Centralapparat för miljöövervakning Installationsanvisning HM version 1.1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Centralapparat för miljöövervakning Installationsanvisning HM 2007-12-15 version 1.1"

Transkript

1 Centralapparat för miljöövervakning Installationsanvisning HM version 1.1

2 Generell information EnviroAlert EA200 och EA400 är små centralapparater för miljöövervakning. Enheten ställer ut larm när uppmätt värde går över eller under de programmerbara värdena på HIGH LIMIT och LOW LIMIT. Larmsignalerna ges på inbyggda reläer som kan kopplas till alla centralapparater för inbrottslarm, processkontrollsystem eller liknande utrustningar. All programmering av enheterna görs med hjälp av tangenterna på fronten av enheten och LCDdisplayen. Med ikoner ges en enkel och överskådlig bild av vad som programmeras. LCD-displayen hjälper vid programmering och visar uppmätta värden vid normal drift av systemet. EA200 och EA400 kan mäta miljöpåverkan på flera kanaler med hjälp av olika sensorer. EA200 har en kanal som med hjälp av en inbyggd temperatursensor mäter temperatur och en ytterligare kanal för anslutning av extern sensor som kan mäta temperatur, luftfuktighet eller vattennärvaro. EA400 har fyra fria kanaler för anslutning av sensorer på samma sätt som EA200 har på kanal 2. Med de till systemet tillhörande externa mätsensorerna kan följande övervakas: Temperatur från -50 o C till 150 o C Luftfuktighet från 5% till 95% RH Närvaro av vatten EA200 / EA400 monteras enkelt på vägg. EA200 Som tidigare beskrivits är EA200 en tvåkanalsenhet med kanalfördelning enligt följande: Kanal 1 - är alltid programmerad som en temperaturkanal som mäter via en inbyggd sensor. Kanal 2 - är utrustad med en sensoringång för att ansluta en extern sensor som kan vara antingen en temperatursensor, luftfuktighetssensor eller en vattenlarmsensor. Varje kanal har sitt eget relä med växlande funktion som aktiveras när gränsvärdena ligger utanför programmerade värden. Dessutom finns ett summalarmsrelä som aktiveras när någon av kanalerna går i larmläge. Det reläet kan användas som just summalarm eller för att aktivera ett lokalt larmdon eller liknande. EA400 EA400 är som tidigare beskrivits en enhet med fyra helt fria kanaler den har alltså ingen inbyggd sensor som EA200 har. Kanal 1 till 4 - till varje ingång kan en extern sensor anslutas som kan vara antingen en temperatursensor, luftfuktighetssensor eller en vattensensor. Varje kanal har sitt eget relä med växlande funktion som aktiveras när gränsvärdena ligger utanför programmerade värden. Dessutom finns ett summalarmsrelä som aktiveras när någon av kanalerna går i larmläge. Det reläet kan användas som just summalarm eller för att aktivera ett lokalt larmdon eller liknande.

3 Display och ikoner Bilden nedan visar displayen med alla de olika tecken och ikoner som kan visas där. Nr Ikon Funktionsbeskrivning 1 Datumläge. 2 Tidsinställningsläge. 3 Tid / Datum / År. Vid programmering används detta läge för att visa år och klocka. 4 Temperatur / Luftfuktighet. Visar aktuellt temp/luftfuktighetsvärde. 5 Visar luftfuktighet. Visar att aktuell kanal mäter luftfuktighet. 6 Visar temperatur. Visar att aktuell kanal mäter temperatur. 7 Kanalvisare. 8 Gränsvärdesvisare. Visar högsta och lägsta gränsvärdet. Vid temperaturmätning är maxvärdet 299 grader och minvärdet -58 grader, o C / o F. Vid luftfuktighet är maxvärdet 100% RH och minvärdet 0% RH enheter. 9 Låst och öppet. Visar status för enheten, vid låst kan ingen programmering göras utan enheten visar endast mätstatus. 10 Larm. Vid blink, är en kanal i larmläge. Vid fast sken, är en kanal i larmläge, men programmerad tisfördröjning är inte slut än. När tiden gått ut kommer symbolen att börja blinka. 11 Fördröjningstid. Vid programmering indikerar denna ikon att det går att lägga in en fördröjningstid. 12 Reläfunktion. När pilen visar på ENERGIZED är reläfunktionen = NO När pilen visar på DE-ENERGIZED är reläfunktionen = NC 13 Vattenlarm. Visar att vattenlarmsensor är ansluten till aktuell kanal. 14 Temperatursensortyp Visar vilken sensortyp som används. RED väljs när sensortyp Röd (hög-temp) används. BLUE väljs när sensortyp Blå (låg-temp) används. 15 Offset-justering. Visar att det går att programmera ett Offset-värde ±9 enheter.

4 Tangenter Tangenterna har följande funktioner: Nr Tangent Beskrivning 16 ALARM SILENCE Tvåfunktionstangent: Vid larm: Ett tryck på tangenten stänger av AUX-utgången (summalarm) i 10 minuter. Tryck på tangenten samtidigt som ENTER-tangenten och enheten låses upp / låses. 17 TIME/DATE I programmeringsläget ger ett tryck tillträde att ställa tiden, nästa tryck stänger möjligheten igen. 18 ZONE I programmeringsläget ger ett tryck tillträde till programmering av vald kanal. I driftläge ger ett tryck möjlighet att välja kanal som skall visas. Nästa tryck ger autovisningsläge igen. 19 OFFSET Ett tryck visar valt OFFSET-värde. 20 INCREASE DECREASE Öka och minska tangenter. Bläddra mellan valbara funktioner vid programmering. Öka eller minska värdet på vald parameter. Växla mellan kanaler i programmeringsläge. En kanal vald på detta sätt visar sitt värde i 10 sekunder. Genom att hålla en tanget nedtryckt fås bläddring genom alla numeriska värden som kan väljas för aktuell funktion. 21 ENTER Vid tryck sparas valt värde eller funktion. Vid tryck på ENTER hoppar 22 ALARM HISTORY programmeringen till nästa programsteg. Vid tryck visas larmhistoriken. Vid flera larm sker bläddring mellan larmen med INCREASE och DECREASE genom hela larmloggen.

5 Installation Matningsspänning Enheten drivs med stabiliserad 11 till 14 VDC. Monteringsplats Enheten skall monteras på en för användaren lämplig plats. Kablaget får inte överskrida 300 meter mellan EA200/400 och dess sensorer. Installera enheten i en miljö som håller en luftfuktighet mellan 5 till 95% RH, ej kondenserande. Arbetstemperaturen skall ligga mellan 0 o C och 50 o C. Enheten får inte monteras i frysar eller kylar. EA200/400 är endast för inomhusbruk och icke korrosiv miljö. Montera enheten väl skyddad mot RF-störningar, det gäller både centralenheten och sensorkablaget. Anslutningar Alla anslutningar har jackbara skruvplintar för att underlätta installationen. Plint PWR IN PWR OUT SENSOR IN 1 Beskrivning Matningsspänning VDC. OBS! Polariteten. Anslutningsplint för externa sensorer som behöver spänningsmatas t.ex. EA-HA- III. Anslut under inga omständigheter annan utrustning än sådan som beskrivs i denna manual. EA200: Ingång för kanal 2, extern sensor, temp, luftfuktighet eller vatten. EA400: Ingång för kanal 1, extern sensor, temp, luftfuktighet eller vatten. EA400: Ingång för kanal 2-4, extern sensor, temp, luftfuktighet eller vatten. Växlande relä för summalarm. Aktiveras vid larm på alla kanaler. SENSOR IN 2-4 AUX OUT OUTPUT 1 EA200: Växlande reläutgång för inbyggd sensor, kanal 1 EA400: Växlande reläutgång för kanal 1. OUTPUT 2 EA200: Växlande reläutgång för extern sensor, kanal 2. EA400: Växlande reläutgång för kanal 2. OUTPUT 3-4 EA400: Växlande reläutgång för kanal 3-4. Anslutning av externa sensorer Anslut alla externa sensorer enligt dess kopplingsschema. Observera polariteten i de fall det är aktuellt. När det gäller temperatursensorerna är dessa ej polaritetskänsliga. Tänk på att kanal 1 aktiverar utgång 1 vid larm, och så vidare. Vissa sensorer behöver matningsspänning och den kan tas från plinten märkt PWR OUT, observera polariteten.

