Bilaga Kandidaters kommentarer sorterat på distrikt

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bilaga Kandidaters kommentarer sorterat på distrikt"

Transkript

1 Bilaga Kandidaters kommentarer sorterat på distrikt Namn Parti Distrikt Kommentar Magnus Larsson C Blekinge Jag har en hörselskada och tinnitus. Jag arbetar för att minska buller i offentliga miljöer och att musik vid konserter och discon int eska överskrida nivåer så att örat skulle kuna skadas. Jag jobbar också med alleriofrågor och sitter som ordförande i allergikommitén i Karlskrona. Anna FP Blekinge Har själv studerat teckenspråk som gett mig en god inblick i den "tysta" världen. Ekström Inga Lill Siggelsten Blum Kurt Kvarnström Roza Güclü Hedin Lennart Sacrédeus Jan Lindholm Gustaf Hoffstedt Annamaria Bauer Anders W Jonsson Inge Garstedt Roland Bäckman KD Blekinge Jag vill att er och landsting ska ordna riktiga arbeten för personer med funktionsnedsättning som kan och vill arbeta. Jag vet att det är många som önskar detta. Kan ICA så kan det offentliga. I Blekinge skulle det innebära ca 150 jobb. Det finns på min lista av nio prioriterade frågor S Dalarnas Jag anser att LLS fungerade bättre innan alliansen ändrade reglerna. Det finns behov av att reparera här som på många andra områden t.ex. sjukförsäkringen S Dalarnas Denna fråga är väldigt viktig för mig då jämlikhet och rättvisan är det jag försöker verka för på alla områden. Jag är dock inte insatt i LSS lagen och de reformer som är riktade mot funktionshindrade... Jag har för avsikt att sätta mig in i frågorna mer ingående. Jag tycker också att det är svårt att svara på frågorna med endast tre alternativ. Jag förstår dock att det är den enklaste sättet att sammanställa svaren på.. KD Dalarnas Teckenspråk och textning i ökad utsträckning i TV. Ombyggnad av äldre fastigheter för att göra de tillgängliga för funktionsnedsdatta. MP Dalarnas skriver på Allaväljare för att icera vår politik M Gotlands Jag tror att jag kan driva dessa frågor mer effektivt om jag inte söker maximera antal motioner och interpellationer. V Gotlands Ett samhälle som inte är tillgängligt för alla kan heller inte fullt ut kalla sig demokratiskt. Demokrati innebär att alla som vill kan ta aktiv del. Egen erfarenhet av funktionsnedsättning; ja... jag har mina egna; mina barns; mina vänners och så har jag ge arbetat inom olika typer av omsorg. Så - ja jag har erfarenhet. Har själv en hörselskada och ADHD. C Gävleborgs Jag arbetar som barnläkare och har kännedom om hur barn och ungdomar med funktionsnedsättningar har det. M Gävleborgs Det är viktigt med starkt stöd och träning från början. Förskolan och skolan måste leva upp till sitt ansvar. det är orimligt att man ska behöva "slåss" för sina rättigheter på det sätt som är nödvändigt idag. S Gävleborgs Jag har arbetat både som habiliteringspersonal osh enhetschef inom handikappomsorgen

2 Lennart KD Gävleborgs Jag har i Gävle fullmäktige drivit dessa frågor under flera mandatperioder Sjögren Ulla Andersson V Gävleborgs Om vi Rödgröa vinner valet blir det lagstiftning om tillgänglighet som diskriminering. Själv har jag en nära rullstolsburen släkting och jag själva hör dåligt nästan döv på ena örat Bodil Ceballos MP Gävleborgs Det är svårt att lämna helt tydliga svar. I dagsläget sitter jag i Utrikesutskottet där funktionsnedsättningsfrågorna i huvudsak finns med som en del av andra frågor. Det är därför svårt att driva dem mycket aktivt. Däremot är jag väl insatt i de problem människor med funktionsnedsättning har efter fyra år i ala handikapprådet i Gävle. Det gör att jag i de sammanhang jag kan lyfter frågorna. Graden av aktivitet beror alltså på i vilket utskott man hamnar. Anders Flanking C Göteborgs Jag tycker ni skulle lämna utrymme för egna svarsalternativ. Ett tag funderade jag på att inte svara. Nu blir svaren inte utifrån mitt synsätt utan efter riktade frågor. Eva Flyborg FP Göteborgs Detta var en allt för grov enkät för att ge en rättvis bild av ledamöternas engagemang i dessa viktiga frågor. Tyvärr. Susanna Haby M Göteborgs Tycker det är viktigt att personer med funktionsnedsättning får rätt förutsättningar för att kunna så långt det är fysiskt möjligt leva som alla andra ; dvs kunna studera; arbeta; osv osv. Lars Johansson S Göteborgs Sedan tidigt 80-tal har jag arbetat för att funktionshindrade ska ha ett arbete eller meningsfull sysselsättning i Göteborg. David Lega KD Göteborgs Jag har själv personlig assistans och sitter i rullstol. Är mycket medveten om att mycket behöver förbättras; och har skrivit en hel del förslag redan rörande arbetspolitik; tillgänglighet med mera. Eva Olofsson V Göteborgs Viktigt skapa bättre förutsättning för människor med funktionsnedsättning när det gäller utbildning och arbete. Handikapppolitiken måste ha ett jämställdhetperspektiv. Lise Nordin MP Göteborgs I diskussionerna om flytt av vårt partikansli var tillgänglighet med rullstol avgörande för valet av vår nya lokal. Jag har anhörig med kraftigt nedsatt hörsel. anne Marie Brodén M Hallands jag har arbetat med handikappfrågor i riksdagen ;varit ledamot i LSS utredningen och lagt åtskilliga motioner i frågor som rör detta område.har drivit frågan om diskriminering och delatagit i ett 50 tal debatter.jag har under 4 veckor suttit i rullstol under sommaren vilket är en nyttig erfarenhet. Jag har ett brorsbarn och flera goda vänner Magdalena Streijffert med funktionsnedsättningar. S Hallands Jag har en son som har en kronisk lungsjukdom och därmed har en funktionsnedsättning. Jag ser hur erna drar ner på handikappomsorgen och för mig är det en viktig fråga att se till att de får de resurser som behövs. Det är också väldigt olika i erna hur man hanterar frågorna; vilket är mycket olyckligt. Det är också viktigt för mig att se till att många med funktionsnedsättning får möjlighet till arbete på den vanliga arbetsmarknaden och då arbeta mer med arbetsgivarnas attityder. Lars KD Hallands Förbättringar av LSS Driva frågor tillgänglighet Subventionerad hjälpmedel Gustafsson Kristina Hallberg V Hallands Jag har arbetat med barn och ungdomar med funktionsnedsättning och tycker det är viktigt att de får stödinsatser i skolan Agneta MP Hallands Jobben är en särskilt viktig fråga och att fokusera kring att fler med funktionshinder får det stöd som behövs för att

