Besök kyrkorna i Eslövs kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Besök kyrkorna i Eslövs kommun"

Transkript

1 Besök kyrkorna i Eslövs kommun

2 För många är kyrkor ett självklart besöksmål när man besöker nya platser. na speglar både historia och nutid och är en del av vårt kulturarv. För generationer människor har kyrkan varit en naturlig samlingspunkt där man inte bara firade gudstjänst utan också fick höra kungörelser, nyheter och utbyta skvaller. Utanför en del kyrkor finns ofta en välskött kyrkogård med gravvårdar som minner om generationer som har levt i området. Inom Eslövs kommungräns finner man inte mindre än 21 kyrkor. Några kyrkor är från slutet av 1800 talet medan flertalet av kyrkorna är ifrån den tiden då Skåne var en del av Danmark. En del av kyrkorna är öppna under sommarhalvåret, enligt överenskommelse eller när vaktmästare finns i närheten. För aktuell information om öppettider vänligen kontakta respektive församling. Eslövs församling Utvägen Eslöv Telefon: i denna församling: Borlunda, Eslöv, Holmby, Gårdstånga, Remmarlöv, Skarhult, Västra Sallerup, Örtofta, Östra Strö Löberöds församling Storgatan Löberöd Telefon: i denna församling: Hammarlunda, Harlösa, Högseröd Ringsjö församling Bosjökloster Höör Telefon: i denna församling: Hurva Östra Onsjö församling Solhemsvägen Stehag Telefon: i denna församling: Billinge, Bosarp, Näs, Stehag, Trollenäs, Västra Strö Reslöv Östra Karaby församling Reslövs Prästgård Marieholm Telefon: ostrakaraby i denna församling: Reslöv, Östra Karaby 2

3 Innehåll Billinge kyrka... 4 Borlunda kyrka... 5 Bosarps kyrka... 6 Eslövs kyrka... 7 Gårdstånga kyrka... 8 Hammarlunda kyrka... 9 Harlösa kyrka... 9 Holmby kyrka...10 Hurva kyrka Karta Högseröds kyrka...14 Näs kyrka...15 Remmarlövs kyrka...15 Reslövs kyrka...17 Skarhults kyrka...18 Stehags kyrka...19 Trollenäs kyrka...19 Västra Sallerups kyrka...20 Västra Strö kyrka...21 Örtofta kyrka...21 Östra Karaby kyrka...22 Östra Strö kyrka...23 Ansvarig utgivare: Helena Nilsson, Eslövs Turistbyrå Foto: Ulf Axelsson, Tord Johansson, Ringsjö församling, Östra Onsjö församling, Löberöds församling Källor: se/ostraonsjo, ostrakaraby, i Mellanskåne (MSK, 1992), Kyrkan och Kultur (Blom, Moen, 1993), Skånska kyrkor (Skånes Hembygdsförbunds årsbok 1997), Svenska kyrkor (Bonnier, Hägg, Sjöström, 2008) Med reservation för eventuella tryckfel och ändringar. Utgiven

4 Billinge kyrka I Onsjö härad ligger Billinge kyrka, som är ritad av Helgo Zettervall och invigdes Över kyrkans huvudingång kan man på en stentavla från 1864 läsa inskriptionen: En regnig sommar och tidig vinter detta år försenade kyrkobygget. Kyrkans tegel hämtades från Rönneholm och bygget kostade riksdaler. Den gamla kyrkan, som revs , låg på samma plats som den nya. Rester av den gamla kyrkan ingår i den nya kyrkan. Dopfunten av sandsten från 1100 eller 1200 talet, Foto: Ulf Axelsson med dopfat av mässing från 1500 talet, finns kvar från den gamla kyrkan. Kyrkans korfönster har glasmålningar och matt antikglas. Mittfönstret med Jesus på korset samt Maria och Johannes och Maria från Magdala nedanför utfördes 1933 av Hugo Gehlin och samma konstnär gjorde även kyrkans båda sidofönster, 19 år senare. Här kan man bland annat se Thomas Tvivlaren med vinkelhaken och Petrus med nyckeln till himmelriket. 4

