Polisregion Väst Datum Dnr Nationella Transportsäkerhetsgruppen A /2015. Transport- och dieselstölder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Polisregion Väst Datum Dnr Nationella Transportsäkerhetsgruppen 150211 481 A059.919/2015. Transport- och dieselstölder 2007-2014"

Transkript

1 Dnr Nationella Transportsäkerhetsgruppen A9.919/1 Transport- och dieselstölder 7-1 Uppföljning av brottskoderna 98, 98 och 981 per rike, polisregion och län

2 RAPPORT (8) 111 INNEHÅLLSFÖRTECKNING sida 1. SAMMANFATTNING.... BAKGRUND OCH SYFTE.1.. Undersökningens syfte. Allmänt om transportstölder.... Allmänt om dieselstölder METOD OCH AVGRÄNSNINGAR.1 Statistikkälla och undersökta brottskoder 6. Felkodade brott och tolkning av statistiken.6. Tidsperiod 6-7. stider och brott i två mätperioder 7. Andra avgränsningar...7. RESULTAT.1 BROTTSKOD sutveckling och brottens fördelning i landet sfrekvenser Säsongsvariationer Felkodade brott...8. BROTTSKOD sutveckling och brottens fördelning i landet sfrekvenser Säsongsvariationer.9.. Felkodade brott BROTTSKOD sutveckling och brottens fördelning i landet..1.. sfrekvenser Säsongsvariationer 1.. Felkodade brott..1. TABELLER OCH DIAGRAM.1 BROTTSUTVECKLINGEN NATIONELLT ANTAL ANMÄLDA BROTT I LÄNEN BROTTENS FÖRDELNING ÖVER POLISREGIONERNA BROTTSFREKVENSER PER, RIKE, REGION OCH LÄN BROTTSUTVECKLINGEN I LÄNEN 9-1 Polisregion Nord..1 Jämtland Norrbotten Västerbotten Västernorrland...- Polisregion Mitt.. Gävleborg -6 Transport- och dieselstölder 9-1

3 RAPPORT (8) Uppsala Västmanland 9- Polisregion Bergslagen..8 Dalarna Värmland Örebro Polisregion Öst..11 Jönköping Södermanland Östergötland..1- Polisregion Stockholm..1 Gotland Stockholm...-6 Polisregion Väst..16 Halland Västra Götaland..9- Polisregion Syd..18 Blekinge Kalmar Kronoberg Skåne Transport- och dieselstölder 9-1

4 RAPPORT (8) SAMMANFATTNING Denna undersökning följer upp de senaste årens transport- och dieselstölder utifrån brottskoderna 98, stöld av tunga lastbilar och släp, 98, stöld från tunga lastbilar och släp samt 981 dieselstölder. Syftet är att ge en överskådlig bild av brottsutvecklingen i landet, länen och de från och med 1 nya polisregionerna. Undersökningen kan användas som utgångspunkt för djupare analyser på brottsområdet. Statistiken ska dock tolkas med försiktighet då registreringen av transportstölder har visat sig innehålla stora brister. s undersökningar pekar på att stölderna från lastbilar och släp i själva verket kan vara procent fler medan antalet stölder av hela lastbilar och släp så mycket som procent färre. skod 98 De anmälda stölderna av hela lastbilar eller släp ökade något mellan 1 och 1. 1 anmäldes 9 brott i hela landet jämfört med toppåret 7 då motsvarande siffra var 99. en är koncentrerade till storstadslänen Stockholm, Västra Götaland och Skåne där ca 68 % av brotten anmäldes 1. På polisregionnivå står Stockholm, Väst och Syd tillsammans för 77 % av brotten. sfrekvensen 1 var högst i Stockholm med 7, anmälda brott per 1 invånare följt av Norrbotten, Kalmar och Skåne. Lägst var brottsfrekvensen i Jämtland, Västerbotten och Västernorrland. Nationellt tenderar flest brott att anmälas i maj, september och oktober med dippar i juni, december och januari. en har dock varit mer jämnt spridda över året 1 och 1 än tidigare. På länsnivå är bilden otydligare. skod 98 Stölderna från tunga lastbilar och släp har stigit kraftigt de senaste åren. 1 anmäldes 76 brott i landet, en ökning med ca % sedan 7. Sedan 1 ingår inte dieselstölder från lastbilar i brottskoden och åren 1 och 1 kan därför inte jämföras med tidigare perioder. Överlägset flest brott anmäldes i Skåne och Stockholm följt av Västra Götaland. Tillsammans står storstadslänen för ca 7 % av de anmälda brotten och på regionnivå anmäls 79 % av brotten i polisregionerna Syd, Stockholm eller Väst. Högst brottsfrekvens 1 hade Skåne (7 anmälda brott per 1 invånare), följt av Kronoberg, Stockholm och Jönköping. Lägst var brottsfrekvensen i Västerbotten, på Gotland och i Uppsala. Skåne utmärker sig med både ett stort antal brott och hög brottsfrekvens. Nationellt anmäls flest brott vanligen i mars, maj och oktober medan dipparna oftast sker i januari, februari och december. Undantaget är december 1 då brotten istället ökade. skod 981 skoden infördes 1 och inkluderar allt från större dieselstölder till smitningar från bensinstationer. Totalt anmäldes 968 brott 1, en minskning med knappt % jämfört med 1. Stölderna är i högre grad än transportstölderna spridda över landet, endast 6 % av brotten 1 anmäldes i storstadslänen. sfrekvensen var högst i Kronoberg med 181 brott per 1 invånare följt av Halland, Jönköping och Gävleborg. Skåne (1) och Västra Götaland (9) låg närmare rikssnittet medan Stockholm (6) tillsammans med Gotland () hade lägst brottsfrekvens i landet. Nationellt anmäldes flest brott under senare delen av sommaren och lägst antal brott i januari och december. Transport- och dieselstölder 9-1

5 RAPPORT (8) 111. BAKGRUND OCH SYFTE.1 Polisregion Väst är sedan 1 nationellt sakkunnig för transportstölder och drivmedelsstölder och ansvarar bland annat för att underlätta polisens seriebrottssamordning, metodutveckling och brottsförebyggande arbete på området. Det praktiska arbetet sker vid Nationella Transportsäkerhetsgruppen i Göteborg.. Undersökningens syfte Denna undersökning syftar till att ge en överskådlig bild över utvecklingen av anmälda transport- och dieselstölder. Uppgifterna uppdateras varje år och kan användas som bakgrund till djupare undersökningar.. Allmänt om transportstölder Problematiken kring transportstölder är mångfacetterad. Konkurrensen i transportbranschen är hård och marginalerna små. Varuägarna/transportköparna söker lägsta pris medan många åkerier säljer transporterna vidare med allt mindre vinst i varje led. Bristande regelefterlevnad hos oseriösa åkare och låga löner till utländska chaufförer pressar transportpriserna ytterligare. På en sådan marknad är det inte självklart att investera i ökad säkerhet. Situationen kompliceras än mer av insiders som mot betalning tipsar kriminella om attraktiva transporter och en brist på säkra uppställningsplatser som tvingar många chaufförer att ta dygnsvilan på oskyddade platser. Transportstölderna, oavsett om det gäller stölder av eller från lastbilar och släp, är främst ett problem för storstäderna och vissa transportintensiva områden i södra och västra Sverige. Förhöjd risk finns i anslutning till godsterminaler, hamnar och på obevakade rastplatser längs europavägarna. Polisens kunskap om transportstölder varierar kraftigt i landet. Där man satsat resurser på området är kunskapen naturligen större än där sådana insatser saknats. Kunskapsnivån är också beroende av enskilda personer som drivs av ett intresse för brottsområdet. en är i allmänhet lågt prioriterade av rättsväsendet och endast ett par procent av alla polisanmälningar skickas vidare till åklagare. Mörkertalet av brott som inte anmäls bedöms vara stort då försäkringsbolagens självrisker är höga och förväntningarna på polisens förmåga låg. För kriminella individer innebär detta en gynnsam relation mellan risk och vinst, här finns stora värden att hämta men sannolikheten att åka fast är liten. Relativt få personer, främst med anknytning till Sverige men även utländska medborgare som vistas tillfälligt i landet, bedöms stå bakom en stor del av brotten.. Allmänt om dieselstölder Dieselstölder är ett utbrett problem som påverkar stora delar av samhället. Diesel stjäls överallt där den förekommer: från lastbilar, bussar och personbilar, entreprenadmaskiner, farmartankar och bensinstationer. Utöver den ekonomiska förlusten för stulen diesel och skador på tankar innebär stölderna otrygghet för privatpersoner, lastbilschaufförer och företagare som har sina fordon och maskiner i anslutning till den egna bostaden. I likhet med transportstölder är dieselstölderna lågt prioriterade av polis och övriga rättsväsendet och endast ett par procent av alla polisanmälningar redovisas till Transport- och dieselstölder 9-1