3 Börjesson Gudrun Schyman Stina Sundberg Jonas Göthner Sissela Nordling Blanco Cecilia Billskog Katarina Michanek komma i jobb. Fi Hela landet Sakupplysningar: F! har ingen personal och inga pengar och inga valstugor. Därför har jag inte kunnat svara jakande på frågor om hur vi gör valstugor och valmaterial tillgängligt. vi har inga resurser men hoppas naturligtvis att få det. för oss är universella mänskliga rättigheter och antidiskriminering själva grunden för vår politik så därför är det huvudfrågor och utgångspunkter; inte tillval och särintressen. Jag har dvarat att jag kandiderar för Skåne men vi har en enhetlig lista för hela Sverige; alltså inte olika listor i olika. Fi Hela landet Exempel: Rätten att studera på tex en folkhögskola i en annan OCH kunna behålla ursprungsbostad OCH ha ek. stöd till dubbelt boende under utbildningstiden. Rätten att delta i föreningsliv med den assistans som behövs (hur ska annars personer med funktionhinder kunna delta i demokratin...!) Fi Hela landet Diskrimineringen på arbetsmarknaden måste bort. Vi vill höja skadestånden i diskrimineringstvister och göra det lättare att fälla arbetsgivare som diskriminerar. Vi vill även tvinga arbetsgivare att jobba mer med förebygande arbete så att diskrimineringen aldrig äger rum. Fi Hela landet Ett Stockholm fritt från alla former av diskriminering är en av mina främsta frågor. Fi Hela landet Jag tycker att tillgänglighet får kosta. Vi måste göra alla aspekter och delar av samhället tillgängliga för alla; i praktiken inte bara i teorin. Fi Hela landet Som barn- och ungdomsläkare har jag långvarig erfarenhet av olika konsekvenser av funktionsnedsättning för dessa grupper. Barns och ungdomars livssituation; rättigheter och hälsa är ett för mig högt prioriterat område. Wilo Abdulle Fi Hela landet Jag kommer att arbeta för personer med funktionsnedsättning får sina fulla mänskliga rättigheter i alla område Maria Borgström Linnéa Sjögren Carl Emanuelsso n Fi Hela landet Tillgänglighet handlar alldeles för mycket om enbart den fysiska tillgängligheten. Min erfarenhet som sjukgymnast inom Habilitering är att tillgängligheten måste ses ur ett socialt; ekonomiskt och politiskt perspektiv också. Personer med funktionsnedsättning diskrimineras systematiskt på den psykiska planet också. Man kan t.ex. lätt komma in på arbetsförmedlingen i rullstol. Men att komma in i deras rullar om man har en funktionsnedsättning är i stort sett omöjligt. Då skickas man vidare utan att få hjälp. Arbetsförmedlingen är på så vis otillgänglig för många även om den fysiska tillgängligheten finns. Bara som ett exempel så vill jag att Arbetsförmedlingen som är statlig tar sitt ansvar och är tillgängligt för alla människor som vill ha deras hjälp. Fi Hela landet Jag har under större delen av mitt liv jobbat som personlig assistent och sett hur svårt det är att vara en del av samhället. Därför tycker jag att vi måste göra allt vi kan för att samhället ska bli tillgängligt för alla. Jag kommer kämpa hårt för dessa frågor om jag kommer in i riksdagen! Eftersom Fi endast har en lista kan man rösta på mig i hela Sverige. Fi Hela landet Jag tycker det är ovärdigt en demokrati som Sverige att inte ta dessa frågor på större allvar och öka tillgängligheten för alla människor. Det är en mänsklig rättighet att kunna vistas i samhället och delta på lika villkor trots olika förutsättningar. Gita Nabavi Fi Hela landet Jag har tidigare arbetat på talboks- och punktskriftsbiblioteket med kurslitteratur och andra böcker för personer med olika typer av läshinder. Utöver det har jag tyvärr ingen personlig erfarenhet annat än ett fåtal vänner och

