MEDLEMSBLADET EN PUBLIKATION FRÅN SAMHÄLLSBYGGARNA NUMMER 2/2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MEDLEMSBLADET EN PUBLIKATION FRÅN SAMHÄLLSBYGGARNA NUMMER 2/2013"

Transkript

1 MEDLEMSBLADET EN PUBLIKATION FRÅN SAMHÄLLSBYGGARNA NUMMER 2/2013 NY TIDNING! Vi presenterar: Den nya styrelsen Nominera till Årets Samhällsbyggare 2013 Med brett ansvar för utveckling och tillväxt i Region Skåne SAMHÄLLSBYGGARNA

2 LEDARE Vår nya förening MEDLEMSBLADET UTGIVARE SAMHÄLLSBYGGARNA VASAGATAN 52, 4 TR STOCKHOLM TEL FAX REDAKTIONEN ANSVARIG UTGIVARE: OLOF JOHANSSON REDAKTÖR: DOROTHEA ERIKSSON SAMHALLSBYGGARNA.ORG LAYOUT OCH ORIGINAL HOVER AB: JOHAN STRÖM KARIN STRÖM RICKARD GUNNARSSON TRYCK LJUNGBERGS TRYCKERI AB MEDLEMSBLADET UTKOMMER JANUARI 20 FEBRUARI 20 MARS 18 APRIL 20 MAJ 20 AUGUSTI 19 SEPTEMBER 21 OKTOBER 20 NOVEMBER 12 DECEMBER YTTERLIGARE INFORMATION FINNS PÅ ISSN OMSLAGSBILD MIKAEL STAMMING NÄSTA MANUSSTOPP NR 3, MARS NR 4, APRIL NR 5, MAJ NI HÅLLER NU I ER HAND NR 2 av vårt Medlemsblad, ett synligt bevis på att samgåendet mellan ASPECT och Svenska Väg- och vatten byggares riksförbund nu är genomfört. Vår nya förening, Samhällsbyggarna, är etablerad. Arbetet med samgåendet har varit både intensivt och intressant. Vi har hanterat såväl stora som små frågor, allt från fastighetsöverlåtelse till logotype, d.v.s. rena expertfrågor till frågor som alla kan ha synpunkter på. Huvudmotivet för att bilda Samhällsbyggarna är att vi ska få en förening med sådana resurser att vi kan leva upp till de förväntningar som medlemmarna ställer på en modern bransch- och kamratförening. Därför ska vi vara en mötesplats för medlemmarna genom att ordna sociala aktiviteter, vi ska bidra till den professionella utvecklingen genom att anordna konferenser och seminarier, vi ska marknadsföra föreningen och medlemmarna och vi ska främja en god yrkesetik. I styrelsen har vi arbetat mycket med hur och på vilket sätt vi ska vara en mötesplats, hur vi bidrar till en professionell utveckling o.s.v. Frågan om vår kommunikation har då prioriterats. Det gäller såväl inom föreningen som mot omvärlden. Medlemsbladet och våra elektroniska nyhetsbrev är viktiga i vår interna information och branschtidningen, Samhällsbyggaren, är vår kommunikationskanal mot omvärlden. Den kommer med sitt första nummer under våren. Vår nya hemsida binder ihop all kommunikation. När det gäller kompetensutveckling har våra stora konferenser, Värderings- och lantmäteridagarna (VLD) resp. SVR Samhällsbyggnadsdagarna, varit mycket viktiga. Vi kommer att fortsätta med båda konferenserna. VLD kommer att utformas på ungefär samma sätt som tidigare. Konceptet för Samhällsbyggnadsdagarna håller just nu på att ses över och kan komma att utvecklas en del, så att det fortsätter att vara en mötesplast för er medlemmar. Seminarieverksamheten är också viktig för att följa utvecklingen och träffa kollegor i branschen. Det är angeläget att semniarier ordnas över hela landet och att vi får till en tekniklösning som gör det möjligt att följa ett urval av dessa seminarier på distans. Föreningen ska vara till nytta för medlemmarna oavsett var vi bor i landet. Självklart är det lättare att få deltagare till arrangemang i de största städerna men de som bor i andra delar av landet ska också känna att det är värdefullt med ett medlemskap. Här är naturligtvis nyhetsbrev, tidningar, webb o.s.v. viktiga men man kan också ta lokala initiativ till att bilda en region inom föreningen. I den regionen kan man sedan samlas för olika typer av aktiviteter. Senast tog medlemmar i Örebro ett sådant initiativ och jag hoppas att fler följer efter. Genom att vi nu är medlemmar har naturligtvis förutsättningarna avsevärt förbättrats för sådana initiativ jämfört med tidigare. Så var aktiv i vår förening! Lars Jansson, vice ordförande Samhällsbyggarna 2 MEDLEMSBLADET NR

3 PERSONPORTRÄTT MIKAEL STAMMING Ålder: 60 år Aktuell som: Utvecklingsdirektör, Region Skåne Bor: I Malmö Familj: Gift med en arkitekt, Birgitta, samt två barn från tidigare förhållande Intressen: Kappsegling Han utvecklar Skåne Mikael Stamming är utvecklingsdirektör för Region Skåne och har en stor erfarenhet av samhällsplanering. Under sin karriär har han hunnit med att jobba inom området i flera delar av Sverige, men också i Danmark. TEXT: INGRID KJELLSTRÖM FOTO: MIKAEL STAMMING MIKAEL BÖRJADE PÅ KTH av den anledningen att hans far och farfar var väg- och vattenbyggare och hade sprungit på byggen sedan han var en liten pojke. Jag fick möjligheten att se hur tunnelbanan byggdes i Stockholm. Därför var det naturligt för mig att börja på KTH. På den tiden, år 1971, var utbildningen intressant upplagd eftersom vi under två år läste tillsammans med L och S (arkitektur). Det bidrog till att jag fick en bred kunskap om samhällsplanering och samhällsbyggnad, vilket även är något som jag jobbat med sedan dess, berättar Mikael. Mikael läste med inriktning mot samhälls- och trafikplanering. De tio första åren efter examen jobbade han också som konsult inom området, i Stockholm och Malmö, på KM (nuvarande WSP). Under hela sin karriär har han haft ett starkt intresse av kommunikation, både det skriftliga och talade språket, vilket dessutom ledde honom in på några års arbete som reklamskribent. Jag är glad över att ha vågat välja ett sidospår. Under tio år jobbade jag som konsult med uppdrag åt den offentliga sektorn och har då haft stor nytta av att kunna kommunicera. Det är delvis olika områden men också bra komponenter att kombinera när jag nu jobbar i en politisk organisation och för allmänheten. MEDLEMSBLADET NR

4 PERSONPORTRÄTT Mikael kappseglar gärna på somrarna. Här med Jens Holmberg. Det var verkligen intressant att jobba i Danmark, men det innebar även kulturkrockar. MIKAEL FORTSATTE SIN KARRIÄR på stadsbyggnadskontorets enhet för trafik och översiktsplanering år 1993 och tillträdde sedan som utvecklingschef för Helsingborgs stad samtidigt som han satt som VD för Europakorridoren, som hade fokus på järnvägar och höghastighetståg i Sverige. År 2002 bytte han stad och jobb till Malmö och började arbeta med deras kommunala verksamhet som kommunikationsdirektör. Målet var bland annat att förändra bilden av staden från en industri- till en kunskapsstad. De flesta uppfattar numer Malmö som mer hipp och mediekopplad än vad de gjorde under varvens tid. Vi fokuserade bland annat på att skapa hållbara stadsdelar och använda mer förnybar energi och så vidare, berättar Mikael. Efter sex år i Malmö stad valde han att ta ytterligare ett steg vidare den här gången över landsgränsen till Köpenhamn och Öresundskommittén. Det är ett politiskt samarbetsorgan för att öka integration och tillväxten i Öresundsregionen. Det var verkligen intressant att jobba i Danmark, men det innebar även kulturkrockar. Man har en bild av att Sverige och Danmark är lika, vilket även stämmer ur de stora perspektiven, men i detaljerna är vi olika när det till exempel kommer till att uppträda på ett möte eller förhandla. Jag har stor nytta av de erfarenheter och kontakter jag fick från det arbetet nu när vi i Region Skåne har ett stort samarbete med Danmark. SEDAN OKTOBER 2011 är Mikael alltså utvecklingsdirektör för Region Skåne. En region har inte bara ansvar för vården i Skåne, utan har även ansvar för utvecklingen av näringsliv, innovationsfrågor, kollektivtrafik, kultur, infrastrukturplanering och samarbete med andra regioner i och utanför Sverige. Vilka är de största utmaningarna du möter? De är uppdelade i olika kategorier. Den första är ekonomin jag önskar att vi hade större ekonomiska resurser för utvecklingsfrågorna och till att till exempel kunna bygga mer järnvägar, för det allt ökande kollektivtrafikresandet och de ökande godstransporterna. Ca hälften av all export till sitt värde passerar Skåne. Sedan är det innehållsmässigt att vi jobbar på uppdrag av staten och måste tänka på hur Skåne ser ut år 2030 att skapa en trovärdig framtidsbild. Då måste vi inkludera externa aktörer, till exempel universitet, kommuner och den ideella sektorn och ta hänsyn till deras mål och framtids visioner för Skåne. Det är spännande men kräver tid för möten och träffar. Till sist jobbar vi med Trafikverket på direktiv av regeringen. Det berör hur den nya infrastrukturplanen ska se ut och utmaningen där ligger i att det är ont om tid då vi har deadline på oss till sommaren. Vi måste även ha i åtanke vad kommunen och Trafik verket tycker om det vi gör och vart vi vill utöka infrastrukturen. Det vi bestämmer kommer påverka företag och arbetspendlare under en lång tid framöver. Detta arbete kallar vi för Skåne paketet. Vilka utmaningar står branschen inför i framtiden? De består av två delar, dels måste vi bli duktigare på att förstå och bistå de komplexa strukturer som vi ställs inför och till det krävs specialister. Men vi behöver även fler generalister. Klimatförändringen kommer att påverka hur vi anlägger våra samhällen. Nationellt och regionalt innebär det att vi måste bli bättre på att förstå de delar som har global påverkan på oss. Det handlar om 4 MEDLEMSBLADET NR