5 Borlunda kyrka Grannförsamlingarna Borlunda och Skeglinge byggde en gemensam kyrka, Borlunda kyrka, som stod färdig Danmarks främste arkitekt under 1800 talet, Ferdinand Meldahl, hämtade inspiration från Italien till Borlunda kyrka. De båda gamla 1100 talskyrkorna i Borlunda och Skeglinge var i dåligt skick och revs. Efter bara några år konstaterades att Borlunda kyrka var uppförd av tegel av mindre god kvalitet, och det var början på en lång rad renoveringar stängdes kyrkan på grund av rasrisk. Under många år diskuterades Borlunda kyrkas framtid men kyrkan renoverades och återinvigdes Borlunda kyrka sägs vara den enda kyrka i sitt slag i Sverige i italiensk nygotik. På platsen där Borlunda gamla kyrka stod, finns idag en natursten med informationstext. En minnesplats, som invigdes 1961, finns idag där Skeglinge gamla kyrka låg, där den gamla kyrkans konturer har markerats med sten. Skeglinge gamla kyrkas kyrkklocka från 1400 talet hänger idag i klockstapeln som står på området. 5

6 Bosarps kyrka 1867 revs den gamla 1100 talskyrkan och den nya kyrkan tog form cirka 500 meter från sin ursprungliga plats, på en kulle med utsikt över bygden. Den gamla kyrkogården tjänar idag som minneslund och det stora smideskorset som pryder platsen hamnar i blickfånget för de flesta förbipasserande. Kyrkans ovanliga altare är gjort av polerad kalksten och på framsidan kan man skåda ett kors som strålar i ljus Foto: med Ulf två Axelsson stiliserade veteax på vardera sida, allt i guldfärg. Glasmålningarna, gjorda av Anders Nilsson, skänktes av greve Trolle Bonde 1913 i samband med renovering. Målningarna föreställer bebådelsen och uppståndelsen talsdopfunten, huggen i sandsten, är från den gamla kyrkan. Den står på ett fundament bestående av medeltida gravstenar och en häll, som en gång legat över kyrkoherde Carl Petter Wittlows grav. 6

7 Eslövs kyrka Eslövs kyrka, med Stadsparken vid sina fötter, invigdes Fram till 1952 kalllades den för Vestra Sallerups kyrka, vilket man kan se på inskriptionen över ingången. Det är Carl Möller som har ritat Eslövs kyrka som är uppförd i rött tegel och i nygotisk stil, känd som Eslövsgotik. Tornspiran är levererad av det då nybildade Eslövsföretaget Åkermans Gjuteri och Mekaniska Verkstad. Tanken var att Eslövs kyrka skulle ersätta medeltidskyrkan Västra Sallerup. Inventarierna flyttades till den nya kyrkan och den gamla kyrkan fick stå kvar som ödekyrka återinvigdes Västra Sallerups kyrka, och dopfunt och predikstol flyttades tillbaka till den gamla kyrkan igen fick Eslövs kyrka en predikstol skapad av kalksten och ritad av Eiler Graebe. Dopfunten från 1962 är ett konstverk av Stig Ryberg. Den anmärkningsvärda kormattan är komponerad av Barbro Nilsson och tillverkad av Märta Måås Fjetterströms ateljéer i Båstad. 7

8 Gårdstånga kyrka Den ursprungliga kyrkan uppfördes någon gång mellan 1100 och 1200 talet. På 1400 talet tillkom korsvalv och tornet uppfördes under 1600 talet. Kyrkans inre har blivit känt genom sina renässansinventarier, som samtliga tillverkats av träsnidaren Jakob Kremberg på beställning av Anna Brahe på Viderups gods. Mellan 1609 och 1628 uppfördes altaruppsats, predikstol, dopfunt med baldakin, bänkinredning och kapellskranket med livsträdmotivet som skiljer gravkoret från kyrkan. Skranket är unikt för Gårdstånga kyrka och det finns inget liknande vare sig i Sverige eller i utlandet. Gravkoret lät Anna Brahe bygga till minne av hennes avlidne make Steen Maltesen. Vid restaureringen i slutet av 1800 talet dekorerades valven med Lunds domkyrkas dåvarande valvmålningar som förebild. Tyvärr avlägsnades också färg och förgyllning på inventarierna som ursprungligen fanns och idag framstår sniderierna i sin ekfärgston. Foto: Ulf Axelsson 8

