REPORTAGETIDNING FÖR SKEBOS HYRESGÄSTER NR :E ÅRGÅNGEN. hemförsäkringen viktig i förrådet fjärrvärmesatsning på anderstorp

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "REPORTAGETIDNING FÖR SKEBOS HYRESGÄSTER NR 3 2010 15:E ÅRGÅNGEN. hemförsäkringen viktig i förrådet fjärrvärmesatsning på anderstorp"

Transkript

1 REPORTAGETIDNING FÖR SKEBOS HYRESGÄSTER NR :E ÅRGÅNGEN naser en blivande polis hemförsäkringen viktig i förrådet fjärrvärmesatsning på anderstorp kom in 1 läsning utan kostnad för Dig Som är hyresgäst hos Skebo

2 ledare kundmätning ett Sätt att utveckla boendet och Säkra kvalitén Att ni som hyresgäster skall trivas hos oss är ett lagjobb för mig och mina medarbetare. Min roll som vd i detta arbete är att ge mina medarbetare goda förutsättningar att utföra ett arbete som tillgodoser era önskemål. Duktiga medarbetare är grunden för att ni som hyresgäster ska vara nöjda med oss som hyresvärd. Vår målsättning är att verka för Skellefteås utveckling genom att erbjuda ett varierat utbud av bostäder och miljöer som bidrar till att göra Skellefteå till en attraktiv plats att bo och leva på. Boendet är dock inte bara tillgång på bostäder, utan det är också i hög grad en fråga om trivsel. Det är viktigt för mig och mina medarbetare att ni som hyresgäster trivs med oss och er bostad. Vårt mål är att skapa långsiktiga relationer till nöjda hyresgäster. Nu och i framtiden är bostaden och boendemiljön en viktig del i människors livskvalitet. Efterfrågan på bostadens utformning och närmiljön har förändrats under företags 45 åriga historia. Vår förmåga att identifiera behov är avgörande för om vi skall kunna skapa ett boende och miljöer som attraherar många. Ni hyresgäster är en heterogen grupp med olika förutsättningar, behov och preferenser kring ert boende. Att undersöka hur ni hyresgäster upplever ert boende och oss som hyresvärd är därför en viktig del i att säkra kvaliteten i allt vi gör. De flesta av er har därför i dagarna fått en enkät utskickade till er där vi ber er lämna synpunkter på ert boende hos oss. Det är en kundmätning som vi genomför kontinuerligt vartannat år. Det ger oss information om era värderingar av centrala boende och trivselfaktorer. Resultatet från undersökningen är sedan ett utmärkt underlag i det fortsatta förbättringsarbetet och den ger oss ett preciserat beslutsunderlag för fortsatta satsningar i framtiden. Tack för att ni tar er tid att besvara enkäten, för tillsammans kan vi utveckla Skebo vidare. Skebo har en miljöpolicy där det framgår att miljömässiga aspekter alltid ska vägas in i företagets beslut. Målsättningen är att erbjuda hyresgästerna ett sunt och miljöanpassat boende och att kontinuerligt minska miljöpåverkan från vår verksamhet. Ska vi lyckas med det är energieffektivisering en viktig del, allt från små till stora åtgärder. I detta nummer av tidningen berättar vi om ett litet projekt och ett stort för att minska vår miljöbelastning. Vi har under hösten ersatt två bensindrivna bilar med två nya biogasbilar som drivs av matavfall. Det stora projektet är konverteringen av 364 lägenheter med direktverkande el som uppvärmning till det miljövänligare alternativet fjärrvärme. När konverteringen är klar kommer cirka 95 procent av våra fastigheter att värmas med fjärrvärme. Allt sammantaget ger oss en bättre miljö genom att vi minskar vår miljöpåverkan i både stora och små projekt. jerker eriksson VD Skelleftebostäder UTGIVARE: Skelleftebostäder AB. PRODUKTION: K2 i Skellefteå. ANSVARIG UTGIVARE: Jerker Eriksson. REDAKTION: Steve Sandström (text), Michael Jacobsson (foto) och Roger Fransson (projektledare). Redaktionen svarar för allt osignerat material. REDAKTIONSRÅD: Rolf Almström, Catarina Holmér, Helén Olofsson, Bo Ramstedt, Lars Wallin och Kenth Wiklund. LAYOUT: Lisbeth Burman. TRYCK: Svärd & Söner Tryckeri. OMSLAGSBILD: Naser al-rais, 4 år, och boende på Anderstorp har som högsta dröm att bli polis. Visst kan du bli det! förklarar polisen Ewa Öström. SÅ KONTAKTAR DU SKEBO: Ring oss på telefon Vill du hellre besöka oss eller skriva är adressen: Skeppargatan 8, Skellefteå eller e-post Besök oss även på webben: VÄLKOMMEN! 2 kom in

3 trygghet hemförsäkringen viktig även i förrådet att sakna hemförsäkring är att ta en enorm risk. har du tänkt på att den även ska skydda dig om något händer i förrådet? en hemförsäkring kan vara det som förhindrar att en tråkig olycka blir en personlig katastrof. Hur viktigt är det egentligen att ha en hemförsäkring? Är det verkligen lönt att ha en sådan? Absolut. Förutom skyddet för lösegendom vid exempelvis brand och stöld har man också ett ansvarsskydd i sin hemförsäkring om man skulle bli skadeståndsskyldig, ett rättsskydd om man hamnar i en tvist och ett skydd på resan vid sjukdom, för att ta några exempel, berättar Jessica Hedman Hallin som är skadereglerare på Länsförsäkringar. Hon menar att många underskattar de värden som finns i bostaden, och även glömmer att inkludera det som förvaras i förråd och garage. Det som förvaras i lägenhetens förråd eller i andra förråd man hyr utanför det egna huset, liksom i garaget, är också försäkrat undantaget så kallade gemensamhetsgarage alltså där man inte kan låsa in sina saker. Däremot försäkras saker i förråd bara till ett begränsat belopp. Hos Länsförsäkringar Västerbotten är detta kronor. Tänk på att pengar, stöldbegärlig egendom och värdehandlingar som förvaras i förråd inte omfattas vid en stöld. Vad händer om man råkar orsaka en skada i lägenheten eller förrådet, exempelvis om man river sönder något eller om den diskmaskin man själv installerat orsakar en vattenskada? Enligt hyreslagen ska hyresgäst under hyrestiden vårda lägenheten väl. Man är skyldig att ersätta all skada som uppkommer genom eget vållande eller genom vårdslöshet. Det gäller även skador orsakade av exempelvis någon annan i hushållet, gäster eller annan som bor i lägenheten eller utför arbete där för hyresgästens räkning. För skador i din lägenhet är skyddet via ansvarsförsäkringen begränsat. Försäkringen omfattar följande skador: skada på vatten och avloppssystem, sanitetsgods, glas i fönster och dörrar, sval, kyl, och frysskåp samt spis, torktumlare, disk och tvättmaskin, samt skador på maskinella anordningar i tvättstugan utanför bostaden. Om du orsakar exempelvis en brand eller vattenskada gäller ansvarsförsäkringen, även om det sprider sig till grannarnas lägenheter. Försäkringen tar inte skador till följd av slitage. Försäkringen gäller heller inte för skador som orsakats med uppsåt. kan ersätta SkaDeStånD Men vad händer då till exempel om diskmaskinen går sönder när man varit bortrest och glömt vrida om diskmaskinens avstängningskran? Eller om man inte tittat till förrådet på flera månader och det droppat från ett vattenrör och har uppstått en vattenskada? Vid en inträffad vattenskada och du får ett krav från fastighetsägaren utreder försäkringsbolaget om du är skadeståndsskyldig till händelsen. I så fall ersätter försäkringsbolaget skäligt skadeståndsbelopp via din ansvarsförsäkring. Hur är det med sådant man förvarar i gemensamma utrymmen exempelvis cykelförråd. Täcker försäkringen till exempel stöld och skadegörelse? Ja, om gärningsmannen har brutit sig in med våld. Pengar, värdehandlingar och stöldbegärlig egendom omfattas dock som sagt inte. För barnvagnar och cyklar finns speciella regler. Försäkringen gäller för barnvagn och cykel oavsett var det förvaras. Tänk på att låsa cykeln med ett lås godkänt av stöldskyddsföreningen, i första hand för att försvåra för tjuven men också för att kunna få full ersättning från försäkringsbolaget. De här svaren gäller Länsförsäkringar, är det stor skillnad mellan olika bolag? De flesta bolag har en liknande grund men visst kan det skilja sig en del. Du kan tänka på de olika beloppsbegränsningarna, självriskens storlek och omfattningen av reseskyddet. Jämför försäkringsbolagens villkor på konsumenternas försäkringsbyrås hemsida. kom in 3

