Välkommen till mediedesignutbildningen i Piteå!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Välkommen till mediedesignutbildningen i Piteå!"

Transkript

1 Välkommen till mediedesignutbildningen i Piteå! Gratulerar du har gjort ett klokt val! Först av allt hälsar vi dig varmt välkommen till mediedesignutbildningen och till Luleå tekniska universitet. Vi är glada att du valt att studera hos oss. Obligatorisk inskrivning sker den 18 augusti. Terminen inleds med både sociala och studieförberedande aktiviteter som erbjuder många möjligheter att träffa nya vänner och att lära känna universitetet. Du introduceras till studierna och studentlivet av äldre studenter (phösare), lärare och annan personal. MEDIEDESIGN Utbildningen du ska påbörja är en treårig utbildning och ger dig en kvalificerad kompetens i ämnet mediedesign. Utbildningen vilar, från och med hösten 2009, på konstnärlig grund och upplägget skiljer sig numera från de tidigare åren. Den först terminen läser du två kurser. Den första heter M0035F Grafisk Design 1:1 (15 hp). Kursens fokus ligger helt och hållet på grafisk formgivning och kommunikation. Du har möjlighet att läsa en extra kurs som heter Layout, Illustration och bildbehandling parallellt med Grafisk Design om du känner att du behöver förbättra dina grundkunskaper i de programvaror som används under utbildningen. Nästa kurs heter M0037F Interaktionsdesign 1:1 (15 hp). Kursens fokus ligger på grafisk formgivning för webben, samt digital fotografi. Under det första året får du en god grund i grafisk formgivning för både tryckta och interaktiva medier. Under andra året fördjupar du dig inom både grafisk design och interaktionsdesign i och med möjlighet till två stycken 30 hp-kurser. MUSIK OCH MEDIER LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET Postadress: Box 744, S PITEÅ Telefon: Fax:

2 Under det tredje året förbereder du dig för, och genomför ett examensarbete, du även möjlighet att göra praktik, där du får chans att testa dina kunskaper ute i branschen. Under dina år på universitetet har du möjlighet att arbeta med andra människor i och utanför utbildningen. Det kräver ett oerhört stort eget ansvar. En utbildning på akademisk nivå kan inte jämföras med en yrkesutbildning. Vi ger dig inga svar men vi kommer hjälpa dig finna egna verktyg för att arbeta inom området mediedesign så att du blir konkurrenskraftig på arbetsmarknaden i framtiden. Du kommer att möta lärare från universitet och gästlärare från både bransch och andra universitet och även tidigare studenter som kommer in och delar med sig av sina kunskaper genomförde vi en undersökning bland de studenter som tagit examen hos oss för att se hur många som arbetade med det som utbildningen syftade till. Till vår stora glädje arbetar över 80% inom branschen. KURSLITTERATUR TILL HÖSTENS FÖRSTA KURS M0035F GRAFISK DESIGN 1:1: Via universitetsbibliotekets hemsida kan man få information om var man köper litteratur, LTU» Luleå universitetsbibliotek / LRC» Sök och hitta/ under kursböcker. Litteratur (Grafisk design, typografi) Bergström, Bo, Effektiv visuell kommunikation, Carlsson bokförlag. ISBN: (www.carlssonbokforlag.se) Heine, Arne, Arne Heines bok om typografi, Bild & Kultur. ISBN: (www.typografiskolan.se) Litteratur (Kommunikation, Interaktion) Fiske, John, Kommunikationsteorier en introduktion, Wahlström & Widstrand. ISBN Referenslitteratur (Grafisk design, typografi) Gärde, Marcus, Typografins väg : en guide för morgondagens typografer, BachGärde AB. ISBN10: , ISBN13: Berndal, Bo, Typiskt typografiskt, T Fischer & Co ISBN / Hellmark Christer, Typografisk handbok, Ordfront förlag AB. ISBN Välkommen till Mediedesignutbildningen på Luleå tekniska universitet! Jenny Strand Programkoordinator 2

