Inredningskatalog trädgårdshusen 1 i tyresö

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Inredningskatalog trädgårdshusen 1 i tyresö"

Transkript

1 Inredninskaalo rädårdshusen 1 i yresö

2 2 A flya är spännande. Vi vill a du ska rivas och känna lädje över din nya bosad. För de allra flesa människor är de viki a få säa sin personlia präel på si hem. Besqab samarbear med erfarna inredare som här val u de maerial och den urusnin som vi erbjuder som inredninsval. Vår förhoppnin är a du med hjälp av våra inredare kan skapa din drömbosad.

3 Innehåll informaion sid SäkerBosad 4 Inredninsval 5 Avalsvillkor 6 inredninsval sid Köksinrednin 8 Vivaror 13 Badrumsinrednin 17 Kakel och klinker 23 Övri inrednin 26 Byändrin 27 Fär och ape 28 SäkerBosad 29 Offer 29 inredninsvalen är markerade med följande symboler = Grundubud, produken inår i bosadens pris. = Tillval, för dessa produker illkommer en kosnad. kf = Kosnadsfri illval, produken år a välja uan exra kosnad. Reservaion för ändrinar och felryck. Av ryckekniska skäl kan färåerivninen av produker sam färprover avvika från verkliheen. Bilder från Assa, Cenro, Conura, Cylinda, Bybesla, Essem, FireInven, Franke, FMM, HTH, IDO, Inra och Svedbers. 3

4 SäkerBosad säkerhes- och ryhesfråor är lika vikia som husens uformnin och placerin för a du ska rivas i e bosadsområde. därför har besqab uveckla proramme SäkerBosad. SäkerBosad besår av e anal förbyande säkerhesåärder och är framae i samarbee med försäkrinsbola, brandförsvar, polis, brosförebyande råde sam boende i våra bosadshus. Alla våra bosadsprojek omfaas av SäkerBosad. I e bosadsprojek har säkerhesaspeker sysemaisk beakas enom alla skeden, från försa planerin enom projekerin, produkion och förvalnin. SäkerBosad - e arbesredskap Själva arbesredskape för SäkerBosad är en checklisa som as fram speciell för varje projek uifrån Besqabs enerella säkerheschecklisa. Alla konsuler projekerar enli planen. Avsämnin sker koninuerli på projekerins- och bymöen, där säkerhe är en sående punk på daordninen. Säkerhesfråorna lever även vidare vid överlämnande ill förvalnin. illvalsubud inom SäkerBosad I e SäkerBosad-projek erbjuder vi även kunden e uöka säkerhesubud via inredninsval. Möjliheen finns här a enom Besqab urusa bosaden med ill exempel brandsläckare. Informaion om dessa illval finns i inredninskaaloen. I bosadspärmen, som delas u vid inflynin, finns en dokumenaion över uförda säkerhesarbeen i bosaden och närområde. Har du nåra fråor eller synpunker anående Säker- Bosad, praa ärna med Besqabs projekledare som nås på elefon För a lära oss mer och få en erfarenhesåerförin skickar vi allid u en boendeenkä med bl a fråor om säkerhe en id efer inflynin. SäkerBosad omfaar Överfall Vaen och fuk Brand El Olycksfall Inbro och söld Till var och en av dessa rubriker finns en edien checklisa som innefaar all från brosförebyande planerin ill barnsäkerhe. 4

5 Inredninsval som kund hos besqab har du möjlihe a påverka di nya hem med de individuella inredninsval som finns i inredninskaaloen. bosaden är urusad enli en rundsandard, noa uvald med hjälp av våra inredare. ill rundsandarden hör e anal kosnadsfria inredninsval och uöver rundsandarden finns e illvalsubud av inrednin och urusnin. våra kunnia inredare er di ärna ips och råd inför dina val. inredninsval För a du ska kunna bya inrednin, öra ena illval och själv påverka dina kosnader har du möjlihe a köpa illval i olika prisnivåer ur vår inredninskaalo. Du besämmer vad som är viki för di; en avancerad spis, apeer eller målad vä. I rundsandarden inår e anal kosnadsfria val. soppider För a kunna hålla inflyninsiden krävs a förändrinar av rundsandarden passar in enli ällande idplan. Därför måse uppsaa soppider för inredninsval hållas. 5