6 RAPPORT 6 (8) 111 åklagare. Mörkertalet av brott som inte anmäls bedöms vara stort då förväntningarna är låga på att anmälningarna ska leda till något konkret resultat. Bakom brotten finns både kriminella med lokal anknytning och utländska medborgare som tillfälligt befinner sig i landet och rör sig över stora geografiska områden. Individerna i båda grupperna är ofta sedan tidigare kända för att begå olika typer av tillgreppsbrott. Sannolikt står ett relativt litet antal individer bakom stora delar av brotten.. METOD OCH AVGRÄNSNINGAR.1 Statistikkälla och undersökta brottskoder Undersökningen av den anmälda brottsligheten bygger på data som registrerats i RAR (rationell anmälningsrutin), polisens system för upptagning av brottsanmälningar. Varje brott förses med en brottskod för att möjliggöra uppföljning av brotten. Uppgifterna om brotten i RAR synkronisas med programvaran Hobit som möjliggör en lättare hantering av datan. Det är sökningar i Hobit som ligger till grund för denna undersökning. Med anledning av polisens omorganisation till en myndighet ersattes 1 länsvisa anmälningssystem med ett nationellt system i mitten av december 1, det kan därför, men inte nödvändigtvis, saknas vissa brott under dessa cirka två veckor. De brottskoder som ska användas vid transportstölder och dieselstölder, och som omfattas av denna undersökning, är: 98, tillgrepp av lastbil, släpvagn, järnvägsvagn avsedd för yrkesmässig godsbefordran 98, tillgrepp ur eller från lastbil, släpvagn, järnvägsvagn för yrkesmässig godsbefordran 981, stöld av diesel. Felkodade brott och tolkning av statistiken Under 1 undersökte hur transportstölder registreras/brottskodas i storstadslänen Västra Götaland, Skåne och Stockholm 1. Resultaten visade på stora brister och många brott räknas felaktigt som transportstölder medan egentliga transportstölder registreras i andra brottskoder och inte kommer med i den officiella statistiken. Justerat för dessa brister visade sig antalet brott i brottskoden 98 (stölder från t.ex. tunga lastbilar) vara ungefär % fler medan antalet brott i brottskod 98 (stölder av t.ex. tunga lastbilar) visade sig vara hela % lägre. Denna osäkerhet måste tas med i beräkningen när man tolkar statistiken i denna kartläggning.. Tidsperiod Undersökningen avser huvudsakligen åren 9-1 och redovisar anmälda brott per år och månad i landet och länen. skoderna 98 och 98 (transport- 1 skodning vid transportstölder,, 81 A.1/1 Transport- och dieselstölder 9-1

7 RAPPORT 7 (8) 111 stölder) infördes i mitten av 6 och helårssiffror har tagits fram även för 7 och 8. skoden 981 (dieselstölder) infördes 1 januari 1 och uppgifter för tidigare år finns inte att tillgå. 981 avser alla sorters dieselstölder, såväl från större tankar, entreprenadmaskiner och tunga lastbilar som smitningar från bensinstationer. Tidigare har dieselstölder från lastbilar registrerats i 98, antalet stölder från lastbilar 1 och 1 är därför inte jämförbara med tidigare år. I denna undersökning finns också sammanställningar över antalet anmälda brott i länen 1, brottens fördelning på polisregionerna och brottsfrekvenser beräknat på antal anmälda brott per 1 invånare i samtliga län och polisregioner... stider och brott i två mätperioder Gemensamt för samtliga brottskoder i undersökningen är att brottens exakta tid oftast är okänd, vanligen upptäcks brottet i efterhand. Uppgiven brottstid är därför ofta ett intervall mellan två dygn. Detta har betydelse för statistiken när det gäller brott som begåtts i skarven mellan två mätperioder (i detta fall i skiftet mellan två månader). I bästa fall hade man enkelt kunnat bestämma vilken mätperiod dessa skarvbrott ska tillhöra men i praktiken måste man i programvaran Hobit välja om de ska räknas med i den valda mätperioden eller inte. Inkluderar man dessa skarvbrott överskattas brottsligheten då samma brott räknas i två olika tidsperioder. Väljer man att inte ta med dem riskerar brottsligheten å andra sidan att underskattas. Ett alternativ är att utgå från tiden då anmälan skrevs då denna tid är exakt. Emellertid, vill man visa statistik över när brott begåtts blir detta sätt missvisande eftersom statistiken då endast säger när brottet anmälts. I denna undersökning har eventuella brott vars brottstid sträcker sig över två mätperioder inte tagits med och detta kan ha betydelse för framförallt månadsstatistiken. I vissa län, vissa månader kan det alltså saknas brott. Redovisningen av antalet brott per helår bygger dock inte på summan av antalet brott per månad, utan har tagits fram med separata sökningar på hela året. Helårssiffrorna är därför mer korrekta då de enda brott som kan saknas i dessa är eventuella brott vars brottstid sträcker sig över skiftet mellan december/ januari de undersökta åren. Vid kontroller av hur många brott som faktiskt saknas när statistiken sammanställts per månad som beskrivits ovan kan man se att det framförallt i Stockholm och Västra Götaland saknas fler brott än vad som kan förväntas om brottsligheten hade varit jämnt fördelad över månadernas dagar. Fler brott verkar alltså begås runt månadsskiftena. Vad detta beror på, slumpen, rutiner inom transportbranschen eller något annat, är okänt men kan vara värt att granska vidare. Andra avgränsningar Undersökningen tar inte hänsyn till att vissa brott kan ha försetts med fel brottskod och den säger heller inget om det mörkertal som ej anmälda brott utgör. Denna kartläggning avser heller inte att undersöka varför brottsutvecklingen och fördelningen av brott i landet ser ut som den gör, hur brotten går till eller vilka som ligger bakom. s arbete med dessa frågor pågår fortlöpande. Transport- och dieselstölder 9-1

8 RAPPORT 8 (8) 111. RESULTAT.1 skod 98, tillgrepp av tunga lastbilar och släp.1.1 sutveckling och brottens fördelning i landet Sedan brottskoden 98 infördes andra halvåret 6 har antalet anmälda stölder av tunga lastbilar och släp pendlat mellan knappt 6 och drygt brott per år. Flest brott anmäldes 7 (99 stycken) och lägst antal brott anmäldes 1 (), 1 visar på en marginell ökning till 9 anmälda brott. De flesta brotten 1 anmäldes i storstadslänen Stockholm (16 stycken), Skåne (76) och Västra Götaland (66), som tillsammans stod för ca 68 % av alla anmälda brott. Lägst antal brott 1 anmäldes i Jämtland (), Gotland (1) och Västerbotten (). Av de nya polisregionerna stod Stockholm, Väst och Syd tillsammans för ca 77 % av den anmälda brottsligheten 1 (ca 7,, respektive 17 %)..1.1 sfrekvenser sfrekvenserna 1 har räknats som antal anmälda brott per 1 invånare. Bland länen toppas listan av Stockholm (7,), Norrbotten (6) och Kalmar/Skåne (båda med,9 brott per 1 invånare). Dalarna ligger nära riksgenomsnittet på,6 anmälda brott och lägst är brottsfrekvensen i Jämtland, Västerbotten och Västernorrland med färre än 1anmält brott per 1 invånare. På polisregionnivå har Stockholm och polisregion Syd flest brott per 1 invånare under 1 (7, respektive,). Se sidorna 1-16 för brottsfrekvenser i samtliga län och polisregioner..1. Säsongsvariationer Vid en sammanslagning av anmälda brott per månad åren 9 till 1 kan man se tendenser till återkommande mönster i brottsligheten, åtminstone på nationell nivå. Fram t.o.m. 1 återfinns brottstopparna vanligen i maj, september och oktober medan brottsligheten är lägre i juni, december och januari. Dock verkar brotten vara mer jämnt fördelade över året 1 och 1. På länsnivå är bilden otydligare. Utanför storstadslänen är brottsunderlaget för litet och även i Skåne, Stockholm och Västra Götaland skulle krävas djupare undersökningar för att några säkrare slutstatser ska kunna dras..1. Felkodade brott I nationella transportsäkerhetsgruppens undersökning skodning vid transportstölder (1) framkom mycket stora brister vid anmälningsupptagningen av transportsportstölder. I Stockholms län under perioden januari t.o.m. maj 1 var det egentliga antalet transportstölder som borde ha registrerats i brottskod 98 hela 76 % lägre än vad den officiella statistiken visar. Under samma period var hälften av transportstölderna i Skåne felaktiga medan antalet brott i Västra Götaland borde ha varit 1 procent fler. Övriga län har inte kunnat granskas men brister av denna dignitet gör att statistiken måste tolkas med stor försiktighet. skodning vid transportstölder, 1, 81 A.1/1 Transport- och dieselstölder 9-1

