SVENSK ANVÄNDAR GUIDE TOPSTART (BIO)DIESEL & OIja Ref. TSDP

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SVENSK ANVÄNDAR GUIDE TOPSTART (BIO)DIESEL & OIja Ref. TSDP"

Transkript

1 TopStart (Bio)Diesel & olja (TSDP) är en kompakt elektrisk värmare med cirkulationspump som är till för uppvärmning av (Bio) diesel och motorolja. INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. VIKTIGA SÄKERHETS ANVISNINGAR: sida 2 2. SPECIFIKATIONER Tekniska specifikationer: sida 3 Sprängskiss: sida 4 3. MONTERINGSANVISNINGAR Säkerhetsföreskrifter: sida 4 Installationsanvisningar: sida 4 Anslutning av kylsystemet: sida 5 Elektriska anslutningar: sida 6 4 BRUKSANVISNING Driftsättning av värmare: sida 7 Reglering av vattentemperatur: sida 7 Återställning av säkerhetstermostat: sida 7 5. FELSÖKNING: sida 7 6. ANVISNINGAR FÖR SKYDD AV MILJÖ: sida 8 7. TOTAL KVALITÉ: sida 8 8. GARANTI: sida 8 Last update 20/08/2014 1

2 Denna användarhandbok innehåller anvisningar som ska uppfyllas under montering och drift. Läs noga för en korrekt installation och korrekt användning av värmaren. Spara dessa anvisningar efter installationen. 1. VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR Kvalificerad personal Monteringen bör endast utföras av en behörig tekniker. Fara vid ej uppfyllda riktlinjer Efterföljs inte nuvarande riktlinjer kan det få allvarliga konsekvenser för säkerheten för människor och kan skada utrustningen, vilket gör garantin ogiltig. Den strängaste noggrannheten erfordras för de elektriska och mekaniska aspekterna vid monteringen. Säkerhetsåtgärder avsedda för användaren Undvik risker kopplade till elnätet, genom att strikt iaktta de lokala säkerhetsföreskrifter som gäller. Kontrollera eller låt en auktoriserad tekniker kontrollera att din elektriska installation skyddas av ett jordskyddssystem och att jordningen är i överensstämmelse med de lokala säkerhetsföreskrifterna. Ändringar av värmaren och användning av icke godkända delar Alla ändringar av värmaren ska göras i samförstånd med tillverkaren. Användningen av officiella reservdelar och tillbehör garanterar din säkerhet. Tillverkaren frånsäger sig allt ansvar då icke-originaldelar används. Felaktig användning av utrustningen Utrustningen levereras med denna användar guide och är endast avsedd för de program som beskrivs i den här guiden. TopStart (Bio)Diesel & olja (TSDP) är en kompakt elektrisk värmare med cirkulationspump som är till för uppvärmning av (Bio) diesel och motorolja. TSDP är inte gjord för att installeras i en explosiv miljö. Last update 20/08/2014 2

3 2. SPECIFIKATIONER Tekniska specifikationer TSDP är en universell och kompakt elvärmare med cirkulationspump gjord för uppvärmningen av (Bio) diesel & olja. Högkvalitativa komponenter och material används för att säkerställa tillförlitligheten i värmaren. De är kompakta och enkla att installera. Värmaren är tillverkad av en värmekropp, ett värmeelement, en justerbar reglertermostat, en överhettningstermostat med manuell återställning och en cirkulationspump. As soon as the heater is plugged in, the (Bio)diesel or oil of the engine/tank is sucked into the heating body and then expelled by the pump back into the engine/tank. The pump allows a progressive and uniform warming of the engine/tank. The regulating thermostat controls the heating element (and the pump on model TSDP M). The safety thermostat protects the heating element and the pump in case of overheating Så snart värmaren är inkopplad, sugs (Bio) diesel eller olja i motorn/tanken in i värmekroppen och därefter cirkulerars vätskan runt av pumpen tillbaka in i motorn/tanken. Pumpen ger en progressiv och likformig uppvärmning av motorn/tanken. Den reglerande termostaten kontrollerar värmeelementet (och pumpen på modell TSDP tusen M). Säkerhetstermostaten skyddar värmeelementet och pumpen vid överhettning. MODELL Beskrivning Bild TSDP TopStart (Bio)diesel & Olja Komponent egenskaper Värme-hus Bearbetad Aluminium Värmeelement INCOLOY 800 skyddsmantel i rostfritt stål Cirkulationspump Viscomat 70M Temperaturkontroll och mätning Justerbar kapilär termostat: 0-40 C (32 F to 104 F). Säkerhetstermostat Kapilär termostat med en gräns på 65 C (159 F) och manuell återställning Elektrisk data Nominell spänning och frekvens 230V 50 Hz Kapslingsklass IP55 Effekt värmeelement 1000W Effekt cirkulationspump 1200W Ström 9 Ampere Arbets specifikationer Maximum working temperature 60 C (140 F) Temperature range Justerbar från 0 till 40 C (32 F to 104 F). Pump main characteristics Maximalt mottryck 6 bar (85psi) Maximal viskositet 500 cst Fler pump specifikationer se bruksanvisning för pump General characteristics Allmänna specifikationer 17 kg mått i mm (L * B * H) 345 * 270 * 265 Last update 20/08/2014 3

