Antikvarisk medverkan vid avfärgning av fasader, Mörkö kyrka, Mörkö socken, Södertälje kommun, Södermanland, Stockholms län. Mörkö kyrka Antikvarisk medverkan vid avfärgning av fasader, Mörkö kyrka, Mörkö socken, Södertälje kommun, Södermanland, Stockholms län. Rapport 2011:47 Albin Uller Mörkö kyrka Antikvarisk medverkan vid

Läs mer

Stockholms stift Stockholm 2008 www.svenskakyrkan.se/stockholmsstift info.stockholmsstift@svenskakyrkan.se

Stockholms stift Stockholm 2008 www.svenskakyrkan.se/stockholmsstift info.stockholmsstift@svenskakyrkan.se Ingarö kyrka Stockholms stift Stockholm 2008 www.svenskakyrkan.se/stockholmsstift info.stockholmsstift@svenskakyrkan.se Ingarö kyrka Ingarö församling, Stockholms stift Ingarö kyrkväg 6, Ingarö socken,

Läs mer

. M Uppdragsarkeologi AB B

. M Uppdragsarkeologi AB B C. M Uppdragsarkeologi AB B C. M Uppdragsarkeologi AB B Omslagsbilden visar platsen för förundersökningen, Västra Brobys kyrka, markerad med röd ellips på utdrag ur Skånska Rekognosceringskartan 1812-1820.

Läs mer

VIBYGGERÅ GAMLA KYRKA, VIBYGGERÅ SOCKEN, KRAMFORS KOMMUN

VIBYGGERÅ GAMLA KYRKA, VIBYGGERÅ SOCKEN, KRAMFORS KOMMUN VIBYGGERÅ GAMLA KYRKA, VIBYGGERÅ SOCKEN, KRAMFORS KOMMUN RESTAURERING AV PUTSADE FASADER Länsmuseet Västernorrland Kulturmiljöavdelningens rapport nr 2007:02 Bodil Mascher 2 Innehåll INLEDNING 3 Objekt

Läs mer

Välkommen in i Hofterups kyrka tornet lejonhuvud vapenhus klockor långhus 1100-talet gotiska kalkmålningar

Välkommen in i Hofterups kyrka tornet lejonhuvud vapenhus klockor långhus 1100-talet gotiska kalkmålningar Hofterups kyrka Välkommen in i Hofterups kyrka genom huvudingången, belägen i tornet på kyrkans västra sida från 1851, med texten Loven Gud i Hans helgedom. Hofterups kyrka är en av Skånes äldsta absidkyrkor

Läs mer

ÖVERLÄNNÄSKYRKA SOLLEFTEA KOMMUN. Dokumentation av upprustning av spåntak. av Hjördis Ek REFERENSEXEMPLAR

ÖVERLÄNNÄSKYRKA SOLLEFTEA KOMMUN. Dokumentation av upprustning av spåntak. av Hjördis Ek REFERENSEXEMPLAR ÖVERLÄNNÄSKYRKA SOLLEFTEA KOMMUN Dokumentation av upprustning av spåntak av Hjördis Ek Länsmuseet Västernorrland Avdelningen för kulturmilj övård och dokumentation Rapport nr 1998:3 REFERENSEXEMPLAR Historik

Läs mer

Kila kyrka. - ny läktarunderbyggnad. Antikvarisk kontroll. Kila prästgård 1:26 Kila Socken Västmanland. Helén Sjökvist

Kila kyrka. - ny läktarunderbyggnad. Antikvarisk kontroll. Kila prästgård 1:26 Kila Socken Västmanland. Helén Sjökvist Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2008:42 Kila kyrka - ny läktarunderbyggnad Antikvarisk kontroll Kila prästgård 1:26 Kila Socken Västmanland Helén Sjökvist Kila kyrka Ny läktarunderbyggnad Antikvarisk

Läs mer

Stockholms stift Stockholm 2008 www.svenskakyrkan.se/stockholmsstift info.stockholmsstift@svenskakyrkan.se

Stockholms stift Stockholm 2008 www.svenskakyrkan.se/stockholmsstift info.stockholmsstift@svenskakyrkan.se Gribbylunds kapell Stockholms stift Stockholm 2008 www.svenskakyrkan.se/stockholmsstift info.stockholmsstift@svenskakyrkan.se Gribbylunds kapell Täby församling, Roslags kontrakt, Stockholms stift Gribbylundsvägen

