MEDLEMSBLADET EN PUBLIKATION FRÅN SAMHÄLLSBYGGARNA NUMMER 2/2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MEDLEMSBLADET EN PUBLIKATION FRÅN SAMHÄLLSBYGGARNA NUMMER 2/2013"

Transkript

1 MEDLEMSBLADET EN PUBLIKATION FRÅN SAMHÄLLSBYGGARNA NUMMER 2/2013 NY TIDNING! Vi presenterar: Den nya styrelsen Nominera till Årets Samhällsbyggare 2013 Med brett ansvar för utveckling och tillväxt i Region Skåne SAMHÄLLSBYGGARNA

2 LEDARE Vår nya förening MEDLEMSBLADET UTGIVARE SAMHÄLLSBYGGARNA VASAGATAN 52, 4 TR STOCKHOLM TEL FAX REDAKTIONEN ANSVARIG UTGIVARE: OLOF JOHANSSON REDAKTÖR: DOROTHEA ERIKSSON SAMHALLSBYGGARNA.ORG LAYOUT OCH ORIGINAL HOVER AB: JOHAN STRÖM KARIN STRÖM RICKARD GUNNARSSON TRYCK LJUNGBERGS TRYCKERI AB MEDLEMSBLADET UTKOMMER JANUARI 20 FEBRUARI 20 MARS 18 APRIL 20 MAJ 20 AUGUSTI 19 SEPTEMBER 21 OKTOBER 20 NOVEMBER 12 DECEMBER YTTERLIGARE INFORMATION FINNS PÅ ISSN OMSLAGSBILD MIKAEL STAMMING NÄSTA MANUSSTOPP NR 3, MARS NR 4, APRIL NR 5, MAJ NI HÅLLER NU I ER HAND NR 2 av vårt Medlemsblad, ett synligt bevis på att samgåendet mellan ASPECT och Svenska Väg- och vatten byggares riksförbund nu är genomfört. Vår nya förening, Samhällsbyggarna, är etablerad. Arbetet med samgåendet har varit både intensivt och intressant. Vi har hanterat såväl stora som små frågor, allt från fastighetsöverlåtelse till logotype, d.v.s. rena expertfrågor till frågor som alla kan ha synpunkter på. Huvudmotivet för att bilda Samhällsbyggarna är att vi ska få en förening med sådana resurser att vi kan leva upp till de förväntningar som medlemmarna ställer på en modern bransch- och kamratförening. Därför ska vi vara en mötesplats för medlemmarna genom att ordna sociala aktiviteter, vi ska bidra till den professionella utvecklingen genom att anordna konferenser och seminarier, vi ska marknadsföra föreningen och medlemmarna och vi ska främja en god yrkesetik. I styrelsen har vi arbetat mycket med hur och på vilket sätt vi ska vara en mötesplats, hur vi bidrar till en professionell utveckling o.s.v. Frågan om vår kommunikation har då prioriterats. Det gäller såväl inom föreningen som mot omvärlden. Medlemsbladet och våra elektroniska nyhetsbrev är viktiga i vår interna information och branschtidningen, Samhällsbyggaren, är vår kommunikationskanal mot omvärlden. Den kommer med sitt första nummer under våren. Vår nya hemsida binder ihop all kommunikation. När det gäller kompetensutveckling har våra stora konferenser, Värderings- och lantmäteridagarna (VLD) resp. SVR Samhällsbyggnadsdagarna, varit mycket viktiga. Vi kommer att fortsätta med båda konferenserna. VLD kommer att utformas på ungefär samma sätt som tidigare. Konceptet för Samhällsbyggnadsdagarna håller just nu på att ses över och kan komma att utvecklas en del, så att det fortsätter att vara en mötesplast för er medlemmar. Seminarieverksamheten är också viktig för att följa utvecklingen och träffa kollegor i branschen. Det är angeläget att semniarier ordnas över hela landet och att vi får till en tekniklösning som gör det möjligt att följa ett urval av dessa seminarier på distans. Föreningen ska vara till nytta för medlemmarna oavsett var vi bor i landet. Självklart är det lättare att få deltagare till arrangemang i de största städerna men de som bor i andra delar av landet ska också känna att det är värdefullt med ett medlemskap. Här är naturligtvis nyhetsbrev, tidningar, webb o.s.v. viktiga men man kan också ta lokala initiativ till att bilda en region inom föreningen. I den regionen kan man sedan samlas för olika typer av aktiviteter. Senast tog medlemmar i Örebro ett sådant initiativ och jag hoppas att fler följer efter. Genom att vi nu är medlemmar har naturligtvis förutsättningarna avsevärt förbättrats för sådana initiativ jämfört med tidigare. Så var aktiv i vår förening! Lars Jansson, vice ordförande Samhällsbyggarna 2 MEDLEMSBLADET NR

3 PERSONPORTRÄTT MIKAEL STAMMING Ålder: 60 år Aktuell som: Utvecklingsdirektör, Region Skåne Bor: I Malmö Familj: Gift med en arkitekt, Birgitta, samt två barn från tidigare förhållande Intressen: Kappsegling Han utvecklar Skåne Mikael Stamming är utvecklingsdirektör för Region Skåne och har en stor erfarenhet av samhällsplanering. Under sin karriär har han hunnit med att jobba inom området i flera delar av Sverige, men också i Danmark. TEXT: INGRID KJELLSTRÖM FOTO: MIKAEL STAMMING MIKAEL BÖRJADE PÅ KTH av den anledningen att hans far och farfar var väg- och vattenbyggare och hade sprungit på byggen sedan han var en liten pojke. Jag fick möjligheten att se hur tunnelbanan byggdes i Stockholm. Därför var det naturligt för mig att börja på KTH. På den tiden, år 1971, var utbildningen intressant upplagd eftersom vi under två år läste tillsammans med L och S (arkitektur). Det bidrog till att jag fick en bred kunskap om samhällsplanering och samhällsbyggnad, vilket även är något som jag jobbat med sedan dess, berättar Mikael. Mikael läste med inriktning mot samhälls- och trafikplanering. De tio första åren efter examen jobbade han också som konsult inom området, i Stockholm och Malmö, på KM (nuvarande WSP). Under hela sin karriär har han haft ett starkt intresse av kommunikation, både det skriftliga och talade språket, vilket dessutom ledde honom in på några års arbete som reklamskribent. Jag är glad över att ha vågat välja ett sidospår. Under tio år jobbade jag som konsult med uppdrag åt den offentliga sektorn och har då haft stor nytta av att kunna kommunicera. Det är delvis olika områden men också bra komponenter att kombinera när jag nu jobbar i en politisk organisation och för allmänheten. MEDLEMSBLADET NR

