UPPLANDS RUNINSKRIFTER

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "UPPLANDS RUNINSKRIFTER"

Transkript

1 SVERIGES RUNINSKRIFTER UTGIVNA AV KUNGL. VITTERHETS HISTORIE OCH ANTIKVITETS AKADEMIEN NIONDE BANDET UPPLANDS RUNINSKRIFTER G R A N SKADE O CH T O L K A D E AV ELIAS WESSÉN OCH SVEN B. F. JANSSON FJÄRDE D ELEN STADFASTAP AV i^custaf in 1786 STOCKHOLM

2 UPPLANDS RUNINSKRIFTER GRANSKADE OCH TOLKADE AV ELIAS WESSÉN OCH SVEN B. F. JANSSON FJÄRDE DELEN II. PLANSCHER STOCKHOLM 11)53 58

3 ARBETET UTGIVES MED ANSLAG UR HUMANISTISKA FONDEN Fotografierna för Pl ha i allmänhet tagits av Iwar Anderson Undantagen äro följande: U , 942, 967 och 1032 ha fotograferats av C.-E. Claesson, Uppsalabild (Uppsala), U 925 av H. Hellström, Fotocentralen (Uppsala), U 1066, 1067, , , 1118, 1119 av N. Lagergren, U 1068, 1151 av G. af Geijerstam, U 1117 av S. B. F. Jansson samt U 1160 av Ashmolean Museum, Oxford, och U 1173 av National Museum of Antiquities of Scotland, Edinburgh. UPPSALA ALMQVIST & W IKSELLS 1958 BOKTRYCKERI AB

4 FÖRTECKNING I NUMMERFÖLJD ÖVER I DENNA DEL AV UPPLANDS RUNINSKRIFTER BEHANDLADE INSKRIFTER N:r Sid. Pl. N:r Sid. Pl. 922 Uppsala, Domkyrkan Danmarks kyrka Uppsala, Domkyrkan Danmarks kyrka Uppsala, Domkyrkan Berga, Fålebro, Danmarks 925 Uppsala, Domkyrkan , 3 sn Uppsala, Domkyrkan Danmarks by, Fålebro, 927 Uppsala, Domkyrkan.. 21 Danmarks sn , Uppsala, Domkyrkan Lunda, Danmarks sn Uppsala, Domkyrkan Myrby, Danmarks sn Uppsala, Domkyrkan Säby, Danmarks sn Uppsala, Domkyrkan Sällinge, Danmarks sn Uppsala, Domkyrkan. Nu 953 Sällinge, Danmarks sn 72 i Universitetsplante 954 Söderby, Danmarks sn 73 ringen 26 4, Tjocksta, Danmarks sn Uppsala, Domkyrkan Vedyxa, Danmarks sn , Uppsala, Domkyrkan Vedyxa (Viggby), Dan 935 Uppsala, Domkyrkan marks sn Uppsala, Svartbäckstull Villinge, Danmarks sn Uppsala, Svartbäcksgatan 959 Vaksala kyrka Nu i Universitetsplante 960 Vaksala kyrka ringen Vaksala kyrka. Nu vid 938 Uppsala, Kvarteret Tor Vaksalahöjden get. Nu i Universitets 962 Vaksala kyrka planteringen Vaksala kyrka Uppsala, Kvarteret Tor 964 Vaksala kyrka get. Nu i Universitets 965 Vaksala kyrka planteringen Vaksala kyrka Uppsala, Kvarteret Tor 967 Vaksala kyrka get. Nu i Universitets 968 Bolsta, Vaksala sn planteringen Bolsta, Vaksala sn , Uppsala, Kvarteret Torget Bolsta, Vaksala sn , Uppsala, Bredgränden Eke, Vaksala sn Uppsala, Ärkebiskopsgår 972 Gnista (Fyrislund), Vakden. Nu i Universitets sala sn 115 planteringen Gränby, Vaksala sn Uppsala. Nu i Upplands 974 Jädra, Vaksala sn , 31 F ornminnesförenings 975 Lunda, Vaksala sn , 31 samlingar Råby, Vaksala sn Upplands runinskrifter.

5 VI UPPLANDS RUNINSKRIFTER. N:r Sid. Pl. N:r Sid. Pl. 977 Vittulsberg, Vaksala sn. 124 versitetsplanteringen, 978 Gamla Uppsala kyrka Uppsala Gamla Uppsala kyrka Rasbokils kyrka Prästgården, Gamla Upp 1013 Ärentuna kyrka sala sn. Nu i Gamla 1014 Ärentuna kyrka Uppsala kyrka Ärentuna kyrka Prästgården, Gamla Upp 1016 Fjuckby, Ärentuna sn , 53 sala sn Fjuckby, Ärentuna sn. Nu 982 Bredåker, Gamla Uppsala vid Ärentuna kyrka sn Kolje, Ärentuna sn Bärby, Gamla Uppsala sn Kyrsta, Ärentuna sn Nu inom Upplands flyg 1020 Kyrsta, Ärentuna sn flottiljs kasernområde Nederbacka (Rosta bro), 984 Ekeby, Gamla Uppsala sn 137 Ärentuna sn. Nu vid 985 Hamringe, Gamla Upp Rosta kvarn, Bälinge sn sala sn , Storvreta, Ärentuna sn , Kungsgården, Samnan, 1023 Vallby, Ärentuna sn Gamla Uppsala sn Vaxmyra, Ärentuna sn Funbo kyrka Vaxmyra, Ärentuna sn Funbo kyrka Lena kyrka , Funbo kyrka Lena kyrka , Broby, Funbo sn , Lena kyrka Broby, Funbo sn , Lena kyrka Broby, Funbo sn , Björnhammar, Lena sn Brunnby, Funbo sn. Nu 1031 Hånsta, Lena sn vid Bärby Ånge, Lena sn Brunnby, Funbo sn Årby, Lena sn , Funbo bro, Funbo sn Tensta kyrka Karberga (Sundby), 1035 Tensta kyrka Funbo sn , Tensta kyrka Lövsta, Funbo sn Tensta kyrka Skällerö (Marielund), 1038 Altomta, Tensta sn Funbo sn Bräcksta, Tensta sn Åkerby, Funbo sn Fasma, Tensta sn Rasbo kyrka Golvasta, Tensta sn Rasbo kyrka Källbo, Lugnet, Tensta sn Rasbo kyrka Onslunda, Tensta sn , Frötuna, Rasbo sn Onslunda, Tensta sn. Nu i 1004 Frötuna, Rasbo sn Tensta kyrka Hov, Rasbo sn Björklinge kyrka , Lejsta, Rasbo sn Björklinge kyrka Visteby, Rasbo sn Björklinge kyrka , Västerberga, Rasbo sn Björklinge kyrka , 73 Nu i Rasbo kyrka Björklinge kyrka Yrsta, Rasbo sn Björklinge kyrka Årsta, Rasbo sn Prästgården, Björklinge sn örby, Rasbo sn. Nu i Uni Axlunda, Björklinge sn

6 FÖRTECKNING ÖVER INSKRIFTERNA I NUMMERFÖLJD. VII N:r Sid. Pl. N:r Sid. Pl Hammarby, Björklinge sn Rörby, Bälinge sn , Lund, Björklinge sn , Rörby, Bälinge sn , Ramsjö, Björklinge sn Sundbro, Bälinge sn , Ramsjö, Björklinge sn Sundbro, Bälinge sn Sandbro, Björklinge sn , Sundbro, Bälinge sn Sandbro, Björklinge sn Sundbro, Bälinge sn , Såpebo, Möboda, Björk 1101 Sundbro, Bälinge sn linge sn Svista, Bälinge sn Tibble, Björklinge sn Svista, Bälinge sn Viksta kyrka Tuna, Bälinge sn (H) Dalboda, Heden,Viksta sn , Åloppe, Bälinge sn Källslätt, Viksta sn , Äskelunda, Bälinge sn , Nyvalla, Viksta sn Äskelunda, Bälinge sn , Rångsta, Viksta sn Skuttunge kyrka Åkerby kyrka , Skuttunge kyrka Åkerby kyrka , Broddbo, Skuttunge sn , Åkerby kyrka Eke, Skuttunge sn , Berga, Åkerby sn , Grävsta, Skuttunge sn Kroksta, Åkerby sn , Häggeby, Skuttunge sn Sylta, Söder by, Åkerby sn Myrby, Skuttunge sn Bälinge kyrka Norrby, Skuttunge sn Bälinge kyrka Skuttunge by, Skuttunge sn Bälinge kyrka Vigle, Skuttunge sn Bälinge kyrka Örke, Skuttunge sn Bälinge kyrka Örke, Skuttunge sn. Ett 1077 Bälinge kyrka 375 fragment numera i 1078 Bälinge kyrka 375 Högsta bro, Bälinge sn Bälinge kyrka Örke, Skuttunge sn Forkar by, Bälinge sn Örke, Skuttunge sn Forkarby, Bälinge sn. Nu 1122 Stavby kyrka , 111 vid Sundbro Tuna kyrka Forkarby, Korsbacken, 1124 Tuna kyrka Bälinge sn , Krogsta, Tuna sn , Forkarby, Bälinge sn Alunda kyrka Gysta, Bälinge sn Alunda kyrka Hämringe, Bälinge sn , Alunda kyrka Högsta, Bälinge sn Alunda kyrka Högsta, Bälinge sn Klev, Alunda sn Lövsta, Bälinge sn Långörn, Alunda sn Lövsta, Bälinge sn Gimo, Skäfthammars sn Marsta, Bälinge sn Norrby, Morkarla sn Marsta, Bälinge sn Söderby, Morkarla sn Målsta, Bälinge sn Ackarby, Dannemora sn Nyvla, Bälinge sn , Gubbo, Kallviksmossen, 1093 Nyvla, Tingstukällan, Films sn Bälinge sn , Skärplinge, Sälvassen, Ös Rosta bro, Bälinge sn terlövsta sn 531