4 miljö Nu får Skebo gas i tankarna Två nya biogasbilar har kommit till Skebo. Att ditt sorterade matavfall blir till miljövänligt fordonsbränsle i form av biogas visste du säkert redan. Nu rullar ett par nya biogasbilar från Skebo ut på vägarna och ersätter tidigare bensinbilar. Skebo behöver liksom de flesta företag ha bilar i sin verksamhet bland annat för att bovärdar ska kunna ta sig fram. Men företaget gör sedan lång tid en medveten ansträngning för att minimera den miljöbelastning som man orsakar, bland annat genom sina fordon. Vi kör inte så mycket, och därför håller våra bilar länge. Det är i och för sig positivt, men nackdelen är samtidigt att man inte så ofta har chansen att byta dem mot något mer miljö vänligt, säger Patrik Sundberg på avdelning Energi och Miljö. Nu byts dock två stycken gamla bensindrivna bilar mot toppmoderna bilar som ska drivas på biogas. Vi väljer alltid de mest miljövänliga fordon vi kan. I ytterområdena som saknar tillgång till biogas idag väljer vi istället miljödieslar och i tredje hand etanolbilar när vi byter, säger Patrik. Så nu kommer alltså även Skebo att börja köra omkring med ditt matavfall i tanken en extra anledning att sortera rätt när du sopsorterar! Cigarettrök obehag för många Rökningen ökar återigen, speciellt i unga åldrar. Tyvärr, måste man säga. Och som en följd ökar rökningen även på balkonger och i anslutning till trapphus vilket orsakar att röken letar sig in i lägenheter. Rök och friskluftsintag en olycklig kombination. Att rökning är synnerligen ohälsosamt torde ingen ha undgått att ta till sig. Ändå ökar rökningen åter enligt flera undersökningar som gjorts. En orsak tros vara att kampen mot tobaken kommit av sig lite efter att rökningen minskat under lång tid och efter att viktiga beslut tagits som förbjuder rökning i många miljöer. Bäst vore förstås om ingen rökte. Men vi vill inte lägga någon värdering i detta, det är ju allas fria val. Fast vi vill ändå vädja till rökare att tänka på några saker för den gemensamma trivselns skull, säger Anders Eskilsson, bostadskonsulent på Skebo. Ett vanligt problem är att rökning sker på balkonger. Det beror troligen på att många inte vill ha röken i sin egen lägenhet, dessutom vet somliga numera att inrökta lägenheter räknas som onormalt slitage och kan bli kostsamt om man flyttar. Men det är viktigt att känna till att i moderna hus sitter friskluftsintagen ofta bakom elementen i vardagsrummen, alltså på balkongen. Balkongrökning medför därför i praktiken att man sitter intill sina grannars friskluftsintag och röker. Att röken letar sig in i andras bostäder blir ofrånkomligt. Att röka ute är förstås bättre än att röka inne, men det gäller alltså att tänka sig för. Titta vart ventilerna sitter och rök en bit ifrån dem. Tänk också på att inte röka utanför porten och att fimpa just innan du går in, då följer röklukten med in till obehag och besvär för exempelvis astmatiker. Fimpa istället en bit bort så hinner röklukten vädra ut. 4 kom in

5 Drive-In fotboll lockade Succé blir lätt ett lite slitet ord. Men visst får man säga att Drive-In fotbollen som Skebo medverkat i även detta år blev just en succé. Delvis förstås tack vare fotbolls-vm som varit en riktig temperaturhöjare. Skebo har efter förra årets framgångar med Drive-In fotbollen valt att driva denna aktivitet tillsammans med Skellefteå FF även denna sommar. Tanken är att med ett lättsamt och öppet format utan speciella krav på förkunskaper eller utrustning ge unga möjligheten att prova på fotboll under leksamma former. Och visst lockar det. Vi hade massor av unga som kom och ville testa. I Kåge hade vi exempelvis ett 30-tal barn i eftermiddagsgruppen som bestod av åringar och 15 på förmiddagarna i den yngre gruppen från 6 till 9 år, berättar ledaren John Eriksson. Visserligen kan man säga att Drive-In fotboll är en fotbollsskola, men ändå inte. Det är lite mer lekfullt och lite mindre organiserade övningar. Fokus ligger på att ha roligt tillsammans, och roligt har det varit. Det har gått fantastiskt bra. Vi har verkligen haft roligt, och då menar jag inte bara ungarna utan även vi ledare, säger John. Extra roligt är att många av de unga aldrig hade spelat förut, inte minst beträffande de allra yngsta. Ett tiotal av barnen som John hade hand om hade aldrig spelat fotboll över huvud taget förut. Jättekul att vi fick dem att prova på, och särskilt roligt att flera av dem tyckte det var så kul att de fortsatte spela efter fotbollsskolan. John och de andra ledarna är jättenöjda med sommarens aktivitet. Vi tycker det har varit en stor framgång och är väldigt glada att vi fått vara med och ge de här ungdomarna en god relation till en stor sport. Vi vet att de liksom vi hade väldigt, väldigt roligt! Glada tjejer. Maja Westerberg och Lovisa Johansson är två av de många barn som under sommaren deltagit i den Drive-In fotboll som Skebo medverkat i. kom in 5

6 porträttet Som Polis blir det bråttom ibland, bäst att ta ut stegen ordentligt! Naser al-rais övar ikapp med polis Ewa Öström. Anderstorps nya närpolis Tut tut tut tut. Här kommer Naser, 4 år. Och gör du något fel så bli inte förvånad om han tillrättavisar dig. Han tycker nämligen att det ska vara ordning på saker, ting och människor. När jag blir stor vill jag bli polis! berättar han. Naser har blivit lite av en lokalkändis på Anderstorp där han bor. Han cyklar omkring på sin lilla cykel och håller koll på omgivningarna. Ser han något annorlunda eller om någon gör någonting konstigt så frågar han eller säger till. Största drömmen är att få fånga en riktig tjuv. Jag vill bli polis när jag blir stor, säger han med en pondus som är stor för att komma från en så liten pojke. Naser och hans föräldrar kom till Sverige från Bagdad i Irak för knappt tre år sedan, när han bara var två år gammal. Han minns troligen inget från den besvärliga tiden före Sverige, men av någon anledning så älskar han att hjälpa andra. Hans pappa Fawaz berättar: 6 kom in

7 Han har sprungit runt med papper och penna och ringt på dörrarna i området för att samla in allas namn och telefonnummer, och berättat hur de kan få tag på honom om de skulle behöva hans hjälp. För någon månad sedan hade han en period när han bara grät för att han aldrig hade fått fånga en riktig tjuv, bara en låtsastjuv på Lilleputtlandet. Gillar polisblått I Bagdad levde familjen under besvärliga omständigheter, och polisen var inget man såg upp till. Tvärtom sågs polisen som ett större hot än kriminaliteten i övrigt. Där kan polisen både mörda och kidnappa. Korruptionen är utbredd och det är inte som här där polisen är hjälpsam och till för att serva medborgarna. Att sonen vill bli polis ser han som något positivt. Han är väldigt hjälpsam, och vill hjälpa alla med allt. På dagis hjälper han de mindre barnen att tvätta händerna, han brukar säga att han jobbar där. Helst klär sig Naser bara i mörkblått, eftersom det är polisens färg. Möjligen kan ett och annat brunt plagg gå an. Och när han skriver sitt namn så skriver han alltid Naser Polis. Inte Naser al-rais som han egentligen heter, säger Fawaz och skrattar kärleksfullt åt sin son. Fawaz stolt pappa till omtänksamme killen Naser. Kom in! ordnade förstås så att han fick träffa en riktig polis. Polisen Ewa Öström kom för att träffa Naser och uppmuntrar honom att hålla drömmen vid liv. Det är rätt vanligt att barn vill bli poliser och brandmän, det ses som spännande yrken, berättar hon. Av rätta virket Hon tycker att det med tanke på familjens bakgrund är riktigt roligt att Naser så gärna vill bli polis. Det är önskvärt att polisen utgör ett tvärsnitt av befolkningen, och även om antalet sökande med annan kulturell bakgrund har ökat så finns utrymme för fler. Nasers sätt att åka runt och hålla lite koll i bostadsområdet, att prata med folk och fråga vad de gör där berömmer hon kraftfullt. Det borde fler ta efter. Ju fler som håller lite koll, antecknar bilnummer på bilar som inte ser ut att höra hemma på området och så vidare, desto färre brott inträffar det. Naser är ett utmärkt exempel på hur man ska agera brottsförebyggande. Och att Naser kan bli polis när han blir stor, det är hon övertygad om. En så vaken och framåt ung man som är hjälpsam och har en god inställning till sina medmänniskor är precis vad vi på polisen behöver i framtiden! Visst kan du bli polis! Ewa Öström uppmuntrar Naser att hålla sin dröm vid liv. TV som hamnat fel! Sortera lite mera Det är lätt hänt att det hamnar fel saker i soprummet. Tänk på att du bara får slänga brännbara och komposterbara sopor där förutom i vissa soprum där det finns speciella kärl även för andra typer av avfall. Så du får till exempel inte slänga möbler, batterier eller gamla uttjänta apparater i soporna. Sopor som slängs fel kostar Skebo mellan en halv och en miljon kronor om året, pengar som hyresgästerna betalar, säger Patrik Sundberg på avdelning Energi och Miljö. Problemet med att det är långt till återvinningscentraler är lika för alla, både hyresgäster och villaägare. Om man har svårt att ta sig dit själv eller vill minska antalet turer till återvinningen har Patrik ett förslag: Varför inte gå ihop med några grannar? Då kan man turas om att köra avfallet och sparar både tid och pengar. En bättre relation med sina grannar får man på köpet! kom in 7