5 PERSONPORTRÄTT Det vi bestämmer kommer påverka företag och arbetspendlare under en lång tid framöver. regelverk för transporter, internationell handel och energiproduktion. Kanske även livsstil och konsumtionsmönster. Specialisterna behövs för att till exempel hantera klimatteknik, som bränslesnålare fordon med mindre emissioner eller att bygga passivhus hållbarare än idag. I min vardag känner jag av att vi måste vara öppna och ödmjuka för att förstå andra organisationer och andra människors situationer. Detta för att kunna kommunicera och lyssna på andra och på så sätt dela varandras kunskap och idéer. MIKAEL ÄR MEDLEM i Samhällsbyggarna och berättar att han har haft nytta av medlemskapet eftersom han haft förmånen att aldrig varit arbetslös. Dessutom tycker han att det ger ett utmärkt nätverk och möjligheter till nyttiga konferenser och möten. Han menar att det är något att speciellt ta till vara på under början av karriären då ens kontakt nät annars kanske mest består av studiekamrater. Hans övriga tips till studenter är att göra inriktningssval efter vad man själv tycker är roligt. Om det sedan är att planera vägar eller att utveckla energiformer spelar ingen roll man måste välja något som man brinner för. Även fackområdet måste vara kul. Sedan måste man lära sig att allt i grund och botten bygger på umgänget och samtalet med andra människor. Den mänskliga dimensionen är viktig. MEDLEMSBLADET NR

6 FÖRENINGSNYTT FÖDELSE DAGAR MARS år 2 mars Bengt G Bursie Lidingö K62 17 mars Per-Olof Hakeman Huskvarna C58 70 år 7 mars Ingvar Fyhr Västra Frölunda C68 10 mars Örjan Falk Täby K67 13 mars Nils Flodin Gävle L72 16 mars Mats E Henriksson Solna C66 20 mars M Katarina Odemark Danderyd K69 20 mars Per-Olof Öberg Västerås 60 år 2 mars Gunnar Engdahl Norrköping 2 mars Kerstin I H Jönsson Karlstad 7 mars Hans O Larsson Valbo 8 mars Pär Svanberg Täby 23 mars Bo Asplind Göteborg L77 29 mars Åke Svenson Skövde C77 50 år 11 mars Anders Finnson Bromma K89 15 mars Åsa Linder Lidingö 25 mars Karin Fogelberg Bandhagen 28 mars Jan-Eje B Andersson Falköping C88 40 år 4 mars Johan Danielsson Solna Lu99 5 mars Johanna Sundelöf Nyköping 9 mars Christina Gerremo Sundbyberg 11 mars Leif Danfors Stockholm K01L 16 mars Maria Mellberg Bromma K98 18 mars Fredrik Johnson Västra Frölunda Lu98 23 mars Mikael Henriksson Åtvidaberg 24 mars Amelie Nilsson Stockholm K08 24 mars Olga G. Hedenstedt Stockholm Kiev96 28 mars Rickard Sundström Solna K98 28 mars Pär Båge Saltsjöbaden K99 31 mars Tony Andersson Saltsjöbaden K97 30 år 6 mars Hanna Lamberg Vendelsö K07 6 mars David Johansson Alingsås CTH 14 mars Jesper Wern Lund 14 mars Hannes Wern Sundsvall KTH 15 mars Gustav Falkenström Örebro C07 17 mars Robin Billsjö Stockholm KTH 17 mars Sandrine Rivoire Stockholm KTH 22 mars Carl-Johan Mattsson Johanneshov CTH 23 mars Johan Olsson Lund LTH 24 mars Ida Rundbladh Lund 24 mars Sama Amish Stockholm 6 MEDLEMSBLADET NR

7 FÖRENINGSNYTT KALENDER 5 mars Örebro Campus USÖ Studiebesök och konstitutionerande möte Plats: Samling vid NCC-bodarna, Södra Grev Rosengatan. Kl. 16:00 6 mars Göteborg After Work på The Golden Days Plats: Hamngatan 31, Göteborg. Från kl. 17:00 6 mars Göteborg Mitt liv med ABB Järnvägsbranschens internationalisering Plats: Byggmästareföreningens lokaler, Ekmansgatan 1, Göteborg. Kl. 18:00 14 mars Sundsvall Studiebesök på Korstaverket Plats: Korstaverket, Sundsvall. Kl mars Solna Mot samma mål utmaningen att leda med många intressenter och många viljor Plats: Vectura, Svetsarvägen 24, Solna. Kl ca mars Solna Följ med till Solna Plats: Samling i entrén till Solnas Stadshus. Kl 10:00-11:30 19 mars Göteborg Årsmöte Samhällsbyggarna Region Väst Plats: Älvrummet, Kanaltorget 1 vid Göteborgs Operan. Kl ca mars Malmö Newsec tittar i spåkulan frukostmöte Plats: Sankt Gertrud, Östergatan 7, Malmö. Kl. 08:00-09:30 (Kaffe och smörgås serveras kl ) 4 26 april Malmö, Kristianstad, Norrköping, Falun, Gävle, Göteborg och Stockholm Samhällsbyggarna tar tempen på fastighetsmarknaden Plats: Se kalendern på vår hemsida. Mer information kommer också i kommande medlemsblad augusti Västkusten och Göteborg Resa till Västkusten tillsammans med RIL Plats: Buss möter på Landvetter flygplats kl.13: oktober Stockholm Värderings- och Lantmäteridagarna 2013 Plats: City Conference Center, Norra Bantorget MEDLEMSBLADET NR

8 FÖRENINGSNYTT PRESENTATION AV Samhällsbyggarnas styrelse 2013 Sedan årsskiftet har föreningens styrelse förändrats och nu kan vi presentera 2013 års styrelse! Styrelsen har bland annat i uppdrag att bevaka föreningens intressen och handha dess angelägenheter samt verka för föreningens ändamål. Uppdraget framgår i sin helhet i stadgarna som finns att läsa på vår hemsida. Just nu lägger styrelsen stor kraft på att forma den nya föreningen. Jan Byfors, ordförande Chef teknisk utveckling, NCC Lars Jansson, vice ordförande Stf GD, Lantmäteriet Lars Bowald Regionchef Väst, Faveo Projektledning 8 MEDLEMSBLADET NR

9 FÖRENINGSNYTT Fredrik Brunes Universitetsadjunkt KTH Cecilia Lindén Fastighetsvärderare, Exploateringskontoret Stockholm stad Louise Palm Fastighetskontoret, Malmö Stad Rikard Silverfur Näringspolitisk expert, Fastighetsägarna Karl Sundholm Senior Construction Manager, Pembroke Real Estate bro - kere.com Ewa Swensson, ansvarig internationella frågor Utvecklingsstrateg, Lantmäteriet MEDLEMSBLADET NR

10 FÖRENINGSNYTT SAMHÄLLSBYGGARNA TRÄFFADE STUDENTER PÅ LAVA 2013! LAVA ÄR DEN ÅRLIGA arbetsmarknadsmässan arrangerad av Samhällsbyggnadssektionen på KTH. Här möts studenter och över 100 utställande företag från hela samhällsbygg nadssektorn. I år var Cecilia Lindén och vd Olof Johansson på plats i Samhällsbyggarnas monter den 7 februari för att träffa och informera studenter om Samhällsbyggarnas verksamhet. Studenterna var intresserade av den nya föreningen och många nya medlemsansökningar lämnades in. ÅRETS SAMHÄLLS- BYGGARE 2013 Har du Årets Samhällsbyggare 2013 i ditt nätverk? Se till att ha det! Nominera någon du vet har bidragit med något extra inom Samhällsbyggandet till Årets Samhällsbyggare! Priset delas årligen ut till yrkesverksam person som genom sin gärning utvecklat och lyft fram Samhällsbyggnadsprofessionen. Läs mer på 10 MEDLEMSBLADET NR

11 FÖRENINGSNYTT SENASTE NYTT KRING TIDNINGEN Samhällsbyggaren Snart kommer föreningens facktidning ut med sitt första nummer. TEXT: OLOF JOHANSSON NU HAR VI HITTAT DEN AKTÖR som ska driva föreningens fack- och branschtidning Samhällsbyggaren. Efter att ha träffat en rad olika aktörer och tagit in ett flertal offerter fastnade vi för redaktionsbyrån Publik, som har stor vana av att producera liknande tidningar. Publik är en medelstor firma med 14 anställda och just att de inte är alltför stora var något som sågs som positivt då vi kan lära känna företaget nära på alla fronter. Vi tror att Publik kan bidra till att skapa en tidning med hög kvalité, såväl i expertartiklar, redaktionella artiklar som i layouten. Målet med tidningen är att belysa samhällsbyggandets alla delar och roller på såväl djup som översiktlig nivå. Tidningen ska vara en inspirations- och kunskaps källa för er medlemmar. Det innehåll som tidigare har funnits i Aspetcs och SVRs facktidningar kommer självfallet att tas tillvara, men det kommer att breddas och packeteras på ett lite annorlunda sätt. Vi hoppas att ni ska uppskatta tidningen även framöver. En annan fördel med Publik är att de är duktiga på kommunikation, något som förhoppningsvis kan hjälpa oss att sprida intressanta artiklar både inom och utom sektorn till andra medier. Samhällsbyggaren utkommer med sex nummer årligen, men till följd av sammanslagningen vid årsskiftet blir det fem nummer under Det första numret ska utkomma så fort det är möjligt, dock utan att kvalitén ska påverkas, så det ligger ungefär runt åtta veckor bort. Vi hoppas därför att ni har ytterligare lite tålamod att vänta. Till tidningen kommer det också att knytas ett redaktionsråd som ska spegla samhällsbyggandets olika inriktningar som ska bidra till att tidningen får ett innehåll som uppskattas och efterfrågas av er medlemmar. Premiär för Samhällsbyggarnas nya jobbsajt! Sidan är till för dig som söker kvalificerat jobb inom samhällsbyggnadssektorn. Du hittar alla platsannonser på Är du annonsör kontakta Lennart Stark på tel för mer info om alla möjligheter. MEDLEMSBLADET NR