9 RAPPORT 9 (8) 111. skod 98, tillgrepp från tunga lastbilar och släp..1 sutveckling och brottens fördelning i landet sutvecklingen inom brottskod 98 skiljer sig från brottskod 98 som beskrivits ovan. Sedan brottskoden infördes i mitten av 6 har antalet anmälda brott i landet ökat varje år fram t.o.m var antalet anmälda brott nationellt 1789 stycken, år 1 var den siffran 76, en ökning med, %. Från och med 1 har dieselstölder från lastbilar brutits ut ur brottskod och redovisas istället i brottskoden 981, stöld av diesel. Åren 1 och 1 kan därför inte jämföras med tidigare perioder men antalet anmälda brott ligger runt 18 per år. Flest anmälda brott 1 hade Stockholm (8 stycken) följt av Skåne (76) och Västra Götaland () och tillsammans stod dessa län för ca 7 % av de anmälda brotten. Jönköping (69) var det län utanför storstäderna som har hade flest anmälda brott under året och lägst antal anmäldes på Gotland (), Västerbotten (8) och Norrbotten (1). På regionnivå dominerar polisregionerna Syd, Stockholm och Väst som tillsammans stod för ca 79 % av landets alla anmälda brott 1 (ca, 7 resp. %)... sfrekvenser I hela landet år 1 anmäldes 18,6 brott per 1 invånare. Bland länen är siffrorna högst i Skåne (7), Kronoberg (), Stockholm () och Jönköping (). Västra Götaland, Halland, Kalmar och Södermanland ligger nära rikssnittet med 18 till 19 anmälda brott per 1 invånare. Lägst ligger Västerbotten (), Gotland/Uppsala (båda ) och Norrbotten (6). Regionmässigt utmärker sig region Syd med överlägset högst brottsfrekvens (1, anmälda brott per 1 invånare) följt av Stockholm (1,) och polisregion Väst (18,). Värt att notera särskilt är att Skåne län, och även region Syd, ligger mycket högt såväl vad gäller brott i absoluta tal som brottsfrekvens. Se sidorna 1-16 för brottsfrekvenser i samtliga län och polisregioner... Säsongsvariationer Den nationella tendensen under åren 9-1 är tydligare än för brottskod 98, kanske beroende på att underlaget (antalet anmälda brott) är så mycket större. I grova drag anmäls lägst antal brott i december, februari och juni medan topparna tenderar att kretsa kring mars, maj och oktober/november. December 1 avviker dock från mönstret då brotten istället har ökat under denna period. Utanför storstäderna är underlaget för litet och även i storstadslänen behövs djupare undersökningar för att kunna är dra några säkrare slutstatser... Felkodade brott I nationella transportsäkerhetsgruppens undersökning skodning vid transportstölder (1) framkom mycket stora brister vid anmälningsupptagningen av transportsportstölder. Till skillnad från transportstölderna i brottskod 98 (stölder av hela ekipage) verkar stölderna från lastbilar och släp vara fler än vad den officiella statistiken visar. I Stockholms län under perioden januari t.o.m. maj 1 var antalet transportstölder som borde ha registrerats i brottskod 98 visser- skodningen vid transportstölder, 1, 81 A.1/1 Transport- och dieselstölder 9-1

10 RAPPORT 1 (8) 111 ligen 11 procent färre men i Västra Götaland och i Skåne borde de ha varit 6 % respektive hela 7 % fler. Övriga län har inte kunnat granskas men sammantaget pekar undersökningen på att transportstölderna i brottskod 98 borde vara ca % fler, vilket gör att statistiken måste tolkas utifrån denna osäkerhet.. skod 981, stöld av diesel..1 sutveckling och brottens fördelning i landet 1 var första året som dieselstölder registrerades i en egen brottskod och rymmer allt från större stölder från företagstankar till smitningar från bensinstationer. Stölder av diesel från tunga lastbilar ingick tidigare i brottskod 98 och övriga dieselstölder fördelades på ett antal andra brottskoder. Dieselstölderna skiljer sig i flera avseenden från de transportstölderna. De är betydligt fler till antalet och koncentrationen till storstäderna är inte lika stark. Totalt anmäldes 968 brott i landet under 1, en minskning med knappt procent från 1. I likhet med de andra undersökta brottskoderna anmäldes flest brott i storstadslänen Västra Götaland (118), Stockholm (17) och Skåne (11) men tillsammans uppgår de till endast ca 6 % av det totala antalet anmälda brott i landet. Dieselstölderna är alltså i betydligt högre grad spridda utanför storstadslänen än vad transportstölderna är. Lägst antal brott anmäldes på Gotland (), Jämtland (8) och Blekinge (19). På regionnivå är andelen av landets anmälda brott störst i polisregionerna Väst och Syd med ca % av brotten vardera. Stockholm hamnar betydligt lägre med sina 1 % av brotten och ligger närmare de övriga polisregionerna som står för mellan ca 9 och 1 % av det totala antalet anmälda brott i landet... sfrekvenser Dieselstöldernas särställning i förhållande till de två övriga undersökta brotten blir särskilt tydlig när man tittar närmare på brottsfrekvenserna. 1 var rikssnittet ca 9 anmälda brott per 1 invånare och bland länen var brottsfrekvensen högst i Kronoberg (181) följt av Halland (16), Jönköping (1) och Gävleborg (19). Storstadslänen Skåne (1) och Västra Götaland (9) placerar sig i mitten av länen medan Stockholm (6) har lägst brottsfrekvens tillsammans med Gotland (). Även på regionnivå är brottsfrekvensen som lägst i polisregion Stockholm (6) medan Bergslagen (117), Syd (18) och Öst (18) alla ligger över rikssnittet. Se sidorna 1-16 för brottsfrekvenser i samtliga län och polisregioner... Säsongsvariationer Två år är för kort tid för att dra några större växlar på återkommande mönster men brottskurvorna 1 och 1 följer varandra i alla fall relativt väl. Lägst antal brott anmäls kring årsskiftena och flest under sommarmånaderna. stopparna i augusti och september var dock tydligare 1 än 1. Felkodade brott Inga undersökningar har gjorts av brottskodningen av dieselstölder. Man kan dock förvänta sig att felmarginalen är betydligt mindre än vid transportstölder då det endast finns en brottskod avsedd för alla dieselstölder och inga liknande brottskoder som brotten återkommanden registreras felaktigt i. Transport- och dieselstölder 9-1

11 RAPPORT 11 (8) BROTTSUTVECKLINGEN NATIONELLT Tillgrepp av lastbil, släpvagn, järnvägsvagn avsedd för yrkesmässig godsbefordran skod 98 per år 7-1 (antal anmälningar och anmälda brott i hela landet) skod 98 per månad 9-1 (antal anmälda brott i hela landet) Tillgrepp ur eller från lastbil, släpvagn, järnvägsvagn för yrkesmässig godsbefordran skod 98 per år 7-1 (antal anmälningar och anmälda brott i hela landet) skoderna 98 och 98 infördes i juni 6, första helår som går att jämföra över tid är 7. Sedan 1 januari 1 ingår dieselstölder från tunga lastbilar inte längre i brottskoden 98 utan i 981, stöld av diesel. Åren 1 och 1 är därför inte jämförbara med tidigare år. Transport- och dieselstölder 9-1

12 RAPPORT 1 (8) 111 skod 98 per månad 9-1 (antal anmälda brott i hela landet, 1-1 exkl. dieselstöld) Stöld av diesel skod 981 per år 1-1 (antal anmälningar och anmälda brott i hela landet) skod 981 per månad 1-1 (antal anmälda brott i hela landet) skoden 981, Stöld av diesel, infördes 1 januari 1. Transport- och dieselstölder 9-1

13 RAPPORT 1 (8) 111. ANTAL ANMÄLDA BROTT I LÄNEN 1 98 Tillgrepp av lastbil, släpvagn, järnvägsvagn avsedd för yrkesmässig godsbefordran skod 98, anmälda brott i länen år 1 (totalt 9 anmälda brott i landet) Anmälda brott Tillgrepp ur eller från lastbil, släpvagn, järnvägsvagn för yrkesmässig godsbefordran skod 98, anmälda brott i länen år 1 (totalt 181 anmälda brott i landet) Anmälda brott Stöld av diesel skod 981, anmälda brott i länen år 1 (totalt 968 anmälda brott i landet) Anmälda brott 1 Transport- och dieselstölder 9-1