4 Sprängskiss TSDP Värmeelement Spänning: 230 VAC, en-fas. effekt: 1000 Watt. Värmeelementet är formad som en spiral med extremt låg effekt densitet (7,5 W / cm) och Incoloy 800 skydd i rostfritt stål 2. Värmehus I bearbetat aluminium 3. Skyddslock i polyamide 4. Kraftig ram i Polyamide 5. Termostatisk platta med termostatreglering och säkerhetstermostat Säkerhetstermostat med manuell återställning, temperaturgräns vid 65 C (149 F) med en brytförmåga på 25 Ampere. Reglertermostaten kontrollerar värmeelementet (och pumpen med ref. TSDP M). temperaturområdet är mellan 0 till 40 C (32 F and 104 F). Termostaten är satt på 0 C (32 F) från fabrik. 3. MONTERINGSANVISNING Säkerhetsföreskrifter Installationen måste göras av en auktoriserad tekniker, i strikt överensstämmelse med tillverkarens instruktioner. Anslut inte till elnätet utan att ha följt dessa instruktioner. Anslut inte värmaren till elnätet, om du inte är säker på att den är fylld med (Bio)diesel eller olja. Installationsanvisningar Fäst värmaren så lågt som möjligt. Värmaren bör vara lägre än den lägsta nivån i motorn/tanken och inloppet för värmaren måste vara under punkten för avlägsnande av (bio)diesel eller olja från motorn. Fäst TSDP till chassit eller någon annan lämplig plats. Om du använder en annan fästpunkt bör stödet för fastställandet av värmaren vara tillräckligt styv. Om värmaren är monterad på motorns chassi, är det nödvändigt att använda vibrationsdämparna för att minska vibrationer till värmaren. Se till att inte montera värmaren, slangarna eller nätsladden i närheten av motorns avgasrör. Last update 20/08/2014 4

5 Anslutning av kylsystemet Tappa ur systemet fullständigt. Innan du monterar värmaren, är det absolut nödvändigt att tömma systemet. Skruva bort avtappningspluggen eller koppla bort den nedre slangen för att helt tömma systemet. Anslutning av inlopp till värmare. Värmarens inlopp är avsedd för en 1'' slangar (medföljer ej). Om värmaren är ansluten till ett stelt rör, använd en bit flexibel kylarslang som är tillräckligt lång för att förhindra att motorvibrationer överförs till värmaren. Anslutning till värmeuttaget. Utloppet av värmaren är avsedd för ¾ "'Connexions (medföljer ej). För att garantera en optimal uppvärmning av (Bio) diesel / olje bör returslangen från värmaren till motorn / tanken placeras på högsta möjliga punkten på motorn / tanken och så långt som möjligt från insugsporten. Checking and re-filling the circuit Se till att slangklämmorna är ordentligt åtdragna. Fyll kretsen med vätskan ((Bio) diesel eller olja). Det bör vara av hög kvalitet och utan föroreningar. Det är nödvändigt att kontrollera dess kvalitet ofta för att säkerställa att värmaren inte är smutsig, eller innehåller sot och inte lider av försämrad kvalite. Livslängden och en väl fungerande av värmaren är beroende av den. Om värmaren är ansluten till en motor, i syfte att eliminera luftfickor och erhålla en god cirkulation, kör motorn några minuter. Stäng sedan av motorn och kontrollera att oljekretsen är ordentligt rensade. Kontrollera att alla anslutningar är vattentäta och att slangklämmor är ordentligt åtdragna. När motorn har svalnat, kontrollera oljenivån igen i kretsen och justera vid behov. Exempel på korrekt/inkorrekt montering utlopp Korrekt montering Inloppet till värmaren från den lägsta punkt på motorn/tank inlopp Last update 20/08/2014 5

