MEDLEMSBLADET EN PUBLIKATION FRÅN SAMHÄLLSBYGGARNA NUMMER 2/2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MEDLEMSBLADET EN PUBLIKATION FRÅN SAMHÄLLSBYGGARNA NUMMER 2/2013"

Transkript

1 MEDLEMSBLADET EN PUBLIKATION FRÅN SAMHÄLLSBYGGARNA NUMMER 2/2013 NY TIDNING! Vi presenterar: Den nya styrelsen Nominera till Årets Samhällsbyggare 2013 Med brett ansvar för utveckling och tillväxt i Region Skåne SAMHÄLLSBYGGARNA

2 LEDARE Vår nya förening MEDLEMSBLADET UTGIVARE SAMHÄLLSBYGGARNA VASAGATAN 52, 4 TR STOCKHOLM TEL FAX REDAKTIONEN ANSVARIG UTGIVARE: OLOF JOHANSSON REDAKTÖR: DOROTHEA ERIKSSON SAMHALLSBYGGARNA.ORG LAYOUT OCH ORIGINAL HOVER AB: JOHAN STRÖM KARIN STRÖM RICKARD GUNNARSSON TRYCK LJUNGBERGS TRYCKERI AB MEDLEMSBLADET UTKOMMER JANUARI 20 FEBRUARI 20 MARS 18 APRIL 20 MAJ 20 AUGUSTI 19 SEPTEMBER 21 OKTOBER 20 NOVEMBER 12 DECEMBER YTTERLIGARE INFORMATION FINNS PÅ ISSN OMSLAGSBILD MIKAEL STAMMING NÄSTA MANUSSTOPP NR 3, MARS NR 4, APRIL NR 5, MAJ NI HÅLLER NU I ER HAND NR 2 av vårt Medlemsblad, ett synligt bevis på att samgåendet mellan ASPECT och Svenska Väg- och vatten byggares riksförbund nu är genomfört. Vår nya förening, Samhällsbyggarna, är etablerad. Arbetet med samgåendet har varit både intensivt och intressant. Vi har hanterat såväl stora som små frågor, allt från fastighetsöverlåtelse till logotype, d.v.s. rena expertfrågor till frågor som alla kan ha synpunkter på. Huvudmotivet för att bilda Samhällsbyggarna är att vi ska få en förening med sådana resurser att vi kan leva upp till de förväntningar som medlemmarna ställer på en modern bransch- och kamratförening. Därför ska vi vara en mötesplats för medlemmarna genom att ordna sociala aktiviteter, vi ska bidra till den professionella utvecklingen genom att anordna konferenser och seminarier, vi ska marknadsföra föreningen och medlemmarna och vi ska främja en god yrkesetik. I styrelsen har vi arbetat mycket med hur och på vilket sätt vi ska vara en mötesplats, hur vi bidrar till en professionell utveckling o.s.v. Frågan om vår kommunikation har då prioriterats. Det gäller såväl inom föreningen som mot omvärlden. Medlemsbladet och våra elektroniska nyhetsbrev är viktiga i vår interna information och branschtidningen, Samhällsbyggaren, är vår kommunikationskanal mot omvärlden. Den kommer med sitt första nummer under våren. Vår nya hemsida binder ihop all kommunikation. När det gäller kompetensutveckling har våra stora konferenser, Värderings- och lantmäteridagarna (VLD) resp. SVR Samhällsbyggnadsdagarna, varit mycket viktiga. Vi kommer att fortsätta med båda konferenserna. VLD kommer att utformas på ungefär samma sätt som tidigare. Konceptet för Samhällsbyggnadsdagarna håller just nu på att ses över och kan komma att utvecklas en del, så att det fortsätter att vara en mötesplast för er medlemmar. Seminarieverksamheten är också viktig för att följa utvecklingen och träffa kollegor i branschen. Det är angeläget att semniarier ordnas över hela landet och att vi får till en tekniklösning som gör det möjligt att följa ett urval av dessa seminarier på distans. Föreningen ska vara till nytta för medlemmarna oavsett var vi bor i landet. Självklart är det lättare att få deltagare till arrangemang i de största städerna men de som bor i andra delar av landet ska också känna att det är värdefullt med ett medlemskap. Här är naturligtvis nyhetsbrev, tidningar, webb o.s.v. viktiga men man kan också ta lokala initiativ till att bilda en region inom föreningen. I den regionen kan man sedan samlas för olika typer av aktiviteter. Senast tog medlemmar i Örebro ett sådant initiativ och jag hoppas att fler följer efter. Genom att vi nu är medlemmar har naturligtvis förutsättningarna avsevärt förbättrats för sådana initiativ jämfört med tidigare. Så var aktiv i vår förening! Lars Jansson, vice ordförande Samhällsbyggarna 2 MEDLEMSBLADET NR

3 PERSONPORTRÄTT MIKAEL STAMMING Ålder: 60 år Aktuell som: Utvecklingsdirektör, Region Skåne Bor: I Malmö Familj: Gift med en arkitekt, Birgitta, samt två barn från tidigare förhållande Intressen: Kappsegling Han utvecklar Skåne Mikael Stamming är utvecklingsdirektör för Region Skåne och har en stor erfarenhet av samhällsplanering. Under sin karriär har han hunnit med att jobba inom området i flera delar av Sverige, men också i Danmark. TEXT: INGRID KJELLSTRÖM FOTO: MIKAEL STAMMING MIKAEL BÖRJADE PÅ KTH av den anledningen att hans far och farfar var väg- och vattenbyggare och hade sprungit på byggen sedan han var en liten pojke. Jag fick möjligheten att se hur tunnelbanan byggdes i Stockholm. Därför var det naturligt för mig att börja på KTH. På den tiden, år 1971, var utbildningen intressant upplagd eftersom vi under två år läste tillsammans med L och S (arkitektur). Det bidrog till att jag fick en bred kunskap om samhällsplanering och samhällsbyggnad, vilket även är något som jag jobbat med sedan dess, berättar Mikael. Mikael läste med inriktning mot samhälls- och trafikplanering. De tio första åren efter examen jobbade han också som konsult inom området, i Stockholm och Malmö, på KM (nuvarande WSP). Under hela sin karriär har han haft ett starkt intresse av kommunikation, både det skriftliga och talade språket, vilket dessutom ledde honom in på några års arbete som reklamskribent. Jag är glad över att ha vågat välja ett sidospår. Under tio år jobbade jag som konsult med uppdrag åt den offentliga sektorn och har då haft stor nytta av att kunna kommunicera. Det är delvis olika områden men också bra komponenter att kombinera när jag nu jobbar i en politisk organisation och för allmänheten. MEDLEMSBLADET NR

4 PERSONPORTRÄTT Mikael kappseglar gärna på somrarna. Här med Jens Holmberg. Det var verkligen intressant att jobba i Danmark, men det innebar även kulturkrockar. MIKAEL FORTSATTE SIN KARRIÄR på stadsbyggnadskontorets enhet för trafik och översiktsplanering år 1993 och tillträdde sedan som utvecklingschef för Helsingborgs stad samtidigt som han satt som VD för Europakorridoren, som hade fokus på järnvägar och höghastighetståg i Sverige. År 2002 bytte han stad och jobb till Malmö och började arbeta med deras kommunala verksamhet som kommunikationsdirektör. Målet var bland annat att förändra bilden av staden från en industri- till en kunskapsstad. De flesta uppfattar numer Malmö som mer hipp och mediekopplad än vad de gjorde under varvens tid. Vi fokuserade bland annat på att skapa hållbara stadsdelar och använda mer förnybar energi och så vidare, berättar Mikael. Efter sex år i Malmö stad valde han att ta ytterligare ett steg vidare den här gången över landsgränsen till Köpenhamn och Öresundskommittén. Det är ett politiskt samarbetsorgan för att öka integration och tillväxten i Öresundsregionen. Det var verkligen intressant att jobba i Danmark, men det innebar även kulturkrockar. Man har en bild av att Sverige och Danmark är lika, vilket även stämmer ur de stora perspektiven, men i detaljerna är vi olika när det till exempel kommer till att uppträda på ett möte eller förhandla. Jag har stor nytta av de erfarenheter och kontakter jag fick från det arbetet nu när vi i Region Skåne har ett stort samarbete med Danmark. SEDAN OKTOBER 2011 är Mikael alltså utvecklingsdirektör för Region Skåne. En region har inte bara ansvar för vården i Skåne, utan har även ansvar för utvecklingen av näringsliv, innovationsfrågor, kollektivtrafik, kultur, infrastrukturplanering och samarbete med andra regioner i och utanför Sverige. Vilka är de största utmaningarna du möter? De är uppdelade i olika kategorier. Den första är ekonomin jag önskar att vi hade större ekonomiska resurser för utvecklingsfrågorna och till att till exempel kunna bygga mer järnvägar, för det allt ökande kollektivtrafikresandet och de ökande godstransporterna. Ca hälften av all export till sitt värde passerar Skåne. Sedan är det innehållsmässigt att vi jobbar på uppdrag av staten och måste tänka på hur Skåne ser ut år 2030 att skapa en trovärdig framtidsbild. Då måste vi inkludera externa aktörer, till exempel universitet, kommuner och den ideella sektorn och ta hänsyn till deras mål och framtids visioner för Skåne. Det är spännande men kräver tid för möten och träffar. Till sist jobbar vi med Trafikverket på direktiv av regeringen. Det berör hur den nya infrastrukturplanen ska se ut och utmaningen där ligger i att det är ont om tid då vi har deadline på oss till sommaren. Vi måste även ha i åtanke vad kommunen och Trafik verket tycker om det vi gör och vart vi vill utöka infrastrukturen. Det vi bestämmer kommer påverka företag och arbetspendlare under en lång tid framöver. Detta arbete kallar vi för Skåne paketet. Vilka utmaningar står branschen inför i framtiden? De består av två delar, dels måste vi bli duktigare på att förstå och bistå de komplexa strukturer som vi ställs inför och till det krävs specialister. Men vi behöver även fler generalister. Klimatförändringen kommer att påverka hur vi anlägger våra samhällen. Nationellt och regionalt innebär det att vi måste bli bättre på att förstå de delar som har global påverkan på oss. Det handlar om 4 MEDLEMSBLADET NR

