Besök kyrkorna i Eslövs kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Besök kyrkorna i Eslövs kommun"

Transkript

1 Besök kyrkorna i Eslövs kommun

2 För många är kyrkor ett självklart besöksmål när man besöker nya platser. na speglar både historia och nutid och är en del av vårt kulturarv. För generationer människor har kyrkan varit en naturlig samlingspunkt där man inte bara firade gudstjänst utan också fick höra kungörelser, nyheter och utbyta skvaller. Utanför en del kyrkor finns ofta en välskött kyrkogård med gravvårdar som minner om generationer som har levt i området. Inom Eslövs kommungräns finner man inte mindre än 21 kyrkor. Några kyrkor är från slutet av 1800 talet medan flertalet av kyrkorna är ifrån den tiden då Skåne var en del av Danmark. En del av kyrkorna är öppna under sommarhalvåret, enligt överenskommelse eller när vaktmästare finns i närheten. För aktuell information om öppettider vänligen kontakta respektive församling. Eslövs församling Utvägen Eslöv Telefon: i denna församling: Borlunda, Eslöv, Holmby, Gårdstånga, Remmarlöv, Skarhult, Västra Sallerup, Örtofta, Östra Strö Löberöds församling Storgatan Löberöd Telefon: i denna församling: Hammarlunda, Harlösa, Högseröd Ringsjö församling Bosjökloster Höör Telefon: i denna församling: Hurva Östra Onsjö församling Solhemsvägen Stehag Telefon: i denna församling: Billinge, Bosarp, Näs, Stehag, Trollenäs, Västra Strö Reslöv Östra Karaby församling Reslövs Prästgård Marieholm Telefon: ostrakaraby i denna församling: Reslöv, Östra Karaby 2

3 Innehåll Billinge kyrka... 4 Borlunda kyrka... 5 Bosarps kyrka... 6 Eslövs kyrka... 7 Gårdstånga kyrka... 8 Hammarlunda kyrka... 9 Harlösa kyrka... 9 Holmby kyrka...10 Hurva kyrka Karta Högseröds kyrka...14 Näs kyrka...15 Remmarlövs kyrka...15 Reslövs kyrka...17 Skarhults kyrka...18 Stehags kyrka...19 Trollenäs kyrka...19 Västra Sallerups kyrka...20 Västra Strö kyrka...21 Örtofta kyrka...21 Östra Karaby kyrka...22 Östra Strö kyrka...23 Ansvarig utgivare: Helena Nilsson, Eslövs Turistbyrå Foto: Ulf Axelsson, Tord Johansson, Ringsjö församling, Östra Onsjö församling, Löberöds församling Källor: se/ostraonsjo, ostrakaraby, i Mellanskåne (MSK, 1992), Kyrkan och Kultur (Blom, Moen, 1993), Skånska kyrkor (Skånes Hembygdsförbunds årsbok 1997), Svenska kyrkor (Bonnier, Hägg, Sjöström, 2008) Med reservation för eventuella tryckfel och ändringar. Utgiven

4 Billinge kyrka I Onsjö härad ligger Billinge kyrka, som är ritad av Helgo Zettervall och invigdes Över kyrkans huvudingång kan man på en stentavla från 1864 läsa inskriptionen: En regnig sommar och tidig vinter detta år försenade kyrkobygget. Kyrkans tegel hämtades från Rönneholm och bygget kostade riksdaler. Den gamla kyrkan, som revs , låg på samma plats som den nya. Rester av den gamla kyrkan ingår i den nya kyrkan. Dopfunten av sandsten från 1100 eller 1200 talet, Foto: Ulf Axelsson med dopfat av mässing från 1500 talet, finns kvar från den gamla kyrkan. Kyrkans korfönster har glasmålningar och matt antikglas. Mittfönstret med Jesus på korset samt Maria och Johannes och Maria från Magdala nedanför utfördes 1933 av Hugo Gehlin och samma konstnär gjorde även kyrkans båda sidofönster, 19 år senare. Här kan man bland annat se Thomas Tvivlaren med vinkelhaken och Petrus med nyckeln till himmelriket. 4

5 Borlunda kyrka Grannförsamlingarna Borlunda och Skeglinge byggde en gemensam kyrka, Borlunda kyrka, som stod färdig Danmarks främste arkitekt under 1800 talet, Ferdinand Meldahl, hämtade inspiration från Italien till Borlunda kyrka. De båda gamla 1100 talskyrkorna i Borlunda och Skeglinge var i dåligt skick och revs. Efter bara några år konstaterades att Borlunda kyrka var uppförd av tegel av mindre god kvalitet, och det var början på en lång rad renoveringar stängdes kyrkan på grund av rasrisk. Under många år diskuterades Borlunda kyrkas framtid men kyrkan renoverades och återinvigdes Borlunda kyrka sägs vara den enda kyrka i sitt slag i Sverige i italiensk nygotik. På platsen där Borlunda gamla kyrka stod, finns idag en natursten med informationstext. En minnesplats, som invigdes 1961, finns idag där Skeglinge gamla kyrka låg, där den gamla kyrkans konturer har markerats med sten. Skeglinge gamla kyrkas kyrkklocka från 1400 talet hänger idag i klockstapeln som står på området. 5

6 Bosarps kyrka 1867 revs den gamla 1100 talskyrkan och den nya kyrkan tog form cirka 500 meter från sin ursprungliga plats, på en kulle med utsikt över bygden. Den gamla kyrkogården tjänar idag som minneslund och det stora smideskorset som pryder platsen hamnar i blickfånget för de flesta förbipasserande. Kyrkans ovanliga altare är gjort av polerad kalksten och på framsidan kan man skåda ett kors som strålar i ljus Foto: med Ulf två Axelsson stiliserade veteax på vardera sida, allt i guldfärg. Glasmålningarna, gjorda av Anders Nilsson, skänktes av greve Trolle Bonde 1913 i samband med renovering. Målningarna föreställer bebådelsen och uppståndelsen talsdopfunten, huggen i sandsten, är från den gamla kyrkan. Den står på ett fundament bestående av medeltida gravstenar och en häll, som en gång legat över kyrkoherde Carl Petter Wittlows grav. 6

7 Eslövs kyrka Eslövs kyrka, med Stadsparken vid sina fötter, invigdes Fram till 1952 kalllades den för Vestra Sallerups kyrka, vilket man kan se på inskriptionen över ingången. Det är Carl Möller som har ritat Eslövs kyrka som är uppförd i rött tegel och i nygotisk stil, känd som Eslövsgotik. Tornspiran är levererad av det då nybildade Eslövsföretaget Åkermans Gjuteri och Mekaniska Verkstad. Tanken var att Eslövs kyrka skulle ersätta medeltidskyrkan Västra Sallerup. Inventarierna flyttades till den nya kyrkan och den gamla kyrkan fick stå kvar som ödekyrka återinvigdes Västra Sallerups kyrka, och dopfunt och predikstol flyttades tillbaka till den gamla kyrkan igen fick Eslövs kyrka en predikstol skapad av kalksten och ritad av Eiler Graebe. Dopfunten från 1962 är ett konstverk av Stig Ryberg. Den anmärkningsvärda kormattan är komponerad av Barbro Nilsson och tillverkad av Märta Måås Fjetterströms ateljéer i Båstad. 7

8 Gårdstånga kyrka Den ursprungliga kyrkan uppfördes någon gång mellan 1100 och 1200 talet. På 1400 talet tillkom korsvalv och tornet uppfördes under 1600 talet. Kyrkans inre har blivit känt genom sina renässansinventarier, som samtliga tillverkats av träsnidaren Jakob Kremberg på beställning av Anna Brahe på Viderups gods. Mellan 1609 och 1628 uppfördes altaruppsats, predikstol, dopfunt med baldakin, bänkinredning och kapellskranket med livsträdmotivet som skiljer gravkoret från kyrkan. Skranket är unikt för Gårdstånga kyrka och det finns inget liknande vare sig i Sverige eller i utlandet. Gravkoret lät Anna Brahe bygga till minne av hennes avlidne make Steen Maltesen. Vid restaureringen i slutet av 1800 talet dekorerades valven med Lunds domkyrkas dåvarande valvmålningar som förebild. Tyvärr avlägsnades också färg och förgyllning på inventarierna som ursprungligen fanns och idag framstår sniderierna i sin ekfärgston. Foto: Ulf Axelsson 8