9 Hammarlunda kyrka Hammarlunda kyrka, uppförd i slutet av 1100 talet. Det runda tornet är uppfört något senare och har sannolikt varit avsett till försvar. Hammarlunda kyrka är en av fyra kyrkor i Skåne med runt torn. Kyrkan, som är helgad av Sankta Anna, visar den romanska tidens grundplan med rektangulärt långhus, lägre och smalare kor och halvrund absid i öster. Vid renoveringen runt 1960 framkom spår av två tidigare stavkyrkor. Äldst bland inventarierna är dopfunten, som är samtida med kyrkan och huggen i sandsten. Harlösa kyrka Harlösa kyrka är från 1100 talet, byggd av grå och sandsten med flera tillbyggnader och renoveringar under 1700 och 1800 talet. Dopfunten är från 1100 talet av Mårten Stenmästare. Även här är det träsnidaren Jakob Kremberg som hjälpt till att sätta sin prägel på kyrkan, i form av predikstolen som tillkom 1641 och blev förgylld 17 år senare. I den utbyggnad som ligger i norr, kallad nykyrka, finns ett flertal epitafier av släkter som varit knutna till Hjularöds slott, som är beläget endast några kilometer från Harlösa. Harlösa kyrka har renoverats och öppnades åter

10 Holmby kyrka Den ursprungliga Holmby kyrka fick stå kvar i det närmaste orörd fram till 1873, då den nya kyrkan invigdes. Det mäktiga tornet från den gamla kyrkan bevarades och på dess södersida sitter en figur, som har likheter med Jätten Finn i Lunds domkyrka, i bågöppningen. I början av 1500 talet högg Adam van Düren humoristiska bilder i domkyrkan och det kan ha varit han som även gjort figuren i kyrktornet. Under tornet hade man använt en runsten som hörnsten vilken återfanns Men först 1899 lyckades arkeologer övertala sockenmannarna att ta fram stenen och bevara den. Stenen, som är från , står nu intill kyrkans torn med inskriptionen: Sven reste denna sten efter Torger, sin fader. 10

11 Hurva kyrka Den ursprungliga delen av Hurva kyrka härstammar troligtvis från första halvan av 1200 talet, medan valven slogs först på 1400 talet. Altaruppsatsen stammar från Christian IV:s tid. Bland inventarierna finns en enkel sandstensdopfunt och en nattvardskalk i silver från slutet av 1600 talet, och två värdefulla biblar. Den ena är ett exemplar av Karl XII:s kyrkobibel år 1703 och den andra är en Gustaf V:s kyrkobibel. Den sistnämnda har nummer 121 i bibliofilupplagan som trycktes i 200 exemplar levererade träsnidaren och förre gästgivaren i Hurva, Johan Ullberg, en predikstol till kyrkan, något som väckte diskussioner bland befolkningen som menade att en gästgivare inte ansågs lämplig att tjäna kyrkan. Johan Ullberg försåg ett antal kyrkor i Skåne med altaruppsatser, predikstolar, dopfuntar med mera. 11

12 Foto: Löberöds Församling 12

13 För kartan gäller upphovsrätt Eslövs kommun 13

14 Högseröds kyrka Högseröds kyrka har flitigt byggts om och renoverats sedan 1100 talet, men har trots detta fått behålla mycket av sin medeltida prägel genom åren. Inne i kyrkan kan man skåda dopfunten av sandsten från 1200 talet, triumfkrucifixet från 1600 talet och altartavlan, som föreställer Vandringen till Emmaus och som målades av konstnären Herman Österlund. Det mesta av inredningen kom till 1915, då kyrkan fick nya bänkar, ny predikstol och nytt altare. 14