7 vin UPPLANDS RUNINSKRIFTER. N:r Sid. Pl. N:r Sid. Pl Hållen, Runhällsbacken 1161 Altuna kyrka , 138, (Storgransbotten), Håll 1162 Buska, Altuna sn , 141 näs sn , Drävle, Altuna sn. Nu vid 1139 Ängvreta, Hållnäs sn , 120 Göksbo , Burunge, Vendels sn Stora Runhällen, Väster Gryttby, Vendels sn lövsta sn Åbyggeby, Vendels sn , Rotbrunna, Härnevi sn , Tierps kyrka Prästgården, Torstuna sn Tierps kyrka Ekeby, Torstuna sn Yttrö, Tierps sn , Österunda kyrka Gillberga, Tolfta sn , Osterunda kyrka Västlands kyrka Vittinge kyrka Älvkarleby kyrka Axsjö, Vittinge sn Fleräng, Älvkarleby sn , Holm, Sveden, Vittinge sn Gårdskär, Västerboda, 1173 Lilla Ramsjö, Vittinge sn. Älvkarleby sn Nu på Slottsberget i 1151 Brunnby, Frösthults sn , 129 Edinburgh, Skottland Brunnby, Frösthults sn , Stora Ramsjö, Vittinge sn , Bärby, Simtuna sn Stora Ramsjö, Vittinge sn , Forsby, Simtuna sn , Huddunge by, Huddunge 1155 Hjälteberga, Simtuna sn sn , Hjälteberga, Simtuna sn Hässelby, Harbo sn , 156, 1157 Isby, Simtuna sn , Östervåla kyrka Stora Salfors, Simtuna sn Svingbolsta, Östervåla sn Skensta, Marstallen, Sim Nu i länsmuseet i Västuna sn terås Ändersta, Simtuna sn. Nu 1180 Åby, Östervåla sn i Ashmolean Museum, 1181 Lilla Runhällen, Råsbo, Oxford, England Nora sn

8 ALFABETISK FÖRTECKNING ÖVER I DENNA DEL AV UPPLANDS RUNINSKRIFTER BEHANDLADE INSKRIFTER N:r Sid. Pl. N:r Sid. Pl Ackarby, Dannemora sn Bälinge kyrka Altomta, Tensta sn Bälinge kyrka Altuna kyrka , 138, Bälinge kyrka Alunda kyrka Bälinge kyrka Alunda kyrka Bälinge kyrka Alunda kyrka Bälinge kyrka Alunda kyrka Bälinge kyrka Axlunda, Björklingc sn Bälinge kyrka Axsjö, Vittinge sn Bärby, Funbo sn se Berga, Fålebro, Dan Brunnby marks sn Bärby, Gamla Uppsala sn Berga, Åkerby sn , 86 Nu inom Upplands flyg 1045 Björklinge kyrka , 71 flottiljs kasernområde Björklinge kyrka Bärby, Simtuna sn Björklinge kyrka , Dalboda, Heden, Viksta 1048 Björklinge kyrka , 73 sn , Björklinge kyrka Danmarks kyrka Björklinge kyrka Danmarks kyrka Björklinge prästgård Danmarks by, Fålebro, 1030 Björnhammar, Lena sn. 261 Danmarks sn , Bolsta, Vaksala sn Drävle, Altuna sn. Nu vid 969 Bolsta, Vaksala sn , 27 Göksbo , Bolsta, Vaksala sn , 27 Edinburgh, Skottland se 982 Bredåker, Gamla Uppsala 1173 Lilla Ramsjö, Vitsn 136 tinge sn 990 Broby, Funbo sn , Eke, Skuttunge sn , Broby, Funbo sn , Eke, Vaksala sn Broby, Funbo sn , Ekeby, Gamla Uppsala sn Broddbo, Skuttunge sn , Ekeby, Torstuna sn Brunnby, Frösthults sn , Fasma, Tensta sn Brunnby, Frösthults sn , Fjuckby, Ärentuna sn , Brunnby, Funbo sn. Nu 1017 Fjuckby, Ärentuna sn. Nu vid Bärby vid Ärentuna kyrka Brunnby, Funbo sn Fleräng, Älvkarleby sn , Bräcksta, Tensta sn Forkarby, Bälinge sn Burunge, Vendels sn Forkarby, Bälinge sn. Nu 1162 Buska, Altuna sn , 141 vid Sundbro

9 x UPPLANDS RUNINSKRIFTER. N:r Sid. Pl Forkarby, Korsbacken, Bälinge sn , Forkarby, Bälinge sn Forsby, Simtuna sn , Frötuna, Rasbo sn Frötuna, Rasbo sn Funbo kyrka Funbo kyrka Funbo kyrka Funbo bro, Funbo sn Fålebro, Danmarks sn se 947 Berga samt 948 Danmarks by 978 Gamla Uppsala kyrka Gamla Uppsala kyrka Gamla Uppsala kyrka se även 980 Gamla Uppsala prästgård 980 Gamla Uppsala prästgård. Nu i Gamla Uppsala kyrka Gamla Uppsala prästgård Gamla Uppsala kungsgård, Samnan Gamla Uppsala sn, Upplands flygflottiljs kasernområde se 983 Bärby 1146 Gillberga, Tolfta sn , Gimo, Skäfthammars sn Gnista (Fyrislund), Vaksala sn Golvasta, Tensta sn Gryttby, Vendels sn Gränby, Vaksala sn Grävsta, Skuttunge sn Gubbo, Kallviksmossen, Films sn Gysta, Bälinge sn Gårdskär, Västerboda, Älvkarleby sn Göksbo, Altuna sn se 1163 Drävle 1053 Hammarby, Björklinge sn Hjälteberga, Simtuna sn Hjälteberga, Simtuna sn Holm, Sveden, Vittinge sn Hov, Rasbo sn N:r Sid. Pl. Huddunge by, Huddunge sn , 156 Hållen, Runhällsbacken (Storgransbotten), Hållnäs sn , 119 Hånsta, Lena sn Häggeby, Skuttunge sn Hamringe, Bälinge sn , 91 Hamringe, Gamla Uppsala sn , 39 Hässelby, Harbo sn , 156, 157 Högsta, Bälinge sn Högsta, Bälinge sn Högsta bro, Bälinge sn se 1119 Orke, Skuttunge sn Isby, Simtuna sn , 132 Jädra, Vaksala sn , 31 Kallviksmossen, Films sn se 1136 Gubbo Karberga (Sundby), Funbo sn , 40 Klev, Alunda sn Kolje, Ärentuna sn Korsbackcn, Bälinge sn se 1081 Forkarby Krogsta, Tuna sn , 113 Kroksta, Åkerby sn , 86 Kungsgården, Samnan, Gamla Uppsala sn se 986 Gamla Uppsala kungsgård Kyrsta, Ärentuna sn Kyrsta, Ärentuna sn Källbo, Lugnet, Tensta sn Källslätt, Viksta sn , 81 Lej sta, Rasbo sn Lena kyrka , 59 Lena kyrka , 59 Lena kyrka Lena kyrka 261 Lilla Ramsjö, Vittinge sn. Nu på Slottsberget i Edinburgh, Skottland Lilla Runhällen, Råsbo, Nora sn Lugnet, Tensta sn se 1042 Källbo

