Innehåll. information. inredningsval. inredningsvalen är markerade med följande symboler. SäkerBostad 4 Inredningsval 5 Avtalsvillkor 6

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehåll. information. inredningsval. inredningsvalen är markerade med följande symboler. SäkerBostad 4 Inredningsval 5 Avtalsvillkor 6"

Transkript

1 Inredninskaalo parkhusen, yresö

2 A flya är spännande. Vi vill a du ska rivas och känna lädje över din nya bosad. För de allra flesa människor är de viki a få säa sin personlia präel på si hem. Besqab samarbear med erfarna inredare som här val u de maerial och den urusnin som vi erbjuder som inredninsval. Vår förhoppnin är a du med hjälp av våra inredare kan skapa din drömbosad. Innehåll informaion sid SäkerBosad 4 Inredninsval 5 Avalsvillkor 6 inredninsval sid Köksinrednin 8 Vivaror 16 Badrumsinrednin 22 Kakel och klinker 32 Fär och ape 34 Förvarin 36 Byändrin 37 SäkerBosad 41 Offer 41 inredninsvalen är markerade med följande symboler = Grundubud, produken inår i bosadens pris. kf = Kosnadsfri illval, produken år a välja uan exra kosnad. = Tillval, för dessa produker illkommer en kosnad. Reservaion för ändrinar och felryck. Av ryckekniska skäl kan färåerivninen av produker sam färprover avvika från verkliheen. Bilder från: Cenro, Conura, Dryson, FMM, Franke, Fireinven, INR, Inra, Siemens, Svedbers, Swedoor och Vedum. 2 3

3 SäkerBosad säkerhes- och ryhesfråor är lika vikia som husens uformnin och placerin för a du ska rivas i e bosadsområde. därför har besqab uveckla proramme SäkerBosad. SäkerBosad besår av e anal förbyande säkerhesåärder och är framae i samarbee med försäkrinsbola, brandförsvar, polis, brosförebyande råde sam boende i våra bosadshus. Alla våra bosadsprojek omfaas av SäkerBosad. I e bosadsprojek har säkerhesaspeker sysemaisk beakas enom alla skeden, från försa planerin enom projekerin, produkion och förvalnin. SäkerBosad - e arbesredskap Själva arbesredskape för SäkerBosad är en checklisa som as fram speciell för varje projek uifrån Besqabs enerella säkerheschecklisa. Alla konsuler projekerar enli planen. Avsämnin sker koninuerli på projekerins- och bymöen, där säkerhe är en sående punk på daordninen. Säkerhesfråorna lever även vidare vid överlämnande ill förvalnin. illvalsubud inom SäkerBosad I e SäkerBosad-projek erbjuder vi även kunden e uöka säkerhesubud via inredninsval. Möjliheen finns här a enom Besqab urusa bosaden med ill exempel brandsläckare. Informaion om dessa illval finns i inredninskaaloen. I bosadspärmen, som delas u vid inflynin, finns en dokumenaion över uförda säkerhesarbeen i bosaden och närområde. Har du nåra fråor eller synpunker anående Säker- Bosad, praa ärna med Besqabs projekledare som nås på elefon För a lära oss mer och få en erfarenhesåerförin skickar vi allid u en boendeenkä med bl a fråor om säkerhe en id efer inflynin. SäkerBosad omfaar Överfall Vaen och fuk Brand El Olycksfall Inbro och söld Inredninsval som kund hos besqab har du möjlihe a påverka di nya hem med de individuella inredninsval som finns i inredninskaaloen. bosaden är urusad enli en rundsandard, noa uvald med hjälp av våra inredare. ill rundsandarden hör e anal kosnadsfria inredninsval och uöver rundsandarden finns e illvalsubud av inrednin och urusnin. våra kunnia inredare er di ärnaips och råd inför dina val. inredninsval För a du ska kunna bya inrednin, öra ena illval och själv påverka dina kosnader har du möjlihe a köpa illval i olika prisnivåer ur vår inredninskaalo. Du besämmer vad som är viki för di; en avancerad spis, apeer eller målad vä. I rundsandarden inår även e anal kosnadsfria val. Till var och en av dessa rubriker finns en edien checklisa som innefaar all från brosförebyande planerin ill barnsäkerhe. 4 5