4 Gun Svensson Carl Johan Rehbinder Jerker Montelius Lars Isovaara Saila Quicklund Gunnar Sandberg Anne Catrine Hedman Annie Johansson bekanta i min omgivning med någon form av funktionsnedsättning. PP Hela landet Piratpartiet siktar på att få en vågmästarroll för att få genomslag för våra fokusfrågor - Skydd för den personliga integriteten; Kultur; Kunskap. PP Hela landet Piratpartiet är ett fokusparti; som bl.a. vill göra kultur och information tillgängligt för alla - inklusive funktionshindrade. Och genom åren; som kursledare med kursdeltagare som emellanåt har haft allehanda funktionshinder; så har jag blivit mycket medveten om dessa frågor. Exempelvis planerar jag personligen att göra en ljudbok av min novellsamling Cirkus Eros; och jag har gjort några av mina blogginlägg med ljudfiler; så att man även kan lyssna på min röst; läsandes inlägget i fråga. Jag tycker att alla måste kunna ta del av det samhälle vi lever i. Jag har en grundtes; och det är att ett samhälle där inte alla får plats; det är felkonstruerat. Att jag skriver svarsalternativet "vet inte" på många frågor är inte för att jag inte är intresserad; utan för att jag är för dåligt insatt i just de frågorna - samt att som riksdagsparti kommer vi i Piratpartiet att stödja den regeringsallians som vill samarbeta med oss; vilket innebär att just handikappfrågorna ligger på de andra partiernas bord. Såvida det inte handlar om informationspolitik och integritetsfrågor; förstås; för det kan ju vara extremt aktuellt för många som har funktionshinder. Och det är våra frågor. Själv är jag också sexualpolitiskt engagerad; medlem i RFSU; och har varit delaktig i många diskussioner kring sexualitet och funktionshinder; för många ett tabuämne. Inte för mig. På den punkten har ni definitivt en bundsförvant i mig... :-) PP Hela landet Jag har aktivt jobbat med att göra websiter som PPM.nu tillgängliga för blinda och synskadade genom att implementera olika webstandarder för tillgänglighet. SD Hela landet Just tillgänglighetsfrågor är väsentliga. Jag har egen erfarenhet av funktionsnedsättning i form av paraplegi. M Jämtlands Har arbetat som sjukgymnast inom Barn/Vuxn habilitering i 17 år. Har även varit chef för omsorgsverksamhet. Känner till dessa frågor väl och finner dem också väldigt viktiga. Svaren i enkäten är inte helt enkla att besvara; hade varit bra med fler alternativ. Mvh Saila Quicklund S Jämtlands Jag hade en faster som var blind och jag har kontakt med flera som har funktionsnedsättning. KD Jämtlands Kristdemokraterna driver frågan att den offentliga sektorn ska prioritera att anställa personer med olika former av funktionsnedsättning sådana platser skulle vara möjligt. Vi tycker att det är viktigt att offentlig sektor tar det ansvaret. C Jönköpings Jag tror att det är A och O att alla människor som vill och kan arbeta ska ges möjlighet till detta. Det är oerhört viktigt att fokusera på att sänka trösklarna för unga; invandrare och de med funktionsnedsättning som idag har svårare att få ett jobb än andra. Det är den absolut viktigaste valfrågan för mig. Carina Hägg S Jönköpings Ta gärna del av mitt tal vid "Marschen för tillgänglighet" i Jönköping Har tagit flera iniativ för att synliggöra mäns våld mot kvinnor med funktionsnedsättning. Arbetat många år inom omsorgerna och det har gett mig konkret erfarenhet. Samt mött dessa frågor såväl i riksdagen; ta gärna del av framlagda motioner; som under mitt arbete mot diskriminering i Europarådet mm. Håkan Juholt S Kalmar Funktionsnedsättning är en del av min familjs vardag. Kamp för rättvisa; delaktighet; tillgänglighet måste gå före

5 Anders Andersson skattesänkningar för välmående KD Kalmar Under tre mandatperioder har jag varit ordförande i det ala handikapprådet och även arbetet med frågorna som landstingsråd. Själv är jag medlem i flera organisationer som arbetar för personer med funktionsnedsättning. Jag fick förtroendet att i år vara huvudtalare på tillgänglighetsmarschen i Kalmar. Kaj Raving V Kalmar Tillgänglighet är en viktig fråga som jag har förstått inbegriper större problem än jag kunnat ana. Fortfarande kan jag dock för lite om dessa problem för att kunna ge riktigt bra svar; även om jag håller på att lära mig. Jonas Löhnn MP Kalmar Tillgänglighet och långsiktighet måste bli självklara mål för all samhällsplanering; först då får vi ett rättvisare och mer hållbart samhälle. Gunnar Nordmark Tomas Eneroth Carina Adolfsson Elgestam Eva Johnsson Carin Högstedt Andreas Larsson Anders Nordin FP Kronobergs Tillgänglighet i offentliga miljöer; i föreningssammanhang och liknande är prioriterat för mig. Hörselslinga; stöd för personer med synnedsättning och full tillgänglighet för personer med nedsatt förmåga att röra sig är viktiga frågor för mig. Dyslexi ;dyskalkyli och sådant som gränsar till detta skall så långt det är möjligt inte begränsa dig i arbetslivet eller i dina möjligheter att delta i det offentliga samtalet. Vi måste sätta fokus på personer med psykiska funktionshinder. S Kronobergs Jag tycker att bilstödsfrågan har kommit i skymundan. Det finns idag utmärkt teknik för att öka tillgängligheten och egna rörelsefriheten; men dagens bilstödsförordning motverkar detta och regeringen har varit ointresserad av att förändra regelverket. En detaljfråga för en del kanske - men helt avgörande för mångas förutsättningar att kunna arbeta; ta hand om familjemedlemmar och leva ett självständigt liv. S Kronobergs Jag vill ha ett samhälle där alla har lika möjligheter och tillgänglighet och vill att takten på arbetet för att nå det ska öka.jag kommer att via mitt parti försöka få detta arbete att gå fortare. KD Kronobergs Jag har på nära håll sett hur bristen på tillgänglighet begränsar vardagen hos människor. Detta har ökat mina ambitioner och önskan att driva på en förändring. V Kronobergs Mycket viktig fråga för mig är att diskrimineringslagen innefattar brister i tillgänglighet som diskrimineringsgrund! Som politiker har jag skrivit minst tio - 20 motioner; interpellationer och skrivelser den här mandatperioden. Det tänker jag fortsätta med på alla politiska nivåer och sammanhang där jag finns med efter valet. PP Lista mitt Jag finns på lista "mitt" för piratpartiet som är Jämtland;Västernorrland;Dalarna och Gävleborg PP Lista norr Jag har svår artros i båda mina axlar. Totalt utslitna på grund av mångårig traktorkörning där skakningarna tagits upp av axlarna. Ena axeln op. med insatt metallpipa och dito kula. Obetydlig positiv effekt. Periodvis outhärdliga smärtor. Smärtlindrande tabletter då nödvändigt vilket gör att mitt huvuds innehåll blir en urkig degklump och dessutom magen spyfärdig. Fysiskt är jag utrangerad. Det är min funktionsnedsättning. Min livlina är att min kropp piskar jag fram till fysiskt arbete och huvudet försöker jag använda för att åstadkomma ett solidariskt och demokratiskt samhälle värt namnet. Oavsett hur illa ställt det är med oss som individer måste vi kämpa för kommande generationer mot miljöhoten; mot kontrollsamhällets utveckling och mot det nya frälset; girigbukarna på sina vd-poster i banker; fonder; försäkringsbolag; företag; institutioner; fack och i alla offentliga verksamheter. Vi