5 PERSONPORTRÄTT Det vi bestämmer kommer påverka företag och arbetspendlare under en lång tid framöver. regelverk för transporter, internationell handel och energiproduktion. Kanske även livsstil och konsumtionsmönster. Specialisterna behövs för att till exempel hantera klimatteknik, som bränslesnålare fordon med mindre emissioner eller att bygga passivhus hållbarare än idag. I min vardag känner jag av att vi måste vara öppna och ödmjuka för att förstå andra organisationer och andra människors situationer. Detta för att kunna kommunicera och lyssna på andra och på så sätt dela varandras kunskap och idéer. MIKAEL ÄR MEDLEM i Samhällsbyggarna och berättar att han har haft nytta av medlemskapet eftersom han haft förmånen att aldrig varit arbetslös. Dessutom tycker han att det ger ett utmärkt nätverk och möjligheter till nyttiga konferenser och möten. Han menar att det är något att speciellt ta till vara på under början av karriären då ens kontakt nät annars kanske mest består av studiekamrater. Hans övriga tips till studenter är att göra inriktningssval efter vad man själv tycker är roligt. Om det sedan är att planera vägar eller att utveckla energiformer spelar ingen roll man måste välja något som man brinner för. Även fackområdet måste vara kul. Sedan måste man lära sig att allt i grund och botten bygger på umgänget och samtalet med andra människor. Den mänskliga dimensionen är viktig. MEDLEMSBLADET NR

6 FÖRENINGSNYTT FÖDELSE DAGAR MARS år 2 mars Bengt G Bursie Lidingö K62 17 mars Per-Olof Hakeman Huskvarna C58 70 år 7 mars Ingvar Fyhr Västra Frölunda C68 10 mars Örjan Falk Täby K67 13 mars Nils Flodin Gävle L72 16 mars Mats E Henriksson Solna C66 20 mars M Katarina Odemark Danderyd K69 20 mars Per-Olof Öberg Västerås 60 år 2 mars Gunnar Engdahl Norrköping 2 mars Kerstin I H Jönsson Karlstad 7 mars Hans O Larsson Valbo 8 mars Pär Svanberg Täby 23 mars Bo Asplind Göteborg L77 29 mars Åke Svenson Skövde C77 50 år 11 mars Anders Finnson Bromma K89 15 mars Åsa Linder Lidingö 25 mars Karin Fogelberg Bandhagen 28 mars Jan-Eje B Andersson Falköping C88 40 år 4 mars Johan Danielsson Solna Lu99 5 mars Johanna Sundelöf Nyköping 9 mars Christina Gerremo Sundbyberg 11 mars Leif Danfors Stockholm K01L 16 mars Maria Mellberg Bromma K98 18 mars Fredrik Johnson Västra Frölunda Lu98 23 mars Mikael Henriksson Åtvidaberg 24 mars Amelie Nilsson Stockholm K08 24 mars Olga G. Hedenstedt Stockholm Kiev96 28 mars Rickard Sundström Solna K98 28 mars Pär Båge Saltsjöbaden K99 31 mars Tony Andersson Saltsjöbaden K97 30 år 6 mars Hanna Lamberg Vendelsö K07 6 mars David Johansson Alingsås CTH 14 mars Jesper Wern Lund 14 mars Hannes Wern Sundsvall KTH 15 mars Gustav Falkenström Örebro C07 17 mars Robin Billsjö Stockholm KTH 17 mars Sandrine Rivoire Stockholm KTH 22 mars Carl-Johan Mattsson Johanneshov CTH 23 mars Johan Olsson Lund LTH 24 mars Ida Rundbladh Lund 24 mars Sama Amish Stockholm 6 MEDLEMSBLADET NR

7 FÖRENINGSNYTT KALENDER 5 mars Örebro Campus USÖ Studiebesök och konstitutionerande möte Plats: Samling vid NCC-bodarna, Södra Grev Rosengatan. Kl. 16:00 6 mars Göteborg After Work på The Golden Days Plats: Hamngatan 31, Göteborg. Från kl. 17:00 6 mars Göteborg Mitt liv med ABB Järnvägsbranschens internationalisering Plats: Byggmästareföreningens lokaler, Ekmansgatan 1, Göteborg. Kl. 18:00 14 mars Sundsvall Studiebesök på Korstaverket Plats: Korstaverket, Sundsvall. Kl mars Solna Mot samma mål utmaningen att leda med många intressenter och många viljor Plats: Vectura, Svetsarvägen 24, Solna. Kl ca mars Solna Följ med till Solna Plats: Samling i entrén till Solnas Stadshus. Kl 10:00-11:30 19 mars Göteborg Årsmöte Samhällsbyggarna Region Väst Plats: Älvrummet, Kanaltorget 1 vid Göteborgs Operan. Kl ca mars Malmö Newsec tittar i spåkulan frukostmöte Plats: Sankt Gertrud, Östergatan 7, Malmö. Kl. 08:00-09:30 (Kaffe och smörgås serveras kl ) 4 26 april Malmö, Kristianstad, Norrköping, Falun, Gävle, Göteborg och Stockholm Samhällsbyggarna tar tempen på fastighetsmarknaden Plats: Se kalendern på vår hemsida. Mer information kommer också i kommande medlemsblad augusti Västkusten och Göteborg Resa till Västkusten tillsammans med RIL Plats: Buss möter på Landvetter flygplats kl.13: oktober Stockholm Värderings- och Lantmäteridagarna 2013 Plats: City Conference Center, Norra Bantorget MEDLEMSBLADET NR

8 FÖRENINGSNYTT PRESENTATION AV Samhällsbyggarnas styrelse 2013 Sedan årsskiftet har föreningens styrelse förändrats och nu kan vi presentera 2013 års styrelse! Styrelsen har bland annat i uppdrag att bevaka föreningens intressen och handha dess angelägenheter samt verka för föreningens ändamål. Uppdraget framgår i sin helhet i stadgarna som finns att läsa på vår hemsida. Just nu lägger styrelsen stor kraft på att forma den nya föreningen. Jan Byfors, ordförande Chef teknisk utveckling, NCC Lars Jansson, vice ordförande Stf GD, Lantmäteriet Lars Bowald Regionchef Väst, Faveo Projektledning 8 MEDLEMSBLADET NR

9 FÖRENINGSNYTT Fredrik Brunes Universitetsadjunkt KTH Cecilia Lindén Fastighetsvärderare, Exploateringskontoret Stockholm stad Louise Palm Fastighetskontoret, Malmö Stad Rikard Silverfur Näringspolitisk expert, Fastighetsägarna Karl Sundholm Senior Construction Manager, Pembroke Real Estate bro - kere.com Ewa Swensson, ansvarig internationella frågor Utvecklingsstrateg, Lantmäteriet MEDLEMSBLADET NR

10 FÖRENINGSNYTT SAMHÄLLSBYGGARNA TRÄFFADE STUDENTER PÅ LAVA 2013! LAVA ÄR DEN ÅRLIGA arbetsmarknadsmässan arrangerad av Samhällsbyggnadssektionen på KTH. Här möts studenter och över 100 utställande företag från hela samhällsbygg nadssektorn. I år var Cecilia Lindén och vd Olof Johansson på plats i Samhällsbyggarnas monter den 7 februari för att träffa och informera studenter om Samhällsbyggarnas verksamhet. Studenterna var intresserade av den nya föreningen och många nya medlemsansökningar lämnades in. ÅRETS SAMHÄLLS- BYGGARE 2013 Har du Årets Samhällsbyggare 2013 i ditt nätverk? Se till att ha det! Nominera någon du vet har bidragit med något extra inom Samhällsbyggandet till Årets Samhällsbyggare! Priset delas årligen ut till yrkesverksam person som genom sin gärning utvecklat och lyft fram Samhällsbyggnadsprofessionen. Läs mer på 10 MEDLEMSBLADET NR

11 FÖRENINGSNYTT SENASTE NYTT KRING TIDNINGEN Samhällsbyggaren Snart kommer föreningens facktidning ut med sitt första nummer. TEXT: OLOF JOHANSSON NU HAR VI HITTAT DEN AKTÖR som ska driva föreningens fack- och branschtidning Samhällsbyggaren. Efter att ha träffat en rad olika aktörer och tagit in ett flertal offerter fastnade vi för redaktionsbyrån Publik, som har stor vana av att producera liknande tidningar. Publik är en medelstor firma med 14 anställda och just att de inte är alltför stora var något som sågs som positivt då vi kan lära känna företaget nära på alla fronter. Vi tror att Publik kan bidra till att skapa en tidning med hög kvalité, såväl i expertartiklar, redaktionella artiklar som i layouten. Målet med tidningen är att belysa samhällsbyggandets alla delar och roller på såväl djup som översiktlig nivå. Tidningen ska vara en inspirations- och kunskaps källa för er medlemmar. Det innehåll som tidigare har funnits i Aspetcs och SVRs facktidningar kommer självfallet att tas tillvara, men det kommer att breddas och packeteras på ett lite annorlunda sätt. Vi hoppas att ni ska uppskatta tidningen även framöver. En annan fördel med Publik är att de är duktiga på kommunikation, något som förhoppningsvis kan hjälpa oss att sprida intressanta artiklar både inom och utom sektorn till andra medier. Samhällsbyggaren utkommer med sex nummer årligen, men till följd av sammanslagningen vid årsskiftet blir det fem nummer under Det första numret ska utkomma så fort det är möjligt, dock utan att kvalitén ska påverkas, så det ligger ungefär runt åtta veckor bort. Vi hoppas därför att ni har ytterligare lite tålamod att vänta. Till tidningen kommer det också att knytas ett redaktionsråd som ska spegla samhällsbyggandets olika inriktningar som ska bidra till att tidningen får ett innehåll som uppskattas och efterfrågas av er medlemmar. Premiär för Samhällsbyggarnas nya jobbsajt! Sidan är till för dig som söker kvalificerat jobb inom samhällsbyggnadssektorn. Du hittar alla platsannonser på Är du annonsör kontakta Lennart Stark på tel för mer info om alla möjligheter. MEDLEMSBLADET NR