15 Näs kyrka Remmarlövs kyrka Upphöjd på en kulle bakom Trollenäs slott finns Näs kyrka, som fick sitt nuvarande utseende Av den ursprungliga, medeltida romanska kyrkan finns långhus och absid kvar. Inne i kyrkan lägger man märke till valven med målningar från 1400 talet. Tegelgolvet inhyser gravstenar från 1400 och 1500 talet. Under en kalkstenshäll finns nedgången till den djupa kryptan, där det står sex träkistor med stoft av avlidna medlemmar av de Trolleska och Thottska ätterna. I gravkoret med två vita sarkofager vilar friherre Nils Trolle och hans hustru Anna. Dopfunten från 1100 talet är troligen Västra Strös forna kyrkas dopfunt. Näs ursprungliga dopfunt är Foto: Tord Johansson försvunnen. Den nya kyrkan invigdes 1895 och uppfördes några hundra meter väster om den ursprungliga gamla medeltidskyrkan. Predikstolen, dopfunten och ljusstakarna på altaret härstammar dock från den gamla kyrkan. Predikstolen har bilder, utskurna av Peter Löfberg 1753, och Christian IV:s monogram på dess ännu äldre baldakin. 15

16 16

17 Reslövs kyrka Den nya kyrkan i Reslöv byggdes någon gång i slutet av 1000 talet eller i början av 1100 talet av huggen sandsten i romansk stil. Tidigare låg här en träkyrka från 900 talet. Tornet, som från början tjänade som försvars och förvaringsutrymme, färdigställdes på 1400 talet fick kyrkan sitt nuvarande utseende. Värt att titta på är den rikt smyckade predikstolen från 1630, gjord av Statius Otto, Lübeck, och skänkt av Tage Ottosen Thott, dåvarande ägare av Trolleholm Trollenäs. Dopfunten i grå sandsten är från 1100 talet. Dopfuntsbaldakin från 1749 är gjord av Johan Ullberg. Altartavlan är från 1934, målad av Helsingborgskonstnären Hugo Gehlin. På Landsarkivet i Lund finns de noggrant förda kyrkböckerna för Reslövs socken vilket gör att man idag vet mycket om socknens invånare och deras öden. Foto: Tord Johansson 17

18 Skarhults kyrka Kyrkan uppfördes i romansk stil mellan 1150 och1175, och långhuset är än idag väl bevarat från denna tid byttes absidkoret ut mot ett större, rakt kor av slottsfrun Mette Rosencrantz på Skarhults slott, som även lät bygga om tornet. Takvalven från 1400 talet är smyckade med dekormålningar från 1460 och och figurmålningar från Predikstolen och dopfunten är tillverkade i början av 1700 talet, av Johan Ullberg. Kyrkan är helgad åt S:t Nikolaus. 18

19 Stehags kyrka Stehags kyrka, byggd i romansk stil, sannolikt under 1100 talets mitt, ligger i vacker omgivning på en liten kulle. På en valvsten står inhugget JohANNES vilket troligtvis är stenhuggarens namn. Hans konstnärssignatur, en rundad fyrkant, återfinns på ett 40 tal ställen i kyrkan. Från den medeltida inredningen finns bland annat dopfunten, ett verk av Mårten Stenmästare, med mässingfat från 1500 talet kvar. Vid en restaurering hittade man vigvattenstenen i golvets jordfyllning och dess skålformade fördjupning var igenmurad med en tegelsten. Den står nu på sin ursprungliga plats, till höger om ingången. Stehags kyrka har genomgått många förändringar men fick på 1800 talet sitt nuvarande utseende. Trollenäs kyrka Trollenäs kyrka uppfördes 1860 av Nils Trolle för att ersätta Näs och Gullarps kyrkor. Den gamla medeltidskyrkan i Gullarp fick tjäna som byggnadsmaterial. Altarprydnaden utgörs av en kopia av Bertel Thorvaldsens konstverk Kristus. Även predikstolen och dopfunten av samma konstnär är kopior från Köpenhamns domkyrka. På norra väggen hänger en tavla, skänkt av Anna Trolle, som föreställer Kristi nedtagning från korset. 19