14 RAPPORT 1 (8) 111. BROTTENS FÖRDELNING ÖVER POLISREGIONERNA 7 98 Tillgrepp av lastbil, släpvagn, järnvägsvagn avsedd för yrkesmässig godsbefordran skod 98, andel i procent av alla anmälda brott i landet 1 och 1 7, 16,9 1,,8,8 7, Andel i % 1 Andel i % 1 98 Tillgrepp ur eller från lastbil, släpvagn, järnvägsvagn för yrkesmässig godsbefordran skod 98, andel i procent av alla anmälda brott i landet 1 och 1,1 6,7 19,7 1,1 1,,, Andel i % 1 Andel i % Stöld av diesel skod 981, andel i procent av alla anmälda brott i landet 1 och 1 1,9 1, , 8,8 9, 1,6 1 Andel i % 1 Andel i % 1 7 Polisregionerna motsvarar de tidigare samverkansområdena och omfattar följande områden: Nord: Jämtland, Norrbotten, Västernorrland, Västerbotten. Mitt: Gävleborg, Uppsala, Västmanland. Bergslagen: Dalarna, Värmland, Örebro. Öst: Jönköping, Södermanland, Östergötland. Stockholm: Gotland, Stockholm. Väst: Halland Västra Götaland. Syd: Blekinge, Kalmar, Kronoberg, Skåne. Transport- och dieselstölder 9-1

15 RAPPORT 1 (8) 111. BROTTSFREKVENSER PER RIKE, REGION OCH LÄN 8 98 Tillgrepp av lastbil, släpvagn, järnvägsvagn avsedd för yrkesmässig godsbefordran skod 98, antal anmälda brott per 1 invånare i riket och polisregionerna 9 år 1 8, 7,, 6,,6,9,,9,1,1, per, 1, inv 1 skod 98, antal anmälda brott per 1 invånare i länen , 6,9,9,7,,,,,,,9,9,7,1 1,7 1,,8,8 per 1 inv 1 98 Tillgrepp ur eller från lastbil, släpvagn, järnvägsvagn för yrkesmässig godsbefordran skod 98, antal anmälda brott per 1 invånare i riket och polisregionerna 1 1, 18,6 1, 17, 18, 6,7 9,6 1 6, per 1 inv 1 8 Statistik över invånarantalen för 1 år har inhämtats från Statistiska centralbyrån (SCB). 9 Polisregionerna motsvarar de tidigare samverkansområdena och omfattar följande områden. Nord: Jämtland, Norrbotten, Västerbotten, Västerbotten. Mitt: Gävleborg, Uppsala, Västmanland. Bergslagen: Dalarna, Värmland, Örebro. Öst: Jönköping, Södermanland, Östergötland. Stockholm: Gotland, Stockholm. Väst: Halland Västra Götaland. Syd: Blekinge, Kalmar, Kronoberg, Skåne. Transport- och dieselstölder 9-1

16 RAPPORT 16 (8) 111 skod 98, antal anmälda brott per 1 invånare i länen per 1 inv 981 Stöld av diesel skod 981, antal anmälda brott per 1 invånare i riket och polisregionerna ,1 9 97,7 18 1, ,7 per 1 inv skod 981, antal anmälda brott per 1 i länen per 1 inv Transport- och dieselstölder 9-1

17 RAPPORT 17 (8) sutvecklingen i länen 9-1 (JÄMTLAND) skod 98 per år 9-1 (antal anmälningar och anmälda brott, Jämtland) skod 98 per månad 9-1 (antal anmälda brott, Jämtland) skod 98 1 per år 9-1 (antal anmälningar och anmälda brott, Jämtland) skod 98 per månad 9-1 (antal anmälda brott, Jämtland) Sedan 1 ingår inte längre dieselstölder från lastbilar i brottskod 98. Transport- och dieselstölder 9-1

18 RAPPORT 18 (8) 111 skod per år 1-1 (antal anmälningar och anmälda brott, Jämtland) skod 981 per månad 1-1 (antal anmälningar och anmälda brott, Jämtland) skoden 981, stöld av diesel, infördes 1 januari 1. Transport- och dieselstölder 9-1

19 RAPPORT 19 (8) sutvecklingen i länen 9-1 (NORRBOTTEN) skod 98 per år 9-1 (antal anmälningar och anmälda brott, Norrbotten) skod 98 per månad 9-1 (antal anmälda brott, Norrbotten) skod 98 1 per år 9-1 (antal anmälningar och anmälda brott, Norrbotten) skod 98 per månad 9-1 (antal anmälda brott, Norrbotten) Sedan 1 ingår inte längre dieselstölder från lastbilar i brottskod 98. Transport- och dieselstölder 9-1

20 RAPPORT (8) 111 skod per år 1-1 (antal anmälningar och anmälda brott, Norrbotten) skod 981 per månad 1-1 (antal anmälningar och anmälda brott, Norrbotten) skoden 981, stöld av diesel, infördes 1 januari 1. Transport- och dieselstölder 9-1

21 RAPPORT 1 (8) sutvecklingen i länen 9-1 (VÄSTERBOTTEN) skod 98 per år 9-1 (antal anmälningar och anmälda brott, Västerbotten) skod 98 per månad 9-1 (antal anmälda brott, Västerbotten) skod 98 1 per år 9-1 (antal anmälningar och anmälda brott, Västerbotten) skod 98 per månad 9-1 (antal anmälda brott, Västerbotten) Sedan 1 ingår inte längre dieselstölder från lastbilar i brottskod 98. Transport- och dieselstölder 9-1

22 RAPPORT (8) 111 skod per år 1-1 (antal anmälningar och anmälda brott, Västerbotten) skod 981 per månad 1-1 (antal anmälningar och anmälda brott, Västerbotten) skoden 981, stöld av diesel, infördes 1 januari 1. Transport- och dieselstölder 9-1

23 RAPPORT (8) sutvecklingen i länen 9-1 (VÄSTERNORRLAND) skod 98 per år 9-1 (antal anmälningar och anmälda brott, Västernorrland) skod 98 per månad 9-1 (antal anmälda brott, Västernorrland) skod per år 9-1 (antal anmälningar och anmälda brott och, Västernorrland) skod 98 per månad 9-1 (antal anmälda brott, Västernorrland) Sedan 1 ingår inte längre dieselstölder från lastbilar i brottskod 98. Transport- och dieselstölder 9-1

24 RAPPORT (8) 111 skod per år 1-1 (antal anmälningar och anmälda brott, Västernorrland) skod 981 per månad 1-1 (antal anmälningar och anmälda brott, Västernorrland) skoden 981, stöld av diesel, infördes 1 januari 1. Transport- och dieselstölder 9-1

25 RAPPORT (8) sutvecklingen i länen 9-1 (GÄVLEBORG) skod 98 per år 9-1 (antal anmälningar och anmälda brott, Gävleborg) skod 98 per månad 9-1 (antal anmälda brott, Gävleborg) skod 98 per år 9-1 (antal anmälningar och anmälda brott, Gävleborg) skod per månad 9-1 (antal anmälda brott, Gävleborg) Sedan 1 ingår inte längre dieselstölder från lastbilar i brottskod 98. Transport- och dieselstölder 9-1

26 RAPPORT 6 (8) 111 skod per år 1-1 (antal anmälningar och anmälda brott, Gävleborg) skod 981 per månad 1-1 (antal anmälningar och anmälda brott, Gävleborg) skoden 981, stöld av diesel, infördes 1 januari 1. Transport- och dieselstölder 9-1

27 RAPPORT 7 (8) sutvecklingen i länen 9-1 (UPPSALA) skod 98 per år 9-1 (antal anmälningar och anmälda brott, Uppsala) skod 98 per månad 9-1 (antal anmälda brott, Uppsala) skod 98 per år 9-1 (antal anmälningar och anmälda brott, Uppsala) skod 98 per månad 9-1 (antal anmälda brott, Uppsala) Sedan 1 ingår inte längre dieselstölder från lastbilar i brottskod 98. Transport- och dieselstölder 9-1

28 RAPPORT 8 (8) 111 skod per år 1-1 (antal anmälningar och anmälda brott, Uppsala) skod 981 per månad 1-1 (antal anmälningar och anmälda brott, Uppsala) skoden 981, stöld av diesel, infördes 1 januari 1. Transport- och dieselstölder 9-1

29 RAPPORT 9 (8) sutvecklingen i länen 9-1 (VÄSTMANLAND) skod 98 per år 9-1 (antal anmälningar och anmälda brott, Västmanland) skod 98 per månad 9-1 (antal anmälda brott, Västmanland) skod 98 per år 9-1 (antal anmälningar och anmälda brott, Västmanland) skod 98 per månad 9-1 (antal anmälda brott, Västmanland) Sedan 1 ingår inte längre dieselstölder från lastbilar i brottskod 98. Transport- och dieselstölder 9-1

30 RAPPORT (8) 111 skod 981 per år 1-1 (antal anmälningar och anmälda brott, Västmanland) skod 981 per månad 1-1 (antal anmälningar och anmälda brott, Västmanland) skoden 981, stöld av diesel, infördes 1 januari 1. Transport- och dieselstölder 9-1

31 RAPPORT 1 (8) sutvecklingen i länen 9-1 (DALARNA) skod 98 per år 9-1 (antal anmälningar och anmälda brott, Dalarna) skod 98 per månad 9-1 (antal anmälda brott, Dalarna) skod 98 per år 9-1 (antal anmälningar och anmälda brott, Dalarna) skod 98 per månad 9-1 (antal anmälda brott, Dalarna) Sedan 1 ingår inte längre dieselstölder från lastbilar i brottskod 98. Transport- och dieselstölder 9-1