4 PERSONPORTRÄTT Mikael kappseglar gärna på somrarna. Här med Jens Holmberg. Det var verkligen intressant att jobba i Danmark, men det innebar även kulturkrockar. MIKAEL FORTSATTE SIN KARRIÄR på stadsbyggnadskontorets enhet för trafik och översiktsplanering år 1993 och tillträdde sedan som utvecklingschef för Helsingborgs stad samtidigt som han satt som VD för Europakorridoren, som hade fokus på järnvägar och höghastighetståg i Sverige. År 2002 bytte han stad och jobb till Malmö och började arbeta med deras kommunala verksamhet som kommunikationsdirektör. Målet var bland annat att förändra bilden av staden från en industri- till en kunskapsstad. De flesta uppfattar numer Malmö som mer hipp och mediekopplad än vad de gjorde under varvens tid. Vi fokuserade bland annat på att skapa hållbara stadsdelar och använda mer förnybar energi och så vidare, berättar Mikael. Efter sex år i Malmö stad valde han att ta ytterligare ett steg vidare den här gången över landsgränsen till Köpenhamn och Öresundskommittén. Det är ett politiskt samarbetsorgan för att öka integration och tillväxten i Öresundsregionen. Det var verkligen intressant att jobba i Danmark, men det innebar även kulturkrockar. Man har en bild av att Sverige och Danmark är lika, vilket även stämmer ur de stora perspektiven, men i detaljerna är vi olika när det till exempel kommer till att uppträda på ett möte eller förhandla. Jag har stor nytta av de erfarenheter och kontakter jag fick från det arbetet nu när vi i Region Skåne har ett stort samarbete med Danmark. SEDAN OKTOBER 2011 är Mikael alltså utvecklingsdirektör för Region Skåne. En region har inte bara ansvar för vården i Skåne, utan har även ansvar för utvecklingen av näringsliv, innovationsfrågor, kollektivtrafik, kultur, infrastrukturplanering och samarbete med andra regioner i och utanför Sverige. Vilka är de största utmaningarna du möter? De är uppdelade i olika kategorier. Den första är ekonomin jag önskar att vi hade större ekonomiska resurser för utvecklingsfrågorna och till att till exempel kunna bygga mer järnvägar, för det allt ökande kollektivtrafikresandet och de ökande godstransporterna. Ca hälften av all export till sitt värde passerar Skåne. Sedan är det innehållsmässigt att vi jobbar på uppdrag av staten och måste tänka på hur Skåne ser ut år 2030 att skapa en trovärdig framtidsbild. Då måste vi inkludera externa aktörer, till exempel universitet, kommuner och den ideella sektorn och ta hänsyn till deras mål och framtids visioner för Skåne. Det är spännande men kräver tid för möten och träffar. Till sist jobbar vi med Trafikverket på direktiv av regeringen. Det berör hur den nya infrastrukturplanen ska se ut och utmaningen där ligger i att det är ont om tid då vi har deadline på oss till sommaren. Vi måste även ha i åtanke vad kommunen och Trafik verket tycker om det vi gör och vart vi vill utöka infrastrukturen. Det vi bestämmer kommer påverka företag och arbetspendlare under en lång tid framöver. Detta arbete kallar vi för Skåne paketet. Vilka utmaningar står branschen inför i framtiden? De består av två delar, dels måste vi bli duktigare på att förstå och bistå de komplexa strukturer som vi ställs inför och till det krävs specialister. Men vi behöver även fler generalister. Klimatförändringen kommer att påverka hur vi anlägger våra samhällen. Nationellt och regionalt innebär det att vi måste bli bättre på att förstå de delar som har global påverkan på oss. Det handlar om 4 MEDLEMSBLADET NR

5 PERSONPORTRÄTT Det vi bestämmer kommer påverka företag och arbetspendlare under en lång tid framöver. regelverk för transporter, internationell handel och energiproduktion. Kanske även livsstil och konsumtionsmönster. Specialisterna behövs för att till exempel hantera klimatteknik, som bränslesnålare fordon med mindre emissioner eller att bygga passivhus hållbarare än idag. I min vardag känner jag av att vi måste vara öppna och ödmjuka för att förstå andra organisationer och andra människors situationer. Detta för att kunna kommunicera och lyssna på andra och på så sätt dela varandras kunskap och idéer. MIKAEL ÄR MEDLEM i Samhällsbyggarna och berättar att han har haft nytta av medlemskapet eftersom han haft förmånen att aldrig varit arbetslös. Dessutom tycker han att det ger ett utmärkt nätverk och möjligheter till nyttiga konferenser och möten. Han menar att det är något att speciellt ta till vara på under början av karriären då ens kontakt nät annars kanske mest består av studiekamrater. Hans övriga tips till studenter är att göra inriktningssval efter vad man själv tycker är roligt. Om det sedan är att planera vägar eller att utveckla energiformer spelar ingen roll man måste välja något som man brinner för. Även fackområdet måste vara kul. Sedan måste man lära sig att allt i grund och botten bygger på umgänget och samtalet med andra människor. Den mänskliga dimensionen är viktig. MEDLEMSBLADET NR

