Elektroniskt stöldskydd

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Elektroniskt stöldskydd"

Transkript

1 Elektroniskt stöldskydd Immoprojekt nr nr 22 en en rapport från Larmtjänst AB AB juli juli Stöldanmälda bilar körs oftast med originalnyckeln

2 LARMTJÄNST AB För 35 år sedan var Larmtjänst AB ett företag som hanterade både larmcentral och bärgningskår. Detta är ett sedan länge avslutat kapitel. Utredningsenheten Vår verksamhet är att för försäkringsbranschens räkning utveckla och upprätthålla goda kontakter med myndigheter och andra organisationer, främst polisen, såväl nationellt som internationellt för att: Vision Utredningsenheten Att vara den naturliga samarbetspartnern för att reducera försäkringsbolagens skadekostnader vid brott. Detta innebär att all information om försäkringsrelaterad brottslighet skall passera Larmtjänst och att undersökning av brott som i inledningsskedet inte kan härledas till visst bolag, utförs av Larmtjänst. VI GÅR ETT STEG LÄNGRE I ett operativt samarbete aktivt arbeta med att återfinna stulet försäkrat gods. På olika sätt informera och utbilda intressenter om brottsutveckling och tillvägagångssätt beträffande försäkringsrelaterad brottslighet. På uppdrag utföra enskilda utredningar. Verksamheten skall inte generera vinst i bolaget utan för våra kunder.

3 Elektroniskt stöldskydd Immoprojekt nr nr 22 en en rapport från Larmtjänst AB AB juli juli Ansvarig utgivare Leif Björklund Larmtjänst AB Box Stockholm Upplaga 500 ex Juli 2006 Stöldanmälda bilar körs oftast med originalnyckeln Omkring 90% av alla bilar borde aldrig blivit efterlysta Nu är det lite väl enkelt att säga så, men det är faktiskt bara 7% där det finns oklara omständigheter som närmare bör utredas. Kontroll på bilnycklar och skärpta efterlysningsrutiner skulle förändra hela vår uppfattning om bilbrott Det är andra gången vi genomför en undersökning av stulna bilar i Sverige och resultatet pekar återigen på vikten av en bättre nyckelhantering. Bakgrunden till att vi gör denna typ av undersökning är den ständigt återkommande frågan om hur bra stöldskydd våra bilar har. Sedan slutet av 1990-talet har alla bilar ett elektroniskt stöldskydd inmonterat. Detta stöldskydd (immobiliser) skall omöjliggöra att bilen tas utan bilens originalnyckel. Att det florerar rykten om att dessa stöldskydd går att manipulera eller att man kan bärga bort bilarna blir allt vanligare. För att försöka komma sanningen så nära som möjligt har vi gjort en andra undersökning av efterlysta bilar. Hur stjäls bilar tillverkade år 2000 och senare, är frågan vi försöker få svar på. Vi har gjort avgränsningar i tid och årsmodeller men valt hela riket denna gång. Detta innebär att undersökningens resultat grundar sig på det redovisade materialet och utifrån våra avgränsningar. Om jag redan nu skulle slå fast någon åtgärd som skulle kunna ge ett mätbart resultat så skulle det vara att varje bilägare håller rätt på sina nycklar och att polisens efterlysningsrutiner blir bättre. Bara genom dessa åtgärder skulle vi kunna minska bilstölderna med bortåt 90%. Leif Björklund VD Larmtjänst AB

4 Immorapporten 2006 Bakgrund & förklaringar Omfattning & avgränsningar Brott & tillvägagångssätt 03 Därför gör vi denna undersökning Det är ingen tvekan om att bilens nyckel även denna gång är central när det gäller stölder av bilar. 05 Sammanfattning Nyckeln tillsammans med bristande efterlysningsrutiner är största orsaken till stöldanmälda bilar. 10 Efterlysta och anträffade personbilar Storstadsregionerna har fördelningen: Malmö 82 Göteborg 159 Stockholm Använda grunduppgifter 18 Frågeformulär 12 En nyckel kan inte bara försvinna Begreppet efterlysta bilar omfattar allt från stöld till kvalificerade bedrägerier. 2% 2% 2% 2% 1% 3% 7% 8% 9% 12% Förlorad nyckel 293 st 22% 27% Förvarad i bilen, 80 st Okänt, 64 st Jacka/väska, 35 st Tappat, 25 st I bilhall, 22 st Familjemedlem, 20 st Omklädningsrum, 10 st Kontor, 7 st Fest, 6 st Bil på service, 6 st Annan stöld, 5 st Restaurang, 3 st Garage, 3 st Provkörning, 2 st Skola, 1 st Hotell, 1 st Tillfällig besökare, 1 st Fångvårds anst. 1 st Bytt nyckel, 1 st 08 Bakgrund Nya rykten om möjligheten att stjäla en bil med elektroniskt stöldskydd. 09 Förklaringar Avgränsningar och tillvägagångssätt. Aldrig stulen Bilar som aldrig varit stulna uppgick till 229 st. Den vanligaste orsaken till att bilen aldrig varit stulen är att ägaren glömt var han eller hon parkerat bilen 14 Förlorad nyckel Totalt är det 293 st som blivit av med sin bil i samband med att de förlorat sin bilnyckel. (64 st). 16 Aldrig stulen Den vanligaste orsaken till att bilen aldrig varit stulen är att ägaren glömt var han eller hon parkerat. 04

