UPPLANDS RUNINSKRIFTER

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "UPPLANDS RUNINSKRIFTER"

Transkript

1 SVERIGES RUNINSKRIFTER UTGIVNA AV KUNGL. VITTERHETS HISTORIE OCH ANTIKVITETS AKADEMIEN NIONDE BANDET UPPLANDS RUNINSKRIFTER G R A N SKADE O CH T O L K A D E AV ELIAS WESSÉN OCH SVEN B. F. JANSSON FJÄRDE D ELEN STADFASTAP AV i^custaf in 1786 STOCKHOLM

2 UPPLANDS RUNINSKRIFTER GRANSKADE OCH TOLKADE AV ELIAS WESSÉN OCH SVEN B. F. JANSSON FJÄRDE DELEN II. PLANSCHER STOCKHOLM 11)53 58

3 ARBETET UTGIVES MED ANSLAG UR HUMANISTISKA FONDEN Fotografierna för Pl ha i allmänhet tagits av Iwar Anderson Undantagen äro följande: U , 942, 967 och 1032 ha fotograferats av C.-E. Claesson, Uppsalabild (Uppsala), U 925 av H. Hellström, Fotocentralen (Uppsala), U 1066, 1067, , , 1118, 1119 av N. Lagergren, U 1068, 1151 av G. af Geijerstam, U 1117 av S. B. F. Jansson samt U 1160 av Ashmolean Museum, Oxford, och U 1173 av National Museum of Antiquities of Scotland, Edinburgh. UPPSALA ALMQVIST & W IKSELLS 1958 BOKTRYCKERI AB

4 FÖRTECKNING I NUMMERFÖLJD ÖVER I DENNA DEL AV UPPLANDS RUNINSKRIFTER BEHANDLADE INSKRIFTER N:r Sid. Pl. N:r Sid. Pl. 922 Uppsala, Domkyrkan Danmarks kyrka Uppsala, Domkyrkan Danmarks kyrka Uppsala, Domkyrkan Berga, Fålebro, Danmarks 925 Uppsala, Domkyrkan , 3 sn Uppsala, Domkyrkan Danmarks by, Fålebro, 927 Uppsala, Domkyrkan.. 21 Danmarks sn , Uppsala, Domkyrkan Lunda, Danmarks sn Uppsala, Domkyrkan Myrby, Danmarks sn Uppsala, Domkyrkan Säby, Danmarks sn Uppsala, Domkyrkan Sällinge, Danmarks sn Uppsala, Domkyrkan. Nu 953 Sällinge, Danmarks sn 72 i Universitetsplante 954 Söderby, Danmarks sn 73 ringen 26 4, Tjocksta, Danmarks sn Uppsala, Domkyrkan Vedyxa, Danmarks sn , Uppsala, Domkyrkan Vedyxa (Viggby), Dan 935 Uppsala, Domkyrkan marks sn Uppsala, Svartbäckstull Villinge, Danmarks sn Uppsala, Svartbäcksgatan 959 Vaksala kyrka Nu i Universitetsplante 960 Vaksala kyrka ringen Vaksala kyrka. Nu vid 938 Uppsala, Kvarteret Tor Vaksalahöjden get. Nu i Universitets 962 Vaksala kyrka planteringen Vaksala kyrka Uppsala, Kvarteret Tor 964 Vaksala kyrka get. Nu i Universitets 965 Vaksala kyrka planteringen Vaksala kyrka Uppsala, Kvarteret Tor 967 Vaksala kyrka get. Nu i Universitets 968 Bolsta, Vaksala sn planteringen Bolsta, Vaksala sn , Uppsala, Kvarteret Torget Bolsta, Vaksala sn , Uppsala, Bredgränden Eke, Vaksala sn Uppsala, Ärkebiskopsgår 972 Gnista (Fyrislund), Vakden. Nu i Universitets sala sn 115 planteringen Gränby, Vaksala sn Uppsala. Nu i Upplands 974 Jädra, Vaksala sn , 31 F ornminnesförenings 975 Lunda, Vaksala sn , 31 samlingar Råby, Vaksala sn Upplands runinskrifter.

5 VI UPPLANDS RUNINSKRIFTER. N:r Sid. Pl. N:r Sid. Pl. 977 Vittulsberg, Vaksala sn. 124 versitetsplanteringen, 978 Gamla Uppsala kyrka Uppsala Gamla Uppsala kyrka Rasbokils kyrka Prästgården, Gamla Upp 1013 Ärentuna kyrka sala sn. Nu i Gamla 1014 Ärentuna kyrka Uppsala kyrka Ärentuna kyrka Prästgården, Gamla Upp 1016 Fjuckby, Ärentuna sn , 53 sala sn Fjuckby, Ärentuna sn. Nu 982 Bredåker, Gamla Uppsala vid Ärentuna kyrka sn Kolje, Ärentuna sn Bärby, Gamla Uppsala sn Kyrsta, Ärentuna sn Nu inom Upplands flyg 1020 Kyrsta, Ärentuna sn flottiljs kasernområde Nederbacka (Rosta bro), 984 Ekeby, Gamla Uppsala sn 137 Ärentuna sn. Nu vid 985 Hamringe, Gamla Upp Rosta kvarn, Bälinge sn sala sn , Storvreta, Ärentuna sn , Kungsgården, Samnan, 1023 Vallby, Ärentuna sn Gamla Uppsala sn Vaxmyra, Ärentuna sn Funbo kyrka Vaxmyra, Ärentuna sn Funbo kyrka Lena kyrka , Funbo kyrka Lena kyrka , Broby, Funbo sn , Lena kyrka Broby, Funbo sn , Lena kyrka Broby, Funbo sn , Björnhammar, Lena sn Brunnby, Funbo sn. Nu 1031 Hånsta, Lena sn vid Bärby Ånge, Lena sn Brunnby, Funbo sn Årby, Lena sn , Funbo bro, Funbo sn Tensta kyrka Karberga (Sundby), 1035 Tensta kyrka Funbo sn , Tensta kyrka Lövsta, Funbo sn Tensta kyrka Skällerö (Marielund), 1038 Altomta, Tensta sn Funbo sn Bräcksta, Tensta sn Åkerby, Funbo sn Fasma, Tensta sn Rasbo kyrka Golvasta, Tensta sn Rasbo kyrka Källbo, Lugnet, Tensta sn Rasbo kyrka Onslunda, Tensta sn , Frötuna, Rasbo sn Onslunda, Tensta sn. Nu i 1004 Frötuna, Rasbo sn Tensta kyrka Hov, Rasbo sn Björklinge kyrka , Lejsta, Rasbo sn Björklinge kyrka Visteby, Rasbo sn Björklinge kyrka , Västerberga, Rasbo sn Björklinge kyrka , 73 Nu i Rasbo kyrka Björklinge kyrka Yrsta, Rasbo sn Björklinge kyrka Årsta, Rasbo sn Prästgården, Björklinge sn örby, Rasbo sn. Nu i Uni Axlunda, Björklinge sn

6 FÖRTECKNING ÖVER INSKRIFTERNA I NUMMERFÖLJD. VII N:r Sid. Pl. N:r Sid. Pl Hammarby, Björklinge sn Rörby, Bälinge sn , Lund, Björklinge sn , Rörby, Bälinge sn , Ramsjö, Björklinge sn Sundbro, Bälinge sn , Ramsjö, Björklinge sn Sundbro, Bälinge sn Sandbro, Björklinge sn , Sundbro, Bälinge sn Sandbro, Björklinge sn Sundbro, Bälinge sn , Såpebo, Möboda, Björk 1101 Sundbro, Bälinge sn linge sn Svista, Bälinge sn Tibble, Björklinge sn Svista, Bälinge sn Viksta kyrka Tuna, Bälinge sn (H) Dalboda, Heden,Viksta sn , Åloppe, Bälinge sn Källslätt, Viksta sn , Äskelunda, Bälinge sn , Nyvalla, Viksta sn Äskelunda, Bälinge sn , Rångsta, Viksta sn Skuttunge kyrka Åkerby kyrka , Skuttunge kyrka Åkerby kyrka , Broddbo, Skuttunge sn , Åkerby kyrka Eke, Skuttunge sn , Berga, Åkerby sn , Grävsta, Skuttunge sn Kroksta, Åkerby sn , Häggeby, Skuttunge sn Sylta, Söder by, Åkerby sn Myrby, Skuttunge sn Bälinge kyrka Norrby, Skuttunge sn Bälinge kyrka Skuttunge by, Skuttunge sn Bälinge kyrka Vigle, Skuttunge sn Bälinge kyrka Örke, Skuttunge sn Bälinge kyrka Örke, Skuttunge sn. Ett 1077 Bälinge kyrka 375 fragment numera i 1078 Bälinge kyrka 375 Högsta bro, Bälinge sn Bälinge kyrka Örke, Skuttunge sn Forkar by, Bälinge sn Örke, Skuttunge sn Forkarby, Bälinge sn. Nu 1122 Stavby kyrka , 111 vid Sundbro Tuna kyrka Forkarby, Korsbacken, 1124 Tuna kyrka Bälinge sn , Krogsta, Tuna sn , Forkarby, Bälinge sn Alunda kyrka Gysta, Bälinge sn Alunda kyrka Hämringe, Bälinge sn , Alunda kyrka Högsta, Bälinge sn Alunda kyrka Högsta, Bälinge sn Klev, Alunda sn Lövsta, Bälinge sn Långörn, Alunda sn Lövsta, Bälinge sn Gimo, Skäfthammars sn Marsta, Bälinge sn Norrby, Morkarla sn Marsta, Bälinge sn Söderby, Morkarla sn Målsta, Bälinge sn Ackarby, Dannemora sn Nyvla, Bälinge sn , Gubbo, Kallviksmossen, 1093 Nyvla, Tingstukällan, Films sn Bälinge sn , Skärplinge, Sälvassen, Ös Rosta bro, Bälinge sn terlövsta sn 531