6 FÖRENINGSNYTT FÖDELSE DAGAR MARS år 2 mars Bengt G Bursie Lidingö K62 17 mars Per-Olof Hakeman Huskvarna C58 70 år 7 mars Ingvar Fyhr Västra Frölunda C68 10 mars Örjan Falk Täby K67 13 mars Nils Flodin Gävle L72 16 mars Mats E Henriksson Solna C66 20 mars M Katarina Odemark Danderyd K69 20 mars Per-Olof Öberg Västerås 60 år 2 mars Gunnar Engdahl Norrköping 2 mars Kerstin I H Jönsson Karlstad 7 mars Hans O Larsson Valbo 8 mars Pär Svanberg Täby 23 mars Bo Asplind Göteborg L77 29 mars Åke Svenson Skövde C77 50 år 11 mars Anders Finnson Bromma K89 15 mars Åsa Linder Lidingö 25 mars Karin Fogelberg Bandhagen 28 mars Jan-Eje B Andersson Falköping C88 40 år 4 mars Johan Danielsson Solna Lu99 5 mars Johanna Sundelöf Nyköping 9 mars Christina Gerremo Sundbyberg 11 mars Leif Danfors Stockholm K01L 16 mars Maria Mellberg Bromma K98 18 mars Fredrik Johnson Västra Frölunda Lu98 23 mars Mikael Henriksson Åtvidaberg 24 mars Amelie Nilsson Stockholm K08 24 mars Olga G. Hedenstedt Stockholm Kiev96 28 mars Rickard Sundström Solna K98 28 mars Pär Båge Saltsjöbaden K99 31 mars Tony Andersson Saltsjöbaden K97 30 år 6 mars Hanna Lamberg Vendelsö K07 6 mars David Johansson Alingsås CTH 14 mars Jesper Wern Lund 14 mars Hannes Wern Sundsvall KTH 15 mars Gustav Falkenström Örebro C07 17 mars Robin Billsjö Stockholm KTH 17 mars Sandrine Rivoire Stockholm KTH 22 mars Carl-Johan Mattsson Johanneshov CTH 23 mars Johan Olsson Lund LTH 24 mars Ida Rundbladh Lund 24 mars Sama Amish Stockholm 6 MEDLEMSBLADET NR

7 FÖRENINGSNYTT KALENDER 5 mars Örebro Campus USÖ Studiebesök och konstitutionerande möte Plats: Samling vid NCC-bodarna, Södra Grev Rosengatan. Kl. 16:00 6 mars Göteborg After Work på The Golden Days Plats: Hamngatan 31, Göteborg. Från kl. 17:00 6 mars Göteborg Mitt liv med ABB Järnvägsbranschens internationalisering Plats: Byggmästareföreningens lokaler, Ekmansgatan 1, Göteborg. Kl. 18:00 14 mars Sundsvall Studiebesök på Korstaverket Plats: Korstaverket, Sundsvall. Kl mars Solna Mot samma mål utmaningen att leda med många intressenter och många viljor Plats: Vectura, Svetsarvägen 24, Solna. Kl ca mars Solna Följ med till Solna Plats: Samling i entrén till Solnas Stadshus. Kl 10:00-11:30 19 mars Göteborg Årsmöte Samhällsbyggarna Region Väst Plats: Älvrummet, Kanaltorget 1 vid Göteborgs Operan. Kl ca mars Malmö Newsec tittar i spåkulan frukostmöte Plats: Sankt Gertrud, Östergatan 7, Malmö. Kl. 08:00-09:30 (Kaffe och smörgås serveras kl ) 4 26 april Malmö, Kristianstad, Norrköping, Falun, Gävle, Göteborg och Stockholm Samhällsbyggarna tar tempen på fastighetsmarknaden Plats: Se kalendern på vår hemsida. Mer information kommer också i kommande medlemsblad augusti Västkusten och Göteborg Resa till Västkusten tillsammans med RIL Plats: Buss möter på Landvetter flygplats kl.13: oktober Stockholm Värderings- och Lantmäteridagarna 2013 Plats: City Conference Center, Norra Bantorget MEDLEMSBLADET NR

8 FÖRENINGSNYTT PRESENTATION AV Samhällsbyggarnas styrelse 2013 Sedan årsskiftet har föreningens styrelse förändrats och nu kan vi presentera 2013 års styrelse! Styrelsen har bland annat i uppdrag att bevaka föreningens intressen och handha dess angelägenheter samt verka för föreningens ändamål. Uppdraget framgår i sin helhet i stadgarna som finns att läsa på vår hemsida. Just nu lägger styrelsen stor kraft på att forma den nya föreningen. Jan Byfors, ordförande Chef teknisk utveckling, NCC Lars Jansson, vice ordförande Stf GD, Lantmäteriet Lars Bowald Regionchef Väst, Faveo Projektledning 8 MEDLEMSBLADET NR

9 FÖRENINGSNYTT Fredrik Brunes Universitetsadjunkt KTH Cecilia Lindén Fastighetsvärderare, Exploateringskontoret Stockholm stad Louise Palm Fastighetskontoret, Malmö Stad Rikard Silverfur Näringspolitisk expert, Fastighetsägarna Karl Sundholm Senior Construction Manager, Pembroke Real Estate bro - kere.com Ewa Swensson, ansvarig internationella frågor Utvecklingsstrateg, Lantmäteriet MEDLEMSBLADET NR

10 FÖRENINGSNYTT SAMHÄLLSBYGGARNA TRÄFFADE STUDENTER PÅ LAVA 2013! LAVA ÄR DEN ÅRLIGA arbetsmarknadsmässan arrangerad av Samhällsbyggnadssektionen på KTH. Här möts studenter och över 100 utställande företag från hela samhällsbygg nadssektorn. I år var Cecilia Lindén och vd Olof Johansson på plats i Samhällsbyggarnas monter den 7 februari för att träffa och informera studenter om Samhällsbyggarnas verksamhet. Studenterna var intresserade av den nya föreningen och många nya medlemsansökningar lämnades in. ÅRETS SAMHÄLLS- BYGGARE 2013 Har du Årets Samhällsbyggare 2013 i ditt nätverk? Se till att ha det! Nominera någon du vet har bidragit med något extra inom Samhällsbyggandet till Årets Samhällsbyggare! Priset delas årligen ut till yrkesverksam person som genom sin gärning utvecklat och lyft fram Samhällsbyggnadsprofessionen. Läs mer på 10 MEDLEMSBLADET NR