3 Mediedesign år 1, läsåret 2010/11 Kurser i programmet År 1 antagna h10, Konstnärlig kandidat Höstterminen 2010 Vårterminen 2011 Läsperiod 1: Läsperiod 2: Läsperiod 3: Läsperiod 4: M0035F Grafisk design 1:1 15 hp M0037F Interaktionsdesign 1:1 15 hp M0036F Grafisk design 1:2 15 hp M0038F Interaktionsdesign 1:2 15 hp Upplägg för årskurs 2 och 3 ser du i utbildningsplanen för programmet, se Välj Läsåret 2010/2011, grundutbildning Media

4 Kursplan för M0035F Grafisk design 1:1 Graphic Design 1: Hp Kursgivande institution: Institutionen för musik och medier, Ltu Ämne : Mediedesign (MDE) Djup: H Utbildningsnivå: Grund Kursen förutsätter förkunskaper motsvarande Grundläggande behörighet. Modul: A, B, C Kursdeltagare: Mediedesign 1 Kursintroduktion: vt 2010 Examination: Betygsgraderna är godkänd och underkänd. För betyget godkänd krävs godkänt på samtliga inlämningsuppgifter samt deltagande vid kurstillfällen där obligatorisk närvaro krävs. Kursansvarig och huvudlärare: Jenny Strand, univ. adjunkt Mediedesign, Gästlärare; Typografi & grafisk formgivning: Maria Juhlin, univ. lektor Mediedesign Gästlärare; Kommunikation & interaktion: Mikael Wiberg Gästlärare; Skissteknik & illustration: Linda Backman Mål/Förväntat studieresultat Kursen syftar till att studenten ska förstå arbetsprocessen i ett designuppdrag, för att kunna tillämpa och redogöra för gällande metoder och därmed kunna genomföra en egen grafisk produktion för tryck/print, enskilt eller i grupp. Kursen syftar även till att ge förståelse om hur man kan planera och rikta budskap för att nå fram i mediebruset. Att få förståelse för hur budskap som skickas via de olika medierna når och påverkar mottagaren, samt vilka teorier och redskap man använder sig av för att nå fram med sitt budskap i ett visst medium. Efter avslutad kurs kan studenten; förstå, tillämpa och redogöra för sina grundläggande kunskaper; framtagande av kommunikativ plattform för riktade budskap, typografering, visuell gestaltning för grafisk formgivning, färghantering och förberedelse för en trycksaksproduktion. Genomförande Gestaltningsövningar, workshop, litteraturstudier, produktionsarbete Examination Praktisk och teoretisk tentamen Betygsskala: U G Litteratur (Grafisk design, typografi) Bergström, Bo, Effektiv visuell kommunikation, Carlsson bokförlag. ISBN: (www.carlssonbokforlag.se) Heine, Arne, Arne Heines bok om typografi, Bild & Kultur. ISBN: (www.typografiskolan.se) Litteratur (Kommunikation, Interaktion) Fiske, John, Kommunikationsteorier en introduktion, Wahlström & Widstrand. ISBN Referenslitteratur (Grafisk design, typografi) Gärde, Marcus, Typografins väg : en guide för morgondagens typografer, BachGärde AB. ISBN10: , ISBN13: Berndal, Bo, Typiskt typografiskt, T Fischer & Co ISBN / Hellmark Christer, Typografisk handbok, Ordfront förlag AB. ISBN