6 Utgångar EA200/EA400 har en utgång per kanal. Utgången är ett växlande relä som kan programmeras att vara antingen NC eller NO. Anslut larmslingan till önskad kanalutgång. Som en extra utgång finns AUX OUT. Det är en summalarmsutgång som kan användas för att aktivera ett lokalt larmdon eller liknande. Samtliga utgångar kan belastas med max 1 A vid 30 VDC. Programmering Vid uppstart är EA200/400 redo för att programmeras enligt följande ordning: Låst/Öppen Datum och tid Kanalfunktioner OBS! Utom där det anges så är EA200 och EA400 lika i programmeringen. OBS! När displayen blinkar väntar den på att valda data skall verifieras och sparas med ENTER. Uppstart och öppnande för programmering Anslut matningsspänningen, alla segment i displayen lyser till kort. Låst symbolen lyser. Tryck på både ALARM SILENCE och ENTER samtidigt och släpp. Nu visas Öppen-symbolen. Tid och datum 1. Tryck på TIME/DATE-knappen. Tidsdisplayen visas: 2. Ange aktuell timme genom att använda INCREASE eller DECREASE-knapparna och tryck ENTER vid rätt timme. 3. Gör på samma sätt med de andra data som efterfrågas i denna meny.

7 Programmering av kanaler Programmera varje kanal enligt följande: 1. Tryck på ZONE-knappen. Displayen visar kanalen: 2. Ange vilken kanal som skall programmeras genom att stega med INCREASE eller DECREASE-knapparna, tryck ENTER vid rätt kanal. 3. Ange rätt data enligt bilden nedan, stega med INCREASE eller DECREASE-knapparna och tryck ENTER vid önskat val. OBS! OBS! OBS! Sensortyp Röd, Blå eller Intern refererar till kanalprogrammeringen som krävs för alla olika typer av sensorer. Röd inställning används för termistor temperatursensor EA-WHT. Blå inställning används för termistor temperatursensor EA-WLT. Intern används för äldre temperaturgivare som redan är installerade. Vid nyinstallation skall Röd eller Blå sensorer användas. I EA200 används intern på kanal 1. Om en kanal inte används måste den programmeras med NO. Om en oansluten kanalingång inte programmeras bort kan det ge störningar och leda till obefogade larm. Alla sensorval, utom oansluten, kräver att en sensor är ansluten vid programmeringstillfället. 4. Beroende på vald kanalfunktion fortsätt enligt följande: Om temperaturmätning eller luftfuktighetsmätning är valt som funktion, gå till steg 5. Om vattenlarmsfunktion är valt, gå till steg När displayen visar som nedan avbildats, skall övre gränsvärdet anges med hjälp av INCREASE eller DECREASE-knapparna och tryck ENTER vid önskat val. 6. Ange sedan lägstavärdet med hjälp av INCREASE eller DECREASE-knapparna och tryck ENTER vid önskat val. 7. När fördröjningstidsikonen visas ( ) kan om så önskas en tidsfördröjning i minuter programmeras. Tidsfördröjningen kan användas för att klara exempelvis

8 avfrostningssekvenser i frysar eller liknande. Ställ tiden med hjälp av INCREASE eller DECREASE-knapparna och tryck ENTER vid önskat val. Om det inte skall vara någon tidsfördröjning sätt värdet till 0 och tryck ENTER för att gå vidare. 8. I nästa programsteg dyker ikonen upp. Nu skall det väljas om reläutgången skall vara ENERGIZE (NO) eller DE-ENERGIZED (NC). Välj funktion med hjälp av INCREASE eller DECREASE-knapparna och tryck ENTER när pilen står över önskad funktion. 9. Nu är kanalprogrammeringen färdig. Displayen visar nu de valda värdena tillsammans med aktuellt mätvärde. 10. Upprepa programstegen 1 till 9 för alla kanaler. Kompensation Om det är nödvändigt finns möjligheten att för temperatur och luftfuktighetsmätningar ställa in en kompensering för befintlig utrustnings mätvärden och EA200/400 enheten. Om befintlig utrustning visar ett annat värde än EA-enheten kan mätvärdet kompenseras genom att göra på följande sätt: OBS! Låt enheten vara i drift i minst 15 minuter innan en kompensation görs. Detta för att alla värden skall stabiliseras ordentligt. 1. Tryck på OFFSET-knappen. -ikonen visas. 2. Den blinkande siffran indikerar den kanal som skall kompenseras. För att byta kanal ta hjälp av INCREASE eller DECREASE-knapparna och tryck ENTER när rätt kanal visas. 3. Den blinkande siffran indikerar nu kompensationsvärdet. Ändra värdet med hjälp av INCREASE eller DECREASE-knapparna (± 9 skalenheter) och tryck ENTER. Det mätta värdet plus kompensationen visas nu i displayen. Till exempel om en extern termometer visar att uppmätt värde är 35 o C och ett kompensationsvärde är satt till 4 o C visar displayen nu 31 o C. Ändring av programmeringen En kanal kan när som helst programmeras om. Tryck på ZONE-knappen och programmera om värdena enligt manualen. Lås programmeringsläget För att låsa programmeringsläget tryck på ALARM SILENCE och ENTER-knapparna samtidigt och släpp. Nu skall - ikonen lysa. För att låsa upp gör samma sak som ovan beskrivits. Använda EA200/400 för att kontinuerligt övervaka miljön När enheten driftsätts kommer den direkt att börja visa de olika mätvärden som tas emot på dess kanaler. Enheten bläddrar automatiskt mellan kanalerna och visar varje kanal i ungefär 5 sekunder innan den bläddrar vidare. För att direkt välja en specifik kanal kan manuell bläddring ske med hjälp av INCREASE eller DECREASE-knapparna. Normal (Inget larm) läge Ett exempel på en display i normalt driftläge som visar temperatur: Generellt visar alla normalläges displayen följande: Uppmätt värde på visad kanal. Inga blinkande data. Ingen (larm) ikon.

