Bilaga Kandidaters kommentarer sorterat på distrikt

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bilaga Kandidaters kommentarer sorterat på distrikt"

Transkript

1 Bilaga Kandidaters kommentarer sorterat på distrikt Namn Parti Distrikt Kommentar Magnus Larsson C Blekinge Jag har en hörselskada och tinnitus. Jag arbetar för att minska buller i offentliga miljöer och att musik vid konserter och discon int eska överskrida nivåer så att örat skulle kuna skadas. Jag jobbar också med alleriofrågor och sitter som ordförande i allergikommitén i Karlskrona. Anna FP Blekinge Har själv studerat teckenspråk som gett mig en god inblick i den "tysta" världen. Ekström Inga Lill Siggelsten Blum Kurt Kvarnström Roza Güclü Hedin Lennart Sacrédeus Jan Lindholm Gustaf Hoffstedt Annamaria Bauer Anders W Jonsson Inge Garstedt Roland Bäckman KD Blekinge Jag vill att er och landsting ska ordna riktiga arbeten för personer med funktionsnedsättning som kan och vill arbeta. Jag vet att det är många som önskar detta. Kan ICA så kan det offentliga. I Blekinge skulle det innebära ca 150 jobb. Det finns på min lista av nio prioriterade frågor S Dalarnas Jag anser att LLS fungerade bättre innan alliansen ändrade reglerna. Det finns behov av att reparera här som på många andra områden t.ex. sjukförsäkringen S Dalarnas Denna fråga är väldigt viktig för mig då jämlikhet och rättvisan är det jag försöker verka för på alla områden. Jag är dock inte insatt i LSS lagen och de reformer som är riktade mot funktionshindrade... Jag har för avsikt att sätta mig in i frågorna mer ingående. Jag tycker också att det är svårt att svara på frågorna med endast tre alternativ. Jag förstår dock att det är den enklaste sättet att sammanställa svaren på.. KD Dalarnas Teckenspråk och textning i ökad utsträckning i TV. Ombyggnad av äldre fastigheter för att göra de tillgängliga för funktionsnedsdatta. MP Dalarnas skriver på Allaväljare för att icera vår politik M Gotlands Jag tror att jag kan driva dessa frågor mer effektivt om jag inte söker maximera antal motioner och interpellationer. V Gotlands Ett samhälle som inte är tillgängligt för alla kan heller inte fullt ut kalla sig demokratiskt. Demokrati innebär att alla som vill kan ta aktiv del. Egen erfarenhet av funktionsnedsättning; ja... jag har mina egna; mina barns; mina vänners och så har jag ge arbetat inom olika typer av omsorg. Så - ja jag har erfarenhet. Har själv en hörselskada och ADHD. C Gävleborgs Jag arbetar som barnläkare och har kännedom om hur barn och ungdomar med funktionsnedsättningar har det. M Gävleborgs Det är viktigt med starkt stöd och träning från början. Förskolan och skolan måste leva upp till sitt ansvar. det är orimligt att man ska behöva "slåss" för sina rättigheter på det sätt som är nödvändigt idag. S Gävleborgs Jag har arbetat både som habiliteringspersonal osh enhetschef inom handikappomsorgen

2 Lennart KD Gävleborgs Jag har i Gävle fullmäktige drivit dessa frågor under flera mandatperioder Sjögren Ulla Andersson V Gävleborgs Om vi Rödgröa vinner valet blir det lagstiftning om tillgänglighet som diskriminering. Själv har jag en nära rullstolsburen släkting och jag själva hör dåligt nästan döv på ena örat Bodil Ceballos MP Gävleborgs Det är svårt att lämna helt tydliga svar. I dagsläget sitter jag i Utrikesutskottet där funktionsnedsättningsfrågorna i huvudsak finns med som en del av andra frågor. Det är därför svårt att driva dem mycket aktivt. Däremot är jag väl insatt i de problem människor med funktionsnedsättning har efter fyra år i ala handikapprådet i Gävle. Det gör att jag i de sammanhang jag kan lyfter frågorna. Graden av aktivitet beror alltså på i vilket utskott man hamnar. Anders Flanking C Göteborgs Jag tycker ni skulle lämna utrymme för egna svarsalternativ. Ett tag funderade jag på att inte svara. Nu blir svaren inte utifrån mitt synsätt utan efter riktade frågor. Eva Flyborg FP Göteborgs Detta var en allt för grov enkät för att ge en rättvis bild av ledamöternas engagemang i dessa viktiga frågor. Tyvärr. Susanna Haby M Göteborgs Tycker det är viktigt att personer med funktionsnedsättning får rätt förutsättningar för att kunna så långt det är fysiskt möjligt leva som alla andra ; dvs kunna studera; arbeta; osv osv. Lars Johansson S Göteborgs Sedan tidigt 80-tal har jag arbetat för att funktionshindrade ska ha ett arbete eller meningsfull sysselsättning i Göteborg. David Lega KD Göteborgs Jag har själv personlig assistans och sitter i rullstol. Är mycket medveten om att mycket behöver förbättras; och har skrivit en hel del förslag redan rörande arbetspolitik; tillgänglighet med mera. Eva Olofsson V Göteborgs Viktigt skapa bättre förutsättning för människor med funktionsnedsättning när det gäller utbildning och arbete. Handikapppolitiken måste ha ett jämställdhetperspektiv. Lise Nordin MP Göteborgs I diskussionerna om flytt av vårt partikansli var tillgänglighet med rullstol avgörande för valet av vår nya lokal. Jag har anhörig med kraftigt nedsatt hörsel. anne Marie Brodén M Hallands jag har arbetat med handikappfrågor i riksdagen ;varit ledamot i LSS utredningen och lagt åtskilliga motioner i frågor som rör detta område.har drivit frågan om diskriminering och delatagit i ett 50 tal debatter.jag har under 4 veckor suttit i rullstol under sommaren vilket är en nyttig erfarenhet. Jag har ett brorsbarn och flera goda vänner Magdalena Streijffert med funktionsnedsättningar. S Hallands Jag har en son som har en kronisk lungsjukdom och därmed har en funktionsnedsättning. Jag ser hur erna drar ner på handikappomsorgen och för mig är det en viktig fråga att se till att de får de resurser som behövs. Det är också väldigt olika i erna hur man hanterar frågorna; vilket är mycket olyckligt. Det är också viktigt för mig att se till att många med funktionsnedsättning får möjlighet till arbete på den vanliga arbetsmarknaden och då arbeta mer med arbetsgivarnas attityder. Lars KD Hallands Förbättringar av LSS Driva frågor tillgänglighet Subventionerad hjälpmedel Gustafsson Kristina Hallberg V Hallands Jag har arbetat med barn och ungdomar med funktionsnedsättning och tycker det är viktigt att de får stödinsatser i skolan Agneta MP Hallands Jobben är en särskilt viktig fråga och att fokusera kring att fler med funktionshinder får det stöd som behövs för att

3 Börjesson Gudrun Schyman Stina Sundberg Jonas Göthner Sissela Nordling Blanco Cecilia Billskog Katarina Michanek komma i jobb. Fi Hela landet Sakupplysningar: F! har ingen personal och inga pengar och inga valstugor. Därför har jag inte kunnat svara jakande på frågor om hur vi gör valstugor och valmaterial tillgängligt. vi har inga resurser men hoppas naturligtvis att få det. för oss är universella mänskliga rättigheter och antidiskriminering själva grunden för vår politik så därför är det huvudfrågor och utgångspunkter; inte tillval och särintressen. Jag har dvarat att jag kandiderar för Skåne men vi har en enhetlig lista för hela Sverige; alltså inte olika listor i olika. Fi Hela landet Exempel: Rätten att studera på tex en folkhögskola i en annan OCH kunna behålla ursprungsbostad OCH ha ek. stöd till dubbelt boende under utbildningstiden. Rätten att delta i föreningsliv med den assistans som behövs (hur ska annars personer med funktionhinder kunna delta i demokratin...!) Fi Hela landet Diskrimineringen på arbetsmarknaden måste bort. Vi vill höja skadestånden i diskrimineringstvister och göra det lättare att fälla arbetsgivare som diskriminerar. Vi vill även tvinga arbetsgivare att jobba mer med förebygande arbete så att diskrimineringen aldrig äger rum. Fi Hela landet Ett Stockholm fritt från alla former av diskriminering är en av mina främsta frågor. Fi Hela landet Jag tycker att tillgänglighet får kosta. Vi måste göra alla aspekter och delar av samhället tillgängliga för alla; i praktiken inte bara i teorin. Fi Hela landet Som barn- och ungdomsläkare har jag långvarig erfarenhet av olika konsekvenser av funktionsnedsättning för dessa grupper. Barns och ungdomars livssituation; rättigheter och hälsa är ett för mig högt prioriterat område. Wilo Abdulle Fi Hela landet Jag kommer att arbeta för personer med funktionsnedsättning får sina fulla mänskliga rättigheter i alla område Maria Borgström Linnéa Sjögren Carl Emanuelsso n Fi Hela landet Tillgänglighet handlar alldeles för mycket om enbart den fysiska tillgängligheten. Min erfarenhet som sjukgymnast inom Habilitering är att tillgängligheten måste ses ur ett socialt; ekonomiskt och politiskt perspektiv också. Personer med funktionsnedsättning diskrimineras systematiskt på den psykiska planet också. Man kan t.ex. lätt komma in på arbetsförmedlingen i rullstol. Men att komma in i deras rullar om man har en funktionsnedsättning är i stort sett omöjligt. Då skickas man vidare utan att få hjälp. Arbetsförmedlingen är på så vis otillgänglig för många även om den fysiska tillgängligheten finns. Bara som ett exempel så vill jag att Arbetsförmedlingen som är statlig tar sitt ansvar och är tillgängligt för alla människor som vill ha deras hjälp. Fi Hela landet Jag har under större delen av mitt liv jobbat som personlig assistent och sett hur svårt det är att vara en del av samhället. Därför tycker jag att vi måste göra allt vi kan för att samhället ska bli tillgängligt för alla. Jag kommer kämpa hårt för dessa frågor om jag kommer in i riksdagen! Eftersom Fi endast har en lista kan man rösta på mig i hela Sverige. Fi Hela landet Jag tycker det är ovärdigt en demokrati som Sverige att inte ta dessa frågor på större allvar och öka tillgängligheten för alla människor. Det är en mänsklig rättighet att kunna vistas i samhället och delta på lika villkor trots olika förutsättningar. Gita Nabavi Fi Hela landet Jag har tidigare arbetat på talboks- och punktskriftsbiblioteket med kurslitteratur och andra böcker för personer med olika typer av läshinder. Utöver det har jag tyvärr ingen personlig erfarenhet annat än ett fåtal vänner och