8 Stor fjärrvärmesatsning på Många rör blir det. Nu ska 364 lägenheter på Frögatan och Hemmansgatan anslutas till fjärrvärme. Grävning, inkoppling av nya radiatorer och en hel del markarbete krävs för att planerna ska bli verklighet. Och innan årsskiftet ska allt vara klart! Nu installeras fjärrvärme för fullt på Anderstorp. Vi jobbar kontinuerligt med att minska vår miljöbelastning, och det här är ett bra projekt vi genomför, berättar vd Jerker Eriksson. Nu är det full fart på Frögatan och Hemmansgatan på Anderstorp. Hela 364 lägenheter ska förses med en helt ny uppvärmningsform. Ut åker gamla elradiatorer och elektriska varmvattenberedare, in kommer nya vattenburna element och värmeväxlare för varmvatten. Det är ett bra projekt, sett till både Skebos miljömål och till Sveriges övergripande nationella miljömål är konvertering från direktverkande el till fjärrvärme betydelsefullt, säger Jerker Eriksson. Vattenradiatorer ger en jämnare temperatur, och därför höjer bytet komforten för hyresgästerna. Samtidigt är energin som används för framställningen av fjärrvärmen förnybar, och dessutom bidrar bytet till sänkta kostnader för energi. Alla blir vinnare - hyresgästerna, vi och miljön. I ett längre perspektiv kommer vårt arbete med att minska energianvändningen och vår miljöpåverkan vara av betydelse för att kunna behålla ett bra utrymme för under håll av våra fastigheter, säger Jerker. För att få statliga investeringsbidrag så är årsskiftet en magisk gräns. Allt måste vara klart då. Därför är målet att alla ska ha fått fjärrvärmen installerad till Lucia, och hittills går arbetet enligt plan, säger Patrik Sundberg, avdelningschef för Energi och Miljö på Skebo. 8 kom in

9 Anderstorp Vädra förnuftigt Fönster som ofta står på glänt, ibland till och med mitt i vintern, är tyvärr inte så ovanligt. Däremot är det kostsamt både ekonomiskt och miljömässigt. Nyordningen medför också en positiv möjlighet för dem som idag har kallhyra och betalar sin uppvärmning separat. Man får en möjlighet att gå över till varmhyra och därmed få en något billigare uppvärmning, men framför allt en mycket jämnare månadskostnad. Och de hyresgäster som helt saknat elavtal kan till och med få uppleva en kraftig sänkning av sina kostnader. Satsningen på fjärrvärme är en del i en målmedveten och mångårig satsning på att minska Skebos miljöpåverkan och bidra till ett mer uthålligt samhälle. Vi är mycket glada att nu ha möjlighet att genomföra denna satsning som leder oss ett viktigt steg i rätt riktning! Vädra måste man göra ibland för att fräscha upp luften. Men tänk på att vädra klokt - dels ska man vädra kort, dels ska man göra det med korsdrag så att vädringen blir effektiv. Det är luften som ska bytas ut, inte bostaden som ska kylas ner. Ibland kan det bli för varmt inne oavsett hur väl injusterade värmesystemen är, till exempel om solen gassar eller om man är många i lägen heten. En person i vila är faktiskt detsamma som ett element på 128 watt. Om du vädrar för är att du upplever det för varmt, ta en koll på termostaterna på dina element. När man vädrar ska man också stänga av termostaterna helt, annars kyls de ner och slår på max och då blir det snabbt lite för varmt igen då man stänger fönstren. Dessutom försvinner värmen rakt ut, vilket både är kostsamt och dåligt ur miljösynpunkt, berättar Patrik Sundberg som ansvarar för Skebos avdelning Energi och Miljö. kom in 9

10 i backspegeln bygget Som kom av Sig planerna var grandiosa och inspiration hämtades från när och fjärran. erikslid, eller eriksberg som området hette i planeringsstadiet, skulle bli något utöver det vanliga. och så blev det också med det som väl byggdes, men erikslid skulle egentligen ha blivit mycket större. Erikslid är den enskilt största entreprenadupphandling som Skebo någonsin har gjort. Stadsplanen togs fram tillsammans med stadsarkitektkontoret. Upphandlingen skedde 1990 och området stod klart Fast klart är egentligen inte rätt ord eftersom Erikslid alltså var planerat att bli mycket större än det blev. Men projektet gick inte att fullfölja eftersom bostadsmarknaden vid den här tiden mer eller mindre kollapsade. Det första som byggdes på Erikslid var de röda husen på Morellstigen söder om genomfartsleden. Den delen av området ritades av arkitekten Olle Forsgren, Skellefteå. Sedan blev stadsplanen klar för hela området och då satte man igång med att bygga själva Erikslid centrum, arkitekt där var Lennart Nilsson, Stockholm. Att man började där och inte med de planerade bostäderna uppe på berget var ingen slump. På områden man byggt tidigare hade centrum och service blivit det sista man ordnade, när området var klart. Det hade ofta skapat ett glapp sedan hyresgästerna flyttat in då det uppstod ett missnöje med den bristfälliga närservicen. Det var därför man började med att först anlägga centrumdelen med butiker, vårdcentral och förstås även bostäder på Erikslid. Senare skulle man enligt planen fortsätta bygga uppför backen norr om Erikslids rondell. Kommunens tekniska kontor, som på den tiden kallades gatukontoret, arbetade redan med förberedelserna för det fortsatta bygget genom att bygga väg och inleda arbetet med vatten och avlopp. Byggplanerna var storslagna. Planerarna hade varit i San Fransisco, USA, för att inhämta inspiration till hur man skulle förverkliga visionen om en fantastisk trappa i just San Fransisco stil som skulle klättra uppför berget från centrum. Men luften hade gått ur bostadsmarknaden. Befolkningsutvecklingen och födelsetalen var på sin topp 1991, sedan kom vändningen. Men att ändra tagna byggbeslut har en inbyggd fördröjning. Från plan till färdigt hus tar det flera år att förverkliga ett bostadsområde, och nu var de beslutande osäkra på hur de skulle agera. Skulle man avbryta bygget helt? Förfärdiga det som redan var påbörjat? Eller kanske rent av bygga klart och hoppas att marknaden vände? Beslutet blev att avbryta bygget av Erikslid när 365 lägenheter stod färdiga. Förhoppningen var att någon gång längre fram kunna återuppta byggnationerna. Som vi alla vet dröjde det dock länge innan det åter kom att byggas lägenheter i Skellefteå, och då i en betydligt mindre skala. Erikslid är dock fortfarande ett av Skebos allra populäraste bostadsområden. 10 kom in

