Upplands ortsstämplar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Upplands ortsstämplar"

Transkript

1 1 Upplands ortsstämplar en sammanställning av Sven Lindskog och Giselher Naglitsch November 2016 Denna sammanställning innehåller samtliga ortsstämplar för B, C och U län, samt för postkontor i upplandsdelen av A län () med andra ortnamn än de som börjar med Stockholm och följs av olika tillägg. För ortsstämplar som börjar med Stockholm hänvisas till förteckningen över Stockholms poststämplar på Riksföreningen för Hembygdsfilateli hemsida, sammanställd av Jan Bengtsson.

2 2 Upplands ortsstämplar i alfabetisk ordning Bakgrund I många år hade jag givande utbyte med Sven Lindskog i Umeå om Upplands stämplar. Sommaren 2011 träffades vi äntligen över en kopp kaffe i Uppsala och diskuterade hur Svens arbete skulle kunna föras vidare. Jag fick Svens förtroende: Du får förfoga över min dokumentation som du vill och bedömer blir bäst. Ett förtroende, men även ett ansvar. Sven har under årtionden samlat Upplands stämplar och uppgifter om dessa: tillkomsttid/gravering, tidigaste och senaste kända användning och slutligen skrotning. Sven hämtade uppgifter bl. a. ur litteraturen och auktionskatalogerna. Kring sekelskiftet började andra intressen ta över. Ett jätteprojekt I november 2011 sände jag ut ett upprop till medlemmar i Riksföreningen för Hembygdsfilateli, främst de som har delar av Uppland som viktiga delar av sitt samlande. Många ville vara med. Några kom inte till skott. De som fullföljde är värda ett stort tack för sina bidrag. De orter/kommuner som har bearbetats av sina specialister har verkligen förts framåt i tiden, framförallt har tiden från sent 1970-tal till sekelskiftet fått många uppdateringar. Sedan blir det av förklarliga skäl lite tunnare postens omorganisation och svårigheten med normalstämpel 64. Tack! Det är framförallt Lars Axelsson, Kent Kenndal, Andreas Tärnholm, Bengt-Göran Österdal, Bo Eriksson och Bo Eklund jag vill tacka för deras insatser och rapporter. Tillsammans täcker vi stora delar av Uppland. Här kan man, i utställningssammanhang, med gott mod referera till tidigaste och senaste noterade/kända stämpelavtryck. Dock finns några områden som jag hade önskat flera rapporter ifrån. Det gäller Uppsala och Stockholm samt delar av sydöstra landskapet. Det sena 1900-talet är ännu otillräckligt utforskat liksom postombud och lantbrevbärarstämplar, vilka inte fanns med i Sven Lindskogs arbete. Jag har valt att lägga in rapporter om dessa, eftersom Postal inte har noteringar om första/sista. För de mindre väl rapporterade områdena går det säkert att hitta många bättre datum än de här redovisade. Den nu presenterade listan omfattar B, C och U län samt för A län () postkontor med andra ortnamn än Stockholm med olika tillägg. Förvisso är samtliga Stockholmsstämpar till sent 1800-tal Upplandsstämplar. Sven Lindskog redovisade ca noterade Stockholmsstämplar. Men det finns förteckningar som för Stockholm med eller utan tillägg av nummer eller stadsdel o.d. är mera kompletta än det vi skulle kunna presentera här. Vi vill särskilt hänvisa till Jan Bengtsson som har över listade stämplar. Listan omfattar nu cirka 600 postanstalter (oräknat vissa namnändringar och återinrättade). Antalet olika stämplar är inte räknat. Det har rapporterats över nya första-/senaste datum och ca 150 nya stämplar (exklusive Nst 64 ur Postal). Bland de nyfunna finns de flesta från senare delen av 1900-talet, främst normalstämpel 61. Där bör det finnas mycket mera att upptäcka när stämplarnas littera granskas samt diameter och avstånd mellan stjärnorna mm mäts upp. Detta har visats av de samlare som gott på djupet i sina respektive hemortsrevir. Jag kan konstatera att kartläggningen av normalstämpel 64 är fortfarande knappast påbörjad. Här finns mycket mera att hitta. Dock har inventeringen hittills visat svårigheter att lokalisera rätt postanstalt, när ortnamnet fått ge vika till förmån för en Konsum- eller ICA-butiks namn. Någon har sagt: Det var tur att jag inte visste vad jag gav mig in på! Jag instämmer. Märsta i november 2016 Giselher Naglitsch

3 3 Presentationen Listorna är ursprungligen skrivna i en äldre (då modern) version av Word. Dessa innehåller mängder formateringar som kunde behövas för att lösa tillfälliga tekniska problem. De som har rapporterat, har gjort det genom kompletteringar och ändringar i befintliga filer, ofta i modernare versioner av Word. Jag har inte vågat lämna Word för ett modernare databassystem. Därför presenterar jag den slutliga rapporten i en PDF-fil som alla skall kunna läsa. När Sven började sitt arbete var minneskapacitet datorernas bristvara. För att spara använde han följande textformatering: 1800-tal fet 1900-tal normal 2000-tal kursiv Under skrotningdata betyder sd = sista dag s =skrotning För snabb navigering kan följande innehållsförteckning ge vägledning Postort som börjar med bokstav hittas fr.o.m. sida A 4 B 6 D 18 E 23 F 29 G 32 H 36 I 44 J 45 K 48 L 54 M 61 N 66 O 69 P 70 R 70 S 75 T 108 U 116 V/W 138 Y 149 Å 149 Ä 151 Ö 153

4 4 ABRAHAMSBERG , s Bromma 9 59b s 59c A c B c C c D c E s 59c LBR A sd s 60 B sd s 60 C sd s 60 D sd s Anm: 59c E sannolikt omgraverad 59c LBR. ADELSÖ Ekerö kommun ; :a perioden 59b:1 3006xx s 59b:2 3012xx c A sd s ALBANO Typ Tidigast Senast blå ALMUNGE Uppsala kommun t b A A B 8110xx ALSIKE Knivsta kommun ; :a perioden 58q b sd 59c A

5 ALTUNA Enköpings kommun v 2706xx b s 5 ALUNDA Östhammars kommun q s 59b 3509xx G 59b:1 27,5-28 mm G 59b:2 26 mm A B A B C D ANGARN Vallentuna kommun ; :a perioden 59b s ANGSKÄR Norrtälje kommun ; , s Norrtälje POB 3 Typ Graverad Tidigast Senast :a perioden 58q b 3210xx ARHOLMA Norrtälje kommun , f Björkö, s Björkö Arholma; , f Björkö Arholma ? 2:a perioden 16? v 2610xx s 59b 3507xx sd 75s 61 A

6 6 ARLANDA STAD- EUROSTOP Pib , sedan i egen regi till Typ Tidigast Senast Sigtuna kommun ARNÖ Enköpings kommun BALINGSTA Uppsala kommun , f Säfva b s BARKARBY Järfälla kommun , s Järfälla b s 60 A sd s 60 B sd s 60 C sd s 60 D sd s BARNENS Ö Norrtälje kommun b:a-b? 3506xx a sd s sd s 60 A 7604xx A Anm: posten öppen årligen 10/6 till 10/8 BERGSBRUNNA Uppsala kommun , s Uppsala s 58p b s BERGSHAMRA Norrtälje kommun , s Utanbro; xx :a peroden 59b A B 7707xx A:

7 7 61 A: B: B: C BISKOPSKULLA Enköpings kommun p b 3203xx s Lantbrevbärarstämpel Fyrkantstämpel: Biskopskulla Linje 1 BJÖRKLINGE Uppsala kommun t b: b: xx G 59b A B C A 8001xx B C 8002xx D E BJÖRKÖ Norrtälje kommun , s Arholma; , s Björkö LBB :a peroden 59b A A Handmakulering BJÖRKÖ ARHOLMA (POB) Norrtälje kommun , f s Arholma xx BLADÅKER Uppsala kommun

8 8 BLIDÖ Norrtälje kommun b:1 3106xx b: c A B A BO Nacka kommun ; , s Saltsjö-Bo :a perioden 16 (samma) b BOLLSTANÄS Upplands Väsby kommun , s Upplands Väsby 5 59b 3112xx c A sd s 60 A sd s BRO Upplands Bro kommun a A b:1 3111xx b: b:3 7812xx c A c AVG:1 7812xx b:1 59b:2 59c AVG: G 59b x16 G 59c A sd 60 B sd 60 C sd 60 D sd 60 E sd 60 F sd 60 G 7308xx sd 61 A B C D E F Kassa 1: Kassa 1: Kassa K xx K xx K xx K xx Anm: 59b:2 har bredare bokstäver än 59b:1

9 BROMMA ; , f Riksby, s Bromma 1 Typ Tidigast Senast Skrotningsdata c J s 59c AVG s 59c LBR A B D G a K; M a LBR; M t; M sd 70310s 9 BROMMA , f Bromma 59c AVG A: c AVG A: c AVG B G 59a:1 dia G 59a:2 dia G 59b:1 dia G 59b:2 dia G 59b:3 dia 27, G 59c:1 dia 24, G 59c:2 dia G 59c:3 dia A: sd s 60 A: A:3 7506xx sd 60 B: sd s 60 B: sd 60 B:3 7506xx sd 60 C: sd s 60 C: sd 60 C:3 7506xx sd 60 D: sd s 60 D: sd 60 D:3 7506xx sd 60 E: sd s 60 E: sd 60 E:3 7506xx sd 60 F: sd s 60 F: F:3 7506xx sd 60 G sd s 60 H:a-b? sd s 60 I sd s 61 A: A:2 8109xx 61 A: B: B:2 8109xx B: C: C:2 8109xx 61 C: C: D: D:2 8109xx 61 D:

10 10 61 E: E:2 8109xx 61 E: F: F:2 8109xx 61 F: G:1 8109xx 61 G: H: H: H:3 8109xx 61 I J 8109xx 61 K Kassa Kassa a A:1; M sd s 35a A:2; M R 64c A: s R 64c A: BROMMA f Åkeshov; f Bromma 20; f Bromma 11 59b: En 59:a men literan syns ej 60 A:a-b? a sd,761104sd 60 B sd 60 C sd 61 A: B: C: b: G 59b: G 59b: A: B: C: D E F BROMMA b G 59b A sd 60 B sd 60 C sd 60 D sd 60 E sd 60 F sd 60 G:a-b? sd? sd s 61 A sd s 61 C s 61 D: sd s 61 D: E s 61 F sd s 61 G: sd s 61 G:

