Krishanteringsplan Bromma Volleyboll

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Krishanteringsplan Bromma Volleyboll"

Transkript

1 Krishanteringsplan Bromma Volleyboll Behöver inte vara en stor olycka. Kan vara mindre kriser som t ex penalism, sexuella trakasserier, ryktesspridning, doping. Viktigt är att krisgruppen diskuterar olika typer av tänkbara kriser och skapa en beredskap för dessa. Krisplanen skall vara tillämpbar i olika typer av kriser. Det är även viktigt att inte denna typ av förberedelse stannar på riks eller distriktsnivå, utan även etablerar sig i alla klubbar och föreningar. kontakter vilka personer man kan kontakta. Syfte med krisplan -Att skapa en krismedveten beredskap inför oväntade allvarliga händelser för att minimera risken för kaos och fler olyckor. -Att omhänderta dem som drabbats av olyckor elle randra allvarliga hädelser så effektivt och humant som möjligt. -Att motvera stress för inblandade som möjligt -Att genom snabbt och tydligt ingripande minimera risken för spekulationer. -Att stödja förbundets krisgrupp och dess resurspersoner i arbetet med att hjälpa medlemmar och klubbar. Krisgrupp Krisgrupp skall utses, med namn, tel och mailadresser som kan kontaktas vid behov och som ska kunna mobilisera de resurspersoner som är nödvändiga för situationen. Vid olyckor är det viktigt att besluta om åtgärder i samråd med närmast berörda. Vid kontakt med medier skall till att börja med endast en person står för informationen till massmedia, för att sedan överlåtas till 2-3 personer som alla delger varandra om skeendet för att förhindra missförstånd. Förebyggande åtgärder. -Inventering risken för olyckor i verksamheten. -Kontrollera skyddsanordninar och säkerhetsföreskrifter vid arrangemang. -Informera publik samt ledare och aktiva om skyddsanordningar och säkerhetsföreskrifter vid arrangemang. -Utarbeta utbildningsmaterial för krishantering. -Sök samverkan och hjälp av samhällets resurser. -Samla alla rutiner, deltagarlistor i en resepärm och en krispärm som regelbundet uppdateras och som alla vet var en finns. Denna information kan med smidighet finnas på hemsidan och måste då vara mycket lätt för att hitta. Det måste återkommande informeras om var alla uppgifter kan hittas. Krisgruppens arbetsgång Den i krisgruppen som först blir kontaktad ansvarar för att samtliga i gruppen omgående blir meddelade samt att sammankalla till ett möte, exempelvis telefonmöte. Varje gång gruppen sammankallas delas nedanstående uppgifter ut. Informatör: sammanställer aktuellt händelseförlopp samt ansvarar för att skriftligen informera klubb, styrelse och hemsida. Massmediekontakter: Kan vara en person