Läs mer

Norrby kyrka. Isolering av vindsbjälklag. Antikvarisk kontroll. Norrby klockargård 1:3 Norrby socken Uppland. Helén Sjökvist

Norrby kyrka. Isolering av vindsbjälklag. Antikvarisk kontroll. Norrby klockargård 1:3 Norrby socken Uppland. Helén Sjökvist Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2008:71 Norrby kyrka Isolering av vindsbjälklag Antikvarisk kontroll Norrby klockargård 1:3 Norrby socken Uppland Helén Sjökvist Innehållsförteckning Inledning... 1 Historisk

Läs mer

Kyrkorna i Håbo ett medeltida arv

Kyrkorna i Håbo ett medeltida arv De första kyrkorna som byggdes när kristendomen infördes var små träkyrkor. Under 1100- och 1200-talen ersattes de i många fall av stenkyrkor efter kontinetalt mönster. Ofta byggdes de i närheten av de

Läs mer

INBROTTS- OCH BRANDLARMSINSTALLATION

INBROTTS- OCH BRANDLARMSINSTALLATION Antikvarisk kontroll Näsums kyrka INBROTTS- OCH BRANDLARMSINSTALLATION Näsums församling, Näsums socken i Bromölla kommun Skåne län Malmö Kulturmiljö Enheten för Kulturmiljövård Rapport 2008:017 Malmö

Läs mer

VIKMANSHYTTANS KYRKA Vikmanshyttan 2:7; Hedemora församling; Hedemora kommun; Dalarnas län BESKRIVNING OCH HISTORIK

VIKMANSHYTTANS KYRKA Vikmanshyttan 2:7; Hedemora församling; Hedemora kommun; Dalarnas län BESKRIVNING OCH HISTORIK VIKMANSHYTTANS KYRKA Vikmanshyttan 2:7; Hedemora församling; Hedemora kommun; Dalarnas län BESKRIVNING OCH HISTORIK Vikmanshyttans historia går tillbaka till 1500-talets slut då de tre första hammarsmedjorna

Läs mer

Skabersjö kyrka. Antikvarisk kontroll. Värby församling, Skabersjö socken i Svedala kommun Skåne län. Invändig restaurering.

Skabersjö kyrka. Antikvarisk kontroll. Värby församling, Skabersjö socken i Svedala kommun Skåne län. Invändig restaurering. Antikvarisk kontroll Skabersjö kyrka Invändig restaurering Värby församling, Skabersjö socken i Svedala kommun Skåne län Malmö Kulturmiljö Enheten för Kulturmiljövård Rapport 2007:013 Jörgen Kling Malmö

Läs mer

Hässelby Villastads kyrka

Hässelby Villastads kyrka Hässelby Villastads kyrka Stockholms stift Stockholm 2008 www.svenskakyrkan.se/stockholmsstift info.stockholmsstift@svenskakyrkan.se Hässelby Villastads kyrka Hässelby församling, Spånga kontrakt, Stockholms

Läs mer

Under golvet i Värö kyrka

Under golvet i Värö kyrka UV RAPPORT 2012:44 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Under golvet i Värö kyrka Halland, Värö socken, Värö kyrka Dnr 422-1035-2011 Christina Rosén UV RAPPORT 2012:44 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Under golvet

Läs mer

Västra Skrävlinge by och Västra Skrävlinge Kyrka

Västra Skrävlinge by och Västra Skrävlinge Kyrka Västra Skrävlinge by och Västra Skrävlinge Kyrka Kyrkbyn Under medeltiden (1060-1520) fanns det en kyrkby i Västra Skrävlinge. Man kallade kyrkbyn för byhem eftersom alla gårdarna låg samlade runt kyrkan.

