HETER. och vattendistribution. Dynamisk bildanalys. Virtuella laboratorium och experimentell. quatquo conessi dignimolo. Enklare bestämma livslängd

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HETER. och vattendistribution. Dynamisk bildanalys. Virtuella laboratorium och experimentell. quatquo conessi dignimolo. Enklare bestämma livslängd"

Transkript

1 Nu NU HETER Nyheter Nr 1 januari om utveckling 2014 Nr Virtuella laboratorium och experimentell verifiering Mässingslegeringar i egna lokaler! och vattendistribution Genomföringar Bättre Lori consequis materialval aspe på Ringhals nonse håller med essum ny god eosanihil tabell kvalitet minci quatquo conessi dignimolo Dynamisk bildanalys Enklare bestämma livslängd hos Lori que polymerer dolo consequis quo ea aspe de dolupta nonse essum erernatia eosanihil ate verero minci exerorp oribust, quatquo untureperum conessi dignimolo enimi,

2 Swerea satsar på hållbart företagande Sedan lång tid tillbaka arbetar Swerea med hållbart företagande. Nu satsar koncernen ytterligare och hållbarhetsgruppen har precis förstärkts med Eva Johansson. Hon berättar vad hållbarhet innebär för Swerea och vad som driver henne i arbetet. Hållbart företagande, eller CSR (Corporate Social Responsibility) som det också kallas, innebär att ett företag arbetar aktivt och ansvarsfullt när det gäller affären, ekologi samt sociala frågor. Arbetet kan se väldigt olika ut beroende på vilken typ av verksamhet det gäller. För Swereas del är vårt erbjudande av central betydelse, vår forskning handlar ofta om att ta fram hållbara lösningar, med resursbesparingar och helhetsperspektiv som viktiga delar. Men även hur vi bedriver vår verksamhet, både internt och gentemot kund, där integritet och lyhördhet är av vital betydelse för ett hållbart företagande. Nyligen förstärkte koncernen sitt arbete inom hållbart företagande. Eva Johansson, avdelningschef för korrosion i aggressiva miljöer på Swerea KIMAB, tog över ledningen för gruppen efter Ingela Bonnevier. Eva Johansson har varit en av de drivande inom Swerea Ekodesign, en bakgrund hon kommer ha nytta av i det nya arbetet. Inom Ekodesign arbetar vi mycket med hållbara projekt och med miljöfrågor, den erfarenheten tar jag med mig i mitt CSR-arbete i Swerea. Genom våra projekt har vi möjligheter att göra stora avtryck i samhället, säger Eva och förklarar att många av Swereas projekt ofta leder till resursbesparingar. Det kan handla om utveckling av nya processer där det går åt mindre energi, eller att ta fram nya och bättre material som håller längre och ger mindre miljöpåverkan. Förutom miljöansvaret tar Swerea också ansvar när det gäller de sociala frågorna. För mig är det viktigt att vi verkligen lyfter fram våra medarbetare, det är ju de som är företaget! Swerea ska ha ett bra arbetsklimat och det ska vara högt i tak, säger Eva och menar att detta också hänger ihop med hur bra projekt vi kan leverera. Ett bra arbetsklimat ger ju engagerade medarbetare och engagerade medarbetare ger bra projekt. Det är ett samspel som i slutändan bidrar till en god cirkel, avslutar Eva Johansson Eva kommer att arbeta 20 procent med CSR, parallellt med sitt arbete som avdelningschef. Hon kommer att leda Swereas hållbarhetsgrupp, som består av representanter från varje dotterbolag. Dessutom kommer hon att representera Swerea i RISE arbete med hållbart företagande. Josefin Hallgren, Swerea Innehåll Nu. En kundtidning om utveckling som utkommer med tre nummer per år. Redaktionsråd: Margareta Nylén, Olivier Rod, Eva Johansson, Joakim Hedegård och Margaretha Sönnergaard. Redaktör och layout: Tomas Hult och Margaretha Sönnergaard. Om du är intresserad av ett eget exemplar eller har några frågor tveka inte att kontakta våra kontaktpersoner eller via e-post Tryck: EO Grafiska. Omslag: Fotograg Björn Tesch. Nu. är publicerad av Swerea KIMAB, Box 7047, Kista. 2 NU. Nyheter från Swerea KIMAB #

3 Hallå där Núria Fuertes Casals som i början av året genomförde en två veckor lång vistelse vid Swerea KIMAB:s dotterbolag Institute de la Corrosion i Brest på franska västkusten. Hur kom det sig att du besökte Brest? Mitt syfte med resan var framförallt att använda en av Institute de la Corrosions lokala elektrokemiska tekniker för korrosionsstudier Scanning Kelvin Probe och att samarbeta med deras specialist, Andrej Nasarov, berättar Núria. Vetenskaplig artikel Inom ramarna för sin tjänst på Swerea KIMAB är Núria inskriven som institutdoktorand på KTH och hennes forskarstudier har fokus på korrosion av rostfria stål. Besöket i Brest var väldigt givande för mig. Förutom att jag lärt mig mer om själva tekniken, så ledde arbetet till en vetenskaplig artikel som jag sitter och skriver på just nu. Det vi har studerat är hur deformation av rostfria stål påverkar korrosionsegenskaperna och främst hur den skyddande passiva oxidfilmen påverkas, förklarar Núria som själv är specialist på Swerea KIMABs: kompletterande metod, Scanning Vibrating Electrode Technique ofta kallad SVET. Samverkan stärker instituten De bägge instituten i Sverige och Frankrike samverkar och kompletterar varandra inom korrosionsforskning, med bland annat lite olika material och tillämpningar i fokus. Institute de la Corrosion använder framförallt Scanning Kelvin Probe-tekniken för vanliga stål som rostskyddas av ett färgskikt. Så arbetet med rostfritt stål som bara skyddas av sin oxidfilm var en ny tillämpning för dem. Jag kunde även ge de franska kollegorna en större generell kunskap om mikrostrukturen i rostfria stål. Och hur var vistelsen i övrigt? De är bara cirka 25 anställda i Brest och det är en väldigt trevlig och familjär stämning där alla interagerar mycket med varandra. Brest är också en trevlig men regnig liten stad med väldigt goda pannkakor och god cider, avslutar Núria. NU. Nyheter från Swerea KIMAB #