6 Avalsvillkor inredninsavale är en illäsbesällnin ill de enreprenadaval som ecknas med besqab projekuvecklin ab och innefaas av enreprenadavales villkor. dessa villkor är kompleerande och förydliande föreskrifer för avale. priser Samlia priser i prislisan avser skillnaden mellan runduförande och illvalsalernaive. Avående maerial levereras således ej ill köparen. Prise inkluderar komple arbee med vå års arani sam ällande mervärdesska och förusäer a besällninen sker enli separaa soppider. Alla priser är anivna i svenska kronor. Vid evenuell ändrin av mervärdesskaen, juseras priserna därill. soppider Efer anivna soppider kan inredninsval endas uföras efer särskild prövnin av Besqab. Prise kan då förändras beroende på akuell produkionsläe. sorimen Vi reserverar oss för möjliheen a vissa varor ur sorimene kan uå och ersäas. Vald produk skall då ersäas med likvärdi produk eller uförande enli överenskommelse med kunden. Vi förbehåller oss räen a pröva lämpliheen av val maerial/lösnin med avseende på såväl uförande och nyjande. ändrinar Alla besällninar skall ske skrifli enom vår inredare. bealninsvillkor 25% av inredninsbesällninen fakureras i samband med ecknande av inredninsaval. Om förskosbealnin ej inbealas inom aniven id eller snaras efer påminnelse, har Besqab rä a säa upp avale om illäsbesällnin. Vid evenuell avbesällnin eller uppsänin av aval på rund av uebliven förskosbealnin, skall kunden ersäa Besqab för nedlad kosnad sam för den skada som kan uppså på rund av a besällninen ej fullföljs. Reserande del av illvalen skall bealas senas 2 veckor innan illräde. Om ine reserande del erlas innan illräde kommer ine bosadsköparen få möjlihe a kviera u nyckeln. Dessa avalsvillkor odkänns enom kundens underecknande av illäsbesällninen. förfråan Om en förfråan sälls uöver erbjudna inredninsalernaiv as efer särskild prövnin e separa pris fram efer respekive kunds förfråan. En offerförfråan debieras kunden 1000 kr per förfråninsillfälle för a äcka adminisraionskosnaden. 6

7 Inredninsval 7

8 Köksinrednin köksnickerier levereras från hh E bra kök har skapas med omanke om både människor och miljö. Därför är alla HTH:s kök cerifierade av danska inomhusklimamärke. HTH medverkar ill e bra inomhusklima efersom en inomhusklimamärk produk är esad för emissioner och lukavivelser från en rad olika ämnen. lucka Mono vi lucka Kvadra vi lucka Concep Svar ek lamina lucka Concep Naur ek lamina lucka Concep Svar ek faner lucka Concep Naur ek faner 8

9 handa kök Shape 12,8 cm Sål Nude 12,8 cm Sål Nude 25,6 cm Curve 12,8 cm Pureline 16cm skåpändrinar vinkelhörnskåp Hyllplan i skåp vinkelhörnskåp Trådkorskaruseller i 2 plan höskåp Höskåp med 5 hyllplan höskåp Bye ill skafferiskåp med andemudra lyx-lådor Bye från bänkskåp ill lådhurs med fulludra och sof close un och häll Un och mikro flyas ill HS sam lådhurs under spishäll kf microskåp Bye av väskåp ill mikroskåp ovan DM sopudra Sopudra (låda) under diskbänk, 4 kärl sopudra Sopudra (låda) under diskbänk, 6 kärl click-push besla ill luckor överskåp belysnin lysrörsbelysnin under överskåp led-spolihs med dimmer under överskåp 9