Läs mer

Restaurering av fönster på Timrå kyrka Timrå socken och kommun

Restaurering av fönster på Timrå kyrka Timrå socken och kommun Restaurering av fönster på Timrå kyrka Timrå socken och kommun Länsmuseet Västernorrland Kulturmiljöavdelningens rapport nr 2003:x 2 Innehåll: Sid. INLEDNING 3 SAMMANFATTNING 3 BESKRIVNING OCH HISTORIK

Läs mer

2 Karaktärisering av kyrkoanläggningen

2 Karaktärisering av kyrkoanläggningen Söderala kyrka, Gävleborgs län 2: 1 2 Karaktärisering av kyrkoanläggningen 2.1 Kyrkomiljön Kyrkan ligger mitt i Söderala socken invid byarna Bers, Heden, Hov och Orsta. Landsvägen finns norr om kyrkan,

Läs mer

GRUNDSUNDA KYRKA, GRUNDSUNDA SOCKEN, ÖRNSKÖLDSVIKS KOMMUN

GRUNDSUNDA KYRKA, GRUNDSUNDA SOCKEN, ÖRNSKÖLDSVIKS KOMMUN GRUNDSUNDA KYRKA, GRUNDSUNDA SOCKEN, ÖRNSKÖLDSVIKS KOMMUN FÖRÄNDRING AV KOR, INBYGGNAD AV RWC, BYTE AV VÄRMESYSTEM Länsmuseet Västernorrland Kulturmiljöavdelningens rapport nr 2007:6 Bodil Mascher 2 Innehåll

Läs mer

Den karolinska helgedomen i Råda blir 300 år 2012

Den karolinska helgedomen i Råda blir 300 år 2012 Den karolinska helgedomen i Råda blir 300 år 2012 04 oktober 2012 En av Västsveriges främsta och äldsta historiska sevärdheter finns i gamla Råda socken eller i Mölnlycke samhälle i Härryda kommun. Jag

Läs mer

Billeberga kyrka. Antikvarisk kontroll FÖRÄNDRING AV VÄRMEANLÄGGNING. Billeberga-Sireköpinge församling, Billeberga socken i Svalövs kommun Skåne län

Billeberga kyrka. Antikvarisk kontroll FÖRÄNDRING AV VÄRMEANLÄGGNING. Billeberga-Sireköpinge församling, Billeberga socken i Svalövs kommun Skåne län Antikvarisk kontroll Billeberga kyrka FÖRÄNDRING AV VÄRMEANLÄGGNING Billeberga-Sireköpinge församling, Billeberga socken i Svalövs kommun Skåne län Malmö Museer Kulturarvsenheten Rapport 2009:004 Jörgen

Läs mer

CYKELTURER. Sydöstra turen

CYKELTURER. Sydöstra turen CYKELTURER Sydöstra turen Bjälbo kyrka Högbystenen Skänninge Hospitalsruinen och Hospitalsdammen Skenaån Klastorps gårdsrökeri Botanicus Plantskola Öjebro bro och kvarnby Normlösa Art Skeppsås kyrka Varv

Läs mer

Kvarter D. på 1950-talet. Allmän karaktär

Kvarter D. på 1950-talet. Allmän karaktär 18 BYGGNADSVÅRDSRAPPORT 2008:20 Kvarter D Allmän karaktär Kvarter D är det södra av de tre kvarteren på den moderna halvan av begravningsplatsen. Kvarteret är ännu inte taget i bruk och innehåller därför

Läs mer

en kyrkohistorisk till kungsbacka kyrka

en kyrkohistorisk till kungsbacka kyrka en kyrkohistorisk guide till kungsbacka kyrka K u n g s b a c k a f ö r s a m l i n g Kungsbacka församlings vision: Att varje människa i Kungsbacka ska få en personlig tro på Jesus Kristus Ett särskilt

Läs mer

Almesåkra kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med åtgärder för förbättrad tillgänglighet

Almesåkra kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med åtgärder för förbättrad tillgänglighet Almesåkra kyrka Antikvarisk medverkan i samband med åtgärder för förbättrad tillgänglighet Almesåkra socken i Nässjö kommun, Jönköpings län, Växjö stift JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Byggnadsvårdsrapport 2016:33

Läs mer

På upptäcktsfärd i kyrkan

På upptäcktsfärd i kyrkan På upptäcktsfärd i kyrkan Biskopskulla Fittja Fröslunda Gryta Giresta Hjälsta Holm Kulla Långtora Nysätra Saker som finns i (nästan) alla kyrkor Det finns vissa saker som vi kan hitta i nästan alla kyrkor.