11 BROMMA , f Bromma POB 1 59b: s 59b: A sd 60 B sd 61 A B: sd s 61 B: BROMMA , f Ängby 1 59b: s? 59b: A sd 60 B sd 60 C D sd 60 E sd 61 A: A: A: B: B: C: C: D: D: E BROMMA 5, Ängby 64? Data saknas BROMMA , f Ängby 2 59b: b: A: sd s 60 A: sd 60 B sd 60 C A B C D

12 12 BROMMA , f Ängby 3 59b G 59b A sd 60 B sd 60 C sd 61 A: Sannolikt typ 1 61 A: B: B: Sannolikt typ 2 61 C D BROMMA , f Åkeslund 59b A sd 60 B sd 60 C sd 60 D sd 61 A B C D BROMMA , f Abrahamsberg 59b c F G 59d A: sd 60 A:2 7601xx (använd?) 60 B: sd 60 B:2 7601xx (använd?) 60 C: C:2 7601xx sd 60 D: D:2 7601xx sd 60 E: E:2 7601xx sd 61 A B C D E BROMMA , Bromma flygplats, f Stockholm 40 59b c A c B c C G 59b D E sd 60 F sd

13 13 60 G sd 61 A B C D bild A bild B bild C sd s 62 bild D BROMMA , f Ulvsunda 1 59b G 59d: G 59d:2 (mindre diam.) G 59d: A s 60 B sd s 60 C sd s 60 D sd s 60 E sd s 60 F sd s 60 G s 61 A: A: B: B: C D E: E: F: F: G 8109xx 63b, M (använd?) BROMMA , f Ulvsunda 2 59b G 59b A sd 60 B sd 60 C sd 60 D sd 61 A B C D BROMMA , f Ulvsunda 3 59b A sd 60 B sd 60 C sd 60 D sd 61 A B:a-b? sd s 61 C D

14 14 BROMMA f Traneberg 59b 7702xx c A s G 59b A: sd s 60 A: sd 60 B sd 60 C sd 60 D sd 60 E F G sd s 61 A: sd s 61 A: B C: C: E: E: H R 64b 7712xx BROMMA Alvik Anm: Data saknas BROMMA , f Äppelviken 59b G 59d: G 59d: A sd 60 B sd? 60 C:a-b? a sd, sd 60 D sd 60 E s 60 F sd s 61 A B: B: C: C: D: D: E:1a-b? sd s 61 E: F

15 BROMMA , f Smedslätten 59b A sd 60 B sd 60 C sd 60 D sd 61 A B C D BROMMA , f Ålsten 59b: b: G 59d A sd 60 B sd? 60 C sd 60 D sd 61 A: sd s 61 A: B: sd s 61 B: C: sd s 61 C: D: sd s 61 D: E: E: BROMMA , f Höglandstorget 59b G 59b 60 A sd 60 B s 60 C sd 60 D sd 61 A: sd s 61 A: B C D BROMMA , f Nockeby 59b G 59b A: sd s 60 A: sd 60 B sd 60 C sd 60 D sd 61 A:1 8109xx A:

16 16 61 B: B:2 8109xx 61 B: C 8109xx 61 D: D:2 8109xx BROMMA , f Mariehäll, s Bromma 2 59b: b: G 59b G 59c A sd 60 B sd 60 C sd 60 D sd 60 E sd 60 F sd 61 A: sd s 61 A: B: sd s 61 B: sd s 61 B: B: C: sd s 61 C: D: sd s 61 D: sd s 61 D: D: E: sd s 61 E: sd s 61 E: F: sd s 61 F: sd s Skrotningsdatum? Fler typer? 61 G: sd s 61 G: sd s 61 H:1a-b sd s sd s 61 H: BROMMA 1 PLE Ekerö kommun 810xxx , f Bromma 1 POB 1, s Ekerö PLE Anm: Övriga Bromma tillhör A-län BROMSTEN , s Spånga 2 Typ Graverad Tidigast Senast (avkortat årtal) p c A c B C

17 BROTTBY Vallentuna kommun ; L : : b G 59b A B A B: B: BRUNNA Uppsala kommun , f Wänge, s Vänge b G 59b A B 7505xx A B BRUNSTA Enköpings kommun , f Österunda t s 59b BÅLSTA Håbo kommun , f Kalmarsand q a A a B b:1a-b 3010xx a xx b 59b: c A b:1 59b:2 G 59b: G 59b: A: sd s 60 A:2 7705xx sd s 60 B: B: sd s 60 B:3 7705xx sd s 60 C: s 60 C:2 7705xx s 60 D: sd s 60 D:2 7705xx s 60 E: sd s 60 E:2 7705xx sd s 60 F 7705xx s 60 G 7705xx sd s

18 18 60 H 7705xx sd s 61 A C D F G H L 8104xx 61 M 8104xx a AVG., M R 64b 7612xx 64 Posten Anm: 59b:1 har Å med "tak"; 59b:2 har spetsigt Å; 59b:1a, som har något kraftigare Å än 59b:1b, har sannolikt omgraverats till 59a B, medan 59a A troligen härrör från 59b:2. BÄLINGE Uppsala kommun , f Upplands Bälinge, BÄLINGE POSTEN b 7703xx G 59b A 7703xx s 60 B 7703xx s 61 A: A: B: B: POSTEN 7867 BÄRBY Uppsala kommun , f Fundbo v 2704xx b 3508xx sd DALBODA Uppsala kommun q b 3511xx DALBY Uppsala kommun

19 DANDERYD Danderyds kommun ; , s Djursholm; , f Djursholm, s Djursholms Danderyd; , s Danderyd 2, :a perioden 16 (samma) :e perioden LBR :e peroden 58t s 59a A s 59b: b: s 59c B s 59b:1 59b:2 59c LBR G 59b A sd s 5:e perioden 64P Anm: 59a A är sannolikt omgraverad 59b:1; 59c B är gjord från 59c LBR. 19 DANDERYD 1 Danderyds kommun c F c G G 59b: G 59b: G 59b: A: (770620s) 60 A:2 7602xx sd s 60 B: (770620s) 60 B:2 7602xx sd s 60 C: (770620s) 60 C:2 7602xx sd s 60 D: (770620s) 60 D:2 7602xx sd s 60 E: (770620s) 60 E:2 7602xx sd s 61 A B C D: sd s 61 D: E G K t; M b; M d; M xxL R 64c H

20 20 DANDERYD 1P Danderyds kommun b 7709xx c 7709xx G 59b G 59d DANDERYD 2 Danderyds kommun , f Danderyd 59b c C G 59b: G 59b: G 59b: A: sd 60 A: B: B:2 7607xx D A B C D: D: E: E: F DANDERYD 3 Danderyds kommun b:1 7510xx s 59b: b:3 8412xx c C s G 59b: G 59b: G 59b: G 59c A: sd s 60 A:2 7308xx sd 60 B: sd 60 B:2 7308xx sd s 60 C 7308xx ? sd s 61 A: sd s 61 A:2 8202xx A: B: sd s 61 B:2 8202xx B: x C: sd s 61 C:2 8202xx C: E

21 DANNEMORA Östhammars kommun p a A s 59b:1 3211xx b:2a-b s B: ? s 60 B: sd s Anm: den ena 59b:2 sannolikt omgraverad till 59a A. 21 DJURHAMN Värmdö kommun b A B A: A: B: B: DJURSHOLM Danderyds kommun , f s Danderyd; , s Djursholm 1; , f Djursholm 1 14:1 (h 3 mm) : :2 (h 4 mm) Lbr e q a L b G 59b A B H I DJURSHOLM 1 Danderyds kommun , f s Djursholm 58t:a-d a LBR a E a LBR A b: sd s 59b:2 7704xx c A:1 3111xx sd s 59c B:1 59c B:2 59c A:

22 22 59c B:1 3111xx sd? s? 59c B: s 59c C 3111xx sd s 59c D:1 3111xx c D: c F s 59c LBR:1 3111xx c LBR: G 59b: G 59b: A: s 60 A: sd s 60 B sd 60 C: sd 60 C: s 60 D sd 60 F s 61 A G H I c S a; M sd s Anm: 59c F sannolikt omgraverad 59c LBR:2; 59c A:1 och 59c B:1, M-1 (mätt vid foten) 2 mm; 59c A:2 och 59c B:2, M-1 3,5 mm; 59a E kan vara omgraverad 59c B:1. DJURSHOLM 2 Danderyds kommun , f Djursholms Ösby 58t:a-b a B a C b: b:2 3602xx s 59b: c A sd? s 59c C G 59b A 7606xx b:1 60 D E A: A: B: B: C: C: b:2 61 D Anm: 59b:2 (D-* 10 mm) har smalare D än 59b:1 (D-* 9 mm); 59a B kan vara omgraverad 59b:1; 59a C har stort C av "hemgjord" karaktär. DJURSHOLM 3 Danderyds kommun , f Djursholms Danderyd 58t a A b: b: B: sd 7411xxs 60 B: A :1 59b:2 Anm: 59b:1, D-* 8,5 mm; 59b:2, D-* 9,5 mm; 59a A sannolikt omgraverad 59b:2.