2 Psykosocialt ansvar: planerar för det medicinska/psykologiska omhändertagandet. I första hand närmaste anhöriga. Vid krisstöd kontaktas primärvård på dagtid och jourtid psykakuten. Mer kontalt med anhöriga. Hembesök. Administratör: har ansvar för aktuella telefonlistor för de involverade, för journal över händelser och tid kortfattat. Ordnar telefonpassning på kanslit elle rliknande. Ordnar deltagarlistor (även delatagare och anhöriga) vid resor Resurspersoner: beroende på idrott och händelse: Teknikfrågor, juridik, medicin, barnpsykologi, doping Övning och rutiner Det räcker inte bara med att förbereda sig genom att ha en krisplanering utan övning ger ytterligare en säkerhet om krisen skulle komma. Detta kan tex göras genom att iscensätta exempelvis en olycka för att testa och utveckla sin krisberedskap. Kontrollera brandutrustning och utrymningsplaner, Genomför brandövning årligen (speciellt med tanke på nya ledare och aktiva). Kontrollera övriga säkerhetsrutiner och anordningar. Protokollför alltid inspektionerna; det är mycket viktigt att kunna bevisa genomförda säkerhetsrutiner efter en olycka. Se över krisplan årligen och uppdatera telefonnummer samt gå igenom vad personal och ledare behöver kunna samt gå igenom relevanta delar av krisplanen vid introduktion av nya ledare, aktiva och anställda. Viktiga telefonnummer - Larm Närmaste sjukhus (beroende på ort för olyckan) - Närmaste vårdcentral och öppettider - Polis, ej brådskande - Krisgrupp - Jourhavande präst i kommunen - Posomgrupp (psykiskt och socialt omhändertagande). Vid större olyckor tillhandahåller akutsjukhuset en PKL-grupp (psykotraumatisk katastrofledning) Försäkringsskydd och SOS International Riksidrottsförbundets grundförsäkring hos Folksam omfattar ledare, tränare och funktionärer, och gäller vid utlandsresa kortare än 45 dagar. Utövar skyddas i den vardagliga verksamheten av en förbundsförsäkring som ofta kommer med licenciering och som omfattar utövandet av aktiviteten samt färd till och från aktiviteten. Vid resor skyddas utövare av hemförsäkringen, men denna täcker inte allt varvid en extra försäkring kan tecknas av föreningen, idrottsreseförsäkring, för att vara säker på att alla har ett heltäckande skydd. Att tänka på vid utlandsresor. Om du skadar dig i utlandet kan du å hjälp av SOS International i Köpenhamn som kan ordna hemtransport och nödvändiga betalningsgarantier. SOS ordnar också bästa och mest ekonomiska transoprt på platsen. De kan även ordna ditresa för anhöriga vid allvarliga incidenter. Vid resa i USA är det Intercontinental Corporation som ska kontaktas.

3 Idrottsreseförsäkringen tecknas normalt via Folksam och omfattar resegods, ansvar, rättskydd, överfallsskydd, personskador vid olycksfall eller akut sjukdom. Denna försäring tecknas oftast årligen men kan också beställas inför varje resa. Vilka försäkringar skyddas föreningen av. Viktigt att tänka på är att endast medlemmar skyddas av dessa försäkringar. Således måste personer som inte är medlemmar utan tex deltar på Prova-På-Dagar teckna en separat försäkring. Viktiga adresser och telefonnummer till SOS International samt försäkringsbolag Folksam, Kontaktpersoner SOS International Intercontinental Corporation Reserutiner Kurser/Utomhusaktiviteter FÖRBEREDELSER Reserutiner - Utse en ansvarig ledare som har mobiltelefon. Numret meddelas deltagarna samt en hemmaansvarig. - Utse hemmaansvarig meddela inblandade telefon och mobiltelefon. - Resplan färdsätt, färdväg, övernattning och hela resans program. - Beräknad tid för avresa ankomst och hemkomst - Ange bussbolag, bussförare, privatbilar och privatförare m(mobilnummer) - Om minibussar används tänk på att de som kör ska ha kompetens för dem. - Skriv en deltagar förtckning med namn, nummer, adress och eventuella sjukdomar ochvårare allergier samt uppgifter om hemmaansvarig; ge resenärerna två exemplar; ett att ta med och ett att anhörig hemma. - Minst ett exemplar av deltagarförteckning och reseprogrammet på en plats som är känd av styrelse och personal. - Meddela alltid förändringar i deltagarförteckning och program till den hemmansvarige. Det är inte sällan som idrottsföreningar övernattar i skolsalar och idrottshallar vilka inte är byggda för att fungera som hotell. Att tänka på för reseansvarig (?) : - Kontrollera att det finns två utav varandra oberoende utrymningsvägar. Kan vara fönster, dörrar eller brandstegar. - Finns brandsläckare och brandvarnare? Portabla brandvarnare kan vara en billig livförsäkring att ha med på resan. - Tillåt inte levande ljus. Finns det risk för smygrökning? - Gå igenom med gruppen vad som gäller angående utrymningsvägar och smalingsplats. Vid såväl hemma-arrangemang som när gruppen åker iväg till mindre bebodda orter (naturaktiviteter, klättring, segling) kan detta vara av vikt att ha gått igenom innan. - Utse en ansvarig ledare som vid en olycka fördelar arbetsuppgifterna; som tex larma 112, lugna deltagare, sätta in första hjälpen, notera händelseförloppet, möta upp med utryckningsfordon. - Utse en ställföreträdande ledare.