11 på tapeten Försök med nya P-regler Allt för många använder gästparkeringar på felaktigt sätt. Därför inför Skebo nu på försök 2 timmars parkering på dagtid mellan 7-17 och 6 timmars parkering övrig tid på Sunnanå och Manhemsgatan. Särskilda övernattningsbiljetter finns att beställa från Skebo för en hanteringskostnad på 100 kronor för sex biljetter, som betalas via hyresräkningen. Sunnanågården som ny igen! Vattenskador är aldrig kul. Men vattenskad an på Sunnanågården har i alla fall det goda med sig att lokalerna nu är ordentligt uppfräschade. Den första gången de använd es var som vallokal i samband med valet 19 september. Det är också en lite ovanlig uppgift eftersom kommunen nästan alltid använder sig av lokaler som ägs direkt av kommunen. Central felanmälan Ska du göra en felanmälan på din lägenhet? Då ska du ringa oavsett tid på dygnet. Lyssna noga i luren. Du kommer att höra en inspelad röst (även dagtid). Rösten instruerar dig vilken siffra du ska trycka på för att få lämna en felanmälan. Vid brand eller andra livshotande situa tio ner, ring 112. Brandskyddsutbildning i kvartersgårdar Skellefteå kommuns socialkontor har en policy som säger att all vårdpersonal inom äldre- och handikappomsorgen ska ha en brandskyddsutbildning. Under hösten genomförs under tio veckor utbildningar i Skebos kvartersgårdar på Morö Backe, Erikslid och Anderstorp för de som saknar utbildning sedan tidigare. Vi kan inte hålla till på våra boenden med utbildningen, dels för att det är små arbetsplatser och dels för att vi behöver kunna gå ut för att genomföra en del släckningsövningar, berättar projektledaren Berit Norén på socialförvaltningen. Vi är därför tacksamma för att vi får möjlighet att använda Skebos kvartersgårdar. I utbildningen får personalen bland annat lära sig vikten av att dokumentera tillbud, hur man nedtecknar vilka kontakter man har med fastighetsägaren i olika frågor och så vidare. Sedan kompletteras utbildningen av träffar med all personal på arbetsplatserna där man går igenom utrymningsvägar och gör riskbedömningar. Målet med brandskyddsutbildningen är helt enkelt en ökad brandsäkerhet för de som bor och arbetar inom äldre- och handikappomsorgen. kom in 11

12 korsordet SAKNAR VAN - VÖRDIG FRÅN TARTU SPRIDER TROLL- SKÄGG GALLISK GUBBE KAN DRA ETT EKIPAGE INUTI BÖR SANNO- LIKT KORS- ORD BITER KANAL VID VIBORG FÖR- ORD- NINGAR MÄNN- EN I GAMMAL FORM FÄLT PÅ VAPEN- SKÖLD SLUT FÖR BRITT KAN KORS- ORD OCH GÅTOR VARA INDIKATOR- ERNA SKÅNSKT ÄPPLECENTRUM APERI- TIF EBBA UT GLÅMIG VÅLLADE AFFÄR PÅ TALET DJÄV- U LSKT DE MEST PRE- KÄRA BEHÖV- ER VÄL STOR- FAM I LJ FORM- LÖS HYLLAT TVÅ PÅ EN CYKEL UPPHÖJA BOONE SOM SJÖNG S PR UTAR ELD I SAGORNA BREV- SLUT FRK SUSE- GÅRD VILL VI BI TOKYO FÖRR SLIKA HINK ÖKMOR VISENS SLÄKT- NAMN PLUMP I PROTO- KOLLET BETEL- PALM ÖSTLIG GRANNE FÖR- TÄNK- SAMHET ] KRAM- SLÖSAT BORT DJUR FÖRNYAR KLASSICISMEN PYRAMI- DAL SVIN- PÄLS PROVINS I NORR NÅGOT OBE- STÄMT I LUFTEN ] FÖR BARNS- LIGA NÖJEN RYMDEN DUGER SOM PAPPA NOMI- NELLT VÄRDE UPPSJÖ SÄVSTA- HOLM VIRKE HAREMS- S LAV- INNAN LEGAT I TÄTEN VILL MED- TAGEN BÖR EJ ORIEN- TERARE SPÄRRA IN KINK HÖR TILL DITT FIKAR FIKEN EFTER NU- MERA V FRANSK FLOD VILL LOCKA TILL KÖP ] FÖR- TECK- NING UPP- S KATTAR KONST LÅTER SOM EN MYGGA ÄR SUR ATT BITA I BÅTTYP FÅR DAMMET ATT FARA GÖR EKMAN LEDARE FÖRE LENIN BALANS- HJUL SER NED PÅ ANDRA AB RIGNELL-ZANDER var med och tävla! Skicka din lösning till Skebo, Skeppargatan 8, Skellefteå. Märk kuvertet Korsordet. Lösningen ska vara oss tillhanda senast den 19 november. De fem först öppnade rätta lösningarna belönas. 1:a pris: presentkort på 100 kr, 2-5 pris: presentkort på 50 kr. Vinnare i förra numret blev Elsie Lundberg som vann ett presentkort på 100 kr. Ruth Pettersson, T Harry V Lindh, Margaretha Ekström och Ella Stenman vann varsitt presentkort på 50 kr. Grattis! namn adress postnummer & ort

Ett hem där du känner dig trygg och säker

Ett hem där du känner dig trygg och säker Ett hem där du känner dig trygg och säker En bra kontakt med grannarna innebär ofta både större trivsel och större känsla av trygghet. Att kunna be sina grannar hålla ett öga på lägenheten när man reser

Läs mer

Ett hem där du känner dig trygg och säker

Ett hem där du känner dig trygg och säker Ett hem där du känner dig trygg och säker En bra kontakt med grannarna innebär ofta både större trivsel och större känsla av trygghet. Att kunna be sina grannar hålla ett öga på lägenheten när man reser

Läs mer

Till dig som flyttar in

Till dig som flyttar in Till dig som flyttar in Rev datum 2011-10-10 Välkommen till oss på Invectus... Ni kommer i kontakt med oss via: Telefon 044-21 91 91 Mejl Info@invectus.net Hemsida www.invectus.net Brev Invectus AB Box

Läs mer

Drift, städning och felanmälan sköts av externa företag. Telefonnr till felanmälan mm finns på namntavlan i porten det är dit man ringer vid fel.

Drift, städning och felanmälan sköts av externa företag. Telefonnr till felanmälan mm finns på namntavlan i porten det är dit man ringer vid fel. TRIVSELREGLER Brf Flaggan 9 Beckbrännarbacken 7 Det här bör du veta om föreningens Trivselregler Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa

Läs mer

Trivselregler: Vid akuta fall kontakta Grupplarm 044-10 38 50

Trivselregler: Vid akuta fall kontakta Grupplarm 044-10 38 50 Trivselregler: För att alla hyresgäster ska kunna trivas så bra som möjligt har vi här sammanställt våra trivselregler. Detta är reglerna som gäller i Invectus fastigheter. Inflyttning: Inflyttningsdag

Läs mer

Inflyttningsdags VÄLKOMMEN HÄMTA DIN HEMNYCKEL VI FINNS HÄR FÖR DIG

Inflyttningsdags VÄLKOMMEN HÄMTA DIN HEMNYCKEL VI FINNS HÄR FÖR DIG Välkommen hem! Inflyttningsdags Trevligt att du flyttar in hos oss på Willhem, vi hoppas att du kommer att trivas! För att du snabbt ska finna dig tillrätta har vi tagit fram en Flytta-in-hjälp. Här kan

Läs mer

Välkommen till. Bovärd Einar Markusson. Ragunda Hyreshus Box 150 840 70 Hammarstrand Vxl. 0696-68 20 00. www.ragundahyreshus.se

Välkommen till. Bovärd Einar Markusson. Ragunda Hyreshus Box 150 840 70 Hammarstrand Vxl. 0696-68 20 00. www.ragundahyreshus.se Välkommen till Bovärd Einar Markusson Ragunda Hyreshus Box 150 840 70 Hammarstrand Vxl. 0696-68 20 00 www.ragundahyreshus.se Att bo i hyresrätt har många fördelar Du behöver inte satsa pengar i boendet

Läs mer

En bostadsrättsinnehavare får upplåta sin lägenhet i andra hand med beaktande av de regler som anges i Brf. Vallens stadgar och 34

En bostadsrättsinnehavare får upplåta sin lägenhet i andra hand med beaktande av de regler som anges i Brf. Vallens stadgar och 34 1 Antenner: Brf. Vallen är ansluten till Sweden On Lines Kabel TV, vi har därför inga TV eller radio antenner på våra tak. Det är inte tillåtet att ha egna antenner eller paraboler på tak eller utanför

