Personliga vårdlösningar. Stödboende Gammelstad. Hantverksvägen 27

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Personliga vårdlösningar. Stödboende Gammelstad. Hantverksvägen 27"

Transkript

1 Personliga vårdlösningar Stödboende Gammelstad Hantverksvägen 27

2 JN Care AB erbjuder boende i stödboende i Luleå (Gammelstad). I det nyrenoverade huset finns det fem lägenheter, två trerumslägenheter och tre enrums-lägenheter. tvättstuga. Klienten bor själv i en lägenhet och får individuellt stöd av boendecoach/er och behandlings-personal. Med hjälp och stöd tränas klienten till att bli självständiga, på ett praktiskt och känslomässigt plan. Klienten har möjlighet till stöd inom områdena boende, sysselsättning, skola samt fritid. Inledningsvis görs en bedömning av klientens egna förmågor inom de nämnda områdena för att kartlägga eventuella över- och underskottsbeteenden. Utifrån detta skapar vi sedan tillsammans med klienten en plattform där vi påbörjar ett gemensamt utvecklingsarbete. Boendecoach/er arbetar i nära samarbete med av företaget anlitade psykolog och läkare och övriga samarbetspartners. Uppdragets innehåll och omfattning formuleras av socialtjänsten, i samråd med klientens och dennes stödperson. Tillsammans upprättas en genomförandeplan med mål och delmål. Insatsen följs upp och utvärderas kontinuerligt i samråd med socialtjänsten. Målgrupp Målgruppen är Unga vuxna i åldern år. Unga i behov av åtgärdsprogram. Unga med psykosociala svårigheter. Unga med behov av ett boende med stöd och färdighetsträning. Unga, som har vistats på HVB eller motsvarande, som inte kan återvända till sin tidigare miljö. Unga, som inte fungerar i sin nuvarande miljö, där ett eget boende med stöd kan vara ett alternativ till familjen eller institutionsplacering. 2

3 Att bo i lägenheten är ett steg mot en bestående förändring. Öka ansvarskänslan och identiteten till att kunna hantera sin vardag på ett bra sätt. Syftet med att bo i lägenhet Att lära sig att ta ansvar för boendet med allt vad det innebär såsom att städa, tvätta, laga mat, hantera sin ekonomi m.m. Att få stöd med att hitta andra vägar ut till arbetslivet/utbildningsplats utöver de traditionella. Att skapa en meningsfull fritidssysselsättning. Att hitta realistiska mål i livet. Att få stöd i att nå uppsatta mål med kvalificerad coachning. Att få den unge att växa och mogna. Att ge klienten redskap att lära sig hantera sina känslor och därmed också öka sin självkontroll och självkänsla samt förmågor i sociala sammanhang. Att lära sig nya sociala färdigheter. Att förberedas inför vuxen- och yrkeslivet. 3

4 Innehåll Daglig Kontakt med stödperson/personer. Individuellt innehåll utifrån genomförandeplanen. Introduktion till nya fritidssysselsättningar. Träning och utbildning till att klara av en hushållsbudget. Träning i att förstå och hantera konsekvensen av brister i den egna ekonomin. Anskaffande av praktik- eller utbildningsplats. Stödinsatser Stöd till att upprätthålla förändringar Stöd i daglig livsföring Stöd i att sköta en hushållsekonomi. Stöd i kontakter med myndigheter och organisationer Hjälp med sociala kontakter till en aktiv fritid Säkerhet Dagliga planerade besök. Rondering av egen personal samt vaktbolag nattetid, inre och yttre kontroll av fastigheten. Möjlighet att ringa vår jourpersonal dygnet runt årets alla dagar. Behandlingsinslag Av utbildad personal kan enskilda samtal erbjudas avseende följande MI, ART, HAP, Återfallsprevention. Samtalen sked då i JN Care:s lokaler. Medicinering Inom JN Care AB finns det tillgång till specialistläkare (Psykiatriker), medicinering sker av boendecoacher på delegation av vår egen medicinskt ansvarige sjuksköterska. Kontakt JN Care AB Besöksadress: Stadsötorget 1 Gammelstad Luleå Postadress: Box Gammelstad Tel: E-post: Hemsida: Att nå mål är att klättra över hinder