20 Västra Sallerups kyrka Västra Sallerups kyrka byggdes på berg. I kyrkan finns många, en del slutet av 1100 talet. När den nya och märkliga, målningar. De flesta är från större kyrkan i Eslövs stationssamhälle stod färdig 1891 skulle den gamla årtal angivet (1303), vilket är ovanligt 1400 talet, men en del har ett bestämt församlingskyrkan, Västra Sallerups i skånska kyrkor. En av målningarna kyrka, rivas men kyrkan För mer fick stå information kvar har stått kontakta: modell för ett danskt frimärke. och var till en början en ödekyrka. Eslövs Turistbyrå 1945 påbörjades en restaurering Norregatan av 9, 241 I Nykers 33 Eslövkyrka på Bornholm finns kalkmålningarna och 1950 påbörjades telefon: en kyrkklocka 80 som troligen skulle ha en restaurering av själva e post: kyrkobyggna- hängt i Västra Sallerups kyrka. Den den, då bland annat orgelläktaren revs. Både dopfunt och predikstol flyttades tillbaka från Eslövs kyrka i samband med restaureringen återinvigdes Västra Sallerups kyrka. Dopfunten, gjord av Mårten Stenmästare, är från 1100 talet. Predikstolen från 1615 är snidad av Jakob Krem- muntliga historien säger att klockan stals under kriget mellan svenskar och danskar, att det var sockenbor som tog med sig klockan när de lämnade Västra Sallerup. Ett alternativ till hur klockan hamnade på Bornhom är att klockan aldrig nådde Västra Sallerup från Köpenhamn, där den göts

21 Västra Strö kyrka Örtofta kyrka Västra Strö kyrka, uppförd i gråsten stod klar Byggherre var friherren Nils Trolle som också bekostade bygget. Den tidigare medeltidskyrkan, som låg en bit bort, ersattes med ett träkors. Altartavlan från 1877, är målad av C. Schleusler. Kormattan, föreställande Jesu fotspår, är tillverkad av Hillevi Nilsson. Kyrkan har en speciell orgel, med enbart en manual och ett fåtal pedaler, byggd av Knud Olsen i Köpenhamn En bit från kyrkan finns Thulestenarna, ett runstensmonument från vikingatiden, med fem bautastenar och två runstenar. På en tavla över huvudingången avslöjas att kyrkan byggdes av Henrik Dücker Kvar av den gamla kyrkan från 1100 talet är bara nedre delen av det kraftiga tornet. Under korbågen står altartavlan, uppförd av Anders Waldur 1927 en välgjord kopia av Leonardo Da Vincis berömda Nattvarden. En av kyrkans mest intressanta klenoder är dopfunten, skapad i sandsten av Mårten Stenmästare. På kanten står det Martin mik giardi, vilket betyder Martin (eller Mårten) gjorde mig. 21

22 Östra Karaby kyrka Med sin placering på Karaby backe (91,47 meter över havet), bjuder kyrkan på en hisnande utsikt över det skånska landskapet. Vid klart väder kan man se hela 45 andra kyrkor. Kyrkan är byggd på 1100 talet i romansk stil och är försedd med trappgavlar och uppförd i vitputsad gråsten. Vapenhuset är från På norra väggen, mellan kor och långhus, finns ett avtryck av en stor hand, som enligt sägnen inte går att tvätta bort eller måla över. Nordost om kyrkan står en klockstapel av ek från tidigt 1700 tal, byggd av timmerman Måns Larsson, Lund och har endast en klocka med inskriften: Ifrån solens uppgång allt intill nedergången var herrens namn lovat, och Ära vare Gud i höjden. 22

23 Östra Strö kyrka Denna kyrka fick sitt nuvarande utseende 1865 efter renovering och tillbyggnader men spår från historien finns kvar. Koret är bevarat och är idag sakristia med kalkmålningar från omkring 1500 talet. Valven slogs på 1400 talet. Tornet är från 1794 och ersatte det gamla. Predikstolen är från 1592 och är tillverkad av den så kalllade Malmösnidaren. Dopfunten, som är kyrkans äldsta inventarie, är samtida med den gamla kyrkan, med ett mässingsdopfat från 1500 talet. Östra Strö Kyrka har genomgått en stor renovering och återinvigdes

24 Eslövs Turistbyrå Norregatan 9, Eslöv, ,

Runstenar och kyrkor

Runstenar och kyrkor Runstenar och kyrkor Osyrg (lät resa) denna sten efter... sin gode fader. Här skall stenen stå. Balle ristade. När det nya vapenhuset till Kungs-Husby byggdes på 1460-talet murades runstenarna U 707 och