10 ALFABETISK FÖRTECKNING ÖVER INSKRIFTERNA. XI N:r Sid. Pl Lund, Björklinge sn , Lunda, Danmarks sn Lunda, Vaksala sn , Långörn, Alunda sn Lövsta, Bälinge sn Lövsta, Bälinge sn Lövsta, Funbo sn Marsta, Bälinge sn Marsta, Bälinge sn Marstallen, Simtuna sn se 1159 Skensta 950 Myrby, Danmarks sn Myrby, Skuttunge sn Målsta, Bälinge sn Möboda, Björklinge sn se 1059 Såpebo 1021 Nederbacka (Rosta bro), Ärentuna sn. Nu vid Rosta kvarn, Bälinge sn Norrby, Morkarla sn Norrby, Skuttunge sn Nyvalla, Viksta sn Nyvla, Bälinge sn , Nyvla, Tingstukällan, Bälinge sn , Onslunda, Tensta sn , Onslunda, Tensta sn. Nu i Tensta kyrka Oxford, Ashmolean Museum se 1160 Andersta, Simtuna sn 1055 Ramsjö, Björklinge sn Ramsjö, Björklinge sn Ramsjö, Vittinge sn se 1173 Lilla Ramsjö och 1174 Stora Ramsjö 1000 Rasbo kyrka Rasbo kyrka Rasbo kyrka Rasbokils kyrka Rosta bro, Bälinge sn Rosta kvarn, Bälinge sn se 1021 Nederbacka (Rosta bro), Arentuna sn 1165 Rotbrunna, Härnevi sn , 147 Runhällen, Nora sn se 1181 Lilla Runhällen N:r Sid. Pl. Runhällen, Västerlövsta sn se 1164 Stora Runhällen Runhällsbacken, Hållnäs sn se 1138 Hållen 976 Råby, Vaksala sn Rångsta, Viksta sn... Råsbo, Nora sn se 1181 Lilla Runhällen 1095 Rörby, Bälinge sn Rörby, Bälinge sn... Salfors, Simtuna sn se 1158 Stora Salfors Samnan, Gamla Uppsala sn se 986 Gamla Uppsala kungsgård 1057 Sandbro, Björklinge sn Sandbro, Björklinge sn 1159 Skensta, Marstallen, Simtuna sn 1108 Skuttunge kyrka Skuttunge kyrka Skuttunge by, Skuttunge sn Skällerö (Marielund), Funbo sn Skärplinge, Sälvassen, österlövsta sn Stavby kyrka Stora Ramsjö, Vittinge sn Stora Ramsjö, Vittinge sn 1164 Stora Runhällen, Västerlövsta sn 1158 Stora Salfors, Simtuna sn 1022 Storvreta, Ärentuna sn Sundbro, Bälinge sn 1098 Sundbro, Bälinge sn 1099 Sundbro, Bälinge sn 1100 Sundbro, Bälinge sn 1101 Sundbro, Bälinge sn Sundbro, Bälinge sn se även 1080 Forkarby Sveden, Vittinge sn se 1172 Holm 1179 Svingbolsta, Ostervåla sn. Nu i länsmuseet i Västerås Svista, Bälinge sn , 97 96, 97 75, , , , , 57 98, 99 3, 99

11 XII UPPLANDS RUNINSKRIFTER. N:r Sid. Pl Svista, Bälinge sn Sylta, Söderby, Åkerby sn Såpebo, Möboda, Björklingesn Säby, Danmarks sn Sällinge, Danmarks sn Sällinge, Danmarks sn. 72 Sälvassen, Österlövsta sn se 1137 Skärplinge 954 Söderby, Danmarks sn Söderby, Morkarla sn Söderby, Åkerby sn se 1071 Sylta 1036 Tensta kyrka Tensta kyrka Tensta kyrka Tensta kyrka Tensta kyrka se även 1044 Onslunda 1060 Tibble, Björklinge sn Tierps kyrka Tierps kyrka Tingstukällan, Bälinge sn se 1093 Nyvla 955 Tjocksta, Danmarks sn Torstuna prästgård Tuna kyrka Tuna kyrka Tuna, Bälinge sn , Uppsala, Bredgränden Uppsala, Domkyrkan Uppsala, Domkyrkan Uppsala, Domkyrkan Uppsala, Domkyrkan , Uppsala, Domkyrkan Uppsala, Domkyrkan Uppsala, Domkyrkan Uppsala, Domkyrkan Uppsala, Domkyrkan Uppsala, Domkyrkan Uppsala, Domkyrkan. Nu i Universitetsplanteringen 26 4, Uppsala, Domkyrkan Uppsala, Domkyrkan Uppsala, Domkyrkan Uppsala, Kvarteret Tor- N:r Sid. get. Nu i Universitetsplanteringen 36 8 Uppsala, Kvarteret Torget. Nu i Universitetsplanteringen 39 8 Uppsala, Kvarteret Torget. Nu i Universitetsplanteringen 40 9 Uppsala, Kvarteret Torget 43 9 Uppsala, Svartbäcksgatan. Nu i Universitetsplanteringen 35 7 Uppsala, Svartbäckstull. 34 Uppsala, Universitetsplanteringen, se även 1011 Örby, Rasbo sn Uppsala, Ärkebiskopsgården. Nu i Universitetsplanteringen Pl. Uppsala. Nu i Upplands Fornminnesförenings samlingar Vaksala kyrka Vaksala kyrka Vaksala kyrka. Nu vid Vaksalahöjden Vaksala kyrka Vaksala kyrka Vaksala kyrka Vaksala kyrka Vaksala kyrka Vaksala kyrka Vallby, Ärentuna sn Vaxmyra, Ärentuna sn Vaxmyra, Ärentuna sn. 253 Vedyxa, Danmarks sn , 19 Vedyxa (Viggby), Danmarks sn Vigle, Skuttunge sn Viksta kyrka Villinge, Danmarks sn Visteby, Rasbo sn Vittinge kyrka Vittulsberg, Vaksala sn. 124 Västerberga, Rasbo sn. Nu i Rasbo kyrka

12 ALFABETISK FÖRTECKNING ÖVER INSKRIFTERNA. XIII N:r Sid. Pl. N:r Sid. Pl. Västerboda, Älvkarleby sn 1139 Ängvreta, Hållnäs sn , 120 se 1150 Gårdskär 1013 Ärentuna kyrka Västlands kyrka Ärentuna kyrka Yrsta, Rasbo sn Ärentuna kyrka Yttrö, Tierps sn , 123 Ärentuna kyrka se även 1180 Åby, Östervåla sn Fjuckby 1142 Åbyggeby, Vendels sn , Äskelunda, Bälinge sn , Åkerby kyrka , Äskelunda, Bälinge sn , Åkerby kyrka , Örby, Rasbo sn. Nu i Uni 1068 Åkerby kyrka versitetsplanteringen, 999 Åkerby, Funbo sn Uppsala Åloppe, Bälinge sn Örke, Skuttunge sn Ånge, Lena sn Örke, Skuttunge sn. Ett 1033 Årby, Lena sn , 62 fragment numera i 1010 Årsta, Rasbo sn Högsta bro, Bälinge sn Älvkarleby kyrka Örke, Skuttunge sn Ändersta, Simtuna sn. Nu 1121 Örke, Skuttunge sn i Ashmolean Museum, 1168 Österunda kyrka Oxford, England Österunda kyrka Östervåla kyrka f

Utbyggnad av bredbandsnät

Utbyggnad av bredbandsnät Utbyggnad av bredbandsnät Storvretabygden 2012-09-20 Göran Lundström AB Göran Lundström Presentation Göran Lundström Arbetat som konsult med bredbandsfrågor på uppdrag av kommuner, landsting och länsstyrelse

Läs mer

Program för Fornvård i Uppsala Län

Program för Fornvård i Uppsala Län Program för Fornvård i Uppsala Län LÄNSSTYRELSENS MEDDELANDESERIE 2013: 05 KULTURMILJÖENHETEN ISSN 1400-4712 Foto framsida: Författare: Jan Helmer Gustafsson, Länsstyrelsen. Länsstyrelsen Uppsala län Hamnesplanaden

Läs mer

KS 3 20 NOVEMBER 2013

KS 3 20 NOVEMBER 2013 KS 3 20 NOVEMBER 2013 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Hedberg Sebastian Datum 2013-10-14 Diarienummer KSN-2012-1280 Kommunstyrelsen Bredbandsprogram 2013 2020 för Uppsala kommun Förslag till beslut

Läs mer

Stadsbussarna i Uppsala

Stadsbussarna i Uppsala 2013-10-30 Linjebeskrivning Den här linjebeskrivningen presenterar uppgifter om distans, restid, trafik, antal avgångar och trafikföretag per linje. Dessutom finns en mindre linjekarta och sträckning i

Läs mer

36,5 miljoner till Uppsala stifts kyrkor

36,5 miljoner till Uppsala stifts kyrkor 36,5 miljoner till Uppsala stifts kyrkor Vid stiftsstyrelsens sammanträde den 13 oktober beslutades om kyrkoantikvarisk ersättning för 212. Totalt handlar det om 36,5 miljoner och det största enskilda