10 KOLLEKTION - länd cm bänkskivor kök levereras från hh lamina Bänkskivorna kan behöva skarvas rrazzo 390 Desin Anraci 450 Valnö 453 Wené Block 454 Meall mörk 534 kf Brazil Svar 525 kf Beon 558 kf Sav Ek 571 Mörk 534 Rusik Meal 542 Mörk Grå Kvars 551 Vi 554 kf Texil Sand 588 Wené Block 454 Grå Kvars 380 Lava 249 naur 559 Pärl Ek 561 Sav Bok 569 Sav Ek 571 Rusik meall 542 Mörk rå kvars 551 Mörk Beon 556 Desin Anraci 450 d Sen 580 Grå Sand Sen 581 Grå sand sen 581 Brun Sand Sen 582 Brun Sand sen 582 Rusik Ljus Grani 583 Svar marmor 585 Texil ljus

11 Tänk på a massiva bänkskivor kräver reelbunde underhåll Texil brun 589 Massiv oljad ek 30 mm diskbänkar övri inrednin diskbänk Inra kök Alanic HB1420 diskbänk Inra Alanic GB1220 underlimmad ho Inra Horizon HZD1120D underlimmad ho Inra Horizon HZD815SH underlimmad ho Inra Horizon HZ615SH underlimmad ho Inra Horizon HZD815D 11

12 blandare FMM 9000E I Ecosafe FMM Garda I FMM Garda II FMM Garda III fläk Franke F215 vi Franke F215 rosfri Franke F600 vi Franke F600 rosfri 12

13 Vivaror levereras från cylinda sandard häll IH 510 un IB 60 vi kyl K 2185 vi frys F 2185N vi kyl/frys KF 2185N vi Eneriklass A++ A diskmaskin DM 294 vi 13

14 uppraderin vi häll IHI 560 indukion un IBU 82 vi micro IM 80 vi Eneriklass A++ kyl K 4185 vi frys F 4185N vi kyl/frys KF 4185N vi Eneriklass A++ kyl/frys KF 6185N vi diskmaskin DM 820 vi diskmaskin DM 285Fi, inererad 14

15 uppraderin rosfri häll IHI 560 indukion un IBU 82 rosfri micro IM 80 rosfri Eneriklass A++ kyl K 4185 rosfri frys F 4185N rosfri kyl/frys KF 4185N rosfri Eneriklass A+++ A diskmaskin DM 296 Rosfri 15

16 vä vämaskin FT 364 vi orkumlare TK 300 vi Eneriklass A+++ B vämaskin FT 384 vi orkumlare TVP 337 vi Eneriklass A++ vämaskin FT 776 vi orkumlare TVP 420 vi orkumlare SverieTorken 16

17 Badrumsinrednin levereras från svedbers kommod Bianca 60 vi, profil makrom kommod Indio 60 vi, väsäll våen kommod Indio 60 ek, väsäll våen kommod Indio 60 råbesad, väsäll våen kommod Indio 60 vi ask, väsäll våen 17

18 speel 60 med lysrörsbelysnin 2x14 w speel Indio 60 haloen/väsällsljus speel Top-line 60 vi, speelskåp med lysrörsbelysnin oalepappershållare Väern BB74023 oalesol IDO Seven D

19 duschdraperisån Klarlas eller frosa las duschvä Enré 90x90 cm badkar Emaljbadkar 160 cm vi överskåp 2 s 80 cm väskåp, Mono vi, ovan bänkskiva handduksork Dryson Flex I med 6 armar ink imer lysrörsbelysnin under överskåp 19

20 blandare väsäll FMM 9000E Ecosafe väsäll FMM Garda duschpake FMM badkarspip FMM ill sandard duschpake badkarspake Garda, FMM och duschanordnin FMM

21 WC handfa IDO Trevi x36 cm kommod Indio 40 vi, väsäll våen, profil makrom speel 55 med lysrörsbelysnin 2x14 w speel Indio 40 speel inkl haloen/väsällsljus speelskåp 55 med lysrörsbelysnin. 21

22 blandare väsäll FMM 9000E Ecosafe väsäll FMM Garda 22

23 Kakel och klinker cenro kakel. sandardfär på fo, ljusrå vid kakel och mellanrå vid klinker. kakel i kök Vi blank Vi ma Soul 10x30 kf Soul 10x30 Grå blank Svar blank Röd blank Soul 10x30 Vi blank Vi ma Karneval 30x60 sående Biselado vi 20x10 Vi Ljusrå Grå Svar Brun Kusrani 1,5x6 23