7 vin UPPLANDS RUNINSKRIFTER. N:r Sid. Pl. N:r Sid. Pl Hållen, Runhällsbacken 1161 Altuna kyrka , 138, (Storgransbotten), Håll 1162 Buska, Altuna sn , 141 näs sn , Drävle, Altuna sn. Nu vid 1139 Ängvreta, Hållnäs sn , 120 Göksbo , Burunge, Vendels sn Stora Runhällen, Väster Gryttby, Vendels sn lövsta sn Åbyggeby, Vendels sn , Rotbrunna, Härnevi sn , Tierps kyrka Prästgården, Torstuna sn Tierps kyrka Ekeby, Torstuna sn Yttrö, Tierps sn , Österunda kyrka Gillberga, Tolfta sn , Osterunda kyrka Västlands kyrka Vittinge kyrka Älvkarleby kyrka Axsjö, Vittinge sn Fleräng, Älvkarleby sn , Holm, Sveden, Vittinge sn Gårdskär, Västerboda, 1173 Lilla Ramsjö, Vittinge sn. Älvkarleby sn Nu på Slottsberget i 1151 Brunnby, Frösthults sn , 129 Edinburgh, Skottland Brunnby, Frösthults sn , Stora Ramsjö, Vittinge sn , Bärby, Simtuna sn Stora Ramsjö, Vittinge sn , Forsby, Simtuna sn , Huddunge by, Huddunge 1155 Hjälteberga, Simtuna sn sn , Hjälteberga, Simtuna sn Hässelby, Harbo sn , 156, 1157 Isby, Simtuna sn , Östervåla kyrka Stora Salfors, Simtuna sn Svingbolsta, Östervåla sn Skensta, Marstallen, Sim Nu i länsmuseet i Västuna sn terås Ändersta, Simtuna sn. Nu 1180 Åby, Östervåla sn i Ashmolean Museum, 1181 Lilla Runhällen, Råsbo, Oxford, England Nora sn

8 ALFABETISK FÖRTECKNING ÖVER I DENNA DEL AV UPPLANDS RUNINSKRIFTER BEHANDLADE INSKRIFTER N:r Sid. Pl. N:r Sid. Pl Ackarby, Dannemora sn Bälinge kyrka Altomta, Tensta sn Bälinge kyrka Altuna kyrka , 138, Bälinge kyrka Alunda kyrka Bälinge kyrka Alunda kyrka Bälinge kyrka Alunda kyrka Bälinge kyrka Alunda kyrka Bälinge kyrka Axlunda, Björklingc sn Bälinge kyrka Axsjö, Vittinge sn Bärby, Funbo sn se Berga, Fålebro, Dan Brunnby marks sn Bärby, Gamla Uppsala sn Berga, Åkerby sn , 86 Nu inom Upplands flyg 1045 Björklinge kyrka , 71 flottiljs kasernområde Björklinge kyrka Bärby, Simtuna sn Björklinge kyrka , Dalboda, Heden, Viksta 1048 Björklinge kyrka , 73 sn , Björklinge kyrka Danmarks kyrka Björklinge kyrka Danmarks kyrka Björklinge prästgård Danmarks by, Fålebro, 1030 Björnhammar, Lena sn. 261 Danmarks sn , Bolsta, Vaksala sn Drävle, Altuna sn. Nu vid 969 Bolsta, Vaksala sn , 27 Göksbo , Bolsta, Vaksala sn , 27 Edinburgh, Skottland se 982 Bredåker, Gamla Uppsala 1173 Lilla Ramsjö, Vitsn 136 tinge sn 990 Broby, Funbo sn , Eke, Skuttunge sn , Broby, Funbo sn , Eke, Vaksala sn Broby, Funbo sn , Ekeby, Gamla Uppsala sn Broddbo, Skuttunge sn , Ekeby, Torstuna sn Brunnby, Frösthults sn , Fasma, Tensta sn Brunnby, Frösthults sn , Fjuckby, Ärentuna sn , Brunnby, Funbo sn. Nu 1017 Fjuckby, Ärentuna sn. Nu vid Bärby vid Ärentuna kyrka Brunnby, Funbo sn Fleräng, Älvkarleby sn , Bräcksta, Tensta sn Forkarby, Bälinge sn Burunge, Vendels sn Forkarby, Bälinge sn. Nu 1162 Buska, Altuna sn , 141 vid Sundbro

9 x UPPLANDS RUNINSKRIFTER. N:r Sid. Pl Forkarby, Korsbacken, Bälinge sn , Forkarby, Bälinge sn Forsby, Simtuna sn , Frötuna, Rasbo sn Frötuna, Rasbo sn Funbo kyrka Funbo kyrka Funbo kyrka Funbo bro, Funbo sn Fålebro, Danmarks sn se 947 Berga samt 948 Danmarks by 978 Gamla Uppsala kyrka Gamla Uppsala kyrka Gamla Uppsala kyrka se även 980 Gamla Uppsala prästgård 980 Gamla Uppsala prästgård. Nu i Gamla Uppsala kyrka Gamla Uppsala prästgård Gamla Uppsala kungsgård, Samnan Gamla Uppsala sn, Upplands flygflottiljs kasernområde se 983 Bärby 1146 Gillberga, Tolfta sn , Gimo, Skäfthammars sn Gnista (Fyrislund), Vaksala sn Golvasta, Tensta sn Gryttby, Vendels sn Gränby, Vaksala sn Grävsta, Skuttunge sn Gubbo, Kallviksmossen, Films sn Gysta, Bälinge sn Gårdskär, Västerboda, Älvkarleby sn Göksbo, Altuna sn se 1163 Drävle 1053 Hammarby, Björklinge sn Hjälteberga, Simtuna sn Hjälteberga, Simtuna sn Holm, Sveden, Vittinge sn Hov, Rasbo sn N:r Sid. Pl. Huddunge by, Huddunge sn , 156 Hållen, Runhällsbacken (Storgransbotten), Hållnäs sn , 119 Hånsta, Lena sn Häggeby, Skuttunge sn Hamringe, Bälinge sn , 91 Hamringe, Gamla Uppsala sn , 39 Hässelby, Harbo sn , 156, 157 Högsta, Bälinge sn Högsta, Bälinge sn Högsta bro, Bälinge sn se 1119 Orke, Skuttunge sn Isby, Simtuna sn , 132 Jädra, Vaksala sn , 31 Kallviksmossen, Films sn se 1136 Gubbo Karberga (Sundby), Funbo sn , 40 Klev, Alunda sn Kolje, Ärentuna sn Korsbackcn, Bälinge sn se 1081 Forkarby Krogsta, Tuna sn , 113 Kroksta, Åkerby sn , 86 Kungsgården, Samnan, Gamla Uppsala sn se 986 Gamla Uppsala kungsgård Kyrsta, Ärentuna sn Kyrsta, Ärentuna sn Källbo, Lugnet, Tensta sn Källslätt, Viksta sn , 81 Lej sta, Rasbo sn Lena kyrka , 59 Lena kyrka , 59 Lena kyrka Lena kyrka 261 Lilla Ramsjö, Vittinge sn. Nu på Slottsberget i Edinburgh, Skottland Lilla Runhällen, Råsbo, Nora sn Lugnet, Tensta sn se 1042 Källbo

