Bilaga Kandidaters kommentarer sorterat på distrikt

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bilaga Kandidaters kommentarer sorterat på distrikt"

Transkript

1 Bilaga Kandidaters kommentarer sorterat på distrikt Namn Parti Distrikt Kommentar Magnus Larsson C Blekinge Jag har en hörselskada och tinnitus. Jag arbetar för att minska buller i offentliga miljöer och att musik vid konserter och discon int eska överskrida nivåer så att örat skulle kuna skadas. Jag jobbar också med alleriofrågor och sitter som ordförande i allergikommitén i Karlskrona. Anna FP Blekinge Har själv studerat teckenspråk som gett mig en god inblick i den "tysta" världen. Ekström Inga Lill Siggelsten Blum Kurt Kvarnström Roza Güclü Hedin Lennart Sacrédeus Jan Lindholm Gustaf Hoffstedt Annamaria Bauer Anders W Jonsson Inge Garstedt Roland Bäckman KD Blekinge Jag vill att er och landsting ska ordna riktiga arbeten för personer med funktionsnedsättning som kan och vill arbeta. Jag vet att det är många som önskar detta. Kan ICA så kan det offentliga. I Blekinge skulle det innebära ca 150 jobb. Det finns på min lista av nio prioriterade frågor S Dalarnas Jag anser att LLS fungerade bättre innan alliansen ändrade reglerna. Det finns behov av att reparera här som på många andra områden t.ex. sjukförsäkringen S Dalarnas Denna fråga är väldigt viktig för mig då jämlikhet och rättvisan är det jag försöker verka för på alla områden. Jag är dock inte insatt i LSS lagen och de reformer som är riktade mot funktionshindrade... Jag har för avsikt att sätta mig in i frågorna mer ingående. Jag tycker också att det är svårt att svara på frågorna med endast tre alternativ. Jag förstår dock att det är den enklaste sättet att sammanställa svaren på.. KD Dalarnas Teckenspråk och textning i ökad utsträckning i TV. Ombyggnad av äldre fastigheter för att göra de tillgängliga för funktionsnedsdatta. MP Dalarnas skriver på Allaväljare för att icera vår politik M Gotlands Jag tror att jag kan driva dessa frågor mer effektivt om jag inte söker maximera antal motioner och interpellationer. V Gotlands Ett samhälle som inte är tillgängligt för alla kan heller inte fullt ut kalla sig demokratiskt. Demokrati innebär att alla som vill kan ta aktiv del. Egen erfarenhet av funktionsnedsättning; ja... jag har mina egna; mina barns; mina vänners och så har jag ge arbetat inom olika typer av omsorg. Så - ja jag har erfarenhet. Har själv en hörselskada och ADHD. C Gävleborgs Jag arbetar som barnläkare och har kännedom om hur barn och ungdomar med funktionsnedsättningar har det. M Gävleborgs Det är viktigt med starkt stöd och träning från början. Förskolan och skolan måste leva upp till sitt ansvar. det är orimligt att man ska behöva "slåss" för sina rättigheter på det sätt som är nödvändigt idag. S Gävleborgs Jag har arbetat både som habiliteringspersonal osh enhetschef inom handikappomsorgen

2 Lennart KD Gävleborgs Jag har i Gävle fullmäktige drivit dessa frågor under flera mandatperioder Sjögren Ulla Andersson V Gävleborgs Om vi Rödgröa vinner valet blir det lagstiftning om tillgänglighet som diskriminering. Själv har jag en nära rullstolsburen släkting och jag själva hör dåligt nästan döv på ena örat Bodil Ceballos MP Gävleborgs Det är svårt att lämna helt tydliga svar. I dagsläget sitter jag i Utrikesutskottet där funktionsnedsättningsfrågorna i huvudsak finns med som en del av andra frågor. Det är därför svårt att driva dem mycket aktivt. Däremot är jag väl insatt i de problem människor med funktionsnedsättning har efter fyra år i ala handikapprådet i Gävle. Det gör att jag i de sammanhang jag kan lyfter frågorna. Graden av aktivitet beror alltså på i vilket utskott man hamnar. Anders Flanking C Göteborgs Jag tycker ni skulle lämna utrymme för egna svarsalternativ. Ett tag funderade jag på att inte svara. Nu blir svaren inte utifrån mitt synsätt utan efter riktade frågor. Eva Flyborg FP Göteborgs Detta var en allt för grov enkät för att ge en rättvis bild av ledamöternas engagemang i dessa viktiga frågor. Tyvärr. Susanna Haby M Göteborgs Tycker det är viktigt att personer med funktionsnedsättning får rätt förutsättningar för att kunna så långt det är fysiskt möjligt leva som alla andra ; dvs kunna studera; arbeta; osv osv. Lars Johansson S Göteborgs Sedan tidigt 80-tal har jag arbetat för att funktionshindrade ska ha ett arbete eller meningsfull sysselsättning i Göteborg. David Lega KD Göteborgs Jag har själv personlig assistans och sitter i rullstol. Är mycket medveten om att mycket behöver förbättras; och har skrivit en hel del förslag redan rörande arbetspolitik; tillgänglighet med mera. Eva Olofsson V Göteborgs Viktigt skapa bättre förutsättning för människor med funktionsnedsättning när det gäller utbildning och arbete. Handikapppolitiken måste ha ett jämställdhetperspektiv. Lise Nordin MP Göteborgs I diskussionerna om flytt av vårt partikansli var tillgänglighet med rullstol avgörande för valet av vår nya lokal. Jag har anhörig med kraftigt nedsatt hörsel. anne Marie Brodén M Hallands jag har arbetat med handikappfrågor i riksdagen ;varit ledamot i LSS utredningen och lagt åtskilliga motioner i frågor som rör detta område.har drivit frågan om diskriminering och delatagit i ett 50 tal debatter.jag har under 4 veckor suttit i rullstol under sommaren vilket är en nyttig erfarenhet. Jag har ett brorsbarn och flera goda vänner Magdalena Streijffert med funktionsnedsättningar. S Hallands Jag har en son som har en kronisk lungsjukdom och därmed har en funktionsnedsättning. Jag ser hur erna drar ner på handikappomsorgen och för mig är det en viktig fråga att se till att de får de resurser som behövs. Det är också väldigt olika i erna hur man hanterar frågorna; vilket är mycket olyckligt. Det är också viktigt för mig att se till att många med funktionsnedsättning får möjlighet till arbete på den vanliga arbetsmarknaden och då arbeta mer med arbetsgivarnas attityder. Lars KD Hallands Förbättringar av LSS Driva frågor tillgänglighet Subventionerad hjälpmedel Gustafsson Kristina Hallberg V Hallands Jag har arbetat med barn och ungdomar med funktionsnedsättning och tycker det är viktigt att de får stödinsatser i skolan Agneta MP Hallands Jobben är en särskilt viktig fråga och att fokusera kring att fler med funktionshinder får det stöd som behövs för att

3 Börjesson Gudrun Schyman Stina Sundberg Jonas Göthner Sissela Nordling Blanco Cecilia Billskog Katarina Michanek komma i jobb. Fi Hela landet Sakupplysningar: F! har ingen personal och inga pengar och inga valstugor. Därför har jag inte kunnat svara jakande på frågor om hur vi gör valstugor och valmaterial tillgängligt. vi har inga resurser men hoppas naturligtvis att få det. för oss är universella mänskliga rättigheter och antidiskriminering själva grunden för vår politik så därför är det huvudfrågor och utgångspunkter; inte tillval och särintressen. Jag har dvarat att jag kandiderar för Skåne men vi har en enhetlig lista för hela Sverige; alltså inte olika listor i olika. Fi Hela landet Exempel: Rätten att studera på tex en folkhögskola i en annan OCH kunna behålla ursprungsbostad OCH ha ek. stöd till dubbelt boende under utbildningstiden. Rätten att delta i föreningsliv med den assistans som behövs (hur ska annars personer med funktionhinder kunna delta i demokratin...!) Fi Hela landet Diskrimineringen på arbetsmarknaden måste bort. Vi vill höja skadestånden i diskrimineringstvister och göra det lättare att fälla arbetsgivare som diskriminerar. Vi vill även tvinga arbetsgivare att jobba mer med förebygande arbete så att diskrimineringen aldrig äger rum. Fi Hela landet Ett Stockholm fritt från alla former av diskriminering är en av mina främsta frågor. Fi Hela landet Jag tycker att tillgänglighet får kosta. Vi måste göra alla aspekter och delar av samhället tillgängliga för alla; i praktiken inte bara i teorin. Fi Hela landet Som barn- och ungdomsläkare har jag långvarig erfarenhet av olika konsekvenser av funktionsnedsättning för dessa grupper. Barns och ungdomars livssituation; rättigheter och hälsa är ett för mig högt prioriterat område. Wilo Abdulle Fi Hela landet Jag kommer att arbeta för personer med funktionsnedsättning får sina fulla mänskliga rättigheter i alla område Maria Borgström Linnéa Sjögren Carl Emanuelsso n Fi Hela landet Tillgänglighet handlar alldeles för mycket om enbart den fysiska tillgängligheten. Min erfarenhet som sjukgymnast inom Habilitering är att tillgängligheten måste ses ur ett socialt; ekonomiskt och politiskt perspektiv också. Personer med funktionsnedsättning diskrimineras systematiskt på den psykiska planet också. Man kan t.ex. lätt komma in på arbetsförmedlingen i rullstol. Men att komma in i deras rullar om man har en funktionsnedsättning är i stort sett omöjligt. Då skickas man vidare utan att få hjälp. Arbetsförmedlingen är på så vis otillgänglig för många även om den fysiska tillgängligheten finns. Bara som ett exempel så vill jag att Arbetsförmedlingen som är statlig tar sitt ansvar och är tillgängligt för alla människor som vill ha deras hjälp. Fi Hela landet Jag har under större delen av mitt liv jobbat som personlig assistent och sett hur svårt det är att vara en del av samhället. Därför tycker jag att vi måste göra allt vi kan för att samhället ska bli tillgängligt för alla. Jag kommer kämpa hårt för dessa frågor om jag kommer in i riksdagen! Eftersom Fi endast har en lista kan man rösta på mig i hela Sverige. Fi Hela landet Jag tycker det är ovärdigt en demokrati som Sverige att inte ta dessa frågor på större allvar och öka tillgängligheten för alla människor. Det är en mänsklig rättighet att kunna vistas i samhället och delta på lika villkor trots olika förutsättningar. Gita Nabavi Fi Hela landet Jag har tidigare arbetat på talboks- och punktskriftsbiblioteket med kurslitteratur och andra böcker för personer med olika typer av läshinder. Utöver det har jag tyvärr ingen personlig erfarenhet annat än ett fåtal vänner och