5 Sammanfattning Från och med den 1 september 2005 till och med den 28 februari 2006 har det rapporterats in 1003 efterlysta bilar som är tillverkade år 2000 eller senare. Det har varit viktigt att avgränsningarna är tydliga i både tid och årsmodell. Av de 1003 st. stulna bilarna är fortfarande ( ) 157 st. borta. En stor grupp som syns i undersökningen är de bilar som aldrig varit stulna (234). Detta beror bland annat på missförstånd och felkodade efterlysningar. Bilar som också efterlysts utan att vara stulna är de 186 st som förekommer i samband med bedrägerier, förskingring eller olovligt brukande. I Sverige försvann det ca bilar under Omkring 10% (2 800 st) var i februari 2006 fortfarande borta. Den största enskilda orsaken till att bilen blivit stulen är att ägaren blivit av med nyckeln. Det är mellan 140 och 190 bilar per årsmodell som varit efterlysta. Den högsta noteringen har årsmodell 2004 och den lägsta är årsmodell 2006 Volvo förekommer i flest fall följt av VW och SAAB. För en mer detaljerad analys av detta måste man ta hänsyn till hela bilbeståndet och hur många bilar det finns av respektive bilmärke. Av de 1003 stöldanmälda bilarna var 85% hemmahörande söder om Uppsala. Det finns 5 fall där skadorna tyder på att immobilisern manipulerats. Det fanns även med 118 hyrbilar i undersökningen och dessa förekommer oftast i någon form av de nämnda bedrägerierna m.m. Man kan konstatera att den största enskilda orsaken (293 st) till att bilen blivit stulen är att ägaren blivit av med sin nyckel. Vanligast är att nyckeln tappats, glömts eller stulits. Av de 1003 bilarna var 62 st direktimporterade. De flesta av dessa bilar stöldanmäldes mellan 3-9 månader från det att de tagits in i landet. Slutligen finns det 74 bilar som inte omfattats av ovan kategorier utan har försvunnit på annat sätt. I denna kategori förekommer det 5 bilar med skador på dörrar och lås samt 5 med skador som tyder på manipulation av immobilisern. 05

6 Efterlysta fordon 1003 Av alla de 1003 fordon som undersökts blir det 7 st huvudgrupper. Sammanfattning statistik & diagram Ej immo Det är 33 bilar som som saknar immobiliser immobiliser trots att trots de är tillverkade att är efter tillverkade år efter De är importerade år De från är tredje importerade land. från Ingen tredje skadeanmälan land. Ingen Detta betyder skadeanmälan att bilägaren i 26 fall inte Detta gjort någon betyder skadeanmälan att bilägaren till sitt i försäkringsbolag. inte gjort Dessa någon bilarna skadean- är även 26 fall mälan avlysta. Troligen till sitt innebär försäkringsbolag. det att bilarna Dessa aldrig varit bilarna borta. är även avlysta. Troligen Utredning innebär hos bolag det att bilarna aldrig I 22 fall varit håller borta. försäkringsbolagen fortfarande på med hos en bolag utredning om vad Utredning I som 22 fall hänt håller bilen och försäkringsbolagen om ersättning skall fortfarande betalas ut. på med en utredning om Aldrig vad borta som hänt bilen och om ersättning I 234 fall har bilen skall aldrig betalas varit ut. borta utan Aldrig efterlysts borta på grund av missförstånd eller I felaktig 234 fall rapportering. har bilen aldrig varit borta Bedrägerier utan m efterlysts m på grund av Tillsammans missförstånd är det 186 eller fall av bedrägerier, olovligt brukande och felaktig rapportering. Bedrägerier förskingringar m vilket m i formell mening Tillsammans inte är stölder. Många är det av 186 dessa fall fall av är bedrägerierligen hyrbilar olovligt som inte brukande lämnats tillbaka och i tro- förskingringar tid. I undersökningen vilket finns det i formell 118 hyrbilar. inte är stölder. mening Många 46% av Stöldanmälda dessa fall är (nyckel) troligen hyrbilar som Återstår inte 458 lämnats fall av stöldanmälda tillbaka i bilar tid. I där undersökningen nyckeln blivit stulen. finns Här är en det grupp 118 hyrbilar. där varje individ har ett stort ansvar för Stöldanmälda sina bilnycklar. (nyckel) Återstår Stöldanmälda 458 fall (ej nyckel) av stöldanmälda Slutligen bilar där det nyckeln 74 fall av blivit stöldanmälda stulen. Här bilar där en nyckeln grupp inte där varit varje stulen. individ har ett stort ansvar för sina bilnycklar. Efterlysta Stöldanmälda (ej nyckel) Slutligen är det 74 fall av stöld st 7% 0% 3% 2% 19% 23% Troligen betyder det det att bilen att len gående omgående kom tillrätta kom eller tillrä att eller aldrig att var borta den aldrig var b Ej immo, 3 st Ingen skadeanmälan, 26 st Utredning hos bolag, 22 st Aldrig borta, 234 st Bedrägeri olovligt brukande, 186 st Stöldanmälda (nyckel), 458 st Stöldanmälda (ej nyckel), 74 st Aldrig borta 234 st Aldrig borta 234 st Det är är 23% av av bilarna i undersökningen i undersökningen som aldrig som varit aldrig borta. varit borta. Av dessa är är det det 82% 82% som som glömt glömt var de var parkerat de parkerat bilen eller bilen genom eller någon genom annan någon form av missförstånd annan form inte hittat av missförstånd en förväntad inte hittat plats. bilen på en för- bilen på väntad plats. 30% 71 st hade glömt var var de de parkerat parkerat bilen bilen 52% Glömt parkering, 71 st Felkodad hos Polisen, 42 st Övriga missförstånd mm, 121 st 18% 06

