REPORTAGETIDNING FÖR SKEBOS HYRESGÄSTER NR :E ÅRGÅNGEN. hemförsäkringen viktig i förrådet fjärrvärmesatsning på anderstorp

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "REPORTAGETIDNING FÖR SKEBOS HYRESGÄSTER NR 3 2010 15:E ÅRGÅNGEN. hemförsäkringen viktig i förrådet fjärrvärmesatsning på anderstorp"

Transkript

1 REPORTAGETIDNING FÖR SKEBOS HYRESGÄSTER NR :E ÅRGÅNGEN naser en blivande polis hemförsäkringen viktig i förrådet fjärrvärmesatsning på anderstorp kom in 1 läsning utan kostnad för Dig Som är hyresgäst hos Skebo

2 ledare kundmätning ett Sätt att utveckla boendet och Säkra kvalitén Att ni som hyresgäster skall trivas hos oss är ett lagjobb för mig och mina medarbetare. Min roll som vd i detta arbete är att ge mina medarbetare goda förutsättningar att utföra ett arbete som tillgodoser era önskemål. Duktiga medarbetare är grunden för att ni som hyresgäster ska vara nöjda med oss som hyresvärd. Vår målsättning är att verka för Skellefteås utveckling genom att erbjuda ett varierat utbud av bostäder och miljöer som bidrar till att göra Skellefteå till en attraktiv plats att bo och leva på. Boendet är dock inte bara tillgång på bostäder, utan det är också i hög grad en fråga om trivsel. Det är viktigt för mig och mina medarbetare att ni som hyresgäster trivs med oss och er bostad. Vårt mål är att skapa långsiktiga relationer till nöjda hyresgäster. Nu och i framtiden är bostaden och boendemiljön en viktig del i människors livskvalitet. Efterfrågan på bostadens utformning och närmiljön har förändrats under företags 45 åriga historia. Vår förmåga att identifiera behov är avgörande för om vi skall kunna skapa ett boende och miljöer som attraherar många. Ni hyresgäster är en heterogen grupp med olika förutsättningar, behov och preferenser kring ert boende. Att undersöka hur ni hyresgäster upplever ert boende och oss som hyresvärd är därför en viktig del i att säkra kvaliteten i allt vi gör. De flesta av er har därför i dagarna fått en enkät utskickade till er där vi ber er lämna synpunkter på ert boende hos oss. Det är en kundmätning som vi genomför kontinuerligt vartannat år. Det ger oss information om era värderingar av centrala boende och trivselfaktorer. Resultatet från undersökningen är sedan ett utmärkt underlag i det fortsatta förbättringsarbetet och den ger oss ett preciserat beslutsunderlag för fortsatta satsningar i framtiden. Tack för att ni tar er tid att besvara enkäten, för tillsammans kan vi utveckla Skebo vidare. Skebo har en miljöpolicy där det framgår att miljömässiga aspekter alltid ska vägas in i företagets beslut. Målsättningen är att erbjuda hyresgästerna ett sunt och miljöanpassat boende och att kontinuerligt minska miljöpåverkan från vår verksamhet. Ska vi lyckas med det är energieffektivisering en viktig del, allt från små till stora åtgärder. I detta nummer av tidningen berättar vi om ett litet projekt och ett stort för att minska vår miljöbelastning. Vi har under hösten ersatt två bensindrivna bilar med två nya biogasbilar som drivs av matavfall. Det stora projektet är konverteringen av 364 lägenheter med direktverkande el som uppvärmning till det miljövänligare alternativet fjärrvärme. När konverteringen är klar kommer cirka 95 procent av våra fastigheter att värmas med fjärrvärme. Allt sammantaget ger oss en bättre miljö genom att vi minskar vår miljöpåverkan i både stora och små projekt. jerker eriksson VD Skelleftebostäder UTGIVARE: Skelleftebostäder AB. PRODUKTION: K2 i Skellefteå. ANSVARIG UTGIVARE: Jerker Eriksson. REDAKTION: Steve Sandström (text), Michael Jacobsson (foto) och Roger Fransson (projektledare). Redaktionen svarar för allt osignerat material. REDAKTIONSRÅD: Rolf Almström, Catarina Holmér, Helén Olofsson, Bo Ramstedt, Lars Wallin och Kenth Wiklund. LAYOUT: Lisbeth Burman. TRYCK: Svärd & Söner Tryckeri. OMSLAGSBILD: Naser al-rais, 4 år, och boende på Anderstorp har som högsta dröm att bli polis. Visst kan du bli det! förklarar polisen Ewa Öström. SÅ KONTAKTAR DU SKEBO: Ring oss på telefon Vill du hellre besöka oss eller skriva är adressen: Skeppargatan 8, Skellefteå eller e-post Besök oss även på webben: VÄLKOMMEN! 2 kom in