9 Hammarlunda kyrka Hammarlunda kyrka, uppförd i slutet av 1100 talet. Det runda tornet är uppfört något senare och har sannolikt varit avsett till försvar. Hammarlunda kyrka är en av fyra kyrkor i Skåne med runt torn. Kyrkan, som är helgad av Sankta Anna, visar den romanska tidens grundplan med rektangulärt långhus, lägre och smalare kor och halvrund absid i öster. Vid renoveringen runt 1960 framkom spår av två tidigare stavkyrkor. Äldst bland inventarierna är dopfunten, som är samtida med kyrkan och huggen i sandsten. Harlösa kyrka Harlösa kyrka är från 1100 talet, byggd av grå och sandsten med flera tillbyggnader och renoveringar under 1700 och 1800 talet. Dopfunten är från 1100 talet av Mårten Stenmästare. Även här är det träsnidaren Jakob Kremberg som hjälpt till att sätta sin prägel på kyrkan, i form av predikstolen som tillkom 1641 och blev förgylld 17 år senare. I den utbyggnad som ligger i norr, kallad nykyrka, finns ett flertal epitafier av släkter som varit knutna till Hjularöds slott, som är beläget endast några kilometer från Harlösa. Harlösa kyrka har renoverats och öppnades åter

10 Holmby kyrka Den ursprungliga Holmby kyrka fick stå kvar i det närmaste orörd fram till 1873, då den nya kyrkan invigdes. Det mäktiga tornet från den gamla kyrkan bevarades och på dess södersida sitter en figur, som har likheter med Jätten Finn i Lunds domkyrka, i bågöppningen. I början av 1500 talet högg Adam van Düren humoristiska bilder i domkyrkan och det kan ha varit han som även gjort figuren i kyrktornet. Under tornet hade man använt en runsten som hörnsten vilken återfanns Men först 1899 lyckades arkeologer övertala sockenmannarna att ta fram stenen och bevara den. Stenen, som är från , står nu intill kyrkans torn med inskriptionen: Sven reste denna sten efter Torger, sin fader. 10

11 Hurva kyrka Den ursprungliga delen av Hurva kyrka härstammar troligtvis från första halvan av 1200 talet, medan valven slogs först på 1400 talet. Altaruppsatsen stammar från Christian IV:s tid. Bland inventarierna finns en enkel sandstensdopfunt och en nattvardskalk i silver från slutet av 1600 talet, och två värdefulla biblar. Den ena är ett exemplar av Karl XII:s kyrkobibel år 1703 och den andra är en Gustaf V:s kyrkobibel. Den sistnämnda har nummer 121 i bibliofilupplagan som trycktes i 200 exemplar levererade träsnidaren och förre gästgivaren i Hurva, Johan Ullberg, en predikstol till kyrkan, något som väckte diskussioner bland befolkningen som menade att en gästgivare inte ansågs lämplig att tjäna kyrkan. Johan Ullberg försåg ett antal kyrkor i Skåne med altaruppsatser, predikstolar, dopfuntar med mera. 11

12 Foto: Löberöds Församling 12

13 För kartan gäller upphovsrätt Eslövs kommun 13

14 Högseröds kyrka Högseröds kyrka har flitigt byggts om och renoverats sedan 1100 talet, men har trots detta fått behålla mycket av sin medeltida prägel genom åren. Inne i kyrkan kan man skåda dopfunten av sandsten från 1200 talet, triumfkrucifixet från 1600 talet och altartavlan, som föreställer Vandringen till Emmaus och som målades av konstnären Herman Österlund. Det mesta av inredningen kom till 1915, då kyrkan fick nya bänkar, ny predikstol och nytt altare. 14

15 Näs kyrka Remmarlövs kyrka Upphöjd på en kulle bakom Trollenäs slott finns Näs kyrka, som fick sitt nuvarande utseende Av den ursprungliga, medeltida romanska kyrkan finns långhus och absid kvar. Inne i kyrkan lägger man märke till valven med målningar från 1400 talet. Tegelgolvet inhyser gravstenar från 1400 och 1500 talet. Under en kalkstenshäll finns nedgången till den djupa kryptan, där det står sex träkistor med stoft av avlidna medlemmar av de Trolleska och Thottska ätterna. I gravkoret med två vita sarkofager vilar friherre Nils Trolle och hans hustru Anna. Dopfunten från 1100 talet är troligen Västra Strös forna kyrkas dopfunt. Näs ursprungliga dopfunt är Foto: Tord Johansson försvunnen. Den nya kyrkan invigdes 1895 och uppfördes några hundra meter väster om den ursprungliga gamla medeltidskyrkan. Predikstolen, dopfunten och ljusstakarna på altaret härstammar dock från den gamla kyrkan. Predikstolen har bilder, utskurna av Peter Löfberg 1753, och Christian IV:s monogram på dess ännu äldre baldakin. 15

16 16

17 Reslövs kyrka Den nya kyrkan i Reslöv byggdes någon gång i slutet av 1000 talet eller i början av 1100 talet av huggen sandsten i romansk stil. Tidigare låg här en träkyrka från 900 talet. Tornet, som från början tjänade som försvars och förvaringsutrymme, färdigställdes på 1400 talet fick kyrkan sitt nuvarande utseende. Värt att titta på är den rikt smyckade predikstolen från 1630, gjord av Statius Otto, Lübeck, och skänkt av Tage Ottosen Thott, dåvarande ägare av Trolleholm Trollenäs. Dopfunten i grå sandsten är från 1100 talet. Dopfuntsbaldakin från 1749 är gjord av Johan Ullberg. Altartavlan är från 1934, målad av Helsingborgskonstnären Hugo Gehlin. På Landsarkivet i Lund finns de noggrant förda kyrkböckerna för Reslövs socken vilket gör att man idag vet mycket om socknens invånare och deras öden. Foto: Tord Johansson 17

18 Skarhults kyrka Kyrkan uppfördes i romansk stil mellan 1150 och1175, och långhuset är än idag väl bevarat från denna tid byttes absidkoret ut mot ett större, rakt kor av slottsfrun Mette Rosencrantz på Skarhults slott, som även lät bygga om tornet. Takvalven från 1400 talet är smyckade med dekormålningar från 1460 och och figurmålningar från Predikstolen och dopfunten är tillverkade i början av 1700 talet, av Johan Ullberg. Kyrkan är helgad åt S:t Nikolaus. 18

19 Stehags kyrka Stehags kyrka, byggd i romansk stil, sannolikt under 1100 talets mitt, ligger i vacker omgivning på en liten kulle. På en valvsten står inhugget JohANNES vilket troligtvis är stenhuggarens namn. Hans konstnärssignatur, en rundad fyrkant, återfinns på ett 40 tal ställen i kyrkan. Från den medeltida inredningen finns bland annat dopfunten, ett verk av Mårten Stenmästare, med mässingfat från 1500 talet kvar. Vid en restaurering hittade man vigvattenstenen i golvets jordfyllning och dess skålformade fördjupning var igenmurad med en tegelsten. Den står nu på sin ursprungliga plats, till höger om ingången. Stehags kyrka har genomgått många förändringar men fick på 1800 talet sitt nuvarande utseende. Trollenäs kyrka Trollenäs kyrka uppfördes 1860 av Nils Trolle för att ersätta Näs och Gullarps kyrkor. Den gamla medeltidskyrkan i Gullarp fick tjäna som byggnadsmaterial. Altarprydnaden utgörs av en kopia av Bertel Thorvaldsens konstverk Kristus. Även predikstolen och dopfunten av samma konstnär är kopior från Köpenhamns domkyrka. På norra väggen hänger en tavla, skänkt av Anna Trolle, som föreställer Kristi nedtagning från korset. 19