10 ALFABETISK FÖRTECKNING ÖVER INSKRIFTERNA. XI N:r Sid. Pl Lund, Björklinge sn , Lunda, Danmarks sn Lunda, Vaksala sn , Långörn, Alunda sn Lövsta, Bälinge sn Lövsta, Bälinge sn Lövsta, Funbo sn Marsta, Bälinge sn Marsta, Bälinge sn Marstallen, Simtuna sn se 1159 Skensta 950 Myrby, Danmarks sn Myrby, Skuttunge sn Målsta, Bälinge sn Möboda, Björklinge sn se 1059 Såpebo 1021 Nederbacka (Rosta bro), Ärentuna sn. Nu vid Rosta kvarn, Bälinge sn Norrby, Morkarla sn Norrby, Skuttunge sn Nyvalla, Viksta sn Nyvla, Bälinge sn , Nyvla, Tingstukällan, Bälinge sn , Onslunda, Tensta sn , Onslunda, Tensta sn. Nu i Tensta kyrka Oxford, Ashmolean Museum se 1160 Andersta, Simtuna sn 1055 Ramsjö, Björklinge sn Ramsjö, Björklinge sn Ramsjö, Vittinge sn se 1173 Lilla Ramsjö och 1174 Stora Ramsjö 1000 Rasbo kyrka Rasbo kyrka Rasbo kyrka Rasbokils kyrka Rosta bro, Bälinge sn Rosta kvarn, Bälinge sn se 1021 Nederbacka (Rosta bro), Arentuna sn 1165 Rotbrunna, Härnevi sn , 147 Runhällen, Nora sn se 1181 Lilla Runhällen N:r Sid. Pl. Runhällen, Västerlövsta sn se 1164 Stora Runhällen Runhällsbacken, Hållnäs sn se 1138 Hållen 976 Råby, Vaksala sn Rångsta, Viksta sn... Råsbo, Nora sn se 1181 Lilla Runhällen 1095 Rörby, Bälinge sn Rörby, Bälinge sn... Salfors, Simtuna sn se 1158 Stora Salfors Samnan, Gamla Uppsala sn se 986 Gamla Uppsala kungsgård 1057 Sandbro, Björklinge sn Sandbro, Björklinge sn 1159 Skensta, Marstallen, Simtuna sn 1108 Skuttunge kyrka Skuttunge kyrka Skuttunge by, Skuttunge sn Skällerö (Marielund), Funbo sn Skärplinge, Sälvassen, österlövsta sn Stavby kyrka Stora Ramsjö, Vittinge sn Stora Ramsjö, Vittinge sn 1164 Stora Runhällen, Västerlövsta sn 1158 Stora Salfors, Simtuna sn 1022 Storvreta, Ärentuna sn Sundbro, Bälinge sn 1098 Sundbro, Bälinge sn 1099 Sundbro, Bälinge sn 1100 Sundbro, Bälinge sn 1101 Sundbro, Bälinge sn Sundbro, Bälinge sn se även 1080 Forkarby Sveden, Vittinge sn se 1172 Holm 1179 Svingbolsta, Ostervåla sn. Nu i länsmuseet i Västerås Svista, Bälinge sn , 97 96, 97 75, , , , , 57 98, 99 3, 99

11 XII UPPLANDS RUNINSKRIFTER. N:r Sid. Pl Svista, Bälinge sn Sylta, Söderby, Åkerby sn Såpebo, Möboda, Björklingesn Säby, Danmarks sn Sällinge, Danmarks sn Sällinge, Danmarks sn. 72 Sälvassen, Österlövsta sn se 1137 Skärplinge 954 Söderby, Danmarks sn Söderby, Morkarla sn Söderby, Åkerby sn se 1071 Sylta 1036 Tensta kyrka Tensta kyrka Tensta kyrka Tensta kyrka Tensta kyrka se även 1044 Onslunda 1060 Tibble, Björklinge sn Tierps kyrka Tierps kyrka Tingstukällan, Bälinge sn se 1093 Nyvla 955 Tjocksta, Danmarks sn Torstuna prästgård Tuna kyrka Tuna kyrka Tuna, Bälinge sn , Uppsala, Bredgränden Uppsala, Domkyrkan Uppsala, Domkyrkan Uppsala, Domkyrkan Uppsala, Domkyrkan , Uppsala, Domkyrkan Uppsala, Domkyrkan Uppsala, Domkyrkan Uppsala, Domkyrkan Uppsala, Domkyrkan Uppsala, Domkyrkan Uppsala, Domkyrkan. Nu i Universitetsplanteringen 26 4, Uppsala, Domkyrkan Uppsala, Domkyrkan Uppsala, Domkyrkan Uppsala, Kvarteret Tor- N:r Sid. get. Nu i Universitetsplanteringen 36 8 Uppsala, Kvarteret Torget. Nu i Universitetsplanteringen 39 8 Uppsala, Kvarteret Torget. Nu i Universitetsplanteringen 40 9 Uppsala, Kvarteret Torget 43 9 Uppsala, Svartbäcksgatan. Nu i Universitetsplanteringen 35 7 Uppsala, Svartbäckstull. 34 Uppsala, Universitetsplanteringen, se även 1011 Örby, Rasbo sn Uppsala, Ärkebiskopsgården. Nu i Universitetsplanteringen Pl. Uppsala. Nu i Upplands Fornminnesförenings samlingar Vaksala kyrka Vaksala kyrka Vaksala kyrka. Nu vid Vaksalahöjden Vaksala kyrka Vaksala kyrka Vaksala kyrka Vaksala kyrka Vaksala kyrka Vaksala kyrka Vallby, Ärentuna sn Vaxmyra, Ärentuna sn Vaxmyra, Ärentuna sn. 253 Vedyxa, Danmarks sn , 19 Vedyxa (Viggby), Danmarks sn Vigle, Skuttunge sn Viksta kyrka Villinge, Danmarks sn Visteby, Rasbo sn Vittinge kyrka Vittulsberg, Vaksala sn. 124 Västerberga, Rasbo sn. Nu i Rasbo kyrka

12 ALFABETISK FÖRTECKNING ÖVER INSKRIFTERNA. XIII N:r Sid. Pl. N:r Sid. Pl. Västerboda, Älvkarleby sn 1139 Ängvreta, Hållnäs sn , 120 se 1150 Gårdskär 1013 Ärentuna kyrka Västlands kyrka Ärentuna kyrka Yrsta, Rasbo sn Ärentuna kyrka Yttrö, Tierps sn , 123 Ärentuna kyrka se även 1180 Åby, Östervåla sn Fjuckby 1142 Åbyggeby, Vendels sn , Äskelunda, Bälinge sn , Åkerby kyrka , Äskelunda, Bälinge sn , Åkerby kyrka , Örby, Rasbo sn. Nu i Uni 1068 Åkerby kyrka versitetsplanteringen, 999 Åkerby, Funbo sn Uppsala Åloppe, Bälinge sn Örke, Skuttunge sn Ånge, Lena sn Örke, Skuttunge sn. Ett 1033 Årby, Lena sn , 62 fragment numera i 1010 Årsta, Rasbo sn Högsta bro, Bälinge sn Älvkarleby kyrka Örke, Skuttunge sn Ändersta, Simtuna sn. Nu 1121 Örke, Skuttunge sn i Ashmolean Museum, 1168 Österunda kyrka Oxford, England Österunda kyrka Östervåla kyrka f

UPPLANDS RUNINSKRIFTER

UPPLANDS RUNINSKRIFTER SVERIGES RUNINSKRIFTER UTGIVNA AV KUN GL. VITTERHET S HISTORIE OCH ANTIKVITETS AKADEMIEN NIONDE BANDET UPPLANDS RUNINSKRIFTER GRANSKADE OCH T OLKADE AV ELIAS WESSÉN OCH SVEN B. F. JANSSON FJÄRDE DELEN

Läs mer

Tabeller B-lag, fotboll 1905-2014

Tabeller B-lag, fotboll 1905-2014 Tabeller B-lag, fotboll 1905-2014 1905 Uppsalaserien Uppsala AIK 10 8 2 0 38-18 18 IF Heimdal 10 7 2 1 24-7 16 IFK Uppsala 2 10 6 0 4 18-21 12 IF Sleipner 10 3 1 6 6-16 7 Uppsala AIK 2 10 2 1 7 7-30 5

Läs mer

Regionbuss Inklusive landsbygdsbuss

Regionbuss Inklusive landsbygdsbuss Regionbuss LINJE 808 Norrtälje Edsbro Knutby Norrtälje busstation Svanberga norra Unungehöjden 108 133 min M F högtrafik: varierande M F lågtrafik: varierande Edsbro centrum Smara vändplan Avgångar: Mån

Läs mer

Utbyggnad av bredbandsnät

Utbyggnad av bredbandsnät Utbyggnad av bredbandsnät Storvretabygden 2012-09-20 Göran Lundström AB Göran Lundström Presentation Göran Lundström Arbetat som konsult med bredbandsfrågor på uppdrag av kommuner, landsting och länsstyrelse

Läs mer

Innehåll E IV c: Uppsala län (C)

Innehåll E IV c: Uppsala län (C) Innehåll E IV c: Uppsala län (C) 1832/33 C1. Stormägtigste, Aller Nådigste Konung! 1833 den 20 Juli i underdånighet anmäldt, 27 dito prot. justeradt och expedierat bref till LandtBruks Academien. 1832

Läs mer

Runrapport från Riksantikvarieämbetet. Upprustning av runinskrifter i Uppsala län 2011

Runrapport från Riksantikvarieämbetet. Upprustning av runinskrifter i Uppsala län 2011 Runrapport från Riksantikvarieämbetet Upprustning av runinskrifter i Uppsala län 2011 Riksantikvarieämbetet 2011 Box 1114 621 22 Visby www.raa.se riksant@raa.se Datum 2011-10-10 Dnr 322-4240-2011 Avdelning