Läs mer

Munktorps kyrka. Nytt förrådsutrymme. Antikvarisk rapport. Munktorps prästgård 1:71 Munktorps socken Köpings kommun Västmanland.

Munktorps kyrka. Nytt förrådsutrymme. Antikvarisk rapport. Munktorps prästgård 1:71 Munktorps socken Köpings kommun Västmanland. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2013:8 Munktorps kyrka Nytt förrådsutrymme Antikvarisk rapport Munktorps prästgård 1:71 Munktorps socken Köpings kommun Västmanland Helén Sjökvist Munktorps kyrka Nytt

Läs mer

Arkindus Rapport: 2008:02 Jean-Paul Darphin Byggnadsantikvarie FK, KKA, ICCROM

Arkindus Rapport: 2008:02 Jean-Paul Darphin Byggnadsantikvarie FK, KKA, ICCROM TURINGE KYRKA Kyrkokarakteriseringsprojektet i Strängnäs stift (2002-2008) Uppdragsgivare: Strängnäs stift. Utförare: arkindus (2007) Kulturhistorisk karakterisering och bedömning av Turinge kyrka Turinge

Läs mer

Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2008:31. Lundby kyrka. Ny larmanläggning. Antikvarisk kontroll. Fastighet Lundby socken Västmanland.

Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2008:31. Lundby kyrka. Ny larmanläggning. Antikvarisk kontroll. Fastighet Lundby socken Västmanland. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2008:31 Lundby kyrka Ny larmanläggning Antikvarisk kontroll Fastighet Lundby socken Västmanland Helén Sjökvist Innehållsförteckning Inledning... 1 Bakgrund... 1 Genomförda

Läs mer

Stockholms stift Stockholm 2008 www.svenskakyrkan.se/stockholmsstift info.stockholmsstift@svenskakyrkan.se

Stockholms stift Stockholm 2008 www.svenskakyrkan.se/stockholmsstift info.stockholmsstift@svenskakyrkan.se Resarö kapell Stockholms stift Stockholm 2008 www.svenskakyrkan.se/stockholmsstift info.stockholmsstift@svenskakyrkan.se Resarö kapell Vaxholms församling, Roslags kontrakt, Stockholms stift Ytterby 4:175,

Läs mer

Rapport gällande antikvarisk medverkan vid nytt skåp för förvaring av antependier, Alsters kyrka, 2009-2010

Rapport gällande antikvarisk medverkan vid nytt skåp för förvaring av antependier, Alsters kyrka, 2009-2010 Rapport gällande antikvarisk medverkan vid nytt skåp för förvaring av antependier, Alsters kyrka, 2009-2010 Alsters socken, Karlstad kommun, Värmlands län, Karlstads stift 2010:20 Enligt länsstyrelsens

Läs mer

Hamrånge medeltidskyrka

Hamrånge medeltidskyrka Hamrånge medeltidskyrka av Olov Thunman Inledning Söndagen den 10 juni 1849 höll komminister Johan Erik Fillman en tacksägelse- och avskedsgudstjänst, den sista i medeltidskyrkan, dagen efter började man

Läs mer

ANG. ARKEOLOGISK SCHAKTNINGSÖVERVAKNING VID LÄBY KYRKA, LÄBY SOCKEN, LST DNR

ANG. ARKEOLOGISK SCHAKTNINGSÖVERVAKNING VID LÄBY KYRKA, LÄBY SOCKEN, LST DNR 2014-06-18 Dnr Ar-353-2014 Anna Ölund Länsstyrelsen i Uppsala län Kulturmiljöenheten 751 86 Uppsala ANG. ARKEOLOGISK SCHAKTNINGSÖVERVAKNING VID LÄBY KYRKA, LÄBY SOCKEN, LST DNR 431-2149-14 I samband med

Läs mer

DALS KYRKA, TORNTAKSRENOVERING DALS SOCKEN, KRAMFORS KOMMUN

DALS KYRKA, TORNTAKSRENOVERING DALS SOCKEN, KRAMFORS KOMMUN DALS KYRKA, TORNTAKSRENOVERING DALS SOCKEN, KRAMFORS KOMMUN Länsmuseet Västernorrland Kulturmiljöavdelningens rapport nr 2006:2 Anette Lund Innehåll: Inledning 3 Beskrivning och historik 4 Förutsättningar