9 Larmläge Ett exempel på en display i larmläge. I exemplet är uppmätt värde 100 o F över det högsta gränsvärdet 88 och därför är ett larm aktiverat. Ett larmläge för en kanal ser ut på följande sätt: Blinkande mätvärde för aktuell kanal. En (larm) ikon som blinkar under larmet och är fast under eventuell fördröjningstid. När tidsfördröjningen löper ut kommer ikonen börja blinka för att indikera att ett larmrelä är aktiverat. För att tysta AUX OUT-utgången i 10 minuter, tryck på ALARM SILENCE. OBS! Även om ett larm är tystat kommer displayen visa larmindikering som vanligt ända till larmet är åtgärdat. OBS! Om ett larm inte ordentligt åtgärdat och upprepade larm vill undvikas måste kanalen programmeras om till oanvänd ( ). Se programmeringen. Larmhistorik Larmhistoriken lagrar de senaste 8 händelserna och de kan ses på följande sätt: 1. Tryck på ALARM HISTORY knappen. Displayen visar det senaste larmet genom att bläddra mellan: Tiden för larmet, kanal nummer och överskridet gränsvärde. Datum för larmet, kanal nummer och överskridet gränsvärde. 2. Tryck på DECREASE-knappen för att se föregående larm. Det larmet presenteras på samma sätt som tidigare. 3. Tryck på ALARM HISTORY för att återgå till normalläget på displayen. 4. Radera larmhistoriken genom att trycka på och hålla ALARM HISTORY nedtryck tills displayen visar (Clear) och sedan släppa knappen. Felsökning Drift eller programmeringsfel visas med blinkande data på displayen. Ofta leder en felprogrammering till ett larm. Tabellen visar och beskriver vanliga fel och dess lösningar. Displayen visar Orsak Lösning Blinkande kanal siffra och blinkande temperaturdata på -50 o C. Öppen anslutning mellan sensorn och enhetens SENSOR IN plint. Skalad kabelände inte ordentligt ansluten i plint. Felaktig sensor. Kontrollera anslutningarna. Kontrollera alla kabelskarvar. Kontrollera att plinten sitter på plats ordentligt. Byt ut sensorn. Blinkande kanalsiffra och blinkande temperaturdata på 150 o C Konstant felindikerad temperatur. Displayen visar ERR Kortsluten anslutning mellan sensor och enhetens SENSOR IN plint. Felaktig sensor. Fel sensortyp programmerad. EA200/400 har ett internt kalibreringsfel. Kontrollera anslutningarna. Kontrollera alla kabelskarvar. Testa kanalen med en annan sensor. Byt sensorn vid behov. Kontrollera att programmeringen stämmer överrens med sensortypen. Kontakta leverantören.

10 Tillbehör I tabellen nedan under Sensortypsinställning är den korrekta inställningen som skall anges vid kanalprogrammeringen angiven. Sensor Beskrivning Programmeras som sensortyp Temperatursensorer Vattentät termistor låg-temp sensor (blå) Art.nr EA-WLT Vattentät termistor hög-temp sensor (röd) Art.nr EA-WHT Andra sensorer Luftfuktighetssensor HA-III Art.nr EA-HA-III Övervakad vattensensor Art.nr EA-WS -50 o C till 70 o C Noggrannhet ± 1 o C 0 o C till 150 o C Noggrannhet ± 1 o C 5% till 95% RH luftfuktighetssensor. Detekterar vatten BLUE RED Luftfuktighetsmätning Vattendetektering Tekniska data Matningsspänning Strömförbrukning Reläutgångar Relädata Miljödata Dimensioner Vikt EA200 / EA till 14 VDC stabiliserad 3 st / 5 st SPDT 1 A vid 30 VDC 5 till 95% RH, ej kondenserad, 0 o C till 50 o C Inomhus 122 x 152 x 31 mm 0.25 / 0.27 kg EA-HA-III Luftfuktighetssensor EA-HA-III är en sensor för att mäta luftfuktighet och är tänkt att anslutas till EA-200 eller EA-400 enheterna. Enheten mäter den omgivande luftfuktigheten med hjälp av ett elektroniskt element. Luftfuktighet är en komplex enhet att mäta, den kan skilja sig väldigt mycket från ett rum till ett annat och även i samma rum kan det vara stora skillnader. Från tester gjorda under utvecklingen av EA-HA-III har det visat sig att enkla luftfuktighetsmätare kan skilja sig upp till 30-40% i noggranhet från denna enhet. Det enda sättet att få ett riktigt värde är att använda en psychrometer och jämföra värdena med EA-HA-III. Enhetens nogrannhet står i Tekniska data. Vid programmering av enheten skall det första värdet som läses av anses vara ett basvärde. Låt enheten vara aktiv och i drift minst 30 minuter, för att enheten skall stabilisera sig ordentligt, innan ett basvärde läses av. Om basvärdet anses acceptabelt kan hög- och lågnivå värden programmeras i EA-200/400-enheten. Försök att sätta dessa värden till ett ganska snävt mätområde för att få en snabb och säker kontroll av luftfuktigheten. Värdena kan justeras efter hand som övervakningen fortskrider. Tänk på att ingångarna på EA-200/400-enheten är väldigt snabba och reagerar direkt på en signal från EA-HA-III enheten. Ett snabb förändring av luftfuktigheten till exempel när en dörr öppnas kan räcka för att trigga ett larm. Därför rekomenderar vi att en tidsfördröjning programmeras i EA-200/400- enheten för att det inte skall bli obefogade larm. Installation EA-HA-III skall monteras på en slät yta typ en vägg. Sensorn skall installeras nära ett eventuellt termostat eller annan styrutrustning för miljökontroll i rummet. Denna montageplats skall vara fri från drag, värmekällor och direkt solljus. Sensorn bör monteras på en innervägg. Dessutom rekomenderas det att sesnorn monteras på en höjd mellan cm från golvet.

11 För att kunna montera sensorn måste du först ta bort fronten. Håll sensorn med Winland logon läsbar mot dig. Ta en skruvmejsel och tryck in den i spåret på sidan av sensorn till dess fronten släpper. Var försiktig så att du inte knäcker fronten. När fronten är borta blir skruvhålen synliga, fäst sensorn på väggen med de medföljande skruvarna. Anslut sensorn enligt följande: Power Input GND SINK Source Power input = 12 VDC positiv. GND = 12 VDC negativ. Sink = Ansluts inte. Source = Anslut till negativ ingång på EA-200/400 sensoringången. Stoppa inte in överflödigt kablage under sensorn. Sensorn som sitter i nedre vänstra hörnet måste ha ostört luftflöde för att fungera ordentligt. Sätt tillbaka fronten på sensorn. Tekniska data Mätomåde 5% - 95% RH Noggrannhet ± 5% ( 10% - 90% 25 o C ) RH responstid TC< 12 min Sensortyp Kapacitiv / IC Matningsspänning 12 VDC Strömförbrukning 10 ma

Installationsmanual Multiläsare 2000 användare 12V DC Revidering 1.00

Installationsmanual Multiläsare 2000 användare 12V DC Revidering 1.00 ML 1540 Installationsmanual Multiläsare 2000 användare 12V DC Revidering 00 Innehåll Översikt... 3 Produktbeskrivning... 3 Utmärkande egenskaper... 3 Användning... 3 Larmfunktion... 4 Återställning larm...

Läs mer

LAN 63 Masterpanel. RUTAB Lerbacksgatan 2 571 38 Nässjö Tel: 0380-55 50 50 Fax: 0380-123 03 info@rutab.se www.rutab.se. LAN 63 Larmpanel Master

LAN 63 Masterpanel. RUTAB Lerbacksgatan 2 571 38 Nässjö Tel: 0380-55 50 50 Fax: 0380-123 03 info@rutab.se www.rutab.se. LAN 63 Larmpanel Master LAN 63 Masterpanel LAN 63 Larmpanel Master LAN 63 innehåller som standard möjligheten att programmeras för drift eller larm. Litet format; endast 129 x 70 x 27 mm (inbyggnadsdjup 20 mm). 12 larmingångar.

