Nationell ITS Konferens den september. The 12 th Swedish National ITS Conference Better use of space a sustainable focus

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nationell ITS Konferens den 16-17 september. The 12 th Swedish National ITS Conference 2015. Better use of space a sustainable focus"

Transkript

1 The 12 th Swedish National ITS Conference 2015 Better use of space a sustainable focus Gothenburg September 2015

2 2015 svensk nationell ITS konferens. Årets nationella ITS-konferens kommer att genomföras den september i Göteborg. Vi kommer att vara på Lindholmen Science Park och deras konferensanläggning. Årets tema är better use of space - a sustainable focus vilket har koppling till ITS världskongress lite senare under hösten i Bordeaux. Med temat anger vi inriktning mot ökad hållbarhet och effektivitet inom transportsektorn samt hur olika perspektiv kommer att integreras mer och mer inte bara inom transportsektorn utan i hela samhället. Vår tolkning av space är i flera dimensioner som du kommer att märka på konferensen. Konferensen kommer naturligtvis att handla mycket om vad som sker i Sverige inom såväl ITS och ICT-området, men kommer också att ge inspiration från andra europeiska länder samt trender som är starka. Better use of space rymmer flera dimensioner, exempelvis hur vi bygger våra städer smartare, hur telekominfrastrukturen blir bärare av nya tjänster med efterföljande affärer. Vidare hur uppkoppling av saker och människor kommer att förändra våra beteenden och kunskaper, hur data kommer att vara en nyckelfråga och hur sociala media kan skapa ny realtidsinteraktion mellan individer och operatörer, hur informationsfederationer kan uppstå genom samverkan mellan offentlig och kommersiell verksamhet. Konferensen kommer att spegla skeendet i ett brett perspektiv bland många aktörer såväl i näringsliv som i de offentliga organisationerna. Det fortsatta arbetet med Sveriges ITS Strategi och Handlingsplan kommer att redovisas liksom vad som händer inom akademin och de offentliga organisationerna. Konferensen genomförs i samarbete mellan ITS Sweden och Lindholmen Science Park. Supporting partner till konferensen är NetPort Science Park. Du får höra mer av detta under konferensen. Välkommen Christer Karlsson

3 ITS Sweden Onsdagen 16 september Kl Registration 0930 Opening The chairman for ITS Sweden will be opening the conference Opening session better use of space (sessionen hålls på engelska) Better, smarter and more efficient use of our transport system is the theme of this year's Confer- ence and is a part of the growth of the sustainable society. Our speakers will touch on the chal- lenges we see in the Swedish transport society with fast- growing big cities and with the growing need for intelligent transports. We will also hear how new roles are being created and how a coun- try in the midst of Europe no bigger than our own tackles the challenges we have. The session high- lights the whole ICT industry as a strong opportunity factor for greater synergy and effectiveness to be innovation drivers. Bättre, smartare och effektivare användning av vårt transportsystem är temat för årets konferens och är en del i framväxten av det hållbara samhället. Våra talare kommer att beröra de utmaningar vi ser i det svenska transportsamhället med snabbt växande storstäder och med växande behov av smarta transporter. Vi kommer också att få höra hur nya roller håller på att skapas samt hur ett land mitt Europa och inte större än vårt tacklar de utmaningar man har. Sessionen lyfter fram hela IKT- branschen som en stark möjlighetsfaktor för såväl ökad samverkan och effektivitet som att vara innovationsdrivande. Våra inledningstalare från Sverige och Österrike kommer att beröra viktiga trender i sina respektive länder och på europanivå. Vi får en videohälsning från infrastrukturminister Anna Johansson och öv- riga talare är GD Charlotte Brogren från VINNOVA och CEO Martin Russ från AustriaTech, Österrike. Moderator är Peter Örn, f.d. ordförande i Delegationen för hållbara städer 1045 Mingel