6 Elektriska anslutningar Anslutning av strömförsörjning. Fäst elledningen med klämmor för att undvika all kontakt med heta eller rörliga delar. Det rekommenderas att använda en kabel som har en skyddsmantel. ontrollera installationen innan du ansluter värmaren till el. Kontrollera information om spänning och ström på värmetiketten innan du ansluter värmaren elektriskt. En felaktig anslutning till elnätet kan skada din värmare. Se till att spänningen är korrekt och jordningen är i överensstämmelse med lokala föreskrifter. Elektriskt diagram över TSDP en-fas 230V 50 Hz referens M (ex: TSDP M) A Bornier de connection / Terminal block B Thermostat de sécurité à réarmement manuel / Overheat thermostat with manual reset C Thermostat de régulation / Regulating thermostat D Elément chauffant / Heating element E Pompe de circulation / Circulating pump D A 11 B C 12 A A P E 3 VVB 3G1.5 Referens M (ex : TSDP M) Så snart regleringstermostaten har nått önskad temperatur, stannar pumpen (och följaktligen värmaren). Pumpen och värmaren startar igen så fort temperaturen är under den förinställda. Referens MC (ex : TSDP MC) Pumpen fortsätter att pumpa även om önskade temperaturen uppnås. Endast värmeelementet stängs av. Last update 20/08/2014 6

7 4. BRUKSANVISNING Driftsättning av värmare VARNING: STARTA INTE värmaren om du inte har fyllt den med vätska Följ proceduren som beskrivs nedan: Anslut kontakten. Reglertermostaten är inställd på 0 C (32 F) från fabrik. Efter kontroll av att cirkulationen genom värmaren och motorn är korrekt och luften är ordentligt rensad, justera reglertermostaten till önskad temperatur. Reglering av vattentemperatur regler termostatens temperaturen är ställd på 0 C (32 F) från fabriken. Det är möjligt att modifiera denna temperatur mellan 0 och 40 C (32 F och 104 F). För att göra detta, skruva av skyddslocket på sidan av aggregatet. Använd en skruvmejsel för att ställa in termostaten på önskad temperatur. Det är absolut nödvändigt att sätta tillbaka skyddslocket igen efter justering av termostaten. Återställning av säkerhetstermostaten Vid överhettning (t.ex. på grund av brist på vatten i kretsen), bryter överhettningstermostaten elnätet till värmeelementet. Efter kontroll av värmaren måste termostaten återställas manuellt. För att göra detta, skruva av skyddslocket på undersidan av värmaren och tryck på den manuella återställningsknappen. Last update 20/08/2014 7