24 Ljusrå Brunrå Svar Grå Elean Black Red Turqoise Lih reen Bm s4898 5x10 liande Vi ma Vi blank Square 15x15 kakel badrum och wc/dusch Vi blank Vi ma Sysem 20x40 kf Sysem 20x40 kakel i wc, pelare bakom handfa Vi blank Vi ma Square 10x10 kf Square 10x10 24

25 klinker i badrum, wc och wc/dusch Svar Sockholm 10x10 Grå Beie Brun kf Sockholm 10x10 Brun Svar Grå Ljusrå Vi Kusrani 15x15 Svar skiffer Nordic sone 15x15 25

26 Övri inrednin oppmodul 60 cm ovan arderob olvsockel Eklaserad furusockel dörrrösklar Tröskelplaa ek dörrfoder Via indusrilackade foder olv Ekparke 3 sav, lackad sidenma kapphylla Essem Nosali, Aluminium/Ek öppen spis Conura 750 öppen spis Conura 556 Öppen spis endas möjli på plan 2 26

27 Byändrin innerdörr Vi slä innerdörr Vi massiv slä innerdörr Vi med ram dörrhana ASSA 6616 prion försärk vä Enkelsidi försärknin, hel vä isolerin av innervä Hel vä illvalsvä Avränsa kök och vardasrum illvalsvä med dörr. Avränsa kök och vardasrum 27

28 Fär och apeer kök och vardasrum målade väar NCS 0502Y Vi målade väar Annan NCS kulör ape Sandardape eller illvalsape fondvä Målad, sandardape eller illvalsape hall målade väar NCS 0502Y Vi målade väar Annan NCS kulör ape Sandardape eller illvalsape sovrum ape Tape enli sandardkaaloer målade väar ape Sandardape eller illvalsape fondvä Målad, sandardape eller illvalsape apeer Sandardape Boråsapeer: Eco: Borosan Decorama Tillvalsapeer Boråsapeer: Eco: Hanna Wernin, Lilleby Kids och Soul Eco Exlusive, Eco Whie och Eco Meallic 28

29 SäkerBosad pulversläckare 2 k pulversläckare 6 k Offer offer För förfråninar på andra illval än beskrivna i denna kaalo 29

30 BESQAB PROJEKT OCH FASTIGHETER AB KEMISTVÄGEN 17 BOX TÄBY TEL

Innehåll. information. inredningsval. inredningsvalen är markerade med följande symboler. SäkerBostad 4 Inredningsval 5 Avtalsvillkor 6

Innehåll. information. inredningsval. inredningsvalen är markerade med följande symboler. SäkerBostad 4 Inredningsval 5 Avtalsvillkor 6 Inredninskaalo parkhusen, yresö A flya är spännande. Vi vill a du ska rivas och känna lädje över din nya bosad. För de allra flesa människor är de viki a få säa sin personlia präel på si hem. Besqab samarbear

Läs mer

Vi förverkligar din dröm

Vi förverkligar din dröm Vi förverkligar din dröm 25 % på alla inomhussolskydd 25 % på alla apeer Uppäck vår sora ubud med vivaror. Håll ordning på löven med lövblås från Sihl. 25 % på Pashmina-färg från Alcro. Måla dina loppisfynd.

Läs mer

Basutbud och Tillval Lindarnas allé 1

Basutbud och Tillval Lindarnas allé 1 Basutbud och Tillval Lindarnas allé 1 B YG G H E R R E N R E S E R V E R A R S I G F Ö R L E V E R A N S F Ö R S E N I N G A R, P R I S F Ö R Ä N D R I N G A R S A M T M O D E L L-, FÄ R G - O C H M AT

Läs mer

Inredningsstandard för ditt nya hem. Välkommen till Brf Tegnérlunden 3, Västerås

Inredningsstandard för ditt nya hem. Välkommen till Brf Tegnérlunden 3, Västerås Inredningsstandard för ditt nya hem Välkommen till Brf Tegnérlunden 3, Västerås INNEHÅLL Inledning............................. 3 Ditt Kök.............................. 5 Standardval, kök......................