6 Hillevi Larsson Luciano Astudillo Marianne Berg Fredrik Lundh Sammeli Margareta Pålsson Gustav Fridolin Johan Linander Anders Hansson Gunilla Nordgren Kerstin Nilsson Otto von Arnold S Malmö måste göra livet drägligt för framtidens alla barn och ungdomar. All textning i SVT; både rikssändningar och regionala sändningar ska vara textade. Bättre utbildad personal inom kollektivtrafiken när det gäller bemötande av resenärer med funktionsnedsättning; exempelvis vad gäller användning av ramper på långfärdsbussar. På tågstationer ska all information finnas på stora datorskärmar; det får inte förekomma att viktig information enbart ropas ut i högtalare och inte återfinns på skärmarna. Mer stöd till teckentolkning; där anslaget skurits ner av sittande regering. Se på Jag har engagerat mig i dessa frågor redan. S Malmö V Malmö Målen var satta till 2010; men ack nej dit nåtr vi inte nu. Vänsterpartiet har nu satt tillgänlighets målet till 2014 och det ska jag verkligen arbeta för. Det handlar om mänskliga rättigheter; inget annat. S Norrbottens Tycker enkäten är lite väl trubbig och lämnar inte utrymme för kommentarer på vardera fråga. Jag har denan mandatperiod jobbad med frågorna ur olika perspektiv och på oliak sätt och kommer att fortsätta göra detta. M MP C M M S KD Skånes s norra och östra Skånes s norra och östra Skånes s Skånes s Skånes s Skånes s Skånes s För närvarande arbetar jag mest med att elever och vuxna med ADHD och Asbergers syndrom ska få hjälp; stöd och förståelse i skolan och i arbetslivet Ofta är det stödet till funktionshindrade som ryker vid nedskärningar. Mitt viktigaste krav i valrörelsen är att stoppa nedskärningar! Två av mina tre barn är födda med funktionsnedsättningar så jag anser att jag är väl insatt. Sista frågan saknar ett alternativ mellan andra och tredje alternativet. Vår uppgift är enligt min mening att göra vardagen så lätt som möjligt för personer med funktionsnedsättningar. Det är mycket viktigt att underlätta för personer med funktionsnedsättning att komma in på arbetsmarknaden. Jag önskar att alla; oavsett funktionshinder skall ha en plats i samhället och om det går; även en naturlig på arbetsmarknaden. Arbetsgivare; både privata och offentliga måste förstå att alla inte kan producera 120 %. Fler lönestöd till de som anställer funktionshindrade. När det gäller Lss och Lass så anser jag att det är en av de bästa socialförsäkringarna som vi har infört. Jag har dock vissa synpunkter hur dessa överutnyttjas. Inte av brukarna utan av de som anordnar/säljer assistans. Av erfarenhet genom mitt arbete med kontroller på försäkringskassan vet jag att det ibland är kringpersoner; anhöriga och anordnare som skor sig på pengar som egentligen borde komma brukaren till del. Detta är att stjäla från de som verkligen behöver stödet. Det finns personer som är beviljade assistans dygnet runt men som lämnas ensamma stor del av dygnet samtidigt som assistenen har full lön. Jag vill komma åt de oseriösa företagen/anhöriga. Jag tror att vi alla behöver bli bättre; lära mer och göra mer för att vi skall kunna verka för att få ett samhälle som är tillgängligt för alla. Bygg ut LSS-boendet i Trelleborg Ge en värdighetsgaranti även för funktionshindrade. Ge funktionshindrade en meningsfull sysselsättning. Gör det lättare för företag att anställa funktionshindrade. Ge ett bättre psykiskt stöd; kanske i form av KBT.