7 Bedrägeri och förskingring 186 st 45% Om vi vi adderar ihop ihop bedrägerier, bedrägerier, förskingringar förskingringar och olovligt och brukande blir det brukande 186 bilar blir olovligt det 53% 2% Bedrägeri, 83 st Förskingring, 4 st Olovligt brukande, 99 st omdetta bi- or- Stöldanmäld (nyckel) 458 st 4% 32% Rån, 17 st Inbrott, 148 st Förlorad, 293 st Ägaren har slarvat har slarvat med i 64% nyckeln av fallen i med nyckeln 64% av fallen 64% 3% 7% 8% 9% 2% 2% 2% 2% 1% 12% Förlorad nyckel 293 st 22% 27% Förvarad i bilen, 80 st Okänt, 64 st Jacka/väska, 35 st Tappat, 25 st I bilhall, 22 st Familjemedlem, 20 st Omklädningsrum, 10 st Kontor, 7 st Fest, 6 st Bil på service, 6 st Annan stöld, 5 st Restaurang, 3 st Garage, 3 st Provkörning, 2 st Skola, 1 st Hotell, 1 st Tillfällig besökare, 1 st Fångvårdsanst. 1st Bytt nyckel, 1 st 9% 7% 7% Borta vet ej hur, 57 st Hittad oskadad, 7 st Stölder (ej nyckel) 74st Detta betyder att att bilen bilen efterlysts efterlysts men men nycklarna nycklarna finns kvar. finns I 57 fall kvar. har bilen I 57 inte fall har kunnat bilen undersökas. inte Detta kunnat på grundersö- kas. bilen Detta inte återfunnits på grund ellerav varit att helt bilen ut- av att inte bränd. återfunnits eller varit helt ut- 77% Skada på dörr/lås men ej på immo, 5 st Misstänkt manipulerad immo, 5st På 5 bilar finns finns skador skador som tyder som tyder på manipulerad på manipulerad immobiliser im- bränd. Av de kvarvarande är 12 återfunna utan Av skador de på kvarvarande immobilisern. är 12 återfunna utan Slutligen skador är detpå 5 bilar immobilisern. som har skador som Slutligen tyder på manipulerad är det 5 immobilisern. bilar som har skador som tyder på manipulerad immobilisern. 07

8 Bakgrund Nytt Immo-projekt Nu Nu har har det det gått två två år år sedan den den fordon svenskregistrerade som varit aktuella att bilar ingå i undersökningen är tillverkade under efter perioden Larm- som första Immorapporten gjordes och och under dessa två två år år har har det det 01 tjänst t.o.m har ur Vägverkets efterlysningsregister noterat samt- hänt en en hel hel del. del. Viliga har även efterlysta via fordon skickat som ut ett varit frågefomulär aktuella (se att sidan ingå 18) i till undersökning- försäkrings- Det Det har har visat visat sig attsig rapporten att rapporten har varithar ett viktigt varit komplement ett viktigt komplement i vårt arbete. bolagen. under perioden Vii har vårt förstått arbete. att det Vi funnits har förstått önskemål att t.o.m omdet enfunnits ny rapport önskemål eftersom om tidenen har ny gett rapport nya brottstrender eftersom / tiden tillvägagångssätt nya beträffande brottstrender tillgrepp av/ fordon. tillväga- Det har gett Denna Vi har blankett även har via sedan i deskickat flesta fall ut förekommer gångssätt också beträffande ständigt rykten tillgrepp om nyav möjligheter fordon. Det att stjäla förekommer bilar utrustade också immo. ständigt rykten om nya möj- anmält 1003 st eftersökta bilar. Rapporten omfattar 1003 omfattar st med ligheter att stjäla bilar utrustade Tillsammans med immo. med representanter från försäkringsbolagen anser vi att det är kompletterats frågefomulär med en (se kopia sidan på polisanmälan försäkringsbolagen. och skaderapporten. 18) till nödvändigt Tillsammans och viktigt med representanter att göra en ny genomlysning från försäkringsbolagen av situationen i dag. anser Baravi genom att det att är faktiskt nödvändigt undersökaoch ärendena viktigt Blanketten är basen för rapporten. Anledningen Denna till blankett attvivillehar polisanmälan sedan i de kan att vi göra få vetaen hurny bilarna genomlysning stulits och hurav den situationen praktiska kunskapen i dag. hos Bara biltjuvarna genom och flesta skaderapporten fall kompletterats är för att få ett med samlatkopia källmaterial, på polisanmälan för en eventuelloch gransk- ska- en är att idag. faktiskt undersöka ärendena kan vi få veta hur bilarna stulits ning derapporten. i efterhand. Vioch har hur därför den samarbetat praktiska med kunskapen Polisen ochos försäkringsbolagen biltjuvarna är idag. i en ny undersökning. Under ten. samma Anledningen period var till det att totalt vi ville Urvalet Blanketten omfattar är 1003 basen efterlysta för rappor- bilar. 13 ha 360 polisanmälan st efterlysta bilar. och skaderapporten är för att få ett samlat Förra källmaterial, gången inhämtades för en uppgifter eventuell från Det Det förekommer ständigt ständigt rykten om nyaom möjligheter nya möjsöktes 279 bilar från Stockholm och Väs- perioden granskning feb tilli aug efterhand och då under- rykten att ligheter stjäla bilar att utrustade stjäla med bilar traurvalet Götaland. omfattar Samtliga bilar 1003 varefterlysta ävendå tillverkade bilar.under efter den samma 1 jan period var immo. utrustade med immo. det totalt Redan här st kan efterlysta vi påpeka bilar. att rapporten inte tar hänsyn till vad som hänt mellan Målet Vi har med därför denna rapport, samarbetat enligt tidigare Polisen mall, är och att få försäkringsbolagen med svenskregistre- i siffrorna gifter ifrån någotperioden förhållande feb till till övriga aug med deförra redovisade gången perioderna. inhämtades Inte heller står upprade en bilar ny undersökning. som är tillverkade från år efterlysta 2003 och bilar då eller undersöktes brottsutvecklingen 279 bilar i Larmtjänst Målet med har ur denna Vägverkets rapport, efterlysningsregisteligt tidigare noterat mall, samtliga är att efterlysta få med pare land. analyser Samtliga av det bilar totala bilbeståndet var även då en- allmänhet. från Stockholm Vi har ävenoch avstått Västra ifrångöta- dju- i förhållande tillverkade efter redovisade den 1 jan siffror Redan här kan vi påpeka att rapporten inte tar hänsyn till vad som hänt mellan de redovisade perioderna. Inte heller står siffrorna i något förhållande till övriga efterlysta bilar eller brottsutvecklingen i allmänhet. Vi har 08 08