Läs mer

Försäkringar. Kap 10. Ansvarsfördelning mellan föreningen och de boende

Försäkringar. Kap 10. Ansvarsfördelning mellan föreningen och de boende Kapitel 10 Försäkringar Kap 10 Ansvarsförsäkring mellan föreningen och de boende Föreningens fastighetsförsäkring Styrelseansvarsförsäkring Bostadsrättstillägget Hemförsäkring En bostadsrättsförenings

Läs mer

Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16

Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16 Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16 Att bo i bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap. Vår målsättning är att alla skall ha det så trivsamt som möjligt och att boendet ska kosta

Läs mer

Denna information kan med fördel förvaras i lägenheten så att även nya boende kan ta del av hur

Denna information kan med fördel förvaras i lägenheten så att även nya boende kan ta del av hur Denna information kan med fördel förvaras i lägenheten så att även nya boende kan ta del av hur det fungerar inom bostadsrättsföreningen. Bostadsrättsföreningen Som bostadsrättsinnehavare har du nyttjanderätten

Läs mer

Trivselregler för HSB:s Bostadsrättsförening Masten i Göteborg

Trivselregler för HSB:s Bostadsrättsförening Masten i Göteborg Trivselregler för HSB:s Bostadsrättsförening Masten i Göteborg Att bo i en bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap av människor i samma situation. Tillsammans äger och förvaltar vi huset där vi

Läs mer

Boskola 2 (3) Bo hos Vimarhem

Boskola 2 (3) Bo hos Vimarhem VIMARHEM AB Boskola 2 (3) Bo hos Vimarhem Besittningsskydd Du har rätt att bo kvar i Din lägenhet så länge Du följer de regler och föreskrifter som finns och betalar Din hyra i tid. Du kommer att bli uppsagd

Läs mer

Fjärrvärmehuset. Konsten att minska miljöbelastningen genom att öka livskvaliteten.

Fjärrvärmehuset. Konsten att minska miljöbelastningen genom att öka livskvaliteten. Fjärrvärmehuset Konsten att minska miljöbelastningen genom att öka livskvaliteten. Fjärrvärmehuset. I vår strävan att utveckla energilösningar som sparar miljön, har Göteborg Energi i samarbete med Växjö

Läs mer

Välkommen till BRF Bonifacius

Välkommen till BRF Bonifacius Bostadsrättsföreningen Bonifacius Iliongränden 151, 224 72 Lund, Mail: styrelse@bonifacius.se http://www.bonifacius.se/ Välkommen till BRF Bonifacius Innehåll Hej och välkommen till Brf Bonifacius!...

Läs mer

Välkommen till BRF Ekensbergs udde

Välkommen till BRF Ekensbergs udde Välkommen till BRF Ekensbergs udde (Flygfoto Stockholm/Nils-Åke Siversson, Stockholmskällan) Bostadsrättsföreningen Ekensbergs Udde Varmt välkommen till bostadsrättsföreningen Ekensbergs Udde. När man

Läs mer

NYA TVÄTTSTUGOR PÅ BÄCKAVÄGEN

NYA TVÄTTSTUGOR PÅ BÄCKAVÄGEN Nyhetsblad till boende i Perstorp Nr 1 2005 NYA TVÄTTSTUGOR PÅ BÄCKAVÄGEN PERSTORPSBOSTÄDER KÖPER TORGGATAN 3 A-B NY TIDNING! TOMMY VIEBKE VD HAR ORDET Välkommen! Det du håller i din hand är den första

Läs mer

Tips och råd i samband med din inflyttning! Välkommen som hyresgäst!

Tips och råd i samband med din inflyttning! Välkommen som hyresgäst! Tips och råd i samband med din inflyttning! Välkommen som hyresgäst! Praktisk inflyttningsinformation till dig som hyresgäst hos oss på Lorentzon. Varmt välkommen till din nya bostad hos oss på Lorentzon.

Läs mer

Energismart, javisst! Tips för en energieffektivare vardag.

Energismart, javisst! Tips för en energieffektivare vardag. Energismart, javisst! Tips för en energieffektivare vardag. Det är lätt att vara energismart, bara man vet hur. Vi vet att många idag vill leva lite energismartare både för den egna hushållskassans och

Läs mer

Har Du frågor Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen!

Har Du frågor Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen! ORDNINGSREGLER FÖR BRF TANTOTORGET Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler: Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de

Läs mer

Trivsel- och ordningsregler För vem gäller reglerna? Ordningsreglerna gäller alla dessa: Delta och bidra

Trivsel- och ordningsregler För vem gäller reglerna? Ordningsreglerna gäller alla dessa: Delta och bidra Trivsel- och ordningsregler För vem gäller reglerna? Alla är skyldiga att rätta sig efter ordningsreglerna. Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Du har borätten till din lägenhet, men äger

Läs mer

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen PLOGEN. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen PLOGEN. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen PLOGEN Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och

Läs mer

Trivseln har stor betydelse. Trivs man med sin lägenhet och sina grannar tar man också tillvara de möjligheter som den nya miljön ger.

Trivseln har stor betydelse. Trivs man med sin lägenhet och sina grannar tar man också tillvara de möjligheter som den nya miljön ger. 1 Välkommen! Vi är glada att se dig som hyresgäst hos oss. Det är vår förhoppning att du ska trivas i din nya miljö. Vi försöker göra huset och de närmaste omgivningarna så trivsamma som möjligt och hoppas

Läs mer

ORDNINGSRELGER för Bostadsrättsföreningen Raden

ORDNINGSRELGER för Bostadsrättsföreningen Raden ORDNINGSRELGER för Bostadsrättsföreningen Raden Ansvar Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Alla är skyldiga att rätta sig efter ordningsreglerna. Ordningsreglerna gäller såväl bostadsrättshavare

Läs mer

GODA GRANNAR ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÄPPELGÅRDEN

GODA GRANNAR ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÄPPELGÅRDEN GODA GRANNAR ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÄPPELGÅRDEN FÖR DEN GEMENSAMMA TREVNADEN gäller några allmänna regler för alla som bor i bostadsrättsföreningen Äppelgården. Att visa

Läs mer

Trivselregler för BRF Hexametern 2

Trivselregler för BRF Hexametern 2 Trivselregler för BRF Hexametern 2 Kortfattad sammanställning för att informera föreningens medlemmar. Omfattar regler samt övrig viktig information. Vi är alla grannar, boende i samma hus, med olika livssituationer,

Läs mer

Varje år begås tiotusentals bostadsinbrott i Sverige

Varje år begås tiotusentals bostadsinbrott i Sverige Trygg i bostaden Varje år begås tiotusentals bostadsinbrott i Sverige Det här är en brottsförebyggande broschyr mot bostadsinbrott. Den beskriver vad du kan göra för att minska risken att drabbas av inbrott

Läs mer

Handbok. Tips, regler och bestämmelser. April 2008. Bostadsrättsföreningen Lillsjönäs 22-28. Fastighetshuset/Bostadsrättsbildning

Handbok. Tips, regler och bestämmelser. April 2008. Bostadsrättsföreningen Lillsjönäs 22-28. Fastighetshuset/Bostadsrättsbildning Handbok Tips, regler och bestämmelser April 2008 Bostadsrättsföreningen Lillsjönäs 22-28 Innehåll 1. En handbok för föreningsmedlemmar 2. Om föreningen och huset 3. Allmänna ordningsregler 4. Förvaltning

Läs mer

för Bostadsrättsföreningen Stenhuggaren 3-5

för Bostadsrättsföreningen Stenhuggaren 3-5 TRIVSELREGLER för Bostadsrättsföreningen Stenhuggaren 3-5 Det här bör Du veta om föreningens trivselregler: Ansvar för trivseln Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

Undvik störande vattenspolning samt användande av badkar och dusch mellan klockan 22.00-07.00.