12 AKTIVITET REGION ÖREBRO Campus USÖ Studiebesök och konstitutionerande möte Tisdag 5 mars 2013 kl. 16:00 5 mars NCC bygger Campus USÖ, Örebros nya läkarutbildningslokaler mellan sjukhuset och CV-området. Campus USÖ är ett första steg i en större byggnadsförnyelse som bidrar till att utveckla universitetssjukhuset, både vad gäller akut omhändertagande, högspecialiserad vård, forskning och utbildning. Tillsammans med Samhällsbyggarna i Örebro inbjuder NCC till studiebesök på området. Efter studiebesöket hålls konstitutionerande möte för Samhällsbyggarna region Örebro, och i samband med detta bjuds det på lättare förtäring. Plats: Samling kl. 16:00 vid NCC-bodarna, Södra Grev Rosengatan, Örebro. Anmälan: Sker till org eller tel senast 1 mars. VISST KÄNNER DU MÅNGA UNGA OCH BEGÅVADE SAMHÄLLSBYGGARE? Nominera dessa till Clarence Morberg-priset 2013! Priset delas årligen ut till förtjänt yngre yrkesverksam person som varit en förebild för andra unga Samhällsbyggare. Pristagaren erhåller en prissumma om kr. Läs mer på 12 MEDLEMSBLADET NR

13 AKTIVITET UNGA I VÄST After Work på The Golden Days Onsdag 6 mars 2013 från kl. 17:00 6 mars Nu byter vi träffställe och ses på Golden Days istället. Så efter en lång och hård arbetsdag är ni välkomna att släntra ner till Golden Days på Södra Hamngatan 31 i Göteborg. Varmt välkommen att mingla! REGION VÄST SENIORER Mitt liv med ABB Järnvägsbranschens internationalisering Onsdagen den 6 mars 2013 kl. 18:00 6 mars Civ.ing. Christer Bådholm f.d. Vd numera styrelseordförande för tågtillverkaren Bombardier berättar om sitt liv i ABB-gruppen och sitt nära samarbete med Percy B arnevik. Christer med bakgrund i byggindustrin och tillika styrelseledamot i bl.a. Vägverkets SVEVIA kan säkert dra spännande jämförelser mellan branscherna. Efter föredraget serveras en lätt måltid till en kostnad av 150:- per person. Plats: Byggmästareföreningens lokaler, Ekmansgatan 1, Göteborg. Parkering på gården. Anmälan: Senast den 3 mars 2013 till: Lars Premmert , Jarl Salegård , Lennart Apleberger eller Lars Söderlind ANNONS Nacka kommun med över invånare är en attraktiv kommun att bo och verka i. Här finns stora grönområden, insjöar, kust och skärgård samtidigt som stadshuset ligger 10 min från Slussen. NACKA KOMMUNS EXPLOATERINGSENHET SÖKER Strategisk exploateringsekonom Projektledare / Exploateringsingenjör Redovisningsekonom Nacka kommun samarbetar med Hays Bygg & Fastighet i denna rekrytering. Besök för mer information samt intresseanmälan. Vi arbetar med löpande urval. Vid specifika frågor om tjänsten kontakta Christopher de Laval på eller MEDLEMSBLADET NR

14 REFERAT Referat från Hamburger Börs Sektionen för fastighetsvärdering arrangerade den 8 februari ett välbesökt lunchseminarium på Hamburger Börs. Först intogs en härlig lunch och därefter följde föredrag. TEXT: PETER LJUNG V ORDF SFF Läget, läget, läget Först ut var Lina Bellman Miun som i sin lic-avhandling intervjuat 67 av sektionens 138 auktoriserade fastighetsvärderare. Syftet med avhandlingen var att analysera våra auktori serade värderares syn på värdering av kommers iella fastigheter. Hon konstaterade att det allmänt veder tagna svaret på frågan om vad som påverkar värdet läget, läget, läget, inte var sant och att värderingsprocessen hade långt mer komplexa mönster än så. Hans Lind, professor på KTH, var inbjuden som diskutant och inledde med Läget läget läget, vem har hittat på det? Det kan vi glömma!. Sammanfattningsvis var det en intressant avhandling som ger oss i styrelsen en anled ning att fundera på hur vi jobbar och uppfattas i marknaden. Tomträtt Erik Persson var nästa man upp på scen. Denna gång gäller det en utredning för att förenkla tomträttsregleringar som inkommit för remiss till Samhällsbyggarna och som hanterats av sektionen. I föreningens remissvar framgår att vi tycker det är bra med en årlig reglering, vi kan till nöds acceptera KPI som beräkningsgrund, men vi är emot att lagstadga vilken avgäldsränta det ska vara eftersom vi anser att skälig ränta kan variera såväl över tiden som geografiskt. Fastighetsvärderingar i årsbokslut Ingemar Rindstig, auktoriserad revisor på Ernst & Young Real Estate redovisade tendenser i årsbokslut från några fastighetsbolag som redan lämnat sina årsbokslut för Han konstaterade att avkastningskraven i stort sett bedömts som oförändrade under 2012 i de fastighetsbolag som hittills redovisat material. Av de 23 bolag som Ingemar följer visade flertalet att de ökat sina fastighetsvärden under Detta beror på ett ökat kassaflöde genom något mindre vakans eller något högre hyror, eller färdigställda projekt. Ingemar pekade även på några nya redovisnings regler som värderare måste känna till i form av ökade upplysningskrav samt krav på notuppgifter om verkliga värden för fastighetsbeståndet m.m. Mastupplåtelser Sist ut var Rolf Simón från Forum Fastighetsekonomi som redovisade ett förslag på högre ersättning vid mastupplåtelser som föreningen fått på remiss. Föreningen anser att det finns svåra gränsdragningsproblem då t.ex. ledningarna till masterna inte ingår i den högre ersättningen. Och hur ska man kunna ange vilka verksamheter som är vinstdrivande och vilka som inte är det. Ordförande för Sektionen För Fastighetsvärdering, Åke Ekwall tackade för det stora intresset och avslutade som vanligt med att påminna alla om att alltid använda sig av Samhällsbyggarna auktoriserade värderare. (Du kan läsa ett mer detaljerat referat på vår hemsida under nyheter.) 14 MEDLEMSBLADET NR

15 AKTIVITET REGION STORSTOCKHOLM Mot samma mål utmaningen att leda med många intressenter och många viljor Tisdagen 19 mars 2013 kl ca mars Hur arbetar man som projektledare med att få så många som möjligt att dra åt samma håll? Vectura bjuder in Samhällsbyggarnas medlemmar till föredrag med Ola Kromnow, Senior projektledare tidiga skeden, Vectura och föredragshållare från Projektledning Stockholm Ström och Svenska Kraftnät. 15:00 16:00 Föredrag 16:00 16:30 Paneldebatt under ledning av projektledningssektionens ordförande Torsten Josephson 16:30 17:30 Mingel och lätt förtäring Plats: Vectura, Svetsarvägen 24, Solna Anmälan: tel senast 15 mars Välkomna hälsar Vectura och sektionen för projektledning. ANNONS Erfaren lantmätare till kontoret i Eskilstuna. Läs mer på MEDLEMSBLADET NR

16 AKTIVITET REGION SYD Newsec tittar i spåkulan frukostmöte Fredagen den 22 mars kl. 08:00-09:30 (kaffe kl. 07:30) 22 mars Arvid Lindqvist, chefsekonom på Newsec, presenterar Newsecs syn på fastighetsmarknaden. Med utgångspunkt i den makroekonomiska utvecklingen diskuteras förutsättningarna för den svenska fastighetsmarknaden. Vilka fastighets segment kommer avkasta bäst under kommande år och vilka faktorer är avgörande för utvecklingen? Nichlas Sarlin, Regionansvarig Newsec Advice Malmö, kompletterar med sin syn på Öresundsmarknaden. Kaffe och smörgås serveras kl Plats: Sankt Gertrud, Östergatan 7, Malmö Anmälan: Senast den 20 mars till eller tel ANNONS 16 MEDLEMSBLADET NR