3 trygghet hemförsäkringen viktig även i förrådet att sakna hemförsäkring är att ta en enorm risk. har du tänkt på att den även ska skydda dig om något händer i förrådet? en hemförsäkring kan vara det som förhindrar att en tråkig olycka blir en personlig katastrof. Hur viktigt är det egentligen att ha en hemförsäkring? Är det verkligen lönt att ha en sådan? Absolut. Förutom skyddet för lösegendom vid exempelvis brand och stöld har man också ett ansvarsskydd i sin hemförsäkring om man skulle bli skadeståndsskyldig, ett rättsskydd om man hamnar i en tvist och ett skydd på resan vid sjukdom, för att ta några exempel, berättar Jessica Hedman Hallin som är skadereglerare på Länsförsäkringar. Hon menar att många underskattar de värden som finns i bostaden, och även glömmer att inkludera det som förvaras i förråd och garage. Det som förvaras i lägenhetens förråd eller i andra förråd man hyr utanför det egna huset, liksom i garaget, är också försäkrat undantaget så kallade gemensamhetsgarage alltså där man inte kan låsa in sina saker. Däremot försäkras saker i förråd bara till ett begränsat belopp. Hos Länsförsäkringar Västerbotten är detta kronor. Tänk på att pengar, stöldbegärlig egendom och värdehandlingar som förvaras i förråd inte omfattas vid en stöld. Vad händer om man råkar orsaka en skada i lägenheten eller förrådet, exempelvis om man river sönder något eller om den diskmaskin man själv installerat orsakar en vattenskada? Enligt hyreslagen ska hyresgäst under hyrestiden vårda lägenheten väl. Man är skyldig att ersätta all skada som uppkommer genom eget vållande eller genom vårdslöshet. Det gäller även skador orsakade av exempelvis någon annan i hushållet, gäster eller annan som bor i lägenheten eller utför arbete där för hyresgästens räkning. För skador i din lägenhet är skyddet via ansvarsförsäkringen begränsat. Försäkringen omfattar följande skador: skada på vatten och avloppssystem, sanitetsgods, glas i fönster och dörrar, sval, kyl, och frysskåp samt spis, torktumlare, disk och tvättmaskin, samt skador på maskinella anordningar i tvättstugan utanför bostaden. Om du orsakar exempelvis en brand eller vattenskada gäller ansvarsförsäkringen, även om det sprider sig till grannarnas lägenheter. Försäkringen tar inte skador till följd av slitage. Försäkringen gäller heller inte för skador som orsakats med uppsåt. kan ersätta SkaDeStånD Men vad händer då till exempel om diskmaskinen går sönder när man varit bortrest och glömt vrida om diskmaskinens avstängningskran? Eller om man inte tittat till förrådet på flera månader och det droppat från ett vattenrör och har uppstått en vattenskada? Vid en inträffad vattenskada och du får ett krav från fastighetsägaren utreder försäkringsbolaget om du är skadeståndsskyldig till händelsen. I så fall ersätter försäkringsbolaget skäligt skadeståndsbelopp via din ansvarsförsäkring. Hur är det med sådant man förvarar i gemensamma utrymmen exempelvis cykelförråd. Täcker försäkringen till exempel stöld och skadegörelse? Ja, om gärningsmannen har brutit sig in med våld. Pengar, värdehandlingar och stöldbegärlig egendom omfattas dock som sagt inte. För barnvagnar och cyklar finns speciella regler. Försäkringen gäller för barnvagn och cykel oavsett var det förvaras. Tänk på att låsa cykeln med ett lås godkänt av stöldskyddsföreningen, i första hand för att försvåra för tjuven men också för att kunna få full ersättning från försäkringsbolaget. De här svaren gäller Länsförsäkringar, är det stor skillnad mellan olika bolag? De flesta bolag har en liknande grund men visst kan det skilja sig en del. Du kan tänka på de olika beloppsbegränsningarna, självriskens storlek och omfattningen av reseskyddet. Jämför försäkringsbolagens villkor på konsumenternas försäkringsbyrås hemsida. kom in 3

4 miljö Nu får Skebo gas i tankarna Två nya biogasbilar har kommit till Skebo. Att ditt sorterade matavfall blir till miljövänligt fordonsbränsle i form av biogas visste du säkert redan. Nu rullar ett par nya biogasbilar från Skebo ut på vägarna och ersätter tidigare bensinbilar. Skebo behöver liksom de flesta företag ha bilar i sin verksamhet bland annat för att bovärdar ska kunna ta sig fram. Men företaget gör sedan lång tid en medveten ansträngning för att minimera den miljöbelastning som man orsakar, bland annat genom sina fordon. Vi kör inte så mycket, och därför håller våra bilar länge. Det är i och för sig positivt, men nackdelen är samtidigt att man inte så ofta har chansen att byta dem mot något mer miljö vänligt, säger Patrik Sundberg på avdelning Energi och Miljö. Nu byts dock två stycken gamla bensindrivna bilar mot toppmoderna bilar som ska drivas på biogas. Vi väljer alltid de mest miljövänliga fordon vi kan. I ytterområdena som saknar tillgång till biogas idag väljer vi istället miljödieslar och i tredje hand etanolbilar när vi byter, säger Patrik. Så nu kommer alltså även Skebo att börja köra omkring med ditt matavfall i tanken en extra anledning att sortera rätt när du sopsorterar! Cigarettrök obehag för många Rökningen ökar återigen, speciellt i unga åldrar. Tyvärr, måste man säga. Och som en följd ökar rökningen även på balkonger och i anslutning till trapphus vilket orsakar att röken letar sig in i lägenheter. Rök och friskluftsintag en olycklig kombination. Att rökning är synnerligen ohälsosamt torde ingen ha undgått att ta till sig. Ändå ökar rökningen åter enligt flera undersökningar som gjorts. En orsak tros vara att kampen mot tobaken kommit av sig lite efter att rökningen minskat under lång tid och efter att viktiga beslut tagits som förbjuder rökning i många miljöer. Bäst vore förstås om ingen rökte. Men vi vill inte lägga någon värdering i detta, det är ju allas fria val. Fast vi vill ändå vädja till rökare att tänka på några saker för den gemensamma trivselns skull, säger Anders Eskilsson, bostadskonsulent på Skebo. Ett vanligt problem är att rökning sker på balkonger. Det beror troligen på att många inte vill ha röken i sin egen lägenhet, dessutom vet somliga numera att inrökta lägenheter räknas som onormalt slitage och kan bli kostsamt om man flyttar. Men det är viktigt att känna till att i moderna hus sitter friskluftsintagen ofta bakom elementen i vardagsrummen, alltså på balkongen. Balkongrökning medför därför i praktiken att man sitter intill sina grannars friskluftsintag och röker. Att röken letar sig in i andras bostäder blir ofrånkomligt. Att röka ute är förstås bättre än att röka inne, men det gäller alltså att tänka sig för. Titta vart ventilerna sitter och rök en bit ifrån dem. Tänk också på att inte röka utanför porten och att fimpa just innan du går in, då följer röklukten med in till obehag och besvär för exempelvis astmatiker. Fimpa istället en bit bort så hinner röklukten vädra ut. 4 kom in

