XTZ 99 W8.16. Aktiv subwoofer. Bruksanvisning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "XTZ 99 W8.16. Aktiv subwoofer. Bruksanvisning"

Transkript

1 XTZ 99 W8.16 Aktiv subwoofer Bruksanvisning

2 XTZ 99 W8.16 har ovanligt många möjligheter, så för att bäst kunna utnyttja Din nya högtalare bör Du läsa igenom denna bruksanvisning innan Du tar systemet i bruk. Det kan krävas mycket tålamod och kunskap för att få systemet att låta optimalt. Saknar Du erfarenheter av liknande installationer eller har några frågor kan Du kontakta vår kostnadsfria support så hjälper vi Dig. (Se vidare under rubriken Support på sista sidan i denna bruksanvisning.) Innehåll Om XTZ Teknisk presentation Förberedelser Ljudpraktik / Tips för installation och placering Montering och anslutningstips Anslutning Ljudinställningar Funktionsreferens Tekniska specifikationer Service & Support

3 Om XTZ Filosofi Vår referens och utgångspunkt är att återskapa verklighetstroget ljud men vi tar hänsyn till att ljud är alltid en smaksak. XTZ Mål Att ge de marknadens bästa förhållande mellan pris, prestanda och kvalitet. Vårt koncept: Att producera den perfekta kompromissen Kostnadseffektiv tillverkning i stor volym. Produktkvalité före marknadsföring. Ärlig och riktig info om och runt produkterna och inget "hokuspokus" och "hysch hysch". Minska antalet mellanhänder. Det är viktigt med en absolut ljudreferens men samtidigt är ljud alltid en smaksak. Kontakt Websida: E-post:

4 Teknisk presentation Utformning av kabinett XTZ 99 W8.16 är mycket påkostad och byggd i 25 mm MDF. Den är utrustsad med en speciellt utformad basreflexport för att undika blåsljud och minska luftmotståndet i basreflexporten, Vi har valt 25 mm MDF som ger en mycket låg egenresonans samt stagat lådan för än mer stabilitet. Baselement XTZ 99 W8.16 är utrustad med ett kraftigt och väljudande 8 " element. Det har en specialkoatad kona för maximal styvhet och samtidigt låg vikt vilket bidrar till hög verkningsgrad. En kraftig magnet bidrar ytterligare till hög verkningsgrad. Vi har valt en stor diameter på talspole för hög effekttålighet. Elementet har bred gummiupphängning för hög styrka, flexibilitet och längre slaglängd. Membran är av typen "non pressed paper" som ger ett mycket styvt och samtidigt lätt element. Korgen är gjuten i solid aluminium. Kombinationen av och en mycket kraftfull magnet, lätt element och stabil upphängning ger både extrem kraft och precision i ljudet. Förstärkare Vi har valt en kraftfull förstärkare med stor kylfläns för effektiv kylning. Terminalanslutningarna är guldpläterade och rejäla. För att uppnå hög effekt och bästa ljudkvalité, innehåller förstärkaren en kraftig ringkärnetransformator samt stora elektrolytkondensatorer och MosFet-transistorer. Den aktiva förstärkaren ger också flera inställnings-möjligheter, som är omöjligt med ett passivt filter, som fas, gränsfrekvens och volym. Detta medför att huvudförstärkaren avlastas och enbart driver mellanregister och diskant vilket gör att denna fungerar bättre och risken för skador på denna minskar.

5 Förberedelser Uppackning Packa försiktigt upp högtalaren och var extra varsam så att du inte skadar något. Om du har möjlighet bör förpackningen sparas för eventuella framtida transporter. Kontakta omedelbart din återförsäljare om den mot förmodan skulle vara skadad. Medföljande tillbehör 2 st Baspluggar (sitter i de befintliga basrören ) Bruksanvisning