17 AKTIVITET REGION MELLERSTA NORRLAND Studiebesök på Korstaverket Torsdag 14 mars 2013 kl 11:30 13:00 14 mars Kom och lyssna på Sundsvall Energis utvecklingschef Mats Bäck och produktionschef Rolf Wälivaara berätta om bl.a. pågående intressanta projekt vid Korstaverket, som t.ex. samarbetet om spillvärme från SCA:s industrier i Sundsvallsregionen. Samarbetet innebär miljövinster genom ett kraftigt minskat oljeberoende och minskade affärsrisker, bl.a. genom att en ombyggnad av befintlig panna till biobränsle för 950 miljoner kronor inte behöver genomföras. Oljeanvändningen och koldioxidutsläppen beräknas minska med ca ton olja/år respektive ca ton koldioxid/år. Matig smörgås och dryck serveras. Plats: Korstaverket, Sundsvall Anmälan: senast 11 mars till eller tel Antal platser är begränsat. FOTOGRAF: TORBJÖRN BERGQVIST REGION STORSTOCKHOLM Följ med till Solna Tisdagen den 19 mars 2013 kl 10:00-11:30 19 mars Solnas kommundirektör Kristina Tidestav tar emot oss och kommer att berätta om vad som händer i Solna idag och vad som ligger i pipeline. Solna ligger verkligen i framkant i flera avseenden. Stora projekt såsom Friends Arena, Nya Karolinska sjukhuset är exempel på projekt som håller världsklass. Åtskilliga miljarder investeras i infrastruktur, bostäder och kommersiella fastigheter för att därigenom befästa kommunens position som ledande kommun vad gäller såväl näringsliv som livskvalitet. Efter besöket finns möjligheten att inta en gemensam självfinansierad lunch på Park Inn. Plats: Vi samlas i entrén till Solnas Stadshus i Solna C. Anmälan: Senast den 13 mars till kansliet alt. tel Uppge om du deltar vid lunchen. Eventuella frågor besvaras av Klas Thorén MEDLEMSBLADET NR

18 AKTIVITET Samhällsbyggarna tar tempen på fastighets marknaden 4 26 april april Under april arrangerar Sektionen för fastighetsvärdering seminarier på flera svenska orter i avsikt att ta tempen på den lokala fastighetsmarknaden. Dessa uppskattade frukost seminarier genomförs varje vår sedan 10 år i samarbete med lokala värderingsföretag. Datum för vårens seminarier 4 april Malmö 11 april Kristianstad, Norrköping, Falun och Gävle 25 april Göteborg v17 Stockholm Markera i almanackan och håll ögonen på kalendern i Samhällsbyggarnas hemsida! Mer information kommer också i kommande medlemsutskick. Välkommen önskar Sektionen för fastighetsvärdering inom Samhällsbyggarna! ANNONS Lantmäteriet Fastighetsbildning söker Erfarna förrättningslantmätare till Vallentuna, Stockholm, Norrtälje och Visby. Läs mer på 18 MEDLEMSBLADET NR

19 AKTIVITET SAMHÄLLSBYGGARNAS SENIORSEKTION Resa till Västkusten tillsammans med RIL augusti augusti Seniorsektionen inbjuder till besök på Västkusten och Göteborg tillsammans med vår finska systerorganisation RIL-seniorerna. PROGRAM Tisdagen 20 augusti Buss möter på Landvetter flygplats kl.13:00 Vi startar med lunch och därefter en guidad rundtur i Göteborg med nära omgivning Ankomst till hotellet vid 18-tiden Middag på hotellet Onsdag 21 augusti Besök på Älvrummet med presentation av Göteborgs utvecklingsplaner och nya stadsbyggnadsprojekt Besök på Operan med guidad visning och lunch Båttur i Göteborgs hamn ut till Älvsborgs fästning Middag på kvällen i Göteborgs Byggmästareförenings lokaler med underhållning Torsdag 22 augusti Besök på Sjöfartsmuseet Lunch Tid för egna aktiviteter Buss avgår från hotellet kl till Landvetter Anmälan: senast 4 mars 2013 till Samhällsbyggarnas kansli tel eller Pris: kostnad för hotell, mat och dryck, bussresor och avgifter 4800 SEK per person. Tillägg för enkelrum 1200 SEK. Respektive partner och även icke seniorer är välkomna att delta. Ytterligare information lämnas av Lennart Apleberger tel eller Lars Wuopio tel MEDLEMSBLADET NR

20 Posttidning B Returadress: Samhällsbyggarnas medlemsblad Vasagatan 52, 4tr Stockholm REGION VÄST Årsmöte Samhällsbyggarna Region Väst Torsdag 19 mars kl ca mars PROGRAM David Hellström, VD för Reinertsen Sverige, kommer att berätta om BIM - Building Information Modeling. Camilla Nyman t.f. VD Göteborg och Co berättar om evenemang inför Göteborgs 400-årsjubileum 2021 där man nu bl.a. lyckats få Volvo Ocean Race till Göteborg. Samhällsbyggarna i Västs första årsmöte med information om hur SVR och Aspect blev till och vilka utmaningar vi ser nationellt och i regionen samt inval av ny styrelse. Programmet är preliminärt, för mer information se hemsidan Plats: Älvrummet, Kanaltorget 1 vid Göteborgs Operan Anmälan: Senast 12 mars eller tel Välkomna hälsar styrelsen i Region Väst. FOTOGRAF/KÄLLA: ÄLVSTRANDEN UTVECKLING/HANS WRETLING

Välkommen till SKNT:s årskonferens den 9-11 maj 2012

Välkommen till SKNT:s årskonferens den 9-11 maj 2012 Välkommen till SKNT:s årskonferens den 9-11 maj 2012 Välkommen till Linköping och SKNT:s årskonferens den 9-11 maj 2012 Kompetensförsörjning och internationalisering Inriktningen på årets konferens är

Läs mer

Välkommen till SKNT:s årskonferens den 9-11 maj 2012

Välkommen till SKNT:s årskonferens den 9-11 maj 2012 Välkommen till SKNT:s årskonferens den 9-11 maj 2012 Camilla Lejon Bengt Westman Linda Wennerholm Leif Erlandsson Björn Nordén Colin Moon Klas Danerlöv Hans Stråberg Robert Wickman Troed Troedsson Annete

Läs mer

BUSINESS ARENA MALMÖ 2015

BUSINESS ARENA MALMÖ 2015 BUSINESS ARENA MALMÖ 2015 Clarion Hotel & Congress Malmö Live 7 maj Programöversikt CMYK Positiv/svart, används där färg inte är möjligt Negativ/vit, används mot färgade mörka bakgrunder partners Business

Läs mer

INBJUDAN TILL ÅRSKONFERENSEN 2014

INBJUDAN TILL ÅRSKONFERENSEN 2014 INBJUDAN TILL ÅRSKONFERENSEN 2014 Svenska stadskärnor VÄLKOMMEN TILL ÅRSKONFERENSEN I VÄSTERÅS DEN 21-22 MAJ 2014 Årets största konferens och bankett håller vi i Västerås, Årets Stadskärna 2013! Här samlas

Läs mer

Fjärrvärmedagarna. 13-14 april 2011. Ronneby Brunn, Ronneby

Fjärrvärmedagarna. 13-14 april 2011. Ronneby Brunn, Ronneby Fjärrvärmedagarna 13-14 april 2011 Ronneby Brunn, Ronneby PROGRAM Tisdagen den 12 april Drop in 19.00-20.00 Mingelkväll med mat, dryck och aktivitet. PROGRAM Onsdagen den 13 april 09.05 Buss från tågstation

Läs mer

Inbjudan. FALK:s konferens

Inbjudan. FALK:s konferens Inbjudan FALK:s konferens Eskilstuna 8-10 maj 2012 Arkivimpulser! Välkommen till FALK:s konferens 2012 som hålls i Eskilstuna. Arkivimpulser är rubriken på årets konferens och vi hoppas kunna ge er ett

Läs mer

INBJUDAN TILL BRANSCHDAGEN 2 FEBRUARI 2015

INBJUDAN TILL BRANSCHDAGEN 2 FEBRUARI 2015 INBJUDAN TILL BRANSCHDAGEN 2 FEBRUARI 2015 Företagens stora chans att träffa studenter som snart ska ut i arbetslivet men även knyta kontakter med andra företag inom samma bransch. INFORMATION OM BRANSCHDAGEN

Läs mer

Fjärrvärmedagarna. 9-10 april 2014. Utsikten Meetings, Stockholm

Fjärrvärmedagarna. 9-10 april 2014. Utsikten Meetings, Stockholm Fjärrvärmedagarna 9-10 april 2014 Utsikten Meetings, Stockholm PROGRAM Tisdagen den 8 april Från kl. 19.00 Mingelkväll med mat och dryck Lokal: Cocktailbaren PROGRAM Onsdagen den 9 april Morgonaktivitet

Läs mer

FASTIGHETSDAGARNA 2016

FASTIGHETSDAGARNA 2016 v FASTIGHETSDAGARNA 2016 Vi har glädjen att välkomna dig till Fastighetsdagarna 2016 - Ett toppnivåmöte med fokus på vår omvärld och branschens framtid Fastighetsdagarna i Stockholm är en konferens för

Läs mer

Samhällsbyggarna. Styrelsen och verkställande direktören för. Org nr 802003-7563. avger härmed Årsredovisning och Koncernredovisning

Samhällsbyggarna. Styrelsen och verkställande direktören för. Org nr 802003-7563. avger härmed Årsredovisning och Koncernredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Samhällsbyggarna Org nr 802003-7563 avger härmed Årsredovisning och Koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari 31 december 2013 Innehållsförteckning A. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Program. Årsmöte 2015. 24-25 november, 2015. Clarion Hotel Sense, Luleå

Program. Årsmöte 2015. 24-25 november, 2015. Clarion Hotel Sense, Luleå Program Årsmöte 2015 24-25 november, 2015 Clarion Hotel Sense, Luleå PROGRAM Tisdagen den 24 november Förändringens vindar - medvind eller motvind? 11.00 Registreringen öppnar 11.30 Lunch Luleå Energi

Läs mer

Konsthallen ARTIPELAG och Nacka Forum

Konsthallen ARTIPELAG och Nacka Forum SPF Seniorerna Rosenkälla - Endagsresa Konsthallen ARTIPELAG och Nacka Forum Tisdag den 31 mars 2015 En endagsresa till - Artipelag - den nya privata konsthallen vid Baggensfjärden, på Värmdö, som invigdes