5 Drive-In fotboll lockade Succé blir lätt ett lite slitet ord. Men visst får man säga att Drive-In fotbollen som Skebo medverkat i även detta år blev just en succé. Delvis förstås tack vare fotbolls-vm som varit en riktig temperaturhöjare. Skebo har efter förra årets framgångar med Drive-In fotbollen valt att driva denna aktivitet tillsammans med Skellefteå FF även denna sommar. Tanken är att med ett lättsamt och öppet format utan speciella krav på förkunskaper eller utrustning ge unga möjligheten att prova på fotboll under leksamma former. Och visst lockar det. Vi hade massor av unga som kom och ville testa. I Kåge hade vi exempelvis ett 30-tal barn i eftermiddagsgruppen som bestod av åringar och 15 på förmiddagarna i den yngre gruppen från 6 till 9 år, berättar ledaren John Eriksson. Visserligen kan man säga att Drive-In fotboll är en fotbollsskola, men ändå inte. Det är lite mer lekfullt och lite mindre organiserade övningar. Fokus ligger på att ha roligt tillsammans, och roligt har det varit. Det har gått fantastiskt bra. Vi har verkligen haft roligt, och då menar jag inte bara ungarna utan även vi ledare, säger John. Extra roligt är att många av de unga aldrig hade spelat förut, inte minst beträffande de allra yngsta. Ett tiotal av barnen som John hade hand om hade aldrig spelat fotboll över huvud taget förut. Jättekul att vi fick dem att prova på, och särskilt roligt att flera av dem tyckte det var så kul att de fortsatte spela efter fotbollsskolan. John och de andra ledarna är jättenöjda med sommarens aktivitet. Vi tycker det har varit en stor framgång och är väldigt glada att vi fått vara med och ge de här ungdomarna en god relation till en stor sport. Vi vet att de liksom vi hade väldigt, väldigt roligt! Glada tjejer. Maja Westerberg och Lovisa Johansson är två av de många barn som under sommaren deltagit i den Drive-In fotboll som Skebo medverkat i. kom in 5

6 porträttet Som Polis blir det bråttom ibland, bäst att ta ut stegen ordentligt! Naser al-rais övar ikapp med polis Ewa Öström. Anderstorps nya närpolis Tut tut tut tut. Här kommer Naser, 4 år. Och gör du något fel så bli inte förvånad om han tillrättavisar dig. Han tycker nämligen att det ska vara ordning på saker, ting och människor. När jag blir stor vill jag bli polis! berättar han. Naser har blivit lite av en lokalkändis på Anderstorp där han bor. Han cyklar omkring på sin lilla cykel och håller koll på omgivningarna. Ser han något annorlunda eller om någon gör någonting konstigt så frågar han eller säger till. Största drömmen är att få fånga en riktig tjuv. Jag vill bli polis när jag blir stor, säger han med en pondus som är stor för att komma från en så liten pojke. Naser och hans föräldrar kom till Sverige från Bagdad i Irak för knappt tre år sedan, när han bara var två år gammal. Han minns troligen inget från den besvärliga tiden före Sverige, men av någon anledning så älskar han att hjälpa andra. Hans pappa Fawaz berättar: 6 kom in

7 Han har sprungit runt med papper och penna och ringt på dörrarna i området för att samla in allas namn och telefonnummer, och berättat hur de kan få tag på honom om de skulle behöva hans hjälp. För någon månad sedan hade han en period när han bara grät för att han aldrig hade fått fånga en riktig tjuv, bara en låtsastjuv på Lilleputtlandet. Gillar polisblått I Bagdad levde familjen under besvärliga omständigheter, och polisen var inget man såg upp till. Tvärtom sågs polisen som ett större hot än kriminaliteten i övrigt. Där kan polisen både mörda och kidnappa. Korruptionen är utbredd och det är inte som här där polisen är hjälpsam och till för att serva medborgarna. Att sonen vill bli polis ser han som något positivt. Han är väldigt hjälpsam, och vill hjälpa alla med allt. På dagis hjälper han de mindre barnen att tvätta händerna, han brukar säga att han jobbar där. Helst klär sig Naser bara i mörkblått, eftersom det är polisens färg. Möjligen kan ett och annat brunt plagg gå an. Och när han skriver sitt namn så skriver han alltid Naser Polis. Inte Naser al-rais som han egentligen heter, säger Fawaz och skrattar kärleksfullt åt sin son. Fawaz stolt pappa till omtänksamme killen Naser. Kom in! ordnade förstås så att han fick träffa en riktig polis. Polisen Ewa Öström kom för att träffa Naser och uppmuntrar honom att hålla drömmen vid liv. Det är rätt vanligt att barn vill bli poliser och brandmän, det ses som spännande yrken, berättar hon. Av rätta virket Hon tycker att det med tanke på familjens bakgrund är riktigt roligt att Naser så gärna vill bli polis. Det är önskvärt att polisen utgör ett tvärsnitt av befolkningen, och även om antalet sökande med annan kulturell bakgrund har ökat så finns utrymme för fler. Nasers sätt att åka runt och hålla lite koll i bostadsområdet, att prata med folk och fråga vad de gör där berömmer hon kraftfullt. Det borde fler ta efter. Ju fler som håller lite koll, antecknar bilnummer på bilar som inte ser ut att höra hemma på området och så vidare, desto färre brott inträffar det. Naser är ett utmärkt exempel på hur man ska agera brottsförebyggande. Och att Naser kan bli polis när han blir stor, det är hon övertygad om. En så vaken och framåt ung man som är hjälpsam och har en god inställning till sina medmänniskor är precis vad vi på polisen behöver i framtiden! Visst kan du bli polis! Ewa Öström uppmuntrar Naser att hålla sin dröm vid liv. TV som hamnat fel! Sortera lite mera Det är lätt hänt att det hamnar fel saker i soprummet. Tänk på att du bara får slänga brännbara och komposterbara sopor där förutom i vissa soprum där det finns speciella kärl även för andra typer av avfall. Så du får till exempel inte slänga möbler, batterier eller gamla uttjänta apparater i soporna. Sopor som slängs fel kostar Skebo mellan en halv och en miljon kronor om året, pengar som hyresgästerna betalar, säger Patrik Sundberg på avdelning Energi och Miljö. Problemet med att det är långt till återvinningscentraler är lika för alla, både hyresgäster och villaägare. Om man har svårt att ta sig dit själv eller vill minska antalet turer till återvinningen har Patrik ett förslag: Varför inte gå ihop med några grannar? Då kan man turas om att köra avfallet och sparar både tid och pengar. En bättre relation med sina grannar får man på köpet! kom in 7

