U N I V E R S I T E T O C H H Ö G S K O L A. Teknik, matematik och data

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "U N I V E R S I T E T O C H H Ö G S K O L A. Teknik, matematik och data"

Transkript

1 U N I V E R S I T E T O C H H Ö G S K O L A Teknik, matematik och data

2 Vägen till vinnande vetande Studentlitteratur lägger grunden för lärande längs hela kunskapsresan. I nära samarbete med användarna utvecklar vi läromedel för skola och vuxenutbildning, kurslitteratur för universitet och högskola och kvalificerad facklitteratur för hela yrkeslivet. Med vår förankring i forskarvärlden öppnar vi vägen till vinnande vetande. Längs den vägen blir lärare och utbildningsanordnare på alla nivåer vinnare. De får tillgång till välanpassade läromedel med lång livslängd som snabbt och enkelt kan uppdateras när ny forskning kräver det. Elever och studenter blir vinnare när de får arbeta med läromedel och kurslitteratur som ger både överblick och fördjupning på vägen mot utbildningsmålet. Vuxenstuderande och yrkesverksamma blir vinnare när de kan ta ett steg på vägen mot nya stimulerande arbetsuppgifter med hjälp av kvalificerad facklitteratur. De företag eller organisationer där de yrkesverksamma arbetar kan därmed skapa ett försprång. Medarbetare med rätt kunskap är självklart en viktig konkurrensfördel. Även författaren vinner på samarbetet med Studentlitteratur. Han eller hon får sin kunskap sammanställd, förädlad och förmedlad på ett strukturerat och pedagogiskt vis till exakt de målgrupper som är intressanta i sammanhanget. Och på så sätt bidrar vi alla i ett vidare perspektiv till en vinst för samhället. Beprövat vetande är trots allt det mest verkningsfulla vapnet mot okunskap och fördomar.

3 Teknik, matematik och data Innehåll 2006 Välkommen att ta del av Studentlitteraturs katalog inom teknik, matematik och data för En förändring mot tidigare kataloger är att vi nu bara presenterar senaste årens utgivning och kommande titlar i text och bild. Äldre titlar finns med, men då bara med titel- och författaruppgifter. Vi har sedan många år en stark ställning på universitets- och högskolemarknaden inom teknik, matematik, statistik och data. Vår utgivningsstrategi är att publicera allt från introduktionsböcker till kvalificerade böcker för högre studier inom universitet och högskola, men även för yrkesverksamma. Vi använder oss huvudsakligen av svenska författare med mångårig erfarenhet av undervisning inom universitet och högskola. Har du idéer till nya böcker inom våra ämnesområden? Kanske är du en av våra blivande författare. Välkommen att kontakta oss för vidare diskussion. Mer information om alla våra böcker hittar du på Där kan du även kostnadsfritt anmäla dig som prenumerant på våra nyhetsbrev och enkelt göra din beställning. Trevlig läsning! Bonnie Ohlsson Tele- och datakommunikation 2 Elteknik och elektronik 4 Tabell- och formelsamling 5 Digital- och datorteknik 6 Reglerteknik och automation 7 Mätteknik och fysik 8 Mekanik och hållfasthetslära 9 CAD 10 Byggnadsteknik 11 Energi- och maskinteknik 12 Övrigt 13 Kvalitet 14 Projektledning 16 Matematisk analys 17 Algebra och diskret matematik 18 Linjär algebra 19 Numeriska metoder och optimeringslära 20 Matematisk statistik 21 Statistik 22 Matematik övrigt 23 Programmering 24 Operativsystem 27 Systemutveckling 28 Databasteknik 30 Dina kontaktpersoner Bonnie Ohlsson Utgivningsansvarig teknik, matematik och data tfn Inger Jänchen Marknadsförare tfn Marie de la Motte Marknadsassistent tfn Webbutveckling och användbarhet 30 Ljud och bild 31 Datasäkerhet 32 Dataföreningen 32 Titelregister 33 Författarregister 34 Omslagsfoto: Lars Owesson Omslagsfoto: Lars Owesson Tryck: Tryck: Narayana Press, Press, Danmark, Danmark

4 2 TELE- OCH DATAKOMMUNIKATION Ahlin, Lars m.fl. Principles of Wireless Communications This textbook provides the reader with a basic understanding of the design and analysis of digital radio communication systems. It gives an overview of the most important models and tools used today in the design of wirelesssystems. The topics treated include: Fundamentals of radio propagation modelling and antennas, Statistical channel models for mobile communication, Modulation and coding methods for radio systems, Diversity and multiple antenna systems, Multi-user communications and Wireless network design. This completely revised and modernized edition adds new concepts such as OFDM, MIMO techniques and Packet transmission with applications to 3G and WLANs. Ca 500 sidor 2006 ISBN Art.nr Frank, Christer Kodning för felkontroll 1948 publicerade Claude Shannon sina rön att digital information kan överföras felfritt om informationstakten inte överstiger kanalens kapacitet i bit/s och informationsbitarna förses med checkbitar. Alltsedan dess har man försökt konstruera koder som uppfyller Shannons kriterier. Syftet med denna bok är att ge en introduktion till de grundläggande principerna för felkorrigerande och felupptäckande koder. I boken presenteras de viktigaste av de koder som hittills konstruerats. Boken inleds med ett kapitel om kommunikationssystem och felkontrollstrategier. Primärt är boken avsedd att vara kursbok vid teletekniska utbildningar men den kan även med fördel användas som referensbok för yrkesverksamma inom telekomsektorn. Innehållet förutsätter endast gymnasiekunskaper motsvarande Na-linjen. 320 sidor 2004 ISBN Art.nr Frank, Christer Telekommunikation Informationsöverföring & Överföringssystem Boken analyserar och beskriver funktionsblock för informations- och signalbehandling i moderna telekommunikationssystem, trådbundna såväl som trådlösa. Varje funktionsblock i informationsöverföringskedjan motsvaras av ett kapitel i boken, så beskriver t.ex. kapitel 1, Introduktion, kommunikationssystemets allmänna struktur. För övrigt innehåller boken informationsoch överföringssystem Boken vänder sig till såväl blivande som yrkesverksamma ingenjörer inom telekomsektorn. 531 sidor 2004 ISBN Art.nr Ahlin, Lars m.fl. Mobil radiokommunikation 364 sidor 2 uppl ISBN Art.nr 4954 Emanuelsson, Alf Signaler och kretsar Tidskontinuerliga system 358 sidor 1993 ISBN Art.nr 3921 Enstedt, Evert TV-teknikens grundläggande principer 115 sidor 1988 ISBN Art.nr 2793 Ericsson Telia Att förstå telekommunikation sidor 1996 ISBN Art.nr 3780 Ericsson Telia Att förstå telekommunikation sidor 1998 ISBN Art.nr 3781 Ericsson Telia Understanding Telecommunications sidor 1997 ISBN Art.nr 3782 Ericsson Telia Understanding Telecommunications sidor 1998 ISBN Art.nr 3783 Ewert, Magnus Datakommunikation Nu och i framtiden 708 sidor 3 uppl ISBN Art.nr 6610 Gustafsson, Fredrik m.fl. Signalbehandling 455 sidor 2 uppl ISBN X Art.nr 7371 Övningsbok 219 sidor 2 uppl ISBN Art.nr 7372 Heickerö, Roland 3G! Strategier och drivkrafter 161 sidor 2003 ISBN Art.nr Johannesson, Rolf Informationsteori Grundvalen för telekommunikation 260 sidor 1988 ISBN Art.nr 2842 Kildal, Per-Simon Foundations of Antennas 395 sidor 2000 ISBN Art.nr 7242 Kristensson, Gerhard Spridningsteori med antenntillämpningar 236 sidor 1999 ISBN Art.nr 7074 Kristensson, Gerhard Elektromagnetisk vågutbredning 207 sidor 1999 ISBN Art.nr 7127 Körner, Ulf Köteori 340 sidor 2 uppl ISBN Art.nr 31321

5 TELE- OCH DATAKOMMUNIKATION 3 NY UPPLAGA Kihl, Maria Datakommunikation En inledande översikt Denna bok lär ut konsten att få två eller flera datorer att kommunicera med varandra. Boken beskriver hur datorer kan förstå varandra, hur data kan överföras mellan två datorer, och berättar hur Internet fungerar. Dessutom beskriver boken hur de fasta och mobila telenäten fungerar. Tekniken bakom systemen gås igenom på ett pedagogiskt sätt. Boken är skriven för dig som är tekniskt intresserad men inte har några förkunskaper inom området. Många övningsexempel med fullständigt facit ingår, vilket gör den lämplig som kurslitteratur. 230 sidor 2005 ISBN Art.nr Ny upplaga utkommer våren 2006 Olsson, Anders Att förstå en konvergerande telekomvärld Bokens huvudmål är att förstå den nu inledda och accelererande konvergensen mot Next Generation Networks med inslag som multimedia över IP och 3G. Boken är till största delen en översättning av den engelska originalupplagan, Understanding Changing Telecommunications Building a Successful Telecom Business som har fått fem stjärnor i Customer rating på Amazon.com. 588 sidor 2005 ISBN Art.nr Nyqvist, Johan Din guide till Telekomvärlden Denna bok är ett första steg in i världen av tele- och datakommunikation. Boken behandlar på ett enkelt och lättfattligt sätt svåra ämnen och lämpar sig som introduktion till området för alla som vill tränga in i ämnet utan att nödvändigtvis vara tekniker. Bokens olika områden beskrivs från ett historiskt perspektiv via dagens tekniska lösningar till det senaste inom tekniken. Tyngdpunkten ligger i att skapa en bred förståelse för nätens struktur och innehåll utan att dyka ner i detaljer. Områden som ingår är bland annat fasta telenätet, Internet och mobiltelefoni (GSM, GPRS och 3G). 400 sidor 2004 ISBN Art.nr Lindberg, Håkan Trådlösa nätverk WLAN, WEP och Wi Fi 319 sidor 2002 ISBN X Art.nr Svärdström, Anders Modulation och teleteknik 396 sidor 2 uppl ISBN Art.nr 3851 NY UPPLAGA Svärdström, Anders Signaler och system 508 sidor 1999 ISBN Art.nr 6802 Svärdström, Anders Tillämpad signalanalys 219 sidor 1987 ISBN Art.nr 2539 Öberg, Tommy Modulation, detektion och kodning 559 sidor 2 uppl ISBN X Art.nr 6680 Olsson, Anders Understanding Changing Telecommunications A multi-dimensional paradigm shift and an increased overall complexity create a significant need for new telecom competence. This book provides a holistic telecom map, including techno-economics and user perception, to support the understanding of the changing telecommunications, which is a prerequisite for a successful business. 590 sidor 2004 ISBN X Art.nr Röjne, Mats Digital TV via mark, satellit och kabel 440 sidor 2 uppl ISBN Art.nr Läs mer om boken på sidan 31.