4 Gun Svensson Carl Johan Rehbinder Jerker Montelius Lars Isovaara Saila Quicklund Gunnar Sandberg Anne Catrine Hedman Annie Johansson bekanta i min omgivning med någon form av funktionsnedsättning. PP Hela landet Piratpartiet siktar på att få en vågmästarroll för att få genomslag för våra fokusfrågor - Skydd för den personliga integriteten; Kultur; Kunskap. PP Hela landet Piratpartiet är ett fokusparti; som bl.a. vill göra kultur och information tillgängligt för alla - inklusive funktionshindrade. Och genom åren; som kursledare med kursdeltagare som emellanåt har haft allehanda funktionshinder; så har jag blivit mycket medveten om dessa frågor. Exempelvis planerar jag personligen att göra en ljudbok av min novellsamling Cirkus Eros; och jag har gjort några av mina blogginlägg med ljudfiler; så att man även kan lyssna på min röst; läsandes inlägget i fråga. Jag tycker att alla måste kunna ta del av det samhälle vi lever i. Jag har en grundtes; och det är att ett samhälle där inte alla får plats; det är felkonstruerat. Att jag skriver svarsalternativet "vet inte" på många frågor är inte för att jag inte är intresserad; utan för att jag är för dåligt insatt i just de frågorna - samt att som riksdagsparti kommer vi i Piratpartiet att stödja den regeringsallians som vill samarbeta med oss; vilket innebär att just handikappfrågorna ligger på de andra partiernas bord. Såvida det inte handlar om informationspolitik och integritetsfrågor; förstås; för det kan ju vara extremt aktuellt för många som har funktionshinder. Och det är våra frågor. Själv är jag också sexualpolitiskt engagerad; medlem i RFSU; och har varit delaktig i många diskussioner kring sexualitet och funktionshinder; för många ett tabuämne. Inte för mig. På den punkten har ni definitivt en bundsförvant i mig... :-) PP Hela landet Jag har aktivt jobbat med att göra websiter som PPM.nu tillgängliga för blinda och synskadade genom att implementera olika webstandarder för tillgänglighet. SD Hela landet Just tillgänglighetsfrågor är väsentliga. Jag har egen erfarenhet av funktionsnedsättning i form av paraplegi. M Jämtlands Har arbetat som sjukgymnast inom Barn/Vuxn habilitering i 17 år. Har även varit chef för omsorgsverksamhet. Känner till dessa frågor väl och finner dem också väldigt viktiga. Svaren i enkäten är inte helt enkla att besvara; hade varit bra med fler alternativ. Mvh Saila Quicklund S Jämtlands Jag hade en faster som var blind och jag har kontakt med flera som har funktionsnedsättning. KD Jämtlands Kristdemokraterna driver frågan att den offentliga sektorn ska prioritera att anställa personer med olika former av funktionsnedsättning sådana platser skulle vara möjligt. Vi tycker att det är viktigt att offentlig sektor tar det ansvaret. C Jönköpings Jag tror att det är A och O att alla människor som vill och kan arbeta ska ges möjlighet till detta. Det är oerhört viktigt att fokusera på att sänka trösklarna för unga; invandrare och de med funktionsnedsättning som idag har svårare att få ett jobb än andra. Det är den absolut viktigaste valfrågan för mig. Carina Hägg S Jönköpings Ta gärna del av mitt tal vid "Marschen för tillgänglighet" i Jönköping Har tagit flera iniativ för att synliggöra mäns våld mot kvinnor med funktionsnedsättning. Arbetat många år inom omsorgerna och det har gett mig konkret erfarenhet. Samt mött dessa frågor såväl i riksdagen; ta gärna del av framlagda motioner; som under mitt arbete mot diskriminering i Europarådet mm. Håkan Juholt S Kalmar Funktionsnedsättning är en del av min familjs vardag. Kamp för rättvisa; delaktighet; tillgänglighet måste gå före

5 Anders Andersson skattesänkningar för välmående KD Kalmar Under tre mandatperioder har jag varit ordförande i det ala handikapprådet och även arbetet med frågorna som landstingsråd. Själv är jag medlem i flera organisationer som arbetar för personer med funktionsnedsättning. Jag fick förtroendet att i år vara huvudtalare på tillgänglighetsmarschen i Kalmar. Kaj Raving V Kalmar Tillgänglighet är en viktig fråga som jag har förstått inbegriper större problem än jag kunnat ana. Fortfarande kan jag dock för lite om dessa problem för att kunna ge riktigt bra svar; även om jag håller på att lära mig. Jonas Löhnn MP Kalmar Tillgänglighet och långsiktighet måste bli självklara mål för all samhällsplanering; först då får vi ett rättvisare och mer hållbart samhälle. Gunnar Nordmark Tomas Eneroth Carina Adolfsson Elgestam Eva Johnsson Carin Högstedt Andreas Larsson Anders Nordin FP Kronobergs Tillgänglighet i offentliga miljöer; i föreningssammanhang och liknande är prioriterat för mig. Hörselslinga; stöd för personer med synnedsättning och full tillgänglighet för personer med nedsatt förmåga att röra sig är viktiga frågor för mig. Dyslexi ;dyskalkyli och sådant som gränsar till detta skall så långt det är möjligt inte begränsa dig i arbetslivet eller i dina möjligheter att delta i det offentliga samtalet. Vi måste sätta fokus på personer med psykiska funktionshinder. S Kronobergs Jag tycker att bilstödsfrågan har kommit i skymundan. Det finns idag utmärkt teknik för att öka tillgängligheten och egna rörelsefriheten; men dagens bilstödsförordning motverkar detta och regeringen har varit ointresserad av att förändra regelverket. En detaljfråga för en del kanske - men helt avgörande för mångas förutsättningar att kunna arbeta; ta hand om familjemedlemmar och leva ett självständigt liv. S Kronobergs Jag vill ha ett samhälle där alla har lika möjligheter och tillgänglighet och vill att takten på arbetet för att nå det ska öka.jag kommer att via mitt parti försöka få detta arbete att gå fortare. KD Kronobergs Jag har på nära håll sett hur bristen på tillgänglighet begränsar vardagen hos människor. Detta har ökat mina ambitioner och önskan att driva på en förändring. V Kronobergs Mycket viktig fråga för mig är att diskrimineringslagen innefattar brister i tillgänglighet som diskrimineringsgrund! Som politiker har jag skrivit minst tio - 20 motioner; interpellationer och skrivelser den här mandatperioden. Det tänker jag fortsätta med på alla politiska nivåer och sammanhang där jag finns med efter valet. PP Lista mitt Jag finns på lista "mitt" för piratpartiet som är Jämtland;Västernorrland;Dalarna och Gävleborg PP Lista norr Jag har svår artros i båda mina axlar. Totalt utslitna på grund av mångårig traktorkörning där skakningarna tagits upp av axlarna. Ena axeln op. med insatt metallpipa och dito kula. Obetydlig positiv effekt. Periodvis outhärdliga smärtor. Smärtlindrande tabletter då nödvändigt vilket gör att mitt huvuds innehåll blir en urkig degklump och dessutom magen spyfärdig. Fysiskt är jag utrangerad. Det är min funktionsnedsättning. Min livlina är att min kropp piskar jag fram till fysiskt arbete och huvudet försöker jag använda för att åstadkomma ett solidariskt och demokratiskt samhälle värt namnet. Oavsett hur illa ställt det är med oss som individer måste vi kämpa för kommande generationer mot miljöhoten; mot kontrollsamhällets utveckling och mot det nya frälset; girigbukarna på sina vd-poster i banker; fonder; försäkringsbolag; företag; institutioner; fack och i alla offentliga verksamheter. Vi