Läs mer

Tympanonerna och stenrelieferna i Gjöls, Forshems och Botilsäters kyrkor

Tympanonerna och stenrelieferna i Gjöls, Forshems och Botilsäters kyrkor 1 Tympanonerna och stenrelieferna i Gjöls, Forshems och Botilsäters kyrkor Syfte Ämnet för min uppsats är tympanonerna och stenrelieferna i Botilsäters kyrka på Värmlandsnäs i Värmland, i Forshems kyrka

Läs mer

Eslövs stadsbibliotek

Eslövs stadsbibliotek En stadspromenad i Eslöv Vandra runt på Eslövs gator och lär känna staden. Här finns det kända skulpturer, intressanta byggnader och härliga parker. Ät en våffla vid Trollsjön, gå upp på toppen av Stenberget

Läs mer

Hospital och Helgeandshus

Hospital och Helgeandshus Hospital och Helgeandshus - En studie av omsorgsväsende i medeltidens Sverige Kandidatuppsats i arkeologi HT 2007 Martin Arleskär Handledare: Anders Carlsson Stockholms Universitet Innehåll 1. Inledning

Läs mer

SÄRNA NYA KYRKA Särnaby 3:26; Särna församling; Älvdalens kommun; Dalarnas län

SÄRNA NYA KYRKA Särnaby 3:26; Särna församling; Älvdalens kommun; Dalarnas län SÄRNA NYA KYRKA Särnaby 3:26; Särna församling; Älvdalens kommun; Dalarnas län BESKRIVNING OCH HISTORIK På en höjd sydväst om den gamla kyrkplatsen med Särna Gammelkyrka, ligger Särnas nya kyrka och nya

Läs mer

Din guide till sjuttioen be söks mål i Ät ra da len

Din guide till sjuttioen be söks mål i Ät ra da len Din guide till sjuttioen be söks mål i Ät ra da len 2006 Välkommen till Ekomuseum nedre Ätradalen Ån-Naturen-Människorna-Kulturen Vi vill visa dig Ätradalen Ekomuseum nedre Ätradalen vill ta dig med på

Läs mer

Danskt blir svenskt. Din guide till 1600-talet i Skåne

Danskt blir svenskt. Din guide till 1600-talet i Skåne Danskt blir svenskt Din guide till 1600-talet i Skåne Gränslandet Skåne Att leva i gränslandet mellan två länder i krig är oerhört påfrestande för befolkningen. Skåne har ofta varit hårt ansatt i maktkamperna

Läs mer

Vad händer med gravstenar på gravplatser där gravrätten sagts upp?

Vad händer med gravstenar på gravplatser där gravrätten sagts upp? Sveriges lantbruksuniversitet Fakulteten för landskapsplanering, trädgårds- och jordbruksvetenskap Område Landskapsutveckling Vad händer med gravstenar på gravplatser där gravrätten sagts upp? What happens

Läs mer

Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2010:25. Helén. Sjökvist

Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2010:25. Helén. Sjökvist Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2010:25 Västerås biskopsgård Interiör renovering 2008 Antikvarisk kontroll Kvarteret Hagbard 4 Västerås domkyrkoförsamling Västmanland Helén Sjökvist Västerås biskopsgård

Läs mer

Släktforskarförbund. Åsbo Släktblad Medlemstidning för Åsbo Släkt- och Folklivsforskare Årg. 15, december 2002, nr. 2

Släktforskarförbund. Åsbo Släktblad Medlemstidning för Åsbo Släkt- och Folklivsforskare Årg. 15, december 2002, nr. 2 Åsbo Släktblad Medlemstidning för Åsbo Släkt- och Folklivsforskare Årg. 15, december 2002, nr. 2 Innehåll sid. Ordförandebrev 3 Örkelljunga 4 Vandringsmannen 4 Grattis Johan 5 - Sten Svensson Släktforskning

Läs mer

U410 Sigtuna (Til) Plats: Väster om infartsvägen till Björkbacka och Tilängen.