23 DJURSHOLMS DANDERYD Danderyds kommun , f Danderyd, s Djursholm 3 58p DJURSHOLMS ÖSBY Danderyds kommun , s Djursholm (förk. årtal) p DROTTNINGHOLM Ekerö kommun ; okänd 10: : ca xx (förkortat årtal) n s 59b c B sd 60 A sd 60 B sd 61 A: A:2 8109xx A: A: B DUVBO Sundbybergs kommun ; , f s Sundbyberg 2 33 (-f-) b (-v-) EDEBO Norrtälje kommun , stämpel från 6904xx t x b

24 24 EDSBRO Norrtälje kommun v 2512xx G 59b A: sd 60 A: B: sd 60 B: A: A: B P 64 P KASSA EDSVIKEN Sollentuna kommun , s Sollentuna 3 59b EKEBYBRUK Uppsala kommun q b EKERÖ Ekerö kommun , s Munsö; q q (samma) b c A G 59b: G 59b:2 (27 mm) G 59b:3 (28 mm) B: sd s 60 B:2 7310xx C D (stämmer 56 torde 2 olika finnas) 60 E Kassa Kassa Kassa 4: Kassa 4: Kassa G 62b EKERÖ BIRKA (Postställe) Ekerö kommun bild

25 25 EKERÖ KURÖN (Postställe) Ekerö kommun , f Ekerö PLE EKERÖ PLE (Postställe) Ekerö kommun , f Bromma 1 PLE, s Ekerö Kurön xx EKOLSUND Enköpings kommun 1668/ : xx 6: xx xx 5512xx 10: L :1 renov : p b:1 3006xx s 59b: s 59:1 POB :2 POB LBB POSTOMB LBB 1 (fyrkantstämpel, går ej att läsa datum) EKSKOGEN Vallentuna kommun b 3109xx ENBO Tierps kommun Typ Tidigast Senast skrotningsdata 58q b sd s 61 A s ENEBYBERG Danderyds kommun , f Roslags Näsby 59a A b:a-b c B G 59b: G 59b: G 59b: A sd s 60 B sd s 60 C sd s 60 D: D:2 7612xx s 61 A

26 26 61 B C D E Anm: den ena 59b har sannolikt omgraverats till 59a A. ENKÖPING Enköpings kommun 1636/ , s Enköping 1, :1 3011xx 3312xx 6: : : :2 4709xxL : b R 10: :2 renoverad : :3 renoverad : :4 renoverad :1 (fyrk. ö) :2 (fyrk. ö) :3 (runt ö) :4 (runt ö) :1 (h 3 mm) :2 (h 4 mm) Lbr:1 dia 27mm Lbr:2 dia 27mm Lbr:3 dia 24.5mm (14:3) :1 (bredare G) :2 (smalare G) b 3012xx sd s 59c A c B: c B: c C c F 3202xx c AVG 3102xx c LBR:1 3102xx c LBR: c PANV 3012xx t, M Med tidsangivelse 35t, M Utan tidsangivelse, datum cent a LBR, M Med tidsangivelse 64:1 (h 3 mm) Stativstämpel, datum 18,5 mm 64:2 (h 3,5 mm) Stativstämpel, datum 18,5 mm 64:3 (h 3 mm) Klumpstämpel, datum 16,5 mm Ny stämpel (64?) Posten Ny stämpel (64?) Rimi, Västerleden Ny stämpel (64?) ICA Supermarket Ny stämpel (64?) ICA Bergvreten Ny stämpel (64?) OK/Q8 Gesällgatan Postkontoret Fyrkantstämpel PORTO BETALT Fyrkantstämpel PC (Enköping) Anm: 16:1, E-18, 2 mm; 16:2, E-18, 1 mm; 16:4 (med bl a bredare G) kan vara omgraverad 16:3; 21 Lbr:2 har mindre L än 21 Lbr:1 (omgraverat L?); 29 fick snart tjocka bokstäver och så småningom karaktär av Nst 14 (omgraverad med nytt K?); 33:1, E-1 (i årtalet) 4 mm; 33:2, E-1 5 mm.

27 ENKÖPING 1 Enköpings kommun , f Enköping 59b 7311xx c c D c E: s 59c E: c F: c F: c G G 59a G 59b:1 dia 27mm G 59b:2 dia 26mm G 59b:3 dia 29 mm xx1220 G 59c A: sd 60 A: sd s 60 B: sd 60 B: sd 60 B:3 7510xx sd s 60 C: Fel inställd? Rapporterad av Bo Eriksson 60 C: sd 60 C: sd s 60 D: sd 60 D: (770511s) 60 E s 60 F: sd 60 F: sd 60 F:3 7510xx s 60 G: sd 60 G: s 60 H: sd 60 H: sd s 60 K: sd 60 K: s 60 M: sd 60 M: s 60 R: sd 60 R: sd s 60 S s 60 T sd s 60 LBB LBB LBB Finns från LBB Finns från LBB LBB Finns från LBB Finns från LBB Finns från Kassa Kassa Kassa Kassa Kassa Kassa Kassa Kassa Kassa Kassa AVG Klumpstämpel, datum 16,5 mm 64 A Stativstämpel, datum 18,5 mm 64 B Stativstämpel, datum 18,5 mm 64 C Stativstämpel, datum 18,5 mm 64 D Stativstämpel, datum 18,5 mm 27

28 28 64 E Stativstämpel, datum 18,5 mm 64 F Stativstämpel, datum 18,5 mm 64 G Stativstämpel, datum 18,5 mm 64 LBB Stativstämpel, datum 18,5 mm 64 LBB Stativstämpel, datum 18,5 mm 64 LBB Stativstämpel, datum 18,5 mm 64 LBB Stativstämpel, datum 18,5 mm 64 LBB Stativstämpel, datum 18,5 mm 64 LBB Stativstämpel, datum 18,5 mm 64 LBB Stativstämpel, datum 18,5 mm 64 LBB Stativstämpel, datum 18,5 mm 64 LBB Stativstämpel, datum 18,5 mm 64 LBB Stativstämpel, datum 18,5 mm 64 LBB Stativstämpel, datum 18,5 mm 35t:a-b?, M s Med tidsangivelse 35t, M I perioder, utan tidsangivelse Brevbärarexpedition Fyrkantstämpel Brevbärarexpedition Oval stämpel LBB 9604xx Fyrkantstämpel Lantbrevbärarlinje 1 inget datum Fyrkantstämpel Lantbrevbärarlinje 2 inget datum Fyrkantstämpel Lantbrevbärarlinje 3 inget datum Fyrkantstämpel Lantbrevbärarlinje 5 inget datum Fyrkantstämpel Redogöraren Oval stämpel ENKÖPING 2 Enköpings kommun , f Fanna 59a A s 59b: b: (använd?) 60 A 7306xx sd s 60 B: B: s 60 C Kassa Kassa 2: b:1 59b:2 61 Kassa 2: Kassa 3: Kassa 3: Anm: 59a A sannolikt omgraverad 59b:2. ENKÖPING 3 Enköpings kommun c A B C D sd s 60 R Kassa Kassa 2: Kassa 2: Kassa 3: Kassa 3: Kassa ERKEN Norrtälje kommun , s Sättraby POB b

29 ESSINGEN , s Stora Essingen Typ Graverad Tidigast Senast 59b:1 3109xx b:2 3202xx Anm: 59b:1, E-N 15 mm, bokstäverna glesare än i 59b:2, E-N 14,5 mm. 29 ESTUNA Norrtälje kommun b 3111xx s 59c A EXPERIMENTALFÄLTET , s Stockholm 51 Typ Graverad Tidigast Senast a A b:1 3103xx b: Anm: 62b:1, E-T 12 mm; 62b:2, E-T 11 mm; 62b:1 62b:2 62a A är troligen omgraverad 62b:2. FANNA Enköpings kommun , s Enköping 2 59b c LBR FARINGE Uppsala kommun ; ;a perioden p b sd FASTERNA Norrtälje kommun , s Tjäran

30 30 FEJAN Norrtälje kommun ; ; ; ; (samma) (samma) (samma) p FINSTA Norrtälje kommun , f Skederid b sd Anm: 5 korta perioder, 2 stämplar, alla extremt svåra FJÄRDHUNDRA Enköpings kommun , f Simtuna p b c A B R LBB LBB LBB A B LBB LBB LBB LBB LBB LBB FLYSTA , s Spånga 3 59b c A xx28 60 A B:a-b a s (1 st) 60 C FORSMARK Östhammars kommun s 59b 3511xx s

31 FRUVIK Värmdö kommun , s Hemmestavik 58i b 3110xx FRÖSTHULT Enköpings kommun b s FRÖSUNDA Vallentuna kommun ; :a perioden 16 (samma) p b sd FUNDBO Uppsala kommun , s Bärby FURUSUND Norrtälje kommun ; , f Yxlan, FURUSUND/ : : :1 renov (970816) p b A P FÅGELBRO Värmdö kommun , s Strömma 14 (Fo-) p q b 3203xx

32 32 FÄRENTUNA Ekerö kommun ; b: b:2 7311xx A sd 61b A (Två olika?) 61 B: B: GAMLA UPPSALA Uppsala kommun , s Uppsala (Ups-) (Ups-) p s 59b sd 60 A sd GIMO Östhammars kommun f Skefthammar p q b:1 3103xx s 59b: b: c A s G 59b A: A: B C D A: A: B C D E 8110xx GLUNTEN UPPSALA Se Uppsala GOTTRÖRA Norrtälje kommun ; , s Skepptuna :a perioden b 3107xx c A

33 GRIBBYLUND Täby kommun GRILLBY Enköpings kommun , f Willberga p a A s Lär finnas utan A. förklaring sökes 59b:1 (smalt Y) b:2 (brett Y) c A c LBR G 59b A 7506xx B: s 60 B:2 7506xx 60 C: sd 60 C: LBB LBB LBB A B LBB LBB LBB LBB LBB LBB GRISSLEHAMN Norrtälje kommun :1 (-isl-) :2 (-isl-) :1 (-isl-) : : : Finns 1 känt på frimärke (-isl-) 3802XX slut :1 (-isl-) 5808xx b64 10:2 (-isl-) ca71 10:3 (-isl-) :4 (-isl-) (-isl-) (-isl-) p b: b: s 59c A s 59c B A: sd 60 A: sd s 60 C sd s 61 Kassa 1: Kassa 1: Kassa 1:

34 34 61 Kassa 2: Kassa 2: Anm: Grisslehamn representerar (om man så vill) flera postkontor/olika lägen GROVSTA Norrtälje kommun , s Penningby 33 (-f-) b 3210xx GRÄDDÖ Norrtälje kommun b 3604xx A sd s 60 B s 61 A B GRÄDDÖ TJOCKÖ Norrtälje kommun , f Gräddö POB xx TJOCKÖ: TJOCKÖ: GRÄNSTA Uppsala kommun , s Knutby GRÄSÖ Östhammars kommun (ur låda vid ICA) Anm: Lantbrevbäraren på Gräsö tömmer postlådan Vid Ica butiken och stämplar avgående post med en Nst64 stämpel. Detta började man med Alltså en andra period. Den finns även som Gräsö LBB 1. Så vitt uppgiftslämnaren vet så fortgår detta GUSTAVSBERG Värmdö kommun (-f-) ? 14 (-f-) ? ( finns) 33 (-f-) p:1 (-f-) p:2 (-f-) p:3 (-f-) xx01 59a A a B s 59a C s