Läs mer

Remiss - Kulturmiljöprogram för Uppsala kommun

Remiss - Kulturmiljöprogram för Uppsala kommun KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Astrid Nyström 2014-07-28 Rev 2014-08-22 Diarienummer BUN-2014-1019 Bam- och ungdomsnämnden Remiss - Kulturmiljöprogram för Uppsala kommun

Läs mer

sön 2/8 & 9/8 kl 11 17 REBUSRUNDAN Örsundsbro Matlust i FJÄRDHUNDRALAND.SE Örsundsbro Alsta Trädgårdar Landsberga Gård Nysätra

sön 2/8 & 9/8 kl 11 17 REBUSRUNDAN Örsundsbro Matlust i FJÄRDHUNDRALAND.SE Örsundsbro Alsta Trädgårdar Landsberga Gård Nysätra 150 2 5 km tra 16 45' VÄSKarlsdal TERÅS Kristiansborg Skallberget 17 10' 16 40' Kumla kyrkby Ransta Huddunge Framnäs Hälla Brandthovda Bjurhovda Lunda Tillberga Österunda Vittinge Morgongåva Viksäng Tunbytorp

Läs mer

Placeringar Dam. Plac Startnr Namn Postadress Poäng

Placeringar Dam. Plac Startnr Namn Postadress Poäng Placeringar Dam 1 109 Anette Bergström Storvreta 154 / 6 2 152 Seidy Åkerlöf Gimo 134 / 8 3 94 Inga-Lill Sundström Lövstabruk 125 / 4 4 73 Therese Andersson Knivsta 125 5 74 Elisabet Andersson Knivsta

Läs mer

Handläggare Datum Diarienummer Mikael Lundkvist 2014-11-21 RÄN-2014-0302

Handläggare Datum Diarienummer Mikael Lundkvist 2014-11-21 RÄN-2014-0302 BRANDFÖRSVARET Handläggare Datum Diarienummer Mikael Lundkvist 2014-11-21 RÄN-2014-0302 Räddningsnämnden Attestdelegation lönesystem och ekonomisystem. Förslag till beslut att fastställa bifogad attestdelegation

Läs mer

Datum. Yttrande angående ansökan från Kunskapsskolan i Sverige AB om godkännande som huvudman för en grundskola i Uppsala kommun, dnr 31-2013:755

Datum. Yttrande angående ansökan från Kunskapsskolan i Sverige AB om godkännande som huvudman för en grundskola i Uppsala kommun, dnr 31-2013:755 Ä r e n d e Uppsala Handläggare "KOMMUN BARN- OCH U N G D O M S N Ä M N D E N Datum Diarienummer 203-03-2 BUN-203-023.2 Skolinspektionen Box 230 04 35 STOCKHOLM Yttrande angående ansökan Kunskapsskolan

Läs mer

Kontraktsförteckning. Urvalsdatum: Sidan 1 av 64

Kontraktsförteckning. Urvalsdatum: Sidan 1 av 64 Kontraktsförteckning Urval: Län: län Urvalsdatum: Sidan 1 av 64 Enköping C 60550001 Enköping 2015-07-01 BAC01.02 universitet Backbrunna 1:1 2020-06-30 2020-06-30 aut. seismolog Enskild Backbrunna 12 /

Läs mer

CURRICULUM VITAE - CV Thomas Eriksson tel. arb. 018-471 62 37 e-post: Thomas.Eriksson@arkeologi.uu.se

CURRICULUM VITAE - CV Thomas Eriksson tel. arb. 018-471 62 37 e-post: Thomas.Eriksson@arkeologi.uu.se CURRICULUM VITAE - CV Thomas Eriksson tel. arb. 018-471 62 37 e-post: Thomas.Eriksson@arkeologi.uu.se Arbetslivserfarenhet: Titel Arbetsplats Period Assistent Arkeometallurgiska Institutet, Stockholms

Läs mer

REGIONALT SERVICEPROGRAM FÖR UPPSALA LÄN 2010-2013. Inledning

REGIONALT SERVICEPROGRAM FÖR UPPSALA LÄN 2010-2013. Inledning REGIONALT SERVICEPROGRAM FÖR UPPSALA LÄN 2010-2013 Dnr: 300 14187 09 Inledning Regeringen har uppdragit åt länsstyrelsen att, i brett partnerskap, ta fram ett regionalt serviceprogram för länet. Programmet

Läs mer

UPPLAND E52(17,18,20,21); E53(183); E54(27); E69(138); E73(124);

UPPLAND E52(17,18,20,21); E53(183); E54(27); E69(138); E73(124); 1 Almunge E52(17,18,20,21); E53(183); E54(27); E69(138); E73(124); Alsike E96(147); Alunda E06(169-178); Andersby E73(112); Angarn I1(129); O62(57); Annelund Tierp E06(90); Arvidsbo Tierp E05(20); Askarebäck

Läs mer

Plan- och byggnadsnämnden

Plan- och byggnadsnämnden PLAN- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Datum:2014-12-03 KALLELSE Nämnd/Organ: Plan- och byggnadsnämnden Sammanträdestid: Torsdag 11 december 2014 kl. 18.00 Kaffe och smörgås finns från kl. 17.30 Sammanträdeslokal:

Läs mer

TRYGG OCH SÄKER I UPPSALA

TRYGG OCH SÄKER I UPPSALA TRYGG OCH SÄKER I UPPSALA FÄRRE SKA SKADAS OCH DÖ Färre ska dö och skadas i olyckor och bränder Det arbetar Brandförsvaret ständigt för. De som drabbas av olyckor ska få snabb och effektiv hjälp och så

Läs mer

Justering av protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla

Justering av protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla Plats och tid Kommunhuset, Rådrummet, kl. 08.30-09.30 ande och övriga närvarande enligt sida 2 Utses att justera Daniel Blomstedt Paragrafer 39-44 Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Louise

Läs mer

Verksamhetsberättelse. Upplands Skidförbund 2012-2013

Verksamhetsberättelse. Upplands Skidförbund 2012-2013 Verksamhetsberättelse Upplands Skidförbund 2012-2013 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Röstlängd... 3 Introduktion... 4 Sammanfattning... 5 Styrelsens sammansättning mm.... 5 Kommittéernas

Läs mer

Mälardalen KONTOR/BUTIK

Mälardalen KONTOR/BUTIK KONTOR/BUTIK Boländerna 3: Verkstadsgatan 9 191 8 61 1 8 1 85 Boländerna 3: B Verkstadsgatan 11 13 13 51 116 ASP B Boländerna 35:1 Möllersvärdsgatan 1 195 5 5 15 58 9 963 8 511 ASP */B 89 ASP 9 ASP Boländerna

Läs mer

Ätbart, Med smak för livets goda

Ätbart, Med smak för livets goda Ätbart, Med smak för livets goda Hantverksbod och kaffeservering 20 juni, kl.14-16. 21-29 juni, kl.12-16 Hantverksförsäljning och visning av hantverk med mera. Kaffeservering med hembakat bröd, runstensmuseet

Läs mer

Mälardalen. Virkeshandlaren 10, Röda rummet, Örebro OFFICE/RETAIL. Tax Mgmt.

Mälardalen. Virkeshandlaren 10, Röda rummet, Örebro OFFICE/RETAIL. Tax Mgmt. OFFICE/RETAIL Boländerna 3: Verkstadsgatan 9 191 8 61 1 8 1 85 Boländerna 3: B Verkstadsgatan 11 13 13 51 116 ASP B Boländerna 35:1 Möllersvärdsgatan 1 195 5 5 15 58 9 963 8 511 ASP */B 89 ASP 9 ASP Boländerna

Läs mer

-Tillsammans gör vi Uppsala mänskligare. Verksamhetsberättelse 2013

-Tillsammans gör vi Uppsala mänskligare. Verksamhetsberättelse 2013 2013 -Tillsammans gör vi Uppsala mänskligare Verksamhetsberättelse 2013 Hopp Värdighet Livsglädje Uppsala Stadsmissions Ledstjärnor Gemenskap Helhet Sevice 2 Innehållsförteckning Vårt uppdrag och roll

Läs mer

Rapport från granskning och uppmålning av runstenar i Jämtland och Medelpad 2010. Jämtland. Medelpad

Rapport från granskning och uppmålning av runstenar i Jämtland och Medelpad 2010. Jämtland. Medelpad Datum 2010-12-10 Dnr 322-906-2011 Avdelning Förvaltningsavdelningen Enhet Kulturvårdsstöd Författare Thorgunn Snædal Rapport från granskning och uppmålning av runstenar i Jämtland och Medelpad 2010. Den

Läs mer

VALLONBRUKSVECKAN 10 18 augusti 2013

VALLONBRUKSVECKAN 10 18 augusti 2013 Välkommen till VALLONBRUKSVECKAN 10 18 augusti 2013 Vallonbruk i Uppland Välkommen till Vallonbruksveckan 2013! Jag gläds åt att presentera Vallonbruksveckan 2013! Under hela veckan sjuder det av aktiviteter.