Läs mer

Linjebeskrivning Regionbuss och Upptåget

Linjebeskrivning Regionbuss och Upptåget Linjebeskrivning Regionbuss och Upptåget Den här linjebeskrivningen presenterar uppgifter om distans, restid, trafik, antal avgångar och trafikföretag per linje. Dessutom finns en mindre linjekarta och

Läs mer

Ärkebiskop Gunnar Hultgren Ärkebiskop Gunnar Hultgrens arkiv för uppgifter inom Uppsala stift

Ärkebiskop Gunnar Hultgren Ärkebiskop Gunnar Hultgrens arkiv för uppgifter inom Uppsala stift Handlingar rörande domkapitel, prästerskap och församlingar A1 Handlingar rörande svenska församlingar i utlandet A3 Serien i kartong. 1 1958-1967 Handlingar rörande Ulrika Eleonora församling i London,

Läs mer

SKOLVIS LISTA ÖVER TURER. Sida 1 av 8

SKOLVIS LISTA ÖVER TURER. Sida 1 av 8 MÅNDAG M6100 13.40 14.12 BUSS 61 - Fjärdhundra sk 1 - Eklunda - Mälby vsk - Altuna ka vsk - Altuna Fröslunda vsk - Fröslunda - Brunnby vsk - Ådalen - Domsätra M6200 13.40 14.03 BUSS 62 - Fjärdhundra sk

Läs mer

Flera ämnesordnade handlingar finns i serie F II.

Flera ämnesordnade handlingar finns i serie F II. Person och ortsregister över år 1930 förtecknade handlingar (F I) Serien förtecknades 1930, varpå ett register upprättades. Detta register omarbetades och utvidgades 1957 till två register dels ett ämnesregister,

Läs mer

Förteckning över skyddsklassade vägar inom Region Öst

Förteckning över skyddsklassade vägar inom Region Öst Ärendenr: TRV 2011/1734 Trafikverket Box 1140 631 80 Eskilstuna Besöksadress: Tullgatan 8 Telefon: 0771-923 923 Förteckning över skyddsklassade vägar inom Region Öst Trafikverket Region Öst beslutar att

Läs mer

Program för Fornvård i Uppsala Län

Program för Fornvård i Uppsala Län Program för Fornvård i Uppsala Län LÄNSSTYRELSENS MEDDELANDESERIE 2013: 05 KULTURMILJÖENHETEN ISSN 1400-4712 Foto framsida: Författare: Jan Helmer Gustafsson, Länsstyrelsen. Länsstyrelsen Uppsala län Hamnesplanaden

Läs mer

KS 3 20 NOVEMBER 2013

KS 3 20 NOVEMBER 2013 KS 3 20 NOVEMBER 2013 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Hedberg Sebastian Datum 2013-10-14 Diarienummer KSN-2012-1280 Kommunstyrelsen Bredbandsprogram 2013 2020 för Uppsala kommun Förslag till beslut

Läs mer

Riksförsäkringsverkets författningssamling

Riksförsäkringsverkets författningssamling RIKSFÖRSÄKRINGSVERKET FÖRESKRIVER Riksförsäkringsverkets författningssamling ISSN 0348-582X RFFS 1995:30 ADMINISTRATION A Utkom från trycket den 20 december 1995 Riksförsäkringsverkets föreskrifter om

Läs mer

Beslut enligt delegation, Förebyggande Perioden 1 september-30 september 2016

Beslut enligt delegation, Förebyggande Perioden 1 september-30 september 2016 Beslut enligt delegation, Förebyggande Perioden 1 september-30 september 2016 Datum för beslut Diarienummer Beslut Verksamhet 2016-09-01 00:27 2016-001554 Tjänsteanteckning Testobjektet3 2016-09-01 13:53

Läs mer

LILLA ARKIVET B 1 HANDLINGAR ANGÅENDE UNIVERSITETETS FASTIGHETER Å LANDET

LILLA ARKIVET B 1 HANDLINGAR ANGÅENDE UNIVERSITETETS FASTIGHETER Å LANDET UUH Serien förvaras i kuvert 1 1624 1624 31/8 Gustaf II Adolfs donationsbrev på arvegods i Uppland och Västmanland. Original pergament sigill 2 1624 1624 31/8 Gustaf II Adolfs försäkran att av adeln skänkta

Läs mer

Anfäder Johanna Charlotta Eliasson

Anfäder Johanna Charlotta Eliasson Anfäder Johanna Charlotta Eliasson Johanna Charlotta Eliasson. Född 1842-07-08 Risberga, Östuna församling (Uppland) 1). Far: I:1 Anders Eliaeson. Mor: I:2 Catharina Flygare. Familj med Johan Olof Sundberg

Läs mer

Stadsbussarna i Uppsala

Stadsbussarna i Uppsala 2013-10-30 Linjebeskrivning Den här linjebeskrivningen presenterar uppgifter om distans, restid, trafik, antal avgångar och trafikföretag per linje. Dessutom finns en mindre linjekarta och sträckning i

Läs mer

Älgförvaltningsområden

Älgförvaltningsområden Karta 1. Älgförvaltningsområden Österbybruks ÄFO Östervåla ÄFO Almunge ÄFO Fjärdhundra ÄFO Ekoln-Trögdens ÄFO 0 5 10 15 20 25 30 35 km 1:475 000 Älgförvaltningsgräns - förslag Karta 2. Fjärdhundra Älgförvaltningsområde

Läs mer

Ärkebiskop Gunnar Hultgrens arkiv för uppgifter inom Uppsala stift

Ärkebiskop Gunnar Hultgrens arkiv för uppgifter inom Uppsala stift C020/ ark0045.02 2015-11-26 Historik Historik för. Gunnar Hultgren var ärkebiskop mellan 1958 och 1967. Han var en mycket systematisk person och ordnade efter eget huvud sina egna och andra ärkebiskopars

Läs mer

36,5 miljoner till Uppsala stifts kyrkor

36,5 miljoner till Uppsala stifts kyrkor 36,5 miljoner till Uppsala stifts kyrkor Vid stiftsstyrelsens sammanträde den 13 oktober beslutades om kyrkoantikvarisk ersättning för 212. Totalt handlar det om 36,5 miljoner och det största enskilda

Läs mer

= Josefina Vilhelmina Jansdotter f Korsbro Gottröra (AB) d Oxhalsö Blidö (AB) g Ljusterö (AB)

= Josefina Vilhelmina Jansdotter f Korsbro Gottröra (AB) d Oxhalsö Blidö (AB) g Ljusterö (AB) 1:1 Utskrivet med Holger8 2015-07-03 August Skog f. 1841-02-17 Söderöra d. 1910-03-01 Båtsman No 20 (Familj 1) = Josefina Vilhelmina Jansdotter f. 1844-06-25 Korsbro Gottröra (AB) d. 1928-04-30 g. 1865-10-22

Läs mer

Uppsala centrum; gågatan och Stora Torget Bostad. Uppsala Centrum A-läge för kontor Bostad. Uppsala centrum; gågatan och Stora Torget Kontor

Uppsala centrum; gågatan och Stora Torget Bostad. Uppsala Centrum A-läge för kontor Bostad. Uppsala centrum; gågatan och Stora Torget Kontor Sida: 1 ( 6 ) 0301 0380078 Uppsala centrum; gågatan och Stora Torget 0380080 Uppsala Centrum A-läge för kontor 0380082 Uppsala centrum B-läge för kontor 0301 0380084 0380089 0380078 Uppsala; Fålhagen,

Läs mer

Måns Larsson C-län, Jumkil sn, Grö Erik Magnusson. Anna Jansdotter. Cajsa Olsdotter C-län, Bälinge sn, Tu Peter 'Pehr' Ersson

Måns Larsson C-län, Jumkil sn, Grö Erik Magnusson. Anna Jansdotter. Cajsa Olsdotter C-län, Bälinge sn, Tu Peter 'Pehr' Ersson Edla Charlotta 'Lotten' Magnusson Magnus Ersson 1831-08-04 C-län, Bälinge sn, Kip 1902-04-13 C-län, Tensta sn, Jär Bonde i Järsta, arrendator August Magnusson 1863-01-09 C-län, Erentuna sn, F 1953-07-19

Läs mer

Generation I. Generation II

Generation I. Generation II 0:1 Birgitta Linnea Karberg (1). Född 1949-04-18 i Björklinge (C). (Far 1:2, s 1, Mor 1:3, s 1) Generation I 1:2 f Edvard Emanuel Eriksson (4). Född 1902-05-18 i Tjäderbo, Björklinge (C). Död 1965-07-18

Läs mer

Innehåll E IV c: Västmanlands län (Västerås län) (U) 1832/33

Innehåll E IV c: Västmanlands län (Västerås län) (U) 1832/33 Innehåll E IV c: Västmanlands län (Västerås län) (U) 1832/33 U1. Westmanlands Län, senare ditskrivet med kulspets 1832, innehåller Sammandrag öfver Uppgifter angående Sockne Magazin inom Westmanlands Län,

Läs mer

UPPLANDS RUNINSKRIFTER

UPPLANDS RUNINSKRIFTER SVERIGES RUNINSKRIFTER UTGIVNA AV KUNGL VITTERHETS HISTORIE OCH ANTIKVITETS AKADEMIEN ÅTTONDE BANDET UPPLANDS RUNINSKRIFTER GRANSKADE OCH TOLKADE AV ELIAS WESSEN OCH SVEN B F JANSSON TREDJE DELEN STOCKHOLM

Läs mer

UPPLANDS RUNINSKRIFTER

UPPLANDS RUNINSKRIFTER SVERIGES RUNINSKRIFTER UTGIVNA AV KUNGL. VITTERHETS HISTORIE OCH ANTIKVITETS AKADEMIEN ÅTTONDE BANDET UPPLANDS RUNINSKRIFTER GRANSKADE OCH TOLKADE AV ELIAS WESSEN OCH SVEN B. F. JANSSON TREDJE DELEN STOCKHOLM

Läs mer

Vad händer i regionbusstrafiken den 9:e december?