11 FÖRENINGSNYTT SENASTE NYTT KRING TIDNINGEN Samhällsbyggaren Snart kommer föreningens facktidning ut med sitt första nummer. TEXT: OLOF JOHANSSON NU HAR VI HITTAT DEN AKTÖR som ska driva föreningens fack- och branschtidning Samhällsbyggaren. Efter att ha träffat en rad olika aktörer och tagit in ett flertal offerter fastnade vi för redaktionsbyrån Publik, som har stor vana av att producera liknande tidningar. Publik är en medelstor firma med 14 anställda och just att de inte är alltför stora var något som sågs som positivt då vi kan lära känna företaget nära på alla fronter. Vi tror att Publik kan bidra till att skapa en tidning med hög kvalité, såväl i expertartiklar, redaktionella artiklar som i layouten. Målet med tidningen är att belysa samhällsbyggandets alla delar och roller på såväl djup som översiktlig nivå. Tidningen ska vara en inspirations- och kunskaps källa för er medlemmar. Det innehåll som tidigare har funnits i Aspetcs och SVRs facktidningar kommer självfallet att tas tillvara, men det kommer att breddas och packeteras på ett lite annorlunda sätt. Vi hoppas att ni ska uppskatta tidningen även framöver. En annan fördel med Publik är att de är duktiga på kommunikation, något som förhoppningsvis kan hjälpa oss att sprida intressanta artiklar både inom och utom sektorn till andra medier. Samhällsbyggaren utkommer med sex nummer årligen, men till följd av sammanslagningen vid årsskiftet blir det fem nummer under Det första numret ska utkomma så fort det är möjligt, dock utan att kvalitén ska påverkas, så det ligger ungefär runt åtta veckor bort. Vi hoppas därför att ni har ytterligare lite tålamod att vänta. Till tidningen kommer det också att knytas ett redaktionsråd som ska spegla samhällsbyggandets olika inriktningar som ska bidra till att tidningen får ett innehåll som uppskattas och efterfrågas av er medlemmar. Premiär för Samhällsbyggarnas nya jobbsajt! Sidan är till för dig som söker kvalificerat jobb inom samhällsbyggnadssektorn. Du hittar alla platsannonser på Är du annonsör kontakta Lennart Stark på tel för mer info om alla möjligheter. MEDLEMSBLADET NR

12 AKTIVITET REGION ÖREBRO Campus USÖ Studiebesök och konstitutionerande möte Tisdag 5 mars 2013 kl. 16:00 5 mars NCC bygger Campus USÖ, Örebros nya läkarutbildningslokaler mellan sjukhuset och CV-området. Campus USÖ är ett första steg i en större byggnadsförnyelse som bidrar till att utveckla universitetssjukhuset, både vad gäller akut omhändertagande, högspecialiserad vård, forskning och utbildning. Tillsammans med Samhällsbyggarna i Örebro inbjuder NCC till studiebesök på området. Efter studiebesöket hålls konstitutionerande möte för Samhällsbyggarna region Örebro, och i samband med detta bjuds det på lättare förtäring. Plats: Samling kl. 16:00 vid NCC-bodarna, Södra Grev Rosengatan, Örebro. Anmälan: Sker till org eller tel senast 1 mars. VISST KÄNNER DU MÅNGA UNGA OCH BEGÅVADE SAMHÄLLSBYGGARE? Nominera dessa till Clarence Morberg-priset 2013! Priset delas årligen ut till förtjänt yngre yrkesverksam person som varit en förebild för andra unga Samhällsbyggare. Pristagaren erhåller en prissumma om kr. Läs mer på 12 MEDLEMSBLADET NR

13 AKTIVITET UNGA I VÄST After Work på The Golden Days Onsdag 6 mars 2013 från kl. 17:00 6 mars Nu byter vi träffställe och ses på Golden Days istället. Så efter en lång och hård arbetsdag är ni välkomna att släntra ner till Golden Days på Södra Hamngatan 31 i Göteborg. Varmt välkommen att mingla! REGION VÄST SENIORER Mitt liv med ABB Järnvägsbranschens internationalisering Onsdagen den 6 mars 2013 kl. 18:00 6 mars Civ.ing. Christer Bådholm f.d. Vd numera styrelseordförande för tågtillverkaren Bombardier berättar om sitt liv i ABB-gruppen och sitt nära samarbete med Percy B arnevik. Christer med bakgrund i byggindustrin och tillika styrelseledamot i bl.a. Vägverkets SVEVIA kan säkert dra spännande jämförelser mellan branscherna. Efter föredraget serveras en lätt måltid till en kostnad av 150:- per person. Plats: Byggmästareföreningens lokaler, Ekmansgatan 1, Göteborg. Parkering på gården. Anmälan: Senast den 3 mars 2013 till: Lars Premmert , Jarl Salegård , Lennart Apleberger eller Lars Söderlind ANNONS Nacka kommun med över invånare är en attraktiv kommun att bo och verka i. Här finns stora grönområden, insjöar, kust och skärgård samtidigt som stadshuset ligger 10 min från Slussen. NACKA KOMMUNS EXPLOATERINGSENHET SÖKER Strategisk exploateringsekonom Projektledare / Exploateringsingenjör Redovisningsekonom Nacka kommun samarbetar med Hays Bygg & Fastighet i denna rekrytering. Besök för mer information samt intresseanmälan. Vi arbetar med löpande urval. Vid specifika frågor om tjänsten kontakta Christopher de Laval på eller MEDLEMSBLADET NR