4 - Utse samlingsplats. - Deltagarlista - Kolla närmaste vårdcentral; telefon nr samt öppettider (för mindre skador) - Kolla närmaste akutsjukhus (för övriga skador) - Var är vi! Kolla att alla kan adressen. - Minimera risken kontrollera platsen ni valt. Krisen kommer Möte om vad som hänt - Skriv protokoll vid mötet - Starta en journal över alla händelser och insatser - Utvärdera och följ kontinuerligt upp insaterna - Informera öppet, skaligt och tydligt. - Vid olyckor kontaktas polisen som har informationsansvaret gentemot allmänheten. - För att undvika onödiga spekulationer bör den lokala föreningen informeras om det inträffade så snart som möjligt. Svårare olycka eller dödsfall Första insaten - En eller två personer tar hand om den/de mest skadade (välj dem med mest vårdkunskap) - Lämna INTE den skadade ensam - En person larmar och möter även utryckningen. Följande uppgifter ska lämnas när du larmar: - Vem är du som ringer ochvilket telefonnummer ringer du från. Vad har hänt? Var har det hänt? Dvs var ska räddningspersonalen bege sig? Om platsen är svår att hitta för räddningspersonalen; Helikopter och båt kräver speciell landningsplats. - Lämna deltagarlistan till räddningspersonalen. - Hur många är skadade och hur allvarliga är skadorna? - När hände det? - En tar handom övriga gruppen och informerar om vad som har hänt. - En tar hand om press och polis. - En följer med transporten till olycksplatsen. - En följer med transporten till sjukhus. - Informera krisgruppen hemma. Rån (kiosk) Inbrott Hot Vid rån eller hot gäller det att i första hand ta hand om drabbade personer. Kontakata alltid polis. Stäng lokalen och smala vittnen. Tänk på att efter liknanade händelser kan de drabbade på reaktioner ett tag efter händelsen. Avgör om massmedia bör kontaktas. Hot mot medlemmar, ledare eller egendom ska alltid polisanmälas. Om någon inte vill involvera polisen bör juridisk hjälp sökas. Insatser efter olycka/dödsfall: Insatser, förhållningssätt, Stötta anhöriga och andra Efterbearbetning Minnesstunder

5 Krisreaktioner (Chockfas, Reaktionsfas, Accepterande och reparationsfas, Nyorientering och Coping Exempel på vanliga efterverkningar Utvärdering intervjua personer, värdera insatserna, hur fungerad krisplanen, saknades något, revidering Kontrollera att uppföljningssamtal och stödgrupper fungerar. Övrigt Polisförhör Massmediekontakter; generella råd; när journalister ringer; Pressmeddelanden Kontakter och länkar

Krishantering i förbund och föreningar 2 Uppgifter för SF, DF och SISU 3 Krisplanering 4 Viktiga telefonnummer 6 Försäkringar 7

Krishantering i förbund och föreningar 2 Uppgifter för SF, DF och SISU 3 Krisplanering 4 Viktiga telefonnummer 6 Försäkringar 7 Krishantering LÅNGSIKTIG PLANERING Krishantering i förbund och föreningar 2 Uppgifter för SF, DF och SISU 3 Krisplanering 4 Viktiga telefonnummer 6 Försäkringar 7 FÖRBEREDELSER Reserutiner 9 Kurser/utomhusaktiviteter

Läs mer

KRISHANTERINGSPLAN ÖSMO FOTBOLL

KRISHANTERINGSPLAN ÖSMO FOTBOLL (1/11) KRISHANTERINGSPLAN ÖSMO FOTBOLL Version Datum Ändrad av Ändring 1.0 2014-02-10 Första utgåva 2014 ÖSMO GIF FOTBOLL 1 (2/11) Syfte Krisplanens syfte är att skapa en krismedveten beredskap inför oväntade

Läs mer

Krisplan för Bele Barkarby Innebandy. Innehåll

Krisplan för Bele Barkarby Innebandy. Innehåll Krisplan för Bele Barkarby Innebandy Innehåll Inledning...2 Krisplanen syfte...2 Krisen kommer...2 Svårare olycka eller dödsfall...2 Första insatsen...2 Efter olycka / dödsfall... 2 Insatser efter olycka