9 Förklaringar Efterlysta bilar Bilar är en del av gruppen fordon där även lastbilar, motorcyklar och släpvagnar finns med. Ett fordon efterlyses av Polisen av Polisen genom att genom någon att kontaktar någon dem kontaktar och förklarar dem att och fordonet förklarar är borta. att fordonet I detta skede är borta. I inte detta om skede fordonet vet är man stulet inte eller bor- om vet man ta fordonet av annan är orsak. stulet eller borta av Vi annan har valt orsak. att avgränsa urvalet till efterlysta Vi har svenskregistrerade valt att avgränsa bilar. urvalet Efterlysningen till efterlysta skall enligt svenskregistrerade brottsrubriceringen vara bilar. för Efterlysningen fullbordat tillgrepp. skall enligt brottsrubriceringen vara för fullbordat bilar som tillgrepp. importerats saknade immo- 3 biliser och redovisas därför för sig. 3 bilar som importerats saknade Geografiskt immobiliser och redovisas områdedärför Alla för sig. svenskregistrerade bilar som tillverkats år 2000 eller senare och som efterlysts Geografiskt ingår i materialet. område Även bilar som efterlysts Alla svenskregistrerade utomlands är med. bilar som tillverkats år 2000 eller senare och som efterlysts ingår i Tidperiod Det materialet. är endast Även bilar som de bilar blivit efterlysta som efterlysts under perioden utomlands är med. tom som tagits med i undersökningen. Tidperiod Det är endast bilar som blivit Immobiliser efterlysta under perioden Elektroniskt tom stöldskydd, i som dagligt tagits tal Immo med i undersökningen. introducerades under 1990 talet i fordonsproduktionen och avsikten var att Immobiliser förhindra traditionell tjuvkoppling. Flera Elektroniskt bilfabrikanter stöldskydd, (bland annat i dagligt tyska och tal Immo svenska) introducerades började allmänt utrusta under sina 1990 bilar talet med i fordonsproduktionen elektroniskt stöldskydd som och standard avsikten i mitten var av att 1990 förhindra talet. Det traditionell elektroniska tjuvkoppling. stöldskyddet innebär Flera att bilfabrikanter en kod skickas (bland mellan annat nyckel, tyska elektroniska och svenska) stöldskyddets började styrenhet allmänt (Immoenhetrusta sina och bilar motorns med styrenhet elektroniskt (ECU). ut- Om stöldskydd detta inte som sker på standard rätt sätt, skall i mitten av 1990 kunna talet. startas. Motorstyrenhe- inte motorn ten Det är bilens elektroniska hjärna och stöldskyddet styr tändning, start, innebär bränsletillförsel att en kod och skickas så vidare. mellan För nyckel, att motorstyrenheten elektroniska ska stöldskyddets starta styrenhet motorn (Immoenhet) krävs att rätt nyckel aktiveras och och med motorns rätt transponderchip styrenhet (ECU). används Om i tändningslåset. detta inte sker I bilens på rätt nyckel sätt, har skall man satt inte in motorn ett litet chips, kunna så kallad startas. transpondertorstyrenheten som är kodad med är bilens unik kod. hjärna När Mo- nyckeln och styr sätts tändning, i tändningslåset, start, känner bränsletillförsel (sitter i och regel, så som vidare. en lindad kop- en ring, parslinga För att motorstyrenheten runt ingången till det ska mekanisktiveras tändningslåsets och starta cylinder) motorn av krävs trans- akpondern att rätt i nyckeln med och rätt koden transponderchip motorstyrenheten används i tändningslåset. med hjälp av im- överföres till moenheten. I bilens nyckel Immoenheten har man satt sitter in oftast ett någonstans litet chips, i instrumentpanelen. så kallad transponder, som är kodad med en unik kod. Enligt När nyckeln ett EU-direktiv sätts i är tändningslåset, känner (Immo) en ring, obligatoriskt (sitter i nytill- i re- elektroniskt stöldskydd verkade gel, som bilar en sedan lindad kopparslinga runt ingången till det mekaniska Nyckel och sändare tändningslåsets cylinder) av transpondern Under i nyckeln och koden uppgraderades överföres systemen motorstyrenheten genom att man krypterade med hjälp trans- av till ponderkoden immoenheten. och man Immoenheten fick nu växelkod. Det sitter innebar oftast att någonstans man inte längre i instrumentpanelen. transponderkoden. En följd blev kunde avläsa att kopiering av en sådan nyckel försvårades Enligt avsevärt. ett EU-direktiv är elektroniskt enda stöldskydd sättet att få (Immo) en ny nyckel obliga- att Det fungera, toriskt var i nytillverkade att programmera bilar in nyckeln sedan (gifta in) genom bilens elektroniksystem med ett behörigt dataprogramverktyg. Ungefär samtidigt (runt 1999) uppgraderas systemet med en s.k. front-end funktion. Under Detta betyder uppgraderades att all signaltrafik systemen mellan transponder, genom att immoenhet man krypterade transponderkoden är krypterad. och Det man inne- och motorstyrenhet bär fick att nu man växelkod. inte kan Det byta innebar ut enskilda att delar man (exempelvis inte längre immoenhet, kunde avläsa ECU) i systemet. transponderkoden. En följd blev Från att kopiering tillverkningsår av en 2000 sådan har de nyckel flesta bilfabrikanterna försvårades avsevärt. integrerat en s.k. Bussfunktion Det enda med sättet immosystemet. att få en ny nyckel att fungera, var att programmera in nyckeln (gifta in) genom bilens elek- troniksyst e m Immoenheten m e d ett behörigt dataprogramverktyg. U n - gefär samtidigt (runt 1999) uppgraderas Motorstyrdon systemet med en s.k. frontend funktion. Detta betyder att Detta all signaltrafik innebär att en mellan datasignal transponder, immoenhet (bussas) i fordonets och motorstyren- elektroniksys- skickas runt tem het var är krypterad. tredje sekund. Det Systemet innebär känner att av man att inte vissa kan utvalda byta komponenter ut enskilda tillhör delar (exempelvis elektronikfamilj immoenhet, det vill ECU) säga samma stämmer i systemet. ihop med transponderkoden. Funktionerna Från tillverkningsår kan vara exempelvis 2000 har ljudanläggningen flesta bilfabrikanterna mm. Systemet integre- försvårar de obehörig rat en tjuvkoppling s.k. Bussfunktion av fordon. med immosystemet. 09