Läs mer

Förläggningslista. Rev 1.

Förläggningslista. Rev 1. Förläggningslista. Rev 1. Lagnamn Klass Förläggning Refnr ACK F13 Eget boende 3026 AIK F12 9-m Wenströmska 2879 AIK:Akademi F11 Wenströmska 2919 AIK:F01A F14 Eget boende 3050 AIK:Svart P13 Persbo 2992

Läs mer

Justering av kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla

Justering av kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla 2014-06-17 53 (63) Plats och tid Kommunhuset, Rådrummet kl 8.30-9.15 ande Bengt-Olov Eriksson (S) ordförande Pia Wårdsäter (S) Anette Pettersson (S) Catarina Deremar (C) Daniel Blomstedt (M) Övriga närvarande

Läs mer

Handläggare Datum Diarienummer Mikael Lundkvist 2014-11-21 RÄN-2014-0298. att fastställa bifogat budgetförslag för verksamhetsåret 2015.

Handläggare Datum Diarienummer Mikael Lundkvist 2014-11-21 RÄN-2014-0298. att fastställa bifogat budgetförslag för verksamhetsåret 2015. BRANDFÖRSVARET Handläggare Datum Diarienummer Mikael Lundkvist 2014-11-21 RÄN-2014-0298 Räddningsnämnden Budget 2015. Förslag till beslut att fastställa bifogat budgetförslag för verksamhetsåret 2015.

Läs mer

Börja med att ställa en fråga till hela klassen: Vad var det som hände?

Börja med att ställa en fråga till hela klassen: Vad var det som hände? Många barn och unga råkar ut för nätmobbning. Vi beslutade oss för att göra någonting åt det. Den här filmen är tänkt att väcka tankar och känslor och förhoppningsvis göra en stor skillnad. LÄRARHANDLEDNING

Läs mer

Uppsalas landsbygder - nulägesbeskrivning del 1

Uppsalas landsbygder - nulägesbeskrivning del 1 STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN KSN-2014-132 Underlag till arbetet med Översiktsplan för Uppsala kommun 2015-09-11 UNDERLAGSRAPPORT: Uppsalas landsbygder - nulägesbeskrivning del 1 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

AVTRYCK. Tid, ting, minne

AVTRYCK. Tid, ting, minne AVTRYCK Tid, ting, minne AVTRYCK Tid, ting, minne Vad är historia? Historia är de människor som har levt före oss. Människor som har lämnat spår efter sig överallt. Spåren är avtryck som kan berätta om

Läs mer

Källor och litteraturtips

Källor och litteraturtips Källor och litteraturtips Arkiv Uppsala Upplandsmuseet Inventering av militära boställen i Uppsala län Kulturhistorisk byggnadsinventering i Skoklosters socken 1977 Kulturhistorisk byggnadsinventering

Läs mer

Anfäder Petrus Andersson

Anfäder Petrus Andersson Anfäder Petrus Andersson Petrus Andersson. Född 1883-11-30 Gävle (Gästrikland). Död 1944-03-10 Gävle (Gästrikland). Far: I:1 Anders Johan Andersson. Mor: I:2 Catharina Charlotta Persdotter. Familj med

Läs mer

Utbyggnad av bredbandsnät på landsbygden

Utbyggnad av bredbandsnät på landsbygden Utbyggnad av bredbandsnät på landsbygden Gräsö 2012-06-26 Göran Lundström AB Göran Lundström Presentation Göran Lundström Arbetat som konsult med bredbandsfrågor på uppdrag av kommuner, landsting och länsstyrelse

Läs mer

Gillbergs skissbok Anteckningar Börje Sandén 1998-03-14

Gillbergs skissbok Anteckningar Börje Sandén 1998-03-14 Gillbergs skissbok Anteckningar Börje Sandén 1998-03-14 Skissboken - osignerad - sändes till Upplands-Bro Kulturnämnd på 70-talet från någon person i Värmland därför att ett flertal bilder kunde relateras

Läs mer

Stålbucklan Kvalspel 2014

Stålbucklan Kvalspel 2014 Uppsala 2014-01-25 Hej Allesammans! Nu är det dags för säsongens första höjdpunkt: Kvalspelet i Stålbucklan 2014! Otroligt kul, stimulerande och samtidigt (som alltid) litet pirrigt Förutom Uppland deltar

Läs mer

Ca 1457 mynt funna vid utgrävning av Alvastra kloster 1919-77. Utgrävningsledare:

Ca 1457 mynt funna vid utgrävning av Alvastra kloster 1919-77. Utgrävningsledare: VÄSTRA TOLLSTAD 157. ALVASTRA KLOSTER SHM/KMK 16374, 16811, 17033, 17237, 17555, 18401, 18802, 19149, 19415, 19675, 20095, 20106, 20395, 20748, 21068, 21530, 21855, 22111, 22416, 22617, 22959, 22972, 23127,

Läs mer

Förebyggande underhåll praktiska erfarenheter från arbetet med ett regionalt vattenledningsnät. Tommy Giertz, Norrvatten

Förebyggande underhåll praktiska erfarenheter från arbetet med ett regionalt vattenledningsnät. Tommy Giertz, Norrvatten Förebyggande underhåll praktiska erfarenheter från arbetet med ett regionalt vattenledningsnät. Tommy Giertz, Norrvatten Dagens agenda: Mycket kort bakgrund Vad är förebyggande underhåll? Praktiska exempel

Läs mer

60 Fristadstorget - Viptorp - Hällberga - Ärla

60 Fristadstorget - Viptorp - Hällberga - Ärla attlinjer Eskilstuna 60 - Viptorp - Hällberga - Ärla 14 december 2014-13 juni 2015 Anmärkning Sveaplan Skogsängen centrum Viptorp Hällberga centrum Skansen Ärla station 00.42 00.45 00.52 01.02 01.05 02.12

Läs mer

Torpen i Torstunas byar

Torpen i Torstunas byar Torpen i Torstunas byar Torpinventering i Torstuna socken en redovisning av ett studiecirkelarbete Torstuna Hembygdsförening Folke Welén Torpen i Torstunas byar Redovisning av studiecirkelarbete under

Läs mer

Västerfärnebo kyrka. Antikvarisk kontroll. Färnebo klockargård 2:1 Västerfärnebo socken Västmanland. Ulf Alström

Västerfärnebo kyrka. Antikvarisk kontroll. Färnebo klockargård 2:1 Västerfärnebo socken Västmanland. Ulf Alström Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2008:84 Västerfärnebo kyrka Antikvarisk kontroll Färnebo klockargård 2:1 Västerfärnebo socken Västmanland Ulf Alström Västerfärnebo kyrka Antikvarisk kontroll Färnebo

Läs mer

LÄR KÄNNA UPPLANDS NATUR - APRIL

LÄR KÄNNA UPPLANDS NATUR - APRIL LÄR KÄNNA UPPLANDS NATUR - APRIL Söndag 12 april, Uppsala CYKELUTFLYKT TILL LINNÉS SÄVJA OCH HAMMARBY Vi cyklar längs med Linnéstigen så mycket som det går genom Kungsängen och Djurgårdsskogen till Hammarby

Läs mer

Tackel. Illustration av J Hägg ur Lärobok i sjömanskap, Vilhelm Linder, 1896.