20 Västra Sallerups kyrka Västra Sallerups kyrka byggdes på berg. I kyrkan finns många, en del slutet av 1100 talet. När den nya och märkliga, målningar. De flesta är från större kyrkan i Eslövs stationssamhälle stod färdig 1891 skulle den gamla årtal angivet (1303), vilket är ovanligt 1400 talet, men en del har ett bestämt församlingskyrkan, Västra Sallerups i skånska kyrkor. En av målningarna kyrka, rivas men kyrkan För mer fick stå information kvar har stått kontakta: modell för ett danskt frimärke. och var till en början en ödekyrka. Eslövs Turistbyrå 1945 påbörjades en restaurering Norregatan av 9, 241 I Nykers 33 Eslövkyrka på Bornholm finns kalkmålningarna och 1950 påbörjades telefon: en kyrkklocka 80 som troligen skulle ha en restaurering av själva e post: kyrkobyggna- hängt i Västra Sallerups kyrka. Den den, då bland annat orgelläktaren revs. Både dopfunt och predikstol flyttades tillbaka från Eslövs kyrka i samband med restaureringen återinvigdes Västra Sallerups kyrka. Dopfunten, gjord av Mårten Stenmästare, är från 1100 talet. Predikstolen från 1615 är snidad av Jakob Krem- muntliga historien säger att klockan stals under kriget mellan svenskar och danskar, att det var sockenbor som tog med sig klockan när de lämnade Västra Sallerup. Ett alternativ till hur klockan hamnade på Bornhom är att klockan aldrig nådde Västra Sallerup från Köpenhamn, där den göts

21 Västra Strö kyrka Örtofta kyrka Västra Strö kyrka, uppförd i gråsten stod klar Byggherre var friherren Nils Trolle som också bekostade bygget. Den tidigare medeltidskyrkan, som låg en bit bort, ersattes med ett träkors. Altartavlan från 1877, är målad av C. Schleusler. Kormattan, föreställande Jesu fotspår, är tillverkad av Hillevi Nilsson. Kyrkan har en speciell orgel, med enbart en manual och ett fåtal pedaler, byggd av Knud Olsen i Köpenhamn En bit från kyrkan finns Thulestenarna, ett runstensmonument från vikingatiden, med fem bautastenar och två runstenar. På en tavla över huvudingången avslöjas att kyrkan byggdes av Henrik Dücker Kvar av den gamla kyrkan från 1100 talet är bara nedre delen av det kraftiga tornet. Under korbågen står altartavlan, uppförd av Anders Waldur 1927 en välgjord kopia av Leonardo Da Vincis berömda Nattvarden. En av kyrkans mest intressanta klenoder är dopfunten, skapad i sandsten av Mårten Stenmästare. På kanten står det Martin mik giardi, vilket betyder Martin (eller Mårten) gjorde mig. 21

22 Östra Karaby kyrka Med sin placering på Karaby backe (91,47 meter över havet), bjuder kyrkan på en hisnande utsikt över det skånska landskapet. Vid klart väder kan man se hela 45 andra kyrkor. Kyrkan är byggd på 1100 talet i romansk stil och är försedd med trappgavlar och uppförd i vitputsad gråsten. Vapenhuset är från På norra väggen, mellan kor och långhus, finns ett avtryck av en stor hand, som enligt sägnen inte går att tvätta bort eller måla över. Nordost om kyrkan står en klockstapel av ek från tidigt 1700 tal, byggd av timmerman Måns Larsson, Lund och har endast en klocka med inskriften: Ifrån solens uppgång allt intill nedergången var herrens namn lovat, och Ära vare Gud i höjden. 22

23 Östra Strö kyrka Denna kyrka fick sitt nuvarande utseende 1865 efter renovering och tillbyggnader men spår från historien finns kvar. Koret är bevarat och är idag sakristia med kalkmålningar från omkring 1500 talet. Valven slogs på 1400 talet. Tornet är från 1794 och ersatte det gamla. Predikstolen är från 1592 och är tillverkad av den så kalllade Malmösnidaren. Dopfunten, som är kyrkans äldsta inventarie, är samtida med den gamla kyrkan, med ett mässingsdopfat från 1500 talet. Östra Strö Kyrka har genomgått en stor renovering och återinvigdes

24 Eslövs Turistbyrå Norregatan 9, Eslöv, ,

STÖDE KYRKA, STÖDE SOCKEN, SUNDSVALLS KOMMUN

STÖDE KYRKA, STÖDE SOCKEN, SUNDSVALLS KOMMUN STÖDE KYRKA, STÖDE SOCKEN, SUNDSVALLS KOMMUN KONVERTERING AV VÄRMESYSTEM Länsmuseet Västernorrland Kulturmiljöavdelningens rapport nr 2007:10 Bodil Mascher 2 Innehåll INLEDNING 3 Objekt / dnr. Länsstyrelsens

Läs mer

KYRKSPÅN. Kompetenshöjande kurs med hantverksinriktning VÄLKOMNA

KYRKSPÅN. Kompetenshöjande kurs med hantverksinriktning VÄLKOMNA KYRKSPÅN Kompetenshöjande kurs med hantverksinriktning VÄLKOMNA SPÅN ETT HISTORISKT BYGGNADSMATERIAL Christina Persson Börje Samuelsson SPÅN ETT HISTORISKT BYGGNADSMATERIAL Projekt kvalitetssäkring av

Läs mer

INBROTTS- OCH BRANDLARMSINSTALLATION

INBROTTS- OCH BRANDLARMSINSTALLATION Antikvarisk kontroll Näsums kyrka INBROTTS- OCH BRANDLARMSINSTALLATION Näsums församling, Näsums socken i Bromölla kommun Skåne län Malmö Kulturmiljö Enheten för Kulturmiljövård Rapport 2008:017 Malmö

Läs mer

Välkommen in i Hofterups kyrka tornet lejonhuvud vapenhus klockor långhus 1100-talet gotiska kalkmålningar

Välkommen in i Hofterups kyrka tornet lejonhuvud vapenhus klockor långhus 1100-talet gotiska kalkmålningar Hofterups kyrka Välkommen in i Hofterups kyrka genom huvudingången, belägen i tornet på kyrkans västra sida från 1851, med texten Loven Gud i Hans helgedom. Hofterups kyrka är en av Skånes äldsta absidkyrkor

Läs mer

Restaurering av fönster på Timrå kyrka Timrå socken och kommun

Restaurering av fönster på Timrå kyrka Timrå socken och kommun Restaurering av fönster på Timrå kyrka Timrå socken och kommun Länsmuseet Västernorrland Kulturmiljöavdelningens rapport nr 2003:x 2 Innehåll: Sid. INLEDNING 3 SAMMANFATTNING 3 BESKRIVNING OCH HISTORIK

Läs mer

. M Uppdragsarkeologi AB B

. M Uppdragsarkeologi AB B C. M Uppdragsarkeologi AB B C. M Uppdragsarkeologi AB B Omslagsbilden visar platsen för förundersökningen, Västra Brobys kyrka, markerad med röd ellips på utdrag ur Skånska Rekognosceringskartan 1812-1820.

Läs mer

Hamrånge medeltidskyrka

Hamrånge medeltidskyrka Hamrånge medeltidskyrka av Olov Thunman Inledning Söndagen den 10 juni 1849 höll komminister Johan Erik Fillman en tacksägelse- och avskedsgudstjänst, den sista i medeltidskyrkan, dagen efter började man

Läs mer

Beskrivning och historik

Beskrivning och historik MÖRKÖ KYRKA Kyrkokarakteriseringsprojektet i Strängnäs stift (2002-2008) Uppdragsgivare: Strängnäs stift. Utförare: arkindus (2007) Kulturhistorisk karakterisering och bedömning av Mörkö kyrka Mörkö socken,

Läs mer

RESTAURERING AV FÖNSTER

RESTAURERING AV FÖNSTER , RESTAURERING AV FÖNSTER VIBYGGERÅ GAMLA KYRKA, VIBYGGERÅ SOCKEN, KRAMFORS KOMMUN Länsmuseet Vä5ternorrland Kulturmiljöavdelningens rapport nr 2005:22 Bodil Mascher 2 Innehåll: Sid. INLEDNING 3 BESKRNNlNG

Läs mer

Tyresö kyrka. Rapport 2011:53 Lisa Sundström

Tyresö kyrka. Rapport 2011:53 Lisa Sundström Tyresö kyrka Antikvarisk medverkan vid konvertering av värmesystem till vattenburen geotermisk värme, ombyggnad och renovering av ekonomibyggnad samt byte av förvaringsinredning för kyrkliga inventarier