4 Mässingslegeringar och vattendistribution En av Swerea KIMAB:s nära samarbetspartner är Jan Nilsson från företaget Nordic Brass Gusum. Nyligen besökte han institutet för att diskutera mässingslegeringar och svensk vattendistribution. Men han passade även på att berätta lite om Nordic Brass och om en händelse som höll på att bli företagets undergång. Tillsammans med Swerea KIMAB arbetar Jan Nilsson, Nordic Brass Gusum, bland annat med att ta fram nya mässingslegeringar som ska klara de framtida blykraven för svenska och europeiska vattendistributionssystem. Nordic Brass tillverkar mässing för VVS- och verkstadsindustrin men också för bygg-, el- och fordonsbranschen. Jan Nilsson har arbetat som teknisk chef och även ansvararat för miljö, arbetsmiljö och säkerhet. Han har precis gått i pension och han beskriver sina tio år och sitt arbete på företaget som intressant, ständigt varierande men samtidigt också utmanande. Jag driver de flesta av företagets projekt och det har alltid varit ett spektrum av olika uppgifter. Många gånger vet man inte hur veckan kommer att sluta! Och det är en utmaning och samtidigt en härlig känsla för varje gång man stänger ett projekt och går i mål, berättar Jan Nilsson. Många utmaningar Just utmaningar har Jan Nilsson en del erfarenhet av, dock inte bara projektrelaterade sådana. En utmaning han minns speciellt väl var den som höll på att bli företagets undergång. Den 30 november 2006 havererade vår press och företaget stod stilla i sex månader, säger Jan Nilsson och berättar om karusellen med försäkringsbolag, dygnet-runt-arbete och den stora utmaning det var att klara sig igenom krisen. Det svåra var inte att hitta tekniska lösningar för att få igång pressen. Det svåra var de juridiska och försäkringsrelaterade frågorna. Försäkringsbolaget ville se det som ett utmattningsbrott eftersom pressen var så gammal. Det skulle inneburit att vi stått helt utan ersättning, berättar Jan Nilsson. Men en natt i december när jag låg vaken kom jag på hur vi kunde dela upp haveriet i två delar, som försäkringsbolaget sedan godkände. Företaget hade nog inte funnits kvar idag annars. Det var en tuff period och jag jobbade i princip dygnet runt i några månader. Långvarigt samarbete Idag har Nordic Brass sedan länge återhämtat sig, företaget går bra och har ett nära samarbete med Swerea KIMAB, för tillfället bland annat i ett projekt finansierat av Vinnova. Målet är att utveckla en ny mässingslegering med en markant minskning av blyhalten, vilket ska vara i linje med de strängare krav som håller på att etableras i Europa. Projektet pågår mellan och genomförs av Swerea KIMAB tillsammans med Nordic Brass samt TA Hydronics. Fördelen med mässing är att materialet har bra korrosionsbeständighet, vilket är en av anledningarna till att det används i vattenledningarna. Mässing är också lätt att forma, gjuta och att maskinbearbeta. Material och dricksvatten Förutom detta projekt är Jan Nilsson även engagerad i ett nordiskt samarbete angående riktlinjer och regler kring material och dricksvatten, vilket också drivs av Swerea KIMAB. Han har även varit projektledare för det nyligen avslutade projektet Orwell, som är en viktig komponent i de senaste årens arbete inom vattendistribution och mässingsutveckling i Sverige. Projektet startade 2011 efter några larm i media om bly i dricksvattnet. Med ett gediget forskningsarbete i ryggsäcken gick Jan i pension i juni, men arbetsuppgifterna verkar inta ta slut med det. Jag kommer att fortsätta arbeta en del, förhoppningsvis kan jag vara med och driva Vinnovaprojektet i mål samt delta i det nordiska samarbetet. Men jag tänker också driva min skogsgård nere i Småland och göra en del konsultarbete, avslutar Jan Nilsson. Josefin Hallgren, Swerea 4 NU. Nyheter från Swerea KIMAB #

5 Bättre materialval med ny tabell Swerea KIMAB arbetar sedan en tid tillbaka med att utveckla en översiktlig tabell för att hjälpa pappers- och massaindustrin att göra det bästa materialvalet för en viss miljö eller en viss temperatur. Tabellen ger en helhetsbild för olika material och inkluderar både polymerer och metaller. Miljön inom pappers- och massaindustrin är ofta extremt korrosiv och att välja rätt material till processutrustningen är viktigt för både säkerhet, livslängd och kostnader. I ett projekt som startade september 2012 har Swerea KIMAB:s forskargrupp inom metalliska material och polymera material tillsammans utvecklat en översiktlig tabell där bästa materialval kan läsas av på ett enkelt sätt. Projektet finansieras av Åforsk, Ångpanneföreningens forskningsstiftelse, samt två medlemsprogram inom Swerea KIMAB. Fem industrimiljöer Arbetet har inneburit att Swerea KIMAB sammanställt befintlig kunskap från ett flertal gamla rapporter och studier, för både polymerer och metaller. Fem olika industrimiljöer har varit aktuella; klordioxid, svartlut, grönlut, restsyra samt sulfaminsyra. Utifrån det insamlade materialet har tabellen sedan byggts upp och den visar vilka material som kan användas för vilka kemikalier, koncentrationer och användningstider. Sammanställningen är inte helt klar men är just nu i slutskedet. Karin Jacobson, forskningsledare på Swerea KIMAB, är projektledare och hon förklarar skillnaden med den här tabellen och en vanlig materialspecifikation. Använder man en vanlig materialspecifikation får man ofta det material som håller så länge som möjligt. Men det kanske inte är nödvändigt i alla situationer eller till all processutrustning. Ibland kan det vara en ekonomisk fördel för företaget att välja ett material med kortare livslängd men byta oftare, jämfört med att välja ett dyrare material som håller längre, säger Karin Jacobson. Växande efterfrågan Bakgrunden till projektet kommer från industrin. Företaget AkzoNobel Pulp and Performance Chemicals (tidigare Eka Chemicals), som gör kemikalier till massa- och pappersindustrin, behövde för några år sedan mer kunskap kring hur olika material uppför sig i olika miljöer. Behovet av att ha tillgång till den här materialkunskapen växte och flera företag och industrier blev intresserade. Det ledde till att Swerea KIMAB sökte finansiering hos Åforsk för att starta ett projekt inom området. I grunden handlar det här projektet inte bara om att fylla kunskapsluckor utan även om att ta reda på var kunskapsluckorna finns, berättar Karin Jacobson och förklarar att inom pappersoch massaindustrin har både temperaturer och koncentrationer under lång tid ökat och i takt med detta har kunskapen om bästa materialval många gånger saknats. Maria öhman, Swerea KIMAB NU. Nyheter från Swerea KIMAB #