8 Stor fjärrvärmesatsning på Många rör blir det. Nu ska 364 lägenheter på Frögatan och Hemmansgatan anslutas till fjärrvärme. Grävning, inkoppling av nya radiatorer och en hel del markarbete krävs för att planerna ska bli verklighet. Och innan årsskiftet ska allt vara klart! Nu installeras fjärrvärme för fullt på Anderstorp. Vi jobbar kontinuerligt med att minska vår miljöbelastning, och det här är ett bra projekt vi genomför, berättar vd Jerker Eriksson. Nu är det full fart på Frögatan och Hemmansgatan på Anderstorp. Hela 364 lägenheter ska förses med en helt ny uppvärmningsform. Ut åker gamla elradiatorer och elektriska varmvattenberedare, in kommer nya vattenburna element och värmeväxlare för varmvatten. Det är ett bra projekt, sett till både Skebos miljömål och till Sveriges övergripande nationella miljömål är konvertering från direktverkande el till fjärrvärme betydelsefullt, säger Jerker Eriksson. Vattenradiatorer ger en jämnare temperatur, och därför höjer bytet komforten för hyresgästerna. Samtidigt är energin som används för framställningen av fjärrvärmen förnybar, och dessutom bidrar bytet till sänkta kostnader för energi. Alla blir vinnare - hyresgästerna, vi och miljön. I ett längre perspektiv kommer vårt arbete med att minska energianvändningen och vår miljöpåverkan vara av betydelse för att kunna behålla ett bra utrymme för under håll av våra fastigheter, säger Jerker. För att få statliga investeringsbidrag så är årsskiftet en magisk gräns. Allt måste vara klart då. Därför är målet att alla ska ha fått fjärrvärmen installerad till Lucia, och hittills går arbetet enligt plan, säger Patrik Sundberg, avdelningschef för Energi och Miljö på Skebo. 8 kom in

9 Anderstorp Vädra förnuftigt Fönster som ofta står på glänt, ibland till och med mitt i vintern, är tyvärr inte så ovanligt. Däremot är det kostsamt både ekonomiskt och miljömässigt. Nyordningen medför också en positiv möjlighet för dem som idag har kallhyra och betalar sin uppvärmning separat. Man får en möjlighet att gå över till varmhyra och därmed få en något billigare uppvärmning, men framför allt en mycket jämnare månadskostnad. Och de hyresgäster som helt saknat elavtal kan till och med få uppleva en kraftig sänkning av sina kostnader. Satsningen på fjärrvärme är en del i en målmedveten och mångårig satsning på att minska Skebos miljöpåverkan och bidra till ett mer uthålligt samhälle. Vi är mycket glada att nu ha möjlighet att genomföra denna satsning som leder oss ett viktigt steg i rätt riktning! Vädra måste man göra ibland för att fräscha upp luften. Men tänk på att vädra klokt - dels ska man vädra kort, dels ska man göra det med korsdrag så att vädringen blir effektiv. Det är luften som ska bytas ut, inte bostaden som ska kylas ner. Ibland kan det bli för varmt inne oavsett hur väl injusterade värmesystemen är, till exempel om solen gassar eller om man är många i lägen heten. En person i vila är faktiskt detsamma som ett element på 128 watt. Om du vädrar för är att du upplever det för varmt, ta en koll på termostaterna på dina element. När man vädrar ska man också stänga av termostaterna helt, annars kyls de ner och slår på max och då blir det snabbt lite för varmt igen då man stänger fönstren. Dessutom försvinner värmen rakt ut, vilket både är kostsamt och dåligt ur miljösynpunkt, berättar Patrik Sundberg som ansvarar för Skebos avdelning Energi och Miljö. kom in 9

10 i backspegeln bygget Som kom av Sig planerna var grandiosa och inspiration hämtades från när och fjärran. erikslid, eller eriksberg som området hette i planeringsstadiet, skulle bli något utöver det vanliga. och så blev det också med det som väl byggdes, men erikslid skulle egentligen ha blivit mycket större. Erikslid är den enskilt största entreprenadupphandling som Skebo någonsin har gjort. Stadsplanen togs fram tillsammans med stadsarkitektkontoret. Upphandlingen skedde 1990 och området stod klart Fast klart är egentligen inte rätt ord eftersom Erikslid alltså var planerat att bli mycket större än det blev. Men projektet gick inte att fullfölja eftersom bostadsmarknaden vid den här tiden mer eller mindre kollapsade. Det första som byggdes på Erikslid var de röda husen på Morellstigen söder om genomfartsleden. Den delen av området ritades av arkitekten Olle Forsgren, Skellefteå. Sedan blev stadsplanen klar för hela området och då satte man igång med att bygga själva Erikslid centrum, arkitekt där var Lennart Nilsson, Stockholm. Att man började där och inte med de planerade bostäderna uppe på berget var ingen slump. På områden man byggt tidigare hade centrum och service blivit det sista man ordnade, när området var klart. Det hade ofta skapat ett glapp sedan hyresgästerna flyttat in då det uppstod ett missnöje med den bristfälliga närservicen. Det var därför man började med att först anlägga centrumdelen med butiker, vårdcentral och förstås även bostäder på Erikslid. Senare skulle man enligt planen fortsätta bygga uppför backen norr om Erikslids rondell. Kommunens tekniska kontor, som på den tiden kallades gatukontoret, arbetade redan med förberedelserna för det fortsatta bygget genom att bygga väg och inleda arbetet med vatten och avlopp. Byggplanerna var storslagna. Planerarna hade varit i San Fransisco, USA, för att inhämta inspiration till hur man skulle förverkliga visionen om en fantastisk trappa i just San Fransisco stil som skulle klättra uppför berget från centrum. Men luften hade gått ur bostadsmarknaden. Befolkningsutvecklingen och födelsetalen var på sin topp 1991, sedan kom vändningen. Men att ändra tagna byggbeslut har en inbyggd fördröjning. Från plan till färdigt hus tar det flera år att förverkliga ett bostadsområde, och nu var de beslutande osäkra på hur de skulle agera. Skulle man avbryta bygget helt? Förfärdiga det som redan var påbörjat? Eller kanske rent av bygga klart och hoppas att marknaden vände? Beslutet blev att avbryta bygget av Erikslid när 365 lägenheter stod färdiga. Förhoppningen var att någon gång längre fram kunna återuppta byggnationerna. Som vi alla vet dröjde det dock länge innan det åter kom att byggas lägenheter i Skellefteå, och då i en betydligt mindre skala. Erikslid är dock fortfarande ett av Skebos allra populäraste bostadsområden. 10 kom in