Läs mer

Västerfärnebo kyrka. Renovering och nytillverkning av lanterninfönster. Antikvarisk kontroll. Färnebo Klockargård 2:1 Västerfärnebo socken Västmanland

Västerfärnebo kyrka. Renovering och nytillverkning av lanterninfönster. Antikvarisk kontroll. Färnebo Klockargård 2:1 Västerfärnebo socken Västmanland Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2007:20 Västerfärnebo kyrka Renovering och nytillverkning av lanterninfönster Antikvarisk kontroll Färnebo Klockargård 2:1 Västerfärnebo socken Västmanland Helén Sjökvist

Läs mer

2 Karaktärisering av kapellanläggningen

2 Karaktärisering av kapellanläggningen 1 2 Karaktärisering av kapellanläggningen Hölicks fiskeläge ligger på Hornslandets sydspets. Kapellet som ligger på en höjd syns tydligt i bildens mitt, ovanför den traditionella fiskarbebyggelsen. Foto

Läs mer

Från RAÄ. Lau kyrkas södra korportal. Foto Carl Fredrik Lundberg 1875.

Från RAÄ. Lau kyrkas södra korportal. Foto Carl Fredrik Lundberg 1875. Från RAÄ. Lau kyrkas södra korportal. Foto Carl Fredrik Lundberg 1875. På denna gamla bild från 1875 ser vi korets södra portal, den sk Konfirmandporten. Den används bara vid konfirmationer, då konfirmanderna

Läs mer

Gillberga kyrka. Reparation av stegtak. Antikvarisk rapport. Gillberga kyrka 1:1 Gillberga socken Eskilstuna kommun Södermanland.

Gillberga kyrka. Reparation av stegtak. Antikvarisk rapport. Gillberga kyrka 1:1 Gillberga socken Eskilstuna kommun Södermanland. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2014:55 Gillberga kyrka Reparation av stegtak Antikvarisk rapport Gillberga kyrka 1:1 Gillberga socken Eskilstuna kommun Södermanland Tobias Mårud Gillberga kyrka Reparation

Läs mer

Stockholms stift Stockholm 2008 www.svenskakyrkan.se/stockholmsstift info.stockholmsstift@svenskakyrkan.se

Stockholms stift Stockholm 2008 www.svenskakyrkan.se/stockholmsstift info.stockholmsstift@svenskakyrkan.se Allhelgonakyrkan Stockholms stift Stockholm 2008 www.svenskakyrkan.se/stockholmsstift info.stockholmsstift@svenskakyrkan.se Allhelgonakyrkan Katarina församling, Södermalms kontrakt, Stockholms stift,

Läs mer

R E I C H M A N N A N T I K V A R I E R A B

R E I C H M A N N A N T I K V A R I E R A B ANTIKVARISK MEDVERKAN enligt KML Objekt: Beställare: Blidö kyrka Uppsala stift, Norrtälje Länna - Blidö - Riala kyrkliga samfällighet Genom Kurt Lodenius SLUTRAPPORT - Invändig upprustning Utlåtande Arbetena

Läs mer

Mjällby kyrka. Mjällby socken, Sölvesborgs kommun. Antikvarisk kontroll vid renovering av torn och spåntak

Mjällby kyrka. Mjällby socken, Sölvesborgs kommun. Antikvarisk kontroll vid renovering av torn och spåntak Mjällby kyrka Mjällby socken, Sölvesborgs kommun Antikvarisk kontroll vid renovering av torn och spåntak Blekinge museum rapport 2009:6 1:e antikvarie Thomas Persson Innehåll Inledning... 2 Byggnadshistoria...

Läs mer

Uppsala domkyrka. Domkyrko församling, Uppsala stad och kommun

Uppsala domkyrka. Domkyrko församling, Uppsala stad och kommun Uppsala domkyrka Domkyrko församling, Uppsala stad och kommun Ljussättning och fasadbelysning 2008 Antikvarisk kontrollrapport över utförda arbeten Johan Dellbeck December 2008 1 Omslagsbild: Domkyrkan

Läs mer

Kräcklinge kyrka. Särskild arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. Kräcklinge 10:1 Kräcklinge socken Närke.