4 Avalsvillkor inredninsavale är en illäsbesällnin ill de enreprenadaval som ecknas med besqab projekuvecklin ab och innefaas av enreprenadavales villkor. dessa villkor är kompleerande och förydliande föreskrifer för avale. Inredninsval priser Samlia priser i prislisan avser skillnaden mellan runduförande och illvalsalernaive. Avående maerial levereras således ej ill köparen. Prise inkluderar komple arbee med vå års arani sam ällande mervärdesska och förusäer a besällninen sker enli separaa soppider. Alla priser är anivna i svenska kronor. Vid evenuell ändrin av mervärdesskaen, juseras priserna därill. soppider Efer anivna soppider kan inredninsval endas uföras efer särskild prövnin av Besqab. Prise kan då förändras beroende på akuell produkionsläe. sorimen Vi reserverar oss för möjliheen a vissa varor ur sorimene kan uå och ersäas. Vald produk skall då ersäas med likvärdi produk eller uförande enli överenskommelse med kunden. Vi förbehåller oss räen a pröva lämpliheen av val maerial/lösnin med avseende på såväl uförande och nyjande. ändrinar Alla besällninar skall ske skrifli enom vår inredare. bealninsvillkor 25% av inredninsbesällninen fakureras i samband med ecknande av inredninsaval. Om förskosbealnin ej inbealas inom aniven id eller snaras efer påminnelse, har Besqab rä a säa upp avale om illäsbesällnin. Vid evenuell avbesällnin eller uppsänin av aval på rund av uebliven förskosbealnin, skall kunden ersäa Besqab för nedlad kosnad sam för den skada som kan uppså på rund av a besällninen ej fullföljs. Reserande del av illvalen skall bealas senas 3 bankdaar innan illräde. Om ine reserande del erlas innan illräde kommer ine bosadsköparen få möjlihe a kviera u nyckeln. Dessa avalsvillkor odkänns enom kundens underecknande av illäsbesällninen. förfråan Om en förfråan sälls uöver erbjudna inredninsalernaiv as efer särskild prövnin e separa pris fram efer respekive kunds förfråan. En offerförfråan debieras kunden 1000 kr per förfråninsillfälle för a äcka adminisraionskosnaden. 6 7

5 Köksinrednin kökssnickerier levereras från vedum F44 Grå F49 Beonrå F58 Varmrå F59 Anracirå F68 Anikvi Svar F70 lucka Maja vi F20 kulörer Gäller luckorna Maja, Annika, Linn, Karin och Sina lucka Liv ek lucka Liv ask lucka Liv svarbesad ek lucka Annika vi lucka Linn vi lucka Karin vi lucka Sina vi lucka Ines ek lucka Ines svarbesad ek 8 9

6 Handa levereras från vedum skåpändrinar målad eller fanerad somme virinskåp med lashyllplan inbynadsskåp Skåp och lucka ill inbynadskyl/frys vi, bänksskåp Pushbesla, endas för väskåp luckdämpnin vid bye av pushbesla ill handa lådpake Bye ill lådpake enl rinin bye av skåp ill re-lådhurs med fulludra bye av skåp ill fem-lådhurs med fulludra bye av diskbänkskåp ill vådelad skåp med udra krom, cc Ma krom, cc rosfri, cc 128 bye av hörnskåp med lucka ill redelad lucka (låduseende). Dea val funerar ej med lucka Maja bye av dm lucka ill redelad lucka (låduseende) bye från hylla ill karusell i hörnskåp ma krom, cc maborsad krom, cc rosfri, cc 128 belysnin svar, cc rosfri look, L: vi, cc 224 bänk Haloen infälld i dekorskiva bänk Led infälld i dekorskiva svar, cc rosrfri, cc rosfri, cc 228 skåpak Haloen, 2 s per skåp skåpak Led, 2 s per skåp rosfri, cc rosfri, cc krom, cc 160 dimmer ill skåpsbelysnin 10 11