6 Dynamisk bildanalys En ny generations partikelanalys för metallpulver Olika metallpulver fungerar olika bra i tillverkningsprocessen, men själva påverkanssambanden mellan pulvrets- och slutproduktens egenskaper är fortfarande inte helt kända. Genom investering i en ny pulveranalysutrustning baserad på dynamisk bildanalys erbjuder Swerea KIMAB nu en markant förbättrad kvalitetskontroll av fina pulver, utan de stora operatörsberoende aspekter och approximationer som präglar de traditionella analysmetoderna inom området. Kunskap och förståelse för hur metallpulvrets storleksfördelning och form påverkar slutproduktens egenskaper är av största vikt för optimerad produktkvalitet och produktion, och snabb och säker kvalitetsgranskning är av största vikt. Det är bland annat viktigt hur pulvret rinner, hur det packas, och hur friktionen ser ut mellan olika partiklar, säger Annika Strondl som är forskningsledare inom området pulvermaterial vid Swerea KIMAB. Dynamisk mätning av partiklar Här har man nyligen investerat i bildanalysutrustningen Camsizer XT från Retsch Technology, som är optimerad för mätning av partikelstorlek och partikelform på pulver med diameter från 1 µm till 3 mm. Det finns flera instrument för automatisk bildanalys på marknaden, men just denna mäter partiklarna dynamiskt vilket innebär att de strömmar i ett tryckluftsflöde medan man fotograferar, berättar Annika Strondl En av de två kamerorna är optimerad för fina partiklar och den andra för grövre. Traditionellt har man använt tidsödande och operatörsberoende siktning för att bestämma partikelstorlek, men resultatet beror här bland annat på hur länge man siktar eller hur hårt siktduken spänts fast. Om partiklarna inte är sfäriska är det bara den minsta dimensionen på partklarna som mäts förutsatt att de lyckas komma igenom siktduken, säger Annika. På Swerea KIMAB har man även använt sig av laserdiffraktion, men den metoden begränsas istället av matematiska approximationer av partikelformen och alla partiklar antas vara sfäriska. Stora mängder provmaterial på kort tid Henrik Blom, som är kvalitetschef på Carpenter Powder Products i Torshälla, är en av dem som ser stora möjligheter med Swerea KIMAB:s nya utrustning. Det är väldigt viktigt att kunna se partiklarnas form och Annika Strondl och Peter Andersson, Swerea KIMAB, vid institutets nya bildanalysutrustning Camsizer XT, som är optimerad för mätning av partikelstorlek och partikelform på pulver med diameter från 1 µm till 3 mm. antal, eller om de förekommer som små korn fast på andra ytor så kallade satelliter, berättar Henrik Blom. 6 NU. Nyheter från Swerea KIMAB #

7 Beroende av material och mätinställningar kan instrumentet analysera stora mängder provmaterial på kort tid, vilket möjliggör en mycket bra statistisk säkerhet vid kvalitetsgranskning i produktion. Vanligtvis analyseras gram metallpulver och möjligheten att analysera en så stor volym innebär stora fördelar om man letar efter avarter. Det medger en betydligt större chans att kunna påvisa saker som man absolut inte vill ha med. Med de traditionella metoderna är det också betydligt svårare att se skillnader mellan olika körningar eller att förstå hur dessa uppstått, fortsätter Henrik. Medan tekniken är ny inom metallsidan har den redan introducerats för exempelvis mineral och sand. Den flexibla materialinmatningen innebär att man kan skapa både torra som våta dispersioner av partiklar och agglomerat av vitt skilda material, som även mat, detergenter och cement. Henrik berättar att grunden till tekniken som nu har förfinats för att passa laboratorieverksamhet faktiskt kommer från produktionssidan, inom gödningsindustrin. On-line i pulverproduktionen Maskinen kan principiellt sättas on-line i pulverproduktionen, vilket skulle kunna innebära ett bra produktionsstöd vid optimering av gastryck, kammartryck, temperatur och andra parametrar som påverkar egenskaper och utbyten. Man skulle kunna styra produktionen av baspulver på ett betydligt mer effektivt sätt, säger Henrik Blom. Man kan även erbjuda kunder kvalitetskontroll inom ett betydligt snävare område. Ibland vill man ha en snäv storleksfördelning på sitt pulver, som vid termisk sprutning eller additiv tillverkning för att uppnå ett bra flöde, och ibland vill man snarare ha en bred storleksfördelning för att möjliggöra en hög packdensitet, som vid hetisostatisk pressning av pulver till solitt material, berättar Annika Strondl. Just additiv tillverkning, även kallad 3D-printing, är ett högaktuellt område internationellt. Passar många material Annika Strondl berättar att Swerea ser metallpulver, gjutsand och gjutpulver som direkta användningsområden, men att instrumentet självklart kommer stå till förfogande för alla material. Eftersom tekniken är ny för karaktärisering av metallpulver säger Henrik Blom att kunderna kommer behöva information om hur instrumentet fungerar och vad som skiljer analysresultatet jämfört med laserdiffraktion och siktar. Möjligheter med instrumentet Även om det är ett operatörsoberoende instrument som ger mer sanningsenliga svar, så kommer kunderna att få en lite annan fördelning på pappret än vad de är vana med från andra analysmetoder. Ute i produktionen skulle man dock faktiskt kunna lita på att pulvret ser ut på ett visst sätt varje Henrik Blom, Carpenter Powder Products i Torshälla. gång och jag ser bara möjligheter med instrumentet, avslutar Henrik Blom. Nyligen presenterade Annika Strondl instrumentet och dess möjligheter för pulver för additiv tillverkning vid den årliga Europeiska konferensen för pulvermetallurgi, Euro PM2014, i Salzburg september. Maria öhman, swerea KiMaB NU. Nyheter från Swerea KIMAB #

8 NU är det patentsökt! Projektet Improved tailored blanking (IMTAB) hade som mål att förbättra tillverkningen av skräddarsydda ämnen; att utveckla en svetsprocess med ökad stabilitet och produktivitet samt bibehållen hållfasthet i förbanden. Detta lyckades tack vare sinnrik forskning och bra samarbete. Den framtagna svetsprocessen är nu patentsökt och vi berättar om utvecklingsarbetet. Det var svetsningen av skräddarsydda ämnen, så kallade Tailored Blanks, innehållande Al-Si belagda Borstål (USIBOR) som behövde förbättras. Al-Si beläggningen ger ökat korrosionsskydd, men vid svetsning får man svetsförband med försämrad hållfasthet och seghet. Detta förklaras ofta i litteraturen av att det bildas spröda intermetalliska faser. Ytskiktet måste därför avlägsnas lokalt före svetsning. En vanlig svetsprocess för skräddarsydda ämnen är lasersvetsning, och för denna har en lösning utvecklats som går ut på att man tar bort ytskiktet innan svetsning med en mildare laser. En annan lösning med bättre ekonomi behövde utvecklas och dessutom gärna med ökad robusthet. Detta blev uppgiften för projektet. God uppblandning nådd i svetsgodset. I projektets inledande fas genomförde vi mekanismstudier med höghastighetsfilmning under svetsning. Därefter utvärderade vi förbanden metallografiskt och hållfasthetsmässigt. Vi upptäckte flera intressanta saker som: att det var förekomsten av ferrit som stod för en ökad sprödhet i förbanden. att om man använder en hybridprocess som laser-hybridsvetsning så kan man nå både förbättrad hållfasthet samt klara av större toleransvariationer. Med kunskap om mekanismerna kring hållfasthetsförlusten i svetsförbanden kunde processoptimering utföras framgångsrikt. Lösningen blev en kombination av rätt materialval och optimerad svetsprocess. Resultaten visar att laser-hybrid processen kan åstadkomma svetsar i Krockad B-stolpe med svetsen intakt. USIBOR, som når nära hållfastheten för svetsar gjorda i obelagt borstål (22MnB5). Detta i ett enda processteg, utan att ta bort ytbeläggningen runt svetsen. Krockprovning har utförts på Volvo V70 B-stolpar. Laser-hybridsvetsade B-stolpar presterade lika bra som lasersvetsade (med skiktet borttaget) och konventionellt tillverkade B-stolpar. Alla svetsar var intakta efter krock- och statisk hållfasthetsprovning. Projektdeltagare: Gestamp HardTech, Volvo Cars, Permanova Lasersystem, Swerea KIMAB samt Luleå Tekniska Universitet. Projektet leddes av Gestamp HardTech och Swerea KIMAB och det stöttades av Vinnovas FFIprogram: Hållbar Produktion. Nio miljoner till svensk kiselkarbid S PC Om sju år ska hälften av alla svensktillverkade elprodukter som innehåller effektelektronik över 10 kw innehålla kiselkarbid. Det är målet för kiselkarbidcentret SiC Power Center, som får ett extra tillskott på 9,3 miljoner kronor av Energimyndigheten under två år. Pengarna är öronmärkta för mentorverksamhet till SiC-studenter. Det inkluderar delfinansiering av seniora forskare och företagsrepresentanter som ska verka som partners och mentorer. SiC Power Center SiC Power Center fokuserar på kraftelektronik baserat på kiselkarbid. Tolv företag inom automobil-, system- och kraftelektroniksektorn är medlemmar i centret. Gemensamma nämnaren är ett stort intresse för kiselkarbidens industriella möjligheter. Centret drivs gemensamt av Acreo Swedish ICT (Kordinator), KTH och Swerea KIMAB. 8 NU. Nyheter från Swerea KIMAB #