Kräcklinge kyrka. Särskild arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. Kräcklinge 10:1 Kräcklinge socken Närke. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2009:5 Kräcklinge kyrka Särskild arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning Kräcklinge 10:1 Kräcklinge socken Närke Ulf Alström Kräcklinge kyrka Särskild

Läs mer

ÖSTRA HARGS KYRKOGÅRD

ÖSTRA HARGS KYRKOGÅRD 2016:202 ANTIKVARISK MEDVERKAN ÖSTRA HARGS KYRKOGÅRD REPARATION AV BOGÅRDSMUREN ÖSTRA HARGS KYRKOGÅRD ÖSTRA HARGS SOCKEN LINKÖPINGS KOMMUN ÖSTERGÖTLANDS LÄN ANITA LÖFGREN EK 2 Bakgrund Basfakta om objektet

Läs mer

Åtvids gamla kyrka. Besiktning av kalkmåleri Gunnar Nordanskog & Eva Ringborg

Åtvids gamla kyrka. Besiktning av kalkmåleri Gunnar Nordanskog & Eva Ringborg Åtvids gamla kyrka Besiktning av kalkmåleri 2015-08-27 Gunnar Nordanskog & Eva Ringborg Sammanfattning I koret i Åtvids gamla kyrka finns målningar från 1600-talet. De har aldrig varit överkalkade och

Läs mer

Norrby kyrka. Utvändig renovering av kyrktorn. Antikvarisk kontroll. Norrby kyrka Norrby socken Västerås stift Uppland.

Norrby kyrka. Utvändig renovering av kyrktorn. Antikvarisk kontroll. Norrby kyrka Norrby socken Västerås stift Uppland. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2009:56 Norrby kyrka Utvändig renovering av kyrktorn Antikvarisk kontroll Norrby kyrka Norrby socken Västerås stift Uppland Anna Güthlein Norrby kyrka Utvändig renovering

Läs mer

Grevie kyrka. Antikvarisk kontroll FASADARBETEN. Förslöv-Grevie församling, Grevie socken i Båstads kommun Skåne län. Jörgen Kling

Grevie kyrka. Antikvarisk kontroll FASADARBETEN. Förslöv-Grevie församling, Grevie socken i Båstads kommun Skåne län. Jörgen Kling Antikvarisk kontroll Grevie kyrka FASADARBETEN Förslöv-Grevie församling, Grevie socken i Båstads kommun Skåne län Malmö Museer Kulturarvsenheten Rapport 2009:012 Malmö Museer Box 406 201 24 Malmö Tel:

Läs mer

Inventering av inventarierna i Boge kyrka , utförd av Birgitta Lerberg m.fl.

Inventering av inventarierna i Boge kyrka , utförd av Birgitta Lerberg m.fl. Utdrag ur BOGE KYRKA GOTLAND VÅRD- OCH UNDERHÅLLSPLAN 2009 Ansvariga för vård- och underhållsplanen Inför upprättandet av denna vård- och underhållsplan för Boge kyrka har kyrkan och kyrkogården besiktigats

Läs mer

Religion VT 2015: Judendom, kristendom och islam Historia VT 2015: Medeltiden KORT SAMMANFATTNING

Religion VT 2015: Judendom, kristendom och islam Historia VT 2015: Medeltiden KORT SAMMANFATTNING Religion VT 2015: Judendom, kristendom och islam Historia VT 2015: Medeltiden KORT SAMMANFATTNING Vad 4b ska kunna i religion och historia torsdagen den 12 mars Kort sammanfattning Det ser nog ändå mycket

Läs mer

Frinnaryds kyrka. Delrapport ur: Kulturhistorisk inventering av kyrkobyggnader och kyrkomiljöer i Linköpings stift 2004

Frinnaryds kyrka. Delrapport ur: Kulturhistorisk inventering av kyrkobyggnader och kyrkomiljöer i Linköpings stift 2004 Delrapport ur: Kulturhistorisk inventering av kyrkobyggnader och kyrkomiljöer i Linköpings stift 2004 Frinnaryds kyrka Aneby kommun Jönköpings län, Linköpings stift JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Jonas Haas Innehåll