7 Lennart Pettersson C Skånes s Christin S Skånes s Hagberg Barbro FP Stockholms Westerholm Lars Ohly V Stockholms Josefin Brink V Stockholms Åsa Romson MP Stockholms Birgitta Ohlsson Arhe Hamednaca Per Lodenius Jag vill ha statliga bidrag till installation av fler hissar för att öka tillgängligheten. Tillgängligheten i samhället. Synskadade i familjen. Ett av min tre områden som jag går till val på är stöd till människor med sällsynta diagnoser och det är därför jag svarar som jag gör på er enkät. Mina övriga gäller äldre och HBT-personer. När det gäller frågan om garanterad försörjning så är jag absolut beredd att arbeta för att det blir verklighet; men det är inget vi kan uppnå i en handvändning. Men genom att ta steg för steg arbetar vi för att ingen människa i Sverige ska vara fattig. Vänsterpartiet har just nu förslag om höjt bostadstillägg samt höjt aktivitetsstöd. Förutom att höja aktivitetsstödet diskuterar vi hur framtida principer för hur garantidelen ska utformas. Garantiersättningen är ju på väldigt låg nivå. När det gäller den sista frågan; om hur jag rangordnar undanröjandet av hinder för delaktighet för personer med funktionsnedsättning; så passade egentligen inget svar för mig men jag var tvungen att välja ett som visade på hög ambitionsnivå. Det är en av många mycket angelägna frågor och för mig finns det ingen topp 3 när det gäller viktiga frågor. Mitt mål är att mitt parti ska vara en del av en regering som ska höja ambitionerna och vidta kraftfullare åtgärder för tillgänglighet och delaktighet än vad som görs idag. I och med detta är inte mitt mål att skriva motioner; interpellationer och frågor i ämnet eftersom det huvudsakligen är den politiska oppositionens metod för att sätta press på en regering. Hej; Tillgänglighet är en prioriterad fråga för hela mitt parti; Vänsterpartiet. Jag vet att ni vill ha personliga svar; men det som avgör vad som faktiskt händer i riksdagen är inte vad enskilda gör utan vad partierna som helhet vill. Så glöm inte att kolla på partiernas förslag också - inte bara vad enskilda kandidater svarar i enkäten! jag har som lokalpolitiker aktivt stött och tryckt på förslag för att minska diskrimineringen av personer med funktionsnedsättning och göra alla la verksamheter; inkl fritidsgårdar och mötesloklaer; tillgängliga för alla; även sociala funktionsnedsättningar. Jag har bland annat lyft frågor i riksdagen ex om assistanshundar; ordnat seminarium om bistånd och funktionshinder samt konferens hur det är att leva som kvinna med funktionshinder dvs dubbel diskriminering. nej FP Stockholms S Stockholms C Stockholms 2006 blev jag riksdagsledamot för Centerpartiet. Jag är lärare och innan jag blev riksdagsledamot arbetade jag i skolan. Jag arbetade flera år i särskolan och med barn och ungdomar i behov av särskilt stöd. I Riksdagen arbetar jag mycket med frågor om skola och utbildning. Många frågor jag arbetar med handlar om barn och ungdomar i behov av särskilt stöd. Barn och ungdomar med funktionsnedsättning måste få en bättre situation. Alla ska ha möjlighet att utvecklas efter sin egen förmåga och ha en plats i vårt samhälle. Jag har skrivit flera motioner till Riksdagen om frågor som rör funktionsnedsättning. Motionerna har bland annat handlat om tillgång till lättläst information och stöd till personer med funktionsnedsättning som vill starta eget företag. Det finns mycket kvar att göra. Jag vill fortsätta i Riksdagen efter valet. Då kan jag fortsätta att jobba med frågor om skola; ungdomar och funktionsnedsättning.

8 Nina Lundström Marietta de Pourbaix- Lundin Désirée Pethrus Engström Emma Henriksson FP Stockholms Ja; jag har själv en omfattande födoämnesallergi som gör att arbete; resor; fritid måste planeras. Jag är också pollen-och djurallergiker. Vi har en anhörig som har muskeldystrofi och använder permobil så jag vet vad det innebär med bristande tillgänglighet i det praktiska livet. M Stockholms Alla människor är individer med egna behov; drömmar och önskemål. Detta glöms ofta bort när det gäller människor med funktionsnedsättning. Attitydfrågor är viktgt. KD Stockholms Skrivit två rapporter i Riksdagen senaste mandatperioden som rör personer med funktionsnedsättning. Om bättre stöd till arbete och rätt till daglig verksamhet.bla skrivit motion om att förbättra ledsagarservice. KD Stockholms Några av frågorna var svåra att besvara med ja eller nej. Till exempel frågn om ekonomin för unga med funktionsnedsättning. Några unga har alldeles för lite pengar. Men det kan bero på flera saker. En sådan är kostnaden för boendet. Många unga med funktionsnedsättning både kan och vill jobba. Då ska de få rätt hjälp för att kunna jobba. Om de jobbar får de lön. De som inte alls kan jobba ska ha tillräckligt med pengar för att klara sina kostnader. Jens Holm V Stockholms Bra att ni driver på dessa frågor. Det gör mig upprörd att vi - år har så många hinder kvar för funktionshindrade. Läs gärna mitt inlägg: mvh Jens Holm (V) Amineh Kakabaveh V Stockholms Det är en mänsklig rättighet att alla människor oavsett vilka rörelsehinder de har deltar i samhällslivet och kommer in på alla platser på samma villkor som alla andra. Det är oacceptabelt att höger regeringen inte levde upp till målet och handlingsplanen utbblir. Tillgänglighet är en mänsklig rättighet Mats Pertoft MP Stockholms Jag har arbetat i många år med att förbättra LSS och bla aktivt arbetat med att genomföra utjämningssystemet för LSS. Har arbetet mycket med bl.a. elöverkänslighet. Lotta Finstorp M Södermanland s Jag är engagerad i frågor som rör delaktighet och inkludering. Jag har varit drivande i papperslösas och gömdas rätt till rehab och hjälpmedel. Gunvor G Ericson MP Södermanland s Underlätta att få jobb även om man bara kan jobba deltid. Se individer istället för eventuell funktionsnedsättning. Jag har erfarenhet av neuropsykiatrisk funktionenedsättning i min närhet. Solveig Zander C Uppsala Frågan om försörjning till funktionshindrade ungdomar. Så vill jag att de i första hand ska få ett arbete på deltid så de får en lön. Om de aldrig kan arbeta så ska de få en högre samhällslön; vilket centerpartiet har föreslagit. Ismail Kamil FP Uppsala Jag har i min personvalsfolder en särskild punkt om Fysisk otillgänglighet; där jag menar att fysisk otillgänglighet ska klassas som diskriminering. Jag kommer dessutom skriftligt lova HSO Uppsala följande punkter om jag blir invald i Sveriges Riksdag: 1. Att varje termin besöka HSO Uppsala för att lyssna av viktiga frågor som jag kan ta med mig i riksdagsarbetet. 2. Att varje termin bjuder in representanter för HSO Uppsala till riksdagen för dialog. 3. Att aktivt driva på frågan om att bristande tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning ska klassas som diskriminering och tydliggöras i diskrimineringslagstiftningen. 4. Att arbeta för att offentliga miljöer faktiskt anpassas och görs tillgängliga för alla. 5. Att regelbundet driva på så att Sverige slutgiltigt lever upp till den FN-konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättningar som Sverige skrivit under. 6. Att varje månad genom bl.a interpellationer uppmärksamma statsråd på brister i samhället för personer med funktionsnedsättning. Fram till i