4 Gun Svensson Carl Johan Rehbinder Jerker Montelius Lars Isovaara Saila Quicklund Gunnar Sandberg Anne Catrine Hedman Annie Johansson bekanta i min omgivning med någon form av funktionsnedsättning. PP Hela landet Piratpartiet siktar på att få en vågmästarroll för att få genomslag för våra fokusfrågor - Skydd för den personliga integriteten; Kultur; Kunskap. PP Hela landet Piratpartiet är ett fokusparti; som bl.a. vill göra kultur och information tillgängligt för alla - inklusive funktionshindrade. Och genom åren; som kursledare med kursdeltagare som emellanåt har haft allehanda funktionshinder; så har jag blivit mycket medveten om dessa frågor. Exempelvis planerar jag personligen att göra en ljudbok av min novellsamling Cirkus Eros; och jag har gjort några av mina blogginlägg med ljudfiler; så att man även kan lyssna på min röst; läsandes inlägget i fråga. Jag tycker att alla måste kunna ta del av det samhälle vi lever i. Jag har en grundtes; och det är att ett samhälle där inte alla får plats; det är felkonstruerat. Att jag skriver svarsalternativet "vet inte" på många frågor är inte för att jag inte är intresserad; utan för att jag är för dåligt insatt i just de frågorna - samt att som riksdagsparti kommer vi i Piratpartiet att stödja den regeringsallians som vill samarbeta med oss; vilket innebär att just handikappfrågorna ligger på de andra partiernas bord. Såvida det inte handlar om informationspolitik och integritetsfrågor; förstås; för det kan ju vara extremt aktuellt för många som har funktionshinder. Och det är våra frågor. Själv är jag också sexualpolitiskt engagerad; medlem i RFSU; och har varit delaktig i många diskussioner kring sexualitet och funktionshinder; för många ett tabuämne. Inte för mig. På den punkten har ni definitivt en bundsförvant i mig... :-) PP Hela landet Jag har aktivt jobbat med att göra websiter som PPM.nu tillgängliga för blinda och synskadade genom att implementera olika webstandarder för tillgänglighet. SD Hela landet Just tillgänglighetsfrågor är väsentliga. Jag har egen erfarenhet av funktionsnedsättning i form av paraplegi. M Jämtlands Har arbetat som sjukgymnast inom Barn/Vuxn habilitering i 17 år. Har även varit chef för omsorgsverksamhet. Känner till dessa frågor väl och finner dem också väldigt viktiga. Svaren i enkäten är inte helt enkla att besvara; hade varit bra med fler alternativ. Mvh Saila Quicklund S Jämtlands Jag hade en faster som var blind och jag har kontakt med flera som har funktionsnedsättning. KD Jämtlands Kristdemokraterna driver frågan att den offentliga sektorn ska prioritera att anställa personer med olika former av funktionsnedsättning sådana platser skulle vara möjligt. Vi tycker att det är viktigt att offentlig sektor tar det ansvaret. C Jönköpings Jag tror att det är A och O att alla människor som vill och kan arbeta ska ges möjlighet till detta. Det är oerhört viktigt att fokusera på att sänka trösklarna för unga; invandrare och de med funktionsnedsättning som idag har svårare att få ett jobb än andra. Det är den absolut viktigaste valfrågan för mig. Carina Hägg S Jönköpings Ta gärna del av mitt tal vid "Marschen för tillgänglighet" i Jönköping Har tagit flera iniativ för att synliggöra mäns våld mot kvinnor med funktionsnedsättning. Arbetat många år inom omsorgerna och det har gett mig konkret erfarenhet. Samt mött dessa frågor såväl i riksdagen; ta gärna del av framlagda motioner; som under mitt arbete mot diskriminering i Europarådet mm. Håkan Juholt S Kalmar Funktionsnedsättning är en del av min familjs vardag. Kamp för rättvisa; delaktighet; tillgänglighet måste gå före

5 Anders Andersson skattesänkningar för välmående KD Kalmar Under tre mandatperioder har jag varit ordförande i det ala handikapprådet och även arbetet med frågorna som landstingsråd. Själv är jag medlem i flera organisationer som arbetar för personer med funktionsnedsättning. Jag fick förtroendet att i år vara huvudtalare på tillgänglighetsmarschen i Kalmar. Kaj Raving V Kalmar Tillgänglighet är en viktig fråga som jag har förstått inbegriper större problem än jag kunnat ana. Fortfarande kan jag dock för lite om dessa problem för att kunna ge riktigt bra svar; även om jag håller på att lära mig. Jonas Löhnn MP Kalmar Tillgänglighet och långsiktighet måste bli självklara mål för all samhällsplanering; först då får vi ett rättvisare och mer hållbart samhälle. Gunnar Nordmark Tomas Eneroth Carina Adolfsson Elgestam Eva Johnsson Carin Högstedt Andreas Larsson Anders Nordin FP Kronobergs Tillgänglighet i offentliga miljöer; i föreningssammanhang och liknande är prioriterat för mig. Hörselslinga; stöd för personer med synnedsättning och full tillgänglighet för personer med nedsatt förmåga att röra sig är viktiga frågor för mig. Dyslexi ;dyskalkyli och sådant som gränsar till detta skall så långt det är möjligt inte begränsa dig i arbetslivet eller i dina möjligheter att delta i det offentliga samtalet. Vi måste sätta fokus på personer med psykiska funktionshinder. S Kronobergs Jag tycker att bilstödsfrågan har kommit i skymundan. Det finns idag utmärkt teknik för att öka tillgängligheten och egna rörelsefriheten; men dagens bilstödsförordning motverkar detta och regeringen har varit ointresserad av att förändra regelverket. En detaljfråga för en del kanske - men helt avgörande för mångas förutsättningar att kunna arbeta; ta hand om familjemedlemmar och leva ett självständigt liv. S Kronobergs Jag vill ha ett samhälle där alla har lika möjligheter och tillgänglighet och vill att takten på arbetet för att nå det ska öka.jag kommer att via mitt parti försöka få detta arbete att gå fortare. KD Kronobergs Jag har på nära håll sett hur bristen på tillgänglighet begränsar vardagen hos människor. Detta har ökat mina ambitioner och önskan att driva på en förändring. V Kronobergs Mycket viktig fråga för mig är att diskrimineringslagen innefattar brister i tillgänglighet som diskrimineringsgrund! Som politiker har jag skrivit minst tio - 20 motioner; interpellationer och skrivelser den här mandatperioden. Det tänker jag fortsätta med på alla politiska nivåer och sammanhang där jag finns med efter valet. PP Lista mitt Jag finns på lista "mitt" för piratpartiet som är Jämtland;Västernorrland;Dalarna och Gävleborg PP Lista norr Jag har svår artros i båda mina axlar. Totalt utslitna på grund av mångårig traktorkörning där skakningarna tagits upp av axlarna. Ena axeln op. med insatt metallpipa och dito kula. Obetydlig positiv effekt. Periodvis outhärdliga smärtor. Smärtlindrande tabletter då nödvändigt vilket gör att mitt huvuds innehåll blir en urkig degklump och dessutom magen spyfärdig. Fysiskt är jag utrangerad. Det är min funktionsnedsättning. Min livlina är att min kropp piskar jag fram till fysiskt arbete och huvudet försöker jag använda för att åstadkomma ett solidariskt och demokratiskt samhälle värt namnet. Oavsett hur illa ställt det är med oss som individer måste vi kämpa för kommande generationer mot miljöhoten; mot kontrollsamhällets utveckling och mot det nya frälset; girigbukarna på sina vd-poster i banker; fonder; försäkringsbolag; företag; institutioner; fack och i alla offentliga verksamheter. Vi