Läs mer

BAS STRÖMFÖRSÖRJNING Slingövervakningsmodul-EXT/Kretskort

BAS STRÖMFÖRSÖRJNING Slingövervakningsmodul-EXT/Kretskort BAS STRÖMFÖRSÖRJNING Slingövervakningsmodul-EXT/Kretskort FUNKTION / PRESTANDA Monteringsalternativ: Slingövervakningsmodulen kan anslutas till alla 24Vdc strömförsörjningsenheter. I vissa modeller av

Läs mer

LAN 53-2 och LAN 54-2 manual

LAN 53-2 och LAN 54-2 manual LN - och LN - manual LRMPNEL LN s s s NO / NC / NC+ / NC- s SUMMLRM (,,C,Driftindikering) C 0s 0s INSTÄLLNING V LRMPNELEN TEST 0s 0s. Tryck på PROGRMMER. Välj ingång med KVITT. 0s 0s. Välj ingångskaraktär

Läs mer

Eventum II Larmdator

Eventum II Larmdator Eventum II Larmdator Handhavandemanual SCANDINAVIAN ELECTRONIC SYSTEMS AB Box 128-284 22 PERSTORP Tel 0435-341 50 Fax 0435-341 60 Mobil 070-543 49 95 www.scandelect.se info@scandelect.se Funktionsbeskrivning

Läs mer

UDR-Plus Dörrlarm. axema Sida 1. Art. nr / E UDR Plus är ett kompakt dörrlarm, för att övervaka alla typer av dörrar

UDR-Plus Dörrlarm. axema Sida 1. Art. nr / E UDR Plus är ett kompakt dörrlarm, för att övervaka alla typer av dörrar UDR-Plus Dörrlarm Art. nr. 1-9033-3 / E 5870725 UDR Plus är ett kompakt dörrlarm, för att övervaka alla typer av dörrar Se www.axema.se för senaste manualerna. UDR+ Ver. 3.3 axema Sida 1 Beskrivning av

Läs mer

02999_11 RD25 användarmanual.doc Ver 1.1 2005-01-24 Sidan 1 av 8

02999_11 RD25 användarmanual.doc Ver 1.1 2005-01-24 Sidan 1 av 8 5' VWHJWHUPRVWDW I UOXIWYlUPHSXPSPHGDYIURVWQLQJVIXQNWLRQ 2SHUDW UVPDQXDO 3URJUDPYHUVLRQ -())(OHFWURQLFV$% Sidan 1 av 8 ,QOHGQLQJ JEFF Electronics AB Regulator RD25 är en kompakt tvåstegs termostat med

Läs mer

ESIM364. Inkopplingsanvisning

ESIM364. Inkopplingsanvisning Uppstart Innan du spänningsätter enheten måste du montera in ett, se också till att PIN-koden är avstängd. ESIM364 kommunicerar via och behöver därför placeras där du har bästa möjliga -täckning. Enheten

Läs mer

LAN BES 1A/K-R LARMSÄNDARE BES-1A/KR. Beskrivning Vers. 1.1

LAN BES 1A/K-R LARMSÄNDARE BES-1A/KR. Beskrivning Vers. 1.1 LAN BES 1A/K-R LARMSÄNDARE BES-1A/KR 1 2 DRIFT LARM 3 4 5 6 7 8 Beskrivning Vers. 1.1 991030 Box 8727, 402 75 Göteborg * Tel. 031-724 24 24 * Fax 031-724 24 31 E-mail: info@bonab.se * WWW: http://www.bonab.se

Läs mer

Operatörsmanual JPC Kombipanel

Operatörsmanual JPC Kombipanel Operatörsmanual JPC Kombipanel 2008 JEFF Electronics AB Sida 1(13) Innehåll Produktserie Kombi- och Driftspanel... 3 Datainsamling-/Displayenhet... 3 JPC Kombipanel... 4 JPDM Datainsamlingsenhet, master...

Läs mer

EVCO instrumentbeskrivning EVK242

EVCO instrumentbeskrivning EVK242 EVCO instrumentbeskrivning EVK242 Generella data *Mått front 75 x 33 mm, djup 59 mm *Spänning 230Vac eller 12-24Vac *Programmering sker från instrumentets framsida *Två relä, 16A/250VAC och 8A/250VAC *Mätområde

Läs mer

ESIM264. Inkopplingsanvisning

ESIM264. Inkopplingsanvisning Uppstart Innan du spänningsätter enheten måste du montera in ett SIM-kort, se också till att PIN-koden är avstängd. ESIM264 kommunicerar via GSM och behöver därför placeras där du har bästa möjliga GSM-täckning.

Läs mer

LAN 63 Masterpanel. LAN 63 Larmpanel Master. Tekniska data Insignal

LAN 63 Masterpanel. LAN 63 Larmpanel Master. Tekniska data Insignal LAN 63 Masterpanel LAN 63 Larmpanel Master LAN 63 innehåller som standard möjligheten att programmeras för drift eller larm. Litet format; endast 129 x 70 x 27 mm (inbyggnadsdjup 20 mm). 12 larmingångar.

Läs mer

HCS-DEC/1, 2, 4/F manual

HCS-DEC/1, 2, 4/F manual HCS-DEC/1, 2, 4/F manual Vers. 1.1 120320 Innehållsförteckning Anslutningar och mått 3 Funktion 4 Inkoppling 4 Programmering 5-6 Egna anteckningar 7 Teknisk information, beställningsinformation och tillbehör

Läs mer

Bruksanvisning FMK Satellite

Bruksanvisning FMK Satellite Bruksanvisning FMK Satellite Modell: Analog 4-20 ma Allmänt FMK Satellite är en gasgivare som används för detektering av hälsovådliga gaser, med förprogrammerade elektrokemiska mätceller. FMK Satellite

Läs mer

Galaxy Integrerad Fire RIO Med Kvitteringsenhet standard

Galaxy Integrerad Fire RIO Med Kvitteringsenhet standard Tillgängligheten 3 417 01 Göteborg Tel.nr.031-652285 Fax.nr.031-510706 Utfärdad av: Göran Lövgren Galaxy Integrerad Fire RIO Med Kvitteringsenhet standard Reviderad: JJO Datum: 2009-12-08 Antal sid: 11

Läs mer

1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9. 8.

1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9. 8. Galcon 6051, 6054 1. Sprängskiss 1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9 8. Bajonett 10 9. Pil vattenriktning 10. Ventilhus

Läs mer

Rotronic CP11 CO2-logger

Rotronic CP11 CO2-logger Rotronic CP11 CO2-logger Teknisk data Mätområde, noggrannhet: Koldioxid 0...5000ppmCO2 ± 30ppmCO2 ± 5% av mätvärdet Relativ fukt 0.1...99.95%RF ± 2,5%RF (10...90%RF) Temperatur -20...60 C ± 0,3 C (vid

Läs mer

Instruktion ph-mätare phix

Instruktion ph-mätare phix Instruktion ph-mätare phix Instruktion ph-mätare phix Innehållsförteckning 1. Allmän beskrivning...1 2. Tekniska data...2 3. Mekaniska mått...3 4. Elektrisk Inkoppling...4 5. Handhavande...6 6. Programmering

Läs mer

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003 ATU Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4 Användarmanual Version 2014.58-003 Läs igenom hela användarhandledningen innan produkten används! Viktigt :ATU använder radiosignaler för att kommunicera och är

Läs mer

Installations och idriftagnings manual Avskiljarlarm. Separix ll

Installations och idriftagnings manual Avskiljarlarm. Separix ll Installations och idriftagnings manual Avskiljarlarm Separix ll 1. Presentation 2. Installation 3. Inkoppling 4. Kalibrering / Inställningar 5. Funktion 6. Underhåll / Kontroll 7. Tekniska data 8. Certifikat

Läs mer

Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12

Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12 Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12 Elektro Relä AB Sördalavägen 22 SE-141 60 Huddinge Telefon +46 (0)8-774 88 00 Telefax +46 (0)8-774 88 14 E-post: info@elektro-rela.se www.erab.com Obs! Operatörspanelen

Läs mer

Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46 8 555 36108 Internet: www.labkotec.se GA-1

Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46 8 555 36108 Internet: www.labkotec.se GA-1 Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tel: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 Internet: www.labkotec.fi Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46

Läs mer

TMT-918 Fjärrkontroll med timer. Säkerhet. Tekniska data

TMT-918 Fjärrkontroll med timer. Säkerhet. Tekniska data TMT-918 Fjärrkontroll med timer KOMPATIBILITET Den här sändaren är kompatibel med alla självlärande mottagare från System Nexa. Timerfunktionerna bör dock inte användas på mottagare med dimmer. FUNKTIONALITET

Läs mer

Falck 6604 VaktFalk TeleLarm

Falck 6604 VaktFalk TeleLarm Bruksanvisning Falck 6604 VaktFalk TeleLarm Artikelnummer: 300 800 Innehållsförteckning Inledning... 3 Översikt över tillkopplingar och ingångar... 4 Introduktion i programmering av Vaktfalken... 5 Uppstart...