10 Efterlysta och anträffade personbilar Geografisk fördelning av de undersökat bilarna Av Av de de bilar bilar som som varit efterlysta varit efterlysta 85% kommer från området 85% söder från om- Uppsala. rådet söder om Uppsala. kommer Storstäderna har fördelningen: har fördelningen: 82 Malmö Göteborg Malmö st Stockholm Göteborg Av Av de de 1003 bilar bilar som som varit varit ef- efterlysta kommer kommer 85% från området från söder området Uppsala söder om 85% Uppsala Stockholm 404 Grovt räknat har Stockholm tregångergrovt så många räknat efterlysningar har Stockholm som Västra tre Götaland gånger som så många i sin tur har efterlysningar som somvästra Skåne. Övriga Götaland landet som har i dubbeltså många 358 sin efterlysta tur har bilar. dubbelt Endastså 148många efterlysningar som Skåne. är gjorda Övriga norr om landet Uppsala. har 358 efterlysta bilar. Endast 148 efterlysningar är gjorda norr om Uppsala. Stöldanmälda bilar ii hela landet Iefterlysningsregistret I efterlyserefter- lyser ca 30Polisen 000 bilar varje ca 30 år. De 000 senaste bilar Polisen åren varje harår. denna De siffra senaste sjunkitåren med 10- har 15% denna årligen. siffra sjunkit med 10-15% årligen. I diagram 1 ser man även de antal bilar I som diagram inte har 1 anträffats. ser man Antalet även ej de anträffade antal bilar har som legat inte på omkring har an- 000 per år för Antalet hela landet ej anträffade senaste 3träffats. åren. bilar har legat på omkring per år för hela landet de Diagram senaste 2 åren. visar antalet efterlysta bilar under en 6 månaders period åren Diagram Det 2 visar finns enantalet klar nedgång efterlysta okt-dec bilar och under så har en det 6 varit måna- ti- under digare ders år period också. åren Det finns en klar nedgång under undersökningens okt-dec och så antal har (1003) det va- är Att lägre rit tidigare än diagrammets år också. beror på att även bilar tillverkade före år 2000 är med Att här. undersökningens antal (1003) är lägre än diagrammets beror är densamma på att även som pro bilar - Tidperioden jektet tillverkade omfattar, före sep-feb. år 2000 är med här. Tidperioden är den samma som projektet omfattar, sep Efterlysta bilar bi- Ej Ej anträffade bilar bilar Diagram jun Projektet Projek- Diagram Sept Okt Nov Dec Jan Feb 10

11 Direktimporterade bilar Det finns bilar bilar i undersökningen i undersökningen direktimporterade som var direktimporterade (3 saknade immo- (3 som var biliser). saknade Försvinner immobiliser). dessa i större Försvinner än dessa andra? i Vad större vi kunde utsträckning konstatera utsträckning var än att andra? 23 av Vad de 62 vi bilarna kunde försvann konstatera var efter att det 23 att av de de importerats 62 bilarna till 3-9 månader Sverige. försvann Övriga 3-9 fördelar månader sig sedan efter ganska att jämt de över importerats en 5 års period. till Sverige. det Övriga fördelar sig sedan ganska Årsmodellfördelning jämt över en 5 års period. Det finns alltid en fråga om någon års- Årsmodellfördelning eller något särskilt fabrikat är mer Det utsatt finns än alltid något en annat. fråga om någon de undersökta årsmodell bilarna eller var något det sär- Av mellan skilt fabrikat st är av varje mer årsmodell, utsatt än se diagram något annat av av de de 62 bilarna 62 bilarna försvann försvann månader 3-9 efter månader det att de efter im- 3-9 porterats det att de till Sverige importerats till Sverige När Av det undersökta gäller vilket bilmärke bilarna som var det oftast är mellan efterlyst 140 har -190 vi inte st tagit av varje hänsyn årsmodell, många se bilar diagram det finns 3. totalt sett. Ex- till hur empelvis När det så är gäller Volvo den vilket i särklass bilmärke vanligaste som oftast bilen i trafik är efterlyst i Sverige har (984 vi 869 inte st) följt tagit av hänsyn VW ( till st). hur många bilar * det källa finns Bil Sweden totalt 2005sett. Exempelvis så är Volvo den i särklass vanligaste bilen i trafik i Sverige (984 Hyrbilar 869 st) följt av VW ( st). En * källa annan Bil Sweden grupp som 2005är intressant är hyrbilar. Denna grupp förekom med 118 st eller omkring 12% av de undersökta bilarna. Hyrbilar En annan grupp som är intressant är hyrbilar. Denna grupp förekom med 118 st eller omkring 12% av de undersökta bilarna. Antal bilar per årsmodell fördelat i procent % % % Fabrikatsfördelning % % % Diagram % Vid förra undersökningen var Volvo var det Volvo vanligaste det vanligaste bilmärket som bilmärket blivit efterlyst. som Därefter blivit efterlyst. kom SAAB, Därefter VW, Audi, Mercedes kom SAAB, Benz, BMV VW, och Audi, Renault. Mercedes Listan är Benz, något förändrad BMV och denna Renault. gång men Listan skillnaderna är något är små. förändrad Vid förra mätningen denna gång var det men endast skillnaderna hälften så många är små. bilar Vid i undersökningen. förra mätningen Detta var gör det att när endast det blir hälften väldigt så få bilar många i det bilar undersökta i undersökningen. materialet ökar instabiliteten Detta gör att i resultatet. när det blir väldigt få bilar i det undersökta materialet ökar instabiliteten i resultatet. I denna tabell är de 18 första bilmärkena rangordnade. I denna tabell är de 18 första bilmärkena rangordnade. Volvo VW SAAB BMW Audi Opel Ford Mercedes Peugeot Renault Skoda Hyundai Nissan Citroen Mitsubishi Seat Toyota 40 Chevrolet 13 11