9 Kiselkarbidkonferens med fokus på tillämpningar lockade industri och forskare Josefin Hallgren, Swerea Användningen av, och nyttan med, kiselkarbidbaserad kraftelektronik blir allt tydligare. Det framgick under en årlig internationell konferens om kiselkarbid, som i år hade ännu mera fokus på temat applikationer. Konferensen visar att kiselkarbidbaserad kraftelektronik tar ytterligare ett steg närmare produktion och användning. På konferenser och seminarier för några år sedan rörde temat och diskussionerna ofta chippet och den tekniska utvecklingen hos kiselkarbidmaterialet. Då handlade det mer om grundforskning, men nu pratar man alltmer om användning och hur vi ska dra nytta av materialet i olika tillämpningar, förklarar Margareta Nylén, Swerea KIMAB, en av organisatörerna av konferensen. Detta beror ju både på att utvecklingen har gått framåt men även på att det ofta är en medveten satsning, som exempelvis den här konferensen där vi fokuserar på applikationer, fortsätter Margareta Nylén. Kiselkarbid är ett material med flera fördelaktiga egenskaper, bland anat hög temperaturtålighet och hög energieffektivitet. Som exempel används kiselkarbid i energiomvandlare för hybridbilar eller tåg. Materialet tål högre temperatur jämfört med kisel och tack vare att energiförlusterna minskar, så minskar också kylbehovet i omvandlaren. Just omvandlare till transportsektorn är ju en av de viktigaste applikationerna för kiselkarbidelektronik idag! Det menar Per Ranstad, en av konferensens 160 deltagare. Per Ranstad arbetar med industriella kraftaggregat och kraftförsörjning av industriella processer på företaget Alstom Power och är även styrelseordförande i Svenska SiC-Power Center som arrangerar konferensen. Framsteg inom tillförlitlighet Utvecklingen accelererar verkligen inom området. Den går mer från att tala om vad man planerar att göra, till att tala om vad man har gjort, fortsätter Per Ranstad och säger att en av konferensens viktiga aspekter handlar om tillförlitligheten hos kiselkarbidelektronik idag, där viktiga framsteg har gjorts. Konferensen har tydligt visat att diskussioner om tillförlitlighet ligger högt på agendan idag. Tidigare har man pratat om hur man lyckats tillverka en viss komponent, men nu finns det istället ett utbud av komponenter som täcker väldigt många applikationer. Många applikationer inom området är i känsliga, utsatta miljöer, där både tillgänglighet och tillförlitlighet är viktigt. Per Ranstad hänvisar också de senaste årens utveckling till militär användning. Det som drivit utvecklingen så här långt är främst militära applikationer, bland annat för att de inte är kostnadskänsliga på samma sätt som inom andra branscher. Inom flygvapnet är det ju viktigt att hålla nere vikten och kunna operera vid större temperaturvariationer, så där gör kiselkarbiden stor nytta. En av konferensens talare som drog Kimimori Hamada, Toyota Motor Corporation, många åhörare var Kimimori Hamada, Project General Manager från Toyota Motor Corporation, en av de första biltillverkarna som har startat egen elektroniktillverkning inom kiselkarbid. Användningen i bilarna är än så länge i teststadiet. Vår ambition är att det runt 2020 finns en stor del kiselkarbidelektronik i kommersiella hybrid- och elbilar, berättar Kimimori Hamada, under en kort paus i det fullspäckade schemat under seminariet. Fokus på applikationer Peter Friedrichs, Senior Director SiC från företaget Infineon, är en annan deltagare som också presenterade applikationers betydelse och som menar att seminariet är unikt vad gäller innehållet. Det mest intressanta som jag tar med mig härifrån är att se hur tillämpningen av materialet går framåt, inte bara i industrin, utan även i ett större perspektiv. Det finns en global långsiktig framtidsvision i branschen, enligt Peter Friedrichs. NU. Nyheter från Swerea KIMAB #

10 Examensarbete bra start i karriären Varje år gör närmare femton studenter sitt examensarbete hos Swerea KIMAB. Arbetet ger både bra erfarenheter och inte allt för sällan ett jobberbjudande. Samtidigt är det också ett bra tillfälle för både institutet och examensarbetaren att lära känna varandra. Två av de senaste examensarbetarna på Swerea KIMAB är Mikaela Zetterberg och Johan Myrsell. Mikaela har kommit drygt halvvägs med sitt arbete och Johan är nyligen klar. Båda är mycket nöjda med tiden på Swerea KIMAB. En sak jag uppskattar under tiden här är att jag har kunnat arbeta självständigt och öppet. Och att min handledare verkligen tog tillvara på mina intressen och styrde examensarbetet efter det. Sedan finns det också väldigt mycket bra kompetenser på de olika avdelningarna här, alla är intresserade och väldigt behjälpliga, berättar Johan. Ja! Instämmer Mikaela. Det finns verkligen ett genuint intresse bland forskarna, för sitt arbete, och även en stor nyfikenhet. Jag har inte heller sett någon jobbtrötthet här som man kan stöta på vid andra arbetsplatser. Mitt examensarbete är en blandning av fritt tänkande och engagerat allvar och jag trivs väldigt bra här! Varje ex-jobb är unikt Johans examensarbete har handlat om blästringens effekt vid borttagning av glödskal på rostfritt stål. Glödskal tas vanligen bort genom att använda den kemiska metoden betning och blästring kan då användas som försteg. Företaget Winoa, som var inblandade i examensarbetet, hade en vision om att ersätta betningssteget och enbart använda blästring som metod, men Johan visade under sitt arbete att det inte är möjligt. Även om företaget hade hoppats på annat resultat var gensvaret mycket positivt och företaget var mycket nöjt med Johans insats. Mikaela Zetterberg, exjobbare vid Swerea KIMAB. Bra erfarenhet I Mikaelas arbete simulerar hon skärande bearbetning och försöker undersöka hur resultatet påverkas om man ändrar en parameter i en materialmodell. När skärande bearbetning simuleras används ofta en materialmodell som bara innefattar isotropiskt, men inte kinematiskt, hårdnande. Vid belastning av ett material kan det dock styvna på båda sätt och Mikaela försöker bland annat ta reda på om det går att implementera kinematiskt hårdnande i materialmodellen och hur det påverkar egenskaperna. Två helt olika examensarbeten, med olika typer av arbetsuppgifter och olika utmaningar Utmaningen med mitt jobb har mest handlat om struktur. Det är mycket data och när man ändrar parametrar för att testa nya simuleringar är det viktigt att hålla reda på vad man gjort, att få någon typ av systematik och sedan komma ihåg vad man ändrat, vad det gav för resultat och även att hitta tillbaka till ursprunget. Detta har varit en oväntad utmaning och bra erfarenhet. Att själva simuleringarna skulle vara svåra att utföra, det hade jag nog förväntat mig, säger Mikaela. Johan berättar att hans utmaningar till stor del handlat om personlig utveckling. 10 NU. Nyheter från Swerea KIMAB #