32 RAPPORT (8) 111 skod 981 per år 1-1 (antal anmälningar och anmälda brott, Dalarna) skod 981 per månad 1-1 (antal anmälningar och anmälda brott, Dalarna) skoden 981, stöld av diesel, infördes 1 januari 1. Transport- och dieselstölder 9-1

33 RAPPORT (8) sutvecklingen i länen 9-1 (VÄRMLAND) skod 98 per år 9-1 (antal anmälningar och anmälda brott, Värmland) skod 98 per månad 9-1 (antal anmälda brott, Värmland) skod 98 6 per år 9-1 (antal anmälningar och anmälda brott, Värmland) skod 98 per månad 9-1 (antal anmälda brott, Värmland) Sedan 1 ingår inte längre dieselstölder från lastbilar i brottskod 98. Transport- och dieselstölder 9-1

34 RAPPORT (8) 111 skod per år 1-1 (antal anmälningar och anmälda brott, Värmland) skod 981 per månad 1-1 (antal anmälningar och anmälda brott, Värmland) skoden 981, stöld av diesel, infördes 1 januari 1. Transport- och dieselstölder 9-1

35 RAPPORT (8) sutvecklingen i länen 9-1 (ÖREBRO) skod 98 per år 9-1 (antal anmälningar och anmälda brott, Örebro) skod 98 per månad 9-1 (antal anmälda brott, Örebro) skod 98 8 per år 9-1 (antal anmälningar och anmälda brott, Örebro) skod 98 per månad 9-1 (antal anmälda brott, Örebro) Sedan 1 ingår inte längre dieselstölder från lastbilar i brottskod 98. Transport- och dieselstölder 9-1

36 RAPPORT 6 (8) 111 skod per år 1-1 (antal anmälningar och anmälda brott, Örebro) skod 981 per månad 1-1 (antal anmälningar och anmälda brott, Örebro) skoden 981, stöld av diesel, infördes 1 januari 1. Transport- och dieselstölder 9-1

37 RAPPORT 7 (8) sutvecklingen i länen 9-1 (JÖNKÖPING) skod 98 per år 9-1 (antal anmälningar och anmälda brott, Jönköping) skod 98 per månad 9-1 (antal anmälda brott, Jönköping) skod 98 per år 9-1 (antal anmälningar och anmälda brott, Jönköping) skod 98 per månad 9-1 (antal anmälda brott, Jönköping) Sedan 1 ingår inte längre dieselstölder från lastbilar i brottskod 98. Transport- och dieselstölder 9-1

38 RAPPORT 8 (8) 111 skod per år 1-1 (antal anmälningar och anmälda brott, Jönköping) skod 981 per månad 1-1 (antal anmälningar och anmälda brott, Jönköping) skoden 981, stöld av diesel, infördes 1 januari 1. Transport- och dieselstölder 9-1

39 RAPPORT 9 (8) sutvecklingen i länen 9-1 (SÖDERMANLAND) skod 98 per år 9-1 (antal anmälningar och anmälda brott, Södermanland) skod 98 per månad 9-1 (antal anmälda brott, Södermanland) skod 98 per år 9-1 (antal anmälningar och anmälda brott, Södermanland) skod 98 per månad 9-1 (antal anmälda brott, Södermanland) Sedan 1 ingår inte längre dieselstölder från lastbilar i brottskod 98. Transport- och dieselstölder 9-1

40 RAPPORT (8) 111 skod 981 per år 1-1 (antal anmälningar och anmälda brott, Södermanland) skod 981 per månad 1-1 (antal anmälningar och anmälda brott, Södermanland) skoden 981, stöld av diesel, infördes 1 januari 1. Transport- och dieselstölder 9-1

41 RAPPORT 1 (8) sutvecklingen i länen 9-1 (ÖSTERGÖTLAND) skod 98 per år 9-1 (antal anmälningar och anmälda brott, Östergötland) skod 98 per månad 9-1 (antal anmälda brott, Östergötland) skod 98 per år 9-1 (antal anmälningar och anmälda brott, Östergötland) skod 98 per månad 9-1 (antal anmälda brott, Östergötland) Sedan 1 ingår inte längre dieselstölder från lastbilar i brottskod 98. Transport- och dieselstölder 9-1

42 RAPPORT (8) 111 skod 981 per år 1-1 (antal anmälningar och anmälda brott, Östergötland) skod 981 per månad 1-1 (antal anmälningar och anmälda brott, Östergötland) skoden 981, stöld av diesel, infördes 1 januari 1. Transport- och dieselstölder 9-1

43 RAPPORT (8) sutvecklingen i länen 9-1 (GOTLAND) skod 98 per år 9-1 (antal anmälningar och anmälda brott, Gotland) skod 98 per månad 9-1 (antal anmälda brott, Gotland) 1, 1,8,6,, skod 98 6 per år 9-1 (antal anmälningar och anmälda brott, Gotland) skod 98 per månad 9-1 (antal anmälda brott, Gotland) Sedan 1 ingår inte längre dieselstölder från lastbilar i brottskod 98. Transport- och dieselstölder 9-1

44 RAPPORT (8) 111 skod per år 1-1 (antal anmälningar och anmälda brott, Gotland) skod 981 per månad 1-1 (antal anmälningar och anmälda brott, Gotland) skoden 981, stöld av diesel, infördes 1 januari 1. Transport- och dieselstölder 9-1

45 RAPPORT (8) sutvecklingen i länen 9-1 (STOCKHOLM) skod 98 per år 9-1 (antal anmälningar och anmälda brott, Stockholm) skod 98 per månad 9-1 (antal anmälda brott, Stockholm) skod 98 8 per år 9-1 (antal anmälningar och anmälda brott, Stockholm) skod 98 per månad 9-1 (antal anmälda brott, Stockholm) Sedan 1 ingår inte längre dieselstölder från lastbilar i brottskod 98. Transport- och dieselstölder 9-1

46 RAPPORT 6 (8) 111 skod per år 1-1 (antal anmälningar och anmälda brott, Stockholm) skod 981 per månad 1-1 (antal anmälningar och anmälda brott, Stockholm) skoden 981, stöld av diesel, infördes 1 januari 1. Transport- och dieselstölder 9-1

47 RAPPORT 7 (8) sutvecklingen i länen 9-1 (HALLAND) skod 98 per år 9-1 (antal anmälningar och anmälda brott, Halland) skod 98 per månad 9-1 (antal anmälda brott, Halland) skod 98 per år 9-1 (antal anmälningar och anmälda brott, Halland) skod 98 per månad 9-1 (antal anmälda brott, Halland) Sedan 1 ingår inte längre dieselstölder från lastbilar i brottskod 98. Transport- och dieselstölder 9-1

48 RAPPORT 8 (8) 111 skod per år 1-1 (antal anmälningar och anmälda brott, Halland) skod 981 per månad 1-1 (antal anmälningar och anmälda brott, Halland) skoden 981, stöld av diesel, infördes 1 januari 1. Transport- och dieselstölder 9-1

49 RAPPORT 9 (8) sutvecklingen i länen 9-1 (VÄSTRA GÖTALAND) skod 98 per år 9-1 (antal anmälningar och anmälda brott, Västra Götaland) skod 98 per månad 9-1 (antal anmälda brott, Västra Götaland) skod 98 per år 9-1 (antal anmälningar och anmälda brott, Västra Götaland) skod 98 per månad 9-1 (antal anmälda brott, Västra Götaland) Sedan 1 ingår inte längre dieselstölder från lastbilar i brottskod 98. Transport- och dieselstölder 9-1

50 RAPPORT (8) 111 skod 981 per år 1-1 (antal anmälningar och anmälda brott, Västra Götaland) skod 981 per månad 1-1 (antal anmälningar och anmälda brott, Västra Götaland) skoden 981, stöld av diesel, infördes 1 januari 1. Transport- och dieselstölder 9-1

51 RAPPORT 1 (8) sutvecklingen i länen 9-1 (BLEKINGE) skod 98 per år 9-1 (antal anmälningar och anmälda brott, Blekinge) skod 98 per månad 9-1 (antal anmälda brott, Blekinge) skod 98 per år 9-1 (antal anmälningar och anmälda brott, Blekinge) skod 98 per månad 9-1 (antal anmälda brott, Blekinge) Sedan 1 ingår inte längre dieselstölder från lastbilar i brottskod 98. Transport- och dieselstölder 9-1

52 RAPPORT (8) 111 skod 981 per år 1-1 (antal anmälningar och anmälda brott, Blekinge) skod 981 per månad 1-1 (antal anmälningar och anmälda brott, Blekinge) skoden 981, stöld av diesel, infördes 1 januari 1. Transport- och dieselstölder 9-1