5 Preliminärt schema: V35 30/ : Introduktion workbook. (J Strand) L163 2/ : Kommunikation. (M Wiberg), 3/ : Om ytor, show and tell (J Strand), L163 V36 6/ : FL Bokstaven. (M Juhlin), L163 & L110 7/ : Skissteknik. (J Strand/L Backman), L163 V37 13/ : Bokstaven, show and tell (M Juhlin), L163 & L110 15/ : Skissteknik. (J Strand/L Backman), L163 16/ : Kommunikation. (M Wiberg), sal X000 V38 20/ : Skissteknik. (J Strand/L Backman), L163 21/ : Skissteknik. (J Strand/L Backman), L163 22/9, 9.00: Tema: Interaktion, Kommunikativ plattform. (J Strand), L163 23/ : Kommunikation. (M Wiberg), sal X000 V39 27/ : Skissteknik. (J Strand/L Backman), L163 28/9 9.00: Disposition. (), L163 29/9 Handledning inför examinationsarbete (J Strand), H126 (Moderskeppet) Oblig. 30/ : Kommunikation. (M Wiberg), sal X000 1/ : Disposition. Färg & tryck. (M Juhlin), L163 V40 4/ : Studiebesök på tryckeri. (Luleå grafiska) 5/10 Handledning inför examinationsarbete (J Strand), H126 (Moderskeppet) Oblig. 8/10 Handledning inför examinationsarbete (J Strand), H126 (Moderskeppet) Oblig. V41 11/10 Handledning inför examinationsarbete (J Strand), H126 (Moderskeppet) Oblig. 12/10 Handledning inför examinationsarbete (J Strand), H126 (Moderskeppet) Oblig. 13/10 Examination, sluten show and tell (J Strand), L163 Oblig. 14/ : Examination (Mikael Wiberg), L163 Oblig. V42 18/10 Workbook utvärdering (J Strand), H126 (Moderskeppet) Oblig. 19/10 Workbook utvärdering (J Strand), H126 (Moderskeppet) Oblig. V43 25/10 Examinationsutställning, (J Strand), L163 Oblig. 26/10 Workbook utvärdering (J Strand), H126 (Moderskeppet) Oblig. 29/10 Workbook utvärdering (J Strand), H126 (Moderskeppet) Oblig.

6 Piteå juli 2010 Välkommen till medieutbildningarna vid LTU, Musik och Medier i Piteå! Lite praktisk info från oss inför din studiestart: Utbildningen startar den 18 augusti 2010, kl 0900, med introduktion och inskrivning. Plats: Aulan, Musik och medier (Musikhögskolan), Snickargatan 20, Piteå. Det är mycket viktigt att du kommer till inskrivningen, annars förlorar du din plats. Om du inte har möjlighet att närvara på inskrivningen måste du ansöka om dispens, senast 1 vecka innan inskrivningsdagen. Det gör du med hjälp av en blankett som finns på Vid akut sjukdom ring Introduktionsperioden pågår t o m 27 augusti. Översiktsschema för introduktionen bifogas. Under den perioden träffar du dina nya studiekamrater som alla börjar årskurs 1. I Piteå finns utbildningar både inom musik, dans, media och upplevelseproduktion, så det är ett blandat gäng som samlas. Du kommer bl a att lära dig mer om skolan, om ditt nya program, om att studera och om Piteå. De nya studenterna tas om hand av äldre studenter, s k phösare. Telefonnr till dem bifogas, hör av dig till dem om du har några frågor. Den 30 augusti börjar ordinarie studier. Checklista/FAQ för dina studier finns på sidan En av de viktigaste sakerna att ordna inför studierna är att du ska aktivera ditt användarkonto så du kan läsa din studentmail och använda de virtuella kursrummen som finns i Fronter där fastställt schema kommer att ligga. Läs mer i FAQ hur du gör det. Schema och i vissa fall även litteraturlista för den första halvan av höstterminen (läsperiod 1) bifogas (obs preliminärt) och kommer att finnas i en uppdaterad version i Fronter från i mitten av augusti https://fronter.com/ltu) Utbildningsplaner och kursplaner för programmet finns här: Välj Läsåret 2010/2011 och Grundutbildning Media så ser du utbildningsplanen för de olika programmen inom media. Här ser du vilka kurser du läser och när under utbildningen de är inplanerade. Kurskoderna är klickbara och länkade till kursplanerna. Bostäder Många av studenterna väljer att bo på Ankarskatavägen, där de flesta studentbostäderna finns. Lägenheterna är möblerade och hyran är lägre under sommarmånaderna. Lägenheterna hyrs ut av Pitebo, tel Läs mer på Ett annat alternativ är Lindbäcks fastigheter, tel , som hyr ut möblerade studentbostäder i centrala Piteå, adress Bäckgatan 10-12, Turistbyrån, tel kan också hjälpa till med boende. Behöver du akut bostad kan du hyra rum hos STFs vandrarhem centralt i Piteå, tel , adress Storgatan 3. Googla på vandrarhem, Piteå, så hittar du en hänvisning, länken är för lång för att skriva in. Det finns även en länk här: Studiemedel från CSN Du får blanketter från CSN om du kryssat i den rutan när du sökt utbildningen. Du kan även söka studiemedel direkt på