35 35 59a LBR b:1a-b b:2 3602xx b: b: b: G 59b: G 59b: b:1 59b:25 59b:3 60 A: s 60 A: sd 60 A: sd s 60 A:4 7701xx 60 B: s 60 B: sd 60 B: s 60 B:4 7701xx 60 C: s 60 C: sd s 60 C: sd 60 C: sd s 60 C:5 7701xx D: s 60 D: sd 60 D: sd s 60 D:4 7701xx E: s 60 E: sd 60 E: sd s 60 E:4 7701xx 60 F: sd 60 F: sd s 60 F:3 7701xx 61 A: sd s 61 A: B: sd s 61 B: B: C: sd s 61 C: D: sd s 61 D: E: sd s 61 E: F sd s 61 G sd s 61 H: sd s 61 H: Anm: 58p:1 har liten sirat (2x1,5 mm) och U och R mitt för övre delen av bandet; 58p:2 har U och R mot nedre delen av bandet; 58p:3 har större bokstäver än 58p:2 och stor sirat (10x3 mm); 59b:1, G- * 10 mm; 59b:2 och 59b:3, G-* ca 8,5 mm; 59b:3 har brett U och smalt V jämförd med 59b:2; 59a A sannolikt omgraverad 59b:3; 59a B och 59a C omgraverade 59b:1a-b. GÅRDSKÄR Älvkarleby kommun b:1 3512xx b: s

36 36 GÄLLNÖBY Värmdö kommun b b HAGALUND Solna kommun , s Solna p b s 59c A s 59c B s 59c C s 59c D s 59c E s 59c LBR A sd s 60 B sd s 60 C sd s 60 D sd s 60 E sd s HALLSTAVIK Norrtälje kommun , s Hallstavik 1; f Hallstavik 1 58p: s 58p: t a A xx s 59b:1a-b sd(1 st) 59c B s 59c LBR B:a-b sd s sd s 60 C sd 60 D: sd s 60 D: sd s 60 E: sd s 60 E: sd s 2:a perioden 59b: G 59b G 59c A B C D Kassa Anm: 58p:1 har spetsiga A och liten sirat (3,5x1,5 mm); 58p:2 har A:n med "tak" och något större sirat (4,5x2,5 mm); en 59b:1 omgraverad till 59a A; 59c B är sannolikt omgjord från 59c LBR. HALLSTAVIK 1 Norrtälje kommun , f s Hallstavik 59c F c G G 59b

37 37 60 A sd s 60 B sd s 60 C s 60 D s 61 A B: B: C D: D: HALLSTAVIK 2 Norrtälje kommun , f Häverödal 59c C A B A B HARBO Heby kommun , f Harbonäs G 59b A B HARBONÄS Heby kommun , s Harbo p c A A B HARG Östhammars kommun q sd s 59b s HARGSHAMN Östhammars kommun ; : :a perioden 14 (samma) b:1 3511xx s 59b: A: A: s 60 A:3 7702xx 77051X A

38 38 HARNÄS Älvkarleby kommun , s Skutskär 3 16: : X q b s Anm: 16:1 har Ä-prickar innanför ringen, 16:2 i ringen HEBY Heby kommun (1876 blå) 14: : p b: b: b: c A c B: b:1 59b:2 59c B: c LBR G 59b A: s 60 A: sd s 60 B: s 60 B: sd s 60 C sd s 60 D sd s 60 E: E:2 7607xx sd s 61 A:1 8002xx A: B:1 8002xx B: C 8002xx C Anm: 14:1, h 3 mm; 14:2, h 4 mm. 59b:1 (H-Y 11 mm) har smala H och E (1,7 mm) och nästan rät vinkel i gaffeln på Y; 59b:2 (H-Y 11 mm) har bredare H och E (2,0 mm) och Y-vinkel < 90 o ; 59b:3 (H-Y 11,5 mm) har Y- vinkel nära 90 o.

39 39 HEBY KOMMUN övrigt POSTOMBUD Postkontor POB nr Plats Kommun Period Typ Morgongåva 1 Vansjö Heby Sala 1 Ölsta Sala Tärnsjö 1 Kerstinbo Heby Östervåla 1 Hårrskog Heby LANTBREVBÄRARPOST 2 TÄRNA (Västmanland) - SMEDSBO MODERNA LBB-STÄMPLAR Postkontor LBB nr Linje Period Typ Harbo 1 By Harbonäs 1 By ,4 2 Norrsälja ,4 Heby 1 Hårsbäck ,4 2 Rödjebro ,4 3 Runhällen ,4 4 Arnebo-Sävne Morgongåva 1 Vittinge Ple ,4:1-2 2 Skattmansö ,4:1-2 Runhällen 1 Kroksbo Sala 2 Littersbo ,4 7 Dragmansbo ,4 Tärnsjö 1 Holm ,4 2 Kerstinbo ,4 3 Östa ,4 Vittinge 1 Kättbo Östervåla 1 Krogen ,4 2 Västersälja ,4 3 Gåvastbo ,4 4 Harbo POSTANSTALTENSTÄMPLAR Nr Postanstalt Graverad Tidigast Senast 1506 J Hårsbäck * Heby 1552 D Harbonäs 1552 F Huddungeby 1552 H Kerstinbo 1552 J Morgongåva 1552 N Runhällen 1552 O Råsboda U Varmsätra 1552 V Vittinge Y Östervåla 1552 Z Översävne * Tärnsjö

Valid as of 1 January 2013. Subject to changes without prior notice. 1/18

Valid as of 1 January 2013. Subject to changes without prior notice. 1/18 Valid as of 1 January 2013. Subject to changes without prior notice. 1/18 Country code Terminal Zip code City SACT PRICE ZON Route Unit Deadline shipments ready for carrige Departur terminal 1 2 3 4 5

Läs mer

Regionbuss Inklusive landsbygdsbuss

Regionbuss Inklusive landsbygdsbuss Regionbuss LINJE 808 Norrtälje Edsbro Knutby Norrtälje busstation Svanberga norra Unungehöjden 108 133 min M F högtrafik: varierande M F lågtrafik: varierande Edsbro centrum Smara vändplan Avgångar: Mån

Läs mer

Förteckning Folkets hus och Folkets park i Stockholms län

Förteckning Folkets hus och Folkets park i Stockholms län Förteckning Folkets hus och Folkets park i Stockholms län Förklaring Hallunda Folkets Hus = byggnad som finns kvar idag Tungelsta Folkets Hus = byggnad som inte finns kvar idag Botkyrka Hallunda Folkets

Läs mer

Tabeller B-lag, fotboll 1905-2014

Tabeller B-lag, fotboll 1905-2014 Tabeller B-lag, fotboll 1905-2014 1905 Uppsalaserien Uppsala AIK 10 8 2 0 38-18 18 IF Heimdal 10 7 2 1 24-7 16 IFK Uppsala 2 10 6 0 4 18-21 12 IF Sleipner 10 3 1 6 6-16 7 Uppsala AIK 2 10 2 1 7 7-30 5

Läs mer

1 (6) Tandvårdsenheten

1 (6) Tandvårdsenheten 1 (6) Tandvårdsenheten Kommun/statsdel, närområde och vårdbehovsområde Stockholm/Stadsdel Närområdesnamn Vårdbehovsområde Enskede - Årsta - Vantör Enskede 1 Enskede - Årsta - Vantör Årsta 1 Enskede - Årsta

Läs mer

STORSTADSTILLÄGG GÖTEBORG OCH STOCKHOLM DHL PAKET, DHL PALL, DHL STYCKE, DHL PARTI, DHL HOMEDELIVERY Gäller från och med 2015-06-01

STORSTADSTILLÄGG GÖTEBORG OCH STOCKHOLM DHL PAKET, DHL PALL, DHL STYCKE, DHL PARTI, DHL HOMEDELIVERY Gäller från och med 2015-06-01 DHL Freight STORSTADSTILLÄGG GÖTEBORG OCH STOCKHOLM DHL PAKET, DHL PALL, DHL STYCKE, DHL PARTI, DHL HOMEDELIVERY Gäller från och med 2015-06-01 Postnummer Postort 10012 STOCKHOLM 10026 STOCKHOLM 10028

Läs mer

10012 Stockholm 10026 Stockholm 10028 Stockholm 10029 Stockholm 10031 Stockholm 10040 Stockholm 10041 Stockholm 10044 Stockholm 10052 Stockholm 10054

10012 Stockholm 10026 Stockholm 10028 Stockholm 10029 Stockholm 10031 Stockholm 10040 Stockholm 10041 Stockholm 10044 Stockholm 10052 Stockholm 10054 Postnummer Postort 10012 Stockholm 10026 Stockholm 10028 Stockholm 10029 Stockholm 10031 Stockholm 10040 Stockholm 10041 Stockholm 10044 Stockholm 10052 Stockholm 10054 Stockholm 10055 Stockholm 10061

Läs mer

BMS Id Lokal Kommun 13010 N:a Stockholm Stockholm 13012 S:a Djurgården Stockholm 13013 Skansen Stockholm 13014 Isbladskärret, O S:a Djurgården

BMS Id Lokal Kommun 13010 N:a Stockholm Stockholm 13012 S:a Djurgården Stockholm 13013 Skansen Stockholm 13014 Isbladskärret, O S:a Djurgården BMS Id Lokal Kommun 13010 N:a Stockholm Stockholm 13012 S:a Djurgården Stockholm 13013 Skansen Stockholm 13014 Isbladskärret, O S:a Djurgården Stockholm 13015 Isbladsviken, O S:a Djurgården Stockholm 13016

Läs mer

Tabell1. Sundbyberg kommun. Botkyrka. kommun. Våldsbrott 2028 Våldsbrott 1811 Våldsbrott 1767 Våldsbrott 1707 Våldsbrott 1586