6 Hillevi Larsson Luciano Astudillo Marianne Berg Fredrik Lundh Sammeli Margareta Pålsson Gustav Fridolin Johan Linander Anders Hansson Gunilla Nordgren Kerstin Nilsson Otto von Arnold S Malmö måste göra livet drägligt för framtidens alla barn och ungdomar. All textning i SVT; både rikssändningar och regionala sändningar ska vara textade. Bättre utbildad personal inom kollektivtrafiken när det gäller bemötande av resenärer med funktionsnedsättning; exempelvis vad gäller användning av ramper på långfärdsbussar. På tågstationer ska all information finnas på stora datorskärmar; det får inte förekomma att viktig information enbart ropas ut i högtalare och inte återfinns på skärmarna. Mer stöd till teckentolkning; där anslaget skurits ner av sittande regering. Se på Jag har engagerat mig i dessa frågor redan. S Malmö V Malmö Målen var satta till 2010; men ack nej dit nåtr vi inte nu. Vänsterpartiet har nu satt tillgänlighets målet till 2014 och det ska jag verkligen arbeta för. Det handlar om mänskliga rättigheter; inget annat. S Norrbottens Tycker enkäten är lite väl trubbig och lämnar inte utrymme för kommentarer på vardera fråga. Jag har denan mandatperiod jobbad med frågorna ur olika perspektiv och på oliak sätt och kommer att fortsätta göra detta. M MP C M M S KD Skånes s norra och östra Skånes s norra och östra Skånes s Skånes s Skånes s Skånes s Skånes s För närvarande arbetar jag mest med att elever och vuxna med ADHD och Asbergers syndrom ska få hjälp; stöd och förståelse i skolan och i arbetslivet Ofta är det stödet till funktionshindrade som ryker vid nedskärningar. Mitt viktigaste krav i valrörelsen är att stoppa nedskärningar! Två av mina tre barn är födda med funktionsnedsättningar så jag anser att jag är väl insatt. Sista frågan saknar ett alternativ mellan andra och tredje alternativet. Vår uppgift är enligt min mening att göra vardagen så lätt som möjligt för personer med funktionsnedsättningar. Det är mycket viktigt att underlätta för personer med funktionsnedsättning att komma in på arbetsmarknaden. Jag önskar att alla; oavsett funktionshinder skall ha en plats i samhället och om det går; även en naturlig på arbetsmarknaden. Arbetsgivare; både privata och offentliga måste förstå att alla inte kan producera 120 %. Fler lönestöd till de som anställer funktionshindrade. När det gäller Lss och Lass så anser jag att det är en av de bästa socialförsäkringarna som vi har infört. Jag har dock vissa synpunkter hur dessa överutnyttjas. Inte av brukarna utan av de som anordnar/säljer assistans. Av erfarenhet genom mitt arbete med kontroller på försäkringskassan vet jag att det ibland är kringpersoner; anhöriga och anordnare som skor sig på pengar som egentligen borde komma brukaren till del. Detta är att stjäla från de som verkligen behöver stödet. Det finns personer som är beviljade assistans dygnet runt men som lämnas ensamma stor del av dygnet samtidigt som assistenen har full lön. Jag vill komma åt de oseriösa företagen/anhöriga. Jag tror att vi alla behöver bli bättre; lära mer och göra mer för att vi skall kunna verka för att få ett samhälle som är tillgängligt för alla. Bygg ut LSS-boendet i Trelleborg Ge en värdighetsgaranti även för funktionshindrade. Ge funktionshindrade en meningsfull sysselsättning. Gör det lättare för företag att anställa funktionshindrade. Ge ett bättre psykiskt stöd; kanske i form av KBT.

7 Lennart Pettersson C Skånes s Christin S Skånes s Hagberg Barbro FP Stockholms Westerholm Lars Ohly V Stockholms Josefin Brink V Stockholms Åsa Romson MP Stockholms Birgitta Ohlsson Arhe Hamednaca Per Lodenius Jag vill ha statliga bidrag till installation av fler hissar för att öka tillgängligheten. Tillgängligheten i samhället. Synskadade i familjen. Ett av min tre områden som jag går till val på är stöd till människor med sällsynta diagnoser och det är därför jag svarar som jag gör på er enkät. Mina övriga gäller äldre och HBT-personer. När det gäller frågan om garanterad försörjning så är jag absolut beredd att arbeta för att det blir verklighet; men det är inget vi kan uppnå i en handvändning. Men genom att ta steg för steg arbetar vi för att ingen människa i Sverige ska vara fattig. Vänsterpartiet har just nu förslag om höjt bostadstillägg samt höjt aktivitetsstöd. Förutom att höja aktivitetsstödet diskuterar vi hur framtida principer för hur garantidelen ska utformas. Garantiersättningen är ju på väldigt låg nivå. När det gäller den sista frågan; om hur jag rangordnar undanröjandet av hinder för delaktighet för personer med funktionsnedsättning; så passade egentligen inget svar för mig men jag var tvungen att välja ett som visade på hög ambitionsnivå. Det är en av många mycket angelägna frågor och för mig finns det ingen topp 3 när det gäller viktiga frågor. Mitt mål är att mitt parti ska vara en del av en regering som ska höja ambitionerna och vidta kraftfullare åtgärder för tillgänglighet och delaktighet än vad som görs idag. I och med detta är inte mitt mål att skriva motioner; interpellationer och frågor i ämnet eftersom det huvudsakligen är den politiska oppositionens metod för att sätta press på en regering. Hej; Tillgänglighet är en prioriterad fråga för hela mitt parti; Vänsterpartiet. Jag vet att ni vill ha personliga svar; men det som avgör vad som faktiskt händer i riksdagen är inte vad enskilda gör utan vad partierna som helhet vill. Så glöm inte att kolla på partiernas förslag också - inte bara vad enskilda kandidater svarar i enkäten! jag har som lokalpolitiker aktivt stött och tryckt på förslag för att minska diskrimineringen av personer med funktionsnedsättning och göra alla la verksamheter; inkl fritidsgårdar och mötesloklaer; tillgängliga för alla; även sociala funktionsnedsättningar. Jag har bland annat lyft frågor i riksdagen ex om assistanshundar; ordnat seminarium om bistånd och funktionshinder samt konferens hur det är att leva som kvinna med funktionshinder dvs dubbel diskriminering. nej FP Stockholms S Stockholms C Stockholms 2006 blev jag riksdagsledamot för Centerpartiet. Jag är lärare och innan jag blev riksdagsledamot arbetade jag i skolan. Jag arbetade flera år i särskolan och med barn och ungdomar i behov av särskilt stöd. I Riksdagen arbetar jag mycket med frågor om skola och utbildning. Många frågor jag arbetar med handlar om barn och ungdomar i behov av särskilt stöd. Barn och ungdomar med funktionsnedsättning måste få en bättre situation. Alla ska ha möjlighet att utvecklas efter sin egen förmåga och ha en plats i vårt samhälle. Jag har skrivit flera motioner till Riksdagen om frågor som rör funktionsnedsättning. Motionerna har bland annat handlat om tillgång till lättläst information och stöd till personer med funktionsnedsättning som vill starta eget företag. Det finns mycket kvar att göra. Jag vill fortsätta i Riksdagen efter valet. Då kan jag fortsätta att jobba med frågor om skola; ungdomar och funktionsnedsättning.

8 Nina Lundström Marietta de Pourbaix- Lundin Désirée Pethrus Engström Emma Henriksson FP Stockholms Ja; jag har själv en omfattande födoämnesallergi som gör att arbete; resor; fritid måste planeras. Jag är också pollen-och djurallergiker. Vi har en anhörig som har muskeldystrofi och använder permobil så jag vet vad det innebär med bristande tillgänglighet i det praktiska livet. M Stockholms Alla människor är individer med egna behov; drömmar och önskemål. Detta glöms ofta bort när det gäller människor med funktionsnedsättning. Attitydfrågor är viktgt. KD Stockholms Skrivit två rapporter i Riksdagen senaste mandatperioden som rör personer med funktionsnedsättning. Om bättre stöd till arbete och rätt till daglig verksamhet.bla skrivit motion om att förbättra ledsagarservice. KD Stockholms Några av frågorna var svåra att besvara med ja eller nej. Till exempel frågn om ekonomin för unga med funktionsnedsättning. Några unga har alldeles för lite pengar. Men det kan bero på flera saker. En sådan är kostnaden för boendet. Många unga med funktionsnedsättning både kan och vill jobba. Då ska de få rätt hjälp för att kunna jobba. Om de jobbar får de lön. De som inte alls kan jobba ska ha tillräckligt med pengar för att klara sina kostnader. Jens Holm V Stockholms Bra att ni driver på dessa frågor. Det gör mig upprörd att vi - år har så många hinder kvar för funktionshindrade. Läs gärna mitt inlägg: mvh Jens Holm (V) Amineh Kakabaveh V Stockholms Det är en mänsklig rättighet att alla människor oavsett vilka rörelsehinder de har deltar i samhällslivet och kommer in på alla platser på samma villkor som alla andra. Det är oacceptabelt att höger regeringen inte levde upp till målet och handlingsplanen utbblir. Tillgänglighet är en mänsklig rättighet Mats Pertoft MP Stockholms Jag har arbetat i många år med att förbättra LSS och bla aktivt arbetat med att genomföra utjämningssystemet för LSS. Har arbetet mycket med bl.a. elöverkänslighet. Lotta Finstorp M Södermanland s Jag är engagerad i frågor som rör delaktighet och inkludering. Jag har varit drivande i papperslösas och gömdas rätt till rehab och hjälpmedel. Gunvor G Ericson MP Södermanland s Underlätta att få jobb även om man bara kan jobba deltid. Se individer istället för eventuell funktionsnedsättning. Jag har erfarenhet av neuropsykiatrisk funktionenedsättning i min närhet. Solveig Zander C Uppsala Frågan om försörjning till funktionshindrade ungdomar. Så vill jag att de i första hand ska få ett arbete på deltid så de får en lön. Om de aldrig kan arbeta så ska de få en högre samhällslön; vilket centerpartiet har föreslagit. Ismail Kamil FP Uppsala Jag har i min personvalsfolder en särskild punkt om Fysisk otillgänglighet; där jag menar att fysisk otillgänglighet ska klassas som diskriminering. Jag kommer dessutom skriftligt lova HSO Uppsala följande punkter om jag blir invald i Sveriges Riksdag: 1. Att varje termin besöka HSO Uppsala för att lyssna av viktiga frågor som jag kan ta med mig i riksdagsarbetet. 2. Att varje termin bjuder in representanter för HSO Uppsala till riksdagen för dialog. 3. Att aktivt driva på frågan om att bristande tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning ska klassas som diskriminering och tydliggöras i diskrimineringslagstiftningen. 4. Att arbeta för att offentliga miljöer faktiskt anpassas och görs tillgängliga för alla. 5. Att regelbundet driva på så att Sverige slutgiltigt lever upp till den FN-konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättningar som Sverige skrivit under. 6. Att varje månad genom bl.a interpellationer uppmärksamma statsråd på brister i samhället för personer med funktionsnedsättning. Fram till i