Läs mer

Sopranen, Malmö Live. Produktkatalog Lägenhet A2301

Sopranen, Malmö Live. Produktkatalog Lägenhet A2301 Sopranen, Malmö Live Produktkatalog Lägenhet A2301 Steg för steg mot ditt nya hem Om en tid är det dags att göra dina inredningsval. En del av valen kommer att vara enkla. Andra kommer säkert ta lite mer

Läs mer

familjen Sverige Nr 1/12 Nytt kontor i Vetlanda Setra sätter trenderna Euro 6-motor i Setra

familjen Sverige Nr 1/12 Nytt kontor i Vetlanda Setra sätter trenderna Euro 6-motor i Setra Sverige Nr 1/12 Informaion från Sera i Sverige familjen Sera säer renderna Nya Sera S 515 HD och S 516 HD Pärlor i ComforClass Sidan 2 Euro 6-moor i Sera Nu går de a få Sera med Euro 6-moor och ny växellåda

Läs mer

GårdVilla. ett annorlunda boende i Kungslena. höstens prakt planteras nu. kollängens Gästgiveri. som livsstil. nr 5 augusti 2014.

GårdVilla. ett annorlunda boende i Kungslena. höstens prakt planteras nu. kollängens Gästgiveri. som livsstil. nr 5 augusti 2014. SKARABORG nr 5 augusi 2014 Inredning som livssil e annorlunda boende i Kungslena hösens prak planeras nu kollängens Gäsgiveri i samarbee med Villaägarna Skaraborg Gård Augusi 2014 Augusi 2014 Villaägarna

Läs mer

Asplyckan ett citynära boende i Borås. Inredningsval

Asplyckan ett citynära boende i Borås. Inredningsval Asplyckan ett citynära boende i Borås Inredningsval 2 Brf Asplyckan, Borås Äntligen dags att välja inredning! SLÄTA KÖKSLUCKOR ELLER LUCKOR MED FRÄST RAM? Svart kakel i duschhörnan? Kanske en fondvägg

Läs mer

INREDNINGSVAL. BRF STRANDPROMENADEN, ÅKERSBERGA

INREDNINGSVAL. BRF STRANDPROMENADEN, ÅKERSBERGA INREDNINGSVAL. BRF STRANDPROMENADEN, ÅKERSBERGA » HEM SOM HÅLLER FÖR VERKLIGA LIV «2 Innehåll: Kök inredarens val sid 4 Badrum inredarens val sid 8 Övriga ytor inredarens val sid 13 Kök tillval sid 16

Läs mer

Vi bygger unika bostäder i nya Vilbergen

Vi bygger unika bostäder i nya Vilbergen Vi bygger unika bostäder i nya Vilbergen Conlega Solstenen 1 Innehåll 04 06 14 18 1 3 5 6 Natursköna och trygga Vilbergen Välkommen hem! Planritningar Inredning original Inredning tillval Prislista Att

Läs mer

Personlig assistans en billig och effektiv form av valfrihet, egenmakt och integritet

Personlig assistans en billig och effektiv form av valfrihet, egenmakt och integritet Personlig assisans en billig och effekiv form av valfrihe, egenmak och inegrie En jämförelse mellan kosnaderna för personlig assisans och kommunal hemjäns 1 Denna rappor är en försa del av e projek vars

Läs mer

Egnahemsposten i konsumentprisindex. KPI-utredningens förslag. Specialstudie Nr 2, maj 2002

Egnahemsposten i konsumentprisindex. KPI-utredningens förslag. Specialstudie Nr 2, maj 2002 Egnahemsposen i konsumenprisindex En granskning av KPI-uredningens förslag Specialsudie Nr 2, maj 22 Ugiven av Konjunkurinsiue Sockholm 22 Konjunkurinsiue (KI) gör analyser och prognoser över den svenska

Läs mer

Tjänsteprisindex (TPI) 2010 PR0801

Tjänsteprisindex (TPI) 2010 PR0801 Ekonomisk saisik/ Enheen för prissaisik 2010-06-22 1(12) Tjänseprisindex (TP) 2010 PR0801 denna beskrivning redovisas förs allmänna uppgifer om undersökningen sam dess syfe, regelverk och hisorik. Därefer