12 AKTIVITET REGION ÖREBRO Campus USÖ Studiebesök och konstitutionerande möte Tisdag 5 mars 2013 kl. 16:00 5 mars NCC bygger Campus USÖ, Örebros nya läkarutbildningslokaler mellan sjukhuset och CV-området. Campus USÖ är ett första steg i en större byggnadsförnyelse som bidrar till att utveckla universitetssjukhuset, både vad gäller akut omhändertagande, högspecialiserad vård, forskning och utbildning. Tillsammans med Samhällsbyggarna i Örebro inbjuder NCC till studiebesök på området. Efter studiebesöket hålls konstitutionerande möte för Samhällsbyggarna region Örebro, och i samband med detta bjuds det på lättare förtäring. Plats: Samling kl. 16:00 vid NCC-bodarna, Södra Grev Rosengatan, Örebro. Anmälan: Sker till org eller tel senast 1 mars. VISST KÄNNER DU MÅNGA UNGA OCH BEGÅVADE SAMHÄLLSBYGGARE? Nominera dessa till Clarence Morberg-priset 2013! Priset delas årligen ut till förtjänt yngre yrkesverksam person som varit en förebild för andra unga Samhällsbyggare. Pristagaren erhåller en prissumma om kr. Läs mer på 12 MEDLEMSBLADET NR

13 AKTIVITET UNGA I VÄST After Work på The Golden Days Onsdag 6 mars 2013 från kl. 17:00 6 mars Nu byter vi träffställe och ses på Golden Days istället. Så efter en lång och hård arbetsdag är ni välkomna att släntra ner till Golden Days på Södra Hamngatan 31 i Göteborg. Varmt välkommen att mingla! REGION VÄST SENIORER Mitt liv med ABB Järnvägsbranschens internationalisering Onsdagen den 6 mars 2013 kl. 18:00 6 mars Civ.ing. Christer Bådholm f.d. Vd numera styrelseordförande för tågtillverkaren Bombardier berättar om sitt liv i ABB-gruppen och sitt nära samarbete med Percy B arnevik. Christer med bakgrund i byggindustrin och tillika styrelseledamot i bl.a. Vägverkets SVEVIA kan säkert dra spännande jämförelser mellan branscherna. Efter föredraget serveras en lätt måltid till en kostnad av 150:- per person. Plats: Byggmästareföreningens lokaler, Ekmansgatan 1, Göteborg. Parkering på gården. Anmälan: Senast den 3 mars 2013 till: Lars Premmert , Jarl Salegård , Lennart Apleberger eller Lars Söderlind ANNONS Nacka kommun med över invånare är en attraktiv kommun att bo och verka i. Här finns stora grönområden, insjöar, kust och skärgård samtidigt som stadshuset ligger 10 min från Slussen. NACKA KOMMUNS EXPLOATERINGSENHET SÖKER Strategisk exploateringsekonom Projektledare / Exploateringsingenjör Redovisningsekonom Nacka kommun samarbetar med Hays Bygg & Fastighet i denna rekrytering. Besök för mer information samt intresseanmälan. Vi arbetar med löpande urval. Vid specifika frågor om tjänsten kontakta Christopher de Laval på eller MEDLEMSBLADET NR

14 REFERAT Referat från Hamburger Börs Sektionen för fastighetsvärdering arrangerade den 8 februari ett välbesökt lunchseminarium på Hamburger Börs. Först intogs en härlig lunch och därefter följde föredrag. TEXT: PETER LJUNG V ORDF SFF Läget, läget, läget Först ut var Lina Bellman Miun som i sin lic-avhandling intervjuat 67 av sektionens 138 auktoriserade fastighetsvärderare. Syftet med avhandlingen var att analysera våra auktori serade värderares syn på värdering av kommers iella fastigheter. Hon konstaterade att det allmänt veder tagna svaret på frågan om vad som påverkar värdet läget, läget, läget, inte var sant och att värderingsprocessen hade långt mer komplexa mönster än så. Hans Lind, professor på KTH, var inbjuden som diskutant och inledde med Läget läget läget, vem har hittat på det? Det kan vi glömma!. Sammanfattningsvis var det en intressant avhandling som ger oss i styrelsen en anled ning att fundera på hur vi jobbar och uppfattas i marknaden. Tomträtt Erik Persson var nästa man upp på scen. Denna gång gäller det en utredning för att förenkla tomträttsregleringar som inkommit för remiss till Samhällsbyggarna och som hanterats av sektionen. I föreningens remissvar framgår att vi tycker det är bra med en årlig reglering, vi kan till nöds acceptera KPI som beräkningsgrund, men vi är emot att lagstadga vilken avgäldsränta det ska vara eftersom vi anser att skälig ränta kan variera såväl över tiden som geografiskt. Fastighetsvärderingar i årsbokslut Ingemar Rindstig, auktoriserad revisor på Ernst & Young Real Estate redovisade tendenser i årsbokslut från några fastighetsbolag som redan lämnat sina årsbokslut för Han konstaterade att avkastningskraven i stort sett bedömts som oförändrade under 2012 i de fastighetsbolag som hittills redovisat material. Av de 23 bolag som Ingemar följer visade flertalet att de ökat sina fastighetsvärden under Detta beror på ett ökat kassaflöde genom något mindre vakans eller något högre hyror, eller färdigställda projekt. Ingemar pekade även på några nya redovisnings regler som värderare måste känna till i form av ökade upplysningskrav samt krav på notuppgifter om verkliga värden för fastighetsbeståndet m.m. Mastupplåtelser Sist ut var Rolf Simón från Forum Fastighetsekonomi som redovisade ett förslag på högre ersättning vid mastupplåtelser som föreningen fått på remiss. Föreningen anser att det finns svåra gränsdragningsproblem då t.ex. ledningarna till masterna inte ingår i den högre ersättningen. Och hur ska man kunna ange vilka verksamheter som är vinstdrivande och vilka som inte är det. Ordförande för Sektionen För Fastighetsvärdering, Åke Ekwall tackade för det stora intresset och avslutade som vanligt med att påminna alla om att alltid använda sig av Samhällsbyggarna auktoriserade värderare. (Du kan läsa ett mer detaljerat referat på vår hemsida under nyheter.) 14 MEDLEMSBLADET NR

15 AKTIVITET REGION STORSTOCKHOLM Mot samma mål utmaningen att leda med många intressenter och många viljor Tisdagen 19 mars 2013 kl ca mars Hur arbetar man som projektledare med att få så många som möjligt att dra åt samma håll? Vectura bjuder in Samhällsbyggarnas medlemmar till föredrag med Ola Kromnow, Senior projektledare tidiga skeden, Vectura och föredragshållare från Projektledning Stockholm Ström och Svenska Kraftnät. 15:00 16:00 Föredrag 16:00 16:30 Paneldebatt under ledning av projektledningssektionens ordförande Torsten Josephson 16:30 17:30 Mingel och lätt förtäring Plats: Vectura, Svetsarvägen 24, Solna Anmälan: tel senast 15 mars Välkomna hälsar Vectura och sektionen för projektledning. ANNONS Erfaren lantmätare till kontoret i Eskilstuna. Läs mer på MEDLEMSBLADET NR

16 AKTIVITET REGION SYD Newsec tittar i spåkulan frukostmöte Fredagen den 22 mars kl. 08:00-09:30 (kaffe kl. 07:30) 22 mars Arvid Lindqvist, chefsekonom på Newsec, presenterar Newsecs syn på fastighetsmarknaden. Med utgångspunkt i den makroekonomiska utvecklingen diskuteras förutsättningarna för den svenska fastighetsmarknaden. Vilka fastighets segment kommer avkasta bäst under kommande år och vilka faktorer är avgörande för utvecklingen? Nichlas Sarlin, Regionansvarig Newsec Advice Malmö, kompletterar med sin syn på Öresundsmarknaden. Kaffe och smörgås serveras kl Plats: Sankt Gertrud, Östergatan 7, Malmö Anmälan: Senast den 20 mars till eller tel ANNONS 16 MEDLEMSBLADET NR