11 på tapeten Försök med nya P-regler Allt för många använder gästparkeringar på felaktigt sätt. Därför inför Skebo nu på försök 2 timmars parkering på dagtid mellan 7-17 och 6 timmars parkering övrig tid på Sunnanå och Manhemsgatan. Särskilda övernattningsbiljetter finns att beställa från Skebo för en hanteringskostnad på 100 kronor för sex biljetter, som betalas via hyresräkningen. Sunnanågården som ny igen! Vattenskador är aldrig kul. Men vattenskad an på Sunnanågården har i alla fall det goda med sig att lokalerna nu är ordentligt uppfräschade. Den första gången de använd es var som vallokal i samband med valet 19 september. Det är också en lite ovanlig uppgift eftersom kommunen nästan alltid använder sig av lokaler som ägs direkt av kommunen. Central felanmälan Ska du göra en felanmälan på din lägenhet? Då ska du ringa oavsett tid på dygnet. Lyssna noga i luren. Du kommer att höra en inspelad röst (även dagtid). Rösten instruerar dig vilken siffra du ska trycka på för att få lämna en felanmälan. Vid brand eller andra livshotande situa tio ner, ring 112. Brandskyddsutbildning i kvartersgårdar Skellefteå kommuns socialkontor har en policy som säger att all vårdpersonal inom äldre- och handikappomsorgen ska ha en brandskyddsutbildning. Under hösten genomförs under tio veckor utbildningar i Skebos kvartersgårdar på Morö Backe, Erikslid och Anderstorp för de som saknar utbildning sedan tidigare. Vi kan inte hålla till på våra boenden med utbildningen, dels för att det är små arbetsplatser och dels för att vi behöver kunna gå ut för att genomföra en del släckningsövningar, berättar projektledaren Berit Norén på socialförvaltningen. Vi är därför tacksamma för att vi får möjlighet att använda Skebos kvartersgårdar. I utbildningen får personalen bland annat lära sig vikten av att dokumentera tillbud, hur man nedtecknar vilka kontakter man har med fastighetsägaren i olika frågor och så vidare. Sedan kompletteras utbildningen av träffar med all personal på arbetsplatserna där man går igenom utrymningsvägar och gör riskbedömningar. Målet med brandskyddsutbildningen är helt enkelt en ökad brandsäkerhet för de som bor och arbetar inom äldre- och handikappomsorgen. kom in 11

12 korsordet SAKNAR VAN - VÖRDIG FRÅN TARTU SPRIDER TROLL- SKÄGG GALLISK GUBBE KAN DRA ETT EKIPAGE INUTI BÖR SANNO- LIKT KORS- ORD BITER KANAL VID VIBORG FÖR- ORD- NINGAR MÄNN- EN I GAMMAL FORM FÄLT PÅ VAPEN- SKÖLD SLUT FÖR BRITT KAN KORS- ORD OCH GÅTOR VARA INDIKATOR- ERNA SKÅNSKT ÄPPLECENTRUM APERI- TIF EBBA UT GLÅMIG VÅLLADE AFFÄR PÅ TALET DJÄV- U LSKT DE MEST PRE- KÄRA BEHÖV- ER VÄL STOR- FAM I LJ FORM- LÖS HYLLAT TVÅ PÅ EN CYKEL UPPHÖJA BOONE SOM SJÖNG S PR UTAR ELD I SAGORNA BREV- SLUT FRK SUSE- GÅRD VILL VI BI TOKYO FÖRR SLIKA HINK ÖKMOR VISENS SLÄKT- NAMN PLUMP I PROTO- KOLLET BETEL- PALM ÖSTLIG GRANNE FÖR- TÄNK- SAMHET ] KRAM- SLÖSAT BORT DJUR FÖRNYAR KLASSICISMEN PYRAMI- DAL SVIN- PÄLS PROVINS I NORR NÅGOT OBE- STÄMT I LUFTEN ] FÖR BARNS- LIGA NÖJEN RYMDEN DUGER SOM PAPPA NOMI- NELLT VÄRDE UPPSJÖ SÄVSTA- HOLM VIRKE HAREMS- S LAV- INNAN LEGAT I TÄTEN VILL MED- TAGEN BÖR EJ ORIEN- TERARE SPÄRRA IN KINK HÖR TILL DITT FIKAR FIKEN EFTER NU- MERA V FRANSK FLOD VILL LOCKA TILL KÖP ] FÖR- TECK- NING UPP- S KATTAR KONST LÅTER SOM EN MYGGA ÄR SUR ATT BITA I BÅTTYP FÅR DAMMET ATT FARA GÖR EKMAN LEDARE FÖRE LENIN BALANS- HJUL SER NED PÅ ANDRA AB RIGNELL-ZANDER var med och tävla! Skicka din lösning till Skebo, Skeppargatan 8, Skellefteå. Märk kuvertet Korsordet. Lösningen ska vara oss tillhanda senast den 19 november. De fem först öppnade rätta lösningarna belönas. 1:a pris: presentkort på 100 kr, 2-5 pris: presentkort på 50 kr. Vinnare i förra numret blev Elsie Lundberg som vann ett presentkort på 100 kr. Ruth Pettersson, T Harry V Lindh, Margaretha Ekström och Ella Stenman vann varsitt presentkort på 50 kr. Grattis! namn adress postnummer & ort

REPORTAGETIDNING FÖR SKEBOS HYRESGÄSTER NR 3 2011 16:E ÅRGÅNGEN. kom in 1 LÄSNING UTAN KOSTNAD FÖR DIG SOM ÄR HYRESGÄST HOS SKEBO

REPORTAGETIDNING FÖR SKEBOS HYRESGÄSTER NR 3 2011 16:E ÅRGÅNGEN. kom in 1 LÄSNING UTAN KOSTNAD FÖR DIG SOM ÄR HYRESGÄST HOS SKEBO REPORTAGETIDNING FÖR SKEBOS HYRESGÄSTER NR 3 2011 16:E ÅRGÅNGEN Trubaduren Per sprider äkta spelglädje Branden på Anderstorp: Människorna skebos första prioritet Engagerade ungdomar på Lillhemsvägen! kom

Läs mer

MÖT JANNE BOKLÖV, NYSATSNING ISTÄLLET FÖR RIVNING SKEBO SATSAR PÅ ALKOLÅS LÄSNING UTAN KOSTNAD FÖR DIG SOM ÄR HYRESGÄST HOS SKEBO