U410 Sigtuna (Til) Plats: Väster om infartsvägen till Björkbacka och Tilängen. ODENSALA Odensala är en välkänd offerplats till asaguden Oden under förkristen tid. Platsen hette då Odensharg. På samma plats reste de första kristna Odensalaborna vid 1000-talets slut en träkyrka. Samtidigt

Läs mer

Jeffri Berg hugger fram de runda bären i den lagerkrans som omger de insamlade fiendevapnen. Det är första gången han kan förhålla sig lite fritt

Jeffri Berg hugger fram de runda bären i den lagerkrans som omger de insamlade fiendevapnen. Det är första gången han kan förhålla sig lite fritt Jeffri Berg hugger fram de runda bären i den lagerkrans som omger de insamlade fiendevapnen. Det är första gången han kan förhålla sig lite fritt till en förlaga under de tolv år han jobbat som stenhuggare.

Läs mer

YXHUL TS STENHUGGERI AB:s KONTOR, HALLABROTTET. Arkitekt SAR Professor Helge Zimdal, Göteborg. 28:e årgången

YXHUL TS STENHUGGERI AB:s KONTOR, HALLABROTTET. Arkitekt SAR Professor Helge Zimdal, Göteborg. 28:e årgången YXHUL TS STENHUGGERI AB:s KONTOR, HALLABROTTET Arkitekt SAR Professor Helge Zimdal, Göteborg 1957 28:e årgången "HOCKEY" Grabbarnas smtszga SKO i BA VON eller softgrain Randsydd A B. L A S S E B U R E

Läs mer

Vem satt på läktaren? Fyra typer av emporer i skånska kyrkors romanska västtorn Hansen, Kenth Fornvännen 2013, s.178-195

Vem satt på läktaren? Fyra typer av emporer i skånska kyrkors romanska västtorn Hansen, Kenth Fornvännen 2013, s.178-195 Vem satt på läktaren? Fyra typer av emporer i skånska kyrkors romanska västtorn Hansen, Kenth Fornvännen 2013, s.178-195 http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/2013_178 Ingår i: samla.raa.se Vem

Läs mer

Lövstabruks köksträdgård och dess Trädgårdsmästare

Lövstabruks köksträdgård och dess Trädgårdsmästare Beteckning Institutionen för Matematik, Natur och Datavetenskap Lövstabruks köksträdgård och dess Trädgårdsmästare Josephina Wesström Juhlin November 2008 Examensarbete, 10p, B Biologi med inriktning mot

Läs mer

Det var en gång För länge sedan

Det var en gång För länge sedan Det var en gång För länge sedan ja för tusen år sedan närmare bestämt, en kvinna som hette Estrid. Det här var på vikingatiden då marken kring Vallentunasjön beboddes av mäktiga släkter. Det var en tid

Läs mer

En by som alla andra. Spel: Del 1 Historiebruk och nationalism. Sammanfattning. Översikt. Tips till handledaren

En by som alla andra. Spel: Del 1 Historiebruk och nationalism. Sammanfattning. Översikt. Tips till handledaren Spel: Del 1 Historiebruk och nationalism En by som alla andra Sammanfattning En by som alla andra är ett spel som i första hand handlar om historiebruk och nationalism. Det använder en vanlig svensk by

Läs mer

myntstudier 2010:2 - December

myntstudier 2010:2 - December Banco firade 40-årsjubileum 1969 2009 har föreningen utgett en skrift där medlemmarna skrivit 17 mestadels kortare artiklar. Några av artiklarna handlar om myntsamlande eller har koppling till Östergötland.

Läs mer

:mm o k]z ^g drkdz : mm o k]z ^ g d rkdz : :m mm o m o kk] ] Z ^ Z ^ g d g d r rkkd d Z Z : : m m m o m o k k ] ] Z ^ Z ^ g d g d r r k k d d Z Z

:mm o k]z ^g drkdz : mm o k]z ^ g d rkdz : :m mm o m o kk] ] Z ^ Z ^ g d g d r rkkd d Z Z : : m m m o m o k k ] ] Z ^ Z ^ g d g d r r k k d d Z Z Att vårda en kyrka Redaktör Elisabeth Svalin Denna bok är tryckt med bidrag från Kyrkofondens medel för kyrkoantikvarisk ersättning. Tredje tryckningen. 2004 Riksantikvarieämbetet, Svenska kyrkan och Verbum

Läs mer

Bygg upp ditt tempel!