Tackel. Illustration av J Hägg ur Lärobok i sjömanskap, Vilhelm Linder, 1896. 170 Tackel. Illustration av J Hägg ur Lärobok i sjömanskap, Vilhelm Linder, 1896. kapitel 14. mälarens båtklubbar a ö 171 14. MÄLARENS BÅTKLUBBAR A Ö Detta kapitel är en sammanställning av fakta avseende

Läs mer

VÄGEN TILL EGEN BOSTAD

VÄGEN TILL EGEN BOSTAD VÄGEN TILL EGEN BOSTAD Information om socialtjänstens arbete med bostadsfrågor Östervåla Harbo Vittinge Huddunge Tärnsjö Runhällen Morgongåva Heby Vem kan ha rätt till bostad via socialtjänsten? I Socialtjänstlagen

Läs mer

Varje vecka gör vi skillnad för 575 människor i våra sociala verksamheter

Varje vecka gör vi skillnad för 575 människor i våra sociala verksamheter Varje vecka gör vi skillnad för 575 människor i våra sociala verksamheter Uppsala Stadsmissions verksamhetsberättelse 2012 Organisationsnummer 802464-0065 Vi ger aldrig upp. Varje dag arbetar Uppsala Stadsmission

Läs mer

Distriktsinfo nr 1/2014

Distriktsinfo nr 1/2014 Folkdansringen i Uppland Distriktsinfo nr 1/2014? I detta nummer: Sidan 2 Årsstämma Sidan 3 Klassisk danskväll Vinterstämma Sidan 4 Snörakan Sidan 5 Bygdedanskurs Sidan 6 Dräktbytardag Sidan 7 Kurs karvsnideri

Läs mer

Datum 2011-04-19. Motion från Ingmar Jansson (C) om att bygga cykelvägen vid väg 272 fram till Brobykorset och sedan Ulva

Datum 2011-04-19. Motion från Ingmar Jansson (C) om att bygga cykelvägen vid väg 272 fram till Brobykorset och sedan Ulva KS 19 18 MAJ 2011 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Kihlberg Jenny Datum 2011-04-19 Diarienummer KSN-2010-0533 Kommunstyrelsen Motion från Ingmar Jansson (C) om att bygga cykelvägen vid väg 272 fram till

Läs mer

Sveriges befolkning 1890 Sida 1

Sveriges befolkning 1890 Sida 1 Sveriges befolkning 1890 Sida 1 Post 3785636 Andersson, Anders f. 1843 i Post 3785615 Andersson, Karl Johan f. 1854 i Arboga landsförs (Västmanlands län, Västmanland) Födelseort i källan: Arboga S:n Post

Läs mer

Ianspråktagen mark [m²] Inskränktvägrätt 1/2 110 1/2 12890

Ianspråktagen mark [m²] Inskränktvägrätt 1/2 110 1/2 12890 FASTIGHETSFÖRTECKNING för Vägplan E18 Enköping Stockholm, Trafikplats Kockbacka, Upplands Bro kommun, Stockholms län Fastighetsindelningen och ägare till respektive fastighet aktuell datum 2013 11 05 Vägplan

Läs mer

UPPSALA 2014. Statistik för Uppsala kommun. LANDAREAL 2 183 km². FOLKMÄNGD 2013 Totalt 205 199, varav 104 105 kvinnor och 101 094 män

UPPSALA 2014. Statistik för Uppsala kommun. LANDAREAL 2 183 km². FOLKMÄNGD 2013 Totalt 205 199, varav 104 105 kvinnor och 101 094 män UPPSALA 2014 Statistik för Uppsala kommun LANDAREAL 2 183 km² FOLKMÄNGD 2013 Totalt 205 199, varav 104 105 kvinnor och 101 094 män 1 Befolkning år 2013 i Uppsala kommun -6% -5% -4% -3% -2% -1% 0% 45-49

Läs mer

1.1 STARTSIDA. Kenneth Mårtensson

1.1 STARTSIDA. Kenneth Mårtensson 1.1 STARTSIDA Kenneth Mårtensson GLOBAL ENERGIANVÄNDNING 1.2 DEN LOKALA KRAFTEN? SMÅ I VÄRLDEN STORA I SALA/HEBY SHE S AFFÄRSIDÉ Att vara ett långsiktigt modernt hållbart energi- och datakommunikationsföretag

Läs mer

Midsommarfirande Västerlövsta Hembygdsgård. Midsommarfirande

Midsommarfirande Västerlövsta Hembygdsgård. Midsommarfirande Midsommarfirande Västerlövsta Hembygdsgård 20 juni, kl 17.00 Vi reser stången kl 17.00 Danslekar, tipspromenad, saftkalas för barn. Servering, hembygdslotteri, chokladhjul, pilkastning. Arrangör: Västerlövsta

Läs mer

Dödsboanmälan. en förenklad form av bouppteckning. Östervåla Harbo Vittinge Huddunge Tärnsjö Runhällen Morgongåva Heby

Dödsboanmälan. en förenklad form av bouppteckning. Östervåla Harbo Vittinge Huddunge Tärnsjö Runhällen Morgongåva Heby Dödsbanmälan en förenklad frm av buppteckning Östervåla Harb Vittinge Huddunge Tärnsjö Runhällen Mrgngåva Heby BLANKETT FÖR ANSÖKAN OM DÖDSBOANMÄLAN 1 (3) CENTRALA FÖRVALTNINGEN Medbrgarkntret 0224-36

Läs mer

CURRICULUM VITAE THOMAS BLOM MAJ 2014. BEFATTNING Delägare Arkitekt SAR/MSA ANSTÄLLD VID TIDIGARE ANSTÄLLNINGAR KONTAKT ADRESS ORGANISATIONSNUMMER

CURRICULUM VITAE THOMAS BLOM MAJ 2014. BEFATTNING Delägare Arkitekt SAR/MSA ANSTÄLLD VID TIDIGARE ANSTÄLLNINGAR KONTAKT ADRESS ORGANISATIONSNUMMER THOMAS BLOM MAJ 2014 BEFATTNING Delägare Arkitekt SAR/MSA KONTAKT 018-64 05 92 070-595 13 28 tb@a-sidan.se ADRESS Olof Palmes plats 8 753 21 Uppsala ORGANISATIONSNUMMER 55 65 01-1854 ANSTÄLLD VID a-sidan

Läs mer

222 aktiebolag i kommunen ökade omsättning, ökade antalet anställda och gick med vinst.

222 aktiebolag i kommunen ökade omsättning, ökade antalet anställda och gick med vinst. Uppsala kommun har den bästa tillväxten i Uppsala län i 2011 års tillväxtindex. 222 aktiebolag i kommunen ökade omsättning, ökade antalet anställda och gick med vinst. NoA Lyftteknik AB Everteam AB Björn

Läs mer

Frågor angående remissmottagande enheter kontakta din vårdsystemsamordnare och om hen inte är anträffbar kan frågor mailas till epj@support.lul.

Frågor angående remissmottagande enheter kontakta din vårdsystemsamordnare och om hen inte är anträffbar kan frågor mailas till epj@support.lul. Remissmottagande (konsultationsremisser/vårdbegäran) enheter Akademiska sjukhuset, Lasarettet i Enköping, Habilitering och Hjälpmedel, Primärvården och privata vårdgivare (Strukturen för Akademiska sjukhuset

Läs mer

Östergötlands byggnadsminnen

Östergötlands byggnadsminnen 2013-03-01 Östergötlands byggnadsminnen Namn Fastighetsbeteckning Socken Byggnadsminnesförklaring Boxholms kommun Björnön (Torpet Björnön, Ugglebo) Ramfall 1:12 Malexanders socken 1977-06-17 Liljeholmens

Läs mer

Mälardalen. Virkeshandlaren 10, Röda rummet, Örebro OFFICE/RETAIL

Mälardalen. Virkeshandlaren 10, Röda rummet, Örebro OFFICE/RETAIL Mälardalen Name of property Address Municipality Refurb.year Office Retail Warehouse Industrial Residential Other Total sidiary Note OFFICE/RETAIL Basen 10 Fridhemsgatan 2-4 Örebro 1900/1990 5 830 402

Läs mer

Gamla landsvägen vid Kungsängens kyrka Arkeologisk delundersökning av väglämning Raä 96b, Kyrkbyn, Kungsängens socken, Upplands-Bro kommun, Uppland Rapport 2000:16 Kjell Andersson STOCKHOLMS LÄNS MUSEUM

Läs mer

[818] 3: - 1: 75 1: 50-76 1: 25 -- 75. Riljet.t.p:riserna äro: P;j~'estättn

[818] 3: - 1: 75 1: 50-76 1: 25 -- 75. Riljet.t.p:riserna äro: P;j~'estättn [817J Biljetter säljas: Hvardagar: Till vanligt pris frän kl. 12 midd., till förhöjdt pris samma dag kl. 9-1l f, m.; till förköpspris dagen förut kl. 12-3 e. m.!lön- oeh:h lgdagar: Till vanligt pris från

Läs mer

Sön 19-jan 14.00 Bergahallen Tingshusgatan, Söderköping. v. 4 Datum Tid Plats Adress Mån 20-jan 9.30 Forum Stockholmsvägen 25, Märsta

Sön 19-jan 14.00 Bergahallen Tingshusgatan, Söderköping. v. 4 Datum Tid Plats Adress Mån 20-jan 9.30 Forum Stockholmsvägen 25, Märsta Lilla Spöket Laban Våren 2014 v. 3 Datum Tid Plats Adress Fre 17-jan 16.00 Nora Bibliotek Storgatan 15, Nora Lör 18-jan 14.00 Kulturum/Lindeskolan Nyborgsgatan, Lindesberg Sön 19-jan 14.00 Bergahallen

Läs mer

GeneAlOgica BETULIENSIS

GeneAlOgica BETULIENSIS GeneAlOgica BETULIENSIS Medlemsblad för Björklingebygdens Släktforskarförening Februari 2009 nr 51 Gås-Anders spelmanslag från vår gemensamma sammankomst 27 november 2008. Kallelse till årsmöte Årsmöte

Läs mer

Lena Karlsson, nämndsekreterare Kristofer Röjerås, bygglovhandläggare 13. Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala 18 februari 2013 kl. 09.