4 1115 What can we expect from the rapid development of the digital world? New service con- cepts, the use of data in different concepts how so? This session will highlight the major investments and changes that occur throughout the digital so- ciety. It includes the Internet of Everything, which means everything that is connected such as peo- ple, things and vehicles. What do we do with all the data generated, how we work together, how we can gain new knowledge and how we will experience new services and business models. Fur- ther on we are told about the strongest trends in a five- year period, new business with new ser- vices, also how Big Data will be exploited and gives us new insights, knowledge and services for cit- izens and business. Further on how social media will be a potential for new services with Transport for London as an inspiring example. Vad kan vi förvänta oss av den snabba utvecklingen av den digitala världen? Nya tjänstekon- cept, användningen av data i olika koncept hur då? (sessionen hålls på engelska) Denna session kommer att lyfta fram de stora satsningarna och förändringarna som sker inom hela det digitala samhället. Det inkluderar Internet of Things- allt som är uppkopplat såsom vi människor, saker och fordon. Vad gör vi med all data som genereras, hur samverkar man, kan vi få nya kunskaper och hur upplever vi nya tjänster och affärsmodeller. Vi får höra om de starkaste trenderna på en femårsperiod, nya affärer med nya tjänster. Hur Big data slår igenom och ger oss nya insikter, kunskaper och tjänster för medborgarna och näringslivet. Om sociala media som potential för nya tjänster med Transport for London som inspirerande exempel. Talare är Michael Björn Head of Research på Ericsson ConsumerLab, Jacob Birkeland Public Affairs Advisor på Samsung Nordic, Simon Moritz Data Scientist på Ericsson Research, Charlie Sundt från Transport for London. Moderator är Peter Örn, f.d. ordförande i Delegationen för hållbara städer 1245 Mingellunch

5 1400 Kan vi använda transportsystemet effektivare? Är ökad digital samverkan svaret? Sessionen kommer att visa på möjligheterna och planerna med att använda stadens offentliga rum effektivare och mera hållbart. Stadens utrymmen och särskilt gaturummen är idag utsatta för stor konkurrens mycket beroende på inflyttning till städerna. Medborgarna och näringslivet i dess olika former är den levande stadens puls, de olika transporterna är kittet och alla vill ha högsta prioritet. En utmaning! Stadens planering måste klara en kollektivtrafik som har hög attraktionskraft och punktlighet med säker information, särskilt vid bytes- och mötespunkterna mellan olika trafikslag. Leveranstrafiken till stadens olika aktörer måste vara flexibel när och hur ska den ske. Sammantaget måste en större sam- verkan över branschgränserna ske för att effektivisera och möta resenärens behov av helhetslös- ningar och för att främja utvecklingen av handelns villkor. Vi kommer att få presenterat några exem- pel från bl.a. Göteborg och Stockholm Talare är Lina Olsson projektledare DenCity på Lindholmen Science Park, Åsa Burman verksamhets- chef Lighthouse, Göteborg, Lilia Halsen Bidar projektledare i Göteborgs Stad Trafikkontoret, Jan Berg- strand Sektionschef på Trafikverket, Olga Kordas Föreståndare för Smart Sustainable Cities på KTH, Olof Lindqvist verksamhetsutvecklare på Trafik Stockholm. Moderator är Mikael Lind, Viktoria Swedish ICT & Swedish Center for Digital Innovation, 1530 Mingel 1600 Vilka fordon vill vi ha framöver? Tema om fordonsutvecklingen och dess användning alla slag av fordon/farkoster Runt om i världen händer mycket inom fordons- och farkostområdet, allt från självkörande bilar, avancerat förarstöd, till eldrivna fordon i Sverige och nya affärskoncept. Vi kommer att få en över- blick av de starkaste trenderna. Det är också flera initiativ som pågår inom fordons- och elområdena i Sverige, där fordonsindustrin, städer och landsting är engagerade. Talare är Jan Hellåker Program Manager Drive Sweden på Lindholmen Science Park, Anders Fager- holt, Principal Consultant, Global Competence Hub Automotive & ITS på Ericsson, Filip Kjellgren Program Manager Transport och Miljö på Vinnova, Sven Wolf, VD på Bzzt, Moderator är Samuel Henningsson, VD på NetPort Science Park Avslutning första dagen med mingel och med utdelning av ITS Award.