9 dag är jag landstingsråd och ordförande i Hälso- och sjukvårdsstyrelsen. Genom min roll i landstinget har jag skapat mig en bra relation till HSO Uppsala ; något som jag tänker fortsätta med; även i riksdagen. Mina träffar med HSO är viktiga för mitt politiska arbete. Agneta Gille S Uppsala Min bästa kompis är halvsidesförlamad så jag vet bl.a. vad det innebär att ta sig fram med rullstol Lena Sommestad Berit Högman S Uppsala Som ansvarig minister för byggfrågor ( ) fick jag insikt i frågan och dess betydelse; och jag fick också tillfälle att driva frågan om tillgänglighet i regeringen. Bristerna i implementering är uppenbara. Vikten av att åtgärda bristande tillgänglighet inses långt ifrån av alla. Oron för kostnaderna är en viktig förklaring till motståndet. Jag tror att det vore synnerligen värdefullt att ännu tydligare än idag lyfta föregångser och företag; som har lyckats säkerställa god tillgänglighet. Tillsammans med skarpare lagstiftning kan sådana positiva exempel bidra till att slå hål på myten om hur svårt och omöjligt det är att säkerställa tillgänglighet. S Värmlands Alla har rätt till jobb! Jag vill vara med och utveckla den arbetsmarknaden som också välkomnar och tar vara på funktionsnedsattas kompetens. Här vill jag se en rejäl utveckling av sociala företag; av lönebidrag som instrument för anställning; om en Arbetsförmedling som blir bättre på att informera Ag om de möjligheter som finns.helt nya idéer om hur vi skall ta tillvara varje människas vilja till arbete måste också fram. Jag tror att alla både kan och vill jobba utifrån sin egen förmåga. Jag vet att jag har flera vänner på Facebook som följer mig i hur jag arbetar med dessa frågor. S Värmlands det är svåra frågor att svara på eftersom jag 1. inte vet om jag kommer in i riksdagen; 2. inte vet vilket utskott jag i såfall hamnar i Gunilla Svantorp Bengt Berg V Värmlands Vissa av era frågor är ju inte tillämpbara i mindre sammanhang; t.ex. valstugetillgängligheten. Vi har helt enkelt ingen valstuga. Jag har nära vänner som har funktionsnedsättning och arbetar aktivt i föreningslivet att vi ska öka tillgängligheten. Anna Svalander Maria Lundqvist- Brömster Edward FP FP Västa Västerbottens M Västerbottens Riedl Isak From S Västerbottens Lars Lilja S Västerbottens Det hade varit lättare att svara på frågorna om det givits utrymme för kommentarer vid varje fråga. Självklart ska samhället vara tillgängligt för alla! Men i ärlighetens namn kan jag inte säga att jag redan nu planerat att skriva ett visst antal motioner/interpellationer om det. Däremot ser jag fram emot att få kunskap från er och kontakt med er så ni kan göra mig uppmärksam på vad jag kan göra för er. LSS ska förtydligas vad gäller rätten till familj; arbete och delaktighet. I vår rapport "att vända hinder till en fördel" finns 15 nya förslag som skulle öka möjligheter till arbete för personer med funktionsnedsättning Som astmatiker tror jag mig ganska bra ha koll på en del av de utmaningar vi står inför. Inte minst på området dolda funktionshinder. Behov av personlig assistent i skolan. Allergier i Förskolan och skolan rutiner i skolkök mm LSS och personer som kommer i kläm mellan tex. Försäkrings kassan och en samt anpasning fäör fuktionshindrade på IF Metalls arbetsplatser Det viktigaste för mig är at jobba för ett arbetsliv som kan ge så många som möjligt ett arbete med en rimlig ersättning.arbetslöshetsförsäkringen och sjukförsäkringen måste förbättras. Funktionshindrades möjlighet till arbete måste stärkas.