11 Jag har lärt mig mycket om mig själv och vad man kan och inte kan. Med tiden, under examensarbetet, har jag också fått erfarenhet och blivit bättre på att lösa många problem själv. Med det kommer ju också att man blir mer självständig. Bra kontakter skapas De flesta examensarbeten annonseras av Swerea KIMAB, som en del i ett pågående projekt. I vissa fall behöver ett industriföretag hjälp av en examensarbetare till ett projekt som Swerea KIMAB och företaget driver tillsammans. Antal examensarbetare hos Swerea KIMAB brukar variera mellan tio och femton varje år, och några av dem får sedan anställning på institutet, några får anställning på det involverade företaget. Examensarbetet ger också både student och institut eller företag ett bra tillfälle att lära känna varandra innan en eventuell anställning. Jobberbjudande Jag har faktiskt fått ett jobberbjudande efter mitt examensarbete. Dessutom har jag varit på ett par intervjuer här på Swerea KIMAB, men jag har inte riktigt bestämt hur jag ska göra än, berättar Johan. Mikaela har ett tag kvar innan hon är klar med arbetet och kan ta ut examen, men hon är inte orolig för framtiden när det gäller arbete. Just kompetensen att kunna simulera är ju ganska efterfrågad så jag är inte så orolig när det gäller arbete i framtiden. Om det sedan blir något just på Swerea KIMAB, det är ju svårt att svara på men jag är övertygad om att det kommer att lösa sig, avslutar Mikaela Zetterberg. Josefin Hallgren, Swerea ExameNSarbete Omfång: Fem månader Swerea KIMAB: exjobb per år Ofta del av större projekt Institut och företag samverkar Erfarna handledare Många får jobb efter avslutat examensjobb, antingen hos Swerea KIMAB eller deltagande företag. Hitta ex-jobb! exjobb.com Fri tillgång till öppna rapporter för medlemsföretag Swerea KIMAB:s medlemsföretag har fri tillgång till öppna rapporter. Rapporter finns för nedladdning på Swerea KIMAB:s webplats för Member Research Consortia (MRC). Databasen Sök i listan och klicka på den rapport som du är intresserad av och du hittar en pdf. I databasen finns i dagsläget rapporter från 2000 och framåt. Vi kommer efterhand att lägga in fler äldre rapporter. Om du inte är medlem finns rapporterna sökbara under rubriken Publikationer på Swerea KIMAB:s webplats. Där kan du söka efter samma rapporter och beställa dem till en kostnad av 600 kr, exklusive moms. De rapporter som tillhör ett visst medlemsprogram eller ett visst uppdrag finns inte i denna databas, utan distribueras bara inom gruppen det berör. Vill du ha ett eget exemplar av NU.? Skicka namn och adress till /Tack! NU. Nyheter från Swerea KIMAB #

12 Rekordstort intresse för Svetsingenjörsutbildningen 46 elever kom till höstens start av svetsingenjörsutbildningen för IWE & IWT fantastiskt roligt tycker kursledarna Joakim Hedegård, Joakim Wahlsten och Jukka-Pekka Anttonen. Industrideltagarna är 17 stycken med stor branschspridning. Övriga är KTH-elever. Stort intresse bland teknologerna Teknologerna ges möjlighet att läsa hela eller delar av programmet. Detta och det faktum att man kan läsa kurserna på upp till tre år uppskattas och möjliggör för fler teknologer att kunna följa IWEpaketet. Intresset har ökat generellt, både från industrins sida och bland teknologer från högre kurs, främst inom maskin och materialvetenskap vid KTH. Svetsingenjörsutbildningen IWE/IWT drivs i samverkan mellan Swerea KIMAB, KTH och Svetskommissionen. Detta samarbete har pågått sedan 2003 och det är ett antal ytterligare organisationer och företag som hjälper till på olika sätt, med labbresurser eller expertföreläsare. Ny omarbetad utgåva av The role of vanadium in microalloyed steel Monografin publicerades ursprungligen 1999 och fick en bred utspridning, inklusive översättningar till ryska och kinesiska. Efter 15 år var det dags att förnya innehållet och en uppdaterad version har nu getts ut med samma författare (Lagneborg, Hutchinson, Siwecki och Zajac). Innehållet består av åtta avsnitt med såväl fundamentala som praktiska inriktningar. Produktion av den nya boken bekostades av organisationen Vanitec. Beställning Boken är kostnadsfri. Du kan beställa den från Vanitec (Suite 5, 90 Calverley Road, Tunbridge Wells, Kent, TN1 2UN, UK) eller från Swerea Kimab (www.swereakimab.se). 12 NU. Nyheter från Swerea KIMAB #