Läs mer

Framtidens begravningsplatser utveckling samspel bevarande

Framtidens begravningsplatser utveckling samspel bevarande FÖRENINGEN SVERIGES KYRKOGÅRDSCHEFER OCH SVENSKA KYRKANS ARBETSGIVARORGANISATION inbjuder till kyrkogårdskongress den 5 7 september 2011 i Varberg Framtidens begravningsplatser utveckling samspel bevarande

Läs mer

Inbjudan till FALK-konferens En återblick in i framtiden 24 26 maj 2005

Inbjudan till FALK-konferens En återblick in i framtiden 24 26 maj 2005 Inbjudan till FALK-konferens En återblick in i framtiden 24 26 maj 2005 Alingsås museum. Foto: Okänd Bästa konferensdeltagare FALK har i år nöjet att tillsammans med Alingsås kommun bjuda in till konferens

Läs mer

Fjärrvärme 2016 Konkurrenskraft under nya spelregler

Fjärrvärme 2016 Konkurrenskraft under nya spelregler Fjärrvärme 2016 Konkurrenskraft under nya spelregler Strategidagarna 6-7 februari 2013 Yasuragi Hasseludden, Stockholm PROGRAM Onsdagen den 6 februari Fjärrvärme 2016 Konkurrenskraft under nya spelregler

Läs mer

121 77 Globen - Stockholm 070-576 19 10

121 77 Globen - Stockholm 070-576 19 10 Denna förteckning omfattar de personer som DNV GL har certifierat som byggarbetsmiljösamordnare enligt "Kravspecifikation för certifiering av Byggarbetsmiljösamordnare". Förteckningen är sorterad efter

Läs mer

Årsstämma Sveriges Grisföretagare

Årsstämma Sveriges Grisföretagare Årsstämma Sveriges Grisföretagare Karlstad 16-17 juni 2009 Arrangör: Värmlands Grisföretagare Program, anmälan etc i denna pdf samt i Stämmotidningen (bilaga till Svensk Gris med knorr nr 5-2009) 9 Välkommen!

Läs mer

Medlemsblad. Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar!

Medlemsblad. Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar! Medlemsblad Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar! Till vår förenings 21:a årsmöte, den 12:e mars, hade 75 medlemmar infunnit sig. Efter årsmötesförhandlingarna höll vår inbjudne föreläsare, Gunnar Henningsson,

Läs mer

Urban Transition Forum 19 september 2013

Urban Transition Forum 19 september 2013 Urban Transition Forum 19 september 2013 Dokumentation Av Boel Kjellsdotter, projektkoordinator Urban Transition Öresund www.urban-transition.org Innehåll Urban Transition Forum 19 september 2013... 3

Läs mer

industrihistoriskt forum 2008 11 12 september innovatum i trollhättan

industrihistoriskt forum 2008 11 12 september innovatum i trollhättan industrihistoriskt forum 2008 11 12 september innovatum i trollhättan 14 föredrag och 1 exkursion om industrisamhällets kulturarv Välkommen till Industrihistoriskt forum 2008. Konferensen vänder sig till

Läs mer

Projektnamn: Innovativum Uppdragsgivare: Ingrid Thuresson, Charlotte Engblom & Philip Bengtsson Projektgruppdeltagare: Sara Nasser, Arianita Rexha &

Projektnamn: Innovativum Uppdragsgivare: Ingrid Thuresson, Charlotte Engblom & Philip Bengtsson Projektgruppdeltagare: Sara Nasser, Arianita Rexha & Projektnamn: Innovativum Uppdragsgivare: Ingrid Thuresson, Charlotte Engblom & Philip Bengtsson Projektgruppdeltagare: Sara Nasser, Arianita Rexha & Jesper Zanton Projektkordinator: Dina Jacobson Innehåll:

Läs mer

Föreningen SydostGIS inbjuder till GIS-dag i Växjö onsdagen den 3 november 2010.

Föreningen SydostGIS inbjuder till GIS-dag i Växjö onsdagen den 3 november 2010. Föreningen SydostGIS inbjuder till GIS-dag i Växjö onsdagen den 3 november 2010. Konferensens målgrupper är: - Arbetsledare och planerare inom skola, samhällsberedskap och räddningstjänst. - Fysiska planerare.

Läs mer

FashionDAYS 2015 Projektplan Projektledare: Sarah Norving

FashionDAYS 2015 Projektplan Projektledare: Sarah Norving FashionDAYS 2015 Projektplan Projektledare: Sarah Norving 1. BAKGRUND FashionDAYS är eventet som syftar till att uppmärksamma och stärka vår region inom mode, textil och design. Ambitionen är att genomföra

Läs mer

Svensk förening för Diabetologi Vårmöte 12-13 maj 2011 Nr XXXVII. År 2011 Årg 23 Nr 1

Svensk förening för Diabetologi Vårmöte 12-13 maj 2011 Nr XXXVII. År 2011 Årg 23 Nr 1 Svensk förening för Diabetologi Vårmöte 12-13 maj 2011 Nr XXXVII År 2011 Årg 23 Nr 1 Bäste Diabeteskollega Varmt välkommen till SFDs vårmöte som kommer att handla om viktiga nyheter och heta områden som

Läs mer

SIPF Vårmöte 5 maj 2015

SIPF Vårmöte 5 maj 2015 SIPF Vårmöte 5 maj 2015 Folkets Hus i Lund Kiliansgatan 13-15, 22350 Lund Svenska Industriens Patentingenjörers Förening (SIPF) grundades år 1939. Föreningen bytte namn till Svenska Industrins IP Förening

Läs mer

Program. Årsmöte. 11-12 november, 2014. Elite Park Avenue Hotel, Göteborg

Program. Årsmöte. 11-12 november, 2014. Elite Park Avenue Hotel, Göteborg Program Årsmöte 11-12 november, 2014 Elite Park Avenue Hotel, Göteborg PROGRAM Tisdagen den 11 november 11.00 Registrering 11.30 Lunch Göteborg Energi bjuder på lunch Moderator Annika Johannesson 13.00

Läs mer

Fjärrvärmecentraler och energimätare. 30 september - 1 oktober, 2014 Elmia, Jönköping

Fjärrvärmecentraler och energimätare. 30 september - 1 oktober, 2014 Elmia, Jönköping Fjärrvärmecentraler och energimätare 30 september - 1 oktober, 2014 Elmia, Jönköping PROGRAM Tisdagen den 30 september 10.00 11.00 Registrering Moderator Hans Lund, Fortum Värme och deltagare i Fjärrvärmecentralgruppen

Läs mer

Framtidens kollektivtrafik. Kommunikation och media

Framtidens kollektivtrafik. Kommunikation och media Framtidens kollektivtrafik Kommunikation och media Detta är en delrapport inom det förvaltningsövergripande projektet Framtidens kollektivtrafik i Malmö. Detta pm är sammanställt av: Linda Herrström, Gatukontoret

Läs mer

SFMI. i samarbete med. Västra Götalandsregionens ehälsoenhet. Inbjuder för 19:e året i följd till. Dagar om lagar

SFMI. i samarbete med. Västra Götalandsregionens ehälsoenhet. Inbjuder för 19:e året i följd till. Dagar om lagar SFMI i samarbete med Västra Götalandsregionens ehälsoenhet Inbjuder för 19:e året i följd till Dagar om lagar Det är nu 10 år sedan Ylva Johansson presenterade sin nya IT-policy som skulle medge ökat informationsutbyte

Läs mer

Program. Spana, lyssna, tala. Kommunikationsdagarna 17-18 mars, 2015. Barkarby Gård, Stockholm

Program. Spana, lyssna, tala. Kommunikationsdagarna 17-18 mars, 2015. Barkarby Gård, Stockholm Program Spana, lyssna, tala Kommunikationsdagarna 17-18 mars, 2015 Barkarby Gård, Stockholm PROGRAM Tisdagen den 17 mars 11.00 Buss Från Cityterminalen 11.00 12.00 Registreringen öppnar Lunch 13.00 Välkommen

Läs mer

VARMT VÄLKOMMEN TILL SEMINARIUM VÄRDESKAPANDE FÖRHANDLINGAR

VARMT VÄLKOMMEN TILL SEMINARIUM VÄRDESKAPANDE FÖRHANDLINGAR Värdeskapande förhandlingar Hur skapar vi förutsättningar att genomföra stora investeringar i infrastruktur och andra betydelsefulla samhällsinvesteringar Hur får vi igång byggandet? INBJUDAN Seminarium

Läs mer

Följ med DIU på en resa fylld med skolutveckling och framtidsspaning

Följ med DIU på en resa fylld med skolutveckling och framtidsspaning DIU@BETT 21-23 januari 2015 Följ med DIU på en resa fylld med skolutveckling och framtidsspaning I januari 2015 är det dags för BETT, världens största mötesplats kring IT och lärande. Att delta på BETT

Läs mer

!!!!!!Följ med på vår nästa Kunskapsresa till Berlin 24 26 april 2013

!!!!!!Följ med på vår nästa Kunskapsresa till Berlin 24 26 april 2013 !!!!!!Följ med på vår nästa Kunskapsresa till Berlin 24 26 april 2013 Att förstå vad som händer i vår värld blir allt mer angeläget i takt med att konkurrensen ökar och nya ekonomier växer fram. Att läsa

Läs mer

Möt oss i Almedalen. Västra Götalandsregionens seminarieprogram 2011. Alla våra seminarier teckentolkas

Möt oss i Almedalen. Västra Götalandsregionens seminarieprogram 2011. Alla våra seminarier teckentolkas Möt oss i Almedalen Västra Götalandsregionens seminarieprogram 2011 Alla våra seminarier teckentolkas Det som händer i Västra Götaland är viktigt för hela Sverige! Västra Götalandsregionen är en av Sveriges