14 REFERAT Referat från Hamburger Börs Sektionen för fastighetsvärdering arrangerade den 8 februari ett välbesökt lunchseminarium på Hamburger Börs. Först intogs en härlig lunch och därefter följde föredrag. TEXT: PETER LJUNG V ORDF SFF Läget, läget, läget Först ut var Lina Bellman Miun som i sin lic-avhandling intervjuat 67 av sektionens 138 auktoriserade fastighetsvärderare. Syftet med avhandlingen var att analysera våra auktori serade värderares syn på värdering av kommers iella fastigheter. Hon konstaterade att det allmänt veder tagna svaret på frågan om vad som påverkar värdet läget, läget, läget, inte var sant och att värderingsprocessen hade långt mer komplexa mönster än så. Hans Lind, professor på KTH, var inbjuden som diskutant och inledde med Läget läget läget, vem har hittat på det? Det kan vi glömma!. Sammanfattningsvis var det en intressant avhandling som ger oss i styrelsen en anled ning att fundera på hur vi jobbar och uppfattas i marknaden. Tomträtt Erik Persson var nästa man upp på scen. Denna gång gäller det en utredning för att förenkla tomträttsregleringar som inkommit för remiss till Samhällsbyggarna och som hanterats av sektionen. I föreningens remissvar framgår att vi tycker det är bra med en årlig reglering, vi kan till nöds acceptera KPI som beräkningsgrund, men vi är emot att lagstadga vilken avgäldsränta det ska vara eftersom vi anser att skälig ränta kan variera såväl över tiden som geografiskt. Fastighetsvärderingar i årsbokslut Ingemar Rindstig, auktoriserad revisor på Ernst & Young Real Estate redovisade tendenser i årsbokslut från några fastighetsbolag som redan lämnat sina årsbokslut för Han konstaterade att avkastningskraven i stort sett bedömts som oförändrade under 2012 i de fastighetsbolag som hittills redovisat material. Av de 23 bolag som Ingemar följer visade flertalet att de ökat sina fastighetsvärden under Detta beror på ett ökat kassaflöde genom något mindre vakans eller något högre hyror, eller färdigställda projekt. Ingemar pekade även på några nya redovisnings regler som värderare måste känna till i form av ökade upplysningskrav samt krav på notuppgifter om verkliga värden för fastighetsbeståndet m.m. Mastupplåtelser Sist ut var Rolf Simón från Forum Fastighetsekonomi som redovisade ett förslag på högre ersättning vid mastupplåtelser som föreningen fått på remiss. Föreningen anser att det finns svåra gränsdragningsproblem då t.ex. ledningarna till masterna inte ingår i den högre ersättningen. Och hur ska man kunna ange vilka verksamheter som är vinstdrivande och vilka som inte är det. Ordförande för Sektionen För Fastighetsvärdering, Åke Ekwall tackade för det stora intresset och avslutade som vanligt med att påminna alla om att alltid använda sig av Samhällsbyggarna auktoriserade värderare. (Du kan läsa ett mer detaljerat referat på vår hemsida under nyheter.) 14 MEDLEMSBLADET NR

15 AKTIVITET REGION STORSTOCKHOLM Mot samma mål utmaningen att leda med många intressenter och många viljor Tisdagen 19 mars 2013 kl ca mars Hur arbetar man som projektledare med att få så många som möjligt att dra åt samma håll? Vectura bjuder in Samhällsbyggarnas medlemmar till föredrag med Ola Kromnow, Senior projektledare tidiga skeden, Vectura och föredragshållare från Projektledning Stockholm Ström och Svenska Kraftnät. 15:00 16:00 Föredrag 16:00 16:30 Paneldebatt under ledning av projektledningssektionens ordförande Torsten Josephson 16:30 17:30 Mingel och lätt förtäring Plats: Vectura, Svetsarvägen 24, Solna Anmälan: tel senast 15 mars Välkomna hälsar Vectura och sektionen för projektledning. ANNONS Erfaren lantmätare till kontoret i Eskilstuna. Läs mer på MEDLEMSBLADET NR

16 AKTIVITET REGION SYD Newsec tittar i spåkulan frukostmöte Fredagen den 22 mars kl. 08:00-09:30 (kaffe kl. 07:30) 22 mars Arvid Lindqvist, chefsekonom på Newsec, presenterar Newsecs syn på fastighetsmarknaden. Med utgångspunkt i den makroekonomiska utvecklingen diskuteras förutsättningarna för den svenska fastighetsmarknaden. Vilka fastighets segment kommer avkasta bäst under kommande år och vilka faktorer är avgörande för utvecklingen? Nichlas Sarlin, Regionansvarig Newsec Advice Malmö, kompletterar med sin syn på Öresundsmarknaden. Kaffe och smörgås serveras kl Plats: Sankt Gertrud, Östergatan 7, Malmö Anmälan: Senast den 20 mars till eller tel ANNONS 16 MEDLEMSBLADET NR

17 AKTIVITET REGION MELLERSTA NORRLAND Studiebesök på Korstaverket Torsdag 14 mars 2013 kl 11:30 13:00 14 mars Kom och lyssna på Sundsvall Energis utvecklingschef Mats Bäck och produktionschef Rolf Wälivaara berätta om bl.a. pågående intressanta projekt vid Korstaverket, som t.ex. samarbetet om spillvärme från SCA:s industrier i Sundsvallsregionen. Samarbetet innebär miljövinster genom ett kraftigt minskat oljeberoende och minskade affärsrisker, bl.a. genom att en ombyggnad av befintlig panna till biobränsle för 950 miljoner kronor inte behöver genomföras. Oljeanvändningen och koldioxidutsläppen beräknas minska med ca ton olja/år respektive ca ton koldioxid/år. Matig smörgås och dryck serveras. Plats: Korstaverket, Sundsvall Anmälan: senast 11 mars till eller tel Antal platser är begränsat. FOTOGRAF: TORBJÖRN BERGQVIST REGION STORSTOCKHOLM Följ med till Solna Tisdagen den 19 mars 2013 kl 10:00-11:30 19 mars Solnas kommundirektör Kristina Tidestav tar emot oss och kommer att berätta om vad som händer i Solna idag och vad som ligger i pipeline. Solna ligger verkligen i framkant i flera avseenden. Stora projekt såsom Friends Arena, Nya Karolinska sjukhuset är exempel på projekt som håller världsklass. Åtskilliga miljarder investeras i infrastruktur, bostäder och kommersiella fastigheter för att därigenom befästa kommunens position som ledande kommun vad gäller såväl näringsliv som livskvalitet. Efter besöket finns möjligheten att inta en gemensam självfinansierad lunch på Park Inn. Plats: Vi samlas i entrén till Solnas Stadshus i Solna C. Anmälan: Senast den 13 mars till kansliet alt. tel Uppge om du deltar vid lunchen. Eventuella frågor besvaras av Klas Thorén MEDLEMSBLADET NR