13 Korrosionsprovning Korrosionsprovning är ett viktigt verktyg för både materialoch produktutvecklingen. Materialen testas antingen genom en accelererad provning, i autentisk miljö eller på speciella fältstationer. Accelererade provningar utförs oftast i klimatskåp och vanliga exponeringstider är allt från några dagar upp till 12 veckor. Provningar i autentisk miljö det vill säga samma miljö som materialen/produkterna ska exponeras i utförs på laboratoriet eller hos kunden där exponeringstiderna är individuella men oftast mycket långa. Provning på en fältstation, till exempel i marin miljö, tar allt från ett upp till fem år. Swerea KIMAB har lång erfarenhet av korrosionsprovning och har ett flertal experter inom området. För att bedöma en produkt eller en konstruktions livslängd, eller för att undersöka hur t.ex. klorider, föroreningar och temperaturvariationer påverkar olika material, är korrosionsprovning viktigt. Resultaten från provningarna hjälper till att förhindra olyckor, garanterar kvalitet och design samt kan användas vid val av material och korrosionsskydd. I våra klimatskåp kan vi variera en mängd olika parametrar, till exempel temperatur, fuktighet, klorider, UV-ljus och korrosiva gaser, säger Joachim Blomqvist, som arbetar med korrosionsprovningar i klimatskåpen. Han berättar även om det senaste tillskottet sedan drygt ett år tillbaka, ett nytt klimatskåp med möjlighet att testa flera av parametrarna i samma kammare utan att vi behöver flytta proverna mellan olika skåp. Ja, vi ser verkligen hur det nu har tagit fart igen efter flytten, både vad gäller uppdrag och kundförfrågningar, säger Lena Tuveson-Carlström som är en av dem som planerar korrosionsprovningarna på Swerea KIMAB. Hon berättar att en av de viktigaste uppgifterna inför en provning är kundkontakten, att kommunicera med kunden. Arbetet ska ju i slutändan leda till att kunden får ett resultat som är användbart och som leder framåt för kunden, säger Lena Tuveson-Carlström. Internationella standarder Korrosionsprovningen används för produkter och material inom många olika branscher. Vid en korrosionsprovning används oftast internationella standarder avsedda att efterlikna specifika miljöer. Fordonsindustrin är en av de branscher som har höga krav på korrosionsskyddet på sina produkter. Bilar och övriga fordon utsätts ofta för aggressiva miljöer med vägsalter, surt regn och stora temperaturvariationer. Dessa miljöer efterliknas i de standarder som används vid accelererade korrosionsprovningar i klimatskåp. Där simuleras bland annat olika miljöer med gaser såsom svaveldioxid eller kväveoxider, variationer i temperatur och relativ luftfuktighet, saltdimma och regn. Olika branscher Vi utför provningar till många olika branscher, till exempel har vi utfört provning av badkläder åt en internationell tillverkare av kläder. Tillverkaren skulle smycka ut badkläderna med metallspännen av olika material och form. För att garantera kvaliteten på produkten och att inte metalldelarna skulle korrodera när de utsattes för havsvatten, solljus och upptorkning om vartannat gjordes en korrosionsprovning. Undersökningen genomfördes genom att använda en provning enligt en standard där metallproven växelvis doppades i en saltlösning med samma koncentration som havsvatten och exponerades i luft. Vedertagna standarder I arbetet med korrosionsprovningar är internationella standarder en viktig del. Genom att använda vedertagna standarder vet våra kunder att deras korrosionsprovning utförs på samma sätt om de kommer till oss eller om de utför dem på annat håll. Standardiseringsgrupp Johan Tidblad vid Swerea KIMAB arbetar med korrosion och standardisering och har nyligen blivit utsedd som ordförande i en internationell standardiseringsgrupp. Det innebär att han leder och ansvarar för arbetet med att både ta fram och planera nya standarder, men även att uppdatera befintliga. Fakta Swerea KIMAB och vårt dotterbolag Institut de la Corrosion i Frankrike bedriver forskning och utveckling inom korrosionsområdet. Tillsammans har vi ett gediget utbud av utrustning för att utföra de flesta olika typer av provningar, både i laboratoriet och på våra fältstationer. NU. Nyheter från Swerea KIMAB #

14 Erbjudande Test- och demoanläggning Analytisk processövervakning Forskningsinstituten inom Swerea och Swedish ICT arbetar tillsammans kring processövervakning och optimering. Arbetet inkluderar stor processkunskap och erfarenhet i kombination med ledande teknisk sensorutveckling och implementeringsförmåga. Vi analyserar och utvecklar anpassad processövervakning, via tester i egna anläggningar och i kundens tillverkningssystem. Vi jobbar genom gemensamma kundbesök. Vår spetskompetens och forskning ger spännande dialog kring identifierade problem vid besöken. Möjligheter identifieras Tillsammans med kund diskuteras de bästa lösningarna och en plan för test och utveckling tas fram och genomförs. Våra olika kompetenser i samma möte och rätt miljö hos kund ger bra idéer Erbjudande för små och medelstora företag 2014 Under 2014 finns ett särskilt erbjudande för små och medelstora företag som har färre än 250 anställda. Erbjudandet innebär att företagen under vissa förutsättningar kan utnyttja så kallade Test- & Demo-checkar till ett värde motsvarande halva uppdragets kostnad. Processutveckling Detta för att nya idéer till produkter och processer ska kunna utvecklas och nå sin marknad. Swerea och Swedish ICT har både kunskap och resurser för att hjälpa företagen med att testa och demonstrera under verkliga betingelser. Utveckling och testkörning kan ske antingen i institutens anläggningar eller med mobila mätsystem vid aktuell plats i tillverkningen. Swerea: Swedisch ICT: 14 NU. Nyheter från Swerea KIMAB #

15 Test- & demoanläggning Testa nya metalliska material Vi kan hjälpa dig från idé till ny eller förbättrad produkt! Erbjudande Idé Prototyp Utvärdering Färdigt koncept Implementering Nu finns ett samlat erbjudande till företag som har behov av support för att kunna införa, för företaget, nya metalliska material. Swerea IVF, Swerea KIMAB och Innovatum/Högskolan Väst (PTC) har samlat sina gemensamma provningsresurser och kompetenser i en och samma plattform Test och Demo Metalliska material. Avsikten är att tillgängliggöra utrustningar och kompetens för utvärdering, analys och verifiering av material och materialkombinationer i produktion och produkter. Anläggningarna innehåller kompletterande processer såsom plåtformning, fogning, skärande bearbetning, geometri- och ytmätning, ytbehandling, värmebehandling, materialprovning, termisk sprutning m.m. Erbjudande 2014 Under 2014 finns ett särskilt erbjudande för små och medelstora företag som har färre än 250 anställda. Erbjudandet innebär att företagen under vissa förutsättningar kan utnyttja så kallade Test- & Demo-checkar till ett värde motsvarande halva uppdragets kostnad. Testbädd metalliska material Testbädden för metalliska material står öppen för såväl industrin som för akademiska forskare. För mer info: Två stipendier från Gerhard von Hofstens Stiftelse Niclas Ånmark och Karl Fahlström har blivit beviljade stipendier från Gerhard von Hofstens Stiftelse för Metallurgisk forskning. Niclas Ånmark, vänster bild, ska för stipendiet som är på kr ta sig tid att skriva sin Lic-kappa. Karl Fahlström, höger bild, kommer att åka till San Diego och delta i konferensen ICALEO där han ska presentera delar av projektet LaserLight som även är en del av hans doktorering som handlar om Robusta lösningar för framtidens lättviktsfordon. Karl fick ett ett stipendium på kr. NU. Nyheter från Swerea KIMAB #

16 Kalendarium Medlemsdag Medlemsdag (MRC) november 2014, Kista Under dagen kommer ett antal parallella MRC-möten (Member Research Consortia) att hållas. Även du som inte närvarar vid ett MRC-möte, är välkommen till en speciell introduktion av Swerea KIMAB på eftermiddagen, inklusive möjligheter till enskilda samtal. Dagen avslutas med en gemensam aktivitet och middag. Vi hoppas att du kommer att ta tillfället i akt att träffa och nätverka med oss och våra andra medlemmar. Anmälan och info: Kurser och seminarier Skadeutredning & grundorsaksanalys oktober 2014, Kista Texture & Anisotropy November , Kista Elektriska kontakter, seminarium 30 oktober 2014, Kista Inspektion av rostskyddsmålning 1 5 december 2014, Kista 16th Nordic Corrosion Congress May , Stavanger, Norway CEOCOR 2015 June , Stockholm Vi företagsanpassar även utbildningar. Anmälan och info: Box Kista