Tabell1. Sundbyberg kommun. Botkyrka. kommun. Våldsbrott 2028 Våldsbrott 1811 Våldsbrott 1767 Våldsbrott 1707 Våldsbrott 1586 Tabell1 Anmälda brott 2012 Helår /100 000 inv Stockholm Sigtuna Botkyrka Södertälje Sundbyberg Våldsbrott 2028 Våldsbrott 1811 Våldsbrott 1767 Våldsbrott 1707 Våldsbrott 1586 även i 248 även i 199 även

Läs mer

Linjebeskrivning Regionbuss och Upptåget

Linjebeskrivning Regionbuss och Upptåget Linjebeskrivning Regionbuss och Upptåget Den här linjebeskrivningen presenterar uppgifter om distans, restid, trafik, antal avgångar och trafikföretag per linje. Dessutom finns en mindre linjekarta och

Läs mer

STORSTADSTILLÄGG GÖTEBORG OCH STOCKHOLM DHL PAKET, DHL PALL, DHL STYCKE, DHL PARTI Gäller från och med 2014-04-21

STORSTADSTILLÄGG GÖTEBORG OCH STOCKHOLM DHL PAKET, DHL PALL, DHL STYCKE, DHL PARTI Gäller från och med 2014-04-21 STORSTADSTILLÄGG GÖTEBORG OCH STOCKHOLM DHL PAKET, DHL PALL, DHL STYCKE, DHL PARTI Gäller från och med 2014-04-21 Postnummer Postort 10012 STOCKHOLM 10026 STOCKHOLM 10028 STOCKHOLM 10029 STOCKHOLM 10031

Läs mer

Fältposten. SMPS - Sveriges Militärpostsällskap. SMPS - Sveriges Militärpostsällskap. Söndagen den 3 februari 2013. Fotograf okänd.

Fältposten. SMPS - Sveriges Militärpostsällskap. SMPS - Sveriges Militärpostsällskap. Söndagen den 3 februari 2013. Fotograf okänd. SMPS - Sveriges Militärpostsällskap SMPS - Sveriges Militärpostsällskap Fotograf okänd. Nummer 47 1(7) 1(7) Fältposten Fältposten är ett elektroniskt nyhetsbrev som ges ut av Sveriges Militärpostsällskap

Läs mer

Uppsala centrum; gågatan och Stora Torget Bostad. Uppsala Centrum A-läge för kontor Bostad. Uppsala centrum; gågatan och Stora Torget Kontor

Uppsala centrum; gågatan och Stora Torget Bostad. Uppsala Centrum A-läge för kontor Bostad. Uppsala centrum; gågatan och Stora Torget Kontor Sida: 1 ( 6 ) 0301 0380078 Uppsala centrum; gågatan och Stora Torget 0380080 Uppsala Centrum A-läge för kontor 0380082 Uppsala centrum B-läge för kontor 0301 0380084 0380089 0380078 Uppsala; Fålhagen,

Läs mer

Fältposten. SMPS - Sveriges Militärpostsällskap. Söndagen den 3 mars 2013. Nummer

Fältposten. SMPS - Sveriges Militärpostsällskap. Söndagen den 3 mars 2013. Nummer SMPS - Sveriges Militärpostsällskap Nummer 48 1(9) 1(9) Fältposten Fältposten är ett elektroniskt nyhetsbrev som ges ut av Sveriges Militärpostsällskap (SMPS). www.smps.se info@smps.se Äldre nummer finns

Läs mer

Roslagscupen 2015-06-12 07:27

Roslagscupen 2015-06-12 07:27 Klass Bor Spel Lag Sova F09 Gimo Gimo 5 1 F10 Gimo Gimo 4 3 F11 Alunda Alunda 20 11 F12 Gimo Gimo 10 6 F13 Alunda Ekeby 12 11 F14 Alunda Österb 8 2 F15/16 Gimo Österb P09 Gimo Gimo P10 Östh Östh 16 10

Läs mer

LINJE 23 1. FALKÖPING 10. LIDKÖPING 2. TIDAHOLM 3. HJO 4. TIBRO 5. KARLSBORG 6. TÖREBODA 7. MARIESTAD 8. GÖTENE 9. KÄLLBY ORTER INFO:SKARABORG

LINJE 23 1. FALKÖPING 10. LIDKÖPING 2. TIDAHOLM 3. HJO 4. TIBRO 5. KARLSBORG 6. TÖREBODA 7. MARIESTAD 8. GÖTENE 9. KÄLLBY ORTER INFO:SKARABORG LINJE 23 INFO:SKARABORG 1. FALKÖPING 10. LIDKÖPING 2. TIDAHOLM 3. HJO 4. TIBRO 5. KARLSBORG 6. TÖREBODA 7. MARIESTAD 8. GÖTENE 9. KÄLLBY AVGÅNGDAGAR: MÅN,ONS,TORS. AVGÅNGSTID: 12:00 LINJE 24 INFO:VÄSTGÖTA

Läs mer

Regelförenkling på kommunal nivå. Stockholm

Regelförenkling på kommunal nivå. Stockholm Regelförenkling på kommunal nivå En väg in Sverige Ja 88% Nej 12% Ja 85% Nej 15% En väg in för företag bör kunna: ge information om gällande regelverk samordna ansökningar förmedla information mellan olika

Läs mer

STOCKHOLM LOKaLfaKTa BrOMMapLan

STOCKHOLM LOKaLfaKTa BrOMMapLan STOCKHOLM Lokalfakta Brommaplan Byggnadsår: 2014 Lediga lokaler: ca 7 700 m 2 Tillträdesdatum: Kontakter: Våren 2016 eller enligt överenskommelse JM AB, Fastighetsutveckling Mia Olsson, Uthyrare 08-782

Läs mer

Preliminär serieindelning Stockholms Innebandyförbund pojkar 2014-2015

Preliminär serieindelning Stockholms Innebandyförbund pojkar 2014-2015 Preliminär serieindelning Stockholms Innebandyförbund pojkar 2014-2015 P161 P162N P162S AIK IBF (A) Huddinge IBS (C ) Ekerö IK Farsta IBK (A) Hässelby SK IBK (B) Farsta IBK (B) FBI Tullinge (A) IK Frej

Läs mer

TIOHUNDRA ÄR ETT UNIKT SAMARBETE MELLAN STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING OCH NORRTÄLJE KOMMUN INOM HÄLSA, SJUKVÅRD OCH OMSORG. Norrtälje, november 2009

TIOHUNDRA ÄR ETT UNIKT SAMARBETE MELLAN STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING OCH NORRTÄLJE KOMMUN INOM HÄLSA, SJUKVÅRD OCH OMSORG. Norrtälje, november 2009 TIOHUNDRA ÄR ETT UNIKT SAMARBETE MELLAN STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING OCH NORRTÄLJE KOMMUN INOM HÄLSA, SJUKVÅRD OCH OMSORG Norrtälje, november 2009 Från Norrtäljeprojektet till TioHundra TioHundra Den gemensamma

Läs mer

Domar och beslut som inte verkställts SoL 2006

Domar och beslut som inte verkställts SoL 2006 Domar och beslut som inte verkställts SoL 2006 Publiceringsdatum 2007-08-30 Granskningsperiod År 2006-12-31 Dnr 7010-06-103577 Kontaktpersoner Mohammad Dadgaranfar 08-785 42 30 Eva Hersler 08-785 41 67

Läs mer

UPPLANDS RUNINSKRIFTER

UPPLANDS RUNINSKRIFTER SVERIGES RUNINSKRIFTER UTGIVNA AV KUNGL. VITTERHETS HISTORIE OCH ANTIKVITETS AKADEMIEN NIONDE BANDET UPPLANDS RUNINSKRIFTER G R A N SKADE O CH T O L K A D E AV ELIAS WESSÉN OCH SVEN B. F. JANSSON FJÄRDE

Läs mer

Referenslista AFB e dörrar

Referenslista AFB e dörrar ICA Maxi ICA Maxi Botkyrka Akryl ICA Maxi Gävle Glas ICA Maxi Haninge Akryl ICA Maxi Nyköping Akryl ICA Maxi Ronneby Glas ICA Maxi Uppsala Akryl ICA Kvantum ICA Kvantum Ekängen Eskilstuna Glas ICA Kvantum

Läs mer

Folkökning per år Födelseöverskott Flyttningsöverskott Folkmängd*) År Länet Riket Länet Riket Länet Riket Länet Riket

Folkökning per år Födelseöverskott Flyttningsöverskott Folkmängd*) År Länet Riket Länet Riket Länet Riket Länet Riket Befolkningsförändringar och folkmängd i Stockholms län och riket 1931-2009 Folkökning per år Födelseöverskott Flyttningsöverskott Folkmängd*) År Länet Riket Länet Riket Länet Riket Länet Riket 1931-1940

Läs mer

Bilaga 2. Förtroendeuppdrag efter facknämnd och efter kön 2011 (ANTAL) i kommuner

Bilaga 2. Förtroendeuppdrag efter facknämnd och efter kön 2011 (ANTAL) i kommuner Moderaterna Förtroendeuppdrag efter facknämnd och efter kön 2011 (ANTAL) i kommuner Förändring män kvinnor Samtliga män kvinnor Samtliga sedan 2009 Antal Antal Antal % % % %-enheter kod kommun typ av nämnd

Läs mer

Tävlingskommittén Region Öst förbehåller sig rätten att göra revideringar av seriebestämmelserna om förutsättningarna ändras, ex.