9 dag är jag landstingsråd och ordförande i Hälso- och sjukvårdsstyrelsen. Genom min roll i landstinget har jag skapat mig en bra relation till HSO Uppsala ; något som jag tänker fortsätta med; även i riksdagen. Mina träffar med HSO är viktiga för mitt politiska arbete. Agneta Gille S Uppsala Min bästa kompis är halvsidesförlamad så jag vet bl.a. vad det innebär att ta sig fram med rullstol Lena Sommestad Berit Högman S Uppsala Som ansvarig minister för byggfrågor ( ) fick jag insikt i frågan och dess betydelse; och jag fick också tillfälle att driva frågan om tillgänglighet i regeringen. Bristerna i implementering är uppenbara. Vikten av att åtgärda bristande tillgänglighet inses långt ifrån av alla. Oron för kostnaderna är en viktig förklaring till motståndet. Jag tror att det vore synnerligen värdefullt att ännu tydligare än idag lyfta föregångser och företag; som har lyckats säkerställa god tillgänglighet. Tillsammans med skarpare lagstiftning kan sådana positiva exempel bidra till att slå hål på myten om hur svårt och omöjligt det är att säkerställa tillgänglighet. S Värmlands Alla har rätt till jobb! Jag vill vara med och utveckla den arbetsmarknaden som också välkomnar och tar vara på funktionsnedsattas kompetens. Här vill jag se en rejäl utveckling av sociala företag; av lönebidrag som instrument för anställning; om en Arbetsförmedling som blir bättre på att informera Ag om de möjligheter som finns.helt nya idéer om hur vi skall ta tillvara varje människas vilja till arbete måste också fram. Jag tror att alla både kan och vill jobba utifrån sin egen förmåga. Jag vet att jag har flera vänner på Facebook som följer mig i hur jag arbetar med dessa frågor. S Värmlands det är svåra frågor att svara på eftersom jag 1. inte vet om jag kommer in i riksdagen; 2. inte vet vilket utskott jag i såfall hamnar i Gunilla Svantorp Bengt Berg V Värmlands Vissa av era frågor är ju inte tillämpbara i mindre sammanhang; t.ex. valstugetillgängligheten. Vi har helt enkelt ingen valstuga. Jag har nära vänner som har funktionsnedsättning och arbetar aktivt i föreningslivet att vi ska öka tillgängligheten. Anna Svalander Maria Lundqvist- Brömster Edward FP FP Västa Västerbottens M Västerbottens Riedl Isak From S Västerbottens Lars Lilja S Västerbottens Det hade varit lättare att svara på frågorna om det givits utrymme för kommentarer vid varje fråga. Självklart ska samhället vara tillgängligt för alla! Men i ärlighetens namn kan jag inte säga att jag redan nu planerat att skriva ett visst antal motioner/interpellationer om det. Däremot ser jag fram emot att få kunskap från er och kontakt med er så ni kan göra mig uppmärksam på vad jag kan göra för er. LSS ska förtydligas vad gäller rätten till familj; arbete och delaktighet. I vår rapport "att vända hinder till en fördel" finns 15 nya förslag som skulle öka möjligheter till arbete för personer med funktionsnedsättning Som astmatiker tror jag mig ganska bra ha koll på en del av de utmaningar vi står inför. Inte minst på området dolda funktionshinder. Behov av personlig assistent i skolan. Allergier i Förskolan och skolan rutiner i skolkök mm LSS och personer som kommer i kläm mellan tex. Försäkrings kassan och en samt anpasning fäör fuktionshindrade på IF Metalls arbetsplatser Det viktigaste för mig är at jobba för ett arbetsliv som kan ge så många som möjligt ett arbete med en rimlig ersättning.arbetslöshetsförsäkringen och sjukförsäkringen måste förbättras. Funktionshindrades möjlighet till arbete måste stärkas.

10 Anders Sellström KD Västerbottens Jabar Amin MP Västerbottens Christina S Västernorrland Karlsson s Liza-Maria KD Västernorrland Norlin s Agneta Berliner FP Västmanlands Sven-Erik Österberg S Västmanlands Sofia Modigh KD Västmanlands Agneta Luttropp Christina Oskarsson Penilla Gunther kerstin Hermansson MP S KD C Västmanlands norra norra Driver på i dessa frågor i Umeå genom mitt arbete i bl.a. byggnadsnämnden. Jag har arbetat med diskrimineringsfrågor i ca 10 år; och är väl insatta i de funktionshindrades svårigheter och behov. Jag tycker att fysiska funktonshinder naturligtvis är viktiga att arbeta med; men vi får aldrig glömma bort de psykiskt funktionsnedsatta som jag tycker får allt för lite uppmärksamhet för sina frågor. -kollektivtrafiken vikigt att krav på tillgänglighet ställs - stöttat Himlabadets satsning på tillgängliget; det offentliga ska visa vägen - stadsplanering behöver både ta större miljö- och tillgänglihetshänsyn - Kristdemokraterna kräver att offentlig verksamhet ska anställa personer med funktionshinder de förslaget är jag med och driver - har en närstående med funktionsnedsättning Jag arbetar bland annat för: * en statlig satsning på upprustning av Sveriges skollokaler med fokus på att öka tillgängligheten för barn med funktionsnedsättning. * att stärka rätten till ledsagning på allmänna platser + i annan än i hemen * att rätten till arbete; att bilda familj och i övrigt leva jämlikt lyfts in i LSS för att garantera personer med funktionsnedsättning deras mänskliga rättigheter * att elever med hörselnedsättning eller dövhet ska ges möjlighet att läsa teckenspråk som modersmål i skolan * att personer som i vuxen ålder ska ha rätt att lära sig punktskrift * ett antal åtgärder för att underlätta för personer med funktionsnedsättning att komma in på arbetsmarknaden; t ex bättre rådgivning från Arbetsförmedlingen till arbetsgivare och att arbetssökande med funktionsnedsättning ska få en personlig coach och samordnare * Tycker att vid offentlig upphandling ska det ställas krav på att personer med funktionsnedsättning ska ingå i arbetsstyrkan hos utföraren. Jag vill att alla som kan ska få jobba. Det är viktigt att ingen döms till ett bestämt liv på förhand utan att förändring; utveckling och möjligheter prövas vid olika tillfällen. Hjälpmedelsutvecklingen och den medicinska utvecklingen är viktig och måste prioriteras för att personer med funktionsnedsättning ska få så bra förutsättningar som möjligt. Själv har jag inte så stor erfarenhet men har lärt mig mycket av SRF där jag har goda kontakter. Jag har arbetat med barn och ungdomar med funktionsnedsättning i hela mitt yrkesliv. Innan jag blev riksdagsledamot så var jag ledamot i Handikapp-socialutskottet i Landstinget i Älvsborg där jag jobbade mkt för att undanröja hinder för funktionshindrade Är multiallergiker; hjärttransplanterad och har haft flera sjukdomsperioder som gör att jag är väl medveten om hur det är att ha funktionshinder. Min hemsida; penilla.nu; är anpassad efter de regler för tillgänglighet som finns internationellt. Det var svårt att svara på frågorna när man inte får utveckla dem; och det var stora intervall i svarsalternativen. Jag jobbar alt i dagsläget och det är viktigt med samverkan mellan alla tre politiska områden och de olika myndigheterna. Jag är med i Socialnämnden och ser vilka behov som behövs och vad vi har kvar att jobba med. Är själv lite hörselskadad; vilket gör att man ibland missar information.