Läs mer

R E I C H M A N N A N T I K V A R I E R A B

R E I C H M A N N A N T I K V A R I E R A B ANTIKVARISK MEDVERKAN enligt KML Objekt: Beställare: Blidö kyrka Uppsala stift, Norrtälje Länna - Blidö - Riala kyrkliga samfällighet Genom Kurt Lodenius SLUTRAPPORT - Invändig upprustning Utlåtande Arbetena

Läs mer

Tillberga kyrka. Ny larmanläggning. Antikvarisk rapport. Tillberga by 7:1 Tillberga socken Västerås kommun Västmanland. Lisa Skanser Helén Sjökvist

Tillberga kyrka. Ny larmanläggning. Antikvarisk rapport. Tillberga by 7:1 Tillberga socken Västerås kommun Västmanland. Lisa Skanser Helén Sjökvist Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2014:19 Tillberga kyrka Ny larmanläggning Antikvarisk rapport Tillberga by 7:1 Tillberga socken Västerås kommun Västmanland Lisa Skanser Helén Sjökvist Tillberga kyrka

Läs mer

SKÅNES KYRKOR CAROLINE RANBY. En kulturhistorisk resa genom 1 000 år. historiska media

SKÅNES KYRKOR CAROLINE RANBY. En kulturhistorisk resa genom 1 000 år. historiska media SKÅNES KYRKOR En kulturhistorisk resa genom 1 000 år CAROLINE RANBY historiska media Boken har utgivits med stöd av Kungliga Patriotiska Sällskapet Samfundet Pro Fide et Christianismo Konung Gustaf VI

Läs mer

Kräcklinge kyrka. Särskild arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. Kräcklinge 10:1 Kräcklinge socken Närke.

Kräcklinge kyrka. Särskild arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. Kräcklinge 10:1 Kräcklinge socken Närke. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2009:5 Kräcklinge kyrka Särskild arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning Kräcklinge 10:1 Kräcklinge socken Närke Ulf Alström Kräcklinge kyrka Särskild

Läs mer

Bergvärme vid Vikingstad kyrka

Bergvärme vid Vikingstad kyrka Rapport 2008:125 Arkeologisk förundersökning Bergvärme vid Vikingstad kyrka Vikingstad kyrkogård Vikingstad socken Linköpings kommun Östergötlands län Christer Carlsson Ö S T E R G Ö T L A N D S L Ä N

Läs mer

Längbro kyrka. Invändiga ombyggnationer 2013. Längbro församling, Örebro kn, Närke. Anneli Borg Rapport 2013:12

Längbro kyrka. Invändiga ombyggnationer 2013. Längbro församling, Örebro kn, Närke. Anneli Borg Rapport 2013:12 Längbro kyrka Längbro församling, Örebro kn, Närke Invändiga ombyggnationer 2013 Anneli Borg Rapport 2013:12 Engelbrektsgatan 3 702 12 ÖREBRO Tel. 019-602 87 00 www.olm.se 2 Inledning Örebro kyrkliga samfällighet

Läs mer

Kyrkoantikvarisk ersättning för år 2013

Kyrkoantikvarisk ersättning för år 2013 Kyrkoantikvarisk ersättning för år 2013 Lunds stift - Beslut i stiftsstyrelsen 2012-09-19, dnr 2444-11-12 Proj.id Projektnamn Sökande ekonomisk enhet Total kostnad BESLUT K/Blekinge län 36 378 Bräkne Hoby

Läs mer

Mjällby kyrka. Mjällby socken, Sölvesborgs kommun. Antikvarisk kontroll vid renovering av torn och spåntak

Mjällby kyrka. Mjällby socken, Sölvesborgs kommun. Antikvarisk kontroll vid renovering av torn och spåntak Mjällby kyrka Mjällby socken, Sölvesborgs kommun Antikvarisk kontroll vid renovering av torn och spåntak Blekinge museum rapport 2009:6 1:e antikvarie Thomas Persson Innehåll Inledning... 2 Byggnadshistoria...

Läs mer

Grunden till en träkyrka?

Grunden till en träkyrka? Grunden till en träkyrka? Arkeologisk förundersökning runt Bredestads kyrka inför dräneringsgrävning, Bredestads socken i Aneby kommun, Jönköpings län JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Arkeologisk rapport 2010:03

Läs mer

Interiör Kristianopels kyrka. Kristianopels kyrka från sydväst

Interiör Kristianopels kyrka. Kristianopels kyrka från sydväst KRISTIANOPELS KYRKA År 1600 befallde den danske kungen Kristian IV att Avaskär skulle upphöra som stad då det visat sig vara svårt att försvara staden mot de svenska anfallen. En ny starkare befäst stad

Läs mer

Stockholms stift Stockholm 2008 www.svenskakyrkan.se/stockholmsstift info.stockholmsstift@svenskakyrkan.se

Stockholms stift Stockholm 2008 www.svenskakyrkan.se/stockholmsstift info.stockholmsstift@svenskakyrkan.se Ljusterö kyrka Stockholms stift Stockholm 2008 www.svenskakyrkan.se/stockholmsstift info.stockholmsstift@svenskakyrkan.se Ljusterö kyrka Ljusterö-Kulla församling, Roslags kontrakt, Stockholms stift Österåker

Läs mer

Kulturrådets författningssamling

Kulturrådets författningssamling Kulturrådets författningssamling Riksantikvarieämbetets allmänna råd till 4 kap. lag (1988:950) om kulturminnen m.m. (KML) samt förordningen (1988:1188) om kulturminnen m.m. (KMF) KRFS 2005:2 Utkom från

Läs mer

Lommaryds kyrka. Delrapport ur: Kulturhistorisk inventering av kyrkobyggnader och kyrkomiljöer i Linköpings stift 2004

Lommaryds kyrka. Delrapport ur: Kulturhistorisk inventering av kyrkobyggnader och kyrkomiljöer i Linköpings stift 2004 Delrapport ur: Kulturhistorisk inventering av kyrkobyggnader och kyrkomiljöer i Linköpings stift 2004 Lommaryds kyrka Lommaryds socken i Aneby kommun Jönköpings län, Linköpings stift JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM

Läs mer

LJUSTORPS KYRKA, LJUSTORPS SOCKEN, TIMRÅ KOMMUN

LJUSTORPS KYRKA, LJUSTORPS SOCKEN, TIMRÅ KOMMUN LJUSTORPS KYRKA, LJUSTORPS SOCKEN, TIMRÅ KOMMUN INSTALLATION AV NYTT VÄRMESYSTEM Länsmuseet Västernorrland Kulturmiljöavdelningens rapport nr 2007:7 Bodil Mascher 2 Innehåll INLEDNING 3 Objekt / dnr. Länsstyrelsens

Läs mer

Kristina, Möklinta, Norrby och Sala sockenkyrka

Kristina, Möklinta, Norrby och Sala sockenkyrka Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2008:5 Kristina, Möklinta, Norrby och Sala sockenkyrka Installation av larm Antikvarisk kontroll Sala stadsförsamling, Möklinta socken, Norrby socken, Sala landsförsamling

Läs mer

Bergvärme till Kläckeberga kyrka

Bergvärme till Kläckeberga kyrka Bergvärme till Kläckeberga kyrka Kläckeberga socken, Kalmar Kommun, Småland Förundersökning, 2006 Cecilia Ring Rapport Juni 2007 Kalmar läns museum RAPPORT Datum KLM obj nr 06/26 KLM dnr 33-724-05 Lst

Läs mer

byggnadsvård Råby-Rönö kyrka Antikvarisk medverkan Schaktningsövervakning

byggnadsvård Råby-Rönö kyrka Antikvarisk medverkan Schaktningsövervakning byggnadsvård Råby-Rönö kyrka Råby-Rönö kyrka, Råby-Rönö socken, Nyköpings kommun, Strängnäs stift, Södermanlands län Antikvarisk medverkan Schaktningsövervakning Dag Forssblad Råby-Rönö kyrka Råby-Rönö

Läs mer

Lidens nya kyrka: installation av nytt värmesystem

Lidens nya kyrka: installation av nytt värmesystem Lidens nya kyrka: installation av nytt värmesystem Lidens socken, Sundsvalls kommun, Västernorrlands län Murberget Länsmuseet Västernorrland rapport 2011:3 Hjördis Ek Innehållsförteckning Inledning 2 Historik

Läs mer

UV ÖST RAPPORT 2006:18 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING. Heda Kyrka. Heda socken Ödeshögs kommun Östergötland. Dnr 422-603-2002. Karin Lindeblad.