6 Ljudpraktik / Tips för installation och placering Detta avsnittet innehåller allmän information om hur högtalare kan placeras och installeras. I vilket rum får man bäst ljud? En aldrig så bra anläggning kommer att låta mediokert i fel lyssningsmiljö. Det finns några grundregler: Reflektioner Mattor, gardiner och mjuka möbler absorberar mellanregister och högfrekvent ljud vilket är att föredra. Stora tomma ytor reflekterar det istället och ger ett hårt ljud som tex kan medföra otydlig dialog. Förutom att ljudet färgas så kommer även ljudperspektivet att försämras. Reflektioner i rummet kan ungefär jämföras med de reflexer som ger spökbilder på vår TV-bild. Basförstärkning En högtalare som är placerad nära en vägg, tak eller golv får en förstärkning i basfrekvenserna som inte alltid är önskvärd eftersom det kan ge en otydligare ljudåtergivning. Ännu tydligare blir denna om högtalaren placeras nära ett hörn. För klarast möjliga ljud bör alltså högtalarna placeras en bit ut från väggen (c:a 30 cm). Dock finns undantag, i somliga rum och med vissa typer av väggar kan högtalaren mycket väl placeras närmare väggen (läs mer om detta under "Placering av subwoofer" nedan). Möbler Tänk på att möbler kan vibrera och framkalla oljud vid starka basljud. Rumsdimensioner Rum med kvadratiska dimensioner eller rum med längden precis 2 gånger bredden, bör undvikas eftersom detta kan skapa oönskad resonans. Placering av subwoofer Eftersom vi har svårt att riktningsbestämma basfrekvenser så är inte placeringen lika kritisk som tex fronthögtalarna men olika placeringar påverkar dock ljudet påtagligt. En grundregel är att placera subwoofern vid eller i närheten av frontsystemet (särskilt viktigt om fronthögtalarna själva återger basfrekvenser) då detta minimerar risken för fasutsläckningar i rummet. Att placera subwoofern nära en vägg kan i vissa kombinationer av rumskonstruktion / väggtyp vara en fördel, men i många fall så leder detta till oönskade reflexer vilket ger ett orent ljud. Hur nära väggen man placerar subwoofern är en avvägning. Bygg aldrig in subwoofern i ett skåp, den inbyggda förstärkaren behöver kylning av cirkulerande luft. Kablar Försök hålla dem så korta som möjligt. En lång ledare har genom sina elektriska parametrar större inverkan på ljudet. Den kan även börja fungera som antenn och plocka upp diverse signaler som tex kan bli ett konstant brum i en aktiv subwoofer.

7 Se till att alla anslutningar är rena och inte oxiderade. Alla anslutningar ska vara mekaniskt stabila, både nät-, signaloch högtalarkablar. Signalledningar bör separeras från övriga kablar. Till sist: Glöm inte att ljud är en smaksak så prova er fram till bästa ljudet. Lycka till!

8 Montering och Anslutningstips Monteringsalternativ XTZ 99 W8.16 placeras lämpligast stående på golvet. Dock kan högtalaren även läggas ner utan att påverka ljudet negativt. Element och basportar skall ej vändas mot golv eller vägg utan skall "andas" helt fritt. Högtalaren skall så stabilt, vid höga volymer kan både högtalare och omgivning vibrera så mycket att högtalarens läge kan förändras om den ej står stadigt. Överbelastning Vid hög belastning under lång tid så finns risk för överbelastning av högtalarelementen och förstärkare. Högtalare har alltid begränsad effekttålighet, så var alltid försiktig med att spela extremt högt och var försiktig med att öka bas och diskantreglage alltför mycket. Att öka bas eller diskantreglaget från 0 till max ökar effekten med ca 16 gånger. Inspelningstid Högtalarelementen kräver inspelningstid på ca tim för att låta optimalt. Under inspelningstiden kan högtalaren dock användas normalt.

9 Anslutning Förstärkare med lågnivåutgång (sub-out) Från lågnivåutgången (sub-out) på förstärkaren ansluts en RCA-kabel till SUB IN på XTZ 99 W8.16. Om en till aktiv subwoofer ska anslutas, kan en lågnivåkabel anslutas till denna från SUB OUT. OBS! Anslut strömmen först när all annan inkoppling är slutförd.