Läs mer

Samordnad varudistribution

Samordnad varudistribution Samordnad varudistribution Varför? Affärsmodell? Implementering? Ett tiotal kommuner har redan infört samdistribution, men 50-60 kommuner är på väg... Inbjudan seminarie Ystad Saltsjöbad 11-12 november

Läs mer

medlemsbladet en publikation från samhällsbyggarna nummer 1/2013

medlemsbladet en publikation från samhällsbyggarna nummer 1/2013 medlemsbladet en publikation från samhällsbyggarna nummer 1/2013 ny tidning! Aspect + SVR = Samhällsbyggarna Grafiska profilen Ny logotyp och hemsida! Gå din egen väg Så blir du unik på arbetsmarknaden

Läs mer

Er resa - Vårt hantverk! Travellink Konferens & Event

Er resa - Vårt hantverk! Travellink Konferens & Event Er resa - Vårt hantverk! Travellink Konferens & Event Vi kan Konferens & Event Vi möter Era förväntningar En konferensresa innebär höga förväntningar och krav. Vår ambition är att motsvara och gärna överträffa

Läs mer

Strategidagarna 2014. 5-6 februari 2014. Sånga-Säby Hotell & Konferens, Stockholm

Strategidagarna 2014. 5-6 februari 2014. Sånga-Säby Hotell & Konferens, Stockholm Strategidagarna 2014 5-6 februari 2014 Sånga-Säby Hotell & Konferens, Stockholm PROGRAM Onsdagen den 5 februari 09.00 Buss avgår från centralstationen 09.30-10.00 Registrering och kaffe Nu regnar det regler

Läs mer

Mediaplan & företagspresentation

Mediaplan & företagspresentation Mediaplan & företagspresentation 05 Annons- & utgivningsplan Om oss! Väljer du Fastighetsnytt som din kanal för marknadsföring och profil ering är du med i ett större sammanhang och når en målgrupp av

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL KARLSTAD OCH SKNT:s ÅRSKONFERENS DEN 22-24 MAJ 2013

VÄLKOMMEN TILL KARLSTAD OCH SKNT:s ÅRSKONFERENS DEN 22-24 MAJ 2013 VÄLKOMMEN TILL KARLSTAD OCH SKNT:s ÅRSKONFERENS DEN 22-24 MAJ 2013 Framtiden är temat på SKNT:s konferens som i år hålls i solstaden Karlstad. Under rubrikerna Attraktivitet & Mötesplatser och Samverkan

Läs mer

Cykelkonferensen 2009

Cykelkonferensen 2009 Cykelkonferensen 2009 29 30 september i Linköping Sveriges Kommuner och Landsting i samarbete med Välkommen till SKL:s cykelkonferens 2009! Cykelfrågorna upplever just nu en renässans, med klimatfrågorna

Läs mer

I N B J U D A N. Användarmöte för. 15-16 april 2010 Scandic Foresta Lidingö, Stockolm

I N B J U D A N. Användarmöte för. 15-16 april 2010 Scandic Foresta Lidingö, Stockolm I N B J U D A N Användarmöte för Klinisk i immunologi i 15-16 april 2010 Scandic Foresta Lidingö, Stockolm Välkommen! Välkommen! Årets användarmöte är förlagt till Scandic Foresta på Lidingö Årets användarmöte

Läs mer

Kundcentraler och energimätare

Kundcentraler och energimätare Kundcentraler och energimätare 17-18 oktober 2012 Kulturens hus, Luleå PROGRAM Onsdagen den 17 oktober 08.00-10.00 Studiebesök på Fjärrvärmeansluten isbrytare Luleå Energi AB 10.00-11.45 Paneldiskussion

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till höstens arbetsgrupper i världens bästa förening! Filmgruppen FUF-bladet Studentpanelen Biståndsdebatten.se NY! Projektgruppen NY! Vem kan söka

Läs mer

Bli hållbarhetscoach på riktigt

Bli hållbarhetscoach på riktigt Bli hållbarhetscoach på riktigt Nu kan Du som student bli hållbarhetscoach för ditt egna hotell! Vi söker 60 coacher som under ett drygt år vill vara med och förbättra hållbarhetsarbetet på Nordic Choice

Läs mer

Nationellt forum TRAFIKPLANERING Inbjudan till konferens i Stockholm den 30-31 augusti 2011

Nationellt forum TRAFIKPLANERING Inbjudan till konferens i Stockholm den 30-31 augusti 2011 Nationellt forum TRAFIKPLANERING Inbjudan till konferens i Stockholm den 30-31 augusti 2011 TALARE Särskilt inbjuden talare Näringsdepartementet Kent Johansson Uppsala kommun Sven Ekman Göteborgs Stad

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL SVENSKA STADSKÄRNORS ÅRSKONFERENS VISBY, GOTLAND 30-31 MAJ 2013

VÄLKOMMEN TILL SVENSKA STADSKÄRNORS ÅRSKONFERENS VISBY, GOTLAND 30-31 MAJ 2013 VÄLKOMMEN TILL SVENSKA STADSKÄRNORS ÅRSKONFERENS VISBY, GOTLAND 30-31 MAJ 2013 VÄLKOMMEN TILL TVÅ DAGAR AV INSPIRATION OCH NÄTVERK Det finns en god anledning till att städer ofta beskrivs som levande

Läs mer

Nu är det dags för femkamp igen!!!

Nu är det dags för femkamp igen!!! Motorblocket Våren 2007 Nu är det dags för femkamp igen!!! Vi har beslutat att arrangera en femkamp i år också. Eftersom vi har begränsat med plats på vissa grenar så är antalet aktiva deltagare begränsat

Läs mer

Produktportfölj. THS Näringsliv. Plattformen mellan företag och KTHs studenter. www.thsnaringsliv.se

Produktportfölj. THS Näringsliv. Plattformen mellan företag och KTHs studenter. www.thsnaringsliv.se Produktportfölj THS Näringsliv Plattformen mellan företag och KTHs studenter www.thsnaringsliv.se THS Näringsliv THS Näringsliv är Tekniska Högskolans Studentkårs centrala organ för näringslivsverksamhet.

Läs mer

Höstprogram 2014. Torsdag 4 september. Tisdag 30 september. Helgen 4-5 oktober. Onsdag 5 november. Onsdag 12 november. Torsdag 20 november

Höstprogram 2014. Torsdag 4 september. Tisdag 30 september. Helgen 4-5 oktober. Onsdag 5 november. Onsdag 12 november. Torsdag 20 november Höstprogram 2014 Torsdag 4 september Tisdag 30 september Helgen 4-5 oktober Onsdag 5 november Onsdag 12 november Torsdag 20 november Dramat i Arles - om van Gogh, Gaugin och Bernhard Föredrag av intendent

Läs mer

Hör och se oss på Stora Aktie- och Fonddagen

Hör och se oss på Stora Aktie- och Fonddagen Nyhet 2008-09-25 Hör och se oss på Stora Aktie- och Fonddagen Den 15 oktober äger Stora Aktie- och Fonddagen rum i Uppsala Konsert & Kongress. Under dagens gång arrangeras flera intressanta seminarier

Läs mer

Strategidagarna. 8-9 februari 2012. Aronsborg Konferenshotell, Bålsta

Strategidagarna. 8-9 februari 2012. Aronsborg Konferenshotell, Bålsta Strategidagarna 8-9 februari 2012 Aronsborg Konferenshotell, Bålsta PROGRAM Onsdagen den 8 februari 09.30 Buss från centralstationen 10.00 Registrering 10.30 Välkomna till Strategidagarna! Christian Schwartz,

Läs mer

KOMMUNALT BOSTADSBYGGANDE

KOMMUNALT BOSTADSBYGGANDE inbjudan till konferens i Stockholm den 15-16 april 2015 MODERATOR Ramböll Mariell Juhlin Chefekonom VÅRA TALARE Borås Stad Tomas Rossing Stadsarkitekt Malmö stad Marléne Engström Bolots Växjö kommun Henrik

Läs mer

Nyhetsbrev mars 2013. Våren 2013: Sentensia förbättrar, utvecklar och förstärker ytterligare. E-förvaltning för kommunerna - idag och imorgon

Nyhetsbrev mars 2013. Våren 2013: Sentensia förbättrar, utvecklar och förstärker ytterligare. E-förvaltning för kommunerna - idag och imorgon Nyhetsbrev mars 2013 Våren 2013: Sentensia förbättrar, utvecklar och förstärker ytterligare Sentensia fortsätter att få ökat förtroende som oberoende managementkonsulter för utveckling av verksamheten

Läs mer

Att driva en Önskabutik!

Att driva en Önskabutik! Att driva en Önskabutik! Önskakedjan FAKTA OCH SIFFROR Önskakedjan består av 35 butiker med ett 100-tal anställda och omsatte 2014 ca 167 mkr, exklusive moms. Butikerna finns idag i huvudsak i mindre städer

Läs mer

Så skapar du en framgångsrik ägarförändring i tuffare tider. Inbjudan till seminarium med. business matchmaking. En aktivitet inom Deloitte Access

Så skapar du en framgångsrik ägarförändring i tuffare tider. Inbjudan till seminarium med. business matchmaking. En aktivitet inom Deloitte Access Så skapar du en framgångsrik ägarförändring i tuffare tider En aktivitet inom Deloitte Access Inbjudan till seminarium med business matchmaking Ägarförändring är en komplicerad process i vanliga fall och

Läs mer

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass!