11 Jan Ericson M Ida Legnemark Lars-Arne Staxäng Stefan Caplan Jan-Olof Larsson Catharina Bråkenhielm Wiwi-anne Johansson V M M S S V Egon Frid V östra Johan Pehrson Lennart Axelsson Mia Sydow Mölleby Frågor om tillgänglighet i diskrimineringslagstiftningen utreds för närvarande; och förslag kommer. Det gäller att hitta en rimlig avvägning mellan tillgänglighet och kostnader; och också diskutera hur kostnaderna ska fördelas mellan staten och de enskilda företagen; er och andra. Det är inte helt lätta frågor. Vad gäller förhållandena för unga människor som har funktionsnedsättning och får aktivitetsersättning finns en utredning SOU 2008:102 Brist på brådska) och en särskild referensgrupp där vi för samtal med Handikappförbunden. Vi vill ge unga med funktionsnedsättning fler möjligheter till ett aktivt arbetsliv. Detta är en viktig fråga som jag kommer att arbeta med under förutsättning att jag fortsätter som ledamot av arbetsmarknadsutskottet. Frågan om tillgänglighet till valstugan: vi har inte en valstuga att gå in i (endast materialförvaring); men god tillgänglighet vid valstugan. Frågan om sysselsättning för personer med funktionsnedsättning tycker jag är viktig; liksom att personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning också har rätt till stöd. Vi har personer i familjen som har en funktionnedsättning. Jag har själv ett knä som inte är ok. För mig är det en självklarhet att tillgängligheten ska gälla ALLA! Ex är det bra att ta fram en tillgänglighetsplan i en som ska gälla ALLA! Oavsett om vi har en funktionsnedsättning eller inte. När det gäller frågan om ersättning till unga anser jag alla skall behandlas enligt samma mall. Jag har ett barnbarn som har funktionsnedsättning Många frågor inom social sektorn är viktiga går inte att rangordna. Människor med funktionnedsättning ska ha samma möjligheter och rättigheter som oss andra. jag har inte arbetat med dessa frågor i ett utskpott men vi har i vår riksdagsgrupp givande diskussioner med våra företrädare för dessa frågor. Jag har varit aktiv i att driva full tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning i Skövde s offentliga lokaler och i samhället i övrigt. FP Örebro Frågan om delaktighet är prioriterad. Men att det skulle innebära att ledamöter i majoritet ska skriva ett visst antal motioner har lite kontakt med hur verklig förändring kan ske. S Örebro Jag är själv vårdare och har också haft uppdrag som socialnämndsordförande. Försöker också aktivt att vara med i sammanhang där jag som politiker blir inbjuden. Är mentor i ett projekt som syftar till att få med flera människor med funktionsnedsättningar i politiken. V Örebro Alla männsikors lika värde är grunden för mig. Däröfr är det självklart att människor med funktionsnedsättningar ska ha samma rättigheter; möjligheter och skyldigheter som alla andra. Därför vill jag inte att arbetslösa med funktionsnedsättning ska ha speciella ersättningsnivåer. ALLA arbetslösa ska ha en rimlig levnadsnivå.

12 Jonas Eriksson Staffan Danielsson Finn Bengtsson Billy Gustafsson MP Örebro Att arbeta med att åtgärda och motverka bristand tillgänglighet är en av mina högt prioriterade frågor men det är inte givet att jag kommer att få arbete inom det ansvarsområdet i riksdagen. C Östergötlands Ett viktigt område som jag följer och stöder; främst till de inom mitt parti som driver dessa frågor. tio motioner får vi se om det blir; jag kan inte garantera detta. M Östergötlands Alternativet till att inte genomföra tillgänglighetsprincipen för funktionshindrade är att ta tillbaka det redan sedan ge tagna beslutet i riksdagen. Det är med andra ord inget alternativ! S Östergötlands Jag har under de två senaste mandatperioderna skrivit motioner i riksdagen som rör personer med funktionshinder. Exempelvis rörande hörselskade generellt och speciellt för barn; att brist på tillgänglighet ska utgöra diskrimineringsgrund; att en översyn görs av statens ansvar för utbyggnad av hissar. det finns fler men det här ett axblock.

Bilaga Kandidaternas svar och poäng

Bilaga Kandidaternas svar och poäng Bilaga Kandidaternas svar och poäng Diskriminerin g Information Namn Parti Distrikt Summa Per Lodenius C Stockholms län 3 3 3 3 1 1 1 1 1 10 27 Maria Lundqvist-Brömster FP Västerbottens län 3 3 3 3 1 1

Läs mer

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt?

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt? 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

En-procentsmålet och partiernas löften före valet 2014

En-procentsmålet och partiernas löften före valet 2014 Analys Diakonias analys och kommentarer En-procentsmålet och partiernas löften före valet 2014 I partiledarenkäten som Diakonia genomförde före riksdagsvalet 2014 ställdes bl.a. frågan om huruvida motsvarande

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress 2015 1 01 Stockholm 4-1 - - - 5-03 Uppsala - - - - - - - - 04 Södermanland 1 - - - - - 1-05 Östergötland 2 - - - -

Läs mer

Variabelförteckning Open Opinion Uppdaterad 150309

Variabelförteckning Open Opinion Uppdaterad 150309 1( 8) Variabelförteckning Open Opinion Uppdaterad 150309 Datum Datum Bakgrundsvariabel Syssels Vilken är din huvudsakliga sysselsättning? 1 Pensionär 2 Arbetslös 3 Förvärvsarbetande 4 Studerande 5 Hemarbetande

Läs mer

Appendix 1. Valresultatet i kommuner och landsting

Appendix 1. Valresultatet i kommuner och landsting Appendix 1 Valresultatet i kommuner och landsting Valresultatet i kommunerna Moderaterna Moderaterna går kraftigt bakåt i kommunsverige. Partiet ökar sina mandat i 18 kommuner men tappar mandat i 230.

Läs mer

Statoils valenkät 2010 Hyrbilar

Statoils valenkät 2010 Hyrbilar Statoils valenkät 2010 Hyrbilar Innehåll 1. Sammanfattning... 3 2. Metod Stora valenkäten 2010... 4 2.1. Urval av riksdagskandidater i enkäten... 4 2.2. Genomförande av valenkäten... 5 2.3. Genomförande

Läs mer

Ett Skellefteå för alla. Sammanfattning av det handikappolitiska arbetet i Skellefteå

Ett Skellefteå för alla. Sammanfattning av det handikappolitiska arbetet i Skellefteå Ett Skellefteå för alla Sammanfattning av det handikappolitiska arbetet i Skellefteå Inledning Den här broschyren handlar om mänskliga rättigheter. Om rätten att delta i samhällslivet och om rätten att

Läs mer

Biståndsavräkningar och partiernas löften före valet 2014

Biståndsavräkningar och partiernas löften före valet 2014 Analys Diakonias analys och kommentarer Biståndsavräkningar och partiernas löften före valet 2014 I den budget som nyligen presenterades aviserade regeringen att hela 8,4 miljarder kronor från det svenska

Läs mer

Variabelförteckning Open Opinion Uppdaterad 120531

Variabelförteckning Open Opinion Uppdaterad 120531 1( 6) Variabelförteckning Open Opinion Uppdaterad 120531 Datum Datum Bakgrundsvariabel Syssels Vilken är din huvudsakliga sysselsättning? 1 Pensionär 2 Arbetslös 3 Förvärvsarbetande 4 Studerande 5 Hemarbetande

Läs mer

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015 Pressmeddelande för Västerbotten juli 2015 Uppsala Halland Gotland Norrbotten Stockholm Jönköping Dalarna Västerbotten Västra Götaland Kalmar Jämtland Värmland Örebro Kronoberg Västernorrland Östergötland

Läs mer

Viktiga ord i planen. Kommunens plan Ett samhälle för alla är en del av kommunens arbete för mångfald.

Viktiga ord i planen. Kommunens plan Ett samhälle för alla är en del av kommunens arbete för mångfald. Ett samhälle för alla Plan för funktionshinderspolitiken i Jönköpings kommun år 2015-2018 Jönköpings kommun arbetar för mångfald. Mångfald betyder bland annat att alla människor ska vara välkomna i samhället.

Läs mer

MAKTEN ÖVER VÅRA LIV. Inspel i valrörelsen

MAKTEN ÖVER VÅRA LIV. Inspel i valrörelsen MAKTEN ÖVER VÅRA LIV Inspel i valrörelsen Vi har väntat länge nog! Stat, regioner, landsting och kommuner behöver en rejäl tempoökning för att leva upp till sina mål och åtaganden. Den politiska viljan

Läs mer

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer:

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer: Introduktion LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt till särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till personer med funktionshinder. Socialtjänstlagen,

Läs mer

Talarlista. Onsdagen den 8 november Kl Allmänpolitisk debatt. 2 Allmänpolitisk debatt

Talarlista. Onsdagen den 8 november Kl Allmänpolitisk debatt. 2 Allmänpolitisk debatt Talarlista Onsdagen den 8 november 2006 Kl. 09.00 Allmänpolitisk debatt Nr 2 Allmänpolitisk debatt Debattregler Ledamot får hålla ett anförande om högst 6 minuter. Deltagande statsråd får hålla ett anförande

Läs mer

Hur representativa är politikerna? En undersökning gjord av Sveriges Radio. Statistik för Dalarnas län.