17 AKTIVITET REGION MELLERSTA NORRLAND Studiebesök på Korstaverket Torsdag 14 mars 2013 kl 11:30 13:00 14 mars Kom och lyssna på Sundsvall Energis utvecklingschef Mats Bäck och produktionschef Rolf Wälivaara berätta om bl.a. pågående intressanta projekt vid Korstaverket, som t.ex. samarbetet om spillvärme från SCA:s industrier i Sundsvallsregionen. Samarbetet innebär miljövinster genom ett kraftigt minskat oljeberoende och minskade affärsrisker, bl.a. genom att en ombyggnad av befintlig panna till biobränsle för 950 miljoner kronor inte behöver genomföras. Oljeanvändningen och koldioxidutsläppen beräknas minska med ca ton olja/år respektive ca ton koldioxid/år. Matig smörgås och dryck serveras. Plats: Korstaverket, Sundsvall Anmälan: senast 11 mars till eller tel Antal platser är begränsat. FOTOGRAF: TORBJÖRN BERGQVIST REGION STORSTOCKHOLM Följ med till Solna Tisdagen den 19 mars 2013 kl 10:00-11:30 19 mars Solnas kommundirektör Kristina Tidestav tar emot oss och kommer att berätta om vad som händer i Solna idag och vad som ligger i pipeline. Solna ligger verkligen i framkant i flera avseenden. Stora projekt såsom Friends Arena, Nya Karolinska sjukhuset är exempel på projekt som håller världsklass. Åtskilliga miljarder investeras i infrastruktur, bostäder och kommersiella fastigheter för att därigenom befästa kommunens position som ledande kommun vad gäller såväl näringsliv som livskvalitet. Efter besöket finns möjligheten att inta en gemensam självfinansierad lunch på Park Inn. Plats: Vi samlas i entrén till Solnas Stadshus i Solna C. Anmälan: Senast den 13 mars till kansliet alt. tel Uppge om du deltar vid lunchen. Eventuella frågor besvaras av Klas Thorén MEDLEMSBLADET NR

18 AKTIVITET Samhällsbyggarna tar tempen på fastighets marknaden 4 26 april april Under april arrangerar Sektionen för fastighetsvärdering seminarier på flera svenska orter i avsikt att ta tempen på den lokala fastighetsmarknaden. Dessa uppskattade frukost seminarier genomförs varje vår sedan 10 år i samarbete med lokala värderingsföretag. Datum för vårens seminarier 4 april Malmö 11 april Kristianstad, Norrköping, Falun och Gävle 25 april Göteborg v17 Stockholm Markera i almanackan och håll ögonen på kalendern i Samhällsbyggarnas hemsida! Mer information kommer också i kommande medlemsutskick. Välkommen önskar Sektionen för fastighetsvärdering inom Samhällsbyggarna! ANNONS Lantmäteriet Fastighetsbildning söker Erfarna förrättningslantmätare till Vallentuna, Stockholm, Norrtälje och Visby. Läs mer på 18 MEDLEMSBLADET NR

19 AKTIVITET SAMHÄLLSBYGGARNAS SENIORSEKTION Resa till Västkusten tillsammans med RIL augusti augusti Seniorsektionen inbjuder till besök på Västkusten och Göteborg tillsammans med vår finska systerorganisation RIL-seniorerna. PROGRAM Tisdagen 20 augusti Buss möter på Landvetter flygplats kl.13:00 Vi startar med lunch och därefter en guidad rundtur i Göteborg med nära omgivning Ankomst till hotellet vid 18-tiden Middag på hotellet Onsdag 21 augusti Besök på Älvrummet med presentation av Göteborgs utvecklingsplaner och nya stadsbyggnadsprojekt Besök på Operan med guidad visning och lunch Båttur i Göteborgs hamn ut till Älvsborgs fästning Middag på kvällen i Göteborgs Byggmästareförenings lokaler med underhållning Torsdag 22 augusti Besök på Sjöfartsmuseet Lunch Tid för egna aktiviteter Buss avgår från hotellet kl till Landvetter Anmälan: senast 4 mars 2013 till Samhällsbyggarnas kansli tel eller Pris: kostnad för hotell, mat och dryck, bussresor och avgifter 4800 SEK per person. Tillägg för enkelrum 1200 SEK. Respektive partner och även icke seniorer är välkomna att delta. Ytterligare information lämnas av Lennart Apleberger tel eller Lars Wuopio tel MEDLEMSBLADET NR

20 Posttidning B Returadress: Samhällsbyggarnas medlemsblad Vasagatan 52, 4tr Stockholm REGION VÄST Årsmöte Samhällsbyggarna Region Väst Torsdag 19 mars kl ca mars PROGRAM David Hellström, VD för Reinertsen Sverige, kommer att berätta om BIM - Building Information Modeling. Camilla Nyman t.f. VD Göteborg och Co berättar om evenemang inför Göteborgs 400-årsjubileum 2021 där man nu bl.a. lyckats få Volvo Ocean Race till Göteborg. Samhällsbyggarna i Västs första årsmöte med information om hur SVR och Aspect blev till och vilka utmaningar vi ser nationellt och i regionen samt inval av ny styrelse. Programmet är preliminärt, för mer information se hemsidan Plats: Älvrummet, Kanaltorget 1 vid Göteborgs Operan Anmälan: Senast 12 mars eller tel Välkomna hälsar styrelsen i Region Väst. FOTOGRAF/KÄLLA: ÄLVSTRANDEN UTVECKLING/HANS WRETLING

INBJUDAN TILL BRANSCHDAGEN 10 FEBRUARI 2016

INBJUDAN TILL BRANSCHDAGEN 10 FEBRUARI 2016 INBJUDAN TILL BRANSCHDAGEN 10 FEBRUARI 2016 Företagens stora chans att träffa studenter som snart ska ut i arbetslivet men även knyta kontakter med andra företag inom samma bransch. INFORMATION OM BRANSCHDAGEN

Läs mer

Välkommen till SKNT:s årskonferens den 9-11 maj 2012

Välkommen till SKNT:s årskonferens den 9-11 maj 2012 Välkommen till SKNT:s årskonferens den 9-11 maj 2012 Välkommen till Linköping och SKNT:s årskonferens den 9-11 maj 2012 Kompetensförsörjning och internationalisering Inriktningen på årets konferens är

Läs mer

Välkommen till SKNT:s årskonferens den 9-11 maj 2012

Välkommen till SKNT:s årskonferens den 9-11 maj 2012 Välkommen till SKNT:s årskonferens den 9-11 maj 2012 Camilla Lejon Bengt Westman Linda Wennerholm Leif Erlandsson Björn Nordén Colin Moon Klas Danerlöv Hans Stråberg Robert Wickman Troed Troedsson Annete

Läs mer

INBJUDAN TILL BRANSCHDAGEN 2 FEBRUARI 2015

INBJUDAN TILL BRANSCHDAGEN 2 FEBRUARI 2015 INBJUDAN TILL BRANSCHDAGEN 2 FEBRUARI 2015 Företagens stora chans att träffa studenter som snart ska ut i arbetslivet men även knyta kontakter med andra företag inom samma bransch. INFORMATION OM BRANSCHDAGEN

Läs mer

Fjärrvärmedagarna. 9-10 april 2014. Utsikten Meetings, Stockholm

Fjärrvärmedagarna. 9-10 april 2014. Utsikten Meetings, Stockholm Fjärrvärmedagarna 9-10 april 2014 Utsikten Meetings, Stockholm PROGRAM Tisdagen den 8 april Från kl. 19.00 Mingelkväll med mat och dryck Lokal: Cocktailbaren PROGRAM Onsdagen den 9 april Morgonaktivitet

Läs mer

Fjärrvärmedagarna. 13-14 april 2011. Ronneby Brunn, Ronneby

Fjärrvärmedagarna. 13-14 april 2011. Ronneby Brunn, Ronneby Fjärrvärmedagarna 13-14 april 2011 Ronneby Brunn, Ronneby PROGRAM Tisdagen den 12 april Drop in 19.00-20.00 Mingelkväll med mat, dryck och aktivitet. PROGRAM Onsdagen den 13 april 09.05 Buss från tågstation

Läs mer

Vårprogram 2015 med tema Arbetets konst

Vårprogram 2015 med tema Arbetets konst Vårprogram 2015 med tema Arbetets konst Sveriges Konstföreningar har Arbetets konst som konstbildningstema för året. Vi i Göteborgsdistriktet har valt att följa detta tema för vårens aktiviteter. Vi ser

Läs mer

Fjärrvärmecentraler och energimätare. 30 september - 1 oktober, 2014 Elmia, Jönköping

Fjärrvärmecentraler och energimätare. 30 september - 1 oktober, 2014 Elmia, Jönköping Fjärrvärmecentraler och energimätare 30 september - 1 oktober, 2014 Elmia, Jönköping PROGRAM Tisdagen den 30 september 10.00 11.00 Registrering Moderator Hans Lund, Fortum Värme och deltagare i Fjärrvärmecentralgruppen

Läs mer

INBJUDAN TILL ÅRSKONFERENSEN 2014

INBJUDAN TILL ÅRSKONFERENSEN 2014 INBJUDAN TILL ÅRSKONFERENSEN 2014 Svenska stadskärnor VÄLKOMMEN TILL ÅRSKONFERENSEN I VÄSTERÅS DEN 21-22 MAJ 2014 Årets största konferens och bankett håller vi i Västerås, Årets Stadskärna 2013! Här samlas

Läs mer

Program. Spana, lyssna, tala. Kommunikationsdagarna 17-18 mars, 2015. Barkarby Gård, Stockholm

Program. Spana, lyssna, tala. Kommunikationsdagarna 17-18 mars, 2015. Barkarby Gård, Stockholm Program Spana, lyssna, tala Kommunikationsdagarna 17-18 mars, 2015 Barkarby Gård, Stockholm PROGRAM Tisdagen den 17 mars 11.00 Buss Från Cityterminalen 11.00 12.00 Registreringen öppnar Lunch 13.00 Välkommen

Läs mer

Fjärrvärme 2016 Konkurrenskraft under nya spelregler

Fjärrvärme 2016 Konkurrenskraft under nya spelregler Fjärrvärme 2016 Konkurrenskraft under nya spelregler Strategidagarna 6-7 februari 2013 Yasuragi Hasseludden, Stockholm PROGRAM Onsdagen den 6 februari Fjärrvärme 2016 Konkurrenskraft under nya spelregler