UV ÖST RAPPORT 2006:18 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING. Heda Kyrka. Heda socken Ödeshögs kommun Östergötland. Dnr 422-603-2002. Karin Lindeblad. UV ÖST RAPPORT 2006:18 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Heda Kyrka Heda socken Ödeshögs kommun Östergötland Dnr 422-603-2002 Karin Lindeblad UV ÖST RAPPORT 2006:18 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Heda kyrka Heda

Läs mer

Dränering av Bjuvs kyrka

Dränering av Bjuvs kyrka Rapport 2010:31 Dränering av Bjuvs kyrka Arkeologisk förundersökning 2010 Jan Kockum Rapport 2010:31 Dränering av Bjuvs kyrka Arkeologisk förundersökning 2010 Jan Kockum Fornlämningsnr: 35 Bjuvs kyrka,

Läs mer

Den sista viloplatsen. i Maria Magdalena församling

Den sista viloplatsen. i Maria Magdalena församling Den sista viloplatsen i Maria Magdalena församling Begravning När en anhörig dör är det klokast att först kontakta en begravningsbyrå. Där får man all tänkbar hjälp med de praktiska detaljerna kring begravningen.

Läs mer

Gillberga kyrka. Klimatstyrt textilskåp. Antikvarisk rapport. Gillberga kyrka 1:1 Gillberga socken Eskilstuna kommun Södermanland.

Gillberga kyrka. Klimatstyrt textilskåp. Antikvarisk rapport. Gillberga kyrka 1:1 Gillberga socken Eskilstuna kommun Södermanland. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2015:17 Gillberga kyrka Klimatstyrt textilskåp Antikvarisk rapport Gillberga kyrka 1:1 Gillberga socken Eskilstuna kommun Södermanland Tobias Mårud Gillberga kyrka Klimatstyrt

Läs mer

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE funktion, konstruktion och estetik Bord 1 Skydd mot vind, fukt och kyla Vi som bor långt norrut på jordklotet har alltid behövt skydda oss mot kyla. För länge

Läs mer

Våthuits kyrka. Antikvarisk kontroll. Renoveringsarbeten på vapenhus och klockstapel. Våthuits socken i Gislaveds kommun Jönkbings län

Våthuits kyrka. Antikvarisk kontroll. Renoveringsarbeten på vapenhus och klockstapel. Våthuits socken i Gislaveds kommun Jönkbings län Antikvarisk kontroll Våthuits kyrka Renoveringsarbeten på vapenhus och klockstapel Våthuits socken i Gislaveds kommun Jönkbings län JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Byggnadsvårdsrapport 2012:33 Britt-Marie Börjesgård

Läs mer

Sandseryds kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med larminstallation Norrahammars socken i Jönköpings kommun, Jönköpings län, Växjö stift

Sandseryds kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med larminstallation Norrahammars socken i Jönköpings kommun, Jönköpings län, Växjö stift Sandseryds kyrka Antikvarisk medverkan i samband med larminstallation Norrahammars socken i Jönköpings kommun, Jönköpings län, Växjö stift JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Byggnadsvårdsrapport 2014:30 Anders Franzén

Läs mer

Arlövs kyrka ljussättning och flytt av altare

Arlövs kyrka ljussättning och flytt av altare 2011:3 Arlövs kyrka ljussättning och flytt av altare Antikvarisk medverkan 2010 Maria Sträng Rapport 2011:3 Arlövs kyrka - ljussättning och flytt av altare Antikvarisk medverkan Arlövs socken, 1204 Burlövs

Läs mer

Hjulsjö kyrka. Tilläggsisolering av vindsbjälklag 2012. Hjulsjö, Hjulsjö socken, Nora kommun, Västmanland. Charlott Torgén Rapport 2012:16

Hjulsjö kyrka. Tilläggsisolering av vindsbjälklag 2012. Hjulsjö, Hjulsjö socken, Nora kommun, Västmanland. Charlott Torgén Rapport 2012:16 Hjulsjö kyrka Hjulsjö, Hjulsjö socken, Nora kommun, Västmanland Tilläggsisolering av vindsbjälklag 2012 Charlott Torgén Rapport 2012:16 Engelbrektsgatan 3 Box 314, 701 46 ÖREBRO Tel. 019-602 87 00 www.olm.se

Läs mer

B. När en kyrka byggs

B. När en kyrka byggs B. När en kyrka byggs Innan arbetet med en ny kyrka påbörjas eller när grundstenen muras kan man fira andakt på byggplatsen. Detta material kan också användas vid andakter när andra församlingslokaler

Läs mer

Kyrkogårdar & begravningsplatser

Kyrkogårdar & begravningsplatser Kyrkogårdar & begravningsplatser i Huddinge Kyrkogårdar begravningsplatser i Huddinge I den här broschyren presenteras Huddinges kyrkogårdar och begravningsplatser: Huddinge och Tomtberga kyrkogårdar,

Läs mer

Omläggning av spåntak på Säby kyrka

Omläggning av spåntak på Säby kyrka Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2006:32 Omläggning av spåntak på Säby kyrka Antikvarisk kontroll Säby prästgård 3:1 Säby socken Västmanland Helén Sjökvist Utgivning och distribution: Stiftelsen Kulturmiljövård

Läs mer

Askeryds kyrka. Delrapport ur: Kulturhistorisk inventering av kyrkobyggnader och kyrkomiljöer i Linköpings stift 2004

Askeryds kyrka. Delrapport ur: Kulturhistorisk inventering av kyrkobyggnader och kyrkomiljöer i Linköpings stift 2004 Delrapport ur: Kulturhistorisk inventering av kyrkobyggnader och kyrkomiljöer i Linköpings stift 2004 Askeryds kyrka Aneby kommun Jönköpings län, Linköpings stift JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Jonas Haas User

Läs mer

BREVENS KYRKA Askers socken, Örebro kommun, Närke, Strängnäs stift

BREVENS KYRKA Askers socken, Örebro kommun, Närke, Strängnäs stift BREVENS KYRKA Askers socken, Örebro kommun, Närke, Strängnäs stift INSTALLATION AV NYTT VÄRMESYSTEN 2013 Målningsarbete i Brevens kyrka vid installation av nytt värmesystem. Antikvarisk rapport Estrid

Läs mer

Göksholms slott Stora Mellösa socken, Örebro kommun, Närke Ommålning/renovering fönster 2008-2009 Charlott Torgén Örebro läns museum Rapport 2009:5

Göksholms slott Stora Mellösa socken, Örebro kommun, Närke Ommålning/renovering fönster 2008-2009 Charlott Torgén Örebro läns museum Rapport 2009:5 Göksholms slott Stora Mellösa socken, Örebro kommun, Närke Ommålning/renovering fönster 2008-2009 Charlott Torgén Örebro läns museum Rapport 2009:5 INLEDNING... 3 Administrativa uppgifter... 3 BYGGNADSBESKRIVNING...

Läs mer

Rapport gällande antikvarisk medverkan vid exteriör ommålning av Södra Finnskoga kyrka

Rapport gällande antikvarisk medverkan vid exteriör ommålning av Södra Finnskoga kyrka Rapport gällande antikvarisk medverkan vid exteriör ommålning av Södra Finnskoga kyrka Södra Finnskoga socken, Torsby kommun, Värmlands län, Karlstads stift 2010:31 Enligt länsstyrelsens beslut 433-6260-2009

Läs mer

Bergvärmeinstallation på Nykils kyrkogård

Bergvärmeinstallation på Nykils kyrkogård Rapport 2010:76 Arkeologisk förundersökning i form av antikvarisk kontroll Bergvärmeinstallation på Nykils kyrkogård Nykil 3:1 Nykils socken Linköpings kommun Östergötlands län Olle Hörfors Ö S T E R G

Läs mer

Kvistofta församlings kyrkor Utrustning för värmesystem

Kvistofta församlings kyrkor Utrustning för värmesystem xxx 2014:12 Kvistofta församlings kyrkor Utrustning för värmesystem Antikvarisk medverkan, 2014 Maria Sträng Rapport 2014:12 Kvistofta församlings kyrkor - utrustning för värmesystem Antikvarisk medverkan,

Läs mer

Kalkmålningarna i Vä kyrka i Skåne Konservering eller bevakning?