8 5. FELSÖKNING Innan du kontaktar den tekniska servicen, kontrollera följande tabell för orsaker och åtgärder: Luftficka orsakad av en skruvad slang Motor/tank temperaturen är högre än den på termostaten inställda temperatur. Type of problem Possible causes Control and remedies Värmaren och motorn/tank förblir kall Värmaren är inte ansluten till elnätet 1. Kontrollera att värmarens kabel är ansluten till elnätet. 2. Kontrollera att spänningen från elnätet är korrekt. 3. Kontrollera säkringarna i elcentral. Anslutningen till elnätet är korrekt. Pumpen fungerar men värmaren och motorn förblir kalla. (endast modell TSDP MC) Pumpen fungerar men värmaren och motorn / tanken förblir kalla (endast på modell TSDP tusen MC) Anslutningen till elnätet är korrekt och kretsen är korrekt. Värmaren är varm men motorn är fortfarande kallt. Säkringen eller strömbrytaren i elcentralen är utlöst. Överhettningstermostaten har löst ut. Brist på vätska till värmaren Fel på värmeelementet Fel på relgertermostaten. Dålig cirkulation Pumpen blockeras av föroreningar Pumpen fungerar inte Elektriskt fel 6. ANVISNINGAR FÖR ATT SKYDDA MILJÖN 1. Koppla bort el- kabeln från elnätet. 2. Återställ överhettningstermostaten (se bruksanvisning) 3. Kontrollera vätskenivån i kretsen. 4. Justera nivån om det behövs. 5. Kör motorn i 10 minuter. 6. Återanslut el- kabel till elnätet 1. Ställ värmaren ur drift och ringa det tekniska servicecentret. 1. Ställ värmaren ur drift och ringa det tekniska servicecentret. 1.. Ställ värmaren ur drift och ringa det tekniska servicecentret. Återvinning av råvaror snarare än eliminering av avfall. Maskiner samt deras tillbehör och emballage ska återvinnas på lämpligt sätt. Våra reservdelar kan återvinnas selektivt beroende på vilken typ av material det är. Carlor Engineering S.A. åtar sig att återvinna de olika komponenterna i TopStart. Varje TopStart kommer att antingen renoveras eller återvinnas selektivt beronde på kundens begäran. 7. TOTAL KVALITÉ Varje TSDP som monteras av Carlor Engineering kontrolleras och testas innan de lämnar fabriken. Carlor Engineering testar varje TopStart på följande set: Test av den elektrisk isolering Test av värmeeffekten. Test av cirkulationspumpen Vattentäthet, provtryckning av värmare Test av reglertermostaten Du hittar i förpackningen en checklista över alla tester som TSDP har genomgått. Spara denna lista! Last update 20/08/2014 8

9 8. GARANTI Alla våra enheter TSPD garanteras mot alla tillverkningsfel under en 2 års period, med början på fakturadatum och efter allmänna försäljningsvillkor. Garantin gäller ej i var och en av följande situationer: Enheten har förvandlats eller ändrats utan tillstånd från Carlor Engineering Installation och användning som är emot riktlinjerna från TPDS Värmaren skadas av föroreningar eller sot. Vår garanti täcker enbart byte av standardinstallationer eller utbyte av de skadade delarna. Följande tas inte av garantin: fel installation eller användning, kostnader för montering och demontering av aggregatet, kostnader för montering och demontering av installation, leverans kostnader. Agent för Sverige: JO s Marin & Industrielektriska AB Återförsaljare i Sverige: IMSAB Ruskvädersgatan 13 Ruskvädersgatan Göteborg Göteborg Sverige Sverige Tel : Tel : Fax: Tillverkad av Carlor Engineering S.A. Avenue Albert 1 er, 87 B-4030 Grivegnée Belgique Tél. : +32 (0) Fax : + 32 (0) Last update 20/08/2014 9

Monterings & skötselanvisning METRO MINEX 11E Genomströmningsvärmare

Monterings & skötselanvisning METRO MINEX 11E Genomströmningsvärmare Monterings & skötselanvisning METRO MINEX 11E Genomströmningsvärmare METRO THERM AB FRANSKA VÄGEN 24 393 56 KALMAR TEL 0480-42 07 30 FAX 0480-42 07 31 info@metrotherm.se www.metrotherm.se 1 (9) 2013-03

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning

Bruks- och monteringsanvisning Bruks- och monteringsanvisning Spisfläkt DA 420 V, DA 420 V EXT DA 424 V, DA 424 V EXT sv-se Bruksanvisningen ska ovillkorligen läsas innan fläkten installeras och tas i bruk. Därmed undviker man olyckor

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning

Bruks- och monteringsanvisning Bruks- och monteringsanvisning Spisfläkt DA 3160 DA 3190 DA 3160 EXT DA 3190 EXT Bruksanvisningen ska ovillkorligen sv-se läsas innan fläkten installeras och tas i bruk. Därmed undviker man olyckor och

Läs mer

COLD LINE, BAR 550 INSTALLATIONS OCH BRUKSANVISNING

COLD LINE, BAR 550 INSTALLATIONS OCH BRUKSANVISNING COLD LINE, BAR 550 INSTALLATIONS OCH BRUKSANVISNING Porkka Scandinavia AB, Industrigatan 21, SE-619 33 TROSA Tel 0156 38 0, Fax 0156 167 50. porkka@porkka.se www.porkka.se 5/2011 Bruksanvisningen är för

Läs mer

Denna bruksanvisning är avsedd att hjälpa dig i användningen av denna ugn.