7 bänkskivor i kök laminaskiva bänkskivor i rä, rak kan 30 mm Tänk på a massiva räskivor kräver reelbunde underhåll Black Brazil 6216 kf Zeus Silver 7487D kf Zeus Anraci 7486 kf Mouse Graffix 7508F Massiv ek rak kan Massiv valnö rak kan bänkskivor i sen, polerad ya rak kan 30 mm Vid val av senskiva kan skarv förekomma på barskivan, sam evenuell vid spishäll 7515F Graphie raffix Eklamell ljus 4240D Virrvarr Anraci 6945F Virrvarr silver 6943F Nero Assoluo Nero Africa Bohus Grå bänkskivor i komposi, rak kan 30 mm Mineral Je 3450F Oxydised Meal 6285F Ice Quarsone 5212F Akazia 5028D Nero T590 Breda T5F9 Carmaue T5H9 Isra T5G2 Cappuccino 7929F 12 13

8 diskbänkar blandare i kök Inra Alanic Inra Frame 520 FMM 9000E I Ecosafe FMM Garda I FMM Garda II Inra Horizon HZ815 Inra Horizon HZD1120 FMM Garda III spiskåpa i fläkskåp Franke Timerkåpa

9 Vivaror levereras från siemens vivaror rundubud illval via vivaror häll ET651NE17E laskeramik un HB20AB212S mikro HF15M261 häll EH651FE17E indukion un HB33G1241S mikro HF25M2L2 kyl KS36VNW30 frys GS36VVW30 kyl KS36VAW31 frys GS36NAW31 diskmaskin SN64E005EU diskmaskin SN66M033EU 16 17

10 illval rosfria vivaror illval miljöpake häll EH651FE17E indukion un HB33G1541S mikro HF25M5L2 häll EH651BN17E indukion un HB73G4541S mikro HF25M5L2 kyl KS36VAI31 frys GS36NAI31 kyl KS36VAI41 frys GS36NAI31 diskmaskin SN66M033EU diskmaskin SN66V092EU 18 19

11 inererade vivaror vä vä WM14B261DN ork WT44E103DN frys GI38NA55 kyl KI81RAF30 vä WM14Q462DN ork WT46E305DN vä WM16Y890DN ork WT48Y890DN 20 21

12 Badrumsinrednin levereras från vedum kommod Basic 950 vi 3 dörrar kommod Basic 950 svar eller ek kommod Flow Ask, vi eller svar kommod Basic 950 med lådor. Vi, svar eller ek kommod Tidy 970 vi, handa 50 ma krom kommod Ar 900 vi med lådor kommod Ar 900 kulör eller ask 22 23

13 speel 900 x 649 inbyd belysnin speel Ar speel 900 vi m inb belysnin badkar Svedbers 1200 illäsfron Gavel Svedbers 1200 speelskåp Ar 900 vi speelskåp F3 900 vi badkar Svedbers z-160g-0 handduksork Dryson Flex I, 6 armar i krom med imer speelskåp Flow 1000 vi eller ask speelskåp Flow 1000 svar Klarlas eller frosa las. Blank profil. Klarlas eller frosa las. Blank profil. duschhörna LINC Anel INR 900 x 900 mm duschhörna LINC Niaara INR 900 x 900 mm 24 25