Läs mer

Tuna kyrka. Tuna socken Uppsala kommun. Restaurering av plåttak. Antikvarisk kontrollrapport över utförda arbeten 2009 Johan Dellbeck

Tuna kyrka. Tuna socken Uppsala kommun. Restaurering av plåttak. Antikvarisk kontrollrapport över utförda arbeten 2009 Johan Dellbeck Tuna kyrka Tuna socken Uppsala kommun Restaurering av plåttak. Antikvarisk kontrollrapport över utförda arbeten 2009 Johan Dellbeck 1 Omslagsbild: Tuna kyrka med nylagt plåttak, september 2009, DIG008299.

Läs mer

Stiftelsen Kulturmiljövård. Ramnäs kyrka. Ny textilförvaring. Antikvarisk rapport. Ramnäs prästgård 2:1 Ramnäs socken Västmanland.

Stiftelsen Kulturmiljövård. Ramnäs kyrka. Ny textilförvaring. Antikvarisk rapport. Ramnäs prästgård 2:1 Ramnäs socken Västmanland. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2013:xx 2013:39 Ramnäs kyrka Ny textilförvaring Antikvarisk rapport Ramnäs prästgård 2:1 Ramnäs socken Västmanland Lisa Skanser Ramnäs kyrka Ny textilförvaring Antikvarisk

Läs mer

RESTAURERING AV FÖNSTER

RESTAURERING AV FÖNSTER , RESTAURERING AV FÖNSTER VIBYGGERÅ GAMLA KYRKA, VIBYGGERÅ SOCKEN, KRAMFORS KOMMUN Länsmuseet Vä5ternorrland Kulturmiljöavdelningens rapport nr 2005:22 Bodil Mascher 2 Innehåll: Sid. INLEDNING 3 BESKRNNlNG

Läs mer

Gamla bilder på Lau kyrka

Gamla bilder på Lau kyrka Gamla bilder på Lau kyrka Från M. Klintbergs fotosamling. Lau skola och kyrka. Foto: Masse Klintberg 18 aug 1902. Detta är en klassisk bild av Masse Klintberg. Masse har gått ut i rågåkern och tagit denna

Läs mer

Normlösa kyrka Ledningsgrävningar på kyrkogården

Normlösa kyrka Ledningsgrävningar på kyrkogården UV RAPPORT 2013:43 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Normlösa kyrka Ledningsgrävningar på kyrkogården Östergötland Mjölby kommun Normlösa kyrka och socken Dnr 422-03177-2010 Rikard Hedvall UV RAPPORT 2013:43

Läs mer

MALEXANDERS KYRKOGÅRD

MALEXANDERS KYRKOGÅRD 2015:205 ANTIKVARISK MEDVERKAN MALEXANDERS KYRKOGÅRD ÖVERBYGGNAD TILL GRAVSTENAR MALEXANDERS KYRKOGÅRD MALEXANDERS SOCKEN BOXHOLMS KOMMUN ÖSTERGÖTLANDS LÄN ANITA LÖFGREN EK ) 2 Bakgrund Basfakta om objektet

Läs mer

Beskrivning och historik

Beskrivning och historik MÖRKÖ KYRKA Kyrkokarakteriseringsprojektet i Strängnäs stift (2002-2008) Uppdragsgivare: Strängnäs stift. Utförare: arkindus (2007) Kulturhistorisk karakterisering och bedömning av Mörkö kyrka Mörkö socken,

Läs mer

Hogstad. Besiktning av kalkmåleri Gunnar Nordanskog & Eva Ringborg. Bild 1: planritning, ur Odenbring 1993.

Hogstad. Besiktning av kalkmåleri Gunnar Nordanskog & Eva Ringborg. Bild 1: planritning, ur Odenbring 1993. Hogstad Besiktning av kalkmåleri 2014-07-15 Gunnar Nordanskog & Eva Ringborg Bild 1: planritning, ur Odenbring 1993. Sammanfattning Hogstad kyrka har varit försedd med kalkmålningar från tiden omkring

Läs mer

Ytterenhörna kyrka. Arkeologisk schaktkontroll. Ytterenhörna kyrka Enhörna socken Södertälje kommun Stockholms län Södermanland.