Undvik störande vattenspolning samt användande av badkar och dusch mellan klockan 22.00-07.00. För allas trivsel Visa hänsyn till dina grannar och anpassa ljudnivån på TV, stereo och musikinstrument till en nivå som ej stör dina grannar. Speciellt gäller detta nattetid mellan kl. 22.00-07.00. Ska

Läs mer

Brottsförebyggande arbete i Hylte kommun

Brottsförebyggande arbete i Hylte kommun Brottsförebyggande arbete i Hylte kommun Information & råd från Brottsförebyggande rådet i Hylte 1 Du ska känna dig trygg! Brottsförebyggande rådets viktigaste uppgift är att inspirera till och sprida

Läs mer

Servicebostad. -VAD ÄR DET? -Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge

Servicebostad. -VAD ÄR DET? -Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge Servicebostad -VAD ÄR DET? -Lättläst Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter och

Läs mer

Innehållsförteckning. Introduktion. Kapitel 1Introduktion. sid 1. Kapitel 2Bilhandlarn. sid 3. Kapitel 3Döskallemasken. sid 5

Innehållsförteckning. Introduktion. Kapitel 1Introduktion. sid 1. Kapitel 2Bilhandlarn. sid 3. Kapitel 3Döskallemasken. sid 5 Innehållsförteckning Kapitel 1Introduktion. sid 1 Kapitel 2Bilhandlarn. sid 3 Kapitel 3Döskallemasken. sid 5 Kapitel 4 De misstänkta. sid 7 Kapitel 5 Förhöret. sida 9 Kapitel 6 Den splitternya bilen. sida

Läs mer

VÄLKOMMEN till Brf SOLTORPET II

VÄLKOMMEN till Brf SOLTORPET II VÄLKOMMEN till Brf SOLTORPET II Telefon: 0725-425 339 Post till styrelsen i brevlåda 16D Hemsida: www.soltorpet2.se Detta informationsblad är avsett att tillhöra Din lägenhet. Det finns att ladda ner från

Läs mer

TRIVSEL- OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF HÅRNÄTET

TRIVSEL- OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF HÅRNÄTET TRIVSEL- OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF HÅRNÄTET Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Som medlem i föreningen har du inte bara rätten till en bostad i föreningens hus utan du har också skyldigheter

Läs mer

TRIVSELREGLER Ansvar för ordningen För vem gäller reglerna Vad händer om ordningsreglerna inte följs Har Du frågor

TRIVSELREGLER Ansvar för ordningen För vem gäller reglerna Vad händer om ordningsreglerna inte följs Har Du frågor TRIVSELREGLER Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som föreningsstämman fattar. I den löpande förvaltningen ingår också

Läs mer

Välkommen till ditt SATOhem. Ofta ställda frågor från inflyttaren

Välkommen till ditt SATOhem. Ofta ställda frågor från inflyttaren Välkommen till ditt SATOhem Ofta ställda frågor från inflyttaren SATOs Kundtjänst tel. 020 334 443 asiakaspalvelu@sato.fi sato.fi facebook.com/sato När får jag hämta mina nycklar? Nycklarna till ditt nya

Läs mer

Bostadsinbrott. Försvåra för tjuven Tips när du inte är hemma Håll ögonen öppna Så polisanmäler du inbrott. www.polisen.

Bostadsinbrott. Försvåra för tjuven Tips när du inte är hemma Håll ögonen öppna Så polisanmäler du inbrott. www.polisen. Bostadsinbrott Försvåra för tjuven Tips när du inte är hemma Håll ögonen öppna Så polisanmäler du inbrott www.polisen.se/uppsala 114 14 På spår efter gärningsmannen Inbrott i bostaden är något som många

Läs mer

Boendepärm BRF Morkullan med Ordnings- och trivselregler

Boendepärm BRF Morkullan med Ordnings- och trivselregler Boendepärm BRF Morkullan med Ordnings- och trivselregler Fastställd av styrelsen 2014-01-22 2(8) Välkommen till Brf Morkullan! Brf Morkullan ligger mitt i centrala Malmö och har en lång historia. Husen

Läs mer

BRIGGEN 4. hyreslägenheter, Malmö FAKTABLAD. Briggen 4 lägenheter, Västra Hamnen, Malmö. T o r n a h e m

BRIGGEN 4. hyreslägenheter, Malmö FAKTABLAD. Briggen 4 lägenheter, Västra Hamnen, Malmö. T o r n a h e m BRIGGEN 4 hyreslägenheter, Malmö FAKTABLAD Västra Kanalgatan 1 211 41 Malmö telefon: 040-12 64 00 BESKRIVNING Fastighets AB Riggenhus bygger 37 lägenheter i det nya bostadsområdet Fullriggaren i Västra

Läs mer

Välkommen till din lägenhet!

Välkommen till din lägenhet! Välkommen till din lägenhet! Vi är glada att se Dig som hyresgäst hos oss. Det är vår förhoppning att du skall trivas i din lägenhet och i miljön runtomkring. Vi försöker att göra huset och de närmaste

Läs mer

Trivselregler i brf Måsängen

Trivselregler i brf Måsängen Trivselregler i brf Måsängen Att bo i bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap av människor i samma situation. Tillsammans äger och förvaltar vi husen där vi bor och tillsammans kan vi skapa ett

Läs mer

Ordnings- och trivselregler för Brf. RIBE

Ordnings- och trivselregler för Brf. RIBE Ordnings- och trivselregler för Brf. RIBE Varför har vi regler? Ofta handlar regler om ting som är rena självklarheterna. Men det självklara är inte alltid självklart för alla. Därför behöver vi ibland

Läs mer

Trivselregler för dig som bor i Brf Solna Majoren För vem gäller reglerna? Styrelsens uppgift Alla boende är skyldiga att rätta sig efter reglerna.

Trivselregler för dig som bor i Brf Solna Majoren För vem gäller reglerna? Styrelsens uppgift Alla boende är skyldiga att rätta sig efter reglerna. Trivselregler Trivselregler för dig som bor i Brf Solna Majoren De regler som här beskrivs har tagits fram för att vi alla har ett ansvar för den gemensamma trivseln. Reglerna innefattar allt ifrån hur

Läs mer

Servicebostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se

Servicebostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se Servicebostad - VAD ÄR DET? Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter och skyldigheter

Läs mer

Andrahandsuthyrning Andrahandsuthyrning får endast ske med föreningens godkännande.

Andrahandsuthyrning Andrahandsuthyrning får endast ske med föreningens godkännande. Vi som bor i Bostadsrättsföreningen (Brf) Sillgrisslan är delägare och äger tillsammans föreningen. Föreningens kostnader blir dina kostnader. Allt vi kan påverka för att öka trivseln i föreningen leder

Läs mer

Välkommen till Sigfridsvägen 21

Välkommen till Sigfridsvägen 21 Välkommen till Sigfridsvägen 21 Ett modernt boende med klassisk Ta chansen att bo i det vackra Q-märkta huset från 1935 på Sigfridsområdet. De klassiska detaljerna är väl bevarade, samtidigt som lägenheterna

Läs mer

Allmänna energispartips för hushåll

Allmänna energispartips för hushåll Allmänna energispartips för hushåll I ett hushåll fördelas energiförbrukningen ungefär enligt bilden nedan. Nedan följer ett antal tips på hur man kan spara på den energin. I de flesta fall har det att

Läs mer

Boendeinformation för nyinflyttad Förråd Matavfall Cykelförvaring/skyddsrum/barnvagnsförvaring Felanmälan kontorstid vardagar 010-442 11 00 akuta

Boendeinformation för nyinflyttad Förråd Matavfall Cykelförvaring/skyddsrum/barnvagnsförvaring Felanmälan kontorstid vardagar 010-442 11 00 akuta VÄLKOMMEN till BRF Svalan 32-38 32 Informationsbrev till dig som är ny i huset, eller som redan bor här. 2015-02-01 Sida 1 Boendeinformation för nyinflyttad För att du som nyinflyttad skall känna dig välkommen

Läs mer

Ett tryggt Halland att leva och bo i. Att förebygga. inbrott!