14 akbelysnin Spolihs inkl dimmer komforolvvärme Elburen olvvärme med ermosa WC/Dusch levereras från vedum blandare väsäll FMM 9000E väsäll FMM Garda kommod Basic 650 vi med luckor kommod Basic 650 med lådor bad FMM 9000E Combi inkl badkarspip kf dusch FMM 9000E Combi kommod Basic 650 svar, med luckor eller lådor kommod Basic 650 ek, med luckor eller lådor dusch FMM Garda med akdusch bad FMM Badkarspake Garda kommod Tidy 670 vi kommod Ar 600 vi med lådor 26 27

15 kommod Ar 600 svar med lådor kommod Ar 600 ask med lådor speel 600 x 649 inbyd belysnin speelskåp Basic 600 vi med haloenbelysnin kommod Flow 750. Finn i svar, vi och ask speelskåp Basic 600 svar med haloenbelysnin speelskåp Basic 600 ek med haloenbelysnin speelskåp Flow 750 svar eller vi speelskåp Flow 750 ask 28 29

16 speel Ar 600 vi m inb belysnin speelskåp Ar 600 vi Klarlas eller frosa las. Blank profil. Klarlas eller frosa las. Blank profil. duschhörna LINC Anel INR 900 x 900 mm duschhörna LINC Niaara INR 900 x 900 mm blandare speelskåp F3 600 vi väsäll FMM 9000E väsäll FMM Garda handduksork Dryson Flex I, 6 armar i krom med imer akbelysnin Spolihs inkl dimmer komforolvvärme Vaenburen olvvärme med ermosa dusch FMM 9000E Combi dusch FMM Garda med akdusch 30 31

17 Kakel och klinker levereras från cenro. sandardfär på fo, ljusrå vid kakel och mellanrå vid klinker. sänkskydd i kök Svar skiffer Svar skiffer Nordic sone 50 x 50 mm Nordic sone Sicks väkakel i badrum och wc/dusch Vi blank Vi ma Karneval 300 x 500 mm sående kf Karneval 300 x 500 mm sående Vi ma Vi blank Karneval 250 x 400 mm liande kf Karneval 250 x 400 mm liande Vi Grå Svar Röd Soul 300 x 100 mm blank Brun Svar Grå Ljusrå Kusrani 150 x 600 mm löpande, endas fondvä Brun Svar Grå Ljusrå Kusrani 50 x 50 mm sänkskydd i väsua Vi Mörkrå Svar Röd Vi ma Vi blank Glasmosaik Crysal 25 x 25 mm Karneval 250 x 400 mm liande kf Karneval 250 x 400 mm liande 32 33

18 olvklinker i badrum, wc/dusch och väsua Fär och apeer Svar Grå Brun Beie STHLM 100 x 100 mm kf STHLM 100 x 100 mm målade väar NCS 0502Y Sockholmsvi målade väar Annan NCS kulör fondvä Målad fondvä Tape ur illvalskaaloer Svar Grå Brun Ljusrå Kusrani 147 x 147 mm ape Tape ur illvalskaaloer Eco Wallpapers: Whie, Almos Whie, Revival Boråsapeer: Hanna Werin, Lilleby Svar skiffer Nordic sone 150 x 150 mm olvklinker i hall Svar Grå Beie Brun STHLM 200 x 200 mm kf STHLM 200 x 200 mm Svar Grå Ljusrå Brun Kusrani 300 x 300 mm Svar skiffer Nordic sone 150 x 150 mm 34 35

19 Förvarin Byändrin innerdörrar arderob Frida vi, på sockel med hylla och klädsån lucka Karin exra arderob med hylla och klädsån exra linneskåp med 4 s hyllor och 3 s rådbackar Easy GW vi slä Easy G64 med run fönser Easy G68 med run fönser oppmodul Toppmodul ill arderob inkl akanslunin skjudörrsarderober 3 dörrar Opal, vi melamin och silverram Speeldörr ill skjudörrsarderob Puriy 01L ramdörr vi Puriy 01L Speellas Puriy 01L Blackboard 36 37