Vad händer i regionbusstrafiken den 9:e december? Vad händer i regionbusstrafiken den 9:e december? I och med de stora tidtabellsförändringar som sker i vår tågtrafik, d v s SL-pendeln och Upptåget, ändras i stort sett all anslutande busstrafik. Här presenteras

Läs mer

SKOLVIS LISTA ÖVER TURER. Sida 1 av 5

SKOLVIS LISTA ÖVER TURER. Sida 1 av 5 MÅNDAG M6310 7.05 8.00 BUSS 63 - Backbrunna korset - Salinge - Ryssjö Vsk - Sonkarby - Österunda kyrka - Ål FJ - M6510 7.05 8.00 BUSS 65 - Äs - L Härnevi - Härnevi Vånsjöbro Vattenverk - Härnevi Förskola

Läs mer

Tabeller, bandy

Tabeller, bandy Tabeller, bandy 1931-2015 1931 Div 1 södra IF Göta 7 5 2 0 27-9 12 IK Göta 7 5 1 1 20-11 11 Örebro SK 7 5 0 2 24-16 10 Nässjö IF 7 5 0 2 19-14 10 Djurgårdens IF 7 2 1 4 18-20 5 IFK Strängnäs 7 2 0 5 10-15

Läs mer

KALLELSE. Plan- och byggnadsnämnden. Nämnd/Organ: Sammanträdesdatum: 22 juni 2016 klockan 09:00 OBS tiden!

KALLELSE. Plan- och byggnadsnämnden. Nämnd/Organ: Sammanträdesdatum: 22 juni 2016 klockan 09:00 OBS tiden! PLAN- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Datum 2016-06-13 KALLELSE Nämnd/Organ: Plan- och byggnadsnämnden Sammanträdesdatum: 22 juni 2016 klockan 09:00 OBS tiden! Sammanträdeslokal: Bergius, Stationsgatan 12 Ordförande:

Läs mer

Utredning av skoltrafik i Uppsala län. Trafikutbud

Utredning av skoltrafik i Uppsala län. Trafikutbud Utredning av skoltrafik i Uppsala län Slutrapport Bilaga 4 Trafikutbud KTN2013-0050 Kollektivtrafikförvaltningen UL December 2013 1 Innehåll 1 Linjetrafik... 3 1.1. Skollinjer... 3 1.2. Övrig linjetrafik

Läs mer

F10 - Grupp A Mnr Tidpunkt Match Resultat Plan. F10 - Grupp B. Roslagscupen :41 Sida 1

F10 - Grupp A Mnr Tidpunkt Match Resultat Plan. F10 - Grupp B. Roslagscupen :41 Sida 1 Roslagscupen 2016-06-19 19:41 Sida 1 F10 - Grupp A 11 Fre 17:00 Bele Barkarby Svart - Boo FF F06:2 2-0 Gimo C 26 Fre 17:50 Östhammars SK F0607 Röd- IFK Viksjö blå 2-5 Gimo C 101 Lör 09:50 Bele Barkarby

Läs mer

BMS Id Lokal Kommun 13010 N:a Stockholm Stockholm 13012 S:a Djurgården Stockholm 13013 Skansen Stockholm 13014 Isbladskärret, O S:a Djurgården

BMS Id Lokal Kommun 13010 N:a Stockholm Stockholm 13012 S:a Djurgården Stockholm 13013 Skansen Stockholm 13014 Isbladskärret, O S:a Djurgården BMS Id Lokal Kommun 13010 N:a Stockholm Stockholm 13012 S:a Djurgården Stockholm 13013 Skansen Stockholm 13014 Isbladskärret, O S:a Djurgården Stockholm 13015 Isbladsviken, O S:a Djurgården Stockholm 13016

Läs mer

Kolje i Ärentuna. Arkeologisk förundersökning inför flytt av runsten. Hans Göthberg. Raä 6:1 Kolje 7:1 Ärentuna socken Uppsala kommun

Kolje i Ärentuna. Arkeologisk förundersökning inför flytt av runsten. Hans Göthberg. Raä 6:1 Kolje 7:1 Ärentuna socken Uppsala kommun Kolje i Ärentuna Arkeologisk förundersökning inför flytt av runsten Hans Göthberg Raä 6:1 Kolje 7:1 Ärentuna socken Uppsala kommun 2 Upplandsmuseets rapporter 2015:24 Kolje i Ärentuna Arkeologisk förundersökning

Läs mer

Pressmeddelande, fördelning av kyrkoantikvarisk ersättning i Uppsala stift för år 2

Pressmeddelande, fördelning av kyrkoantikvarisk ersättning i Uppsala stift för år 2 Pressmeddelande, fördelning av kyrkoantikvarisk ersättning i Uppsala stift för år 2 Församling/ pastorat Kyrka, alt objekt Åtgärd Beräknad kostnad Sökt ersättning Uppsala län Uppsala pastorat Uppsala domkyrka

Läs mer

Uppsala Gottsunda kyrka Tillkommande kostnader vid fasadarbeten klockstapeln

Uppsala Gottsunda kyrka Tillkommande kostnader vid fasadarbeten klockstapeln Pressmeddelande, fördelning av kyrkoantikvarisk ersättning i stift för år 2015 Församling /pastorat län Kyrka, alt objekt Åtgärd Beräknad kostnad Sökt ersättning Stiftets beslut domkyrka Skadeinventering

Läs mer

Beslut enligt delegation, förebyggande Perioden 1 oktober - 31 oktober 2016

Beslut enligt delegation, förebyggande Perioden 1 oktober - 31 oktober 2016 Beslut enligt delegation, förebyggande Perioden 1 oktober - 31 oktober 2016 Diarienummer Datum för beslut Beslut Verksamhet Sotningsärende 2016-001879 2016-10-11 09:45 Beslut att låta annan rengöra 2016-001912

Läs mer

Herr-DM och Dam-DM kommer att lottas senare och det får vi lösa efterhand.

Herr-DM och Dam-DM kommer att lottas senare och det får vi lösa efterhand. Matchtider säsongen 2011/2012 Hej! Här kommer de matcher som ska spelas i er hall nästa säsong. De föreningar som har möjlighet att vänta med matchläggningen kan få en ny fil runt 20 augusti som innehåller

Läs mer

Plan- och byggnadsnämnden. KS-salen, Stadshuset

Plan- och byggnadsnämnden. KS-salen, Stadshuset PLAN- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Datum 2017-04-20 KALLELSE Nämnd/Organ: Plan- och byggnadsnämnden Sammanträdesdatum: 27 april 2017, klockan 15:00 Sammanträdeslokal: Ordförande: KS-salen, Stadshuset Erik Pelling

Läs mer

KALLELSE. Plan-och byggnadsnämnden. Nämnd/Organ: Sammanträdesdatum: 27 oktober klockan OBS TIDEN! Sammanträdeslokal: Aspen, Stationsgatan 12

KALLELSE. Plan-och byggnadsnämnden. Nämnd/Organ: Sammanträdesdatum: 27 oktober klockan OBS TIDEN! Sammanträdeslokal: Aspen, Stationsgatan 12 PLAN-OCH BYGGNADSNÄMNDEN Datum 2016-10-20 KALLELSE Nämnd/Organ: Plan-och byggnadsnämnden Sammanträdesdatum: 27 oktober klockan 13.00 OBS TIDEN! Sammanträdeslokal: Aspen, Stationsgatan 12 Ordförande: Erik

Läs mer

Remiss - Kulturmiljöprogram för Uppsala kommun

Remiss - Kulturmiljöprogram för Uppsala kommun KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Astrid Nyström 2014-07-28 Rev 2014-08-22 Diarienummer BUN-2014-1019 Bam- och ungdomsnämnden Remiss - Kulturmiljöprogram för Uppsala kommun

Läs mer

Proband Hellberg. Pettersson Olsson. Larsson. Larsson. Larsson. Larsson. Larsson. Larsson. Generation I I:1 f Hellberg.