Ett tryggt Halland att leva och bo i. Att förebygga. inbrott! Ett tryggt Halland att leva och bo i Att förebygga inbrott! Under 2010 anmäldes omkring 20 000 bostadsinbrott i Sverige, ca 700 av dem skedde i Halland. Inbrott i bostaden står för en procent av alla anmälda

Läs mer

ORDNINGSFÖRESKRIFTER

ORDNINGSFÖRESKRIFTER Brf FLAGGAN 1(6) A Allmänna ordningsföreskrifter Ansvar Trevnad Medlem i Brf Flaggan ska se till att boende i lägenheten och besökare respekterar dessa ordningsföreskrifter. Ta hänsyn till grannar och

Läs mer

Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram

Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram Stockholms stad behöver hjälp De senaste 20 åren har Stockholms luft och vatten blivit mycket renare. Ändå är miljöfrågorna viktigare än någonsin. Alla

Läs mer

Ordningsregler för Brf Assessorerna

Ordningsregler för Brf Assessorerna Ordningsregler för Brf Assessorerna Det här bör du veta om föreningens ordningsregler. Ansvar för ordningen Att bo i en bostadsrätt innebär gemensamt ansvar. Som medlem och hyresgäst i föreningen har du

Läs mer

Energispartips. Tips och information från Norrenergi

Energispartips. Tips och information från Norrenergi Energispartips Tips och information från Norrenergi Energispartips för våra kunder Här presenterar vi några tips för dig som vill få ner din energianvändning. Kanske känner du igen vissa och andra är helt

Läs mer

Trivselregler. Allmänt

Trivselregler. Allmänt Trivselregler För att föreningen skall fungera till allas trevnad och för att undvika missförstånd krävs gemensamma regler. Ge därför dessa punkter en stunds eftertanke. Bostadsrättshavare och hyresgäster

Läs mer

Brf Nattsländans trivselregler för dig och dina grannar

Brf Nattsländans trivselregler för dig och dina grannar Bostadsrättsföreningen Nattsländan i Järvastaden Trivselregler 2015-05-07 Sid 1 (5) Sid 1 (5) Brf Nattsländans trivselregler för dig och dina grannar Styrelsen har satt ihop några enkla trivselregler för

Läs mer

Välkommen till Brf Killingen 34

Välkommen till Brf Killingen 34 Välkommen till Brf Killingen 34 Vårt hus, byggt 1936, är ett klassiskt funkishus ritat av arkitekt Sture Frölén och uppfört av byggherre NW Carlsson. Sture Frölén blev känd för sina elegant utformade bostadshus

Läs mer

ORDNINGSREGLER för BRF Kompassrosen

ORDNINGSREGLER för BRF Kompassrosen ORDNINGSREGLER för BRF Kompassrosen Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de

Läs mer

Välkommen som hyresgäst!

Välkommen som hyresgäst! Välkommen som hyresgäst! Här informerar vi om vad som gäller när du är hyresgäst hos Ikano Bostad. Kontakta oss gärna om du undrar över något. Våra telefonnummer och adresser finns anslagna i din trappuppgång.

Läs mer

Trivselregler Brf. Villa Lustigkulla den 2 augusti 2013

Trivselregler Brf. Villa Lustigkulla den 2 augusti 2013 Trivselregler Brf. Villa Lustigkulla den 2 augusti 2013 Att bo i bostadsrätt innebär att du ingår i en gemenskap av människor med samma intresse för sitt boende. Tillsammans äger och förvaltar vi huset

Läs mer

MODEBUTIKERNAS MEDLEMSFÖRSÄKRING

MODEBUTIKERNAS MEDLEMSFÖRSÄKRING FÖRETAGSFÖRSÄKRING MODEBUTIKERNAS MEDLEMSFÖRSÄKRING Denna skräddarsydda försäkringsprodukt erbjuds Modebutikernas medlemmar och den ger dig som modeaffär/textilhandlare en heltäckande och förmånlig affärsförsäkring.

Läs mer

undersökning vart tar min energi vägen- tar vägen! Är ditt hushåll Expert eller Nybörjare på att spara energi?

undersökning vart tar min energi vägen- tar vägen! Är ditt hushåll Expert eller Nybörjare på att spara energi? vart tar min energi vägen- undersökning Är ditt hushåll Expert eller Nybörjare på att spara energi? Svara på några enkla frågor och se vart energin tar vägen! www.energismartagrannar.se Med denna vart

Läs mer

Ordningsregler. i boendet

Ordningsregler. i boendet Ordningsregler i boendet 2012-03-12 Stiftelsen Utbildning Nordkalotten Den dagliga kontakten med hyresvärd och med hyresgäster bygger på bestämmelser i hyresavtal och hyreslag, men också på många andra

Läs mer

Tips inför. Råd & tips från Fastighetsägarna

Tips inför. Råd & tips från Fastighetsägarna Tips inför flytten! Råd & tips från Fastighetsägarna Det är mycket att ta hand om när du ska flytta! I den här broschyren får du några tips på hur flytten blir enkel och smidig för alla inblandade. Tips

Läs mer

Spar energi och värna om vår miljö

Spar energi och värna om vår miljö Spar energi och värna om vår miljö Innehåll Inledning 2 Bli ett ljushuvud 3 Medicinsk utrustning 4 Tänk på temperaturen 6 Använd apparater smart 8 Köket en energifälla 10 Inledning Över 40 000 personer

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRSÄKRING

BOSTADSRÄTTSFÖRSÄKRING BOSTADSRÄTTSFÖRSÄKRING 2 Bostadsrättsförsäkring Du, det droppar från taket i mitt kök, är det något som du kan förklara? Fredrik ska precis låsa upp dörren till den lägenhet han hyr av sin kompis Peter

Läs mer

Tillfället gör tjuven

Tillfället gör tjuven Tillfället gör tjuven Det här är en broschyr om lägenhetsinbrott. Den beskriver vad du kan göra för att minska risken att drabbas av inbrott, vad du kan få hjälp med av andra och vad som händer om du i

Läs mer

om hur du stoppar fukt & mögel i ditt hem METRO THERM

om hur du stoppar fukt & mögel i ditt hem METRO THERM om hur du stoppar fukt & mögel i ditt hem METRO THERM 1 Vatten är grunden för liv & mögel Vatten är grunden för allt liv. Därför söker vi människor efter dessa dyra droppar i öknar och på Mars. Men ibland

Läs mer

Att tänka efter före. En handbok om att förebygga skador.

Att tänka efter före. En handbok om att förebygga skador. Att tänka efter före En handbok om att förebygga skador. Inbrott Att kunna känna sig trygg i sina lokaler är en självklarhet. Det finns mycket du kan göra för att förebygga inbrott. Med till exempel ett

Läs mer

Hemförsäkring. Vara behjälplig vid storskada. Trygghet för Bostadsrättsföreningen 20 40% saknar hemförsäkring Trygghet för den boende

Hemförsäkring. Vara behjälplig vid storskada. Trygghet för Bostadsrättsföreningen 20 40% saknar hemförsäkring Trygghet för den boende Information angående Hemförsäkring samt Bostadsrättsförsäkring- Skadeförebyggande Denna information hade försäkringsmäklarna Kent Nilsson och Robert Carlsson, Willis på Boende informationen den 3 december

Läs mer

Boende som har allt. Nytt intill affärer och resecentrum i Kinna

Boende som har allt. Nytt intill affärer och resecentrum i Kinna Boende som har allt Nytt intill affärer och resecentrum i Kinna Vi bygger nytt Nära storstaden och naturen Mitt i Kinna, bara ett stenkast från affärscentrumet Mor Kerstins torg bygger Marks Bostads AB

Läs mer

Motioner till stämman 2015-01-22

Motioner till stämman 2015-01-22 Motioner till stämman 2015-01-22 Motion 1. Miljörevision Marmorn är en stor förening med många hushåll. Styrelsens främsta uppgift är att förvalta fastigheterna, men boendemiljön i alla avseenden är också

Läs mer

Säbytown. Skala:1:500

Säbytown. Skala:1:500 Säbytown Skala:1:500 I vår stad använder vi oss bara av förnybar energi från sol, vind och vatten. Vi ska utnyttja denna energi effektivare genom att bygga ut nätverket. Med ett nytt slags elnät blir det

Läs mer

Alla har rätt att bo tryggt. Vi vill att du ska trivas som hyresgäst hos ÖBO. Det innebär bland annat att du ska kunna få lugn och ro i din bostad.

Alla har rätt att bo tryggt. Vi vill att du ska trivas som hyresgäst hos ÖBO. Det innebär bland annat att du ska kunna få lugn och ro i din bostad. Alla har rätt att bo tryggt Vi vill att du ska trivas som hyresgäst hos ÖBO. Det innebär bland annat att du ska kunna få lugn och ro i din bostad. Allt blir trivsammare om vi pratar med varandra! Så här

Läs mer

AVTAL OM UPPLÅTELSE AV BOSTADSRÄTTSLÄGENHET I ANDRA HAND

AVTAL OM UPPLÅTELSE AV BOSTADSRÄTTSLÄGENHET I ANDRA HAND AVTAL OM UPPLÅTELSE AV BOSTADSRÄTTSLÄGENHET I ANDRA HAND Nr: Sid 1 ( 3 ) Endast en lägenhet kan hyras ut på dessa villkor. Namn: E-postadress: Kryss i ruta innebär att den därefter följande texten gäller

Läs mer

Gruppbostad. - VAD ÄR DET? - Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se

Gruppbostad. - VAD ÄR DET? - Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se Gruppbostad - VAD ÄR DET? - Lättläst Vad är en gruppbostad? Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättigheter och skyldigheter

Läs mer

Malmö i mars 2011 Nr. 1/2011 BRAGDBLADET. Vad händer i huset? Informationsblad från Bostadsrättsföreningen Storbragden

Malmö i mars 2011 Nr. 1/2011 BRAGDBLADET. Vad händer i huset? Informationsblad från Bostadsrättsföreningen Storbragden Malmö i mars 2011 Nr. 1/2011 BRAGDBLADET Vad händer i huset? Informationsblad från Bostadsrättsföreningen Storbragden Styrelsen i vår förening består av tre ledamöter, Patrik Ekström, Lena Nilsson och

Läs mer

2006-09-29 Sidan 1 av 6 Boendepärmen

2006-09-29 Sidan 1 av 6 Boendepärmen 2006-09-29 Sidan 1 av 6 Gemensamhetsutrymmen Tvättstugorna Vi har två tvättstugor på vårt område, en i varje PLUS. Tvättstugorna är avgiftsfria och bokas med speciell cylinder märkt med lägenhetsnumret.