20 olv Ekparke 3 sav klarlack olv Ekparke 3 sav malack olv Ekparke 2 sav klarlack olv Ekparke 2 sav malack Sable massiv slä Sable G64 med run fönser Sable G68 med run fönser olv Ekparke 3 sav vipimenerad malack olv Ekparke mörk 2 sav malack OBS A änka på, rappans runduseende är klarlackad ek. olv Ask 3 sav klarlack olv Ekparke ask Compac 03 Syle 03 olvsockel Eklaserad furusockel olvsockel Vi fabriksmålad furu dörrrösklar Tröskelplaa i ek dörrrösklar Tröskelplaa i ask rappa Klarlackad ek rappa Klarlackad ask 38 39

21 försärk innervä Enkelsidi försärknin med OSB, hel vä SäkerBosad isolerin av innervä 45 mm mineralullsisolerin i innervä, hel vä illvalsvä Allrum blir sovrum, markerad på bofakablad, inkl dörr och el elua Tillkommande elua, endas i läa väar dimmer Bye av srömbryare ill dimmer pulversläckare 2 k braskamin pulversläckare 6 k brandfil Conura 510:1 Conura 556:1 1,2 x 1,2 m 1,2 x 1,8 m vi svar mjuk Offer offer För förfråninar på andra illval än beskrivna i denna kaalo 40 41

22 BESQAB PROJEKT OCH FASTIGHETER AB KEMISTVÄGEN 17 BOX TÄBY TEL

Inredningsval. Blecktornet

Inredningsval. Blecktornet Inredningsval Blecktornet information inredningsval Dags att inreda er nya bostad! Följande sidor presenterar Abacus originalinredning, fria tillval samt olika tillvalsalternativ som ni kommer att erbjudas

Läs mer

INREDNINGSVAL Hökerum Bygg - Inredningsval - Bostadsrätter - 2013-2014

INREDNINGSVAL Hökerum Bygg - Inredningsval - Bostadsrätter - 2013-2014 INREDNINGSVAL Hökerum Bygg - Inredningsval - Bostadsrätter - 2013-2014 Dörrar & Lister - Golv & Väggar - Kakel & Klinkers Badrum - Kök - Belysning - Förvaring - Uteplats & Balkong Första intrycket betyder

Läs mer

INREDNINGSVAL BRF ANEMONEN

INREDNINGSVAL BRF ANEMONEN INREDNINGSVAL BRF ANEMONEN INREDNINGSVAL FÖR BRF ANEMONEN idenna folder presenteras de val av material som kan göras i din bostad. Vi har redan från början lagt stor omsorg på att inredningen skall hålla

Läs mer

I ditt nya hem! GRUNDVAL & TILLVAL

I ditt nya hem! GRUNDVAL & TILLVAL För att ett hus ska kännas som ditt hem, måste du få låta dina egna behov, önskemål och drömmar växa fram. Att du får lyfta fram din egen stil och sätta din egen prägel på ditt nya hus. Därför har vi handplockat

Läs mer

Produktguide kök 2015:2

Produktguide kök 2015:2 Produktguide kök 2015:2 STANDARDSORTIMENT Inledning.....................................3 Prisgrupper...................................4 DEKORSKÅPSTOMMAR, DEKORSIDOR OCH DETALJER......... 4 ANPASSADE

Läs mer

INREDNINGSVAL Tullmästaren

INREDNINGSVAL Tullmästaren Här är ett första utkast på din katalog. Tjuvkika gärna! UPPSALA BÖRJETULL INREDNINGSVAL Tullmästaren När vi bygger bostäder gör vi det med omsorg. Vi är noggranna med att ha samma genomtänkta detaljkänsla

Läs mer

bra boende Mer än Nr 3/2006

bra boende Mer än Nr 3/2006 Mer än bra boende Nr 3/2006 Vi bygger en sad Trång men rivsam i sudenlyan. Fia Johansson har flya från Sockholm ill Halmsad. Hon pluggar på Högskolan. Kaen heer Lakris. där människor växer HFAB har illdelas