Denna bruksanvisning är avsedd att hjälpa dig i användningen av denna ugn. Bäste kund, Denna bruksanvisning är avsedd att hjälpa dig i användningen av denna ugn. Innan du använder ugnen, läs noggrant igenom denna guide som innehåller grundläggande information för riktig och säker

Läs mer

Pump Division. Modell: CPX, CPXR och CPXN KEMINORMPUMPAR MED LAGERBOCK HANDBOK FÖR INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLL

Pump Division. Modell: CPX, CPXR och CPXN KEMINORMPUMPAR MED LAGERBOCK HANDBOK FÖR INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLL Pump Division Modell: CPX, CPXR och CPXN KEMINORMPUMPAR MED LAGERBOCK HANDBOK FÖR INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLL PCN=71569128 03-05 (V) (inkluderar C937KH023 och C937KH064) Dessa instruktioner måste

Läs mer

HKTS 20/HKTS 30. hemmabiosystem. Designed to Entertain. Bruksanvisning Svenska

HKTS 20/HKTS 30. hemmabiosystem. Designed to Entertain. Bruksanvisning Svenska HKTS 20/HKTS 30 hemmabiosystem Bruksanvisning Svenska Designed to Entertain. Viktiga säkerhets Instruktioner 1. Läs igenom instruktionerna. 2. Behåll instruktionerna. 3. Uppmärksamma alla varningar. 4.

Läs mer

BRUKSANVISNING INNAN PRODUKTEN ANVÄNDS MILJÖRÅD FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH ALLMÄNNA RÅD ANVÄNDNING AV KYLDELEN OCH DESS FUNKTIONER

BRUKSANVISNING INNAN PRODUKTEN ANVÄNDS MILJÖRÅD FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH ALLMÄNNA RÅD ANVÄNDNING AV KYLDELEN OCH DESS FUNKTIONER BRUKSANVISNING INNAN PRODUKTEN ANVÄNDS MILJÖRÅD FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH ALLMÄNNA RÅD ANVÄNDNING AV KYLDELEN OCH DESS FUNKTIONER ANVÄNDNING AV FRYSFACKET OCH DESS FUNKTIONER AVFROSTNING OCH RENGÖRING

Läs mer

Bonus 30. Kombinationspanna för ved, pellets och olja (utan VV & elpatronuttag) Datum 2011-11-01, rev 4. DANAK Reg.nr. 5001

Bonus 30. Kombinationspanna för ved, pellets och olja (utan VV & elpatronuttag) Datum 2011-11-01, rev 4. DANAK Reg.nr. 5001 Bonus 30 Kombinationspanna för ved, pellets och olja (utan VV & elpatronuttag) Datum 2011-11-01, rev 4 DANAK Reg.nr. 5001 Kvalitetsstyringssystem certificeret i henhold til DS/EN ISO 9001:2000 af Det Norske

Läs mer

AUTOMATISK TEJPMASKIN AUTOMATIC CASE SEALING MACHINE MACHINE ENRUBANNEUSE AUTOMATIQUE AUTOMATISCHE KARTONVERSCHLIESSMASCHINE PRECINTADORA AUTOMATICA

AUTOMATISK TEJPMASKIN AUTOMATIC CASE SEALING MACHINE MACHINE ENRUBANNEUSE AUTOMATIQUE AUTOMATISCHE KARTONVERSCHLIESSMASCHINE PRECINTADORA AUTOMATICA SK2-S Typ A AUTOMATISK TEJPMASKIN AUTOMATIC CASE SEALING MACHINE MACHINE ENRUBANNEUSE AUTOMATIQUE AUTOMATISCHE KARTONVERSCHLIESSMASCHINE PRECINTADORA AUTOMATICA BRUKSANVISNING OCH RESERVDELSLISTA INSTRUCTIONS

Läs mer

Svenska. Modell 5KSM7580 Modell 5KSM7591 113

Svenska. Modell 5KSM7580 Modell 5KSM7591 113 6.9 L BOWL-LIFT STAND MIXER Instructions KÜCHENMASCHINE MIT SCHÜSSELHEBER UND 6,9-LITER-SCHÜSSEL Bedienungsanleitung ROBOT SUR SOCLE À BOL RELEVABLE DE 6,9 LITRES Instructions ROBOT DA CUCINA CON SOLLEVAMENTO