6 Hillevi Larsson Luciano Astudillo Marianne Berg Fredrik Lundh Sammeli Margareta Pålsson Gustav Fridolin Johan Linander Anders Hansson Gunilla Nordgren Kerstin Nilsson Otto von Arnold S Malmö måste göra livet drägligt för framtidens alla barn och ungdomar. All textning i SVT; både rikssändningar och regionala sändningar ska vara textade. Bättre utbildad personal inom kollektivtrafiken när det gäller bemötande av resenärer med funktionsnedsättning; exempelvis vad gäller användning av ramper på långfärdsbussar. På tågstationer ska all information finnas på stora datorskärmar; det får inte förekomma att viktig information enbart ropas ut i högtalare och inte återfinns på skärmarna. Mer stöd till teckentolkning; där anslaget skurits ner av sittande regering. Se på Jag har engagerat mig i dessa frågor redan. S Malmö V Malmö Målen var satta till 2010; men ack nej dit nåtr vi inte nu. Vänsterpartiet har nu satt tillgänlighets målet till 2014 och det ska jag verkligen arbeta för. Det handlar om mänskliga rättigheter; inget annat. S Norrbottens Tycker enkäten är lite väl trubbig och lämnar inte utrymme för kommentarer på vardera fråga. Jag har denan mandatperiod jobbad med frågorna ur olika perspektiv och på oliak sätt och kommer att fortsätta göra detta. M MP C M M S KD Skånes s norra och östra Skånes s norra och östra Skånes s Skånes s Skånes s Skånes s Skånes s För närvarande arbetar jag mest med att elever och vuxna med ADHD och Asbergers syndrom ska få hjälp; stöd och förståelse i skolan och i arbetslivet Ofta är det stödet till funktionshindrade som ryker vid nedskärningar. Mitt viktigaste krav i valrörelsen är att stoppa nedskärningar! Två av mina tre barn är födda med funktionsnedsättningar så jag anser att jag är väl insatt. Sista frågan saknar ett alternativ mellan andra och tredje alternativet. Vår uppgift är enligt min mening att göra vardagen så lätt som möjligt för personer med funktionsnedsättningar. Det är mycket viktigt att underlätta för personer med funktionsnedsättning att komma in på arbetsmarknaden. Jag önskar att alla; oavsett funktionshinder skall ha en plats i samhället och om det går; även en naturlig på arbetsmarknaden. Arbetsgivare; både privata och offentliga måste förstå att alla inte kan producera 120 %. Fler lönestöd till de som anställer funktionshindrade. När det gäller Lss och Lass så anser jag att det är en av de bästa socialförsäkringarna som vi har infört. Jag har dock vissa synpunkter hur dessa överutnyttjas. Inte av brukarna utan av de som anordnar/säljer assistans. Av erfarenhet genom mitt arbete med kontroller på försäkringskassan vet jag att det ibland är kringpersoner; anhöriga och anordnare som skor sig på pengar som egentligen borde komma brukaren till del. Detta är att stjäla från de som verkligen behöver stödet. Det finns personer som är beviljade assistans dygnet runt men som lämnas ensamma stor del av dygnet samtidigt som assistenen har full lön. Jag vill komma åt de oseriösa företagen/anhöriga. Jag tror att vi alla behöver bli bättre; lära mer och göra mer för att vi skall kunna verka för att få ett samhälle som är tillgängligt för alla. Bygg ut LSS-boendet i Trelleborg Ge en värdighetsgaranti även för funktionshindrade. Ge funktionshindrade en meningsfull sysselsättning. Gör det lättare för företag att anställa funktionshindrade. Ge ett bättre psykiskt stöd; kanske i form av KBT.

7 Lennart Pettersson C Skånes s Christin S Skånes s Hagberg Barbro FP Stockholms Westerholm Lars Ohly V Stockholms Josefin Brink V Stockholms Åsa Romson MP Stockholms Birgitta Ohlsson Arhe Hamednaca Per Lodenius Jag vill ha statliga bidrag till installation av fler hissar för att öka tillgängligheten. Tillgängligheten i samhället. Synskadade i familjen. Ett av min tre områden som jag går till val på är stöd till människor med sällsynta diagnoser och det är därför jag svarar som jag gör på er enkät. Mina övriga gäller äldre och HBT-personer. När det gäller frågan om garanterad försörjning så är jag absolut beredd att arbeta för att det blir verklighet; men det är inget vi kan uppnå i en handvändning. Men genom att ta steg för steg arbetar vi för att ingen människa i Sverige ska vara fattig. Vänsterpartiet har just nu förslag om höjt bostadstillägg samt höjt aktivitetsstöd. Förutom att höja aktivitetsstödet diskuterar vi hur framtida principer för hur garantidelen ska utformas. Garantiersättningen är ju på väldigt låg nivå. När det gäller den sista frågan; om hur jag rangordnar undanröjandet av hinder för delaktighet för personer med funktionsnedsättning; så passade egentligen inget svar för mig men jag var tvungen att välja ett som visade på hög ambitionsnivå. Det är en av många mycket angelägna frågor och för mig finns det ingen topp 3 när det gäller viktiga frågor. Mitt mål är att mitt parti ska vara en del av en regering som ska höja ambitionerna och vidta kraftfullare åtgärder för tillgänglighet och delaktighet än vad som görs idag. I och med detta är inte mitt mål att skriva motioner; interpellationer och frågor i ämnet eftersom det huvudsakligen är den politiska oppositionens metod för att sätta press på en regering. Hej; Tillgänglighet är en prioriterad fråga för hela mitt parti; Vänsterpartiet. Jag vet att ni vill ha personliga svar; men det som avgör vad som faktiskt händer i riksdagen är inte vad enskilda gör utan vad partierna som helhet vill. Så glöm inte att kolla på partiernas förslag också - inte bara vad enskilda kandidater svarar i enkäten! jag har som lokalpolitiker aktivt stött och tryckt på förslag för att minska diskrimineringen av personer med funktionsnedsättning och göra alla la verksamheter; inkl fritidsgårdar och mötesloklaer; tillgängliga för alla; även sociala funktionsnedsättningar. Jag har bland annat lyft frågor i riksdagen ex om assistanshundar; ordnat seminarium om bistånd och funktionshinder samt konferens hur det är att leva som kvinna med funktionshinder dvs dubbel diskriminering. nej FP Stockholms S Stockholms C Stockholms 2006 blev jag riksdagsledamot för Centerpartiet. Jag är lärare och innan jag blev riksdagsledamot arbetade jag i skolan. Jag arbetade flera år i särskolan och med barn och ungdomar i behov av särskilt stöd. I Riksdagen arbetar jag mycket med frågor om skola och utbildning. Många frågor jag arbetar med handlar om barn och ungdomar i behov av särskilt stöd. Barn och ungdomar med funktionsnedsättning måste få en bättre situation. Alla ska ha möjlighet att utvecklas efter sin egen förmåga och ha en plats i vårt samhälle. Jag har skrivit flera motioner till Riksdagen om frågor som rör funktionsnedsättning. Motionerna har bland annat handlat om tillgång till lättläst information och stöd till personer med funktionsnedsättning som vill starta eget företag. Det finns mycket kvar att göra. Jag vill fortsätta i Riksdagen efter valet. Då kan jag fortsätta att jobba med frågor om skola; ungdomar och funktionsnedsättning.

8 Nina Lundström Marietta de Pourbaix- Lundin Désirée Pethrus Engström Emma Henriksson FP Stockholms Ja; jag har själv en omfattande födoämnesallergi som gör att arbete; resor; fritid måste planeras. Jag är också pollen-och djurallergiker. Vi har en anhörig som har muskeldystrofi och använder permobil så jag vet vad det innebär med bristande tillgänglighet i det praktiska livet. M Stockholms Alla människor är individer med egna behov; drömmar och önskemål. Detta glöms ofta bort när det gäller människor med funktionsnedsättning. Attitydfrågor är viktgt. KD Stockholms Skrivit två rapporter i Riksdagen senaste mandatperioden som rör personer med funktionsnedsättning. Om bättre stöd till arbete och rätt till daglig verksamhet.bla skrivit motion om att förbättra ledsagarservice. KD Stockholms Några av frågorna var svåra att besvara med ja eller nej. Till exempel frågn om ekonomin för unga med funktionsnedsättning. Några unga har alldeles för lite pengar. Men det kan bero på flera saker. En sådan är kostnaden för boendet. Många unga med funktionsnedsättning både kan och vill jobba. Då ska de få rätt hjälp för att kunna jobba. Om de jobbar får de lön. De som inte alls kan jobba ska ha tillräckligt med pengar för att klara sina kostnader. Jens Holm V Stockholms Bra att ni driver på dessa frågor. Det gör mig upprörd att vi - år har så många hinder kvar för funktionshindrade. Läs gärna mitt inlägg: mvh Jens Holm (V) Amineh Kakabaveh V Stockholms Det är en mänsklig rättighet att alla människor oavsett vilka rörelsehinder de har deltar i samhällslivet och kommer in på alla platser på samma villkor som alla andra. Det är oacceptabelt att höger regeringen inte levde upp till målet och handlingsplanen utbblir. Tillgänglighet är en mänsklig rättighet Mats Pertoft MP Stockholms Jag har arbetat i många år med att förbättra LSS och bla aktivt arbetat med att genomföra utjämningssystemet för LSS. Har arbetet mycket med bl.a. elöverkänslighet. Lotta Finstorp M Södermanland s Jag är engagerad i frågor som rör delaktighet och inkludering. Jag har varit drivande i papperslösas och gömdas rätt till rehab och hjälpmedel. Gunvor G Ericson MP Södermanland s Underlätta att få jobb även om man bara kan jobba deltid. Se individer istället för eventuell funktionsnedsättning. Jag har erfarenhet av neuropsykiatrisk funktionenedsättning i min närhet. Solveig Zander C Uppsala Frågan om försörjning till funktionshindrade ungdomar. Så vill jag att de i första hand ska få ett arbete på deltid så de får en lön. Om de aldrig kan arbeta så ska de få en högre samhällslön; vilket centerpartiet har föreslagit. Ismail Kamil FP Uppsala Jag har i min personvalsfolder en särskild punkt om Fysisk otillgänglighet; där jag menar att fysisk otillgänglighet ska klassas som diskriminering. Jag kommer dessutom skriftligt lova HSO Uppsala följande punkter om jag blir invald i Sveriges Riksdag: 1. Att varje termin besöka HSO Uppsala för att lyssna av viktiga frågor som jag kan ta med mig i riksdagsarbetet. 2. Att varje termin bjuder in representanter för HSO Uppsala till riksdagen för dialog. 3. Att aktivt driva på frågan om att bristande tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning ska klassas som diskriminering och tydliggöras i diskrimineringslagstiftningen. 4. Att arbeta för att offentliga miljöer faktiskt anpassas och görs tillgängliga för alla. 5. Att regelbundet driva på så att Sverige slutgiltigt lever upp till den FN-konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättningar som Sverige skrivit under. 6. Att varje månad genom bl.a interpellationer uppmärksamma statsråd på brister i samhället för personer med funktionsnedsättning. Fram till i