Läs mer

Krishanteringsplan. Landskrona Golfklubb. Upprättad 2007-08-03

Krishanteringsplan. Landskrona Golfklubb. Upprättad 2007-08-03 Krishanteringsplan Landskrona Golfklubb Upprättad 2007-08-03 INNEHÅLLSFÖRTECKNING: Sid. Krisgruppens arbetsgång 3 Viktiga telefonnummer.. 3 Försäkringsskydd och SOS International.. 4 Förberedelser för

Läs mer

Malmö Sportdykarklubb Ver: 2011.03 MSDK Krishantering Sid 1/18. Förslag till KRISHANTERING. för MSDK. Bilaga 1 Version 2011.03

Malmö Sportdykarklubb Ver: 2011.03 MSDK Krishantering Sid 1/18. Förslag till KRISHANTERING. för MSDK. Bilaga 1 Version 2011.03 Malmö Sportdykarklubb Ver: 2011.03 MSDK Krishantering Sid 1/18 Förslag till KRISHANTERING för MSDK Bilaga 1 Version 2011.03 Arbetsgrupp: Lars Malmberg Patrik Holmstedt Sanna Nedavaska Malmö Sportdykarklubb

Läs mer

OMFATTNING / BEGRÄNSNING KRISGRUPP

OMFATTNING / BEGRÄNSNING KRISGRUPP YDS Nau utilus Krishanterings- ma anual Innehållsförteckning 1. GENERELLT... 5 1.1. INLEDNING... 5 1.2. SYFTE... 5 1.3. VERSIONER... 5 1.4. REVISIONER... 5 1.5. ANSVAR... 5 1.6. OMFATTNING / BEGRÄNSNING...

Läs mer

KRISPLAN ALLMÄNNA RÅD OCH MALLAR

KRISPLAN ALLMÄNNA RÅD OCH MALLAR KRISPLAN ALLMÄNNA RÅD OCH MALLAR Dessa råd med tillhörande mall för krisplan och mall för dokumentation, som framtagits av Svenska Aikidoförbundet, kan användas av aikidoklubbar anslutna till förbundet.

Läs mer

KRISHANTERINGSPLAN. Innehåll. Fastställd av förbundsstyrelsen 2015-01-25

KRISHANTERINGSPLAN. Innehåll. Fastställd av förbundsstyrelsen 2015-01-25 KRISHANTERINGSPLAN Fastställd av förbundsstyrelsen 2015-01-25 Innehåll KRISHANTERINGSPLAN... 1 Innehåll... 1 LÅNGSIKTIG PLANERING... 2 Krishantering i förbundet... 2 Krishantering i SB&K:s UF och DF...

Läs mer

Planera för det oplanerade. Beredskap för krishantering vid ridsportarrangemang

Planera för det oplanerade. Beredskap för krishantering vid ridsportarrangemang Planera för det oplanerade Beredskap för krishantering vid ridsportarrangemang 1 Beredskap för krishantering vid ridsportarrangemang Bra planering från flera håll. Texterna i detta dokument är sammanställda

Läs mer

Skapad av Ändrad av Senast ändrad Sida. Lars Gerhardsson 2011-08-01 1 (14) Innehållsförteckning Krishanteringsplan... 1

Skapad av Ändrad av Senast ändrad Sida. Lars Gerhardsson 2011-08-01 1 (14) Innehållsförteckning Krishanteringsplan... 1 Lars Gerhardsson 2011-08-01 1 (14) Bilaga 13 Krishanteringsplan Innehållsförteckning Krishanteringsplan... 1 Referenser... 1 Syfte... 2 Grunder... 2 Risk och kris... 2 Ansvars-, lednings- och lydnadsförhållanden...