12 Brott och tillvägagångssätt Efterlysta bilar Begreppet efterlysta bilar omfattar allt från stöld till kvalificerade bedrägerier. För att få lite ordning på dessa olika orsaker till efterlysningen delar vi in efterlysningsanledningen i olika kategorier: aldrig borta bedrägeri m m förlorad nyckel stöldanmäld ej nyckel Inledningsvis brukar man i dagligt tal säga att bilen skall efterlysas för den är stulen. Vid en närmare utredning så visar det sig att det sällan är så. Ett mer riktigt begrepp borde vara att bilen är eftersökt Ett mer riktigt begrepp borde vara att bilen är eftersökt. Eftersökt är mer neutralt och kan innefatta de ovan nämnda efterlysningsorsakerna. Nedan redovisas de verkliga omständigheter som kommit fram när försäkringsbolagets utredare frågat bilägaren. Aldrig borta En grupp (234 st) är felinmatade uppgifter från polisens sida. Antingen är det bilägaren som ger polisen fel information eller så är det stulna registrerings- skyltar som bokförs som bilar samt i andra fall slarv eller rena felskrivningar. Bedrägerier m m Om vi adderar ihop fallen av bedrägerier, förskingringar och olovligt brukande så blir det 186 bilar totalt. I den gruppen är olovligt brukande den största delen (99 st). En yrkesgrupp som ser bedrägerierna som särskilt besvärliga är biluthyrningsföretagen. Förlorade nycklar Totalt är det 458 fall där nyckeln förlorats på olika sätt. Bilar som stulits från föraren med våld betecknas som rån. Detta har skett vid 17 tillfällen. Av dessa har 16 bilar anträffats redan efter 5,6 dagar. Snittet på 5,6 dagar ligger under halva den tid det normalt tar att anträffa en bil som är efterlyst i Stockholm (11,3 dagar). Stölder ej nyckel Det är bland dessa 74 bilar eller 7% som de oklara stölderna finns. Vi har funnit att 57 av fallen saknar uppgifter för att kunna fastställa vad som hänt bilarna. Av dessa är 13 bilar anmälda i utlandet (ca hälften är anmälda i Polen) och 10 bilar funna helt utbrända. Dessa bilar kan vi inte få någon ytterligare information om. 7 återfunna bilar saknar skador som tyder på brott. På 5 ytterligare bilar har man funnit skador på dörrar eller lås men inga skador på immobilisern. Eftersom dessa bilar saknat skador på immobiliser kan de inte körts utan bilens nyckel. Slutligen är det 5 bilar med skador som tyder på att immobilisern manipulerats. Vid 148 fall har bilnycklar stulits i samband med inbrott. Fördelningen där har 7% varit följande: 55 företag 48 bostad 26 arbetsplatser Resterande 19 har stulits från badhus eller gym, uppställningsplats eller varvsområde, hotell, förråd, garage, skola 8% och sommarstuga. Övriga 293 förlorade nycklar redovisas i diagrammet till höger. 9% 4% 3% 2 2% 12

13 Förlorade nycklar utan inbrott % 2% 1% 13% 17% 29% Förvarad i bilen Okänt Jacka/väska Tappat I bilhall Familjemedlem Omklädningsrum Kontor Fest Bil på service Annan stöld Restaurang Garage Provkörning Skola Hotell Tillfällig besökare Fångvårds anst. Bytt nyckel 13

14 Efterlysta Förlorad nyckel bilar Begreppet Totalt är detefterlysta 293 som bilar blivit av omfattar sinallt bil ifrån samband stöld med till att kvalificerade förlorat med bedrägerier. sin bilnyckel. För Detatt är få uppenbart lite ordning att på nyckeln dessa har olika en central orsaker roll till i själva efterlysningetillgreppet. delar Det vi bästa in efterlysningsan- vore om varje billedningen bilägare hade i olika kontroll kategorier: på sin nyckel. En nyckel kan inte bara försvinna utan aldrig oftast borta har det varit någon brist i uppsikten bedrägeri som m mlett till att nyckeln förkommit. förlorad De nyckel vanligaste orsakerna som bilägarna stöldanmäld uppger ej är: nyckel En nyckel kan kan inte bara inte bara försvinna Inledningsvis 80 satt i eller brukar var gömd man i bilen i dagligt tal 47säga vet att ej hur bilen de förlorat skall efterlysas den för 35den tagits är stulen. ur jacka Vid eller en väska närmare utredning 25 tappats så visar det sig att det sällan 22 är tagits så. hos bilfirma 20 lånats av familjemedlem Ett 10mer tagits riktigt i omklädningsrum begrepp borde vara att bilen är eftersökt. Eftersökt är mer De 7neutralt ovan uppräknade och kan orsakerna innefatta har de ovan 10 eller nämnda fler likadana efterlysningsorsakernarande 54 Nedan har tillgripits redovisas på andra de verk- sätt händelser. Resteliga än de omständigheter uppräknade mensom vid kommit färre än fram 10 tillfällen. när försäkringsbolagets utredare frågat bilägaren. 14

15 15

16 Aldrigstulen stulen Aldrig Bilar varituppgick stulna Bilar somsom aldrigaldrig varit stulna 234tillst. En orsak till tilluppgick 234 st. Entill orsak felaktiga efterfelaktiga efterlysningar att lysningar är att ägaren glömt varärhan ägaren glömt den var(71 han eller hon parkerat st).eller hon parkerat den (71 st). 1616

17 Använda grunduppgifter Flytta markören med TAB. För att kryssa i ja/nej-rutorna, klicka eller tryck x. Larmtjänst AB fyller i grunduppgifter enligt detta: Ordningsnummer Reg nr Märke Modell Årsmodell / tillverkningsdatum / Efterlysningsdag Efterlysningsmyndighet Försäkringsbolag enligt enligt Centrala Centrala bilregistret bilregistret Privatimporterad Ja Nej Antal månader från från importdatum till stöld till stöld Sänt till: Datum: 17