MÖT JANNE BOKLÖV, NYSATSNING ISTÄLLET FÖR RIVNING SKEBO SATSAR PÅ ALKOLÅS LÄSNING UTAN KOSTNAD FÖR DIG SOM ÄR HYRESGÄST HOS SKEBO E N R E P O R T A G E T I D N I N G F Ö R S K E B O S H Y R E S G Ä S T E R N R 3 2 0 0 6 1 1 : E Å R G Å N G E N MÖT JANNE BOKLÖV, HYRESGÄST HOS skebo NYSATSNING ISTÄLLET FÖR RIVNING SKEBO SATSAR ALKOLÅS

Läs mer

Danne har parkerat traktorn

Danne har parkerat traktorn REPORTAGETIDNING FÖR SKEBOS HYRESGÄSTER NR 3 2009 14:E ÅRGÅNG efter 28 År I tjänst: Danne har parkerat traktorn skebo klimatsatsar spara pengar med elavtal kom in 1 läsning utan kostnad för DIg som är

Läs mer

KÖPMANGÅRDEN NYA HYROR KLARA SCHLAGERFIKA KUNDUNDERSÖKNING SKEBO FLOORBALL OPEN. 16 sidor! MARLENE EN AV DE FÖRETAGSAMMA TJEJERNA PÅ

KÖPMANGÅRDEN NYA HYROR KLARA SCHLAGERFIKA KUNDUNDERSÖKNING SKEBO FLOORBALL OPEN. 16 sidor! MARLENE EN AV DE FÖRETAGSAMMA TJEJERNA PÅ EN REPORTAGETIDNING FÖR SKEBOS HYRESGÄSTER NR 1 2005 10:E ÅRGÅNGEN MARLENE EN AV DE FÖRETAGSAMMA TJEJERNA PÅ KÖPMANGÅRDEN 16 sidor! NYA HYROR KLARA SCHLAGERFIKA KUNDUNDERSÖKNING SKEBO FLOORBALL OPEN LÄSNING

Läs mer

JULFÖRBEREDELSER PÅ KLOCKARBERGSVÄGENS GRUPPBOENDE

JULFÖRBEREDELSER PÅ KLOCKARBERGSVÄGENS GRUPPBOENDE R E P O R T A G E T I D N I N G F Ö R S K E B O S H Y R E S G Ä S T E R N R 4 2 0 1 1 1 6 : E Å R G Å N G E N JULFÖRBEREDELSER PÅ KLOCKARBERGSVÄGENS GRUPPBOENDE RAPPORT FRÅN RADONMÄTNINGEN NÄSTAN 99% AV

Läs mer

COOL KILLE PÅ BRÄDA CHRISTOFFER WIKLUND MÖT MARIKA BOVÄRD OCH HUNDFÖRARE SOMMAREN PROJEKTTID FÖR BORÅDEN ETT HÅL I VÄGGEN SLITAGE ELLER ÅVERKAN?

COOL KILLE PÅ BRÄDA CHRISTOFFER WIKLUND MÖT MARIKA BOVÄRD OCH HUNDFÖRARE SOMMAREN PROJEKTTID FÖR BORÅDEN ETT HÅL I VÄGGEN SLITAGE ELLER ÅVERKAN? EN REPORTAGETIDNING FÖR SKEBOS HYRESGÄSTER NR 2 2003 8:E ÅRGÅNGEN CHRISTOFFER WIKLUND COOL KILLE PÅ BRÄDA MÖT MARIKA BOVÄRD OCH HUNDFÖRARE SOMMAREN PROJEKTTID FÖR BORÅDEN ETT HÅL I VÄGGEN SLITAGE ELLER

Läs mer

Skebo Floorball Open Hyresgästerna ger Skebo gott betyg Ny ungdomslokal på Morö Backe

Skebo Floorball Open Hyresgästerna ger Skebo gott betyg Ny ungdomslokal på Morö Backe E N R E P O R T A G E T I D N I N G F Ö R S K E B O S H Y R E S G Ä S T E R N R 1 2 0 0 7 1 2 : E Å R G Å N G E N skeboprofil tackar för sig nu blir det golf Skebo Floorball Open Hyresgästerna ger Skebo

Läs mer

SUNNANÅTJEJER SPARA PENGAR PÅ EL MÅLANDE UTBILDNING TRÄDGRÄND SIKTAR FRAMÅT LÄSNING UTAN KOSTNAD FÖR DIG SOM ÄR HYRESGÄST HOS SKEBO

SUNNANÅTJEJER SPARA PENGAR PÅ EL MÅLANDE UTBILDNING TRÄDGRÄND SIKTAR FRAMÅT LÄSNING UTAN KOSTNAD FÖR DIG SOM ÄR HYRESGÄST HOS SKEBO E N R E P O R T A G E T I D N I N G F Ö R S K E B O S H Y R E S G Ä S T E R N R 2 2 0 0 6 11 : E Å R G Å N G E N SUNNANÅTJEJER som bor hos skebo SPARA PENGAR PÅ EL MÅLANDE UTBILDNING TRÄDGRÄND SIKTAR FRAMÅT

Läs mer

FRÅN DALLAS TILL ANDERSTORP

FRÅN DALLAS TILL ANDERSTORP EN REPORTAGETIDNING FÖR SKEBOS HYRESGÄSTER NR 1 2002 7:E ÅRGÅNGEN SKOTERN LOCKADE RICKARD FRÅN DALLAS TILL ANDERSTORP FÖR BARBRO GÄLLER BOKFÖRING OCH BILSPORT INSATSER SKAPAR TRYGGARE BOENDE BORÅDEN, EN

Läs mer

återvinn för Barnens skull entreprenören som gick i KonKurs skebos egen tomte önskar dig god jul ur skebos arkiv:

återvinn för Barnens skull entreprenören som gick i KonKurs skebos egen tomte önskar dig god jul ur skebos arkiv: REPORTAGETIDNING FÖR SKEBOS HYRESGÄSTER NR 4 2008 13:E ÅRGÅNGEN skebos egen tomte önskar dig god jul återvinn för Barnens skull ur skebos arkiv: entreprenören som gick i KonKurs kom in 1 läsning utan Kostnad