Läs mer

SC-9180 Rumsenhet med LCD Display

SC-9180 Rumsenhet med LCD Display Produktblad 2.7.1 Utgåva 03.01 SC-9180 Rumsenhet med LCD Display Introduktion Rumsenheten SC-9180 med LCD display är utvecklad för användning tillsammans med SC-9100 DDC regulator. En knappsats och en

Läs mer

Installationsanvisning av Kodlåsmodul 1105/3

Installationsanvisning av Kodlåsmodul 1105/3 Installationsanvisning av Kodlåsmodul 1105/3 Allmänt Kodlåset är i utförande Sinthesi och upptar en modulplats. Enheten kan kombineras med porttelefon och TV-porttelefonanläggningar. Kodlåset behöver en

Läs mer

INSTALLATION. OPHERA SVARSAPPARAT MED FÄRGMONITOR (Lämna denna manual vid svarsapparaten)

INSTALLATION. OPHERA SVARSAPPARAT MED FÄRGMONITOR (Lämna denna manual vid svarsapparaten) S INSTALLATION OPHERA SVARSAPPARAT MED FÄRGMONITOR (Lämna denna manual vid svarsapparaten) Varning! Rengör svarsapparaten endast med en torr trasa. Ophera en högtalande svarsapparat med färgskärm En svarsapparat

Läs mer

SMS-larm L-52 2014-06-11. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen

SMS-larm L-52 2014-06-11. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen SMS-larm L-52 2014-06-11 www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen 1. Beskrivning Intabs SMS-larm är enkelt att använda för att få temperaturlarm via SMS. Alarmet triggas

Läs mer

DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP

DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP Tekniska data Produkten levereras med aktuellt datum och klockslag inställt. Automatisk växling vinter-/sommartid. Programmeringsknapp - för förbikoppling

Läs mer

Teknisk manual Clipper Depth/Ekolod

Teknisk manual Clipper Depth/Ekolod 1 1 Teknisk manual Clipper Depth/Ekolod 2 2 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Teknisk data... 3 Installation... 4 Display-enhet... 4 Givare... 5 Normalt handhavande... 6 Spänningspåslag... 6 Ändra

Läs mer

Användarmanual FlexiSwitch/FlexiSwitchRF

Användarmanual FlexiSwitch/FlexiSwitchRF Användarmanual FlexiSwitch/FlexiSwitchRF FlexiSwitchRF GSM Remote Switch & Alarm Läs detta innan du använder FlexiSwitch /FlexiSwitchRF! Skaparna av FlexiSwitch ifrånsäger sig allt ansvar för eventuella

Läs mer

PK-01. Kodlås med inbyggd beröringsfri läsare för en dörr. manual och handhavandebeskrivning

PK-01. Kodlås med inbyggd beröringsfri läsare för en dörr. manual och handhavandebeskrivning PK-01 Kodlås med inbyggd beröringsfri läsare för en dörr manual och handhavandebeskrivning 1 PK-01 SATEL OBS! Läs den här manualen noga innan du installerar produkten. Ändringar, modifieringar och reparationer

Läs mer

Classicdoor s66 motormontage

Classicdoor s66 motormontage Classicdoor s66 motormontage Figur 1. Översiktsbild på motorupphängning Montera ihop skenorna och montera motorn på skenan Enligt bild Figur 3. Montage av väggfäste sker i närheten av fjäderstången och

Läs mer

Funktionsguide MIRU Control, GOLD version E/MIRUVENT

Funktionsguide MIRU Control, GOLD version E/MIRUVENT Funktionsguide MIRU Control, GOLD version E/MIRUVENT 1. Allmänt Fläktstyrningen MIRU Control kan styra en takfläkt av typ MIRUVENT. Med hjälp av bus-kommunikation kan upp till tio takfläktar med styrutrustning

Läs mer

FÄLTMÄTINSTRUKTION TESTO 177-H1

FÄLTMÄTINSTRUKTION TESTO 177-H1 1(10) 1. Allmänt Dataloggern Testo 177-H1 mäter fukt och temperatur samt daggpunkt. Den används för att lagra och läsa ut separata mätvärden samt hela mätsekvenser. Värdena mäts, sparas och överförs till

Läs mer

ARITERM GSM A2. Inkoppling / Snabbstart

ARITERM GSM A2. Inkoppling / Snabbstart Connecting I/O Kabel Cc05 Px To use the extra I/O s on Controlcard05 in Px22 and Px52 you need the artikel I/O Kabel Cc05 with art no: 2463 förklarande text beroende av vilken förprogrammering man väljer.

Läs mer

Digitala Kopplingsur DATA Micro+ DATA MICRO 2+

Digitala Kopplingsur DATA Micro+ DATA MICRO 2+ DATA MICRO+ Programmeringsexempel hittar du längst bak i denna manual (fr sid 5) Instruktioner Beskrivning DATA MICRO+ är ett kopplingsur utvecklat för att kontrollera vilken elektrisk installation som

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning GSM-start Thermo Top Installationsanvisning Beskriver manövreringen av värmare. För övriga funktioner, se engelsk manual Feb -09 Service och installation av startutrustningar får endast utföras av utbildad

Läs mer

UDR Bakdörrslarm. Ljud och Blixtljus ((utgått)

UDR Bakdörrslarm. Ljud och Blixtljus ((utgått) UDR Bakdörrslarm Ljud Ljud och Blixtljus 1-9033-1 ((utgått) 1-9033-2 UDR är ett bakdörrslarm med eller utan blixtljus, som kan användas till en utrymningsdörr eller för övervakning av en dörr som man vill

Läs mer

Manual HIO-050 MW5. Adress Amerikavägen 6 393 56 KALMAR, Sweden. Telefon +46(0)480 44 02 00. Telefax +46(0)480 44 00 10

Manual HIO-050 MW5. Adress Amerikavägen 6 393 56 KALMAR, Sweden. Telefon +46(0)480 44 02 00. Telefax +46(0)480 44 00 10 Manual HIO-050 MW5 141117_130108:3 Adress Amerikavägen 6 393 56 KALMAR, Sweden Telefon +46(0)480 44 02 00 Telefax +46(0)480 44 00 10 Hemsida/ e-post www.qmt3.com info@qmt3.com Innehållsförteckning Översikt

Läs mer

Home Prosafe 1132 GSM larm (Art.nr. 36-2868)

Home Prosafe 1132 GSM larm (Art.nr. 36-2868) Snabbstartguide Home Prosafe 1132 GSM larm (Art.nr. 36-2868) 1) Förbereda kontrollpanelen för uppstart a) OBS! innan SIM-kortet Knappbeskrivning monteras i kontrollpanelen - Stegar uppåt i menyn måste

Läs mer

AK990 Personsökare BESKRIVNING INSTALLATION. Installera sändaren. Antenninstallation

AK990 Personsökare BESKRIVNING INSTALLATION. Installera sändaren. Antenninstallation AK990 Personsökare INNEHÅLL: 1 AK990 (E-37EV) Sändarenhet 1 AK995 (E-37RV) Mottagare 1 Antennkabel för anslutning till bilradio 1 Kablage BESKRIVNING AK990 är ett personsökarsystem. Det består av 2 delar:

Läs mer

INSTALLATION- och DRIFTSANVISNING ARITERM GSM A2

INSTALLATION- och DRIFTSANVISNING ARITERM GSM A2 INSTALLATION- och DRIFTSANVISNING ARITERM GSM A2 Introduktion Ariterm GSM-A2 är en kompakt universell larmsändare som larmar och tar emot kommandon via SMS. Larmen och statusändringar kommer som förklarande