6 4 ELTEKNIK OCH ELEKTRONIK Boström, L-O Gustavsson, L EMC-handboken EMC-handboken handlar om oavsiktlig överföring av EM-energi och om hur man kommer tillrätta med dessa problem. Boken ger inledningsvis i en bred överblick men också med viss fördjupning en orientering i elektroteknik. Denna del av texten anknyter både till grundläggande teori och till existerande ingenjörsverklighet och har viss inriktning mot EMC. Störmekanismerna förklaras samt hur man kommer tillrätta med dessa källors oönskade energiutflöde. Det beskrivs även hur elinstallationer lämpligen bör utformas för att de skall få bästa möjliga EMC-egenskaper. 317 sidor 2004 ISBN Art.nr Davidson, C Hofvenschiöld, P G Elektriska nät Denna bok består av teoridel och studiedel samt en lösningsdel på Internet. I teoridelen ges teori med tillämpningar av två stationärtillstånd, likström och växelström. Studiedelen består av ett antal studiemoment som omfattar nödvändig teori, typexempel med lösningar samt problem med svar. Materialet riktar sig i första hand till teknologer i första årskursen vid elektro-, data- och fysiklinjen. 267 sidor 2 uppl ISBN Art.nr 2560 ELFA ELFA-boken Fakta om elektronik ELFA-boken täcker ett brett område inom elektroniken komponenter, konstruktion, tillverkning, användning och service. Innehållet är detaljerat och behandlar komponenter som elektronikkonstruktörer dagligen kommer i kontakt med. Boken ger även en introduktion till elläran. Det finns räkneexempel kring de vanligaste formlerna samt övningsuppgifter. 487 sidor 3 uppl ISBN Art.nr 4999 Franzén, T Lundgren, S Elkraftteknik Boken behandlar enfas och trefas växelström, Y- och D-kopplade laster, trefaseffekter, enfas och trefas transformatorer, likströmsmaskinen, asynkronmaskinen och synkronmaskinen med ekvivalenta scheman med exempel. Vidare behandlas varvtalsreglering samt faskompensering. Trefas kraftöverföring med friledningar och ekvivalenta scheman, spänningsfall, kortslutningseffekt beskrivs också. Boken avslutas med kapitel om kraftelektronik. 301 sidor 2002 ISBN Art.nr 7745 Beställ på webben Vill du köpa en bok från Studentlitteratur gör du det enklast och billigast via vår webbplats. Där beställer du till låga Internetpriser och slipper den expeditionsavgift som tillkommer på order via telefon, fax eller brev. Mer information på webben För att se t.ex. bokens innehållsförteckning och baksidestext, använd följande adress: Ersätt XXXXX med bokens artikelnummer så kommer du till bokens egen sida på vår webbplats. Benda, Sten Störningsfri elektronik Elektromagnetisk kompatibilitet 572 sidor 2 uppl ISBN Art.nr 2881 Borgström, Stig m.fl. Elektricitetslära med tillämpningar 305 sidor 1996 ISBN Art.nr 6216 Jeppson, Kjell O Halvledarteknik Komponenter och teknologi 408 sidor 1984 ISBN Art.nr 2110 Sousa Pires, Jorge de Electronics Handbook 810 sidor 1989 ISBN Art.nr 2102 Thorborg, Kjeld Power Electronics In Theory and Practice 518 sidor 1993 ISBN Art.nr 3809 Åkerlind, Ulla Elsäkerhet 109 sidor 3 uppl ISBN Art.nr 3131

7 ELTEKNIK OCH ELEKTRONIK 5 TABELL- OCH FORMELSAMLINGAR NY UPPLAGA NY UPPLAGA Molin, Bengt Analog elektronik Boken behandlar konstruktion och dimensionering av förstärkarkopplingar. Den har en top-down-uppläggning i presentationen av ämnesområdet. Efter ett inledande avsnitt om förstärkares systemegenskaper behandlas den ideala operationsförstärkaren och hur man konstruerar förstärkare med hjälp av operationsförstärkare. Analog elektronik är avsedd att vara en inledande bok på högskolenivå. 536 sidor 2001 ISBN X Art.nr 7331 Molin, Bengt Simulering med PSpice Boken beskriver simulering av elektronikkopplingar med simulatorn PSpice, som troligen är den mest spridda SPICE-simulatorn. Schema för de kopplingar som skall simuleras ritas med programmet Capture. Förutom en handledning för hur programvaran används beskrivs även modeller för halvledarkomponenter och integrerade förstärkare. Tyngdpunkten ligger på simulering av analoga kretsar men även simulering av digitala kretsar tas upp. Exempel visar steg för steg hur scheman ritas. 212 sidor 2 uppl ISBN Art.nr 6021 Sikö, Arne Tillämpad ellära Boken är avsedd bl.a. för de tekniska högskolelinjer som inte har elprofil, men där en viss allmänbildning i ämnet behövs. Den innehåller grundläggande ellära med magnetism, distribution, säkerhetsaspekter och tillämpningar. De tillämpade avsnitten omfattar en kortfattad orientering i elektronik, mätteknik, elkraft och om de elektriska och magnetiska fältens inverkan på människor. De ansluter i stor utsträckning till motsvarande teoretiska delar. 354 sidor 2 uppl ISBN Art.nr Gustavsson, Anders Tabell- och formelsamling inom data, ellära och elektronik Denna bok består av fyra fristående delar. Den första behandlar grundläggande el med enheter i SI-systemet. Den andra delen omfattar grundläggande elektronik. I den tredje återfinns ett kort matematikavsnitt och slutligen tar den fjärde delen upp datakommunikation och PC-kontakter. En bok av detta slag kan aldrig bli fullständig, men bör vara tillräckligt omfattande för att fylla det behov som finns inom skola och yrkesliv. 231 sidor 2004 ISBN Art.nr Nordling, C Österman, J Physics Handbook for Science and Engineering 504 sidor 8 uppl ISBN Art.nr 1657 Läs om boken på sidan 8. Erlandsson, Ove m. fl. Maskinhandboken Fasta, flytande och gasformiga ämnens egenskaper och användning behandlas med tyngdpunkt på petroleumprodukter och metaller. Nya standardbeteckningar förklaras och översättningstabeller finns med. 503 sidor 1999 ISBN Art.nr 6007 Råde, L Westergren, B Mathematics Handbook for Science and Engineering The book presents in a lucid and accessible form classical areas of mathematics like algebra, geometry and analysis and also areas of current interest like discrete mathematics, probability, statistics, opitmization, computer science and numerical analysis. 562 sidor 5 uppl ISBN Art.nr 2505 Sundqvist, J Näslund, P Formelsamling i reglerteknik 70 sidor 1991 ISBN Art.nr 3378

8 6 DIGITAL- OCH DATORTEKNIK Brorsson, Mats Datorsystem program- och maskinvara Gränssnittet mellan program- och maskinvara är ett genomgående tema i denna bok, vilken handlar om hur moderna datorsystem är uppbyggda. Den ger en inblick i hur olika delar i ett datorsystem fungerar tillsammans, exempelvis tillämpningsprogram, operativsystem, drivrutiner och in/ut-enheter. Tonvikten ligger på inbyggda system där datorn är en komponent. För att exemplifiera funktionen hos datorsystem används MIPS. Boken är avsedd som kurslitteratur på högskolenivå, men lämpar sig även för självstudier. 423 sidor 1999 ISBN Art.nr 7085 Ny upplaga planerad. Foyer, Per Mikroprocessorteknik Den här boken handlar om mikroprocessorteknik och behandlar hur denna teknik används i datorsystem. Boken är inriktad på hur programmering av mikroprocessorer går till på låg nivå. Denna typ av programmering utförs vanligen i assembler och kräver grundläggande kunskap om hårdvaran. Därför ges en introduktion i datorteknik i början av boken, bland annat beskrivs von Neumann-arkitekturen och för datorn elementära komponenter såsom CPU och minne. Boken använder sig av de populära microcontroller-kretsarna ur AVR-familjen för att exemplifiera olika saker. 276 sidor 2005 ISBN Art.nr Hemert, Lars-Hugo Digitala kretsar Denna bok behandlar digitalteknik från grunden, från binära talsystem, boolesk algebra fram till beskrivning av digitala kretsar i det standardiserade hårdvarubeskrivande språket VHDL. 580 sidor 3 uppl ISBN Art.nr 3454 Danielsson, P-E Bengtsson, L Digital teknik 349 sidor 4 uppl ISBN X Art.nr 547 Sjöholm, S Lindh, L VHDL för konstruktion för konstruktion Boken innehåller allt från grundläggande teoretisk genomgång av VHDL till avancerade tips om effektiva kodningstekniker/metoder för syntetiserbar VHDL-kod. Vidare innehåller boken kapitel om tillståndsmaskiner, testbänkar, konstruktionsmetodik, syntes, övningsuppgifter och laborationer med lösningsexempel. I denna nya upplaga har förutom utökad teoretisk genomgång av VHDL, även den senaste standarden VHDL-2001 inkluderats. Sakregistret har förbättrats markant. Dessutom har utförligare förklaringar samt exempel på konstruktionsmallar, tips i VHDL-konstruktion och många mindre förbättringar inkluderats. I boken ingår en cd som bl.a. innehåller kompletta utvecklingsverktyg för FPGAkonstruktion. 503 sidor 4 uppl ISBN Art.nr 4778 Lindh, L Klevin, T Programmerbara kretsar Utveckling av inbyggda system Boken lyfter fram och visar de möjligheter som erbjuds när hela system numera kan konfigureras i ett enda verktyg och sedan läggas in i en enda krets bestående av konfigurerbar RA-baserad logik. Dessa verktyg gör det dessutom möjligt att på ett mycket effektivt sätt partitionera systemen och lägga funktioner i antingen hård- eller mjukvara, beroende på var de passar bäst med avseende på prestanda, footprint och så vidare. 315 sidor 2005 ISBN Art.nr Bengtsson, Lennart Digital teknik Övningsbok 187 sidor 4 uppl ISBN Art.nr 733 Cedervall, M Lindh, G Digitalteknik 398 sidor 1995 ISBN Art.nr 3452 Dagermo, Per Datorteknik med inrikting mot 68HC sidor 2 uppl ISBN Art.nr 3610 Eklund, Sven Modern mikroprocessordesign med introduktion till parallella system 252 sidor 1999 ISBN X Art.nr 7141 Körnefors, Rune Mikrodatorer bit för bit 614 sidor 2 uppl ISBN Art.nr 3086 Roos, Olof Grundläggande datorteknik 191 sidor 1995 ISBN X Art.nr 4665 Sjöholm, Stefan VHDL En introduktion 138 sidor 2003 ISBN Art.nr 31330