Hur representativa är politikerna? En undersökning gjord av Sveriges Radio. Statistik för Dalarnas län. KÖNSFÖRDELNING: siffror för länet: - Kvinnor: 37 % - Män: 63 % - Kvinnor: 39 % - Män: 61 % - Kvinnor: 42 % - Män: 58 % - Kvinnor: 36 % - Män: 64 % - Kvinnor: 51 % - Män: 49 % - Kvinnor: 40 % - Män: 60

Läs mer

MAKTEN ÖVER VÅRA LIV. Valplattform för Synskadades Riksförbund

MAKTEN ÖVER VÅRA LIV. Valplattform för Synskadades Riksförbund MAKTEN ÖVER VÅRA LIV Valplattform för Synskadades Riksförbund Vi har väntat länge nog! STAT, LANDSTING OCH KOMMUNER - nu är det dags att öka tempot rejält för att leva upp till era mål och åtaganden. Den

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Tillgänglighetsplan för full delaktighet Antagen av kommunfullmäktige , 26

Tillgänglighetsplan för full delaktighet Antagen av kommunfullmäktige , 26 SUNNE KOMMUN Tillgänglighetsplan för full delaktighet 2006 2010 Antagen av kommunfullmäktige 2006-12-18, 26 Baserad på Nationell handlingsplan för handikappolitiken från patient till medborgare, plan för

Läs mer

Motion till riksdagen: 2014/15:254 av Maj Karlsson m.fl. (V) Delaktighet för personer med funktionsnedsättning

Motion till riksdagen: 2014/15:254 av Maj Karlsson m.fl. (V) Delaktighet för personer med funktionsnedsättning Kommittémotion Motion till riksdagen: 2014/15:254 av Maj Karlsson m.fl. (V) Delaktighet för personer med funktionsnedsättning 1 Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som

Läs mer

Socialdemokraternas. skattechock. mot ungas jobb. Minst 64 000 heltidsjobb hotas av de rödgrönas höjda arbetsgivaravgifter

Socialdemokraternas. skattechock. mot ungas jobb. Minst 64 000 heltidsjobb hotas av de rödgrönas höjda arbetsgivaravgifter Socialdemokraternas skattechock mot ungas jobb Minst 64 000 heltidsjobb hotas av de rödgrönas höjda arbetsgivaravgifter Inledning Den rödgröna oppositionens förslag om höjda arbetsgivaravgifter för unga

Läs mer

Tillgänglighetsplan 2013-2015

Tillgänglighetsplan 2013-2015 Tillgänglighetsplan 2013-2015 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-04-29, KF 36 1 Bakgrund Det är av stor vikt att tillgänglighetsfrågor beaktas i all kommunal planering. Ledamöter i Kommunala Handikapprådet

Läs mer

Ett stärkt föräldrastöd för barnets rätt till trygga uppväxtvillkor

Ett stärkt föräldrastöd för barnets rätt till trygga uppväxtvillkor Socialutskottets betänkande 2013/14:SoU21 Ett stärkt föräldrastöd för barnets rätt till trygga uppväxtvillkor Sammanfattning I betänkandet behandlas regeringens skrivelse 2013/14:87 Ett stärkt föräldrastöd

Läs mer

Levnadsvanor diskuteras i samband med besök i primärvården

Levnadsvanor diskuteras i samband med besök i primärvården 1 Alkoholvanor diskuterades Ålder 44 år eller yngre 24 22,7-24,7 18 17,3-18,5 20 19,1-20,1 45-64 år 29 * 28,4-29,8 17 16,6-17,5 22 * 21,2-22,1 65-74 år 25 23,8-25,3 14 * 13,6-14,7 19 18,3-19,2 75 år och

Läs mer

Pressmeddelande för Västerbotten. maj 2015

Pressmeddelande för Västerbotten. maj 2015 Pressmeddelande för Västerbotten maj 2015 Uppsala Stockholm Halland Stockholm Halland Västerbotten Jönköping Västerbotten Jönköping Dalarna Västra Götaland Norrbotten Kalmar Norrbotten Jämtland Kalmar

Läs mer

Bidrag till funktionshinderrörelsen En översikt över landstingens bidragsgivning

Bidrag till funktionshinderrörelsen En översikt över landstingens bidragsgivning Bidrag till funktionshinderrörelsen 2014 En översikt över landstingens bidragsgivning HSO Skåne rapport 2014:2 Detta är en rapport över Sveriges landstings och regioners bidragsgivning till funktionshinderrörelsen

Läs mer

ETT TILLGÄNGLIGT SAMHÄLLE

ETT TILLGÄNGLIGT SAMHÄLLE ETT TILLGÄNGLIGT SAMHÄLLE Miljöpartiet de gröna Sidan 2 av 5 MILJÖPARTIETS FOKUSFRÅGOR FÖR MARSCHEN FÖR TILLGÄNGLIGHET 2012 Tillgänglighet, delaktighet och skydd mot diskriminering är mänskliga rättigheter.

Läs mer

Socialförsäkringar - några utmaningar för framtiden

Socialförsäkringar - några utmaningar för framtiden Socialförsäkringar - några utmaningar för framtiden Anna Pettersson Westerberg Innehåll Sjukförsäkringen på kort och lång sikt kort sikt: översynen av sjukförsäkringsreformen lång sikt: socialförsäkringsutredningen

Läs mer

Kvinnors andel av sjukpenningtalet

Kvinnors andel av sjukpenningtalet Vägen till ett sjukpenningtal på 9,0 Kvinnors andel av sjukpenningtalet Redovisning 2016-12-27 Sid 1 December 2016 Vägen till 9,0 Kvinnors andel av sjp-talet 6,5 6,2 7,3 8,3 7,9 7,3 6,8 6,8 6,8 6,8 8,3

Läs mer

Riksrevisionens rapport om aktivitetsersättning

Riksrevisionens rapport om aktivitetsersättning Socialförsäkringsutskottets betänkande 2015/16:SfU9 Riksrevisionens rapport om aktivitetsersättning Sammanfattning I detta betänkande behandlar utskottet regeringens skrivelse 2015/16:37 Riksrevisionens

Läs mer

1. Fem tips till punkter att ta upp under samtalet 2. Debattinlägg på Föräldrakrafts hemsida

1. Fem tips till punkter att ta upp under samtalet 2. Debattinlägg på Föräldrakrafts hemsida Till dig som är paneldeltagare vid Föräldrakrafts seminarium Vägen till arbete i Almedalen den 30 juni Stockholm i juni 2015 INSPEL INFÖR PANELSAMTAL 1. Fem tips till punkter att ta upp under samtalet

Läs mer

Arbetslösheten är på väg ner

Arbetslösheten är på väg ner 1 Arbetsmarknadsrapport september 2006 Arbetslösheten är på väg ner Arbetslösheten är nu på väg ner. Den har de senaste två åren legat oförändrat strax över 6 procent men andelen med arbetslöshetsersättning

Läs mer

Skåneopinion i samarbete med Sydsvenskan Oktober 2011

Skåneopinion i samarbete med Sydsvenskan Oktober 2011 Skåneopinion i samarbete med Sydsvenskan Oktober 2011 Miljöpartiet dubblat på ett år Det är tufft för Socialdemokraterna i hela landet och Skåne är inget undantag. Både riksdagsvalet och regionvalet sjunker

Läs mer

Billigt att bo dyrt att flytta

Billigt att bo dyrt att flytta Billigt att bo dyrt att flytta En undersökning från Länsförsäkringar 1 44 procent av de svenskar som äger sin bostad anser att de bor billigt Om du eller någon du känner egentligen vill flytta, men tvekar

Läs mer

Följande remissvar lämnas av SKOOPI Sociala arbetskooperativens Intresseorganisation tillsammans med Vägenut! kooperativen.

Följande remissvar lämnas av SKOOPI Sociala arbetskooperativens Intresseorganisation tillsammans med Vägenut! kooperativen. Remissvar gällande Sänkta Trösklar Högt i Tak, SOU 2012:31 Följande remissvar lämnas av SKOOPI Sociala arbetskooperativens Intresseorganisation tillsammans med Vägenut! kooperativen. Allmänna synpunkter

Läs mer

Vad behövs av ett kliniskt kunskapsstöd för arbetsterapeuter?

Vad behövs av ett kliniskt kunskapsstöd för arbetsterapeuter? Vad behövs av ett kliniskt kunskapsstöd för arbetsterapeuter? Christina Lundqvist Utvecklingschef, professionssamordnare Sveriges Arbetsterapeuter Arbetsterapeuter får vardagen att funka! Om arbetsterapi

Läs mer

LÄTTLÄST SVENSKA. Plan för att göra Uppsala bättre för personer med funktionsnedsättning

LÄTTLÄST SVENSKA. Plan för att göra Uppsala bättre för personer med funktionsnedsättning LÄTTLÄST SVENSKA Plan för att göra Uppsala bättre för personer med funktionsnedsättning Ett samhälle för alla Politiker i Uppsala kommun har bestämt en plan för delaktighet för personer med funktionsnedsättning.

Läs mer

Linköpings Handikapp-politiska handlings-program

Linköpings Handikapp-politiska handlings-program Linköpings Handikapp-politiska handlings-program bestämt av Kommun-fullmäktige den 9 december år 2008 Förenta Nationerna, FN, säger så här om de mänskliga rättigheterna: Alla människor är födda fria och

Läs mer

SYVI Särskolans och Specialskolans yrkesvägledares ideella förening 2009-02-20

SYVI Särskolans och Specialskolans yrkesvägledares ideella förening 2009-02-20 SYVI Särskolans och Specialskolans YTTRANDE yrkesvägledares ideella förening 2009-02-20 Socialdepartementet 103 33 Stockholm Betänkandet SOU 2008:102 Brist på brådska en översyn av aktivitetsersättningen

Läs mer

Lönekartläggning behövs!

Lönekartläggning behövs! SKTFs utökade undersökning om personalchefers syn på lönekartläggning. Lönekartläggning behövs! (Uppdaterad version) Mars 28 2 Inledning SKTF har under många års tid hävdat, och jobbat för, att lönekartläggning

Läs mer

För ytterligare information: Stefan Håkansson, pressekreterare Svenska kyrkan, E post:

För ytterligare information: Stefan Håkansson, pressekreterare Svenska kyrkan, E post: Andel som känner sig mycket eller ganska stressad inför julen. Andel som får lite eller mycket sämre humör i julruschen Gotland 22 Stockholm 30 Stockholm 21 Södermanland 30 Uppsala 21 Västernorrland 30

Läs mer

Val som ska förrättas av valkongressen

Val som ska förrättas av valkongressen VALKONGRESSEN 24 MARS 2015 Val som ska förrättas av valkongressen FÖRSLAG FRÅN VALUTSKOTTET Förslag till protokoll från valutskottet Närvarande Lilly Bäcklund (S), Västerbotten (ordförande) Johan Sjölander

Läs mer

Sänkta trösklar högt i tak

Sänkta trösklar högt i tak Sänkta trösklar högt i tak Arbete, utveckling, trygghet Lättläst Lättläst version av FunkA-utredningen Stockholm 2012 SOU 2012:31 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av

Läs mer

HANDLINGSPLAN för tillgänglighetsarbetet inom VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS verksamhetsområde.