Läs mer

INSTALLATION- och DRIFTSANVISNING ARITERM GSM A2

INSTALLATION- och DRIFTSANVISNING ARITERM GSM A2 INSTALLATION- och DRIFTSANVISNING ARITERM GSM A2 ARITERM SWEDEN AB Installation- och bruksanvisning - 2013.04.29 - Sida 2/12 Introduktion Ariterm GSM-A2 är en kompakt universell larmsändare som larmar

Läs mer

M700 Serien Moduler EGENSKAPER GENERELLT. Utgåva oktober 2011

M700 Serien Moduler EGENSKAPER GENERELLT. Utgåva oktober 2011 Utgåva oktober 2011 M700 Serien Moduler EGENSKAPER Analog, adresserbar kommunikation Inbyggd identifikation av modultyp som automatiskt identifierar modulen i brandlarmcentralen. (Ej M700X) Stabil kommunikationsteknik

Läs mer

SMS-larm L-53. 2014-09-12 Ver. 2.91. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen

SMS-larm L-53. 2014-09-12 Ver. 2.91. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen SMS-larm L-53 2014-09-12 Ver. 2.91 www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen 1. Beskrivning Intabs SMS-larm är enkelt att använda för att få händelselarm via SMS. Alarmet

Läs mer

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE Instruktion Rekonditionering EPIsafe 2 GSM Art.nr 464238 Programversion x.x.x eller senare Rev PA1 SE Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Viktig information... 2 2. Rekonditioneringsförfarande...

Läs mer

Nivåmätare HD700. HONDA HD doc sidan

Nivåmätare HD700. HONDA HD doc sidan Nivåmätare HD700 HONDA HD700.doc sidan 1 Instruktion Nivågivare HD-700 Innehållsförteckning Snabb start...3 Allmänt... 4 Mekaniska mått... 5 Montage... 5 Elektrisk inkoppling... 6 Inkoppling av matningsspänning

Läs mer

EVCO Instrumentbeskrivning EVK201 (ersätter FK200X)

EVCO Instrumentbeskrivning EVK201 (ersätter FK200X) www.kruff.se info@kruff.se EVCO Instrumentbeskrivning EVK201 (ersätter FK200X) Generella data. *Mått front 75 x 33 mm, djup 59mm *Mätområde NTC 40,0 till 105,0 C PTC 50,0 till 150,0 C *Spänning 230 VAC

Läs mer

M700 Serien Moduler EGENSKAPER GENERELLT. Utgåva februari 2008

M700 Serien Moduler EGENSKAPER GENERELLT. Utgåva februari 2008 Utgåva februari 2008 M700 Serien Moduler EGENSKAPER Analog, adresserbar kommunikation Inbyggd identifikation av modultyp som automatiskt identifierar modulen i brandlarmcentralen. (Ej M700X) Stabil kommunikationsteknik

Läs mer

ATS-centralapparat. Användarmanual

ATS-centralapparat. Användarmanual ATS-centralapparat Användarmanual ARITECH är ett GE Security varumärke. COPYRIGHT 2004 GE Security BV. Alla rättigheter förbehållna. GE Security BV ger tillåtelse att kopiera/skriva ut denna manual endast

Läs mer

BAS-SMS RT Inkopplings exempel

BAS-SMS RT Inkopplings exempel BAS-SMS RT Inkopplings exempel Vers. 1.0 120410 Innehållsförteckning Anslutningar och mått 3 Anslutning av BAS-UPS R med larm vid spänningsbortfall 4-5 Larm till 3 mottagare med kvittering 6-7 Larm till

Läs mer

MicroChiller2. Användarmanual. Mediavägen 8, 135 48 Tyresö - Tel. 08-742 04 40 - Fax. 08-742 11 80 D99218R0 05-05-13 BG 1(9)

MicroChiller2. Användarmanual. Mediavägen 8, 135 48 Tyresö - Tel. 08-742 04 40 - Fax. 08-742 11 80 D99218R0 05-05-13 BG 1(9) MicroChiller2 ( µc2 ) Användarmanual 1(9) Allmän Beskrivning µc2 (micro chiller 2) är en elektronisk reglerenhet med en modern display. Genom ett lokalt nätverk (tlan) kan µc2 sammankopplas med olika "drivers"

Läs mer

Galaxy Integrerad Fire RIO Med Kvitteringsenhet RS485

Galaxy Integrerad Fire RIO Med Kvitteringsenhet RS485 Tillgängligheten 3 417 01 Göteborg Tel.nr.031-652285 Fax.nr.031-510706 Utfärdad av: Göran Lövgren Galaxy Integrerad Fire RIO Med Kvitteringsenhet RS485 Reviderad: JJO Datum: 2009-12-08 Antal sid: 10 REV

Läs mer

EQ CSE Manual Mikroprocessor

EQ CSE Manual Mikroprocessor EQ CSE Manual Mikroprocessor 2.0 Serviceläge Nedan beskrivs inställning som kan göras genom bygling. A) TS Sluten = Serviceläge med kortade tider. B) TS Öppen = Normalläge 2.1 Minnesfunktion Följande inställningar

Läs mer

BAS-95N Installation och bruksanvisning

BAS-95N Installation och bruksanvisning BAS-95N Installation och bruksanvisning Vill du mötas av ett varmt och skönt hus? De flesta som har ett fritidshus har någon gång upplevt den otrevliga känslan av fuktig, råkall luft och isande golv! Skulle

Läs mer

SMS-larm L Version Gjutarevägen Stenkullen

SMS-larm L Version Gjutarevägen Stenkullen SMS-larm L-53 2014-09-12 Version 2.91 www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen Intab SMS-larm 1. Beskrivning Strömförsörjning 2 x CR123A 12 V 1500 ma DC-adapter Ingångar

Läs mer

Snabbstartguide Home Prosafe 1131 DTMF larm (Art.nr. 36-3816)

Snabbstartguide Home Prosafe 1131 DTMF larm (Art.nr. 36-3816) Snabbstartguide Home Prosafe 1131 DTMF larm (Art.nr. 36-3816) 1) Förbereda kontrollpanelen för uppstart a) Pilla loss gummipluggen på baksidan kontrollpanelen och kontrollera så att batteriets strömbrytare

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning STYRENHET FRITÖS METOS EVO VC-250 T, EVO VC-400T, EVO VC-2200 T EVO VC-250 T/P, EVO VC-400T/P, EVO VC-2200 T/P EVO VC-250 T/P/L, EVO VC-400T/P/L, EVO VC-2200 T/P/L Installations- och bruksanvisning 4153980,

Läs mer

Centralenhet Drift och Skötsel Afriso Ema AB 040-92 20 50 info@afriso.se

Centralenhet Drift och Skötsel Afriso Ema AB 040-92 20 50 info@afriso.se Touchpoint 1 Centralenhet Drift och Skötsel Afriso Ema AB 040-92 20 50 info@afriso.se 1. INNEHÅLL 2 SIDA 2. SÄKERHET 3 2.1 DIMENSIONER 3 3. INTRODUKTION 4 4. INSTALLATION 5 4.1. ANSLUTNINGAR 7 4.2. ANSLUTNINGAR

Läs mer

FlexiSwitch 4 BRUKSANVISNING. GSM-baserad larm och fjärrstyrningsenhet. www.flexidesign.se

FlexiSwitch 4 BRUKSANVISNING. GSM-baserad larm och fjärrstyrningsenhet. www.flexidesign.se GSM-baserad larm och fjärrstyrningsenhet BRUKSANVISNING www.flexidesign.se Ansvarsfriskrivning Läs detta innan du använder FlexiSwitch 4! Skaparna av FlexiSwitch 4 ifrånsäger sig allt ansvar för eventuella