Läs mer

LÄSNING UTAN KOSTNAD FÖR DIG SOM ÄR HYRESGÄST HOS SKEBO

LÄSNING UTAN KOSTNAD FÖR DIG SOM ÄR HYRESGÄST HOS SKEBO R E P O R T A G E T I D N I N G F Ö R S K E B O S H Y R E S G Ä S T E R N R 4 2 0 0 7 1 2 : E Å R G Å N G E N BRITTA I FRÄLSNINGSARMÉN ÄR TACKSAM FÖR GIVMILDA JULGÅVOR SKEBOS OSYNLIGA KOSTNADER CAFÉSATSNING

Läs mer

ROADRACING VINN WEEKEND I STOCKHOLM NYTT OCH LEVANDE ODENTORG HÖGA KRAV PÅ BRANDSÄKERHET SUCCÉ FÖR FAMILJEDAG I KÅGE MARTIN LEVER FÖR

ROADRACING VINN WEEKEND I STOCKHOLM NYTT OCH LEVANDE ODENTORG HÖGA KRAV PÅ BRANDSÄKERHET SUCCÉ FÖR FAMILJEDAG I KÅGE MARTIN LEVER FÖR E N R E P O R T A G E T I D N I N G F Ö R S K E B O S H Y R E S G Ä S T E R N R 3 2 0 0 5 1 0 : E Å R G Å N G E N MARTIN LEVER FÖR ROADRACING VINN WEEKEND I STOCKHOLM NYTT OCH LEVANDE ODENTORG HÖGA KRAV

Läs mer

CADILLAC SKEBO FIRAR 40 ÅR NY VÅR FÖR ANDERSTORP JUBILEUM PÅ BROGÅRDEN LURA TJUVEN I SOMMAR GUNDER BOVÄRD MED

CADILLAC SKEBO FIRAR 40 ÅR NY VÅR FÖR ANDERSTORP JUBILEUM PÅ BROGÅRDEN LURA TJUVEN I SOMMAR GUNDER BOVÄRD MED EN REPORTAGETIDNING FÖR SKEBOS HYRESGÄSTER NR 2 2005 10:E ÅRGÅNGEN GUNDER BOVÄRD MED CADILLAC SKEBO FIRAR 40 ÅR NY VÅR FÖR ANDERSTORP JUBILEUM PÅ BROGÅRDEN LURA TJUVEN I SOMMAR LÄSNING UTAN KOSTNAD FÖR

Läs mer

skebo Lär sig mer hyr en virtuell Lägenhet yngve har Lämnat skebo kom in 1 Läsning utan kostnad för dig som är hyresgäst hos skebo

skebo Lär sig mer hyr en virtuell Lägenhet yngve har Lämnat skebo kom in 1 Läsning utan kostnad för dig som är hyresgäst hos skebo REPORTAGETIDNING FÖR SKEBOS HYRESGÄSTER NR 2 2008 13:E ÅRGÅNGEN skebo Lär sig mer om diskriminering hyr en virtuell Lägenhet yngve har Lämnat skebo kom in 1 Läsning utan kostnad för dig som är hyresgäst

Läs mer

STEPHEN COPP SNOWBOARDSTJÄRNAN SOM FLYTTAT HEM BREDBAND SKEBO INVESTERAR FRISTAD FÖR FLYKTINGAR PÅ ANDERSTORP ELKOSTNADER SÅ KAN DU SPARA PENGAR

STEPHEN COPP SNOWBOARDSTJÄRNAN SOM FLYTTAT HEM BREDBAND SKEBO INVESTERAR FRISTAD FÖR FLYKTINGAR PÅ ANDERSTORP ELKOSTNADER SÅ KAN DU SPARA PENGAR EN REPORTAGETIDNING FÖR SKEBOS HYRESGÄSTER NR 3 2003 8:E ÅRGÅNGEN STEPHEN COPP SNOWBOARDSTJÄRNAN SOM FLYTTAT HEM BREDBAND SKEBO INVESTERAR FRISTAD FÖR FLYKTINGAR PÅ ANDERSTORP ELKOSTNADER SÅ KAN DU SPARA

Läs mer

01-2014. Sveriges grönaste lägenheter. Välkommen till Vitsippan TAPETSERA SOM ETT PROFFS. Stör ej: Så jobbar vi med tryggheten

01-2014. Sveriges grönaste lägenheter. Välkommen till Vitsippan TAPETSERA SOM ETT PROFFS. Stör ej: Så jobbar vi med tryggheten TAPETSERA SOM ETT PROFFS SIDAN 7 # 01-2014 NYHETER OCH MÖJLIGHETER FÖR KOPPARSTADENS HYRESGÄSTER Stör ej: Så jobbar vi med tryggheten SIDAN 3 Välkommen till Vitsippan SOCKOR OCH SPA I SVÄRDSJÖ SIDAN 5

Läs mer

Vi i VätterHem. Annas mål är en egen blomsteraffär. Ska VätterHem bygga i TENHULT? Handla secondhand bra för miljön och plånboken

Vi i VätterHem. Annas mål är en egen blomsteraffär. Ska VätterHem bygga i TENHULT? Handla secondhand bra för miljön och plånboken Vi i VätterHem nr 1 2011 Annas mål är en egen blomsteraffär Ska VätterHem bygga i TENHULT? Handla secondhand bra för miljön och plånboken Vad vill VätterHems styrelseledamöter? Nya lägenheter i Tenhult?

Läs mer

DIN EGEN MAKT FÖRORD INNEHÅLL

DIN EGEN MAKT FÖRORD INNEHÅLL DIN EGEN MAKT En satsning från Nationell Psykiatrisamordning Utgiven av NSPH Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa. www.nsph.se Din egen makt Författare: Maria Nyström Agback Utgiven av: NSPH, Nationell

Läs mer

Borlänges nya esplanad

Borlänges nya esplanad Gruppförsändelse (samhällsinformation) till samtliga postavlämningsställen Prisbelönat kundcenter Sidan 13 Information om byggande, boende och miljö i borlänge Nr 1 Mars 2006 Borlänges nya esplanad Sidan

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Rapport: Utvärdering av hembesök och uppsökande verksamhet med brand och säkerhetsvärdar eller brandinformatörer Januari 2012, Markör Marknad och Kommunikation

Läs mer

Polisen: Hjälp varandra att ha uppsikt över vilka som rör sig i trappuppgången. Dags att renovera? Kräv att få ett ansvarsbevis av hantverkaren!