Industrinytta från Swerea

Industrinytta från Swerea Industrinytta från Swerea ett urval goda exempel 2015 Genom framsynthet och resultatinriktning skapas möjligheter att tidigt vara med i utvecklingen av produktionsteknik och nya produkter. Forskning och

Läs mer

Årsberättelse 2014 ÅRSBERÄTTELSE 2014 1

Årsberättelse 2014 ÅRSBERÄTTELSE 2014 1 Årsberättelse 2014 ÅRSBERÄTTELSE 2014 1 2 ÅRSBERÄTTELSE 2014 Ord från VD 4 2014 i korthet 6 Strategiska områden 8 Swerea-koncernen 10 TEMA INDUSTRIELL FÖRNYELSE 12 Processövervakning för säkrare fogar

Läs mer

uppsving lönsamhet Effektivt koncept för Asko Cylinda besparingar på Lidan Marine Högskolor och företag i samverkan skapar ökad Stora

uppsving lönsamhet Effektivt koncept för Asko Cylinda besparingar på Lidan Marine Högskolor och företag i samverkan skapar ökad Stora uppsving LÖNSAM OCH ROLIG KOMPETENSUTVECKLING Högskolor och företag i samverkan skapar ökad lönsamhet Effektivt koncept för Asko Cylinda Stora besparingar på Lidan Marine Bättre-kurs blev vändpunkt för

Läs mer

Rekrytering framför publik. Snabbare från gröngöling till senior Radikala idéer ökade produktiviteten med 50 % Ett magasin från Combitech AB

Rekrytering framför publik. Snabbare från gröngöling till senior Radikala idéer ökade produktiviteten med 50 % Ett magasin från Combitech AB Tema: Rätt kompetens i företaget vad är det och hur behåller du den? Nr 1 maj 2011 Ett magasin från Combitech AB Rekrytering framför publik Snabbare från gröngöling till senior Radikala idéer ökade produktiviteten

Läs mer

DETTA ÄR MISTRA MISTRAS VISION

DETTA ÄR MISTRA MISTRAS VISION ÅRSRAPPORT 2007 2 DETTA ÄR MISTRA Stiftelsen för miljöstrategisk forskning, Mistra, stöder forskning av strategisk betydelse för en god livsmiljö och hållbar utveckling. Stiftelsen ska främja utvecklingen

Läs mer

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning Linköping 2011-11-21 Behovsfångst e-förvaltning Behovsfångst e-förvaltning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 SYFTE OCH MÅL... 3 1.3 LÄSANVISNING... 4 2 GENOMFÖRANDE... 4 2.1 MÅLGRUPP...

Läs mer

Miljöfokus ger SKF energi. Standarder bas i global expansion. Standard Magazine. KTH skapar framtidens material. Bygg unika former

Miljöfokus ger SKF energi. Standarder bas i global expansion. Standard Magazine. KTH skapar framtidens material. Bygg unika former STANDARDER FÅR VÄRLDEN ATT FUNGERA STANDARD MAGAZINE GES UT AV SIS, SWEDISH STANDARDS INSTITUTE Standard Magazine Nr 3 September 2013 Pris 65 kr 14 sidor om konstruktion och tillverkning FORSKNING KTH

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

TRÄDGÅRDS- TERAPI SID 14 JOSEFA FORSKAR OM GRÖN REHAB: STUDENTER ERBJUDS DELTIDSJOBB PÅ JAKT EFTER LJUDKAMOUFLAGE

TRÄDGÅRDS- TERAPI SID 14 JOSEFA FORSKAR OM GRÖN REHAB: STUDENTER ERBJUDS DELTIDSJOBB PÅ JAKT EFTER LJUDKAMOUFLAGE VÄSTPUNKT ETT MAGASIN FRÅN HÖGSKOLAN VÄST I TROLLHÄTTAN JOSEFA FORSKAR OM GRÖN REHAB: TRÄDGÅRDS- TERAPI SID 14 STUDENTER ERBJUDS DELTIDSJOBB SID 16 Nytt koncept vidareutvecklar AIL PÅ JAKT EFTER LJUDKAMOUFLAGE

Läs mer

Petra Einarsson. Engineering ny enhet för ökad effektivitet och säkerhet. Energismart flytt för Benzlers. Utmanande storstopp hos Kemira

Petra Einarsson. Engineering ny enhet för ökad effektivitet och säkerhet. Energismart flytt för Benzlers. Utmanande storstopp hos Kemira Effektiv p r o d u k t i o n en tidning utgiven av Coor Industriservice nr 2 2014 Energismart flytt för Benzlers Utmanande storstopp hos Kemira Bättre avfallshantering: Outokumpu sparar pengar och miljö

Läs mer

VÅRA PRODUKTER MÅSTE VARA SÄKRA

VÅRA PRODUKTER MÅSTE VARA SÄKRA NR 1, MARS 2005 PRIS 60 KR EXKL MOMS SIS STANDARD MAGAZINE GES UT AV SIS, SWEDISH STANDARDS INSTITUTE, WWW.SIS.SE VAD HÄNDER INOM EUROKODER? Enklare att elda miljöanpassat DESIGN OCH STANDARDISERING I

Läs mer

Utvärdering av projekt Yrkeslyftet Slutrapport

Utvärdering av projekt Yrkeslyftet Slutrapport Utvärdering av projekt Yrkeslyftet Slutrapport Jag ser en ny gnista. Jag ser en personlig utveckling hos deltagarna och jag ser hur det sprids bland personalen. Utbildningen har gett oss energi och kunskap.

Läs mer

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund Att lyfta blicken En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats Anna Lund Innehållsförteckning INLEDNING... 3 METOD... 4 RESULTAT... 5 FÖRETAGARNAS SITUATION...5 Utlandskontakter... 5 Kontakten

Läs mer

Utvärdering av Grön Kompetens i Blekinge -

Utvärdering av Grön Kompetens i Blekinge - Utvärdering av Grön Kompetens i Blekinge - Kompetensutvecklingsprojekt i LRF s regi Finansierat av Europeiska Socialfonden Anna Tegel Maj 2013 Sammanfattning Projektet Grön kompetens i Blekinge har pågått

Läs mer

VinnVinn. Användarhandbok. Entreprenörspåret Business Arena Imaging. Bengt-Göran Bengtner Lena Holmberg

VinnVinn. Användarhandbok. Entreprenörspåret Business Arena Imaging. Bengt-Göran Bengtner Lena Holmberg VinnVinn Användarhandbok Entreprenörspåret Business Arena Imaging Bengt-Göran Bengtner Lena Holmberg VINNVINN Handbok E-spåret 2 (41) Version 0.8 Förord Denna handbok är en fortsättning på den tidigare

Läs mer

innehåll 2011 i korthet 5 Ord från VD 6 Swerea IVF 20 Swerea-koncernen 8 Swerea Kimab 21 Swerea Mefos 22 Internationalisering 10 Swerea Sicomp 23

innehåll 2011 i korthet 5 Ord från VD 6 Swerea IVF 20 Swerea-koncernen 8 Swerea Kimab 21 Swerea Mefos 22 Internationalisering 10 Swerea Sicomp 23 Årsberättelse 2011 1 2 innehåll 3 2011 i korthet 5 Ord från VD 6 Swerea-koncernen 8 TEMA internationalisering Internationalisering 10 Kontaktytor och nätverk 12 Swerea på EU-arenan 14 Koncernsatsningar

Läs mer

FRAMTID SVERIGES MED FOKUS PÅ. EUROPA FALLER ISÄR Nu krävs samverkan INTELLIGENS SVERKER MARTIN-LÖF TIDNINGEN WE 1 2012.