6 Torsdagen 17 september 0830 Tema kring våra testsiter Sverige är känt för den svenska modellen. Bra och effektiv samverkan enligt triple- helix modellen. Våra testsiter inom Test sites of Sweden kommer att visa på samverkan, med exempel på resultat och hur Sverige kan dra uppmärksamhet till sig. Medverkar gör Leif Axelsson Program Manager på Lindholmen, Åke Lindström Director på Kista Sci- ence City, Samuel Henningsson VD på NetPort Science Park och Tom Ramstedt ordförande för ITS Da- larna Modererar gör Inger Gustafsson, enhetschef på VINNOVA Mingel 1000 Redovisning av ITS Handlingsplan (Observera att denna sessionen är öppen för alla) Sverige har sedan världskongressen 2009 arbetet med ITS/ICT som en möjliggörare för att förbättra såväl effektiviteten i transportsystemet som brukarens nyttor genom en digital samverkan. Rege- ringen har initierat detta och såväl Trafikverket som VINNOVA har drivit utvecklingen genom olika plattformar. Vi får en rapportering och diskussion kring det gemensamma uppdraget till Trafikverket, Transportstyrelsen, Vinnova och akademin om Sveriges ITS Strategi och Handlingsplan. En möjlighet till påverkan ges. Moderator är Petter Åsman projektledare från Trafikverket 1130 Vad pågår? Vilka initiativ vill vi se i transportsektorn, en diskussion mellan olika aktö- rer Runt om i världen pågår en mängd initiativ med avancerade förarstöd eller helt självkörande fordon. Såväl regerings, myndighet, som företagsledda demonstrationer pågår på allmänna vägar och i of- fentliga rummet i många länder. Denna session syftar till att visa hur svenska företag medverkar på olika sätt, men också hur regering, myndigheter och kommuner medverkar och påverkar och framför allt för en diskussion om hur vi får till demonstrationer i den verkliga trafiken ett sätt att involvera medborgarna. Medverkande i paneldiskussionen är Catharina Elmsäter- Svärd ordförande i styrelsen för program- met Automated Transport Systems, Karin Svensson- Smith ordförande i Trafikutskottet, Maria Ågren GD för Transportstyrelsen, Representant för Ericsson, Niklas Gustafsson Public Affairs på Volvo, Peter Carlsson VP of Supply Chain at Tesla Motors, Lars Jernbäcker Vice President Head of Business Development, Civil Security at Saab AB (ej konfirm.) Moderator är Dr. Ove Pettersson, f.d. VINNOVA 1300 Avslutning Avslutningsord från Christer Karlsson, VD ITS Sweden 1330 Mingellunch och avslutning

7 Nationell ITS Konferens den september Talare på konferensen Observera att några saknas samt att det kan bli förändringar!

8 General information This year s conference will be held at Hallen, Lindholmen Conference Centre, Lindholmspiren 5, Göteborg on September September Registration and coffee will be served from The program starts at 09:30 and ends at with a buffet mingle and price award ceremony 17 September The program starts at 08:30 and ends at with lunch and mingle. Detailed information about the conference can be found here: sweden.se/nationell- konferens/ Visiting adress: Chalmers Konferens & Restauranger Lindholmen Science Park Lindholmspiren 5 Göteborg

9 Hotel Award winning hotel Radisson Blu Riverside Hotel is located on the waterfront close to the main building at Lindholmen Science Park and Lindholmen Conference Centre. gothenburg Documentation All material will be posted after the conference on: sweden.se Payment Delegates fee shall be paid in advance sweden.se/nationell- konferens/anmalan/ Changes in the program There can be changes in the program, keep updated on: sweden.se/nationell- konferens/program/ If you have any questions: Please contact sweden.se Phone

Better$use$of$space$ $ a$sustainable$focus$$

Better$use$of$space$ $ a$sustainable$focus$$ NationellITSKonferensden16417september The12 th SwedishNational ITSConference 2015 Betteruseofspace asustainablefocus Gothenburg16A17September2015 NationellITSKonferensden16417september 2015 svensk nationell