Läs mer

Majavallen. Brf Majavallen i Lindsdal Bofakta, standard och tillval

Majavallen. Brf Majavallen i Lindsdal Bofakta, standard och tillval Brf Majavallen i Lindsdal Bofakta, standard och tillval Välkommen till Brf Majavallen i Lindsdal I Lindsdal får du vara precis den du är. Leva det goda livet med ett överkomligt boende, en smidig vardag,

Läs mer

Ha kul på jobbet är också arbetsmiljö

Ha kul på jobbet är också arbetsmiljö Tväeri, kök, recepion, konor, hoellrum Här finns många olika arbesuppgifer och risker. Och på jus de här hoelle finns e sälle där de allid är minus fem grader en isbar. Ha kul på jobbe är också arbesmiljö

Läs mer

Tjänsteprisindex (TPI) 2010 PR0801

Tjänsteprisindex (TPI) 2010 PR0801 Ekonomisk saisik/ Enheen för prissaisik 2010-06-22 1(12) Tjänseprisindex (TP) 2010 PR0801 denna beskrivning redovisas förs allmänna uppgifer om undersökningen sam dess syfe, regelverk och hisorik. Därefer

Läs mer

Egnahemsposten i konsumentprisindex. KPI-utredningens förslag. Specialstudie Nr 2, maj 2002

Egnahemsposten i konsumentprisindex. KPI-utredningens förslag. Specialstudie Nr 2, maj 2002 Egnahemsposen i konsumenprisindex En granskning av KPI-uredningens förslag Specialsudie Nr 2, maj 22 Ugiven av Konjunkurinsiue Sockholm 22 Konjunkurinsiue (KI) gör analyser och prognoser över den svenska

Läs mer

Brf Jaktfalken, Barkarbystaden. Inredningsval

Brf Jaktfalken, Barkarbystaden. Inredningsval Brf Jaktfalken, Barkarbystaden Inredningsval » HEM SOM HÅLLER FÖR VERKLIGA LIV «Innehåll: Kök sid 4 Badrum/WC sid 8 Övriga ytor sid 10 Tillval sid 12 Länkar sid 22 Information sid 23 2 Välkommen till ditt

Läs mer

Design och tillval. kök badrum

Design och tillval. kök badrum Design och tillval kök badrum skapa livsrum på kärnhemska Kärnhems filosofi är att skapa livsrum. Med det menar vi ett rumsbegrepp som är större än en vacker och trivsam bostad. Vi ser till hela projektets

Läs mer

Gudö Park. Kedjehus i Haninge. Familjeidyll lite söder om söder

Gudö Park. Kedjehus i Haninge. Familjeidyll lite söder om söder Gudö Park Kedjehus i Haninge Familjeidyll lite söder om söder Hitta hem lite söder om Stockholm Nära till natur och badsjö. Och bara 20 minuter till stan! Lite söder om Söder i Haninge kommun, växer ett

Läs mer

aktiv Kultur & Fritid PROGRAMFÖRKLARING En rik fritid åt alla VÅRA ARRANGEMANG Vad K&F gör under ett helår DINA MÖJLIGHETER Ta tag i ditt projekt

aktiv Kultur & Fritid PROGRAMFÖRKLARING En rik fritid åt alla VÅRA ARRANGEMANG Vad K&F gör under ett helår DINA MÖJLIGHETER Ta tag i ditt projekt PROGRAMFÖRKLARING En rik friid å alla VÅRA ARRANGEMANG Vad K&F gör under e helår DINA MÖJLIGHETER Ta ag i di projek LOPPAN & ANDERS vå glada kulurarbeare på Friidsfesivalen akiv Kulur & Friid Espen Jensen