7 Terminstiderna Höstterminen 2010: Vårterminen 2011: Har du frågor om bostäder, vädret, studierna, introduktionen eller nåt annat? Ring mig, utbildningsadministratör Eva Riklund, på fr om 4 augusti. Du kan också nå mig via mail: Har du akuta frågor under min semester kan du ringa Studenttorget i Luleå, tel Hälsningar Eva Riklund Institutionen för Musik och Medier i Piteå Box 744, Piteå Tel

Allt om högskolestudier på studera.nu ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN. Lätt svenska

Allt om högskolestudier på studera.nu ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN. Lätt svenska Allt om högskolestudier på studera.nu ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN Lätt svenska ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN Lätt svenska GRAFISK FORM ILLUSTRATION ÖVERSÄTTNING TRYCK TRYCKT PÅ MILJÖVÄNLIGT PAPPER Att studera

Läs mer

att studera på högskolan

att studera på högskolan Allt om högskolestudier på studera.nu att studera på högskolan Lätt svenska Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se

Läs mer

Välkommen till Linköpings universitet!

Välkommen till Linköpings universitet! Välkommen till! Med detta brev vill vi hälsa dig välkommen till Yrkeslärarprogrammet 90 hp vid. Vi är glada för att du har valt att studera till lärare. Mitt namn är och jag är Programansvarig utbildningsledare,

Läs mer

LiU EXPANDING REALITY. Tekniska högskolan vid Linköpings universitet

LiU EXPANDING REALITY. Tekniska högskolan vid Linköpings universitet GRAFISK design & KommunIKAtIon LiU EXPANDING REALITY Tekniska högskolan vid Linköpings universitet Välkommen till universitetet En spännande och kreativ studiemiljö Kandidatprogrammet i Grafisk Design

Läs mer

För dig med fokus på ett yrke eller vidare studier

För dig med fokus på ett yrke eller vidare studier Kontakta oss! Adress och telefonnummer: Skolexpedition Tel: 0500 49 77 00 Fax: 0500 49 77 05 E-post: vuxenutbildning@skovde.se Studievägledare Joakim Wetterskoog Tel: 0500 497706 E-post: studievagledning@skovde.se

Läs mer

Kunskap över gränserna

Kunskap över gränserna Kunskap över gränserna Litorina folkhögskola Gullberna Park, Vasskär 371 54 Karlskrona Tel: 0455-36 76 00 Fax: 0455-36 76 01 E-post: info@litorina.fhsk.se Hemsida: www.litorina.fhsk.se 02 Vad gör du idag

Läs mer

Programmet för inredningsoch butikskommunikation

Programmet för inredningsoch butikskommunikation Höstterminen 2012 Välkommen till Programmet för inredningsoch butikskommunikation Välkommen till Programmet för inrednings- och butikskommunikation! Grattis till din plats hos oss på Programmet för inrednings-

Läs mer

Projektledning fördjupade modeller och metoder

Projektledning fördjupade modeller och metoder Projektledning fördjupade modeller och metoder AU322G VT 2014 distans Institutionen för ingenjörsvetenskap Dokumentversion Studieguide Revision Datum Förändring Publicerad 140110 Publicerad 1 Välkommen

Läs mer

Bra att veta. för dig som har anmält dig till en utbildning vid Högskolan Dalarna hösten 2011! Augusti 2011

Bra att veta. för dig som har anmält dig till en utbildning vid Högskolan Dalarna hösten 2011! Augusti 2011 Bra att veta för dig som har anmält dig till en utbildning vid Högskolan Dalarna hösten 2011! 1 Augusti 2011 För att komma direkt till sidan, klicka på det du vill veta mer om. 1. Din ansökan 4 a. Komplettera

Läs mer

Studentpresentation. Bild 1

Studentpresentation. Bild 1 Studentpresentation Bild 1 HUR HITTAR DU SVERIGES BÄSTA UNIVERSITET? Hur hittar du Sveriges bästa universitet? Gör du det genom att prata med kompisar och lyssna till historier om färgglada overaller med

Läs mer

Bra att veta. för dig som har anmält dig till en utbildning vid Högskolan Dalarna hösten 2011! April 2011