Läs mer

Stöd- och krisplan. Varbergs GIF Friidrott

Stöd- och krisplan. Varbergs GIF Friidrott Stöd- och krisplan Varbergs GIF Friidrott 1 Stöd - & Krisplan för Varbergs GIF-Friidrott Stöd- & Krispolicy Stöd- och krispolicyn är baserad på de av Svensk Friidrott framtagna, gemensamma värdegrunder

Läs mer

Några råd om krisförebyggande åtgärder och krishantering i skarpt läge

Några råd om krisförebyggande åtgärder och krishantering i skarpt läge Några råd om krisförebyggande åtgärder och krishantering i skarpt läge Problem finns Kriser uppstår om man struntar i problemen och medier eller andra får tag i dem Alltid fredag eftermiddag Nytt blixtsnabbt

Läs mer

Handlingsplan vid kriser

Handlingsplan vid kriser POSOM - Handlingsplan vid kriser Larmnummer : 0722-45 43 00 Handlingsplan vid kriser Krisplan vid olycka med dödsfall eller allvarlig personskada m.m. 1. Larma 112 2. För stöd och rådgivning kontakta Svemo

Läs mer

Plan för POSOM. Psykiskt och socialt omhändertagande vid stora olyckor och katastrofer i Oxelösunds kommun

Plan för POSOM. Psykiskt och socialt omhändertagande vid stora olyckor och katastrofer i Oxelösunds kommun Bilaga 2 Plan för POSOM Psykiskt och socialt omhändertagande vid stora olyckor och katastrofer i Oxelösunds kommun Denna plan avser kriser eller extraordinära händelser som inte kan hanteras inom befintlig

Läs mer

PLAN FÖR KRISSTÖD LARMNUMMER

PLAN FÖR KRISSTÖD LARMNUMMER PLAN FÖR KRISSTÖD LARMNUMMER 112 Skapad 2013-09-05 Senast uppdaterad 2013-10-04 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Syftet med planen för krishantering 2. Krisgruppens medlemmar, övriga resurspersoner och viktiga

Läs mer

Föräldrakooperativet Bybarnas Kris- & beredskapsplan

Föräldrakooperativet Bybarnas Kris- & beredskapsplan Föräldrakooperativet Bybarnas Kris- & beredskapsplan Rev. Ubbhult 090904 Caroline Dahl INLEDNING... 3 VID OLYCKA PÅ FÖRSKOLAN... 3 TILL DIG SOM KONTAKTAR PERSONALREPRESENTANTEN... 4 STÖDGRUPP FÖR KRISBEREDSKAP

Läs mer

Krishanteringsplan. Ro 6, Högbergsskolan 2013/2014 Reviderad 2013-11-20

Krishanteringsplan. Ro 6, Högbergsskolan 2013/2014 Reviderad 2013-11-20 Krishanteringsplan Ro 6, Högbergsskolan 2013/2014 Reviderad 2013-11-20 Postadress Besöksadress Telefon & e-post Telefax Högbergsskolan Palmgatan 11-13 0293-21 83 64 0293-106 88 815 80 TIERP hogbergsskolan@tierp.se

Läs mer

Tänk efter före! Risk- och säkerhetsanalys för ungdomsutbyten

Tänk efter före! Risk- och säkerhetsanalys för ungdomsutbyten Tänk efter före! Risk- och säkerhetsanalys för ungdomsutbyten Tänk efter före! Risk- och säkerhetsanalys för ungdomsutbyten Förord Ni är på väg att genomföra ett internationellt utbyte, i Sverige eller

Läs mer

Första hjälpen och krisstöd. Planering Utbildning Information

Första hjälpen och krisstöd. Planering Utbildning Information Första hjälpen och krisstöd Planering Utbildning Information Vet dina arbetskamrater vad de ska göra om något händer dig? Första hjälpen Med första hjälpen menas de hjälpinsatser som måste genom föras

Läs mer

Hagmarkens KRISPLAN Reviderad V.T. 2013

Hagmarkens KRISPLAN Reviderad V.T. 2013 Hagmarkens KRISPLAN Reviderad V.T. 2013 1 Innehåll: o Mål 3 o Telefonlista 4 o Krisgruppens uppgifter 5 o Facklitteratur 6 Handlingsplaner o Ett barn får en allvarlig sjukdom 7 o Hastigt och oväntat dödsfall

Läs mer

Krisplan. Dnr 05/257 06-01-17. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm

Krisplan. Dnr 05/257 06-01-17. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm 060117_KMH_Krisplan.pdf Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Krisplan Dnr 05/257 06-01-17 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Besöksadress: Valhallavägen 105 Postadress: Box 27 711, 115 91 Stockholm Tel: 08-16