Proband Hellberg. Pettersson Olsson. Larsson. Larsson. Larsson. Larsson. Larsson. Larsson. Generation I I:1 f Hellberg. Proband Emma Elisabet Hellberg. Född 1890-06-21 i Skuttunge(C) (Husförhör Skuttunge). Död 1977-03-19 i Vaksala (Dödboken). Konfirmeras 1905. Flyttat till pag 219 1906-10-24. Piga hos Johan Olof Petterson

Läs mer

Tabeller, fotboll 1903-2011

Tabeller, fotboll 1903-2011 Tabeller, fotboll 1903-2011 1903 Svenska Bollspelsförbundet klass 1 IFK Uppsala 3 2 1 0 7-3 5 Östermalms IF 3 2 1 0 6-2 5 IF Swithiod 3 1 0 2 3-5 2 IF Sleipner 3 0 0 3 1-7 0 Skiljematch, Östermalms IF

Läs mer

Korrigering 2012-10-08: Tabell 3. Korrigering 2013-12-05: Tabell F

Korrigering 2012-10-08: Tabell 3. Korrigering 2013-12-05: Tabell F MI 38 SM 1203 Småorter 2010 Smaller localities 2010 I korta drag Korrigering 2012-10-08: Tabell 3. Korrigering 2013-12-05: Tabell F Nästan 3 000 småorter år 2010 Antalet småorter år 2010 uppgår till 2

Läs mer

Befolkningsramar för Uppsala kommun

Befolkningsramar för Uppsala kommun juni 2010 GPF Gemensamma planeringsförutsättningar KOMMUNLEDNINGSKONTORET Statistikfunktionen Befolkningsramar för Uppsala kommun Kommunprognos 2010-2050 Delområdesprognos 2010-2015 Här redovisas prognos

Läs mer

National Library of Sweden

National Library of Sweden National Library of Sweden Denna bok digitaliserades på Kungl. biblioteket år 202 STATENS OFFENTLIGA UTREDNINGAR 926: 2 JORDBRUKSDEPARTEMENTET INGENJÖR N. EKWALLS UTREDNINGAR. 6 (Fortsättning å Kungl.

Läs mer

sön 2/8 & 9/8 kl 11 17 REBUSRUNDAN Örsundsbro Matlust i FJÄRDHUNDRALAND.SE Örsundsbro Alsta Trädgårdar Landsberga Gård Nysätra

sön 2/8 & 9/8 kl 11 17 REBUSRUNDAN Örsundsbro Matlust i FJÄRDHUNDRALAND.SE Örsundsbro Alsta Trädgårdar Landsberga Gård Nysätra 150 2 5 km tra 16 45' VÄSKarlsdal TERÅS Kristiansborg Skallberget 17 10' 16 40' Kumla kyrkby Ransta Huddunge Framnäs Hälla Brandthovda Bjurhovda Lunda Tillberga Österunda Vittinge Morgongåva Viksäng Tunbytorp

Läs mer

Kulturbuss 2016, resmålslista sorterad i kommunordning

Kulturbuss 2016, resmålslista sorterad i kommunordning Kulturbuss 2016, resmålslista sorterad i kommunordning Saknar du något resmål på listan? Tag kontakt med Kulturenheten och fråga/tipsa! Kontaktperson är Pia-Marit Ekström, e-post pia-marit.ekstrom@lul.se,

Läs mer

Kulturbuss 2016, resmålslista sorterad i bokstavsordning

Kulturbuss 2016, resmålslista sorterad i bokstavsordning Kulturbuss 2016, resmålslista sorterad i bokstavsordning Saknar du något resmål på listan? Tag kontakt med Kultur i länet och fråga/tipsa! Kontaktperson är Pia-Marit Ekström, e-post pia-marit.ekstrom@lul.se,

Läs mer

KALLELSE. Plan- och byggnadsnämnden. Nämnd/Organ: Sammanträdesdatum: 1 juni 2017, klockan 13:00. Sammanträdeslokal: Aspen, Stationsgatan 12

KALLELSE. Plan- och byggnadsnämnden. Nämnd/Organ: Sammanträdesdatum: 1 juni 2017, klockan 13:00. Sammanträdeslokal: Aspen, Stationsgatan 12 PLAN- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Datum 2017-05-22 KALLELSE Nämnd/Organ: Plan- och byggnadsnämnden Sammanträdesdatum: 1 juni 2017, klockan 13:00 Sammanträdeslokal: Aspen, Stationsgatan 12 Ordförande: Erik Pelling

Läs mer

Placeringar Dam. Plac Startnr Namn Postadress Poäng

Placeringar Dam. Plac Startnr Namn Postadress Poäng Placeringar Dam 1 109 Anette Bergström Storvreta 154 / 6 2 152 Seidy Åkerlöf Gimo 134 / 8 3 94 Inga-Lill Sundström Lövstabruk 125 / 4 4 73 Therese Andersson Knivsta 125 5 74 Elisabet Andersson Knivsta

Läs mer

Karta för Tur 6300 M - F Entreprenör Bergkvara Buss AB Fordon 63 BUSS NR 63

Karta för Tur 6300 M - F Entreprenör Bergkvara Buss AB Fordon 63 BUSS NR 63 9/8/2015 10:33:32 AM Karta för Tur 6300 M - F 6300 7.00 7.50 BUSS 63 - Backbrunna korset - Salinge 7.15 - Bångsbo - Brunnsta-FJ 100 - Ål FJ - Skidbacken - Ekeby vsk - Källinge - Torstuna bygdeg - Nibble

Läs mer

Riksintressen. Uppsala. Denna publikation ingår i en serie med de olika riksintressena som är publicerat på webbplatsen:

Riksintressen. Uppsala. Denna publikation ingår i en serie med de olika riksintressena som är publicerat på webbplatsen: Riksintressen Uppsala Denna publikation ingår i en serie med de olika riksintressena som är publicerat på webbplatsen: www.raa.se 2009-09-09 C län 1996-08-27 1 Värdetexter avseende områden i Uppsala län

Läs mer

Domare Domartyp Kategori Adress Postnr Ort Mobil E-Mail Almtuna IS Bålsta HC

Domare Domartyp Kategori Adress Postnr Ort Mobil E-Mail Almtuna IS Bålsta HC Domare Domartyp Kategori Adress Postnr Ort Mobil E-Mail Almtuna IS Andersson Arthur Referee Ungdom Marielund 106 75597 UPPSALA 0709780074 arturandersson98@gmail.com Andersson Erik Referee Ungdom Skölsta

Läs mer

Herr-DM och dam-dm kommer att lottas senare och det får vi lösa efterhand under säsongen.

Herr-DM och dam-dm kommer att lottas senare och det får vi lösa efterhand under säsongen. Matchtider säsongen 2011/2012 Hej! Här kommer de matcher som ska spelas i er hall nästa säsong. De föreningar som har möjlighet att vänta med matchläggningen kan få en ny fil runt 20 augusti som innehåller

Läs mer

Riksintressen för kulturmiljövården Uppsala län (C)

Riksintressen för kulturmiljövården Uppsala län (C) Riksintressen för kulturmiljövården Uppsala län (C) Denna publikation ingår i en serie med de olika riksintressena som finns på webbplatsen: www.raa.se Områden av riksintresse för kulturmiljövården i Uppsala

Läs mer

PRELIMINÄRT SPELSCHEMA DM, Uppdaterat kl 09:30 Sid 1 av 5

PRELIMINÄRT SPELSCHEMA DM, Uppdaterat kl 09:30 Sid 1 av 5 PRELIMINÄRT SPELSCHEMA DM, Uppdaterat 2017-03-29 kl 09:30 Sid 1 av 5 Gruppindelning: Herrar grupp 1 Herrar grupp 2 Damer HJ17 grupp 1 Alunda IBF Almunge IK Alunda IBF FBC Uppsala 1 Gottsunda IBF Bålsta

Läs mer

SPELDATUM: POÄNGLIGA:

SPELDATUM: POÄNGLIGA: DM 2009/2010 HERRAR Om DM: UIBF kan med glädje presentera lottningen till nästa säsongs DM som är den första turneringen som spelas enligt vårt nya upplägg. Vi har de senaste åren sett en vikande trend

Läs mer

fört vid Upplands Fotbollförbunds Årsmöte onsdagen den 6 mars 2002 kl.19.00 Scandic Hotel, nord Uppsala

fört vid Upplands Fotbollförbunds Årsmöte onsdagen den 6 mars 2002 kl.19.00 Scandic Hotel, nord Uppsala PROTOKOLL Dag: Plats: fört vid Upplands Fotbollförbunds Årsmöte onsdagen den 6 mars 2002 kl.19.00 Scandic Hotel, nord Uppsala Årsmötets öppnande Ordf. Mats Holmberg hälsade föreningsombud, allianser, domarklubbar,

Läs mer

ABB Arena Plan 1 - Dag 1 (Friday) ABB Arena Plan 1 - Dag 2 (Saturday)

ABB Arena Plan 1 - Dag 1 (Friday) ABB Arena Plan 1 - Dag 2 (Saturday) ABB Arena Plan 1 - Dag 1 (Friday) 11043300 F12 M Grp B 16:00 Rönnby IBK Ungdom - Rotebro IS IBK 11043301 F12 M Grp D 16:45 Lillån IBK - IBF Hedemora 11043302 F12 M Grp D 17:30 Råsunda IS - Ekerö IK 11043303