9 REGLERTEKNIK OCH AUTOMATION 7 NY UPPLAGA Bolmsjö, Gunnar Industriell robotteknik Industriell robotteknik behandlar robotteknikens användning och effekt inom främst tillverkande industri. Definitioner och grundläggande begrepp som karaktäriserar robotar tas upp och ingående delsystem och komponenter i robotsystem. Nya teknologier och trender beskrivs som exempelvis nya robotstrukturer, användning av sensorer och programmering med simulering av robotar. Slutligen beskrivs hur robotar används i industrin. 282 sidor 3 uppl ISBN Art.nr 2851 Lennartson, Bengt Reglerteknikens grunder Grundläggande bok i reglerteknik. Kapitlen innehåller minst ett avsnitt kring principer för analys och syntes av reglersystem. Frekvensanalys, stabilitetsmarginaler, känslighetsfunktioner, PID-reglering, robusthet och digital implementering beskrivs. Den omfattar även ett stort antal genomräknade exempel. Övningsuppgifter med lösningar kan laddas ner från bokens hemsida 513 sidor 4 uppl ISBN Art.nr 7307 Forsman, Krister Reglerteknik för processindustrin Boken ger en grundlig introduktion till reglerteknik ur ett industriellt perspektiv. Ämnen som behandlas är bl.a. trimning av PID-regulatorer för de vanligaste typerna av industriella processer, grundläggande processmodellering, olika reglerstrukturer, felsökning och diagnostik av reglerkretsar, mätning av reglerprestanda samt ekonomiska aspekter av regleroptimering. Fokus är på praktiska tillämpningar, snarare än den bakomliggande teorin. 291 sidor 2005 ISBN Art.nr Alm, Lars Styrteknik 328 sidor 2 uppl ISBN Art.nr 2066 Övningsbok 132 sidor 1991 ISBN Art.nr 3351 Bodestedt, Olle Lexikon Industriell styr- och reglerteknik med datateknik 399 sidor 1998 ISBN Art.nr 6225 Gustafsson, Leif G m.fl. System och modell En introduktion till systemanalysen 275 sidor 1982 ISBN Art.nr 1855 Haag, Bengt Industriell systemteknik Ellära, elektronik och automation 608 sidor 2 uppl ISBN Art.nr 4640 Hägglund, Tore Praktisk processreglering 135 sidor 2 uppl ISBN Art.nr 3130 Schmidtbauer, Bengt Analog och digital reglerteknik 442 sidor 2 uppl ISBN Art.nr 2660 Lennartson, B Thomas, B Övningsbok 271 sidor 2 uppl ISBN Art.nr 2694 Ljung, L Glad, T Modellbygge och simulering Boken beskriver metodiken att konstruera matematiska modeller för en process ur grundläggande fysikaliska samband och ur uppmätta signaler från processen. Den lämpar sig väl för kurser i civilingenjörsutbildningen och för praktiskt verksamma ingenjörer. 422 sidor 2 uppl ISBN Art.nr 3187 Lindskog, Peter m.fl. Modellbygge och simulering Övningsbok 236 sidor 1997 ISBN Art.nr 6589 Glad, T Ljung, L Reglerteknik Grundläggande teori Boken behandlar grundläggande metoder för beskrivning, analys och dimensionering av reglersystem. Klassiska angreppssätt som rotortmetoden och frekvensanalys med hjälp av Bodediagram diskuteras. 222 sidor 3 uppl ISBN Art.nr 1789 Ny upplaga utkommer senhösten Glad, T Ljung, L Reglerteori Flervariabla och olinjära metoder Denna bok utgår från grundkunskaper i reglerteknik och täcker både teori och användning av flertalet nya metoder. 515 sidor 2 uppl ISBN Art.nr 6547 Schmidtbauer, Bengt Modellbaserade reglersystem 351 sidor 1999 ISBN Art.nr 6777 Thomas, Bertil Framtidens intelligens En bok om AI, återkoppling och neurala nätverk 246 sidor 2003 ISBN Art.nr 31413

10 8 MÄTTEKNIK OCH FYSIK NY UPPLAGA NY UPPLAGA Areskoug, Mats Miljöfysik Energi för hållbar utveckling I denna andra, reviderade upplagan har kapitlen om fossilenergi och kärnenergi tillkommit. Kapitlet om energikvalitet har utökats och fördjupats. Tre bakgrundskapitel ger en fysikalisk grund inom områdena energi, materia och strålning. Övriga kapitel har kompletterats och aktualiserats. Boken är avsedd för högskolestudier i fysik, miljövetenskap och energi. Den innehåller rikligt med instuderingsuppgifter. 400 sidor 2 uppl ISBN X Art.nr 7060 Bengtsson, Lars LabView från början version 7 Boken behandlar LabVIEW från grunden. Trots att inga förkunskaper behövs, kommer vi fram till avancerad programskrivning för t.ex. mätdatainsamling, signal- och databehandling samt program som möjliggör styrning av instrument via Internet och programmerbara mailfunktioner. Boken innehåller cirka 140 övningar med lösningar. 380 sidor 2004 ISBN Art.nr Bengtsson, Lars Elektriska mätsystem och mätmetoder Boken innehåller en detaljerad genomgång av givare, förstärkare och AD-omvandlare. Mätinstrument med inbyggda signalbehandlingsfunktioner som t ex frekvensanalys, korrelation och medelvärdesbildning utgör en stor del av innehållet. Även filter, både analoga och digitala, behandlas. Mätinstrumentens och anslutningskablarnas inverkan på mätvärdet behandlas detaljerat liksom elektromagnetisk störningskoppling och EMC-aspekter på mätsystem. Boken innehåller ca 240 övningsuppgifter med svar samt 290 kontrollfrågor. 509 sidor 2 uppl ISBN Art.nr 7322 Lösningar 132 sidor 2 uppl ISBN Art.nr 7924 Arnér, Magnus Mätosäkerhet Kalibrering, felfortplantning och R&R-studier 165 sidor 2002 ISBN Art.nr 8043 Bengtsson, Lars LabVIEW från början version 6i 392 sidor 2001 ISBN Art.nr 7925 Bengtsson, Lars LabVIEW från början 390 sidor 2000 ISBN Art.nr 7268 Brander, Olle Vektoranalys Modellering av fysikaliska problem i tre dimensioner 278 sidor 1995 ISBN Art.nr 4863 Isaksson, Mats Grundläggande strålningsfysik 310 sidor 2002 ISBN Art.nr 7403 Lindahl, P-E Sandqvist, W Mätgivare Mätning av mekaniska storheter och temperatur 238 sidor 1996 ISBN Art.nr 6212 Nordling, C Österman, J Physics Handbook for Science and Engineering Here at last is a single volume which summarizes the entire world of physics. An important learning tool for the student, an invaluable reference for the professional you can quickly locate any data and formulae you need. Clearly presented, extensively indexed, this impressive work includes: Numerical values (in SI units as well as other suitable units) of the fundamental constants of physics, numerical values of non-si units etc. Data on mechanical, thermal, electric, atomic, nuclear, solid state and other properties of numerous materials, including the elements of the periodic table and astronomical objects. A wide selection of physical notation and formulae, mathematical formulae, equations, integrals etc. The tables comprise extensive nuclear data, including binding energy, half-life, fission product yields, cross-sections, decay modes, and decay energies of numerous nuclides. Whether you are a student of physics, tutor or practising physicist, you should possess a personal copy of the Physics Handbook because the authors have compiled this first-ever book of its kind with your needs in mind. 504 sidor 8 uppl ISBN Art.nr 1657 Mackintosh, Ray m.fl. Atomkärnan En resa till materiens inre Översättning: Eva Hammarstedt 143 sidor 2003 ISBN Art.nr Nilsson, Ö Österlund, M Dynamisk simulering i fysik och teknik 344 sidor 2003 ISBN Art.nr 31465