10 Ljudinställningar Med hjälp av reglagen och den medföljande basreflexpluggarna och basröret så kan man påverka ljudets karaktär på en mängd olika sätt, vilket ger dig stora möjligheter att få ett perfekt ljud. Ljud är en smaksak så ta tid på er att justera ljudet till ni har hittat "ert" ljud. För ytterligare information om reglage och anslutningar som beskrivs här, se avsnittet Funktionsreferens. VOLUME Subwooferns ljudnivå regleras med detta reglage. Använd volymkontrollen försiktigt, tänk på att vissa programmaterial kan innehålla massor av energi i basen så var alltid försiktig med att skruva upp detta reglage för högt. CROSSOVER Med detta reglage kan du steglöst variera brytningsfrekvensen för lågpassfiltret mellan 50 och 250 Hz. Tack vare detta kan Du ändra basens ljudkaraktär till att upplevas som mer eller mindre djup och matchas med övriga högtalares återgivningsområde. På moderna förstärkare kan man ofta välja storlek på högtalare, liten eller stor (small, big). Har Du små fronthögtalare, ställ då in dessa som små (small), så kommer de att avlastas och återge mellanbas, mellanregister och diskant mycket bättre - och subwoofern ensam att ta hand om djupbasen. PHASE Med detta reglage kan du steglöst variera fas mellan 0 och 180 grader. I en normal installation skall denna stå på 0. Men även denna påverkar ljudkaraktären och framförallt samarbetet mellan fronthögtalare och bas.

11 Room Tuning - Mekanisk gränsfrekvensjustering Med det medföljande basreflexpluggarna kan man skifta undre gränsfrekvens på XTZ 99 W8.16 genom att sätta dessa i basreflexportarna. Detta gör att man kan skifta ljudkaraktär på basen. Figuren nedan illustrerar 3 grundkaraktärer. Genom att justera volym, brytfrekvens och fas kan man påverka karaktären ytterligare. Läge 1-2st basreflexpluggar i basreflexrören / Sluten 2 st baspluggar i basreflexrören gör att baslådan fungerar som en sluten konstruktion. Detta ger en "fast" baskaraktär som är särskilt lämplig för stora rum där de låga frekvenserna ofta förstärks av rummet. Läge 2 - Ingen basreflexplugg i basreflexrören I detta läge så är baskaraktären "snabb". Läge 3-1 st basreflexplugg i vänstra basreflexröret 1 st basplugg i basreflexröret ger en "djup" baskaraktär som är särskilt lämplig för mindre rum. Läge 4-1 st basreflexplugg i högra basreflexröret 1 st basplugg i basreflexröret ger en neutral baskaraktär. Room Tuning påverkar ochså verkningsgraden så justera även volym och frekvensjustering i varje läge för att hitta den bäst inställningen. Förklaring, "snabb" bas: Tekniskt så avser vi en bas med mindre djupbasinformation. Kan även benämnas "hård", "attackbas", "tight", "punchig" etc. Denna bild visar inte uppmätta kurvor utan är endast en schematisk bild för att tydliggöra ljudkaraktärsskillnaderna i basfrekvenserna.

12 Ljudinställningar Grundinställning för neutral basåtergivning Eftersom karaktären på ljudet bestäms av flera yttre faktorer så finns det ingen alltid fungerande inställning som ger en neutral återgivning. Yttre faktorer som påverkad ljudkaraktären är rummet, placering, utnivåer etc. För att underlätta inställningsarbetet så kan ni välja denna grundinställning som i ett genomsnittligt rum på ca 20m 2 ger en neutral baskaraktär: Fasjustering på 0 Frekvensjustering i mittenläge 1st basplugg i höger basport Detta sammantaget ger väldigt många inställningskombinationer vilket ger dig stora möjligheter att få ett perfekt ljud.