53 RAPPORT (8) sutvecklingen i länen 9-1 (KALMAR) skod 98 per år 9-1 (antal anmälningar och anmälda brott, Kalmar) skod 98 per månad 9-1 (antal anmälda brott, Kalmar) skod 98 6 per år 9-1 (antal anmälningar och anmälda brott, Kalmar) skod 98 per månad 9-1 (antal anmälda brott, Kalmar) Sedan 1 ingår inte längre dieselstölder från lastbilar i brottskod 98. Transport- och dieselstölder 9-1

54 RAPPORT (8) 111 skod per år 1-1 (antal anmälningar och anmälda brott, Kalmar) skod 981 per månad 1-1 (antal anmälningar och anmälda brott, Kalmar) skoden 981, stöld av diesel, infördes 1 januari 1. Transport- och dieselstölder 9-1

55 RAPPORT (8) sutvecklingen i länen 9-1 (KRONOBERG) skod 98 per år 9-1 (antal anmälningar och anmälda brott, Kronoberg) skod 98 per månad 9-1 (antal anmälda brott, Kronoberg) skod 98 8 per år 9-1 (antal anmälningar och anmälda brott, Kronoberg) skod 98 per månad 9-1 (antal anmälda brott, Kronoberg) Sedan 1 ingår inte längre dieselstölder från lastbilar i brottskod 98. Transport- och dieselstölder 9-1

56 RAPPORT 6 (8) 111 skod per år 1-1 (antal anmälningar och anmälda brott, Kronoberg) skod 981 per månad 1-1 (antal anmälningar och anmälda brott, Kronoberg) skoden 981, stöld av diesel, infördes 1 januari 1. Transport- och dieselstölder 9-1

57 RAPPORT 7 (8) sutvecklingen i länen 9-1 (SKÅNE) skod 98 per år 9-1 (antal anmälningar och anmälda brott, Skåne) skod 98 per månad 9-1 (antal anmälda brott, Skåne) skod 98 per år 9-1 (antal anmälningar och anmälda brott, Skåne) skod 98 per månad 9-1 (antal anmälda brott, Skåne) Sedan 1 ingår inte längre dieselstölder från lastbilar i brottskod 98. Transport- och dieselstölder 9-1

58 RAPPORT 8 (8) 111 skod per år 1-1 (antal anmälningar och anmälda brott, Skåne) skod 981 per månad 1-1 (antal anmälningar och anmälda brott, Skåne) skoden 981, stöld av diesel, infördes 1 januari 1. Transport- och dieselstölder 9-1

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt?

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt? 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge

Läs mer

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress 2015 1 01 Stockholm 4-1 - - - 5-03 Uppsala - - - - - - - - 04 Södermanland 1 - - - - - 1-05 Östergötland 2 - - - -

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Villainbrott En statistisk kortanalys. Brottsförebyggande rådet

Villainbrott En statistisk kortanalys. Brottsförebyggande rådet Brottsförebyggande rådet Villainbrott En statistisk kortanalys Villainbrott En statistisk kortanalys Villainbrotten har ökat med 25 procent under den senaste treårsperioden jämfört med föregående tre

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

Kvinnors andel av sjukpenningtalet

Kvinnors andel av sjukpenningtalet Vägen till ett sjukpenningtal på 9,0 Kvinnors andel av sjukpenningtalet Redovisning 2016-12-27 Sid 1 December 2016 Vägen till 9,0 Kvinnors andel av sjp-talet 6,5 6,2 7,3 8,3 7,9 7,3 6,8 6,8 6,8 6,8 8,3

Läs mer

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015 Pressmeddelande för Västerbotten juli 2015 Uppsala Halland Gotland Norrbotten Stockholm Jönköping Dalarna Västerbotten Västra Götaland Kalmar Jämtland Värmland Örebro Kronoberg Västernorrland Östergötland

Läs mer

Diarienummer: 16Li700

Diarienummer: 16Li700 Rapport, Sammanställning polisanmälningar olagliga spelautomater 2014-2015 Innehållsförteckning 1 Inledning... 1 1.1 Kommentar till uppföljning... 1 1.2 Kommentar till statistik... 2 2 Sammanfattning...

Läs mer

Rapport 2014:3. Nationella trygghetsundersökningen Regionala resultat

Rapport 2014:3. Nationella trygghetsundersökningen Regionala resultat Rapport 2014:3 Nationella trygghetsundersökningen 2006 2013 Regionala resultat Nationella trygghetsundersökningen 2006 2013 Regionala resultat Rapport 2014:3 Brå centrum för kunskap om brott och åtgärder

Läs mer

Bilaga Datum

Bilaga Datum Bilaga 1 (5) Fördelningsmodell för fastställande av länsvis fördelning av tillfälliga asylplatser Bakgrund Länsstyrelsen Norrbotten har av Regeringen fått i uppdrag att göra en inventering av befintliga

Läs mer

Antal självmord Värmland och Sverige

Antal självmord Värmland och Sverige Antal självmord Värmland och Sverige Ordförklaring Självmordstal (SM-tal) = Antal självmord per 0 000 personer. Säkra självmord = Inget tvivel om att det är ett självmord. Osäkra självmord = Oklart om

Läs mer

Antal självmord Värmland och Sverige

Antal självmord Värmland och Sverige Antal självmord Värmland och Sverige Ordförklaring Självmordstal (SM-tal) = Antal självmord per 0 000 personer. Säkra självmord = Inget tvivel om att det är ett självmord. Osäkra självmord = Oklart om

Läs mer

För ytterligare information: Stefan Håkansson, pressekreterare Svenska kyrkan, E post:

För ytterligare information: Stefan Håkansson, pressekreterare Svenska kyrkan, E post: Andel som känner sig mycket eller ganska stressad inför julen. Andel som får lite eller mycket sämre humör i julruschen Gotland 22 Stockholm 30 Stockholm 21 Södermanland 30 Uppsala 21 Västernorrland 30

Läs mer

Företagarpanelen Q Dalarnas län

Företagarpanelen Q Dalarnas län Företagarpanelen Q4 2014 s län Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för 6 mån sedan 100 90 6 4 80 33 31 70 60 Vet ej/ej svar 50 40 42 41 Högre Oförändrat Lägre 30 20

Läs mer

Rapport 2017:2. Nationella trygghetsundersökningen Regionala resultat

Rapport 2017:2. Nationella trygghetsundersökningen Regionala resultat Rapport 2017:2 Nationella trygghetsundersökningen 2006 2016 Regionala resultat Nationella trygghetsundersökningen 2006 2016 Regionala resultat Rapport 2017:2 Brå centrum för kunskap om brott och åtgärder

Läs mer

Levnadsvanor diskuteras i samband med besök i primärvården

Levnadsvanor diskuteras i samband med besök i primärvården 1 Alkoholvanor diskuterades Ålder 44 år eller yngre 24 22,7-24,7 18 17,3-18,5 20 19,1-20,1 45-64 år 29 * 28,4-29,8 17 16,6-17,5 22 * 21,2-22,1 65-74 år 25 23,8-25,3 14 * 13,6-14,7 19 18,3-19,2 75 år och

Läs mer

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Länsnamn Beskrivning Antal Blekinge län Hyreshusenhet, tomtmark. 74 Blekinge län Hyreshusenhet, med saneringsbyggnad 2 Blekinge län Hyreshusenhet,

Läs mer

Pressmeddelande för Västerbotten. maj 2015

Pressmeddelande för Västerbotten. maj 2015 Pressmeddelande för Västerbotten maj 2015 Uppsala Stockholm Halland Stockholm Halland Västerbotten Jönköping Västerbotten Jönköping Dalarna Västra Götaland Norrbotten Kalmar Norrbotten Jämtland Kalmar

Läs mer

Företagarpanelen Q Hallands län

Företagarpanelen Q Hallands län Företagarpanelen Q3 2014 s län Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för 6 mån sedan 100 90 5 2 80 34 40 70 60 Vet ej/ej svar 50 40 43 44 Högre Oförändrat Lägre 30 20

Läs mer

40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% Kalmar. Östergötland Sverige. Kronoberg. Norrbotten. Stockholm. Halland Jämtland. Uppsala. Blekinge.