18 AKTIVITET Samhällsbyggarna tar tempen på fastighets marknaden 4 26 april april Under april arrangerar Sektionen för fastighetsvärdering seminarier på flera svenska orter i avsikt att ta tempen på den lokala fastighetsmarknaden. Dessa uppskattade frukost seminarier genomförs varje vår sedan 10 år i samarbete med lokala värderingsföretag. Datum för vårens seminarier 4 april Malmö 11 april Kristianstad, Norrköping, Falun och Gävle 25 april Göteborg v17 Stockholm Markera i almanackan och håll ögonen på kalendern i Samhällsbyggarnas hemsida! Mer information kommer också i kommande medlemsutskick. Välkommen önskar Sektionen för fastighetsvärdering inom Samhällsbyggarna! ANNONS Lantmäteriet Fastighetsbildning söker Erfarna förrättningslantmätare till Vallentuna, Stockholm, Norrtälje och Visby. Läs mer på 18 MEDLEMSBLADET NR

19 AKTIVITET SAMHÄLLSBYGGARNAS SENIORSEKTION Resa till Västkusten tillsammans med RIL augusti augusti Seniorsektionen inbjuder till besök på Västkusten och Göteborg tillsammans med vår finska systerorganisation RIL-seniorerna. PROGRAM Tisdagen 20 augusti Buss möter på Landvetter flygplats kl.13:00 Vi startar med lunch och därefter en guidad rundtur i Göteborg med nära omgivning Ankomst till hotellet vid 18-tiden Middag på hotellet Onsdag 21 augusti Besök på Älvrummet med presentation av Göteborgs utvecklingsplaner och nya stadsbyggnadsprojekt Besök på Operan med guidad visning och lunch Båttur i Göteborgs hamn ut till Älvsborgs fästning Middag på kvällen i Göteborgs Byggmästareförenings lokaler med underhållning Torsdag 22 augusti Besök på Sjöfartsmuseet Lunch Tid för egna aktiviteter Buss avgår från hotellet kl till Landvetter Anmälan: senast 4 mars 2013 till Samhällsbyggarnas kansli tel eller Pris: kostnad för hotell, mat och dryck, bussresor och avgifter 4800 SEK per person. Tillägg för enkelrum 1200 SEK. Respektive partner och även icke seniorer är välkomna att delta. Ytterligare information lämnas av Lennart Apleberger tel eller Lars Wuopio tel MEDLEMSBLADET NR

20 Posttidning B Returadress: Samhällsbyggarnas medlemsblad Vasagatan 52, 4tr Stockholm REGION VÄST Årsmöte Samhällsbyggarna Region Väst Torsdag 19 mars kl ca mars PROGRAM David Hellström, VD för Reinertsen Sverige, kommer att berätta om BIM - Building Information Modeling. Camilla Nyman t.f. VD Göteborg och Co berättar om evenemang inför Göteborgs 400-årsjubileum 2021 där man nu bl.a. lyckats få Volvo Ocean Race till Göteborg. Samhällsbyggarna i Västs första årsmöte med information om hur SVR och Aspect blev till och vilka utmaningar vi ser nationellt och i regionen samt inval av ny styrelse. Programmet är preliminärt, för mer information se hemsidan Plats: Älvrummet, Kanaltorget 1 vid Göteborgs Operan Anmälan: Senast 12 mars eller tel Välkomna hälsar styrelsen i Region Väst. FOTOGRAF/KÄLLA: ÄLVSTRANDEN UTVECKLING/HANS WRETLING

medlemsbladet en publikation från samhällsbyggarna nummer 1/2013

medlemsbladet en publikation från samhällsbyggarna nummer 1/2013 medlemsbladet en publikation från samhällsbyggarna nummer 1/2013 ny tidning! Aspect + SVR = Samhällsbyggarna Grafiska profilen Ny logotyp och hemsida! Gå din egen väg Så blir du unik på arbetsmarknaden

Läs mer

MEDLEMSBLADET EN PUBLIKATION FRÅN SAMHÄLLSBYGGARNA NUMMER 4/2015

MEDLEMSBLADET EN PUBLIKATION FRÅN SAMHÄLLSBYGGARNA NUMMER 4/2015 MEDLEMSBLADET EN PUBLIKATION FRÅN SAMHÄLLSBYGGARNA NUMMER 4/2015 ÅRSMÖTE SAMHÄLLS- BYGGARNA 28 april Frukostseminarium, forskning & samarbete 5 maj Årsmöte i Region Syd Anders Tojkander med engagemang

Läs mer

MEDLEMSBLADET EN PUBLIKATION FRÅN SAMHÄLLSBYGGARNA NUMMER 5/2013

MEDLEMSBLADET EN PUBLIKATION FRÅN SAMHÄLLSBYGGARNA NUMMER 5/2013 MEDLEMSBLADET EN PUBLIKATION FRÅN SAMHÄLLSBYGGARNA NUMMER 5/2013 GLAD SOMMAR! För alla tjejer! Följ med till Kvillebäcken Seminarium Erfarenheter av Lean Öga för detaljer Katarina jobbar med framtidens

Läs mer

MEDLEMSBLADET EN PUBLIKATION FRÅN SAMHÄLLSBYGGARNA NUMMER 2/2015

MEDLEMSBLADET EN PUBLIKATION FRÅN SAMHÄLLSBYGGARNA NUMMER 2/2015 MEDLEMSBLADET EN PUBLIKATION FRÅN SAMHÄLLSBYGGARNA NUMMER 2/2015 VINNARNA I REKRYTERINGS TÄVLINGEN PRESENTERAS S. 10 11 Region Väst, Årsmöte och föredrag 13 Studiebesök Norra Kajen, Sundsvall Samuel Lindén

Läs mer

medlemsbladet en publikation från samhällsbyggarna nummer 9/2014

medlemsbladet en publikation från samhällsbyggarna nummer 9/2014 medlemsbladet en publikation från samhällsbyggarna nummer 9/2014 Värva nya medlemmar och tävla om biljetter till Summerburst 2015! se sid 8 2 december Örebros nyaste stadsdel 10 december Studiebesök hos