Polisen: Hjälp varandra att ha uppsikt över vilka som rör sig i trappuppgången. Dags att renovera? Kräv att få ett ansvarsbevis av hantverkaren! För dig som bor i en SBC-förening eller bosparar i SBC. Nummer 1 mars 2010 www.sbc.se Dags att renovera? Kräv att få ett ansvarsbevis av hantverkaren! Ett udda boende Hur är det att bo i en betongsilo?

Läs mer

Ett år med. Gavlegårdarna. Vi har något för många Fullriggaren. Ett landmärke GAVLEGÅRDARNAS NYA HEMSIDA. Från POPPEL till OXEL.

Ett år med. Gavlegårdarna. Vi har något för många Fullriggaren. Ett landmärke GAVLEGÅRDARNAS NYA HEMSIDA. Från POPPEL till OXEL. Ett år med Gavlegårdarna Vi har något för många Fullriggaren Ett landmärke GAVLEGÅRDARNAS NYA HEMSIDA Från POPPEL till OXEL Äldres BOENDE ÅRSMAGASIN 2010 Kortfakta om Gavlegårdarna gavlegårdarnas affärsplan

Läs mer

SPARA ENERGI DINA OSYNLIGA VARDAGSHJÄLTAR. Var med och gör skillnad du också. Pyssla med Energiarbetarna. 28 ENKLA TIPS Så sparar du energi i alla rum

SPARA ENERGI DINA OSYNLIGA VARDAGSHJÄLTAR. Var med och gör skillnad du också. Pyssla med Energiarbetarna. 28 ENKLA TIPS Så sparar du energi i alla rum Hela denna bilaga är en annons från SABO SPARA ENERGI Var med och gör skillnad du också Pyssla med Energiarbetarna SIDAN 10 DINA OSYNLIGA VARDAGSHJÄLTAR Det är smutsigt, varmt och slitsamt. Följ med oss

Läs mer

I mina kvarter. 5-05 Fr. Förvaltaren EN VIT JUL VÄRSTA BYGGET BUSINESS IS LOCAL STAMMISAR FÅR NYA STAMMAR. med snö på taket och pulver i släckaren

I mina kvarter. 5-05 Fr. Förvaltaren EN VIT JUL VÄRSTA BYGGET BUSINESS IS LOCAL STAMMISAR FÅR NYA STAMMAR. med snö på taket och pulver i släckaren I mina kvarter 5-05 Fr. Förvaltaren EN VIT JUL med snö på taket och pulver i släckaren VÄRSTA BYGGET Nu bygger vi Ursvik BUSINESS IS LOCAL i nya affärssidorna STAMMISAR FÅR NYA STAMMAR Uppfräschat i Storskogen

Läs mer

»Hemkänsla« Hela Arlöv ser Svalan byta ansikte. Roland räddad av sin hemförsäkring SID. 12-13. Burlövsfestivalen hela programmet SID.

»Hemkänsla« Hela Arlöv ser Svalan byta ansikte. Roland räddad av sin hemförsäkring SID. 12-13. Burlövsfestivalen hela programmet SID. »Hemkänsla«En tidning utgiven av Burlövs Bostäder AB sommaren 2007 Roland räddad av sin hemförsäkring SID. 12-13 Burlövsfestivalen hela programmet SID. 8-9 Hela Arlöv ser Svalan byta ansikte SID. 6-7 Vinsten

Läs mer

Håller du på att missa något viktigt?

Håller du på att missa något viktigt? Håller du på att missa något viktigt? Det är fredag kväll. Veckan är slut. Du vill koppla av. Tevesoffan är varm och mjuk. Du somnar. Vem mördade vem? Fick de varandra till slut? Allt missar du. Fast det

Läs mer

En tidning för dig som bor hos ÖBO nr 1/2008

En tidning för dig som bor hos ÖBO nr 1/2008 En tidning för dig som bor hos ÖBO nr 1/2008 innehåll Projekt gammalt & nytt på Söder Inspireras i badrummet Nyfiken på internet Örebrokompaniet conventum arena första gästkrönikan vinn kent-biljetter

Läs mer

TILLFÄLLIG FLYTT FAVORITEN MARABOUPARKEN. 3-11 Fr. Förvaltaren. Så gör familjen Tilling. Här leker Melvin och Vera helst VÄLKOMMEN TILL URSVIK

TILLFÄLLIG FLYTT FAVORITEN MARABOUPARKEN. 3-11 Fr. Förvaltaren. Så gör familjen Tilling. Här leker Melvin och Vera helst VÄLKOMMEN TILL URSVIK 3-11 Fr. Förvaltaren Så gör familjen Tilling TILLFÄLLIG FLYTT FAVORITEN MARABOUPARKEN Här leker Melvin och Vera helst VÄLKOMMEN TILL URSVIK Sundbybergs nya stadsdel STADSNÄTET BÄST. DAGS FÖR BESIKTNING.

Läs mer

Tema uthyrning ] Allt om omflyttning och direktbyte ] Hyra ut i andra hand ] Säljaren svarar

Tema uthyrning ] Allt om omflyttning och direktbyte ] Hyra ut i andra hand ] Säljaren svarar HYRESGÄSTMAGASIN FRÅN BOSTADS AB POSEIDON ] FEBRUARI 2009 Erbjudande 50% rabatt HEMMA HOS Pia-Lotta fick lägenhet via Ungahem på Universeum i februari! VÅRA GÅRDSFÖRENINGAR Matglada grannar samlas kring

Läs mer

Herrhagen i högform 04-2014 ENERGISMARTA JULKLAPPAR. App, lapp, sa att du slapp SIDAN 4 5 SIDAN 3 SIDAN 6

Herrhagen i högform 04-2014 ENERGISMARTA JULKLAPPAR. App, lapp, sa att du slapp SIDAN 4 5 SIDAN 3 SIDAN 6 ENERGISMARTA JULKLAPPAR SIDAN 3 # 04-2014 NYHETER OCH MÖJLIGHETER FÖR KOPPARSTADENS HYRESGÄSTER Herrhagen i högform SIDAN 4 5 App, lapp, sa att du slapp SIDAN 6 LEDARE Ett bekymmersfritt boende Tidningen

Läs mer