03.04.2012 08:05 QuestBack export - Flexjobb

03.04.2012 08:05 QuestBack export - Flexjobb Flexjobb Publicerad från 19.03.2012 till 02.04.2012 1500 respondenter (1500 unika) 1. Kön Alternativ Procent Värden 1 Kvinna 68,6 % 1024 2 Man 31,4 % 468 Totalt 1492 1 2. Bostadsort i län Alternativ Procent

Läs mer

1. Hur tänker ni lösa bostadskrisen för vuxna personer med utvecklingsstörning och autism?

1. Hur tänker ni lösa bostadskrisen för vuxna personer med utvecklingsstörning och autism? I valet och kvalet - Frågor och svar: Inför valet sammanställde vi sju aktuella frågor som skickades till nämnden/ styrelsens ordförande och vice ordförande i samtliga stadsdelar och kommuner i Stockholms

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

Funktionsnedsättning och arbete. Vad gör kommuner och landsting?

Funktionsnedsättning och arbete. Vad gör kommuner och landsting? Funktionsnedsättning och arbete Vad gör kommuner och landsting? Funktionsnedsättning och arbete Vad gör kommuner och landsting? Upplysningar om innehållet: Eva Thulin Skantze, eva.thulin.skantze@skl.se

Läs mer

Arbetsgrupp för äldrepolitik. Slutrapport

Arbetsgrupp för äldrepolitik. Slutrapport Arbetsgrupp för äldrepolitik Slutrapport 20100526 Förord... 4 2 Äldrepolitikens inriktning... 6 3 Alliansens äldrepolitik 2006-2010... 8 4 Arbetsgruppens förslag... 12 4.1 Ta till vara äldres kompetens

Läs mer

OM BARN, UNGA OCH VUXNA I BEHOV AV SÄRSKILT STÖD

OM BARN, UNGA OCH VUXNA I BEHOV AV SÄRSKILT STÖD OM BARN, UNGA OCH VUXNA I BEHOV AV SÄRSKILT STÖD FÖRÄLDRAKRAFT NR 4, 2014 HEMMASITTARE TEMA PERSONLIG ASSISTANS REKRYTERINGSGUIDE TEMA BÖCKER ANNA BERGHOLTZ 20 BOK TIPS! Hemmasittare NÄR SKOLAN INTE FUNGERAR

Läs mer

Hur är läget i kommunerna? Uppföljning av funktionshindersfrågorna 2012

Hur är läget i kommunerna? Uppföljning av funktionshindersfrågorna 2012 Hur är läget i kommunerna? Uppföljning av funktionshindersfrågorna 2012 Handisam, Myndigheten för handikappolitisk samordning, 2012 Titel: Hur är läget i kommunerna? Uppföljning av funktionshindersfrågorna

Läs mer

tänkt sig underbart och det är TIPS OM ATT FLYTTA HEMIFRÅN Reportage Unga får egna ombud

tänkt sig underbart och det är TIPS OM ATT FLYTTA HEMIFRÅN Reportage Unga får egna ombud kraft För dig med barn med funktionshinder 39 KR inkl moms NR 1 2007 Feb 2007 Reportage Unga får egna ombud Anna Eklund Tarantino, sopransångerska: Det blir aldrig som man tänkt sig och det är underbart

Läs mer

Ett tryggt Sverige för alla

Ett tryggt Sverige för alla Ett tryggt Sverige för alla - Sverigedemokratisk Ungdoms socialpolitik Sverige är i flera avseenden ett unikt och fantastiskt land med många goda förutsättningar. Trots det blir psykisk ohälsa allt vanligare,

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

En fördjupad rapport från verksamhetsåret 2012. Brukarstödcentrum. HSO Göteborg

En fördjupad rapport från verksamhetsåret 2012. Brukarstödcentrum. HSO Göteborg En fördjupad rapport från verksamhetsåret 2012 Brukarstödcentrum HSO Göteborg Besöksadress: Dalheimers hus, Slottsskogsgatan 12, Göteborg Postadress: Brukarstödcentrum, HSO Göteborg, Box 120 53, 402 41

Läs mer

ÖPPNA VÄGAR TILL ARBETSMARKNADEN En inspirationsbok

ÖPPNA VÄGAR TILL ARBETSMARKNADEN En inspirationsbok ÖPPNA VÄGAR TILL ARBETSMARKNADEN En inspirationsbok Förord Innehåll 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Förord Utvecklande för brukarrörelsen Anita Rinman Vi vill att människor ska växa och komma vidare Anna-Lena

Läs mer

av människor med funktionshinder

av människor med funktionshinder Om bemötande av människor med funktionshinder Ett nationellt program för att öka kompetensen om bemötande UTGIVEN AV SISUS Bemötandeuppdraget BEMÖTANDEUPPDRAGET Sisus, Statens institut för särskilt utbildningsstöd,

Läs mer

Snabbprotokoll 2000/01:114 Fredagen den 18 maj Kl. 09.00-14.25

Snabbprotokoll 2000/01:114 Fredagen den 18 maj Kl. 09.00-14.25 Snabbprotokoll 2000/01:114 Fredagen den 18 maj Kl. 09.00-14.25 4 Vuxnas lärande och utvecklingen av vuxenutbildningen Föredrogs utbildningsutskottets betänkande 2000/01:UbU15 Vuxnas lärande och utvecklingen

Läs mer

O2:s valenkät 2010 Vilken el vill riksdagskandidaterna köpa?