Bra att veta. för dig som har anmält dig till en utbildning vid Högskolan Dalarna hösten 2011! April 2011 Bra att veta för dig som har anmält dig till en utbildning vid Högskolan Dalarna hösten 2011! 1 April 2011 1. Din ansökan 4 a. Komplettera 4 b. Kontrolluppgifter 4 c. Urval 1 4 d. Antagningsbesked 1 4

Läs mer

Högskolestudier i Sverige. Lätt svenska

Högskolestudier i Sverige. Lätt svenska Högskolestudier i Sverige Lätt svenska HÖGSKOLESTUDIER I SVERIGE utgiven av Universitets- och högskolerådet 2014, Hylte tryck FOTON: Erik Lundback (omslag, s. 5, 6, 7, 11, 13, 18) Eva Dalin (s. 8-9, 12,

Läs mer

Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola

Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola Akademin för hälsa, vård och välfärd Distansstudier öppnar nya möjligheter för dig som inte har möjlighet att

Läs mer

Hej. Tänk om. Tänk annorlunda. Tänk nytt. Och tänk om du kan bli precis vad du vill.

Hej. Tänk om. Tänk annorlunda. Tänk nytt. Och tänk om du kan bli precis vad du vill. Hej. Tänk om. Tänk annorlunda. Tänk nytt. Och tänk om du kan bli precis vad du vill. En utbildning förändrar dig och ditt sätt att tänka. Det gör också alla de människor du träffar. Du får nya infallsvinklar,

Läs mer

Intresserad av att studera utomlands? Så går du tillväga!

Intresserad av att studera utomlands? Så går du tillväga! Intresserad av att studera utomlands? Så går du tillväga! -En praktisk guide med tips och råd kring utlandsstudier Till dig som har tänkt åka utomlands och studera: Det är glädjande att du har tagit första

Läs mer

Psykologprogrammets LATHUND. Fo r studenter och la rare

Psykologprogrammets LATHUND. Fo r studenter och la rare Psykologprogrammets LATHUND Fo r studenter och la rare Läsåret 2015/2016 Uppdaterad maj 2015 1 Psykologprogrammets lathund Detta är en information om övergripande regler och principer på Psykologprogrammet

Läs mer

Vuxenutbildning hösten 2015

Vuxenutbildning hösten 2015 Vuxenutbildning hösten 2015 Innehållsförteckning: Utbildning i svenska för invandrare 5 Grundläggande vuxenutbildning 5 Kursförteckning Gymvux och Yrkesvux 6 Beskrivning av gymnasiala kurser 7 Beskrivning

Läs mer

Studenthandboken 2014-2015

Studenthandboken 2014-2015 Studenthandboken 2014-2015 Framtagen av GIH:s Studentkår Välkommen till GIH! Det här häftet vänder sig till alla GIH-studenter men framförallt till dig som nyantagen GIH:are. Till dig vill vi säga ett

Läs mer

Att läsa biologi 2013/2014. Studiehandbok för studenter vid Institutionen för biologisk grundutbildning (IBG)

Att läsa biologi 2013/2014. Studiehandbok för studenter vid Institutionen för biologisk grundutbildning (IBG) Att läsa biologi 2013/2014 Studiehandbok för studenter vid Institutionen för biologisk grundutbildning (IBG) Produktion: IBG, juli 2013. Omslagsbild: U.S. Fish and Wildlife Service. Redaktörer: Anna Mentor

Läs mer

Layout:Åza Olofsdotter Bilder: Pixabay.se, Agne Berg och Åza Olofsdotter Illustrationer: antagninge.se och Uppsla universitet

Layout:Åza Olofsdotter Bilder: Pixabay.se, Agne Berg och Åza Olofsdotter Illustrationer: antagninge.se och Uppsla universitet Programutbud 2015 Layout:Åza Olofsdotter Bilder: Pixabay.se, Agne Berg och Åza Olofsdotter Illustrationer: antagninge.se och Uppsla universitet Innehållsförteckning Om Campus Västervik Hur vet vi vilka

Läs mer

Plugga som vuxen. SFI. Sid 5. Grundläggande vuxenutbildning. Sid 5. Gymnasial vuxenutbildning. Sid 6-7. Omvårdnadsutbildning. Sid 9.