Läs mer

Innehållsförteckning Rudolf sida 1 Welcome to New York sida 2 Mystiska tjejen sida 3 Rymlingen Rebecka sida 4 Passet sida 5 Fångad sida 6

Innehållsförteckning Rudolf sida 1 Welcome to New York sida 2 Mystiska tjejen sida 3 Rymlingen Rebecka sida 4 Passet sida 5 Fångad sida 6 Innehållsförteckning Rudolf sida 1 Welcome to New York sida 2 Mystiska tjejen sida 3 Rymlingen Rebecka sida 4 Passet sida 5 Fångad sida 6 Rudolf Nu ska jag berätta om Rudolf Rudenstam. Rudolf är 38 är

Läs mer

Att vara hyresgäst. vad du får och inte får göra

Att vara hyresgäst. vad du får och inte får göra Att vara hyresgäst vad du får och inte får göra 1 Att vara medlem i Hyresgästföreningen har sina fördelar. n Vi kan berätta vilka rättigheter du har som hyresgäst. Vi vet vad du har rätt att själv göra

Läs mer

Renhållningsavgift. Grundavgift och hämtningsavgift. Miljöstyrande avgifter för sophantering

Renhållningsavgift. Grundavgift och hämtningsavgift. Miljöstyrande avgifter för sophantering Renhållningsavgift för Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby kommun 2013 Renhållningsavgiften varierar beroende på hur ofta du har sophämtning, vilken storlek på kärlet du har, om du bor i villa

Läs mer

FÄRG MÖBLER OCH INTERIÖR MEDLEMSFÖRSÄKRING

FÄRG MÖBLER OCH INTERIÖR MEDLEMSFÖRSÄKRING FÖRETAGSFÖRSÄKRING Färg Möbler och Interiörs företagsförsäkring FÄRG MÖBLER OCH INTERIÖR MEDLEMSFÖRSÄKRING Denna skräddarsydda försäkringsprodukt erbjuds Färg Möbler och Interiörs medlemmar och den ger

Läs mer

Fritidshusförsäkring. Bara för dig som är kund i Swedbank.

Fritidshusförsäkring. Bara för dig som är kund i Swedbank. Fritidshusförsäkring Bara för dig som är kund i Swedbank. Som kund i Swedbank kan du ha sommarparadiset i säkert förvar. Nu finns en prisvärd fritidshusförsäkring skapad speciellt för dig som är kund i

Läs mer

Servicebostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Servicebostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad VAD ÄR DET? Lättläst VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter

Läs mer

Naturvårdsverket Batterier och elavfall

Naturvårdsverket Batterier och elavfall Naturvårdsverket Batterier och elavfall Maj 2013 Utförd av CMA Research AB Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2013-11-05 1 Fakta om undersökningen Bakgrund och syfte Som tillsynsmyndighet

Läs mer

Gruppbostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se

Gruppbostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se Gruppbostad - VAD ÄR DET? Vad är en gruppbostad? Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättigheter och skyldigheter som

Läs mer

Ren MÖT FYRA MEDARBETARES VARDAG

Ren MÖT FYRA MEDARBETARES VARDAG Ren nytta x4 MÖT FYRA MEDARBETARES VARDAG Vi sätter kundnyttan i fokus HFAB är ett av Halmstads kommun helägt bostadsföretag som äger och förvaltar ca 10 000 hyreslägenheter och 300 lokaler. Vi omsätter

Läs mer

Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas En bättre värd? Antalet ombildningar av hyresrätt till bostadsrätt har ökat markant de senaste åren. Det väcker en hel del frågor

Läs mer

Information till nyinflyttade i brf. Norrköpingshus 32

Information till nyinflyttade i brf. Norrköpingshus 32 1(6) Norrköping 2008-09-22 Information till nyinflyttade i brf. Norrköpingshus 32 Välkommen till Ert nya boende i Riksbyggens brf. Norrköpingshus 32, Rambogatan 271-371. Föreningen grundades 1988 och består

Läs mer

Försäkring för Samfällighetsföreningar

Försäkring för Samfällighetsföreningar Försäkring för Samfällighetsföreningar Det här är en branschanpassad försäkring för samfällighetsföreningar och dess medlemmar. Försäkringen ger ett väl anpassat skydd för samfällighetsföreningar och kan

Läs mer

Villkorssammanfattning fritidshus

Villkorssammanfattning fritidshus Kort om fritidshusförsäkringen Vem gäller försäkringen för? Försäkringen gäller för dig som är försäkringstagare och för dina familjemedlemmar. Vad gäller försäkringen för? Din fritidshusförsäkring gäller

Läs mer

Nu, då och sen. m i n e g e n b o k

Nu, då och sen. m i n e g e n b o k Nu, då och sen m i n e g e n b o k Innehåll Hur mår du idag? Rita ansikten i den gula ringen! Hej! Det här är din egen bok 3 Det här är jag idag 4 5 Min resa 6 Mitt nya hem 7 Så här såg det ut där jag

Läs mer

Den försvunna diamanten

Den försvunna diamanten Den försvunna diamanten Jag sitter utanför museet i London, jag ser en man gå lite misstänksamt ut genom dörren. Jag går in på museet och hör att personalen skriker och säger att diamanten är borta. Diamanten

Läs mer

Vår Verklighet. Vi har en vision. Grönsakshallen Sorunda. ska med glädje och passion skapa växtrikedom för våra kunder och oss själva.

Vår Verklighet. Vi har en vision. Grönsakshallen Sorunda. ska med glädje och passion skapa växtrikedom för våra kunder och oss själva. Vår Verklighet Vår Verklighet Gunnar Netz, vd Grönsakshallen Sorunda Vi har en vision Grönsakshallen Sorunda ska med glädje och passion skapa växtrikedom för våra kunder och oss själva. Det var en gång..

Läs mer

CADILLAC SKEBO FIRAR 40 ÅR NY VÅR FÖR ANDERSTORP JUBILEUM PÅ BROGÅRDEN LURA TJUVEN I SOMMAR GUNDER BOVÄRD MED

CADILLAC SKEBO FIRAR 40 ÅR NY VÅR FÖR ANDERSTORP JUBILEUM PÅ BROGÅRDEN LURA TJUVEN I SOMMAR GUNDER BOVÄRD MED EN REPORTAGETIDNING FÖR SKEBOS HYRESGÄSTER NR 2 2005 10:E ÅRGÅNGEN GUNDER BOVÄRD MED CADILLAC SKEBO FIRAR 40 ÅR NY VÅR FÖR ANDERSTORP JUBILEUM PÅ BROGÅRDEN LURA TJUVEN I SOMMAR LÄSNING UTAN KOSTNAD FÖR

Läs mer

Boendeenkät 2008. Enkätundersökningen har gjorts hösten 2008. Den har lämnats in antingen på papper eller via hemsidan.

Boendeenkät 2008. Enkätundersökningen har gjorts hösten 2008. Den har lämnats in antingen på papper eller via hemsidan. Boendeenkät Enkätundersökningen har gjorts hösten. Den har lämnats in antingen på papper eller via hemsidan. Kommentarerna som visas är ett urval och ska visa på de olika uppfattningar som finns om de

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas.

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. En bättre värd? Allt fler kommuner planerar att sälja ut sina hyresrätter. Det väcker en hel del frågor och kanske du känner en

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas.

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. En bättre värd? Allt fler kommuner planerar att sälja ut sina hyresrätter. Det väcker en hel del frågor och kanske du känner en

Läs mer