Bygg upp ditt tempel! Bygg upp ditt tempel! Av: Johannes Djerf År 586 f kr. Så hade Babylons arméer lagt Jerusalems tempel i ruiner. Guds hus, beviset på Guds närvaro bland dem var förstört. Men några årtionden senare omkring

Läs mer

SKOGSFINNARNA I SÄFSEN

SKOGSFINNARNA I SÄFSEN SKOGSFINNARNA I SÄFSEN Uppsats i tre delar Kurs vid Mälardalens Högskola hösten 2009 Skogsfinnarna i Skandinavien av Mariana Grahn Skogsfinnarnas bosättning i Säfsen Anna Ivars Skogsfinnarnas bosättningar

Läs mer

RENT MJOLI PASEN. Vattenfylld och nara att rasa samman, men Hasse var fast besluten. Hans farforaldrars gamu gard med kvarnbyggnad skulle raddas.

RENT MJOLI PASEN. Vattenfylld och nara att rasa samman, men Hasse var fast besluten. Hans farforaldrars gamu gard med kvarnbyggnad skulle raddas. RENT MJOLI PASEN Vattenfylld och nara att rasa samman, men Hasse var fast besluten. Hans farforaldrars gamu gard med kvarnbyggnad skulle raddas. TEXT CAROLINE RA.NBY I FOTO CAROLiNE'OCH HENRIK RANBY \

Läs mer

JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM 2008

JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM 2008 Mellan is och järn JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM 2008 Tänk dig ett land täckt av is där inget kunde växa eller leva. Det var ogästvänligt till och med för mammutarna, men klimatet förändrades sakta; det blev

Läs mer

Agrarhistoria i Västra Götaland. Ta hand om din jordkällare

Agrarhistoria i Västra Götaland. Ta hand om din jordkällare Agrarhistoria i Västra Götaland Ta hand om din jordkällare Innehåll Jordkällaren ett domedagsverk 3 Tillsammans kan vi göra skillnad 4 Liten jordkällarhistoria 5 Jordkällarens grundkonstruktion 7 Kallmurning

Läs mer

Ett besök i Sveriges trädgård

Ett besök i Sveriges trädgård Vida NYTT B Sverige Porto Betalt #3 2009 pe r s o n l i g h e t e r i vi d a vä r l d e n Äppelodling på Kurt-Egons vis. Sid 3 Ett besök i Sveriges trädgård Med distribution i fokus Sid 6 Hemma hos Himmestorparn.

Läs mer

text Mats Carlsson-Lénart foto Martin Olson 4.2012 kulturvärden 31

text Mats Carlsson-Lénart foto Martin Olson 4.2012 kulturvärden 31 Lundagård ska leva Fredrik Tersmeden gillar Zettervalls universitetshus. Lägg märke till de fyra stora sfinxerna på taket, nyuppsatta 1993 efter att Zettervalls gamla i cement föll sönder. 30 kulturvärden

Läs mer

NÄR SVERIGE BLEV TILL EN ANNORLUNDA TEORI OM. Svea Rikes Vagga. Lars Bägerfeldt

NÄR SVERIGE BLEV TILL EN ANNORLUNDA TEORI OM. Svea Rikes Vagga. Lars Bägerfeldt NÄR SVERIGE BLEV TILL EN ANNORLUNDA TEORI OM Svea Rikes Vagga Lars Bägerfeldt 2 BÄGERFELDT, LARS. När Sverige blev till. En annorlunda teori om Svea rikes vagga. Tillägnad Katarina, Josefin och Johan Lars

Läs mer

På egen hand i konsten

På egen hand i konsten På egen hand i konsten Modernismen och därefter - konsthistoriska nedslag i de senaste hundra åren Det här är en handledning som berättar om några målningar i länsmuseets konstsamling och hjälper till

Läs mer

En utredning om Ales stenar

En utredning om Ales stenar En utredning om Ales stenar av Bob G Lind * Före och efter restaureringen 1916 * Geometrisk och astronomisk orientering * Skålgropsmönster och deras orientering * Bevis En utredning om Ales stenar av Bob

Läs mer