Kalkmålningarna i Vä kyrka i Skåne Konservering eller bevakning? Kalkmålningarna i Vä kyrka i Skåne Konservering eller bevakning? Hélène Svahn Garreau, 2013-10-10 VÄ KYRKAS KALKMÅLERI Målningarnas kulturhistoriska betydelse Romanska kalkmålningar i koret från ca 1120

Läs mer

Dannäs kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med fasadrenovering Dannäs socken i Värnamo kommun, Jönköpings län, Växjö stift

Dannäs kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med fasadrenovering Dannäs socken i Värnamo kommun, Jönköpings län, Växjö stift Dannäs kyrka Antikvarisk medverkan i samband med fasadrenovering Dannäs socken i Värnamo kommun, Jönköpings län, Växjö stift JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Byggnadsvårdsrapport 2013:48 Robin Gullbrandsson Dannäs

Läs mer

Do m k y r k a n. Helsingfors hjärta

Do m k y r k a n. Helsingfors hjärta Do m k y r k a n Helsingfors hjärta Helsingfors domkyrka Den vackra och historiskt betydelsefulla domkyrkan i Helsingfors är en evangelisk-luthersk kyrka och för många en symbol för hela Helsingfors. Domkyrkan

Läs mer

Tillberga kyrka takomläggning

Tillberga kyrka takomläggning Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2010:66 Tillberga kyrka takomläggning Antikvarisk rapport Tillberga by 7:1 Tillberga socken Västmanland Boel Melin Tillberga kyrka Takomläggning Antikvarisk rapport

Läs mer

De gamle i Bro tog ättestupa vid Häller Av Sven Rydstrand

De gamle i Bro tog ättestupa vid Häller Av Sven Rydstrand De gamle i Bro tog ättestupa vid Häller Av Sven Rydstrand Medan nutidens socialvårdare som bäst bryr sina hjärnor med problemet åldringsvården, kan man i Bro socken allfort lyssna till en gammal sägen,

Läs mer

2011:1. Södervidinge kyrka. Ny församlingslokal under läktaren, 2010. Maria Sträng

2011:1. Södervidinge kyrka. Ny församlingslokal under läktaren, 2010. Maria Sträng 2011:1 Södervidinge kyrka Ny församlingslokal under läktaren, 2010 Maria Sträng Rapport 2011:1 Södervidinge kyrka - ny församlingslokal under läktaren Antikvarisk medverkan, 2010 Fornlämning nr 27 Södervidinge

Läs mer

Borttagning av bänkar i Asby kyrka

Borttagning av bänkar i Asby kyrka Rapport 2012:202 Antikvarisk dokumentationsrapport Borttagning av bänkar i Asby kyrka Asby socken Ydre kommun Östergötlands län Anita Löfgren Ek Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U M AVDELNINGEN FÖR ARKEOLOGI

Läs mer

Grevars och bönders tempel

Grevars och bönders tempel Grevars och bönders tempel en bok om brahekyrkan på visingsö Red. Robin Gullbrandsson Jönköpings läns museum Att träda in i Brahekyrkan på Visingsö är en omtumlande upplevelse. Från vapenhuset i det medeltida

Läs mer

Restvärdesräddning i museer och kyrkor

Restvärdesräddning i museer och kyrkor Restvärdesräddning i museer och kyrkor Erfarenheter från pågående utvecklingsarbete inom Svenska kyrkan Västerås John Rothlind 021 10 76 17 john.rothlind@svenskakyrkan.se Seminarium brandskydd och restvärdesräddning

Läs mer

Möklinta kyrka. Inre renovering 2008. Antikvarisk kontroll. Möklinta prästgård 5:1 Möklinta socken Västmanland. Helén Sjökvist

Möklinta kyrka. Inre renovering 2008. Antikvarisk kontroll. Möklinta prästgård 5:1 Möklinta socken Västmanland. Helén Sjökvist Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2009:28 Möklinta kyrka Inre renovering 2008 Antikvarisk kontroll Möklinta prästgård 5:1 Möklinta socken Västmanland Helén Sjökvist Möklinta kyrka Inre renovering 2008

Läs mer

FORTIFIKATIONSVERKETS BYGGNADSMINNEN. Granhammars herrgård

FORTIFIKATIONSVERKETS BYGGNADSMINNEN. Granhammars herrgård FORTIFIKATIONSVERKETS BYGGNADSMINNEN Granhammars herrgård Granhammars herrgård avbildad i en litografi av Alexander Nay ur Uplands herregårdar från 1881. Herrgård från 1700-talet med rötter i medeltiden

Läs mer

Jönköpings stads historia 1284-1700. Bildserie producerad av Jönköpings läns museum

Jönköpings stads historia 1284-1700. Bildserie producerad av Jönköpings läns museum Jönköpings stads historia 1284-1700 Bildserie producerad av Jönköpings läns museum Bild 1 Jönköping från södra änden av Munksjön omkring 1690. Kopparstick av Erik Dahlbergh. Bild 2 Medeltida vägnät. Bild

Läs mer

RESTAURERING AV GOLV I TUNA KYRKA TUNA FÖRSAMLING, SUNDSVALLS KOMMUN

RESTAURERING AV GOLV I TUNA KYRKA TUNA FÖRSAMLING, SUNDSVALLS KOMMUN RESTAURERING AV GOLV I TUNA KYRKA TUNA FÖRSAMLING, SUNDSVALLS KOMMUN Länsmuseet Västernorrland Kulturmiljöavdelningens rapport nr 2004:18 Bodil Mascher 2 Innehåll: Sid. INLEDNING 3 BESKRIVNING OCH HISTORIK

Läs mer

Utö kyrka. Antikvarisk medverkan vid installation av nytt värmesystem i Utö kyrka, Utö socken, Haninge kommun, Södermanland, Stockholms län

Utö kyrka. Antikvarisk medverkan vid installation av nytt värmesystem i Utö kyrka, Utö socken, Haninge kommun, Södermanland, Stockholms län Utö kyrka Antikvarisk medverkan vid installation av nytt värmesystem i Utö kyrka, Utö socken, Haninge kommun, Södermanland, Stockholms län Rapport 2011:52 Albin Uller Utö kyrka Antikvarisk medverkan vid

Läs mer

Stadslifv in real life!

Stadslifv in real life! Stadslifv in real life! Hej! Du kommer nu att gå en stadsrundvandring på egen hand. Har du karta, penna, klisterprickar och instruktionsblad och någon sorts kamera så är det bara att sätta igång. 1. Stortorget

Läs mer

Färentuna kyrka. Cecilia Pantzar Rapport 2007:30

Färentuna kyrka. Cecilia Pantzar Rapport 2007:30 Färentuna kyrka Antikvarisk kontroll vid restaurering av tornets tak och fasader, Färentuna kyrka, Färentuna socken, Ekerö kommun, Uppland Cecilia Pantzar Rapport 2007:30 Färentuna kyrka Antikvarisk kontroll

Läs mer

Lukas 14:25-33 Att vara Jesu lärjunge. Övriga läsningar: Vish 9:13-18, Filem 9b-10, 12-17

Lukas 14:25-33 Att vara Jesu lärjunge. Övriga läsningar: Vish 9:13-18, Filem 9b-10, 12-17 23 söndagen under året (år C) (8 september 2013) Tidsram: 20-25 minuter. Lukas 14:25-33 Att vara Jesu vän Att vara Jesu lärjunge Stora skaror gick tillsammans med honom, och han vände sig om och sade till

Läs mer

Munka Ljungby kyrka. Antikvarisk rapport BYTE AV VÄRMEKÄLLA. Munka Ljungby församling, Munka Ljungby socken i Ängelholms kommun Skåne län

Munka Ljungby kyrka. Antikvarisk rapport BYTE AV VÄRMEKÄLLA. Munka Ljungby församling, Munka Ljungby socken i Ängelholms kommun Skåne län Antikvarisk rapport Munka Ljungby kyrka BYTE AV VÄRMEKÄLLA Munka Ljungby församling, Munka Ljungby socken i Ängelholms kommun Skåne län Malmö Museer Kulturarvsenheten Rapport 2012:003 Jörgen Kling och

Läs mer

Svedvi kyrka. Fönster- och fasadrenovering. Antikvarisk rapport. Berga 4:21 Svedvi socken Hallstahammars kommun Västmanland.