Läs mer

Moderna drömhem mitt i Nyköping City. Välkommen till Brf Hermelinen, Nyköping

Moderna drömhem mitt i Nyköping City. Välkommen till Brf Hermelinen, Nyköping Moderna drömhem mitt i Nyköping City Välkommen till Brf Hermelinen, Nyköping Välkommen till Östra Villastaden ett smakfullt boende mitt i centrala Nyköping Vill du bo mitt i charmiga Nyköping? Då hälsar

Läs mer

ELLAGÅRD. Sadelvägen 1B,

ELLAGÅRD. Sadelvägen 1B, LEVERANSORDER INVÄNDIGA VAL I leveransordern görs alla invändiga val i huset. Då vi redan har påbörjat projekteringsarbetet på vår teknikavdelning innebär detta att det inte längre finns möjlighet att

Läs mer

Inredningsval. Bostadsrätter 2012/2013 Hökerum Bygg

Inredningsval. Bostadsrätter 2012/2013 Hökerum Bygg Inredningsval Bostadsrätter 2012/2013 Hökerum Bygg Första intrycket betyder mycket. Vad vill du mötas av när du vrider om nyckeln och kommer in i den egna lägenheten? Ljust och fräscht är honnörsord som

Läs mer

UNIVERSEN. VÄNSKAPSid 11 13. 20 år av. Bara upploppet kvar för rektor och prorektor Sid 4. Studenter tar plats som mentorer Sid 8

UNIVERSEN. VÄNSKAPSid 11 13. 20 år av. Bara upploppet kvar för rektor och prorektor Sid 4. Studenter tar plats som mentorer Sid 8 VÄNSKAPSid 11 13 UNIVERSEN # 7 december -11 årg 42 En idning för Uppsala universies medarbeare 20 år av Bara upploppe kvar för rekor och prorekor Sid 4 Sudener ar plas som menorer Sid 8 Han jobbar allra

Läs mer

Bofakta Brf. Kärnträdgården Åby, Norrköping. www.karnhem.se. Skapa livsrum! Info Så här går det till... 2 Mall för bokningsavtal...

Bofakta Brf. Kärnträdgården Åby, Norrköping. www.karnhem.se. Skapa livsrum! Info Så här går det till... 2 Mall för bokningsavtal... www.karnhem.se Bofakta Brf. Kärnträdgården Åby, Norrköping Info Så här går det till... 2 Mall för bokningsavtal... 3 Beskrivningar Rumsbeskrivning... 4 Teknisk beskrivning... 6 Garantier och försäkringar...

Läs mer

INREDNING TILLVAL Brf Solvändan

INREDNING TILLVAL Brf Solvändan INREDNING TILLVAL Brf Solvändan Avser lägenhet: INNEHÅLL VILLKOR FÖR TILLVAL... 3 TILLVALSLISTA VALBARA ALTERNATIV... 4 VITVAROR - ROSTFRIA... 4 VITVAROR SVARTA... 5 TILLVAL VÄGGAR OCH YTSKIKT... 5 MÅLADE

Läs mer

Bakom fasaden. Inredningsbroschyr- Din möjlighet att påverka inredningen i Din nya bostad.

Bakom fasaden. Inredningsbroschyr- Din möjlighet att påverka inredningen i Din nya bostad. Bakom fasaden Inredningsbroschyr- Din möjlighet att påverka inredningen i Din nya bostad. Innehållsförteckning Nu börjar det roliga 3 Viktigt att veta 4 Riksbyggen kök 6 Kök originalinredning 8 Kök kostnadsfria

Läs mer

UNIVERSEN. #2 mars -10 årg 41 En tidning för Uppsala universitets medarbetare. Resurs för Rysslandsstudier. Sid 4 6