40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% Kalmar. Östergötland Sverige. Kronoberg. Norrbotten. Stockholm. Halland Jämtland. Uppsala. Blekinge. 4 35% 3 25% 15% 1 5% bussföretag (*för att bli NTF-godkänd krävs en trafiksäkerhetspolicy, godkänd hastighetsregulator, två eller trepunktsbälte på samtliga platser, alkolås, information om trafiksäkerhet

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Hallands län februari månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Hallands län februari månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Peter Nofors Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Hallands län februari månad 2016 Svagt minskad arbetslöshet i februari Arbetslösheten har varit oförändrad i

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län, januari 2015

Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län, januari 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Peter Nofors Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län, januari 2015 Minskad arbetslöshet sedan ett år tillbaka Arbetslösheten minskade

Läs mer

Patienters tillgång till psykologer

Patienters tillgång till psykologer Patienters tillgång till psykologer - en uppföljande kartläggning av landets vårdcentraler 2011 - genomförd av Sveriges Psykologförbund 2011 2011-12-14 Syfte och genomförande Psykologförbundet har gjort

Läs mer

Kvinnors och mäns företag i Sverige och i länen

Kvinnors och mäns företag i Sverige och i länen Kvinnors och mäns i Sverige och i länen Statistik från SCB:s RAMS-databas (2006, 2008, 2010 & 2012), bearbetat av Tillväxtverket 1 Om statistiken Anger ens operativa sledare, dvs. den person som sköter

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av augusti 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av augusti 2013 2013-09-11 Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av augusti 2013 Något minskad omsättning till arbete i augusti men fortfarande högre nivå än i riket Under augusti påbörjade drygt

Läs mer

Brottsförebyggande rådet

Brottsförebyggande rådet Brottsstatistik och hur den kan användas Nationella trygghetsundersökningen Alla brott Kriminalstatistiken Statistikkällor Rättsstatistik Anmälda brott Uppklarade brott (Handlagda brott) Misstänkta personer

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västernorrlands län i slutet av december månad 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västernorrlands län i slutet av december månad 2012 2013-01-11 Mer information om arbetsmarknadsläget i Västernorrlands län i slutet av december månad 2012 Lediga platser Antalet nyanmälda lediga platser i Västernorrlands län har sedan april 2012 minskat

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Hallands län januari månad 2017

Arbetsmarknadsläget i Hallands län januari månad 2017 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Peter Nofors Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Hallands län januari månad 2017 Arbetslösheten ökar sedan ett år tillbaka Arbetslösheten har ökat i stort sett

Läs mer

Småföretagare får låg pension

Småföretagare får låg pension Datum 2011-11-xx Sid 1(5) Småföretagare får låg pension Sveriges småföretagare har inga stora summor att vänta sig i allmän pension. Deras inkomstuppgifter i dag kommer inte att ge mer än runt 12 000 kr

Läs mer

Personer lagförda för brott

Personer lagförda för brott Personer lagförda för brott Här ges en kort sammanfattning av statistiken över personer lagförda för brott (lagföringsstatistik). Lagföringsstatistiken används framförallt för att kunna följa utvecklingen

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 20 februari och 17 mars 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 508 fastighetsmäklare.

Läs mer

Vad blev det för pension i Sveriges län och regioner år 2014?

Vad blev det för pension i Sveriges län och regioner år 2014? Vad blev det för pension i Sveriges län och regioner år 2014? S12262 14-03 Inledning I denna rapport har vi brutit ned resultatet från Folksams rapport Vad blev det pension 2014? på landets län och regioner.

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Hallands län december månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Hallands län december månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Peter Nofors Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Hallands län december månad 2016 Fler arbetslösa Arbetslösheten har ökat sedan våren 2015. Ökningen beror till

Läs mer

Partisympatier i valkretsar, november 2015 Stockholms kommun Partisympati ("bästa parti"). Procent Antal svarande ÖVR. s:a med partisympati

Partisympatier i valkretsar, november 2015 Stockholms kommun Partisympati (bästa parti). Procent Antal svarande ÖVR. s:a med partisympati Partisympatier i valkretsar, november 2015 Partisympatiundersökningen (PSU) november 2015 Producent: SCB, BV/DEM, Partisympatiundersökningen Förfrågningar: Johan Eklund, tfn 08-506 945 38, e-post: psu@scb.se

Läs mer

Diagram 1. Andel aktiviteter efter verksamhetsform 2008 Diagram 1. Share of activities by type of activity 2008

Diagram 1. Andel aktiviteter efter verksamhetsform 2008 Diagram 1. Share of activities by type of activity 2008 Diagram 1. Andel aktiviteter efter verksamhetsform 28 Diagram 1. Share of activities by type of activity 28 Annan gruppverksamhet 11% Studiecirklar 44% Kulturprogram 45% Diagram 1. Andel aktiviteter efter

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:1 Jönköpings län

Mäklarinsikt 2013:1 Jönköpings län Jönköpings län Mäklarinsikt 2013:1 Jönköpings län Undersökningen genomfördes mellan den 20 februari och 17 mars 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 508

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Örebro län

Mäklarinsikt 2014:1 Örebro län Örebro län Mäklarinsikt 2014:1 Örebro län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare. I

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Blekinge län

Mäklarinsikt 2014:4 Blekinge län Blekinge län Mäklarinsikt 2014:4 Blekinge län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Örebro län i slutet av januari månad 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Örebro län i slutet av januari månad 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Örebro 11 februari 2014 Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Inskrivna arbetslösa i Örebro län januari 2014 13 227 (9,5 %) 5 829 kvinnor (8,8 %) 7 398 män (10,2 %)

Läs mer

Av de företagsamma i Blekinge utgör kvinnorna 25,6 procent, vilket är klart lägre än riksgenomsnittet (28,3 procent).

Av de företagsamma i Blekinge utgör kvinnorna 25,6 procent, vilket är klart lägre än riksgenomsnittet (28,3 procent). Företagsamhetsmätning - Blekinge Län Johan Kreicbergs Våren 2009 Blekinge Företagsamhetsmätning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras två gånger per år. Syftet är att studera om antalet

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 13 november och 2 december 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1036 fastighetsmäklare.

Läs mer

FASTIGHETSFAKTA. Kvartalsrapport

FASTIGHETSFAKTA. Kvartalsrapport FASTIGHETSFAKTA Lantmäteriet ger regelbundet ut sammanställningar med fakta och grafik om hur ägandet och användandet av Sverige ser ut och har förändrats över tid. Kvartalsrapport O3:2016 UTVECKLINGEN

Läs mer

Individuell löneutveckling landsting

Individuell löneutveckling landsting Individuell löneutveckling landsting Definitionen av individuell löneutveckling är att medlemmen båda åren registreras på samma befattning, befattningsnivå samt i samma region. Tabellen är sorterad enligt

Läs mer

Företagarpanelen Q Kalmar län

Företagarpanelen Q Kalmar län Företagarpanelen Q4 2012 län Företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag i gemenskap leder Sverige till ökat välstånd. Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västernorrlands län i slutet av november månad 2011

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västernorrlands län i slutet av november månad 2011 2012-12-13 Mer information om arbetsmarknadsläget i Västernorrlands län i slutet av november månad 2011 Lediga platser Antalet nyanmälda lediga platser i Västernorrlands län har sedan april 2012 minskat

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Kalmar län

Mäklarinsikt 2014:1 Kalmar län Kalmar län Mäklarinsikt 2014:1 Kalmar län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare. I

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Stockholms län

Mäklarinsikt 2014:1 Stockholms län Stockholms län Mäklarinsikt 2014:1 Stockholms län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare.

Läs mer

FASTIGHETSFAKTA. Kvartalsrapport

FASTIGHETSFAKTA. Kvartalsrapport FASTIGHETSFAKTA Lantmäteriet ger regelbundet ut sammanställningar med fakta och grafik om hur ägandet och användandet av Sverige ser ut och har förändrats över tid. Kvartalsrapport O2:2016 SVERIGES SMÅHUS:

Läs mer

Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan?

Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan? Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan? Frågan om ett eventuellt vinstförbud för privata aktörer i välfärden är en fråga som kommer att diskuteras under Socialdemokraternas partikongress den

Läs mer

Satsningen på fler poliser

Satsningen på fler poliser Satsningen på fler poliser Vad har den lett till? Satsningen på fler poliser Vad har den lett till? Brås uppdrag Analysera och följa upp regeringens satsning på Polisen Kartlägga hur resurstillskotten

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Västmanlands län

Mäklarinsikt 2014:1 Västmanlands län Västmanlands län Mäklarinsikt 2014:1 Västmanlands län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Skåne län

Mäklarinsikt 2014:1 Skåne län Skåne län Mäklarinsikt 2014:1 Skåne län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare. I Skåne

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Östergötlands län i slutet av maj 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Östergötlands län i slutet av maj 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Östergötland 2014-06-17 Annelie Almérus Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Östergötlands län Maj 2014 18 778 (8,9 %) 8 511 kvinnor (8,6 %) 10 267 män

Läs mer

Arbetsmarknadsläget augusti 2013

Arbetsmarknadsläget augusti 2013 INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Arbetsmarknadsläget augusti 2013 Närmare 45 000 fick arbete Av samtliga inskrivna på Arbetsförmedlingen var det under augusti närmare 45 000 som påbörjade någon form

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Gotlands län

Mäklarinsikt 2014:1 Gotlands län Gotlands län Mäklarinsikt 2014:1 Gotlands län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Uppsala län

Mäklarinsikt 2014:4 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2014:4 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:3 Jämtlands län

Mäklarinsikt 2015:3 Jämtlands län Jämtlands län Mäklarinsikt 2015:3 Jämtlands län Undersökningen genomfördes mellan den 18 maj och 5 juni 2015. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 860 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av juli 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av juli 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET 8 augusti 2014 Jan Sundqvist Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Värmlands i län juli 2014 10 585 (8,2 %) 4 538 kvinnor (7,4 %) 6 047 män (9,1 %) 2 816

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:3 Uppsala län

Mäklarinsikt 2015:3 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2015:3 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 18 maj och 5 juni 2015. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 860 fastighetsmäklare.