11 MEKANIK OCH HÅLLFASTHETSLÄRA 9 Apazidis, Nicholas Mekanik Statik och partikeldynamik Boken är avsedd att fungera som läromedel till första kursen i mekanik vid civilingenjörsutbildningar. Den omfattar statik och partikeldynamik. Exemplen och problemen i boken är rikligt illustrerade och belyser användningen av de allmänna principerna i en konkret situation. Alla uppgifter har svar och ungefär en tredjedel av uppgifterna har fullständiga lösningar i slutet på boken. 457 sidor 2004 ISBN Art.nr Dahlberg, Tore Teknisk hållfasthetslära De plana spänningstillstånd analyseras och även rotationssymmetriska strukturer (t.ex. turbinskivor, tjockväggiga rör, krympförband) under rotationssymmetrisk last. Treaxliga spänningstillstånd analyseras. Huvudspänningar och huvudspänningsriktningar bestäms. Effektivspänning vid en-, två- och treaxliga spänningstillstånd bestäms och flytvillkor anges. 391 sidor 3 uppl ISBN Art.nr 3145 Lösningar 370 sidor 3 uppl ISBN Art.nr 4635 Dahlberg, Tore Ekberg, A Failure Fracture Fatique An introduction 356 sidor 2002 ISBN Art.nr 7876 Grahn, R Jansson, P-Å Statik 350 sidor 2 uppl ISBN Art.nr 4883 Grahn, R Jansson, P-Å Dynamik 510 sidor 1995 ISBN Art.nr 4884 Hult, J Bjarnehed, H Styvhet och styrka Grundläggande kompositmekanik 162 sidor 1993 ISBN Art.nr 3810 Samuelsson, A Wiberg, N-E Byggnadsmekanik Hållfasthetslära 379 sidor 2 uppl ISBN Art.nr 2824 Samuelsson, A Wiberg, N-E Byggnadsmekanik Strukturmekanik 447 sidor 2 uppl ISBN Art.nr 3135 Samuelsson, A Wiberg, N-E Finite Element Method Basics 208 sidor 1998 ISBN Art.nr 6891 Grahn, R Jansson, P-Å Mekanik Statik och dynamik Denna bok är avsedd för studier i mekanik på högskolenivå. Uppläggningen är problemorienterad med speciell hänsyn till tekniska tillämpningar. Samtidigt är framställningen präglad av sammanhang och stringens. Ledningar till bokens övningssexempel ingår i boken. Föreliggande upplaga av boken har fått en ny layout och försetts med stödfärg i bilderna för att underlätta inlärandet. 511 sidor 2 uppl ISBN Art.nr 6273 Åkesson, Björn Buckling ett instabilitetsproblem att räkna med Vid projektering och dimensionering av broar i stål krävs det djup insikt i bucklingsproblematiken så att man inte upprepar tidigare misstag. Denna bok behandlar bakgrund och förståelse av olika bucklingsfenomen och ger en genomgång av existerande teorier rörande stabiliteten hos tunnväggiga brotvärsnitt i stål. Även ett antal åskådliga dimensioneringsexempel som är lösta enligt Eurocode redovisas. Boken vänder sig till studerande inom ämnena konstruktionsteknik och brobyggnad, men också till verksamma ingenjörer. 224 sidor 2005 ISBN Art.nr Isaksson, Tord m. fl. Byggkonstruktion Denna bok behandlar grundläggande konstruktionsteknik med inriktning mot byggnader och anläggningar. Principer för bärande konstruktioners säkerhet och funktion samt de vanligaste bärande elementen i byggnadsstommar beskrivs. De grundläggande egenskaper hos konstruktionsmaterialen stål, trä och betong redovisas. Dimensionering i brottgränstillståndet av konstruktionselement behandlas kapitelvis med avseende på böjmoment, tvärkraft, normalkraft samt kombination av normalkraft och moment. 570 sidor 2005 ISBN X Art.nr 32418

12 10 CAD Forsman, Daniel Konstruera med Pro/ENGINEER Wildfire 2.0 Det är trevligt och intressant att konstruera och formge produkter. Men vilka metoder skall användas för att få hög kvalitet och god ekonomi i ett projekt? Vilka principer skall man detaljkonstruera produkter efter? Hur skapas robusta CAD-modeller av hög kvalitet? I den här boken smälts problemen samman till ett huvudområde, konstruktion. Här behandlas grundläggande metoder för produktutveckling, principer för konstruktion och grunderna i Pro/ENGINEER Wildfire 2.0. Kompletterande material finns att hämta på bokens webbsida. 588 sidor 2 uppl.2004 ISBN Art.nr Ny upplaga utkommer hösten Forsman, Daniel Avancerad konstruktion med Pro/ENGINEER och Pro/MECHANICA Wildfire 2.0 Produktutvecklingsarbete består av flera olika faser. Vanligen börjar man med att skapa en bra specifikation för produkten. Därefter utvecklas och optimeras enkla koncept. Arbetet blir sedan mer och mer detaljerat och flyttas stegvis över till detaljerad konstruktion. Hållfasthetsberäkningar behöver göras, vanligen med Finita Element-metoden. Boken beskriver hur Pro/ENGINEER och Pro/MECHANICA kan användas för att stödja alla dessa faser. Den presenterar de olika modeller som kan bli aktuella för att skapa specifikationer, jämföra koncept, optimera konstruktioner och konstruera stödfunktioner (rör, slangar, kablar etc.) i en produkt. 576 sidor 2005 ISBN Art.nr Hansson, Pål m.fl. Kom igång med AutoCAD 2005 AutoCADs användargränssnitt förklaras ingående. Därefter följer en steg-för-steginlärning av programmets olika delar. Först behandlas tvådimensionell ritning, alltifrån linjer, cirklar och text till måttsättning och symbolbibliotek. Därefter beskrivs tråd-, yt- och solidmodeller med tonvikt på solider. Boken beskriver vyer, projicering, koordinatsystem, layouter samt AutoCAD:s modell- och pappersrymder. Läsaren får lära sig att hantera verktygsfält, paletter, rullgardinsmenyer och programmets många dialogrutor. Allt lärs ut med pedagogiska övningar och genomgången är rikt illustrerad. Det finns både övningar av allmän karaktär och övningar från olika branscher. Boken vänder sig till alla användare av AutoCAD. Den är lämplig för såväl kurser som för självstudium. 511 sidor 2005 ISBN Art.nr Dahlén, F Johansson, L G Skapa solidmodeller med Pro/Engineer 251 sidor 2000 ISBN Art.nr 7204 Hansson. Pål m.fl. Kom igång med AutoCAD 2D sidor 2003 ISBN Art.nr Hansson, Pål m.fl. Kom igång med AutoCAD 2D sidor 2002 ISBN Art.nr 8027 Hansson, Pål m.fl. Kom igång med AutoCAD 3D sidor 2002 ISBN Art.nr Hansson, Pål m.fl. Kom igång med AutoCAD LT sidor 2002 ISBN Art.nr Hansson, Pål m.fl. Kom igång med AutoCAD 2D sidor 1999 ISBN Art.nr 7182 Hansson, Pål m.fl. Kom igång med AutoCAD LT 2004 Boken gör det enkelt för dig att komma igång med AutoCAD LT. Programmets användargränssnitt förklaras ingående. Därefter följer en steg-för-steg-inlärning av programmets olika delar, alltifrån linjer, cirklar och text till måttsättning och symbolbibliotek. Läsaren får lära sig att hantera verktygsfält, paletter, rullgardinsmenyer och programmets många dialogrutor. Allt lärs ut med pedagogiska övningar och genomgången är rikt illustrerad. Boken avslutas med ett kapitel med övningsexempel. Det finns både övningar av allmän karaktär och övningar från olika branscher. De förra utförs lämpligen efterhand som man avancerar i boken. En prototypritning för övningarna finns på bokens webbsida. 477 sidor 2004 ISBN Art.nr Hansson, Pål m.fl. Kom igång med AutoCAD 3D sidor 2000 ISBN Art.nr 7270 Hansson, Pål m.fl. Kom igång med AutoCAD LT sidor 2000 ISBN Art.nr 7332 Krokstäde, Per m.fl. Kom igång med 3D Studio MAX sidor 2002 ISBN Art.nr 8028 Krokstäde, Per m.fl. Kom igång med 3D Studio MAX sidor 2000 ISBN Art.nr 7269 Persson, Gert FEM-modellering med Pro/MECHANICA Integrated Structure & Thermal 272 sidor 1999 ISBN Art.nr 7105

13 BYGGNADSTEKNIK 11 NY UPPLAGA Burström, Per Gunnar Byggnadsmaterial Uppbyggnad, tillverkning och egenskaper Denna bok behandlar alla typer av byggnadsmaterial. I de inledande kapitlen genomgås alla generella egenskaper och exemplifieringar kopplas till olika material. Därefter behandlas de olika materialen kapitelvis, där deras uppbyggnad, tillverkning och egenskaper beskrivs. Boken vänder sig i första hand till studenter på de tekniska högskolorna men bör även kunna vara till god hjälp för yrkesverksamma arkitekter och konsulter, entreprenörer, byggherrar samt förvaltare. 550 sidor 2001 ISBN Art.nr 7111 Övningsbok 117 sidor 2002 ISBN X Art.nr 7112 Ny upplaga utkommer senhösten Hagentoft, Carl-Eric Vandrande fukt Strålande värme Så fungerar hus Denna populärvetenskapliga bok ger på ett lustfyllt sätt insikter i byggnadsfysik dvs. läran om värme, luft och fukt i byggnadens klimatskal tak, väggar, fönster och grund. I boken förklaras hur och varför byggnader ska konstrueras som de görs, och varför vissa byggnadskonstruktioner lätt blir fuktskadade eller energislösande och varför det finns sjuka hus. Boken är fylld med illustrationer och foton som används för att förklara och inspirera. Alla kan ta del av och göra kunskapen i boken till sin egen. 200 sidor 2002 ISBN Art.nr Söderberg, Jan Att upphandla byggprojekt Denna bok klargöra hur ett byggprojekt skall handläggas för att undvika tvister. Den skall ge kunskap om grundläggande begrepp inom följande ämnesområden: upphandlingsformer lagstiftning med anknytning till byggprocessen avtal med konsulter (ABK) förfrågningsunderlag anbudsinfordran entreprenadkontrakt enligt AB avtal med leverantörer och underentreprenörer byggmöten och kontroll besiktningar handläggning av tvister. Boken är i första hand avsedd att användas inom utbildningen vid de tekniska högskolorna och vid de lokala högskolornas bygglinjer men har också visat sig väl lämpad att användas av verksamma i byggbranschen. Denna nya upplaga har fått en omfattande revidering, motiverad framför allt av att den nya versionen av Allmänna Bestämmelser AB 04 för byggnads-, anläggningsoch installationsentreprenader publicerats. 322 sidor 5 uppl ISBN X Art.nr 1506 Hagentoft, Carl Eric Introduction to Building Physics 422 sidor 2001 ISBN Art.nr 7790 Isaksson, Tord m. fl. Byggkonstruktion Boken behandlar grundläggande konstruktionsteknik med inriktning mot byggnader och anläggningar. Principer för bärande konstruktioners säkerhet och funktion samt de vanligaste bärande elementen i byggnadsstommar beskrivs. 570 sidor 2005 ISBN X Art.nr Läs mer om boken på sidan 9 Petersson, Bengt-Åke Tillämpad byggnadsfysik Denna bok behandlar tillämpningen av byggnadsfysikens värme, fukt och luft i husbyggnaders väggar, tak och grunder. Den går igenom byggnadsfysikalisk dimensionering och hur den utifrån beskrivna funktionskrav, belastningar och beräkningar leder fram till korrekta konstruktionslösningar, där övergripande mål som komfort och hälsa, energieffektivitet och god beständighet tas tillvara. I boken finns ett stort antal övningar med fullständiga lösningar. 513 sidor 2 uppl ISBN Art.nr 7789 Mer information på webben För att se t.ex. bokens innehållsförteckning och baksidestext, använd följande adress: Ersätt XXXXX med bokens artikelnummer så kommer du till bokens egen sida på vår webbplats.