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass! Vad är Automation Region? Nya initiativ Automation Region är ett företagskluster som arbetar för att synliggöra och stärka Sveriges automationsindustri. Automationsbranschen har stor strategisk betydelse

Läs mer

B o r l ä n g e 2 6 2 8 m a j

B o r l ä n g e 2 6 2 8 m a j Borlänge 26 28 maj Välkommen till Quality Hotel Galaxen i Borlänge Äntligen! Nya möjligheter i en ny tid. Nu är fönstret vidöppet för den som vill utveckla kommunens säkerhetsarbete, med skydd mot olyckor

Läs mer

PROGRAM CLUB FREJA. Vår och höst 2014 Våren 2015. För deltagande i aktivitet krävs medlemskap i SPF Club Freja

PROGRAM CLUB FREJA. Vår och höst 2014 Våren 2015. För deltagande i aktivitet krävs medlemskap i SPF Club Freja PROGRAM CLUB FREJA Vår och höst 2014 Våren 2015 För deltagande i aktivitet krävs medlemskap i SPF Club Freja Månadsmöten Vår och höst 2014 Club Freja Månadsmöten hålls vanligen första tisdagen i månaden

Läs mer

Seminarium för praktiska utövare verksamma inom kalk-bränning och utveckling av historiska kalkputser

Seminarium för praktiska utövare verksamma inom kalk-bränning och utveckling av historiska kalkputser Seminarium för praktiska utövare verksamma inom kalk-bränning och utveckling av historiska kalkputser Onsdag-fredag 14-16 mars 2012, Hantverkslaboratoriet, Mariestad Hantverkslaboratoriet välkomnar er

Läs mer

Välkommen till SKNT:s konferens i Ronneby 18-20 maj 2011! Tema: Varumärkesbyggande i kommuner och regioner

Välkommen till SKNT:s konferens i Ronneby 18-20 maj 2011! Tema: Varumärkesbyggande i kommuner och regioner Välkommen till SKNT:s konferens i Ronneby 18-20 maj 2011! Tema: Varumärkesbyggande i kommuner och regioner Varumärkesbyggande i kommuner och regioner Varmt välkommen till SKNT:s konferens i Ronneby den

Läs mer

Vi är offensiva och gillar utmaningar

Vi är offensiva och gillar utmaningar YRKESAKADEMIN Vi är offensiva och gillar utmaningar YrkesAkademin är ett av Sveriges största och mest offensiva utbildningsföretag. Vi finns i hela landet. Varje vecka går över två tusen personer någon

Läs mer

HANDELNS DAG TORSDAG 17 NOVEMBER LANDSKRONA TEATER 2011 INSPIRERANDE FÖRELÄSARE MODESHOW MED BUTIKER. Fotograf: Gekås Ullared

HANDELNS DAG TORSDAG 17 NOVEMBER LANDSKRONA TEATER 2011 INSPIRERANDE FÖRELÄSARE MODESHOW MED BUTIKER. Fotograf: Gekås Ullared FÖRELÄSNINGAR MODESHOW KONTAKTER INSPIRATION ETABLERINGAR HANDELNS DAG TORSDAG 17 NOVEMBER LANDSKRONA TEATER 2011 MODESHOW MED BUTIKER INSPIRERANDE FÖRELÄSARE Fotograf: Gekås Ullared VÄLKOMMEN TILL HANDELNS

Läs mer

Skånes Energiting 2008

Skånes Energiting 2008 Skånes Energiting 2008 Tid: 17 juni Plats: Stadionmässan, Malmö Arrangör: Energikontoret Skåne Förnybar energi Effektiv energianvändning Hållbara transporter Skånes Energiting är mötesplatsen för alla

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL GÖTEBORG 26-28 SEPTEMBER 2011

VÄLKOMMEN TILL GÖTEBORG 26-28 SEPTEMBER 2011 VÄLKOMMEN TILL S V R S A M H Ä L L S B Y G G N A D S D A G A R GÖTEBORG 26-28 SEPTEMBER 2011 S A M H Ä L L S B Y G G A N D E I V Ä R L D S K L A S S S V R S a m h ä l l s b y g g a r n a SVR Samhällsbyggarna

Läs mer

Strategidagarna 2014. 5-6 februari 2014. Sånga-Säby Hotell & Konferens, Stockholm

Strategidagarna 2014. 5-6 februari 2014. Sånga-Säby Hotell & Konferens, Stockholm Strategidagarna 2014 5-6 februari 2014 Sånga-Säby Hotell & Konferens, Stockholm PROGRAM Onsdagen den 5 februari 09.00 Buss avgår från centralstationen 09.30-10.00 Registrering och kaffe Nu regnar det regler

Läs mer

PLAN- OCH BOSTADSDAGARNA 2014. Tid: 20-21 maj Plats: Folkets hus i Kiruna. Länsstyrelsen i Norrbottens län bjuder in till. Välkommen!

PLAN- OCH BOSTADSDAGARNA 2014. Tid: 20-21 maj Plats: Folkets hus i Kiruna. Länsstyrelsen i Norrbottens län bjuder in till. Välkommen! Länsstyrelsen i Norrbottens län bjuder in till PLAN- OCH BOSTADSDAGARNA 2014 Tid: 20-21 maj Plats: Folkets hus i Kiruna Välkommen! Information Anmälan senast den 11 april, anmälan är bindande. Anmäl dig

Läs mer

Redo att leda. ett nätverk för kvinnliga ledare inom Scouterna

Redo att leda. ett nätverk för kvinnliga ledare inom Scouterna Redo att leda ett nätverk för kvinnliga ledare inom Scouterna Kvinna, scout & ledare? Missa inte chansen att delta i Scouternas nystartade nätverk för kvinnliga ledare. Nätverket Redo Att Leda erbjuder

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL KONFERENSEN. Samverkan i välfärden och i världen Nationell konferens för fi nansiell samordning

VÄLKOMMEN TILL KONFERENSEN. Samverkan i välfärden och i världen Nationell konferens för fi nansiell samordning VÄLKOMMEN TILL KONFERENSEN Samverkan i välfärden och i världen Nationell konferens för fi nansiell samordning Linköping Konsert och Kongress 24 25 mars 2015 VÄLKOMMEN TILL KONFERENSEN Samverkan i välfärden

Läs mer

INBJUDAN TILL MITTIA SKOGS TRANSPORT LJUSDAL 14-15 AUGUSTI 2015 NORDENS STÖRSTA FACKMÄSSA INOM SKOGSTRANSPORT

INBJUDAN TILL MITTIA SKOGS TRANSPORT LJUSDAL 14-15 AUGUSTI 2015 NORDENS STÖRSTA FACKMÄSSA INOM SKOGSTRANSPORT INBJUDAN TILL MITTIA LJUSDAL 14-15 AUGUSTI 2015 NORDENS STÖRSTA FACKMÄSSA INOM 1 9 9 9-2 0 1 1 9 9 9-2 0 1 5 Möten mellan människor På mässan är den tunga frågan högaktuell Per-Arne Weglin p r o j e k

Läs mer

SFMI. i samarbete med. Västra Götalandsregionens ehälsoenhet. Inbjuder för 18:e året i följd till. Dagar om lagar

SFMI. i samarbete med. Västra Götalandsregionens ehälsoenhet. Inbjuder för 18:e året i följd till. Dagar om lagar SFMI i samarbete med Västra Götalandsregionens ehälsoenhet Inbjuder för 18:e året i följd till Dagar om lagar Nyheter i lagstiftning och andra regelverk som påverkar IT, journalföring och övrig administration

Läs mer

Näringslivsnyheter från Simrishamns kommun. Glad påsk! Seminarium om offentlig upphandling 28 april

Näringslivsnyheter från Simrishamns kommun. Glad påsk! Seminarium om offentlig upphandling 28 april Nyhetsbrevet Näringslivsnyheter från Simrishamns kommun Nr 3/2014 Glad påsk! Frukostmöte 16 maj Reservera redan nu fredag 16 maj för nästa frukostmöte för företagare! Frukostmötet blir denna gång tillsammans

Läs mer

Välkommen till Svensk Förening för Sömnforskning och Sömnmedicins fjärde Årskongress 25-27 maj 2011 i Örebro

Välkommen till Svensk Förening för Sömnforskning och Sömnmedicins fjärde Årskongress 25-27 maj 2011 i Örebro Sista datum för anmälan och abstracts till den lägre anmälningsavgiften är den 13 april. Välkommen till Svensk Förening för Sömnforskning och Sömnmedicins fjärde Årskongress 25-27 maj 2011 i Örebro www.swedishsleepresearch.com

Läs mer

Tillgång till grönytor/grönområden i och omkring tätorter

Tillgång till grönytor/grönområden i och omkring tätorter Tillgång till grönytor/grönområden i och omkring tätorter Statistik från satellit Storstadsnatur Konferens om grönstruktur och landskap i Stockholmsregionen Tisdagen den 4 maj 2010 Marianne.Eriksson@scb.se

Läs mer

Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig!

Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig! Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig! ST, 2004. Produktion: STs informationsenhet/hellgren Grafisk form. Illustration: Lukas Möllersten. Tryck: EO Grafiska, december 2006. Upplaga: 3 000

Läs mer

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson AO Bygg 0733-376547 Region Bygg Väst & Region Bostad Väst Sam Ekman Informatör AO Bygg 0733-373423 Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region

Läs mer

DISTANSHANDELSDAGEN Etabl.1978. Svenska Mässan Göteborg 2015

DISTANSHANDELSDAGEN Etabl.1978. Svenska Mässan Göteborg 2015 DISTANSHANDELSDAGEN Etabl.1978 Svenska Mässan Göteborg 2015 Samarbetet mellan Svensk Digital Handel, Svensk Handel och Svenska Mässan skapar fantastiska möjligheter för dig och ditt nätverk. Gothia Towers

Läs mer

TALENT MANAGEMENT. Är du med och slåss om stjärnorna? inbjudan till konferens i Stockholm den 11-12 september 2012

TALENT MANAGEMENT. Är du med och slåss om stjärnorna? inbjudan till konferens i Stockholm den 11-12 september 2012 inbjudan till konferens i Stockholm den 11-12 september 2012 PRAKTIKFALL FRÅN Microsoft Anne-Marie Andric Google Jeanette Duvebrant Byråchef Är du med och slåss om stjärnorna? Mc Donalds Lotta Björk Sweco

Läs mer

Möten som utvecklar staden.