UNIVERSEN. #2 mars -10 årg 41 En tidning för Uppsala universitets medarbetare. Resurs för Rysslandsstudier. Sid 4 6 UNIVERSEN #2 mars -10 årg 41 En idning för Uppsala universies medarbeare Snabba dopingeser Sid 9 Oellokören övar för full Sid 15 Resurs för Rysslandssudier Sid 4 6 Foo: STAFFAN CLAESSON Fler nyheer och

Läs mer

TESTET NIO NAS-ENHETER

TESTET NIO NAS-ENHETER Snabbf TESTADE NAS-ENHETER Raid 5-enheer Dell Powervaul 725N DTC NAS Xeon 3000 Iomega NAS A305m Övriga DTC NAS P4 2400C ICP Microsorage NAS-2000 Lacie Eherne Disk Linksys EFG-120 =Bäs i es DTC NAS XEON

Läs mer

Alla som jobbar med stambytet ska bära en id-bricka med MZ,as logga på. Om någon inte bär id-bricka ber vi er att kontakta platschefen omedelbart.

Alla som jobbar med stambytet ska bära en id-bricka med MZ,as logga på. Om någon inte bär id-bricka ber vi er att kontakta platschefen omedelbart. 1 2010-07-30 Information Till boende i Brf. Smedjan På bifogade sidor följer en beskrivning av vad som kommer att ske inom era lägenheter. I korthet kommer berörda badrum (se omfattningsbeskrivning) att

Läs mer

INREDNINGEN I HUVUDKONTORET

INREDNINGEN I HUVUDKONTORET Inredning 1 2 INREDNINGEN I HUVUDKONTORET När du köper en lägenhet i Huvudkontoret ingår en välkomponerad interiör, signerad inredningsarkitekterna Whyte Lilja. Illustrationer i denna broschyr är idébilder

Läs mer

SKÄRP DIG! I det nya coach-sverige sitter lösningen till allt i ditt huvud. Följ med till en arbetsförmedling där jobben ska komma med tankekraft.

SKÄRP DIG! I det nya coach-sverige sitter lösningen till allt i ditt huvud. Följ med till en arbetsförmedling där jobben ska komma med tankekraft. n Hinsehäxan: Vi är ine lika inför lagen! n Tramadol-besvär: Blev paranoid av ableerna 3/2009 Pris: 20 kr Ges u av Riksförbunde för hjälp å narkoika och läkemedelsberoende, RFHL. SKÄRP DIG! I de nya coach-sverige

Läs mer

Hus Villan. Vänern, vardagsrum. Charmigt kvarter nära natur och bad. Välkommen till Nya Bro etapp 2, Upplands-Bro

Hus Villan. Vänern, vardagsrum. Charmigt kvarter nära natur och bad. Välkommen till Nya Bro etapp 2, Upplands-Bro Hus Villan Vänern, vardagsrum Charmigt kvarter nära natur och bad Välkommen till Nya Bro etapp 2, Upplands-Bro 2 Peab reserverar sig för eventuella ändringar och tryckfel. Bilder kan skilja sig från verkligheten.

Läs mer

Penningpolitik och finansiell stabilitet några utmaningar framöver

Penningpolitik och finansiell stabilitet några utmaningar framöver NATIONAL- EKONOMISKA FÖRENINGENS FÖRHANDLINGAR 21-5-17 Sammanfaade av Birgi Filppa, Karin Siredo och Elisabeh Gusafsson Ordförande: Anders Björklund Inledare: Sefan Ingves, Riksbankschef Kommenaor: Pehr

Läs mer

trädgårdsstaden i vallentuna kedjehus i trivsamt barnvänligt område besqab.se/tradgardsstaden

trädgårdsstaden i vallentuna kedjehus i trivsamt barnvänligt område besqab.se/tradgardsstaden trädgårdsstaden i vallentuna kedjehus i trivsamt barnvänligt område Bilderna i denna broschyr är digitala montage. Reservation för ändringar och ev tryckfel. besqab.se/tradgardsstaden mäklare Svensk Fastighetsförmedling,

Läs mer