14 12 ENERGI- OCH MASKINTEKNIK Alvarez, Henrik Energiteknik Energiteknik del 1 och del 2 är en introduktion i ämnet energiteknik, med speciell vikt på systemlösningar. Boken innehåller räkneexempel med fullständiga lösningar samt ett stort antal övningsuppgifter med svar och ledning. Del sidor 3 uppl ISBN Art.nr 3147 Del sidor 3 uppl ISBN Art.nr 3148 Rabattpaket del 1 och 2 3 uppl Art.nr 2792 NY UPPLAGA Bellgran, M Säfsten, K Produktionsutveckling Utveckling och drift av produktionssystem Boken ger ett helhetsperspektiv på utveckling och förändring av industriella produktionssystem. Arbetssätt och metoder för en effektiv utvecklingsprocess lyfts fram. Boken behandlar dessutom olika typer av produktionssystem, produktstrategier och design- och analysverktyg för utformning, utvärdering och uppföljning. Konkreta exempel från svensk tillverkningsindustri illustrerar bokens innehåll. 485 sidor 2005 ISBN Art.nr Ekroth, I Granryd, E Tillämpad termodynamik Termodynamikens lagar och principer hjälper oss att förstå många fenomen i naturen. De styr utförandet av en mängd apparater och maskiner, speciellt inom energitekniken. För att förstå många frågeställningar i vardagslivet såväl som vid ingenjörsmässigt arbete av skiftande slag ger termodynamiken en viktig bakgrund. Syftet med boken Tillämpad termodynamik är att ge de grunder som fordras för god förståelse. Boken är i första hand avsedd som kurslitteratur vid universitet och tekniska högskolor. Ca 600 sidor 2006 ISBN Art.nr Elovsson, S O Alvarez, H Energiteknik Formler och tabeller 140 sidor 2 uppl ISBN Art.nr 3808 Frederiksen, S Werner, S Fjärrvärme Teori, teknik och funktion 440 sidor 1993 ISBN Art.nr 3801 Jarfors, Anders E W m.fl. Tillverkningsteknologi 637 sidor 2 uppl ISBN Art.nr 7199 Evertsson, M Svedensten, P Maskinelement Övningar Bok innehåller övningsuppgifter på beräkningsmetoder för ett antal vanliga maskinelement. Boken är helt fristående och kan användas som en del i undervisningen på universitet och högskolor. Till samtliga uppgifter finns kompletta lösningar med hänvisningar till formelsamling. 352 sidor 2005 ISBN Art.nr Sundén, Bengt Värmeöverföring Denna bok presenterar mekanismerna för värmeöverföring och de analytiska och empiriska metoder som används för analys och beräkning av värmeutbyte och temperaturfält. Boken behandlar värmeledning, forcerad och naturlig konvektion för laminära och turbulenta förhållanden, termisk strålning inklusive gasstrålning, kondensation, förångning (kokning) samt värmeväxlare. Boken vänder sig till studenter inom högskole- och civilingenjörsprogrammen. 404 sidor 2006 ISBN Art.nr Lundequist, Jerker Design och produktutveckling metoder och begrepp 135 sidor 1995 ISBN Art.nr 4925 Olsson, K-O Wettergren, H Maskindynamik 298 sidor 2000 ISBN Art.nr 7271 The Commtech Group Achieving the desired indoor climate 776 sidor 2003 ISBN Art.nr Wizelius, Tore Vindkraft i teori och praktik 329 sidor 2003 ISBN Art.nr 7885

15 ÖVRIGT 13 Benner, Mats (red.) Innovationer Dynamik och förnyelse i ekonomi och samhällsliv I boken ges en klargörande bild av vad innovationer är, hur de uppkommer, sprids och används. Författarna tar bland annat upp innovationsforskningens rötter, betydelsen av plats och rum för innovationer, teknikbaserat tillväxtföretagande och innovationers sociala dimensioner. Sammantaget ges en bred och mångfacetterad bild av ett snabbväxande kunskapsfält. 251 sidor 2005 ISBN X Art.nr Walla, Erik Så skriver du bättre tekniska rapporter NY UPPLAGA Boken ger tips och idéer om hur du kan förbättra tekniska rapporter och andra texter som du skriver i ditt arbete. Sådant som gör skrivarbetet enklare och roligare, samtidigt som ditt budskap får större genomslagskraft. Denna omarbetade och utökade upplaga har bland annat nya kapitel om referensförteckningar och kvalitetssäkring av teknisk dokumentation. Boken innehåller nu också betydligt fler exempel när det gäller formuleringar, språkriktighet och skrivregler. 179 sidor 2 uppl ISBN Art.nr 2927 Grimvall, Göran m.fl. Risker i tekniska system Denna bok bygger på två grundtankar. Den första är att det inte finns någon absolut säker teknik, men att tekniken kan göras säkrare. Den andra är att riskerna i de tekniska systemen är nära förbundna med fördelar. Det gäller för att citera en av författarna att oroa sig lagom. Tjugotre författare från olika vetenskapliga områden ger sin syn på risker i tekniska system. Deras utgångsputnkter varierar från tekniska, ekonomiska och medicinska till historiska, psykologiska, litterära och filosofiska. Sammantagna ger dessa bidrag en bred introduktion till området med möjlighet till fördjupningar. Boken är viktig läsning både för dem som direkt berörs av riskfrågorna i sin yrkesverksamhet och för dem som vill bilda sig en välgrundad uppfattning om vad som är rimligt att tro på i medias rapportering om risker. 420 sidor 2003 ISBN Art.nr Höst, Martin m.fl. Att utföra sitt examensarbete Alla civilingenjörs- och ingenjörsutbildningar avslutas med ett examensarbete. För många studenter innebär det ett helt nytt sätt att arbeta jämfört med tidigare kurser. Från att ha varit förhållandevis styrd i tidigare kurser ska man nu klara sig själv i mycket större utsträckning. Detta ställer stora krav på målformulering, planering, systematiskt arbete och uppföljning från studentens sida. Denna bok ger stöd i hur man planerar ett examensarbete, hur man utför och följer upp det, samt hur man rapporterar arbetet muntligt och i en skriftlig rapport. Ca 150 sidor Utk. senhösten 2006 ISBN Art.nr KOMMANDE Hansson, Staffan Den skapande människan Om människan och tekniken under 5000 år Teknikens roll i den historiska utvecklingen har kommit att ägnas ett allt större intresse i undervisning, forskning och samhällsdebatt under senare år. Att så sker är naturligt. Ny teknik har gång efter annan omgestaltat livsvillkor på ett sätt som satt djupa spår i relationer människor emellan liksom i människans sätt att förhålla sig till sin omgivande miljö. Denna bok diskuterar detta utifrån en rad exempel hämtade från olika perioder av människans historia. 562 sidor 2002 ISBN Art.nr Anderberg, Lars Informationsteknik rapportskrivning 41 sidor 1992 ISBN Art.nr 3742 Andersson, R Rollenhagen, C Systemgrupper och innovativ problemlösning 302 sidor 2003 ISBN Art.nr Englund, Anders m.fl. Trafiksäkerhet En kunskapsöversikt 622 sidor 1997 ISBN Art.nr 6319 Holmberg, Bengt m.fl. Trafiken i samhället Grunder för planering och utformning 263 sidor 1996 ISBN Art.nr 6231 Ny upplaga utkommer senhösten Rollenhagen, Carl Att utreda olycksfall Teori och praktik 234 sidor 2003 ISBN Art.nr Sousa Pires, Jorge de Glädjen att veta hur det faktiskt hänger ihop! Ordlista för alla som vill förstå Datorn, teven, videon, ficktelefonen sidor 1998 ISBN Art.nr 6196