9 dag är jag landstingsråd och ordförande i Hälso- och sjukvårdsstyrelsen. Genom min roll i landstinget har jag skapat mig en bra relation till HSO Uppsala ; något som jag tänker fortsätta med; även i riksdagen. Mina träffar med HSO är viktiga för mitt politiska arbete. Agneta Gille S Uppsala Min bästa kompis är halvsidesförlamad så jag vet bl.a. vad det innebär att ta sig fram med rullstol Lena Sommestad Berit Högman S Uppsala Som ansvarig minister för byggfrågor ( ) fick jag insikt i frågan och dess betydelse; och jag fick också tillfälle att driva frågan om tillgänglighet i regeringen. Bristerna i implementering är uppenbara. Vikten av att åtgärda bristande tillgänglighet inses långt ifrån av alla. Oron för kostnaderna är en viktig förklaring till motståndet. Jag tror att det vore synnerligen värdefullt att ännu tydligare än idag lyfta föregångser och företag; som har lyckats säkerställa god tillgänglighet. Tillsammans med skarpare lagstiftning kan sådana positiva exempel bidra till att slå hål på myten om hur svårt och omöjligt det är att säkerställa tillgänglighet. S Värmlands Alla har rätt till jobb! Jag vill vara med och utveckla den arbetsmarknaden som också välkomnar och tar vara på funktionsnedsattas kompetens. Här vill jag se en rejäl utveckling av sociala företag; av lönebidrag som instrument för anställning; om en Arbetsförmedling som blir bättre på att informera Ag om de möjligheter som finns.helt nya idéer om hur vi skall ta tillvara varje människas vilja till arbete måste också fram. Jag tror att alla både kan och vill jobba utifrån sin egen förmåga. Jag vet att jag har flera vänner på Facebook som följer mig i hur jag arbetar med dessa frågor. S Värmlands det är svåra frågor att svara på eftersom jag 1. inte vet om jag kommer in i riksdagen; 2. inte vet vilket utskott jag i såfall hamnar i Gunilla Svantorp Bengt Berg V Värmlands Vissa av era frågor är ju inte tillämpbara i mindre sammanhang; t.ex. valstugetillgängligheten. Vi har helt enkelt ingen valstuga. Jag har nära vänner som har funktionsnedsättning och arbetar aktivt i föreningslivet att vi ska öka tillgängligheten. Anna Svalander Maria Lundqvist- Brömster Edward FP FP Västa Västerbottens M Västerbottens Riedl Isak From S Västerbottens Lars Lilja S Västerbottens Det hade varit lättare att svara på frågorna om det givits utrymme för kommentarer vid varje fråga. Självklart ska samhället vara tillgängligt för alla! Men i ärlighetens namn kan jag inte säga att jag redan nu planerat att skriva ett visst antal motioner/interpellationer om det. Däremot ser jag fram emot att få kunskap från er och kontakt med er så ni kan göra mig uppmärksam på vad jag kan göra för er. LSS ska förtydligas vad gäller rätten till familj; arbete och delaktighet. I vår rapport "att vända hinder till en fördel" finns 15 nya förslag som skulle öka möjligheter till arbete för personer med funktionsnedsättning Som astmatiker tror jag mig ganska bra ha koll på en del av de utmaningar vi står inför. Inte minst på området dolda funktionshinder. Behov av personlig assistent i skolan. Allergier i Förskolan och skolan rutiner i skolkök mm LSS och personer som kommer i kläm mellan tex. Försäkrings kassan och en samt anpasning fäör fuktionshindrade på IF Metalls arbetsplatser Det viktigaste för mig är at jobba för ett arbetsliv som kan ge så många som möjligt ett arbete med en rimlig ersättning.arbetslöshetsförsäkringen och sjukförsäkringen måste förbättras. Funktionshindrades möjlighet till arbete måste stärkas.

10 Anders Sellström KD Västerbottens Jabar Amin MP Västerbottens Christina S Västernorrland Karlsson s Liza-Maria KD Västernorrland Norlin s Agneta Berliner FP Västmanlands Sven-Erik Österberg S Västmanlands Sofia Modigh KD Västmanlands Agneta Luttropp Christina Oskarsson Penilla Gunther kerstin Hermansson MP S KD C Västmanlands norra norra Driver på i dessa frågor i Umeå genom mitt arbete i bl.a. byggnadsnämnden. Jag har arbetat med diskrimineringsfrågor i ca 10 år; och är väl insatta i de funktionshindrades svårigheter och behov. Jag tycker att fysiska funktonshinder naturligtvis är viktiga att arbeta med; men vi får aldrig glömma bort de psykiskt funktionsnedsatta som jag tycker får allt för lite uppmärksamhet för sina frågor. -kollektivtrafiken vikigt att krav på tillgänglighet ställs - stöttat Himlabadets satsning på tillgängliget; det offentliga ska visa vägen - stadsplanering behöver både ta större miljö- och tillgänglihetshänsyn - Kristdemokraterna kräver att offentlig verksamhet ska anställa personer med funktionshinder de förslaget är jag med och driver - har en närstående med funktionsnedsättning Jag arbetar bland annat för: * en statlig satsning på upprustning av Sveriges skollokaler med fokus på att öka tillgängligheten för barn med funktionsnedsättning. * att stärka rätten till ledsagning på allmänna platser + i annan än i hemen * att rätten till arbete; att bilda familj och i övrigt leva jämlikt lyfts in i LSS för att garantera personer med funktionsnedsättning deras mänskliga rättigheter * att elever med hörselnedsättning eller dövhet ska ges möjlighet att läsa teckenspråk som modersmål i skolan * att personer som i vuxen ålder ska ha rätt att lära sig punktskrift * ett antal åtgärder för att underlätta för personer med funktionsnedsättning att komma in på arbetsmarknaden; t ex bättre rådgivning från Arbetsförmedlingen till arbetsgivare och att arbetssökande med funktionsnedsättning ska få en personlig coach och samordnare * Tycker att vid offentlig upphandling ska det ställas krav på att personer med funktionsnedsättning ska ingå i arbetsstyrkan hos utföraren. Jag vill att alla som kan ska få jobba. Det är viktigt att ingen döms till ett bestämt liv på förhand utan att förändring; utveckling och möjligheter prövas vid olika tillfällen. Hjälpmedelsutvecklingen och den medicinska utvecklingen är viktig och måste prioriteras för att personer med funktionsnedsättning ska få så bra förutsättningar som möjligt. Själv har jag inte så stor erfarenhet men har lärt mig mycket av SRF där jag har goda kontakter. Jag har arbetat med barn och ungdomar med funktionsnedsättning i hela mitt yrkesliv. Innan jag blev riksdagsledamot så var jag ledamot i Handikapp-socialutskottet i Landstinget i Älvsborg där jag jobbade mkt för att undanröja hinder för funktionshindrade Är multiallergiker; hjärttransplanterad och har haft flera sjukdomsperioder som gör att jag är väl medveten om hur det är att ha funktionshinder. Min hemsida; penilla.nu; är anpassad efter de regler för tillgänglighet som finns internationellt. Det var svårt att svara på frågorna när man inte får utveckla dem; och det var stora intervall i svarsalternativen. Jag jobbar alt i dagsläget och det är viktigt med samverkan mellan alla tre politiska områden och de olika myndigheterna. Jag är med i Socialnämnden och ser vilka behov som behövs och vad vi har kvar att jobba med. Är själv lite hörselskadad; vilket gör att man ibland missar information.