13 Funktionsreferens Detta avsnitt innehåller beskrivningar av alla reglage och anslutningar. XTZ 99 W8.16 bakpanel

14 Strömbrytare (ON, OFF) Med detta reglage slår du på (ON) respektive av (OFF) förstärkardelen i subwoofern. Se till att den står i läge OFF vid in- och urkoppling av kablar. Subwoofern känner själv av om den har signal in ("autoläge"). När den inte har signal, går det efter en tid över till standbyläge (den röda lysdioden skiftar färg till grön). Därför kan man låta den stå på (ON) hela tiden. Volymkontroll (VOLUME) Subwooferns ljudnivå regleras med detta reglage. Använd volymkontrollen försiktigt, tänk på att vissa ljudsignaler kan innehålla massor av energi i basen så var alltid försiktig med att skruva upp detta reglage för högt. Frekvensjustering (CROSSOVER) Variabel frekvensjustering Hz för optimal anpassning av subwoofern till övriga högtalare i anläggningen. Fasomkopplare (PHASE) Steglös fasjustering grader. Lågnivåingång (SUB IN) För anslutning till förstärkarens subwooferutgång. Dina övriga högtalare kopplas till din förstärkare som vanligt. Vissa enklare lågnivåkablar kan skapa brum i basen och därför rekomenderas typen dubbelskärmad lågnivåkabel Lågnivåutgång (SUB OUT) För att koppla vidare sub-kanalen till ytterliggare en aktiv subwoofer. Nätanslutning (AC INPUT) Anslut till ett 230 V vägguttag. OBS: Koppla alltid ur strömsladden innan du kopplar i eller ur andra kablar.

15 Tekniska specifikationer Konstruktionstyp Aktiv subwoofer, Basreflex omställningsbart till sluten. Mått 270 x 360 x 380 mm (BxDxH) Fot + 15mm Förstärkare + 20 mm Vikt 16 kg Terminaler Guldpläterad RCA Förstärkareffekt 100 W RMS i 4 ohm 200 W DIN Anslutningar och inställningsmöjligheter Lågnivå-ingång och -utgång Auto påslag (känner av insignal och slår av och på automatiskt). Steglös fasvändare 0 till 180 grader. Steglöst ställbar gränsfrekvens. Steglös volymkontroll. Room tuning

16 Service & support "Gör det själv"-service Vi tillämpar gör det själv -service på alla våra högtalare. Det gäller ej produkter som förstärkare, CD-spelare, DSP-produkter eller andra aktiva produkter som kan orsaka elektrisk chock. Om ni själva kan konstatera vilken del av högtalare som är felaktig så har ni full tillåtelse att själva lossa den trasiga delen (normalt högtalarelement, filter eller förstärkare) och skicka tillbaka den till oss för utbyte. Är ni det minsta osäker på hur ni gör så kontakta alltid service innan ni börjar skruva isär högtalaren. Ni kan även få hjälp med hur ni konstaterar fel. Ni kan dock alltid välja att skicka tillbaka hela högtalaren till service, spar därför orginalkartongen. För att underlätta vid service så konstrueras och byggs XTZ med standardteknik vilket gör att de flesta kan skruva isär högtalaren med normala verktyg. Om något går sönder Om ni orsakar fler fel på den felaktiga delen när ni skall lossa den så gäller garantin ändå om man trots den extra skadan kan konstatera att den hade ett fabrikationsfel. I övriga fall gäller ej garantin om ni råkar orsakar andra fel på högtalaren. Var skickas produkten vid garantireparation? För service hänvisas tillåterförsäljaren. Ni kan även kontakta oss: Websida: E-post: Förpacka ALLTID produkten / delen mycket noggrant, det är tyvärr mycket vanligt med transportskador på gods. Om förpackningen är dålig så betalar ej transportbolaget ut någon ersättning för skadan. Bifoga alltid kvittokopia och felbeskrivning. Support Kontakta vår kostnadsfria support om Du behöver råd för installation av högtalarna eller råkar ut för problem under densamma. Kontakta oss via e-post och skicka med Ditt telefonnummer om Du önskar att få muntlig hjälp, så ringer vi upp er.

HKTS 20/HKTS 30. hemmabiosystem. Designed to Entertain. Bruksanvisning Svenska

HKTS 20/HKTS 30. hemmabiosystem. Designed to Entertain. Bruksanvisning Svenska HKTS 20/HKTS 30 hemmabiosystem Bruksanvisning Svenska Designed to Entertain. Viktiga säkerhets Instruktioner 1. Läs igenom instruktionerna. 2. Behåll instruktionerna. 3. Uppmärksamma alla varningar. 4.