Tävlingskommittén Region Öst förbehåller sig rätten att göra revideringar av seriebestämmelserna om förutsättningarna ändras, ex. Tävlingskommittén Region Öst förbehåller sig rätten att göra revideringar av seriebestämmelserna om förutsättningarna ändras, ex. antal lag i de olika serierna. ... 3... 4 MATCHÄNDRING, SPELORDNING, OSPELADE

Läs mer

Samverkansavtal. avseende. Introduktionsprogram - yrkesintroduktion som anordnas för en grupp elever. mellan

Samverkansavtal. avseende. Introduktionsprogram - yrkesintroduktion som anordnas för en grupp elever. mellan Sid 1 (7) Samverkansavtal avseende Introduktionsprogram - yrkesintroduktion som anordnas för en grupp elever mellan kommunerna i Stockholms län samt angränsande kommuner som anslutit sig Avtalet är baserat

Läs mer

Svart på Vitt - Så mycket satsar Upplands Väsby

Svart på Vitt - Så mycket satsar Upplands Väsby September 2013 Svart på Vitt - Så mycket satsar Upplands Väsby på skolan i förhållande till andra kommuner - En studie baserad på åren 2005 och 2011 1 Inledning Skolresultaten har under en lång rad av

Läs mer

Förslag från Stockholms Innebandyförbund gällande serieanmälan

Förslag från Stockholms Innebandyförbund gällande serieanmälan Förslag från Stockholms Innebandyförbund gällande serieanmälan I följande tre flikar hittas förslaget till nivåindelning som Stockholms Innebandyförbund (StIBF) tagit fram för säsongen 2015/2016. Dokumentet

Läs mer

LANTMÄTERIET FFT16. Kontrollrapport 6 Hyreshus Hyresområden för hyreshus. Stockholms län. Hyresområde. Värdeområde. Typ

LANTMÄTERIET FFT16. Kontrollrapport 6 Hyreshus Hyresområden för hyreshus. Stockholms län. Hyresområde. Värdeområde. Typ n för hyreshus Sida: 1 ( 10 ) 0101 0180136 Norra Djurgården, Stockholm kommun 0180138 Hjorthagen, Albano, Stockholm kommun 0180140 Gärdet, Stockholm kommun 0180141 Askrikegatan, Stockholm kommun 0180142

Läs mer

LANTMÄTERIET FFT16. Kontrollrapport 6 Hyreshus Hyresområden för hyreshus. Stockholms län. Hyresområde. Värdeområde. Typ

LANTMÄTERIET FFT16. Kontrollrapport 6 Hyreshus Hyresområden för hyreshus. Stockholms län. Hyresområde. Värdeområde. Typ n för hyreshus Sida: 1 ( 10 ) 0101 0180178 Norrmalmstorg, Stockholm kommun 0102 0180176 Kungsgatan, Stockholm kommun 0180181 Gustaf Adolfs Torg, Blasieholmen, Stockholm kommun 0180182 Butikscity, Stockholm

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING HSBS BOSTADSINDEX 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Varför bostadsindex?... 3 2 Hur har vi gjort?... 3 3 Avgränsningar... 4 4 Resultat av HSBs bostadsindex 2013... 5 5 Poängbedömning... 9 6 Frågor och svar...

Läs mer

Utanför nordostsektorn är Upplands Väsby, Arlanda, Sollentuna och Kista målpunkter som lyfts fram under samråd med kommunerna.

Utanför nordostsektorn är Upplands Väsby, Arlanda, Sollentuna och Kista målpunkter som lyfts fram under samråd med kommunerna. 3.6.2 Målpunkter Huvudsakliga er för nordostkommunernas invånare är centrala Stockholm samt Mörby centrum, Danderyd sjukhus och Täby centrum. Kollektivtrafikpunkter såsom Roslagsbanans stationer är också

Läs mer

Servicemätning 2015-års ärende Stockholm Business Alliance, SBA

Servicemätning 2015-års ärende Stockholm Business Alliance, SBA Servicemätning 2015-års ärende Stockholm Business Alliance, en undersökning av 40 av 54 -kommuners myndighetsutövning i Stockholmsregionen 2016-05-30 Förord Om Stockholmsregionen ska kunna fortsätta att

Läs mer

Befolkning och befolkningsförändringar

Befolkning och befolkningsförändringar 2 Befolkning och befolkningsförändringar Befolkning och befolkningsförändringar Befolkningen i Stockholms län uppgick vid årsskiftet 2009/2010 till 2 019 182 personer vilket var en ökning med 37 919 personer

Läs mer

Lag anmälda till seriespel säsongen

Lag anmälda till seriespel säsongen Lag anmälda till seriespel säsongen 2015-2016 Under respektive flik synliggörs föreningarnas serieanmälan säsongen 2015-2016 fördelat i klasser samt nivåer. Samtliga inkommande serieanmälningar är registrerade.

Läs mer

Utredning av skoltrafik i Uppsala län. Skolkortsutbud och priser

Utredning av skoltrafik i Uppsala län. Skolkortsutbud och priser Utredning av skoltrafik i Uppsala län Slutrapport Bilaga 7 Skolkortsutbud och KTN2013-0050 Kollektivtrafikförvaltningen UL December 2013 1 Innehåll 1 Inledning... 3 2 Skolskjuts... 3 3 Elevresor... 6 2

Läs mer

Serieindening Stockholm Hockey Cup 2015-2016 U16

Serieindening Stockholm Hockey Cup 2015-2016 U16 Serieindening Stockholm Hockey Cup 2015-2016 U16 Div 1 Div 2 AIK IF GötaTraneberg IK Almtuna IS Järfälla HC Boo HC 1 Järna SK Djurgårdens IF Mälarh/Bre Hockey Hanvikens SK Spånga IS IK Huddinge IK Trångsunds

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning för ansökan om nytt tillstånd enligt miljöbalken

Miljökonsekvensbeskrivning för ansökan om nytt tillstånd enligt miljöbalken Stockholm Arlanda Airport Miljökonsekvensbeskrivning för ansökan om nytt tillstånd enligt miljöbalken Bilaga MKB2.1 Utvecklingsområden för bebyggelse - 1 - Bilaga MKB2.1 Planerade bebyggelseområden.doc

Läs mer

Stadsbussarna i Uppsala

Stadsbussarna i Uppsala 2013-10-30 Linjebeskrivning Den här linjebeskrivningen presenterar uppgifter om distans, restid, trafik, antal avgångar och trafikföretag per linje. Dessutom finns en mindre linjekarta och sträckning i

Läs mer

HSBs BOSTADSINDEX 2014 1 (10)

HSBs BOSTADSINDEX 2014 1 (10) HSBs BOSTADSINDEX 2014 1 (10) 2 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Varför bostadsindex?... 3 2 Hur har vi gjort?... 3 3 Avgränsningar... 4 4 Resultat av HSBs bostadsindex 2014... 5 5 bedömning... 9 6 Frågor och

Läs mer

Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2012 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2013-04-15 Diarienummer: HSN 1304-0434

Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2012 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2013-04-15 Diarienummer: HSN 1304-0434 Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2012 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2013-04-15 Diarienummer: HSN 1304-0434 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Inledning...

Läs mer

Aborter, förlossningar i Stockholms län, januari-december 2009

Aborter, förlossningar i Stockholms län, januari-december 2009 Aborter och förlossningar i Stockholms län 2009 Aborter, förlossningar i Stockholms län, januari-december 2009 Förlossningar Det totala förlossningsantalet i Stockholms län ökade år 2009 med 615 förlossningar

Läs mer

Luftföroreningar i Stockholms och Uppsala län samt Gävle och Sandviken kommun

Luftföroreningar i Stockholms och Uppsala län samt Gävle och Sandviken kommun LVF 2007:9 Luftföroreningar i Stockholms och Uppsala län samt Gävle och Sandviken kommun - UTSLÄPPSDATA FÖR ÅR 2005 SLB-ANALYS, MARS ÅR 2007 Innehållsförteckning Förord... 2 Inledning... 3 Totala utsläpp

Läs mer

Bostadsbyggnadsplaner

Bostadsbyggnadsplaner Demografisk rapport 2014:05 Bostadsbyggnadsplaner Bilaga till Stockholms läns huvudrapport: Sammanfattning för Stockholms läns kommuner. Befolkningsprognos 2014-2023/45 STATISTISKA CENTRALBYRÅN REVIDERAD

Läs mer

Aborter, förlossningar i Stockholms län, januari-december 2008

Aborter, förlossningar i Stockholms län, januari-december 2008 Aborter, förlossningar i Stockholms län, januari-december 2008 Förlossningar Det totala förlossningsantalet i Stockholms län ökade år 2008 med 707 förlossningar (2,7 procent) jämfört med år 2007. Det är

Läs mer

Förläggningslista. Rev 1.

Förläggningslista. Rev 1. Förläggningslista. Rev 1. Lagnamn Klass Förläggning Refnr ACK F13 Eget boende 3026 AIK F12 9-m Wenströmska 2879 AIK:Akademi F11 Wenströmska 2919 AIK:F01A F14 Eget boende 3050 AIK:Svart P13 Persbo 2992

Läs mer

Nulägesbeskrivning av infartsparkeringar och P-hus i Stockholms

Nulägesbeskrivning av infartsparkeringar och P-hus i Stockholms Nulägesbeskrivning av infartsparkeringar och P-hus i Stockholms län Rapport 2005:20 10 maj 2005 version 1.1 Dokumentinformation Titel Nulägesbeskrivning av infartsparkeringar och P-hus i Stockholms län

Läs mer

Damer division 2 Damer division 3 Damer division 4 Norra* Södra

Damer division 2 Damer division 3 Damer division 4 Norra* Södra Damer division 2 Damer division 3 Damer division 4 1 Duvbo IK Lövet IBF Norra* 2 Åkersberga IBF Nynäshamns IBK Töjnan IBK 3 Värmdö IF Råsunda IS Sigtuna IF IBK 4 Nacka W IBK Älvsjö IBK Väsby IBC 5 FBI

Läs mer

Vad händer i regionbusstrafiken den 9:e december?