11 Jan Ericson M Ida Legnemark Lars-Arne Staxäng Stefan Caplan Jan-Olof Larsson Catharina Bråkenhielm Wiwi-anne Johansson V M M S S V Egon Frid V östra Johan Pehrson Lennart Axelsson Mia Sydow Mölleby Frågor om tillgänglighet i diskrimineringslagstiftningen utreds för närvarande; och förslag kommer. Det gäller att hitta en rimlig avvägning mellan tillgänglighet och kostnader; och också diskutera hur kostnaderna ska fördelas mellan staten och de enskilda företagen; er och andra. Det är inte helt lätta frågor. Vad gäller förhållandena för unga människor som har funktionsnedsättning och får aktivitetsersättning finns en utredning SOU 2008:102 Brist på brådska) och en särskild referensgrupp där vi för samtal med Handikappförbunden. Vi vill ge unga med funktionsnedsättning fler möjligheter till ett aktivt arbetsliv. Detta är en viktig fråga som jag kommer att arbeta med under förutsättning att jag fortsätter som ledamot av arbetsmarknadsutskottet. Frågan om tillgänglighet till valstugan: vi har inte en valstuga att gå in i (endast materialförvaring); men god tillgänglighet vid valstugan. Frågan om sysselsättning för personer med funktionsnedsättning tycker jag är viktig; liksom att personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning också har rätt till stöd. Vi har personer i familjen som har en funktionnedsättning. Jag har själv ett knä som inte är ok. För mig är det en självklarhet att tillgängligheten ska gälla ALLA! Ex är det bra att ta fram en tillgänglighetsplan i en som ska gälla ALLA! Oavsett om vi har en funktionsnedsättning eller inte. När det gäller frågan om ersättning till unga anser jag alla skall behandlas enligt samma mall. Jag har ett barnbarn som har funktionsnedsättning Många frågor inom social sektorn är viktiga går inte att rangordna. Människor med funktionnedsättning ska ha samma möjligheter och rättigheter som oss andra. jag har inte arbetat med dessa frågor i ett utskpott men vi har i vår riksdagsgrupp givande diskussioner med våra företrädare för dessa frågor. Jag har varit aktiv i att driva full tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning i Skövde s offentliga lokaler och i samhället i övrigt. FP Örebro Frågan om delaktighet är prioriterad. Men att det skulle innebära att ledamöter i majoritet ska skriva ett visst antal motioner har lite kontakt med hur verklig förändring kan ske. S Örebro Jag är själv vårdare och har också haft uppdrag som socialnämndsordförande. Försöker också aktivt att vara med i sammanhang där jag som politiker blir inbjuden. Är mentor i ett projekt som syftar till att få med flera människor med funktionsnedsättningar i politiken. V Örebro Alla männsikors lika värde är grunden för mig. Däröfr är det självklart att människor med funktionsnedsättningar ska ha samma rättigheter; möjligheter och skyldigheter som alla andra. Därför vill jag inte att arbetslösa med funktionsnedsättning ska ha speciella ersättningsnivåer. ALLA arbetslösa ska ha en rimlig levnadsnivå.

12 Jonas Eriksson Staffan Danielsson Finn Bengtsson Billy Gustafsson MP Örebro Att arbeta med att åtgärda och motverka bristand tillgänglighet är en av mina högt prioriterade frågor men det är inte givet att jag kommer att få arbete inom det ansvarsområdet i riksdagen. C Östergötlands Ett viktigt område som jag följer och stöder; främst till de inom mitt parti som driver dessa frågor. tio motioner får vi se om det blir; jag kan inte garantera detta. M Östergötlands Alternativet till att inte genomföra tillgänglighetsprincipen för funktionshindrade är att ta tillbaka det redan sedan ge tagna beslutet i riksdagen. Det är med andra ord inget alternativ! S Östergötlands Jag har under de två senaste mandatperioderna skrivit motioner i riksdagen som rör personer med funktionshinder. Exempelvis rörande hörselskade generellt och speciellt för barn; att brist på tillgänglighet ska utgöra diskrimineringsgrund; att en översyn görs av statens ansvar för utbyggnad av hissar. det finns fler men det här ett axblock.

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Variabelförteckning Open Opinion Uppdaterad 150309

Variabelförteckning Open Opinion Uppdaterad 150309 1( 8) Variabelförteckning Open Opinion Uppdaterad 150309 Datum Datum Bakgrundsvariabel Syssels Vilken är din huvudsakliga sysselsättning? 1 Pensionär 2 Arbetslös 3 Förvärvsarbetande 4 Studerande 5 Hemarbetande

Läs mer

Variabelförteckning Open Opinion Uppdaterad 120531

Variabelförteckning Open Opinion Uppdaterad 120531 1( 6) Variabelförteckning Open Opinion Uppdaterad 120531 Datum Datum Bakgrundsvariabel Syssels Vilken är din huvudsakliga sysselsättning? 1 Pensionär 2 Arbetslös 3 Förvärvsarbetande 4 Studerande 5 Hemarbetande

Läs mer

Socialdemokraternas. skattechock. mot ungas jobb. Minst 64 000 heltidsjobb hotas av de rödgrönas höjda arbetsgivaravgifter

Socialdemokraternas. skattechock. mot ungas jobb. Minst 64 000 heltidsjobb hotas av de rödgrönas höjda arbetsgivaravgifter Socialdemokraternas skattechock mot ungas jobb Minst 64 000 heltidsjobb hotas av de rödgrönas höjda arbetsgivaravgifter Inledning Den rödgröna oppositionens förslag om höjda arbetsgivaravgifter för unga

Läs mer

Starka tillsammans. Om undersökningen

Starka tillsammans. Om undersökningen Om undersökningen Fältperiod: 19-25 februari 2009 4126 riksrepresentativa svar från Kommunals medlemspanel Svarsfrekvens: 68,6% Datainsamling: Webbenkät med en påminnelse Viktning: Resultaten har viktats

Läs mer

Socialförsäkringar - några utmaningar för framtiden

Socialförsäkringar - några utmaningar för framtiden Socialförsäkringar - några utmaningar för framtiden Anna Pettersson Westerberg Innehåll Sjukförsäkringen på kort och lång sikt kort sikt: översynen av sjukförsäkringsreformen lång sikt: socialförsäkringsutredningen

Läs mer

Val som ska förrättas av valkongressen

Val som ska förrättas av valkongressen VALKONGRESSEN 24 MARS 2015 Val som ska förrättas av valkongressen FÖRSLAG FRÅN VALUTSKOTTET Förslag till protokoll från valutskottet Närvarande Lilly Bäcklund (S), Västerbotten (ordförande) Johan Sjölander

Läs mer

Tillgänglighetsplan 2013-2015

Tillgänglighetsplan 2013-2015 Tillgänglighetsplan 2013-2015 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-04-29, KF 36 1 Bakgrund Det är av stor vikt att tillgänglighetsfrågor beaktas i all kommunal planering. Ledamöter i Kommunala Handikapprådet

Läs mer

Billigt att bo dyrt att flytta

Billigt att bo dyrt att flytta Billigt att bo dyrt att flytta En undersökning från Länsförsäkringar 1 44 procent av de svenskar som äger sin bostad anser att de bor billigt Om du eller någon du känner egentligen vill flytta, men tvekar

Läs mer

Skåneopinion i samarbete med Sydsvenskan Oktober 2011

Skåneopinion i samarbete med Sydsvenskan Oktober 2011 Skåneopinion i samarbete med Sydsvenskan Oktober 2011 Miljöpartiet dubblat på ett år Det är tufft för Socialdemokraterna i hela landet och Skåne är inget undantag. Både riksdagsvalet och regionvalet sjunker

Läs mer

22.03.2011 09:26 QuestBack export - Smärtvården 2011

22.03.2011 09:26 QuestBack export - Smärtvården 2011 Smärtvården 2011 Publicerad från 21.02.2011 till 25.03.2011 813 respondenter (749 unika) 1. Kön? 1 Kvinna 72,4 % 583 2 Man 27,6 % 222 Totalt 805 1 2. Ålder? 1 Under 19 år 0,4 % 3 2 20-29 år 1,9 % 15 3

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

som taggar om funktionshinder

som taggar om funktionshinder ORD som taggar om funktionshinder Hur funkar ord som funktionsnedsättning, tillgänglighet, CP, mongo etc? Här finns en lista med ord man kan fundera över nästa gång det är dags att skriva en artikel eller

Läs mer

ETT TILLGÄNGLIGT SAMHÄLLE

ETT TILLGÄNGLIGT SAMHÄLLE ETT TILLGÄNGLIGT SAMHÄLLE Miljöpartiet de gröna Sidan 2 av 5 MILJÖPARTIETS FOKUSFRÅGOR FÖR MARSCHEN FÖR TILLGÄNGLIGHET 2012 Tillgänglighet, delaktighet och skydd mot diskriminering är mänskliga rättigheter.