Svedvi kyrka. Fönster- och fasadrenovering. Antikvarisk rapport. Berga 4:21 Svedvi socken Hallstahammars kommun Västmanland. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2014:56 Svedvi kyrka Fönster- och fasadrenovering Antikvarisk rapport Berga 4:21 Svedvi socken Hallstahammars kommun Västmanland Tobias Mårud Svedvi kyrka Fönster- och

Läs mer

Bibeltexten är hämtad ur Bibel 2000 och publiceras med tillstånd av Svenska Bibelsällskapet.

Bibeltexten är hämtad ur Bibel 2000 och publiceras med tillstånd av Svenska Bibelsällskapet. BIBELGUIDEN Bibeltexten är hämtad ur Bibel 2000 och publiceras med tillstånd av Svenska Bibelsällskapet. Utgiven med bidrag från Samfundet Pro Fide et Christianismo (Kyrkoherde Nils Henrikssons Stiftelse)

Läs mer

Listerby kyrka. Listerby socken, Ronneby kommun. Antikvarisk kontroll av interiör renovering

Listerby kyrka. Listerby socken, Ronneby kommun. Antikvarisk kontroll av interiör renovering Listerby kyrka Listerby socken, Ronneby kommun Antikvarisk kontroll av interiör renovering Blekinge museum rapport 2009:24 1:e antikvarie Thomas Persson Innehåll Inledning...2 Befintliga förhållanden...2

Läs mer

Sidensjö kyrka, markisolering av vapenhusets grund

Sidensjö kyrka, markisolering av vapenhusets grund Sidensjö kyrka, markisolering av vapenhusets grund Sidensjö socken, Örnsköldsviks kommun, Ångermanland. Rapportnummer 2008:3 Kulturmiljöavdelningen, Bodil Mascher 2 Innehåll INLEDNING 3 Objekt / dnr. Länsstyrelsens

Läs mer

BORGSJÖ KYRKA Borgsjö sn, Ånge kommun

BORGSJÖ KYRKA Borgsjö sn, Ånge kommun BORGSJÖ KYRKA Borgsjö sn, Ånge kommun SANERING AV HUSSVAMP Länsmuseet Västernorrland Kulturmiljöavdelningen Rapport nr 2005:28 Anette Lund Inledning...3 Beskrivning och historik...3 Bakgrund...... 4 Sammanfattning

Läs mer

Installation av värmepump i Edsbergs kyrka, Tångeråsa kyrka, Hackvads kyrka samt Kräcklinge kyrka Edsbergs församling, Lekebergs kommun, Närke

Installation av värmepump i Edsbergs kyrka, Tångeråsa kyrka, Hackvads kyrka samt Kräcklinge kyrka Edsbergs församling, Lekebergs kommun, Närke Installation av värmepump i Edsbergs kyrka, Tångeråsa kyrka, Hackvads kyrka samt Kräcklinge kyrka Edsbergs församling, Lekebergs kommun, Närke Anneli Borg Rapport 2011:14 Engelbrektsgatan 3 Box 314, 701

Läs mer

Sex schakt i Ruddammsgatan, Eskilstuna

Sex schakt i Ruddammsgatan, Eskilstuna ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2015:15 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Sex schakt i Ruddammsgatan, Eskilstuna RAÄ 554:1, 556:1, Fristaden 1:6, Tunafors 1:6 och Tunafors 1:1 Esilkstuna socken och kommun, Södermanland

Läs mer

ASKEBY KYRKA Askeby socken Linköpings kommun Linköpings stift Östergötlands län

ASKEBY KYRKA Askeby socken Linköpings kommun Linköpings stift Östergötlands län Kulturhistorisk inventering av kyrkobyggnader och kyrkomiljöer i Linköpings stift 2003 ASKEBY KYRKA Askeby socken Linköpings kommun Linköpings stift Östergötlands län ASKEBY KYRKA Kulturhistorisk inventering

Läs mer

Inga kyrkoböcker vad göra?

Inga kyrkoböcker vad göra? Malmö Släktforskarförening 050202 Inga kyrkoböcker vad göra? Tema: Inga kyrkoböcker vad göra? av Niklas Hertzman M S F F Eldhärjade kyrkoarkiv i Skåne (Kristianstad län) Andrarum - eldhärjades 1875. Båstad

Läs mer

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN JESUS Jesus föräldrar är Maria & Josef från staden Nasaret. Ängel sa att Maria skulle föda Guds son. Jesus föddes i ett stall i staden Betlehem. 3 vise män kom med gåvor

Läs mer

Laxbrogatan 7, Sternerska huset

Laxbrogatan 7, Sternerska huset Laxbrogatan 7, Sternerska huset Kopparberg 1:9, Ljusnarsbergs socken, Ljusnarsbergs kommun, Västmanland Restaurering av fönster och dörr, år 2006-2007 Charlott Hansen Mia Jungskär Örebro läns museum Rapport

Läs mer

Brand- och inbrottslarm installerat vid Högsjö Nya och Gamla Kyrka samt gravkapellet i Högsjö Högsjö församling, Härnösands kommun

Brand- och inbrottslarm installerat vid Högsjö Nya och Gamla Kyrka samt gravkapellet i Högsjö Högsjö församling, Härnösands kommun Brand- och inbrottslarm installerat vid Högsjö Nya och Gamla Kyrka samt gravkapellet i Högsjö Högsjö församling, Härnösands kommun Länsmuseet Västernorrland Kulturmiljöavdelningens rapport nr 2003:23 2

Läs mer

FÖNSTREN I CHRIST CHURCH (OLD SWEDES') Upper Merion, Pennsylvania

FÖNSTREN I CHRIST CHURCH (OLD SWEDES') Upper Merion, Pennsylvania 1 FÖNSTREN I CHRIST CHURCH (OLD SWEDES') Upper Merion, Pennsylvania Från en utförlig beskrivning av fönstren och kyrkan på engelska av Kim-Eric Williams. Sammanställning gjord av Hans Ling med några tillägg

Läs mer

Aktiviteter i Eslövs kommun våren och sommaren 2011

Aktiviteter i Eslövs kommun våren och sommaren 2011 Aktiviteter i Eslövs kommun våren och sommaren 2011 Öppet för alla AKTIVITETSHUSET KARIDAL Karidal är en mötesplats för kommunens invånare där alla är lika välkomna! På Karidal finns det möjlighet för

Läs mer

Strädelängan. 1700-talet

Strädelängan. 1700-talet Strädelängan. 1700-talet 1700-talet. Ur scouternas redogörelse till Scoutförbundet 1952: Kommunen har ställt en gammal 1700-talsstuga till disposition som scoutlokal och detta hus har både praktiskt och

Läs mer

Kärrbo kyrka. Klimatförbättrande åtgärder. Antikvarisk kontroll. Kärrbo Klockargård 1:4 Kärrbo socken Västmanland. Helén Sjökvist

Kärrbo kyrka. Klimatförbättrande åtgärder. Antikvarisk kontroll. Kärrbo Klockargård 1:4 Kärrbo socken Västmanland. Helén Sjökvist Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2007:60 Kärrbo kyrka Klimatförbättrande åtgärder Antikvarisk kontroll Kärrbo Klockargård 1:4 Kärrbo socken Västmanland Helén Sjökvist Innehållsförteckning Inledning...