Läs mer

Inredningsval. Blecktornet

Inredningsval. Blecktornet Inredningsval Blecktornet information inredningsval Dags att inreda er nya bostad! Följande sidor presenterar Abacus originalinredning, fria tillval samt olika tillvalsalternativ som ni kommer att erbjudas

Läs mer

Ha kul på jobbet är också arbetsmiljö

Ha kul på jobbet är också arbetsmiljö Tväeri, kök, recepion, konor, hoellrum Här finns många olika arbesuppgifer och risker. Och på jus de här hoelle finns e sälle där de allid är minus fem grader en isbar. Ha kul på jobbe är också arbesmiljö

Läs mer

Brf Albertina inredning och valmöjligheter

Brf Albertina inredning och valmöjligheter Brf Albertina inredning och valmöjligheter I den här inredningsbroschyren har vi samlat alla kostnadsfria val och tillval till din nya lägenhet. Bara att börja låta sig inspireras! Välkommen till inredningsprogrammet

Läs mer

aktiv Kultur & Fritid PROGRAMFÖRKLARING En rik fritid åt alla VÅRA ARRANGEMANG Vad K&F gör under ett helår DINA MÖJLIGHETER Ta tag i ditt projekt

aktiv Kultur & Fritid PROGRAMFÖRKLARING En rik fritid åt alla VÅRA ARRANGEMANG Vad K&F gör under ett helår DINA MÖJLIGHETER Ta tag i ditt projekt PROGRAMFÖRKLARING En rik friid å alla VÅRA ARRANGEMANG Vad K&F gör under e helår DINA MÖJLIGHETER Ta ag i di projek LOPPAN & ANDERS vå glada kulurarbeare på Friidsfesivalen akiv Kulur & Friid Espen Jensen

Läs mer

BRF SJÖBLICK 2, SKÄRHOLMEN Standard- och tillvalsprogram. Datum: 2014-06-23 Rev:

BRF SJÖBLICK 2, SKÄRHOLMEN Standard- och tillvalsprogram. Datum: 2014-06-23 Rev: BRF SJÖBLICK 2, SKÄRHOLMEN Standard- och tillvalsprogram Datum: 2014-06-23 Rev: Hej! Som köpare av en bostad i Brf Sjöblick 2 har du möjlighet att göra vissa inredningsval gällande kök, badrum, kakel,

Läs mer

Tjänsteprisindex för Fastighetsförmedling och fastighetsförvaltning på uppdrag Branschbeskrivning för SNI-grupp 70.3 TPI-rapport nr 15

Tjänsteprisindex för Fastighetsförmedling och fastighetsförvaltning på uppdrag Branschbeskrivning för SNI-grupp 70.3 TPI-rapport nr 15 Tjänseprisindex för Fasighesförmedling och fasighesförvalning på uppdrag Branschbeskrivning för SNI-grupp 70.3 TPI-rappor nr 15 Marin Kullendorff Tjänseprisindex, Enheen för prissaisik, Ekonomisk saisik,

Läs mer

INREDNINGSVAL Hökerum Bygg - Inredningsval - Bostadsrätter - 2013-2014

INREDNINGSVAL Hökerum Bygg - Inredningsval - Bostadsrätter - 2013-2014 INREDNINGSVAL Hökerum Bygg - Inredningsval - Bostadsrätter - 2013-2014 Dörrar & Lister - Golv & Väggar - Kakel & Klinkers Badrum - Kök - Belysning - Förvaring - Uteplats & Balkong Första intrycket betyder

Läs mer

Brf Jaktfalken, Barkarbystaden. Inredningsval

Brf Jaktfalken, Barkarbystaden. Inredningsval Brf Jaktfalken, Barkarbystaden Inredningsval » HEM SOM HÅLLER FÖR VERKLIGA LIV «Innehåll: Kök sid 4 Badrum/WC sid 8 Övriga ytor sid 10 Tillval sid 12 Länkar sid 22 Information sid 23 2 Välkommen till ditt