5 Det finns fem grundstenar i stödboendet. Aktivt deltagande Uppföljning och utvärdering Kvalité Kompetens Framtiden. Dessa värden tillsammans kommer att vara ett stöd till nya möjligheter för varje enskild boende. Aktivt deltagande I stödboendet arbetas det med att de boende ska vara aktiva i sitt boende på olika sätt. Syftet är att genom att öka begripligheten, meningsfullheten så blir det betydligt mer hanterbart. Med andra ord ett ökat KASAM (Känsla Av Sammanhang). Uppföljning och utvärdering Varje placering följs upp noga och i nära sammarbete med placerande myndighet. Tillsammans med den boende görs måntaliga uppföljningar för att utvärdera hur det fungerar och utvecklas. Uppföljning och utvärdering stäms även av mot genomförandeplanen. Kvalité JN Care AB Har ett väl utvecklat kvalitetssystem som borgar för en god kvalitet och ett tryggt boende. Verksamheten har väl inarbetade rutiner att följa till att få ett fungerande boende och om något oväntatat skulle uppstå.i kvalitetsystemet finns det Rutiner och handledning om hur verksamheten ska hantera bla.synpunkter och klagomål. Varje boende får information om detta. Kompetens Vi har en personal med god kompetens inom många områden och lång erfarenhet av arbete med olika diagnoser samt missbruk. Vi har även en husläkare/psykiatriker och en egen medicinskt ansvarig sjuksköterska. Framtiden Framtiden är viktig, därför planeras framtiden med den boende i ett tidigt skede av placeringen. Tillsammans går man igenom mål och önksemål och gemensamt arbetar fram realistiska strategier för att kunna nå dessa mål. 5

6 Personliga vårdlösningar JN Care AB Stadsötorget 1 Box Gammelstad ,

Egnahemsgatan 13 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Egnahemsgatan 13 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Egnahemsgatan 13 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Välkommen till Egnahemsgatan 13! Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och funktionshindersomsorg. I vård- och omsorgsnämndens servicedeklarationer

Läs mer

Rapport från tillsyn av BoA Mellanvård AB

Rapport från tillsyn av BoA Mellanvård AB Rapport från tillsyn av BoA Mellanvård AB Datum för tillsyn 2009 09 17 Närvarande från Resursteamen barn och ungdom: Eva Lindström, konsulent och Linda Kilter enhetschef Närvarande från verksamheten: Annika

Läs mer

Självbestämmande/medbestämmande

Självbestämmande/medbestämmande FoU Fyrbodal Självbestämmande/medbestämmande I boende enligt LSS 9 i Lysekils kommun Jag har rätt att bestämma själv över mitt liv. Deltagare, 25 år FoU Fyrbodal 2013: 5 Pauline Hogander Zakariasson Tuula

Läs mer

UPPDRAG OCH YRKESROLL DAGLIG VERKSAMHET

UPPDRAG OCH YRKESROLL DAGLIG VERKSAMHET UPPDRAG & YRKESROLL UPPDRAG OCH YRKESROLL DAGLIG VERKSAMHET Läsanvisning och bakgrund Uppdrag och yrkesroll - daglig verksamhet är en beskrivning av vad det innebär att arbeta med stöd och service till

Läs mer

Kommunrevisorerna granskar

Kommunrevisorerna granskar Kommunrevisorerna granskar UMEÅ KOMMUN Granskning av verksamheten för 2013-11-06 ABCD Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning...3 1 Inledning...5 1.1 Bakgrund...5 1.1.1 Definition... 5 1.2 Syfte...5

Läs mer

Information till er som funderar på att bli familjehem. Samverkan mellan kommuner om familjehemsvård. Boden, Kalix, Luleå och Piteå

Information till er som funderar på att bli familjehem. Samverkan mellan kommuner om familjehemsvård. Boden, Kalix, Luleå och Piteå Information till er som funderar på att bli familjehem Samverkan mellan kommuner om familjehemsvård Boden, Kalix, Luleå och Piteå 1 Välkommen till vår informationssida! Ring gärna så får vi informera och

Läs mer

Socialpsykiatriska enheten ger stöd i vardagen

Socialpsykiatriska enheten ger stöd i vardagen Socialpsykiatriska enheten ger stöd i vardagen Socialpsykiatriska enheten är socialtjänstens stöd till personer med olika funktionstillstånd till följd av psykisk ohälsa. Enhetens insatser vänder sig till

Läs mer

Riktlinjer. Strategier. No 6. Plan för utveckling av fritidshem

Riktlinjer. Strategier. No 6. Plan för utveckling av fritidshem Riktlinjer & Strategier No 6 Plan för utveckling av fritidshem Inledning Fritidshemmen i Stockholms stad visar många goda exempel på väl fungerande verksamhet. Det visar kommentarer från nöjda elever,

Läs mer

Innehåll upplägg och genomförande

Innehåll upplägg och genomförande Innehåll upplägg och genomförande Tjänst 1: Tjänstens innehåll, upplägg och metod/arbetssätt Innehåll: Vi kommer att jobba med individen efter dennes egna förutsättning. Deltagarna får coachning enskilt

Läs mer

Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare

Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare Fastställd av Svenska Scoutrådets styrelse 2009-06-13 Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare Scouting handlar om att ge unga människor verktyg till att bli aktiva samhällsmedborgare med ansvar

Läs mer

Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter

Läs mer

Verksamhetsidé för Samordning av Båten och SU-grupp Ekenäs

Verksamhetsidé för Samordning av Båten och SU-grupp Ekenäs Tjänsteskrivelse 2015-05-04 Sida 1 (10) Socialförvaltningen Staben Utvecklingssamordnare barn/ungdom Helena Isaksson Telefon 0141 22 52 15 Mobiltelefon 070 350 75 23 e-post helena.isaksson@motala.se Diarienummer