Plugga som vuxen. SFI. Sid 5. Grundläggande vuxenutbildning. Sid 5. Gymnasial vuxenutbildning. Sid 6-7. Omvårdnadsutbildning. Sid 9. Plugga som vuxen Kvinnor i min ålder måste ibland ta tag i sin situation Eva Stenkvist Det är aldrig försent att studera. Komvux är en andra chans Håkan Thorstensson Det är förstås tusen gånger bättre

Läs mer

LÄSÅRET PROGRAM 2008/2009 PROGRAM KURS

LÄSÅRET PROGRAM 2008/2009 PROGRAM KURS LÄSÅRET 2008 0 0 9 PROGRAM KURS PROGRAM 2008/2009 INNEHÅLL Innehållsförteckning Vuxenutbildningen i Karlskrona sid 3 Information sid 4 Grundläggande vuxenutbildning sid 7 Gymnasiekurser sid 8 Distanspaket

Läs mer

Välkommen till ekonomprogrammet på distans!

Välkommen till ekonomprogrammet på distans! Välkommen till ekonomprogrammet på distans! Du är antagen till vårt ekonomprogram som ges på distans. Det innebär att du kommer att studera med hjälp av Internet och instruktioner på web-plattformen Blackboard

Läs mer

UTBILDNINGAR INOM DESIGN, KONST OCH HANTVERK

UTBILDNINGAR INOM DESIGN, KONST OCH HANTVERK UTBILDNINGAR INOM DESIGN, KONST OCH HANTVERK FORMGE DIN FRAMTID PÅ STENEBY Steneby är en kreativ kultur- och utbildningsmiljö i Dalsland drygt 17 mil norr om Göteborg. Här finns två skolor: Stenebyskolan

Läs mer

Det viktigaste du behöver veta om du ska fortsätta studera!

Det viktigaste du behöver veta om du ska fortsätta studera! 1 Det viktigaste du behöver veta om du ska fortsätta studera! Spar och använd denna folder när du vill komma vidare i livet! Detta är en folder som vill hjälpa dig när du vill studera vidare oavsett om

Läs mer

Grundläggande och gymnasial vuxenutbildning

Grundläggande och gymnasial vuxenutbildning Grundläggande och gymnasial vuxenutbildning Höstterminen 2015 Innehåll Masugnen Lindesberg... 3 Om studier på Masugnen... 4 Ansökan... 5 Grundläggande vuxenutbildning... 6 Gymnasial vuxenutbildning...

Läs mer

LÄSÅRET PROGRAM KURS PROGRAM 2010/2011

LÄSÅRET PROGRAM KURS PROGRAM 2010/2011 LÄSÅRET 2010 0 1 1 PROGRAM KURS PROGRAM 2010/2011 INNEHÅLL Innehållsförteckning Vuxenutbildningen i Karlskrona sid 3 Information sid 4 Grundläggande vuxenutbildning sid 7 Gymnasiekurser sid 8 Distanspaket

Läs mer

Projektledning - grundläggande begrepp och metoder G1N

Projektledning - grundläggande begrepp och metoder G1N Projektledning - grundläggande begrepp och metoder G1N AU129G VT 2014 distans Institutionen för ingenjörsvetenskap Dokumentversion Studieguide Revision Datum Förändring Publicerad 140110 Publicerad 1 Välkommen

Läs mer

KURSKATALOG Hösten 2015

KURSKATALOG Hösten 2015 KURSKATALOG Hösten 2015 WWW. SYDNARKEVUX.SE Vision 2020 Allévux har individen och individens behov av lärande i fokus. Vår värdegrund vilar på respekten för allas lika värde, respekten för de mänskliga

Läs mer

Malmö högskola, Lärarutbildningen Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 10, Malmö. Telefon: 040-665 70 00

Malmö högskola, Lärarutbildningen Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 10, Malmö. Telefon: 040-665 70 00 Malmö högskola, Lärarutbildningen Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 10, Malmö. Telefon: 040-665 70 00 Fikon Design Studentens ABC L ä r a r u t b i l d n i n g e n läsåret 2008/09 1 Studentens ABC är en

Läs mer