Lena Karlsson, nämndsekreterare Kristofer Röjerås, bygglovhandläggare 13. Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala 18 februari 2013 kl. 09. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Heby kommun kl 13.00 16.00 Beslutande Mats Jennische(m), ordförande Olof Nilsson(s), vice ordförande Lars Henriksson(fpl) Margaretha

Läs mer

Önskan av en Bacchi man (Fredmans sång nr 8)

Önskan av en Bacchi man (Fredmans sång nr 8) Soprano 1 Soprano 2 lto Basso 1 Basso 2 Text musik: Carl Michael Bellman 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 ck, ck, b ck, ck, rr: Eva Toller 2006 ck, att vid så -stång-en att vid så -stång-en b att vid så -stång-en att

Läs mer

Blodtrycksmätning. D Danderyd Apotek Hjärtat Enebyängen

Blodtrycksmätning. D Danderyd Apotek Hjärtat Enebyängen Blodtrycksmätning A Angered Apotek Hjärtat Angered Centrum Arboga Apotek Hjärtat Ahllöfsgatan Arlandastad Apotek Hjärtat Eurostop Arvika Apotek Hjärtat Torget B Bengtsfors Apotek Hjärtat Storgatan Bromma

Läs mer

Östgöta Brandstodsbolag - Makulerade försäkringsbrev

Östgöta Brandstodsbolag - Makulerade försäkringsbrev Östgöta Brandstodsbolag - Makulerade försäkringsbrev Ekebyborna socken - Motala kommun Objektsnamn Volym Sida Försäkringsnr Nyteckning Förnyelse/överlåtelse Makulering Anm. Allhamra 18-4 126 18 859 1953

Läs mer

Levande vatten & bygd

Levande vatten & bygd Levande vatten & bygd Tämnarens Vattenråd 1 Tämnarens ursprung Sjön Tämnaren är fortfarande Upplands största sjö, trots att sjösänkningar minskat dess yta. Tämnaren, som idag har en yta på 38 kvadratkilometer,

Läs mer

RESOR Buss avgår från Brukslagarvägen i Nyköping Anmälan om deltagande Telefonnumret är 26 88 65 Obs

RESOR Buss avgår från Brukslagarvägen i Nyköping Anmälan om deltagande Telefonnumret är 26 88 65  Obs RESOR Reseprogrammet är tillgängligt för alla SPF-föreningar i Nyköpings och Oxelösunds kommuner, SPRF i Nyköping samt PRO i mån av plats. Buss avgår från Brukslagarvägen i Nyköping. Aktuell information

Läs mer

Jönköpings stads historia 1284-1700. Bildserie producerad av Jönköpings läns museum

Jönköpings stads historia 1284-1700. Bildserie producerad av Jönköpings läns museum Jönköpings stads historia 1284-1700 Bildserie producerad av Jönköpings läns museum Bild 1 Jönköping från södra änden av Munksjön omkring 1690. Kopparstick av Erik Dahlbergh. Bild 2 Medeltida vägnät. Bild

Läs mer

Uppsala kommun Månad 7 2015

Uppsala kommun Månad 7 2015 1 Arkets namn R-C-Uppsala Län C-län Kommun Uppsala Månad 7 215 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby och camping 8 7 6 5 4 3 2 År 21 År 211 År 212 År 213 År 214 År 215 Region +/- % +/- 214 Jan-Sep

Läs mer

7. Emigrationen till Nordamerika

7. Emigrationen till Nordamerika Tidigare artiklar 1. Sveriges största kollektiva massutvandring 2. Erik Janssons uppväxt och första predikningar 3. Vetemjöls-Jesus i Hälsingland 4. Profet och sektbildare 5. Jagad, förföljd och misshandlad

Läs mer

Utredning av skoltrafik i Uppsala län. Samverkansavtal

Utredning av skoltrafik i Uppsala län. Samverkansavtal Utredning av skoltrafik i Uppsala län Slutrapport Bilaga 6 Samverkansavtal KTN2013-0050 Kollektivtrafikförvaltningen UL December 2013 1 Innehåll 1 Elever från Enköping är försthandssökande till:... 3 2

Läs mer

Info-brev HÖSTen 2014

Info-brev HÖSTen 2014 Info-brev HÖSTen 2014 EXTRA STORT JULNUMMER! ORDFÖRANDEN HAR ORDET Sen årsmötet har vi varit på landsbygdsriksdagen i Sandviken, som vanligt mycket trevligt och nätverkande. Den här gången var huvudtemat

Läs mer

Ostbaltiskt från yngre vendeltid bland fynden från Helgö, Ekerö Nerman, Birger Fornvännen 148-152

Ostbaltiskt från yngre vendeltid bland fynden från Helgö, Ekerö Nerman, Birger Fornvännen 148-152 Ostbaltiskt från yngre vendeltid bland fynden från Helgö, Ekerö Nerman, Birger Fornvännen 148-152 http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1956_148 Ingår i: samla.raa.se under Ekeby i Frustuna socken,

Läs mer

Biologiskt kulturarv på kykogården

Biologiskt kulturarv på kykogården Biologiskt kulturarv på kykogården Vad kan POM, programmet för odlad mångfald bidra med? Eva Jansson Visby 20120904 Ett nationellt program för att långsiktigt bevara och hållbart nyttja kulturväxterna

Läs mer

Raja Eloranta, LC Heby Morgongåva, önskade alla välkomna till Vittinge församlingshem

Raja Eloranta, LC Heby Morgongåva, önskade alla välkomna till Vittinge församlingshem Raja Eloranta, LC Heby Morgongåva, önskade alla välkomna till Vittinge församlingshem 1. Mötets öppnade Mötet öppnades av DG Stig Lundqvist som hälsade alla välkomna till Vittinge. 2. Parentation Tyst

Läs mer

Åk två betala för en. Reseinformation på Cinderella, ca 35 pers. Bussresa till gamla Filmstaden i Råsunda samt Nya Vin & Spritmuseet, 36 pers.

Åk två betala för en. Reseinformation på Cinderella, ca 35 pers. Bussresa till gamla Filmstaden i Råsunda samt Nya Vin & Spritmuseet, 36 pers. Bilaga 1 Resor och studiebesök 2013 11 12 februari Åk två betala för en. Reseinformation på Cinderella, ca 35 pers. 20 mars Bussresa till gamla Filmstaden i Råsunda samt Nya Vin & Spritmuseet, 36 pers.

Läs mer

Stockholm Rimbo Hallstavik ( Öregrund)

Stockholm Rimbo Hallstavik ( Öregrund) 639 Stockholm Rimbo Hallstavik ( Öregrund) Giltighetstid 19 juni 16 augusti 2015 Noter b Via Hallsta pappersbruk till stationen. c Via Sättra vägskäl, hållplatser via Häverödal trafikeras ej. e Avgår från

Läs mer

BROR HJORTH-STIFTELSEN

BROR HJORTH-STIFTELSEN Uppsala Stadsarkiv ARKIVFÖRTECKNING BROR HJORTHSTIFTELSEN Referenskod SE/C005/ Utskriftsdatum Arkivbildare BROR HJORTHSTIFTELSEN 730 Depå Uppsala Stadsarkiv Innehåll BROR HJORTHSTIFTELSEN Serie A A A E

Läs mer

Ordföranden har ordet

Ordföranden har ordet Verksamhetsberättelse 2014 Ordföranden har ordet Under år 2014 anordnade Vaksala hembygdsförening flera aktiviteter för medlemmarna i föreningen. Jag vill tacka alla Er som deltagit i arrangemangen och

Läs mer

Förord. Tack till. Uppsala 2011-10-27

Förord. Tack till. Uppsala 2011-10-27 1 Uppsala 2011-10-27 Förord Tack till Uppsala kommun kultur och fritidsnämnden för det stöd vi har fått att genomföra kartläggning av de invandrare som har kolonilotter. Vi vill rikta en ett stort tack

Läs mer

Släkträff Nils, Maria och Sanna Björk 17/6 2007 Ramsåsa Släktforskarcentrum, Tomelilla

Släkträff Nils, Maria och Sanna Björk 17/6 2007 Ramsåsa Släktforskarcentrum, Tomelilla Släkträff Nils, Maria och Sanna Björk 17/6 2007 Ramsåsa Släktforskarcentrum, Tomelilla 1. David Nygren, Malmö 2. Magnus Asp, Hässleholm Jöns (Nils Björks bror) och Cecila Horney: dottern Esters 3. Nils-Erik

Läs mer

Hantverk och slöjd, Ge kreativiteten rum

Hantverk och slöjd, Ge kreativiteten rum Hantverk och slöjd, Ge kreativiteten rum Hantverkarna i Huddunge 20-22, 28 och 29 juni, kl 12-16 Arrangör: Huddunge hantverkare Kontakt: Gunnel Ågren tele 0224-96211 Vägbeskrivning: Förbi sjukhemmet i

Läs mer

Henrik Larsson in på livet... Fortsatt högtryck. Lokal information till skogsägare i Uppland. www.korsnas.com/skog

Henrik Larsson in på livet... Fortsatt högtryck. Lokal information till skogsägare i Uppland. www.korsnas.com/skog Lokal information till skogsägare i Uppland Henrik Larsson in på livet... Mitt namn är Henrik Larsson och jag är från och med i höst virkesköpare och kontaktperson hos Korsnäs inom distriktet Uppland Östra.