Läs mer

Riktlinjer för åtgärder vid olycksfall, dödsfall och svår sjukdom hos egen personal

Riktlinjer för åtgärder vid olycksfall, dödsfall och svår sjukdom hos egen personal Riktlinjer för åtgärder vid olycksfall, dödsfall och svår sjukdom hos egen personal Landstinget i Kalmar län Säkerhets- och beredskapsenheten Fastställd av XXXXXXXXXXXXXXX 200x-xx-xx Gäller från och med

Läs mer

Handlingsplan för POSOM-verksamheten i Tanum

Handlingsplan för POSOM-verksamheten i Tanum Räddningstjänsten Tanums kommun Handlingsplan för POSOM-verksamheten i Tanum Ledning och samordning vid Psykosocialt omhändertagande. Innehåll Sida Bakgrund och uppgift 3 Planens tillämpning 4 Uppstart

Läs mer

KRISPLAN HALLANDS LÄNSFÖRBUND AV 4H 2015 FÖR VIKTIGA TELEFONNUMMER. SOS Alarm

KRISPLAN HALLANDS LÄNSFÖRBUND AV 4H 2015 FÖR VIKTIGA TELEFONNUMMER. SOS Alarm KRISPLAN FÖR HALLANDS LÄNSFÖRBUND AV 4H 2015 VIKTIGA TELEFONNUMMER SOS Alarm Polis (icke brådskande) Giftinformationscentralen Sjukvårdsrådgivningen Halland BRIS (barnens hjälptelefon) BRIS (vuxnas telefon

Läs mer

Krisplan. Skola, fritids & förskola för nyfikna barn. Bråthult

Krisplan. Skola, fritids & förskola för nyfikna barn. Bråthult Krisplan Skola, fritids & förskola för nyfikna barn Bråthult 2013/2014 KRISPLAN Innehåll: 1. Telefonlista med angivet ansvarsområde 2. Olycksfall 3. Brand 4. Inbrott, stöld och/eller skadegörelse 5. Allvarlig

Läs mer

Vid akuta incidenter sekundär intervention

Vid akuta incidenter sekundär intervention Vid akuta incidenter sekundär intervention I detta avsnitt finns information om vad som är viktigt när en akut incident har inträffat. Avsnittet behandlar främst trakasserier, hot och våld eftersom det

Läs mer

Grundutbildning. för Junisledare. Vilket ansvar har jag som ledare

Grundutbildning. för Junisledare. Vilket ansvar har jag som ledare Kurspass 7 Säkerhet Fakta Grundutbildning Vilket ansvar har jag som ledare Ni som ledare har tagit ett ansvar för barn genom att bli ledare för en grupp. Barnens föräldrar har lämnat över ansvaret till

Läs mer

Smörblommans säkerhetsarbete, handlingsplaner och rutiner Pysslingen förskolor och skolor AB

Smörblommans säkerhetsarbete, handlingsplaner och rutiner Pysslingen förskolor och skolor AB Smörblommans säkerhetsarbete, handlingsplaner och rutiner Pysslingen förskolor och skolor AB Inledning och allmänna larmrutiner S. 2 Krisgrupp Utrymning, Inrymning, Krishantering S. 2 Rutin vid skada som

Läs mer

NÄR OLYCKAN ÄR FRAMME KORT INFORMATION OM KRISHANTERING

NÄR OLYCKAN ÄR FRAMME KORT INFORMATION OM KRISHANTERING NÄR OLYCKAN ÄR FRAMME KORT INFORMATION OM KRISHANTERING INNEHÅLL Den här krisplanen fokuserar på olyckor av olika slag, och hur de hanteras praktiskt och kommunikativt. Den ger också handgripliga tips

Läs mer

KRISPLAN STOCKHOLMS IDROTTSGYMNASIUM

KRISPLAN STOCKHOLMS IDROTTSGYMNASIUM INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. KRISBEREDSKAP 3 2. KRISLEDNINGSGRUPP 3 2:1 Krisledninsgruppens uppgift 3 2:2 Krisledningsgruppens medlemmar 4 3. KRISLÅDA.. 5 4. KRISPÄRM.. 5 5. ARBETSGÅNG VID AKUT KRISSITUATION..

Läs mer