Läs mer

R 97006 97006 START bar psi CONT R

R 97006 97006 START bar psi CONT R R R 97006 97006 R XS1: Start 1 2 3 4 5 6 97006 7 8 9 10 25 XS1 Loctite (Ireland) Ltd. Made in Germany 11 24 23 90 260 VAC/47 63 Hz 2AM cat.no.97006 P in 12 18 13 14 22 21 15 16 17 19 20 Innehåll 1 Var

Läs mer

Manual Renblåsning PellX 20 kw / PellX 35 kw

Manual Renblåsning PellX 20 kw / PellX 35 kw Manual Renblåsning PellX 20 kw / PellX 35 kw Gordic Environment AB Box 11, 280 22 Vittsjö 5 INFORMATION... 1 5.1 INLEDNING... 1 5.2 FUNKTIONSPRINCIP... 2 5.3 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER... 3 5.4 TEKNISKA DATA...

Läs mer

BRUKSANVISNING MR-30

BRUKSANVISNING MR-30 BRUKSANVISNING MR-30 Saxlyften är framtagen för att lyfta personbilar och mindre transportbilar. Denna manual innehåller viktig information om saxlyftens installation, dess användning och dess säkerhetsrisker.

Läs mer

Bruksanvisning. Tvättmaskin TT 1260

Bruksanvisning. Tvättmaskin TT 1260 SV Bruksanvisning Tvättmaskin TT 1260 Innehåll Säkerhetsinformation 2 Säkerhetsföreskrifter 3 Produktbeskrivning 4 Beskrivning av kontrollpanelen 4 Programöversikt 5 Förbrukningsvärden 6 Tillvalsfunktioner

Läs mer

Greenfire. Bruksanvisning. www.heta.d. Dansk Design Dansk Kvalitet Danska Produktionen

Greenfire. Bruksanvisning. www.heta.d. Dansk Design Dansk Kvalitet Danska Produktionen Greenfire Bruksanvisning Dansk Design Dansk Kvalitet Danska Produktionen www.heta.d k dk SE www.heta.dk se Bästa kund! Vi vill önska dig lycka till med din nya pelletskamin och vi är övertygade om att

Läs mer

BRUKSANVISNING MB3195-SE-B

BRUKSANVISNING MB3195-SE-B BRUKSANVISNING SV -B Inledning Gratulerar till dit val av ny rullstol Kvalitet och funktion är nyckelbegrepp för all rullstolar i Handicare serien. Exigo 10 produceras av Handicare. För din egen säkerhet,

Läs mer

Handbok för Användare ECO30112W ECO38112W

Handbok för Användare ECO30112W ECO38112W Handbok för Användare SV ECO30112W ECO38112W We were thinking of you when we made this product SV electrolux 3 Välkommen till Electrolux! Tack för valet av en förstklassig Electrolux produkt som vi hoppas

Läs mer

Beépítési és üzemeltetési utasítás US. Instrukcja monta u i obs ugi F. Návod k montá i a obsluze E. Montavimo ir naudojimo instrukcija NL

Beépítési és üzemeltetési utasítás US. Instrukcja monta u i obs ugi F. Návod k montá i a obsluze E. Montavimo ir naudojimo instrukcija NL Wilo-EMU KS / KS Ex D Einbau- und Betriebsanleitung HU Beépítési és üzemeltetési utasítás US Installation and operating instructions PL Instrukcja monta u i obs ugi F Notice de montage et de mise en service

Läs mer

Monteringsanvisning. För installatörer. Monteringsanvisning. Neutraliseringsenhet utan tömningspump. art.nr 009730

Monteringsanvisning. För installatörer. Monteringsanvisning. Neutraliseringsenhet utan tömningspump. art.nr 009730 Monteringsanvisning För installatörer Monteringsanvisning Neutraliseringsenhet utan tömningspump art.nr 009730 SE Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Information om dokumentationen...3 1.1 Förvaring

Läs mer

Bruksanvisning. Manöverdon. Bernard

Bruksanvisning. Manöverdon. Bernard 1. Säkerhetsinformation Den här enheten överensstämmer med gällande säkerhetsstandarder. Installation, underhåll och användning av manöverdonet ska göras av kvalificerad och utbildad personal. Läs noggrant