Ytterenhörna kyrka. Arkeologisk schaktkontroll. Ytterenhörna kyrka Enhörna socken Södertälje kommun Stockholms län Södermanland. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2014:80 Ytterenhörna kyrka Arkeologisk schaktkontroll Ytterenhörna kyrka Enhörna socken Södertälje kommun Stockholms län Södermanland Kristina Jonsson Ytterenhörna kyrka

Läs mer

Kulturhistoriskt underlag till vård- och underhållsplan. Kort historik. Magdalena Jonsson, 2006

Kulturhistoriskt underlag till vård- och underhållsplan. Kort historik. Magdalena Jonsson, 2006 Kulturhistoriskt underlag till vård- och underhållsplan Magdalena Jonsson, 2006 Kort historik Oskars socken är en skogsbygd i sydöstra delen av Nybro kommun. Socknen tillhörde ursprungligen Mortorps socken.

Läs mer

Tornet. Koret. Långhuset

Tornet. Koret. Långhuset Ödsmåls kyrka Ödsmåls kyrka uppfördes 1865-67. Den invigdes 1:a Advent 1867 av dåvarande biskopen i Göteborg, Gustaf Björck. Den nya kyrkan ersatte en medeltidskyrka från 11-1200-talet som revs i samband

Läs mer

En gravkammare i Ytterenhörna kyrka

En gravkammare i Ytterenhörna kyrka Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2016:56 En gravkammare i Ytterenhörna kyrka Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning Fornlämning Ytterenhörna 218 Ytterenhörna kyrka Ytterenhörna socken

Läs mer

Hansta gård, gravfält och runstenar

Hansta gård, gravfält och runstenar Hansta gård, gravfält och runstenar Gården Hägerstalund som ligger strax bakom dig, fick sitt namn på 1680-talet efter den dåvarande ägaren Nils Hägerflycht. Tidigare fanns två gårdar här som hette Hansta.

Läs mer

APPUNA KYRKA Appuna socken Mjölby kommun Linköpings stift Östergötlands län

APPUNA KYRKA Appuna socken Mjölby kommun Linköpings stift Östergötlands län Kulturhistorisk inventering av kyrkobyggnader och kyrkomiljöer i Linköpings stift 2005 APPUNA KYRKA Appuna socken Mjölby kommun Linköpings stift Östergötlands län APPUNA KYRKA Kulturhistorisk inventering

Läs mer

Tyresö kyrka. Rapport 2011:53 Lisa Sundström

Tyresö kyrka. Rapport 2011:53 Lisa Sundström Tyresö kyrka Antikvarisk medverkan vid konvertering av värmesystem till vattenburen geotermisk värme, ombyggnad och renovering av ekonomibyggnad samt byte av förvaringsinredning för kyrkliga inventarier

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL Vickleby kyrka

VÄLKOMMEN TILL Vickleby kyrka VÄLKOMMEN TILL Vickleby kyrka KYRKORNA PÅ ÖLAND Bor man på en ö måste man kunna segla. Läget i södra Östersjön har medfört omfattande kontakter med länderna i söder. Redan under vikingatiden blev bytet

Läs mer

SPANNARBODA KYRKA. Harparboda 1:10, Fellingsbro församling, Lindesbergs kommun, Örebro län

SPANNARBODA KYRKA. Harparboda 1:10, Fellingsbro församling, Lindesbergs kommun, Örebro län Harparboda 1:10, Fellingsbro församling, Lindesbergs kommun, Örebro län BESKRIVNING OCH HISTORIK Kyrkomiljön Spannarboda kyrka är belägen i det glest bebyggda stationssamhället Spannarboda i Fellingsbro

Läs mer

Bjuröklubbs kapell, Skellefteå kommun, Västerbottens län

Bjuröklubbs kapell, Skellefteå kommun, Västerbottens län Kulturhistoriska värdebeskrivningar över kyrkomiljöerna i Västerbottens län Bjuröklubbs kapell, Skellefteå kommun, Västerbottens län Kapellmiljön Bjuröklubbs kapell är beläget på en halvö längst ut i havsbandet

Läs mer