18 Frågeformulär Försäkringsbolag fyller i tillvägagångssätt enligt detta: Återsändes ifylld ifylld till Larmtjänst till via epost via adress epost adress Bilen aldrig stulen / kunden / kunden inte avhörts inte avhörts på 30 dagar. på 30 dagar. Kommentar; Kommentar; Oklart fall, fall, utredning sker sker hos bolag hos bolag Kommentar: Kommentar: Av kunden anmält som: som: Stöld Ja Nej Med hjälp av av nyckel Ja Nej Om ja, finns uppgift om om hur man hur man kommit kommit åt nyckel: åt nyckel: Rån Ja Nej Inbrott Ja Nej Ja Nej Annat sätt: Annat sätt: Om ja, finns uppgift om om plats plats Bostad Ja Ja Nej Nej Arbetsplats Ja Nej Ja Företag Nej Företag Ja Nej Ja Nej Annan plats: Av kund anmält som: som: Bedrägeri Ja Nej Förskingring Ja Nej Ja Nej Olovligt brukande Ja Nej Hyrbil? Ja Nej Ja Nej Anträffad Datum Anträffad plats Ej anträffad Vid anträffande, finns finns uppgift uppgift om: om: Manipulation av stöldskydd av Ja Nej Ja Nej Om Ja hur? Undersökning av av bilen bilen utförd utförd Ja Nej Ja Nej Av vem Finns kopia på på polisanmälan och skadeanmälan och skadeanmälan tillgänligt tillgänligt Ja Nej Ja Nej Om ja, vänligen sänd sänd kopia kopia på polisanmälan, på skadeanmälan skadeanmälan på faxnummer på faxnummer med angivet med ordningsnummer angivet ordningsnummer och registreringsnummer, och registreringsnummer, alternativt via ovan alternativt mail. via ovan mail. 18

19 19

20

Sammanfattning Projektbeskrivning Bakgrund och syfte Undersökningens material Avgränsningar Metodik för genomförande av undersökningen

Sammanfattning Projektbeskrivning Bakgrund och syfte Undersökningens material Avgränsningar Metodik för genomförande av undersökningen Elektroniskt stöldskydd Immoprojektet En rapport från Larmtjänst ett av Försäkringsförbundets bolag Stölder Teknik Mänskliga beteenden Larmtjänst AB Stockholm april 2004 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning............................................................5

Läs mer

LARMTJÄNST AB VERKSAMHETSBERÄTTELSE

LARMTJÄNST AB VERKSAMHETSBERÄTTELSE LARMTJÄNST AB VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 1 2 INNEHÅLL VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 Året i korthet 2 Vd har ordet: Lagarbete och kommunikation 4 En gränslös verksamhet 5 Förbättrad ID-kontroll på fordon 6 Struktur

Läs mer

LARMTJÄNST AB VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007

LARMTJÄNST AB VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007 LARMTJÄNST AB VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007 INNEHÅLL VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 Viktiga händelser 2007 2 Vd har ordet: Man måste gallra för att det ska gro 4 Larmtjänst AB 6 Expressens sex helsidor gav resultat

Läs mer

Försäkringsbedrägerier. Motor

Försäkringsbedrägerier. Motor Försäkringsbedrägerier Motor Författare: Danny Asfatoun Handledare: Bo Sundmark Maj 2012 Förord Jag har haft nöjet att skriva denna uppsats om det intressanta ämnet Försäkringsbedrägerier på motorfordon.

Läs mer

En nationell strategi för att minska bilbrottsligheten

En nationell strategi för att minska bilbrottsligheten Januari 2004 En nationell strategi för att minska bilbrottsligheten Delrapport 1 2 Bakgrund I augusti år 2002 presenterade Brottsförebyggande rådet (BRÅ) ett förslag till en nationell strategi för att

Läs mer

Kortanalys. Brottsutvecklingen för vissa egendomsbrott, rattfylleri och narkotikabrott

Kortanalys. Brottsutvecklingen för vissa egendomsbrott, rattfylleri och narkotikabrott Kortanalys Brottsutvecklingen för vissa egendomsbrott, rattfylleri och narkotikabrott till och med 2013 Brottsutvecklingen för vissa egendomsbrott, rattfylleri och narkotikabrott till och med 2013 Brå

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Rapport: Utvärdering av hembesök och uppsökande verksamhet med brand och säkerhetsvärdar eller brandinformatörer Januari 2012, Markör Marknad och Kommunikation

Läs mer

Samverkan mot båtbrott

Samverkan mot båtbrott Samverkan mot båtbrott För att minska, förebygga och skydda sig mot båtbrott. Larmtjänst har tagit fram materialet tillsammans med polismyndigheten och försäkringsbolagen. Materialet ska fungera som vägledande

Läs mer

Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden. Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner

Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden. Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner Resultatet i korthet Av de 500 företag som intervjuats är det 41 procent

Läs mer

Näringsförbudens efterlevnad

Näringsförbudens efterlevnad Näringsförbudens efterlevnad FÖRORD I myndighetsgemensamma mål och riktlinjer för åtgärder mot den ekonomiska brottsligheten har årligen uttalats att myndigheterna ska effektivisera handläggningen av frågor

Läs mer

Människors otrygghet relaterad till bostadsinbrott

Människors otrygghet relaterad till bostadsinbrott Kriminologiska institutionen Människors otrygghet relaterad till bostadsinbrott Röster från säkerhetsbranschen, lokalpressen och försäkringsbolag Examensarbete 15 hp Kriminologi Kriminologi III (30 hp)

Läs mer

Vad vill våra kunder?

Vad vill våra kunder? 2006:4 Vad vill våra kunder? En mätning av spontana kundmöten i telefon- och besökskundtjänst ISSN 1652-9863 Statistikrapport administrationsstatistik Vad vill våra kunder? En mätning av spontana kundmöten

Läs mer

Elektroniska fakturor till konsumenter

Elektroniska fakturor till konsumenter Uppsala Universitet 2006-02-09 Företagsekonomiska Institutionen Examensarbete FEK C Elektroniska fakturor till konsumenter När kommer genombrottet? Författare: Edvard Byström Handledare: Sten Ljunggren

Läs mer

Rapport Kartläggning av allmänhetens kunskap, beteende och erfarenhet kring bedrägerier

Rapport Kartläggning av allmänhetens kunskap, beteende och erfarenhet kring bedrägerier Rapport Kartläggning av allmänhetens kunskap, beteende och erfarenhet kring bedrägerier Svenska Stöldskyddsföreningen 2012-05-07 Innehåll Sid: Om undersökningen 3 Bakgrund och syfte 4 Genomförandet 5 Sammanfattning

Läs mer

Samverkan mot båtbrott

Samverkan mot båtbrott Samverkan mot båtbrott För att minska, förebygga och skydda sig mot båtbrott. Larmtjänst har tagit fram materialet tillsammans med polismyndigheten och försäkringsbolagen. Innehållsförteckning Innehållsförteckning...