Läs mer

Johan Frans Lundell 1840-10-05 1924-12-08

Johan Frans Lundell 1840-10-05 1924-12-08 Johan Frans Lundell 1840-10-05 1924-12-08 Svea Linnéa Kraft 1909 1953 Johanna Charlotta Lundell 1876 1931 Johanna Nylin 1839-1920 Johan Frans Lundell 1840-1924 Anna Stina Hollsten 1807 1843 Anders Jansson

Läs mer

Handläggare Datum Diarienummer Mikael Lundkvist 2014-11-21 RÄN-2014-0302

Handläggare Datum Diarienummer Mikael Lundkvist 2014-11-21 RÄN-2014-0302 BRANDFÖRSVARET Handläggare Datum Diarienummer Mikael Lundkvist 2014-11-21 RÄN-2014-0302 Räddningsnämnden Attestdelegation lönesystem och ekonomisystem. Förslag till beslut att fastställa bifogad attestdelegation

Läs mer

KALLELSE. Bostadspolitiska strategin, föredragande Henrik Juhlin, projektledare

KALLELSE. Bostadspolitiska strategin, föredragande Henrik Juhlin, projektledare PLAN- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Datum 2015-10-12 KALLELSE Nämnd/Organ: Plan- och byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 19 oktober 2015, klockan 13:00 OBS tiden Sammanträdeslokal: Aspen, Stationsgatan 12 Ordförande:

Läs mer

Uppland. landskapets kyrkor

Uppland. landskapets kyrkor Uppland landskapets kyrkor Uppland Församlingskyrkor och församlingsgränser 150 Gävle Lantmäteriverket Gävle 2002 0 20km Älvkarleby GÄSTRIKLAND Öregrund Täm nar ån Östhammar Tämnaren n iså F Uppsala yr

Läs mer

Vår/sommar 2016 En tidning till dig i Småakön

Vår/sommar 2016 En tidning till dig i Småakön Vår/sommar 2016 En tidning till dig i Småakön I DETTA NUMMER vår/sommar 2016 VI VÄLKOMNAR VÅREN nya rutiner & möjlighet att göra skillnad VD HAR ORDET Vi är sociala också! Följ oss på Facebook för inspiration

Läs mer

Herr-DM och dam-dm kommer att lottas senare och det får vi lösa efterhand under säsongen.

Herr-DM och dam-dm kommer att lottas senare och det får vi lösa efterhand under säsongen. Matchtider säsongen 2011/2012 Hej! Här kommer de matcher som ska spelas i er hall nästa säsong. De föreningar som har möjlighet att vänta med matchläggningen kan få en ny fil runt 20 augusti som innehåller

Läs mer

CURRICULUM VITAE - CV Thomas Eriksson tel. arb. 018-471 62 37 e-post: Thomas.Eriksson@arkeologi.uu.se

CURRICULUM VITAE - CV Thomas Eriksson tel. arb. 018-471 62 37 e-post: Thomas.Eriksson@arkeologi.uu.se CURRICULUM VITAE - CV Thomas Eriksson tel. arb. 018-471 62 37 e-post: Thomas.Eriksson@arkeologi.uu.se Arbetslivserfarenhet: Titel Arbetsplats Period Assistent Arkeometallurgiska Institutet, Stockholms

Läs mer

KALLELSE. Plan- och byggnadsnämnden. Nämnd/Organ: Sammanträdesdatum: 25 augusti 2016, klockan 15:00. Sammanträdeslokal: Aspen, Stationsgatan 12

KALLELSE. Plan- och byggnadsnämnden. Nämnd/Organ: Sammanträdesdatum: 25 augusti 2016, klockan 15:00. Sammanträdeslokal: Aspen, Stationsgatan 12 PLAN- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Datum 2016-08-18 KALLELSE Nämnd/Organ: Plan- och byggnadsnämnden Sammanträdesdatum: 25 augusti 2016, klockan 15:00 Sammanträdeslokal: Aspen, Stationsgatan 12 Ordförande: Erik

Läs mer

Pressmeddelande, fördelning av kyrkoantikvarisk ersättning i Uppsala stift för år 20

Pressmeddelande, fördelning av kyrkoantikvarisk ersättning i Uppsala stift för år 20 Pressmeddelande, fördelning av kyrkoantikvarisk ersättning i Uppsala stift för år 20 Församling/ pastorat Kyrka, alt objekt Åtgärd Beräknad kostnad Sökt ersättning Uppsala län Uppsala pastorat Uppsala

Läs mer

Område År. Delområde 2007 2008 2009 2010 2011 2007 2008 2009 2010 2011 2007 2008 2009 2010 2011

Område År. Delområde 2007 2008 2009 2010 2011 2007 2008 2009 2010 2011 2007 2008 2009 2010 2011 Tabell 1 Befolkningen och befolkningsförändringen i Eskilstuna och dess delområden år 2007-2011 Folkmängd - antal Förändring - antal Förändring - procent Delområde 2007 2008 2009 2010 2011 2007 2008 2009

Läs mer

Statusbedömning. Fosfor Bottenfauna Elfisken. Vatten i Uppsala län. Gunilla Lindgren Samordnare vattenförvaltningen

Statusbedömning. Fosfor Bottenfauna Elfisken. Vatten i Uppsala län. Gunilla Lindgren Samordnare vattenförvaltningen Statusbedömning Vatten i Uppsala län Fosfor Bottenfauna Elfisken Underlag: -- SRK-tidsserier --MMU -- synoptiska undersökningar från SLU --lite annat smått och gott Spelregler: -- Halter, inte transporter

Läs mer

Datum Komplettering av planen för Strategisk försörjning av pedagogiska lokaler

Datum Komplettering av planen för Strategisk försörjning av pedagogiska lokaler KS 11 5 NOVEMBER KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Skoglund Jens Datum 2014-10-15 Diarienummer KSN-2014-0698 Kommunstyrelsen Komplettering av planen för Strategisk försörjning av pedagogiska lokaler Förslag

Läs mer

Foto: Magnus Nyman. Älgjakten 2015/2016

Foto: Magnus Nyman. Älgjakten 2015/2016 Foto: Magnus Nyman Älgjakten 2015/2016 Älgobservationer Viltdata 2016-03-01 Obstyp Uppsala län Österbybruk ÄFO Vattholma ÄSO Rasbo-Rasbokil ÄSO Vattholma + Rasbo 2015 Antal tim 121010 42257 2791 4886 7677

Läs mer

^:, Sara Hallman, sekreterare. , K - ~kj,l 1(11) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Maria Bylund (C) Torkel Winbladh, jurist Sara Hallman, nämndsekreterare

^:, Sara Hallman, sekreterare. , K - ~kj,l 1(11) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Maria Bylund (C) Torkel Winbladh, jurist Sara Hallman, nämndsekreterare 1(11) Plats och tid: Odalgården, 13:00-14:00 Ledamöter: Key Lundegård (M), Ordförande Ersättare: Jan Öhman (M) Anders U Eriksson (S), Vice Johan Pelling (S) ordförande Lars-Göran Ferlin (KD) Gunnar Irén

Läs mer

Hjelm från Vendel. Barn: 1 Anders Gustaf Jansson Hjelm. Född Tensta (C). Död Vendel,

Hjelm från Vendel. Barn: 1 Anders Gustaf Jansson Hjelm. Född Tensta (C). Död Vendel, Hjelm från Vendel Johan Petter Bengtsson. Soldat. Född 1811-10-05 Vendel, Töfvaliten Död 1874-06-26 Tensta, Onslunda ägor Johan Petter Bengtsson föddes lördagden den 5 oktober 1811 i Töfvaliten i Vendels

Läs mer

Datum. Yttrande angående ansökan från Kunskapsskolan i Sverige AB om godkännande som huvudman för en grundskola i Uppsala kommun, dnr 31-2013:755

Datum. Yttrande angående ansökan från Kunskapsskolan i Sverige AB om godkännande som huvudman för en grundskola i Uppsala kommun, dnr 31-2013:755 Ä r e n d e Uppsala Handläggare "KOMMUN BARN- OCH U N G D O M S N Ä M N D E N Datum Diarienummer 203-03-2 BUN-203-023.2 Skolinspektionen Box 230 04 35 STOCKHOLM Yttrande angående ansökan Kunskapsskolan

Läs mer

Område År. Delområde 2006 2007 2008 2009 2010 2006 2007 2008 2009 2010 2006 2007 2008 2009 2010

Område År. Delområde 2006 2007 2008 2009 2010 2006 2007 2008 2009 2010 2006 2007 2008 2009 2010 Tabell 1 Befolkningen och befolkningsförändringen i Eskilstuna och dessd delområden år 2006-2010 Folkmängd - antal Förändring - antal Förändring - procent Delområde 2006 2007 2008 2009 2010 2006 2007 2008