Läs mer

Viktigt inför kommunalvalet 2014 - så här tycker partierna i Täby - om Villkoren för Personer med Kognitiv Funktionsnedsättning

Viktigt inför kommunalvalet 2014 - så här tycker partierna i Täby - om Villkoren för Personer med Kognitiv Funktionsnedsättning Viktigt inför kommunalvalet 2014 - så här tycker partierna i Täby - om Villkoren för Personer med Kognitiv Funktionsnedsättning Enkätsvar från partierna inför kommunalvalet i Täby om de framtida villkoren

Läs mer

En medborgare som alla andra! Valprogram 2014

En medborgare som alla andra! Valprogram 2014 En medborgare som alla andra! Valprogram 2014 HANDIKAPPFÖRENINGARNA ÖSTERGÖTLANDS VALPROGRAM 2014 1 2 HANDIKAPPFÖRENINGARNA ÖSTERGÖTLANDS VALPROGRAM 2014 Funktionshinder Funktionsnedsättning Funktionshinder(disability)

Läs mer

Sjukfrånvaro i offentlig och privat vård 2009. Hela Sverige

Sjukfrånvaro i offentlig och privat vård 2009. Hela Sverige Sjukfrånvaro i offentlig och privat vård 2009 Hela Sverige Fakta om analysen Analysen bygger på statistik för 2009 från SCB, för sjukfrånvaron i privat och offentlig vård, för sjukperioderna 15-89 dagar

Läs mer

Eget företagande och livskvalitet. En undersökning om småföretagares villkor och attityder från Fria Företagare och Visma

Eget företagande och livskvalitet. En undersökning om småföretagares villkor och attityder från Fria Företagare och Visma Eget företagande och livskvalitet En undersökning om småföretagares villkor och attityder från Fria Företagare och Visma Hösten 2013 Eget företagande ger högre livskvalitet Tre av fyra företagare anser

Läs mer

Sydsvensk regionbildning ideell förening

Sydsvensk regionbildning ideell förening Sydsvensk regionbildning ideell förening Anteckningar från styrelsemöte fredagen den 21 februari 2014 Mötet ägde rum i Konsthallen, Borgmästaregatan 17 i Karlskrona klockan 10-14.30. Närvarande: Landstinget

Läs mer

SYVI Särskolans och Specialskolans yrkesvägledares ideella förening 2009-02-20

SYVI Särskolans och Specialskolans yrkesvägledares ideella förening 2009-02-20 SYVI Särskolans och Specialskolans YTTRANDE yrkesvägledares ideella förening 2009-02-20 Socialdepartementet 103 33 Stockholm Betänkandet SOU 2008:102 Brist på brådska en översyn av aktivitetsersättningen

Läs mer

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer:

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer: Introduktion LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt till särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till personer med funktionshinder. Socialtjänstlagen,

Läs mer

Resultat. Politikerpanelen. Demoskop

Resultat. Politikerpanelen. Demoskop Resultat Politikerpanelen Demoskop Om politikerpanelen Politikerpanelen är ett årligen återkommande instrument där Demoskop speglar utvecklingen i Sveriges kommuner, landsting och regioner genom att genomföra

Läs mer

Rapport från utredningstjänsten ARBETSGIVARAVGIFTER UNGA

Rapport från utredningstjänsten ARBETSGIVARAVGIFTER UNGA 2014-06-24 Dnr 2014:1011 Rapport från utredningstjänsten ARBETSGIVARAVGIFTER UNGA Hur påverkas uttaget av arbetsgivaravgifter inom sektorn callcenter om de nedsatta avgifterna för unga slopas? Redovisning

Läs mer

Sid Rad Förslagsställare Distrikt Yrkande Föredragandes yrkande Ordföranden erinrade om det nya PS. Kongressens beslut

Sid Rad Förslagsställare Distrikt Yrkande Föredragandes yrkande Ordföranden erinrade om det nya PS. Kongressens beslut 9.4.5 Politiska riktlinjer, avsnittet Det goda livet - som alla äldre förtjänar Ordförande: Thomas Eneroth. Sekreterare: Anders Lindberg och Lars Westbratt. Sid Rad Förslagsställare Distrikt Yrkande Föredragandes

Läs mer

Nystartsjobben en sammanställning av de första tolv veckorna. 28 mars 2007

Nystartsjobben en sammanställning av de första tolv veckorna. 28 mars 2007 Nystartsjobben en sammanställning av de första tolv veckorna. 28 mars 2007 www.nystartsjobb.se Nystartsjobben Nystartsjobben infördes den 1 januari 2007. Syftet med nystartsjobben är att stimulera arbetsgivare

Läs mer

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Länsnamn Beskrivning Antal Blekinge län Hyreshusenhet, tomtmark. 74 Blekinge län Hyreshusenhet, med saneringsbyggnad 2 Blekinge län Hyreshusenhet,

Läs mer

Ansökan ska skickas till: Socialstyrelsen Avdelningen för regler och tillstånd Enheten för tillstånd 106 30 Stockholm

Ansökan ska skickas till: Socialstyrelsen Avdelningen för regler och tillstånd Enheten för tillstånd 106 30 Stockholm 1 Ansökan om tillstånd att bedriva enskild verksamhet med personlig assistans enligt 9 2 lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Information Bolag, stiftelser, föreningar

Läs mer

Svar har också lämnats av 2000 hemtjänstverksamheter, motsvarande 87 procent av hemtjänsterna som tog emot enkäten

Svar har också lämnats av 2000 hemtjänstverksamheter, motsvarande 87 procent av hemtjänsterna som tog emot enkäten Äldreguiden 2013 Totalt har 97 procent (312 av 321) av kommunerna och stadsdelarna i Stockholm, Göteborg och Malmö deltagit i kommun- och enhetsundersökningen som levererar uppgifter till Äldreguiden.

Läs mer

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till

Läs mer

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III Stegen In i Arbetslivet Steg 1Rapportering projektår 1 och ansökan för projektår 2 Trevlig inledning Stegen...problemen...möjligheterna...visionen Jag har väldigt svårt för grupper Redovisning för projektår

Läs mer

Tack för det brev, från Handikappförbunden, som genom dig förmedlats till mig. Vi hade senast brevkontakt i juli i år.

Tack för det brev, från Handikappförbunden, som genom dig förmedlats till mig. Vi hade senast brevkontakt i juli i år. Bästa Ingrid, Tack för det brev, från Handikappförbunden, som genom dig förmedlats till mig. Vi hade senast brevkontakt i juli i år. I mitt senaste brev redogjorde jag för min grundläggande syn, att funktionsnedsatta

Läs mer

HANDLINGSPLAN för tillgänglighetsarbetet inom VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS verksamhetsområde.

HANDLINGSPLAN för tillgänglighetsarbetet inom VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS verksamhetsområde. SALA1000, v 1.0, 2010-08-26 1 (6) VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Information, stöd och utredning Klas-Göran Gidlöf HANDLINGSPLAN för tillgänglighetsarbetet inom VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS verksamhetsområde.

Läs mer

Westanders Stora valenkät 2014

Westanders Stora valenkät 2014 Westanders Stora valenkät 1 Urvalet av 5 riksdagskandidater baseras på opinionsläget (Ekots sammanvägning av alla opinionsmätningar) under våren för att identifiera de dryga 5 riksdagskandidater med störst

Läs mer

Tina och Linda inledde och hälsade välkomna. Håkan tar kontakt med KFU om en ny ansökan ang nätverksträff för teckenspråkstolkar.

Tina och Linda inledde och hälsade välkomna. Håkan tar kontakt med KFU om en ny ansökan ang nätverksträff för teckenspråkstolkar. Nätverksträff i Örebro 18-19 oktober 2012 Närvarande: Ivar Västhed, Maria Ehn, Myran Sandström, Angelica Grann, Tina Karlsson, Linda Eriksson, Eva Matsa, Elisabeth Ingels, Agneta Ekeståhl Unger, Håkan

Läs mer

Linköpings Handikapp-politiska handlings-program

Linköpings Handikapp-politiska handlings-program Linköpings Handikapp-politiska handlings-program bestämt av Kommun-fullmäktige den 9 december år 2008 Förenta Nationerna, FN, säger så här om de mänskliga rättigheterna: Alla människor är födda fria och

Läs mer

Protokoll STHFs kongress 2014-03-29 Svenska Mässan, Göteborg

Protokoll STHFs kongress 2014-03-29 Svenska Mässan, Göteborg Protokoll STHFs kongress 2014-03-29 Svenska Mässan, Göteborg 1 Öppnande STHFs ordförande Yvonne Nyblom hälsar alla kongressdeltagare välkomna och förklarar STHFs kongress 2014 öppnad. Nyblom håller ett

Läs mer

Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor

Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor Företagets resultat i kronor senaste tre månader jämfört med förra året 100% 90% 80% 70% 60% Om du ser till de senaste tre månaderna, har ditt företags resultat i kronor

Läs mer

Ordförande Bo Silverbern

Ordförande Bo Silverbern Kommunala Rådet för 2011-02-03 Funktionsnedsatta Tid och plats: Klockan 13.15 15.30 Hörsalen, Naturum Beslutande Bo Silverbern (m) ordförande Marianne Eriksson (s) Barbro Kärrstrand (fp) KS Henry Larsson

Läs mer

Demokrati. Lättläst. En lättläst version av regeringens proposition 2001/02:80 Demokrati för det nya seklet

Demokrati. Lättläst. En lättläst version av regeringens proposition 2001/02:80 Demokrati för det nya seklet Demokrati på 2000-talet Lättläst En lättläst version av regeringens proposition 2001/02:80 Demokrati för det nya seklet Demokratipropositionen har bearbetats till lättläst svenska av Kitte Arvidsson, Centrum

Läs mer

LSS. Här kan du läsa om... Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Här kan du läsa om... Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Här kan du läsa om... LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade "Det rör sig inte om människor med särskilda behov, utan om människor med alldeles vanliga, normala behov som måste tillgodoses