Läs mer

Hur kan mer effektiva stöd utformas för att få fram livskraftiga nya och unga företag?

Hur kan mer effektiva stöd utformas för att få fram livskraftiga nya och unga företag? Hur kan mer effektiva stöd utformas för att få fram livskraftiga nya och unga företag? 1 Förord Ett stort intresse finns kring hur nya företag uppkommer och växer över tiden. Många insatser har gjorts

Läs mer

Brottsutsattas kontakter med Polisen 2013

Brottsutsattas kontakter med Polisen 2013 Brottsutsattas kontakter med Polisen 2013 En attitydundersökning riktad till brottsutsatta gällande deras kontakter med Polisen. Betygsindex 100 90 80 Bevara Bevara Förbättra om möjligt 70 60 50 40 Lägre

Läs mer

Anvisning till ledig plats

Anvisning till ledig plats 2006-04-26 Dnr 2005/1857 2006:5 Anvisning till ledig plats betydelsen för kontrollfunktionen 2 Denna rapport har utarbetats inom IAF av Carita Nyyssölä, Esat Aydin och Michael Olsson. Ansvarig chef är

Läs mer

RAPPORT. Markägarnas synpunkter på Kometprogrammet. Resultat från enkätundersökning våren 2012. Analys & Strategi 2012-06-14

RAPPORT. Markägarnas synpunkter på Kometprogrammet. Resultat från enkätundersökning våren 2012. Analys & Strategi 2012-06-14 RAPPORT Markägarnas synpunkter på Kometprogrammet Resultat från enkätundersökning våren 2012 2012-06-14 Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är en konsultverksamhet

Läs mer

Enkätundersökning om utbildningsbehov 2009

Enkätundersökning om utbildningsbehov 2009 Enkätundersökning om utbildningsbehov 2009 besvarad av ideellt arbetande stödpersoner och vittnesstöd inom BOJ Brottsofferjourernas Riksförbund Sofia Barlind och Ulla Graneli Denna rapport är en sammanställning

Läs mer

Rapport 2009:4. Målsägandebiträde. En beskrivning av lagens tillämpning

Rapport 2009:4. Målsägandebiträde. En beskrivning av lagens tillämpning Rapport 2009:4 Målsägandebiträde En beskrivning av lagens tillämpning Målsägandebiträde En beskrivning av lagens tillämpning Rapport 2009:4 Brå centrum för kunskap om brott och åtgärder mot brott Brottsförebyggande

Läs mer

Projekt Stadsutveckling Nordost

Projekt Stadsutveckling Nordost Business Region Göteborg 111216 Projektledare: Pär Abrahamsson Real Consulting Projektledare: Jenny Björckebaum Projekt Stadsutveckling Nordost Kartla ggning Sammanfattning Bakgrund Projektet Stadsutveckling

Läs mer

Uppföljning av sjukförsäkringens utveckling

Uppföljning av sjukförsäkringens utveckling 1 (46) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Uppföljning av sjukförsäkringens utveckling Delredovisning 2 av regeringsuppdrag år 2013 Postadress Besöksadress Telefon 103 51 Stockholm Vasagatan 16 08-786

Läs mer

1 Inledning 3. 1.1 Bakgrund 3 1.2 Målgrupp 3 1.3 Problemformulering 4 1.4 Avgränsningar 4. 2 Metod 5

1 Inledning 3. 1.1 Bakgrund 3 1.2 Målgrupp 3 1.3 Problemformulering 4 1.4 Avgränsningar 4. 2 Metod 5 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Målgrupp 3 1.3 Problemformulering 4 1.4 Avgränsningar 4 2 Metod 5 2.1 Omvärldsanalys 5 2.2 Intervjuer 5 2.3 Enkät 5 2.4 Workshop 5 2.5 Think aloud

Läs mer

rapport 2014:28 Allmännyttans erbjudande till hyresgäster om boendeinflytande och inflytande i bolaget

rapport 2014:28 Allmännyttans erbjudande till hyresgäster om boendeinflytande och inflytande i bolaget rapport 2014:28 REGERINGSUPPDRAG Allmännyttans erbjudande till hyresgäster om boendeinflytande och inflytande i bolaget Allmännyttans erbjudande till hyresgäster om boendeinflytande och inflytande i bolaget

Läs mer

SMS-lån En kartläggning av unga vuxnas erfarenheter

SMS-lån En kartläggning av unga vuxnas erfarenheter Rapport 2007:17 SMS-lån En kartläggning av unga vuxnas erfarenheter Förord Kronofogdemyndigheten och Konsumentverket har under det senaste året noga följt utvecklingen samt uppmärksammat olika problem

Läs mer

Vad vet vi om bostadsinbrott?

Vad vet vi om bostadsinbrott? Vad vet vi om bostadsinbrott? 20 gärningspersoners svar Kent Pira 2008 Polismyndigheten i Stockholms län FÖRORD Studiens tillkomst har varit beroende av att gärningspersoner delat med sig av sina erfarenheter.

Läs mer

Dags att byta kontanterna mot kort?

Dags att byta kontanterna mot kort? ANFÖRANDE DATUM: 2010-01-20 TALARE: Vice riksbankschef Lars Nyberg PLATS: Nordic Card Markets, Stockholm SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46 8 21 05 31

Läs mer

Konkurrensutsättning inom hemtjänsten och primärvården

Konkurrensutsättning inom hemtjänsten och primärvården Konkurrensutsättning inom hemtjänsten och primärvården En rapport skriven av KPMG AB på uppdrag av Förord I vissa delar av s rapport Åtgärder för bättre konkurrens (2009:4) har externa rapporter använts

Läs mer

Att minska brottslighet i butik

Att minska brottslighet i butik Att minska brottslighet i butik Handläggare: Hanna Bergstedt 2014-12-05 2 Sammanfattning Den här utredningen handlar om brottsförebyggande insatser inom handelsbranschen med Landskrona stad som utgångspunkt.

Läs mer