Läs mer

Trefas asynkronmotorer för lågoch högspänning M-serien - Släpringsrotor - Horisontell

Trefas asynkronmotorer för lågoch högspänning M-serien - Släpringsrotor - Horisontell Motorer Automation Energi Omvandling & överföring Ytbehandling Trefas asynkronmotorer för lågoch högspänning M-serien - Släpringsrotor - Horisontell Handbok för installation, drift och underhåll 12619013

Läs mer

Drift och underhåll Pelletsbrännaren BioLine 20

Drift och underhåll Pelletsbrännaren BioLine 20 Drift och underhåll Pelletsbrännaren BioLine 20 INSTRUKTIONSBOK FÖR MODELL BioLine MED MAXEFFEKT 20 kw Förvara denna instruktionsbok väl så att den är lätt tillgänglig för framtida behov. Läs igenom instruktionsboken

Läs mer

BRUKSANVISNING MB3197-SE-B

BRUKSANVISNING MB3197-SE-B BRUKSANVISNING SV -B Inledning Vi gratulerar till ett mycket bra val av ny rullstol Kvalitet och funktion är nyckelbegrepp för alla rullstolar i Handicare-serien. Vi är mycket intresserade av att få ta

Läs mer

TE 30/TE 30-AVR/ TE 30-C-AVR/ TE 30-M-AVR

TE 30/TE 30-AVR/ TE 30-C-AVR/ TE 30-M-AVR TE 30/TE 30-AVR/ TE 30-C-AVR/ TE 30-M-AVR Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Istruzioni d uso Manual de instrucciones Manual de instruções Gebruiksaanwijzing Brugsanvisning Bruksanvisning

Läs mer

ThermOmatic ERA 10. Bruks- och Installationsanvisning ver 1.9. Termoventiler AB. Utrustning består av

ThermOmatic ERA 10. Bruks- och Installationsanvisning ver 1.9. Termoventiler AB. Utrustning består av ThermOmatic ERA 10 Bruks- och Installationsanvisning ver 1.9 Garantivillkor att denna instruktion LÄSES NOGGRANT FÖRE INSTALLATION! Så här fungerar ERA Utrustning består av ERA eftersträvar att hålla inställd

Läs mer

TA 450-4500 Luftbehandlingsaggregat Installationsinstruktioner

TA 450-4500 Luftbehandlingsaggregat Installationsinstruktioner Luftbehandlingsaggregat GB SE er Ver. no. 1.1-0-07 Fig. 1 Fig. 2 2 Fig. 3 Fig. 5 3 Fig. 6 Fig. 7 Fig. 8 4 Beskrivning fig. 3-6 TA 450 EL TA 650-2000 EL W TA 1500-4500 HW Fig. 9 A. Speed transformer B.

Läs mer

Förskjutning, värmekurva (minska/öka värme) Inställning beror på geografiskt. Förskjutning, värmekurva: min. Finjustering av temperatur till Luleå

Förskjutning, värmekurva (minska/öka värme) Inställning beror på geografiskt. Förskjutning, värmekurva: min. Finjustering av temperatur till Luleå R MOS 970-7 R MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNINGAR Temperatur Huvudströmbrytare Karta med riktvärden för val av 9 () Inställning beror på geografiskt Val, värmekurva: värmekurva om Kiruna läge och typ av

Läs mer

PR 35. Bedienungsanleitung Operating instructions Bruksanvisning. Käyttöohje ja ko cn

PR 35. Bedienungsanleitung Operating instructions Bruksanvisning. Käyttöohje ja ko cn PR 35 Bedienungsanleitung Operating instructions Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje de en da sv no fi ja ko cn 1 2 3 4 5 6 8 9 7 11 10 BRUKSANVISNING I ORIGINAL PR 35 Lutningslaser

Läs mer

TopAir TA-10 Tryckluftsdrivna membranpumpar

TopAir TA-10 Tryckluftsdrivna membranpumpar Instruktionsmanual TopAir TA-10 Tryckluftsdrivna membranpumpar Denna manual skall läsas och förstås innan produkten tas i bruk eller servas. A.0200.310 IM-TA/03.00 SV (01/2011) EG-försäkran om överensstämmelse

Läs mer