Läs mer

3-4 september 2013, 7A Odenplan

3-4 september 2013, 7A Odenplan 3-4 september 2013, 7A Odenplan Innehållsförteckning Varmt välkommen till Planskiss sid. 05 Översiktsprogram sid. 06 Program tisdag 3:e september sid. 08 Diamantpriset / Konferensmiddag sid. 11 Program

Läs mer

The 9 th Swedish National ITS Conference 2012. From Action Plans to Action the Swedish Model

The 9 th Swedish National ITS Conference 2012. From Action Plans to Action the Swedish Model The 9 th Swedish National ITS Conference 2012 From Action Plans to Action the Swedish Model 19 September Kista, Stockholm Hosts: Partners: The Swedish National ITS Conference 2012 From Action Plan to Action

Läs mer

Konferensprogram. www.logistik.to. - Framtidens hållbara logistik skapas idag! OFFICIELL PARTNER

Konferensprogram. www.logistik.to. - Framtidens hållbara logistik skapas idag! OFFICIELL PARTNER Konferensprogram 4-6 maj 2010 Svenska Mässan Göteborg - Framtidens hållbara logistik skapas idag! OFFICIELL PARTNER www.logistik.to Ett vasst startfält! Dubbelt så stor dubbelt så bra. Logistik & Transport

Läs mer

Tjänsteskrivelse. 16 april) Anstånd begärt till 29 april. 2015-04-10 Vår referens. Anders Spjuth Utredare Anders.Spjuth@malmo.

Tjänsteskrivelse. 16 april) Anstånd begärt till 29 april. 2015-04-10 Vår referens. Anders Spjuth Utredare Anders.Spjuth@malmo. Malmö stad Stadskontoret 1 (3) Datum 2015-04-10 Vår referens Anders Spjuth Utredare Anders.Spjuth@malmo.se Tjänsteskrivelse Remiss från miljö- och energidepartementet - slutbetänkande från Samordningsrådet

Läs mer

Övergången till elfordon: Ett samlat grepp

Övergången till elfordon: Ett samlat grepp Övergången till elfordon: Ett samlat grepp ANVÄNDARE LADDTEKNIK BILAR Med Hammarby Sjöstad som nav i ett demo- och forskningsprojekt för omställningen till hållbara transporter Slutrapport från förstudie

Läs mer

SMART samhällsutveckling

SMART samhällsutveckling Välkommen till 2014 års arena för en SMART samhällsutveckling Smart Samverkan Smart IT Smart Infrastruktur Smart Innovation & Teknik Program 2014 12-13 november Aros Congress Center, Västerås Innehåll

Läs mer

Nyhetsbrev från PhotonicSweden och Svenska OptikSällskapet. PhotonicSweden möte maj 7 2014 2. PS årsstämma 3

Nyhetsbrev från PhotonicSweden och Svenska OptikSällskapet. PhotonicSweden möte maj 7 2014 2. PS årsstämma 3 Nyhetsbrev från PhotonicSweden och Svenska OptikSällskapet Innehåll sida Förord av ordförande 1 Why Photonics is important for Sweden! PhotonicSweden möte maj 7 2014 2 PS årsstämma 3 Optik och Fotonik

Läs mer

The 8 Swedish National ITS Conference 2012

The 8 Swedish National ITS Conference 2012 Nationell ITS Konferens 19 juni 2012 IVAs Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm th The 8 Swedish National ITS Conference 2012 From Action Plans to Action the Swedish Model Stockholm 19 juni 2012

Läs mer

Års- och hållbarhetsredovisning 2014 ANNUAL AND SUSTAINABILITY REPORT. EN RESA I TID A travel on time

Års- och hållbarhetsredovisning 2014 ANNUAL AND SUSTAINABILITY REPORT. EN RESA I TID A travel on time Års- och hållbarhetsredovisning 2014 ANNUAL AND SUSTAINABILITY REPORT EN RESA I TID A travel on time MTR I KORTHET MTR IN BRIEF Frågor eller synpunkter? Undrar du över något eller vill dela med dig av