Läs mer

Ullervad-Leksbergs Hembygdsförening och Persgården en presentation

Ullervad-Leksbergs Hembygdsförening och Persgården en presentation Ullervad-Leksbergs Hembygdsförening och Persgården en presentation Ullervad-Leksbergs Hembygdsförening har som namnet antyder sin hemvist i de f.d. kommunerna Ullervad och Leksberg, belägna söder om Mariestad

Läs mer

Stillhetens rum. en enkel broschyr om kyrkogårdar och begravningar

Stillhetens rum. en enkel broschyr om kyrkogårdar och begravningar Stillhetens rum en enkel broschyr om kyrkogårdar och begravningar När sorgen drabbar Vi som arbetar i Svenska kyrkan i Kvistofta församling vill finnas som ett stöd och som en hjälp då människor drabbas

Läs mer

UNIKT SERVICEBOENDE I EIRA

UNIKT SERVICEBOENDE I EIRA UNIKT SERVICEBOENDE I EIRA Stiftelsen Villa Ensi erbjuder en trygg boendeform i en av de vackraste delarna av Helsingfors. Villa Ensi vid Havsgatan i Eira är ett trivsamt och mångsidigt servicehus, med

Läs mer

Att hyra: Tre kontorslokaler med karaktär i centrala Stockholm

Att hyra: Tre kontorslokaler med karaktär i centrala Stockholm Att hyra: Tre kontorslokaler med karaktär i centrala Stockholm Statens fastighetsverk hyr ut tre kontorslokaler på det forna verkstadsområdet Kungliga myntet i centrala Stockholm. Lokalerna har en karakteristisk

Läs mer

Schaktning i kv Ärlan

Schaktning i kv Ärlan Schaktning i kv Ärlan RAÄ 313, Kv Ärlan 2, Vimmerby stad och kommun, Småland Arkeologisk förundersökning 1995 Veronica Palm Rapport November 2007 Kalmar läns museum & Stift. Västerviks Museum Stads-GIS

Läs mer

1. Januari 2015 Fristad

1. Januari 2015 Fristad 1. Januari 2015 Fristad Nytt år. Ny energi. Nu ska projekt Fristad gamla gästgiveri bli fullkomnat. Arbetet med kuskrummet fortsätter. Gästkammaren ska målas färdigt. Det sista på Salen ska göras. Färger

Läs mer

Angarns kyrka. Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning. Angarns kyrka Angarns socken Vallentuna kommun Stockholms län Uppland

Angarns kyrka. Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning. Angarns kyrka Angarns socken Vallentuna kommun Stockholms län Uppland Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2012:93 Angarns kyrka Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning Angarns kyrka Angarns socken Vallentuna kommun Stockholms län Uppland Ulf Alström Angarns

Läs mer

text Mats Carlsson-Lénart foto Martin Olson 4.2012 kulturvärden 31

text Mats Carlsson-Lénart foto Martin Olson 4.2012 kulturvärden 31 Lundagård ska leva Fredrik Tersmeden gillar Zettervalls universitetshus. Lägg märke till de fyra stora sfinxerna på taket, nyuppsatta 1993 efter att Zettervalls gamla i cement föll sönder. 30 kulturvärden

Läs mer

Ordning för dopgudstjänst

Ordning för dopgudstjänst Ordning för dopgudstjänst 2 Dopfamiljen, eventuella faddrar och prästen går in i kyrkan Psalm Inledningsord och tackbön Prästen läser inledningsorden och efter dessa ber någon av föräldrarna följande bön

Läs mer

Fornleden genom Fryksdalen

Fornleden genom Fryksdalen 1 2 Fornleden genom Fryksdalen I denna bildberättelse får vi följa två unga damers vandring genom Fryksdalen på en uråldrig färdled. Vi är en liten grupp som sedan en tid arbetar med ett projekt kring

Läs mer

Västra Klagstorp 56:1

Västra Klagstorp 56:1 Rapport 2012:30 Västra Klagstorp 56:1 Västra Klagstorp socken, Malmö kommun. FU 2012. Therese Ohlsson Rapport 2012:30 Västra Klagstorp 56:1 Västra Klagstorp socken, Malmö kommun. FU 2012. Therese Ohlsson

Läs mer

Husarviken - den lugna viken. Medeltiden

Husarviken - den lugna viken. Medeltiden Husarviken - den lugna viken Uppgifterna och bilderna nedan är hämtade från följande böcker, flera av dem bara tillgängliga på bibliotek eller antikvariskt. Staffan Tjerneld: En bok om Djurgården under

Läs mer

H3 - Strandbacken. Bild nr 7. Del av vykort från sekelskiftet 1900. Fotopunkt A.

H3 - Strandbacken. Bild nr 7. Del av vykort från sekelskiftet 1900. Fotopunkt A. 5.3 H3 - Strandbacken På fastlandssidan vid sundets norra del är tomterna mindre på grund av att berget ligger närmare inpå strandlinjen. Husen klättrar upp efter bergskanten. Av den äldre bebyggelsen

Läs mer

Holmsunds kyrka, Umeå kommun, Västerbottens län

Holmsunds kyrka, Umeå kommun, Västerbottens län Kulturhistoriska värdebeskrivningar över kyrkomiljöerna i Västerbottens län Holmsunds kyrka, Umeå kommun, Västerbottens län Kyrkomiljön Kustsamhället Holmsund ligger vid havet, ca 15 km sydost om Umeå.

Läs mer

Edebo kyrka. Antikvarisk medverkan vid renovering av fönster i Edebo kyrka, Norrtälje kommun. Lisa Sundström Rapport 2010:40

Edebo kyrka. Antikvarisk medverkan vid renovering av fönster i Edebo kyrka, Norrtälje kommun. Lisa Sundström Rapport 2010:40 Edebo kyrka Antikvarisk medverkan vid renovering av fönster i Edebo kyrka, Norrtälje kommun. Lisa Sundström Rapport 2010:40 2 Edebo kyrka Antikvarisk medverkan vid renovering av fönster i Edebo kyrka,

Läs mer

Den äldsta riktningen är den Romersk- katolska kyrkan som började ta form redan några sekel efter Jesu verksamhet. Kyrkans högste ledare kallas PÅVE.

Den äldsta riktningen är den Romersk- katolska kyrkan som började ta form redan några sekel efter Jesu verksamhet. Kyrkans högste ledare kallas PÅVE. Kristendom lektion 4 Den katolska kyrkan Den äldsta riktningen är den Romersk- katolska kyrkan som började ta form redan några sekel efter Jesu verksamhet. Påven Kyrkans högste ledare kallas PÅVE. Dagens

Läs mer

Cykelställen i Vaxholm

Cykelställen i Vaxholm Cykelställen i Vaxholm Vaxholms turistbyrå Vaxön 1.Start: Västerhamnen Följ kajen från Västerhamnen till rondellen, vid Söderhamnsplan tag höger och följ Strandgatan mot Kastellet. 2. Kastellet År 1548

Läs mer

Inför jordvärme i Bona

Inför jordvärme i Bona UV RAPPORT 2014:150 ARKEOLOGISK UTREDNING Inför jordvärme i Bona Småland Bredestad socken Aneby kommun Fastighet Bona 1:7 Dnr 3.1.1-03074-2014 Marita Sjölin UV RAPPORT 2014:150 ARKEOLOGISK UTREDNING Inför

Läs mer

Rapport 2010:5. Fosie kyrka. Arkeologisk förundersökning 2009. Per Sarnäs

Rapport 2010:5. Fosie kyrka. Arkeologisk förundersökning 2009. Per Sarnäs Rapport 2010:5 Fosie kyrka Arkeologisk förundersökning 2009 Per Sarnäs Rapport 2010:5 Fosie kyrka Arkeologisk förundersökning 2009 Per Sarnäs Fornlämningsnr: 95 Fosie 165:16, Fosie socken Malmö kommun

Läs mer

FORTIFIKATIONSVERKETS BYGGNADSMINNEN Skillingarydslägren

FORTIFIKATIONSVERKETS BYGGNADSMINNEN Skillingarydslägren FORTIFIKATIONSVERKETS BYGGNADSMINNEN Skillingarydslägren Ett vykort från Per Bunnstads vykortssamling vilket visar tälten på övningsplatsen, sannolikt år 1896. Från militärt tältläger till statligt byggnadsminne

Läs mer