16 14 KVALITET Bergman, B Klefsjö, B Kvalitet från behov till användning Offensiv kvalitetsutveckling kan ses som en helhet bestående av värdering, arbetssätt och verktyg vars mål är att nå ökad kundtillfreddställelse med lägre resursåtgång. Förutom en allmän uppdatering inom området kvalitetsutveckling behandlar den nya upplagan Sex Sigma, ISO 9000:2000, ledarskap samt självutvärdering. Vidare ges flera exempel på hur framgångsrika organisatrioner arbetat. Boken belyser också nya företeelser såsom kvalitet i elektronisk handel och kvalitetsutveckling för ett hållbart samhälle. 612 sidor 3 uppl ISBN Art.nr 3341 Ny upplaga utkommer sommaren Eriksson, Ulf Kravhantering Brister i kraven är den största felkällan vid utveckling av IT-system. Den här boken lär på ett praktiskt sätt ut det mesta du behöver veta för att kunna arbeta med kravhantering på ett strukturerat sätt. Du kommer att få lära dig många användbara tekniker som utgör grunden i kravhanterarens verktygslåda. Bokens röda tråd är kravhanteringsprocessen från insamling via prioritering, dokumentation och test till förvaltning. Boken är fylld med praktiska exempel, checklistor och fallstudier. Mallar som kan användas direkt medföljer. Ca 304 sidor Utk. våren 2006 ISBN Art.nr Haverblad, Angelica IT ur ett affärsperspektiv En förändrad roll för IT och ökade krav på IT-verksamheten innebär förändrade krav på affärsverksamheten i rollen som kravställare och beställare av IT. Dessa roller, ansvar och gränssnitt gentemot IT är ofta otydliga. Vad krävs för att vara en bra beställare? Vilka krav ska affärsverksamheten ställa på IT och hur följer man upp och verifierar kvaliteten på IT-verksamheten? Boken vänder sig till verksamhetschefer, ledningsgrupper, processägare, kvalitetsansvariga och IT-personal. 256 sidor Utk. senhösten 2006 ISBN Art.nr KOMMANDE Bergman, B Klefsjö, B Kvalitet i alla led Boken består av fyra relativt fristående delar. I del I, Kvalitet för framgång, diskuteras begreppen kvalitet och offensiv kvalitetsutveckling samt sambandet mellan kvalitet och lönsamhet. I del II, Utvecklingskvalitet, behandlas produktutveckling samt arbetssätt och verktyg som underlättar en kundfokuserad produktutveckling. Del III, Produktionskvalitet, tar främst upp variation, statistisk processtyrning och duglighet samt olika tekniker för problemlösning. I del IV, Ledarskap för kvalitet, diskuteras ledningens roll och innebörden av ledarskap. V 344 sidor 2 uppl ISBN Art.nr 3441 Eriksson, Ulf Test och kvalitetssäkring av IT-system Denna bok ger dig kännedom av metoder, arbetssätt och verktyg för testning. De många övningarna ger dig praktisk erfarenhet av metodiskt arbete med test och kvalitet. Boken vänder sig till alla som arbetar som eller kommer att arbeta som testledare och testare, systemutvecklare som genomför komponent- och integrationstester, systemägare, förvaltningsansvariga. Den ger breda grundkunskaper inom ett stort antal viktiga delar inom testområdet. 339 sidor 2004 ISBN Art.nr Ny upplaga utkommer sommaren Haverblad, Angelica IT Service Management i praktiken IT Service Management är en strategi som beskriver IT-processer som kan realiseras och förbättras för att på ett effektivt och kontrollerat sätt leverera IT-tjänster med hög kvalitet till en rimlig kostnad. I boken blandas teori med praktiska exempel, checklistor och mallar för att läsaren ska ha någonting att utgå ifrån och lättare ska förstå vad som krävs för en lyckad implementation. Boken är skriven för personer som vill eller ska påbörja ett sådant förändringsprojekt i sin verksamhet. 342 sidor 2004 ISBN Art.nr 31754

17 KVALITET 15 Lundberg, David IT och affärsnytta Denna bok är en guide till framgångsrika investeringar i IT. Den vänder sig till alla som arbetar med IT-frågor av något slag. Alla beslutsfattare, projektledare, affärsutvecklare och likande som ställs inför frågan vad IT egentligen leder till för affärsnytta kan få idéer, tips och vägledning. Med 5-modellen som stöd i IT-satsningar ökar möjligheterna till lyckade investeringar i IT. 232 sidor 2004 ISBN Art.nr Sandholm, Lennart Kvalitetsstyrning med totalkvalitet Boken beskriver på ett åskådligt och koncist sätt hur en verksamhetsutveckling skall bedrivas i både industri- och tjänsteorganisationer. Resultatinriktat förbättringsarbete, bl. a. genom konceptet Sex Sigma, lyfts fram. I boken behandlas lönsamhet, kostnadseffektivitet och kvalitet, goda förebilder, processer, inköp och kvalitet, marknaden och kvalitet samt kvalitetskontroll. Vidare tar den upp kvalitetsförbätrtringar och ledarskap för kvalitet. 329 sidor 5 uppl ISBN Art.nr 1718 Sörqvist, Lars Ständiga förbättringar I denna bok beskrivs hur ett förbättringsprogram kan byggas upp och införas i verksamheten, hur förbättringsarbete kan bedrivas både som del av det dagliga arbetet och i form av specifika projekt samt hur man på ett systematiskt sätt löser problem och genomför lösningar. Avsikten är att behandla förbättringsarbetet utifrån ett totalperspektiv och därigenom lyfta boken över många av de enskilda trender och metoder som förekommer. 572 sidor 2004 ISBN Art.nr Andersson, Roland QFD Ett system för effektivare produktframtagning 159 sidor 1991 ISBN X Art.nr 3361 Arnér, Magnus Mätosäkerhet Kalibrering, felfortplantning och R&R-studier 165 sidor 2002 ISBN Art.nr 8043 Bergman, B Klefsjö, B Statistisk kvalitetsstyrning 299 sidor 1986 ISBN Art.nr 2554 Bergman, B Klefsjö, B Statistisk kvalitetsstyrning Övningsbok 160 sidor 1988 ISBN X Art.nr 2695 Bergman, Bo Industriell försöksplanering och robust konstruktion 322 sidor 1992 ISBN Art.nr 3686 Bergman, Bo Klefsjö, Bengt Quality from Customer Needs to Customer Satisfaction 478 sidor 2 uppl ISBN Art.nr 4633 Collin, Bernt IT-kvalitet Verksamhets- & effektivitetsutveckling 300 sidor 2003 ISBN X Art.nr Eklund, S Fernlund, H Programkonstruktion och kvalitet Projekthantering och ISO sidor 1998 ISBN Art.nr 6740 Gustafsson, Anders QFD Vägen till nöjdare kunder i teori och praktik 171 sidor 1998 ISBN Art.nr 6805 Johansson, Karl-Edward Driftsäkerhet och underhåll 226 sidor 2 uppl ISBN Art.nr 3911 Klefsjö, Bengt m.fl. De sju ledningsverktygen För effektivare planering av förbättringsarbetet 131 sidor 1999 ISBN Art.nr 6655 Lantz, Björn Operativ verksamhetsstyrning 350 sidor 2003 ISBN Art.nr Ljungberg, Örjan TPM Vägen till ständiga förbättringar 347 sidor 2000 ISBN Art.nr 6819 Magnusson, Kjell m.fl. Six Sigma The Pragmatic Approach 478 sidor 2 uppl ISBN Art.nr 7567 Rentzhog, Olof Processorientering En grund för morgondagens organisationer 190 sidor 1998 ISBN Art.nr 6678 (svensk upplaga) Rentzhog, Olof Procesorientering et grundlag for moderne virksomhedsstyring 186 sidor 2000 ISBN Art.nr 7195 (dansk upplaga) Sandholm, Lennart Total Quality Management 286 sidor 2 uppl ISBN Art.nr 6397 Sörqvist, Lars Kvalitetsbristkostnader Ett hjälpmedel för verksamhetsutveckling 180 sidor 2 uppl ISBN Art.nr 6806 Sörqvist, Lars Kundtillfredsställelse och kundmätningar 183 sidor 2000 ISBN Art.nr 7439

18 16 PROJEKTLEDNING Björklund, M Paulsson, U Seminarieboken att skriva, presentera och opponera En undervisningsform som blir allt vanligare vid universitet och högskolor är seminariet där de studerande skriver uppsatser och rapporter, presenterar dessa och opponerar på varandras arbeten. I Seminarieboken täcks alla dessa tre moment och lättillgänglig information och råd ges om hur uppsatsarbetet kan läggas upp och genomföras. Boken vänder sig till universitets- och högskolestudenter inom samhällsvetenskapliga som tekniska ämnen 138 sidor 2003 ISBN X Art.nr 8093 Marcusson, L Ahlin, A Projektledaren i praktiken Denna bok beskriver dels projektmetoden PAFF (ProjektArbetsmetod För Företaget), dels det praktiska arbetet i ett projekt med hjälp av projektprodukten LIS (LedningsInformationsSystem). I boken följer vi bokens huvudpersoner Gesäll och Mäster i deras arbete från idé och förstudie via konstruktion och test till projektavslutning och efterkalkyl. Mäster är en projektledare med lång och gedigen erfarenhet. Gesäll är nyutbildad projektledare och gör nu sin praktiktid. Detta enligt Företagets lärlingsprincip för alla blivande projektledare, där gesällen efter utbildningen får följa en mästare och därmed lära sig det praktiska hantverket. 376 sidor 2 uppl ISBN Art.nr 6448 Andersen, E Schwencke, E Projektarbete En vägledning för studenter 152 sidor 1998 ISBN Art.nr 6867 Andersen, Erling S m. fl. Målinriktad projektstyrning 212 sidor 3 uppl ISBN Art.nr 2461 Ortman, Leif Praktisk Ledning av förbättringsprocesser Projektboken 278 sidor 1999 ISBN Art.nr 6866 Eklund, Sven Arbeta i projekt en introduktion Denna bok introducerar grunderna i att arbeta i projekt på ett enkelt och konkret sätt. Den presenterar bl.a. en grundläggande, fasindelad projektmodell som gör det naturligt att planera, kontrollera och styra projektarbetet på ett enkelt sätt. Boken tar också upp hur en grundläggande planering av projektet kan förfinas med hjälp av tekniker som WBS, PERT och Ganntscheman. Konkreta tips och råd om mötesteknik, ledarskap, projektutvärdering samt förslag på utformning av viktiga projektdokument ge. 111 sidor 2002 ISBN Art.nr Macheridis, Nikos (red.) Ekonomiska perspektiv på projekt I boken diskuteras projektkalkylering, investeringsbeslut i projekt och projektfinansiering. I syfte att lägga ett ledningsperspektiv på de ekonomiska aspekterna behandlas nyckeltal och kunskapskapital i projekt samt styrning av projekt med hjälp av balanserat styrkort och projektrevision. Boken vänder sig till såväl studerande inom universitet och högskolor som till yrkesverksamma. Läsaren bör ha grundläggande kunskaper om projekt och projektledning 196 sidor 2005 ISBN Art.nr Jansson, T Ljung, L Projektledningsmetodik Boken behandlar ingående projektledarens verktyg och tekniker för att definiera, avgränsa, planera, organisera, leda, överlämna och avsluta projektuppgiften. Den förenar de övergripande sammanhangen med praktiskt tillämpbara tekniker som hjälper människor att lyckas med projekt. I första hand är boken tänkt för universitetsstudier men den passar också för chefer och andra ledare med roller i och kring projekt eller för den som ska delta i projektplaneringsarbete. 431 sidor 2004 ISBN Art.nr Macheridis, Nikos Projektaspekter Kunskapsområden för ledning och styrning av projekt Till skillnad från den gängse litteraturen inom projektledningsområdet som främst behandlar hur projekt ska genomföras, tar denna bok sin utgångspunkt i den enskilde projektmedarbetarens kunskapsutvecklingsarbete och i de förutsättningar som måste finnas för att kunskapsutveckling ska bli möjlig. Boken belyser och lyfter fram olika projektaspekter. Denna andra upplaga har kompletterats med nya kapitel om projektkomplexitet och projektetik. 219 sidor 2 uppl ISBN Art.nr 7006