Läs mer

Gör Sverige i framtiden digital kompetens

Gör Sverige i framtiden digital kompetens Gör Sverige i framtiden digital kompetens SOU 2015:28 Gör Sverige i framtiden digital kompetens Delbetänkande av Digitaliseringskommissionen Stockholm 2015 SOU 2015:28 SOU och Ds kan köpas från Fritzes

Läs mer

SUD den skånska modellen för export av hållbar stadsutveckling (diarienummer 1413-2772/2011)

SUD den skånska modellen för export av hållbar stadsutveckling (diarienummer 1413-2772/2011) Malmö, 4 juni 2014 SLUTRAPPORT SUD den skånska modellen för export av hållbar stadsutveckling (diarienummer 1413-2772/2011) BAKGRUND Sustainable Business Hub AB ansökte 2011-06-13 om statligt stöd till

Läs mer

Mobilitet 2015 Strategi, säkerhet och framtid För flexiblare användning, ökad produktivitet och högre lönsamhet

Mobilitet 2015 Strategi, säkerhet och framtid För flexiblare användning, ökad produktivitet och högre lönsamhet Guldsponsorer Silversponsorer Bronssponsorer Mobilitet 2015 Strategi, säkerhet och framtid För flexiblare användning, ökad produktivitet och högre lönsamhet Konferens 12 februari 2015, Sheraton Stockholm

Läs mer

PROGRAM. 17 19 mars på Stockholmsmässan

PROGRAM. 17 19 mars på Stockholmsmässan PROGRAM 17 19 mars på Stockholmsmässan Om Position 2015 Position 2015 innovationer för samhällsbyggande är en kongress och en fackmässa inom samhällsbyggnadsområdet med inriktning på geografisk informationsteknik

Läs mer

Vår varumärkesplattform & grafiska manual

Vår varumärkesplattform & grafiska manual Vår varumärkesplattform & grafiska manual vår gemensamma vision IKT för ett hållbart och bättre liv för alla. är en grupp av världsledande forskningsinstitut inom IKT (Informations- och kommunikationsteknik).

Läs mer

Konferensensprogram MVTe 2015

Konferensensprogram MVTe 2015 Konferensensprogram MVTe 2015 Keynote konferensens öppnande och inledande Äldreomsorg 2.0 Så kan vi tillsammans göra den demografiska utvecklingen till en möjlighet Vi som vet mår bättre! Chatta med socialrådgivningen

Läs mer

Utvärdering av Security Arena

Utvärdering av Security Arena 2009-12-13 Utvärdering av Security Arena Annelie Helmersdotter Eriksson Tommy Jansson Tomas Åström Faugert & Co Utvärdering AB www.technopolis-group.com Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Executive

Läs mer

Det här händer på Internetdagarna

Det här händer på Internetdagarna Ur programmet för Sveriges största Internetkonferens: Säker e-post Bredbandsutbyggnaden Domännamnstrender Framtida mobila tjänster Mobilt Internet Att fånga en hackare Håll rätt tid Säkra betalningar Anmäl

Läs mer

HÅLLBARA URBANA OMSTÄLLNINGAR

HÅLLBARA URBANA OMSTÄLLNINGAR HÅLLBARA URBANA OMSTÄLLNINGAR En modell för att förstå framväxten av innovation i hållbar stadsutveckling Elin Lindahl Hanna Rydehell LIU-IEI-TEK-A--14/01926--SE Institutionen för ekonomisk och industriell

Läs mer

VR 2010:04. Halvtidsutvärdering. Mid-term evaluation of Test Site Sweden

VR 2010:04. Halvtidsutvärdering. Mid-term evaluation of Test Site Sweden VINNOVA Rapport VR 2010:04 Halvtidsutvärdering av TSS - Test Site Sweden Mid-term evaluation of Test Site Sweden Göran Melin, Tomas Åström, Tommy Jansson & Annelie Helmersdotter Eriksson Faugert & Co Utvärdering

Läs mer

PROGRAM. 11-12 SEPTEMBER Kistamässan, Stockholm. Välkommen till konferensen om framtidens hållbara byggande, boende och arbetsplatser.