Läs mer

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 1

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 1 Plats WSP Stockholm Närvarande Delges: Åsa Vagland Annelie Paavo Ordförande Sekreterare N-dep., Stockholm Trafikverket Region Mitt Tobias Thorsson Vice ordförande WSP, Göteborg Björn Gunnarsson Anna Berlin

Läs mer

VÅRROGRAM IF Metallpensionär. Göteborg

VÅRROGRAM IF Metallpensionär. Göteborg VÅRROGRAM 2017 IF Metallpensionär Göteborg Hej IF Metallpensionär Vi har under året jobbat med en del förändringar av mötesverksamheten. IF Metall arrangerar sammanlagt fler än 25 olika möten och ca 8

Läs mer

Välkommen till SVRs SAMHÄLLSBYGGNADSDAGAR 2007. Globalisering Vår bransch - Din framtid Stockholm 10 11 oktober 2007 www.svr.se

Välkommen till SVRs SAMHÄLLSBYGGNADSDAGAR 2007. Globalisering Vår bransch - Din framtid Stockholm 10 11 oktober 2007 www.svr.se Välkommen till SVRs SAMHÄLLSBYGGNADSDAGAR 2007 Globalisering Vår bransch - Din framtid Stockholm 10 11 oktober 2007 www.svr.se Följande företag stödjer SVRs SAMHÄLLSBYGGNADSDAGAR 2007 Guldpartners Silverpartners

Läs mer

Möte i Trollhättan augusti 2015

Möte i Trollhättan augusti 2015 1 Föreningen Försvarsdirektörer Emeriti Möte i Trollhättan augusti 2015 Den 29 juni fick vi från mötesarrangören Lennart Olofsson följande hälsning: Jag har fått ihop ett program som ser ut så här: 19

Läs mer

Program. Årsmöte. 11-12 november, 2014. Elite Park Avenue Hotel, Göteborg

Program. Årsmöte. 11-12 november, 2014. Elite Park Avenue Hotel, Göteborg Program Årsmöte 11-12 november, 2014 Elite Park Avenue Hotel, Göteborg PROGRAM Tisdagen den 11 november 11.00 Registrering 11.30 Lunch Göteborg Energi bjuder på lunch Moderator Annika Johannesson 13.00

Läs mer

Bli hållbarhetscoach på riktigt

Bli hållbarhetscoach på riktigt Bli hållbarhetscoach på riktigt Nu kan Du som student bli hållbarhetscoach för ditt egna hotell! Vi söker 60 coacher som under ett drygt år vill vara med och förbättra hållbarhetsarbetet på Nordic Choice

Läs mer

Inbjudan. FALK:s konferens

Inbjudan. FALK:s konferens Inbjudan FALK:s konferens Eskilstuna 8-10 maj 2012 Arkivimpulser! Välkommen till FALK:s konferens 2012 som hålls i Eskilstuna. Arkivimpulser är rubriken på årets konferens och vi hoppas kunna ge er ett

Läs mer

Inbjudan till FALK-konferens En återblick in i framtiden 24 26 maj 2005

Inbjudan till FALK-konferens En återblick in i framtiden 24 26 maj 2005 Inbjudan till FALK-konferens En återblick in i framtiden 24 26 maj 2005 Alingsås museum. Foto: Okänd Bästa konferensdeltagare FALK har i år nöjet att tillsammans med Alingsås kommun bjuda in till konferens

Läs mer

FASTIGHETSDAGARNA 2016

FASTIGHETSDAGARNA 2016 v FASTIGHETSDAGARNA 2016 Vi har glädjen att välkomna dig till Fastighetsdagarna 2016 - Ett toppnivåmöte med fokus på vår omvärld och branschens framtid Fastighetsdagarna i Stockholm är en konferens för

Läs mer

BUSINESS ARENA MALMÖ 2015

BUSINESS ARENA MALMÖ 2015 BUSINESS ARENA MALMÖ 2015 Clarion Hotel & Congress Malmö Live 7 maj Programöversikt CMYK Positiv/svart, används där färg inte är möjligt Negativ/vit, används mot färgade mörka bakgrunder partners Business

Läs mer

I N B J U D A N. Användarmöte för. 15-16 april 2010 Scandic Foresta Lidingö, Stockolm

I N B J U D A N. Användarmöte för. 15-16 april 2010 Scandic Foresta Lidingö, Stockolm I N B J U D A N Användarmöte för Klinisk i immunologi i 15-16 april 2010 Scandic Foresta Lidingö, Stockolm Välkommen! Välkommen! Årets användarmöte är förlagt till Scandic Foresta på Lidingö Årets användarmöte

Läs mer

Framtidens kollektivtrafik. Kommunikation och media

Framtidens kollektivtrafik. Kommunikation och media Framtidens kollektivtrafik Kommunikation och media Detta är en delrapport inom det förvaltningsövergripande projektet Framtidens kollektivtrafik i Malmö. Detta pm är sammanställt av: Linda Herrström, Gatukontoret

Läs mer

Program för Våren 2015

Program för Våren 2015 Program för Våren 2015 Säkert vårtecken M/S Lagaholm Föreningslokal / Besöksadress Doktorsstigen 2 312 31 Laholm Öppet, Måndag - Torsdag 09.30-13.30 Kansliet: 0430-10088 E-post ordförande:claes@surfia.nu

Läs mer

Program. Årsmöte 2015. 24-25 november, 2015. Clarion Hotel Sense, Luleå

Program. Årsmöte 2015. 24-25 november, 2015. Clarion Hotel Sense, Luleå Program Årsmöte 2015 24-25 november, 2015 Clarion Hotel Sense, Luleå PROGRAM Tisdagen den 24 november Förändringens vindar - medvind eller motvind? 11.00 Registreringen öppnar 11.30 Lunch Luleå Energi

Läs mer

Mediaplan & företagspresentation

Mediaplan & företagspresentation Mediaplan & företagspresentation 05 Annons- & utgivningsplan Om oss! Väljer du Fastighetsnytt som din kanal för marknadsföring och profil ering är du med i ett större sammanhang och når en målgrupp av

Läs mer

Årsstämma Sveriges Grisföretagare

Årsstämma Sveriges Grisföretagare Årsstämma Sveriges Grisföretagare Karlstad 16-17 juni 2009 Arrangör: Värmlands Grisföretagare Program, anmälan etc i denna pdf samt i Stämmotidningen (bilaga till Svensk Gris med knorr nr 5-2009) 9 Välkommen!

Läs mer

DAGARNA INBJUDAN FASTIGHETS INVESTERING UTVECKLING FÖRVALTNING ELITE HOTEL MARINA TOWER 18 19 JANUARI 2016

DAGARNA INBJUDAN FASTIGHETS INVESTERING UTVECKLING FÖRVALTNING ELITE HOTEL MARINA TOWER 18 19 JANUARI 2016 INBJUDAN FASTIGHETS DAGARNA INVESTERING UTVECKLING FÖRVALTNING ELITE HOTEL MARINA TOWER 18 19 JANUARI 2016 Ett toppnivåmöte med fokus på vår omvärld och branschens framtid v FASTIGHETSDAGARNA 2016 Vi har

Läs mer

Varför FRAMTIDS- FÖRETAG?

Varför FRAMTIDS- FÖRETAG? Varför FRAMTIDS- FÖRETAG? För företag som vill öka synlighet och profilering och attrahera jobbsökande i fastighets- och samhällbyggnadssektorn. För jobbsökande som vill kunna jämföra samma slags tjänster

Läs mer

Regionresan 2016 Västra Götaland, Göteborg augusti

Regionresan 2016 Västra Götaland, Göteborg augusti Regionresan 2016 Västra Götaland, Göteborg 23-26 augusti Regionresan är ett tillfälle då regionala beslutsfattare tillsammans reser utanför Västerbottens gränser för att förkovra sig i regionala utvecklingsfrågor.

Läs mer

Medlemsblad. Bästa medlemmar! Nr 3 Årg. 22 (2013)

Medlemsblad. Bästa medlemmar! Nr 3 Årg. 22 (2013) Medlemsblad Nr 3 Årg. 22 (2013) Bästa medlemmar! Våren blev sen, kall och efterlängtad. Trots mångas misströstan infann den sig till slut, som alltid. Måndagen den 22:e april blev vi guidade på den nybyggda

Läs mer

FÖRENINGEN SVERIGES STADSTRÄDGÅRDSMÄSTARE

FÖRENINGEN SVERIGES STADSTRÄDGÅRDSMÄSTARE FÖRENINGEN SVERIGES STADSTRÄDGÅRDSMÄSTARE ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2011-08-25 TID Torsdagen den 25 augusti kl. 16.30 PLATS OMFATTNING 1 23 HANDLINGAR Västrastation Västra stationstorget 10, Lund Dagordning, verksamhetsberättelse

Läs mer

Föreningen SydostGIS inbjuder till GIS-dag i Växjö onsdagen den 3 november 2010.

Föreningen SydostGIS inbjuder till GIS-dag i Växjö onsdagen den 3 november 2010. Föreningen SydostGIS inbjuder till GIS-dag i Växjö onsdagen den 3 november 2010. Konferensens målgrupper är: - Arbetsledare och planerare inom skola, samhällsberedskap och räddningstjänst. - Fysiska planerare.

Läs mer

Välkomna till Rädda Barnens framtids- och kunskapsdagar 2013!