Läs mer

TESTET NIO NAS-ENHETER

TESTET NIO NAS-ENHETER Snabbf TESTADE NAS-ENHETER Raid 5-enheer Dell Powervaul 725N DTC NAS Xeon 3000 Iomega NAS A305m Övriga DTC NAS P4 2400C ICP Microsorage NAS-2000 Lacie Eherne Disk Linksys EFG-120 =Bäs i es DTC NAS XEON

Läs mer

INREDNING TILLVAL Brf Solvändan

INREDNING TILLVAL Brf Solvändan INREDNING TILLVAL Brf Solvändan Avser lägenhet: INNEHÅLL VILLKOR FÖR TILLVAL... 3 TILLVALSLISTA VALBARA ALTERNATIV... 4 VITVAROR - ROSTFRIA... 4 VITVAROR SVARTA... 5 TILLVAL VÄGGAR OCH YTSKIKT... 5 MÅLADE

Läs mer

INREDNINGEN I HUVUDKONTORET

INREDNINGEN I HUVUDKONTORET Inredning 1 2 INREDNINGEN I HUVUDKONTORET När du köper en lägenhet i Huvudkontoret ingår en välkomponerad interiör, signerad inredningsarkitekterna Whyte Lilja. Illustrationer i denna broschyr är idébilder

Läs mer

bra boende Mer än Nr 3/2006

bra boende Mer än Nr 3/2006 Mer än bra boende Nr 3/2006 Vi bygger en sad Trång men rivsam i sudenlyan. Fia Johansson har flya från Sockholm ill Halmsad. Hon pluggar på Högskolan. Kaen heer Lakris. där människor växer HFAB har illdelas

Läs mer

KÖK SKJUTDÖRRAR BADRUM VITVAROR HTH KÖKSFORUM AEG KÖK VÄLJ DINA VITVAROR. från HTH. Badrum. en plats för. kropp och själ

KÖK SKJUTDÖRRAR BADRUM VITVAROR HTH KÖKSFORUM AEG KÖK VÄLJ DINA VITVAROR. från HTH. Badrum. en plats för. kropp och själ - G r e e n V i l l a g e - KÖK SKJUTDÖRRAR BADRUM VITVAROR HTH KÖKSFORUM AEG VÄLJ DINA VITVAROR KÖK från HTH Badrum en plats för kropp och själ Grattis till ditt nya boende! Du håller i din hand ett tillvalsmagasin

Läs mer

Majavallen. Brf Majavallen i Lindsdal Bofakta, standard och tillval

Majavallen. Brf Majavallen i Lindsdal Bofakta, standard och tillval Brf Majavallen i Lindsdal Bofakta, standard och tillval Välkommen till Brf Majavallen i Lindsdal I Lindsdal får du vara precis den du är. Leva det goda livet med ett överkomligt boende, en smidig vardag,

Läs mer

Välkommen till. och. hedersvåld försvara ungdomarnas rättigheter. agera mot. Illustration: www.istockphoto.com. juno blom

Välkommen till. och. hedersvåld försvara ungdomarnas rättigheter. agera mot. Illustration: www.istockphoto.com. juno blom Välkommen ill och Illusraion: www.isockphoo.com # 6 OKTOBER 2009 årg 3 SkandinaviSk SjukvårdSinformaion agera mo juno blom hedersvåld försvara ungdomarnas räigheer Själavårdarna inom Kriminalvården samalar

Läs mer

#3 april -08 årg 39 En tidning för Uppsala universitets medarbetare

#3 april -08 årg 39 En tidning för Uppsala universitets medarbetare UNIVERSEN #3 april -08 årg 39 En idning för Uppsala universies medarbeare Träffsäker rekryering FOTO: STAFFAN CLAESSON SON Fler nyheer hiar du på www.universen.uu.se/. Nyiga länkar på www.uu.se/inern KARRIÄRVÄGAR

Läs mer

Brf Gladan. Modernt, grönt & nära till allt. www.einarmattsson.se

Brf Gladan. Modernt, grönt & nära till allt. www.einarmattsson.se Brf ladan Modernt, grönt & nära till allt www.einarmattsson.se Kristinebergs IP Kungsholms strand Stadshagens IP Hornsbergs strand Stadshagen Fridhemsplan T T Kungsholmen Brf ladan 01 - Området s. 01 02

Läs mer