Läs mer

MEDLEMSBLADET EN PUBLIKATION FRÅN SAMHÄLLSBYGGARNA NUMMER 3/2014

MEDLEMSBLADET EN PUBLIKATION FRÅN SAMHÄLLSBYGGARNA NUMMER 3/2014 MEDLEMSBLADET EN PUBLIKATION FRÅN SAMHÄLLSBYGGARNA NUMMER 3/2014 TEMPEN PÅ FASTIGHETS- MARKNADEN! 27 mars Cykelpendling en del av lösningen? 8 april Samhällsbyggarmingel med AW Mikael Lilje Lantmätare

Läs mer

MEDLEMSBLADET EN PUBLIKATION FRÅN SAMHÄLLSBYGGARNA NUMMER 4/2014

MEDLEMSBLADET EN PUBLIKATION FRÅN SAMHÄLLSBYGGARNA NUMMER 4/2014 MEDLEMSBLADET EN PUBLIKATION FRÅN SAMHÄLLSBYGGARNA NUMMER 4/2014 15 MAJ ÅRSMÖTE I SEKTIONEN FÖR FASTIGHETS- VÄRDERING 15 maj Årsmöte och studiebesök i region Mellersta Norrland 20 maj Kallelse till årsmöte

Läs mer

MEDLEMSBLADET EN PUBLIKATION FRÅN SAMHÄLLSBYGGARNA NUMMER 3/2013

MEDLEMSBLADET EN PUBLIKATION FRÅN SAMHÄLLSBYGGARNA NUMMER 3/2013 MEDLEMSBLADET EN PUBLIKATION FRÅN SAMHÄLLSBYGGARNA NUMMER 3/2013 NY TIDNING! Storstockholm 17 april Bostadsseminarium Seminarieserie Samhällsbyggarna tar tempen Sven Landelius Med erfarenhet från välkända

Läs mer

samhällsbyggaren Anneli Hulthén FORSKninG FukuSHiMA Lagledaren som bygger Göteborgs framtid Konsten att eliminera alla slöserier Trafikverket rustar

samhällsbyggaren Anneli Hulthén FORSKninG FukuSHiMA Lagledaren som bygger Göteborgs framtid Konsten att eliminera alla slöserier Trafikverket rustar Hur lönsamt är det att flytta en stad? KTH gör den samhällsekonomiska kalkylen för Kirunas hela stadsflytt. Gemensam mötesplats med sextio föredrag lockade 500 samhällsbyggare. samhällsbyggaren Anneli

Läs mer

STARKARE FÖRETAG. Så hjälper Guldpengen dig att utvecklas. Tema: Affärsmannaskap och lönsamhet. Premiär för NYA EIO Aktuellt!

STARKARE FÖRETAG. Så hjälper Guldpengen dig att utvecklas. Tema: Affärsmannaskap och lönsamhet. Premiär för NYA EIO Aktuellt! EIO Aktuellt För medlemsföretag i Elektriska Installatörsorganisationen EIO Nummer 1 2015 Premiär för NYA EIO Aktuellt! Tema: Affärsmannaskap och lönsamhet STARKARE FÖRETAG Så hjälper Guldpengen dig att

Läs mer

Vi har hela lönelistan för grafi sk bransch. Förbered ditt lönesamtal Medieledarna nu egen förening. 2005 års löner:

Vi har hela lönelistan för grafi sk bransch. Förbered ditt lönesamtal Medieledarna nu egen förening. 2005 års löner: Utges av Grafiska Mediaförbundet Nr 1 2006 Förbered ditt lönesamtal Medieledarna nu egen förening P-A Bäcklund med hjärtat hos arbetsledare Medieledarna drar igång som egen förening den första april. 2005

Läs mer

NÄRBLADET nummer 3 2014

NÄRBLADET nummer 3 2014 NÄRBLADET nummer 3 2014 SKNTs årskonferens i Jönköping den 14-16 maj 2014 Med en mjukstart på onsdagen med utflykter, golftävling och trevlig samvaro började SKNT sin trettionde årskonferens. Som ett under

Läs mer

Det blir en ny marknad för redovisningskonsulter. Nr 5 2011 Pris 56 kr

Det blir en ny marknad för redovisningskonsulter. Nr 5 2011 Pris 56 kr Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund Vill göra det svåra begripligt Viktiga nyheter i arbetet med Reko Nytt Reko-stöd från SRF Det blir en ny marknad för redovisningskonsulter

Läs mer

Relationsbygge i fokus

Relationsbygge i fokus Reportage Relationsbygge i fokus Framtiden väntar runt knuten >> Sid 3 Kurser i YKB-fortbildning! Vi erbjuder plats på tre utbildningsorter >> Sid 7 Medlemsförmåner Som medlem i Åkeriföreningen är Du automatiskt

Läs mer

HRM ser ledarskapet utifrån tre perspektiv: leda sig själv, leda andra och leda företaget

HRM ser ledarskapet utifrån tre perspektiv: leda sig själv, leda andra och leda företaget En kundtidning från HRM Affärsutveckling 2 oktober 2009 HRM ser ledarskapet utifrån tre perspektiv: leda sig själv, leda andra och leda företaget Det fanns ett behov av coaching hos cheferna Ulrika Frisk,

Läs mer

Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården

Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården -Årets NOFCA-konferens -Ensamkommande barn -FSF-pristagare 2012: Eva Körner Ordföranden har ordet Ordföranden har ordet Hej och välkomna igen till webbtidningen

Läs mer

Blå Skåne. Köfritt i Skåne vi kan bättre. Staff 06. Regeringen hämmar Skånes utveckling. Medlemstidningen för moderater i Skåne

Blå Skåne. Köfritt i Skåne vi kan bättre. Staff 06. Regeringen hämmar Skånes utveckling. Medlemstidningen för moderater i Skåne Blå Skåne Medlemstidningen för moderater i Skåne Köfritt i Skåne vi kan bättre Staff 06 Regeringen hämmar Skånes utveckling Nr. 1 mars 2006 Starten på det livslånga lärandet blivit svårt att få del av

Läs mer

Årets affärskvinna. Marianne Nilson, Vd för Atlet AB och medlem i Handels Vänner. POSTEKON nr 2 juni 2001I

Årets affärskvinna. Marianne Nilson, Vd för Atlet AB och medlem i Handels Vänner. POSTEKON nr 2 juni 2001I Årets affärskvinna 2001 Marianne Nilson, Vd för Atlet AB och medlem i Handels Vänner. Handels Vänner Handelshögskolans i Göteborg Kamratförening POSTEKON nr 2 juni 2001I Sommar! Sommar, sommar. Sommar!