HANDLINGSPLAN för tillgänglighetsarbetet inom VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS verksamhetsområde. SALA1000, v 1.0, 2010-08-26 1 (6) VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Information, stöd och utredning Klas-Göran Gidlöf HANDLINGSPLAN för tillgänglighetsarbetet inom VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS verksamhetsområde.

Läs mer

Rapport från utredningstjänsten ARBETSGIVARAVGIFTER UNGA

Rapport från utredningstjänsten ARBETSGIVARAVGIFTER UNGA 2014-06-24 Dnr 2014:1011 Rapport från utredningstjänsten ARBETSGIVARAVGIFTER UNGA Hur påverkas uttaget av arbetsgivaravgifter inom sektorn callcenter om de nedsatta avgifterna för unga slopas? Redovisning

Läs mer

Starka tillsammans. Om undersökningen

Starka tillsammans. Om undersökningen Om undersökningen Fältperiod: 19-25 februari 2009 4126 riksrepresentativa svar från Kommunals medlemspanel Svarsfrekvens: 68,6% Datainsamling: Webbenkät med en påminnelse Viktning: Resultaten har viktats

Läs mer

Unga med funktionsnedsättning

Unga med funktionsnedsättning Unga med funktionsnedsättning Jobb, fritid och möjlighet att påverka samhället LÄTTLÄST SVENSKA Våra delrapporter till Fokus 17 är: Fokus 16:1 Unga nyanländas etablering. Kartläggning av etableringsuppdraget

Läs mer

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Hinder för tillväxt

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Hinder för tillväxt Hinder för tillväxt 1 Totala näringslivets företag, anställda, omsättning och förädlingsvärde 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 97% Företag Anställda Omsättning Förädlingsvärde 3% 0,5% 0,1% 0-9

Läs mer

Handläggarnas upplevelser och användning av metoder och aktiviteter - länsuppdelat Försäkringskassans metodundersökning 2005

Handläggarnas upplevelser och användning av metoder och aktiviteter - länsuppdelat Försäkringskassans metodundersökning 2005 Handläggarnas upplevelser och användning av metoder och aktiviteter - länsuppdelat Försäkringskassans metodundersökning 2005 INLEDNING... 1 METOD... 1 ATT ARBETA MED METODSAMLINGEN... 1 ÖVERGRIPANDE FRÅGOR...

Läs mer

Makt, mål och myndighet feministisk politik för en jämställd framtid

Makt, mål och myndighet feministisk politik för en jämställd framtid Socialutskottets yttrande Makt, mål och myndighet feministisk politik för en jämställd framtid Till arbetsmarknadsutskottet Arbetsmarknadsutskottet beslutade den 8 december 2016 att ge bl.a. socialutskottet

Läs mer

40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% Kalmar. Östergötland Sverige. Kronoberg. Norrbotten. Stockholm. Halland Jämtland. Uppsala. Blekinge.

40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% Kalmar. Östergötland Sverige. Kronoberg. Norrbotten. Stockholm. Halland Jämtland. Uppsala. Blekinge. 4 35% 3 25% 15% 1 5% bussföretag (*för att bli NTF-godkänd krävs en trafiksäkerhetspolicy, godkänd hastighetsregulator, två eller trepunktsbälte på samtliga platser, alkolås, information om trafiksäkerhet

Läs mer

En medborgare som alla andra! Valprogram 2014

En medborgare som alla andra! Valprogram 2014 En medborgare som alla andra! Valprogram 2014 HANDIKAPPFÖRENINGARNA ÖSTERGÖTLANDS VALPROGRAM 2014 1 2 HANDIKAPPFÖRENINGARNA ÖSTERGÖTLANDS VALPROGRAM 2014 Funktionshinder Funktionsnedsättning Funktionshinder(disability)

Läs mer

Mitt Liv Jag Bestämmer! Inspirationsdag om delaktighet

Mitt Liv Jag Bestämmer! Inspirationsdag om delaktighet Mitt Liv Jag Bestämmer! Inspirationsdag om delaktighet Politiker och brukare i samtal om delaktighet i samhället Hur får ni veta om brukares behov? På vilket sätt vill ni politiker att brukare ska ta plats?

Läs mer

Viktigt inför kommunalvalet 2014 - så här tycker partierna i Täby - om Villkoren för Personer med Kognitiv Funktionsnedsättning

Viktigt inför kommunalvalet 2014 - så här tycker partierna i Täby - om Villkoren för Personer med Kognitiv Funktionsnedsättning Viktigt inför kommunalvalet 2014 - så här tycker partierna i Täby - om Villkoren för Personer med Kognitiv Funktionsnedsättning Enkätsvar från partierna inför kommunalvalet i Täby om de framtida villkoren

Läs mer

Regionalt utvecklingsansvar i Östergötlands, Kronobergs och Jämtlands län

Regionalt utvecklingsansvar i Östergötlands, Kronobergs och Jämtlands län Konstitutionsutskottets betänkande Regionalt utvecklingsansvar i Östergötlands, Kronobergs och Jämtlands län _ Sammanfattning I betänkandet behandlas regeringens proposition 2013/14:122 Regionalt utvecklingsansvar

Läs mer

2 (6) Måste det vara så?

2 (6) Måste det vara så? 2 (6) Vi vill att Karlskrona ska vara den kommun där vi kan förverkliga våra drömmar, en kommun där man känner att man har möjligheter. Vi vill att barnen och ungdomarna ska få en bra start i livet och

Läs mer

Ansökan ska skickas till: Socialstyrelsen Avdelningen för regler och tillstånd Enheten för tillstånd 106 30 Stockholm

Ansökan ska skickas till: Socialstyrelsen Avdelningen för regler och tillstånd Enheten för tillstånd 106 30 Stockholm 1 Ansökan om tillstånd att bedriva enskild verksamhet med personlig assistans enligt 9 2 lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Information Bolag, stiftelser, föreningar

Läs mer

Tillsammans gör vi Sverige mer tillgängligt

Tillsammans gör vi Sverige mer tillgängligt Tillsammans gör vi Sverige mer tillgängligt 2 Handisams uppdrag handlar om att få ansvariga på olika nivåer i samhället att inse vinsterna med ett tillgängligt samhälle där alla kan delta jämlikt oavsett

Läs mer

22.03.2011 09:26 QuestBack export - Smärtvården 2011

22.03.2011 09:26 QuestBack export - Smärtvården 2011 Smärtvården 2011 Publicerad från 21.02.2011 till 25.03.2011 813 respondenter (749 unika) 1. Kön? 1 Kvinna 72,4 % 583 2 Man 27,6 % 222 Totalt 805 1 2. Ålder? 1 Under 19 år 0,4 % 3 2 20-29 år 1,9 % 15 3

Läs mer

Tina och Linda inledde och hälsade välkomna. Håkan tar kontakt med KFU om en ny ansökan ang nätverksträff för teckenspråkstolkar.

Tina och Linda inledde och hälsade välkomna. Håkan tar kontakt med KFU om en ny ansökan ang nätverksträff för teckenspråkstolkar. Nätverksträff i Örebro 18-19 oktober 2012 Närvarande: Ivar Västhed, Maria Ehn, Myran Sandström, Angelica Grann, Tina Karlsson, Linda Eriksson, Eva Matsa, Elisabeth Ingels, Agneta Ekeståhl Unger, Håkan

Läs mer

➎ Om kommuner, landsting och beslutsfattare. Kunskap kan ge makt och inflytande. Vem bestämmer vad?

➎ Om kommuner, landsting och beslutsfattare. Kunskap kan ge makt och inflytande. Vem bestämmer vad? ➎ Om kommuner, landsting och beslutsfattare 32 Kunskap kan ge makt och inflytande. Vem bestämmer vad? Så mycket har skrivits och sagts om långtidssjukskrivna den senaste tiden. Man kan känna sig utpekad.