Läs mer

Så här installerar och använder du CAD11 och CAD15 digitala monoförstärkare

Så här installerar och använder du CAD11 och CAD15 digitala monoförstärkare Innehåll Så här installerar och använder du CAD11 och CAD15 digitala monoförstärkare Välkommen! Tack för att du köpt DLS Performance series bilförstärkare. Bruksanvisningen ger dig tips om hur du gör en

Läs mer

VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER

VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER Sub8 ANVÄNDARMANUAL VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER Innan du använder subbasen, läs noggrant igenom följande instruktioner och samtliga säkerhetstips. Spara manualen på ett säkert ställe för framtida behov.

Läs mer

S-700 Vindkraftverk 12/24V Med extern regulator Art: 21-1300, 1400, 1500, 1600. Användarmanual Version 2.0

S-700 Vindkraftverk 12/24V Med extern regulator Art: 21-1300, 1400, 1500, 1600. Användarmanual Version 2.0 S-700 Vindkraftverk 12/24V Med extern regulator Art: 21-1300, 1400, 1500, 1600 Användarmanual Version 2.0 Serienummer: Tillverkare: GREATWATT POWER, INC. Shanghai, China. E-mail: info@greatwatt.com Web:

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning

Bruks- och monteringsanvisning Bruks- och monteringsanvisning Spisfläkt DA 3160 DA 3190 DA 3160 EXT DA 3190 EXT Bruksanvisningen ska ovillkorligen sv-se läsas innan fläkten installeras och tas i bruk. Därmed undviker man olyckor och

Läs mer

TRE EXEMPEL PÅ AKUSTIKLÖSNINGAR I TRÄBYGGANDE ID: En skrift för små och medelstora byggföretag som vill bygga med lätta stomsystem

TRE EXEMPEL PÅ AKUSTIKLÖSNINGAR I TRÄBYGGANDE ID: En skrift för små och medelstora byggföretag som vill bygga med lätta stomsystem ID: TRE EXEMPEL PÅ AKUSTIKLÖSNINGAR I TRÄBYGGANDE En skrift för små och medelstora byggföretag som vill bygga med lätta stomsystem Klas Hagberg 2013-05-31 FÖRORD Denna skrift är ett resultat av samarbete

Läs mer

Sound Bar Användarinstruktioner HT-CT370/CT770

Sound Bar Användarinstruktioner HT-CT370/CT770 Sound Bar Användarinstruktioner HT-CT370/CT770 VARNING Placera inte apparaten där det är ont om utrymme, t.ex. i en bokhylla eller i en stängt skåp. Täck inte över ventilationsöppningarna på enheten med

Läs mer

Så ska det låta Designa och gör stränginstrument Akustik Ljud Läromedel för elever 9-12 år

Så ska det låta Designa och gör stränginstrument Akustik Ljud Läromedel för elever 9-12 år Så ska det låta Designa och gör stränginstrument Akustik Ljud Läromedel för elever 9-12 år Introduktion Detta är ett av tio undervisningsmaterial i ENGINEER projektet som är utvecklade för att stödja teknik

Läs mer

Brandskydd i bostäder för dig som ger råd

Brandskydd i bostäder för dig som ger råd Brandskydd i bostäder för dig som ger råd Brandskydd i bostäder 1 Utgiven av: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Layout: Advant Produktionsbyrå AB Tryck: DanagårdLiTHO Publ.nr MSB693 - maj

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning

Bruks- och monteringsanvisning Bruks- och monteringsanvisning Spisfläkt DA 420 V, DA 420 V EXT DA 424 V, DA 424 V EXT sv-se Bruksanvisningen ska ovillkorligen läsas innan fläkten installeras och tas i bruk. Därmed undviker man olyckor

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

Mät spänning med ett oscilloskop

Mät spänning med ett oscilloskop elab010a Mät spänning med ett oscilloskop Namn Datum Handledarens sign. Laboration Det användbara oscilloscopet Oscilloskopet är ett av de viktigaste mätinstrumenten för den som arbetar med elektronik.