Läs mer

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN Stöd & Service STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN STÖD OCH SERVICE till dig som har en psykisk funktionsnedsättning -Team Psykiatri- STÖD OCH SERVICE till dig som har en intellektuell funktionsnedsättning

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län maj 2015

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län maj 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län maj 2015 Färre övergångar till arbete I maj 2015 påbörjade 1 195 personer av samtliga som var inskrivna

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län september 2015

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län september 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län september 2015 Färre övergångar till arbete I september 2015 påbörjade 1 028 personer av samtliga som

Läs mer

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. - Kan sökas av funktionsnedsatta i alla åldrar

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. - Kan sökas av funktionsnedsatta i alla åldrar LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade - Kan sökas av funktionsnedsatta i alla åldrar Rev nov 2014 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Den första januari 1994

Läs mer

Kastar landstingen pil? - Kartläggning av landstingens rehabiliteringsinsatser

Kastar landstingen pil? - Kartläggning av landstingens rehabiliteringsinsatser Kastar landstingen pil? - Kartläggning av landstingens rehabiliteringsinsatser Sidan 1 av10 Inledning 3 Tolkningsram 3 Vad är rehabilitering? 3 Frågeställning 4 Metod, problem och felkällor 4 Svårt att

Läs mer

Resultat. Politikerpanelen - Kommun. Demoskop 2012/2013

Resultat. Politikerpanelen - Kommun. Demoskop 2012/2013 Resultat Politikerpanelen - Kommun Demoskop 2012/2013 Om politikerpanelen Politikerpanelen är ett årligen återkommande instrument där Demoskop speglar utvecklingen i Sveriges kommuner, landsting och regioner

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

Budgetpropositionen för 2012

Budgetpropositionen för 2012 Budgetpropositionen för 2012 Budgetpropositionen för 2012 - förslagen på socialförsäkringsområdet Anna Pettersson Westerberg Innehåll Översynen av sjukförsäkringsreformen Förtroendet för socialförsäkringen

Läs mer

Remiss - Förslag till föreskrifter och allmänna råd om tandvård för personer med vissa sjukdomar eller funktionsnedsättningar

Remiss - Förslag till föreskrifter och allmänna råd om tandvård för personer med vissa sjukdomar eller funktionsnedsättningar 2012-06-26 Dnr: 22501/2011 1(6) Avdelningen för regler och tillstånd Mariana Näslund Blixt mariana.blixt@socialstyrelsen.se Enligt sändlista Remiss - Förslag till föreskrifter och allmänna råd om tandvård

Läs mer

Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Handledning till den lättlästa Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst Studieförbundet Vuxenskolan 2008 Projektledare: Eva Ekengren SV Förbundskansliet Författare: Kitte

Läs mer

Policy för delaktighet och jämlikhet för människor med funktionshinder

Policy för delaktighet och jämlikhet för människor med funktionshinder Policy för delaktighet och jämlikhet för människor med funktionshinder Målet för Götene kommun är full delaktighet och jämlikhet för att människor med funktionshinder i likhet med andra medborgare skall

Läs mer

Lättläst tillgänglighetsprogram från år 2011 till år 2016. Gävle kommuns program för funktionshindersfrågor

Lättläst tillgänglighetsprogram från år 2011 till år 2016. Gävle kommuns program för funktionshindersfrågor Lättläst tillgänglighetsprogram från år 2011 till år 2016 Gävle kommuns program för funktionshindersfrågor Den här informationen kan du också beställa i DAISY-format. Den finns också på teckenspråk och

Läs mer

Lättläst OMVÅRDNAD GÄVLE. Värdighetsgarantin. vårt kvalitetslöfte till dig som kund

Lättläst OMVÅRDNAD GÄVLE. Värdighetsgarantin. vårt kvalitetslöfte till dig som kund OMVÅRDNAD GÄVLE Lättläst Värdighetsgarantin vårt kvalitetslöfte till dig som kund Värdighetsgaranti Omvårdnadsnämnden i Gävle kommun beslutade om värdighetsgarantin den 19 december år 2012. Värdighetsgarantin

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL NORDANSTIGS KOMMUN i Hudiskvall och Nordanstig SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2011-12-09 1 Sida Plats och tid Älvstagården i Jättendal, fredagen den 9 december 2011 kl 09:00 11-30 Beslutande Övriga

Läs mer

Tillgänglighetsplan för Mörbylånga kommun

Tillgänglighetsplan för Mörbylånga kommun Ekonomi Tommy Carlsson, 0485-470 75 tommy.carlsson@morbylanga.se Godkänd/ansvarig Kommunfullmäktige 158/2005 antagen 177/2014 reviderad Dnr 12/614-730 1(8) Tillgänglighetsplan för Mörbylånga kommun 0 Inledning

Läs mer

Handikappolitiskt Program

Handikappolitiskt Program Handikappolitiskt Program Perstorps kommun Antaget av kommunfullmäktige 2014-02-26 2013-05-15 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Förord 3 Inledning 4 FN:S Standardregler, sammandrag 5 Förutsättningar

Läs mer

Yttrande över betänkandet (SOU 2012:6) Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning

Yttrande över betänkandet (SOU 2012:6) Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Stockholm den 24 april 2012 Yttrande över betänkandet (SOU 2012:6) Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning Vi på Neurologiskt Handikappades Riksförbund,

Läs mer

Funktionshindrade skall behandlas på samma sätt som andra människor. 2007:4swe lättläst

Funktionshindrade skall behandlas på samma sätt som andra människor. 2007:4swe lättläst 2007:4swe lättläst Funktionshindrade skall behandlas på samma sätt som andra människor Hälsa och trygghet för alla. Social- och hälsovårdsministeriets broschyrer 2007:4swe lättläst Förenta Nationernas

Läs mer

PolitikersYrken 2010/11 - en undersökning av riksdagsledamöternas yrkesbakgrund efter riksdagsvalet 2010

PolitikersYrken 2010/11 - en undersökning av riksdagsledamöternas yrkesbakgrund efter riksdagsvalet 2010 PolitikersYrken 2010/11 - en undersökning av riksdagsledamöternas yrkesbakgrund efter riksdagsvalet 2010 Utdrag av rapporten för Sveriges riksdag Pol. Mag. Eskil Engnér Förord Riksdagen fattar dagligen

Läs mer

Kommunala handikapprådet

Kommunala handikapprådet Kommunala handikapprådet Protokoll Tid torsdagen den 6 november 2008, kl. 13.30-16.00 Plats Rådhuset, sammanträdesrum Kupolen Närvarande Jonas Eriksson ordförande (MP) Veronika Plamén-Lemke (M) Ingeborg

Läs mer

Socialstyrelsens tillsyn

Socialstyrelsens tillsyn Socialstyrelsens tillsyn Tillsynsavdelningen Tillsyn Per-Anders Sunesson Ort: Stockholm AC-stöd Chefssekreterare: Lena Ånmark Sakkunnig i rättsfrågor: Ewa Gustafsson Ledningsstöd: Anne Holm Gulati Ledningssamordnare:

Läs mer

Tillsammans gör vi Sverige mer tillgängligt

Tillsammans gör vi Sverige mer tillgängligt Tillsammans gör vi Sverige mer tillgängligt 2 Handisams uppdrag handlar om att få ansvariga på olika nivåer i samhället att inse vinsterna med ett tillgängligt samhälle där alla kan delta jämlikt oavsett

Läs mer

INNAN LEVDE JAG Effekter av bristande personlig assistans

INNAN LEVDE JAG Effekter av bristande personlig assistans INNAN LEVDE JAG Effekter av bristande personlig assistans INNEHÅLL 8 14 18 20 22 26 29 Hur vi har gjort rapporten Livet före och efter det förändrade beslutet Så påverkar beslutet vardagsliv och fritid

Läs mer

Respondenter med diagnos AS

Respondenter med diagnos AS Respondenter med diagnos AS Jag har ankyloserande spondylit (AS) Jag har återkommande ryggont Jag har inget av ovanstående men skulle vilja veta mer om inflammatorisk ryggsjukdom 100% 1473 0% 0 0% 0 Totalt

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Blekinge län

Mäklarinsikt 2014:4 Blekinge län Blekinge län Mäklarinsikt 2014:4 Blekinge län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare.

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i december 2014

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i december 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jan Sundqvist Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i december 2014 Fått arbete I december fick 1 026 inskrivna vid Arbetsförmedlingen arbete. 642

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 20 februari och 17 mars 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 508 fastighetsmäklare.