FRAMTID SVERIGES MED FOKUS PÅ. EUROPA FALLER ISÄR Nu krävs samverkan INTELLIGENS SVERKER MARTIN-LÖF TIDNINGEN WE 1 2012. TIDNINGEN WE 1 2012. OM PROCESSINDUSTRIN FRÅN SSG STANDARD SOLUTIONS GROUP. MED FOKUS PÅ SVERIGES FRAMTID SVERKER MARTIN-LÖF EUROPA FALLER ISÄR Nu krävs samverkan Effektiva team Så skapas de The SSG Way

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

SUPREME. förvärvet breddar vår verksamhet. AP&T efterfrågan på presshärdning ökar kraftigt. Superrena pulverstålen dubbel livslängd på verktygen

SUPREME. förvärvet breddar vår verksamhet. AP&T efterfrågan på presshärdning ökar kraftigt. Superrena pulverstålen dubbel livslängd på verktygen SUPREME UDDEHOLM SVERIGE Nr 1 2014 AP&T efterfrågan på presshärdning ökar kraftigt Superrena pulverstålen dubbel livslängd på verktygen A Teknik nu även verktygsmakare förvärvet breddar vår verksamhet

Läs mer

2010/2011 - UTBILDNINGSINSPIRATION FÖR DIG SOM ÄR LEDARE OCH CHEF

2010/2011 - UTBILDNINGSINSPIRATION FÖR DIG SOM ÄR LEDARE OCH CHEF 2010/2011 - UTBILDNINGSINSPIRATION FÖR DIG SOM ÄR LEDARE OCH CHEF Har du planerat in dina sex utbildningsdagar? Snittarbetstagaren i Sverige får sex betalda utbildningsdagar per år av sin arbetsgivare.

Läs mer

YOU. Sammanställning 2013-2015. Emma Linnman och Maria Wretling

YOU. Sammanställning 2013-2015. Emma Linnman och Maria Wretling YOU Sammanställning 2013-2015 Emma Linnman och Maria Wretling Jobba i Västerås ekonomiska förening Yrkesorientering för Unga (YOU) Rapport 2015 INNEHÅLL SAMMANFATTNING INLEDNING Bakgrund Bemanning Mål

Läs mer

Kundundersökning av köpare av vidareutbildning. Göteborgs Universitet

Kundundersökning av köpare av vidareutbildning. Göteborgs Universitet Kundundersökning av köpare av vidareutbildning från Göteborgs Universitet Kvalitet, lyhördhet, flexibilitet, professionalism HHGS HandelsConsultingAB Erik Persson Christine Wettlegren Patrik Hansson Helena

Läs mer

Stannar skolor i växten? En studie av stoppfaktorer i EU-programmet Växkraft Mål 3

Stannar skolor i växten? En studie av stoppfaktorer i EU-programmet Växkraft Mål 3 Företagsekonomiska institutionen Kandidatuppsats STOCKHOLMS UNIVERSITET HT 2003 Stannar skolor i växten? En studie av stoppfaktorer i EU-programmet Växkraft Mål 3 Författare: David Ingnäs Joanna Sundström

Läs mer

Industriell produktion 13. Industriell återvinning 16 Notiser 19. Swerea IVF 20. Swerea MEFOS 21. Swerea swecast 23.

Industriell produktion 13. Industriell återvinning 16 Notiser 19. Swerea IVF 20. Swerea MEFOS 21. Swerea swecast 23. Årsberättelse 2012 1 2 innehåll 3 Ord från VD 4 2012 i korthet 7 Swerea-koncernen 8 Swerea växer 10 TEMA Industriell produktion och återvinning Industriell produktion 13 Industriell återvinning 16 Notiser

Läs mer

1 Inledning 3. 1.1 Bakgrund 3 1.2 Målgrupp 3 1.3 Problemformulering 4 1.4 Avgränsningar 4. 2 Metod 5

1 Inledning 3. 1.1 Bakgrund 3 1.2 Målgrupp 3 1.3 Problemformulering 4 1.4 Avgränsningar 4. 2 Metod 5 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Målgrupp 3 1.3 Problemformulering 4 1.4 Avgränsningar 4 2 Metod 5 2.1 Omvärldsanalys 5 2.2 Intervjuer 5 2.3 Enkät 5 2.4 Workshop 5 2.5 Think aloud

Läs mer

Civilingenjör i industriell ekonomi

Civilingenjör i industriell ekonomi Civilingenjör i industriell ekonomi Industriell ekonomi Industriell ekonomi - internationell LiU EXPANDING REALITY Tekniska högskolan vid Linköpings universitet Inledning Välkommen till I-programmen! 2

Läs mer

STRATEGISKT STYRELSEARBETE ETT KOMPETENSÖVERFÖRANDE PROJEKT MELLAN STYRELSENÄTVERK OCH MINDRE SVENSKA MODEFÖRETAG

STRATEGISKT STYRELSEARBETE ETT KOMPETENSÖVERFÖRANDE PROJEKT MELLAN STYRELSENÄTVERK OCH MINDRE SVENSKA MODEFÖRETAG STRATEGISKT STYRELSEARBETE ETT KOMPETENSÖVERFÖRANDE PROJEKT MELLAN STYRELSENÄTVERK OCH MINDRE SVENSKA MODEFÖRETAG Projekt Strategiskt styrelsearbete kompetensutveckling och kunskapsöverföring Projekt

Läs mer

ANNONS Hela denna tematidning är annons från Provisa Information AB ANNONS CHEFSREKRYTERING MORGONDAGENS LEDARE

ANNONS Hela denna tematidning är annons från Provisa Information AB ANNONS CHEFSREKRYTERING MORGONDAGENS LEDARE ANNONS Hela denna tematidning är annons från Provisa Information AB ANNONS CHEFSREKRYTERING MORGONDAGENS LEDARE Svårt locka morgondagens chefer Inom de närmsta 10 åren är det 70-talisterna som ska ta över

Läs mer

OMSORGSFULL OMSTALLNING

OMSORGSFULL OMSTALLNING ASTRA ZENECA FLYTTAR FORSKNING OMSORGSFULL OMSTALLNING EN RAPPORT FRAN TRR TRYGGHETSRADET ASTRA ZENECA FLYTTAR FORSKNING OMSORGSFULL OMSTALLNING EN RAPPORT FRÅN TRR TRYGGHETSRÅDET COPYRIGHT 2015 TRR TRYGGHETSRÅDET

Läs mer