Läs mer

Information om UL:s skolkort

Information om UL:s skolkort 1 (7) Information om UL:s skolkort Denna information vänder sig skolkortshandläggare och skolkortsberättigade elever som vill veta mer om regler kring skolkorten. Allmänt Skolkorten gäller alla skoldagar,

Läs mer

Electoral district-names that have been changed since the 1998 election

Electoral district-names that have been changed since the 1998 election 6XSSOHPHQWWLOO $OOPlQQDYDOHQ Del 1, Del 2 och Del 3 den 15 september 2002 /LVWD YHUYDOGLVWULNWVQDPQ VRPI UlQGUDWV VHGDQYDOHW 6XSSOHPHQWWR *HQHUDOHOHFWLRQVLQ 3DUWDQG Electoral district-names that have been

Läs mer

Var bor simhallarnas besökare?

Var bor simhallarnas besökare? Var bor simhallarnas besökare? Av -12-10 FoU och Driftavdelningen IDROTTSFÖRVALTNINGEN UNDERSÖKNINGEN Idrottsförvaltningens forskningsenhet har, med hjälp av studenter vid Stockholms universitet och Södertörns

Läs mer

Förteckning över certifierade värdeförvaringstekniker

Förteckning över certifierade värdeförvaringstekniker Denna förteckning omfattar de personer som DNV GL har certifierat som värdeförvaringstekniker enligt "Kravspecifikation för certifiering av Värdeförvaringstekniker". Förteckningen är sorterad efter postort.

Läs mer

Layout av text och bilder: Diana Andersson, Ewa Gesouli, Kajsa Reslegård, Fanny Reuterskiöld och Matilda Svahn.

Layout av text och bilder: Diana Andersson, Ewa Gesouli, Kajsa Reslegård, Fanny Reuterskiöld och Matilda Svahn. KULTURMILJÖPROGRAM Kulturmiljöprogrammet bygger på en kulturmiljöinventering som samlats i 75 kunskapsunderlag under perioden 2012 2014. Underlagen omfattar såväl Uppsalas stadsdelar som landsbygdens socknar

Läs mer

Slöjd Händer. Information från Länshemslöjdskonsulenterna och Hemslöjdsföreningen i Uppsala län. Hösten 2005

Slöjd Händer. Information från Länshemslöjdskonsulenterna och Hemslöjdsföreningen i Uppsala län. Hösten 2005 Slöjd Händer Information från Länshemslöjdskonsulenterna och Hemslöjdsföreningen i Uppsala län Hösten 2005 LÄNSHEMSLÖJDSKONSULENTERNA ORD FRÅN KONTORET Här får du nya Slöjd Händer i din hand. Vårt mål

Läs mer

Plan- och byggnadsnämnden

Plan- och byggnadsnämnden PLAN- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Datum:2013-12-04 KALLELSE Nämnd/Organ: Plan- och byggnadsnämnden Sammanträdestid: Torsdag 12 december 2013 kl 18.00 Kaffe & smörgås serveras från kl 17.30 Sammanträdeslokal: Aspen,

Läs mer

Nya lägenhetsregistret

Nya lägenhetsregistret Femkampsgatan 2A Fastighetsbeteckning: Lunden 50:4 57 1001 58 1002 67 1101 68 1102 77 1201 78 1202 87 1301 88 1302 97 1401 Femkampsgatan 2B Fastighetsbeteckning: Lunden 50:4 59 1001 60 1002 69 1101 70

Läs mer

Läderloppet 2015 lö 2015-06-06 14:25 Resultat OT2003 Stephan Krämer 2006. Pl Startnr Klubb Tid Namn År

Läderloppet 2015 lö 2015-06-06 14:25 Resultat OT2003 Stephan Krämer 2006. Pl Startnr Klubb Tid Namn År Sida 1 Herr (104) 27.0 km 2 K 1 2 Sala 1:35:33 Reuterwall Magnus Bergek Kristoffer 2 4 Sala 1:36:45 Olsson Patrik Ahlin Kristoffer 3 3 Sala 1:37:12 Fange Peter Bergqvist Fredrik 4 23 Östervåla 1:37:27

Läs mer

INLEDNING TILL. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55.

INLEDNING TILL. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. H, Kungl. Maj:ts befallningshavandes femårsberättelser, jämte Sammandrag för åren på Nådigaste befallning utarbetat och utgivet af Statistiska

Läs mer

Nyhetsbrev maj 2009 Turism i Fjärdhundrabygden

Nyhetsbrev maj 2009 Turism i Fjärdhundrabygden Nyhetsbrev maj 2009 Turism i Fjärdhundrabygden Premiär för nyhetsbrevet! Nu har leaderprojektet Turism i Fjärdhundrabygden startat och här får du en rapport om vad som är på gång. Sprid gärna brevet vidare!

Läs mer

Norra Årsta - City - Stabby

Norra Årsta - City - Stabby 05.30 05.33 05.38-05.45 05.50 05.56 06.00 06.03 06.08 06.15 06.17 06.22 06.28 06.30 06.33 06.38-06.45 06.50 06.56 06.48 06.51 06.56-07.03 07.08 07.15 07.17 07.21 07.26-07.32 07.37 07.44 07.46 07.50 07.55-08.01

Läs mer

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson AO Bygg 0733-376547 Region Bygg Väst & Region Bostad Väst Sam Ekman Informatör AO Bygg 0733-373423 Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region

Läs mer

Uppsala Stadsmission - Ansökan om verksamhetsbidrag

Uppsala Stadsmission - Ansökan om verksamhetsbidrag ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Ulf Lundström 2015-02-03 AMN-2015-0026 Rev.2015-02-18 Arbetsmarknadsnämnden Uppsala Stadsmission - Ansökan om verksamhetsbidrag Förslag till beslut

Läs mer

SPF Uppsala läns distrikt. Adresskalender. Seniorer i tiden. inflytande - valfrihet - livskvalitet

SPF Uppsala läns distrikt. Adresskalender. Seniorer i tiden. inflytande - valfrihet - livskvalitet Adresskalender 2012 Seniorer i tiden inflytande - valfrihet - livskvalitet SPF Uppsala läns distrikt 1 SPF Uppsala läns distrikt Distriktets kansliadress SPF Uppsala län Kungsängsgatan 14 3 tr 753 22

Läs mer

Fakta om. Befolkningen. i Enköpings kommun. Källa:SCB. Juni 2005 Kommunstyrelsekontoret Ingrid Stenvall

Fakta om. Befolkningen. i Enköpings kommun. Källa:SCB. Juni 2005 Kommunstyrelsekontoret Ingrid Stenvall Fakta om Befolkningen i Enköpings kommun 25 Källa:SCB Juni 25 Kommunstyrelsekontoret Ingrid Stenvall Innehåll INNEHÅLL... 3 BEFOLKNINGSUTVECKLING, ALLMÄNT... 4 BEFOLKNINGSUTVECKLING EFTER ÅLDERSGRUPP OCH

Läs mer

Närvarande: Elin Hoppe, Gunilla Lundell, Jan Bohman, Katja Jahn, Ylva Fontell, Lotta Nenzén.

Närvarande: Elin Hoppe, Gunilla Lundell, Jan Bohman, Katja Jahn, Ylva Fontell, Lotta Nenzén. Styrgrupp för LEADER-projekt Turism i Fjärdhundrabygden Minnesantecknigar från möte 090903 Närvarande: Elin Hoppe, Gunilla Lundell, Jan Bohman, Katja Jahn, Ylva Fontell, Lotta Nenzén. Ylva o Katja lämnar

Läs mer