Läs mer

Västra Götalands län

Västra Götalands län Västra Götalands län Mäklarinsikt 2016:1 Västra Götalands län Undersökningen genomfördes mellan den 30 november och 13 december 2015. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Stockholms län

Mäklarinsikt 2014:4 Stockholms län Stockholms län Mäklarinsikt 2014:4 Stockholms län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:1 Södermanlands län

Mäklarinsikt 2016:1 Södermanlands län Södermanlands län Mäklarinsikt 2016:1 Södermanlands län Undersökningen genomfördes mellan den 30 november och 13 december 2015. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Örebro län mars månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Örebro län mars månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Örebro län mars månad 2016 Färre fick arbete i mars Av samtliga personer som var inskrivna på Arbetsförmedlingen

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Södermanlands län

Mäklarinsikt 2016:3 Södermanlands län Södermanlands län Mäklarinsikt 2016:3 Södermanlands län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Västernorrlands län

Mäklarinsikt 2016:3 Västernorrlands län Västernorrlands län Mäklarinsikt 2016:3 Västernorrlands län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Västmanlands län

Mäklarinsikt 2016:3 Västmanlands län Västmanlands län Mäklarinsikt 2016:3 Västmanlands län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Norrbottens län

Mäklarinsikt 2016:3 Norrbottens län Norrbottens län Mäklarinsikt 2016:3 Norrbottens län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Blekinge län

Mäklarinsikt 2016:3 Blekinge län Blekinge län Mäklarinsikt 2016:3 Blekinge län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Hallands län

Mäklarinsikt 2016:3 Hallands län Hallands län Mäklarinsikt 2016:3 Hallands län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Jönköpings län

Mäklarinsikt 2016:3 Jönköpings län Jönköpings län Mäklarinsikt 2016:3 Jönköpings län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Skåne län

Mäklarinsikt 2016:3 Skåne län Skåne län Mäklarinsikt 2016:3 Skåne län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare. I

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Uppsala län

Mäklarinsikt 2016:3 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2016:3 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Individuell löneutveckling landsting

Individuell löneutveckling landsting Individuell löneutveckling landsting Definitionen av individuell löneutveckling är att medlemmen båda åren registreras på samma befattning, befattningsnivå samt i samma region. Tabellen är sorterad enligt

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Örebro län november månad 2014

Arbetsmarknadsläget i Örebro län november månad 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Örebro län november månad 2014 Minskat antal som fått arbete Av samtliga personer som var inskrivna på Arbetsförmedlingen

Läs mer

Tillsyn trycksatta anordningar

Tillsyn trycksatta anordningar Tillsyn trycksatta anordningar Sabiha Hajdarevic, Göteborg 2014-10-24 OBS! För att ändra denna text, växla till menyfliken Infoga. I gruppen Text, klicka på Sidhuvud/sidfot 2014-10-22 1 Inspektionsavdelningen

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Gävleborgs län

Mäklarinsikt 2016:3 Gävleborgs län Gävleborgs län Mäklarinsikt 2016:3 Gävleborgs län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Kronobergs län

Mäklarinsikt 2016:3 Kronobergs län Kronobergs län Mäklarinsikt 2016:3 Kronobergs län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Jämtlands län

Mäklarinsikt 2016:3 Jämtlands län Jämtlands län Mäklarinsikt 2016:3 Jämtlands län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Gotlands län

Mäklarinsikt 2016:3 Gotlands län Gotlands län Mäklarinsikt 2016:3 Gotlands län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Kalmar län

Mäklarinsikt 2016:3 Kalmar län Kalmar län Mäklarinsikt 2016:3 Kalmar län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Dalarnas län

Mäklarinsikt 2016:3 Dalarnas län Dalarnas län Mäklarinsikt 2016:3 Dalarnas län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Stockholms län

Mäklarinsikt 2016:3 Stockholms län Stockholms län Mäklarinsikt 2016:3 Stockholms län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Resultat. Politikerpanelen - Kommun. Demoskop 2012/2013

Resultat. Politikerpanelen - Kommun. Demoskop 2012/2013 Resultat Politikerpanelen - Kommun Demoskop 2012/2013 Om politikerpanelen Politikerpanelen är ett årligen återkommande instrument där Demoskop speglar utvecklingen i Sveriges kommuner, landsting och regioner

Läs mer

myndighetsranking 2008 så klarar myndigheterna service och bemötande gentemot små företag

myndighetsranking 2008 så klarar myndigheterna service och bemötande gentemot små företag myndighetsranking 2008 så klarar myndigheterna service och bemötande gentemot små företag januari 2009 2 myndighetsranking 2008,, januari 2009 Innehåll sid 1. Bakgrund 3 Resultat i korthet 3 2. Företagarna

Läs mer

Billigt att bo dyrt att flytta

Billigt att bo dyrt att flytta Billigt att bo dyrt att flytta En undersökning från Länsförsäkringar 1 44 procent av de svenskar som äger sin bostad anser att de bor billigt Om du eller någon du känner egentligen vill flytta, men tvekar

Läs mer

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 September 2009 Rapport från Soliditet: Inkomstutveckling 2008 Soliditets granskning av totalt 5,4 miljoner deklarationer, motsvarande cirka 75 procent av samtliga

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län

Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län Blekinge län Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län Undersökningen genomfördes mellan den 25 februari och 20 mars 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1033 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Örebro län i slutet av september 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Örebro län i slutet av september 2013 Örebro 11 oktober 2013 Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Inskrivna arbetslösa i Örebro län september 2013 12 850 (9,3 %) 6 066 kvinnor (9,2 %) 6 784 män (9,4 %) 3 525 unga 18-24 år (20,4 %) (Andel av

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län augusti månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län augusti månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Bitte Lyrén Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län augusti månad 2015 1 400 personer fick arbete i augusti Under augusti månad erhöll 1 396 personer

Läs mer

Företagsamhetsmätning - Gotlands län. Johan Kreicbergs

Företagsamhetsmätning - Gotlands län. Johan Kreicbergs Företagsamhetsmätning - Gotlands län Johan Kreicbergs Våren 2009 Gotland Företagsamhetsmätning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras två gånger per år. Syftet är att studera om antalet

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Örebro län

Mäklarinsikt 2016:3 Örebro län Örebro län Mäklarinsikt 2016:3 Örebro län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av februari 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av februari 2013 Blekinge, 8 mars 2013 Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av februari 2013 Vissa ljuspunkter på en mörk arbetsmarknad Arbetsmarknaden i Blekingen påverkas i hög grad av den ekonomiska

Läs mer

Många nya enskilda firmor i Dalarna - men inte i Bergslagen

Många nya enskilda firmor i Dalarna - men inte i Bergslagen Många nya enskilda firmor i Dalarna - men inte i Bergslagen Dalarna är ett av de län i Sverige där det startades flest enskilda firmor under 2014 sett till antalet invånare. Störst antal nya enskilda firmor

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Värmlands län april månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Värmlands län april månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Ann Mannerstedt Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Värmlands län april månad 2015 Fått arbete Under april påbörjade 1 873 av alla som var inskrivna vid Arbetsförmedlingen

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län

Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län Skåne län Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län Undersökningen genomfördes mellan den 25 februari och 20 mars 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1033 fastighetsmäklare.

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Uppsala län augusti 2014

Arbetsmarknadsläget i Uppsala län augusti 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Stockholm, september månad 2014 Therese Landerholm Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Uppsala län augusti 2014 Inskrivna arbetslösa i Uppsala län augusti 2014

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Örebro län i slutet av april månad 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Örebro län i slutet av april månad 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Örebro 9 maj 2014 Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Inskrivna arbetslösa i Örebro län april 2014 11 870 (8,6 %) 5 196 kvinnor (7,9 %) 6 674 män (9,3 %) 2 751 unga

Läs mer

Västra Götalands län

Västra Götalands län Västra Götalands län Mäklarinsikt 2014:4 Västra Götalands län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074

Läs mer

FASTIGHETSFAKTA. Kvartalsrapport

FASTIGHETSFAKTA. Kvartalsrapport FASTIGHETSFAKTA Lantmäteriet ger regelbundet ut sammanställningar med fakta och grafik om hur ägandet och användandet av Sverige ser ut och har förändrats över tid. Kvartalsrapport O1:2016 SVERIGES SMÅHUS:

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kronobergs län, augusti 2016

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kronobergs län, augusti 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Ronnie Kihlman Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Kronobergs län, augusti 2016 För nionde månaden i rad så faller arbetslösheten i länet då

Läs mer