Läs mer

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN Stöd & Service STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN STÖD OCH SERVICE till dig som har en psykisk funktionsnedsättning -Team Psykiatri- STÖD OCH SERVICE till dig som har en intellektuell funktionsnedsättning

Läs mer

Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad är en gruppbostad? Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättighet

Läs mer

Information om Anorexi-Bulimi Dagvårdsenhet

Information om Anorexi-Bulimi Dagvårdsenhet Information om Anorexi-Bulimi Dagvårdsenhet April 2015 Om oss Anorexi-Bulimiverksamheten Anorexi-Bulimiverksamheten vid Drottning Silvias Barn-och Ungdomssjukhus består av tre enheter. Förutom dagvårdsavdelningen

Läs mer

Servicebostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se

Servicebostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se Servicebostad - VAD ÄR DET? Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter och skyldigheter

Läs mer

Dialog Meningsfullhet och sammanhang

Dialog Meningsfullhet och sammanhang Meningsfullhet och sammanhang Av 5 kap. 4 andra stycket i socialtjänstlagen framgår det att socialnämnden ska verka för att äldre personer får möjlighet att ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap

Läs mer

Gruppbostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se

Gruppbostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se Gruppbostad - VAD ÄR DET? Vad är en gruppbostad? Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättigheter och skyldigheter som

Läs mer

Rapport från tillsynsbesök vid Änglahusets behandlingshem AB i Björkvik

Rapport från tillsynsbesök vid Änglahusets behandlingshem AB i Björkvik TILLSYNSRAPPORT 1 (7) VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Handikappomsorgen Vår handläggare Ert datum Er beteckning Ulf Ivarsson och Pia Aalto, LSS-handläggare Vård- och omsorgsnämnden Rapport från tillsynsbesök

Läs mer

Vy över Dagöholm. Långhalsen

Vy över Dagöholm. Långhalsen 1 Vy över Dagöholm Det gamla säteriet och överstebostället Dagöholm kom 1939 i IOGT-NTO:s ägo. Samma år startade verksamheten med en erkänd alkoholistanstalt, som senare övergick till allmän alkoholistanstalt.

Läs mer

Kvalitetsredovisning Södermalm HVB 2012-2013

Kvalitetsredovisning Södermalm HVB 2012-2013 Kvalitetsredovisning Södermalm HVB 2012-2013 Uppdrag Behandlingshemmets uppdrag är att bereda ungdomar och deras familjer i åldrarna 13 20 år vård och behandling och skola, inom målgruppen psykiatrisk

Läs mer

Kurser föreläsningar & konferenser

Kurser föreläsningar & konferenser Kurser föreläsningar & konferenser Information och verktyg för att förstå och stödja de sköraste flickorna Att förstå och hantera psykisk skörhet är bland det svåraste en förälder kan ställas inför. Samarbete

Läs mer

Boendestöd VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Boendestöd VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Boendestöd VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad är boendestöd? Här får du information om vad boendestöd är och hur det kan fungera att få stöd av boendestödet. Det är svårt att beskriva exakt hur

Läs mer

Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170. Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun

Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170. Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170 Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun Riktlinjer för LSS-insatser i Kinda kommun Det här är en information till dig som är i behov av

Läs mer

Servicebostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Servicebostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad VAD ÄR DET? Lättläst VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter

Läs mer

Uppdragsbeskrivning för rollen som. Verksamhetschef till Rasmusgården

Uppdragsbeskrivning för rollen som. Verksamhetschef till Rasmusgården Uppdragsbeskrivning för rollen som Verksamhetschef till Rasmusgården Välkommen till Rasmusgården Rasmusgården är en plats för unga vuxna som vill utvecklas i en miljö nära årets växlingar och på en gård

Läs mer

Vuxna med neuropsykiatriska funktionshinder

Vuxna med neuropsykiatriska funktionshinder Vuxna med neuropsykiatriska funktionshinder så underlättar du vägen till en meningsfull sysselsättning och självständigare liv Konferens 10-11 juni 2008 Temadagar 9 & 12 juni 2008 Wenner-Gren Center, Stockholm

Läs mer

Vårdideologi. Tursbo Rehab AB Åkers Kyrkby 568 92 Skillingaryd

Vårdideologi. Tursbo Rehab AB Åkers Kyrkby 568 92 Skillingaryd Vårdideologi Tursbo Rehab AB Åkers Kyrkby 568 92 Skillingaryd Telefon 0370-740 00 Epost info@tursborehab.se Fax 0370-740 12 Hemsida www.tursborehab.se org.nr 556553 7270 1 Behandlingen: Bedrivs i Åker

Läs mer

Servicebostad. -VAD ÄR DET? -Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge

Servicebostad. -VAD ÄR DET? -Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge Servicebostad -VAD ÄR DET? -Lättläst Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter och

Läs mer