Läs mer

www.kylkom.se info@kylkom.se EVCO Instrumentbeskrivning EVK241

www.kylkom.se info@kylkom.se EVCO Instrumentbeskrivning EVK241 EVCO Instrumentbeskrivning EVK241 Generella data *Mått front 75 x 33 mm, djup 59 mm *Spänning 230 VAC *Programmering sker från instrumentets framsida *Styr kompressor 16A/250VAC *Mätområde NTC 40.0 till

Läs mer

Uponor Smatrix Wave PLUS Quick Manual

Uponor Smatrix Wave PLUS Quick Manual Uponor Smatrix Wave PLUS Quick Manual Uponor Smatrix Wave PLUS Reglercentral X-165 Koppla in styrdon i reglercentralen Varje styrdon monteras på en unik kanal. Kanal 1 och 2 har plats för två styrdon per

Läs mer

MONTAGE- OCH DRIFTINSTRUKTION KONSTANTTRYCKREGULATOR STYZ c-d

MONTAGE- OCH DRIFTINSTRUKTION KONSTANTTRYCKREGULATOR STYZ c-d MONTAGE- OCH DRIFTINSTRUKTION KONSTANTTRYCKREGULATOR STYZ-01-10-c-d 1 2 3 4 Trafo 1.8VA Relay NC/ S1 S2 S3 S4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Constant Pressure Controller L1 MO-500 N FLÄKT 23~ 0-500 Pa

Läs mer

ETO Manual ETO Innehåll

ETO Manual ETO Innehåll ETO2 4550 Manual ETO2-4550 Innehåll Förklaringar Inledning Uppstart Huvudmeny Information Inställningar Fabriksinställningar Kopplingsscheman Så här kopplas givarna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Förklaring Zon

Läs mer

INSTALLATIONSANVISNING SPISVAKT S MED RÖKDETEKTOR

INSTALLATIONSANVISNING SPISVAKT S MED RÖKDETEKTOR INSTALLATIONSANVISNING SPISVAKT S MED RÖKDETEKTOR Spisvakt S kan monteras på takdosa med dolt kablage eller eftermontage med utanpåliggande kablage. I elcentralen monteras en kontaktor som matar spisen.

Läs mer

Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT

Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT 1. Allmänt Apparatlådan för rökfunktion med spjällmotionering består av en kontrollenhet för rök,en logikenhet

Läs mer

BRUKSANVISNING DENVER TRC-1480 MK2 Trådlös inomhus och utomhus termometer, klocka och väderstation

BRUKSANVISNING DENVER TRC-1480 MK2 Trådlös inomhus och utomhus termometer, klocka och väderstation Swedish BRUKSANVISNING DENVER TRC-1480 MK2 Trådlös inomhus och utomhus termometer, klocka och väderstation SNABBINSTALLATIONSGUIDE 1. Skjut upp batteriluckan på baksidan av din inomhusenhet. 2. Sätt i

Läs mer

Installationsmanual. Installera systemet: För att installera systemet korrekt så krävs följande: Steg 1.1- Förbered systemet.

Installationsmanual. Installera systemet: För att installera systemet korrekt så krävs följande: Steg 1.1- Förbered systemet. S i d a 1 Installationsmanual Alla delar i paketet är förprogramerade för centralenheten som följer med. För att koppla ihop fler delar (larmdosor/rörelsedetektorer) se avsnittet Koppla in tillbehör. För

Läs mer

Bruksanvisning nivåmätare VM 9820 Blackbox

Bruksanvisning nivåmätare VM 9820 Blackbox Bruksanvisning nivåmätare VM 9820 Blackbox Ultraljudsbaserad nivåmätare för nivåstyrning, volymberäkning och alarm i vätskor och fasta media. Med eller utan display. Utrustas med nivågivare i db-serien

Läs mer

Installatörs- och användarhandbok CL-153AI

Installatörs- och användarhandbok CL-153AI Installatörs- och användarhandbok MINICODE CL-153AI MINICODE CL-153AI 1. INTRODUKTION CL-153AI är bestyckat med ett relä som har en fri växelkontakt. På den jackbara plinten finns ingång för öppningsknapp,

Läs mer

Introduktion. Temperatursändarens finesser

Introduktion. Temperatursändarens finesser Introduktion Gratulerar till köpet av denna fjärrstyrda temperaturstation med radio-kontrollerad tid. Att använda denna produkt är enkelt och okomplicerat, men var vänlig och läs denna bruksanvisning så

Läs mer

Beröringsfri EM-läsare 3-7440 VDS

Beröringsfri EM-läsare 3-7440 VDS Beröringsfri EM-läsare 3-7440 Installations och användarmanual a x e m a Sida 1 Innehåll - Introduktion 2-3 - Kopplingsscheman 4 - Tekniska funktioner /Standardvärden 4 - Aktivering av läsaren 5 - Ändra

Läs mer

Bruksanvisning Kopplingsur 19 164 70

Bruksanvisning Kopplingsur 19 164 70 Bruksanvisning Kopplingsur 19 164 70 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER 1. Läs igenom hela bruksanvisningen innan installation. 2. Installation skall göras av behörig elektirker. 3. Bryt strömmen innan installation.

Läs mer

T/BAS Sling X Larmdonsövervakningsmodul

T/BAS Sling X Larmdonsövervakningsmodul Larmdonsövervakningsmodul S Läs detta före användning Använd försiktighet och följ denna manuals föreskrifter vid installation och bruk. Endast personer med behörighet bör installera och underhålla denna

Läs mer

Rörelsesensor PIR med kabel. Best nr CM, CR, R6, V6 V1.00

Rörelsesensor PIR med kabel. Best nr CM, CR, R6, V6 V1.00 Rörelsesensor PIR med kabel Best nr. 648230CM, 648230CR, 648230R6, 648230V6 V1.00 Art nr. 64 USE 600 Datum 11 01 05 2 (8) Installations och Bruksanvisning Rörelsesensor PIR med kabel Inledning Rörelsesensorn

Läs mer

REV 3. Användarmanual

REV 3. Användarmanual REV 3 Användarmanual Allmänt Metic räknar pulser från ett hjul som snurrar i fas med det material som man drar igenom. Hjulet är kalibrerat för att visa mm i displayen. Hjulet räknar i båda riktningarna

Läs mer

6. BRUKSANVISNING MILLENIUM PLC

6. BRUKSANVISNING MILLENIUM PLC 6. BRUKSANVISNING MILLENIUM PLC 1. Allmänt 2. Knappfunktion 3. Ställa in Värde 3.1. Datum och Tid 3.2. Drifttid 3.3. Min Temp Tilluft 3.4. Börvärde Frånluft 3.5. Blockering Nattkyla 3.6. Börvärde rum natt

Läs mer

Användarmanual Jordfelsövervakning IsoBox 16 / IsoIn / IsoOut

Användarmanual Jordfelsövervakning IsoBox 16 / IsoIn / IsoOut Sida 1 av 18 Användarmanual Jordfelsövervakning IsoBox 16 / IsoIn / IsoOut Vi reserverar oss för eventuella ändringar utan förbehåll 1(18) Sida 2 av 18 Innehållsförteckning 1 IsoBox 16 menyer och optioner...

Läs mer

ph-mätare model 8690 Manual (ver. 1.0)

ph-mätare model 8690 Manual (ver. 1.0) ph-mätare model 8690 Manual (ver. 1.0) 1 Innehållsförteckning Förord...3 Funktionsbeskrivning...3 Display...3 Knappar & indikatorer...3 Att mäta ph...3 Sleep mode...4 Övriga inställningar...4 Automatisk

Läs mer

Övervakningssystem EKO-KE2

Övervakningssystem EKO-KE2 Övervakningssystem Beskrivning Styr- och övervakningssystem är avsett att användas för automatisk övervakning och funktionskontroll av upp till två brand-/brandgasspjäll, brandgasspjäll eller tryckavlastningsspjäll

Läs mer

SafeLine VV3. Handhavande manual. Visar våningar, pilar och rullande meddelanden.