Välkomna till Rädda Barnens framtids- och kunskapsdagar 2013! Gdj Välkomna till Rädda Barnens framtids- och kunskapsdagar 2013! Datum: 20-21 april 2013 Plats: Hotell Statt i Hässleholm Ändrat namn på regionala konferensen! Snart är det åter dags för lokalföreningar,

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till vårens arbetsgrupper - i världens bästa förening! Våren 2011 Filmgruppen FUF-bladet Biståndsdebatten Seminariegruppen Projektgruppen Vem kan söka

Läs mer

Kundcentraler och energimätare

Kundcentraler och energimätare Kundcentraler och energimätare 17-18 oktober 2012 Kulturens hus, Luleå PROGRAM Onsdagen den 17 oktober 08.00-10.00 Studiebesök på Fjärrvärmeansluten isbrytare Luleå Energi AB 10.00-11.45 Paneldiskussion

Läs mer

Framtidens begravningsplatser utveckling samspel bevarande

Framtidens begravningsplatser utveckling samspel bevarande FÖRENINGEN SVERIGES KYRKOGÅRDSCHEFER OCH SVENSKA KYRKANS ARBETSGIVARORGANISATION inbjuder till kyrkogårdskongress den 5 7 september 2011 i Varberg Framtidens begravningsplatser utveckling samspel bevarande

Läs mer

INBJUDAN TILL MITTIA SKOGS TRANSPORT LJUSDAL 14-15 AUGUSTI 2015 NORDENS STÖRSTA FACKMÄSSA INOM SKOGSTRANSPORT

INBJUDAN TILL MITTIA SKOGS TRANSPORT LJUSDAL 14-15 AUGUSTI 2015 NORDENS STÖRSTA FACKMÄSSA INOM SKOGSTRANSPORT INBJUDAN TILL MITTIA LJUSDAL 14-15 AUGUSTI 2015 NORDENS STÖRSTA FACKMÄSSA INOM 1 9 9 9-2 0 1 1 9 9 9-2 0 1 5 Möten mellan människor På mässan är den tunga frågan högaktuell Per-Arne Weglin p r o j e k

Läs mer

Mitt tips är att bjuda in er själva och varandra till studiebesök runtom i landet. Det är samverkan i sin bästa form.

Mitt tips är att bjuda in er själva och varandra till studiebesök runtom i landet. Det är samverkan i sin bästa form. Nyhetsbrev mars 2014 Tack för ett superbra studiebesök, Eskilstuna! Häromveckan var jag och mina kollegor från de er som samverkar kring sociala insatsgrupper, på ett studiebesök i Eskilstuna. Våra värdar

Läs mer

Att driva en Önskabutik!

Att driva en Önskabutik! Att driva en Önskabutik! Önskakedjan FAKTA OCH SIFFROR Önskakedjan består av 35 butiker med ett 100-tal anställda och omsatte 2014 ca 167 mkr, exklusive moms. Butikerna finns idag i huvudsak i mindre städer

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till höstens arbetsgrupper i världens bästa förening! FUF-bladet Seminariegruppen Biståndsdebatten.se Projektgruppen FUF-nätverket Vem kan söka till

Läs mer

Kundcentraler och energimätare

Kundcentraler och energimätare Kundcentraler och energimätare 16-17 oktober 2013 Sankt Gertrud, Malmö PROGRAM Onsdagen den 16 oktober 08.00-10.00 Studiebesök hos Öresundsverket Rundvandring i kraftverket med start i den gamla turbinhallen,

Läs mer

Projektnamn: Innovativum Uppdragsgivare: Ingrid Thuresson, Charlotte Engblom & Philip Bengtsson Projektgruppdeltagare: Sara Nasser, Arianita Rexha &

Projektnamn: Innovativum Uppdragsgivare: Ingrid Thuresson, Charlotte Engblom & Philip Bengtsson Projektgruppdeltagare: Sara Nasser, Arianita Rexha & Projektnamn: Innovativum Uppdragsgivare: Ingrid Thuresson, Charlotte Engblom & Philip Bengtsson Projektgruppdeltagare: Sara Nasser, Arianita Rexha & Jesper Zanton Projektkordinator: Dina Jacobson Innehåll:

Läs mer

Program. Årsmöte november, Clarion Hotel Sense, Luleå

Program. Årsmöte november, Clarion Hotel Sense, Luleå Program Årsmöte 2015 24-25 november, 2015 Clarion Hotel Sense, Luleå PROGRAM Tisdagen den 24 november Förändringens vindar - medvind eller motvind? 11.00 Registreringen öppnar 11.30 Lunch Luleå Energi

Läs mer

Välkommen till SKNT:s konferens i Ronneby 18-20 maj 2011! Tema: Varumärkesbyggande i kommuner och regioner

Välkommen till SKNT:s konferens i Ronneby 18-20 maj 2011! Tema: Varumärkesbyggande i kommuner och regioner Välkommen till SKNT:s konferens i Ronneby 18-20 maj 2011! Tema: Varumärkesbyggande i kommuner och regioner Varumärkesbyggande i kommuner och regioner Varmt välkommen till SKNT:s konferens i Ronneby den

Läs mer

121 77 Globen - Stockholm 070-576 19 10

121 77 Globen - Stockholm 070-576 19 10 Denna förteckning omfattar de personer som DNV GL har certifierat som byggarbetsmiljösamordnare enligt "Kravspecifikation för certifiering av Byggarbetsmiljösamordnare". Förteckningen är sorterad efter

Läs mer

utveckling, och ett utmärkt tillfälle för (Det talade ordet gäller) nätverkande och utbyte av idéer mellan Inledningsanförande Sten Nordin

utveckling, och ett utmärkt tillfälle för (Det talade ordet gäller) nätverkande och utbyte av idéer mellan Inledningsanförande Sten Nordin (Det talade ordet gäller) Inledningsanförande Sten Nordin Stockholmsmötet 2010, 100531 utveckling, och ett utmärkt tillfälle för nätverkande och utbyte av idéer mellan regionens näringsliv och politiska

Läs mer

Program våren 2015. Foto: Britt Tellow

Program våren 2015. Foto: Britt Tellow Program våren 2015 Foto: Britt Tellow Tag vara på livet det går inte i repris! Vi träffas på våra månadsmöten i Carl Johans församlingshem som ligger intill Carl Johans kyrka, Kyrkoplan 1 Känn dig varmt

Läs mer

SIPF Vårmöte 5 maj 2015

SIPF Vårmöte 5 maj 2015 SIPF Vårmöte 5 maj 2015 Folkets Hus i Lund Kiliansgatan 13-15, 22350 Lund Svenska Industriens Patentingenjörers Förening (SIPF) grundades år 1939. Föreningen bytte namn till Svenska Industrins IP Förening

Läs mer

Medlemsblad. Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar!

Medlemsblad. Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar! Medlemsblad Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar! Till vår förenings 21:a årsmöte, den 12:e mars, hade 75 medlemmar infunnit sig. Efter årsmötesförhandlingarna höll vår inbjudne föreläsare, Gunnar Henningsson,

Läs mer

Redo att leda. ett nätverk för kvinnliga ledare inom Scouterna

Redo att leda. ett nätverk för kvinnliga ledare inom Scouterna Redo att leda ett nätverk för kvinnliga ledare inom Scouterna Kvinna, scout & ledare? Missa inte chansen att delta i Scouternas nystartade nätverk för kvinnliga ledare. Nätverket Redo Att Leda erbjuder

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL KARLSTAD OCH SKNT:s ÅRSKONFERENS DEN 22-24 MAJ 2013

VÄLKOMMEN TILL KARLSTAD OCH SKNT:s ÅRSKONFERENS DEN 22-24 MAJ 2013 VÄLKOMMEN TILL KARLSTAD OCH SKNT:s ÅRSKONFERENS DEN 22-24 MAJ 2013 Framtiden är temat på SKNT:s konferens som i år hålls i solstaden Karlstad. Under rubrikerna Attraktivitet & Mötesplatser och Samverkan

Läs mer

MALMÖ SCANDIC TRIANGELN FREDAG 22 JANUARI

MALMÖ SCANDIC TRIANGELN FREDAG 22 JANUARI Du är inbjuden till... 2016 MALMÖ SCANDIC TRIANGELN FREDAG 22 JANUARI NYA INSIKTER & NYA IDÉER! Fredagen den 22 januari är det dags för HR-Dagen på Scandic Triangeln i Malmö. Vi hälsar er varmt välkomna

Läs mer

VARMT VÄLKOMMEN TILL SEMINARIUM VÄRDESKAPANDE FÖRHANDLINGAR

VARMT VÄLKOMMEN TILL SEMINARIUM VÄRDESKAPANDE FÖRHANDLINGAR Värdeskapande förhandlingar Hur skapar vi förutsättningar att genomföra stora investeringar i infrastruktur och andra betydelsefulla samhällsinvesteringar Hur får vi igång byggandet? INBJUDAN Seminarium

Läs mer

version Vision 2030 och strategi

version Vision 2030 och strategi version 2012-01-25 Vision 2030 och strategi Två städer - en vision För att stärka utvecklingen i MalmöLund som gemensam storstadsregion fördjupas samarbetet mellan Malmö stad och Lunds kommun. Under år

Läs mer

FashionDAYS 2015 Projektplan Projektledare: Sarah Norving

FashionDAYS 2015 Projektplan Projektledare: Sarah Norving FashionDAYS 2015 Projektplan Projektledare: Sarah Norving 1. BAKGRUND FashionDAYS är eventet som syftar till att uppmärksamma och stärka vår region inom mode, textil och design. Ambitionen är att genomföra

Läs mer

Fjärrvärmedagarna. 17-18 april 2013. Quality Hotel Galaxen, Borlänge

Fjärrvärmedagarna. 17-18 april 2013. Quality Hotel Galaxen, Borlänge Fjärrvärmedagarna 17-18 april 2013 Quality Hotel Galaxen, Borlänge PROGRAM Tisdagen den 16 april Från kl. 19.00 Mingelkväll med mat och dryck PROGRAM Onsdagen den 17 april 08.00-09.00 Yoga Morgonaktivitet