Läs mer

FNs standardregler. För att människor med funktionshinder ska kunna leva som andra och vara lika mycket värda

FNs standardregler. För att människor med funktionshinder ska kunna leva som andra och vara lika mycket värda FNs standardregler För att människor med funktionshinder ska kunna leva som andra och vara lika mycket värda LÄTTLÄST en lättläst version av FNs standardregler för att tillförsäkra människor med funktionsnedsättning

Läs mer

Företagarnas Entreprenörsindex 2013

Företagarnas Entreprenörsindex 2013 LÄTT ATT STARTA - SVÅRT ATT VÄXA Företagarnas Entreprenörsindex 2013 Rapport Februari 2013 Innehåll Sammanfattning... 3 Inledning... 3 Så gjordes Entreprenörsindex... 4 Högre Entreprenörsindex sedan 2004,men

Läs mer

Tillgänglighet och delaktighet i

Tillgänglighet och delaktighet i Socialdemokraterna i Värmdö Värmdö 2010 Tillgänglighet och delaktighet i Värmdö Socialdemokraternas program för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning i Värmdö 2010-2014 2

Läs mer

Mångfald och valfrihet för alla

Mångfald och valfrihet för alla Mångfald och valfrihet för alla Vårdval, tillgänglighet och jobbmöjligheter Skåne 1 Rätt att välja som patient Före maj 2009 kunde du få gå till annan vårdcentral än den som du bodde närmast men vårdcentralerna

Läs mer

Delaktighet. tillgänglighet och bemötande i Stockholms stad. Ett handlingsprogram för HSO Stockholms stad. Lättläst

Delaktighet. tillgänglighet och bemötande i Stockholms stad. Ett handlingsprogram för HSO Stockholms stad. Lättläst Delaktighet tillgänglighet och bemötande i Stockholms stad Ett handlingsprogram för HSO Stockholms stad Lättläst Handikappföreningarnas samarbetsorgan i Stockholms stad HSO Stockholms stad AnZ dra upplagan

Läs mer

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Sammanfattning 86 procent av bolånetagarna i Sverige gör ingenting särskilt med anledning av finanskrisen

Läs mer

Riktiga jobb åt alla. Strategi för full sysselsättning för funktionshindrade september 2006. www.centerpartiet.se

Riktiga jobb åt alla. Strategi för full sysselsättning för funktionshindrade september 2006. www.centerpartiet.se Riktiga jobb åt alla Strategi för full sysselsättning för funktionshindrade september 2006 www.centerpartiet.se Arbetslösheten bland funktionshindrade har ökat Ingen grupp i samhället har drabbats så hårt

Läs mer

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 September 2009 Rapport från Soliditet: Inkomstutveckling 2008 Soliditets granskning av totalt 5,4 miljoner deklarationer, motsvarande cirka 75 procent av samtliga

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Uppsala län

Mäklarinsikt 2014:4 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2014:4 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare.

Läs mer

SMHI/SGI-seminarium. Länsstyrelsernas möjliga samarbetsområden inom klimatanpassning. Anpassning till förändrat klimat Malmö den 20-21 april 2010

SMHI/SGI-seminarium. Länsstyrelsernas möjliga samarbetsområden inom klimatanpassning. Anpassning till förändrat klimat Malmö den 20-21 april 2010 SMHI/SGI-seminarium Anpassning till förändrat klimat Malmö den 20-21 april 2010 Länsstyrelsernas nätverk om klimatanpassning Diskussion och workshop om framtida samarbetsområden Klimatanpassningssamordnarnas

Läs mer

Det här är regeringens plan för sin politik för personer med funktionsnedsättning under år 2011-2016.

Det här är regeringens plan för sin politik för personer med funktionsnedsättning under år 2011-2016. Socialdepartementet Regeringens plan för sin politik för personer med funktionsnedsättning En strategi för genomförande av funktionshinderpolitiken Intro och sammanfattning Det här är regeringens plan

Läs mer

6 334 män (8,8 %) Lediga platser. platser som. Antalet lediga. tredjedel inom. Fått arbete. personer som. innan innebär. varsel. Nyinskrivna. ling.

6 334 män (8,8 %) Lediga platser. platser som. Antalet lediga. tredjedel inom. Fått arbete. personer som. innan innebär. varsel. Nyinskrivna. ling. MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Örebro 17 juni 2014 Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Inskrivna arbetslösa i Örebro län maj 2014 11 254 (8,2 %) 4 920 kvinnor (7,5 %) 6 334 män (8,8 %) 2 503 unga

Läs mer

En statistisk analys av personliga assistenters löne- och anställningsvillkor under perioden 2003-2005

En statistisk analys av personliga assistenters löne- och anställningsvillkor under perioden 2003-2005 Bilaga Dnr a06-1969 En statistisk analys av personliga assistenters löne- och anställningsvillkor under perioden 2003-2005 Från januari 2004 till oktober 2006 har antalet medlemmar som arbetar som personlig

Läs mer

DMC - Disabled Making Careers Job hunting and job coaching activities and multi-science methods/tools in Sweden Plymouth, February 2015

DMC - Disabled Making Careers Job hunting and job coaching activities and multi-science methods/tools in Sweden Plymouth, February 2015 Hur samhället i Sverige arbetar för att hjälpa personer med funktionsnedsättning att få ett arbete Arbetsförmåga I Sverige så är de personer med funktionsnedsättning som har en arbetsförmåga inskrivna

Läs mer

LSS-omsorgen. Det här kan du som har funktionsnedsättning

LSS-omsorgen. Det här kan du som har funktionsnedsättning LSS-omsorgen Det här kan du som har funktionsnedsättning få hjälp med Genom LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) kan personer med omfattande funktionsnedsättningar få möjlighet

Läs mer

Jobben först åtgärder mot den ökande ungdomsarbetslösheten!

Jobben först åtgärder mot den ökande ungdomsarbetslösheten! Jobben först åtgärder mot den ökande ungdomsarbetslösheten! Jobbkommissionen Socialdemokraterna i Sörmland SSU i Sörmland Sverige står inför den värsta jobbkrisen på decennier. Hårdast drabbas de som redan

Läs mer

Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS

Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS Stöd och service till vissa funktionshindrade enligt LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ger människor med vissa

Läs mer

Tillgänglighetsmarsch och hearing om funktionshinderpolitik i Helsingborg.

Tillgänglighetsmarsch och hearing om funktionshinderpolitik i Helsingborg. Tillgänglighetsmarsch och hearing om funktionshinderpolitik i Helsingborg. 6 september 2014 avmarsch från Gustav Adolfs torg kl 11.30. Vi finns på facebook, Tillgänglighetsmarschen i Helsingborg Varför

Läs mer

Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys

Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys Kontantinsats Undersökning bland föräldrar och unga om hur de ser på finansieringen av den första bostaden Juni 2015 1 Föräldrarna

Läs mer

Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv

Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv Inledning Målsättningarna för den svenska handikappolitiken är ambitiösa. Under många år och inom en rad olika områden

Läs mer

Hoppas ni får en underbar sommar!

Hoppas ni får en underbar sommar! juni 2015 Till alla Klippan-sektioner Hej alla vänner i Klippan-sektionerna! brev Bild från Almedalen Foto: Mikael Svedberg Nu kanske ni inte träffas så ofta när sommaren är här? Då kan du ta med nyhetsbrevet

Läs mer

Landstingets program om integration LÄTT LÄST

Landstingets program om integration LÄTT LÄST Landstingets program om integration LÄTT LÄST Alla har rätt till ett gott liv De flesta av oss uppskattar en god hälsa. Oftast tycker vi att den goda hälsan är självklar ända tills något händer. Hälsa

Läs mer

HANDIKAPP FÖRBUNDEN. Remissvar: Matchningsanställningen - nya vägar till jobb

HANDIKAPP FÖRBUNDEN. Remissvar: Matchningsanställningen - nya vägar till jobb HANDIKAPP FÖRBUNDEN Sundbyberg 2015-06-22 Dnr.nr: A2015/ 881/A Vår referens: Mikael Klein/ Sofia Karlsson Arbetsmarknadsdepartementet Remissvar: Matchningsanställningen - nya vägar till jobb Handikappförbunden

Läs mer

Anders Ekholm vvd www.iffs.se

Anders Ekholm vvd www.iffs.se Anders Ekholm vvd www.iffs.se Antal Antal döda i olika åldrar, Sverige 1751-2110 Källa: Human Mortality Database. University of California, Berkeley (USA), and Max Planck Institute for Demographic Research

Läs mer

Den politiska bloggvärldens historia - en analys av politiska bloggar 2007 2012

Den politiska bloggvärldens historia - en analys av politiska bloggar 2007 2012 Den politiska bloggvärldens historia - en analys av politiska bloggar 2007 2012 April 2012 Arbetsmarknadsfrågor stora bland politiska bloggar Unionen anser att bloggar och andra sociala medier är rätt

Läs mer

Sjuklöneperioden år 2005 kvartal 1 3

Sjuklöneperioden år 2005 kvartal 1 3 Sjuklöneperioden år 2005 kvartal 1 3 Statistiken över sjuklöneperioden bygger på ett urval av arbetsgivare och deras utbetalningar av sjuklön till sina anställda under sjuklöneperioden. Insamlig sker kvartalsvis

Läs mer

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, är en rättighetslag. De som tillhör någon av lagens tre personkretsar kan få rätt till

Läs mer

Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009

Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Sammanfattning 87 procent av dem som har avtalspension betald av arbetsgivaren

Läs mer

2010-03-25 Vårt dnr 09/5304 Överenskommelse mellan kommunerna och landstinget i Sörmlands län och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) om stöd till ett långsiktigt förbättringsarbete för de mest sjuka

Läs mer

Medför lagstadgad personlig assistans verklig delaktighet och ett självständigt liv?

Medför lagstadgad personlig assistans verklig delaktighet och ett självständigt liv? Medför lagstadgad personlig assistans verklig delaktighet och ett självständigt liv? 10 september 2015, Hanaholmen The Capital of Scandinavia Riitta-Leena Karlsson Funktionshinderombudman i Stockholms

Läs mer

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Nordmalings kommun 914 81 NORDMALING Tfn 0930-140 00 www.nordmaling.se Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Lagen börjar med personkretsen. Det är de personer som har rätt till hjälp.

Läs mer