SafeLine VV3. Handhavande manual. Visar våningar, pilar och rullande meddelanden. SafeLine VV3 Handhavande manual Visar våningar, pilar och rullande meddelanden. SafeLine VV3 Handhavande manual safeline.eu Innehållsförteckning Installation & Test Montering 5 Tecken som kan användas

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning GSM-start TH50/TH90S/ST Installationsanvisning Beskriver manövreringen av värmare. För övriga funktioner, se engelsk manual Feb -09 Service och installation av startutrustningar får endast utföras av utbildad

Läs mer

Trådlös rumsreglering

Trådlös rumsreglering Fakta trådlös Termostat XCR A 67340 Vit Temp.område: Luft 5-30 C Trådlös termostat ICR 67240 (vit) Temp.område: Luft 5-30 C trådlös Termostat ICR D med luftgivare 67280 (vit) 67281 (svart) Temp.område:

Läs mer

PROMI500 I N S T A L L A T I O N S A N V I S N I N G KODLÅS I KOMPAKT UTFÖRANDE MED INBYGGD BERÖRINGSFRI LÄSARE. PROMI500 Installationsmanual

PROMI500 I N S T A L L A T I O N S A N V I S N I N G KODLÅS I KOMPAKT UTFÖRANDE MED INBYGGD BERÖRINGSFRI LÄSARE. PROMI500 Installationsmanual I N S T A L L A T I O N S A N V I S N I N G Version 1.b PROMI500 Box 9001 400 91 Göteborg, Sweden Tel: +46 31 760 19 30 Fax: +46 31 748 09 30 Email: info@cdvi.se Web: www.cdvi.se KODLÅS I KOMPAKT UTFÖRANDE

Läs mer

CMT-24/230V INSTALLATIONSANVISNING

CMT-24/230V INSTALLATIONSANVISNING CMT-24/230V INSTALLATIONSANVISNING SV 2011.11.02 Calectro AB HFE635 SVENSKA Universaltermostat med 10 inbyggda och valbara funktioner. Multispänning: 24V AC/DC och 230V AC.! VARNING: VIKTIG INFORMATION

Läs mer

Sirius II Installation och Bruksanvisning

Sirius II Installation och Bruksanvisning Sirius II Installation och Bruksanvisning Innehåll 1. Introduktion... 2. Installation av Sirius II programvara... 3. Anslutning Data Linker interface.... 4. Sirius II funktioner.... 5. Bruksanvisning....

Läs mer

Beröringsfri EM-läsare 3-7440 VDS

Beröringsfri EM-läsare 3-7440 VDS Beröringsfri EM-läsare 3-7440 Installations och användarmanual Se hemsida / support för senaste manualerna. http://www.axema.se/ Ver. 1.5 axema Sida 1 Innehåll - Introduktion 2-3 - Kopplingsscheman 4 -

Läs mer

LEDNINGSFÖRMÅGEMÄTARE LF1004 SVENSK INSTRUKTION

LEDNINGSFÖRMÅGEMÄTARE LF1004 SVENSK INSTRUKTION LEDNINGSFÖRMÅGEMÄTARE LF1004 SVENSK INSTRUKTION 1. Lysdioder för ärvärdesvisning. 2. Ratt för inställning av gränsvärde. 3. Omkopplare för avläst värde ( x1, x3, x10 ) 4. Nätspänningsindikering. 5. Indikering

Läs mer

Bruksanvisning TX & TX-900-6

Bruksanvisning TX & TX-900-6 Bruksanvisning TX-900-1 & TX-900-6 KNOP REHATEK AB GIAB huset Ankdammsgatan 35 SE-171 67 Solna Tel: 020 12 12 34 KNOP REHATEK AB Version 2.3 2017-01-18 Introduktion TX-900-1 och TX-900-6 är sändare med

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. TIDOMAT smartone 2.1 Startguide. dok.nr Tidomat AB

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. TIDOMAT smartone 2.1 Startguide.  dok.nr Tidomat AB 2014 Tidomat AB. Med ensamrätt. Ingen del av detta dokument får återges, lagras i dokumentsökningssystem eller vidaresändas i någon form utan ett skriftligt godkännande av Tidomat AB. Olovlig kopiering

Läs mer

CAASE ROBUST KODLÅS FÖR ALLA DÖRRMILJÖER. 4 DIAX screw M5x16. 1 M5 DIAX skiftnyckel. 1 Varistor. Bakstycke: 105x80x45mm. Antal Beskrivning Bild

CAASE ROBUST KODLÅS FÖR ALLA DÖRRMILJÖER. 4 DIAX screw M5x16. 1 M5 DIAX skiftnyckel. 1 Varistor. Bakstycke: 105x80x45mm. Antal Beskrivning Bild I I N N S S T T A A L L L A A T T I O I O N N I S N A S N T V R I U S C N T I N O G N S CAASE Box 9001 400 91 Göteborg, Sweden Tel: +46 31 760 19 30 Fax: +46 31 748 09 30 Email: info@cdvi.se Web: www.cdvi.se

Läs mer

IPX5. Innehållsförteckning

IPX5. Innehållsförteckning 1311 Pure 2900 5200 Installations- och bruksanvisning Läs anvisningen tillsammans med instruktionerna för bastuaggregat resp ånggenerator. Inkoppling skall utföras av behörig el-installatör. SPARA ANVISNINGEN!

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning EFP Trådlös takmonterad värmevakt med spisvakt 1-fas (E-nr 1340197) Installations- och bruksanvisning Allmänt EFP Trådlös takmonterad värmevakt med spisvakt (E-nr 1340197). Värmevakten monteras i taket

Läs mer

Inkopplingsanvisning. Camillo Porttelefon

Inkopplingsanvisning. Camillo Porttelefon Camillo Porttelefon Internsystem Camillo uppfyller EU:s direktiv för CE märkning. Camillo är ett registrerat varumärke. Rätt till ändringar förbehålles. Tunstall AB, 2008 2 1998-05-20 Art.nr.64YSE051 Innehåll

Läs mer

BRUKSANVISNING GSM-MODUL DBG5. Version 1.00 Utgåva 1

BRUKSANVISNING GSM-MODUL DBG5. Version 1.00 Utgåva 1 BRUKSANVISNING GSM-MODUL DBG5 Version 1.00 Utgåva 1 Revision: 2016-09-29 FAAC Nordic AB BOX 125, SE-284 22 PERSTORP SWEDEN TEL. +46 435 77 95 00 FAX +46 435 77 95 29 www.daab.se Innehåll Allmän information...3

Läs mer

Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst VA-larm

Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst VA-larm Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst V-larm Installationsanvisning Förpackningen innehåller: Utomhusenhet (sändare, bild 1) och inomhusenhet (mottagare med nätadapter bild 2). Enheterna är ihopparade

Läs mer

SMS-larm L Version Gjutarevägen Stenkullen

SMS-larm L Version Gjutarevägen Stenkullen SMS-larm L-52 2016-10-13 Version 2.91 www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen 1. Beskrivning Intabs SMS-larm är enkelt att använda för att få temperaturlarm via SMS. Alarmet

Läs mer

Kvartshuvudur WDP-Y mini Art. nr

Kvartshuvudur WDP-Y mini Art. nr Sida: 1 av 12 Bruksanvisning Kvartshuvudur WDP-Y mini Art. nr 121346-00 R F P L N Allmänt 2 Optioner 2 Installation 3 Inställningar 4 DCF synkronisering 4 RDS/GPS synkronisering 4 Minutimpulssynk 4 Programmering

Läs mer