19 MATEMATISK ANALYS 17 NY UPPLAGA Asadzadeh, Mohammad Analys och linjär algebra Boken presenterar på ett enkelt och lätttillgängligt sätt den envariabelanalys och linjär algebra. Denna bok är avsedd för inledande matematikkurser vid universitet och högskolor. 399 sidor 2004 ISBN Art.nr Läs mer om boken på sidan 19. Persson, A Böiers, L-C Analys i flera variabler Boken behandlar grunderna i differentialoch integralkalkyl för funktioner av flera variabler. Speciellt ingår studiet av vektorvärda funktioner s.k. vektoranalys. Framställningen är rik på exempel som visar hur man använder de teoretiska resultaten vid konkret problemlösning. För att underlätta förståelsen av tredimensionella förhållanden har särskild omsorg ägnats figurerna. I denna upplaga har texten bearbetats i syfte att göra den tydligare och mer lättläst. Fler exempel har tillkommit. 439 sidor 3 uppl ISBN Art.nr 2692 Persson, A Böiers, L-C Analys i en variabel Ett nytt kapitel tillkommit, för att möta det ökande gapet mellan gymnasiet och högskolan. Hela den övriga texten har reviderats med sikte på att öka klarheten i framställningen. I samband med detta har några ytterligare exempel tillkommit. Boken behandlar grunderna i differential- och integralkalkyl för funktioner av en variabel. Den innehåller också en introduktion av de komplexa talen. Framställningen är rik på exempel som visar hur man använder de teoretiska resultaten vid konkret problemlösning. 499 sidor 2 uppl ISBN Art.nr 3134 Andersson, K-G Böiers, L-C Ordinära differentialekvationer 358 sidor 2 uppl ISBN Art.nr 2995 Bergh, Jöran et al. Wavelets 210 sidor 1999 ISBN Art.nr 6905 Dunkels, Andrejs m.fl. Derivator integraler och sånt 654 sidor 2 uppl ISBN Art.nr 3226 Dunkels, Andrejs m.fl. Flervariabelanalys med numeriska metoder 470 sidor 1990 ISBN Art.nr 3223 Eriksson, Kenneth m.fl. Computational Differential Equations 538 sidor 1996 ISBN Art.nr 4931 Hellström, Lennart m.fl. Envariabelanalys 633 sidor 1991 ISBN Art.nr 3477 Ibragimov, Nail H Modern gruppanalys En introduktion till analytisk lösning 143 sidor 2002 ISBN Art.nr Petermann, Eike Analytiska metoder I Denna bok ger de grundläggande delarna av teorin för funktioner av en reell variabel tillsammans med teorin för komplexa tal och polynom. Stoffet belyses med många exempel och övningar, somliga hämtade från olika tillämpningsområden. Kapitel om grundläggande fakta beträffande komplexa tal, grundläggande polynomteori och induktionsprincipen ar tillkommit. Övningsbok finns och kan beställas separat. 589 sidor 4 uppl ISBN Art.nr 2604 (huvudbok) 144 sidor 2 uppl ISBN Art.nr 3660 (övningsbok) Petermann, Eike Analytiska metoder II Metoder för att hantera problem med många variabeler har fått en allt större betydelse inom naturvetenskap, teknik och samhällsvetenskap. I boken framställs de grundläggande delarna av teorin för funktioner av flera variabler. Metoderna belyses med många exempel och figurer och de flesta avsnitten är försedda med övningar. I denna nya upplaga har vektoranalysen fått en fylligare behandling än i de tidigare. Övningsbok finns att beställa separat. 496 sidor 4 uppl ISBN Art.nr 2658 (huvudbok) Falkne, A Krakus, B 218 sidor 2 uppl ISBN Art.nr 3744 (övningsbok) Johnson, Claes Numerical Solutions of Partial Differential Equations by FEM 278 sidor 1987 ISBN Art.nr 2524 Lennerstad, H Jogréus, C Serier och transformer 276 sidor 2 uppl ISBN Art.nr 6949 Sparr, G Sparr, A Kontinuerliga system 414 sidor 2 uppl ISBN Art.nr 7003 Övningsbok 173 sidor 2000 ISBN Art.nr 7158 Tengstrand, Anders Analys för ingenjörsutbildningar 412 sidor 1994 ISBN Art.nr 4676

20 18 ALGEBRA OCH DISKRET MATEMATIK Albertson, Fredrik m.fl. Basfärdigheter i algebra En förberedelse till högskolestudier Detta är en förberedelse inför högskolestudier i matematik. Den täcker många av de delar som högskole- och gymnasielärare ansett vara viktiga och bygger på flera års erfarenhet av undervisning på grundnivå. Utöver en repeterande del har även vissa moment som inte behandlas särskilt utförligt i gymnasiekursen lagts in för att göra övergången mellan gymnasiestudier och högskolestudier så smidig som möjligt. 292 sidor 2 uppl ISBN Art.nr 7191 Böiers, Lars-Christer Diskret matematik Denna bok har fyra centrala teman: kombinatorik, hela tal, funktioner och relationer samt grafteori. Boken innehåller många exempel. Förkunskapskraven är måttliga, delar av envariabelanalys och linjär algebra räcker. Övningsbok kan beställas separat. 336 sidor 2 uppl ISBN Art.nr (huvudbok) 168 sidor 2 uppl ISBN X Art.nr (övningsbok) Eriksson, K Gavel, H Diskret matematik och diskreta modeller Boken är avsedd för en första kurs i diskret matematik. Den ger förståelse för den diskreta matematikens roll vid modellering. Ett inledande kapitel diskuterar vad som menas med diskret matematik och diskreta modeller samt repeterar räknefärdighet, problemlösning och matematisk presentationsteknik. 355 sidor 2002 ISBN Art.nr Eriksson, K Gavel, H Diskret matematik Fördjupning Denna bok är avsedd för fortsättningskurser i diskret matematik och passar särskilt väl som påbyggnad till Diskret matematik och diskreta modeller av samma författare. Boken innehåller även en engelsk-svensk ordlista och förslag till projektuppgifter. 393 sidor 2003 ISBN Art.nr Hellström, Lennart m.fl. Elementär algebra Denna bok behandlar bl.a. det matematiska språket logik, mängdlära och funktioner, grundläggande talteori och kombinatorik samt induktion. Vidare behandlas algebraiska ekvationer och linjära ekvationssystem. I boken finns många genomräknade exempel och enklare testövningar som är placerade i anslutning till att ny teori har presenterats. Övningsbok kan beställas separat. 462 sidor 2 uppl ISBN Art.nr 6256 (huvudbok) Albertson, Fredrik m.fl. 189 sidor 2000 ISBN Art. nr 7444 (övningsbok) Jonasson, J Lemurell, S Algebra och diskret matematik Denna bok är tänkt att fungera som litteratur till en inledande kurs i matematik på universitetsnivå med ett dominerande inslag av idiskret matematik. Materialet byggs upp från grunden och är rikligt försett med exempel, övningar och illustrationer. Det finns svar till alla övningarna och till de flesta finns även förslag till lösningar. 282 sidor 2003 ISBN Art.nr Svensson, Per-Anders Abstrakt algebra Denna bok ger en introduktion till teorin för algebraiska strukturer, som till exempel grupper, ringar och kroppar. I boken ges även en introduktion till Galoisteori, och ett kapitel ägnas åt partiella ordningar och booleska algebror. Även exempel på hur teorin kan tillämpas inom områden som kryptering, kodningsteori, kombinatorik (Burnsides formel) och geometriska konstruktionsproblem presenteras. Boken innehåller 800 övningsuppgifter. 627 sidor 2001 ISBN Art.nr 7179

Teknik, matematik. Nytt för din litteraturlista 2011. Mer att upptäcka

Teknik, matematik. Nytt för din litteraturlista 2011. Mer att upptäcka Teknik, matematik och data Nytt för din litteraturlista 2011 Mer att upptäcka Logga in på studentlitteratur.se och beställ ditt eget utvärderingsexemplar Hör gärna av dig Vi hjälper alltid till om du har

Läs mer

U N I V E R S I T E T O C H H Ö G S K O L A. Företagsekonomi

U N I V E R S I T E T O C H H Ö G S K O L A. Företagsekonomi U N I V E R S I T E T O C H H Ö G S K O L A 2 0 0 6 Företagsekonomi Vägen till vinnande vetande Studentlitteratur lägger grunden för lärande längs hela kunskapsresan. I nära samarbete med användarna utvecklar

Läs mer

UNIVERSITET OCH HÖGSKOLA 2007. Humaniora, lärarutbildning

UNIVERSITET OCH HÖGSKOLA 2007. Humaniora, lärarutbildning UNIVERSITET OCH HÖGSKOLA 2007 Humaniora, lärarutbildning och Företagsekonomi språk Korta avstånd ger snabba resultat Det som mer än något annat utmärker Studentlitteraturs relation med omvärlden är korta

Läs mer

Företagsekonomi och nationalekonomi

Företagsekonomi och nationalekonomi Företagsekonomi och nationalekonomi Nytt för din litteraturlista 2011 Ro att förändra Logga in på studentlitteratur.se och beställ ditt eget utvärderingsexemplar Hör gärna av dig Vi hjälper alltid till

Läs mer

UNIVERSITET OCH HÖGSKOLA 2009. Företagsekonomi och nationalekonomi

UNIVERSITET OCH HÖGSKOLA 2009. Företagsekonomi och nationalekonomi UNIVERSITET OCH HÖGSKOLA 2009 Företagsekonomi och nationalekonomi I katalogen hittar du årets nyhe hete r. På studentlitterat ur.se hittar du he la vår utgivni ng. Kunskap bygger kunskap Närheten till

Läs mer

Civilingenjör i industriell ekonomi

Civilingenjör i industriell ekonomi Civilingenjör i industriell ekonomi Industriell ekonomi Industriell ekonomi - internationell LiU EXPANDING REALITY Tekniska högskolan vid Linköpings universitet Inledning Välkommen till I-programmen! 2

Läs mer

Civilingenjör i industriell ekonomi

Civilingenjör i industriell ekonomi Civilingenjör i industriell ekonomi Tekniska högskolan vid Linköpings universitet Industriell ekonomi Industriell ekonomi - internationell LiU EXPANDING REALITY Inledning Välkommen till I-programmen! 2

Läs mer

Den agila utvecklingen

Den agila utvecklingen Den agila utvecklingen En jämförelse mellan teori och praktik Agile Development A Comparison between Theory and Practice JENNIE HÄGGLUND JOHANNA FRE MARIA KARLSSON Examensarbete/Kandidatuppsats i Informatik

Läs mer

Så ta ledningen! 1 Plugga teknisk fysik i Umeå.