Läs mer

REFERAT FRÅN FARTYGSFORUM 2012

REFERAT FRÅN FARTYGSFORUM 2012 REFERAT FRÅN FARTYGSFORUM 2012 Fartygsforum 2012 genomfördes den 13-14 oktober i Göteborg. Fartygsforum är en mötesplats för alla som bevarar och använder historiska fartyg, ett tillfälle för ideella aktörer

Läs mer

DAGARNA INBJUDAN FASTIGHETS INVESTERING UTVECKLING FÖRVALTNING ELITE HOTEL MARINA TOWER 18 19 JANUARI 2016

DAGARNA INBJUDAN FASTIGHETS INVESTERING UTVECKLING FÖRVALTNING ELITE HOTEL MARINA TOWER 18 19 JANUARI 2016 INBJUDAN FASTIGHETS DAGARNA INVESTERING UTVECKLING FÖRVALTNING ELITE HOTEL MARINA TOWER 18 19 JANUARI 2016 Ett toppnivåmöte med fokus på vår omvärld och branschens framtid v FASTIGHETSDAGARNA 2016 Vi har

Läs mer

Seminarieprogram EXPOdagen 2014-12 - 11 Stockholmsmässan

Seminarieprogram EXPOdagen 2014-12 - 11 Stockholmsmässan Seminarieprogram EXPOdagen 2014-12 - 11 Stockholmsmässan Dubblerade antalet möten, men bibehöll kvaliteten Hör Kristina Havik från Statoil Fuel and Retail berätta om erfarenheterna från Underhåll 2014.

Läs mer

NSD Västra Regionen. Inbjuder till vårseminarium på. Marstrands Havshotell maj 2017

NSD Västra Regionen. Inbjuder till vårseminarium på. Marstrands Havshotell maj 2017 NSD Västra Regionen Inbjuder till vårseminarium på Marstrands Havshotell 11-12 maj 2017 Välkomna till Västra Regionens vårseminarium! Tema: Skydd förr och nu Det är nu tredje året i rad som vi använder

Läs mer

Produktportfölj. THS Näringsliv. Plattformen mellan företag och KTHs studenter. www.thsnaringsliv.se

Produktportfölj. THS Näringsliv. Plattformen mellan företag och KTHs studenter. www.thsnaringsliv.se Produktportfölj THS Näringsliv Plattformen mellan företag och KTHs studenter www.thsnaringsliv.se THS Näringsliv THS Näringsliv är Tekniska Högskolans Studentkårs centrala organ för näringslivsverksamhet.

Läs mer

Malmöavdelningen. Ja, hur skall man sammanfatta 2015 ur ett fackligt perspektiv?

Malmöavdelningen. Ja, hur skall man sammanfatta 2015 ur ett fackligt perspektiv? Malmöavdelningen ETTAN nr 4/15 God Jul och Gott nytt År Ja, hur skall man sammanfatta 2015 ur ett fackligt perspektiv? Det har varit ömsom vin och ömsom vatten och ibland har det varit både ok. Om vi börjar

Läs mer

Nyhetsbrev. Skånes stamningsförening. Ny styrelse nya tag! Kalendarium våren/sommaren 2014

Nyhetsbrev. Skånes stamningsförening. Ny styrelse nya tag! Kalendarium våren/sommaren 2014 Skånes stamningsförening Nyhetsbrev Maj 2014 årgång 15 nr 2 Ny styrelse nya tag! Årsmöte valde ny styrelse i februari. Det innebär att Johan Ascard är ny ordförande och efterträder Anders Olsson, som avgick

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2010

VERKSAMHETSPLAN 2010 VERKSAMHETSPLAN 2010 Enligt styrelsebeslut 2010-02-05 1(8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kapitelrubrik Sid nr FRAMSIDA 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 FÖRENINGENS SYFTE OCH MÅL 3 ORGANISATION 3 EKONOMI 4 KOMMITTÉERNA

Läs mer

Förslag till verksamhetsplan för Klimataktion Stockholm 2014

Förslag till verksamhetsplan för Klimataktion Stockholm 2014 Förslag till verksamhetsplan för Klimataktion Stockholm 2014 Klimataktion Stockholms verksamhet utgår från riksorganisationen Klimataktions plattform, stadgar och beslut fattade av dess årsmöte. Verksamhetsplanen

Läs mer

Program. Årsmöte 2015. 24-25 november, 2015. Clarion Hotel Sense, Luleå

Program. Årsmöte 2015. 24-25 november, 2015. Clarion Hotel Sense, Luleå Program Årsmöte 2015 24-25 november, 2015 Clarion Hotel Sense, Luleå PROGRAM Tisdagen den 24 november Förändringens vindar - medvind eller motvind? 11.00 Registreringen öppnar 11.30 Lunch Luleå Energi

Läs mer

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Din vilja, ditt engagemang och din kompetens är en viktig del av Martin & Serveras framgång. Våra värderingar Den här skriften beskriver Martin

Läs mer

KTH. Företagskatalog Stockholm

KTH. Företagskatalog Stockholm 11111011100 KTH Företagskatalog Stockholm Innehållsförteckning Välkomna 3 Datatjej konferens 4 Sponsorpaketen 6 Sponsortabell 7 Förtydliganden 8 Övrig spons 10 Intresseanmälan 11 Projektgruppen 12 Välkomna

Läs mer

Hör och se oss på Stora Aktie- och Fonddagen

Hör och se oss på Stora Aktie- och Fonddagen Nyhet 2008-09-25 Hör och se oss på Stora Aktie- och Fonddagen Den 15 oktober äger Stora Aktie- och Fonddagen rum i Uppsala Konsert & Kongress. Under dagens gång arrangeras flera intressanta seminarier

Läs mer

SPF Högsboseniorerna. Foto Sia Magnusson

SPF Högsboseniorerna. Foto Sia Magnusson SPF Högsboseniorerna Foto Sia Magnusson PROGRAM VÅREN 2014 Göteborg i januari 2014 Hjärtligt välkomna till ett nytt verksamhetsår! Vi fortsätter att ha våra månadsmöten på onsdagar. Vi startar klockan

Läs mer

SPF-NYTT 2009-4. Falubygden INFÖR VINTERN 2009-10. (Foto: Lennart Ekman)

SPF-NYTT 2009-4. Falubygden INFÖR VINTERN 2009-10. (Foto: Lennart Ekman) SPF-NYTT 2009-4 Falubygden INFÖR VINTERN 2009-10 (Foto: Lennart Ekman) Styrelse Ordförande: Vice ordf: Kassör: Sekreterare: Vice sekr: Ledamöter: Ersättare: Karin Michols 253 98 Barbro Andréason 147 72

Läs mer

KOSTNADSFRITT FÖR DIG OCH EN KOLLEGA SUNDSVALL MÄSSA FÖRELÄSNINGAR INSPIRERAS AV GERHARD BLEY

KOSTNADSFRITT FÖR DIG OCH EN KOLLEGA SUNDSVALL MÄSSA FÖRELÄSNINGAR INSPIRERAS AV GERHARD BLEY KOSTNADSFRITT FÖR DIG OCH EN KOLLEGA Du är inbjuden till... 2016 SUNDSVALL MÄSSA FÖRELÄSNINGAR INSPIRERAS AV GERHARD BLEY QUALITY HOTEL SUNDSVALL FREDAG 2 SEPTEMBER NYA INSIKTER & NYA IDÉER! Fredagen den

Läs mer

Bergskraft och samarbetspartners bjuder in till. Gruv Onsdag den 26 oktober 2011 i Grängesberg. Samhällsutveckling i gruvlampornas sken!!

Bergskraft och samarbetspartners bjuder in till. Gruv Onsdag den 26 oktober 2011 i Grängesberg. Samhällsutveckling i gruvlampornas sken!! Bergskraft 11 13 och samarbetspartners bjuder in till Gruv+ 2011 Onsdag den 26 oktober 2011 i Grängesberg Samhällsutveckling i gruvlampornas sken!! -Hur skall det redan hårt belastade järnvägsnätet inom

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 1. Styrelse Styrelsen har under det gångna året haft följande sammansättning: Ingenjör Ingvar Eriksson, ordförande Ljusdesigner PLDA Bertil Göransson, vice ordförande Civilingenjör Daniel Mellstedt, kassör

Läs mer

Inbjudan till. Men Skövde är också en evenemangsstad och en partystad med ett krogliv som blomstrar som aldrig förr.

Inbjudan till. Men Skövde är också en evenemangsstad och en partystad med ett krogliv som blomstrar som aldrig förr. Inbjudan till Höstmöte & Utvecklingskonferens Skövde 20-21 oktober 2011 Shoppa i Skövde är devisen som fått handelsströmmarna att vända. Fler handelsområden och ett bredare utbud gör att en kvarts miljon

Läs mer

DEN NATURLIGA MÖTESPLATSEN IT BUDGET. budget IT? eller. QUALITY HOTEL GLOBE 4-5 NOVember 2009. inbjudan

DEN NATURLIGA MÖTESPLATSEN IT BUDGET. budget IT? eller. QUALITY HOTEL GLOBE 4-5 NOVember 2009. inbjudan höstkonferens DEN NATURLIGA MÖTESPLATSEN FÖR OSS SOM ARBETAR MED KOMMUNAL IT IT BUDGET budget IT? eller QUALITY HOTEL GLOBE 4-5 NOVember 2009 inbjudan Kan finanskrisen föra något positivt med sig? anmäl

Läs mer

THS Näringsliv 2011-2012

THS Näringsliv 2011-2012 Produktportfölj THS Näringsliv 2011-2012 Plattformen mellan företag och KTHs studenter www.thsnaringsliv.se THS Näringsliv THS Näringsliv är Tekniska Högskolans Studentkårs centrala organ för näringslivssamverkan.