Läs mer

Hantverket - 500 år före GMf... fram till modern grafisk industri. Utges av Grafiska Medieförbundet 100 år 2008 Nr 1 2008

Hantverket - 500 år före GMf... fram till modern grafisk industri. Utges av Grafiska Medieförbundet 100 år 2008 Nr 1 2008 Utges av Grafiska Medieförbundet 100 år 2008 Nr 1 2008 Hantverket - 500 år före GMf... fram till modern grafisk industri Calle Zetterström löser problem på Alfa Print AB. 70 65 10 GMf-are i Stockholm Är

Läs mer

REVISION 1-2/07 Internrevisorn som avstängdes [5] Ensamma revisorer [12] Möt Yvonne Palm [14]

REVISION 1-2/07 Internrevisorn som avstängdes [5] Ensamma revisorer [12] Möt Yvonne Palm [14] intern REVISION 1-2/07 Internrevisorn som avstängdes [5] Ensamma revisorer [12] Möt Yvonne Palm [14] Internrevisorn en trygghet i företaget TIDSKRIFT OM INTERNREVISION Utgiven av Internrevisorerna MATERIAL

Läs mer

kvinnors företagande Arctic Airlink knyter samman nordligaste Norden ger tillväxt Serbian Swedish Business Forum Norge annorlunda landet

kvinnors företagande Arctic Airlink knyter samman nordligaste Norden ger tillväxt Serbian Swedish Business Forum Norge annorlunda landet handelskammarens exportmagasin NR 1 2015 Arctic Airlink knyter samman nordligaste Norden Oslo Chamber of Commerce Norge annorlunda landet Tysk-Svenska Handelskammaren så lyckas du med utstationeringen

Läs mer

Årets vinnare av Stora Åkeripriset:

Årets vinnare av Stora Åkeripriset: Åkare Nummer 2 Maj 2012 i väst Medlemstidning för Sveriges Åkeriföretag Västra Götaland Årets vinnare av Stora Åkeripriset: Jan-Olof Sundbergs Åkeri AB -Rätt personal och ambition att bli bäst, var Johans

Läs mer

Förbundsordförande. och trygghet, kommunpolitiskt program 2011 Kapitel 10 Stärkt medborgarinflytande. Motioner 86-112

Förbundsordförande. och trygghet, kommunpolitiskt program 2011 Kapitel 10 Stärkt medborgarinflytande. Motioner 86-112 LEDARE Regeringen saknar inte visioner Blå Skåne Runt om i världen rasar kriser av olika slag. I både USA och Europa slåss regeringar med skenande underskott och ohållbara system. I Sverige är situationen

Läs mer

Affärer & Fastigheter i norr

Affärer & Fastigheter i norr ANNONS ANNONS ANNONS en tidning från Sverigelokaler.se Affärer & Fastigheter i norr TEMA: Företagsförsäkringar Forspro och Lerstenen planerar hotell med drömläge i Örnsköldsvik Storsatsning av finska Citycon

Läs mer

Bli expert på offentlig upphandling Så gör du en affärsplan Skaffa kapital Rätt kompetens till ditt företag

Bli expert på offentlig upphandling Så gör du en affärsplan Skaffa kapital Rätt kompetens till ditt företag Nummer 2 september 2012 Pris 35 kr En tidning från Företagarna Stockholms stad Tidningen för alla som vill ha ett förbättrat företagarklimat i Stockholm Upprop: Politiker börja investera pengarna rätt

Läs mer

adoptivfamiljer Vi adoptivfamiljer nr 4 2010 1

adoptivfamiljer Vi adoptivfamiljer nr 4 2010 1 adoptivfamiljer MEDLEMSTIDNING FÖR FAMILJEFÖRENINGEN FÖR INTERNATIONELL ADOPTION NR 4 2010 Vi adoptivfamiljer nr 4 2010 1 ledare Den färggranna familjen Vi är alla olika. En del är långa, en del är korta,

Läs mer

Skaffa dig nya kollegor Utan kostnad!

Skaffa dig nya kollegor Utan kostnad! Kommunal IT-samverkan www.kommits.se KommITS firar 10 på 11! 24-timmarsdelegationen Regeringen bör bekosta e-id Skaffa dig nya kollegor Utan kostnad! Så gör vi Toppdomäner s.4 Ledare: Fortsätt bilda nätverk

Läs mer

Framtidens Karriär. Ekonomer medskapar morgondagens samhälle

Framtidens Karriär. Ekonomer medskapar morgondagens samhälle Foto: SEB I en fullservicebank finns enormt varierande uppgifter för civilekonomer. Vi ser gärna att man vågar byta uppgift när man söker sig vidare och på så sätt breddar sin kompetens. Annika Falkengren,

Läs mer

Gåvor att räkna med. insamling nu. Museum driver stor insamlingskampanj. 60 000 elever får stöd av föreningen Mattecentrum EN TIDNING FRÅN FRII SID 14

Gåvor att räkna med. insamling nu. Museum driver stor insamlingskampanj. 60 000 elever får stöd av föreningen Mattecentrum EN TIDNING FRÅN FRII SID 14 FRII är en politiskt och religiöst obunden sammanslutning av 145 frivilligorganisationer inom humanitet, kultur och miljövård. Tillsammans har vi drygt fyra miljoner sympatisörer. FRII verkar för etisk

Läs mer

VinnVinn. Användarhandbok. Entreprenörspåret Business Arena Imaging. Bengt-Göran Bengtner Lena Holmberg

VinnVinn. Användarhandbok. Entreprenörspåret Business Arena Imaging. Bengt-Göran Bengtner Lena Holmberg VinnVinn Användarhandbok Entreprenörspåret Business Arena Imaging Bengt-Göran Bengtner Lena Holmberg VINNVINN Handbok E-spåret 2 (41) Version 0.8 Förord Denna handbok är en fortsättning på den tidigare

Läs mer