Så ta ledningen! 1 Plugga teknisk fysik i Umeå. 2 Inledning Vad vill du bli när du blir stor? Vad blir du om du läser Teknisk fysik? Den första frågan måste du själv svara på. Den andra frågan har nästan oändligt många svar. Teknisk fysik är ett mycket

Läs mer

Förväntningar kring affärssystem En förändringsprocess som drivs av aktörers förväntningar

Förväntningar kring affärssystem En förändringsprocess som drivs av aktörers förväntningar Företagsekonomiska institutionen Förväntningar kring affärssystem En förändringsprocess som drivs av aktörers förväntningar Kandidatuppsats i företagsekonomi Inriktning ekonomistyrning Höstterminen 2003

Läs mer

Utbildningskatalog HT 2015 och VT 2016

Utbildningskatalog HT 2015 och VT 2016 Utbildningskatalog HT 2015 och VT 2016 SYNTELL ACADEMY Välkommen till Syntell Academy! Syntell bedriver kvalificerad utbildning inom alla sina kärnområden och levererar både teknisk och verksamhetsutvecklande

Läs mer

Den direkta användarmedverkans problematik

Den direkta användarmedverkans problematik Examensarbete i Människa-datorinteraktion, Interaktionsdesign. Den direkta användarmedverkans problematik Lina Pettersson, Kalle Ulvstig Göteborg, Sweden 2005 REPORT NO. 2005/05 Den direkta användarmedverkans

Läs mer

Att läsa & förstå bokslut redogör på ett enkelt och konkret sätt för. Att läsa & förstå bokslut belyser företagets resultaträkning, balansräkning

Att läsa & förstå bokslut redogör på ett enkelt och konkret sätt för. Att läsa & förstå bokslut belyser företagets resultaträkning, balansräkning tionsmaterial. Allt finns både på svenska och engelska. www.sanomautbildning.se/projektledning Bo Tonnquist är föreläsare och konsult med lång operativ erfarenhet inom projektledning, verksamhetsutveckling

Läs mer

Customer Relationship Management En studie om CRM-system ur ett traditionellt samt molnbaserat perspektiv

Customer Relationship Management En studie om CRM-system ur ett traditionellt samt molnbaserat perspektiv LIU-IEI-FIL-G--10/00570--SE Customer Relationship Management En studie om CRM-system ur ett traditionellt samt molnbaserat perspektiv Customer Relationship Management A study on the CRM system from a traditional

Läs mer

Metod- och vetenskapsteori

Metod- och vetenskapsteori Metod- och vetenskapsteori Litteratur 2011 för högskola och universitet Läs om vårens alla nyheter! Beställ utvärderingsexemplar! Läs mer om elabbet Förnya din kurslista! Mats Alvesson författare till

Läs mer

Högskoleverkets kvalitetsutvärderingar 2011 2014. Självvärdering

Högskoleverkets kvalitetsutvärderingar 2011 2014. Självvärdering Högskoleverkets kvalitetsutvärderingar 2011 2014 Självvärdering Lärosäte: Lunds Universitet Utvärderingsärende reg.nr 643-01844-12 Huvudområde: Trådlös Kommunikation Masterexamen Organisation och ledning

Läs mer

utvecklande utmanande kunskap kreativitet Utbildningar 2014-2015 Combitech Training Institute

utvecklande utmanande kunskap kreativitet Utbildningar 2014-2015 Combitech Training Institute kunskap kreativitet utvecklande utmanande Utbildningar 2014-2015 Combitech Training Institute Systemutveckling 9 Utveckla inbyggda system»hands on«9 Embedded Linux 10 Skriv bättre kod! 10 Android-applikationsutveckling

Läs mer

WEBBUTVECKLING HUR MAN FÖRBÄTTRAR ANVÄNDBARHETEN PÅ WEBBPLATSER. Kandidatuppsats i Informatik. Patrik Hansson. Damir Sabanovic VT 2009:KI07

WEBBUTVECKLING HUR MAN FÖRBÄTTRAR ANVÄNDBARHETEN PÅ WEBBPLATSER. Kandidatuppsats i Informatik. Patrik Hansson. Damir Sabanovic VT 2009:KI07 WEBBUTVECKLING HUR MAN FÖRBÄTTRAR ANVÄNDBARHETEN PÅ WEBBPLATSER Kandidatuppsats i Informatik Patrik Hansson Damir Sabanovic VT 2009:KI07 Svensk titel:

Läs mer

Teknik och ingenjörsutbildningar

Teknik och ingenjörsutbildningar Teknik och ingenjörsutbildningar 1 Innehåll Inledning...3 Bygg...4 Byggnadsutformning... 4 Högskoleingenjör i byggteknik... 6 Magisterprogram i byggteknik...7 Data- och elektroteknik...8 Högskoleingenjör

Läs mer

PROJEKTREDOVISNINGSSYSTEM - En utvärdering av TimeEase hos SABO AB

PROJEKTREDOVISNINGSSYSTEM - En utvärdering av TimeEase hos SABO AB Södertörns högskola Institutionen för ekonomi och företagande Företagsekonomi Kandidatuppsats 10 poäng Handledare: Hans Richter & Bengt Lindström VT 2005 PROJEKTREDOVISNINGSSYSTEM - En utvärdering av TimeEase

Läs mer

Ramverk för metod/verktygsval i systemutveckling

Ramverk för metod/verktygsval i systemutveckling Ramverk för metod/verktygsval i systemutveckling Kandidatuppsats 10 poäng Framlagd: juni 2006 Författare: Magdalena Klich 820128-4349 Handledare: Umberto Fiaccadori Sammanfattning Vid arbete med systemutveckling

Läs mer

Kompetensutveckling för arbetslivet

Kompetensutveckling för arbetslivet Kompetensutveckling för arbetslivet Ett urval av kurser inom språk, ekonomi och teknik utvalda tillsammans med näringslivet - för näringslivet 1 Höj kompetensen hos medarbetarna I Linnéuniversitetets kursutbud

Läs mer

Kurslitteratur 2015. Universitet, högskola och övriga eftergymnasiala utbildningar

Kurslitteratur 2015. Universitet, högskola och övriga eftergymnasiala utbildningar Kurslitteratur 2015 Universitet, högskola och övriga eftergymnasiala utbildningar Hej! Här är Sanoma Utbildnings nya katalog för kurslitteratur! Som vanligt är katalogen fylld med våra omtyckta grundböcker

Läs mer

Agil Systemutveckling. En studie av kravhantering och beställarroll i agila angreppsätt. Agile System Development

Agil Systemutveckling. En studie av kravhantering och beställarroll i agila angreppsätt. Agile System Development Institutionen för ekonomi & IT Avd. för informatik Agil Systemutveckling Agile System Development A study of requirements management and client role in agile approaches Examensarbete i informatik, 15 hp

Läs mer

Ekonomiska och andra aspekter på paradigmer för Modellering och Simulering - En förstudie

Ekonomiska och andra aspekter på paradigmer för Modellering och Simulering - En förstudie Ekonomiska och andra aspekter på paradigmer för Modellering och Simulering - En förstudie JOHAN PELO, KJELL OHLSON, MATS FREDRIKSSON FOI är en huvudsakligen uppdragsfinansierad myndighet under Försvarsdepartementet.

Läs mer

EXAMENSARBETE. Webbaserade system KAJSA LINDMARK INGRID THOR. Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar SYSTEMVETENSKAPLIGA PROGRAMMET C-NIVÅ

EXAMENSARBETE. Webbaserade system KAJSA LINDMARK INGRID THOR. Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar SYSTEMVETENSKAPLIGA PROGRAMMET C-NIVÅ 2003:174 SHU EXAMENSARBETE Webbaserade system Faktorer som påverkar utvecklingsarbetet KAJSA LINDMARK INGRID THOR Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar SYSTEMVETENSKAPLIGA PROGRAMMET C-NIVÅ

Läs mer

Lean produktutveckling- Tillämpning i en multiprojekt organisation

Lean produktutveckling- Tillämpning i en multiprojekt organisation Lean produktutveckling- Tillämpning i en multiprojekt organisation Vad innebär lean filosofin i en multiprojektorganisation? Lean product development Adoption in a Multiproject Organization What does it

Läs mer

Kommunicera att förmedla en möjlighet. Mälardalens Högskola. Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling

Kommunicera att förmedla en möjlighet. Mälardalens Högskola. Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling Mälardalens Högskola Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling Kommunicera att förmedla en möjlighet En studie av den interna kommunikationen på ABB Sverige i Västerås Kandidatuppsats i företagsekonomi

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete i öppen ungdomsverksamhet

Systematiskt kvalitetsarbete i öppen ungdomsverksamhet Systematiskt kvalitetsarbete i öppen ungdomsverksamhet är tänkt att inspirera ungdomsarbetare, strateger och beslutsfattare i kommuner att påbörja och utveckla det systematiska kvalitetsarbetet inom den

Läs mer

AFFÄRSSYSTEMENS FRAMTIDA UTVECKLING INOM DISTANSHANDELN. Kandidatuppsats i Informatik. Mahmud Darir Patrik Särnblom VT 2008:KI06

AFFÄRSSYSTEMENS FRAMTIDA UTVECKLING INOM DISTANSHANDELN. Kandidatuppsats i Informatik. Mahmud Darir Patrik Särnblom VT 2008:KI06 AFFÄRSSYSTEMENS FRAMTIDA UTVECKLING INOM DISTANSHANDELN Kandidatuppsats i Informatik Mahmud Darir Patrik Särnblom VT 2008:KI06 Förord Vi skulle först och främst vilja tacka vår handledare Jonas Hedman,

Läs mer