Läs mer

Lunds Universitets Historiska Museum

Lunds Universitets Historiska Museum Lunds Universitets Historiska Museum Fotografier från arkivet på Lunds Universitets Historiska Museum. Här finns mer informtation om fotografierna. // 1 / 72 2 / 72 3 / 72 4 / 72 5 / 72 6 / 72 7 / 72 8

Läs mer

Analys och förslag till förändring och upprustning av hållplatser längs väg 600 (gamla Europaväg 4) Uppsala- Björklinge

Analys och förslag till förändring och upprustning av hållplatser längs väg 600 (gamla Europaväg 4) Uppsala- Björklinge 2015-02-19 Dnr KTF2015-0044 Samhälle och trafik Lena Hübsch Tfn 073-866 59 62 E-post lena.hubsch@ul.se Analys och förslag till förändring och upprustning av hållplatser längs väg 600 (gamla Europaväg 4)

Läs mer

Uppsala läns äldsta timmerbyggnader. Inventering 2004-2005

Uppsala läns äldsta timmerbyggnader. Inventering 2004-2005 Uppsala läns äldsta timmerbyggnader Inventering 2004-2005 1 Metod 1:1 Bakgrund-syfte-målsättning Liggtimmerhus utgör än idag en stor andel av landsbygdens byggnadsbestånd trots att tekniken successivt

Läs mer

Rapportering av den interna kontrollplanen år 2016

Rapportering av den interna kontrollplanen år 2016 Handläggare: Datum: Diarienummer: 2016-11-08 RÄN-2015-0561 Räddningsnämnden Rapportering av den interna kontrollplanen år 2016 Förslag till beslut Räddningsnämnden föreslås besluta att godkänna rapporteringen

Läs mer

Protokoll Upplands Fotbollförbund Representantskapsmöte på Scandic Hotel, nord i Uppsala kl

Protokoll Upplands Fotbollförbund Representantskapsmöte på Scandic Hotel, nord i Uppsala kl Protokoll Upplands Fotbollförbund Representantskapsmöte 2005-11-23 på Scandic Hotel, nord i Uppsala kl. 19.00 Ordförande Mats Holmberg delade ut året ungdomsledarpris, dam till Marianne Bergström, Danmarks

Läs mer

Jaktstig Sneden 2016 Damer

Jaktstig Sneden 2016 Damer Jaktstig Sneden 2016 Damer Plats St.nr Namn Ort S Skilje Poäng 1 132 Theres Andersson Knivsta 8 145 2 202 Michaela Söderlund Söderbärke 6 142 3 218 Linn Granberg Hedemora 10 138 4 131 Elisabeth Andersson

Läs mer

Kartläggning av gruppträning i Östhammar kommun Östhammars kommuns gruppträning

Kartläggning av gruppträning i Östhammar kommun Östhammars kommuns gruppträning Sidan 1 av 5 Kultur- och fritidsförvaltningen Lena Hellström Datum Dnr Sid 2016-11-21 1 Kartläggning av gruppträning i Östhammar kommun 2016-11-21 1. Östhammars kommuns gruppträning Bokningssystem: BokaTräning

Läs mer

Regionalt cykelnät i Uppsala län

Regionalt cykelnät i Uppsala län Förslag till Regionalt cykelnät i Uppsala län Uppsala Cykelförening 2017-10-12 Tack till Som underlag till analysen har använts Open Streetmap för översikt av vägar och cykelvägar, och projektdokument

Läs mer

E2011 Grundskolan årskurs 8 Här kan du studera utfall av svar från ovanstående enkät Totalt antal svar= Resultat. Bakgrundsfrågor 1.

E2011 Grundskolan årskurs 8 Här kan du studera utfall av svar från ovanstående enkät Totalt antal svar= Resultat. Bakgrundsfrågor 1. E2011 Grundskolan årskurs 8 Här kan du studera utfall av svar från ovanstående enkät Totalt antal svar= 1291 Resultat Bakgrundsfrågor 1. Skola Almunge skola 42 (3,3%) Björkskolan 3 (0,2%) Björkvskolan

Läs mer

Ridskoleföreningar med skyltmärkning 2013-12-31

Ridskoleföreningar med skyltmärkning 2013-12-31 Från 1 januari 2014 gäller ny skyltmärkning för ridskolor med föreningstillhörighet till Svenska Ridsportförbundet. Denna lista visar märkning till och med 31 december 2013 Ridskoleföreningar med skyltmärkning

Läs mer

Backarna i Bälinge. Arkeologisk kontroll. Hans Göthberg. Fornlämning Bälinge 11:1, 14:1, 15:1 Fastighet Högsta 1:7, 2:2 Bälinge socken Uppsala kommun

Backarna i Bälinge. Arkeologisk kontroll. Hans Göthberg. Fornlämning Bälinge 11:1, 14:1, 15:1 Fastighet Högsta 1:7, 2:2 Bälinge socken Uppsala kommun Backarna i Bälinge Arkeologisk kontroll Hans Göthberg Fornlämning Bälinge 11:1, 14:1, 15:1 Fastighet Högsta 1:7, 2:2 Bälinge socken Uppsala kommun 2 Upplandsmuseets rapporter 2016:11 Backarna i Bälinge

Läs mer

Plan- och byggnadsnämnden. Bergius, Stationsgatan 12, Uppsala

Plan- och byggnadsnämnden. Bergius, Stationsgatan 12, Uppsala PLAN- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Datum 2017-10-18 KALLELSE Nämnd/Organ: Plan- och byggnadsnämnden Sammanträdesdatum: 26 oktober 2017, klockan 13:00 Sammanträdeslokal: Ordförande: Bergius, Stationsgatan 12, Uppsala

Läs mer

Kontraktsförteckning. Urvalsdatum: Sidan 1 av 64

Kontraktsförteckning. Urvalsdatum: Sidan 1 av 64 Kontraktsförteckning Urval: Län: län Urvalsdatum: Sidan 1 av 64 Enköping C 60550001 Enköping 2015-07-01 BAC01.02 universitet Backbrunna 1:1 2020-06-30 2020-06-30 aut. seismolog Enskild Backbrunna 12 /

Läs mer

Domsagohistorik Enköpings tingsrätt

Domsagohistorik Enköpings tingsrätt Domsagohistorik Enköpings tingsrätt Text: Elsa Trolle Önnerfors Tings- och rådhusinventeringen 1996-2007 Eva Löfgren Ylva Blank Henrik Borg Elsa Trolle-Önnerfors Johanna Roos 1 Enköpings tingsrätt Tings-

Läs mer

Regionala indelningar

Regionala indelningar 1 1.1 Kommuner och församlingar i Stockholms län 2008-01-01 länsgräns Singö kommungräns Ekerö församlingsgräns kommunnamn Edebo Häverö Häverö församlingsnamn Väddö Ununge Söderby-Karl Edsbro Roslags-Bro

Läs mer

Nr 5. Fastställande av verksamhetsområde för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Uppsala kommun

Nr 5. Fastställande av verksamhetsområde för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Uppsala kommun KF 5 30 JAN 2012 KOMMUNSTYRELSEN Handläggare Datum 2011-12-14 Diarienummer KSN-2011-0600 Kommunfullmäktige Nr 5. Fastställande av verksamhetsområde för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Uppsala

Läs mer

Roslagscupen 2015-06-12 07:27

Roslagscupen 2015-06-12 07:27 Klass Bor Spel Lag Sova F09 Gimo Gimo 5 1 F10 Gimo Gimo 4 3 F11 Alunda Alunda 20 11 F12 Gimo Gimo 10 6 F13 Alunda Ekeby 12 11 F14 Alunda Österb 8 2 F15/16 Gimo Österb P09 Gimo Gimo P10 Östh Östh 16 10

Läs mer

Attestdelegation av löneutbetalningar, leverantörsfakturor och kundfakturor.

Attestdelegation av löneutbetalningar, leverantörsfakturor och kundfakturor. Handläggare: Datum: Diarienummer: Mikael Lundkvist 2015-12-01 RÄN-2015-0580 Räddningsnämnden Attestdelegation av löneutbetalningar, leverantörsfakturor och kundfakturor. Förslag till beslut att fastställa

Läs mer

Ny gång- och cykelväg

Ny gång- och cykelväg Ny gång- och cykelväg Se kartan på sidan 15. En ny gång- och cykelväg anläggs i huvudsak öster om väg 631. Gång- och cykelvägen görs 2,25 meter bred och beläggs med asfalt. Den placeras på åkermarken avskiljd

Läs mer

Datum Rev

Datum Rev PLAN- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Datum 2015-11-12 Rev 2015-11-16 KALLELSE Nämnd/Organ: Plan- och byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 19 november, klockan 15:00 Sammanträdeslokal: Vattenhästen, Stationsgatan 12

Läs mer

Hösten 2015 på biblioteken

Hösten 2015 på biblioteken Hösten 2015 på biblioteken Onsdag 25 november 2015 kl. 19.00 FRI ENTRé David Ericsson Författarbesök på GIMO bibliotek Onsdag 25 november 2015 kl. 19.00 David Ericsson är författare och långtradarchaufför.

Läs mer