Vad händer i regionbusstrafiken den 9:e december? Vad händer i regionbusstrafiken den 9:e december? I och med de stora tidtabellsförändringar som sker i vår tågtrafik, d v s SL-pendeln och Upptåget, ändras i stort sett all anslutande busstrafik. Här presenteras

Läs mer

Luftföroreningar i Stockholms och Uppsala län samt Gävle och Sandvikens kommun

Luftföroreningar i Stockholms och Uppsala län samt Gävle och Sandvikens kommun LVF 2012:5 Luftföroreningar i Stockholms och Uppsala län samt Gävle och Sandvikens kommun - UTSLÄPPSDATA FÖR ÅR 2010 SLB-ANALYS, APRIL ÅR 2012 1 Innehållsförteckning Förord... 3 Inledning... 4 Totala utsläpp

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av juli 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av juli 2012 2012-08-167 Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av juli 2012 Arbetsmarknadens läge Arbetsmarknaden i Stockholms län har under juli varit stabil. Både antalet sökande som fått

Läs mer

Information om UL:s skolkort

Information om UL:s skolkort 1 (6) Information om UL:s skolkort Denna information vänder sig skolkortshandläggare och skolkortsberättigade elever som vill veta mer om regler kring skolkorten. Allmänt Skolkorten gäller alla skoldagar,

Läs mer

Tillgängliga drop-in tider för cellprovtagningen på barnmorskemott./mvc Stockholm/Gotland

Tillgängliga drop-in tider för cellprovtagningen på barnmorskemott./mvc Stockholm/Gotland Tillgängliga drop-in tider för cellprovtagningen på barnmorskemott./mvc Stockholm/Gotland Åkermyntans MVC 2015-08-24 15:00:00 16:30:00 2015-08-26 08:00:00 09:30:00 2015-08-31 15:00:00 16:30:00 2015-09-02

Läs mer

Överenskommelse avseende verksamhetsförlagda inslag i internationella studenters studiegångar samt inom utbildningsvetenskapligt basår

Överenskommelse avseende verksamhetsförlagda inslag i internationella studenters studiegångar samt inom utbildningsvetenskapligt basår Överenskommelse avseende verksamhetsförlagda inslag i internationella studenters studiegångar samt inom utbildningsvetenskapligt basår Överenskommelsen har tagits fram av företrädare för Stockholms universitet,

Läs mer

Förslag till effektivisering av busslinjer

Förslag till effektivisering av busslinjer 1(21) Handläggare Namn Telefon E-post Förslag till effektivisering av busslinjer Nedan följer en förteckning över de busslinjer som kan bli föremål för effektivisering, och hur en sådan effektivisering

Läs mer

HSBs BOSTADSINDEX 2015

HSBs BOSTADSINDEX 2015 HSBs BOSTADSINDEX 2015 3 (13) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Varför bostadsindex?... 5 2 Hur har vi gjort?... 5 3 Avgränsningar... 6 4 Resultat av HSBs bostadsindex 2015... 7 5 Poängbedömning... 12 6 Frågor och

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län januari månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län januari månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Julia Asplund Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Stockholms län januari månad 2015 Arbetslösheten i Stockholms län fortsatte att minska under 2015 års första

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 30 september 2014

Befolkningen i Stockholms län 30 september 2014 Befolkningen i Stockholms län 3 september 214 Stockholms län har 35 procent av landets folkökning Sveriges folkmängd ökade under de tre första kvartalen 214 med 83 634 personer till 9 728 498. Stockholms

Läs mer

Luftföroreningar i Stockholms och Uppsala län samt Gävle och Sandvikens kommun

Luftföroreningar i Stockholms och Uppsala län samt Gävle och Sandvikens kommun LVF 2013:10 Luftföroreningar i Stockholms och Uppsala län samt Gävle och Sandvikens kommun - UTSLÄPPSDATA FÖR ÅR 2011 Malin Täppefur SLB-ANALYS, APRIL 2013 Förord SLB-analys är operatör för Stockholms

Läs mer

Befolkningsprognoser Stockholms län 2014 2023/2045. Rikard Gard Alexandra Malm Enheten för befolkningsstatistik

Befolkningsprognoser Stockholms län 2014 2023/2045. Rikard Gard Alexandra Malm Enheten för befolkningsstatistik Befolkningsprognoser Stockholms län 2014 2023/2045 Rikard Gard Alexandra Malm Enheten för befolkningsstatistik Översikt Årets prognoser Länsprognos 2014 2023 Länsprognos 2014 2045 Jämförelse med förra

Läs mer

e-registreringsbevis AKTIEBOLAG

e-registreringsbevis AKTIEBOLAG 1 (17) Org.nummer: Firma: Adress: Internationella Engelska Skolan i Sverige AB Nytorpsvägen 5 A 183 53 TÄBY Säte: Registreringslän: Anmärkning: Stockholms län, Stockholm kommun Detta är ett privat aktiebolag.

Läs mer

Stödet för barn och ungdomar med hörselnedsättning inom stat och landsting i Stockholms län

Stödet för barn och ungdomar med hörselnedsättning inom stat och landsting i Stockholms län Stödet för barn och ungdomar med hörselnedsättning inom stat och landsting i Stockholms län Team och teamsamordnare vid Hörselhabiliteringen Specialpedagoger vid Hörselhabiliteringen Rådgivare i Specialpedagogiska

Läs mer

BOSTADSFÖRMEDLINGEN HJÄLPER DIG ATT HITTA NYTT HEM

BOSTADSFÖRMEDLINGEN HJÄLPER DIG ATT HITTA NYTT HEM BOSTADSFÖRMEDLINGEN HJÄLPER DIG ATT HITTA NYTT HEM OM BOSTADSFÖRMEDLINGEN Vi är ett kommunalt bolag som ägs av Stockholms stad Vi varken äger eller bygger några bostäder själva. Vår uppgift är att förmedla

Läs mer

Såväl in- som utpendlingen har tagit ny fart

Såväl in- som utpendlingen har tagit ny fart 2016:6 2016-04-05 Såväl in- som utpendlingen har tagit ny fart Att arbetsmarknadsregionen är betydligt större än själva länet har länge varit känt. Betydande in- och utpendling sker på såväl dag- som veckobasis

Läs mer

SERIESAMMANSÄTTNING. Högalids IF. Skogås/Trångsund(C) IFK Sollentuna Tungelsta IF Vällingby BK Älvsjö AIK (B) Töjnan IBK

SERIESAMMANSÄTTNING. Högalids IF. Skogås/Trångsund(C) IFK Sollentuna Tungelsta IF Vällingby BK Älvsjö AIK (B) Töjnan IBK Utskriftsdatum 2009-06-16 Sida 1 HUE HU1N HU1S HU2N HU2S DU1 Duvbo IK Högalids IF Skogås/Trångsund(B) IFK Sollentuna Tungelsta IF Vällingby BK Töjnan IBK Bele Barkarby IF IK Frej Kungsängens IF Turebergs

Läs mer

Ett gemensamt höjdsystem

Ett gemensamt höjdsystem Ett gemensamt höjdsystem Lars E. Engberg Geodesienheten Lantmäteriet Lars.Engberg@lm.se RH 2000 En del av Europas höjdsystem EVRS Stark relation till EVRF 2007 RH2000 är ett certifierat system enligt INSPIRE-direktivet,

Läs mer

konsult 1996-1999 UTBILDNING: arkitekt KTH byggnadsingenjör klar 1984

konsult 1996-1999 UTBILDNING: arkitekt KTH byggnadsingenjör klar 1984 Per Kindahl EGET FÖRETAG: pkdesign från 1999 konsult 1996-1999 UTBILDNING: arkitekt KTH klar 1996 byggnadsingenjör klar 1984 INNEHÅLL CV: sid 2-7 kontor, butiker, köpcentrum, skyltar sid 8-11 hus, villor,

Läs mer

Bostadsbyggnadsplaner

Bostadsbyggnadsplaner Demografisk rapport 2013:08 Bostadsbyggnadsplaner Bilaga till Stockholms läns huvudrapport: Sammanfattning för Stockholms läns kommuner Befolkningsprognos 2013-2022/45 Befolkningsprognos 2013-2022/45

Läs mer

Handikapp och habilitering

Handikapp och habilitering 8 Handikapp och habilitering Handikapp och Habilitering Habilitering ett stöd för att leva ett gott och självständigt liv Habiliteringsverksamheten erbjuder habilitering enligt hälso- och sjukvårdslagen

Läs mer

Den demografiska utvecklingen i kommunerna i Stockholms län

Den demografiska utvecklingen i kommunerna i Stockholms län Den demografiska utvecklingen i kommunerna i Stockholms län Befolkningsprognoser och bostadsbyggande Länsstyrelsen i Stockholms län 19 sept. 28 Åke Nilsson www.demografikonsulten.se Stockholmsmigranterna

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 30 juni 2012

Befolkningen i Stockholms län 30 juni 2012 Befolkningen i Stockholms län 30 juni 2012 Över 2,1 miljoner invånare i länet Under det första halvåret 2012 ökade Sveriges folkmängd med 31 551 personer till 9 514 406. Stockholms län ökade mest med 17

Läs mer

Kommun Område Pris Riket 2576732 kr Stor-Stockholm 4450532 kr Norrtälje Hallstavik 900000 kr Norrtälje Älmsta 1600000 kr Norrtälje Bergshamra 1900000

Kommun Område Pris Riket 2576732 kr Stor-Stockholm 4450532 kr Norrtälje Hallstavik 900000 kr Norrtälje Älmsta 1600000 kr Norrtälje Bergshamra 1900000 Kommun Område Pris Riket 2576732 kr Stor-Stockholm 4450532 kr Norrtälje Hallstavik 900000 kr Norrtälje Älmsta 1600000 kr Norrtälje Bergshamra 1900000 kr Norrtälje Rimbo 2000000 kr Nynäshamn Ösmo 2450000

Läs mer

Odenplan, delar av Sveavägen, Odengatan, N Drottninggatan Bostad. Valhallavägen, Östermalmsgatan Bostad. Vasaparken, Sabbatsberg, Tegnerlunden Bostad

Odenplan, delar av Sveavägen, Odengatan, N Drottninggatan Bostad. Valhallavägen, Östermalmsgatan Bostad. Vasaparken, Sabbatsberg, Tegnerlunden Bostad Sida: 1 ( 19 ) 0101 0180136 Norra Djurgården 0180138 Hjorthagen, Albano 0180140 Gärdet 0180141 Askrikegatan 0180142 Frihamnen 0180144 Södra Djurgården 0180146 Djurgårdsstaden 0180148 Norrtull 0180150 Norra

Läs mer

Aborter och förlossningar i Stockholms län 2010

Aborter och förlossningar i Stockholms län 2010 Aborter och förlossningar i Stockholms län 2010 Lafa enheten för sexualitet och hälsa Lafa är Stockholms läns landstings metod- och kunskapscentrum för sexualitet och hälsa. Målet med verksamheten är att

Läs mer

Runrapport från Riksantikvarieämbetet. Upprustning av runinskrifter i Uppsala län 2011