Läs mer

Organisationsavdelningen

Organisationsavdelningen ansvarar nationellt för planeringen och den operativa verksamheten kring: Samarbetet mellan riksorganisationen och länsförbunden. Utbildningar, events och konferenser Operativt kampanjarbete Valrörelse

Läs mer

Var femte väljare ignoreras tunt med handikappolitiska ambitioner

Var femte väljare ignoreras tunt med handikappolitiska ambitioner Analys av partiernas svar på Handikappförbundens tio krav Var femte väljare ignoreras tunt med handikappolitiska ambitioner Var femte väljare har en funktionsnedsättning. Handikappförbundens 39 medlemsförbund

Läs mer

Allas delaktighet. Funktionhinderspolitiskt program För åren 2015-2017. Lättläst

Allas delaktighet. Funktionhinderspolitiskt program För åren 2015-2017. Lättläst Allas delaktighet Funktionhinderspolitiskt program För åren 2015-2017 Lättläst Delaktighet i samhället Region Skåne arbetar för att alla ska kunna vara med på lika villkor. Vi vill få bort sådant som gör

Läs mer

Sjukfrånvaro i offentlig och privat vård 2009. Hela Sverige

Sjukfrånvaro i offentlig och privat vård 2009. Hela Sverige Sjukfrånvaro i offentlig och privat vård 2009 Hela Sverige Fakta om analysen Analysen bygger på statistik för 2009 från SCB, för sjukfrånvaron i privat och offentlig vård, för sjukperioderna 15-89 dagar

Läs mer

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN Stöd & Service STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN STÖD OCH SERVICE till dig som har en psykisk funktionsnedsättning -Team Psykiatri- STÖD OCH SERVICE till dig som har en intellektuell funktionsnedsättning

Läs mer

Handikappföreningarnas samarbetsorgan i Uppsala län

Handikappföreningarnas samarbetsorgan i Uppsala län Handikappföreningarnas samarbetsorgan i Uppsala län FJORTON FRÅGOR som HSO i Uppsala län vill ha ett skriftligt svar på senast 2014-08-13. Svaren e-postas till: janne.wallgren@c.hso.se Handikappföreningarnas

Läs mer

Arbetsmarknadsläget augusti 2013

Arbetsmarknadsläget augusti 2013 INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Arbetsmarknadsläget augusti 2013 Närmare 45 000 fick arbete Av samtliga inskrivna på Arbetsförmedlingen var det under augusti närmare 45 000 som påbörjade någon form

Läs mer

Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Handledning till den lättlästa Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst Studieförbundet Vuxenskolan 2008 Projektledare: Eva Ekengren SV Förbundskansliet Författare: Kitte

Läs mer

Bidrag för glasögon till barn och unga

Bidrag för glasögon till barn och unga Socialutskottets betänkande 2015/16:SoU4 Bidrag för glasögon till barn och unga Sammanfattning Utskottet ställer sig bakom regeringens förslag till lag om bidrag för glasögon till vissa barn och unga,

Läs mer

Rådslagsmaterial Minskade klyftor

Rådslagsmaterial Minskade klyftor Rådslagsmaterial Minskade klyftor Socialdemokraterna i Örebro Örebro arbetarekommun har tagit initiativ till ett antal lokala rådslag. Rådslagen syftar till att öka kunskapen och debatten om respektive

Läs mer

Eget företagande och livskvalitet. En undersökning om småföretagares villkor och attityder från Fria Företagare och Visma

Eget företagande och livskvalitet. En undersökning om småföretagares villkor och attityder från Fria Företagare och Visma Eget företagande och livskvalitet En undersökning om småföretagares villkor och attityder från Fria Företagare och Visma Hösten 2013 Eget företagande ger högre livskvalitet Tre av fyra företagare anser

Läs mer

Rätten att få åldras tillsammans en fråga om skälighet, värdighet och välbefinnande i äldreomsorgen

Rätten att få åldras tillsammans en fråga om skälighet, värdighet och välbefinnande i äldreomsorgen Socialutskottets betänkande 2011/12:SoU21 Rätten att få åldras tillsammans en fråga om skälighet, värdighet och välbefinnande i äldreomsorgen Sammanfattning I betänkandet behandlas regeringens proposition

Läs mer

Förtydligande av arbetsgivares ansvar för sjuklön

Förtydligande av arbetsgivares ansvar för sjuklön Socialförsäkringsutskottets betänkande 2011/12:SfU13 Förtydligande av arbetsgivares ansvar för sjuklön Sammanfattning I detta betänkande behandlar utskottet regeringens proposition 2011/12:81 Förtydligande

Läs mer

Westanders Stora valenkät 2014

Westanders Stora valenkät 2014 Westanders Stora valenkät 1 Urvalet av 5 riksdagskandidater baseras på opinionsläget (Ekots sammanvägning av alla opinionsmätningar) under våren för att identifiera de dryga 5 riksdagskandidater med störst

Läs mer

Resultat. Politikerpanelen. Demoskop

Resultat. Politikerpanelen. Demoskop Resultat Politikerpanelen Demoskop Om politikerpanelen Politikerpanelen är ett årligen återkommande instrument där Demoskop speglar utvecklingen i Sveriges kommuner, landsting och regioner genom att genomföra

Läs mer

Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv

Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv Inledning Målsättningarna för den svenska handikappolitiken är ambitiösa. Under många år och inom en rad olika områden

Läs mer

Minnesanteckningar från kommunikatörsmöte 2014-01-21

Minnesanteckningar från kommunikatörsmöte 2014-01-21 Minnesanteckningar från kommunikatörsmöte 2014-01-21 22 förbund och närmare 30 deltagare. Gemensam valstrategi Handikappförbundens kongress fastställde en gemensam valstrategi med ambitionen att alla medlemsförbund

Läs mer

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik april 2017

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik april 2017 FAKTAUNDERLAG Kronobergs län Göteborg, 11 maj 2017 Jens Sandahl Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik april 2017 Till arbete Under april 2017 påbörjade 620 personer (221 kvinnor och 399 män) av de inskrivna

Läs mer

Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Socialdepartementet Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt i konventionen finns med. FN betyder Förenta Nationerna.

Läs mer

Unga inte lata så vill arbetsgivarna få fler i arbete vers 3 1

Unga inte lata så vill arbetsgivarna få fler i arbete vers 3 1 Unga inte lata så vill arbetsgivarna få fler i arbete -02- vers 1 Om undersökningen: Chefer med personalansvar på företag med fler än tio anställda. 1 respondenter. Genomfördes med webbintervjuer. Genomförd

Läs mer

Tillgängligt för alla - rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Tillgängligt för alla - rättigheter för personer med funktionsnedsättning Inriktningsdokument 2014-05-26 Tillgängligt för alla - rättigheter för personer med funktionsnedsättning KS 2014/0236 Beslutad av kommunfullmäktige den 26 maj 2014. Inriktningen gäller för hela den kommunala

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 760.2

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 760.2 Bromölla kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 760.2 Antagen/Senast ändrad Gäller från Dnr Kf 2013-09-30 163 2013-10-01 2012/573 POLITISKT PROGRAM FÖR ARBETE MED FRÅGOR KRING FUNKTIONSHINDER Politiskt

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, augusti 2016

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, augusti 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Ida Karlsson Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, augusti 2016 Arbetsmarknadsläget i Jönköpings län fortsatte att förbättras

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av februari 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av februari 2013 Blekinge, 8 mars 2013 Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av februari 2013 Vissa ljuspunkter på en mörk arbetsmarknad Arbetsmarknaden i Blekingen påverkas i hög grad av den ekonomiska

Läs mer

Tillgänglighet och delaktighet i

Tillgänglighet och delaktighet i Socialdemokraterna i Värmdö Värmdö 2010 Tillgänglighet och delaktighet i Värmdö Socialdemokraternas program för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning i Värmdö 2010-2014 2

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Örebro län mars månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Örebro län mars månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Örebro län mars månad 2016 Färre fick arbete i mars Av samtliga personer som var inskrivna på Arbetsförmedlingen

Läs mer

Företagarpanelen Q Kalmar län

Företagarpanelen Q Kalmar län Företagarpanelen Q4 2012 län Företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag i gemenskap leder Sverige till ökat välstånd. Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning I III Lättläst version Ill II REGERINGSKANSLIET Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Örebro län december månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Örebro län december månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Örebro län december månad 2015 Färre går ut i arbete Av samtliga personer som var inskrivna på Arbetsförmedlingen

Läs mer

Sydsvensk regionbildning ideell förening

Sydsvensk regionbildning ideell förening Sydsvensk regionbildning ideell förening Årsberättelse 2013 för Sydsvensk regionbildning ideell förening Verksamhetsberättelsen omfattar verksamhetsåret 2013-03-14 31 december 2013 Föreningens medlemmar

Läs mer

Provundersökning om dansstatistik

Provundersökning om dansstatistik Provundersökning om dansstatistik Kontaktuppgifter Institutionens/Gruppens/Koreografens namn Postadress Postnummer och ort Kontaktperson Telefonnummer E-postadress Produktion och repertoar 1. Produktioner

Läs mer

Tack för det brev, från Handikappförbunden, som genom dig förmedlats till mig. Vi hade senast brevkontakt i juli i år.

Tack för det brev, från Handikappförbunden, som genom dig förmedlats till mig. Vi hade senast brevkontakt i juli i år. Bästa Ingrid, Tack för det brev, från Handikappförbunden, som genom dig förmedlats till mig. Vi hade senast brevkontakt i juli i år. I mitt senaste brev redogjorde jag för min grundläggande syn, att funktionsnedsatta

Läs mer

Individuell löneutveckling landsting

Individuell löneutveckling landsting Individuell löneutveckling landsting Definitionen av individuell löneutveckling är att medlemmen båda åren registreras på samma befattning, befattningsnivå samt i samma region. Tabellen är sorterad enligt

Läs mer

Funktionshinderpolitiskt program

Funktionshinderpolitiskt program Funktionshinderpolitiskt program 2016 2020 Antaget av kommunfullmäktige 2016-10-25 97 Ett kommunalt program baserad på FN:s standardregler för delaktighet och jämlikhet för människor med funktionsnedsättning.

Läs mer

Lönestatistik 2014 Individuell löneutveckling landsting

Lönestatistik 2014 Individuell löneutveckling landsting Lönestatistik Individuell löneutveckling landsting Definitionen av individuell löneutveckling är att medlemmen båda åren registreras på samma befattning, befattningsnivå samt i samma region. Tabellen är

Läs mer

PRESSMEDDELANDE 16 december, 2013

PRESSMEDDELANDE 16 december, 2013 PRESSMEDDELANDE 16 december, 2013 För kommentarer: Charlotte Humling, Chef Arbetsförmedlingen Gävle, 010-486 45 16 Presskontakt: Erik Öberg, Press- och informationsansvarig, 010-486 79 28 Ytterligare information:

Läs mer