Läs mer

senaste nytt After work hos Sweco 14 januari

senaste nytt After work hos Sweco 14 januari senaste nytt Vi växer stadigt på Facebook. Gilla GISS du också, så får du tillgång till allt som är på gång. Snart spränger vi 100-vallen! After work hos Sweco 14 januari Den 14 januari var det dags för

Läs mer

HANDELNS DAG TORSDAG 17 NOVEMBER LANDSKRONA TEATER 2011 INSPIRERANDE FÖRELÄSARE MODESHOW MED BUTIKER. Fotograf: Gekås Ullared

HANDELNS DAG TORSDAG 17 NOVEMBER LANDSKRONA TEATER 2011 INSPIRERANDE FÖRELÄSARE MODESHOW MED BUTIKER. Fotograf: Gekås Ullared FÖRELÄSNINGAR MODESHOW KONTAKTER INSPIRATION ETABLERINGAR HANDELNS DAG TORSDAG 17 NOVEMBER LANDSKRONA TEATER 2011 MODESHOW MED BUTIKER INSPIRERANDE FÖRELÄSARE Fotograf: Gekås Ullared VÄLKOMMEN TILL HANDELNS

Läs mer

BIM Alliance Sweden. För ett obrutet informationsflöde i samhällsbyggandet

BIM Alliance Sweden. För ett obrutet informationsflöde i samhällsbyggandet BIM Alliance Sweden För ett obrutet informationsflöde i samhällsbyggandet Program 13 november Jönköping Tid Namn Rubrik presentation 11.00-11.20 Olle Samuelson & Rogier Jongeling BIM Alliance 11.20-12.00

Läs mer

industrihistoriskt forum 2008 11 12 september innovatum i trollhättan

industrihistoriskt forum 2008 11 12 september innovatum i trollhättan industrihistoriskt forum 2008 11 12 september innovatum i trollhättan 14 föredrag och 1 exkursion om industrisamhällets kulturarv Välkommen till Industrihistoriskt forum 2008. Konferensen vänder sig till

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till höstens arbetsgrupper i världens bästa förening! Filmgruppen FUF-bladet Studentpanelen Biståndsdebatten.se NY! Projektgruppen NY! Vem kan söka

Läs mer

Hösten rullar in med ny energi

Hösten rullar in med ny energi Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren. Till företag i Nora kommun från Företagarna i Nora, Nora köpmannaförening och Nora kommun. År 2013, nummer 3 Hösten rullar in med

Läs mer

Laholmsmässan 31/8 1/9 2012 - en god affär!

Laholmsmässan 31/8 1/9 2012 - en god affär! Laholmsmässan 31/8 1/9 2012 - en god affär! Inbjudan till årets företagarhändelse i Laholm! Välkommen! Detta har vi i Laholms kommun verkligen sett fram emot länge! Att få hälsa dig hjärtligt välkommen

Läs mer

Fakta och praktisk info Plats: Tid: Pris 1: Pris 2: I priset ingår: InneBAndyKonvenT 2010 16 1 7 april Boende Anmälan och betalning

Fakta och praktisk info Plats: Tid: Pris 1: Pris 2: I priset ingår: InneBAndyKonvenT 2010 16 1 7 april Boende Anmälan och betalning innebandykonvent 2010 16 17 april Bäst även utanför plan bli en attraktiv samarbetspartner Svenska Innebandyförbundet har glädjen att traditionsenligt bjuda in till vårt konvent i samband med SM-finalerna

Läs mer

REAL ESTATE ØRESUND. 3 Februari 2016 Malmö Börshus PROGRAM

REAL ESTATE ØRESUND. 3 Februari 2016 Malmö Börshus PROGRAM REAL ESTATE ØRESUND 3 Februari 2016 Malmö Börshus PROGRAM PROGRAM 8.15 REGISTRERING OCH KAFFE 09.00 Välkommen Johan Wessman, vd Øresundsinstituttet Moderator: Teddy Landén 09.10 Keynote speaker - smart

Läs mer

Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig!

Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig! Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig! ST, 2004. Produktion: STs informationsenhet/hellgren Grafisk form. Illustration: Lukas Möllersten. Tryck: EO Grafiska, december 2006. Upplaga: 3 000

Läs mer

!!!!!!Följ med på vår nästa Kunskapsresa till Berlin 24 26 april 2013

!!!!!!Följ med på vår nästa Kunskapsresa till Berlin 24 26 april 2013 !!!!!!Följ med på vår nästa Kunskapsresa till Berlin 24 26 april 2013 Att förstå vad som händer i vår värld blir allt mer angeläget i takt med att konkurrensen ökar och nya ekonomier växer fram. Att läsa

Läs mer

TEKNIK- OCH ELPROGRAMMET. Karlstad juni 2011

TEKNIK- OCH ELPROGRAMMET. Karlstad juni 2011 Inbjudan till LÄRARE PÅ TEKNIK- OCH ELPROGRAMMET Karlstad 21-22 juni 2011 Välkommen till Skogsindustriernas fortbildning för lärare på teknik- och elprogrammet Skogsindustrierna och Stora Enso arrangerar

Läs mer

Konsthallen ARTIPELAG och Nacka Forum

Konsthallen ARTIPELAG och Nacka Forum SPF Seniorerna Rosenkälla - Endagsresa Konsthallen ARTIPELAG och Nacka Forum Tisdag den 31 mars 2015 En endagsresa till - Artipelag - den nya privata konsthallen vid Baggensfjärden, på Värmdö, som invigdes

Läs mer

Företagspaket. Umeå 27/1-30/1. Tema: mentorskap. Kontaktpersoner. Projektledare: Stina Ingvarsson 070-381 15 87 Annelie Dammander 070-241 42 95

Företagspaket. Umeå 27/1-30/1. Tema: mentorskap. Kontaktpersoner. Projektledare: Stina Ingvarsson 070-381 15 87 Annelie Dammander 070-241 42 95 Företagspaket datatjej 2005 Umeå 27/1-30/1 Tema: mentorskap Kontaktpersoner Projektledare: Stina Ingvarsson 070-381 15 87 Annelie Dammander 070-241 42 95 Hemsida: Mailadress: www.cs.umu.se/ datatjej datatjej@cs.umu.se

Läs mer

BYGGRAPPORT 2012. En sammanställning över kötider och nyproduktion bland Studentbostadsföretagens medlemsföretag.

BYGGRAPPORT 2012. En sammanställning över kötider och nyproduktion bland Studentbostadsföretagens medlemsföretag. BYGGRAPPORT 2012 En sammanställning över kötider och nyproduktion bland Studentbostadsföretagens medlemsföretag. INLEDNING På vårkanten brukar bokslut för föregående spådomar för kommande år dugga tätt.

Läs mer

Club Show 2013 AUGUSTI 2010

Club Show 2013 AUGUSTI 2010 AUGUSTI 2010 Club Show 2013 Hej! Hoppas alla haft en skön sommar! Dags igen för ett nyhetsbrev från klubbstyrelsen. Möten om framtidens SSRK Ingen sektion har ännu skickat in ansökan om att få arrangera

Läs mer

Produktivitetsforum 24 september 2012

Produktivitetsforum 24 september 2012 Trafikverket www.trafikverket.se Jan Gilbertsson Projektledare PIA Produktgenomgångar Jan.gilbertsson@trafikverket.se Produktivitetsforum 24 september 2012 Plats för mötet: Trafikverket, Röda vägen 1,

Läs mer

Jag vill börja med att på styrelsen vägnar önska alla en god fortsättning på det nya året och hoppas att ni haft en riktigt trevlig jul.

Jag vill börja med att på styrelsen vägnar önska alla en god fortsättning på det nya året och hoppas att ni haft en riktigt trevlig jul. Kära medlemmar Nyhetsbrev januari 2007 Jag vill börja med att på styrelsen vägnar önska alla en god fortsättning på det nya året och hoppas att ni haft en riktigt trevlig jul. Vår konferens med tema verktyg

Läs mer

BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING

BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING 2012 Nr: 2 BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING Museets öppettider: Lördag-söndag under juni-augusti kl.11.00-15.00 Grupper hela året Årsmötet 28 mars i Övergransgården sidan 2 Torpbesök i tid

Läs mer

Energideklarationer och effektiva åtgärder hur hänger det ihop? Inbjudan till EnergiRådgivarnas 31:a kongress. Kongress i Uppsala 3 november 2010

Energideklarationer och effektiva åtgärder hur hänger det ihop? Inbjudan till EnergiRådgivarnas 31:a kongress. Kongress i Uppsala 3 november 2010 Energideklarationer och effektiva åtgärder hur hänger det ihop? Inbjudan till EnergiRådgivarnas 31:a kongress Hur gör vi energideklarationer till färdplaner för ett hållbart samhälle? Under årets kongress

Läs mer

VERKSAMHETSSEMINARIER

VERKSAMHETSSEMINARIER INBJUDAN Rekonrgda må orter! VERKSAMHETSSEMINARIER 2015 Fokus på verksamhetsutveckling MISSA INTE:»SPANARNA«OM TRENDER OCH AKTUELLA ÄMNEN Hej! VÄLKOMMEN TILL VERKSAMHETSSEMINARIERNA 2015! VERKSAMHETSSEMINARIERNA

Läs mer

Strategisk lokalresursplanering i praktiken

Strategisk lokalresursplanering i praktiken Sätt lokalfrågan på agendan! Strategisk lokalresursplanering i praktiken Möt morgondagens lokalbehov strategiskt och systematiskt Hur kan du göra lokalfrågan mer strategisk och lyfta den på agendan? Kapacitetsbedömningar

Läs mer