Runrapport från Riksantikvarieämbetet. Upprustning av runinskrifter i Uppsala län 2011 Runrapport från Riksantikvarieämbetet Upprustning av runinskrifter i Uppsala län 2011 Riksantikvarieämbetet 2011 Box 1114 621 22 Visby www.raa.se riksant@raa.se Datum 2011-10-10 Dnr 322-4240-2011 Avdelning

Läs mer

Ansvarsfördelning och finansiering av Slussen i Stockholm. Mälarkonferensen 23 augusti 2012 Ingemar Skogö

Ansvarsfördelning och finansiering av Slussen i Stockholm. Mälarkonferensen 23 augusti 2012 Ingemar Skogö Ansvarsfördelning och finansiering av Slussen i Stockholm Mälarkonferensen 23 augusti 2012 Ingemar Skogö Mälaren är en viktig gemensam tillgång för regionen Vattentäkt för 2 miljoner människor Viktig resurs

Läs mer

KL s Erhvervskonference Aarhus

KL s Erhvervskonference Aarhus Olle Zetterberg CEO Stockholm Business Region KL s Erhvervskonference Aarhus 2015-08-24 Stockholm Business Alliance (SBA) Ett långsiktigt, regionalt samarbete för att attrahera utländska etableringar och

Läs mer

Arriva Sverige AB Giltig från: 11/01/2013-22/02/2013

Arriva Sverige AB Giltig från: 11/01/2013-22/02/2013 5001 Tjänst Tjänst Tjänst rbets- Betald OB 4:08 10:17 5h23 0h00 0h00 1h52 0h00 0h00 Uppstart 4:08 4:10 Uppstart buss 4:10 4:13 Omlopp 6091 Täbygaraget... 4:13 Rosengården... 4:36 690 Rosengården... 4:36

Läs mer

Företagsamhetsmätning- Stockholms län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010

Företagsamhetsmätning- Stockholms län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010 Företagsamhetsmätning- Stockholms län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010 Företagsamheten Stockholms län Inledning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras varje halvår. Syftet är att studera om

Läs mer

Utsatta EU-medborgare i Sverige lägesrapport ur ett människohandelsperspektiv

Utsatta EU-medborgare i Sverige lägesrapport ur ett människohandelsperspektiv Utsatta EU-medborgare i Sverige lägesrapport ur ett människohandelsperspektiv Vad är uppdraget? Vi jobbar mot människohandel Inte mot generell social utsatthet och inte med minoritetsfrågor Det finns indikationer

Läs mer

Information om UL:s skolkort

Information om UL:s skolkort 1 (7) Information om UL:s skolkort Denna information vänder sig skolkortshandläggare och skolkortsberättigade elever som vill veta mer om regler kring skolkorten. Allmänt Skolkorten gäller alla skoldagar,

Läs mer

NYHET! KONTOR MED FLYGPLATS. Äntligen kan vi erbjuda nya, fantastiska kontor på Stockholm Arlanda Airport med gångavstånd till terminal!

NYHET! KONTOR MED FLYGPLATS. Äntligen kan vi erbjuda nya, fantastiska kontor på Stockholm Arlanda Airport med gångavstånd till terminal! NYHET! KONTOR MED FLYGPLATS. Äntligen kan vi erbjuda nya, fantastiska kontor på Stockholm Arlanda Airport med gångavstånd till terminal! Arlanda byggs ut för 13 miljarder Arlanda flygplats ska byggas ut

Läs mer

Förlängning av avtal med vårdgivare om tjänsten områdesansvar för barn och vuxna inom allmäntandvården i Stockholms län

Förlängning av avtal med vårdgivare om tjänsten områdesansvar för barn och vuxna inom allmäntandvården i Stockholms län Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-02-06 1 (4) HSN 1009-1008 Handläggare: Maria Hedberg Hälso- och sjukvårdsnämnden 2013-03-18, P 12 Förlängning av avtal med vårdgivare om tjänsten

Läs mer

Preliminär serieindening Stockholm Hockey Cup

Preliminär serieindening Stockholm Hockey Cup Preliminär serieindening Stockholm Hockey Cup 2016-2017 U16 Div 1 Div 2 AIK IF IF Vallentuna BK Ishockey Almtuna IS IFK Tumba IK Bålsta HC IFK Österåker Vikings HC Djurgårdens IF IF Järna SK Flemingsbergs

Läs mer

Läget i Länet på bostadsmarknaden 2010

Läget i Länet på bostadsmarknaden 2010 Läget i Länet på bostadsmarknaden 2010 Fortsatt rekordhög befolkningsökning men bostadsbyggandet hänger inte med. Bostadsbristen förvärras 2006 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län februari månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län februari månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Erik Huldt Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Stockholms län februari månad 2015 Trenden med en sjunkande arbetslöshet i Stockholms län höll i sig under februari

Läs mer

av Slussens anpassning Ingemar Skogö Uppdraget om en ny reglering av

av Slussens anpassning Ingemar Skogö Uppdraget om en ny reglering av Ansvarsfördelning och finansiering av Slussens anpassning Ingemar Skogö Uppdraget om en ny reglering av Mälaren, Försvarsdepartementet Mälaren är en viktig gemensam tillgång för regionen Vattentäkt för

Läs mer

19.1 Färdtjänstberättigade efter ålder i Stockholms län 31 december

19.1 Färdtjänstberättigade efter ålder i Stockholms län 31 december Färdtjänstnämnden Färdtjänst är kollektivtrafik för personer med funktionsnedsättning och som har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller resa med allmänna kommunikationer. Verksamheten

Läs mer

Tillgängliga drop-in tider för cellprovtagningen på barnmorskemott./mvc Stockholm/Gotland

Tillgängliga drop-in tider för cellprovtagningen på barnmorskemott./mvc Stockholm/Gotland Tillgängliga drop-in tider för cellprovtagningen på barnmorskemott./mvc Stockholm/Gotland Åkermyntans MVC 2015-05-13 08:15:00 09:30:00 2015-05-18 15:00:00 16:15:00 2015-05-20 08:15:00 09:30:00 2015-05-25

Läs mer

Västerortspolisen informerar

Västerortspolisen informerar Västerortspolisen informerar September 211 Västerorts gemensamma sida Visste ni att det nu är 28 819 personer som arbetar inom Polisen, av dessa arbetar 7 27 personer i Stockholm. Av samtliga anställda

Läs mer

Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2011

Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2011 Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2011 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2012-03-12 Diarienummer: HSN 1202-0135 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Inledning...

Läs mer

ABB Arena Plan 1 - Dag 1 (Friday) ABB Arena Plan 1 - Dag 2 (Saturday)

ABB Arena Plan 1 - Dag 1 (Friday) ABB Arena Plan 1 - Dag 2 (Saturday) ABB Arena Plan 1 - Dag 1 (Friday) 11043300 F12 M Grp B 16:00 Rönnby IBK Ungdom - Rotebro IS IBK 11043301 F12 M Grp D 16:45 Lillån IBK - IBF Hedemora 11043302 F12 M Grp D 17:30 Råsunda IS - Ekerö IK 11043303

Läs mer

Norrmalmstorg. Kungsgatan. Butikscity. Hötorget, höghusen. Centralen. Östermalmstorg. Gamla stan, yttre delen. Lärkstaden.

Norrmalmstorg. Kungsgatan. Butikscity. Hötorget, höghusen. Centralen. Östermalmstorg. Gamla stan, yttre delen. Lärkstaden. n för hyreshus Sida: 1 ( 10 ) 0101 0180178 Norrmalmstorg 0102 0180176 Kungsgatan 0180181 Gustaf Adolfs Torg, Blasieholmen 0180182 Butikscity 0180183 Hötorget, höghusen 0103 0180174 Engelbrektsplan, Olof

Läs mer

Norra Djurgården. Hjorthagen, Albano. Gärdet. Askrikegatan. Hagastaden. Södra Djurgården. Djurgårdsstaden. Norrtull. Norra Vasastaden.

Norra Djurgården. Hjorthagen, Albano. Gärdet. Askrikegatan. Hagastaden. Södra Djurgården. Djurgårdsstaden. Norrtull. Norra Vasastaden. n för hyreshus Sida: 1 ( 10 ) 0101 0180136 Norra Djurgården 0180138 Hjorthagen, Albano 0180140 Gärdet 0180141 Askrikegatan 0180142 Norra Djurgårdsstaden (inkl Värtahamnen och Frihamnen) 0180143 Hagastaden

Läs mer

Tillgängliga drop-in tider för cellprovtagningen på barnmorskemott./mvc Stockholm/Gotland

Tillgängliga drop-in tider för cellprovtagningen på barnmorskemott./mvc Stockholm/Gotland Tillgängliga drop-in tider för cellprovtagningen på barnmorskemott./mvc Stockholm/Gotland Åkermyntans MVC 2015-04-13 15:00:00 16:15:00 2015-04-15 08:15:00 09:30:00 2015-04-20 15:00:00 16:15:00 2015-04-22

Läs mer

Samverkansfunktion Stockholmsregionen

Samverkansfunktion Stockholmsregionen Samverkansfunktion Stockholmsregionen Uppdrag och bakgrund Hösten 2009 togs initiativet att samla ett tiotal aktörer för att diskutera möjligheterna att skapa ett mer formaliserat samverkansforum. Projektet

Läs mer

Socialtjänst och socialförsäkringar

Socialtjänst och socialförsäkringar 18 Socialtjänst och socialförsäkringar Socialtjänst och socialförsäkringar Socialstyrelsen ansvarar sedan den 1 juni 1994 för den officiella socialtjänststatistiken. Tidigare ansvarade Statistiska centralbyrån

Läs mer

Befolkningsprognos /50

Befolkningsprognos /50 Demografisk rapport 215:9 Kommunprognoser Bilaga till Stockholms läns huvudrapport: Sammanfattning för Stockholms läns kommuner och Stockholms stads 14 stadsdelsnämnder Arbetet med projektet Befolkningsprognos

Läs mer

Verksamhetsberättelse. Upplands Skidförbund 2012-2013

Verksamhetsberättelse. Upplands Skidförbund 2012-2013 Verksamhetsberättelse Upplands Skidförbund 2012-2013 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Röstlängd... 3 Introduktion... 4 Sammanfattning... 5 Styrelsens sammansättning mm.... 5 Kommittéernas

Läs mer