Läs mer

Hydraulstyrning för Extra Styrplats GE30DS-GE75DS-GE100DS

Hydraulstyrning för Extra Styrplats GE30DS-GE75DS-GE100DS Hydraulstyrning för Extra Styrplats GE30DS-GE75DS-GE100DS Installationsmanual Blank sida 1. Inledning Gratulerar till ditt val av Mavimare rattpump för extra styrplats till din båt. Rätt monterad kommer

Läs mer

Bättre TV-LJUD utan TRASSEL. För oss hemmabioskadade och nördiga

Bättre TV-LJUD utan TRASSEL. För oss hemmabioskadade och nördiga Bättre TV-LJUD utan TRASSEL Hemmabioanläggningar i all ära, men ibland kan en soundbar eller soundplate göra underverk utan att du behöver möblera hela rummet efter elektroniken. Vår testkvintett levererar

Läs mer

Den tar slut i tomma intet, den rör sig och den låter GUNGBRÄDAN. Av Emelie Johnson Vegh & Eva Bertilsson Publicerad i Canis 2004

Den tar slut i tomma intet, den rör sig och den låter GUNGBRÄDAN. Av Emelie Johnson Vegh & Eva Bertilsson Publicerad i Canis 2004 Den tar slut i tomma intet, den rör sig och den låter GUNGBRÄDAN Av Emelie Johnson Vegh & Eva Bertilsson Publicerad i Canis 2004 För en utförlig steg-för-steg-beskrivning, med bilder, läs vår bok Agility

Läs mer

Greenfire. Bruksanvisning. www.heta.d. Dansk Design Dansk Kvalitet Danska Produktionen

Greenfire. Bruksanvisning. www.heta.d. Dansk Design Dansk Kvalitet Danska Produktionen Greenfire Bruksanvisning Dansk Design Dansk Kvalitet Danska Produktionen www.heta.d k dk SE www.heta.dk se Bästa kund! Vi vill önska dig lycka till med din nya pelletskamin och vi är övertygade om att

Läs mer

Så får du perfekt skärpa i dina bilder del 1

Så får du perfekt skärpa i dina bilder del 1 Så får du perfekt skärpa i dina bilder del 1 Skärpning av digitala bilder är för många fotografer synonymt med att använda en oskarp mask precis innan bilderna ska skrivas ut. Men skärpning är så mycket

Läs mer

Poolvårdsguiden Poolskötselanvisning för villapooler

Poolvårdsguiden Poolskötselanvisning för villapooler Poolvårdsguiden Poolskötselanvisning för villapooler 1 Innehållsförteckning Produktion Magnus Holgersson, Tove Henningsson Tryck Strömbergs Folkpool AB - Vi reserverar oss för tryckfel 5 Inledning 6 Snabbguide

Läs mer

BRUKSANVISNING INNAN PRODUKTEN ANVÄNDS MILJÖRÅD FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH ALLMÄNNA RÅD ANVÄNDNING AV KYLDELEN OCH DESS FUNKTIONER

BRUKSANVISNING INNAN PRODUKTEN ANVÄNDS MILJÖRÅD FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH ALLMÄNNA RÅD ANVÄNDNING AV KYLDELEN OCH DESS FUNKTIONER BRUKSANVISNING INNAN PRODUKTEN ANVÄNDS MILJÖRÅD FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH ALLMÄNNA RÅD ANVÄNDNING AV KYLDELEN OCH DESS FUNKTIONER ANVÄNDNING AV FRYSFACKET OCH DESS FUNKTIONER AVFROSTNING OCH RENGÖRING

Läs mer

Vi samarbetar också med våra distributörer och förhandlare. Vi bygger partnerskap innanför både konsumentmarknaden och den professionella marknaden.