PROGRAM. 11-12 SEPTEMBER Kistamässan, Stockholm. Välkommen till konferensen om framtidens hållbara byggande, boende och arbetsplatser. PROGRAM 11-12 SEPTEMBER Kistamässan, Stockholm 2 013 Välkommen till konferensen om framtidens hållbara byggande, boende och arbetsplatser. För första gången samlas hela branschen till en unik konferens

Läs mer

Ambient Sweden. Internetframsyn så blir Sverige en ledande internetnation år 2015

Ambient Sweden. Internetframsyn så blir Sverige en ledande internetnation år 2015 Ambient Sweden Internetframsyn så blir Sverige en ledande internetnation år 2015 KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN (IVA) är en fristående akademi med uppgift att främja tekniska och ekonomiska vetenskaper

Läs mer

Via Nordica 2012 Á krossgötum At a Crossroads

Via Nordica 2012 Á krossgötum At a Crossroads Via Nordica 2012 Á krossgötum At a Crossroads Nyheter alla kongressdager på 1 Vägbyggandet är en pulsåder och främjar kulturen På Island har vägbyggandet alltid varit en integrerad del av samhällsutvecklingen.

Läs mer

VÄRDESKAPANDE DIGITALISERING

VÄRDESKAPANDE DIGITALISERING VÄRDESKAPANDE DIGITALISERING DEBATT Innovation i offentliga verksamheter - har du verktygen? Påverka förändringsprocessen så gör du DESI - Så behåller vi den digitala tätpositionen i EU Hur informationssäkra

Läs mer

Ambient Sweden. Internetframsyn ur ett användarperspektiv

Ambient Sweden. Internetframsyn ur ett användarperspektiv Ambient Sweden Internetframsyn ur ett användarperspektiv KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN (IVA) är en fristående akademi med uppgift att främja tekniska och ekonomiska vetenskaper samt näringslivets

Läs mer

ICT for SWEDEN AMBIENT SWEDEN. så blir Sverige en ledande internetnation

ICT for SWEDEN AMBIENT SWEDEN. så blir Sverige en ledande internetnation ICT for SWEDEN AMBIENT SWEDEN så blir Sverige en ledande internetnation KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN (IVA) är en fristående akademi med uppgift att främja tekniska och ekonomiska vetenskaper samt

Läs mer

WEBBSTRATEGIDAGARNA OFFENTLIG SEKTOR 2015

WEBBSTRATEGIDAGARNA OFFENTLIG SEKTOR 2015 ERBJUDANDE Boka flera personer! Pris från 3.980 kr WEBBSTRATEGIDAGARNA OFFENTLIG SEKTOR 2015 Att nå en behovsstyrd och kundnära utveckling av webb och digitala tjänster i den servicefokuserade myndigheten

Läs mer

6 oktober Konferens 7 oktober Temadag Bygget konferens, Stockholm

6 oktober Konferens 7 oktober Temadag Bygget konferens, Stockholm ERBJUDANDE Boka flera personer! Pris från 4.980 kr INTRANÄTDAGARNA 2015 Framtidens värdeskapande intranät och digitala arbetsplats 6 oktober Konferens 7 oktober Temadag Bygget konferens, Stockholm 1 dag

Läs mer

SWET3: Swedish Workshop on Exploratory Testing 19-20 november 2011 Skåne Peer conference on Teaching Testing

SWET3: Swedish Workshop on Exploratory Testing 19-20 november 2011 Skåne Peer conference on Teaching Testing SWET3: Swedish Workshop on Exploratory Testing 19-20 november 2011 Skåne Peer conference on Teaching Testing Olika discipliner, såsom konst, musik, vetenskap m.fl., har olika kulturer av lärande. Vissa

Läs mer

VÄRMLANDSSTRATEGIN KOPPLAT TILL EU:S FONDER OCH PROGRAM 2014-2020

VÄRMLANDSSTRATEGIN KOPPLAT TILL EU:S FONDER OCH PROGRAM 2014-2020 FAKTA I KORTHET Nr. 7 2014 VÄRMLANDSSTRATEGIN KOPPLAT TILL EU:S FONDER OCH PROGRAM 2014-2020 Syftet med den här publikationen är att visa exempel på hur ett urval av EU:s fonder och program knyter an till

Läs mer