O2:s valenkät 2010 Vilken el vill riksdagskandidaterna köpa? O2:s valenkät 2010 Vilken el vill riksdagskandidaterna köpa? Innehåll 1. Förord... 3 2. Sammanfattning... 4 3. Metod Stora valenkäten 2010... 5 3.1. Urval av riksdagskandidater i enkäten... 5 3.2. Genomförande

Läs mer

ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION

ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION SAMMANSTÄLLNING AV INTERVJUER MED FÖRÄLDRARNA TILL AVGÅNGSELEVERNA 2010 VID RIKSGYMNASIET I GÖTEBORG FÖR UNGDOMAR MED RÖRELSEHINDER. Innehållsförteckning: INLEDNING sid

Läs mer

Mänskliga rättigheter för människor med funktionshinder

Mänskliga rättigheter för människor med funktionshinder INTERNATIONELLA HANDIKAPPDAGEN 3 DECEMBER 2002 Rapport från ett seminarium Mänskliga rättigheter för människor med funktionshinder Några röster om det aktuella läget Handikappförbundens samarbetsorgan

Läs mer

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2 Örebro Kommun En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB Delrapport SATSA 2010, vers 2 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon:

Läs mer

VI ÄR ALLA UNIKA OCH ÄNDÅ MER LIKA ÄN VI TROR. En bok om funktionshinder, etnicitet och bemötande

VI ÄR ALLA UNIKA OCH ÄNDÅ MER LIKA ÄN VI TROR. En bok om funktionshinder, etnicitet och bemötande VI ÄR ALLA UNIKA OCH ÄNDÅ MER LIKA ÄN VI TROR En bok om funktionshinder, etnicitet och bemötande Copyright SIOS 2004 Initiativtagare och rådgivare Julio Fuentes Text Lena Udd Illustrationer Burhan Misirli

Läs mer

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Lättläst om Sociala företag 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Visionen för projekt Östgötamodellen arbete för alla Rapporten som du nu läser handlar om arbetsintegrerande

Läs mer

Socialt företagande en bransch i tillväxt

Socialt företagande en bransch i tillväxt Socialt företagande en bransch i tillväxt Nutek Stockholm 2008 Infonr 038-2008 ISSN 1102-2574 Text: Bitte Lundborg och Eva Johansson Textredigering: Bitte Lundborg Foto: Bitte Lundborg, Ida Frid, Emilio

Läs mer

Jag vill (kryssa för lämpligt alternativ) anmäla följande familjemedlemmar. Namn/födelsedatum... ... e-postadress... Namn/födelsedatum... ...

Jag vill (kryssa för lämpligt alternativ) anmäla följande familjemedlemmar. Namn/födelsedatum... ... e-postadress... Namn/födelsedatum... ... Full fart med Verksamhetsberättelse med årsredovisning RBU 2009 Jag vill (kryssa för lämpligt alternativ) anmäla följande familjemedlemmar Namn/födelsedatum...... e-postadress... Namn/födelsedatum......

Läs mer

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan Ta plats på arenan En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan STUDIEMATERIAL Om mänskliga rättigheter Om hur Sverige styrs Om samverkan Om påverkansarbete Om att vara

Läs mer

Välkommen till RBU! www.rbu.se 08-6777300 BLI MEDLEM I RBU! Var vänlig texta! Vill bli medlem

Välkommen till RBU! www.rbu.se 08-6777300 BLI MEDLEM I RBU! Var vänlig texta! Vill bli medlem BLI MEDLEM I RBU! Var vänlig texta! Vill bli medlem Välkommen till RBU! Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar (RBU) arbetar för ett rättvist samhälle och ett utvecklande liv för barn och

Läs mer

Samling kring dövblindfrågorna

Samling kring dövblindfrågorna Innehåll sid 2 Rivstart för Dövblindteamet 3-5 Vad är dövblindhet 6-7 Kvällarna är värst 8-10 Allaktivitetshuset - ny träff för dövblinda 10-11 Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor 12-13 Hur ser

Läs mer

Innehållsförteckning del 2

Innehållsförteckning del 2 Innehållsförteckning del 2 Måndag den 31 oktober FÖRMIDDAGENS FÖRHANDLINGAR sid 3 Full sysselsättning arbetsmarknadspolitik och arbetslöshetsförsäkring (forts behandling sid 7 arbetsmiljö, arbetsliv och

Läs mer

Max. Rättigheter. Vann andra ronden mot kommunen. Vad hände med LSS-reformen? Allt fler äldre. Kampen för det som andra tar för givet.

Max. Rättigheter. Vann andra ronden mot kommunen. Vad hände med LSS-reformen? Allt fler äldre. Kampen för det som andra tar för givet. Rättigheter nummer år i fokus 2 12 Max Vann andra ronden mot kommunen Domstolarnas roll Tips Oberoende Beroende Böcker Vad hände med LSS-reformen? Barbro Lewin om lagen som skulle bli kronan på verket.

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten. 2014-04-22 Handläggare. Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo.

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten. 2014-04-22 Handläggare. Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo. SIGNERAD 2014-04-23 Malmö stad Stadskontoret 1 (3) Datum 2014-04-22 Handläggare Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo.se Tjänsteskrivelse Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten

Läs mer

OCH SEN DÅ......en rapport om tillstånd och framtidsdrömmar i lågkonjunkturens Västra Götaland

OCH SEN DÅ......en rapport om tillstånd och framtidsdrömmar i lågkonjunkturens Västra Götaland ...en rapport om tillstånd och framtidsdrömmar i lågkonjunkturens Västra Götaland Augusti 2009! 1 Och sen då... om framtidsdrömmar Syfte och bakgrund Syftet med denna rapport har varit att göra nedslag

Läs mer

Delaktighetsmodellen En väg mot empowerment

Delaktighetsmodellen En väg mot empowerment Delaktighetsmodellen En väg mot empowerment Delaktighetsmodellen En väg mot empowerment Författaren och FoU Skåne ISSN 1404-5419 ISBN 978-91-89661-40-0 FÖRFATTARE; Ann-Christine Gullacksen LAYOUT; Lena

Läs mer