Vi samarbetar också med våra distributörer och förhandlare. Vi bygger partnerskap innanför både konsumentmarknaden och den professionella marknaden. Förord Bästa Parabolägare Du har valt en mottagare som representerar det senaste inom teknologi och design - samt den enda mottagare på marknaden som er utvecklad och designad i Danmark. Vi hoppas att

Läs mer

Bruksanvisning för MullToa 10 och 25

Bruksanvisning för MullToa 10 och 25 Bruksanvisning för MullToa 10 och 25 Bruksanvisning för MullToa 10 och 25 Grattis till valet av en MullToa! Din biologiska toalett är svensktillverkad och av märket MullToa. Det innebär att den producerar

Läs mer

T I L L k o n s u m e n t. anlita hantverkare

T I L L k o n s u m e n t. anlita hantverkare T I L L k o n s u m e n t tips till dig som ska anlita hantverkare Checklista Jag har undersökt om jag behöver bygganmälan eller bygglov Jag har tagit in och jämfört offerter Jag har kontrollerat vad som

Läs mer

Stora guiden om upplösning Av: Billy Ölvestad

Stora guiden om upplösning Av: Billy Ölvestad Stora guiden om upplösning Av: Billy Ölvestad Vad betyder begreppet upplösning, och hur fungerar det? Detta är nog en fråga som väldigt många känner sig osäkra på. I denna lathund försöker jag beskriva

Läs mer

PR 35. Bedienungsanleitung Operating instructions Bruksanvisning. Käyttöohje ja ko cn

PR 35. Bedienungsanleitung Operating instructions Bruksanvisning. Käyttöohje ja ko cn PR 35 Bedienungsanleitung Operating instructions Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje de en da sv no fi ja ko cn 1 2 3 4 5 6 8 9 7 11 10 BRUKSANVISNING I ORIGINAL PR 35 Lutningslaser

Läs mer

Att vara förälder till barn med ADHD

Att vara förälder till barn med ADHD AGNETA HELLSTRÖM Att vara förälder till barn med ADHD Så kan du underlätta vardagen för ditt barn Innehåll Vad innebär barnens svårigheter? 2 Koncentrationssvårigheter och uppmärksamhetsproblem 2 Passiva

Läs mer

Vilken voltmeter till vad?

Vilken voltmeter till vad? Vilken voltmeter till vad? Om man börjar kika på olika instrument så kanske man funderar över vad de skall användas till. Får man bara några små tips så kan man snart få stor nytta av även den konstigaste

Läs mer

Bonus 30. Kombinationspanna för ved, pellets och olja (utan VV & elpatronuttag) Datum 2011-11-01, rev 4. DANAK Reg.nr. 5001

Bonus 30. Kombinationspanna för ved, pellets och olja (utan VV & elpatronuttag) Datum 2011-11-01, rev 4. DANAK Reg.nr. 5001 Bonus 30 Kombinationspanna för ved, pellets och olja (utan VV & elpatronuttag) Datum 2011-11-01, rev 4 DANAK Reg.nr. 5001 Kvalitetsstyringssystem certificeret i henhold til DS/EN ISO 9001:2000 af Det Norske

Läs mer

Bruksanvisning Inteo serien. IN-9 Bakom-örat hörapparat

Bruksanvisning Inteo serien. IN-9 Bakom-örat hörapparat Bruksanvisning Inteo serien IN-9 Bakom-örat hörapparat Din hörapparat, öroninsats och tillbehör, ser kanske inte exakt likadant ut som i denna bruksanvisning. Vidare förbehåller vi oss rätten att göra

Läs mer

S-700 Vindkraftverk. Användarmanual

S-700 Vindkraftverk. Användarmanual S-700 Vindkraftverk 12VDC / 24VDC 21-1300 Land 12VDC / 21-1400 Land 24VDC 21-1500 Marin 12VDC / 21-1600 Marin 24VDC Användarmanual Version 1.0 Serienummer: MANUAL Vindkraftverk S-700 art: 21-1300 / 1400

Läs mer

Hjälp en blind. En experimentell prövning av hjälpbudskapet vid vardagliga hjälpsituationer mellan synskadade och seende.

Hjälp en blind. En experimentell prövning av hjälpbudskapet vid vardagliga hjälpsituationer mellan synskadade och seende. Uppsala Universitet Institutionen för psykologi Psykologexamensuppsats, 20p HT 2004 Hjälp en blind En experimentell prövning av hjälpbudskapet vid vardagliga hjälpsituationer mellan synskadade och seende

Läs mer