Möten som utvecklar staden. Möten som utvecklar staden. Redan på 40-talet insåg boråsarna att det behövdes ett speciellt hus för möten. Därför byggdes ett stort möteshus av framsynta invånare. Byggnaden har sedan använts flitigt,

Läs mer

Distributionsdagarna

Distributionsdagarna Program Distributionsdagarna 26-28 januari, 2015 Hotell Scandic Crown Välkomna till Distributionsdagarna - Effektiv drift och underhåll av fjärrvärmesystem - Hotell Scandic Crown, Göteborg PROGRAM Måndagen

Läs mer

Fakta och praktisk info Plats: Tid: Pris 1: Pris 2: I priset ingår: InneBAndyKonvenT 2010 16 1 7 april Boende Anmälan och betalning

Fakta och praktisk info Plats: Tid: Pris 1: Pris 2: I priset ingår: InneBAndyKonvenT 2010 16 1 7 april Boende Anmälan och betalning innebandykonvent 2010 16 17 april Bäst även utanför plan bli en attraktiv samarbetspartner Svenska Innebandyförbundet har glädjen att traditionsenligt bjuda in till vårt konvent i samband med SM-finalerna

Läs mer

fastighetsbranschens ENERGIDAG 2 0 1 0

fastighetsbranschens ENERGIDAG 2 0 1 0 För 7:e året i rad fastighetsbranschens ENERGIDAG 2 0 1 0 Konferens & Utställning 23 september - Stockholm Missa inte boka tidigt-rabatt på 1.000kr! TALARE Agneta Persson, WSP Sverige AB Björn Wellhagen,

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2013

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2013 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2013 HANDELSKAMMAREN VÄRMLAND SERVICE AB HANDELSKAMMARÅRET 2013 Handelskammaren Värmland är en regional och oberoende medlemsorganisation. Vi arbetar för att utveckla

Läs mer

Topfloor med skyltläge i Solna Solna Access

Topfloor med skyltläge i Solna Solna Access Topfloor med skyltläge i Solna Solna Access Sundbybergsvägen 1, hus C plan 10, 530 kvm LOKALEN Kontor med skyltläge Kontorsyta 530 kvm Antal arbetsplatser 30-35 Adress Sundbybergsvägen 1 Topfloor; På eget

Läs mer

Kostnadseffektiv och kvalitativ dagverksamhet

Kostnadseffektiv och kvalitativ dagverksamhet Kostnadseffektiv och kvalitativ dagverksamhet Inbjudan till konferens i den 10-11 februari 2011 TALARE Högskolan Jönköping Cecilia Henning Nora kommun Gunilla Jansson Barbro Sahlin Tidaholms kommun Christina

Läs mer

STOR A. Ledarskapsdagen. 4 november 2014 - Berns - Stockholm. Speciellt inbjuden: Percy Barnevik. Mina allra bästa råd till dig som ledare

STOR A. Ledarskapsdagen. 4 november 2014 - Berns - Stockholm. Speciellt inbjuden: Percy Barnevik. Mina allra bästa råd till dig som ledare Av Sveriges största chefsnätverk 4 november 2014 - Berns - Stockholm - Hur får du dina medarbetare att prestera mera och bli mer motiverade? - Så uppnår du en god karriärsutveckling - Så leder du morgondagens

Läs mer

THS Näringslivsgrupp 2010-2011

THS Näringslivsgrupp 2010-2011 THS Näringslivsgrupp 2010-2011 En plattform mellan företag och studenter THS Näringsliv THS Näringsliv är Tekniska Högskolans Studentkårs centrala organ för näringslivssamverkan. Vi arbetar ständigt för

Läs mer

Mycket ljus och fin lokal som får en extra känsla av rymd tack vare den härliga ljusgården och bra takhöjd! Skyltläge ut mot Svetsarvägen.

Mycket ljus och fin lokal som får en extra känsla av rymd tack vare den härliga ljusgården och bra takhöjd! Skyltläge ut mot Svetsarvägen. Mycket ljus och fin lokal som får en extra känsla av rymd tack vare den härliga ljusgården och bra takhöjd! Skyltläge ut mot Svetsarvägen. Typ Kontor Storlek 1330 kvm Adress Svetsarvägen 8 Område Solna/Solna

Läs mer

VERKSAMHETSSEMINARIER

VERKSAMHETSSEMINARIER INBJUDAN Rekonrgda må orter! VERKSAMHETSSEMINARIER 2015 Fokus på verksamhetsutveckling MISSA INTE:»SPANARNA«OM TRENDER OCH AKTUELLA ÄMNEN Hej! VÄLKOMMEN TILL VERKSAMHETSSEMINARIERNA 2015! VERKSAMHETSSEMINARIERNA

Läs mer

Inbjudan till Internrevisionsdagarna

Inbjudan till Internrevisionsdagarna Inbjudan till Internrevisionsdagarna 23-24 november 2006 på Scandic Infra City i Upplands Väsby 1 Internrevisionsdagarna Bäste kollega Du inbjuds härmed att delta vid årets Internrevisionsdagar, vilka

Läs mer

50- o 60-talen är aktuella, liksom studiebesök på Länsmuseet. Matlagning-boule-canasta. Det blir Lucia i år också!

50- o 60-talen är aktuella, liksom studiebesök på Länsmuseet. Matlagning-boule-canasta. Det blir Lucia i år också! Höstens program 2015 Gävle Vi har hört dom förut - men dom kommer igen Två Gävle-kändisar som har mycket att berätta! 50- o 60-talen är aktuella, liksom studiebesök på Länsmuseet. Matlagning-boule-canasta.

Läs mer

BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING

BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING 2012 Nr: 2 BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING Museets öppettider: Lördag-söndag under juni-augusti kl.11.00-15.00 Grupper hela året Årsmötet 28 mars i Övergransgården sidan 2 Torpbesök i tid

Läs mer

Mitt tips är att bjuda in er själva och varandra till studiebesök runtom i landet. Det är samverkan i sin bästa form.

Mitt tips är att bjuda in er själva och varandra till studiebesök runtom i landet. Det är samverkan i sin bästa form. Nyhetsbrev mars 2014 Tack för ett superbra studiebesök, Eskilstuna! Häromveckan var jag och mina kollegor från de er som samverkar kring sociala insatsgrupper, på ett studiebesök i Eskilstuna. Våra värdar

Läs mer

KTH. Företagskatalog Stockholm

KTH. Företagskatalog Stockholm 11111011100 KTH Företagskatalog Stockholm Innehållsförteckning Välkomna 3 Datatjej konferens 4 Sponsorpaketen 6 Sponsortabell 7 Förtydliganden 8 Övrig spons 10 Intresseanmälan 11 Projektgruppen 12 Välkomna

Läs mer

Motala Expo 09. 1. Hur fick ni vetskap om Expot?

Motala Expo 09. 1. Hur fick ni vetskap om Expot? Motala Expo 09 1. Hur fick ni vetskap om Expot? A. Via post 17 16,5 B. Via e-post 32 31,1 C. Via internet 6 5,8 D. Via tips 16 15,5 E. Annat sätt. Vilket? 32 31,1 Total 103 100 100% (103/103) Var med förra

Läs mer

Stockholm Nordost Nyhetsbrev December 2014

Stockholm Nordost Nyhetsbrev December 2014 Stockholm Nordost Nyhetsbrev December 2014 Hej! Tiden går fort. Nu har vi snart lagt höstterminen 2014 med alla dess aktiviteter bakom oss. Men nu ser vi framåt. Vi har ytterligare en aktivitet kvar i

Läs mer

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015. Verksamhetsplan. Medicine Studerandes Förbund Stockholm

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015. Verksamhetsplan. Medicine Studerandes Förbund Stockholm Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015 Verksamhetsplan Medicine Studerandes Förbund Stockholm Inledning I enlighet med MSF Stockholms stadgar är verksamheten som bedrivs inriktad på att tillvarata

Läs mer

Fritidnämndens deltagande på utbildning och konferens

Fritidnämndens deltagande på utbildning och konferens Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (1) Datum 2013-05-03 Vår referens Malin Midler Norén Planeringssekreterare Malin.Midler-Noren@malmo.se Tjänsteskrivelse Fritidnämndens deltagande på utbildning och konferens

Läs mer

INBJUDAN TILL RIKSSTÄMMA 2011

INBJUDAN TILL RIKSSTÄMMA 2011 2011-02-21 Till FMCK Riksstyrelse, hedersledamöter i FMCK RF, samtliga kårer, valberedning samt revisorer INBJUDAN TILL RIKSSTÄMMA 2011 FMCK Värmland har tillsammans med FMCK Riksförbund äran att inbjuda

Läs mer

Landskapsingenjörernas Riksorganisation. Verksamhetsberättelse 2012 och Verksamhetsplan 2013-2014

Landskapsingenjörernas Riksorganisation. Verksamhetsberättelse 2012 och Verksamhetsplan 2013-2014 Landskapsingenjörernas Riksorganisation Verksamhetsberättelse 2012 och Verksamhetsplan 2013-2014 Dagordning årsmöte 2013-11-05 Stockholm!... 3 Styrelsekandidater 2013!... 4 Verksamhetsberättelse för LIR

Läs mer